AURAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 1/7

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AURAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 PÖYTÄKIRJA 24.04.2014 Kirkkoneuvosto 1/7"

Transkriptio

1 1/7 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kokous 3/2014 pykälät Aika Torstai klo Paikka Läsnä Seurakunnan virastotalo JÄSEN Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Isotalo Timo MUUT Tarja Ihamäki, talouspäällikkö, sihteeri 24 KOKOUKSEN AVAUS KIRKKOHERRAN ESITYS Alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avaa kokouksen. Virsi 61 ja alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA VALTAISUUS Suoritetaan nimenhuuto. Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja. Kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenistä. Kokouskutsu asialuetteloineen on jaettu kutsuttujen postilaatikoihin viimeistään torstaina KIRKKOHERRAN ESITYS toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 26 PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. Pöytäkirjan tarkastajat valitaan neuvoston jäsenlistan mukaisessa järjestyksessä. KIRKKOHERRAN ESITYS Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Timo Isotalo ja Leena Hafrén. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Timo Isotalo ja Leena Hafrén.

2 2/7 27 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei neuvosto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä. KIRKKOHERRAN ESITYS Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 28 ILMOITUSASIAT Viranhaltijapäätös asia nro /Torsti Äärelän virkavapaus Seurakuntatalon astianpesukoneremontin kustannukset tai uuden hankkiminen kustannusarvio seuraavaan kokoukseen. 29 AURAN SEURAKUNNAN TYÖNTEKIJÖIDEN VUOSILOMAT Seuraavat työntekijät ovat esittäneet hyväksyttäväksi vuosilomansa seuraavina ajankohtina: Talouspäällikkö Tarja Ihamäki (4pv) (10pv) (15 pv) JÄÄ 22 pv Toimistosihteeri-kiinteistötyöntekijä Jyrki Hämäläinen Yhteensä 16 pv JÄÄ 13 pv Kanttori Juha-Pekka Kähkönen Yhteensä 24 pv JÄÄ 5 pv Diakonissa Anneli Roozbehan (26 pv), (3 pv), (4 pv) ja (5pv) Vastaava lastenohjaaja Marke Vuohijoki Yhteensä 28 päivää JÄÄ 10 pv Lastenohjaaja Eija Huhtala (26 pv) JÄÄ 12 PV Lähetyssihteeri Katja Laaksonen (13 pv) Vahtimestari Merja Ojanen (5 pv) (13pv) (6pv) ja (5 pv) JÄÄ 9 Seurakuntamestari Ilpo Viitaharju (15 pv) (10 pv) JÄÄ 13 pv Mervi Kuusisto (5 pv) KIRKKOHERRAN JA TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS hyväksyy Auran seurakunnan työntekijöiden vuosilomat esittelyn mukaisesti. 30 MÄÄRÄAIKAISEN SEURAKUNTAPASTORIN VIRAN PERUSTAMINEN AURAN SEURAKUNTAAN AJALLE Auran seurakunnan kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan 7/2013 ( ) sen pykälässä 90 vuoden 2014 pappislisätyövoiman tarvetta vuonna 2014 ja Pöytyältä ostettavan resurssin suuruutta. Tarkoitus oli ostaa työvoimaa Pöytyältä vuonna 2014 yhteensä 12 viikkoa. Muutoin oli tarkoitus hoitaa työvoiman tarve sijaisjärjestelyillä. Lisäksi vuoden 2014 toiminta- ja talousarvioon varattiin määrärahat kesä-heinäkuun ajaksi palkata kesäpappi enintään 70% virkamääräyksellä.

3 3/7 Ylimääräisen seurakuntapastorin palkkaaminen on edelleen perusteltua sillä seurakunnan ainoa vakituinen pappi, kirkkoherra, on poissa seurakuntatyöstä pois lukien rippikoulut ja kaavaillut ylimääräisen seurakuntapastorin vapaat viikonloput käytännössä koko kesä-heinäkuun ajan. Seurakunnan edun mukaista on, että käytettävissä on tehtävään sitoutunut pappi joka tekee tarvittavat, lähinnä yleiseen seurakuntatyöhön kuuluvat työt, toimien myös kirkkoherran sijaisena vuosiloman aikana. On tarkoituksenmukaista perustaa ylimääräinen seurakuntapastorin virka yhdeksän viikon jaksolle kaavaillun seitsemän sijaan. Järjestely ei lisää kustannuksia ja ylimääräiset kaksi viikkoa voidaan kattaa säästöillä, jotka tulevat Pöytyältä ostettavan pappistyövoiman hyvin niukalla käytöllä loppuvuonna. Loppuvuoden (syy-joulukuu) tilanne on eri seurakuntajärjestelyn vuoksi hyvin todennäköisesti sellainen, jolloin tultaisiin toimeen pelkästään sijaisjärjestelyillä eli Pöytyältä ei ostettaisi työvoimaa ollenkaan syys-joulukuussa. Alkuvuonna saadut kokemukset sijaistyövoiman käytöstä tukevat tällaiseen järjestelyyn päätymistä. Kustannuksissa tultaisiin loppuvuonna saamaan selkeästi säästöä. Maaliskuu ja huhtikuu tarkastelujaksoina ovat myös osoittaneet ratkaisun, jossa käytetään sijaista selkeästi toteutuneista työtehtävistä eikä tilanteesta jolloin työviikon aikana ei ole esim. yhtään toimitusta viikonloppuna. Pappislisätyövoiman käyttöön varattiin määrärahoja vuodeksi 2014 yhteensä euroa. Em. kaavailuilla selvittäisiin jopa 3000 euroa pienemmillä kustannuksilla. Seurakuntapastorin palkkaaminen ylimääräisenä virkana Auran seurakuntaan ajalle edellyttää virkamääräystä Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulilta. Vastaavalla tavalla toimittiin vuonna Pastori Risto Kantonen on ilmaissut halunsa tulla hoitamaan ylimääräistä seurakuntapastorin virkaa ajalla Tehtävän vaativuusryhmä on 602. KIRKKOHERRAN ESITYS Auran seurakunnan kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että perustetaan ylimääräinen seurakuntapastorin virka ajalle Seurakuntapastorille pyydetään 70% virkamääräystä Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulilta. Pyydetään myös, että virkaan määrättäisiin pastori Risto Kantonen. Tehtävän vaativuusryhmä on AURAN SEURAKUNTATALON INVA-WC:n RAKENTAMINEN Seurakuntatalon käyttöaste on noussut korkeaksi viimeisten vuosien aikana. Seurakunnan järjestämiä tilaisuuksia on arkisin lähes päivittäin. Ulkopuolisten järjestämiä muisto- ym. tilaisuuksia järjestetään runsaasti, koska tarkoitukseen hvyin sopivia tiloja ei Aurassa käytännössä ole. Liikuntarajoitteisten osallistumismahdollisuuksia on lisätty kuljetus-palveluin ja heitä osallistuu tilaisuuksiiin entistä enemmän ilman avustajaa. Esteettömistä saniteettitiloista on määräyksiä/suosituksia esim: Kirkon saavutettavuusohjelma Saavutettavuus seurakunnan arjessa Seurakunnan strategiset linjaukset vaikuttavat saavutettavuuden siirtymiseen arjen työhön. Seurakunnan toiminnan saavutettavuus paranee esteettömyyskartoituksen sekä käytettävyyden ja toiminnan arvioinnin pohjalle laadittavalla saavutettavuuden toimintasuunnitelmalla. Toiminta- ja taloussuunnitelmissa tulee näkyä, kuinka saavutettavuuden näkökulmat on otettu huomioon. Tässä työskentelyssä luottamushenkilöt ovat avainasemassa. Suomen Rakentamismääräyskokoelma (RakMk) osa F1 (ote) kohta 3.2 Hygieniatilat Määräys "Pyörätuolin ja pyörällisen kävelytelineen avulla liikkuvien käytettävissä tulee olla tarpeelliseksi katsottava määrä sekä itsenäisesti toimiville että avustettaville liikkumisesteisille mitoitettuja ja varustettuja wc- ja

4 4/7 pesutiloja. Tilat on varustettava liikkumisesteisen tunnuksella ja niiden tulee olla sijoitukseltaan käyttäjän tai avustajan sukupuolesta riippumattomia. Tällaisiin tiloihin tulee olla pääsy suoraan aulasta, käytävästä tai muusta vastaavasta tilasta." Auranmaan Rakennustyö Oy on antanut kustannusarvion seurakuntatalon nykyisen miesten WC:n muokkaamisesta inva-käyttöön soveltuvaksi. Kustannusarvio on 2.800,- euroa. TALOUSPÄÄLLIKÖN EHDOTUS esittää kirkkovaltuustolle 2.800,- euron määrärahan myöntämistä Auran seurakuntatalolla jo olemassa olevan WC-tilan saneeraamiseksi Inva-wc:n vaatimuksien mukaiseksi. 32 SEURAKUNNAN HALLINTAAN HOITAMATTOMINA SIIRTYVÄT HAUDAT Auran seurakunnassa suoritetussa kiinteistökatselmuksessa todettiin joukko hautoja hoitamattomaksi. Haudat kuulutettiin ilmestyneessä Auranmaan viikkolehdessä. Niiden hautojen asiakkaille / haltijoille joiden osoitetiedot olivat tiedossa lähetettiin haudanhoitovelvoite Kesän 2013 alussa em. haudoille laitettiin tiedotteet seurakunnan hallintaan siirtymisestä. Niiden hautojen asiakkaille / haltijoille joiden osoitetiedot olivat tiedossa, lähetettiin tiedote hautaoikeuden lakkaamisesta Ne haudat jotka ovat suoritetussa kiinteistökatselmuksessa todettu hoitamattomiksi ja ovat sitä edelleen, siirtyvät seurakunnan hallintaan alkaen. Seuraavien hautojen hautaoikeus tulee nyt julistaa menetetyksi hoitamattomuuden vuoksi, ja haudat todetaan siirtyneiksi Auran seurakunnan hallintaan alkaen Kirkkolain 17 luvun 5 :n nojalla: U U U U-225 2A A C Kun kirkkoneuvosto julistaa hauta-oikeuden menetetyksi kokouksessaan päätöksestä tiedotetaan viikolla 18 ilmestyvässä Auranmaan viikkolehdessä. Tämän jälkeen tiedote seurakunnan hallintaan siirtymisestä lähetetään postitse niiden hautojen asiakkaille / haltijoille, joiden osoitetiedot ovat tiedossa. Haudoille laitetaan tiedote seurakunnan hallintaan siirtymisestä, sekä oikeudesta hautakiven poistamiseen. Mikäli omaiset eivät ole poistaneet haudalla olevaa hautamuisto- merkkiä, se poistetaan seurakunnan toimesta alkaen.

5 5/7 KIRKKOHERRAN ESITYS julistaa kirkkolain 17 luvun 5 :n nojalla seuraavien hautojen hautaoikeuden menetetyksi hoitamattomuuden vuoksi: U U U U-225 2A A C Päätöksestä tiedotetaan viikolla 18 ilmestyvässä Auranmaan viikkolehdessä. Tämän jälkeen tiedote seurakunnan hallintaan siirtymisestä lähetetään postitse niiden hautojen asiakkaille / haltijoille, joiden osoitetiedot ovat tiedossa. Haudoille laitetaan tiedote seurakunnan hallintaan siirtymisestä, sekä oikeudesta hautakiven poistamiseen. Mikäli omaiset eivät ole poistaneet haudalla olevaa hautamuistomerkkiä, se poistetaan seurakunnan toimesta alkaen. 33 SEURAKUNTAVAALIEN ÄÄNESTYSALUEISTA PÄÄTTÄMINEN KVJ 2:1,2 Kirkkohallituksen yleiskirje 3/2014 Kirkkovaltuusto voi päättää, että seurakunnan alue jaetaan äänestysalueisiin. KIRKKOHERRAN ESITYS: esittää kirkkovaltuustolle, että Auran seurakunnan alue muodostaa yhden äänestysalueen. : 34 VUODEN 2014 SEURAKUNTAVAALIEN VAALILAUTAKUNNAN VALITSEMINEN AURAN SEURAKUNNASSA Vuonna 2014 järjestetään seurakunta vaalit Auran seurakunnassa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon järjestyksen mukaisesti. Kirkkovaltuuston tulee valita KL 8:6 :n 1mom:n ja K VJ 2.1 :n 2mom:n mukaisesti vaalilautakunta ja nimetä sille puheenjohtajan jäsenistään. Jäsenistään ei tarkoita tässä yhteydessä muuta kuin joku vaalilautakunnan jäsenistä; ei tarkoita kirkkovaltuuston jäsentä. Vaalilautakunnan vahvuudeksi riittää tässä tapauksessa minimikokoonpano: kirkkoherra ja neljä jäsentä ja yhtä monta varajäsentä (KL 8:6, 1). Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia.

6 6/7 KIRKKOHERRAN EHDOTUS Auran seurakunnan kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee KL 8:6 :n 1mom:n ja K VJ 2.1 :n 2mom:n mukaisesti vaalilautakunnan ja nimeää sille puheenjohtajan jäsenistään. Vaalilautakunnan vahvuus on kirkkoherran lisäksi neljä jäsentä. Kirkkovaltuuston tulee valita vaalilautakunnan jäsenille myös varajäsenet. Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia. Kirkkovaltuusto nimeää vaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet kirkkoneuvoston esittelystä. Kirkkovaltuusto nimeää myös vaalilautakunnan puheenjohtajan kirkkoneuvoston esittelystä. Auran seurakunnan kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee KL 8:6 :n 1mom:n ja K VJ 2.1 :n 2mom:n mukaisesti vaalilautakunnan ja nimeää sille puheenjohtajan jäsenistään. Vaalilautakunnan vahvuus on kirkkoherran lisäksi neljä jäsentä. Kirkkovaltuuston tulee valita vaalilautakunnan jäsenille myös varajäsenet. Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia. Kirkkovaltuusto nimeää vaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet. Kirkkovaltuusto nimeää myös vaalilautakunnan puheenjohtajan. 35 VUODEN 2014 SEURAKUNTAVAALIEN VAALILUETTELON TARKASTAJIEN VALINTA n tulee valita Kirkon vaalijärjestyksen 2:17 :n mukaisesti keskuudestaan kaksi vaaliluettelon tarkastajaa. Vaaliluettelo on laadittava ja tarkastettava mennessä (KVJ 2:15 :n 1mom:n 1 k.) KIRKKOHERRAN EHDOTUS valitsee keskuudestaan kaksi vaaliluettelon tarkastajaa. Vaaliluettelon tarkastajiksi valittiin Timo Isotalo ja Taina Moisala 36 VUODEN 2014 SEURAKUNTAVAALEIHIN LIITTYVIEN KUULUTUSTEN JA ILMOITUSTEN SEKÄ EHDOKASLISTOJEN JULKAISEMISESSA KÄYTETTÄVÄ SANOMALEHTI / LEHTI n tulee päättää mennessä (KJ 23:2 :n 2mom) vuoden 2014 seurakuntavaaleihin liittyvien kuulutusten ja ilmoitusten sekä ehdokaslistojen yhdistelmien (yhteensä 8 eri ilmoitusta) julkaisemisessa käytettävä sanomalehti / lehti. KIRKKOHERRAN ESITYS päättää, että marraskuun 2014 seurakuntavaaleihin liittyvät kuulutukset, ilmoitukset ja ehdokaslistojen yhdistelmät julkaistaan Auranmaan viikkolehdessä. 37 VUODEN 2014 SEURAKUNTAVAALIEN VAALILAUTAKUNNAN JÄSENTEN PALKKIOT Vaalilautakunta joutuu kokoontumaan seitsemän kertaa vaalien toimittamiseksi ja erityisesti puheenjohtajalla ja sihteerillä on runsaasti tekemistä. Vaalipäivinä ja myös ennakkoäänestyspäivinä vaalin toimittamiseksi tarvitaan vaalivirkailijoita joille on kohtuulista maksaa asianmukainen palkkio.

7 7/7 KIRKKOHERRAN EHDOTUS päättää vaalilautakunnan jäsenten palkkiosta. Vaalilautakunnan puheenjohtajalle maksetaan kokouksesta 50 euron suuruinen palkkio. Sihteerille ja muille jäsenille maksetaan 30 euron suuruinen palkkio. Varsinaisina vaalipäivinä ja ennakkoäänestyspäivinä maksetaan vaalia toimittavalle vaalilautakunnan jäsenelle tai muulle virkailijalle 7 euroa/tunti suuruinen palkkio. Esityksen mukainen 38 MUUT ASIAT 39 PÖYTÄKIRJAN TARKISTAMINEN Tarkastettu pöytäkirja tai ilmoitus siitä tulee asettaa nähtäväksi seurakunnan ilmoitustaululle vähintään 14 päivän ajaksi. (KL 25 luku 3 ). KIRKKOHERRAN ESITYS Sovitaan, että kokouksen pöytäkirja tarkistetaan tämän kokouksen jälkeen ja esillä olo seurakunnan kirkkoherranvirastossa, josta on ilmoitettu virallisella ilmoitustaululla Esityksen mukainen 40 VALITUSOSOITUS KIRKKOHERRAN ESITYS Puheenjohtaja antaa kirkkolain mukaisen valitusosoituksen. Liite 1, 40 Esityksen mukainen 41 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen Virsi 476 Pöytäkirjan vakuudeksi Torsti Äärelä puheenjohtaja Tarja Ihamäki sihteeri Pöytäkirja todettu kokouksen kulun mukaiseksi Timo Isotalo pöytäkirjantarkastaja Leena Hafrén pöytäkirjantarkastaja

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 23.4.2009 klo 18.00 19.40 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015 KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015 KOKOUSAIKA Torstai 11.6.2015 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 26 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS... 2 27 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12) 94 Kokouksen avaus Seurakuntaneuvosto tutustui ennen kokoustaan klo 17 alkaen Vaasan Seudun Rauhanyhdistyksen kutsumana Söderfjärdenin suviseura-alueeseen

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kirkkoneuvosto 29.2.2012

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kirkkoneuvosto 29.2.2012 Aika keskiviikko 29.2.2012 klo 18:00-19.55 Paikka Uusi Pappila, Toivakantie 46 Jäsenet läsnä = x x Raija Häkkinen x Reijo Koskinen vara.pj x Pentti Marttinen poissa Sointu Ojonen poissa Elina Rantalainen

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO 18.3.2015

KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO 18.3.2015 KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 NEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 18.3.2015 klo 17.00 19.00 Paikka Läsnä Kauniaisten kirkko, yläsali Ala-Reinikka Tapani Cross Nina Helistekangas Laura Kauppila

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 Kokousaika Tiistai 25.11.2014 kello 16.30 20.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä)

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 KOKOUSAIKA: Maanantai 26.3.2007 Kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU Inarin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään, jos Jumala niin suo, 15. toukokuuta 2014 klo 18.00 Ivalon kirkon seurakuntasalissa. ASIALUETTELO

Lisätiedot

Edellisiin seurakuntavaaleihin verrattuna uutta on se, että äänioikeusikäraja on 16 vuotta.

Edellisiin seurakuntavaaleihin verrattuna uutta on se, että äänioikeusikäraja on 16 vuotta. 1 Ohjeet valitsijayhdistyksen perustamiseen Seurakuntavaalit 2010 Seurakuntavaaleissa valitaan Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet ja yhtymään kuuluvien seurakuntien seurakuntaneuvostojen

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

HELSINGIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(6)

HELSINGIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(6) HELSINGIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(6) Aika: torstai 12.11.2014 klo 17.00 Paikka: Läsnä: Poissa: Kutsuttuna: Uspenskin katedraalin krypta Kanavakatu 1, 00160 Helsinki Lampinen Maria, puheenjohtaja

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kokousmenettely ja sen käytännöt

Kokousmenettely ja sen käytännöt Kokousmenettely ja sen käytännöt Kokousaika ja -paikka Toimielin pitää kokouksensa pääsääntöisesti kalenterivuodeksi kerrallaan päättäminään aikoina ja päättämissään paikoissa. Kokous pidetään myös, kun

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Merja Piipponen ja Göran Stenlund. Merkitään tiedoksi, ei toimenpiteitä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Merja Piipponen ja Göran Stenlund. Merkitään tiedoksi, ei toimenpiteitä. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 18.10.2012 klo 16.30 Sivu 1 116 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 117

Lisätiedot

TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017

TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017 10.9.2013/KiT TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017 Sisältö 1. Yhteistoimintaorganisaation toimikausi ja jäsenten valinta...2

Lisätiedot

Edustajiston hyväksymä 1.3.2012 Vaalijärjestys Ylioppilaskunnan vaalit 1 Ylioppilaskunnan edustajiston vaalissa valitaan edustajiston jäsenet siten

Edustajiston hyväksymä 1.3.2012 Vaalijärjestys Ylioppilaskunnan vaalit 1 Ylioppilaskunnan edustajiston vaalissa valitaan edustajiston jäsenet siten Edustajiston hyväksymä 1.3.2012 Vaalijärjestys Ylioppilaskunnan vaalit 1 Ylioppilaskunnan edustajiston vaalissa valitaan edustajiston jäsenet siten kuin tässä vaalijärjestyksessä määrätään. Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012.

Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012. HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry, jota jäljempänä kutsutaan liitoksi. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 20.3.2013 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 20.3.2013 1 20.3.2013 1 TURUN JA KAARINAN N YHTEINEN KASVATUSASIAIN JOHTOKUNTA Aika Keskiviikko 20.3.2013 kello 18.08-18.53 Paikka Kasvatusasiainkeskuksen kokoushuone, Eerikinkatu 3 A, 5. kerros, Turku Läsnä Jaana

Lisätiedot

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 Laukaan seurakunnan kasvatustyön (lapsi- ja perhe-, varhaisnuoriso-, nuoriso-, rippikoulu sekä koulu- ja oppilaitostyö) JOHTOSÄÄNTÖ A. Yleissäännökset Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 1 Laukaan

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot