Oppilaitokset kertovat: Europassi osaksi arkea. Uusi väline työnhakuun. Tuuleta osaamistasi Euroopassa! Osaaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oppilaitokset kertovat: Europassi osaksi arkea. Uusi väline työnhakuun. Tuuleta osaamistasi Euroopassa! Osaaja"

Transkriptio

1 Osaaja Oppilaitokset kertovat: Europassi osaksi arkea Uusi väline työnhakuun Tuuleta osaamistasi Euroopassa! Osaaja 1

2 Pääkirjoitus Monipuolinen työkalusarja koko Euroopalle Erilaisia Europassin asiakirjoja on Euroopassa luotu ja ladattu jo reilusti yli seitsemän miljoonaa. Niiden avulla eri maissa ja eri tavoin hankittua osaamista voidaan vertailla ja tunnistaa. Europassin kehittämiseen on osallistunut sekä koulutuksen ja työelämän asiantuntijoita. Se hyödyntää monipuolisesti myös erilaisia tietoteknisiä ratkaisuja, mikä mahdollistaa jatkossa yhä laajemman kansainvälisen yhteistyön. Europassi korostaa koulutuksessa ja työmarkkinoilla tarvittavaa kokonaisvaltaista osaamista. Samalla se ohjaa käyttäjäänsä pohtimaan osaamistaan laajemmin ja auttaa asettamaan tavoitteita uuden oppimiselle. Elinikäinen oppiminen on koko järjestelmän kulmakivi: käyttäjän oma Europassi täydentyy sitä mukaa, kun uutta osaamista kertyy. Europassin suurin lähitulevaisuuden haaste on laajentaa yhteistyötä erityisesti työmarkkinoiden suuntaan. Käyttäjällä tulee olla tulevaisuudessa entistä laajemmat ja joustavammat mahdollisuudet hyödyntää Europassiaan monipuolisesti työmarkkinoilla ja koulutuksessa. On tarpeen löytää uusia yhteistyökumppaneita sekä innovatiivisia, tuoreita tapoja hyödyntää järjestelmän lukemattomat mahdollisuudet. Haluamme haastaa myös tämän lehden lukijat pohtimaan, mitä mahdollisuuksia Europassi voisi tarjota sinulle tai yhteisöllesi. Projektisuunnittelija Susanna Kärki, Suomen Europassi-keskus Sisältö Europassin syntymä Uutisia Europassilla ulkomaille Europassi ja työelämä Europassi osana oppilaitosten arkea Tekniikka palvelee Päätoimittaja Susanna Kärki Toimitussihteeri Heta Muurinen Ulkoasu Sanna Skants Kannen kuva Samuli Siirala Valokuvat Samuli Siirala, Istockphoto Julkaisija Opetushallitus PL Helsinki Paino Vammalan kirjapaino 2 Osaaja

3 Europassin syntymä Europassi on EU:n ylpeyden aihe: kerrankin Brysselissä saatiin aikaiseksi jotain konkreettista asiakirjakokonaisuus, joka helpottaa oppilaitoksia, opiskelijoita ja työnantajia. Tarja Tuominen Europassia sen nykyisessä muodossaan viiden asiakirjan kokonaisuutena on lähdetty kehittämään 2000-luvun alussa. Kaikki Europassin asiakirjat ovat olleet kuitenkin käytössä jo 1990-luvulta asti. Europass Training -vihkosta ja Diploma Supplement -todistusliitettä on Suomessa käytetty jo 1995 alkaen. Tuolloin opiskelijoiden ulkomailla suoritetun harjoittelun tiedot kirjoitettiin käsin vihkoon, joka siis muistutti ulkoisestikin passia. Europassi-kokonaisuudeksi niitä ryhdyttiin kokoamaan vuosina , jolloin niihin tehtiin myös joitakin sisällöllisiä muutoksia. Tarja Tuominen Elinkeinoelämän keskusliitosta (EK) on ollut mukana kehittämässä Europassia vuosituhannen vaihteessa. Tuominen edusti kehitystyössä Euroopan työnantajia. EK on BusinessEurope -nimisen työnantajien keskusjärjestön jäsen. Työkalu tutkintojen vertailulle Vuonna 2001 Brysselissä pidettiin EU:n avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen keskittyvä Transparency Forum. Noin vuoden päästä puolestaan kokoontui laatuun keskittyvä foorumi. Mukaan oli kutsuttu edustajia viranomais-, työnantaja- ja työntekijätahoilta. Kaikkiaan meitä oli noin 20. Näissä foorumeissa esiin nousivat tutkintojen läpinäkyvyyden lisääminen ja liikkuvuuden edistäminen. Vuonna 2003 foorumit lopetettiin ja niiden tilalle muodostettiin erilaisia työryhmiä. Europassin teknisen työryhmän ensimmäinen kokous pidettiin kesäkuun lopussa Tähän kokoukseen oli komissio kutsunut 15 henkeä, joista Tuominen oli yksi. Tarkoituksena ei ollut vain laadun kehittäminen, vaan aikaiseksi haluttiin saada valmis tuote. Tuominen pitääkin hienona, että EU:n tasolla saatiin parissa vuodessa aikaan jotain konkreettista. Tavoitteenamme oli, että tutkinnot hyväksyttäisiin paremmin toisissa maissa, kun meillä olisi työkalu, jonka avulla niitä voi helpommin vertailla keskenään. Suomi ja Itävalta huippumaita Cedefopissa, Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksessa Thessalonikissa, Kreikassa asiakirjakokonaisuus toteutettiin teknisesti. Siellä painitaan edelleen eri kieliversioiden kanssa. Tietojen suojaaminen on Tuomisen mukaan ollut järjestelmän suurin tekninen ongelma. Nykyisin järjestelmä on kuitenkin jo turvallinen ja suurimmat haasteet voitettu. Toinen haaste Europassille on Tuomisen mukaan joidenkin jäsenmaiden haluttomuus tai kyvyttömyys investoida järjestelmään. Suomessa Opetushallitukseen keskitetty Europassi on otettu vastaan innostuneesti. Suomi ja Itävalta ovatkin Europassi-kehityksen huippumaita. Täällä myös oppilaitoksissa työelämään tutustuminen toimii kohtuullisen hyvin. Meillä työssäoppimisjaksot kuuluvat ammatilliseen peruskoulutukseen. Tuomisen mielestä eniten kehittämistä vaatii järjestelmän tunnettavuus. Se on melko tuntematon vielä. Lähinnä Europassin tuntevat koulut, jotka ovat mukana EU-ohjelmissa kuten Leonardo da Vincissä. Tuominen näkee, että Europassi antaa jäsenmaille hyvän syyn keskustella, mitä eri maiden tutkinnot tuottavat ja mitä yhteistä opinnoissa on Suomessa, Saksassa tai Itävallassa. Jos opiskelija on Suomessa saavuttanut ydinosaamisen ja hän haluaa jatkaa opintojaan Itävallassa, sen tulisi olla mahdollista. π Europassiin kuuluu viisi eri asiakirjaa: Europassi-ansioluettelo, -kielipassi, -liikkuvuustodistus sekä ammatillisen ja korkeakoulututkintotodistuksen liitteet. π Europassilla helpotetaan liikkuvuutta Euroopassa, parannetaan tutkintojen läpinäkyvyyttä ja edistetään eri maiden tutkintojen vertailua. π Suomen Europassi-keskus on Opetushallituksessa. Lisätietoja: Osaaja 3

4 Uutisia Koulutusyhteistyötä CIMO:n kanssa Opetushallitus ja Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO ovat kokeilleet tänä vuonna yhteisiä, maksuttomia koulutuspaketteja TE-keskuksille, työvoimatoimistoille ja muille kiinnostuneille tahoille. Koulutuspäivän (3 6 tuntia) aikana on käsitelty tutkintojen tunnustamista ja Europassia sekä liikkuvuusohjelmia ja tietopalvelua. Täksi vuodeksi koulutukset on jo lyöty lukkoon, mutta ensi keväänä koulutustarvetta arvioidaan uudelleen. Opetushallitus vastaa ulkomaisten korkeakoulututkintojen ammatillisesta tunnustamisesta Suomessa sekä toimii tutkintojen kansainvälisen vertailun tiedotus- ja Europassi-keskuksena. CIMO puolestaan toimii kansallisena Euroguidance-keskuksena. Euroguidance on kaikissa EUja ETA-maissa sekä jäsenyyttä hakeneissa maissa toimiva ohjaukseen ja neuvontaan keskittynyt verkosto. Europassi-keskus kouluttaa pyynnöstä erilaisia toimijoita sekä laatii tiedotusmateriaalia tahojen omien koulutusten tueksi. Lisätietoja saa Europassi-keskukselta. Liitteet suosittuja Skandinaviassa Europassin asiakirjojen käyttö heijastaa hyvin eri maiden koulutusrakenteita. Liikkuvuustodistusta ja tutkintotodistusten liitteitä käytetään enemmän Skandinaviassa ja joissain Itä-Euroopan maissa, joissa on tehty hiljattain koulutusuudistus. Tämä johtuu siitä, että näissä maissa järjestelmä on hyvin ohjattu, kertoo Carlo Scatoli Euroopan komission koulutuksen ja kulttuurin pääosastolta. Scatoli on ollut mukana Europassin kehittämisessä sen alusta asti. Ansioluetteloa käytetään enemmän Etelä-Euroopassa, jossa koulut eivät ohjaa tarpeeksi työnhaussa. Italiassa Europassi-CV:stä on myös tullut pakollinen julkisen sektorin töihin haettaessa. Suurin haaste Scatolin mielestä on se, miten työnantajat saadaan ymmärtämään Europassin vahvuus työntekijöiden valinnassa, antaahan se paljon tietoa hakijan taidoista. Meidän tuleekin vahvistaa yhteyksiä työnantajiin, erityisesti yksityissektoriin. Europassia tulisi kehittää kokonaispalveluna. Scatolia askarruttaa myös, miten korkeakoulumaailma saataisiin mukaan entistä paremmin. Koska Europassissa on kyse siirtymisestä koulutuksesta työmarkkinoille, monet koulutussektorin toimijat kokevat valitettavasti, ettei asia koske heitä. Scatoli uskoo Europassiin. Yhteiskunnassa, jossa ihmiset vaihtavat työpaikkaa usein ja heillä on tarvetta parantaa taitojaan jatkuvasti, Europassin kaltainen palvelu voi tehdä heidän elämästään helpompaa, hän perustelee. 4 Osaaja Carlo Scatoli Leonardo da Vinci -hankkeissa hyödynnetään Europassia laajalti Eurooppalaisessa Leonardo da Vinci -liikkuvuusohjelmassa hyödynnetään Europassia: opintojen hyväksilukemisen lisäksi yhä enemmän myös valmennukseen, perehdytykseen ja arviointiin. Mainiona esimerkkinä on Pro Europass -hankesarja. Kehittämishankkeessa luotiin yleiseurooppalainen malli, jolla oppisopimus- ja ammatillisen koulutuksen työssäoppimisjaksot toteutettaisiin ulkomailla. Hankkeessa käytetään hyväksi Europassia. Pro Europass -malli on opiskelijavaihtojen kuvaus, jossa toimijoina ovat opiskelijat, lähettävät ja vastaanottavat oppilaitokset sekä yritykset ja paikalliset viranomaiset. Opiskelijavaihtojen kustannustehokasta hallinnointia ja oppimisen laatua pyritään parantamaan projektissa tuotettavien Europassi-käsikirjojen avulla. Käsikirjat kohdistetaan eri toimijoiden tarpeeseen: opiskelijoille, oppilaitoksille ja kouluttajille sekä yrityksille ja työpaikkakouluttajille. Europassia käytetään laajalti kaikilla opiskelualoilla myös aikuiskoulutuksen ulkomaanjaksoilla ja oppisopimushankkeissa. Hankkeisiin voi tutustua syvemmin Leonardo da Vincin nettisivuilla, kohdassa Rahoitetut projektit. Siirry LeoKantaan ja käytä hakusanaa europassi. Pro Europass: Lisätietoja Kansainvälisen henkilövaihdon keskuksesta CIMOsta. Kielisalkku oppimisen matkakertomus Eurooppalainen kielisalkku on kielenoppimisen työkalu, jolla opiskelija voi pohtia ja osoittaa oppimaansa pitkälläkin aikavälillä. Salkkua voidaan käyttää paitsi opitun näyttämiseen myös oppimisvälineenä. Salkku koostuu kielipassista, kielenoppimishistoriasta ja kielitaitonäytteistä. Euroopan neuvoston standardisoima kielipassi helpottaa kielitaidon määrittelyä eri maiden vaihtelevien arviointikäytäntöjen välillä. Se on yhteenveto salkun omistajan kielitaidosta sekä osa Europassi-asiakirjakokonaisuutta. Kielipassiin voidaan myös koota viralliset kielenoppimiseen liittyvät todistukset sekä muut kielitaitoon vaikuttavat kokemukset kuten ulkomaan vaihdot. Kielenoppimishistoriaan opiskelija voi koota epävirallisempaa tietoa kielitaidostaan. Esimerkiksi oppilaitosten ja muiden insituutioiden ulkopuolella hankittua kielitaitoa voidaan kuvata täällä. Kielitaidon taso sekä kielipassissa että kielenoppimishistoriassa määritellään yhteisen eurooppalaisen tasokuvauksen avulla. Kielitaitonäytekansioon opiskelija kokoaa opiskelutöitään ja siellä hän voi myös analysoida opiskeluaan esimerkiksi oppimispäiväkirjassa. Kielitaitonäytekansiota voidaankin käyttää itsearvioinnin välineenä ja täten kielisalkulla on myös pedagoginen merkitys. Sekä kielipassia, että -salkkua voidaan käyttää monipuolisesti kielten opetuksessa.

5 Ammattiin kansainvälisesti Suomalaiset hotelli- ja ravintola-alan opiskelijat ovat kysyttyjä työntekijöitä maailmalla. Oppilaitoksille kansainväliset suhteet ovat tärkeitä, jotta opiskelijat pääsevät kokeilemaan siipiään. Helsinkiläinen ravintolakoulu Perho on ollut mukana kansainvälisessä EU:n Leonardo da Vinci -opiskelijavaihto-ohjelmassa jo yli kymmenen vuotta. Europasseja vaihto-ohjelmassa olleille opiskelijoille on kirjoitettu jo ainakin viime vuosituhannen lopusta lähtien. Onhan se hyvä asia, että opiskelijalla on dokumentti, jossa käy ilmi kaikki tarpeellinen kuten työssäoppimispaikka, ajankohta ja työtehtävät. Mikäpä sen parempi suositus työtä hakiessa, sanoo kansainvälisten asioiden koordinaattori ja opintoneuvoja Johanna Korhonen. Perhossa opiskelijat saavat Europassin heti vaihdosta palattuaan. Korhonen lähettää asiakirjat ensin vastaanottavalle koululle, jotka kansainvälisten asioiden koordinaattori täyttää vaihtojakson lopussa ja lähettää takaisin. Koulu on mukana kansainvälisessä verkostossa, johon kuuluu tällä hetkellä 13 oppilaitosta. Verkosto kasvaa koko ajan. Pidämme vuosittain kokouksen, jossa sovimme päälinjat opiskelijavaihdosta eli kuinka paljon kukin lähettää ja vastaanottaa opiskelijoita. Näin laajassa verkostossa koordinointi on tärkeää. Verkostossa on sovittu, että kaikki käyttävät Europassia keskenään. Mukana on naapurimaiden Viron ja Ruotsin lisäksi Keskija Etelä-Euroopan maita. Uutena, eksoottisena tulokkaana on Turkki. On ollut hienoa, että opiskelijamme ovat olleet kiinnostuneita myös Turkin kaltaisista uusista jäsenistä. Tälläkin hetkellä kolme opiskelijaamme tekee työssäoppimisjaksoaan Turkissa. Verkoston laajuus tuo opiskelijoille valinnanvaraa ja heidän toiveensa vaihtopaikasta pyritään mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan. Suomalaiset haluttuja Suomalaisia opiskelijoita arvostetaan ulkomailla. Meillä hotelli- ja ravintola-alan koulutus on laaja ja antaa valmiudet monenlaisiin tehtäviin. Esimerkiksi Englannissa suomalaiset tarjoilijaopiskelijat ovat haluttuja, koska he hallitsevat vatitarjoilun, mikä siellä ei ole itsestäänselvää. Myös kielitaitoa arvostetaan, sillä se on peruskoulupohjaisillakin opiskelijoilla niin hyvä, että he tulevat sillä mainiosti toimeen. Lisäksi työmoraali on korkea. Aina silloin tällöin opiskelija napataankin työssäoppimispaikkaan töihin. Tällöin hän käy suorittamassa välillä Suomessa tutkinnon loppuun ja palaa sitten töihin. Korhosen mielestä ei kannata kuitenkaan olla huolissaan siitä, että hyvin koulutetut suomalaisammattilaiset jäävät muihin maihin töihin. Monet haluavat kokemusta ja jäävät pariksi vuodeksi, mutta palaavat myöhemmin Suomeen. Korhonen ei Europassi-konkarina näe asiakirjoissa enää juuri parannettavaa. Alkuaikoina Europassi oli vihko, joka piti täyttää käsin. Sähköiset asiakirjat ovat käteviä ja säästävät paljon aikaa ja vaivaa. Vieläkin tietysti pitää allekirjoittaa, leimata ja lähettää, mutta sille ei voi mitään. Jotenkinhan passin oikeellisuus on varmistettava. Osaaja 5

6 Parhaillaan Korhonen sunnittelee vaihtoohjelman arkipäiväistämistä 6 12 viikon työssäoppimisjaksoiksi, jotka toteutettaisiin da Vinci -ohjelman ulkopuolella ravintolakoulu Perhon ja hotelli- ja ravintola-alan yritysten välisten sopimusten turvin. Olemme tutustuneet mahdollisiin yhteistyökumppaneihin ja sopineet menettelytavoista aiesopimuksin. Ensi vuonna ensimmäiset opiskelijat lähtevät Viroon. Näilläkin jaksoilla käytämme Europassia. Tavoitteena Europassi kaikille Tänä vuonna Leonardo da Vinci -hakemuksen EU:lle tekee Perhonkin puolesta vaihteeksi espoolainen Omnia. Kyseessä on neljän oppilaitoksen yhdistymä, jolla on ollut vasta vuoden verran keskitetty organisaatio kansainvälisyyteen liittyvissä asioissa. Uutukainen innostus näkyy korkeana aktiivisuutena. Europassin käyttöönotto ei Omniassa koske vain niitä, jotka ovat lähdössä ulkomaille vaihto-ohjelmiin. Tavoitteemme on, että jokainen opiskelija täyttäisi Europassin koulun aikana, esimerkiksi englannintunnilla, mutta viimeistään tietysti silloin, kun ollaan lähdössä ulkomaille, kertoo kansainvälisten asioiden päällikkö Seija Heikkinen. Europassia käytetään koulun kaikissa vaihto-ohjelmissa. Kun Europassin kanssa tekemisiin joutuvat myös ne, jotka eivät ole harkinneet ulkomaille lähtöä, saattaa asiakirjojen täyttäminen madaltaa kynnystä vaihto-ohjelmaan osallistumiselle. Heikkinen kertoo, että Saksassa Europassit on luovutettu opiskelijoille erityisessä seremoniassa. Heikkisen mielestä ihanteellista olisi, jos passi luovutettaisiin Omniassakin päättötodistuksen ohella opiskelijan valmistuessa. Juhlavassa tilanteessa korostuisi kansainvälinen ulottuvuus, joka on kuitenkin ollut tärkeä osa opiskelijan tutkintoa. Tämä on meillä toivelistalla. Omnialla on ollut myös yhteistyökumppaneita, jotka eivät käytä Europassia. Näissä tilanteissa neuvottelemme, ketään ei voi pakottaa. Monet, jotka eivät ole kuulleet välineestä mitään, ovat olleet innostuneita kuulemaan lisää. Heille olemme antaneet tietoa. Opettajille oli hyvä nähdä, mitä kaikkea CV:hen voi laittaa. Tiedotus tärkeää Suuressa oppilaitoksessa haasteena on tiedonkulku. Siksi tietoa vaihto-ohjelmista ja Europassista on pyritty jakamaan kaikille eri opintoaloille. Susanna Kärki Opetushallituksesta oli puhumassa opettajille Europassijärjestelmästä ja se herättikin vilkasta keskustelua. Keskustelussa pidettiin tärkeänä, että eurooppalaisille asiakirjoille on olemassa yksi yhteinen, organisoitu malli. Sen katsottiin yhdistävän eri ammattikouluja. Opettajille oli hyvä nähdä, mitä kaikkea CV:hen voi laittaa ja miten laaja-alainen kielitaitoarvio onkaan. Tutkintotodistusten liitteet olivat uusi asia. Monelle oli iloinen yllätys, että netistä voi löytää tiiviissä muodossa oman alan tutkinnon sisällön. Myös opettajat voivat itse käyttää Europassia lähtiessään omille työssäoppimisjaksoilleen. Heikkisen mukaan opiskelijat ovat olleet innostuneita ja mielellään mukana kehityksessä. Esimerkiksi ne opiskelijat, jotka ovat halunneet jatkaa opintojaan ammattikorkeakoulussa, ovat pitäneet Europassia hyvänä koosteena kansainvälisestä osaamisestaan. Valmistuneille opiskelijoille Omnialla on tarjota kansainvälistä työnhakua koulun kautta. Leonardo-hankkeen avulla valmistuneet nuoret työntekijät voivat hakea tiettyihin kohteisiin kolmen kuukauden jaksolle. Mahdollisuutta on käytetty ahkerasti tänä ja viime vuonna. Erityisesti parturikampaaja- ja ravintola-alan opiskelijat ovat hakeneet töihin Espanjaan ja Kreikkaan. Konkarin neuvoja Europassi-noviiseille Omnian kansainvälisten asioiden päällikkö Seija Heikkisen mielestä Opetushallitus on tehnyt varsin hyvää työtä. Saatu tieto on täsmätietoa ja täällä on helppo tarttua puhelimeen ja soittaa, jos on kysyttävää. Heikkinen suosittelee pyytämään Opetushallituksesta koulutusta. Se, että joku tulee konkreettisesti kertomaan asioista, on tehokasta tiedonvälitystä. Hämmentävää Europassi-järjestelmässä on Heikkisen mielestä lähinnä ollut nopeasti muuttuva tieto. Jos on mukana postituslistoilla ja ehtii niitä seurata, tiedonsaanti on helppoa. Näin on tietysti minun kohdallani, kun teen tätä päätyökseni. Jollekin, 6 Osaaja joka tekee tätä muun työnsä ohella, se voi kuitenkin olla hankalaa. Heikkinen toivoo, että alakohtaiset osaamisen kuvaukset saisi verkosta helposti klikkaamalla esiin. Se helpottaisi kaikkien toimintaa, kun täytetään liikkuvuustodistusta. Onneksi ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten siirtohankkeessa ECVETissä kehitetään uusia työkaluja, joita mahdollisesti voidaan hyödyntää myös Europassi-järjestelmässä. Ison organisaatiomuutoksen läpikäyneenä Heikkisellä on neuvoja aloitteleville kansainvälisten asioiden vastaaville. Alussa voi tuntua työläältä, kun pitää omaksua paljon uusia asioita, mutta on muistettava, että Europassi-asiat on pystyttävä integroimaan koko kansainvälisten asioiden organisaatioon, eivätkä ne voi jäädä yhden ihmisen harteille. Yleensä jo toisen Europassin kirjoittaminen on helpompaa, Heikkinen lohduttaa. Vaivannäkö tuottaa myös hedelmää. Europassin kanssa työskennellessä oppii kieliä! Joskus vaikkapa Italiasta tulee italiankielinen CV jota yritetään ymmärtää... Heikkinen itse näkee Europassin mahdollisuutena. Nuorten tulevaisuutta ajatellen on uskottava EU:n sisämarkkinoihin ja liikkuvuuden vapauttamiseen.

7 Työtodistusta parempi Tulevalla matkailuvirkailijalla Amel Belhajilla on kansainvälistä kokemusta useammastakin maasta. Europassista hän kuuli viime keväänä ollessaan lähdössä kuuden viikon vaihto-ohjelmaan Kreetalle. Olin Rethymnonin kaupungissa hotellissa vastaanottovirkailijana sekä tein muun muassa aamupalaa. Pienessä hotellissa kaikkien piti tehdä vähän kaikkea, mutta samalla myös oppi monenlaisia asioita. Europassin täyttäminen sujui ongelmitta. Sain hyvät ohjeet täyttämiseen. Myös kolmen kuukauden jaksolta baarityöskentelyä Lanzarotella, Espanjassa Belhaj sai Europassin. Siinä oli selitetty paremmin kuin työtodistuksessa kaikki, mitä tein. Tulevaisuudessa Belhaj lähtee ehdottomasti uudelleen ulkomaille. Varmasti Europassista on apua myös silloin. Hyvän työntekijän kirous Matkailualan aikuisopiskelija Niklas Lindroos vietti viime syksynä pari kuukautta Espanjan Las Palmasissa. Hänen piti alunperin suorittaa osa harjoittelustaan hotellin vastaanotossa, osa baarityöntekijänä ja tarjoilijana. Lindroos oli kuitenkin niin hyvä työntekijä, että hänet haluttiin pitää kokonaan baarissa ja ravintolassa, jossa tarve oli suurin. Vastaanottovirkailijan harjoittelun hän suorittikin myöhemmin Suomessa. Ulkomaille lähdöstä kuulin ensimmäistä kertaa koulun infotilaisuudessa ja lisätietoa sain kansainvälisten asioiden toimistolta. Yritin ensin hakea harjoittelupaikkaa yksin, mutta se osoittautui vaikeaksi. Lopulta paikka löytyi koulun avulla. Yksin hakiessa Lindroos koki, että vaihtoehtoja oli liikaa ja toisaalta mitään takuita tai varmuutta onnistumisesta ei ollut. Koulun kautta vaihto-ohjelmassa on saatavilla tukea, jos kaikki menee pieleen. Europassin Lindroos täytti haun aikana, eikä hän ollut aiemmin kuullut siitä. CV:n täyttäminen englanniksi meni yllättävän helposti. Se tuntui melkein liian helpolta, lukion käynyt Lindroos sanoo. Harjoittelu tuntui aluksi raskaalta. Kieli olisi hyvä opetella ennen lähtöä. Itselläni oli takana yksi espanjan kurssi. Opastusta ei juuri ollut, vaan jouduin suoraan töihin. Uusi työ, kieli ja ympäristö sekä lisäksi ilmaston kuumuus väsyttivät aika lailla. Jakso oli kuitenkin yhtä antoisa kuin työläskin. Opin todella paljon. Lindroos suunnittelee jatkavansa matkailun opiskelua Haaga-Helian ammattikorkeakoulussa. Siellä hän lähtee uudestaan työharjoitteluun ulkomaille. Maailmalle mieli Perhossa tarjoilijaksi opiskeleva Emmi Hämäläinen ei vielä ole ehtinyt vaihtoon itse, vaikka onkin jo toiminut ulkomaalaisten vaihto-opiskelijoiden tukena. Hän auttaa heitä kouluasioissa, näyttää Helsinkiä ja järjestää vapaa-ajan ohjelmaa. Perheemme on aina ollut kansainvälinen ja meillä on ollut vaihto-oppilaita kotona, joten itsekin olen aina halunnut nähdä maailmaa. Ensimmäisen vuoden opiskelijana Hämäläinen on vielä liian nuori vaihtoon, jonka ikäraja on 18 vuotta. Toisen vuoden keväällä tai kolmantena vuonna hän haluaisi vaihtoon Englantiin. Europassi on Hämäläiselle jo nyt tuttu ja hän uskoo, että siitä on hyötyä. Työnantajat pystyvät näkemään siitä selkeästi esimerkiksi kokemukseni ulkomailla. π Asiakirjojen lähettely postitse on jäämässä historiaan, sillä sähköinen järjestelmä on tulossa. π Europassi on tarkoitettu kaikille, jotka tarvitsevat kansainvälistä työkalua osaamisensa ja taitojensa osoittamiseen. π Europassin www-sivuilla on oma sininen alue oppilaitoksille. Osaaja 7

8 Europassi työnhaussa Työvoimatoimistossa Europassi-järjestelmä otetaan esille, kun työnhakija kaipaa neuvontaa työnhausta ulkomaille. Turun työvoimatoimiston EURES-neuvoja Tomi Puranen opastaa työnhakijoita Europassin käytössä. Europassi-järjestelmästä on myös järjestetty kursseja Varsinais-Suomen alueen virkailijoille. Koska järjestelmä on vielä uusi ja monille tuntematon, Puranen päätti kokeilla sitä käytännössä. Hän otti Europassin mukaan kahteen kansainväliseen rekrytointiin. Toisessa niistä etsittiin kesätyöntekijöitä Disneyland Parisiin ja toisessa espanjalaiseen Portaventura-huvipuistoon. Hakijoilta toivottiin CV:tä Europassin muodossa, joskin sen käyttö oli vapaaehtoista. Runsaasti yli puolet hakemusten lähettäjistä käytti Europassia. Hakijoiden palaute on ollut suurimmalta osin positiivista, vaikka lähes kaikki tekivät Europassi-ansioluettelon ensimmäistä kertaa. Sen täyttämisessä ei koettu vaikeuksia. Purasen mukaan järjestelmän etuna on, että työnantajat sekä työvoimatoimisto esikarsijana voivat helpommin vertailla tietoja keskenään. Myös Lahden työvoimatoimistossa kommentit työnantajilta ovat olleet myönteisiä. Europassi-CV on selkolukuinen ja työnantajan on helppo etsiä tarvitsemansa tieto nopeasti tietystä kohdasta, kertoo EURESneuvoja Aija Sievänen Lahdesta. Suomessa on tapana aliarvioida omaa osaamistaan, joten kielitaitokuvauksia lukemalla voi realistisemmin arvioida omia taitojaan. Lahden työvoimatoimistossa puolestaan vaikeimmaksi on osoittautunut juuri kielitaitoa mittaava osuus. Usein asiakkaat sokeutuvat laatiessaan omaa arvioita kielitaidostaan. Tällöin ohjaamme asiakkaan ristiinarvioimaan eri kieliä ensimmäisen arvioinnin jälkeen, kertoo Sievänen. Haittapuolena Puranen taas näkee sen, että yksilöllisyys ei pääse kukkimaan. Lomakkeissa ei ole erillistä tilaa erilaisille taidoille, harrastuksille ja luottamustoimille ja jonkin verran oli epätietoisuutta siitä, mihin tällaiset tiedot laitetaan. Myöskään työhistoriatiedoille ei ollut lisärivejä. Purasen mielestä Europassi-CV on erinomainen täydennys vapaalle hakemukselle. Europassin ja vapaan hakemuksen yhdistelmällä taataan sekä persoonallisuuden esiintuominen että kaikki tarpeelliset tiedot. Europassi hyvä täydennys Kielitaidon mittaus on turkulaisen Tomi Purasen mukaan Europassin vahvimpia puolia. Luokitus on hyvä ja se kannustaa hakijat arvioimaan kielitaitoaan objektiivisemmin. 8 Osaaja

9 Europassilla uusia työntekijöitä Suomeen Neuvotteleva virkamies Hillevi Lönn työministeriön politiikkaosastolta pitää Europassin merkitystä tärkeänä niin Suomen kuin koko Euroopankin kannalta. Europassi edistää, lisää ja mahdollistaa ihmisten vapaata liikkumista Euroopassa. Myös työministeriön etu on edistää erityisesti työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta. Suomea uhkaa monien muiden maiden tavoin väestön vanheneminen ja työikäisen väestön väheneminen. Samalla tuotanto vetää ja työpaikkoja olisi tarjolla. Lönn myöntää, että uhka työvoiman valumisesta Suomesta muualle on olemassa, mutta siihen ei voida vastata rajoja sulkemalla, päinvastoin. Suomen on kyettävä kilpailemaan työ- ja koulutusmahdollisuuksillaan. On huolehdittava, että meillä työpaikat ovat houkuttelevia. Paitsi kilpailukykyinen palkka, meillä tulee olla kannustava ja hyvä työilmapiiri, mahdollisuus jatkuvaan uuden oppimiseen ja ammattitaidon kehittämiseen. Suomeen tulisi saada sekä osaavaa työvoimaa että opiskelijoita ulkomailta. Työnantajille Europassi on vielä monin paikoin asiana uusi ja tuntematon. Lönnin mielestä asiakirjakokonaisuus on työnantajien näkökulmasta katsottuna suositeltava. Europassi auttaa ymmärtämään eurooppalaisten hakijoiden osaamista. Kun osaaminen voidaan sen avulla dokumentoida aikaisempaa selkeämmin, osaamisesta tulee näkyvää ja sitä osataan myös hyödyntää paremmin. Syli auki maailmalle Esimerkiksi Lönn tarjoaa työnhakijan mahdolliset aiemmin piilossa pysyneet kyvyt, jotka tulevat Europassi-ansioluettelossa esiin. Työnantaja saattaa huomata erikoistaidon, josta juuri heille on hyötyä. Tämä on molemmille eduksi. Lönn peräänkuuluttaakin työnantajilta avoimuutta ja ennakkoluulotonta suhtautumista. Myös työvoimaviranomaisten ohjaus ja neuvonta saattavat tarkentua yksilötasolla uuden, tarkemman työnhakuvälineen avulla. He voivat Lönnin mukaan tarjota paremmin juuri asiakkaan osaamiseen sopivaa työpaikkaa tai koulutusta, joka lisäksi vastaa aiempaa paremmin työnantajien osaamisvaatimuksia. Ja hakija itse saa varmuutta, sillä passi antaa välineen oman osaamisen rakentamiseen koko Euroopan alueella. Samalla tavoin myös toisen maan koulutukseen ohjautuva voi saada juuri itselleen räätälöityä koulutusta seikkaperäisemmän koulutusdokumennoinnin turvin. Haasteena Europassille Lönn näkee muutoksessa mukana pysymisen. Entä, jos on oppinut jotain arvokasta ilman kursseja? Miten se näkyy Europassissa? Miten instituutioiden ulkopuolinen osaaminen osoitetaan ja tunnistetaan? Soveltuuko järjestelmä varmasti kaikentyyppisille osaajille? Lönn pohtii. Hän uskoo kuitenkin, että uudistukseen suhtaudutaan positiivisesti ja toivottaa tervetulleeksi uudet kulttuurivivahteet ja osaajat. Uudet tuulet muista kulttuureista rikastuttavat Suomea. Adecco kiinnostui Europassista Henkilöstöpalveluyritys Adecco Finland Oy on yksi niistä edelläkävijöistä, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään Europassijärjestelmää muodossa tai toisessa omiakin tarpeitaan ajatellen. Adecco vuokraa henkilöstöä ja suorittaa rekrytointeja asiakasyrityksilleen. Adeccon kautta tai sinne töihin hakevat tekevät aina hakemuksen yrityksen nettisivuille. Samaa pohjaa yritys käyttää, kun se muokkaa esittely-cv:tä hakijasta työnantaja-asiakkaalleen. Virpi Ojakangas-Palmunen Adeccosta on käynyt keskusteluja Suomen Europassi-keskuksen kanssa ansioluettelojen yhdistämisestä. Adeccossa toivotaan, että hakija, jolla jo on Europassi, voisi siirtää CV-tietonsa suoraan Adeccon CV-pankkiin sähköisesti. Hakijan kannalta olisi todella käyttäjäystävällistä, jos Europassi olisi hyödynnettävissä erilaisiin nettipohjaisiin CV-kantoihin. Ei tarvitsisi näpytellä perustietoja aina uudelleen ja uudelleen. Ojakangas-Palmunen kehottaa työnhakijoita laatimaan jäsennellyn, selkeän ja tiiviin ansioluettelon. Meidän hauissamme netti- CV:n yhteyteen voi aina liittää oman CV:n ja Europassin kaltainen standardimalli olisi hyvin suositeltava. Kielipassia Ojakangas-Palmunen pitää hyvänä lisänä ansioluettelolle. Kielitaidon määrittäminen on monen asiakkaamme vaatimuksena rekrytointiprosesseissa. Jos kielipassi on vertailukelpoinen ja standardoitu Euroopan alueella yhteisesti, on se ehdottomasti meillekin hyödyksi esitellessämme kandidaattia asiakkaalle. Adeccolla on lisäksi käytössä online-kielitestejä, jotka voidaan teettää netin välityksellä asiakkaan niin halutessa. π Esimerkiksi työvoimatoimistot ja neuvontapalvelut voivat tilata Europassi-koulutusta Suomen Europassi-keskukselta Opetushallituksesta. π Kokoa oma Europassikokonaisuutesi osoitteessa Osaaja 9

10 Turun yliopistossa Europassi sulautuu järjestelmään Korkeakouluista Turun yliopisto on ollut ensimmäisiä aktiivisia Europassin käyttöönottajia. Se on muokannut järjestelmää omiin tarpeisiinsa sopivaksi. Kun kysymys on isoista opiskelijamassoista, on ymmärrettävää, että asioita ei haluta tehdä kahta kertaa. Meillä ei ole resursseja syöttää tietoja erilliseen Europassijärjestelmään, kansainvälisten asioiden päällikkö Irinja Paakkanen Turun yliopistosta sanoo. Siksi Suomen Europassi-keskus on pyytänyt Turun yliopistoa miettimään, miten Europassi-asiakirjat saataisiin mahdollisimman vähällä vaivalla yliopiston omaan järjestelmään. Tuloksena yliopiston kaikki kansainvälisten vaihtojen tiedot myös Europassiin liittyvät sisällytetään yliopiston sähköiseen opintorekisteriin. Opiskelija saa rekisteriin merkinnät kaikista vaihdoista ja harjoitteluista, jotka hän pystyy todistamaan yliopistolle. Hänelle voidaan tulostaa rekisteristä erilaisia todistuksia mukaanlukien liikkumistodistus. Näin yhdestä paikasta löytyvät kaikki todistukset ja tiedot. Kaikki vaihdot ja harjoittelujaksot kokoavan liikkuvuustodistuksen käyttöönotto helpottaa osaltaan työnhakua. Tulevaisuudessa opiskelija voi mennä katsomaan omia 10 Osaaja Irinja Paakkanen

Sisällys. Johdanto. Case: Tiina Piipponen. Case: Anu Ojaranta Tehtävä: Paikoillaan! Valmiina? Nyt! Tutkintojen tunnustaminen

Sisällys. Johdanto. Case: Tiina Piipponen. Case: Anu Ojaranta Tehtävä: Paikoillaan! Valmiina? Nyt! Tutkintojen tunnustaminen Suuntana maailma Sisällys Johdanto Valmiina lähtöön? Millä eväin maailmalle? Ilmari lähtee vapaaehtoistyöhön Sofia lähtee harjoitteluun Tehtävä: Kansainvälisyys ja minä Kaisla lähtee opiskelemaan Marko

Lisätiedot

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s.

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s. amicase Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Tehokas Spar Akatemia s.10 Noste auttaa jaksamaan s.14 Johtaminen vaatii oppimista s.16 amicase 1 2005 Sisältö 4 Jet vahvistaa

Lisätiedot

Horst Trodler. Opas työpaikoille. Oppisopimuskoulutusta yli rajojen. Liikkuvuuden hallinta. ABB TCR, Saksa

Horst Trodler. Opas työpaikoille. Oppisopimuskoulutusta yli rajojen. Liikkuvuuden hallinta. ABB TCR, Saksa Horst Trodler Opas työpaikoille Oppisopimuskoulutusta yli rajojen Liikkuvuuden hallinta ABB TCR, Saksa 1 Sisällysluettelo Esipuhe 1. Vaihto-ohjelmien edut 2. Koulutushenkilöstön / työpaikkakouluttajien

Lisätiedot

Gard Tekrø. Opas opiskelijoille. Oppisopimuskoulutusta yli rajojen. Liikkuvuuden hallinta. The International Service Office of Oppland, Norja

Gard Tekrø. Opas opiskelijoille. Oppisopimuskoulutusta yli rajojen. Liikkuvuuden hallinta. The International Service Office of Oppland, Norja Gard Tekrø Opas opiskelijoille Oppisopimuskoulutusta yli rajojen Liikkuvuuden hallinta The International Service Office of Oppland, Norja 1 Sisällysluettelo Opassarjan esittely Esipuhe 1. Miksi lähteä

Lisätiedot

SAMALLE VIIVALLE. Malleja monikulttuuristen nuorten ja työelämän kumppanuuteen. Kesätyöpaikka. tutuksi. Sarja. kuva. Työelämäillat.

SAMALLE VIIVALLE. Malleja monikulttuuristen nuorten ja työelämän kumppanuuteen. Kesätyöpaikka. tutuksi. Sarja. kuva. Työelämäillat. SAMALLE VIIVALLE Malleja monikulttuuristen nuorten ja työelämän kumppanuuteen Ura haaveet Hissipuhe Ideasta tuotteeksi kesätyöpaikka Tietoa myös vanhemmille Sarja kuva Verkostot tutuksi Apuun Työelämäillat

Lisätiedot

Opiskelija Janne Jauhola vietti kesän työnjohtajana

Opiskelija Janne Jauhola vietti kesän työnjohtajana 5/2011 Opiskelija Janne Jauhola vietti kesän työnjohtajana sisältö Pääkirjoitus... 5 Uutisia... 6 10 12 Uuden Insinööriliiton ja Sanoma Magazines Finlandin tuore yhteistyösopimus avaa uuden ajan jäseneduissa.

Lisätiedot

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan 1 Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan näyttötutkintoihin liittyvää asiaa. Lehden laadintaan ovat osallistuneet useiden eri ammattialojen ja yhteisöjen toimijat. Omalla

Lisätiedot

14 Opetusta. 7 Jokaisesta. 4 Oppisopimuksella. Av-viestinnän ammattilainen hallitsee monta mediaa s. 8. koneasentajaksi.

14 Opetusta. 7 Jokaisesta. 4 Oppisopimuksella. Av-viestinnän ammattilainen hallitsee monta mediaa s. 8. koneasentajaksi. vengi KOULUTUSKESKUS SALPAUKSEN ASIAKASLEHTI 2/2010 Av-viestinnän ammattilainen hallitsee monta mediaa s. 8 4 Oppisopimuksella koneasentajaksi 7 Jokaisesta löytyy yrittäjä 14 Opetusta virtuaalisesti Salpauksen

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Kansainvälinen harjoittelu korkeakouluissa

Kansainvälinen harjoittelu korkeakouluissa JAANA MUTANEN Kansainvälinen harjoittelu korkeakouluissa Selvitys Kansainvälinen harjoittelu korkeakouluissa JAANA MUTANEN 2009 1 Kannen graafinen suunnittelu Satu Salmivalli ISBN 987-951-805-309-8 (pdf)

Lisätiedot

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. Ulkomaille työhön lähtevän muistilista Akateemista ammattijärjestötoimintaa. sivu 5. sivu 8. sivu 15.

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. Ulkomaille työhön lähtevän muistilista Akateemista ammattijärjestötoimintaa. sivu 5. sivu 8. sivu 15. SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntij asiantuntiia 3 2006 Ulkomaille työhön lähtevän muistilista Akateemista ammattijärjestötoimintaa Sloveniassa Svensk resumé sivu 5 sivu 8 sivu 15 pääkirjoitus Kansainvälistyvä

Lisätiedot

Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle

Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle Hyvä sosiaalialan opiskelija 3 Tartu ylpeänä sosiaalialan työhön 4 Sosiaalialan ammattilainen on luotu vaikuttamaan 6 Kelpoisuuslaki on vankka perusta

Lisätiedot

Nuoret ja työnantajat yhteisen pulman edessä

Nuoret ja työnantajat yhteisen pulman edessä nuorisofoorumi 2013 Nuoret ja työnantajat yhteisen pulman edessä Helsingissä 2013 Taloudellinen tiedotustoimisto TAT Graafinen suunnittelu ja taitto: Vanto Design Oy Kuvat: Dora Cheffi Kustantaja: Taloudellinen

Lisätiedot

TYÖ ELÄ Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut

TYÖ ELÄ Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut TYÖ ELÄ MÄ Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut TYÖLLISYYDENHOIDON PALVELUYKSIKKÖ Työnantaja! Nyt kannattaa työllistää! Tampereen kaupungin työllisyydenhoidon palveluyksikkö tarjoaa työnantajalle maksuttoman

Lisätiedot

REKRYTOINTI MURROKSESSA HAUS-JOKOSTA TIETOA OMAAN TYÖHÖN JULKISSEKTORI HOUKUTTELEE. Mauri Ylä-Kotola: YLIOPISTOUUDISTUKSEN ESIKUVAT ELINKEINOELÄMÄSTä

REKRYTOINTI MURROKSESSA HAUS-JOKOSTA TIETOA OMAAN TYÖHÖN JULKISSEKTORI HOUKUTTELEE. Mauri Ylä-Kotola: YLIOPISTOUUDISTUKSEN ESIKUVAT ELINKEINOELÄMÄSTä haus kehittämiskeskus oy:n asiakaslehti 3-2008 www.haus.fi REKRYTOINTI MURROKSESSA HAUS-JOKOSTA TIETOA OMAAN TYÖHÖN JULKISSEKTORI HOUKUTTELEE Mauri Ylä-Kotola: YLIOPISTOUUDISTUKSEN ESIKUVAT ELINKEINOELÄMÄSTä

Lisätiedot

6 Keittiömestarin. urapolku. Puhejudoa. Ammattikorkeakoulutusta 20 vuotta 16. asiakaspalveluun. HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun sidosryhmälehti

6 Keittiömestarin. urapolku. Puhejudoa. Ammattikorkeakoulutusta 20 vuotta 16. asiakaspalveluun. HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun sidosryhmälehti H A A G A - H E L I A HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun sidosryhmälehti 12 1 2 0 1 1 Ammattikorkeakoulutusta 20 vuotta 16 Puhejudoa asiakaspalveluun 28 emba:sta oppia käytännön johtamistyöhön sparraa valmistumisen

Lisätiedot

Lähde liikkeelle syksy 2013 1

Lähde liikkeelle syksy 2013 1 Lähde liikkeelle syksy 2013 1 Pääkirjoitus Tutkintotoimikunnat tutkintojen tuottajien ja tilaajien yhteistyöeliminä Kannen kuva: Pentti Hokkanen. Työelämän ja koulutuksen tiivis yhteistyö on ollut alusta

Lisätiedot

FinTandem. koordinaattorin käsikirja. Ulrica Taylor Katri Karjalainen Pia Sandås Marika Boström

FinTandem. koordinaattorin käsikirja. Ulrica Taylor Katri Karjalainen Pia Sandås Marika Boström FinTandem koordinaattorin käsikirja Ulrica Taylor Katri Karjalainen Pia Sandås Marika Boström 1 JOHDANTO 2 2 TANDEM KIELENOPPIMISMENETELMÄNÄ 4 3 KUKA VOI OSALLISTUA TANDEMIIN? 8 4 KURSSIMALLI: FinTandem

Lisätiedot

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti syksy 2006. Stadia 10 vuotta Ammattikorkeakoulu työelämän, tutkimuksen ja omin silmin

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti syksy 2006. Stadia 10 vuotta Ammattikorkeakoulu työelämän, tutkimuksen ja omin silmin Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti syksy 2006 Stadia 10 vuotta Ammattikorkeakoulu työelämän, tutkimuksen ja omin silmin Syksy 2006 Teema: Stadia 10 vuotta Pääkirjoitus: Kymmenen vuoden taival

Lisätiedot

Tavoitteena työelämä. maahanmuuttajien osaaminen näkyväksi. Aini Pehkonen (toim.)

Tavoitteena työelämä. maahanmuuttajien osaaminen näkyväksi. Aini Pehkonen (toim.) Tavoitteena työelämä maahanmuuttajien osaaminen näkyväksi Aini Pehkonen (toim.) EUedu-julkaisut nro 1 Savon koulutuskuntayhtymä Kuopio 2011 Julkaisija: ISOK-hanke (Itäsuomalaisen Osaamisen Kehittäminen)

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA:

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: amicase Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: Osaamisen johtaminen Asiantuntijana Leenamaija Otala Amiedun kielenopetukselle tunnustusta Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille amicase pääkirjoitus amicase

Lisätiedot

Työnhakuopas. Turun yliopiston työelämäpalvelut

Työnhakuopas. Turun yliopiston työelämäpalvelut Työnhakuopas Turun yliopiston työelämäpalvelut TÖITÄ ETSIMÄSSÄ? Sanotaan, että työnhaku käy työstä. Totta, usein se vaatii aikaa ja vaivaakin. Toisaalta tuloksena voi olla kiva duunipaikka, joten turhaa

Lisätiedot

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti Lähde liikkeelle Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti syksy 2011 Opetusministeri Jukka Gustafsson taistelee aikuiskoulutuksen puolesta Työssäoppimisen arvostus kasvaa Rakentavasta yhteistyöstä hyötyvät

Lisätiedot

Työperusteisen maahanmuuton kaari mitä opimme?

Työperusteisen maahanmuuton kaari mitä opimme? Työperusteisen maahanmuuton kaari mitä opimme? GATEWAY 2011 1 Hyria Koulutus Oy:n Ari Orelma ja Kai Heimonen verkostoitumassa Bulgarian Sofiassa. Maahanmuutto-osasto 2 GATEWAY 2011 Päivi Jylli, projektipäällikkö,

Lisätiedot

Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen

Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen tietoa kuntapäättäjille ja rehtoreille Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen Kouluthan ovat kansainvälistyneet vai ovatko? Kansainvälisyyttä on tuotu koulujen

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS HAKUAJAT KEVÄT 2015: Vieraskieliset koulutukset: 7. 27.1.2015 Päivä- ja monimuoto-opinnot: 17.3. 9.4.2015

HAKIJAN OPAS HAKUAJAT KEVÄT 2015: Vieraskieliset koulutukset: 7. 27.1.2015 Päivä- ja monimuoto-opinnot: 17.3. 9.4.2015 HAKIJAN OPAS HAKUAJAT KEVÄT 2015: Vieraskieliset koulutukset: 7. 27.1.2015 Päivä- ja monimuoto-opinnot: 17.3. 9.4.2015 Sisällys 04 Kyamk ja Mamk Suomen huippuja Sinulla on unelma 4 Hakuaikataulu 5 Kymenlaakson

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä J o h d a n t o POLKUJA TYÖELÄMÄÄN Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä ANNE AALTO, SEIJA ESKOLA, KIM KARLSSON JA ELINA KOPU (TOIM.) Anne Aalto, Seija Eskola, Kim

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 3 2008

Yrittäjätiedote 3 2008 Yrittäjätiedote 3 2008 YRITTÄJÄVIIKKO 5. 11.10., LUVASSA PALJON TAPAHTUMIA KUNNALLISVAALIT 26.10. YRITTÄJÄEHDOKKAAT VASTAAVAT YRITTÄJYYS TURVAA LÄHIPALVELUT MAHIS TYÖHÖN -PROJEKTI KEUKE KEHITTÄÄ KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa hanke 2008 2013 Pointin neuvonta- ja ohjauspalvelut

Lisätiedot

Korkeakoulutetut arvostavat elämän tasapainoa

Korkeakoulutetut arvostavat elämän tasapainoa Korkeakoulutetut arvostavat elämän tasapainoa Pääkirjoitus Hyvän kierre Kuva Mikko Haiko Hyvä työnantajamaine ja liiketoimintastrategiaa tukeva työntekijäbrändi ovat kiristyvän kilpailun työmarkkinoilla

Lisätiedot