Kaupunginhallitus Liite Ó ÕÕÛÔ Ò ÕßËÐËÒÙ Ò ÌÑ Ó ÒÌßÕÛÎÌÑÓËÍ Öß Ì Ô ÒÐ\\ÌJÍ îðïë

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginhallitus Liite Ó ÕÕÛÔ Ò ÕßËÐËÒÙ Ò ÌÑ Ó ÒÌßÕÛÎÌÑÓËÍ Öß Ì Ô ÒÐ\\ÌJÍ îðïë"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Liite Ó ÕÕÛÔ Ò ÕßËÐËÒÙ Ò ÌÑ Ó ÒÌßÕÛÎÌÑÓËÍ Öß Ì Ô ÒÐ\\ÌJÍ îðïë 1

2 2

3 SISÄLLYSLUETTELO Elinvoiman kehi ämistä ja rakennemuutosten valmistelua... 5 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...7 Luo amushenkilöorganisaa o Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Henkilöstömäärä Riskien arvioin ja niihin varautuminen Ympäristö linpäätös Sisäinen valvonta TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN Tuloslaskelman analysoin Rahoituslaskelman analysoin Taseen analysoin Kokonaistulot ja menot Konsernin toiminnan ohjaus ja rakenne Konsernituloslaskelman analysoin Konsernin rahoituslaskelman analysoin Konsernitaseen analysoin Kaupunginhallituksen esitys likauden tuloksen käsi elystä TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Kaupungin strategisten tavoi eiden toteutuminen Mikkelin kaupungin tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelma Konsernin tavoi eiden toteutuminen Toiminnan ja talouden tavoi eiden toteutuminen Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Konsernipalvelut Ympäristölautakunta Seudullinen sosiaali- ja terveyslautakunta Tuotantolautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Kul uuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Tekninen lautakunta Maaseutu- ja elautakunta Rakennuslautakunta Liikelaitoksien ja taseyksiköiden tavoi eiden toteutuminen Talousarvion toteutuminen Liikelaitosten ja taseyksiköiden vaikutus tulokseen Investoin en toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

4 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernin tuloslaskelma Konsernin rahoituslaskelma Konsernitase (lyhyt) LIITETIEDOT Konserni linpäätöksen laa mista koskevat liite edot Laskennallisia verovelkoja koskeva liite eto Tilinpäätöksen laa mista koskevat liite edot ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET - liikelaitokset Otavan Opiston liikelaitos Mikkelin Vesiliikelaitos ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET - taseyksiköt Etelä-Savon pelastuslaitos Tilakeskus ALLEKIRJOITUKSET LUETTELO JA SELVITYKSET

5 Elinvoiman kehi ämistä ja rakennemuutosten valmistelua Etelä- Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perustamisen valmistelu sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integroimista koskevat Esper- ja Esso-hankkeet etenivät vuoden 2015 aikana tuloksellises koh yhteistä kuntayhtymää. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen uudelleen järjestäminen edistää vuonna 2019 tapahtuvan valtakunnallisen sote-uudistuksen toteutusta Etelä-Savon alueella. Myös Mikkelin kaupungin hallinnollisten tukipalveluiden uudelleenorganisoin ja hallintorakenteen uudistusta koskeva valmistelu aloite in vuonna Tukipalveluiden uudelleenorganisoin on valmis mennessä ja päätös hallintorakenteesta ja johtamisjärjestelmästä tehdään talousarvion 2017 käsi elyn yhteydessä. Liikunnan ja hyvinvoinnin lisääntymiseen tähdätään alkaneella Hyvinvoinnin virtaa- hankkeella, jonka osana Liikkumisen unelmavuosi kannustaa kaikkia kaupunkilaisia liikkumaan ja kokeilemaan uusiakin liikuntamuotoja. Suomi 100 v. juhlavuo a suunnitel in. Vuoden aikana on ollut avoimia laisuuksia, työpajoja ja edotusta. Suomen taloustutkimuksen tekemässä vuoden 2015 Kun en imagotutkimuksessa Mikkeli oli mukana olevista kaupungeista suurin nousija sijalta 24. sijalle 8. Erityisen hyvät arviot tulivat yritysten ja oppilaitosten välisestä yhteistyöstä, kunnan markkinoinnista sekä keskustan kaupallisista palveluista. Alueen elinvoiman ja kilpailukyvyn kehi ämistä vahviste in fuusioimalla kehitysyh öt. Mikkelin Seudun elinkeinoyhö Miset Oy:n sulautuessa Miktech Oy:öön syntyi Mikkelin kehitysyh ö Miksei Oy. Etelä-Savon työterveys liikelaitos yh öite in Kuntalain muutoksesta johtuen. Etelä-Savon Työterveys Oy on Suomen ensimmäinen vapailla markkinoilla toimiva työterveyshuollon palveluita tuo ava kunnallinen yh ö. Asuntomessut Mikkelissä messutoimisto aloi toimintansa vuoden 2015 aikana. Kirkonvarkauden asemakaavaalueella, jossa asuntomessualue sijaitsee, kunnallistekniikan rakentaminen ja ton en markkinoin on edennyt tavoi eiden mukaises. Vuonna 2015 valmistel in kaupungin historian suurinta yksi äistä investoin a. Metsä-Sairilan jätevesipuhdistamon hankintaan sisältyville rahoitusjärjestelyille ja puhdistamon hankesuunnitelmalle saa in valtuuston hyväksyntä. Puhdistamon toteutussuunni elua jatke in. Väkiluku kasvoi, työllisyydenhoidon kehi ämiskumppanuu a jatke in Mikkeli oli vuonna 2015 väkiluvulla mita una edelleen Suomen 18. suurin kaupunki. Vuoden 2015 lopussa Mikkelin kaupungin väkiluku oli asukasta, mikä on 25 asukasta enemmän kuin vuonna Etelä-Savon kunnista väestö lisääntyi ainoastaan Mikkelissä. Tilastokeskuksen mukaan uusia mikkeliläisiä syntyi 471, mikä oli 38 vähemmän kuin vuonna Työ ömyysaste oli Mikkelissä vuoden 2015 lopussa 15,6 %, mikä oli 1,3 prosen yksikköä enemmän kuin vuoden 2014 lopussa. Koko Etelä-Savon työ ömyysprosen oli 16,2 % (15,1 % vuonna 2015) ja valtakunnallinen taso 14,4 % (13,9 % vuonna 2014). Työllisyydenhoidon kehi ämiskumppanuu a jatke in Mikkelin toimintakeskus ry:n kanssa ja vuoden 2015 aikana työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvua pysty in hillitsemään vertailukun in suhteute una. Kaupungin talouden kehitys Kaupungin reaalitalouden toteutuma on ollut suunnilleen samalla tasolla vuosina Tilikauden tulos muodostui alijäämäiseksi 6,6 miljoonaa euroa, taseessa on kertyneitä ylijäämiä likauden jälkeen 5,9 miljoonaa euroa. Mikkelin kaupungin verotulot kasvoivat kokonaisuutena 3 miljoonaa euroa ja kasvua oli 1,5 prosen a. Val onosuudet kasvoivat 3,2 miljoonaa euroa ja kasvua oli 3 %. Yhteensä verotulot ja val onosuudet kasvoivat 6,2 miljoonaa euroa, kun kasvu oli 8,7 miljoonaa euroa vuonna 2014 ja 12,2 miljoonaan euroa vuonna Sosiaali- ja terveystoimessa toimintakulut kasvoivat kokonaisuutena kohtuullisen hillitys 1,8 prosen a, vaikka erikoissairaanhoitopiirin kulujen kasvu oli 4,6 prosen a kulujen kasvaessa 3,5 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta. Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelma linjaa keskeisiä tuo avuu a lisääviä toimenpiteitä, joita on vietävä edelleen eteenpäin tulevina vuosina. Kaupunki jatkaa kasvustrategiaa ja priorisoi investointeja velkamäärän hallitsemiseksi. Palvelutuotannosta haetaan säästöjä siten, e ä peruspalvelutasosta pidetään huolta. Kaupungin taloudellisena tavoi eena on, e ä kaikki Kuntalain 118 mukaiset tunnusluvut kehi yisivät myönteiseen suuntaan. Timo Halonen Kaupunginjohtaja 5

6 6

7 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 7

8 8

9 9

10 Luo amushenkilöorganisaa o KOK Miettinen Mauri, 2.VPJ metsänhoitaja, maaherra emeritus KAUPUNGINVALTUUSTO KOK Miettinen Olli alkaen yrittäjä, toimitusjohtaja Vaalit KESK Moilanen Pekka kirvesmies, yrittäjä KOK Nepponen Olli prikaatikenraali, evp. Puheenjohtaja SDP Nieminen Kalle terveystarkastaja, eläkeläinen Taavitsainen Satu, sosionomi (AMK), toiminnanjohtaja KESK Nykänen Heikki maatalousyrittäjä KOK Oksa Pertti, saakka toimitusjohtaja, yrittäjä 1. varapuheenjohtaja KOK Oksman Juhani insinööri Olkkonen Kirsi, toiminnanjohtaja, agrologi KESK Olkkonen Kirsi, 1.VPJ toiminnanjohtaja, agrologi KESK Pekonen Petri maanviljelijä 2. varapuheenjohtaja KESK Piispa Matti maaseutuyrittäjä Miettinen Mauri, metsänhoitaja, maaherra emeritus KESK Puikkonen Tero yrittäjä KOK Pulkkinen Satu sairaanhoitaja, TtM KOK Aho Eero ylipalomies, turvallisuuskouluttaja ylipalomies, turvallisuuskouluttaja SDP Pyrhönen Heikki projektipäällikkö SDP Aholainen Markku maakunta-asiamies maakunta-asiamies VIHR Pöntinen Minna myyntineuvottelija, tradenomi KD Ahonen Liisa lähihoitaja lähihoitaja PS Pöyry Jukka LVI-teknikko SDP Barck Paavo eläkeläinen, sähköasentaja eläkeläinen, sähköasentaja KESK Pöyry Pekka opettaja, yrittäjä VIHR Berndt Rauni terveyskeskuslääkäri terveyskeskuslääkäri KD Rantalainen Erkki diplomi-insinööri KESK Harmoinen Taina MMM, viestintäalan yrittäjä MMM, viestintäalan yrittäjä PS Roivas Jari varastomies PS Heinänen Raimo lähiruokayrittäjä lähiruokayrittäjä KOK Salo-Oksa Armi yrittäjä, toimitusjohtaja PS Himanen Vesa kiinteistönhoitaja, laitosmies SDP Seppälä Arto ylitrkastaja kiinteistönhoitaja, laitosmies KESK Siitari Keijo yliluutnantti evp, maanviljelijä SDP Hokkanen Marita apulaisjohtaja, opettaja apulaisjohtaja, opettaja PS Siitari Markku teknikko SDP Huoponen Marianne sosionomi, (ylempi AMK) sosionomi, (ylempi AMK) VIHR Siitonen Mikko historian ja yhteiskuntaopin lehtori PS Hämäläinen Marja yrittäjä yrittäjä KOK Soininen Mali alkaen yksikönjohtaja, KM KOK Hölttä Elina YTK, koulutussosiologian YTK, ja koulutussosiologian -politiikan opiskelija -politiikan opiskelija KESK Strandman Jaana rehtori, erityisopettaja KD Järvinen Sami toiminnanjohtaja, aluemyyntipäällikkö toiminnanjohtaja, aluemyyntipäällikkö SDP Taavitsainen Satu, PJ sosionomi (AMK), toiminnanjohtaja KESK Kakriainen Markku insinööri, toimitusjohtaja insinööri, toimitusjohtaja SDP Tikkanen Petri alkaen työsuojeluvaltuutettu KESK Kauppi Marja fysioterapeutti fysioterapeutti KOK Toivakka Lenita kansanedustaja, KTM KESK Kauria Outi varatuomari, mökkiyrittäjä varatuomari, mökkiyrittäjä KOK Toivonen Hannu eversti evp. PS Kivinen Harri yrittäjä yrittäjä SDP Tullinen Hannu pääluottamusmies KOK Koivikko Jyrki kirkkoherra, opettaja kirkkoherra, opettaja SDP Turkia Markku psykologi, eläkeläinen SDP Korhonen Tapani kiinteistönhoitaja kiinteistönhoitaja SDP Ukkonen Osmo eläkeläinen, kirjailija KESK Kuikka Seija lääketieteen tohtori, erikoislääkäri lääketieteen tohtori, erikoislääkäri KOK Valtola Pirkko, saakka työterveyslääkäri, yleislääketieteen erikoislääkäri SDP Lehkonen Raine lehtori, pääluottamusmies lehtori, pääluottamusmies SDP Vartiainen Jaana sosiaalikasvattaja, esikoulunopettaja VIHR Liikanen Veli nuorisotutkija nuorisotutkija SDP Viitamies Pauliina saakka kansanedustaja, filosofian maisteri KOK Mielonen Hannu yrittäjä yrittäjä KOK Vuori Juha vanhempi konstaapeli, eläkeläinen KESK Väänänen Jaakko maaseutuyrittäjä KESK Ylönen Päivi oppisopimuskoordinaattori, KM Valtuuston varajäsenet KESK Siiskonen Pirjo professori, varajohtaja KESK Hasanen Satu yhteisöpedagogi KESK Noponen Katriina maaseutuyrittäjä, poliisin sosiaalityöntekijä KESK Puustinen-Kiljunen Tanja maatalouslomittaja KESK Alanen Juhani maakuntaneuvos,eläkeläinen KESK Pulliainen Liisa fysioterapeutti KESK Leppänen Toni sähköasentaja KESK Hulkkonen Hannu terveystarkastaja KESK Sihvonen Jari sähköteknikko KESK Partio Keijo maatalousyrittäjä, eläkeläinen KESK Häkkinen Sanna psykoterapeutti, yrittäjä KESK Ruuth Noora maaseutuyrittäjä, metsätalousinsinööri (AMK) KESK Tarkiainen Samuel metsätalousinsinööri, hankinta-asiamies KESK Härkönen Jyrki maanviljelijä KESK Lehtinen Pertti toimitusjohtaja, yrittäjä KESK Parkkinen Pekka maaseutuyrittäjä KOK Miettinen Olli valtuutetuksi yrittäjä, toimitusjohtaja KOK Soininen Mali,valtuutetuksi yksikönjohtaja, KM KOK Kontinen Juha rehtori, eläkeläinen KOK Rasola Nina yrittäjä, toimitusjohtaja KOK Kuikka Ari everstiluutnantti evp., maanpuolustuspiirin päällikkö KOK Paanila Juha hallinto- ja talousjohtaja KOK Suhonen Antti asianajaja, varatuomari KOK Teittinen Sari terveystieteiden maisteri, ESH-kätilö KOK Puhakka Paavo DI, talotekniikan myyjä KOK Lahti Jari luokanopettaja, vararehtori KOK Puntanen Pia FM, historiantutkija KOK Pöntinen Jukka pääluottamusmies, muusikko KOK Viljakainen Eetu opiskelija KOK Kukkola Harri yrittäjä KD Ruotsalainen Pertti lähetyskasvatussihteeri KD Sippo Pekka yrittäjä, eläkeläinen KD Siikavirta Pekka kirkkomuusikko SDP Tikkanen Petri, valtuutetuksi työsuojeluvaltuutettu SDP Teittinen Leena myymäläpäällikkö, eläkeläinen SDP Saukkonen Lauri maalari SDP Harmoinen Jorma sähköurakoitsija SDP Lahikainen Markku toimittaja, FM SDP Härkönen Sirkka lähihoitaja, pääluottamusmies SDP Ylönen Teijo työvalmennuskeskuksen johtaja SDP Tessieri Enrique B.A., monikulttuurisuuskoordinaattori SDP Himanen Markku tietoliikenneasentaja SDP Liukkonen Seppo autonkuljettaja SDP Savander Susanna rehtori, FM SDP Nurmi Ilkka KM, luokanopettaja SDP Putkonen Ilkka äidinkielenopettaja 10 SDP SDP PS PS PS PS PS PS PS VIHR VIHR VIHR VIHR Sikanen Mikko Rautiainen Sari Lampinen Aki-Pekka Korhola Anne Korpelainen Mirva Tissari Markku Marttinen Jussi Asikainen Katariina Paukku Markku Heikkilä Pekka Piispa Leevi Pohjanvirta Aino Pietiläinen Maija pääluottamusmies ravitsemistyöntekijä, pääluottamusmies kuorma-autonkuljettaja omaishoitaja lähihoitaja metsäkoneurakoitsija muusikko FM, laivavirkailija FM, historian ja yhteiskuntaopin opettaja suojelubiologi, FM sairaalapastori, työnohjaaja ylioppilas YTM, miestyönkehittäjä

11 KAUPUNGINHALLITUS Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Kuikka Seija, PJ erikoislääkäri Pöyry Pekka Pekonen Petri maatalousyrittäjä Nykänen Heikki Kauria Outi mökkiyrittäjä Kauppi Marja Väänänen Jaakko maaseutuyrittäjä Kilpeläinen Kaija Seppälä Arto 1.VPJ kunnalllisneuvos, ylitarkastaja Nieminen Kalle Lehkonen Raine lehtori Turkia Markku Vartiainen Jaana lastentarhanopettaja Tikkanen Petri Kilkki Hannu metsuri Rusakko Susanna Nepponen Olli 2.VPJ prikaatikenraali Toivonen Hannu Vuori Juha vanh. Konstaapeli Koivikko Jyrki Salo-Oksa Armi yrittäjä, toimitusjohtaja Hölttä Elina Teittinen Sari osastonhoitaja, TtM Kortelainen Hannu Himanen Vesa kiinteistonhoitaja, laitosmies Korhola Anne Kähkönen Kati osaston ylilääkäri Siitari Markku Liikanen Veli nuorisotutkija Pöntinen Minna opettaja, yrittäjä maatalousyrittäjä fysioterapeutti vakuutusvirkailija, eläkk. terveystarkastaja psykologi työsuojeluasiantuntija myyjä eversti evp. kappalainen YTM, KM yrittäjä yrittäjä, toimitusjohtaja tradenomi KAUPUNGINHALLITUKSEN KEHITTÄMIS - JA KONSERNIJAOSTO Jäsen Varajäsen Kuikka Seija, PJ Kauria Outi Pekonen Petri Väänänen Jaakko Seppälä Arto, 1. VPJ Kilkki Hannu Lehkonen Raine Vartiainen Jaana Nepponen Olli, 2.VPJ Vuori Juha ETELÄ-SAVON PELASTUSLAUTAKUNTA Jäsen Varajäsen Mikkelin toiminta-alue Parkkinen Pekka PJ maaseutuyrittäjä, Mikkeli Ruuth Noora Rautiainen Kaija palveluneuvoja, Mikkeli Paasonen Leena Ruohoranta Mika Mäntyharju Ollikainen Jukka Lehto Liisa Pertunmaa Lindsberg Arja Luntta Pirkko VPJ emäntä, Hirvensalmi Pellava Riitta Savonlinnan toiminta-alue Loikkanen Tuomas Savonlinna Repo Esa, Sulkava Puustinen Veikko Savonlinna Kosonen Seppo Häkkinen Anna-Maija rakennusarkkitehti, Sulkava Uosukainen Olli Kokkonen Auvo Rantasalmi Juuti Markku Pieksämäen toiminta-alue Suhonen Leena Pieksämäki Varis Miia Kietäväinen Mauri Pieksämäki Änkiläinen Petri Kilkki Hannu, Kh:n edustaja maaseutuyrittäjä (AMK) sosionomi, (AMK), ohjaaja, Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa filosofian kandidaatti, Puumala Sulkava Savonlinna rovasti, Rantasalmi Savonlinna Joroinen Joroinen KAUPUNGINVALTUUSTON VAALILAUTAKUNTA Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Kauppi Marja, VPJ työfysioterapeutti Strandman Jaana Hokkanen Marita opettaja, apulaisjohtaja Lehkonen Raine Aho Eero ylipalomies-sairaankuljettaja Toivonen Hannu Liikanen Veli, PJ nuorisotutkija Siitonen Mikko Hämäläinen Marja yrittäjä Roivas Jari luokanopettaja, rehtori lehtori eversti evp. lehtori varastomies KESKUSVAALILAUTAKUNTA Jäsen Varajäsen siinä järjestyksessä kuin kutsutaan kokoukseen Kauppinen Helena, PJ opettaja Elkharam Tiina yrittäjä Pulkkinen Rauno, osastonhoitaja, eläkeläinen Rautiainen Kaija palveluneuvoja Karvo Timo, VPJ musiikinopettaja Härkänen Keijo metsäteknikko Lankinen Jukka eläkeläinen, yrittäjä Elo Veikko eläkeläinen, yrittäjä Ruottinen Outi MMM, agronomi Lappi Riitta projektipäällikkö KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Toivonen Hannu eversti evp. Viljakainen Eetu Kontinen Juha rehtori, eläkeläinen Ahonen Hannu Särkkä Niina sairaanhoitaja, maa- ja metsätalousyrittäjä Ruottinen Outi Kinni-Jenu Milja iltapäivätoiminnan ohjaaja Pöntinen Minna Kolmisoppi Jenni, VPJ kieltenopettaja Taivalantti Jukka Huoponen Marianne, PJ sosionomi (ylempi AMK) Laamanen Teemu Pyrhönen Heikki projektipäällikkö Putkonen Ilkka Tessieri Enrique B.A., monikulttuurisuuskoordinaattori Paasonen Leena Hassinen Sanni terveydenhoitajaopiskelija Töyrynen Kirsi Kiljunen Kyösti metsäneuvoja Kiesilä Taneli Sihvonen Jari sähköteknikko Mustonen Eero Pulliainen Liisa fysioterapeutti Nykänen Osku Siiskonen Pirjo professori, varajohtaja Hasanen Satu Roivas Jari varastomies Lampinen Aki-Pekka Korpelainen Mirva saakka lähihoitaja Korhola Anne saakka Korhola Anne alkaen Korhola Annuriikka alkaen Vuori Juha, Kh:n edustaja 11 opiskelija opistoupseeri evp., yrittäjä MMM, agronomi tradenomi nuorisotyönohjaaja tietojenkäsittelyopiskelija (AMK) äidinkielenopettaja sosionomi, (AMK), ohjaaja myyjä eläkeläinen työnjohtaja notaari yhteisöpedagogi kuorma-auton kuljettaja omaishoitaja

12 KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIEHET Laamanen Hannu lomittaja Katajamäki Arvo seurakuntamestari Heikkilä Anja sisustaja, artesaani Gråsten-Tarkiainen Tarja herastuomari Himanen Aija toimitusjohtaja Manninen Reino huoltopäällikkö Sirkka Härkönen eläkeläinen Korhonen Jaakko asentaja Loisa Hannele sairaanhoitaja Valtonen Veli-Jussi tehdastyöläinen Varjus Tapani yrittäjä Mielonen Hannu yrittäjä Puhakka Matti laitosmies Jalkanen Jari rehtori Kaukonen-Ripatti Susanna toimistosihteeri Liukkonen Saara yrittäjä Himanen Vesa laitosmies Marttinen Jussi muusikko Pulkkinen Marja vapaa toimittaja Pihlaja Leila lehtori MAASEUTU- JA TIELAUTAKUNTA Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Miettinen Olli, VPJ yrittäjä, toimitusjohtaja Toivonen Jukka Paanila Juha hallinto- ja talousjohtaja Kirjalainen Miikka Kartano Pirjo KM, luokanopettaja Rantanen Suvi Ahonen Liisa kodinhoitaja Kuikka Pirkko Kemppainen Satu sosionomi (AMK), painopinnanvalmistaja Pöyry Tuula Nikulainen Pia myyjä Klen Susanna Lyytikäinen Voitto eläkeläinen Tikkanen Petri Siitari Keijo, PJ maanviljelijä Tarssanen Heikki Harmoinen Taina viestintäalan yrittäjä Kohvakka Tuula Härkönen Jyrki maanviljelijä Viitikka Jari Kosunen Aili yrittäjä Korpelainen Mirva saakka Korhola Anne alkaen Himanen Vesa, kh:n ed. yrittäjä kirjanpitäjä merimies, taksinkuljettaja lähihoitaja insinööri (AMK) kotiäiti, kahvilatyöntekijä työsuojeluvaltuutettu maaseutuyrittäjä lähihoitaja metsäkoneenkuljettaja lähihoitaja KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA Jäsen Varajäsen Koivikko Jyrki, VPJ kirkkoherra Ojanen Atte, Hölttä Elina opiskelija Selenius Leila Teittinen Sari saakka terveystieteiden maisteri Vihermäki Eeva alkaen psykoterapeutti Kontturi Helen Berndt Rauni, terveyskeskuslääkäri Pulkkinen Yrjö Tarkiainen Samuel metsätalousins., hankintaesimies Sanisalo Jarkko Pöyry Pekka opettaja, yrittäjä Piispa Matti Kontunen-Karhula Katri mehiläistalousyrittäjä Kauria Henna Strengell Janne henkilöstöasiantuntija Stolyarov Stanislav Ukkonen Osmo, PJ eläkeläinen, kirjailija Harmoinen Jorma Rautiainen Sari ravitsemistyöntekijä, pääluottamusmies Nikulainen Pia Tikkanen Petri työsuojeluvaltuutettu Paasonen Arto Rusakko Susanna myyjä Loisa Hannele Paukku Markku FM, historian tutkija ja yht.kuntaopin opettajaasikainen Katariina Pekonen Petri, kh:n edustaja vastaava isännöitsijä vastaava ohjaaja yrittäjä muusikko, soolosellisti henkilöstökoordinaattori maaseutuyrittäjä farmaseutti linja-auton kuljettaja sähköurakoitsija myyjä trukinkuljettaja sairaanhoitaja FM, laivavirkailija RAKENNUSLAUTAKUNTA Jäsen Henkilökohtainen varajäsen varajäsen Puntanen Pia saakka FM, historiantutkija Peura Eija alkaen lehtori Halme Halme Wilhelmiina Wilhelmiina tekstiilitaiteilija Kervinen Jaana yhteisöpedagogi AMK Mäkeläinen Mäkeläinen Terttu Terttu luokanopettaja Kortelainen Hannu yrittäjä Nousiainen Nousiainen Jouko Jouko everstiluutnantti evp Väisänen Kauko, VPJ yo-merkonomi Mynttinen Mynttinen Jarmo Jarmo insinööri Haukijärvi Erja diplomi-insinööri, tradenomi Pajunen Pajunen Leevi Leevi kauppatieteiden maisteri, eläkeläinen Sikanen Mikko saakka pääluottamusmies Liikanen Liikanen Kari Kari saakka saakkarakennusmestari Liikanen Kari alkaen rakennusmestari Tirkkonen Tirkkonen Markku Markku alkaen alkaen Savander Susanna rehtori, KM Nyyssönen Nyyssönen Nina Nina myyjä Arnell Kalevi eläkeläinen Toiviainen Toiviainen Harri Harri rakennusmies Piispa Matti maaseutuyrittäjä Kohvakka Kohvakka Asko Asko eversti evp Suutari-Piispa Eija AMK-hortonomi Puustinen-Kiljunen Tanja Tanja maatalouslomittaja Himanen Vesa, PJ saakka kiinteistönhoitaja, laitosmies Korhola Anne, PJ, alkaen Härkönen Härkönen Päivi Päivi yrittäjä Väänänen Jaakko, kh:n edustaja 12

