Suomen Pyöräilyunioni ry

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Pyöräilyunioni ry"

Transkriptio

1 Suomen Pyöräilyunioni ry Toimintasuunnitelma 2014

2

3 1. JOHDANTO Pyöräily kuuluu Suomen harrastetuimpiin liikuntamuotoihin. Pyöräily on sekä lasten- ja nuorten että aikuisväestön keskuudessa maamme toiseksi suosituin liikuntamuoto. Pyöräilyä harrastaa aktiivisesti runsaat aikuisväestöön kuuluvaa henkilöä. Nuorista pyöräilyä harrastaa aktiivisesti reilut Kun pyöräilyseuratoiminnassa on jäseniä noin , niin valtaosa harrastajista on seuratoiminnan ulkopuolella. Seurojen tulee miettiä keinoja, joilla ne voivat saada lisää harrastajia ohjattuun ja säännölliseen seuratoimintaan ja Suomen Pyöräilyunioni auttaa siinä tarvittaessa. Suomessa on hyviä esimerkkejä siitä, miten seura on keskittynyt pyöräilyn liikennepolitiikkaan ja siten kasvattanut jäsenmääräänsä yli tuhannen jäsenen. Samoin yhdistämällä liikenneaktiivisuuden ja harrastustoiminnan erään seuran liikevaihto on noussut yli Toisaalta esimerkkejä löytyy nuorten kilpailutoiminnan aktivoinnista. Hyviä esimerkkejä löytyy myös huippu-urheiluun panostavista seuroista. Jakamalla tietoa eri seurojen käytänteistä seurat voivat valita ympäristöönsä ja tavoitteisiinsa sopivimman toimintamallin. Vuosi 2014 on suomalaisessa pyöräilyssä muutoksen vuosi. Vuonna 2014 alkaa toden teolla Suomen Pyöräilyunioni ry:n (SPU) kevätliittokokouksessaan hyväksymän, vuoteen 2020 ja Tokion olympia- ja paralympialaisiin ulottuvan strategian toteuttaminen. Muutoksen tie ei ole helppo eikä nopea, mutta se on uusia mahdollisuuksia avaava ja nykytilanteessa välttämätön. Ensimmäisenä kehittämisen kohteena tulee olla suomalainen pyöräilyn kilpailuvauhti. Tällä hetkellä pyöräilyn yksittäisestä lajista riippumatta, kilpailuvauhti on merkittävästi kansainvälistä kilpailuvauhtia hitaampaa. Tähän tulee saada muutos lähitulevaisuudessa pyöräilyn huippu-urheiluun ja lasten ja nuorten pyöräilyharrastukseen panostamisella. Toiseksi Suomessa on kymmeniä tuhansia lapsia ja nuoria, jotka käyttävät polkupyörää päivittäiseen liikkumiseen koulumatkoillaan ja vapaa-ajallaan. Eri urheilulajien pudokkaiden ja koululiikuntaan sitoutuminen voi tuoda parhaimmillaan lisää urheilijoita pyöräilyn kilpatoimintaan. Panostamalla koululiikuntaan SPU on mukana lisäämässä myös koululaisten liikenneturvallisuutta. Kolmanneksi Suomessa on tuhansia vapaa-ajallaan pyöräilyä harrastavia yksilöitä, jotka eivät ole toistaiseksi olleet kiinnostuneita organisoidusta toiminnasta, kuten seuratoiminnasta. Nämä tulee saada lähemmäksi SPU:ta ja tätä varten SPU:n tulee uudistaa harrastetoimintaan liittyvää tarjontaa.

4 Neljänneksi pyöräilyn asema liikennejärjestelmässä on tukala ja vaatii erityistä huomiota lainsäädännön tasolla. Hajautuvan kaupunkirakenteen tuottama autoliikenne on kasvava ongelma niin aktiiviharrastajan kuin tavallisen arkipyöräilijänkin kannalta. Kilpapyöräilijöiden sekä kunto- ja retkipyöräilijöiden suosimat vähäliikenteiset tiet muuttuvat vuosi vuodelta vilkkaammiksi tehden pyöräilystä turvattomampaa. Toisaalta maanteiden ja katujen varsilla yleistyvät pyörätiet aiheuttavat oman ongelmansa usein puutteellisen laatustandardin, heikon jatkuvuuden vuoksi. Parhaillaan pyöräily elää liikennemuotona vahvaa nousukautta ja pyöräilyolosuhteiden kokonaisvaltainen edistäminen on ajankohtaisempaa kuin koskaan. SPU:n on tärkeää tunnistaa vastuunsa ja tarjota asiantuntemustaan pyöräliikenteen kehitysprosessissa.

5 2. Yleistä Suomen Pyöräilyunioni ry. on jäsentensä yhteistyö- ja edunvalvontajärjestö. SPU tukee toiminnallaan jäsenistönsä toimintaa pyöräilyn ja siihen perustuvan liikunnan parissa niin seurojen kuin yksilöiden elinkaaren ajan. SPU edistää ja kehittää pyöräilyn huippu-, kilpa- ja harrastepyöräilyä sekä on näiden tarkoitusperien hyväksi toimivien jäsentensä valtakunnallinen keskusjärjestö. SPU:n toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot, kestävä kehitys, tasa-arvo, urheilun reilun pelin periaatteet ja päihteiden vastainen toiminta. SPU:n toimintaa ohjaa valtakunnallinen liikunnan yhteinen visio. Suomi on maailman liikkuvin urheilukansa vuonna Tavoitteena on yhteistyön lisääminen liitto- ja seuratasolla niin lajin sisällä kuin eri urheilulajien välillä. SPU:n ja sen jäsenseurojen tavoitteena on kilpapyöräilyn ohella edistää mahdollisimman monen Suomessa asuvan ihmisen kuntoilua ja liikkumista polkupyörällä koko elinajan. Myös erityisryhmien pyöräilymahdollisuuksien kehittämistä ja harrastusta pyritään edesauttamaan. Pyöräilyseuroissa tapahtuva kansalaistoiminnan aktivointi sekä lisääminen ovat keskeisinä päämäärinä. Yhtenä esimerkkinä voidaan pitää pyörällä tapahtuvan hyötyliikunnan ja turvallisten ja nykyaikaisten pyöräilyolosuhteiden edistäminen ja kehittäminen. Vapaaehtoisten pitempiaikaiseen mukanaoloon ja jaksamiseen etsitään samoin kannustimia yhteistyössä eri organisaatioiden kuten VALON kanssa. Merkittävä rooli nuorten harraste- ja kilpailutoiminnan kehittämisessä ja tukemisessa on Kultainen Kampi -konseptilla jota kehitetään edelleen. Tämä saa rinnalleen kouluihin suuntaavan pyöräilyn olosuhdehankkeen, jonka myötä pyöräilyseurojen ja koulujen yhteistyö tulee lisääntymään. Nuorten mukaan saaminen pyöräilyn pariin on oleellista harrastajamäärien ja huippu-urheilun kehittymisen kannalta. Nuorten harjoitus ja harrasteryhmien tueksi toteutetaan alueellista ja valtakunnallista leiritoimintaa. Samoin nuorten toimintoihin voidaan käyttää olemassa olevia Fillarinappula- ja Kilpapyöräkoulun materiaaleja. Eri osa-alueilla tavoitteisiin pääsy edellyttää kaikkien pyöräilyn parissa olevien jaettua tahtotilaa samoin kuin pyöräilyseurojen työn ylläpitoa ja kehittämistä. Pyöräilystä tehdään maamme liikuttavin urheilulaji. SPU:n toimintasuunnitelman lähtökohtana on 2020-strategia, joka antaa suuntaviivat tulevaisuuden työskentelylle niin SPU:n hallituksessa kuin sen alaisuudessa oleville toiminnoillekin sekä liiton toiminnalliselle rakenteelle. Tavoitteena on kasvattaa suomalaisten kilpapyöräilijöiden vauhtia kohti kansainvälistä tasoa, mutta myös yhteistyössä pyöräilyseurojen ja eri pyöräilyn sidosryhmien kanssa kehittää Suomen

6 pyöräilyä ja pyöräilijöiden olosuhteita laaja-alaisesti huippu-urheilun, harrasteliikunnan ja lasten sekä nuorten osa-alueilla. Keskeisenä pyrkimyksenä on pyöräilyharrastuksen määrän ja laadun kasvattaminen pyöräilyn kaikilla osa-alueilla. Suomessa käynnissä oleva Liikuntalain muutos tuo muutospaineita myös Suomen Pyöräilyunionin toimintaan. Liikuntalain perusviesti on, että lajiliittojen aktiiviseen strategiseen toimintaan tullaan panostamaan sen sijaan, että panostettaisiin olemassa oleviin rakenteisiin. Liikuntalain muutoksen myötä myös Suomen Olympiakomitea muuttaa rahanjakoperiaatteitaan lain mukaiseksi. Tämän yhteiskunnallisen muutoksen vuoksi, myös SPU:n tulee uudistaa rakenteitaan. Suurin muutos tulee huippu-urheiluun. Liitolle muodostetaan huippu-urheiluohjelma. Työtä vetää toiminnanjohtaja. Huippu-urheiluohjelmaan valmistamaan kutsutaan pyöräilyn valmennuksesta työryhmä joka aloittaa työnsä vuoden 2014 alusta. Huippuurheiluohjelman myötä eri arvokilpailulajien jaostot muuttuvat huippuurheilupainotteiseksi. Aiempien jaostojen puheenjohtajista koostuva huippuurheiluyksikkö vastaa lajien huippu-urheilun kriteerien sisällöstä samoin kuin koordinoivat kansallista kilpailukalenteria huippu-urheilun näkökulmasta. Aiemmat jaostot muutoin suunnittelevat ja toteuttavat kansallista kilpailukalenteria lajin harrastajat ja kilpailijat huomioiden. Vuonna 2014 maajoukkuetoiminnan tavoitteena on kansainvälisen lähialueiden kilpailuihin osallistumisen ohella kansallisen kilpailuvauhdin kasvattaminen merkittävästi vuoteen 2013 nähden. Mikäli menestystä tulee lajiryhmien omissa maailmancupeissa sekä muissa kategorisoiduissa KV-kilpailuissa, osallistuminen lajien omiin kansainvälisiin arvokilpailuihin tulee mahdolliseksi. Pyöräilyn ja erityisesti huippupyöräilyn saamaa julkisuutta tulee lisätä. Tiedottamista tulee kehittää ja käyttöön tulee ottaa sosiaalisen median tuomat mahdollisuudet suorat nettilähetykset huomioiden. Samoin YLE:n käynnistämä kansallisten palloilulajien tvlähetysten nosto talvella tulee ulottaa kesäaikana myös pyöräilyyn. Sääntö- ja tuomaritoimintaan liittyvää kehittämistä ja päivittämistä jatketaan. Muutokset ja tarkennukset tuodaan ajajien ja toimihenkilöiden tietoisuuteen valistuksen ja koulutuksen avulla. Sääntöpäivitykset julkaistaan mahdollisimman nopeasti omilla internetsivuilla. Sääntökansion painettu päivitys toteutetaan kauden alussa. Painettu päivitys toimitetaan aktiivisesti toimiville tuomareille ja päivityksen tilaavilla. Näiden lisäksi tuomareita kannustetaan lähtemään UCI:n ja UEC:n järjestämille kansallisille ja kansainvälisille komissaarikursseille.

7 3. Strategia tiivistettynä Suomen Pyöräilyunionin visio: Suomen pyöräilyunionista tulee toimija joka tekee pyöräilystä entistä halutumman ja tunnetumman urheilu-, liikunta- ja liikkumismuodon. Suomen Pyöräilyunionin missio: Olla pyöräilyn yhteen kokoava toimija ja kehittäjä Suomessa. Suomen Pyöräilyunionin arvot: Menestymisen ja kehittymisen tahto: elinehto kaikelle, pitää olla toiminnan ytimessä kaikessa. Huippu-urheilun pitää tuottaa nousujohteista arvokilpailumenestystä, juniorityön pitää kasvaa laadullisesti ja määrällisesti ja liiton näkökulmasta taloudellinen ja toiminnallinen menestys ja kehitys. Kestävä kehitys: urheilullinen, taloudellis-hallinnollinen, ympäristöllinen sekä yhteiskuntavastuu. Sitoudutaan suunnitelmiin, edistetään pyöräilyä, huomioidaan ympäristö. Elämisen laatu ja pyöräilyn nautinto: pyöräily on kivaa. Se on sosiaalista, se lisää elämisen laatua, hyvinvointia ja terveyttä. Pyöräily sopii hyvin monelle. Yhdessä tekeminen: ehtymätön voimavaramme. Yhteistyö on mahdollistaja. Lajien välinen yhteistyö, kv-yhteistyö, liiton ja seurojen, seurojen välinen yhteistyö kuten myös kaupalliset ulottuvuudet. Reilu peli: yksi peli, samat säännöt. Kaikessa. Avoimuus: Toiminnan läpinäkyvyys ja ennakkoluulottomuus kaikilla tasoilla. Avoimuus sisälle ja ulos.

8 Suomen pyöräilyunionin strategisina painopisteinä ovat a) huippu-urheilu - huippu-urheiluun muodostetaan ns. olympiaryhmä sekä haastajaryhmät samoin kuin huippu-urheilun ohjelma, joka systematisoi kansainväliselle tasolle nousun kansallistakin kilpailuvauhtia kasvattamalla. b) harrasteliikunta - harrasteliikunnassa panostukset tulevat olemaan rakenteellisia, kuten ohjaajakoulutusta. Samalla kehitetään suomalaista Just Ride -konseptia eri paikkakunnilla toteutettavaksi. c) lapset ja nuoret - Nuorille järjestetään SPU:n toimesta 4 leiriä vuositasolla. SPU voi tukea alueellisten leirien toteutumista.

9 3.1 Strategiset päätavoitteet 2020 ja välitavoitteet vuodelle Kasvu Vuoteen 2020 mennessä pyöräily on järjestäytyneiden harrastajien määrällä mitattuna maamme 10 suurimman lajiliiton joukossa. Vuoden 2014 aikana tämän tavoitteen saavuttamista edistetään orgaanisella kasvulla ja luomalla suurempaa kasvutavoitetta tehokkaasti edistävät palvelu- ja tuotekonseptit. 2. Laatu Toiminnan laatu on perusedellytys kaikkien strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi, ja sen saaminen riittävälle tasolle toteutetaan strategiakauden alkupuolella. Laaditaan seura- ja liittotason toiminnan laatumääreet ja luodaan tarvittava mittaristo vuoden 2014 aikana. Tämän jälkeen toteutetaan vuosittainen laatuarviointi em. tasoilla. Erityisesti vuonna 2014 huolehditaan liiton hallinnollisen toiminnan saamisesta VALO:n määrittelemälle lajiliittojen hyvän hallinnon mukaiselle tasolle. 3. Menestys Sitoudutaan menestykseen ja haluun menestyä. Strategiakauden päätöstavoitteena on vähintään yksi olympia- tai maailmanmestaruusmitali vuonna 2020 tai aiemmin. Vuonna 2014 aloitetaan asteittainen huippu-urheilun systemaattinen uudelleenjärjestäminen ensimmäisenä tähtäimenä vuoden 2016 olympialaiset ja paralympialaiset, johon Olympiakomitean tavoitteiden mukaisesti nimetään pyöräilyn Team Rio. 4. Resurssit Henkilö-, työympäristö-, työvälineresurssit on saatava tasolle, jotka mahdollistavat käytännön toimintaedellytykset tavoitteiden saavuttamiseksi. Vuodesta 2014 lähtien liiton budjetin pitää kasvaa vähintään 10% vuodessa. Toimenpiteet liiton omavarainhankinnan organisoimiseksi on aloitettava vuoden 2014 aikana perustamalla markkinointi- ja viestintätyöryhmä(t). Vuoden 2020 tavoite on, että budjetin loppusummasta yli puolet tulee omavarainhankinnan kautta. Samoin 2020 mennessä liiton toimisto sijaitsee yhdellä paikkakunnalla.

10 3.2 Strategian vaikutus organisaatioon Strategia vaikuttaa Pyöräilyunioniin organisaatiotasolla vaiheittain. Jaostot muuttuvat lajiensa kansallista kilpailutoiminnan koordinaatioyksiköksi. Jaostojen puheenjohtajat tai vastaavasti yksi edustaja per laji (arvokilpailulaji) muodostavat huippu-urheiluyksikön joka vastaa eri lajien huippu-urheilun kehityksestä. Kehitystä johtaa valmennuspäällikkö. Lyhyellä aikavälillä uusi strategia tuo uusia elementtejä suomalaiseen pyöräilyyn. Ensinnäkin huippu-urheilun systematisoituminen tarkoittaa, että SPU:iin tulee saada valmennuspäällikkö. Valmennuspäällikkönä tulee olemaan alkuvaiheessa toiminnanjohtaja, mutta vähitellen toiminnan kehittyessä valmennuspäällikön vakanssi pyritään saamaan täysiaikaiseksi ja vakinaistamaan toistaiseksi voimassa olevaksi. Tämä edellyttää kuitenkin harrastajamäärien kasvua ja toisaalta harrastajien halukkuutta ja sitoutuneisuutta huippu-urheilun piiriin. Kiinteänä osana huippu-urheilun systematisointia luodaan valmennustoiminnan vuoteen 2020 ulottuva kehittämisyhteistyösopimus myöhemmin määriteltävän urheiluopiston kanssa. Toisin sanoen rakennetaan Finnish Cycling Academy, jonne lajin liittojohtoinen valmennus- leiritys-, testaus- sekä koulutusyhteistyö keskitetään. Tämä yhteistyökokonaisuus ulotetaan läpi lajitoiminnan eri tasojen. Uuden strategian myötä on myös tarkoitus käynnistää SPU:n hanketoiminta. Hankkeita varten tarvitaan henkilöitä tuottamaan sisältöä hankkeisiin. Nämä tarpeet kartoitetaan hankesalkun kasvun myötä. Erittäin olennaisessa roolissa on kaupallisten toimintojen kuten tuotteistuksen, myynnin, markkinoinnin, markkinointiviestinnän tarpeellisuuden sisäistäminen sekä näiden toimintojen tehostaminen ja resurssointi, jotta omavarainhankinta mahdollistuu. Hallitustoimintaa kehitetään edelleen siten, että hallituksessa olisi puheenjohtaja ja 6 8 jäsentä, ja hallituksen toiminnan pitkäjänteisyyttä kehitetään siirtymällä neljän vuoden (olympiadin) mittaisiin toimikausiin. Näin vastaamme Olympiakomitean lajiliitoille esittämään huutoon. Hallituksen jäsenistä kullekin nimetään oma vastuualue, jolla ei tarkoiteta lajia vaan asiakokonaisuuksia kuten talous, markkinointi-ja viestintä, huippuurheilu, kehityshankkeet jne.

