Rakennetun ympäristön roadmap

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennetun ympäristön roadmap"

Transkriptio

1 Tekesin loppuraportti 5/2011 Rakennetun ympäristön roadmap Loppuraportti Miimu Airaksinen, Olli Hietanen, Ari-Pekka Manninen, Kari Reijula ja Terttu Vainio Toimittanut Suvi Nenonen

2 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta Tekes on tutkimus- ja kehitystyön ja innovaatiotoiminnan rahoittaja ja asiantuntija. Tekesin toiminta auttaa yrityksiä, tutkimuslaitoksia, yliopistoja ja korkeakouluja luomaan uutta tietoa ja osaamista ja lisäämään verkostoitumista. Tekes jakaa rahoituksellaan teollisuuden ja palvelualojen tutkimus- ja kehitystyön riskejä. Toiminnallaan Tekes vaikuttaa liiketoiminnan kehittymiseen, elinkeinoelämän uudistumiseen, kansantalouden kasvuun, työllisyyden vahvistumiseen ja yhteiskunnan hyvinvointiin. Tekesillä on vuosittain käytettävissä avustuksina ja lainoina lähes 600 miljoonaa euroa tutkimus- ja kehitysprojektien rahoitukseen. Tekesin ohjelmat verkostoitumisen foorumeita Tekesin ohjelmat tarjoavat yrityksille, yliopistoille, korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille verkottumismahdollisuuksia, apua kansainvälistymiseen ja liiketoimintaosaamisen kehittämiseen sekä rahoitusta ohjelman aihepiiriin kuuluville tutkimus- ja kehitysprojekteille. Seminaarit, workshopit, ulkomaille suuntautuvat tutustumismatkat, koulutusohjelmat, uutiskirjeet ja muut julkaisut ovat ohjelmien keskeistä antia. Tekes ohjaa noin puolet myöntämästään rahoituksesta ohjelmien kautta. ISSN ISBN Kansi: Anssi Keränen Taitto: Petri Lehto

3 Miimu Airaksinen, Olli Hietanen, Ari-Pekka Manninen, Kari Reijula ja Terttu Vainio Toimittanut Suvi Nenonen Rakennetun ympäristön roadmap Loppuraportti Tekesin loppuraportti 5/2011 Helsinki

4 Sisältö ABSTRACT Roadmap of the Built Environment... TIIVISTELMÄ Rakennetun ympäristön roadmap... JOHDANTO RAKENNETUN YMPÄRISTÖN TULEVAISUUS Taustaa Toimintaympäristön yleisiä muutostrendejä Gigatrendit Globaalit megatrendit Euroopan trendit Suomen trendit Merkittävimmät metatrendit Rinnakkaistoimialojen tulevaisuuskuvia Miten toimintaympäristön muutos vaikuttaa kiinteistö- ja rakennusalaan? Rakennetun ympäristön tulevaisuus Yhteenveto: rakennetun ympäristön roadmap Rakennetun ympäristön tulevaisuus Rakennettu ympäristö -ohjelmalle vuoden 2014 aikajänteellä ehdotettuja painopistealueita HYVINVOINTIRAKENTAMISEN ROADMAP Hyvinvointirakentamisen ajurit Hyvinvointipalvelujärjestelmän tilat tulevaisuudessa Esimerkkinä sairaalakiinteistöt: mitä nykyisestä rakennuskannasta voidaan käyttää, mitä on liikaa, mitä puuttuu? Muutoksen hallinta vaatii uudenlaista suunnittelua Hyvinvointipalvelujärjestelmän tilat tulevaisuudessa Roadmap hyvinvointirakentamiseen Uutta palvelua rakennettuun ympäristöön Käyttäjähtöisyys suunnittelussa Hyvinvointipalvelujen tarjoutuminen tulevaisuudessa erilaisilla palvelualustoilla vuonna KORJAUSRAKENTAMISEN ROADMAP Korjausrakentamisen ajurit Korjausrakentamisen määrä Korjausrakentamisen sisältö Ajankohtaiset haasteet Korjausrakentamisen hidasteita Roadmap INFRASTRUKTUURIN ROADMAP Infran nykytilanne, tulevaisuuskuva ja käsitteistö Mitä on infrastruktuuri? Hyvinvointi-infra ja infrapalvelu-käsitteiden määrittäminen Tutkimus- ja kehitystoiminnan osatavoitteet ja kehittämisosatekijät Vaikutuslähtöinen ja yhteistoiminnallinen infraomaisuuden hallinta Yhteistoiminnalliset infran elinkaaren prosessit Tuottavuuden parantaminen, yhteistoimintamallit ja käyttäjälähtöinen tuottavuus Osallistuva käyttäjä infran elinkaaressa Käyttäjiä palvelevat poliittiset päätöksentekoprosessit Kokonaisvaltainen simulointi ja infran elinkaari Infrapalvelut ja ihmisen hyvinvointi kuinka vastataan ikääntymisen haasteeseen? YHTEENVETO Rakennetun ympäristön visio 2050 ja eri sektorien tutkimus- ja kehitystoiminnan osatavoitteet Kiinteistö- ja rakennusalan tulevaisuuden liiketoimintaosaaminen... LÄHTEET... LIITE 1: RAKENNETTU YMPÄRISTÖ INFRA ROADMAP... LIITE 2: ROADMAPIN OSATAVOITTEET JA KEHITTÄMISOSATEKIJÄT... LIITE 3: HYPOTEETTINEN ESIMERKKI KOKONAISVALTAISESTA INFRAN SIMULOINNISTA... LIITE 4: UUDET EPÄLINEAARISET TOIMINTAMALLIT JA TYÖKALUT INNOVAATIOIDEN JOHTAMISEEN

5 Abstract Roadmap of the Built Environment A roadmap has been formulated in 2010 to act as the guideline for the Built Environment Programme of the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation (Tekes). In the roadmap current status, areas of emphasis and future prospects of renovation, infrastructure and well-being construction in Finland have been evaluated. The Roadmap group project was collaboratively conducted by the Technical Research Centre of Finland (VTT), Aalto University, the Finnish Institute of Occupational Health and the Finland Futures Research Centre of the University of Turku. The Roadmap is intended to assist the management of the Built Environment Programme. The management group will utilise the report for instance when making funding decisions for The Roadmap project also supported some of the ventures funded by the Built Environment Programme that started up in late 2010, for instance by provided futures workshops. The aim was to improve the visionary qualities and customer-orientation of the research projects. Some of the general challenges for the future of the real estate and construction sector that have been identified in the background materials and futures workshops are: 1. Understanding properties and buildings as services 2. Need for new business models and earnings principles in the real estate and construction sector 3. Public sector innovation challenge 4. Community living and emphasis on public and shared spaces 5. Multipurpose use of facilities 6. Emphasis on local services, local production and telecommuting 7. Adaptability, flexibility and individuality 8. Emphasis on lifestyles, leisuretimes and well-being 9. Real-time infrastructural monitoring 10. Use of wood in the new construction 11. Energy-efficiency, renovation (e.g. the life cycles of short-term suburbs) and the development of new services are important 12. The export is important goal for all construction 13. Construction is change management The Roadmap and recommendations for the Built Environment Programme in are: Turning the real estate and construction sector into a driver for Finnish energy and climate policy Development of cross-departmental cooperation in public administration and legislative reform New services for housing and combining parallel sectors Participation and open innovation platforms Larger projects 5

6 Tiivistelmä Rakennetun ympäristön roadmap Tekesin Rakennettu ympäristö (RY) -ohjelman toiminnan ohjenuoraksi valmisteltiin vuoden 2010 aikana Rakennetun ympäristön roadmap, jossa arvioitiin korjaus-, infrastruktuuri- ja hyvinvointirakentamisen nykytilaa, painopisteitä ja tulevaisuuden näkymiä. Ryhmähankkeen toteuttivat yhteistyönä VTT, Aalto-yliopisto (TKK), Työterveyslaitos ja Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus. Tavoitteena oli lisätä Rakennettu ympäristö -ohjelmasta rahoitettavien tutkimushankkeiden visionäärisyyttä ja asiakaslähtöisyyttä. Lisäksi tavoitteena oli kehittää uusia ja innovatiivisia verkosto- ja innovaatiojohtamisen työkaluja Tekesin teknologiaohjelmien johtamisen uudistamiseksi. Roadmapilla tuetaan myös Rakennettu ympäristö -ohjelman johtoryhmän työtä muun muassa vuosien rahoituspäätöksissä. Tausta-aineistoissa, selvityksissä ja tulevaisuusverstaissa esille nousseita kiinteistö- ja rakennusalan (kira) tulevaisuushaasteita ovat muun muassa: 1. Kiinteistöjen ja rakennusten ymmärtäminen palveluina 2. Kiinteistö- ja rakennusala tarvitsee uusia liiketoimintamalleja ja ansaintalogiikoita 3. Julkisen sektorin innovaatiohaaste 4. Yhteisöllinen asuminen sekä julkisen ja yhteisen tilan korostuminen 5. Tilojen multikäyttö 6. Muunneltavuus, joustavuus ja yksilöllisyys 7. Elämäntapojen, harrastusten ja hyvinvoinnin korostuminen 8. Lähipalvelujen ja -tuotannon sekä etätyön korostuminen 9. Infrastruktuurin reaaliaikainen seuranta 10. Uudisrakentamisessa on tehostettava puun käyttöä 11. Kolme suurinta tulevaisuushaastetta ovat energiatehokkuus, korjausrakentaminen ja uusien asumisen palveluiden kehittäminen 12. Kaikessa rakentamisessa on pyrittävä vientiin 13. Rakentaminen on muutoksen johtamista Rakennetun ympäristön tulevaisuus -hanke esittää Tekesin Rakennettu ympäristö -ohjelmalle seuraavanlaiset toimenpide-ehdotukset vuosille : 1. Kira-toimialasta on kehitettävä Suomen energia- ja ilmastopolitiikan veturi 2. Julkishallinnon eri sektoreiden yhteistyötä ja lainsäädäntöä on kehitettävä 3. Asumisen uudet palvelut ja rinnakkaistoimialojen törmäyttäminen (monialaiset kokonaisuudet) 4. Osallistuminen ja avoimet innovaatioympäristöt (open innovation platform) 5. Suuremmat kokonaisuudet hankkeissa ja yhteistyössä Vuoden 2050 rakennetun ympäristön visio on : nähdä rakentaminen muutoksen johtamisen työvälineenä muuttaa rakennusala palveluvaltaiseksi osallistaa yhteisöt, käyttäjät ja asiakkaat rakennettuun ympäristöön aikaansaada kestävä rakennettu ympäristö mahdollistaa rinnakkaistoimialojen yhteistyö. 6

7 Johdanto Tekesin Rakennettu ympäristö (RY) -ohjelman toiminnan ohjenuoraksi valmisteltiin vuoden 2010 aikana Rakennetun ympäristön roadmap, jossa arvioitiin korjaus-, infrastruktuuri- ja hyvinvointirakentamisen nykytilaa, painopisteitä ja tulevaisuuden näkymiä. Ryhmähankkeen toteuttivat yhteistyönä VTT, Aalto-yliopisto (TKK), Työterveyslaitos ja Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus. Tavoitteena oli lisätä RY-ohjelmasta rahoitettavien tutkimushankkeiden visionäärisyyttä ja asiakaslähtöisyyttä. Lisäksi tavoitteena oli kehittää uusia ja innovatiivisia verkosto- ja innovaatiojohtamisen työkaluja Tekesin ohjelmien johtamisen kehittämiseksi. Roadmapilla tuetaan myös Rakennettu ympäristö -ohjelman johtoryhmän työtä. Johtoryhmä hyödyntää raporttia muun muassa rahoituspäätöksissä. Tämä raportti kerää yhteen roadmap -ryhmähankkeen tulokset. Toimitustyötä on tehnyt Rakennettu ympäristö -ohjelman koordinaattori Suvi Nenonen. Olli Hietanen Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta on kerännyt luvun 1 alkuun katsauksen liiketoimintaympäristön yleisiin trendeihin ja muutostekijöihin. Lisäksi luvussa esitellään tulevaisuusverstaiden tuloksena syntyneet rakennetun ympäristön tulevaisuuskuvat sekä kiinteistö- ja rakennusalan tulevaisuuden liiketoiminnan kehityssuuntia. Luvussa 2 Työterveyslaitoksen tutkijat Kari Reijula ja Pirjo Kekäläinen pohtivat hyvinvointirakentamisen eri osa-alueita, muutostrendejä ja tulevaisuuden osaamistarpeita. Luvussa 3 VTT:n tutkijat Miimu Airaksinen ja Terttu Vainio pureutuvat vastaavasti tarkemmin erityisesti korjausrakentamisen tulevaisuuteen. Luvussa 4 on lopuksi Aalto-yliopiston tutkija Ari-Pekka Mannisen tekemä yhteenveto infrastruktuurirakentamisen tulevaisuudenhaasteista yhteistoimintamallien, tuottavuuden ja omaisuuden hallinnan näkökulmista. Luvussa 5 on kirjoittajien yhteisesti kokoama yhteenveto eri osahankkeiden keskeisimmistä tuloksista sekä visio kiinteistö- ja rakennusalalle. Kannen kuvan on tehnyt Anssi Keränen. Tutkimuksen johtopäätökset ja suositukset on esitetty tekstissä sinisellä värillä lukemisen ja kokonaisuuden hahmottamisen helpottamiseksi. 7

8 1 Rakennetun ympäristön tulevaisuus Olli Hietanen, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto 1.1. Taustaa Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen vastuulla ryhmähankkeessa oli Rakennetun ympäristön tulevaisuus -osahanke, joka tuotti itsenäistä tulevaisuustietoa sekä myös tuki muita Rakennettu ympäristö -ohjelmasta rahoitettavia tutkimushankkeita niiden tulevaisuustyössä. Rakennetun ympäristön tulevaisuus -osahankkeessa toteutettiin vuonna 2010 kaikkiaan seitsemän sidosryhmiä osallistavaa tulevaisuusverstasta. Näistä oli sisältöön (eli rakennetun ympäristön tulevaisuuteen) liittyviä kuusi. Yhdessä verstaassa (nk. Taikamatto-verstaassa) tavoitteena oli visionäärisen verkosto- ja muutosjohtamisen menetelmien kehittäminen. Kaksi verstaista toteutettiin laaja-alaisesti niin, että ne kutsuivat yhteen kaikki Rakennettu ympäristö -ohjelmasta rahoitettavat hankkeet sekä myös kiinteistö- ja rakennusalan ulkoisia sidosryhmiä. Esimerkiksi koko Rakennetun ympäristön roadmap-ryhmätyöhanke käynnistettiin laajalla, kaikki hankkeet ja kiinteistö- ja rakennusalan sidosryhmät osallistavalla tulevaisuusverstaalla Finlandia-talossa. Vastaavasti viisi verstasta oli profiloitu erilaisille hankkeille ja niiden sidosryhmille: hyvinvointirakentamiseen ( ), kuntoutusalaan ( ), puurakentamiseen ( ) sekä isännöintialan tulevaisuuteen (17.8. ja ). Lisäksi Rakennetun ympäristön tulevaisuushanke osallistui neljään pienimuotoisempaan tulevaisuuskeskusteluun mukaan lukien Rakennettu ympäristö -ohjelman tutkijoi- den verkostoitumistilaisuus ( ) ja johtoryhmän verstas ( ). Ikääntyvän yhteiskunnan palvelurakennukset ja ympäristö -hankkeen kanssa järjestettiin keskustelutilaisuus ( ) ja lisäksi Tulevaisuuden tutkimuskeskus järjesti yhden keskuksen sisäisen sairaaloiden tulevaisuus -keskustelun ( ). Olli Hietanen osallistui myös Rakennettu ympäristö -ohjelman järjestämälle Lontoon ekskursiolle ( ). Rakennetun ympäristön roadmap-ryhmähankkeen tutkijat järjestivät myös kaksi hankkeen sisäistä roadmap -tutkijaseminaaria (3.5. ja ), joissa verrattiin keskenään eri osahankkeiden tuloksia. Rakennetun ympäristön tulevaisuus -hankkeen osavaiheet on tiivistetty oheiseen kuvioon Toimintaympäristön yleisiä muutostrendejä Tähän lukuun on kerätty (liike)toimintaympäristön yleisiä muutostekijöitä ja trendejä Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen viime vuosina eri toimialoille tekemistä tulevaisuuskatsauksista. Yleiset muutostekijät ja trendit on jaettu neljään ryhmään: gigatrendeihin, megatrendeihin, trendeihin ja metatrendeihin. Luvun loppuun on lisäksi kerätty myös joitakin toimialakohtaisia tulevaisuuskuvia. 8

9 Kuvio 1. Rakennetun ympäristön tulevaisuus -hankkeen osavaiheet. Rakennetun ympäristön tulevaisuusverstas kaikille esihaussa menestyneille hankkeille sekä rakennetun ympäristön sidosryhmille ( ). RY-ohjelman ekskursio Lontooseen ( ) ja kirjalliseen tausta-aineistoon tutustuminen RY-ohjelman Kick Off tilaisuus ( ) ja johtoryhmän verstas ( ) Tulevaisuusverstaita RY-ohjelmasta rahoitetuille hankkeille, muille rakennetun ympäristön sidosryhmille sekä myös kiinteistö ja rakennusalalle ( ). Raportointi mennessä Megatrendit ovat globaaleja muutosprosesseja, jotka vaikuttavat kaikkialla. Mutta myös megatrendien taustalla on eräänlaisia perimmäisiä syitä, gigatrendejä, jotka aiheuttavat megatrendejä ja muuttuvat erittäin hitaasti. Megatrendit puolestaan aiheuttavat erilaisia kansallisia, seudullisia, alueellisia ja paikallisia trendejä. Esimerkiksi Kiina-ilmiö (megatrendi) aiheuttaa teollistumista Aasiassa (trendi) ja palveluvaltaistumista (trendi) läntisissä teollisuusmaissa. Gigatrendejä edellä olevassa esimerkissä ovat globalisaation taustalla olevat syyt, esimerkiksi teknologian kehitys sekä talous- ja väestönkasvu. Trendejä voidaan tarkastella myös eri toimialojen, kuten esimerkiksi metsäsektorin ja viestintäalan näkökulmista. (Ahvenainen et al. 2009b) Gigatrendit, megatrendit ja trendit kertovat siis siitä, mihin suuntaan toimintaympäristö ja toimialat ovat kehittymässä. Mutta myös muutos muuttuu. Aivan kuten hegeliläis-marxilaisessa dialektiikassa 1 teesi synnyttää antiteesin niin myös trendit aiheuttavat antitrendejä (vastavoimia). Teesin/trendin ja antiteesin/antitrendin ristiriidasta syntyy aikanaan synteesi. Näitä aluksi vain heikkona signaalina näyttäytyviä mahdollisuuksia, ns. kolmansia kutsutaan tässä raportissa metatrendeiksi. Metatrendit voivat kasvaessaan ja kehittyessään muuttaa giga- ja megatrendejä. (Mt.) Metatrendejä edellä olevassa esimerkissä voisivat olla esimerkiksi lähituotanto, leppoistaminen (slow life) ja kestävä kehitys, jotka voivat muuttaa teknologian kehityssuuntaa, vähentää globalisaation tarvetta ja vähentää rahatalouden merkitystä Gigatrendit Tähän trendiluokkaan kelpuutetaan vain perimmäiset syyt. Tässä raportissa gigatrendit on tiivistetty kolmeen muutostekijään eli väestönkasvuun, talouskasvuun ja teknologian kehityksen nopeutumiseen. Vuosina maailman väkiluku kasvoi 1,6 miljardista 6,1 miljardiin ja 85 prosenttia tästä väestönlisäyksestä on kohdistunut Aasiaan, Afrikkaan ja Latinalaiseen Amerikkaan. Tämä gigatrendi on ristiriidassa luonnonvarojen rajallisuuden kanssa ja siksi tälle gigatrendille on muutospaineita. (Mt.) Maailmankauppa kasvoi rahassa mitattuna vuosina jopa nelinkertaiseksi ja maailmantalous kasvoi 2 2,5 prosenttia vuodessa. Vuosina maailmantalous kasvoi kuusinkertaiseksi. Vuotta 1973 edeltäneinä 25 vuotena maailmantalous kasvoi miltei 5 prosenttia vuodessa, 3 prosenttia asukasta kohti. (Mt.) Teknologian kehitys on noudattanut Mooren (1965) lakia: nopeammin, enemmän, pienempiä ja parempia samalla kun tehokkuus ja nopeus kasvavat. Käsitystä, jonka mukaan teknologian kehitys on kaiken muun muutoksen ja kehityksen taustalla kutsutaan teknologiseksi determinismiksi. Teknologiseksi imperatiiviksi puolestaan kutsutaan sitä näkemystä, jonka mukaan kaikki sellainen on tehtävä, mikä teknologisesti osataan. (Smith ja Marx 1994). Tällaisessa maailmassa tekeminen on sallittua, jopa itseisarvo ja kaikki kiellot edellyttävät hyviä perusteluja. (Ahvenainen et al. 2009b) 1 Ks. esim. A.V. Miller (1977) sekä Karl Marx (1974, 1979 ja 1980). 9

10 Globaalit megatrendit Edellä esitetyt gigatrendit aiheuttavat erilaisia globaaleja megatrendejä. Tällaisia ovat muun muassa niukentuminen, ympäristöongelmat, kansainvälistyminen sekä erilaisten konfliktien ja häiriöiden lisääntyminen. (Mt.) Niukentuminen on seurausta kulutuksen kasvusta rajallisessa maailmassa. Niukentumisen seurauksena puolestaan raaka-aineiden hinnat nousevat ja syntyy pulaa energiasta, ruoasta ja maasta. Niukentuminen aiheuttaa muun muassa hintojen ja tuotantokustannusten nousua, kansainvälisiä konflikteja ja pakolaisuutta. Myös omistamisen varsinkin luonnonvarojen merkitys korostuu. (Mt.) Ilmastonmuutoksen ohella ympäristöriskejä liittyy myös saastumiseen, luonnonvarojen ehtymiseen, biodiversiteetin vähenemiseen, ympäristöonnettomuuksiin ja geenimanipulaation hallitsemattomiin seurauksiin. (Mt.) Kansainvälistyminen ja globalisaatio jatkuvat. Yhä useammat kriisit ja konfliktit edellyttävät kansainvälistä yhteistyötä, mikä on lisännyt ja monimutkaistanut keskinäisriippuvuussuhteita. Näiden riippuvuussuhteiden vuoksi kansainvälinen päätöksenteko (esimerkiksi YK:ssa, WTO:ssa, EU:ssa ja Natossa) vaikeutuu, syntyy geopoliittisia blokkeja ja protektionismia. Myös kansainvälisten konfliktien riski kasvaa. (Ahvenainen et al. 2010) Lähivuosina globaalia toimintaympäristöä hallitsevat lisäksi lamojen ehkäisyyn ja jälkihoitoon liittyvät toimenpiteet. Tulevaisuudessa lamojen väli voi lyhetä ja koko kasvaa: lamoja on yhä useammin ja ne ovat samalla myös yhä suurempia. (Ahvenainen et al. 2009b) Euroopan trendit Megatrendit näkyvät Euroopan tasolla vahvoina trendeinä, kuten esimerkiksi muutosvauhdin nopeutumisena samalla kun byrokratia kasvaa. Yrityksiä ja jopa kokonaisia toimialoja syntyy ja kuolee yhä nopeammin. Hyvinvointi ja työllistävyys viivähtävät alueella vain hetken. Syntyy perhostalous yhden kesän klustereita, joiden kilpailukyky perustuu muutoskykyyn eli osaamiseen ja luovuuteen. Haasteena on muuttaa nykyinen lineaarinen innovaatiojärjestelmä ja toimintamalli epälineaariseksi ja poikkisektoraaliseksi/monialaiseksi. (Mt.) Samaan aikaan EU byrokratisoituu ja sen toimintakyky hidastuu. Lainsäätäjä on koko ajan askeleen jäljessä, viranomaiset pelkäävät virheitä ja keskittyvät siksi muotoseikkoihin. Visionäärisyys vähenee ja yksityiskohtien säätely kasvaa. Monimutkaisten taloudellisten keskinäisriippuvuuksien vuoksi yhteistä etua on aina vain vaikeampi löytää. Etniset konfliktit valtioiden välillä ja myös sisällä lisääntyvät. Erilaisten arvoperheiden merkitys kasvaa Suomen osalta tämä tarkoittaa muun muassa Itämeren alueen, Pohjoisen ulottuvuuden ja Pohjoismaisen yhteistyön merkityksen kasvua. Myös Venäjän merkitys maailmassa ja Suomen lähialueilla kasvaa. (Mt.) Talouden tervehdyttämiseen ja julkishallinnon kustannuskriisiin/tuottavuusohjelmaan liittyvät toimenpiteet hallitsevat myös EU:n politiikkaa lähivuosina. Taantuma voi aiheuttaa talouspakolaisuutta myös EU:n sisällä, kun romahtaneen valtion työvoima etsii työtä naapurimaista samalla kun täällä jo olevat pakolaiset ja siirtolaiset siirtyvät maasta toiseen. (Mt.) Suomen trendit Pitkittyneen finanssikriisin/laman vuoksi sekä myös muun muassa ikääntymisestä johtuvan hyvinvointivaltion tuottavuusvajeen vuoksi jaettavana on lähinnä julkisen talouden niuk-kuutta: julkishallinnon tuottavuusohjelmaa ja PA- RAS -hanketta kunta- ja palvelurakenteen uudistamiseksi jatketaan. Näemme lähivuosina lisää leikkauksia, yhdistämisiä, konkursse-ja ja irtisanomisia. (Mt.) Tämä muutos aiheuttaa myös polarisaatiota (ääripäiden kasvua): suomalainen yhteiskunta eriarvoistuu. Kuilu esimerkiksi köyhien ja rikkaiden sekä koulutettujen ja kouluttamattomien välillä kasvaa. Suomi on jo jonkin aikaa ollut EU:n nopeimmin eriarvoistuva maa (Bardy ja Parrukoski 2010 ja Saari 2010). Lapset, nuoret ja vanhukset ovat perinteisiä väliinputoajia muun muassa julkisissa palveluissa. Mutta rinnalle syntyy myös uusia (yhteiskunnasta vieraantuvia) väliinputoajaryhmiä perinteisellä tavalla hyväosaisten piiristä: kouluampujat, terroristit ja pedofiilit ovat hyvistä perheistä. Lisäksi Suomi on jakaantumassa myös aluerakenteeltaan kolmeen osaan: suuret kaupungit, radanvarsien puutarhakaupungit (seutukuntakeskukset ympäristöineen) ja ydinmaaseutu. Samalla kehittyy taantuvia pussinperiä: 25 prosenttia nykyisestä asuntokannasta sijaitsee alueilla, joiden uskotaan tyhjenevän rakennemuutoksen seurauksena 2. Anarkian, väkivallan ja rikollisuuden määrä kasvaa. (Ahvenainen et al. 2009b) Suomi on juridisoitumassa, byrokratisoitumassa ja auto Lähde Rakennettu ympäristö -ohjelman roadmap-ryhmähankkeen Korjausrakentamisen osahanke/vtt.

11 matisoitumassa. Tuottavuusohjelmat keskittävät toimintoja palvelukeskuksiin. Käytännössä tämä tarkoittaa erilaisten hallintaohjelmien määrän kasvua ja entistä tarkempaa valvontaa. Samalla Suomi virtualisoituu: facebookin, blogien, second lifen, You Tuben ja vastaavien sosiaalisten medioiden suosio jatkuu ja trendinä on niiden yhteisöllistyminen. Kehittymässä on mediayhteiskunta, jossa kaikki ovat tähtiä ja elävät online. (Mt.) Myös yhä useamman suomalaisen työpaikka voi tulevaisuudessa olla jokin portaali. Vastaavasti yhä useamman työnantajana on työvoimaa vuokraava yritys. (Ahvenainen et al. 2010) Merkittävimmät metatrendit Aiemmin esitetyn määritelmän mukaan metatrendit ovat niitä muutostekijöitä ja ajureita, jotka muuttavat gigatrendejä, megatrendejä ja trendejä eli muuttavat muutoksen suuntaa. Tässä esitetään neljä metatrendiä: sekä-että, epäsovinnaiset liittoutumat, slow life ja arvojen merkityksen kasvu. Käynnissä oleva polarisaatio ei liity pelkästään sosiaaliseen eriarvoistumiseen, vaan elämme eräänlaisessa sekä-että -yhteiskunnassa, jossa ääripäät (vastakohdat) kasvavat yhtä aikaa: köyhyys ja rikkaus, hyvinvointi ja pahoinvointi, kestävä kehitys (esimerkiksi energia- ja materiaalitehokkuuden kasvu) ja luonnonvarojen kulutuksen kasvu, erikoistuminen pieniin yksityiskohtiin ja kokonaisoptimoinnin tarve, yksilöllisyys ja yhteisöllisyys, kilpailu ja verkostoitumisen/yhteistyön tarve kasvavat kaikki samaan aikaan. Tuloksena on kokonaisuuden hallinnan ja muutoksen ymmärtämisen vaikeutuminen: maailman tapahtumilla ei ole punaista lankaa. Jos ääripäiden kasvu tulkitaan dialektiikan opeilla, niin ääripäiden (teesin ja antiteesin) kasvu kertoo siitä, että syntymässä on kolmas, synteesi, kunhan vastaparien jännite ensin kasvaa sietämättömän suureksi. Gigatrendeistä talouskasvu ja väestönkasvu voivat kumota toisensa (taloudellinen hyvinvointi vähentää lapsilukua). Vastaavasti väestönkasvu ja talouskasvu ovat ristiriidassa kestävän kehityksen kanssa, minkä seurauksena syntyy muun muassa niukentumisen megatrendi sekä ympäristöongelmia. Tämä vastakkainasettelu voi muuttaa merkittävällä tavalla teknologian gigatrendiä, varsinkin jos siirrymme biotalouteen, orgaaniseen tuotantoon ja biomateriaaleihin. (Ahvenainen et al. 2009b) Maailman virtualisoituminen ja digitalisoituminen puolestaan synnyttävät epäsovinnaisia liittoutumia, kun uudet blogaalit eli uuden teknologian varaan syntyneiden yhteisöjen muodostamat rajapinnat yhdistävät yllättäviä asioita: pohjanmaalainen ääri-islam, ICT-buddhalaisuus, iranilainen hevimusiikki. Virtuaalimaantieteen merkitys ja rooli kasvaa siinä, kuka on lähellä ja kuka kaukana. Tuloksena on ennakoimattomuus, monimutkaistuminen ja villien korttien (yllätysten ja uusien ilmiöiden) todennäköisyyden kasvu. Muutoksen muutos kiihtyy. (Mt.) Myös slow life ja leppoistelu nostavat päätään. Hyvätuloiset pyrkivät jatkossa vähentämään työhön käyttämäänsä aikaa ja viettävät enemmän aikaa perheen kesken tai ylipäätään elämysten parissa. Hidastumista tukee suomalaisen varallisuuden keskittyminen suurten ikäluokkien lapsille. Leppoistamista ja hidastumista tukevat myös etätyön lisääntyminen (osana tuottavuuden kehittämistä) ja väestön ikääntyminen, joka tuottaa ja ylläpitää biologisperäistä hitautta. Myös taloudessa hitaat ja pienet systeemit yleistyvät. Vauhti hidastuu. Tämä metatrendi on ristiriidassa muun muassa talouskasvun ja nopeutumisen kanssa. (Mt.) Arvot ja tunteet korostuvat työelämässä ja yhteiskunnassa. Globaalitalouden, tulosvastuullisuuden, kustannustehokkuuden ja tietoyhteiskunnan alta/vastapainona ovat nousemassa vastuulliset arvot. Tulevaisuus on pikemminkin henkistä kuin fyysistä kasvua. Samalla moraali ja tunteet ovat korvaamassa järjen. Myös yliluonnollinen ja viihteellisyys korostuvat. Ihmiset eivät enää ole kiinnostuneita siitä, mikä on totta, vaan asioita tehdään jos se on kivaa. Kiinnostus yliluonnollisuuteen näkyy esimerkiksi television vampyyri- ja selvännäkijäohjelmien määrässä sekä myös kiinnostuksessa vaihtoehtolääketieteeseen. Myös työelämässä on noussut esille arvojohtaminen. Ihmiset ovat valmiita uhraamaan melko paljon vaivaa työasioiden eteen mutta lastensa puolesta he ovat valmiita jopa kuolemaan. Tätä voidaan käyttää hyväksi arvojohtamisessa: esimerkiksi Naton sotilaat ovat vain työssä armeijassa ja siksi he yrittävät pysytellä hengissä. Sen sijaan Al Qaidan sissit ovat valmiita uhraamaan henkensä. Kumpi armeija on vahvempi? Pienessä mittakaavassa tämä metatrendi näkyy myös Suomen kannattavimmassa Kustannusosakeyhtiö Koivuniemessä, joka on itse asiassa uskonlahko, jonka jäsenet tekevät pienellä palkalla jopa 70 tuntisia työviikkoja lahkon johtohahmon yrityksessä (HS ja ). Koska elämme sekä-että -yhteiskunnassa niin myös arvojohtamisen vastakohta kasvaa. Samalla kun hyvin koulutettuja asiantuntijoita sitoutetaan yrityksiin golf-osakkeilla niin toisia johdetaan perkeleellä ja minimipalkalla. Yritykset käyttävät joustavaa vuokratyövoimaa ja sanovat irti työntekijöitä, jotka uskaltavat arvostella yrityksen 11

12 toimintaa (HS ). Tämä työntekijän oikeuksien väheneminen on osa laajempaa Euroopan epädemokratisoitumisen metatrendiä. Aasian ja Venäjän kasvu ja kasvava merkitys ei tarkoita sitä, että ne demokratisoituvat, vaan pikemminkin sitä, että Eurooppa aasialaistuu eli epädemokratisoituu. Yksilöllisyyden kasvu ja yksilön oikeuksien väheneminen tapahtuvat nekin yhtä aikaa Rinnakkaistoimialojen tulevaisuuskuvia Erilaisissa tulevaisuuskatsauksissa on noussut esille kestävän kehityksen ja varsinkin energiatehokkuuden kasvava merkitys. Energia-alan tulevaisuuskuvissa kaupunkien katoilla on tuulivoimaa ja aurinkoa. Ydinkeskustojen, kylien ja lähiöiden alla on lisäksi geotermisiä energiantuotantolaitoksia. Jätteenpolton ekologisuutta on kehitetty ja sen rinnalle on tuotu uusiutuvia energialähteitä hyödyntäviä energialaitoksia. Vaikka ydinvoima ja fossiiliset polttoaineet ovatkin vielä teknologisesti ja taloudellisesti kilpailukykyisimmät energiamuodot, niin kasvavana trendinä on hajautettu tuotanto pienemmissä, lähienergiaa hyödyntävissä laitoksissa sekä passiivi- ja plustaloissa. (Lauttamäki 2008; Lauttamäki & Heinonen 2010; Hietanen 2009a) Energiatehokkuuteen liittyy myös ajatus yhteiskuntarakenteen tiivistämisestä. Esimerkiksi Valtioneuvoston energiaja ilmastopoliittisen tulevaisuusselonteon tulevaisuuskuvissa nousi esille ajatus kestävästä arkikilometristä: elämän perusasioiden pitäisi löytyä kilometrin säteeltä. Tämä tarkoittaa suurtenkin kaupunkien palvelurakenteiden kehittämistä noin asukkaan kokonaisuuksina. Seuraavassa liikkumisen kehässä tarvitaan toisenlaisia ratkaisuja kestävälle 150 kilometrille. Tähän kehään sisältyvät muun muassa työmatkat sekä suuri osa vapaa-ajan liikkumisesta. Tämä trendi tiivistää yhdyskuntarakennetta pääteiden ja radanvarsiin. Tausta-ajatuksia ovat muun muassa, lähipalvelut, etätyö, raideliikenteen kehittäminen sekä esimerkiksi sähköautojen yleistyminen. (Lauttamäki & Heinonen 2010; Valtioneuvosto 2009) Logistiikassa on viime vuosina minimoitu varastot ja maksimoitu kuljetukset. Tulevaisuudessa ympäristödirektiivit iskevät erityisesti kuljetuksiin. Myös varastointi on edelleen kallista. Siksi tarvitaan kolmas vaihtoehto: kuljetuskäytävistä on kehittymässä tuotantokäytäviä, jotka toimivat teollisen ekologian periaatteella. Tuotantoprosessit voivat ulottua Italiasta Kiinaan - mutta ne voivat myös samalla toimia energia- ja materiaalitehokkaasti. Jos vilja lähtee matkaan Kiinasta ja kypsyy leiväksi matkalla, niin mikä tässä on varastointia ja mikä kuljetusta ja/tai tuotantoa? Logistiikkakeskusten kilpailukyky tulee uusista lisäarvopalveluista, esimerkiksi työvoiman tarjonnasta ja erilaisten kuljetusmuotojen yhteen sovittamisesta. Pelkästään hyvä sijainti ja toimitilat eivät enää riitä edelläkävijyydeksi. (Nurmi & Hietanen 2008) Elinkeinostrategioihin ja maakuntasuunnitelmiin liittyvissä tulevaisuusselvityksissä on noussut esille myös merkittävä panostus korjausrakentamiseen sekä julkisen liikenteen kehittämiseen. Ajureita tälle tarpeelle ovat muun muassa kestävä kehitys (passiivi- ja plustaloille), talouskriisit ja nopeutuva muutos (monikäyttöisyydelle) sekä monikulttuurisuus ja ikäpolvien erot (uudistamisen ja nykyaikaistamisen tarpeelle). Julkista t&k-rahoitusta tulisi suunnata myös teollisuuden suljettuihin kiertoihin (teolliseen ekologiaan) sekä maatalouden sivuvirtojen hyödyntämiseen. Tämä trendi liittyy myös lähituotteiden määrän ja itse tekemisen kasvuun. (Hietanen 2009a; Hietanen 2010) Tulevaisuudessa sosiaali- ja terveysalan palveluita tuotetaan ja käytetään nykyistä yhteisöllisemmin. Palveluiden tuottajilla on vertikaalisia ja horisontaalisia yhteistyöverkostoja, joilla luodaan asiakaslähtöisiä ja henkilökohtaistettuja kokonaispalveluita. Vastaavasti palveluiden käyttäjät muodostavat yhteisöjä, jotka auttavat itse itseään (omahoito, lähiyhteisön tuki ja vertaisryhmät) ja käyttävät palveluita yhdessä esimerkiksi kylätaloissa, palvelutaloissa tai vastaavissa (uus)yhteisöissä. Siksi lähiverkostoja kuten perheitä ja yhdistyksiä on tuettava, kehitettävä ja jopa aktiivisesti synnytettävä sekä varmistettava, että jokaisella ihmisellä on riittävästi lähiverkostoa. (Mt.) Sähköisten palveluiden osalta merkittävässä roolissa ovat muun muassa omahoitoportaalit, joiden avulla kuka tahansa voi luoda itselleen hoidettavuusennusteen (Your Life). Tämän ennusteen avulla voidaan suunnitella ja ennakoida yksilön elinkaaren huomioon ottavia palvelujatkumoita sekä myös antaa ohjeita, tietoja ja neuvoja terveyden edistämiseen sekä erilaisten sairauksien hoitamiseen ja ennaltaehkäisemiseen. Portaalien avulla voidaan myös tarjota virtuaalisia sosiaali- ja terveysalan palveluita, kuten neuvontaa, diagnostiikkaa ja reseptejä. Käytössä on myös monitoimijamalleja, jotka yhdistävät julkisen sektorin, yritykset sekä myös kolmannen sektorin (yhdistykset ja säätiöt) ja neljännen sektorin (omahoidon, omaishoitajat ja lähiyhteisön). Julkisen sektorin rooli on samalla siirtynyt palvelujen tuottamisesta palvelujen organisointiin ja laadun varmistukseen. (Mt.) 12

Olli Hietanen VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINOSTRATEGIA- PROSESSIN TULEVAISUUSVERSTAAT PESTE FUTURES LAB

Olli Hietanen VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINOSTRATEGIA- PROSESSIN TULEVAISUUSVERSTAAT PESTE FUTURES LAB Olli Hietanen VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINOSTRATEGIA- PROSESSIN TULEVAISUUSVERSTAAT PESTE FUTURES LAB TUTU-eJULKAISUJA 14/2009 Olli Hietanen, kehitysjohtaja Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Kestävä ja työllistävä kasvu Suomessa Uskalluksen politiikkaohjelma

Kestävä ja työllistävä kasvu Suomessa Uskalluksen politiikkaohjelma EDUSKUNNAN TULEVAISUUSVALIOKUNTA Kestävä ja työllistävä kasvu Suomessa Uskalluksen politiikkaohjelma Olli Hietanen Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto Taustamuistio valtioneuvoston ilmasto- ja

Lisätiedot

Olli Hietanen, Anna Kirveennummi ja Timo Nurmi FOOD NON-FOOD. Radikaalit tulevaisuudet -työpajojen tulokset

Olli Hietanen, Anna Kirveennummi ja Timo Nurmi FOOD NON-FOOD. Radikaalit tulevaisuudet -työpajojen tulokset Olli Hietanen, Anna Kirveennummi ja Timo Nurmi FOOD NON-FOOD Radikaalit tulevaisuudet -työpajojen tulokset TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS Tutu e-julkaisuja 12/2014 Varsinais-Suomen ruokaketjun kehittämishanke

Lisätiedot

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN SKENAARIOT 2020

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN SKENAARIOT 2020 Marko Ahvenainen, Sirkka Heinonen & Olli Hietanen SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN SKENAARIOT 2020 Suunnittelu- ja konsulttialan kehitys, toimintaedellytysten arviointi ja kilpailukyvyn parantaminen -hankkeen

Lisätiedot

FOOD NON-FOOD. Radikaalit tulevaisuudet -työpajojen tulokset VARSINAIS-SUOMEN RUOKAKETJUN KEHITTÄMISHANKE (VARRU)

FOOD NON-FOOD. Radikaalit tulevaisuudet -työpajojen tulokset VARSINAIS-SUOMEN RUOKAKETJUN KEHITTÄMISHANKE (VARRU) FOOD NON-FOOD Radikaalit tulevaisuudet -työpajojen tulokset VARSINAIS-SUOMEN RUOKAKETJUN KEHITTÄMISHANKE (VARRU) Olli Hietanen Anna Kirveennummi Timo Nurmi Varsinais-Suomen ruokaketjun kehittämishanke

Lisätiedot

Marko Ahvenainen, Olli Hietanen ja Heikki Huhtanen. TULEVAISUUDEN PAINOPINNAT JA MATERIAALIT Loppuraportti

Marko Ahvenainen, Olli Hietanen ja Heikki Huhtanen. TULEVAISUUDEN PAINOPINNAT JA MATERIAALIT Loppuraportti Marko Ahvenainen, Olli Hietanen ja Heikki Huhtanen TULEVAISUUDEN PAINOPINNAT JA MATERIAALIT Loppuraportti TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS TUTU-JULKAISUJA 1/2007 TUTU-julkaisuja 1/2007 Tulevaisuuden painopinnat

Lisätiedot

Marko Ahvenainen, Sirkka Heinonen & Olli Hietanen

Marko Ahvenainen, Sirkka Heinonen & Olli Hietanen Marko Ahvenainen, Sirkka Heinonen & Olli Hietanen SUUNNITTELU JA KONSULTTIALAN KEHITYS, TOIMINTAEDELLYTYSTEN ARVIOINTI JA KILPAILUKY VYN PARANTAMINEN HANKKEEN LOPPURAPORTTI LIITEOSA TUTU ejulkaisuja 3/2010

Lisätiedot

FOOD NON-FOOD Radikaalit tulevaisuudet -työpajan tulokset VARSINAIS-SUOMEN RUOKAKETJUN KEHITTÄMISHANKE (VARRU)

FOOD NON-FOOD Radikaalit tulevaisuudet -työpajan tulokset VARSINAIS-SUOMEN RUOKAKETJUN KEHITTÄMISHANKE (VARRU) FOOD NON-FOOD Radikaalit tulevaisuudet -työpajan tulokset VARSINAIS-SUOMEN RUOKAKETJUN KEHITTÄMISHANKE (VARRU) Varsinais-Suomen ruokaketjun kehittämishanke (VARRU) toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa

Lisätiedot

Megatrendit ja me. Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.)

Megatrendit ja me. Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Megatrendit ja me Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Tekesin katsaus 255/2009 12 Megatrendit ja me Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Tekesin katsaus 255/2009 Helsinki 2009 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN KULJETUSKÄYTÄVÄ 2030

ETELÄ-SUOMEN KULJETUSKÄYTÄVÄ 2030 Timo Nurmi, Marko Ahvenainen ja Olli Hietanen ETELÄ-SUOMEN KULJETUSKÄYTÄVÄ 2030 ELLO-TULEVAISUUSPROSESSIN LOPPURAPORTTI TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS Tutu e-julkaisuja 3/2012 Timo Nurmi Projektipäällikkö,

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ

TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ Proaktiivisesti kohti rakennemuutosta (ENNE) projekti 15.8.2012 TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ Jari

Lisätiedot

Matkailun ja elämystuotannon. Loppuraportti matkailun ja elämystuotannon toimialan visiot ja ennakointi -ohjelmasta 2008-2010.

Matkailun ja elämystuotannon. Loppuraportti matkailun ja elämystuotannon toimialan visiot ja ennakointi -ohjelmasta 2008-2010. Matkailun ja elämystuotannon tulevaisuus Loppuraportti matkailun ja elämystuotannon toimialan visiot ja ennakointi -ohjelmasta 2008-2010 Olli Hietanen 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...4 2. MATKAILUN JA

Lisätiedot

Wanhasta taloudesta uuteen ja uudesta digitaaliseen talouteen. Suomalaisen tietoyhteiskunnan kestävän kilpailukyvyn potentiaalit

Wanhasta taloudesta uuteen ja uudesta digitaaliseen talouteen. Suomalaisen tietoyhteiskunnan kestävän kilpailukyvyn potentiaalit Olli Hietanen 1 Wanhasta taloudesta uuteen ja uudesta digitaaliseen talouteen Suomalaisen tietoyhteiskunnan kestävän kilpailukyvyn potentiaalit Suomalaisen tietoyhteiskunnan ensimmäinen aalto on taittumassa.

Lisätiedot

Infrarakentaminen 2020

Infrarakentaminen 2020 Infrarakentaminen muutoksessa työpaketit 2 & 3 sisältösuunnitelma käsiteltävksi 17.1.2012 johtoryhmän kokouksessa 1 (4) Infrarakentaminen 2020 Projektin työnimi on ollut infrarakentaminen 2030. Projektin

Lisätiedot

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien Tekesin katsaus 271/2010 Automaatio liiketoimintaprosessien tukena 10 Jean-Peter Ylén, Olli Ventä, Teemu Tommila, Jari Lappalainen, Juhani Hirvonen, Tommi Karhela, Matti Paljakka, Hannu Lehtinen, Juhani

Lisätiedot

Selvitys keskeisistä tulevaisuuden muutostekijöistä. Foredata Oy

Selvitys keskeisistä tulevaisuuden muutostekijöistä. Foredata Oy Selvitys keskeisistä tulevaisuuden muutostekijöistä Foredata Oy Selvitys on tarkoitettu hyödynnettäväksi Opetushallituksen VOSE-projektissa toteutettavassa matkailu- ja ravitsemisalan ennakointityössä.

Lisätiedot

Infrarakentaminen muutoksessa, osa 4. Tulevaisuuden muutokset ja haasteet

Infrarakentaminen muutoksessa, osa 4. Tulevaisuuden muutokset ja haasteet Infrarakentaminen muutoksessa, osa 4 Tulevaisuuden muutokset ja haasteet Terttu Vainio, VTT Eero Nippala, TAMK 7.4.2014 Raportti Infrarakentaminen muutoksessa, osa 4 Tulevaisuuden muutokset ja haasteet

Lisätiedot

Maaseutu tulevaisuuden merkitysyhteiskunnassa

Maaseutu tulevaisuuden merkitysyhteiskunnassa Sitran selvityksiä 52 Maaseutu tulevaisuuden merkitysyhteiskunnassa Trendianalyysi Kati Hienonen 2 Sisällysluettelo Esipuhe 4 Tiivistelmä 5 Summary 6 1 Voiko maaseudusta kehittyä tulevaisuuden mahdollisuuksien

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME 2035 Maakuntasuunnitelman lähtökohdat Luonnos 25.3.2009

PÄIJÄT-HÄME 2035 Maakuntasuunnitelman lähtökohdat Luonnos 25.3.2009 PÄIJÄT-HÄME 2035 Maakuntasuunnitelman lähtökohdat Luonnos 25.3.2009 Lähde: Motiva, Jochim Donner, 16.12.2008 Tämä asiakirja on vaihtoehtovaiheen keskustelun virittäjä. Syksyllä 2009 valtuuston käsittelyyn

Lisätiedot

AUTOJEN JÄLKIMARKKINOINTITOIMINNAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT

AUTOJEN JÄLKIMARKKINOINTITOIMINNAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT Anna Toiva, KTM AUTOJEN JÄLKIMARKKINOINTITOIMINNAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT Millainen Suomi on vuosina 2015 2020 ja mitä merkitystä sillä on autojen jälkimarkkinointitoiminnalle Suomessa? SATL:n raportti

Lisätiedot

Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät Suomen Akatemia Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijana sekä vahvistaa tieteen ja

Lisätiedot

Paula Hakola, Miia Kinnunen. ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06

Paula Hakola, Miia Kinnunen. ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06 Paula Hakola, Miia Kinnunen ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06 Tulevaisuuden tutkimuskeskus ejulkaisuja 1/2006 Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Lisätiedot

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät www.finnsight2015.fi ISBN 951-715-610-3 Tekes PL 69 (Kyllikinportti 2) 00101

Lisätiedot

Rakennus- ja kiinteistöalan tulevaisuuden näkymiä. Toim. HANNU HYYPPÄ

Rakennus- ja kiinteistöalan tulevaisuuden näkymiä. Toim. HANNU HYYPPÄ Rakennus- ja kiinteistöalan tulevaisuuden näkymiä Toim. HANNU HYYPPÄ Rakennus- ja kiinteistöalan tulevaisuuden näkymiä Toimittanut Hannu Hyyppä Työryhmä Risto Vahanen, Pontus Kihlman, Heikki Lamminaho,

Lisätiedot

Kohti hyvinvoivaa ja kilpailukykyistä yhteiskuntaa

Kohti hyvinvoivaa ja kilpailukykyistä yhteiskuntaa Innovaatio-ohjelma Timo Hämäläinen Kohti hyvinvoivaa ja kilpailukykyistä yhteiskuntaa Kansallisen ennakointiverkoston näkemyksiä Suomen tulevaisuudesta Innovaatio-ohjelma Timo Hämäläinen Kohti hyvinvoivaa

Lisätiedot

MERCURIUS. Ennakointitieto poliisijohdon apuna. Taru From: Radical Futures -verkostossa tulkitaan tulevaisuutta

MERCURIUS. Ennakointitieto poliisijohdon apuna. Taru From: Radical Futures -verkostossa tulkitaan tulevaisuutta TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 1 /2008 MERCURIUS Taru From: Radical Futures -verkostossa tulkitaan tulevaisuutta Ennakointitieto poliisijohdon apuna P ÄÄKIRJOITUS Tulevaisuuden hahmottaminen Juha

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME 2035. Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelma PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO

PÄIJÄT-HÄME 2035. Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelma PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÄIJÄT-HÄME 2035 Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelma PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO SISÄLLYS ESIPUHE...3 JOHDANTO...5 LÄHTÖKOHDAT JA KEHITYSNÄKYMÄT...6 Megatrendit...6 Nykytila ja kehitysnäkymät Päijät-Hämeessä...

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaamistarpeet kulttuurialan ammattitutkinnoissa

Tulevaisuuden osaamistarpeet kulttuurialan ammattitutkinnoissa Tietoa työstä Tulevaisuuden osaamistarpeet kulttuurialan ammattitutkinnoissa KESTÄVÄ KEHITYS JA TURVALLISUUS Ulla Perhonen Pia Houni Tulevaisuuden osaamistarpeet kulttuurialan ammattitutkinnoissa KESÄTÄVÄ

Lisätiedot

OIVALLUS. 2. väliraportti. Moniosaajuus syntyy ryhmissä. Tulevaisuuden koulutus tukee ja edistää yhdessä tekemistä.

OIVALLUS. 2. väliraportti. Moniosaajuus syntyy ryhmissä. Tulevaisuuden koulutus tukee ja edistää yhdessä tekemistä. OIVALLUS 2. väliraportti Moniosaajuus syntyy ryhmissä. Tulevaisuuden koulutus tukee ja edistää yhdessä tekemistä. Tiivistelmä Oivallus-hankkeen toisessa väliraportissa syvennytään elinkeinoelämän muuttuviin

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot