Kuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus KPK THH Oy perustettava yhtiö TUPA-projekti Liiketoimintasuunnitelma v1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus KPK THH Oy perustettava yhtiö TUPA-projekti Liiketoimintasuunnitelma v1."

Transkriptio

1 Kuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus KPK THH Oy perustettava yhtiö TUPA-projekti Liiketoimintasuunnitelma v1.0 esitys

2 Sisältö Tiivistelmä 1 Johdanto 2 Tavoiteltavat hyödyt 3 Liikeidea ja strateginen tahtotila 3.1 Liikeidea 3.2 Strateginen tahtotila 4 Toiminta-, markkina- ja asiakasympäristö 4.1 Toimintaympäristö 4.2 Markkinaympäristö 4.3 Asiakasympäristö 5 Liiketoimintakuvaus ja organisoituminen 5.1 Liiketoiminnan ansaintalogiikka 5.2 Liiketoimintarakenne 5.3 Organisaatiomalli 5.4 Organisaation roolit 6 Palvelutarjonta 6.1 Palvelukonsepti 6.2 Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut 7 Tietotekniset ratkaisut ja tietoturvallisuus 7.1 IT-arkkitehtuuri 7.2 Talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmät 7.3 Muut tietotekniset ratkaisut 7.4 Tietoturvallisuus 8 Omistaminen, ohjaus ja hallinto 8.1 Yhtiön rakenne ja omistus 8.2 Toiminnan ohjaus ja hallinto 9 Taloudelliset laskelmat 9.1 Tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma 9.2 Investointilaskelma 9.3 Palvelujen hinnoittelumalli 10 Toteutussuunnitelma 10.1 Riskien hallinta ja varautuminen 10.2 Toteutussuunnitelma Liite 1 Palvelutarjonnan prosessikuvaukset Liite 2 Tietotekniset ratkaisut nykytilassa Liite 3 Kuntaotoksen kustannusvertailut 10/1/09 2

3 Johdon tiivistelmä KPK THH Oy:n visio, toiminta-ajatus, liikeidea ja omistus Visio: KPK THH Oy on valtakunnallisesti laajin ja merkittävin palveluketju, kuntasektorin osaavin kumppani johtamista tukevien talous- ja henkilöstöhallinnon perus- ja lisäarvopalvelujen tuottajana. KPK THH Oy tavoittelee 25 % markkinaosuutta kuntasektorilla vuoteen 2015 mennessä. Toiminta-ajatus: yhtiö tehostaa kuntasektorin johdon päätöksentekoa parantuneen raportoinnin, analyysin ja ennusteiden kautta sekä tuottaa kuntasektorin talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut kustannustehokkaasti ja yhtenäisellä toimintamallilla. Toimintaa suunnitellaan ja kehitetään yhdessä asiakkaiden kanssa. Liikeidea: perustuen ylivertaiseen kuntasektorin tarpeiden ymmärtämiseen yhtiö toimittaa talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita ja tuotteita keskitetysti nykyaikaisinta tietotekniikkaa hyödyntäen. Omistus: KPK THH Oy on valtakunnallisesti toimiva kuntien omistama yhtiö. 10/1/09 3

4 Johdon tiivistelmä KPK THH Oy:n tuottamat hyödyt ulottuvat ydintoimintoihin saakka Laadukas, vertailukelpoinen ja oikea-aikainen taloudellinen toteuma- ja ennusteinformaatio Hyödyt talous- ja henkilöstöhallinnossa Kustannussäästöt palvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä Resurssien vapautuminen kunnan ydintoimintoihin Haavoittuvuuden väheneminen ja osaamisen kehittäminen Hyödyt olemassa oleville palvelukeskuksille Oman toiminnan laajentaminen osana palveluketjua Mahdollisuus hyödyntää mittakaavaetuja Parhaiden käytäntöjen ja erityisosaamisen kehittäminen Hallinnon keventymisen tuomat kustannussäästöt Hyödyt yhteiskunnalle Talouden kokonaiskuvan muodostaminen helpottuu ja on luotettavampi kun tiedot ovat yhteismitallisia ja ajantasaisia Viranomaisraportointi tehostuu ja nopeutuu kun sitä keskitetään Paremman informaation avulla johdon on helpompi tuottaa entistä parempia ja perusteltuja päätöksiä 10/1/09 4

5 Johdon tiivistelmä Palvelukeskusmalli mahdollistaa tuki- ja ydintoimintojen tehostamisen Palvelukeskusmallin tuoma suora talous- ja henkilöstötoimintoihin kohdistuva vuosittainen maksimisäästöpotentiaali on 150 M kaikille kunnille ja kuntayhtymille laskettuna Tehostuminen ydintoiminnoissa Tehostuminen kunnille ja kuntayhtymille jäävissä talous- ja henkilöstötoiminnoissa 25 M /v. Lisäksi KPK THH Oy:n palveluketju osaltaan mahdollistaa kuntien ja kuntayhtymien ydintoimintojen tehokkaamman johtamisen tuottamalla yhteismitallista informaatiota ja laadukasta raportointia ja ennusteita johdon päätöksenteon tueksi. Mikäli ydintoimintojen tehostuminen olisi: 1 %, se tarkoittaisi 350 M vuosittaista kustannussäästöä *) 3 %, se tarkoittaisi M vuosittaista kustannussäästöä *) Tehostuminen palvelukeskukselle siirtyvissä talous- ja henkilöstötoiminnoissa 125 M /v. * ) Kuntien ja kuntayhtymien v ulkoisista menoista laskettuna 10/1/09 5

6 Johdon tiivistelmä KPK THH Oy Konsernipalvelut Prosessikohtaiset ohjausryhmät (asiakkaan edustajat) Toimipiste N Kirjanpitotiimi Toimipiste B Ostolaskutiimi Asiakasvastaava Asiakasvastaava Asiakasvastaava Kirjanpitotiimi Myyntilaskutiimi Toimipiste A Ostolaskutiimi Palkanlaskutiimi Kirjanpitotiimi Myyntilaskutiimi Ostolaskutiimi Palkanlaskutiimi Myyntilaskutiimi Palkanlaskutiimi Tavoitetilan organisaatio on usean toimipisteen muodostama, hallinnollisesti kiinteä palveluketju Toimipisteet voivat syntyä mm. ostamalla ja yhdistämällä pienempiä palveluntuottajia, perustamalla uusia tai liittämällä toimiva palvelukeskus osaksi KPK THH Oy:tä KPK THH Oy:n konsernitoiminnot vastaa toimipisteiden kehittämisestä ja muista yhteisistä toiminnoista KPK THH Oy tuottaa inhouse-palvelua omistajilleen Asiakaskunnat omistavat KPK THH Oy:n ja sijoittavat 1 /kunnan asukas yhtiön osakepääomaan Suunnitelman mukaan Sitra ja muut markkinaehtoiset rahoittajat myöntävät käynnistämisvaiheessa tarvittavan rahoituksen pääomalainana yhtiölle Rahoitusjärjestelylle tarvittaneen takuu / takaus. 10/1/09 6

7 Johdon tiivistelmä Liiketoiminta aloitetaan kahden rinnakkaisen kehityspolun kautta Kehityspolku (A) KPK THH OY:N PERUSTAMINEN OSAKKUUS- JÄRJESTELYT YHTEISTYÖ- KUNTIEN KANSSA tietojärjestelmien kehittämiseen liittyvästä yhteistyöstä sovitaan 2-4 kunnan kanssa TAVOITETILAN MUKAISEN TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN siten että tukee optimaalisesti toimivia prosesseja ja mahdollistaa tehokkaan monikuntamuotoisen palvelutuotannon YHTENÄISTEN PROSESSIEN JA TOIMINTATAPOJEN KEHITTÄMINEN Vaiheittainen migraatio vanhojen järjestelmien korvaamiseksi YHTENÄISTEN TOIMINTA- TAPOJEN JA JÄRJESTELMIEN KÄYTTÖÖNOTTO ja kokonaisprosessin kehittäminen myös asiakkaan rajapintaan liittyviltä osin KEHITETYN KONSEPTIN MUKAISEN TOIMINNAN LAAJENTAMINEN Kehityspolku (B) JÄRJESTELYT MUKAANLÄHTEVIEN PALVELUKESKUSTEN/PALVELUNTUOTTAJIEN LIITTÄMISEKSI OSAKSI PALVELUKETJUA ja niiden kehittäminen siten että voivat tuottaa palveluita laajemmalle asiakaskunnalle 10/1/09 7

8 1. Johdanto 3 2. Tavoiteltavat hyödyt 9 3. Liikeidea ja strateginen tahtotila Toiminta-, markkina- ja asiakasympäristö Liiketoimintakuvaus ja organisoituminen Palvelutarjonta Tietotekniset ratkaisut ja tietoturvallisuus Omistaminen, ohjaus ja hallinto Taloudelliset laskelmat Toteutussuunnitelma 36 10/1/09 8

9 Talous- ja henkilöstöhallinto kuntasektorilla Lähtökohtana kuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palveluketjun (myöhemmin KPK THH Oy tai yhtiö ) perustamiselle on hajanainen palvelukeskusmarkkina kuntasektorilla. Valtakunnallisen palvelukeskusmallin avulla pystytään tuottamaan kustannustehokkaasti luotettavaa ja oikea-aikaista informaatiota kunnan toiminnan ohjaamiseksi. Talous- ja henkilöstöhallinnon nykytila kuntasektorilla. Kuntasektori koostuu hyvin erilaisista ja erikokoisista toimijoista. Kuntia on 348, jotka ovat kooltaan ja lähtökohdiltaan hyvin erilaisia. Kuntayhtymiä on syyskuun 2009 tietojen mukaan 188, joista merkittävimmät ovat 19 maakuntien liittoa, 20 sairaanhoitopiiriä, 37 kansanterveystyön kuntayhtymää, 16 erityishuoltopiirien kuntayhtymää ja 48 koulutuskuntayhtymää 1). Lisäksi kuntakonserniin kuuluu näiden omistamia liikelaitoksia ja yhtiöitä Kuntien erilaisuus näkyy myös talous- ja henkilöstöhallinnon järjestämisessä Käytännöt ja toimintaperiaatteet on toteutettu useilla eri malleilla ja järjestelmäratkaisuilla Talous- ja henkilöstöhallinnon osalta kuntien välinen yhteistyö on vielä melko harvinaista 1) Lähde: syyskuu /1/09 9

10 Palvelukeskusmalli mahdollistaa tuki- ja ydintoimintojen tehostamisen Tehostuminen ydintoiminnoissa Tehostuminen kunnille ja kuntayhtymille jäävissä talous- ja henkilöstötoiminnoissa 25 M /v. Tehostuminen palvelukeskukselle siirtyvissä talous- ja henkilöstötoiminnoissa 125 M /v. Kuntien ja kuntayhtymien ulkoiset menot ovat 34,4 mrd 1) ja talous- ja henkilöstöhallinnon kustannukset 570 M. Palvelukeskusmallin tuoma suora talous- ja henkilöstötoimintoihin kohdistuva vuosittainen maksimisäästöpotentiaali on 150 M kaikille kunnille ja kuntayhtymille laskettuna. Lisäksi KPK THH Oy:n palveluketju osaltaan mahdollistaa kuntien ja kuntayhtymien ydintoimintojen tehokkaamman johtamisen tuottamalla yhteismitallista informaatiota ja laadukasta raportointia ja ennusteita johdon päätöksenteon tueksi. Mikäli ydintoimintojen tehostuminen olisi 1 %, se tarkoittaisi 350 M vuosittaista kustannussäästöä 3 %, se tarkoittaisi M vuosittaista kustannussäästöä 1) Lähde: Kuntaliitto, Kuntien ja kuntayhtymien ulkoiset menot 2007, keskinäiset erät eliminoitu 10/1/09 10

11 Yksittäisen kunnan ja kuntayhtymän hyödyt ulottuvat aina ydintoimintoihin saakka Ydintoiminnoissa Laadukas, vertailukelpoinen sekä oikea-aikainen taloudellinen toteuma- ja ennusteinformaatio kunnan johtamisen ja päätöksenteon tueksi ydinprosessien kehittämisen mahdollistajaksi Talous- ja henkilöstöhallinnossa Palvelukeskusmallin tuomat kustannussäästöt talousja henkilöstöhallinnon palvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä Resurssien vapautuminen kunnan ydintoimintoihin, eläköitymisen tuomiin haasteisiin vastaaminen Talous- ja henkilöstötoimintojen haavoittuvuuden väheneminen ja osaamisen kehittäminen sekä ylläpidon helpottuminen tehtävien keskittyessä palvelukeskukseen 10/1/09 11

12 Jo olemassa olevat palvelukeskukset hyötyvät palveluketjun laajentumisesta Oman toiminnan laajentaminen osana laajempaa palveluketjua Mahdollisuus hyödyntää palveluketjun tuomia mittakaavaetuja ja laajempaa omistuspohjaa Omien parhaiden käytäntöjen tuonti koko palveluketjun kehittämiseen ja palveluketjun kanssa yhdessä kehitettyjen yhtenäisten toimintatapojen ja järjestelmien ottaminen oman toimintaan käyttöön Erityisosaamisen kehittäminen kuntasektorin keskeisillä palvelualueilla Mahdollisuus keskitetysti hoidetun palveluketjun hallinnon keventymisen tuomiin kustannussäästöihin 10/1/09 12

13 Kustannussäästöjen lisäksi yhteiskunta hyötyy myös välillisesti Talouden kokonaiskuvan muodostaminen helpottuu ja on luotettavampi, kun tiedot ovat yhteismitallisia ja tiedonsaanti ajantasaista Viranomaisraportointi tehostuu ja nopeutuu, kun raportointi voidaan suorittaa entistä keskitetymmin Paremman informaation avulla johdon on helpompi tuottaa entistä parempia ja perusteltuja päätöksiä Taloudellisia tietoja ja operatiivisen ydintoiminnan tunnuslukuja voidaan vertailla toisiinsa ja analysoida Talouden suunnittelu ja ennusteet paranevat kun johtamisen tueksi kehitetään uusia välineitä Henkilöstöhallinnon puolella parempi informaatio tukee rakennemuutosta, parantaa resurssien suunnittelua ja ennusteiden laatimista sekä sitä kautta hillitsee pätkätöiden tai eläköitymisen aiheuttamia haasteita 10/1/09 13

14 Strategiset tavoitteet ja mittarit vision saavuttamiseksi Perustuen ylivertaiseen kuntasektorin tarpeiden ymmärtämiseen yhtiö toimittaa talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita ja tuotteita keskitetysti nykyaikaisinta tietotekniikkaa hyödyntäen Tahtotila KPK THH Oy:n tavoitteena on 25% markkinaosuus kuntasektorilla vuoteen 2015 mennessä Visio Toiminta-ajatus Arvot KPK THH Oy on valtakunnallisesti laajin ja merkittävin palveluketju, kuntasektorin osaavin kumppani johtamista tukevien talous- ja henkilöstöhallinnon perus- ja lisäarvopalvelujen tuottajana. Talous ja vaikuttavuus KPK THH Oy tehostaa kuntasektorin johdon päätöksentekoa parantuneen raportoinnin ja analyysin kautta, sekä tuottaa kuntasektorin talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut kustannustehokkaasti ja yhtenäisellä toimintamallilla. Toimintaa suunnitellaan ja kehitetään yhdessä asiakkaiden kanssa. Prosessit Asiakaslähtöisyys Avoimuus Vaikuttavuus Ihmiset ja osaaminen Strategiset tavoitteet 2015 Kustannustehokas toimintamalli Ainutlaatuinen asiakastuntemus Yhtenäiset prosessit ja asioimiskäytännöt, selkeät palvelukokonaisuudet Lisäarvoa osaamisen ja organisaatiokulttuurin kautta Kriittiset menestystekijät Omistajuus ja omistajaohjaus Asiakkaan toiminnan ymmärtäminen Palvelujen tuotteistaminen Kehityshenkinen kulttuuri Toiminnan organisointi ja mittakaavaedut Palvelujen riittävä läheisyys Tietojärjestelmien yhteensopivuus Osaamisen varmistaminen Esimerkkejä mittareista Kpl / htv Eur / kpl Asiakastyytyväisyys Asiakaskannattavuus Asiakkaiden pysyvyys Läpimenoaika Poikkeamat palvelusopimuksesta IT-kustannukset / kokonaiskustannukset Osaamisprofiilien ajantasaisuus Henkilöstötyytyväisyys 10/1/09 14

15 1. Johdanto 3 2. Tavoiteltavat hyödyt 9 3. Liikeidea ja strateginen tahtotila Toiminta-, markkina- ja asiakasympäristö Liiketoimintakuvaus ja organisoituminen Palvelutarjonta Tietotekniset ratkaisut ja tietoturvallisuus Omistaminen, ohjaus ja hallinto Taloudelliset laskelmat Toteutussuunnitelma 36 10/1/09 15

16 Kuntasektorin erityispiirteet asettavat lisävaatimuksia KPK THH Oy:n toiminnalle KUNTALIITOKSET, KUNTA- JA PALVELURAKENNEUUDISTUS ja muu kuntayhteistyö sekä jatkuva muutos aiheuttavat muutospaineita myös tukitoiminnoille RAKENTEIDEN JÄYKKYYS JA KIRJOITTAMATTOMAT SÄÄNNÖT paikallisen päätöksenteon taustalla esim. pyrkimys välttää henkilöstövähennyksiä ja muita muutoksia KUNNALLISET TYÖ- JA VIRKAEHTOSOPIMUKSET SEKÄ ELÄKEJÄRJESTELYT erityispiirteineen vaikuttavat henkilöstöhallinnon sisältöön ja prosessiin YLIMMÄN PÄÄTÖKSENTEON POLIITTINEN LUONNE ja halu harjoittaa elinkeinopolitiikkaa oman seudun tueksi voi vaikuttaa ulkoistuspäätöksiin Toimintaympäristön erityisvaatimukset KUNTALAIN JA KIRJANPITO- LAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTON ANTAMAT OHJEET JA LAUSUNNOT sekä erilaiset kunnalliset yhteisömuodot vaikuttavat kirjanpitoon KUNTIEN TULOJEN JA MENOJEN EPÄTASAPAINO aiheuttaa kustannustehokkuuden kasvattamisvaatimuksia PALVELUITA TUOTETTAVA AINAKIN KAKSIKIELISESTI KUNTASEKTORIN ITSENÄINEN ASEMA SEKÄ KUNTAKONSERNIN MONIMUOTOINEN RAKENNE muodostavat hyvin erilaisia tarpeita, jolloin yhden yhtenäisen mallin periaate on haasteellinen toteuttaa 10/1/09 16

17 Markkinaympäristö Toimittajat ja ml. henkilöstö Suureen kokoon ja laajaan asiakaspohjaan perustuva vahva neuvotteluasema tietojärjestelmätoimittajien ja palvelutuotannon kumppanien suhteen. Toimipisteiden sijoittelusta johtuva henkilöstön hyvä saatavuus ja vahva kiinnostavuus työnantajana. Alalla olevat kilpailijat Yksityiset palveluntuottajat: Yksityiseen sektoriin verrattuna KPK THH Oy:llä on kuntasektorin osaamisen ja inhousetoimintaperiaatteen tuoma vahva asema. Mahdolliset kumppanit Seudulliset ja paikalliset palvelukeskusyhtiöt: KPK THH Oy:llä uutena yhtiönä heikompi tunnettuus, mutta parempi mahdollisuus mittakaavaetujen hyödyntämiseen. Talous- ja henkilöstöpalvelut eivät ole ydintoimintaa ja hoidetaan pääsääntöisesti kunnan sisällä. ovat vahvasti mukana palveluiden kehittämisessä palvelukeskusmallissa. Kuntien yhteistyö tukipalvelujen kehittämisessä on edelleen vähäistä. Potentiaaliset markkinoille tulijat Kuntien haluttomuus ulkoistaa talous- ja henkilöstötoimintojaan on hidaste uusien yksityisten palveluntuottajien alalle tulolle. Mahdollista kilpailutusten kautta. Uusien seudullisten inhousepalvelukeskusten markkinoilletulo on vaihtoehto KPK THH Oy:n asiakkuudelle. Korvaavat palvelut Merkittävin korvaava palvelu on kuntien totuttu tapa hoitaa talous- ja henkilöstöhallintonsa itse. Yksityisten palveluntuottajien palvelut eivät ole kattavia eivätkä mahdollista palveluiden laajamittaista hankintaa yhdeltä palveluntuottajalta. 10/1/09 17

18 Asiakas- ja toimittajasuhteet Palvelutuottajat Toimittajat KUNNAT, KUNTAYHTYMÄT JA KUNTAKONSERNIIN KUULUVAT YHTEISÖT Laadukas ja oikea-aikainen informaatio ydintoiminnan johtamiseen Taloushallinnon peruspalvelut Henkilöstöhallinnon peruspalvelut KPK THH Oy Asiakkuuksien hallinta Palvelutuotanto Palveluiden ja järjestelmien kehittäminen Kilpailijat / Kumppanit Yksityiset palvelutuottajat Seudulliset ja paikalliset palvelukeskusyhtiöt Kuntien sisäiset palvelukeskukset ICT-palvelutuottajat Perustettava yhtiö: KPK ICT Oy Perintätoimisto Verkkolaskuoperaattori Skannauspalvelun tuottaja Muut asiantuntijat 10/1/09 18

19 Kuntasektorin talous- ja henkilöstöhallinnon kokonaismarkkina Kunnat ja kuntayhtymät 195 M 34 % Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja henkilöstöhallinto 570 M Palvelukeskus taloushallinto 195 M 34 % Palvelukeskus henkilöstöhallinto 180 M 32 % Kuntasektorin talous- ja henkilöstöhallinnon kustannuksilla mitattu kokonaismarkkina nykytilassa on BearingPointin analyysin mukaan noin 570 M. Kokonaisprosessista keskimäärin 65 % on toimintoja, joiden tekeminen palvelukeskuksesta käsin on kustannustehokasta ja suositeltavaa. Palvelukeskukseen siirrettävissä oleva kokonaispotentiaali on näin arvioituna noin 375 M. Osa talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseista jää edelleen asiakkaan itse hoidettavaksi. Osuus vaihtelee prosesseittain. Lähde: BearingPointin tausta-aineistoon perustuvat laskelmat 10/1/09 19

20 Toimintatapoja parhaiten tukeva liiketoimintamalli on keskitetysti johdettu konserni Toimintatapojen yhtenäistäminen ja tavoitteiden toteutuminen varmistuu parhaiten kun KPK THH Oy:llä on riittävän vahva ohjausote operatiivisiin toimipisteisiinsä Vahvan ohjausotteen avulla konsernitaso pystyy ohjaamaan toimipisteitään yhtenäiseen suuntaan ja vastaamaan siitä, että käytäntöjen yhtenäistäminen ja prosessien/järjestelmien kehittäminen etenee konsernin tavoitteiden mukaisesti ja kokonaisprosessi huomioiden. Kun KPK THH Oy omistaa toimipisteet, jotka voivat syntyä mm. ostamalla ja yhdistämällä pienempiä palveluntuottajia, perustamalla uusia tai liittämällä toimiva palvelukeskus osaksi KPK THH Oy:tä. Näin se pystyy keskitetysti vaikuttamaan toimipaikkojen lukumäärään, sijaintiin, tuoterakenteeseen ja toteuttamaan yhteisiä kehityshankkeita. Liiketoimintamallin edut Konsernimainen liiketoiminta mahdollistaa yhtenäistämisen ja kehittämisen Toimipisteiden vertailtavuus paranee Mittakaavaetujen hyödyntäminen hankinnoissa, kehittämisessä ja operatiivisessa palvelutuotannossa, ja sitä kautta korkeammat kustannussäästöt Malli soveltuu koko Suomen laajuiseksi Liiketoimintamallin haasteet Konsernimallin pääomatarve on suurempi kuin esimerkiksi löyhässä verkostoyhteistyössä 10/1/09 20

21 Organisaatiorakenne: Useamman toimipisteen muodostama palveluketju KPK THH Oy Konsernipalvelut Prosessikohtaiset ohjausryhmät (asiakkaan edustajat) Toimipiste N Kirjanpitotiimi Toimipiste B Ostolaskutiimi Kirjanpitotiimi Myyntilaskutiimi Toimipiste A Ostolaskutiimi Palkanlaskutiimi Kirjanpitotiimi Myyntilaskutiimi Ostolaskutiimi Palkanlaskutiimi Myyntilaskutiimi Palkanlaskutiimi Asiakasvastaava Asiakasvastaava Asiakasvastaava Käynnistysvaiheen organisaatio on yhden tai muutaman toimipisteen malli, jossa toimipiste voi tuottaa kaikkia prosesseja Käynnistysvaiheessa toimipisteiden sijainti määräytyy mukaan tulevien palvelukeskusten mukaan. Toimipisteillä tulee olla riittävä kyky muokata toimintansa KPK THH Oy:n toimintamallin mukaiseksi sekä mahdollisuus laajentaa asiakaskuntaansa huomattavasti nykyistä laajemmaksi ja toimia monikuntamallisena. Tavoitetilassa pienimpiä toimipisteitä yhdistellään riittävän suuriksi, jotta volyymien kautta saavutetaan kustannustehokkuus Tavoitetilan organisaatio on usean toimipisteen muodostama, hallinnollisesti kiinteä palveluketju 10/1/09 21

22 Liiketoiminta aloitetaan kahden rinnakkaisen kehityspolun kautta Kehityspolku (A) KPK THH OY:N PERUSTAMINEN OSAKKUUS- JÄRJESTELYT YHTEISTYÖ- KUNTIEN KANSSA tietojärjestelmien kehittämiseen liittyvästä yhteistyöstä sovitaan 2-4 kunnan kanssa TAVOITETILAN MUKAISEN TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN siten että tukee optimaalisesti toimivia prosesseja ja mahdollistaa tehokkaan monikuntamuotoisen palvelutuotannon YHTENÄISTEN PROSESSIEN JA TOIMINTATAPOJEN KEHITTÄMINEN Vaiheittainen migraatio vanhojen järjestelmien korvaamiseksi Kehityspolku (A) keskittyy optimaalisesti toimivaa palvelutuotantoa tukevan tietojärjestelmän kehittämiseen monikuntamuotoisena ratkaisuna. Tämä edellyttää laajamittaista muutaman vuoden järjestelmäkehitystyötä yhteistyössä suurehkon kunnan ja sen lähikunnan/-kuntien kanssa. YHTENÄISTEN TOIMINTA- TAPOJEN JA JÄRJESTELMIEN KÄYTTÖÖNOTTO ja kokonaisprosessin kehittäminen myös asiakkaan rajapintaan liittyviltä osin KEHITETYN KONSEPTIN MUKAISEN TOIMINNAN LAAJENTAMINEN Kehityspolku (B) JÄRJESTELYT MUKAANLÄHTEVIEN PALVELUKESKUSTEN/PALVELUNTUOTTAJIEN LIITTÄMISEKSI OSAKSI PALVELUKETJUA ja niiden kehittäminen siten, että ne voivat tuottaa palveluita laajemmalle asiakaskunnalle Kehityspolku (B) keskittyy operatiivisen toiminnan nopeampaan aloittamiseen ja kasvattamiseen, kun jo olemassa olevia palveluntuottajia liittyy mukaan osaksi KPK THH Oy:n palveluketjua. 10/1/09 22

23 1. Johdanto 3 2. Tavoiteltavat hyödyt 9 3. Liikeidea ja strateginen tahtotila Toiminta-, markkina- ja asiakasympäristö Liiketoimintakuvaus ja organisoituminen Palvelutarjonta Tietotekniset ratkaisut ja tietoturvallisuus Omistaminen, ohjaus ja hallinto Taloudelliset laskelmat Toteutussuunnitelma 36 10/1/09 23

24 Talous- ja henkilöstöhallinnon kokonaisprosessit ja KPK THH Oy:n palvelutarjonta PALVELUKESKUKSEEN SIIRTYVÄT PERUSPROSESSIT: Palvelukeskustoiminnan käynnistäminen ja talous- ja henkilöstöhallinnon perusprosessien yhtenäistäminen ja tehostaminen ASIAKKAALLE JÄÄVIEN PERUSPROSESSIEN OPTIMOINTI: Asiakkaan puolelle jäävien talous- ja henkilöstötoimintojen tehostaminen ja niistä saatavan lisäarvon parantaminen YDINPROSESSIEN JOHTAMISEN TUKI: Yhteismitallisen raportoinnin ja johdolle tuotetun toteuma- ja ennusteinformaation kautta kunta pystyy toteuttamaan omat ydintoimintonsa tehokkaammin Talous- ja henkilöstöhallinnon kokonaisprosessi koostuu toiminnoista, jotka ovat siirrettävissä palvelukeskukselle sekä toiminnoista, jotka jäävät edelleen asiakkaan hoidettavaksi Palvelutarjonta koostuu yhtenäisistä peruspalveluista, jonka lisäksi KPK THH Oy vastaa kehittämisestä, asiakkuuksien hallinnasta ja muista keskitetyistä tukipalveluista. Mikäli asiakas haluaa lisäpalveluita tai muuta projektiluonteista asiantuntijapalvelua, näiden sisällöstä ja hinnoittelusta sovitaan erikseen. Lopullinen, yksityiskohtainen vastuunjako täsmennetään palvelukeskuksen ja asiakkaan välillä tehtävässä palvelusopimuksessa. Kokonaishyötyjen saavuttamiseksi tarkastellaan myös asiakkaalle jäävien toimintojen tehostamista osana kokonaisprosessia, jotta myös ne vastaavat muuttunutta tilannetta. Kokonaisprosessia optimoidaan palvelukeskukseen siirtymiseen liittyvänä palveluna. 10/1/09 24

25 Taloushallinnon kokonaisuuden toiminnot 10/1/09 25

26 Henkilöstöhallinnon kokonaisuuden toiminnot 10/1/09 26

27 KPK THH Oy:n palvelutarjontaa on mahdollista myös osittain ulkoistaa tai laajentaa Palvelukeskus voi ulkoistaa toimintojansa myöhemmin valittavien kumppanien hoidettavaksi. Potentiaalisia ulkoistuskohteita ovat esimerkiksi Ostolaskujen sähköinen vastaanotto ja skannaus Myyntilaskujen sähköinen lähettäminen tai paperisten myyntilaskujen tulostaminen Perintä joko kokonaisuudessaan tai tietyn maksumuistutusvaiheen jälkeen Koulutuksen järjestäminen Erityiset projekti- ja asiantuntijapalvelut Palvelukeskus voi myöhemmässä vaiheessa myös harkita palvelutarjonnan laajentamista talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien ulkopuolelle. Mahdollisia kartoituksen kohteita jatkossa ovat esimerkiksi Materiaalihallinta Hankintaosaaminen Contact center -tyyppiset palvelut 10/1/09 27

28 Tavoitetilassa yhtenäiset tietojärjestelmäratkaisut Perustiedot (Master Data) Integraatioväylä Kunta Sosiaali- ja terveystoimi Sivistystoimi Tekninen toimi Yleishallinto Liikelaitos 1 KPK THH Oy Data Warehouse Käyttöliittymä (portaali) Talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmät Nykytilan tietojärjestelmäratkaisut Kuntien talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät ovat usein erillisiä valmisohjelmistoja. Merkittävimmät järjestelmätoimittajat ovat Aditro, Logica ja Tieto. Usealla suurella kaupungilla on käytössä SAP- tai Oracleratkaisu. Tavoitetilan tietojärjestelmäratkaisu KPK THH Oy:ssä Integraatioväylä KPK THH Oy:n tietojärjestelmien liittämiseksi toisiinsa sekä asiakkaiden ja muiden yhteistyökumppanien tietojärjestelmiin. Yhtenäiset käyttöliittymäratkaisut kaikille käyttäjille. Raportointiratkaisut talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmistä tapahtuvaa raportointia ja analysointia varten. Data Warehousesta voidaan tuottaa myös kunnan ydinprosessien raportointia. Talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmät asiakkaille tarjottavien palvelujen tuottamiseksi. Perustietoratkaisu KPK THH Oy:n hallitsemien perustietojen kuten tilikarttojen sekä organisaatio- ja henkilötietojen hallintaan. 10/1/09 28

29 1. Johdanto 3 2. Tavoiteltavat hyödyt 9 3. Liikeidea ja strateginen tahtotila Toiminta-, markkina- ja asiakasympäristö Liiketoimintakuvaus ja organisoituminen Palvelutarjonta Tietotekniset ratkaisut ja tietoturvallisuus Omistaminen, ohjaus ja hallinto Taloudelliset laskelmat Toteutussuunnitelma 36 10/1/09 29

30 Yhtiön rakenne ja omistus KPK THH Oy on kuntien omistama osakeyhtiö KPK THH Oy tuottaa inhouse-palvelua vain omistajilleen, jolloin omistajakuntien ei tarvitse kilpailuttaa yhtiöltä hankittavia palveluita KPK THH Oy ei voi osallistua avoimiin tarjouskilpailuihin, vaan se toimii ainoastaan inhouse -markkinalla tuottaen palveluita, jotka kunta/kunnat ovat strategisena päätöksenä päättäneet hankkia inhouse -palveluina Omistajakunnat sijoittavat 1 euroa/kunnan asukas KPK THH Oy:n osakepääomaan Suunnitelman mukaan Sitra ja muut markkinaehtoiset rahoittajat myöntävät käynnistämisvaiheessa tarvittavan rahoituksen pääomalainana yhtiölle, rahoitusjärjestelylle tarvittaneen takuu / takaus Pääomalaina maksetaan takaisin kuuden ensimmäisen toimintavuoden aikana Omistamisen periaatteet määritellään osakassopimuksessa Sitra Muut tahot Pääomalainat Kuntasektori 100% omistus KPK THH Oy perustettava yhtiö 10/1/09 30

31 Ohjausmalli Omistajaohjaus Strateginen ohjaus Toiminnan kehittäminen Tulosohjaus Tulossopimus Tulosneuvottelut KPK THH Oy:ssä ylintä päätösvaltaa käyttää omistajien edustajista koostuva yhtiökokous. Yhtiökokouksen tehtäviin kuuluu hallituksen valitseminen. Hallitus nimittää toimitusjohtajan. KPK THH OY Omistajaohjaus on KPK THH Oy:n strategista ohjaamista. KPK THH Oy laatii strategiansa ja tavoitteensa omistajan tahtotilaan perustuen. Prosessin ohjausryhmä Prosessin ohjausryhmä Palvelusopimus Asiakasohjaus Tilaaja tuottaja -malli Prosessin ohjausryhmä Tulosohjauksen piirissä omistaja ohjaa KPK THH Oy:tä tulosneuvotteluilla sekä strategiasta johdetut mittarit sisältävällä tulossopimuksella. Asiakasohjaus pohjautuu tilaajatuottajamalliin, jossa palvelujen käyttäjä ostaa palvelut palvelujen tuottajalta. Se toteutuu yhtäältä sopimustasolla ja toisaalta palvelukeskuksen palvelutuotannon ja kehittämisen tasolla. 10/1/09 31

32 KPK THH Oy:n tuloslaskelma Tavoitetilan liikevaihto KPK THH Oy:n liikevaihto perustuu kuntaotoksen nykytilan hintoihin, joiden on oletettu tehostuvan keskimäärin 30 % palvelukeskusmallissa Liikevaihto kattaa käyttökustannukset ja poistot ja sisältää 1 % katteen, jolla katetaan osa rahoituskuluista Tavoitetilan kunnat edustavat 25 % Suomen kuntien asukasmäärästä. 10/1/09 32

33 KPK THH Oy:n tase Tietojärjestelmälisenssit ja järjestelmä- ja prosessikehitykseen käytetty vieras ja oma työ aktivoidaan palvelukeskuksen taseen pysyviin vastaaviin ja poistetaan viidessä vuodessa Tavoitetilan kunnat edustavat 25 % Suomen kuntien asukasmäärästä. 10/1/09 33

34 KPK THH Oy:n kassavirtalaskelma KPK THH Oy tarvitsee käynnistämisvaiheessa 5,5 MEUR lainaa, jos oletetaan, että omistajat sijoittavat yhtiöön osakepääomana 1 EUR kuntalaista kohti. Laina pystytään maksamaan takaisin kokonaan kuuden toimintavuoden aikana Tavoitetilan kunnat edustavat 25 % Suomen kuntien asukasmäärästä. 10/1/09 34

35 Palveluiden hinnoittelu Yhtenäinen hinnoittelu kaikille toimipisteille tuo hinnoitteluun paremman läpinäkyvyyden ja varmistaa, että kustannukset jaetaan asiakkaille oikeudenmukaisesti aiheuttamisperiaatteen mukaisesti Palvelut hinnoitellaan lähelle omakustannusarvoa. Tavoitteena on olla kilpailukykyisin markkinatoimija. Suoritteet, kuten ostolaskujen lukumäärä, rekisteröidään asiakkaittain Työaika rekisteröidään palveluittain ja asiakkaittain Hinnoitteluperusteet ovat samat kaikille asiakkaille, volyymialennuksia voidaan soveltaa Ostolaskut: hinta/ostolasku Myyntilaskut: hinta/myyntilasku Palkanlaskenta: hinta/palkkalaskelma Maksuliikenne: euroa/maksutapahtuma Kirjanpito: euroa/tunti Raportointi: euroa/perusraportti tai euroa/tunti lisäpalvelut Rekrytointi: euroa/rekrytointi tai euroa/tunti lisäpalvelut 10/1/09 35

36 KPK THH Oy:n perustamisen toteutussuunnitelma Liiketoimintasuunnitelman esittely kunnille Neuvottelusitoumus mennessä Yhteistyöneuvottelut kuntien kanssa 3 Päätös ensi vaiheessa mukaan lähtevistä kunnista KPK THH Oy:n perustamistoimet 4 5 KPK THH Oy perustettu KPK THH Oy:n palvelutuotannon aloittaminen Uusien asiakkaiden liittäminen vanhoilla järjestelmillä Migraatio uusiin järjestelmiin ja uusien toimintatapojen käyttöönotto 10/1/09 36

Muutoksen mahdollistaja. Kimmo Haahkola

Muutoksen mahdollistaja. Kimmo Haahkola Muutoksen mahdollistaja Kimmo Haahkola Mitä Sitra on? sekä yritystoiminnan kehittäjä että yhteiskunnallinen vaikuttaja sekä näkijä että tekijä sekä käynnistäjä että luopuja sekä kilpailukyvyn että hyvinvoinnin

Lisätiedot

Kuntien palvelukeskus

Kuntien palvelukeskus SITRAN KUNTAOHJELMA Kuntien palvelukeskus Perustettava yhtiö KPK THH Oy Liiketoimintasuunnitelma 1.10.2009 Versio 1.0 Sisällysluettelo ii VERSIOHISTORIA Versio / vaihe Toimenpiteet Päivämäärä Versio 0.1

Lisätiedot

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Maakuntien talous ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 1 25.1.2017 Mikko Salmenoja Mitä on hyvä oivaltaa? Kunkin maakunnan oma taloushallinto ja HR on keskeinen toiminnallinen kokonaisuus, joille yhteinen

Lisätiedot

Kuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus KPK THH perustettava yhtiö. Liiketoimintasuunnitelma esitys (tiivistelmä) v2.0 8.4.

Kuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus KPK THH perustettava yhtiö. Liiketoimintasuunnitelma esitys (tiivistelmä) v2.0 8.4. 1 Kuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus KPK THH perustettava yhtiö Liiketoimintasuunnitelma esitys (tiivistelmä) v2.0 8.4.2010 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Tavoiteltavat hyödyt 3. Liikeidea

Lisätiedot

Kuntien palvelukeskus KPK THH Oy käynnistysvaihe

Kuntien palvelukeskus KPK THH Oy käynnistysvaihe Kuntien palvelukeskus KPK THH Oy käynnistysvaihe KPK THH Oy käynnistysvaiheen hallitus ja yhtiön perustajakuntatoimijat Varapuheenjohtaja Jaana Kuuva Kotkan kaupunki Jäsen Markku Silen Jäsen Jukka Linnavuori

Lisätiedot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Pirjo Pöyhiä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Pirjo Pöyhiä 2.4.2014 1 Palkeet - Vaikuttava

Lisätiedot

Tunnustelukysymykset maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon järjestämisestä Kuopion kaupungille, Siilinjärven kunnalle ja Pohjois- Savon

Tunnustelukysymykset maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon järjestämisestä Kuopion kaupungille, Siilinjärven kunnalle ja Pohjois- Savon Tunnustelukysymykset maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon järjestämisestä Kuopion kaupungille, Siilinjärven kunnalle ja Pohjois- Savon sairaanhoitopiirille 7.4.2017. Lähtökohdat ja taustat Valtakunnallinen

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen järjestäminen. Poliittinen ohjausryhmä

Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen järjestäminen. Poliittinen ohjausryhmä Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen järjestäminen Poliittinen ohjausryhmä 20.4.2017 Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut Valmistelun ohjeistus maakuntien toimijoille Talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

TAHE-palvelukeskus lyhyesti. Maaliskuu 2017

TAHE-palvelukeskus lyhyesti. Maaliskuu 2017 TAHEpalvelukeskus lyhyesti Maaliskuu 2017 TAHEvalmistelun eteneminen sisältö Valmistelun eteneminen Palvelu ja ohjausmalli Konsortioohjaus Palvelutarjoama TAHEtarina ja valmistelut 2 TAHEvalmistelu 2016

Lisätiedot

Sitran Kuntaohjelma Kuntien Palvelukeskus hanke

Sitran Kuntaohjelma Kuntien Palvelukeskus hanke Sitran Kuntaohjelma Kuntien Palvelukeskus hanke KPK THH yhtiön perustaminen Yhteenveto Valmistelukomitean THH-palvelut ja organisaatio työryhmän sekä alueellisten selvitysten tuloksista 30/8/2010 perustaminen

Lisätiedot

INFOTILAISUUS HENKILÖSTÖLLE

INFOTILAISUUS HENKILÖSTÖLLE PAKETTI - KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI INFOTILAISUUS HENKILÖSTÖLLE Päijät-Hämeen henkilöstö- ja talouspalvelukeskus - HETA 25.11.2011 Roope Rauhalinna Katrina Harjuhahto-Madetoja FCG Finnish

Lisätiedot

TAHE palvelukeskus tiivistelmä. Maaliskuu 2017

TAHE palvelukeskus tiivistelmä. Maaliskuu 2017 TAHE palvelukeskus tiivistelmä Maaliskuu 2017 TAHE valmistelun eteneminen sisältö Valmistelun eteneminen Palvelu ja ohjausmalli Palvelutarjoama Palvelulupaus TAHE tarina ja valmistelut 2 TAHE valmistelu

Lisätiedot

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Miksi tämä työ tehtiin? Henkilöstöhallinto on osa henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta. Valtion henkilöstöjohtamisessa

Lisätiedot

Sitran Kuntaohjelma Kuntien Palvelukeskus hanke. KPK THH:n etenemissuunnitelma

Sitran Kuntaohjelma Kuntien Palvelukeskus hanke. KPK THH:n etenemissuunnitelma Sitran Kuntaohjelma Kuntien Palvelukeskus hanke KPK THH:n etenemissuunnitelma 20.4.2010 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä... 3 2 Taustaa ja haasteet... 4 2.1 Taustaa... 4 2.2 Nykytila ja kehittämishaasteet...

Lisätiedot

TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013

TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013 TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013 Ajankohtaista TORI-palvelukeskuksen strategiakarttaa työstettiin työpajassa 5.2.2013 TORI-palvelukeskuksen ja asiakkaan rooleja, tehtäviä ja vastuita

Lisätiedot

Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto

Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto Johtaja Mikko Salmenoja KEHA- keskus 26.10.2016 http://www.keha-keskus.fi 22.9.2016 1 Yleistä molemmista palvelukeskuksista Ja SOTE ICT vielä

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelukeskuksen toiminta: Case Tampereen kaupunki

Taloushallinnon palvelukeskuksen toiminta: Case Tampereen kaupunki Taloushallinnon palvelukeskuksen toiminta: Case Tampereen kaupunki Heli Hirvelä palvelukeskuksen johtaja Tampereen kaupunki Tampereen kaupunki työntekijöitä 16 000 kokonaismenot (tp 2005) 1 306 milj. euroa

Lisätiedot

Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori

Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori Mikä on Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori? Valtori tuottaa

Lisätiedot

41 Alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

41 Alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 1 DIAARI:237/2010 41 Alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Taustaa PPSHP:n hallitus on käsitellyt kokouksessaan 7/2010 89 Kuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus KPK THH

Lisätiedot

Maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon järjestäminen

Maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon järjestäminen Maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon järjestäminen MAKU TAHE-työryhmä Kari Janhonen, Tarja Miettinen, Janne Niemeläinen, Toni Auvinen ja Soile Lahti Nykytilanne / Toimintaympäristöstä Valtakunnallinen

Lisätiedot

TUKIPALVELUJEN YHTIÖITTÄMINEN. Jouko Luukkonen

TUKIPALVELUJEN YHTIÖITTÄMINEN. Jouko Luukkonen TUKIPALVELUJEN YHTIÖITTÄMINEN Jouko Luukkonen 18.8.2017 Valtakunnalliset tukipalveluyhtiöt on perustettu 1. Toimitila- ja kiinteistöhallinnon palvelukeskus: Maakuntien Tilakeskus Oy 2. Tieto- ja viestintäteknisten

Lisätiedot

Maakuntien talous ja henkilöstöpalvelut

Maakuntien talous ja henkilöstöpalvelut Maakuntien talous ja henkilöstöpalvelut 1 Maakuntien simuloinnin aloituskokous TAHE palvelukeskus 7.9.2017 Mia Hokkanen Hetli Oy hallituksen puheenjohtaja 8.9.2017 2 Hetli - talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Liikeidea. Etunimi Sukunimi

Liikeidea. Etunimi Sukunimi Liikeidea Funidata Oy on perustettu maaliskuussa 2016 Tampereen yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteisen Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi OTM-hankkeen

Lisätiedot

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu. Esittelymateriaali

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu. Esittelymateriaali Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu Esittelymateriaali Esityksen sisältö Viitta-työkalun tausta Miten työkalu on syntynyt? Viitta-työkalun tavoitteet ja hyödyt Itsearviointiprosessi

Lisätiedot

Palvelukeskusvalmistelun tilanne

Palvelukeskusvalmistelun tilanne Palvelukeskusvalmistelun tilanne Sähköisen tietohallinnon neuvottelukunta 23.2.2017 Urpo Karjalainen 1 13.12.2016 ICT palvelukeskus maakunnille 2 13.12.2016 Lähtökohdat ja tavoitteet Palvelukeskusten perustamisella

Lisätiedot

Kuntien Tiera Oy. 13.12.2011 Kohti oppijan verkkopalveluita: Kuntien yhteisten toimintamallien ja parhaiden käytäntöjen kehittäminen Markku Rimpelä

Kuntien Tiera Oy. 13.12.2011 Kohti oppijan verkkopalveluita: Kuntien yhteisten toimintamallien ja parhaiden käytäntöjen kehittäminen Markku Rimpelä Kuntien Tiera Oy 13.12.2011 Kohti oppijan verkkopalveluita: Kuntien yhteisten toimintamallien ja parhaiden käytäntöjen kehittäminen Markku Rimpelä Syyskuussa 2010 perustetun Tieran omistajina on tällä

Lisätiedot

Sitran esitys kuntien ICT- ja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustamiseksi/aiesopimukset

Sitran esitys kuntien ICT- ja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustamiseksi/aiesopimukset Johtotiimi 101 15.10.2009 Seutuhallitus 173 06.11.2009 Yhtymähallitus 76 12.05.2010 Yhtymähallitus 98 02.06.2010 Sitran esitys kuntien ICT- ja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustamiseksi/aiesopimukset

Lisätiedot

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon järjestäminen. Tietojärjestelmätoimittajainfo Kuntatieto-ohjelmasta

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon järjestäminen. Tietojärjestelmätoimittajainfo Kuntatieto-ohjelmasta Maakuntien talous ja henkilöstöhallinnon järjestäminen Tietojärjestelmätoimittajainfo Kuntatietoohjelmasta 25.4.2017 Sisältö Palvelu ja ohjausmalli Palvelutarjoama TAHEtarina 2 Palvelu ja ohjausmalli Markkinoilta

Lisätiedot

Yhtiöittämisen avainkysymyksiä - Erityisesti Sote-palvelujen näkökulmasta

Yhtiöittämisen avainkysymyksiä - Erityisesti Sote-palvelujen näkökulmasta Yhtiöittämisen avainkysymyksiä - Erityisesti Sote-palvelujen näkökulmasta Alustus työpajassa vesa.voutilainen@jkl.fi Taustaksi yhtiöittämiselle Maakuntalain mukaan maakuntavaltuusto päättää konsernirakenteesta

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTAKONSERNI Valtuustoinfo 25.8.2014

MÄNTSÄLÄN KUNTAKONSERNI Valtuustoinfo 25.8.2014 MÄNTSÄLÄN KUNTAKONSERNI Valtuustoinfo 25.8.2014 1 Hankkeen tausta ja organisoituminen Mäntsälän kunnanvaltuusto 20.6.2012 hyväksyi kuntastrategian tarkennuksen, jossa asetettiin tavoitteet 2012. Strategiassa

Lisätiedot

HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN ESITTELY

HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN ESITTELY HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN ESITTELY 2016 HUS-SERVIS TUKEE HUS:IA JA JÄSENKUNTIA TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISESSA Kustannustehokkuus Paras julkinen palvelukeskus Palvelutaso Laatu HUS-Servis on toiminut vuodesta

Lisätiedot

SSTL, puhtausalan kehityspäivä Tuija Silván, tuotantopäällikkö,tampereen Voimia Liikelaitos 11/11/ Tampereen Voimia

SSTL, puhtausalan kehityspäivä Tuija Silván, tuotantopäällikkö,tampereen Voimia Liikelaitos 11/11/ Tampereen Voimia Ateria- ja puhtauspalvelut yhdessä vai erikseen Case Tampereen Voimia Liikelaitos Tampereen Voimian muutosprosessi ateria- ja puhtauspalveluja tuottavaksi liikelaitokseksi. 20.10.2017 SSTL, puhtausalan

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Tarkkuutta taloushallintoon helpotusta henkilöstöhallintoon!

Tarkkuutta taloushallintoon helpotusta henkilöstöhallintoon! Tarkkuutta taloushallintoon helpotusta henkilöstöhallintoon! Monetra Oy Osakeyhtiö tukipalvelujen järjestämismuotona Kokemuksia Terveys- ja Talouspäivät Hämeenlinna 27.9.2013 Päivi Pitkänen toimitusjohtaja

Lisätiedot

1) Muistio 3.6.2004: PALVO I hankkeen toteuttaminen oikeusministeriössä, jonka liitteenä:

1) Muistio 3.6.2004: PALVO I hankkeen toteuttaminen oikeusministeriössä, jonka liitteenä: PÄÄTÖS 4.6.2004 dnro 4/011/2003 OM TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUSTA VALMISTELEVAN SUUNNITTELUHANKKEEN ASETTAMINEN Tausta ja tavoitteet Oikeusministeriö päätti asettaa hankkeen, jonka tehtävänä

Lisätiedot

Palvelukeskusten toimintaperiaatteet ja talousvaikutukset. Vimana Oy. Hallituksen puheenjohtaja Mirjami Laitinen

Palvelukeskusten toimintaperiaatteet ja talousvaikutukset. Vimana Oy. Hallituksen puheenjohtaja Mirjami Laitinen Palvelukeskusten toimintaperiaatteet ja talousvaikutukset Vimana Oy Hallituksen puheenjohtaja Mirjami Laitinen 7.9.2017 1 31.1.2017 Ministerivaliokunnan linjaukset ICTpalvelukeskuksista Toimijoiden vastuut

Lisätiedot

Maakuntien tilakeskus Oy

Maakuntien tilakeskus Oy Maakuntien tilakeskus Oy Valtakunnalliset palvelukeskusselvittäjät Turussa 24.1.2017 Maakuntien tilakeskuksen selvityshenkilö ja yhtiön toimitusjohtaja Olavi Hiekka SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS Maakuntien

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNIN TUKIPALVELUKESKUKSEN PERUSTAMINEN

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNIN TUKIPALVELUKESKUKSEN PERUSTAMINEN VALMISTELURYHMÄN PERUSTELUMUISTIO LAPIN KORKEAKOULUKONSERNIN TUKIPALVELUKESKUKSEN PERUSTAMINEN 1. Tausta Tukipalvelutoiminnassa tehtävä yhteistyö ja yhteisen tukipalvelukeskuksen perustaminen ovat keskeinen

Lisätiedot

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija -

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - - Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - TEE YHTEISTYÖTÄ Kuntien palvelukeskukset monistavat parhaita toimintatapoja ja ratkaisuja ARKI SUJUVAKSI KuntaPron osakkaana voit ulkoistaa palveluja joustavasti

Lisätiedot

Mitä palvelukeskukset tekevät?

Mitä palvelukeskukset tekevät? Mitä palvelukeskukset tekevät? Kuntamarkkinat 14.9.2017 Muutosjohtaja 1 20.9.2017 Tukipalvelumuutos ja Uusi maakunta Maakunta on hankintayksikkö Suhteet kuntiin hankintalain mukaiset Uudelleen järjestelytarve

Lisätiedot

Oulun kaupungin ja PPSHP:n yhteistyövalmistelu työterveyshuollossa

Oulun kaupungin ja PPSHP:n yhteistyövalmistelu työterveyshuollossa Oulun kaupungin ja PPSHP:n yhteistyövalmistelu työterveyshuollossa valtuustoinfo 6.6.2016 henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen Työryhmä ja toimeksianto Oulun kaupunki: Marja Kariniemi, omistajaohjauksen

Lisätiedot

Maakuntauudistus. Tukipalvelut. Talous, omaisuus, vastuut ja velat. POPmaakunta. Jarkko Raatikainen (PPSHP, talousjohtaja) 20.2.

Maakuntauudistus. Tukipalvelut. Talous, omaisuus, vastuut ja velat. POPmaakunta. Jarkko Raatikainen (PPSHP, talousjohtaja) 20.2. Maakuntauudistus Tukipalvelut Talous, omaisuus, vastuut ja velat Jarkko Raatikainen (PPSHP, talousjohtaja) 20.2.2017 Maakuntaan siirtyvät organisaatiot Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri NordLab (liikelaitoskuntayhtymä)

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kohti tavoitetilaa Valtio Expo 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda Johdanto Kohti tavoitetilaa: 1. Valtion taloushallinnon ohjaus 2. Valtion talous- ja

Lisätiedot

Maakuntien tilakeskus

Maakuntien tilakeskus Maakuntien tilakeskus Esitys Kiinteistöt-teemaryhmässä Pirkanmaalla 21.12.2016 Selvityshenkilö Olavi Hiekka SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS Palvelukeskuksen taustaa Palvelukeskuksen tehtävä on tukea ja tuottaa

Lisätiedot

KHALL 112 Valmistelija: kunnankamreeri Marjukka Manninen, p. 050 390 0066, marjukka.manninen@haukipudas.fi

KHALL 112 Valmistelija: kunnankamreeri Marjukka Manninen, p. 050 390 0066, marjukka.manninen@haukipudas.fi Kunnanhallitus 112 23.05.2011 Kunnanvaltuusto 31 30.05.2011 Alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 5502/10/101/2011 KHALL 112 Valmistelija: kunnankamreeri Marjukka Manninen, p. 050 390

Lisätiedot

Sitran esitys kuntien ICT- ja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustamiseksi/aiesopimukset/kpk THH

Sitran esitys kuntien ICT- ja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustamiseksi/aiesopimukset/kpk THH Johtotiimi 101 15.10.2009 Seutuhallitus 173 06.11.2009 Yhtymähallitus 76 12.05.2010 Yhtymähallitus 98 02.06.2010 Yhtymähallitus 118 28.06.2010 Sitran esitys kuntien ICT- ja talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Yhtiöittämisen avainkysymyksiä - Erityisesti Sote-palvelujen näkökulmasta

Yhtiöittämisen avainkysymyksiä - Erityisesti Sote-palvelujen näkökulmasta Yhtiöittämisen avainkysymyksiä - Erityisesti Sote-palvelujen näkökulmasta Alustus työpajassa vesa.voutilainen@jkl.fi Taustaksi yhtiöittämiselle Maakuntalain mukaan maakuntavaltuusto päättää konsernirakenteesta

Lisätiedot

Olavi Hiekka Tilaisuus Uudenmaan liitto Pvm

Olavi Hiekka Tilaisuus Uudenmaan liitto Pvm Nimi Olavi Hiekka Tilaisuus Uudenmaan liitto Pvm 15.2.2017 Varmistamme, että suomalaisten hyvinvointia ja alueiden elinvoimaisuutta edistävät palvelut kyetään turvaamaan tulevaisuudessakin. Teemme sen

Lisätiedot

Saimaan talous ja tieto Oy

Saimaan talous ja tieto Oy Saimaan talous ja tieto Oy Saitan organisaatio Omistus: Lappeenrannan kaupunkikonserni 50% Eksote 50% Toimitusjohtaja ja hallintotiimi 1+2 hlöä Liikevaihto 7,5 8,0 M Liikevoittotavoite 5% Liikevaihdosta,

Lisätiedot

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Kieku käyttäjäfoorumi 6.5.2015 Maileena Tervaportti ja Mari Näätsaari Taustaa

Lisätiedot

Kieku-hankkeen loppusuora häämöttää miltä näyttää tuottavuuskehitys

Kieku-hankkeen loppusuora häämöttää miltä näyttää tuottavuuskehitys Kieku-hankkeen loppusuora häämöttää miltä näyttää tuottavuuskehitys Valtio Expo Lasse Skog, Valtiokonttori Pirjo Pöyhiä, Palkeet Taustaa Tavoitteet Kieku-hankkeelle Toiminnan tehostamisen keinovalikoima

Lisätiedot

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan?

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Tavoitteet Kieku-hankkeen tavoitteena: Kieku-ratkaisun tavoitteena: toteuttaa Kieku-ratkaisu (prosessit ja järjestelmä) parantaa valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Kanta-Hämeen sote 2016

Kanta-Hämeen sote 2016 Kanta-Hämeen sote 2016 Markku Puro 8.12.2015 Hämeen parasta kehittämistä! I. 2015 saavutukset II. Hahmotelma 2016-2018 III. Vuosi 2016 tarkennettuna 1. Tavoitetilan määrittely 2. Osallisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Palvelukonsepti suurasiakkaille

Palvelukonsepti suurasiakkaille Palvelukonsepti suurasiakkaille Merplast Oy on vuonna 2005 perustettu työpaikkojen työturvallisuuteen ja siihen liittyvään konsultointiin keskittyvä yhtiö. Asiakkaitamme ovat pienet ja keskisuuret yritykset,

Lisätiedot

Maakuntien toimitila- ja kiinteistöhallinnonpalvelukeskus

Maakuntien toimitila- ja kiinteistöhallinnonpalvelukeskus Maakuntien toimitila- ja kiinteistöhallinnonpalvelukeskus Esitys Etelä-Pohjanmaan maakunnan SOTEMAKU-seminaarissa 18.11.2016 Esitys perustuu hallituksen 29.6.2016 antamiin Sote- ja maakuntalakiehdotuksiin

Lisätiedot

HUS:N TUKIPALVELUYHTIÖIDEN PERUSTAMINEN - TILANNEKATSAUS SOTE-TIIMI, HALLINTOJOHTAJA LAURI TANNER

HUS:N TUKIPALVELUYHTIÖIDEN PERUSTAMINEN - TILANNEKATSAUS SOTE-TIIMI, HALLINTOJOHTAJA LAURI TANNER HUS:N TUKIPALVELUYHTIÖIDEN PERUSTAMINEN - TILANNEKATSAUS SOTE-TIIMI, 12.10.2017 HALLINTOJOHTAJA LAURI TANNER HUS JA SOTE-YHTEENSOPIVAT TUKIPALVELUT HUS valtuusto päätti 15.6.2017, että hallitus valtuutetaan

Lisätiedot

Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä. Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta

Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä. Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta Keskeiset kehittämistarpeet nykytilanteessa Tunnistetut kehittämiskohteet Mahdolliset toimenpiteet Prosessien kehittäminen

Lisätiedot

Tukipalveluiden kehittämisohjelma. Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola

Tukipalveluiden kehittämisohjelma. Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola Tukipalveluiden kehittämisohjelma Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola Lähtötilanne Tukipalveluita kolmessa organisaation osassa 2 27.9.2013 Vaiheet Tukipalveluiden esiselvitys

Lisätiedot

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä Turun kaupungin tietohallintostrategia 2017 2021 Tiivistelmä Tietohallintostrategian tavoitteet ja linjaukset Tietohallintostrategian tavoitteet 1. Toimintamme on avointa ja läpinäkyvää. 6. Vauhditamme

Lisätiedot

Kajaanin Mamsellin toimintastrategia

Kajaanin Mamsellin toimintastrategia Kajaanin Mamsellin toimintastrategia 2017 2018 Missio Kajaanin Mamselli tuottaa laadukkaita ja kilpailukykyisiä ateria- ja puhtaanapitopalveluja sekä muita asiakkaan prosesseja tukevia palveluja. Palveluiden

Lisätiedot

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija -

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - - Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - TEE YHTEISTYÖTÄ Kuntien palvelukeskukset monistavat parhaita toimintatapoja ja ratkaisuja ARKI SUJUVAKSI KuntaPron osakkaana voit ulkoistaa palveluja joustavasti

Lisätiedot

Monetra tehostaa henkilöstö- ja taloushallinnon yhteistyössä asiakkaan kanssa. 9.9.2015 Toimitusjohtaja Päivi Pitkänen Monetra Oy

Monetra tehostaa henkilöstö- ja taloushallinnon yhteistyössä asiakkaan kanssa. 9.9.2015 Toimitusjohtaja Päivi Pitkänen Monetra Oy Monetra tehostaa henkilöstö- ja taloushallinnon yhteistyössä asiakkaan kanssa 9.9.2015 Toimitusjohtaja Päivi Pitkänen Monetra Oy Mikä Monetra Oy? Monetra on voittoa tavoittelematon talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Taloushallinnon ulkoistaminen ja konserniraportoinnin järjestäminen ICECAPITAL -konsernissa. Jussi Hyrylä CFO, ICECAPITAL Pankkiiriliike Oy

Taloushallinnon ulkoistaminen ja konserniraportoinnin järjestäminen ICECAPITAL -konsernissa. Jussi Hyrylä CFO, ICECAPITAL Pankkiiriliike Oy Taloushallinnon ulkoistaminen ja konserniraportoinnin järjestäminen ICECAPITAL - Jussi Hyrylä CFO, ICECAPITAL Pankkiiriliike Oy Taloushallinnon ulkoistaminen ja konserniraportoinnin järjestäminen ICECAPITAL

Lisätiedot

Yhtiöittämisvaihtoehdot tukipalveluissa eri mallien hyödyt ja haasteet

Yhtiöittämisvaihtoehdot tukipalveluissa eri mallien hyödyt ja haasteet Yhtiöittämisvaihtoehdot tukipalveluissa eri mallien hyödyt ja haasteet Riitta Ekuri 15.9.2016 15.9.2016 Page 1 Mitä ovat tukipalvelut Ekuri Haapanen Korhonen Kuntamarkkinat 2016 Tässä esityksessä tarkastellaan

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojektin tietojärjestelmäperiaatteet Johdon IT-Strategiaseminaari 30.10.2007 Projektipäällikkö

Lisätiedot

Kanta-Hämeen sote 2016

Kanta-Hämeen sote 2016 Kanta-Hämeen sote 2016 Markku Puro 8.12.2015 Hämeen parasta kehittämistä! I. Hahmotelma 2016-2018 II. Vuosi 2016 tarkennettuna 1. Tavoitetilan määrittely 2. Osallisuuden varmistaminen 3. Prosessien ja

Lisätiedot

Valtorin strategia. Hyväksytty Valtorin hallituksen kokouksessa

Valtorin strategia. Hyväksytty Valtorin hallituksen kokouksessa Valtorin strategia Hyväksytty Valtorin hallituksen kokouksessa 26.10.2017 TORI Töissä valtiolla sujuvammin Valtorin strategia Visio Luotettu ja toiminnan kaikissa tilanteissa turvaava Tuotamme valtionhallinnon

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 22/2015 1 (5) Kaupunginhallitus Stj/2 1.6.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 22/2015 1 (5) Kaupunginhallitus Stj/2 1.6.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 22/2015 1 (5) 2 Oy Apotti Ab -nimisen osakeyhtiön perustaminen HEL 2015-005879 T 00 00 00 Päätösehdotus päättää hyväksyä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu OPM:n hallinnonalan Kieku-tilaisuus 12.3.2010 Esityksen sisältö Viitta-työkalun tausta Viitta-työkalun tavoitteet ja hyödyt Viitta-työkalun sisältö

Lisätiedot

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttori ja Hallinnon ohjaus toimiala valtiotasoisten hankkeiden toteuttajana Valtiokonttori on palveluvirasto,

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus. - kuulemistilaisuus valinnanvapauteen liittyen. Outi Antila

Sote- ja maakuntauudistus. - kuulemistilaisuus valinnanvapauteen liittyen. Outi Antila Sote- ja maakuntauudistus - kuulemistilaisuus valinnanvapauteen liittyen Outi Antila 2.11.2016 1 Miksi ja mitä tavoitellaan? Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen Toimivammat palvelut Hallinnon sujuvoittaminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Toiminto: Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallintopäivä 18.11.2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Sisällys Johdanto Visio ja tavoitteet 1. Toiminta-arkkitehtuuri - Palvelut -

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

Kieku-hanke

Kieku-hanke Yhteinen Kiekumme Kieku-hanke 2008 2016 Valtiolle yhteinen ratkaisu henkilöstö- ja taloushallinnon tehtäviin: yhtenäiset prosessit, vakioitu tapa käyttää palvelukeskus-palveluita, näitä tukevat tietorakenteet

Lisätiedot

TALOUSKESKUS-LIIKELAITOS

TALOUSKESKUS-LIIKELAITOS TALOUSKESKUS-LIIKELAITOS Talouskeskus Talouskeskus on toiminut palvelukeskuksena vuodesta 2005 ja liikelaitoksena vuodesta 2007. Talouskeskus-liikelaitos tarjoaa materiaali-, talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Maakuntauudistus Järjestämistehtävät

Maakuntauudistus Järjestämistehtävät Maakuntauudistus Järjestämistehtävät 31.1.2017 Keskeiset muutokset lausuntokierroksen jälkeen, maakuntalaki (1/4) Maakunnan palvelulaitos korvattiin maakunnan liikelaitossääntelyllä Maakunnan tehtävät:

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Ajankohtaista (1/3) SOTEMAKU-johtoryhmä päätti kokouksessaan mm. seuraavista asioista:

Ajankohtaista (1/3) SOTEMAKU-johtoryhmä päätti kokouksessaan mm. seuraavista asioista: Ajankohtaista (1/3) SOTEMAKU-johtoryhmä päätti kokouksessaan 17.3.2017 mm. seuraavista asioista: Väliaikaisen SOTE kuntayhtymän valmistelua ei jatketa, koska sen perustamiselle ei ole kuntakentässä riittävää

Lisätiedot

Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Valtion työmarkkinalaitos

Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Valtion työmarkkinalaitos Valtiotyönantajan näkymät Kieku-maailmaan linjausten ja sopimustoiminnan vaikutukset ja niiden ennakointi Neuvottelujohtaja Seija Petrow Valtion työmarkkinalaitos Talouspoliittinen ministerivaliokunta

Lisätiedot

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 JIK-HANKE Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 Asialista NHG:n esittely Sosiaali- ja terveydenhuollon yleisiä haasteita Projektin sisältö Toimeksianto ja tavoitteet Toteutus Aikataulu Keskustelu

Lisätiedot

Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi

Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi Hallinto- ja taloustyöryhmän loppuraportti 10.4.2015: Sote-kuntayhtymä (käynnistystiimi) ja Joensuun kaupunki PK Sote-alueen keskuskaupunkina käynnistävät neuvottelut

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Ympäristötoimiala Lautakunta: Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta Sopimuksen tarkoitus: Tällä sopimuksella lautakunta ja Turun kaupungin ympäristötoimialan johto sekä ympäristönsuojelun

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen: 69 päivää. Yliopistojen IT 2008- päivät 23.10.2008 / Lasse Skog

Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen: 69 päivää. Yliopistojen IT 2008- päivät 23.10.2008 / Lasse Skog Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen: 69 päivää Yliopistojen IT 2008- päivät 23.10.2008 / Lasse Skog Valtion IT- toiminnan volyymejä Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö 11/11/08 11/11/08 2 Tietohallintotyön

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI ICT TYÖRYHMÄ

VÄLIRAPORTTI ICT TYÖRYHMÄ VÄLIRAPORTTI ICT TYÖRYHMÄ 30.11.2016 www.ekarjala.fi 1 TYÖRYHMÄ JA SEN TYÖSKENTELY / Osallistujat: / Mia Hokkanen, Saita, puheenjohtaja / Toni Suihko, Eksote / Kari Perälä, Imatra / Matti Backman, Ruokolahti

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) hyödyt valtiokonsernille. Valtio Expo 7.5.2009 Anna-Maija Karjalainen

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) hyödyt valtiokonsernille. Valtio Expo 7.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) hyödyt valtiokonsernille Valtio Expo 7.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Sisältö > VIP:n toimintamalli > Hyödyt > Tilanne tänään Anna-Maija Karjalainen 1992-1996 Tietohallintopäällikkö

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja tuottaa tietoliikennepalveluita Pyhäjärven ja Kärsämäen kuntien

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri

Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon Kurttu-seminaari 30.10.2013 Helsinki Jaana Siitari Kuntasektorin yhteiset t Henkilöstö- ja taloushallinto 2 Projektin tavoitteet, tuotokset ja hyödyt

Lisätiedot

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy Kunnan teknisen toimen palvelut ovat tärkeitä asukkaille Kiristyneessä kuntataloudessa kunnilla on ollut vaikeuksia teknisen

Lisätiedot

Sähköinen asianhallinta Onko tietojen hallinta mukana

Sähköinen asianhallinta Onko tietojen hallinta mukana Sähköinen asianhallinta Onko tietojen hallinta mukana Asiakirjahallinnasta tietojen hallintaan, seminaari 4.10.2012/ Katariina Ryhänen, Kuntien Tiera Oy Sisältö: 1. Kuntien Tiera Oy:n yleisesittely 2.

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen. Kieku-käyttäjäfoorumi, toukokuu 2015. Olli Ahonen Valtiokonttori

Tiedolla johtaminen. Kieku-käyttäjäfoorumi, toukokuu 2015. Olli Ahonen Valtiokonttori Tiedolla johtaminen Kieku-käyttäjäfoorumi, toukokuu 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Valtion taloushallinnon strategia 2020 ja tiedolla johtaminen Taloushallinnon järjestelmät tukevat tiedolla johtamista,

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Kuntien teknisen toimen ulkoistus, kannattiko?

Kuntien teknisen toimen ulkoistus, kannattiko? Kuntien teknisen toimen ulkoistus, kannattiko? Opinnäytetyö: KUNTAINFRAN PALVELUIDEN ORGANISOITUMISTAVAT Vaihtoehtojen edut ja haitat Sisältö Esipuhe Toimintaympäristö Tuotannon organisoituminen Organisoitumistapojen

Lisätiedot

HUS:N TUKIPALVELUYHTIÖIDEN PERUSTAMINEN - TILANNEKATSAUS KUNTAJOHTAJAKOKOUS, HALLINTOJOHTAJA LAURI TANNER

HUS:N TUKIPALVELUYHTIÖIDEN PERUSTAMINEN - TILANNEKATSAUS KUNTAJOHTAJAKOKOUS, HALLINTOJOHTAJA LAURI TANNER HUS:N TUKIPALVELUYHTIÖIDEN PERUSTAMINEN - TILANNEKATSAUS KUNTAJOHTAJAKOKOUS, 25.10.2017 HALLINTOJOHTAJA LAURI TANNER HUS JA SOTE-YHTEENSOPIVAT TUKIPALVELUT HUS valtuusto päätti 15.6.2017, että hallitus

Lisätiedot

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN?

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? Kuntamarkkinat tietoisku 14.9.2016 SOTE-UUDISTUKSEN TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Sote-uudistuksen tavoitteet,

Lisätiedot

Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle. Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö

Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle. Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö Esityksen teemat Kunnan toiminnan johtaminen kokonaisuutena Kuntastrategia

Lisätiedot