Toimintasuunnitelma vuodelle 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma vuodelle 2007"

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma vuodelle 2007

2 Sisällys 1. VARSINAINEN TOIMINTA Yleishallinto Yhdistyksen organisaatio Henkilöstö Talous Toiminta Pasilassa Jäsentoiminta Ryhmät ja retket Työtoiminta Tukipiste Lehti ja tiedotus Toiminta Siilitiellä Jäsentoiminta Ryhmät Edunvalvonta ja palveluohjaus Loma- ja kurssitoiminta VARAINHANKINTA SIJOITUSTOIMINTA 15

3 Mielenterveysyhdistys HELMI ry / Toimintasuunnitelma 2007 s. 3 PUHEENJOHTAJALTA Vuosi 2007 tulee toiminnallisesti ja taloudellisesti olemaan vakiintunutta jatkumoa kulumassa olevalle vuodelle. Talouden kehityksen arviointiin ei liity epävarmuutta projektirahoituspäätöksistä. Toki rahoitusavustukset on haettava joka vuodelle erikseen. Vaikka RAY valmistelee avustuksiin liittyviä linjauksia ja monia muita toimintaympäristöihin vaikuttavia kysymyksiä on avoinna, niin ensi vuoden aikana mennään vielä aika lailla tutuin askelin. Tätä tukee myös syyskuussa käyty perinteinen avustuskeskustelu RAY:n edustajien kanssa. Yhdistyksessä panostetaan henkilöstöresursseihin. Jo kuluneena vuotena on päästy tilanteeseen, jossa ei ole osapäivätyötä ja määräaikaisia työsuhteita. Myös henkilökunnan vaihtuvuus on saatu pysähtymään. Toimintojen sisäinen kehitystyö jatkuu. Kuluvana vuonna on käyty keskustelua toiminnallisten seurantajärjestelmien ja laadun arviointijärjestelmän sekä erilaisten toiminnallisten laajuusmittareiden kehittämisestä. Järjestelmät otetaan käyttöön vuonna Projektihankkeita kehitellään parin vuoden aikataululla. Helmi ry täyttää kohta neljännesvuosisadan, mitä juhlistamaan on aloitettu valmistelut historiikin tekemiseksi. Työtä ja tekemistä siis riittää runsain mitoin, eivätkä päivät vakiintuneista toiminnoista huolimatta tule olemaan koskaan samanlaisia. Vuonna 2007 ei vieläkään ehditä tekemään kaikkea.

4 Mielenterveysyhdistys HELMI ry / Toimintasuunnitelma 2007 s VARSINAINEN TOIMINTA 1.1 Yleishallinto Jäsenistö ja toimitilat Mielenterveysyhdistys Helmi ry on vuonna 1983 perustettu mielenterveyspalveluiden käyttäjien edunvalvonta- ja tukijärjestö. Helmi on toimintayhteisö, joka auttaa jäseniään sosiaalisten verkostojen luomisessa. Kaiken toiminnan lähtökohtana on asiakaskeskeisyys. Jäsenten asiantuntemusta hyödynnetään sekä toiminnan suunnittelussa että toteutuksessa. Päivittäisessä toiminnassa heidän kanssaan toimivat koulutetut työntekijät, oman alansa ammattilaiset. Yhdistyksellä on kaksi toimipistettä jäsentaloa. Toinen sijaitsee Länsi-Pasilassa ja toinen Siilitiellä Herttoniemessä. Länsi-Pasilan vanhassa, suojellussa puutalossa keskitytään yhteisöllisyyteen ja arjen tukemiseen ryhmä- ja työtoimintojen kautta. Länsi-Pasilassa huolehditaan myös hallinnosta, yleisestä edunvalvonnasta ja muista erityistoiminnoista kuten Helmi-lehden toimituksesta. Myös koulutus- ja luentotilaisuudet pidetään pääasiallisesti Pasilassa. Keskustelu- ja kuunteluapua antava Tukipiste toimii Länsi-Pasilassa. Luova toiminta keskittyy Siilitien toimipisteeseen, jossa erityisesti nuoret pyritään huomioimaan. Siilitien jäsentalolla on myös Helmin palveluohjaus ja palveluohjaajan vastaanotto. Työtoiminnan osa-alue, keittiötoiminta, jatkuu myös vuonna 2007 Siilitien jäsentalolla. Jäsenet osallistuvat yhdistyksen toimintaan valiokunnissa, toimikunnissa ja työryhmissä. Jäsentalojen toiminta aktivoi jäsenistöä ja lisää heidän toimintakykyään antamalla mielenkiintoa ja rytmiä arkeen. Ryhmissä ja yhteisillä retkillä otetaan huomioon jäsenten fyysisen, psyykkisen sekä sosiaalisen hyvinvoinnin vaatimukset. Keskustelu, yhdessäolo ja yhdessä tekeminen vähentävät syrjäytymisen, erilaisuuden sekä irrallisuuden tunnetta. Molemmissa jäsentaloissa sijaitsee myös työntekijöiden työtiloja

5 Mielenterveysyhdistys HELMI ry / Toimintasuunnitelma 2007 s Yhdistyksen organisaatio Yhdistyksen kokoukset Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään maaliskuun ja syyskokous syyskuun aikana. Hallitus Toimeenpanovaltaa yhdistyksessä käyttää jäsenistön valitsema hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi kahdeksan varsinaista ja neljä varajäsentä. Hallitus hoitaa yhdistyksen asioita, vastaa yhdistyksen kokousten päätösten toimeenpanosta ja edustaa yhdistystä. Sen jäsenten edellytetään sitoutuvan tehtäväänsä ja seuraavan aktiivisesti mielenterveyskentän tilannetta ja muutoksia. Hallituksen työtä tuetaan kouluttamalla jäseniä ja kehittämällä hallituksen työmuotoja yleistavoitteena mielenterveyspalveluiden käyttäjien aseman parantaminen. Valiokunnat Hallituksen työtä valmistelevat työvaliokunta ja talousvaliokunta. Työvaliokunnan muodostavat hallituksen puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa sekä toiminnanjohtaja, joka toimii kokouksissa esittelijänä ja sihteerinä. Työvaliokunta valmistelee hallitukselle esiteltävät asiat ja käyttää toimeenpanovaltaa hallituksen antamien valtuuksien puitteissa sekä suorittaa hallituksen antamat tehtävät. Talousvaliokunnan muodostavat hallituksen puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja sekä sisäiset tarkastajat. Talousvaliokunta valmistelee talouden osalta yhdistyksen pitkäjänteistä suunnittelua sekä seuraa yhdistyksen omatoimista varainhankintaa. Toimikunnat Hallitus asettaa tarpeelliseksi katsomansa toimikunnat, toimikunnassa on oltava vähintään yksi johtokunnan jäsen. Hallitus päättää toimikuntien suuruudesta ja määrittelee toimikuntien tehtävät. Toimikuntia ovat jäsenpalvelujen toimikunta, edunvalvontatoimikunta, työtoiminnan toimikunta, loma- ja kurssitoimikunta, tukipistetoimikunta ja tiedotustoimikunta Henkilöstö Yhdistyksen henkilöstöön kuuluu; toiminnanjohtaja, tiedotussihteeri, kolme jäsentoiminnanohjaajaa, työtoiminnanohjaaja, keittiötoimenohjaaja ja palveluohjaaja. Henkilöstöresursseja vahvistetaan yhdellä palveluohjaajalla vuonna 2007, joten henkilöstön määrä on silloin yhdeksän.

