Oppilaitokset kertovat: Europassi osaksi arkea. Uusi väline työnhakuun. Tuuleta osaamistasi Euroopassa! Osaaja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oppilaitokset kertovat: Europassi osaksi arkea. Uusi väline työnhakuun. Tuuleta osaamistasi Euroopassa! Osaaja"

Transkriptio

1 Osaaja Oppilaitokset kertovat: Europassi osaksi arkea Uusi väline työnhakuun Tuuleta osaamistasi Euroopassa! Osaaja 1

2 Pääkirjoitus Monipuolinen työkalusarja koko Euroopalle Erilaisia Europassin asiakirjoja on Euroopassa luotu ja ladattu jo reilusti yli seitsemän miljoonaa. Niiden avulla eri maissa ja eri tavoin hankittua osaamista voidaan vertailla ja tunnistaa. Europassin kehittämiseen on osallistunut sekä koulutuksen ja työelämän asiantuntijoita. Se hyödyntää monipuolisesti myös erilaisia tietoteknisiä ratkaisuja, mikä mahdollistaa jatkossa yhä laajemman kansainvälisen yhteistyön. Europassi korostaa koulutuksessa ja työmarkkinoilla tarvittavaa kokonaisvaltaista osaamista. Samalla se ohjaa käyttäjäänsä pohtimaan osaamistaan laajemmin ja auttaa asettamaan tavoitteita uuden oppimiselle. Elinikäinen oppiminen on koko järjestelmän kulmakivi: käyttäjän oma Europassi täydentyy sitä mukaa, kun uutta osaamista kertyy. Europassin suurin lähitulevaisuuden haaste on laajentaa yhteistyötä erityisesti työmarkkinoiden suuntaan. Käyttäjällä tulee olla tulevaisuudessa entistä laajemmat ja joustavammat mahdollisuudet hyödyntää Europassiaan monipuolisesti työmarkkinoilla ja koulutuksessa. On tarpeen löytää uusia yhteistyökumppaneita sekä innovatiivisia, tuoreita tapoja hyödyntää järjestelmän lukemattomat mahdollisuudet. Haluamme haastaa myös tämän lehden lukijat pohtimaan, mitä mahdollisuuksia Europassi voisi tarjota sinulle tai yhteisöllesi. Projektisuunnittelija Susanna Kärki, Suomen Europassi-keskus Sisältö Europassin syntymä Uutisia Europassilla ulkomaille Europassi ja työelämä Europassi osana oppilaitosten arkea Tekniikka palvelee Päätoimittaja Susanna Kärki Toimitussihteeri Heta Muurinen Ulkoasu Sanna Skants Kannen kuva Samuli Siirala Valokuvat Samuli Siirala, Istockphoto Julkaisija Opetushallitus PL Helsinki Paino Vammalan kirjapaino 2 Osaaja

3 Europassin syntymä Europassi on EU:n ylpeyden aihe: kerrankin Brysselissä saatiin aikaiseksi jotain konkreettista asiakirjakokonaisuus, joka helpottaa oppilaitoksia, opiskelijoita ja työnantajia. Tarja Tuominen Europassia sen nykyisessä muodossaan viiden asiakirjan kokonaisuutena on lähdetty kehittämään 2000-luvun alussa. Kaikki Europassin asiakirjat ovat olleet kuitenkin käytössä jo 1990-luvulta asti. Europass Training -vihkosta ja Diploma Supplement -todistusliitettä on Suomessa käytetty jo 1995 alkaen. Tuolloin opiskelijoiden ulkomailla suoritetun harjoittelun tiedot kirjoitettiin käsin vihkoon, joka siis muistutti ulkoisestikin passia. Europassi-kokonaisuudeksi niitä ryhdyttiin kokoamaan vuosina , jolloin niihin tehtiin myös joitakin sisällöllisiä muutoksia. Tarja Tuominen Elinkeinoelämän keskusliitosta (EK) on ollut mukana kehittämässä Europassia vuosituhannen vaihteessa. Tuominen edusti kehitystyössä Euroopan työnantajia. EK on BusinessEurope -nimisen työnantajien keskusjärjestön jäsen. Työkalu tutkintojen vertailulle Vuonna 2001 Brysselissä pidettiin EU:n avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen keskittyvä Transparency Forum. Noin vuoden päästä puolestaan kokoontui laatuun keskittyvä foorumi. Mukaan oli kutsuttu edustajia viranomais-, työnantaja- ja työntekijätahoilta. Kaikkiaan meitä oli noin 20. Näissä foorumeissa esiin nousivat tutkintojen läpinäkyvyyden lisääminen ja liikkuvuuden edistäminen. Vuonna 2003 foorumit lopetettiin ja niiden tilalle muodostettiin erilaisia työryhmiä. Europassin teknisen työryhmän ensimmäinen kokous pidettiin kesäkuun lopussa Tähän kokoukseen oli komissio kutsunut 15 henkeä, joista Tuominen oli yksi. Tarkoituksena ei ollut vain laadun kehittäminen, vaan aikaiseksi haluttiin saada valmis tuote. Tuominen pitääkin hienona, että EU:n tasolla saatiin parissa vuodessa aikaan jotain konkreettista. Tavoitteenamme oli, että tutkinnot hyväksyttäisiin paremmin toisissa maissa, kun meillä olisi työkalu, jonka avulla niitä voi helpommin vertailla keskenään. Suomi ja Itävalta huippumaita Cedefopissa, Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksessa Thessalonikissa, Kreikassa asiakirjakokonaisuus toteutettiin teknisesti. Siellä painitaan edelleen eri kieliversioiden kanssa. Tietojen suojaaminen on Tuomisen mukaan ollut järjestelmän suurin tekninen ongelma. Nykyisin järjestelmä on kuitenkin jo turvallinen ja suurimmat haasteet voitettu. Toinen haaste Europassille on Tuomisen mukaan joidenkin jäsenmaiden haluttomuus tai kyvyttömyys investoida järjestelmään. Suomessa Opetushallitukseen keskitetty Europassi on otettu vastaan innostuneesti. Suomi ja Itävalta ovatkin Europassi-kehityksen huippumaita. Täällä myös oppilaitoksissa työelämään tutustuminen toimii kohtuullisen hyvin. Meillä työssäoppimisjaksot kuuluvat ammatilliseen peruskoulutukseen. Tuomisen mielestä eniten kehittämistä vaatii järjestelmän tunnettavuus. Se on melko tuntematon vielä. Lähinnä Europassin tuntevat koulut, jotka ovat mukana EU-ohjelmissa kuten Leonardo da Vincissä. Tuominen näkee, että Europassi antaa jäsenmaille hyvän syyn keskustella, mitä eri maiden tutkinnot tuottavat ja mitä yhteistä opinnoissa on Suomessa, Saksassa tai Itävallassa. Jos opiskelija on Suomessa saavuttanut ydinosaamisen ja hän haluaa jatkaa opintojaan Itävallassa, sen tulisi olla mahdollista. π Europassiin kuuluu viisi eri asiakirjaa: Europassi-ansioluettelo, -kielipassi, -liikkuvuustodistus sekä ammatillisen ja korkeakoulututkintotodistuksen liitteet. π Europassilla helpotetaan liikkuvuutta Euroopassa, parannetaan tutkintojen läpinäkyvyyttä ja edistetään eri maiden tutkintojen vertailua. π Suomen Europassi-keskus on Opetushallituksessa. Lisätietoja: Osaaja 3

4 Uutisia Koulutusyhteistyötä CIMO:n kanssa Opetushallitus ja Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO ovat kokeilleet tänä vuonna yhteisiä, maksuttomia koulutuspaketteja TE-keskuksille, työvoimatoimistoille ja muille kiinnostuneille tahoille. Koulutuspäivän (3 6 tuntia) aikana on käsitelty tutkintojen tunnustamista ja Europassia sekä liikkuvuusohjelmia ja tietopalvelua. Täksi vuodeksi koulutukset on jo lyöty lukkoon, mutta ensi keväänä koulutustarvetta arvioidaan uudelleen. Opetushallitus vastaa ulkomaisten korkeakoulututkintojen ammatillisesta tunnustamisesta Suomessa sekä toimii tutkintojen kansainvälisen vertailun tiedotus- ja Europassi-keskuksena. CIMO puolestaan toimii kansallisena Euroguidance-keskuksena. Euroguidance on kaikissa EUja ETA-maissa sekä jäsenyyttä hakeneissa maissa toimiva ohjaukseen ja neuvontaan keskittynyt verkosto. Europassi-keskus kouluttaa pyynnöstä erilaisia toimijoita sekä laatii tiedotusmateriaalia tahojen omien koulutusten tueksi. Lisätietoja saa Europassi-keskukselta. Liitteet suosittuja Skandinaviassa Europassin asiakirjojen käyttö heijastaa hyvin eri maiden koulutusrakenteita. Liikkuvuustodistusta ja tutkintotodistusten liitteitä käytetään enemmän Skandinaviassa ja joissain Itä-Euroopan maissa, joissa on tehty hiljattain koulutusuudistus. Tämä johtuu siitä, että näissä maissa järjestelmä on hyvin ohjattu, kertoo Carlo Scatoli Euroopan komission koulutuksen ja kulttuurin pääosastolta. Scatoli on ollut mukana Europassin kehittämisessä sen alusta asti. Ansioluetteloa käytetään enemmän Etelä-Euroopassa, jossa koulut eivät ohjaa tarpeeksi työnhaussa. Italiassa Europassi-CV:stä on myös tullut pakollinen julkisen sektorin töihin haettaessa. Suurin haaste Scatolin mielestä on se, miten työnantajat saadaan ymmärtämään Europassin vahvuus työntekijöiden valinnassa, antaahan se paljon tietoa hakijan taidoista. Meidän tuleekin vahvistaa yhteyksiä työnantajiin, erityisesti yksityissektoriin. Europassia tulisi kehittää kokonaispalveluna. Scatolia askarruttaa myös, miten korkeakoulumaailma saataisiin mukaan entistä paremmin. Koska Europassissa on kyse siirtymisestä koulutuksesta työmarkkinoille, monet koulutussektorin toimijat kokevat valitettavasti, ettei asia koske heitä. Scatoli uskoo Europassiin. Yhteiskunnassa, jossa ihmiset vaihtavat työpaikkaa usein ja heillä on tarvetta parantaa taitojaan jatkuvasti, Europassin kaltainen palvelu voi tehdä heidän elämästään helpompaa, hän perustelee. 4 Osaaja Carlo Scatoli Leonardo da Vinci -hankkeissa hyödynnetään Europassia laajalti Eurooppalaisessa Leonardo da Vinci -liikkuvuusohjelmassa hyödynnetään Europassia: opintojen hyväksilukemisen lisäksi yhä enemmän myös valmennukseen, perehdytykseen ja arviointiin. Mainiona esimerkkinä on Pro Europass -hankesarja. Kehittämishankkeessa luotiin yleiseurooppalainen malli, jolla oppisopimus- ja ammatillisen koulutuksen työssäoppimisjaksot toteutettaisiin ulkomailla. Hankkeessa käytetään hyväksi Europassia. Pro Europass -malli on opiskelijavaihtojen kuvaus, jossa toimijoina ovat opiskelijat, lähettävät ja vastaanottavat oppilaitokset sekä yritykset ja paikalliset viranomaiset. Opiskelijavaihtojen kustannustehokasta hallinnointia ja oppimisen laatua pyritään parantamaan projektissa tuotettavien Europassi-käsikirjojen avulla. Käsikirjat kohdistetaan eri toimijoiden tarpeeseen: opiskelijoille, oppilaitoksille ja kouluttajille sekä yrityksille ja työpaikkakouluttajille. Europassia käytetään laajalti kaikilla opiskelualoilla myös aikuiskoulutuksen ulkomaanjaksoilla ja oppisopimushankkeissa. Hankkeisiin voi tutustua syvemmin Leonardo da Vincin nettisivuilla, kohdassa Rahoitetut projektit. Siirry LeoKantaan ja käytä hakusanaa europassi. Pro Europass: Lisätietoja Kansainvälisen henkilövaihdon keskuksesta CIMOsta. Kielisalkku oppimisen matkakertomus Eurooppalainen kielisalkku on kielenoppimisen työkalu, jolla opiskelija voi pohtia ja osoittaa oppimaansa pitkälläkin aikavälillä. Salkkua voidaan käyttää paitsi opitun näyttämiseen myös oppimisvälineenä. Salkku koostuu kielipassista, kielenoppimishistoriasta ja kielitaitonäytteistä. Euroopan neuvoston standardisoima kielipassi helpottaa kielitaidon määrittelyä eri maiden vaihtelevien arviointikäytäntöjen välillä. Se on yhteenveto salkun omistajan kielitaidosta sekä osa Europassi-asiakirjakokonaisuutta. Kielipassiin voidaan myös koota viralliset kielenoppimiseen liittyvät todistukset sekä muut kielitaitoon vaikuttavat kokemukset kuten ulkomaan vaihdot. Kielenoppimishistoriaan opiskelija voi koota epävirallisempaa tietoa kielitaidostaan. Esimerkiksi oppilaitosten ja muiden insituutioiden ulkopuolella hankittua kielitaitoa voidaan kuvata täällä. Kielitaidon taso sekä kielipassissa että kielenoppimishistoriassa määritellään yhteisen eurooppalaisen tasokuvauksen avulla. Kielitaitonäytekansioon opiskelija kokoaa opiskelutöitään ja siellä hän voi myös analysoida opiskeluaan esimerkiksi oppimispäiväkirjassa. Kielitaitonäytekansiota voidaankin käyttää itsearvioinnin välineenä ja täten kielisalkulla on myös pedagoginen merkitys. Sekä kielipassia, että -salkkua voidaan käyttää monipuolisesti kielten opetuksessa.

5 Ammattiin kansainvälisesti Suomalaiset hotelli- ja ravintola-alan opiskelijat ovat kysyttyjä työntekijöitä maailmalla. Oppilaitoksille kansainväliset suhteet ovat tärkeitä, jotta opiskelijat pääsevät kokeilemaan siipiään. Helsinkiläinen ravintolakoulu Perho on ollut mukana kansainvälisessä EU:n Leonardo da Vinci -opiskelijavaihto-ohjelmassa jo yli kymmenen vuotta. Europasseja vaihto-ohjelmassa olleille opiskelijoille on kirjoitettu jo ainakin viime vuosituhannen lopusta lähtien. Onhan se hyvä asia, että opiskelijalla on dokumentti, jossa käy ilmi kaikki tarpeellinen kuten työssäoppimispaikka, ajankohta ja työtehtävät. Mikäpä sen parempi suositus työtä hakiessa, sanoo kansainvälisten asioiden koordinaattori ja opintoneuvoja Johanna Korhonen. Perhossa opiskelijat saavat Europassin heti vaihdosta palattuaan. Korhonen lähettää asiakirjat ensin vastaanottavalle koululle, jotka kansainvälisten asioiden koordinaattori täyttää vaihtojakson lopussa ja lähettää takaisin. Koulu on mukana kansainvälisessä verkostossa, johon kuuluu tällä hetkellä 13 oppilaitosta. Verkosto kasvaa koko ajan. Pidämme vuosittain kokouksen, jossa sovimme päälinjat opiskelijavaihdosta eli kuinka paljon kukin lähettää ja vastaanottaa opiskelijoita. Näin laajassa verkostossa koordinointi on tärkeää. Verkostossa on sovittu, että kaikki käyttävät Europassia keskenään. Mukana on naapurimaiden Viron ja Ruotsin lisäksi Keskija Etelä-Euroopan maita. Uutena, eksoottisena tulokkaana on Turkki. On ollut hienoa, että opiskelijamme ovat olleet kiinnostuneita myös Turkin kaltaisista uusista jäsenistä. Tälläkin hetkellä kolme opiskelijaamme tekee työssäoppimisjaksoaan Turkissa. Verkoston laajuus tuo opiskelijoille valinnanvaraa ja heidän toiveensa vaihtopaikasta pyritään mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan. Suomalaiset haluttuja Suomalaisia opiskelijoita arvostetaan ulkomailla. Meillä hotelli- ja ravintola-alan koulutus on laaja ja antaa valmiudet monenlaisiin tehtäviin. Esimerkiksi Englannissa suomalaiset tarjoilijaopiskelijat ovat haluttuja, koska he hallitsevat vatitarjoilun, mikä siellä ei ole itsestäänselvää. Myös kielitaitoa arvostetaan, sillä se on peruskoulupohjaisillakin opiskelijoilla niin hyvä, että he tulevat sillä mainiosti toimeen. Lisäksi työmoraali on korkea. Aina silloin tällöin opiskelija napataankin työssäoppimispaikkaan töihin. Tällöin hän käy suorittamassa välillä Suomessa tutkinnon loppuun ja palaa sitten töihin. Korhosen mielestä ei kannata kuitenkaan olla huolissaan siitä, että hyvin koulutetut suomalaisammattilaiset jäävät muihin maihin töihin. Monet haluavat kokemusta ja jäävät pariksi vuodeksi, mutta palaavat myöhemmin Suomeen. Korhonen ei Europassi-konkarina näe asiakirjoissa enää juuri parannettavaa. Alkuaikoina Europassi oli vihko, joka piti täyttää käsin. Sähköiset asiakirjat ovat käteviä ja säästävät paljon aikaa ja vaivaa. Vieläkin tietysti pitää allekirjoittaa, leimata ja lähettää, mutta sille ei voi mitään. Jotenkinhan passin oikeellisuus on varmistettava. Osaaja 5

6 Parhaillaan Korhonen sunnittelee vaihtoohjelman arkipäiväistämistä 6 12 viikon työssäoppimisjaksoiksi, jotka toteutettaisiin da Vinci -ohjelman ulkopuolella ravintolakoulu Perhon ja hotelli- ja ravintola-alan yritysten välisten sopimusten turvin. Olemme tutustuneet mahdollisiin yhteistyökumppaneihin ja sopineet menettelytavoista aiesopimuksin. Ensi vuonna ensimmäiset opiskelijat lähtevät Viroon. Näilläkin jaksoilla käytämme Europassia. Tavoitteena Europassi kaikille Tänä vuonna Leonardo da Vinci -hakemuksen EU:lle tekee Perhonkin puolesta vaihteeksi espoolainen Omnia. Kyseessä on neljän oppilaitoksen yhdistymä, jolla on ollut vasta vuoden verran keskitetty organisaatio kansainvälisyyteen liittyvissä asioissa. Uutukainen innostus näkyy korkeana aktiivisuutena. Europassin käyttöönotto ei Omniassa koske vain niitä, jotka ovat lähdössä ulkomaille vaihto-ohjelmiin. Tavoitteemme on, että jokainen opiskelija täyttäisi Europassin koulun aikana, esimerkiksi englannintunnilla, mutta viimeistään tietysti silloin, kun ollaan lähdössä ulkomaille, kertoo kansainvälisten asioiden päällikkö Seija Heikkinen. Europassia käytetään koulun kaikissa vaihto-ohjelmissa. Kun Europassin kanssa tekemisiin joutuvat myös ne, jotka eivät ole harkinneet ulkomaille lähtöä, saattaa asiakirjojen täyttäminen madaltaa kynnystä vaihto-ohjelmaan osallistumiselle. Heikkinen kertoo, että Saksassa Europassit on luovutettu opiskelijoille erityisessä seremoniassa. Heikkisen mielestä ihanteellista olisi, jos passi luovutettaisiin Omniassakin päättötodistuksen ohella opiskelijan valmistuessa. Juhlavassa tilanteessa korostuisi kansainvälinen ulottuvuus, joka on kuitenkin ollut tärkeä osa opiskelijan tutkintoa. Tämä on meillä toivelistalla. Omnialla on ollut myös yhteistyökumppaneita, jotka eivät käytä Europassia. Näissä tilanteissa neuvottelemme, ketään ei voi pakottaa. Monet, jotka eivät ole kuulleet välineestä mitään, ovat olleet innostuneita kuulemaan lisää. Heille olemme antaneet tietoa. Opettajille oli hyvä nähdä, mitä kaikkea CV:hen voi laittaa. Tiedotus tärkeää Suuressa oppilaitoksessa haasteena on tiedonkulku. Siksi tietoa vaihto-ohjelmista ja Europassista on pyritty jakamaan kaikille eri opintoaloille. Susanna Kärki Opetushallituksesta oli puhumassa opettajille Europassijärjestelmästä ja se herättikin vilkasta keskustelua. Keskustelussa pidettiin tärkeänä, että eurooppalaisille asiakirjoille on olemassa yksi yhteinen, organisoitu malli. Sen katsottiin yhdistävän eri ammattikouluja. Opettajille oli hyvä nähdä, mitä kaikkea CV:hen voi laittaa ja miten laaja-alainen kielitaitoarvio onkaan. Tutkintotodistusten liitteet olivat uusi asia. Monelle oli iloinen yllätys, että netistä voi löytää tiiviissä muodossa oman alan tutkinnon sisällön. Myös opettajat voivat itse käyttää Europassia lähtiessään omille työssäoppimisjaksoilleen. Heikkisen mukaan opiskelijat ovat olleet innostuneita ja mielellään mukana kehityksessä. Esimerkiksi ne opiskelijat, jotka ovat halunneet jatkaa opintojaan ammattikorkeakoulussa, ovat pitäneet Europassia hyvänä koosteena kansainvälisestä osaamisestaan. Valmistuneille opiskelijoille Omnialla on tarjota kansainvälistä työnhakua koulun kautta. Leonardo-hankkeen avulla valmistuneet nuoret työntekijät voivat hakea tiettyihin kohteisiin kolmen kuukauden jaksolle. Mahdollisuutta on käytetty ahkerasti tänä ja viime vuonna. Erityisesti parturikampaaja- ja ravintola-alan opiskelijat ovat hakeneet töihin Espanjaan ja Kreikkaan. Konkarin neuvoja Europassi-noviiseille Omnian kansainvälisten asioiden päällikkö Seija Heikkisen mielestä Opetushallitus on tehnyt varsin hyvää työtä. Saatu tieto on täsmätietoa ja täällä on helppo tarttua puhelimeen ja soittaa, jos on kysyttävää. Heikkinen suosittelee pyytämään Opetushallituksesta koulutusta. Se, että joku tulee konkreettisesti kertomaan asioista, on tehokasta tiedonvälitystä. Hämmentävää Europassi-järjestelmässä on Heikkisen mielestä lähinnä ollut nopeasti muuttuva tieto. Jos on mukana postituslistoilla ja ehtii niitä seurata, tiedonsaanti on helppoa. Näin on tietysti minun kohdallani, kun teen tätä päätyökseni. Jollekin, 6 Osaaja joka tekee tätä muun työnsä ohella, se voi kuitenkin olla hankalaa. Heikkinen toivoo, että alakohtaiset osaamisen kuvaukset saisi verkosta helposti klikkaamalla esiin. Se helpottaisi kaikkien toimintaa, kun täytetään liikkuvuustodistusta. Onneksi ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten siirtohankkeessa ECVETissä kehitetään uusia työkaluja, joita mahdollisesti voidaan hyödyntää myös Europassi-järjestelmässä. Ison organisaatiomuutoksen läpikäyneenä Heikkisellä on neuvoja aloitteleville kansainvälisten asioiden vastaaville. Alussa voi tuntua työläältä, kun pitää omaksua paljon uusia asioita, mutta on muistettava, että Europassi-asiat on pystyttävä integroimaan koko kansainvälisten asioiden organisaatioon, eivätkä ne voi jäädä yhden ihmisen harteille. Yleensä jo toisen Europassin kirjoittaminen on helpompaa, Heikkinen lohduttaa. Vaivannäkö tuottaa myös hedelmää. Europassin kanssa työskennellessä oppii kieliä! Joskus vaikkapa Italiasta tulee italiankielinen CV jota yritetään ymmärtää... Heikkinen itse näkee Europassin mahdollisuutena. Nuorten tulevaisuutta ajatellen on uskottava EU:n sisämarkkinoihin ja liikkuvuuden vapauttamiseen.

7 Työtodistusta parempi Tulevalla matkailuvirkailijalla Amel Belhajilla on kansainvälistä kokemusta useammastakin maasta. Europassista hän kuuli viime keväänä ollessaan lähdössä kuuden viikon vaihto-ohjelmaan Kreetalle. Olin Rethymnonin kaupungissa hotellissa vastaanottovirkailijana sekä tein muun muassa aamupalaa. Pienessä hotellissa kaikkien piti tehdä vähän kaikkea, mutta samalla myös oppi monenlaisia asioita. Europassin täyttäminen sujui ongelmitta. Sain hyvät ohjeet täyttämiseen. Myös kolmen kuukauden jaksolta baarityöskentelyä Lanzarotella, Espanjassa Belhaj sai Europassin. Siinä oli selitetty paremmin kuin työtodistuksessa kaikki, mitä tein. Tulevaisuudessa Belhaj lähtee ehdottomasti uudelleen ulkomaille. Varmasti Europassista on apua myös silloin. Hyvän työntekijän kirous Matkailualan aikuisopiskelija Niklas Lindroos vietti viime syksynä pari kuukautta Espanjan Las Palmasissa. Hänen piti alunperin suorittaa osa harjoittelustaan hotellin vastaanotossa, osa baarityöntekijänä ja tarjoilijana. Lindroos oli kuitenkin niin hyvä työntekijä, että hänet haluttiin pitää kokonaan baarissa ja ravintolassa, jossa tarve oli suurin. Vastaanottovirkailijan harjoittelun hän suorittikin myöhemmin Suomessa. Ulkomaille lähdöstä kuulin ensimmäistä kertaa koulun infotilaisuudessa ja lisätietoa sain kansainvälisten asioiden toimistolta. Yritin ensin hakea harjoittelupaikkaa yksin, mutta se osoittautui vaikeaksi. Lopulta paikka löytyi koulun avulla. Yksin hakiessa Lindroos koki, että vaihtoehtoja oli liikaa ja toisaalta mitään takuita tai varmuutta onnistumisesta ei ollut. Koulun kautta vaihto-ohjelmassa on saatavilla tukea, jos kaikki menee pieleen. Europassin Lindroos täytti haun aikana, eikä hän ollut aiemmin kuullut siitä. CV:n täyttäminen englanniksi meni yllättävän helposti. Se tuntui melkein liian helpolta, lukion käynyt Lindroos sanoo. Harjoittelu tuntui aluksi raskaalta. Kieli olisi hyvä opetella ennen lähtöä. Itselläni oli takana yksi espanjan kurssi. Opastusta ei juuri ollut, vaan jouduin suoraan töihin. Uusi työ, kieli ja ympäristö sekä lisäksi ilmaston kuumuus väsyttivät aika lailla. Jakso oli kuitenkin yhtä antoisa kuin työläskin. Opin todella paljon. Lindroos suunnittelee jatkavansa matkailun opiskelua Haaga-Helian ammattikorkeakoulussa. Siellä hän lähtee uudestaan työharjoitteluun ulkomaille. Maailmalle mieli Perhossa tarjoilijaksi opiskeleva Emmi Hämäläinen ei vielä ole ehtinyt vaihtoon itse, vaikka onkin jo toiminut ulkomaalaisten vaihto-opiskelijoiden tukena. Hän auttaa heitä kouluasioissa, näyttää Helsinkiä ja järjestää vapaa-ajan ohjelmaa. Perheemme on aina ollut kansainvälinen ja meillä on ollut vaihto-oppilaita kotona, joten itsekin olen aina halunnut nähdä maailmaa. Ensimmäisen vuoden opiskelijana Hämäläinen on vielä liian nuori vaihtoon, jonka ikäraja on 18 vuotta. Toisen vuoden keväällä tai kolmantena vuonna hän haluaisi vaihtoon Englantiin. Europassi on Hämäläiselle jo nyt tuttu ja hän uskoo, että siitä on hyötyä. Työnantajat pystyvät näkemään siitä selkeästi esimerkiksi kokemukseni ulkomailla. π Asiakirjojen lähettely postitse on jäämässä historiaan, sillä sähköinen järjestelmä on tulossa. π Europassi on tarkoitettu kaikille, jotka tarvitsevat kansainvälistä työkalua osaamisensa ja taitojensa osoittamiseen. π Europassin www-sivuilla on oma sininen alue oppilaitoksille. Osaaja 7

8 Europassi työnhaussa Työvoimatoimistossa Europassi-järjestelmä otetaan esille, kun työnhakija kaipaa neuvontaa työnhausta ulkomaille. Turun työvoimatoimiston EURES-neuvoja Tomi Puranen opastaa työnhakijoita Europassin käytössä. Europassi-järjestelmästä on myös järjestetty kursseja Varsinais-Suomen alueen virkailijoille. Koska järjestelmä on vielä uusi ja monille tuntematon, Puranen päätti kokeilla sitä käytännössä. Hän otti Europassin mukaan kahteen kansainväliseen rekrytointiin. Toisessa niistä etsittiin kesätyöntekijöitä Disneyland Parisiin ja toisessa espanjalaiseen Portaventura-huvipuistoon. Hakijoilta toivottiin CV:tä Europassin muodossa, joskin sen käyttö oli vapaaehtoista. Runsaasti yli puolet hakemusten lähettäjistä käytti Europassia. Hakijoiden palaute on ollut suurimmalta osin positiivista, vaikka lähes kaikki tekivät Europassi-ansioluettelon ensimmäistä kertaa. Sen täyttämisessä ei koettu vaikeuksia. Purasen mukaan järjestelmän etuna on, että työnantajat sekä työvoimatoimisto esikarsijana voivat helpommin vertailla tietoja keskenään. Myös Lahden työvoimatoimistossa kommentit työnantajilta ovat olleet myönteisiä. Europassi-CV on selkolukuinen ja työnantajan on helppo etsiä tarvitsemansa tieto nopeasti tietystä kohdasta, kertoo EURESneuvoja Aija Sievänen Lahdesta. Suomessa on tapana aliarvioida omaa osaamistaan, joten kielitaitokuvauksia lukemalla voi realistisemmin arvioida omia taitojaan. Lahden työvoimatoimistossa puolestaan vaikeimmaksi on osoittautunut juuri kielitaitoa mittaava osuus. Usein asiakkaat sokeutuvat laatiessaan omaa arvioita kielitaidostaan. Tällöin ohjaamme asiakkaan ristiinarvioimaan eri kieliä ensimmäisen arvioinnin jälkeen, kertoo Sievänen. Haittapuolena Puranen taas näkee sen, että yksilöllisyys ei pääse kukkimaan. Lomakkeissa ei ole erillistä tilaa erilaisille taidoille, harrastuksille ja luottamustoimille ja jonkin verran oli epätietoisuutta siitä, mihin tällaiset tiedot laitetaan. Myöskään työhistoriatiedoille ei ollut lisärivejä. Purasen mielestä Europassi-CV on erinomainen täydennys vapaalle hakemukselle. Europassin ja vapaan hakemuksen yhdistelmällä taataan sekä persoonallisuuden esiintuominen että kaikki tarpeelliset tiedot. Europassi hyvä täydennys Kielitaidon mittaus on turkulaisen Tomi Purasen mukaan Europassin vahvimpia puolia. Luokitus on hyvä ja se kannustaa hakijat arvioimaan kielitaitoaan objektiivisemmin. 8 Osaaja

9 Europassilla uusia työntekijöitä Suomeen Neuvotteleva virkamies Hillevi Lönn työministeriön politiikkaosastolta pitää Europassin merkitystä tärkeänä niin Suomen kuin koko Euroopankin kannalta. Europassi edistää, lisää ja mahdollistaa ihmisten vapaata liikkumista Euroopassa. Myös työministeriön etu on edistää erityisesti työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta. Suomea uhkaa monien muiden maiden tavoin väestön vanheneminen ja työikäisen väestön väheneminen. Samalla tuotanto vetää ja työpaikkoja olisi tarjolla. Lönn myöntää, että uhka työvoiman valumisesta Suomesta muualle on olemassa, mutta siihen ei voida vastata rajoja sulkemalla, päinvastoin. Suomen on kyettävä kilpailemaan työ- ja koulutusmahdollisuuksillaan. On huolehdittava, että meillä työpaikat ovat houkuttelevia. Paitsi kilpailukykyinen palkka, meillä tulee olla kannustava ja hyvä työilmapiiri, mahdollisuus jatkuvaan uuden oppimiseen ja ammattitaidon kehittämiseen. Suomeen tulisi saada sekä osaavaa työvoimaa että opiskelijoita ulkomailta. Työnantajille Europassi on vielä monin paikoin asiana uusi ja tuntematon. Lönnin mielestä asiakirjakokonaisuus on työnantajien näkökulmasta katsottuna suositeltava. Europassi auttaa ymmärtämään eurooppalaisten hakijoiden osaamista. Kun osaaminen voidaan sen avulla dokumentoida aikaisempaa selkeämmin, osaamisesta tulee näkyvää ja sitä osataan myös hyödyntää paremmin. Syli auki maailmalle Esimerkiksi Lönn tarjoaa työnhakijan mahdolliset aiemmin piilossa pysyneet kyvyt, jotka tulevat Europassi-ansioluettelossa esiin. Työnantaja saattaa huomata erikoistaidon, josta juuri heille on hyötyä. Tämä on molemmille eduksi. Lönn peräänkuuluttaakin työnantajilta avoimuutta ja ennakkoluulotonta suhtautumista. Myös työvoimaviranomaisten ohjaus ja neuvonta saattavat tarkentua yksilötasolla uuden, tarkemman työnhakuvälineen avulla. He voivat Lönnin mukaan tarjota paremmin juuri asiakkaan osaamiseen sopivaa työpaikkaa tai koulutusta, joka lisäksi vastaa aiempaa paremmin työnantajien osaamisvaatimuksia. Ja hakija itse saa varmuutta, sillä passi antaa välineen oman osaamisen rakentamiseen koko Euroopan alueella. Samalla tavoin myös toisen maan koulutukseen ohjautuva voi saada juuri itselleen räätälöityä koulutusta seikkaperäisemmän koulutusdokumennoinnin turvin. Haasteena Europassille Lönn näkee muutoksessa mukana pysymisen. Entä, jos on oppinut jotain arvokasta ilman kursseja? Miten se näkyy Europassissa? Miten instituutioiden ulkopuolinen osaaminen osoitetaan ja tunnistetaan? Soveltuuko järjestelmä varmasti kaikentyyppisille osaajille? Lönn pohtii. Hän uskoo kuitenkin, että uudistukseen suhtaudutaan positiivisesti ja toivottaa tervetulleeksi uudet kulttuurivivahteet ja osaajat. Uudet tuulet muista kulttuureista rikastuttavat Suomea. Adecco kiinnostui Europassista Henkilöstöpalveluyritys Adecco Finland Oy on yksi niistä edelläkävijöistä, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään Europassijärjestelmää muodossa tai toisessa omiakin tarpeitaan ajatellen. Adecco vuokraa henkilöstöä ja suorittaa rekrytointeja asiakasyrityksilleen. Adeccon kautta tai sinne töihin hakevat tekevät aina hakemuksen yrityksen nettisivuille. Samaa pohjaa yritys käyttää, kun se muokkaa esittely-cv:tä hakijasta työnantaja-asiakkaalleen. Virpi Ojakangas-Palmunen Adeccosta on käynyt keskusteluja Suomen Europassi-keskuksen kanssa ansioluettelojen yhdistämisestä. Adeccossa toivotaan, että hakija, jolla jo on Europassi, voisi siirtää CV-tietonsa suoraan Adeccon CV-pankkiin sähköisesti. Hakijan kannalta olisi todella käyttäjäystävällistä, jos Europassi olisi hyödynnettävissä erilaisiin nettipohjaisiin CV-kantoihin. Ei tarvitsisi näpytellä perustietoja aina uudelleen ja uudelleen. Ojakangas-Palmunen kehottaa työnhakijoita laatimaan jäsennellyn, selkeän ja tiiviin ansioluettelon. Meidän hauissamme netti- CV:n yhteyteen voi aina liittää oman CV:n ja Europassin kaltainen standardimalli olisi hyvin suositeltava. Kielipassia Ojakangas-Palmunen pitää hyvänä lisänä ansioluettelolle. Kielitaidon määrittäminen on monen asiakkaamme vaatimuksena rekrytointiprosesseissa. Jos kielipassi on vertailukelpoinen ja standardoitu Euroopan alueella yhteisesti, on se ehdottomasti meillekin hyödyksi esitellessämme kandidaattia asiakkaalle. Adeccolla on lisäksi käytössä online-kielitestejä, jotka voidaan teettää netin välityksellä asiakkaan niin halutessa. π Esimerkiksi työvoimatoimistot ja neuvontapalvelut voivat tilata Europassi-koulutusta Suomen Europassi-keskukselta Opetushallituksesta. π Kokoa oma Europassikokonaisuutesi osoitteessa Osaaja 9

10 Turun yliopistossa Europassi sulautuu järjestelmään Korkeakouluista Turun yliopisto on ollut ensimmäisiä aktiivisia Europassin käyttöönottajia. Se on muokannut järjestelmää omiin tarpeisiinsa sopivaksi. Kun kysymys on isoista opiskelijamassoista, on ymmärrettävää, että asioita ei haluta tehdä kahta kertaa. Meillä ei ole resursseja syöttää tietoja erilliseen Europassijärjestelmään, kansainvälisten asioiden päällikkö Irinja Paakkanen Turun yliopistosta sanoo. Siksi Suomen Europassi-keskus on pyytänyt Turun yliopistoa miettimään, miten Europassi-asiakirjat saataisiin mahdollisimman vähällä vaivalla yliopiston omaan järjestelmään. Tuloksena yliopiston kaikki kansainvälisten vaihtojen tiedot myös Europassiin liittyvät sisällytetään yliopiston sähköiseen opintorekisteriin. Opiskelija saa rekisteriin merkinnät kaikista vaihdoista ja harjoitteluista, jotka hän pystyy todistamaan yliopistolle. Hänelle voidaan tulostaa rekisteristä erilaisia todistuksia mukaanlukien liikkumistodistus. Näin yhdestä paikasta löytyvät kaikki todistukset ja tiedot. Kaikki vaihdot ja harjoittelujaksot kokoavan liikkuvuustodistuksen käyttöönotto helpottaa osaltaan työnhakua. Tulevaisuudessa opiskelija voi mennä katsomaan omia 10 Osaaja Irinja Paakkanen

11 suorituksiaan ja järjestelmään tallennettuja vaihtoja tunnuksilla suoraan verkosta. Hän voi myös tehdä muutosilmoituksia ja tarkistaa, että tiedot ovat oikein. Paakkanen arvioi, että omien vaihtotietojen tarkastelu sähköisessä järjestelmässä onnistuu jo ensi lukukaudella. Tiedotus osana arkea Europassissa mukana oleva tutkintoliite kirjoitetaan tällä hetkellä jokaiselle valmistuneelle erikseen tiedekunnissa. Tutkintoliitteen myöntäminen lisätään osaksi opintorekisteriä heti, kun se on mahdollista. Meillä on oikeastaan valmisteltu tutkintoliitteen käyttöönottoa jo vuodesta Tuolloin kielenkääntäjä aloitti yli käytössä olevan kurssikoodin kääntämisen laitosten ja oppiaineiden suositusten avulla. Se oli aikamoinen työ, mutta onneksi se tuli silloin tehtyä. Europassin tiedottamisen yliopisto on sisällyttänyt esimerkiksi apurahapäätösten liitteisiin, opiskelijan yleisoppaaseen ja yliopiston nettisivuille. Viime vuonna henkilöstöä koulutettiin aiheesta. Seuraava suurempi lanseeraus pidetään heti, kun opintorekisterijärjestelmän sähköisen palvelun uudistus vaihtojen osalta on valmis. Myös vaihto-opiskelijoiden lähtö- ja paluuvalmennuksissa sekä harjoittelua ja työelämää koskevissa koulutuksissa kerrotaan Europassista. Motivaatio esiin Jos mielii töihin, harjoittelemaan tai hakee apurahaa Turun yliopistosta tai ulkomailta opiskelemaan Turkuun, kannattaa täyttää Europassi-ansioluettelo. Paakkasen mielestä ansioluettelo on kätevä, koska osaamista on helppo vertailla. Toisaalta siitä tulee helposti myös pitkä. Lisäksi ansioluettelon pieni tila oman persoonan kuvaamiseen ei välttämättä riitä, jos CV on ainut hakuväline sähköisen hakulomakkeen lisäksi. Ja toisaalta taas maissa, joissa on omat hakumuodollisuudet, voi Europassista olla hallaakin hakijalle. Elektronisuus saa Paakkaselta ruusuja ja siinäkin on puolensa, että täyttäminen ensimmäisellä kerralla kestää kauan. Tiedämmepä, että opiskelija, joka on nähnyt vaivan, todella haluaa hakemaansa apurahaa, harjoittelu- tai opiskelupaikkaa. HAAGA-HELIAssa satsataan kansainvälisyyteen Helsinkiläisessä HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulussa Europassi on oleellinen osa opintoja ihan jokaiselle opiskelijalle. Kun uusi HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu perustettiin, entisten Haagan ja Helian edustajat pohtivat yhdessä, onko Europassista heille hyötyä. Keskustelimme paljon kieltenopettajien kanssa, otetaanko asiakirjat käyttöön opetuksessa. Päädyttiin siihen, että haluamme profiloitua kansainvälisesti, kertoo johdon assistenttikoulutuksen koulutusohjelmapäällikkö Johanna Vuori. Asiaa pohtinut projektityöryhmä teki ehdotuksen, jonka mukaan passi kannattaa ottaa käyttöön. Ehdotus sai johdolta kannatusta ja niin Europassi sisällytettiin uuden oppilaitoksen opintoihin. Tuloksena oli päätös, jonka mukaan kaikki opiskelijat laativat Europassi-ansioluettelon ja kielipassin ja kaikilla kielillä, joita opiskelija opiskelee alkeiden jälkeen. Esimerkiksi johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelmassa opiskelijat lukevat vähintään kolmea kieltä kuudesta, jotka ovat ruotsi, saksa, venäjä, englanti, espanja ja ranska. Tavoitteena on, että jollakin jaksolla jokainen täyttää kielipassin ja ansioluettelon ensi syksystä lähtien. Lisäksi täytetään kunkin kielialueen maan standardin mukainen CV, Vuori kertoo. Kannattaa kokeilla itse Kielipassi on Europassin lisäksi myös osa Eurooppalaista kielisalkkua. Kyseessä on väline, jolla opiskelija itse, opettajat ja työnantajat voivat määritellä oppijan kielitaitoa ja suunnitella oppimista eteenpäin. Vuoren mielestä kielisalkku on hyvä pedagoginen väline. Se edistää opettajan ja opiskelijan vuorovaikutusta. On esimerkiksi hyvä keskustella kielitason kohdalla, millainen on lähtötaso ja mikä on standardeissa määritelty tavoitetaso, jolle pyritään. Vuoresta olisikin tärkeää kehittää opetusta siihen suuntaan, että saadaan kielisalkkupedagogiikka kunnolla arkiseen työskentelyyn. Olemme kokoamassa kansainvälistä verkostoa, jotta voisimme kehittää kielisalkkuopetusta lisää yhdessä partnereidemme kanssa. Opettajia ja muuta henkilöstöä on tiedotettu ja koulutettu eri tavoin, mutta yksi on Vuoren mielestä ylitse muiden: Esimerkiksi Europassi-ansioluettelo kannattaa opettajankin tehdä itse, ei vain katsoa, miten se periaatteessa tehdään. Itse tekemällä on paremmin valmistautunut mahdollisiin ongelmakohtiin. Esimerkiksi aika, jonka itse olin varannut ansioluettelon Osaaja Johanna Vuori täyttämiselle, ei riittänyt. Vuori toivoo, että sähköistä Europassia kehitetään lisää. Kollegalleni kävi niin, että ohjelma heitti hänet ulos kesken kaiken. Lastentaudeista huolimatta Vuori luottaa siihen, että tulevaisuudessa Europassi on yhä käytetympi väline oppilaitoksissa. Tapa, jolla Europassia markkinoidaan opiskelijoille, on Vuoren mielestä tärkeä. Kerromme, että asiakirjoista on mitä luultavammin heille hyötyä. On työnantajia, jotka arvostavat Europassia, mutta on myös niitä, joille siitä ei ole hyötyä. Joka tapauksessa sen täyttäminen kuuluu opintoihin HAAGA- HELIAssa. 11

12 Europassi on rajat ylittävä ratkaisu Europassin tekninen toteutus ja Europassiin liittyvä kehitystyö tehdään Cedefopissa, Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksessa. Athanassios Siaperas ja Philippe Tissot vastaavat Europassin kehittämisestä. Siaperas ja Tissot näkevät Europassin aidosti rajat ylittävänä työkaluna. Se on joustava, monipuolinen ja helppo käyttää. Kaikessa suunnittelutyössä tavoitteena on ollut Europassiin kerätyn tiedon tallentaminen sähköisenä. Kaikki Europassiin viety tieto voidaan siten vaivattomasti uusiokäyttää myös Europassi-järjestelmän ulkopuolella. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että henkilö, joka on koonnut Europassi-ansioluettelon, voi viedä siihen tallentamansa tiedot vaikka työpaikkoja välittävän yrityksen CV-pankkiin. Europassin tehokas tietojen siirto, helppokäyttöisyys ja avoimuus auttavat monin tavoin ihmisiä etsimään itselleen työ- ja opiskelupaikkoja yli rajojen. Uudenlaisia mahdollisuuksia Siaperas ja Tissot kannustavat Europassin kehittämisestä kiinnostuneita olemaan yhteydessä oman maansa Europassi-keskukseen. Europassi pyrkii tuottamaan palveluja sellaisessa muodossa, että yhteistyö eri järjestelmien välillä olisi vaivatonta. Siaperas ja Tissot kannustavat kaikkia sellaisia tahoja, jotka ovat kiinnostuneita Europassin mahdollisuuksista, olemaan yhteydessä oman maansa Europassi-keskukseen. Olemme avoimia kaikille uusille ideoille ja yhteistyölle. Europassi-liikkuvuustodistukselle oma sähköinen työkalu Cedefop ja kuuden maan, myös Suomen, Europassi-keskuksista koottu työryhmä on reilun vuoden kehittänyt Europassiliikkuvuustodistuksia varten omaa sähköistä työkalua. Työkalu on valmiina loppuvuodesta ja otetaan asteittain käyttöön kaikkialla Euroopassa vuoden 2008 aikana. Uusi sähköinen työkalu tekee liikkuvuustodistuksien hallinnoinnista helppoa. Järjestelmän avulla liikkuvuustodistus voidaan myöntää sähköisenä vaikka suoraan opiskelijan sähköpostiin. Opiskelija voi liittää sähköisen todistuksen muihin Europassiasiakirjoihinsa. Työkalu myös arkistoi liikkuvuustodistukset automaattisesti ja samalla tuottaa tilastoja ja muuta hyödyllistä tietoa. Työkalu opastaa ja neuvoo käyttäjäänsä. Cedefopista vakuutetaan, että uusi sähköinen työkalu on sekä helppokäyttöinen että joustava. Työkalua kehitetään tulevaisuudessa siten, että se tukee mahdollisimman hyvin käyttäjiensä erilaisia tarpeita. Palautetta ja käyttäjien kokemuksia tullaan siksi Cedefopissa kuuntelemaan tarkasti. Ensimmäiset suomalaiset oppilaitokset voivat ryhtyä uuden työkalun käyttäjiksi jo syksyn kuluessa. Oppilaitoksia, jotka haluavat heti lähteä mukaan järjestelmään, pyydetään ottamaan yhteyttä Europassi-keskukseen. Tekniikka eurooppalaisten palveluksessa Ansioluetteloa ja kielipassia varten on kehitetty erityinen verkkotyökalu, joka ohjaa ja neuvoo käyttäjää kohta kohdalta. Verkkotyökalu myös opastaa asiakirjan tallennuksessa: valmiin ansioluettelon voi tallentaa monessa eri muodossa tai lähettää sähköpostilla suoraan työnantajalle. Verkkotyökalun avulla ansioluettelon ja kielipassin päivittäminen käy kätevästi. Verkkotyökalulla haetaan aiemmin täytetty asiakirja ja siitä muokataan tarvittavat kohdat. Europassiin on seuraavaksi tulossa sähköinen kansio binder, jonka avulla käyttäjä voi koota Europassi-asiakirjansa yhdeksi kokonaisuudeksi, jota on helppo muokata. Myös ansioluettelon ominaisuuksia ja sisältöä kehitetään. Tunnettujen osaajien CV:itä Europassin nettisivuille Syksyn aikana Europassin internetsivuille ilmestyy julkisuudesta tuttujen osaajien täyttämiä Europassi-ansioluetteloita. Kampanjan tarkoituksena on osoittaa, että omat vahvuudet kannattaa esittää kansainvälisesti pätevällä tavalla, Europassiansioluettelolla. Julkkisten ansioluettelot ovat sivuilla vierailevien vapaasti selattavissa, joten niistä voi katsella vinkkejä vaikkapa oman Europassi-CV:n täyttämiseen. Opettajat ja opinto-ohjaajat voivat puolestaan hyödyntää niitä esimerkkeinä oppitunnilla Europassia esitellessään. Julkkisten Europassi-ansioluettelot ovat verkossa syyskuussa. Sivuille on tulossa lisää materiaalia myöhemmin syksyllä, jolloin järjestetään kilpailu nuorille osaajille. Kilpailun keinoin rohkaistaan erityisesti nuoria pohtimaan työelämässä tarvittavaa osaamista laajemmin. Europassi-keskus etsii kampanjaan yhteistyökumppaneita, jotka työskentelevät nuoriin, työnhakuun ja työelämään liittyvien teemojen parissa.

Tuuleta Osaamistasi Euroopassa

Tuuleta Osaamistasi Euroopassa www.europass.fi Tuuleta Osaamistasi Euroopassa Työ- tai opiskelupaikan hakeminen ja osaamisen osoittaminen ulkomailla Näin kokoat Europassin: mistä Europassin saa, miten sitä käytetään Osaamisen osoittaminen

Lisätiedot

Europassi on monipuolinen työkalu osaamisen osoittamiseen

Europassi on monipuolinen työkalu osaamisen osoittamiseen Europassi on monipuolinen työkalu osaamisen osoittamiseen Susanna Kärki Suomen Europass-keskus, Opetushallitus europassi@oph.fi This project has been funded with support from the European Commission. This

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Eurooppalainen Euroguidance-verkosto tukee ohjausalan ammattilaisia kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvissä kysymyksissä ja vahvistaa

Lisätiedot

Ulkomaille työssäoppimaan! Lybeckerin KV-top info

Ulkomaille työssäoppimaan! Lybeckerin KV-top info Ulkomaille työssäoppimaan! Lybeckerin KV-top info Työssäoppimisesta Kaikkiin ammatillisiin tutkintoihin sisaltyy vähintaan 20 opintoviikkoa työssaoppimista. Työpaikoilla, aidossa työympäristössa tapahtuva

Lisätiedot

Ohjeita Europass-liikkuvuustodistuksen käyttöön

Ohjeita Europass-liikkuvuustodistuksen käyttöön OPETUSHALLITUS UTBILD NINGSSTYRELSEN Ohjeita Europass-liikkuvuustodistuksen käyttöön Tässä asiakirjassa esitellään liikkuvuustodistus lyhyesti, sekä annetaan ohjeita sähköisen asiakirjan käyttöön. Muistathan

Lisätiedot

Kansainvälinen työharjoittelu. Kansainvälisty. kätevästi palkkaamalla. harjoittelija

Kansainvälinen työharjoittelu. Kansainvälisty. kätevästi palkkaamalla. harjoittelija Kansainvälinen työharjoittelu Kansainvälisty kätevästi palkkaamalla ulkomainen harjoittelija Hyvä työnantaja! CIMO järjestää yhdessä oppilaitosten, opiskelijajärjestöjen ja työhallinnon kanssa ulkomaisille

Lisätiedot

Eurooppalainen kielisalkku

Eurooppalainen kielisalkku EKStyökalupakki Eurooppalainen kielisalkku Kielisalkussa on kolme osaa kielenoppimiskertomus kielipassi työkansio Kielisalkussa on materiaaleja eri-ikäisille perusopetuksen oppilaille vl 1 3 vl 4 6 vl

Lisätiedot

Virkamiesvaihto. Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto. Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto-ohjelmat Virkamiesvaihto-ohjelmat tukevat valtionhallinnon työntekijöiden kansainvälistä liikkuvuutta ja henkilöstön

Lisätiedot

Ohjeita Europass-liikkuvuustodistuksen käyttöön

Ohjeita Europass-liikkuvuustodistuksen käyttöön OPETUSHALLITUS UTBILD NINGSSTYRELSEN Ohjeita Europass-liikkuvuustodistuksen käyttöön Muistathan myös tutustua internetistä löytyvään materiaaliin: www.europass.fi Jos olet tilannut käyttöoikeuksia opiskelijoille

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä CV-OPAS Ansioluettelon lyhyt oppimäärä Millainen on hyvä CV? Ansioluettelo, Curriculum Vitae eli CV, on työnhaun tärkein ja käytetyin asiakirja ja se kannattaa tehdä ajatuksella. Hyvä CV on looginen ja

Lisätiedot

APULAISOPETTAJAHARJOITTELU

APULAISOPETTAJAHARJOITTELU Comenius Euroopan unionin ohjelma kouluopetukselle APULAISOPETTAJAHARJOITTELU Comenius-ohjelma Kouluopetuksen Comenius-ohjelma tarjoaa kansainvälistymismahdollisuuksia kaikille kouluyhteisöön kuuluville

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa Koulu goes Global 2.10.2012 Hämeenlinna Katriina Lammi-Rajapuro Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen

Lisätiedot

Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla

Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat III / lokakuu 2014 Mira Pihlström Kansainvälisten asioiden koordinaattori 1) Erasmus-opiskelijavaihto 2)

Lisätiedot

Vaihto-oppilaaksi voit lähteä jo lukioaikana tai ammattioppilaitoksesta.

Vaihto-oppilaaksi voit lähteä jo lukioaikana tai ammattioppilaitoksesta. Maailmalle nyt! Löydä oma suuntasi Maailma on täynnä mahdollisuuksia! Voit lähteä ulkomaille opiskelemaan, työharjoitteluun, vapaaehtoistyöhön, töihin tai muuten hankkimaan uusia kokemuksia. Vaihto-oppilaaksi

Lisätiedot

Maailmalle lähtijän muistilista

Maailmalle lähtijän muistilista Maailmalle lähtijän muistilista Ulkomaille lähtöön tarvitaan rohkeutta ja sisukkuutta. Arki rullaa ulkomailla helpommin, kun lähtöä suunnittelee jo ennakkoon. Muistilista auttaa ulkomaille opiskelemaan

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

EUROPEAN LABEL - KIELTENOPETUKSEN EUROOPPALAINEN LAATULEIMA SEKÄ VUODEN KIELTENOPETTAJA 2010

EUROPEAN LABEL - KIELTENOPETUKSEN EUROOPPALAINEN LAATULEIMA SEKÄ VUODEN KIELTENOPETTAJA 2010 TIEDOTE 16/2010 1 (5) 2.3.2010 Perusopetuksen, lukio-opetuksen, ammatillisen peruskoulutuksen ja aikuiskoulutuksen järjestäjille EUROPEAN LABEL - KIELTENOPETUKSEN EUROOPPALAINEN LAATULEIMA SEKÄ VUODEN

Lisätiedot

Arkioppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Arkioppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arkioppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen Eurooppalainen opintopolku verkosto http://eurooppalainenopintopolku.fi/index.php Leonardo kesäpäivät 2014 3.6.2014 Anne Mari Behm Savonlinnan ammatti ja aikuisopisto

Lisätiedot

Europassin käyttö Suomessa

Europassin käyttö Suomessa Europassin käyttö Suomessa Europassin asiakaskysely 2015 Taustaa Kyselyn tavoitteena oli selvittää Europassin tunnettuutta ja käyttöä sekä kerätä palautetta ja kehittämisideoita. Kutsu osallistua kyselyyn

Lisätiedot

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihdossa syvennetään maailmalla oman alan osaamista, kielitaitoa ja kansainvälisiä verkostoja. Vaihdossa hankitut tiedot,

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia

Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia Tule opiskelemaan ruotsin kieltä ja kulttuuria Ruotsin Västeråsiin! Oletko kiinnostunut ruotsin kielen opiskelusta? Haluatko saada tietoa ruotsalaisesta yhteiskunnasta

Lisätiedot

Leonardo Adult Moblity Pool LAMP

Leonardo Adult Moblity Pool LAMP Leonardo Adult Moblity Pool LAMP Aikuiskoulutuksen kansainvälisyysseminaari 16.-17.4.2013 Paasitorni / Helsinki AMKE International Oy Marja Suomaa Kansainvälisten asioiden päällikkö www.amke.fi Miksi ja

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Kansainvälisty kanssamme

Kansainvälisty kanssamme MAAILMA ON LÄHELLÄSI Kansainvälisty kanssamme Kansainvälisyys kuuluu kaikille Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on ennakkoluuloton suunnannäyttäjä suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymisessä

Lisätiedot

Joustavia polkuja osaamisen tunnistamisella

Joustavia polkuja osaamisen tunnistamisella Joustavia polkuja osaamisen tunnistamisella Synergiaseminaari TPY 10.10.2017, Hämeenlinna Anni Karttunen, vastaava asiantuntija Opetushallitus Kansainvälistymispalvelut Visio osaamisperustaisuudesta Viestintää:

Lisätiedot

Sinustako tulevaisuuden opettaja?

Sinustako tulevaisuuden opettaja? Sinustako tulevaisuuden opettaja? Esityksen sisältö Sinustako tulevaisuuden opettaja? Aineenopettajaksi Kielten aineenopettajaksi Opettajankoulutuksessa Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisessa

Lisätiedot

ERASMUS KOULUISSA 12.9.2013. Stefano De Luca Eurooppalainen Suomi ry

ERASMUS KOULUISSA 12.9.2013. Stefano De Luca Eurooppalainen Suomi ry ERASMUS KOULUISSA Eurooppalainen Vapaaehtoispalvelu - EVS volunteers 18-30 v. nuori tulee Suomeen vapaaehtoispalveluun suomalaiselle yleishyödyllisille organisaatioille (esim. järjestöjä, kunnallisia toimijoita,

Lisätiedot

KOULUJEN YHTEISTYÖHANKKEET

KOULUJEN YHTEISTYÖHANKKEET Comenius Euroopan unionin ohjelma kouluopetukselle KOULUJEN YHTEISTYÖHANKKEET Comenius-ohjelma Kouluopetuksen Comenius-ohjelma tarjoaa kansainvälistymismahdollisuuksia kaikille kouluyhteisöön kuuluville

Lisätiedot

Miksi lähtisin vaihtoon? Miksi en lähtisi vaihtoon?

Miksi lähtisin vaihtoon? Miksi en lähtisi vaihtoon? Miksi en lähtisi vaihtoon? Kysely Bastian Fähnrich Kansainvälisyys- ja kulttuurisihteeri 2008: N = 35 opiskelijaa (Oulainen) 2007: N = 66 opiskelijaa (Oulainen) + 29 (Oulu) yhteensä = 95 - uusia kokemuksia

Lisätiedot

1. luokan kielivalinta. A1-kieli Pia Bärlund Palvelupäällikkö

1. luokan kielivalinta. A1-kieli Pia Bärlund Palvelupäällikkö 1. luokan kielivalinta A1-kieli Pia Bärlund Palvelupäällikkö 014-266 4889 pia.barlund@jkl.fi 21.3.2017 21.3.2017 2 Yleistietoa Jyväskylässä valittavissa A1-kieleksi saksa, ruotsi, venäjä ja englanti. Opetuksen

Lisätiedot

Yleisopas. Suomi. IQWBL - Improving Quality in Work-Based Learning 2010-1-FI1-LEO05-03042 LLP 2007-2013 Leonardo da Vinci Transfer of Innovation

Yleisopas. Suomi. IQWBL - Improving Quality in Work-Based Learning 2010-1-FI1-LEO05-03042 LLP 2007-2013 Leonardo da Vinci Transfer of Innovation Yleisopas Suomi IQWBL - Improving Quality in Work-Based Learning 2010-1-FI1-LEO05-03042 LLP 2007-2013 Leonardo da Vinci Transfer of Innovation Sisältö 1 Yleistietoutta työssäoppimisesta... 3 2 Osapuolten

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri MEMO/11/292 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri Nuorista eurooppalaisista 53 prosenttia muuttaisi ulkomaille töihin Yli puolet

Lisätiedot

Spurtti-projekti. Rekrytointien kielikoulutusmallien vertailua

Spurtti-projekti. Rekrytointien kielikoulutusmallien vertailua Rekrytointien kielikoulutusmallien vertailua 1 Lähtömaakoulutus ja Suomessa alkava kielikoulutus rekrytoidulle Mitä koulutus on: Suomen kielen koulutusta, usein työtehtävään liittyvää, perustietoa työelämästä

Lisätiedot

Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille

Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille Anni Kallio CIMO 16.4.2015 CIMOn perustehtävä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön

Lisätiedot

Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla

Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat III / syyskuu 2016 Mira Pihlström kansainvälisten asioiden koordinaattori 1) Erasmus-opiskelijavaihto 2)

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Osaan.fi-sivuston hyödyntäminen osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa. Inka Koskinen, Stadin AO

Osaan.fi-sivuston hyödyntäminen osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa. Inka Koskinen, Stadin AO Osaan.fi-sivuston hyödyntäminen osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa Inka Koskinen, Stadin AO OSAAN.FI Osaan.fi palvelu on tehty oppijan itsearvioinnin avuksi ammatillisen koulutuksen tutkintojen

Lisätiedot

Esteettömyys ja kansainvälinen opiskelijavaihto Tarkistuslista vaihtoon lähteville opiskelijoille ja korkeakouluille

Esteettömyys ja kansainvälinen opiskelijavaihto Tarkistuslista vaihtoon lähteville opiskelijoille ja korkeakouluille Esteettömyys ja kansainvälinen opiskelijavaihto Tarkistuslista vaihtoon lähteville opiskelijoille ja korkeakouluille Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on yhteistyössä Esteetön opiskelu

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Mitä? Osaamisen tunnistamisella on tarkoitus tehdä opiskelusta mielekkäämpää. Niitä asioita, joita opiskelija jo osaa, ei tarvitse enää

Lisätiedot

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja!

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Akateemiselta asiantuntijalta edellytetään monipuolista viestintä-osaamista. Kansainvälinen

Lisätiedot

146 27% % % % 100% 22% 75 25% 73 24% Kolmannen vuoden opiskelijat

146 27% % % % 100% 22% 75 25% 73 24% Kolmannen vuoden opiskelijat Tampereen yliopisto / Opintopalvelut 22.5.2012 Ulkomailla opiskelu ja harjoittelu,, &. Lopussa 2012 erilliskysymykset. Osallistuminen opiskeluun tai -harjoitteluun ulkomailla 180 11 2 146 27% 80 1 Olen

Lisätiedot

Uuden sukupolven rekrytointiportaali nuorille, koulutetuille ammattilaisille

Uuden sukupolven rekrytointiportaali nuorille, koulutetuille ammattilaisille Uuden sukupolven rekrytointiportaali nuorille, koulutetuille ammattilaisille Anna työnantajille mahdollisuus löytää juuri sinut! www.heebo.fi Mikä ihmeen Heebo? Nuorten, koulutettujen ammattilaisten rekrytointiportaali

Lisätiedot

Piilotettu osaaminen. tunnistammeko kansainväliset osaajat

Piilotettu osaaminen. tunnistammeko kansainväliset osaajat Piilotettu osaaminen tunnistammeko kansainväliset osaajat Työpaikoilla tarvitaan uteliaita ja sitkeitä muutoksentekijöitä. Kansainvälisissä osaajissa on juuri näitä ominaisuuksia. Millaista osaamista työelämä

Lisätiedot

ECVET tulee, oletko valmis!

ECVET tulee, oletko valmis! ECVET tulee, oletko valmis! Aika: Maanantai 10.12.2012 kello 10.00 15.00 Paikka: Koulutuskeskus Sedu (kabinetti), Törnäväntie 24, Seinäjoki Reija Lepola Johtaja, Koulutuskeskus Sedu reija.lepola@sedu.fi

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE Sisällys AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT)... 3 Mitä on AHOT?... 3 Millaisesta osaamisesta AHOTointia voi hakea?... 4 Osaamisen osoittaminen,

Lisätiedot

ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA

ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA Opetushallituksen päätökset ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen rinnastamisesta

Lisätiedot

Työhakemus ja CV: - CV kertoo historiasta

Työhakemus ja CV: - CV kertoo historiasta Tampere 12.2.2014 Työhakemus ja CV: - Työhakemuksen tarkoitus on myydä à Myydä osaamistasi ja taitojasi - Kyse on mielikuvien luomisesta à Mitkä ovat tärkeimmät myyntivalttini, joilla vakuutan työnantajan

Lisätiedot

Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset

Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset Suomi sinun kielelläsi - Finland in your language www.infopankki.fi Mitä tutkittiin? Ketä Infopankin käyttäjät ovat ja miten he löytävät Infopankin? Palveleeko sivuston

Lisätiedot

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä Digitarinat Oppiminen on yhteispeliä Qr-koodi Youtube soittolistaan: Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS

Lisätiedot

Kansainvälisyys ei aina ole opiskelijavaihtoa

Kansainvälisyys ei aina ole opiskelijavaihtoa SIS Orientoivat opinnot 3 Kansainvälisyys opinnoissa Kirsi Tuominen 13.11.2015 Kansainvälisyys ei aina ole opiskelijavaihtoa Opiskelijavaihto tunnetuin kansainvälisyyden muoto En tiedä ketään joka valittelisi

Lisätiedot

AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT) KORKEAKOULUISSA

AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT) KORKEAKOULUISSA AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT) KORKEAKOULUISSA INSSI-seminaari 30.03.2009 Timo Luopajärvi Korkeakoulujen vastuu 1) Aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisessa korkeakouluissa

Lisätiedot

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Opiskelupaikan hakijalle Suomessa ammatilliseen koulutukseen voi hakea peruskoulun tai lukion todistuksella Jos olet suorittanut koulutuksen ulkomailla, haet

Lisätiedot

Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näytön toteuttamista. Suunnittelee työssäoppimisen. Työssäoppimisjakson suunnitteleminen

Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näytön toteuttamista. Suunnittelee työssäoppimisen. Työssäoppimisjakson suunnitteleminen PROSESSIKAAVIO ammattiosaamisen arviointi (näytöt) (luonnos 5) 15.8.2007 1 (7) OPISKELIJAN PROSESSI Valmentaudun topjaksoon Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näyttöpaikan Suunnittelen työssäoppimisen

Lisätiedot

Työskentely ja työnhaku ulkomailla

Työskentely ja työnhaku ulkomailla Työskentely ja työnhaku ulkomailla Miksi lähteä töihin ulkomaille? Uudet haasteet Opit uutta Työskentelytavat, kommunikointi, kulttuuri, kieli Verkostoidut Työkokemus Työkokemus ulkomailta on sinulle eduksi

Lisätiedot

Kenelle? Opettajat ja koulun muu henkilöstö esi- ja perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa peruskoulutuksessa

Kenelle? Opettajat ja koulun muu henkilöstö esi- ja perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa peruskoulutuksessa etwinning 7.10.2009 Mikä etwinning on? Komission hanke, jolla halutaan antaa mahdollisimman monille opettajille ja oppilaille mahdollisuus tutustua ja työskennellä muiden EU-maiden oppilaiden kanssa tieto-

Lisätiedot

Opiskelijavalinnoissa uudistuksia 2013 2014 aikana

Opiskelijavalinnoissa uudistuksia 2013 2014 aikana 1/3 09/ 2013 Opiskelijavalinnoissa uudistuksia 2013 2014 aikana Opiskelijavalinnat uudistuvat vaiheittain kaikilla koulutusasteilla alkaen syksystä 2013. Yhdistävänä asiana uudistuksessa on uuden Opintopolku.fi

Lisätiedot

Ohjeita Europass-liikkuvuustodistuksen käyttöön

Ohjeita Europass-liikkuvuustodistuksen käyttöön OPETUSHALLITUS UTBILD NINGSSTYRELSEN Joulukuu 2010 Ohjeita Europass-liikkuvuustodistuksen käyttöön Olet tilannut Opetushallitukselta oikeuden käyttää Europassliikkuvuustodistuksia. Tässä asiakirjassa esitellään

Lisätiedot

TE-toimiston palvelut

TE-toimiston palvelut TE-toimiston palvelut Suvi Lindén Asiantuntija Uudenmaan TE-toimisto 1 TE-toimiston palvelut työllistymisen edistämiseksi Työllistymisen tueksi: Työkokeilu Palkkatuki Kurssit ja valmennukset: Uravalmennus

Lisätiedot

Arvoja, asenteita, tietoa ja taitoa kansainvälisen toiminnan kautta

Arvoja, asenteita, tietoa ja taitoa kansainvälisen toiminnan kautta Arvoja, asenteita, tietoa ja taitoa kansainvälisen toiminnan kautta Kumi-instituutin syysseminaari, Nastopoli Nastola 10.11.2006 Tiina Pärnänen Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO Kansainvälisen

Lisätiedot

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen 2 JOHDANTO Tämä opas on tarkoitettu työpaikkaohjaajille, jotka ohjaavat opiskelijoita työelämässä. Opas sisältää tietoa ohjaajana toimimisesta. Oppaassa käsitellään

Lisätiedot

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa ECVET tulee, oletko valmis! seminaarisarja 13.9.2013 Opetusneuvos Hanna Autere 29.8.2013 Mikä on

Lisätiedot

Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Hankesuunnittelun kulmakivet

Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Hankesuunnittelun kulmakivet Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Hankesuunnittelun kulmakivet Hakuneuvonta verkossa 16.12.2014 CIMO KA1 Learning Mobility of Individuals Partneriryhmä Hakuneuvonta verkossa 16.12.2014 CIMO Lähtökohtia

Lisätiedot

Liikkuvuus. Koulutus Stardardit. Työllistyvyys

Liikkuvuus. Koulutus Stardardit. Työllistyvyys Tunnistaminen Laatu Liikkuvuus Koulutus Stardardit Työllistyvyys Kehitetään työelämälähtöisiä tutkintoja sekä koulutusohjelmia VSPORT+ Projekti Avaintavoite VSPORT+ hankkeelle on kehittää läpi alan vuorovaikutteisen

Lisätiedot

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Omien taitojen tunnistaminen 3. Omista taidoista kertominen 4. Työnhaun viidakko 5. Miten ylläpitää motivaatiota? 6. Työntekijöiden terveisiä

Lisätiedot

ULKOMAILLE? Why not Perché no Por que no Pourquoi pas Warum nicht Varför inte Почему нет

ULKOMAILLE? Why not Perché no Por que no Pourquoi pas Warum nicht Varför inte Почему нет ULKOMAILLE? Why not Perché no Por que no Pourquoi pas Warum nicht Varför inte Почему нет SISÄLLYS Elä, näe ja kansainvälisty 3 OPISKELIJAVAIHTO Kuka voi lähteä opiskelijavaihtoon? 5 Vaihtoaika ja -ajankohta

Lisätiedot

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat ASIO OHJEET Ohjeen sisällys 1. Hakemuksen sijainti... 1 2. Hakemuksen täyttäminen...1 3. Hakemuksen lähettäminen... 4 4. Hakemuksen käsittely ja päätös... 4 4.1 Hakemuksen

Lisätiedot

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO. ECVET ja Erasmus+

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO. ECVET ja Erasmus+ ECVET ja Erasmus+ Mika Saarinen CIMO Ammatillinen koulutus Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Perustehtävä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa. Minkälaisia ovat työelämän kielitaitotarpeet nyt ja tulevaisuudessa?

Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa. Minkälaisia ovat työelämän kielitaitotarpeet nyt ja tulevaisuudessa? Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa Markku Koponen Koulutusjohtaja emeritus Elinkeinoelämän keskusliitto EK Kari Sajavaara-muistoluento Jyväskylä Esityksen sisältö Kansainvälistyvä toimintaympäristö

Lisätiedot

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa ECVET tulee, oletko valmis! seminaarisarja Savonlinna 28.10.2013 Mikä on ECVET? (1/2) Ammatillisessa

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Yhdessä työelämän kanssa

Yhdessä työelämän kanssa Yhdessä työelämän kanssa Erasmus+ tavoitteita Parantaa osallistujien avaintaitoja ja osaamista jota tarvitaan erityisesti työelämässä Vahvistaa koulutuksen ja työelämän välistä yhteistyötä Toimintaympäristön

Lisätiedot

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Mitä on osaaminen ja osaamisen kehittäminen työssä? Työpaikoilla eletään jatkuvassa muutoksessa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja työpaikalla

Lisätiedot

ECVETin ABC ECVET liikkuvuudessa ja opettajan työssä

ECVETin ABC ECVET liikkuvuudessa ja opettajan työssä ECVETin ABC ECVET liikkuvuudessa ja opettajan työssä Hanna Autere Ammattikoulutuksen KansainväliSYYSpäivät Tallinna 6-7.11.2012 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi ECVET tulee, mutta milloin? 19.4.2012

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. 1. Ikäryhmä. 2. Sukupuoli. 3. Äidinkieli. 4. Maakunta, jossa opiskelet

TAUSTATIEDOT. 1. Ikäryhmä. 2. Sukupuoli. 3. Äidinkieli. 4. Maakunta, jossa opiskelet TAUSTATIEDOT Tervetuloa kehittämään ammatillisen koulutuksen digitalisaation tulevaisuutta! Kyselyllä saadaan tietoa siitä, kuinka digitalisaation vaikutukset näkyvät ammatillisessa koulutuksessa opiskelijan

Lisätiedot

Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle

Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ tukee hankkeita, jotka kehittävät ammatillista koulutusta eurooppalaisessa yhteistyössä.

Lisätiedot

Erasmus-opiskelijavaihto ja -harjoittelu

Erasmus-opiskelijavaihto ja -harjoittelu Erasmus-opiskelijavaihto ja -harjoittelu Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat III Mira Pihlström opintosihteeri (kansainväliset asiat) Erasmus-opiskelijavaihto yksiköllä yli 70

Lisätiedot

Miten Tampereen yliopisto kouluttaa työelämään orientoituneita ja kansainvälisesti toimintakykyisiä asiantuntijoita?

Miten Tampereen yliopisto kouluttaa työelämään orientoituneita ja kansainvälisesti toimintakykyisiä asiantuntijoita? Miten Tampereen yliopisto kouluttaa työelämään orientoituneita ja kansainvälisesti toimintakykyisiä asiantuntijoita? Kansainvälisten asioiden päällikkö Kaisa Kurki Opetuksen kehittämispäällikkö Liisa Ahlava

Lisätiedot

Kielitaito. Suomalaisen koulujärjestelmän kieliopinnot

Kielitaito. Suomalaisen koulujärjestelmän kieliopinnot 1 Suomalaisen koulujärjestelmän kieliopinnot 2 Suomalaisen koulujärjestelmän kieliopinnot A1-kieli A2-kieli B1-kieli B2-kieli B3-kieli Viimeistään perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkava, ensimmäinen vieras

Lisätiedot

Millainen on hyvä työhakemus?

Millainen on hyvä työhakemus? TYÖHAKEMUS- OPAS Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä hakemus erottuu joukosta ja vastaa kysymykseen, miksi sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Hakemuksessa voit tuoda omaa persoonaasi esiin, jopa ehkä enemmän

Lisätiedot

Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite

Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite Saksa Euroopan sydämessä on yli sata miljoonaa ihmistä, jotka puhuvat saksaa äidinkielenään, ja yhä useampi opiskelee sitä. Saksa on helppoa: ääntäminen on

Lisätiedot

Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti

Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti Toteutusaika 1.1.2011 31.12.2012 Rahoittajat Manner-Suomen ESR-ohjelma, (Etelä-Savon Ely-keskus) ja Mikkelin ammattikorkeakoulu Ulkomaalaiset

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt

Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt Tuettu Oppisopimus Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskus SISÄLLYS 1 AMMATILLISEN VERKOSTON KEHITTÄMISEN PROSESSI 1 2 HYVÄT KÄYTÄNNÖT 2 2.1 Yritysten kanssa

Lisätiedot

UEF Cross-Border Network

UEF Cross-Border Network FIRST-koordinaattorikokous CIMO 21.11.2011 FIRST-verkoston kokemuksia yhteistyöstä: UEF Cross-Border Network Merja Kuokkanen/Itä-Suomen yliopisto Verkoston toimijat Koordinaattori 1.1.2010 alkaen Itä-Suomen

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa Anna-Leena Ruotsalainen AHOT:lla eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella tarkoitetaan opiskelijan

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Bioanalyytikko (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

Kansainvälisen opiskelijavaihdon saavutettavuus

Kansainvälisen opiskelijavaihdon saavutettavuus Kansainvälisen opiskelijavaihdon saavutettavuus Paula Pietilä, Turun yliopisto Sini Piippo, CIMO Hannu Puupponen, Jyväskylän yliopisto Kv-kevätpäivät Lahti 23.5.2012 klo 8:30-10:00 Kansainvälisen opiskelijavaihdon

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYS KPEDU:N OSASTRATEGIANA

KANSAINVÄLISYYS KPEDU:N OSASTRATEGIANA KANSAINVÄLISYYS KPEDU:N OSASTRATEGIANA 2012 1 STRATEGIA Koulutusyhtymän kansainvälisen toiminnan tarkoituksena on, että opiskelijalla on meiltä valmistuessaan oikea asenne erilaisia kulttuureita, eri kieliä

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Ehdotukset valmisteltu työurasopimuksen pohjalta käynnistetyssä työryhmässä keskusjärjestötasolla. Neuvottelut

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA 1 HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA Hakeutuminen Tiedon kirjaamis- ja siirtolupa Tietojen kirjaamisen on kysytty lupa kyllä ei Tässä henkilökohtaistamissuunnitelmassa olevia tietoja saa antaa valmistavassa

Lisätiedot

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle? Opiskelijoiden liikkuvuus Pohjoismaissa seminaari 3.12.2009 Kuopio Merja Kuokkanen/Kansainväliset opiskelijapalvelut, Itä Suomen yliopisto, Joensuun kampus Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Lisätiedot

Loppuraportti OPET-projekti

Loppuraportti OPET-projekti Loppuraportti OPET-projekti HENKILÖTIEDOT Johanna Jussila Omnia, Lakelan toimipiste Tel: 046-8515142 email: johanna.jussila(a)omnia.fi TYÖYKSIKKÖ Hotelli Libyan Princess Main Street, Paleochora 73001,

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot