Suurnopeusfotogrammetria: 3D-liikkeen määrityksestä kuvamittauksin suurnopeusvideota käyttäen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suurnopeusfotogrammetria: 3D-liikkeen määrityksestä kuvamittauksin suurnopeusvideota käyttäen"

Transkriptio

1 Maa Fotogrammetrian erikoistyö Suurnopeusfotogrammetria: 3D-liikkeen määrityksestä kuvamittauksin suurnopeusvideota käyttäen Mika Virtanen

2 Sisällysluettelo 0. Johdanto 5 1. Kuva, sen tallennus ja analysointi Dynaamisten ilmiöiden mittaaminen kuvilta Kuvamittauksen eri tyypit Lähifotogrammetria Tosiaikainen fotogrammetria Suurnopeusfotogrammetria Tosiaikainen suurnopeusfotogrammetria 1.3 Ihmissilmän rajoitukset dynaamisten ilmiöiden analysoinnissa Ihmissilmän rekisteröintinopeus Tarkan näön näkökenttä Hidas muutos Hetkellinen nopeuden muutos 1.4 Kuvauslaitteet dynaamisten ilmiöiden tallentamiseen Valokuvaus ja elokuvakamerat Videokamerat Suurnopeusvideot Modernit videolaitteet Integroidut videotallentimet Liikkeen tunnistavat kuvasensorit 1.5 Nopean kuvauksen virstanpylväitä Kuvasensorien ominaisuuksista Kuvasensorien päätyypit Kuvasensorien ominaisuuksista Täyttöaste ( Fill factor ) Kvanttihyötysuhde Vaste ( responsivity ) Herkkyys Yhtenäisyys ( Uniformity ) Suljin Nopeus Ikkunointi kuvan rajaus Antiblooming ylivuodon estäminen Toimintojen ajoitus Luotettavuus ja käyttö Kustannusvertailu 2

3 2.3 Kuvasensorien kehitysnäkymiä Liikkeen tyyppien taksonomia Liikkeiden päätyypit Rajoitetut liikkeen tyypit Yleiset liikkeen tyypit 3.2 A priori-tiedon vaikutus Liikkeen seuranta ilman a priori-tietoa kohteesta Liikkeen seuranta kohteen a priori-tiedon ja keinotekoisten piirteiden avulla Rajoitukset ja oletukset mallintamisen apuna 3.3 Piirteiden irrotus kohteesta Eksplisiittinen piirteiden sovitus Implisiittinen piirteiden sovitus 3.4 Kohteen liikkeen seuranta a priori-tietoa hyödyntäen Parametriset mallit Fysikaaliset mallit 3.5 Käytännön liikemittauksista Avainkohtien mittaaminen Pintamalli Kohteen osittelu Region, volume ja moment of interest 4. Esimerkkejä kuvamittauksen käytännön sovelluksista D-mittaus yhdellä kameralla Geometrinen rajoitus Pintakuvion käyttö Holografiset menetelmät 4.2 3D-mittaus kahdella kameralla Ortogonaalinen kamerakonfiguraatio Aramis 3D-mittausjärjestelmä Jäykän kappaleen liikkeen 3D-seuranta 4.3 3D-mittaus kolmella kameralla Epipolaarigeometria Virtauksen määritys kolmella kameralla epipolaarigeometriaa hyödyntäen 3

4 4.4 Neljä kameraa ja enemmän Kameroiden määrän vaikutus mittaustarkkuuteen 4.5 Kameroiden synkronointi Matemaattisia malleja ja laitteistoja tietokoneavusteiseen liikkeen havainnollistamiseen Liikkeen määritys havaintomatriisin faktorisointimenetelmällä DSS - Dynamic surfel sampling Kalman-suodatin 5 ESPI : pienten dynaamisten muutosten mittaus holografialla Perusteet Temporaalinen vaiheen purku Spatiaalinen vaiheen purku Vaihepuretun aineiston käsittely Johtopäätökset Lähdeluettelo 47 4

5 0. Johdanto Dynaamisten ilmiöiden ja liikkeen tutkimiseen ja mittaamiseen liikkuvan kuvan tallentaminen tarjoaa hyvän työkalun. Kun lähifotogrammetrian keinoin määritetään tutkimuksen kohteen kolmiulotteista muutosta ja liikettä kuvamittauksin, siirrytään kohti konenäköä ja tosiaikaista fotogrammetriaa. Tutkittavien ilmiöiden tai liikkeen ollessa hyvin nopeaa, siirrytään uudelle alueelle kuvauslaitteiden vaatimusten suhteen, suurnopeusvideoihin luvun alusta lähtien on ollut saatavilla täysin digitaalisia videolaitteita, joiden nopeus ylittää selkeästi normaalin videostandardin. Näiden hyödyntäminen myös lähifotogrammetriassa on luonnollinen jatko tosiaikaisen fotogrammetrian ja konenäön kehityksessä. Tässä erikoistyössä luodaan katsaus kehitykseen dynaamisten ilmiöiden kolmiulotteisessa mittauksessa lähifotogrammetrian avulla. Pohdinnan kohteena on myös, onko suurnopeusfotogrammetriaa olemassa, ja millä perusteilla suurnopeusfotogrammetrian voisi erottaa omaksi lähifotogrammetrian osa-alueekseen. Tätä tavoitetta toteutetaan etsimällä tässä työssä määritellyn mukaisen suurnopeusfotogrammetrian kriteerit täyttäviä tai siihen sovellettavia mittausratkaisuja kirjallisuustutkimuksena. Ensimmäisessä luvussa lähdetään kuvan määrittelystä seuraamaan havaintolaitteiden kehityskulkua silmästä nykyaikaiseen videotekniikkaan, ja käydään läpi lähifotogrammetriaan liittyviä määritelmiä. Toisessa luvussa selvitetään nyt vallitsevan kahden videosensoriteknologian eroja, ja mitkä ovat niiden vahvuudet ja heikkoudet toisiinsa nähden. Kolmannessa luvussa esitellään liikkeen tyyppien taksonomia, jonka avulla voidaan luoda viitekehys matemaattisille ja fysikaalisille malleille liikkeen määrittämisessä. Neljäs luku käsittelee käytännön toteutuksia ja ratkaisumalleja erilaisten liikkeiden määritykseen, ja esittelee joitain laitteistoja sekä laskentamalleja. Viidennessä luvussa esitellään lyhyesti hyvin pienten muutosten holografisen mittausmenetelmän ESPI:n kaksi perusvariaatiota. 5

6 1. Kuva, sen tallennus ja analysointi Kuva I voidaan esittää Bengtssonin [2] mukaan funktiona: I = F(x,y,z,w,t) (1.1) jossa x,y,z ovat kolme spatiaalista ulottuvuutta, w kuvaa spektraalista ulottuvuutta ja t temporaalista ulottuvuutta. Spektraaliset ominaisuudet voidaan jakaa aallonpituuteen, intensiteettiin ja vaiheeseen. [34]. Sekä spatiaalista että spektraalista tietoa, erityisesti säteilyn aallon vaihetta käyttävää kuvamittauksen aluetta kutsutaan holografiaksi ( whole-a-graphy, kaikkea tietoa käyttävä) [36] Jako kuvan spatiaaliseen, spektraaliseen ja temporaaliseen ulottuvuuteen on erottava tekijä myös erityyppisille kuvien pakkausmenetelmille [3]. 1.1 Dynaamisten ilmiöiden mittaaminen kuvilta Kuvien käyttö muutoksen tai liikkeen analysointiin on pätevä apuväline eri tutkimuksen aloilla. Perustuen kuvausjärjestelyn pysyvyyteen on kuva-analyysi jaettu tässä työssä ensin karkeasti kolmeen ryhmään: - Kuvasarjat, joissa kuvat voivat olla eri lähteistä, visuaaliseen tarkasteluun ja puhtaasti kvalitatiiviseen analyysiin, esimerkiksi kaupunkikuvia eri aikakausilta. Kuvat voivat olla eri suunnista, eri mittakaavaisia, eri formaateissa (painettu kuva, printti, negatiivit, digitaaliset kuvat). Tämänkaltainen kuva-analyysi ei välttämättä sisällä kuvakoordinaattien mittaamista. Esimerkkinä Jyväskylän kaupungin kaupunkikuvan muutos [41]. - Erikseen toisistaan kalibroitujen ja orientoitujen satelliitti-, ilma- tai terrestriaalikamerakuvien ( mahdollisesti automaattiset) muutostulkinnat. 6

7 Kuvakulma on sama tai lähes sama eri aikaisilla kuvilla, ja kuvat on orientoitu tai oikaistu samassa datumissa. Esimerkkinä rannikkoalueen muutosseuranta myrskytuhojen arvioinnissa Landsat TM-kuvien avulla [43]. - Tutkimuksen aikana vakiona tai lähes vakiona pysyvät kuvausjärjestelyt, jossa koko ilmiö kuvataan kerralla, sekä kalibroinnin että kuvien orientointien muutokset ovat pieniä tai kuvausjärjestely oletetaan stabiiliksi. Esimerkkinä ovat muun muassa deformaatiomittaukset, liikkeen seuranta ja konenäkösovellukset. Erottavana tekijänä edellä mainitulle kolmelle ryhmälle voidaan pitää kalibrointia: ensimmäisessä ryhmässä sitä ei ole, tai sillä ei ole merkitystä. Toisessa ryhmässä eri aikana, mahdollisesti eri laitteilla, otetuilla kuvilla on kullakin oma kalibrointinsa. Kolmannessa ryhmässä mittausjärjestelmä kalibroidaan kokonaisuutena koko mittauksen ajaksi. Tässä työssä keskitytään kolmanteen ryhmään, ja erityisesti nopeiden dynaamisten ilmiöiden mittaamiseen ja nopeiden ilmiöiden mittaamiseen suhteessa lähifotogrammetriaan. Pohdinnan kohteena on lähinnä, minkälaisia yhdistäviä tai erottavia tekijöitä suurnopeusfotogrammetriassa on verrattuna perinteiseen eitopografiseen fotogrammetriaan. 1.2 Kuvamittauksen eri tyypit Fotogrammetria on yleisesti kohteen muodon ja paikan mittaamista kuvilta. Tulosteena on kohteiden koordinaatteja, erilaisia graafisia esityksiä tai kuvatuotteita. Arkikielessä se yhdistetään ilmakuvauksiin ja ilmakuvilta suoritettaviin kartoitusmittauksiin eli topografiseen fotogrammetriaan, jolla tuotetaan aineistoa paikkatietojärjestelmiin [23] Lähifotogrammetria Lähifotogrammetria kattaa kuvamittauksen ei-topografiset sovellukset, erotukseksi topografisesta fotogrammetriasta. Tarkemmin määritettynä lähifotogrammetria kattaa 300 7

8 metrin sisällä havaintovälineestä olevan kohteen ei-topografiset kuvamittaukset [21]. Kraus määrittelee lähifotogrammetriaksi m etäisyydeltä otetuilta kuvilta mittaamisen [23] Tosiaikainen fotogrammetria Tosiaikaisessa fotogrammetriassa normaalin videostandardin mukaisesta kuvauksesta nopeudella 25 tai 30 fps suoritetaan mittaukset ja ne prosessoidaan reaaliajassa RTP, real time photogrammetry [10],[24] Suurnopeusfotogrammetria Suurnopeusfotogrammetriaksi tässä työssä määritellään mittaukset, joissa kuvausnopeus ylittää videostandardin huomioiden kuvan limityksen. Tällä määritelmällä yli 60 fps nopeudella suoritetusta kuvauksesta mittaaminen on suurnopeusfotogrammetrian alueella Tosiaikainen suurnopeusfotogrammetria Tosiaikaisessa suurnopeusfotogrammetriassa HSRTP, high speed real time photogrammetry, prosessoidaan suurnopeusvideolla kuvattu aineisto reaaliajassa [31], [42]. 1.3 Ihmissilmän rajoitukset dynaamisten ilmiöiden analysoinnissa Ihmissilmä on verrattavissa pelkän kameran sijasta kokonaiseen järjestelmään, joka tuottaa kuvan ja analysoi sitä. Jotkut automaattiset silmän näköaistiin liittyvät reaktiot ovat paljon silmän kuvanmuodostusprosessia nopeampia, mutta normaalissa tilanteessa silmän toimintaan pätevät seuraavassa listattavat ominaisuudet [16]. 8

9 1.3.1 Ihmissilmän rekisteröintinopeus Ihmissilmän rekisteröintinopeuden on todettu olevan yksinkertaiselle liikkeelle noin 1/5 sekuntia, josta saadaan nopeus 5 fps. Monimutkaisempi liike vaatii enemmän aikaa, ja toisaalta hyvin harjoitetun silmän nopeus voi parhaimmillaan olla 1/10 s Tarkan näön näkökenttä Ihmissilmä tarkan näön havaintoalue on kapea. Havaintoa tehdessä koko näkökenttä skannataan monessa osassa. Tämä osaltaan vaikuttaa rekisteröintinopeuteen Hidas muutos Hitaasti tapahtuvat muutokset ovat ihmissilmälle hyvin vaikeita arvioida. Kyseessä ei niinkään ole silmän ominaisuus kuin mahdollisuus keskittyä pitkäksi ajaksi yhteen asiaan. Videolle tai filmille voidaan kuvia tallentaa myös hyvin pienellä kuvanottotiheydellä, esimerkkinä tästä rakenteiden kunnon valvonta Hetkellinen nopeuden muutos Hetkellisen nopeuden muutoksen määritelmä on v 1 v 2 /v (1.2) jossa v 1 on nopeus ennen muutosta ja v 2 loppunopeus. Ihmissilmä erottaa n. 10% muutoksen, huonoissa oloissa tai kaukana huonommin. Video- tai filmimateriaalista mittaamalla päästään selvästi alle 1% erotuskykyyn nopeuden muutoksessa [16]. 9

10 1.4 Kuvauslaitteet dynaamisten ilmiöiden tallentamiseen Valokuvaus ja elokuvakamerat Ensimmäiset suurnopeusvalokuvat otettiin 1851 [27], ja mahdollisuus jäädyttää liike avasi tutkijoille uuden maailman ihmissilmän rajoitusten ulkopuolella. Tästä siirryttiin elokuvakameroiden kautta kautta suurella nopeudella liikkuvaan filmiin esimerkiksi 1932 Los Angelesin olympialaisissa käytettiin 128 fps nopeudella toimivaa maalikameraa, jossa kuvalla oli myös kello näkyvissä luvulla saavutettiin fps nopeus rotating prism-tyyppisillä kameroilla *. On syytä erottaa hyvin lyhyet valotusajat, liikkeen jäädytys, nopeista filmikameroista jotka tallentavat tuhansia, jopa kymmeniätuhansia erillisiä kuvia sekunnissa. Tässä työssä suurnopeus viittaa nimenomaan suurella nopeudella liikkuvan filmin ja suuren tallennustiheyden videolaitteisiin Videokamerat Seuraava suuri läpimurto oli videotallennus 1970-luvun alussa. Ratkaiseva tekijä alussa ei ollut nopeus, joka ei lähennellyt perinteistä filmitallennusmenetelmää, vaan mahdollisuus kuvatun materiaalin tutkimiseen välittömästi, ilman aikaa vievää kehitysprosessia sekä tallennusmateriaalin uudelleenkäyttömahdollisuus. CCD-sensorien ja yleinen elektroniikan kehitys paransi sekä spatiaalista että temporaalista erotuskykyä, ja 80-luvulla voitiin jo puhua suurnopeusvideoista Suurnopeusvideot 90-luvun alussa digitaaliseen suurnopeusvideoon yhdistettiin RAM-muisti [29]. (*) Ultranopeat piko- ja femttosekunnin temporaalisella resoluutiolla toimivat havaintolaitteet ovat käytännössä aina ns. streakkameroita, joiden rakenne ja toiminta poikkeaa siitä mitä yleensä mielletään kameraksi. Tässä työssä ei niitä käsitellä, ne ovat kuvien tulkintaa myöten oma lajinsa. 10

11 Kodak Ektapro EM:llä saavutettiin kuvausnopeus 1000 kuvaa sekunnissa 192 x 240 resoluutiolla jolloin talteen saatiin bit kuvaa ( 4.8 s mittainen yhtäjaksoinen mittaus). Tiedon tallennusnopeus oli noin 40 MB / s. Maas esitteli 1992 edullista ratkaisua, jolla päästäisiin 1000 fps kuvausnopeuteen yhdistämällä 16 kpl standardi 60 fps videokameraa (756 x 287)ja 16 frame-grabberia synkronoituun järjestelmään. Tällä järjestelmällä teoreettinen tiedon tallennusnopeus oli 175 MB/s [29] Modernit videolaitteet Vertailukohdaksi edellisille käy esimerkiksi nykyaikaisista suurnopeusvideoista Visionresearchin phantom v9.0 CMOS -kameran tekniset tiedot [37]: Spatiaalinen resoluutio 1600 x 1200, 10 bit harmaasävy Temporaalinen resoluutio 1000 fps, koko kuvalle Lisävarusteena 12.2 GB integroitu muisti, 6.4 s yhtäjaksoinen tallennus Mahdollisuus nostaa temporaalista resoluutiota (max fps ) pudottamalla spatiaalista resoluutiota. Resoluution askellus 16 x 8 pikselin välein. Tiedonsiirto 10/100/1000 ethernet tai RS232 Kuva 1.1 : phantom v9.0 [37] 11

12 1.4.5 Integroidut videotallentimet CMOS-tyyppisille videosensoreille on kehitetty yhä pitemmälle integroituja järjestelmiä, joissa yksittäisessä sensorielementissä on mukana kuvadiodin lisäksi sen toiminnan ohjaus. Kagami et al. esittelivät menetelmän jolla A-D konversio tehdään kontrolloidusti sensorielementin omalla kuvankäsittelyelementillä [18]. Sensorin dynaaminen alue laajenee, kun integrointiajat kuvadiodissa voidaan valita kohteen vaihtelujen mukaan. Tämän kaltaisia älykkäitä sensorisiruja Kagami kutsuu näkösiruiksi ( ( digital) vision chip). Vision Chip- tekniikkaan on suunnattu paljon tutkimusresursseja, koska se kaventaa CCD-sensorien merkittävintä etumatkaa CMOSsensoreihin nähden Liikkeen tunnistavat kuvasensorit Li et al. esittelee aktiivisen pikselitekniikan, jolla näkösirussa itsessään estimoidaan 2Dliikettä peräkkäisten kuvien välillä, edellytyksenä SMA- ( small motion assumption) ehdon toteutuminen. Liikkeen suuruus voi olla korkeintaan 1-2 pikseliä kuvien välillä [25]. 1.5 Nopean kuvauksen virstanpylväitä 1851 nopean liikkeen jäädytys 1930 suurnopeus filmille 1970 ccd- kamerat suurnopeusvideot 1990 digitaaliset suurnopeusvideot 1990 cmos-kamerat, ~2000 väri- ja multispektraalinen cmos [12], integroidut cmos-rakenteet, APS 12

13 2. Kuvasensorien ominaisuuksista 2.1 Kuvasensorien päätyypit Digitaalisten kuva-sensoreiden kaksi päätyyppiä ovat CCD - Charge Coupled Device sekä CMOS - Complementary Metal Oxide Semiconductor [26]. Kummatkin koostuvat valoherkkien puolijohteiden joukosta, mutta toisistaan muilta osin poikkeavasti toteutettu rakenne aiheuttaa niiden välille eroja, joita tässä käsitellään. Kuvissa 2.1 ja 2.2 käy ilmi tärkein ero: CCD-anturissa kuvadiodit ovat erillään muusta toiminnasta ja CMOS-anturissa saapuvan fotonin aiheuttaman varauksen muuntaminen digitaaliseksi arvoksi tapahtuu itse sensorin sisällä. kuva 2.1 : CCD sensori [26] 13

14 kuva 2.2 : CMOS sensori [26] 2.2 Kuvasensorien ominaisuuksista Sekä CCD- että CMOS-sensorit koostuvat useista pikselikohtaisista metallioksidipuolijohteista. Joka pikselissä syntyy sille osuvan elektromagneettisen säteilyn voimakkuutta vastaava varaus, josta syntyy yksi kuvakoordinaatistossa sijainniltaan tunnettu näyte. Kun valotus on valmis, CCD-sensorissa varaukset kuljetetaan rivi kerrallaan yhteiseen tulostusrakenteeseen, joka muuntaa varauksen jännitteeksi, puskuroi sen ja lähettää sen eteenpäin. CMOS-sensorissa varauksen muuntaminen jännitteeksi tapahtuu jokaisessa pikselissä erikseen. Lukutekniikassa oleva ero vaikuttaa huomattavasti sensorin rakenteeseen ja toimintaan, ja eroavaisuuksiin suorituskyvyssä ja siihen vaikuttavissa ominaisuuksissa Täyttöaste ( Fill factor ) Sensorin täyttöaste ( Fill factor ) kuvaa prosenteissa, kuinka suuri osa sensorista on valoherkkää. CCD on tässä suhteessa optimaalinen (~ 100 %), koska suuri osa toiminnoista on itse sensorin ulkopuolella. Anti-blooming- ratkaisut voivat pudottaa arvoa optimista. Erilaisilla teknisillä (esimerkiksi mikrolinssit) ja layout-ratkaisuilla 14

15 CMOS-tyyppisten sensoreiden täyttöaste-arvoja on pystytty parantamaan aina 70 % saakka Kvanttihyötysuhde kvanttihyötysuhde kertoo, kuinka monta elektronia kuvadiodille saapuva fotoni vapauttaa. Saapuvan valon aallonpituuden lisäksi se riippuu sensorin ominaisuuksista, CCD-sensoreilla suhde on 85 %, CMOS-antureilla jää alle puoleen tästä [30]. Samassa lähteessä käytetään tärkeänä suureena kvanttihyötysuhde x täyttöaste, joka kuvaa sensorin vastaanottokykyä kokonaisuutena Vaste ( responsivity ) Vaste ( responsivity ) kuvaa, kuinka suuren jännitteen puolijohde-elementille lankeava säteily aiheuttaa. Tällä ominaisuudella CMOS ottaa CCD-sensorin QE x FF -etumatkaa kiinni, koska signaalia vahvistavat elementit on helpompi sijoittaa CMOS-rakenteeseen Vaihteluväli Vaihteluväli ( dynamic range ) on suurimman valaistusarvon ( saturation kyllästyminen) ja pienimmän erottuvan arvon suhde. Koeolosuhteissa CCD:n dynamic range on suuruusluokkaa kaksinkertainen verrattuna CMOS-sensoriin, koska CCD-sensorissa ei synny sirussa itsessään olevista toiminnoista kohinaa yhtä paljon kuin CMOSsensoreissa. Tässä suhteessa CCD on selkeästi edellä Yhtenäisyys ( Uniformity ) Sensorin eri osille lankeavan säteilyn pitäisi tuottaa samantasoinen signaali. Ideaalitapaukseen ei päästä, koska kaikki osat sensorissa eivät koskaan ole identtisiä. On vielä erotettava toisistaan yhtenäisyys valaistuksen kirkkaassa ja tummassa päässä. 15

16 Alunperin CMOS-sensorit olivat molemmissa tapauksissa heikompia, koska joka pikselissä olevat vahvistimet poikkesivat toisistaan sekä gain- että offset-arvoiltaan. Tähän ratkaisuksi kehitettiin vahvistinrakenteita, jotka gain-arvoja pienentämällä pääsivät lähemmäksi yhtenäistä tasoa kirkkaassa päässä. Offset-arvojen epäyhtenäisyys tummassa päässä on edelleen ongelma CMOS-sensoreilla verrattuun CCD-sensoreihin. Erityisesti suurnopeusvideoilla tämä on kriittistä, koska valotusajat ovat rajallisia ja signaalien matala taso johtaa kuvien laadun heikkouteen Suljin CCD-sensorissa suljin (shutter) voidaan toteuttaa elektronisesti tinkimättä pikselikohtaisesta valoherkän osan (kuvadiodin) koosta fill-factor pysyy optimaalisena. CMOS-sensorissa voidaan saavuttaa lähes yhtä hyvä täyttöaste käyttämällä rolling shutter -menetelmää, jossa suljin toimii riveittäin. Nopeille kohteille tämä aiheuttaa kuvan vääristymistä. Koko kuva-alan yhtäaikaisesti sulkeva non-rolling shutter joudutaan toteuttamaan pikselikohtaisella transistorilla, joka vähentää täyttöastetta. Valinta jää käyttäjälle: edullinen, rolling shutter CMOS paremmalla täyttöasteella tai kalliimpi, non-rolling-shutter huonommalla täyttöasteella ja parempi temporaalinen erotuskyky Nopeus Nopeuden suhteen CMOS on rakenteestaan suurin osa komponenteista on samalla sirulla - johtuen teoriassa jokseenkin ylivoimainen. Tämä teoreettinen etumatka on vielä jossain määrin hyödyntämättä, koska valtaosa kehitystyöstä on ollut kuluttajille suunnattujen, pienten ja edullisten sensorien tuomisessa käyttöön. CCD-sensoreilla on tieteellisissä ja teollisissa sovelluksissa pitkä perinne, ja CCD-sensoreihin liittyen on tehty paljon kehitystyötä, myös nopeuden lisäämiseksi. 16

17 2.2.8 Ikkunointi kuvan rajaus CMOS-sensorista voidaan varsin yksinkertaisesti lukea mielivaltainen alue kerrallaan, koska jokainen pikseli tuottaa oman signaalinsa. Kuva-alueelta voidaan lukea esimerkiksi eri resoluutioita eri alueelta. CCD-sensorilla osittelu täytyy tehdä riveittäin Antiblooming ylivuodon estäminen Ylivalottuneiden pikselien vuotaminen ympäristöön ei ole ongelma CMOS-sensorissa, koska varaus ei siirry muiden pikseleiden kautta. CCD-sensorissa antiblooming täytyy toteuttaa erikoisratkaisuilla, jotka pudottavat täyttöastetta Toimintojen ajoitus CMOS-sensori toimii yhdellä kellotuksella ja tästä syystä käytännössä toimivampi, CCDsensorille tyypillistä jittering-ongelmaa ei synny Luotettavuus ja käyttö Normaalioloissa ei voida katsoa sensorien luotettavuudessa ja toiminnassa olevan eroa. Hyvin vaativissa olosuhteissa CMOS on mekaanisesti luotettavampi, koska sen komponentit ovat samassa sirussa minimoiden liitosten määrän. CMOS-sensori voidaan räätälöidä sovellukseen hyvin tarkasti, integroiden myös muita elementtejä samalla sirulle, mahdollistaen hyvin kompaktin rakenteen verrattuna CCDsensoriin pohjautuvaan kameraan. Myös virrankulutus on CMOS-sensoriin pohjautuvissa ratkaisuissa selkeästi pienempi. 17

18 Kustannusvertailu Periaatteessa CMOS-sensorit ovat edullisempia, koska niitä voidaan valmistaa missä tahansa normaalissa elektroniikan tuotantolaitoksessa, standardikomponenteista. CCDantureista valtaosa rakennetaan suurten kameratehtaiden omissa, pitkälle erikoistuneissa tuotantolaitoksissa. On syytä kuitenkin huomata, että korkean suorituskyvyn CMOS-sensori on räätälöity tuote, joka pitää suunnitella ja valmistaa tiettyyn tarkoitukseen. Massatuotannosta johtuen ne ovat selvästi edullisempia kuin CCD-sensorit ja tulevat valtaamaan alaa nettikameroissa, kamerapuhelimissa ja yleensä kuluttajasovelluksissa. Vaativissa sovelluksissa hinta-laatusuhde kallistuu vielä useimmissa tapauksissa CCD-sensorin puolelle [26]. 2.3 Kuvasensorien kehitysnäkymiä CCD-sensorin etuna on pitkä historia (käytössä jo 70-luvun alusta ) ja vankka asema teknillisessä ja tieteellisissä sovelluksissa. CCD-sensori on itsessään standardikomponentti, jonka ympärille kootaan korkean suorituskyvyn omaava kameraratkaisu. Tulevaisuudessa CMOS-teknologian kehittämiseen tullaan käyttämään paljon resursseja, ja erot sensorien välillä tulevat vähenemään. CMOS:sta seuraava askel on APS - active pixel sensor - teknologia, jossa pikseliin lisätään yhä enemmän ja enemmän älykkyyttä ja toiminnallisuutta, esim. 2D- liikkeen estimointi tai valotusajan säätäminen (non-destructive multiple capture, kuva 2.3) kohteen osien mukaan dynamiikan lisäämiseksi [19], [25], [9]. 18

19 kuva 2.3 : APS- tekniikan havaintoesitys: Vasemmalla 4 kuvaa, kasvavin valotusajoin. Oikealla yhdistetty, synteettinen kuva [9]. 19

20 3. Liikkeen tyyppien taksonomia 3.1 Liikkeiden päätyypit Kuvamittauksen kohteena oleva liike voidaan jakaa eri tyyppisiin liikkeisiin, jaottelun puumalli on kuvassa 3.1. Päätyypit ovat 1) jäykän kohteen liike (rigid motion), jossa kohteessa olevien piirteiden etäisyydet ja kulmat eivät muutu ja 2) muotoa muuttavan kohteen liike (non-rigid motion). Muotoa muuttavan kohteen liike voidaan jakaa rajoitettuihin ja yleisiin liikkeisiin. liike jäykän kappaleen liike muotoa muuttavan kohteen liike rajoitetusti muotoa muuttavan kohteen liike yleinen liike paloittain jäykkä lähes jäykkä konforminen homoteettinen virtaava isometrinen elastinen kuva 3.1 : liikkeen päätyyppien jaottelu puumallina [1]. 20

21 3.1.1 Rajoitetut liikkeen tyypit Rajoitetuissa liikkeen tyypeissä voidaan muodonmuutos jakaa eri ryhmiin rajoittavan tekijän mukaan seuraavasti [1]: Paloittain jäykkä liike ( articulated motion) koostuu jäykkänä liikkuvista osista, mutta kokonaisuus on muotoa muuttavaa liikettä Lähes jäykkä liike ( quasi-rigid ), jossa muutokset ovat hyvin pieniä. On huomattava, että temporaalisen resoluution parantuessa riittävästi on kaikki liike luokiteltavissa tähän ryhmään. Isometrinen liike, jossa etäisyydet pintaa pitkin säilyvät ennallaan ja pinnalla olevien käyrien väliset kulmat säilyvät muuttumattomina Homoteettinen liike, jossa kohteen pinnan laajeneminen tai supistuminen on yhtenäistä koko alueella Konforminen liike, jossa pinnalla olevien käyrien väliset kulmat säilyvät, mutta niiden väliset etäisyydet muuttuvat Yleiset liikkeen tyypit Yleiset liikkeen tyypit ovat [1]: Elastinen liike, jossa oletuksena on selkeä jatkuvuus ja pehmeys muodonmuutoksessa ja topologian säilyminen. Virtaava liike, jossa ei ole mitään rajoituksia, kohteen topologia voi muuttua ja muutokset voivat olla äkillisiä, satunnaisia ja epäjatkuvia. 3.2 A priori-tiedon vaikutus Liikkeen ja muodonmuutoksen määritykseen vaikuttaa myös oleellisesti, onko kohteesta käytettävissä a priori-tietoa vai ei. 21

22 3.2.1 Liikkeen seuranta ilman a priori-tietoa kohteesta Kohteen muodonmuutoksen ja liikkeen seuranta ilman a priori-tietoa kohteesta vaatii piirteiden irrotusta ja temporaalista yhteensovitusta niiden sijainnin ja muodon mahdollisesti muuttuessa mittauksen aikana. Jos mittaus halutaan automatisoida, vaadittavat operaatiot ovat monimutkaisia, korkean tason prosesseja [1] Liikkeen seuranta kohteen a priori-tiedon ja keinotekoisten piirteiden avulla Liikkeen 3D-seurannan ongelmia on pyritty toteutetuissa koejärjestelyissä yksinkertaistamaan eri tavoin. Erityisesti piirteiden erotuksen ja tunnistamisen helpottamiseksi on kehitelty monenlaisia ratkaisuja Yksi yleisesti käytetty menetelmä on käyttää MLD- tähyksiä ( moving light display - target ) kiinnitettyinä liikkeen tai muodonmuutoksen kannalta oleellisiin kohtiin. Sovellusesimerkkinä ihmisen liikkeiden tutkimus liikuntatieteissä tai ergonomian tutkimuksessa [44]. Sopivia, toisistaan erottuvia tähyksiä voidaan luoda myös kuvioimalla pinta maalaamalla epäsäännöllinen spray-kuvio [40] tai projisoimalla kuvioita tai pisteitä esimerkiksi laservalon avulla [32]. Robotin toiminnanohjauksessa on laservalopisteillä ja erotuskuvilla luotu keinotekoisia tähyksiä [14] Rajoitukset ja oletukset mallintamisen apuna Yleiskäyttöisiä algoritmeja ei liikkeen tunnistuksessa muotoa muuttaville, liikkuville kohteille voida vielä esittää. Paljon käytetty oletus sovitustehtävän automatisoinnin avuksi on small motion assumption, eli peräkkäisten kuvien välillä liikkeestä johtuva ero on pieni. Tässä on syytä huomata, että lisäämällä kuvausnopeutta mikä tahansa liike voidaan teoriassa saattaa tämän oletuksen piiriin. Lisärajoituksia voidaan asettaa myös liikkeen nopeudelle esimerkiksi olettamalla se vakioksi, tai suurimmille mahdollisille 22

23 kiihtyvyyksille joita kohteen osilla voi olla. Heuristisena oletuksena voi olla kohteen osien sisäinen koherenssi liikkeen suhteen [1]. 3.3 Piirteiden irrotus kohteesta Mitenkään merkitsemättömien piirteiden irrottaminen itse kohteesta on vaativa tehtävä, jossa tasapainoillaan piirteiden irrotuksen itsensä ja irrotettujen piirteiden eri kuvilla yhteensovittamisen välillä. Jos piirteitä on liian paljon, piirteiden yksiselitteisyyden ja sovitustulosten luotettavuuden varmistaminen on hankalaa, jos taas pyritään hakemaan määrällisesti vähemmän laadultaan hyviä piirteitä, on itse piirteiden irrotus ja sopivien valinta tuottaa vaikeuksia. Ongelmat ovat samankaltaisia kuin digitaalisen fotogrammetrian kuvien piirrepohjaisessa yhteensovituksessa yleensä. Piirteiden temporaalinen sovitus jakautuu kahteen päätyyppiin [1]: eksplisiittiseen ja implisiittiseen Eksplisiittinen piirteiden sovitus Eksplisiittisessä sovituksessa rajattu piirrejoukko erotetaan kuvasarjan kuvilta, ja piirrejoukkoa yhteen sovitetaan kuvasarjassa kuvalta toiselle edeten. Tämä vastaa piirrepohjaista yhteensovitusta kuvien välillä fotogrammetriassa, mutta sovitus on temporaalinen spatiaalisen sijasta Implisiittinen piirteiden sovitus Implisiittisessä sovituksessa piirteitä ei eroteta ollenkaan, vaan luodaan malli sisäisin (esim. jatkuvuusoletukset) ja ulkoisin ( piirteiden energiasisältö) rajoituksin ja optimoidaan sitä. Tämä vertautuu yleisen digitaalisen fotogrammetrian radiometriseen, 23

24 kuvapohjaiseen yhteensovitukseen. Kuvajoukkojen yhteensovituksen sijasta sovitus on peräkkäisten kuvien välillä. 3.4 Kohteen liikkeen seuranta a priori-tietoa hyödyntäen Elastisen tai rajoitetun liikkeen tapauksessa voidaan a priori-tietoa kohteesta hyödyntää kuvaamalla liikettä joko kokonaisuudessaan tai osissa. Osiin jako voidaan tehdä spatiaalisesti tai temporaalisesti osittaen, tai molemmilla tavoin. Liikettä voidaan a prioritietoa hyödyntäen kuvata parametrisillä tai fysikaalisilla malleilla [1] Parametriset mallit Parametriset mallit sopivat yksinkertaisempiin, erilaisilla oletuksilla rajoitettuihin tapauksiin hyvin. Yksinkertaisimpia, ja siksi paljon käytettyjä, ovat erilaiset polynomimallit. Pallot, sylinterit, kartiot ja yksinkertaiset toisen asteen pinnat ovat yksinkertaisten muodonmuutosten ja liikkeiden kuvaukseen sopivia. Harmoniset pallofunktiot sopivat hankalampien pintojen, ja paikallisten deformaatioiden mallintamiseen. Käytännössä niillä on mallinnettu esimerkiksi sydämen toimintaa [6]. Splinimallit ovat yleinen tapa mallintaa käyriä ja pintoja matemaattisesti tietokoneavusteisissa suunnittelujärjestelmissä. Niillä on paljon suotuisia ominaisuuksia deformaation mallintamisen kannalta [17] ja niistä on johdettu fysikaalisiin malleihin kuuluva snake-model Fysikaaliset mallit Fysikaalisia malleja Aggarwal et al. [1] listaa mm. Snake-, balloon-, symmetry seeking, deformable superquadrics, deformable templates ja modaaliset mallit. 24

25 Snake-malli koostuu aktiivisista käyristä jotka muuttavat muotoaan ulkoa annettujen fysikaalisten muuttujien vaikutuksesta, sisäisten rajoitusten sallimissa rajoissa. Se voidaan laajentaa kolmiulotteiseksi, jolloin puhutaan balloon-malleista. Malleja voidaan vielä laajentaa Bayesin teoreeman avulla MAP- (maximum a posteriori ) ongelmaksi, jolloin mallit alkavat siirtyä fysikaalisisten energiafunktioiden minimointiin perustuvista malleista takaisin kohti matemaattisia, a posteriori -todennäköisyyksiä maksimoivia malleja. Lääketieteen sovelluksissa kuten sydämen seinämien liikkeiden analysoinnissa on käytetty tämän kaltaisia malleja.[1 ]. 3.5 Käytännön liikemittauksista Avainkohtien mittaaminen Paloittain jäykässä liikkeessä topologisen a priori-tiedon ollessa saatavilla voidaan liike mallintaa asettamalla tähykset nivelkohtiin tai muuten mittaamalla nivelkohtia. Nivelkohtia voidaan myös tunnistaa jälkikäteen pelkän kuva-aineiston varassa Pintamalli Edettäessä kohti vapaampia ja vaikeammin ennustettavia malleja tarvitaan yhä enemmän ja enemmän tietoa kohteen eri kohdista, ääripäässä on kuvakorrelaatiolla mitattava havaintogridi jolla estimoidaan pintoja koko kohteesta jokaisella (diskreetisti havaitulla) ajan hetkellä. Vaikka tämä tapa ei ole matemaattisesti hienostunut eikä käytännössä reaaliaikainen, on sillä epäilemättä sijansa kohteen muodon ja liikkeen muutoksia tutkittaessa. Suuria datamääriä voidaan tiivistää topografisissa kartoituksissa ja paikkatietojärjestelmissä käytetyillä menetelmillä. 25

Suurnopeusfotogrammetria: 3D-liikkeen määrityksestä kuvamittauksin suurnopeusvideota käyttäen

Suurnopeusfotogrammetria: 3D-liikkeen määrityksestä kuvamittauksin suurnopeusvideota käyttäen Maa-57.290 Fotogrammetrian erikoistyö Suurnopeusfotogrammetria: 3D-liikkeen määrityksestä kuvamittauksin suurnopeusvideota käyttäen Mika Virtanen Sisällysluettelo 0. Johdanto 5 1. Kuva, sen tallennus ja

Lisätiedot

Luento 6: 3-D koordinaatit

Luento 6: 3-D koordinaatit Maa-57.300 Fotogrammetrian perusteet Luento-ohjelma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Luento 6: 3-D koordinaatit AIHEITA (Alkuperäinen luento: Henrik Haggrén, 16.2.2003, Päivityksiä: Katri Koistinen 5.2.2004

Lisätiedot

Malleja ja menetelmiä geometriseen tietokonenäköön

Malleja ja menetelmiä geometriseen tietokonenäköön Malleja ja menetelmiä geometriseen tietokonenäköön Juho Kannala 7.5.2010 Johdanto Tietokonenäkö on ala, joka kehittää menetelmiä automaattiseen kuvien sisällön tulkintaan Tietokonenäkö on ajankohtainen

Lisätiedot

Luento 5: Stereoskooppinen mittaaminen

Luento 5: Stereoskooppinen mittaaminen Maa-57.300 Fotogrammetrian perusteet Luento-ohjelma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Luento 5: Stereoskooppinen mittaaminen AIHEITA Etäisyysmittaus stereokuvaparilla Esimerkki: "TKK" Esimerkki: "Ritarihuone"

Lisätiedot

SISÄLTÖ Venymän käsite Liukuman käsite Venymä ja liukuma lujuusopin sovelluksissa

SISÄLTÖ Venymän käsite Liukuman käsite Venymä ja liukuma lujuusopin sovelluksissa SISÄLTÖ Venymän käsite Liukuman käsite Venymä ja liukuma lujuusopin sovelluksissa 1 SISÄLTÖ 1. Siirtymä 2 1 2.1 MUODONMUUTOS Muodonmuutos (deformaatio) Tapahtuu, kun kappaleeseen vaikuttaa voima/voimia

Lisätiedot

TTY Mittausten koekenttä. Käyttö. Sijainti

TTY Mittausten koekenttä. Käyttö. Sijainti TTY Mittausten koekenttä Käyttö Tampereen teknillisen yliopiston mittausten koekenttä sijaitsee Tampereen teknillisen yliopiston välittömässä läheisyydessä. Koekenttä koostuu kuudesta pilaripisteestä (

Lisätiedot

Luento 7: Kuvan ulkoinen orientointi

Luento 7: Kuvan ulkoinen orientointi Maa-57.301 Fotogrammetrian yleiskurssi Luento-ohjelma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (P. Rönnholm / H. Haggrén, 6.10.2004) Luento 7: Kuvan ulkoinen orientointi AIHEITA Ulkoinen orientointi Suora ratkaisu Epäsuora

Lisätiedot

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka Luento 15.3.2016 Susanna Hurme Päivän aihe: Translaatioliikkeen kinematiikka: asema, nopeus ja kiihtyvyys (Kirjan luvut 12.1-12.5, 16.1 ja 16.2) Osaamistavoitteet Ymmärtää

Lisätiedot

Luento 5 Mittakuva. fotogrammetriaan ja kaukokartoitukseen

Luento 5 Mittakuva. fotogrammetriaan ja kaukokartoitukseen Luento 5 Mittakuva 1 Aiheita Mittakuva Muunnokset informaatiokanavassa. Geometrisen tulkinnan vaihtoehdot. Stereokuva, konvergentti kuva. Koordinaatistot. Kuvien orientoinnit. Sisäinen orientointi. Ulkoinen

Lisätiedot

Luento 5 Mittakuva. fotogrammetriaan ja kaukokartoitukseen

Luento 5 Mittakuva. fotogrammetriaan ja kaukokartoitukseen Luento 5 Mittakuva 1 Aiheita Mittakuva Muunnokset informaatiokanavassa. Geometrisen tulkinnan vaihtoehdot. Stereokuva, konvergentti kuva. Koordinaatistot. Kuvien orientoinnit. Sisäinen orientointi. Ulkoinen

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA SÄHKÖTEKNIIKKA. Lauri Karppi j82095. SATE.2010 Dynaaminen kenttäteoria DIPOLIRYHMÄANTENNI.

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA SÄHKÖTEKNIIKKA. Lauri Karppi j82095. SATE.2010 Dynaaminen kenttäteoria DIPOLIRYHMÄANTENNI. VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA SÄHKÖTEKNIIKKA Oskari Uitto i78966 Lauri Karppi j82095 SATE.2010 Dynaaminen kenttäteoria DIPOLIRYHMÄANTENNI Sivumäärä: 14 Jätetty tarkastettavaksi: 25.02.2008 Työn

Lisätiedot

9. Tila-avaruusmallit

9. Tila-avaruusmallit 9. Tila-avaruusmallit Aikasarjan stokastinen malli ja aikasarjasta tehdyt havainnot voidaan esittää joustavassa ja monipuolisessa muodossa ns. tila-avaruusmallina. Useat aikasarjat edustavat dynaamisia

Lisätiedot

Luento 6 Mittakuva. fotogrammetriaan ja kaukokartoitukseen

Luento 6 Mittakuva. fotogrammetriaan ja kaukokartoitukseen Luento 6 Mittakuva 1 Aiheita Mittakuva Muunnokset informaatiokanavassa. Geometrisen tulkinnan vaihtoehdot. Stereokuva, konvergentti kuva. Koordinaatistot. Kuvien orientoinnit. Sisäinen orientointi. Ulkoinen

Lisätiedot

Dynaamiset regressiomallit

Dynaamiset regressiomallit MS-C2128 Ennustaminen ja Aikasarja-analyysi, Heikki Seppälä Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Perustieteiden korkeakoulu Aalto-yliopisto Syksy 2015 Viikko 6: 1 Kalmanin suodatin Aiemmin käsitellyt

Lisätiedot

Seurantalaskimen simulointi- ja suorituskykymallien vertailu (valmiin työn esittely) Joona Karjalainen

Seurantalaskimen simulointi- ja suorituskykymallien vertailu (valmiin työn esittely) Joona Karjalainen Seurantalaskimen simulointi- ja suorituskykymallien vertailu (valmiin työn esittely) Joona Karjalainen 08.09.2014 Ohjaaja: DI Mikko Harju Valvoja: Prof. Kai Virtanen Työn saa tallentaa ja julkistaa Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Työn tavoitteita. 1 Teoriaa

Työn tavoitteita. 1 Teoriaa FYSP103 / K3 BRAGGIN DIFFRAKTIO Työn tavoitteita havainnollistaa röntgendiffraktion periaatetta konkreettisen laitteiston avulla ja kerrata luennoilla läpikäytyä teoriatietoa Röntgendiffraktio on tärkeä

Lisätiedot

Ei välttämättä, se voi olla esimerkiksi Reuleaux n kolmio:

Ei välttämättä, se voi olla esimerkiksi Reuleaux n kolmio: Inversio-ongelmista Craig, Brown: Inverse problems in astronomy, Adam Hilger 1986. Havaitaan oppositiossa olevaa asteroidia. Pyörimisestä huolimatta sen kirkkaus ei muutu. Projisoitu pinta-ala pysyy ilmeisesti

Lisätiedot

Tuulen nopeuden mittaaminen

Tuulen nopeuden mittaaminen KON C3004 Kone ja rakennustekniikan laboratoriotyöt Koesuunnitelma / ryhmä K Tuulen nopeuden mittaaminen Matias Kidron 429542 Toni Kokkonen 429678 Sakke Juvonen 429270 Kansikuva: http://www.stevennoble.com/main.php?g2_view=core.downloaditem&g2_itemid=12317&g2_serialnumber=2

Lisätiedot

Luento 8: Kolmiointi AIHEITA. Kolmiointi. Maa-57.301 Fotogrammetrian yleiskurssi. Luento-ohjelma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Luento 8: Kolmiointi AIHEITA. Kolmiointi. Maa-57.301 Fotogrammetrian yleiskurssi. Luento-ohjelma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Maa-57.301 Fotogrammetrian yleiskurssi Luento-ohjelma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (P. Rönnholm / H. Haggrén, 12.10.2004) Luento 8: Kolmiointi AIHEITA Kolmiointi Nyrkkisääntöjä Kuvablokki Blokin pisteet Komparaattorit

Lisätiedot

1/6 TEKNIIKKA JA LIIKENNE FYSIIKAN LABORATORIO V1.31 9.2011

1/6 TEKNIIKKA JA LIIKENNE FYSIIKAN LABORATORIO V1.31 9.2011 1/6 333. SÄDEOPTIIKKA JA FOTOMETRIA A. INSSIN POTTOVÄIN JA TAITTOKYVYN MÄÄRITTÄMINEN 1. Työn tavoite. Teoriaa 3. Työn suoritus Työssä perehdytään valon kulkuun väliaineissa ja niiden rajapinnoissa sädeoptiikan

Lisätiedot

Maa-57.260. Kameran kalibrointi. TKK/Fotogrammetria/PP

Maa-57.260. Kameran kalibrointi. TKK/Fotogrammetria/PP Kameran kalibrointi Kameran kalibroinnilla tarkoitetaan sen kameravakion, pääpisteen paikan sekä optiikan aiheuttamien virheiden määrittämistä. Virheillä tarkoitetaan poikkeamaa ideaalisesta keskusprojektiokuvasta.

Lisätiedot

Tekijä Pitkä matematiikka Suoran pisteitä ovat esimerkiksi ( 5, 2), ( 2,1), (1, 0), (4, 1) ja ( 11, 4).

Tekijä Pitkä matematiikka Suoran pisteitä ovat esimerkiksi ( 5, 2), ( 2,1), (1, 0), (4, 1) ja ( 11, 4). Tekijä Pitkä matematiikka 4 9.12.2016 212 Suoran pisteitä ovat esimerkiksi ( 5, 2), ( 2,1), (1, 0), (4, 1) ja ( 11, 4). Vastaus esimerkiksi ( 5, 2), ( 2,1), (1, 0), (4, 1) ja ( 11, 4) 213 Merkitään pistettä

Lisätiedot

Laskennallinen menetelmä puun biomassan ja oksien kokojakauman määrittämiseen laserkeilausdatasta

Laskennallinen menetelmä puun biomassan ja oksien kokojakauman määrittämiseen laserkeilausdatasta Laskennallinen menetelmä puun biomassan ja oksien kokojakauman määrittämiseen laserkeilausdatasta Pasi Raumonen, Mikko Kaasalainen ja Markku Åkerblom Tampereen teknillinen ylipisto, Matematiikan laitos

Lisätiedot

Spektri- ja signaalianalysaattorit

Spektri- ja signaalianalysaattorit Spektri- ja signaalianalysaattorit Pyyhkäisevät spektrianalysaattorit Suora pyyhkäisevä Superheterodyne Reaaliaika-analysaattorit Suora analoginen analysaattori FFT-spektrianalysaattori DFT FFT Analysaattoreiden

Lisätiedot

Fy06 Koe 20.5.2015 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/7

Fy06 Koe 20.5.2015 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/7 Fy06 Koe 0.5.015 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/7 alitse kolme tehtävää. 6p/tehtävä. 1. Mitä mieltä olet seuraavista väitteistä. Perustele lyhyesti ovatko väitteet totta vai tarua. a. irtapiirin hehkulamput

Lisätiedot

Vektorien pistetulo on aina reaaliluku. Esimerkiksi vektorien v = (3, 2, 0) ja w = (1, 2, 3) pistetulo on

Vektorien pistetulo on aina reaaliluku. Esimerkiksi vektorien v = (3, 2, 0) ja w = (1, 2, 3) pistetulo on 13 Pistetulo Avaruuksissa R 2 ja R 3 on totuttu puhumaan vektorien pituuksista ja vektoreiden välisistä kulmista. Kuten tavallista, näiden käsitteiden yleistäminen korkeampiulotteisiin avaruuksiin ei onnistu

Lisätiedot

Havaitsevan tähtitieteen peruskurssi I. Datan käsittely. Jyri Lehtinen. kevät Helsingin yliopisto, Fysiikan laitos

Havaitsevan tähtitieteen peruskurssi I. Datan käsittely. Jyri Lehtinen. kevät Helsingin yliopisto, Fysiikan laitos Datan käsittely Helsingin yliopisto, Fysiikan laitos kevät 2013 3. Datan käsittely Luennon sisältö: Havaintovirheet tähtitieteessä Korrelaatio Funktion sovitus Aikasarja-analyysi 3.1 Havaintovirheet Satunnaiset

Lisätiedot

Työ 21 Valon käyttäytyminen rajapinnoilla. Työvuoro 40 pari 1

Työ 21 Valon käyttäytyminen rajapinnoilla. Työvuoro 40 pari 1 Työ 21 Valon käyttäytyminen rajapinnoilla Työvuoro 40 pari 1 Tero Marttila Joel Pirttimaa TLT 78949E EST 78997S Selostuksen laati Tero Marttila Mittaukset suoritettu 12.11.2012 Selostus palautettu 19.11.2012

Lisätiedot

3D-kuvauksen tekniikat ja sovelluskohteet. Mikael Hornborg

3D-kuvauksen tekniikat ja sovelluskohteet. Mikael Hornborg 3D-kuvauksen tekniikat ja sovelluskohteet Mikael Hornborg Luennon sisältö 1. Optiset koordinaattimittauskoneet 2. 3D skannerit 3. Sovelluskohteet Johdanto Optiset mittaustekniikat perustuvat valoon ja

Lisätiedot

BIOSÄHKÖISET MITTAUKSET

BIOSÄHKÖISET MITTAUKSET TEKSTIN NIMI sivu 1 / 1 BIOSÄHKÖISET MITTAUKSET ELEKTROENKEFALOGRAFIA EEG Elektroenkegfalografialla tarkoitetaan aivojen sähköisen toiminnan rekisteröintiä. Mittaus tapahtuu tavallisesti ihon pinnalta,

Lisätiedot

Työ 2324B 4h. VALON KULKU AINEESSA

Työ 2324B 4h. VALON KULKU AINEESSA TURUN AMMATTIKORKEAKOULU TYÖOHJE 1/5 Työ 2324B 4h. VALON KULKU AINEESSA TYÖN TAVOITE Työssä perehdytään optisiin ilmiöihin tutkimalla valon kulkua linssisysteemeissä ja prismassa. Tavoitteena on saada

Lisätiedot

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka Luento 16.3.2016 Susanna Hurme Päivän aihe: Translaatioliikkeen kinetiikka (Kirjan luvut 12.6, 13.1-13.3 ja 17.3) Oppimistavoitteet Ymmärtää, miten Newtonin toisen lain

Lisätiedot

Luento 4: Kiertomatriisi

Luento 4: Kiertomatriisi Maa-57.301 Fotogrammetrian yleiskurssi (P. Rönnholm / H. Haggrén, 28.9.2004) Luento 4: Kiertomatriisi Mitä pitäisi oppia? ymmärtää, että kiertomatriisilla voidaan kiertää koordinaatistoa ymmärtää, että

Lisätiedot

Mittausjärjestelmän kalibrointi ja mittausepävarmuus

Mittausjärjestelmän kalibrointi ja mittausepävarmuus Mittausjärjestelmän kalibrointi ja mittausepävarmuus Kalibrointi kalibroinnin merkitys kansainvälinen ja kansallinen mittanormaalijärjestelmä kalibroinnin määritelmä mittausjärjestelmän kalibrointivaihtoehdot

Lisätiedot

Aki Taanila YHDEN SELITTÄJÄN REGRESSIO

Aki Taanila YHDEN SELITTÄJÄN REGRESSIO Aki Taanila YHDEN SELITTÄJÄN REGRESSIO 26.4.2011 SISÄLLYS JOHDANTO... 1 LINEAARINEN MALLI... 1 Selityskerroin... 3 Excelin funktioita... 4 EKSPONENTIAALINEN MALLI... 4 MALLIN KÄYTTÄMINEN ENNUSTAMISEEN...

Lisätiedot

Vanhankaupunginkosken ultraäänikuvaukset Simsonar Oy Pertti Paakkolanvaara

Vanhankaupunginkosken ultraäänikuvaukset Simsonar Oy Pertti Paakkolanvaara Vanhankaupunginkosken ultraäänikuvaukset 15.7. 14.11.2014 Simsonar Oy Pertti Paakkolanvaara Avaintulokset 2500 2000 Ylös vaellus pituusluokittain: 1500 1000 500 0 35-45 cm 45-60 cm 60-70 cm >70 cm 120

Lisätiedot

Mikroskooppisten kohteiden

Mikroskooppisten kohteiden Mikroskooppisten kohteiden lämpötilamittaukset itt t Maksim Shpak Planckin laki I BB ( λ T ) = 2hc λ, 5 2 1 hc λ e λkt 11 I ( λ, T ) = ε ( λ, T ) I ( λ T ) m BB, 0 < ε

Lisätiedot

Fotogrammetrian termistöä

Fotogrammetrian termistöä Fotogrammetrian termistöä Petri Rönnholm, Henrik Haggrén, 2015 Hei. Sain eilen valmiiksi mukavan mittausprojektin. Kiinnostaako kuulla yksityiskohtia? Totta kai! (Haluan tehdä vaikutuksen tähän kaveriin,

Lisätiedot

Luento 10: Optinen 3-D mittaus ja laserkeilaus

Luento 10: Optinen 3-D mittaus ja laserkeilaus Maa-57.301 Fotogrammetrian yleiskurssi Luento-ohjelma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (P. Rönnholm / H. Haggrén, 19.10.2004) Luento 10: Optinen 3-D mittaus ja laserkeilaus AIHEITA Optinen 3-D digitointi Etäisyydenmittaus

Lisätiedot

Maa-57.260 Fotogrammetrian erikoissovellutukset (Close-Range Photogrammetry)

Maa-57.260 Fotogrammetrian erikoissovellutukset (Close-Range Photogrammetry) Maa-57.260 Fotogrammetrian erikoissovellutukset (Close-Range Photogrammetry) -luennot: --ti 12-14 M5, to 12-14 M5 --Henrik Haggrén (HH), Petteri Pöntinen (PP) 1. Johdanto ja teoreettisia perusteita I,

Lisätiedot

Kojemeteorologia. Sami Haapanala syksy 2013. Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto

Kojemeteorologia. Sami Haapanala syksy 2013. Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto Kojemeteorologia Sami Haapanala syksy 2013 Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto Mittalaitteiden staattiset ominaisuudet Mittalaitteita kuvaavat tunnusluvut voidaan jakaa kahteen luokkaan Staattisiin

Lisätiedot

Nimi: Muiden ryhmäläisten nimet:

Nimi: Muiden ryhmäläisten nimet: Nimi: Muiden ryhmäläisten nimet: PALKKIANTURI Työssä tutustutaan palkkianturin toimintaan ja havainnollistetaan sen avulla pienten ainepitoisuuksien havainnointia. Työn mittaukset on jaettu kolmeen osaan,

Lisätiedot

HARJOITUS 7 SEISOVAT AALLOT TAVOITE

HARJOITUS 7 SEISOVAT AALLOT TAVOITE SEISOVAT AALLOT TAVOITE Tässä harjoituksessa opit käyttämään rakolinjaa. Toteat myös seisovan aallon kuvion kolmella eri kuormalla: oikosuljetulla, sovittamattomalla ja sovitetulla kuormalla. Tämän lisäksi

Lisätiedot

Geotrim TAMPEREEN SEUTUKUNNAN MITTAUSPÄIVÄT 29.3.2006

Geotrim TAMPEREEN SEUTUKUNNAN MITTAUSPÄIVÄT 29.3.2006 Geotrim TAMPEREEN SEUTUKUNNAN MITTAUSPÄIVÄT 29.3.2006 Satelliittimittauksen tulevaisuus GPS:n modernisointi, L2C, L5 GALILEO GLONASS GNSS GPS:n modernisointi L2C uusi siviilikoodi L5 uusi taajuus Block

Lisätiedot

10. Polarimetria. 1. Polarisaatio tähtitieteessä. 2. Stokesin parametrit. 3. Polarisaattorit. 4. CCD polarimetria

10. Polarimetria. 1. Polarisaatio tähtitieteessä. 2. Stokesin parametrit. 3. Polarisaattorit. 4. CCD polarimetria 10. Polarimetria 1. Polarisaatio tähtitieteessä 2. Stokesin parametrit 3. Polarisaattorit 4. CCD polarimetria 10.1 Polarisaatio tähtitieteessä Polarisaatiota mittaamalla päästään käsiksi moniin fysikaalisiin

Lisätiedot

CCD-kamerat ja kuvankäsittely

CCD-kamerat ja kuvankäsittely CCD-kamerat ja kuvankäsittely Kari Nilsson Finnish Centre for Astronomy with ESO (FINCA) Turun Yliopisto 6.10.2011 Kari Nilsson (FINCA) CCD-havainnot 6.10.2011 1 / 23 Sisältö 1 CCD-kamera CCD-kameran toimintaperiaate

Lisätiedot

9. Polarimetria. 1. Stokesin parametrit 2. Polarisaatio tähtitieteessä. 3. Polarisaattorit 4. CCD polarimetria

9. Polarimetria. 1. Stokesin parametrit 2. Polarisaatio tähtitieteessä. 3. Polarisaattorit 4. CCD polarimetria 9. Polarimetria 1. Stokesin parametrit 2. Polarisaatio tähtitieteessä 3. Polarisaattorit 4. CCD polarimetria 10.1 Stokesin parametrit 10.1

Lisätiedot

Mittaustulosten tilastollinen käsittely

Mittaustulosten tilastollinen käsittely Mittaustulosten tilastollinen käsittely n kertaa toistetun mittauksen tulos lasketaan aritmeettisena keskiarvona n 1 x = x i n i= 1 Mittaustuloksen hajonnasta aiheutuvaa epävarmuutta kuvaa keskiarvon keskivirhe

Lisätiedot

5.3 Suoran ja toisen asteen käyrän yhteiset pisteet

5.3 Suoran ja toisen asteen käyrän yhteiset pisteet .3 Suoran ja toisen asteen käyrän yhteiset pisteet Tämän asian taustana on ratkaista sellainen yhtälöpari, missä yhtälöistä toinen on ensiasteinen ja toinen toista astetta. Tällainen pari ratkeaa aina

Lisätiedot

Ohjeita fysiikan ylioppilaskirjoituksiin

Ohjeita fysiikan ylioppilaskirjoituksiin Ohjeita fysiikan ylioppilaskirjoituksiin Kari Eloranta 2016 Jyväskylän Lyseon lukio 11. tammikuuta 2016 Kokeen rakenne Fysiikan kokeessa on 13 tehtävää, joista vastataan kahdeksaan. Tehtävät 12 ja 13 ovat

Lisätiedot

RYHMÄKERROIN ÄÄNILÄHDERYHMÄN SUUNTAAVUUDEN

RYHMÄKERROIN ÄÄNILÄHDERYHMÄN SUUNTAAVUUDEN ÄÄNILÄHDERYHMÄN SUUNTAAVUUDEN ARVIOINNISSA Seppo Uosukainen, Jukka Tanttari, Heikki Isomoisio, Esa Nousiainen, Ville Veijanen, Virpi Hankaniemi VTT PL, 44 VTT etunimi.sukunimi@vtt.fi Wärtsilä Finland Oy

Lisätiedot

Kuva 1. Virtauksen nopeus muuttuu poikkileikkauksen muuttuessa

Kuva 1. Virtauksen nopeus muuttuu poikkileikkauksen muuttuessa 8. NESTEEN VIRTAUS 8.1 Bernoullin laki Tässä laboratoriotyössä tutkitaan nesteen virtausta ja virtauksiin liittyviä energiahäviöitä. Yleisessä tapauksessa nesteiden virtauksen käsittely on matemaattisesti

Lisätiedot

Teledyne Optech Titan -monikanavalaser ja sen sovellusmahdollisuudet

Teledyne Optech Titan -monikanavalaser ja sen sovellusmahdollisuudet Teledyne Optech Titan -monikanavalaser ja sen sovellusmahdollisuudet Jan Biström TerraTec Oy TerraTec-ryhmä Emoyhtiö norjalainen TerraTec AS Liikevaihto 2015 noin 13 miljoonaa euroa ja noin 90 työntekijää

Lisätiedot

Satelliittipaikannus

Satelliittipaikannus Kolme maailmalaajuista järjestelmää 1. GPS (USAn puolustusministeriö) Täydessä laajuudessaan toiminnassa v. 1994. http://www.navcen.uscg.gov/gps/default.htm 2. GLONASS (Venäjän hallitus) Ilmeisesti 11

Lisätiedot

Aaltojen heijastuminen ja taittuminen

Aaltojen heijastuminen ja taittuminen Luku 11 Aaltojen heijastuminen ja taittuminen Tässä luvussa käsitellään sähkömagneettisten aaltojen heijastumista ja taittumista väliaineiden rajapinnalla. Rajoitutaan monokromaattisiin aaltoihin ja oletetaan

Lisätiedot

Luento 7: Fotogrammetrinen mittausprosessi

Luento 7: Fotogrammetrinen mittausprosessi 7Maa-57.300 Fotogrammetrian perusteet Luento-ohjelma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 (Alkuperäinen luento: Henrik Haggrén, 7.2.2003, Päivityksiä: Katri Koistinen, 5.2.2004 ) Luento 7: Fotogrammetrinen mittausprosessi

Lisätiedot

PROJECT X. 2D tarkastuksen standardi Mittausteknologian edelläkävijä

PROJECT X. 2D tarkastuksen standardi Mittausteknologian edelläkävijä PROJECT X 2D tarkastuksen standardi Mittausteknologian edelläkävijä 2-dimensioinen kameramittausjärjestelmä Project X.. 2D mittauksen standardi Project X on erilainen. Siinä on otettu käyttöön aivan uusi,

Lisätiedot

JOHDATUS TEKOÄLYYN TEEMU ROOS

JOHDATUS TEKOÄLYYN TEEMU ROOS JOHDATUS TEKOÄLYYN TEEMU ROOS TERMINATOR SIGNAALINKÄSITTELY KUVA VOIDAAN TULKITA KOORDINAATTIEN (X,Y) FUNKTIONA. LÄHDE: S. SEITZ VÄRIKUVA KOOSTUU KOLMESTA KOMPONENTISTA (R,G,B). ÄÄNI VASTAAVASTI MUUTTUJAN

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiikan tukikurssi Kurssikerta 8 1 Suunnattu derivaatta Aluksi tarkastelemme vektoreita, koska ymmärrys vektoreista helpottaa alla olevien asioiden omaksumista. Kun liikutaan tasossa eli avaruudessa

Lisätiedot

Stereopaikannusjärjestelmän tarkkuus (3 op)

Stereopaikannusjärjestelmän tarkkuus (3 op) Teknillinen korkeakoulu AS 0.3200 Automaatio ja systeemitekniikan projektityöt Stereopaikannusjärjestelmän tarkkuus (3 op) 19.9.2008 14.01.2009 Työn ohjaaja: DI Matti Öhman Mikko Seppälä 1 Työn esittely

Lisätiedot

FYSIIKAN LABORATORIOTYÖT 2 MAGNEETTIKENTTÄTYÖ

FYSIIKAN LABORATORIOTYÖT 2 MAGNEETTIKENTTÄTYÖ FYSIIKAN LABORATORIOTYÖT 2 MAGNEETTIKENTTÄTYÖ MIKKO LAINE 2. kesäkuuta 2015 1. Johdanto Tässä työssä määritämme Maan magneettikentän komponentit, laskemme totaalikentän voimakkuuden ja monitoroimme magnetometrin

Lisätiedot

S11-04 Kompaktikamerat stereokamerajärjestelmässä. Projektisuunnitelma

S11-04 Kompaktikamerat stereokamerajärjestelmässä. Projektisuunnitelma AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt S11-04 Kompaktikamerat stereokamerajärjestelmässä Projektisuunnitelma Ari-Matti Reinsalo Anssi Niemi 28.1.2011 Projektityön tavoite Projektityössä

Lisätiedot

pitkittäisaineistoissa

pitkittäisaineistoissa Puuttuvan tiedon käsittelystä p. 1/18 Puuttuvan tiedon käsittelystä pitkittäisaineistoissa Tapio Nummi tan@uta.fi Matematiikan, tilastotieteen ja filosofian laitos Tampereen yliopisto Puuttuvan tiedon

Lisätiedot

JOHDATUS TEKOÄLYYN TEEMU ROOS

JOHDATUS TEKOÄLYYN TEEMU ROOS JOHDATUS TEKOÄLYYN TEEMU ROOS TERMINATOR SIGNAALINKÄSITTELY KUVA VOIDAAN TULKITA KOORDINAATTIEN (X,Y) FUNKTIONA. LÄHDE: S. SEITZ VÄRIKUVA KOOSTUU KOLMESTA KOMPONENTISTA (R,G,B). ÄÄNI VASTAAVASTI MUUTTUJAN

Lisätiedot

Logistinen regressio, separoivat hypertasot

Logistinen regressio, separoivat hypertasot Logistinen regressio, separoivat hypertasot Topi Sikanen Logistinen regressio Aineisto jakautunut K luokkaan K=2 tärkeä erikoistapaus Halutaan mallintaa luokkien vedonlyöntikertoimia (odds) havaintojen

Lisätiedot

TIES530 TIES530. Moniprosessorijärjestelmät. Moniprosessorijärjestelmät. Miksi moniprosessorijärjestelmä?

TIES530 TIES530. Moniprosessorijärjestelmät. Moniprosessorijärjestelmät. Miksi moniprosessorijärjestelmä? Miksi moniprosessorijärjestelmä? Laskentaa voidaan hajauttaa useammille prosessoreille nopeuden, modulaarisuuden ja luotettavuuden vaatimuksesta tai hajauttaminen voi helpottaa ohjelmointia. Voi olla järkevää

Lisätiedot

6. Differentiaaliyhtälösysteemien laadullista teoriaa.

6. Differentiaaliyhtälösysteemien laadullista teoriaa. 1 MAT-13450 LAAJA MATEMATIIKKA 5 Tampereen teknillinen yliopisto Risto Silvennoinen Kevät 2010 6. Differentiaaliyhtälösysteemien laadullista teoriaa. Olemme keskittyneet tässä kurssissa ensimmäisen kertaluvun

Lisätiedot

S09 04 Kohteiden tunnistaminen 3D datasta

S09 04 Kohteiden tunnistaminen 3D datasta AS 0.3200 Automaatio ja systeemitekniikan projektityöt S09 04 Kohteiden tunnistaminen 3D datasta Loppuraportti 22.5.2009 Akseli Korhonen 1. Projektin esittely Projektin tavoitteena oli algoritmin kehittäminen

Lisätiedot

Keskipisteen lisääminen 2 k -faktorikokeeseen (ks. Montgomery 9-6)

Keskipisteen lisääminen 2 k -faktorikokeeseen (ks. Montgomery 9-6) Mat-.3 Koesuunnittelu ja tilastolliset mallit kevät Keskipisteen lisääminen k -faktorikokeeseen (ks. Montgomery 9-6) Esim (Montg. ex. 9-, 6-): Tutkitaan kemiallisen prosessin saannon Y riippuvuutta faktoreista

Lisätiedot

Luento 4 Georeferointi Maa Fotogrammetrian perusteet 1

Luento 4 Georeferointi Maa Fotogrammetrian perusteet 1 Luento 4 Georeferointi 2007 Maa-57.1030 Fotogrammetrian perusteet 1 Sisältö Georeferointi käsitteenä Orientoinnit Stereokuvaparin mittaus Stereomallin ulkoinen orientointi (= absoluuttinen orientointi)

Lisätiedot

Luento 4 Georeferointi

Luento 4 Georeferointi Luento 4 Georeferointi 2008 Maa-57.1030 Fotogrammetrian perusteet 1 Sisältö Georeferointi käsitteenä Orientoinnit Stereokuvaparin mittaus Stereomallin ulkoinen orientointi (= absoluuttinen orientointi)

Lisätiedot

Opetusmateriaali. Tutkimustehtävien tekeminen

Opetusmateriaali. Tutkimustehtävien tekeminen Opetusmateriaali Tämän opetusmateriaalin tarkoituksena on opettaa kiihtyvyyttä mallintamisen avulla. Toisena tarkoituksena on hyödyntää pikkuautoa ja lego-ukkoa fysiikkaan liittyvän ahdistuksen vähentämiseksi.

Lisätiedot

7.4 Fotometria CCD kameralla

7.4 Fotometria CCD kameralla 7.4 Fotometria CCD kameralla Yleisin CCDn käyttötapa Yleensä CCDn edessä käytetään aina jotain suodatinta, jolloin kuvasta saadaan siistimpi valosaaste UV:n ja IR:n interferenssikuviot ilmakehän dispersion

Lisätiedot

Jani Sipola & Timo Kauppi. Konenäkö putkiprofiilien dimensiomittauksissa

Jani Sipola & Timo Kauppi. Konenäkö putkiprofiilien dimensiomittauksissa Jani Sipola & Timo Kauppi Konenäkö putkiprofiilien dimensiomittauksissa Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja E. Työpapereita 2/2010 Jani Sipola & Timo Kauppi Konenäkö putkiprofiilien dimensiomittauksissa

Lisätiedot

Digitaalinen signaalinkäsittely Kuvankäsittely

Digitaalinen signaalinkäsittely Kuvankäsittely Digitaalinen signaalinkäsittely Kuvankäsittely Teemu Saarelainen, teemu.saarelainen@kyamk.fi Lähteet: Ifeachor, Jervis, Digital Signal Processing: A Practical Approach H.Huttunen, Signaalinkäsittelyn menetelmät,

Lisätiedot

9. Vektorit. 9.1 Skalaarit ja vektorit. 9.2 Vektorit tasossa

9. Vektorit. 9.1 Skalaarit ja vektorit. 9.2 Vektorit tasossa 9. Vektorit 9.1 Skalaarit ja vektorit Skalaari on koon tai määrän mitta. Tyypillinen esimerkki skalaarista on massa. Lukumäärä on toinen hyvä esimerkki skalaarista. Vektorilla on taas suuruus ja suunta.

Lisätiedot

JOHDATUS TEKOÄLYYN TEEMU ROOS

JOHDATUS TEKOÄLYYN TEEMU ROOS JOHDATUS TEKOÄLYYN TEEMU ROOS AI-TUTKIJAN URANÄKYMIÄ AJATUSTENLUKUA COMPUTER VISION SIGNAALINKÄSITTELY KUVA VOIDAAN TULKITA MUUTTUJIEN (X,Y) FUNKTIONA. LÄHDE: S. SEITZ VÄRIKUVA KOOSTUU KOLMESTA KOMPONENTISTA

Lisätiedot

A11-02 Infrapunasuodinautomatiikka kameralle

A11-02 Infrapunasuodinautomatiikka kameralle A11-02 Infrapunasuodinautomatiikka kameralle Projektisuunnitelma AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Lassi Seppälä Johan Dahl Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1. Projektityön tavoite

Lisätiedot

Integrointialgoritmit molekyylidynamiikassa

Integrointialgoritmit molekyylidynamiikassa Integrointialgoritmit molekyylidynamiikassa Markus Ovaska 28.11.2008 Esitelmän kulku MD-simulaatiot yleisesti Integrointialgoritmit: mitä integroidaan ja miten? Esimerkkejä eri algoritmeista Hyvän algoritmin

Lisätiedot

FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT. 1 Johdanto

FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT. 1 Johdanto FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT Työn tavoitteet o Havainnollistaa vaihtovirtapiirien toimintaa o Syventää ymmärtämystä aiheeseen liittyvästä fysiikasta 1 Johdanto Tasavirta oli 1900 luvun alussa kilpaileva

Lisätiedot

FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT. 1 Johdanto. 2 Teoreettista taustaa

FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT. 1 Johdanto. 2 Teoreettista taustaa FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT Työn tavoitteita o Havainnollistaa vaihtovirtapiirien toimintaa o Syventää ymmärtämystä aiheeseen liittyvästä fysiikasta 1 Johdanto Tasavirta oli 1900 luvun alussa kilpaileva

Lisätiedot

LIITE 1 VIRHEEN ARVIOINNISTA

LIITE 1 VIRHEEN ARVIOINNISTA 1 Mihin tarvitset virheen arviointia? Mittaustuloksiin sisältyy aina virhettä, vaikka mittauslaite olisi miten uudenaikainen tai kallis tahansa ja mittaaja olisi alansa huippututkija Tästä johtuen mittaustuloksista

Lisätiedot

Aki Taanila LINEAARINEN OPTIMOINTI

Aki Taanila LINEAARINEN OPTIMOINTI Aki Taanila LINEAARINEN OPTIMOINTI 26.4.2011 JOHDANTO Tässä monisteessa esitetään lineaarisen optimoinnin alkeet. Moniste sisältää tarvittavat Excel ohjeet. Viimeisin versio tästä monisteesta ja siihen

Lisätiedot

3. Optiikka. 1. Geometrinen optiikka. 2. Aalto-optiikka. 3. Stokesin parametrit. 4. Perussuureita. 5. Kuvausvirheet. 6. Optiikan suunnittelu

3. Optiikka. 1. Geometrinen optiikka. 2. Aalto-optiikka. 3. Stokesin parametrit. 4. Perussuureita. 5. Kuvausvirheet. 6. Optiikan suunnittelu 3. Optiikka 1. Geometrinen optiikka 2. Aalto-optiikka 3. Stokesin parametrit 4. Perussuureita 5. Kuvausvirheet 6. Optiikan suunnittelu 3.1 Geometrinen optiikka! klassinen optiikka! Valoa kuvaa suoraan

Lisätiedot

Mittausten suunnittelu I

Mittausten suunnittelu I Mittausten suunnittelu I Eteenpäinleikkaukseen perustuvan mittauksen tarkkuus riippuu kahdesta asiasta (C.S. Fraser, 1996): 1) kuvaus-/tähtäyssäteen määritystarkkuudesta 2) kuvausgeometriasta Saavutettavaa

Lisätiedot

Luento 3: 3D katselu. Sisältö

Luento 3: 3D katselu. Sisältö Tietokonegrafiikan perusteet T-.43 3 op Luento 3: 3D katselu Lauri Savioja Janne Kontkanen /27 3D katselu / Sisältö Kertaus: koordinaattimuunnokset ja homogeeniset koordinaatit Näkymänmuodostus Kameran

Lisätiedot

Kuva 1: Yksinkertainen siniaalto. Amplitudi kertoo heilahduksen laajuuden ja aallonpituus

Kuva 1: Yksinkertainen siniaalto. Amplitudi kertoo heilahduksen laajuuden ja aallonpituus Kuva 1: Yksinkertainen siniaalto. Amplitudi kertoo heilahduksen laajuuden ja aallonpituus värähtelytiheyden. 1 Funktiot ja aallot Aiemmin käsiteltiin funktioita ja miten niiden avulla voidaan kuvata fysiikan

Lisätiedot

PRELIMINÄÄRIKOE PITKÄ MATEMATIIKKA 9.2.2011

PRELIMINÄÄRIKOE PITKÄ MATEMATIIKKA 9.2.2011 PRELIMINÄÄRIKOE PITKÄ MATEMATIIKKA 9..0 Kokeessa saa vastata enintään kymmeneen tehtävään.. Sievennä a) 9 x x 6x + 9, b) 5 9 009 a a, c) log 7 + lne 7. Muovailuvahasta tehty säännöllinen tetraedri muovataan

Lisätiedot

Pitkän kantaman aktiivinen hyperspektraalinen laserkeilaus

Pitkän kantaman aktiivinen hyperspektraalinen laserkeilaus Pitkän kantaman aktiivinen hyperspektraalinen laserkeilaus MATINE:n Tutkimusseminaari, 18.11.2015 Helsinki Sanna Kaasalainen, Olli Nevalainen, Teemu Hakala Paikkatietokeskus Sisällys Taustaa Multispektraaliset

Lisätiedot

MAA-C2001 Ympäristötiedon keruu

MAA-C2001 Ympäristötiedon keruu MAA-C2001 Ympäristötiedon keruu Luento 1b Petri Rönnholm, Aalto-yliopisto 1 Laserkeilauksen, fotogrammetrian ja kaukokartoituksen harjoituksista Laserkeilausharjoitus Tarkempi aikataulu julkaistaan lähiaikoina

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiikan tukikurssi Kurssikerta 4 Jatkuvuus Jatkuvan funktion määritelmä Tarkastellaan funktiota f x) jossakin tietyssä pisteessä x 0. Tämä funktio on tässä pisteessä joko jatkuva tai epäjatkuva. Jatkuvuuden

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

S-114.2720 Havaitseminen ja toiminta

S-114.2720 Havaitseminen ja toiminta S-114.2720 Havaitseminen ja toiminta Heikki Hyyti 60451P Harjoitustyö 2 visuaalinen prosessointi Treismanin FIT Kuva 1. Kuvassa on Treismanin kokeen ensimmäinen osio, jossa piti etsiä vihreätä T kirjainta.

Lisätiedot

Suuriformaattiset digitaaliset ilmakuvakamerat

Suuriformaattiset digitaaliset ilmakuvakamerat Maa 57.270, Fotogrammetrian, kaukokartoituksen ja kuvantulkinnan seminaari Suuriformaattiset digitaaliset ilmakuvakamerat 2007 Lauri Saarinen Sisällysluettelo 1 Johdanto...3 2 Digitaalinen ilmakuvakamera...3

Lisätiedot

JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta

JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JHS 197 EUREF-FIN -koordinaattijärjestelmät, niihin liittyvät muunnokset ja karttalehtijako Liite 6: EUREF-FIN:n ja KKJ:n välinen kolmiulotteinen yhdenmuotoisuusmuunnos ja sen tarkkuus Versio: 1.0 / 3.2.2016

Lisätiedot

FYSA210/2 PYÖRIVÄ KOORDINAATISTO

FYSA210/2 PYÖRIVÄ KOORDINAATISTO FYSA210/2 PYÖRIVÄ KOORDINAATISTO Johdanto Inertiaalikoordinaatisto on koordinaatisto, jossa Newtonin mekaniikan lait pätevät. Tällaista koordinaatistoa ei reaalimaailmassa kuitenkaan ole. Epäinertiaalikoordinaatisto

Lisätiedot

Flash AD-muunnin. Ominaisuudet. +nopea -> voidaan käyttää korkeataajuuksisen signaalin muuntamiseen (GHz) +yksinkertainen

Flash AD-muunnin. Ominaisuudet. +nopea -> voidaan käyttää korkeataajuuksisen signaalin muuntamiseen (GHz) +yksinkertainen Flash AD-muunnin Koostuu vastusverkosta ja komparaattoreista. Komparaattorit vertailevat vastuksien jännitteitä referenssiin. Tilanteesta riippuen kompraattori antaa ykkösen tai nollan ja näistä kootaan

Lisätiedot

Luento 2 Stereokuvan laskeminen. 2008 Maa-57.1030 Fotogrammetrian perusteet 1

Luento 2 Stereokuvan laskeminen. 2008 Maa-57.1030 Fotogrammetrian perusteet 1 Luento 2 Stereokuvan laskeminen 2008 Maa-57.1030 Fotogrammetrian perusteet 1 Aiheet Stereokuvan laskeminen stereokuvan piirto synteettisen stereokuvaparin tuottaminen laskemalla stereoelokuva kollineaarisuusyhtälöt

Lisätiedot

Laskun vaiheet ja matemaattiset mallit

Laskun vaiheet ja matemaattiset mallit Laskun vaiheet ja matemaattiset mallit Jukka Sorjonen sorjonen.jukka@gmail.com 28. syyskuuta 2016 Jukka Sorjonen (Jyväskylän Normaalikoulu) Mallit ja laskun vaiheet 28. syyskuuta 2016 1 / 22 Hieman kertausta

Lisätiedot