KANSATIETEEN OPISKELUOPAS LUKUVUOSI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANSATIETEEN OPISKELUOPAS LUKUVUOSI 2014 2015"

Transkriptio

1 KANSATIETEEN OPISKELUOPAS LUKUVUOSI

2 Kansatiede European Ethnology Minerva, Kaivokatu 12, Turun yliopisto Käyntiosoite: Minerva, toimisto 1. krs, opetushenkilökunta 2. krs. puh. (02) , Toimitus: Heini Hämäläinen, Anu Raula, Jussi Lehtonen Taitto: Heini Hämäläinen, Jussi Lehtonen SISÄLLYS Kansatiede tieteenä ja oppiaineena 3 Kansatieteen opintopolut ja työurat 4 Tiedotuksia 4 Opetusohjelma syksyllä Alustava opetus keväällä Perusopinnot 9 Aineopinnot 18 Syventävät opinnot 31 Lukuvuoden periodisointi 43 Laitos- ja tiedekuntatentit sl Kuulusteluihin ilmoittautuminen 43 Tenttitulokset 44 Kirjalliset tentit ja muut suoritustavat 45 Tenttikirjallisuus ja kirjastopalvelut 48 Arkistolinja kansatieteessä 50 Luentopaikat ja seminaaritilat Minervassa 51 Opintokokonaisuuden loppumerkintä 52 HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma 52 Kansainvälinen vaihto 52 Palaute ja kysymykset 53 Humanistisen tiedekunnan opiskeluun liittyvät asiat 53 Humanistisen tiedekunnan opinto-opas 54 Ilmar Talve -palkinto 55 Hankkeita ja projekteja 56 Kansatieteen jatkokoulutus 57 Ilmoitustaulu, kotisivut ja Facebook 58 Kansatieteen sähköpostilista 58 Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen arkistot 59 Kansatieteilijöiden yhdistyksiä 60 Kansatieteen henkilökunta 62 Kannen kuva: Kansatieteen henkilökuntaa Jussi Lehtosen työhuoneessa suunnittelemassa syyskesällä 2014 järjestettyä Ilmar Talve - päivää. Vasemmalta oikealle: Maija Mäki, Jussi Lehtonen, Helena Ruotsala, Hanneleena Hieta ja oikealla edessä Niina Koskihaara. Kuvaaja: Heini Hämäläinen

3 KANSATIEDE TIETEENÄ JA OPPIAINEENA Kansatiede (European Ethnology) tutkii ihmisiä ja kulttuureja, ts. ihmistä kulttuurisena olentona. Sen tarkoitus on tuottaa syvällistä ymmärrystä kulttuurisista prosesseista ja niiden dynamiikasta. Se antaa laajan perspektiivin mm. kulttuuriseen taustaamme, maanosamme kansoihin ja etnisiin ryhmiin sekä näiden kulttuuriseen monimuotoisuuteen. Kansallisvaltioiden kansankulttuurin lisäksi kansatieteen kiinnostuksen kohteina ovat yleisemmät kulttuuriset prosessit ja valtionrajoista riippumattomat alueelliset kulttuurit. Tutkimuksellinen näkökulma ulottuu historiasta nykyisyyden kautta tulevaisuuteen. Kansatieteen laitos sijaitsi 1960-luvun lopulta vuoteen 2012 asti Fennicumin laitosrakennuksessa yliopistomäellä. Kuvaaja: Jussi Lehtonen TYKL/dg/24. Kansatieteilijä pystyykin arkielämän ilmiöiden taustojen ja kehityksen ymmärtämisellään olemaan mukana myös yhteiskunnallisessa keskustelussa ja suunnittelussa. Kansatieteen opetukselle ja tutkimukselle on ominaista kulttuurikäsityksen laaja-alaisuus ja ymmärtävä humanistinen tutkimusote. Kansatieteen aineistonhankinnalle on luonteenomaista kenttätyö eri muodoissaan sekä museokokoelmien ja erilaisten arkistomateriaalien käyttö. Kansatieteen opiskelija oppii tarkastelemaan kohdettaan kriittisesti ja käyttämään kulttuurianalyyttistä näkökulmaa, jonka avulla arjen ilmiöt ja elämä näyttäytyvät uudella tavalla. Tätä taitoa tarvitaan monissa ammateissa. Opetuksen tavoitteena on kouluttaa opiskelijoista kriittisiä, laajasti kulttuuriin perehtyneitä asiantuntijoita, jotta valmistuva saa vankan pohjakoulutuksen ja taidot toimia erilaisissa kulttuurialan tehtävissä sekä laajemmin yhteiskunnallisella sektorilla. Kansatieteen opinnoissa on sekä perus-, aine- että syventävissä opinnoissa jaksoja, jotka tukevat opiskelijoiden kansainvälistymistä. Kansatieteilijät ovat työllistyneet museo- tai kunnallisen kulttuuritoimen alalle, mutta myös opetus- ja tutkimustehtäviin sekä media-alalle, kuten erilaisiin kulttuuri-, viestintä- ja markkinointi- tehtäviin. Tämä koulutus pätevöittää myös uusille työsektoreille, kuten mm. monikulttuurisuus- ja maahanmuuttajatyöhön, ympäristö- ja kulttuurivaikutusten arviointiin ja kulttuurin sisältötuotantoon. Kaikissa näissä tarvitaan kansatieteen opintojen myötä saatavaa kulttuurista lukutaitoa. Kansatiede sopii sivuaineeksi moniin aineyhdistelmiin. Vuonna 2014 ja 2015 aloittavilla opiskelijoilla FM-perustutkintoon kuuluu vähintään 5 op kansainvälistymisopintoja, aikaisemmin HuK-tutkinnon yhteydessä suoritettujen 10 op:n lisäksi. Näitä opintoja voi suorittaa useammalla eri tavalla (mm. kieliopinnot, vieraskieliset ohjelmat, opiskelijavaihto jne.). Sisällöt suunnitellaan aineopintojen HOPS:n tekemisen yhteydessä. Seuraa kansatieteen eri mahdollisuuksia tarkemmin myös oppiaineen kotisivulta (vierailuluennot yms). 3

4 KANSATIETEEN OPINTOPOLUT JA TYÖURAT Kansatiede (European Ethnology) valmistaa nykyisin kulttuurialan ammattilaisia yhä monipuolistuville työllistymissektoreille. Museolinjan ja arkistojen rinnalle ovat yhä enemmän nousseet kunnallinen kulttuuritoiminta, yhdistykset, säätiöt ja järjestöt. Myös tiedotusvälineet, monikulttuurisuustyö ja maahanmuutto tarjoavat runsaasti kiinnostavia työtehtäviä, tutkijan uraa unohtamatta. Oppiaine pyrkii tunnistamaan työelämän muuttuvat vaatimukset ja päivittämään niiltä osin myös opintosisältöjään. Muutoksista huolimatta oppiaineen ydinsisältö liittyy arjen ja kulttuuristen prosessien ja murrosten tutkimukseen ja tulkintaan. Kansatieteen oppiaineen eri opintokokonaisuudet muodostavatkin joukon kumuloivalle oppimiselle perustuvia opintopolkuja. Esimerkiksi kansatieteen perusopintojen Aineen ja esineen elämä -kurssi saa jatkoa aineopinnoissa yhdessä museologian kanssa järjestettävässä Aineellisen kulttuurin kurssissa. Halutessaan opiskelija voi valmistaa aihepiiristä kandidaatintutkielman, joka puolestaan voi edelleen johtaa mielekkään pro gradu - tutkielman aiheen löytämiseen. Täten opiskelija voi parhaassa tapauksessa jo perusopinnoista lähtien suuntautua haluamalleen kulttuurientutkimuksen alalle. Kansatieteessä kysymys ei ole suoranaisista suuntautumisvaihtoehdoista, vaan pikemminkin HOPS-työhön perustuvasta tuesta parhaan mahdollisen (yksilöllisenkin) ammatillisen osaamisen saavuttamiseksi. Käytännössä tämä merkitsee vaihtoehtoja tenttikirjoihin, erilaisten seminaarien sisällyttämistä yksilöllisiin opintovaatimuksiin sekä tietysti harjoittelupaikkojen ja projektien löytämistä omien kiinnostuksen kohteiden alueelta. Samalla oppiaineessa seurataan AHOT-näkökulmasta (aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen) kunkin opiskelijan opinto- ja työpolkuja myös takautuvasti. HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITTELU (HOPS) Jotta opiskelija pystyisi tavoitteelliseen ja menestyksekkääseen opiskeluun, on hänen vuosittain päivitettävä ja tarkasteltava opintojensa etenemistä yhdessä opetushenkilökunnan kanssa. Kyseessä on yhtälailla tenttien ajankohtien, sivuainevalintojen, työurien kuin esimerkiksi kansainvälisten vaihtomahdollisuuksien pohdinta. HOPS-menettelyn avulla opiskelija suorittaa vuosittain itsearviointia etenemisensä ja valintojensa suhteen sekä saa samalla opetushenkilökunnalta apua ja ohjausta eri tavoin. ehopsin ja henkilökohtaisten lukukausittaisten ohjauskeskustelujen lisäksi on korostettava normaaliin kurssityöskentelyyn liittyvää henkilökohtaista ohjausta. HOPS-työskentely on myös osa opiskelujen arkipäivää. Kansatieteen oppiaine lisää lukuvuosina HOPS-työskentelyn painoarvoa. Perus-, aine- ja syventävien opintojen HOPS-käytäntöjen lisäksi suunnittelua ja ohjausta toteutetaan useammin. Voit myös itse aina halutessasi lähestyä opetushenkilökuntaa kaikissa opintoihin liittyvissä ja vaikuttavissa asioissa. TIEDOTUKSIA Kansatieteen tiedotus- ja neuvontatilaisuus Folkloristiikan, kansatieteen ja uskontotieteen infotilaisuus uusille ja vanhoille opiskelijoille järjestetään tiistaina klo Janus-salissa Sirkkalan kampuksella. Ilmoittautuminen oppiaineeseen Uusien pää- ja sivuaineopiskelijoiden tulee ilmoittautua kansatieteen toimistoon lukukauden alussa. Kansatieteen toimisto sijaitsee Minervan ensimmäisessä kerroksessa (folkloristiikan ja sukupuolentutkimuksen käytävä), huone E116. 4

5 OPETUSOHJELMA SYKSYLLÄ 2014 PERUSOPINNOT P1. JOHDANTO KULTTUURIEN TUTKIMUKSEEN (KANS1401) 5 op Ti 2.9 klo Den Aud, professori Matti Kamppinen: Kulttuuriteoriat Ke 3.9 klo Den Aud, professori Helena Ruotsala: Kulttuuriperintö Pe 5.9 klo 8-12 Den Aud, professori Matti Kamppinen: Kulttuuriset prosessit Ti 9.9 klo Den Aud, professori Matti Kamppinen: Kulttuuri- ja perinne-ekologia Ke 10.9 klo Den Aud, professori Matti Kamppinen: Kulttuuri-identiteetti Pe 12.9 klo 8-10 Pha1, professori Matti Kamppinen: Sovellettu kulttuurintutkimus Pe 12.9 klo Pha1, lehtori Timo J. Virtanen: Urbaani teknologia arkielämässä Ti 16.9 klo Den Aud, yliopisto-opettaja Kaarina Koski: Kerrotut ja tulkitut todellisuudet Ke 17.9 klo Den Aud, yliopisto-opettaja Pasi Enges: Folkloren muuttuvat merkitykset Pe 19.9 klo 8-10 Pha1, tutkija Sirkku Pihlman: Aineellinen kulttuuri Pe 19.9 klo EXT, lehtori Tiina Mahlamäki: Uskonto kulttuurisena järjestelmänä Tenttikerrat: Tiistaina 23.9 klo Den Aud Perjantaina klo Den Aud 3. tenttikerta laitostenttipäivänä P2. KULTTUURINEN KOHTAAMINEN JA MUUTOS (FOLK2022) 5 op Useita luennoitsijoita Ke klo Den Aud Pe klo Salus Ti klo Pha1 Ke 1.10 klo Pha1 Pe klo 8 10 Cal1 Pe klo Cal1 Ti klo Den Aud Ke 8.10 klo Den Aud Pe klo 8 10 Cal1 Pe klo Cal1 Ti klo Den Aud Tenttikerrat: Perjantaina klo Den Aud Perjantaina klo Den Aud 5

6 P3 TYÖSEMINAARI 3 op Tohtorikoulutettava Jussi Lehtonen Tiistaina ja klo Tempo Keskiviikkona ja klo Tempo Perjantaina ja klo 9 13 Tempo K1 JOHDATUS KANSATIETEESEEN JA SEN NYKYTEEMOIHIN tiistaisin klo E221 ja keskiviikkoisin klo E221 Ti professori Helena Ruotsala: Johdanto I Ke professori Helena Ruotsala: Johdanto II Ti lehtori Timo J. Virtanen: Mitä kaupunkikansatieteilijä tekee? Ke tohtorikoulutettava Niina Koskihaara: Paikallisuuden uudet tulkinnat (case: maaseutu) Ti tohtorikoulutettava Maija Lundgren: Kyläasiamies uudenlaista ammattiryhmätutkimusta Ke tohtorikoulutettava Marja-Liisa Räisänen: Kansatieteilijä vankilassa ammattiryhmätutkimusta rakennemuutoksen jälkeen Ti tohtorikoulutettava Jussi Lehtonen: Miten ennustaa tulevaa? Ke tohtorikoulutettava Maija Mäki: Kulttuuriperintö ja tulevaisuus monitieteisyyttä ja tulevaisuudentutkimusta Ti tohtorikoulutettava Kirsi Sonck: Kansatieteilijä tutkimassa ympäristöä Ke tohtorikoulutettava Maria Vanha-Similä: Lapsiperheen arki ja muistitietotutkimus Ti yliopisto-opettaja Karri Kiiskien: Ylirajaiset työntekijät Ke tohtorikoulutettava Päivi Roivainen: Materiaalinen kulttuuri kansatieteen tutkimuskohteena Ke professori Helena Ruotsala: Esimerkkejä monikulttuurisuustutkimuksista meillä ja loppuyhteenveto K2 KANSANKULTTUURIN ARKI Lehtori Timo J. Virtanen torstaisin klo E221 AINEOPINNOT PROSEMINAARI (KANS1405) 10 op Lehtori Timo J. Virtanen Maanantaisin 8.9. alkaen klo Virkkunen E104 TIETEELLISEN ESITTÄMISEN PERUSTEET JA METODOLOGIA (KANS1165) 5 op Yhteisluennot Torstaisin ja klo Perjantaisin ja klo Kansatieteen osuus: Yliopisto-opettaja Karri Kiiskinen Torstaina alkaen klo Virkkunen E104 6

7 MAASEUTU JA KAUPUNKI 5 op Lehtori Timo J. Virtanen Kaupunki 2 op Torstaisin klo E225 VALINNAISET: MUSE1152 KULTTUURINEN KESTÄVYYS 4 op Ilmoittautumiset mennessä Katso lisätiedot sähköisestä opinto-oppaasta. SYVENTÄVÄT OPINNOT S3 AJANKOHTAISEEN ETNOLOGIAN JA LÄHITIETEIDEN TUTKIMUKSEEN TUTUS- TUMINEN (KANS1156): XHKT0030 Kokemus, kertomus, muisti 5 op HKT-laitoksen yhteinen kurssi, useita luennoitsijoita. Katso tarkemmat tiedot Nettiopsusta. Opetus Luento-opetus 20 t. Ma viikoittain klo , ls. Janus, Huom! paneelikeskustelun jälkeen Kulttuurihistorian vuoden 2014 Litzen-luento, joka aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin. S5 MAISTERISEMINAARI (KANS1456) 10 op Professori Helena Ruotsala ja yliopisto-opettaja Hanneleena Hieta Tiistaisin 2.9 alkaen klo Virkkunen E104 Kansatieteen kevätretkeläisiä Liedon Nautelankoskella toukokuussa Kuvaaja: Leena Viskari. 7

8 KANSATIETEEN ALUSTAVA OPETUS KEVÄÄLLÄ 2015 PERUSOPINNOT KANS3171 K3 Aineen ja esineen elämä 3 op KANS3173 K4 Visuaalinen kulttuuri kuvan kertomukset 3 op AINEOPINNOT KANS1170 Etnografinen kenttätyö 5 op KANS1142 Maaseutu ja kaupunki: Maaseutu 3 op (kaupunkiosuus syyslukukaudella) KANS1405 Proseminaari ja kandidaatintutkielma 10 op. Jatkuu syksystä. KANS1175 Opintopoluista urapolkuihin 5 op KANS1172 Kansatieteestä eurooppalaiseen etnologiaan. Kansatieteen tutkimushistoriaa 5 op KANS1174 Valinnaisia: Salakuljetus 5 op KANS1176 Valinnaisia: Kulttuurinen kohtaaminen 5 op KANS1153 Valinnaisia aineopintoja: Kasvit ja eläimet Humanisti luonnontutkijana 3 5 op. SYVENTÄVÄT OPINNOT KANS1456 S1 Maisteriseminaari 10 op. Jatkuu syksystä. KANS1156 S3 Ajankohtaiseen etnologian ja lähitieteiden tutkimukseen tutustuminen, Luento 2 5 op: Tulevaisuudentutkimuksen kurssi: Future Consciousness and Values Definitions, Meanings and Connections to Futures Research tai BSRS:n kurssi: Cross-Border Areas in the Baltic Sea Region: Borders, Identity and Everyday Life. KANS1158 S4 Työelämän asiantuntijuus 5 op 8

9 KANS1102 KANSATIETEEN PERUSOPINNOT 25 op Osaamistavoitteet Opetuksen tavoitteena on kouluttaa opiskelijoista kriittisiä, laajasti kulttuuriin perehtyneitä asiantuntijoita, jotta valmistuva saa vankan pohjakoulutuksen ja taidot toimia erilaisissa kulttuurialan tehtävissä sekä laajemmin yhteiskunnallisella sektorilla. Kansatieteen opinnoissa on sekä perus-, aine- että syventävissä opinnoissa jaksoja, jotka tukevat opiskelijoiden kansainvälistymistä. Kansatieteilijät ovat työllistyneet museo- tai kunnallisen kulttuuritoimen alalle, mutta myös opetus- ja tutkimustehtäviin sekä media-alalle, kuten erilaisiin kulttuuri- viestintä- ja markkinointitehtäviin. Tämä koulutus pätevöittää myös uusille työsektoreille, kuten mm. monikulttuurisuus- ja maahanmuuttajatyöhön, ympäristö- ja kulttuurivaikutusten arviointiin ja kulttuurin sisältötuotantoon. Kaikissa näissä tarvitaan kansatieteen opintojen myötä saatavaa kulttuurista lukutaitoa. Kansatiede sopii sivuaineeksi moniin aineyhdistelmiin. KANSATIEDE PERUSOPINNOT. Pääaineopinnot 25 op Pääaineen perusopintojen laajuus kansatieteessä on vähintään 25 op. Ensimmäisen opiskeluvuoden opinnot aloitetaan suorittamalla 1. periodilla kurssit P1 Johdanto kulttuurien tutkimukseen ja P2 Kulttuurien kohtaaminen ja muutos. Jälkimmäisen kanssa samanaikaisesti aloitetaan oppiainekohtainen P3 Työseminaari, joka jatkuu 2. periodille. Periodeilla 2 ja 3 sekä folkloristiikka että kansatiede tarjoavat kumpikin viisi kurssia (yhteensä 10), joista valitsemalla opiskelija täydentää perusopintonsa. Kansatieteen uuden pääaineopiskelijan opinnot 25 op: P1+P2+P3+ sekä neljä 3 op:n kurssia. Kansatieteen pääaineopiskelija valitsee 3 op:n kurssit K1 K5 kursseista siten, että yksi kurssi on vaihdettavissa johonkin folkloristiikan F1-F5 kursseista. Lukuvuosina periodilla 2 tarjotaan kansatieteessä perusopintojen kurssit: K1 Johdatus kansatieteeseen ja sen nykyteemoihin, K2 Kansankulttuurin arki. Seuraa syksyllä ilmestyviä kurssiinfoja oppiaineen kotisivuilla (vaatimukset, salit, ajat, ekskursiot). Periodeilla 3 ja 4 kansatiede tarjoaa luento-opetuksena kurssit K4 Visuaalinen kulttuuri ja K3 Aineen ja esineen elämä. Viidentenä kurssina on kirjallisuuskuulustelu K5 Tapakulttuuri, jonka suoritusajankohta on vapaa. Kirjallisuuskuulustelu suoritetaan laitostenttinä normaalin ilmoittautumismenettelyn mukaisesti. Halutessaan opiskelija saa kansatieteen 25 op:n perusopinnot valmiiksi 3. periodin loppuun mennessä ja voi siirtyä 4. periodilla jo kansatieteen aineopintoihin. Neljännellä periodilla järjestetään ylimääräinen rästitentti, jolloin opiskelijat voivat myös uusia suorituksiaan. KANSATIEDE PERUSOPINNOT. Sivuaineopinnot 15 / 25 op On suositeltavaa, että kansatieteen, folkloristiikan ja uskontotieteen yhteisessä valintakokeessa valituksi tullut, ja näistä yhden oppiaineen pääaineekseen perusopintojen aikana valitseva opiskelija, tekee oppiaineryhmässä tarjotun opetuksen puitteissa myös sivuaineopintoja. Tällöin sivuaineopintokokonaisuuden laajuus on jo pääaineeseensa P1-P3 -kurssit suorittaneille 15 op. Opetustarjonta on järjestetty siten, että opiskelija voi, niin halutessaan, suorittaa kaikki oppiaineryhmän perusopintoihin kuuluvat kurssit. Kansatieteen sivuaineopintoihin voi ilmoittautua luonnollisesti myös edelleen oppiaineryhmän ulkopuolelta, jolloin sivuaineopiskelijan perusopinnot 25 op alkavat yhteisillä johdantokursseilla P1-P2. P3-kurssin suoritusmuodosta ilmoitetaan vuosittain erikseen. Näiden jälkeen kansatieteen sivuaineopiskelija valitsee 4 kappaletta (12 op) tarjotuista kansatieteen 3 op:n kursseista. Huom. Toisin kuin pääaineopinnoissa, sivuaineopinnot koostuvat siis vain kansatieteen moduuleista. 9

10 Huomaa, että mikäli kansatieteen 25 op perusopinnot suorittanut on käyttänyt yhtä sallittua folkloristiikan kurssia kokonaisuudessa, hän suorittaa kuitenkin folkloristiikan sivuaineopinnot 15 op laajuisina. Tällöin kyseisiin sivuaineopintoihin kuuluvat aikaisemmin suorittamattomat FOLK1-FOLK5 kurssit (4 kpl) ja folkloristiikan vastuuhenkilön tekemä 3 op:n kirjatentti. Vastaava menettely toimii myös toisin päin. Opintokokonaisuuden vastuuhenkilö: tohtorikoulutettava Jussi Lehtonen. Arviointi: Numerolla 0-5 KANS1401 P1 Johdanto kulttuurien tutkimukseen 5 op Oppiaine Kansatiede Vastuuhenkilöt Professori Matti Kamppinen (Muut luennoitsijat yliopisto-opettaja Pasi Enges, lehtori Timo J. Virtanen, professori Helena Ruotsala, yliopisto-opettaja Kaarina Koski, yliopisto-opettaja Tiina Mahlamäki, tutkija Sirkku Pihlman). Osaamistavoitteet Opiskelija ymmärtää kulttuurien tutkimuksen keskeiset käsitteet, teoriat ja menetelmät sekä kulttuurien tutkimuksen roolin perustutkimuksessa, soveltavassa tutkimuksessa ja kehitystyössä. Opiskelija oppii jäsentämään ilmiöitä kulttuurien tutkimuksen käsitteistön avulla ja ymmärtää kulttuuriteorioiden erilaisia käyttömahdollisuuksia. Sisältö: Luennoilla ja oheiskirjallisuudessa tutustutaan kulttuuriteorioihin antropologisissa, humanistisissa ja yhteiskuntatieteellisissä tutkimustraditioissa. Keskeisinä käsitteinä ovat kulttuuriset prosessit, eli perinteen aktuaalistuminen kulttuurisissa järjestelmissä, kulttuuri- ja perinne-ekologiset ongelmanasettelut sekä kulttuuri-identiteetin ja kulttuuriperinnön käsitteet. Lisäksi kurssilla tutustutaan aineellisen kulttuurin, folkloren ja uskonnon erityispiirteisiin, sekä soveltavaan kulttuurien tutkimukseen ja sen rooleihin esimerkiksi teknologian tutkimuksessa, kaupunkikansatieteessä ja kehityshankkeissa. Opetuskielet suomi Opetuksen toteutustavat Luento-opetus 24 t. Opetuksen suunnitellut ajankohdat Periodi I Vaadittavat opintosuoritukset: Kirjallinen tentti [suomi] Arviointi Hyväksytty/hylätty Suositeltu suoritusajankohta 1. vuoden syksy. Tarjontatiedot JOO-opiskelijoille Oppimateriaalit Kupiainen Jari & Sevänen Erkki: Kulttuurintutkimus. SKS s. Eriksen Thomas Hylland: Toista maata johdatus antropologiaan. Gaudeamus s. Lisätiedot Pakollinen kaikille pää- ja sivuaineopiskelijoille. 10

11 FOLK2022 P2 Kulttuurinen kohtaaminen ja muutos 5 op Oppiaine Folkloristiikka Vastuuhenkilöt Yliopisto-opettaja Pasi Enges (lisätietoja myös: kansatieteen yliopisto-opettaja Hanneleena Hieta ja uskontotieteen tutkijatohtori Minna Opas) Osaamistavoitteet Opiskelija tuntee kulttuurisen kohtaamisen ja muutoksen prosessit sekä niiden taustat ja peruskäsitteet. Opiskelija osaa avata nykyisen monikulttuurisuuskeskustelun taustoja. Sisältö Kurssilla käsitellään kulttuurisen kohtaamisen ja muutoksen keskeistä käsitteistöä sekä kulttuurisia muutosprosesseja Suomessa ja muualla maailmassa. Aihetta lähestytään niin kansalaisuuden, etnisyyden, uskonnon kuin yksilön identiteetin näkökulmista keskittymällä erityisesti erontekojen ja rajanvetojen dynamiikkaan. Lisäksi tarkastellaan kulttuurisen kohtaamisen problematiikkaa kenttätyössä. Kurssi antaa valmiuksia mm. monikulttuurisuus- ja maahanmuuttajatyöhön. Opetuksen toteutustavat Luento-opetus 24 t. Toteutustapojen lisätiedot Luentoja 24 h, kirjallisuutta. Opetuksen suunnitellut ajankohdat Periodi I Vaadittavat opintosuoritukset: Kirjallinen tentti [suomi] Suoritusvaihtoehdot: Kirjallinen tentti [suomi] Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot Kirjallinen tentti. Tentitään luennot ja oheiskirjallisuus. Arviointi Hyväksytty/hylätty Suositeltu suoritusajankohta 1. vuoden syksy. Tarjontatiedot JOO-opiskelijoille Oppimateriaalit Lehtonen, Mikko (toim.): Liikkuva maailma: Liike, raja, tieto. Vastapaino 2013., s , Lehtonen, Mikko & Löytty, Olli (toim.): Erilaisuus. Vastapaino Martikainen, Tuomas & Pasi Saukkonen & Minna Säävälä (toim.): Muuttajat. Gaudeamus 2013, 13 54, , , sekä artikkelivalikoima, joka on saatavilla kurssin Moodle-alueella. Lisätiedot Kurssi on folkloristiikan, kansatieteen ja uskontotieteen oppiaineiden yhdessä järjestämä ja pakollinen kaikille näissä aineissa perusopintoja suorittaville. 11

12 Syksyn 2012 työseminaarilaisia. Kuvaaja: Jussi Lehtonen. KANS1093 P3 Työseminaari 3 op Oppiaine Kansatiede Vastuuhenkilöt tohtorikoulutettava Jussi Lehtonen kansatieteen ryhmä, (yliopisto-opettaja Pasi Enges folkloristiikan ryhmä, yliopisto-opettaja Pekka Tolonen uskontotieteen ryhmä) Osaamistavoitteet Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa tutkimusalaan liittyvän pienimuotoisen tutkimushankkeen. Hän tuntee pääpiirteissään aineistojen tuottamisen erilaiset mahdollisuudet, ymmärtää teorian roolin aineistolähtöisessä tutkimuksessa sekä hallitsee tieteellisen esittämisen ja tieteellisen tekstin arvioinnin perusteet. Sisältö Seminaarissa tutustutaan kansatieteen aineistontuottamisen peruslähtökohtiin, tutkimusprosessin yleiseen luonteeseen sekä tutkimuksen käytännön toteuttamiseen. Lisäksi opetellaan yleisiä seminaarityöskentelyn käytäntöjä ja tiedonhallintataitoja. Seminaarin lopuksi tehdään opettajan ohjauksessa lyhyt harjoitustutkimus aineistonkeruineen ja opponoidaan toinen tutkielma. Katso kurssin suoritusvaihtoehdot Lisätiedot -kohdasta! Opetuskielet suomi Toteutustapojen lisätiedot Pienryhmäopetus 16 h, itsenäinen työskentely ja verkkotyöskentely. Opetuksen suunnitellut ajankohdat Periodit I, II Vaadittavat opintosuoritukset: Harjoitustyö(t) [suomi] Osallistuminen opetukseen [suomi] Suoritusvaihtoehdot: Harjoitustyö(t) [suomi] JA Osallistuminen opetukseen [suomi] (Kohderyhmät:Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat, Muut opiskelijat) Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot Harjoitustehtävät ja aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn. Arviointi Numerolla

13 Suositeltu suoritusajankohta 1. vuoden syksy. Tarjontatiedot JOO-opiskelijoille Oppimateriaalit Pelkästään Moodle-kurssina suorittaville opiskelijoille harjoituksiin liittyen sopimuksen mukaan. Lisätiedot Seminaarin kiintiö on 16 opiskelijaa ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ensimmäisen vuoden pää- ja sivuaineopiskelijat suorittavat kurssin seminaariopetuksena. Mikäli opetusryhmä tulee täyteen, pääaineopiskelijoilla (kansatiede, folkloristiikka, uskontotiede) on etuoikeus kontaktiopetuspaikkoihin. Toisen vuoden ja sitä vanhemmat sivuaineopiskelijat suorittavat Työseminaarin Moodle-kurssina, mikäli kontaktiopetusryhmässä ei ole tilaa (kiintiö 16). Moodle-ryhmää ei perusteta, jos kontaktiopetusryhmässä on vapaita paikkoja. Sitova ilmoittautuminen syyskuun loppuun mennessä opettajalle KANS1173 K1 Johdatus kansatieteeseen ja sen nykyteemoihin 3 op Oppiaine Kansatiede Vastuuhenkilöt professori Helena Ruotsala ja muita luennoitsijoita Osaamistavoitteet Opiskelija osaa sijoittaa kansatieteen kulttuuritieteiden kenttään, tuntee minkälaista kansatieteellistä tutkimusta on tehty ja tehdään Suomessa, ja erityisesti Turussa. Opiskelija tutustuu kansatieteen lähteiden käyttöön ja etnografisiin menetelmiin osana kansatieteellistä tutkimusta. Opiskelija saa kuvan nykypäivän kansatieteen tutkimuskysymyksistä. Sisältö Johdanto-osuus, jossa käydään läpi kansatieteen keskeisimmät osa-alueet ja teemat nykytutkimusten näkökulmasta. Syventävällä osuudella tutustutaan vierailevien luennoitsijoiden esimerkkien avulla Turun yliopistossa tehtävään kansatieteelliseen tutkimukseen. Opetuksen toteutustavat Luento-opetus 26 t. Opetuksen suunnitellut ajankohdat Periodi II Vaadittavat opintosuoritukset: Luento- / oppimispäiväkirja [suomi] Arviointi Numerolla 0-5 Suositeltu suoritusajankohta 1. vuoden syksy. Tarjontatiedot JOO-opiskelijoille KANS3170 K2 Kansankulttuurin arki 3 op Oppiaine Kansatiede Vastuuhenkilöt lehtori Timo J. Virtanen 13

14 Osaamistavoitteet Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on kattava käsitys suomalaisen arkielämän pitkästä kulttuuriprosessista. Päämäärinä ovat mm. ihmisen perustarpeisiin liittyvät ilmiöt, kuten asuminen ja ruokailu. Tavoitteena on arjen ilmiöiden kytkeminen yhteen ja näkeminen yhdessä muutoksen ja murroksen tekijöiden kanssa. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on hallussaan keskeinen sanavarasto "kansankulttuurin" ilmiöistä keskustelemiseksi ja esimerkiksi "idän ja lännen" ilmiöiden kohtaamisen hahmottamiseksi aina nykyaikaan saakka. Taustalla on kysymys ajan, paikan ja sosiaalisen sidonnaisuuden suhteista. Kansankulttuurin ja arjen tutkimuksen ja suhteen peruskatsaus auttaa opiskelijaa selviytymään mm. paikallismuseotyöhön liittyvistä haasteista, tiedotusvälineiden kansankulttuurin olemusta koskevista tarpeista sekä esimerkiksi kulttuurien kohtaamiseen liittyvistä ammatillisista kysymyksistä. Sisältö Opetussuunnitelma tukeutuu ihmisten perustarpeisiin ja sopeutumiseen Suomessa vallitseviin olosuhteisiin. Kansankulttuurin perinteisiä osa-alueita (vaatetus, ruoka, asunnot, tapakulttuuri...) käytetään lähtökohtana, mutta käsittelytapa liittyy erityisesti arjen prosessien hahmottamiseen. Laajimmillaan tämä merkitsee kaupungistumista ja teollistumista, mutta yksityiskohtaisesti kysymys voi olla esimerkiksi metsän tai meren merkityksestä arkielämälle ja suomalaisen talonpojan arjelle. Prosessien ohella opiskelija tulee tutuksi kansanomaisen esineistön tunnistamisen kanssa. Opetuksen toteutustavat Luento-opetus 20 t. Toteutustapojen lisätiedot Luento-opetus 20 t., sisältää harjoitukset ja ekskursion Opetuksen suunnitellut ajankohdat Periodi II Vaadittavat opintosuoritukset: Kirjallinen tentti [suomi] Suoritusvaihtoehdot: Kirjallinen tentti [suomi] Arviointi Numerolla 0-5 Suositeltu suoritusajankohta 1. vuoden syksy. Tarjontatiedot JOO-opiskelijoille Oppimateriaalit Fingerroos, Outi: Sähkö ja valon aika näkökulma maaseudun moderniin muutokseen ennen 1960 lukua. Sananjalka 42. Suomen kielen seuran vuosikirja. Turku s Talve Ilmar: Suomen kansankulttuuri. SKS tai uudempi painos. Virtanen Timo J.: Savutuvista puuvillatehtaalle. Kansankulttuurin tutkimuksesta Satakunnassa. SATAKUNTA. Kotiseutututkimuksia XIX. Satakunnan Historiallinen Seura s KANS3171 K3 Aineen ja esineen elämä 3 op Oppiaine Kansatiede Vastuuhenkilöt lehtori Timo J. Virtanen Osaamistavoitteet Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää raaka-aineen, tuotantoprosessin ja tuotteen välisen yhteyden monimuotoisuuden. Tuotantoprosessi ulottuu käsityöstä (puoli)automaation kautta aina robotiik- 14

15 kaan ja samalla uniikkien esineiden rinnalle valmistuu sarjatuotannon kautta useita samanlaisia. Suunnittelu, tekijän kompetenssi ja design-arvo saavat keskustelussa rinnalleen keräilyn, nostalgian ja taloudellisen määreen. Esineen elämä -näkökulmasta korostuu uuden, käyttökelpoisen ja ehjän rinnalla roska, tarpeeton, kierrätys ja kestävä kehitys. Aineellisella kulttuurilla ja esineellä on monesti aineetonta arvoa esimerkiksi terapeuttisessa mielessä ja samalla pohdittavaksi asettuvat mm. etninen ja sukupuolisidonnainen esinemaailma. Aineellinen ja esineellinen kulttuuri monine ulottuvuuksineen tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden tutustua mm. ammattimaisen suunnittelun, brandaamisen ja tuotemarkkinoinnin sekä yrittämisen aihepiireihin. Sisältö Kurssin lähtökohdat ovat suomalaisen kansatieteen tavassa tutkia, opettaa ja määritellä aineellista ja esineellistä kulttuuria. Käsittely nostaa esiin esineellisessä kulttuurissamme tapahtuneita murroksia mm. näkökulmista: kotimainen/ulkomainen, mekaaninen/sähköinen, analoginen/digitaalinen. Samalla pyritään näkemään esineen muuttuvan elinkaaren tunnusmerkkejä. Puhumme mm. esineen syntymästä (tarve, suunnittelu, tuotanto), elämästä (käyttöfunktio, korjaaminen), kuolemasta (rikkoutuminen, roska, hylkääminen) ja uudesta elämästä (keräily, näyttely, tuunaus. Opetuksen toteutustavat Luento-opetus 16 t. Toteutustapojen lisätiedot Luento-opetus 16 t., sisältää harjoitukset ja ekskursion Opetuksen suunnitellut ajankohdat Periodi III Vaadittavat opintosuoritukset: Osallistuminen opetukseen [suomi] Harjoitustyö(t) [suomi] Portfolio [suomi] Suoritusvaihtoehdot: Osallistuminen opetukseen [suomi] JA Harjoitustyö(t) [suomi] JA Portfolio [suomi] Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot osallistuminen luennoille, harjoitustehtävä, 1 ekskursio ja kirjallisuus. Portfolio tehtävistä ja raporteista. Arviointi Numerolla 0-5 Suositeltu suoritusajankohta 1. vuoden kevät. Tarjontatiedot JOO-opiskelijoille Oppimateriaalit Lintu, Meri: Keräilijän kehityskaari. Sananjalka 43. Suomen kielen seuran vuosikirja. Turku s Löfström, Jan: A Masculine Outfit? The Ambiquity of Black Leather Garb. Ethnologia Fennica. Finnish studies in ethnology Vol. 26. pp Roivainen, Päivi: PAPPA-TUNTURI. Suomen ikiliikkuja. Teoksessa: SISUA,SILOA JA SI- NAPPIA.Merkkituotteita Turusta. Turun Maakuntamuseo Julkaisuja s Vaininen, Minna Routasalo, Pirkko - Virtanen, Timo J.: Rakkaat ja tarpeelliset tavarat: Vanhainkodissa asuvan vanhuksen esineistö. Hoitotieteen laitoksen julkaisuja A Tutkimuksia ja raportteja. Lisätiedot Huom. Teema jatkuu aineopintojen aineellisen kulttuurin kurssilla. 15

16 KANS3173 K4 Visuaalinen kulttuuri kuvan kertomukset 3 op Oppiaine Kansatiede Vastuuhenkilöt lehtori Timo J. Virtanen Osaamistavoitteet Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää visuaalisen kulttuurin merkityksen arkielämän ja kansankulttuurin osana. Tavoitteena on irrottaa kuvallinen ilmaisutapa kuvittamisesta ja tuoda esiin viime vuosikymmenien kuvallisen käänteen piirteitä. Kurssin jälkeen opiskelija on tutustunut erilaisiin tapoihin analysoida kuvaa ja tuottaa kuvia esimerkiksi kenttätyömetodiikkaan liittyen. Kuva ymmärretään tavoitteissa niin piirroksena, karttana, mielikuvana, valokuvana kuin liikkuvanakin kuvana. Ammatilliselta kannalta tämä merkitsee parempia valmiuksia mm. kuva-arkisto työskentelyyn, ammattitasoiseen kenttädokumentointiin tai erilaisten kuvatuotteiden suunnittelemiseen ja valmistamiseen (julkaisut, näyttelyt, www). Sisältö Kurssin sisältö muodostuu toisaalta erilaisten kuvien tuottamisen ja käyttämisen ympärille ja toisaalta kuvan yhteiskunnallisen suhteen muutoksen ympärille. Kuva on sekä ruraali että urbaani, mieleen syövytetty tai betoniaitaan spreijattu. Näin tarkastelussa voivat olla yhtälailla neonmainosten maailma, lehtikuvan asiasanoitus, purukumien keräilykuvat kuin koristemaalattu kirkkoreki. Keskeisenä ajatuksena on kulttuurisen ja kriittisen kuvanlukutaidon kehittäminen. Opetuksen toteutustavat Luento-opetus 16 t, Harjoitukset. Toteutustapojen lisätiedot Luento-opetus 16 t, harjoitukset, kuva-aineistot. Opetuksen suunnitellut ajankohdat Periodi III Vaadittavat opintosuoritukset: Osallistuminen opetukseen [suomi] Harjoitustyö(t) [suomi] Portfolio [suomi] Suoritusvaihtoehdot: Osallistuminen opetukseen [suomi] JA Harjoitustyö(t) [suomi] JA Portfolio [suomi] Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot osallistuminen luennoille, harjoitustehtävät, 1 ekskursio ja kirjallisuus. Portfolio tehtävistä ja raporteista. Arviointi Numerolla 0-5 Suositeltu suoritusajankohta 1. vuoden kevät. Oppimateriaalit Etholén, Katriina: Valokuvin kerrottua Suomalaiset kulttuurientutkijat ja valokuvaus pioneeriajoista vakiintumiseen. Suomen Antropologi 4/1992. s ISIEN TYÖ. Kansatieteellinen Filmi Oy:n lyhytelokuvia I. Osuus: Lisäaineisto Isien Työt Poimintoja kansatieteellisen elokuvamme perinteestä (18`52``) ja Elokuva kansatieteellisten kohteiden taltiointimenetelmänä. (3`). Suomen Kulttuurirahasto. DVD. Kuusamo, Altti & al. 2014: Kuva Teoksessa: Taide, kokemus ja maailma. Risteyksiä tieteidenväliseen taiteiden tutkimukseen. Toim. Y. Heinonen. Utukirjat 6. Turku. s Svensson, Birgitta 1998: TATUERING. Ett sinnligt åventyr. Nordiska Museets förlag. Stockholm. s

17 KANS1116 K5 Tapakulttuuri 3 op Oppiaine Kansatiede Vastuuhenkilöt Yliopisto-opettaja Hanneleena Hieta Osaamistavoitteet Opiskelija tuntee suomalaisen juhlaperinteen pääpiirteet. Opiskelija ymmärtää tapakulttuurin muutoksen ja yhteiskunnan muutoksen välisen yhteyden. Opiskelija tietää esimerkkien kautta, miten kansatieteessä tutkitaan vuotuisjuhlia ja ihmiselämän siirtymäriittejä sekä miten niistä kirjoitetaan tieteellisesti. Sisältö Itsenäinen tutustuminen kirjallisuuspakettiin, jonka sisältönä on suomalaisia ja eurooppalaisia etnologisia tekstejä tapakulttuurista. Opetuksen suunnitellut ajankohdat Periodit I, II, III, IV Vaadittavat opintosuoritukset: Kirjallinen tentti [suomi] Suoritusvaihtoehdot: Kirjallinen tentti [suomi] Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot Kirjallinen tentti, joka suoritetaan laitostenttipäivänä / sähköinen tentti Arviointi Numerolla 0-5 Suositeltu suoritusajankohta 1. vuoden syksy, 1. vuoden kevät. Oppimateriaalit Herlitz, Gillis. Mors dag och Halloween. Festseder i föränding. Etnolore 31. Uppsala universitet ss Karjalainen, Sirpa, Teppo Korhonen, J.U.E. Lehtonen. Uusi ajantieto. 3. painos. WSOY ss. 7 40, 51 69, , , , , Lehtinen, Ildikó (toim.) Valkoisen jumalan tyttäret. Marilainen nainen ja modernisaatio. Suomalais-Ugrilaisen Seuran kansatieteellisiä julkaisuja 19. Suomalais-Ugrilainen Seura ss Lönnqvist, Bo. Dödens ansikte. Tro och sed bland herre och folk. Scriptum ss Ruotsala, Helena, Petri Saarikoski & Maija Santikko (toim.) Matkalla. Juhlakirja Outi-Tuomi Nikulalle hänen täyttäessään 60 vuotta Kulttuurituotannon ja maisematutkimuksen laitoksen julkaisuja XVIII. Turun yliopisto ss Räsänen, Matti & Outi Tuomi-Nikula. Saksanmaalla. Kansanelämää keskiajalta nykypäivään. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 776. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ss Sappinen, Eero. Arkielämän murros ja 1970-luvuilla. Tutkimus suomalaisen työväestön elämäntavoista ja niiden paikallisista raumalaisista piirteistä. Kansatieteellinen arkisto 46. Suomen muinaismuistoyhdistys , Savolainen, Irma (toim.) Häät. Narinkka Helsingin kaupunginmuseo ss , , , ,

18 KANS1302 KANSATIETEEN AINEOPINNOT op Osaamistavoitteet Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija on perehtynyt kansatieteelliseen tutkimukseen käytännössä: kenttätyöhön, tutkimusaineistojen hankintaan, tutkimusraportin laadintaan, eri tutkimusmenetelmien käytännön soveltamiseen, tutkimustulosten julkistamiseen, tieteellisen tekstin tuottamiseen sekä akateemisten opinnäytteiden julkiseen tarkastuskäytäntöön ja arviointiin sekä tieteelliseen keskusteluun. Opiskelija tutustuu pääpiirteittäin kansatieteellisen tutkimuksen keskeisiin osa-alueisiin, metodologiaan ja näkökulmiin, joita hän oppii soveltamaan omissa tutkimuksissaan. Lisäksi opiskelija perehtyy alan opintopolkujen ja työurien suhteisiin ja mahdollisuuksiin. Aineopintojen myötä opiskelija hahmottaa jo selkeämmin oman asiantuntijuutensa vaatimukset ja kasvamisen sekä sen tarvitsemat ammatilliset työkalut. Sisältö Opiskelija oppii käytännössä tutkimuksen tekemisen, kerää aineistoa tutkielmaansa varten ja soveltaa aineistoon oppimiaan näkökulmia. Oppijakson suoritettuaan opiskelijalla on pääpiirteissään tiedot kansatieteen ja sen lähitieteiden metodologiasta, näkökulmista ja keskeisistä osa-alueista sekä työllistymisen vaihtoehdoista. Opintokokonaisuuden vastuuhenkilö: lehtori Timo J. Virtanen Arviointi: Numerolla 0-5 Edellytysten ja suositusten lisätiedot Edellytyksenä aineopintojen suorittamiselle ovat vähintään hyvin tiedoin suoritetut perusopinnot. KANS1170 Etnografinen kenttätyö 5 op Oppiaine Kansatiede Vastuuhenkilöt lehtori Timo J. Virtanen Osaamistavoitteet Kurssin päätyttyä opiskelijalla on perustiedot kansatieteen ja laajemmin etnologiaan ja etnologiatieteisiin kuuluvista etnografisista menetelmistä ja aineistoista sekä näiden valmistelusta, käyttämisestä ja soveltamisesta. Sisältö Kurssin aikana tutustutaan kansatieteellisen aineiston tuottamisympäristöihin ja tuottamiseen kenttätöiden kautta. Opiskelijat osallistuvat kenttätöihin vuosittain vaihtuvassa kohteessa ja tekevät myös esi- sekä jälkityöt ja kirjoittavat loppuraportin. Kurssiin liittyy vierailuja muistiorganisaatioihin. Opetuksen toteutustavat Luento-opetus, Itsenäinen työskentely, Harjoitukset. Suoritusvaihtoehdot: Osallistuminen opetukseen [suomi] JA Kirjallinen tentti [suomi] TAI Osallistuminen opetukseen [suomi] JA Luento- / oppimispäiväkirja [suomi] Arviointi Numerolla 0-5 Suositeltu suoritusajankohta 2. vuoden kevät. Lisätiedot Kurssin luennot ja vierailut toteutetaan pääosin yhdessä folkloristiikan ja uskontotieteen kanssa. Se suoritetaan luentoineen vain yhteen laitoksen oppiaineeseen (pääaineeseen). Jos opiskelijalla on useampia oppiaineryhmän aineista, vastaavuuksiin oikeuttavista suorituksista sovitaan kunkin oppiaineen vastuuhenkilön kanssa. 18

19 KANS1405 Proseminaari ja kandidaatintutkielma 10 op Oppiaine Kansatiede Vastuuhenkilöt lehtori Timo J. Virtanen Osaamistavoitteet Proseminaarin jälkeen opiskelija hallitsee tieteellisen tutkielman teon, useimmiten omilla kenttätöillä tuotetun aineiston avulla. Koko tutkimusprosessi liittyy useimmiten todellisiin ja ajankohtaisiin aiheisiin. Sisältö Proseminaari koostuu kolmen tapaamiskerran johdannosta (prosessikuvaus, harjoituskirja PROSEssin esittely) sekä periodeille 1 3 sijoittuvista viikoittaisista kokoontumisista. Kukin opiskelija esittää seminaarin aikana oman tutkielmansa ja opponoi yhden tutkielman. Lisäksi osallistujat antavat suppeamman kirjallisen arvion (ns. Apuoppo) esityksistä ja opponoinnista. Opetuskielet suomi Opetuksen toteutustavat Itsenäinen työskentely. Toteutustapojen lisätiedot Seminaari-istunnot ja itsenäinen työskentely. Kirjallinen tutkielma ja opponointi. Vaadittavat opintosuoritukset: Tutkielma / opinnäytetyö [suomi] Seminaari [suomi] Suoritusvaihtoehdot: Tutkielma / opinnäytetyö [suomi] JA Seminaari [suomi] Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot Seminaari-istunnot ja itsenäinen työskentely. Kirjallinen tutkielma ja opponointi. Arviointi Numerolla 0-5 Suositeltu suoritusajankohta 3. vuoden syksy, 2. vuoden kevät, 3. vuoden syksy, 3. vuoden kevät. Edeltävien opintojen lisätiedot Proseminaarin suorittajilta edellytetään Etnografisen kenttätyön KANS1170 aikaisempaa tai samanaikaista suoritusta. Lisätiedot Proseminaarin suorittamiseksi opiskelijalla tulee olla 80 % läsnäolo järjestetyistä kokouksista. Mikäli läsnäolokerrat eivät riitä jatkuu seminaari seuraavana vuonna! KANS1165 Tieteellisen esittämisen perusteet ja metodologia 5 op Oppiaine Kansatiede Vastuuhenkilöt yliopisto-op. Karri Kiiskinen (muut luennoitsijat: yliopisto-opettaja Kaarina Koski ja lehtori Matti Kamppinen) Osaamistavoitteet Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee tieteenfilosofian ja tutkimuksen tekemisen perusasiat ja kansatieteen ja lähitieteiden (etnologiset tieteet) keskeiset tutkimussuuntaukset ja näkökulmat, ja hänellä on riittävät perustiedot proseminaarin aloittamiseen ja omaan tutkimukseen. 19

20 Sisältö Tutkimuksen tieteenfilosofiset perusasiat ja sekä kansatieteen/etnologian ja sen lähitieteiden keskeiset tutkimukselliset näkökulmat ja tutkimustavat. Opetuksen toteutustavat Luento-opetus 12 t, Seminaari 6 t. Toteutustapojen lisätiedot Luennot 12 ja seminaarityöskentely 6 t Vaadittavat opintosuoritukset: Luento- / oppimispäiväkirja [suomi] Kirjallinen tentti [suomi] Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot Luento- / oppimispäiväkirja luennoista sekä seminaari- ja itsenäistä työskentelyä annetusta tehtävästä ja kirjatentti. Arviointi Numerolla 0-5 Suositeltu suoritusajankohta 2. vuoden syksy, 3. vuoden syksy. Oppimateriaalit Ehn, Billy & Löfgren, Orvar: När ingenting särskilt händer. Nya kulturanalyser. (tai englanninkielinen versio The Secred Wrold of Doing Nothing). 2007, 232 s. Fingerroos, Outi & Kurki, Tuulikki (toim.): Ääniä arkistosta: haastattelut ja tulkinta. SKS 2008, s , Frykman, Jonas & Gilje, Nils (red.): Being there: New perspectives on Phenomenology and the Analysis of Culture. Lund: Nordic Academic Press 2003, 195 s. Hämeenaho, Pilvi & Koskinen-Koivisto, Eerika (toim.): Moniulotteinen etnografia. Helsinki: Ethnos ry s , , Laaksonen Salla-Maaria, Matikainen Janne & Tikka Minttu (toim.): Otteita verkosta. Verkon ja sosiaalisen median tutkimusmenetelmät. Vastapaino (Sivut ilmoitetaan kurssilla.) Pöysä, Jyrki et al. (toim.): Vaeltavat metodit. 2010, s. 5 42, , , Korkiakangas, Pirjo et al. (toim.): Polkuja etnologian menetelmiin. Helsinki: Ethnos ry 2005, s , KANS1114 Aineellinen kulttuuri 5 op Oppiaine Kansatiede Vastuuhenkilöt Kansatieteessä lehtori Timo J. Virtanen ja tuntiopettaja NN. Osaamistavoitteet Kurssin suoritettuaan opiskelija pystyy taidollisesti ja tiedollisesti lähestymään kokonaisvaltaisesti sekä kansanomaista aineellista ja esineellistä että taideteollista kulttuuria sekä tarkastelemaan, tallentamaan ja tulkitsemaan niitä kulttuurientutkimuksen kontekstissa ja mm. museotyön kannalta. Erityistä huomiota kiinnitetään tuotantoprosessin, esineen ja käytön suhteeseen sekä esineiden kontekstiin. Kurssin tavoitteena on vuorovuosin toteuttaa materiaalilähtöinen luentokurssi ja toisaalta verkkokurssi. Luentovuosina ohjelmassa on jonkin aineellisen osa-alueen tai materiaalin ja siihen liittyvän prosessien syvempi tuntemus. Sisältö Lukuvuonna kurssi toteutetaan verkkokurssina. Kansatieteen ja museologian näkökulmasta uudelleen rakennettavan kurssin tavoitteena on johdatella laajaan aihepiiriin, Suomen esinekulttuurin historiaan, tarkastelemalla esineitä paikallisista ja tutkimuksellisista näkökulmista. Kurssi rakentuu opintopoluista, joita ovat suomalainen kansankulttuuri, suomalainen muotoilu, pohjoinen, 20

OPETUSOHJELMA SYKSYLLÄ 2014

OPETUSOHJELMA SYKSYLLÄ 2014 1/5 Kansatiede, Turun yliopisto OPETUSOHJELMA SYKSYLLÄ 2014 Päivitetty 5.11.2014 PERUSOPINNOT P1. JOHDANTO KULTTUURIEN TUTKIMUKSEEN (KANS1401) 5 op Ti 2.9 klo 14 16 Den Aud, professori Matti Kamppinen:

Lisätiedot

KANSATIEDE. Turun yliopisto. Kansatieteen opiskeluopas lv. 2013 14

KANSATIEDE. Turun yliopisto. Kansatieteen opiskeluopas lv. 2013 14 KANSATIEDE Turun yliopisto Kansatieteen opiskeluopas lv. 2013 14 Kansatiede Turun yliopisto Kansatiede European Ethnology Minerva, Kaivokatu 12 20014 Turun yliopisto puh. (02) 333 5260 kansatiede@utu.fi

Lisätiedot

KANSATIETEEN PERUSOPINNOT LV

KANSATIETEEN PERUSOPINNOT LV , Turun yliopisto European Ethnology, University of Turku KANSATIETEEN PERUSOPINNOT LV. 2013 14 PERUSOPINTOJEN SUORITTAMINEN KANSATIETEESSÄ Pääaineen perusopinnot Kaikki kansatieteen, folkloristiikan ja

Lisätiedot

KANSATIETEEN TUTKINTOVAATIMUKSET 2012-2013

KANSATIETEEN TUTKINTOVAATIMUKSET 2012-2013 Sivu 1/10 Kansatiede European Ethnology Turun yliopisto KANSATIETEEN TUTKINTOVAATIMUKSET 2012-2013 KANSATIETEEN AINEOPINNOT 35 45 op KANS1302 Opintokokonaisuus perehdyttää opiskelijan kansatieteelliseen

Lisätiedot

FOLKLORISTIIKAN OPINTO-OHJELMA 2015 2016

FOLKLORISTIIKAN OPINTO-OHJELMA 2015 2016 FOLKLORISTIIKAN OPINTO-OHJELMA 2015 2016 PERIODI I 31.8. 25.10.2015 Perusopinnot KANS1401 P1. JOHDANTO KULTTUURIEN TUTKIMUKSEEN 5 op Ti 1.9 klo 12 14 Pha1, professori Matti Kamppinen: kulttuuriteoriat

Lisätiedot

HISTORIAN OPPIAINE KEVÄTLUKUKAUSI 2015. Historian perusopinnot

HISTORIAN OPPIAINE KEVÄTLUKUKAUSI 2015. Historian perusopinnot HISTORIAN OPPIAINE KEVÄTLUKUKAUSI 2015 Historian perusopinnot yliopistonlehtori Henry Oinas-Kukkonen: Uusi aika, luento 16 t. + kirjallisuus, 8.1. 3.2. ti klo 10 12 HU205 ja to klo 14 16 HU106. Tentti

Lisätiedot

HISTORIAN OPPIAINE KEVÄTLUKUKAUSI Historian perusopinnot

HISTORIAN OPPIAINE KEVÄTLUKUKAUSI Historian perusopinnot HISTORIAN OPPIAINE KEVÄTLUKUKAUSI 2015 Historian perusopinnot yliopistonlehtori Henry Oinas-Kukkonen: Uusi aika, luento 16 t. + kirjallisuus, 8.1. 3.2. ti klo 10 12 HU205 ja to klo 14 16 HU106. Tentti

Lisätiedot

KANSATIETEEN AINEOPINNOT LV

KANSATIETEEN AINEOPINNOT LV , Turun yliopisto European Ethnology, University of Turku KANSATIETEEN AINEOPINNOT LV. 2013 14 KANS1302 KANSATIETEEN AINEOPINNOT 35 45 op Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija on perehtynyt kansatieteelliseen

Lisätiedot

Suoritus: Tentti (luennot + artikkelikansio) Tentaattori: Anni-Siiri Länsman

Suoritus: Tentti (luennot + artikkelikansio) Tentaattori: Anni-Siiri Länsman Saamelainen kulttuuri 1.3.2011 KEVÄÄN 2011 OHJELMA III periodi 10. 1. 4.3. ja IV periodi 14. 3. 20.5.2011 Viikolla 10 eli 7. 11.3.2011 ei ole luentoja. PERUSOPINNOT 683377P Johdatus saamentutkimukseen

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Uusi valokuva -erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 UUSI VALOKUVA -ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP Erikoistumisopinnot

Lisätiedot

Kirjallisuus 2 op Suoritus: Tentti (luennot ja kirjallisuus) ke klo salissa HU207.

Kirjallisuus 2 op Suoritus: Tentti (luennot ja kirjallisuus) ke klo salissa HU207. Saamelainen kulttuuri 25.5.09 SYKSYN 2009 OHJELMA I periodi 24. 8. 16. 10. ja II periodi 26. 10. 18.12.2009 Viikolla 43 eli 19.- 23.10.2009 ei ole luentoja. PERUSOPINNOT 683371P Johdatus saamelaiseen kulttuuriin

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT SYKSYLLÄ 2017

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT SYKSYLLÄ 2017 KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT SYKSYLLÄ 2017 Opintojakso Aikataulu Ka1/Aa1/Ea1/PO1/PEDAp1/ Luennot (EDU1): apeda p1 ti 5.9. klo 16.15 17.45 Arto Jauhiainen Johdatus kasvatustieteisiin to 7.9. klo 16.15 17.45

Lisätiedot

Käsityötieteen aineopinnot

Käsityötieteen aineopinnot Käsityötieteen aineopinnot KSc 1.4 Tekstiilitalous 2 ov (63302) 2. opintovuosi kl (Marja Anttila). Ks. 2. opintovuoden työjärjestys. Suurryhmä viikko 2 ti 7.1.2003 klo 14.30-16.00, S 10/527 suurryhmä viikko

Lisätiedot

Artikkelikansio (2 op), tentitään tiedekunnan tai I oppiaineryhmän tenttipäivänä. Tentaattori Veli-Pekka Lehtola.

Artikkelikansio (2 op), tentitään tiedekunnan tai I oppiaineryhmän tenttipäivänä. Tentaattori Veli-Pekka Lehtola. Saamelainen kulttuuri SYKSYN 2011 OHJELMA I periodi 22.8. 21.10. ja II periodi 31.10. 16.12.2011 Viikolla 43 eli 24. 28.10.2011 ja 5.12.ei ole luentoja. 1 Uusien opiskelijoiden ja henkilökunnan tapaaminen

Lisätiedot

USKONTOTIETEEN HOPS. Humanistinen tiedekunta

USKONTOTIETEEN HOPS. Humanistinen tiedekunta USKONTOTIETEEN HOPS Humanistinen tiedekunta ORIENTOIVIEN OPINTOJEN HOPS (2 op) Jakson aikana opiskelija hankkii valmiudet opintojensa aloittamiseen ja tutkintonsa suunnitteluun sekä tutustuu opiskeluympäristöönsä

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Miten suunnittelen opintoni?

Miten suunnittelen opintoni? Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Miten suunnittelen opintoni? PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 2 SISÄLLYSLUETTELO Opintojen suunnittelu... 3 Tärkeitä

Lisätiedot

Käsityötieteen opinnot

Käsityötieteen opinnot 1/8 Käsityötieteen opinnot Lukuvuonna 2003-2004 käsityötieteen opetus järjestetään käsityötieteen perus-, aine- ja osittain syventävien opintojen (1.-3. vuoden opinnot) osalta 2001-2003, 2003-2005 tutkintovaatimusten

Lisätiedot

KEVÄTLUKUKAUSI 2014, ALUSTAVA OPETUSOHJELMA

KEVÄTLUKUKAUSI 2014, ALUSTAVA OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUSI 2014, ALUSTAVA OPETUSOHJELMA HISTORIAN PERUSOPINNOT FM Anna Nieminen: Uusi ja uusin aika, luento 16 t. + kirjallisuus, 14.1. 29.1. ti klo 10 12 SÄ118, ke klo 12 14 L7 ja to klo 10 12 PR102

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen Onnittelut valinnoistasi Ensinnäkin siitä, että olet valinnut

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2015 tai keväällä 2016 aloittaville. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Artikkelikansio (2 op), tentitään tiedekunnan tai I oppiaineryhmän tenttipäivänä. Tentaattori Veli-Pekka Lehtola.

Artikkelikansio (2 op), tentitään tiedekunnan tai I oppiaineryhmän tenttipäivänä. Tentaattori Veli-Pekka Lehtola. Saamelainen kulttuuri 20.10.2010 SYKSYN 2010 OHJELMA I periodi 23.8. 22.10. ja II periodi 1. 11. 17.12.2010 Viikolla 43 eli 25. 29.10.2010 ei ole luentoja. PERUSOPINNOT I Periodi: 683371P Johdatus saamelaiseen

Lisätiedot

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015 Opettajan pedagogiset opinnot, humanistinen ja matemaattis-luonnontieteellinen ala 60 op OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015 Opettajankoulutuksen intensiiviviikot Syksy 2015 vk 36-38 ma 31.8. ti 15.9. vk

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä. Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Suomen kieli sivuaineena Opettajan kelpoisuusehdot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä. Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Suomen kieli sivuaineena Opettajan kelpoisuusehdot Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Suomen kieli sivuaineena Opettajan kelpoisuusehdot Henkilökunta syyslukukaudella 2016 Professorit Harri Mantila

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSOPINNOT SYKSYLLÄ 2017

ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSOPINNOT SYKSYLLÄ 2017 ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSOPINNOT SYKSYLLÄ 2017 Opintojakso Aikataulu Ka1/Aa1/Ea1/PO1/PEDAp1/ Luennot (EDU1): apeda p1 ti 5.9. klo 16.15 17.45 Arto Jauhiainen Johdatus kasvatustieteisiin to 7.9. klo 16.15

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 Päivän ohjelma 12.00 Opiskelukäytännöt INFIMissä 13.30 Kahvitauko 14.00 Tutkintokohtaiset

Lisätiedot

Saamelainen kulttuuri KEVÄÄN 2010 OHJELMA III periodi ja IV periodi

Saamelainen kulttuuri KEVÄÄN 2010 OHJELMA III periodi ja IV periodi Saamelainen kulttuuri 9.2.10 KEVÄÄN 2010 OHJELMA III periodi 11. 1. 5.3. ja IV periodi 15. 3. 21.5.2010 PERUSOPINNOT 683394P Saamelaisten maailmankuvat ja taide 5op Luennot (20 t) ja luentopäiväkirja 2

Lisätiedot

FONETIIKAN SYVENTÄVÄT OPINNOT PÄÄAINEOPISKELIJOILLE,

FONETIIKAN SYVENTÄVÄT OPINNOT PÄÄAINEOPISKELIJOILLE, FONETIIKAN SYVENTÄVÄT OPINNOT PÄÄAINEOPISKELIJOILLE, 80 op FONETIIKAN SYVENTÄVÄT OPINNOT SIVUAINEOPISKELIJOILLE, 60 op Tavoitteet: Itsenäinen perehtyminen foneettiseen tutkimukseen Edellytykset: Esitiedot:

Lisätiedot

Tutu 4 ja 5 soveltuvat myös yksittäisiksi opintojaksoiksi. Tutu 3 osallistuminen edellyttää 1 ja 2 hyväksyttyä suorittamista tai vastaavia tietoja.

Tutu 4 ja 5 soveltuvat myös yksittäisiksi opintojaksoiksi. Tutu 3 osallistuminen edellyttää 1 ja 2 hyväksyttyä suorittamista tai vastaavia tietoja. TULEVAISUUDENTUTKIMUKSEN OPINTOKOKONAISUUS, 25 op Tulevaisuudentutkimus on tiedonala, joka tarjoaa käyttöön tietoa, työkaluja ja menetelmiä vaihtoehtoisten tulevaisuuksien hahmottamisen, analysoinnin ja

Lisätiedot

RANSKA RANSKAN KÄÄNTÄMISEN JA TULKKAUKSEN LINJA KEVÄÄN 2013 OPETUSOHJELMA (päivitetty 15.1.2013)

RANSKA RANSKAN KÄÄNTÄMISEN JA TULKKAUKSEN LINJA KEVÄÄN 2013 OPETUSOHJELMA (päivitetty 15.1.2013) RANSKA RANSKAN KÄÄNTÄMISEN JA TULKKAUKSEN LINJA KEVÄÄN 2013 OPETUSOHJELMA (päivitetty 15.1.2013) Tärkeitä päivämääriä Opetus alkaa lukujärjestyksen mukaisesti maanantaina 7.1.2013, ellei toisin mainita.

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut SYKSY 2013 7.5.2013 Mahdollisten muutosten vuoksi aikataulu kannattaa tarkistaa

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Yleisen kielitieteen ja Fonetiikan peruskurssit ja Suomen kielen rakenne Luokanopettajien korvaavuudet Opettajan

Lisätiedot

AIKUISKASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT SYKSYLLÄ 2017

AIKUISKASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT SYKSYLLÄ 2017 AIKUISKASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT SYKSYLLÄ 2017 Opintojakso Aikataulu Ka1/Aa1/Ea1/PO1/PEDAp1/ Luennot (EDU1): apeda p1 ti 5.9. klo 16.15 17.45 Arto Jauhiainen Johdatus kasvatustieteisiin to 7.9. klo 16.15

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Historiatieteiden tervetulo- ja infotilaisuus (uudet opiskelijat), ke klo Sali ilm. myöhemmin.

Historiatieteiden tervetulo- ja infotilaisuus (uudet opiskelijat), ke klo Sali ilm. myöhemmin. HISTORIAN OPPIAINEEN OPETUSOHJELMA LUKUKAUSI 2012-2013 SYYSLUKUKAUSI 2012 Historiatieteiden tervetulo- ja infotilaisuus (uudet opiskelijat), ke 5.9.2012 klo 10 12. Sali ilm. myöhemmin. HOPS-info uusille

Lisätiedot

Opinto-oikeus Taidehistorian opiskeluoikeus on kaikilla läsnä olevaksi ilmoittautuneilla yliopiston opiskelijoilla.

Opinto-oikeus Taidehistorian opiskeluoikeus on kaikilla läsnä olevaksi ilmoittautuneilla yliopiston opiskelijoilla. Taidehistoria Osoite: Taidehistoria, PL 1000, 90014 Oulun yliopisto Puhelin: 029 448 3313 (opintotoimisto), 029 448 3334 (lehtori) Sähköposti: paivi.kynkaanniemi@oulu.fi (opintotoimisto), jorma.mikola@oulu.fi

Lisätiedot

KANSATIETEEN TUTKINTOVAATIMUKSET

KANSATIETEEN TUTKINTOVAATIMUKSET Sivu 1/5 Kansatiede European Ethnology Turun yliopisto KANSATIETEEN TUTKINTOVAATIMUKSET 2012-2013 KANSATIETEEN PERUSOPINNOT 25 op KANS1102 Opintokokonaisuus antaa opiskelijalle perustiedot kansatieteestä

Lisätiedot

Suomen kielen oppija opetusryhmässäni OPH

Suomen kielen oppija opetusryhmässäni OPH Suomen kielen oppija opetusryhmässäni OPH 2017-2018 Opettajankoulutuslaitoksen Sat@Oppi järjestää yhteistyössä opettajankoulutuslaitoksen Rauman ja Turun yksiköiden kanssa perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

AIKATAULUJA SYKSYLLÄ 2012

AIKATAULUJA SYKSYLLÄ 2012 TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen AIKATAULUJA SYKSYLLÄ mahdollisten muutosten vuoksi aikataulu kannattaa tarkistaa vielä juuri

Lisätiedot

Opinto-opas: Aineopinnot,

Opinto-opas: Aineopinnot, Opinto-opas: Aineopinnot, 2013-2015 YUNET NUORISOTUTKIMUKSEN AINEOPINNOT (35 op) Valtakunnallisena yliopistoverkostona YUNET järjestää opetusta ja kokoaa yhteen jäsenyliopistojen opetustarjontaa. Aineopintojen

Lisätiedot

Sisältö: Kurssi koostuu johdantoluennoista, analysoitavien elokuvien katselusta, harjoitustöiden tekemisestä sekä verkkokeskusteluista.

Sisältö: Kurssi koostuu johdantoluennoista, analysoitavien elokuvien katselusta, harjoitustöiden tekemisestä sekä verkkokeskusteluista. ELOKUVATUTKIMUS KEVÄÄN 2016 ALUSTAVA OPETUSOHJELMA 687516P Elokuva-analyysi (luennot + www-seminaari), 5 op Opettaja: Kimmo Laine Kurssilla tutustutaan elokuvan kerronnallisiin ja tyylillisiin peruspiirteisiin

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9 Kuvataide Vuosiluokat 7-9 Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta.

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2014 tai keväällä 2015 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

IV OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015

IV OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 19.12.2014 Luokanopettajat Muutos 26.1.2015 Muutos 13.2.2015 Muutos 10.3.2015 IV OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015 SYVENTÄVÄT OPINNOT Tutkimusmenetelmäopinnot

Lisätiedot

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi 13 14 Hyvä opiskelija! Tervetuloa opiskelemaan Oulun Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Lisätiedot

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö 21.10.2013 YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op 1. Orientoivat I: Tutkinto- ja opintoasiat Ma 2.9

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO KANSATIETEEN OPISKELUOPAS 2011-2012 KANSATIETEEN TUTKINTOVAATIMUKSET JA TIETOA OPISKELUSTA

TURUN YLIOPISTO KANSATIETEEN OPISKELUOPAS 2011-2012 KANSATIETEEN TUTKINTOVAATIMUKSET JA TIETOA OPISKELUSTA TURUN YLIOPISTO KANSATIETEEN OPISKELUOPAS 2011-2012 KANSATIETEEN TUTKINTOVAATIMUKSET JA TIETOA OPISKELUSTA KANSATIEDE Fennicum, Henrikinkatu 3 20014 TURUN YLIOPISTO puh. 333 5260 (toimisto) sähköposti:

Lisätiedot

HISTORIAN OPPIAINEEN OPETUSOHJELMA LUKUKAUSI

HISTORIAN OPPIAINEEN OPETUSOHJELMA LUKUKAUSI HISTORIAN OPPIAINEEN OPETUSOHJELMA LUKUKAUSI 2012 2013 Weboodin luennon koodi = kyseinen kurssi löytyy weboodissa asianomaisella koodilla Opiskelijan on ilmoittauduttava kaikille luentokursseille weboodissa

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Opintojaksot Perusopinnot 25 op Aineopinnot 35 op Opintojaksot 687600P Johdatus taidehistoriaan (5op) Laajuus Opetuskieli Ajoitus Osaamistavoitteet

Opintojaksot Perusopinnot 25 op Aineopinnot 35 op Opintojaksot 687600P Johdatus taidehistoriaan (5op) Laajuus Opetuskieli Ajoitus Osaamistavoitteet Opintojaksot Perusopinnot 25 op 687600P Johdatus taidehistoriaan 5 op 687601P Taidehistorian peruskurssi 13 op 687602P Kotimaan ekskursio 3 op 687603P Valinnaiset opinnot 4 op Aineopinnot 35 op 687604A

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet

Opetuksen tavoitteet 5.20 Kuvataide Kuvataideopetuksen lähtökohtana on kulttuurisesti monimuotoinen todellisuus, jota tutkitaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Opiskelijoiden kokemukset, mielikuvitus, luova ajattelu ja

Lisätiedot

Pakollisista kursseista UE3:a ei suositella tentittäväksi. Syventävät kurssit voi tenttiä, mutta soveltavia ei.

Pakollisista kursseista UE3:a ei suositella tentittäväksi. Syventävät kurssit voi tenttiä, mutta soveltavia ei. Uskonto (UE) Uskonnon opetukseen kaikille yhteiset aihekokonaisuudet sisältyvät seuraavasti. Opetuksessa annetaan valmiuksia osallistua seurakuntien ja muiden uskonnollisten yhteisöjen toimintaan. Opetuksessa

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan kirjallisuutta!

Tervetuloa opiskelemaan kirjallisuutta! Tervetuloa opiskelemaan kirjallisuutta! Henkilökunta: - professori Kuisma Korhonen - yliopistonlehtorit Pekka Kuusisto, Jussi Ojajärvi ja Nina Työlahti - tuntiopettajia, mm. Praktikum 1:ssa nyt syksyllä

Lisätiedot

TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA OPETUKSESTA KAIKENMOISTA HOPS

TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA OPETUKSESTA KAIKENMOISTA HOPS 1 TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA OPETUKSESTA KAIKENMOISTA HOPS Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori RS 2012 2 OPINTOTUKI 3 + 2 Tummennetulla merkityt on pakko olla. Loput 70 pistettä

Lisätiedot

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014 1 (5) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Median laitos Graafisen suunnittelun koulutusohjelma (TaM) Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa

Lisätiedot

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Minna Daniel 15.6.2016 1 Opinnot Joka vuosi aloittaa 85 aikuisopetukseen suuntautuvaa opiskelijaa, joista puolet tutkintoopiskelijoita

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen 4.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset PÄÄAINEOPISKELIJOILLE

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset PÄÄAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset PÄÄAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin tutkintovaatimukset uudistuvat 1.8.2012. Siirtymäaika uusiin tutkintovaatimuksiin päättyy 31.7.2014,

Lisätiedot

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin tutkintovaatimukset uudistuvat 1.8.2012. Siirtymäaika uusiin tutkintovaatimuksiin päättyy 31.7.2014,

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina klo alkaen

Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina klo alkaen Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina 25.8.2011 klo 17.30 alkaen Kuopio: L 22, Snellmania Joensuu: AU100, Aurora ACP-videoneuvottelu: http://connect.joensuu.fi/avoin/ Sisältö: Yleistä

Lisätiedot

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita Tapiolan lukiossa Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita kursseja mielenkiintonsa mukaan vapaassa

Lisätiedot

Kieli- ja kulttuuritietoinen opetus 1-15 op OPH

Kieli- ja kulttuuritietoinen opetus 1-15 op OPH Kieli- ja kulttuuritietoinen opetus 1-15 op OPH 2017 2018 Opettajankoulutuslaitoksen Sat@Oppi järjestää yhteistyössä opettajankoulutuslaitoksen Rauman ja Turun yksiköiden kanssa ensisijassa perusopetuksen

Lisätiedot

Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien sekä välillä

Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien sekä välillä Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien 2012 2015 sekä 2015 2018 välillä PERUS- JA AINEOPINNOT Perus- ja aineopintojen suurin muutos on se, että jaksot Suomen kielen ja sen tutkimuksen historia

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA

AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA 010851 TYÖHYVINVOINTI 5 op Salo 5.4.-1.6., 12 oppituntia AMK D113, Ylhäistentie 2 KTM Tiina Rantanen Kurssimaksu 62 sekä avoimen yliopiston maksu 50. Erikoiskurssi.

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINE- JA SIVUAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Johdatus alue- ja kulttuurintutkimukseen

Lisätiedot

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs Inarinsaamen kielen opetus 2017 2018 Anarâškielâ máttááttâs 2017 2018 Syksy 2017 / Čohčâ 2017 Perusopinnot / Vuáđu-uápuh 683659P Inarinsaamen peruskurssi I (5 op) 683660P Inarinsaamen suullinen käyttö

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

Pedagogiset haasteet tutkimuksessa: kirjapakettikurssi

Pedagogiset haasteet tutkimuksessa: kirjapakettikurssi Pedagogiset haasteet tutkimuksessa: kirjapakettikurssi 2017 OPINTOJAKSO Luokanopettajakoulutuksen erillisvalinta. Pedagogiset haasteet tutkimuksessa: kirjapakettikurssi (408014S) 4 op Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Lähiopetus Monimuoto-opetus (=puhelinvälit-teisesti ja kirjeitse) Verkko-opetus EduWeb ympäristössä

Lähiopetus Monimuoto-opetus (=puhelinvälit-teisesti ja kirjeitse) Verkko-opetus EduWeb ympäristössä 1 HY/ Päivitetty 19.4.2017 Lehtori Pirkko Raudaskosken opetusura yliopistossa Opettajanurani käynnistyi yliopistossa toimiessani syyslukukausina 1992 ja 1995 Kasvatustieteen laitoksella aikuiskasvatustieteen

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg Heli Alatalo Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1)

Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1) Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1) : Opiskelija kehittää monitieteellistä ja kriittistä ajattelua tutustuu tiedemaailman käytäntöihin harjaantuu lukemaan ja arvioimaan tieteellisiä tutkimuksia

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 OPINTO-OPAS 2010 2011 Lahden ammattikorkeakoulu Muotoilu- ja taideinstituutti Erikoistumisopinnot 60 op Taiteen perusopettajan pedagogiset erikoistumisopinnot TAITEEN PERUSOPETTAJAN PEDAGOGISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Ranskalainen filologia

Ranskalainen filologia Ranskalainen filologia uusien opiskelijoiden informaatiotilaisuus 29.8.2007 Mikä on romaanisten kielten laitos? useamman oppiaineen muodostama yksikkö laitoksessa on neljä oppiainetta: ranskalainen filologia,

Lisätiedot

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2 1 TIETOJA AIEMPIEN VUOSIEN OPINTOJAKSOISTA Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2015-2016 Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet (opintojaksojen nimet ja

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Ennen opiskelua Tutustu hyvin opinto-ohjelmaan verkkopalvelussa: luentojen ajat ja

Lisätiedot

III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015

III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 19.12.2014 Luokanopettajat Muutos 26.1.2015 Muutos 13.2.2015 Muutos 27.2.2015 III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015 Kieli- ja viestintäopinnot KKRUKK Ruotsin

Lisätiedot

Anarâškielâ máttááttâs

Anarâškielâ máttááttâs 1 Inarinsaamen opetus 2014 2015 Anarâškielâ máttááttâs 2014 2015 Perusopinnot, 2. vuosi / Vuáđu-uápuh, 2. ihe Perusopinnot jatkuvat niille opiskelijoille, jotka aloittivat inarinsaamen opinnot verkossa

Lisätiedot

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET Jyväskylän kommentit Kevätseminaari 15-16.5.2017 Mikä yliopistomme koulutuksessa on kuvauksen mukaista? Sosiaalityön ops 2017-2020 hyväksytty huhtikuussa

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015-2016 AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS

KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015-2016 AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015- AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot

Lisätiedot

HOPS ja opintojen suunnittelu

HOPS ja opintojen suunnittelu HOPS ja opintojen suunnittelu Hanna-Mari Kivinen, 8.12.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos Mikä ihmeen HOPS? HOPS eli Henkilökohtainen OPintoSuunnitelma HOPS kuuluu 1.8.2005

Lisätiedot

Syyslukukauden 2012 opintotarjonta

Syyslukukauden 2012 opintotarjonta Syyslukukauden 2012 opintotarjonta ELOKUVA JA TELEVISIO Elokuvan ja median historia 5 op MUOTOILU Taiteen ja kulttuurin historia 3 op MUSIIKKI Musiikin historia 5 op VIESTINTÄ Taidehistoria 5 op Viestintä

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Johdatus alue- ja kulttuurintutkimukseen

Lisätiedot

ESPANJA SYKSYN 2014 OPETUSOHJELMA (Päivitetty 2.10.2014)

ESPANJA SYKSYN 2014 OPETUSOHJELMA (Päivitetty 2.10.2014) ESPANJA SYKSYN 2014 OPETUSOHJELMA (Päivitetty 2.10.2014) HENKILÖKUNTA Henkilökunnan työhuoneet sijaitsevat Fennicumissa, oikea siipi, 1. krs. Tarkista vastaanottoajat www-sivuilta. Professori BARTENS Angela,

Lisätiedot

2 Opintojen kesto ja laajuus

2 Opintojen kesto ja laajuus Wienin yliopisto Fennistiikan BA- opintojen tutkintovaatimukset (epävirallinen, lyhennetty suomennos) Alkuperäiset saksankieliset tutkintovaatimukset on julkaistu Wienin yliopiston ilmoituslehdessä (Mitteilungsblatt

Lisätiedot

OHJAUSSUUNNITELMA. Filosofian tutkinto-ohjelma. Ohjaus filosofian tutkinto-ohjelmassa

OHJAUSSUUNNITELMA. Filosofian tutkinto-ohjelma. Ohjaus filosofian tutkinto-ohjelmassa OHJAUSSUUNNITELMA Filosofian tutkinto-ohjelma Ohjaus filosofian tutkinto-ohjelmassa Filosofian tutkinto-ohjelmassa annettava ohjaus kohdistuu sekä opiskelijan opintojen ohjaukseen että opinnäytetöiden

Lisätiedot

Historia lv

Historia lv Historia lv. 2015 2016 MUISTA AINA TARKASTAA AIKATAULUT LUKARISTA/WEBOODISTA! TÄTÄ AIKATAULUA EI PÄIVITETÄ LUKUVUODEN AIKANA. Aloitusopinnot 5111109 Hops (1 op) 7.9. 13.10.2015 Ma 7.9., 10 12 M103 Ti 8.9.,

Lisätiedot

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs Inarinsaamen kielen opetus 2017 2018 Anarâškielâ máttááttâs 2017 2018 Syksy 2017 / Čohčâ 2017 Perusopinnot / Vuáđu-uápuh 683659P Inarinsaamen peruskurssi I (5 op) 683660P Inarinsaamen suullinen käyttö

Lisätiedot

Kevään 2013 alustava opetusohjelma

Kevään 2013 alustava opetusohjelma Kevään 2013 alustava opetusohjelma * Viikolla 10 ei ole opetusta * Muutokset ja täydennykset ovat mahdollisia niistä tiedotetaan oppiaineen internet-sivuilla. ******************************************************************************

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

Ilmoittautuminen opintoihin alkaa 16.8.

Ilmoittautuminen opintoihin alkaa 16.8. Helsingin yliopiston Avoin yliopisto - monipuolista yliopisto-opetusta Avoimessa yliopistossa voi opiskella yliopisto-opintoja noin sadassa oppiaineessa. Monesta oppiaineesta voi opiskella perusopintojen

Lisätiedot

Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1) ja HOPS. Paavo Arvola, FT, yliopistotutkija, HOPS-vastaava

Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1) ja HOPS. Paavo Arvola, FT, yliopistotutkija, HOPS-vastaava Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1) ja HOPS Paavo Arvola, FT, yliopistotutkija, HOPS-vastaava 29.8.2012 29.8.2012 Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1 2op) Pakollinen opintojakso kandidaatintutkinnossa

Lisätiedot

Maisteriopiskelijan infopaketti. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta

Maisteriopiskelijan infopaketti. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta Maisteriopiskelijan infopaketti Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta 27.8.2013 Maisterintutkinnon eri opintosuunnat 1. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta

Lisätiedot

Sinulle avoin yliopisto!

Sinulle avoin yliopisto! Sinulle avoin yliopisto! Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston yleinen opintoinfo klo 17.30 keskiviikkona 14.8.2013 Joensuu torstaina 15.8. Kuopio torstaina 22.8. etäyhteydessä Sisältö ja illan tavoitteet:

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö. Pro gradu seminaareihin ilmoittautuminen lukuvuonna

TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö. Pro gradu seminaareihin ilmoittautuminen lukuvuonna TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Pro gradu seminaareihin ilmoittautuminen lukuvuonna 2013-2014 SEMINAARIEN AIKATAULU syksyllä käynnistyvät seminaarit (36 h) alkavat aikaisintaan viikolla 38

Lisätiedot

Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 SYVENTÄVÄT OPINNOT, E172514

Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 SYVENTÄVÄT OPINNOT, E172514 Haku Käsityön taiteen syventäviin opintoihin Sivu 1 / 9 Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 SYVENTÄVÄT OPINNOT, E172514 Opetus perustuu Opetushallituksen visuaalisten taiteiden

Lisätiedot

Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille

Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille 2.9.2014 1 Yliopiston lukuvuosi ja opetusperiodit 2014-2015 Yliopiston lukuvuosi 1.8. 31.7. Syyslukukausi I periodi: 1.9.-17.10. lukuvuoden avajaiset

Lisätiedot