LÖNNROT OPISTO kouluttaa nuoria ja aikuisia matkailualalle, hotelli- ja ravintola-alalle sekä kotitalous- ja kuluttajapalvelualalle.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÖNNROT OPISTO kouluttaa nuoria ja aikuisia matkailualalle, hotelli- ja ravintola-alalle sekä kotitalous- ja kuluttajapalvelualalle."

Transkriptio

1 LÖNNROT OPISTO kouluttaa nuoria ja aikuisia matkailualalle, hotelli- ja ravintola-alalle sekä kotitalous- ja kuluttajapalvelualalle. AMMATILLINEN NEUVOTTELUKUNTA KARPELA, TANJA, kansanedustaja, puheenjohtaja (huhtikuuhun saakka) VARPASUO, PÄIVI, erityisasiantuntija, varapuheenjohtaja (kesäkuuhun saakka) SUMARI, SIKKE, ravintoloitsija, vt. puheenjohtaja (alkaen lokakuusta) GRÖNROOS, MAARIT, matkailualan yrittäjä LINDFORS, MERTSI, toimitusjohtaja NIKANDER, MARJATTA, ravintolapäällikkö REISBACKA, ANNELI, johtava tutkija TAIPALE, KAIJA, sivistystoimen ltk pj Sammatti UITTAMO, KARI, kunnanhallituksen pj Sammatti LOUHIKOSKI-ALASUUTARI, TERTTU, rehtori, sihteeri Varajäsenet: AHTELA, EERO, museonjohtaja GRANDELL, HANNA-MARIA, kunnanjohtaja (alkaen kesäkuusta) MALIN, ANNE, tutkija / suunnittelija PYÖKKIMIES, ERKKI, kunnanjohtaja (toukokuuhun saakka) ROUHIAINEN, ULLA-MAIJA, kouluttaja SILLANPÄÄ, MERJA, tutkija Neuvottelukunta kokoontui toimintavuonna neljä kertaa. TOIMINNAN YLEISLINJAT Lönnrot Opisto kouluttaa nuoria ja aikuisia matkailualalle, hotelli- ja ravintola-alalle sekä kotitalous- ja kuluttajapalvelualalle. Tutkintopohjaisen koulutuksen ammattinimikkeitä ovat matkailupalvelujen tuottaja, ravintolakokki ja tuoteneuvoja. Kotitalousopetusta järjestetään 20 opintoviikon laajuisena ja sen tavoitteena on antaa valmiudet oman kotitalouden hoitoon. Lisäksi Lönnrot Opisto kouluttaa matkailu-, ravitsemis- ja talousalan yritysten henkilöstöä ja toteuttaa kehittämishankkeita. Toimintavuoden järjestelmällinen kehittämistyö tuli näkyviin positiivisena tuloksena. Opiskelijamäärän kasvu ja koulutustoiminnan monipuolistaminen toteutuivat suunnitellusti. Kokonaisopiskelijamäärä oli tammikuussa 73 ja syksyllä 111 opiskelijaa. Vuositasolla opiskelijamäärä oli 88,8 opiskelijaa. Tammikuussa aloitettiin näyttötutkintoperusteinen aikuiskoulutus matkailualalla ja syksyllä hotelli- ja ravintola- sekä kuluttajapalvelualoilla. Myös yrityskoulutus laajeni toimintavuoden aikana. Ammatillisen neuvottelukunnan puheenjohtaja vaihtui: kansanedustaja Tanja Karpela valittiin kulttuuriministeriksi ja hän ilmoitti pidättyvänsä neuvottelukunnan puheenjohtajuudesta ministeriytensä ajan. Varapuheenjohtajana toiminut Päivi Varpasuo menehtyi heinäkuussa. Uutena puheenjohtajana toimi lokakuusta alkaen Sikke Sumari. Neuvottelukunta edisti kehittämistyötä ottamalla kantaa muun muassa keittiötilojen uudistuksen, ammattitaitokilpailutoiminnan valmennuksen aloittamisen puolesta ja olemalla aloitteellinen uuden kodinkone- ja kalustepalvelujen ammattitutkinnon osalta. Neuvottelukunta edisti myös merkittävästi Sammatin kunnan ja Lönnrot Opiston matkailualan yhteistyön aloittamista sekä lähti voimakkaasti ideoimaan pihapiirin tilojen hyödyntämistä Lönnrot Opiston ja alueen yritystoiminnan käyttöön. Lönnrot Opiston oppimismenetelmänä vahvistui toiminnallinen oppiminen, kun hanketyön kautta laajentunut matkailualan yritysyhteistyö toi opetukseen yritysten tilaamia oppimisprojekteja ja opinnäytetöitä. Kevään tärkeänä oppimisympäristönä oli Työtehoseuran kotitalousosaston 60-vuotisjuhlan tapahtuma Juhlapäivälliset Lönnrotin aikaan. Opiskelijat valmistelivat illallisten menun ja ohjelman 1850-luvun henkeen. Tapahtuma onnistui mainiosti. Yhteistyö Lohjan Menneen Ajan Markkinoiden kanssa antoi uuden areenan toteuttaa laajaa toiminnallisen oppimisen kokonaisuutta, Makujen Sali -tapahtumaa. Ensimmäinen Makujen Sali toteutettiin wanhana Annan aattona eli Tapahtuman toteutuksesta tuli kiittävää palautetta. Makujen Sali toistuu seuraavina vuosina eri teemoilla. Kertomusvuoden aikana edistyttiin myös opetustilojen toiminnallisessa uudistamisessa. Kotitalousopetuksen käyttöön valmistui keväällä uusi pienryhmäopetukseen soveltuva kotitalouskeittiö, Voikukka. Suunnitelma Opetusravintola Silmun kunnostuksesta kotitalouskeittiöstä ravintolakeittiöksi käynnistettiin. Samalla käynnistettiin tilojen kunnostuksen kokonaissuunnitelma. Ryhmä- ja luokkatilat tulivat tehokkaaseen käyttöön opiskelijamäärän lisääntymisen myötä. 59

2 Kotitalousosaston 60-vuotisjuhlan illallismenu ja ohjelma olivat 1850-luvun hengessä toiminnallisen oppimisen harjoituksena. Runot nostattivat kansallistunnetta ajan hengen mukaisesti. Kuva: Arto Mutikainen TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Toiminnan kehittämisen painopisteiksi valittiin toimintasuunnitelmassa talouden tasapainottamiseen vaikuttavat toimet, opetuksen ja ohjaustyön kehittäminen, tiimien toiminnan ja työnkuvien kehittäminen, kokonaisvaltaisen laatutyön aloittaminen ja muun toiminnan kehittäminen selkeästi opetustoiminnan osana. Kehittämistyön pohjana käytettiin toimintatilatutkimuksen tietoja edellisen vuoden lopulta ja kevään opiskelijapalautteiden tietoja. Lisäksi matkailuhankkeessa kerättiin alueen yrittäjien odotuksia toimintojen kehittämiseen. Talouden tasapainottaminen Tavoitteena oli saada toiminta taloudellisesti kannattavaksi. Keinoina olivat opiskelijamäärän kasvattaminen, asiakaskunnan laajentaminen, kustannustehokas toiminta sekä rahoitustaustan monipuolistaminen uusien koulutustuotteiden ja palvelutoiminnan kehittämisen kautta. Opiskelijamäärä nousi elokuussa ylärajalle 111 opiskelijaan, aikuiskoulutus aloitettiin kaikissa perustutkinnoissa, yrityskoulutusta laajennettiin hygieniapassista anniskelupaikan vastaavien ja matkailualan yrittäjien koulutukseen. Rahoituspohjan monipuolistaminen toteutui yrityskoulutuksen lisääntymisen kautta. Tavoitteena oli laajentaa myös työvoimapoliittiseen koulutukseen. Tehdyn koulutustarjouksen työvoimatoimisto arvioi tasokkaaksi ja uudenlaiseksi, mutta liian kalliiksi. Myös yritysten yhteishankintakoulutuksista käytiin alustavia keskusteluja, mutta tarjouksien tekemiseen saakka ei päästy. Lisäksi oppisopimuskoulutukset muuttuivat näyttöön valmistavaan koulutukseen. Työtehoseuran aikuiskoulutuskeskuksen Yrityspalvelukeskuksen kanssa suunniteltiin yhteistyössä myynnin ammattitutkinnon kuluttajamyyntiin suuntautunut koulutus, joka toteutetaan vuonna Hankinnoissa ja toiminnassa pyrittiin asettamaan tärkeysjärjestykseen hankinnat ja kiinnittämään huomio kustannusten kertymiseen. Tiimit saivat hankintavastuuta tiettyyn summaan saak- 60

3 ka. Käytäntöä pidettiin hyvänä. Omaa hinnoittelua tarkistettiin. Koulutustuotteiden hinnoittelussa onnistuttiin, ja palvelutuotteiden hinnanrakentamisessa on vielä kehittämistä. Markkinoinnin kehittäminen Lönnrot Opiston imagon rakentamisen ja markkinointitoimintojen kehittämisen ensimmäinen vaihe onnistui. Tavoiteltu opiskelija- ja asiakasmäärä saavutettiin syksyllä. Hattu-tiimin eli hanke- ja tulevaisuustiimin syksyn haasteena oli lähteä rakentamaan markkinoinnin strategia uuden imagon ja toimintojen perustalle niin, että jatkuva kehitys voidaan turvata. Pitkäaikaiset asiakas- ja sidosryhmäsuhteet koettiin tulevaisuuden kannalta elintärkeiksi. Markkinoinnin strategiaa suunniteltiin pääpainopisteenä asiakassuhdemarkkinointi. Aiheeseen liittyen projektipäällikkö teki MBA-lopputyönsä asiakassuhdemarkkinoinnin kehittämisestä Svenska Handelhögskolaniin. Työn pohjalta markkinointia kehitetään pitkäjänteisesti asiakkaiden tarpeet huomioon ottaen. Samalla kehitetään markkinoinnin vaikuttavuuden seurantaa ja mittaristoja. Organisaation ja toiminnan kehittäminen Kertomusvuoden selkeä uudistus oli neljän opettajan työsuhteen vakinaistaminen. Aiemmin vain kaksi opettajista oli päätoimisia, ja heistäkin toinen on osa-aikaeläkkeellä. Pääosa opettajista oli sivutoimisia ja määräaikaisia. Lisäksi kolmen sivutoimisen opettajan työsuhde muutettiin päätoimiseksi määräaikaiseksi työsuhteeksi. Lisäksi palkattiin suunnittelija aikuiskoulutuksen järjestelytehtäviin, projektipäällikkö projekti- ja markkinointityöhön, koulutussihteerin työnkuva muutettiin opintokoordinaattorin tehtäväksi ja emännän työtehtävät rakennettiin palvelupäällikön tehtäväksi. Sivutoimisia opettajia on edelleen seitsemän henkilöä, joista yksi on tutkija Työtehoseuran kotitalousosastolta. Opetustyötä tekevät tarvittaessa myös suunnittelija, opintokoordinaattori, projektipäällikkö ja palvelupäällikkö. Vapaa-ajanohjaajan osa-aikainen työsuhde muu- Neuvottelukunnan puheenjohtaja Sikke Sumari ja ammattiaineiden opettaja Kaija Tuompo vasemmalla, rehtori Terttu Louhikoski-Alasuutari oikealla. Tiimi valmisti herkkuja Makujen sali -tapahtumaan. Kuva: Tarja Jernström 61

4 tettiin kokoaikaiseksi. Kiinteistöhuoltopalvelut on maaliskuusta alkaen ostettu kokonaan ulkopuoliselta yritykseltä, samalta jolta aiemmin ostettiin viikonloppupäivystys. Henkilökunta muodostaa tiimiorganisaation ja tehtävät jakaantuvat kolmelle tiimille. Tiimivetäjät ja rehtori muodostavat yhteistyöryhmän, jossa sovitaan tehtävien jakamisesta, välitetään tietoja ja kartoitetaan tulevia suuntaviivoja. Tiimit valmistelevat opettajien- ja henkilöstökokouksissa käsiteltävät asiat. Kertomusvuoden tavoitteeksi asetettiin henkilöstön osaamisen kartoittaminen, mikä on tiimitoiminnan kehittämisen kannalta tärkeää. Henkilökuntaa on kannustettu kehittämään omaa osaamistaan ja pätevöitymistään. Työilmapiirikartoituksen mukaan toimintavuoden kuluessa on edistytty myönteisesti monissa asioissa. Uusia toimintatapoja kehitetty erityisesti työnohjauspalaverissa esiin nostettuihin ongelmakohtiin. Syksyn aikana Hattu-tiimi laati osaamiskartoitusta varten pohjan, joka nimettiin henkilökohtaiseksi kehittymissuunnitelmaksi. Yhteistyö aikuiskoulutuskeskuksen ja Lönnrot Opiston välillä on hyvin toimivaa ja vakiintunutta. Henkilöstö on myös tutustunut toisiinsa yhteisten henkilöstöpäivien merkeissä. Työtehoseuran tutkimuksen kanssa tuoteneuvojakoulutuksen opetustyö ja messutapahtumat ovat osa opetustoimintaa. Myös työssäoppimiseen liittyen on löydetty toimintamuoto ammattikeittiötutkimuksen yhdistämiselle kokkien opintoihin. Matkailualan koulutukseen sisältyy myös seikkailutoimintaa. Kuva: Keimo Valkonen Opetuksen ja ohjaustyön kehittäminen Tavoitteena oli hioa opetussuunnitelmia, jotta ryhmien yhdistäminen opetuksessa onnistuisi paremmin. Yhteinen opetus lisääntyi, ja opetussuunnitelmien hiomista jatketaan. Aikuiskoulutuksessa saatiin näyttöjen järjestämisoikeudet matkailualan perustutkinnon lisäksi myös hotellija ravintola-alan perustutkintoon. Kuluttajapalvelun näyttöjen järjestämisoikeuksien haku on vielä kesken. Näyttötutkintomestarikoulutuksen suoritti kaksi opettajaa ja suunnittelija. Koulutuksen yhteydessä laadittiin näyttötutkintosuunnitelmat kolmelle perustutkintolinjalle. Opiskelijahuollon, kodin ja oppilaitoksen yhteistyötä sekä turvallisuutta koskeva lakimuutos astui voimaan toimintavuoden elokuun alusta myös ammatillisessa koulutuksessa. Lönnrot Opistossa ei ole kuraattoria, joka vastaisi opiskelijahuollon organisoinnista, vaan tehtäviä hoitavat ryhmäohjaajat, vapaa-ajanohjaaja, rehtori ja tarvittaessa terveydenhoitaja. Pienessä yksikössä myös henkilöstö huolehtii yhteisvastuullisesti opiskelijoiden hyvinvoinnista. Koko henkilöstölle toteutettiin toimintavuoden aikana koulutuskokonaisuus, jossa pääpaino oli nuoren kohtaamisessa ja yhteisöllisessä toiminnassa. Koulutuksessa tarkasteltiin nuorten ongelmien kohtaamista ja verkottumista ammattiauttajien kanssa. Lakimuutos edellyttää, että opiskelija ohjataan tarvittaessa käyttämään terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluita. Lisäksi tarkasteltiin ryhmäilmiöitä ja ryhmän ohjaamista teemalla opettajasta valmentajaksi. Opiston uudet järjestyssäännöt astuivat voimaan elokuun alusta. Selkeä muutos edellisiin sääntöihin oli päihteiden käytön nollaraja, mikä selkiyttää nuorten ohjaamista vaikeassa asiassa. Uudet järjestyssäännöt on todettu toimiviksi. Lain edellyttämä kodin ja oppilaitoksen välinen yhteistyö on toiminut hyvin. Vanhempainillassa vanhemmat ovat perehtyneet ammatillisen koulutuksen sisältöihin ja toimintatapoihin. Samalla on luotu yhteys ryhmäohjaajaan ja tutustuttu henkilökuntaan. Erityisiä opetusjärjestelyjä varten perustettiin pienryhmä, johon valituille opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen opiskelujen järjestämissuunnitelma. Pienryhmä on pääosin integroituna toisen ryhmän opetukseen. Mikäli pienryhmäläisten tavoitteita ammatinopetuksessa tai yleisaineiden opetuksessa on alennettu, on käytetty rinnakkaisopettajaa ohjaamassa pienryhmäläisiä. Pienryhmäläisten opiskeluaika on suunniteltu neljäksi vuodeksi. Pienryhmällä on oma sekä ryhmäohjaaja että oppimisvaikeuksia ja oppimista ohjaava opettaja. Jollakin opiskelijalla voi olla myös erillinen nimetty tukihenkilö. ATK-luokka on tehokkaassa käytössä sekä opetuksessa että vapaa-ajalla. Kaikille opiskelijoille tarjotaan atk-perustaidot. Opiskelijoiden multimediaesitykset ovat yhdistäneet nykyistä ja mennyttä uudella tavalla. Tietotekniikan alalla luotiin perustaa verkko-opetuksen käyttöönotolle. Opiskelija- ja henkilöstökyselyt tehtiin nettikyselynä. Tavoitteena oli kehittää majoitus- ja ravintolapalvelutoiminta kiinteämmäksi osaksi opetusta. Lukuvuoden aikana asiakkaiden ravintola- ja opaspalvelut hoidettiin opiskelijavoimin. Myös uusille opiskelijoille opiskelupaikkakuntaan ja sen ympäristöön suunnatun tutustumisretken opastus järjestettiin matkailuopiskelijoiden oppimistilanteena. 62

5 Makujen Sali -tapahtuman teemajulkaisu, joka kertoo makeista herkuista muinaisista ajoista nykypäivään ja tulevaisuuteenkin. Kuvassa on julkaisun kansi. Kuva: Sakari Alasuutari Yhteistyön lisääminen Työssäoppiminen on yksi tärkeä yritysyhteistyön muoto ammatillisessa oppilaitoksessa. Puitesopimus on voimassa 15 yrityksen tai organisaation kanssa. Kaikkiaan opiskelijoita on ollut kuluneen vuoden aikana työssäoppimassa 66 yrityksessä tai organisaatiossa. Matkailualan opiskelijat tekivät yrityksiin oppimistehtäviä ja opinnäytteitä ja Lohjalla joulukuussa toteutettu Makujen Sali oheistuotteineen ja opaspalveluineen muodostui osaksi myös tulevien vuosien toimintaa. Lönnrot Opisto on jatkanut matkailualan kouluttajien yhteistyöryhmässä osallistuen Matkamessuille ja alan koulutuksesta käytävään kehittämiskeskusteluun ja tiedottamiseen. Yhteistyössä on mukana kahdeksan matkailualan oppilaitosta. Suunnittelija toimii opetushallituksen asettamassa Haaga Instituutin vetämässä nuorten näyttöjen kehittämistyöryhmässä. Taitoa työstä -hankkeessa Lönnrot Opisto on yhteistyössä alueen eri alojen ammatillisten oppilaitosten kanssa kehittämässä työssäoppimisen laatua. Messuyhteistyötä on tehty Kanneljärven ja Kisakallion opistojen kanssa. Lukioyhteistyötä on viritetty Lohjan lukion suuntaan. Tässä vaiheessa lukio on tarjonnut joko yo-tutkinnon suorittamismahdollisuutta tai täydentäviä opintoja. Täydentävinä opintoina tulisivat kyseeseen lähinnä kieliopinnot. Lukiolla on valmiudet järjestää opetus tarvittaessa videovälitteisesti. Elias Lönnrotin säätiön tehtävänä on tukea Lönnrot Opiston toimintaa. Säätiö hankki opistolle ravintolakeittiön välineitä 1500 eurolla ja osallistui uusien opiskelijoiden tutustumisretken kustannuksiin. Lisäksi säätiö maksaa opiskelijoille tilattujen kahden sanomalehden tilausmaksut. Säätiö päätti tukea oppilaskunnan toimintaa kuntosalivälineiden hankkimisessa 500 eurolla. Edellytyksenä oli, että opiskelijat hankkivat itse saman suuruisen summan. Opiskelijat järjestivät Makujen Salissa arpajaiset, josta saivat koottua varat seuraavan vuoden hankinnoille. Syksyllä Lönnrot Opisto lähti mukaan Kulkunen-hankkeeseen markkinoimaan omia majoitus- ja ravintolapalveluja matkailijoille. Kulkunen tulee olemaan reitti kävelijöille, pyöräilijöille ja ratsukoille Karjalohjan ja Sammatin luonnonkauniissa kulttuuriympäristössä ja palvelee näin myös Lönnrot Opiston opiskelijoita ja asiakkaita. Reitti toteutetaan maanomistajien ja tiekuntien tuella, talkoohengellä sekä Karjalohjan kunnan, paikallisten yritysten ja EU:n avustuksella. Reitistön ensimmäinen osa, noin 40 kilometriä valmistui koekäyttöön syksyllä. Kartta ja loppureitistö valmistuvat keväällä KOULUTUSALAT Perustutkinto-opiskelijamäärä nousi elokuussa ylärajalle 111 opiskelijaan. Näyttöperusteinen aikuiskoulutus alkoi tammikuussa matkailualan, syksyllä ravintolakokkien ja tuoteneuvojien aikuiskoulutuksena. Yritysten henkilöstökoulutuksessa edistyttiin merkittävästi. NUORTEN KOULUTUS JA AIKUISKOULUTUS MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO Matkailualan perustutkinto antaa monipuolisen osaamisen matkailualan eri tehtäviin, erikoistuneen osaamisen matkailun ohjelmapalveluihin ja jatko-opintokelpoisuuden. Koulutuksessa opitaan suunnittelemaan ja toteuttamaan matkailijoille 63

6 elämyksiä tuottavia ohjelmapalvelukokonaisuuksia painopisteenä kulttuurimatkailun ohjelmapalvelut. Matkailualan perustutkinnon suorittanut voi toimia matkailun ohjelmapalveluyrityksissä, loma- ja matkailukeskuksissa tai majoituspalveluyrityksissä. Tutkintonimikkeenä on matkailupalvelujen tuottaja ja koulutuksen laajuus on 120 opintoviikkoa. Opiskelijamäärä nuorten tutkinnossa oli 25 opiskelijaa ja aikuisten tutkinnossa 11 opiskelijaa. HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PERUSTUTKINTO Hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto antaa monipuoliset perusvalmiudet hotellien ja ravintoloiden eri tehtäviin tai rahti- ja matkustaja-alusten vastaaviin tehtäviin, erikoisosaamisen ruokatuotannon tehtäviin ja jatko-opintokelpoisuuden. Koulutuksessa opitaan suunnittelemaan ja valmistamaan ravintoloiden ruoka-annoksia gastronomian vaatimusten mukaan. Tutkintonimikkeenä on ravintolakokki ja koulutuksen laajuus on 120 opintoviikkoa. Opiskelijamäärä nuorten tutkinnossa oli 57 opiskelijaa ja aikuisten tutkinnossa 12 opiskelijaa. KOTITALOUS- JA KULUTTAJAPALVELUN PERUSTUTKINTO Kotitalous- ja kuluttajapalvelun perustutkinto antaa monipuoliset valmiudet kotitalouksille suunnattujen palvelujen tuottamiseen ja erikoistuneen osaamisen myynti-, esittely- ja neuvonta tehtäviin. Koulutusta järjestetään toimintavuoden syksystä alkaen ainoastaan aikuiskoulutuksena. Koulutus toteutetaan yhteistyössä kotitaloustutkimuksen kanssa. Opiskelijamäärä nuorten tutkinnon mukaisessa opetuksessa on kahdeksan opiskelijaa ja aikuisten tutkinnossa 8 opiskelijaa. Koulutuksen laajuus on 120 opintoviikkoa KOTITALOUSOPETUS (TALOUSKOULU) Kotitalousopetus on 20 opintoviikon laajuinen opintokokonaisuus, joka antaa monipuoliset valmiudet ruoanvalmistukseen, kodinhoitoon, sisustamiseen ja pieniin kodin kunnostustöihin sekä kuluttajaosaamiseen. Kotitalousopetukseen sisältyy myös ATK:n perusvalmiudet, kansainvälisyys ja monikulttuurisuus. Talouskoulu ei ole tutkinto. Opiskelijamäärä oli 13 opiskelijaa. YRITYSKOULUTUS Toimintavuoden aikana suoritettiin yhteensä 135 hygieniapassia sekä 97 anniskelupaikan vastaavan hoitajan testiä. Ensimmäinen räätälöity matkailualan yrityskoulutus alkoi syksyllä. Koulutus suunniteltiin ja räätälöitiin yhteistyössä yrittäjien kanssa. Koulutuksen aihealueina olivat matkailualan lainsäädäntö, hinnoittelu ja toimiminen verkostossa. Koulutus toteutettiin iltaopetuksena noin kaksi kertaa kuukaudessa syyskuusta alkaen. Lönnrot Opiston vahvuutena koulutuksen järjestämisessä Ravintolakokin opinnoissa ollaan kiinni käytännön työssä. Kuva: Kaija Tuompo on alan osaaminen, ammattitaito ja verkostot alan muihin asiantuntijoihin. HANKKEET JA MUU TOIMINTA Kokit työssäoppimassa ESR-rahoitteinen hanke sai jatkoaikaa helmikuun 2004 loppuun saakka. Hankkeessa keskityttiin toimintavuodenaikana rakentamaan toimintamallia TTS kotitaloustutkimuksen, työssäoppimisyrityksen ja opiskelijan oppimisen välille. Tavoitteena oli yhdistää ammattikeittiötutkimus ammatillisen opiskeluun ja antaa opiskelijoille valmiuksia olla mukana ammattikeittiöiden kehittämisprojekteissa. Tarkasteltavia kohteita ovat muun muassa laiteteknologia, sisäilmasto, ergonomia, toimintaprosessit ja jätehuolto. Kehitettyä toimintatapaa voidaan pitää jopa uutena innovaationa ammatillisen koulutuksen kentässä. Ammattiin opiskeleva oppii mittaamaan ja kirjaamaan ylös ongelmakohtia, mikä antaa yritykselle hyvän pohjan rakentaa onnistuneita kehittämissuunnitelmia. Eliaksen yrttitarha Yrttitutkimushankkeen loppuraportti valmistui heinäkuussa. Hankkeessa selvitettiin 70 Elias 64

7 Matkailupalvelujen opiskelijat oppivat myös ateriapalveluja. Kuva: Tuula Maunula Lönnrotin lääkkeeksi suositteleman kasvin osalta soveltuvatko ne rohdoskäyttöön edelleen. Selvityksen pohjalta nousi esiin seitsemän lääkekasvia, joilla voisi olla erityistä merkitystä lääke- ja hoitotuotteina. Hankkeen puitteissa tuotettiin Internetsivuille myös Lönnrotin kasvio vuodelta Eliaksen yrttitarhassa on 48 rohdoskasvia, joihin yleisö voi kasvukauden aikana käydä tutustumassa. Tilattuja opastuksia oli toimintavuonna vasta muutamia. Yrttitarha kiinnosti yksittäisiä matkailijoita, kesäasukkaista ja lehdistöä. Matkailuopiskelijat oppivat kulttuuri- ja luontokohteessa opastamista nimenomaan Eliaksen yrttitarhassa. Yrttitarhan ympäristön näyttävyyttä pyrittiin kohentamaan veriapila- ja auringonkukkakasvustoin. Keittiöyrttitarhaa laajennettiin ja mausteyrttivalikoimaa lisättiin periaatteella samojen yrttien eri makuvivahteita. Nyt tarhassa on 70 erilaista mausteyrttiä. Keittiöyrttitarha palvelee sekä ravintolakokkien että matkailualan opetusta. Kokit korjaavat ja jalostavat mausteyrttien satoa Opetusravintola Verson ja Silmun käyttöön. Jopa Jouluruokaperinteitä tässä ajassa -teemassa toteutetulla jouluaterialla koristelussa käytettiin omia yrttejä. Matkailuhanke Lönnrot Opiston ja matkailuyrittäjien välisen yhteistyön kehittämisen esiselvitys-hanke toteutettiin ajalla Hanke rahoitettiin Lounais-Suomen maaseudun kehittämisyhdistyksen kautta. Hanke toteuttaa tavoite 1 -ohjelman alueellista maaseutuohjelmaa. Esiselvityshankkeen tarkoituksena oli selvittää miten Työtehoseuran Lönnrot Opiston tilat ja osaamisresurssit voisivat parantaa alueen matkailuyrittäjien toimintamahdollisuuksia, tuotekehitystä sekä kesämatkailijoiden ja kesäasukkaiden palvelua alueella. Tavoitteena oli, että hankkeen vaikutuksesta alueen matkailuyrittäjät oppisivat tuntemaan Lönnrot Opiston mahdollisuudet alueen matkailun kehittämisessä. Yhteistyöstä kiinnostuneet matkailuyrittäjät lähtisivät yhdessä rakentamaan uutta kehittämishanketta, jossa opiston resurssit matkailun kehittämistyössä voitaisiin käyttää alueen hyväksi ja matkailuun saataisiin uusia tuotteita. Hankkeessa haastateltiin 35 Sammatin, Karjalohjan, Nummi-Pusulan ja Suomusjärven matkailualan yrittäjää. Konkreettisia yhteistyön kohteita löytyi heti ja yhteydenottoja projektin kuluessa tuli useita. Yhteydenotot liittyivät muun muassa erilaisiin kehittämistoimenpiteisiin, opinnäytetöihin, työssäoppimiseen ja näyttöjen suorittamiseen. Haastatteluiden aikana yritykset saivat lisäksi tietoa opiston koulutus- ja palvelutarjonnasta. Opisto sai tietoa alueen matkailuyritysten toiminnasta, toiveista ja yhteistyömahdollisuuksista heidän kanssaan. Haastattelussa tuli esille myös useita selkeitä kehittämiskohteita alueen matkailuun. Näiden palautteiden avulla aloitettiin uuden hankkeen suunnittelu. Hankkeen loppuraportti valmistui joulukuussa. Majoitustoiminta Majoitusvuorokausia kertyi vuoden aikana kaikkiaan Majoitustoiminta keskittyi toimintavuonna lähinnä yhden yrityksen, tulevan moottoritien maaperää tutkivan yrityksen henkilöstön majoittamiseen. Lisäksi Helsingin Tanssiopisto järjesti jo perinteeksi tulleen Sammatin tanssileirin heinä-elokuun vaiheessa. Sammatin tanssileiri on jo käsite myös Kansallisbaletin tanssijoille, jotka tulevat loppunäytökseen esiintyjiksi. Tanssileirin aloitteesta on ryhdytty selvittämään käyttämättömänä olevan navetan vintin muuntamista kesätapahtumatiloiksi. 65

LÖNNROT OPISTO kouluttaa nuoria ja aikuisia matkailualalle, hotelli- ja ravintola-alalle sekä kotitalous- ja kuluttajapalveluihin.

LÖNNROT OPISTO kouluttaa nuoria ja aikuisia matkailualalle, hotelli- ja ravintola-alalle sekä kotitalous- ja kuluttajapalveluihin. LÖNNROT OPISTO kouluttaa nuoria ja aikuisia matkailualalle, hotelli- ja ravintola-alalle sekä kotitalous- ja kuluttajapalveluihin. AMMATILLINEN NEUVOTTELUKUNTA (2001 2004) SUMARI, SIKKE, ravintoloitsija,

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

LÖNNROT OPISTO kouluttaa nuoria ja aikuisia matkailualalle, hotelli- ja ravintola-alalle sekä kotitalous- ja kuluttajapalveluihin.

LÖNNROT OPISTO kouluttaa nuoria ja aikuisia matkailualalle, hotelli- ja ravintola-alalle sekä kotitalous- ja kuluttajapalveluihin. LÖNNROT OPISTO kouluttaa nuoria ja aikuisia matkailualalle, hotelli- ja ravintola-alalle sekä kotitalous- ja kuluttajapalveluihin. AMMATILLINEN NEUVOTTELUKUNTA (2005 2008) SUMARI, SIKKE, ravintoloitsija,

Lisätiedot

YLEISTÄ s. 3 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s.

YLEISTÄ s. 3 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s. Elämän eväät YLEISTÄ s. 3 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 5 KOTITALOUSOPETUS 20 ov s. 6 HAKEUTUMINEN KOULUTUKSIIN

Lisätiedot

Matkailualan perustutkinnon perusteiden muutokset ja

Matkailualan perustutkinnon perusteiden muutokset ja Matkailualan perustutkinnon perusteiden muutokset ja 1.8.2015 Opetusneuvos Merja Lahdenkauppi 18.11.2014 Osaamisperusteisuuden vahvistaminen Opetus- ja oppiainekeskeisestä ajattelusta opiskelijan oppimiseen

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala 13.3.2015 Valma-työryhmä: Hannele Siekkinen, Jaana Haikara, Tytti Sydänmetsä, Paula Jaakkonen, Arto Huuskonen, Ritva Joki-Kolehmainen

Lisätiedot

Oppimisen arviointia käytännön työtehtävissä oppimisen arviointi itsearvioinnin kehittäjänä. 4.5.2012 M-L Haapa-alho / NAO

Oppimisen arviointia käytännön työtehtävissä oppimisen arviointi itsearvioinnin kehittäjänä. 4.5.2012 M-L Haapa-alho / NAO Oppimisen arviointia käytännön työtehtävissä oppimisen arviointi itsearvioinnin kehittäjänä TEKNINEN TOTEUTUS: Oppimisen arviointi Jokaisen tutkinnon osan alussa selvitetään OPPIJOILLE ammattitaito-vaatimukset,

Lisätiedot

PERUSTEIDEN TOIMEENPANON SEURANTA: KYSELY KAIKILLE AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 1

PERUSTEIDEN TOIMEENPANON SEURANTA: KYSELY KAIKILLE AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 1 JÄRJESTÄJILLE 1 Taustatiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjätyyppi Kunta Kuntayhtymä Muu taustayhteisö Vastaajan nimi Vastaajan asema organisaatiossa Vastaajan sähköpostiosoite Vastaajan

Lisätiedot

YLEISTÄ s. 3 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s.

