Suomen Pyöräilyunioni ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Pyöräilyunioni ry"

Transkriptio

1 Suomen Pyöräilyunioni ry Toimintasuunnitelma 2014

2

3 1. JOHDANTO Pyöräily kuuluu Suomen harrastetuimpiin liikuntamuotoihin. Pyöräily on sekä lasten- ja nuorten että aikuisväestön keskuudessa maamme toiseksi suosituin liikuntamuoto. Pyöräilyä harrastaa aktiivisesti runsaat aikuisväestöön kuuluvaa henkilöä. Nuorista pyöräilyä harrastaa aktiivisesti reilut Kun pyöräilyseuratoiminnassa on jäseniä noin , niin valtaosa harrastajista on seuratoiminnan ulkopuolella. Seurojen tulee miettiä keinoja, joilla ne voivat saada lisää harrastajia ohjattuun ja säännölliseen seuratoimintaan ja Suomen Pyöräilyunioni auttaa siinä tarvittaessa. Suomessa on hyviä esimerkkejä siitä, miten seura on keskittynyt pyöräilyn liikennepolitiikkaan ja siten kasvattanut jäsenmääräänsä yli tuhannen jäsenen. Samoin yhdistämällä liikenneaktiivisuuden ja harrastustoiminnan erään seuran liikevaihto on noussut yli Toisaalta esimerkkejä löytyy nuorten kilpailutoiminnan aktivoinnista. Hyviä esimerkkejä löytyy myös huippu-urheiluun panostavista seuroista. Jakamalla tietoa eri seurojen käytänteistä seurat voivat valita ympäristöönsä ja tavoitteisiinsa sopivimman toimintamallin. Vuosi 2014 on suomalaisessa pyöräilyssä muutoksen vuosi. Vuonna 2014 alkaa toden teolla Suomen Pyöräilyunioni ry:n (SPU) kevätliittokokouksessaan hyväksymän, vuoteen 2020 ja Tokion olympia- ja paralympialaisiin ulottuvan strategian toteuttaminen. Muutoksen tie ei ole helppo eikä nopea, mutta se on uusia mahdollisuuksia avaava ja nykytilanteessa välttämätön. Ensimmäisenä kehittämisen kohteena tulee olla suomalainen pyöräilyn kilpailuvauhti. Tällä hetkellä pyöräilyn yksittäisestä lajista riippumatta, kilpailuvauhti on merkittävästi kansainvälistä kilpailuvauhtia hitaampaa. Tähän tulee saada muutos lähitulevaisuudessa pyöräilyn huippu-urheiluun ja lasten ja nuorten pyöräilyharrastukseen panostamisella. Toiseksi Suomessa on kymmeniä tuhansia lapsia ja nuoria, jotka käyttävät polkupyörää päivittäiseen liikkumiseen koulumatkoillaan ja vapaa-ajallaan. Eri urheilulajien pudokkaiden ja koululiikuntaan sitoutuminen voi tuoda parhaimmillaan lisää urheilijoita pyöräilyn kilpatoimintaan. Panostamalla koululiikuntaan SPU on mukana lisäämässä myös koululaisten liikenneturvallisuutta. Kolmanneksi Suomessa on tuhansia vapaa-ajallaan pyöräilyä harrastavia yksilöitä, jotka eivät ole toistaiseksi olleet kiinnostuneita organisoidusta toiminnasta, kuten seuratoiminnasta. Nämä tulee saada lähemmäksi SPU:ta ja tätä varten SPU:n tulee uudistaa harrastetoimintaan liittyvää tarjontaa.

4 Neljänneksi pyöräilyn asema liikennejärjestelmässä on tukala ja vaatii erityistä huomiota lainsäädännön tasolla. Hajautuvan kaupunkirakenteen tuottama autoliikenne on kasvava ongelma niin aktiiviharrastajan kuin tavallisen arkipyöräilijänkin kannalta. Kilpapyöräilijöiden sekä kunto- ja retkipyöräilijöiden suosimat vähäliikenteiset tiet muuttuvat vuosi vuodelta vilkkaammiksi tehden pyöräilystä turvattomampaa. Toisaalta maanteiden ja katujen varsilla yleistyvät pyörätiet aiheuttavat oman ongelmansa usein puutteellisen laatustandardin, heikon jatkuvuuden vuoksi. Parhaillaan pyöräily elää liikennemuotona vahvaa nousukautta ja pyöräilyolosuhteiden kokonaisvaltainen edistäminen on ajankohtaisempaa kuin koskaan. SPU:n on tärkeää tunnistaa vastuunsa ja tarjota asiantuntemustaan pyöräliikenteen kehitysprosessissa.

5 2. Yleistä Suomen Pyöräilyunioni ry. on jäsentensä yhteistyö- ja edunvalvontajärjestö. SPU tukee toiminnallaan jäsenistönsä toimintaa pyöräilyn ja siihen perustuvan liikunnan parissa niin seurojen kuin yksilöiden elinkaaren ajan. SPU edistää ja kehittää pyöräilyn huippu-, kilpa- ja harrastepyöräilyä sekä on näiden tarkoitusperien hyväksi toimivien jäsentensä valtakunnallinen keskusjärjestö. SPU:n toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot, kestävä kehitys, tasa-arvo, urheilun reilun pelin periaatteet ja päihteiden vastainen toiminta. SPU:n toimintaa ohjaa valtakunnallinen liikunnan yhteinen visio. Suomi on maailman liikkuvin urheilukansa vuonna Tavoitteena on yhteistyön lisääminen liitto- ja seuratasolla niin lajin sisällä kuin eri urheilulajien välillä. SPU:n ja sen jäsenseurojen tavoitteena on kilpapyöräilyn ohella edistää mahdollisimman monen Suomessa asuvan ihmisen kuntoilua ja liikkumista polkupyörällä koko elinajan. Myös erityisryhmien pyöräilymahdollisuuksien kehittämistä ja harrastusta pyritään edesauttamaan. Pyöräilyseuroissa tapahtuva kansalaistoiminnan aktivointi sekä lisääminen ovat keskeisinä päämäärinä. Yhtenä esimerkkinä voidaan pitää pyörällä tapahtuvan hyötyliikunnan ja turvallisten ja nykyaikaisten pyöräilyolosuhteiden edistäminen ja kehittäminen. Vapaaehtoisten pitempiaikaiseen mukanaoloon ja jaksamiseen etsitään samoin kannustimia yhteistyössä eri organisaatioiden kuten VALON kanssa. Merkittävä rooli nuorten harraste- ja kilpailutoiminnan kehittämisessä ja tukemisessa on Kultainen Kampi -konseptilla jota kehitetään edelleen. Tämä saa rinnalleen kouluihin suuntaavan pyöräilyn olosuhdehankkeen, jonka myötä pyöräilyseurojen ja koulujen yhteistyö tulee lisääntymään. Nuorten mukaan saaminen pyöräilyn pariin on oleellista harrastajamäärien ja huippu-urheilun kehittymisen kannalta. Nuorten harjoitus ja harrasteryhmien tueksi toteutetaan alueellista ja valtakunnallista leiritoimintaa. Samoin nuorten toimintoihin voidaan käyttää olemassa olevia Fillarinappula- ja Kilpapyöräkoulun materiaaleja. Eri osa-alueilla tavoitteisiin pääsy edellyttää kaikkien pyöräilyn parissa olevien jaettua tahtotilaa samoin kuin pyöräilyseurojen työn ylläpitoa ja kehittämistä. Pyöräilystä tehdään maamme liikuttavin urheilulaji. SPU:n toimintasuunnitelman lähtökohtana on 2020-strategia, joka antaa suuntaviivat tulevaisuuden työskentelylle niin SPU:n hallituksessa kuin sen alaisuudessa oleville toiminnoillekin sekä liiton toiminnalliselle rakenteelle. Tavoitteena on kasvattaa suomalaisten kilpapyöräilijöiden vauhtia kohti kansainvälistä tasoa, mutta myös yhteistyössä pyöräilyseurojen ja eri pyöräilyn sidosryhmien kanssa kehittää Suomen

6 pyöräilyä ja pyöräilijöiden olosuhteita laaja-alaisesti huippu-urheilun, harrasteliikunnan ja lasten sekä nuorten osa-alueilla. Keskeisenä pyrkimyksenä on pyöräilyharrastuksen määrän ja laadun kasvattaminen pyöräilyn kaikilla osa-alueilla. Suomessa käynnissä oleva Liikuntalain muutos tuo muutospaineita myös Suomen Pyöräilyunionin toimintaan. Liikuntalain perusviesti on, että lajiliittojen aktiiviseen strategiseen toimintaan tullaan panostamaan sen sijaan, että panostettaisiin olemassa oleviin rakenteisiin. Liikuntalain muutoksen myötä myös Suomen Olympiakomitea muuttaa rahanjakoperiaatteitaan lain mukaiseksi. Tämän yhteiskunnallisen muutoksen vuoksi, myös SPU:n tulee uudistaa rakenteitaan. Suurin muutos tulee huippu-urheiluun. Liitolle muodostetaan huippu-urheiluohjelma. Työtä vetää toiminnanjohtaja. Huippu-urheiluohjelmaan valmistamaan kutsutaan pyöräilyn valmennuksesta työryhmä joka aloittaa työnsä vuoden 2014 alusta. Huippuurheiluohjelman myötä eri arvokilpailulajien jaostot muuttuvat huippuurheilupainotteiseksi. Aiempien jaostojen puheenjohtajista koostuva huippuurheiluyksikkö vastaa lajien huippu-urheilun kriteerien sisällöstä samoin kuin koordinoivat kansallista kilpailukalenteria huippu-urheilun näkökulmasta. Aiemmat jaostot muutoin suunnittelevat ja toteuttavat kansallista kilpailukalenteria lajin harrastajat ja kilpailijat huomioiden. Vuonna 2014 maajoukkuetoiminnan tavoitteena on kansainvälisen lähialueiden kilpailuihin osallistumisen ohella kansallisen kilpailuvauhdin kasvattaminen merkittävästi vuoteen 2013 nähden. Mikäli menestystä tulee lajiryhmien omissa maailmancupeissa sekä muissa kategorisoiduissa KV-kilpailuissa, osallistuminen lajien omiin kansainvälisiin arvokilpailuihin tulee mahdolliseksi. Pyöräilyn ja erityisesti huippupyöräilyn saamaa julkisuutta tulee lisätä. Tiedottamista tulee kehittää ja käyttöön tulee ottaa sosiaalisen median tuomat mahdollisuudet suorat nettilähetykset huomioiden. Samoin YLE:n käynnistämä kansallisten palloilulajien tvlähetysten nosto talvella tulee ulottaa kesäaikana myös pyöräilyyn. Sääntö- ja tuomaritoimintaan liittyvää kehittämistä ja päivittämistä jatketaan. Muutokset ja tarkennukset tuodaan ajajien ja toimihenkilöiden tietoisuuteen valistuksen ja koulutuksen avulla. Sääntöpäivitykset julkaistaan mahdollisimman nopeasti omilla internetsivuilla. Sääntökansion painettu päivitys toteutetaan kauden alussa. Painettu päivitys toimitetaan aktiivisesti toimiville tuomareille ja päivityksen tilaavilla. Näiden lisäksi tuomareita kannustetaan lähtemään UCI:n ja UEC:n järjestämille kansallisille ja kansainvälisille komissaarikursseille.

7 3. Strategia tiivistettynä Suomen Pyöräilyunionin visio: Suomen pyöräilyunionista tulee toimija joka tekee pyöräilystä entistä halutumman ja tunnetumman urheilu-, liikunta- ja liikkumismuodon. Suomen Pyöräilyunionin missio: Olla pyöräilyn yhteen kokoava toimija ja kehittäjä Suomessa. Suomen Pyöräilyunionin arvot: Menestymisen ja kehittymisen tahto: elinehto kaikelle, pitää olla toiminnan ytimessä kaikessa. Huippu-urheilun pitää tuottaa nousujohteista arvokilpailumenestystä, juniorityön pitää kasvaa laadullisesti ja määrällisesti ja liiton näkökulmasta taloudellinen ja toiminnallinen menestys ja kehitys. Kestävä kehitys: urheilullinen, taloudellis-hallinnollinen, ympäristöllinen sekä yhteiskuntavastuu. Sitoudutaan suunnitelmiin, edistetään pyöräilyä, huomioidaan ympäristö. Elämisen laatu ja pyöräilyn nautinto: pyöräily on kivaa. Se on sosiaalista, se lisää elämisen laatua, hyvinvointia ja terveyttä. Pyöräily sopii hyvin monelle. Yhdessä tekeminen: ehtymätön voimavaramme. Yhteistyö on mahdollistaja. Lajien välinen yhteistyö, kv-yhteistyö, liiton ja seurojen, seurojen välinen yhteistyö kuten myös kaupalliset ulottuvuudet. Reilu peli: yksi peli, samat säännöt. Kaikessa. Avoimuus: Toiminnan läpinäkyvyys ja ennakkoluulottomuus kaikilla tasoilla. Avoimuus sisälle ja ulos.

8 Suomen pyöräilyunionin strategisina painopisteinä ovat a) huippu-urheilu - huippu-urheiluun muodostetaan ns. olympiaryhmä sekä haastajaryhmät samoin kuin huippu-urheilun ohjelma, joka systematisoi kansainväliselle tasolle nousun kansallistakin kilpailuvauhtia kasvattamalla. b) harrasteliikunta - harrasteliikunnassa panostukset tulevat olemaan rakenteellisia, kuten ohjaajakoulutusta. Samalla kehitetään suomalaista Just Ride -konseptia eri paikkakunnilla toteutettavaksi. c) lapset ja nuoret - Nuorille järjestetään SPU:n toimesta 4 leiriä vuositasolla. SPU voi tukea alueellisten leirien toteutumista.

9 3.1 Strategiset päätavoitteet 2020 ja välitavoitteet vuodelle Kasvu Vuoteen 2020 mennessä pyöräily on järjestäytyneiden harrastajien määrällä mitattuna maamme 10 suurimman lajiliiton joukossa. Vuoden 2014 aikana tämän tavoitteen saavuttamista edistetään orgaanisella kasvulla ja luomalla suurempaa kasvutavoitetta tehokkaasti edistävät palvelu- ja tuotekonseptit. 2. Laatu Toiminnan laatu on perusedellytys kaikkien strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi, ja sen saaminen riittävälle tasolle toteutetaan strategiakauden alkupuolella. Laaditaan seura- ja liittotason toiminnan laatumääreet ja luodaan tarvittava mittaristo vuoden 2014 aikana. Tämän jälkeen toteutetaan vuosittainen laatuarviointi em. tasoilla. Erityisesti vuonna 2014 huolehditaan liiton hallinnollisen toiminnan saamisesta VALO:n määrittelemälle lajiliittojen hyvän hallinnon mukaiselle tasolle. 3. Menestys Sitoudutaan menestykseen ja haluun menestyä. Strategiakauden päätöstavoitteena on vähintään yksi olympia- tai maailmanmestaruusmitali vuonna 2020 tai aiemmin. Vuonna 2014 aloitetaan asteittainen huippu-urheilun systemaattinen uudelleenjärjestäminen ensimmäisenä tähtäimenä vuoden 2016 olympialaiset ja paralympialaiset, johon Olympiakomitean tavoitteiden mukaisesti nimetään pyöräilyn Team Rio. 4. Resurssit Henkilö-, työympäristö-, työvälineresurssit on saatava tasolle, jotka mahdollistavat käytännön toimintaedellytykset tavoitteiden saavuttamiseksi. Vuodesta 2014 lähtien liiton budjetin pitää kasvaa vähintään 10% vuodessa. Toimenpiteet liiton omavarainhankinnan organisoimiseksi on aloitettava vuoden 2014 aikana perustamalla markkinointi- ja viestintätyöryhmä(t). Vuoden 2020 tavoite on, että budjetin loppusummasta yli puolet tulee omavarainhankinnan kautta. Samoin 2020 mennessä liiton toimisto sijaitsee yhdellä paikkakunnalla.

10 3.2 Strategian vaikutus organisaatioon Strategia vaikuttaa Pyöräilyunioniin organisaatiotasolla vaiheittain. Jaostot muuttuvat lajiensa kansallista kilpailutoiminnan koordinaatioyksiköksi. Jaostojen puheenjohtajat tai vastaavasti yksi edustaja per laji (arvokilpailulaji) muodostavat huippu-urheiluyksikön joka vastaa eri lajien huippu-urheilun kehityksestä. Kehitystä johtaa valmennuspäällikkö. Lyhyellä aikavälillä uusi strategia tuo uusia elementtejä suomalaiseen pyöräilyyn. Ensinnäkin huippu-urheilun systematisoituminen tarkoittaa, että SPU:iin tulee saada valmennuspäällikkö. Valmennuspäällikkönä tulee olemaan alkuvaiheessa toiminnanjohtaja, mutta vähitellen toiminnan kehittyessä valmennuspäällikön vakanssi pyritään saamaan täysiaikaiseksi ja vakinaistamaan toistaiseksi voimassa olevaksi. Tämä edellyttää kuitenkin harrastajamäärien kasvua ja toisaalta harrastajien halukkuutta ja sitoutuneisuutta huippu-urheilun piiriin. Kiinteänä osana huippu-urheilun systematisointia luodaan valmennustoiminnan vuoteen 2020 ulottuva kehittämisyhteistyösopimus myöhemmin määriteltävän urheiluopiston kanssa. Toisin sanoen rakennetaan Finnish Cycling Academy, jonne lajin liittojohtoinen valmennus- leiritys-, testaus- sekä koulutusyhteistyö keskitetään. Tämä yhteistyökokonaisuus ulotetaan läpi lajitoiminnan eri tasojen. Uuden strategian myötä on myös tarkoitus käynnistää SPU:n hanketoiminta. Hankkeita varten tarvitaan henkilöitä tuottamaan sisältöä hankkeisiin. Nämä tarpeet kartoitetaan hankesalkun kasvun myötä. Erittäin olennaisessa roolissa on kaupallisten toimintojen kuten tuotteistuksen, myynnin, markkinoinnin, markkinointiviestinnän tarpeellisuuden sisäistäminen sekä näiden toimintojen tehostaminen ja resurssointi, jotta omavarainhankinta mahdollistuu. Hallitustoimintaa kehitetään edelleen siten, että hallituksessa olisi puheenjohtaja ja 6 8 jäsentä, ja hallituksen toiminnan pitkäjänteisyyttä kehitetään siirtymällä neljän vuoden (olympiadin) mittaisiin toimikausiin. Näin vastaamme Olympiakomitean lajiliitoille esittämään huutoon. Hallituksen jäsenistä kullekin nimetään oma vastuualue, jolla ei tarkoiteta lajia vaan asiakokonaisuuksia kuten talous, markkinointi-ja viestintä, huippuurheilu, kehityshankkeet jne.

11 4. Nuorisotoiminta Nuorison ollessa Suomen pyöräilyn tulevaisuuden ehto, lapsiin ja nuoriin tullaan panostamaan uudella tavalla. Leiritoimintaa kehitetään edelleen ja seuroille toimitetaan hyviä käytäntöjä nuorten houkuttelemiseksi pyöräilyn pariin. Seuroja opastetaan hyvien käytäntöjen kautta yhteistyöhön muiden lajien kanssa, jotta eri lajeista tippuvat ns. drop outit saadaan pyöräilyn pariin. 4.1 Lasten ja nuorten harrastepyöräilyhanke Lajiliitto on aloittanut mittavan lasten ja nuorten harrastepyöräilyn kehittämiseen kohdistuvan hankkeen, joka tukee lajiliiton 2020 muutosstrategiaa. Hanke on käynnistynyt , ja hankkeesta vastaa liittoon palkattu projektipäällikkö. Hankkeelle on saatu tukea opetus- ja kulttuuriministeriöltä (OKM) sekä pyöräilyn Euroopan liitolta (UEC). Hankkeella on kolme kärkeä. 1. Lajiolosuhteisiin vaikuttaminen 2. Lajin lasten ja nuorten seuratoiminnan konseptointi sekä 3. pyöräilyn koulukonseptin rakentaminen. Hankkeelle luodaan yhteinen tuotenimi. Hankkeen ensivaiheessa tuotetaan olosuhdeopas erityisesti kuntien ja kaupunkien tarpeisiin ohjeistukseksi pyöräilyn lähiliikunta-alueiden rakentamisesta. Pyöräily on lasten ja nuorten toiseksi harrastetuin liikuntamuoto, mutta monikäyttöisiä, mielekkäitä ja turvallisuus-aspektit huomioivia lajin harrastuspaikkoja on marginaalisesti. Toisekseen hankkeen kohderyhmän välinepenetraatio on yksi maailman korkeimpia: poikkeuksetta jokainen lapsi ja nuori omistaa polkupyörän. Tutkimustietoon perustuen pyöräily on merkittävässä roolissa koko väestön liikkumis- ja liikuntamuotona. Mikäli tätä tuetaan lapsuudesta saakka, on varmaa, että lasten ja nuorten motoriset taidot kehittyvät, jolla on myönteinen vaikutus liikenneturvallisuuteen kautta koko yksilön elinkaaren. Liikkumisen mielekkyyden merkitys kohderyhmässä on pyöräilyn yhteiskunnallisen merkittävyyden ohella erittäin huomioitava asia kuten myös lajin vihreät arvot sekä tasa-arvoisuus. Pyöräilyn lähiliikunta-alueita on tarkoitus rakentaa erityisesti alakoulujen ja päiväkotien läheisyyteen. Olosuhde-kärjen pilottikohteina toimivat Kartanoranta, Kirkkonummella sekä Iso-Vilunen Tampereella, ja lähiliikunta-alueet valmistuvat keväällä Olosuhdeoppaan on oltava valmis keväällä 2015.

12 Lajin seuratoiminta-kärjessä lajiliiton alaisiin jäsenseuroihin, joita tällä hetkellä on lähes 150, rakennetaan nykyaikainen seuratoimintatyökalu / toimintokokonaisuus, joka manualisoidaan. Seurakonseptin pohja rakentuu juniorien pyöräkouluun, jonka toistaiseksi hyvin kirjavalla tasolla oleva toiminta seuroissa yhdenmukaistetaan. Seuratoiminta-elementistä luodaan kokonaisvaltainen tuote, joka houkuttelee lapsia- ja nuoria ohjatun harrastustoiminnan pariin. Pääpaino on lajin harrastustoiminnassa, ei kilpa-urheilussa. Hankkeen koulu-kärjessä koulumaailmaan rakennetaan toimintokokonaisuus, joka mahdollistaa pyöräilyn huomioimisen koulujen opetusohjelmassa sekä koulujen kasvavassa ja monimuotoistuvassa kerhotoiminnassa. Yhdessä lajifasiliteettien kohentumisen sekä alueellisesti organisoidumman toiminnan kautta, tarjoaa tämä pohjan pyöräilyn lisäämiselle koulumaailmassa. Hankkeen koulu-vaiheen kokonaisuus on laaja, ja tämän elementin koostamiseen, pilotoimiseen, manualisoimiseen ja jalkauttamiseen kentälle pitää varautua vuosien työsarkaan. Hanketta varten lajiliitto on tutustunut muun muassa Iso-Britanniassa, Hollannissa ja Tanskassa toteutettuihin ja käynnissä oleviin lajiliittojohtoisiin lasten ja nuorten pyöräilykonsepteihin. Pyöräilyn Euroopan liiton osoittama suuri kiinnostus hankekokonaisuutta kohtaan perustuu osittain siihen, että yhdessäkään maassa ei ole vastaavalla tavalla yhdistetty olosuhde, seuratoiminta ja koulumaailmaa yhteen. Hankkeelle tarvittavan jatkorahoituksen varmistamiseksi, lajiliitto operoi aktiivisesti sekä julkisella että kaupallisella sektorilla pyrkien löytämään kokonaisuudelle rahoittavia tahoja kuten myös yhteistyökumppaneita. 5. Huippu-urheilu Suomen liikuntalain ja Suomen Olympiakomitean uuden rahanjakoperiaatteen mukaisesti pyöräilynkin tulee muuttaa käytäntöjään. Liikuntalaki ja Olympiakomitea jakavat tukensa lajiliittojen huippu-urheilutoiminnallisuuden perusteella entisen lisensseihin perustuvan jaottelun sijaan. Suomeen rakennetaan huippu-urheiluohjelma, joka ottaa huomioon urheilijan polun, ja joka ei tingi pyöräilyn eri lajien kansainvälisen tason tavoittelusta. Ohjelma rakennetaan Suomen pyöräilyn kärkivalmentajien toimesta toiminnanjohtajan johdolla. Valmennuskokonaisuuden kehittämisen tueksi luodaan urheiluopisto-yhteistyö, joka mahdollistaa Finnish Cycling Academy:n perustamisen.

13 6. Muu kilpaurheilu ja harrasteliikunta Kansallinen kilpailutoiminta pyörii jaostojen toiminnan tuloksena. Kansallisten mestaruuskilpailujen osalta, SPU ottaa kilpailujen suunnittelussa kaksivuotissuunnitelmat käyttöön. Tämä tarkoittaa, että vuonna 2014 tiedämme 2016 kansallisten mestaruuskilpailujen järjestäjät. Tämä auttaa järjestäjiä organisoimaan kilpailut rauhassa ja perusteellisesti. Tavoitteena olisi että mestaruuskilpailut voitaisiin kilpailuttaa saavuttamalla myös laatua kilpailun järjestelyihin. Kansallisen kilpailutoiminnan kehittämiseksi ja tukemiseksi pyritään kehittämään ja jatkamaan cupkilpailusarjoja. Cup-sarjoille etsitään liiton ulkopuolista yhteistyökumppania. Seuroille pyritään kehittämään ja toteuttamaan kilpailujen järjestämistä helpottavia palveluja. SPU tulee olemaan aktiivinen tutkimustoiminnan kehittämisessä., SPU saa tietoa jäsenistään ja voi vaikuttaa tiedon laadulla ja määrällä myös valtakunnallisiin päätöksentekijöihin nostaen pyöräilyn arvostusta Suomessa myös päättäjien tasolla. SPU:n otettua ensiaskeleet pyöräilyn liikenneinfrastruktuurin parissa, olemme tulleet halutuksi kumppaniksi liikennesuunnitelmia laadittaessa. Suomen pyöräilyunioni tukee kaikkia hankkeita joiden tavoitteena on eriyttää pyöräily kevyenliikenteen kokonaisuudesta joko omaksi tai moottoriliikenteen osaksi. Pyöräliikenteen kehittyminen kasvattaa pyöräilyn näkyvyyttä kaupunkien katukuvassa. Pyöräillyn ohjaajakoulutuksen myötä Suomeen on valmistunut pyöräilyn ohjaajia jotka osaavat vetää harrasteryhmiä pyöräilyssä. Entinen omatoiminen harrastustoiminta muuttuu vähitellen seurojen toteuttamaksi ja seurojen alaisuuteen tuottaen seuroille uusia jäseniä. Kuntoilijoille pyritään tarjoamaan ainakin suurimmilla paikkakunnilla useita vauhtiin sidottuja tasoryhmiä. Pyörällä tapahtuvan siirtymisen ja liikkumisen lisääminen ja turvallisuuden parantaminen ovat asioita, joita pyritään kehittämään eri yhteistyötahojen kanssa. Pyöräilyn ympäristöarvot ja pyöräilyyn liittyvät monet myönteiset tekijät pyritään hyödyntämään SPU:n ja jäsenseurojen toiminnassa. Nuorten kohdalla kehitetään ja uudistetaan Fillarinappulakouluprojektia ja tämän jatkona olevaa Kilpapyöräilykoulutoimintaa kehitetään edelleen vuotiaiden toimintaa tukevaksi.

14 7. Yleiset toiminnot SPU:n ylintä päätäntävaltaa käyttää jäsenseurat vuosikokouksissa. Syysvuosikokouksessa valitaan luottamushenkilöt, hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio. Kevätkokouksessa hyväksytään toimintakertomus ja tilinpäätös. Vuosikokouksen hyväksymää toiminta- ja talousarviota toteutetaan hallituksen ohjauksessa ja päätöksin. Puheenjohtaja vastaa yhteyksistä muihin liikuntajärjestöihin sekä Pohjoismaiseen (NCF), Euroopan (UEC) ja kansainväliseen pyöräilyliittoon (UCI). Hallituksen jäsenillä on kehittämisohjelman mukaiset vastuualueet. Hallituksen apuna ja alaisuudessa toimivat jaostot jotka vastaavat oman lajinsa huippu-urheilun kehittymisestä ja kansallisen kilpailukalenterin koordinoinnista. Valmennuspäällikkö vastaa huippu-urheilun kehityksestä yhteistyössä jaostojen ja lajien valmentajien kanssa. Sääntö- ja tuomarivaliokunta ohjeistaa sääntöihin liittyvissä asioissa. 7.1 Toimisto ja hallinto SPU:n toimihenkilöt valmistelevat, valvovat ja toteuttavat hallituksen ja apuelinten tekemiä päätöksiä toimenkuviensa ja myönnettyjen valtuuksien mukaisesti. Toiminnanjohtaja vastaa SPU:n toiminnallisista prosesseista, talouden seurannasta, kilpailutoiminnan toimivuudesta, koulutuksesta ja yhteydenpidosta. Toimistosihteeri vastaa seuroihin suuntautuvista palveluista, tiedottamisesta, sosiaalisen median päivittämisestä, laskutuksesta, kansainvälisten yhteyksien toimivuudesta ja ajaja- ja seurarekisterin ylläpidosta. Samoin tehtävään kuuluu muiden Suomen Pyöräilyunioniin kohdistuvien arkisten asioiden hoitaminen. Projektipäällikkö vastaa nuorisotoiminnan kehittämisestä ja olosuhtesiin hankkeista. liittyvistä Erityis-, seura- ja nuorisotoimintaan liittyen toimintojen kehittämistä jatketaan. Lisähenkilöstön palkkaaminen on riippuvaista rahoituksesta. Esim. hanketoimintaa kehittämällä hankerahaa voidaan saada lisähenkilöiden palkkaukseen. Kirjanpidon ja palkkalaskennan kustannuksia pyritään pienentämään.

15 7.2 Talous TAE 2014 TA 2013 KOOSTE HARRASTELIIKUNTA (nuoriso, aikuiset) Tuotot/varsinainen toiminta Kulut/varsinainen toiminta Harrasteliikunta yhteensä HUIPPU-URHEILU Tuotot/varsinainen toiminta Kulut/varsinainen toiminta Saadut avustukset (valmentaja + urheilija avustukset) Huippu-urheilu yhteensä JÄRJESTÖTOIMINTA Tuotot/varsinainen toiminta 3 12 Kulut/varsinainen toiminta Tuotot/varainhankinta Saadut avustukset (OPM:n toimintamääräraha) Järjestötoiminta yhteensä KOKONAISTUOTOT KOKONAISMENOT ylijäämä/ alijäämä -0-5

16 HARRASTELIIKUNTA TAE 2014 Tuotot Valmentaja ja toimitsijakoulutuksen tuotot 8 Koulutuksen tuotot (neuvottelupäivät) 4 Erityis- ja jatkokoulutus tuotot 8 Kilpailulupa- ja kirjaamismaksut (kansalliset) 7 Tuomarimaksut (kortit ja sääntökansio) 1 Muut tuotot (yhteistyösopimukset, projektituet) 57 YHTEENSÄ TUOTOT 85 Kulut Palkat ja sos. kulut 45 Vuokrat 3 Tuomareiden kulut (PM, kv.kilpailut) 3 Valmentaja ja toimitsijakoulutuksen kulut 3 Tuomarikoulutuksen kulut (neuvottelupäivät) 2 Erityis- ja jatkokoulutus kulut 16 Matka- ja majoituskulut/muut 48 Materiaalikulut 15 Harrasteliikunta 68 Aluetoiminta 13 Erityisprojektit ja tapahtumat 16 Näyttelyt ja messut 3 Muut toimintakulut 14 YHTEENSÄ KULUT -256 NETTOTULOS / AIKUISTEN LIIKUNTA -171 HUIPPU-URHEILU Tuotot Leirien- ja kilpailujen omavastuut (osanottomaksut) 1 SM- ja CUP -kilpailujen maksut/ mitalit 7 Mainostuotot 3 Muut tuotot/ CUP palkinnot/ stipendit 12 YHTEENSÄ TUOTOT 23 Kulut (huippu-urheilu) Valmennuksen kulut 10 Kotimaisten ja cupkilpailujen kulut/ stipendit 1 Kilpailujen kulut 29 Maailancupin ja kv. kilpailujen kulut 11 Matka- ja majoituskulut/muut 6 Urheilija- ja tehostamistuet/ OK:n apurahat 30 Dopingvalistus 1 Varuste, mitali- ja palkintokulut (mitalit, asut) 10 YHTEENSÄ KULUT -105 Avustukset (Olympiakomitea) 30 NETTOTULOS / HUIPPU-URHEILU -45

17 JÄRJESTÖTOIMINTA Tuotot Muut tuotot/ julkaisut (vuosikirja + lehti) 2 Muut tuotot/ sääntökansio 1 YHTEENSÄ TUOTOT 3 Kulut Henkilöstökulut (palkat ja sos. kulut) 99 Toimistovuokrat + siivous + sähkö 9 Taloushallinto + tilintarkastus 17 Pankkipalvelut 2 Hallinnon ja liittokokouksen kokouskulut 8 Jaosto- ja valiokuntatoiminnan kulut 2 Matka- ja majoituskulut/ kv. toiminta 3 Materiaalikulut/ vuosikirja 2 Materiaalikulut/ kilpailusäännöt 1 Internet, Infra 2 Monistuskulut 1 Tietoliikennekulut (posti + rahti) 2 Toimistotarvikekulut, ATK laitteet ja ohj. 2 Kokoukset, neuvottelut ja edustus 2 Tuplaturva 2 Lisenssivakuutukset 36 Jäsenmaksukulut (UCI, NCF, UEC, EK) 3 Muut toimintakulut/ Teosto 1 YHTEENSÄ KULUT -194 VARAINHANKINTA Tuotot Jäsenmaksutuotot 17 Yhteistyösopimus tuotot/ (lisenssivakuutus) 36 Lisenssituotot 47 YHTEENSÄ TUOTOT 100 YLEISAVUSTUKSET (anotut) Toiminta-avustukset (OPM) 310 YHTEENSÄ AVUSTUKSET 310 NETTOTULOS / JÄRJESTÖTOIMINTA 219

18 7.3 Tiedotus ja viestintä Tiedotus on yksi pahimmista pullonkauloista nykyisen SPU:n toiminnassa. Päivittäisen tiedottamisen vastuut SPU:n toimihenkilöiden kesken tulee määritellä, ja näiden tueksi muodostetaan tiedotustyöryhmä. Samoin tiedottamisen välineiksi otetaan sosiaalisenmedian mahdollistamat väylät. Liiton nettisivuja kehitetään edelleen voidaksemme aloittaa esimerkiksi suorat nettilähetykset kansallisista kilpailuista. Tiedottamisen ja viestintään oma strategia, joka luodaan kiinteäksi osaksi strategiaa. 8. Urheilun integriteetti Viimeisten vuosien aikana suomalaistenkin pyöräilijöiden osalta olemme kuulleet negatiivisia doping-uutisia. Negatiivinen uutisointi on ollut siinä mielessä yllättävää, sillä niin monta vuotta dopingin vastaista työtä ja valistusta on tehty pyöräilyn parissa. Koska edelleen doping-valistus ei ole täysin toimiva, dopingin vastaista työtä tulee jatkaa niin Suomen Pyöräilyunionin kuin jäsenseurojenkin toimesta. 8.1 Antidoping SPU on sitoutunut kansainvälisiin ja kansallisiin dopingsääntöihin ja niiden tuomiin vaatimuksiin. Dopingiin liittyvää valistustoimintaa jatketaan edelleen omissa julkaisuissa sekä pyöräilijöille suunnatuilla leireillä ja eri tilaisuuksissa. 8.2 Reilu peli SPU on sitoutunut Puhtaasti paras -ohjelmaan, joka edistää puhdasta urheilua. Ohjelma kunnioittaa dopingista vapaita, puhtaita urheilijoita ja reilun pelin arvoja. Ohjelma nostaa valokeilaan ne urheilijat, jotka urheilevat eettisesti omaa lajiaan, kilpakumppaneitaan ja itseään kunnioittaen. Ohjelma haastaa urheilua seuraavat suomalaiset, urheilujärjestöt, urheilijan lähipiirin ja urheilijat mukaan reiluun peliin. Vilpin estämiseksi kilpailuihin osallistuvien on aina pyrittävä urheilullisesti parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen Hyvä hallintotapa SPU:n hyvä hallinto on lajiliiton tarkoituksen toteuttamista lakia, lajiliiton sääntöjä ja määräyksiä, hyviä tapoja ja käytänteitä noudattaen siten, että SPU: jäsenet ja muut sidosryhmät ovat tyytyväisiä ja SPU toiminnan kehitys ja sen jatkuvuus taataan myös pitkällä aikavälillä.

19 9. Lopuksi Sosiaalisessa mediassa velloivat loka-marraskuussa viestiketjut joissa Suomen Pyöräilyunionia mollattiin urakalla. On kuin sosiaalisessa mediassa olisi kilpailtu kuka keksii mojovimman ja negatiivisimman kommentin SPU:n toiminnasta. Tästä seuraa että SPU:n tulee lisätä avoimuutta ja rakentavaa keskusteluyhteyttä kaikessa SPU:n toiminnassa. Tämä siksi, että vaikka SPU:n liittyvää kritiikkiä esiintyykin sosiaalisessa mediassa, niin kielteisten kommentienkin taustalla on halu kehittää suomalaista pyöräilyä. Kun kerran tavoitteena on pyöräilyn kehittäminen, niin menetelmistä ollaan ilmeisesti eri mieltä. Avoimuudella menetelmät tulevat ymmärrettäväksi etenkin rahoituksen osalta, joka pääsääntöisesti vaikuttaa toiminnan kehittämisen menetelmiin. Huippu-urheiluun liittyen kriteeristö tulee tehdä niin avoimeksi, että kenelläkään ei jää epäselväksi, miten huippu-urheilun piiriin pääsee. Samoin tulee luoda järjestelmä, jota voidaan pitää näyttöinä maajoukkueisiin valittaessa. Ns. tarkkailukilpailut tulee olla kaikkien tiedossa ennen kauden alkua, jotta kaikki halukkaat voivat suunnitella kilpailunsa siten, että halutessaan voi tavoitella maajoukkuepaikkaa. Lajijaostojen tehtäväksi tulee kansallista kilpailukalenteria koordinoidessa päättää myös tarkkailukilpailujen ajankohdasta ja luokituksesta sekä paikasta yhteistyössä huippuurheiluyksikön kanssa. Urheilijoilta tullaan edellyttämään sitoutumista halutessaan huippu-urheilun piiriin. Leireille ja kilpailumatkoille luodaan tiukat säännöt joita kilpailumatkoille valittujen tulee noudattaa. Samaa tullaan edellyttämään kaikilta jotka edustavat Suomen Pyöräilyunionia. Vuoden 2014 maailmanmestaruus- ja Euroopan mestaruuskilpailuja varten SPU toteuttaa ns. fanituksen. SPU tarjoaa kaikille maailmanmestaruus ja Euroopan mestaruuskilpailuihin katsojiksi lähteville mahdollisuuden yhtenäisen kisa-asun hankkimiseen. Samoin kisamatkoille sovitaan aika ja paikka jonne halukkaat voivat kokoontua kisan aikana fiilistelemään suomalaisten suorituksia. Samoin liiton tehtävissä toimiville suunnitellaan uuden suomalaisen pyöräilyilmeen mukainen yhtenäinen asu. Suomen pyöräilyn on aika modernisoitua. Vaikka toiminnallisia mahdollisuuksia pyöräilyn kasvuun on lukemattomia, SPU:n itsensä tulee huomioida talouden realiteetit. Työtä on paljon ja kaikkea ei saavuteta hetkessä. Mutta työ on aloitettava nyt.

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen Jari Lämsä Kommentit: Hannu Tolonen Yleistä arvioinnista Arviointi: liittyy nykyisin vallalla olevaan hallintotapaan on toiminnan arvottamista tiettyjen kriteerien suhteen ei siis arvostelua! jaetaan sisäiseen

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Me yhdessä 2017 Ehdotus syyskokoukselle 29.10.2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Liittomme * 86 jäsenyhdistystä * Jäsenyhdistyksissä on n. 10 työntekijää * Liitolla on 5 työntekijää * 9 aluetta

Lisätiedot

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 strategia 2020 Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 Tässä dokumentissa kuvatussa strategiassa linjataan Suomen Uimaliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka. Strategian tavoitteiden toteutumista

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-18 28.1.2014 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014-2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta Suomen liitto ry Suomen liitto Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu 2010 2015 Tausta 1/2 2020 15 000 kilpailijaa (lisenssi) 12 000 Kilpailijaa 60 000 Suunnistajaa suunnistajat 50 000 suunnistajaa 400

Lisätiedot

UIMALIITON STRATEGIA VEDESSÄ ON VIRTAA!

UIMALIITON STRATEGIA VEDESSÄ ON VIRTAA! UIMALIITON STRATEGIA 2017-2020 VEDESSÄ ON VIRTAA! Visiomme: Halutuin laji huipulla! Missiomme: Kehitämme uimataitoa ja uintiurheilua yhdessä uimaseurojen kanssa, jotta: - vesiliikunnasta muodostuu mahdollisimman

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Ohjausryhmän esitys liikuntayhteisölle alueellisen toiminnan toteuttamisesta 2.x 16.6. 11.8. Maailman liikkuvin urheilukansa ja

Lisätiedot

Strategiset tavoitteemme ohjaavat vuotta 2016

Strategiset tavoitteemme ohjaavat vuotta 2016 Strategiset tavoitteemme ohjaavat vuotta 2016 Suomen Taitoluisteluliitto Radiokatu 20, 00093 VALO, Finland puhelin 02 919 333 20 office@stll.fi www.stll.fi www.facebook.com/taitoluistelu Visio Koko Suomi

Lisätiedot

Suomen golfin strategia 13.2.2015

Suomen golfin strategia 13.2.2015 Suomen golfin strategia 13.2.2015 Strategiaprosessin tausta Golf on poikkeuksellisen laajasti eri ikäisiä ja tasoisia harrastajia puhutteleva laji, joka mahdollistaa yhdessä liikkumisen hoidetussa luontoympäristössä

Lisätiedot

SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA. Suomen Keilailuliitto ry.

SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA. Suomen Keilailuliitto ry. SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA ry. 6. SYYSKUUTA 2016 Suomalaisen keilailun strategia Tämän dokumentin sisältämässä strategiassa linjataan Suomen Keilailuliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka.

Lisätiedot

Agility iloinen, vauhdikas ja hyvinvointia edistävä urheilulaji

Agility iloinen, vauhdikas ja hyvinvointia edistävä urheilulaji 2016 Agility iloinen, vauhdikas ja hyvinvointia edistävä urheilulaji Suomen Agilityliitto www.agilityliitto.fi Mitä agilityon? Agility on ihmisen ja koiran yhteistyöhön perustuva liikuntamuoto, joka sopii

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

Urheilua ja elämyksiä. Lentopalloliiton strategia 2016-2020

Urheilua ja elämyksiä. Lentopalloliiton strategia 2016-2020 Urheilua ja elämyksiä Lentopalloliiton strategia 2016-2020 Huippu-urheilu Beach volley ja lentopallo ovat suomalaisia menestyslajeja. Fanit ja media seuraavat edustusjoukkueitamme kotimaassa ja ulkomailla.

Lisätiedot

N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET

N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET 2012-2013 2/5 SISÄLLYSLUETTELO 1. Missio 2. Nykytila-analyysi ja johtopäätökset analyyseista 3. Pelikenttä 4. Visio 5. Päämäärät 6. Menestyskonsepti 7.

Lisätiedot

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Lajin urheilutoiminnan kehittäminen yleistä työkalusta taustalle LUONNOS 7.10.2016 toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämiseen kuvaa 5

Lisätiedot

VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia

VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia SVNL:n hallituksen kokous 14.9.2016 Asiakirjan Voimanosto 2021 tarkoitus Luoda yhteinen näkemys Suomen Voimanostoliiton tulevaisuuden suunnasta

Lisätiedot

JÄRJESTÖPÄIVÄT LIIKUNTAA EDISTÄVIEN JÄRJESTÖJEN AVUSTAMINEN

JÄRJESTÖPÄIVÄT LIIKUNTAA EDISTÄVIEN JÄRJESTÖJEN AVUSTAMINEN JÄRJESTÖPÄIVÄT LIIKUNTAA EDISTÄVIEN JÄRJESTÖJEN AVUSTAMINEN Valtionavustukseen oikeutetut uudet liikuntaa edistävät järjestöt. Liikuntalain 10 :ssä säädetään, että liikuntaa edistävän järjestön valtionavustuksen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 LAPIN LIIKUNTA RY YLEISTÄ Lapin Liikunta ry on alueellinen liikunnan palvelu- ja koulutusorganisaatio, jota johtaa 4-6 kertaa vuodessa kokoontuva hallitus. Päättävänä

Lisätiedot

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia)

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia) TuUS menestyssuunnitelma (niin sanottu strategia) Taidolla uintiin! Visio Mahdollistamme hyvät taidot uintiurheilussa menestymiseen. Missio Luomme edellytykset kunkin tarpeiden ja kykyjen mukaiseen kunto-

Lisätiedot

M-Teamin strategia

M-Teamin strategia M-Teamin strategia 2014-2018 25.8.2014 Toimintaympäristön muutostekijät M-Teamin strategia Salibandyliiton strategia Yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö ja seurauskollisuus Kilpailu kunnallisista liikuntapaikoista

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sisällysluettelo 1. Yleistä 3 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3 3. Opiskelu... 5 3. Valmennus... 7 4. Tukipalvelut... 7 5. Hallinto ja talous.. 8 6. Tiedottaminen.. 8 2 1.

Lisätiedot

Yhteinen visio. Visio voidaan saavuttaa luomalla suomalaiselle liikkujalle ja urheilijalle paras mahdollinen toimintaympäristö kehittyä ja menestyä

Yhteinen visio. Visio voidaan saavuttaa luomalla suomalaiselle liikkujalle ja urheilijalle paras mahdollinen toimintaympäristö kehittyä ja menestyä Yhteinen visio Suomi maailman liikkuvin ja pohjoismaiden menestynein urheilukansa 2020 Visio on yhteinen päämäärä koko suomalaiselle liikunnalle ja urheilulle, sen eri toimijoille Visio voidaan saavuttaa

Lisätiedot

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi 2016-2017, 2017-2018 ja 2018-2019 Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja strategiset painopisteet Strategian osana on määritelty myös seuran

Lisätiedot

HUIPPU-URHEILUN ARVIOINTI JA SEURANTA. Jari Lämsä HUY / KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

HUIPPU-URHEILUN ARVIOINTI JA SEURANTA. Jari Lämsä HUY / KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus HUIPPU-URHEILUN ARVIOINTI JA SEURANTA Jari Lämsä HUY / KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus ILMAN ARVIOINTIA EI OLE URHEILUA Arviointi on tarkasteltavan kohteen tai toiminnan arvon määrittämistä,

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Puhtaasti paras. Reilusta pelistä ja terveistä elämäntavoista antidopingtyöhön

Puhtaasti paras. Reilusta pelistä ja terveistä elämäntavoista antidopingtyöhön Puhtaasti paras Reilusta pelistä ja terveistä elämäntavoista antidopingtyöhön Visio Kaikilla on yhdenvertainen oikeus puhtaaseen urheiluun. Mitä on Reilu Peli? Mitä on Reilu Peli Reilu peli on urheilun

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

Kasva Urheilijaksi aamukahvit Kasva Urheilijaksi kokonaisuus ja kokeilut Versio 1.2 Maria Ulvinen

Kasva Urheilijaksi aamukahvit Kasva Urheilijaksi kokonaisuus ja kokeilut Versio 1.2 Maria Ulvinen Kasva Urheilijaksi aamukahvit 11.3.2015 Kasva Urheilijaksi kokonaisuus ja kokeilut Versio 1.2 Maria Ulvinen Urheileva lapsi tai nuori kaiken keskiössä Koti Liikunta- ja urheiluolosuhteet - kuntataho Innostus

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarjatoiminta 3 2. Ringettekoulut 4 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat 4 5.

Lisätiedot

Yhteistyökumppanimme. Partnerit ja projektitukijat. vauhti

Yhteistyökumppanimme. Partnerit ja projektitukijat. vauhti Yhteistyökumppanimme Partnerit ja projektitukijat vauhti Kaisa Variksen dopingtapaus SAhL sai tiedon asiasta 22.1.2008 Tiedon saatuamme käynnistimme välittömästi toimenpiteet SAhL:n vahvistaman antidopingohjelman

Lisätiedot

SPV:n strategia

SPV:n strategia SPV:n strategia 2015-2020 SPV:n visio 2020 Järjestäytynyt veneily on tavoiteltua. Veneurheilu on suosittua ja tuo kansainvälistä mainetta ja menestystä. SPV:n missio 2020 SPV kehittää yhteistyössä jäsenseurojen

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Visio, missio, arvot ja strategia

Visio, missio, arvot ja strategia Visio, missio, arvot ja strategia Joensuun Kataja ry taitoluistelujaosto Arvot toiminnan perusta Visio tahtotila Jatkuva kehitys Missio tehtävä Strategia toimintamalli Arvot AVOIMUUS Asioista puhutaan

Lisätiedot

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n. Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n. Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma 2016-2018 1. Ohjelman arvoperusta Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta, VAU:n toiminnan tarkoituksena on monipuolisen

Lisätiedot

Suomen golfin strategia käytäntöön vienti

Suomen golfin strategia käytäntöön vienti Suomen golfin strategia käytäntöön vienti Golfalan liikevaihto Jäsenmäärä 143182 250 Työllistää miljoonaa euroa ~2000 Kenttäyhteisöjä 130 Golfin potentiaali 1,7miljoonaa golfista kiinnostunutta 700 000

Lisätiedot

KUOPION UIMASEURA RY

KUOPION UIMASEURA RY Kuopion Uimaseura ry vuosikokous 2007 KUOPION UIMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.9.2007-31.8.2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 28.11.2007 Kuopion Uimaseura ry vuosikokous 2007 2 TOIMINNAN TAVOITTEET Seuran

Lisätiedot

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Seurakehitys SJAL:ssa Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Sisältö SJAL:n seurakehitysohjelmasta Kokemuksia oman seuran analyysista Artemis Laatujärjestelmä seuroille? SJAL:n

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi 2 Jatkossa samat toiminnot tarjolla koko maassa Neljä toiminnan osa-aluetta: menestyvä lisää

Lisätiedot

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE 01.04.2009 LAIHIAN LUJA LENTOPALLOJAOSTO TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE Tämän kirjan omistaa : Joukkueeni : Valmentaja : Valmentaja puhelinnumero: Joukkueen

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS LIEDON KUNTA Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta HAKEMUS LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS 1. HAKIJA Seura/yhdistys Lähiosoite Postitoimipaikka Pankki ja tilin n:ro Kotipaikka Rekisteröimisvuosi Yhdistysrekisterinumero

Lisätiedot

SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET

SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET Järjestöpäivät Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna Kulttuuriasiainneuvos Mirja Virtala 24.9.2008 Opetusministeriön liikuntayksikkö OPETUSMINISTERIÖ 1 ESR VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010 http://www.imatrantennis.net. TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010 Imatran Tennis Ry http://www.imatrantennis.net. TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Vuosi 2010 tuo tullessaan tennisharrastajille merkittävän

Lisätiedot

Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Hyväksytty syyskokouksessa 21.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. TÄRKEIMMÄT TAVOITTEET 2016... 2 3. NUORISO- JA HARRASTETOIMINTA... 2

Lisätiedot

JUNIORI-JUKURIT. Strategia 2016

JUNIORI-JUKURIT. Strategia 2016 Strategia 2016 Missio Laatuaikaa Eväitä elämään, urheilullisuuteen ja yhteisössä menestymiseen. Visio 2020 Kiinnostava, kehittyvä ja toimintaympäristössään arvostettu junioriorganisaatio Strategian kulmakivet

Lisätiedot

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus Green Net Finland ry Toimintasuunnitelma 2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Green Net Finlandin missio... 3 3 Green Net Finlandin visio 2020... 3 4 Green Net Finlandin toimintaympäristö... 3 5 Green Net Finlandin

Lisätiedot

Strategia toimintaa ohjaamassa

Strategia toimintaa ohjaamassa Strategia toimintaa ohjaamassa Akavan Erityisalat ry on kulttuurin, hallinnon ja liike-elämän asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimivien etujärjestö. AKAVAN ERITYISALOJEN TOIMINTA-AJATUS Tässä esitteessä

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 09.11.2015

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 09.11.2015 HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2016_ 1.Yleistä Vuoden 2016 tärkeimpinä toiminnallisina asioina on saada eri jaokset toimimaan itsenäisesti, järjestää hyviä kilpailuja,

Lisätiedot

Visio. The Winning Attitude Ski Sport Finland tuottaa voittajia kaikissa ikäluokissa. PODIUM lajitoimintojen organisoijana Suomessa

Visio. The Winning Attitude Ski Sport Finland tuottaa voittajia kaikissa ikäluokissa. PODIUM lajitoimintojen organisoijana Suomessa SSF Strategia 2021 Visio The Winning Attitude Ski Sport Finland tuottaa voittajia kaikissa ikäluokissa PODIUM lajitoimintojen organisoijana Suomessa PODIUM talvilajien arvostuksessa Suomessa PODIUM arvokilpailuissa

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013. 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö. 2.

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013. 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö. 2. NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö Nurmijärven Taitoluistelijat ry on Nurmijärven kunnan alueella, erityisesti Klaukkalan

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarja toiminta 3 2. Ringettekoulut 4 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat ja taitokisat

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

TENNISLIITON STRATEGIA

TENNISLIITON STRATEGIA TENNISLIITON STRATEGIA 2017-2020 Haluamme kehittää ja edistää elinikäistä tenniksen pelaamista seuroissa kaikilla taitotasoilla." Tennisliiton missio Haluamme luoda monipuolisia kilpailemisen ja harrastamisen

Lisätiedot

Vaajakosken Kuohu ry. Painijaosto. Toimintasuunnitelma 2015

Vaajakosken Kuohu ry. Painijaosto. Toimintasuunnitelma 2015 1 Vaajakosken Kuohu ry Painijaosto Toimintasuunnitelma 2015 2 sivu Sisällysluettelo 2 1.0 Johdanto 3 1.1 Painijaoston jäsenet 2015, esitys johtokunnalle 3 2.0 Toiminta 4 2.1 Harrastustoiminta ryhmittäin

Lisätiedot

LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ

LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ 2011 LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ 12.10.2011 Liikunnan arvostus Pieksa ma ella ja sen jäsenseurat(33 kpl) ovat huolissaan Pieksämäen liikunta ja urheilutoiminnan näivettymisestä ja kaupungin liikuntaorganisaation

Lisätiedot

SML:N ANTIDOPINGOHJELMA

SML:N ANTIDOPINGOHJELMA SML:N ANTIDOPINGOHJELMA Sisällysluettelo: ANTIDOPINGOHJELMA 1 SML:N ANTIDOPINGTYÖN ARVOPERUSTA 2 ANTIDOPINGTYÖ JA -VALVONTA 3 DOPINGRIKKOMUKSET (LÄHDE ADT) 4 TAVOITTEET 5 TOIMENPITEET 5.1 Säännöt, ohjeistukset

Lisätiedot

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi Jari Lämsä KIHU Työn asemointi Oleellinen havainto on se, että työryhmä ei sinänsä ole keksinyt toimenpideluetteloon mitään uutta, vaikka vision ja nykytilan analysointi

Lisätiedot

Tarinan strategia 2020

Tarinan strategia 2020 Tarinan strategia 2020 Suomen golfin strategia Visio Parasta vapaa aikaa Missio Golf yhdistää terveysvaikutukset ja yhdessä luonnossa liikkumisen Strateginen tahtotila Golfyhteisöjen toimintatapoja uudistamalla

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

POSION KUNTA TOIMINTA-AVUSTUSANOMUS 2015 Vapaa-aikatoimi / liikunta

POSION KUNTA TOIMINTA-AVUSTUSANOMUS 2015 Vapaa-aikatoimi / liikunta POSION KUNTA TOIMINTA-AVUSTUSANOMUS 2015 Vapaa-aikatoimi / liikunta Avustusten hakuaika päättyy 31.03.2015 klo 16.00. Posion kunta, hyvinvointilautakunta, Kirkkotie 1, 97900 POSIO. Myöhästyneitä hakemuksia

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Lapsesta nuoreksi ja aikuiseksi suunnistajaksi. Ohjauksesta valmennukseen Suunnistajanpolku S-JKL

Lapsesta nuoreksi ja aikuiseksi suunnistajaksi. Ohjauksesta valmennukseen Suunnistajanpolku S-JKL Lapsesta nuoreksi ja aikuiseksi suunnistajaksi Ohjauksesta valmennukseen Suunnistajanpolku S-JKL Suunta Jyväskylä ry. suunnistuksen erikoisseura Jyväskylässä Periaatteita ovat: - suunnistusseura, joka

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarja toiminta 3 2. Ringettekoulut 3 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat ja taitokisat

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGIN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN SEKÄ LIIKUNNAN JA URHEILUN TUNNUSTUSPALKINNOT

SASTAMALAN KAUPUNGIN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN SEKÄ LIIKUNNAN JA URHEILUN TUNNUSTUSPALKINNOT SASTAMALAN KAUPUNGIN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN SEKÄ LIIKUNNAN JA URHEILUN TUNNUSTUSPALKINNOT SISÄLTÖ 1 Yleiset säännöt 3 2 Stipendit/tunnustuspalkinnot 5 3 Kunnon Kuntalainen 6 3 Ilmoituslomakkeet (1-3)

Lisätiedot

Suomen golfin strategia

Suomen golfin strategia Suomen golfin strategia Strategiaprosessin tausta Golf on poikkeuksellisen laajasti eri ikäisiä ja tasoisia harrastajia puhutteleva laji, joka mahdollistaa yhdessä liikkumisen hoidetussa luontoympäristössä

Lisätiedot

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA Kirjan ja ruusun päivä 8.5. Elannon Isku - Vantaan kevätnäytös 15.5. Suomen Voimistelupäivät 8.-10.6. Svolin

Lisätiedot

Tervetuloa Kisakallioon!

Tervetuloa Kisakallioon! Suomen Suunnistusliitto ry Tervetuloa Kisakallioon! Yhä useampi suunnistaa Suunnistus näkyy Suunnistus hyvinvoinnin keulakuva Suunnistus menestyy SUOMI SUUNNISTAA Suunnistusliiton strategia 2016 2020 Suunnistus

Lisätiedot

Suomalaisen huippusuunnistuksen strategia

Suomalaisen huippusuunnistuksen strategia Suomalaisen huippusuunnistuksen strategia Visio Suunnistus on menestyvä, houkutteleva, näkyvä, arvostettu ja kaikille sopiva urheilulaji. Suunnistus oivalluksia ja onnistumisia! Huippusuunnistajat sekä

Lisätiedot

SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY

SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2005 TOIMINTASEKTORIT 1. Lasten ja nuorten liikunta Tuotot Kulut Netto Hallitus nimeää yhden vastuuhenkilön, joka yhdessä itse valitsemiensa

Lisätiedot

Vastustaja vai kilpakumppani? Ringeten Reilu Peli periaatteet Suomen Ringetteliiton syyskokous

Vastustaja vai kilpakumppani? Ringeten Reilu Peli periaatteet Suomen Ringetteliiton syyskokous Ringeten Reilu Peli periaatteet 12.11.2011 Suomen Ringetteliiton syyskokous Ringette on suurenmoinen peli. Se tarjoaa parhaimmillaan mukana oleville ympäristön, jossa opitaan voittamaan ja häviämään sekä

Lisätiedot

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 TAPAHTUMIA VUODEN 2008 AIKANA

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 TAPAHTUMIA VUODEN 2008 AIKANA ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 TAPAHTUMIA VUODEN 2008 AIKANA Suomen mestaruuskilpailut 1.-2.3. Espoo Pohjoismaiden mestaruuskilpailut 8.-9.3. Tanska Luokkanousukilpailut

Lisätiedot

POHJOIS-KYMEN LIIKUNTAYHDISTYS ry POKLI UUSIEN PELAAJIEN JA VANHEMPIEN TOIMINTA- JA PEREHDYTYSTIEDOTE

POHJOIS-KYMEN LIIKUNTAYHDISTYS ry POKLI UUSIEN PELAAJIEN JA VANHEMPIEN TOIMINTA- JA PEREHDYTYSTIEDOTE POHJOIS-KYMEN LIIKUNTAYHDISTYS ry POKLI UUSIEN PELAAJIEN JA VANHEMPIEN TOIMINTA- JA PEREHDYTYSTIEDOTE 1 Sisältö 1 Yhdistyksen johto ja hallitus... 3 2 Toimisto ja toimihenkilöt... 3 3 Toiminnan tavoite...

Lisätiedot

Ringettepelaajan tie huipulle!

Ringettepelaajan tie huipulle! Ringettepelaajan tie huipulle! Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja perustoimintamuodot. Maajoukkueajattelu Ringeten maajoukkuetoiminta

Lisätiedot

SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6. Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintasuunnitelma 2016

SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6. Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintasuunnitelma 2016 SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6 Suomen Saappaanheittoliitto ry Toimintasuunnitelma 2016 SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2/6 Sisällysluettelo 1. VUODEN 2016 PÄÄTAVOITTEET...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

Suomalaisen Liikunnan ja urheilun rakenteet

Suomalaisen Liikunnan ja urheilun rakenteet SLU Olympia komitea SLU - alueet Valtio Suomen Valmentajat ry Urheilu opistot Lajiliitot Kunnat KIHU Nuori Suomi Urheiluseurat Urheiluakatemiat Suomalaisen Liikunnan ja urheilun rakenteet Jari Lämsä Rakenteet

Lisätiedot

Seuratuki osana kansallista liikuntapolitiikkaa - Seuratuen tavoite, merkitys, kokemukset vaikuttavuudesta ja haku ylitarkastaja Sari Virta

Seuratuki osana kansallista liikuntapolitiikkaa - Seuratuen tavoite, merkitys, kokemukset vaikuttavuudesta ja haku ylitarkastaja Sari Virta Seuratuki osana kansallista liikuntapolitiikkaa - Seuratuen tavoite, merkitys, kokemukset vaikuttavuudesta ja haku 2015 ylitarkastaja Sari Virta Väestön liikkuminen Organisoitu liikunta Omaehtoinen liikunta

Lisätiedot

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle Tulevan toimintakauden visio Jääkiekko vahvistaa edelleen paikkaansa paimiolaisessa harrastuskentässä kiinnostavana, innovatiivisena ja näkyvänä lajina. Johdanto

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan (JYY) lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) liittokokouksen ennakkomateriaaleista

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan (JYY) lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) liittokokouksen ennakkomateriaaleista Lausunto Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) 4.10.2013 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan (JYY) lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) liittokokouksen ennakkomateriaaleista Jyväskylän

Lisätiedot

Sodankylän Ampujat ry

Sodankylän Ampujat ry Sodankylän Ampujat ry T O I M I N T A L I N J A T O I M I N T A L I N J A 1 Sisällysluettelo 1. LAATU.. 2 2. TOIMINNAN MAHDOLLISTAMINEN.... 2 3. TIEDOTTAMINEN 2 4. MÄÄRÄ.. 3 5. TOIMINNAN TARKOITUS.. 3

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 Hockey Club Nokia ry Rek.no. 196.155 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Seuran hallintoon ja talouteen liittyvät asiat - Seuran strategian linjaus 2. Seuratoiminnan laadun kehittäminen

Lisätiedot

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta 14.5.2012 Johtaja Harri Syväsalmi Opetus- ja kulttuuriministeriö/liikuntayksikkö Hallitusohjelma - liikuntapolitiikka

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Hyväksytty vuosikokouksessa

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Hyväksytty vuosikokouksessa Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2013 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.12.2012 Sisällys 1. Valmentautuminen 2. Opiskelu 3. Tuki- ja asiantuntijapalvelut 4. Hallinto 5. Tehostamishanke

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

Lapin liikuntastrategiaa läpileikkaavat asiat

Lapin liikuntastrategiaa läpileikkaavat asiat Lapin liikuntastrategiaa läpileikkaavat asiat SEURATOIMINTA LAPSET JA NUORET AIKUISET HUIPPU-URHEILU LIIKUNNAN ARVOMAAILMA LIIKUNTALAKI INFRA Tavoite Lappi on maailman kiinnostavin hyvinvointiympäristö

Lisätiedot

EM 2017 projekti Sbl:n junioritoimikunnan suunnitelma Suomen juniorimaajoukkueen valmennukseen ja menestykseen

EM 2017 projekti Sbl:n junioritoimikunnan suunnitelma Suomen juniorimaajoukkueen valmennukseen ja menestykseen Sbl:n junioritoimikunnan suunnitelma Suomen juniorimaajoukkueen valmennukseen ja menestykseen 2014-2018 Alustus Suomen Bridgeliiton junioritoimikunta on tehnyt jo vuosia töitä koululais- ja junioripelaajiemme

Lisätiedot

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua Sara Lukkarinen, Motiva Oy Alustuksen sisältö Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat eli SUMPit, mistä kyse? Mitä

Lisätiedot

Pallokerho-35 Perustehtävä Päämäärä Arvot

Pallokerho-35 Perustehtävä Päämäärä Arvot Pallokerho-35 Perustehtävä Päämäärä Arvot 2007 Mihin näitä tarvitaan? Luo suuntaviivat tulevalle ja ohjaa toiminnan kehittämistä Linjaa seuran tavoitteet Linjaa seuran periaatteet Ohjeistaa toimintaa On

Lisätiedot

Ratsastus on tärkeä suomalaisten liikuttaja! Kisa-areenoilla, harrastuksena ja katsomoissa!

Ratsastus on tärkeä suomalaisten liikuttaja! Kisa-areenoilla, harrastuksena ja katsomoissa! Ratsastus on tärkeä suomalaisten liikuttaja! Kisa-areenoilla, harrastuksena ja katsomoissa! 1 Ratsastus on hieno harrastus Ratsastus on luonnonläheinen ja tasa-arvoinen laji. Ratsastus on monipuolinen

Lisätiedot

Oman seuran analyysi Espoon Akilles suunnistus /18/15

Oman seuran analyysi Espoon Akilles suunnistus /18/15 Oman seuran analyysi Espoon Akilles suunnistus 0 /8/ Oman seuran analyysi Vastaajat Ikä 0 8 6, % 6 7,9 % 6, % 8, %, %, % alle -7 8-9 0-9 0-6 6 + Kaikki (KA:., Hajonta:0.8) (Vastauksia:9) Oman seuran analyysi

Lisätiedot

SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS

SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS AIKA Sunnuntai 30.3.2014 klo 12:00. Valtakirjojen tarkistus klo 11:30 alkaen PAIKKA Helsinki Petankin halli, Pasila, Tallikatu 99 ALUSTAVA ESITYSLISTA

Lisätiedot

URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA Työvihko urheiluseuran oman toimintalinjan tekemistä varten URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA Tämän työvihon tarkoituksena on auttaa urheiluseuroja laatimaan omalle urheiluseuralle

Lisätiedot