Toiminta-ajatuksemme mukaisesti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toiminta-ajatuksemme mukaisesti"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS

2 YHTEYSTIEDOT KOTEKON KAMPUS, Kymenlaaksonkatu 29, Kotka Kymen Konservatorio ja oppisopimuskoulutus, Kymenlaaksonkatu 29, Kotka HAMINAN KAMPUS, Erottajankatu 21, Hamina MALMINGIN KAMPUS Aikuiskoulutus, Malminginkatu 6-8, Kotka KATARIINAN KAMPUS, Lehmustie 4, Kotka KOTKAN - HAMINAN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, Kymenlaaksonkatu 29, Kotka 2

3 SISÄLLYS Rehtorin katsaus... 4 Tulosyksiköiden katsaukset... 6 Ammatillisen peruskoulutuksen aloitusryhmät käynnistyivät suunnitellussa laajuudessa... 6 Ammatillinen aikuiskoulutus mukana työelämän muutoksessa... 8 Oppisopimuskoulutuksessa korostuu työssäoppiminen Rannikkopajat - tukea nuorten tulevaisuuden suunnitelmiin Koulutus- ja kehittämistoiminta Toiminnan laatua kehitetään järjestelmällisesti Projekteissa opetuksen kehittämisen painopisteitä: Tieto- ja viestintätekniikan pedagogisesti mielekäs käyttö Kulttuuri tekee hyvää Liiketalouden ja viestintätekniikan alat Teknologiateollisuus uskoo uusiutuviin energiamuotoihin Liikennettä maalla ja merellä Autojen anatomia tutuksi Rakennusalalla kohtuullisen hyvät ja vakaat näkymät Sähkö-, ICT- ja prosessialat Hyvinvointialalla tehdään työtä ihmisten hyväksi Asiakaspalvelutaidot korostuvat matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla Onnistuvaa oppimista Yhä monipuolisemmin suomea ja venäjää Aitoa ja aktiivista kansainvälisyyttä Kehittämistoimintaa yritysten parhaaksi Samassa veneessä Yhteistoiminta- ja luottamusmiesorganisaatio

4 EKAMIN SUOSIO PYSYI HYVÄNÄ, MUTTA SÄÄSTÖTOIMENPITEILTÄ EI VÄLTYTTY Toiminta-ajatuksemme mukaisesti koulutamme osaajia työelämän tarpeisiin ja tuemme yksilön kehittymistä. Osallistumme aktiivisesti työelämän ja alueen kehittämiseen. Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymän tehtävänä on järjestää laadukkaita ammattiosaamisen kehittämisen palveluita seutumme nuorille, aikuisille ja työyhteisöille sekä varmistaa, että seudulla on riittävästi osaavaa työvoimaa elinkeinoelämän tarpeisiin. Tavoitteenamme on olla visiomme mukaan innovatiivinen ammattiosaamisen edelläkävijä ja työelämän halutuin kumppani. Voimme olla tyytyväisiä kuuluneeseen vuoteen. Koulutuskuntayhtymän vuoden 2014 tulos toteutui ylijäämäisenä euroa. Toimintatuotot olivat kokonaisuudessaan euroa. Tulos oli kohtuullisen hyvä huomioon ottaen sen, että kuntayhtymän tulorahoitus supistui edellisvuoteen verrattuna noin 1,8 miljoonaa euroa. Ammattiopiston opiskelijamäärä oli opiskelijatyövuosina Asiakasvirtaama ylitti henkilöä sisältäen myös nuorten työpajatoiminnan asiakkaat. Vuoden 2014 aikana toteutettiin korjaus- ja laiteinvestointeja noin 2,19 miljoonaa euron arvosta. Kuntayhtymän henkilöstömäärä oli vuoden 2014 lopussa 400. Olemme tällä hetkellä seudun kuudenneksi suurin työnantaja. Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä oli Opiskelijamäärä väheni edellistä vuodesta 121 opiskelijalla. Opiskelijamäärän lasku johtui aloituspaikkojen suunnitelmallisesta vähentämisestä OKM:n rahoitusleikkausten johdosta. Ammatillisen peruskoulutuksen suosio pysyi edelleen hyvänä ja yli 60 prosenttia ikäluokasta haki ammatilliseen koulutukseen perusopetuksen jälkeen. Yhteishaku-uudistus kuitenkin vähensi ensisijaisten hakijoiden määrää 174 hakijalla, koska ammatillisen tutkinnon ja korkeakoulututkinnon suorittaneet eivät olleet enää hakukelpoisia kevään 2014 yhteishaussa. Ammatillisen perustutkinnon suoritti vuoden 2014 aikana yhteensä 710 opiskelijaa. Ammatillisessa aikuiskoulutuksen opiskelijavirtaama oli yhteensä asiakasta. Opiskelijavolyymi kasvoi ammatillisessa perus- ja lisäkoulutuksessa, mutta maksullisen palvelutoiminnan eli henkilöstö- ja työvoimakoulutuksen koulutusvolyymi sen sijaan laski työvoimakoulutusten hankintojen vähenemisestä sekä kiristyneestä kilpailusta johtuen. Ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuusrahoitukseen saatiin 50 opiskelijatyövuoden lisäys nuorten aikuisten osaamisohjelman toteuttamiseen. Oppisopimuskoulutuksen volyymi on vähentynyt ammatillisen lisäkoulutuksen oppisopimusten leikkausten johdosta. Vuonna 2014 oppisopimusopiskelijoita oli 501. Nuorten työpajoilla (Rannikkopajoilla) oli asiakkaita yli 800. Pajavalmennuspäiviä kertyi enemmän kuin edellisenä vuotena, yhteensä päivää. Pajoille on hakeutunut yhä haastavammassa tilanteessa olevia nuoria, joita on ohjattu erilaisiin tukitoimenpiteisiin. Nuorten työpajoilla on merkittävä rooli nuorisotakuun toteuttamisessa seudullamme. Toimintaympäristössämme on tapahtunut poikkeuksellisen paljon muutoksia. Muutokset ovat kohdistuneet 4

5 ammatillisen koulutuksen rahoitukseen, lainsäädäntöön ja tutkintoihin. Myös teknologian kehitys haastaa työelämää ja ammatillista koulutusta. Tämän johdosta meillä Ekamissa on toimittava proaktiivisesti. On uudistettava koulutus- ja palvelutarjontaa, opetusta sekä oppimisympäristöjä, jotta pystymme vastaamaan asiakkaittemme tarpeisiin myös 2020-luvulla. Haluan kiittää kaikkia asiakkaitamme, sidosryhmiä ja henkilöstöä erinomaisesta yhteistyöstä seutumme ammatillisen osaamisen kehittämisessä. Ekamin tilikauden tulos pääsi tavoitteeseensa Ekamin tilikauden tulos 2014 ylsi tavoitteeseen Ekamin toimintakate (teur) (teur) jäi hieman jäi alle hieman tavoitteen alle tavoitteen Sami Tikkanen koulutuskuntayhtymän johtaja, rehtori 5

6 TULOSYKSIKÖIDEN KATSAUKSET AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN ALOITUSRYHMÄT KÄYNNISTYIVÄT SUUNNITELLUSSA LAAJUUDESSA Ammatillisen peruskoulutuksen vetovoimaisuus jatkui Syksylle 2014 suunniteltu ammatillinen peruskoulutus käynnistyi suunnitellusti. Eniten hakijoiden kiinnostusta herätti sosiaali- ja terveysala. Kaksoistutkinnon suorittajien määrä oli 180. Urheiluakatemiassa opiskeli 25. Määrät olivat samaa tasoa kuin aiempinakin vuosina. Koulutusaloilla on sopeutettu toimintaa suhteessa talousarvioihin ja investointeja on mietitty kriittisesti. Alojen keskittäminen kampuksittain tuo säästöjä laitehankinnoissa ja niiden ylläpitämisessä. Se myös mahdollistaa henkilöstön osaamisen ja opetuksen kehittämisen. Painopisteenä on keskeyttämisen ehkäisy ja opintojen henkilökohtaistaminen. Ammatillisen peruskoulutuksen tutkintojen uudistumiseen on valmistauduttu mm. kehittämällä opetuksen integrointia atto-opintojen ja eri tutkintojen osalta sekä kehittämällä ohjauspalveluita, henkilökohtaisia opintopolkuja, työvaltaista opetusta, tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä, kilpailutoimintaa sekä mahdollistaa opintojen nopeuttaminen. Uudet tutkinnonperusteet tulevat voimaan , joten syyslukukauden aikana on suunniteltu, ohjeistettu ja käynnistetty opetussuunnitelmatyö eri aloilla. Erityisopetuksen toimintojen kehittämistä on jatkettu käynnistämällä ERVAtoiminta, jossa jokaisella alalla on oma erityisopetuksesta vastaava opettaja. Ammattistarteissa Kotkassa ja Haminassa on ollut pääpaino opiskelijoiden opiskeluvalmiuksien ja -taitojen kehittämisellä sekä ammatillisten suunnitelmien selkiyttämisellä esimerkiksi tutustumalla eri ammattialoihin. Lisäksi opiskelijoilla on ollut mahdollisuus korottaa peruskoulun matematiikan ja kielten arvosanoja. Valmentavassa ja kuntouttavassa koulutuksessa on keskitytty opiskelijoiden valmentamiseen ja ohjaamiseen ammatilliseen peruskoulutukseen ja 6

7 Ammatillisen peruskoulutuksen läpäisyaste 2014 Ammatillisen peruskoulutuksen läpäisyaste itsenäiseen elämään. Kaikille opiskelijoille on laadittu henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Koulutukseen on sisältynyt opiskeluvalmiuksia ja toimintakykyä edistävien taitojen harjoittelua sekä ammatinvalintaa ja työelämävalmiuksia tukevien taitojen harjoittelua Alustavia kehittämissuunnitelmia on tehty ennakoiden tulevaa VALMA -koulutusta, johon tulevat sisältymään sekä ohjaavat ja valmistavat että valmentavat ja kuntouttavat koulutukset. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kansainvälisessä toiminnassa ulkomaanjaksoille on osallistunut Ekamista 55 opiskelijaa ja Ekamiin on tullut 91 opiskelijaa ulkomaisista partnerikouluista. Työelämäyhteyksiä on kehitetty hanketoiminnalla ja erilaisten alakohtaisten projektien avulla. Alat ovat kehittäneet laajennettuja työssäoppimisjaksoja ja ammattiosaamisen näyttöjä yhteistyössä työelämän kanssa. Pedagogiset kehittämistiimit ovat aktiivisesti osallistuneet opetuksen kehittämissuunnitelmien laadintaan ja uusien opetusmenetelmien koulutussuunnitteluun. TVT-työryhmässä on kartoitettu tieto-ja viestintätekniikan laitekantaa. Työryhmä on suunnitellut ja laatinut toteuttamissuunnitelman opetushenkilöstölle tarjottavista koulutuksista mm. opetusmenetelmiin, laitteiden hyödyntämiseen sekä ohjelmien käyttöön. Ulla Jaskari apulaisrehtori, ammatillinen peruskoulutus Ammatillisen peruskoulutuksen ensisijaisten hakijoiden määrä Ammatillinen peruskoulutus, ensisijaisten hakijoiden määrä suhteessa suhteessa aloituspaikkoihin. aloituspaikkoihin 1,60 1,40 1,40 1,24 1,20 1,1 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0, Ammatillinen peruskoulutus, valmistuneiden valmistuneiden sijoittuminen sijoittuminen (%) työelämään (%) työelämään tai jatko-opiskeluun tai jatko-opiskeluun

8 AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUS MUKANA TYÖELÄMÄN MUUTOKSESSA AEkamin aikuiskoulutuksen tehtävänä on järjestää ammatillista koulutusta alueen elinkeinoelämän tarpeisiin Etelä-Kymenlaaksossa. Tavoitteena on parantaa opiskelijan työmahdollisuuksia sekä antaa valmiuksia yksilölliseen itsensä kehittämiseen. Aluekehittämisen näkökulmasta tehtävänä on parantaa alueen työväestön osaamista ja samalla kilpailukykyä. Osaamisen kehittämisen tarve korostuu erityisesti työelämän muutostilanteissa. Ammatillista aikuiskoulutusta järjestetään työ- ja elinkeinoministeriön hankkimana työvoimakoulutuksena, opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusrahoitteisena ammatillisena perustutkinto- ja lisäkoulutuksena, oppisopimuskoulutuksena sekä yritysten henkilöstökoulutuksena. Lisäksi vuonna 2014 koulutusta järjestettiin vuotiaille suunnatun nuorten osaamisohjelman puitteissa. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamasta osaamisohjelmasta saatiin lisärahoitusta ammattitutkintojen, erikoisammattitutkintojen sekä niiden osien järjestämiseen nuorille aikuisille, joilta puuttuu toisen asteen tutkinto. Aikuiskoulutus saavutti pääosin talousarvion tavoitteet Ekamin aikuiskoulutus saavutti pääosin talousarviossa 2014 asetetut tavoitteet. Koulutustoiminnan kokonaisvolyymi oli opiskelijatyöpäivää. Aikuiskoulutuksen toimintatuotot ylittivät tavoitteen 5,3 prosenttia, mutta tulos jäi hieman tavoitteesta. Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijatyöpäivien lukumäärä toteutui noin 8 prosenttia alle tavoitteen. Ammatillisen lisäkoulutuksen toteuma oli kokonaisuudessaan 135 opiskelijatyövuotta. Tutkintoja ja tutkinnon osia Ammatillisessa aikuiskoulutuksessa suoritettiin 272 tutkintoa ja 1143 tutkinnon osaa. Opiskelijavirtauma vuoden 2014 aikana oli kokonaisuudessaan 4519 opiskelijaa. Työvoimapoliittisessa koulutuksessa oli 1321 opiskelijaa, omaehtoisessa ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa 299 opiskelijaa, ammatillisessa lisäkoulutuksessa 1486 opiskelijaa, oppisopimuskoulutuksessa 192 opiskelijaa sekä yritysten henkilöstökoulutuksessa 1229 opiskelijaa. Opiskelijapalautteen keskiarvo oli 4,21. Tutkintoon valmistavassa ammatillisessa aikuiskoulutuksessa koulutusten keskeyttämisprosentti oli 9,9 %. Aikuiskoulutuksen kaikkien koulutusten keskeytysprosentti oli 2,69 % (keskeyttäneitä 152). Voimassaolevia näyttötutkinnon järjestämissopimuksia oli vuoden aikana yhteensä 64. Opetussuunnitelmien modulointi jatkui edelleen. Koulutusalakohtainen koulutustarjotin toteutettiin siten, että se mahdollisti keskeisimmille tutkinnoille 2-3 sisäänottopäivää uusille opiskelijoille, mikä on erityisen tärkeää osaamisohjelmien kannalta. Opetusmenetelmien menetelmäpankki valmistui, testattiin ja otettiin käyttöön syksyllä Koulutuksiin ilmoittautuminen automatisoitiin siten, että hakija ilmoittautuu suoraan Wilmajärjestelmän kautta. Pedagoginen ryhmä edistää kehittämistä mm. uusilla toimintamalleilla. Toiminnan sisällöllistä kehittämistä edistää eri alojen edustajista koostuva aikuiskoulutuksen pedagoginen ryhmä. Ryhmä jatkoi opetussuunnitelmatyötä ja aikuiskoulutukseen keskittyvää pedagogista perehdyttämistä. Lisäksi otettiin käyttöön uusi toimintamalli, ns. 8

9 Aikuiskoulutus, lisäkoulutuksen opiskelijatyövuodet Aikuiskoulutus, lisäkoulutuksen opiskelijatyövuodet pedagogiset pyrähdykset. Pyrähdyksen aikana kuullaan opiskelijoiden mielipiteitään koulutuksesta ja mahdollisista haasteista. Ryhmänohjaaja osallistuu pyrähdykseen. Näin opiskelijoiden toiveisiin, huoliin tai mahdollisiin väärinkäsityksiin pystytään reagoimaan nopeasti ja edistetään koulutuksen sujuvuutta. Aikuiskoulutuksen kehittämistyöryhmä puolestaan vastaa aikuiskoulutuksen prosessien kehittämisestä ja toiminnan arvioinnista. Annu Jokela-Ylipiha aikuiskoulutuksen apulaisrehtori Aikuiskoulutuksen opiskelijapalaute/asiakastyytyväisyys, keskiarvo Aikuiskoulutus, palautteista opiskelijapalaute/asiakastyytyväisyys, (asteikko 1-5) keskiarvo palautteista 5,00 4,50 4,20 4,10 4,21 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0, Aikuiskoulutus, suoritetutut tutkinnot Aikuiskoulutus, suoritetut tutkinnot

10 OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA KOROSTUU TYÖSSÄOPPIMINEN Oppisopimuskoulutus on merkittävä osa suomalaista ammatillista koulutusta. Se pyrkii erityisesti vastaamaan työpaikoilla edellytettävään yhä monipuolisempaan osaamistarpeeseen. Koulutusmuotona oppisopimus on joustava ja toteuttaa elinikäisen oppimisen periaatetta. Oppisopimuskoulutuksen suosio perustuu työssäoppimiseen vahvasti painottuvana koulutusmuotona; yli 80 prosenttia oppimisesta tapahtuu työpaikalla. Oppisopimuskoulutusta on pidetty vaativuutensa vuoksi perinteisesti aikuisten koulutusmuotona, mutta se voi tarjota vaihtoehdon myös nuorille. Tällöin tulee erityisesti huomioida työnantajaa tukevan opetuksen ja ohjauksen järjestäminen. Osana nuorisotakuun toteutusta työnantajia haastetaankin mukaan peruskoulunsa tänä vuonna päättävien nuorten oppisopimuskoulutusten käynnistämiseen OKM:n myöntämän lisärahoituksen myötä. Korotettu koulutuskorvaus on ensimmäisenä oppisopimusvuotena 800 euroa/kk, toisena vuotena 500 e/kk ja kolmantena vuotena 300 e/kk. Työnantajalla on lisäksi mahdollisuus hakea TE-toimistolta palkkatukea, joka on 30 % nuoren palkkakustannuksista. Onnistuneiden oppisopimusten varmistamiseksi oppisopimustoimintaan on kehitetty aktiivisesti osallistumalla alueellisiin ja valtakunnallisiin kehittämishankkeisiin. Kehitettävä oppisopimuksen ennakkojakso tarjoaa väylän kohti oppisopimusta ja työllistymistä. Eri koulutusmuotojen yhdistämisen kehittäminen mahdollistaa joustavan siirtymisen esim. oppisopimuskoulutukseen opintojen aikana. Työpaikkaohjaajakoulutuksen kehittämishankkeessa luodaan uusia toimintatapoja onnistuneen työssäoppimisen toteuttamiseen. Oppisopimustoiminnan osaava henkilöstö ohjaa niin yksityisiä henkilöitä kuin yrityksiä ja yhteisöjä tunnistamaan tarpeensa, valmiutensa, taitonsa ja kiinnostuksensa sekä tekemään onnistuneita koulutukseen ja ammattitaidon kehittämiseen liittyviä päätöksiä. Ohjauksella varmistetaan, että opiskelijan osaaminen vastaa työelämän tarpeita ja toisaalta työpaikalla tapahtuva opiskelu tutkinnon tavoitteita. Pirjo Ranta oppisopimuspäällikkö Nuorisotakuuseen liittyen henkilö, joka on alle 25-vuotias ja jolla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa, voi opiskella perustutkinnon osan tai osia korotetulla valionosuudella. Oppisopimuksen pituus voi olla tavoitteesta riippuen neljästä kuukaudesta kolmeen vuoteen. 10

11 TUTKINTOJEN KÄRKIKYMMENIKKÖ 2014 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Johtamisen erikoisammattitutkinto Myynnin ammattitutkinto Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Tekniikan erikoisammattitutkinto Liiketalouden perustutkinto Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto Tullialan ammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto OPPISOPIMUSTOIMINNAN TUNNUSLUKUJA VUONNA 2014 Opiskelijamäärä 501 Opiskelijamäärä vuoden lopussa 268 Opintonsa aloittaneet 170 Tutkintotavoitteisuus aloittaneista 73 % Koulutuksen päättäneitä 221 Purkautuneet oppisopimukset 6 % Työnantajia 206 Yhteistyöoppilaitoksia 66 Vuotuiset opiskelijapaikat 333,5 peruskoulutus 112,5 lisäkoulutus 221 Tutkinnon suorittaneita 68 % Vuosittainen opiskelijamäärä oppisopimuskoulutuksessa Kaavion otsikko Tutkinnon suorittaneet oppisopimusopiskelijat (%) vuosina Oppisopimustutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden prosenttimäärä vuosina

12 RANNIKKOPAJAT -TUKEA NUORTEN TULEVAISUUDENSUUNNITELMIIN Rannikkopajat ovat työvalmennuksen ja työllistämisen yksikkö, joka tarjoaa Hamina-Virolahti-Pyhtää- Miehikkälä alueen alle 25-vuotiaille ja Kotkan alueen alle 29 -vuotiaille nuorille erilaisia työtoimintoja palkkatuki-, työharjoittelu-, työkokeilu-, kuntouttavaa työtoimintaa, oppimisvalmennusta, opiskelu- ja koulutusjaksoja sekä lisäksi etsivän nuorisotyön palveluita. Työpajametodi perustuu tekemällä oppimiseen. Pajoilla voi arjenhallinnan harjoittelun lisäksi opetella erilaisia työtaitoja ja koulutusvalmiuksia. Työpajat tarjoavat väylän koulutukseen ja työelämään sekä oppimisympäristön osaamisen kerryttämiseen. Nuorten työpajatoimintaa ja etsivä nuorisotyö ovat Rannikkopajojen keskeiset työmuodot. Nuorisotakuun myötä Rannikkopajojen etsivä nuorisotyön ja nuorten työpajatoiminnan moniammatillisia verkostoja on tiivistetty ja toimintaa kehitetty toimintavuoden aikana. Alueen kuntien kanssa on toistaiseksi voimassa oleva sopimus nuorten työpajatoiminnasta ja etsivästä nuoriso- Etsivien asiakkuudet työstä. Rannikkopajojen työpajoilla toteutettiin kymmenen ammatillisen pajan lisäksi startti- ja matalan kynnyksen pajavalmennusta; kuntouttavaa työtoimintaa, erilaista pajaoppimista kuten starttipajatoimintaa ja oppimisvalmennusta. Kesällä Kotkan kaupunki teki lisäsopimuspäätöksen, joka lisäsi pajapaikkoja nuorten työpajatoimintaan. Ammatillisten pajojen resurssia lisättiin sekä perustettiin ns. matalan kynnyksen paja, joka keskittyi oppimis- ja koulutusvalmennukseen. Nuoria oli pajoilla 385, joista palkkatuella 132. Pajavalmennuspäiviä kertyi selvästi enemmän kuin edellisenä vuotena, yhteensä päivää. Askel kohti ammattiin -koulutuksessa oli 13 nuorta sekä etsivän nuorisotyön asiakkaita 200. Lisäksi etsivään nuorisotyöhön on lähetetty 81 nuorisolain velvoittamaa ilmoitusta mm. opiskelunsa keskeyttäneistä nuorista sekä seinättömän yksilövalmentajat ovat haastatelleet 174 nuorta, joille on etsitty tai etsitään edelleen jatkopolkuja. Kokonaisuudessaan Rannikkopajojen toimenpiteissä oli vuoden aikana noin 850 nuorta. Etsivä nuorisotyö-findersien asiakkaina ovat nuoret, jotka ovat yhteiskunnan palvelujärjestelmän ulkopuolella tai verrattuna seudun työttömiin Pajanuorten lukumäärä verrattuna seudun työttömiin nuoriin. nuoriin Nuorten määrä Seudun työttömien nuorten määrä 12

13 jotka ovat vaarassa pudota sekä nuoret, jotka tarvitsevat erityisiä toimenpiteitä ja ohjausta saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivien asiakkuudet nousivat edellisvuoteen verrattuna 25,7 %. Positiivista on ollut nuorten itseohjautuminen etsivien asiakkaaksi. Käytännön yhteistyötä on toteutettu edellisvuosien tapaan oppilaitosten ja muiden sidosryhmien kanssa. Seinättömässä työpajassa valmennuksellista työotetta käytetään pajan seinien ulkopuolella, jolloin nuori ja yritys saavat yksilövalmentajan tuen koko valmennusjakson ajalle ja sen jälkeen. Seinättömän pajan asiakasmäärä melkein tuplaantui vuoden aikana. Seinättömän pajan toiminta on saanut hyvän vastaanoton yritysmaailmassa ja nuorille on avautunut uusia mahdollisuuksia näyttää osaamistaitonsa ja jopa työllistyä yritykseen jakson päätyttyä. Kouluyhteistyötoimenpiteinä on ollut työvaltainen oppiminen pajalla, pajakoulu, starttipajatoiminta, koulutussopimukset, oppisopimustoiminta, työssäoppimisjaksot ja muut yksilölliset oppimispolut. Osalla pajoista on avattu pajanuorten keskeiset työtehtävät verrattaviksi opetussuunnitelmiin. Pajanuoret arvioivat työn, elämänhallinnan ja tavoitteiden toteutumista (asteikko 1-5) Nuoret 5,00 arvioivat työn, elämänhallinan ja tavoitteiden toteutumista , , ,40 0 4,20 4,00 3,80 4,20 4,21 4, Pajanuorten osaamisen tunnistamista ja tunnustamista tehdään pajan oppimisympäristössä. Nuorten palaute pajajaksolta on ollut erittäin myönteistä. Kaikkiaan pajajakso on tukenut erityisesti nuoren tulevaisuuden suunnitelmia. Virpi Jonsson työpajajohtaja Pajanuorten lukumäärä valmennustyypeittäin Palkkatukinuorten määrä Työharjoittelijat Työkokeilijat Muut (sisältävät kuntouttavan työtoiminnan)

14 KOULUTUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA TOIMINNAN LAATUA KEHITETÄÄN JÄRJESTELMÄLLISESTI Ekamin toimintajärjestelmä on dokumentoitu toimintakäsikirjaksi, joka edesauttaa systemaattista toimintaa ja sen kehittämistä. Toimintajärjestelmän toteutuksessa käytetään työkaluina mm. Ekamin intraa ja sähköistä toimintajärjestelmän hallintaohjelmaa IMS Business Solutionia, joiden avulla henkilöstö voi helposti tarkastella koulutuskuntayhtymän ja sen tulosalueiden toimintoja, dokumentteja ja toiminnan tuloksia. Toimintajärjestelmä koostuu mm. prosessikuvauksista, kuvauksiin liittyvistä dokumenteista ja mittareista sekä erilaisista toimintaa ohjaavista toimintaohjeista ja -käsikirjoista. Ekamin toiminnanohjauksen ja kehittämisen toimintaohjelma on ohjannut laadunarvioinnin ja parantamisen käytännön toteutusta. Ohjelmassa on määritelty laadunhallinnan tavoitteet, painopisteet, arviointimenetelmät sekä keskeisimpien arviointien ja laadun kehittämisen vuosittainen toimintasuunnitelma. Toimintaohjelma ohjaa myös tulosten analysointiin, tulkintaan sekä kehittämistoimenpiteiden toteutukseen. Vuoden aikana toteutettiin kaksi johdon katselmusta ja tehtiin aikuiskoulutuksen sisäinen auditointi sekä aikuiskoulutuksen ja merenkulun Inspectan ISO9001 ulkoiset auditoinnit. Aikuiskoulutuksessa aiheena henkilökohtaistamisprosessin toimivuus sosiaali- ja terveysalalla, sekä merenkulussa opetustoiminnan järjestäminen. Syksyn aikana toteutettiin toiminnan ja tulosten itsearviointi CAF kriteeristön mukaan. Vastuussa arvioinnista oli johtoryhmän lisäksi tulosyksiköiden laadun kehittämistyöryhmät. Veto 2 laatustrategian toimeenpano ja levittäminen -hanke toteutettiin yhteistyössä Ksaon ja Sampon kanssa. Hankkeen aikana tehtiin mm. koko Ekamin henkilöstölle laadunhallinnan vaikuttavuuden kysely. Kysely oli myös osa OPH:n laatujärjestelmän arviointikriteeristön mukaiseen kyselyyn vastaamista ja liittyi osana Ekamin itsearviointiin. Virpi Jonsson työpajajohtaja 14

15 PROJEKTEISSA OPETUKSEN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEE- NÄ ON TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MIELEKÄS KÄYTTÖ Ekamissa oli vuonna 2014 käynnissä 41 projektia, joiden kokonaisbudjetti oli euroa. Ulkoinen rahoitus mahdollisti kuusinkertaisen panostuksen oman toiminnan kehittämiseen 15,6 %:n omarahoitusosuudella. Projektien järjestämiin koulutuksiin ja valmennuksiin osallistui 297 henkilöä ja kehittämistyössä oli mukana 166 ekamilaista. Ekami toimii projekteissa sekä koordinaattorina että kumppanina - vuonna 2014 kaikkiaan 30 kehittämisverkostossa ja koordinaattorina 7 verkostossa. Opetuksen kehittämisen painopisteitä ovat projekteissa olleet tieto- ja viestintätekniikan pedagogisesti mielekäs käyttö, koulutuksen toteuttamisen ja monipuolistamisen pedagogiset kokeilut, jotka mahdollistavat joustavien ja yksilöllisten opintopolkujen valinnat sekä yhteisten tutkinnon osien yhdistäminen ammattiopintoihin. Opetushenkilöstö on osallistunut Osaaja luo uutta -hankkeen syksyllä 2014 käynnistyneeseen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön koulutusohjelmaan. TutKivahankkeessa on kokeiltu tutkivan oppimisen lähestymistapaa sosiaali- ja terveysalan sekä sähköalan opetuksessa. Vaikute-hankkeessa on koottu pedagoginen menetelmäpankki. Pedaali-hankkeessa kehitettiin näyttötutkintomuotoisen koulutuksen järjestämistä. MASTO-hanke tuotti seitsemälle eri ammattialalle testi- ja haastatteluaineistopankin maahanmuuttajataustaisten henkilöiden suomen kielen testausta varten näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen hakeutumisvaiheeseen. Opetushallituksen valtionavustusten (Toplaaja 5, Topnet II, Yhteiselle osaavalle polulle) tuella pedagogisten kokeilujen tuloksena kehitettiin osaamisperusteista opetusta ja ohjausta kaikilla koulutusaloilla uusien tutkintokohtaisten opetussuunnitelmien laadinnan yhteydessä. Kokeilujen tuloksena syntyi malli koulutuksen tutkintokohtaisista toteuttamissuunnitelmista. Prosessiteollisuuden Protekhankkeissa luotiin alan yritysverkoston yhteistyöfoorumi, tuotekehityksen ja opetuksen yhteissuunnittelun toimintamalli sekä otettiin käyttöön yritysten ja oppilaitosten yhteinen oppimisympäristö ja käynnistettiin uusia alan koulutuksia. ISE - Innovative Student Evaluation in Work Based Learning (Leonardo Innovaation siirto) -projektissa siirrettiin työssäoppimisen ohjausmalli kansainväliseen ympäristöön ja luotiin opiskelija-arvioinnin menetelmiä elinikäisen oppimisen avaintaitojen arviointiin erityisesti työssäoppimisjaksolle. Ekami oli mukana laatimissa Kaakkois-Suomen Yrittäjyyskasvatuksen strategiaa, jolla luodaan puitteet yrittäjyysopetuksen pitkäjänteiselle kehittämiselle alueen oppilaitoksissa. Ekamin projektitoiminnan tarkoituksena on tukea koulutus- ja työelämäpalvelujen laatua ja uudistumista. Projektien osarahoittajina toimivat opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus, Euroopan unioni ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset. Kumppaneita ovat alueen oppilaitokset, elinkeinoelämän kehittäjäorganisaatiot sekä oppilaitokset. Projektitoiminnassa on entistä enemmän panostettu projektien tuloksien vakiinnuttamiseen. Projekteissa laaditut käyttöönottosuunnitelmat varmistavat tulosten vakiinnuttamisen ja vaikutusten seurannan. Ritva Reivilä projektipäällikkö 15

16 KULTTUURI TEKEE HYVÄÄ Kulttuurialalla Ekamin musiikkiala tarjoaa toisen asteen koulutusta musiikkialan perustutkintoon johtavassa muusikon koulutusohjelmassa. Muusikon ammattiin valmistavaa koulutusta on järjestetty Kotkassa menestyksekkäästi vuodesta 1997 alkaen. Syksystä 2014 alkaen muusikkokoulutus siirtyi Kotekon kampukselle remontoituihin tiloihin. Alalla on vahvistettu yhteistyöverkostoa alan toimijoihin ja työnantajiin. Olemme myös mukana Konservatorioliiton valtakunnallisessa laadunhallintahankkeessa, jossa kehitetään koulutuksen laatua. Kymen konservatoriossa on panostettu henkilökohtaisiin opintopolkuihin ja tehty jokaiselle opiskelijalle jaksoittaiset henkilökohtaiset lukujärjestykset. Tekstiilialalla tehtiin yhteistyötä kankaankudonnan ammattilehti Mallikerta -toimituksen kanssa. Opiskelijoiden valmistamia mallitekstiilejä työohjeineen julkaistiin vuoden mittaan useita. Myös TaitoKymenlaakso ry:n kanssa on tehty yhteistyötä tuotevalmistuksessa. Työssäoppimista on laajennettu valtakunnallisiin, nimekkäiden suunnittelijoiden yrityksiin. Useampi vuoden aikana tutkinnon suorittanut sekä tekstiili- että vaatetusalan artesaani on perustanut oman yrityksen. Loppusyksystä 2014 päättyi vaatetusalan ammattitutkintoon valmistava koulutus (neuleenvalmistajakisälli) sekä ensimmäinen sisustusalan ammattitutkintoon valmistava koulutus Haminan kampuksella. Koulutusten opiskelijapalaute on ollut hyvää ja koulutuksia aiotaan järjestää tulevaisuudessakin. Puuvenealalla on ollut mahdollisuus kouluttautua puuvene- ja puualan artesaaniksi. Alkusyksystä 2014 aloitettiin veneenrakentajan ammattitutkinnon valmistava koulutus, mikä herätti ansaittua kiinnostusta. Kimmo Keskinen koulutuspäällikkö, kieli- ja kulttuuriala 16

17 KULTTURIALA TUTKINNOT VUONNA 2014 Musiikkialan perustutkinto, muusikko Käsi- ja taideteollisuusalan perus-tutkinto, artesaani, vaatetusala/tekstiiliala/puuveneala Sisustusalan ammattitutkinto Vaatetusalan ammattitutkinto, neulekisälli 17

18 LIIKETALOUDEN JA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN ALAT Järjestämme liiketalouden koulutusta Kotekon ja Haminan kampuksilla. Tieto- ja viestintätekniikan alan koulutusta järjestetään Haminan kampuksella. Koulutusta toteutetaan sekä nuorten ammatillisena peruskoulutuksena että aikuisten ammatillisena koulutuksena. Koulutusten vetovoima on hyvä ja aloituspaikka- ja koulutusmäärät palvelevat alueemme työelämän tarpeita hyvin. Yhtenä tavoitteenamme on pystyä reagoimaan mahdollisimman nopeasti ja joustavasti tarvittaviin toiminnan muutoksiin. Liiketalouden koulutusta kehitetään jatkuvasti työelämälähtöisemmäksi ja joustavammaksi. Uutena avauksena käynnistimme aikuiskoulutuksena liiketalouden perustutkintoon valmistavan nonstop -koulutuksen, jossa opiskelija voi aloittaa opintonsa joustavasti aina uuden tutkinnon osan alkaessa. Lähiopetusta on vain noin kerran viikossa ja muu aika opiskellaan työpaikalla työssäoppien, joten koulutus sopii hyvin oppisopimusopiskelijoillekin. Työvoimapoliittisten koulutusten tarjouskierroksella onnistuimme hienosti saamaan kaikki tarjoukset hyväksytyiksi, mikä on hieno osoitus onnistumisestamme aikuiskoulutuksen tuotteiden ja toteutusten kehittämisessä. Uusina koulutustuotteina käynnistämme mm. sähköisen markkinoinnin ja verkkokaupan sekä peligraafikon koulutukset. Työvoimapoliittisten yrittäjävalmennusten toteutusta alihankintana Kouvolan aikuiskoulutuskeskukselle jatkettiin. Valmennuskoulutukset ovat osoittautuneet onnistuneiksi ja te-toimisto on tilannut niiden toteutuksia myös tulevaisuudessa. Nuorten merkonomikoulutuksessa Haminan kampuksella jatkettiin Nuori Yrittäjyys -ohjelman mukaista toteutusmallia ja sitä laajennetaan myös tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen tueksi. Uutena opetusmenetelmänä liiketaloudessa kokeiltiin ns. firma-päiviä. Jokaisella opiskelijalla on kummiyritys, jossa työskentelemällä hänellä on mahdollista soveltaa ja täydentää koulussa oppimiaan asioita. Ekamin yhtenä strategisena keihäänkärkenä on peliala, jota kehitetään edelleen yhteistyössä alueen yritysten ja muiden pelialan osaajia kouluttavien oppilaitosten kanssa. Ekamin opiskelijoiden tekemiin nettipeleihin voi tutustua osoitteessa ekamigames.net. Tietojenkäsittelyalasta odotetaan yhtä kasvuveturia Suomelle. Vuoden mittaan on valmistauduttu valtakunnallisten ammatillisten perustutkintojen perusteiden muuttumiseen. Entistä työelämälähtoisempien opetusmenetelmien, monipuolisempien oppimisympäristöjen ja uusien toimintatapojen kehittäminen on ollut haasteellista, mutta myös mielenkiintoista ja muutoksen uskotaan muuttavan perinteisiä toimintamalleja entistä asiakaslähtöisemmiksi. Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta on yksi keskeinen uusien tutkinnon perusteiden mukainen kehittämisen painopiste. Syksyllä saimme Otsakorpi-säätiöltä avustuksen, jonka turvin palkkasimme kouluttajan edistämään yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä toimintaa koko Ekamin tasolla. Timo Erikoinen koulutuspäällikkö, liiketalouden ja tieto- ja viestintätekniikan ala Johtamiskoulutusten kysyntä on ollut jo vuosia hyvä ja Ekamin toteutusmalli saa opiskelijoilta jatkuvasti positiivista palautetta. 18

19 LIIKETALOUDEN JA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN ALAT TUTKINNOT 2014 Liiketalouden perustutkinto, merkonomi /talous- ja toimistopalvelut/asiakaspalvelu ja myynti Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Myynnin ammattitutkinto Sihteerin ammattitutkinto Yrittäjän ammattitutkinto Taloushallinnon ammattitutkinto 19

20 KONE- JA METALLIALA TUTKINNOT VUONNA 2014 Kone- ja metallialan perustutkinto, valmistustekniikan osaamisala, koneenasentaja/koneistaja/ levyseppähitsaaja Kone- ja metallialan perustutkinto, automaatiotekniikan ja kunnossapidon osaamisala, kunnossapitoasentaja/ automaatioasentaja Hitsaajan ammattitutkinto Koneistajan ammattitutkinto Koneenasentajan ammattitutkinto Levytekniikan ammattitutkinto Kunnossapidon ammattitutkinto Tuulivoima-asentajan ammattitutkinto Tekniikan erikoisammattitutkinto 20

25.9.2015. Keudan ammattiopisto

25.9.2015. Keudan ammattiopisto Keudan ammattiopisto 2 25.9.2015 Matkailupalvelujen tuottaja Vaatetusompelija Elektroniikka-asentaja Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja Talonrakentaja Sisustusompelija (Uusi!) Kunnossapitoasentaja (Uusi!)

Lisätiedot

Kotkan Haminan seudun koulutuskuntayhtymä

Kotkan Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Kotkan Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston, Ekamin omistajina ovat seudun viisi kuntaa, Hamina, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti. Kunnat perustivat Kotkan Haminan

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 28.11.2007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: Koulutuksen järjestäjä:

OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 28.11.2007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: Koulutuksen järjestäjä: OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 8.11.007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: 008 Koulutuksen järjestäjä: Oppilaitos: 10057 Salon seudun ammattiopisto Opetuspiste:

Lisätiedot

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yksi Suomen suurimmista ammatillisen perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen järjestäjistä n. 8000 opiskelijaa Henkilöstöä n. 850 Koulutamme ammattilaisia neljällä eri paikkakunnalla

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KOTKAN-HAMINAN SEUDULLA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KOTKAN-HAMINAN SEUDULLA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KOTKAN-HAMINAN SEUDULLA Sami Tikkanen, kuntayhtymän johtaja, rehtori Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Seutufoorumi 28.11.2017 KOTKAN-HAMINAN SEUDUN

Lisätiedot

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä Digitarinat Oppiminen on yhteispeliä Qr-koodi Youtube soittolistaan: Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS

Lisätiedot

A m mattilaisille on kysyntää!

A m mattilaisille on kysyntää! A m mattilaisille on kysyntää! 1 3 Sisältö Ammattilaisille on kysyntää Ammattilaisille on kysyntää... 3 Arvot... 5 Koulutusalat KSAO:ssa... 5 Koulutusväylät... 5 Organisaatio... 7 Nuoret... 9 Kansainvälinen

Lisätiedot

Koulutustarjonta 2014. Opintopolku.fi -hakupalvelu

Koulutustarjonta 2014. Opintopolku.fi -hakupalvelu Koulutustarjonta 2014 Opintopolku.fi -hakupalvelu Muutoksia yhteishaussa Valintaperusteet Pisteytys muuttunut aiemmasta käytännöstä Harkintaan perustuva valinta Aiemmin joustava valinta Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Lisätiedot

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI OPISKELE UUTTA AIKUISENA TYÖN OHELLA TAI KOKOPÄIVÄISESTI Tredussa opiskelet oman opiskelusuunnitelmasi mukaan. Koulutusta tarjotaan 20:lle eri

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

2013 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä

2013 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Vuoden 2014 oppisopimuskoulutuksen lisäkoulutuksen paikat Päätös

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2015

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2015 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2015 Pisteytys perustuu yhteishaun yleiseen pistelaskuun, ellei toisin mainita. Yleisessä pistelaskussa voi saada maksimissaan 40 pistettä. Yhdellä

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT KESÄLLÄ 2014

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT KESÄLLÄ 2014 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT KESÄLLÄ 2014 Pisteytys perustuu yhteishaun yleiseen pistelaskuun, ellei toisin mainita. Yleisessä pistelaskussa voi saada maksimissaan 40 pistettä.

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016 Pisteytys perustuu yhteishaun yleiseen pistelaskuun, ellei toisin mainita. Yleisessä pistelaskussa voi saada maksimissaan 40 pistettä. Yhdellä

Lisätiedot

Tampereen kaupungin yhteistoimintasopimuksen mukainen neuvottelu

Tampereen kaupungin yhteistoimintasopimuksen mukainen neuvottelu Tampereen kaupungin yhteistoimintasopimuksen mukainen neuvottelu kevät 217 13.4.217 Lempäälän kunta, Vesilahden kunta 4.5.217 Pälkäneen kunta 5.5.217 1.5.217 Virtain kaupunki 3.5.217 Kangasalan kunta 2.6.217

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Ennakointikamari LVIS

Ennakointikamari LVIS Ennakointikamari LVIS LVIS-alojen ammatillisen koulutuksen tarjonta ja kysyntä pääkaupunkiseudulla Minkälaisiin tehtäviin oppilaitoksista valmistutaan? Sähkö-ja automaatiotekniikan perustutkinto Sähkö-

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Kirje 20.10.2014. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015

Kirje 20.10.2014. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 Kirje OKM/65/592/2014 20.10.2014 Jakelussa mainituille Viite Asia Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 Osana nuorisotakuun toimia opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Mikä on ammatillinen tutkinto?

Mikä on ammatillinen tutkinto? Mikä on ammatillinen tutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä ammatillinen tutkinto tarkoittaa. Kainuun ammattiopisto Opintie 3, 87100 Kajaani p. (08) 61 651 www.kao.fi Mikä on

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013. Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013. Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 Kehittämiskohde: Opintopolut Mitä? Tutkintojen opintopoluissa toteutetaan

Lisätiedot

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova,

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Oppisopimustoiminnan i i i ajankohtaiskatsaus k t 14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Henkilöstö 3 ½ koulutustarkastajaa 4 ½ koulutussihteeriä Toimipisteet Otavankatu 5A, Pori ja Satamakatu 17, Rauma Eniten

Lisätiedot

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa

Lisätiedot

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit E N E M M Ä N O S A A M I S T A 21.11.2012 1 Mihin tarpeeseen hanke vastaa ja miten? Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Ehdotukset valmisteltu työurasopimuksen pohjalta käynnistetyssä työryhmässä keskusjärjestötasolla. Neuvottelut

Lisätiedot

Tarkempi kuvaus Määrä Ajankohta Rahoitus Muuta Selvitetään ja sovitaan mukaan esim. ennen henkilöstökoulutusta: kullakin kerralla yhteyshenkilöiden

Tarkempi kuvaus Määrä Ajankohta Rahoitus Muuta Selvitetään ja sovitaan mukaan esim. ennen henkilöstökoulutusta: kullakin kerralla yhteyshenkilöiden Henkilöstön osaamiskartoitukset Organisoidaan tarpeen Selvitetään 1 x / Vaihtelee Selvitetään ja sovitaan mukaan esim. ennen henkilöstökoulutusta: kullakin kerralla erikseen Sosiaalipalvelujen henkilöstölle

Lisätiedot

Matkalla työelämään ja maarakennuskoneenkuljettajaksi. Eija Kinnunen-Likola, Jyväskylän aikuisopisto 13.2.2013 eija.kinnunen-likola@jao.

Matkalla työelämään ja maarakennuskoneenkuljettajaksi. Eija Kinnunen-Likola, Jyväskylän aikuisopisto 13.2.2013 eija.kinnunen-likola@jao. Matkalla työelämään ja maarakennuskoneenkuljettajaksi Eija Kinnunen-Likola, Jyväskylän aikuisopisto 13.2.2013 eija.kinnunen-likola@jao.fi Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Jyväskylän ammattiopisto Lukiokoulutus

Lisätiedot

Miten ennakointitietoa voidaan käyttää koulutuksen kehittämisessä ja päätöksenteossa (case Pkky)

Miten ennakointitietoa voidaan käyttää koulutuksen kehittämisessä ja päätöksenteossa (case Pkky) Miten ennakointitietoa voidaan käyttää koulutuksen kehittämisessä ja päätöksenteossa (case Pkky) 16.2.2016 Ilkka Pirskanen Kuntayhtymän johtaja Lähtökohdat 2 Perustana on opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Katsaus koulutustarjontaan. Valtuuston seminaari Jatta Herranen kehitysjohtaja

Katsaus koulutustarjontaan. Valtuuston seminaari Jatta Herranen kehitysjohtaja Katsaus koulutustarjontaan Valtuuston seminaari 20.9.2017 Jatta Herranen kehitysjohtaja jatta.herranen@pkky.fi 2 KOULUTUSMUODOT 2015 % 2016 % Ammatillinen peruskoulutus (33) 5 119 77 % 4 842 77,4 % Muut

Lisätiedot

Nuorisotakuu Pasi Rentola

Nuorisotakuu Pasi Rentola Nuorisotakuu 3.9.2013 Pasi Rentola Hallitusohjelma: Jokaiselle alle 25 -vuotiaalle nuorelle ja alle 30 vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka

Lisätiedot

ENNAKOINTI

ENNAKOINTI ENNAKOINTI 10.9.2013 Oulun seudun ammattiopisto OSAO Aloitti nykymuodossaan 1.1.2005 1.1.2009 alkaen 12 koulutusyksikköä ja hallintoyksikkö Opiskelijoita yhteensä n. 11 300 Perusopetuksessa 6 000 Aikuiskoulutuksessa

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.9.2014

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.9.2014 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen perus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön nimi Osoite

Lisätiedot

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus koulutusmuotona Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus on ollut aiemmin Suomessa pääasiassa aikuisten koulutusmuoto ammatillisten tutkintojen suorittamiseen Oppisopimuskoulutuksella

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

Koulutuskuntayhtymä Tavastia. Viestintä ja markkinointi

Koulutuskuntayhtymä Tavastia. Viestintä ja markkinointi Koulutuskuntayhtymä Tavastia 28.4.2015 Viestintä ja markkinointi Ammattiopisto Tavastia Hämeenlinnan lyseon lukio ja aikuislinja Kaurialan lukio Lammin lukio Parolan lukio Vanajaveden Opisto Hämeenlinnan

Lisätiedot

Yllätetään yhteiskunta -yritysyhteisössä Kotka

Yllätetään yhteiskunta -yritysyhteisössä Kotka Mistä kaikki alkoi? Rannikkopajalla nuorille tarjottavien palveluiden määrää lisättiin käynnistämällä 2010 vuoden maaliskuussa Nuorta ei jätetä -hankkeen työhönvalmennuspalvelu Vuoden aikana työhönvalmennuksessa

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO

KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO, Kokkola Hyvinvointikampus, Kokkola Kannuksen toimipaikka Kaustisen toimipaikka Kälviän toimipaikka Perhon toimipaikka Toholammin toimipaikka 2013 2014 Koulutus- ja opintoala

Lisätiedot

Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa

Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa Stadin ammattiopisto: - Kaikkien oppilaitos - Opiskelijalle esteetön opiskelu siinä ryhmässä, missä hän aloittaa - Yksilölliset opintopolut crister.nyberg@hel.fi

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINTOJEN JA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA LUKIEN

AMMATILLISTEN TUTKINTOJEN JA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA LUKIEN Sivu 1 Tampereen kaupunki EHDOTUS OKM/59153112017 AMMATILLISTEN TUTKINTOJEN JA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA 1.1.2018 LUKIEN 1) Tutkinnot ja koulutukset Koulutuksen järjestäjällä on oikeus myöntää seuraavia

Lisätiedot

Kirje 05.10.2015. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016

Kirje 05.10.2015. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016 Kirje OKM/64/592/2015 05.10.2015 Jakelussa mainituille Viite Asia Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö on vuonna

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Nuorten oppisopimuskoulutus Tarja Orellana, koulutustarkastaja p. 040 341 5189 tarja.orellana@jao.fi

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 2 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä - on 13 kunnan omistama maakunnallinen koulutus- ja kehittämisorganisaatio. Omistajakunnat ovat Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kitee,

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

Satakunnan oppisopimuskeskus

Satakunnan oppisopimuskeskus Satakunnan oppisopimuskeskus Henkilöstö Koulutustarkastajat Janne Koskela, Riitta Lehtonen, Juha Nurmi, Anne Nurmimäki (Rauma) Koulutussihteerit: Sirpa Häyhtiö, Kirsi Aulapalo, Kirsi Jokisuo, Satu Uusi-Uola

Lisätiedot

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET Ammatillisen tutkinnon suorittamista ja ammatillista koulutusta koskevat yleiset siirtymäsäännökset Vuoden 2018 alusta

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Liite 1 22.10.2013. HANKKEITA KOSKEVA TARKEMPI TIETO JA OHJEISTUS 1. Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso

Liite 1 22.10.2013. HANKKEITA KOSKEVA TARKEMPI TIETO JA OHJEISTUS 1. Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso 1 Liite 1 HANKKEITA KOSKEVA TARKEMPI TIETO JA OHJEISTUS 1. Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso 22.10.2013 Tavoitteena on kehittää ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen toteutustapoja

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 7.11.2013 2 Miten vastataan työelämälähtöisyyteen?? 7.11.2013 3 7.11.2013

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen

Lisätiedot

2014 2015 Elämän eväät

2014 2015 Elämän eväät 2014 2015 Elämän eväät YLEISTÄ s. 3 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 5 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

Avoimet ovet esittelypolut

Avoimet ovet esittelypolut LIITE 1 1 (6) Avoimet ovet 2016 -esittelypolut Tervetuloa tutustumaan Jyväskylän ammattiopiston koulutustarjontaan 22. 24.11.2016 klo 9.00 14.00. Ruokataukoa pidämme klo 11.00 12.00, jolloin ei järjestetä

Lisätiedot

Valmistavien ja valmentavien koulutusten yhteistyöseminaari Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Valmistavien ja valmentavien koulutusten yhteistyöseminaari Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Valmistavien ja valmentavien koulutusten yhteistyöseminaari 25.11.2013 Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa

Lisätiedot

Omnian avoin ammattiopisto Mahdollistaa yksilöllisiä ja joustavia polkuja

Omnian avoin ammattiopisto Mahdollistaa yksilöllisiä ja joustavia polkuja Omnian aoin ammattiopisto Mahdollistaa yksilöllisiä ja joustaia polkuja Marja Muukkonen ja Jaanamari Österman Aoin ammattiopisto Mahdollisuus suorittaa ammattiopiston ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelman

Lisätiedot

yhteishaku 27.2. 16.3.2012 kpedu.fi hae netissä www.haenyt.fi KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ MELLERSTA ÖSTERBOTTENS UTBILDNINGSKONCERN

yhteishaku 27.2. 16.3.2012 kpedu.fi hae netissä www.haenyt.fi KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ MELLERSTA ÖSTERBOTTENS UTBILDNINGSKONCERN yhteishaku 27.2. 16.3.2012 hae netissä www.haenyt.fi kpedu.fi KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ MELLERSTA ÖSTERBOTTENS UTBILDNINGSKONCERN Ammatillinen perustutkinto Ammatilliset perustutkinnot ovat 120 opintoviikon

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta Mitä muutoksia on tulossa 2017-2019 http://www.oph.fi/download/171627_toisen_asteen_ammatillisen_koulutuksen_reformi.pdf Ammatillisen koulutuksen reformi on esitelty eduskunnalle ja tulee päätettäväksi

Lisätiedot

Nuorisotakuu koskee kaikkia nuoria. Elise Virnes

Nuorisotakuu koskee kaikkia nuoria. Elise Virnes Nuorisotakuu koskee kaikkia nuoria Elise Virnes 29.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (5) Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto NAL/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (5) Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto NAL/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2012 1 (5) 103 Ammatillisen koulutuksen aloituspaikat vuonna 2013 HEL 2012-014448 T 00 01 01 Päätös päätti hyväksyä aloituspaikat vuodelle 2013 ammatilliseen perustutkintoon

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

NUORTEN AIKUISTEN OSAAMISOHJELMA

NUORTEN AIKUISTEN OSAAMISOHJELMA NUORTEN AIKUISTEN OSAAMISOHJELMA OPH ja OKM työseminaari 13.6.2013 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Nuorten aikuisten osaamisohjelma Jyväskylän koulutuskuntayhtymään saatu v. 2013 1,2 m lisärahoitus 83 t

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto. opinto-ohjaaja

Stadin ammattiopisto. opinto-ohjaaja Stadin ammattiopisto opinto-ohjaaja puh. @edu.hel.fi Suomen suurin ammattiopisto 15 000 nuorta ja aikuista opiskelijaa 27 perustutkintoa 50 eri ammattia Tule mukaan Stadin parhaimpaan porukkaan. 3 Turvallisuusvalvoja

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

11.12.2012. Ammattistarttilaisen polku - Starttaako moottori

11.12.2012. Ammattistarttilaisen polku - Starttaako moottori Ammattistarttilaisen polku - Starttaako moottori 1 APUA MULLA EI OO OPISKELUPAIKKAA! MITÄ MÄ TEEN? Zoomausopas opiskelijoille jotka eivät saaneet 2 asteen koulutuspaikkaa Hakuaikaa myöhennettiin heinäkuulle

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

Tule opiskelemaan! AMMATTIOPISTO TAVASTIA AIKUISKOULUTUS 2016

Tule opiskelemaan! AMMATTIOPISTO TAVASTIA AIKUISKOULUTUS 2016 Tule opiskelemaan! AMMATTIOPISTO TAVASTIA AIKUISKOULUTUS 2016 Perustutkinto näyttötutkintona Ammattitutkinto Erikoisammattitutkinto Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus Valma-koulutus Täydennyskoulutus

Lisätiedot

Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Helsingissä 22.11.2013. Olli Pekka Hatanpää, suunnittelupäällikkö, Uudenmaan liitto

Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Helsingissä 22.11.2013. Olli Pekka Hatanpää, suunnittelupäällikkö, Uudenmaan liitto Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Helsingissä 22.11.2013 Olli Pekka Hatanpää, suunnittelupäällikkö, Uudenmaan liitto Työllisyys ja työvoimatarve nyt Alustava arvio työvoimatarpeen

Lisätiedot

Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena

Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena Kiinni Työelämässä Mahis työhön projektin väliseminaari 11.11.2009 Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen - yksikkö Opetushallitus Ammatillisten

Lisätiedot

Koulutuskuntayhtymä Tavastia. Viestintä ja markkinointi

Koulutuskuntayhtymä Tavastia. Viestintä ja markkinointi Koulutuskuntayhtymä Tavastia 17.10.2017 Viestintä ja markkinointi Ammattiopisto Tavastia Hämeenlinnan lyseon lukio ja aikuislinja Kaurialan lukio Lammin lukio Parolan lukio Vanajaveden Opisto Vanaja Koulutus

Lisätiedot

Työvaltaisen väylän kehittäminen ammatillisiin opintoihin

Työvaltaisen väylän kehittäminen ammatillisiin opintoihin Työvaltaisen väylän kehittäminen ammatillisiin opintoihin Opit työssä Projektin kesto 1.1.2015-31.5.2017 Rahoittaja Hämeen ELY-keskus Toteuttajat Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto (hallinnoija) Kouvolan

Lisätiedot

Maahanmuuttajat osana Valma- koulutusta

Maahanmuuttajat osana Valma- koulutusta Maahanmuuttajat osana Valma- koulutusta Tuloksia Opetushallituksen kyselystä syksyllä 2016 Opetusneuvos Ulla Aunola 14.3.2017 Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Valma-kyselyn tausta Valma-koulutus =

Lisätiedot

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Pääsy- ja soveltuvuuskokeet Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Pääsy- ja soveltuvuuskokeet Media-assistentti (audiovisuaalisen viestinnän ko.) PK, 40 (liikkuva kuva, ääni, valokuva, uusmedia, pk ja lukiopohjaiset yhdessä)

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys. Petri Sotarauta

Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys. Petri Sotarauta Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys Petri Sotarauta 28.11.2017 2 #AMISREFORMI REFORMI PÄHKINÄNKUORESSA Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 Yksi näyttöön perustuva ja

Lisätiedot

Hakuajat. Vapaista opiskelupaikoista ilmoitetaan erikseen www.ysao.fi

Hakuajat. Vapaista opiskelupaikoista ilmoitetaan erikseen www.ysao.fi Hakuajat Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen 24.2. 17.3.2015 Haku ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaan koulutukseen 18.3. 8.4.2015 Haku Valma-koulutukseen 19.5. 21.7.2014 - kaikkien hakujen hakemukset

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset ammatillisen erityisoppilaitoksen toteuttamina. Työllistymisen seminaari Anne Saari, Kiipula ammattiopisto

Valmentavat koulutukset ammatillisen erityisoppilaitoksen toteuttamina. Työllistymisen seminaari Anne Saari, Kiipula ammattiopisto Valmentavat koulutukset ammatillisen erityisoppilaitoksen toteuttamina Työllistymisen seminaari 30.8.2017 Anne Saari, Kiipula ammattiopisto Kiipulan koulutus- ja kuntoutuskeskus 22.9.2017 Toimintamme lähtee

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

RPKK KoulutustaRjonta 2009

RPKK KoulutustaRjonta 2009 RPKK koulutustarjonta 2009 huomisen SUUNNANNÄYTTÄJÄt 2 Suomen ensimmäinen Suomen ensimmäisen kauppaopiston, Raahen Porvari- ja Kauppakoulun, perustivat laivanvarustajaveljekset Johan ja Baltzar Fellman

Lisätiedot

Helsingin kaupungin työllisyydenhoito

Helsingin kaupungin työllisyydenhoito Helsingin kaupungin työllisyydenhoito Eija Hanni 17.5.2011 Eija Hanani Työllisyydenhoidon linjaukset 1. Työttömyyden katkaisu mahdollisimman varhain 2. Painopisteryhmät: - nuoret - nuoret aikuiset - maahanmuuttajat

Lisätiedot

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa.

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Aikuisten maahanmuuttajien ammatillisten näyttötutkintojen kehittäminen hyvinvointialalla -hanke

Lisätiedot

Valmentaudu tuleviin opintoihin!

Valmentaudu tuleviin opintoihin! Valmentaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus 2015 2016 Koe tekemisen, osaamisen ja onnistumisen iloa! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (Valma) Valmentavassa

Lisätiedot

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Vankilaopetuspäivät 7.-8.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Ammatillisen perus- ja aikuiskoulutus yksikkö 1.8.2015 alkaen, työn alla juuri nyt näyttötutkintoihin

Lisätiedot

KPEDU JA AMMATILLINEN KOULUTUS UUDISTUU. #tulevaisuudenosaajaksi

KPEDU JA AMMATILLINEN KOULUTUS UUDISTUU. #tulevaisuudenosaajaksi KPEDU JA AMMATILLINEN KOULUTUS UUDISTUU #tulevaisuudenosaajaksi Kpedun strategiset tavoitteet säilyvät ASIAKKAAN KANSSA MENESTYMINEN - Osaamisella eteenpäin YKSILÖLLISEN OPPIMISEN KOROSTAMINEN - Oppia

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Uudellamaalla 29.11.2013. Juha Eskelinen johtaja, aluekehittäminen Uudenmaan liitto

Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Uudellamaalla 29.11.2013. Juha Eskelinen johtaja, aluekehittäminen Uudenmaan liitto Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Uudellamaalla 29.11.2013 Juha Eskelinen johtaja, aluekehittäminen Uudenmaan liitto Työllisyys ja työvoimatarve nyt Alustava arvio työvoimatarpeen

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

Ammattipätevyysseminaari. Yli-insinööri Timo Repo

Ammattipätevyysseminaari. Yli-insinööri Timo Repo Ammattipätevyysseminaari Yli-insinööri Timo Repo Keskeiset säädökset Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee ammatilliseen koulutukseen liittyvän lainsäädännön ja valtioneuvoston päätökset sekä ohjaa

Lisätiedot

Opinnollistaminen yhteistyö ja osaamisen

Opinnollistaminen yhteistyö ja osaamisen Opinnollistaminen yhteistyö ja osaamisen tunnistaminen mahdollisuus ja haaste Reitti ammattiin hanke, vuodesta 2010 1.10.2017 Reitti ammattiin palvelu Hämeenlinnan seudun työvalmennussäätiö Luotsi Hämeenlinnan

Lisätiedot

Koulutustarjonta. www.vao.fi

Koulutustarjonta. www.vao.fi VAASAN AMMATTIOPISTO VASA YRKESINSTITUT Koulutustarjonta 2012 www.vao.fi On se hyvä tietää. Vielä parempi osata. Vaasan ammattiopisto on monialainen toisen asteen oppilaitos, jossa opiskelee n. 2000 nuorta.

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

Uudistuneet ammatilliset perustutkinnot ja valmistavat koulutukset

Uudistuneet ammatilliset perustutkinnot ja valmistavat koulutukset UUSIEN AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA TUTKINNON PERUSTEIDEN KÄYTTÖÖNOTTO - AIKATAULU Sirkka-Liisa Kärki Opetusneuvos Asiantuntijayksikön päällikkö Sirkka-Liisa.Karki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015 Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö MITÄ on VALMA? Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (vakinaistui 2010, perusteet), Ammattistartti Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Työharjoittelun tehostaminen Lapin ammattiopistossa

Työharjoittelun tehostaminen Lapin ammattiopistossa Työharjoittelun tehostaminen Lapin ammattiopistossa 16.4.2009 Kimmo Siuruainen Ammattistarttilaisen lukuvuosi Lapin ammattiopistossa Äidinkieli, matematiikka Englanti, fysiikka Ruotsi, kemia JAKSO 1 JAKSO

Lisätiedot

2012 Osavuosikatsaus 1-9

2012 Osavuosikatsaus 1-9 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto 212 Osavuosikatsaus 1-9 Mikkeli Pieksämäki Juva www.esedu.fi Sisältö OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 3.9.212... 3 1 Perustutkinto-opiskelijoiden määrän kehittyminen...

Lisätiedot