Valmistautuminen vaihtoon

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valmistautuminen vaihtoon"

Transkriptio

1 Matkaraportti, University of Strathclyde Glasgow Kevät ja Valmistautuminen vaihtoon Kun hyväksymiskirje Aallosta tuli, seuraava askel kohti vaihtoa oli lähettää hakemuspaperit Strathclydeen. Niihin kuului Strathclyden oma Learning Agreement, johon piti valita kurssit alustavasti. Myöskin hakemus opiskelija- asuntoihin piti laittaa ohessa, jos halusi hakea paikkaa kampukselta. Alustavasti Strathclyden opiskelijapalveluista kerrottiin, ettei kaikille halukkaille välttämättä riittäisi asuntoa, mutta ainakaan meidän tietoomme ei tullut ketään, joka olisi hakenut eikä päässyt. Lukukauden alettua tuntui myös olevan monia vapaita huoneita, mutta saattaa olla että se johtui vain vaihto- oppilasmäärän vaihtelusta syksyn ja kevään välillä. Kommunikaatio vaihtokoulun osalta olisi voinut olla parempaa, ja esimerkiksi tieto onko päässyt asuntolamajoitukseen tuli paljon myöhemmin kuin luvattu, vasta joulukuun alussa. Kursseista oli vaikea löytää muuta tietoa nimen ja noppamäärän lisäksi, joten valintoja piti tehdä vähän sokkona. Onneksi kaksi ensimmäistä viikkoa oli aikaa vaihtaa kursseja, ja se oli helposti tehtävissä Pegasuksen (Strathclyden weboodi) kautta. Passin tai henkilökortin lisäksi muita matkustusasiakirjoja ei tarvitse, matkavakuutusta voi harkita tavaroilleen. Eurooppalaisen terveydenhoitokortin hankkiminen kannattaa, joskin eurooppalaisille terveydenhoito ja mm. reseptilääkkeet ovat ilmaisia. Alle kuuden kuukauden oleskelua varten ei tarvitse käydä rekisteröitymässä lääkärillä koulun kehotuksesta huolimatta, vaan sinne voi vain mennä, jos sairastuu ja rekisteröinti suoritetaan sitten. Suoria lentoja Helsingistä Glasgowhun ei ole, parhaat vaihtoehdot ovat joko lentää British Airwaysillä Heathrown kautta tai KLM:llä Amsterdamin kautta, ja toivoa, että matkatavarat tulevat onnellisesti perille. Koulusta olisi ollut vastaanotto kentällä, mutta vasta päivää ennen lukukauden alkamista, ja halusimme saapua hieman aiemmin kaupunkiin. Opiskelu Kevätlukukausi alkoi ja heti ensimmäisestä päivästä lähtien oli luentoja, orientaatio oli muutaman luennon mittainen. Syksyllä orientaatioon on varattu enemmän aikaa, koska silloin

2 aloittavat uudet tutkinto- opiskelijatkin. Orientaatioon on varattu syksyllä kokonainen viikko, ns. Freshers week. Lukukausi päättyi 31.5., mutta käytännössä koulun loppuminen määräytyi sen mukaan, milloin viimeiset tentit ovat. Toukokuussa ei ollut enää opetusta, vain tentit, joten aikaa kertailuun on runsaasti. Kurssien taso verrattuna kauppikseen on aika lailla kevyempi. Toki töitä voi aina tehdä ihan niin paljon kuin mieli tekee, mutta kurssien läpäisemiseksi vaadittu taso ei päätä huimannut. Kursseja saa kanditasolla valita tasoilta 1-3, jotka siis vastaavat siellä opiskeluvuosien 1-3 kursseja. Kaikki kurssit olivat 10 ECTS- pistettä, joten lukukauden aikana piti suorittaa kolme kurssia. Kurssit koostuvat pääasiassa luennoista ja tutoriaaleista. Viimeksi mainitussa on pakollinen läsnäolo, mutta vaikka osallistuisi luennoillekin oli koulua huimat 8 tuntia viikossa. Tämä kertoo siis siitä, että suurin osa opiskelusta on laskettu käytettävän omaan lukemiseen. Tutoriaalien sisältämien tehtävien lisäksi kursseilla oli yleensä yksi isompi harjoitustyö, joka tehtiin monesti ryhmissä (2-4 henkeä). Todella monella kurssilla oppikirjan sijaan käytettiin hyväksi akateemisia artikkeleita sekä alan lehtijulkaisuja. Hieman kauppiksen tyyliin kirjojakin suositeltiin hankittavaksi mutta loppujen lopuksi hyvin pystyi myös suoriutumaan ilman. MS204 Technological and Organisation Innovation, taso 2 Kurssin tavoitteena oli lähinnä oppia keskustelemaan innovaatioihin liittyvistä asioista, argumentoimaan erilaisia väitteitä molemmin puolin sekä kirjoittamaan lehtityylinen argumentoiva essee. Varsinaista kurssikirjaa ei ollut, ainoastaan lista suositelluista kirjoista ja artikkeleista. Lisäksi luennoitsijat jo kurssin alussa kehottivat alkaa seuraamaan sanoma- ja aikakauslehtiä kuten The Economistia ja Financial Timesia. Tentissä kysymykset olivat aika soveltavia, luentokalvojen lisäksi tarvitsi aika paljon yleissivistystä ja lukeneisuutta, jotta pystyisi hyvin vastaamaan kysymyksiin. Kurssissa vaikeinta oli juuri lukulistan laajuus, vaikka kaikkia listan artikkeleita ja kirjoja ei tietenkään vaadittu luettavaksi, oli vaikea tietää, mitä oikein kerrata tenttiä varten. Luentokalvot kannatti käydä läpi ja lähteä niissä käsitellyistä aiheista laajentamaan tietämystään. Kurssilla oli tentin lisäksi kaksi arvosteltavaa työtä: väittely ja essee. Väittelyissä oli kaksi 8 hengen ryhmää vastakkain, aiheet määrättiin ensimmäisillä luennoilla. Ennen väittelyä kumpikin joukkue valmisteli taustatietoja aiheesta ja koko ryhmän piti tutustua heidän antamaansa materiaaliin ennen väittelyä. Väittelyyn käytettiin koko kaksituntinen luento, äänestettiin voittaja ja ryhmät kirjoittivat vielä tiivistelmät väittelyn kulusta. Opetustapana hyvin mielenkiintoinen, käytännössä argumentoinnin taso ei aina päätä huimannut. Myöskin keskustelua verotti vähän se, että kolmasosa luokasta oli kiinalaisia, jotka aina vain istuivat hiljaa luennolla. Luennoitsijat Jason ja Jill olivat oikein hyviä, ja yrittivät saada aikaan keskustelua luokassa. Noin puolet ryhmästä opiskeli kauppatieteitä ja toinen puoli tietotekniikkaa tai muita insinööritieteitä, mikä toi mukavaa monipuolisuutta kurssille.

3 Essee oli hiukan hankala, ideana oli siis kirjoittaa lehtiartikkeli jonkin nimetyistä lehdistä tyyliin. Ei- natiivina englanninpuhujana oli hiukan vaikeaa saavuttaa oikeaa sävyä kirjoitukseen, mutta silti ylsimme ok arvosanoihin. Esseetä ei myöskään olisi kannattanut jättää niin myöhäiseen, koska lähteiden etsimiseen ja ideoiden kehittelyyn meni yllättävästi aikaa. Tutoriaaleja oli joka toinen viikko, ja siellä opeteltiin vastaamaan tenttikysymysten kaltaisiin kysymyksiin. Lähinnä tutoriaaleissa siis keskusteltiin pienissä ryhmissä. Niissä olisi voitu mennä vielä syvällisemmälle tasolle, keskustelu oli aika jähmeää ja usein tutoriaali ei kestänyt sille varattua tuntia. Kaiken kaikkiaan siis mielenkiintoinen kurssi, joskin toteuttamisessa olisi ollut hiukan parantamisen varaa. MG204 Understanding Change In Organisations, taso 2 Tämä johtamisen kurssi käsitteli siis muutosta eri näkökulmista organisaatioissa. Kurssi koostui viikossa yhdestä kahden tunnin luennosta ja tunnin tutoriaalista. Luennoitsijoita oli neljä, jonka lisäksi kuutena viikkona kuultiin vierailijoita vakuutusyhtiö Avivasta. Näiden vierailijaluentojen pohjalta piti kirjoittaa harjoitustyö omavalintaisesta muutokseen liittyvästä aiheesta, ja tämä työ muodosti puolet arvosanasta. Kurssin lähestymistapa aiheeseen oli hyvin teoreettinen, joka viikko ennakkolukemiseksi annettiin 1-2 pitkää artikkelia tai kirjan lukua, joita sitten käytiin luennoilla läpi. Kaikki luennoitsijat eivät olleet ehkä tarpeeksi valovoimaisia pitääkseen kiinnostusta yllä koko luennon ajan, ja osa yritti hyvin vaivaannuttavalla tavalla luoda keskustelua luokassa. Käytännön näkökulmaa aihepiiriin tuli lähinnä tutoriaaleissa, joita varten piti joka viikko kirjoittaa vaihtelevan pituinen miniessee lehtiartikkelin perusteella, soveltaen kurssilla käytettyjä teorioita ja käsitteitä. Ensimmäisillä viikoilla esseen pituus oli vain sanaa, mutta kurssin loppuun mennessä vaatimustaso oli noussut jo sanaan. Joka viikko piti myös kirjoittaa lyhyt mielipidekirjoitus annetusta aiheesta kurssin keskustelufoorumiin. 100% läsnäolon ja näiden tehtävien suorittamisesta sai 10 % kurssin arvosanasta. Tutoriaalien pitäjä Marisa osasi hyvin innostavasti antaa uusia ajatuksia ja saada keskustelua aikaan. Tenttiin valmistautumiseen riitti annettujen artikkeleiden lukeminen. Tentti tehtiin tietokoneella, ja muodostui monivalinnasta sekä tutoriaalien kaltaisesta esseetehtävästä, mikä monien tutoriaalien jälkeen luonnistui jo melko rutiininomaisesti. Jos oli lukenut artikkeleita kurssin aikana, ei tenttivalmistautuminen siis ollut kovin vaikeaa. Kurssi oli siis melko työläs verrattuna muihin käymiimme kursseihin, lisäksi sisälsi aika paljon toistoa ja opiskelemiemme asioiden käytännön hyöty jäi hieman hämärän peittoon.

4 MK318 Strategic Marketing, taso 3 Strategisen markkinoinnin kurssi oli ainoa käymämme kolmannen vuositason kurssi. Se oli tavallaan yhteenvetokurssi koko markkinoinnin ohjelmasta. Kurssilla oli nimetty kurssikirja, josta löytyi muutamia kappaleita kirjastosta, tenttiaikaan ei kuitenkaan ollut minkäänlaista toivoa niiden saamisesta, koska kurssilla oli toistasataa opiskelijaa. Ilmankin kirjaa pärjäsi, ei ollut houkuttelevaa käyttää 40 puntaa kirjaan, jota tuskin ikinä enää tarvitsisi. Luennoitsijoita oli kaksi. Kanadalainen Michael Marck oli hyvin showmiesmäinen, viihdyttävä mutta samalla hiukan pelottava pommittaessaan kysymyksiä ympäri luentosalia. Toinen luennoitsija oli kreikkalainen Spiros Gounaris, jonka tyyli oli verkkaisempi ja lisäksi puheesta kuuli aika vahvan kreikkalaisen aksentin. Tenttiin tuli vain luennoilla käsitellyt asiat, joten luentokalvojen pohjalta pystyi hyvin kertailemaan. Tutoriaaleja oli joka toinen viikko, ja siellä keskityttiin kurssin aikana tehtävään harjoitustyöhön, joka määräsi 40 % arvosanasta. Työ tehtiin neljän hengen ryhmissä, jotka tuutori oli ennalta määrännyt. Tehtävänä oli valita vapaavalintainen yritys (joskaan tuutori ei hyväksynyt 90 % ehdotuksista), suorittaa strateginen analyysi kyseisestä yrityksestä ja sen ympäristöstä, ja näiden pohjalta luoda uusi strategia ja sen toteuttamissuunnitelma. Aika paljon riippui siitä, kenet tuutorin sai, sillä hän antoi apua ja arvosteli työn. Tehtävä oli hyvin tarkkaan ohjeistettu ja sen piti sisältää kaikkea PESTLEstä Porterin viiteen voimaan, SWOT analyysistä arvoketjun tarkasteluun vain muutamia mainitaksemme. Hankalinta oli lopulta pysyä harjoitustyön sanamäärässä (3000 sanaa), ja saada silti kaikki vaadittu sisältö siihen. Ei paljoa naurattanut, kun palautusta edeltävänä päivänä useammallakin ryhmällä oli tuplasti liikaa sanoja. Lopulta karsiminen onnistui, siitä johtuen lopputuloksessa 14 sivua liitteitä, joita ei lasketa sanamäärään. Tentti koostui esseekysymyksistä, kuudesta vaihtoehdosta piti valita kolme. Kurssi tuntui olevan sisällöltään markkinoinnin peruskurssin kaltainen, korostaen eri markkinoinnin tehtävien muodostamaa kokonaiskuvaa sekä yhteyksiä muihin yritysten funktioihin. Asuminen Asuimme kumpikin opiskelija- asuntoloissa (halls), joita voisi verrata soluasumiseen. Yleensä asunto jaettiin 4 8 hengen kesken, jokaisella oma kalustettu huone sekä suihku, vessa, keittiö ja oleskelutila yhteisissä tiloissa. Kalliimmissa asuntoloissa oli omat kylppärit joka huoneessa ja siivooja kävi yhteisissä tiloissa, toisessa ääripäässä asuntolat, jossa joutui maksamaan itse esim. lämmityksestä. Pyykinpesu on maksullista, 2 puntaa koneellinen ja punta vielä kuivausrummusta. Joissain asunnoissa oli ilmeisesti hiukan ongelmia lämpötilan kanssa, kuten usein skotlantilaisissa asunnoissa, mutta meidän kohdallemme ei tällaista onneksi sattunut. Siisteystaso oli opiskelija- asunnoissa tuttua ei niin justiinsa tasoa, lisäksi tuntui että monilla paikallisilla ja vaihto- opiskelijoilla on hieman eri siisteyskäsitys kuin suomalaisilla. Ei kuitenkaan

5 mitään, mitä ei voisi kestää. Juhlia riitti asuntoloissa paljon viikollakin, mutta sekin oli odotettavissa, kun asukkaina on lähinnä ulkomailta tulleita opiskelijoita, vaihto- opiskelijoita sekä ensimmäisen vuoden paikallisia opiskelijoita. Kampuksen läheltä löytyy myös yksityisiä opiskelija- asuntoja, Collegelands ja Unite Blackfriars suurimpina, molemmat melko uusia ja hyväkuntoisia rakennuksia. Nämä ovat hyvin samantyyppisiä kuin kampuksen asunnot, mutta hieman kalliimpia ja näissä saattaa olla vaikeaa saada huonetta vain yhdeksi lukukaudeksi. Yksityisiltä markkinoilta vuokraaminen voi tulla halvemmaksi kuin opiskelija- asunnoissa asuminen, mutta tällöin joutuu näkemään aika paljon enemmän vaivaa asunnon hankinnan eteen. Lisäksi pitää huolehtia laskuista sekä hankkia vapautus council taxista, joka muuten nousisi satoihin euroihin vaihdon aikana. Opiskelija- asunnoissa helppous on yksi parhaista puolista, kuten myös Village Office, josta sai apua avainten unohtamisesta erilaisiin korjauspyyntöihin. Myös opiskelija elämän kannalta kampuksella asuminen on hyvä ratkaisu. Vaihto- opiskelijoiden kesken syntyy mukava henki ja seuraa on aina lähellä ja melkein joka ilta juhlat jossain kampuksella. Strahclyden kampus on myös hyvä sijainniltaan sillä se on aivan keskustan kupeessa, lähellä ovat niin ravintolat, kaupat kuin yökerhotkin. Ostokset ja hintataso Skotlannin hintataso oli monelta osin Suomea vastaava. Asuminen oli suhteellisen kallista, opiskelija- asunnoissa puntaa kuukaudessa, mutta yksityiseltä saattaisi selvitä halvemmalla. Ainakin toiselle lukukaudelle tullessa monet vanhat asukit olivat jättäneet kaikenlaisia tavaroita yhteisiin tiloihin, joten kannattaa tarkistaa löytyisikö esimerkiksi tarvittavat keittiövälineet jo valmiiksi, ennen kuin lähtee ostoksille. Parhaita paikkoja löytää erilaisia kotitaloustavaroita ovat tuttu IKEA, Primarkista löytyy halpoja liinavaatteita, TK Max myy merkkituotteita halvemmin hinnoin ja Poundlandista nimensä mukaisesti saa tavaroita punnalla. Ruokakaupoista lähimpänä kampusta ja ehdottomasti edullisin oli Aldi, mutta vähänkin erikoisempia ruokia joutui etsimään Tescosta, Sainsburysta tai Co- operativesta. Ruoka tuntui jonkin verran edullisemmalta verrattuna Suomeen. Alkoholi ja ulkona syöminen oli selvästi halvempaa kuin Helsingissä. Glasgow on suuri kauppakeskittymä, joten shoppailumahdollisuuksia löytyy jokaiseen makuun. Kaikki tutut halpaketjut, kalliimmat tavaratalot ja merkkiliikkeet ja monet vintage- kaupat löytyvät kävelymatkan päästä.

6 Matkustelu Vaihdon aikana kannattaa ehdottomasti hyödyntää mahdollisuus nähdä Skotlannin upeaa luontoa. Koulun international society ja yksityinen Student Tours Scotland järjestivät erilaisia edullisia reissuja opiskelijoille ympäri Skotlantia, jälkimmäinen joka viikonloppu. Jos taas haluaa lähteä itse kiertämään on vaihtoehtona juna, bussi ja vuokrattu auto. Itse kuljimme usein busseilla jotka etukäteen varattuna olivat edullisia. Kaupunkeja kierrellessä bussi tai juna toimivat oikein hyvin mutta auton vuokraamista ylämaille lähtiessä kannattaa ehkä harkita, mutta huomioon otettava vasemmanpuolinen liikenne. Glasgowsta pääsee kätevästi myös Skotlannin ulkopuolelle. Läheltä Glasgowta on Ryanairin josta lähtee halpoja lentoja eripuolille Eurooppaa ja erityisesti Euroopan ulkopuolelta tulleet vaihto- oppilaat käyttivät tätä hyvin hyödyksi. Englantiin ajaa edullisesti bussilla (megabus) jos ymmärtää varata liput etukäteen. Esimerkiksi Lontooseen pääsee halvimmillaan 10 puntaa maksavalla yöbussilla. Megabus liikennöi myös muihin Englannin kaupunkeihin, useimpiin suoraan Glasgowsta. Vapaa- aika Vapaa- aikaa tuntui vaihdon aikana olevan enemmän kuin vuosiin, ilman kotipuolen velvoitteita. Hyvää ajanvietettä oli esimerkiksi liittyä Centre of Sports and Recreation jäseneksi 50 punnan hintaan, jolloin sai käyttää koulun kuntosalia ja käydä ryhmäliikuntatunneilla. Varsinkin kampuksella asuessa ei harvemmin eteen tuli päiviä että ei tietäisi miten vapaa- ajan käyttäisi. Vaihtareihin tutustui helposti ja seuraa löytyi aina lenkille, syömään tai ulos lähtiessä. Yöelämän puutteesta ei myöskään voi valittaa Glasgowssa baareja on joka lähtöön ja klubeja ja live- musiikkia tarjolla viikon jokaiselle päivälle. Myös opiskelijailtoja oli kaupungin baareissa runsaasti. Aika monet skotit tosiaan kävivät töissä koulun ohella, joten heitä ei kovin paljoa luentojen ulkopuolella koululla nähnyt. Parhaita mahdollisuuksia paikallisten tapaamiseen löytyy liittymällä johonkin monista harrastekerhoista, societyista, joita löytyy oppilaskunnan alta kymmeniä. Näissä pystyi harrastamaan kaikkea sinfoniaorkesterista laskuvarjohyppyyn ja surffaukseen. Eli varmasti löytyy kaikille jotakin.

7 Glasgow kaupunkina Glasgowlla on maine aika vaarallisena kaupunkina Euroopan mittakaavassa. Ja totta on, että siellä edelleen on alueita, jonne ei kannata eksyä yksin pimeällä. Köyhyys on yhä ongelma joissain osissa kaupunkia, varsinkin lähiöissä. Toisaalta kaupungin keskustan ja west endin alueilla ei kertaakaan tullut vastaan uhkaavaa tilannetta emmekä kuulleet sellaisista. Kaupungilla pyörii kaikkiin aikoihin paljon poliiseja ja maalaisjärkeä käyttämällä pysyy kyllä hyvin turvassa. Taksit ovat halpoja, joten yöllä kannattaa napata sellainen kotiin. Vaihtoporukassa ei tarvitse myöskään pelätä, että tarvitsisi löytää yksin kotiin, seuraa aina löytyy. Glasgowlaisten puheesta ei kannata olettaa saavansa selvää edes vaihdon loppua lähestyessä, sen verran paksulla aksentilla he puhuvat. Tätä ei kuitenkaan kannata hävetä, paikalliset eivät pahastu vaikka moneen kertaan kysyykin ja näyttää hämmentyneeltä. Kuulin monelta skotlantilaiseltakin että edes he eivät usein ymmärrä paljasjalkaisen glasgowlaisen puhetta. Muualta Skotlannista tulleita voi jopa alkaa ymmärtää ja eron esimerkiksi Edinburghin murteeseen on huima. Sää on jatkuvasti paikallisten puheenaiheena ja syystä. Tuulen- ja sateenpitävät ulkovaatteet ovat aivan välttämättömät, kun lähtee Skotlantiin. Sää vaihtelee usein, saman päivän aikana voi tulla sadekuuroja, aurinkoisia hetkiä, rakeita ja lunta. Kauniit päivät kannattaakin hyödyntää huolella ja käyttää luontoon ja kaupunkiin tutustumiseen. Tänä talvena lunta oli vain muutamina aamuina pienenä huntuna, joinain vuosina Glasgowssa saattaa olla jonkin verran pysyvää lunta. Saapuessamme tammikuussa lämpötila kieppui nollan tietämillä, toukokuussa päivisin oli yleensä astetta, aurinkoisella kelillä jopa 20 astetta. Vihreyttä riitti koko kevään ajan, samoin pimeys ei ollut yhtä masentavaa alkutalvesta kuin Suomessa. Muutenkin suomalaiseen säähän tottuneena ei Skotlannin ilmasto tule olemaan mikään järkytys, toisin kuin ehkä Etelä- Euroopasta saapuville. Glasgow sijaitsee suunnilleen samoilla leveyspiireillä Tanskan kanssa. Loppusanat Suosittelisin Glasgowta vaihtokohteena sellaiselle, joka ei halua liikaa stressata vaihdon järjestelyistä. Myös luonnon ystäville Skotlanti on hyvä vaihtoehto. Kaiken kaikkiaan vaihtoon lähtiessä tärkeintä on asenne! Tietenkin kurssitarjonta ja opiskelukieli on tärkeimpiä seikkoja kun valitsee vaihtopaikkaa, mutta hyvä asenne ratkaisee minkälainen kokemus vaihto tulee olemaan. Opimme vaihdon aikana todella paljon eri kulttuureista, ja varsinkin suomalaisuudesta. Saimme ystäviä eri puolilta maailmaa, ja toivottavasti yhteydet säilyvät vielä nyt vaihdon jälkeen. Konkreettista parannusta tapahtui kielitaidossa. Puhuminen on huomattavasti vaivattomampaa ja luonnollisempaa. Erilaisia aksentteja ja tapoja puhua ymmärtää nyt myös helpommin.

8 Tärkeimpiä opetuksia oli myös se, että asioilla on tapana järjestyä. Ajatus siitä, että selviytyy kaikesta, mitä elämä eteen heittelee, vaikka onkin vieraassa maassa ja kaukana läheisistä, on tärkeä voimavara tulevaisuuden varalle.

Groningen sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä Bremenistä (Saksa), joten halvin vaihtoehto on lentää Tampereelta Bremeniin (Ryanair) ja ottaa

Groningen sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä Bremenistä (Saksa), joten halvin vaihtoehto on lentää Tampereelta Bremeniin (Ryanair) ja ottaa Groningen sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä Bremenistä (Saksa), joten halvin vaihtoehto on lentää Tampereelta Bremeniin (Ryanair) ja ottaa Bremenistä bussi Groningeniin (Public Express), joka maksaa

Lisätiedot

Matkaraportti Kevät 2013

Matkaraportti Kevät 2013 Matkaraportti Kevät 2013 University of Strathclyde Business School Duke of Wellington - patsas K93614 1 Sisällysluettelo 1. Valmistautuminen vaihtoon.... 3 2. Opiskelu vaihtokohteessa...4 2.1 Yleistä kursseista

Lisätiedot

ITALIA, Torino. Syksy 2009

ITALIA, Torino. Syksy 2009 ITALIA, Torino Harri Aaltonen Ville Veijola Syksy 2009 KOT7SN2 KOT7SN2 Torino Asukkaita 909 000 Sijaitsee Po-joen varrella Piemonten maakunnassa Pohjois- Italiassa. Torino tunnetaan erityisesti Fiat-autotehtaasta.

Lisätiedot

North2north Winnipeg Kanada

North2north Winnipeg Kanada North2north Winnipeg Kanada WINNIPEG Manitoba provinssin pääkaupunki Kanadan 7. suurin kaupunki Väkiluku 634 000 asukasta Kaupungissa on kaksi yliopistoa University of Winnipeg (n. 9000 opiskelijaa) ja

Lisätiedot

Vaihtoraportti lukuvuosi 2010-2011. Bond University KTA

Vaihtoraportti lukuvuosi 2010-2011. Bond University KTA Vaihtoraportti lukuvuosi 2010-2011 Bond University KTA Henkilötiedot Koulutusohjelma: Kiinteistötalous Vaihtoyliopisto: Bond University Sijainti: Gold Coast, Queensland, Australia Ajankohta: 1.9.2010 30.4.2011

Lisätiedot

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 Hei kaikille lukijoille. Olen Tytti Teivonen, matkailualan opiskelija Luksiasta. Olin työssäoppimassa Suzhoussa Kiinassa hotellissa kaksi kuukautta. Hotelli, jossa olin, on

Lisätiedot

Vaihtopaikasta kiinnostuneet saavat ottaa minuun yhteyttä (pietari pellinen ät aalto fi).

Vaihtopaikasta kiinnostuneet saavat ottaa minuun yhteyttä (pietari pellinen ät aalto fi). Vaihtoraportti Koulutusohjelma: Rakenne- ja rakennustuotantotekniikka Vaihtoyliopisto: KAIST Korean Advanced Institute of Science and Technology Vaihto-ohjelma: Kahdenvälinen vaihtokohde Opetuskieli: Englanti

Lisätiedot

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme Kiinaraportti Sain kuulla lähdöstäni Kiinaan 3 viikkoa ennen matkan alkua ja siinä ajassa en ehtinyt edes alkaa jännittää koko matkaa. Meitä oli reissussa 4 muuta opiskelijaa lisäkseni. Shanghaihin saavuttua

Lisätiedot

Kevät 2011, Etelä-Tanskan yliopisto, Odense. Reetta-Mari Tammela RAT8SN2B

Kevät 2011, Etelä-Tanskan yliopisto, Odense. Reetta-Mari Tammela RAT8SN2B Kevät 2011, Etelä-Tanskan yliopisto, Odense Reetta-Mari Tammela RAT8SN2B Valmistelut ja hakeminen Haku Etelä-Tanskan yksikköön tehtiin kokonaisuudessaan yliopistosivuilta löytyvällä lomakkeella kv-toimiston

Lisätiedot

Matkaraportti. Noora Äijälä

Matkaraportti. Noora Äijälä Matkaraportti Noora Äijälä Vietin syyslukukauden 2012 Copenhagen Business School:ssa. CBS on yksi Euroopan suurimmista yliopistoista yli 19 000 opiskelijan määrällä ja yliopistolla on pitkä historia aina

Lisätiedot

Matkaraportti. Malta 4.1.-13.2.2013. Anniina Yli-Lahti Iida Toropainen

Matkaraportti. Malta 4.1.-13.2.2013. Anniina Yli-Lahti Iida Toropainen Matkaraportti Malta 4.1.-13.2.2013 Anniina Yli-Lahti Iida Toropainen Johdanto Anniina oli miettinyt jo ensimmäisestä opiskeluvuodesta lähtien ulkomailla työssäoppimista ja viime hetkellä sai myös Iidan

Lisätiedot

Vaihto-opiskelu Eindhoven Syksy 2007. Matti Talala& Jarkko Jakkula

Vaihto-opiskelu Eindhoven Syksy 2007. Matti Talala& Jarkko Jakkula Vaihto-opiskelu Eindhoven Syksy 2007 Matti Talala& Jarkko Jakkula MIKSI? Hollannin menestyneet kamppailu-urheilijat saivat meidän kiinnostuksen heräämään Eindhovenia kohtaan. Olisihan se hienoa mennä opiskelijavaihtoon

Lisätiedot

Islannin Matkaraportti

Islannin Matkaraportti Islannin Matkaraportti Olen aina haaveillut työskentelystä ulkomailla ja koulun kautta sain siihen mahdollisuuden! En itse oikein tiennyt mihin maahan haluaisin mennä mutta päädyin Islantiin koska opettaja

Lisätiedot

Universität Liechtenstein Vaduz, Liechtenstein Kevätlukukausi 2013 Laura Rämä

Universität Liechtenstein Vaduz, Liechtenstein Kevätlukukausi 2013 Laura Rämä Universität Liechtenstein Vaduz, Liechtenstein Kevätlukukausi 2013 Laura Rämä SISÄLLYS 1. Saapuminen... 3 2. Orientaatioviikko... 3 3. Koulunkäynti ja kurssit... 4 3.1. Innovation and Technology Management...

Lisätiedot

ERASMUS 2008 BRNO CZECH REPUBLIC. Suvi-Mari Knuutti Mari Alasalmi

ERASMUS 2008 BRNO CZECH REPUBLIC. Suvi-Mari Knuutti Mari Alasalmi ERASMUS 2008 BRNO CZECH REPUBLIC Suvi-Mari Knuutti Mari Alasalmi Brno Tsekin 2. suurin kaupunki, noin 400 000 asukasta Opiskelijoita lähes neljäsosa asukkaista (80 000) Kaupungissa kolme yliopistoa: Masaryk

Lisätiedot

SAKSA HOCHSCHULE OFFENBURG. Heikki Lauronen kevät-kesä 2010

SAKSA HOCHSCHULE OFFENBURG. Heikki Lauronen kevät-kesä 2010 SAKSA HOCHSCHULE OFFENBURG Heikki Lauronen kevät-kesä 2010 Valmistelut Hochschule Offenburg Offenburg Gengenbach Asuminen Opiskelut Yhteydenpito kotimaahan Vapaa-aika Mietteitä vaihdosta Kuvia reissusta

Lisätiedot

Raportti työharjoittelusta ulkomailla

Raportti työharjoittelusta ulkomailla Eevi Takala PIN10 12.5.2013 Raportti työharjoittelusta ulkomailla Opiskelen pintakäsittelyalan viimeisellä vuodella ja olin puolet (5vk) työharjoitteluajastani Saksassa töissä yhdessä kahden muun luokkalaiseni

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kansainväliset palvelut. MATKARAPORTTI Institute of Chemical Technology, Praha Kevät 2014

