Toiminta-ajatuksemme mukaisesti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toiminta-ajatuksemme mukaisesti"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS

2 YHTEYSTIEDOT KOTEKON KAMPUS, Kymenlaaksonkatu 29, Kotka Kymen Konservatorio ja oppisopimuskoulutus, Kymenlaaksonkatu 29, Kotka HAMINAN KAMPUS, Erottajankatu 21, Hamina MALMINGIN KAMPUS Aikuiskoulutus, Malminginkatu 6-8, Kotka KATARIINAN KAMPUS, Lehmustie 4, Kotka KOTKAN - HAMINAN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, Kymenlaaksonkatu 29, Kotka 2

3 SISÄLLYS Rehtorin katsaus... 4 Tulosyksiköiden katsaukset... 6 Ammatillisen peruskoulutuksen aloitusryhmät käynnistyivät suunnitellussa laajuudessa... 6 Ammatillinen aikuiskoulutus mukana työelämän muutoksessa... 8 Oppisopimuskoulutuksessa korostuu työssäoppiminen Rannikkopajat - tukea nuorten tulevaisuuden suunnitelmiin Koulutus- ja kehittämistoiminta Toiminnan laatua kehitetään järjestelmällisesti Projekteissa opetuksen kehittämisen painopisteitä: Tieto- ja viestintätekniikan pedagogisesti mielekäs käyttö Kulttuuri tekee hyvää Liiketalouden ja viestintätekniikan alat Teknologiateollisuus uskoo uusiutuviin energiamuotoihin Liikennettä maalla ja merellä Autojen anatomia tutuksi Rakennusalalla kohtuullisen hyvät ja vakaat näkymät Sähkö-, ICT- ja prosessialat Hyvinvointialalla tehdään työtä ihmisten hyväksi Asiakaspalvelutaidot korostuvat matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla Onnistuvaa oppimista Yhä monipuolisemmin suomea ja venäjää Aitoa ja aktiivista kansainvälisyyttä Kehittämistoimintaa yritysten parhaaksi Samassa veneessä Yhteistoiminta- ja luottamusmiesorganisaatio

4 EKAMIN SUOSIO PYSYI HYVÄNÄ, MUTTA SÄÄSTÖTOIMENPITEILTÄ EI VÄLTYTTY Toiminta-ajatuksemme mukaisesti koulutamme osaajia työelämän tarpeisiin ja tuemme yksilön kehittymistä. Osallistumme aktiivisesti työelämän ja alueen kehittämiseen. Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymän tehtävänä on järjestää laadukkaita ammattiosaamisen kehittämisen palveluita seutumme nuorille, aikuisille ja työyhteisöille sekä varmistaa, että seudulla on riittävästi osaavaa työvoimaa elinkeinoelämän tarpeisiin. Tavoitteenamme on olla visiomme mukaan innovatiivinen ammattiosaamisen edelläkävijä ja työelämän halutuin kumppani. Voimme olla tyytyväisiä kuuluneeseen vuoteen. Koulutuskuntayhtymän vuoden 2014 tulos toteutui ylijäämäisenä euroa. Toimintatuotot olivat kokonaisuudessaan euroa. Tulos oli kohtuullisen hyvä huomioon ottaen sen, että kuntayhtymän tulorahoitus supistui edellisvuoteen verrattuna noin 1,8 miljoonaa euroa. Ammattiopiston opiskelijamäärä oli opiskelijatyövuosina Asiakasvirtaama ylitti henkilöä sisältäen myös nuorten työpajatoiminnan asiakkaat. Vuoden 2014 aikana toteutettiin korjaus- ja laiteinvestointeja noin 2,19 miljoonaa euron arvosta. Kuntayhtymän henkilöstömäärä oli vuoden 2014 lopussa 400. Olemme tällä hetkellä seudun kuudenneksi suurin työnantaja. Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä oli Opiskelijamäärä väheni edellistä vuodesta 121 opiskelijalla. Opiskelijamäärän lasku johtui aloituspaikkojen suunnitelmallisesta vähentämisestä OKM:n rahoitusleikkausten johdosta. Ammatillisen peruskoulutuksen suosio pysyi edelleen hyvänä ja yli 60 prosenttia ikäluokasta haki ammatilliseen koulutukseen perusopetuksen jälkeen. Yhteishaku-uudistus kuitenkin vähensi ensisijaisten hakijoiden määrää 174 hakijalla, koska ammatillisen tutkinnon ja korkeakoulututkinnon suorittaneet eivät olleet enää hakukelpoisia kevään 2014 yhteishaussa. Ammatillisen perustutkinnon suoritti vuoden 2014 aikana yhteensä 710 opiskelijaa. Ammatillisessa aikuiskoulutuksen opiskelijavirtaama oli yhteensä asiakasta. Opiskelijavolyymi kasvoi ammatillisessa perus- ja lisäkoulutuksessa, mutta maksullisen palvelutoiminnan eli henkilöstö- ja työvoimakoulutuksen koulutusvolyymi sen sijaan laski työvoimakoulutusten hankintojen vähenemisestä sekä kiristyneestä kilpailusta johtuen. Ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuusrahoitukseen saatiin 50 opiskelijatyövuoden lisäys nuorten aikuisten osaamisohjelman toteuttamiseen. Oppisopimuskoulutuksen volyymi on vähentynyt ammatillisen lisäkoulutuksen oppisopimusten leikkausten johdosta. Vuonna 2014 oppisopimusopiskelijoita oli 501. Nuorten työpajoilla (Rannikkopajoilla) oli asiakkaita yli 800. Pajavalmennuspäiviä kertyi enemmän kuin edellisenä vuotena, yhteensä päivää. Pajoille on hakeutunut yhä haastavammassa tilanteessa olevia nuoria, joita on ohjattu erilaisiin tukitoimenpiteisiin. Nuorten työpajoilla on merkittävä rooli nuorisotakuun toteuttamisessa seudullamme. Toimintaympäristössämme on tapahtunut poikkeuksellisen paljon muutoksia. Muutokset ovat kohdistuneet 4

5 ammatillisen koulutuksen rahoitukseen, lainsäädäntöön ja tutkintoihin. Myös teknologian kehitys haastaa työelämää ja ammatillista koulutusta. Tämän johdosta meillä Ekamissa on toimittava proaktiivisesti. On uudistettava koulutus- ja palvelutarjontaa, opetusta sekä oppimisympäristöjä, jotta pystymme vastaamaan asiakkaittemme tarpeisiin myös 2020-luvulla. Haluan kiittää kaikkia asiakkaitamme, sidosryhmiä ja henkilöstöä erinomaisesta yhteistyöstä seutumme ammatillisen osaamisen kehittämisessä. Ekamin tilikauden tulos pääsi tavoitteeseensa Ekamin tilikauden tulos 2014 ylsi tavoitteeseen Ekamin toimintakate (teur) (teur) jäi hieman jäi alle hieman tavoitteen alle tavoitteen Sami Tikkanen koulutuskuntayhtymän johtaja, rehtori 5

