V U O S I K E R T O M U S

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "V U O S I K E R T O M U S"

Transkriptio

1 V U O S I K E R T O M U S 2014

2 SISÄLLYS Tilikausi Tilikauden tulos ja Tase... 4 Osakepääoma ja omistus... 8 Hallinto ja johto... 8 Henkilöstö... 8 Tytäryhtiöt... 8 Yhteenveto selvitystilan etenemisestä... 9 Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat 11 Tuloslaskelma ja tase Tuloslaskelma Tase - vastaavaa Tase - vastattavaa Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen allekirjoitus Tilintarkastuskertomus Arsenalia koskevat keskeiset tapahtumat ja viranomaispäätökset Arsenalin avainlukuja Hallintoelimet ja tilintarkastaja Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:n yhteystiedot Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2014

3 Tilikausi Yhtiön toiminnan tarkoitus Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy (Arsenal) toimii valtion vakuusrahastolain 397/1992 tarkoittamana omaisuudenhoitoyhtiönä. Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita valtion tai vakuusrahaston tukitoimien kohteena olevien pankkien omaisuutta sekä järjestämättömiä luottoja ja muita luottoja vakuuksineen. Nykyisen yhtiörakenteen muodostuminen ja selvitystila Nykyinen Arsenal, entiseltä nimeltään Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-SSP Oy (Kaupparek ) syntyi Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-SSP Oy:n (Kaupparek ) jakautumisessa Yhtiö ja sen emoyhtiö, Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy (Kaupparek ) asetettiin selvitystilaan lukien valtioneuvoston hyväksyttyä yhtiöiden toiminnan lopettamisen vapaaehtoisella selvitystilamenettelyllä. Samalla valtioneuvosto antoi sitoumuksen siitä, että selvitystilaan asetettavat yhtiöt vastaavat sitoumuksistaan. Osana valtion omaisuudenhoitoyhtiötoiminnan alasajoa omaisuudenhoitoyhtiöiden pidetyt varsinaiset yhtiökokoukset hyväksyivät sulautumissuunnitelman, jonka mukaan emoyhtiö Arsenal sulautui tytäryhtiöönsä Arsenal-SSP:hen Sulautumisen syynä oli valtion omaisuudenhoitoyhtiörakenteen yksinkertaistaminen. Sulautumissuunnitelman yhteydessä hyväksytyn yhtiöjärjestyksen mukaisesti Arsenal-SSP:n toiminimi on lukien ollut Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy. Tilikausi Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Tämä tilinpäätös on laadittu kaudelta Kulunut kausi oli yhtiön kuudestoista tilikausi. Tilinpäätöksen vertailuluvut ovat tilikaudelta Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2014

4 Tilikauden toiminta Arsenal on jatkanut suunnitelman mukaisia toimia omaisuudenhoitoyhtiötoiminnan päättämiseksi. Selvitystilamenettelyä on jatkettu perimällä saatavia, purkamalla sitoumuksia sekä hoitamalla oikeudenkäyntejä ja edunvalvontaa konkurssipesissä. Arsenalilla oli kauden lopussa 110 (118) perittävää asiakasta. Asiakkailla tarkoitetaan tässä päävelallisia. Perittävien saatavien nimellisarvo oli 167 (169) miljoonaa euroa. Huomattava osa jäljellä olevista perittävistä saatavista on rikosperusteisia vahingonkorvaussaatavia tai liittyy vireillä oleviin oikeudenkäynteihin. Arsenalin vastuulla olevien arkistojen hoito on ulkoistettu Heikkinen & Puljula Oy:lle ja Elinkeinoelämän Keskusarkistolle. Arsenalin tietohallintopalveluista vastaa Fujitsu Services Oy ja taloushallinnon ulkoistetuista palveluista Accountor Helsinki Oy. Varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin , hyväksyi tilinpäätöksen ajalta ja myönsi selvitysmiehille vastuuvapauden. Yhtiökokous valitsi selvitysmiehiksi asianajaja Juha Siveniuksen ja johtaja Seppo Salosen. Riita- ja rikosoikeudenkäynnit ja konkurssipesät Tilikauden päättyessä Arsenal oli kantajana, asianomistajana tai vastaajana osallisena 21 (25) oikeudenkäynnissä. Tilikauden aikana on päättynyt 7 oikeudenkäyntiä ja tullut vireille 3 uutta oikeudenkäyntiä. Oikeudenkäynnit liittyvät pääosin konkurssipesiin ja saatavien perintään. Lukuihin sisältyvät sellaisten konkurssipesien oikeudenkäynnit, joista Arsenal on ottanut kuluvastuun. Arsenal oli tilikauden päättyessä velkojana 6 (9) konkurssipesässä, joista 6 (9) pesässä Arsenal on ottanut vastuun pesän kuluista. Arsenal-SSP:n vahingonkorvaus- ja rikosasiat Vakuusrahastolain mukaisen erityistarkastuksen perusteella SSP:iin sulautuneiden säästöpankkien johtoon kuuluneita henkilöitä vastaan aikanaan nostetuissa vahingonkorvaus- ja rikosoikeudenkäynneissä kaikki jutut on ratkaistu lainvoimaisilla tuomioilla. Viimeiset erityistarkastuksiin liittyvät prosessit päättyivät vuonna Rahoitus Arsenal on toiminut rahoitusmarkkinoilla vain sijoittajana. Yhtiö on sijoittanut rahoitusylijäämänsä pankkien määräaikaistalletuksiin ja sijoitustodistuksiin sekä vakavaraisten kotimaisten yhtiöiden yritystodistuksiin ja joukkovelkakirjoihin. Sijoitusten määrä oli kauden päättyessä (16 414) tuhatta euroa. Arsenalin sijoitustoiminnan keskikorko vuodelta 2014 oli 1,78 (1,62) prosenttia. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2014

5 Tilikauden tulos Yhtiön liikevoitto oli (4 026) tuhatta euroa. Korkokate Yhtiön korkokate oli 302 (305) tuhatta euroa. Muut tuotot Muut tuotot olivat yhteensä 135 (193) tuhatta euroa. Hallintokulut Yhtiön hallintokulut olivat yhteensä 782 (1 288) tuhatta euroa. Vertailuvuoden 2013 hallintokuluihin sisältyy arkistovarauksen lisäys 400 tuhatta euroa. Liiketoiminnan muut kulut Liiketoiminnan muut kulut olivat yhteensä 798 (831) tuhatta euroa. Kauden liiketoiminnan muista kuluista asiantuntijapalkkioiden osuus oli 590 (621) tuhatta euroa. Poistot ja arvonalennukset Yhtiöllä ei ole taseessaan kuluvaa käyttöomaisuutta. Suunnitelman mukaisia poistoja ei vuoden aikana ollut. Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista, kulunpalautukset, varausten purut ja lisäykset Luotto- ja takaustappioiden palautuksena yhtiö tuloutti nettomääräisesti (3 107 ) tuhatta euroa. Konkurssipesät maksoivat tilikauden aikana kulunpalautuksia (1 544) tuhatta euroa. Pakollisia varauksia purettiin yhteensä 412 (1 000) tuhatta euroa. Varauksista katettiin kuluja yhteensä 310 (291) tuhatta euroa. Kulunpalautukset ja varausten purku esitetään omilla riveillään tuloslaskelmassa lukuun ottamatta saatavien tappiovarausta, jonka muutokset sisältyvät luottotappiopalautusten määrään. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2014

6 Tuloslaskelman pääkohdat, (1 000 eur) Korkokate Muut tuotot Osinkotuotot Arvopaperikaupan kate Muut Korkokate ja muut tuotot yht Muut kulut Henkilökulut Muut hallintokulut Liiketoiminnan muut kulut Poistot ja kiinteistöomaisuuden arvonalennukset Kulunpalautukset Varausten purku Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista Välittömät verot 0 0 0,2 0 0 Tilikauden voitto Tase Taseen loppusumma tilikauden päättyessä oli ( ) tuhatta euroa ja oma pääoma ( ) tuhatta euroa. Saamiset yleisöltä Saamiset luottolaitoksilta olivat yhteensä (11 692) tuhatta euroa. Taseerään sisältyy määräaikaistalletuksia (10 800) tuhatta euroa. Saamis- ja yritystodistukset Saamis- ja yritystodistuksia oli kauden päättyessä (5 614) tuhatta euroa. Osakkeet ja osuudet Osakkeiden ja osuuksien kirjanpitoarvo oli kauden päättyessä 1 (1) tuhatta euroa. Aineelliset hyödykkeet Muiden aineellisten hyödykkeiden kirjanpitoarvo oli kauden päättyessä 2 (2) tuhatta euroa. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2014

7 Muut varat, siirtosaamiset ja ennakot Muut varat olivat 110 (152) tuhatta euroa. Niihin sisältyy ulkomaisten oikeudenkäyntikulujen maksamisen vakuudeksi annettu vakuus 78 tuhatta euroa. Siirtosaamiset ja maksetut ennakot kauden päättyessä olivat yhteensä ( ) tuhatta euroa. Tilikauden päättyessä siirtosaamisiin sisältyi omistajille maksettuja ennakkojako-osuuksia tuhatta euroa. Velat yleisölle Yhtiöllä ei ollut tilikaudella eikä vertailukaudella velkoja yleisölle. Muut velat ja siirtovelat Muut velat olivat 167 (213) tuhatta euroa. Siirtovelat olivat kauden päättyessä 103 (125) tuhatta euroa. Pakolliset varaukset Pakollisiin varauksiin on kirjattu yhtiön toiminnan alasajosta vastaisuudessa aiheutuvia kustannuksia. Pakolliset varaukset olivat yhteensä (5 626) tuhatta euroa. Varauksista katettiin tilikaudella liiketoiminnan alasajokustannuksia 310 (291) tuhatta euroa. Varauksia purettiin 412 (1 000) tuhatta euroa. Oma pääoma Yhtiön oma pääoma oli ( ) tuhatta euroa. Takaukset Taseen ulkopuoliset vastuusitoumukset olivat yhteensä 902 (1 507) tuhatta euroa, joista asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annettuja sitoumuksia 291 (291) tuhatta euroa sekä saatavien turvaamistoimenpiteisiin ja taselainaukseen liittyviä vastuita 611 (1 215) tuhatta euroa. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2014

8 Taseen pääkohdat, (1 000 eur) Vastaavaa Saamiset luottolaitoksilta Saamiset konsernilta Perittävät luotot 42 Saamistodistukset Osakkeet ja osuudet Aineelliset hyödykkeet Kiinteistöyhteisöjen osakkeet Koneet ja kalusto Muut varat Siirtosaamiset ja maksetut ennakot Yhteensä Arsenal Vastattavaa Muut velat Pakolliset varaukset Siirtovelat Pääomalaina Oma pääoma Yhteensä Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2014

9 Osakepääoma ja omistus Yhtiön osakepääoma oli (42 047) tuhatta euroa ja osakkeita on yhteensä kappaletta. Tilikauden päättyessä yhtiön osakekannasta omisti Suomen valtio 78,95 prosenttia ( osaketta) ja Valtion vakuusrahasto 21,05 prosenttia (4 231 osaketta). Valtion vakuusrahastosta annettu laki (379/1992) on kumottu voimaan tulleella lailla 1202/2014. Vakuusrahastolain kumoamisen jälkeen valtion vakuusrahaston toiminta päättyy ja sen omaisuus, Arsenalin osakkeet mukaan lukien, siirtyy Suomen valtiolle. Hallinto ja johto Selvitysmiehet Yhtiön selvitysmiehinä ovat toimineet asianajaja Juha Sivenius Asianajotoimisto Sivenius, Suvanto & Co Oy:stä ja johtaja Seppo Salonen Arsenalista koko tilikauden ajan. Arsenalin valvonta ja tilintarkastajat Arsenalin toimintaa valvovat Valtion vakuusrahasto, Valtiontalouden tarkastusvirasto ja valtiontilintarkastajat. Arsenalia koskevat samat salassapito- ja asiakkaansuojavelvoitteet kuin pankkeja. Pankkisalaisuuteen ja asiakkaansuojaan liittyvissä kysymyksissä omaisuudenhoitoyhtiö on Finanssivalvonnan alainen. Yhtiön tilintarkastajana toimii Ernst & Young Oy. Se hoitaa myös yhtiön valvontatilintarkastuksen. Henkilöstö Tilikauden päättyessä yhtiön palveluksessa oli 4 henkilöä. Tytäryhtiöt Yhtiön omistuksessa on tytär- ja osakkuusyhtiöitä, joita ei ole yhdistelty. Tytäryhtiöiden tilikauden tulokset, omat pääomat ja tasetiedot on esitetty liitetietojen kohdassa 23. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2014

10 Yhteenveto selvitystilan etenemisestä Arsenalin ylimääräinen yhtiökokous päätti yhtiön asettamisesta selvitystilaan lukien. Myös Arsenalin emoyhtiö, silloinen Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, asetettiin selvitystilaan lukien. Patentti- ja rekisterihallitus määräsi julkisen haasteen määräpäiväksi molempien yhtiöiden osalta Määräpäivään mennessä Arsenal-SSP:lle (nykyinen Arsenal) tuli 44 ja silloiselle Arsenalille (sulautunut emoyhtiö) 12 valvontakirjelmää. Valvonnoista osa oli riitaisia ja osa riidattomia. Riitaisten valvontojen osalta on vaatimuksen esittäjä 12 tapauksessa luopunut vaatimuksestaan. Negatiivinen vahvistuskanne jouduttiin nostamaan 11 valvonnasta. Yhtiöiden toimeksiantoja hoitavilta asianajajilta pyydettiin lokakuussa 2003 selvitykset oikeudenkäyntien vaiheesta, oikeudenkäyntien arvioidusta kestosta ja kustannuksista. Arsenal-SSP:n luotonannolleen Suomen valtiolta saama, alun perin 4,7 miljardin euron omavelkainen takaus päättyi , kun valtioneuvosto teki Arsenalin hakemuksesta päätöksen takauksen poistamisesta. Valtio ei takauksen voimassaoloaikana joutunut maksuvelvolliseksi takauksen perusteella. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-Silta Oy:n selvitystila päättyi ja yhtiön purkautuminen merkittiin kaupparekisteriin Vuoden 2000 saatavakaupan ostajien ulosottolakiuudistukseen perustuvasta hinnanalennusvaatimuksesta päästiin sovintoratkaisuun ja sovintosopimus allekirjoitettiin Suomen Säästöpankin arkistojen tuhoamisen aloittamisesta annettiin palvelutuottajalle palvelusopimuksen mukainen ilmoitus Master-Rahoitus Oy:n viimeiset vireillä olleet vahingonkorvaus- ja rikosjutut saatiin päätökseen päättyneen tilikauden aikana. Suomen Säästöpankin arkistojen arkistosuunnitelman mukainen tuhoaminen alkoi huhtikuussa Master-Rahoitus Oy asetettiin selvitystilaan lukien. Yhtiön selvitystila päättyi ja yhtiön purkautuminen merkittiin kaupparekisteriin Konsernin emoyhtiö Arsenal myi tehdyllä sopimuksella kaikki omistamansa Kylpyläkasino Oyj:n osakkeet Restel Oy:lle. Arsenal-SSP myi kaikki omistamansa Meri-Teijo Golf Oy:n osakkeet perustettavalle yhtiölle Compro-Pal Oy:lle. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2014

11 Viimeiset jakautumiseen ja selvitystilaan liittyvät oikeudenkäynnit päättyivät vuoden 2008 aikana. Ns. Interbank oikeudenkäynti saatiin päätökseen kun korkein oikeus ei myöntänyt Arsenalin vastapuolille valituslupaa. Lainvoimaiseksi jääneessä Helsingin hovioikeuden tuomiossa vastapuolet velvoitettiin yhteisvastuullisesti maksamaan Arsenalille korkoineen yli 20 miljoonan euron vahingonkorvaukset. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:n ja Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-SSP Oy:n varsinaiset yhtiökokoukset hyväksyivät sulautumissuunnitelman, jonka mukaan emoyhtiö Arsenal sulautuu tytäryhtiöönsä Arsenal- SSP:hen. Patentti- ja rekisterihallitus rekisteröi sulautumista koskevan kuulutuksen Määräpäivään mennessä ei tullut sulautumista vastustavia ilmoituksia. Sulautumissuunnitelman täytäntöönpano rekisteröitiin ja sulautunut yhtiö ja sen konserni purkautuivat samalla päivämäärällä. Yhtiökokouksen hyväksymän yhtiöjärjestyksen mukaisesti vastaanottavan yhtiön toiminimeksi tuli lukien Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy. Sulautuneen yhtiön koko henkilöstö siirtyi vastaanottavan yhtiön palvelukseen entisin eduin lukien. Vastaanottaneen yhtiön omistamien yhtiön omien osakkeiden (250 kpl) mitätöiminen merkittiin kaupparekisteriin Sulautuneen yhtiön osakkeenomistajien kokous hyväksyi lopputilityksen ja myönsi selvitysmiehille vastuuvapauden. Arsenalin hoidossa olevien arkistojen määrä kuluneen tilikauden päättyessä oli 5,4 (5,4) hyllykilometriä. Selvitystilan aikana on vuoden 2014 loppuun mennessä päättynyt yhteensä 182 (175) oikeudenkäyntiä ja tullut vireille 113 (110) uutta oikeudenkäyntiä. Tilikauden päättyessä vireillä oli 21 oikeudenkäyntiä. Tilikauden 2014 aikana saatiin lopetettua 2 suuritöistä konkurssipesää. Pesien lopettaminen tuli mahdolliseksi sen jälkeen, kun niihin liittyneet oikeudenkäynnit päättyivät. Pesien yhteenlaskettu nettomääräinen perintätulos oli noin 12 miljoonaa euroa positiivinen. Selvitystilan aikana Arsenal on tähän mennessä palauttanut omistajilleen pääomaa yhteensä 200 miljoonaa euroa. Päättyneen tilikauden aikana Arsenal palautti omistajilleen yhteensä 5 miljoonaa euroa. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2014

12 Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät Arsenalin toisen omistajana olevan valtion vakuusrahaston toiminta päättyy. Valtion vakuusrahastosta annettu laki (379/1992) on kumottu voimaan tulleella lailla 1201/2014, jonka siirtymäsäännösten mukaan kumottua lakia kuitenkin sovelletaan vakuusrahastossa vireillä oleviin asioihin. Arsenal on tämän mukaan omaisuudenhoitoyhtiö, johon sovelletaan kumotun lain 379/ voimassa olleita säännöksiä. Vakuusrahaston omistuksessa olevat Arsenalin osakkeet siirtyvät valtion omistukseen. Tämän hetkisen arvion mukaan Arsenalin rahoittamille konkurssipesille on vielä palautumassa varoja, joilla pesät voivat maksaa massavelkojaan ja mahdollisia jako-osuuksia Arsenalille. Arsenalin kuluvastuulla olevien pesien ja oikeudenkäyntien määrän väheneminen tulee osaltaan pienentämään Arsenalin toimintakuluja. Konkurssipesien ja oikeudenkäyntien vähenemisestä huolimatta Arsenal on edelleen osallisena tai kuluvastuullisena velkojana koti- ja ulkomaisissa oikeudenkäynneissä. Osan oikeudenkäynneistä arvioidaan kestävän useita vuosia. Koska jäljellä oleviin oikeudenkäynteihin liittyy huomattava taloudellinen intressi ja Arsenal tai sen rahoittamat konkurssipesät ovat osassa niistä vastaajan asemassa, voidaan Arsenalin selvitystila päättää vasta kun oikeudenkäynnit on saatu päätökseen ja jäljellä olevat Arsenalin rahoittamat konkurssipesät on lopetettu. Ennen nykyisen palvelusopimuksen päättymistä laaditaan Arsenalin arkistojen säilyttämisestä erillinen suunnitelma. Ikuisesti säilytettäväksi määrättävien aineistojen loppuarkistointi on tarkoitus toteuttaa Elinkeinoelämän Keskusarkiston kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Arsenal on tarkoitus purkaa selvitystilan päättyessä. Selvitystilahallinnon keskeisenä tehtävänä on jäljellä olevien saatavien periminen, edunvalvonta konkurssipesissä, oikeudenkäyntien hoito ja arkistojen alasajo. Arsenalin oma pääoma ja varat riittävät omaisuudenhoitoyhtiön toiminnan lopettamiseen. Selvitystilahallinto arvioi, että Arsenal tulee myös vuoden 2014 jälkeen palauttamaan pääomia omistajilleen. Palautusten määrä ja ajankohta riippuvat oikeudenkäyntien lopputuloksista ja konkurssipesille kertyvien varojen määrästä. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2014

13 TULOSLASKELMA JA TASE TULOSLASKELMA (euroa) Liite Korkotuotot Saamisista luottolaitoksilta , ,54 Saamistodistuksista , , , ,74 15 Muut korkotuotot Muut korkotuotot 151,92 151,92 0,00 KORKOKATE , ,74 MUUT TUOTOT Arvopaperikaupan nettotuotot 0, ,50 16 Liiketoiminnan muut tuotot , , , ,60 17 MUUT KULUT Hallintokulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,54 Henkilöstösivukulut Eläkekulut , ,09 Muut henkilösivukulut , , , ,63 Muut hallintokulut , , , ,26 Liiketoiminnan muut kulut , ,60 18 Varausten purku , ,00 Kulunpalautukset , ,38 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista , ,45 19 LIIKEVOITTO , ,31 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIROJA JA VEROJA , ,31 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,31 Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2014

14 TASE-VASTAAVAA (euroa) VASTAAVAA Liite Saamiset yleisöltä Saamiset luottolaitoksilta , ,81 1 Saamistodistukset , ,95 2 Peirittävät saamiset , ,23 0, ,76 Osakkeet ja osuudet 802,60 802,60 Aineelliset hyödykkeet Muut aineelliset hyödykkeet 2 300, ,30 3 Muut varat , ,97 4 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot , , , ,27 Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2014

15 TASE-VASTATTAVAA (euroa) VASTATTAVAA Liite Vieras pääoma , ,43 Muut velat Muut velat , ,14 Pakolliset varaukset , , , ,00 6 Siirtovelat ja saadut ennakot , , , ,43 Oma pääoma , ,84 9 Osakepääoma , ,62 Vararahasto , ,82 Muut sidotut rahastot Ylikurssirahasto , ,71 Vapaat rahastot SVOP , ,76 Edellisten tilikausien tappio (-) , ,38 Tilikauden voitto (+) tappio (-) , , , , , , , ,27 TASEEN ULKOPUOLISET SITOUMUKSET Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset Takaukset ja pantit , ,66 Muut , , , ,32 14 Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2014

16 Tilinpäätöksen liitetiedot (1000 Teur) Liitetieto Sivu Liitetieto Sivu Tilinpäätösperiaatteet Taseen ulkopuoliset sitoumukset 20 1 Saamiset luottolaitoksilta Korkotuottojen ja -kulujen erittely tase-erittäin 21 2 Saamistodistukset omaisuuslajeittain Arvopaperikaupan nettotuotot 21 3 Aineelliset hyödykkeet Liiketoiminnan muut tuotot 21 4 Muut varat Liiketoiminnan muut kulut 21 5 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista 21 6 Muut velat Satunaisiin tuottoihin ja kuluihin sisältyvät merkittävät erät 21 7 Siirtovelat ja saadut ennakot eriteltyinä Tuotot liiketoiminta-alueittain 21 8 Saamisten ja velkojen maturiteettijakauma tase-erittäin Henkilöstön lukumäärä 22 9 Oman pääoman erien lisäykset ja vähennykset tilikauden aikana Tiedot yrityksistä, joista omistetaan pysyviin vastaaviin kuuluvia osakkkeita Osakepääoma Rahoituslaskelma Laskelma jakokelpoisista varoista ja vapaaseen omaan 20 pääomaan sisältyvien jakokelvottomien erien määrä Osakkeiden omistuksen jakautuminen ja suurimmat osakkeenomistajat Vuokrat ja leasingvastuut 20 Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2014

17 Tilinpäätösperiaatteet Tilinpäätösperiaatteet koskevat tapahtuneen sulautumisen jälkeen Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:n selvitystilassa (Arsenal) kaupparek tilinpäätöksiä. Arsenal on valtion vakuusrahastosta annetussa laissa 379/1992 tarkoitettu omaisuudenhoitoyhtiö. Tilinpäätöksen yleiset periaatteet Arsenalin tilinpäätös on laadittu luottolaitoksille vahvistettuja tuloslaskelma- ja tasekaavoja käyttäen. Arsenalin tilinpäätöksen vertailuluvut ovat yhtiön 15. tilikaudelta Kirjanpitolautakunnan lausunto (Nro 1592/ ) Arsenal, Arsenal-SSP ja Arsenal-Silta ovat pyytäneet poikkeuslupaa saada käyttää valtiovarainministeriön luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksistä ja konsernitilinpäätöksistä antaman päätöksen mukaisia kaavoja sekä laatia liitetiedot kyseisen päätöksen mukaisesti. Kirjanpitolautakunnan lausunnon mukaan menettely ei vaadi kirjanpitolautakunnan poikkeuslupaa. Kun yhtiöt käyttävät valtiovarainministeriön päätöksen (1376/1997) mukaisia tuloslaskelma- ja tasekaavoja, niitä tulee soveltaa rahoitustarkastuksen päätöksen (nro 21/420/98) mukaisesti. RATA:n (FIVA) standardi 3.1 (Dnro7/120/2005) on kumottu Tilinpäätöksessä on soveltuvin osin noudatettu FIVAN ohjetta 1/2013 (Dnro 9/01.00/2012), joka on tullut voimaan Liitetietoina annetaan edellä mainittujen määräysten mukaiset liitetiedot. Tilinpäätöksen laajuus Konsernin emoyhtiö Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy selvitystilassa on sulautunut tytäryhtiöönsä Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-SSP Oy:öön selvitystilassa. Sulautunut yhtiö on laatinut lopputilityksen ja yhtiö ja sen konserni ovat purkautuneet. Vastaanottanut yhtiö Arsenal-SSP on jatkanut toimintaa lukien toiminimellä Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy selvitystilassa Tilinpäätökseen ei ole yhdistelty saatavien turvaamiseksi hankittuja yhtiöitä. Saatavien turvaamiseksi hankittujen yhtiöiden konsernisuhde on tarkoitettu lyhytaikaiseksi. Selvitystilassa ja konkurssissa olevia yhtiöitä ei ole yhdistelty. Tytäryhtiöiden konsernitilinpäätökseen yhdistelemättä jättämisellä ei ole merkittävää vaikutusta yhtiön toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2014

18 Korkotuotot ja -kulut Korkotuotot ja kulut on jaksotettu suoriteperusteisesti. Korkotuottoihin tai sen oikaisuksi kirjataan saamisten myynnistä syntyvät voitot ja tappiot. Järjestämättömien saamisten korkoja ei ole tuloutettu. Järjestämättöminä saamisina on käsitelty sellaiset saamiset, joiden korko tai pääoma on ollut erääntyneenä 90 päivää sekä pankkitakauksen perusteella maksetut suoritukset. Arvopaperikaupan kate Arvopaperikaupan nettotuottoihin on kirjattu luovutettavaksi tarkoitettujen osakkeiden ja osuuksien luovutushinnan ja kirjanpitoarvon positiivinen tai negatiivinen erotus (myyntikate). Tuottojen vähennykseksi on merkitty myös edellä mainittujen arvopapereiden kirjanpitoarvon ja sitä pienemmän tilinpäätöshetken todennäköisen luovutusarvon erotus. Mikäli tilinpäätöshetken todennäköinen luovutushinta on ollut suurempi kuin kirjanpitoarvo, todennäköisen luovutushinnan ja kirjanpitoarvon erotus on tuloutettu, kuitenkin enintään hankintamenon määrään saakka. Kiinteistö- ja muut toimintatuotot Vuokrasaamiset on arvostettu todennäköiseen arvoon. Järjestämättömiä vuokrasaamisia (yli 90 päivää) ei ole tuloutettu. Eläkekulut Arsenalin henkilöstön eläketurva on järjestetty vakuutusyhtiöltä otetulla vakuutuksella (Tyel) ja siitä aiheutuvat kulut sisältyvät eläkekuluihin. Yhtiön eläkevastuut on katettu. Oikeudenkäyntikulut Oikeudenkäynneissä tuomittaviin korvauksiin on varauduttu pakollisella varauksella. Arvonalentumiset luotoista ja muista saamisista Arvonalentumisina luotoista ja muista saamisista (jäljempänä luottotappiot) on kirjattu toteutuneet ja todennäköiset luottotappiot. Todennäköinen luottotappio on kirjattu, kun on käynyt todennäköiseksi, ettei saamisen pääomasta saada suoritusta. Nämä luottotappiot on kohdennettu asiakas- ja luottokohtaisesti ja vähennetty saamisista. Luotto- ja takaustappiona on kirjattu asiakkaan vastuiden ja vakuuksien ero. Todennäköistä luottotappiota arvioitaessa saamisen tai vastuusitoumuksen vakuutena oleva omaisuus on arvostettu käypään arvoon. Käyvällä arvolla tarkoitetaan kauppahintaa, joka kohteesta rahaksimuuttokustannusten vähentämisen jälkeen saadaan, myytäessä se vapailla markkinoilla kohtuullisen myyntiajan kuluessa. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2014

19 Tytäryhtiöosakkeiden arvonalennukset Muiden kuin selvitystilassa olevien tytäryhtiöiden taseessa tilinpäätöshetkellä jäljellä olevan oman pääoman määrän ylittävä osa jäljellä olevasta hankintamenosta on kirjattu tytäryhtiöosakkeiden arvonalennuksina kuluksi ja tytäryhtiöosakkeiden arvonpalautukset vastaavasti tuloutettu kuitenkin enintään hankintamenon määrään saakka. Saamiset luottolaitoksilta Saamiset kotimaisilta luottolaitoksilta on arvostettu nimellisarvoon. Saamiset yleisöltä Saamisista yleisöltä - luotoista, takaussaamisista ja valuuttaluottosaamisista on vähennetty toteutuneet ja todennäköiset luotto- ja takaustappiot. Pakollisena varauksena kirjattua saatavien tappiovarausta ei ole vähennetty saamisten määrästä. Luovutettavaksi tarkoitetut osakkeet ja osuudet Osakkeet ja osuudet on arvostettu tilinpäätöksessä hankintamenoon tai, mikäli tilinpäätöshetken todennäköinen luovutushinta on alhaisempi kuin hankintameno, todennäköiseen luovutushintaan. Muut kuin luovutettavaksi tarkoitetut osakkeet ja osuudet Muut kuin luovutettavaksi tarkoitetut osakkeet on merkitty tilinpäätökseen hankintamenoon. Mikäli osakkeiden todennäköinen luovutushinta tilinpäätöshetkellä on pysyvästi alempi kuin niiden kirjanpitoarvo, kirjanpitoarvon ja todennäköisen luovutushinnan erotus on kirjattu kuluksi. Aineelliset hyödykkeet Kiinteistöt ja kiinteistöyhteisöjen osakkeet on arvostettu enintään todennäköiseen luovutushintaan. Arvonalennukset on kirjattu poistoina kuluiksi. Koneiden ja kaluston hankintameno on kokonaan poistettu. Pakolliset varaukset Pakollisina varauksina tuotoista on vähennetty ne konsernin alasajoon vastaisuudessa liittyvät menot, joihin on sitouduttu ja joista ei odoteta saatavan niitä vastaavaa tuloa tai joiden toteutumista on pidettävä todennäköisenä. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2014

20 Tasetta koskevat liitetiedot (1000 euroa) 1. SAAMISET LUOTTOLAITOKSILTA Kotimaisilta luottolaitoksilta Muut Saamiset luottolaitoksilta yhteensä SAAMISTODISTUKSET OMAISUUSLAJEITTAIN Muiden kuin julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemat saamiset Muut saamiset Yhteensä AINEELLISET HYÖDYKKEET 1) Maa- ja vesialueet ja rakennukset sekä kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet Ei ilmoitettavaa. 2) Koneet ja kalusto ja muut aineelliset hyödykkeet Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 2 2 Muutos 0 0 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa MUUT VARAT Muut varat Muut SIIRTOSAAMISET JA MAKSETUT ENNAKOT Siirtosaamiset Korot Muut Yhteensä Siirtosaamiset sisältää vuonna 2014 ennakkojako-osuutta 200 miljoonaa euroa ja vuonna miljonaa euroa. 6. MUUT VELAT Muut velat Pakolliset varaukset Yhteensä Liiketoiminnan alasajokustannukset Tilikauden alussa Varausten muutos Tilivuoden lopussa Pakollisista varauksista on katettu toiminnan alasajokustannuksia 310 (291) tuhannella eurolla. Varauksia on purettu yhteensä 412 (547) tuhannella eurolla, josta toimintojen alasajovaruksen purkua 408 (547) tuhatta euroa ja luottotappiopalauksiin kirjatun tappiovarauksen osuus 5 tuhatta euroa. Pakolisten varausten nettomääräinen vähennys 723 (525) tuhatta euroa. 7. SIIRTOVELAT JA SAADUT ENNAKOT ERITELTYINÄ Siirtovelat Lomapalkkavelat Muut Yhteensä SAAMISTEN JA VELKOJEN MATURITEETTIJAKAUMA TASE-ERITTÄIN Maturiteetit Maturiteetit Tase-erät 0-3 kk 3-12 kk 1-5 v 0-3 kk 3-12 kk 1-5 v Saamiset luottolaitoksilta Saamistodistukset Yhteensä Velat yleisölle ja julkisyhteisölle Yhteensä Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa vuosikertomus 2014

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2013 SISÄLLYS Tilikausi 1.1.- 31.12.2013... 2 Tilikauden tulos... 4 Osakepääoma ja omistus... 8 Hallinto ja johto... 8 Henkilöstö... 8 Tytäryhtiöt... 8 Yhteenveto selvitystilan

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2012 SISÄLLYS Tilikausi 1.1.- 31.12.2012... 2 Tilikauden tulos... 4 Osakepääoma ja omistus... 8 Hallinto ja johto... 8 Henkilöstö... 8 Tytäryhtiöt... 8 Yhteenveto selvitystilan

Lisätiedot

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Hallituksen toimintakertomus... 3 Toimintaympäristö ja liiketoiminnan kehitys vuonna 2012... 3 Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen

Lisätiedot

Mandatum Pankki on yksityishenkilöiden ja yhteisöjen varainhoitoon sekä investointipankkitoimintaan keskittynyt suomalainen liikepankki.

Mandatum Pankki on yksityishenkilöiden ja yhteisöjen varainhoitoon sekä investointipankkitoimintaan keskittynyt suomalainen liikepankki. vuosikertomus 2000 Mandatum Pankki on yksityishenkilöiden ja yhteisöjen varainhoitoon sekä investointipankkitoimintaan keskittynyt suomalainen liikepankki. Vuosi 2000 lyhyesti AVAINLUKUJA Aktiivihenkilöasiakkaita,

Lisätiedot

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2005. 145. toimintavuosi

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2005. 145. toimintavuosi SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2005 145. toimintavuosi SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 2 Toimintaympäristö... 2 Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konserni... 2 Varainkäyttö ja

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2014. 698/2014 Valtiovarainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2014. 698/2014 Valtiovarainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2014 698/2014 Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2003. Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2003. Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Tilinpäätös 1.1.-31.12.2003 Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Tase ja tulos Kuntarahoituksen taseen loppusumma 31.12.2003 oli 4 643,6 miljoonaa euroa,

Lisätiedot

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma.

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma. Vuosikertomus 2003 Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen puheenjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Taseen ulkopuoliset sitoumukset Liitetiedot Tunnusluvut Tilikauden tulos ja

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2004. Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2004. Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Tilinpäätös 1.1.-31.12.2004 Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1. Tase ja tulos Kuntarahoituksen taseen loppusumma 31.12.2004 oli 5 368 miljoonaa euroa,

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ LOPPUTILITYS 31.12.2011 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS...1 TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT...6 TULOSLASKELMA...7 TASE...8

Lisätiedot

Hallitus. Neuvottelukunta. Kuntarahoitus Oyj

Hallitus. Neuvottelukunta. Kuntarahoitus Oyj 2000 VUOSIKERTOMUS 2 KUNTARAHOITUS OYJ VUOSIKERTOMUS 2000 Hallitus Simo Lämsä, puheenjohtaja, toimitusjohtaja, Kuntien eläkevakuutus Pekka Alanen, varatoimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto Ari Huotari, sijoitusjohtaja,

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ VUOSIKERTOMUS 2005

KUNTARAHOITUS OYJ VUOSIKERTOMUS 2005 VUOSIKERTOMUS 2005 KUNTARAHOITUS OYJ VUOSIKERTOMUS 2005 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen puheenjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tase Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Paikallisosuuspankkien POP-joukkovelkakirjalaina 1/2003

Paikallisosuuspankkien POP-joukkovelkakirjalaina 1/2003 Tarjousesite Paikallisosuuspankkien POP-joukkovelkakirjalaina 1/2003 Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskijat: Kurikan Osuuspankki Laihian Osuuspankki Lapinlahden Osuuspankki Lapuan Osuuspankki Piikkiön

Lisätiedot

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2008

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2008 Vuosikertomus 1.1. 31.12.2008 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 TILINPÄÄTÖS 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 9 Emoyhtiön tilinpäätös 20 Tilintarkastuskertomus 27 Taloudellliset tunnusluvut

Lisätiedot

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA TARJOUSASIAKIRJA 20.10.2004 NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA Nordea Pankki Suomi Oyj ( Nordea ) tarjoutuu tämän tarjousasiakirjan mukaisin ehdoin ja arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

The Leading Component Supplier. COMPONENTA Tilinpäätös 2001

The Leading Component Supplier. COMPONENTA Tilinpäätös 2001 The Leading Component Supplier COMPONENTA Tilinpäätös 2001 SISÄLTÖ HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1 KONSERNIN TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2001 5 KONSERNIN TASE 31.12.2001 6 EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA 6.11.2000-31.12.2001

Lisätiedot

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2006

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2006 Vuosikertomus 1.1. 31.12.2006 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 TILINPÄÄTÖS 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 9 Emoyhtiön tilinpäätös 24 Tilintarkastuskertomus 32 Taloudellliset tunnusluvut

Lisätiedot

sisällysluettelo Yhteystiedot 43

sisällysluettelo Yhteystiedot 43 sisällysluettelo Panostaja-konsernin esittely Tietoja osakkeenomistajille 4 Konsernikaavio 5 Panostaja lyhyesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 7 Visio, strategia ja tavoitteet 8 Toimintatavat 9 Panostaja Oyj:n

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oyj T A S E K I R J A 31.12.2013

Verkkokauppa.com Oyj T A S E K I R J A 31.12.2013 Verkkokauppa.com Oyj T A S E K I R J A 31.12.2013 Verkkokauppa.com Oyj Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2005

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2005 Vuosikertomus 1.1. 31.12.2005 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 TILINPÄÄTÖS 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 10 Emoyhtiön tilinpäätös 25 Tilintarkastuskertomus 33 Taloudellliset tunnusluvut

Lisätiedot

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle pankkituesta 16.11.1999

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle pankkituesta 16.11.1999 Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle pankkituesta 16.11.1999 VALTIONEUVOSTON SELONTEKO EDUSKUNNALLE PANKKITUESTA 1 JOHDANTO JA YHTEENVETO 2 SUOMEN PANKKISEKTORIN KEHITYS 1990-LUVULLA 2.1 Toimintaympäristö

Lisätiedot

Kurssi koilliseen. Täysin purjein. Vuosikertomus 1.1. 31.12.2009

Kurssi koilliseen. Täysin purjein. Vuosikertomus 1.1. 31.12.2009 Kurssi koilliseen. Täysin purjein. Vuosikertomus 1.1. 31.12.2009 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 TILINPÄÄTÖS 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 9 Emoyhtiön tilinpäätös 21 Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä Raportti T24/1998 Suomen Kaukolämpö ry 1998 ISSN 1238-9331 Viite: Sky-kansio 6/3 KIRJANPITOLAIN 1336/97 MUKAISTEN TULOSLASKELMA- JA TASEKAAVOJEN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

United Bankers Oy 31.12.2013 T A S E K I R J A

United Bankers Oy 31.12.2013 T A S E K I R J A 31.12.2013 T A S E K I R J A 01.01.2013 31.12.2013 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 TOIMINTAKERTOMUS United Bankers -konserni Markkinakehitys Vuosi 2013 alkoi pääomamarkkinoilla epävarmoissa merkeissä.

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2011

Tilinpäätösasiakirjat 2011 Tilinpäätösasiakirjat 2011 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2011 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03 Vuosikertomus 2003 avainluvut Liikevaihto, MEur 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 8 7 6 5 4 3 2 1 Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur Tulos/Osake (EPS), Eur 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0 99 00 01

Lisätiedot

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIVUODELTA 2003 YLEISTÄ Tilivuonna 2003 yhtiössä tapahtui olennaisia muutoksia. Vuosia jatkunut talouskriisiksi syventynyt muutosprosessi

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot