Valmistautuminen vaihtoon

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valmistautuminen vaihtoon"

Transkriptio

1 Matkaraportti, University of Strathclyde Glasgow Kevät ja Valmistautuminen vaihtoon Kun hyväksymiskirje Aallosta tuli, seuraava askel kohti vaihtoa oli lähettää hakemuspaperit Strathclydeen. Niihin kuului Strathclyden oma Learning Agreement, johon piti valita kurssit alustavasti. Myöskin hakemus opiskelija- asuntoihin piti laittaa ohessa, jos halusi hakea paikkaa kampukselta. Alustavasti Strathclyden opiskelijapalveluista kerrottiin, ettei kaikille halukkaille välttämättä riittäisi asuntoa, mutta ainakaan meidän tietoomme ei tullut ketään, joka olisi hakenut eikä päässyt. Lukukauden alettua tuntui myös olevan monia vapaita huoneita, mutta saattaa olla että se johtui vain vaihto- oppilasmäärän vaihtelusta syksyn ja kevään välillä. Kommunikaatio vaihtokoulun osalta olisi voinut olla parempaa, ja esimerkiksi tieto onko päässyt asuntolamajoitukseen tuli paljon myöhemmin kuin luvattu, vasta joulukuun alussa. Kursseista oli vaikea löytää muuta tietoa nimen ja noppamäärän lisäksi, joten valintoja piti tehdä vähän sokkona. Onneksi kaksi ensimmäistä viikkoa oli aikaa vaihtaa kursseja, ja se oli helposti tehtävissä Pegasuksen (Strathclyden weboodi) kautta. Passin tai henkilökortin lisäksi muita matkustusasiakirjoja ei tarvitse, matkavakuutusta voi harkita tavaroilleen. Eurooppalaisen terveydenhoitokortin hankkiminen kannattaa, joskin eurooppalaisille terveydenhoito ja mm. reseptilääkkeet ovat ilmaisia. Alle kuuden kuukauden oleskelua varten ei tarvitse käydä rekisteröitymässä lääkärillä koulun kehotuksesta huolimatta, vaan sinne voi vain mennä, jos sairastuu ja rekisteröinti suoritetaan sitten. Suoria lentoja Helsingistä Glasgowhun ei ole, parhaat vaihtoehdot ovat joko lentää British Airwaysillä Heathrown kautta tai KLM:llä Amsterdamin kautta, ja toivoa, että matkatavarat tulevat onnellisesti perille. Koulusta olisi ollut vastaanotto kentällä, mutta vasta päivää ennen lukukauden alkamista, ja halusimme saapua hieman aiemmin kaupunkiin. Opiskelu Kevätlukukausi alkoi ja heti ensimmäisestä päivästä lähtien oli luentoja, orientaatio oli muutaman luennon mittainen. Syksyllä orientaatioon on varattu enemmän aikaa, koska silloin

2 aloittavat uudet tutkinto- opiskelijatkin. Orientaatioon on varattu syksyllä kokonainen viikko, ns. Freshers week. Lukukausi päättyi 31.5., mutta käytännössä koulun loppuminen määräytyi sen mukaan, milloin viimeiset tentit ovat. Toukokuussa ei ollut enää opetusta, vain tentit, joten aikaa kertailuun on runsaasti. Kurssien taso verrattuna kauppikseen on aika lailla kevyempi. Toki töitä voi aina tehdä ihan niin paljon kuin mieli tekee, mutta kurssien läpäisemiseksi vaadittu taso ei päätä huimannut. Kursseja saa kanditasolla valita tasoilta 1-3, jotka siis vastaavat siellä opiskeluvuosien 1-3 kursseja. Kaikki kurssit olivat 10 ECTS- pistettä, joten lukukauden aikana piti suorittaa kolme kurssia. Kurssit koostuvat pääasiassa luennoista ja tutoriaaleista. Viimeksi mainitussa on pakollinen läsnäolo, mutta vaikka osallistuisi luennoillekin oli koulua huimat 8 tuntia viikossa. Tämä kertoo siis siitä, että suurin osa opiskelusta on laskettu käytettävän omaan lukemiseen. Tutoriaalien sisältämien tehtävien lisäksi kursseilla oli yleensä yksi isompi harjoitustyö, joka tehtiin monesti ryhmissä (2-4 henkeä). Todella monella kurssilla oppikirjan sijaan käytettiin hyväksi akateemisia artikkeleita sekä alan lehtijulkaisuja. Hieman kauppiksen tyyliin kirjojakin suositeltiin hankittavaksi mutta loppujen lopuksi hyvin pystyi myös suoriutumaan ilman. MS204 Technological and Organisation Innovation, taso 2 Kurssin tavoitteena oli lähinnä oppia keskustelemaan innovaatioihin liittyvistä asioista, argumentoimaan erilaisia väitteitä molemmin puolin sekä kirjoittamaan lehtityylinen argumentoiva essee. Varsinaista kurssikirjaa ei ollut, ainoastaan lista suositelluista kirjoista ja artikkeleista. Lisäksi luennoitsijat jo kurssin alussa kehottivat alkaa seuraamaan sanoma- ja aikakauslehtiä kuten The Economistia ja Financial Timesia. Tentissä kysymykset olivat aika soveltavia, luentokalvojen lisäksi tarvitsi aika paljon yleissivistystä ja lukeneisuutta, jotta pystyisi hyvin vastaamaan kysymyksiin. Kurssissa vaikeinta oli juuri lukulistan laajuus, vaikka kaikkia listan artikkeleita ja kirjoja ei tietenkään vaadittu luettavaksi, oli vaikea tietää, mitä oikein kerrata tenttiä varten. Luentokalvot kannatti käydä läpi ja lähteä niissä käsitellyistä aiheista laajentamaan tietämystään. Kurssilla oli tentin lisäksi kaksi arvosteltavaa työtä: väittely ja essee. Väittelyissä oli kaksi 8 hengen ryhmää vastakkain, aiheet määrättiin ensimmäisillä luennoilla. Ennen väittelyä kumpikin joukkue valmisteli taustatietoja aiheesta ja koko ryhmän piti tutustua heidän antamaansa materiaaliin ennen väittelyä. Väittelyyn käytettiin koko kaksituntinen luento, äänestettiin voittaja ja ryhmät kirjoittivat vielä tiivistelmät väittelyn kulusta. Opetustapana hyvin mielenkiintoinen, käytännössä argumentoinnin taso ei aina päätä huimannut. Myöskin keskustelua verotti vähän se, että kolmasosa luokasta oli kiinalaisia, jotka aina vain istuivat hiljaa luennolla. Luennoitsijat Jason ja Jill olivat oikein hyviä, ja yrittivät saada aikaan keskustelua luokassa. Noin puolet ryhmästä opiskeli kauppatieteitä ja toinen puoli tietotekniikkaa tai muita insinööritieteitä, mikä toi mukavaa monipuolisuutta kurssille.

3 Essee oli hiukan hankala, ideana oli siis kirjoittaa lehtiartikkeli jonkin nimetyistä lehdistä tyyliin. Ei- natiivina englanninpuhujana oli hiukan vaikeaa saavuttaa oikeaa sävyä kirjoitukseen, mutta silti ylsimme ok arvosanoihin. Esseetä ei myöskään olisi kannattanut jättää niin myöhäiseen, koska lähteiden etsimiseen ja ideoiden kehittelyyn meni yllättävästi aikaa. Tutoriaaleja oli joka toinen viikko, ja siellä opeteltiin vastaamaan tenttikysymysten kaltaisiin kysymyksiin. Lähinnä tutoriaaleissa siis keskusteltiin pienissä ryhmissä. Niissä olisi voitu mennä vielä syvällisemmälle tasolle, keskustelu oli aika jähmeää ja usein tutoriaali ei kestänyt sille varattua tuntia. Kaiken kaikkiaan siis mielenkiintoinen kurssi, joskin toteuttamisessa olisi ollut hiukan parantamisen varaa. MG204 Understanding Change In Organisations, taso 2 Tämä johtamisen kurssi käsitteli siis muutosta eri näkökulmista organisaatioissa. Kurssi koostui viikossa yhdestä kahden tunnin luennosta ja tunnin tutoriaalista. Luennoitsijoita oli neljä, jonka lisäksi kuutena viikkona kuultiin vierailijoita vakuutusyhtiö Avivasta. Näiden vierailijaluentojen pohjalta piti kirjoittaa harjoitustyö omavalintaisesta muutokseen liittyvästä aiheesta, ja tämä työ muodosti puolet arvosanasta. Kurssin lähestymistapa aiheeseen oli hyvin teoreettinen, joka viikko ennakkolukemiseksi annettiin 1-2 pitkää artikkelia tai kirjan lukua, joita sitten käytiin luennoilla läpi. Kaikki luennoitsijat eivät olleet ehkä tarpeeksi valovoimaisia pitääkseen kiinnostusta yllä koko luennon ajan, ja osa yritti hyvin vaivaannuttavalla tavalla luoda keskustelua luokassa. Käytännön näkökulmaa aihepiiriin tuli lähinnä tutoriaaleissa, joita varten piti joka viikko kirjoittaa vaihtelevan pituinen miniessee lehtiartikkelin perusteella, soveltaen kurssilla käytettyjä teorioita ja käsitteitä. Ensimmäisillä viikoilla esseen pituus oli vain sanaa, mutta kurssin loppuun mennessä vaatimustaso oli noussut jo sanaan. Joka viikko piti myös kirjoittaa lyhyt mielipidekirjoitus annetusta aiheesta kurssin keskustelufoorumiin. 100% läsnäolon ja näiden tehtävien suorittamisesta sai 10 % kurssin arvosanasta. Tutoriaalien pitäjä Marisa osasi hyvin innostavasti antaa uusia ajatuksia ja saada keskustelua aikaan. Tenttiin valmistautumiseen riitti annettujen artikkeleiden lukeminen. Tentti tehtiin tietokoneella, ja muodostui monivalinnasta sekä tutoriaalien kaltaisesta esseetehtävästä, mikä monien tutoriaalien jälkeen luonnistui jo melko rutiininomaisesti. Jos oli lukenut artikkeleita kurssin aikana, ei tenttivalmistautuminen siis ollut kovin vaikeaa. Kurssi oli siis melko työläs verrattuna muihin käymiimme kursseihin, lisäksi sisälsi aika paljon toistoa ja opiskelemiemme asioiden käytännön hyöty jäi hieman hämärän peittoon.

4 MK318 Strategic Marketing, taso 3 Strategisen markkinoinnin kurssi oli ainoa käymämme kolmannen vuositason kurssi. Se oli tavallaan yhteenvetokurssi koko markkinoinnin ohjelmasta. Kurssilla oli nimetty kurssikirja, josta löytyi muutamia kappaleita kirjastosta, tenttiaikaan ei kuitenkaan ollut minkäänlaista toivoa niiden saamisesta, koska kurssilla oli toistasataa opiskelijaa. Ilmankin kirjaa pärjäsi, ei ollut houkuttelevaa käyttää 40 puntaa kirjaan, jota tuskin ikinä enää tarvitsisi. Luennoitsijoita oli kaksi. Kanadalainen Michael Marck oli hyvin showmiesmäinen, viihdyttävä mutta samalla hiukan pelottava pommittaessaan kysymyksiä ympäri luentosalia. Toinen luennoitsija oli kreikkalainen Spiros Gounaris, jonka tyyli oli verkkaisempi ja lisäksi puheesta kuuli aika vahvan kreikkalaisen aksentin. Tenttiin tuli vain luennoilla käsitellyt asiat, joten luentokalvojen pohjalta pystyi hyvin kertailemaan. Tutoriaaleja oli joka toinen viikko, ja siellä keskityttiin kurssin aikana tehtävään harjoitustyöhön, joka määräsi 40 % arvosanasta. Työ tehtiin neljän hengen ryhmissä, jotka tuutori oli ennalta määrännyt. Tehtävänä oli valita vapaavalintainen yritys (joskaan tuutori ei hyväksynyt 90 % ehdotuksista), suorittaa strateginen analyysi kyseisestä yrityksestä ja sen ympäristöstä, ja näiden pohjalta luoda uusi strategia ja sen toteuttamissuunnitelma. Aika paljon riippui siitä, kenet tuutorin sai, sillä hän antoi apua ja arvosteli työn. Tehtävä oli hyvin tarkkaan ohjeistettu ja sen piti sisältää kaikkea PESTLEstä Porterin viiteen voimaan, SWOT analyysistä arvoketjun tarkasteluun vain muutamia mainitaksemme. Hankalinta oli lopulta pysyä harjoitustyön sanamäärässä (3000 sanaa), ja saada silti kaikki vaadittu sisältö siihen. Ei paljoa naurattanut, kun palautusta edeltävänä päivänä useammallakin ryhmällä oli tuplasti liikaa sanoja. Lopulta karsiminen onnistui, siitä johtuen lopputuloksessa 14 sivua liitteitä, joita ei lasketa sanamäärään. Tentti koostui esseekysymyksistä, kuudesta vaihtoehdosta piti valita kolme. Kurssi tuntui olevan sisällöltään markkinoinnin peruskurssin kaltainen, korostaen eri markkinoinnin tehtävien muodostamaa kokonaiskuvaa sekä yhteyksiä muihin yritysten funktioihin. Asuminen Asuimme kumpikin opiskelija- asuntoloissa (halls), joita voisi verrata soluasumiseen. Yleensä asunto jaettiin 4 8 hengen kesken, jokaisella oma kalustettu huone sekä suihku, vessa, keittiö ja oleskelutila yhteisissä tiloissa. Kalliimmissa asuntoloissa oli omat kylppärit joka huoneessa ja siivooja kävi yhteisissä tiloissa, toisessa ääripäässä asuntolat, jossa joutui maksamaan itse esim. lämmityksestä. Pyykinpesu on maksullista, 2 puntaa koneellinen ja punta vielä kuivausrummusta. Joissain asunnoissa oli ilmeisesti hiukan ongelmia lämpötilan kanssa, kuten usein skotlantilaisissa asunnoissa, mutta meidän kohdallemme ei tällaista onneksi sattunut. Siisteystaso oli opiskelija- asunnoissa tuttua ei niin justiinsa tasoa, lisäksi tuntui että monilla paikallisilla ja vaihto- opiskelijoilla on hieman eri siisteyskäsitys kuin suomalaisilla. Ei kuitenkaan

5 mitään, mitä ei voisi kestää. Juhlia riitti asuntoloissa paljon viikollakin, mutta sekin oli odotettavissa, kun asukkaina on lähinnä ulkomailta tulleita opiskelijoita, vaihto- opiskelijoita sekä ensimmäisen vuoden paikallisia opiskelijoita. Kampuksen läheltä löytyy myös yksityisiä opiskelija- asuntoja, Collegelands ja Unite Blackfriars suurimpina, molemmat melko uusia ja hyväkuntoisia rakennuksia. Nämä ovat hyvin samantyyppisiä kuin kampuksen asunnot, mutta hieman kalliimpia ja näissä saattaa olla vaikeaa saada huonetta vain yhdeksi lukukaudeksi. Yksityisiltä markkinoilta vuokraaminen voi tulla halvemmaksi kuin opiskelija- asunnoissa asuminen, mutta tällöin joutuu näkemään aika paljon enemmän vaivaa asunnon hankinnan eteen. Lisäksi pitää huolehtia laskuista sekä hankkia vapautus council taxista, joka muuten nousisi satoihin euroihin vaihdon aikana. Opiskelija- asunnoissa helppous on yksi parhaista puolista, kuten myös Village Office, josta sai apua avainten unohtamisesta erilaisiin korjauspyyntöihin. Myös opiskelija elämän kannalta kampuksella asuminen on hyvä ratkaisu. Vaihto- opiskelijoiden kesken syntyy mukava henki ja seuraa on aina lähellä ja melkein joka ilta juhlat jossain kampuksella. Strahclyden kampus on myös hyvä sijainniltaan sillä se on aivan keskustan kupeessa, lähellä ovat niin ravintolat, kaupat kuin yökerhotkin. Ostokset ja hintataso Skotlannin hintataso oli monelta osin Suomea vastaava. Asuminen oli suhteellisen kallista, opiskelija- asunnoissa puntaa kuukaudessa, mutta yksityiseltä saattaisi selvitä halvemmalla. Ainakin toiselle lukukaudelle tullessa monet vanhat asukit olivat jättäneet kaikenlaisia tavaroita yhteisiin tiloihin, joten kannattaa tarkistaa löytyisikö esimerkiksi tarvittavat keittiövälineet jo valmiiksi, ennen kuin lähtee ostoksille. Parhaita paikkoja löytää erilaisia kotitaloustavaroita ovat tuttu IKEA, Primarkista löytyy halpoja liinavaatteita, TK Max myy merkkituotteita halvemmin hinnoin ja Poundlandista nimensä mukaisesti saa tavaroita punnalla. Ruokakaupoista lähimpänä kampusta ja ehdottomasti edullisin oli Aldi, mutta vähänkin erikoisempia ruokia joutui etsimään Tescosta, Sainsburysta tai Co- operativesta. Ruoka tuntui jonkin verran edullisemmalta verrattuna Suomeen. Alkoholi ja ulkona syöminen oli selvästi halvempaa kuin Helsingissä. Glasgow on suuri kauppakeskittymä, joten shoppailumahdollisuuksia löytyy jokaiseen makuun. Kaikki tutut halpaketjut, kalliimmat tavaratalot ja merkkiliikkeet ja monet vintage- kaupat löytyvät kävelymatkan päästä.

6 Matkustelu Vaihdon aikana kannattaa ehdottomasti hyödyntää mahdollisuus nähdä Skotlannin upeaa luontoa. Koulun international society ja yksityinen Student Tours Scotland järjestivät erilaisia edullisia reissuja opiskelijoille ympäri Skotlantia, jälkimmäinen joka viikonloppu. Jos taas haluaa lähteä itse kiertämään on vaihtoehtona juna, bussi ja vuokrattu auto. Itse kuljimme usein busseilla jotka etukäteen varattuna olivat edullisia. Kaupunkeja kierrellessä bussi tai juna toimivat oikein hyvin mutta auton vuokraamista ylämaille lähtiessä kannattaa ehkä harkita, mutta huomioon otettava vasemmanpuolinen liikenne. Glasgowsta pääsee kätevästi myös Skotlannin ulkopuolelle. Läheltä Glasgowta on Ryanairin josta lähtee halpoja lentoja eripuolille Eurooppaa ja erityisesti Euroopan ulkopuolelta tulleet vaihto- oppilaat käyttivät tätä hyvin hyödyksi. Englantiin ajaa edullisesti bussilla (megabus) jos ymmärtää varata liput etukäteen. Esimerkiksi Lontooseen pääsee halvimmillaan 10 puntaa maksavalla yöbussilla. Megabus liikennöi myös muihin Englannin kaupunkeihin, useimpiin suoraan Glasgowsta. Vapaa- aika Vapaa- aikaa tuntui vaihdon aikana olevan enemmän kuin vuosiin, ilman kotipuolen velvoitteita. Hyvää ajanvietettä oli esimerkiksi liittyä Centre of Sports and Recreation jäseneksi 50 punnan hintaan, jolloin sai käyttää koulun kuntosalia ja käydä ryhmäliikuntatunneilla. Varsinkin kampuksella asuessa ei harvemmin eteen tuli päiviä että ei tietäisi miten vapaa- ajan käyttäisi. Vaihtareihin tutustui helposti ja seuraa löytyi aina lenkille, syömään tai ulos lähtiessä. Yöelämän puutteesta ei myöskään voi valittaa Glasgowssa baareja on joka lähtöön ja klubeja ja live- musiikkia tarjolla viikon jokaiselle päivälle. Myös opiskelijailtoja oli kaupungin baareissa runsaasti. Aika monet skotit tosiaan kävivät töissä koulun ohella, joten heitä ei kovin paljoa luentojen ulkopuolella koululla nähnyt. Parhaita mahdollisuuksia paikallisten tapaamiseen löytyy liittymällä johonkin monista harrastekerhoista, societyista, joita löytyy oppilaskunnan alta kymmeniä. Näissä pystyi harrastamaan kaikkea sinfoniaorkesterista laskuvarjohyppyyn ja surffaukseen. Eli varmasti löytyy kaikille jotakin.

7 Glasgow kaupunkina Glasgowlla on maine aika vaarallisena kaupunkina Euroopan mittakaavassa. Ja totta on, että siellä edelleen on alueita, jonne ei kannata eksyä yksin pimeällä. Köyhyys on yhä ongelma joissain osissa kaupunkia, varsinkin lähiöissä. Toisaalta kaupungin keskustan ja west endin alueilla ei kertaakaan tullut vastaan uhkaavaa tilannetta emmekä kuulleet sellaisista. Kaupungilla pyörii kaikkiin aikoihin paljon poliiseja ja maalaisjärkeä käyttämällä pysyy kyllä hyvin turvassa. Taksit ovat halpoja, joten yöllä kannattaa napata sellainen kotiin. Vaihtoporukassa ei tarvitse myöskään pelätä, että tarvitsisi löytää yksin kotiin, seuraa aina löytyy. Glasgowlaisten puheesta ei kannata olettaa saavansa selvää edes vaihdon loppua lähestyessä, sen verran paksulla aksentilla he puhuvat. Tätä ei kuitenkaan kannata hävetä, paikalliset eivät pahastu vaikka moneen kertaan kysyykin ja näyttää hämmentyneeltä. Kuulin monelta skotlantilaiseltakin että edes he eivät usein ymmärrä paljasjalkaisen glasgowlaisen puhetta. Muualta Skotlannista tulleita voi jopa alkaa ymmärtää ja eron esimerkiksi Edinburghin murteeseen on huima. Sää on jatkuvasti paikallisten puheenaiheena ja syystä. Tuulen- ja sateenpitävät ulkovaatteet ovat aivan välttämättömät, kun lähtee Skotlantiin. Sää vaihtelee usein, saman päivän aikana voi tulla sadekuuroja, aurinkoisia hetkiä, rakeita ja lunta. Kauniit päivät kannattaakin hyödyntää huolella ja käyttää luontoon ja kaupunkiin tutustumiseen. Tänä talvena lunta oli vain muutamina aamuina pienenä huntuna, joinain vuosina Glasgowssa saattaa olla jonkin verran pysyvää lunta. Saapuessamme tammikuussa lämpötila kieppui nollan tietämillä, toukokuussa päivisin oli yleensä astetta, aurinkoisella kelillä jopa 20 astetta. Vihreyttä riitti koko kevään ajan, samoin pimeys ei ollut yhtä masentavaa alkutalvesta kuin Suomessa. Muutenkin suomalaiseen säähän tottuneena ei Skotlannin ilmasto tule olemaan mikään järkytys, toisin kuin ehkä Etelä- Euroopasta saapuville. Glasgow sijaitsee suunnilleen samoilla leveyspiireillä Tanskan kanssa. Loppusanat Suosittelisin Glasgowta vaihtokohteena sellaiselle, joka ei halua liikaa stressata vaihdon järjestelyistä. Myös luonnon ystäville Skotlanti on hyvä vaihtoehto. Kaiken kaikkiaan vaihtoon lähtiessä tärkeintä on asenne! Tietenkin kurssitarjonta ja opiskelukieli on tärkeimpiä seikkoja kun valitsee vaihtopaikkaa, mutta hyvä asenne ratkaisee minkälainen kokemus vaihto tulee olemaan. Opimme vaihdon aikana todella paljon eri kulttuureista, ja varsinkin suomalaisuudesta. Saimme ystäviä eri puolilta maailmaa, ja toivottavasti yhteydet säilyvät vielä nyt vaihdon jälkeen. Konkreettista parannusta tapahtui kielitaidossa. Puhuminen on huomattavasti vaivattomampaa ja luonnollisempaa. Erilaisia aksentteja ja tapoja puhua ymmärtää nyt myös helpommin.

8 Tärkeimpiä opetuksia oli myös se, että asioilla on tapana järjestyä. Ajatus siitä, että selviytyy kaikesta, mitä elämä eteen heittelee, vaikka onkin vieraassa maassa ja kaukana läheisistä, on tärkeä voimavara tulevaisuuden varalle.

Haluatko opiskella osan tutkinnostasi ulkomailla, saada kansainvälistä kokemusta, kielitaitoa ja uusia ystäviä?

Haluatko opiskella osan tutkinnostasi ulkomailla, saada kansainvälistä kokemusta, kielitaitoa ja uusia ystäviä? Haluatko opiskella osan tutkinnostasi ulkomailla, saada kansainvälistä kokemusta, kielitaitoa ja uusia ystäviä? Tämän vuoden Ulkomailla opiskelleiden kootut kertomukset vihkosessa 2009-2010 esitellään

Lisätiedot

Vaihtoraportti Loughborough University Iso-Britannia Lukuvuosi 2010-2011 Sähkötekniikka. Ville Raatikainen

Vaihtoraportti Loughborough University Iso-Britannia Lukuvuosi 2010-2011 Sähkötekniikka. Ville Raatikainen Vaihtoraportti Loughborough University Iso-Britannia Lukuvuosi 2010-2011 Sähkötekniikka Ville Raatikainen Hakeminen ja alkujärjestelyt: Olin jo opintojeni alkuvaiheessa miettinyt, että jossain vaiheessa

Lisätiedot

Matkaraportti Manchester Business Schoolista

Matkaraportti Manchester Business Schoolista Matkaraportti Manchester Business Schoolista Olin KTK-vaihdossa Manchester Business Schoolissa (University of Manchesterissa) kevätlukukauden 2013. Tässä raportissa käyn läpi kokemuksiani kyseisestä yliopistosta

Lisätiedot

KOOTUT KERTOMUKSET LUKUVUODELTA 201-2011

KOOTUT KERTOMUKSET LUKUVUODELTA 201-2011 KOOTUT KERTOMUKSET LUKUVUODELTA 201-2011 Tässä Ulkomailla opiskelleiden kootut kertomukset vihkosessa esitellään Vaasan yliopiston opiskelijoiden vaihtokokemuksia lukuvuoden 2010-2011. Mukana on kertomuksia

Lisätiedot

Haluatko opiskella osan tutkinnostasi ulkomailla, saada kansainvälistä kokemusta, kielitaidon ja uusia ystäviä?

Haluatko opiskella osan tutkinnostasi ulkomailla, saada kansainvälistä kokemusta, kielitaidon ja uusia ystäviä? Haluatko opiskella osan tutkinnostasi ulkomailla, saada kansainvälistä kokemusta, kielitaidon ja uusia ystäviä? Tässä yhdeksännessä Ulkomailla opiskelleiden kootut kertomukset 2005 2006 vihkosessa esitellään

Lisätiedot

Tämä kirjanen on jaettu kolmeen osioon: Eurooppa, Pohjoismaat sekä Aasia, Amerikka ja Australia.

Tämä kirjanen on jaettu kolmeen osioon: Eurooppa, Pohjoismaat sekä Aasia, Amerikka ja Australia. Palaako mielesi maailmalle? Käsissäsi on jo kahdeksas ulkomailla opiskelleiden kootut kertomukset kirjanen. Tähän on koottu Vaasan yliopiston opiskelijoiden vaihtokertomuksia akateemiselta vuodelta 2004-2005,

Lisätiedot

Kevät 2012 UNIVERSITY MATKARAPORTTI OF OTAGO. k90548

Kevät 2012 UNIVERSITY MATKARAPORTTI OF OTAGO. k90548 Kevät 2012 UNIVERSITY OF OTAGO MATKARAPORTTI k90548 Aluksi University of Otago on Uuden-Seelannin vanhin ja maailman eteläisin yliopisto. Tätä kauemmaksi Helsingistä ei oikein voi enää mennä opiskelemaan.

Lisätiedot

Kädessäsi oleva kirjanen on jaettu kolmeen osioon: Eurooppa, Pohjoismaat sekä Aasia, Amerikka ja Australia.

Kädessäsi oleva kirjanen on jaettu kolmeen osioon: Eurooppa, Pohjoismaat sekä Aasia, Amerikka ja Australia. Palaako mielesi maailmalle? Pidät nyt käsissäsi seitsemännettä koostetta Vaasan yliopiston vaihdossa olleiden opiskelijoiden kokemuksista. Kirjaseen on koottu akateemisen vuoden 2003 2004 vaihtokertomuksia,

Lisätiedot

Milano Kevät 2013 240200

Milano Kevät 2013 240200 Milano Kevät 2013 240200 1 Valmistautuminen vaihtoon Tieto vaihtoon hyväksymisestä tuli maaliskuussa, ja maaliskuun puoliväliin mennessä tuli kansainvälisiin opiskelijapalveluihin palauttaa vahvistuslomake

Lisätiedot

Matkaraportti, Kevät 2012 Universidad de Navarra k87902

Matkaraportti, Kevät 2012 Universidad de Navarra k87902 Matkaraportti Pamplonan Universidad de Navarra oli aivan uusi vaihtokohde kun hain vaihtoon enkä tiennyt paikasta kuin kaksi asiaa: se sijaitsee Pohjois-Espanjassa ja Pamplonassa juostaan härkäjuoksut

Lisätiedot

University of Florida

University of Florida Matkaraportti Syksy 2012 University of Florida Jesse Saarela University of Florida on suuri 50000 opiskelijaa kattava yliopisto, joka toimii Gainesvillen opiskelijakaupungin huomion keskipisteenä. Yliopisto

Lisätiedot

Matkaraportti kevät 2013 KTM-vaihto. Rotterdam School of Management Erasmus University

Matkaraportti kevät 2013 KTM-vaihto. Rotterdam School of Management Erasmus University Matkaraportti kevät 2013 KTM-vaihto Rotterdam School of Management Erasmus University Valmistautuminen vaihtoon Hakeminen vaihtoyliopistoon Matkavalmistelut sujuivat osaltani hyvin ilman suurempia ongelmia.

Lisätiedot

TILBURG UNIVERSITY. Vaihtoraportti, kevät 2013 78423M

TILBURG UNIVERSITY. Vaihtoraportti, kevät 2013 78423M TILBURG UNIVERSITY Vaihtoraportti, kevät 2013 78423M 1 Valmistautuminen vaihtoon Tilburgin yliopisto on yksi Kauppakorkeakoulun yhteistyöyliopistoista, ja hakuprosessi kouluun on varsin kevyt. Tilburgin

Lisätiedot

MATKARAPORTTI ESC GRENOBLE. KEVÄT 2013 Jasmi Lehtola ja Teemu Peltokallio

MATKARAPORTTI ESC GRENOBLE. KEVÄT 2013 Jasmi Lehtola ja Teemu Peltokallio MATKARAPORTTI ESC GRENOBLE KEVÄT 2013 Jasmi Lehtola ja Teemu Peltokallio Sisällysluettelo 1. Grenoblen kaupunki... 3 2. Ennakkojärjestelyt... 4 3. Saapuminen Grenobleen... 5 4. Asuminen... 5 5. Käytännön

Lisätiedot

Toivomme, että tämä kooste ensikäden kokemuksista opiskelusta maailmalla on sinulle avuksi, kun valitset omaa vaihtopaikkaasi!

Toivomme, että tämä kooste ensikäden kokemuksista opiskelusta maailmalla on sinulle avuksi, kun valitset omaa vaihtopaikkaasi! Käsissäsi on kolmas kooste Vaasan yliopiston opiskelijoiden kokemuksista vaihtoajalta. Tämä kirjanen sisältää kertomuksia akateemiselta vuodelta 2000-2001, ja mukana on 41 korkeakoulua 17 eri maasta. Tarinat

Lisätiedot

Yleiskuvaus kohteesta

Yleiskuvaus kohteesta Koulutusohjelma: Kemian tekniikan koulutusohjelma Kohdemaa: Uusi-Seelanti Kohdeyliopisto: Victoria University of Wellington (VUW) Vaihtoaika: 11.07.2011 12.11.2011 Vaihto-ohjelma: Freemover Opetuskieli:

Lisätiedot

Matkaraportti Toulouse Business School Kevät 2013

Matkaraportti Toulouse Business School Kevät 2013 Haraholma Noora Kontiola Julius Riekkola Peppiina Yli-Opas Riikka Matkaraportti Toulouse Business School Kevät 2013 Valitsimme Toulouse Business Schoolin vaihtoyliopistoksemme ranskan kulttuuria ja kieltä

Lisätiedot

Michigan State University

Michigan State University Michigan State University Eli Broad College of Business Vaihtoraportti Kevät 2012 17.6.2012 k90269 Valmistautuminen vaihtoon Kohdemaana sanoisin, että Yhdysvallat on yksi vaikeimmista asiakirjojen osalta.

Lisätiedot

ESCP Europe. Pariisi, kevät 2013. Rikumatti Forsberg Noora Tammisto

ESCP Europe. Pariisi, kevät 2013. Rikumatti Forsberg Noora Tammisto ESCP Europe Pariisi, kevät 2013 Rikumatti Forsberg Noora Tammisto 1. Valmistautuminen vaihtoon Valmistautuminen vaihtoon Ranskassa oli melko helppo prosessi ja sisälsi vain kurssien valinnan koulun intranetin

Lisätiedot

Lumitutkimusta Kanazawassa, Japanissa 2002-2003

Lumitutkimusta Kanazawassa, Japanissa 2002-2003 Lumitutkimusta Kanazawassa, Japanissa 2002-2003 Nimi: Arto Teräs Sähköposti: ajt@iki.fi Postiosoite: Vanha Viertotie 14 A 4, 00350 Helsinki Koulutusohjelma: Tietotekniikka Kohdeyliopisto: Kanazawa University,

Lisätiedot

Matkaraportti Universität zu Köln

Matkaraportti Universität zu Köln Matkaraportti Universität zu Köln Kevät/kesä 2012 KTM-vaihto k240828 1. Valmistautuminen vaihtoon Ennen lähtöä Kölinin yliopiston kansainvälisten asioiden toimistosta (ZIB WiSo) otettiin yhteyttä hyvissä

Lisätiedot

University of San Diego

University of San Diego Matkaraportti Kevät 2012 University of San Diego Anu Koivistoinen k93581 San Diego on kaunis kaupunki Etelä-Kaliforniassa aivan Yhdysvaltojen ja Meksikon rajan tuntumassa, sitä ei turhaan kutsuta lempinimellä

Lisätiedot

Queensland University of Technology

Queensland University of Technology Kevät 2013 // 239237 Valmistautuminen vaihtoon QUT vaatii virallisen opintosuoritusotteen toimittamista. Tämän sai Helpdeskistä ilman suurempia ongelmia. On siis hyvä huomata, että WebOodista itse tulostettu

Lisätiedot

Haluatko opiskella osan tutkinnostasi ulkomailla, saada kansainvälistä kokemusta, kielitaitoa ja uusia ystäviä?

Haluatko opiskella osan tutkinnostasi ulkomailla, saada kansainvälistä kokemusta, kielitaitoa ja uusia ystäviä? Haluatko opiskella osan tutkinnostasi ulkomailla, saada kansainvälistä kokemusta, kielitaitoa ja uusia ystäviä? Tämän vuoden Ulkomailla opiskelleiden kootut kertomukset vihkosessa 2008-2009 esitellään

Lisätiedot

Matkaraportti Opiskelija 239347. Uppsala kevät 2013

Matkaraportti Opiskelija 239347. Uppsala kevät 2013 Uppsala kevät 2013 Sisällysluettelo 1. Valmistautuminen vaihtoon... 3 2. Matkustaminen ja saapuminen... 3 3. Yleistä Uppsalasta... 4 4. Kurssit... 4 4.1 International Marketing (15 ECTS)... 5 4.2 Marketing,

Lisätiedot

AALTO YLIOPISTO. Vaihtoraportti. Bangkok, Chulalongkorn University kevät 2013. Marko Pelgonen (240996, Laskentatoimi) 18.6.2013

AALTO YLIOPISTO. Vaihtoraportti. Bangkok, Chulalongkorn University kevät 2013. Marko Pelgonen (240996, Laskentatoimi) 18.6.2013 AALTO YLIOPISTO Vaihtoraportti Bangkok, Chulalongkorn University kevät 2013 Marko Pelgonen (240996, Laskentatoimi) 18.6.2013 [Kirjoita asiakirjan tiivistelmä tähän. Tiivistelmä on yleensä lyhyt yhteenveto

Lisätiedot

Vaihto Meksiko Cityssä ITESM-yliopistossa syksy 2014 - kevät 2015

Vaihto Meksiko Cityssä ITESM-yliopistossa syksy 2014 - kevät 2015 Vaihto Meksiko Cityssä ITESM-yliopistossa syksy 2014 - kevät 2015 Henry Lähteenmäki Elektroniikan ja sähkötekniikan tutkinto-ohjelma henry.lahteenmaki@aalto.fi Kansainvälinen vaihtokohde Opetuskieli: Espanja/Englanti

Lisätiedot

Vaihtoraportti: Puola, Krakova, AGH University of Science and Technology

Vaihtoraportti: Puola, Krakova, AGH University of Science and Technology Vaihtoraportti: Puola, Krakova, AGH University of Science and Technology Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulu Erasmus 1.10.2013-28.2.2014 Puola, Krakova, AGH University of Science and Technology

Lisätiedot

Matkaraportti Universität Mannheim Kevät 2013. k87039

Matkaraportti Universität Mannheim Kevät 2013. k87039 Matkaraportti Universität Mannheim Kevät 2013 k87039 1. Yleistä Mannheimista ja yliopistosta Mannheim on reilun 300 000 asukkaan kaupunki Baden-Württenbergin osavaltion luoteisnurkassa, Rheinin ja Neckarin

Lisätiedot

MATKARAPORTTI. ESC Grenoble. Annakerttu Aranko Kevät 2014 ! 1

MATKARAPORTTI. ESC Grenoble. Annakerttu Aranko Kevät 2014 ! 1 MATKARAPORTTI ESC Grenoble Annakerttu Aranko Kevät 2014! 1 1. Grenoblesta Grenoble on Isèren departementin viehättävä pääkaupunki, joka sijaitsee Ranskan Alpeilla, aivan Sveitsin rajan tuntumassa. Kaupunki

Lisätiedot