No 1 Huhtikuu TES-muutokset 2014, sivut Työajan lyhennykset maksuun yli 24 tunnin viikottaisessa työajassa!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "No 1 Huhtikuu 2014. TES-muutokset 2014, sivut 14 16. Työajan lyhennykset maksuun yli 24 tunnin viikottaisessa työajassa!"

Transkriptio

1 No 1 Huhtikuu 2014 Retkeilypäivät pidettiin Laukaalla sivut Harrastuksena valokuvaus sivut Syyskokous sivut TES-muutokset 2014, sivut Työajan lyhennykset maksuun yli 24 tunnin viikottaisessa työajassa!

2 Sisältö No 1 Huhtikuu 2014 Julkaisija: Rakennusliiton Os 390 Helsingin putkimiehet ja putkieristäjät ry Päätoimittaja Niko Räsänen o.fi Toimitus: Ari Lindholm Timo Mikkonen Tapio Niemi Layout ja taitto: Mainospalvelu Kristasta Oy AD Krista Jännäri kolumbus.fi Osasto 390:n puheenjohtajan palsta...3 Timo Mikkonen Hallitus Kärvistellen eteenpäin...5 Matti Harjuniemi Mäkihyppääminen veressä...6 Antti Kokkonen Putkiasentaja on vielä painonsa arvoinen kultaa...8 Niko Räsänen Luo amusmiesten ja työsuojeluvaltuute ujen koulutus...8 Helsinki ja Lah läh vät yhdessä mi akurssille...9 Talotekniikka-alan retkeilypäivät Laukaalla...10 Rannaltaongintakilpailut Harrastuksena autourheilu...12 TES-palkankorotukset vuonna Työehtosopimusasiaa...17 Kimmo Palonen Osasto maakokouksessa Jyväskylässä...18 Viiden kaupungin kokous...19 Valokuvaus harrastuksena...20 Osaston jäsenten syntymäpäivät vuonna Syntymäpäiväkuvia vuodelta Nuuskakerhon toimintaa vuonna Nuuskalaiset liikuntakurssilla Siikarannassa...26 Putkiköörin toiminnallinen kausi ja tapahtumat Syyskokous ja pikkujoulut...28 LVI-asentajan terveystarkastus...30 Elävänä eläkkeelle...32 Ilmoitustaulu...34 Talotekniikka-alan urakanmi auskoulutukset...34 Toimintasuunnitelma vuodelle Perhetapahtuma Linnanmäellä...36 Painopaikka: Erweko Oy, 2014 Elävänä eläkkeelle Mitä merkitsee käytännössä, jos nykyinen eläkeputki katkaistaan, ja ikääntynyt työntekijä putoaa peruspäivärahalle. Lue lisää sivuilta h p://osasto390. rakennuslii o.net o.fi Kansikuva: Hydraulinen putkentaivu n on vielä harvinaisuus työmailla. 2

3 Puheenjohtajan palsta Viedään kuin pässiä narussa hanat ovat ukas kiinni. Tuohan tämä työllisyys- ja kasvusopimus kuitenkin 20 kuukaudessa eli oikeas 15 kuukaudessa, siis ostovoima heikkenee kaikilta, paitsi johtoporsaalta. Ihmetellä täytyy, kuinka tupoissa on syyde y miljardeja euroja val on rahaa yrityksille, ja samalla eläkemaksuja siirretään työntekijöiden makse avaksi enenevässä määrin samaan aikaan, kun yritykset kiitokseksi potkivat kilpaa porukkaa pihalle. Eläkeiän nosto kahdella vuodella on kuin itsestäänselvyys. Hallituksen ministereiden suulla puhu una, vaikka asiasta päätetään vasta ensi syksyn aikana työmarkkinajärjestöissä. Samalla on menossa lisäpäivät roskiin, mikäli kaavailut toteutuvat eli 60-vuo as ei saa enää uu a työtä, M itenhän näihin pitäisi suhtautua? Tupo eli tulopolii nen kokonaisratkaisu sekä Työllisyys- ja Kasvusopimus EK teki SAK:n, AKAVA:n ja STTK:n kanssa aikanaan koulutussopimuksen, josta ei ennyt ilmeises kuin toinen osapuoli mitä sovi in. EK ohjeistaa yrityksiä hakemaan verovähennyksiä niihin samoihin yritysten maksamiin koulutuksiin, jotka ennen maksoi omasta pussistaan eikä ne yritykset lisää amma llista koulutusta yhtään enempää joka alun perin oli tarkoitus. Pian saammekin nähdä kuinka jälleen kerran verovaroja käytetään yritysten tukemiseksi lakisääteisiin koulutuksiin, sekä erilaisiin tulityö- sekä turvallisuuskort- koulutuksiin. Vaikka Rakennuslii o ei ole mukana kokonaisratkaisussa niin ra hakoska on riski työnantajille eikä saa lisäpäiviä eläkkeelle siirtymiseen as vaan työ ömyyspäivien jälkeen ppuu pienille päivärahoille. Elääkseen 65-vuo aaksi on realisoitava koko omaisuutensa, jota on yli 40 vuotta yri änyt säästää. Ehkä tarkoitus onkin saada asunnot halvalla em. lanteessa tulonsiirtona varakkaammille? Onneksi Rakennuslii o ei näihin tupoihin ole mennyt. Saadaan sentään itse olla pää ämässä, miten meidän TES tehdään ja parannetaan jatkossakin sopimuksia. Mennään ELÄVÄNÄ ELÄKKEELLE kampanjaan mukaan. TIMO MIKKONEN 3

4 Hallitus 2014 NIMI TEHTÄVÄ PUHELIN SÄHKÖPOSTIOSOITE Timo Mikkonen puheenjohtaja Arto Keski-Nikkola varapuheenjohtaja Jari Ijas sihteeri Juha Nuu nen varasihteeri ji.nuu Ari Lindholm taloudenhoitaja Roger Grundsröm varataloudenhoitaja An Heikkinen nuorisojaosto Esa Mar nen TES- ja hinnoi elujaosto emar Kai Graf jäsen Ma Hanni jäsen Tuomo Heinonen jäsen Teemu Honkanen jäsen Mika Jumpponen jäsen Per Lindberg jäsen Veli-Ma Lindqvist jäsen Veli Piiroinen jäsen Jari Ruusunen jäsen Juha-Pekka Suokas jäsen

5 Kärvistellen eteenpäin Työvoimaa on tarjolla, mu a ei työpaikkoja. Jo yli viisi vuo a on Suomessa ele y taantuman kaltaista aikaa. Kansainvälinen rahoituskriisi alkoi syksyllä 2008, kun yksi pelurien pelureista, valtava investoin pankki Lehman Brothers kaatui. Aluksi Suomen hallitus totesi, e ä ei vaikuta meihin! Suomen tuotannon menetykset olivat kuitenkin suuremmat kuin maailmalla keskimäärin. Vuonna 2009 kansantuote supistui yli 8 prosen a. Se oli enemmän kuin suuren kyykytyksen huippuvuonna Vuosina 2010 ja 2011 vaiku siltä, e ä parempaa koh mennään, mu a vuodet 2012 ja 2013 olivat taas surkeita. Tuli tupla v, eli taantuma, jossa on kaksi jyrkkää pudotusta. Meidän lii omme jäsenet etävät tämän. Työ ömyyskassalla on rii änyt, ja rii ää, vipinää. Työttömyyskassa on tullut tutuksi nuoremmillekin rakentajille, jotka eivät 1990-luvun laman herkkua olleet maistaneet. Tällaista on maailmankapitalismi. Viennistä elävä lillipu maa on lastu laineilla. Kyllä se sil pärjää, kun toimii viisaas. Viisasta toimintaa on rakentaa sellaista teollisuuspoli ikkaa, joka luo työpaikkoja, joissa tehdään tuo avas hyviä tuo eita, rakennuksia ja palveluja. Tämä tarkoi aa poli koin a siihen suuntaan, e ä vien sektorille tehdään kovia investointeja val on avulla. Koviin investointeihin kuuluvat myös energiaratkaisut, joilla taataan edullinen virta täkäläiselle tuotantoelämälle. Ko maista energiantuotantoa on lisä ävä myös omia energianlähteitä hyödyntäen. Tämä eteenpäinmenon poli ikka tarkoi aa myös huoleh mista yhteiskunnan ja ihmisten kulutuksesta. Kapitalismi on nimi äin kysyntävetoinen. Työn kysyntää pitää myös lisätä investoimalla väl ämä ömiin hankkeisiin kuten väyliin, kouluihin, asuntoihin ja sairaaloihin. Nykyisin näy ää olevan muo a puhua työn tarjonnan lisäämisestä. Mitä enemmän työvoiman kauppiaita, työläisiä, sitä vähemmän työ ömyy ä, sanotaan. Tämä on lööperiä. Työvoimaa on tarjolla, mu a ei työpaikkoja. Työehtotoimintakin on ollut tarpomista viime vuosina. Raha on ollut ukassa. Nyt sitä ei ole käytännössä lisää ollenkaan. On kuitenkin pysty y kehi ämään sopimusten tekstejä. Olemme tukkineet pahimpia aukkoja, joita työvoiman hinnan dumppaajat jatkuvas tesseistä hakevat. Tänä vuonna paranne in pekkassysteemiä ja torpa in nollasopimukset. Kärvistellen men in eteenpäin, mutta vauh tulee paranemaan. MATTI HARJUNIEMI 5

6 Mäkihyppääminen veressä 6 Mäkihyppäämiseni sai alkunsa 50-luvulla. Maaseudulla asuvana lapsena hiihtäminen ja mäenlasku olivat talvisin koulunkäynnin ohella ainut liikuntaharrastus. Nilsiässä maasto oli mäkistä, joten olosuhteet mäenlaskuun ja omatekoisten hyppyrien rakenteluun olivat hyvät. Kylän poikien kanssa rakentelimme hyppyreitä, joissa hiihtosuksilla kisail in. 50-luvun puolivälissä Nilsiään rakenne in oikea hyppyrimäki niin sanotuille Halssin rinteille lähelle Tahkovuorta. Menin veljeni Eskon kanssa katsomaan mäen avajaiskisoja ja silloin näimme ensimmäisen kerran oikean hyppyrimäen, joka kyllä näy suurelta pienen pojan silmissä verra una niihin omatekoisiin hyppyreihin. Huomasimme, e ä kisoissa hyppäsi meidän ikäisiä, jopa ehkä nuorempiakin itse olimme siinä kohdin vuo aita ja samalla pää mme, e ä vielä mekin hyppäämme tuosta mäestä. Palasimme seuraavana sunnuntaina mäelle, johon paikallinen seura oli hankkinut käyte yjä mäkisuksia ja sain kokea ensimmäisen hypyn oikeasta mäestä. rohkeu a hyppy vaa kin, koska sukset olivat pitkät ja leveät, jonka johdosta tuntee myös ilmanpaineen erilailla kuin totutuilla hiihtosuksilla. Innostus lajia kohtaan oli valtaisa ja 4 5 talvena ehdimme lajia harrastaa sekä osallistua kisoihinkin lähipaikkakunnilla. Taukoa lajista ja paluu lajin pariin Mäkihyppyharrastus loppui, kun oli lähde ävä työnhakuun Helsinkiin. Muutaman vuoden tein erilaisia rakennustöitä kunnes armeijan jälkeen pääsin työharjoi eluun putkiliikkeeseen, jossa opin amma n. Mäkihypyn pariin palasin uudestaan maaliskuussa Her oniemeen menin katselemaan hyppyrimäelle ja näin kun yli 40-vuo aat miehet hyppelivät tyylikkään näköises, itseni ollessa 32 vuo a. Kipinä lajia kohtaan oli niin vahva, e ä hyppyriin oli päästävä ja seuraavana lauantaina olinkin Siili- en mäellä katselemassa hyppääjien mi elöä. Lainasin yhdeltä hyppääjältä suksia jo a voisin kokeilla kuinkahan tuo läh si vanhasta muis sta, enhän ollut edes hiihtänyt 15 vuoteen. Ylös hyppytorniin kiive yäni tunsin tutun tunteen kilpailuvie stä ja alas rappuja pitkin tuleminen ei ollut mahdollinen. Ei kun mäestä vauh in ja pystyssä alas. Seuraavana päivänä lainasinkin seuralta sukset ja homma läh taas käyn in. Uudesta alusta on kertynyt aikaa harrastuksen parissa jo 38 vuo a ja talvena 1977 aloi n hyppäämisen isommista mäistä, kuten Rukan ja Lahden K-64, K-90, ja suurmäestä niin sanotulta betonilta siitä. Olen hypännyt harjoituksissa yli 100 metrin tulokset. Muutoinkin melkein kaikki Suomen yli 40 metrin mäet on kolu u läpi.

7 Missä harjoittelen ja kuinka paljon? Tällä hetkellä harjoi elen ympärivuoden ko mäessäni Her oniemen K-46 muovimäessä sekä Lahden K-64 mäessä, täyte yäni 70 vuo a jatkan hyppäämistä ainakin Lahden K-64 mäessä. Mäkihyppäämässä käyn tällä hetkellä 1 2 kertaa viikossa, lisäksi harjoitan lihaskuntoa mm. sauvakävelyllä, pyöräilyllä ja uinnilla. Yleises o aen laji vaa i monipuolista fyysisen kunnon ylläpitoa. Mäkihyppy urheiluharrastuksena on sekä vaa nut, e ä innostanut harrastamaan kaikenlaista fyysisen kunnon ylläpitävää liikuntaa monipuolises. Myös ruokavalio on tullut pide yä terveellisenä, josta on tullut elämäntapa. Harrastuksen suuria hienouksia on ollut paljon uusia ystäviä sekä tu uja niin Suomesta kuin muistakin maista. Veteraanihyppääminen Veteraanimäkihyppyä on jossain määrin harrastettu varmaankin lähes yhtä kauan kuin mäkihyppyä yleensäkin luvun alussa alet- in järjestämään vuosi ain veteraanien kilpailuja. MM-kilpailuihin saavat osallistua kaikki yli 30-vuo aat. MM-kilpailuissa hypätään K40-, K60- ja K90-hyppyreistä. Tänä päivänä MM-kisoihin osallistuu n hyppääjää noin 15 eri maasta Suomi Norjan kanssa on lajin kärkimaita. Suomessa veteraanihyppääjiä on noin 70, joista ak ivises harrastavia noin 40. Ikähaitarina on vuo- aita siis hieno laji jota voi harrastaa jopa aikuisena. Lajin parissa kisailee tänä päivänä paljon en siä huippuja, maailman parhaita hyppääjiä kuten Matti Nykänen, Andreas Goldberger, Andreas Widhölzl, Ole Gunnar Fidjetol, Roger Ruud sekä Bruno Retteler. Veteraanien MM-kisoissa olen ollut kisaamassa 21 vuotena 11 eri maassa MM-mestaruuksia olen saanut 13 kappale a, hopeaa ja pronssia Hienoin muisto, joka tulee mieleeni on veteraanien kilpailuista Pohjois-Amerikassa Ensimmäisenä päivänä hypä in yli vuo aiden sarjassa K64-mäessä Wisconsissa seuraavana päivänä matkasimme Eau Glairessa K80 mäessä yli 40 vuo aiden sarjassa sijoi uen sijalle 6. Seuraavaksi lensimme Coloradon Streamb oat Springs nimiseen talviurheilukeskukseen jossa MM-mestaruuskisat pide in K60- ja K90 mäissä, jossa nappasin hopeaa. Tänä talvena olin menossa veteraanien MM-kilpailuihin Rasnoviin, Romaniaa mu a harmikseni kisajärjestäjät peruivat kilpailut huonojen lumi- ja sääolosuhteiden johdosta. Laji sopii monille Voin suositella lajia kenelle vain hyvän fyysisen kunnon omaavalle. Kanna aa aloi aa rauhassa valmentajien opastuksella ja pienistä mäistä. Tällöin ei ole rajoituksia edes iän suhteen. Jopa vuo aita lajin pariin tulleita on. Toki moni on ollut nuoruudessa lajin parissa ja aloittanut vanhempana uudestaan, kun perheen perustamiset sekä lapsetkin ovat muu aneet. Itselläkin työt, perheen perustaminen 2 lapsen ym. muu pi siinä määrin kiireisenä, e ä välillä laji jäi sivulle. Tällä hetkellä tavoi eeni lajin parissa on, e ä saisin olla terveenä ja sellaisessa kunnossa, e ä harrastukseni mäkihyppääjänä jatkuisi vielä pitkään. Lisää etoa veteraanimäkihyppääjistä Os. 390 jäsen Putkiasentaja eläkeläinen An Kokkonen 7

8 Putkiasentaja on vielä painonsa arvoinen kultaa Lause jonka aikanaan amma koulussa kuulin ope ajaltamme, siihen kun yhdistetään 17-vuo a ikää ni silmissähän kiilsi helppo raha ja ruusuinen tulevaisuus. Toki pitää sen verran korjata e ä, vilkas luonne ja hyvä porukka sai meidät löytämään välillä itsemme ruotsinlaivalta ja milloin mistäkin kouluaikana eikä Räsäsen poikaa ehkä kaikki ope ajan kommen t olleet yhtä mairi elevia tulevaisuuden näkymän kannalta. Täysin en torppaa ope ajani posi ivista tulevaisuuden näkemystä, talotekniikka-ala on amma laisten hommaa ja elää pienessä muutoksessa koko ajan Enemmän realismia todellisuudesta toi kuitenkin työharjoi elu Lau asaaressa saneeraus työmaalla. Amma talotekniikka-alalta antaa kohtuullisen taloudellisen turvan, sekä näkymätkin ovat e ä alasta ei ole tulossa mikään pätkätyöhomma tai robo n tekemä työ. Työmaille tulee tasaises uusia malleja tehdä mm. linjasaneerauksia tarvikkeita joista osa saa aa tehdä jopa mahdo omaksi koko työnteon kuten esim. valurautaviemärin katkaisukoh en maalaaminen joka onnistuu vain +5 asteisessa ilmastossa ja tarvitsee 35 minuu n kuivumisen. Ilmastomuutoksen vauh on siinä määrin hidasta e ä ainakin vielä talvikausi on monella työmaalla semmoista aikaa e ä valurautaa ei si en voi asentaa ollenkaan. Toki on niin e ä hyviä ideoita ei voi syntyä, mikäli pelkää liiaksi virheen tekemistä. Työllisyystilanne Uudenmaan asuntokannasta osa näy ää tällä hetkellä olevan siinä kunnossa e ä saneerauksia on viivytelty ja viivytellään jo siinä määrin, e ä samoissa taloyh össä käydään korjailemassa putkivuotoja viikoi ain tai si en saneeraus aloitetaan vajavaisilla edoilla paniikissa. Talojen surkea kunto Uudellamaalla näkyy myös nousuna talotekniikka huoltopalvelujen kysynnässä mikä on tuonut posi ivista noste a työllisyyteen koska kyllähän ne talot tulevat kuitenkin vielä saneera aviksikin. Uudellamaalla uusien metrolinjojen, kehäradan sekä muutoin uusia asuin alueita kauppakeskuksineen rakentaminen on kokonaisuudessaan niin iso pake, e ä uskon Uudenmaan työllisyyden Talotekniikka-alalla pysyvän vähintäänkin kohtuullisena seuraavat 10 vuo a. Oikein hyvää ja kaunista kevättä kaikille! Rakennuslii o Niko Räsänen Puh o.fi Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen koulutus Uudenmaan alueen Talotekniikka-alan luo amusmiehille sekä työsuojeluvaltuutetuille oli vuonna 2013 järjeste y kahdeksan koulutus laisuu a, joissa pyri in tukemaan tehtäviä hoitavia etopohjaises. Koulutuksella on pitkät perinteet ja se on eri äin tärkeä lenkki edon sekä tulkintojen kulussa Rakennusliitosta työmaille. Luo amustehtävissä olevat ovat saaneet mm. tätä kau a paremmat mahdollisuudet mm. ytneuvo elujen ja riita-asioiden hoitamisessa, etoa TES-tulkinnoista sekä muutoin ajankohtaisista etoa asioista, joita työmailla käsitellään. Vuonna 2013 kävimme läpi mm. työmaille tullu a verotunniste a. Vuonna 2014 käsitellään työmailta vero ajalle luovute avaa työntekijöiden kuukausi aista seurantajärjestelmää, työterveyshuoltoa ja SAK:n eläketyöryhmän lanne a. Koulutus laisuuksissa ovat vierailleet työehtosopimuksesta Kimmo Palonen, koulutuksista Juhani Lohikoski sekä raamisopimuksesta Matti Harjuniemi. Mukaan koulutukseen Koulutukset ovat joustavia ja tarjo- avat myös mahdollisuuden keskus- tella vapaammin alueen työmaa- asioista. Tilaisuudet antavat hyvän kuvan alueen työllisyys lanteesta. Luo amusmiehet ja työsuojeluval- tuutetut ovat työntekijöiden tärkeitä edustajia työpaikoilla, joten varmis- tathan, e ä myös sinun työpaikallasi on työntekijöiden edustajat yrityk- sessä. 8

9 Helsinki ja Lahti lähtivät yhdessä mittakurssille Osastomme 390 sekä Lahden osasto 405 järjes vät ensimmäistä kertaa yhteisen Talotekniikka-alan TES- ja urakanmittauskoulutuksen toukokuussa aurinkoisessa Tallinnassa. Talotekniikkaalan TES.koulutukset ovat suosi uja ja vetävät yleises o aen hyvin porukkaa, kuten tämäkin mi akurssi täy sille varatut 43 paikkaa. Päivän ohjelmassa Rakennusliiton työehtotoimitsijat Kimmo Palonen sekä aluetoimitsija Niko Räsänen kävivät läpi ajankohtaisia asioita mm. sairausloman vaikutusta vuosilomaan sekä työehtosopimuksen ja urakanlaskennan perusteita sekä tulkintoja. Koulutuksen sisältö oli pääosin perinteinen ja muokkaantui koulutuksessa tulleiden kysymysten mukaan antaeni huoma avas enemmän tulkintoja sekä erilaisia toimin- tamalleja urakanmi auksia varten. Mi akurssin tärkeintä an a on, e ä muistetaan huomioida kaikki asiat, joista urakka muodostuu ja mitkä eivät kuulu urakkatyöhön. Koulutuksen jälkeen osa kurssilaisista läh hotellin allasosastolle ja osa porukalla kannustamaan Suomen jääkiekkojoukkue a paikalliseen olutravintolaan. Illalla kasasimme vielä porukan yhteen ruokailun merkeissä. Osallistujien ikähaarukka oli laaja nuorista vanhempiin ja tämä Aina ajankohtaiset koulutukset löydät osaston kotisivuilta! antoikin hyvän pohjan keskusteluille työehtosopimuksesta sekä muutoinkin elämää suuremmista faktoista. Mi akurssille osallistuneet olivat tyytyväisiä osastojen yhteistyöhön ja katsoivat sen tuovan lisää hyviä näkökantoja. Yhteistyö toisten osastojen kanssa ja yhdessä tekeminen ovat avainasemassa, kun mie tään yleises Rakennusliiton toimintaa. Mittakurssit 2014 Mi akursseja tullaan järjestämään myös tänäkin vuonna kuten tulevaisuudessa. Mikäli uusia ajatuksia tai malleja kurssin järjestämisestä tulee, kanna aa niitä rohkeas esi ää osaston hallitukselle. 9

10 Talotekniikka-alan retkeilypäivät Laukaalla Retkeilypäivien järjestävänä osastona oli Jyväskylän putkimiehet, jotka olivatkin varanneet hienot sekä toimivat pui eet tapahtumalle Kylpylähotelli Peurungasta. Osastostamme matkaan oli ilmoi autunut 40 henkilöä ja taitoimme matkan läh en Hakaniemestä aikaisin aamulla Keravan kau a tapahtumapaikalle. Matkaan ilmoi autuneiden osalta olemme pitäneet yllä epävirallista perinnettä e ä aina on osallistuja, joka nukkuu pommiin, tällä kertaa Sami oli pää änyt kantaa kortensa kekoon kääntämällä kylkeä, kun toiset olivat jo matkassa. Matkalla puntaroimme osallistujat eri kilpailulajeihin sekä yhteisiin tes- sekä veteraanipalavereihin. Paikan päälle saavu uamme ko kosimme joukkueet ja aloi mme kisat alkuun 4 x 400 metrin yli 50 v. kävelyvies llä, joka kävelijöidemme osalta meni pikkaisen kehnos ja saimme sijoitukseksi 5. Joukkueen Raimo Palviainen, Reijo Karhu, Martti Kotonen ja Jari Ijas arvelivat, e ä treenikauden Jussi les n heitossa. huippu oli joko juuri mennyt ohi tai si en se oli juuri vasta tulossa ja tulos seli yy sillä. Päivän aikana kisail in myös les nheitossa joukkuelajina, jossa osastomme sai maistaa katkeraa hopeata mikä on häpeä kun jää ykkösestä n. 2,41 metriä. Kisat pääte in Petanquen mestaruuskisaan, jossa joukkueemme saivat hopeaa Jari Juutilaisen sekä Martti Korhosen johdolla. Kisailujen sekä palavereiden jälkeen pääsimme tutustumaan Peurungan kylpyläosastoon, joka oli posi ivinen bonus paikalle. Iltajuhlissa jyväskyläläiset olivat onnistuneet loistavas, ohjelmaa oli rii äväs vaikka palkintojen jaossa meidän porukan ei suuremmin tarvinnut lavalla juoksennella. Ruokatarjoilu oli mahtava eikä jä änyt ketään nälkäiseksi, vaan komeas tehty mm. kokonaisena paiste u possu oli suussa sulavan hyvää jälkiruokineen. 10

11 Sunnuntaina kasasimme porukkamme pihalle kello 12 ja matkalla koh ko a kävimme kunnioi amassa kukkavihkolla 1918 kaatuneiden muistomerkillä Putkiköörin säestyksellä ja pää mme retkeilypäivät. Retkeilypäivät olivat hyvin järjeste y ja siitä suuri kiitos Jyväskylän osastolle. Talotekniikka-alan retkeilypäivien tuloksia KÄVELYVIESTI 4x400 metriä, yli 50-v. 1. Os. 391 Turku Teräväinen Mikko, Tiainen Ma, Peltoniemi Teuvo, Rehvonen Wäiski 2. Os. 394 Kuopio Väisänen Pekka, Karhunen Antero, Kinnunen Mar, Lehtola Raimo 3. Os. 392 Tampere Suomalainen Erkki, Ahvenlammi Urho, Viljanen Rauno, Pajala Markku 4. Os. 395 Jyväskylä Pen nen Kari, Moilanen Tapio, Hartus Tauno, Järvinen Mauri 5. Os. 390 Helsinki Palviainen Raimo, Karhu Reijo, Kotonen Mar, Ijas Jari PETANQUE Kisaan osallistui 9 joukkue a 1. Os. 394 Kuopio Väisänen Pekka, Bunda Alvi, Lehtola Raimo 2. Os. 390 Helsinki 2 Juu lainen Jari, Korhonen Ma, Alatalo Pekka 3. Os. 391 Turku 2 Halonen Tauno, Tiainen Ma, Rehvonen Wäiski LESTINHEITTO, joukkuekilpailu 1. Os. 395 Jyväskylä 66,92 m Pajunen Ari, Hämäläinen Jarno, Hartus Tauno, Paunonen Timo 2. Os. 390 Helsinki 64,51 m Suokas Jukka, Räsänen Niko, Korpi Jari, Heikkinen An 3. Os. 394 Kuopio m Turunen Taisto, Hammar Ilpo, Karhunen Antero, Tarasmaa Aki 4. Os. 392 Tampere 56,17 m Viljanen Rauno, Kivinen Jorma, Palonen Kimmo, Partala Kari 5. Os. 391 Turku 55,12 m Halonen Tauno, Peltoniemi Teuvo, Haapanen Aki, Tiainen Ma 6. Os. 393 Oulu 53,13 m Snicker Per, Ala-luusua Esko, Rissanen Mika, Leinonen Tommi LESTINHEITTO, yksilökilpailu Yksilökilpailuun osallistui 32 kisaajaa 1. Palonen Kimmo os. 392 Tampere 18,79 m 2. Tarasmaa Aki os. 394 Kuopio 18,00 m 3. Pajunen Ari os. 395 Jyväskylä 17,87 m Nuuskakerhon järjestämät rannalta ongintakilpailut N uuskakerhon järjestämät rannaltaongintakilpailut järjestet- in perinteises Mus kkamaalla. Ilma oli kalastamiseen hyvä, lämmintä + 25 C ja kalasaaliitakin saa in. Osallistujista suurimpana joukkona kisoissa oli Nuuskalaisten joukkue, hyvänä kakkosena Juniori- imi hyvillä kalasaaliilla. Tulokset: Nuoret 1. Manu 575 g 2. Sofia 140 g 3. Julius 110 g 4. Niilo 95 g 5. Elias 30 g Naiset 1. Anelma Salovaara 540 g 2. Aune Järvinen 500 g 3. Raija Alatalo 185 g Miehet 1. Tapio Niemi 1,915 kg (Nuuska) 2. Reijo Karhu 1,315 kg (Nuuska) 3. Raimo Järvinen 1,135 kg (Nuuska) 4. Esko Ketola 0,685 kg (Nuuska) 5. Arvo Keronen 0,685 kg (Nuuska) 6. Tuomo Heinonen 0,660 kg 7. Veikko Kärppä 0,525 kg (Nuuska) 8. Pekka Alatalo 0,420 kg 9. Mikko Salovaara 0,400 kg (Nuuska) 10. Juha Nuu nen 0,140 kg 11

12 Harrastuksena autourheilu km taival Innostus alkoi 2003 kesällä, kun olimme katsomassa Urhon ajoja. Vaiku hauskalta päästä ajamaan 6h rataa kohtuullisilla kustannuksilla, kun pystyy jakamaan kulut neljän hengen kesken. Si en aloituspalaveri ja päätös mitä autoa käytetään. Minun VW Typ A vuosimallia 1971 oli tallin nurkassa odo amassa parempaa aikaa ja totesimme sen aivan hyväksi aihioksi tähän. No ei se nyt niin hyvä ollut, mu a paljon MIG-hitsauslankaa ja siitähän alkoi 12 muodostua kilpurin runkoa. Ensimmäisen talven työmäärä oli suuri ja kaikki oli ope elua, sääntökirjan lukua sekä ihme elyä. Turvakaarien ja maalailun jälkeen tuli turvavarusteiden hankinta ja asennus. Näin ensimmäisenä vuonna joudu in turvautumaan käyte yihin varusteisiin ja niitä homma in milloin mistäkin. Alusta ja moottori Alustaa laske in ja taloudellisen lanteen takia päädy in vain maalaamaan iskunvaimen met. Lisävakaajia ei ollut vielä ja tuskin edes ajatel in niiden tarve a. Naapurista oste in sliksit (alussa aje in sileillä renkailla). Tallilla oli hyväkuntoinen Typ-4 kone, jota ruve in kunnostamaan kilpurikäy öön. Sen kooksi tuli 1800cc normaalikaasu milla, pel pakosarjalla ja vaakapuhal mella. Kone palveli seuraavat neljä vuo a. Rata-ajoa tunteella Ensimmäinen kisa 2004 oli Ahvenistolla, joka oli etenkin ekaa kertaa pelo ava, vaikea ja aivan mahtava kokemus. Kun kaiteet ovat aivan radan reunassa voi vaan kuvitella millaista olisi ajaa Monacon radalla, tosin ei tällä autolla. Ensimmäinen kisa ja ensimmäinen öljyvuoto, joka johtui etämä ömyydestä ja pienestä huolima omuudesta. Lohkon kyljestä puu ui yksi ruuvi ja kukaan ei ollut ajatellut sen olevan läpireikä, joten sieltä saa in radalle öljyä liukastamaan muutenkin haasteellista rataa. Lopulta pääsimme kiertämään radan 76 kertaa ja monta kokemusta rikkaampana. Seuraavat vuodet Vuosina yri mme kehittää autoa parhaamme mukaan, mutta tehoton moo ori pako kehityksen alustapuolelle. Rengaskulmien, iskunvaimen mien ja vakaajien avulla parannusta hae in. Luote avuus pitää olla kunnossa, jos mielii ajaa 6 tun a yhteen menoon. Radat alkoivat tulla tutuksi ja auton sekä kuljettajien rajat rupesivat löytymään. Vuonna 2006 satoi Ahvenistolla ja meillä juuri hankitut uudet renkaat. Yhdistelmä oli parempi kuin odotet- in ja 14 muun joukosta meillä oli eniten kierroksia 6 tunnin jälkeen. Saimme himotun URHO-1 kilven autoon ja innostus vain kasvoi.

13 Uusi moottori Vuonna 2008 saimme aikaiseksi uuden moo orin. Koko oli nyt noin 2000cc ja tuplakaasu milla, eikä enää voinutkaan ajaa kaasu pohjassa. Ja kun tuli tehoa, pi myös jarruihin panostaa lisää. Vääntösauvat vaihde in jäykempiin ja oli asennettava lisäöljypohja. Mukaan oli tullut yö-kisoja, jotka alkoivat noin klo 22 ja pää yivät aamuyöstä. Olin omalla vuorollani lippumiehenä, kun imin kuski ajoi niin sanotus limii llä ja kun ohi ei päästä ja itsekin pitäisi ohi aa. Tuloksena ei suotava ajolinja kan areen yli, joka oli rii ävän korkea rikkoakseen lisäöljypohjan. Tietenkin varikolle tullessaan kuuma moo ori syty öljyn tuleen. Onneksi on aina huolehdi u, e ä kaikilla on vähintään kaksi sammu nta varikolla. Joten säikähdyksellä selvi in. Ongelmia Laa kkoa pi uudistaa ja saada lyhyempiä välityksiä. Pää mme luo aa amma laiseen ja saimme uuden laa kon, joka kes ajoa 8,5 tun a. No lupasi tehdä uuden huolellisemmin ja sehän kes tällä kertaa 3,5 tun a. Joten olemme tästä läh en luo aneet imin amma taitoon. Viime vuodet Yö-kisat olivat eri äin haasteellisia vesisateessa ja pimeällä aje aessa. Vaikka olimme panostaneet valoihin, ei siellä oikein mitään nähnyt ja tuntui kuin oli ajanut ulkomuis sta. Arvostus niitä kohtaan, jotka ajavat- Le Mans -kisaa oikeilla kilpa-autoilla kasvoi huoma avas. Koko ajan on jotain tehty auton kohentamiseksi. Kevenne y, jarruja paranne u, mu a paras keino kierrosaikojen parantamiseksi on opetella ajamaan oikein. Tänä vuonna tuli täyteen kilometriä rata-ajoa, sisältäen 23 kilpailua (kolme keskeytystä). Luote avuus on ollut hyvä, samoin yhteishenki ja nyt valmistaudutaan uuteen kauteen. Moo ori avataan ja katsotaan, mitä tarvitsee uudistaa. Ja ehkä joskus opitaan ajamaankin. Kai Graf osasto 390 hallituksen jäsen

14 TALOTEKNIIKKA-ALA PALKANKOROTUKSET I korotusvaihe kevät 2014 Henkilökohtaisia aikapalkkoja (PTP + HPO) korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa tai lähinnä sen jälkeen yleiskorotuksella, jonka suuruus on 0,12. Perustuntipalkat Perustun palkat tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta: Palkkaryhmä /tun S 10, , , , ,53 Henkilökohtainen palkanosa muodostuu siten, e ä työntekijän korotetusta aikapalkasta (PTP+HPO) vähennetään uusi perustun palkka. Jäljelle jäänyt erotus on työntekijän uusi henkilökohtainen palkanosa. Kuukausipalkat Sovi uja kuukausipalkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa tai lähinnä sen jälkeen 20. Kuukausipalkat tarkistetaan korotusten jälkeen niin e ä ne täy ävät 10.5 kohdan määräykset. TYÖEHTOSOPIMUKSEN SUORITUS- SIDONNAISET PALKAT Palkankorotukset toteutetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa tai lähinnä sen jälkeen. Urakka ja palkkiopalkkaustyöt Putki- ja ilmastoin alan normitun- kerroin 16,00 /NH ja vastaavassa suhteessa osaurakan kerroin. Putkieristysalan urakkahinnoi elun rahakerroin 3,55 /yks. Putki- ja ilmastoin alan normitun kerroin ja putkieristysalan rahakertoimet otetaan käy öön siten, e ä korotuksen vaikutus otetaan huomioon tehtyjen työtun en suhteessa. Palkkiopalkkaustyöt Työt, joista palkkiopalkkaussopimus on tehty ennen tai sen jälkeen lähinnä alkaneen palkanmaksukauden alkua, maksetaan tehdylle tunnille erillisenä lisänä 0,12 /h likausi ain seuraavan palkankorotusvaiheen alkuun saakka. Tätä erillistä lisää ei vähennetä suorituspalkkaussummasta. Työt, joista palkkiopalkkaussopimus on tehty ennen lähinnä alkaneen palkanmaksukauden alkua, maksetaan tehdylle tunnille erillisenä lisänä 0,42 /h (0,30 /h + 0,12 /h) likausi ain seuraavan palkankorotusvaiheen alkuun saakka. Tätä erillistä lisää ei vähennetä suorituspalkkaussummasta. Työehtosopimuksen lisät Korotetaan 1,1 % ja ovat korotuksen jälkeen seuraavat: Lisä /h Iltavuorolisä 1.00 Yövuorolisä 2,02 Iltatyölisä 1,00 Yötyölisä 2,02 Työvuoron siirtoilmoituksen 2,36 myöhästymislisä Amma tutkintolisä 0,49 Erikoisamma tutkintolisä 0,90 Putkieristysalan työkalukorvaus Korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa tai lähinnä sen jälkeen 0,7 % ja on sen jälkeen 1,72 päivältä. Etumieslisä putki- ja IV-alat Etumieslisän taa u osa on sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa tai lähinnä sen jälkeen 0,35 /h. Etumieslisä aikapalkkauksella tehtävissä töissä on sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa tai lähinnä sen jälkeen 0,56 e. Pääluottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle maksettava erilliskorvaus Korvaukset korotuksen jälkeen: Eduste avien työntekijöiden määrä /kahden viikon lijakso työntekijää 32, työntekijää 40,06 yli 100 työntekijää 60,06 II korotusvaihe kevät 2015 Henkilökohtaisia aikapalkkoja (PTP + HPO) korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa tai lähinnä sen jälkeen yleiskorotuksella, jonka suuruus on 0,4 %. Perustuntipalkat Perustun palkat tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta: Palkkaryhmä /tun a S 10, , , , ,60 Henkilökohtainen palkanosa muodostuu siten, e ä työntekijän korotetusta aikapalkasta (PTP+HPO) vä hennetään uusi perustun palkka. Jäljelle jäänyt erotus on työntekijän uusi henkilökohtainen palkanosa. 14

15 työehtosopimusmuutokset Kuukausipalkat Sovi uja kuukausipalkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa tai lähinnä sen jälkeen 0,4 %. Kuukausipalkat tarkistetaan korotusten jälkeen niin e ä ne täy ävät 10.5 kohdan määräykset. TYÖEHTOSOPIMUKSEN SUORITUS- SIDONNAISET PALKAT Palkankorotukset toteutetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa tai lähinnä sen jälkeen. Urakka ja palkkiopalkkaustyöt Putki- ja ilmastoin alan normitun- kerroin 16,06 /NH ja vastaavassa suhteessa osaurakan kerroin. Putkieristysalan urakkahinnoi elun rahakerroin 3,56 /yks. Putki- ja ilmastoin alan normitun kerroin ja putkieristysalan rahakertoimet otetaan käy öön siten, e ä korotuksen vaikutus otetaan huomioon tehtyjen työtun en suhteessa. Palkkiopalkkaustyöt Työt, joista palkkiopalkkaussopimus on tehty ennen tai sen jälkeen lähinnä alkaneen palkanmaksukauden alkua, maksetaan tehdylle tunnille erillisenä lisänä 0,06 /h likausi ain seuraavan palkankorotusvaiheen alkuun saakka. Tätä erillistä lisää ei vähennetä suorituspalkkaussummasta. Työt, joista palkkiopalkkaussopimus on tehty ennen lähinnä alkaneen palkanmaksukauden alkua, maksetaan tehdylle tunnille erillisenä lisänä 0,18 /h (0,12 /h + 0,06 /h) likausi ain seuraavan palkankorotusvaiheen alkuun saakka. Tätä erillistä lisää ei vähennetä suorituspalkkaussummasta. Työehtosopimuksen lisät Lisä /h Iltavuorolisä 1,00 Yövuorolisä 2,00 Iltatyölisä 1,00 Yötyölisä 2,00 Työvuoron siirtoilmoituksen myöhästymislisä 2,36 Amma tutkintolisä 0,48 Erikoisamma tutkintolisä 0,90 Putkieristysalan työkalukorvaus Korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa tai lähinnä sen jälkeen 0,4 % ja on sen jälkeen 1,73 päivältä. Etumieslisä putki- ja IV-alat Etumieslisän taa u osa on sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa tai lähinnä sen jälkeen 0,35 /h. Pääluottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle maksettava erilliskorvaus Korvaukset korotuksen jälkeen: Eduste avien työntekijöiden määrä /kahden viikon lijakso työntekijää 32, työntekijää 40,06 yli 100 työntekijää 60,06 9 Työajan lyhennys Lisätään uusi kohta 9.6 Lyhyempää työaikaa tekevien erillinen palkanosa. Työntekijöille, joiden säännöllinen työaika on alle 40 ja vähintään 24 tun a viikossa ja jotka eivät lyhyemmän työaikansa vuoksi kuulu työajan lyhennysjärjestelmän piiriin, maksetaan 5,5 % suuruista erillistä palkanosaa. Palkanosaa maksetaan työssäolon ajalta maksetusta tai makse avaksi erääntyneestä palkasta yli- ja hätätyöstä makse ava korvaus mukaan lukien. Edellä maini u määräys erillisestä palkanosasta tulee voimaan alkaen. 20 Sairausajan palkkaa koskevia määräyksiä Uusi kappale 20 kohtaan Sairaan lapsen hoito ja poissaolo esimiehen hyväksymällä työntekijän ilmoituksella. Osapuolet suosi elevat, e ä yrityksissä sovitaan paikallises mene elystä, jossa työnantaja tai tämän edustaja hyväksyy työntekijän ilmoituksen selvitykseksi työkyvy ömyydestä flunssatyyppisissä enintään kolme vuorokau a kestävissä sairauspoissaoloista. Osapuolet suosi elevat lisäksi, e ä tähän paikalliseen sopimukseen sisällytetään mene elytavat lapsen lapäisestä hoidosta aiheutuvista poissaoloista. YLEISSOPIMUS 15 Työsuhdeturva Työntarjoamisvelvollisuus yrityskohtaista varaluo amusmiestä ja varatyösuojeluvaltuute ua lomaute aessa tai ir sano aessa määräytyy ir sanomisesta ja lomau amisesta sovi ujen määräysten mukaan kuitenkin niin, e ä tarkastellaan onko heille mahdollisuu a tarjota työtä. Tarkastelusta annetaan kirjallinen selvitys. Tähän mene elyä koskevaan määräykseen noudatetaan työehtosopimuksen 29 :n määräyksiä. 7 HÄIKÄISYVAARAN TORJUMINEN Työnantaja hankkii op ses hiotut häikäisyn estävät suojalasit niitä työssään tarvitseville, ellei häikäisyvaaraa muutoin voida torjua (esim. asentamalla työkoneisiin häikäisysuojakalvot). 15

16 Urakkahinnoittelumuutokset Ilmastointi 1 YHTEISET MÄÄRÄYKSET Mom. 3 Yleiset määräykset Kohta 2 Vaativuus- ja olosuhdelisät Kuilulisät: Korotusprosen kaikissa kuiluasennuksissa + 20 %. Asennukset laboratorioissa ja erityistä puhtau a vaa vat työt, vaa vampi kuin P1-luokka + 30 %. Suu nkanavan asennus + 25 % kanavan asennuksen normiaikoihin. IV-urakan normituntitaulukko Lisätään uusi sarake 7. Tulo- ja poistoilmamääräsäädin, Esim. Halton HHV ,20 NH 125 1,20 NH 160 1,60 NH 200 1,60 NH 250 1,60 NH 315 1,90 NH 400 2,20 NH 500 2,56 NH 630 3,20 NH Mom. 5 Pienkojeet Laite NH / kpl Pientalo LTO-kone, seinämalli alle 40 kg 5,00 NH Mom. 6 Aksiaalipuhaltimet Huippuimuri, uudet kohdat punaisella Koko Imuri LV-piippu NH NH -20 1,22 1, ,92 1, ,44 2, ,88 2, ,28 4,28 Putkiasennus 1 YHTEISET MÄÄRÄYKSET Mom. 3 Yleiset määräykset Kohta 2 vaativuus- ja olosuhdelisät Vaativuuslisien muutokset: Hitsa avat HST- ja RST-putket suojakaasulla hitsa aessa + 20 % (ennen +10 %). Höyry- ja lauhdevesiputket +10 % (koski ennen vain sairaalalai eille tulevia). 2 PUTKIASENNUS Mom. 6. HST- JA RST-viemärit muhviliitoksin sekä muoviset viemärit liitostavasta riippumatta, painemuhviputket ja * pölynimuriputkistot Pohjaviemärin kytkentäjohdon lävistäessä alapohjan käytetään em. asennuksissa korotusprosen n lisäksi seuraavaa lisänormiaikaa: Poistetaan: Dn ,7 NH/kpl Lisätään uusi: La akaivon asennus 0,25 NH/kpl 3 KOJEIDEN ASENNUS Mom. 4. Lämmittimet (*sähkö- tai IV-urakkaan kuuluvat) *Normiajat la alämmitysputkistoille teks muutos: Pienten yksi äisten kokonaisjärjestelmiin kuuluma omien kosteiden lojen la alämmitysten asennusten normiaika 0,12 NH/m 40 metriin as. 40 metriä yli äviltä osin normiajat taulukon mukaan. KALUSTEET Otsikon alle liittojen välisen tulkintapöytäkirjan teksti sekoittajien kytkentäjohtojen ja poistoputkien kannakoinneista. Mikäli LVI-suunnitelmien mukaises- sekoi ajien kytkentäjohdot (kv, lv, bide, pkh) joudutaan kannakoimaan, maksetaan niistä taulukon mukainen normiaika/metri. Mikäli LVI-suunnitelmien mukaises pesualtaiden, kaatoaltaiden, as anpesupöy en ym. poistoputket joudutaan kannakoimaan, maksetaan niistä taulukon mukainen normiaika/m.

17 Putkieristys 1 Y YLEISET MÄÄRÄYKSET Saneerauslisän muutos Saneerauslisät muutetaan seuraaviksi: Asuinrakennukset Asukkaat ja/tai asukkaan huonekalut asunnossa + 26 % Asunto tyhjenne y + 20 % Muut rakennukset Rakennus käytössä + 23 % Rakennus poiste u käytöstä + 17 % Puhtausluokkaa P1 vaa vammissa loissa tehtävien töiden hinnoi eluperusteista sovitaan paikallises. Mikäli sopimukseen ei päästä, tehdään eristystyöt em. loissa aikatyönä. Palkkaryhmittelytekstit palkkaryhmän 2 ja 3 osalta päivitettiin. Palkkaryhmä 2 Tehtävä koostuu työselitysten ja piirustusten mukaan tehtävistä LV - ja jäähdytyseristyksistä TAI IV eristyksistä. Palkkaryhmä 3 a) Tehtävä koostuu työselitysten ja piirustusten mukaan tehtävistä LV- ja jäähdytyseristyksistä sekä IV-eristyksestä tai valmiiden pel osien asentamisesta. b) Tehtävä koostuu työselitysten ja piirustusten mukaan tehtävistä IVeristyksistä sekä LV- ja jäähdytyseristyksistä tai valmiiden pel osien asennuksista. Vaa vuusryhmi elyteks en muutos ei vaikuta jo olemassa oleviin palkkaryhmi elyihin niitä alentavas. Uusi työkalukorvausluettelo Linjapihdit, villapuukko, puukko kumille, sakset 1 kpl, mi a (Tallmeter), naskali, liimakannu + su, otsalamppu, villasakset, pel sakset, pop-nii pihdit. Työnantaja kustantaa työntekijälle paristot.. Työehtotoimitsijan terveiset Viime työehtokierroksella sovimme työnantajaliiton kanssa uudistavamme koko työehtosopimuksen yleissopimuksineen. Tämä työ on nyt maalissa ja tuloksen voi nähdä sopimuksen tultua painosta kevään aikana. Tulkinnat entisellään Sopimuksen kokonaisuudistus teh- in ns. kustannusneutraalilla periaa eella. Mitään määräystä ei ole siis heikenne y. Työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjalla on erikseen sovi u, e ä vanhat tulkinnat ovat voimassa, pois lukien neuvo eluissa erikseen sovitut asiat, kuten pekkaskorvauksen maksaminen myös lyhyempää työviikkoa tekeville. Miksi muuttaa, jos mikään ei muutu? Mo vaa o muutokseen syntyi, kun huomasimme työehtosopimuksen olevan niin sekava, e ä tulkintaongelmia milloin mistäkin määräyksestä syntyi kuin sieniä sateella. Tästä syystä muutos oli järkevä toteu aa. Yleissopimus, joka määri elee mm. luo amusmiesten ja työsuojeluvaltuute ujen oikeudet ja velvollisuudet uusi in myös paremmin nykykäytäntöjä vastaavaksi. Yhteinen koulutus Olemme sopineet alustavas työnantajaliiton kanssa siitä, e ä teemme tulevana syksynä yhteisen koulutuskierroksen TES-asioista ainakin suurimmissa kaupungeissa. Näissä laisuuksissa on se hyvä puoli, e ä kun paikalla on sekä työntekijä että työnantajapuolen edustajia niin molemmat osapuolet saavat samat edot samalla kertaa. Tämä on varmas omiaan vähentämään tulkintaerimielisyyksiä työpaikoilla. Työ jatkuu Vaikka uudistustyö työehto- ja yleissopimuksen osalta onkin nyt maalissa, ei se tarkoita sitä, e ä juna pysähtyisi. Sovimme useita eri työryhmiä tulevaksi sopimuskaudeksi. Kaikkiin työehtosopimuksen urakkahinnoitteluihin on peruste u työryhmät. Tarkoituksena on pysyä ajassa mukana työmenetelmien muu uessa ja uusien materiaalin lisääntyessä. Kokonaan remon in on menossa sprinklerasennuksen hinnoi elu. Nykyhinnoi elu on valite avas käytännössä kuollut kirjain työehtosopimuksessa. Toivotan hyvää kevä ä osaston jäsenille ja erityiskiitos runsaasta osallistumisesta 7.3 pide yyn edotus laisuuteen Puistokulmassa. KIMMO PALONEN työehtotoimitsija 17

18 Osasto maakokouksessa Jyväskylässä Rakennusliiton maakokous järjeste in lokakuussa Jyväskylässä. Kokousta varten osastoilta oli pyyde y hyvissä ajoin materiaalia tes-esityksien sekä niiden perustelujen osalta. Osastostamme osallistui maakokoukseen kuusi edustajaa, jotka matkasivat esitystemme sekä perusteiden kanssa Jyväskylään. Maakokoukseen oli saatu hyvä osallistujamäärä ja koko maasta kaikkien alojen edustajia oli ilmaantunut paikan päälle yli 400 rakentajaa. Talotekniikka-alan edustajiakin oli paikalla 45 henkilöä ja esityksiä oli tullut hyvin joka puolelta maata. 18 Osastomme edustajat toivat esitykset putki-, iv-, eristysurakoiden sekä tes-teks muutosesitysten osalta perusteluineen. Osastomme putken sekä ilmastoinnin urakkaesitykset kävi läpi Timo Mikkonen sekä eristykseen lii yvät asiat Juha Nuutinen. Muutoin eniten keskustelua talotekniikka-alan ryhmän kokouksessa nos vat lomissa huomioitavat lauantaipäivät, työajan lyhennyskorvauksen maksaminen myös alle 40 h työaikamuodoissa, matkakorvaukset sekä perusajatus, e ä lisää liksaa. Maakokouksen pui eet sekä keskustelut olivat hyviä ja katsoimme, e ä näkemyksemme on ote u huomioon ja mukaan keskusteluihin sekä joiltain osin myös menossa mukaan tes-neuvo eluihin.

19 5 kaupungin kokous Talotekniikka-alan viiden kaupungin kokouksen järjes Pori. Perinteikäs ja pitkän historian omaava vuosi ainen talotekniikka-alojen osastojen kokoontuminen oli tuonut paikalle väkeä Helsingistä, Turusta, Tampereelta, Jyväskylästä sekä etenkin järjestäjinä Porin osaston jäseniä. Kokouksessa käy in läpi talotekniikka-alalla tapahtuneita muutoksia, tulevia asioita sekä vuoden 2014 työehtosopimusneuvo eluja. Osastostamme matkaan läh- neljä edustajaa tuomaan Uudenmaan työmailla esiin tulleita epäkoh a sekä ajatuksia talotekniikka-alan työehtosopimuksen uudistamisesta. Rakennusliiton lakimies Jyrki Ojanen kävi läpi lakimuutosta ja sen perusteita koskien vuosilomalla sairastumisen omavastuun poistumista. Sairaslomasta on hae ava lääkärintodistus ja informoitava viivy elemä ä työnantajaa sairastumisesta sekä pyyde ävä loman siirtoa. Työehtosopimuksen osalta Jyrki kävi läpi ns. laatukysymyksiä, joiden osalta neuvo eluihin on paine a koskien 0-sopimukset vuokrafirmoissa, ja alle 40 h työsopimukset, joilla pelataan joissain työehtosopimuksissa. Työehtosopimusneuvo eluissa tullaan o amaan esiin tes:n eri ongelmakohdat ja pyritään parantamaan kirjauksia ennen kuin ongelmat kasvavat liian isoiksi. Talotekniikka-alan työllisyys on kohtuullista verrattuna yleiseen tasoon Työehtotoimitsija Kimmo Palonen kävi läpi työllisyys lastoja, joiden osalta talotekniikka-alalla työllisyys oli kohtuullista yleiseen lanteeseen nähden. Tulevista työehtosopimusneuvo eluista ei ennuste u helppoja yleisen linjan johdosta. Kuitenkin pide in tärkeänä jäädä pois raamisopimuksesta ja tehdä omat ratkaisut neuvo eluissa pyrkien parantamaan myös tes-kirjauksia. Lopuksi Satakunnan alueen aluepäällikkö Ismo Mansikka kertoi alueorganisaa osta sekä kävi läpi alueen asioita. Osastomme kii ää Porin osastoa hyvin hoidetuista järjestelyistä. 19

20 VALOKUVAUS h arrastuksena Kiinnostus luontoon alkoi 60-luvulla lintujen tarkkailulla, perhosten keräilyllä ja yleensä luontoa ihailemalla. Joskus 70-luvulla hommasin ensimmäisen kamerani mallia Olympus OM2 ja 400 mm telen, ja tällä pääsin alkuun. Tuohon aikaan vielä filmien kehi äminen ja kuvien odo aminen oli jopa hankalaa, kun vertaa tähän päivään jolloin pystyy digikameralla kuva uja kuvia katselemaan he. Tätä nykyä käytän Nikon D3Sja D200-runkoa, sekä Nikkor 400 mm F2.8 sekä makroa ja laajakulmaputkia. Matkaan on toki sa unut yksi jos toinen kamera, millä on tullut kuvia räpsi yä ja kaikki ovat olleet hyviä uutena, mu a hetken päästä sitä on jo hamunnut uu a ja parempaa kameramallia. Valokuvauksen kehitys on ollut huikea siirry äessä filmistä digiaikaan. Kameramaahantuojat järjestä- vät kursseja, tai si en voi hakea itse etoa kirjoista ja ne stä. Pääasiassa kuvaan lintuja, mu a myös nisäkkäitä ja hyönteisiä tulee kuva ua. Kun kuva on ote u, siirrän kuvat etokoneelle, jossa muokkaan kuvaa Photoshopissa tai Ligthroomissa. Kuvista korjaan pääsääntöises kirkkau a ja kontras a 20

ITÄ-SUOMEN SOTILASLÄÄNIN RESERVILÄISTEN AMPUMAKILPAILU 6.9.2014 RISSALA. Korjatut tulokset 12.9.2014 HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU

ITÄ-SUOMEN SOTILASLÄÄNIN RESERVILÄISTEN AMPUMAKILPAILU 6.9.2014 RISSALA. Korjatut tulokset 12.9.2014 HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU ITÄ-SUOMEN SOTILASLÄÄNIN RESERVILÄISTEN AMPUMAKILPAILU 6.9.2014 RISSALA Korjatut tulokset 12.9.2014 HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU # Nimi Kerho Tulos 1 Tero Toivanen KUORES 1 184 2 Jari Pihlainen IISRES 1 182

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 Miehet Yleinen: 1. 55 Jouni Kokkonen Merilapin urheilukalastajat 3361 2. 51 Mika Jaako Merilapin urheilukalastajat 2935 3. 76 Mika Nampajärvi Koillisen kilpakalastajat 2914 4.

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

AJOTAITOKISA Kuorma-auto Kesäpäivät 2013, Kajaani

AJOTAITOKISA Kuorma-auto Kesäpäivät 2013, Kajaani AJOTAITOKISA Kuorma-auto Kesäpäivät 2013, Kajaani 1 Tapani Kalliomäki Pori 060 390 2 Sami Leppänen Parikkala 035 700 3 Jarmo Kauppinen Mänttä 064 765 4 Pentti Ignatius Joensuu 039 965 5 Risto Ruuth Kouvola

Lisätiedot

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30 HÄMEENLINNA, LAMMI 31.1.2016 25 tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty 31.1.2016 klo 19.30 MM 1. Hyyrynen Juha KLT 41 42 39 41 45 208 2. Rantanen Asko MU 39 44 42 40 42 207 3. Vaarala Simo PaavT 46 35 40

Lisätiedot

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Pohjanmaa 164, 4) Veijo Pakkanen Kymenlaakso 154, 5) Ari Hämäläinen Kymenlaakso 152, 6) Jouko

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät 51 kg 67 kg 1. Antti Juntumaa Oulun Tarmo 1. Rainer Tapio Rovaniemen Reipas 2. Jukka Arola Otanmäen Työv.Urh. 2. Kalevi

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 39 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Suominen Hannu Kankaanpään Seudun RT Y 192 94 98 6 6 8 2 Meurasalo

Lisätiedot

RHY:n kilpailu - Tuloskooste 31.01.2016

RHY:n kilpailu - Tuloskooste 31.01.2016 RHY:n kilpailu JUUKA, 15.03.2014 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle 50v Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 101 Petrovaaran Metsästysseura 288 (24:09) 244 (-5m/-23m)

Lisätiedot

Kokonaistilanne. Page 1

Kokonaistilanne. Page 1 Jyväskylä Valmet EK Äänekoski KESKI-SUOMEN RANKING Valvoja:Jkl Nimi Seura Liitto Luokitus Pisteet yht. 1 Nurminen Kari VKK Jyväskylä Y 44 21 23 2 Kallio Jesse Giants Pori N 42 25 17 3 Varma Seppo Muurke

Lisätiedot

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg 1. Marko Pollari YKK Miehet yleinen YKK yleinen 2. 10723 2. Esko Naukkarinen IPK Miehet yleinen IPK yleinen 1. 10089 3. Pekka Korhonen YKK Miehet yleinen YKK yleinen

Lisätiedot

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo.

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo. Sijoitus Kilpailu % Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag 1 100,0000 939,2404 124 Nousiainen Lauri 2 97,6396 917,0707 127 Nurmi Seppo Karjala A 3 95,4658 896,6531 104 Manni Matti

Lisätiedot

Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015

Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015 Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015 TALVEN 2015 TULOKSIA 1. Kerhon omat kilpailut Sarjakilpailut: Miehet: 1. Tomi Ojanperä 56 pistettä 2. Arto Männistö 50 pistettä 3. Mikko Väänänen 49 pistettä Naiset:

Lisätiedot

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009 Sivu 1 Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero Tilanne 1 6. 8164 15 7 1 7 544.27 610 2 12. 8151 15 11 0 4 543.40 658-13 3 1. 8151 15 10 1 4 543.40 623-13 4 4. 8091 15 7 1 7 539.40 629-73 5 3. 8087

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 1. Reino Salimäki Kuortaneen Kunto 2. Veikko Järvelä TUL / Haukiputaan Heitto 3. Kaarlo Nykänen TUL / Koiton Riento 1. Raimo Taskinen TUL / Kemin Into 2. Jorma Virolainen

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009

Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009 Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009 Naiset Miehet 60 1. Mirja Huotilainen 146 1. Kyösti Härkönen 238 2. Marketta Mustonen 96 2. Ari Myller 207 3. Varpu Korhonen 26 3. Esko Huhtaniemi 189 4. Tuija

Lisätiedot

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29 Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Kirkkovene miehet 10 km Joukkue ================================== 1. Kuopion Soutajat

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Meurasalo Antti Pohjois-Savon RT Y 193 98 95 4 10 5 2 Tiihonen Tommi

Lisätiedot

Autonrengas Naiset 5 kg

Autonrengas Naiset 5 kg Autonrengas Naiset 5 kg pvm 1 Pirjo Saukkonen LepU 15,61 8.10.2011 Heinävesi 2 Riikka Ruuth KivKiv 13,78 22.4.2011 Kuopio 3 Ulvi Jurikivi KU-58 12,62 24.9.2011 Leppävirta 4 Lotta Kirvesmies MikKV 12,40

Lisätiedot

Terminaalityöntekijät. Palkka- ym. sopi musehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017

Terminaalityöntekijät. Palkka- ym. sopi musehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017 Terminaalityöntekijät 2015 Palkka- ym. sopi musehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017 Työaika Työaika määräytyy työaikalain mukaan. Säännöllinen työaika on

Lisätiedot

päivitetty klo 10

päivitetty klo 10 HYVINKÄÄN TIKAN KANSALLISET 25+125 TIKKAA 23.04.2016 25Tikkaa päivitetty 27.4.2016 klo 10 MM 1 Leskinen Veikko VaaTi 45 45 45 40 39 214 2 Järvinen Tarmo JST 41 44 40 38 44 207 3 Rantanen Asko MU 42 42

Lisätiedot

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46, Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47,91 30.6.2012 Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,67 24.6.2012 Leppävirta 3 Milla Koski-Vähälä Lumijoen Lumiukot 43,94 30.6.2012

Lisätiedot

Eräluettelo IOP SM 2015

Eräluettelo IOP SM 2015 Eräluettelo IOP SM 2015 Erä 1 klo 11 00, II osa klo 11 40, joht. Torikka, tulkkaa Huhtamäki, kirjaa Lamberg A 1.Sorri Tarja SA N A2. Sand Marju, SUA N A3. Niemi Heli IU N A4. Wolkoff Olga ESA N A5. Kivistö

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset 1(5) SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset Rullaluistelu 300m, miehet 1)Tommi Lahti If Femman 50,7 1) Jukka Korpi Kristiinan Urheilijat 31,2 1) Urmas Leirost Lahden

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

LÄHTÖ 1 TASOITUS SARJA 1 SARJA 2 SARJA 3 SARJA 4 SARJA 5 SARJA 6 yhteistulos

LÄHTÖ 1 TASOITUS SARJA 1 SARJA 2 SARJA 3 SARJA 4 SARJA 5 SARJA 6 yhteistulos LÄHTÖ 1 TASOITUS SARJA 1 SARJA 2 SARJA 3 SARJA 4 SARJA 5 SARJA 6 yhteistulos Petri Mäki 19 203 202 233 156 212 171 1177 tulos + tas 222 221 252 175 231 190 1291 Helvi Mäkipää 11 141 176 213 191 191 183

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi Kauno Kyhälä Sakari Ukonmaanaho Kari Kuoppamaa Reijo Puurunen Jorma Halonen Petri Pitkänen Ari Grönstrand Risto Ruostetsaari Risto Pekkala

Lisätiedot

Pm-hirvenjuoksu. Yksilökilpailut. Kävely. Nilsiä,

Pm-hirvenjuoksu. Yksilökilpailut. Kävely. Nilsiä, Pm-hirvenjuoksu Nilsiä, 18.07.2015 Yksilökilpailut Kävely Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Seura Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 80 Haapamäen Hs 558 (-1m/+12m/-6m/-2m)

Lisätiedot

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja:

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: LUOKKA M-D Nimi Seura Liitto Tulos (tas) (x) (viim.s.) 1. Karhu Tuula Mättäjät Joensuu 1302 (150) 2. Heinonen Marja Pmma Tampere 1262 (186) 3. Saukkonen Eeva

Lisätiedot

RAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS MUUTOKSET 2013. Rakennusliitto ry Talonrakennusteollisuus ry

RAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS MUUTOKSET 2013. Rakennusliitto ry Talonrakennusteollisuus ry RAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS MUUTOKSET 2013 Rakennusliitto ry Talonrakennusteollisuus ry VOIMASSAOLO Työehtosopimus on tullut voimaan 1.3.2012 lukien. Sopimuskausi päättyy 28.2.2014 Palkankorotukset 2013

Lisätiedot

Yleinen lopputulokset Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot 1 Tiainen Samuli Siniset Riihimäki Rahkonen Martti Ensokeila

Yleinen lopputulokset Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot 1 Tiainen Samuli Siniset Riihimäki Rahkonen Martti Ensokeila Yleinen lopputulokset 1.11.2015 Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot 1 Tiainen Samuli Siniset Riihimäki 1532 0 53 2 Rahkonen Martti Ensokeila Imatra 1334 138 30 3 Kuuva Ari Pate Heinola 1320 102 32

Lisätiedot

English Sporting SM 2016, Pori. TULOKSET Y17 sarja

English Sporting SM 2016, Pori. TULOKSET Y17 sarja TULOKSET Y17 sarja 1 Rissanen Jarkko Y17 TorSA 98 2 Ojansuu Oliver Y17 SSG 91 3 Lindh Oliver Y17 SSG 86 4 Markkula Pekka Y17 SA 76 5 Mäkinen Ukko-Pekka Y17 (tyhjä) 73 6 Selen Anton Y17 SSG 68 TULOKSET

Lisätiedot

Huolinta-alan varastoterminaalityöntekijät

Huolinta-alan varastoterminaalityöntekijät Huolinta-alan varastoterminaalityöntekijät 2015 Palkka- ym. sopimusehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017. Työaika Työaika määräytyy työaikalain mukaan. Säännöllinen

Lisätiedot

Kokonaistilanne. Page 1

Kokonaistilanne. Page 1 Jyväskylä Liiton erikoiskilpailu Keuruu Tervaken kilpailu Hutunki Syyskisa Äänekoski Syyskynnöt Jyväskylä Valmet erikoinen Hutunki Talven odotus Jyväskylä Silver open Äänekoski X-Games Keuruu Kaamoskaadot

Lisätiedot

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81 Lapin Mestaruuspilkki 13.3.2010 Kemijärvi / Kaisanlahti Tulokset: Nuoret alle 12v. 1. Heidi Harju 780 g Ivalon Erämiehet 2. Ville Harju 287 3. Riikka Kumpula 250 Sodankylän Perhokalastajat 4. Jonna Harju

Lisätiedot

RHY:n hirvenhiihtokisa

RHY:n hirvenhiihtokisa RHY:n hirvenhiihtokisa Juuka, 05.03.2016 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 102 Petrovaaran Metsästysseura 2. Hirvonen Jarkko 101

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

JOUKKUEKILPAILU. karsinta yhteis- Joukkueen Nimi Osallistujat karsintaerät sijoitus pisteet

JOUKKUEKILPAILU. karsinta yhteis- Joukkueen Nimi Osallistujat karsintaerät sijoitus pisteet ... karsinta yhteis- Joukkueen Nimi Osallistujat karsintaerät sijoitus pisteet Esko Huhtaniemi Maanantai aamu Anna-Leena Kannisto Tauno Laakso Lentäjät Kesport Pudasjärvi MuViKa. Rautaruukin Urheilukalastajat

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat

14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat 14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat 1. Reijo Haaparanta Kauhajoen Karhu 2. Reijo Luokkanen Tampereen Painiseura 3. Jukka-Pekka Tanner Tampereen Painiseura 1. Taisto Halonen Lapin Veikot 2.

Lisätiedot

Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48

Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48 Sarja: Miehet, yleinen Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48 2 puolimaraton M / Hyttinen Antti / Fenestra Rytky 01:20:54 3 puolimaraton M / Hämäläinen

Lisätiedot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot METSÄSTYSHIRVI Erä 1 klo 1030 Sarja M60/50 1. Vahala Matti M50 Kymenlaakso 2. Väistö Martti Pohjois-Karjala 3. Havukainen Pekka Pohjois-Karjala 4. Hollmen Ilkka

Lisätiedot

I Alkulohkot. Lohkojen kaksi parasta suoraan pudotuspeleihin, loput jatkolohkoihin.

I Alkulohkot. Lohkojen kaksi parasta suoraan pudotuspeleihin, loput jatkolohkoihin. I Alkulohkot Lohkojen kaksi parasta suoraan pudotuspeleihin, loput jatkolohkoihin. Kenttä 1 Lohko A 1 2 3 4 5 YHT Joni Eväkoski 41 50 50 50 21 212 Mika Packalén 50 39 48 35 33 205 Yrjö Soidinmäki 36 38

Lisätiedot

Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg Autonrengas Miehet 6kg

Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg Autonrengas Miehet 6kg Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg 1 Ulvi Jurikivi KU-58 14,49 22.9.2012 Leppävirta 2 Piia Aaltokoski LepU 12,88 30.9.2012 Leppävirta 3 Asta Kankaala LepU 12,68 18.8.2012 Leppävirta 4 Anastasia

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

A-mestaruus. B-mestaruus

A-mestaruus. B-mestaruus Porin Keilailuliitto Porin Keilahalli RKL:n keilailumestaruus henkilökohtaiset mestaruudet, miehet ja naiset, 6 sarjaa eu 12.04.2010-02.05.2010 Valvoja:RKM Pori (Porin Rakennusmestariyhdistys ry) A-mestaruus

Lisätiedot

Kansallinen 25 tikkaa Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty klo 23.40

Kansallinen 25 tikkaa Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty klo 23.40 Kansallinen 25 tikkaa 29.7.2016 Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty 29.7.2016 klo 23.40 MM 1. Järvinen Tarmo JST 41 46 43 35 44 209 5x10 2. Mäkinen Mauno VaaTi 46 40 41 40 42 209 4x10 3. Määttä

Lisätiedot

SAUL SM -rullahiihdot /Nokia: Tulokset Kunto-Pirkat

SAUL SM -rullahiihdot /Nokia: Tulokset Kunto-Pirkat SAUL SM -rullahiihdot 11.9.2016/Nokia: Tulokset Kunto-Pirkat (Kaikissa sarjoissa ensiksi sprinttimatka, sitten pitkä matka ja joukkuekilpailu: Sija Nimi Seura Loppuaika Ero) M30H Miehet 30 vuotta 7.2 km

Lisätiedot

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 1948 Heiskanen Veijo Pohjois-Pohjanmaan piiri alle 70 2 1881 Lindberg Kari Keski-Suomen piiri alle 70 3 1786 Neuvonen Mikko Etelä-Savon piiri alle 70 4 1374 Myyry Pertti

Lisätiedot

Ilmaolympiapistoolin SM-kilpailut 2012 Eräluettelo Lauantai 24.3.2012 Sivu 1 (6)

Ilmaolympiapistoolin SM-kilpailut 2012 Eräluettelo Lauantai 24.3.2012 Sivu 1 (6) Lauantai 24.3.2012 Sivu 1 (6) I erä klo 11:00, toinen puolikas 15:00 1. Y 2. Heikkinen Matti P-HA Y 3. Helassalo Heikki RSA Y 4. Virtanen Seppo P-HA Y 5. Meinander Ari LAS Y 6. Nevalainen Tarja SA Y 7.

Lisätiedot

XXXXI AVOIMET LUHANGAN KISAT 10-12.7.2015

XXXXI AVOIMET LUHANGAN KISAT 10-12.7.2015 Pienoiskivääri lauantai.7.05 klo 9:00 alkaen Kaikkia ampujia pyydetään tulemaan radalle klo 0:0 mennessä. Makuu Asento 4 M 50 Juha Haavisto KuusA x x 5 M Ville Nokipii P-HA x x 6 M 60 Ensio Miikkulainen

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

XXXXII AVOIMET LUHANGAN KISAT

XXXXII AVOIMET LUHANGAN KISAT Pienoiskivääri lauantai 16.7.2016 klo 9:00 alkaen Kaikkia ampujia pyydetään tulemaan radalle klo 10:30 mennessä. Paikka Sarja Nimi Seura Makuu Asento 1 2 3 M 50 Jari Lehtinen KSA x x 4 M 50 Juha Haavisto

Lisätiedot

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani Sijoitus Etunimi Sukunimi Joukkue Tulos 1 Seppo Lehtonen Jokilaakso 104 / 2 40 2 Kai Rimpineva Imatra 002 39 3 Matti Syvälä Tampere 005 36

Lisätiedot

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi 2.-3.9.2016 Miehet pistebogey Hcp # Pelaaja Oppilaitos Slope Out In Tulos CBA +/- EGA 1 Koskinen Henry Turun ammatti-instituutti 32 14 21 35-0.5 Kyllä 2 Palsi

Lisätiedot

Hirvenjuoksun ISM-kisa

Hirvenjuoksun ISM-kisa Hirvenjuoksun ISM-kisa Juuka, 04.07.2015 Yksilökilpailut Kävelijät Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Piiri Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 164 PS 548 (+9m/+3m/+8m/+6m)

Lisätiedot

Linkopallo Ikäsarjat Naiset 0,7 kg

Linkopallo Ikäsarjat Naiset 0,7 kg Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47,91 30.6.2012 Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,67 24.6.2012 Leppävirta 3 Milla Koski-Vähälä Lumijoen Lumiukot 43,94 30.6.2012

Lisätiedot

8 9 Kopionti ehdottomasti kielletty.

8 9 Kopionti ehdottomasti kielletty. Nä-mä jo o-saam-me. Kir-joi-ta sa-nat so-pi-van ku-van al-le. Li-sää puut-tu-vat ta-vut. Piir-rä ju-tus-ta ku-va. Kek-si pen-nuil-le ni-met.... 8 9 Kirjoita ku-vaan: Piir-rä ku-vaan: Lu-mi-u-kol-le hat-tu

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

Visuveden Teollisuusalueen markkinat 5-6.6.2015

Visuveden Teollisuusalueen markkinat 5-6.6.2015 Jäsentiedote 2 JÄÄHDYS-JM Kilpailun johtaja antoi tehtäväksi kirjoittaa hänen ajatuksiaan, minun kirjoittamana, joten tässä niitä nyt sitten tulee. 9.5.2015 kaasuteltiin jälleen kerran Jäähdysradalla jokkis-kisa,

Lisätiedot

SM-RAUTUPILKKI 2011 TUULISPÄÄJÄRVI 16.04.2011 Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S

SM-RAUTUPILKKI 2011 TUULISPÄÄJÄRVI 16.04.2011 Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S MIEHET SIJA NIMI TULOS(g) 1 Tuovinen Aki 3178 2 Karppinen Eino 2705 3 Känsälä Heikki 2303 4 Olkkola Elmo 2250 5 Heinonen Jaakko 1407 6 Heikkinen Jari 1317 7 Marjanen

Lisätiedot

MM MA

MM MA Kansallinen 25 tikkaa Heinola 14.11.2015 Järj. Heinolan Tikka-kerho MM päivitetty 15.11.2015 klo 18.50 1. Lehtonen Seppo JST 42 44 44 43 43 216 2..2. Miettinen Martti LamTi 45 43 35 41 44 208 3. Tammi

Lisätiedot

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla 27.02.-01.03.2009, tulosluettelo:

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla 27.02.-01.03.2009, tulosluettelo: Yleinen sarja, ilmakivääri 60 ls 1. Juho Kurki KaA 98 99 100 98 99 98 592 2. Jaakko Björkbacka KarMAS 95 97 97 97 97 93 576 3. Markku Niemi AlavA 95 92 95 92 96 96 566 4. Veli Ylinen AlavA 91 96 92 96

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

Veteraani CUP 25-29 v. 2010

Veteraani CUP 25-29 v. 2010 Veteraani CUP 25-29 v. 2010 1 Toni Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 240 1 2 3 2 Jori Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 210 2 4 2 3 Tuomas Karavirta Kouvolan Hiihtoseura 200 1 1 4 Antti Joutjärvi Kouvolan Hiihtoseura

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO

RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO Kymen piirin pilkkimestaruuskilpailut 24.3.2015 klo. 10-14 La hto paikka : Putka Kilpailualueena Haapavesi,Saimaa TULOKSET Naiset yli 80 vuotta 1. Asikainen

Lisätiedot

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta 20 Smolander Åke 94 Rasku Hannu 22 Toivanen Jouni 95 Rasku Jukka 24 Soini Jukka 98 Fred Christer 25 Partanen Pentti 99 Salo Sakari 27 Ruotsalainen

Lisätiedot

Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue

Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue Sairaalaturnaus 16.4.2011 Turku Impivaaran jäähalli OTTELUT LOHKOITTAIN 16.4.2011 Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO 1 Impivaara 1 Tulos 6 16.4.2011 08:00 Jyväskylä - Etelä-Karjala 4-4

Lisätiedot

Laukkala- Sulkava

Laukkala- Sulkava URMAS-CUP 1. päivä Iisalmi 17.5.2014 Sarja N Paras aika 23.51 1. Annunen Enni K-P 275 268 570 1113 2. Tiainen Tarja K-P 261 288 552 1101 3. Jaakola-Kääriä Kati Oulu 261 288 546 1095 4. Jänkälä Niina Lappi

Lisätiedot

;Kuopion Bridgekerho ry 2007 voittopisteet ; Pohjola Timo 32 Seppänen Markku 30 Karttunen Yrjö 30 Siekkinen Jarmo 28 Hanski Matti 20 Koponen Ismo 12

;Kuopion Bridgekerho ry 2007 voittopisteet ; Pohjola Timo 32 Seppänen Markku 30 Karttunen Yrjö 30 Siekkinen Jarmo 28 Hanski Matti 20 Koponen Ismo 12 ;Kuopion Bridgekerho ry 2007 voittopisteet ; Pohjola Timo 32 Seppänen Markku 30 Karttunen Yrjö 30 Siekkinen Jarmo 28 Hanski Matti 20 Koponen Ismo 12 Miettinen Heikki 9 Seppälä Janne 9 Tikkanen Toivo 9

Lisätiedot

KoLVI Kouvolan LVI-yhdistys, KoLVI ry

KoLVI Kouvolan LVI-yhdistys, KoLVI ry Syyskokouksen pöytäkirja, verkkoversio 1. (3) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2015 Aika: 11.11.2015 klo 17.30 Paikka: Ravintola Nevillen Kammari, Kouvola Läsnä: 15 jäsentä 1. Kokouksen avaus KoLVIn puheenjohtaja

Lisätiedot

LAHDEN AHKERAN YLEISURHEILUENNÄTYKSET 31.12.2013

LAHDEN AHKERAN YLEISURHEILUENNÄTYKSET 31.12.2013 LAHDEN AHKERAN YLEISURHEILUENNÄTYKSET 31.12.2013 M I E H E T 60 m 7,12 +1,5 Joonas Makkonen -88 2008 hallissa 6,67 Nnamdi Anusim -72 2005 100m 10,46 +1,1 Nnamdi Anusim -72 2007 150 m 17,15-0,3 Joonas Makkonen

Lisätiedot

RAKENTAJAN PALVELUHAKEMISTO

RAKENTAJAN PALVELUHAKEMISTO SULKAVAN KUNTA RAKENTAJAN PALVELUHAKEMISTO gsm-numero Betonimassaa ja -tuotteita: Veljekset Kontinen Oy Betoniasema, Pieksänlahdentie 26 0400 772 062 Heikki 0400 854 343 Olli Toimisto: Heikkurilant. 128,

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic 11.6.-15.6.2016 tulokset 1 SAARINEN, Jari Par 72 10 2 VIINIKAINEN, Jarkko 1 73 8 3 LESKINEN, Jouko 1 73 6 4 TIAINEN, Eetu 2 74 5 5 PULKKINEN, Jari 2 74 4 6 MUTANEN, Jyrki

Lisätiedot

Kouvolan VETREÄT VETERAANIT toivottavat lämmintä kesää kaikille!

Kouvolan VETREÄT VETERAANIT toivottavat lämmintä kesää kaikille! Kouvolan VETREÄT VETERAANIT Hyvät veteraani siskot ja -veljet Meillä on nyt oma napakat-palsta, johon voitte kirjoittaa mieleen tulevia toiveita ja ehdotuksia toimintaamme. Kirjoitukset voi jättää Rauskille.

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 päivitetty 8.3.2015 klo 23.30 MM 1. Lehtonen Seppo JST 39 44 43 42 38 206 2. Mäkinen Mauno VaaTi 44 39 45 40 36 204 3. Ylönen Niilo JST 40 35 45 43 39

Lisätiedot

ESITYS LIITTOVALTUUSTON / TYÖTTÖMYYSKASSAN VALTUUSTON JÄSENIKSI

ESITYS LIITTOVALTUUSTON / TYÖTTÖMYYSKASSAN VALTUUSTON JÄSENIKSI ESITYS LIITTOVALTUUSTON / TYÖTTÖMYYSKASSAN VALTUUSTON JÄSENIKSI / 1. Teemu Honkanen Tuomo Heinonen os. 390 os. 390 2. Helmut Jurgensson Martin Adorf maa- ja vesirakennusalan työntekijä 3. Esko Karhu Matti

Lisätiedot

SVA mestaruuskilpailut, pistoolilajit

SVA mestaruuskilpailut, pistoolilajit Tampere 15. - 17.06.2012 16:43:24 Vapaapistooli, sarja N45 1. Helena Peltoniemi IU 74 91 83 85 333 Vapaapistooli, sarja N60 1. Leila Semi HVA 76 78 77 74 305 Vapaapistooli, sarja N65 1. Sirkka Ylistö MuurY

Lisätiedot

S E U R A E N N Ä T Y K S E T

S E U R A E N N Ä T Y K S E T S E U R A E N N Ä T Y K S E T Pojat 9 40m 6.20 se, pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 60m 8.86 pe Elmer Vauhkonen 2015 12.8. Iisalmi 100m 14.58 pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 150m 21.76

Lisätiedot

Venekuntakilpailu Vanniemi

Venekuntakilpailu Vanniemi Venekuntakilpailu Vanniemi 13.8.2011 tulos tulos 1 Matti Hiltunen 16 199 gr 9 Pekka Petriläinen 4 348 gr Hannu Pöntinen Keijo Petriläinen 2 Kari Liukko 9 298 gr 10 Jukka Kokkonen 4 030 gr Markku Talonpoika

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN Sivu 1 / 5 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA NEUVOTTELUTULOS Työehtosopimuksen voimassaoloaika on

METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN Sivu 1 / 5 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA NEUVOTTELUTULOS Työehtosopimuksen voimassaoloaika on METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN Sivu 1 / 5 1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA Työehtosopimuksen voimassaoloaika on 1.12.2013 31.1.2017 4 PALKKAMÄÄRÄYKSET Yleiskorotus 1.4.2014 Työkohtaiset palkat Palkkoja korotetaan

Lisätiedot

1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa.

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa. Liittymällä Sähköliiton jäseneksi olet hyvässä seurassa. Meitä sähköliittolaisia on noin 36 000 ajamassa parempia työehtoja kaikille. Meitä on niin rakennustyömailla, voimalaitoksissa ja tehtaissa kuin

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN TULOKSET..009 19:09 SARJA M Kainulainen Olavi PS 95 9 191 1 45 51 Mankinen Mika PS 89 95 184 5 Seppä Timo SS 91 90 181 Eskelinen 4 1 Jukka PS 95 81 17 5 59 Hassinen Ari PK 89 81 170 Kirjavainen 4 Mikko

Lisätiedot

SM2016 Esikisat / PSM

SM2016 Esikisat / PSM SM2016 Esikisat / PSM Vaala, 27.02.2016 Yksilökilpailut M 1. Ollakka Jukka 48 Ou 272 (35:24) 278 (-8m/+3m) 558 (93) 1108 2. Leinonen Henri 44 KP 248 (39:28) 274 (-7m/-6m) 582 (97) 1104 3. Lalli Teuvo 41

Lisätiedot