Toimintasuunnitelma vuodelle 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma vuodelle 2007"

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma vuodelle 2007

2 Sisällys 1. VARSINAINEN TOIMINTA Yleishallinto Yhdistyksen organisaatio Henkilöstö Talous Toiminta Pasilassa Jäsentoiminta Ryhmät ja retket Työtoiminta Tukipiste Lehti ja tiedotus Toiminta Siilitiellä Jäsentoiminta Ryhmät Edunvalvonta ja palveluohjaus Loma- ja kurssitoiminta VARAINHANKINTA SIJOITUSTOIMINTA 15

3 Mielenterveysyhdistys HELMI ry / Toimintasuunnitelma 2007 s. 3 PUHEENJOHTAJALTA Vuosi 2007 tulee toiminnallisesti ja taloudellisesti olemaan vakiintunutta jatkumoa kulumassa olevalle vuodelle. Talouden kehityksen arviointiin ei liity epävarmuutta projektirahoituspäätöksistä. Toki rahoitusavustukset on haettava joka vuodelle erikseen. Vaikka RAY valmistelee avustuksiin liittyviä linjauksia ja monia muita toimintaympäristöihin vaikuttavia kysymyksiä on avoinna, niin ensi vuoden aikana mennään vielä aika lailla tutuin askelin. Tätä tukee myös syyskuussa käyty perinteinen avustuskeskustelu RAY:n edustajien kanssa. Yhdistyksessä panostetaan henkilöstöresursseihin. Jo kuluneena vuotena on päästy tilanteeseen, jossa ei ole osapäivätyötä ja määräaikaisia työsuhteita. Myös henkilökunnan vaihtuvuus on saatu pysähtymään. Toimintojen sisäinen kehitystyö jatkuu. Kuluvana vuonna on käyty keskustelua toiminnallisten seurantajärjestelmien ja laadun arviointijärjestelmän sekä erilaisten toiminnallisten laajuusmittareiden kehittämisestä. Järjestelmät otetaan käyttöön vuonna Projektihankkeita kehitellään parin vuoden aikataululla. Helmi ry täyttää kohta neljännesvuosisadan, mitä juhlistamaan on aloitettu valmistelut historiikin tekemiseksi. Työtä ja tekemistä siis riittää runsain mitoin, eivätkä päivät vakiintuneista toiminnoista huolimatta tule olemaan koskaan samanlaisia. Vuonna 2007 ei vieläkään ehditä tekemään kaikkea.

4 Mielenterveysyhdistys HELMI ry / Toimintasuunnitelma 2007 s VARSINAINEN TOIMINTA 1.1 Yleishallinto Jäsenistö ja toimitilat Mielenterveysyhdistys Helmi ry on vuonna 1983 perustettu mielenterveyspalveluiden käyttäjien edunvalvonta- ja tukijärjestö. Helmi on toimintayhteisö, joka auttaa jäseniään sosiaalisten verkostojen luomisessa. Kaiken toiminnan lähtökohtana on asiakaskeskeisyys. Jäsenten asiantuntemusta hyödynnetään sekä toiminnan suunnittelussa että toteutuksessa. Päivittäisessä toiminnassa heidän kanssaan toimivat koulutetut työntekijät, oman alansa ammattilaiset. Yhdistyksellä on kaksi toimipistettä jäsentaloa. Toinen sijaitsee Länsi-Pasilassa ja toinen Siilitiellä Herttoniemessä. Länsi-Pasilan vanhassa, suojellussa puutalossa keskitytään yhteisöllisyyteen ja arjen tukemiseen ryhmä- ja työtoimintojen kautta. Länsi-Pasilassa huolehditaan myös hallinnosta, yleisestä edunvalvonnasta ja muista erityistoiminnoista kuten Helmi-lehden toimituksesta. Myös koulutus- ja luentotilaisuudet pidetään pääasiallisesti Pasilassa. Keskustelu- ja kuunteluapua antava Tukipiste toimii Länsi-Pasilassa. Luova toiminta keskittyy Siilitien toimipisteeseen, jossa erityisesti nuoret pyritään huomioimaan. Siilitien jäsentalolla on myös Helmin palveluohjaus ja palveluohjaajan vastaanotto. Työtoiminnan osa-alue, keittiötoiminta, jatkuu myös vuonna 2007 Siilitien jäsentalolla. Jäsenet osallistuvat yhdistyksen toimintaan valiokunnissa, toimikunnissa ja työryhmissä. Jäsentalojen toiminta aktivoi jäsenistöä ja lisää heidän toimintakykyään antamalla mielenkiintoa ja rytmiä arkeen. Ryhmissä ja yhteisillä retkillä otetaan huomioon jäsenten fyysisen, psyykkisen sekä sosiaalisen hyvinvoinnin vaatimukset. Keskustelu, yhdessäolo ja yhdessä tekeminen vähentävät syrjäytymisen, erilaisuuden sekä irrallisuuden tunnetta. Molemmissa jäsentaloissa sijaitsee myös työntekijöiden työtiloja

5 Mielenterveysyhdistys HELMI ry / Toimintasuunnitelma 2007 s Yhdistyksen organisaatio Yhdistyksen kokoukset Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään maaliskuun ja syyskokous syyskuun aikana. Hallitus Toimeenpanovaltaa yhdistyksessä käyttää jäsenistön valitsema hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi kahdeksan varsinaista ja neljä varajäsentä. Hallitus hoitaa yhdistyksen asioita, vastaa yhdistyksen kokousten päätösten toimeenpanosta ja edustaa yhdistystä. Sen jäsenten edellytetään sitoutuvan tehtäväänsä ja seuraavan aktiivisesti mielenterveyskentän tilannetta ja muutoksia. Hallituksen työtä tuetaan kouluttamalla jäseniä ja kehittämällä hallituksen työmuotoja yleistavoitteena mielenterveyspalveluiden käyttäjien aseman parantaminen. Valiokunnat Hallituksen työtä valmistelevat työvaliokunta ja talousvaliokunta. Työvaliokunnan muodostavat hallituksen puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa sekä toiminnanjohtaja, joka toimii kokouksissa esittelijänä ja sihteerinä. Työvaliokunta valmistelee hallitukselle esiteltävät asiat ja käyttää toimeenpanovaltaa hallituksen antamien valtuuksien puitteissa sekä suorittaa hallituksen antamat tehtävät. Talousvaliokunnan muodostavat hallituksen puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja sekä sisäiset tarkastajat. Talousvaliokunta valmistelee talouden osalta yhdistyksen pitkäjänteistä suunnittelua sekä seuraa yhdistyksen omatoimista varainhankintaa. Toimikunnat Hallitus asettaa tarpeelliseksi katsomansa toimikunnat, toimikunnassa on oltava vähintään yksi johtokunnan jäsen. Hallitus päättää toimikuntien suuruudesta ja määrittelee toimikuntien tehtävät. Toimikuntia ovat jäsenpalvelujen toimikunta, edunvalvontatoimikunta, työtoiminnan toimikunta, loma- ja kurssitoimikunta, tukipistetoimikunta ja tiedotustoimikunta Henkilöstö Yhdistyksen henkilöstöön kuuluu; toiminnanjohtaja, tiedotussihteeri, kolme jäsentoiminnanohjaajaa, työtoiminnanohjaaja, keittiötoimenohjaaja ja palveluohjaaja. Henkilöstöresursseja vahvistetaan yhdellä palveluohjaajalla vuonna 2007, joten henkilöstön määrä on silloin yhdeksän.

6 Mielenterveysyhdistys HELMI ry / Toimintasuunnitelma 2007 s. 6 Henkilökunta sitoutuu ensisijaisesti yhdistyksen ja sen jäsenkunnan edut huomioon ottavaan, jäsenkeskeiseen työskentelyyn. Keskeisinä tehtävinä on suunnitella, kehittää ja toteuttaa yhdistyksen toimintaa. Henkilökunnan työkykyä ylläpidetään henkilökohtaisella työnohjauksella sekä kahdella tyky-päivällä. Henkilökunnalla on mahdollisuus osallistua oman sektorinsa ammatilliseen koulutukseen Talous Taloudelliset puitteet rakentuvat jo vakiintuneiden toimintojen ympärille. Projektihankkeita valmistellaan mutta ei käynnistetä vielä vuoden 2007 aikana. Budjetissa on varauduttu henkilöresurssien lisäämisen aiheuttamaan kustannusten kasvuun. Talous pysyy edelleen vakaana, mutta edellisten viime vuosien kaltaiseen tuloskehitykseen ei ylletä. Liitteenä on budjettiyhteenveto. Helmi ry:n päärahoittajia ovat vuosien ajan olleet RAY ja Helsingin kaupunki, joiden myöntämien avustusten turvin jäsenistölle on pystytty tarjoamaan nykyiset laajat palvelut ja monipuolinen toiminta. Tulevana vuonna avustuksia haetaan RAY:ltä noin 69 % eli euroa ja Helsingin kaupungilta euroa eli noin 13 %. Loput budjetoiduista tuloista euroa, arvioidaan kertyvän omatoimisilla tuotoilla, varainhankinnan ja sijoitusten tuotoilla. Toimintokohtaisia avustuksia anotaan euroa ja yleisavustuksia euroa. Budjetoidut menot ovat yhteensä euroa. 1.2 Toiminta Pasilassa Tavoitteet Jäsentoiminta edistää yhdistyksen perustarkoitusta; mielenterveyskuntoutujien aktiivista osallistumista yhteiskuntaan sen yhdenvertaisina jäseninä. Toiminnan tarkoituksena on tukea ja ylläpitää mielenterveyskuntoutujan voimavaroja kaikilla elämän alueilla. Tavoitteiden toteutumisen pohjana on jäsenten asiantuntemus oman elämänsä tarpeista. Tämän lisäksi hyödynnetään henkilökunnan ja ulkopuolisten asiantuntijoiden tietotaitoa sekä vertaistukea. Lisäksi keskeisenä tavoitteena on edistää jäsenten omatoimisuutta ja antaa mahdollisuuksia itseilmaisuun. Fyysistä terveyttä, hyvinvointia ja itsestä välittämistä tuetaan jäsentaloilla mm. liikuntatapahtumien ja erilaisten teemapäivien muodossa. Toimintaa ja tapahtumia tarjotaan koko jäsenistölle, niin miehille kuin naisillekin. Sosiaalisuutta ja itsensä

7 Mielenterveysyhdistys HELMI ry / Toimintasuunnitelma 2007 s. 7 kehittämistä tuetaan retkillä, koulutuksella, kursseilla sekä ryhmätoiminnalla, kuten kohdennetuilla päiväryhmillä. Tulevana vuonna tehostetaan jo hyväksi havaittuja toimintamuotoja ja panostetaan niihin Jäsentoiminta Jäsentoiminnanohjaajien tehtävänä on luoda edellytyksiä em. toiminnalle, jota kehitetään yhdessä jäsenistön kanssa. Lisäksi jäsentoiminnanohjaajat ylläpitävät jäsentalojen keskinäistä yhteistyötä sekä kehittävät jäsentoiminnan puitteissa yhteistyötä myös yhdistyksen ulkopuolelle. Pasilan jäsentalolla järjestetään mielenterveyskuntoutujille erilaista toimintaa. Talo on auki vuoden jokaisena päivänä, arkisin klo 9 18 ja viikonloppuisin Jäsentoiminnanohjaaja vastaa työaikanaan talon toiminnoista, turvallisuudesta ja viihtyvyydestä. Arki-iltaisin ja viikonloppuisin jäsenistöä kannustetaan vastuullisuuteen ja yhteisöllisyyteen siten, että jäsenet vastaavat itse jäsentalon toiminnasta, viihtyvyydestä sekä turvallisuudesta. Tärkeänä pidetään myös, että jäsenet voivat tulla jäsentalolle oleilemaan, vaihtamaan kuulumisia, lukemaan lehtiä ja ruokailemaan osallistumatta ryhmätoimintoihin. Näin tarjotaan sosiaalisten kontaktien luomisen ja vertaistuen saamisen mahdollisuus myös niille, jotka eivät halua olla mukana ryhmätoiminnoissa Jäsenistöllä on mahdollisuus saunoa ja peseytyä yhdistyksen saunatiloissa kaksi kertaa viikossa. Vertaistuki Helmi ry:n vertaistuella tarkoitetaan ensisijaisesti ryhmämuotoista toimintaa, jossa henkilöt, joita yhdistää samankaltainen elämäntilanne tai sairaus, tukevat toisiaan. Ryhmissä noudatetaan yhteisesti sovittuja vertaistuen periaatteita. Keskeistä vertaistukiryhmien toiminnalle on ryhmäläisten keskinäinen tasa-arvo, kohtaaminen ja ryhmän tuki sekä kuulluksi ja ymmärretyksi tuleminen. Toiminnan tavoitteena on tukea yksilön jaksamista ja elämänhallintaa. Vertaistukiryhmien toiminta perustuu vapaaehtoiseen, säännölliseen osallistumiseen. Vertaistukiryhmän ohjaaja on kanssaihminen, jolta edellytetään kohtuullista oman elämän hallintaa ja luotettavuutta. Hän pystyy omien kokemustensa voimalla kulkemaan samanlaisessa tilanteessa olevien ihmisten rinnalla, nojautuen omiin kokemuksiinsa. Vertaistukiohjaajien tukena on yhdistyksen järjestämää koulutusta ja työnohjausta.

8 Mielenterveysyhdistys HELMI ry / Toimintasuunnitelma 2007 s. 8 Vuonna 2007 kehitetään vertaistukiryhmien monipuolisuutta ja laatua. Vertaistukiryhmät kokoontuvat pääsääntöisesti Pasilan jäsentalon tiloissa. Keskimäärin ryhmät kokoontuvat kahden (2) viikon välein noin puolitoista tuntia kerrallaan. Ryhmät voivat olla joko avoimia tai suljettuja ryhmiä. Useimpien ryhmien kesto on yhteensä kymmenen (10) tapaamiskertaa Ryhmät ja retket Ryhmät Jäsentalolla ohjataan säännöllisesti erilaisia toiminnallisia, vertaistuellisia ja keskustelevia ryhmiä, jotka ovat sekä avoimia että suljettuja. Lisäksi Pasilan jäsentalon ulkopuolella kokoontuu monia liikuntaryhmiä. Ryhmiä ohjaavat Helmin jäsenet, ulkopuoliset ammattilaiset sekä opiskelijat. Toiminnan tavoitteena on tarjota monipuolisia aktiviteetteja yhdistyksen jäsenten toiveiden mukaisesti. Ryhmiä on viikon jokaisena päivänä. Säännöllisiä ryhmiä on niin elokuvien, musiikin kuin käsitöidenkin ystäville. Lisäksi talolla opiskellaan englantia, mahdollisuus liikuntaan sekä viikoittain pidetään yhteinen suunnittelu-keskustelutuokio, tuumatunti. Tuumatunnilla ovat paikalla jäsenistöä ja ohjaaja. Uusia ryhmiä tai kursseja käynnistetään jäsenistöltä nousevan aidon kiinnostuksen pohjalta. Ryhmänohjaajien motivaatiota ylläpidetään antamalla tukea ja neuvoja. Kaksi kertaa vuodessa järjestetään kaikille ryhmänohjaajille yhteinen virkistyspäivä. Virkistyspäivien tavoitteena on kokemusten jakaminen, palautteen antaminen ja saaminen sekä ryhmätoimintojen kehittäminen. Jäsenretket Jäsenretkiä tehdään kaksi kertaa kuukaudessa ajankohtaisiin ja mielenkiintoisiin kohteisiin, joita voivat olla mm. museot ja muut mielenterveyssektorin toimijat. Retki-ideoita mietitään yhdessä jäsenistön kanssa. Retkille lähdetään molemmista jäsentaloista. Ohjaajat yhdessä suunnittelevat retkikohteet jäsenten toivomusten pohjalta. Kuukausittaisten retkien lisäksi järjestetään kolme ulkopaikkakunnalle suuntautuvaa kokopäiväretkeä. Jäsenistölle tarjotaan vuosittain mahdollisuuksia myös kulttuuriin tutustumiseen. Lippuja hankitaan niin teatteriin kuin oopperaankin. Jatkossa huomioidaan myös muista kulttuuri-tapahtumista kiinnostuneet ja urheilun ystävät sen mukaan, mitä Helsingin kulttuuritarjonnasta milloinkin löytyy.

9 Mielenterveysyhdistys HELMI ry / Toimintasuunnitelma 2007 s Työtoiminta Yhdistyksen järjestämässä työtoiminnassa mielenterveyskuntoutujilla on mahdollisuus tehdä mielekästä työtä ja tavata toisia kuntoutujia. Työstä maksetaan palkkio ja sitä tehdään tutussa ja turvallisessa ympäristössä, näin kuntoutuja tuntee kuuluvansa ryhmään. Työtoiminta järjestää toimintaa jäsenten arjesta selviytymisen tueksi. Työhön perehdytys tapahtuu henkilökohtaisessa ohjauksessa. Ohjaus edistää uusien asioiden ja toimintatapojen oppimista. Ohjaaja ja kuntoutuja laativat yhdessä tavoitteellisen suunnitelman ja seuraavat tavoitteiden toteutumista. Ohjauksella pyritään laadukkaaseen toimintaan ja asiakastyytyväisyyden seurantaan. Ohjauksista vastaavat keittiö- ja työtoiminnanohjaaja. Pasilan jäsentalon keittiössä järjestetään keittiötyöhön liittyviä ruuanvalmistuskursseja kuntoutujien valmiuksien tukemiseksi. Kurssitoimintaa toteutetaan tarvittaessa eri toimintamuotojen kohdalla ammattitaidon vahvistamiseksi. Kuntoutujille järjestetään retkiä ruoka-alan yrityksiin ja kerran vuodessa virkistyspäivä. Keittiötoiminta Toiminnan tarkoitus on antaa kuntoutujille valmiuksia ohjatusti ruoan valmistuksessa, myös kotioloissa toteutettavaksi. Toiminta tarjoaa jäsenille ruokailumahdollisuuden ja omien tilaisuuksien tarjoilun hoidon. Keittiötoimintaa toteutetaan Pasilan- ja Siilitien jäsentaloilla. Länsi-Pasilan vanhustentalolla järjestetään kaksi kertaa viikossa ruokailumahdollisuus vanhuksille, se on osoittautunut tärkeäksi osaksi heidän sosiaalista elämässä. Siivoustoiminta Siivoustoiminta tarjoaa kuntoutujille siivoustyömahdollisuuksia yhdistyksen jäsenten kotona ja yhdistyksen tiloissa. Pesulatoiminta Toiminta toteutetaan Helsingin kaupungin vanhusten palvelutaloissa, hoitaen asukkaiden ja kotipalveluasiakkaiden pyykkihuolto. Korjausompelutyö Tarjoaa ompelutaitoisille kuntoutujille työmahdollisuuden jäsenten ja muiden henkilöiden vaatehuollon toteuttamiseksi.

10 Mielenterveysyhdistys HELMI ry / Toimintasuunnitelma 2007 s. 1 0 Virkistystoiminta Tarjotaan kuntoutujille tilaisuus toteuttaa yksilöllisiä esiintymistaitojaan yhdistyksen omissa ja yhteistyötahojen tilaisuuksissa. Kiinteistöhoito ja kunnossapito Helmi ry:n kiinteistöhuolto- ja kunnossapitotyöt tehdään työtoiminnan puitteissa, näin toteutetaan YTV:n edellyttämät puhtaanapitotoimet Tukipiste Tukipiste kuuntelee ja tukee erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä silloin kun yksin selviäminen tuntuu vaikealta. Puhelinpäivystys toimii omana yksikkönään Pasilan jäsentalolla. Tukipiste päivystää perjantaisin klo sekä lauantaisin ja sunnuntaisin klo vuoden ympäri. Tukipisteen päivystysvuorossa työskentelee yhdestä kahteen vapaaehtoista. Vuorojen tasainen jakautuminen edellyttää, että jokainen sitoutuu päivystämään noin kerran kuukaudessa. Tukipisteessä työskentelevät koulutetut vapaaehtoiset. Uusia vapaaehtoisia rekrytoidaan yhdestä kahteen kertaa vuodessa, tarpeen mukaan. Vapaaehtoistyöstä kiinnostuneet haastatellaan ennen koulutusta tukipistetyöskentelyyn sopivuuden ja sitoutumisen varmistamiseksi. Tukipisteen vapaaehtoiset saavat ryhmätyönohjausta ja heille järjestetään koulutus- ja virkistyspäiviä. Toimintaa arvioidaan ja kehitetään tarvittaessa tukipistetoimikunnan myötävaikutuksella. Asiakastyön kehittämisessä hyödynnetään yhteydenotoista kerättyjä tietoja, joista selviää mm. asiakaskunnan sukupuoli, ikärakenne ja tarpeet. Tukipiste kuuluu pääkaupunkiseudun puhelinauttajiin ja noudattaa sen toimintakriteerejä. Yhteistyötä lisätään ja kehitetään myös muiden vapaaehtoistyötahojen kanssa. Toukokuussa juhlimme Tukipisteen 10-vuotista taivalta Lehti ja tiedotus Tiedotuksen päätehtäviä ovat: suunnitella ja toteuttaa Helmi-lehti, jäsentiedotus sekä ulkoinen tiedotus. Helmi-lehti ilmestyy neljä kertaa vuoden aikana. Lehden taitto toteutetaan yhdistyksessä. Taiton suorittaa tiedotussihteeri, joka yhteistyössä toiminnanjohtajan ja tiedotustoimikunnan kanssa kokoaa lehden.

11 Mielenterveysyhdistys HELMI ry / Toimintasuunnitelma 2007 s. 1 1 Toimintavuoden aikana on tavoitteena saada enemmän yhdistyksen jäsenten töitä lehden sivuille. Jäseniä tuetaan ja innostetaan tuottamaan materiaalia lehteen. Tavoitteena on lisätä lehden roolia järjestön yhteisöllisyyttä kasvattavana tekijänä. Tiedotustoimikunta suunnittelee lehden lisäksi kotisivuja, sisäistä sekä ulkoista tiedottamista. Lehti postitetaan jäsenten lisäksi myös yhteistyökumppaneille ja paikkoihin, joissa mielenterveyskuntoutujat viettävät aikaansa. Helsingin alueen kirjastot sekä eri hoitotahot kartoitetaan ja lisätään vuonna 2007 myös postituslistalla. Jäsenistölle postitetaan kaksi jäsentiedotetta vuoden aikana. Näissä tiedotetaan tulevista tapahtumista ja tiedotteiden oheen liitetään sääntömääräisten kokousten kutsut. Yhdistyksen kotisivut ajan tasaistetaan toimiviksi ja käyttäjäystävällisiksi. Sivujen päivittäminen tapahtuu keskitetysti tiedotussihteerin kautta, päivittämismahdollisuus on myös jäsentoiminnanohjaajilla sekä muulla henkilöstöllä. Kevään aikana teetetään Painotalo Aurasella 2000-luvun lehdistä vuosikerrat yhdistyksen käyttöön. 1.3 Toiminta Siilitiellä Tavoitteet Jäsentoiminta edistää yhdistyksen perustarkoitusta; mielenterveyskuntoutujien aktiivista osallistumista yhteiskuntaan sen yhdenvertaisina jäseninä. Toiminnalla tuetaan ja ylläpitämään mielenterveyskuntoutujan voimavaroja kaikilla elämän alueilla. Tavoitteiden toteutumisen pohjana on jäsenten asiantuntemus oman elämänsä tarpeista. Tämän lisäksi hyödynnetään henkilökunnan ja ulkopuolisten asiantuntijoiden tietotaitoa sekä vertaistukea. Lisäksi keskeisenä tavoitteena on edistää jäsenten omatoimisuutta ja antaa mahdollisuuksia itseilmaisuun. Fyysistä terveyttä, hyvinvointia ja itsestä välittämistä tuetaan jäsentaloilla mm. liikuntatapahtumien ja erilaisten teemapäivien muodossa. Toimintaa ja tapahtumia tarjotaan koko jäsenistölle, niin miehille kuin naisillekin. Sosiaalisuutta ja itsensä kehittämistä tuetaan retkillä, koulutuksella, kursseilla sekä ryhmätoiminnalla, kuten kohdennetuilla päiväryhmillä. Tulevana vuonna tehostetaan jo hyväksi havaittuja toimintamuotoja ja panostetaan niihin.

12 Mielenterveysyhdistys HELMI ry / Toimintasuunnitelma 2007 s Jäsentoiminta Jäsentoiminnanohjaajan tehtävänä on luoda edellytyksiä em. toiminnalle, jota kehitetään yhdessä jäsenistön kanssa. Lisäksi jäsentoiminnanohjaaja ylläpitää jäsentalojen keskinäistä yhteistyötä sekä kehittävät jäsentoiminnan puitteissa yhteistyötä myös yhdistyksen ulkopuolelle. Siilitien jäsentalolla järjestetään mielenterveyskuntoutujille erilaista toimintaa. Talo on auki arkisin klo Jäsentoiminnanohjaaja vastaa talon toiminnoista, turvallisuudesta ja viihtyvyydestä. Siilitien jäsentalon jäsentoiminnan tavoitteena on mielenterveyskuntoutujien psykososiaalinen tukeminen ja kannustaminen itseilmaisuun eri keinoin. Toiminnalla pyritään ylläpitämään ja vahvistamaan jäsenistön voimavaroja sekä luomaan mahdollisuuksia vuorovaikutukseen ja yksilöllisen luovuuden löytymiseen. Jäsentoiminnanohjaajan poissa ollessa talolla toimii jäsenpäivystäjä. Päivystäjä tuntee Helmin toiminnot ja jäsentalon rutiinit. Hän vastaa puheluihin, esittelee tutustujille yhdistystä, huolehtii siisteydestä ja turvallisuudesta sekä vastaa talon avaamisesta/sulkemisesta tarvittaessa. Päivystäjille maksetaan työtoimintapalkkio. Päivystystoiminnalla halutaan tukea jäseniä vastuullisuuteen ja yhteisöllisyyteen Ryhmät Toiminnan keskeisenä muotona on ohjattu, luova ryhmätoiminta. Toiminta tapahtuu aukioloaikojen puitteissa, mutta muutama ryhmä kokoontuu jäsentalolla myös alkuillasta. Ryhmät ovat pääsääntöisesti avoimia, muutamien ryhmien osallistujamäärä on rajattu. Avointen ja suljettujen ryhmien tarkoituksena on antaa jäsenistölle mahdollisuus osallistua halutessaan joko vapaamuotoisempiin tai hieman enemmän sitoutumista vaativiin ryhmiin. Ryhmiä ohjaavat Helmin jäsenet, ulkopuoliset ammattilaiset sekä opiskelijat. Siilitien jäsentalolla tarjotaan jatkossakin monipuolista toimintaa jäsenistöstä nousseiden toiveiden mukaisesti. Ryhmiä on päivittäin yhdestä kolmeen ja tulevana vuonna keskitytään ryhmiin, jotka toimivat hyvin tälläkin hetkellä. Ryhmätoimintaan kuuluvat kuvataide, tekstiilitaide, sanataide, piirustus, maalaus, musiikki sekä liikunta. Jäsentalolla toimii myös videokerho. Lisäksi käynnistetään uusia ryhmiä sen mukaan, mikä nähdään jäseniä aidosti palvelevaksi sekä tarpeelliseksi. Lisäksi toteutetaan kurssimuotoisia, esim. kymmenen kertaa kokoontuvia ryhmiä, joiden avulla jäsenet oppivat jonkin uuden taidon ja saavat aiheeseen liittyvää tietoa. Näitä voivat olla mm. käsityökerho sekä naisten ryhmä. Lisäksi jäsenten on mahdollista järjestää jäsentalolla pienimuotoisia

13 Mielenterveysyhdistys HELMI ry / Toimintasuunnitelma 2007 s. 1 3 näyttelyitä. Jäsentalon tiloihin voi tuoda omia töitä näytille sovitusti kuukaudeksi kerrallaan. Vuoden aikana järjestetään myös jäsentalolla toimivien ryhmien töistä yhteinen, isompi näyttely. Tärkeänä pidetään myös sitä, että jäsenet voivat tulla jäsentalolle oleilemaan, vaihtamaan kuulumisia, lukemaan lehtiä ja ruokailemaan osallistumatta ryhmätoimintoihin. Näin tarjotaan sosiaalisten kontaktien luomisen ja vertaistuen saamisen mahdollisuus myös niille, jotka eivät halua olla mukana ryhmätoiminnoissa. Ryhmänohjaajien motivaatiota ylläpidetään antamalla tukea ja neuvoja. Kaksi kertaa vuodessa järjestetään kaikille ryhmänohjaajille yhteinen virkistyspäivä. Virkistyspäivien tavoitteena on kokemusten jakaminen, palautteen antaminen ja saaminen sekä ryhmätoimintojen kehittäminen Edunvalvonta ja palveluohjaus Edunvalvonta on Helmissä tärkeä ja vaativa tehtäväalue. Edunvalvontaa tapahtuu yleisellä tasolla ja yksilötasolla. Yleisen edunvalvonnan tavoitteena on auttaa mielenterveyskuntoutujia saamaan lakisääteinen sosiaali-, terveys- ja oikeusturva ja niiden suomat etuudet. Yhdistyksen edunvalvontatoimikunta seuraa alan kehitystä ja ottaa kantaa mielenterveyskuntoutujien asiassa esille nouseviin kysymyksiin. Yleistä edunvalvontatyötä tehdään yhteistyössä Helsingin vammaisneuvoston, sosiaali- ja terveystoimen ja muiden mielenterveysyhdistysten kanssa sekä osallistumalla kuntoutujien asemaa kohentaviin seminaareihin ja projekteihin. Palveluohjaus Palveluohjaus on toimintamalli ja työtapa, jonka tavoitteena on asiakkaan hyvinvoinnin ja omatoimisuuden edistäminen. Työtapa on asiakaslähtöistä ja asiakkaan elämäntilanteen kokonaisvaltaisesti huomioivaa. Ohjaajan tehtävänä on auttaa asiakasta löytämään ja samaan tarpeitaan vastaavat tuet sekä palvelut. Malliin kuuluu pitkäkestoinen yhteistyö asiakkaan ja palveluohjaajan välillä. Helmi ry:ssä toteutettavan palveluohjauksen kysyntä ja tarve painottuu mielenterveyskuntoutujien palveluissa todettujen puutteiden osoittamiseen ja epäkohtien korjaamiseen. Tämän vuoksi palveluohjaajan ensisijaiseksi tehtäväksi on muodostunut toimiminen asiakkaiden puolestapuhujana palveluntuottajien ja asiakkaiden välille syntyneissä ongelma- ja erimielisyystilanteissa. Yhdistyksessä palveluohjausta kehitetään sellaiseen suuntaan, että ohjaus sisältäisi mahdollisimman paljon kuntoutujan arkipäivän käytäntöön liittyviä asioita sekä tarvittavien taitojen harjoittelua. Yhdistys tukee palveluohjausta järjestämällä asiakkaille apua heidän arjesta selviytymisen tueksi.

14 Mielenterveysyhdistys HELMI ry / Toimintasuunnitelma 2007 s. 1 4 Yhteistyötä asiakkaiden elämäntilanteisiin kytkeytyvien viranomaisten kanssa ylläpidetään. Tällaisia tahoja ovat sosiaalitoimistot, avohoitoyksiköt jne., koska ne kuuluvat läheisesti monen kuntoutujan elämään. Yhteistyön tavoitteena on päästä selkeään työn- ja vastuunjakoon asiakkaan hyvinvoinnin edistämisessä. Ensikäynnille asiakas varaa ajan puhelimitse. Ajanvarauspäivä on maanantai, jolloin palveluohjaaja antaa myös puhelinneuvontaa. Ensitapaamisella, johon varataan riittävästi aikaa, asiakas ja ohjaaja kartoittavat yhdessä asiakkaan palveluohjauksen sekä palveluiden tarpeen. Asiakkaalle laaditaan tarvittaessa kirjallinen, henkilökohtainen palvelusuunnitelma, jonka toteuttamiseen sekä toteutumisen seurantaan ja arviointiin asiakkaan tulisi sitoutua. Vuonna 2007 palveluohjauksen painopiste on asiakaslähtöisessä asiakastyössä. Tehtävää hoitaa kaksi palveluohjaajaa. Palveluohjaajien työnohjausta jatketaan myös vuonna Palveluohjaajat osallistuvat työtehtäviinsä liittyviin koulutuksiin ja seminaareihin Loma- ja kurssitoiminta Yhdistyksessä toimii Loma- ja kurssitoimikunta, jonka tarkoituksena on tukea jäsentoimintaa loma- ja kurssitoiminnan osalta. Toimikunnan tehtävät ovat käsitellä yksilölliset kurssitukihakemukset sekä suunnitella ja koordinoida Helmin jäsenille ryhmälomat, joiden tavoitteena on edistää jäsenten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja parantaa heidän elämänlaatuaan. Lomat toteutetaan yhteistyössä Lomakotien liiton kanssa. Ryhmälomat Tuettuja, ohjelmallisia ryhmälomia järjestetään kalenterivuosittain kaksi. Joululomalle valitaan kymmenen (10) jäsentä ja se on suunnattu yksinäisille. Kesän ryhmäloman osallistujamäärä on kaksikymmentä (20), lomalle voivat hakea kaikki Helmin jäsenet. Lomalla helmiläisten tukena ovat lomapaikkojen omat työntekijät sekä joko Helmin jäsenistöstä valitut vertaisohjaajat tai ulkopuoliset ammattilaiset. Helmin puolesta lomalle lähteville ohjaajille maksetaan ohjauspalkkiot. Kurssitoiminta Helmi järjestää monenlaista koulutusta jäsenistössä nousseiden tarpeiden pohjalta. Toiminnan ensisijaisena tavoitteena on tukea niitä jäseniä, joilla ei ole mahdollisuutta osallistua ilman tukea muiden järjestäjien kursseille. Lisäksi tarjotaan jäsenille tilaisuuksia oppia uusia, mielenkiintoisia asioita ja taitoja. Koulutusta järjestetään sekä yhdistyksen omin voimin että ostopalveluna. Kurssin hinnasta riippuen jäseniltä peritään kohtuullinen omavastuuosuus. Yksilöllistä kurssitukea myönnetään anomuksesta yleishyödyllisille

15 Mielenterveysyhdistys HELMI ry / Toimintasuunnitelma 2007 s. 1 5 kursseille, esim. työväen-opistoon tai erilaisiin seminaareihin. Tukea ei ole mahdollista saada matkakustannuksiin. Kurssituen saamisen edellytyksenä on Helmin jäsenyys. Jäsenten tietotekniseen koulutukseen panostetaan ja atk-koulutusta järjestetään Helmin jäsentaloilla. Myös henkilökohtaista ohjausta tietokoneen käytössä tarjotaan edelleen. Koulutuksen ja ohjauksen tarkoitus on tutustuttaa jäsenet tietokoneen ja internetin käyttöön alkeista lähtien. Tätä varten jäsenten käytettävissä on tietokoneita internet-yhteyksineen sekä Pasilan että Siilitien jäsentalolla. 2. VARAINHANKINTA Varainhankinnan tuotot muodostuvat jäsenmaksuista ja omatoimisesti hankituista tuotoista, lahjoituksista ja avustuksista. Pääosa tuotoista arvioidaan edellisvuosien tapaan kertyvän lahjoituksista. Määrällisesti tuottoja odotetaan kertyvän edellisen vuoden verran. Tuottojen yhteismäärä on kolme kertaa suurempi kuin sijoitustoiminnan tuottojen. 3. SIJOITUSTOIMINTA Sijoitustoiminnan tuotot muodostuvat pääosin vuokra- ja korkotuotoista ja niiden määrä on noin kolmannes varainhankinnan tuotoista. Aikaisempien päätösten mukaan sijoitustoiminnan tuottoja siirretään mahdollisuuksien mukaan lahjoittajan nimikkorahastoon kunnes se on alkuperäislahjoituksen suuruinen. Sijoitustoiminnan varallisuus on saatu testamenttilahjoituksena. Varallisuuden käyttöön ei sisälly erityisiä käyttörajoituksia ja varojen käytöstä päättää hallitus. Tähän mennessä näitä varoja on käytetty noin euroa Helmin sellaisiin menoihin, joita ei voitu maksaa avustusrahoista.

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma 2012. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma 2012. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 Pasilan puistotie 7 00240

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2009. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2009. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2009 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2009 Pasilan puistotie 7 00240 Helsinki

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2011. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2011. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2011 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2011 sivu 2 Sisällys 1. HELMI ry:n

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2013

Toimintakertomus vuodelta 2013 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 00240 Helsinki www.mielenterveyshelmi.fi Toimintakertomus vuodelta 2013 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 14.4.2014 Hyväksytty sääntömääräisessä kevätkokouksessa

Lisätiedot

Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset

Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 2. JÄRJESTÖTYÖ JA HALLINTO 2.1. Liittokokoukset, hallitus ja työryhmät 2.2. Henkilöstö 2.3. Toimitilat

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Porin Mielenterveystoiminnan Tuki ry. Toimintasuunnitelma 2015. Tässä kirjoitelmassa kuvataan Porin Hyvän Mielen Talon toimintaa vuonna 2015

Porin Mielenterveystoiminnan Tuki ry. Toimintasuunnitelma 2015. Tässä kirjoitelmassa kuvataan Porin Hyvän Mielen Talon toimintaa vuonna 2015 Porin Mielenterveystoiminnan Tuki ry Toimintasuunnitelma 2015 Tässä kirjoitelmassa kuvataan Porin Hyvän Mielen Talon toimintaa vuonna 2015 Pia Vahekoski 8.9.2014 (muokattu 13.1.2015) SISÄLTÖ 1. Yleistä

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta. Hyvin organisoituna valtava voimavara. Tea Tulikallio Heikki Malinen

Vapaaehtoistoiminta. Hyvin organisoituna valtava voimavara. Tea Tulikallio Heikki Malinen 1 Tea Tulikallio Heikki Malinen Vapaaehtoistoiminta Hyvin organisoituna valtava voimavara Esimerkkejä vapaaehtoistoiminnasta Helsingin kaupungin palvelukeskuksissa 2 3 Vapaaehtoistoiminta Hyvin organisoituna

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 FinFami Etelä-Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto@finfamiep.fi www.finfamiep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus

Lisätiedot

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT Loppuraportti Vatukka-projekti Hämeenlinnan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry www.hmlseudunkehitysvammaistentuki.net 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA A 2. VATUKKA-PROJEKTIN

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017

Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017 Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto.omaiset@netikka.fi www.omaisetep.fi 2

Lisätiedot

empowering young people

empowering young people 2015 empowering young people Tampereen NMKY ry. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 2 LAPSET, NUORET JA PERHEET... 6 2.1 Ohjaus- ja toimintakeskus Messi... 6 2.1.1 Messin Nuorisotila

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Kerhotoiminnan opas yhdistyksille Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

S A L L Y. PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille ARVOMME UVAITSEVAISUUS VOIMUUS UOTTAMUS UOVUUS HTEISTYÖ

S A L L Y. PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille ARVOMME UVAITSEVAISUUS VOIMUUS UOTTAMUS UOVUUS HTEISTYÖ Vuosikertomus 2013 PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille S A L L Y ARVOMME UVAITSEVAISUUS VOIMUUS UOTTAMUS UOVUUS HTEISTYÖ Pienperheyhdistys ry on Helsingin ensikodissa asuneiden au-äitien

Lisätiedot

MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013

MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 SISÄLLYS MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LAPIN PIIRI ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 sivu 1 MLL:n TOIMINNAN YDINALUEET JA ROOLI MUUTTUVASSA

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015

TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015 TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015 KÄPY Lapsikuolemaperheet ry Pyhäjärvenkatu 5B, 2. krs. 33200 Tampere toimisto(a)kapy.fi 045-6524395 www.kapy.fi 2/12 Sisältö YLEISTÄ KÄPY RY:N TOIMINNASTA... 3 AJANKOHTAISTA...

Lisätiedot

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys r.y. Vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry on Turun vanhin edelleen toiminnassa oleva sosiaalialan järjestö. Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

Yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta

Yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta Yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta Kumppanuutta Poriin -hanke toimi yhdistysten yhteishankkeena 2007-2009, hallinnoijana Satakunnan Salpa ry. Tavoitteena oli yhdistysten välisen verkostoitumisen kehittäminen

Lisätiedot

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KOPPI -RAPORTTI Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013 Adoptioperheet ry, Adoptivfamiljer rf tukee toiminnallaan adoptioprosessin eri vaiheissa olevia perheitä vertaistuella,

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen LÄHITUKI -projekti 2007-2010 LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti 2 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Anna-Leena Kailio, projektikoordinaattori 2010 Kouvolan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013.

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren avaimet ja Anneliina Törrönen Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan avaimet on Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry:n opintoaineisto,

Lisätiedot

TOIMINTA- SUUNNITELMA

TOIMINTA- SUUNNITELMA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2014 Syysliittokokouksen 17.11.2013 hyväksymä. Syysliittokokous antoi vuoden 2013 Työ- ja talousvaliokunnalle valtuudet tarkistaa toimintasuunnitelma rahoituksen jakoperusteiden varmistuttua.

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

Sisällys. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2014

Sisällys. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2014 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014 Sisällys 1. Yleistä... 3 2. Jyväskylän tulosalue... 6 2.1. Hoitopalveluyksikkö... 6 2.2. Arviointi- ja kuntoutuspalveluyksikkö... 7 2.3. Palveluohjausyksikkö...

Lisätiedot