11 4. Nuorisotoiminta Nuorison ollessa Suomen pyöräilyn tulevaisuuden ehto, lapsiin ja nuoriin tullaan panostamaan uudella tavalla. Leiritoimintaa kehitetään edelleen ja seuroille toimitetaan hyviä käytäntöjä nuorten houkuttelemiseksi pyöräilyn pariin. Seuroja opastetaan hyvien käytäntöjen kautta yhteistyöhön muiden lajien kanssa, jotta eri lajeista tippuvat ns. drop outit saadaan pyöräilyn pariin. 4.1 Lasten ja nuorten harrastepyöräilyhanke Lajiliitto on aloittanut mittavan lasten ja nuorten harrastepyöräilyn kehittämiseen kohdistuvan hankkeen, joka tukee lajiliiton 2020 muutosstrategiaa. Hanke on käynnistynyt , ja hankkeesta vastaa liittoon palkattu projektipäällikkö. Hankkeelle on saatu tukea opetus- ja kulttuuriministeriöltä (OKM) sekä pyöräilyn Euroopan liitolta (UEC). Hankkeella on kolme kärkeä. 1. Lajiolosuhteisiin vaikuttaminen 2. Lajin lasten ja nuorten seuratoiminnan konseptointi sekä 3. pyöräilyn koulukonseptin rakentaminen. Hankkeelle luodaan yhteinen tuotenimi. Hankkeen ensivaiheessa tuotetaan olosuhdeopas erityisesti kuntien ja kaupunkien tarpeisiin ohjeistukseksi pyöräilyn lähiliikunta-alueiden rakentamisesta. Pyöräily on lasten ja nuorten toiseksi harrastetuin liikuntamuoto, mutta monikäyttöisiä, mielekkäitä ja turvallisuus-aspektit huomioivia lajin harrastuspaikkoja on marginaalisesti. Toisekseen hankkeen kohderyhmän välinepenetraatio on yksi maailman korkeimpia: poikkeuksetta jokainen lapsi ja nuori omistaa polkupyörän. Tutkimustietoon perustuen pyöräily on merkittävässä roolissa koko väestön liikkumis- ja liikuntamuotona. Mikäli tätä tuetaan lapsuudesta saakka, on varmaa, että lasten ja nuorten motoriset taidot kehittyvät, jolla on myönteinen vaikutus liikenneturvallisuuteen kautta koko yksilön elinkaaren. Liikkumisen mielekkyyden merkitys kohderyhmässä on pyöräilyn yhteiskunnallisen merkittävyyden ohella erittäin huomioitava asia kuten myös lajin vihreät arvot sekä tasa-arvoisuus. Pyöräilyn lähiliikunta-alueita on tarkoitus rakentaa erityisesti alakoulujen ja päiväkotien läheisyyteen. Olosuhde-kärjen pilottikohteina toimivat Kartanoranta, Kirkkonummella sekä Iso-Vilunen Tampereella, ja lähiliikunta-alueet valmistuvat keväällä Olosuhdeoppaan on oltava valmis keväällä 2015.

12 Lajin seuratoiminta-kärjessä lajiliiton alaisiin jäsenseuroihin, joita tällä hetkellä on lähes 150, rakennetaan nykyaikainen seuratoimintatyökalu / toimintokokonaisuus, joka manualisoidaan. Seurakonseptin pohja rakentuu juniorien pyöräkouluun, jonka toistaiseksi hyvin kirjavalla tasolla oleva toiminta seuroissa yhdenmukaistetaan. Seuratoiminta-elementistä luodaan kokonaisvaltainen tuote, joka houkuttelee lapsia- ja nuoria ohjatun harrastustoiminnan pariin. Pääpaino on lajin harrastustoiminnassa, ei kilpa-urheilussa. Hankkeen koulu-kärjessä koulumaailmaan rakennetaan toimintokokonaisuus, joka mahdollistaa pyöräilyn huomioimisen koulujen opetusohjelmassa sekä koulujen kasvavassa ja monimuotoistuvassa kerhotoiminnassa. Yhdessä lajifasiliteettien kohentumisen sekä alueellisesti organisoidumman toiminnan kautta, tarjoaa tämä pohjan pyöräilyn lisäämiselle koulumaailmassa. Hankkeen koulu-vaiheen kokonaisuus on laaja, ja tämän elementin koostamiseen, pilotoimiseen, manualisoimiseen ja jalkauttamiseen kentälle pitää varautua vuosien työsarkaan. Hanketta varten lajiliitto on tutustunut muun muassa Iso-Britanniassa, Hollannissa ja Tanskassa toteutettuihin ja käynnissä oleviin lajiliittojohtoisiin lasten ja nuorten pyöräilykonsepteihin. Pyöräilyn Euroopan liiton osoittama suuri kiinnostus hankekokonaisuutta kohtaan perustuu osittain siihen, että yhdessäkään maassa ei ole vastaavalla tavalla yhdistetty olosuhde, seuratoiminta ja koulumaailmaa yhteen. Hankkeelle tarvittavan jatkorahoituksen varmistamiseksi, lajiliitto operoi aktiivisesti sekä julkisella että kaupallisella sektorilla pyrkien löytämään kokonaisuudelle rahoittavia tahoja kuten myös yhteistyökumppaneita. 5. Huippu-urheilu Suomen liikuntalain ja Suomen Olympiakomitean uuden rahanjakoperiaatteen mukaisesti pyöräilynkin tulee muuttaa käytäntöjään. Liikuntalaki ja Olympiakomitea jakavat tukensa lajiliittojen huippu-urheilutoiminnallisuuden perusteella entisen lisensseihin perustuvan jaottelun sijaan. Suomeen rakennetaan huippu-urheiluohjelma, joka ottaa huomioon urheilijan polun, ja joka ei tingi pyöräilyn eri lajien kansainvälisen tason tavoittelusta. Ohjelma rakennetaan Suomen pyöräilyn kärkivalmentajien toimesta toiminnanjohtajan johdolla. Valmennuskokonaisuuden kehittämisen tueksi luodaan urheiluopisto-yhteistyö, joka mahdollistaa Finnish Cycling Academy:n perustamisen.

13 6. Muu kilpaurheilu ja harrasteliikunta Kansallinen kilpailutoiminta pyörii jaostojen toiminnan tuloksena. Kansallisten mestaruuskilpailujen osalta, SPU ottaa kilpailujen suunnittelussa kaksivuotissuunnitelmat käyttöön. Tämä tarkoittaa, että vuonna 2014 tiedämme 2016 kansallisten mestaruuskilpailujen järjestäjät. Tämä auttaa järjestäjiä organisoimaan kilpailut rauhassa ja perusteellisesti. Tavoitteena olisi että mestaruuskilpailut voitaisiin kilpailuttaa saavuttamalla myös laatua kilpailun järjestelyihin. Kansallisen kilpailutoiminnan kehittämiseksi ja tukemiseksi pyritään kehittämään ja jatkamaan cupkilpailusarjoja. Cup-sarjoille etsitään liiton ulkopuolista yhteistyökumppania. Seuroille pyritään kehittämään ja toteuttamaan kilpailujen järjestämistä helpottavia palveluja. SPU tulee olemaan aktiivinen tutkimustoiminnan kehittämisessä., SPU saa tietoa jäsenistään ja voi vaikuttaa tiedon laadulla ja määrällä myös valtakunnallisiin päätöksentekijöihin nostaen pyöräilyn arvostusta Suomessa myös päättäjien tasolla. SPU:n otettua ensiaskeleet pyöräilyn liikenneinfrastruktuurin parissa, olemme tulleet halutuksi kumppaniksi liikennesuunnitelmia laadittaessa. Suomen pyöräilyunioni tukee kaikkia hankkeita joiden tavoitteena on eriyttää pyöräily kevyenliikenteen kokonaisuudesta joko omaksi tai moottoriliikenteen osaksi. Pyöräliikenteen kehittyminen kasvattaa pyöräilyn näkyvyyttä kaupunkien katukuvassa. Pyöräillyn ohjaajakoulutuksen myötä Suomeen on valmistunut pyöräilyn ohjaajia jotka osaavat vetää harrasteryhmiä pyöräilyssä. Entinen omatoiminen harrastustoiminta muuttuu vähitellen seurojen toteuttamaksi ja seurojen alaisuuteen tuottaen seuroille uusia jäseniä. Kuntoilijoille pyritään tarjoamaan ainakin suurimmilla paikkakunnilla useita vauhtiin sidottuja tasoryhmiä. Pyörällä tapahtuvan siirtymisen ja liikkumisen lisääminen ja turvallisuuden parantaminen ovat asioita, joita pyritään kehittämään eri yhteistyötahojen kanssa. Pyöräilyn ympäristöarvot ja pyöräilyyn liittyvät monet myönteiset tekijät pyritään hyödyntämään SPU:n ja jäsenseurojen toiminnassa. Nuorten kohdalla kehitetään ja uudistetaan Fillarinappulakouluprojektia ja tämän jatkona olevaa Kilpapyöräilykoulutoimintaa kehitetään edelleen vuotiaiden toimintaa tukevaksi.

14 7. Yleiset toiminnot SPU:n ylintä päätäntävaltaa käyttää jäsenseurat vuosikokouksissa. Syysvuosikokouksessa valitaan luottamushenkilöt, hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio. Kevätkokouksessa hyväksytään toimintakertomus ja tilinpäätös. Vuosikokouksen hyväksymää toiminta- ja talousarviota toteutetaan hallituksen ohjauksessa ja päätöksin. Puheenjohtaja vastaa yhteyksistä muihin liikuntajärjestöihin sekä Pohjoismaiseen (NCF), Euroopan (UEC) ja kansainväliseen pyöräilyliittoon (UCI). Hallituksen jäsenillä on kehittämisohjelman mukaiset vastuualueet. Hallituksen apuna ja alaisuudessa toimivat jaostot jotka vastaavat oman lajinsa huippu-urheilun kehittymisestä ja kansallisen kilpailukalenterin koordinoinnista. Valmennuspäällikkö vastaa huippu-urheilun kehityksestä yhteistyössä jaostojen ja lajien valmentajien kanssa. Sääntö- ja tuomarivaliokunta ohjeistaa sääntöihin liittyvissä asioissa. 7.1 Toimisto ja hallinto SPU:n toimihenkilöt valmistelevat, valvovat ja toteuttavat hallituksen ja apuelinten tekemiä päätöksiä toimenkuviensa ja myönnettyjen valtuuksien mukaisesti. Toiminnanjohtaja vastaa SPU:n toiminnallisista prosesseista, talouden seurannasta, kilpailutoiminnan toimivuudesta, koulutuksesta ja yhteydenpidosta. Toimistosihteeri vastaa seuroihin suuntautuvista palveluista, tiedottamisesta, sosiaalisen median päivittämisestä, laskutuksesta, kansainvälisten yhteyksien toimivuudesta ja ajaja- ja seurarekisterin ylläpidosta. Samoin tehtävään kuuluu muiden Suomen Pyöräilyunioniin kohdistuvien arkisten asioiden hoitaminen. Projektipäällikkö vastaa nuorisotoiminnan kehittämisestä ja olosuhtesiin hankkeista. liittyvistä Erityis-, seura- ja nuorisotoimintaan liittyen toimintojen kehittämistä jatketaan. Lisähenkilöstön palkkaaminen on riippuvaista rahoituksesta. Esim. hanketoimintaa kehittämällä hankerahaa voidaan saada lisähenkilöiden palkkaukseen. Kirjanpidon ja palkkalaskennan kustannuksia pyritään pienentämään.

15 7.2 Talous TAE 2014 TA 2013 KOOSTE HARRASTELIIKUNTA (nuoriso, aikuiset) Tuotot/varsinainen toiminta Kulut/varsinainen toiminta Harrasteliikunta yhteensä HUIPPU-URHEILU Tuotot/varsinainen toiminta Kulut/varsinainen toiminta Saadut avustukset (valmentaja + urheilija avustukset) Huippu-urheilu yhteensä JÄRJESTÖTOIMINTA Tuotot/varsinainen toiminta 3 12 Kulut/varsinainen toiminta Tuotot/varainhankinta Saadut avustukset (OPM:n toimintamääräraha) Järjestötoiminta yhteensä KOKONAISTUOTOT KOKONAISMENOT ylijäämä/ alijäämä -0-5

16 HARRASTELIIKUNTA TAE 2014 Tuotot Valmentaja ja toimitsijakoulutuksen tuotot 8 Koulutuksen tuotot (neuvottelupäivät) 4 Erityis- ja jatkokoulutus tuotot 8 Kilpailulupa- ja kirjaamismaksut (kansalliset) 7 Tuomarimaksut (kortit ja sääntökansio) 1 Muut tuotot (yhteistyösopimukset, projektituet) 57 YHTEENSÄ TUOTOT 85 Kulut Palkat ja sos. kulut 45 Vuokrat 3 Tuomareiden kulut (PM, kv.kilpailut) 3 Valmentaja ja toimitsijakoulutuksen kulut 3 Tuomarikoulutuksen kulut (neuvottelupäivät) 2 Erityis- ja jatkokoulutus kulut 16 Matka- ja majoituskulut/muut 48 Materiaalikulut 15 Harrasteliikunta 68 Aluetoiminta 13 Erityisprojektit ja tapahtumat 16 Näyttelyt ja messut 3 Muut toimintakulut 14 YHTEENSÄ KULUT -256 NETTOTULOS / AIKUISTEN LIIKUNTA -171 HUIPPU-URHEILU Tuotot Leirien- ja kilpailujen omavastuut (osanottomaksut) 1 SM- ja CUP -kilpailujen maksut/ mitalit 7 Mainostuotot 3 Muut tuotot/ CUP palkinnot/ stipendit 12 YHTEENSÄ TUOTOT 23 Kulut (huippu-urheilu) Valmennuksen kulut 10 Kotimaisten ja cupkilpailujen kulut/ stipendit 1 Kilpailujen kulut 29 Maailancupin ja kv. kilpailujen kulut 11 Matka- ja majoituskulut/muut 6 Urheilija- ja tehostamistuet/ OK:n apurahat 30 Dopingvalistus 1 Varuste, mitali- ja palkintokulut (mitalit, asut) 10 YHTEENSÄ KULUT -105 Avustukset (Olympiakomitea) 30 NETTOTULOS / HUIPPU-URHEILU -45

17 JÄRJESTÖTOIMINTA Tuotot Muut tuotot/ julkaisut (vuosikirja + lehti) 2 Muut tuotot/ sääntökansio 1 YHTEENSÄ TUOTOT 3 Kulut Henkilöstökulut (palkat ja sos. kulut) 99 Toimistovuokrat + siivous + sähkö 9 Taloushallinto + tilintarkastus 17 Pankkipalvelut 2 Hallinnon ja liittokokouksen kokouskulut 8 Jaosto- ja valiokuntatoiminnan kulut 2 Matka- ja majoituskulut/ kv. toiminta 3 Materiaalikulut/ vuosikirja 2 Materiaalikulut/ kilpailusäännöt 1 Internet, Infra 2 Monistuskulut 1 Tietoliikennekulut (posti + rahti) 2 Toimistotarvikekulut, ATK laitteet ja ohj. 2 Kokoukset, neuvottelut ja edustus 2 Tuplaturva 2 Lisenssivakuutukset 36 Jäsenmaksukulut (UCI, NCF, UEC, EK) 3 Muut toimintakulut/ Teosto 1 YHTEENSÄ KULUT -194 VARAINHANKINTA Tuotot Jäsenmaksutuotot 17 Yhteistyösopimus tuotot/ (lisenssivakuutus) 36 Lisenssituotot 47 YHTEENSÄ TUOTOT 100 YLEISAVUSTUKSET (anotut) Toiminta-avustukset (OPM) 310 YHTEENSÄ AVUSTUKSET 310 NETTOTULOS / JÄRJESTÖTOIMINTA 219

18 7.3 Tiedotus ja viestintä Tiedotus on yksi pahimmista pullonkauloista nykyisen SPU:n toiminnassa. Päivittäisen tiedottamisen vastuut SPU:n toimihenkilöiden kesken tulee määritellä, ja näiden tueksi muodostetaan tiedotustyöryhmä. Samoin tiedottamisen välineiksi otetaan sosiaalisenmedian mahdollistamat väylät. Liiton nettisivuja kehitetään edelleen voidaksemme aloittaa esimerkiksi suorat nettilähetykset kansallisista kilpailuista. Tiedottamisen ja viestintään oma strategia, joka luodaan kiinteäksi osaksi strategiaa. 8. Urheilun integriteetti Viimeisten vuosien aikana suomalaistenkin pyöräilijöiden osalta olemme kuulleet negatiivisia doping-uutisia. Negatiivinen uutisointi on ollut siinä mielessä yllättävää, sillä niin monta vuotta dopingin vastaista työtä ja valistusta on tehty pyöräilyn parissa. Koska edelleen doping-valistus ei ole täysin toimiva, dopingin vastaista työtä tulee jatkaa niin Suomen Pyöräilyunionin kuin jäsenseurojenkin toimesta. 8.1 Antidoping SPU on sitoutunut kansainvälisiin ja kansallisiin dopingsääntöihin ja niiden tuomiin vaatimuksiin. Dopingiin liittyvää valistustoimintaa jatketaan edelleen omissa julkaisuissa sekä pyöräilijöille suunnatuilla leireillä ja eri tilaisuuksissa. 8.2 Reilu peli SPU on sitoutunut Puhtaasti paras -ohjelmaan, joka edistää puhdasta urheilua. Ohjelma kunnioittaa dopingista vapaita, puhtaita urheilijoita ja reilun pelin arvoja. Ohjelma nostaa valokeilaan ne urheilijat, jotka urheilevat eettisesti omaa lajiaan, kilpakumppaneitaan ja itseään kunnioittaen. Ohjelma haastaa urheilua seuraavat suomalaiset, urheilujärjestöt, urheilijan lähipiirin ja urheilijat mukaan reiluun peliin. Vilpin estämiseksi kilpailuihin osallistuvien on aina pyrittävä urheilullisesti parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen Hyvä hallintotapa SPU:n hyvä hallinto on lajiliiton tarkoituksen toteuttamista lakia, lajiliiton sääntöjä ja määräyksiä, hyviä tapoja ja käytänteitä noudattaen siten, että SPU: jäsenet ja muut sidosryhmät ovat tyytyväisiä ja SPU toiminnan kehitys ja sen jatkuvuus taataan myös pitkällä aikavälillä.

19 9. Lopuksi Sosiaalisessa mediassa velloivat loka-marraskuussa viestiketjut joissa Suomen Pyöräilyunionia mollattiin urakalla. On kuin sosiaalisessa mediassa olisi kilpailtu kuka keksii mojovimman ja negatiivisimman kommentin SPU:n toiminnasta. Tästä seuraa että SPU:n tulee lisätä avoimuutta ja rakentavaa keskusteluyhteyttä kaikessa SPU:n toiminnassa. Tämä siksi, että vaikka SPU:n liittyvää kritiikkiä esiintyykin sosiaalisessa mediassa, niin kielteisten kommentienkin taustalla on halu kehittää suomalaista pyöräilyä. Kun kerran tavoitteena on pyöräilyn kehittäminen, niin menetelmistä ollaan ilmeisesti eri mieltä. Avoimuudella menetelmät tulevat ymmärrettäväksi etenkin rahoituksen osalta, joka pääsääntöisesti vaikuttaa toiminnan kehittämisen menetelmiin. Huippu-urheiluun liittyen kriteeristö tulee tehdä niin avoimeksi, että kenelläkään ei jää epäselväksi, miten huippu-urheilun piiriin pääsee. Samoin tulee luoda järjestelmä, jota voidaan pitää näyttöinä maajoukkueisiin valittaessa. Ns. tarkkailukilpailut tulee olla kaikkien tiedossa ennen kauden alkua, jotta kaikki halukkaat voivat suunnitella kilpailunsa siten, että halutessaan voi tavoitella maajoukkuepaikkaa. Lajijaostojen tehtäväksi tulee kansallista kilpailukalenteria koordinoidessa päättää myös tarkkailukilpailujen ajankohdasta ja luokituksesta sekä paikasta yhteistyössä huippuurheiluyksikön kanssa. Urheilijoilta tullaan edellyttämään sitoutumista halutessaan huippu-urheilun piiriin. Leireille ja kilpailumatkoille luodaan tiukat säännöt joita kilpailumatkoille valittujen tulee noudattaa. Samaa tullaan edellyttämään kaikilta jotka edustavat Suomen Pyöräilyunionia. Vuoden 2014 maailmanmestaruus- ja Euroopan mestaruuskilpailuja varten SPU toteuttaa ns. fanituksen. SPU tarjoaa kaikille maailmanmestaruus ja Euroopan mestaruuskilpailuihin katsojiksi lähteville mahdollisuuden yhtenäisen kisa-asun hankkimiseen. Samoin kisamatkoille sovitaan aika ja paikka jonne halukkaat voivat kokoontua kisan aikana fiilistelemään suomalaisten suorituksia. Samoin liiton tehtävissä toimiville suunnitellaan uuden suomalaisen pyöräilyilmeen mukainen yhtenäinen asu. Suomen pyöräilyn on aika modernisoitua. Vaikka toiminnallisia mahdollisuuksia pyöräilyn kasvuun on lukemattomia, SPU:n itsensä tulee huomioida talouden realiteetit. Työtä on paljon ja kaikkea ei saavuteta hetkessä. Mutta työ on aloitettava nyt.

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY STRATEGIA 2012 1.1.2022

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY STRATEGIA 2012 1.1.2022 SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY STRATEGIA 2012 1.1.2022 Esitys ylimääräiselle kokoukselle 18.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö ja sen muutokset... 3 2. Visio 1.1.2022...

Lisätiedot

Suomen Taekwondoliiton strategia 2012-2016 Sisällys

Suomen Taekwondoliiton strategia 2012-2016 Sisällys Suomen Taekwondoliiton strategia 2012-2016 Sisällys 1 Toiminta-ajatus... 2 2 Visio 2016... 2 3 Huippu-urheilustrategia... 3 3.1 Yleistä... 3 3.2 Toiminnan tavoitteet... 3 3.3 Huippu-urheilustrategian arviointi...

Lisätiedot

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen Jari Lämsä Kommentit: Hannu Tolonen Yleistä arvioinnista Arviointi: liittyy nykyisin vallalla olevaan hallintotapaan on toiminnan arvottamista tiettyjen kriteerien suhteen ei siis arvostelua! jaetaan sisäiseen

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma Suomen Pyöräilyunioni ry Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 PYÖRÄILY LIIKUTTAA ENEMMÄN 1. JOHDANTO Pyöräily kuuluu edelleen Suomen harrastetuimpiin liikuntamuotoihin. Pyöräily on sekä lasten- ja nuorten

Lisätiedot

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Kriteerit jakautuvat peruskriteereihin ja laatukriteereihin. Peruskriteerit luovat seuran tavoite- ja tahtotilan, jotka toteutuvat laatukriteerien toimenpiteiden

Lisätiedot

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Me yhdessä 2017 Ehdotus syyskokoukselle 29.10.2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Liittomme * 86 jäsenyhdistystä * Jäsenyhdistyksissä on n. 10 työntekijää * Liitolla on 5 työntekijää * 9 aluetta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Suomen Pyöräilyunioni ry Toimintasuunnitelma 2015 PYÖRÄILY LIIKUTTAA ENEMMÄN 1. JOHDANTO Pyöräily kuuluu edelleen Suomen harrastetuimpiin liikuntamuotoihin. Pyöräily on sekä lasten- ja nuorten että aikuisväestön

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

UIMASEUROJEN YHDISTYMISHANKE

UIMASEUROJEN YHDISTYMISHANKE UIMASEUROJEN YHDISTYMISHANKE YLEISTÄ SYNTYESSÄÄN UUSI SEURA OLISI SUOMEN KOLMEN SUURIMMAN UINTIURHEILUSEURAN JOUKOSSA Lisenssiuimarit (320 350), budjetti (n. 900 000) YHDISTYMISEN PERUSTEET Allastilan

Lisätiedot

SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY

SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY 2002 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA TOIMINTASEKTORIT 1. Lasten ja nuorten liikunta Tuotot Kulut Netto Hallitus nimeää kaksi vastuuhenkilöä, yhden ajopuolelta ja toisen

Lisätiedot

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 strategia 2020 Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 Tässä dokumentissa kuvatussa strategiassa linjataan Suomen Uimaliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka. Strategian tavoitteiden toteutumista

Lisätiedot

Kysy hallitukselta ja henkilökunnalta. Keskustelufoorumi 18.4.2015 klo 10.00

Kysy hallitukselta ja henkilökunnalta. Keskustelufoorumi 18.4.2015 klo 10.00 Kysy hallitukselta ja henkilökunnalta Keskustelufoorumi 18.4.2015 klo 10.00 Kansalliset kilpailut Arvokilpailut 2017 Linjaus tason mukaan Uinnin kilpailukalenteri 2016 Tulonlähde Valmentautuminen FINAn

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä.

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä. Suomen Karateliitto STRATEGIA 2013-2020 1 SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020 YHTEINEN TEKEMINEN ON VOIMAVARAMME Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 27.4.2016 Menestyssuunnitelman sisältö Muutoksen tarve ja tekijät Missio, visio ja lupaukset 2020 Seuraavat yhteiset loikkamme Yhteisen

Lisätiedot

UIMALIITON STRATEGIA VEDESSÄ ON VIRTAA!

UIMALIITON STRATEGIA VEDESSÄ ON VIRTAA! UIMALIITON STRATEGIA 2017-2020 VEDESSÄ ON VIRTAA! Visiomme: Halutuin laji huipulla! Missiomme: Kehitämme uimataitoa ja uintiurheilua yhdessä uimaseurojen kanssa, jotta: - vesiliikunnasta muodostuu mahdollisimman

Lisätiedot

Suomen Sulkapalloliitto. Strategia

Suomen Sulkapalloliitto. Strategia Suomen Sulkapalloliitto Strategia 2017-2020 Suomen Sulkapalloliiton strategia 2017-2020 Visio Suomalainen sulkapallo on maailmalla menestyvä ja Suomessa merkittävä kilpa- ja harrastelaji. Arvot Respect-kulttuurimme

Lisätiedot

PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 8.11.2012

PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 8.11.2012 PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 LUISTELUJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 Yleistä Hallinto Talous Luistelujaoston päälajit ovat pikaluistelu ja Short track eli kaukalopikaluistelu.

Lisätiedot

Visio. TheWinning Attitude Ski Sport Finland tuottaa voittajia kaikissa ikäluokissa. PODIUM lajitoimintojen organisoijana Suomessa

Visio. TheWinning Attitude Ski Sport Finland tuottaa voittajia kaikissa ikäluokissa. PODIUM lajitoimintojen organisoijana Suomessa Strategia 2015-2018 Visio TheWinning Attitude Ski Sport Finland tuottaa voittajia kaikissa ikäluokissa PODIUM lajitoimintojen organisoijana Suomessa PODIUM talvilajien arvostuksessa Suomessa PODIUM arvokilpailuissa

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta Suomen liitto ry Suomen liitto Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu 2010 2015 Tausta 1/2 2020 15 000 kilpailijaa (lisenssi) 12 000 Kilpailijaa 60 000 Suunnistajaa suunnistajat 50 000 suunnistajaa 400

Lisätiedot

Muokkaa perustyylejä naps.

Muokkaa perustyylejä naps. VOIMANOSTO 2022 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia Syyskokous 21.10.2017 Suomen Voimanostoliitto ry Finlands Styrkelyftförbundet rf Finnish Powerlifting Federation Asiakirjan Voimanosto 2022

Lisätiedot

Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen

Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen Miksi vesiliikuntaa? Monipuolista uimaseuratoimintaa! Esimerkki Tampereelta https://youtu.be/nk2u0b6_2gs https://youtu.be/8ji4lkvdqcg

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-18 28.1.2014 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014-2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

PIIRIKIRJE 2015 toukokuu

PIIRIKIRJE 2015 toukokuu puh. 0500 316 904 e mail: www.tul lappi.fi PIIRIKIRJE 2015 toukokuu SISÄLTÖ: piiriorganisaatio esitykset piirijaostoihin esitykset piirin toimintaryhmiin kuvaukset jaostojen ja toimintaryhmien tehtävistä

Lisätiedot

KAUKALOPALLON JA RINGETEN VALINNAT 2015-2019 SINISTÄ VETOVOIMAA

KAUKALOPALLON JA RINGETEN VALINNAT 2015-2019 SINISTÄ VETOVOIMAA KAUKALOPALLON JA RINGETEN VALINNAT 2015-2019 SINISTÄ VETOVOIMAA TAUSTAA Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliiton ensimmäinen strategiatyö käynnistyi syksyllä 2014 Suomen Ringetteliiton ja Suomen Kaukalopalloliiton

Lisätiedot

Strategiset tavoitteemme ohjaavat vuotta 2016

Strategiset tavoitteemme ohjaavat vuotta 2016 Strategiset tavoitteemme ohjaavat vuotta 2016 Suomen Taitoluisteluliitto Radiokatu 20, 00093 VALO, Finland puhelin 02 919 333 20 office@stll.fi www.stll.fi www.facebook.com/taitoluistelu Visio Koko Suomi

Lisätiedot

KIILAT HOCKEY STRATEGIA 2014-2020

KIILAT HOCKEY STRATEGIA 2014-2020 Kiilat Hockey strategia perustuu Suomen Jääkiekkoliiton luomaan strategiaan, jossa on VISIO: Intohimona jääkiekko ja MISSIO: Suomi-kiekosta lisäarvoa elämääsi 1 Tähän kuuluu vahvasti yhteiset TAHTOTILAT:

Lisätiedot

SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA. Suomen Keilailuliitto ry.

SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA. Suomen Keilailuliitto ry. SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA ry. 6. SYYSKUUTA 2016 Suomalaisen keilailun strategia Tämän dokumentin sisältämässä strategiassa linjataan Suomen Keilailuliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka.

Lisätiedot

Ringeten työryhmät 1 RINGETEN TYÖRYHMÄT (PÄIVITETTY 1.10.2014) TYÖRYHMIEN TALOUS

Ringeten työryhmät 1 RINGETEN TYÖRYHMÄT (PÄIVITETTY 1.10.2014) TYÖRYHMIEN TALOUS Ringeten työryhmät 1 RINGETEN TYÖRYHMÄT (PÄIVITETTY 1.10.2014) TYÖRYHMIEN TALOUS Työryhmien jäsenille maksetaan vain kilometrikorvaukset Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n talousohjeen mukaisesti

Lisätiedot

Suomen golfin strategia 13.2.2015

Suomen golfin strategia 13.2.2015 Suomen golfin strategia 13.2.2015 Strategiaprosessin tausta Golf on poikkeuksellisen laajasti eri ikäisiä ja tasoisia harrastajia puhutteleva laji, joka mahdollistaa yhdessä liikkumisen hoidetussa luontoympäristössä

Lisätiedot

SUOMEN PYÖRÄILYUNIONI ry - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013

SUOMEN PYÖRÄILYUNIONI ry - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013 Hallitus 06.10.2012 Vuosikokous 25.11.2012 - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013 YLEISTÄ Suomen Pyöräilyunioni ry on jäsenten yhteistyö- ja edunvalvontajärjestö. SPU tukee

Lisätiedot

PERUSAVUSTUSHAKEMUS Vuosi 1(7) Huom! Yleisseura jättää yhden virallisen hakemuksen, jonka liitteenä voi olla jaostokohtaiset hakemuslomakkeet.

PERUSAVUSTUSHAKEMUS Vuosi 1(7) Huom! Yleisseura jättää yhden virallisen hakemuksen, jonka liitteenä voi olla jaostokohtaiset hakemuslomakkeet. PERUSAVUSTUSHAKEMUS Vuosi 1(7) Huom! Yleisseura jättää yhden virallisen hakemuksen, jonka liitteenä voi olla jaostokohtaiset hakemuslomakkeet. 1. HAKIJA Seura/yhdistys Lähiosoite Postitoimipaikka Pankki

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Ohjausryhmän esitys liikuntayhteisölle alueellisen toiminnan toteuttamisesta 2.x 16.6. 11.8. Maailman liikkuvin urheilukansa ja

Lisätiedot

Suomen Sulkapalloliitto. Strategia

Suomen Sulkapalloliitto. Strategia Suomen Sulkapalloliitto Strategia 2017-2020 Suomen Sulkapalloliiton strategia 2017-2020 Visio Suomalainen sulkapallo on maailmalla menestyvä ja Suomessa merkittävä kilpa- ja harrastelaji. Arvot Respect-kulttuurimme

Lisätiedot

Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016

Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016 Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016 1. KIHUn rooli suomalaisessa huippu-urheilussa Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHUn

Lisätiedot

VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia

VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia SVNL:n hallituksen kokous 14.9.2016 Asiakirjan Voimanosto 2021 tarkoitus Luoda yhteinen näkemys Suomen Voimanostoliiton tulevaisuuden suunnasta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Liiton toimintamalli 31.12.2014 mennessä Vuoden 2014 aikana puretaan molemmat kilpailutoiminnasta vastaavat lajiliitot, ja siirretään koko toiminta 31.12.2014 mennessä SKRL ry:n

Lisätiedot

Agility iloinen, vauhdikas ja hyvinvointia edistävä urheilulaji

Agility iloinen, vauhdikas ja hyvinvointia edistävä urheilulaji 2016 Agility iloinen, vauhdikas ja hyvinvointia edistävä urheilulaji Suomen Agilityliitto www.agilityliitto.fi Mitä agilityon? Agility on ihmisen ja koiran yhteistyöhön perustuva liikuntamuoto, joka sopii

Lisätiedot

SUOMEN TAEKWONDOLIITON STRATEGIA 2017-2020 VALMISTELU KYSELYN TULOKSIA. - Kysely seuroille. - Kysely valmentajille

SUOMEN TAEKWONDOLIITON STRATEGIA 2017-2020 VALMISTELU KYSELYN TULOKSIA. - Kysely seuroille. - Kysely valmentajille SUOMEN TAEKWONDOLIITON STRATEGIA 2017-2020 VALMISTELU KYSELYN TULOKSIA - Kysely seuroille - Kysely valmentajille Seurojen kysely Vastauksia 17 seurasta (kokonaisjäsen määrä 64 seuraa) Budokwai Taekwondo,

Lisätiedot

Urheilua ja elämyksiä. Lentopalloliiton strategia 2016-2020

Urheilua ja elämyksiä. Lentopalloliiton strategia 2016-2020 Urheilua ja elämyksiä Lentopalloliiton strategia 2016-2020 Huippu-urheilu Beach volley ja lentopallo ovat suomalaisia menestyslajeja. Fanit ja media seuraavat edustusjoukkueitamme kotimaassa ja ulkomailla.

Lisätiedot

LAATUOHJELMA. yhteiset kriteerit. luonnos

LAATUOHJELMA. yhteiset kriteerit. luonnos LAATUOHJELMA yhteiset kriteerit luonnos 28.11.2016 SEURATOIMINNAN LUPAUS - MENESTYSSUUNNITELMASTA Huolehdimme siitä, että seurat näkevät toimintaympäristön muutokset ja elävät ajassa. Seurat ovat innostavia

Lisätiedot

HUIPPU-URHEILUN ARVIOINTI JA SEURANTA. Jari Lämsä HUY / KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

HUIPPU-URHEILUN ARVIOINTI JA SEURANTA. Jari Lämsä HUY / KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus HUIPPU-URHEILUN ARVIOINTI JA SEURANTA Jari Lämsä HUY / KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus ILMAN ARVIOINTIA EI OLE URHEILUA Arviointi on tarkasteltavan kohteen tai toiminnan arvon määrittämistä,

Lisätiedot

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Lajin urheilutoiminnan kehittäminen yleistä työkalusta taustalle LUONNOS 7.10.2016 toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämiseen kuvaa 5

Lisätiedot

SUOMEN PYÖRÄILYUNIONI ry - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2012

SUOMEN PYÖRÄILYUNIONI ry - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2012 Hallitus 12.10.2011 Vuosikokous 27.11.2011 - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2012 YLEISTÄ Suomen Pyöräilyunioni ry on jäsenten yhteistyö- ja edunvalvontajärjestö. SPU tukee

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020

SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020 SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020 VISIO Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020. Kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä MISSIO Suomen Karateliitto on

Lisätiedot

Miksi jotain piti ja pitää tehdä?

Miksi jotain piti ja pitää tehdä? Miksi jotain piti ja pitää tehdä? kilpailijamäärät laskeneet rajusti viimeisen 25 vuoden aikana (huom. nuorten SM Kitee, Kotka 2012) lajin kotimainen kilpailutoiminta menettänyt seksikkyytensä lähes kokonaan

Lisätiedot

KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus

KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus TOIMENPITEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI Loistava kilpailu- ja harrastustarjonta Vammaisratsastus on merkittävä suomalainen urheilulaji,

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

SPV:n strategia

SPV:n strategia SPV:n strategia 2015-2020 SPV:n visio 2020 Järjestäytynyt veneily on tavoiteltua. Veneurheilu on suosittua ja tuo kansainvälistä mainetta ja menestystä. SPV:n missio 2020 SPV kehittää yhteistyössä jäsenseurojen

Lisätiedot

JÄRJESTÖPÄIVÄT LIIKUNTAA EDISTÄVIEN JÄRJESTÖJEN AVUSTAMINEN

JÄRJESTÖPÄIVÄT LIIKUNTAA EDISTÄVIEN JÄRJESTÖJEN AVUSTAMINEN JÄRJESTÖPÄIVÄT LIIKUNTAA EDISTÄVIEN JÄRJESTÖJEN AVUSTAMINEN Valtionavustukseen oikeutetut uudet liikuntaa edistävät järjestöt. Liikuntalain 10 :ssä säädetään, että liikuntaa edistävän järjestön valtionavustuksen

Lisätiedot

M-Teamin strategia

M-Teamin strategia M-Teamin strategia 2014-2018 25.8.2014 Toimintaympäristön muutostekijät M-Teamin strategia Salibandyliiton strategia Yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö ja seurauskollisuus Kilpailu kunnallisista liikuntapaikoista

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

Ohjeistus jäsenyyden hakemisesta

Ohjeistus jäsenyyden hakemisesta Ohjeistus jäsenyyden hakemisesta Kaukalopalloseurat ja yksittäiset joukkueet Liiton alueet:, Oulu, Etelä- Suomi, Keski- Suomi, Itä- Suomi, Etelä- Karjala, Pohjois- Suomi Uusi liikuntalaki * Valtakunnallisuuden

Lisätiedot

LIITTOKOKOUSMERKINTÖJÄ TAMPERE 23.11.2013

LIITTOKOKOUSMERKINTÖJÄ TAMPERE 23.11.2013 LIITTOKOKOUSMERKINTÖJÄ TAMPERE 23.11.2013 TUL:n 28. liittokokous 18-19.5.2013 Kemi Käsiteltyjä asioita: Liikuntapoliittinen ohjelma-asiakirja Tasa-arvo ja yhdenvertaisuusraportti Liiton sääntö-ja päätöksentekorakenne,

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 LAPIN LIIKUNTA RY

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 LAPIN LIIKUNTA RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 LAPIN LIIKUNTA RY YLEISTÄ Lapin Liikunta ry on alueellinen liikunnan palvelu- ja koulutusorganisaatio, jota johtaa 4-6 kertaa vuodessa kokoontuva hallitus. Päättävänä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1/2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 YLEISTÄ Lielahden Kipinä ry:n toiminta perustuu ihmisten omatoimisuuteen ja vapaehtoiseen osallistumiseen. Toiminta on jatkunut menestyksellisesti jo vuodesta 1929.

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

Puhtaasti paras. Reilusta pelistä ja terveistä elämäntavoista antidopingtyöhön

Puhtaasti paras. Reilusta pelistä ja terveistä elämäntavoista antidopingtyöhön Puhtaasti paras Reilusta pelistä ja terveistä elämäntavoista antidopingtyöhön Visio Kaikilla on yhdenvertainen oikeus puhtaaseen urheiluun. Mitä on Reilu Peli? Mitä on Reilu Peli Reilu peli on urheilun

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot

Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot.

Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot. TIE HUIPULLE TIE HUIPULLE!!! Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot. Maajoukkueajattelu Ringeten maajoukkuetoiminta

Lisätiedot

SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY

SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASEKTORIT 1. Lasten ja nuorten liikunta Tuotot Kulut Netto Hallitus nimeää kesäkuun kokouksessa yhden vastuuhenkilön,

Lisätiedot

Suomen Tennisliitto Strategia 2010 Strategian peruskivet Arvot Huipputennis Kilpailutoiminta Valmennustoiminta Alue- ja seuratoiminta Jäsenistö Viestintä Talous Organisaatio Missio Suomen Tennisliitto

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl 1 (9) Varsinainen toiminta Ay avustus Ray avustukset 879 000 666 000 1. Perusjärjestötyö a) Edunvalvonta Palkat 57 000 56 000 Lakisääteiset sosiaalikulut 10 000 10 000 Työterveyshuolto 500 500 Luontoisedut

Lisätiedot

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi 2016-2017, 2017-2018 ja 2018-2019 Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja strategiset painopisteet Strategian osana on määritelty myös seuran

Lisätiedot

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia)

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia) TuUS menestyssuunnitelma (niin sanottu strategia) Taidolla uintiin! Visio Mahdollistamme hyvät taidot uintiurheilussa menestymiseen. Missio Luomme edellytykset kunkin tarpeiden ja kykyjen mukaiseen kunto-

Lisätiedot

Yhteinen visio. Visio voidaan saavuttaa luomalla suomalaiselle liikkujalle ja urheilijalle paras mahdollinen toimintaympäristö kehittyä ja menestyä

Yhteinen visio. Visio voidaan saavuttaa luomalla suomalaiselle liikkujalle ja urheilijalle paras mahdollinen toimintaympäristö kehittyä ja menestyä Yhteinen visio Suomi maailman liikkuvin ja pohjoismaiden menestynein urheilukansa 2020 Visio on yhteinen päämäärä koko suomalaiselle liikunnalle ja urheilulle, sen eri toimijoille Visio voidaan saavuttaa

Lisätiedot

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia)

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia) TuUS menestyssuunnitelma (niin sanottu strategia) Taidolla uintiin! Visio Mahdollistamme hyvät taidot uintiurheilussa menestymiseen. Missio Luomme edellytykset kunkin tarpeiden ja kykyjen mukaiseen kunto-

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 LAPIN LIIKUNTA RY YLEISTÄ Lapin Liikunta ry on alueellinen liikunnan palvelu- ja koulutusorganisaatio, jota johtaa 4-6 kertaa vuodessa kokoontuva hallitus. Päättävänä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Toimintasuunnitelma 2009 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1 Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset...

Lisätiedot

Suomen Suunnistusliitto

Suomen Suunnistusliitto Suomen Suunnistusliitto ry Suomen Suunnistusliitto Päävalmentaja, s (100 %) Päävalmentaja, hs (50 %) NOV / TRE (100 %) + toimintakulut NOV / TKU (100 %) + toimintakulut NOV / HKI (100 %) + toimintakulut

Lisätiedot

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Seurakehitys SJAL:ssa Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Sisältö SJAL:n seurakehitysohjelmasta Kokemuksia oman seuran analyysista Artemis Laatujärjestelmä seuroille? SJAL:n

Lisätiedot

Yhteistyökumppanimme. Partnerit ja projektitukijat. vauhti

Yhteistyökumppanimme. Partnerit ja projektitukijat. vauhti Yhteistyökumppanimme Partnerit ja projektitukijat vauhti Kaisa Variksen dopingtapaus SAhL sai tiedon asiasta 22.1.2008 Tiedon saatuamme käynnistimme välittömästi toimenpiteet SAhL:n vahvistaman antidopingohjelman

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Kasva Urheilijaksi aamukahvit Kasva Urheilijaksi kokonaisuus ja kokeilut Versio 1.2 Maria Ulvinen

Kasva Urheilijaksi aamukahvit Kasva Urheilijaksi kokonaisuus ja kokeilut Versio 1.2 Maria Ulvinen Kasva Urheilijaksi aamukahvit 11.3.2015 Kasva Urheilijaksi kokonaisuus ja kokeilut Versio 1.2 Maria Ulvinen Urheileva lapsi tai nuori kaiken keskiössä Koti Liikunta- ja urheiluolosuhteet - kuntataho Innostus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sisällysluettelo 1. Yleistä 3 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3 3. Opiskelu... 5 3. Valmennus... 7 4. Tukipalvelut... 7 5. Hallinto ja talous.. 8 6. Tiedottaminen.. 8 2 1.

Lisätiedot

KUOPION UIMASEURA RY

KUOPION UIMASEURA RY Kuopion Uimaseura ry vuosikokous 2007 KUOPION UIMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.9.2007-31.8.2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 28.11.2007 Kuopion Uimaseura ry vuosikokous 2007 2 TOIMINNAN TAVOITTEET Seuran

Lisätiedot

Tuusulan Luistelijat ry / Strategia 2012-2015

Tuusulan Luistelijat ry / Strategia 2012-2015 Tuusulan Luistelijat ry / Strategia 2012-2015 Strategian tavoitteena on selkeyttää ja fokusoida seuran toimintaa. Se on tulevaisuuden rakentamisen työväline. Strategia on työstetty ryhmässä, jonka jäseniä

Lisätiedot

Visio. The Winning Attitude Ski Sport Finland tuottaa voittajia kaikissa ikäluokissa. PODIUM lajitoimintojen organisoijana Suomessa

Visio. The Winning Attitude Ski Sport Finland tuottaa voittajia kaikissa ikäluokissa. PODIUM lajitoimintojen organisoijana Suomessa SSF Strategia 2021 Visio The Winning Attitude Ski Sport Finland tuottaa voittajia kaikissa ikäluokissa PODIUM lajitoimintojen organisoijana Suomessa PODIUM talvilajien arvostuksessa Suomessa PODIUM arvokilpailuissa

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarjatoiminta 3 2. Ringettekoulut 4 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat 4 5.

Lisätiedot

Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Hyväksytty syyskokouksessa 21.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. TÄRKEIMMÄT TAVOITTEET 2016... 2 3. NUORISO- JA HARRASTETOIMINTA... 2

Lisätiedot

Suomen golfin strategia käytäntöön vienti

Suomen golfin strategia käytäntöön vienti Suomen golfin strategia käytäntöön vienti Golfalan liikevaihto Jäsenmäärä 143182 250 Työllistää miljoonaa euroa ~2000 Kenttäyhteisöjä 130 Golfin potentiaali 1,7miljoonaa golfista kiinnostunutta 700 000

Lisätiedot

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n. Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n. Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma 2016-2018 1. Ohjelman arvoperusta Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta, VAU:n toiminnan tarkoituksena on monipuolisen

Lisätiedot

N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET

N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET 2012-2013 2/5 SISÄLLYSLUETTELO 1. Missio 2. Nykytila-analyysi ja johtopäätökset analyyseista 3. Pelikenttä 4. Visio 5. Päämäärät 6. Menestyskonsepti 7.

Lisätiedot

Visio, missio, arvot ja strategia

Visio, missio, arvot ja strategia Visio, missio, arvot ja strategia Joensuun Kataja ry taitoluistelujaosto Arvot toiminnan perusta Visio tahtotila Jatkuva kehitys Missio tehtävä Strategia toimintamalli Arvot AVOIMUUS Asioista puhutaan

Lisätiedot

Holiday Inn, Tampere. 28.4.2012 Kari Lahti

Holiday Inn, Tampere. 28.4.2012 Kari Lahti Holiday Inn, Tampere Taustaa } Syyskokous valtuutti liittohallituksen jatkamaan yhteistyömahdollisuuksien kartoittamista } Yhdistymisestä tulee olla muitakin etuja kuin taloudellinen } Raportointi tuloksista

Lisätiedot

Strategia 2014-2017 Versio 1.0

Strategia 2014-2017 Versio 1.0 Strategia 2014-2017 Versio 1.0 Urheiluakatemiaohjelma Olympiakomitean Huippu-urheilu yksikön johtama Urheiluakatemiaohjelma vastaa koko Urheilijan polun kattavasta akatemiaverkoston johtamisesta Visio

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2015

Talousarvioesitys 2015 esitys 2015 Yhdistyksen perustehtävä ja toiminnan tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää liikuntaa ja muuta siihen liittyvää kansalaistoimintaa siten, että erilaisista lähtökohdista olevilla henkilöillä

Lisätiedot

VIMPELIN VETO STRATEGIA KAUSILLE 2015-2017

VIMPELIN VETO STRATEGIA KAUSILLE 2015-2017 VIMPELIN VETO STRATEGIA KAUSILLE 2015-2017 PÄIVITETTY 10.12.2014 SIVU SISÄLLYSLUETTELO 1 SEURAN YLEISESITTELY 2-5 LAJIEN ESITTELY 6-13 STRATEGISET TAVOITTEET 14 TOIMINTASUUNNITELMA 15 MITTARISTO 16 TOIMENPIDESUUUNITELMA

Lisätiedot

Varsinainen toiminta. Tarkennettu Talousarvio Talousarvio 2014 2015. Ay avustus. Tuotot Ray avustukset 754 000 839 000

Varsinainen toiminta. Tarkennettu Talousarvio Talousarvio 2014 2015. Ay avustus. Tuotot Ray avustukset 754 000 839 000 1 (7) 22.9.2014/tl Varsinainen toiminta Tarkennettu Talousarvio Ay avustus Ray avustukset 754 000 839 000 Palkat 414 500 467 500 Palkkiot 12 500 8 000 Eläkekulut 91 000 88 750 Lakisääteiset sos.kulut 27

Lisätiedot

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE 01.04.2009 LAIHIAN LUJA LENTOPALLOJAOSTO TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE Tämän kirjan omistaa : Joukkueeni : Valmentaja : Valmentaja puhelinnumero: Joukkueen

Lisätiedot

Lasten- ja nuorten seuratoiminnan kehittäminen

Lasten- ja nuorten seuratoiminnan kehittäminen Lasten- ja nuorten seuratoiminnan kehittäminen Konkreettisia ehdotuksia, mistä voi lähteä liikkeelle: Yleinen toteamus: Ei ole vetäjiä / valmentajia. 1. Seurojen johtokuntien päätöksellä luotava vahva

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS LIEDON KUNTA Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta HAKEMUS LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS 1. HAKIJA Seura/yhdistys Lähiosoite Postitoimipaikka Pankki ja tilin n:ro Kotipaikka Rekisteröimisvuosi Yhdistysrekisterinumero

Lisätiedot

Mistä tuulee seurakyselyn tulokset ja toimenpiteet kyselyn perusteella

Mistä tuulee seurakyselyn tulokset ja toimenpiteet kyselyn perusteella Mistä tuulee seurakyselyn tulokset ja toimenpiteet kyselyn perusteella Seuraseminaari 19.11.2011 Vahva ja aktiivinen lajiliitto seurojen tukena Seuroja 331 Luokkaliittoja 42 Jäseniä n. 60.000 Veneitä 23.692

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010 http://www.imatrantennis.net. TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010 Imatran Tennis Ry http://www.imatrantennis.net. TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Vuosi 2010 tuo tullessaan tennisharrastajille merkittävän

Lisätiedot

Seurojen tukitoimet. Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma

Seurojen tukitoimet. Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma Seurojen tukitoimet Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma Seurojen tukitoimet strategiset tavoitteet jäsenistölle laadukasta kansalaistoimintaa tukevaa koulutusta seurojen toiminnan

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2012

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2012 Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2012 7.11 2011 Toimintasuunnitelma hyväksytään joulukuun johtoryhmän kokouksessa, kun ensi vuoden toimintabudjetti on tiedossa. Valmentautuminen TAVOITE:

Lisätiedot