TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE YLEISTÄ Vuosi 2015 on yhdistyksemme juhlavuosi. Vietämme syksyllä vireitä 70 -vuotisjuhlia. Valmisteilla olevassa SOTE-laissa korostetaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. Keskeisenä tavoitteena on laaja-alaisen perusterveydenhuollon vahvistaminen. Vahva perusterveydenhuolto vähentää erikoissairaanhoitoon suuntautuvaa painetta ja tukee kansantautien ehkäisyä. Tässä työssä terveydenhoitajat ovat avainasemassa. Edelleen syrjäytymisen ehkäisy ja riskien varhainen tunnistaminen ovat keskeisiä haasteita terveydenhoitajan työssä. Monilla Lapin kunnilla on ollut vaikeuksia selvitä kaikista tehtävistään ja velvoitteistaan tiukan taloustilanteen vuoksi. Yhdistys seuraa, miten alueen kunnat ovat toteuttaneet velvoitteet terveydenhoitajien resursoinnin suhteen. Toimintasuunnitelmaa laadittaessa on pyritty huomioimaan Liiton toimintalinja, yhdistyksen säännöt ja yhdistyksen toimintaa ohjaavat arvot. Lapin yhdistyksen alue on laaja ja se asettaa rajat toiminnan suunnittelulle. Tavoitteena on tehostaa paikallistoimintaa eri puolilla Lappia. Yhdistys on aktiivisesti yhteydessä luottamusmiehiin ja yhdyshenkilöihin. Tavoitteena on, että heidän kauttaan välittyy jäsenistölle viestiä yhdistyksen, liiton hallituksen ja edustajiston ajankohtaisista asioista. Yhdistyksemme arvot ovat: LUOTETTAVUUS ammattitaidosta ja asiantuntijuudesta huolehtimista, avoimuutta, rehellisyyttä, sanojensa takana seisomista, kokonaisuuden huomioimista ja ennakointia YHTEISVASTUULLISUUS yhteenkuuluvuutta ja tasapuolisuutta, pitkäjänteistä ponnistelua yhteiseen hyvään yhdessä vastuuta kantaen

2 ARVOSTUS toisen kunnioittamista ja erilaisuuden hyväksymistä, suvaitsevaisuutta, oman ja toisen työn arvostamista, hyvän huomaamista ja kiitoksen antamista ELÄMÄNMYÖNTEISYYS jatkuvuutta, positiivisten voimavarojen näkemistä, perheen ja perhekeskeisyyden huomioonottamista, aloitteellisuutta ja itseluottamusta yksilönä ja yhdistyksenä sekä rohkeutta uusille visioille. 2. TAVOITE toimia liiton sääntöjen mukaisesti jäsentensä ammatillisena etujärjestönä: alueellinen edunvalvonta ja jäsentensä ammatillisten, palkkauksellisten, sosiaalisten ja koulutuksellisten etujen parantaminen ja kehittäminen pyrkiä vaikuttamaan niin, että samasta työstä saadaan sama palkka saada Lapin alueella opiskelevat terveydenhoitajaopiskelijat yhdistyksen jäseniksi kehittämällä opiskelijatoimintaa saada valmistuvat terveydenhoitajat yhdistyksen jäseniksi vähintäänkin siinä suhteessa, miten he sijoittuvat terveydenhoitajatyöhön saada yhdistykseen kuulumattomia terveydenhoitajia liittymään jäseniksi saada nuoria terveydenhoitajia toimintaan mukaan kehittämällä paikallistoimintaa toteuttaa kaksi koko Lapin aluetta koskevaa tapahtumaa, vuosikokouksen yhteydessä oleva koulutusviikonloppu sekä yhdistyksen 70 -vuotisjuhla syksyllä saada eläkkeelle siirtyvät jäämään yhdistyksen jäseneksi antaa jäsenille tietoa AKAVAN ja JUKON toiminnasta ja luoda pohjaa yhteistyölle aktivoida terveydenhoitajia osallistumaan yhdistyksen, AKAVAN ja JUKON toimintaan kannustaa jäseniä osallistumaan aktiivisemmin valtakunnallisille terveydenhoitajapäiville. Omin kustannuksin päiville osallistuvat voivat anoa tukea yhdistykseltä. 3. TOIMINTA 3.1 Edustustoiminta

3 STHL:n edustajiston kokoukset STHL:n hallituksen kokoukset STHL:n järjestötoimikunnan kokoukset STHL:n edunvalvontatoimikunnan kokoukset AKAVAN aluejohtoryhmän ja alueverkoston kokoukset huomionosoitukset ja stipendit 3.2 Tapahtumat Vuosittaiset koulutus- ja vuosikokouspäivät tammi-helmikuussa Levillä ovat pitkä perinne, joka tuo jatkuvuutta, lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta, ammattitaitoa ja asiantuntijuutta Valmistuvien terveydenhoitajien illat keväisin ja syksyisin koulutuspaikkakunnilla Järjestetään syksyllä yhdistyksen 70 -vuotisjuhla, samalla julkistetaan lappilainen terveydenhoitaja. (Valinnan kriteerit: myönteinen terveydenhoitajana ja ihmisenä, aktiivinen, yhteistyökykyinen arjen ahertaja.) Opintokäynnit eri yhteistyötahojen luokse Jäseniltoja jäsenille ja opiskelijoille eri paikkakunnilla Kemi Keminmaan, Tornio Ylitornion ja Rovaniemen paikallisosastojen toiminta Eläkeläistoimintaa pyritään aktivoimaan ja heitä pyydetään mukaan mm. opiskelijatoimintaan Järjestetään eri paikkakunnilla kuntapäättäjä- tai muita vaikuttamistilaisuuksia, joissa tuodaan esille liiton terveydenhoitajatyön kampanjan pääviestit o terveydenhoitajatyön tunnetuksi tekeminen o terveydenhoitajatyön kustannustehokkuus suhteessa korjaavaan työhön o terveydenhoitajien lisäresursointi neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon, avovastaanoton sekä työterveyshuollon ja kotisairaanhoidon asetusten vaatimusten mukaisesti 3.3 Järjestötoiminta ja koulutus Järjestötoimintaa toteutetaan

4 tukemalla luottamusmiestoimintaa jakamalla ay-tietoutta terveydenhoitajille ja terveydenhoitajaksi opiskeleville (opiskelijajäsenten osallistuminen yhdistyksen hallituksen kokouksiin) hallituksen jäsenten osallistumisella paikallisosastojen kokouksiin yhteistyöllä muiden ammattijärjestöjen kanssa Koulutustoiminnan rungon muodostavat luottamusmies- ja järjestökoulutus liiton toimihenkilöpäivät opiskelijavastaavien koulutuspäivät Akavan järjestämät koulutukset koulutuspäivät vuosikokouksen yhteydessä jäsenten osallistumisen tukeminen terveydenhoitajapäiville. 4. VIESTINTÄ Yhdistyksen ulkoisen viestinnän tavoitteena on edistää terveydenhoitajan ammatin yleistä tunnettavuutta sekä tuoda esiin ennaltaehkäisevän työn merkitystä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Hallitus valitsee keskuudestaan tiedottajan, joka yhdessä hallituksen kanssa laatii kaksivuotisen viestintäsuunnitelman. Suunnitelmassa eritellään viestintään liittyvät tehtävät ja vastuut. Yhdistyksen tiedotus hoidetaan pääasiassa sähköisesti: jäsenet saavat jäsenkirjeen sähköpostitse kaksi kertaa vuodessa, myös luottamusmies- ja yhdysjäsentiedotteet lähetetään sähköisesti. Niille eläkeläisjäsenille, joilla ei ole sähköpostia käytössä, lähetetään paperinen jäsenkirje. Muu tiedotus hoidetaan tiedottajan ylläpitämien verkkosivujen välityksellä: Vuosikokousilmoitus julkaistaan Terveydenhoitaja-lehdessä sekä yhdistyksen verkkosivuilla. Yhdistyksellämme on omat Facebook- sivut, joita ylläpitää kaksi hallituksen jäsentä. Hallituksen jäsenet ja luottamusmiehet informoivat alueensa/paikkakuntansa jäseniä ajankohtaisista asioista. Tiedottaja sekä muut hallituksen jäsenet kirjoittavat ja tarjoavat juttuja paikallis- ja

5 alueellisiin lehtiin sekä Terveydenhoitaja-lehteen. Terveydenhoitajan työn monipuolisuutta on hyvä tuoda esille, kuinka eri sektoreilla terveydenhoitajat työskentelevätkään. Liitteenä yhdistyksen viestintäsuunnitelma OPISKELIJATOIMINTA Hallitus valitsee opiskelijavastaavat Lapin AMK:n Rovaniemen ja Kemi-Tornion yksiköihin. Opiskelijavastaavat järjestävät terveydenhoitajaopiskelijoille vähintään kaksi kertaa opiskeluaikana infotilaisuuden liittomme toiminnasta. Tilaisuudet järjestetään yleensä ensimmäisellä ja viimeisellä lukukaudella juuri ennen valmistumista. Liitto ja/tai yhdistys tukee taloudellisesti tilaisuuksia. Tilaisuuksiin pyritään saamaan mukaan liiton edustus. Hallituksessa on mukana opiskelijaedustajat molemmista em. yksiköistä. Liiton opiskelijavastaavien koulutuspäiville voidaan kutsua mukaan myös opiskelijaedustajat. Tavoitteenamme on, että Lapin alueelta saadaan opiskelijaedustaja mukaan liiton opiskelijatoimikunnan toimintaan. Opiskelijoita kutsutaan mukaan yhdistyksen sekä paikallisosastojen toimintaan. Myös eläkkeellä olevia terveydenhoitajia voidaan kutsua mukaan opiskelijatoimintaan. 6. TALOUS Varainhankinnan perustan muodostavat: liiton jäsenmaksupalautukset liiton harkinnanvaraiset avustukset kannattajajäsenmaksutulot lahjoitukset yhteistyökumppaneiden tuki TJS:n koulutustuki

6 muut tulot (arpajaiset, myyjäiset yms)

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL RY 1 SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL RY... 2 2 TOIMINTAKAUDELLE 2013 2016 ASETETUT TAVOITTEET... 2 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ NOUSEVAT HAASTEET

Lisätiedot

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008 Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008 Yhdistys on aloittanut toimintansa 12.4.2008 kun yhdistettiin kahden ERTOlaisen yhdistyksen toiminnot. Nämä ovat Sosiaali-

Lisätiedot

Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry VUOSIKERTOMUS 2012

Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry VUOSIKERTOMUS 2012 Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry VUOSIKERTOMUS 2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 2 TOIMINNAN JOHTO 3 YHTEISKUNNALLINEN EDUNVALVONTA 4 JÄRJESTÖTOIMINTA 5 TYÖMARKKINAEDUNVALVONTA 6 AMMATIN JA KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi

Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi YLEINEN TOIMINTA 1. Yhdistyksen tavoite Finnsecurity ry edistää jäsentensä verkostoitumista, keskinäistä yhteistyötä, yhteishenkeä ja osaamista.

Lisätiedot

Joensuun Seudun Diabetes ry

Joensuun Seudun Diabetes ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 JOHDANTO Joensuun Seudun Diabetes ry toimii diabeteksen ja sen aiheuttamien lisäsairauksien ennaltaehkäisemiseksi sekä diabeetikkojen hoidon turvaamiseksi. Yhdistyksen

Lisätiedot

25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1 Sisällys 1. Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n toiminnan tarkoitus ja strategiset painopistealueet..3 2. Painopistealueiden keskeiset toimenpiteet vuonna 2014.4

Lisätiedot

Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011

Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011 Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011 Sisällys Oppaan tarkoitus... 4 1. YHDISTYSTOIMINTA, YLEISTÄ... 5 2. SÄÄNTELY... 5 Säännöt... 5 Lainsäädäntö... 6 3. YHDISTYKSEN PERUSTAMINEN JA REKISTERÖINTI...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 JA TALOUSARVIO

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 JA TALOUSARVIO TOIMINTASUUNNITELMA 214 JA TALOUSARVIO SISÄLTÖ 1 TOIMINNAN PAINOPISTEET 214... 3 2 JÄSENTOIMINTA... 4 2.1 JÄSENTAPAHTUMAT 214... 4 2.2 LUOTTAMUSHENKILÖTAPAHTUMAT... 5 2.3 EDUNVALVONTA... 6 2.4 APURAHAT...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 ESPOON HYVINVOINTIALOJEN HENKILÖSTÖ JHL. ry 587 YLEISTÄ Espoon hyvinvointialojen henkilöstöjhl ry. 587 on Julkisten ja Hyvinvointialojen liitto ry:n rekisteröity jäsenyhdistys.

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013

MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 SISÄLLYS MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LAPIN PIIRI ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 sivu 1 MLL:n TOIMINNAN YDINALUEET JA ROOLI MUUTTUVASSA

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto ry Fimu TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto ry Fimu TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto ry Fimu TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto ry Fimu Kivensilmänkuja 2, 3. kerros 00920 HELSINKI www.fimu.org 1. YLEISTÄ Suomen Monikulttuurinen

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n vuoden 2013 toimintakertomus

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n vuoden 2013 toimintakertomus Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n vuoden 2013 toimintakertomus Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 4 2 HALLINTO 4 2.1 LIITTOHALLITUS 5 2.1.1 Puheenjohtaja 5 2.1.2 Varapuheenjohtajat 5 2.1.3 Puheenjohtajisto

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä ja edunvalvojana.

Lisätiedot

TOIMINTALINJA 2013 2014. Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry

TOIMINTALINJA 2013 2014. Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry 1 TOIMINTALINJA 2013 2014 Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Seuran esittely... 1 2 Seuran visio ja painopistealueet... 1 3 Eettisyys seuran toiminnassa... 1 4

Lisätiedot

Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2011 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Lasten ja nuorten liikunta 3 Yleistä 3 Lasten ja nuorten liikunnan koulutus

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä,

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 FinFami Etelä-Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto@finfamiep.fi www.finfamiep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1 1. Yleistä... 4 2. Kokoustoiminta... 4 Vuosikokous ja syyskokous... 4 Muut kokoukset... 4 Jäsentilaisuudet ja avoimet yleisötilaisuudet... 4 Johtokunta ja toimikunnat...

Lisätiedot

Niska- ja yläraajaongelmat

Niska- ja yläraajaongelmat Niska- ja yläraajaongelmat Työfysioterapeutti 4/2010 TYÖFYSIOTERAPEUTTI: Julkaisija: Työfysioterapeutit Ry Taitto: Mainostoimisto Hasardi 4 s. 4 Toimintalinjat 2010-2012 TYÖFYSIOTERAPEUTIT Ry: Perustettu:

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA EVP-YHDISTYS RY 1 (6)

TOIMINTASUUNNITELMA EVP-YHDISTYS RY 1 (6) 1 l PÄÄLLYSTÖLIITON TOIMINTASUUNNITELMA EVP-YHDISTYS RY 1 (6) TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 Toiminta-ajatus Yhdistyksen toiminnan tärkein toiminnanalue on olla jäsenistönsä edunvalvoja ja yhdysside ja tätä

Lisätiedot

YLEISTÄ. Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Toimintasuunnitelma 2009

YLEISTÄ. Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Toimintasuunnitelma 2009 Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Toimintasuunnitelma 2009 YLEISTÄ Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toiminnasta vastaavat hallitus, edustajisto ja opiskelijakunnan palkkaamat työntekijät.

Lisätiedot

TOIMINTA- SUUNNITELMA

TOIMINTA- SUUNNITELMA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2014 Syysliittokokouksen 17.11.2013 hyväksymä. Syysliittokokous antoi vuoden 2013 Työ- ja talousvaliokunnalle valtuudet tarkistaa toimintasuunnitelma rahoituksen jakoperusteiden varmistuttua.

Lisätiedot

VALTUUSTO 2014/SYYS. Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 20. 21.11.2014 AKIN VIESTINTÄSTRATEGIA VUOSIKSI 2015 2018

VALTUUSTO 2014/SYYS. Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 20. 21.11.2014 AKIN VIESTINTÄSTRATEGIA VUOSIKSI 2015 2018 VALTUUSTO 2014/SYYS Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 20. 21.11.2014 AKIN VIESTINTÄSTRATEGIA VUOSIKSI 2015 2018 Viestintästrategian on valmistellut AKIn hallituksen asettama viestintätyöryhmä, johon

Lisätiedot

Legio Ostiensis ry Toimintasuunnitelma 2013

Legio Ostiensis ry Toimintasuunnitelma 2013 Legio Ostiensis ry Toimintasuunnitelma 2013 II SISÄLLYS 1. YLEISTÄ.1 2. TALOUS..2 2.1. Toimintakustannukset 2 2.2. Varainhankinta...2 3. EDUNVALVONTA.4 3.1. Yleistä 4 3.2. Vaikuttaminen oikeustieteen laitoksella

Lisätiedot

JHL. Järjestötiedon käsikirja

JHL. Järjestötiedon käsikirja TOIMIVAT YHDISTYKSET - TOIMIVAT JHL YHDISTYKSET - - YHDISTYKSET TOIMIVAT Järjestötiedon käsikirja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n järjestötiedon käsikirja 04/2015 Järjestö- ja jäsenpalvelulinjan

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017

Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017 Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto.omaiset@netikka.fi www.omaisetep.fi 2

Lisätiedot

2. EDUNVALVONTA. Annetut lausunnot LIITE A

2. EDUNVALVONTA. Annetut lausunnot LIITE A 1 1. JOHDANTO Iholiitto on valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan potilas- ja edunvalvontajärjestö, johon kuuluu kahdeksan jäsenjärjestöä. Jäsenistöön kuuluu sekä yleisiä että harvinaisia ihosairauksia

Lisätiedot