Ammattikorkeakoulun rooli yrittäjäpolvenvaihdoksen edistämisessä. Selvitys vuosina tapahtuneista muutoksista ja näkökulmia tulevaisuuteen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ammattikorkeakoulun rooli yrittäjäpolvenvaihdoksen edistämisessä. Selvitys vuosina 2005 2008 tapahtuneista muutoksista ja näkökulmia tulevaisuuteen"

Transkriptio

1 Ammattikorkeakoulun rooli yrittäjäpolvenvaihdoksen edistämisessä Selvitys vuosina tapahtuneista muutoksista ja näkökulmia tulevaisuuteen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 30/2009

2 sakari kuvaja simo saurio Ammattikorkeakoulun rooli yrittäjäpolvenvaihdoksen edistämisessä Selvitys vuosina tapahtuneista muutoksista ja näkökulmia tulevaisuuteen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 30/2009

3

4 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 30/2009 Arbets- och näringsministeriets publikationer Arbete och företagsamhet 30/2009 MEE Publications Employment and entrepreneurship 30/2009 Tekijät Författare Authors Sakari Kuvaja Simo Saurio Julkaisuaika Publiceringstid Date Toukokuu 2009 Toimeksiantaja(t) Uppdragsgivare Commissioned by Työ- ja elinkeinoministeriö Arbets- och näringsministeriet Ministry of Employment and the Economy Toimielimen asettamispäivä Organets tillsättningsdatum Date of appointment Julkaisun nimi Titel Title Ammattikorkeakoulun rooli yrittäjäpolvenvaihdoksen edistämisessä Selvitys vuosina tapahtuneista muutoksista ja näkökulmia tulevaisuuteen Tiivistelmä Referat Abstract Vuonna 2005 julkaistiin KTM:n julkaisusarjassa vuoden 2004 aineistolla tehty poikkileikkausselvitys alueilla tapahtuvasta lähinnä julkisesta tai julkisrahoitteisesta yrittäjäpolvenvaihdosten edistämistoiminnasta ja miten, millä tavoin ja missä laajuudessa ammattikorkeakoulut ovat mukana alueellisessa yrittäjäpolvenvaihdosten edistämistoiminnassa? Nyt käsillä olevan selvityksen tarkoituksena on kartoittaa toisaalta alueellisessa yrittäjäpolvenvaihdosten edistämisessä ja toisaalta ammattikorkeakoulujen yrittäjäpolvenvaihdosaktiviteeteissa ja rooleissa vuosina tapahtuneita muutoksia. Alueellisessa yrittäjäpolvenvaihdosten edistämisessä tapahtuneiden muutosten tarkastelussa havaittiin, että maakunnissa ja TE-keskusalueilla julkiselle tai julkisrahoitteiselle omistajan- ja sukupolvenvaihdospalveluille ja -järjestelmille asetetut tavoitteet vuosille 2007/2008 ovat pääsääntöisesti toteutuneet. Myös vuodelle 2010 asetetut YPV:n edistämisvisiotkin ovat monella alueella hyvää vauhtia toteutumassa jopa etuajassa. Strategisessa mielessä omistaja- ja sukupolvenvaihdosten edistäminen ei ole enää toimijoiden tärkeysjärjestyksissä kovin korkealla. Tämä tarkoittaa sitä, että palvelumallit, käytettävät tuotteet ja prosessit ovat vakiintuneet. Aikaisemmin oltiin enemmän kiinnostuneita OV- ja YPVpalveluiden ja tuotteiden rakentamisesta ja niiden toimivuuden varmistamisesta alueilla. Nyt ollaan enenevässä määrin kiinnostuneita näiden tuotteiden, palvelujen ja toimintamallien tuloksellisuudesta. Työ- ja elinkeinoministeriölle suositeltiin ns. mittarityöryhmän asettamista, jotta vaihdoksia voidaan arvioida yhtenäisellä mittaristolla. Ammattikorkeakoulukentässä tapahtuneita muutoksia tarkasteltiin edellisessä selvityksessä tehtyjen suositusten toteutumisen valossa. Suositukset olivat yrittäjäpolvenvaihdoksiin liittyvän tutkimus- ja kehittämistoiminnan aktivoiminen, alueen yrittäjäpolvenvaihdosten edistämisstrategian laatiminen ja YPV-foorumityöskentelyjen jatkaminen, ammattikorkeakouluympäristössä toteutettavan jatkajakoulutuksen kehittäminen, ammattikorkeakoulujen henkilökunnan valmentaminen yrittäjä- ja omistajavaihdosten ymmärtämiseen ja edistämiseen, sekä yrittäjäpolvenvaihdostilanteita edistävien tieto- ja matchingjärjestelmien kehittäminen. Ammattikorkeakoulujen merkittävimmäksi kontribuutioksi yrittäjäpolvenvaihdosten edistämisessä alueilla on noussut koulutuksen sekä t&k-toiminnan hyödyntäminen jatkajaehdokkaiden tuottamisessa vaihdostilanteisiin. Jatkajayrittäjyydestä kiinnostuneiden määräksi saatiin tehtyjen yrittäjyysintentiotutkimusten perusteella opiskelijaa koko maassa kaikki koulutusmuodot huomioiden. Kun tämä jaetaan karkeasti nykyisten ammattikorkeakoulujen kesken, niin saadaan runsaat 100 jatkajayrittäjyydestä kiinnostunutta opiskelijaa kutakin ammattikorkeakoulua kohden. Tämä opiskelijamäärä uusiutuu vuosittain noin %:lla sisäänottojen suhteessa. Työ- ja elinkeinoministeriön yhdyshenkilö: Työllisyys- ja yrittäjyysosasto/anna-liisa Levonen, puh Asiasanat Nyckelord Key words omistajanvaihdos, sukupolvenvaihdos, yrittäjäpolvenvaihdos, alueellinen kehitys, ammattikorkeakoulu, jatkajayrittäjyys ISSN Kokonaissivumäärä Sidoantal Pages 142 ISBN Kieli Språk Language Suomi, finska, finnish Hinta Pris Price 27 Julkaisija Utgivare Published by Työ- ja elinkeinoministeriö Arbets- och näringsministeriet Ministry of Employment and the Economy Kustantaja Förläggare Sold by Edita Publishing Oy / Ab / Ltd

5

6 Esipuhe Ammattikorkeakouluilla on merkittävä aluekehitystehtävä. Ammattikorkeakoulut vaikuttavat toiminta-alueensa kehittymiseen monin tavoin koulutuksen, tutkimusja kehitystoiminnan, palvelutoiminnan ja yritysyhteistyön keinoin. On hyvin tärkeää, että ammattikorkeakoulujen prosessit ja toimintamallit ovat yhdensuuntaisia alueiden strategioiden ja muiden toimijoiden prosessien ja menettelytapojen kanssa. Tässä selvityksessä käsitellään yhtä merkittävää ilmiötä suomalaisessa yritysrakenteessa. Yritysten omistajan ja sukupolvenvaihdoksia on tehty jatkuvasti, mutta 2000-luvun alkuvuosista lähtien ne ovat nousseet perhe- ja muiden yritysten näkökulmasta merkittäväksi haasteeksi suomalaisten yrittäjien ikärakenteen takia. Yli 50-vuotiaiden, yrittäjäeläkettä maksavien yrittäjien määrä on noussut tasaisesti, ja heitä on jo yli On arvioitu, että omistajanvaihdokset koskettavat Suomessa yli työpaikkaa. Jos omistajanvaihdoksia ei tapahdu tai ne epäonnistuvat, edellä mainitut työpaikat ovat vaarassa. Yrityskannan ja työpaikkojen muutosten ohella myös useita elämäntyön ja käytännön osaamisen jatkumoja on vaarassa purkautua samalla. Kannattavan yritystoiminnan jatkuvuuden turvaaminen onkin kansantaloudellisesti tärkeä asia. Omistajanvaihdosten on todettu olevan pitkiä prosesseja, joiden onnistuminen on usein riippuvainen vaihdoksen huolellisesta suunnittelusta ja valmistelusta. Riippumatta siitä, miten omistajanvaihdoksiin liittyvät pehmeät ja kovat tekijät painottuvat kunkin yrityksen vaihdosprosessissa, yrityksen ulkopuolisen asiantuntemuksen hyödyntäminen on usein tarpeellista. Yrityksille on tarjolla useita julkisia ja yksityisiä asiantuntijapalveluita, joita hyödyntämällä yritys voi saada neuvontaa ja tukea omistajanvaihdoksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tässä selvityksessä on kartoitettu toisaalta alueellisessa, lähinnä julkisessa ja julkisrahoitteisessa, omistajan- ja sukupolvenvaihdosten edistämisessä vuosina tapahtuneita muutoksia sekä toisaalta ammattikorkeakoulujen rooleissa, toimintamalleissa ja aktiviteeteissa tapahtuneita muutoksia em. tarkastelukaudella. Pk-barometreissa säännönmukaisesti nousee merkittävimmäksi haasteeksi soveliaan jatkajan löytämisen yritystoiminnalle. Ammattikorkeakoulujen merkittävimmäksi kontribuutioksi yrittäjäpolvenvaihdosten edistämisessä on muodostunut koulutuksen hyödyntäminen jatkajaehdokkaiden tuottamiseksi vaihdostilanteisiin. Erityisen hyvin ammattikorkeakouluympäristössä on onnistuttu perheyritysten jatkuvuuden turvaamisessa. Yrittäjäperheen lapset opiskellessaan ammattikorkeakoulussa ovat useinkin olleet käynnistämässä yhteistyötä ammattikorkeakoulun kanssa. Yhteistyö perheyrityksen kanssa on varsin nopeasti syventynyt jatkajayrittäjyyttä tukevaksi prosessiksi, jossa yrittäjävanhemmatkin on otettu mukaan ammattikorkeakoulun koulutus- ja muihin vaihdosta ja yritystä kehittäviin prosesseihin.

7 Nyt käsillä oleva selvitys on tehty yhteistyössä yli sadan alueellisissa yrittäjäpolvenvaihdosten edistämistyössä mukana olevien asiantuntijan kanssa. Heille kiitokset asiantuntevista mielipiteistä ja näkemyksistä. Selvitysraportin tuottaminen on ollut johtaja Sakari Kuvajan Lahden ammattikorkeakoulusta ja toimitusjohtaja Simo Saurion CI City Image Oy:n vastuulla. Heidän lisäkseen selvitysprosessiin osallistui suuri joukko Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijoita, jotka työskentelivät selvityshankkeessa ansaiten opintopisteitä. Lahden ammattikorkeakoulusta prosessiin osallistuivat merkittävällä työpanoksella myös Jaana Korkalainen ja Erno Hokkanen. Kaikille prosessissa mukana olleille asianmukaiset kiitokset. Selvitystyötä on ohjannut ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana olen toiminut samalla tavoin kuin vuoden selvityksessä. Jäseninä ovat olleet rehtorit Pentti Rauhala Laurea ammattikorkeakoulusta ja Risto Ilomäki Lahden ammattikorkeakoulusta, neuvotteleva virkamies Anna-Liisa Levonen työ- ja elinkeinoministeriöstä, opetusneuvos Jussi Pihkala opetusministeriöstä sekä toimitusjohtaja Sakari Oikarinen Confidentum Oy:stä. Heille kiitokset selvityksen ohjaustyön asianmukaisesta hoitamisesta. Helsingissä 30. päivänä maaliskuuta 2009 Matti Lähdeniemi Ohjausryhmän puheenjohtaja Vararehtori, Satakunnan ammattikorkeakoulu

8 Sisällys Esipuhe... 5 Sisällys... 7 Osa I: Ammattikorkeakoulun rooli yrittäjäpolvenvaihdosten edistämisessä - luvut 1 & Ammattikorkeakoulun rooli yrittäjäpolvenvaihdosten edistämisessä Selvityksen tarkoitus Selvityksen prosessit, -aineistot ja aikataulu Alueilla ja ammattikorkeakoulujen rooleissa tapahtuneet muutokset Muutoksia alueellisessa kehityksessä Muutoksia alueellisessa yrittäjäpolvenvaihdosten edistämisessä Muutoksia yrittäjäpolven-/omistajanvaihdosmarkkinoilla ja toimialalla Muutoksia ammattikorkeakoulujen rooleissa yrittäjäpolvenvaihdosten edistämisessä Ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden kiinnostus jatkajayrittäjyyteen Kiinnostus yrittäjyyteen Kiinnostus jatkajayrittäjyyteen Ammattikorkeakoulujen yrittäjäpolvenvaihdosten edistämisessä tapahtuneita muutoksia: suositusten toteutuminen Osa II: Yrittäjäpolvenvaihdosten edistämisessä tapahtuneet muutokset ja tulevaisuudennäkymät alueittain luku Yrittäjäpolvenvaihdosten edistämisessä tapahtuneet muutokset ja tulevaisuudennäkymät alueittain Uusimaa Yrittäjäpolvenvaihdosten edistämisessä tapahtuneet muutokset Yrittäjäpolvenvaihdoksen palveluprosessi Uudellamaalla Yrittäjäpolvenvaihdosten edistämisen tulevaisuus... 45

9 3.2 Varsinais-Suomi Yrittäjäpolvenvaihdosten edistämisessä tapahtuneet muutokset Yrittäjäpolvenvaihdoksen palveluprosessi Varsinais- Suomessa Yrittäjäpolvenvaihdosten edistämisen tulevaisuus Satakunta Yrittäjäpolvenvaihdosten edistämisessä tapahtuneet muutokset Yrittäjäpolvenvaihdoksen palveluprosessi Satakunnassa Yrittäjäpolvenvaihdosten edistämisen tulevaisuus Hämeen TE-keskuksen alue Kanta-Häme Yrittäjäpolvenvaihdoksen edistämisessä tapahtuneet muutokset Yrittäjäpolvenvaihdoksen palveluprosessi Kanta-Hämeessä Yrittäjäpolvenvaihdosten edistämisen tulevaisuuden tahtotila Päijät-Häme Yrittäjäpolvenvaihdoksen edistämisessä tapahtuneet muutokset Yrittäjäpolvenvaihdosten edistämisen profiili Yrittäjäpolvenvaihdosten edistämisen tulevaisuuden tahtotila Pirkanmaa Yrittäjäpolvenvaihdosten edistämisessä tapahtuneet muutokset Yrittäjäpolvenvaihdoksen palveluprosessi Pirkanmaalla Yrittäjäpolvenvaihdosten edistämisen tulevaisuuden tahtotila Kaakkois-Suomi Yrittäjäpolvenvaihdosten edistämisessä tapahtuneet muutokset Yrittäjäpolvenvaihdoksen palveluprosessi Kaakkois- Suomessa Yrittäjäpolvenvaihdosten edistämisen tulevaisuus Etelä-Savo Yrittäjäpolvenvaihdoksen edistämisessä tapahtuneet muutokset Yrittäjäpolvenvaihdosten edistämisen profiili... 83

10 3.7.3 Yrittäjäpolvenvaihdosten edistämisen tulevaisuuden tahtotila Pohjois-Savo Yrittäjäpolvenvaihdosten edistämisessä tapahtuneet muutokset Yrittäjäpolvenvaihdoksen palveluprosessi Pohjois- Savossa Yrittäjäpolvenvaihdosten edistämisen tulevaisuus Pohjois-Karjala Yrittäjäpolvenvaihdosten edistämisessä tapahtuneet muutokset Yrittäjäpolvenvaihdoksen palveluprosessi Pohjois- Karjalassa Yrittäjäpolvenvaihdosten edistämisen tulevaisuuden tahtotila Keski-Suomi Yrittäjäpolvenvaihdosten edistämisessä tapahtuneet muutokset Yrittäjäpolvenvaihdoksen palveluprosessi Keski- Suomessa Yrittäjäpolvenvaihdosten edistämisen tulevaisuus Etelä-Pohjanmaa Yrittäjäpolvenvaihdoksen edistämisessä tapahtuneet muutokset Yrittäjäpolvenvaihdosten edistämisen profiili Yrittäjäpolvenvaihdosten edistämisen tulevaisuuden tahtotila Pohjanmaa (noudattelee TE-keskusjakoa sisältäen Vaasan ja Kokkolan alueet) Yrittäjäpolvenvaihdoksen edistämisessä tapahtuneet muutokset Yrittäjäpolvenvaihdoksen palveluprosessi Pohjanmaalla Yrittäjäpolvenvaihdosten edistämisen tulevaisuuden tahtotila Pohjois-Pohjanmaa Yrittäjäpolvenvaihdoksen edistämisessä tapahtuneet muutokset Yrittäjäpolvenvaihdosten edistämisen profiili Yrittäjäpolvenvaihdoksen palveluprosessi Pohjois- Pohjanmaalla Yrittäjäpolvenvaihdosten edistämisen tulevaisuuden tahtotila

11 3.14 Kainuu Yrittäjäpolvenvaihdosten edistämisessä tapahtuneet muutokset Yrittäjäpolvenvaihdoksen palveluprosessi Kainuussa Yrittäjäpolvenvaihdosten edistämisen tulevaisuus Lappi Yrittäjäpolvenvaihdosten edistämisen tapahtuneet muutokset Yrittäjäpolvenvaihdoksen palveluprosessi Lapissa Yrittäjäpolvenvaihdosten edistämisen tulevaisuuden tahtotila Lähteet Liite Liite

12 Osa I Ammattikorkeakoulun rooli yrittäjäpolvenvaihdosten edistämisessä 11

13 12

14 1 Ammattikorkeakoulun rooli yrittäjäpolvenvaihdosten edistämisessä 1.1 Selvityksen tarkoitus Vuonna 2005 julkaistiin KTM:n julkaisusarjassa vuoden 2004 aineistolla tehty poikkileikkausselvitys alueilla tapahtuvasta lähinnä julkisesta tai julkisrahoitteisesta yrittäjäpolvenvaihdosten edistämistoiminnasta. Selvityksessä tunnistettiin vuoden 2004 yrittäjäpolvenvaihdosten edistämisen nykytilannetta, kehityshaasteita ja tulevaisuuden tahtotiloja alueittain. Yhtenä keskeisenä analyysityökaluna käytettiin ns. yrittäjäpolvenvaihdosten edistämisprofiilia tai timanttia, joka mittasi alueella tapahtuvaa yrittäjäpolvenvaihdostoimintaa (YPV-toimintaa) kahdeksasta näkökulmasta. Nuo näkökulmat olivat yrittäjäpolvenvaihdos problematiikan strateginen merkitys alueella, suhtautuminen yrittäjäpolvenvaihdosprosessien kehittämiseen, alueellisen yhteistyön taso, yrittäjäpolvenvaihdosprosessien johtaminen alueella, yrittäjäpolvenvaihdospalveluiden nykytila, palvelutarpeiden tunnistamisen taso, nykyisten yrittäjäpolvenvaihdostoimenpiteiden tuloksellisuus, sekä alueen kehittymispotentiaali ja YPV:n edistämisen tavoitetilan selkeys Samanaikaisesti näiden alueellisten prosessien kanssa tunnistettiin ensinnäkin pilottiluonteisesti yhdessä ammattikorkeakoulussa opiskelijoiden kiinnostusta yrittäjyyteen ja erityisesti jatkajayrittäjyyteen. Opiskelijoiden kiinnostusta jatkajayrittäjyyteen ei ollut Suomessa vielä aikaisemmin kartoitettu. Toisena rinnakkaisena prosessina haettiin vastausta kysymykseen: millä tavoin ja missä laajuudessa ammattikorkeakoulut ovat mukana alueellisessa yrittäjäpolvenvaihdosten edistämistoiminnassa? Näiden vaiheiden tuottamien tulosten pohjalta mallinnettiin ammattikorkeakoulujen tulevia rooleja ja tehtäviä sekä painopisteitä alueellisissa yrittäjäpolvenvaihdosprosesseissa. Merkittävimmäksi kontribuutioksi alueellisten yrittäjäpolvenvaihdosten edistämisessä nostettiin koulutuksen hyödyntäminen jatkajaehdokkaiden tuottamiseksi vaihdostilanteisiin. Vuonna 2005 julkistettuun selvitykseen oli vielä hahmoteltu viisi isoa suosituskokonaisuutta ammattikorkeakoulujen sukupolven- ja omistajavaihdosten edistämisen tehostamiseksi. Tämän selvityksen tarkoituksena on kartoittaa toisaalta alueellisessa yrittäjäpolvenvaihdosten edistämisessä vuosina tapahtuneita muutoksia ja toisaalta ammattikorkeakoulujen yrittäjäpolvenvaihdosaktiviteeteissa ja rooleissa tapahtuneita muutoksia em. tarkastelukaudella. Lisäksi tavoitteena on hahmottaa 13

15 sekä alueellisessa YPV-edistämistoiminnassa ja ammattikorkeakoulujen rooleissa nähtävissä olevia muutoksia lähitulevaisuuteen. Samalla tavalla kuin vuoden selvityksessä hahmoteltiin tässä selvityksessä ensin alueelliset YPV-prosessit ja toimintamallit. Ammattikorkeakoulujen omistaja- ja sukupolvenvaihdosten edistämistoimintaa tarkasteltiin näistä alueellisista konteksteista käsin. Millä tavoin ammattikorkeakoulujen YPV:n edistämistoiminta oli muuttunut vuosina ja mihin suuntaan sitä ollaan viemässä lähitulevaisuudessa? Muutoksena vuonna 2005 julkaistuun selvitykseen, käytettiin nyt alueellisten YPV:n edistämistimanttien laadinnassa Internetpohjaista kyselytekniikkaa ja alueellisten palveluprosessien kuvaamisessa Etelä-Pohjanmaan yrittäjien Yritysten omistajavaihdosten palveluprosessi -julkaisussa1 esitettyä palveluprosessisabluunaa. Tällä sabluunalla tarkasteltiin kaikkien tässä selvityksessä mukana olevien alueiden vaihdosten edistämisprosesseja. Ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden yrittäjyysintentioita ja erityisesti jatkajayrittäjyysintentioita oli vuoden selvityksessä kartoitettu vain yhdessä ammattikorkeakoulussa. Nyt käsillä olevassa seurantaselvityksessä haluttiin vankempaa tietoa opiskelijoiden yrittäjyysintentioista, jotta voidaan varmemmalla äänenpainolla kuvata aitoa opiskelijoiden kiinnostusta jatkajayrittäjyyteen. Tällä vankemmalla tietopohjalla pystytään myös arvioimaan tarkemmin tarvittavia resursseja ja toteutettavia edistämistoimenpiteitä ammattikorkeakouluympäristössä. 1.2 Selvityksen prosessit, -aineistot ja aikataulu Selvityksen lähtökohtana tai vertailuaineistona on KTM:n julkaisusarjassa vuonna 2005 julkaistu ja vuoden 2004 aineistolla tehty selvitys yrittäjäpolvenvaihdosten edistämisestä alueilla ja ammattikorkeakouluissa. Tässä selvityksessä luotiin maan kaikkia alueita kuvaavat yrittäjäpolvenvaihdosten (YPV) edistämisen profiilit ja vuotta 2010 tilannetta kuvaavat YPV:n edistämisen visiot. Näihin puitteisiin asemoitiin ammattikorkeakoulut siten, että alueen nykytilannetta kuvaavassa osuudessa hahmoteltiin myös ammattikorkeakoulujen sen hetkiset aktiviteetit ja roolit. Vastaavasti hahmoteltiin alueellisten YPV-visioiden yhteydessä myös ammattikorkeakoulujen tahtotiloja sukupolven- ja omistajanvaihdosten edistämisessä. Prosessissa kerättiin empiiristä materiaalia kolmessa vaiheessa: Ensimmäisessä vaiheessa laadittiin Internetkyselypohja alueiden YPV:n edistämistoiminnassa olevien organisaatioiden edustajille. Tässä seurantaselvityksessä ei käytetty vuoden 2004 selvityksen kyselypohjaa sellaisenaan, vaan sitä muutettiin siten, että seurantakyselyssä paneuduttiin vain niihin kysymyksiin, joita oli käytetty KTM:n sarjassa vuoden 2005 alkukeväästä julkistetussa selvityksessä. Näiden Internetpohjaisten kyselyjen ja muun kerätyn materiaalin pohjalta valmistettiin aineistot alueellisia 1 E.K. Kangas (2007) Yritysten omistajavaihdosten palveluprosessi. Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät. 14

16 YPV-foorumeja varten, jotka toteutettiin samalla toimintaperiaatteella kuin vuoden 2004 tilannetta käsitelleessä selvityksessä. Alueellisissa YPV-foorumeissa oli pääsääntöisesti kaksi toimintamallia. Toisaalta hyväksyttiin Internet-tekniikalla laadittu YPV:n edistämisen profiilit ja lähdettiin hakemaan selityksiä tapahtuneille muutoksille. Toisaalta asetettiin kyseenalaiseksi Internetkyselyllä laadittu YPV-timantti ja lähdettiin ensi töiksi laatimaan osallistujien mielikuvia paremmin vastaavaa YPVtimanttia. Kolmas prosessi, jossa kerättiin empiiristä materiaalia, oli kuuden ammattikorkeakoulun, kahden yliopiston ja kahden yliopistokeskuksen opiskelijoiden yrittäjyysintentioita ja erityisesti jatkajayrittäjyyteen kohdistuneita intentioita koskeva tutkimus. Kuva 1. Selvitysprosessin päävaiheet Vuotta 2004 käsitelleen selvityksen pohjalta laadittiin Internet-kysely alueellisille YPVtoimijoille Alueellisille YPVtoimijoille suunnatun Internetpohjaisen Internet-pohjaisen kyselyn suunnittelu ja toteuttaminen 6 AMK:in, 2 yliopiston ja 2 yliopistokeskuksen opiskelijoiden yrittäjyysintentioiden internet-kyselyn suunnittelu ja toteuttaminen Alustavien alueellisten YPVtimanttien laatiminen Internetkyselyn tietojen pohjalta Alueellisten YPVfoorumien kokoonkutsuminen, istuntojen suunnittelu ja toteuttaminen Ohjausryhmätyöskentely: Synteesi alueellisten YPV-prosessien edistämisessä ja amkien rooleissa tapahtuneista muutoksista ja kehitystrendeistä Ohjausryhmätyöskentely: Suositukset ja jatkotoimenpiteet Selvitysprosessin kahdessa viimeksi mainitussa vaiheessa luotiin ensinnäkin synteesi alueellisissa YPV-edistämisprosesseissa ja niihin liittyvissä kehitystarpeissa tapahtuneista muutoksista. Samanaikaisesti tämän vaiheen kanssa mallinnettiin ammattikorkea-koulujen rooleissa ja aktiviteeteissa tapahtuneita muutoksia yleisemmällä tasolla. Viimeisessä vaiheessa pohdittiin selvitysprosessin aikana esiin nousseita kehittämisajatuksia, joista tärkeimmät ohjausryhmän mielestä on puettu suositusten ja jatkotoimenpiteiden muotoon. Tutkimus aloitettiin vuoden 2007 puolella. Ensin tehtiin vuoden 2004 tutkimuksesta Internet-pohjaiset kyselypohjat, jonka jälkeen toteutettiin alueellisille yrittäjäpolvenvaihdosten edistämisestä vastaaville toimijoille suunnatut kyselyt. Alueellisten YPV-prosessien nykytilaa ja kehittämistarpeita kuvaavat timantit saatiin valmiiksi keväällä Opiskelijakyselyt toteutettiin loppuvuodesta 2007 alkukevääseen Alueelliset YPV-foorumit toteutettiin vuoden 2008 aikana. Loppuraportin kirjoittaminen toteutettiin loppuvuoden 2008 ja alkukevään 2009 aikana. 15

17 2 Alueilla ja ammattikorkeakoulujen rooleissa tapahtuneet muutokset 2.1 Muutoksia alueellisessa kehityksessä Muutoksia alueellisessa yrittäjäpolvenvaihdosten edistämisessä Maakunnissa ja TE-keskusalueilla julkiselle tai julkisrahoitteiselle omistajan- ja yrittäjänpolvenvaihdospalveluille ja -järjestelmille asetetut välitavoitteet vuosille 2007/2008 ovat pääsääntöisesti toteutuneet. Vuodelle 2010 asetetut omistaja- ja yrittäjäpolvenvaihdosten edistämisvisiot ovat monella alueella hyvää vauhtia myös toteutumassa. Seuraavassa on yhteenvetomaisesti tunnistettu alueilla tapahtuneen kehityksen erityispiirteitä: Strategisessa mielessä omistaja- ja sukupolvenvaihdosten edistäminen ei ole enää toimijoiden tärkeysjärjestyksissä kovin korkealla. Neljässä viidessä vuodessa vaihdosten edistämisestä on tullut ns. arkinen asia. Tämä tarkoittaa sitä, että palvelumallit, käytettävät tuotteet ja prosessit ovat vakiintuneet. Enää ei ole vireillä merkittäviä uusia projekteja. Vastaavasti suhtautuminen julkisten ja julkisrahoitteisten omistaja- yrittäjäpolvenvaihdosten (OV- ja YPV-) edistämisprosessien kehittämiseen lähinnä luopujayrittäjien näkökulmasta on hiipunut. Nykyiset palvelut ja tuotteet ovat osoittautuneet toimiviksi luopujapään ongelmien ratkaisuihin. Tässä mielessä monen alueen profiilissa oli tapahtunut muutoksia tässä suhteessa. Tulevaisuudessa alueilla korostuvat jatkajille ja yrityksen haltuunottoon sekä yrityksen kehittämiseen vaihdoksen jälkeen kohdistuvat palvelut ja asiantuntijatuotteet. Aikaisemmin oltiin enemmän kiinnostuneita OV- ja YPV-palveluiden ja tuotteiden rakentamisesta ja niiden toimivuuden varmistamisesta alueilla. Nyt ollaan enenevässä määrin kiinnostuneita näiden tuotteiden, palvelujen ja toimintamallien tuloksellisuudesta. Mitä vaihdoksen tuloksellisuudella tarkoitetaan? Tarkoitetaanko sillä sitä, että vaihdos on teknisesti hyvin saatu toteutetuksi? Vai tarkoitetaanko sillä sitä, että vaihdoksen jälkeen yritys lähtee kehittymään ja kasvamaan? Työ- ja elinkeinoministeriölle suositeltiin ns. mittarityöryhmän asettamista, jotta vaihdoksia voidaan arvioida yhtenäisellä mittaristolla. Mitkä ovat ne asiakassegmentit, joihin tulevaisuudessa julkisia ja julkisrahoitteisia OV- ja YPV-palveluja tulee kohdistaa? Alueilla ollaan hyvinkin yksimielisiä siitä, että mikroyritykset tarvitsevat erityisesti julkisia 16

18 omistajanvaihdospalveluja, koska ne ovat yritysvälittäjille liian pieniä asiakkaita. Tyypilliseksi julkisen OV-/YPV-palvelun kohteiksi asemoituivat 4-20 henkeä työllistävät yritykset. OV-/YPV-palvelutarpeiden ennakointiin tulisi kiinnittää tulevaisuudessa entistä enemmän huomiota. Tarvitaan sekä keskitettyjä tiedonkeruujärjestelmiä (pk-barometrin tyylisesti) että alueellisia että seudullisia syvällisemmin vaihdokseen tulevien yritysten ja potentiaalisten jatkajien tarpeiden tunnistamiseen kohdistuvia selvityksiä ja tutkimuksia. Vain tällä tavalla voidaan palveluja erilaistaa eri asiakasryhmille. Alueellinen yhteistyö OV-/YPV-asioissa on selkiintynyt. Julkiset OV-/YPV-palvelut ovat keskittyneet harvempien toimijoiden palvelutoiminnaksi, jotka on integroitu näiden organisaatioiden olemassa olevaan toimintaan. Toimijatahot eivät ole enää rakentaneet erillisiä rakenteita näitä tarkoitusperiä varten. Omistus on kansainvälistymässä. Tästä on nousemassa vakava haaste myös julkisille OV-/YPV-toimijoille. Onko meillä tuotteita ja palveluja tähän tarkoitukseen? Joka tapauksessa tämä on lähitulevaisuudessa selkeä osaamishaaste sekä julkisille että yksityisille OV-/YPV-palveluille ja palvelujen tuottajille. OV-/YPV-prosessien kehittymisessä on nähtävissä useitakin kehityssuuntia. Ensinnäkin omistajan- ja yrittäjänpolven vaihdosten edistäminen on pääsääntöisesti ollut projektiluonteista. Viimeisten neljän- viiden vuoden aikana on hyviäkin palvelumalleja lopetettu, kun jatkorahoitusta OV-/YPV-hankkeelle ei ole myönnetty. Toisena kehitystrendinä voidaan pitää sitä, että omistajanvaihdoshype alkaa olla jo ohi. Näiden asioiden edistäjät alueilla alkavat olla sitä mieltä, että vaihdokset hoituvat julkisesta palvelutarjonnasta huolimatta. Vaihdosten edistämistä varten ei tarvitse enää perustaa uusia organisatorisia rakenteita, vaan ne hoituvat olemassa olevien rakenteiden puitteissa. Tästä syystä omistajanvaihdosasiat eivät enää ole alueiden keskeisten edistäjäorganisaatioiden strategioiden prioriteeteissa korkealla. Kolmas kehitystrendi liittyy siihen, että OV-/YPV-asioiden edistäminen on enenevässä määrin nykyisten edistäjäorganisaatioiden ja oppilaitosten olevassa olevien organisatoristen rakenteiden puitteissa tehtävää työtä. Tämä on aiheuttanut sen, että organisaatiot panostavat entistä enemmän neuvojien ja oppilaitosten opettajien valmentamiseen, jonka kohteena ovat vaihdosten suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä myös vaihdosten jälkeisiin kehitystehtäviin liittyvät kokonaisuudet. Neljäntenä asiana on julkisten ja julkisrahoitteisten OV-palvelujen havaittu erilaistumiskehitys. Mm. Pohjois-Savossa ja Pirkanmaalla keskitytään yrityskauppoihin siten, että julkisten edistäjien prosessit tähtäävät kauppojen valmisteluun ja varsinainen kaupantekovaihe toteutetaan yksityisten toimijoiden toimesta. Tätä voidaan nimittää esimerkiksi julkisella osarahoituksella toteutettavaksi yritysvälitysmalliksi. Tässä mallissa maakunnallisella hankkeella haetaan luopujayrittäjien ja potentiaalisten jatkajien keskuudessa näkyvyyttä, joka vetää puoleensa sekä ostajia että myyjiä. Tähän malliin kuuluu rekisterit sekä myyjistä että ostajista/jatkajista. Hankkeen puitteissa tapahtuu näiden tahojen matching. Hankkeeseen sisältyy myös 17

19 ulkopuolisten asiantuntijapalvelujen ostoja (arvonmäärityksiä, lisäselvityksiä yms.). Sen jälkeen kun osapuolet alkavat vakavasti miettiä kaupantekoa, siirretään toteutus yksityisille palveluntuottajille. Omistajan- ja sukupolvenvaihdosten onnistumisen yhtenä edellytyksenä on se, että vaihdoksen kohteena oleva yritys on riittävän hyvässä kunnossa. Yrityksen tilaa koskeviin tekijöihin, kuten yrityksen kilpailukykyyn tai -asemaan, taloudelliseen tilaan, tuotteiden ja/tai palvelujen kysyntään, tuottavuuteen, toimialan tilanteeseen, yrityksen varallisuuteen ja koneiden ja laitteiden kuntoon, tulee kiinnittää huomiota ajoissa ennen varsinaista vaihdosta. Omistajanvaihdos ja siihen valmistautuminen tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden yrityksen liiketoiminnan tarkasteluun laajemminkin. Ilmeistä on, että luopujat eivät aina välttämättä kykene arvioimaan yrityksensä tilaa neutraalisti. He voivat arvioida sen arvon todellista arvoa korkeammaksi. Toisaalta jatkajat voivat suhtautua yrityksen tilaan sen todellista tilaa kriittisemmin. (Stenholm, Isoviita, Laitinen, 2007) Jatkajat näyttävät suhtautuvan luopujia varovaisemmin yrityksen tilaan. Lähes jokaisella tarkastellulla ulottuvuudella jatkajien näkemykset yrityksen tilasta olivat heikommat kuin luopujilla. Luopujat kokivat yrityksen taloudellisen tilan selvästi paremmaksi kuin jatkajat. Tämän suuntaiset tulokset ovat loogisia sen takia, että luopujat arvostavat yrityksiään eri tavalla kuin ostajat ja/tai jatkajat sekä nykytilanteen osalta ja kehittymismahdollisuuksien osalta. Yrityksen koolla tai toimialalla ei ollut yhteyttä yrityksen tilaa koskeviin arvioihin. Yrityksen tilan nähtiin vaikuttavan myös siihen, kuinka tärkeänä luopujat kokevat läsnäolonsa yrityksen vaihdoksen jälkeen ja tiedon siirtämisessä jatkajalle. Nousujohteisessa yrityksessä luopuja kokee tiedon siirtämisen jatkajalle tärkeäksi, kun taas huonommin menestyneessä yrityksessä jatkajan rooli yritystoiminnan kehittäjänä nähdään merkittävämpänä. Kuva 2. Luopujien ja jatkajien arviot yrityksen tilasta vaihdosta suunniteltaessa; % -osuus erinomaiseksi arvioiduista yrityksistä kummassakin ryhmässä, n=119 (Laadittu Stenholm, Isoviita-Laitinen (2007) aineistosta) 18

OMISTAJANVAIHDOS-seminaari Parempaa omistajanvaihdospalvelua kasvavaan tarpeeseen

OMISTAJANVAIHDOS-seminaari Parempaa omistajanvaihdospalvelua kasvavaan tarpeeseen OMISTAJANVAIHDOS-seminaari Parempaa omistajanvaihdospalvelua kasvavaan tarpeeseen Torstai 17.9.2009 klo 13-17 Jyväskylä Paviljonki, auditorio Wivi Yritysten sukupolvenvaihdosten edistäminen -projekti APAKE/TEM

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyyskatsaus 2007

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyyskatsaus 2007 Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyyskatsaus 2007 Yrittäjyysohjelma Etelä-Pohjanmaa Yrittäjyyskatsauksen tavoitteet Tarkastella poikkileikkauksena keväällä 2007, miltä Etelä-Pohjanmaan maakunta yrittäjyyden näkökulmasta

Lisätiedot

Nuorten yrittäjyysaikomukset ja -asenteet

Nuorten yrittäjyysaikomukset ja -asenteet Nuorten yrittäjyysaikomukset ja -asenteet Global Entrepreneurship Monitor (2003-2016) Osuus suomalaisista, joka arvioi perustavansa yrityksen kolmen vuoden kuluessa 20% 8% 5% 7% 6% 6% 7% 7% 9% 8% 8% 7%

Lisätiedot

Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen. Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy

Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen. Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy Esmo-yhtiöt pähkinänkuoressa Esmo-yhtiöt edistävät arvojensa mukaisesti suomalaista kilpailukykyä ja yrittäjyyttä.

Lisätiedot

Aktiivinen omistaja 18.5.2011 KEURUU. Sakari Oikarinen Toimitusjohtaja Confidentum Oy

Aktiivinen omistaja 18.5.2011 KEURUU. Sakari Oikarinen Toimitusjohtaja Confidentum Oy Aktiivinen omistaja 18.5.2011 KEURUU Sakari Oikarinen Toimitusjohtaja Confidentum Oy 050 4000 523 Sakari Oikarinen 1. Työskentelen perheyritysten sukupolvenvaihdosten asiantuntijana yleensä konfliktitilanteiden

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa. Eduskuntavaaliehdokastutkimus

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa. Eduskuntavaaliehdokastutkimus Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa Eduskuntavaaliehdokastutkimus Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen eduskuntavaaliehdokkaiden parissa koskien terveyspalvelualan tulevaisuutta

Lisätiedot

Nuorisoyrittäjyys Euroopassa ja Suomessa. Tilastollinen tarkastelu

Nuorisoyrittäjyys Euroopassa ja Suomessa. Tilastollinen tarkastelu Nuorisoyrittäjyys Euroopassa ja Suomessa Tilastollinen tarkastelu 1 Eurofound: Youth Entrepreneurship in Europe (2015) 2 Yrittäjyyttä toivottavana ja mahdollisena uravaihtoehtona pitävät 15-34-vuotiaat

Lisätiedot

Haasteena omistajanvaihdokset

Haasteena omistajanvaihdokset Haasteena omistajanvaihdokset Suunnittelusti vapaalle-seminaari Satakunta 14.9.2012 Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala 1 Yritysten henkilöstömäärän muutos 2001 2010 yritysten kokoluokittain, henkilöä 35000

Lisätiedot

Onnistuneeseen omistajanvaihdokseen Mika Haavisto. Hyrrät-Metropolia 23.5.2014

Onnistuneeseen omistajanvaihdokseen Mika Haavisto. Hyrrät-Metropolia 23.5.2014 Onnistuneeseen omistajanvaihdokseen Mika Haavisto Hyrrät-Metropolia 23.5.2014 Omistajanvaihdosnäkymät 2010-2020 Yrittäjät ikääntyvät, 50 % yrittäjistä iältään 50+ Myyntiin (ulkop.) 28 000 yritystä Sukupolvenvaihdos

Lisätiedot

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen 3 000 Perustettujen yritysten lkm suurilla kaupunkiseuduilla 2006-2012

Lisätiedot

OPISKELIJASTA YRITTÄJÄKSI. Ydintuloksia selvityksestä Opiskelijayrittäjyys suomalaisissa korkeakouluissa lukuvuonna 2014 2015

OPISKELIJASTA YRITTÄJÄKSI. Ydintuloksia selvityksestä Opiskelijayrittäjyys suomalaisissa korkeakouluissa lukuvuonna 2014 2015 OPISKELIJASTA YRITTÄJÄKSI Ydintuloksia selvityksestä Opiskelijayrittäjyys suomalaisissa korkeakouluissa lukuvuonna 2014 2015 OPISKELIJASTA ON YRITTÄJÄKSI Suomalaisnuorten kiinnostus yrittäjyyttä kohtaan

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta

AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta M/S Mariella 4.5.2017 Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry Maiju Korhonen #AMIS2016 Mikä on AMIS-tutkimus? Miten aineistonkeruu toteutettiin? Mitkä

Lisätiedot

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Niina Kuuva Etelä-Savon maaseutupäivä 12.10.2015, Mikaeli Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti / Niina Kuuva / Etelä-Savon maaseudulla

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Koulutus 2013 Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakoulujen uusien opiskelijoiden määrä väheni Tilastokeskuksen mukaan jen tutkintoon johtavan koulutuksen uusien opiskelijoiden

Lisätiedot

1000 uutta työpaikkaa - alueellinen kokeilu lyhyt esittely

1000 uutta työpaikkaa - alueellinen kokeilu lyhyt esittely 1000 uutta työpaikkaa - alueellinen kokeilu lyhyt esittely Yhteenveto 24.11.2017 KICK ON tilaisuus Kimmel Joensuu Alueellisen kokeilun tavoitteet Luodaan 1000 uutta työpaikkaa Vaikutus aluetalouteen +

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

Henkilöstön kehittämisen haasteet

Henkilöstön kehittämisen haasteet Henkilöstön kehittämisen haasteet Ratkaisuja pk-yrityksien osaamisen lisäämiseen Elinikäisen oppimisen neuvoston teemaseminaari 5.10.2010 Toimitusjohtaja Anssi Kujala 5.10.2010 1 Helsingin Yrittäjät Tarkoituksena

Lisätiedot

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen päivän esitys RAY-kiertueella Satakunnassa 25.2.2015 Janne Jalava, RAY, seurantapäällikkö, dosentti

Lisätiedot

Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015

Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015 Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015 Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana Finnveran rahoitusperiatteista lyhyesti Finnvera yritysjärjestelyjen

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdos on vuosien prosessi

Sukupolvenvaihdos on vuosien prosessi Sukupolvenvaihdos on vuosien prosessi Sakari Oikarinen Confidentum Oy Transeo Association ASBL Confidentum 2005 Sakari Oikarinen Perheyritysten omistusjärjestelyt ja lakiasianpalvelut, taloudellinen ja

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Koulutus 2015 Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Ammattikorkeakoulututkinnot Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen määrä jatkoi kasvuaan Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vuonna 2014 ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Koulutus 2014 Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakouluissa 138 700 opiskelijaa Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakouluissa oli 138 700 opiskelijaa vuonna 2014.

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Koulutus 2014 Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Ammattikorkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkintojen määrä kasvoi edelleen Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vuonna 2013 ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Oulun seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa ja ammattiopistossa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus

Terveyspalvelujen tulevaisuus Terveyspalvelujen tulevaisuus Kansalaisten parissa toteutetun tutkimuksen tulokset Lasipalatsi 10.12.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen kansalaisten parissa koskien terveyspalvelujen

Lisätiedot

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi 1 Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOJEN HARJOITTELU OPISKELIJAN SILMIN "Harjoittelun tavoitteena

Lisätiedot

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 TutkimusYksikön julkaisuja 1/2012 Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 perälauta suosituin korotusvaihtoehdoista JOHDANTO Metallityöväen Liitto ry ja Teknologiateollisuus ry sopivat lokakuussa 2011

Lisätiedot

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Käynnistyi v. 2010 Keksintösäätiön valtakunnallisena

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lapin alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Rovaniemellä ja Kemi-Torniossa opiskelevat nuoret. Vastaajat

Lisätiedot

Yrittäjäpolvenvaihdos

Yrittäjäpolvenvaihdos Yrittäjäpolvenvaihdos Koulutuksen toteutussuunnitelma Yrittäjäpolvenvaihdos Koulutuksen toteutussuunnitelma Oppimistulokset (lähijakson tavoitteet osaamisena) Osallistuja oppii tarkastelemaan sekä yrittäjäksi

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Jyväskylän aikuisopisto on 10 000 opiskelijan ja satojen yhteisöjen osaamisen kehittäjä. Aikuisopisto on alueellisesti aktiivinen ja

Jyväskylän aikuisopisto on 10 000 opiskelijan ja satojen yhteisöjen osaamisen kehittäjä. Aikuisopisto on alueellisesti aktiivinen ja Jyväskylän aikuisopisto on 10 000 opiskelijan ja satojen yhteisöjen osaamisen kehittäjä. Aikuisopisto on alueellisesti aktiivinen ja valtakunnallisesti merkittävä toimija, jolla on vuosikymmenien kokemus

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja palvelumarkkinoiden kehitysnäkymät. Ulla-Maija Laiho kehitysjohtaja, HYVÄ ohjelma, TEM Tampere 30.11.2011

Hyvinvoinnin ja palvelumarkkinoiden kehitysnäkymät. Ulla-Maija Laiho kehitysjohtaja, HYVÄ ohjelma, TEM Tampere 30.11.2011 Hyvinvoinnin ja palvelumarkkinoiden kehitysnäkymät Ulla-Maija Laiho kehitysjohtaja, HYVÄ ohjelma, TEM Tampere 30.11.2011 Esityksen sisältö Palvelujen kehityskuva Tarpeet kasvavat Mistä tekijät Toimialan

Lisätiedot

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi 1 HYRIA KOULUTUS 4.9.2014 Hyrian tarjoamat koulutukset & palvelut Yrittäjän ammattitutkinto

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Koulutus 2013 Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Ammattikorkeakoulututkinnot Naiset suorittavat yli 60 prosenttia ammattikorkeakoulututkinnoista Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2012 ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta. Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy

Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta. Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy Satu Ahlman Ahlman & Wuorinen Development AWD Oy:n myyntijohtaja ja osakas, toimitusjohtajana ja toisena osakkaana

Lisätiedot

Valmistu töihin! Turku 2.5.2012

Valmistu töihin! Turku 2.5.2012 Valmistu töihin! Turku 2.5.2012 1 Sisältö Valmistu töihin! valtakunnallisen kyselyn päätulokset Lukiolaiset ja työelämä koottuja tuloksia lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmista Kyselyn toteutus: Valmistu

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2011

Ammattikorkeakoulukoulutus 2011 Koulutus 2012 Ammattikorkeakoulukoulutus 2011 Ammattikorkeakoulututkinnot Ammattikorkeakouluissa suoritettiin 22 900 tutkintoa vuonna 2011 Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakouluissa suoritettiin 22

Lisätiedot

Aloita ajoissa - infoa omistajan- ja sukupolvenvaihdoksista. Suomen Yrittäjien puheenvuoro Mika Haavisto 4.2.2015

Aloita ajoissa - infoa omistajan- ja sukupolvenvaihdoksista. Suomen Yrittäjien puheenvuoro Mika Haavisto 4.2.2015 Aloita ajoissa - infoa omistajan- ja sukupolvenvaihdoksista Suomen Yrittäjien puheenvuoro Mika Haavisto 4.2.2015 1 Yritysrakenne Suomessa 0,2% 0,2% Suuryritykset 0,9% (250 hlöä) 588 5,5% Suuryritykset

Lisätiedot

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen Tausta Nuorten yhteiskuntatakuu Erillinen ohjelma 20 29-vuotiaille, vailla toisen asteen tutkintoa oleville Lisärahoitus ammatti- ja erikoisammattitutkintoon

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2010

Ammattikorkeakoulukoulutus 2010 Koulutus 2010 Ammattikorkeakoulukoulutus 2010 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakouluissa 138 900 opiskelijaa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan jen tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeli

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2010

Ammatillinen koulutus 2010 Koulutus 2011 Ammatillinen koulutus 2010 Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon suorittaneet Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon suorittaneita

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat ammattiopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2010

Ammatillinen koulutus 2010 Koulutus 2011 Ammatillinen koulutus 2010 Oppisopimuskoulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet Oppisopimuskoulutuksessa 59 700 osallistujaa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteiseen

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

Savon Yrittäjät ry:n hanke yritysten omistajanvaihdosten osaamisen kehittämiseksi toiminta-alueellaan.

Savon Yrittäjät ry:n hanke yritysten omistajanvaihdosten osaamisen kehittämiseksi toiminta-alueellaan. Savon Yrittäjät ry:n hanke yritysten omistajanvaihdosten osaamisen kehittämiseksi toiminta-alueellaan. Timo Juurakko projektipäällikkö Juha Torvinen yritysasiantuntija Tilannekuvaa Valtakunnallinen omistajanvaihdosbarometri

Lisätiedot

Yrittäjävaikutusten arviointi. Yrittäjätypologia ja suositukset arviointityökalun rakentamiseen

Yrittäjävaikutusten arviointi. Yrittäjätypologia ja suositukset arviointityökalun rakentamiseen Yrittäjävaikutusten arviointi Yrittäjätypologia ja suositukset arviointityökalun rakentamiseen Yrittäjävaikutusten arviointi Nykytilanne: Elinkeinoelämä Hanke A Toimialat Pkyritykset Yritysvaikutukset

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov

TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov LIITE 1 1 (11) TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov Tavoitteet ja keskeiset sisällöt, kiitettävä taso Opiskelija on tunnettava oman alansa perustutkinnon opetussuunnitelma ja kansalliset näyttöaineistot,

Lisätiedot

Kulttuuristen alojen rooli keskisuurissa kaupungeissa.docx

Kulttuuristen alojen rooli keskisuurissa kaupungeissa.docx 1(5) Kulttuuristen alojen rooli keskisuurissa kaupungeissa Keskisuurilla kaupungeilla tarkoitetaan muistiossa kahta asiaa: niiden väkilukua sekä niiden epävirallista asemaa maakunnan keskuksena. Poikkeus

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuus ELY-alueittain 2014e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa Varsinais-Suomi Pohjois-Pohjanmaa

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2012

Ammatillinen koulutus 2012 Koulutus 2013 Ammatillinen koulutus 2012 Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoita oli 132 600 vuonna

Lisätiedot

EK:n Yrittäjäpaneeli. Tulokset Marraskuu 2017

EK:n Yrittäjäpaneeli. Tulokset Marraskuu 2017 EK:n Yrittäjäpaneeli Tulokset Marraskuu 2017 Yrittäjäpaneelin tulokset tiivistetysti REKRYTOINTI- AIKOMUKSET HENKILÖSTÖN VÄHENNYKSET NETTOMUUTOS TYÖLLISYYTEEN 28% 28 % yrityksistä arvioi kasvattavansa

Lisätiedot

Osaajat kohtaavat seminaari 24.1.2007. Tarja Tuominen. 24.1.2007 Osaava henkilöstö - menestyvät yritykset 1

Osaajat kohtaavat seminaari 24.1.2007. Tarja Tuominen. 24.1.2007 Osaava henkilöstö - menestyvät yritykset 1 Osaajat kohtaavat seminaari 24.1.2007 Tarja Tuominen 1 Esityksen rakenne EK:n työvoimatiedustelu 2006 henkilöstömäärän kehitys (lokakuu 2006-lokakuu 2007) EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 1 12 Rakentaminen (F) 1 1 Kauppa (G) 22 2 Palvelut (H, I, K, O) 9 2 Muut 11 1 1 2 5 7 8 9 1 Helmikuu 27 KOKO MAA Kanta-Häme Kevät 27 29.11.217 1 2.

Lisätiedot

Pirkanmaan Viestinvaihtopalvelu ja Yrityspörssi. www.pirkanmaanviestinvaihto.fi www.yritysporssi.fi/pirkanmaa

Pirkanmaan Viestinvaihtopalvelu ja Yrityspörssi. www.pirkanmaanviestinvaihto.fi www.yritysporssi.fi/pirkanmaa Pirkanmaan Viestinvaihtopalvelu ja Yrityspörssi www.pirkanmaanviestinvaihto.fi www.yritysporssi.fi/pirkanmaa 1 Pirkanmaan Viestinvaihto palvelu maksuton Ikääntyville yrittäjille, jotka ovat luopumassa/myymässä

Lisätiedot

Kasvuyrittäjyys Suomessa

Kasvuyrittäjyys Suomessa Kasvuyrittäjyys Suomessa Kasvuyritysten lukumäärä hienoisessa kasvussa Noin 750 yritystä* kasvatti henkilöstöään 20 % vuosittain Kasvukausi 2007 10 Lähteet: TEM:n ToimialaOnline, Kasvuyritystilastot; Tilastokeskus,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten kehitysnäkymiä

Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten kehitysnäkymiä Seinäjoki Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten kehitysnäkymiä Sanna Hartman, Toimialapäällikkö sosiaali- ja terveyspalvelut, TEM TOL 2008 87 Sosiaalihuollon laitospalvelut 88 Sosiaalihuollon avopalvelut

Lisätiedot

Suunnitellusti muutokseen seminaari 19.9.2014. Olli Annala, Satakunnan Yrittäjät

Suunnitellusti muutokseen seminaari 19.9.2014. Olli Annala, Satakunnan Yrittäjät Suunnitellusti muutokseen seminaari 19.9.2014 Olli Annala, Satakunnan Yrittäjät Kuva: Carsten Tolkmit/CC It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain Teknologiateollisuus

Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain Teknologiateollisuus Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain 8.11.2016 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuus ELYalueittain 2015e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Pienyritykset taantumassa. Ville Koskinen

Pienyritykset taantumassa. Ville Koskinen Pienyritykset taantumassa Suomalaiset yritykset vuosiliikevaihdon mukaan Kumulatiivinen osuus 100,00 % 90,00 % 80,00 % 70,00 % 60,00 % 50,00 % 40,0000 % 30,00 % 20,00 % 10,00 % 0,00 % Noin 95:llä prosentilla

Lisätiedot

Alueraporttien yhteenveto 1/2006

Alueraporttien yhteenveto 1/2006 Alueraporttien yhteenveto 1/2006 Suomen Yrittäjät ALUERAPORTTIEN YHTEENVETO Suhdannenäkymät Pk-yritysten suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana ovat kaikilla tutkimusalueilla saldolukujen 1 mukaan positiivisia

Lisätiedot

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.10.2013 1 Lastensuojeluilmoitusten ja lasten

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2010

Ammattikorkeakoulukoulutus 2010 Koulutus 2011 Ammattikorkeakoulukoulutus 2010 Ammattikorkeakouluissa suoritettiin 21 900 tutkintoa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakouluissa suoritettiin 21 900 tutkintoa vuonna 2010.

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2012

Yliopistokoulutus 2012 Koulutus 2013 Yliopistokoulutus 2012 Yliopistoopiskelijat Yliopistoissa 169 000 opiskelijaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli vuonna 2012 169 000

Lisätiedot

Matka yrittäjyyteen AMKopiskelijanaisten. suunnitelmat oman yrittäjäuran aloittamisessa

Matka yrittäjyyteen AMKopiskelijanaisten. suunnitelmat oman yrittäjäuran aloittamisessa Sanna Joensuu-Salo, Kirsti Sorama, Salla Kettunen ja Anmari Viljamaa YKTT-päivät Jyväskylä 2016 Matka yrittäjyyteen AMKopiskelijanaisten polut ja suunnitelmat oman yrittäjäuran aloittamisessa Taustaa Korkeakouluopiskelijoiden

Lisätiedot

EK tutki: Osaamisvajeet ja avun tarve pk-yrityksissä. Kysely Suomen yrityskummeille

EK tutki: Osaamisvajeet ja avun tarve pk-yrityksissä. Kysely Suomen yrityskummeille EK tutki: Osaamisvajeet ja avun tarve pk-yrityksissä Kysely Suomen yrityskummeille Selvityksen aineisto Yrityskummit alueilla 45 35 3 25 15 1 5 17 Yrityskummit suuralueittain* 19 Uusimaa Etelä-Suomi Länsi-Suomi

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

T U T K I M U K S E S T A Y L E E N S Ä

T U T K I M U K S E S T A Y L E E N S Ä Länsi-Uudenmaan vetovoimatutkimus 2011 KOKO Länsi-Uusimaa Tutkimusraportti 13.1.2012 MIKKO KESÄ KAISA MÄKI-KIHNIÄ JUUSO HEINISUO Innolink Research Oy T U T K I M U K S E S T A Y L E E N S Ä Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Tampereen seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja ammattiopistossa

Lisätiedot

Seamk:n kehittämistoiminta omistajanvaihdosten edistämiseksi Ostamalla yrittäjäksi

Seamk:n kehittämistoiminta omistajanvaihdosten edistämiseksi Ostamalla yrittäjäksi Metropolia/Hyrrät Helsinki 5.9.2014 Seamk:n kehittämistoiminta omistajanvaihdosten edistämiseksi Ostamalla yrittäjäksi juha.tall@seamk.fi Euroopan komission yritysten omistajanvaihdosten asiantuntijaryhmän

Lisätiedot

Pk-toimintaympäristökysely. Kasvuhakuisuus työnantajayrityksissä

Pk-toimintaympäristökysely. Kasvuhakuisuus työnantajayrityksissä Pk-toimintaympäristökysely Kasvuhakuisuus työnantajayrityksissä Työnantajayritysten tilannekuva 2 Omistajanvaihdosten pato kasvaa edelleen* 58 000 yritystä 16 000 yritystä Alkuvaihe Kasvu Vakaa toiminta

Lisätiedot

REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne syyskuussa 2008

REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne syyskuussa 2008 Työ- ja elinkeinoministeriö SET/TUTE 26.11.2008 Mika Tuomaala REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne syyskuussa 2008 1. Avointen työpaikkojen sekä rekrytointiongelmien

Lisätiedot

Lapin alueellinen verkostotapaaminen Pyhätunturi 14.02.2014 Verkostokuulumisia

Lapin alueellinen verkostotapaaminen Pyhätunturi 14.02.2014 Verkostokuulumisia Lapin alueellinen verkostotapaaminen Pyhätunturi 14.02.2014 Verkostokuulumisia Jaana Lerssi-Uskelin 7.3.2014 Alueelliset verkostot Aluejakona ELY-alueet: 1. Satakunta 2. Etelä-Savo 3. Lappi 4. Pohjanmaa

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri Syksy 2012 Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö

Pk-yritysbarometri Syksy 2012 Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö Pk-yritysbarometri Syksy 2012 Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö 3.9.2012 1 Pk-yritysbarometrin ennustekyky, bkt Lähteet: Tilastokeskus ja Pk-yritysbarometri, syksy 2012 3.9.2012

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/9 ja 2015/9 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 6271 678 6949 3597 798 4395 2848

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/6 ja 2015/6 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa 6255 696 6951 3602 860 4462 3621 482 4103 2632 340 2972 2289 306 2595 2103 460 2563

Lisätiedot

Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto, Tyhy-verkosto

Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto, Tyhy-verkosto Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto, Tyhy-verkosto Jaana Lerssi-Uskelin 23.4.2015 Verkosto työpaikkojen työhyvinvointitoimijoille toiminnan lähtökohtana on työpaikkojen / yritysten tarve alueellisesti

Lisätiedot

Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantotilanne eri ammateissa TE -toimistojen arvio syys - lokakuussa 2014

Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantotilanne eri ammateissa TE -toimistojen arvio syys - lokakuussa 2014 KATSAUS 17.10.2014 Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantotilanne eri ammateissa TE -toimistojen arvio syys - lokakuussa 2014 Työ- ja elinkeinotoimistoissa on syys - lokakuun vaihteessa tehty arvio noin

Lisätiedot

Selvitys sukupolven- ja omistajanvaihdoksista Päijät-Hämeessä. Kevät 2011

Selvitys sukupolven- ja omistajanvaihdoksista Päijät-Hämeessä. Kevät 2011 Selvitys sukupolven- ja omistajanvaihdoksista Päijät-Hämeessä Kevät Päijät-Häme kevät JOHDANTO Selvitys sukupolven- ja omistajanvaihdoksista Päijät-Hämeessä toteutettiin ensimmäisen kerran keväällä 2009.

Lisätiedot

Metsämaan omistus 2012. Pien- ja suuromistuksia entistä enemmän. Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 6/2014

Metsämaan omistus 2012. Pien- ja suuromistuksia entistä enemmän. Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 6/2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 6/2014 Metsämaan omistus 2012 14.2.2014 Jussi Leppänen Yrjö Sevola Pien- ja suuromistuksia entistä enemmän Vuoden 2006 jälkeen

Lisätiedot

Oppimalla ammattiin. Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta. Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy

Oppimalla ammattiin. Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta. Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy Oppimalla ammattiin Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy 1 Kyselyn toteuttaminen Oppimalla ammattiin kyselyn kohderyhmänä olivat 16-29 - vuotiaat nuoret. Vastaajia

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2009

Ammatillinen koulutus 2009 Koulutus 2010 Ammatillinen koulutus 2009 Oppisopimuskoulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet Oppisopimuskoulutuksessa 66 000 osallistujaa vuonna 2009 Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteiseen

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

PERHEYRITTÄJYYDEN TIETOTALO

PERHEYRITTÄJYYDEN TIETOTALO PERHEYRITTÄJYYDEN TIETOTALO Sakari Oikarinen Työskentelen perheyritysten sukupolvenvaihdosten asiantuntijana sekä liiketoiminnan johtamisen kehittäjänä perheyrityksissä. Suomen Yrityskaupat, joka on Suomen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2009

Ammattikorkeakoulukoulutus 2009 Koulutus 2010 Ammattikorkeakoulukoulutus 2009 Ammattikorkeakouluissa suoritettiin 000 tutkintoa vuonna 2009 Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakouluissa suoritettiin 000 tutkintoa vuonna 2009. Määrä

Lisätiedot

Onnistunut omistajanvaihdos hyvinvointialalla

Onnistunut omistajanvaihdos hyvinvointialalla Onnistunut omistajanvaihdos hyvinvointialalla Hyvinvointiyritykset kiertoon hanke Ja YAMK -opinnot Sirkka Kolehmainen, projektivastaava, 5.6.2017 HYVINVOINTIYRITYKSET KIERTOON Onnistunut omistajanvaihdos

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2009

Ammatillinen koulutus 2009 Koulutus 2010 Ammatillinen koulutus 2009 Opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoita oli 131 200 vuonna 2009 Tilastokeskuksen

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

YRITTÄJYYSPOLKU. Nuorten työllisyyspalvelut

YRITTÄJYYSPOLKU. Nuorten työllisyyspalvelut YRITTÄJYYSPOLKU Lahden nuorisopalvelut Nuorten työllisyyspalvelut Matti Martikainen Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT Lahti Tuija Oikarinen Yrittäjyyden ja työn murros - Yrittäjyys mahdollisuutena

Lisätiedot

Keskeiset tulokset. Työvoimatiedustelu. Sisällysluettelo. Keskeiset tulokset... 1. Työllisyys ennallaan PT:n jäsenyrityksissä vuonna 2002...

Keskeiset tulokset. Työvoimatiedustelu. Sisällysluettelo. Keskeiset tulokset... 1. Työllisyys ennallaan PT:n jäsenyrityksissä vuonna 2002... Keskeiset tulokset 1. Yksityisten palveluyritysten työllisyys pysyy ennallaan vuonna 2002. Vuoden 2002 aikana Palvelutyönantajien jäsenyritysten ennakoidaan lisäävän työvoiman määrää 2 190 henkilöllä.

Lisätiedot

Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan

Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan Monet vastavalmistuneista hakeutuvat jatko-opintoihin Studentumin tutkimus nuorten hakeutumisesta koulutukseen keväällä

Lisätiedot

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v. 2015 TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä Vuonna 2015 myönnetty ELY keskusten yritysrahoitus Rahoitusmuoto Milj. euroa Myönnetty

Lisätiedot

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013 ALUEELLINEN KOULUTUSKALENTERI (tilanne 24.6.2010) Teemapäivät on suunnattu toimiville hevosyrityksille; ravi-, ratsastus-, kasvatus-, siittola-, ym. yrittäjille. Aiheet soveltuvat hyvin myös toimintaa

Lisätiedot

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Elinkeinoministeri Olli Rehn Uudistuksen tuettava kasvua Tavoitteenamme on suunnata

Lisätiedot

Metsämaan omistus 2011

Metsämaan omistus 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 16/2013 Metsämaan omistus 2011 22.4.2013 Jussi Leppänen Yrjö Sevola Metsänomistajia 632 000 Suomalaiset omistavat metsää yksin

Lisätiedot