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kansainväliset palvelut. MATKARAPORTTI Institute of Chemical Technology, Praha Kevät 2014 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kansainväliset palvelut MATKARAPORTTI Institute of Chemical Technology, Praha Kevät 2014 Ville Rantanen Kemiantekniikka Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Lähtövalmistelut ja

Lisätiedot

13.10 27.11.2015 Krista Paavolainen

13.10 27.11.2015 Krista Paavolainen 13.10 27.11.2015 Krista Paavolainen Ensimmäinen päivä Saavuimme noin puoli kahdelta Kiinan aikaan Shanghaihin, Zhoupun alueelle, jossa sijaitsi meidän majoituspaikkamme kuuden viikon ajalle. Majoituimme

Lisätiedot

Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014

Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014 Stephar Stephar Matkaraportti Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014 Tässä matkaraportista yritän kertoa vähän, että miten minulla meni lentomatka,

Lisätiedot

Kingston 05/06. Vuosi Erasmus-opiskelijana

Kingston 05/06. Vuosi Erasmus-opiskelijana Kingston 05/06 Vuosi Erasmus-opiskelijana Sisält ltö Johdanto (Erasmus-ohjelma) Yleistä Valmistelut Rahoitus Ennen lähtl htöä Asuminen Opiskelu Vapaa-aika aika Loppusanat Johdanto Socrates Erasmus on Euroopan

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

Työssäoppimiseni ulkomailla

Työssäoppimiseni ulkomailla Työssäoppimiseni ulkomailla Nimeni on Jenna Virtanen suoritin kuukauden 7.2.-11.3.2015 Pintakäsittely alan työharjoittelusta Espanjassa Fuerteventuran Corralejossa. Työskentelin kauppakeskuksessa nimeltä

Lisätiedot

1 JOHDANTO 2 ENNEN MATKAA 3 MATKA 4 IRLANTI

1 JOHDANTO 2 ENNEN MATKAA 3 MATKA 4 IRLANTI SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 ENNEN MATKAA... 2 3 MATKA... 2 4 IRLANTI... 2 4.1 DUBLIN... 2 4.2 NÄHTÄVYYDET... 3 4.3 LIIKKUMINEN... 3 5 KOULU... 3 5.1 KOULU... 3 5.2 KOULUSSA KÄYNTI... 4 6 ASUMINEN... 4 6.1

Lisätiedot

Bulgaria, Pazardzhik 4.3.-15.4.2014

Bulgaria, Pazardzhik 4.3.-15.4.2014 Bulgaria, Pazardzhik 4.3.-15.4.2014 Janet Valliovuo ja Ramoona Rahja, Horaca11 Johdanto Lähdimme ulkomaille, koska halusimme kokeilla jotain erilaista ja kokeilla rajojamme. Halusimme lähteä Iso-Britanniaan,

Lisätiedot

Raportti TESP 2013 kurssista Sendaissa Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelma Olli Törmänen, olli.tormanen@aalto.fi, 07.10.

Raportti TESP 2013 kurssista Sendaissa Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelma Olli Törmänen, olli.tormanen@aalto.fi, 07.10. Raportti TESP 2013 kurssista Sendaissa Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelma Olli Törmänen, olli.tormanen@aalto.fi, 07.10.2013 Osallistuin Tohokun yliopiston järjestämälle TESP-kurssille (Tohoku

Lisätiedot

Miksi lähtisin vaihtoon? Miksi en lähtisi vaihtoon?

Miksi lähtisin vaihtoon? Miksi en lähtisi vaihtoon? Miksi en lähtisi vaihtoon? Kysely Bastian Fähnrich Kansainvälisyys- ja kulttuurisihteeri 2008: N = 35 opiskelijaa (Oulainen) 2007: N = 66 opiskelijaa (Oulainen) + 29 (Oulu) yhteensä = 95 - uusia kokemuksia

Lisätiedot

Opiskelemme matkailualan perustutkintoa ensimmäistä vuotta MATYS14 luokalla.

Opiskelemme matkailualan perustutkintoa ensimmäistä vuotta MATYS14 luokalla. TYÖSSÄOPPIMASSA SAKSASSA, KÖLNISSÄ 25.3-23.5.2015 Opiskelemme matkailualan perustutkintoa ensimmäistä vuotta MATYS14 luokalla. Lähdimme Leonardo- hankkeen rahoituksella, joka kattoi lennot sekä asunnon.

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

MATKARAPORTTI University of Surrey Syyslukukausi 1.10.2013-31.1.2014

MATKARAPORTTI University of Surrey Syyslukukausi 1.10.2013-31.1.2014 MATKARAPORTTI University of Surrey Syyslukukausi 1.10.2013-31.1.2014 Joonas Remes SäTe 5 23.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. LÄHTÖVALMISTELUT... 4 2.1. Hakeminen... 4 2.2. Muut valmistelut...

Lisätiedot

Insinööritieteiden korkeakoulu Konetekniikan koulutusohjelma

Insinööritieteiden korkeakoulu Konetekniikan koulutusohjelma Insinööritieteiden korkeakoulu Konetekniikan koulutusohjelma Vaihtokohden: Pietarin polyteknillinen yliopisto Vaihtoaika: syyslukukausi 2015 Opetuskieli: Englanti Vaihto-ohjelma: Kahdenvälinen vaihtokohde

Lisätiedot

06/07 Darmstadt, Saksa

06/07 Darmstadt, Saksa 06/07 Darmstadt, Saksa Darmstadt Darmstadt sijaitsee Hessenin osavaltiossa, noin 30km päässä Frankfurtista Darmstadt on keskikokoinen kaupunki, jossa on noin 200 000 asukasta Hochschule Darmstadt Vaihtareita

Lisätiedot

Suomen suurlähetystö Astana

Suomen suurlähetystö Astana LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Talousjohtaminen Suomen suurlähetystö Astana Harjoitteluraportti Elina Hämäläinen 0372524 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Lähtövalmistelut...

Lisätiedot

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen?

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen? 5. Vastaa kysymyksiin (kpl1) Onko sinulla sisaruksia? Asuuko sinun perhe kaukana? Asutko sinä keskustan lähellä? Mitä sinä teet viikonloppuna? Oletko sinä viikonloppuna Lahdessa? Käytkö sinä usein ystävän

Lisätiedot

Voiko puolessa vuodessa muuttua eskimoksi? Anna-Helena Junttila, RAT5N2 Kevätlukukausi 2009 Alaskassa Fairbanksissa

Voiko puolessa vuodessa muuttua eskimoksi? Anna-Helena Junttila, RAT5N2 Kevätlukukausi 2009 Alaskassa Fairbanksissa Voiko puolessa vuodessa muuttua eskimoksi? Anna-Helena Junttila, RAT5N2 Kevätlukukausi 2009 Alaskassa Fairbanksissa Matkavalmistelut Vaihtoprosessi alkoi Tammikuussa 2008, kun päätin hakea North2North-vaihtoon

Lisätiedot

Skenaario 1: Paavo kokouksessa

Skenaario 1: Paavo kokouksessa Vaatimusmäärittely liite A: Skenaariot 1-6 Skenaario 1: kokouksessa Osapuolet Tero Eeva Siirrettävä data Paikkatieto Kalenterimerkinnät Käyttäjän tunnistus Oikeuksien luovutus Käyttäjäprofiilit Tilanne

Lisätiedot

Kv-viikot Metropolian terveys- ja hoitoalalla

Kv-viikot Metropolian terveys- ja hoitoalalla Kv-viikot Metropolian terveys- ja hoitoalalla Kajaanin kielten ja viestinnän opettajien vastuuopettajapäivät 10.-11.2.2015 Katja Hämäläinen, Metropolia amk Kansainvälisyysviikot terveys-ja hoitoalalla:milloin?

Lisätiedot

T-76.611 Ohjelmistojen määrittely- ja suunnittelumenetelmät

T-76.611 Ohjelmistojen määrittely- ja suunnittelumenetelmät T-76.611 Ohjelmistojen määrittely- ja suunnittelumenetelmät Software design and specification methods Kurssin henkilökunta ja sponsori Luennoitsija DI Antti Karanta, Napa Oy www.napa.fi Assistentti TkL

Lisätiedot

Opinnot haltuun: Vaihto-opiskelu ulkomailla. Minna Pekkanen Kansainväliset opiskelijapalvelut 28.9.2015

Opinnot haltuun: Vaihto-opiskelu ulkomailla. Minna Pekkanen Kansainväliset opiskelijapalvelut 28.9.2015 Opinnot haltuun: Vaihto-opiskelu ulkomailla Minna Pekkanen Kansainväliset opiskelijapalvelut 28.9.2015 Kuka voi lähteä vaihtoon? Vaihtoon voi lähteä kaikista kauppatieteiden kandidaatin ohjelman erikoistumisalueista

Lisätiedot

Kanazawan yliopisto (KUSEP) Kahdenvälinen vaihto: Lokakuu 2014 - Syyskuu 2015

Kanazawan yliopisto (KUSEP) Kahdenvälinen vaihto: Lokakuu 2014 - Syyskuu 2015 Tuomas Mäkinen Sähkötekniikan kandidaattiohjelma Automaatio- ja systeemitekniikka 22. lokakuu 15 Kanazawan yliopisto (KUSEP) Kahdenvälinen vaihto: Lokakuu 2014 - Syyskuu 2015 Opetuskieli: Japani Hain vaihto-opiskelemaan

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

Ranska, Chamonix TAMMIKUU

Ranska, Chamonix TAMMIKUU Ranska, Chamonix TAMMIKUU Tulin Ranskaan 2.1.2013 Riitan & Katjan kanssa. Oltiin hotelilla, joskus 9 jälkeen illalla. Sain oman huoneen ja näytettiin pikaisesti missä on suihkut ja vessat. Ensimmäisenä

Lisätiedot

Eibar Espanja 2.11 12.12.2015 Erja Knuutila ja Pirkko Oikarinen

Eibar Espanja 2.11 12.12.2015 Erja Knuutila ja Pirkko Oikarinen Eibar Espanja 2.11 12.12.2015 Erja Knuutila ja Pirkko Oikarinen Maanatai aamuna 2.11 hyppäsimme Ylivieskassa junaan kohti Helsinkiä, jossa olimme puolen päivän aikoihin. Lento Pariisiin lähti 16.05. Meitä

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Laurea-Ammattikorkeakoulu Laurea Järvenpää. HYVÄ VANHUUS JA RUOKA Studia Generalia Luennon palautteet

Laurea-Ammattikorkeakoulu Laurea Järvenpää. HYVÄ VANHUUS JA RUOKA Studia Generalia Luennon palautteet Laurea-Ammattikorkeakoulu Laurea Järvenpää HYVÄ VANHUUS JA RUOKA Studia Generalia Luennon palautteet Perttu Niitynpää Jari Martikainen 1.3.7 Selostus Oheisessa raportissa on viimekertaisen Studia Generalia

Lisätiedot

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Sunny Beach on upea rantalomakohde Mustanmeren rannikolla Bulgariassa. Kohde sijaitsee 30 kilometrin päässä Burgasista pohjoiseen. Sunny Beachin

Lisätiedot

Kielellinen selviytyminen

Kielellinen selviytyminen BILBAO Kulttuurit kohtaavat Bilbaossa ollessani havaitsin täysin erilaisen päivärytmin. Päivät ovat todella pitkiä, sillä ihmiset viihtyvät myöhään ulkona viettäen aikaa perheen ja ystäviensä kanssa. Myös

Lisätiedot

Odense, syksy 2006. Valmistelut

Odense, syksy 2006. Valmistelut Odense, syksy 2006 Valmistelut Kun valmistumiseni rupesi häämöttämään, tajusin että viimeinen mahdollisuus asua ulkomailla läheni samalla. Perheellisellä miehellä kun ei ole juuri mahdollisuuksia työskennellä

Lisätiedot

Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe

Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe 120 Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe 107 114 100 87 93 Oppilasmäärä 80 60 40 20 0 3 5 7 14 20 30 20 30 36 33 56 39 67 48 69 77 76 56 65 35 25 10 9,75 9,5 9,25 9 8,75 8,5 8,25 8 7,75 7,5 7,25 7

Lisätiedot

Koulutuksen tavoitteena on...

Koulutuksen tavoitteena on... Koulutuksen tavoitteena on... Muistuttaa ajankohtaisista asioista: orientaatio, asuminen, pankkipalvelut Tutustuttaa yhteistyötahoihin ja toimintaympäristöön Mahdollistaa kv tuutoreiden verkostoituminen

Lisätiedot

Matkaraportti Manchester Business Schoolista

Matkaraportti Manchester Business Schoolista Matkaraportti Manchester Business Schoolista Olin KTK-vaihdossa Manchester Business Schoolissa (University of Manchesterissa) kevätlukukauden 2013. Tässä raportissa käyn läpi kokemuksiani kyseisestä yliopistosta

Lisätiedot

HARJOITTELURAPORTTI: PRINTELA

HARJOITTELURAPORTTI: PRINTELA 20.12.2014 Tuotantotalouden tiedekunta HARJOITTELURAPORTTI: PRINTELA SYKSY 2014/LIETTUA Katja Nuutilainen, 0400205 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 LÄHTÖVALMISTELUT... 2 3 SAAPUMINEN LIETTUAAN... 3 4

Lisätiedot

Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus

Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus 7.3.2011 17.4.2011 Joni Kärki ja Mikko Lehtola Matka alkoi Oulaisten rautatieasemalta sunnuntaina 16.3. Juna oli yöjuna, ja sen oli tarkoitus lähteä matkaan

Lisätiedot

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä 6.10. 14.11.2014 Sisustusrakennusalan opiskelijat Anne Kinnunen ja Johanna Laukkanen Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto Ajatuksena oli lähteä työharjoittelujakson

Lisätiedot

TYÖPAIKKA, TYÖTEHTÄVÄT

TYÖPAIKKA, TYÖTEHTÄVÄT Vilma Mäkelä TYÖHARJOITTELU ULKOMAILLA 2012 Saneeraus- ja sisustusala, ARSA09 Art In Tanzania P.O. Box 23333, Dar es Salaam Tanzania www.artintanzania.org 16.3-8.4.2012 TYÖPAIKKA, TYÖTEHTÄVÄT Työskentelin

Lisätiedot

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot

HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut.

HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut. Kurssipalaute HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut. OPPILAS 1 Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 5.

Lisätiedot

AALTO UNIVERSITY. Matkaraportti. Carleton University - kevät 2013. k93549

AALTO UNIVERSITY. Matkaraportti. Carleton University - kevät 2013. k93549 AALTO UNIVERSITY Matkaraportti Carleton University - kevät 2013 k93549 Contents Johdanto... 2 Vaihtoon valmistautuminen... 2 Opiskelu Kanadassa... 3 ECON 2020 Intermediate Microeconomics I: Producers and

Lisätiedot

Etäopetus erityistilanteissa

Etäopetus erityistilanteissa Sairastuneen oppilaan koulunkäynnin järjestäminen kaksisuuntaisen, reaaliaikaisen videoyhteyden avulla Esimerkkitapauksena etäopetuksen järjestäminen Laitilassa, Kodjalan koululla lukuvuonna 2012 2013.

Lisätiedot

Vaihtoraportti Syyslukukausi 2011. Université Montpellier 1. Montpellier, France. Erasmus-ohjelma. opintojen opetuskieli ranska

Vaihtoraportti Syyslukukausi 2011. Université Montpellier 1. Montpellier, France. Erasmus-ohjelma. opintojen opetuskieli ranska Vaihtoraportti Syyslukukausi 2011 Université Montpellier 1 Montpellier, France Erasmus-ohjelma opintojen opetuskieli ranska Kemian tekniikka Ennen vaihtoa Opiskelin vaihtosyksyni Montpellierissä farmasian

Lisätiedot

Työssäoppimisjakso Bilbaossa, Espanjassa Manuel&Ariana 27.9.-24.11.2012. Veera Helander arva10

Työssäoppimisjakso Bilbaossa, Espanjassa Manuel&Ariana 27.9.-24.11.2012. Veera Helander arva10 Työssäoppimisjakso Bilbaossa, Espanjassa Manuel&Ariana 27.9.-24.11.2012 Veera Helander arva10 Työpaikka Manuel & Ariana on pieni yritys jossa tehdään juhlavaatteita, hääpukuja, mittatilaustöitä sekä couture

Lisätiedot

Mikko Niemelä & Jonne Roppola

Mikko Niemelä & Jonne Roppola Mikko Niemelä & Jonne Roppola Tietoa Japanin vaihtokohteista Kv- toimistosta. Kumamoto National College Of Technologyyn voi hakea Tietotekniikan, Automaatiotekniikan ja Hyvinvointitekniikan opiskelijat.

Lisätiedot

Raportti vaihto-opiskelulukukaudesta Grazissa

Raportti vaihto-opiskelulukukaudesta Grazissa Vaihtoraportti Graz 2011 1 Anna Erasmuskohde: Graz Raportti vaihto-opiskelulukukaudesta Grazissa Yleistä Päätin lähteä hieman tavallista myöhemmin vaihto-opiskelemaan: viimeisenä opiskeluvuotenani. Tiesin,

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

Vaihtokohde. Vaihtoon lähtö

Vaihtokohde. Vaihtoon lähtö Erasmus Vaihtoraportti Grazin teknillinen yliopisto, Graz, Itävalta Syyslukukausi 2011/2012 Opetuskielet: saksa ja englanti Opiskelen Kemian tekniikan korkeakoulussa. Vaihtoon lähtiessäni olin opiskellut

Lisätiedot

Matkaraportti. Graz 5.9.2006 20.1.2007. Hanna Melkko hanna.melkko@tkk.fi

Matkaraportti. Graz 5.9.2006 20.1.2007. Hanna Melkko hanna.melkko@tkk.fi Matkaraportti Graz 5.9.2006 20.1.2007 Hanna Melkko hanna.melkko@tkk.fi Ennen vaihtoa Päätin lähteä vaihtoon viidennen opiskeluvuoteni alussa, eli syksyllä 2006. Itse olin käynyt jo suhteellisen kattavasti

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus

Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus Kauppatieteellinen ala Väylä - Erillisvalinta Kauppakorkeakoulun kandidaattiohjelmaan - Hakijoille, joilla ei

Lisätiedot

Koulussamme opetetaan näppäilytaitoa seuraavan oppiaineen yhteydessä:

Koulussamme opetetaan näppäilytaitoa seuraavan oppiaineen yhteydessä: TypingMaster Online asiakaskyselyn tulokset Järjestimme toukokuussa asiakkaillemme asiakaskyselyn. Vastauksia tuli yhteensä 12 kappaletta, ja saimme paljon arvokasta lisätietoa ohjelman käytöstä. Kiitämme

Lisätiedot

Ajankäyttötutkimuksen satoa eli miten saan ystäviä, menestystä ja hyvän arvosanan tietojenkäsittelyteorian perusteista

Ajankäyttötutkimuksen satoa eli miten saan ystäviä, menestystä ja hyvän arvosanan tietojenkäsittelyteorian perusteista Ajankäyttötutkimuksen satoa eli miten saan ystäviä, menestystä ja hyvän arvosanan tietojenkäsittelyteorian perusteista Harri Haanpää 18. kesäkuuta 2004 Tietojenkäsittelyteorian perusteiden kevään 2004

Lisätiedot

P Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Bioprosessitekniikan laboratorio

P Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Bioprosessitekniikan laboratorio Johanna Panula-Perälä P Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Bioprosessitekniikan laboratorio Sisältö Kehitystyön kohteena olevan kurssin esittely Muutosten tavoite Kurssin suoritustavat Syvälliseen

Lisätiedot

Kansainvälinen harjoittelu. Jukka Inget TTE8SN2 Jaakko Hartikka TTE9SNL

Kansainvälinen harjoittelu. Jukka Inget TTE8SN2 Jaakko Hartikka TTE9SNL Kansainvälinen harjoittelu Jaakko Hartikka TTE9SNL Vaihtoon hakeminen ja alkujärjestelyt Minulla oli kauan ollut sellainen etäinen haave vaihdosta ja usein ajattelin, että olisi mukava lähteä mutta se

Lisätiedot

Matkaraportti, Kevät 2012 Universidad de Navarra k87902

Matkaraportti, Kevät 2012 Universidad de Navarra k87902 Matkaraportti Pamplonan Universidad de Navarra oli aivan uusi vaihtokohde kun hain vaihtoon enkä tiennyt paikasta kuin kaksi asiaa: se sijaitsee Pohjois-Espanjassa ja Pamplonassa juostaan härkäjuoksut

Lisätiedot

Ehdottomasti suosittelisin! Täällä on kivat ja hyvät opet ja loistavat oppimismenetelmät!

Ehdottomasti suosittelisin! Täällä on kivat ja hyvät opet ja loistavat oppimismenetelmät! OPPILAS 1 Ehdottomasti suosittelisin! Täällä on kivat ja hyvät opet ja loistavat oppimismenetelmät! Kurssi oli superhyvä, juuri sellainen mitä halusin, jopa parempi! Tietokoneohjelma oli loistava opiskeluapuri

Lisätiedot

MATKARAPORTTI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG. Kevätlukukausi 2013. Eero Salenius

MATKARAPORTTI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG. Kevätlukukausi 2013. Eero Salenius MATKARAPORTTI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG Kevätlukukausi 2013 Eero Salenius 1. Valmistautuminen vaihtoon Ei voi muuta kuin onnitella, jos sinut on valittu Bandungiin vaihtoon. Jos kaipaat vaihdoltasi muutakin

Lisätiedot

Täytyy-lause. Minun täytyy lukea kirja.

Täytyy-lause. Minun täytyy lukea kirja. Täytyy-lause Minun täytyy lukea kirja. Kenen? (-N) TÄYTYY / EI TARVITSE perusmuoto missä? mistä? mihin? milloin? miten? millä? Minun täytyy olla luokassa. Pojan täytyy tulla kotiin aikaisin. Heidän täytyy

Lisätiedot

Tuttuja hommia ja mukavaa puuhaa

Tuttuja hommia ja mukavaa puuhaa Maanantai 22.6. Hei olen Joni ja aloitin kesätyöt tänään. Päivä alkoi aamupäivästä kahdentoista pintaan perehdytyksellä työtoimista, sekä ohjeista blogin pitämisen suhteen. Loppu päivä menikin hyllyttäessä

Lisätiedot

Vaihtoraportti: Glasgow, Skotlanti

Vaihtoraportti: Glasgow, Skotlanti Vaihtoraportti: Glasgow, Skotlanti Koulutusohjelma: Informaatioverkostot Vaihtoyliopisto: University of Glasgow Ajankohta: Syksy 2010 (4.9.-18.12.) Vaihto-ohjelma: Erasmus Sähköpostiosoite: veera.narvo

Lisätiedot

IADS-VAIHTO INTIASSA KESÄLLÄ 2015

IADS-VAIHTO INTIASSA KESÄLLÄ 2015 IADS-VAIHTO INTIASSA KESÄLLÄ 2015 Kevättalvella 2015 aloitimme vaihto-opiskelupaikan hakuprosessin valmistelun. Pohdimme perusteellisesti mihin maahan haluamme matkustaa ja missä maassa voisimme oppia

Lisätiedot

Huoltajakysely, kevät 2011 Ojakkalan koulu. Vihdin vanhemmat ry

Huoltajakysely, kevät 2011 Ojakkalan koulu. Vihdin vanhemmat ry Huoltajakysely, kevät 2011 Ojakkalan koulu Vihdin vanhemmat ry 1. Koulun ja kodin kontaktit? 2. Koulun ja kodin yhteistyötapojen tärkeys? 3. Toivomukset kodin ja koulun kontaktitavoista 4. Asenneväittämät

Lisätiedot

ERASMUSVAIHTO RAPORTTI Universität Karlsruhe, Saksa Winter Semester 2008/09

ERASMUSVAIHTO RAPORTTI Universität Karlsruhe, Saksa Winter Semester 2008/09 ERASMUSVAIHTO RAPORTTI Universität Karlsruhe, Saksa Winter Semester 2008/09 epietari@cc.hut.fi Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelma Ajatus vaihtoon hakemisesta Ajatus vaihtoon lähtemisestä syntyi

Lisätiedot

Oma käyttäytyminen eri tilanteissa ja eri ihmisten kanssa

Oma käyttäytyminen eri tilanteissa ja eri ihmisten kanssa Oma käyttäytyminen eri tilanteissa ja eri ihmisten kanssa Ihminen käyttäytyy eri paikoissa eri tavalla. Olet varmasti huomannut, että julkisissa paikoissa käyttäydytään eri tavalla kuin yksityisissä paikoissa.

Lisätiedot

Vaihtoraportti Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Entrepreneurship maisteriohjelma Erasmus-vaihto: syksy 2012-13 Universität zu Köln Saksa k239538

Vaihtoraportti Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Entrepreneurship maisteriohjelma Erasmus-vaihto: syksy 2012-13 Universität zu Köln Saksa k239538 Vaihtoraportti Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Entrepreneurship maisteriohjelma Erasmus-vaihto: syksy 2012-13 Universität zu Köln Saksa k239538 1 VAIHTOPAIKAN VALINTA... 3 JÄRJESTELYT... 3 Viralliset

Lisätiedot

Vaihtoraportti. Universidad Politécnica de Madrid/E.T.S.I.I. Syyslukukausi 2007, ERASMUS Puunjalostustekniikka. sampsa.t.veijalainen@tkk.

Vaihtoraportti. Universidad Politécnica de Madrid/E.T.S.I.I. Syyslukukausi 2007, ERASMUS Puunjalostustekniikka. sampsa.t.veijalainen@tkk. Vaihtoraportti Universidad Politécnica de Madrid/E.T.S.I.I. Syyslukukausi 2007, ERASMUS Puunjalostustekniikka sampsa.t.veijalainen@tkk.fi Miksi ja minne? Itselleni vaihtoon lähtö oli oikeastaan jonkinlainen

Lisätiedot

Seoulin kansainvälinen kesäkoulu 2010 25.6-4.8

Seoulin kansainvälinen kesäkoulu 2010 25.6-4.8 Seoulin kansainvälinen kesäkoulu 2010 25.6-4.8 Väkiluku 48,5 miljoonaa Pinta-ala 99 313 km 2 Kieli Korea Valuutta Won Aikavyöhyke GMT +8 Pääkaupunki Seoul Presidentti Lee Myung-bak Etelä-Korea University

Lisätiedot

Vaihto-opiskeluraportti Univeristy of Surrey 2010-2011 Henri Hyyryläinen

Vaihto-opiskeluraportti Univeristy of Surrey 2010-2011 Henri Hyyryläinen Vaihto-opiskeluraportti Univeristy of Surrey 2010-2011 Henri Hyyryläinen Opiskelin lukuvuoden 2010-2011 Surreyn yliopistossa Englannissa. Ennen vaihtoa olin opiskellut 3 vuotta sähkötekniikkaa Oulun yliopistossa.

Lisätiedot

University of Limerick, Irlanti 09 12 / 2011 Erasmus

University of Limerick, Irlanti 09 12 / 2011 Erasmus University of Limerick, Irlanti 09 12 / 2011 Erasmus Vaihtoraportti Opiskelen neljättä vuotta teknillisen fysiikan ja matematiikan tutkinto-ohjelmassa ja vietin viime syksyn Irlannissa Limerickin kaupungissa

Lisätiedot

Matkaraportti. Göteborgs Universitet, Handelshögskolan. Kevät 2014, k93509

Matkaraportti. Göteborgs Universitet, Handelshögskolan. Kevät 2014, k93509 Matkaraportti Göteborgs Universitet, Handelshögskolan Kevät 2014, k93509 1 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Valmistautuminen vaihtoon...1 2 Opiskelu vaihtokohteessa... 3 3 Vapaa-aika ja muuta... 5 3.1 Hintataso...

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Spurtti-projekti. Rekrytointien kielikoulutusmallien vertailua

Spurtti-projekti. Rekrytointien kielikoulutusmallien vertailua Rekrytointien kielikoulutusmallien vertailua 1 Lähtömaakoulutus ja Suomessa alkava kielikoulutus rekrytoidulle Mitä koulutus on: Suomen kielen koulutusta, usein työtehtävään liittyvää, perustietoa työelämästä

Lisätiedot

KABELON PUHE LÄKSIÄISILLASSA Luomaniemen Wanhalla

KABELON PUHE LÄKSIÄISILLASSA Luomaniemen Wanhalla KABELON PUHE LÄKSIÄISILLASSA Luomaniemen Wanhalla Minulta kysytään usein "Miksi Suomi" ja jos sanon totuuden - Suomi oli minun 3 valitsenut. Mun ensimmäinen oli Holland ja toinen oli Belgia. - Halusin

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

Vaihtoinfo. 17.2.2009 Noora Siira Mirja Väänänen

Vaihtoinfo. 17.2.2009 Noora Siira Mirja Väänänen Vaihtoinfo 17.2.2009 Noora Siira Mirja Väänänen Yleistä Erasmus-vaihdosta Hakuprosessi Opintojen sisällyttäminen tutkintoon HOPS ja vaihdossa suoritettavat opinnot Kurssien kirjaaminen opintorekisteriin

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Kanada 2015. Gea Schumann Merkonomi

Kanada 2015. Gea Schumann Merkonomi 1 Kanada 2015 Gea Schumann Merkonomi 2 Perustietoa Lähdin 31.12 kuukauden kestävälle matkalle Kanadaan. Olimme osallisena FinAl 2.0 projektissa ja pääsimme mukaan muutamiin isoihinkin tehtäviin. Majoituksena

Lisätiedot

Vaihtovuosi Lontoossa Ari Puolimatka 2007-2008

Vaihtovuosi Lontoossa Ari Puolimatka 2007-2008 Vaihtovuosi Lontoossa Ari Puolimatka 2007-2008 Idea vaihtoon lähdöstä oli pyörinyt mielessä jo pitkään ja päätin lopulta lähteä Lontooseen vaikka sen kalliit hinnat arveluttivatkin aluksi pitkään. Halusin

Lisätiedot

HARJOITTELU MÁLAGASSA AT4WIRELESS-YRITYKSESSÄ. Mikko Hökkä TTE4SN5Z

HARJOITTELU MÁLAGASSA AT4WIRELESS-YRITYKSESSÄ. Mikko Hökkä TTE4SN5Z HARJOITTELU MÁLAGASSA AT4WIRELESS-YRITYKSESSÄ Mikko Hökkä TTE4SN5Z HARJOITTELUN SUUNNITTELU Aloin suunnitella vaihtoharjoittelua jo tammikuussa 2008, kun sain tiedon harjoittelusta omalta opettajaltani.

Lisätiedot

MATKAKERTOMUS TAMPEREEN TEATTERIMATKALTA 25. 27.11.2011

MATKAKERTOMUS TAMPEREEN TEATTERIMATKALTA 25. 27.11.2011 MATKAKERTOMUS TAMPEREEN TEATTERIMATKALTA 25. 27.11.2011 Sateisena marraskuisena perjantai-iltapäivänä kokoonnuimme Oulun rautatieasemalle Tampereen teatterimatkalle lähtöön. Asemalla jaettiin kirje, mikä

Lisätiedot

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Halusin lähteä ulkomaille työssäoppimaan sekä tutustumaan pieneksi aikaa toiseen maahan ja kulttuuriin. Kuusi

Lisätiedot

Tietokone työvälineenä

Tietokone työvälineenä Tietokone työvälineenä Aloitusluento 30.8.2013 Emilia Hjelm Yleistä kurssista Pakollinen Mahtava Työläs Palkitseva Kurssin laajuus 1 opintopiste ei vastaa kurssin todellista laajuutta. NYYH! Mutta TVT-ajokortista

Lisätiedot