YLEISTÄ s. 3 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s. Elämän eväät YLEISTÄ s. 3 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 5 KOTITALOUSOPETUS 20 ov s. 6 HAKEUTUMINEN KOULUTUKSIIN

Lisätiedot

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano 3. 4.12.2009, Helsinki Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen-yksikkö Liiisa.metsola@oph.fi Opetussuunnitelman

Lisätiedot

2014 2015 Elämän eväät

2014 2015 Elämän eväät 2014 2015 Elämän eväät YLEISTÄ s. 3 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 5 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS 19.-20.3.2009, Helsinki Marget Kantosalo Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19.-20.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Matkailu-, ravitsemisja talousalan ammattiosaajaksi

Matkailu-, ravitsemisja talousalan ammattiosaajaksi Koulutusohjelmat > Matkailu-, ravitsemisja talousalan ammattiosaajaksi Ammatilliset perustutkinnot Matkailualan Catering-alan Hotelli- ja ravintola-alan Kotitalous- ja kuluttajapalvelujen Puhdistuspalvelujen

Lisätiedot

TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto

TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto Hankkeen nimi: TOPSHOPS-OPSO Hankeaika: Vuoden 2016 loppuun Toimijat: Kanneljärven Opisto, Lohjan Nuorisopalvelut, Vantaan

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Sopimuksen mukaiset koulutuksen järjestäjät: Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue, lukiokoulutus/ Kuopion lukiot

Sopimuksen mukaiset koulutuksen järjestäjät: Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue, lukiokoulutus/ Kuopion lukiot 1/5 TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN YHTEISTYÖSOPIMUS Juankosken sivistyslautakunta 25.3.2014 15, liite 9 Tällä sopimuksella seuraavat osapuolet sopivat Kuopion alueen toisen asteen yleissivistävän ja ammatillisen

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015 VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Käynnistyy 11.8.2015 Korvaa nykyiset neljä koulutusta Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) Ammatilliseen

Lisätiedot

Valmentavien ja valmistavien opetussuunnitelmien perusteiden yhteiset. Opetusneuvos Ulla Aunola

Valmentavien ja valmistavien opetussuunnitelmien perusteiden yhteiset. Opetusneuvos Ulla Aunola Valmentavien ja valmistavien opetussuunnitelmien perusteiden yhteiset piirteet OPS-infot 23.11.2009 2009 Opetusneuvos Ulla Aunola Ammattikoulutuksen kehittäminen L 630/98 3 Vammaisille ill opiskelijoille

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys. Petri Sotarauta

Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys. Petri Sotarauta Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys Petri Sotarauta 28.11.2017 2 #AMISREFORMI REFORMI PÄHKINÄNKUORESSA Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 Yksi näyttöön perustuva ja

Lisätiedot

RPKK KoulutustaRjonta 2009

RPKK KoulutustaRjonta 2009 RPKK koulutustarjonta 2009 huomisen SUUNNANNÄYTTÄJÄt 2 Suomen ensimmäinen Suomen ensimmäisen kauppaopiston, Raahen Porvari- ja Kauppakoulun, perustivat laivanvarustajaveljekset Johan ja Baltzar Fellman

Lisätiedot

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit E N E M M Ä N O S A A M I S T A 21.11.2012 1 Mihin tarpeeseen hanke vastaa ja miten? Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

PERUSTUTKINNOT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN MENESTYSTEKIJÄKSI , Oulu

PERUSTUTKINNOT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN MENESTYSTEKIJÄKSI , Oulu PERUSTUTKINNOT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN MENESTYSTEKIJÄKSI 22.9.2009, Oulu Työelämälähtöisten perustutkintojen toteuttaminen - Opetussuunnitelmat ja näyttötutkintojen järjestämissuunnitelmat johtamisen

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

Kaupan lähiesimieskoulutus

Kaupan lähiesimieskoulutus Kaupan lähiesimieskoulutus -uutta osaamista kaupan kentälle -Tiiminvetäjä -Tuoteryhmävastaava -Lähiesimies Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Koulutus pähkinänkuoressa Perustana opetusministeriön työnjohtokoulutuskokeilu

Lisätiedot

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yksi Suomen suurimmista ammatillisen perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen järjestäjistä n. 8000 opiskelijaa Henkilöstöä n. 850 Koulutamme ammattilaisia neljällä eri paikkakunnalla

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op)

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 15.1.2014 31.5.2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN

Lisätiedot

Tekemällä oppimista ja sisältöjen integrointia opettajan ja opiskelijan näkökulmia

Tekemällä oppimista ja sisältöjen integrointia opettajan ja opiskelijan näkökulmia Tekemällä oppimista ja sisältöjen integrointia opettajan ja opiskelijan näkökulmia koulutussuunnittelija Kaija Mattila, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Ammattiopisto, Nurmes OPH 3.2.2014 2 Tekemällä

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

DigiOpit - verraten hyvää. Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila.

DigiOpit - verraten hyvää. Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila. DigiOpit - verraten hyvää Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila.fi 044-713 2323 Lahden diakonian instituutti on ammattioppilaitos keskellä

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4. Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.2015 Opetusneuvos, M. Lahdenkauppi Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008 Opetushallitus Pvm 31.3.2008 PL 380 Dnro 00531 HELSINKI 7/521/2008 Asia: NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEEN VALTION TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2008 VARATUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Tutkinnon muodostuminen

Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon muodostuminen Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Valtioneuvoston asetus ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Osaavia työntekijöitä majoitus- ja ravitsemisalalle

Osaavia työntekijöitä majoitus- ja ravitsemisalalle Osaavia työntekijöitä majoitus- ja ravitsemisalalle Yrittäjä ja työnantaja: Hyödynnä avainkontaktisi Uudellamaalla 1 Apua henkilöstön hankintaan ja kehittämiseen Hyvä yrittäjä tai työnantaja Miten varmistat,

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla: Asetus ammatillisesta koulutuksesta 6.11.1998/811 Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Koulutusalat

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi opinto-ohjauksen näkökulmasta. Timo Vainionpää, Koulutuskeskus Sedu, Kurikka

Ammatillisen koulutuksen reformi opinto-ohjauksen näkökulmasta. Timo Vainionpää, Koulutuskeskus Sedu, Kurikka Ammatillisen koulutuksen reformi opinto-ohjauksen näkökulmasta Timo Vainionpää, Koulutuskeskus Sedu, Kurikka Reformin lähtötilanne Opiskelijan oikeus opinto-ohjaukseen oli poistettu reformin ensimmäisestä

Lisätiedot

Liite NAYTTO

Liite NAYTTO Liite NAYTTO 29.9.2016 Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Koulutusohjelma Tutkintonimike Näytön numero Hyväksymispäivä Hyväksytty

Lisätiedot

KILTA 2011 2014 Kilpailukykyä ja laatua ammatilliseen koulutukseen huippuosaamisella

KILTA 2011 2014 Kilpailukykyä ja laatua ammatilliseen koulutukseen huippuosaamisella KILTA 2011 2014 Kilpailukykyä ja laatua ammatilliseen koulutukseen huippuosaamisella Laatua kaikille, omat polut huippuosaajille! Miten vastata lahjakkaiden ja motivoituneiden nuorten tarpeisiin? Miten

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2016 TURUN OPPISOPIMUSTOIMISTO

TOIMINTAKERTOMUS 2016 TURUN OPPISOPIMUSTOIMISTO TOIMINTAKERTOMUS 2016 TURUN OPPISOPIMUSTOIMISTO UNELMISTA INNOSTUMISTA, BLOGGAAJIA JA UUSIA YRITYKSIÄ Vuosi 2016 alkoi varsin vilkkaasti oppisopimuskoulutuksen osalta uusia oppisopimuksia aloitettiin ensimmäisen

Lisätiedot

Mikä on ammatillinen tutkinto?

Mikä on ammatillinen tutkinto? Mikä on ammatillinen tutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä ammatillinen tutkinto tarkoittaa. Kainuun ammattiopisto Opintie 3, 87100 Kajaani p. (08) 61 651 www.kao.fi Mikä on

Lisätiedot

Yhteistyö sekä yhtymäkohdat Ammattistartin ja Kotitalousopetuksen koulutukseen, opetukseen ja ohjaukseen. 3.12.2009 Opetusneuvos Merja Lahdenkauppi

Yhteistyö sekä yhtymäkohdat Ammattistartin ja Kotitalousopetuksen koulutukseen, opetukseen ja ohjaukseen. 3.12.2009 Opetusneuvos Merja Lahdenkauppi Yhteistyö sekä yhtymäkohdat Ammattistartin ja Kotitalousopetuksen koulutukseen, opetukseen ja ohjaukseen 3.12.2009 Opetusneuvos Merja Lahdenkauppi L 630/98 3 Vammaisille opiskelijoille voidaan järjestää

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteuttaminen

Työssäoppimisen toteuttaminen Työssäoppimisen toteuttaminen 1 Sisällöt Määritelmät Valmistautuminen työssäoppimisen ohjaamiseen Mitä meidän työyhteisössä voi oppia? Yhteistyö oppilaitoksen kanssa Tutkinnon perusteiden merkitys työssäoppimisessa

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat (1)

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat (1) AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN MUODOSTUMINEN JA OPINTOJEN VALINNAISUUS 29.9.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn

Lisätiedot

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä 10.1.2015 Tero Kujala, ohjaava opettaja, KM, EO 1 Lisäopetusta? Perusopetuksen jälkeen nuorella on mahdollisuus hakeutua lisäopetukseen

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Pedagoginen johtaminen ja opetuksen kehittäminen Salpauksessa - kaikki yhdessä tehtäviensä mukaisesti Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Koulutusjohtajat Hankkeiden rahoitus Hannu

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon perusteiden muutokset ja

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon perusteiden muutokset ja Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon perusteiden muutokset ja 1.8.2015 Opetusneuvos Merja Lahdenkauppi 18.11.2014 Osaamisperusteisuuden vahvistaminen Opetus- ja oppiainekeskeisestä ajattelusta

Lisätiedot

Valo-valmennus oppilaitosyhteistyön aloittaminen:

Valo-valmennus oppilaitosyhteistyön aloittaminen: 1 Valo-valmennus oppilaitosyhteistyön aloittaminen: 1. Kartoitetaan valmennusyksikössä suoritettavat koulutusalat a. Etsitään valmennusyksikön aloja vastaavia koulutusaloja tarjoavat oppilaitokset. i.

Lisätiedot

TODISTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN, 20 0V 40 OV. Opinnot Opintojen laajuus Arvosana

TODISTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN, 20 0V 40 OV. Opinnot Opintojen laajuus Arvosana MALLI 1. ESIMERKKILÄN SEUDUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ ESIMERKKILÄN AMMATTIOPPILAITOS TODISTUS Tiiti Tokko (300681-6148) on suorittanut AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN

Lisätiedot

SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TOIMIPAIKKOJEN KÄYTTÄMISESTÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPISKELIJOIDEN KOULUTUKSEEN

SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TOIMIPAIKKOJEN KÄYTTÄMISESTÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPISKELIJOIDEN KOULUTUKSEEN HELSINGIN KAUPUNKI 1 SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN N TOIMIPAIKKOJEN KÄYTTÄMISESTÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPISKELIJOIDEN KOULUTUKSEEN 1 SOPIJAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolia ovat Helsingin kaupungin sosiaali-

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19-21.3.2012 OPH seminaari Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi

Ammatillisen koulutuksen reformi Ammatillisen koulutuksen reformi Laki ammatillisesta koulutuksesta hyväksyttiin eduskunnassa 30.6.2017 Keskeiset muutokset Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 Yksi näyttöön perustuva

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta. elinkeinoelämän näkökulmasta

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta. elinkeinoelämän näkökulmasta Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta elinkeinoelämän näkökulmasta Mirja Mirja Hannula Elinkeinoelämän keskusliitto EK EK

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

HAKEMUS 12.3.2013. Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymän kehittämisasiakirjassa vuosille 2012-2015:

HAKEMUS 12.3.2013. Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymän kehittämisasiakirjassa vuosille 2012-2015: Opetushallitus LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN Painopiste 1. Vaihtoehtoiset tavat suorittaa ammatillinen perustutkinto yhdistämällä oppilaitoksessa, työpajassa ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä oppisopimuskoulutusta

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013. Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013. Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 Kehittämiskohde: Opintopolut Mitä? Tutkintojen opintopoluissa toteutetaan

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry:n syysseminaari TUTKINTOUUDISTUS. Arto Pekkala

Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry:n syysseminaari TUTKINTOUUDISTUS. Arto Pekkala Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry:n syysseminaari TUTKINTOUUDISTUS Arto Pekkala 3.10.2017 Tutkintojen määritelmät lainsäädännössä Ammatillisessa perustutkinnossa osoitetaan laaja-alaiset ammatilliset

Lisätiedot

Nuoret ja aikuiset, yhdessä osaamista hankkimassa Kirsi Malmstedt, Etelä-Savon ammattiopisto

Nuoret ja aikuiset, yhdessä osaamista hankkimassa Kirsi Malmstedt, Etelä-Savon ammattiopisto Nuoret ja aikuiset, yhdessä osaamista hankkimassa Kirsi Malmstedt, Etelä-Savon ammattiopisto 23.11.2017 Nuorten ja aikuisten yhdessä oppiminen Reformi kannustaa yhdessä oppimiseen Yksi laki, jossa lähtökohtana

Lisätiedot

Laki. Lain tarkoitus ja soveltamisala. Rahoituksen periaatteet. Määritelmä. HE 186/1996 vp. EV 207/1996 vp -

Laki. Lain tarkoitus ja soveltamisala. Rahoituksen periaatteet. Määritelmä. HE 186/1996 vp. EV 207/1996 vp - EV 207/1996 vp - HE 186/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitusta koskevaksi lainsäädännöksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 186/1996 vp ammatillisen

Lisätiedot

Hakuajat. Vapaista opiskelupaikoista ilmoitetaan erikseen www.ysao.fi

Hakuajat. Vapaista opiskelupaikoista ilmoitetaan erikseen www.ysao.fi Hakuajat Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen 24.2. 17.3.2015 Haku ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaan koulutukseen 18.3. 8.4.2015 Haku Valma-koulutukseen 19.5. 21.7.2014 - kaikkien hakujen hakemukset

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen TUTKE 2

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen TUTKE 2 Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen TUTKE 2 TUTKE2-hanke Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 16.2.2012 ohjausryhmän työryhmän Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata, linjata, tukea ja

Lisätiedot

Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen. Johanna Laukkanen 27.1.2010

Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen. Johanna Laukkanen 27.1.2010 Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen Johanna Laukkanen 27.1.2010 Ammatillinen työvoimakoulutus Ammatillinen työvoimakoulutus Pääosin tutkintotavoitteista koulutusta Myös lisä- ja täydennyskoulutusta Yrittäjäkoulutusta

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia 3.6.2015 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Käsiteltävät selvitykset: Selvitys nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimenpideohjelman tuloksellisuudesta

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 7.11.2013 2 Miten vastataan työelämälähtöisyyteen?? 7.11.2013 3 7.11.2013

Lisätiedot

Elintarvikealan perustutkinnon perusteiden muutokset ja

Elintarvikealan perustutkinnon perusteiden muutokset ja Elintarvikealan perustutkinnon perusteiden muutokset ja 1.8.2015 Opetusneuvos Merja Lahdenkauppi 18.11.2014 Osaamisperusteisuuden vahvistaminen Opetus- ja oppiainekeskeisestä ajattelusta opiskelijan oppimiseen

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

Muutokset 1.8.2015 alkaen

Muutokset 1.8.2015 alkaen Muutokset 1.8.2015 alkaen Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998, muutos L787/2014) tuli voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen laatuhankkeen loppuraportin keskeiset viestit koulutuksen järjestäjille

Oppisopimuskoulutuksen laatuhankkeen loppuraportin keskeiset viestit koulutuksen järjestäjille 11.5.2011 Oppisopimuskoulutuksen laatuhankkeen loppuraportin keskeiset viestit koulutuksen järjestäjille Pasi Kankare, Opetushallitus Oppisopimusten määrän kehitys Oppisopimuskoulutuksella koko tutkinnon

Lisätiedot

Mitä ja miten ammattiin opiskeleva oppii ja mikä muuttuu uuden lainsäädännön myötä

Mitä ja miten ammattiin opiskeleva oppii ja mikä muuttuu uuden lainsäädännön myötä Mitä ja miten ammattiin opiskeleva oppii ja mikä muuttuu uuden lainsäädännön myötä 5.10.2017 Pirjo Kauhanen pirjo.kauhanen@jao.fi Kuva: Mathias Falk / Skills Finland AMISreformi Koulutukseen joustavasti

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI Yrityspalvelupäällikkö Armi Hyvönen, TAKK Infotilaisuus välityömarkkinatoimijoille Pirkanmaan TE-toimisto

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI Yrityspalvelupäällikkö Armi Hyvönen, TAKK Infotilaisuus välityömarkkinatoimijoille Pirkanmaan TE-toimisto AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI 26.1.2018 Yrityspalvelupäällikkö Armi Hyvönen, TAKK Infotilaisuus välityömarkkinatoimijoille Pirkanmaan TE-toimisto 26.1.2018 Tampereen Aikuiskoulutuskeskus www.takk.fi

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2012 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Soila Nordström Opetusneuvos / Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Ammatillinen aikuiskoulutus yksikkö 11.2.2015 Näyttötutkinnot: tilastotietoja Vuosina

Lisätiedot

OPI kurssin sisältö ja toteutus

OPI kurssin sisältö ja toteutus OPI kurssin sisältö ja toteutus tiedotustilaisuus palveluntuottajille 4.2.2015 Irja Kiisseli Suunnittelija Kuntoutusryhmä 2 Esitys sisältää OPI-kurssien taustaa Hankevaiheesta pysyvään toimintaan Tietoa

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA 2013 2014

VUOSISUUNNITELMA 2013 2014 1 JOENSUUN KONSERVATORIO Vuosisuunnitelma käsitelty opettajakunnassa 18/9 2013 Toteutuksen arviointi käsitelty opettajakunnassa / 2014 VUOSISUUNNITELMA 2013 2014 1. OPISKELIJAMÄÄRÄT SYKSY Tilanne 20.9.

Lisätiedot

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa

Lisätiedot

Saamelaisalueen koulutuskeskus Sámi oahpahusguovddáš YLEISTÄ

Saamelaisalueen koulutuskeskus Sámi oahpahusguovddáš YLEISTÄ YLEISTÄ SOGSAKK perustettu säätämällä laki L545/93 ja asetus A649/93 valtion oppilaitos kotipaikka Inarin kunta opetuskielet suomi ja saame, myös muut kielet mahdollisia YLEISTÄ Saamelaisalueen koulutuskeskus

Lisätiedot

Opiskelijoidemme näköinen Salpaus

Opiskelijoidemme näköinen Salpaus Opiskelijoidemme näköinen Salpaus Oppilaitoksen toimintakulttuurin kehittäminen; osallistavan toimintatutkimuksen tulokset TutkeOpe2015 -hanke 15.9.2016 Pedagogiset huiput seminaari, Levi Merja Tirkkonen,

Lisätiedot