6 Mielenterveysyhdistys HELMI ry / Toimintasuunnitelma 2007 s. 6 Henkilökunta sitoutuu ensisijaisesti yhdistyksen ja sen jäsenkunnan edut huomioon ottavaan, jäsenkeskeiseen työskentelyyn. Keskeisinä tehtävinä on suunnitella, kehittää ja toteuttaa yhdistyksen toimintaa. Henkilökunnan työkykyä ylläpidetään henkilökohtaisella työnohjauksella sekä kahdella tyky-päivällä. Henkilökunnalla on mahdollisuus osallistua oman sektorinsa ammatilliseen koulutukseen Talous Taloudelliset puitteet rakentuvat jo vakiintuneiden toimintojen ympärille. Projektihankkeita valmistellaan mutta ei käynnistetä vielä vuoden 2007 aikana. Budjetissa on varauduttu henkilöresurssien lisäämisen aiheuttamaan kustannusten kasvuun. Talous pysyy edelleen vakaana, mutta edellisten viime vuosien kaltaiseen tuloskehitykseen ei ylletä. Liitteenä on budjettiyhteenveto. Helmi ry:n päärahoittajia ovat vuosien ajan olleet RAY ja Helsingin kaupunki, joiden myöntämien avustusten turvin jäsenistölle on pystytty tarjoamaan nykyiset laajat palvelut ja monipuolinen toiminta. Tulevana vuonna avustuksia haetaan RAY:ltä noin 69 % eli euroa ja Helsingin kaupungilta euroa eli noin 13 %. Loput budjetoiduista tuloista euroa, arvioidaan kertyvän omatoimisilla tuotoilla, varainhankinnan ja sijoitusten tuotoilla. Toimintokohtaisia avustuksia anotaan euroa ja yleisavustuksia euroa. Budjetoidut menot ovat yhteensä euroa. 1.2 Toiminta Pasilassa Tavoitteet Jäsentoiminta edistää yhdistyksen perustarkoitusta; mielenterveyskuntoutujien aktiivista osallistumista yhteiskuntaan sen yhdenvertaisina jäseninä. Toiminnan tarkoituksena on tukea ja ylläpitää mielenterveyskuntoutujan voimavaroja kaikilla elämän alueilla. Tavoitteiden toteutumisen pohjana on jäsenten asiantuntemus oman elämänsä tarpeista. Tämän lisäksi hyödynnetään henkilökunnan ja ulkopuolisten asiantuntijoiden tietotaitoa sekä vertaistukea. Lisäksi keskeisenä tavoitteena on edistää jäsenten omatoimisuutta ja antaa mahdollisuuksia itseilmaisuun. Fyysistä terveyttä, hyvinvointia ja itsestä välittämistä tuetaan jäsentaloilla mm. liikuntatapahtumien ja erilaisten teemapäivien muodossa. Toimintaa ja tapahtumia tarjotaan koko jäsenistölle, niin miehille kuin naisillekin. Sosiaalisuutta ja itsensä

7 Mielenterveysyhdistys HELMI ry / Toimintasuunnitelma 2007 s. 7 kehittämistä tuetaan retkillä, koulutuksella, kursseilla sekä ryhmätoiminnalla, kuten kohdennetuilla päiväryhmillä. Tulevana vuonna tehostetaan jo hyväksi havaittuja toimintamuotoja ja panostetaan niihin Jäsentoiminta Jäsentoiminnanohjaajien tehtävänä on luoda edellytyksiä em. toiminnalle, jota kehitetään yhdessä jäsenistön kanssa. Lisäksi jäsentoiminnanohjaajat ylläpitävät jäsentalojen keskinäistä yhteistyötä sekä kehittävät jäsentoiminnan puitteissa yhteistyötä myös yhdistyksen ulkopuolelle. Pasilan jäsentalolla järjestetään mielenterveyskuntoutujille erilaista toimintaa. Talo on auki vuoden jokaisena päivänä, arkisin klo 9 18 ja viikonloppuisin Jäsentoiminnanohjaaja vastaa työaikanaan talon toiminnoista, turvallisuudesta ja viihtyvyydestä. Arki-iltaisin ja viikonloppuisin jäsenistöä kannustetaan vastuullisuuteen ja yhteisöllisyyteen siten, että jäsenet vastaavat itse jäsentalon toiminnasta, viihtyvyydestä sekä turvallisuudesta. Tärkeänä pidetään myös, että jäsenet voivat tulla jäsentalolle oleilemaan, vaihtamaan kuulumisia, lukemaan lehtiä ja ruokailemaan osallistumatta ryhmätoimintoihin. Näin tarjotaan sosiaalisten kontaktien luomisen ja vertaistuen saamisen mahdollisuus myös niille, jotka eivät halua olla mukana ryhmätoiminnoissa Jäsenistöllä on mahdollisuus saunoa ja peseytyä yhdistyksen saunatiloissa kaksi kertaa viikossa. Vertaistuki Helmi ry:n vertaistuella tarkoitetaan ensisijaisesti ryhmämuotoista toimintaa, jossa henkilöt, joita yhdistää samankaltainen elämäntilanne tai sairaus, tukevat toisiaan. Ryhmissä noudatetaan yhteisesti sovittuja vertaistuen periaatteita. Keskeistä vertaistukiryhmien toiminnalle on ryhmäläisten keskinäinen tasa-arvo, kohtaaminen ja ryhmän tuki sekä kuulluksi ja ymmärretyksi tuleminen. Toiminnan tavoitteena on tukea yksilön jaksamista ja elämänhallintaa. Vertaistukiryhmien toiminta perustuu vapaaehtoiseen, säännölliseen osallistumiseen. Vertaistukiryhmän ohjaaja on kanssaihminen, jolta edellytetään kohtuullista oman elämän hallintaa ja luotettavuutta. Hän pystyy omien kokemustensa voimalla kulkemaan samanlaisessa tilanteessa olevien ihmisten rinnalla, nojautuen omiin kokemuksiinsa. Vertaistukiohjaajien tukena on yhdistyksen järjestämää koulutusta ja työnohjausta.

8 Mielenterveysyhdistys HELMI ry / Toimintasuunnitelma 2007 s. 8 Vuonna 2007 kehitetään vertaistukiryhmien monipuolisuutta ja laatua. Vertaistukiryhmät kokoontuvat pääsääntöisesti Pasilan jäsentalon tiloissa. Keskimäärin ryhmät kokoontuvat kahden (2) viikon välein noin puolitoista tuntia kerrallaan. Ryhmät voivat olla joko avoimia tai suljettuja ryhmiä. Useimpien ryhmien kesto on yhteensä kymmenen (10) tapaamiskertaa Ryhmät ja retket Ryhmät Jäsentalolla ohjataan säännöllisesti erilaisia toiminnallisia, vertaistuellisia ja keskustelevia ryhmiä, jotka ovat sekä avoimia että suljettuja. Lisäksi Pasilan jäsentalon ulkopuolella kokoontuu monia liikuntaryhmiä. Ryhmiä ohjaavat Helmin jäsenet, ulkopuoliset ammattilaiset sekä opiskelijat. Toiminnan tavoitteena on tarjota monipuolisia aktiviteetteja yhdistyksen jäsenten toiveiden mukaisesti. Ryhmiä on viikon jokaisena päivänä. Säännöllisiä ryhmiä on niin elokuvien, musiikin kuin käsitöidenkin ystäville. Lisäksi talolla opiskellaan englantia, mahdollisuus liikuntaan sekä viikoittain pidetään yhteinen suunnittelu-keskustelutuokio, tuumatunti. Tuumatunnilla ovat paikalla jäsenistöä ja ohjaaja. Uusia ryhmiä tai kursseja käynnistetään jäsenistöltä nousevan aidon kiinnostuksen pohjalta. Ryhmänohjaajien motivaatiota ylläpidetään antamalla tukea ja neuvoja. Kaksi kertaa vuodessa järjestetään kaikille ryhmänohjaajille yhteinen virkistyspäivä. Virkistyspäivien tavoitteena on kokemusten jakaminen, palautteen antaminen ja saaminen sekä ryhmätoimintojen kehittäminen. Jäsenretket Jäsenretkiä tehdään kaksi kertaa kuukaudessa ajankohtaisiin ja mielenkiintoisiin kohteisiin, joita voivat olla mm. museot ja muut mielenterveyssektorin toimijat. Retki-ideoita mietitään yhdessä jäsenistön kanssa. Retkille lähdetään molemmista jäsentaloista. Ohjaajat yhdessä suunnittelevat retkikohteet jäsenten toivomusten pohjalta. Kuukausittaisten retkien lisäksi järjestetään kolme ulkopaikkakunnalle suuntautuvaa kokopäiväretkeä. Jäsenistölle tarjotaan vuosittain mahdollisuuksia myös kulttuuriin tutustumiseen. Lippuja hankitaan niin teatteriin kuin oopperaankin. Jatkossa huomioidaan myös muista kulttuuri-tapahtumista kiinnostuneet ja urheilun ystävät sen mukaan, mitä Helsingin kulttuuritarjonnasta milloinkin löytyy.

9 Mielenterveysyhdistys HELMI ry / Toimintasuunnitelma 2007 s Työtoiminta Yhdistyksen järjestämässä työtoiminnassa mielenterveyskuntoutujilla on mahdollisuus tehdä mielekästä työtä ja tavata toisia kuntoutujia. Työstä maksetaan palkkio ja sitä tehdään tutussa ja turvallisessa ympäristössä, näin kuntoutuja tuntee kuuluvansa ryhmään. Työtoiminta järjestää toimintaa jäsenten arjesta selviytymisen tueksi. Työhön perehdytys tapahtuu henkilökohtaisessa ohjauksessa. Ohjaus edistää uusien asioiden ja toimintatapojen oppimista. Ohjaaja ja kuntoutuja laativat yhdessä tavoitteellisen suunnitelman ja seuraavat tavoitteiden toteutumista. Ohjauksella pyritään laadukkaaseen toimintaan ja asiakastyytyväisyyden seurantaan. Ohjauksista vastaavat keittiö- ja työtoiminnanohjaaja. Pasilan jäsentalon keittiössä järjestetään keittiötyöhön liittyviä ruuanvalmistuskursseja kuntoutujien valmiuksien tukemiseksi. Kurssitoimintaa toteutetaan tarvittaessa eri toimintamuotojen kohdalla ammattitaidon vahvistamiseksi. Kuntoutujille järjestetään retkiä ruoka-alan yrityksiin ja kerran vuodessa virkistyspäivä. Keittiötoiminta Toiminnan tarkoitus on antaa kuntoutujille valmiuksia ohjatusti ruoan valmistuksessa, myös kotioloissa toteutettavaksi. Toiminta tarjoaa jäsenille ruokailumahdollisuuden ja omien tilaisuuksien tarjoilun hoidon. Keittiötoimintaa toteutetaan Pasilan- ja Siilitien jäsentaloilla. Länsi-Pasilan vanhustentalolla järjestetään kaksi kertaa viikossa ruokailumahdollisuus vanhuksille, se on osoittautunut tärkeäksi osaksi heidän sosiaalista elämässä. Siivoustoiminta Siivoustoiminta tarjoaa kuntoutujille siivoustyömahdollisuuksia yhdistyksen jäsenten kotona ja yhdistyksen tiloissa. Pesulatoiminta Toiminta toteutetaan Helsingin kaupungin vanhusten palvelutaloissa, hoitaen asukkaiden ja kotipalveluasiakkaiden pyykkihuolto. Korjausompelutyö Tarjoaa ompelutaitoisille kuntoutujille työmahdollisuuden jäsenten ja muiden henkilöiden vaatehuollon toteuttamiseksi.

10 Mielenterveysyhdistys HELMI ry / Toimintasuunnitelma 2007 s. 1 0 Virkistystoiminta Tarjotaan kuntoutujille tilaisuus toteuttaa yksilöllisiä esiintymistaitojaan yhdistyksen omissa ja yhteistyötahojen tilaisuuksissa. Kiinteistöhoito ja kunnossapito Helmi ry:n kiinteistöhuolto- ja kunnossapitotyöt tehdään työtoiminnan puitteissa, näin toteutetaan YTV:n edellyttämät puhtaanapitotoimet Tukipiste Tukipiste kuuntelee ja tukee erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä silloin kun yksin selviäminen tuntuu vaikealta. Puhelinpäivystys toimii omana yksikkönään Pasilan jäsentalolla. Tukipiste päivystää perjantaisin klo sekä lauantaisin ja sunnuntaisin klo vuoden ympäri. Tukipisteen päivystysvuorossa työskentelee yhdestä kahteen vapaaehtoista. Vuorojen tasainen jakautuminen edellyttää, että jokainen sitoutuu päivystämään noin kerran kuukaudessa. Tukipisteessä työskentelevät koulutetut vapaaehtoiset. Uusia vapaaehtoisia rekrytoidaan yhdestä kahteen kertaa vuodessa, tarpeen mukaan. Vapaaehtoistyöstä kiinnostuneet haastatellaan ennen koulutusta tukipistetyöskentelyyn sopivuuden ja sitoutumisen varmistamiseksi. Tukipisteen vapaaehtoiset saavat ryhmätyönohjausta ja heille järjestetään koulutus- ja virkistyspäiviä. Toimintaa arvioidaan ja kehitetään tarvittaessa tukipistetoimikunnan myötävaikutuksella. Asiakastyön kehittämisessä hyödynnetään yhteydenotoista kerättyjä tietoja, joista selviää mm. asiakaskunnan sukupuoli, ikärakenne ja tarpeet. Tukipiste kuuluu pääkaupunkiseudun puhelinauttajiin ja noudattaa sen toimintakriteerejä. Yhteistyötä lisätään ja kehitetään myös muiden vapaaehtoistyötahojen kanssa. Toukokuussa juhlimme Tukipisteen 10-vuotista taivalta Lehti ja tiedotus Tiedotuksen päätehtäviä ovat: suunnitella ja toteuttaa Helmi-lehti, jäsentiedotus sekä ulkoinen tiedotus. Helmi-lehti ilmestyy neljä kertaa vuoden aikana. Lehden taitto toteutetaan yhdistyksessä. Taiton suorittaa tiedotussihteeri, joka yhteistyössä toiminnanjohtajan ja tiedotustoimikunnan kanssa kokoaa lehden.

11 Mielenterveysyhdistys HELMI ry / Toimintasuunnitelma 2007 s. 1 1 Toimintavuoden aikana on tavoitteena saada enemmän yhdistyksen jäsenten töitä lehden sivuille. Jäseniä tuetaan ja innostetaan tuottamaan materiaalia lehteen. Tavoitteena on lisätä lehden roolia järjestön yhteisöllisyyttä kasvattavana tekijänä. Tiedotustoimikunta suunnittelee lehden lisäksi kotisivuja, sisäistä sekä ulkoista tiedottamista. Lehti postitetaan jäsenten lisäksi myös yhteistyökumppaneille ja paikkoihin, joissa mielenterveyskuntoutujat viettävät aikaansa. Helsingin alueen kirjastot sekä eri hoitotahot kartoitetaan ja lisätään vuonna 2007 myös postituslistalla. Jäsenistölle postitetaan kaksi jäsentiedotetta vuoden aikana. Näissä tiedotetaan tulevista tapahtumista ja tiedotteiden oheen liitetään sääntömääräisten kokousten kutsut. Yhdistyksen kotisivut ajan tasaistetaan toimiviksi ja käyttäjäystävällisiksi. Sivujen päivittäminen tapahtuu keskitetysti tiedotussihteerin kautta, päivittämismahdollisuus on myös jäsentoiminnanohjaajilla sekä muulla henkilöstöllä. Kevään aikana teetetään Painotalo Aurasella 2000-luvun lehdistä vuosikerrat yhdistyksen käyttöön. 1.3 Toiminta Siilitiellä Tavoitteet Jäsentoiminta edistää yhdistyksen perustarkoitusta; mielenterveyskuntoutujien aktiivista osallistumista yhteiskuntaan sen yhdenvertaisina jäseninä. Toiminnalla tuetaan ja ylläpitämään mielenterveyskuntoutujan voimavaroja kaikilla elämän alueilla. Tavoitteiden toteutumisen pohjana on jäsenten asiantuntemus oman elämänsä tarpeista. Tämän lisäksi hyödynnetään henkilökunnan ja ulkopuolisten asiantuntijoiden tietotaitoa sekä vertaistukea. Lisäksi keskeisenä tavoitteena on edistää jäsenten omatoimisuutta ja antaa mahdollisuuksia itseilmaisuun. Fyysistä terveyttä, hyvinvointia ja itsestä välittämistä tuetaan jäsentaloilla mm. liikuntatapahtumien ja erilaisten teemapäivien muodossa. Toimintaa ja tapahtumia tarjotaan koko jäsenistölle, niin miehille kuin naisillekin. Sosiaalisuutta ja itsensä kehittämistä tuetaan retkillä, koulutuksella, kursseilla sekä ryhmätoiminnalla, kuten kohdennetuilla päiväryhmillä. Tulevana vuonna tehostetaan jo hyväksi havaittuja toimintamuotoja ja panostetaan niihin.

12 Mielenterveysyhdistys HELMI ry / Toimintasuunnitelma 2007 s Jäsentoiminta Jäsentoiminnanohjaajan tehtävänä on luoda edellytyksiä em. toiminnalle, jota kehitetään yhdessä jäsenistön kanssa. Lisäksi jäsentoiminnanohjaaja ylläpitää jäsentalojen keskinäistä yhteistyötä sekä kehittävät jäsentoiminnan puitteissa yhteistyötä myös yhdistyksen ulkopuolelle. Siilitien jäsentalolla järjestetään mielenterveyskuntoutujille erilaista toimintaa. Talo on auki arkisin klo Jäsentoiminnanohjaaja vastaa talon toiminnoista, turvallisuudesta ja viihtyvyydestä. Siilitien jäsentalon jäsentoiminnan tavoitteena on mielenterveyskuntoutujien psykososiaalinen tukeminen ja kannustaminen itseilmaisuun eri keinoin. Toiminnalla pyritään ylläpitämään ja vahvistamaan jäsenistön voimavaroja sekä luomaan mahdollisuuksia vuorovaikutukseen ja yksilöllisen luovuuden löytymiseen. Jäsentoiminnanohjaajan poissa ollessa talolla toimii jäsenpäivystäjä. Päivystäjä tuntee Helmin toiminnot ja jäsentalon rutiinit. Hän vastaa puheluihin, esittelee tutustujille yhdistystä, huolehtii siisteydestä ja turvallisuudesta sekä vastaa talon avaamisesta/sulkemisesta tarvittaessa. Päivystäjille maksetaan työtoimintapalkkio. Päivystystoiminnalla halutaan tukea jäseniä vastuullisuuteen ja yhteisöllisyyteen Ryhmät Toiminnan keskeisenä muotona on ohjattu, luova ryhmätoiminta. Toiminta tapahtuu aukioloaikojen puitteissa, mutta muutama ryhmä kokoontuu jäsentalolla myös alkuillasta. Ryhmät ovat pääsääntöisesti avoimia, muutamien ryhmien osallistujamäärä on rajattu. Avointen ja suljettujen ryhmien tarkoituksena on antaa jäsenistölle mahdollisuus osallistua halutessaan joko vapaamuotoisempiin tai hieman enemmän sitoutumista vaativiin ryhmiin. Ryhmiä ohjaavat Helmin jäsenet, ulkopuoliset ammattilaiset sekä opiskelijat. Siilitien jäsentalolla tarjotaan jatkossakin monipuolista toimintaa jäsenistöstä nousseiden toiveiden mukaisesti. Ryhmiä on päivittäin yhdestä kolmeen ja tulevana vuonna keskitytään ryhmiin, jotka toimivat hyvin tälläkin hetkellä. Ryhmätoimintaan kuuluvat kuvataide, tekstiilitaide, sanataide, piirustus, maalaus, musiikki sekä liikunta. Jäsentalolla toimii myös videokerho. Lisäksi käynnistetään uusia ryhmiä sen mukaan, mikä nähdään jäseniä aidosti palvelevaksi sekä tarpeelliseksi. Lisäksi toteutetaan kurssimuotoisia, esim. kymmenen kertaa kokoontuvia ryhmiä, joiden avulla jäsenet oppivat jonkin uuden taidon ja saavat aiheeseen liittyvää tietoa. Näitä voivat olla mm. käsityökerho sekä naisten ryhmä. Lisäksi jäsenten on mahdollista järjestää jäsentalolla pienimuotoisia

13 Mielenterveysyhdistys HELMI ry / Toimintasuunnitelma 2007 s. 1 3 näyttelyitä. Jäsentalon tiloihin voi tuoda omia töitä näytille sovitusti kuukaudeksi kerrallaan. Vuoden aikana järjestetään myös jäsentalolla toimivien ryhmien töistä yhteinen, isompi näyttely. Tärkeänä pidetään myös sitä, että jäsenet voivat tulla jäsentalolle oleilemaan, vaihtamaan kuulumisia, lukemaan lehtiä ja ruokailemaan osallistumatta ryhmätoimintoihin. Näin tarjotaan sosiaalisten kontaktien luomisen ja vertaistuen saamisen mahdollisuus myös niille, jotka eivät halua olla mukana ryhmätoiminnoissa. Ryhmänohjaajien motivaatiota ylläpidetään antamalla tukea ja neuvoja. Kaksi kertaa vuodessa järjestetään kaikille ryhmänohjaajille yhteinen virkistyspäivä. Virkistyspäivien tavoitteena on kokemusten jakaminen, palautteen antaminen ja saaminen sekä ryhmätoimintojen kehittäminen Edunvalvonta ja palveluohjaus Edunvalvonta on Helmissä tärkeä ja vaativa tehtäväalue. Edunvalvontaa tapahtuu yleisellä tasolla ja yksilötasolla. Yleisen edunvalvonnan tavoitteena on auttaa mielenterveyskuntoutujia saamaan lakisääteinen sosiaali-, terveys- ja oikeusturva ja niiden suomat etuudet. Yhdistyksen edunvalvontatoimikunta seuraa alan kehitystä ja ottaa kantaa mielenterveyskuntoutujien asiassa esille nouseviin kysymyksiin. Yleistä edunvalvontatyötä tehdään yhteistyössä Helsingin vammaisneuvoston, sosiaali- ja terveystoimen ja muiden mielenterveysyhdistysten kanssa sekä osallistumalla kuntoutujien asemaa kohentaviin seminaareihin ja projekteihin. Palveluohjaus Palveluohjaus on toimintamalli ja työtapa, jonka tavoitteena on asiakkaan hyvinvoinnin ja omatoimisuuden edistäminen. Työtapa on asiakaslähtöistä ja asiakkaan elämäntilanteen kokonaisvaltaisesti huomioivaa. Ohjaajan tehtävänä on auttaa asiakasta löytämään ja samaan tarpeitaan vastaavat tuet sekä palvelut. Malliin kuuluu pitkäkestoinen yhteistyö asiakkaan ja palveluohjaajan välillä. Helmi ry:ssä toteutettavan palveluohjauksen kysyntä ja tarve painottuu mielenterveyskuntoutujien palveluissa todettujen puutteiden osoittamiseen ja epäkohtien korjaamiseen. Tämän vuoksi palveluohjaajan ensisijaiseksi tehtäväksi on muodostunut toimiminen asiakkaiden puolestapuhujana palveluntuottajien ja asiakkaiden välille syntyneissä ongelma- ja erimielisyystilanteissa. Yhdistyksessä palveluohjausta kehitetään sellaiseen suuntaan, että ohjaus sisältäisi mahdollisimman paljon kuntoutujan arkipäivän käytäntöön liittyviä asioita sekä tarvittavien taitojen harjoittelua. Yhdistys tukee palveluohjausta järjestämällä asiakkaille apua heidän arjesta selviytymisen tueksi.

14 Mielenterveysyhdistys HELMI ry / Toimintasuunnitelma 2007 s. 1 4 Yhteistyötä asiakkaiden elämäntilanteisiin kytkeytyvien viranomaisten kanssa ylläpidetään. Tällaisia tahoja ovat sosiaalitoimistot, avohoitoyksiköt jne., koska ne kuuluvat läheisesti monen kuntoutujan elämään. Yhteistyön tavoitteena on päästä selkeään työn- ja vastuunjakoon asiakkaan hyvinvoinnin edistämisessä. Ensikäynnille asiakas varaa ajan puhelimitse. Ajanvarauspäivä on maanantai, jolloin palveluohjaaja antaa myös puhelinneuvontaa. Ensitapaamisella, johon varataan riittävästi aikaa, asiakas ja ohjaaja kartoittavat yhdessä asiakkaan palveluohjauksen sekä palveluiden tarpeen. Asiakkaalle laaditaan tarvittaessa kirjallinen, henkilökohtainen palvelusuunnitelma, jonka toteuttamiseen sekä toteutumisen seurantaan ja arviointiin asiakkaan tulisi sitoutua. Vuonna 2007 palveluohjauksen painopiste on asiakaslähtöisessä asiakastyössä. Tehtävää hoitaa kaksi palveluohjaajaa. Palveluohjaajien työnohjausta jatketaan myös vuonna Palveluohjaajat osallistuvat työtehtäviinsä liittyviin koulutuksiin ja seminaareihin Loma- ja kurssitoiminta Yhdistyksessä toimii Loma- ja kurssitoimikunta, jonka tarkoituksena on tukea jäsentoimintaa loma- ja kurssitoiminnan osalta. Toimikunnan tehtävät ovat käsitellä yksilölliset kurssitukihakemukset sekä suunnitella ja koordinoida Helmin jäsenille ryhmälomat, joiden tavoitteena on edistää jäsenten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja parantaa heidän elämänlaatuaan. Lomat toteutetaan yhteistyössä Lomakotien liiton kanssa. Ryhmälomat Tuettuja, ohjelmallisia ryhmälomia järjestetään kalenterivuosittain kaksi. Joululomalle valitaan kymmenen (10) jäsentä ja se on suunnattu yksinäisille. Kesän ryhmäloman osallistujamäärä on kaksikymmentä (20), lomalle voivat hakea kaikki Helmin jäsenet. Lomalla helmiläisten tukena ovat lomapaikkojen omat työntekijät sekä joko Helmin jäsenistöstä valitut vertaisohjaajat tai ulkopuoliset ammattilaiset. Helmin puolesta lomalle lähteville ohjaajille maksetaan ohjauspalkkiot. Kurssitoiminta Helmi järjestää monenlaista koulutusta jäsenistössä nousseiden tarpeiden pohjalta. Toiminnan ensisijaisena tavoitteena on tukea niitä jäseniä, joilla ei ole mahdollisuutta osallistua ilman tukea muiden järjestäjien kursseille. Lisäksi tarjotaan jäsenille tilaisuuksia oppia uusia, mielenkiintoisia asioita ja taitoja. Koulutusta järjestetään sekä yhdistyksen omin voimin että ostopalveluna. Kurssin hinnasta riippuen jäseniltä peritään kohtuullinen omavastuuosuus. Yksilöllistä kurssitukea myönnetään anomuksesta yleishyödyllisille

15 Mielenterveysyhdistys HELMI ry / Toimintasuunnitelma 2007 s. 1 5 kursseille, esim. työväen-opistoon tai erilaisiin seminaareihin. Tukea ei ole mahdollista saada matkakustannuksiin. Kurssituen saamisen edellytyksenä on Helmin jäsenyys. Jäsenten tietotekniseen koulutukseen panostetaan ja atk-koulutusta järjestetään Helmin jäsentaloilla. Myös henkilökohtaista ohjausta tietokoneen käytössä tarjotaan edelleen. Koulutuksen ja ohjauksen tarkoitus on tutustuttaa jäsenet tietokoneen ja internetin käyttöön alkeista lähtien. Tätä varten jäsenten käytettävissä on tietokoneita internet-yhteyksineen sekä Pasilan että Siilitien jäsentalolla. 2. VARAINHANKINTA Varainhankinnan tuotot muodostuvat jäsenmaksuista ja omatoimisesti hankituista tuotoista, lahjoituksista ja avustuksista. Pääosa tuotoista arvioidaan edellisvuosien tapaan kertyvän lahjoituksista. Määrällisesti tuottoja odotetaan kertyvän edellisen vuoden verran. Tuottojen yhteismäärä on kolme kertaa suurempi kuin sijoitustoiminnan tuottojen. 3. SIJOITUSTOIMINTA Sijoitustoiminnan tuotot muodostuvat pääosin vuokra- ja korkotuotoista ja niiden määrä on noin kolmannes varainhankinnan tuotoista. Aikaisempien päätösten mukaan sijoitustoiminnan tuottoja siirretään mahdollisuuksien mukaan lahjoittajan nimikkorahastoon kunnes se on alkuperäislahjoituksen suuruinen. Sijoitustoiminnan varallisuus on saatu testamenttilahjoituksena. Varallisuuden käyttöön ei sisälly erityisiä käyttörajoituksia ja varojen käytöstä päättää hallitus. Tähän mennessä näitä varoja on käytetty noin euroa Helmin sellaisiin menoihin, joita ei voitu maksaa avustusrahoista.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Sisällys 1. VARSINAINEN TOIMINTA 4 1.1 Yleishallinto 4 1.1.1 Yhdistyksen organisaatio 5 1.1.2 Henkilöstö 5 1.1.3 Talous 6 1.2 Toiminta Pasilassa 6 1.2.1 Jäsentoiminta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma 2012. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma 2012. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 Pasilan puistotie 7 00240

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Perusta Toimintasuunnitelman perustana ovat yhdistyksen säännöt ja Suomen Reumaliiton vuoden toimintateema: Liikkeestä

Lisätiedot

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF 1 UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTAVUODEN YLEISNÄKYMÄT JA -TAVOITTEET Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Esperi Care Anna meidän auttaa

Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi palvelee, kasvaa ja kehittää. Valtakunnallinen Esperi Care -konserni tarjoaa kuntouttavia asumispalveluja ikääntyneille, mielenterveyskuntoutujille ja vammaispalvelun

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Antaa eväitä hyvälle elämälle Susanna Holopainen Opinnäytetyö sosionomi (ylempi AMK)

Antaa eväitä hyvälle elämälle Susanna Holopainen Opinnäytetyö sosionomi (ylempi AMK) Sosiaalisen kuntoutuksen toimintamallin kehittäminen Antaa eväitä hyvälle elämälle Susanna Holopainen Opinnäytetyö sosionomi (ylempi AMK) Opinnäytetyö käsittelee sosiaalista kuntoutusta: sen taustoja,

Lisätiedot

PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT

PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA ON OSA PORIN PERUS- TURVAN PSYKOSOSIAALISIA AVOPALVELUJA. SEN PERUSTEHTÄVÄ ON EDISTÄÄ ASIAKKAAN KOKONAISVALTAISTA

Lisätiedot

PALOMA- projekti 2013-2015

PALOMA- projekti 2013-2015 Toimintamalli ikääntyvien maahanmuuttajien hyvinvoinnin lisäämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi Jyvässeudulla asuinalueittain PALOMA- projekti 2013-2015 PÄÄTAVOITE Pysyvän asuinalueittaisen toimintamallin

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Leija-hanke. 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen

Leija-hanke. 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen Leija-hanke 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen YVPL Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry Olemme lastensuojelujärjestö Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry on lastensuojelujärjestö,

Lisätiedot

LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN. Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että

LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN. Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että Suomen malli 2 LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN (entinen työ- ja päivätoiminta) Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että he voivat

Lisätiedot

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet Järjestötoiminta Edustajistovaalit - sähköinen tiedotus jäsenille vaaleista - mahd. yhdistyksen ehdokkaan oma alasivu yhdistyksen sivuilla Avustetaan yhdistyksen jäsentä vaalityössä tiedottamalla asiasta/mainostamalla

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2014 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

Yhdistyksen tuki omaishoitajille

Yhdistyksen tuki omaishoitajille Salon seudun omaiset ja läheiset ry Yhdistyksen tuki omaishoitajille Omaishoitajien laki-ilta 26.2.2013 Kaupungintalo, Valtuustosali Seija Hyvärinen Toiminnan tavoitteet 1 Toiminnalla edistetään kotona

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

... yhdessä... TOIMINTASUUNNITELMA

... yhdessä... TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015... yhdessä... JYVÄSKYLÄN LATU RY TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1. YLEISTÄ Jyväskylän Ladun tavoitteena on edistää kaiken ikäisten kuntoa ja terveyttä,

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

ASIAKASOHJAUS PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ

ASIAKASOHJAUS PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ ASIAKASOHJAUS PROSESSI PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ 16.4.2014 PALVELUOHJAUS - MITÄ, KENELLE, MITEN? 16.4.2014 2 Palveluohjaus perustuu Asiakkaan ja hänen palveluohjaajansa

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

MEDIA- JA VERKKO-OHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

MEDIA- JA VERKKO-OHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: MEDIA- JA VERKKO-OHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee toimintaa

Lisätiedot

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Joensuun Nuorisoverstas ja kotipaikka Joensuu. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorten elämänhallinnan valmiuksia

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

JOSE TOIMINTA 2013 1/7 Joensuun seudun erilaiset oppijat ry 1.10.2013 Puosuntie 1 80170 Joensuu

JOSE TOIMINTA 2013 1/7 Joensuun seudun erilaiset oppijat ry 1.10.2013 Puosuntie 1 80170 Joensuu JOSE TOIMINTA 2013 1/7 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Josen jäseninä on erilaisia oppijoita, heidän läheisiään ja työnsä vuoksi oppimisvaikeuksista kiinnostuneita. Josen tarkoituksena on koota edellä mainitut

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016 KOTEL 15-002 13.3.2015 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 1. Toiminnan tarkoitus Kuopion Yrittäjät ry toimii valtakunnallisen yrittäjäjärjestön paikallisena edunvalvojana Kuopiossa. Kuopion Yrittäjät tekee työtä pienten ja keskisuurten

Lisätiedot

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry Johtosääntö Suomen Akvaarioliitto ry Päivitetty: 18.2.2008 Edellinen päivitys: 9.2.2008 Suomen Akvaarioliitto ry 2(6) Johdanto Suomen Akvaarioliitto ry:n (SAL) johtosääntö on suunniteltu helpottamaan liiton

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

Läheiset ry. Etelä-Karjalan Omaishoitajat ja. o Perustettu vuonna 2002. o Jäseniä noin 320. o TAVATA-projekti 2003-2005

Läheiset ry. Etelä-Karjalan Omaishoitajat ja. o Perustettu vuonna 2002. o Jäseniä noin 320. o TAVATA-projekti 2003-2005 Etelä-Karjalan Omaishoitajat ja Läheiset ry o Perustettu vuonna 2002 o Jäseniä noin 320 o TAVATA-projekti 2003-2005 o VOIMAVARAKETJU projekti 2006-2008 o KATVE-projekti 2009 2011 o PUHUMALLA PUHTIA TAPAAMALLA

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue.

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. Lahden Formula K-kerhon säännöt Lahden Formula K-kerho r.y. 1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna.

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. Aulangon Golfklubi ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää golfpelin

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet... 2 Toiminnalliset avaintavoitteet... 2 Ryhmätoiminta... 2 Nuorten kurssit ja koulutukset...

Lisätiedot

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen TUKIPAJA Räätälöityä apua erityistarpeisiin Tukea vaativaan vanhemmuuteen vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen Tukipaja on toiminut vuodesta 2008,

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on suorittaa ohjaus- ja tiedotustyötä ikääntyvien, yksinäisten ja perheiden arkeen liittyvissä kysymyksissä

Yhdistyksen tarkoituksena on suorittaa ohjaus- ja tiedotustyötä ikääntyvien, yksinäisten ja perheiden arkeen liittyvissä kysymyksissä KOTIEN PUOLESTA RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1. Yhdistyksen nimi on.. Kotien Puolesta ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on kaupunki/kunta 3. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä jäljempänä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry

Toimintasuunnitelma 2011. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintasuunnitelma 2011 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Yleistä 2 Yhdistyksemme on perustettu 9.5.1937, vuosi 2011 on yhdistyksemme 74. toimintavuosi. Jäsenmäärämme 1.1.2010 oli 786. Toiminta-ajatuksemme

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 1 Toimintasuunnitelma 2014 TOIMINNAN PÄÄTAVOITE: Lastentarhanopettajien merkityksen esiin nostaminen yhteiskunnassa YHDISTYS: 1. Vaikuttaa jäsenistönsä asemaa koskevaan päätöksentekoon, työolosuhteisiin

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2015 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Tiedotustoiminta... 3 3 Oma toiminta... 4 3.1 Yhdistystoiminta... 4 3.2 Aatteellinen toiminta... 4 3.3 Kenttäkelpoisuus... 4 3.4 Urheilutoiminta... 4

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

LIIKUNNANOHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: LIIKUNNANOHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee toimintaa

Lisätiedot

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus Outi Ståhlberg outi.stahlberg@mtkl.fi 050 3759 199 Laura Barck laura.barck@mtkl.fi 050 4007 605 Mielenterveyden keskusliitto, kuntoutus ja sopeutumisvalmennus

Lisätiedot

Kokkolan päivä- ja työtoimintakeskus Päivätoimintayksikkö Kotipääskyn ryhmätarjonta SYKSY 2015 KEVÄT 2016

Kokkolan päivä- ja työtoimintakeskus Päivätoimintayksikkö Kotipääskyn ryhmätarjonta SYKSY 2015 KEVÄT 2016 Kokkolan päivä- ja työtoimintakeskus Päivätoimintayksikkö Kotipääskyn ryhmätarjonta SYKSY 2015 KEVÄT 2016 Päivätoimintayksikkö Kotipääsky tarjoaa ohjattua ryhmätoimintaa alueen mielenterveyskuntoutujille.

Lisätiedot

Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt

Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt MALLISÄÄNNÖT 1(6) Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt Päivitetty 28.5.2007 Vapaaehtoisen palokunnan säännöt Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on vapaaehtoinen palokunta. Yhdistystä nimitetään

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Reserviupseerit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto

Lisätiedot

Maalaus Päivi Eronen, 2014 Valokuva Hilja Mustonen KIRSIKODIN 2015-2020

Maalaus Päivi Eronen, 2014 Valokuva Hilja Mustonen KIRSIKODIN 2015-2020 Maalaus Päivi Eronen, 2014 Valokuva Hilja Mustonen KIRSIKODIN Strateginen suunnitelma 2015-2020 Hilja Mustonen SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminta-ajatus 2. Arvot 3. Menestysidea 4. Päämäärät 1. TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2007

Toimintakertomus vuodelta 2007 Toimintakertomus vuodelta 2007 Sisällys Puheenjohtajalta 3 1. Varsinainen toiminta 4 1.1 Yleishallinto 4 1.1.1 Yhdistyksen organisaatio 5 1.1.2 Henkilöstö 6 1.2 Jäsentoiminta 7 1.2.1 Jäsentoiminta Pasila

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

Huoltoupseeriyhdistys ry:n syyskokouksen 2014 pöytäkirjan LIITE 2 LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

Huoltoupseeriyhdistys ry:n syyskokouksen 2014 pöytäkirjan LIITE 2 LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Huoltoupseeriyhdistys ry:n syyskokouksen 2014 pöytäkirjan 10.11.2014 LIITE 2 LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1. TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on tukea maanpuolustusta

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

Turun Kaupunkilähetys ry

Turun Kaupunkilähetys ry Turun Kaupunkilähetys ry Perustettu vuonna 1880. Toiminta pohjautuu kristillis-sosiaalisiin arvoihin. Tavoitteena on syrjäytymisen ehkäisy, yksinäisyyden kokemuksen lievittäminen ihmisten omia voimavaroja

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY KAAKKOIS - SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois - Suomen Pelastusalanliitto. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi. Liiton toiminta-alue on Kymenlaakson ja Etelä

Lisätiedot

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 1 SÄÄNNÖT 11.8.2010 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Naisten Valmiusliitto ry, Kvinnornas Beredskapsförbund rf, josta jäljempänä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN syksy 2017 ohje Yleistä Yhdistyksen mallisääntöjen mukaan yhdistyksen hallituksen on valmisteltava toimintasuunnitelma ja talousarvio syyskokoukseen, joka on

Lisätiedot

Mukana ihmisten arjessa

Mukana ihmisten arjessa Mukana ihmisten arjessa Meidät löytää myös netistä www.lahiokeskus.fi tai Facebookista: Lähiökeskukset Kumppanuustalo LÄHIÖKESKUS HÄMEENLINNA Vuodesta 2016 alkaen Lähiökeskusten toiminta on osa Hämeenlinnan

Lisätiedot

JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelmasta yleisesti Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta Edunvalvonta Koulutus

JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelmasta yleisesti Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta Edunvalvonta Koulutus JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Vuosittain tehdään useita matkoja ja retkiä. Tässä kuvassa ollaan Naantalin Kultarannassa.

Vuosittain tehdään useita matkoja ja retkiä. Tässä kuvassa ollaan Naantalin Kultarannassa. Vuosittain tehdään useita matkoja ja retkiä. Tässä kuvassa ollaan Naantalin Kultarannassa. Jyväskylän Eläkkeensaajat ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 LUONNOS JYVÄSKYLÄN ELÄKKEENSAAJAT RY:N TOIMINTASUUNNITELMAKSI

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT säännöt 1(5) PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Porin Lyseon Seniorit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi. II Yhdistyksen

Lisätiedot

www.vaasanteknillinenseura.fi jsa

www.vaasanteknillinenseura.fi jsa www.vaasanteknillinenseura.fi VAASAN TEKNILLINEN SEURA RY 5 Toimintasuunnitelma vuodeksi 2015 1 YLEISTÄ Kuten aikaisempinakin vuosina, myös vuoden 2015 aikana järjestämme useita erilaisia tilaisuuksia

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015. Malliyhdistys Ry. Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle

Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015. Malliyhdistys Ry. Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015 Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle Malliyhdistys Ry Puh. 040 123 4567 Y-tunnus 12345-6 Tiekatu 23 A 15 00120 PAIKKAKUNTA www.malliyhdistys.fi

Lisätiedot

Ukko-Kolin Ystävät r.y.:n säännöt

Ukko-Kolin Ystävät r.y.:n säännöt Rekisterinumero 178573. Säännöt rekisteröity yhdistysrekisteriin 25.2.2000. Y-tunnus 1596966-6 Ukko-Kolin Ystävät r.y.:n säännöt Yhdistyksen nimi 1 Yhdistyksen nimi on Ukko-Kolin Ystävät r.y. Yhdistyksen

Lisätiedot

Päivätoimintayksikkö Kotipääsky tarjoaa ohjattua ryhmätoimintaa alueen mielenterveyskuntoutujille.

Päivätoimintayksikkö Kotipääsky tarjoaa ohjattua ryhmätoimintaa alueen mielenterveyskuntoutujille. Päivätoimintayksikkö Kotipääsky tarjoaa ohjattua ryhmätoimintaa alueen mielenterveyskuntoutujille. Erilaisissa ryhmissä kuntoutujilla on mahdollisuus harjoitella sosiaalisia ja arkielämän hallintaan liittyviä

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

PIHLAVAN VPK RY:N SÄÄNNÖT

PIHLAVAN VPK RY:N SÄÄNNÖT PIHLAVAN VPK RY:N SÄÄNNÖT PIHLAVAN VPK RY Pihlavan VPK Ry:n säännöt Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Pihlavan VPK ry. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä palokunnaksi. Palokunnan toiminta-alueena

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Opimme yhdessä ja jaamme oppimaamme, minkä pohjalta kehitämme toimintaamme ja toimintaympäristöjämme. Luomme avoimen ja kannustavan ilmapiirin,

Lisätiedot

LAHDEN TALOJEN ASUKASDEMOKRATIAMALLI

LAHDEN TALOJEN ASUKASDEMOKRATIAMALLI LAHDEN TALOJEN ASUKASDEMOKRATIAMALLI Asukasdemokratiatoimikunnan käsittely 14.11.2005 ja alueneuvostojen yhteiskokouksen käsittely 30.11.2005 ja yhtiön hallituksen käsittely 15.12.2005 PÄIVITYKSET: Asukashallitus

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

Myllärin Paja. Tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn sekä oman elämänhallinnan parantaminen.

Myllärin Paja. Tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn sekä oman elämänhallinnan parantaminen. MYLLÄRIN PAJA Myllärin Paja Myllärin paja tarjoaa laadukasta, monipuolista ja kuntoutuksellista ryhmämuotoista päivätoimintaa erityistä tukea tarvitseville kehitysvammaisille erityishuoltolain tai vammaispalvelulain

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: -----

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: ----- Suomen Urheiluliiton piirien mallisäännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on: Hyvinkää 3. Yhdistyksemme toiminta-alue,

Lisätiedot

TOIMINTALINJA Lakeudenportin Ratsastajat ry

TOIMINTALINJA Lakeudenportin Ratsastajat ry TOIMINTALINJA (1/5) Lakeudenportin Ratsastajat ry TOIMINTALINJA 2017 1. Visio Lakeudenportin Ratsastajat ryn visiona on tarjota koko perheelle mahdollisuus harrastaa hevosten parissa. Tarkoituksena on

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2016. mikuntautajärviikäihmistenval 20.9.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2016. mikuntautajärviikäihmistenval 20.9.2013 Utajärvivalmistelut oimkuntautajärviva lmistelutoiminkuntautajärviikä ihmistenvalmistelutoimikuntau tajärvivalmistelutoi TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2016 mikuntautajärvival 20.9.2013 mistelutoimikuntautajärviikäih

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2018

TOIMINTASUUNNITELMA 2018 TOIMINTASUUNNITELMA 2018 EKL:n Pohjois-Karjalan piiri ry 2 YLEISTÄ: Piirin 46. toimintavuotena keskitymme jäsenyhdistysten toimintamahdollisuuksiin. Piirin tarkoituksena on tukea ja ohjata liiton hallituksen

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot