Suomen Purjehtijaliitto ry Toimintasuunnitelma Finlands Seglarförbund rf Verksamhetsplan 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Purjehtijaliitto ry Toimintasuunnitelma 2010 1 Finlands Seglarförbund rf Verksamhetsplan 2010"

Transkriptio

1 1 Finlands Seglarförbund rf Verksamhetsplan JOHDANTO Suomen Purjehtijaliitto tukee seuroissa ja luokkaliitoissa tapahtuvaa harraste-, matka- ja kilpapurjehdusta. Varmistaakseen toiminnan säilymisen vireänä toiminnan painopistealueena on edelleen seuratoiminnan kehittäminen ja uusien, kaikenikäisten harrastajien mukaan saaminen. Vuoden 2010 teemana on matkapurjehdus ja aikuisliikunta. Toiminnan suunnittelun lähtökohtana on Suomen Purjehtijaliiton strategia ja Sailing a lifetime sport -teema. Järjestetään edelleen aluetapaamisia, johon seurojen johto kutsutaan alueellisesti koolle keskustelemaan ja sopimaan yhteistyöstä sekä toiminnan yhteisistä tavoitteista. Lapsi- ja nuorisotoiminnan tavoitteena on kasvattaa harrastajamääriä ja luoda purjehduksesta lapsille ja nuorille mielekäs ja antoisa harrastus, joka johtaa elinikäiseen purjehdusharrastukseen. Tähän pyritään nostamalla ohjauksen ja valmennuksen laatua ja saatavuutta seuroissa. Seuratoiminnan kehittämiseksi panostetaan seurakohtaiseen koulutus-, ohjaus- ja valmennustoiminnan tukemiseen. Lisäksi jatketaan ohjaajakoulutuksen, valmennustoiminnan, leirien ja kilpailutoiminnan kehittämistä vahvaksi alueelliseksi seurayhteistyöksi. V Helsingissä järjestettäviin olympialuokkien avoimiin EM-kilpailuihin tarvitaan satoja kilpailutoimihenkilöitä. Järjestelyjen onnistumiseksi panostetaan räätälöidyn toimitsijakoulutuksen järjestämiseen erityisesti kyseistä tapahtumaa silmällä pitäen. Huippu-urheilussa toiminnan painopiste on luoda mahdollisimman hyvät edellytykset huippupurjehtijoiden menestymiseen olympiatasolla ja uusien urheilijoiden kasvamiselle kansainväliselle huipulle. Nuorten valmennuksessa tuetaan toimintaa, jossa tavoitteena on kasvattaa kilpapurjehtijasta huippu-urheilija. Kauden päätavoitteet ovat menestyminen World Cup kilpailuissa, ISAF:n nuorten MM:ssä ja luokkakohtaisissa arvokilpailuissa. Valmennustoiminnan kehittämiseksi purjehdusvalmentajille tarjotaan jatkokoulutusta, järjestetään tapaamisia ja kehitetään toiminnan työkaluja. Seuroja ja luokkaliittoja kannustetaan käyttämään toiminnassaan hyväksi koulutettuja ja kokeneita ohjaajia ja valmentajia. Kaikessa toiminnassa huomioidaan vammaispurjehduksen integroiminen pursiseuratoimintaan. Mahdollisuuksien luominen ja esteettömyyden varmistaminen edesauttaa vammaispurjehtijoiden tasavertaista mukana oloa purjehdustoiminnassa. Panostetaan ajankohtaisten ympäristöasioiden tiedottamiseen jäsenistölle puhtaamman ja turvallisemman toimintaympäristön varmistamiseksi. Edunvalvonnassa Purjehtijaliiton tavoitteena on vaikuttaa aktiivisesti lajia ja sen toimintaedellytyksiä koskevaan päätöksentekoon jo asioiden valmisteluvaiheessa sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Tehdään tiiviimpää yhteistyötä Finlands Svensk Idrott (FSI) rf:n kanssa koskien ruotsinkielisten seurojen seuratoiminnan kehittämistä ja koulutustoimintaa. Kehitetään Purjehtijaliiton hyvää hallintotapaa dokumentoimalla hallinnon eri osa-alueet ja sopimalla yhteisistä toimintatavoista ja pelisäännöistä sekä niiden noudattamisesta ja valvomisesta. Talousarvion tuotot 2010 perustuvat seuraaviin avustus- ja toimintaoletuksiin: Varsinainen toiminta (11 %) Varainhankinta (47 %) Opetusministeriö (31 %) Olympiakomitea (11 %) yhteensä euroa

2 Finlands Seglarförbund rf Verksamhetsplan LAPSI- JA NUORISOTOIMINTA Seuratoiminta Seurojen junioritoiminnan kehittämistä tuetaan järjestämällä seurajohtajakoulusta, junioripäällikkökoulutusta, alueellisia ja valtakunnallisia junioripäällikkötapaamisia sekä ohjaajakoulutusta. Tiedotetaan seuroja liiton laatimista junioritoiminnan kehittämismalleista ja avustetaan seurojen kehityshankkeita. Liiton lapsi- ja nuorisotoiminnan sivustoa tiedotuskanavana kehitetään palvelemaan paremmin seurojen ja luokkaliitojen tarpeita. Purjehduksen Sinettiseurojen toimintaa tuetaan järjestämällä sinettiseuratapaaminen, tutustumalla sinettiseurojen käytännön toimintaan ja avustamalla seuroja toiminnan kehittämisessä. Vuonna 2010 panostetaan erityisesti harjoitusmerkkijärjestelmän käyttöön ottoon kaikissa sinettiseuroissa. Kannustetaan ja ohjataan uusia seuroja mukaan Sinettiseuratoimintaan. Juniorien harrastajamäärien lisääminen ja toiminnan laadun parantaminen on edelleen tulevien vuosien tärkein tavoite ja seurojen junioritoiminnan tukemiseksi tehdään yhteistyötä luokkaliittojen kanssa toiminnan sisällön kehittämiseksi ja uusien harrastajien mukaan saamiseksi. Aluetoiminta painottuu aiempaa enemmän seurakohtaiseen ohjaus- ja koulutustoimintaan. Alueellista seurayhteistyötä edistetään järjestämällä aluetapaamisia sekä yhdessä luokkaliittojen ja seurojen kanssa organisoidaan alueleirejä ja -kilpailuja. Koulutustoiminta Turvallisuuden parantaminen vesillä sekä harjoituksissa että kilpailuissa tulee edelleen saamaan erityishuomiota. Jatketaan turvallisuusohjeiden laatimista lasten ja nuorten purjehdustoiminalle ja tehostetaan junioripäälliköiden, ohjaajien, valmentajien ja kilpailujärjestäjien turvallisuuskoulutusta. Järjestetään keväällä yhteispohjoismainen ohjaajakouluttajaseminaari Lohjan Meriturvassa teemalla parempaa turvallisuuskoulutusta ohjaajille ja valmentajille. Uudistetaan ohjaajakoulutusta lisäämällä yksi uusi osio ohjaajakoulutukseen siten, että jatkossa on tarjolla Ohjaajan peruskurssi (aloittelevan purjehtijan opettaminen), Ohjaajan jatkokurssi (harjoitusten vetäminen seurassa) ja Vastuuohjaajakoulutus (vastuuohjaajan tehtävät). Keväällä 2010 järjestetään Espoossa kaksi perus- ja jatkokurssia sekä yksi vastuuohjaajakoulutus. Lisäksi järjestetään räätälöity peruskurssi arki-iltoina/-päivinä tiiviisti kilpaileville junioreille. Kysynnän mukaan Ohjaajakursseja järjestetään myös muilla paikkakunnilla. Ohjaajien omien purjehdustaitojen kartuttamiseksi järjestetään myös ohjaajien taitoleirejä kysynnän mukaan. Uusien seurojen ja ohjaajien mukaan saamiseksi panostetaan erityisesti illan mittaisten Tervetuloa seuraohjaajaksi koulutusten toteuttamiseen seuroissa ja alueilla. Tarjolla on kaksi neljän tunnin mittaista koulutusta: Perusteiden opettaminen jollapurjehduksessa TSOK 1 (4h) Harjoitusten vetäminen seurassa TSOK 2 (4h) Käydään läpi Ohjaajan oppaan sisältö vastaamaan harjoitusmerkkijärjestelmän lopullista muotoa. Harjoitusmerkkijärjestelmä on rakennettu yhdensuuntaiseksi ohjaajan oppaan kanssa ja tukee siten harjoittelun etenemistä oikeaan suuntaan. Panostetaan tiedotukseen ja opastukseen harjoitusmerkkien käyttöön saamiseksi mahdollisimman monessa seurassa. Harjoitusmerkkien markkinoinnin avulla yhdenmukaistetaan seurojen toimintaa, kohotetaan toiminnan laatua ja helpotetaan mm. purjehtijoiden jakoa ryhmiin alue- ja luokkaliitoleireillä. Harjoitusmerkkien avulla voidaan lisätä tavoitteellista harrastamista myös niille, jotka eivät halua kilpailla. Ohjaajien taitotason jatkuvan kehittymisen varmistamiseksi kehitetään Ohjaajaklubin toimintaa. Ohjaajaklubin tarkoituksena on tarjota ohjaajakoulutuksen käyneille seuraohjaajille lisäkoulutusta ja

3 Finlands Seglarförbund rf Verksamhetsplan verkostoitumismahdollisuuksia sekä luoda alueellinen tutorjärjestelmä, jonka kautta seuroille tarjotaan seurakohtaista konsultointia syksyllä käynnistyneen hankekauden aikana on tarkoitus edellisen kevään ja kesän kokemusten pohjalta panostaa aiempaa enemmän seurakäynteihin, joissa seuran omat ohjaajat saavat tukea toimintansa kehittämiseen. Myös ohjaajaklubin yhteisiä tapaamisia jatketaan ja ohjaajille suunnattua materiaalipankkia kehitetään edelleen. Järjestetään junioripäällikkökoulutus Espoossa tavoitteena jakaa kokemuksia ja näkemyksiä junioripäälliköiden kesken sekä antaa käytännön työkaluja seuratoiminnan arkeen. Järjestetään valtakunnalliset junioripurjehduspäivät junioripurjehtijoille ja -aktiiveille Varalan urheiluopistolla Tampereella Päivien pääteemana on jatkuva taidollinen kehittyminen. Marraskuussa järjestettävässä seuraseminaarissa työstetään juniori-, kilpa- ja matkapurjehtijoiden yhteiseloa seuratoiminnassa. Valmennustoiminta Alueellisen valmennustoiminnan kehittämistä jatketaan parin viimevuoden tapaan palkkaamalla kesäksi 1-2 juniorikouluttajaa, joiden tehtävänä on toimia vastuuvalmentajana alueellisissa valmennustilaisuuksissa ja -leireillä. Toiminnan tavoitteena on koota yhteen alueen purjehtijoita ja tarjota laadukasta valmennusta kilpailutoiminnasta kiinnostuneille junioreille ja heidän ohjaajilleen /valmentajilleen. Koordinoidaan valmennusapua luokkaliitoille (optimisti, Zoom8, E-jolla, Laser 4.7 ja 29er) leirien ja valmennustoiminnan toteuttamiseen. Luokkaliitot raportoivat toiminnasta Purjehtijaliitolle ja raporttien pohjalta tehdään arvio toiminnasta. Ohjataan purjehtijoita, valmentajia ja ohjaajia käyttämään Purjehtijaliiton sähköistä Treenisharjoituspäiväkirjaa siten, että tavoitteena on sekä harjoittelun sisällön että liikunnan kokonaismäärän seuraaminen. Ohjataan kaikkia toiminnassa mukana olevia tahoja kannustamaan lapsia ja nuoria liikkumaan vähintään kaksi tuntia päivässä. Treenis harjoituspäiväkirjaa käyttämällä voidaan motivoida liikunnan lisäämiseen ja kokonaisharjoittelumäärän seuraamiseen. Vammaispurjehduksen tunnetuksi tekemiseksi keskitytään edelleen viestintään ja pidetään vammaispurjehdus mukana ohjaajakoulutuksessa. Tavoitteena on tehdä vammaispurjehdusta tunnetuksi omalle seuraväelle sekä tehdä purjehdusta tunnetuksi eri vammaisryhmille. Toimintaa kehitetään yhteistyössä Suomen vammaisurheilu ja liikunta (VAU) ry:n kanssa. Kaikessa valmennustoiminnassa huomioidaan Reilun Pelin periaatteet. Purjehduksen kilpailusääntöjä, luokkasääntöjä ja Dopingsääntöjä käydään läpi ja niiden soveltamista harjoitellaan. Kilpailu- ja harrastetoiminta Juniorien kilpailujärjestelmän kehittämistä jatketaan edelleen huomioimalla kilpailutoiminnan lisääminen lähialueilla ja ohjaamalla kilpailutoimintaa monipuolisempaan ja lapsilähtöisempään suuntaan. Tavoitteena on saada kilpailut vastaamaan purjehtijoiden osaamista siten, että jokaiselle löytyy oikea kilpailu oikeaan aikaan: - seuran kisat ovat harjoittelua varten - aluekilpailut ovat opettelupaikkoja --valtakunnalliset ranking- ja SM-kisat ovat osaamisen mittaamista Vuonna 2009 optimistien ja zoomien aluekilpailusarja nimettiin Haastajasarjaksi. Haastajasarjalle luotiin kirjalliset pelisäännöt, kilpailusäännöt ja ohjeet kisaluotseille. Saatujen kokemusten perusteella haastajasarjaa kehitetään edelleen. Muutoksia on tulossa sekä kisaformaattiin että kisaluotsien koulutukseen. Haastajasarjan kisat kytketään osaksi Ohjaajaklubin alueellista tutorjärjestelmää ja tätä kautta seurat saavat lisäresursseja ja apua kisan järjestämiseen. Pyritään edesauttamaan junioriluokkien yhteisten SM-kilpailujen toteutumista. Valitaan kilpailujärjestäjille työkalut alue- ja ranking-kilpailujen tuloslaskennan järjestämiseksi.

4 Finlands Seglarförbund rf Verksamhetsplan Jatketaan edelleen junioritoiminnan Pelisääntöjen ja Reilun Pelin ohjeistuksen rakentamista. Kootaan työryhmä, jonka tavoitteena on rakentaa pelisääntömalli seurojen junioritoimintaan sekä luoda Reilun Pelin ohjeet juniorien kilpailutoimintaan. Lisäksi muistutetaan seuroja ja kilpailunjärjestäjiä noudattamaan purjehduksen kilpailusääntöjä ja tarkastamaan veneiden luokkasääntökelpoisuutta johdonmukaisesti. 3. AIKUISLIIKUNTA Järjestötoiminta Järjestetään matkapurjehtijoille suunnattu seminaariviikonloppu urheiluopistolla. Seminaarin aiheita mm. veneilyturvallisuus (katsastus ja vakuutus), veneen ja takilan huoltotyöt sekä matkapurjehduskertomuksia läheltä ja kaukaa. Tuetaan perheveneilyä julkaisemalla materiaalia miten suunnitella miehistölle mielekäs veneily. Purjehdustaitojen kehittämiseksi ja yhteisöllisyyden lisäämiseksi kannustetaan seuroja järjestämään jäsenilleen yhteisiä matkapurjehduskilpailuja, -tapahtumia ja koulutuksia. Kerätään seuroilta materiaalia järjestetyistä eskaadereista, hyvistä veneilyreiteistä ja kohteista. Kootaan materiaaleista hyviä malleja julkaistavaksi Purjehtijaliiton matkapurjehdussivuilla. Jaetaan satamapalkintoja ja nimetään Vuoden vierassatama ja viisi Suosikkisatamaa nettiäänestyksen perusteella. Suosikkisatamia on näin ollen viisitoista eri puolilla maata. Ulkomaanveneilyn tueksi laaditaan Itämeren linkkisivusto yhdessä Baltic Sailing Associationin kanssa. Venesatamaryhmän kattavan satamatiedoston pohjalta seurataan satamakirjojen julkaisemista. Vuonna 2007 alkaneen pohjakasvuston seurantatyön ja kesän 2008 ja 2009 tulosten perusteella laaditaan ohjeet veneen pohjakasvuston haittojen vähentämiseksi. Merirokkotutkimus jatketaan käytännön kokeilla, joista päätetään ympäristöviranomaisten kanssa. Pyritään tiedottamaan käytännön asioista, kuten pohjan oikea käsittely, maalaamistarve, veneen käytön merkityksestä ja pesusta. Seurataan kiinteästi miten EU:n vesipuitedirektiivin edellyttämät suunnitelmat etenevät paikallisissa ympäristökeskuksissa ja annetaan tarvittavat lausunnot. Yhteistyössä Navigaatioliiton, Veneilyliiton ja Meripelastusseuran kanssa järjestetään Merikarttanavigoinnin SM-kisat. Annetaan tarvittavia lausuntoja ja osallistutaan toimikenttään liittyviin tilaisuuksiin. Tiedotetaan matkapurjehdukseen liittyvistä ajankohtaisista asioista jäsenseurojen jäsenille. Tiedotuskanavana käytetään ensisijaisesti Nautic-lehteä sekä Suomen Purjehtijaliiton verkkosivuja. Pyritään selvittämään matkapurjehduksen terveysvaikutteita. Järjestetään veneilyaiheinen näyttely Kylmäpihlajalla aiheena muun muassa veneily ja ympäristö, veneilykohteet Raumalla ja lähialueella, Perämeren kansallispuisto sekä liittojen ja paikallisten seurojen toiminta Ollaan mukana kansainvälisessä vammaispurjehdusorganisaatiossa (IFDS) ja pohjoismaisessa yhteistyössä. Opinnäytetyönä tehdään selvitys vammaispurjehdukseen sopivista veneluokista ja esittely veneistä liitetään liiton kotisivuille työn valmistuttua. Seuratoiminta Painopistealueena on edelleen pursiseuratoiminnan kehittäminen ja uusien harrastajien sekä seuratoimijoiden mukaan saaminen. Seuroille tarjotaan mahdollisuutta tehdä jäsentutkimus Webropol kyselyohjelmalla jäsenistönsä toiveiden kartoittamiseksi. Tuetaan erityisesti urheiluseuroiksi profiloituvia pursiseuroja keskittämällä niihin koulutus-, leiri- ja harjoitustoimintaa.

5 Finlands Seglarförbund rf Verksamhetsplan Alueellisen yhteistoiminnan kehittämiseksi ja tarpeen kartoittamiseksi jatketaan aluekierrosta. Tavoitteena on löytää jokaiselle alueelle tarkoituksenmukainen yhteistoimintamalli ja sitouttaa valtuusto mukaan toiminnan tiivistämiseen. Järjestetään Purjehtijapäivien yhteydessä Seuraseminaari seuratoiminnan kehittämiseksi. Panostetaan ajankohtaisten ympäristöasioiden tiedottamiseen jäsenistölle, puhtaamman ja turvallisemman toimintaympäristön varmistamiseksi. Koulutustoiminta Jatketaan edellisvuosien tapaan toimitsijoiden kouluttamista seurojen kilpailuorganisaatioita varten. Jatketaan koulutusmateriaalin kehittämistä ja yhdenmukaistamista. Tavoitteena on saada kattava esitys purjehduskilpailujen järjestämiseen liittyvästä materiaalista myös liiton kotisivuille. Vuoden 2010 juniorien PM-kilpailut ja vuoden 2011 olympialuokkien EM-kilpailut huomioidaan koulutustoiminnan järjestämisessä ja panostetaan erityisesti kyseisten kilpailujen kilpailutoimihenkilöiden kouluttamiseen. Koulutus räätälöidään yhteistyössä HSRM:n kanssa ja toteutetaan mahdollisimman käytännönläheisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Edistetään purjehduksen tunnetuksi tekemistä ja uusien harrastajien mukaan saamista yhdessä seurojen ja purjehduskoulujen kanssa. Opastetaan seuroja käynnistämään aikuisille tarkoitettua purjehduskoulutusta ja harrastustoimintaa sekä kevyt- että köliveneillä. Kannustetaan seuroja luomaan harrastusmahdollisuuksia myös veneettömille lajin harrastajille. Laajennetaan koulutustarjontaa rakentamalla nettisivuille koulutuskalenteri seurojen koulutuksista, jotka ovat avoimia muiden seurojen jäsenille. Tällä tavalla voidaan lisätä purjehtijoiden kouluttautumismahdollisuuksia ja myös pienempien seurojen jäsenille tarjoutuu mahdollisuus osallistua mm. veneilijän ensiapu- ja tutkakursseille. Yhteistyössä Purjehduksen opettajat ry: n (PORY) kanssa kehitetään purjehdusopettajien opetusta käytännönläheisemmäksi ja yksinkertaisemmaksi. Koulutuksen pääpainoa halutaan siirtää enemmän purjehdustaitojen oppimiseen. Auktorisoidaan liiton kelpoisuusvaatimuksien mukaiset purjehduskoulut sekä tarvittaessa ohjataan ja valvotaan niiden toimintaa. Nimetään vapaaehtoisia purjehdustutkintoja vastaanottavat tutkintotarkastajat, jotka raportoivat toiminnastaan koulutustoimikunnalle. Jatketaan purjehduksen peruskoulutuksen edellyttämää purjehduksen ohjaajien ja opettajien pätevöittämistä yhteistyössä Purjehduksenopettajat ry:n, PORY, kanssa. Yhteistyösopimuksen mukaisesti koulutuksesta huolehtii PORY ja ohjaaja- ja opettajalisenssit myöntää hakemuksesta Purjehtijaliiton koulutustoimikunta. Järjestetään katsastajakoulutusta uusille katsastajille, sekä jo pätevyyden omaaville. Päivitetään katsastussääntöjä, koulutusmateriaalia sekä katsastusohjeita. Tiedotetaan katsastustoiminnan merkityksestä veneilyturvallisuuteen, annetaan asiantuntijalausuntoja sekä konsultoidaan esim. vakuutusyhtiöitä. Katsastustoiminta toteutetaan yhteistyössä Suomen Veneilyliiton (SVeL), Suomen Navigaatioliiton (SNL), Suomen Meripelastusseuran, Pidä Saaristo Siistinä (PSS), Ympäristöministeriön ja Vakuutusyhtiöiden kanssa. Katsastustoiminnan kehittämiseksi järjestetään tarvittaessa alueellisia neuvottelupäiviä. Valmennustoiminta Ylläpidetään valmentajarekisteriä, joka edesauttaa seuroja ja luokkaliitoja löytämään koulutettuja valmentajia toteuttamaan laadukasta valmennusta seura- ja aluetasolla. Vammaispurjehduksen edistämiseksi järjestetään keväällä Espoossa vammaispurjehduskurssi, jossa on kaksi iltaa uusille ja yksi vanhoille purjehtijoille sekä yhteinen vesiviikonloppu kaikille.

6 Finlands Seglarförbund rf Verksamhetsplan Varmistetaan viikoittaisen harjoittelun jatkuminen Espoossa (EPS). Lisäksi näkövammaisille järjestetään pääkaupunkiseudulla oma purjehdukseen tutustumispäivä isommilla köliveneillä. Kehitysvammaisille purjehtijoille järjestetään viikkoharjoitukset (TPS) ja leiri Turun seudulla ja Tampereella järjestetään tutustumispäivä ja varataan purjehduskoulusta (TaPS) yksi vene vammaispurjehtijoiden käyttöön. Lisäksi osallistutaan Maliken järjestämiin vesiurheilupäiviin mahdollisuuksien mukaan. Kilpailu- ja harrastetoiminta Yhteistyössä seurojen ja luokkaliittojen kanssa kehitetään alueellista kilpailutoimintaa tavoitteena lisätä kilpapurjehduksen harrastajamääriä. Valvotaan kaikkien veneluokkien Suomenmestaruuskilpailujen järjestämistä. Kaikkien vammaispurjehtijoiden yhteiset SM-kilpailut järjestetään pääkaupunkiseudulla siten, että lauantaina pidetään valmistautumis- ja luokittelukisa ja sunnuntaina purjehditaan varsinainen kisa. Näkövammaisten Match Race:n MM-kisat järjestetään Italiassa kesäkuussa. Kilpailu käydään äänipoijuradalla ilman näkeviä avustajia. Valmistaudutaan kilpailuun kehittämällä äänipoijuja, joiden avulla voidaan rakentaa harjoitusrata. Innostetaan uusia vammaispurjehtijoita mukaan 2.4 mr-luokan toimintaan ja sitä kautta tavoittelemaan paikkaa paralympialaisissa. Markkinoidaan luokkaa jo muissa luokissa mukana oleville vammaispurjehtijoille sekä uusille potentiaalisille purjehduksen harrastajille ja järjestetään henkilökohtaista valmennusta kilpapurjehduksesta kiinnostuneille. Kartoitetaan tilanne mahdollisen vammaispurjehdusjoukkueen saamiseksi seuraaviin paralympialaisiin. Tuetaan seurojen ja luokkaliittojen toimintaa tarjoamalla heille mahdollisuus esitellä toimintaansa Helsingin Venemessuilla. Lisäksi seurojen ja luokkaliittojen käytössä on liiton verkkosivut ja Nauticlehden Seurapiiri- ja Luokkaretki-palsta. Kerätään kaikkien kansallisten ja kansainvälisten kilpailujen tiedot ja julkaistaan kilpailukalenteri. Ylläpidetään venerekisteriä ja valvotaan, että turvallisuusmääräyksiä noudatetaan. Tiedotetaan jäsenistölle seurojen järjestämistä avoimista virkistys- ja matkapurjehdustapahtumista. Edunvalvonta ja sidosryhmät Seuraavien viranomaisten ja veneilyn sidosryhmien kanssa tehdään edelleen aktiivista yhteistyötä veneilyturvallisuuden sekä purjehdusurheilun harjoittamis- ja kehitysedellytyksien edistämiseksi Suomessa; Eri ministeriöt, kuten liikenne- ja viestintä, opetus, sisäasiain ja ympäristöministeriö Merenkulkulaitos; veneilyasiain neuvottelukunta ja venesatamaryhmä Metsähallitus Ilmatieteenlaitos + merisään seurantaryhmä Suomen Ympäristökeskus Merikarttanavigointityöryhmä Sinilippusatamatyöryhmä ja Pidä Saaristo Siistinä Suomen Kuntoliikuntaliitto ja Suomen Liikunta ja Urheilu Suomen Meripelastusseura, Suomen Navigaatioliitto ja Suomen Veneilyliitto Suomen ja Venäjän välinen "Merikokous" työryhmä Paikalliset virkistysalueyhdistykset

7 Finlands Seglarförbund rf Verksamhetsplan KILPA- JA HUIPPU-URHEILU Koulutustoiminta Toteutetaan uusittu valmentaja I-tason koulutus (teoria ja käytäntö), - luokkakohtainen käytännön osuus - teoria SLU:n alueorganisaation kanssa Tehdään pohjoismaista yhteistyötä valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittämisessä. Kehitetään II- ja III-tason valmentajakoulutusta, kurssin lajiosuudet toteutetaan modulaarisina lähijaksoina. Osallistutaan kansainvälisiin seminaareihin ja yhteisleireihin sekä toimitaan yhteistyössä muiden kansallisten liittojen ja Kansainvälisen Purjehtijaliiton kanssa Järjestetään valmentajatapaamisia / klinikoita 4-5 kertaa vuodessa. Tapaamisissa on alustus ajankohtaisesta aiheesta tai käydään läpi käytännönläheisiä valmennustehtäviin liittyviä aihealueita: vuosiohjelmien laatiminen ja kilpailu- ja valmennustapahtumien koordinointi teknologian käyttö valmennuksessa veneluokkien yhteiset tapaamiset ja ristiin harjoittelun suunnittelu Osallistutaan valmentajien jatkokoulutustilaisuuksiin. Tilaisuuksia järjestävät mm Suomen olympiakomitea ja Suomen valmentajat ry. Liiton sähköisen Treenis -harjoituspäiväkirjan käytön markkinointia purjehtijoille ja seuroille jatketaan seura- ja valmentajatapahtumissa. Treenis lisää valmentajien yhteistoimintaa sekä parantaa urheilijan kokonaisvaltaista valmentautumista. Valmennustoiminta Kansainvälinen yhteistyö jatkuu Finn- ja Laserluokissa Ruotsin kanssa. Lisäksi venekohtaisia yhteistyöprojekteja on meneillään Viron, USA, Hollannin purjehtijoiden kanssa mm. 49er- ja 470- ja Laser radial -luokissa. Maajoukkueen purjehtijoiden ja valmentajien yhteistyötä rakennetaan erillisen Team building 2012 projektin avulla. Projektin tarkoituksena on varmistaa 2012 olympiakisoissa paitsi hyvä joukkuehenki, myös eri veneluokkien valmentajien ja purjehtijoiden välinen yhteistyö ja tietojen vaihto. Projekti toimii tärkeimmissä grade1 kisoissa 2-4 kpl / vuosi ja lisäksi erillisillä kotimaan tapahtumilla 2 kpl / vuosi. Suomen Purjehtijaliitolla on vuonna 2010 kolme valmennusryhmää: Lontoo ryhmä, haastajaryhmä ja Volvo ISAF Youth World Championship nuorten ryhmä. Ryhmiin valitaan tulosten ja hakemusten perusteella. Valmennusryhmien toiminnan tavoitteena on urheilijan lähtökohdista rakennettu ammattitaitoinen, pitkäjänteinen ja henkilökohtainen valmennus. Valmennusryhmillä on sovitussa laajuudessa käytössään tukipalveluja, joihin kuuluu fysioterapian, ravinto-opin, meteorologian, urheilulääketieteen, kilpapurjehdussääntöjen, psykologian, videoanalyysin, mediavalmennuksen sekä yritysyhteistyön asiantuntijoita. Harjoittelukeskustoiminta purjehduksessa on saatu käynnistettyä ja vuonna 2010 käynnistetään toiminnan evaluointiprosessi. Harjoittelukeskukset ovat seurojen ja Purjehtijaliiton yhteistyöhankkeita, jotka keskittyvät huippu-urheilijoiden kokonaisvaltaiseen valmennukseen. Keskusten tehtävä

8 Finlands Seglarförbund rf Verksamhetsplan on sitouttaa lupaavia nuoria purjehtijoita pitkäjänteiseen valmentautumiseen ja tarjota heille parhaat mahdolliset olosuhteet siihen. Kauden 2010 aikana harjoittelukeskustoimintaa on kolmessa eri seurassa. Suomen Purjehtijaliitto myötävaikuttaa purjehduksen lajivalmennusta toteuttavien harjoittelukeskusten syntymistä keskeisille opiskelupaikkakunnille Ouluun, Turkuun, Vaasaan ja Tampereelle. Harjoittelukeskukset liitetään osaksi paikallista olympiakomitean koordinoimaa urheiluakatemiatoimintaa yhdistäen vuotiaiden urheilijoiden opiskelun ja päivittäisen, ympärivuotisen, huipulle tähtäävän valmennuksen. Urheiluoppilaitosyhteistyö on tiivistä Mäkelänrinteen urheilulukion ja pääkaupunkiseudun urheiluakatemian URHEAn kanssa, yhteistyö jatkuu myös muiden urheilupainotteisten oppilaitosten kanssa. Tuetaan kilpapurjehtijoiden huippu-urheilun ja opiskelun yhteensovittamista tarjoamalla heille tukipalveluja, tavoitteena varmistaa urheilu-uran jälkeinen sopeutuminen työelämään. Jatketaan yhteistyötä Suomen Merivoimien ja Lahden Urheilukoulun kanssa purjehtijoiden varusmiespalvelun ja harjoittelun yhteensovittamiseksi. Kilpailutoiminta Yhteistyössä olympialuokkaliittojen kanssa asetetaan karsintajärjestelmät olympialuokkien ISAF:n MM-kilpailuihin. Suomen Purjehtijaliitto laatii karsintasäännöt Lontoo 2012 olympia- ja paralympiakisoihin. Nimetään osanottajat Kansainvälisen Purjehtijaliiton (ISAF) juniorien MM-kilpailuihin. Valmennusryhmien purjehtijat valmentajineen osallistuvat useisiin World Cup kilpailuihin sekä luokkien MM- ja EM kilpailuihin. Nuorten luokissa SPL lähettää valmentajan useisiin arvokisoihin Euroopassa. Lisäksi luokkaliittojen joukkueet sekä yksittäiset urheilijat osallistuvat luokkiensa MM-, EM-, maailman ranking- sekä muihin kansainvälisiin kilpailuihin. Vuonna 2010 järjestetään Helsingissä junioriluokkien PM-kilpailut ja vuonna 2011 olympialuokkien EM-kilpailut. Projektiorganisaationa toimii HSRM -seurayhteenliittymä Purjehtijaliitto koordinoi eri seurojen ja luokkaliittojen toimintaa ja luo urapolun nuorten pitkäjänteiselle kehitykselle. Yhteistyömahdollisuuksia KIHUn kanssa tutkitaan, tavoitteena on mm. fyysisen osan lajianalyysiprojektin käynnistäminen. Anti-doping valistustyö jatkuu testi ja valmennusleireillä. Liiton anti-doping ohjelma ja siihen liittyvät ohjeistukset ja päivitykset löytyvät liiton internet -sivuilta.

9 Finlands Seglarförbund rf Verksamhetsplan VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTI Viestinnän kehittäminen Suomen Purjehtijaliiton markkinointi- ja viestintästrategian tehtävä on tukea 2008 valittuja strategisia valintoja. Toimintakaudella 2010 saatetaan vuonna 2009 aloitettu viestintä- ja markkinointistrategian suunnittelu loppuun ja valmiita osioita päivitetään. Viestien yhtenäistämiseksi palkatun henkilöstön ja luottamushenkilöiden käyttöön kiteytetään Purjehtijaliiton pääviestit ja alaviestit toimintaalueittain. Markkinointi ja viestintästrategia jalkautetaan luottamushenkilöille ja henkilökunnalle pääviestityöskentelyn ohessa. Toimintakaudella 2010 paneudutaan Purjehtijaliiton kriisiviestintävalmiuksiin. Kriisitilanteessa viestintä on avainasemassa, jotta kaikki kriisin kannalta tärkeät tahot tulee huomioitua oikein ja liiton tiedotus toimii tilanteessa tarpeeksi tehokkaasti. Purjehtijaliiton henkilöstön ja hallituksen vastuuhenkilöitä varten laaditaan kriisiviestintäsuunnitelma. Suunnitelma laaditaan muutaman mahdollisen skenaarion ympärille. Viestintäprosessi ja kunkin vaiheen vastuuhenkilöt kirjataan tarkasti. Työ tehdään yhdessa toimikunnan kanssa. Markkinointi vuonna 2010 pohjautuu pitkälti olemassa olevien elementtien (tapahtumat, materiaalit, kanavat) sekä tulevaan olympiavuoteen. Yhteistyökumppanihankintaa aktivoidaan markkinointistrategian mukaisesti. Varainhankinnan suunnitelmiin vuodelle 2010 kuuluu ensisijaisesti purjehdusmaajoukkueen yhteistyökumppaniverkoston luominen. Viestinnän teemat 2010 Purjehtijaliitto on valinnut vuoden 2010 teemoiksi matkapurjehduksen ja aikuisliikunnan. Teemat huomioidaan viestinnässä Teemoja nostetaan esille omassa viestinnässä, Nautic- ja Venelehdessä sekä yhteistyökumppaneiden viestinnän kautta yhteistyössä. Purjehtijaliitto osallistuu tapahtumiin, jotka tukevat strategisia valintoja ja valittuja teemoja vuodelle Purjehtija.fi -verkkosivut Purjehtijaliiton uudet Purjehtija.fi-verkkosivut ovat saaneet laajan vierailijakunnan ja niiden kehittämistä jatketaan edelleen 2010 erikseen laaditun kehityssuunnitelman ja prioriteettilistan mukaisesti. Tavoite on kehittää tapahtumakalenteri ja kilpailukalenteri toimivimmiksi sekä luoda seurojen ja luokkaliittojen käyttöön keskitetty tulospalvelu. Seurojen työkalupakkia laajennetaan kattavammaksi, jotta seurat voivat hyödyntää olemassaolevia työkaluja omassa toiminnassaan. Lehdet Purjehtijaliiton ja Veneilyliiton jäsenlehti Nautic ilmestyy 6 kertaa vuodessa ja se postitetaan Purjehtijaliiton ja Veneilyliiton jäsenille. Nauticille on laadittu yhteistyössä Veneilyliiton ja kustantajan, Lehdentekijöiden kanssa julkaisu- ja kehityssuunnitelma, jonka noudattamista ja kehittämista toimitusneuvosto jatkaa Venelehden kanssa jatketaan yhteistyötä siten, että Purjehtijaliitolla on käytössään yksi sivu per numero. Tällä sivulla käsitellään ajankohtaisia asioita. Liiton viestinnästä vastaava koordinoi artikkelien tuotannon tai kirjoittaa ne itse. Lehti ilmestyy 12 kertaa vuodessa. Tiedotusvälineet ja tiedottaminen Avaintoimittajarekisteriä ylläpidetään ja laajennetaan tarpeen mukaan. Tavoitteena on ylläpitää toimivat ja avoimet suhteet valittuihin avaintoimittajiin ja tuoda heidät mahdollisimman lähelle liiton toimintaa. Pääpaino muussa kuin kilpailutiedottamisessa on räätälöidyillä juttuvinkeillä, haastatteluilla ja tausta-artikkeleilla.

10 Finlands Seglarförbund rf Verksamhetsplan Yhteistyötä tiedotusvälineiden kanssa tiivistetään henkilökohtaisella tasolla. Solmitaan sopimus lehdistöseurannan aloittamisesta, jotta voimme mitata Purjehtijaliiton julkisuuden määrää ja ennen kaikkea laatua. Lisäksi se auttaa liiton viestintää seuraamaan kriittisiä aiheita ja reagoimaan niihin ajoissa. Purjehduskilpailujen tapahtuma- ja tulostiedottamisessa tukeudutaan pääosin lehdistötiedotteisiin, verkkosivuihin ja Nauticiin. Aktiiviseksi kesäkaudeksi palkataan määräaikainen tiedottaja avustamaan päivittäisessä tiedotustyössä. Purjehtijaliitto tiedottaa maajoukkuetason arvokilpailuista sovitun tiedotusprosessin mukaisesti yhteistyössä maajoukkueurheilijoiden taustajoukkojen kanssa. Prosessia hiotaan tarpeen mukaan ja olympiavuotta silmällä pitäen. Olympialaisten tiedotusasioisssa tehdään yhteistyötä tiedotusvälineiden edustajien kanssa. Toimintakaudella valmistellaan toimittajavierailua Weymouthiin Huippu-urheilijoiden viestintävalmiuksien kehittäminen Toimintakaudella 2009 käynnistetty urheilijoiden media- ja viestintävalmennusohjelma tähtää johdonmukaisesti Lontoon 2012 olympiaurheilijoiden viestintävalmiuksien parantamiseen. Purjehtijaliitto panostaa tulevien huippu-urheilijoiden viestintävalmiuksiin valmentamalla heitä ennen kisakauden alkua. Maajoukkue jaetaan kahteen eri ryhmään esiintymiskokemuksen perusteella. Edistyneemmille urheilijoille kartoitetaan valmennusosaamista myös liiton ulkopuolelta. Seuratiedottamisen kehittäminen Liiton sisäisessä viestinnässä panostetaan avoimuuteen. Seuroille ja luokkaliitoille kerrotaan säännöllisesti uutiskirjeen avulla mitä liitto ja sen toimikunnat tekevät. Seuroilla ja luokkaliitoilla on mahdollisuus kertoa omasta toiminnastaan uutiskirjeen ja verkkosivujen välityksellä. Seuroja motivoidaan uutiskirjeen ja tiedotuksen avulla kokoamaan ja päivittämään omaa sähköpostirekisteriään, jotta säännöllinen, johdonmukainen tiedotus tavoittaa yksittäiset jäsenet painetun lisäksi myös sähköisesti. Tavoite on saada tiedonkulku kaksisuuntaiseksi seurojen ja liiton välillä. Tähän keinoina on 6 kertaa vuodessa seurojen kommodoreille, tiedottajille ja luokkaliitoille lähetettävä sähköinen uutiskirje ja Purjehtija.fi-verkkosivut. Seurojen oman viestinnän edellytyksiä parannetaan koulutuksella (hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan SLUn koulutuksia) ja verkosta saatavilla työkaluilla. Purjehtijaliitto tukee seuroja ja luokkaliittoja heidän järjestämien purjehduskilpailujen tiedottamisessa konsultoimalla ja tarjoamalla käyttöön olemassa olevia työkaluja. Seurojen tiedottamisvalmiuksia tuetaan ottamalla tiedottaminen osaksi kilpailujärjestäjäkoulutusta. Messut ja tapahtumat Purjehtijaliitto osallistuu vuoden 2010 Vene-messuille yhteistyössä luokkaliittojen, seurojen ja yhteistyökumppaneitten kanssa. Tavoitteena toistaa viime toimintakauden konsepti ns. Monipuolisen purjehduksen korttelista, mikä sai erittäin hyvää palautetta. Tavoitteena on nostaa purjehdusharrastusta elinikäisenä harrastuksena muiden vesilajien rinnalla ja raikastaa liiton mielikuvaa ammattitaitoisena, mielenkiintoisena ja aktiivisena lajiliittona. Messut toimivat tärkeänä kontaktipintana jäsenistöön sekä purjehduksesta ja veneilystä kiinnostuneeseen suureen yleisöön. Lisäksi Purjehtijaliitto on resurssien mukaan esillä alan merkittävissä (SLU, kuntoliitto, yhteistyökumppanit) strategiaa ja teemoja tukevissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa pitkin vuotta.

11 Finlands Seglarförbund rf Verksamhetsplan Julkaisut Kilpailukalenteri kootaan nettityökalun avulla ja tiedot päivittyvät välittömästi liiton kotisivuille. Näistä kootaan painettu versio hyvissä ajoin ennen purjehduskauden alkua, Vene-messuilla 2010 jaettavaksi. Purjehtijan vuosikirja on 2010 suuremman kehitystyön kohteena. Kirjaa kehitetään visuaalisesti nykyaikaisemmaksi ja päällekkäisyydet verkon kanssa tarkistetaan. Vuoden 2010 vuosikirja tulee myyntiin jo VENE10-messuille ja sitä myydään seuroille jäsenhintaan. Aikaistetun julkaisuajankohdan tarkoitus on lisätä myyntiaikaa ja mahdollistaa kirjan markkinointi messuilla. Liiton lisäksi kirjaa myyvät kirjakaupat ja venealan liikkeet. 6. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Järjestöt Suomen Purjehtijaliitto osallistuu aktiivisesti Kansainvälisen Purjehtijaliiton, International Sailing Federationissa (ISAF) sekä sen itsenäisen avomerijärjestön Offshore Racing Councilin (ORC), European Sailing Federationin (EUROSAF), International Sailing Schools Associationin (ISSA), International Federation for Disabled Sailing (IFDS) ja Skandinaviska Seglarförbundetin (Skand.SF) toimintaan ja vuosikokouksiin. Suomen Purjehtijaliitolla on hyvät suhteet kansainvälisiin päättäjäelimiin, mikä edesauttaa huomattavasti kansainvälisten purjehduskilpailujen ja kongressien järjestämisoikeuden saamista Suomeen. Suomen Purjehtijaliiton nimeämät asiantuntijat osallistuvat aktiivisesti kilpapurjehduksen kansainväliseen kehitystyöhön toimimalla Kansainvälisen Purjehtijaliiton seuraavissa toimikunnissa: - Class rules subcommittee (puheenjohtajuus) - Constitution Committee - Equipment Committee - Equipment control sub-committee - International judges sub-committee - Oceanic and Offshore Committee - Special regulations sub-committee (puheenjohtajuus) Lisäksi Suomella on edustaja Kansainvälisen Purjehtijaliiton valtuustossa (Council) vuosina Muuta Monimuotoista kanssakäymistä Viron, Venäjän ja Pohjoismaiden kanssa jatketaan jo vakiintuneissa muodoissaan. Muun Itämerenalueen purjehtijoiden ja suomalaisten yhteistyötä kehitetään niin matka- kuin kilpapurjehtijoidenkin osalta.

12 Finlands Seglarförbund rf Verksamhetsplan TALOUS Varainhankinta Liiton varainhankinta muodostuu: - jäseniltä perittävistä maksuista, - yhteistyökumppaneilta saatavista tuotoista, Lisäksi Purjehtijaliitto saa avustuksia: - Opetusministeriöltä - Olympiakomitealta ja Paralympiayhdistykseltä - Nuori Suomi ry:ltä Liittomaksut Jäsenmaksuja ei muuteta. Liittomaksuksi esitetään: aikuisjäsenet 12,50 euroa juniorijäsenet 5 euroa Nautic-lehdestä sekä jäsenten ryhmätapaturma- ja tuplaturvavakuutuksista ei peritä erillistä maksua. Yhteistyökumppanit Tavoitteena on syventää yhteistyötä jo olemassa olevien kumppaneiden kanssa sekä etsiä uusia yhteistyökumppaneita ja näin kasvattaa tuottoja. Muut maksut Venerekisteröintimaksut (ensirekisteröinti) köliveneet 100 euroa kevytveneet 50 euroa (optimistijollista ja Zoom8 luokasta ei peritä rekisteröintimaksua) Juoksevasta järjestyksestä poikkeavasta erikoisnumerosta peritään lisämaksuna 500 euroa. Jäsenvakuutukset Jäsenseuroilla on Purjehtijaliiton kautta kattava toiminnanvastuuvakuutus jolla pyritään varmistamaan, ettei esim. kilpailujärjestelyistä vastaava henkilö joudu kohtuuttomaan rahalliseen vastuuseen onnettomuuden sattuessa. Lisäksi jäsenseuroille on vapaaehtoistyön tapaturmavakuutus. Purjehtijaliitolla on jäsenseurojen henkilöjäseniä (ilman ikärajaa) koskeva tapaturmavakuutus kaikessa veneilyyn liittyvässä toiminnassa kotimaassa sekä tilapäisesti, korkeintaan kolme kuukautta ulkomailla samoin ehdoin kuin Suomessa.

13 Finlands Seglarförbund rf Verksamhetsplan TOIMISTO JA HALLINTO Hallinnon kehittäminen Vuoden 2009 aikana on luotu reaaliaikainen talouden seurantatyökalu kuukausittaisten talousraporttien tueksi. Jatkossa kehitetään Purjehtijaliiton hyvää hallintotapaa dokumentoimalla hallinnon eri osa-alueet ja sopimalla yhteisistä toimintatavoista ja pelisäännöistä sekä niiden noudattamisesta ja valvomisesta. Myös Purjehtijaliiton johtosäännön toimivuutta ja noudattamista tullaan tarkemmin seuraamaan. Henkilöstökulujen jakautuminen Toimistohenkilökunnan palkat ja lakisääteiset sivukulut on jaettu toimialoittain. Kaikki toimet eivät välttämättä ole kokopäivätoimisia. Hallinnon kulut Hallinnon kulut koostuvat ensisijaisesti seuraavista kulueristä: - vuokrat, tietoliikenne- ja tietotekniikka-, taloushallinto sekä muut toimistokulut - yleiset kokouskulut ja matkakustannukset - kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja jäsenistön vakuutusmaksut Henkilöstösuunnitelma Toimintavuoden aikana liiton toimistossa työskentelevät toiminnanjohtaja, viestintä- ja markkinointipäällikkö, kenttäpäällikkö ja järjestösihteeri. Lisäksi liiton henkilökuntaan kuuluvat valmennuspäällikkö, maajoukkuevalmentaja, nuorten olympiavalmentaja ja valmennuskoordinaattori. Projektitehtäviä varten palkataan tarvittaessa määräaikaisia työntekijöitä.

Seuraseminaari 19.11.2011. Liiton seurapalvelut seurojen tueksi nyt ja jatkossa

Seuraseminaari 19.11.2011. Liiton seurapalvelut seurojen tueksi nyt ja jatkossa Seuraseminaari 19.11.2011 Liiton seurapalvelut seurojen tueksi nyt ja jatkossa Lapsi ja nuorisotoiminta Ohjaajakoulutus Junioriohjaajan starttikurssi, junioripurjehdusohjaajan peruskurssi, junioripurjehdusohjaajan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Toimintasuunnitelma 2009 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1 Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset...

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

Suomen Tennisliitto Strategia 2010 Strategian peruskivet Arvot Huipputennis Kilpailutoiminta Valmennustoiminta Alue- ja seuratoiminta Jäsenistö Viestintä Talous Organisaatio Missio Suomen Tennisliitto

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

Sinettiseura uudistus etenee

Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseurojen uusien kriteerien osa-alueet Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa organisointi ja toimintaperiaatteet osaamisen kehittäminen viestintä

Lisätiedot

SPV:n strategia

SPV:n strategia SPV:n strategia 2015-2020 SPV:n visio 2020 Järjestäytynyt veneily on tavoiteltua. Veneurheilu on suosittua ja tuo kansainvälistä mainetta ja menestystä. SPV:n missio 2020 SPV kehittää yhteistyössä jäsenseurojen

Lisätiedot

PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 8.11.2012

PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 8.11.2012 PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 LUISTELUJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 Yleistä Hallinto Talous Luistelujaoston päälajit ovat pikaluistelu ja Short track eli kaukalopikaluistelu.

Lisätiedot

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY STRATEGIA 2012 1.1.2022

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY STRATEGIA 2012 1.1.2022 SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY STRATEGIA 2012 1.1.2022 Esitys ylimääräiselle kokoukselle 18.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö ja sen muutokset... 3 2. Visio 1.1.2022...

Lisätiedot

Mistä tuulee seurakyselyn tulokset ja toimenpiteet kyselyn perusteella

Mistä tuulee seurakyselyn tulokset ja toimenpiteet kyselyn perusteella Mistä tuulee seurakyselyn tulokset ja toimenpiteet kyselyn perusteella Seuraseminaari 19.11.2011 Vahva ja aktiivinen lajiliitto seurojen tukena Seuroja 331 Luokkaliittoja 42 Jäseniä n. 60.000 Veneitä 23.692

Lisätiedot

SYYSLIITTOKOKOUS HÖSTFÖRBUNDSMÖTE 20.11.2011 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

SYYSLIITTOKOKOUS HÖSTFÖRBUNDSMÖTE 20.11.2011 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO SYYSLIITTOKOKOUS HÖSTFÖRBUNDSMÖTE 20.11.2011 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2012 Segling och Båtsport i Finland SISÄLTÖ INNEHÅLL Kokouskutsu - Mötesllelse 3 Esityslista 4 Vaalivaliokunnan esitys luottamushenkilövalinnoiksi

Lisätiedot

Suomen Taekwondoliiton strategia 2012-2016 Sisällys

Suomen Taekwondoliiton strategia 2012-2016 Sisällys Suomen Taekwondoliiton strategia 2012-2016 Sisällys 1 Toiminta-ajatus... 2 2 Visio 2016... 2 3 Huippu-urheilustrategia... 3 3.1 Yleistä... 3 3.2 Toiminnan tavoitteet... 3 3.3 Huippu-urheilustrategian arviointi...

Lisätiedot

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori 4.10.2017 SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 1.5.2016 30.4.2017 1. YLEISTÄ - yhteistyötä kehitetään Jämi Keskuksen kanssa alue-

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

Suomen Suunnistusliitto

Suomen Suunnistusliitto Suomen Suunnistusliitto ry Suomen Suunnistusliitto Nuorten olympiavalmentajan toimenkuva: sisältö Taustaa Suunnistuksen nuorten olympiavalmentaja NO-valmennus: tehtäväkenttä NO-valmennus: raportointi Case

Lisätiedot

Strategia 2014-2017 Versio 1.0

Strategia 2014-2017 Versio 1.0 Strategia 2014-2017 Versio 1.0 Urheiluakatemiaohjelma Olympiakomitean Huippu-urheilu yksikön johtama Urheiluakatemiaohjelma vastaa koko Urheilijan polun kattavasta akatemiaverkoston johtamisesta Visio

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori 30.10.2017 SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 1.5.2018 30.4.2019 1. YLEISTÄ - Ollaan mukana alueellisen yläkoululeiritystoiminnan

Lisätiedot

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori 30.10.2016 SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 1.5.2017 30.4.2018 1. YLEISTÄ - Kehitetään yhteistyötä alueellisen yläkoululeiritystoiminnan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2009

TOIMINTASUUNNITELMA 2009 PÄÄKAUPUNKISEUDUN URHEILUAKATEMIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ 2 2. HALLINTO 2 2.1 Hallintomalli 2.1.1 Johtoryhmä 2 2.1.2 Työvaliokunta 2 2.1.3 Vuosikokous 2 2.2 Toiminnan koordinointi

Lisätiedot

LAATUOHJELMA. yhteiset kriteerit. luonnos

LAATUOHJELMA. yhteiset kriteerit. luonnos LAATUOHJELMA yhteiset kriteerit luonnos 28.11.2016 SEURATOIMINNAN LUPAUS - MENESTYSSUUNNITELMASTA Huolehdimme siitä, että seurat näkevät toimintaympäristön muutokset ja elävät ajassa. Seurat ovat innostavia

Lisätiedot

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Kriteerit jakautuvat peruskriteereihin ja laatukriteereihin. Peruskriteerit luovat seuran tavoite- ja tahtotilan, jotka toteutuvat laatukriteerien toimenpiteiden

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sisällysluettelo 1. Yleistä 3 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3 3. Opiskelu... 5 3. Valmennus... 7 4. Tukipalvelut... 7 5. Hallinto ja talous.. 8 6. Tiedottaminen.. 8 2 1.

Lisätiedot

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Me yhdessä 2017 Ehdotus syyskokoukselle 29.10.2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Liittomme * 86 jäsenyhdistystä * Jäsenyhdistyksissä on n. 10 työntekijää * Liitolla on 5 työntekijää * 9 aluetta

Lisätiedot

KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus

KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus TOIMENPITEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI Loistava kilpailu- ja harrastustarjonta Vammaisratsastus on merkittävä suomalainen urheilulaji,

Lisätiedot

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n. Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n. Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma 2016-2018 1. Ohjelman arvoperusta Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta, VAU:n toiminnan tarkoituksena on monipuolisen

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl 1 (9) Varsinainen toiminta Ay avustus Ray avustukset 879 000 666 000 1. Perusjärjestötyö a) Edunvalvonta Palkat 57 000 56 000 Lakisääteiset sosiaalikulut 10 000 10 000 Työterveyshuolto 500 500 Luontoisedut

Lisätiedot

VALMENTAJA AKATEMIA Järvenpään Kehäkarhut ry. Koulutusstrategia 2009

VALMENTAJA AKATEMIA Järvenpään Kehäkarhut ry. Koulutusstrategia 2009 VALMENTAJA AKATEMIA Järvenpään Kehäkarhut ry Koulutusstrategia 2009 TAVOITTEET Missio: Järvenpään Kehäkarhut ry:n Valmentaja Akatemia toimii aktiivisena kamppailulajien valmentajien, tuomarien ja muiden

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 27.4.2016 Menestyssuunnitelman sisältö Muutoksen tarve ja tekijät Missio, visio ja lupaukset 2020 Seuraavat yhteiset loikkamme Yhteisen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

KANGASALAN MELOJAT RY

KANGASALAN MELOJAT RY KANGASALAN MELOJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 28.11.2013 TOIMINTA-AJATUS Vuonna 1946 perustettu Kangasalan Melojat ry on melonnan yleisseura. Seuran tavoitteena on edistää melonnan

Lisätiedot

SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY

SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASEKTORIT 1. Lasten ja nuorten liikunta Tuotot Kulut Netto Hallitus nimeää kesäkuun kokouksessa yhden vastuuhenkilön,

Lisätiedot

Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot.

Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot. TIE HUIPULLE TIE HUIPULLE!!! Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot. Maajoukkueajattelu Ringeten maajoukkuetoiminta

Lisätiedot

Varsinainen toiminta. Tarkennettu Talousarvio Talousarvio 2014 2015. Ay avustus. Tuotot Ray avustukset 754 000 839 000

Varsinainen toiminta. Tarkennettu Talousarvio Talousarvio 2014 2015. Ay avustus. Tuotot Ray avustukset 754 000 839 000 1 (7) 22.9.2014/tl Varsinainen toiminta Tarkennettu Talousarvio Ay avustus Ray avustukset 754 000 839 000 Palkat 414 500 467 500 Palkkiot 12 500 8 000 Eläkekulut 91 000 88 750 Lakisääteiset sos.kulut 27

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Lajin urheilutoiminnan kehittäminen yleistä työkalusta taustalle LUONNOS 7.10.2016 toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämiseen kuvaa 5

Lisätiedot

AURINKO GOLF RY

AURINKO GOLF RY AURINKO GOLF RY 21.2.2017 JOHTOKUNNAN KÄSIKIRJA Käsikirja on tarkoitettu seuran johtokunnan ja toimikuntien jäsenille luomaan yhteiselle toiminnalle suuntaviivat ja toimintamallit. Johtokunnan toiminta

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä.

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä. Suomen Karateliitto STRATEGIA 2013-2020 1 SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020 YHTEINEN TEKEMINEN ON VOIMAVARAMME Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti

Lisätiedot

SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA. Suomen Keilailuliitto ry.

SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA. Suomen Keilailuliitto ry. SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA ry. 6. SYYSKUUTA 2016 Suomalaisen keilailun strategia Tämän dokumentin sisältämässä strategiassa linjataan Suomen Keilailuliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka.

Lisätiedot

M-Teamin strategia

M-Teamin strategia M-Teamin strategia 2014-2018 25.8.2014 Toimintaympäristön muutostekijät M-Teamin strategia Salibandyliiton strategia Yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö ja seurauskollisuus Kilpailu kunnallisista liikuntapaikoista

Lisätiedot

1 (7) 16.9.2015/tl. Talousarvio 2016. Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava 2 015 2016. Varsinainen toiminta. Ay avustus

1 (7) 16.9.2015/tl. Talousarvio 2016. Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava 2 015 2016. Varsinainen toiminta. Ay avustus 1 (7) 16.9.2015/tl Talousarvio 2016 Varsinainen toiminta Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava Ay avustus Ray avustukset 795 000 860 000 Palkat 440 000 479 000 Palkkiot, hallitus 6 000 6 000 Eläkekulut

Lisätiedot

Liikunnan aluejärjestöt 1-TASON VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS

Liikunnan aluejärjestöt 1-TASON VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Liikunnan aluejärjestöt 1-TASON VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taustaa SVUL / Lajiliitot -> C, B, A järjestelmä (yleis- / lajiosa) 1990 luvun alun järjestömurros 5 -portainen yleiseurooppalainen koulutusjärjestelmä

Lisätiedot

Ohjeistus jäsenyyden hakemisesta

Ohjeistus jäsenyyden hakemisesta Ohjeistus jäsenyyden hakemisesta Kaukalopalloseurat ja yksittäiset joukkueet Liiton alueet:, Oulu, Etelä- Suomi, Keski- Suomi, Itä- Suomi, Etelä- Karjala, Pohjois- Suomi Uusi liikuntalaki * Valtakunnallisuuden

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 SISÄLTÖ 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset... 3 1.1.4 Seuran toimisto... 3

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2011 Kokouskutsu/esityslista Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Talousarvio

Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2011 Kokouskutsu/esityslista Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Talousarvio Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2011 Kokouskutsu/esityslista Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Talousarvio vuodelle 2012 Valtakirja SRL-HÄME ratsastusjaosto Tervetuloa

Lisätiedot

Juniorityö petankkiseuroissa

Juniorityö petankkiseuroissa Petankkiseuratoiminta - Juniorityö 1 Juniorityö petankkiseuroissa Nämä rivit on kirjoitettu avuksi niille seuroille joiden piirissä mietitään juniorityön aloittamista tai kehittämistä. Ei ole olemassa

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013. 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö. 2.

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013. 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö. 2. NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö Nurmijärven Taitoluistelijat ry on Nurmijärven kunnan alueella, erityisesti Klaukkalan

Lisätiedot

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi Jari Lämsä KIHU Työn asemointi Oleellinen havainto on se, että työryhmä ei sinänsä ole keksinyt toimenpideluetteloon mitään uutta, vaikka vision ja nykytilan analysointi

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2012

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2012 Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2012 7.11 2011 Toimintasuunnitelma hyväksytään joulukuun johtoryhmän kokouksessa, kun ensi vuoden toimintabudjetti on tiedossa. Valmentautuminen TAVOITE:

Lisätiedot

SUOMEN TAEKWONDOLIITON STRATEGIA 2017-2020 VALMISTELU KYSELYN TULOKSIA. - Kysely seuroille. - Kysely valmentajille

SUOMEN TAEKWONDOLIITON STRATEGIA 2017-2020 VALMISTELU KYSELYN TULOKSIA. - Kysely seuroille. - Kysely valmentajille SUOMEN TAEKWONDOLIITON STRATEGIA 2017-2020 VALMISTELU KYSELYN TULOKSIA - Kysely seuroille - Kysely valmentajille Seurojen kysely Vastauksia 17 seurasta (kokonaisjäsen määrä 64 seuraa) Budokwai Taekwondo,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010 http://www.imatrantennis.net. TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010 Imatran Tennis Ry http://www.imatrantennis.net. TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Vuosi 2010 tuo tullessaan tennisharrastajille merkittävän

Lisätiedot

Urheilua ja elämyksiä. Lentopalloliiton strategia 2016-2020

Urheilua ja elämyksiä. Lentopalloliiton strategia 2016-2020 Urheilua ja elämyksiä Lentopalloliiton strategia 2016-2020 Huippu-urheilu Beach volley ja lentopallo ovat suomalaisia menestyslajeja. Fanit ja media seuraavat edustusjoukkueitamme kotimaassa ja ulkomailla.

Lisätiedot

Valmentajuuden edistämistä. Valmentajien koulutukseen, osaamiseen ja. Edunvalvontaa

Valmentajuuden edistämistä. Valmentajien koulutukseen, osaamiseen ja. Edunvalvontaa Toiminta-ajatuksen mukaisesti Valmentajuuden edistämistä Valmentajien koulutukseen, osaamiseen ja hyvinvointiin liittyviä asiantuntijapalveluita Edunvalvontaa 2 Valmentajayhdistyksillä erilaiset tavoitteet

Lisätiedot

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Seurakehitys SJAL:ssa Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Sisältö SJAL:n seurakehitysohjelmasta Kokemuksia oman seuran analyysista Artemis Laatujärjestelmä seuroille? SJAL:n

Lisätiedot

SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY

SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY 2002 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA TOIMINTASEKTORIT 1. Lasten ja nuorten liikunta Tuotot Kulut Netto Hallitus nimeää kaksi vastuuhenkilöä, yhden ajopuolelta ja toisen

Lisätiedot

TURUN PURSISEURAN JUNIORIOHJELMA

TURUN PURSISEURAN JUNIORIOHJELMA TURUN PURSISEURAN JUNIORIOHJELMA SISÄLLYS 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Junioriohjelman tavoitteet... 4 1.2 Visio... 4 1.3 Junioritoiminnan arvot... 4 2 JUNIORIPURJEHTIJAN KEHITYSPOLKU... 6 2.1Optimistipurjehtijan

Lisätiedot

KUOPION PURSISEURA ry

KUOPION PURSISEURA ry KUOPION PURSISEURA ry Toimintasuunnitelma 2016 SISÄLTÖ: JOHDANTO 3 ORGANISAATIO 3 TOIMINTA 5 KIINTEISTÖT 9 KALLAVESJ -MESSUT 10 TALOUS 10 TIEDOTUS 10 2 1. JOHDANTO 1.1 Toimintaympäristö Kuopion Pursiseura

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

KIILAT HOCKEY STRATEGIA 2014-2020

KIILAT HOCKEY STRATEGIA 2014-2020 Kiilat Hockey strategia perustuu Suomen Jääkiekkoliiton luomaan strategiaan, jossa on VISIO: Intohimona jääkiekko ja MISSIO: Suomi-kiekosta lisäarvoa elämääsi 1 Tähän kuuluu vahvasti yhteiset TAHTOTILAT:

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Esitys vuosikokoukselle

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Esitys vuosikokoukselle Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2011 Esitys vuosikokoukselle 18.11 2010 Toimintasuunnitelma 2011 päälinjat - nelikenttäajattelu valmentautuminen, opiskelu, tukipalvelut, hallinto

Lisätiedot

Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016

Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016 Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016 1. KIHUn rooli suomalaisessa huippu-urheilussa Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHUn

Lisätiedot

LEVI GOLF JUNIORITOIMINTA 2009 TOIMINTASUUNNITELMA 1. ORGANISOINTI

LEVI GOLF JUNIORITOIMINTA 2009 TOIMINTASUUNNITELMA 1. ORGANISOINTI LEVI GOLF JUNIORITOIMINTA 2009 TOIMINTASUUNNITELMA 1. ORGANISOINTI Toiminnasta vastaa juniori- ja valmennustoimikunta jonka edustaja toimii hallituksessa. 1.2. JUNIORI- JA VALMENNUSTOIMIKUNTA Toimikuntaan

Lisätiedot

SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY

SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007 1 TOIMINTASEKTORIT 1. Lasten ja nuorten liikunta Tuotot Kulut Netto Hallitus nimeää kesäkuun kokouksessa yhden vastuuhenkilön,

Lisätiedot

Ringettepelaajan tie huipulle!

Ringettepelaajan tie huipulle! Ringettepelaajan tie huipulle! Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja perustoimintamuodot. Maajoukkueajattelu Ringeten maajoukkuetoiminta

Lisätiedot

Seuran SPV. Mitä kaikkea tarjoamme jäsenseuroillemme?

Seuran SPV. Mitä kaikkea tarjoamme jäsenseuroillemme? YHDESSÄ VESILLÄ Seuran SPV Mitä kaikkea tarjoamme jäsenseuroillemme? EDUNVALVONTAA Edistämme ja valvomme suomalaisen veneilyn, seuratoiminnan ja kilpailutoiminnan etuja kansallisissa ja kansainvälisissä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelmat Jyväskylän Hiihtoseura r.y.

Toimintasuunnitelmat Jyväskylän Hiihtoseura r.y. Toimintasuunnitelmat 2005-2006 Jyväskylän Hiihtoseura r.y. Jyväskylän Hiihtoseura r.y. Emoseuran toimintasuunnitelma kaudelle 2005-2006 2 1. Yleistä Jyväskylän Hiihtoseura on perustettu Jyväskylään 21.10.1945

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Hallinto Jukka Pohja/17.11.2015 Toimintasuunnitelma 2016 Kokoontuminen Aluejaoston kokouksia pyritään pitämään 4 kertaa. Jaosto harkitsee pidettäväksi joka toinen kuukausi puhelinkokouksen. Sektorit Sektorien

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2015

Talousarvioesitys 2015 esitys 2015 Yhdistyksen perustehtävä ja toiminnan tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää liikuntaa ja muuta siihen liittyvää kansalaistoimintaa siten, että erilaisista lähtökohdista olevilla henkilöillä

Lisätiedot

KUOPION UIMASEURA RY

KUOPION UIMASEURA RY Kuopion Uimaseura ry vuosikokous 2007 KUOPION UIMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.9.2007-31.8.2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 28.11.2007 Kuopion Uimaseura ry vuosikokous 2007 2 TOIMINNAN TAVOITTEET Seuran

Lisätiedot

Syyskokousmateriaali 2010

Syyskokousmateriaali 2010 Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2010 Kokouskutsu/esityslista Hämeen hallitus 2010, erovuoroiset Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Talousarvio vuodelle 2011 Valtakirja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2009

Toimintasuunnitelma 2009 Toimintasuunnitelma 2009 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Yleistä 2 2. Talous, tiedotus, tilastot ja kalenteri 4 3. Nuoriso- ja valmennustoimikunta 5 Kilpailu- ja koulutustoimikunta 5 Kouluttajat 5 4. Pm- ja

Lisätiedot

LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON OPETTAJAT ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013

LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON OPETTAJAT ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON OPETTAJAT ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 Yleistä Vuoden 2013 toiminnan painopistealueet ovat: Edunvalvonnallisiin ja koulupoliittisiin kysymyksiin vaikuttaminen Koululiikunnan

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-18 28.1.2014 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014-2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Ouluseutu Urheiluakatemian Huippu-urheilija ammattiin -hanke. Koulussa ja kentällä

Ouluseutu Urheiluakatemian Huippu-urheilija ammattiin -hanke. Koulussa ja kentällä Ouluseutu Urheiluakatemian Huippu-urheilija ammattiin -hanke Koulussa ja kentällä Kestävän kehityksen huippu-urheilumalli Huippu-urheilija ammattiin -hankkeen kohderyhmä on Ouluseutu Urheiluakatemiaan

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 -

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 - Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015-1 Yleiset sinettiseurakriteerit Seuralla on kirjallinen toimintalinja seuran toimintaperiaatteista ja -tavoista. Seura pitää huolta

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Hyväksytty vuosikokouksessa

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Hyväksytty vuosikokouksessa Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2013 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.12.2012 Sisällys 1. Valmentautuminen 2. Opiskelu 3. Tuki- ja asiantuntijapalvelut 4. Hallinto 5. Tehostamishanke

Lisätiedot

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle Tulevan toimintakauden visio Jääkiekko vahvistaa edelleen paikkaansa paimiolaisessa harrastuskentässä kiinnostavana, innovatiivisena ja näkyvänä lajina. Johdanto

Lisätiedot

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE 01.04.2009 LAIHIAN LUJA LENTOPALLOJAOSTO TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE Tämän kirjan omistaa : Joukkueeni : Valmentaja : Valmentaja puhelinnumero: Joukkueen

Lisätiedot

Alppilan Salamat on aloittanut toimintansa v Sen kotipaikkana ja toimintaalueena on Helsingin kaupunki.

Alppilan Salamat on aloittanut toimintansa v Sen kotipaikkana ja toimintaalueena on Helsingin kaupunki. Alppilan Salamat ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 1. Toiminta-ajatus Alppilan Salamat on aloittanut toimintansa v.1959. Sen kotipaikkana ja toimintaalueena on Helsingin kaupunki. Alppilan Salamat pyrkii

Lisätiedot

Suomen Agilityliitto ry Toimintasuunnitelma 2010 Hallitus 28.9.2009 Varsinainen kokous 25.4.2010 1(11)

Suomen Agilityliitto ry Toimintasuunnitelma 2010 Hallitus 28.9.2009 Varsinainen kokous 25.4.2010 1(11) 1(11) TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. Perusarvot... 2 2. Tarkoitus ja toteuttaminen... 2 3. Strategiset päämäärät 2010-2012... 3 4. Organisaatio ja toiminta vuonna 2010... 3 4.1. Liiton organisaatio... 3 4.2.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 1 (6) Toimintasuunnitelma kaudelle 1.5.2009 30.4.2010 Seurassa toimii kauden aikana juniorijoukkueita kahdessatoissa eri ikäluokassa G- junioreista A-junioreihin.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VERKSAMHETSPLAN OCH BUDJET

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VERKSAMHETSPLAN OCH BUDJET SUOMEN PURJEHTIJALIITTO ry FINLANDS SEGLARFÖRBUND rf TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VERKSAMHETSPLAN OCH BUDJET 2008 SPL:n Toimintasuunnitelma 2008 - FSF:s Verksamhetsplan 2 1. YLEISTÄ Suomen Purjehtijaliitto

Lisätiedot

LUISTELUJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

LUISTELUJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 LUISTELUJAOSTON VUODELLE 2009 Yleistä Hallinto Talous Luistelujaoston päälajit ovat pikaluistelu ja Short track eli kaukalopikaluistelu. Lapsille tarjoamme perheluistelua vanhempiensa kanssa sekä perusluistelu-

Lisätiedot

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5 Uudistuneet Sinettiseurakriteerit versio 5 Liikunnallinen elämäntapa Urheilijan polku Liikkujan polku Sinettiseurakriteerit Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa Organisointi ja toimintaperiaatteet

Lisätiedot

Seuraseminaari 2014 Lapset ja nuoret 12.30-13.00 Teemavuoden satoa (Mika) Miltä teemavuosi on näyttänyt, tuonut tullessaan, mitä on tehty 13.00-13.

Seuraseminaari 2014 Lapset ja nuoret 12.30-13.00 Teemavuoden satoa (Mika) Miltä teemavuosi on näyttänyt, tuonut tullessaan, mitä on tehty 13.00-13. Seuraseminaari 2014 Lapset ja nuoret 12.30-13.00 Teemavuoden satoa (Mika) Miltä teemavuosi on näyttänyt, tuonut tullessaan, mitä on tehty 13.00-13.20 Seuramme junioritoiminnan haasteet (Mikko) Parityö

Lisätiedot

TKL:n Organisaatiokaavio 2009

TKL:n Organisaatiokaavio 2009 TKL:N ORGANISAATIOKAAVIO 2009 LIITE 1/1(10) TKL:n Organisaatiokaavio 2009 Vuosikokous Hallitus Toiminnanjohtaja Työvaliokunta Muu henkilökunta Taloustoimikunta Kilpailutoimikunta Veteraanikeilaajat Jäsenseurat

Lisätiedot

Musan Salama. strategia

Musan Salama. strategia Musan Salama strategia 2016-2018 STRATEGIAN TAUSTAA Musan Salaman strategia on rakennettu seuran toimihenkilöille tehdyn kyselyn sekä johtokunnan ja Palloliiton määrittämien tavoitteiden pohjalta. Lähtökohtana

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Hyväksytty syyskokouksessa 21.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. TÄRKEIMMÄT TAVOITTEET 2016... 2 3. NUORISO- JA HARRASTETOIMINTA... 2

Lisätiedot

HALLINTO syysparlamentti. Johtokunta PJ. Sihteeri

HALLINTO syysparlamentti. Johtokunta PJ. Sihteeri esitys HALLINTO syysparlamentti Johtokunta PJ Asiantuntija Sihteeri Työntekijä Olosuhde Valmennus ja koulutus Talous ja markkinointi Kilpa- ja harrastetoiminnan Seuratoimin nan organisointi Puheenjohtaja:

Lisätiedot

Visio, missio, arvot ja strategia

Visio, missio, arvot ja strategia Visio, missio, arvot ja strategia Joensuun Kataja ry taitoluistelujaosto Arvot toiminnan perusta Visio tahtotila Jatkuva kehitys Missio tehtävä Strategia toimintamalli Arvot AVOIMUUS Asioista puhutaan

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017 VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017 Turun Cheerleadingseura Smash ry SISÄLLYS 1 VIESTINNÄN TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄT... 3 2 VIESTINNÄN VÄLINEET JA TYÖKALUT... 4 2.1 Sähköposti... 4 2.2 Seuran Facebook-ryhmä... 4

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS LIEDON KUNTA Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta HAKEMUS LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS 1. HAKIJA Seura/yhdistys Lähiosoite Postitoimipaikka Pankki ja tilin n:ro Kotipaikka Rekisteröimisvuosi Yhdistysrekisterinumero

Lisätiedot

SUOMEN PÖYTÄTENNISLIITTO TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN PÖYTÄTENNISLIITTO TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN PÖYTÄTENNISLIITTO TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2016 2 (7) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Seura- ja nuorisotoiminta... 3 3 Harrasteliikuntaa kaikille ikäryhmille... 4 4 Valmentajakoulutus... 4 5 Kilpailutoiminta...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Tapanilan Erä ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 1(6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Vuosi 2012 tulee olemaan taloudellisesti haasteellinen toimintavuosi. Oletettavaa on, että Helsingin Kaupungin

Lisätiedot