Valmistautuminen vaihtoon

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valmistautuminen vaihtoon"

Transkriptio

1 Matkaraportti, University of Strathclyde Glasgow Kevät ja Valmistautuminen vaihtoon Kun hyväksymiskirje Aallosta tuli, seuraava askel kohti vaihtoa oli lähettää hakemuspaperit Strathclydeen. Niihin kuului Strathclyden oma Learning Agreement, johon piti valita kurssit alustavasti. Myöskin hakemus opiskelija- asuntoihin piti laittaa ohessa, jos halusi hakea paikkaa kampukselta. Alustavasti Strathclyden opiskelijapalveluista kerrottiin, ettei kaikille halukkaille välttämättä riittäisi asuntoa, mutta ainakaan meidän tietoomme ei tullut ketään, joka olisi hakenut eikä päässyt. Lukukauden alettua tuntui myös olevan monia vapaita huoneita, mutta saattaa olla että se johtui vain vaihto- oppilasmäärän vaihtelusta syksyn ja kevään välillä. Kommunikaatio vaihtokoulun osalta olisi voinut olla parempaa, ja esimerkiksi tieto onko päässyt asuntolamajoitukseen tuli paljon myöhemmin kuin luvattu, vasta joulukuun alussa. Kursseista oli vaikea löytää muuta tietoa nimen ja noppamäärän lisäksi, joten valintoja piti tehdä vähän sokkona. Onneksi kaksi ensimmäistä viikkoa oli aikaa vaihtaa kursseja, ja se oli helposti tehtävissä Pegasuksen (Strathclyden weboodi) kautta. Passin tai henkilökortin lisäksi muita matkustusasiakirjoja ei tarvitse, matkavakuutusta voi harkita tavaroilleen. Eurooppalaisen terveydenhoitokortin hankkiminen kannattaa, joskin eurooppalaisille terveydenhoito ja mm. reseptilääkkeet ovat ilmaisia. Alle kuuden kuukauden oleskelua varten ei tarvitse käydä rekisteröitymässä lääkärillä koulun kehotuksesta huolimatta, vaan sinne voi vain mennä, jos sairastuu ja rekisteröinti suoritetaan sitten. Suoria lentoja Helsingistä Glasgowhun ei ole, parhaat vaihtoehdot ovat joko lentää British Airwaysillä Heathrown kautta tai KLM:llä Amsterdamin kautta, ja toivoa, että matkatavarat tulevat onnellisesti perille. Koulusta olisi ollut vastaanotto kentällä, mutta vasta päivää ennen lukukauden alkamista, ja halusimme saapua hieman aiemmin kaupunkiin. Opiskelu Kevätlukukausi alkoi ja heti ensimmäisestä päivästä lähtien oli luentoja, orientaatio oli muutaman luennon mittainen. Syksyllä orientaatioon on varattu enemmän aikaa, koska silloin

2 aloittavat uudet tutkinto- opiskelijatkin. Orientaatioon on varattu syksyllä kokonainen viikko, ns. Freshers week. Lukukausi päättyi 31.5., mutta käytännössä koulun loppuminen määräytyi sen mukaan, milloin viimeiset tentit ovat. Toukokuussa ei ollut enää opetusta, vain tentit, joten aikaa kertailuun on runsaasti. Kurssien taso verrattuna kauppikseen on aika lailla kevyempi. Toki töitä voi aina tehdä ihan niin paljon kuin mieli tekee, mutta kurssien läpäisemiseksi vaadittu taso ei päätä huimannut. Kursseja saa kanditasolla valita tasoilta 1-3, jotka siis vastaavat siellä opiskeluvuosien 1-3 kursseja. Kaikki kurssit olivat 10 ECTS- pistettä, joten lukukauden aikana piti suorittaa kolme kurssia. Kurssit koostuvat pääasiassa luennoista ja tutoriaaleista. Viimeksi mainitussa on pakollinen läsnäolo, mutta vaikka osallistuisi luennoillekin oli koulua huimat 8 tuntia viikossa. Tämä kertoo siis siitä, että suurin osa opiskelusta on laskettu käytettävän omaan lukemiseen. Tutoriaalien sisältämien tehtävien lisäksi kursseilla oli yleensä yksi isompi harjoitustyö, joka tehtiin monesti ryhmissä (2-4 henkeä). Todella monella kurssilla oppikirjan sijaan käytettiin hyväksi akateemisia artikkeleita sekä alan lehtijulkaisuja. Hieman kauppiksen tyyliin kirjojakin suositeltiin hankittavaksi mutta loppujen lopuksi hyvin pystyi myös suoriutumaan ilman. MS204 Technological and Organisation Innovation, taso 2 Kurssin tavoitteena oli lähinnä oppia keskustelemaan innovaatioihin liittyvistä asioista, argumentoimaan erilaisia väitteitä molemmin puolin sekä kirjoittamaan lehtityylinen argumentoiva essee. Varsinaista kurssikirjaa ei ollut, ainoastaan lista suositelluista kirjoista ja artikkeleista. Lisäksi luennoitsijat jo kurssin alussa kehottivat alkaa seuraamaan sanoma- ja aikakauslehtiä kuten The Economistia ja Financial Timesia. Tentissä kysymykset olivat aika soveltavia, luentokalvojen lisäksi tarvitsi aika paljon yleissivistystä ja lukeneisuutta, jotta pystyisi hyvin vastaamaan kysymyksiin. Kurssissa vaikeinta oli juuri lukulistan laajuus, vaikka kaikkia listan artikkeleita ja kirjoja ei tietenkään vaadittu luettavaksi, oli vaikea tietää, mitä oikein kerrata tenttiä varten. Luentokalvot kannatti käydä läpi ja lähteä niissä käsitellyistä aiheista laajentamaan tietämystään. Kurssilla oli tentin lisäksi kaksi arvosteltavaa työtä: väittely ja essee. Väittelyissä oli kaksi 8 hengen ryhmää vastakkain, aiheet määrättiin ensimmäisillä luennoilla. Ennen väittelyä kumpikin joukkue valmisteli taustatietoja aiheesta ja koko ryhmän piti tutustua heidän antamaansa materiaaliin ennen väittelyä. Väittelyyn käytettiin koko kaksituntinen luento, äänestettiin voittaja ja ryhmät kirjoittivat vielä tiivistelmät väittelyn kulusta. Opetustapana hyvin mielenkiintoinen, käytännössä argumentoinnin taso ei aina päätä huimannut. Myöskin keskustelua verotti vähän se, että kolmasosa luokasta oli kiinalaisia, jotka aina vain istuivat hiljaa luennolla. Luennoitsijat Jason ja Jill olivat oikein hyviä, ja yrittivät saada aikaan keskustelua luokassa. Noin puolet ryhmästä opiskeli kauppatieteitä ja toinen puoli tietotekniikkaa tai muita insinööritieteitä, mikä toi mukavaa monipuolisuutta kurssille.

