Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura ry Miljörättsliga Sällskapet i Finland rf

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura ry Miljörättsliga Sällskapet i Finland rf"

Transkriptio

1 YMPÄRISTÖJURIDIIKKA HAKEMISTO TOIMITTANUT JARI SALILA Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura ry Miljörättsliga Sällskapet i Finland rf

2 2 ESIPUHE Ympäristöjuridiikka-aikakauskirja on ilmestynyt säännöllisesti vuodesta 1980 alkaen. Käsilläoleva numero 4/2000 on järjestysnumeroltaan 68:s. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura ry:n juhlavuoden viimeisen numeron myötä on tullut aika toimittaa ensimmäinen asiakohtainen, vuodet kattava hakemisto. Hakemisto koostuu neljästä erillisestä osastosta. Ensimmäinen osasto sisältää laajempien kirjoitusten lisäksi suppeammat kirjoitukset ja keskustelupuheenvuorot. Kirjoitusten ryhmittely noudattelee osittain vanhentunutta systematiikkaa, mutta ratkaisun myötä 20 vuoden aikana julkaistut artikkelit on voitu sijoittaa tuolloin vallinneen systematiikan perusteella. Artikkeleiden viitetiedot mainitaan ainoastaan kerran. Vaikka kirjoitukset useimmiten voitaisiinkin lukea useampaan oikeudenalaan kuuluvaksi, on viitetiedot sijoitettu siihen osastoon, jonka alaan kirjoituksen pääasiallisesti on katsottu kuuluvan. Artikkeliviitteet koostuvat tekijännimestä, otsikosta sekä lehden numeron ja sivut osoittavasta numerosarjasta. Toinen osasto sisältää viitteet julkaistuihin kirja-arvosteluihin ja -esittelyihin. Nämä on ryhmitelty kirjan tekijän, tai milloin kyse on ollut toimitetusta teoksesta, kirjan nimen mukaan. Viitteet sisältävät arvostelun julkaisutietojen lisäksi arvioitujen teoksien tunnistetiedot sekä arvostelijan nimen. Ympäristöjuridiikan Kirjallisuus-osastossa mainittua toimitukselle saapunutta kirjallisuutta, jota ei ole arvosteltu tai esitelty, ei ole sisällytetty hakemistoon. Kolmas osasto sisältää viitteet julkaistuihin oikeustapauskommentteihin. Hakemisto kattaa ainoastaan kommentoidut oikeustapaukset. Tapausselostuksia ei niiden lukuisuuden ja informatiivisen merkityksen vuoksi ole sisällytetty hakemistoon. Oikeustapaushakemiston käyttökelpoisuutta on pyritty parantamaan lisäämällä tapauksen tunnistetietojen jälkeen toimituksen laatima rubriikki, minkä lisäksi viite sisältää tiedon oikeustapauksen kommentoijasta. Viimeinen osasto sisältää viitteet Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura ry:n toimintaan liittyviin kirjoituksiin. Osastoon sisältyvät mm. viitetiedot julkaistuista puheenjohtajan ja päätoimittajan palstoista, seuran tilaisuuksissa esitetyistä ja myöhemmin painetuista tervehdyksistä sekä julkaistuista seuran antamista lausunnoista. Helsingissä 6 päivänä joulukuuta 2000 Jari Salila

3 3 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe...2 Sisällysluettelo...3 A. ARTIKKELIT...5 I Yleinen ympäristöoikeus Yleistä Oikeusfilosofia ja -teoria Ympäristöoikeuden perusrakenteet Kansainvälinen ja Euroopan unionin oikeus Vieraat oikeusjärjestykset...6 II Ympäristöhallinto, hallintomenettely ja muutoksenhaku Ympäristöhallinto Ympäristötieto ja päätöksenteko Muutoksenhakujärjestelmä...7 III Kiinteistönmuodostus, maanhankinta ja lunastus Kiinteistönmuodostus Maanhankinta Lunastus...8 IV Maankäyttö, rakentaminen ja liikenne Maankäyttö Liikenne...9 V Luonnon ja kulttuuriympäristön suojelu Luonnonsuojelu Rakennetun ympäristön suojelu Ulkomainonta Muinaisjäännösten suojelu...10 VI Luonnonvarojen käytön ohjaus Yleiset perusteet Maa- ja metsätalous Metsästys ja kalastus Maa-ainesten ottaminen...11 VII Vesiasiat Yleistä Pilaantumisen torjunta ja vesirakentaminen Menettely ja muutoksenhakujärjestelmä Korvausasiat...12 VIII Ympäristönsuojelu Ympäristövaikutusten arviointi Ympäristölupa ja yleinen ympäristönsuojelu Ilmansuojelu Meluntorjunta Terveydensuojelu...14

4 4 6. Naapuruussuhteet Maaperän suojelu Jätehuolto Geenitekniikka Kemikaalit ja torjunta-aineet Ydinenergia...15 IX Ympäristörikokset ja seuraamusjärjestelmä...15 X Ympäristövahinkojen korvaaminen...15 XI Taloudelliset ohjauskeinot...16 B. ARVOSTELTU KIRJALLISUUS Kotimainen kirjallisuus Ulkomainen kirjallisuus...19 C. OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus Korkein hallinto-oikeus Vesiylioikeus Euroopan yhteisöjen tuomioistuin...22 D. SEURAN YLEINEN TOIMINTA Puheenjohtajan ja päätoimittajan palstat Tervehdykset Lausunnot Seminaarikertomukset Tiedonannot Historiikit Henkilöhistoriat...26

5 5 A. ARTIKKELIT I YLEINEN YMPÄRISTÖOIKEUS 1. Yleistä Biaudet, Eva: Finland och Norden i spetsen för miljövården. 1-2/1991:44-53 von Boguslawsky, Peter: Ympäristötutkimus tienhaarassa. 1/1981:13-20 Haavisto, Pekka: Katsaus ympäristölainsäädännön ajankohtaisiin kehittämishankkeisiin. 3-4/1995:2-12 Hollo, Erkki J.: Ympäristölainsäädäntö yhdentymiskehityksen valossa. 3-4/1992:7-12 Hollo, Erkki J.: Ympäristöoikeuden kehityslinjoja. 3-4/1995:31-34 Häkämies, Kari: Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran syyspäivät /1996:3-8 Järventaus, Jussi: Ympäristöoikeustieteen päivät. 2/1998:7-10 Kemppainen, Seppo: Ympäristönsuojelusäännösten tehosta. 3-4/1986:16-29 Ojala, Olli: Ajankohtaiskatsaus Suomen ympäristöpolitiikkaan. 1/1980:5-15 Pietikäinen, Sirpa: Katsaus Suomen ympäristölainsäädännön ja -hallinnon viimeaikaiseen kehitykseen. 2-3/1994:5-14 Pietikäinen, Sirpa: Katsaus ympäristöalan kansallisiin ja kansainvälisiin uudistuksiin. 3-4/ 1992:1-6 Pietikäinen, Sirpa: Ympäristöhallinnon nykytila. 3-4/1993: Oikeusfilosofia ja -teoria Klami, Hannu Tapani: Näkökohtia ympäristöoikeudesta tieteenalana. 1-2/1986:72-78 Klami, Hannu Tapani: Tavoitteellisista sääntelykriteereistä ympäristöoikeudessa. 1-2/1985:15-27 Massa, Ilmo: Yhteiskuntapolitiikka vihreän haasteen edessä. 2/1999:32-35 Määttä, Tapio: Modernin ympäristöoikeuden evoluutiosta: interventionistista hyvinvointivaltio-oikeutta vai jotain muutakin? 3-4/1999:6-22 Oksanen, Markku: Ympäristölliset ohjauskeinot ja ympäristöetiikka. 2/1999: Ympäristöoikeuden perusrakenteet Ekroos, Ari: Esteettiset arvot ympäristöoikeudessa. 3-4/1995:77-85 Hollo, Erkki J.: Den rättsliga lokaliseringen av miljöavgifter inom miljörätten. 2/1993:1-10 Hollo, Erkki J.: Närhetsprincipen och miljörätten. 4/1997:41-46 Hollo, Erkki J.: Oikeudellisen sääntelyn mahdollisuudet ympäristönsuojelussa. 1-2/1991:1-7 Hollo, Erkki J.: Ympäristönkäytön ohjausjärjestelmästä. 1-2/1985:3 Pokka, Hannele: Perusoikeusuudistuksen nykyvaihe ja ehdotukset. 3-4/1992:37-46 Rehbinder, Eckard: The precautionary principle and the principle of sustainability: Their contents, scope of application and interrelationship. 3-4/1995:13-30

6 6 Tarasti, Lauri: Ympäristön käyttö ja omistusoikeus. 1-2/1985:9-14 Tuomela, Jukka: Ympäristöoikeuden periaatteiden systematisoinnista. 1/1995:11-22 Vihervuori, Pekka: Ympäristökysymykset perusoikeusuudistuksen näkökulmasta. 1-2/1991: Kansainvälinen ja Euroopan Unionin oikeus Alanen, Jouni - Marttinen, Kari: Lintu- ja luontodirektiivien välitön vaikutus ja suomalainen oikeuskäytäntö. 2-3/1997:43-83 Cashman, Liam: Habitat conservation and the case-law of the court of justice. 2-3/1996:9-21 Hollo, Erkki J.: Kansainvälistä toimintaa. 1-2/1988:63 Hollo, Erkki J.: Yhdistyneiden Kansakuntien Kansainvälisen oikeuden vuosikymmenen ympäristöoikeudellinen avaus Kiinassa. 3/1991:34-37 Kuusiniemi, Kari: EY-ympäristöoikeuden soveltamisesta hallintotuomioistuimissa. 1/ 1999:8-30 Kuusiniemi, Kari: Natura verkoston oikeusvaikutukset. 2-3/2000:10-50 Marttinen, Kari: Katsaus EU:n päätöksentekojärjestelmään (ympäristönsuojelun näkökulmasta). 2-3/1994:26-39 Marttinen, Kari - Alanen, Jouni: Vielä lintu- ja luontodirektiivien välittömästä vaikutuksesta, eli onko ruoho vihreämpää englanniksi kirjoitetussa tekstissä? 2/1998:42-45 Nordberg, Lauri: Euroopan Unionin lintu- ja luontodirektiivien eräiden säännösten välittömästä oikeusvaikutuksesta. 1/1997:12-17 Wils, Wouter P. J.: The birds directive 15 years later: A survey of the case law and a comparison with the habitats directive. 1/1998: Vieraat oikeusjärjestykset Bengtsson, Bertil: Aktuella bekymmer i svensk miljörätt. 4/1991:3-11 Boes, Marc: Environmental law in Belgium. 1/1996:3-30 Ekroos, Ari: Metsälainsäädäntö ja ympäristö Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Belgian Flanderissa. 2-3/1994:48-80 Ekroos, Ari: Ranskan metsälainsäädäntö ja ympäristö. 1/1995:2-10 Hepola, Matti: Piirteitä Ruotsin ympäristökaarihankkeesta. 2-3/1997:4-13 Kiviniemi, Marja: Ruotsin luonnonvaralaista. 3-4/1987:29-42 Madar, Zdenek: Main principles of environmental care in the Czechoslovak Socialist Republic. 1-2/1985:57-76 Marjanen, Jari J.: Viron vesilaista. 2/1995:24-33 Oja, Ahto: Katsaus Viron ympäristöhallintoon ja lainsäädäntöön. 1-2/1992:38-49 Veinla, Hannes: Viron ympäristöoikeuden tämänhetkisestä tilanteesta (käännös vironkielisestä alkuperäisestä Jari J. Marjanen). 2-3/1997:14-25 Westerlund, Staffan: Ruotsin ympäristönsuojelulain mukainen lupajärjestelmä (käännös englanninkielisestä alkuperäisestä Kari Kuusiniemi). 1-2/1985:47-55

7 7 II YMPÄRISTÖHALLINTO, HALLINTOMENETTELY JA MUUTOKSENHAKU 1. Ympäristöhallinto Lehtonen, Tuomas: Ympäristönsuojelulautakunnan tehtävät. 3-4/1989:19-21 Pohjanraito, Leena: Vapaakuntakokeilu ja siitä saatuja kokemuksia ympäristönsuojelun kannalta - käytännön näkökulma. 3-4/1989:12-18 Vallittu, Anja: Ympäristönsuojelulautakuntien asemasta kunnallishallinnossa. 3-4/1989:22-26 Vihervuori, Pekka: Näkökohtia vapaakuntakokeilusta ympäristöoikeuden näkökulmasta. 1-2/1988:40-46 Vihervuori, Pekka: Vapaakuntakokeilu ja siitä saatuja kokemuksia ympäristönsuojelun kannalta - oikeusteoreettinen katsaus. 3-4/1989: Ympäristötieto ja päätöksenteko Ahola, Eero: Alituomarin huomioita ja näkemyksiä vesioikeuden roolista lupahakemusasioissa. 4/1991:12-30 Hakkarainen, Erja: Århusin sopimuksen, Euroopan yhteisöjen ympäristötietodirektiivin ja Suomen julkisuuslainsäädännön vertailua. 3-4/1998:52-77 Hallberg, Pekka - Havumäki, Ilpo: Erityisasiantuntemuksen käyttämisestä ympäristöasioissa korkeimmassa hallinto-oikeudessa. 4/1990:27-35 Hepola, Matti: Ympäristölupa-asioiden ratkaisutoiminnan luonteesta. 2/1995:4-10 Kekkonen, Into: Ympäristötieto ja vesiensuojelun tavoitteet vuoteen /1998:15-20 Majamaa, Vesa: Arvojen häviäminen päätöksenteossa - ympäristölainsäädännön teoriaa ja arkea. 4/1990: Rajaniemi, Jussi: Ympäristötiedosta ympäristölupa-asiassa ja vesistön pilaamista koskevassa lupa-asiassa. 3-4/1998:37-51 Taipaleenmäki, Marjut: Miten ympäristötietoa käytetään hyväksi kunnallisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa? 3-4/1998:34-36 Tarasti, Lauri: Päätöksenteon perusteet - ongelmiako? 1-2/1988:15-22 Vihervuori, Pekka: Biodiversiteetin huomioon ottaminen vesiä koskevassa päätöksenteossa. 3-4/1998:10-14 Vihervuori, Pekka: Förvaltningens roll - ensidig uppföljning av miljöfrågor från miljömyndigheternas sida eller undertryckt målsättning hos andra myndigheter. 2/1993:11-22 Vihervuori, Pekka: Lectio praecursoria väitöstilaisuudessa Helsingin yliopistossa /1981: Muutoksenhakujärjestelmä Erkkilä, Mikko: Ajatuksia oikeudenkäyntikulujen korvaamisvelvollisuudesta ympäristöasioissa. 4/2000:58-63

8 8 Hollo, Erkki J.: Oikeusturvanäkökohdista ympäristöoikeudessa. 3-4/1995:64-69 Hurskainen, Aimo: Ympäristökeskusten valitusoikeudesta, jätelain 66. 4/1997:64-74 Kuusiniemi, Kari: Kommentteja ympäristökeskuksen valitusoikeudesta.1/1998:53-57 Wihuri, Antti-Juhani: Ryhmäkannelainsäädännöstä ja sen valmistelusta. 3-4/1995:70-76 III KIINTEISTÖNMUODOSTUS, MAANHANKINTA JA LUNASTUS 1. Kiinteistönmuodostus Havu, Seppo: Kiinteistöjärjestelmän tehtävistä. 1/1989:1-7 Repo, Matti V.: Alueveden raja maata vastaan ja vesilain soveltuminen. 1/1996:42-48 Repo, Matti V.: Tilasta vesilain mukaan lunastetun määräalan lohkomisesta. 1/1997:3-11 Vihervuori, Pekka: Vesirakentamiseen liittyviä kiinteistönmuodostamiskysymyksiä. 1-2/ 1987: Maanhankinta Pere, Ilkka: Yhdyskuntarakentaminen etuoston yleisenä edellytyksenä KHO:n käytännön valossa. 3/1991:21-33 Maljonen, Juhani: Kommentti Ilkka Peren kirjoituksen johdosta. 3/1991:33 3. Lunastus Hatunen, Sampo: Leikkaussäännöksen merkityksestä. 3/1991:17-20 Peltomaa, Hannu: Lunastusyrityksen aiheuttaman kiinteistön arvon alentumisen korvattavuudesta. 1/2000:6-23 Peltomaa, Hannu: Maa-ainesten korvattavuudesta lunastustilanteissa. 2-3/1997:26-31 Peltomaa, Hannu: Maisemamuutosten korvattavuudesta lunastustilanteissa. 1/1997:18-24 Peltomaa, Hannu: Suomen ja Ruotsin lunastuslakien korvaussäännöksistä. 4/2000:33-47 Salila, Jari: Koskiensuojelulain mukaisten korvausten määräämisestä. 2-3/1994: Vihervuori, Pekka: Lunastuslupaan liittyviä oikeudellisia ongelmia. 3/1991:2-16 IV MAANKÄYTTÖ, RAKENTAMINEN JA LIIKENNE 1. Maankäyttö Ekroos, Ari: Ajatuksia rakennuslain uudistusehdotuksesta. 2/1993:74-88 Ekroos, Ari: Asemakaava(määräyste)n laillisuuden harkinnasta. 4/1990:1-26 Ekroos, Ari: Asemakaavoituksesta ja kaupan rakennemuutoksista. 3/1990:23-30 Haapanala, Auvo: Kaavoitus ja rakentaminen - Euroopan yhdentyminen. 4/1991:31-36 Haapanala, Auvo: Maankäytön suunnittelun suhde ympäristönsuojeluun. 3/1988:1-7 Haapanala, Auvo: Rakennuslain kokonaisuudistusehdotus valmistunut. 4/1997:22-26

9 Haapanala, Auvo: Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. 2-3/2000:66-78 Hollo, Erkki J.: Maankäytön suunnittelun suhteesta ympäristösääntelyyn. 4/2000:8-32 Hollo, Erkki J.: Rantakaavoituksesta maankäytön ohjausvälineenä. 1-2/1987:1-15 Jääskeläinen, Lauri: Rakennuslain ensimmäinen osauudistus - vähenikö byrokratia. 3/1990:16-22 Kangas, Pekka: Ajatuksia seutukaavojen vaikutuksista erityisviranomaisten toimintaan. 1/ 1982:13-17 Kangas, Pekka: Kaavajärjestelmän ja maankäytön ohjauksen kehittämisestä. 3-4/1992:55-59 Kangas, Pekka: Maankäyttö- ja rakennuslakiuudistuksen tavoitteet ja keskeinen sisältö. 2/1998:14-18 Kangas, Pekka: Rakennuslainsäädännön uudistamisen kokonaiskuva. 3/1990:1-7 Karessuo, Leena: Rakennuslain uudistukset ja kunnat. 3/1990:8-15 Karvinen, Pauli: Seutusuunnittelun vaikutukset erityisviranomaisiin: maa- ja metsätalousviranomaisiin. 2/1981:5-11 Karvo, Ulla: Kestävän kehityksen merkityksestä rakennuslaissa. 1/1996:31-41 Kuusiniemi, Kari: Kaavoitus ja ympäristönsuojelu. 3-4/1992:13-31 Kuusiniemi, Kari: Puhelinkeskusaseman sijoittamisesta toisen maalle. 3-4/1985:12-40 Mäkinen, Eija: Kaavoitussopimukset ja kansalaisten osallistuminen. 2-3/1994:81-95 Mäkinen, Eija: Näkökohtia uuden maankäyttö- ja rakennuslain systematiikasta. 2/1998:19-27 Palmgren, Sten: Toimivalta kaavoituksessa. 1-2/1987:27-37 Penttilä, Hannu: Rantojen käytön ohjaus. 1-2/1990:35-40 Saastamoinen, Salla: Suuronnettomuuksien riskit ja maankäytön ohjaus EU:ssa. 1/1995:49-57 Vihervuori, Pekka: Muutamia ajatuksia rakennuslain kehittämisen suunnasta. 3-4/1992: Liikenne Heikonen, Irmeli: Oikeuskäytäntö maankäyttöasioissa. 1-2/1987: V LUONNON JA KULTTUURIYMPÄRISTÖN SUOJELU 1. Luonnonsuojelu Ekroos, Ari: Luonnonsuojeluohjelmiin liittyvistä oikeusturvakysymyksistä. 2/1993:25-30 Haapanen, Antti: Biodiversiteettisopimus ja EU:n luonnonsuojeludirektiivit lainsäädäntömme kannalta. 3-4/1995:35-42 Hintsanen, Marja-Liisa: Luonnonsuojelualueiden käytön tavoitteet ja ohjaus. 3-4/1987:17-28 Hollo, Erkki J.: Luonnonsuojelusuunnittelu ja luonnon monimuotoisuus lainuudistuksen näkökulmasta. 2/1993:31-38 Hollo, Erkki J.: Natura verkostosta luonnonsuojelun ohjauskeinona. 3-4/1998:6-9

10 10 Keynäs, Kalevi: Luonnonsuojelujärjestöt vaativat tehostettuja toimia Itämeren suojeluun. 3-4/1992:47-54 Kivivuori, Osmo: Natura ehdotuksen käsittely Suomessa. 4/1997:27-40 Kuusiniemi, Kari: Natura ja korvausjärjestelmän tarkistukset. 2/1998:28-35 Kuusiniemi, Kari: Naturalismia. 1/1998:58-62 Kuusiniemi, Kari: Ympäristöä muuttavat hankkeet luonnonsuojelualueilla - katsaus oikeuskäytäntöön. 1/1994:2-19 Pappila, Minna: Avainbiotooppien suojeluun liittyviä kysymyksiä. 1/1999:31-62 Sevola, Pertti: Vesialueiden valinta Naturaan ja alueiden rajausperusteet. 3-4/1998:21-33 Similä, Jukka: Uudistuva luonnonsuojelulaki. 2-3/1996:54-67 Tolvanen, Jukka Pekka: LSL 49.1 :n soveltamisesta - erityisesti Konikallion liito-oravaesiintymän näkökulmasta. 1/1999:63-80 Tolvanen, Jukka Pekka: Maankäytön luonnonsuojelullinen sääntely ( väitöstilaisuudessa pidetty lectio praecursoria). 2/1998:36-41 Vuolanto, Seppo: Luonnonsuojelun tarvekartoitus. 2/1993: Rakennetun ympäristön suojelu Metsäranta, Pirkko: Turvaamistoimenpiteistä rakennussuojelussa. 1/1981: Ulkomainonta Suontausta, Matti: Tienvarsien mainostauluihin liittyviä oikeudellisia näkökohtia. 3-4/1985: Muinaisjäännösten suojelu Seppälä, Mika: Kiinteään muinaisjäännökseen kajoaminen. 2-3/1996:28-53 VI LUONNONVAROJEN KÄYTÖN OHJAUS 1. Yleiset perusteet Ekroos, Ari: Luonnonvaraoikeudesta. 3-4/1987: Maa- ja metsätalous Ekroos, Ari: Kessistä uudistuvien luonnonvarojen kestävän käytön periaatteen kannalta. 3-4/1987: Metsästys ja kalastus Anttila, Risto: Kalastuksen tuotto 1980-luvun oikeuskäytännössä. 2/1989:1-5 Dahlström, Harri: Uuden kalastuslain sisältö ja tavoitteet. 1/1984:1-6

11 11 Kotkasaari, Timo: Eräitä piirteitä uudessa kalastuslaissa. 1/1984: Maa-ainesten ottaminen Kuusiniemi, Kari: Maa-ainesten kotitarveotto: Mietteitä sääntelyn johdonmukaisuudesta. 4/1997:47-63 VII VESIASIAT 1. Yleistä Hollo, Erkki J.: Ajatuksia vesilupajärjestelmän uudistamisesta. 3-4/1993:31-40 Hollo, Erkki J.: Selventävien määräysten antamisesta. 3-4/1989:2-5 Hollo, Erkki J.: Vesienkäytön sääntelyn uudet haasteet ja tulevaisuus Suomessa ja Euroopan Unionissa. 3-4/1999:23-38 Hollo, Erkki J.: Vesilain tarkistamisehdotuksesta. 2/1984:8-11 Hollo, Erkki J.: Vesistötöiden aloittamislupasäännöstön uudistus. 1/1983:3-15 Jokela, Antti: Lectio praecursoria /1984:14-18 Kuusiniemi, Kari: Vesilain ehdoton luvanmyöntämiseste - tarua vai totta? 2/1995:11-23 Nurmento, Leena: Vesilupatoimikunnan ehdotukset toiminnanharjoittajan kannalta. 3-4/ 1993:41-45 Siitonen, Hannu: Tärkeimpien vesioikeudellisten peruskäsitteiden määrittelystä. 3-4/1985:41-55 Soikkanen, Kalle: Yleinen tarve vesilaissa oikeustapausten valossa. 2/1980:16-25 Vihervuori, Pekka: Ajatuksia vesilain muutosten 467/87 voimaantulo- ja soveltamissäännöksen tulkinnasta. 3/1988:8-12 Vihervuori, Pekka: Tekolammikosta Runebergin lähteeseen. 4/1990: Pilaantumisen torjunta ja vesirakentaminen Keynäs, Kalevi: Vähäisten ruoppausten ympäristövaikutuksista. 2-3/1994:18-20 Melvasalo, Terttu: Ajankohtaista vesiensuojelusta - maatalouden hajakuormitus. 2-3/1994:21-25 Mäkinen, Irmeli: Vesistösillan rakentamisesta oikeudellisena kysymyksenä (tutkielman tiivistelmä). 1/1983:22-23 Persson, Per-Edvin: Sinilevien haittavaikutuksista vesistöissä: myrkyt ja hajut. 3-4/1985:1-5 Repo, Matti V.: Näkökohtia kirjoituksesta (ks. 3-4/1987:53-59). 1-2/1988:47-50 Repo, Matti V.: Vesilain 7:4.1 viittauksista lain 7:3.2:een. 3-4/1987:43-52 Siitonen, Hannu: Vesistöjen pienrakentamisen luvan tarpeesta ja lupaedellytyksistä vesioikeudellisten päätösten perusteella. 3-4/1999:54-66 Théman, Heidi: Saastumiselle alttiita vesialueita koskevasta sääntelystä Ruotsissa. 3-4/1986:30-33

12 12 Tuomainen, Jouko: Saastuneisiin pohjasedimentteihin kohdistuvien ruoppaus- ja muiden vesistötöiden edellyttämät luvat. 1/1997:25-40 Vihervuori, Pekka: Edellisen johdosta (ks. 3-4/1987:43-52). 3-4/1987:53-59 Vihervuori, Pekka: Muutama kommentti (ks. 1-2/1988:47-50). 1-2/1988:51 Vihervuori, Pekka: Uusimmasta vesiensuojelusääntelystä. 3-4/1995: Menettely ja muutoksenhakujärjestelmä Heinonen, Matti: Asioiden käsittelystä vesiylioikeudessa. 2/1989:6-16 Hepola, Matti: Hieman asioiden käsittelyajasta vesioikeudessa. 1/1993:1-19 Kainlauri, Pekka: Rajatusta muutoksenhausta vesioikeudellisessa hakemusasiassa. 4/1990:46-52 Kotkasaari, Timo: Vesioikeudellista katselmustoimitusta koskevan säännöstön kehityspiirteitä. 4/1990:69-77 Pekkanen, Raimo: Vesilain muutoksenhakujärjestelmän kehittämisestä. 2/1984:1-7 Ruuhijärvi, Rauno: Vesilain muutoksenhakujärjestelmästä. 2/1984:12-13 Räisänen, Seppo: Rakennushankkeiden lopputarkastusten ongelmista vesioikeuskäsittelyssä. 3-4/1986:3-15 Savisaari, Runo: Vesistöhankkeiden menettelytapatoimikunnan mietintö. 1-2/1986:61-71 Sepponen, Matti: Vesilain 16 luvun 21 :n muutos. 4/1990: Sepponen, Matti: Vesioikeuden suullinen käsittely ja Euroopan ihmisoikeussopimus. 1-2/ 1992: Korvausasiat Hepola, Matti: Kumuloidut korvausvaatimukset vesilain mukaisissa hakemusasioissa. 1/ 1994:20-44 Kotkasaari, Timo: Vesiylioikeuden päätös Inarinjärven säännöstelyn aiheuttamien vahinkojen ja haittojen korvaamisesta. 1/1980:16-17 Vihervuori, Pekka: Edun menetys ja edunmenetys. 1/1982:11-12 VIII YMPÄRISTÖNSUOJELU 1. Ympäristövaikutusten arviointi Kokko, Kai: Maa-ainesluvan ympäristövaikutusten arviointi. 1/1994:45-64 Kokko, Kai: Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisongelmia. 2-3/1994: Poesche, Jürgen: Bias in the EIA process. 1-2/1992:50-64 Saastamoinen, Salla: Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisalasta. 1/1993:20-43

13 13 2. Ympäristölupa ja yleinen ympäristönsuojelu Hollo, Erkki J.: Ajatuksia yhdennettyä ympäristölupaviranomaista koskevasta uudistuksesta. 2-3/1994:40-47 Jääskeläinen, Lauri: Valtiollista vai kunnallista hallintoa - ympäristölupamenettelylain tarkastelua. 4/1991:37-44 Kellomäki, Erkki: Ympäristölupamenettelyn toimivuus päätöksentekijän näkökulmasta. 3-4/1993:27-30 Kuusiniemi, Kari: Immissiosääntely Euro-ympäristössä. 3-4/1992:63-68 Kuusiniemi, Kari: Liikuteltavat laitokset ja ympäristölupajärjestelmä. 1/1997:41-47 Matilainen, Sampsa: Kivenmurskaamoiden ympäristösääntelystä ympäristönsuojelulain ja sen nojalla annettavien yleisten normien mukaan. 1/2000:24-38 Mäkinen, Simo: Ympäristölupaviranomaisten toimivallasta ja sen syntyhistoriasta. 2-3/ 2000:79-89 Mäkinen, Simo: Ympäristölupien käsittely keskittyy. 4/1991:45-51 Palomäki, Annu - Juujärvi, Virpi: Liikuteltavat laitokset ja ympäristölupajärjestelmä. 4/ 1997:75-76 Poesche, Jürgen: Umweltschutz und Recycling bei der Produktion von Zeitungsdruckpapier. 3-4/1992:69-79 Siitari-Vanne, Eija: Ympäristönsuojelulainsäädännön uudistukseen liittyvät siirtymävaiheen järjestelyt. 2-3/2000: Tarasti, Lauri: Piirteitä Suomen ympäristönsuojelulainsäädännön kehittymisestä. 4/1990: Ylisaukko-oja, Birger: Uusi ympäristönsuojelulainsäädäntö toiminnanharjoittajan kannalta. 2/1999: Ilmansuojelu Havumäki, Ilpo: Ilman pilaantumiskynnys korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisujen valossa. 1-2/1988:4-14 Hollo, Erkki J.: Ilmansuojelutietoa Saksasta. 1/1981:25 Hollo, Erkki J.: Näkökohtia ilmansuojelulain tulkitsemisesta. 1-2/1988:23-29 Kellomäki, Erkki: Lääninhallitusten päätösten perusteet ja tulevat toimintalinjat. 1-2/1988:30-39 Kuusiniemi, Kari: IPPC-direktiivi ja ilmansuojelulain uudistukset. 3-4/1995:51-63 Kuusiniemi, Kari: Rikkipäästöjen aiheuttama merkittävä ekologinen haitta. 2/1989:17-22 Pohjanraito, Leena: Ilmansuojelulain pääpiirteet. 2/1980:4-10 Rausch, Heribert: Lufthygiene im schweizerischen Recht. 1-2/1986:22-28 Tarasti, Lauri: Ilmansuojelupolitiikan oikeudelliset toteuttamiskeinot. 1-2/1986:4-21 Tarasti, Lauri: Ympäristölupakomitean ehdotukset ja ilmansuojelu. 1-2/1990:1-7 Vallittu, Anja: Oikeuskäytäntöä valtioneuvoston ilmansuojelupäätösten soveltamisesta kattila- ja voimalaitoksiin. 1-2/1990:8-19

14 14 4. Meluntorjunta Paikkala, Sirkka-Liisa: Meluntorjuntalain pääpiirteet ja soveltamisen ensiaskeleet. 1-2/ 1990:20-25 Seppälä, Mika: Meluntorjuntalaki ja kunnalliset järjestyssäännöt. 1-2/1990: Terveydensuojelu Hurmeranta, Jyrki: Asbestikomitean ehdotukset toteutetaan. 1-2/1990:70 Myntti, Arto: Turkistarhauksen ympäristöongelmista. 2/1989:23-28 Seppälä, Mika: Sijoituslupajärjestelmä terveydensuojelulaissa. 1/1995: Naapuruussuhteet Kuusiniemi, Kari: Konsessio vai poliisilupa? Mietteitä naapuruussuhdelain 20 :n tulkitsemisesta. 4/1990: Maaperän suojelu Kauppila, Jussi: Saastuneen maa-alueen puhdistamisvastuu yritysten tilinpäätöksissä. 3-4/1998:78-83 Ruuska, Suvi: Maaperänsuojelun toteuttaminen lainsäädännön keinoin. 1/2000:61-71 Ruuska, Suvi: Vanhojen pilaantuneiden alueiden kunnostus ja riskinarviointi. 4/2000: Jätehuolto Bärlund, Kaj: Jätehuollon tulevaisuus Uudellamaalla. 1/1989:8-9 Finnlund, Matts: Miten jätteiden hyötykäyttö etenee Uudellamaalla. 1/1989:22-25 Havumäki, Ilpo: Ongelmajätteiden käsittelyluvasta. 1-2/1986:51-60 Kautto, Petrus: Jätteen määritelmä EY:n tuomioistuimen oikeuskäytännössä. 1/1998:41-46 Kuronen, Ilpo: Jätelakiehdotus luonnonsuojelun näkökulmasta. 3-4/1993:25-26 Nurmento, Leena: EY:n kaatopaikkadirektiiviehdotus ja sen edellyttämät muutokset Suomen lainsäädäntöön. 1-2/1992:2-37 Saastamoinen, Kirmo: Velvollisuudesta liittyä järjestettyyn jätteenkuljetukseen. 1/2000:39-60 Salo, Heikki: Jätehuolto ja jätteenkäsittely pääkaupunkiseudulla. 1/1989:13-16 Seppänen, Ari: Uudet kaatopaikkamääräykset. 2-3/1997:32-42 Tarasti, Lauri: Pakkaajille tuottajavastuu jätehuollossa. 4/1997:9-21 Tarasti, Lauri: Roskaamiskiellon ulottuvuudesta. 1/1995:23-29 Vehkalahti, Matti: Jätehuollon valtakunnalliset linjat. 1/1989:10-12 Vuolanto, Seppo: Jätehuollon tila ja ongelmat Uudellamaalla. 1/1989:17-21

15 15 9. Geenitekniikka Hollo, Erkki J.: Kohti biotekniikan sääntelyä. 1/1993:79-82 Salila, Jari: Uudistuva geenitekniikkasääntely. 2/1999: Kemikaalit ja torjunta-aineet Ekroos, Ari: Ennallistamisvelvollisuudesta kemikaalilain mukaan. 1-2/1990:41-49 Kuusiniemi, Kari: Kemikaalivalvonnasta Pohjoismaissa. 1-2/1986:29-47 Marjanen, Jari J.: Kemikaalilainsäädäntö ja sen historia - ympäristöoikeuden vähän harrastettu osa. 2-3/1996:22-27 Salila, Jari: Peltoviljelyssä käytettävien torjunta-aineiden ja lannoitteiden ympäristövaikutusten rajoittamisesta. 3-4/1995: Vähäkuopus, Anna Maria: Näkemyksiä kemikaalivalvonnasta. 1-2/1986: Ydinenergia Sahrakorpi, Yrjö: Ydinenergialainsäädännöstä. 2/1980:11-15 Ståhlberg, Pauli: Terrorismi ja ydinvastuu. 3-4/1989:27-30 IX YMPÄRISTÖRIKOKSET JA SEURAAMUSJÄRJESTELMÄ Kemppainen, Seppo: Vesirikosasioista käytännössä. 4/1990:53-68 Nissinen, Matti: Erään ympäristörikoksen anatomia - muuan kyhmyjoutsen syyttäjälaitoksen murheena. 2-3/2000: Pennanen, Jaana: Ympäristörikostilanne Suomessa ja muissa pohjoismaissa. 1/1998:47-52 Pokka, Hannele: Uusi ympäristörikoslainsäädäntö. 3-4/1993:18-24 Salila, Jari: Näkökohtia luonnonsuojelulain 59 :n menettämisseuraamuksesta. 1/1998:34-40 X YMPÄRISTÖVAHINKOJEN KORVAAMINEN Kiviniemi, Marja: Ympäristövahinkovastuukeskustelua EY:ssä. 1/1993:84-86 Kosola, Marjaleena: Vahingonkorvaukset aiheuttaja maksaa -periaatteen kannalta - ympäristötaloudellinen näkökulma korvausjärjestelmään. 1/1996:49-53 Kuikka, Sakari - Similä, Jukka: Syy-yhteyden osoittamisesta ympäristövahingoissa. 1-2/ 1991:29-43 Myhrberg, Olavi: Ympäristövaikutukset ja kiinteistön arvo. 3-4/1993:46-55 Tuomainen, Jouko: Vastuu alusöljyvahingon torjuntakustannuksista - erään esimerkkitilanteen tarkastelua. 3/1988:13-18

16 16 Tuomainen, Jouko: Ympäristöonnettomuuksien kustannukset ja toissijainen korvausjärjestelmä. 4/2000:64-69 Vihervuori, Pekka: Ilmeinen vahinko ympäristöoikeudessa - lievennys vai tiukennus? 3-4/ 1985:6-11 XI TALOUDELLISET OHJAUSKEINOT Aakkula, Jyrki - Pentinmäki, Jari: Maatalouden sopimuspohjainen ympäristöohjaus. 3-4/ 1999:39-53 Heinonen, Seppo: Maatilalaki maatalouden rakennepolitiikan välineenä. 1/1982:3-10 Määttä, Kalle: Energiaverotus ja ympäristö. 2-3/2000:51-65 Määttä, Kalle: Oikeustaloustieteellinen näkökulma ympäristönsuojeluun. 2/1999:17-31 Tarasti, Lauri: Ympäristötaloudelliset ohjauskeinot valinkauhassa. 3-4/1992:32-36 Tarasti, Lauri: Ympäristötalousprojekti ja ympäristöoikeus. 3-4/1993:15-17 Wallenius, Sini: Maatalouden ympäristötukijärjestelmä /1999:9-12 B. ARVOSTELTU KIRJALLISUUS 1. Kotimainen kirjallisuus Ekroos, Ari: Ympäristön- ja luonnonsuojeluoikeuden perusteet. Johdatusta ympäristönsuojelua sekä luonnonvarojen käyttöä koskevaan lainsäädäntöön. Yksikot/Talousoikeus/julkaisut/Ari-1/Alkulause.htm. Arv. Mika Seppälä 1/1998:85-87 Ekroos, Ari: Ympäristön- ja luonnonsuojeluoikeuden perusteet. Johdatusta ympäristönsuojelua sekä luonnonvarojen käyttöä koskevaan lainsäädäntöön. 298 s. Oy Edita Ab. Helsinki Ks. 1/1998:85-87 Ekroos, Ari - Majamaa, Vesa: Maankäyttö- ja rakennuslaki. 753 s. Oy Edita Ab. Helsinki Arv. Kari Kuusiniemi 4/2000:83-86 Ekroos, Marja: Saastuneet maa-alueet ja jätehuoltovastuu Suomessa ja Euroopan yhteisössä s. Lakimiesliiton Kustannus Oy. Tampere Arv. Jouko Tuomainen 2-3/1994: Hallberg, Pekka - Haapanala, Auvo - Koljonen, Ritva - Ranta, Hannu: Uusi maankäyttöja rakennuslaki. XXVII s. Kauppakaari Oyj. Helsinki Arv. Kari Kuusiniemi 4/2000:83-86 Hollo, Erkki J.: Johdatus ympäristöoikeuteen. 199 s. Lakimiesliiton Kustannus Oy. Helsinki Arv. Mika Seppälä 1/1994:70-72 Hollo, Erkki J.: Johdatus ympäristöoikeuteen. 2. uud. painos. XIX+352 s. Lakimiesliiton Kustannus Oy. Helsinki Arv. Mika Seppälä 1/1998:87-89 Hollo, Erkki J.: Ympäristöoikeus. XXXV+821 s. Jyväskylä Arv. Mika Seppälä 3/ 1991:38-40

17 Jokela, Marjut - Kartio, Leena - Ojanen, Ilmari: Maakaari. XXX+590 s. Lakimiesliiton Kustannus Oy. Helsinki Arv. Jari Salila 2-3/1997:97-98 Joutsamo, Kari - Aalto, Pekka - Kaila, Heidi - Maunu, Antti: Eurooppaoikeus. LXXIX s. Lakimiesliiton Kustannus Oy. Helsinki Arv. Kari Kuusiniemi 2-3/1996:94-98 Juhlajulkaisu Veikko O. Hyvönen / (toim. Kalevi Laaksonen). 320 s. Lakimiesliiton Kustannus Oy. Helsinki Arv. Jari Salila 3-4/1999:75-77 Jääskeläinen, Lauri - Syrjänen, Olavi: Maankäyttö- ja rakennuslaki selityksineen - käytännön käsikirja. 440 s. Rakennustieto Oy. Tampere Arv. Kari Kuusiniemi 4/ 2000:83-86 Katselmustoimitusten kehittämistyöryhmän mietintö. Oikeusministeriö/Lainvalmisteluosasto 3/1986). Arv. Timo Kotkasaari 3-4/1986:39-40 Keskustojen kehittäminen kauppapaikkoina. Kauppakeskustyöryhmän mietintö. YM/KRO. Työryhmän raportti 1/1991. Arv. Ari Ekroos 3/1991:49-52 Kestävä kehitys ja Suomi. Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle kestävään kehitykseen tähtäävistä toimista. Arv. Kari Kuusiniemi 1-2/1991:66-71 Kiinteistölainsäädäntö 1998 (toim. Keijo Kaivanto). VII+681 s. Lakimiesliiton Kustannus Oy. Helsinki Arv. Jari Salila 1/1998:82-83 Kiviniemi, Matti: Metsäoikeus. 2. uud. painos. 496 s. Metsälehti Kustannus Oy. Jyväskylä Arv. Jari Salila 2-3/1997:96-97 Kuusiniemi, Kari: Ympäristölupa. XXII+382 s. Lakimiesliiton Kustannus Oy. Helsinki Arv. Mika Seppälä 1/1994:72-74 Kuusiniemi, Kari: Ympäristömuutosten korvattavuus pakkotoimitilanteissa. XXVIII+361 s. Lakimiesliiton Kustannus Oy. Helsinki Arv. Mika Seppälä 4/1997:89-90 Kuusiniemi, Kari - Kumpula, Anne: Ympäristöoikeuden perusteet. XIV+385 s. Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. Yksityisoikeuden julkaisusarja A:92. Turku Arv. Jari Salila 1/1998:82-83 Kuusiniemi, Kari - Peltomaa, Hannu: Lunastuslainsäädäntö ja korvausjärjestelmä. 260 s. Oy Edita Ab. Helsinki Arv. Jari Salila 2-3/2000: Luonnonsuojelun oikeusturvatyöryhmän mietintö. YM/YSO työryhmän mietintö Arv. Ari Ekroos 1/1993:75-78 Länsi-Euroopan taloudellinen yhdentymiskehitys ja ympäristönsuojelu. YM/YSO selvitys nro 73/1990. Arv. Ari Ekroos 1-2/1991:71-76 Maankäytön ohjaus uudistuu. Maankäytön ohjauksen uudistaminen. YM/KRO työryhmän raportti 1/1993. Arv. Mikko Kuoppala 2/1993:50-55 Maatalouden vesiensuojelutoimikunnan jatkotyöryhmän mietintö (C18/1986). Arv. Timo Kotkasaari 3-4/1986:38 Marttinen, Kari: Ympäristöpoliittinen toimivalta ja kansallinen ympäristösääntely Euroopan Unionissa. 237 s. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran julkaisuja nro 24. Helsinki Arv. Kari Kuusiniemi 2/1995:34-40 Marttinen, Kari - Saastamoinen, Salla: Yrityksen ympäristövastuut. 311 s. Yrityksen tietokirjat. Kauppakaari Oy. Helsinki Arv. Mika Seppälä 1/1997:

18 18 Marttinen, Kari - Saastamoinen, Salla - Similä, Jukka: EU:n ympäristöoikeus ja Suomi. XXXIV+379 s. Lakimiesliiton Kustannus Oy. Helsinki Arv. Kari Kuusiniemi 2-3/1994: Metsäluonto ja ilmansaasteet (toim. Arja Hyvärinen - Eeva-Liisa Jukola-Sulonen - Heli Mikkelä - Tiina Nieminen). 221 s. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 446. Helsinki Arv. Matti Vilander 2/1993:45-46 Osallistuminen ja yhteiskunnallisten vaikutusten arvioiminen vesiensuojelun suunnittelussa. VH:n monistesarja nro 418. Helsinki Arv. Jouko Tuomainen 3-4/1986:36-37 Palokangas, Risto - Tarukannel, Veijo - Nuuja, Ismo: Ympäristönsuojelun hallinto ja lainsäädäntö 2. Oikeustapauksia. 67 s. Ympäristö-Tieto Ky. Jyväskylä Arv. Jouko Tuomainen 3-4/1986:34 Putkonen, Lauri: Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat teollisuusympäristöt. YM/KRO. Helsinki Arv. Kari Kuusiniemi 2/1989:33-34 Pönkä, Antti: Terveydensuojelu. 503 s. Suomen ympäristöterveys Oy. Rauma Arv. Mika Seppälä 1/1997:59-60 Rakennuslaki ja oikeuskäytäntö (toim. Erkki J. Hollo - Kari Kuusiniemi). XXIII+1172 s. Helsinki Arv. Jouko Tuomainen 1-2/1990:60 Repo, Matti V.: Johdatus kiinteistönmuodostamisoikeuteen. 111 s. Lakimiesliiton Kustannus Oy. Helsinki Arv. Sampsa Matilainen 1/2000:80-82 Rikkitoimikunnan mietintö (KM 1986:33). Arv. Timo Kotkasaari 1-2/1987:46-47 Saastamoinen, Salla: Ympäristövaikutusten arviointi. Raportteja ja artikkeleita nro 114. Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos. Espoo Arv. Matti Vilander 1/1993:47-53 Salo, Heikki T.: Jätehuolto ja siihen liittyvä lainsäädäntö. 223 s. Lakimiesliiton Kustannus Oy. Helsinki Arv. Mika Seppälä 3/1990:31-35 Salo, Heikki - Snellman, Leo: Jätelainsäädäntö. XXII+387 s. Lakimiesliiton Kustannus Oy. Jyväskylä Arv. Mika Seppälä 2/1995:42-48 Seminal Cases of International Environmental Law (toim. Tuomas Kuokkanen). 167 s. Oy Edita Ab. Helsinki Arv. Erkki J. Hollo 1/2000:82-83 Siitari-Vanne, Eija: Rakennetun ympäristön suojelusta. XXIV+189 s. Lakimiesliiton Kustannus Oy. Helsinki Arv. Lauri Jääskeläinen 2-3/1994: Similä, Jukka: Luonnonsuojelulaki. X+289 s. Lakimiesliiton Kustannus Oy. Helsinki Arv. Mika Seppälä 4/1997:87-88 Tarukannel, Veijo - Jukarainen, Heikki: Oikeudenkäynti hallintotuomioistuimessa. 400 s. Tampereen yliopisto/julkisoikeuden laitos. Saarijärvi Arv. Kari Kuusiniemi 2/ 1999:64-67 Tepora, Jarno - Kartio, Leena - Koulu, Risto - Wirilander, Juhani: Kiinteistön käyttö ja luovutus. XXX+447 s. Lakimiesliiton Kustannus Oy. Helsinki Arv. Jari Salila 2/1998:62-63 Träskman, P.O.: Miljöbrott och kontroll av miljöbrottslighet. 196 s. Lakimiesliiton Kustannus Oy. Helsingfors Arv. Jouko Tuomainen 1/1993:44-47 Tuominen, Laura: 1900-luvun rakennusperintö. Luettelointi- ja suojelukysymyksiä. YM/ KRO 8/1992. Arv. Kari Kuusiniemi 1/1993:83 Uhanalaisten eläinten ja kasvien suojelutoimikunnan mietintö (KM 1985:43). Arv. Timo Kotkasaari 3-4/1986:37-38

19 Ulkoasianvaliokunnan mietintö n:o 3 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan Pohjoismaiden neuvoston toiminnasta vuodelta 1985 antaman kertomuksen johdosta. Arv. Timo Kotkasaari 3-4/1986:40-41 Uusitalo, Liisa: Suomalaiset ja ympäristö. Tutkimus taloudellisen käyttäytymisen rationaalisuudesta. Helsinki Arv. Erkki J. Hollo 1-2/1987:49-50 Valtioneuvoston periaatepäätös vesiensuojelun tavoiteohjelmasta vuoteen 1995; lainsäädännölliset tavoitteet. Arv. Timo Kotkasaari 1/1989:31 Vastuu rakentamisessa. YM/KRO työryhmän raportti 1/1990. Arv. Ari Ekroos 1-2/1991:77-81 Vesilain mukaisista hankkeista aiheutuvien kalastusvahinkojen arviointi ja korvaaminen. 159 s. VH:n monistesarja nro 316. Helsinki Arv. Jouko Tuomainen 3-4/1986:34-35 Vesilupatoimikunnan mietintö (KM 1993:13). Arv. Kari Kuusiniemi 2/1993:47-49 Vesistöhankkeiden toteuttamiseen liittyvistä vesioikeudellisista näkökohdista. 89 s. VH:n monistesarja nro 339. Helsinki Arv. Jouko Tuomainen 3-4/1986:35-36 Vihervuori, Pekka: Rantaoikeuden perusteet. 203 s. Lakimiesliiton Kustannus Oy. Vammala Arv. Kalevi Ellilä 3-4/1987:61-62 Vihervuori, Pekka: Vesistön järjestelyn ja ojituksen oikeuskysymykset. 405 s. Lakimiesliiton Kustannus Oy. Jyväskylä Arv. Kalevi Ellilä 3-4/1987:62-63 Väyläkorvaus- ja merimerkkityöryhmän mietintö. Arv. Timo Kotkasaari 1/1989:28-31 Ydintalvi (toim. Pirjo H. Mäkelä). 67 s. Gummerus Oy. Jyväskylä Arv. Jouko Tuomainen 3-4/1986:34 Ympäristö ja laki (toim. Ari Ekroos - Marja Toivio-Kaasinen). 229 s. Lakimiesliiton Kustannus Oy. Tampere Arv. Jouko Tuomainen 1/1993:59 Ympäristö ja rakentaminen lakikanta (CD-ROM) (toim. Jukka Savolainen). Oy Edita Ab. Arv. Jari Salila 2-3/1997: Ympäristölainsäädäntö 1995 (toim. Hannu Ranta). VII+484 s. Lakimiesliiton Kustannus Oy. Jyväskylä Arv. Kari Kuusiniemi. 2/1995:40-42 Ympäristölainsäädäntö 1997 (toim. Hannu Ranta). VIII+606 s. Lakimiesliiton Kustannus Oy. Helsinki Arv. Jari Salila 1/1997:54-55 Ympäristölainsäädäntö 1998 (toim. Hannu Ranta). VIII+631 s. Lakimiesliiton Kustannus Oy. Helsinki Arv. Jari Salila 2/1998:63-64 Ympäristölainsäädäntö 2000 (toim. Hannu Ranta). X s. Lakimiesliiton Kustannus Oy. Helsinki Arv. Jari Salila 2-3/2000: Ympäristölupakomitean mietintö (KM 1989:52). Arv. Kari Kuusiniemi 1-2/1990:61-63 Ympäristötutkimuksen ja -seurannan työryhmän mietintö (KM 1986:39). Arv. Timo Kotkasaari 1-2/1987:48 Äänioikeus 2000 (toim. Valtteri Niiranen - Pekka Tarkela). XXII+185 s. Lakimiesliiton Kustannus Oy. Helsinki Arv. Jari Salila 2/1999:68 2. Ulkomainen kirjallisuus Attfield, Robin: The Ethics of Environmental Concern. 220 s. Oxford Arv. Erkki J. Hollo 1/1984:

20 20 Basse, Ellen Margrethe: Miljøankenaevnet. En analyse av naevnets organisation, arbejdsgrundlag og funktionsmåde ud fra retlige og andre samfundsvideskabelige synsvinkler. 523 s. København Arv. Kari Kuusiniemi 1-2/1988:56-57 Christensen, Jonas: Rätt och kretslopp. Studier om förutsättningar för rättslig kontroll av naturresursflöden, tillämpade på fosfor. Akademisk avhandling. 435 s. Uppsala Universitet Arv. Kari Kuusiniemi 3-4/1998:89-91 Eriksson, Anders: Rätten till skadestånd vid miljöskador. 161 s. Norstedts. Stockholm Arv. Erkki J. Hollo 3-4/1987:60-61 Flyvbjerg, Bent: Rationalitet og magt. Bind I: Det konkretes videnskab. 177 s. Bind II: Et case-baseret studie af planlægning, politik og modernitet. 463 s. 1. udgave, 2-3. oplag. Odense Arv. Kari Kuusiniemi 1/1993:53-58 Miljöbrott och straff (red. Inger Eriksson). 120 s. Brottsförebyggande rådets information. Stockholm Arv. Jouko Tuomainen 1-2/1990:61 Rechtsfragen grenzüberschreitender Umweltbelastungen/Les problèmes juridiques posés par les pollutions transfrontières. Berlin s. Arv. Erkki J. Hollo 1/1984:17-18 Skolimowski, Henryk: Eco-Philosophy. 117 s. London Arv. Erkki J. Hollo 1/1984:16 Veinla, Hannes: Sissejuhatus keskkonnaõigusesse. 151 s. Juura/Õigusteabe AS. Tallinna Arv. Jari J. Marjanen 2-3/2000:130 Westerlund, Staffan: En hållbar rättsordning. Rättsvetenskapliga paradigm och tankevändor. 223 s. Iustus Förlag. Uppsala Arv. Matti Hepola 2/1999:60-64 C. OIKEUSTAPAUKSET 1. Korkein oikeus KKO 1987:2 (kysymys siitä, oliko veden johtamislupa rinnastettavissa VL 11:3.4:ssä tarkoitettuihin oikeuksiin). 1-2/1987:59-66 (komm. Pekka Vihervuori) KKO D:VE 88/9 (kysymys räjäytystöiden aiheuttamasta kaivon veden heikentymisestä). 1/1989:33-34 (komm. Erkki J. Hollo) KKO 1993:13 (puistoaluevarauksen synnyttämän jäännöshaitan korvaaminen). 2/1993:39-41 (komm. Erkki J. Hollo) KKO 1998:9 (julkisyhteisön ja viranhaltijan korvausvastuu ympäristöhaitoista). 1/1998:73-81 (komm. Ari Ekroos) 2. Korkein hallinto-oikeus KHO t (hakijan oikeus hakemuksen kohteena olevaan alueeseen). 3-4/1986:48-49 (komm. Pekka Vihervuori) KHO t (seutukaavan ohjevaikutuksesta: Selvyysperiaate MM2-jutun ratkaisun lähtökohtana). 1/1980:18 (komm. Jyrki Hurmeranta) KHO t. 352 (kysymys kalataloudellisesta tarkkailuvelvoitteesta nimenomaisen määräyksen puuttuessa). 1/1981:21-24 (komm. Pekka Vihervuori) KHO t (vesioikeudellisen käyttöoikeusratkaisun suhteesta yritysluvan tarpeeseen). 1/1983:16-21 (komm. Pekka Vihervuori)

Ympäristönsuojelulain soveltamisala ja yhteydet muuhun ympäristölainsäädäntöön. kesä 2011 Hilkka Heinonen 1

Ympäristönsuojelulain soveltamisala ja yhteydet muuhun ympäristölainsäädäntöön. kesä 2011 Hilkka Heinonen 1 Ympäristönsuojelulain soveltamisala ja yhteydet muuhun ympäristölainsäädäntöön kesä 2011 Hilkka Heinonen 1 YSL:n soveltamisala 1 (2) Ympäristön pilaantumisentorjunnan yleislaki YSL:a sovelletaan toimintaan,

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Lainlaatijan EU-opas. Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet. 2. uudistettu painos

Lainlaatijan EU-opas. Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet. 2. uudistettu painos Lainlaatijan EU-opas Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet 2. uudistettu painos Helsinki 2004 Esipuhe Tässä Lainlaatijan EU-oppaassa käsitellään Euroopan yhteisöjen säädösten huomioon ottamista

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe toiseen uudistettuun laitokseen... KESKEISET LYHENTEET... xxiii

Sisällys. Esipuhe toiseen uudistettuun laitokseen... KESKEISET LYHENTEET... xxiii vii Esipuhe toiseen uudistettuun laitokseen... LÄHTEET... xiii xv KESKEISET LYHENTEET... xxiii I JOHDANTO... 1 1. Teoksen painopistealueista ja keskeisistä näkökulmista... 1 2. Keskeisiä käsitteitä...

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain soveltamisala ja yhteydet muuhun ympäristölainsäädäntöön

Ympäristönsuojelulain soveltamisala ja yhteydet muuhun ympäristölainsäädäntöön Ympäristönsuojelulain soveltamisala ja yhteydet muuhun ympäristölainsäädäntöön YSL:n soveltamisala 1 (2) Ympäristön pilaantumisen torjunnan yleislaki YSL:a sovelletaan toimintaan, josta aiheutuu tai saattaa

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat 1. Niemi-Aro Antti 2. Saari Aapo 3. Kinnari Sirpa 4. Koskinen Eila 5. Lähdesmäki Liisa 6. Niemi Anne 7. Palojoki Ulla 8. Hyvönen Juhani 9. Peltola Asko 10. Saunamäki Raimo 11.

Lisätiedot

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT 1 (10) TEUVAN KUNTA LUOTTAMUSTOIMIEN TÄYTTÄMINEN - Teuvan kunnanvaltuusto 19.1.2009 KUNNANVALTUUSTON VAALILAUTAKUNTA varsinaiset et Lehtimäki Esko Luhtala Anne Lilja Jukka Mäntylä Anu henkilökohtaiset

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

Vanajavesikeskus: tavoitteet ja vuoden 2010 suunnitelmat. Vanajavesikeskus-hankkeen pääsihteeri Sanni Manninen Johansen

Vanajavesikeskus: tavoitteet ja vuoden 2010 suunnitelmat. Vanajavesikeskus-hankkeen pääsihteeri Sanni Manninen Johansen Vanajavesikeskus: tavoitteet ja vuoden 2010 suunnitelmat Vanajavesikeskus-hankkeen pääsihteeri Sanni Manninen Johansen Maakunnan suurhanke 1. valmistelu 16.11.2009-31.12.2010: Vanajavesikeskus-hanke 2.

Lisätiedot

NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO. Johdanto

NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO. Johdanto 82139565 NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO Johdanto Nurmijärven Viirinlaaksossa on tarkoitus maankäytön kehittymisen myötä putkittaa nykyinen oja taajama-alueen läpi.

Lisätiedot

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 Miehet Yleinen: 1. 55 Jouni Kokkonen Merilapin urheilukalastajat 3361 2. 51 Mika Jaako Merilapin urheilukalastajat 2935 3. 76 Mika Nampajärvi Koillisen kilpakalastajat 2914 4.

Lisätiedot

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29 Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Kirkkovene miehet 10 km Joukkue ================================== 1. Kuopion Soutajat

Lisätiedot

PAKKOLUNASTUKSET 01.10.2015 PAKKOLUNASTUKSEN PERUSTEET 08.10.2015 LUNASTUSTOIMITUS 22.10.2015 KML:N MUKAISET LUNASTUKSEN

PAKKOLUNASTUKSET 01.10.2015 PAKKOLUNASTUKSEN PERUSTEET 08.10.2015 LUNASTUSTOIMITUS 22.10.2015 KML:N MUKAISET LUNASTUKSEN PAKKOLUNASTUKSET 01.10.2015 PAKKOLUNASTUKSEN PERUSTEET 08.10.2015 LUNASTUSTOIMITUS 22.10.2015 KML:N MUKAISET LUNASTUKSEN 12.11.2015 MAANTIE- JA RATATOIMITUKSET 19.11.2015 EXCURSIO MAAOIKEUTEEN VANTAALLE

Lisätiedot

XXXXI AVOIMET LUHANGAN KISAT 10-12.7.2015

XXXXI AVOIMET LUHANGAN KISAT 10-12.7.2015 Pienoiskivääri lauantai.7.05 klo 9:00 alkaen Kaikkia ampujia pyydetään tulemaan radalle klo 0:0 mennessä. Makuu Asento 4 M 50 Juha Haavisto KuusA x x 5 M Ville Nokipii P-HA x x 6 M 60 Ensio Miikkulainen

Lisätiedot

Veteraani CUP 25-29 v. 2010

Veteraani CUP 25-29 v. 2010 Veteraani CUP 25-29 v. 2010 1 Toni Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 240 1 2 3 2 Jori Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 210 2 4 2 3 Tuomas Karavirta Kouvolan Hiihtoseura 200 1 1 4 Antti Joutjärvi Kouvolan Hiihtoseura

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

edellisestä kuukaudesta

edellisestä kuukaudesta Päivitetty 31.10.2008 A-osake Muutos edellisestä kuukaudesta B-osake Muutos edellisestä kuukaudesta B-uudet Muutos edellisestä kuukaudesta Osakkeiden määrä Osuus Osuus äänistä 1 Koskenkorva Matti Olavi

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

Tulokset viesti SKAL ja Taksiliiton mestaruusviesti

Tulokset viesti SKAL ja Taksiliiton mestaruusviesti SKAL ja Taksiliiton mestaruusviesti Kauhajoella 22.3.2015 T U L O K S E T Kauhajoen Karhu *Kilpailun sarjat: *M150 ; M1501 ; M1502 ; M1503 ; M151 ; M1511 ;

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

Jyväskiepin luistelu 21.1.2012 10 km Myl

Jyväskiepin luistelu 21.1.2012 10 km Myl Jyväskiepin luistelu 21.1.2012 Myl 1 Antero Kotijärvi KuLs Myl 17:23,0 2 Jarkko Koponen Epäsuunta Myl 17:24,0 M-cupissa 3 Lauri Pohjola Epäsuunta Myl 18:38,0 4 Marko Tölli Epäsuunta Myl 18:38,0 5 Toni

Lisätiedot

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja:

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: LUOKKA M-D Nimi Seura Liitto Tulos (tas) (x) (viim.s.) 1. Karhu Tuula Mättäjät Joensuu 1302 (150) 2. Heinonen Marja Pmma Tampere 1262 (186) 3. Saukkonen Eeva

Lisätiedot

Perjantai 12.12.2003 kello 14.00-14.54. Läsnä nimenhuudossa

Perjantai 12.12.2003 kello 14.00-14.54. Läsnä nimenhuudossa SUURI VALIOKUNTA Valiokunnan kokous 46/2003 vp Perjantai 12.12.2003 kello 14.00-14.54 Läsnä nimenhuudossa pj. vpj. vpj. jäs. Ville Itälä /kok Kimmo Kiljunen /sd Hannu Takkula /kesk Arja Alho /sd Mikko

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät 51 kg 67 kg 1. Antti Juntumaa Oulun Tarmo 1. Rainer Tapio Rovaniemen Reipas 2. Jukka Arola Otanmäen Työv.Urh. 2. Kalevi

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

TEA henkilökohtaiset suunnistusmestaruuskilpailut 2005 Olari 6.9.2005 Miehet H21

TEA henkilökohtaiset suunnistusmestaruuskilpailut 2005 Olari 6.9.2005 Miehet H21 H21 1 Esa Karjalainen TietoEnator 38.29 2 Vesa Virkki Ericsson 41.03 3 Jussi Rämö Ericsson 43.26 4 Mikko Nurmimäki Ericsson 48.57 5 Tero Jantunen Ericsson 59.12 6 Jussi Lehto Fortum 60.49 7 Risto Salmela

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA. Ympäristönsuojeluviranhaltijoiden Lammin päivät 2006. Ympäristöasiantuntija Vesa Valpasvuo

AJANKOHTAISTA. Ympäristönsuojeluviranhaltijoiden Lammin päivät 2006. Ympäristöasiantuntija Vesa Valpasvuo AJANKOHTAISTA Ympäristönsuojeluviranhaltijoiden Lammin päivät 2006 Ympäristöasiantuntija Vesa Valpasvuo Jutun juoni SÄÄNNÖSTULVAA KHO:sta ennakkopäätöksiä OPPAITA JA OHJEITA PARASta ympäristönsuojeluun

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

Yrittäville. Suomalaisille. Yos! Yrittäjyyden Osaamiskeskus Yrittäjän MBA - ohjelma Akateeminen yrittäjäkoulu

Yrittäville. Suomalaisille. Yos! Yrittäjyyden Osaamiskeskus Yrittäjän MBA - ohjelma Akateeminen yrittäjäkoulu Yrittäville. Suomalaisille. Yos! Yrittäjyyden Osaamiskeskus Yrittäjän MBA - ohjelma Akateeminen yrittäjäkoulu 1 Yrittäville. Suomalaisille. Yos! Yrittäjyyden Osaamiskeskus Yrittäjän MBA - ohjelma Akateeminen

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 39 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Suominen Hannu Kankaanpään Seudun RT Y 192 94 98 6 6 8 2 Meurasalo

Lisätiedot

Oulun OP:n uusi edustajisto 2010 2014

Oulun OP:n uusi edustajisto 2010 2014 Oulu, 42 edustajaa Oulun OP:n uusi edustajisto 2010 2014 Nämä 79 valittua edustavat sinua. Antero Aakko insinööri, myyntijohtaja Allu Alatalo 48 vuotta myynti- ja markkinointipäällikkö Kyösti Asikainen

Lisätiedot

Soidensuojelu Suomessa

Soidensuojelu Suomessa Soidensuojelu Suomessa Eero Kaakinen 23.10.2009 Kuvat: Antti Huttunen Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 13.11.2009 1 Suot eivät aluksi kuuluneet luonnonsuojelun painopisteisiin - ensiksi huomiota kiinnitettiin

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi Tekninen lautakunta 258 06.08.2014 Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi 859/00.04.00/2014 TEKLA 258 Valmistelija/lisätiedot: kaupungingeodeetti Kari Hartikainen,

Lisätiedot

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 21.4.2016 16:00 sairaus Aalto Touko

Lisätiedot

Luonnonsuojelu- lainsäädännön tarkistamistarpeet SYS:n seminaari 8.9.2011 Hallitusneuvos Satu Sundberg SYS:n ympäristöoikeuspäivä 8.9.2011 28.9.

Luonnonsuojelu- lainsäädännön tarkistamistarpeet SYS:n seminaari 8.9.2011 Hallitusneuvos Satu Sundberg SYS:n ympäristöoikeuspäivä 8.9.2011 28.9. Luonnonsuojelulainsäädännön tarkistamistarpeet SYS:n seminaari 8.9.2011 Hallitusneuvos Satu Sundberg 1 Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja kestävä käyttö YK:n biologista monimuotoisuutta koskeva

Lisätiedot

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016)

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) 1 Kiviharju Jani Helsingin normaalilyseo 2 Hyvönen Olli Helsingin normaalilyseo 3 van den Berg Marko Helsingin normaalilyseo

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

Vesilain uudistus ja sen vaikutukset ojittamiseen ja ojien kunnossapitoon

Vesilain uudistus ja sen vaikutukset ojittamiseen ja ojien kunnossapitoon Vesilain uudistus ja sen vaikutukset ojittamiseen ja ojien kunnossapitoon Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus seminaari 29.10.2012 HAMK Tommi Muilu Taustaa Vesilain uudistuksella tehostetaan vesitalousasioiden

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

UAY:n KESÄMESTARUUSKILPAILUT 2015

UAY:n KESÄMESTARUUSKILPAILUT 2015 HOLLOLA, HÄLVÄLÄ 15. - 18.06.2015 18:36:26 Aikataulu 16.06. tiistai 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 50m Kivääri makuu SML-Hirvi 25m Pienoispistooli 50m Kivääri 3x20 ls Palvelupistooli Palvelukivääri

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue Varsinais-Suomen ELY-keskus / Olli Madekivi 13.4.2010 1 Organisaatio 13.4.2010 2 Ympäristökeskuksesta ELYn

Lisätiedot

Perjantai 23.5.2003 kello 14.00-14.48. Läsnä nimenhuudossa

Perjantai 23.5.2003 kello 14.00-14.48. Läsnä nimenhuudossa SUURI VALIOKUNTA Valiokunnan kokous 10/2003 vp Perjantai 23.5.2003 kello 14.00-14.48 Läsnä nimenhuudossa pj. vpj. vpj. jäs. Ville Itälä /kok Kimmo Kiljunen /sd Hannu Takkula /kesk Arja Alho /sd Mikko Elo

Lisätiedot

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani Sijoitus Etunimi Sukunimi Joukkue Tulos 1 Seppo Lehtonen Jokilaakso 104 / 2 40 2 Kai Rimpineva Imatra 002 39 3 Matti Syvälä Tampere 005 36

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

ESITYS LIITTOVALTUUSTON / TYÖTTÖMYYSKASSAN VALTUUSTON JÄSENIKSI

ESITYS LIITTOVALTUUSTON / TYÖTTÖMYYSKASSAN VALTUUSTON JÄSENIKSI ESITYS LIITTOVALTUUSTON / TYÖTTÖMYYSKASSAN VALTUUSTON JÄSENIKSI / 1. Teemu Honkanen Tuomo Heinonen os. 390 os. 390 2. Helmut Jurgensson Martin Adorf maa- ja vesirakennusalan työntekijä 3. Esko Karhu Matti

Lisätiedot

VALVONTAKOHTEET 23.10.2014

VALVONTAKOHTEET 23.10.2014 Listaus toiminnoista, joilla on voimassa oleva ympäristölupa, muu ympäristölainsäädännön mukainen lupa tai ilmoitus tai toiminta on ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaan lupavelvollinen Toiminnanharjoittaja

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO. Julkisoikeuden oppiaine SÄÄDÖSLUETTELOT Lukuvuosi 2011 2012

VAASAN YLIOPISTO. Julkisoikeuden oppiaine SÄÄDÖSLUETTELOT Lukuvuosi 2011 2012 VAASAN YLIOPISTO Julkisoikeuden oppiaine SÄÄDÖSLUETTELOT Lukuvuosi 2011 2012 Säädösluettelot on tarkoitettu opintoja tukevaksi materiaaliksi, joiden käyttöä opintojaksojen opettajat voivat täsmentää. Säädöksiä

Lisätiedot

Kuhmolainen Maraton 2015

Kuhmolainen Maraton 2015 Kuhmolainen Maraton 2015 T U L O K S E T Kilpailun sarjat: MYLM; NYLM; M40M; N40M; M50M; M60M; MP; NP; M40P; N40P; M50P; N50P; M60P; N60P; M10; N10; MYLM Miehet Maraton 42.2 km 1. Daniel Kannapinn Selbstläufer

Lisätiedot

TUULIVOIMAHANKKEIDEN VIRANOMAISPROSESSEISTA

TUULIVOIMAHANKKEIDEN VIRANOMAISPROSESSEISTA TUULIVOIMAHANKKEIDEN VIRANOMAISPROSESSEISTA Pirkanmaan tuulivoimaseminaari Tampere, Komediateatteri Pirkanmaan ELY-keskus, yks.pääll. Hannu Wirola Viranomaisprosesseihin vaikuttavia seikkoja Suurten tuulivoimalayksiköiden

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 21.-22.1.1961, Sodankylä ja Tainionkoski 1. Tom Rutqvist Kouvolan Painijat 2. Veli Haarala Ylivieskan Kuula 3. Taisto Aikio Lapin Veikot 1. Väinö Rantala Lapuan Virkiä

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

XV SKAL TALOUDELLISUUSAJO JYVÄSKYLÄSSÄ 9.9.2006. Auto. Ford Connect 1,980 13,86 5,051 2,551 1,000

XV SKAL TALOUDELLISUUSAJO JYVÄSKYLÄSSÄ 9.9.2006. Auto. Ford Connect 1,980 13,86 5,051 2,551 1,000 Sija. Luokka 1 Pakettiautot enintään 2000kg I 1. 3. Käyttöauto Oy Jyväskylä Risto Vainio Ilkka Mansala 2. 18. Markku Lehisto Jaakko Riikonen Raimo Alm 3. 9. Markku Lehisto Markku Lehisto Juha Tammisto

Lisätiedot

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013 Kinkkupuulaaki 2016 Kinkkupuulaaki 2015 1. 0 1. Esa Luoma 88 2. 0 2. Kimmo Saarinen 84 3. 0 3. Hannu Haimi 80 4. 0 4. Petri Federley 79 5. 0 5. Pekka Pärssinen 78 6. 0 6. Päivi Jokinen 77 7. 0 Reetta Tuomainen

Lisätiedot

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Työntekijän nimi Nykyinen virka- tai toiminimike 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 1.1.2011 Virka- tai toiminimike 1.1.2011

Lisätiedot

PANK ry:n toimielimet 2016

PANK ry:n toimielimet 2016 PANK ry:n toimielimet 2016 HALLITUS Ville Alatyppö ville.alatyppo@hel.fi Kuntaliitto/Helsingin kaupunki, pj. Lars Forstén lars.forsten@lemminkainen.com INFRA ry/asfalttijaosto/lemminkäinen Infra Oy, vpj

Lisätiedot

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset 1(5) SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset Rullaluistelu 300m, miehet 1)Tommi Lahti If Femman 50,7 1) Jukka Korpi Kristiinan Urheilijat 31,2 1) Urmas Leirost Lahden

Lisätiedot

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 1. Soini Kauppinen Suolahden Urho 2. Matti Laitinen Viipurin Voimailijat 3. Jaakko Piutunen Varkauden Urheilijat 1. Reino Salimäki Seinäjoen

Lisätiedot

URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15)

URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15) URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15) 1991 Siilinjärvi/Tarinaharju Hcp, 36 reikää 1. Seppo Jolkkonen Porvoo 2. Mikko Juntunen Kuopio 3. Arto Teronen Helsinki 1992 Nokia River Golf 1. Mikko

Lisätiedot

SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT

SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT 1 Nyl 3km P 1 Kaisu Salminen Keski-Pohjanmaan koulutu 11.00.00 2 Nina Pajari Ammattiopisto Lappia 11.00.30 3 Terhi Lehtola Haapaveden ammattiopisto 11.01.00

Lisätiedot

;Kuopion Bridgekerho ry 2007 voittopisteet ; Pohjola Timo 32 Seppänen Markku 30 Karttunen Yrjö 30 Siekkinen Jarmo 28 Hanski Matti 20 Koponen Ismo 12

;Kuopion Bridgekerho ry 2007 voittopisteet ; Pohjola Timo 32 Seppänen Markku 30 Karttunen Yrjö 30 Siekkinen Jarmo 28 Hanski Matti 20 Koponen Ismo 12 ;Kuopion Bridgekerho ry 2007 voittopisteet ; Pohjola Timo 32 Seppänen Markku 30 Karttunen Yrjö 30 Siekkinen Jarmo 28 Hanski Matti 20 Koponen Ismo 12 Miettinen Heikki 9 Seppälä Janne 9 Tikkanen Toivo 9

Lisätiedot

Kokonaistilanne. Page 1

Kokonaistilanne. Page 1 Jyväskylä Liiton erikoiskilpailu Keuruu Tervaken kilpailu Hutunki Syyskisa Äänekoski Syyskynnöt Jyväskylä Valmet erikoinen Hutunki Talven odotus Jyväskylä Silver open Äänekoski X-Games Keuruu Kaamoskaadot

Lisätiedot

SM-keskimatka R2 2012 ORGANISAATIOKAAVIO. SM-2012 organisaatio. Sivu 1. Yleisvastuu = kilpailun johtoryhmä. Työryhmät, joilla on sektorivastuu

SM-keskimatka R2 2012 ORGANISAATIOKAAVIO. SM-2012 organisaatio. Sivu 1. Yleisvastuu = kilpailun johtoryhmä. Työryhmät, joilla on sektorivastuu SM-keskimatka R2 2012 SM-2012 organisaatio ORGANISAATIOKAAVIO Yleisvastuu = kilpailun johtoryhmä Kilpailunjohtaja Varajohtaja Pääsihteeri pääratamestari Tulospalvelupäällikkö Kenttäpäällikkö Tiedottaja/Markkinointi

Lisätiedot

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset Lista 1 ( 6 ) Oulu toimitukset 2012-10-19 1) K1 Alatalo Pertti Antero 2) K2 Alatalo Pertti Antero Alatalo Arto Tapio 3) K3 Teerinkoski Ritva Leena Teerinkoski Raimo Ilmari Ahonen Minna Maria Ahonen Marko

Lisätiedot

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2016 MIEHET YLEINEN. Kilpnro: Nimi: Seura: Paino / g

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2016 MIEHET YLEINEN. Kilpnro: Nimi: Seura: Paino / g LAPIN MESTARUUSPILKKI 2016 MIEHET YLEINEN 1. 8. Kokkonen Jouni Meri-Lapin urheilukalastajat 9780 2. 6. Uusitalo Jari Meri-Lapin urheilukalastajat 5545 3. 41. Ohtonen Kari 5520 4. 17. Sipola Jani Keminseudun

Lisätiedot

Sukunimi /yhteisö Etunimet /Edust. Osoite Asuinpaikka Synt. aika Lehtiniemi Tapio Johannes Kotitontuntie 24 A 4 02200 Espoo 29.04.

Sukunimi /yhteisö Etunimet /Edust. Osoite Asuinpaikka Synt. aika Lehtiniemi Tapio Johannes Kotitontuntie 24 A 4 02200 Espoo 29.04. YHTEISMETSÄN PERUSTAMISSOPIMUS 1. Sopimuksen tarkoitus Sopimuksen tarkoituksena on perustaa yhteismetsä jäljempänä mainittuihin kiinteistöihin kuuluvista, tässä sopimuksessa määritellyistä alueista. Lisäksi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

LÄHTÖ 1 TASOITUS SARJA 1 SARJA 2 SARJA 3 SARJA 4 SARJA 5 SARJA 6 yhteistulos

LÄHTÖ 1 TASOITUS SARJA 1 SARJA 2 SARJA 3 SARJA 4 SARJA 5 SARJA 6 yhteistulos LÄHTÖ 1 TASOITUS SARJA 1 SARJA 2 SARJA 3 SARJA 4 SARJA 5 SARJA 6 yhteistulos Petri Mäki 19 203 202 233 156 212 171 1177 tulos + tas 222 221 252 175 231 190 1291 Helvi Mäkipää 11 141 176 213 191 191 183

Lisätiedot

SM-kilpailut Putoavat taulut 25. 26.1.2014 Kangasala

SM-kilpailut Putoavat taulut 25. 26.1.2014 Kangasala Yleinen 1. Saviahde Vesa PHA 2. Hyvärinen Niklas RS 3. Heikkilä Sami K-64 3. Holmberg Krister RS 5. Heikkilä Tomi-Pekka K-64 6. Jetsonen Markku KAMS 7. Koskela Tarmo BSPA 8. Holmberg Henrik RS 9. Suoknuuti

Lisätiedot

Suomi EU:ssa 20 vuotta kestikö ympäristö. Seppo Vuolanto. Kestikö ympäristö, luonto ja ympäristöhallinto yhdentymisen?

Suomi EU:ssa 20 vuotta kestikö ympäristö. Seppo Vuolanto. Kestikö ympäristö, luonto ja ympäristöhallinto yhdentymisen? Suomi EU:ssa 20 vuotta kestikö ympäristö Seppo Vuolanto Kestikö ympäristö, luonto ja ympäristöhallinto yhdentymisen? Ympäristöhallinnon juurilla YK - Tukholman ympäristökokous 1972 Luonnonvarojen käyttö,

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

SVA:n MESTARUUSKILPAILUT, 300m

SVA:n MESTARUUSKILPAILUT, 300m HOLLOLA, HÄLVÄLÄ 22. - 23.05.2015 10:51:05 300m Kivääri 30 ls, makuu, sarja N45 1. Hanna-Kaisa Nieminen LeA 94 98 97 289 300m Kivääri 30 ls, makuu, sarja M45 1. Tero Lahti HAS 99 97 97 293 300m Kivääri

Lisätiedot

A-mestaruus. B-mestaruus

A-mestaruus. B-mestaruus Porin Keilailuliitto Porin Keilahalli RKL:n keilailumestaruus henkilökohtaiset mestaruudet, miehet ja naiset, 6 sarjaa eu 12.04.2010-02.05.2010 Valvoja:RKM Pori (Porin Rakennusmestariyhdistys ry) A-mestaruus

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat. Myönnetyt luvat 16.12.2014. Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka

1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat. Myönnetyt luvat 16.12.2014. Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka 1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat Myönnetyt luvat 16.12.2014 Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka Paimion apteekki apteekkari Päivi Johanna Saarikivi Myönnetyt luvat 26.11.2014

Lisätiedot

6 PARASTA, 3 LISÄHEITTOA HEITTOKERRAT

6 PARASTA, 3 LISÄHEITTOA HEITTOKERRAT 6 PARASTA, 3 LISÄHEITTOA SARJA:MIEHET YLEINEN+kilpa NRO NIMI PAIKKAKUNTA 1 2 3 4 5 6 PARAS KILPA Timo Nissinen Jämsänkoski 30,68 29,96 28,45 29,78 29,20 30,68 1 SE Jukka Vesterinen Sorsakoski 23,54 25,47

Lisätiedot

Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9.

Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9. Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9.2005 Jyväskylässä Osallistujalista seminaarin työryhmien mukaan (12.9.2005) Nimi Organisaatio

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2008 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2008 N:o 126 127 SISÄLLYS N:o Sivu 126 Laki Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja

Lisätiedot

Ajankohtaista ympäristönsuojelusta

Ajankohtaista ympäristönsuojelusta Ajankohtaista ympäristönsuojelusta Uuden vesilain toimeenpanosta Hajajätevesiasiaa Rekisteröintimenettelystä Ympäristönsuojelulain uudistuksesta Maa-aineslupajärjestelmän yhdistämistarpeista Muuta ajankohtaista

Lisätiedot

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TKEK = Työväen Kala- ja Eräkerho Kirkkonummi = Kirkkonummen Kala- ja Metsämiehet H-linna = Hämeenlinnan Kala ja Erä ry TEM = Tesoman Erämiehet ry TULOKSET

Lisätiedot

Sisällys. I Johdanto 1. II Edunvalvontavaltuutuksen sisältö ja suhde eräisiin lähiinstituutioihin. Sisällys vii Lyhenteitä xv

Sisällys. I Johdanto 1. II Edunvalvontavaltuutuksen sisältö ja suhde eräisiin lähiinstituutioihin. Sisällys vii Lyhenteitä xv Sisällys Sisällys vii Lyhenteitä xv I Johdanto 1 1. Edunvalvontavaltuutus uusi edustuksen muoto................. 1 2. Edunvalvontavaltuutuslain valmistelu- ja säätämisprosessi.......... 2 3. Edunvalvontavaltuutuslain

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN PIIRINMESTARUUSHIIHDOT

POHJOIS-KARJALAN PIIRINMESTARUUSHIIHDOT Miehet 12 3x2km (3P) 1. 2 Liperin Hiihtoseura 26.21,4 Osuus 1 Pauli Vuorma 1 7.48,3 Osuus 2 Juuso Varis 1 9.25,7 1 17.14,1 Osuus 3 Väinö Kontkanen 1 9.07,3 1 26.21,4 2. 5 Pyhäselän Urheilijat 31.08,4 Osuus

Lisätiedot

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta 20 Smolander Åke 94 Rasku Hannu 22 Toivanen Jouni 95 Rasku Jukka 24 Soini Jukka 98 Fred Christer 25 Partanen Pentti 99 Salo Sakari 27 Ruotsalainen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 2002 N:o 833 839 SISÄLLYS N:o Sivu 833 Laki Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

StoraEnso OYJ VIRMUTJOKI 13.6.2015 METSÄSTYSAMMUNNAN KESÄLAJIEN MESTARUUSKILPAILUT

StoraEnso OYJ VIRMUTJOKI 13.6.2015 METSÄSTYSAMMUNNAN KESÄLAJIEN MESTARUUSKILPAILUT StoraEnso OYJ VIRMUTJOKI 13.6.2015 METSÄSTYSAMMUNNAN KESÄLAJIEN MESTARUUSKILPAILUT HAULIKKO TULOKSET SIJA NIMI SEURA ALKU LOPPU YHTEENSÄ SARJA 1 Härkönen Janne PEM 23 21 44 M 2 Korpi Kai E-E 20 23 43 M

Lisätiedot

ASIA/ÄRENDE 8 JAA: KLAR EI: VASTAAN

ASIA/ÄRENDE 8 JAA: KLAR EI: VASTAAN ASIA/ÄRENDE 8 JAA: KLAR EI: VASTAAN Äänestyksen tiedot Kokous / Sammanträde Aiheen nimi: ASIA/ÄRENDE 8 Äänestyksen nimi: Äänestyksen aihe: ASIA/ÄRENDE 8 JAA: KLAR EI: VASTAAN Äänestys alkaa / Omröstningen

Lisätiedot

ASIA/ÄRENDE 9 JAA: KH EI: LAUKKANEN

ASIA/ÄRENDE 9 JAA: KH EI: LAUKKANEN ASIA/ÄRENDE 9 JAA: KH EI: LAUKKANEN Äänestyksen tiedot Kokous / Sammanträde Aiheen nimi: Äänestyksen nimi: Äänestyksen aihe: Äänestys alkaa / Omröstningen börjar Äänestys päättynyt / Omröstningen avslutad:

Lisätiedot

Tilaisuuden avaus ja YVA-menettelyn esittely. Hankkeen ja hankkeesta vastaavan esittely

Tilaisuuden avaus ja YVA-menettelyn esittely. Hankkeen ja hankkeesta vastaavan esittely Balticconnector maakaasuputki Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) yleisötilaisuus Inkoossa 27.5.2015 Tilaisuuden avaus ja YVA-menettelyn esittely Leena Eerola, Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen ja hankkeesta

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 päivitetty 8.3.2015 klo 23.30 MM 1. Lehtonen Seppo JST 39 44 43 42 38 206 2. Mäkinen Mauno VaaTi 44 39 45 40 36 204 3. Ylönen Niilo JST 40 35 45 43 39

Lisätiedot