Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura ry Miljörättsliga Sällskapet i Finland rf

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura ry Miljörättsliga Sällskapet i Finland rf"

Transkriptio

1 YMPÄRISTÖJURIDIIKKA HAKEMISTO TOIMITTANUT JARI SALILA Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura ry Miljörättsliga Sällskapet i Finland rf

2 2 ESIPUHE Ympäristöjuridiikka-aikakauskirja on ilmestynyt säännöllisesti vuodesta 1980 alkaen. Käsilläoleva numero 4/2000 on järjestysnumeroltaan 68:s. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura ry:n juhlavuoden viimeisen numeron myötä on tullut aika toimittaa ensimmäinen asiakohtainen, vuodet kattava hakemisto. Hakemisto koostuu neljästä erillisestä osastosta. Ensimmäinen osasto sisältää laajempien kirjoitusten lisäksi suppeammat kirjoitukset ja keskustelupuheenvuorot. Kirjoitusten ryhmittely noudattelee osittain vanhentunutta systematiikkaa, mutta ratkaisun myötä 20 vuoden aikana julkaistut artikkelit on voitu sijoittaa tuolloin vallinneen systematiikan perusteella. Artikkeleiden viitetiedot mainitaan ainoastaan kerran. Vaikka kirjoitukset useimmiten voitaisiinkin lukea useampaan oikeudenalaan kuuluvaksi, on viitetiedot sijoitettu siihen osastoon, jonka alaan kirjoituksen pääasiallisesti on katsottu kuuluvan. Artikkeliviitteet koostuvat tekijännimestä, otsikosta sekä lehden numeron ja sivut osoittavasta numerosarjasta. Toinen osasto sisältää viitteet julkaistuihin kirja-arvosteluihin ja -esittelyihin. Nämä on ryhmitelty kirjan tekijän, tai milloin kyse on ollut toimitetusta teoksesta, kirjan nimen mukaan. Viitteet sisältävät arvostelun julkaisutietojen lisäksi arvioitujen teoksien tunnistetiedot sekä arvostelijan nimen. Ympäristöjuridiikan Kirjallisuus-osastossa mainittua toimitukselle saapunutta kirjallisuutta, jota ei ole arvosteltu tai esitelty, ei ole sisällytetty hakemistoon. Kolmas osasto sisältää viitteet julkaistuihin oikeustapauskommentteihin. Hakemisto kattaa ainoastaan kommentoidut oikeustapaukset. Tapausselostuksia ei niiden lukuisuuden ja informatiivisen merkityksen vuoksi ole sisällytetty hakemistoon. Oikeustapaushakemiston käyttökelpoisuutta on pyritty parantamaan lisäämällä tapauksen tunnistetietojen jälkeen toimituksen laatima rubriikki, minkä lisäksi viite sisältää tiedon oikeustapauksen kommentoijasta. Viimeinen osasto sisältää viitteet Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura ry:n toimintaan liittyviin kirjoituksiin. Osastoon sisältyvät mm. viitetiedot julkaistuista puheenjohtajan ja päätoimittajan palstoista, seuran tilaisuuksissa esitetyistä ja myöhemmin painetuista tervehdyksistä sekä julkaistuista seuran antamista lausunnoista. Helsingissä 6 päivänä joulukuuta 2000 Jari Salila

3 3 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe...2 Sisällysluettelo...3 A. ARTIKKELIT...5 I Yleinen ympäristöoikeus Yleistä Oikeusfilosofia ja -teoria Ympäristöoikeuden perusrakenteet Kansainvälinen ja Euroopan unionin oikeus Vieraat oikeusjärjestykset...6 II Ympäristöhallinto, hallintomenettely ja muutoksenhaku Ympäristöhallinto Ympäristötieto ja päätöksenteko Muutoksenhakujärjestelmä...7 III Kiinteistönmuodostus, maanhankinta ja lunastus Kiinteistönmuodostus Maanhankinta Lunastus...8 IV Maankäyttö, rakentaminen ja liikenne Maankäyttö Liikenne...9 V Luonnon ja kulttuuriympäristön suojelu Luonnonsuojelu Rakennetun ympäristön suojelu Ulkomainonta Muinaisjäännösten suojelu...10 VI Luonnonvarojen käytön ohjaus Yleiset perusteet Maa- ja metsätalous Metsästys ja kalastus Maa-ainesten ottaminen...11 VII Vesiasiat Yleistä Pilaantumisen torjunta ja vesirakentaminen Menettely ja muutoksenhakujärjestelmä Korvausasiat...12 VIII Ympäristönsuojelu Ympäristövaikutusten arviointi Ympäristölupa ja yleinen ympäristönsuojelu Ilmansuojelu Meluntorjunta Terveydensuojelu...14

4 4 6. Naapuruussuhteet Maaperän suojelu Jätehuolto Geenitekniikka Kemikaalit ja torjunta-aineet Ydinenergia...15 IX Ympäristörikokset ja seuraamusjärjestelmä...15 X Ympäristövahinkojen korvaaminen...15 XI Taloudelliset ohjauskeinot...16 B. ARVOSTELTU KIRJALLISUUS Kotimainen kirjallisuus Ulkomainen kirjallisuus...19 C. OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus Korkein hallinto-oikeus Vesiylioikeus Euroopan yhteisöjen tuomioistuin...22 D. SEURAN YLEINEN TOIMINTA Puheenjohtajan ja päätoimittajan palstat Tervehdykset Lausunnot Seminaarikertomukset Tiedonannot Historiikit Henkilöhistoriat...26

5 5 A. ARTIKKELIT I YLEINEN YMPÄRISTÖOIKEUS 1. Yleistä Biaudet, Eva: Finland och Norden i spetsen för miljövården. 1-2/1991:44-53 von Boguslawsky, Peter: Ympäristötutkimus tienhaarassa. 1/1981:13-20 Haavisto, Pekka: Katsaus ympäristölainsäädännön ajankohtaisiin kehittämishankkeisiin. 3-4/1995:2-12 Hollo, Erkki J.: Ympäristölainsäädäntö yhdentymiskehityksen valossa. 3-4/1992:7-12 Hollo, Erkki J.: Ympäristöoikeuden kehityslinjoja. 3-4/1995:31-34 Häkämies, Kari: Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran syyspäivät /1996:3-8 Järventaus, Jussi: Ympäristöoikeustieteen päivät. 2/1998:7-10 Kemppainen, Seppo: Ympäristönsuojelusäännösten tehosta. 3-4/1986:16-29 Ojala, Olli: Ajankohtaiskatsaus Suomen ympäristöpolitiikkaan. 1/1980:5-15 Pietikäinen, Sirpa: Katsaus Suomen ympäristölainsäädännön ja -hallinnon viimeaikaiseen kehitykseen. 2-3/1994:5-14 Pietikäinen, Sirpa: Katsaus ympäristöalan kansallisiin ja kansainvälisiin uudistuksiin. 3-4/ 1992:1-6 Pietikäinen, Sirpa: Ympäristöhallinnon nykytila. 3-4/1993: Oikeusfilosofia ja -teoria Klami, Hannu Tapani: Näkökohtia ympäristöoikeudesta tieteenalana. 1-2/1986:72-78 Klami, Hannu Tapani: Tavoitteellisista sääntelykriteereistä ympäristöoikeudessa. 1-2/1985:15-27 Massa, Ilmo: Yhteiskuntapolitiikka vihreän haasteen edessä. 2/1999:32-35 Määttä, Tapio: Modernin ympäristöoikeuden evoluutiosta: interventionistista hyvinvointivaltio-oikeutta vai jotain muutakin? 3-4/1999:6-22 Oksanen, Markku: Ympäristölliset ohjauskeinot ja ympäristöetiikka. 2/1999: Ympäristöoikeuden perusrakenteet Ekroos, Ari: Esteettiset arvot ympäristöoikeudessa. 3-4/1995:77-85 Hollo, Erkki J.: Den rättsliga lokaliseringen av miljöavgifter inom miljörätten. 2/1993:1-10 Hollo, Erkki J.: Närhetsprincipen och miljörätten. 4/1997:41-46 Hollo, Erkki J.: Oikeudellisen sääntelyn mahdollisuudet ympäristönsuojelussa. 1-2/1991:1-7 Hollo, Erkki J.: Ympäristönkäytön ohjausjärjestelmästä. 1-2/1985:3 Pokka, Hannele: Perusoikeusuudistuksen nykyvaihe ja ehdotukset. 3-4/1992:37-46 Rehbinder, Eckard: The precautionary principle and the principle of sustainability: Their contents, scope of application and interrelationship. 3-4/1995:13-30

6 6 Tarasti, Lauri: Ympäristön käyttö ja omistusoikeus. 1-2/1985:9-14 Tuomela, Jukka: Ympäristöoikeuden periaatteiden systematisoinnista. 1/1995:11-22 Vihervuori, Pekka: Ympäristökysymykset perusoikeusuudistuksen näkökulmasta. 1-2/1991: Kansainvälinen ja Euroopan Unionin oikeus Alanen, Jouni - Marttinen, Kari: Lintu- ja luontodirektiivien välitön vaikutus ja suomalainen oikeuskäytäntö. 2-3/1997:43-83 Cashman, Liam: Habitat conservation and the case-law of the court of justice. 2-3/1996:9-21 Hollo, Erkki J.: Kansainvälistä toimintaa. 1-2/1988:63 Hollo, Erkki J.: Yhdistyneiden Kansakuntien Kansainvälisen oikeuden vuosikymmenen ympäristöoikeudellinen avaus Kiinassa. 3/1991:34-37 Kuusiniemi, Kari: EY-ympäristöoikeuden soveltamisesta hallintotuomioistuimissa. 1/ 1999:8-30 Kuusiniemi, Kari: Natura verkoston oikeusvaikutukset. 2-3/2000:10-50 Marttinen, Kari: Katsaus EU:n päätöksentekojärjestelmään (ympäristönsuojelun näkökulmasta). 2-3/1994:26-39 Marttinen, Kari - Alanen, Jouni: Vielä lintu- ja luontodirektiivien välittömästä vaikutuksesta, eli onko ruoho vihreämpää englanniksi kirjoitetussa tekstissä? 2/1998:42-45 Nordberg, Lauri: Euroopan Unionin lintu- ja luontodirektiivien eräiden säännösten välittömästä oikeusvaikutuksesta. 1/1997:12-17 Wils, Wouter P. J.: The birds directive 15 years later: A survey of the case law and a comparison with the habitats directive. 1/1998: Vieraat oikeusjärjestykset Bengtsson, Bertil: Aktuella bekymmer i svensk miljörätt. 4/1991:3-11 Boes, Marc: Environmental law in Belgium. 1/1996:3-30 Ekroos, Ari: Metsälainsäädäntö ja ympäristö Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Belgian Flanderissa. 2-3/1994:48-80 Ekroos, Ari: Ranskan metsälainsäädäntö ja ympäristö. 1/1995:2-10 Hepola, Matti: Piirteitä Ruotsin ympäristökaarihankkeesta. 2-3/1997:4-13 Kiviniemi, Marja: Ruotsin luonnonvaralaista. 3-4/1987:29-42 Madar, Zdenek: Main principles of environmental care in the Czechoslovak Socialist Republic. 1-2/1985:57-76 Marjanen, Jari J.: Viron vesilaista. 2/1995:24-33 Oja, Ahto: Katsaus Viron ympäristöhallintoon ja lainsäädäntöön. 1-2/1992:38-49 Veinla, Hannes: Viron ympäristöoikeuden tämänhetkisestä tilanteesta (käännös vironkielisestä alkuperäisestä Jari J. Marjanen). 2-3/1997:14-25 Westerlund, Staffan: Ruotsin ympäristönsuojelulain mukainen lupajärjestelmä (käännös englanninkielisestä alkuperäisestä Kari Kuusiniemi). 1-2/1985:47-55

7 7 II YMPÄRISTÖHALLINTO, HALLINTOMENETTELY JA MUUTOKSENHAKU 1. Ympäristöhallinto Lehtonen, Tuomas: Ympäristönsuojelulautakunnan tehtävät. 3-4/1989:19-21 Pohjanraito, Leena: Vapaakuntakokeilu ja siitä saatuja kokemuksia ympäristönsuojelun kannalta - käytännön näkökulma. 3-4/1989:12-18 Vallittu, Anja: Ympäristönsuojelulautakuntien asemasta kunnallishallinnossa. 3-4/1989:22-26 Vihervuori, Pekka: Näkökohtia vapaakuntakokeilusta ympäristöoikeuden näkökulmasta. 1-2/1988:40-46 Vihervuori, Pekka: Vapaakuntakokeilu ja siitä saatuja kokemuksia ympäristönsuojelun kannalta - oikeusteoreettinen katsaus. 3-4/1989: Ympäristötieto ja päätöksenteko Ahola, Eero: Alituomarin huomioita ja näkemyksiä vesioikeuden roolista lupahakemusasioissa. 4/1991:12-30 Hakkarainen, Erja: Århusin sopimuksen, Euroopan yhteisöjen ympäristötietodirektiivin ja Suomen julkisuuslainsäädännön vertailua. 3-4/1998:52-77 Hallberg, Pekka - Havumäki, Ilpo: Erityisasiantuntemuksen käyttämisestä ympäristöasioissa korkeimmassa hallinto-oikeudessa. 4/1990:27-35 Hepola, Matti: Ympäristölupa-asioiden ratkaisutoiminnan luonteesta. 2/1995:4-10 Kekkonen, Into: Ympäristötieto ja vesiensuojelun tavoitteet vuoteen /1998:15-20 Majamaa, Vesa: Arvojen häviäminen päätöksenteossa - ympäristölainsäädännön teoriaa ja arkea. 4/1990: Rajaniemi, Jussi: Ympäristötiedosta ympäristölupa-asiassa ja vesistön pilaamista koskevassa lupa-asiassa. 3-4/1998:37-51 Taipaleenmäki, Marjut: Miten ympäristötietoa käytetään hyväksi kunnallisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa? 3-4/1998:34-36 Tarasti, Lauri: Päätöksenteon perusteet - ongelmiako? 1-2/1988:15-22 Vihervuori, Pekka: Biodiversiteetin huomioon ottaminen vesiä koskevassa päätöksenteossa. 3-4/1998:10-14 Vihervuori, Pekka: Förvaltningens roll - ensidig uppföljning av miljöfrågor från miljömyndigheternas sida eller undertryckt målsättning hos andra myndigheter. 2/1993:11-22 Vihervuori, Pekka: Lectio praecursoria väitöstilaisuudessa Helsingin yliopistossa /1981: Muutoksenhakujärjestelmä Erkkilä, Mikko: Ajatuksia oikeudenkäyntikulujen korvaamisvelvollisuudesta ympäristöasioissa. 4/2000:58-63

8 8 Hollo, Erkki J.: Oikeusturvanäkökohdista ympäristöoikeudessa. 3-4/1995:64-69 Hurskainen, Aimo: Ympäristökeskusten valitusoikeudesta, jätelain 66. 4/1997:64-74 Kuusiniemi, Kari: Kommentteja ympäristökeskuksen valitusoikeudesta.1/1998:53-57 Wihuri, Antti-Juhani: Ryhmäkannelainsäädännöstä ja sen valmistelusta. 3-4/1995:70-76 III KIINTEISTÖNMUODOSTUS, MAANHANKINTA JA LUNASTUS 1. Kiinteistönmuodostus Havu, Seppo: Kiinteistöjärjestelmän tehtävistä. 1/1989:1-7 Repo, Matti V.: Alueveden raja maata vastaan ja vesilain soveltuminen. 1/1996:42-48 Repo, Matti V.: Tilasta vesilain mukaan lunastetun määräalan lohkomisesta. 1/1997:3-11 Vihervuori, Pekka: Vesirakentamiseen liittyviä kiinteistönmuodostamiskysymyksiä. 1-2/ 1987: Maanhankinta Pere, Ilkka: Yhdyskuntarakentaminen etuoston yleisenä edellytyksenä KHO:n käytännön valossa. 3/1991:21-33 Maljonen, Juhani: Kommentti Ilkka Peren kirjoituksen johdosta. 3/1991:33 3. Lunastus Hatunen, Sampo: Leikkaussäännöksen merkityksestä. 3/1991:17-20 Peltomaa, Hannu: Lunastusyrityksen aiheuttaman kiinteistön arvon alentumisen korvattavuudesta. 1/2000:6-23 Peltomaa, Hannu: Maa-ainesten korvattavuudesta lunastustilanteissa. 2-3/1997:26-31 Peltomaa, Hannu: Maisemamuutosten korvattavuudesta lunastustilanteissa. 1/1997:18-24 Peltomaa, Hannu: Suomen ja Ruotsin lunastuslakien korvaussäännöksistä. 4/2000:33-47 Salila, Jari: Koskiensuojelulain mukaisten korvausten määräämisestä. 2-3/1994: Vihervuori, Pekka: Lunastuslupaan liittyviä oikeudellisia ongelmia. 3/1991:2-16 IV MAANKÄYTTÖ, RAKENTAMINEN JA LIIKENNE 1. Maankäyttö Ekroos, Ari: Ajatuksia rakennuslain uudistusehdotuksesta. 2/1993:74-88 Ekroos, Ari: Asemakaava(määräyste)n laillisuuden harkinnasta. 4/1990:1-26 Ekroos, Ari: Asemakaavoituksesta ja kaupan rakennemuutoksista. 3/1990:23-30 Haapanala, Auvo: Kaavoitus ja rakentaminen - Euroopan yhdentyminen. 4/1991:31-36 Haapanala, Auvo: Maankäytön suunnittelun suhde ympäristönsuojeluun. 3/1988:1-7 Haapanala, Auvo: Rakennuslain kokonaisuudistusehdotus valmistunut. 4/1997:22-26

9 Haapanala, Auvo: Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. 2-3/2000:66-78 Hollo, Erkki J.: Maankäytön suunnittelun suhteesta ympäristösääntelyyn. 4/2000:8-32 Hollo, Erkki J.: Rantakaavoituksesta maankäytön ohjausvälineenä. 1-2/1987:1-15 Jääskeläinen, Lauri: Rakennuslain ensimmäinen osauudistus - vähenikö byrokratia. 3/1990:16-22 Kangas, Pekka: Ajatuksia seutukaavojen vaikutuksista erityisviranomaisten toimintaan. 1/ 1982:13-17 Kangas, Pekka: Kaavajärjestelmän ja maankäytön ohjauksen kehittämisestä. 3-4/1992:55-59 Kangas, Pekka: Maankäyttö- ja rakennuslakiuudistuksen tavoitteet ja keskeinen sisältö. 2/1998:14-18 Kangas, Pekka: Rakennuslainsäädännön uudistamisen kokonaiskuva. 3/1990:1-7 Karessuo, Leena: Rakennuslain uudistukset ja kunnat. 3/1990:8-15 Karvinen, Pauli: Seutusuunnittelun vaikutukset erityisviranomaisiin: maa- ja metsätalousviranomaisiin. 2/1981:5-11 Karvo, Ulla: Kestävän kehityksen merkityksestä rakennuslaissa. 1/1996:31-41 Kuusiniemi, Kari: Kaavoitus ja ympäristönsuojelu. 3-4/1992:13-31 Kuusiniemi, Kari: Puhelinkeskusaseman sijoittamisesta toisen maalle. 3-4/1985:12-40 Mäkinen, Eija: Kaavoitussopimukset ja kansalaisten osallistuminen. 2-3/1994:81-95 Mäkinen, Eija: Näkökohtia uuden maankäyttö- ja rakennuslain systematiikasta. 2/1998:19-27 Palmgren, Sten: Toimivalta kaavoituksessa. 1-2/1987:27-37 Penttilä, Hannu: Rantojen käytön ohjaus. 1-2/1990:35-40 Saastamoinen, Salla: Suuronnettomuuksien riskit ja maankäytön ohjaus EU:ssa. 1/1995:49-57 Vihervuori, Pekka: Muutamia ajatuksia rakennuslain kehittämisen suunnasta. 3-4/1992: Liikenne Heikonen, Irmeli: Oikeuskäytäntö maankäyttöasioissa. 1-2/1987: V LUONNON JA KULTTUURIYMPÄRISTÖN SUOJELU 1. Luonnonsuojelu Ekroos, Ari: Luonnonsuojeluohjelmiin liittyvistä oikeusturvakysymyksistä. 2/1993:25-30 Haapanen, Antti: Biodiversiteettisopimus ja EU:n luonnonsuojeludirektiivit lainsäädäntömme kannalta. 3-4/1995:35-42 Hintsanen, Marja-Liisa: Luonnonsuojelualueiden käytön tavoitteet ja ohjaus. 3-4/1987:17-28 Hollo, Erkki J.: Luonnonsuojelusuunnittelu ja luonnon monimuotoisuus lainuudistuksen näkökulmasta. 2/1993:31-38 Hollo, Erkki J.: Natura verkostosta luonnonsuojelun ohjauskeinona. 3-4/1998:6-9

10 10 Keynäs, Kalevi: Luonnonsuojelujärjestöt vaativat tehostettuja toimia Itämeren suojeluun. 3-4/1992:47-54 Kivivuori, Osmo: Natura ehdotuksen käsittely Suomessa. 4/1997:27-40 Kuusiniemi, Kari: Natura ja korvausjärjestelmän tarkistukset. 2/1998:28-35 Kuusiniemi, Kari: Naturalismia. 1/1998:58-62 Kuusiniemi, Kari: Ympäristöä muuttavat hankkeet luonnonsuojelualueilla - katsaus oikeuskäytäntöön. 1/1994:2-19 Pappila, Minna: Avainbiotooppien suojeluun liittyviä kysymyksiä. 1/1999:31-62 Sevola, Pertti: Vesialueiden valinta Naturaan ja alueiden rajausperusteet. 3-4/1998:21-33 Similä, Jukka: Uudistuva luonnonsuojelulaki. 2-3/1996:54-67 Tolvanen, Jukka Pekka: LSL 49.1 :n soveltamisesta - erityisesti Konikallion liito-oravaesiintymän näkökulmasta. 1/1999:63-80 Tolvanen, Jukka Pekka: Maankäytön luonnonsuojelullinen sääntely ( väitöstilaisuudessa pidetty lectio praecursoria). 2/1998:36-41 Vuolanto, Seppo: Luonnonsuojelun tarvekartoitus. 2/1993: Rakennetun ympäristön suojelu Metsäranta, Pirkko: Turvaamistoimenpiteistä rakennussuojelussa. 1/1981: Ulkomainonta Suontausta, Matti: Tienvarsien mainostauluihin liittyviä oikeudellisia näkökohtia. 3-4/1985: Muinaisjäännösten suojelu Seppälä, Mika: Kiinteään muinaisjäännökseen kajoaminen. 2-3/1996:28-53 VI LUONNONVAROJEN KÄYTÖN OHJAUS 1. Yleiset perusteet Ekroos, Ari: Luonnonvaraoikeudesta. 3-4/1987: Maa- ja metsätalous Ekroos, Ari: Kessistä uudistuvien luonnonvarojen kestävän käytön periaatteen kannalta. 3-4/1987: Metsästys ja kalastus Anttila, Risto: Kalastuksen tuotto 1980-luvun oikeuskäytännössä. 2/1989:1-5 Dahlström, Harri: Uuden kalastuslain sisältö ja tavoitteet. 1/1984:1-6

11 11 Kotkasaari, Timo: Eräitä piirteitä uudessa kalastuslaissa. 1/1984: Maa-ainesten ottaminen Kuusiniemi, Kari: Maa-ainesten kotitarveotto: Mietteitä sääntelyn johdonmukaisuudesta. 4/1997:47-63 VII VESIASIAT 1. Yleistä Hollo, Erkki J.: Ajatuksia vesilupajärjestelmän uudistamisesta. 3-4/1993:31-40 Hollo, Erkki J.: Selventävien määräysten antamisesta. 3-4/1989:2-5 Hollo, Erkki J.: Vesienkäytön sääntelyn uudet haasteet ja tulevaisuus Suomessa ja Euroopan Unionissa. 3-4/1999:23-38 Hollo, Erkki J.: Vesilain tarkistamisehdotuksesta. 2/1984:8-11 Hollo, Erkki J.: Vesistötöiden aloittamislupasäännöstön uudistus. 1/1983:3-15 Jokela, Antti: Lectio praecursoria /1984:14-18 Kuusiniemi, Kari: Vesilain ehdoton luvanmyöntämiseste - tarua vai totta? 2/1995:11-23 Nurmento, Leena: Vesilupatoimikunnan ehdotukset toiminnanharjoittajan kannalta. 3-4/ 1993:41-45 Siitonen, Hannu: Tärkeimpien vesioikeudellisten peruskäsitteiden määrittelystä. 3-4/1985:41-55 Soikkanen, Kalle: Yleinen tarve vesilaissa oikeustapausten valossa. 2/1980:16-25 Vihervuori, Pekka: Ajatuksia vesilain muutosten 467/87 voimaantulo- ja soveltamissäännöksen tulkinnasta. 3/1988:8-12 Vihervuori, Pekka: Tekolammikosta Runebergin lähteeseen. 4/1990: Pilaantumisen torjunta ja vesirakentaminen Keynäs, Kalevi: Vähäisten ruoppausten ympäristövaikutuksista. 2-3/1994:18-20 Melvasalo, Terttu: Ajankohtaista vesiensuojelusta - maatalouden hajakuormitus. 2-3/1994:21-25 Mäkinen, Irmeli: Vesistösillan rakentamisesta oikeudellisena kysymyksenä (tutkielman tiivistelmä). 1/1983:22-23 Persson, Per-Edvin: Sinilevien haittavaikutuksista vesistöissä: myrkyt ja hajut. 3-4/1985:1-5 Repo, Matti V.: Näkökohtia kirjoituksesta (ks. 3-4/1987:53-59). 1-2/1988:47-50 Repo, Matti V.: Vesilain 7:4.1 viittauksista lain 7:3.2:een. 3-4/1987:43-52 Siitonen, Hannu: Vesistöjen pienrakentamisen luvan tarpeesta ja lupaedellytyksistä vesioikeudellisten päätösten perusteella. 3-4/1999:54-66 Théman, Heidi: Saastumiselle alttiita vesialueita koskevasta sääntelystä Ruotsissa. 3-4/1986:30-33

12 12 Tuomainen, Jouko: Saastuneisiin pohjasedimentteihin kohdistuvien ruoppaus- ja muiden vesistötöiden edellyttämät luvat. 1/1997:25-40 Vihervuori, Pekka: Edellisen johdosta (ks. 3-4/1987:43-52). 3-4/1987:53-59 Vihervuori, Pekka: Muutama kommentti (ks. 1-2/1988:47-50). 1-2/1988:51 Vihervuori, Pekka: Uusimmasta vesiensuojelusääntelystä. 3-4/1995: Menettely ja muutoksenhakujärjestelmä Heinonen, Matti: Asioiden käsittelystä vesiylioikeudessa. 2/1989:6-16 Hepola, Matti: Hieman asioiden käsittelyajasta vesioikeudessa. 1/1993:1-19 Kainlauri, Pekka: Rajatusta muutoksenhausta vesioikeudellisessa hakemusasiassa. 4/1990:46-52 Kotkasaari, Timo: Vesioikeudellista katselmustoimitusta koskevan säännöstön kehityspiirteitä. 4/1990:69-77 Pekkanen, Raimo: Vesilain muutoksenhakujärjestelmän kehittämisestä. 2/1984:1-7 Ruuhijärvi, Rauno: Vesilain muutoksenhakujärjestelmästä. 2/1984:12-13 Räisänen, Seppo: Rakennushankkeiden lopputarkastusten ongelmista vesioikeuskäsittelyssä. 3-4/1986:3-15 Savisaari, Runo: Vesistöhankkeiden menettelytapatoimikunnan mietintö. 1-2/1986:61-71 Sepponen, Matti: Vesilain 16 luvun 21 :n muutos. 4/1990: Sepponen, Matti: Vesioikeuden suullinen käsittely ja Euroopan ihmisoikeussopimus. 1-2/ 1992: Korvausasiat Hepola, Matti: Kumuloidut korvausvaatimukset vesilain mukaisissa hakemusasioissa. 1/ 1994:20-44 Kotkasaari, Timo: Vesiylioikeuden päätös Inarinjärven säännöstelyn aiheuttamien vahinkojen ja haittojen korvaamisesta. 1/1980:16-17 Vihervuori, Pekka: Edun menetys ja edunmenetys. 1/1982:11-12 VIII YMPÄRISTÖNSUOJELU 1. Ympäristövaikutusten arviointi Kokko, Kai: Maa-ainesluvan ympäristövaikutusten arviointi. 1/1994:45-64 Kokko, Kai: Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisongelmia. 2-3/1994: Poesche, Jürgen: Bias in the EIA process. 1-2/1992:50-64 Saastamoinen, Salla: Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisalasta. 1/1993:20-43

13 13 2. Ympäristölupa ja yleinen ympäristönsuojelu Hollo, Erkki J.: Ajatuksia yhdennettyä ympäristölupaviranomaista koskevasta uudistuksesta. 2-3/1994:40-47 Jääskeläinen, Lauri: Valtiollista vai kunnallista hallintoa - ympäristölupamenettelylain tarkastelua. 4/1991:37-44 Kellomäki, Erkki: Ympäristölupamenettelyn toimivuus päätöksentekijän näkökulmasta. 3-4/1993:27-30 Kuusiniemi, Kari: Immissiosääntely Euro-ympäristössä. 3-4/1992:63-68 Kuusiniemi, Kari: Liikuteltavat laitokset ja ympäristölupajärjestelmä. 1/1997:41-47 Matilainen, Sampsa: Kivenmurskaamoiden ympäristösääntelystä ympäristönsuojelulain ja sen nojalla annettavien yleisten normien mukaan. 1/2000:24-38 Mäkinen, Simo: Ympäristölupaviranomaisten toimivallasta ja sen syntyhistoriasta. 2-3/ 2000:79-89 Mäkinen, Simo: Ympäristölupien käsittely keskittyy. 4/1991:45-51 Palomäki, Annu - Juujärvi, Virpi: Liikuteltavat laitokset ja ympäristölupajärjestelmä. 4/ 1997:75-76 Poesche, Jürgen: Umweltschutz und Recycling bei der Produktion von Zeitungsdruckpapier. 3-4/1992:69-79 Siitari-Vanne, Eija: Ympäristönsuojelulainsäädännön uudistukseen liittyvät siirtymävaiheen järjestelyt. 2-3/2000: Tarasti, Lauri: Piirteitä Suomen ympäristönsuojelulainsäädännön kehittymisestä. 4/1990: Ylisaukko-oja, Birger: Uusi ympäristönsuojelulainsäädäntö toiminnanharjoittajan kannalta. 2/1999: Ilmansuojelu Havumäki, Ilpo: Ilman pilaantumiskynnys korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisujen valossa. 1-2/1988:4-14 Hollo, Erkki J.: Ilmansuojelutietoa Saksasta. 1/1981:25 Hollo, Erkki J.: Näkökohtia ilmansuojelulain tulkitsemisesta. 1-2/1988:23-29 Kellomäki, Erkki: Lääninhallitusten päätösten perusteet ja tulevat toimintalinjat. 1-2/1988:30-39 Kuusiniemi, Kari: IPPC-direktiivi ja ilmansuojelulain uudistukset. 3-4/1995:51-63 Kuusiniemi, Kari: Rikkipäästöjen aiheuttama merkittävä ekologinen haitta. 2/1989:17-22 Pohjanraito, Leena: Ilmansuojelulain pääpiirteet. 2/1980:4-10 Rausch, Heribert: Lufthygiene im schweizerischen Recht. 1-2/1986:22-28 Tarasti, Lauri: Ilmansuojelupolitiikan oikeudelliset toteuttamiskeinot. 1-2/1986:4-21 Tarasti, Lauri: Ympäristölupakomitean ehdotukset ja ilmansuojelu. 1-2/1990:1-7 Vallittu, Anja: Oikeuskäytäntöä valtioneuvoston ilmansuojelupäätösten soveltamisesta kattila- ja voimalaitoksiin. 1-2/1990:8-19

14 14 4. Meluntorjunta Paikkala, Sirkka-Liisa: Meluntorjuntalain pääpiirteet ja soveltamisen ensiaskeleet. 1-2/ 1990:20-25 Seppälä, Mika: Meluntorjuntalaki ja kunnalliset järjestyssäännöt. 1-2/1990: Terveydensuojelu Hurmeranta, Jyrki: Asbestikomitean ehdotukset toteutetaan. 1-2/1990:70 Myntti, Arto: Turkistarhauksen ympäristöongelmista. 2/1989:23-28 Seppälä, Mika: Sijoituslupajärjestelmä terveydensuojelulaissa. 1/1995: Naapuruussuhteet Kuusiniemi, Kari: Konsessio vai poliisilupa? Mietteitä naapuruussuhdelain 20 :n tulkitsemisesta. 4/1990: Maaperän suojelu Kauppila, Jussi: Saastuneen maa-alueen puhdistamisvastuu yritysten tilinpäätöksissä. 3-4/1998:78-83 Ruuska, Suvi: Maaperänsuojelun toteuttaminen lainsäädännön keinoin. 1/2000:61-71 Ruuska, Suvi: Vanhojen pilaantuneiden alueiden kunnostus ja riskinarviointi. 4/2000: Jätehuolto Bärlund, Kaj: Jätehuollon tulevaisuus Uudellamaalla. 1/1989:8-9 Finnlund, Matts: Miten jätteiden hyötykäyttö etenee Uudellamaalla. 1/1989:22-25 Havumäki, Ilpo: Ongelmajätteiden käsittelyluvasta. 1-2/1986:51-60 Kautto, Petrus: Jätteen määritelmä EY:n tuomioistuimen oikeuskäytännössä. 1/1998:41-46 Kuronen, Ilpo: Jätelakiehdotus luonnonsuojelun näkökulmasta. 3-4/1993:25-26 Nurmento, Leena: EY:n kaatopaikkadirektiiviehdotus ja sen edellyttämät muutokset Suomen lainsäädäntöön. 1-2/1992:2-37 Saastamoinen, Kirmo: Velvollisuudesta liittyä järjestettyyn jätteenkuljetukseen. 1/2000:39-60 Salo, Heikki: Jätehuolto ja jätteenkäsittely pääkaupunkiseudulla. 1/1989:13-16 Seppänen, Ari: Uudet kaatopaikkamääräykset. 2-3/1997:32-42 Tarasti, Lauri: Pakkaajille tuottajavastuu jätehuollossa. 4/1997:9-21 Tarasti, Lauri: Roskaamiskiellon ulottuvuudesta. 1/1995:23-29 Vehkalahti, Matti: Jätehuollon valtakunnalliset linjat. 1/1989:10-12 Vuolanto, Seppo: Jätehuollon tila ja ongelmat Uudellamaalla. 1/1989:17-21

15 15 9. Geenitekniikka Hollo, Erkki J.: Kohti biotekniikan sääntelyä. 1/1993:79-82 Salila, Jari: Uudistuva geenitekniikkasääntely. 2/1999: Kemikaalit ja torjunta-aineet Ekroos, Ari: Ennallistamisvelvollisuudesta kemikaalilain mukaan. 1-2/1990:41-49 Kuusiniemi, Kari: Kemikaalivalvonnasta Pohjoismaissa. 1-2/1986:29-47 Marjanen, Jari J.: Kemikaalilainsäädäntö ja sen historia - ympäristöoikeuden vähän harrastettu osa. 2-3/1996:22-27 Salila, Jari: Peltoviljelyssä käytettävien torjunta-aineiden ja lannoitteiden ympäristövaikutusten rajoittamisesta. 3-4/1995: Vähäkuopus, Anna Maria: Näkemyksiä kemikaalivalvonnasta. 1-2/1986: Ydinenergia Sahrakorpi, Yrjö: Ydinenergialainsäädännöstä. 2/1980:11-15 Ståhlberg, Pauli: Terrorismi ja ydinvastuu. 3-4/1989:27-30 IX YMPÄRISTÖRIKOKSET JA SEURAAMUSJÄRJESTELMÄ Kemppainen, Seppo: Vesirikosasioista käytännössä. 4/1990:53-68 Nissinen, Matti: Erään ympäristörikoksen anatomia - muuan kyhmyjoutsen syyttäjälaitoksen murheena. 2-3/2000: Pennanen, Jaana: Ympäristörikostilanne Suomessa ja muissa pohjoismaissa. 1/1998:47-52 Pokka, Hannele: Uusi ympäristörikoslainsäädäntö. 3-4/1993:18-24 Salila, Jari: Näkökohtia luonnonsuojelulain 59 :n menettämisseuraamuksesta. 1/1998:34-40 X YMPÄRISTÖVAHINKOJEN KORVAAMINEN Kiviniemi, Marja: Ympäristövahinkovastuukeskustelua EY:ssä. 1/1993:84-86 Kosola, Marjaleena: Vahingonkorvaukset aiheuttaja maksaa -periaatteen kannalta - ympäristötaloudellinen näkökulma korvausjärjestelmään. 1/1996:49-53 Kuikka, Sakari - Similä, Jukka: Syy-yhteyden osoittamisesta ympäristövahingoissa. 1-2/ 1991:29-43 Myhrberg, Olavi: Ympäristövaikutukset ja kiinteistön arvo. 3-4/1993:46-55 Tuomainen, Jouko: Vastuu alusöljyvahingon torjuntakustannuksista - erään esimerkkitilanteen tarkastelua. 3/1988:13-18

16 16 Tuomainen, Jouko: Ympäristöonnettomuuksien kustannukset ja toissijainen korvausjärjestelmä. 4/2000:64-69 Vihervuori, Pekka: Ilmeinen vahinko ympäristöoikeudessa - lievennys vai tiukennus? 3-4/ 1985:6-11 XI TALOUDELLISET OHJAUSKEINOT Aakkula, Jyrki - Pentinmäki, Jari: Maatalouden sopimuspohjainen ympäristöohjaus. 3-4/ 1999:39-53 Heinonen, Seppo: Maatilalaki maatalouden rakennepolitiikan välineenä. 1/1982:3-10 Määttä, Kalle: Energiaverotus ja ympäristö. 2-3/2000:51-65 Määttä, Kalle: Oikeustaloustieteellinen näkökulma ympäristönsuojeluun. 2/1999:17-31 Tarasti, Lauri: Ympäristötaloudelliset ohjauskeinot valinkauhassa. 3-4/1992:32-36 Tarasti, Lauri: Ympäristötalousprojekti ja ympäristöoikeus. 3-4/1993:15-17 Wallenius, Sini: Maatalouden ympäristötukijärjestelmä /1999:9-12 B. ARVOSTELTU KIRJALLISUUS 1. Kotimainen kirjallisuus Ekroos, Ari: Ympäristön- ja luonnonsuojeluoikeuden perusteet. Johdatusta ympäristönsuojelua sekä luonnonvarojen käyttöä koskevaan lainsäädäntöön. Yksikot/Talousoikeus/julkaisut/Ari-1/Alkulause.htm. Arv. Mika Seppälä 1/1998:85-87 Ekroos, Ari: Ympäristön- ja luonnonsuojeluoikeuden perusteet. Johdatusta ympäristönsuojelua sekä luonnonvarojen käyttöä koskevaan lainsäädäntöön. 298 s. Oy Edita Ab. Helsinki Ks. 1/1998:85-87 Ekroos, Ari - Majamaa, Vesa: Maankäyttö- ja rakennuslaki. 753 s. Oy Edita Ab. Helsinki Arv. Kari Kuusiniemi 4/2000:83-86 Ekroos, Marja: Saastuneet maa-alueet ja jätehuoltovastuu Suomessa ja Euroopan yhteisössä s. Lakimiesliiton Kustannus Oy. Tampere Arv. Jouko Tuomainen 2-3/1994: Hallberg, Pekka - Haapanala, Auvo - Koljonen, Ritva - Ranta, Hannu: Uusi maankäyttöja rakennuslaki. XXVII s. Kauppakaari Oyj. Helsinki Arv. Kari Kuusiniemi 4/2000:83-86 Hollo, Erkki J.: Johdatus ympäristöoikeuteen. 199 s. Lakimiesliiton Kustannus Oy. Helsinki Arv. Mika Seppälä 1/1994:70-72 Hollo, Erkki J.: Johdatus ympäristöoikeuteen. 2. uud. painos. XIX+352 s. Lakimiesliiton Kustannus Oy. Helsinki Arv. Mika Seppälä 1/1998:87-89 Hollo, Erkki J.: Ympäristöoikeus. XXXV+821 s. Jyväskylä Arv. Mika Seppälä 3/ 1991:38-40

17 Jokela, Marjut - Kartio, Leena - Ojanen, Ilmari: Maakaari. XXX+590 s. Lakimiesliiton Kustannus Oy. Helsinki Arv. Jari Salila 2-3/1997:97-98 Joutsamo, Kari - Aalto, Pekka - Kaila, Heidi - Maunu, Antti: Eurooppaoikeus. LXXIX s. Lakimiesliiton Kustannus Oy. Helsinki Arv. Kari Kuusiniemi 2-3/1996:94-98 Juhlajulkaisu Veikko O. Hyvönen / (toim. Kalevi Laaksonen). 320 s. Lakimiesliiton Kustannus Oy. Helsinki Arv. Jari Salila 3-4/1999:75-77 Jääskeläinen, Lauri - Syrjänen, Olavi: Maankäyttö- ja rakennuslaki selityksineen - käytännön käsikirja. 440 s. Rakennustieto Oy. Tampere Arv. Kari Kuusiniemi 4/ 2000:83-86 Katselmustoimitusten kehittämistyöryhmän mietintö. Oikeusministeriö/Lainvalmisteluosasto 3/1986). Arv. Timo Kotkasaari 3-4/1986:39-40 Keskustojen kehittäminen kauppapaikkoina. Kauppakeskustyöryhmän mietintö. YM/KRO. Työryhmän raportti 1/1991. Arv. Ari Ekroos 3/1991:49-52 Kestävä kehitys ja Suomi. Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle kestävään kehitykseen tähtäävistä toimista. Arv. Kari Kuusiniemi 1-2/1991:66-71 Kiinteistölainsäädäntö 1998 (toim. Keijo Kaivanto). VII+681 s. Lakimiesliiton Kustannus Oy. Helsinki Arv. Jari Salila 1/1998:82-83 Kiviniemi, Matti: Metsäoikeus. 2. uud. painos. 496 s. Metsälehti Kustannus Oy. Jyväskylä Arv. Jari Salila 2-3/1997:96-97 Kuusiniemi, Kari: Ympäristölupa. XXII+382 s. Lakimiesliiton Kustannus Oy. Helsinki Arv. Mika Seppälä 1/1994:72-74 Kuusiniemi, Kari: Ympäristömuutosten korvattavuus pakkotoimitilanteissa. XXVIII+361 s. Lakimiesliiton Kustannus Oy. Helsinki Arv. Mika Seppälä 4/1997:89-90 Kuusiniemi, Kari - Kumpula, Anne: Ympäristöoikeuden perusteet. XIV+385 s. Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. Yksityisoikeuden julkaisusarja A:92. Turku Arv. Jari Salila 1/1998:82-83 Kuusiniemi, Kari - Peltomaa, Hannu: Lunastuslainsäädäntö ja korvausjärjestelmä. 260 s. Oy Edita Ab. Helsinki Arv. Jari Salila 2-3/2000: Luonnonsuojelun oikeusturvatyöryhmän mietintö. YM/YSO työryhmän mietintö Arv. Ari Ekroos 1/1993:75-78 Länsi-Euroopan taloudellinen yhdentymiskehitys ja ympäristönsuojelu. YM/YSO selvitys nro 73/1990. Arv. Ari Ekroos 1-2/1991:71-76 Maankäytön ohjaus uudistuu. Maankäytön ohjauksen uudistaminen. YM/KRO työryhmän raportti 1/1993. Arv. Mikko Kuoppala 2/1993:50-55 Maatalouden vesiensuojelutoimikunnan jatkotyöryhmän mietintö (C18/1986). Arv. Timo Kotkasaari 3-4/1986:38 Marttinen, Kari: Ympäristöpoliittinen toimivalta ja kansallinen ympäristösääntely Euroopan Unionissa. 237 s. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran julkaisuja nro 24. Helsinki Arv. Kari Kuusiniemi 2/1995:34-40 Marttinen, Kari - Saastamoinen, Salla: Yrityksen ympäristövastuut. 311 s. Yrityksen tietokirjat. Kauppakaari Oy. Helsinki Arv. Mika Seppälä 1/1997:

RAKENNUSSUOJELUN KORVAUKSET MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUKAAN ASEMAKAAVA-ALUEELLA

RAKENNUSSUOJELUN KORVAUKSET MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUKAAN ASEMAKAAVA-ALUEELLA RAKENNUSSUOJELUN KORVAUKSET MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUKAAN ASEMAKAAVA-ALUEELLA Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Oikeustieteiden laitos Ympäristöoikeuden Pro gradu

Lisätiedot

Aimo Hurskainen HALLINTOPÄÄTÖKSEN PERUSTELEMISESTA. N:o 63

Aimo Hurskainen HALLINTOPÄÄTÖKSEN PERUSTELEMISESTA. N:o 63 JOENSUUN YLIOPISTON YHTEISKUNTATIETEELLISIÄ JULKAISUJA UNIVERSITY OF JOENSUU PUBLICATIONS IN SOCIAL SCIENCES N:o 63 Aimo Hurskainen HALLINTOPÄÄTÖKSEN PERUSTELEMISESTA Joensuun yliopisto Joensuu 2003 II

Lisätiedot

Luontoarvojen rooli ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä Päärooleista sivurooleihin

Luontoarvojen rooli ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä Päärooleista sivurooleihin Luontoarvojen rooli ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä Päärooleista sivurooleihin Katja Kuisma Maisterintutkielma Kevät 2013 Ympäristöoikeus Oikeustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto Lapin yliopisto,

Lisätiedot

Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura ry:n julkaisusarjassa ilmestyneet:

Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura ry:n julkaisusarjassa ilmestyneet: Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura ry:n julkaisusarjassa ilmestyneet: No 1 Vesioikeude lisia tutkielmia. 1981. 61 s. 6:- Soravarojen käytöstä päättäminen vesioikeude lisena kysymyksenä Matti V. Repo Vesilain

Lisätiedot

JURIDIIKKA M I L J Ö J U R I D I K 1/2003. Sisällys

JURIDIIKKA M I L J Ö J U R I D I K 1/2003. Sisällys YMPÄRISTÖ- JURIDIIKKA 1/2003 M I L J Ö J U R I D I K Jukka Similä - Mikael Hildén Sisällys Yhdennetty ympäristölupa - ympäristönsuojelulakiuudistuksen vaikutukset...4 Per Mickwitz - Kimmo Ollikka - Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Kristiina Konsala SUOMEN PERUSTUSLAIN 20 :N YMPÄRISTÖPERUSOIKEUS ERITYISESTI VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUKSIEN NÄKÖKULMASTA Pro gradu -tutkielma Julkisoikeus Tampere 2015

Lisätiedot

Uudistunut vesilaki 2011

Uudistunut vesilaki 2011 Ympäristöministeriön raportteja 1 2012 Uudistunut vesilaki 2011 Keskeinen sisältö ja tärkeimmät muutokset YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ympäristöministeriön raportteja 1 2012 Uudistunut vesilaki 2011 Keskeinen

Lisätiedot

Ympäristölupajärjestelmän keventämishankkeista eräissä maissa

Ympäristölupajärjestelmän keventämishankkeista eräissä maissa Ekroos, Ari Warsta, Matias Ympäristölupajärjestelmän keventämishankkeista eräissä maissa Oikeusvertaileva katsaus 31.08.2014 Tiivistelmä Työssä tarkasteltiin ympäristöoikeudellisen ennakkovalvontajärjestelmän

Lisätiedot

Kiinteistöhallintapalveluiden oman käytön arvonlisäverotus EU-oikeuden, yhdenvertaisen kohtelun ja kilpailuneutraalisuuden

Kiinteistöhallintapalveluiden oman käytön arvonlisäverotus EU-oikeuden, yhdenvertaisen kohtelun ja kilpailuneutraalisuuden Kiinteistöhallintapalveluiden oman käytön arvonlisäverotus EU-oikeuden, yhdenvertaisen kohtelun ja kilpailuneutraalisuuden näkökulmasta Itä-Suomen yliopisto Oikeustieteiden laitos Lisensiaattitutkimus

Lisätiedot

Tanja Valkonen OIKAISUVAATIMUSMENETTELYSTÄ JA SEN TEHOKKUUDESTA ERITYISESTI SOSIAALIHUOLLOSSA

Tanja Valkonen OIKAISUVAATIMUSMENETTELYSTÄ JA SEN TEHOKKUUDESTA ERITYISESTI SOSIAALIHUOLLOSSA Tanja Valkonen OIKAISUVAATIMUSMENETTELYSTÄ JA SEN TEHOKKUUDESTA ERITYISESTI SOSIAALIHUOLLOSSA Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Maisteritutkielma Hallinto-oikeus 2015 Lapin yliopisto, oikeustieteiden

Lisätiedot

HE 273/2009 vp. ja ekologisesti kestävällä tavalla. Tavoitteena on myös turvata kuntien vaikuttamismahdollisuudet,

HE 273/2009 vp. ja ekologisesti kestävällä tavalla. Tavoitteena on myös turvata kuntien vaikuttamismahdollisuudet, HE 273/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle kaivoslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi kaivoslaki. Esityksen keskeisenä

Lisätiedot

Kirjoittajaohjeet. Turun yliopisto. Oikeustieteellinen tiedekunta

Kirjoittajaohjeet. Turun yliopisto. Oikeustieteellinen tiedekunta Kirjoittajaohjeet Turun yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta 2014 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 1 2 Kirjoituksen rakenne ja asettelut... 1 Tekstin asettelu... 1 Kansilehti... 2 Sivunumerointi... 2 Sisällysluettelo...

Lisätiedot

Talousoikeuden oppiaine Sl. 2011 Vaasan yliopisto Professori Asko Lehtonen OHJEITA OIKEUSTIETEELLISTEN KIRJALLISTEN TÖIDEN LAATIJOILLE

Talousoikeuden oppiaine Sl. 2011 Vaasan yliopisto Professori Asko Lehtonen OHJEITA OIKEUSTIETEELLISTEN KIRJALLISTEN TÖIDEN LAATIJOILLE Talousoikeuden oppiaine Sl. 2011 Vaasan yliopisto Professori Asko Lehtonen OHJEITA OIKEUSTIETEELLISTEN KIRJALLISTEN TÖIDEN LAATIJOILLE I. Kirjallisten harjoitustöiden tarkoituksesta Oikeustieteellisten

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen korvausvastuusta viemäritulvavahingoissa

Vesihuoltolaitoksen korvausvastuusta viemäritulvavahingoissa Vesihuoltolaitoksen korvausvastuusta viemäritulvavahingoissa Itä-Suomen yliopisto Oikeustieteiden laitos Pro Gradu 10.5.2012 Tekijä: Mari Viiman Ohjaaja: Antti Kolehmainen II SISÄLLYS LÄHTEET... IV LYHENNELUETTELO...

Lisätiedot

YVA-lainsäädännön toimivuusarviointi

YVA-lainsäädännön toimivuusarviointi SUOMEN YMPÄRISTÖ 18 2010 YVA-lainsäädännön toimivuusarviointi YMPÄRISTÖN- SUOJELU Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn toimivuus ja kehittämistarpeet Jorma Jantunen Pekka Hokkanen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

Yhdenvertaisuusperiaate julkisen osakeyhtiön omien osakkeiden hankinnassa

Yhdenvertaisuusperiaate julkisen osakeyhtiön omien osakkeiden hankinnassa Yhdenvertaisuusperiaate julkisen osakeyhtiön omien osakkeiden hankinnassa Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Oikeustieteiden laitos Siviilioikeuden pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi

Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi Y m p ä r i s t ö o p a s 109 LUONTO JA LUONNONVARAT Tarja Söderman Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi kaavoituksessa, YVA-menettelyssä ja Natura-arvioinnissa... SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS Y

Lisätiedot

Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain toimivuudesta 2013

Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain toimivuudesta 2013 suomen ympäristö 1 2014 Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain toimivuudesta 2013 rakennettu ympäristö YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 1 2014 Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain toimivuudesta 2013

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Johtamiskorkeakoulu. Saila Uitto KUNTA TALOUS- JA VELKANEUVONNAN JÄRJESTÄJÄNÄ TOIMIVALTA JA VELVOLLISUUDET. Pro gradu -tutkielma

TAMPEREEN YLIOPISTO. Johtamiskorkeakoulu. Saila Uitto KUNTA TALOUS- JA VELKANEUVONNAN JÄRJESTÄJÄNÄ TOIMIVALTA JA VELVOLLISUUDET. Pro gradu -tutkielma TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Saila Uitto KUNTA TALOUS- JA VELKANEUVONNAN JÄRJESTÄJÄNÄ TOIMIVALTA JA VELVOLLISUUDET Pro gradu -tutkielma Julkisoikeus Tampere 2012 TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto

Lisätiedot

OIKEUS RAKENTAA? Rakennuspaikkaoikeuden muodostuminen ja pysyminen

OIKEUS RAKENTAA? Rakennuspaikkaoikeuden muodostuminen ja pysyminen Antero Kortesmaa OIKEUS RAKENTAA? Rakennuspaikkaoikeuden muodostuminen ja pysyminen Opinnäytetyö Maanmittaustekniikan koulutusohjelma Maaliskuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 1.3.2008 Tekijä(t)

Lisätiedot

Euroopan unionin talous- ja rahaliiton vaikutukset kansalliseen finanssivaltaan

Euroopan unionin talous- ja rahaliiton vaikutukset kansalliseen finanssivaltaan JANI WACKER Euroopan unionin talous- ja rahaliiton vaikutukset kansalliseen finanssivaltaan Tutkimus unionin vakaussääntelyn oikeudellisesta merkityksestä AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA Esitetään Tampereen yliopiston

Lisätiedot

Liikkeen perustamisesta ja uudelleenjärjestelystä aiheutuvien menojen vähennyskelpoisuus erityisesti yritysjärjestelyissä

Liikkeen perustamisesta ja uudelleenjärjestelystä aiheutuvien menojen vähennyskelpoisuus erityisesti yritysjärjestelyissä Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Liikkeen perustamisesta ja uudelleenjärjestelystä aiheutuvien menojen vähennyskelpoisuus erityisesti yritysjärjestelyissä Finanssioikeuden syventävät opinnot

Lisätiedot

Korkein hallinto-oikeus Vuosikertomus 2009

Korkein hallinto-oikeus Vuosikertomus 2009 Vuosikertomus 2009 Korkein hallinto-oikeus Vuosikertomus 2009 Oikeusturvan todellisuus 4 Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Hallberg Kuntalainen muutoksenhakijana 8 Hallintoneuvos Anne E.

Lisätiedot

Uhridirektiivin ja siitä johtuvan ulkomaalaislain 52 a :n mukaisen ihmiskaupan uhrin oleskeluluvan myöntämisen edellytykset

Uhridirektiivin ja siitä johtuvan ulkomaalaislain 52 a :n mukaisen ihmiskaupan uhrin oleskeluluvan myöntämisen edellytykset Uhridirektiivin ja siitä johtuvan ulkomaalaislain 52 a :n mukaisen ihmiskaupan uhrin oleskeluluvan myöntämisen edellytykset - erityisesti Euroopan ihmisoikeussopimuksen 14 artiklan syrjinnän kiellon ja

Lisätiedot

AVOIN DATA JA PSI- DIREKTIIVI JULKISUUDEN TOTEUTTAJINA

AVOIN DATA JA PSI- DIREKTIIVI JULKISUUDEN TOTEUTTAJINA AVOIN DATA JA PSI- DIREKTIIVI JULKISUUDEN TOTEUTTAJINA Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Oikeusinformatiikka Maisteritutkielma Maiju Knuuti 0231617 2015 Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu. Outi Bräysy KIINTEISTÖINVESTOINTIEN TARKISTUSMENET- TELY

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu. Outi Bräysy KIINTEISTÖINVESTOINTIEN TARKISTUSMENET- TELY TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Outi Bräysy KIINTEISTÖINVESTOINTIEN TARKISTUSMENET- TELY Pro gradu tutkielma Vero-oikeus Tampere 2014 TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu BRÄYSY

Lisätiedot

YMPÄRISTÖ JA OIKEUS TUTKIMUSOHJELMA OHJELMARYHMÄ KOKOUSMUISTIO

YMPÄRISTÖ JA OIKEUS TUTKIMUSOHJELMA OHJELMARYHMÄ KOKOUSMUISTIO YMPÄRISTÖ JA OIKEUS TUTKIMUSOHJELMA OHJELMARYHMÄ KOKOUSMUISTIO Aika 11.5.2006 klo 13.10 14.20 Paikka: Suomen Akatemia, kokoushuone 240 Läsnä: puheenjohtaja, professori Kyösti Pekonen tiedeasiantuntija

Lisätiedot

HALLINTORIITA OIKEUSTURVAKEINONA TERVEYS- PALVELUISSA

HALLINTORIITA OIKEUSTURVAKEINONA TERVEYS- PALVELUISSA HALLINTORIITA OIKEUSTURVAKEINONA TERVEYS- PALVELUISSA Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Oikeustieteet Pro gradu-tutkielma 7.6.2015 Maarit Natunen, 168484 Ohjaaja:

Lisätiedot

Holding-osakekannustinjärjestelmä ja osakeyhtiölain 13:10 :n mukainen omien osakkeiden rahoituskielto

Holding-osakekannustinjärjestelmä ja osakeyhtiölain 13:10 :n mukainen omien osakkeiden rahoituskielto Holding-osakekannustinjärjestelmä ja osakeyhtiölain 13:10 :n mukainen omien osakkeiden rahoituskielto Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Kauppaoikeus Pro gradu -tutkielma 13.12.2011 Mika Puurunen

Lisätiedot

Salaisten tiedonhankintakeinojen ja pakkokeinojen kohdentaminen järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa

Salaisten tiedonhankintakeinojen ja pakkokeinojen kohdentaminen järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa Salaisten tiedonhankintakeinojen ja pakkokeinojen kohdentaminen järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa Itä-Suomen yliopisto Oikeustieteiden laitos Pro gradu -tutkielma 10.4.2015 Tekijä: Pasi Tuominen

Lisätiedot