3 Essee oli hiukan hankala, ideana oli siis kirjoittaa lehtiartikkeli jonkin nimetyistä lehdistä tyyliin. Ei- natiivina englanninpuhujana oli hiukan vaikeaa saavuttaa oikeaa sävyä kirjoitukseen, mutta silti ylsimme ok arvosanoihin. Esseetä ei myöskään olisi kannattanut jättää niin myöhäiseen, koska lähteiden etsimiseen ja ideoiden kehittelyyn meni yllättävästi aikaa. Tutoriaaleja oli joka toinen viikko, ja siellä opeteltiin vastaamaan tenttikysymysten kaltaisiin kysymyksiin. Lähinnä tutoriaaleissa siis keskusteltiin pienissä ryhmissä. Niissä olisi voitu mennä vielä syvällisemmälle tasolle, keskustelu oli aika jähmeää ja usein tutoriaali ei kestänyt sille varattua tuntia. Kaiken kaikkiaan siis mielenkiintoinen kurssi, joskin toteuttamisessa olisi ollut hiukan parantamisen varaa. MG204 Understanding Change In Organisations, taso 2 Tämä johtamisen kurssi käsitteli siis muutosta eri näkökulmista organisaatioissa. Kurssi koostui viikossa yhdestä kahden tunnin luennosta ja tunnin tutoriaalista. Luennoitsijoita oli neljä, jonka lisäksi kuutena viikkona kuultiin vierailijoita vakuutusyhtiö Avivasta. Näiden vierailijaluentojen pohjalta piti kirjoittaa harjoitustyö omavalintaisesta muutokseen liittyvästä aiheesta, ja tämä työ muodosti puolet arvosanasta. Kurssin lähestymistapa aiheeseen oli hyvin teoreettinen, joka viikko ennakkolukemiseksi annettiin 1-2 pitkää artikkelia tai kirjan lukua, joita sitten käytiin luennoilla läpi. Kaikki luennoitsijat eivät olleet ehkä tarpeeksi valovoimaisia pitääkseen kiinnostusta yllä koko luennon ajan, ja osa yritti hyvin vaivaannuttavalla tavalla luoda keskustelua luokassa. Käytännön näkökulmaa aihepiiriin tuli lähinnä tutoriaaleissa, joita varten piti joka viikko kirjoittaa vaihtelevan pituinen miniessee lehtiartikkelin perusteella, soveltaen kurssilla käytettyjä teorioita ja käsitteitä. Ensimmäisillä viikoilla esseen pituus oli vain sanaa, mutta kurssin loppuun mennessä vaatimustaso oli noussut jo sanaan. Joka viikko piti myös kirjoittaa lyhyt mielipidekirjoitus annetusta aiheesta kurssin keskustelufoorumiin. 100% läsnäolon ja näiden tehtävien suorittamisesta sai 10 % kurssin arvosanasta. Tutoriaalien pitäjä Marisa osasi hyvin innostavasti antaa uusia ajatuksia ja saada keskustelua aikaan. Tenttiin valmistautumiseen riitti annettujen artikkeleiden lukeminen. Tentti tehtiin tietokoneella, ja muodostui monivalinnasta sekä tutoriaalien kaltaisesta esseetehtävästä, mikä monien tutoriaalien jälkeen luonnistui jo melko rutiininomaisesti. Jos oli lukenut artikkeleita kurssin aikana, ei tenttivalmistautuminen siis ollut kovin vaikeaa. Kurssi oli siis melko työläs verrattuna muihin käymiimme kursseihin, lisäksi sisälsi aika paljon toistoa ja opiskelemiemme asioiden käytännön hyöty jäi hieman hämärän peittoon.

4 MK318 Strategic Marketing, taso 3 Strategisen markkinoinnin kurssi oli ainoa käymämme kolmannen vuositason kurssi. Se oli tavallaan yhteenvetokurssi koko markkinoinnin ohjelmasta. Kurssilla oli nimetty kurssikirja, josta löytyi muutamia kappaleita kirjastosta, tenttiaikaan ei kuitenkaan ollut minkäänlaista toivoa niiden saamisesta, koska kurssilla oli toistasataa opiskelijaa. Ilmankin kirjaa pärjäsi, ei ollut houkuttelevaa käyttää 40 puntaa kirjaan, jota tuskin ikinä enää tarvitsisi. Luennoitsijoita oli kaksi. Kanadalainen Michael Marck oli hyvin showmiesmäinen, viihdyttävä mutta samalla hiukan pelottava pommittaessaan kysymyksiä ympäri luentosalia. Toinen luennoitsija oli kreikkalainen Spiros Gounaris, jonka tyyli oli verkkaisempi ja lisäksi puheesta kuuli aika vahvan kreikkalaisen aksentin. Tenttiin tuli vain luennoilla käsitellyt asiat, joten luentokalvojen pohjalta pystyi hyvin kertailemaan. Tutoriaaleja oli joka toinen viikko, ja siellä keskityttiin kurssin aikana tehtävään harjoitustyöhön, joka määräsi 40 % arvosanasta. Työ tehtiin neljän hengen ryhmissä, jotka tuutori oli ennalta määrännyt. Tehtävänä oli valita vapaavalintainen yritys (joskaan tuutori ei hyväksynyt 90 % ehdotuksista), suorittaa strateginen analyysi kyseisestä yrityksestä ja sen ympäristöstä, ja näiden pohjalta luoda uusi strategia ja sen toteuttamissuunnitelma. Aika paljon riippui siitä, kenet tuutorin sai, sillä hän antoi apua ja arvosteli työn. Tehtävä oli hyvin tarkkaan ohjeistettu ja sen piti sisältää kaikkea PESTLEstä Porterin viiteen voimaan, SWOT analyysistä arvoketjun tarkasteluun vain muutamia mainitaksemme. Hankalinta oli lopulta pysyä harjoitustyön sanamäärässä (3000 sanaa), ja saada silti kaikki vaadittu sisältö siihen. Ei paljoa naurattanut, kun palautusta edeltävänä päivänä useammallakin ryhmällä oli tuplasti liikaa sanoja. Lopulta karsiminen onnistui, siitä johtuen lopputuloksessa 14 sivua liitteitä, joita ei lasketa sanamäärään. Tentti koostui esseekysymyksistä, kuudesta vaihtoehdosta piti valita kolme. Kurssi tuntui olevan sisällöltään markkinoinnin peruskurssin kaltainen, korostaen eri markkinoinnin tehtävien muodostamaa kokonaiskuvaa sekä yhteyksiä muihin yritysten funktioihin. Asuminen Asuimme kumpikin opiskelija- asuntoloissa (halls), joita voisi verrata soluasumiseen. Yleensä asunto jaettiin 4 8 hengen kesken, jokaisella oma kalustettu huone sekä suihku, vessa, keittiö ja oleskelutila yhteisissä tiloissa. Kalliimmissa asuntoloissa oli omat kylppärit joka huoneessa ja siivooja kävi yhteisissä tiloissa, toisessa ääripäässä asuntolat, jossa joutui maksamaan itse esim. lämmityksestä. Pyykinpesu on maksullista, 2 puntaa koneellinen ja punta vielä kuivausrummusta. Joissain asunnoissa oli ilmeisesti hiukan ongelmia lämpötilan kanssa, kuten usein skotlantilaisissa asunnoissa, mutta meidän kohdallemme ei tällaista onneksi sattunut. Siisteystaso oli opiskelija- asunnoissa tuttua ei niin justiinsa tasoa, lisäksi tuntui että monilla paikallisilla ja vaihto- opiskelijoilla on hieman eri siisteyskäsitys kuin suomalaisilla. Ei kuitenkaan

5 mitään, mitä ei voisi kestää. Juhlia riitti asuntoloissa paljon viikollakin, mutta sekin oli odotettavissa, kun asukkaina on lähinnä ulkomailta tulleita opiskelijoita, vaihto- opiskelijoita sekä ensimmäisen vuoden paikallisia opiskelijoita. Kampuksen läheltä löytyy myös yksityisiä opiskelija- asuntoja, Collegelands ja Unite Blackfriars suurimpina, molemmat melko uusia ja hyväkuntoisia rakennuksia. Nämä ovat hyvin samantyyppisiä kuin kampuksen asunnot, mutta hieman kalliimpia ja näissä saattaa olla vaikeaa saada huonetta vain yhdeksi lukukaudeksi. Yksityisiltä markkinoilta vuokraaminen voi tulla halvemmaksi kuin opiskelija- asunnoissa asuminen, mutta tällöin joutuu näkemään aika paljon enemmän vaivaa asunnon hankinnan eteen. Lisäksi pitää huolehtia laskuista sekä hankkia vapautus council taxista, joka muuten nousisi satoihin euroihin vaihdon aikana. Opiskelija- asunnoissa helppous on yksi parhaista puolista, kuten myös Village Office, josta sai apua avainten unohtamisesta erilaisiin korjauspyyntöihin. Myös opiskelija elämän kannalta kampuksella asuminen on hyvä ratkaisu. Vaihto- opiskelijoiden kesken syntyy mukava henki ja seuraa on aina lähellä ja melkein joka ilta juhlat jossain kampuksella. Strahclyden kampus on myös hyvä sijainniltaan sillä se on aivan keskustan kupeessa, lähellä ovat niin ravintolat, kaupat kuin yökerhotkin. Ostokset ja hintataso Skotlannin hintataso oli monelta osin Suomea vastaava. Asuminen oli suhteellisen kallista, opiskelija- asunnoissa puntaa kuukaudessa, mutta yksityiseltä saattaisi selvitä halvemmalla. Ainakin toiselle lukukaudelle tullessa monet vanhat asukit olivat jättäneet kaikenlaisia tavaroita yhteisiin tiloihin, joten kannattaa tarkistaa löytyisikö esimerkiksi tarvittavat keittiövälineet jo valmiiksi, ennen kuin lähtee ostoksille. Parhaita paikkoja löytää erilaisia kotitaloustavaroita ovat tuttu IKEA, Primarkista löytyy halpoja liinavaatteita, TK Max myy merkkituotteita halvemmin hinnoin ja Poundlandista nimensä mukaisesti saa tavaroita punnalla. Ruokakaupoista lähimpänä kampusta ja ehdottomasti edullisin oli Aldi, mutta vähänkin erikoisempia ruokia joutui etsimään Tescosta, Sainsburysta tai Co- operativesta. Ruoka tuntui jonkin verran edullisemmalta verrattuna Suomeen. Alkoholi ja ulkona syöminen oli selvästi halvempaa kuin Helsingissä. Glasgow on suuri kauppakeskittymä, joten shoppailumahdollisuuksia löytyy jokaiseen makuun. Kaikki tutut halpaketjut, kalliimmat tavaratalot ja merkkiliikkeet ja monet vintage- kaupat löytyvät kävelymatkan päästä.

6 Matkustelu Vaihdon aikana kannattaa ehdottomasti hyödyntää mahdollisuus nähdä Skotlannin upeaa luontoa. Koulun international society ja yksityinen Student Tours Scotland järjestivät erilaisia edullisia reissuja opiskelijoille ympäri Skotlantia, jälkimmäinen joka viikonloppu. Jos taas haluaa lähteä itse kiertämään on vaihtoehtona juna, bussi ja vuokrattu auto. Itse kuljimme usein busseilla jotka etukäteen varattuna olivat edullisia. Kaupunkeja kierrellessä bussi tai juna toimivat oikein hyvin mutta auton vuokraamista ylämaille lähtiessä kannattaa ehkä harkita, mutta huomioon otettava vasemmanpuolinen liikenne. Glasgowsta pääsee kätevästi myös Skotlannin ulkopuolelle. Läheltä Glasgowta on Ryanairin josta lähtee halpoja lentoja eripuolille Eurooppaa ja erityisesti Euroopan ulkopuolelta tulleet vaihto- oppilaat käyttivät tätä hyvin hyödyksi. Englantiin ajaa edullisesti bussilla (megabus) jos ymmärtää varata liput etukäteen. Esimerkiksi Lontooseen pääsee halvimmillaan 10 puntaa maksavalla yöbussilla. Megabus liikennöi myös muihin Englannin kaupunkeihin, useimpiin suoraan Glasgowsta. Vapaa- aika Vapaa- aikaa tuntui vaihdon aikana olevan enemmän kuin vuosiin, ilman kotipuolen velvoitteita. Hyvää ajanvietettä oli esimerkiksi liittyä Centre of Sports and Recreation jäseneksi 50 punnan hintaan, jolloin sai käyttää koulun kuntosalia ja käydä ryhmäliikuntatunneilla. Varsinkin kampuksella asuessa ei harvemmin eteen tuli päiviä että ei tietäisi miten vapaa- ajan käyttäisi. Vaihtareihin tutustui helposti ja seuraa löytyi aina lenkille, syömään tai ulos lähtiessä. Yöelämän puutteesta ei myöskään voi valittaa Glasgowssa baareja on joka lähtöön ja klubeja ja live- musiikkia tarjolla viikon jokaiselle päivälle. Myös opiskelijailtoja oli kaupungin baareissa runsaasti. Aika monet skotit tosiaan kävivät töissä koulun ohella, joten heitä ei kovin paljoa luentojen ulkopuolella koululla nähnyt. Parhaita mahdollisuuksia paikallisten tapaamiseen löytyy liittymällä johonkin monista harrastekerhoista, societyista, joita löytyy oppilaskunnan alta kymmeniä. Näissä pystyi harrastamaan kaikkea sinfoniaorkesterista laskuvarjohyppyyn ja surffaukseen. Eli varmasti löytyy kaikille jotakin.

7 Glasgow kaupunkina Glasgowlla on maine aika vaarallisena kaupunkina Euroopan mittakaavassa. Ja totta on, että siellä edelleen on alueita, jonne ei kannata eksyä yksin pimeällä. Köyhyys on yhä ongelma joissain osissa kaupunkia, varsinkin lähiöissä. Toisaalta kaupungin keskustan ja west endin alueilla ei kertaakaan tullut vastaan uhkaavaa tilannetta emmekä kuulleet sellaisista. Kaupungilla pyörii kaikkiin aikoihin paljon poliiseja ja maalaisjärkeä käyttämällä pysyy kyllä hyvin turvassa. Taksit ovat halpoja, joten yöllä kannattaa napata sellainen kotiin. Vaihtoporukassa ei tarvitse myöskään pelätä, että tarvitsisi löytää yksin kotiin, seuraa aina löytyy. Glasgowlaisten puheesta ei kannata olettaa saavansa selvää edes vaihdon loppua lähestyessä, sen verran paksulla aksentilla he puhuvat. Tätä ei kuitenkaan kannata hävetä, paikalliset eivät pahastu vaikka moneen kertaan kysyykin ja näyttää hämmentyneeltä. Kuulin monelta skotlantilaiseltakin että edes he eivät usein ymmärrä paljasjalkaisen glasgowlaisen puhetta. Muualta Skotlannista tulleita voi jopa alkaa ymmärtää ja eron esimerkiksi Edinburghin murteeseen on huima. Sää on jatkuvasti paikallisten puheenaiheena ja syystä. Tuulen- ja sateenpitävät ulkovaatteet ovat aivan välttämättömät, kun lähtee Skotlantiin. Sää vaihtelee usein, saman päivän aikana voi tulla sadekuuroja, aurinkoisia hetkiä, rakeita ja lunta. Kauniit päivät kannattaakin hyödyntää huolella ja käyttää luontoon ja kaupunkiin tutustumiseen. Tänä talvena lunta oli vain muutamina aamuina pienenä huntuna, joinain vuosina Glasgowssa saattaa olla jonkin verran pysyvää lunta. Saapuessamme tammikuussa lämpötila kieppui nollan tietämillä, toukokuussa päivisin oli yleensä astetta, aurinkoisella kelillä jopa 20 astetta. Vihreyttä riitti koko kevään ajan, samoin pimeys ei ollut yhtä masentavaa alkutalvesta kuin Suomessa. Muutenkin suomalaiseen säähän tottuneena ei Skotlannin ilmasto tule olemaan mikään järkytys, toisin kuin ehkä Etelä- Euroopasta saapuville. Glasgow sijaitsee suunnilleen samoilla leveyspiireillä Tanskan kanssa. Loppusanat Suosittelisin Glasgowta vaihtokohteena sellaiselle, joka ei halua liikaa stressata vaihdon järjestelyistä. Myös luonnon ystäville Skotlanti on hyvä vaihtoehto. Kaiken kaikkiaan vaihtoon lähtiessä tärkeintä on asenne! Tietenkin kurssitarjonta ja opiskelukieli on tärkeimpiä seikkoja kun valitsee vaihtopaikkaa, mutta hyvä asenne ratkaisee minkälainen kokemus vaihto tulee olemaan. Opimme vaihdon aikana todella paljon eri kulttuureista, ja varsinkin suomalaisuudesta. Saimme ystäviä eri puolilta maailmaa, ja toivottavasti yhteydet säilyvät vielä nyt vaihdon jälkeen. Konkreettista parannusta tapahtui kielitaidossa. Puhuminen on huomattavasti vaivattomampaa ja luonnollisempaa. Erilaisia aksentteja ja tapoja puhua ymmärtää nyt myös helpommin.

8 Tärkeimpiä opetuksia oli myös se, että asioilla on tapana järjestyä. Ajatus siitä, että selviytyy kaikesta, mitä elämä eteen heittelee, vaikka onkin vieraassa maassa ja kaukana läheisistä, on tärkeä voimavara tulevaisuuden varalle.

Alankomaat, Groningen. Selviytymisopas vaihtoon lähteville

Alankomaat, Groningen. Selviytymisopas vaihtoon lähteville Alankomaat, Groningen Selviytymisopas vaihtoon lähteville Topi Dahlström & Janne Väänänen (LVI4SN) 2007 Matkat Helpoiten pääsee lentämällä Amsterdamiin ja sieltä junalla (n.2h) Groningeniin. Halvimmalla

Lisätiedot

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 Hei kaikille lukijoille. Olen Tytti Teivonen, matkailualan opiskelija Luksiasta. Olin työssäoppimassa Suzhoussa Kiinassa hotellissa kaksi kuukautta. Hotelli, jossa olin, on

Lisätiedot

Vaihtoraportti lukuvuosi 2010-2011. Bond University KTA

Vaihtoraportti lukuvuosi 2010-2011. Bond University KTA Vaihtoraportti lukuvuosi 2010-2011 Bond University KTA Henkilötiedot Koulutusohjelma: Kiinteistötalous Vaihtoyliopisto: Bond University Sijainti: Gold Coast, Queensland, Australia Ajankohta: 1.9.2010 30.4.2011

Lisätiedot

Matkaraportti. Malta 4.1.-13.2.2013. Anniina Yli-Lahti Iida Toropainen

Matkaraportti. Malta 4.1.-13.2.2013. Anniina Yli-Lahti Iida Toropainen Matkaraportti Malta 4.1.-13.2.2013 Anniina Yli-Lahti Iida Toropainen Johdanto Anniina oli miettinyt jo ensimmäisestä opiskeluvuodesta lähtien ulkomailla työssäoppimista ja viime hetkellä sai myös Iidan

Lisätiedot

SAKSA HOCHSCHULE OFFENBURG. Heikki Lauronen kevät-kesä 2010

SAKSA HOCHSCHULE OFFENBURG. Heikki Lauronen kevät-kesä 2010 SAKSA HOCHSCHULE OFFENBURG Heikki Lauronen kevät-kesä 2010 Valmistelut Hochschule Offenburg Offenburg Gengenbach Asuminen Opiskelut Yhteydenpito kotimaahan Vapaa-aika Mietteitä vaihdosta Kuvia reissusta

Lisätiedot

Työssäoppimiseni ulkomailla

Työssäoppimiseni ulkomailla Työssäoppimiseni ulkomailla Nimeni on Jenna Virtanen suoritin kuukauden 7.2.-11.3.2015 Pintakäsittely alan työharjoittelusta Espanjassa Fuerteventuran Corralejossa. Työskentelin kauppakeskuksessa nimeltä

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kansainväliset palvelut. MATKARAPORTTI Institute of Chemical Technology, Praha Kevät 2014

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kansainväliset palvelut. MATKARAPORTTI Institute of Chemical Technology, Praha Kevät 2014 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kansainväliset palvelut MATKARAPORTTI Institute of Chemical Technology, Praha Kevät 2014 Ville Rantanen Kemiantekniikka Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Lähtövalmistelut ja

Lisätiedot

Universität Liechtenstein Vaduz, Liechtenstein Kevätlukukausi 2013 Laura Rämä

Universität Liechtenstein Vaduz, Liechtenstein Kevätlukukausi 2013 Laura Rämä Universität Liechtenstein Vaduz, Liechtenstein Kevätlukukausi 2013 Laura Rämä SISÄLLYS 1. Saapuminen... 3 2. Orientaatioviikko... 3 3. Koulunkäynti ja kurssit... 4 3.1. Innovation and Technology Management...

Lisätiedot

Vaihtoraportti Singapore NTU

Vaihtoraportti Singapore NTU Vaihtoraportti Singapore NTU Kemian, bio- ja materiaalitekniikka Nanyang Technological University Kahdenvälinen vaihtokohde 07.01.2016 06.05.2016 SINGAPORE Singapore on hyvin pieni ja tiheästi asuttu viisikymmentä

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Bulgaria, Pazardzhik 4.3.-15.4.2014

Bulgaria, Pazardzhik 4.3.-15.4.2014 Bulgaria, Pazardzhik 4.3.-15.4.2014 Janet Valliovuo ja Ramoona Rahja, Horaca11 Johdanto Lähdimme ulkomaille, koska halusimme kokeilla jotain erilaista ja kokeilla rajojamme. Halusimme lähteä Iso-Britanniaan,

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

Opiskelemme matkailualan perustutkintoa ensimmäistä vuotta MATYS14 luokalla.

Opiskelemme matkailualan perustutkintoa ensimmäistä vuotta MATYS14 luokalla. TYÖSSÄOPPIMASSA SAKSASSA, KÖLNISSÄ 25.3-23.5.2015 Opiskelemme matkailualan perustutkintoa ensimmäistä vuotta MATYS14 luokalla. Lähdimme Leonardo- hankkeen rahoituksella, joka kattoi lennot sekä asunnon.

Lisätiedot

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen?

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen? 5. Vastaa kysymyksiin (kpl1) Onko sinulla sisaruksia? Asuuko sinun perhe kaukana? Asutko sinä keskustan lähellä? Mitä sinä teet viikonloppuna? Oletko sinä viikonloppuna Lahdessa? Käytkö sinä usein ystävän

Lisätiedot

Suomen suurlähetystö Astana

Suomen suurlähetystö Astana LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Talousjohtaminen Suomen suurlähetystö Astana Harjoitteluraportti Elina Hämäläinen 0372524 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Lähtövalmistelut...

Lisätiedot

Johdatus monitieteisiin ympäristöopintoihin (80100) 5 op

Johdatus monitieteisiin ympäristöopintoihin (80100) 5 op 1 Johdatus monitieteisiin ympäristöopintoihin (8) op 4.9. 11.12.12 Kurssilla opiskelijat kirjoittivat luennoitsijoiden antamia oppimistehtäviä 4-/periodi sekä arviointeja muiden opiskelijoiden töihin 3-4/periodi.

Lisätiedot

Insinööritieteiden korkeakoulu Konetekniikan koulutusohjelma

Insinööritieteiden korkeakoulu Konetekniikan koulutusohjelma Insinööritieteiden korkeakoulu Konetekniikan koulutusohjelma Vaihtokohden: Pietarin polyteknillinen yliopisto Vaihtoaika: syyslukukausi 2015 Opetuskieli: Englanti Vaihto-ohjelma: Kahdenvälinen vaihtokohde

Lisätiedot

Skenaario 1: Paavo kokouksessa

Skenaario 1: Paavo kokouksessa Vaatimusmäärittely liite A: Skenaariot 1-6 Skenaario 1: kokouksessa Osapuolet Tero Eeva Siirrettävä data Paikkatieto Kalenterimerkinnät Käyttäjän tunnistus Oikeuksien luovutus Käyttäjäprofiilit Tilanne

Lisätiedot

1 JOHDANTO 2 ENNEN MATKAA 3 MATKA 4 IRLANTI

1 JOHDANTO 2 ENNEN MATKAA 3 MATKA 4 IRLANTI SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 ENNEN MATKAA... 2 3 MATKA... 2 4 IRLANTI... 2 4.1 DUBLIN... 2 4.2 NÄHTÄVYYDET... 3 4.3 LIIKKUMINEN... 3 5 KOULU... 3 5.1 KOULU... 3 5.2 KOULUSSA KÄYNTI... 4 6 ASUMINEN... 4 6.1

Lisätiedot

Ranska, Chamonix TAMMIKUU

Ranska, Chamonix TAMMIKUU Ranska, Chamonix TAMMIKUU Tulin Ranskaan 2.1.2013 Riitan & Katjan kanssa. Oltiin hotelilla, joskus 9 jälkeen illalla. Sain oman huoneen ja näytettiin pikaisesti missä on suihkut ja vessat. Ensimmäisenä

Lisätiedot

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä 6.10. 14.11.2014 Sisustusrakennusalan opiskelijat Anne Kinnunen ja Johanna Laukkanen Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto Ajatuksena oli lähteä työharjoittelujakson

Lisätiedot

Odense, syksy 2006. Valmistelut

Odense, syksy 2006. Valmistelut Odense, syksy 2006 Valmistelut Kun valmistumiseni rupesi häämöttämään, tajusin että viimeinen mahdollisuus asua ulkomailla läheni samalla. Perheellisellä miehellä kun ei ole juuri mahdollisuuksia työskennellä

Lisätiedot

Eibar Espanja 2.11 12.12.2015 Erja Knuutila ja Pirkko Oikarinen

Eibar Espanja 2.11 12.12.2015 Erja Knuutila ja Pirkko Oikarinen Eibar Espanja 2.11 12.12.2015 Erja Knuutila ja Pirkko Oikarinen Maanatai aamuna 2.11 hyppäsimme Ylivieskassa junaan kohti Helsinkiä, jossa olimme puolen päivän aikoihin. Lento Pariisiin lähti 16.05. Meitä

Lisätiedot

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot

Opinnot haltuun: Vaihto-opiskelu ulkomailla. Minna Pekkanen Kansainväliset opiskelijapalvelut

Opinnot haltuun: Vaihto-opiskelu ulkomailla. Minna Pekkanen Kansainväliset opiskelijapalvelut Opinnot haltuun: Vaihto-opiskelu ulkomailla Minna Pekkanen Kansainväliset opiskelijapalvelut Kuka voi lähteä vaihtoon? Vaihtoon voi lähteä kaikista kauppatieteiden kandidaatin ohjelman erikoistumisalueista

Lisätiedot

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Sunny Beach on upea rantalomakohde Mustanmeren rannikolla Bulgariassa. Kohde sijaitsee 30 kilometrin päässä Burgasista pohjoiseen. Sunny Beachin

Lisätiedot

Kielellinen selviytyminen

Kielellinen selviytyminen BILBAO Kulttuurit kohtaavat Bilbaossa ollessani havaitsin täysin erilaisen päivärytmin. Päivät ovat todella pitkiä, sillä ihmiset viihtyvät myöhään ulkona viettäen aikaa perheen ja ystäviensä kanssa. Myös

Lisätiedot

Työssäoppimisjakso Bilbaossa, Espanjassa Manuel&Ariana 27.9.-24.11.2012. Veera Helander arva10

Työssäoppimisjakso Bilbaossa, Espanjassa Manuel&Ariana 27.9.-24.11.2012. Veera Helander arva10 Työssäoppimisjakso Bilbaossa, Espanjassa Manuel&Ariana 27.9.-24.11.2012 Veera Helander arva10 Työpaikka Manuel & Ariana on pieni yritys jossa tehdään juhlavaatteita, hääpukuja, mittatilaustöitä sekä couture

Lisätiedot

MATKARAPORTTI University of Surrey Syyslukukausi 1.10.2013-31.1.2014

MATKARAPORTTI University of Surrey Syyslukukausi 1.10.2013-31.1.2014 MATKARAPORTTI University of Surrey Syyslukukausi 1.10.2013-31.1.2014 Joonas Remes SäTe 5 23.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. LÄHTÖVALMISTELUT... 4 2.1. Hakeminen... 4 2.2. Muut valmistelut...

Lisätiedot

Kanazawan yliopisto (KUSEP) Kahdenvälinen vaihto: Lokakuu 2014 - Syyskuu 2015

Kanazawan yliopisto (KUSEP) Kahdenvälinen vaihto: Lokakuu 2014 - Syyskuu 2015 Tuomas Mäkinen Sähkötekniikan kandidaattiohjelma Automaatio- ja systeemitekniikka 22. lokakuu 15 Kanazawan yliopisto (KUSEP) Kahdenvälinen vaihto: Lokakuu 2014 - Syyskuu 2015 Opetuskieli: Japani Hain vaihto-opiskelemaan

Lisätiedot

Coventry Tuomas Fordell AUT3SN

Coventry Tuomas Fordell AUT3SN Coventry 2007-2008 Tuomas Fordell AUT3SN Yleistä Coventry on Englannin keskiosassa sijaitseva noin 300 000 asukkaan kaupunki Perinteinen teollisuuskaupunki. Lähialueella mm. Jaguarin, Aston Martinin sekä

Lisätiedot

Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus

Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus 7.3.2011 17.4.2011 Joni Kärki ja Mikko Lehtola Matka alkoi Oulaisten rautatieasemalta sunnuntaina 16.3. Juna oli yöjuna, ja sen oli tarkoitus lähteä matkaan

Lisätiedot

TYÖPAIKKA, TYÖTEHTÄVÄT

TYÖPAIKKA, TYÖTEHTÄVÄT Vilma Mäkelä TYÖHARJOITTELU ULKOMAILLA 2012 Saneeraus- ja sisustusala, ARSA09 Art In Tanzania P.O. Box 23333, Dar es Salaam Tanzania www.artintanzania.org 16.3-8.4.2012 TYÖPAIKKA, TYÖTEHTÄVÄT Työskentelin

Lisätiedot

Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe

Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe 120 Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe 107 114 100 87 93 Oppilasmäärä 80 60 40 20 0 3 5 7 14 20 30 20 30 36 33 56 39 67 48 69 77 76 56 65 35 25 10 9,75 9,5 9,25 9 8,75 8,5 8,25 8 7,75 7,5 7,25 7

Lisätiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vastausta Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vesa.raasumaa@gmail.com Muokkaa tätä lomaketta Tiivistelmä Olen 5% Tyttö 5 % Poika 5 % 5% Vuosiluokkani on 8,% 3,8% 7. 5 % 8. 8. % 9. 7 3.8 % 5% Alakouluni

Lisätiedot

HARJOITTELURAPORTTI: PRINTELA

HARJOITTELURAPORTTI: PRINTELA 20.12.2014 Tuotantotalouden tiedekunta HARJOITTELURAPORTTI: PRINTELA SYKSY 2014/LIETTUA Katja Nuutilainen, 0400205 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 LÄHTÖVALMISTELUT... 2 3 SAAPUMINEN LIETTUAAN... 3 4

Lisätiedot

Oma käyttäytyminen eri tilanteissa ja eri ihmisten kanssa

Oma käyttäytyminen eri tilanteissa ja eri ihmisten kanssa Oma käyttäytyminen eri tilanteissa ja eri ihmisten kanssa Ihminen käyttäytyy eri paikoissa eri tavalla. Olet varmasti huomannut, että julkisissa paikoissa käyttäydytään eri tavalla kuin yksityisissä paikoissa.

Lisätiedot

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Halusin lähteä ulkomaille työssäoppimaan sekä tutustumaan pieneksi aikaa toiseen maahan ja kulttuuriin. Kuusi

Lisätiedot

Kaija Jokinen - Kaupantäti

Kaija Jokinen - Kaupantäti Kaija maitokaapissa täyttämässä hyllyjä. Kaija Jokinen - Kaupantäti Kun menet kauppaan, ajatteletko sitä mitä piti ostaa ja mahdollisesti sitä mitä unohdit kirjoittaa kauppalistaan? Tuskin kellekään tulee

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

MS-C2105 Optimoinnin perusteet Malliratkaisut 5

MS-C2105 Optimoinnin perusteet Malliratkaisut 5 MS-C2105 Optimoinnin perusteet Malliratkaisut 5 Ehtamo Demo 1: Arvaa lähimmäksi Jokainen opiskelija arvaa reaaliluvun välillä [0, 100]. Opiskelijat, joka arvaa lähimmäksi yhtä kolmasosaa (1/3) kaikkien

Lisätiedot

25 responses. Summary. Sopiiko omaan tahtiin oppiminen sinulle? Perustele edellisen kohdan vastauksesi. Edit this form

25 responses. Summary. Sopiiko omaan tahtiin oppiminen sinulle? Perustele edellisen kohdan vastauksesi. Edit this form herttaoksanen@gmail.com 25 responses Edit this form View all responses Publish analytics Summary Sopiiko omaan tahtiin oppiminen sinulle? 16% 28% 36% 20% Ei sovi. 5 20% Sopii melko hyvin. 9 36% Sopii hyvin.

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen

Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen Lukemisen taitoja Tulisi kehittää kaikissa oppiaineissa Vastuu usein äidinkielen ja S2-opettajilla Usein ajatellaan, että

Lisätiedot

Timo Martikainen ICT, Varia. Matka Kiinassa

Timo Martikainen ICT, Varia. Matka Kiinassa Matka Kiinassa Reissu lähti liikkeelle 30.10.2016 Helsinki Vantaa -lentokentältä. Mukaan lähti 7 opiskelijaa ja ensimmäiseksi 1,5 viikoksi kolme opettajaa: Jarno, Arttu ja Heimo. Kaikkia vähän jännitti,

Lisätiedot

Huoltajakysely, kevät 2011 Ojakkalan koulu. Vihdin vanhemmat ry

Huoltajakysely, kevät 2011 Ojakkalan koulu. Vihdin vanhemmat ry Huoltajakysely, kevät 2011 Ojakkalan koulu Vihdin vanhemmat ry 1. Koulun ja kodin kontaktit? 2. Koulun ja kodin yhteistyötapojen tärkeys? 3. Toivomukset kodin ja koulun kontaktitavoista 4. Asenneväittämät

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Lukuvuosi Moskovan valtiollisessa teknillisessä yliopistossa eli Baumanissa

Lukuvuosi Moskovan valtiollisessa teknillisessä yliopistossa eli Baumanissa MATKARAPORTTI Henry Huusko Lukuvuosi 2015-16 Moskovan valtiollisessa teknillisessä yliopistossa eli Baumanissa 1. JOHDANTO Valitsin vaihtokohteekseni Baumanin teknillisen yliopiston Moskovassa ja vietin

Lisätiedot

Johdatus monitieteisiin ympäristöopintoihin (80100) 5 op KURSSIPALAUTE

Johdatus monitieteisiin ympäristöopintoihin (80100) 5 op KURSSIPALAUTE Johdatus monitieteisiin ympäristöopintoihin (8) op 6.9.11-13.12.11 KURSSIPALAUTE JMY-11 kurssilla käytettiin punaisena lankana kahta kaaviokuvaa eri luennoilla, joilla oli tarkoitus kuvata oppiaineiden

Lisätiedot

VAIHTORAPORTTI. Czech Technical University in Prague. Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering. Vaihto-ohjelma: Erasmus

VAIHTORAPORTTI. Czech Technical University in Prague. Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering. Vaihto-ohjelma: Erasmus VAIHTORAPORTTI Czech Technical University in Prague Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering Vaihto-ohjelma: Erasmus Ajankohta: 12.09.2013-5.2.2014 Yleiskuvaus Praha on kaupunkina erittäin

Lisätiedot

Vapaamuotoinen raportti työssäoppimisajasta / opiskelusta ulkomailla

Vapaamuotoinen raportti työssäoppimisajasta / opiskelusta ulkomailla Vapaamuotoinen raportti työssäoppimisajasta / opiskelusta ulkomailla 1. Perustiedot a. Roosa Haapa, Hotelli-, ravintola-, cateringala, b. The Sandwich Company, The Diamond, Derry, Northern Ireland, http://www.thesandwichco.com/stores/thediamond.php

Lisätiedot

Kemian tekniikan korkeakoulu Erasmus vaihto University of Twente

Kemian tekniikan korkeakoulu Erasmus vaihto University of Twente Kemian tekniikan korkeakoulu Erasmus vaihto University of Twente 1.9.2015 31.1.2016 YLEISKUVA KOHTEESTA Vietin vaihtoni Alankomaiden itäisessä kaupungissa Enschedessä, jonka laitamalla kohdeyliopistoni

Lisätiedot

KABELON PUHE LÄKSIÄISILLASSA Luomaniemen Wanhalla

KABELON PUHE LÄKSIÄISILLASSA Luomaniemen Wanhalla KABELON PUHE LÄKSIÄISILLASSA Luomaniemen Wanhalla Minulta kysytään usein "Miksi Suomi" ja jos sanon totuuden - Suomi oli minun 3 valitsenut. Mun ensimmäinen oli Holland ja toinen oli Belgia. - Halusin

Lisätiedot

TU-A Itsensä tunteminen ja johtaminen Tervetuloa kurssille!

TU-A Itsensä tunteminen ja johtaminen Tervetuloa kurssille! TU-A1140 - Itsensä tunteminen ja johtaminen Tervetuloa kurssille! Kurssin avaus 7.1. 2016 Eerikki Mäki eerikki.maki@aalto.fi Opiskelijapalautetta vuoden 2015 kurssista Kurssi poikkesi todella paljon verrattuna

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Matti tapasi uuden naapurin Jussin. Matti: Hei, olen Matti. Asun talossa sinun rakennuksen oikealla puolella. Jussi: Hei! Olen Jussi, hauska tavata!

Matti tapasi uuden naapurin Jussin. Matti: Hei, olen Matti. Asun talossa sinun rakennuksen oikealla puolella. Jussi: Hei! Olen Jussi, hauska tavata! Matti tapasi uuden naapurin Jussin Matti: Hei, olen Matti. Asun talossa sinun rakennuksen oikealla puolella. Jussi: Hei! Olen Jussi, hauska tavata! M : Niin olet muuttanut uuteen taloon nyt. Miltä sinusta

Lisätiedot

Raportti vaihto-opiskelulukukaudesta Grazissa

Raportti vaihto-opiskelulukukaudesta Grazissa Vaihtoraportti Graz 2011 1 Anna Erasmuskohde: Graz Raportti vaihto-opiskelulukukaudesta Grazissa Yleistä Päätin lähteä hieman tavallista myöhemmin vaihto-opiskelemaan: viimeisenä opiskeluvuotenani. Tiesin,

Lisätiedot

P Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Bioprosessitekniikan laboratorio

P Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Bioprosessitekniikan laboratorio Johanna Panula-Perälä P Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Bioprosessitekniikan laboratorio Sisältö Kehitystyön kohteena olevan kurssin esittely Muutosten tavoite Kurssin suoritustavat Syvälliseen

Lisätiedot

Yleisiä kommentteja kokeesta.

Yleisiä kommentteja kokeesta. Lukuvuoden fysiikan valtakunnallisen kokeen palaute.6. Palautteita yhteensä 454 oppilaan tuloksesta. Pistekeskiarvo 7,6 joka vastaa arvosanaa 6,5. Oppilaita per pistemäärä 5 5 5 5 4 6 8 4 6 8 4 6 8 4 6

Lisätiedot

Vaihtoraportti. Universidad Politécnica de Madrid/E.T.S.I.I. Syyslukukausi 2007, ERASMUS Puunjalostustekniikka. sampsa.t.veijalainen@tkk.

Vaihtoraportti. Universidad Politécnica de Madrid/E.T.S.I.I. Syyslukukausi 2007, ERASMUS Puunjalostustekniikka. sampsa.t.veijalainen@tkk. Vaihtoraportti Universidad Politécnica de Madrid/E.T.S.I.I. Syyslukukausi 2007, ERASMUS Puunjalostustekniikka sampsa.t.veijalainen@tkk.fi Miksi ja minne? Itselleni vaihtoon lähtö oli oikeastaan jonkinlainen

Lisätiedot

Entreprenurship Benchmarking Nordplus Junior Latvia

Entreprenurship Benchmarking Nordplus Junior Latvia Entreprenurship Benchmarking Nordplus Junior 31.1.-6.2.2016 Latvia M13a ja 14a ryhmät, opettajat Arja Mäkinen ja Merja Räihä suuntasivat junalla kohti Tikkurilaa sunnuntaina. Lensimme ensin Riikaan ja

Lisätiedot

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet 9.2.3. Englanti Koulussamme aloitetaan A1 kielen (englanti) opiskelu kolmannelta luokalta. Jos oppilas on valinnut omassa koulussaan jonkin toisen kielen, opiskelu tapahtuu oman koulun opetussuunnitelman

Lisätiedot

Työssäoppimassa Espanjassa

Työssäoppimassa Espanjassa 1 Johanna Karjalainen M11A Työssäoppimassa Espanjassa 17.2. 3.4.2014 Mistä kaikki lähti? Opettaja kysyi eräänä päivänä koko luokalta ketkä olisi kiinnostuneet lähtemään työssäoppimaan ulkomaille. Totta

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS)

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS) Businessteeman yrittäjyyspaja 2013 CrossBorder Citizen Scientists (CBCS) TERVETULOA! Elena Ruskovaara LUT 1 Yrityspajan ohjelmaa ja teemoja Suunnitellaan pienryhmissä kuvitteellinen rajan pinnassa toimiva

Lisätiedot

Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja Tartu Kutsehariduskeskus, Kopli 1C 27.03.2011-22.04.2011

Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja Tartu Kutsehariduskeskus, Kopli 1C 27.03.2011-22.04.2011 Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja Tartu Kutsehariduskeskus, Kopli 1C 27.03.2011-22.04.2011 Lähdimme Essin kanssa sunnuntai aamuna 27.3 kohti länsisatamaa, josta suuntasimme laivalla kohti Tallinnaa.

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

MATKARAPORTTI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG. Kevätlukukausi 2013. Eero Salenius

MATKARAPORTTI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG. Kevätlukukausi 2013. Eero Salenius MATKARAPORTTI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG Kevätlukukausi 2013 Eero Salenius 1. Valmistautuminen vaihtoon Ei voi muuta kuin onnitella, jos sinut on valittu Bandungiin vaihtoon. Jos kaipaat vaihdoltasi muutakin

Lisätiedot

Portfolio / Santtu Rantanen

Portfolio / Santtu Rantanen Portfolio / Santtu Rantanen 2 Santtu Rantanen Muotoilija Puuseppä Luovahulluus@gmail.com Luovahulluus.googlepages.com +358 40 7262 262 Pohjoinen Liipolankatu 13 A15 15500 Lahti 4 Ennen muotolijaksi ryhtymistä

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

Vaihtoraportti Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Entrepreneurship maisteriohjelma Erasmus-vaihto: syksy 2012-13 Universität zu Köln Saksa k239538

Vaihtoraportti Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Entrepreneurship maisteriohjelma Erasmus-vaihto: syksy 2012-13 Universität zu Köln Saksa k239538 Vaihtoraportti Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Entrepreneurship maisteriohjelma Erasmus-vaihto: syksy 2012-13 Universität zu Köln Saksa k239538 1 VAIHTOPAIKAN VALINTA... 3 JÄRJESTELYT... 3 Viralliset

Lisätiedot

SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ

SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ 1. TEE POSITIIVINEN JA NEGATIIVINEN IMPERFEKTI Hän lukee kirjaa. Me ajamme autoa. Hän katsoo televisiota. Minä rakastan sinua. Hän itkee usein. Minä annan sinulle rahaa.

Lisätiedot

MOOC linjakkaan digiopetuksen muotona. Kokeilu kulttuuriperinnön opetuksessa. PedaForum-päivät, Jyväskylä,

MOOC linjakkaan digiopetuksen muotona. Kokeilu kulttuuriperinnön opetuksessa. PedaForum-päivät, Jyväskylä, MOOC linjakkaan digiopetuksen muotona Kokeilu kulttuuriperinnön opetuksessa PedaForum-päivät, Jyväskylä, 17.8.2016 Visa Immonen Apulaisprofessori Helsingin yliopisto Joanna Veinio Koulutussuunnittelija

Lisätiedot

Matkaraportti Syylukukausi 2016 Simo Pöysä Tokyo Institute of Technology, Japani

Matkaraportti Syylukukausi 2016 Simo Pöysä Tokyo Institute of Technology, Japani Matkaraportti Syylukukausi 2016 Simo Pöysä 5.2.2017 Tokyo Institute of Technology, Japani 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Orientaatio ja koulun alkaminen... 3 1.2 Lomat ja tentit... 4 1.3 Koulun

Lisätiedot

Kanada 2015. Gea Schumann Merkonomi

Kanada 2015. Gea Schumann Merkonomi 1 Kanada 2015 Gea Schumann Merkonomi 2 Perustietoa Lähdin 31.12 kuukauden kestävälle matkalle Kanadaan. Olimme osallisena FinAl 2.0 projektissa ja pääsimme mukaan muutamiin isoihinkin tehtäviin. Majoituksena

Lisätiedot

Pakolaisuus-kurssi Andrew Bowo ja Lassi Taskinen

Pakolaisuus-kurssi Andrew Bowo ja Lassi Taskinen Pakolaisuus-kurssi Andrew Bowo ja Lassi Taskinen Alppilan lukio on järjestänyt yhdessä Espoonlahden ja Kauhavan lukioiden sekä Europaschule Langerwehen kanssa yhdessä Opetushallituksen osin tukeman kurssin

Lisätiedot

Työssäoppimisjaksoni Sierra Leonessa, Afrikassa 15.10-19.11.2015. Nanna Perttunen, vaatetusalan artesaaniopiskelija

Työssäoppimisjaksoni Sierra Leonessa, Afrikassa 15.10-19.11.2015. Nanna Perttunen, vaatetusalan artesaaniopiskelija Työssäoppimisjaksoni Sierra Leonessa, Afrikassa 15.10-19.11.2015 Nanna Perttunen, vaatetusalan artesaaniopiskelija Lounais-Suomen ammattiopisto, Novida Saavuimme Sierra Leonen pääkaupunkiin Freetowniin

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

4.1 Kaikki otti mut tosi hyvin ja ilosella naamalla vastaan, enkä tuntenu oloani mitenkään ulkopuoliseksi, kiitos hyvän yhteishengen työpaikalla.

4.1 Kaikki otti mut tosi hyvin ja ilosella naamalla vastaan, enkä tuntenu oloani mitenkään ulkopuoliseksi, kiitos hyvän yhteishengen työpaikalla. Ranska Chamonix Niin tällänen blogikin pitäis kirjottaa. Meinasin että kirjotan ihan mitä olen Ranskassa tehny ja lisäilen sinne tänne kuvia, en oo mitenkään blogin kirjottaja tyyppiä. 3.1 Lähin Kittilästä

Lisätiedot

Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA. Veszprém, Unkari. Aika 18.3. 12.4.

Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA. Veszprém, Unkari. Aika 18.3. 12.4. 1 Mervi Matinlauri Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö RAPORTTI 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA Paikka Veszprém, Unkari Aika 18.3. 12.4.2007 1. Taustatyö ja kohteen kuvaus Tavoitteenani

Lisätiedot

AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi. Kevät 2008

AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi. Kevät 2008 AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi Kevät 2008 Kurssin tavoitteet Konferenssisimulaatio Harjoitella tieteellisen tekstin / raportin kirjoittamista Harjoitella tiedon etsimistä ja viittaamista

Lisätiedot

Kurssijärjestelyt. CS-1180 Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) Hanna Hämäläinen Informaatioverkostot / Mediatekniikan laitos

Kurssijärjestelyt. CS-1180 Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) Hanna Hämäläinen Informaatioverkostot / Mediatekniikan laitos Kurssijärjestelyt CS-1180 Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) Hanna Hämäläinen Informaatioverkostot / Mediatekniikan laitos (Alkuperäiset luentokalvot: Markku Laine) 10. Tammikuuta 2017 Luennon sisältö

Lisätiedot

Kurssitusten tarve kipuaa

Kurssitusten tarve kipuaa Kurssitusten tarve kipuaa 9.11.2000 08:02 Muinoin tietotekniikkakurssilla opeteltiin ohjelmat läpikotaisin. Nyt niistä opetellaan vain työssä tarvittavat toiminnot. Niissäkin on työntekijälle tekemistä,

Lisätiedot

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU 1.9. 30.11.2016 Alustava vastausraportti (28.11.2016) Vantaan kaupunkisuunnittelussa tehdään parhaillaan suunnitelmaa tulevaisuuden Myyrmäestä. Suunnitelmalla varmistetaan

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

University of Limerick, Irlanti 09 12 / 2011 Erasmus

University of Limerick, Irlanti 09 12 / 2011 Erasmus University of Limerick, Irlanti 09 12 / 2011 Erasmus Vaihtoraportti Opiskelen neljättä vuotta teknillisen fysiikan ja matematiikan tutkinto-ohjelmassa ja vietin viime syksyn Irlannissa Limerickin kaupungissa

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

PHYS-A3132 Sähkömagnetismi (ENG2) ( )

PHYS-A3132 Sähkömagnetismi (ENG2) ( ) PHYSA Sähkömagnetismi (NG) (060 0600). Yleisarvioni kurssista kokonaisuutena =i perusteita vastata, =Välttävä, =Tyydyttävä, =Hyvä, =rittäin hyvä, =rinomainen Number of respondents: 0 6 8 0 6 8 0 6. Tapa,

Lisätiedot

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun.

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun. Yhtenäiskoulu Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU opas peruskoulun luokille 7 9 Yhtenäiskoulun 7. - 9. luokkien tuntijako Vuosiluokka 7 8 9 Kaikille

Lisätiedot

Larry Gregorwich Ristikatu 2-4 A Nokia

Larry Gregorwich Ristikatu 2-4 A Nokia Larry Gregorwich Ristikatu 2-4 A 1 37100 Nokia larry.g@suomi24.fi Hei Hyvät Henkilöstöyhdistykset, Olemme järjestämässä toisia Sairaaloiden välisiä Curlingin SM-kisoja huhtikuussa 2008. Tällä kerralla

Lisätiedot

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KEMI-TORNIO

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KEMI-TORNIO ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KEMI-TORNIO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 149 vastaajaa (tilanne 25.1.2016) Koko organisaation osalta 77 vastausta Oman matkustuksen osalta 72 vastausta Kaikista vastaajista 76,5

Lisätiedot

Matkustajan kokemuksia junaliikenteessä

Matkustajan kokemuksia junaliikenteessä Matkustajan kokemuksia junaliikenteessä Antero Alku, Alkutieto Oy ProRautatie 15.3.2012 Junan merkitys kuluttajalle Juna on yksi tapa matkustaa o Juna tai: auto, bussi, lentokone Junalla on sille ominaisia

Lisätiedot

Tervetuloa Avioparikurssille 5.-7.8.2016. Hartolan Kuningaskuntaan, Ekon historialliseen kartanoon ja Linna-hotelliin!

Tervetuloa Avioparikurssille 5.-7.8.2016. Hartolan Kuningaskuntaan, Ekon historialliseen kartanoon ja Linna-hotelliin! Tervetuloa Avioparikurssille 5.-7.8.2016 Hartolan Kuningaskuntaan, Ekon historialliseen kartanoon ja Linna-hotelliin! Parempi avioliitto ry järjestää Avioparikurssin Itä-Hämeen opistossa Tainionvirran

Lisätiedot

Espanjassa työssäoppimassa 27.10. 6.12.2009. Kaupunki: Fuengirola. Asukasluku: 68 646 (2008) Keskilämpötila: 18 astetta

Espanjassa työssäoppimassa 27.10. 6.12.2009. Kaupunki: Fuengirola. Asukasluku: 68 646 (2008) Keskilämpötila: 18 astetta Espanjassa työssäoppimassa 27.10. 6.12.2009 Työssäoppimispaikkamme oli Fuengirolassa. (Costa del sol) Kaupunki: Fuengirola Asukasluku: 68 646 (2008) Keskilämpötila: 18 astetta Lähin lentokenttä: Málaga

Lisätiedot

The Hague University of Applied Sciences. Matkaraportti

The Hague University of Applied Sciences. Matkaraportti The Hague University of Applied Sciences Matkaraportti Laura Aarnio Sisällys 1. JOHDANTO... 1 1.1 Hakeminen... 1 1.2 Matkavalmistelut... 2 2. ASUMINEN... 3 3. KOULU JA OPISKELU... 4 3.1 Perehdytys... 4

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

Kurssijärjestelyt. ME-C2300 Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) Mari Hirvi Informaatioverkostot / Mediatekniikan laitos

Kurssijärjestelyt. ME-C2300 Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) Mari Hirvi Informaatioverkostot / Mediatekniikan laitos Kurssijärjestelyt ME-C2300 Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) Mari Hirvi Informaatioverkostot / Mediatekniikan laitos (Alkuperäiset luentokalvot: Markku Laine) 8. syyskuuta 2015 Luennon sisältö Kurssin

Lisätiedot

Suomen kielen itseopiskelumateriaali

Suomen kielen itseopiskelumateriaali Selma Selkokielisyyttä maahanmuuttajille (OPH) Suomen kielen itseopiskelumateriaali Nimi: Ryhmätunnus: Tutkinto: Tämä opiskelumateriaali liittyy alakohtaiseen lähiopetuspäivään. Kun olet osallistunut lähiopetukseen

Lisätiedot