ETK/ETM-OPISKELIJOIDEN HOTELLI-, RAVINTOLA- JA MATKAILUALAN ERIKOISTUMISLINJAN OPINNOT HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULUSSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETK/ETM-OPISKELIJOIDEN HOTELLI-, RAVINTOLA- JA MATKAILUALAN ERIKOISTUMISLINJAN OPINNOT HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULUSSA"

Transkriptio

1 ELINTARVIKE-EKONOMIA ETK/ETM-OPISKELIJOIDEN HOTELLI-, RAVINTOLA- JA MATKAILUALAN ERIKOISTUMISLINJAN OPINNOT HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULUSSA Lukuvuosi opas HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Haagan toimipiste PL 8, (Pajuniityntie 11) HELSINKI puh. (09) fax. (09)

2 SISÄLLYS 1 TERVETULOA OPISKELEMAAN HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULUUN! HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU U OPISKELU HAAGAN TOIMIPISTEESSÄ, HOTELLI-, RAVINTOLA- JA MATKAILUALAN KOULUTUSYKSIKÖSSÄ... 4 U 3.1 OPETUSJÄRJESTELYT HOTELLI-, RAVINTOLA- JA MATKAILUALAN ERIKOISTUMISLINJAN OPINNOT VÄHINTÄÄN 25 OP LUKUVUODEN AIKATAULUT JA LÄSNÄOLO HAAGAN LUKUJÄRJESTYKSET OPINTO-OHJAUS OPINTOSUORITUSTEN ARVIOINTI TENTTIKERRAT TYÖHARJOITTELU ATK-OHJEET WinhaWille -reaaliaikainen opintosuoritusrekisteri Moodle HAAGAN TOIMIPISTEEN PALVELUITA OPINTOTOIMISTO KIRJASTO- JA TIETOPALVELU KANSAINVÄLISYYSTOIMINTA MATERIAALIPALVELU (MATSKU) JA VAHTIMESTARIT RUOKAILU OPISKELIJATOIMINTA HYVÄ TIETÄÄ LIITTEET Liite 1. Luokat Liite 2. Työharjoitteluohje Liite 3. Henkilökunnan työhuoneet 1

3 1 Tervetuloa opiskelemaan HAAGA-HELIA ammattikorkeakouluun! Joka esittää kysymyksen, on minuutin ajan typerys. Joka ei sitä tee, säilyy narrina loputtomiin. - Kiinalainen sananlasku- Tämä opas on tarkoitettu Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan elintarvike-ekonomiaa pääaineena lukeville opiskelijoille, joilla on erikoistumislinjana hotelli-, ravintola- ja matkailuala. Opinnot on tarkoitus aloittaa ensimmäisen vuoden syksynä. Opas sisältää ohjeita erikoistumislinjaan sisältyvistä HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulussa suoritettavista opinnoista. Opetus järjestetään Haagan toimipisteessä, joka on ammattikorkeakoulun matkailu-, ravitsemis- ja talousalan opetuksesta vastaava yksikkö. ETK-/ ETM-tutkintoon sisällytetään vuodesta 2005 eteenpäin tässä oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti vähintään 25 opintopistettä Haagassa suoritettavia ammatillisesti painottuneita opintoja. Opetus tapahtuu yhdessä restonomi (AMK) -tutkintoa suorittavien opiskelijoiden kanssa. -sivuilta ja opiskelijan extranetistä saat opinto-oppaan sähköisenä opetussuunnitelma opintojaksokuvaukset Haagan toimipisteen ilmoitustaulun lukujärjestykset opettajien vastaanottoajat ja yhteystiedot ja paljon muuta opintojen suorittamisessa hyödyllistä materiaalia, ATK-ohjeet met- Muilta osin opiskeluasi koskevat tiedot ja ohjeet löytyvät maataloussätieteellisen tiedekunnan ja Helsingin yliopiston kielikeskuksen opinto- Haagassa Marjo Misikangas opettaja ETM-opintojen yhteyshenkilö Haagassa oppaasta. ETM-tutkinnon suorittamiseen liittyvää tietoa löytyy monesta lähteestä: maatalousmetsätieteellisen tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi saat tietoa HAAGA-HELIAN opinto-oppaasta, jonka löydät internetsivuiltamme HAAGA-HELIAN opinto-opas eroaa yliopiston opinto-oppaasta siten, että se ei sisällä esim. tutkintovaatimuksia eikä opintojaksokuvauksia. 2

4 2 HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu ja Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu sopivat vuonna 2005 uuden ammattikorkeakoulun perustamisesta toimintansa yhdistämällä. Uusi ammattikorkeakoulu aloitti toimintansa HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun rehtori on Ritva Laakso-Manninen ja Haagan toimipisteen koulutusjohtajana toimii Jouni Ahonen. HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu muodostuu seitsemästä ammattikorkeakouluopetusta järjestävästä toimipisteestä: Pasila Haaga Vallila Malmi Porvoo POINT -talo Porvoo POMO -talo Vierumäki HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu kouluttaa liike-elämän ja palveluelinkeinojen asiantuntijoita sekä tutkii ja kehittää näihin aloihin liittyvää osaamista ja toimintaa. Koulutusalamme ovat liiketalous, tietotekniikka, hotelli-, ravintola- ja matkailuala, johdon assistenttityö, toimittajakoulutus, liikunta-ala sekä ammatillinen opettajankoulutus. Hotelli-, ravintola- ja matkailualan ohjelmien tutkintonimikkeet ovat restonomi (AMK) ja Bachelor of Hospitality Management. Liiketalouden ja tietojenkäsittelyn ohjelmien tutkintonimikkeet ovat tradenomi ja Bachelor of Business Administration. Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelman tutkintonimikkeet ovat liikunnanohjaaja (AMK) ja Bachelor of Sports and Leisure. Kukin tutkinto on 210 opintopisteen laajuinen korkeakoulututkinto, joka on tarkoitettu suoritettavaksi 3,5 vuodessa. Lisäksi HAAGA-HELIAssa voi suorittaa ylemmän amk-tutkinnon mm. Palveluliiketoiminnan koulutusohjelmassa. Tutkintonimike marata-alalla on restonomi (ylempi AMK). Ylempi amk-tutkinto on 90 opintopisteen laajuinen ja suunniteltu suoritettavaksi noin kahdessa-kolmessa vuodessa työn ohessa. Se tarjoaa ammattikorkeakouluista valmistuneille uuden vaihtoehdon ammatillisen osaamisensa kehittämiseen. Suunnitteilla on, että hotrama-erikoistumislinjaa opiskelevat voisivat suorittaa osan maisteriopinnoistaan Palveluliiketoiminnan koulutusohjelmassa Yhteystiedot: Haaga Instituutti, Pajuniityntie 11, Helsinki puh. (09) fax. (09) internet 3

5 3 Opiskelu Haagan toimipisteessä, hotelli-, ravintola- ja matkailualan koulutusyksikössä HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun Haagan toimipisteen taustalla on vuonna 1969 toimintansa aloittanut Hotelli- ja ravintolaopisto, joka perustettiin hotelli- ja ravintolaelinkeinon toimesta turvaamaan alan esimies- ja johtotason koulutusta. Koulun nimi muuttui Haaga Instituutiksi vuonna Kolmivuotisen restonomikoulutuksen kokemuksia hyödynnettiin, kun Haaga Instituutin väliaikainen ammattikorkeakoulu aloitti toimintansa vuonna Ammattikorkeakoulu vakinaistettiin vuonna Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu ja Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu HELIA perustivat uuden ammattikorkeakoulun, joka aloitti toimintansa Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkintoon, restonomi (AMK), tähtäävät opinnot järjestetään nuorille opiskelijoille kokopäiväopiskeluna ammattikorkeakoulun Haagan yksikössä kolmena suomen- ja kahtena englanninkielisenä koulutusohjelmana: Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma (ruokatuotanto) Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma Degree Programme in Hotel, Restaurant and Tourism Management Degree Programme in Experience and Wellness Management Ensimmäisen vuosikurssin opetusryhmistä RH1A, RH1B ja RH1D opiskelevat hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelmaa. RR1E puolestaan opiskelee uutta hotellija ravintola-alan koulutusohjelmaa, jonka opinnoissa painottuvat ruokatuotannon johtamisen eri osa-alueet. RL1F ja RL1G opiskelevat matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelmaa. Luokkien RB1C, RB2C, RB3C sekä RBM1 opiskelijat opiskelevat englanninkielistä koulutusohjelmaa Degree Programme in Hotel, Restaurant and Tourism Management. RBM1:n opetus toteutetaan iltaopiskeluna kahtena päivänä viikossa. Liitteessä yksi on esitetty opetusryhmät/luokat vuonna Tarkoitus on, että ETK/ETM-tutkintoa lukevat suorittavat opintojaan yhdessä näiden Haagan toimipisteen koulutusohjelmien eri opetusryhmien kanssa. Edellisten lisäksi Haagan toimpiste järjestää restonomi (AMK) -tutkintoon tähtäävää koulutusta aikuisopiskelijoille monimuotokoulutuksena, joka muodostuu lähi- ja etäopetuksesta. Myös näiden ryhmien kanssa on mahdollista opiskella. Tutkinnot on tarkoitettu suoritettavaksi kokopäiväisen työskentelyn ohessa. Tarjolla ovat seuraavat suomenkieliset koulutusohjelmat monimuotototeutuksina: Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma 4

6 3.1 Opetusjärjestelyt Restonomi-tutkintoon johtavat opinnot järjestetään koulutusohjelmina ja kullakin koulutusohjelmalla on oma opetussuunnitelmansa, vrt. yliopistotutkinnon tutkintovaatimukset. Opinnot ja niihin kuuluva opetus järjestetään opintojakson osina vrt. yliopiston kurssit. Haagassa opiskellaan pääsääntöisesti luokkamuotoisesti. Opiskelijoiden luokkiin sijoittamisessa huomioidaan opiskelijoiden tekemät valinnat (mm. suuntautumisopinnot ja kielivalinnat). Luokan eli opiskeluryhmän opiskelijoiden määrä voi vaihdella välillä. Lukuvuonna yksittäisistä kursseista siirryttiin integroituihin kokonaisuuksiin eli opintojaksoihin. Opiskelu toteutetaan suurempina kokonaisuuksina, joita on yhteensä 12. Näiden opintojaksojen nimet ovat: Palveluosaaminen, Toimintaympäristö, Asiakkuus, Työharjoittelu, Palveluprosessit, Asiakaslähtöinen kehittäminen, Kannattava yksikkö, Työyhteisön johtaminen, Syventävä harjoittelu, Strateginen johtaminen, Vaihtoehtoinen moduuli ja Tuloksellinen yritys. Kussakin opintojaksossa on viisi opintojakson osaa eli kurssia. ETK/ETM-opiskelijoita suositellaan valitsemaan opintojaksot Toimintaympäristö ja Palveluprosessit. Myös yksittäisiä kursseja voi valita opintojaksokokonaisuuksista. Tällöin opiskelija ei pysty kuitenkaan osallistumaan opintojakson toiminnalliseen tehtävään, joka esimerkiksi Palveluprosessit opintojaksossa on ollut viime vuosina todellisen kevättai syyslounaan järjestäminen 400 henkilölle. Opiskelijatiimissä toimiminen myös lisää verkostoitumismahdollisuuksia haagalaisiin. 3.2 Hotelli-, ravintola- ja matkailualan erikoistumislinjan opinnot vähintään 25 op Tavoitteena on, että opiskelija perehtyy erikoistumisopintojen kautta hotelli-, ravintolaja matkailualaan. Opiskelijat opiskelevat Haagassa 25 op sivuaineopintoja kandidaatin tutkintoon. Lisäksi he voivat suorittaa 10 opintopistettä erikseen sovittavia opintoja ETK-tutkinnon muut opinnot -kohtaan sekä harkinnan mukaan 6 opintopistettä vapaavalintaiset opinnot -kohtaan. Haagan vastuulla on myös ko. linjan opintoihin liittyvä harjoittelu 1, RHA6RH004A (liite 2). Suunnitteilla on, että osan maisteriopinnoistaan hotrama-linjan valinnut voisi suorittaa yhdessä Palveluliiketoiminnan koulutusohjelman (ylempi amk-tutkinto) opiskelijoiden kanssa. Kaikki Haagassa suoritettavat opinnot ovat restonomin koulutusohjelmien opintojaksoja tai niiden osia. Niiden opetussuunnitelmat löytyvät internetsivuilta ja opiskelijan extranetistä. Opiskelijan tulee valita opintonsa pääosin joko hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon tai matkailun liikkeenjohdon tai hotelli- ja ravintola-alan (ruokatuotannon) tai Degree Programme in Hotel, Restaurant and Tourism Management koulutusohjelmasta. Näin hän valitsee alan, johon haluaa erikoistua. Opiskelija opiskelee syksystä 2008 alkaen seuraavat peruskurssit eli opintojakson osat: 5

7 Opintojaksojen osia, jotka perehdyttävät hotelli-, ravintola- ja matkailualaan: RPO1RH001B Matkailun perusteet RAS1RH003E Majoituspalvelut RTO1RH002D Ravintolapalvelun perusteet RTO1RH002C Ruokatuotannon perusteet Nämä opintojakson osat voi valita opintojaksoista Palveluosaaminen, Toimintaympäristö ja Asiakkuus. Näiden opintojaksojen osien lisäksi suositellaan oman erikoistumisen osalta seuraavia 15 opintopisteen kokonaisuuksia: Toimintaympäristö ja Palveluprosessit. Näissä kokonaisuuksissa sisällöt vaihtelevat koulutusohjelmien mukaan. Toimintaympäristö kokonaisuus suositellaan valittavaksi ensimmäisen opiskelusyksyn aikana (esimerkiksi yliopiston 2. periodin tilalla). Näin opiskelijat pääsevät heti mukaan erikoistumislinjansa opintoihin. Edellä mainittujen opintojen lisäksi Haagassa voi opiskella liikkeenjohtoon (laskentatoimi, markkinointi, johtaminen) tai yrittäjyyteen liittyviä opintoja sekä vieraita kieliä, joilla voi korvata Helsingin yliopiston 1. vieraan kielen tai valinnaisia kieliopintoja. Haagan vapaasti valittavissa opinnossa on myös useita hotelli-, ravintola- ja matkailualaan liittyviä syventäviä tai alan tuntemusta laajentavia opintojaksoja. Tässä joitakin esimerkkejä: Hotelli-, ravintola- ja matkailualan ammattitaitoa syventäviä opintojakson osia, joista osa saattaa rakentua jonkin edellä mainitun jakson tietojen pohjalle: Majoitusliiketoiminnot: RKY2RH007E, Majoitusliiketoiminta RTJ2RH008K, Majoitusliikkeen esimiestyö RSJ3RH010K, Majoitusliiketoiminnan suunnittelu ja johtaminen RHM4RB011A, Concept Based Product Development (Majoitusyrityksen liikeideapohjainen tuotekehitys) RHM4RB011B, Hotel Distribution Channel Management (Majoitusyrityksen jakelukanavien hallinta) RSM3RB010K, Managing Hotel Business Operations Matkailu: RKY2RH007E Matkailun ohjelmapalvelut RTO1RL002D Ravintolapalvelut ja ruokatuotanto RAS1RL003E Liikennepalveluiden perusteet RPA1RL005D Matkailun jakelutiet RPA1RL005E Matkailumaantiede RAK2RL006E Matkailun asiakaslähtöinen tuotekehitys RKY2RL007E Special Interest Tourism Ravintolapalveluiden ja ruokatuotannon johtaminen: RTJ2RH008L Ravintolan kontrollitoiminnot RSJ3RH010L Ravintolapalvelujen suunnittelu RSJ3RR010E Ruokatuotannon suunnittelu ja johtaminen RVA4RR011A Kylmät perusruoat RVA4RR011B Lämpimät perusruoat RVA4RR011C Ruoanvalmistuksen teoreettiset perusteet 6

8 RES8RH026/4 Elintarvikehygieeninen osaaminen Haagan vapaasti valittavat opintojaksot julkaistaan internetissä omana yhteenvetonaan, josta näet opintojaksojen yksityiskohtaista tietoa, mm. opintopiste- ja kontaktituntimäärät sekä opetusaikataulun. Vapaasti valittavat kurssit järjestetään tiistaisin ja torstaisin klo 14-17, ellei toisin mainita. Ilmoittautuminen tapahtuu vapaavalintaisille opintojaksoille WinhaWille-opiskelijaliittymän kautta ilmoittautumisaikataulun mukaisesti. WinhaWille-tunnukset saa opintotoimistosta. 3.3 Lukuvuoden aikataulut ja läsnäolo viikko päivät Orientointi/ vk periodi vk Intensiiviviikko vk periodi vk Intensiiviviikko vk periodi vk Intensiiviviikko vk periodi vk Intensiiviviikot vk Ei opetusta vk 52, vk Läsnäolo Ammattikorkeakoululainsäädäntö edellyttää opiskelijoiden läsnäolo- tai poissaoloilmoittautumista joka lukuvuosi. Läsnäolevaksi ilmoittaudutaan lukuvuodeksi kerrallaan syyslukukauden alussa ennen opetuksen alkua. Poissaolevaksi voi ilmoittautua myös lukukaudeksi kerrallaan. Ilmoittautumiset tehdään WinhaPron opiskelijaliittymä WinhaWillellä, ks. Atk-ohjeet ja WinhaWille. Myös opiskelijavaihdossa tai työharjoittelussa olevien sekä pelkästään opinnäytetyötä tekevien opiskelijoiden on ilmoittauduttava läsnä olevaksi. Opiskelija, joka ei ole ilmoittautunut määräaikaan mennessä, menettää opiskeluoikeutensa. Jos tällainen opiskelija haluaa myöhemmin aloittaa opintonsa tai jatkaa niitä, hänen on haettava ammattikorkeakoululta uudelleen opiskeluoikeutta. 7

9 Opiskelija voi tekemänsä poissaoloilmoituksen perusteella olla poissa yhteensä kahden lukuvuoden ajan. Tätä aikaa ei lasketa opintojen enimmäisaikaan. Asevelvollisuuden suorittaminen, äitiys-, isyys- tai vanhempainloma, hoitovapaa ja sairausloma ilmoitetaan poissaolona. Poissaolon syytä ei tarvitse ilmoittaa. Opiskelijan on syytä käyttää harkiten poissaolomahdollisuuttaan. Jos opiskelija käyttää poissaolomahdollisuutensa esimerkiksi työssäoloon, voi käydä niin, että niin sanotun pätevän esteen sattuessa säädetty opiskeluaika voi ylittyä ja seurauksena on opiskeluoikeuden menettäminen. Poissaolevaksi ei voi ilmoittautua työkautta lyhyemmäksi ajaksi. Jos opiskelija on esimerkiksi jäämässä äitiyslomalle marraskuussa, hän voi ilmoittautua läsnä olevaksi koko syyskaudeksi ja opiskella syyskauden ensimmäisen jakson ajan. Ensimmäinen poissaololukukausi olisi tässä tapauksessa seuraava kevätlukukausi. Poissaoleva opiskelija ei voi opiskella HAAGA-HELIAssa, ei myöskään suorittaa uusintakokeita ei voi olla työharjoittelussa ei saa opinnäytetyön ohjausta ei saa mitään opintososiaalisia etuja ei voi käyttää HAAGA-HELIAn tietoteknisiä palveluita Sähköpostin voi ohjata edelleen toiseen osoitteeseen (ks. ohje 3.4 Haagan lukujärjestykset ETK-/ETM-tutkintoon kuuluvat Haagassa suoritettavat opintojakson osat (kurssit) voivat olla joko restonomitutkinnon pakollisia tai vapaasti valittavia opintojaksoja. Oman aikataulusi suunnittelua varten tarvitset Haagan periodikohtaiset työjärjestykset. Ne löytyvät HAAGA-HELIAN internetsivuilta opiskelijan pikalinkistä Lukujärjestys. Haagan toimipisteen alta löydät lukujärjestyksen 4. ja 5. periodeille, sekä samat tiedot Excel-taulukkona. Oppitunnin pituus on 45 minuuttia ja opetus alkaa tasatunnein (tunti 1 alkaa normaalisti klo 8.00 tai 9.00). Haagan toimipisteessä opetus järjestetään siten, että opetusta on kerralla 3 tai 6 tuntia ja ruokailuajat sekä tauot sovitaan erikseen opettajan kanssa. Lukujärjestyksissä on restonomitutkinnon pakollinen opetus luokittain, samat tiedot löytyvät Excel-lukujärjestyksestä, josta voit etsiä tietyn kurssin toteutusajankohtaa rajaamalla valintoja alasvetovalikoista. Restonomiopiskelijat suorittavat ensimmäisenä lukuvuonna yhden periodin ajan työharjoitteluaan Hotelli Haagassa ja tänä aikana ko. luokalla ei ole työjärjestyksen mukaista opetusta. 8

10 Lukujärjestyksen mukaisesti voit osallistua minkä tahansa restonomiluokan- tai ryhmän opetukseen. Kaikille kursseille ilmoittaudutaan erikseen ilmoitettavana ajankohtana WinhaWillessä. Syksyn kursseille ilmoittaudutaan keväällä, paitsi ykkösvuosikurssin kursseille elokuussa, ja kevään kursseille ilmoittaudutaan joulukuussa. Sinun kannattaa sopia aika Haagan opinto-ohjaajasi kanssa, joka avustaa sinua oman työjärjestyksesi laatimisessa. Myös Haagan opintosihteerit opintoimistossa avustavat kaikissa opintoihin ja niiden ajoitukseen liittyvissä asioissa. 3.5 Opinto-ohjaus ETK/ETM -hotelli-, ravintola- ja matkailualan erikoistumislinjan yhteyshenkilönä toimii Haagassa opettaja Marjo Misikangas. Hän on tavattavissa sopimuksen mukaan, puhelimitse (09) tai sähköpostilla Yliopistolla yhteyshenkilönä toimii yliassistentti Eeva Lindroth. Hän on tavattavissa vastaanottoaikanaan tistaisin klo tai sopimuksen mukaan. Eevan puhelinnumero on (09) ja sähköpostiosoite 3.6 Opintosuoritusten arviointi HAAGA-HELIAN opiskelijoiden opintosuoritukset arvioidaan joko hyväksytyiksi tai hylätyiksi tai asteikolla: tyydyttävä (1,2), hyvä (3,4) ja kiitettävä (5). Asteikko on yhteneväinen yliopiston arviointiasteikon kanssa. Tiedot kunkin tentin ajankohdasta, laajuudesta ja sisältövaatimuksista antaa tentin järjestävä opettaja. Haaga varaa tenttitilaisuuksiin vastauspaperit. Opettajat tarkastavat tentit ja antavat arvosanat viimeistään kolmen työviikon kuluessa tenttipäivästä. Arvosanat tulevat näkyviin WinhaWilleen. Haagan opintotoimisto toimittaa opintojakson suoritusmerkinnät taloustieteen laitokselle rekisteröitäväksi. Jos et ole tyytyväinen tentin arvosteluun, ota välittömästi tenttitulokset saatuasi yhteys arvostelun suorittaneeseen opettajaan keskustellaksesi arvioinnista. Lisätietoja arvioinnista löydät tutkintosäännöstä, joka on opinto-oppaassa. 3.7 Tenttikerrat Kuhunkin opintojaksoon sisältyvän kuulustelun, joka pidetään pääsääntöisesti viimeisellä opetuskerralla, lisäksi opiskelijalla on oikeus osallistua kahden seuraavan periodin sisällä opintojakson päättymisestä korkeintaan kaksi kertaa uusintakuulusteluihin yleisinä tenttipäivinä, ellei opettaja toisin määrää. Muussa tapauksessa jakso on suoritettava uudestaan. Jos sinulla on todistus luvallisesta poissaolosta (esim. lääkärintodistus), sinun tulee esittää se opettajalle välittömästi tentin järjestämisen (poissaolon päättymisen) jälkeen, muuten tentti tulkitaan sinulle yrityskerraksi. Ryhmän tai luokan yhteisiin tenttitilaisuuksiin ei vaadita ennakkoilmoittautumista. Tentissä opiskelijan tulee todistaa henkilöllisyytensä. Lisätietoja yleisistä tenttipäivistä ja niihin ilmoittautumisesta HAAGA-HELIAN opiskelijan extranetistä. Haagan yleisiin tentteihin ilmoittaudutaan lukuvuonna extranetistä löytyvällä lomakkeella, ei WinhaWillen kautta. Käytäntöä uudistetaan ja tarkemmat ohjeet ovat saatavilla elokuun 2008 aikana. 9

11 3.8 Työharjoittelu Elintarviketieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluu aineopintoihin liittyvä harjoittelujakso (RHA6RH004A), joka tehdään hotelli-, ravintola- ja matkailualan yrityksessä. Lisätietoja elintarvike-ekonomian 1. harjoittelusta on liitteessä ATK-ohjeet Käyttäjätunnukset Jokaisella HAAGA-HELIAn opiskelijalla on kaksi käyttäjätunnusta: Winhan tunnus ja verkkotunnus HAAGA-HELIAn verkkotunnuksesi on a+opiskelijanumero esim. a (Huomaa, että a kirjoitetaan pienellä!) Verkkotunnuksella pääset kirjautumaan seuraaviin järjestelmiin: HAAGA-HELIAn työasemat Moodle (elearn.haaga-helia.fi/moodle) BlackBoard (bb.haaga-helia.fi) Myy-sähköposti (imp.haaga-helia.fi) Myy-palvelimeen SSH:lla (myy.haaga-helia.fi) Opiskelijan Extranet Huomaa, että WinhaWilleen on eri tunnus ja salasana! Verkkotunnuksen oletussalasana Uusilla Haagan toimipisteen opiskelijoilla oletussalasana muodostuu seuraavasti: 3 ensimmäistä kirjainta sukunimestäsi + 2 ensimmäistä kirjainta etunimestäsi + 2 viimeistä merkkiä henkilötunnuksestasi. Skandeista ja erikoismerkeistä jää pisteet pois Kaikki kirjaimet kirjoitetaan pienellä esim. Sukunimi: Höök Etunimi: Sari Hetu: a Salasana: hoosa3a HUOM! Kun kirjaudut työasemalle ensimmäisen kerran, vaihda salasanasi heti uuteen. Salasanan vaihto HAAGA-HELIAn verkkotunnukseen liittyvän salasanan voit vaihtaa tämän ohjeen mukaan. Salasana vaihtuu samalla työasemalle, sähköpostiin sekä verkkooppimisympäristöihin. Kirjaudu HAAGA-HELIAn työasemalle verkkotunnuksellasi Paina Ctrl+Alt+Del 10

12 Valitse avautuvasta Windows Security -ikkunasta Change Password ja anna uusi salasana. Uudessa salasanassa pitää olla vähintään 5 merkkiä. Salasanassa ei saa olla ääkkösiä eikä erikoismerkkejä: ä, ö, #. Salasanaa ei voi vaihtaa toistaiseksi muualta kuin HAAGA-HELIAn työasemilta. Ongelmia? Jos verkkotunnuksen tai salasanan kanssa tulee ongelmia tai unohdat jommankumman, ota yhteys HAAGA-HELIAn Helpdeskiin. Voit ottaa yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse tai tehdä suoran tukipyynnön. numerossa ma-ke klo 8:00-19:15 to 8:00-13:00 ja 16:00-19:15 pe 8:00-16:00 Muina kuin opetusviikkoina arkisin klo Tukipyynnöt web-lomakkeella: Oheisesta linkistä voit tehdä tukipyynnön web-lomakkeella. (Huom! toimii vain HAAGA-HELIAn työasemilta.) sähköpostilla: helpdesk(at)haaga-helia.fi tai helpdesk(at)myy.haaga-helia.fi Kun teet tukipyynnön kirjoita viestiin: Oma nimesi Opiskelijanumerosi, jos olet opiskelija Yhteystiedot: Sähköposti, puhelin ja sijaintisi (esim. työhuone tai luokka) Mahdollisimman selkeä kuvaus pyynnön aiheesta tai ongelmasta Pyyntöä tehdessäsi ota huomioon, että HAAGA-HELIAlla on useita toimipisteitä ja tukihenkilöitä, yli 2500 tietokonetta ja tuhansia käyttäjiä. Epäselvästi ja puutteellisesti annetut tiedot tukipyynnössä saattavat viivästyttää tai jopa kokonaan estää tukipyynnön hoitamisen WinhaWille -reaaliaikainen opintosuoritusrekisteri o näet opintosuorituksesi ja voit tulostaa epävirallisen opintorekisteriotteen o ohjelmaan pääset pääsivun alalaidassa olevasta Winha- Wille-pikalinkistä o käyttäjätunnus on opiskelijanumero ilman a:ta esim Salasanan WinhaWilleen saat opintotoimistosta. Tietoturvasyistä tunnuksia ei anneta puhelimessa tai sähköpostissa. o WinhaWillessä ilmoittaudutaan läsnä olevaksi sekä pakollisille että vapaavalintaisille opintojakson osille ilmoittautumisaikana. o Jos yhteystietosi (puhelinnumero tai koti-/sähköpostiosoite) muuttuvat, voit päivittää tietosi WinhaWillessä 11

13 Jos sinulla ilmenee ongelmia WinhaWilleen kirjautumisessa tai sen käytössä, opintotoimisto auttaa tai ). Salasanan vaihto Asetukset: Salasanan vaihto -> anna uusi salasana. Salasanan pitää olla vähintään 7 merkkiä pitkä ja se saa sisältää vain kirjaimia ja numeroita. HUOM! Jos unohdat WinhaWillen salasanan, sen vaihtaa opintotoimisto. Helpdesk ei pysty vaihtamaan WinhaWillen salasanoja. Läsnä olevaksi ilmoittautuminen Ilmoittautumiset: Läsnäolo -> merkitse itsesi läsnä- tai poissaolevaksi -> vahvista Opintojaksoille ilmoittautuminen WinhaWillellä Ilmoittautumiset: Toteutukseen Opinnon tunnus: esim. RPO1RH001B -> HAE Valitse haluamasi toteutus (yleensä määritelty valmiiksi lukujärjestyksessä) Vahvista ilmoittautuminen Henkilökohtainen opintosuunnitelma Opiskelija: Hops Tätä kautta voit tarkastella kurssi-ilmoittautumisia, kursseille hyväksymisiä, suoritettuja kursseja sekä niiden arvosanoja. Selitykset ilmoittautumiset:- opintojaksot, joille olet ilmoittautunut, mutta osallistumista ei ole vielä vahvistettu osallistumiset: - opintojaksot, joille olet ilmoittautunut ja osallistuminen on vahvistettu suoritukset: - opintojaksot, joista on annettu arvosana suunnitellut opinnot: - opintojaksot, joille olet ilmoittautunut, mutta et ole tullut hyväksytyksi (kurssi täynnä, liian vähän opintoja tms.) Huom! Opintojaksoja, joille osallistumisesi on jo vahvistettu, et voi itse poistaa, vaan se on tehtävä opintotoimiston kautta. Henkilötietojen muuttaminen Opiskelija: Osoitteen muutos Tätä kautta voit itse muuttaa postiosoitteesi sekä sähköpostiosoitteen, mikäli haluat koulun sähköpostien tulevan muualle kuin myy-postilaatikkoon. Huom! Sukunimen tai kotikunnan muutos on tehtävä opintotoimistossa henkilökohtaisesti! Lopetus Kun poistut Winhasta, klikkaa Lopetus Moodle Moodlen on HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun verkko-oppimisympäristö. Tässä oppaassa on kuvattu lyhyesti Moodlen yleisimmät toiminnot (huom. kaikki eivät välttämättä ole käytössä kaikilla opintojaksoilla). 12

14 Sisäänkirjautuminen HAAGA-HELIAn Moodleen Moodle-oppimisympäristöön pääset seuraavasti: Avaa internet-selaimesi ja mene osoitteeseen Kirjautumislinkki löytyy myös etusivulta. Kirjaudu Moodleen HAAGA-HELIAn verkkotunnuksillasi. Kirjauduttuasi näet ne, opintojaksot, joilla Moodle on käytössä. Opintojakson Moodle etusivu 1.Jokainen opintojakso Moodlessa voi näyttää hieman erilaiselta riippuen siitä, miten se on rakennettu. 2.Kurssin sisältö on koottuna Moodlen keskipalstalle. Vieritä sivua alas vierityspalkista. 3.Kurssin aineiston, keskustelut ja tehtävät löydät kootusti Aktiviteetit -valikosta 4.Opintojakson osallistujat näet Osallistujat valikosta. 5.Takaisin kurssin etusivulle pääset klikkaamalla navigaatiopalkista kurssin lyhytnimeä. Keskustelu Keskustelufoorumeiden edessä on ikoni. Voit avata keskustelun sen nimeä klikkaamalla. Keskustelufoorumiin tulleet viestit listautuvat sivun alareunaan. Voit itse aloittaa uuden viestin kirjoittamisen Lisää uusi keskustelu painikkeella. Kirjoita avautuvan ikkunan aihe kenttään viestin otsikko ja viestikenttään itse viestisi. Jos haluat liittää viestiisi liitetiedoston (esim. julkaistavan raportin) hae se omalta koneeltasi sivun alareunassa olevalla Selaa - painikkeella. Paina lopuksi Lähetä viesti -painiketta. Jos haluat vastata jo tulleeseen viestiin, klikkaa ensin tulleen viestin otsikkoa. Sinulle avautuu viesti ja sen alareunasta löydät vastaa linkin. Tehtävät Tehtäviä on erityyppisiä. Tehtävien arviointitiedot tulevat näkyviin samaan paikkaan, kun opettajasi on arvioinut tehtävät. Kirjoitustehtävä Tämän tyyppiseen tehtävään vastataan joko tuomalla omalta koneelta liitetiedosto Selaa - painikkeella tai kirjoittamalla vastauskenttään lyhytvastaus. Tentti/monivalinta Tenttityökalua käytetään monivalintatyyppisten tehtävien yhteydessä. Monivalintatehtävissä valitset mielestäsi oikean vastausvaihtoehdon tai kirjoitat lyhytvastauksen kenttään. Wiki Wiki työkalua käytetään yhteisen dokumentin työstämiseen. Jokaisella ryhmän jäsenellä on yhteisen dokumentin muokkausoikeus ja historia välilehdeltä voi nähdä versiomuutokset. Chat 13

15 Chat-huone on tarkoitettu reaaliaikaiseen keskusteluun: keskustelijat ovat ympäristössä samanaikaisesti keskustelemassa ja vaihtamassa ajatuksia. Apua ongelmatilanteissa saa Anne Naumaselta, puh. (09) HAAGAN TOIMIPISTEEN PALVELUITA 4.1 Opintotoimisto Opintoihin liittyvää neuvontaa antavat myös Haagan opintosihteerit. Haagan toimipisteen opintotoimisto sijaitsee Pajuniityntie 11:ssa, 2. kerroksessa heti pääovien jälkeen etuoikealla, huoneessa A335. Opintotoimiston postilokero on numero 138. Yhteystiedot Puhelin: (09) Faxi: (09) Sähköposti: Aukioloajat Opintotoimiston henkilökunta vastaa puhelimeen ma-pe klo Palvelutiski on avoinna ma, ke-pe klo ja ti klo Palvelut Opintotoimistosta saat mm. opiskelutodistuksen, opintosuoritusotteen (esim. joukkoliikennettä varten) ja ateriatukikortin uuden salasanan WinhaWilleen muita opintoihin liittyviä tukipalveluja Huom! Osoitetiedot opiskelija voi itse päivittää WinhaWillellä. Ilmoitus henkilötietojen muutoksesta toimitetaan opintotoimistoon kirjallisesti, esim. nimenmuutos tai muu vastaava. Nimenmuutosta varten pitää olla liitteenä virkatodistus tms. Opintosihteerit Taru Hinkka, Maarit Kalamies, Arja Ruponen Emilia Sarja ja Päivi Vepsä 4.2 Kirjasto- ja tietopalvelu HAAGA-HELIAn kirjasto on ajanmukainen ja monipuolinen ammattikorkeakoulukirjasto. Se edistää toiminnallaan asiakkaidensa opiskelua, opettamista ja tutkimusta. Kirjaston painettu ja sähköinen kokoelma on liiketalouden, tietotekniikan, hotelli-, ravintola- ja matkailualan, viestinnän ja kasvatustieteen aloilta. Hotelli-, ravintola- ja matkailualan koulutusyksikön kirjasto- ja tietopalvelu sijaitsee Restonomican eli G-rakennuksen alimmassa kerroksessa. Sisäänkäynti on Nuijamiestentieltä tai Pajuniityntieltä. 14

16 puh. (09) sähköposti: Aukioloajat lukukausien aikana: ma-to klo 9-18 pe klo 9-16 Poikkeusaukioloajoista ilmoitetaan erikseen kirjaston intrenet-sivuilla. Haagan kirjasto on hotelli-, ravintola- ja matkailualan erikoiskirjasto. Kirjasto tarjoaa opiskelijoiden käyttöön niin painettua kuin elektronistakin materiaalia. Kirjaston kokoelmat käsittävät noin kirjaa ja yli 200 alan ammattilehteä. Haagassa tehdyt opinnäytetyöt säilytetään kirjastossa. Lisäksi kirjastossa on erillinen verkkotyöpaja opiskelijoiden itseopiskelua tai tietokantojen käyttöä varten. Kurssikirjojen laina-aika on 14 päivää ja muiden lainattavien kirjojen laina-aika on 28 päivää. Erääntyneistä lainoista peritään hinnaston mukainen myöhästymismaksu. Lehdet ja opinnäytetyöt eivät ole lainattavissa, mutta niitä voi kopioida kirjaston tiloissa. Kurssikirjoista on yksi lukusalikappale, jota annetaan viikonloppu- ja yölainaan. Lainojen uusiminen on mahdollista puhelimitse, sähköpostilla tai netin välityksellä. Lisätietoja HH:n kirjastosta ja muiden toimipisteiden kirjastoista löydät osoitteesta Kotisivulta löytyy mm. kirjaston kokoelmatietokanta, HALTIA, josta on haettavissa kirjat, lehdet ja opinnäytetyöt. Kotisivulta löytyy myös lista kirjastoon tulevista lehdistä, uusista kirjoista sekä kirjaston käyttösäännöt. Haagan kirjasto ylläpitää myös hotelli-, ravintola- ja matkailualan suomalaista linkkikokoelmaa osoitteessa HAAGAN-HELIAN kirjastojen sähköisiä aineistoja on myös mahdollista käyttää kotikoneelta. Lisätietoja sähköisten aineistojen hyödyntämisestä ja apua tiedonhakuun saa kirjastosta. 4.3 Kansainvälisyystoiminta HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun kansainvälisen toiminnan tavoitteena on tukea opiskelijan kehittymistä aktiiviseksi toimijaksi kansainvälisissä työ- ja elämän ympäristöissä. Ammattikorkeakoulu tekee tiivistä kansainvälistä yhteistyötä ja sillä on yhteistyökumppaneita ympäri maailmaa. Kansainvälisen toiminnan muotoja ovat opiskelija- ja harjoittelijavaihto, opettaja- ja asiantuntijavaihto sekä kansainväliset projektit. ETK/ETM (hotelli-, ravintola- ja matkailualan erikoistumislinja) -tutkintoa suorittavat opiskelijat voivat rajoitetusti osallistua Haagan kansainvälisyystoimintaan. Lisätietoja saa Haagan kansainvälisten asioiden toimistosta: Katri Salmi puh.(09) fax. (09)

17 4.4 Materiaalipalvelu (Matsku) ja vahtimestarit Materiaalipalvelu Matsku ja vahtimestarit löytyvät Haagan toimipisteen aulasta, Pajuniityntie 11:ssa, suoraan pääovien jälkeen oikealla. Matskusta voi ostaa mm. oppimateriaaleja, kirjoja ja opiskeluun liittyviä tarvikkeita Materiaalipalvelussa sinua palvelee Mona Selin. Yhteystiedot Puhelin: (09) Faxi: (09) Sähköposti: Aukioloajat ma-pe klo Vahtimestarimme ovat Pekka Kotamäki, Hannu Laine ja Jari Mäkinen. Yhteystiedot Puhelin: (09) Faxi: (09) Sähköposti: Aukioloajat ma - to klo pe klo Ruokailu Haagassa opiskellessasi sinulla on mahdollisuus ruokailla opiskelija- ja henkilöstöravintola Caffelissa. Opiskelija- ja henkilöstöravintolassa on tarjolla aamiais-, lounas- ja kahvilatuotteita. Saadaksesi lounaan opiskelijahintaan, alennushintaisen aterian saa voimassa olevaa opiskelijakorttia tai Kelan ateriatukikorttia näyttämällä. Opiskelija- ja henkilöstöruokala Caffeli Aukioloajat ma klo ti-to pe klo Lounas klo Opiskelijatoiminta HAAGA-HELIAn opiskelijat ovat järjestäytyneet yhtenäiseksi opiskelijakunnaksi nimeltään HELGA. Sen lisäksi HAAGA-HELIAssa toimii useita koulutusalakohtaisia ainejärjestöjä ja yksikkökohtaisia paikallisyhdistyksiä. Nämä yhdessä vastaavat HAAGA-HELIAn opiskelijatoiminnasta. 16

18 Opiskelijakunta sekä ainejärjestöt ja paikallisyhdistykset järjestävät erilaisia tapahtumia ja juhlia, joissa opiskelijat voivat rentoutua opiskelun ohessa ja tutustua toisiinsa paremmin. Tutustu opiskelijatoimintaan paremmin osoitteessa Haagan toimipisteessä toimii Haaga Instituutin opiskelijayhdistys Pore ry. Ajankohtaisia asioita ja yhteystietoja löydät Pore ry:n ilmoitustauluilta, jotka sijaitsevat toimiston edustalla (Pajuniityntie 10) sekä G-siivessä, 2. kerroksessa. Yhteystiedot Käyntiosoite: Pajuniityntie 10, Helsinki Puhelin: (09) Hyvä tietää Tupakointi Haagan toimipiste on savuton opiskeluyhteisö. Tupakointi on ehdottomasti kiellettyä pääoven välittömässä läheisyydessä. Tupakointi on sallittua vain etupihalla sijaitsevissa tupakkakatoksissa. Ympäristöasiat Jokainen haagalainen ottaa ympäristöasiat huomioon luonnollisena osana jokapäiväistä toimintaansa. Kannattaa miettiä omassa toiminnassaan mm. lajittelua, materiaalien käyttöä sekä energian ja veden kulutusta. Ympäristötyötä suunnittelee, organisoi ja toteuttaa Ekotiimi, jossa on edustajia kaikista eri osastoista sekä oppilaskunnasta. Ekotiimi rekrytoi uusia jäseniä aina lukuvuoden alussa. Jos haluat olla kehittämässä omaa opiskeluympäristöäsi, ota yhteyttä: Lisää tietoa Ekotiimistä löydät osoitteesta Ekologinen toiminta on kuin palapeli, jonka kokoamiseen sinunkin pelisilmääsi tarvitaan. 17

19 LIITE 1. OPETUSRYHMÄT/LUOKAT RH=Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma RR= Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma RL= Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma RB= Hotel, Restaurant and Tourism management 1. vuosikurssi ryhmä opisk.n. koulutusohjelma RH1A 22 Hotelli/Ravintola RH1B 22 Hotelli/Ravintola RB1C 22 Englanninkielinen RH1D 44 Hotelli/Ravintola RR1E 22 Ruokatuotanto RL1F 33 Matkailu RL1G 33 Matkailu 2. vuosikurssi ryhmä opisk.n. ko/suuntautumismoduuli RH2A 22 Hotelli/Ravintola RH2B 22 Hotelli/Ravintola RB2C 24 Englanninkielinen RH2D 44 Hotelli/Ravintola RR2E 15 Ruokatuotanto RL2F 35 Matkailu RL2G 28 Matkailu 3. vuosikurssi ryhmä opisk.n. ko/suuntautumismoduuli RH3A 25 Hotel Management RB3C 20 Hotel Management RH3D 38 Ravintolapalveluiden johtaminen RR3E 20 Ruokatuotanto RL3F 34 Matkailukohteen suunnittelu ja johtaminen RHL3J 32 Muu suuntautuminen (muu kuin yllämainitut) (RH3B+RL3G) 18

20 LIITE 2. Elintarvike-ekonomian 1. harjoittelu: Hotelli-, ravintola- ja matkailualan aineopintojen harjoittelu (lähde: Helsingin yliopisto Opiskelijoiden harjoittelu ja oppiaineiden harjoittelu: elintarvikeekonomia. Luettavissa: luettu ) 1. Mitä elintarvike-ekonomian harjoittelu on Haagan erikoistumislinjalla? Elintarviketieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluu aineopintoihin liittyvä harjoittelujakso. Hotelli-, ravintola- ja matkailualan erikoistumislinjan aineopintojen harjoittelua valvoo Kristiina Jaakonaho HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta, Haagan toimipisteestä. Harjoittelupaikka hyväksytetään hänellä. Harjoittelu on tärkeä osa elintarvike-ekonomian opintoja. Opiskelijalle se on arvokas tilaisuus soveltaa tietojaan ja taitojaan käytännön työelämässä. Harjoittelu avaa näkökulman työelämään ja harjoittelussa saadun käytännön kokemuksen avulla voit myös tehdä paremmin työelämää vastaavia opiskeluvalintoja. Harjoitteluaikana hankittu työkokemus on arvokas osa koulutusta ja harjoittelupaikkaa hakiessasi opit myös työnhakutaitoja. Aineopintoihin liittyvän harjoittelun aikana opiskelija perehtyy harjoittelupaikan työympäristöön yleensä työntekijätasoisissa tehtävissä, hotelli-, ravintola- ja matkailualan yrityksessä. Tavoitteena on tutustuttaa opiskelija monipuolisesti erikoistumisopintojensa toimintoihin, asiakaspalvelutilanteisiin ja työtehtäviin. Tavoitteena on syventää mahdollista aiempaa osaamista sekä mahdollistaa opiskelijalle kykyä arvioida alalla noudatettavia standardeja, työtapoja sekä eri tehtävien valmiusvaatimuksia. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelijan kyky oman toimintansa havainnointiin ja arviointiin kehittyy. Tavoitteena on myös, että opiskelijan on mahdollista luoda suhteita ja saada kontakteja sekä verkostoitua alalla toimiviin organisaatioihin ja ihmisiin, jotka tulevaisuudessa osaltaan saattavat mahdollistaa 2. harjoittelunharjoittelu paikansaamisen tai opintojen jälkeisen työllistymisen. Mikäli opiskelijalla on ennen opintojen aloittamista hankittu yli vuoden kokopäiväistä työskentelyä vastaavaa työkokemus hotelli-, ravintola- tai matkailualalta, mikä vastaa harjoitteluille asetettuja vaatimuksia, harjoittelunvalvoja voi hyväksyä sen harjoitteluksi. Harjoittelukertomus tehdään tällöinkin ohjeen mukaan. Harjoittelun kesto on 12 viikkoa ja siitä laaditaan harjoitteluraportti. Harjoittelukertomuksen laadinta tuottaa aineopinnoissa yhden opintoviikon. Ohjeet raportin tekoa varten löytyvät tämän liitteen luvusta Milloin harjoittelu suoritetaan? Elintarvike-ekonomian ensimmäinen harjoittelu sijoittuu normaalisti ensimmäisen tai toisen opintovuoden jälkeiseen kesään. Suurin osa opiskelijoista suorittaa harjoittelun kesällä. Huomioi silti, että työnantajat saattavat ottaa harjoittelijoita mielellään myös kesäajan ulkopuolella, jolloin työtehtävät voivat olla mielekkäämpiä ja ohjaus parempaa. 19

ETK/ETM OPISKELIJOIDEN HOTELLI, RAVINTOLA JA MATKAILUALAN ERIKOISTUMISLINJAN OPINNOT HAAGA HELIA AMMATTIKORKEAKOULUSSA

ETK/ETM OPISKELIJOIDEN HOTELLI, RAVINTOLA JA MATKAILUALAN ERIKOISTUMISLINJAN OPINNOT HAAGA HELIA AMMATTIKORKEAKOULUSSA ELINTARVIKE EKONOMIA ETK/ETM OPISKELIJOIDEN HOTELLI, RAVINTOLA JA MATKAILUALAN ERIKOISTUMISLINJAN OPINNOT HAAGA HELIA AMMATTIKORKEAKOULUSSA Lukuvuosi 2009 2010 opas HAAGA HELIA ammattikorkeakoulu Haagan

Lisätiedot

WINHAWILLE 1 (6) Opiskelijasivut Opiskelijan ohjaus/hh/versio2 27.9.2012

WINHAWILLE 1 (6) Opiskelijasivut Opiskelijan ohjaus/hh/versio2 27.9.2012 WINHAWILLE 1 (6) 1 Käyttäjätunnus ja salasana WinhaWillen opiskelijaliittymä on toteutettu web-versiona ja pääset käyttämään opiskelijasivuja vain antamalla henkilökohtaisen tunnuksen ja salasanan. Käyttäjätunnuksena

Lisätiedot

KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ

KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ 1 2 Ammattikorkeakoulututkintoja, ylempiä AMK-tutkintoja ja erikoistumisopintoja. EDELLÄKÄVIJÖIDEN HAAGA-HELIA! HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu kouluttaa liike-elämän

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Amk-opinnot Käytännönläheinen korkeakouluvaihtoehto, joka vastaa työelämän tarpeita Opiskelija saa sekä teoreettiset tiedot että käytännön ammattitaidon valitsemaltaan alalta HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelman laajuus on 210 opintopistettä ja sen tavoitteellinen suoritusaika on 3,5 vuotta. Aikuiskoulutuksena suoritettava

Lisätiedot

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu AMK-OPINNOT Käytännönläheinen korkeakouluvaihtoehto, joka vastaa työelämän tarpeita Opiskelija saa sekä teoreettiset tiedot että käytännön ammattitaidon valitsemaltaan alalta Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE 1 (5) ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE Opintojen toteutuksille tulee ilmoittautua SoleOPSissa niiden ilmoittautumisaikana joko HOPSilta tai toteutussuunnitelmalta. Ilmoittautumisajat - syksyn opinnoille 15.4.

Lisätiedot

Opiskelijan WinhaWILLE-ohjeet (Wille)

Opiskelijan WinhaWILLE-ohjeet (Wille) 2016 Opiskelijan WinhaWILLE-ohjeet (Wille) Tämä ohjeistus sisältää seuraavat osiot: 1. Osoitteen muutos 2. Ilmoittautuminen lukuvuodelle 3. Ilmoittautuminen toteutukselle (opinnolle) 4. HOPS / suoritusten

Lisätiedot

ETK/ETM-OPISKELIJOIDEN HOTELLI-, RAVINTOLA- JA MATKAILUALAN ERIKOISTUMISLINJAN OPINNOT HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULUSSA

ETK/ETM-OPISKELIJOIDEN HOTELLI-, RAVINTOLA- JA MATKAILUALAN ERIKOISTUMISLINJAN OPINNOT HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULUSSA ELINTARVIKE-EKONOMIA ETK/ETM-OPISKELIJOIDEN HOTELLI-, RAVINTOLA- JA MATKAILUALAN ERIKOISTUMISLINJAN OPINNOT HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULUSSA Lukuvuosi 2012-201as HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Haagan

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Koulutusohjelman tavoitteet Opiskelija kasvaa opintojensa aikana ruokatuotannon osaajaksi, jolla on vastuullinen ja yrittäjähenkinen asenne työhönsä.

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE 1 (8) ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE Opintojen toteutuksille tulee ilmoittautua SoleOPSissa niiden ilmoittautumisaikana joko HOPSilta tai toteutussuunnitelmalta. Ilmoittautumisajat - syksyn opinnoille 15.4.

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelman laajuus on 210 opintopistettä ja sen tavoitteellinen suoritusaika on 3,5 vuotta. Suoritettava tutkinto

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Ennen opiskelua Tutustu hyvin opinto-ohjelmaan verkkopalvelussa: luentojen ajat ja

Lisätiedot

Opintoihin orientointi

Opintoihin orientointi Opintoihin orientointi Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 2.9.2014 1 Ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti ja hyvin opinto-ohjelmaan. Tee HOPS eli henkilökohtainen

Lisätiedot

WinhaWille-opas opiskelijoille

WinhaWille-opas opiskelijoille WinhaWille-opas opiskelijoille Sisällys Esittely 2 Sisäänkirjautuminen 2 Omien tietojen tarkistaminen ja muuttaminen 3, 4 Omien suoritusten ja opiskelusuunnitelman seuraaminen 5 Ilmoittautumiset 6 HOPS:n

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti 10.2.2015 klo 17.00-18 Tervetuloa! Kaikille avoin yliopisto Avoin yliopisto opetus vastaa yliopiston perusopetusta eli avoimessa yliopistossa tehdyt opintosuoritukset

Lisätiedot

WinhaWille www opiskelijasivujen ohjeita

WinhaWille www opiskelijasivujen ohjeita WinhaWille www opiskelijasivujen ohjeita 1 KIRJAUTUMINEN... 2 2 YLEISTÄ... 3 3 OPINTOJAKSOLLE ILMOITTAUTUMINEN... 4 4 UUSINTATENTTIIN ILMOITTAUTUMINEN... 4 5 SUUNNITELTUJEN OPINTOJAKSOJEN TARKISTAMINEN...

Lisätiedot

OPISKELIJAN OPAS. Ryhmä MTTT10S

OPISKELIJAN OPAS. Ryhmä MTTT10S OPISKELIJAN OPAS Ryhmä MTTT10S SISÄLTÖ 1. OPETUSRYHMÄ... 2 2. KOULUTUKSEN KESTO... 2 3. TILAT JA VAHTIMESTARI... 2 4. RUOKAILU... 2 5. TIETOJÄRJESTELMÄT JA TUNNUKSIEN JAKAMINEN... 3 6. TIETOTEKNISET ONGELMAT...

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN MOODLE-OPPIMISYMPÄRISTÖSSÄ!

TERVETULOA OPISKELEMAAN MOODLE-OPPIMISYMPÄRISTÖSSÄ! TERVETULOA OPISKELEMAAN MOODLE-OPPIMISYMPÄRISTÖSSÄ! Tämä on opiskelijan Moodle-opas, josta saat tärkeimmät neuvot opiskellessasi LOVe lääkehoidon verkkokursseilla Moodle- oppimisympäristössä. Seuraamalla

Lisätiedot

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio 2015-16 Opinto-opas Kerimäen lukio Opinto-opas Näin opiskellaan Kerimäen lukiossa Tervetuloa opiskelemaan Kerimäen lukioon! Opintoihin liittyvissä kysymyksissä sinua neuvovat rehtori, opinto-ohjaaja ja

Lisätiedot

Weboodi. Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi

Weboodi. Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi Weboodi Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi WebOodissa: Henkilötietojen ylläpito Henkilötietojen luovutusluvat ja niiden ylläpito Ilmoittautuminen opetukseen / tentteihin Virallinen suoritusrekisteri

Lisätiedot

OPINTOJEN OHJAUS & OPINTOPALVELUT

OPINTOJEN OHJAUS & OPINTOPALVELUT OPINTOJEN OHJAUS & OPINTOPALVELUT 1 Opiskelijapalvelut Opintojen ohjaus -tiimimme ja opiskelijoiden asiakaspalvelutiimimme auttavat ja tukevat sinua kaikissa mahdollisissa opiskeluun liittyvissä asioissa.

Lisätiedot

WinhaWilho 8.9. Käyttöohje. Opiskelijapalvelukeskus / ja. X:\Yhteiset\OPHJ-ohjeet\Wilho\PHKK\Salpaus\Wilho_huoltajanohje_Winha89_190815.

WinhaWilho 8.9. Käyttöohje. Opiskelijapalvelukeskus / ja. X:\Yhteiset\OPHJ-ohjeet\Wilho\PHKK\Salpaus\Wilho_huoltajanohje_Winha89_190815. 2 (17) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Kirjautuminen WinhaWilho -huoltajaliittymään... 4 2.1. Kirjautuminen... 4 2.2. Jos kirjautuminen ei onnistu... 4 3. Etusivu... 5 4. Henkilötiedot -linkki... 6

Lisätiedot

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen Aloitus Homma alkaa osoitteesta www.helsinki.fi/weboodi. Jos et omista yliopiston atk-tunnuksia, voit hypätä kohdan 1. yli. Voit huoletta tutustua WebOodin saloihin ilman tunnuksiakin. WebOodin opinto-opas

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma pähkinänkuoressa Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Minna Daniel 15.6.2016 1 Opinnot Joka vuosi aloittaa 85 aikuisopetukseen suuntautuvaa opiskelijaa, joista puolet tutkintoopiskelijoita

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

LAY - WEBOODI 3.3 PIKAOHJE OPISKELIJOILLE. 1 WebOodin käyttäjätunnukset. 2 Opintojaksojen ja aikataulujen haku

LAY - WEBOODI 3.3 PIKAOHJE OPISKELIJOILLE. 1 WebOodin käyttäjätunnukset. 2 Opintojaksojen ja aikataulujen haku LAY - WEBOODI 3.3 PIKAOHJE OPISKELIJOILLE 1 WebOodin käyttäjätunnukset... 1 2 Opintojaksojen ja aikataulujen haku... 1 3 Henkilötiedot... 2 4 Opetukseen / tentteihin ilmoittautuminen... 3 5 Suoritusotteen

Lisätiedot

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Tutkintosääntö 1 (6) LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Lahden ammattikorkeakoulun tutkintosääntö antaa ohjeita opintojen suorittamisesta ja niiden järjestelyistä. Lahden ammattikorkeakoulun hallitus

Lisätiedot

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen ALOITUS... 1 WEBOODIN OPINTO-OPPAAN LÖYTÄMINEN... 1 WEBOODIN OPINTO-OPAS... 3 Opetus-välilehti... 3 Tentit välilehti... 4 Tutkintorakenteet välilehti... 4 Opintojaksot

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille

Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille Tiistai 12.6.2012 klo 15-17 Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Erityispedagogiikan koulutus Yleistä opinnoista

Lisätiedot

Mirva Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö. 4/2/12 Copyright VirtuaaliAMK

Mirva Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö. 4/2/12 Copyright VirtuaaliAMK Mirva Pilli-Sihvola@kyamk.fi Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö 1 Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu, VirtuaaliAMK, on ammattikorkeakoulujen (29) muodostama yhteistyöverkosto.

Lisätiedot

Wilma. https://wilma.sakky.fi

Wilma. https://wilma.sakky.fi Wilma https://wilma.sakky.fi Mikä Wilma on? Opiskelijan Wilma lukujärjestykset suorituksien seuranta poissaolojen seuranta oppilaitoksen tiedotteet viestintä opettajien kanssa kurssien valinta kyselyihin

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelija! Kyselyyn vastaamalla olet mukana kehittämässä opetusta ja mielekästä oppimisympäristöä. Kysely on anonyymi, joten

Lisätiedot

Avoimen opiskelijan opas

Avoimen opiskelijan opas Avoimen opiskelijan opas päivitetty 13.11.2013 LIIKETALOUDEN YKSIKÖN ESITTELY Koulutusohjelmat Liiketalouden yksikössä voi opiskella viidessä eri ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutusohjelmassa

Lisätiedot

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia)

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia) HOPS-PROSESSI Teatterikorkeakoulun perustutkintojen tutkintosäännön 12 :n mukaan opiskelija laatii opintojensa suunnittelun tueksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Opintosuunnitelma on tutkintokohtainen.

Lisätiedot

KANSALAISOPISTON INTERNET-ILMOITTAUTUMISEN OHJEET TUNNUKSEN JA SALASANAN HANKKIMINEN

KANSALAISOPISTON INTERNET-ILMOITTAUTUMISEN OHJEET TUNNUKSEN JA SALASANAN HANKKIMINEN KANSALAISOPISTON INTERNET-ILMOITTAUTUMISEN OHJEET Yleistä Opiston Internet-ilmoittautuminen perustuu siihen, että jokaisella ilmoittautujalla täytyy olla oma käyttäjätunnus ja salasana, jolla ilmoittautuminen

Lisätiedot

ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma Hopsin tekeminen WebOodin ehops toiminnolla

ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma Hopsin tekeminen WebOodin ehops toiminnolla ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma Hopsin tekeminen WebOodin ehops toiminnolla Mikä on ehops? ehops on WebOodin toiminto, jolla voit laatia sähköisen henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli hopsin

Lisätiedot

Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin

Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan maantiedettä Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! Syytä valmistautua ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti opinto-ohjelmaan.

Lisätiedot

Teknillistieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö

Teknillistieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö Teknillistieteellisen alan kieliopinnot 31.8.2017 Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg Heli Alatalo Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.9.2016 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin?

Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin? Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin? Opintotutorit Marja Elonheimo ja Salla Mäkinen Opintotutor-biz@aalto.fi Vastaanotto tiistaisin klo 12-13 BIZ Opiskelijapalvelut, U-249 Tiistai 6.9.2016 Oletko muistanut

Lisätiedot

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Ammattikorkeakoulu Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 1.Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma Hopsin tekeminen WebOodin ehops toiminnolla

ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma Hopsin tekeminen WebOodin ehops toiminnolla ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma Hopsin tekeminen WebOodin ehops toiminnolla Mikä on ehops? ehops on WebOodin toiminto, jolla voit laatia sähköisen henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli hopsin

Lisätiedot

UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET

UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET OPISKELIJAKSI HAKEMINEN Kuinka pitkään saan opiskella? Opinto-oikeusaika on perusopintokokonaisuudessa kolme lukukautta, aineopintokokonaisuudessa neljä lukukautta

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen Onnittelut valinnoistasi Ensinnäkin siitä, että olet valinnut

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot

Akateeminen tiedonhankinta - yliopisto-opiskelun perustaito

Akateeminen tiedonhankinta - yliopisto-opiskelun perustaito Lappeenrannan Akateeminen tiedonhankinta - yliopisto-opiskelun perustaito Marja Talikka informaatikko 31.8.2017 1 Akateeminen tiedonhankinta tiedonhankinta on olennainen osa akateemista opiskelua ja tutkimusta

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Opetussuunnitelma Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus >> Opintojaksoluettelo >> Opintojen suoritusjärjestys

Lisätiedot

Wilma-ohje Turun ammatti-instituutin aikuiskoulutuksen opiskelijoille

Wilma-ohje Turun ammatti-instituutin aikuiskoulutuksen opiskelijoille Wilma-ohje Turun ammatti-instituutin aikuiskoulutuksen opiskelijoille 2 Sisällys YLEISTÄ WILMASTA... 3 WILMAN TOIMINNOT... 4 OMIEN TIETOJEN MUUTTAMINEN... 5 ASETUKSET... 6 TYÖJÄRJESTYS... 7 OPINNOT...

Lisätiedot

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta.

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta. OHJE KÄYTTÄJÄTUNNUKSEN TEKEMISESTÄ WILMAAN Ennen kuin pääset ilmoittamaan lapsesi kouluun, tulee sinun tehdä käyttäjätunnukset wilmaan. Jos esiopetuksessa olevan lapsesi päiväkodissa on otettu wilma käyttöön,

Lisätiedot

Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys

Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys TERVETULOA AVOIMEN AMK:N POLKUOPINTOIHIN!... 2 Mikä on avoin AMK?... 2 Polkuopiskelun idea... 2 Sosiaalialan polulla opiskelu... 3 Polkuopinnoissa

Lisätiedot

TYÖSSÄ OPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU

TYÖSSÄ OPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU 1 (7) TYÖSSÄ OPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU Työpaikkakouluttajan ohje Työpaikalla tapahtuvan oppimisen arvioinnissa työpaikkakouluttajalla on suuri merkitys. Hän on ammattilainen, joka

Lisätiedot

Opetussuunnitelman rakenteesta opiskelija näkee opintojen sijoittumisen eri lukuvuosille.

Opetussuunnitelman rakenteesta opiskelija näkee opintojen sijoittumisen eri lukuvuosille. 1 OPETUSSUUNNITELMAN KÄYTTÖOHJE 1. Miksi opiskelijan tulee tutustua jo heti opintojen alussa koulutusohjelmansa sisältöön ja rakenteeseen? Opiskelijan tulee ymmärtää koulutusohjelmansa rakenne ja sen merkitys

Lisätiedot

EXAM opiskelijan ohjeet

EXAM opiskelijan ohjeet 1 EXAM opiskelijan ohjeet Sisältö Ilmoittautuminen tenttiin ja tenttitilan varaaminen... 1 Ajankohdan vaihtaminen... 5 Tentti-ilmoittautumisen peruminen... 5 Tenttitilat... 5 Tenttiin tulo... 5 Tenttiminen...

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille

Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille Tiistai 11.6.2013 klo 14-16 Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Erityispedagogiikan koulutus Yleistä opinnoista

Lisätiedot

Opiskelijan ohje Wilmassa (wilma.diak.fi) tehtäville ahot -hakemuksille

Opiskelijan ohje Wilmassa (wilma.diak.fi) tehtäville ahot -hakemuksille Osaamisen tunnistamisen hakeminen_ohje opiskelija_20161219 19.12.2016 PM, EN Opiskelijan ohje Wilmassa (wilma.diak.fi) tehtäville ahot -hakemuksille Hakuaika Ahot-hakuaika on viimeistään elokuussa seuraavaa

Lisätiedot

Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus

Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus Kauppatieteellinen ala Väylä - Erillisvalinta Kauppakorkeakoulun kandidaattiohjelmaan - Hakijoille, joilla ei

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 Päivän ohjelma 12.00 Opiskelukäytännöt INFIMissä 13.30 Kahvitauko 14.00 Tutkintokohtaiset

Lisätiedot

StudentaPluS. Opiskelijan ohje

StudentaPluS. Opiskelijan ohje StudentaPluS Opiskelijan ohje Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Kirjautuminen... 3 1.2 Opiskelijaliittymän rakenne ja toiminta... 4 1.2.1 Etusivu... 4 1.2.2 Muokkausnäytön rakenne... 5 1.3 Lukujärjestys...

Lisätiedot

KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11.

KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11. KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11.2012 1 DOUBLE DEGREE-TUTKINNOT kansainvälinen kaksoistutkinto kahden

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia)

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia) HOPS-PROSESSI Teatterikorkeakoulun perustutkintojen tutkintosäännön 12 :n mukaan opiskelija laatii opintojensa suunnittelun tueksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Opintosuunnitelma on tutkintokohtainen.

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.10.2015 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja!

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Akateemiselta asiantuntijalta edellytetään monipuolista viestintä-osaamista. Kansainvälinen

Lisätiedot

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat?

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/6 TEKNILLISEN KORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ (http://www.hut.fi/yksikot/opintotoimisto/lait/tutkintosaanto_111200_voimassaoleva.htm) 1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot Hallintotieteellisen alan kieliopinnot 26.8.2015 Susanna Mäenpää Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille Suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten ja vieraiden kielten opinnot

Lisätiedot

Myyntityön koulutusohjelma 2013-2014

Myyntityön koulutusohjelma 2013-2014 Myyntityön koulutusohjelma 2013-2014 Myyntityön koulutusohjelma pähkinänkuoressa Myyntityön koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinen kasvu Lukukausiteemat Opiskelijan ammatillinen

Lisätiedot

WEBOODIN PIKAOHJE 29.4.2016

WEBOODIN PIKAOHJE 29.4.2016 WEBOODIN PIKAOHJE 29.4.2016 WebOodissa opiskelija voi tarkastaa omat henkilötietonsa, muuttaa tai lisätä yhteystietojaan, ilmoittautua opetukseen ja tentteihin, ilmoittautua yliopistoon, selata omia opintojaan

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta kauppatieteiden kandidaateille kevät 2014 Kasvatustieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 1. Yleistä Joustava opintopolun kasvatuspsykologian

Lisätiedot

WinhaWille 8.9. Käyttöohje. Opiskelijapalvelut / ja. X:\Yhteiset\OPHJ-ohjeet\Wille\PHKK\Salpaus\Wille_opiskelijanohje_Winha89_190815.

WinhaWille 8.9. Käyttöohje. Opiskelijapalvelut / ja. X:\Yhteiset\OPHJ-ohjeet\Wille\PHKK\Salpaus\Wille_opiskelijanohje_Winha89_190815. Opiskelijapalvelut / ja 2 (18) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Opiskelijan käyttäjätunnus ja salasana... 4 2.1. Kirjautuminen... 4 2.2. Jos kirjautuminen ei onnistu... 4 3. Muut käyttäjät... 4 3.1.

Lisätiedot

Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN

Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN Sinut on hyväksytty aikuisopiskelijaksi Metropolia -ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelmaan suorittamaan sairaanhoitaja

Lisätiedot

TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN ARVIOINTI. Palveluun sisään kirjautuminen

TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN ARVIOINTI. Palveluun sisään kirjautuminen Ohje opiskelijalle 1 (7) TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN ARVIOINTI Kun työpaikalla tapahtuvan oppimisen arviointi on ajankohtaista, saat asiasta ilmoituksen sähköpostiisi. Käy työpaikkakouluttajasi kanssa

Lisätiedot

1 (5) TYÖNANTAJAN / TYÖPAIKKAKOULUTTAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄ

1 (5) TYÖNANTAJAN / TYÖPAIKKAKOULUTTAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄ 1 (5) TYÖNANTAJAN / TYÖPAIKKAKOULUTTAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄ Koulutuskorvauksen hakemista ja arviointilomakkeen täyttämistä varten työnantaja / työpaikkakouluttaja saa sähköpostiinsa ilmoituksen. Tämän jälkeen

Lisätiedot

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen ALOITUS... 1 WEBOODIN OPINTO-OPPAAN LÖYTÄMINEN... 1 WEBOODIN OPINTO-OPAS... 2 Opetus-välilehti... 3 Tentit-välilehti... 3 Tutkintorakenteet-välilehti... 4 Opintojaksot-välilehti...

Lisätiedot

Henkilötiedot Tutkintotodistus annetaan tähän lomakkeeseen kirjoitetulla nimellä, ellei opiskelija vaihda virallisesti nimeään opintojen aikana.

Henkilötiedot Tutkintotodistus annetaan tähän lomakkeeseen kirjoitetulla nimellä, ellei opiskelija vaihda virallisesti nimeään opintojen aikana. Henkilötietolomake Henkilötiedot Tutkintotodistus annetaan tähän lomakkeeseen kirjoitetulla nimellä, ellei opiskelija vaihda virallisesti nimeään opintojen aikana. Sukunimi Henkilötunnus Etunimet (alleviivaa

Lisätiedot

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi 13 14 Hyvä opiskelija! Tervetuloa opiskelemaan Oulun Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ke klo Tervetuloa! UEF ADUCATE

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ke klo Tervetuloa! UEF ADUCATE Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ke 20.9.2017 klo 17.00 Tervetuloa! Opiskelu avoimessa yliopistossa Kuuntele ja katsele tallenne opiskelusta avoimessa yliopistossa Kuuntele ja katsele tallenne WebOodin

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009 YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009 Täytä hakulomake kuulakärkikynällä TEKSTATEN ISOILLA kirjaimilla. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi,

Lisätiedot

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO kaikille englannin opiskelijoille to 21.4.2016 klo 16.00 Paikalla englannin oppiaineen pääedustaja professori Paula Kalaja, yliopistonopettaja Jaana Toomar ja amanuenssi Anna-Maria

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus Raudaskylän Kristillinen Opisto

Aikuisten perusopetus Raudaskylän Kristillinen Opisto Aikuisten perusopetus Raudaskylän Kristillinen Opisto Etäopiskelun opas 2014-2015 Sisällys 1 Yleiset käytännöt... 3 2 Yhteistyö työpajan tai muun vastaavan tahon kanssa... 4 3 Opintojen toteutus lyhyesti...

Lisätiedot

TenttiWilho 2.0 UUSINTA- JA KOROTUSTENTTIJÄRJESTELMÄ OPISKELIJAN OHJE

TenttiWilho 2.0 UUSINTA- JA KOROTUSTENTTIJÄRJESTELMÄ OPISKELIJAN OHJE TenttiWilho 2.0 UUSINTA- JA KOROTUSTENTTIJÄRJESTELMÄ OPISKELIJAN OHJE Virve Peltoniemi TAMK, 17.02.2012, Versio 2.0 (muokattu ohjeesta: Laurea-ammattikorkeakoulu/Jori Komulainen) 1 Yleistä 1.1 Uusintatenttikelpoisuus

Lisätiedot

Koulutusohjelma koostuu

Koulutusohjelma koostuu Koulutusohjelman rakenne, sisältö jaa laajuus Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma on suunniteltu suoritettavaksi 1,5-2,5 vuodenn aikana. Koulutusohjelma koostuu kaikille yhteisistä opinnoista 300 op

Lisätiedot

WILMAN KÄYTTÖOHJE OPISKELIJALLE

WILMAN KÄYTTÖOHJE OPISKELIJALLE WILMAN KÄYTTÖOHJE OPISKELIJALLE Sisällys Täysi-ikäinen opiskelija... 1 ehops... 4 Tuntimerkinnät... 5 Opiskelijan työssäoppiminen Wilmassa... 7 Pankkiyhteys ateriakorvauksiin... 9 Työssäoppiminen alkaa...

Lisätiedot

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello 11-12 Opintokoordinaattori Heli Tontti KTM, tutkinnon rakenne laajuus 120 op tutkinnon suorittamisaika tavoiteaika

Lisätiedot

SOPIMUSPRO - VERKKOPALVELUNOHJE. Opiskelijan ohje SopimusPro verkkopalveluun. Pikaohje arvioinnin kirjaamiseen SopimusPro -verkkopalveluun

SOPIMUSPRO - VERKKOPALVELUNOHJE. Opiskelijan ohje SopimusPro verkkopalveluun. Pikaohje arvioinnin kirjaamiseen SopimusPro -verkkopalveluun Opiskelijan ohje SopimusPro verkkopalveluun Pikaohje arvioinnin kirjaamiseen SopimusPro -verkkopalveluun 1. Saat sähköpostiin ilmoituksen arvioinnista ja linkin arviointisivulle (sivu 1). 2. Työpaikkakouluttaja

Lisätiedot

Opintokohteen Haku ja Käsittely

Opintokohteen Haku ja Käsittely Helsingin yliopisto WinOodi Sivu 1/8 Opintokohteen Haku ja Käsittely Opintokohteen käsittely aloitetaan Perustiedot -valikon Opintokohteen käsittely -kohdasta. Olemassa olevan opintokohteen haku: Opintokohteen

Lisätiedot

Opettajatutorin SoleOPS- ja HOPS-toiminnot ja keskustelupohjan käyttö

Opettajatutorin SoleOPS- ja HOPS-toiminnot ja keskustelupohjan käyttö Opettajatutorin SoleOPS- ja HOPS-toiminnot ja keskustelupohjan käyttö Kirjaudu SoleOPSiin SAMK-tunnuksillasi. Voit selata yksittäisen opiskelijan HOPSia päävalikon HOPSien selaus toiminnolla. Päävalikon

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Mitä? Osaamisen tunnistamisella on tarkoitus tehdä opiskelusta mielekkäämpää. Niitä asioita, joita opiskelija jo osaa, ei tarvitse enää

Lisätiedot

MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO

MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO OPAS kahden tutkinnon opiskelijoille 2015 2016 Mikkelin etä- ja aikuislukio Päämajankuja 4 50100 Mikkeli Toimisto ma-to klo 9-17 ja pe 8-14.45 Päämajankuja 4, 3. krs. puh.

Lisätiedot

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta 7 Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta Yliopisto julkaisee yleisoppaan, jokaista tiedekuntaa varten oman opinto-oppaan sekä kieliopintoja varten on erillisen

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun UEF ADUCATE

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun UEF ADUCATE Johdanto kauppatieteiden opiskeluun Kauppatieteiden opinnoista Suurin osa opinnoista mahdollista suorittaa joustavina verkkoopintoina, opintoihin jatkuva ilmoittautuminen Suoritustapoina esim. oppimispäiväkirja,

Lisätiedot

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden 1 Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen haku Salasanan vaihto

Lisätiedot

ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen

ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen Perustelujen lisäys Kyselyt: kv- ja oppiainetason kysely Opintosuunnitelman

Lisätiedot