Janne Hassinen, työnohjaaja, psykoterapeutti: Sijaistraumatisoituminen maahanmuuttajatyössä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Janne Hassinen, työnohjaaja, psykoterapeutti: Sijaistraumatisoituminen maahanmuuttajatyössä"

Transkriptio

1 Vaasan seudun maahanmuuttajakoulutuksen resurssirenkaan syysseminaari Maahanmuuttajasta opiskelijaksi? Janne Hassinen, työnohjaaja, psykoterapeutti: Sijaistraumatisoituminen maahanmuuttajatyössä

2 HARJOITUS 10 Maahanmuuttajien kohtaaminen työssä A B 5 D C Trauman kohtaaminen työssä

3 Yksilö - Yhteisö Työntekijän persoona Organisaatio Työrooli

4 Traumatisoituminen Altistuminen ylivoimaisen voimakkaalle ulkoiselle tapahtumalle, joka tekee henkilön väliaikaisesti avuttomaksi ja rikkoo aikaisemmat tavalliset selviytymiskeinot ja defenssit. Äärimmäisen voimakkaiden ärsytysten tulva, joka ylittää yksilön sietokyvyn, kyvyn hallita kiihtymystä ja työstää sitä. Subjektiivisena kokemuksena trauma on olemassaolon tunnetta uhkaava hyökkäys minuutta vastaan. Affektimyrskyn ylittäessä minuuden sietokyvyn olemassaolon jatkuvuuden tunne murtuu. Ylivuotokokemus eli yksilön psyykkisen sietokyvyn ylittyminen. Voimattomuuden, avuttomuuden ja kauhun kokemus. Trauman hetkellä uhri tulee avuttomaksi ylivoimaisen voiman edessä.

5 PTSD 1) Traumaattisen tapahtuman jatkuva uudelleen kokeminen esim. toistuvina, tietoisuuteen tunkeutuvina ja ahdistavina muistikuvina tai tuntemuksina, mm. aistiharhat, flashback, trauman aikaisen käyttäytymisen toistaminen 2) Välttämiskäyttäytyminen ja yleisen reagointiherkkyyden turtuminen: pyrkimys välttää traumaa koskevia ajatuksia, tunteita ja keskusteluja, pyrkimys välttää toimintoja, paikkoja ja ihmisiä, jotka muistuttavat traumasta, kykenemättömyys muistaa traumatapahtuman keskeisiä seikkoja, merkittävästi vähentynyt kiinnostus tai osallistuminen toimintoihin, toisista etääntymisen tai vierauden tunne, affektien laimentuminen, tulevaisuuden näkymien kaventuminen 3) Jatkuva ylivireystila, mm. nukahtamis- ja unessapysymisvaikeuksia, ärtyneisyyttä ja vihanpurkauksia, keskittymisvaikeutta, korostunutta varuillaanoloa tai säikkymistä ja säpsähtelyä

6 T r a u m a n e l e m e n t t e j ä Williams & Sommer (toim.): Handbook of post-traumatic therapy I YKSILÖÖN LIITTYVÄT TEKIJÄT II YMPÄRISTÖ- JA TILANNETEKIJÄT III YKSILÖLLINEN TRAUMAREAKTIO IV POST-TRAUMAATTINEN ADAPTAATIO

7 YKSILÖÖN LIITTYVÄT TEKIJÄT Motiivit Ominaisuudet Uskomukset Arvot Kyvyt Kognitiivinen rakenne Temperamentti Coping -tyyli Defenssien valikoima Perinnöllinen taipumus

8 YMPÄRISTÖ- JA TILANNETEKIJÄT 1. Trauman ominaisuudet a. Suru / menetys b. Äkillisyys c. Kesto / etäisyys d. Kodin menetys e. Kuolemalle altistuminen f. Moraalikonflikti g. Rooli traumassa h. Paikka i. Toiston todennäköisyys j. Hengenvaara k. Stressitekijöiden moninaisuus l. Vaikutus yhteisöön 2. Traumakokemus a. Yksin b. Muiden kanssa c. Kollektiivinen 3. Trauman rakenne a. Yksittäinen b. Toistuva c. Monimutkainen vs. yksinkertainen d. Luonnon vs. ihmisen aiheuttama 4. Post-traumaattinen ympäristö a. Tuen taso b. Kulttuuriset toipumisrituaalit c. Asenteet tapahtuneeseen d. Vaihtoehdot / mahdollisuudet

9 YKSILÖLLINEN TRAUMAREAKTIO 1. Emotionaalinen a. Ahdistus b. Turtuminen c. Tasapaino 4. Neurofysiologinen a. Ylivireys b. Masennus / välttely c. Tasapaino 2. Kognitiivinen a. Kieltäminen/Välttäminen b. Vääristely c. Välitön arviointi d. Dissosiaatio e. Pakonomaiset ajatukset 5. Hallinta a. Välineellinen b. Emotionaalinen c. Kognitiivinen i. positiivinen / mahdollisuus ii. negatiivinen / uhka d. Joustavuus 3. Motivaatiomuutos a. Virinnyt b. Ei-virinnyt

10 POSTTRAUMAATTINEN ADAPTAATIO 1. Akuutti a. Patologinen i. PTSD ii. Muu b. Ei-patologinen 2. Krooninen a. Patologinen i. PTSD ii.. Muu b. Ei-patologinen i. Persoonallisuusmuutos ii. Luonteen muutos 3. Vaikutus elämänkaareen a. Kehitysvaiheiden kärjistyminen b. Taantuma c. Henkinen kypsyminen

11 Myötätuntouupumisen prosessi Figley, Charles 2001 & 2002 ALTISTUMINEN KÄRSIMYKSELLE ERILLISYYS PITKITTYNYT ALTISTUMINEN KÄRSIMYKSELLE ELÄMÄN MUUT HAASTEET EMPATIA- KYKY EMPAATTINEN VASTE MYÖTÄTUNTO- STRESSI MYÖTÄTUNTO- UUPUMINEN HUOLESTUMINEN, KIINNOSTUMINEN TYYDYTYKSEN- TUNNE TRAUMAATTISET MUISTOT

12 Sijaistraumatisoitumisen merkkejä Jatkuva väsyneisyys Keskittymisvaikeudet Suuttuminen, hermostuminen Ruokailu- ja nukkumisrutiinien muutokset Lisääntyvä tupakointi, alkoholin- tai lääkkeidenkäyttö Fyysiset kivut kuten päänsärky, rintakipu, vatsaoireet Jatkuva alakulo, ahdistus, voimattomuus Vähättelevä, vihamielinen asennoituminen Kyynistyminen Työn kohteen esineellistyminen

13 Tavoitteiden tarkistaminen Lennart Hallstenia mukaillen TAVOITTEET INNOSTUS HÄMMENNYS TURHAUTUMINEN MASENNUS, ALISTUMINEN KYYNISTYMINEN, APATIA

14 Työyhteisön kriittiset alueet organisaation ja työntekijän kannalta Kuormitus Tuottavuus jaksaminen, laadullinen ja määrällinen optimi Vaikutusmahdollisuudet Sitoutuminen itsesäätely, toimijuuden tunto Palkitseminen (ponnistelu vs. palkinta) Panostaminen turvallisuus,, tyytyväisyys Työyhteisö Tiimitehokkuus yhteisötuki, kuulumisen kokemus Oikeudenmukaisuus Avoimuus, luottamus reiluus, arvostus Arvot Arvoyhteensopivuus arvoristiriitojen käsittelymahdollisuus

15 Työyhteisön kriittiset alueet Kuormitus Vaikutusmahdollisuudet Palkitseminen Työyhteisö Oikeudenmukaisuus Arvot Uupu- minen Sitoutu- minen/ motivoi- tuminen Maslach, C., Jackson, S. E., & Leiter, M. P. (1996). Maslach Burnout Inventory Manual (3rd Ed.). Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.

16 Ofra Ayalon: Parantavat tekijät eli Basic Ph Elämänfilosofiset keinot (Belief system) Tunteet (Affect) Sosiaaliset keinot (Social support) Mielikuvat (Imagination) Ajatukset (Cognition) Fyysiset keinot (Physical)

17 Elämänfilosofiset keinot Johdonmukaiset ja realistiset tavoitteet ja päämäärät Myönteinen elämänfilosofia Omat uskomukset Tietoisuus omista arvoista Merkitysten pohtiminen

18 Tunteet Tunteiden tunnistaminen ja hyväksyminen Tunteiden jakaminen Jämäkkyys Virkistyminen ja hulluttelu Ilon lähteistä huolehtiminen ja huumori Omista tarpeista huolehtiminen Monessa eri roolissa eläminen

19 Mielikuvat Luovuus Leikki Ikään kuin symbolit Mielikuvaharjoitukset Työpäivän tapahtumien läpikäynti mielessä Unet Kauneuden luominen työpaikalle ja kotiin

20 Ajattelu Tärkeysjärjestyksen luominen Ongelmanratkaisu Pohtiminen Taito nähdä myös hyvää ja tarvittaessa kääntää huomio pois kielteisistä asioista Taito nähdä pulmat haasteina Hyväksyminen, taito nähdä takaisku oppimiskokemuksena Rakentava ja monipuolinen ajattelu: sekä - että

21 Fyysiset keinot Syvä hengitys ja rentoutuminen Terveellinen ruoka Säännöllinen liikunta Luppoaika Tarpeeksi pitkät tauot Ajan hallinta Riittävä lepo ja uni Terveellinen ympäristö Nautintoaineita kohtuullisesti

22 Sosiaaliset keinot Sosiaalisen tuen hakeminen ja sen vastaanottaminen Yhteenkuuluvuus Sosiaalisen verkoston luominen sekä työssä että vapaa-aikana Sosiaaliset taidot ja niiden harjoittelu Puolensa pitäminen

23 HARJOITUS 10 tärkeintä asiaa

Maahanmuuttajanuorten kriisit ja traumat

Maahanmuuttajanuorten kriisit ja traumat Maahanmuuttajanuorten kriisit ja traumat Päivän teemoja Perustietoa kriiseistä ja traumoista Kriisien ja traumojen ilmenemisestä Traumatisoituneen / kriisiytyneen ihmisen kohtaamisesta ja auttamisesta

Lisätiedot

Virtaa, mielekkyyttä ja merkitystä työhyvinvoinnista

Virtaa, mielekkyyttä ja merkitystä työhyvinvoinnista Virtaa, mielekkyyttä ja merkitystä työhyvinvoinnista Suomen Poliklinikkasairaanhoitajien opintopäivät 12. 13.2.2015 Kari Kaarento Johtava työterveyspsykologi, PsL Terveystalo Kamppi ja Ruoholahti Kari

Lisätiedot

Pakolaisten psykososiaalisen tuen kehittäminen. Kidutettujen kuntoutuskeskus, 2014

Pakolaisten psykososiaalisen tuen kehittäminen. Kidutettujen kuntoutuskeskus, 2014 Pakolaisten psykososiaalisen tuen kehittäminen Kidutettujen kuntoutuskeskus, 2014 Keitä pakolaiset ovat ja mistä he tulevat 2 Kolme väitettä Jos olet samaa mieltä, jää istumaan. Jos olet eri mieltä, nouse

Lisätiedot

Hyvinvointi työntekijän voimanlähteenä

Hyvinvointi työntekijän voimanlähteenä Hyvinvointi työntekijän voimanlähteenä Mistä virtaa työelämään? Masters Conference 8.5.2015, TAMK Anna Koski Työhyvinvoinnin tutkimus- ja Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Johtamiskorkeakoulu, Tampereen

Lisätiedot

TYÖKALUJA TYÖHYVINVOINTIIN RIKOSTAUSTAISTEN KANSSA TYÖSKENNELTÄESSÄ

TYÖKALUJA TYÖHYVINVOINTIIN RIKOSTAUSTAISTEN KANSSA TYÖSKENNELTÄESSÄ TYÖKALUJA TYÖHYVINVOINTIIN RIKOSTAUSTAISTEN KANSSA TYÖSKENNELTÄESSÄ Kiipula10.4.2013 Työelämäpällikkö, työyhteisövalmentaja Maija-Leena Kaikkonen Työhyvinvointi Työhyvinvointi kuvaa sitä, että töissä ja

Lisätiedot

NuOrteN. mielenterveyshäiriöt. Opas nuorten parissa työskenteleville aikuisille OPAS

NuOrteN. mielenterveyshäiriöt. Opas nuorten parissa työskenteleville aikuisille OPAS OPAS NuOrteN mielenterveyshäiriöt Opas nuorten parissa työskenteleville aikuisille Mauri Marttunen Taina Huurre Thea Strandholm Riitta Viialainen (toim.) 25 Nuorten mielenterveyshäiriöt Opas nuorten parissa

Lisätiedot

Suru on kuin suljettu huone. 9. luokkalaisten nuorten käsityksiä surusta.

Suru on kuin suljettu huone. 9. luokkalaisten nuorten käsityksiä surusta. Suru on kuin suljettu huone 9. luokkalaisten nuorten käsityksiä surusta. Johanna Aaltonen Terveyskasvatuksen pro gradu tutkielma Jyväskylän yliopisto Terveystieteiden laitos Syksy 2011 TIIVISTELMÄ Suru

Lisätiedot

Työnilo pää(n)asia. Miksi katse työniloon? Työnilon ainekset. Työnilon reseptiikkaa. Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 1

Työnilo pää(n)asia. Miksi katse työniloon? Työnilon ainekset. Työnilon reseptiikkaa. Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 1 Työnilo pää(n)asia Miksi katse työniloon? Työnilon ainekset Työnilon reseptiikkaa Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 1 Iloa työhön? Ennen suomalaiset pitivät työtä mahdollisuutena. Nyt on levinnyt käsitys,

Lisätiedot

k o u l u - j e n k r i i s i - o p a s

k o u l u - j e n k r i i s i - o p a s Raahen k o u l u - j e n k r i i s i - o p a s 2 0 0 8 Raahen kaupunki Opetustoimi Koulun valmiusryhmään kuuluvat yleensä: * Rehtori tai vararehtori, * Kouluterveydenhoitaja, * Koulupsykologi ja kuraattori

Lisätiedot

MINNE MONO KULKEE. Kuvaus myötätuntouupumuksen ja sijaistraumatisoitumisen polusta

MINNE MONO KULKEE. Kuvaus myötätuntouupumuksen ja sijaistraumatisoitumisen polusta MINNE MONO KULKEE Kuvaus myötätuntouupumuksen ja sijaistraumatisoitumisen polusta Onko elämäsi mono, kuin vanha lapikas, monet matkat kulkenut Monet tanssit tanssinut ja monet...surut kantanut ja lopuksi

Lisätiedot

LÄHISUHDEVÄKIVALTAAN PUUTTUMINEN. Toimintamalleja Liedon, Tarvasjoen, Marttilan ja Kosken toimijatahoille

LÄHISUHDEVÄKIVALTAAN PUUTTUMINEN. Toimintamalleja Liedon, Tarvasjoen, Marttilan ja Kosken toimijatahoille LÄHISUHDEVÄKIVALTAAN PUUTTUMINEN Toimintamalleja Liedon, Tarvasjoen, Marttilan ja Kosken toimijatahoille Sisällys ALKUSANAT... 1 1 JOHDANTO... 2 2 LÄHISUHDEVÄKIVALLAN MUODOT... 3 3 VÄKIVALLAN TUNNISTAMINEN...

Lisätiedot

Elämämme laatu riippuu kyvyistämme säädellä tunnekokemuksiamme tilanteiden edellyttämällä tavalla.

Elämämme laatu riippuu kyvyistämme säädellä tunnekokemuksiamme tilanteiden edellyttämällä tavalla. Minna Martin Jaksa paremmin työssäsi Miten työkuormittavuuteen voi vaikuttaa? Minna Martin psykologi, psykoterapeutti 20.11.2013 Raision pääkirjasto, Martinsali Fysioterapeutti 1988, 1992 Psykologi PsM

Lisätiedot

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS Toim. Maria Onuigbo ja Jarmo Karjalainen Lukijalle Elämän laadun vaaliminen on erityisen tärkeää silloin, kun asutaan ulkomailla eikä käytettävissä ole perinteistä sosiaalista

Lisätiedot

IKÄÄNTYVÄ MIELI. mielen hyvinvointia vanhetessa. Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura

IKÄÄNTYVÄ MIELI. mielen hyvinvointia vanhetessa. Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura IKÄÄNTYVÄ MIELI mielen hyvinvointia vanhetessa Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura IKÄÄNTYVÄ MIELI mielen hyvinvointia vanhetessa Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura Helsinki

Lisätiedot

Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen

Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen Tämä opas auttaa tunnistamaan tilanteita, joihin jokainen törmää normaalielämässä. Jo ongelman tunnistaminen helpottaa usein tilannetta. Oppaan ohjeiden ja neuvojen

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä HYVINVOIVANA TYÖYHTEISÖSSÄ Näin syntyy mielekäs työyhteisö Voitko hyvin terveydenhoitaja? Elisa Valtanen ja Nina Olin 5.2.2015 Elisa Valtanen ja Nina Olin 1 Näin syntyy mielekäs työyhteisö

Lisätiedot

lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi ESSHP, Mikkeli

lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi ESSHP, Mikkeli lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi ESSHP, Mikkeli elämänkaaren vaiheet elämän kehitysvaiheisiin kuuluvat sikiöaika, lapsuus, nuoruus, aikuisuus ja vanhuus, jotka jokainen jakautuvat puolestaan

Lisätiedot

Verkoston työhyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa

Verkoston työhyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa Verkoston työhyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa Professori Marja-Liisa Manka Tutkimus- ja kehittämisryhmä HyWin 2.1.2009 1 Maailma muuttuu Verkottuminen ja kumppanuus -luottamus vuorovaikutuksen perustana

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAORGANISAATION TYÖHYVINVOINTI; ORGANISAATIOILMAPIIRI YLIOPISTOYKSIKÖN VOIMAVARATEKIJÄNÄ

ASIANTUNTIJAORGANISAATION TYÖHYVINVOINTI; ORGANISAATIOILMAPIIRI YLIOPISTOYKSIKÖN VOIMAVARATEKIJÄNÄ ASIANTUNTIJAORGANISAATION TYÖHYVINVOINTI; ORGANISAATIOILMAPIIRI YLIOPISTOYKSIKÖN VOIMAVARATEKIJÄNÄ Liiketaloustiede, hyvinvointialan maisteriohjelma, johtamisen ja organisoinnin pro gradu -tutkielma Laatija:

Lisätiedot

NYYTIN ELÄMÄNTAITOKURSSI

NYYTIN ELÄMÄNTAITOKURSSI NYYTIN ELÄMÄNTAITOKURSSI Sisällysluettelo Esipuhe Tervetuloa Elämäntaitokurssille. Hyvä arki, toiminta ja ajankäyttö - hyvä päivä, nukkuminen, ruokailu, liikkuminen ja mukavien asioiden tekeminen. Hyvinvointi,

Lisätiedot

30.3.2011. Kun läheinen sairastuu. Kun läheinen sairastuu 1/2. Kun läheinen sairastuu 1/2. Kun läheinen sairastuu 2/2

30.3.2011. Kun läheinen sairastuu. Kun läheinen sairastuu 1/2. Kun läheinen sairastuu 1/2. Kun läheinen sairastuu 2/2 LOHJA 23.03 2011 Kun perheenjäsen sairastuu psykoedukatiivinen perheohjaus Leif Berg Toiminnanjohtaja VTM / VET psykoterapeutti Kun läheinen sairastuu Koko perheen tasapainoa heilauttava tilanne - Jokainen

Lisätiedot

Toiminnalliset menetelmät osana ahdistuksen kognitiivista psykoterapiaa. Anu Alho

Toiminnalliset menetelmät osana ahdistuksen kognitiivista psykoterapiaa. Anu Alho Kognitiivisen psykoterapian verkkolehti 2010, 7, (1), 24-47 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys Toiminnalliset menetelmät osana ahdistuksen kognitiivista psykoterapiaa Anu Alho Tiivistelmä Tässä kirjoituksessa

Lisätiedot

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN. Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN. Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Tiivistetyt kuvaukset keskeisimmistä päihde- ja

Lisätiedot

Aggression taustalla saattaa olla oma koettu väkivalta, laiminlyönti tai kaltoinkohtelu

Aggression taustalla saattaa olla oma koettu väkivalta, laiminlyönti tai kaltoinkohtelu Aggression taustalla saattaa olla oma koettu väkivalta, laiminlyönti tai kaltoinkohtelu Trauma ja kiintymyssuhde Veli-Matti Saarinen Luennossa on käytetty Elli-Maija Laaksamon, Soili Poijulan, Rudi Dallosin

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7. Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7. Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7 2013 Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas 1 Terveyden edistämisen keskus ry:n arvioima Julkaisija: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Tilaukset: Ylioppilaiden

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA, PÄIVÄHOITO. Kriisisuunnitelma Laukaan päivähoidon kriisisuunnitelma

LAUKAAN KUNTA, PÄIVÄHOITO. Kriisisuunnitelma Laukaan päivähoidon kriisisuunnitelma LAUKAAN KUNTA, PÄIVÄHOITO Kriisisuunnitelma Laukaan päivähoidon kriisisuunnitelma päivähoidon kriisityöryhmä 2014 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 1 2. PÄIVÄHOIDON KRIISITYÖRYHMÄ... 1 2.1 Kriisityöryhmän tehtävät...

Lisätiedot

MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖIDEN TUNNISTAMINEN

MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖIDEN TUNNISTAMINEN MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖIDEN TUNNISTAMINEN Masennus ja masentuneen vanhemman tukeminen perhetyössä 24.11.2011 1 Mielialahäiriössä keskeistä on mielialan tai mielenvireen pitempään kestänyt muutos Muutos

Lisätiedot

Masennus tunteiden prosessoinnin ongelmana

Masennus tunteiden prosessoinnin ongelmana Kognitiivinen psykoterapia verkkolehti 2004, 1, (1), 3-23. Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry Masennus tunteiden prosessoinnin ongelmana Marja-Riitta Laukkarinen Tiina Mäkelä Sirkka Rouru En jaksa

Lisätiedot

KRIISISUUNNITELMA Jalasjärven yläaste 2007-2008

KRIISISUUNNITELMA Jalasjärven yläaste 2007-2008 KRIISISUUNNITELMA Jalasjärven yläaste 2007-2008 Yllättävä, vakava kriisitilanne on sellainen, jota ihminen ei ole kokenut aikaisemmin. Hän ei tiedä, miten pitäisi suhtautua. Kokemusta seuraa epämiellyttävä

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7. Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7. Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7 2010 Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas 1 Terveyden edistämisen keskus ry:n arvioima Julkaisija: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Tilaukset: Ylioppilaiden

Lisätiedot