Toimintasuunnitelma vuodelle 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma vuodelle 2007"

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma vuodelle 2007

2 Sisällys 1. VARSINAINEN TOIMINTA Yleishallinto Yhdistyksen organisaatio Henkilöstö Talous Toiminta Pasilassa Jäsentoiminta Ryhmät ja retket Työtoiminta Tukipiste Lehti ja tiedotus Toiminta Siilitiellä Jäsentoiminta Ryhmät Edunvalvonta ja palveluohjaus Loma- ja kurssitoiminta VARAINHANKINTA SIJOITUSTOIMINTA 15

3 Mielenterveysyhdistys HELMI ry / Toimintasuunnitelma 2007 s. 3 PUHEENJOHTAJALTA Vuosi 2007 tulee toiminnallisesti ja taloudellisesti olemaan vakiintunutta jatkumoa kulumassa olevalle vuodelle. Talouden kehityksen arviointiin ei liity epävarmuutta projektirahoituspäätöksistä. Toki rahoitusavustukset on haettava joka vuodelle erikseen. Vaikka RAY valmistelee avustuksiin liittyviä linjauksia ja monia muita toimintaympäristöihin vaikuttavia kysymyksiä on avoinna, niin ensi vuoden aikana mennään vielä aika lailla tutuin askelin. Tätä tukee myös syyskuussa käyty perinteinen avustuskeskustelu RAY:n edustajien kanssa. Yhdistyksessä panostetaan henkilöstöresursseihin. Jo kuluneena vuotena on päästy tilanteeseen, jossa ei ole osapäivätyötä ja määräaikaisia työsuhteita. Myös henkilökunnan vaihtuvuus on saatu pysähtymään. Toimintojen sisäinen kehitystyö jatkuu. Kuluvana vuonna on käyty keskustelua toiminnallisten seurantajärjestelmien ja laadun arviointijärjestelmän sekä erilaisten toiminnallisten laajuusmittareiden kehittämisestä. Järjestelmät otetaan käyttöön vuonna Projektihankkeita kehitellään parin vuoden aikataululla. Helmi ry täyttää kohta neljännesvuosisadan, mitä juhlistamaan on aloitettu valmistelut historiikin tekemiseksi. Työtä ja tekemistä siis riittää runsain mitoin, eivätkä päivät vakiintuneista toiminnoista huolimatta tule olemaan koskaan samanlaisia. Vuonna 2007 ei vieläkään ehditä tekemään kaikkea.

4 Mielenterveysyhdistys HELMI ry / Toimintasuunnitelma 2007 s VARSINAINEN TOIMINTA 1.1 Yleishallinto Jäsenistö ja toimitilat Mielenterveysyhdistys Helmi ry on vuonna 1983 perustettu mielenterveyspalveluiden käyttäjien edunvalvonta- ja tukijärjestö. Helmi on toimintayhteisö, joka auttaa jäseniään sosiaalisten verkostojen luomisessa. Kaiken toiminnan lähtökohtana on asiakaskeskeisyys. Jäsenten asiantuntemusta hyödynnetään sekä toiminnan suunnittelussa että toteutuksessa. Päivittäisessä toiminnassa heidän kanssaan toimivat koulutetut työntekijät, oman alansa ammattilaiset. Yhdistyksellä on kaksi toimipistettä jäsentaloa. Toinen sijaitsee Länsi-Pasilassa ja toinen Siilitiellä Herttoniemessä. Länsi-Pasilan vanhassa, suojellussa puutalossa keskitytään yhteisöllisyyteen ja arjen tukemiseen ryhmä- ja työtoimintojen kautta. Länsi-Pasilassa huolehditaan myös hallinnosta, yleisestä edunvalvonnasta ja muista erityistoiminnoista kuten Helmi-lehden toimituksesta. Myös koulutus- ja luentotilaisuudet pidetään pääasiallisesti Pasilassa. Keskustelu- ja kuunteluapua antava Tukipiste toimii Länsi-Pasilassa. Luova toiminta keskittyy Siilitien toimipisteeseen, jossa erityisesti nuoret pyritään huomioimaan. Siilitien jäsentalolla on myös Helmin palveluohjaus ja palveluohjaajan vastaanotto. Työtoiminnan osa-alue, keittiötoiminta, jatkuu myös vuonna 2007 Siilitien jäsentalolla. Jäsenet osallistuvat yhdistyksen toimintaan valiokunnissa, toimikunnissa ja työryhmissä. Jäsentalojen toiminta aktivoi jäsenistöä ja lisää heidän toimintakykyään antamalla mielenkiintoa ja rytmiä arkeen. Ryhmissä ja yhteisillä retkillä otetaan huomioon jäsenten fyysisen, psyykkisen sekä sosiaalisen hyvinvoinnin vaatimukset. Keskustelu, yhdessäolo ja yhdessä tekeminen vähentävät syrjäytymisen, erilaisuuden sekä irrallisuuden tunnetta. Molemmissa jäsentaloissa sijaitsee myös työntekijöiden työtiloja

5 Mielenterveysyhdistys HELMI ry / Toimintasuunnitelma 2007 s Yhdistyksen organisaatio Yhdistyksen kokoukset Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään maaliskuun ja syyskokous syyskuun aikana. Hallitus Toimeenpanovaltaa yhdistyksessä käyttää jäsenistön valitsema hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi kahdeksan varsinaista ja neljä varajäsentä. Hallitus hoitaa yhdistyksen asioita, vastaa yhdistyksen kokousten päätösten toimeenpanosta ja edustaa yhdistystä. Sen jäsenten edellytetään sitoutuvan tehtäväänsä ja seuraavan aktiivisesti mielenterveyskentän tilannetta ja muutoksia. Hallituksen työtä tuetaan kouluttamalla jäseniä ja kehittämällä hallituksen työmuotoja yleistavoitteena mielenterveyspalveluiden käyttäjien aseman parantaminen. Valiokunnat Hallituksen työtä valmistelevat työvaliokunta ja talousvaliokunta. Työvaliokunnan muodostavat hallituksen puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa sekä toiminnanjohtaja, joka toimii kokouksissa esittelijänä ja sihteerinä. Työvaliokunta valmistelee hallitukselle esiteltävät asiat ja käyttää toimeenpanovaltaa hallituksen antamien valtuuksien puitteissa sekä suorittaa hallituksen antamat tehtävät. Talousvaliokunnan muodostavat hallituksen puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja sekä sisäiset tarkastajat. Talousvaliokunta valmistelee talouden osalta yhdistyksen pitkäjänteistä suunnittelua sekä seuraa yhdistyksen omatoimista varainhankintaa. Toimikunnat Hallitus asettaa tarpeelliseksi katsomansa toimikunnat, toimikunnassa on oltava vähintään yksi johtokunnan jäsen. Hallitus päättää toimikuntien suuruudesta ja määrittelee toimikuntien tehtävät. Toimikuntia ovat jäsenpalvelujen toimikunta, edunvalvontatoimikunta, työtoiminnan toimikunta, loma- ja kurssitoimikunta, tukipistetoimikunta ja tiedotustoimikunta Henkilöstö Yhdistyksen henkilöstöön kuuluu; toiminnanjohtaja, tiedotussihteeri, kolme jäsentoiminnanohjaajaa, työtoiminnanohjaaja, keittiötoimenohjaaja ja palveluohjaaja. Henkilöstöresursseja vahvistetaan yhdellä palveluohjaajalla vuonna 2007, joten henkilöstön määrä on silloin yhdeksän.

6 Mielenterveysyhdistys HELMI ry / Toimintasuunnitelma 2007 s. 6 Henkilökunta sitoutuu ensisijaisesti yhdistyksen ja sen jäsenkunnan edut huomioon ottavaan, jäsenkeskeiseen työskentelyyn. Keskeisinä tehtävinä on suunnitella, kehittää ja toteuttaa yhdistyksen toimintaa. Henkilökunnan työkykyä ylläpidetään henkilökohtaisella työnohjauksella sekä kahdella tyky-päivällä. Henkilökunnalla on mahdollisuus osallistua oman sektorinsa ammatilliseen koulutukseen Talous Taloudelliset puitteet rakentuvat jo vakiintuneiden toimintojen ympärille. Projektihankkeita valmistellaan mutta ei käynnistetä vielä vuoden 2007 aikana. Budjetissa on varauduttu henkilöresurssien lisäämisen aiheuttamaan kustannusten kasvuun. Talous pysyy edelleen vakaana, mutta edellisten viime vuosien kaltaiseen tuloskehitykseen ei ylletä. Liitteenä on budjettiyhteenveto. Helmi ry:n päärahoittajia ovat vuosien ajan olleet RAY ja Helsingin kaupunki, joiden myöntämien avustusten turvin jäsenistölle on pystytty tarjoamaan nykyiset laajat palvelut ja monipuolinen toiminta. Tulevana vuonna avustuksia haetaan RAY:ltä noin 69 % eli euroa ja Helsingin kaupungilta euroa eli noin 13 %. Loput budjetoiduista tuloista euroa, arvioidaan kertyvän omatoimisilla tuotoilla, varainhankinnan ja sijoitusten tuotoilla. Toimintokohtaisia avustuksia anotaan euroa ja yleisavustuksia euroa. Budjetoidut menot ovat yhteensä euroa. 1.2 Toiminta Pasilassa Tavoitteet Jäsentoiminta edistää yhdistyksen perustarkoitusta; mielenterveyskuntoutujien aktiivista osallistumista yhteiskuntaan sen yhdenvertaisina jäseninä. Toiminnan tarkoituksena on tukea ja ylläpitää mielenterveyskuntoutujan voimavaroja kaikilla elämän alueilla. Tavoitteiden toteutumisen pohjana on jäsenten asiantuntemus oman elämänsä tarpeista. Tämän lisäksi hyödynnetään henkilökunnan ja ulkopuolisten asiantuntijoiden tietotaitoa sekä vertaistukea. Lisäksi keskeisenä tavoitteena on edistää jäsenten omatoimisuutta ja antaa mahdollisuuksia itseilmaisuun. Fyysistä terveyttä, hyvinvointia ja itsestä välittämistä tuetaan jäsentaloilla mm. liikuntatapahtumien ja erilaisten teemapäivien muodossa. Toimintaa ja tapahtumia tarjotaan koko jäsenistölle, niin miehille kuin naisillekin. Sosiaalisuutta ja itsensä

7 Mielenterveysyhdistys HELMI ry / Toimintasuunnitelma 2007 s. 7 kehittämistä tuetaan retkillä, koulutuksella, kursseilla sekä ryhmätoiminnalla, kuten kohdennetuilla päiväryhmillä. Tulevana vuonna tehostetaan jo hyväksi havaittuja toimintamuotoja ja panostetaan niihin Jäsentoiminta Jäsentoiminnanohjaajien tehtävänä on luoda edellytyksiä em. toiminnalle, jota kehitetään yhdessä jäsenistön kanssa. Lisäksi jäsentoiminnanohjaajat ylläpitävät jäsentalojen keskinäistä yhteistyötä sekä kehittävät jäsentoiminnan puitteissa yhteistyötä myös yhdistyksen ulkopuolelle. Pasilan jäsentalolla järjestetään mielenterveyskuntoutujille erilaista toimintaa. Talo on auki vuoden jokaisena päivänä, arkisin klo 9 18 ja viikonloppuisin Jäsentoiminnanohjaaja vastaa työaikanaan talon toiminnoista, turvallisuudesta ja viihtyvyydestä. Arki-iltaisin ja viikonloppuisin jäsenistöä kannustetaan vastuullisuuteen ja yhteisöllisyyteen siten, että jäsenet vastaavat itse jäsentalon toiminnasta, viihtyvyydestä sekä turvallisuudesta. Tärkeänä pidetään myös, että jäsenet voivat tulla jäsentalolle oleilemaan, vaihtamaan kuulumisia, lukemaan lehtiä ja ruokailemaan osallistumatta ryhmätoimintoihin. Näin tarjotaan sosiaalisten kontaktien luomisen ja vertaistuen saamisen mahdollisuus myös niille, jotka eivät halua olla mukana ryhmätoiminnoissa Jäsenistöllä on mahdollisuus saunoa ja peseytyä yhdistyksen saunatiloissa kaksi kertaa viikossa. Vertaistuki Helmi ry:n vertaistuella tarkoitetaan ensisijaisesti ryhmämuotoista toimintaa, jossa henkilöt, joita yhdistää samankaltainen elämäntilanne tai sairaus, tukevat toisiaan. Ryhmissä noudatetaan yhteisesti sovittuja vertaistuen periaatteita. Keskeistä vertaistukiryhmien toiminnalle on ryhmäläisten keskinäinen tasa-arvo, kohtaaminen ja ryhmän tuki sekä kuulluksi ja ymmärretyksi tuleminen. Toiminnan tavoitteena on tukea yksilön jaksamista ja elämänhallintaa. Vertaistukiryhmien toiminta perustuu vapaaehtoiseen, säännölliseen osallistumiseen. Vertaistukiryhmän ohjaaja on kanssaihminen, jolta edellytetään kohtuullista oman elämän hallintaa ja luotettavuutta. Hän pystyy omien kokemustensa voimalla kulkemaan samanlaisessa tilanteessa olevien ihmisten rinnalla, nojautuen omiin kokemuksiinsa. Vertaistukiohjaajien tukena on yhdistyksen järjestämää koulutusta ja työnohjausta.

8 Mielenterveysyhdistys HELMI ry / Toimintasuunnitelma 2007 s. 8 Vuonna 2007 kehitetään vertaistukiryhmien monipuolisuutta ja laatua. Vertaistukiryhmät kokoontuvat pääsääntöisesti Pasilan jäsentalon tiloissa. Keskimäärin ryhmät kokoontuvat kahden (2) viikon välein noin puolitoista tuntia kerrallaan. Ryhmät voivat olla joko avoimia tai suljettuja ryhmiä. Useimpien ryhmien kesto on yhteensä kymmenen (10) tapaamiskertaa Ryhmät ja retket Ryhmät Jäsentalolla ohjataan säännöllisesti erilaisia toiminnallisia, vertaistuellisia ja keskustelevia ryhmiä, jotka ovat sekä avoimia että suljettuja. Lisäksi Pasilan jäsentalon ulkopuolella kokoontuu monia liikuntaryhmiä. Ryhmiä ohjaavat Helmin jäsenet, ulkopuoliset ammattilaiset sekä opiskelijat. Toiminnan tavoitteena on tarjota monipuolisia aktiviteetteja yhdistyksen jäsenten toiveiden mukaisesti. Ryhmiä on viikon jokaisena päivänä. Säännöllisiä ryhmiä on niin elokuvien, musiikin kuin käsitöidenkin ystäville. Lisäksi talolla opiskellaan englantia, mahdollisuus liikuntaan sekä viikoittain pidetään yhteinen suunnittelu-keskustelutuokio, tuumatunti. Tuumatunnilla ovat paikalla jäsenistöä ja ohjaaja. Uusia ryhmiä tai kursseja käynnistetään jäsenistöltä nousevan aidon kiinnostuksen pohjalta. Ryhmänohjaajien motivaatiota ylläpidetään antamalla tukea ja neuvoja. Kaksi kertaa vuodessa järjestetään kaikille ryhmänohjaajille yhteinen virkistyspäivä. Virkistyspäivien tavoitteena on kokemusten jakaminen, palautteen antaminen ja saaminen sekä ryhmätoimintojen kehittäminen. Jäsenretket Jäsenretkiä tehdään kaksi kertaa kuukaudessa ajankohtaisiin ja mielenkiintoisiin kohteisiin, joita voivat olla mm. museot ja muut mielenterveyssektorin toimijat. Retki-ideoita mietitään yhdessä jäsenistön kanssa. Retkille lähdetään molemmista jäsentaloista. Ohjaajat yhdessä suunnittelevat retkikohteet jäsenten toivomusten pohjalta. Kuukausittaisten retkien lisäksi järjestetään kolme ulkopaikkakunnalle suuntautuvaa kokopäiväretkeä. Jäsenistölle tarjotaan vuosittain mahdollisuuksia myös kulttuuriin tutustumiseen. Lippuja hankitaan niin teatteriin kuin oopperaankin. Jatkossa huomioidaan myös muista kulttuuri-tapahtumista kiinnostuneet ja urheilun ystävät sen mukaan, mitä Helsingin kulttuuritarjonnasta milloinkin löytyy.

9 Mielenterveysyhdistys HELMI ry / Toimintasuunnitelma 2007 s Työtoiminta Yhdistyksen järjestämässä työtoiminnassa mielenterveyskuntoutujilla on mahdollisuus tehdä mielekästä työtä ja tavata toisia kuntoutujia. Työstä maksetaan palkkio ja sitä tehdään tutussa ja turvallisessa ympäristössä, näin kuntoutuja tuntee kuuluvansa ryhmään. Työtoiminta järjestää toimintaa jäsenten arjesta selviytymisen tueksi. Työhön perehdytys tapahtuu henkilökohtaisessa ohjauksessa. Ohjaus edistää uusien asioiden ja toimintatapojen oppimista. Ohjaaja ja kuntoutuja laativat yhdessä tavoitteellisen suunnitelman ja seuraavat tavoitteiden toteutumista. Ohjauksella pyritään laadukkaaseen toimintaan ja asiakastyytyväisyyden seurantaan. Ohjauksista vastaavat keittiö- ja työtoiminnanohjaaja. Pasilan jäsentalon keittiössä järjestetään keittiötyöhön liittyviä ruuanvalmistuskursseja kuntoutujien valmiuksien tukemiseksi. Kurssitoimintaa toteutetaan tarvittaessa eri toimintamuotojen kohdalla ammattitaidon vahvistamiseksi. Kuntoutujille järjestetään retkiä ruoka-alan yrityksiin ja kerran vuodessa virkistyspäivä. Keittiötoiminta Toiminnan tarkoitus on antaa kuntoutujille valmiuksia ohjatusti ruoan valmistuksessa, myös kotioloissa toteutettavaksi. Toiminta tarjoaa jäsenille ruokailumahdollisuuden ja omien tilaisuuksien tarjoilun hoidon. Keittiötoimintaa toteutetaan Pasilan- ja Siilitien jäsentaloilla. Länsi-Pasilan vanhustentalolla järjestetään kaksi kertaa viikossa ruokailumahdollisuus vanhuksille, se on osoittautunut tärkeäksi osaksi heidän sosiaalista elämässä. Siivoustoiminta Siivoustoiminta tarjoaa kuntoutujille siivoustyömahdollisuuksia yhdistyksen jäsenten kotona ja yhdistyksen tiloissa. Pesulatoiminta Toiminta toteutetaan Helsingin kaupungin vanhusten palvelutaloissa, hoitaen asukkaiden ja kotipalveluasiakkaiden pyykkihuolto. Korjausompelutyö Tarjoaa ompelutaitoisille kuntoutujille työmahdollisuuden jäsenten ja muiden henkilöiden vaatehuollon toteuttamiseksi.

10 Mielenterveysyhdistys HELMI ry / Toimintasuunnitelma 2007 s. 1 0 Virkistystoiminta Tarjotaan kuntoutujille tilaisuus toteuttaa yksilöllisiä esiintymistaitojaan yhdistyksen omissa ja yhteistyötahojen tilaisuuksissa. Kiinteistöhoito ja kunnossapito Helmi ry:n kiinteistöhuolto- ja kunnossapitotyöt tehdään työtoiminnan puitteissa, näin toteutetaan YTV:n edellyttämät puhtaanapitotoimet Tukipiste Tukipiste kuuntelee ja tukee erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä silloin kun yksin selviäminen tuntuu vaikealta. Puhelinpäivystys toimii omana yksikkönään Pasilan jäsentalolla. Tukipiste päivystää perjantaisin klo sekä lauantaisin ja sunnuntaisin klo vuoden ympäri. Tukipisteen päivystysvuorossa työskentelee yhdestä kahteen vapaaehtoista. Vuorojen tasainen jakautuminen edellyttää, että jokainen sitoutuu päivystämään noin kerran kuukaudessa. Tukipisteessä työskentelevät koulutetut vapaaehtoiset. Uusia vapaaehtoisia rekrytoidaan yhdestä kahteen kertaa vuodessa, tarpeen mukaan. Vapaaehtoistyöstä kiinnostuneet haastatellaan ennen koulutusta tukipistetyöskentelyyn sopivuuden ja sitoutumisen varmistamiseksi. Tukipisteen vapaaehtoiset saavat ryhmätyönohjausta ja heille järjestetään koulutus- ja virkistyspäiviä. Toimintaa arvioidaan ja kehitetään tarvittaessa tukipistetoimikunnan myötävaikutuksella. Asiakastyön kehittämisessä hyödynnetään yhteydenotoista kerättyjä tietoja, joista selviää mm. asiakaskunnan sukupuoli, ikärakenne ja tarpeet. Tukipiste kuuluu pääkaupunkiseudun puhelinauttajiin ja noudattaa sen toimintakriteerejä. Yhteistyötä lisätään ja kehitetään myös muiden vapaaehtoistyötahojen kanssa. Toukokuussa juhlimme Tukipisteen 10-vuotista taivalta Lehti ja tiedotus Tiedotuksen päätehtäviä ovat: suunnitella ja toteuttaa Helmi-lehti, jäsentiedotus sekä ulkoinen tiedotus. Helmi-lehti ilmestyy neljä kertaa vuoden aikana. Lehden taitto toteutetaan yhdistyksessä. Taiton suorittaa tiedotussihteeri, joka yhteistyössä toiminnanjohtajan ja tiedotustoimikunnan kanssa kokoaa lehden.

11 Mielenterveysyhdistys HELMI ry / Toimintasuunnitelma 2007 s. 1 1 Toimintavuoden aikana on tavoitteena saada enemmän yhdistyksen jäsenten töitä lehden sivuille. Jäseniä tuetaan ja innostetaan tuottamaan materiaalia lehteen. Tavoitteena on lisätä lehden roolia järjestön yhteisöllisyyttä kasvattavana tekijänä. Tiedotustoimikunta suunnittelee lehden lisäksi kotisivuja, sisäistä sekä ulkoista tiedottamista. Lehti postitetaan jäsenten lisäksi myös yhteistyökumppaneille ja paikkoihin, joissa mielenterveyskuntoutujat viettävät aikaansa. Helsingin alueen kirjastot sekä eri hoitotahot kartoitetaan ja lisätään vuonna 2007 myös postituslistalla. Jäsenistölle postitetaan kaksi jäsentiedotetta vuoden aikana. Näissä tiedotetaan tulevista tapahtumista ja tiedotteiden oheen liitetään sääntömääräisten kokousten kutsut. Yhdistyksen kotisivut ajan tasaistetaan toimiviksi ja käyttäjäystävällisiksi. Sivujen päivittäminen tapahtuu keskitetysti tiedotussihteerin kautta, päivittämismahdollisuus on myös jäsentoiminnanohjaajilla sekä muulla henkilöstöllä. Kevään aikana teetetään Painotalo Aurasella 2000-luvun lehdistä vuosikerrat yhdistyksen käyttöön. 1.3 Toiminta Siilitiellä Tavoitteet Jäsentoiminta edistää yhdistyksen perustarkoitusta; mielenterveyskuntoutujien aktiivista osallistumista yhteiskuntaan sen yhdenvertaisina jäseninä. Toiminnalla tuetaan ja ylläpitämään mielenterveyskuntoutujan voimavaroja kaikilla elämän alueilla. Tavoitteiden toteutumisen pohjana on jäsenten asiantuntemus oman elämänsä tarpeista. Tämän lisäksi hyödynnetään henkilökunnan ja ulkopuolisten asiantuntijoiden tietotaitoa sekä vertaistukea. Lisäksi keskeisenä tavoitteena on edistää jäsenten omatoimisuutta ja antaa mahdollisuuksia itseilmaisuun. Fyysistä terveyttä, hyvinvointia ja itsestä välittämistä tuetaan jäsentaloilla mm. liikuntatapahtumien ja erilaisten teemapäivien muodossa. Toimintaa ja tapahtumia tarjotaan koko jäsenistölle, niin miehille kuin naisillekin. Sosiaalisuutta ja itsensä kehittämistä tuetaan retkillä, koulutuksella, kursseilla sekä ryhmätoiminnalla, kuten kohdennetuilla päiväryhmillä. Tulevana vuonna tehostetaan jo hyväksi havaittuja toimintamuotoja ja panostetaan niihin.

12 Mielenterveysyhdistys HELMI ry / Toimintasuunnitelma 2007 s Jäsentoiminta Jäsentoiminnanohjaajan tehtävänä on luoda edellytyksiä em. toiminnalle, jota kehitetään yhdessä jäsenistön kanssa. Lisäksi jäsentoiminnanohjaaja ylläpitää jäsentalojen keskinäistä yhteistyötä sekä kehittävät jäsentoiminnan puitteissa yhteistyötä myös yhdistyksen ulkopuolelle. Siilitien jäsentalolla järjestetään mielenterveyskuntoutujille erilaista toimintaa. Talo on auki arkisin klo Jäsentoiminnanohjaaja vastaa talon toiminnoista, turvallisuudesta ja viihtyvyydestä. Siilitien jäsentalon jäsentoiminnan tavoitteena on mielenterveyskuntoutujien psykososiaalinen tukeminen ja kannustaminen itseilmaisuun eri keinoin. Toiminnalla pyritään ylläpitämään ja vahvistamaan jäsenistön voimavaroja sekä luomaan mahdollisuuksia vuorovaikutukseen ja yksilöllisen luovuuden löytymiseen. Jäsentoiminnanohjaajan poissa ollessa talolla toimii jäsenpäivystäjä. Päivystäjä tuntee Helmin toiminnot ja jäsentalon rutiinit. Hän vastaa puheluihin, esittelee tutustujille yhdistystä, huolehtii siisteydestä ja turvallisuudesta sekä vastaa talon avaamisesta/sulkemisesta tarvittaessa. Päivystäjille maksetaan työtoimintapalkkio. Päivystystoiminnalla halutaan tukea jäseniä vastuullisuuteen ja yhteisöllisyyteen Ryhmät Toiminnan keskeisenä muotona on ohjattu, luova ryhmätoiminta. Toiminta tapahtuu aukioloaikojen puitteissa, mutta muutama ryhmä kokoontuu jäsentalolla myös alkuillasta. Ryhmät ovat pääsääntöisesti avoimia, muutamien ryhmien osallistujamäärä on rajattu. Avointen ja suljettujen ryhmien tarkoituksena on antaa jäsenistölle mahdollisuus osallistua halutessaan joko vapaamuotoisempiin tai hieman enemmän sitoutumista vaativiin ryhmiin. Ryhmiä ohjaavat Helmin jäsenet, ulkopuoliset ammattilaiset sekä opiskelijat. Siilitien jäsentalolla tarjotaan jatkossakin monipuolista toimintaa jäsenistöstä nousseiden toiveiden mukaisesti. Ryhmiä on päivittäin yhdestä kolmeen ja tulevana vuonna keskitytään ryhmiin, jotka toimivat hyvin tälläkin hetkellä. Ryhmätoimintaan kuuluvat kuvataide, tekstiilitaide, sanataide, piirustus, maalaus, musiikki sekä liikunta. Jäsentalolla toimii myös videokerho. Lisäksi käynnistetään uusia ryhmiä sen mukaan, mikä nähdään jäseniä aidosti palvelevaksi sekä tarpeelliseksi. Lisäksi toteutetaan kurssimuotoisia, esim. kymmenen kertaa kokoontuvia ryhmiä, joiden avulla jäsenet oppivat jonkin uuden taidon ja saavat aiheeseen liittyvää tietoa. Näitä voivat olla mm. käsityökerho sekä naisten ryhmä. Lisäksi jäsenten on mahdollista järjestää jäsentalolla pienimuotoisia

13 Mielenterveysyhdistys HELMI ry / Toimintasuunnitelma 2007 s. 1 3 näyttelyitä. Jäsentalon tiloihin voi tuoda omia töitä näytille sovitusti kuukaudeksi kerrallaan. Vuoden aikana järjestetään myös jäsentalolla toimivien ryhmien töistä yhteinen, isompi näyttely. Tärkeänä pidetään myös sitä, että jäsenet voivat tulla jäsentalolle oleilemaan, vaihtamaan kuulumisia, lukemaan lehtiä ja ruokailemaan osallistumatta ryhmätoimintoihin. Näin tarjotaan sosiaalisten kontaktien luomisen ja vertaistuen saamisen mahdollisuus myös niille, jotka eivät halua olla mukana ryhmätoiminnoissa. Ryhmänohjaajien motivaatiota ylläpidetään antamalla tukea ja neuvoja. Kaksi kertaa vuodessa järjestetään kaikille ryhmänohjaajille yhteinen virkistyspäivä. Virkistyspäivien tavoitteena on kokemusten jakaminen, palautteen antaminen ja saaminen sekä ryhmätoimintojen kehittäminen Edunvalvonta ja palveluohjaus Edunvalvonta on Helmissä tärkeä ja vaativa tehtäväalue. Edunvalvontaa tapahtuu yleisellä tasolla ja yksilötasolla. Yleisen edunvalvonnan tavoitteena on auttaa mielenterveyskuntoutujia saamaan lakisääteinen sosiaali-, terveys- ja oikeusturva ja niiden suomat etuudet. Yhdistyksen edunvalvontatoimikunta seuraa alan kehitystä ja ottaa kantaa mielenterveyskuntoutujien asiassa esille nouseviin kysymyksiin. Yleistä edunvalvontatyötä tehdään yhteistyössä Helsingin vammaisneuvoston, sosiaali- ja terveystoimen ja muiden mielenterveysyhdistysten kanssa sekä osallistumalla kuntoutujien asemaa kohentaviin seminaareihin ja projekteihin. Palveluohjaus Palveluohjaus on toimintamalli ja työtapa, jonka tavoitteena on asiakkaan hyvinvoinnin ja omatoimisuuden edistäminen. Työtapa on asiakaslähtöistä ja asiakkaan elämäntilanteen kokonaisvaltaisesti huomioivaa. Ohjaajan tehtävänä on auttaa asiakasta löytämään ja samaan tarpeitaan vastaavat tuet sekä palvelut. Malliin kuuluu pitkäkestoinen yhteistyö asiakkaan ja palveluohjaajan välillä. Helmi ry:ssä toteutettavan palveluohjauksen kysyntä ja tarve painottuu mielenterveyskuntoutujien palveluissa todettujen puutteiden osoittamiseen ja epäkohtien korjaamiseen. Tämän vuoksi palveluohjaajan ensisijaiseksi tehtäväksi on muodostunut toimiminen asiakkaiden puolestapuhujana palveluntuottajien ja asiakkaiden välille syntyneissä ongelma- ja erimielisyystilanteissa. Yhdistyksessä palveluohjausta kehitetään sellaiseen suuntaan, että ohjaus sisältäisi mahdollisimman paljon kuntoutujan arkipäivän käytäntöön liittyviä asioita sekä tarvittavien taitojen harjoittelua. Yhdistys tukee palveluohjausta järjestämällä asiakkaille apua heidän arjesta selviytymisen tueksi.

14 Mielenterveysyhdistys HELMI ry / Toimintasuunnitelma 2007 s. 1 4 Yhteistyötä asiakkaiden elämäntilanteisiin kytkeytyvien viranomaisten kanssa ylläpidetään. Tällaisia tahoja ovat sosiaalitoimistot, avohoitoyksiköt jne., koska ne kuuluvat läheisesti monen kuntoutujan elämään. Yhteistyön tavoitteena on päästä selkeään työn- ja vastuunjakoon asiakkaan hyvinvoinnin edistämisessä. Ensikäynnille asiakas varaa ajan puhelimitse. Ajanvarauspäivä on maanantai, jolloin palveluohjaaja antaa myös puhelinneuvontaa. Ensitapaamisella, johon varataan riittävästi aikaa, asiakas ja ohjaaja kartoittavat yhdessä asiakkaan palveluohjauksen sekä palveluiden tarpeen. Asiakkaalle laaditaan tarvittaessa kirjallinen, henkilökohtainen palvelusuunnitelma, jonka toteuttamiseen sekä toteutumisen seurantaan ja arviointiin asiakkaan tulisi sitoutua. Vuonna 2007 palveluohjauksen painopiste on asiakaslähtöisessä asiakastyössä. Tehtävää hoitaa kaksi palveluohjaajaa. Palveluohjaajien työnohjausta jatketaan myös vuonna Palveluohjaajat osallistuvat työtehtäviinsä liittyviin koulutuksiin ja seminaareihin Loma- ja kurssitoiminta Yhdistyksessä toimii Loma- ja kurssitoimikunta, jonka tarkoituksena on tukea jäsentoimintaa loma- ja kurssitoiminnan osalta. Toimikunnan tehtävät ovat käsitellä yksilölliset kurssitukihakemukset sekä suunnitella ja koordinoida Helmin jäsenille ryhmälomat, joiden tavoitteena on edistää jäsenten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja parantaa heidän elämänlaatuaan. Lomat toteutetaan yhteistyössä Lomakotien liiton kanssa. Ryhmälomat Tuettuja, ohjelmallisia ryhmälomia järjestetään kalenterivuosittain kaksi. Joululomalle valitaan kymmenen (10) jäsentä ja se on suunnattu yksinäisille. Kesän ryhmäloman osallistujamäärä on kaksikymmentä (20), lomalle voivat hakea kaikki Helmin jäsenet. Lomalla helmiläisten tukena ovat lomapaikkojen omat työntekijät sekä joko Helmin jäsenistöstä valitut vertaisohjaajat tai ulkopuoliset ammattilaiset. Helmin puolesta lomalle lähteville ohjaajille maksetaan ohjauspalkkiot. Kurssitoiminta Helmi järjestää monenlaista koulutusta jäsenistössä nousseiden tarpeiden pohjalta. Toiminnan ensisijaisena tavoitteena on tukea niitä jäseniä, joilla ei ole mahdollisuutta osallistua ilman tukea muiden järjestäjien kursseille. Lisäksi tarjotaan jäsenille tilaisuuksia oppia uusia, mielenkiintoisia asioita ja taitoja. Koulutusta järjestetään sekä yhdistyksen omin voimin että ostopalveluna. Kurssin hinnasta riippuen jäseniltä peritään kohtuullinen omavastuuosuus. Yksilöllistä kurssitukea myönnetään anomuksesta yleishyödyllisille

15 Mielenterveysyhdistys HELMI ry / Toimintasuunnitelma 2007 s. 1 5 kursseille, esim. työväen-opistoon tai erilaisiin seminaareihin. Tukea ei ole mahdollista saada matkakustannuksiin. Kurssituen saamisen edellytyksenä on Helmin jäsenyys. Jäsenten tietotekniseen koulutukseen panostetaan ja atk-koulutusta järjestetään Helmin jäsentaloilla. Myös henkilökohtaista ohjausta tietokoneen käytössä tarjotaan edelleen. Koulutuksen ja ohjauksen tarkoitus on tutustuttaa jäsenet tietokoneen ja internetin käyttöön alkeista lähtien. Tätä varten jäsenten käytettävissä on tietokoneita internet-yhteyksineen sekä Pasilan että Siilitien jäsentalolla. 2. VARAINHANKINTA Varainhankinnan tuotot muodostuvat jäsenmaksuista ja omatoimisesti hankituista tuotoista, lahjoituksista ja avustuksista. Pääosa tuotoista arvioidaan edellisvuosien tapaan kertyvän lahjoituksista. Määrällisesti tuottoja odotetaan kertyvän edellisen vuoden verran. Tuottojen yhteismäärä on kolme kertaa suurempi kuin sijoitustoiminnan tuottojen. 3. SIJOITUSTOIMINTA Sijoitustoiminnan tuotot muodostuvat pääosin vuokra- ja korkotuotoista ja niiden määrä on noin kolmannes varainhankinnan tuotoista. Aikaisempien päätösten mukaan sijoitustoiminnan tuottoja siirretään mahdollisuuksien mukaan lahjoittajan nimikkorahastoon kunnes se on alkuperäislahjoituksen suuruinen. Sijoitustoiminnan varallisuus on saatu testamenttilahjoituksena. Varallisuuden käyttöön ei sisälly erityisiä käyttörajoituksia ja varojen käytöstä päättää hallitus. Tähän mennessä näitä varoja on käytetty noin euroa Helmin sellaisiin menoihin, joita ei voitu maksaa avustusrahoista.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Sisällys 1. VARSINAINEN TOIMINTA 4 1.1 Yleishallinto 4 1.1.1 Yhdistyksen organisaatio 5 1.1.2 Henkilöstö 5 1.1.3 Talous 6 1.2 Toiminta Pasilassa 6 1.2.1 Jäsentoiminta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF 1 UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTAVUODEN YLEISNÄKYMÄT JA -TAVOITTEET Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU

Lisätiedot

PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT

PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA ON OSA PORIN PERUS- TURVAN PSYKOSOSIAALISIA AVOPALVELUJA. SEN PERUSTEHTÄVÄ ON EDISTÄÄ ASIAKKAAN KOKONAISVALTAISTA

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna.

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. Aulangon Golfklubi ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää golfpelin

Lisätiedot

Yhdistyksen tuki omaishoitajille

Yhdistyksen tuki omaishoitajille Salon seudun omaiset ja läheiset ry Yhdistyksen tuki omaishoitajille Omaishoitajien laki-ilta 26.2.2013 Kaupungintalo, Valtuustosali Seija Hyvärinen Toiminnan tavoitteet 1 Toiminnalla edistetään kotona

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt

Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt MALLISÄÄNNÖT 1(6) Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt Päivitetty 28.5.2007 Vapaaehtoisen palokunnan säännöt Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on vapaaehtoinen palokunta. Yhdistystä nimitetään

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

LAHDEN TALOJEN ASUKASDEMOKRATIAMALLI

LAHDEN TALOJEN ASUKASDEMOKRATIAMALLI LAHDEN TALOJEN ASUKASDEMOKRATIAMALLI Asukasdemokratiatoimikunnan käsittely 14.11.2005 ja alueneuvostojen yhteiskokouksen käsittely 30.11.2005 ja yhtiön hallituksen käsittely 15.12.2005 PÄIVITYKSET: Asukashallitus

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

PIHLAVAN VPK RY:N SÄÄNNÖT

PIHLAVAN VPK RY:N SÄÄNNÖT PIHLAVAN VPK RY:N SÄÄNNÖT PIHLAVAN VPK RY Pihlavan VPK Ry:n säännöt Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Pihlavan VPK ry. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä palokunnaksi. Palokunnan toiminta-alueena

Lisätiedot

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus Outi Ståhlberg outi.stahlberg@mtkl.fi 050 3759 199 Laura Barck laura.barck@mtkl.fi 050 4007 605 Mielenterveyden keskusliitto, kuntoutus ja sopeutumisvalmennus

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelijan nimi: Ryhmä: 1. Työprosessin hallinta Arvioinnin kohteet Toimintakokonaisuuksien suunnittelu Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 suunnittelee toimintaa yhdessä ohjattavien

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY KAAKKOIS - SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois - Suomen Pelastusalanliitto. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi. Liiton toiminta-alue on Kymenlaakson ja Etelä

Lisätiedot

Rakenna kotikulmillesi Naapuruuspiiri. Soile Ataçocuğu & Kalevi Möttönen 2015

Rakenna kotikulmillesi Naapuruuspiiri. Soile Ataçocuğu & Kalevi Möttönen 2015 Rakenna kotikulmillesi Naapuruuspiiri Soile Ataçocuğu & Kalevi Möttönen 2015 Tämä on alueellinen mahdollisuus. Silmukka kerrallaan kutoen, paikalliset mahdollisuudet huomioiden alueellisten toimijoiden

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI. Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki

VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI. Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYNEIDEN TURVALLISUUS Hyvinkään kaupungin turvallisuussuunnitelman 2013-2016 ja

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: -----

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: ----- Suomen Urheiluliiton piirien mallisäännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on: Hyvinkää 3. Yhdistyksemme toiminta-alue,

Lisätiedot

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT säännöt 1(5) PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Porin Lyseon Seniorit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi. II Yhdistyksen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y.

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 3 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa.

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. Suomen työnohjaajat ry SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. 2. Toiminnan tarkoitus ja toiminnan laatu Suomen

Lisätiedot

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta

Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta Historiaa Turun A-Kilta on perustettu 1962. Sen toiminnan tarkoituksena on auttaa ja tukea päihdeongelmaisia ponnisteluissa riippumattomuuteen päihteistä sekä tukea

Lisätiedot

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY SÄÄNNÖT 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

PALVELUKESKUKSET INTOA ELÄMÄÄN YSTÄVÄPIIRI

PALVELUKESKUKSET INTOA ELÄMÄÄN YSTÄVÄPIIRI PALVELUKESKUKSET Palvelukeskuksissa tuetaan alueen asukkaiden aktiivisuutta ja kotona selviytymistä sekä pyritään edistämään ikäihmisten liikunta- ja toimintakykyä, terveyttä ja sosiaalista kanssakäymistä.

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen tukisäätiön hallitus 17.9.2015 1 (4) ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen 1 Säätiön nimi on Etelä-Karjalan ammatillisen koulutuksen tukisäätiö sr ja kotipaikka

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä kokouksen avaus.

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä kokouksen avaus. JOENSUUN JÄÄKARHUT RY Mäntyniementie 1, 80220 Joensuu SEURAN SYYSKOKOUS 2007 PÖYTÄKIRJA AIKA Keskiviikko 21.11.2007 klo 18.30 PAIKKA Mäntyniementie 1, Karhu-Sali 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Hallitus, toiminnantarkastajat ja edustajat vuodelle Hallitus vuodelle Toiminnantarkastajat 2017

1 Yleistä. 2 Hallitus, toiminnantarkastajat ja edustajat vuodelle Hallitus vuodelle Toiminnantarkastajat 2017 Seinäjoki TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 1 Yleistä Kerhon tehtävänä on maanpuolustustahdon ja taitojen ylläpitäminen ja niiden kohottaminen, turvallisuuspoliittisen tiedon jakaminen, fyysisen kunnon

Lisätiedot

Omaisyhdistys satakuntalaisille

Omaisyhdistys satakuntalaisille Omaisyhdistys satakuntalaisille 5.2.2015 Perustettu 2009 Hallituskatu 10 28100 Pori Toiminnanohjaaja Jaakko Viitala Tammikuu 2015 Isolinnankatu 16 28100 Pori Toiminnanjohtaja Elina Uusivuori Henkilöstö

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Olemme valtakunnallinen kansalaisjärjestö, jonka perustehtävä on edistää kehitysvammaisen ihmisen ja hänen perheensä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja elämänlaatua - hyvää

Lisätiedot

Vuosittain tehdään useita matkoja ja retkiä. Tässä kuvassa ollaan Naantalin Kultarannassa.

Vuosittain tehdään useita matkoja ja retkiä. Tässä kuvassa ollaan Naantalin Kultarannassa. Vuosittain tehdään useita matkoja ja retkiä. Tässä kuvassa ollaan Naantalin Kultarannassa. Jyväskylän Eläkkeensaajat ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 LUONNOS JYVÄSKYLÄN ELÄKKEENSAAJAT RY:N TOIMINTASUUNNITELMAKSI

Lisätiedot

Miten perustamme Naapuruuspiirin?

Miten perustamme Naapuruuspiirin? Miten perustamme Naapuruuspiirin? Naapuruuspiiri-idea Pyritään luomaan Verkosto, jossa olisi eri toimijoita asuinalueilta esim. asukasyhdistykset, koulut, seurakunnat, sosiaali- ja terveystoimi, yksityiset

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 16.9.2013 Yhdistyksen rekisterinumero 211.052 Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt Yhdistyksen nimi 1 Yhdistyksen

Lisätiedot

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT 1(5) TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT Lasten ja nuorten kasvun tukemisen ydinprosessilla on kolme avustuskokonaisuutta, Nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistämisen avustukset,

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

SIVISTYS- JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN

SIVISTYS- JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN SIVISTYS- JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN TOIMINTA-AVUSTUSTEN ARVIOINTIKRITEERIT Vuosittaisten toiminta-avustusten myöntämisessä noudatetaan Tampereen kaupunginhallituksen hyväksymiä avustustoiminnan

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

Tervetuloa. päivätoimintaan. Päiväkeskus Päivänkaari

Tervetuloa. päivätoimintaan. Päiväkeskus Päivänkaari Tervetuloa päivätoimintaan Päiväkeskus Päivänkaari Kohtaamisen iloa suurella sydämellä! Toiminta-ajatus ja arvot Päiväkeskus Päivänkaari tarjoaa hämeenlinnalaisille kotihoidossa oleville ikäihmisille ja

Lisätiedot

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat potilas- ja omaisjäsenet. Lisäksi yhdistyksellä voi olla kannattajajäseniä.

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat potilas- ja omaisjäsenet. Lisäksi yhdistyksellä voi olla kannattajajäseniä. Etelä-Karjalan neuroyhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, kieli ja toiminta-alue Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan neuroyhdistys. Sen kotipaikka on Lappeenranta. Pöytäkirja- ja rekisteröimiskielenä

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja Kokouskutsu Tehyn Vapaat Vaikuttajat ry 1/2014 Elin: Hallitus Aika: 3.2.2014 klo 17.30 Paikka: Messukeskus, Helsinki Asialuettelo Pykälä Käsiteltävä asia 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p Muistipalvelut Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu 12 13100 Hämeenlinna p. 044 726 7400 info@muistiaina.fi Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry tarjoaa Muistipalveluita Hämeenlinnan alueella asuville

Lisätiedot

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA RYHMÄ HELENA Hyvät käytännöt: - Kerhotoiminta Kokoaa yksin - Tiedonkulku Jäsenkirjeet, FB, Retket Haaste: 1. Akt. toimijoita lisää Kertaluontoisia tehtäviä, ei vaadita sitoutumista jatkoon, kysyä aina

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 1 (6) Toimintasuunnitelma kaudelle 1.5.2009 30.4.2010 Seurassa toimii kauden aikana juniorijoukkueita kahdessatoissa eri ikäluokassa G- junioreista A-junioreihin.

Lisätiedot

Palveluasuminen. Turvallista, tasa-arvoista ja yksilön tarpeet huomioivaa kodikasta asumista

Palveluasuminen. Turvallista, tasa-arvoista ja yksilön tarpeet huomioivaa kodikasta asumista Palveluasuminen Turvallista, tasa-arvoista ja yksilön tarpeet huomioivaa kodikasta asumista Setlementti Ukonhattu ry Ukonhattu on perustettu vuonna 1995 ja se toimii yhtenä Suomen Setlementtiliiton jäsenyhdistyksenä.

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 25.10.2009 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 53. toimintavuosi noudattaa Reserviläisliitto

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys SÄÄNNÖT Satakissa ry Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Satakissa ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä yhdistys ja sen kotipaikka on Porin kaupunki ja toimialueena koko Suomi. Yhdistyksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Tiedotustoiminta... 3 3 Oma toiminta... 4 3.1 Yhdistystoiminta... 4 3.2 Aatteellinen toiminta... 4 3.3 Kenttäkelpoisuus... 5 3.4 Urheilutoiminta... 5

Lisätiedot

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1(6) RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Raudanmaan maa- ja kotitalousnaiset, joka toimii rekisteröimättömänä yleishyödyllisenä yhdistyksenä osana valtakunnallista

Lisätiedot

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA (PoPLi) RY Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 SÄÄNNÖT Hyväksytty 11.06.2001 Muutettu 08.03.2007 2 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA RY SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi, kotipaikka,

Lisätiedot

T a m p e r e e n A - K i l t a r y : n s ä ä n n ö t

T a m p e r e e n A - K i l t a r y : n s ä ä n n ö t T a m p e r e e n A - K i l t a r y : n s ä ä n n ö t 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tampereen A-Kilta ry ja sen kotipaikka on Tampere. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Tarkoitus

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

Nimi: Kotipaikka: Osoite:

Nimi: Kotipaikka: Osoite: Jäsenvaliokunnan ehdotus yhdistysten mallisäännöiksi 4.3.2015 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Kotipaikka: Osoite: Rekisterinumero: Merkitty rekisteriin: 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rakennusmestarit

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

Yhdistyshallinnon vuoden askeleet Opas Aivovammaliiton yhdistysten hallinnosta vastaaville

Yhdistyshallinnon vuoden askeleet Opas Aivovammaliiton yhdistysten hallinnosta vastaaville Yhdistyshallinnon vuoden askeleet Opas Aivovammaliiton yhdistysten hallinnosta vastaaville Oppaan idea Neljä eri vaihetta toimintavuodessa = askeleet Oppaasta voi käydä läpi toimintavuoden aikana useassa

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto Vesi ja yhdyskuntien kehitys-seminaari, 17.2.2012, Tampere Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto TkT Riina Liikanen 17.2.2012 1 Esiintyjän nimi Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto Perustettu v. 2003

Lisätiedot

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pioneeriaselajin Liitto ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on koko

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014

TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014 TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014 1 NIMI JA TOIMIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry., ruotsiksi Hälso- och socialvårdens

Lisätiedot

Porvoon vanhusneuvosto Toimintasuunnitelma 2016

Porvoon vanhusneuvosto Toimintasuunnitelma 2016 Porvoon vanhusneuvosto Toimintasuunnitelma 2016 Asia Tavoite Toimenpiteet Toteutus/ vastuuhenkilö(t) 1. Kokoukset ja niihin 10 kokousta Kokoukset pidetään samalla viikolla, kuin sosiaali- ja valmistautuminen

Lisätiedot