13 MIKKELIN PALVELUTUOTANTOYKSIKÖN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TUOTANTOLAUTAKUNTA Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Moilanen Pekka, PJ kirvesmies, yrittäjä Miralem Alic ravintoloitsija Noponen Katriina poliisin sosiaalityöntekijä Kauppi Marja fysioterapeutti Häkkinen Sanna psykoterapeutti, yrittäjä Kopakkala Heidi opiskelija Partio Keijo maatalousyrittäjä Laamanen Hannu maatalouslomittaja Ylönen Teijo, VPJ työhönvalmennuskeskuksen johtaja Rahikainen Ismo myyntineuvottelija Aholainen Markku maakunta-asiamies Suovalkama Kirsi erikoistyövoimaneuvoja Härkönen Sirkka lähihoitaja, eläkeläinen Rahikainen Pirkko päiväkodin johtaja Pulkkinen Satu sairaanhoitaja Seppälä Maarit hoitaja Mielonen Hannu yrittäjä Tarkiainen Lauri kauppatieteiden opiskelija Aho Eero ylipalomies-sairaankuljettaja Jalkanen Jari luokanopettaja/rehtori Elo Veikko eläkeläinen, yrittäjä Haikarainen Jaana myyjä Pietiläinen Maija YTM, miestyönkehittäjä Mäkeläinen Paula hoitotyönyliopettaja Järvinen Sami aluemyyntipäällikkö Hirvonen Timo toimittaja Oinonen Maritta kätilö, terveydenhoitaja AMK, (Hirvensalmen kmarttinen Timo lääkintävahtimestari, eläkeläinen (Hirvensalmen kunta) Valtonen Helvi (Puumalan kunta) Reponen Timo (Puumalan kunta) Salo-Oksa Armi, Kh:n edustaja MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Jäsen Varajäsen Turkia Markku, PJ psykologi, Mikkeli Erola Eero ekonomi, eläkeläinen, Mikkeli Kovanen Jaana koulutuspäällikkö, opettaja Mikkeli Hokkanen Outi lomittaja, Mikkeli Soininen Mali yksikönjohtaja, Mikkeli Kontinen Juha rehtori, eläkeläinen, Mikkeli Auvinen Pekka metsätalousinsinööri, Mikkeli Kortelainen Hannu toimitusjohtaja, Mikkeli Kauria Outi mökkiyrittäjä, Mikkeli Silvonen - Jokinen Leena teologian maisteri, Mikkeli Hartonen Ari Mäntyharjun kunta Kuoksa Liisa Mäntyharjun kunta Nykänen Tapani,VPJ Kangasniemen kunta Tiihonen Hannu toimitusjohtaja, Kangasniemen kunta Vekkeli Kirsi Pertunmaan kunta Lindberg Arja Pertunmaan kunta Leppänen Susanna saakka terveydenhoitaja Hirvensalmen kunta Salenius Leila asti Hirvensalmen kunta Salenius Leila alkaen Hirvensalmen kunta Herrala Sigita alkaen Hirvensalmen kunta Hämäläinen Timo Puumalan kunta Kontinen Teuvo Puumalan kunta Teittinen Sari, kh:n edustaja MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN YKSILÖJAOSTO Jäsen Varajäsen Nykänen Tapani, VPJ Hämäläinen Timo Vekkeli Kirsi Kauria Outi Hartonen Ari Auvinen Pekka Turkia Markku, PJ Lepänen Susanna Soininen Mali Kovanen Jaana TARKASTUSLAUTAKUNTA Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Elkharam Tiina yrittäjä Suutari-Piispa Eija hortonomi Kurvinen Minna asiakaspalvelija Puhakka Seija Kakriainen Markku toimitusjohtaja Alanen Juhani maakuntaneuvos Tullinen Hannu, VPJ pääluottamusmies Ylönen Teijo työhönvalmennuskeskuksen johtaja Teittinen Leena myymäläpäällikkö Toijonen Merja erikoissuunnittelija Klèn Tanja yrittäjä Paasonen Arto trukinkuljettaja Oksman Juhani, PJ insinööri Laukkanen Asko isännöitsijä Korhonen Tea-Tuulia myyntineuvottelija Mielonen Hannu yrittäjä Rantalainen Erkki diplomi-insisnööri Riikonen Marjukka sairaanhoitaja Aaltonen Janne noutomyyjä Marttinen Jussi muusikko Piispa Leevi sairaalapastori Rautio Tiia sairaanhoitaja TEKNINEN LAUTAKUNTA Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Valtola Pirkko, PJ saakka työterveyslääkäri Puntanen Pia, alkaen FM, historiantutkija Manninen Jyrki Rasola Niina yrittäjä, toimitusjohtaja Kankkunen Tarja Puhakka Paavo PJ alkaen DI Korhonen Leena Heikkilä Pekka suojelubiologi Lausas Pekka Puikkonen Tero, VPJ yrittäjä Ylönen Päivi Strandman Jaana rehtori, erityisopettaja Panula-Ontto-Suuronen Anni Kauppi Marja fysioterapeutti, yrittäjä Kurvinen Minna Siiriäinen Jukka työnjohtaja Viitikka Jari Paasonen Leena sosionomi, (AMK), ohjaaja Hokkanen Outi Hokkanen Marita opettaja, apulaisohjaaja Riepponen Tapio Liukkonen Seppo autonkuljettaja Härkönen Keijo Ruotsalainen Raimo apulaisjohtaja Juopperi Topias Heinänen Raimo lähiruokayrittäjä Tissari Markku Seppälä Arto, Kh:n edustaja alueellinen riskipäällikkö toimitusjohtaja, yrittäjä kiinteistönvälittäjä tietotekniikkakouluttaja oppisopimuskoordinaattori erikoissuunnittelija asiakaspalvelija metsäkoneen kuljettaja lomittaja DI, yrittäjä asentaja-koneistaja sorvari metsäkoneurakoitsija, maanviljelijä 13

14 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JAOSTO Jäsen Varajäsen Valtola Pirkko PJ, saakka työterveyslääkäri Puntanen Pia, PJ alkaen FM, historiantutkija Pöyry Raili Ojanen Atte vastaava isännöitsijä Miettinen Olli Puikkonen Tero yrittäjä Siiriäinen Jukka Strandman Jaana luokanopettaja Ylönen Päivi Nyyssönen Nina myyjä Nikulainen Pia Himanen Markku tietoliikenneasentaja Riepponen Tapio Heinänen Raimo lähiruokayrittäjä Tissari Markku Seppälä Arto, kh:n ed. psykologi toimitusjohtaja työnjohtaja oppisopimuskoordinaattori myyjä DI, yrittäjä metsäkoneurakoitsija YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Jäsen Varajäsen Pekonen Petri, PJ maanviljelijä Tarssanen Heikki Panula-Ontto-Suuronen Anni erikoissuunnittelija Ruuth Noora Pöyry Raija, VPJ opettaja Suuniittu Ulla-Maija Nyström Erika asiakasvastaava Moilanen Anneli Velling Nalle aikuisopiskelija Auvinen Pekka Liikanen Veli, kh:n edustaja maaseutuyrittäjä maaseutuyrittäjä kehittämispäällikkö toiminnanjohtaja metsätalousinsinööri NUORISOVALTUUSTO Heikkinen Aaro Heinikainen Kaisla Helmola Niko Korpelainen Paavo Kurvinen Kusti Malinen Linda Marttinen Emma, 2.VPJ Mikkonen Niko Nykänen Roope Partio Juho Purhonen Pape, 1.VPJ Rahikainen Aliisa Ripatti Wiktoria Salmikunnas Ida St. Clair Stevenson Simone, PJ Tiihonen Julia Toivanen Eveliina Urpilainen Aada Vahvaselkä Lotta Vauhkonen Nea Vicari Lars Honkanen Miika, varajäsen Ristiina Suomenniemi Ristiina Suomenniemi Ristiina Anttola Ristiina Haukivuori ANTTOLAN ALUEJOHTOKUNTA Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Noponen Katriina maaseutuyrittäjä Pöyry Jouko Leppänen Toni sähköasentaja Harmoinen Tanja Harmoinen Jorma, PJ sähköurakoitsija Penttinen Riitta Korhonen Tapani kiinteistönhoitaja Toijonen Merja Leinonen Tiina, VPJ yrittäjä Laiho Mikko Kauppi Juhani kehittämiskoordinaattori Piskonen Tarja Kuva Ilkka työsuojelupäällikkö, eläkeläinen Heinänen Raimo Salonranta Suvi Ketola Jerry Pylkkänen Ilpo Hahl Oiva Korpikallio Titta Tullinen Sinikka Kukko Helena Romo Eeva Himanen Vesa, kh:n edustaja talonmies/vahtimestari viestintäalanyrittäjä maatalouslomittaja ennakointiasiantuntija opettaja taloussihteeri lähiruokayrittäjä terveydenhoitaja HAUKIVUOREN ALUEJOHTOKUNTA Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Pulliainen Liisa, VPJ fysioterapeutti Kekkonen Minna Kohvakka Arto eversti, evp Hänninen Ville Teittinen Leena eläkeläinen Nikulainen Pia Häkkinen Jarmo sähköasentaja Kääriäinen Martti Laukkanen Leo, PJ kauppaneuvos Forsblom Tarja Kääriäinen Hannu huoltomies Hämäläinen Marja Numento Mirva terveydenhoitaja Siikavirta Pekka Kohvakka Ilpo maanviljelijä Nieminen Raimo Manninen Veli toiminnanjohtaja Pirttinen Sari Karppinen Mika automaatioinsinööri Kohvakka Harri Vauhkonen Pekka Vauhkonen Mirva Saloviin Minna Mattila Hanne Häkkinen Eva muotoilija Kohvakka Hannu Lehkonen Raine, kh:n edustaja maatalousyrittäjä metsäkoneenkuljettaja myyjä yrittäjä yrittäjä yrittäjä kirkkomuusikko toimitusjohtaja kotiäiti kotiäiti/maanviljelija metsäkoneyrittäjä 14

15 RISTIINAN ALUEJOHTOKUNTA Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Puhakka P. Olli J (Paavo) diplomi-insinööri Korhonen Jan-Mika Puhakka-Matilainen Eija yrittäjä Pönniö- Kanerva Tarja Kortelainen Hannu toimitusjohtaja Ahonen Hannu Tikkanen Petri, VPJ työsuojeluvaltuutettu Liukkonen Seppo Klèn Tanja yrittäjä Töyrynen Kirsi Vartiainen Jaana lastentarhanopettaja Hassinen Sanni Viitikka Jari, PJ metsäkoneenkuljettaja Siiriäinen Jukka Hämäläinen Ari maatalousyrittäjä Härkönen Jyrki Kilpeläinen Kaija vakuutusvirkailija, eläkeläinen Suutari-Piispa Eija Elkharam Tiina yrittäjä Palmgren Marjo Rantalainen Erkki diplomi-insinööri Kolmisoppi Jenni Härkönen Päivi yrittäjä Himanen Vesa Kinni-Jenu Milja filosofian ylioppilas Kuusela Meri saakka Teittinen Sari kh:n edustaja Kuusela Jukka alkaen kahvilan emäntä autonkuljettaja myyjä terveydenhoidon opiskelija työnjohtaja maanviljelijä AMK-hortonomi sairaanhoitaja kieltenopettaja kiinteistönhoitaja, laitosmies SUOMENNIEMEN ALUEJOHTOKUNTA Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Heikkilä Markku yrittäjä Kiesilä Olli Kauppi Marja fysioterapeutti Liukkonen Terttu Kilkki Hannu, VPJ metsuri Ruotsalainen Raimo Ruottinen Outi toiminnanjohtaja Särkkä Niina Kosunen Aili yrittäjä Erola Päivi-Kristiina Pallassuo Veikko yrittäjä Halttunen Sirpa Korhonen Risto, PJ opistoupseeri evp Laamo Marja Viitikka Ville yrittäjä Karhula Jussi Korhonen Kirsi toimitusjohtaja Kiljunen Kyösti Kauria Outi, kh:n ed. yrittäjä yrittäjä asiantuntija sairaanhoitaja kirjastovirkailija yrittäjä eläkeläinen opiskelija, yrittäjä metsäneuvoja OTAVAN OPISTON LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA Jäsen Varajäsen Tuupanen Esa erityisopettaja Palonen Juhani Marttinen Riia projektiassistentti Myyryläinen Veikko Hakala Kerttu, PJ saakka opiskelija Pietiläinen Maija, PJ alkaen Pulkkinen Marja Hasanen Satu yhteisöpedagogi Ruuth Noora Pajunen Leevi, VPJ KTM, eläkeläinen Malual Peter Asikainen Katariina FM, laivavirkailija Kähkönen Kati Takatalo Erkki koulutuspäällikkö, Jyväskylän yliopisto Nurmela Juha Louhivuori Petri henkilöstön edustaja Kurki Niina saakka Kauria Outi, Kh:n ed. Kekkonen Taru alkaen VTM, johtaja artesaani YTM, toimittaja maaseutuyrittäjä tulkki osaston ylilääkäri tutkimuspäällikkö, tilastokeskus henkilöstön edustaja henkilöstön edustaja MIKKELIN VESILIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA Jäsen Varajäsen Suomela Timo henkilökunnan edustaja Viita Jarmo Korhonen Tapani, PJ kiinteistönhoitaja Martikainen Anni-Mari Toijonen Merja ennakointiasiantuntija Niskala Ksenia Kuikka Ari everstiluutnantti evp. Pöyry Reijo Mäkeläinen Terttu luokanopettaja Kontulainen Nina Partanen Helena, VPJ matkailuopas Torniainen Markus Himanen Aija toimitusjohtaja Pöyry Jouko Hartikainen Jorma Härkönen Päivi Kähkönen Kati, Kh:n ed. osastonylilääkäri henkilökunnan edustaja opiskelija graafinen suunnittelija työvalmentaja lastentarhanopettaja luokanopettaja talonmies-vahtimestari yrittäjä 15

16 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys 1 Huolima a euroalueen kasvun kohentumisesta ja Iso-Britannian ja Yhdysvaltojen hyvistä kasvunäkymistä, kansainvälinen talous on yhä al s nega ivisille shokeille. Venäjän taloudellisen kehityksen ennustetaan olevan lähivuodet heikkoa. Vuonna 2015 EU-alueen bru okansantuote kasvoi 1,8 prosen a. Kasvua tukevan kevyen rahapoli ikan johdosta on ollut havai avissa lisääntyny ä halukkuu a riskino oon ja sijoitusvirtoja on ohjautunut ennen kaikkea asunto- ja osakemarkkinoille. Rahoitusmarkkinoiden riskien ja reaalitalouden välinen yhteys on nykyoloissa ken es iviimpi kuin aikaisemmin. Ko maiset riskit lii yvät edelleen reaalitalouden kehitykseen ja työmarkkinoihin. Reaalitalouden suotuisa kehitys on väl ämätön ehto julkisen talouden lan kestävälle paranemiselle. Suomen talouden vaikeudet jatkuvat seuraavien parin vuoden aikana. Kasvunäkymät ovat heikot ja julkisen talouden lanne ei parane oleellises. Suomen teollisuustuotannon tason arvioidaan olevan vuonna 2017 noin neljänneksen alempi kuin kymmenen vuo a si en. Nykyisenkaltaisella talouden rakenteella teollisuuden ja viennin virkoaminen on ehdoton edellytys Suomen talouden suotuisalle kehitykselle. Suomen talouskasvu jää ennustehorison n aikana kilpailijamaitamme hitaammaksi ja työ ö- myysaste korkeaksi. Bru okansantuo een volyymi kasvoi 0,4 prosen a viime vuonna. Suomen kansantalous kasvoi vuonna 2015 edellisestä vuodesta kolmen taantumavuoden jälkeen. Suurinta kasvu oli toisella vuosineljänneksellä, jolla bru okansantuote kasvoi 0,5 prosen a edellisestä neljänneksestä, muilla neljänneksillä kasvu oli lähellä nollaa. Työllisyys lanne heikkeni vuoden kuluessa. Koko vuonna 2015 viennin volyymi kasvoi 0,4 prosen a. Tavaroiden vien väheni, mu a palveluiden vien kasvoi. Tuonnin volyymi sen sijaan supistui 1,2 prosen a. Sekä tavaroiden e ä palveluiden tuon vähenivät. Koko vuonna 2015 yksityiset kulutusmenot kasvoivat volyymiltaan 1,3 prosen a. Erityises kestokulutustavaroiden kulutus kasvoi, samoin palvelujen kulutus. Julkisten kulutusmenojen volyymi supistui 0,3 prosen a. Koko vuonna 2015 investoinnit supistuivat neljä ä vuo a peräkkäin, 1,1 prosen a. Työllisyys, palkat ja kansantulo Koko vuonna 2015 työllisten määrä Suomessa väheni 0,3 prosen a edellisestä vuodesta ja tehdyt työtunnit 0,1 prosen a. Työ ömyysaste oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan koko vuonna 9,4 prosen a, kun se edellisenä vuonna oli 8,7 prosen a. Tilastokeskuksen työvoimatutkimus perustuu vuo aasta väestöstä poimi uun otokseen. Yleisen taloudellisen ak vitee n kohenemisen myötä vuosina työllisyys lanteen arvioidaan paranevan 0,4 % vuodessa. Työmarkkinoiden lanne pysyy kuitenkin heikkona ja työn tuo avuuden kehitys pysyy edelleen vaisuna. Pitkäaikaistyö ömien suuri määrä aiheu aa kuntasektorille lisäkustannusta. Tilastokeskuksen työvoimatutkimus perustuu vuo aasta väestöstä poimi uun otokseen. Ely-keskuksen työ ömyysasteluvut perustuvat Työ- ja Elinkeinoministeriön lastoon siitä, kuinka moni on ilmoi autunut työhakijaksi TE-toimistoihin. Ely -keskuksen mukaan Suomen työ ömyysaste oli 14,4 %. Etelä-Savon työ ömyysaste vuoden 2014 lopussa oli 16,2 %. Mikkelin kaupungin työ ömyysaste oli niin ikään noussut vuoden takaisesta ollen 15,6 %, mikä on 1,3 prosen yksikköä korkeampi kuin vuoden 2014 lopussa. Vuonna 2015 ansiotaso kehi yi työmarkkinaosapuolten vuoden 2013 syksyllä neuvo eleman työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaises keskimäärin 0,5 %. Viimeisimmän kesäkuussa 2015 neuvotellun työmarkkinaratkaisun arvioidaan nostavan sopimuspalkkoja keskimäärin 0,5 % vuonna Suomen hallitus käy parhaillaan neuvo eluja kilpailukykysopimuksesta amma lii ojen kanssa. Sen pohjalta on mahdollisuus siihen, e ä sopimuskorotukset vuodelle 2017 olisivat 0 %. Kilpailukykysopimuksen tarkoitus on alentaa yritysten kustannuksia eli heikentää työntekijöiden etuja, jo a muun muassa vien lisääntyisi ja maahan syntyisi lisää työpaikkoja. Se toisi verotuloja, mikä vähentäisi tarve a leikata etuuksia. Kun en talous Kun en verotulot vuonna 2015 olivat yhteensä noin 21,76 miljardia euroa ja kasvoivat edellisestä vuodesta 2,8 %. Kunnallisverotulot kasvoivat 1,8 %, kun 98 kuntaa nos tuloveroprosen aan vuodelle Yhteisöverot kasvoivat yli 12,3 %, joka johtui osin työmarkkinatuen kompensaa osta kunnille. Kiinteistöverot kasvoivat 6,1 %, mitä edesau oi veroprosen en ala- ja yläajojen korotus. Vuonna 2016 keskimääräinen kunnallisveroprosen on 19,87 %, mikä on 0,04 % suurempi kuin vuonna Kuntalii o ennustaa talouskasvun elpyvän hitaas, joten kun en veropohjan kehitys on jatkossakin vaa matonta. Kun en peruspalvelujen val onosuuteen teh in vuonna 2015 noin 236 miljoonan euron lisäleikkaus ja val onosuudet kasvoivat kunnissa keskimäärin vain 0,3 %. Etelä-Savon kun en verotulot paranivat alustavien etojen mukaan samassa tahdissa kuin maassa keskimäärin. Kokonaisuutena verotulot kasvoivat maakunnassa 2,7 %, kun koko maassa kasvua oli 2,8 %. Val onosuuksia saa in maakuntaan kuitenkin 0,7 % vähemmän kuin edellisenä vuonna ja koko maan keskiarvoa (0,3 %) heikommin. Val onosuusleikkauksista ja heikosta verotulokehityksestä johtuen kun en tulorahoitus ei rii änyt ka amaan investointeja, vaan kun en vuosikateprosen investoinneista oli 64 %. Tämä seli ää osaltaan kun en velkaantumisen jatkumisen. Kun en yhteenlaske u lainakanta oli alustavien linpäätös etojen perustella vuoden 2015 lopussa 15,24 miljardia euroa, jossa kasvua 0,56 miljardia euroa. Kasvu oli 3,9 prosen a ja hidastui edellisestä vuodesta. Vuonna 2015 asukasta kohden laske u kun en lainakanta oli euroa, kun vastaava luku oli edellisvuonna euroa. Mikkelin kaupungin velkamäärä asukasta kohden 2015 lopussa oli euroa. Kun en vuosika eet heikkenivät 11,4 prosen a, johon vaiku muun muassa kunnallisten liikelaitosten ja amma korkeakoulujen yh - 1 Lähteet: Val ovarainministeriö: Taloudellinen katsaus Talvi 2015, Tilastokeskus : Bru okansantuote kasvoi 0,5 % vuonna 2015, Kuntalii o : Kun en ja kuntayhtymien vuoden 2015 linpäätösarviot, Etelä-Savon Maakuntalii o: Etelä-Savon kun en vuosi 2015 ennakoitua parempi. 16

17 öi äminen vuonna Nämä yh öi ämiset vaiku vat merki ävän paljon toimintakulujen ja tulojen muutokseen vuonna Kun en toimintakulut alenivat 1 %, mu a ilman yh öi ämisiä toimintakulujen kasvu olisi ollut 1 %. Kaikkiaan 11 kuntaa arvioi vuosika een jäävän nega iviseksi, kun edellisenä vuonna näitä kun a oli 10. Etelä-Savon kun en vuosikate heikkeni 14,8 %. Maakunnan kun en vuosika eet ovat kuitenkin kaikissa kunnissa vielä plussalla. Maakuntaliiton kokoamiin lukuihin eivät sisälly kuntayhtymien edot, kuten valtakunnallisessa aineistossa. Etelä-Savon kun en ennakko etojen mukaan toimintakulut kasvoivat 1,5 % vuoteen 2014 verra una. Koko maassa kustannuskehitys oli siten hieman alhaisempaa. Kun en tulos heikkeni koko maassa huoma avas vuoteen 2014 verra una. Kun en likauden tulos oli 0,07 miljardia euroa, kun se oli 2,03 miljardia euroa vuonna Ennusteiden mukaan Etelä-Savon kunnille on kertymässä alijäämää noin 6,5 miljoonaa euroa. Mikkelin kaupungin alijäämä oli 6,6 miljoonaa euroa vuonna

18 Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Toimintaympäristön muutokset Kunnan toimintaan vaiku aa asukasluku ja sen rakenne, työllisyydenhoito, yritystoiminta ja koulutus sekä kaupungin oma toiminta. Asukasluku Mikkelin kaupunki kuuluu Etelä-Savoon, johon kuuluvat Mikkelin, Pieksämäen ja Savonlinnan seutukunnat. Kun a on yhteensä 14. Asukasluku Etelä- Savossa oli yhteensä Kokonaismuutos vuoden aikana oli asukasta. Mikkelin kaupungin asukasluku oli vuoden 2015 lopussa Asukasluku lisääntyi vuoden 2015 aikana 25 henkilöllä. Muu oliike vuoden 2015 aikana oli hyvä. Väestön lukumäärään vaiku aa se, e ä syntyvyys on väestömäärään suhteute una alhainen. Luonnollisen väestömuutoksen kehitys kertomusvuonna oli huonoin kuuteen vuoteen Asukasluvun kumulatiivinen kehitys v (vuosille on laitettu luvut), lähde: Etelä-Savon Maakuntaliitto Työllisyydenhoito Kaupunki on seurannut kuukausi ain keskeisiä työllisyydenhoitoon kuuluvia lastoja. Vertailuja on tehty eri kun in ja kaupunkeihin sekä koko maahan työ ömyysprosen en, työpaikkojen sekä työmarkkinatukien kuntaosuusmaksujen osalta. Työllisyydenhoitoon vaiku aa yleinen valtakunnallinen talous lanne , , , , , , ,5 10 9, ,7 14,3 14,4 14,2 14,2 13,5 13,7 13,7 13,2 12,9 13, ,5 14,8 1414,4 15,2 14,7 14,5 13,9 13, ,5 13,2 13,1 13,2 12,8 12,8 14,4 13, ,2 14,4 15,6 Mikkeli Etelä-Savo Koko maa Työttömyysprosentit, lähde: Ely-keskus Asuminen ja rakentaminen Lupia myönne in uusille rakennuksille ja laajennuksille 424 kpl, muita toimenpidelupia oli 129 kpl ja rakentamisilmoituksia teh in 141. Rakennusvalvonnan lupamäärä laski vuoden 2014 tasosta noin 15 %. Hankkeiden kokonaiskerrosala kasvoi kuitenkin noin m2, uusia lupia asunnoille hae in viime vuo a vastaava määrä 169 kpl. Omako talorakentamisessa ei ollut enää merki ävää muutosta edelliseen vuoteen, lupia hae in 49 kpl. Vapaa-ajan asuntorakentamiseen hae in lupia 44 kpl, jossa on kasvua edelliseen vuoteen noin 35 %. Uusia merki ävimpiä lupahakemuksia olivat Mikkelin jäteveden puhdistamon ja Kalevankankaan kaupunginosaan rakenne ava arkistolaitoksen rakennukset. Talouden suhdanne ja varovaisuus näkyvät edelleen rakentamisessa. 18

19 Lupatilasto toimenpiteittäin Uudisrakennus Lisärakennus Toimenpide Ilmoitus Muut Valmistuneet rakennukset käyttötarkoituksittain / kpl Pientalot Rivitalot Kerrostalot Vapaa-ajan as.rak. Liike-ja toimistorak. Teollisuusrakennukset 0 vuodet Myönnetyt luvat, asunnot vuosittain

20 Myönnetyt rakennusluvat, uudisrakennus ja laajennus kokonaiskerrosalat m²/vuosi Yritysyhteistyö Mikkelin kehitysyh ö Miksei Oy:n perustaminen toteute in tukemaan kaupungin yritystoimintaa, sen kehi ämistä, hankeosaamista ja seurantaa. Koulutus ja oppilaitokset Kaupungissa toimii perus- ja lukiokoulutuksen lisäksi Etelä-Savon Koulutus Oy, Suomen Nuoriso- opisto, Mikkelin Amma korkeakoulu Oy ja Helsingin yliopiston pisteet. Opiskelijoita kaupungissa vuonna 2015 oli noin Kaupungin ja oppilaitosten yhteistyötä vahvistamaan peruste in syksyllä 2015 opiskelijaneuvo elukunta vuosille Olennaiset muutokset Mikkelin kaupungin toiminnassa ja taloudessa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perustamisen valmistelua jatke in ja uusi kuntayhtymä peruste in SOTE -kuntayhtymään läh mukaan koko sosiaali- ja terveyspalveluiden laajuudella Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa ja Puumala, näiden kun en väestömäärä on asukasta. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen uudelleen järjestäminen edistää vuonna 2019 tapahtuvan valtakunnallisen SOTE -uudistuksen toteutusta Etelä-Savon alueella. Etelä-Savon Työterveys Oy aloi toimintansa ja yh ön ensimmäinen toimintavuosi onnistui toiminnallises ja taloudellises hyvin. Työterveyden yh öi äminen alensi kaupungin tuloslaskelmassa sekä myyn tuo oja e ä toimintakuluja vuonna Elinkeinoja kehi ävät yh öt Miset ja Miktech fuusioi in Mikkelin kehitysyh ö Miksei Oy:ksi ; fuusiolla vahviste in kaupungin elinvoimaisuuden kehi ämisresursseja. Vuoden 2017 asuntomessujen valmistelua jatke in ja messujen järjestämistä varten tarvi avien ton en kauppamäärä on nyt varmistunut. Kaupungin tulos muodostui alijäämäiseksi 6,6 miljoonaa euroa. Kaupungin reaalitalous on nyt kolma a vuo a tappiollinen, jos tarkastelusta eliminoidaan vuoden 2014 kertaluonteiset satunnaiset tuotot, jonka avulla vuoden 2014 linpäätös muodostui ylijäämäiseksi. Omaisuuden myyn voitot olivat 4,5 miljoonaa euroa alemmat kuin vuonna Etelä- Savon sairaanhoitopiirin laskutus kasvoi 4,6 %, mu a toisaalta Etelä-Savon sairaanhoitopiiri kykeni ka amaan vuoden 2015 noin 7,2 miljoonan euron ylijäämillä aiempina vuosina kertyneet alijäämät. Uuden Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän yksi keskeisin haaste on kyetä järjestämään sosiaali- ja terveyspalvelut kustannustehokkaas siten, e ä kustannuskehitys vastaa nykyistä kun en rahoituksen kasvutasoa. Olennaiset tuloperusteiden muutokset Kun en yhteenlasketut verotulot kasvoivat keskimäärin 2,8 % vuonna Kunnallisverotulot kasvoivat kunnissa keskimäärin 1,8 %. Kun - en keskimääräinen kunnallisveroprosen oli 19,83 % vuonna 2015, missä oli nousua 0,09 % vuodesta Yhteisöverotulot kasvoivat kunnissa keskimäärin 12,3 %, mikä johtui osaltaan työmarkkinatuen rahoitusvastuun 75 miljoonan euron kompensaa osta kunnille jako-osuu a koro amalla. Kiinteistöverot kasvoivat kunnissa keskimäärin 6,1 %. Verotulojen kertyminen Ero Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero YHTEENSÄ

21 Mikkelin kaupungin yhteenlasketut verotulot kasvoivat 1,5 %. Kunnallisverotulojen kasvu oli 0,8 %. Yhteisöverotulojen kasvu oli 15,6 %. Mikkelin kiinteistöverotulot olivat vuoden 2014 tasolla. Mikkelin kaupunki ei koro anut tulo- ja kiinteistöveroja vuonna Kun en yhteenlasketut val onosuudet pysyivät suunnilleen vuoden 2014 tasolla euromääräises, kun kasvua oli vain 0,64 %. Kun en peruspalvelujen val onosuuksiin teh in 236 miljoonan euron lisäleikkaus vuonna Lisäksi kun en val onosuuksia pienenne in sosiaali- ja terveyshuollon maksujen korotuksen verran 40 miljoonaa euroa. Mikkelin kaupungin val onosuudet kasvoivat 3,2 %, jolloin val onosuuksien kasvu oli 3 miljoonaa euroa. Mikkelin kaupungin val onosuuksien myönteinen kasvu johtuu kun en val onosuus- ja rahoitusjärjestelmän uudistuksesta sekä opetus- ja kul uuritoimen val onosuuksien edellisvuo a pienemmästä tasauksesta. Mikkelin val onosuuksien kasvu on hyvällä tasolla myös vuonna Merki ävät poikkeamat talousarvion mukaisessa toiminnassa Kaikkiaan sosiaali- ja terveystoimi yli alkuperäisen talousarvion toimintakulut noin 15,2 miljoonalla eurolla. Toimintatuotot toteutuivat vastaavas 3,6 miljoonaa euroa suurempina. Toimintakate yli yi 11,6 miljoonaa euroa alkuperäisestä talousarviosta. Erikoissairaanhoidon palveluiden osto yli alkuperäisen talousarvion 6,8 miljoonaa euroa. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin laskutus kasvoi 3,5 miljoonaa euroa vuodesta Lisämäärärahaa erikoissairaanhoitoon hae in noin 6 miljoonaa euroa, joka yli yi vielä 0,8 miljoona euroa. Sivistystoimen käy ötalouden tulos oli alkuperäiseen talousarvioon verra una noin 0,2 miljoonaa euroa parempi. Toimintakulut yli yivät eurolla ja vastaavas toimintatuotot yli yivät eurolla. Kul uuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan merki ävin euron lisämääräraha hae in Mikkelin Jäähalli Oy:n yh övas kkeeseen. Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintatuotot yli vät alkuperäisen talousarvion euroa. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen hanketuloja ja ko kuntakorvauksia saa in arvioitua enemmän. Teknisen lautakunnan toimintakulut yli yivät 2 miljoonaan euroa. Toimintakulujen ylitys seli yy pääosin Kirkonvarkauden asuntomessualueen maanparannuskustannuksista, jotka olivat 2,3 miljoonaan euroa. Nämä ylitykset säästyivät investoineista. Alkuperäiseen talousarvioon hae in kyy neuvon perustamiseen euron määräraha. Energiapuuvaraston alaskirjauksesta syntyi euron varastotappio ja myyn tulo yli yi vastaavas euroa. Vuoden 2015 tuloksen heikentymiseen edellisestä vuodesta vaiku merki äväs seuraavat seikat: - Vuonna 2015 kulut Kirkonvarkauden alueen maanparannuskustannuksista olivat 2,3 miljoonaan euroa. - Vuoden 2014 tulokseen vaiku kertaluonteises Kampuskiinteistöt kuntayhtymän ylijäämien palautus euroa. - Vuoden 2015 käy öomaisuuden myyn voitot olivat noin 4,5 miljoonan euro pienemmät kuin vuonna Palvelutuotannosta poistuneista kiinteistöistä teh in noin yhden miljoonan euron kertapoistot vuonna 2014, joka näkyy vuonna 2015 vastaavas pienempänä poistotasona. Vuonna 2014 arvioi in, e ä reaalitaloudellinen toiminnan tulos olisi ollut noin -5,4 miljoonaa euroa. Vuoden 2015 toiminnallisen tuloksen voidaan arvioida olevan samalla tasolla kuin edellisenä vuonna Tilinpäätöksen vaikutus kuluvan vuoden talousarvioon ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Helsingin käräjäoikeuden antaman tuomion perusteella Mikkelin kaupungille Lemminkäinen Oyj:n makse avaksi tuomitut korvaukset tuo o- ja viivästyskorkoineen sekä oikeudenkäyn kulut viivästyskorkoineen olivat yhteensä 1,18 milj. euroa. Korvauksia ei kirja u vuoden 2013 linpäätökseen, koska kaupungille maksetut korvaukset eivät olleet lainvoimaisia mennessä ja tuomion valitusaikaa on jatke u as. Tämä summa on edelleen taseessa eikä sitä ole kirja u tulokseen vuosina Summasta noin olisi investoin en hankintamenon vähennystä ja loppu muita rahoitustuo oja, noin euroa. Asia on korkeimmassa hallinto-oikeudessa edelleen kesken. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Mikkelin tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman ja ohjelmaan tehdyt päivitykset vuosille Tasapaino amistoimenpiteet keski yvät sähköisten palveluiden käy ööno oon, hallinto- ja palvelutuotantorakenteen tarkasteluun sekä osin omaisuuden realisoin in. Toteutumista raportoidaan kaupungin raportoin suunnitelman mukaises maalis-, heinäja lokakuun toteutumarapor en yhteydessä sekä osana linpäätösraportoin a. 21

22 Henkilöstömäärä VAKINAISET MÄÄRÄAIKAISET Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Ympäristölautakunta Sosiaali- ja terveystoimi Sos.- ja terv.toimen tuotantoltk Johtamisen tukipalvelut Sosiaalipalvelut Lapsiperheiden palvelut Psykososiaaliset palvelut Terveyspalvelut Vanhusten palvelut Vammais- ja vanhuspalv, Mlin seudun sos. ja terv. ltk Sivistystoimi Sivistystoimen tukipalvelut Opetuslautakunta Varhaiskasvatus Perusop., lukiot ja kansalaisop Kulttuuri- nuoriso- ja liikuntaltk Tekninen toimi Tekninen lautakunta Rakennuslautakunta Maaseutu- ja tielautakunta Liikelaitokset ja taseyksiköt Mikkelin Vesiliikelaitos Etelä-Savon työterveys liikelaitos Otavan Opiston liikelaitos Etelä-Savon pelastuslaitos Tilakeskus TYÖLLISTETYT KOKO HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Ympäristölautakunta Sosiaali- ja terveystoimi Sos.- ja terv.toimen tuotantoltk Johtamisen tukipalvelut Sosiaalipalvelut Lapsiperheiden palvelut Psykososiaaliset palvelut Terveyspalvelut Vanhusten palvelut Mlin seudun sos. ja terv. ltk 4 Sivistystoimi Sivistystoimen tukipalvelut Opetuslautakunta Varhaiskasvatus Perusop., lukiot ja kansalaisop Kulttuuri- nuoriso- ja liikuntaltk Tekninen toimi Tekninen lautakunta Rakennuslautakunta Maaseutu- ja tielautakunta Liikelaitokset ja taseyksiköt Mikkelin Vesiliikelaitos Etelä-Savon työterveys liikelaitos Otavan Opiston liikelaitos Etelä-Savon pelastuslaitos Tilakeskus YHTEENSÄ Lisäksi Kansalaisopiston tuntiopettajia 136 Sivutoimisia tuntiopettajia 10 Oppisopimussuhteisia 15 Sopimuspalokuntalaisia 522 Sivutoimisia verkko-opettajia (Otavan opisto) 25 22

Kaupunginhallitus 4.4.2016 Liite 1 118 MIKKELIN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2015

Kaupunginhallitus 4.4.2016 Liite 1 118 MIKKELIN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginhallitus 4.4.2016 Liite 1 118 MIKKELIN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2015 1 2 SISÄLLYSLUETTELO Elinvoiman kehittämistä ja rakennemuutosten valmistelua... 5 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON HALLINTO 2016

OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON HALLINTO 2016 OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON HALLINTO 2016 JOROINEN RANTASALMI ENON- KOSKI SAVONRANTA KERIMÄKI SULKAVA HIRVENSALMI PERTUN- MAA RISTIINA PUUMALA HALLITUS 2016 Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Hämäläinen Heikki

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 30.3.2015 MIKKELIN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014

Kaupunginhallitus 30.3.2015 MIKKELIN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2015 MIKKELIN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 1 2 SISÄLLYSLUETTELO Kestävä kasvu ja hyvinvoin strategian painopisteinä... 5 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...7

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 15.6.2015 Liite 1 67 MIKKELIN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014

Kaupunginvaltuusto 15.6.2015 Liite 1 67 MIKKELIN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginvaltuusto 15.6.2015 Liite 1 67 MIKKELIN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 1 2 SISÄLLYSLUETTELO Kestävä kasvu ja hyvinvoin strategian painopisteinä... 5 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA

Lisätiedot

Valittu Vertausluku nro

Valittu Vertausluku nro Valitut ja varamiehet vertausluvuittain Sivu 1 Valittu Järj Ehdokas Ryhmä Äänet Vertausluku nimi 1. 117 Kääriäinen, Seppo KESK 608 3506,000 VTT, kansanedustaja 2. 31 Eestilä, Markku KOK 276 1770,000 kansanedustaja,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite MIKKELIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2016

Kaupunginhallitus Liite MIKKELIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2016 Kaupunginhallitus 3.4.2017 Liite 1 107 MIKKELIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2016 1 2 SISÄLLYSLUETTELO Mikkeli uudistuu tulevaisuuden kuntaa varten... 5 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 7 Luo

Lisätiedot

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola. TULOS Etelä-Savo

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola. TULOS Etelä-Savo 1 MIEHET ALLE 70 VUOTTA 1 1786 Neuvonen Mikko Juvan yhd. 2 1154 Kuitunen Heimo Hirvensalmen yhd. 3 1129 Luhanko Mauri Haukivuoren yhd. 4 1120 Liukkonen Aarre Hirvensalmen yhd. 5 1118 Simonen Matti Pieksämäen

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 7 / 2014 Sivu 1 25.06.2014

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 7 / 2014 Sivu 1 25.06.2014 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 7 / 2014 Sivu 1 Kokoustiedot Aika Keskiviikko klo 12.00 - Paikka Mikkelin kaupunginvaltuuston istuntosali, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Kuntavaalit Puolueiden ehdokaslistat

Kuntavaalit Puolueiden ehdokaslistat Keskusta Ahonen Pekka Autio Paula Elkharam Tiina Harmoinen Taina Hasanen Satu Heikkonen Susanna Heinikainen Juha Himanen Aija Hulkkonen Hannu Hussaini Fardina Hämäläinen Laura Hänninen Heli Hänninen Ville

Lisätiedot

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Pöytäkirja 24/2016 1 (9) Aika 21.04.2016, klo 14:05-15:17 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli Käsitellyt asiat 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Suur-Savon maakuntaviesti Mikkeli, tulokset

Suur-Savon maakuntaviesti Mikkeli, tulokset Suur-Savon maakuntaviesti 22.3.2009 Mikkeli, tulokset 1 Mikkeli I 2:21:34.5 1 Antti Lampinen 24:35.5 2 Esko Hänninen 14:22.1 3 Teemu Pöntinen 8:50.7 4 Netta Tuhkanen 9:30.1 5 Milla Harsia 8:09.7 6 Virpi

Lisätiedot

M AK+LK SIJA NIMI PIIRI SARJA

M AK+LK SIJA NIMI PIIRI SARJA ISM 1.7.2017 Juuka LUODIKKO M uusinta 1 Pauli Markkanen PS M 49 42 91 85 176 186 2 Pertti Miettinen PS M 48 41 89 87 176 184 3 Marko Sikanen PS M 47 40 87 86 173 4 Aki Hännikäinen SS M 45 40 85 79 164

Lisätiedot

EKL MIKKELIN PIIRIN MESTARUUSPILKKI RANTASALMELLA

EKL MIKKELIN PIIRIN MESTARUUSPILKKI RANTASALMELLA EKL MIKKELIN PIIRIN MESTARUUSPILKKI 7.3.2017 RANTASALMELLA NAISET ALLE 70 V Sija Nimi Seura Kaloja 1. Sirpa Repo Rantasalmen Eläkeensaajat ry 1,588 2. Tullinen Sinikka Mikkelin Eläkkeensaajat 1,52 3. Raita

Lisätiedot

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta 1 / 5 KV-2012 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24 Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. 2 Aho Maria toimistosihteeri 3 Ailio kapteeni evp

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston jäseniksi vuosiksi 2013 2016 on valittu seuraavat henkilöt: 1. 10 Hekkala, Raija KESK 128 2035,000 opettaja, eläkeläinen

Kunnanvaltuuston jäseniksi vuosiksi 2013 2016 on valittu seuraavat henkilöt: 1. 10 Hekkala, Raija KESK 128 2035,000 opettaja, eläkeläinen PÖYTÄKIRJA Suomussalmen kunnan keskusvaalilautakunta on kokouksessaan 31.10.2012 klo 18.00 vahvistanut Suomussalmen kunnassa 28.10.2012 toimitettujen kunnallisvaalien tuloksen. Kunnanvaltuuston jäseniksi

Lisätiedot

KUNTAVAALIEN 2017 TULOS

KUNTAVAALIEN 2017 TULOS KUNTAVAALIEN 2017 TULOS Lopen kunnassa 9. päivänä huhtikuuta 2017 suoritetuissa kuntavaaleissa Lopen kunnan valtuustoon toimikaudeksi 2017 2020 ovat tulleet valituiksi seuraavat 27 valtuutettua ja 29 varavaltuutettua:

Lisätiedot

OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON EDUSTAJISTON VAALIT 2016

OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON EDUSTAJISTON VAALIT 2016 OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON EDUSTAJISTON VAALIT 2016 7.3.-18.3.2016 VALITUKSI TULLEET EHDOKKAAT VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN MIKKELIN JÄSENALUE VALITUIKSI TULIVAT 31 Lista C Matti

Lisätiedot

Hirvenjuoksun ISM-kisa

Hirvenjuoksun ISM-kisa Hirvenjuoksun ISM-kisa Juuka, 04.07.2015 Yksilökilpailut Kävelijät Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Piiri Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 164 PS 548 (+9m/+3m/+8m/+6m)

Lisätiedot

OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...7

OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...7 Kv 17.6.2013 1 2 SISÄLLYSLUETTELO Mikkelin kehitys sai valtakunnallista huomiota... 5 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...7 Luo amushenkilöorganisaa o... 10 Yleinen ja oman alueen taloudellinen

Lisätiedot

KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VAHVISTAMA EHDOKASLISTOJEN YHDISTELMÄ Leppävirta Suomen Keskusta r.p.

KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VAHVISTAMA EHDOKASLISTOJEN YHDISTELMÄ Leppävirta Suomen Keskusta r.p. Suomen Keskusta r.p. 16 Mustonen, Marjo-Nina 2 Harald, Markus taidelasi järjestyksenvalvoja 17 Nousiainen, Tiina lehtori farmaseutti 3 Havukainen, Heikki H 18 Ollikainen, Reijo, insinööri 4 Havukainen,

Lisätiedot

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Työntekijän nimi Nykyinen virka- tai toiminimike 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 1.1.2011 Virka- tai toiminimike 1.1.2011

Lisätiedot

Ikäluokka Painoluokka Vaaka Nimi / Synt 1. nosto 2. nosto 3. nosto Tulos Paikkakunta N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8.

Ikäluokka Painoluokka Vaaka Nimi / Synt 1. nosto 2. nosto 3. nosto Tulos Paikkakunta N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8. MAKSIMIRANKING 2017 N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8.2017 N 52 50,2 Johanna Forsström / 88 65,0 70,0 72,5 72,5 Rauma 15.4.2017 N 63 61,70 Anne Heikkilä / 78 65,0 72,5 80,0 72,5

Lisätiedot

TULOKSET. SML ISM Kuopiossa ILMAHIRVI 10M KAIKKI SARJAT. Sarja Etunimi Sukunimi Seura Alku Loppu Tulos Ratkot

TULOKSET. SML ISM Kuopiossa ILMAHIRVI 10M KAIKKI SARJAT. Sarja Etunimi Sukunimi Seura Alku Loppu Tulos Ratkot SML ISM Kuopiossa 4.3.2017 ILMAHIRVI 10M KAIKKI SARJAT Sarja Etunimi Sukunimi Seura Alku Loppu Tulos Ratkot M 1 Jesse Hyttinen PK 95 93 188 2 Aki Nyyssönen SS 94 92 186 3 Olli Paananen PS 93 92 185 20

Lisätiedot

369 Kaupunginvaltuuston kokouksen täytäntöönpanot

369 Kaupunginvaltuuston kokouksen täytäntöönpanot Mikkeli Pöytäkirja 27/2015 1 (14) Aika 16.11.2015, klo 15:00-17:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 365 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 366 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN TULOKSET..009 19:09 SARJA M Kainulainen Olavi PS 95 9 191 1 45 51 Mankinen Mika PS 89 95 184 5 Seppä Timo SS 91 90 181 Eskelinen 4 1 Jukka PS 95 81 17 5 59 Hassinen Ari PK 89 81 170 Kirjavainen 4 Mikko

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

TULOKSET 19:00 Itä-Suomen mestaruuskilpailut Kuopio

TULOKSET 19:00 Itä-Suomen mestaruuskilpailut Kuopio ILMAHIRVI TULOKSET 9:00 Itä-Suomen mestaruuskilpailut..0 Kuopio etunimi sukunimi piiri ak. lk. lopputulos ratko M Aki Nyyssönen SS 9 9 9 0 Markku Kontturi PK 9 89 85 0 Pauli Markkanen PS 9 90 8 0 4 Olli

Lisätiedot

Piirinmestaruus hiihdot Joroinen L Ä H T Ö L I S T A 23.1.2008 Joroisten Urheilijat ------------------- 21:12. Lähtö Sarja Nro Lis.

Piirinmestaruus hiihdot Joroinen L Ä H T Ö L I S T A 23.1.2008 Joroisten Urheilijat ------------------- 21:12. Lähtö Sarja Nro Lis. Miehet 12 vuotta 3 km V 11.01.30 4 29769352 Arttu Pajunen Kangasniemen Kalske 11.01.30 16 xxx Aaro Puttonen Ristiinan Urheilijat 11.01.30 32 24202842 Sami Roos Mikkelin Hiihtäjät 11.01.30 33 30134124 Juho

Lisätiedot

Valittu Vertausluku nro

Valittu Vertausluku nro Valitut ja varamiehet vertausluvuittain Sivu 1 Valittu Järj Ehdokas Ryhmä Äänet Vertausluku nimi 1. 91 Lappalainen, Kari KESK 242 3344,000 2. 102 Rautiainen, Merja KESK 226 1672,000 osastonhoitaja, sairaanhoitaja

Lisätiedot

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29 Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Kirkkovene miehet 10 km Joukkue ================================== 1. Kuopion Soutajat

Lisätiedot

72 osallistujaa, yhteissaalis g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y.

72 osallistujaa, yhteissaalis g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y. 72 osallistujaa, yhteissaalis 150355 g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y. 2 Eino Karppinen 6465 Puuliitto Kuhmon os. 752 ry 3 Mikko Kuusimaa

Lisätiedot

32 Talousarvion toteutumisen seuranta 2017, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta

32 Talousarvion toteutumisen seuranta 2017, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Mikkeli Pöytäkirja 4/2017 1 (10) Aika 26.04.2017, klo 16:59-18:01 Paikka Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone, 2. krs. Käsitellyt asiat 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

ISM ja SM-esikisat 2016

ISM ja SM-esikisat 2016 ISM ja SM-esikisat 2016 Vesanto, 10.07.2016 Yksilökilpailut M 1. Seppä Timo 9 SS 300 (20:19) 292 (0m/-4m) 564 (94) 1156 2. Hiltunen Petri 29 PK 283 (23:09) 278 (+5m/+6m) 594 (99) 1155 3. Mikkonen Harri

Lisätiedot

Valittu Vertausluku nro

Valittu Vertausluku nro Valitut ja varamiehet vertausluvuittain Sivu 1 Valittu Järj Ehdokas Ryhmä Äänet Vertausluku nro nro nimi 1. 114 Nykänen, Erkko KESK 374 3453,000 rehtori, eläkeläinen 2. 121 Rautiainen, Merja KESK 345 1726,500

Lisätiedot

3 Anttolan aluejohtokunnan kohdeavustus - Vanhan koulun kutojat / Auri Ahvenainen

3 Anttolan aluejohtokunnan kohdeavustus - Vanhan koulun kutojat / Auri Ahvenainen Mikkeli Pöytäkirja 1/2016 1 (13) Aika 19.01.2016, klo 18:00-19:44 Paikka Anttola-talo, Taipaleentie 31, 52100 Anttola Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Pöytäkirja 25/2016 1 (9) Aika 09.06.2016, klo 14:04-15:44 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli Käsitellyt asiat 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Oulun OP:n uusi edustajisto 2010 2014

Oulun OP:n uusi edustajisto 2010 2014 Oulu, 42 edustajaa Oulun OP:n uusi edustajisto 2010 2014 Nämä 79 valittua edustavat sinua. Antero Aakko insinööri, myyntijohtaja Allu Alatalo 48 vuotta myynti- ja markkinointipäällikkö Kyösti Asikainen

Lisätiedot

KUNNALLISVAALIEN 2012 TULOS

KUNNALLISVAALIEN 2012 TULOS KUNNALLISVAALIEN 2012 TULOS Lopen kunnassa 28. päivänä lokakuuta 2012 suoritetuissa kunnallisvaaleissa Lopen kunnan valtuustoon toimikaudeksi 2013 2016 ovat tulleet valituiksi seuraavat 35 valtuutettua

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 19.12.2016 Liite 2 155 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 19.12.2016 Talousarvion 2017 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 1948 Heiskanen Veijo Pohjois-Pohjanmaan piiri alle 70 2 1881 Lindberg Kari Keski-Suomen piiri alle 70 3 1786 Neuvonen Mikko Etelä-Savon piiri alle 70 4 1374 Myyry Pertti

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk)

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk) TOHOLAMMIN KUNNAN TOIMIELIMET JA JÄSENET / EDUSTAJAT KUNTAYHTYMIEN YM. TOIMIELIMISSÄ 2013 2016 TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016 Harju Ulla-Riitta (sdp) II vpj. Hirvikoski Ville (kesk) Hylkilä Marja

Lisätiedot

Kunnallisvaalissa 2017 Kajaanin kaupunginvaltuustoon toimikaudeksi valitut. Suomen Keskusta yhteensä 14 valtuutettua ja 14 varavaltuutettua

Kunnallisvaalissa 2017 Kajaanin kaupunginvaltuustoon toimikaudeksi valitut. Suomen Keskusta yhteensä 14 valtuutettua ja 14 varavaltuutettua Kajaanin kaupunginvaltuusto 2017-2021 Kunnallisvaalissa 2017 Kajaanin kaupunginvaltuustoon toimikaudeksi 2017-2021 valitut. Nimi Ääniä Suomen Keskusta yhteensä 14 valtuutettua ja 14 varavaltuutettua Hatva

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite

Kaupunginhallitus Liite Kaupunginhallitus 12.12.2016 Liite 1 462 1 VAALILAUTAKUNTIEN JA VAALITOIMIKUNTIEN JA VARA 1. USTA-ALUE Kaupungin virastotalo Maaherrankatu 9-11 VARA Apulaisrehtori, eläkeläinen Osmo Ukkonen, VPJ Diplomi-insinööri

Lisätiedot

Maakuntaviesti Pieksämäki

Maakuntaviesti Pieksämäki Maakuntaviesti 6.1.2018 Pieksämäki 1 Savonlinna 1:39:21.4 1 Harri Jylhä 10:48.1 2 Jari Turtiainen 19:10.7 3 Maija Tiainen 10:19.0 4 Arttu Turtiainen 9:25.8 5 Iida-Emilia Kaiponen 11:14.6 6 Waltteri Huuskonen

Lisätiedot

Sija Nimi Kaupunki Syntymävuosi Ikäluokka Paino Tanko Ero Tulos 1 60 Nita Viitanen Pori ,10 40,0 1,27 23

Sija Nimi Kaupunki Syntymävuosi Ikäluokka Paino Tanko Ero Tulos 1 60 Nita Viitanen Pori ,10 40,0 1,27 23 18.3.2017 Pori 1 60 Nita Viitanen Pori 18.3.2017 1998 20 58,10 40,0 1,27 23 1 90 Kalevi Lampinen Pori 18.3.2017 1943 60 80,30 82,5 2,20 10 1 90 Mika Turkia Pori 18.3.2017 1977 Avoin 80,40 82,5 2,10 25

Lisätiedot

Sija Nimi Kaupunki Syntymävuosi Ikäluokka Paino Tanko Ero Tulos 1 60 Nita Viitanen Pori ,10 40,0 1,27 23

Sija Nimi Kaupunki Syntymävuosi Ikäluokka Paino Tanko Ero Tulos 1 60 Nita Viitanen Pori ,10 40,0 1,27 23 18.3.2017 Pori 1 60 Nita Viitanen Pori 18.3.2017 1998 20 58,10 40,0 1,27 23 1 90 Kalevi Lampinen Pori 18.3.2017 1943 60 80,30 82,5 2,20 10 1 90 Mika Turkia Pori 18.3.2017 1977 Avoin 80,40 82,5 2,10 25

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk)

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk) TOHOLAMMIN KUNNAN TOIMIELIMET JA JÄSENET / EDUSTAJAT KUNTAYHTYMIEN YM. TOIMIELIMISSÄ 2013 2016 TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016 Harju Ulla-Riitta (sdp) II vpj. Hirvikoski Ville (kesk) Isosaari Jouko

Lisätiedot

MINIMAAKUNTAVIESTI 18.3.2008 KERIMÄKI 1 1 MIKKELI I 1:38:17.7 1 9:11.3 2 9:51.1 3 9:24.8 4 12:26.6 5 10:28.4 6 11:18.0 7 8:05.3 8 10:51.

MINIMAAKUNTAVIESTI 18.3.2008 KERIMÄKI 1 1 MIKKELI I 1:38:17.7 1 9:11.3 2 9:51.1 3 9:24.8 4 12:26.6 5 10:28.4 6 11:18.0 7 8:05.3 8 10:51. MINIMAAKUNTAVIESTI 18.3.2008 KERIMÄKI 1 1 MIKKELI I 1:38:17.7 1 Teemu Pöntinen 9:11.3 2 Rosa Liukkonen 9:51.1 3 Sami Roos 9:24.8 4 Sanni Marttinen 12:26.6 5 Arttu Harjuntausta 10:28.4 6 Saana Lahdelma

Lisätiedot

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen http://kesa.sporttisaitti.com Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen 28.06.2014 Päivitetty Lopputulokset 28.6.2014 20:46 Sarja M 1 54 MARKO HOLOPAINEN M PK 19 22 41 0 2 61 JUHA HEIKKILÄ M PK 20 18 38 1

Lisätiedot

1. 30 Alijärvi, Pirjo SDP ,000 toiminnanjohtaja Taponen, Merja KESK ,000 filosofian maisteri

1. 30 Alijärvi, Pirjo SDP ,000 toiminnanjohtaja Taponen, Merja KESK ,000 filosofian maisteri KUULUTUS Vaalilain 95 :n 2 momentin mukaisesti tiedoksi ilmoitetaan, että Janakkalan kunnassa 9. päivänä huhtikuuta 2017 toimitetuissa kuntavaaleissa valittiin Janakkalan kunnan valtuustoon kaudeksi 6/2017-5/2021

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Lypsyjakkara Miehet 1 Kari Markkanen Sorsakoski 22, Kangaslampi 2 Eemi Saukkonen Heinävesi 22, Kangaslampi 3 Seppo Julkunen

Lypsyjakkara Miehet 1 Kari Markkanen Sorsakoski 22, Kangaslampi 2 Eemi Saukkonen Heinävesi 22, Kangaslampi 3 Seppo Julkunen Lypsyjakkara Miehet 1 Kari Markkanen Sorsakoski 22,89 17.7.2010 Kangaslampi 2 Eemi Saukkonen Heinävesi 22,36 17.7.2010 Kangaslampi 3 Seppo Julkunen Leppävirta 22,28 17.7.2010 Kangaslampi 4 Matti Saukkonen

Lisätiedot

Bussiin nousulista ==============

Bussiin nousulista ============== 1/6 Bussiin nousulista ============== Grp. Metallin ao. 148 r.y. Päivitetty lista 28.1.2009 Virkistysviikonloppumatka Kuusamoon 31.1. - 1.2.2009 (la-su/2 pv) "Holiday Club Kuusamon tropiikki" Bussi nro

Lisätiedot

1. Hokkanen Jaana URMAS Savolainen Päivi KAMS Niskanen Eeva K-SMAS

1. Hokkanen Jaana URMAS Savolainen Päivi KAMS Niskanen Eeva K-SMAS Suomen Metsästäjäliitto Pohjois-Savon piiri Hirvenjuoksun PM-kilpailut IISALMI 21.7.2013 Sarja M Paras aika 21.00 1. Väätäinen Kari URMAS 287 254 594 1135 2. Lemmetty Timo Haapamäen HS 300 272 534 1106

Lisätiedot

Hj-katsastus, Pohjois-Savo

Hj-katsastus, Pohjois-Savo Hj-katsastus, Pohjois-Savo Heinjoki, Kuopio, 11.06.2017 Yksilökilpailut Hirvikävely Hirvikävely (sarjassa on 4 arviota, ei aikapisteitä) Nimi Nro Seura Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Teemu 80 Haapamäen

Lisätiedot

Valittu Vertausluku nro

Valittu Vertausluku nro Valitut ja varamiehet vertausluvuittain Sivu 1 Valittu Järj Ehdokas Ryhmä Äänet Vertausluku nro nro nimi 1. 66 Kääriäinen, Seppo KESK 399 3091,000 valtiotieteiden tohtori, kansanedustaja 2. 43 Åhman, Kati

Lisätiedot

Pielisen Osuuspankki Edustajiston vaali 2009

Pielisen Osuuspankki Edustajiston vaali 2009 Sivu: 1 P1 Lieksan vaalipiiri Lähetetty: 7469 Äänestys%: 36,1 Hyväksytty: 2612 Hyväksytty%: 96,8 Hylätty: 85 Hylätty%: 3,2 Valitaan: 20 Varoja puuttuu: 3 L1 Ehdokaslista A : 378 %: 14,5 ja: 3 ja%: 15,0

Lisätiedot

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00 H6 (Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 6. Sorsa Aleksi Pihkan 23.2 2. Hakuli Tommi KeU 24.02 +50 3. Pietiläinen Aleksi Pihkan 26.54 +3.42 4. Koikkalainen Severi Pihkan 2.46 +4.34 5. Koivisto Antton KeU

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SOTILASLÄÄNIN RESERVILÄISTEN AMPUMAKILPAILU 6.9.2014 RISSALA. Korjatut tulokset 12.9.2014 HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU

ITÄ-SUOMEN SOTILASLÄÄNIN RESERVILÄISTEN AMPUMAKILPAILU 6.9.2014 RISSALA. Korjatut tulokset 12.9.2014 HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU ITÄ-SUOMEN SOTILASLÄÄNIN RESERVILÄISTEN AMPUMAKILPAILU 6.9.2014 RISSALA Korjatut tulokset 12.9.2014 HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU # Nimi Kerho Tulos 1 Tero Toivanen KUORES 1 184 2 Jari Pihlainen IISRES 1 182

Lisätiedot

Pohjois-Savon pm-hirvenjuoksu

Pohjois-Savon pm-hirvenjuoksu Pohjois-Savon pm-hirvenjuoksu Nilsiä, 23.07.2016 Yksilökilpailut M 1. Lemmetty Timo 2 Haapamäen hs 281 (18:07) 260 (-9m/-11m) 576 (96) 1117 2. Ruuskanen Ari 1 NUMA 273 (19:22) 276 (+5m/+7m) 564 (94) 1113

Lisätiedot

Pm-Hirvenjuoksut. Yksilökilpailut. Kävely. Nilsiä,

Pm-Hirvenjuoksut. Yksilökilpailut. Kävely. Nilsiä, Pm-Hirvenjuoksut Nilsiä, 19.07.2014 Yksilökilpailut Kävely Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Seura Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Teemu 94 Haapamäen hs 582 (-1m/+3m/+1m/-4m)

Lisätiedot

122 Toiminnan ja talouden seuranta 2015, tekninen lautakunta

122 Toiminnan ja talouden seuranta 2015, tekninen lautakunta Mikkeli Kokouskutsu 1 (8) Aika 01.09.2015, klo 16:30 Paikka Kaupungintalo 2 krs., lautakuntien kokoushuone Käsiteltävät asiat 118 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 119 Pöytäkirjan tarkastus 120

Lisätiedot

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46, Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47,91 30.6.2012 Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,67 24.6.2012 Leppävirta 3 Milla Koski-Vähälä Lumijoen Lumiukot 43,94 30.6.2012

Lisätiedot

Pm-Hirvenjuoksut. Single Competitor Competitions. Kävely. Nilsiä,

Pm-Hirvenjuoksut. Single Competitor Competitions. Kävely. Nilsiä, Pm-Hirvenjuoksut Nilsiä, 19.07.2014 Single Competitor Competitions Kävely Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Seura Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Teemu 94 Haapamäen

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

Pm-hirvenjuoksut Pohjois-Savo

Pm-hirvenjuoksut Pohjois-Savo Pm-hirvenjuoksut Pohjois-Savo Nilsiä, 22.07.2017 Yksilökilpailut Kävely Hirvikävely (sarjassa on 4 arviota, ei aikapisteitä) Nimi Nro Seura Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 112 Haapamäen hs

Lisätiedot

IX Kalevi Hämäläisen muistohiihdot Juva

IX Kalevi Hämäläisen muistohiihdot Juva IX Kalevi Hämäläisen muistohiihdot 7.1.2017 Juva MIEHET 10 V 2 KM V 1 1 Veikka Huuskonen Rantasalmen Urh 140654 08:11,6 2 2 Nuutti Seppänen Sulkavan Urh-41 345398 08:55,9 0:44,3 3 4 Johannes Kääriö Sulkavan

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ilma-aseiden AM-kilpailu

Kaakkois-Suomen ilma-aseiden AM-kilpailu Mikkelin Ampujien Ampuma-Areena 13. - 14.02.2016 11:05:19 10m Ilmakivääri 60 ls, sarja M 1. Timo Puisto MA 94 99 95 99 100 98 585 2. Olli Hahl MA 96 99 98 93 99 96 581 3. Juho Katajamaa KuusA 96 97 96

Lisätiedot

EHDOKASLISTOJEN YHDISTELMÄ 27.09.2012

EHDOKASLISTOJEN YHDISTELMÄ 27.09.2012 KV-2012 EHDOKASLISTOJEN YHDISTELMÄ 28.10.2012 LIPERIN KUNTA 27.09.2012 Suomen Keskusta r.p. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Asikainen, Harri Maanviljelijä, sorkkahoitaja Eronen, Tapani

Lisätiedot

Hirvenhiihdon ISM-kilpailut 2016

Hirvenhiihdon ISM-kilpailut 2016 Hirvenhiihdon ISM-kilpailut 2016 Ilomantsi, 14.02.2016 Yksilökilpailut M 1. Lemmetty Timo 6 PS 275 (29:07) 296 (0m/-2m) 528 (88) 1099 2. Varis Jukka 8 PK 266 (30:35) 276 (+7m/+5m) 546 (91) 1088 3. Seppä

Lisätiedot

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu Yrityksen nimi Pohjois-Karjalan Osuuspankki Yhtiömuoto Osuuspankki Y-tunnus 21744500 Osoite Siltakatu 4, Joensuu E-mail joensuu@op.fi Puhelinnumero 0102564201 Perustamisvuosi 2008 Yhtiön kotipaikka Joensuu

Lisätiedot

Kansallinen tikkaa Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry

Kansallinen tikkaa Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry Kansallinen 25 + 125 tikkaa 27.1.2018 Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry päivitetty 28.1.2018 klo 17 25 tikkaa MM 1. Järvinen Tarmo JST 42 41 40 40 40 203 2. Vaarala Simo PaavT 38 43 36 39 45 201 (4x10,

Lisätiedot

Pirjo Alijärvi ohjelma- ja työryhmäkoordinaattori Janakkala. Päivi Halme talouspäällikkö Janakkala. Jari Hevonoja valokuvaaja Hattula

Pirjo Alijärvi ohjelma- ja työryhmäkoordinaattori Janakkala. Päivi Halme talouspäällikkö Janakkala. Jari Hevonoja valokuvaaja Hattula 2 3 4 5 Ehdokaslista A Reijo Ahonen harmonikansoiton lehtori Pirjo Alijärvi ohjelma- ja työryhmäkoordinaattori Irmeli Elo hankekoordinaattori, opettaja Sari Forss kouluohjaaja 6 7 8 9 10 Kari Haakana kiinteistöpäällikkö

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Valittu Vertausluku nro

Valittu Vertausluku nro Valitut ja varamiehet vertausluvuittain Sivu 1 Valittu Järj Ehdokas Ryhmä Äänet Vertausluku nimi 1. 116 Routamaa, Hannu KOK 504 2851,000 pankinjohtaja 2. 163 Rissanen, Helena SDP 488 2195,000 pormestari

Lisätiedot

EDUSKUNTAVAALIT 2015 5.3.2015 1 VAALILAUTAKUNTIEN JA VAALITOIMIKUNTIEN JA VARA 1. USTA-ALUE Kaupungin virastotalo Maaherrankatu 9-11 VARA Apulaisrehtori, eläkeläinen Osmo Ukkonen, VPJ Diplomi-insinööri

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Mikkeli Pöytäkirja 25/ (12) Kaupunginhallitus Aika , klo 13:00-19:39. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Mikkeli Pöytäkirja 25/ (12) Kaupunginhallitus Aika , klo 13:00-19:39. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Mikkeli Pöytäkirja 25/2015 1 (12) Aika 27.10.2015, klo 13:00-19:39 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 342 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 343 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT 1 (10) TEUVAN KUNTA LUOTTAMUSTOIMIEN TÄYTTÄMINEN - Teuvan kunnanvaltuusto 19.1.2009 KUNNANVALTUUSTON VAALILAUTAKUNTA varsinaiset et Lehtimäki Esko Luhtala Anne Lilja Jukka Mäntylä Anu henkilökohtaiset

Lisätiedot

MIKKELIN JÄSENALUEEN EHDOKASLISTAT HIRVENSALMI, MIKKELI, MÄNTYHARJU, PERTUNMAA, RISTIINA Valitaan 23 edustajiston jäsentä.

MIKKELIN JÄSENALUEEN EHDOKASLISTAT HIRVENSALMI, MIKKELI, MÄNTYHARJU, PERTUNMAA, RISTIINA Valitaan 23 edustajiston jäsentä. MIKKELIN JÄSENALUEEN EHDOKASLISTAT HIRVENSALMI, MIKKELI, MÄNTYHARJU, PERTUNMAA, RISTIINA Valitaan 23 edustajiston jäsentä. 3 2 Barck Paavo sähköasentaja, Himanen Markku tietoliikenneasentaja, 4 5 6 7 8

Lisätiedot

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 28.09.2012 12:03. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 28.09.2012 12:03. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta 1 / 5 KV-2012 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 28.09.2012 12:03 Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p. 2 Kola Joonas pätkätyöläinen Perussuomalaiset r.p.

Lisätiedot

69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 - ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1.

69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 - ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1. 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1.OSUUS 1 48 JOUTSA-1 Räsänen Veli-Matti 22.56,8 2 6 SAARIJÄRVI-1 Vertanen Olli 22.59,1 3 3 JYVÄSKYLÄ-1 Mikkonen Tomi 23.04,8

Lisätiedot

Suunnistuksen maakuntaviesti Paljakassa

Suunnistuksen maakuntaviesti Paljakassa Suunnistuksen maakuntaviesti 9.8.2014 Paljakassa Puolangan Ryhti T U L O K S E T Kilpailun sarjat: NUA; NUA1; NUA2; NUA3; NUB; NUB1; NUB2; NUB3; MYL; MYL1; MYL2; MYL3; MYL4; MYL5; NYL; NYL1; NYL2; NYL3;

Lisätiedot

Etelä-Savon kuntien tilinpäätökset 2015 ja talousnäkymät

Etelä-Savon kuntien tilinpäätökset 2015 ja talousnäkymät Etelä-Savon kuntien tilinpäätökset 2015 ja talousnäkymät Kuntaliiton ja maakuntaliiton ajankohtaisseminaari Pieksämäki 11.5.2016 Heikki Laukkanen Etelä-Savon kunnallisasiain työryhmän pj., kunnanjohtaja

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO 1

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO 1 Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO 1 Kokousaika kello 14:00 16:00 Kokouspaikka Partalan kuninkaankartano, Juva Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 4 3 Maakunta-

Lisätiedot

Valittu Vertausluku nro

Valittu Vertausluku nro Valitut ja varamiehet vertausluvuittain Sivu 1 Valittu Järj Ehdokas Ryhmä Äänet Vertausluku nro nro nimi 1. 68 Malm, Niina SDP 1081 5262,000 lastaaja, pääluottamusmies 2. 48 Urpalainen, Anu KOK 517 3552,000

Lisätiedot

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46, Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47,91 30.6.2012 Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,67 24.6.2012 Leppävirta 3 Milla Koski-Vähälä Lumijoen Lumiukot 43,94 30.6.2012

Lisätiedot

1 ( 7 ) TENAN TUOPPI 2014 TULOKSET. Lyöntipeli HCP

1 ( 7 ) TENAN TUOPPI 2014 TULOKSET. Lyöntipeli HCP 1 ( 7 ) TENAN TUOPPI 2014 TULOKSET 17.9.2014 Lyöntipeli HCP # Pelaaja Seura OUT IN TOT Slope Tulos CBA +/- 1 Laahanen Reino VG 49 45 94 23 71-0.8 2 Aalto Timo VG 48 39 87 15 72-0.9 3 Martin Tuomo VG 45

Lisätiedot

1/ Asunto Oy Tammelan Eskontie Henkilökohtainen varajäsen: Pääjärvi Marko

1/ Asunto Oy Tammelan Eskontie Henkilökohtainen varajäsen: Pääjärvi Marko 1/13 Asunto Oy Tammelan Eskontie 01.06.2017 - en nimi - Varsinainen jäsen: Asunto Oy Tammelan Kallela 01.06.2017 - en nimi - Varsinainen jäsen: Asunto Oy Tammelan Martinpelto 01.06.2017 - en nimi - Varsinainen

Lisätiedot

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Mikkeli Ote pöytäkirjasta 6/2015 1 (7) Kaupunginhallitus, 125, 30.03.2015 Kaupunginhallitus, 207, 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto, 67, 15.06.2015 67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus,

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin voimaan tulleen hallintosäännön 3 lu vun 4 :n mukaan kau pun gil la on

Orimattilan kaupungin voimaan tulleen hallintosäännön 3 lu vun 4 :n mukaan kau pun gil la on Kaupunginhallitus 220 29.05.2017 Kaupunginvaltuusto 48 05.06.2017 Valiokuntien sekä eräiden muiden toimielinten vaali 208/00.00.01/2017 Kaupunginhallitus 29.05.2017 220 Orimattilan kaupungin 1.6.2017 voimaan

Lisätiedot

Valittu Vertausluku nro

Valittu Vertausluku nro Valitut ja varamiehet vertausluvuittain Sivu 1 Valittu Järj Ehdokas Ryhmä Äänet Vertausluku nro nro nimi 1. 91 Kurvinen, Antti KESK 216 3759,000 kansanedustaja, lakimies 2. 107 Ojanperä, Harri KESK 164

Lisätiedot

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu)

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu) Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten 1. asetettaviin äänestysalueiden vaalilautakuntiin viisi varajäsentä 2. asettaa kaksi vaalitoimikuntaa ja niihin nimetään kolme

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

Hirvenjuoksun ISM-kisa

Hirvenjuoksun ISM-kisa Hirvenjuoksun ISM-kisa Juuka, 04.07.2015 Yksilökilpailut Kävelijät Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Piiri Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 164 PS 548 (+9m/+3m/+8m/+6m)

Lisätiedot