6 TULOSYKSIKÖIDEN KATSAUKSET AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN ALOITUSRYHMÄT KÄYNNISTYIVÄT SUUNNITELLUSSA LAAJUUDESSA Ammatillisen peruskoulutuksen vetovoimaisuus jatkui Syksylle 2014 suunniteltu ammatillinen peruskoulutus käynnistyi suunnitellusti. Eniten hakijoiden kiinnostusta herätti sosiaali- ja terveysala. Kaksoistutkinnon suorittajien määrä oli 180. Urheiluakatemiassa opiskeli 25. Määrät olivat samaa tasoa kuin aiempinakin vuosina. Koulutusaloilla on sopeutettu toimintaa suhteessa talousarvioihin ja investointeja on mietitty kriittisesti. Alojen keskittäminen kampuksittain tuo säästöjä laitehankinnoissa ja niiden ylläpitämisessä. Se myös mahdollistaa henkilöstön osaamisen ja opetuksen kehittämisen. Painopisteenä on keskeyttämisen ehkäisy ja opintojen henkilökohtaistaminen. Ammatillisen peruskoulutuksen tutkintojen uudistumiseen on valmistauduttu mm. kehittämällä opetuksen integrointia atto-opintojen ja eri tutkintojen osalta sekä kehittämällä ohjauspalveluita, henkilökohtaisia opintopolkuja, työvaltaista opetusta, tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä, kilpailutoimintaa sekä mahdollistaa opintojen nopeuttaminen. Uudet tutkinnonperusteet tulevat voimaan , joten syyslukukauden aikana on suunniteltu, ohjeistettu ja käynnistetty opetussuunnitelmatyö eri aloilla. Erityisopetuksen toimintojen kehittämistä on jatkettu käynnistämällä ERVAtoiminta, jossa jokaisella alalla on oma erityisopetuksesta vastaava opettaja. Ammattistarteissa Kotkassa ja Haminassa on ollut pääpaino opiskelijoiden opiskeluvalmiuksien ja -taitojen kehittämisellä sekä ammatillisten suunnitelmien selkiyttämisellä esimerkiksi tutustumalla eri ammattialoihin. Lisäksi opiskelijoilla on ollut mahdollisuus korottaa peruskoulun matematiikan ja kielten arvosanoja. Valmentavassa ja kuntouttavassa koulutuksessa on keskitytty opiskelijoiden valmentamiseen ja ohjaamiseen ammatilliseen peruskoulutukseen ja 6

7 Ammatillisen peruskoulutuksen läpäisyaste 2014 Ammatillisen peruskoulutuksen läpäisyaste itsenäiseen elämään. Kaikille opiskelijoille on laadittu henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Koulutukseen on sisältynyt opiskeluvalmiuksia ja toimintakykyä edistävien taitojen harjoittelua sekä ammatinvalintaa ja työelämävalmiuksia tukevien taitojen harjoittelua Alustavia kehittämissuunnitelmia on tehty ennakoiden tulevaa VALMA -koulutusta, johon tulevat sisältymään sekä ohjaavat ja valmistavat että valmentavat ja kuntouttavat koulutukset. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kansainvälisessä toiminnassa ulkomaanjaksoille on osallistunut Ekamista 55 opiskelijaa ja Ekamiin on tullut 91 opiskelijaa ulkomaisista partnerikouluista. Työelämäyhteyksiä on kehitetty hanketoiminnalla ja erilaisten alakohtaisten projektien avulla. Alat ovat kehittäneet laajennettuja työssäoppimisjaksoja ja ammattiosaamisen näyttöjä yhteistyössä työelämän kanssa. Pedagogiset kehittämistiimit ovat aktiivisesti osallistuneet opetuksen kehittämissuunnitelmien laadintaan ja uusien opetusmenetelmien koulutussuunnitteluun. TVT-työryhmässä on kartoitettu tieto-ja viestintätekniikan laitekantaa. Työryhmä on suunnitellut ja laatinut toteuttamissuunnitelman opetushenkilöstölle tarjottavista koulutuksista mm. opetusmenetelmiin, laitteiden hyödyntämiseen sekä ohjelmien käyttöön. Ulla Jaskari apulaisrehtori, ammatillinen peruskoulutus Ammatillisen peruskoulutuksen ensisijaisten hakijoiden määrä Ammatillinen peruskoulutus, ensisijaisten hakijoiden määrä suhteessa suhteessa aloituspaikkoihin. aloituspaikkoihin 1,60 1,40 1,40 1,24 1,20 1,1 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0, Ammatillinen peruskoulutus, valmistuneiden valmistuneiden sijoittuminen sijoittuminen (%) työelämään (%) työelämään tai jatko-opiskeluun tai jatko-opiskeluun

8 AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUS MUKANA TYÖELÄMÄN MUUTOKSESSA AEkamin aikuiskoulutuksen tehtävänä on järjestää ammatillista koulutusta alueen elinkeinoelämän tarpeisiin Etelä-Kymenlaaksossa. Tavoitteena on parantaa opiskelijan työmahdollisuuksia sekä antaa valmiuksia yksilölliseen itsensä kehittämiseen. Aluekehittämisen näkökulmasta tehtävänä on parantaa alueen työväestön osaamista ja samalla kilpailukykyä. Osaamisen kehittämisen tarve korostuu erityisesti työelämän muutostilanteissa. Ammatillista aikuiskoulutusta järjestetään työ- ja elinkeinoministeriön hankkimana työvoimakoulutuksena, opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusrahoitteisena ammatillisena perustutkinto- ja lisäkoulutuksena, oppisopimuskoulutuksena sekä yritysten henkilöstökoulutuksena. Lisäksi vuonna 2014 koulutusta järjestettiin vuotiaille suunnatun nuorten osaamisohjelman puitteissa. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamasta osaamisohjelmasta saatiin lisärahoitusta ammattitutkintojen, erikoisammattitutkintojen sekä niiden osien järjestämiseen nuorille aikuisille, joilta puuttuu toisen asteen tutkinto. Aikuiskoulutus saavutti pääosin talousarvion tavoitteet Ekamin aikuiskoulutus saavutti pääosin talousarviossa 2014 asetetut tavoitteet. Koulutustoiminnan kokonaisvolyymi oli opiskelijatyöpäivää. Aikuiskoulutuksen toimintatuotot ylittivät tavoitteen 5,3 prosenttia, mutta tulos jäi hieman tavoitteesta. Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijatyöpäivien lukumäärä toteutui noin 8 prosenttia alle tavoitteen. Ammatillisen lisäkoulutuksen toteuma oli kokonaisuudessaan 135 opiskelijatyövuotta. Tutkintoja ja tutkinnon osia Ammatillisessa aikuiskoulutuksessa suoritettiin 272 tutkintoa ja 1143 tutkinnon osaa. Opiskelijavirtauma vuoden 2014 aikana oli kokonaisuudessaan 4519 opiskelijaa. Työvoimapoliittisessa koulutuksessa oli 1321 opiskelijaa, omaehtoisessa ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa 299 opiskelijaa, ammatillisessa lisäkoulutuksessa 1486 opiskelijaa, oppisopimuskoulutuksessa 192 opiskelijaa sekä yritysten henkilöstökoulutuksessa 1229 opiskelijaa. Opiskelijapalautteen keskiarvo oli 4,21. Tutkintoon valmistavassa ammatillisessa aikuiskoulutuksessa koulutusten keskeyttämisprosentti oli 9,9 %. Aikuiskoulutuksen kaikkien koulutusten keskeytysprosentti oli 2,69 % (keskeyttäneitä 152). Voimassaolevia näyttötutkinnon järjestämissopimuksia oli vuoden aikana yhteensä 64. Opetussuunnitelmien modulointi jatkui edelleen. Koulutusalakohtainen koulutustarjotin toteutettiin siten, että se mahdollisti keskeisimmille tutkinnoille 2-3 sisäänottopäivää uusille opiskelijoille, mikä on erityisen tärkeää osaamisohjelmien kannalta. Opetusmenetelmien menetelmäpankki valmistui, testattiin ja otettiin käyttöön syksyllä Koulutuksiin ilmoittautuminen automatisoitiin siten, että hakija ilmoittautuu suoraan Wilmajärjestelmän kautta. Pedagoginen ryhmä edistää kehittämistä mm. uusilla toimintamalleilla. Toiminnan sisällöllistä kehittämistä edistää eri alojen edustajista koostuva aikuiskoulutuksen pedagoginen ryhmä. Ryhmä jatkoi opetussuunnitelmatyötä ja aikuiskoulutukseen keskittyvää pedagogista perehdyttämistä. Lisäksi otettiin käyttöön uusi toimintamalli, ns. 8

9 Aikuiskoulutus, lisäkoulutuksen opiskelijatyövuodet Aikuiskoulutus, lisäkoulutuksen opiskelijatyövuodet pedagogiset pyrähdykset. Pyrähdyksen aikana kuullaan opiskelijoiden mielipiteitään koulutuksesta ja mahdollisista haasteista. Ryhmänohjaaja osallistuu pyrähdykseen. Näin opiskelijoiden toiveisiin, huoliin tai mahdollisiin väärinkäsityksiin pystytään reagoimaan nopeasti ja edistetään koulutuksen sujuvuutta. Aikuiskoulutuksen kehittämistyöryhmä puolestaan vastaa aikuiskoulutuksen prosessien kehittämisestä ja toiminnan arvioinnista. Annu Jokela-Ylipiha aikuiskoulutuksen apulaisrehtori Aikuiskoulutuksen opiskelijapalaute/asiakastyytyväisyys, keskiarvo Aikuiskoulutus, palautteista opiskelijapalaute/asiakastyytyväisyys, (asteikko 1-5) keskiarvo palautteista 5,00 4,50 4,20 4,10 4,21 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0, Aikuiskoulutus, suoritetutut tutkinnot Aikuiskoulutus, suoritetut tutkinnot

10 OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA KOROSTUU TYÖSSÄOPPIMINEN Oppisopimuskoulutus on merkittävä osa suomalaista ammatillista koulutusta. Se pyrkii erityisesti vastaamaan työpaikoilla edellytettävään yhä monipuolisempaan osaamistarpeeseen. Koulutusmuotona oppisopimus on joustava ja toteuttaa elinikäisen oppimisen periaatetta. Oppisopimuskoulutuksen suosio perustuu työssäoppimiseen vahvasti painottuvana koulutusmuotona; yli 80 prosenttia oppimisesta tapahtuu työpaikalla. Oppisopimuskoulutusta on pidetty vaativuutensa vuoksi perinteisesti aikuisten koulutusmuotona, mutta se voi tarjota vaihtoehdon myös nuorille. Tällöin tulee erityisesti huomioida työnantajaa tukevan opetuksen ja ohjauksen järjestäminen. Osana nuorisotakuun toteutusta työnantajia haastetaankin mukaan peruskoulunsa tänä vuonna päättävien nuorten oppisopimuskoulutusten käynnistämiseen OKM:n myöntämän lisärahoituksen myötä. Korotettu koulutuskorvaus on ensimmäisenä oppisopimusvuotena 800 euroa/kk, toisena vuotena 500 e/kk ja kolmantena vuotena 300 e/kk. Työnantajalla on lisäksi mahdollisuus hakea TE-toimistolta palkkatukea, joka on 30 % nuoren palkkakustannuksista. Onnistuneiden oppisopimusten varmistamiseksi oppisopimustoimintaan on kehitetty aktiivisesti osallistumalla alueellisiin ja valtakunnallisiin kehittämishankkeisiin. Kehitettävä oppisopimuksen ennakkojakso tarjoaa väylän kohti oppisopimusta ja työllistymistä. Eri koulutusmuotojen yhdistämisen kehittäminen mahdollistaa joustavan siirtymisen esim. oppisopimuskoulutukseen opintojen aikana. Työpaikkaohjaajakoulutuksen kehittämishankkeessa luodaan uusia toimintatapoja onnistuneen työssäoppimisen toteuttamiseen. Oppisopimustoiminnan osaava henkilöstö ohjaa niin yksityisiä henkilöitä kuin yrityksiä ja yhteisöjä tunnistamaan tarpeensa, valmiutensa, taitonsa ja kiinnostuksensa sekä tekemään onnistuneita koulutukseen ja ammattitaidon kehittämiseen liittyviä päätöksiä. Ohjauksella varmistetaan, että opiskelijan osaaminen vastaa työelämän tarpeita ja toisaalta työpaikalla tapahtuva opiskelu tutkinnon tavoitteita. Pirjo Ranta oppisopimuspäällikkö Nuorisotakuuseen liittyen henkilö, joka on alle 25-vuotias ja jolla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa, voi opiskella perustutkinnon osan tai osia korotetulla valionosuudella. Oppisopimuksen pituus voi olla tavoitteesta riippuen neljästä kuukaudesta kolmeen vuoteen. 10

11 TUTKINTOJEN KÄRKIKYMMENIKKÖ 2014 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Johtamisen erikoisammattitutkinto Myynnin ammattitutkinto Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Tekniikan erikoisammattitutkinto Liiketalouden perustutkinto Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto Tullialan ammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto OPPISOPIMUSTOIMINNAN TUNNUSLUKUJA VUONNA 2014 Opiskelijamäärä 501 Opiskelijamäärä vuoden lopussa 268 Opintonsa aloittaneet 170 Tutkintotavoitteisuus aloittaneista 73 % Koulutuksen päättäneitä 221 Purkautuneet oppisopimukset 6 % Työnantajia 206 Yhteistyöoppilaitoksia 66 Vuotuiset opiskelijapaikat 333,5 peruskoulutus 112,5 lisäkoulutus 221 Tutkinnon suorittaneita 68 % Vuosittainen opiskelijamäärä oppisopimuskoulutuksessa Kaavion otsikko Tutkinnon suorittaneet oppisopimusopiskelijat (%) vuosina Oppisopimustutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden prosenttimäärä vuosina

12 RANNIKKOPAJAT -TUKEA NUORTEN TULEVAISUUDENSUUNNITELMIIN Rannikkopajat ovat työvalmennuksen ja työllistämisen yksikkö, joka tarjoaa Hamina-Virolahti-Pyhtää- Miehikkälä alueen alle 25-vuotiaille ja Kotkan alueen alle 29 -vuotiaille nuorille erilaisia työtoimintoja palkkatuki-, työharjoittelu-, työkokeilu-, kuntouttavaa työtoimintaa, oppimisvalmennusta, opiskelu- ja koulutusjaksoja sekä lisäksi etsivän nuorisotyön palveluita. Työpajametodi perustuu tekemällä oppimiseen. Pajoilla voi arjenhallinnan harjoittelun lisäksi opetella erilaisia työtaitoja ja koulutusvalmiuksia. Työpajat tarjoavat väylän koulutukseen ja työelämään sekä oppimisympäristön osaamisen kerryttämiseen. Nuorten työpajatoimintaa ja etsivä nuorisotyö ovat Rannikkopajojen keskeiset työmuodot. Nuorisotakuun myötä Rannikkopajojen etsivä nuorisotyön ja nuorten työpajatoiminnan moniammatillisia verkostoja on tiivistetty ja toimintaa kehitetty toimintavuoden aikana. Alueen kuntien kanssa on toistaiseksi voimassa oleva sopimus nuorten työpajatoiminnasta ja etsivästä nuoriso- Etsivien asiakkuudet työstä. Rannikkopajojen työpajoilla toteutettiin kymmenen ammatillisen pajan lisäksi startti- ja matalan kynnyksen pajavalmennusta; kuntouttavaa työtoimintaa, erilaista pajaoppimista kuten starttipajatoimintaa ja oppimisvalmennusta. Kesällä Kotkan kaupunki teki lisäsopimuspäätöksen, joka lisäsi pajapaikkoja nuorten työpajatoimintaan. Ammatillisten pajojen resurssia lisättiin sekä perustettiin ns. matalan kynnyksen paja, joka keskittyi oppimis- ja koulutusvalmennukseen. Nuoria oli pajoilla 385, joista palkkatuella 132. Pajavalmennuspäiviä kertyi selvästi enemmän kuin edellisenä vuotena, yhteensä päivää. Askel kohti ammattiin -koulutuksessa oli 13 nuorta sekä etsivän nuorisotyön asiakkaita 200. Lisäksi etsivään nuorisotyöhön on lähetetty 81 nuorisolain velvoittamaa ilmoitusta mm. opiskelunsa keskeyttäneistä nuorista sekä seinättömän yksilövalmentajat ovat haastatelleet 174 nuorta, joille on etsitty tai etsitään edelleen jatkopolkuja. Kokonaisuudessaan Rannikkopajojen toimenpiteissä oli vuoden aikana noin 850 nuorta. Etsivä nuorisotyö-findersien asiakkaina ovat nuoret, jotka ovat yhteiskunnan palvelujärjestelmän ulkopuolella tai verrattuna seudun työttömiin Pajanuorten lukumäärä verrattuna seudun työttömiin nuoriin. nuoriin Nuorten määrä Seudun työttömien nuorten määrä 12

13 jotka ovat vaarassa pudota sekä nuoret, jotka tarvitsevat erityisiä toimenpiteitä ja ohjausta saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivien asiakkuudet nousivat edellisvuoteen verrattuna 25,7 %. Positiivista on ollut nuorten itseohjautuminen etsivien asiakkaaksi. Käytännön yhteistyötä on toteutettu edellisvuosien tapaan oppilaitosten ja muiden sidosryhmien kanssa. Seinättömässä työpajassa valmennuksellista työotetta käytetään pajan seinien ulkopuolella, jolloin nuori ja yritys saavat yksilövalmentajan tuen koko valmennusjakson ajalle ja sen jälkeen. Seinättömän pajan asiakasmäärä melkein tuplaantui vuoden aikana. Seinättömän pajan toiminta on saanut hyvän vastaanoton yritysmaailmassa ja nuorille on avautunut uusia mahdollisuuksia näyttää osaamistaitonsa ja jopa työllistyä yritykseen jakson päätyttyä. Kouluyhteistyötoimenpiteinä on ollut työvaltainen oppiminen pajalla, pajakoulu, starttipajatoiminta, koulutussopimukset, oppisopimustoiminta, työssäoppimisjaksot ja muut yksilölliset oppimispolut. Osalla pajoista on avattu pajanuorten keskeiset työtehtävät verrattaviksi opetussuunnitelmiin. Pajanuoret arvioivat työn, elämänhallinnan ja tavoitteiden toteutumista (asteikko 1-5) Nuoret 5,00 arvioivat työn, elämänhallinan ja tavoitteiden toteutumista , , ,40 0 4,20 4,00 3,80 4,20 4,21 4, Pajanuorten osaamisen tunnistamista ja tunnustamista tehdään pajan oppimisympäristössä. Nuorten palaute pajajaksolta on ollut erittäin myönteistä. Kaikkiaan pajajakso on tukenut erityisesti nuoren tulevaisuuden suunnitelmia. Virpi Jonsson työpajajohtaja Pajanuorten lukumäärä valmennustyypeittäin Palkkatukinuorten määrä Työharjoittelijat Työkokeilijat Muut (sisältävät kuntouttavan työtoiminnan)

14 KOULUTUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA TOIMINNAN LAATUA KEHITETÄÄN JÄRJESTELMÄLLISESTI Ekamin toimintajärjestelmä on dokumentoitu toimintakäsikirjaksi, joka edesauttaa systemaattista toimintaa ja sen kehittämistä. Toimintajärjestelmän toteutuksessa käytetään työkaluina mm. Ekamin intraa ja sähköistä toimintajärjestelmän hallintaohjelmaa IMS Business Solutionia, joiden avulla henkilöstö voi helposti tarkastella koulutuskuntayhtymän ja sen tulosalueiden toimintoja, dokumentteja ja toiminnan tuloksia. Toimintajärjestelmä koostuu mm. prosessikuvauksista, kuvauksiin liittyvistä dokumenteista ja mittareista sekä erilaisista toimintaa ohjaavista toimintaohjeista ja -käsikirjoista. Ekamin toiminnanohjauksen ja kehittämisen toimintaohjelma on ohjannut laadunarvioinnin ja parantamisen käytännön toteutusta. Ohjelmassa on määritelty laadunhallinnan tavoitteet, painopisteet, arviointimenetelmät sekä keskeisimpien arviointien ja laadun kehittämisen vuosittainen toimintasuunnitelma. Toimintaohjelma ohjaa myös tulosten analysointiin, tulkintaan sekä kehittämistoimenpiteiden toteutukseen. Vuoden aikana toteutettiin kaksi johdon katselmusta ja tehtiin aikuiskoulutuksen sisäinen auditointi sekä aikuiskoulutuksen ja merenkulun Inspectan ISO9001 ulkoiset auditoinnit. Aikuiskoulutuksessa aiheena henkilökohtaistamisprosessin toimivuus sosiaali- ja terveysalalla, sekä merenkulussa opetustoiminnan järjestäminen. Syksyn aikana toteutettiin toiminnan ja tulosten itsearviointi CAF kriteeristön mukaan. Vastuussa arvioinnista oli johtoryhmän lisäksi tulosyksiköiden laadun kehittämistyöryhmät. Veto 2 laatustrategian toimeenpano ja levittäminen -hanke toteutettiin yhteistyössä Ksaon ja Sampon kanssa. Hankkeen aikana tehtiin mm. koko Ekamin henkilöstölle laadunhallinnan vaikuttavuuden kysely. Kysely oli myös osa OPH:n laatujärjestelmän arviointikriteeristön mukaiseen kyselyyn vastaamista ja liittyi osana Ekamin itsearviointiin. Virpi Jonsson työpajajohtaja 14

15 PROJEKTEISSA OPETUKSEN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEE- NÄ ON TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MIELEKÄS KÄYTTÖ Ekamissa oli vuonna 2014 käynnissä 41 projektia, joiden kokonaisbudjetti oli euroa. Ulkoinen rahoitus mahdollisti kuusinkertaisen panostuksen oman toiminnan kehittämiseen 15,6 %:n omarahoitusosuudella. Projektien järjestämiin koulutuksiin ja valmennuksiin osallistui 297 henkilöä ja kehittämistyössä oli mukana 166 ekamilaista. Ekami toimii projekteissa sekä koordinaattorina että kumppanina - vuonna 2014 kaikkiaan 30 kehittämisverkostossa ja koordinaattorina 7 verkostossa. Opetuksen kehittämisen painopisteitä ovat projekteissa olleet tieto- ja viestintätekniikan pedagogisesti mielekäs käyttö, koulutuksen toteuttamisen ja monipuolistamisen pedagogiset kokeilut, jotka mahdollistavat joustavien ja yksilöllisten opintopolkujen valinnat sekä yhteisten tutkinnon osien yhdistäminen ammattiopintoihin. Opetushenkilöstö on osallistunut Osaaja luo uutta -hankkeen syksyllä 2014 käynnistyneeseen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön koulutusohjelmaan. TutKivahankkeessa on kokeiltu tutkivan oppimisen lähestymistapaa sosiaali- ja terveysalan sekä sähköalan opetuksessa. Vaikute-hankkeessa on koottu pedagoginen menetelmäpankki. Pedaali-hankkeessa kehitettiin näyttötutkintomuotoisen koulutuksen järjestämistä. MASTO-hanke tuotti seitsemälle eri ammattialalle testi- ja haastatteluaineistopankin maahanmuuttajataustaisten henkilöiden suomen kielen testausta varten näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen hakeutumisvaiheeseen. Opetushallituksen valtionavustusten (Toplaaja 5, Topnet II, Yhteiselle osaavalle polulle) tuella pedagogisten kokeilujen tuloksena kehitettiin osaamisperusteista opetusta ja ohjausta kaikilla koulutusaloilla uusien tutkintokohtaisten opetussuunnitelmien laadinnan yhteydessä. Kokeilujen tuloksena syntyi malli koulutuksen tutkintokohtaisista toteuttamissuunnitelmista. Prosessiteollisuuden Protekhankkeissa luotiin alan yritysverkoston yhteistyöfoorumi, tuotekehityksen ja opetuksen yhteissuunnittelun toimintamalli sekä otettiin käyttöön yritysten ja oppilaitosten yhteinen oppimisympäristö ja käynnistettiin uusia alan koulutuksia. ISE - Innovative Student Evaluation in Work Based Learning (Leonardo Innovaation siirto) -projektissa siirrettiin työssäoppimisen ohjausmalli kansainväliseen ympäristöön ja luotiin opiskelija-arvioinnin menetelmiä elinikäisen oppimisen avaintaitojen arviointiin erityisesti työssäoppimisjaksolle. Ekami oli mukana laatimissa Kaakkois-Suomen Yrittäjyyskasvatuksen strategiaa, jolla luodaan puitteet yrittäjyysopetuksen pitkäjänteiselle kehittämiselle alueen oppilaitoksissa. Ekamin projektitoiminnan tarkoituksena on tukea koulutus- ja työelämäpalvelujen laatua ja uudistumista. Projektien osarahoittajina toimivat opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus, Euroopan unioni ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset. Kumppaneita ovat alueen oppilaitokset, elinkeinoelämän kehittäjäorganisaatiot sekä oppilaitokset. Projektitoiminnassa on entistä enemmän panostettu projektien tuloksien vakiinnuttamiseen. Projekteissa laaditut käyttöönottosuunnitelmat varmistavat tulosten vakiinnuttamisen ja vaikutusten seurannan. Ritva Reivilä projektipäällikkö 15

16 KULTTUURI TEKEE HYVÄÄ Kulttuurialalla Ekamin musiikkiala tarjoaa toisen asteen koulutusta musiikkialan perustutkintoon johtavassa muusikon koulutusohjelmassa. Muusikon ammattiin valmistavaa koulutusta on järjestetty Kotkassa menestyksekkäästi vuodesta 1997 alkaen. Syksystä 2014 alkaen muusikkokoulutus siirtyi Kotekon kampukselle remontoituihin tiloihin. Alalla on vahvistettu yhteistyöverkostoa alan toimijoihin ja työnantajiin. Olemme myös mukana Konservatorioliiton valtakunnallisessa laadunhallintahankkeessa, jossa kehitetään koulutuksen laatua. Kymen konservatoriossa on panostettu henkilökohtaisiin opintopolkuihin ja tehty jokaiselle opiskelijalle jaksoittaiset henkilökohtaiset lukujärjestykset. Tekstiilialalla tehtiin yhteistyötä kankaankudonnan ammattilehti Mallikerta -toimituksen kanssa. Opiskelijoiden valmistamia mallitekstiilejä työohjeineen julkaistiin vuoden mittaan useita. Myös TaitoKymenlaakso ry:n kanssa on tehty yhteistyötä tuotevalmistuksessa. Työssäoppimista on laajennettu valtakunnallisiin, nimekkäiden suunnittelijoiden yrityksiin. Useampi vuoden aikana tutkinnon suorittanut sekä tekstiili- että vaatetusalan artesaani on perustanut oman yrityksen. Loppusyksystä 2014 päättyi vaatetusalan ammattitutkintoon valmistava koulutus (neuleenvalmistajakisälli) sekä ensimmäinen sisustusalan ammattitutkintoon valmistava koulutus Haminan kampuksella. Koulutusten opiskelijapalaute on ollut hyvää ja koulutuksia aiotaan järjestää tulevaisuudessakin. Puuvenealalla on ollut mahdollisuus kouluttautua puuvene- ja puualan artesaaniksi. Alkusyksystä 2014 aloitettiin veneenrakentajan ammattitutkinnon valmistava koulutus, mikä herätti ansaittua kiinnostusta. Kimmo Keskinen koulutuspäällikkö, kieli- ja kulttuuriala 16

17 KULTTURIALA TUTKINNOT VUONNA 2014 Musiikkialan perustutkinto, muusikko Käsi- ja taideteollisuusalan perus-tutkinto, artesaani, vaatetusala/tekstiiliala/puuveneala Sisustusalan ammattitutkinto Vaatetusalan ammattitutkinto, neulekisälli 17

18 LIIKETALOUDEN JA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN ALAT Järjestämme liiketalouden koulutusta Kotekon ja Haminan kampuksilla. Tieto- ja viestintätekniikan alan koulutusta järjestetään Haminan kampuksella. Koulutusta toteutetaan sekä nuorten ammatillisena peruskoulutuksena että aikuisten ammatillisena koulutuksena. Koulutusten vetovoima on hyvä ja aloituspaikka- ja koulutusmäärät palvelevat alueemme työelämän tarpeita hyvin. Yhtenä tavoitteenamme on pystyä reagoimaan mahdollisimman nopeasti ja joustavasti tarvittaviin toiminnan muutoksiin. Liiketalouden koulutusta kehitetään jatkuvasti työelämälähtöisemmäksi ja joustavammaksi. Uutena avauksena käynnistimme aikuiskoulutuksena liiketalouden perustutkintoon valmistavan nonstop -koulutuksen, jossa opiskelija voi aloittaa opintonsa joustavasti aina uuden tutkinnon osan alkaessa. Lähiopetusta on vain noin kerran viikossa ja muu aika opiskellaan työpaikalla työssäoppien, joten koulutus sopii hyvin oppisopimusopiskelijoillekin. Työvoimapoliittisten koulutusten tarjouskierroksella onnistuimme hienosti saamaan kaikki tarjoukset hyväksytyiksi, mikä on hieno osoitus onnistumisestamme aikuiskoulutuksen tuotteiden ja toteutusten kehittämisessä. Uusina koulutustuotteina käynnistämme mm. sähköisen markkinoinnin ja verkkokaupan sekä peligraafikon koulutukset. Työvoimapoliittisten yrittäjävalmennusten toteutusta alihankintana Kouvolan aikuiskoulutuskeskukselle jatkettiin. Valmennuskoulutukset ovat osoittautuneet onnistuneiksi ja te-toimisto on tilannut niiden toteutuksia myös tulevaisuudessa. Nuorten merkonomikoulutuksessa Haminan kampuksella jatkettiin Nuori Yrittäjyys -ohjelman mukaista toteutusmallia ja sitä laajennetaan myös tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen tueksi. Uutena opetusmenetelmänä liiketaloudessa kokeiltiin ns. firma-päiviä. Jokaisella opiskelijalla on kummiyritys, jossa työskentelemällä hänellä on mahdollista soveltaa ja täydentää koulussa oppimiaan asioita. Ekamin yhtenä strategisena keihäänkärkenä on peliala, jota kehitetään edelleen yhteistyössä alueen yritysten ja muiden pelialan osaajia kouluttavien oppilaitosten kanssa. Ekamin opiskelijoiden tekemiin nettipeleihin voi tutustua osoitteessa ekamigames.net. Tietojenkäsittelyalasta odotetaan yhtä kasvuveturia Suomelle. Vuoden mittaan on valmistauduttu valtakunnallisten ammatillisten perustutkintojen perusteiden muuttumiseen. Entistä työelämälähtoisempien opetusmenetelmien, monipuolisempien oppimisympäristöjen ja uusien toimintatapojen kehittäminen on ollut haasteellista, mutta myös mielenkiintoista ja muutoksen uskotaan muuttavan perinteisiä toimintamalleja entistä asiakaslähtöisemmiksi. Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta on yksi keskeinen uusien tutkinnon perusteiden mukainen kehittämisen painopiste. Syksyllä saimme Otsakorpi-säätiöltä avustuksen, jonka turvin palkkasimme kouluttajan edistämään yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä toimintaa koko Ekamin tasolla. Timo Erikoinen koulutuspäällikkö, liiketalouden ja tieto- ja viestintätekniikan ala Johtamiskoulutusten kysyntä on ollut jo vuosia hyvä ja Ekamin toteutusmalli saa opiskelijoilta jatkuvasti positiivista palautetta. 18

19 LIIKETALOUDEN JA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN ALAT TUTKINNOT 2014 Liiketalouden perustutkinto, merkonomi /talous- ja toimistopalvelut/asiakaspalvelu ja myynti Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Myynnin ammattitutkinto Sihteerin ammattitutkinto Yrittäjän ammattitutkinto Taloushallinnon ammattitutkinto 19

20 KONE- JA METALLIALA TUTKINNOT VUONNA 2014 Kone- ja metallialan perustutkinto, valmistustekniikan osaamisala, koneenasentaja/koneistaja/ levyseppähitsaaja Kone- ja metallialan perustutkinto, automaatiotekniikan ja kunnossapidon osaamisala, kunnossapitoasentaja/ automaatioasentaja Hitsaajan ammattitutkinto Koneistajan ammattitutkinto Koneenasentajan ammattitutkinto Levytekniikan ammattitutkinto Kunnossapidon ammattitutkinto Tuulivoima-asentajan ammattitutkinto Tekniikan erikoisammattitutkinto 20

A m mattilaisille on kysyntää!

A m mattilaisille on kysyntää! A m mattilaisille on kysyntää! 1 3 Sisältö Ammattilaisille on kysyntää Ammattilaisille on kysyntää... 3 Arvot... 5 Koulutusalat KSAO:ssa... 5 Koulutusväylät... 5 Organisaatio... 7 Nuoret... 9 Kansainvälinen

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä Digitarinat Oppiminen on yhteispeliä Qr-koodi Youtube soittolistaan: Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS

Lisätiedot

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI OPISKELE UUTTA AIKUISENA TYÖN OHELLA TAI KOKOPÄIVÄISESTI Tredussa opiskelet oman opiskelusuunnitelmasi mukaan. Koulutusta tarjotaan 20:lle eri

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016 Pisteytys perustuu yhteishaun yleiseen pistelaskuun, ellei toisin mainita. Yleisessä pistelaskussa voi saada maksimissaan 40 pistettä. Yhdellä

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus koulutusmuotona Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus on ollut aiemmin Suomessa pääasiassa aikuisten koulutusmuoto ammatillisten tutkintojen suorittamiseen Oppisopimuskoulutuksella

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 7.11.2013 2 Miten vastataan työelämälähtöisyyteen?? 7.11.2013 3 7.11.2013

Lisätiedot

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008 Elise Virnes AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET Madaltaa siirtymiskynnystä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Avoimet ovet esittelypolut

Avoimet ovet esittelypolut LIITE 1 1 (6) Avoimet ovet 2016 -esittelypolut Tervetuloa tutustumaan Jyväskylän ammattiopiston koulutustarjontaan 22. 24.11.2016 klo 9.00 14.00. Ruokataukoa pidämme klo 11.00 12.00, jolloin ei järjestetä

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008 Opetushallitus Pvm 31.3.2008 PL 380 Dnro 00531 HELSINKI 7/521/2008 Asia: NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEEN VALTION TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2008 VARATUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Reformi puheesta nostettua

Reformi puheesta nostettua Reformi puheesta nostettua Ammatillisen koulutuksen tavoitteet Kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista Antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta Kehittää

Lisätiedot

Hakuajat. Vapaista opiskelupaikoista ilmoitetaan erikseen www.ysao.fi

Hakuajat. Vapaista opiskelupaikoista ilmoitetaan erikseen www.ysao.fi Hakuajat Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen 24.2. 17.3.2015 Haku ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaan koulutukseen 18.3. 8.4.2015 Haku Valma-koulutukseen 19.5. 21.7.2014 - kaikkien hakujen hakemukset

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

Uusi NAO maahanmuuttajille

Uusi NAO maahanmuuttajille Uusi NAO maahanmuuttajille Ikkunat auki eurooppalaiseen aikuiskoulutukseen, Helsinki 17.-18.11.2016 Ulla-Jill Karlsson Neuvotteleva virkamies Ammatillisen koulutuksen osasto Uusi NAO maahanmuuttajille

Lisätiedot

Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta Elise Virnes

Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta Elise Virnes Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta 6.5.2013 Elise Virnes Nuorisotakuu nyt Väliraportti, Nuorten yhteiskuntatakuu 2013, TEM raportteja 8/2012, valmistui 15.3. Ensimmäisessä työryhmän raportissa

Lisätiedot

Tule opiskelemaan! AMMATTIOPISTO TAVASTIA AIKUISKOULUTUS 2016

Tule opiskelemaan! AMMATTIOPISTO TAVASTIA AIKUISKOULUTUS 2016 Tule opiskelemaan! AMMATTIOPISTO TAVASTIA AIKUISKOULUTUS 2016 Perustutkinto näyttötutkintona Ammattitutkinto Erikoisammattitutkinto Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus Valma-koulutus Täydennyskoulutus

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä. Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät

Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä. Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 21. 22.4.2016 Helsinki YTY Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen yhteistyössä YTY-HANKKEET

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Opin ovi Pirkanmaa projektin alueellinen seminaari 11.11.2010 Opetusneuvos Aira Rajamäki Ammattikoulutus, Tutkinnot yksikkö Opetushallitus Toimintaympäristön

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia 3.6.2015 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Käsiteltävät selvitykset: Selvitys nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimenpideohjelman tuloksellisuudesta

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 1 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 www.jao.fi/fi/jyvaskylan-oppisopimuskeskus oppisopimus@jao.fi 2 Oppisopimuskoulutus

Lisätiedot

V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A

V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A 2 V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A 3. 1 1. 2 0 1 6 R I I K K A - M A R I A Y L I - S U O M U O M N I A N KO U LU T U S - JA PA LV E LU V E

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Työvalmennuksen tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 30.1.2014 EK Anne Mårtensson Opetushallitus Sisältö Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma Ammatillisen koulutuksen hyvinvointiseminaari Helsinki ke 9.2.2011 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Taustaa (1) Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Opinvipinää

Opinvipinää Opinvipinää 4.11.2016 Haku Lappiaan Yhteishaku www.opintopolku.fi 21.2. 14.3.2017 Kaikilla aloilla myös yo-paikkoja Jatkuva haku suoraan oppilaitokseen Yhteishakuaikana keskitetysti, jos jo aiempi ammatti

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelu, toteutus ja arviointi Laki ammatillisesta koulutuksesta 630 / 1998, 25 a : Ammattiosaamisen

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Tiedotusvälineille 3.8.2011 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Sedu Aikuiskoulutuksen tulosyksiköt: Hyvinvointi Maaseutu Palvelu Tekniikka Yrittäjyys, kauppa ja kulttuuri Oppisopimuspalvelut

Sedu Aikuiskoulutuksen tulosyksiköt: Hyvinvointi Maaseutu Palvelu Tekniikka Yrittäjyys, kauppa ja kulttuuri Oppisopimuspalvelut Sedu Aikuiskoulutus on kunnallinen liikelaitos, joka toteuttaa laadukkaita koulutus- ja konsultointipalveluja sekä oppisopimuskoulutusta alueen työ- ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Sedu Aikuiskoulutuksen

Lisätiedot

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012 Anu Anttila Yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa on kiteytetty viiteen toimintamalliin 1. Työpajalla

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen perus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön nimi Osoite

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta: Ammatillisen koulutuksen reformi

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta: Ammatillisen koulutuksen reformi Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta: Ammatillisen koulutuksen reformi Lähteet Opetus- ja kulttuuriministeriön www-sivut http://www.okm.fi/osaaminenjakoulutus/ammattikoulutusref ormi/index.html Opetushallituksen

Lisätiedot

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Aikuiskoulutukselle asetetut tavoitteet 18-64-vuotiaista vähintään 60 prosenttia osallistuu vuosittain aikuiskoulutukseen Aliedustettujen ryhmien osallistumisen kasvattaminen

Lisätiedot

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO 1: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN LUKUMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014 TAULUKKO 2: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN OPPILAS- JA OPISKELIJAMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi Tiedotusvälineille 9.8.2010 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2010 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO Ammatillinen peruskoulutus AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO 2008 10 I VASTAAJAN TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi - valitkaa

Lisätiedot

Työelämän ohjausryhmä ammatillisen tutkintorakenteen uudistamiseksi

Työelämän ohjausryhmä ammatillisen tutkintorakenteen uudistamiseksi Työelämän ohjausryhmä ammatillisen tutkintorakenteen uudistamiseksi Taustaa Työelämän ohjausryhmä ammatillisen tutkintorakenteen uudistamiseksi 15.4.2015 Tutke 2 linjausten vauhdittaminen ja toimeenpano

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (7) Opetuslautakunta OTJ/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (7) Opetuslautakunta OTJ/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (7) 7 A. Mirka Vainikan ym. valtuustoaloite nuorisotakuun toteuttamisesta HEL 2012-015496 T 00 00 03 Päätös päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Lisätiedot

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA?

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? RAKENNUS- JA METSÄALAN PETUSTUTKINTOJEN OPPIMISTULOKSET 12.11.2012, OPH NÄYTÖISTÄ KOOTUT TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi, oppilaitoksen/toimintayksikön

Lisätiedot

Kehittämispalvelut pk-yrityksille. Tuomo Palokangas Kehittämispäällikkö Ammattiopisto Lappia, aikuiskoulutuspalvelut

Kehittämispalvelut pk-yrityksille. Tuomo Palokangas Kehittämispäällikkö Ammattiopisto Lappia, aikuiskoulutuspalvelut Kehittämispalvelut pk-yrityksille Tuomo Palokangas Kehittämispäällikkö Ammattiopisto Lappia, aikuiskoulutuspalvelut Ammattiopisto Lappia Koulutukset Oppisopimus Näyttötutkinnot, ei-tutkintotavoitteinen

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2011 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisessa koulutuksessa. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Ajankohtaista ammatillisessa koulutuksessa. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ajankohtaista ammatillisessa koulutuksessa Opetusneuvos Tarja Riihimäki KESU:n koulutuspoliittisia lähtökohtia Suomalaiset maailman osaavin kansa vuonna 2020 nuorista aikuisista runsaalla kolmanneksella

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia PAIKKO työkalujen käytöstä. Alueelliset työpajapäivät Tampere

Käytännön kokemuksia PAIKKO työkalujen käytöstä. Alueelliset työpajapäivät Tampere Käytännön kokemuksia PAIKKO työkalujen käytöstä Alueelliset työpajapäivät 11.-12.6.2014 Tampere Tutkinnon perusteiden työversio Tutkinnon perusteiden riisuttu versio, joka sisältää Sisällöt suoraan tutkinnon

Lisätiedot

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä.

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Teknologia- ja innovaatiopuisto INNOMARE INNOMARE Tutkimus ja kehitys INNOMARE Koulutuspalvelut Visio 2008 Kymenlaakson

Lisätiedot

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen 7.11.2013 Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Nuorten työttömyys on kasvanut 2012 Syyskuun lopussa 29 721

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta. elinkeinoelämän näkökulmasta

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta. elinkeinoelämän näkökulmasta Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta elinkeinoelämän näkökulmasta Mirja Mirja Hannula Elinkeinoelämän keskusliitto EK EK

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 www.jao.fi/oppisopimuskeskus oppisopimus@jao.fi Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus

Lisätiedot

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala 13.3.2015 Valma-työryhmä: Hannele Siekkinen, Jaana Haikara, Tytti Sydänmetsä, Paula Jaakkonen, Arto Huuskonen, Ritva Joki-Kolehmainen

Lisätiedot

Katsaus vuoden 2013 valtionavustushankkeiden tuloksiin ja vaikuttavuuteen

Katsaus vuoden 2013 valtionavustushankkeiden tuloksiin ja vaikuttavuuteen Opetushallituksen (OKM) rahoittamien Katsaus vuoden 2013 valtionavustushankkeiden tuloksiin ja vaikuttavuuteen Opetusneuvos Leena Koski Selvitys tuloksista ja vaikuttavuudesta Selvitys liittyy Opetushallituksen

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua Ammattiopisto Luovi Ammattiopisto Luovi luvuin Suomen suurin ammatillinen erityisoppilaitos Osa Hengitysliittoa Toimii 25 paikkakunnalla Henkilöstö yli 860 asiantuntijaa Ammatillisessa peruskoulutuksessa

Lisätiedot

OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus. Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM

OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus. Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM 2 OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus SOTE-PEDA webinaari 3.2.2017 Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM 3 KOULUTUS- SOPIMUKSEN TAVOITTEET Työpaikoilla toteutettavan ja käytännön

Lisätiedot

Tervetuloa! https://www.facebook.com/matti.louhula/videos/ /

Tervetuloa! https://www.facebook.com/matti.louhula/videos/ / Tervetuloa! https://www.facebook.com/matti.louhula/videos/656261127857495/ Kpedu 2020 strategia Yhdessä oppien tulevaisuuden osaajaksi Mitkä tavoitetilat haluamme saavuttaa? Asiakkaan kanssa menestyminen,

Lisätiedot

PERUSTEIDEN TOIMEENPANON SEURANTA: KYSELY KAIKILLE AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 1

PERUSTEIDEN TOIMEENPANON SEURANTA: KYSELY KAIKILLE AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 1 JÄRJESTÄJILLE 1 Taustatiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjätyyppi Kunta Kuntayhtymä Muu taustayhteisö Vastaajan nimi Vastaajan asema organisaatiossa Vastaajan sähköpostiosoite Vastaajan

Lisätiedot

III MAAKUNTAKOHTAINEN PALAUTE. Osio 1. Ehdotus alueen opiskelijoiden tavoitteellisiksi määriksi vuosille 2013 2016: Kymenlaakso 2016: 1654

III MAAKUNTAKOHTAINEN PALAUTE. Osio 1. Ehdotus alueen opiskelijoiden tavoitteellisiksi määriksi vuosille 2013 2016: Kymenlaakso 2016: 1654 III MAAKUNTAKOHTAINEN PALAUTE Osio 1. Ehdotus alueen opiskelijoiden tavoitteellisiksi määriksi vuosille 2013 2016: Kymenlaakso 2016: 1654 Kuten Kymenlaakson Liitto on jo aiemmin tuonut julki, OKM:n käyttämä

Lisätiedot

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä Hanki tutkinto tai kehitä osaamistasi! OPISKELE AMMATTI OPPISOPIMUKSELLA. Oppisopimuskoulutus on työsuhteeseen tai yrittäjyyteen perustuvaa

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn. tehostamisohjelma. Määrällisen seurannan tulokset. Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn. tehostamisohjelma. Määrällisen seurannan tulokset. Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma Määrällisen seurannan tulokset 2013 2014 Sisällys Sisällys... 2 1. Määrällinen seuranta... 3 2. Tutkinnon suorittamisen lopettaminen... 4 2.1 Tulokset

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT. Leena Selkivuori JAMK/AOKK Hämeenlinna

ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT. Leena Selkivuori JAMK/AOKK Hämeenlinna ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT Leena Selkivuori JAMK/AOKK 2.11. Hämeenlinna Erityisopetuksena järjestettävän opetuksen osuus (2015 Tike) Koulutuslaji OPS-perusteinen ammatillinen peruskoulutus n.

Lisätiedot

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen HE 62/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Nuorisotakuun toimeenpano ammatillisen koulutuksen keskeiset toimet

Nuorisotakuun toimeenpano ammatillisen koulutuksen keskeiset toimet Nuorisotakuun toimeenpano ammatillisen koulutuksen keskeiset toimet Ammatillisen peruskoulutuksen riittävän tarjonnan turvaaminen Opiskelijavalintojen ja sähköisten hakupalveluiden uudistaminen Nuorten

Lisätiedot

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO Tulostuspvm ja -aika 17.03.15 15:22:21 1() Hakuehdot Koulutuksen alkamisaika: 15 Syksy Haku: Yhteishaku ammatilliseen ja lukioon, kevät 15 Koulutuksen järjestäjä: 0973110-9 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

MONIKULTTUURISUUSOHJELMA 2013 2017

MONIKULTTUURISUUSOHJELMA 2013 2017 MONIKULTTUURISUUSOHJELMA 2013 2017 LÄHTÖKOHDAT Koulutuskuntayhtymä Tavastian toiminta-ajatus ja visio monikulttuurisuuden näkökulmasta Ammattiopisto Tavastia on kaikille opiskelijoille sopiva ja helposti

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen uudistuminen, keskeisiä ehdotuksia. Yli-insinööri Timo Repo

Ammatillisen koulutuksen uudistuminen, keskeisiä ehdotuksia. Yli-insinööri Timo Repo Ammatillisen koulutuksen uudistuminen, keskeisiä ehdotuksia Yli-insinööri Timo Repo Hallituksen toimintasuunnitelman linjaukset Uudistetaan ammatillisen koulutuksen kokonaisuutta koskeva toimintalainsäädäntö:

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Kaakkois-Suomen ELO -verkosto järjestää Kymenlaakson toisen Hyvät käytännöt -kiertueen tilaisuuden 29.10.2014 Ohjaus työelämään

Lisätiedot

Valtionavustukset 2014 ammatillisen peruskoulutuksen tukena

Valtionavustukset 2014 ammatillisen peruskoulutuksen tukena Valtionavustukset 2014 ammatillisen peruskoulutuksen tukena Aloitustilaisuus11.9.2014 Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen valtionavustusten

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.1.2016

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.1.2016 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.1.2016 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Oppilaan- ja opinto-ohjauksen ajankohtaiset linjaukset. Kirsi Kangaspunta johtaja

Oppilaan- ja opinto-ohjauksen ajankohtaiset linjaukset. Kirsi Kangaspunta johtaja Oppilaan- ja opinto-ohjauksen ajankohtaiset linjaukset Kirsi Kangaspunta johtaja Hallitusohjelman tavoite: maailman osaavimmaksi kansaksi Väestön koulutustaso vuonna 2020 perusasteen jälkeinen tutkinto

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

OPAL: Laatuvertailun tulokset

OPAL: Laatuvertailun tulokset 1 / 6 5.4.2016 10:14 OPAL: Laatuvertailun tulokset Takaisin Koulutuksia Opiskelijoita Kansallinen, ESR, Ammatillinen, Nonstop, Rintamakoulutus, , Päättymispäivämäärä 01.01.2015 jälkeen, Päättymispäivämäärä

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia Turku 30.9.2015 NAO-seminaari Juhani Pirttiniemi, Opetushallitus Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma 2011 2015 (1)

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot