Vuosikertomus 2011 Suomen 4H-liitto 4 H

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 2011 Suomen 4H-liitto 4 H"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2011 Suomen 4H-liitto 4 H

2 Puheenjohtajan kynästä Vuonna 2011 sitoutunut 4H-väki näytti jälleen voimansa. Perustoiminnan tulokset olivat erinomaiset. Erikseen on syytä mainita Ajokortti työelämään -kurssit, joita vuoden 2010 lisäbudjettimäärärahan ja muun rahoituksen turvin on järjestetty todella huomattava määrä. Kurssi antaa nuorille valmiuksia työnhakuun, ensimmäisiin työsuhteisiin ja asiakaspalveluun. 4H-järjestön vahva panos nuorten työelämävalmiuksien edistämisessä antaa meille mahdollisuuden tarjota osaamistamme nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseen, minkä Jyrki Kataisen hallitus on asettanut yhdeksi kärkihankkeekseen. Taloudellisesti ja toiminnallisesti 4H-järjestö on hyvin haasteellisessa tilanteessa. Eräiden euromaiden julkisen talouden kestämätön tilanne on sysännyt koko yhteisön taloudelliseen ja poliittiseen epävarmuuteen. Seurauksena on ollut talouskasvun hidastuminen, millä on vahva vaikutus myös Suomen tilanteeseen. Julkisen talouden alijäämien kasvu on pakko katkaista. Loppuvuoden 2011 budjettiratkaisut leikkasivat 4H-nuorisotyön valtionapua kymmenellä prosentilla. Hallituksen ja eduskunnan käsittelyn aikana olivat esillä paljon tätäkin huonommat luvut. Tulevien vuosien budjettikehykset eivät ole valoisia 4H-järjestön kannalta. Väestön ikääntyminen ja peruspalvelujen turvaaminen vaativat kuntakentän suurremonttia, jolla epäilemättä on oma vaikutuksensa 4Hnuorisotyön toimintaedellytyksiin. Kerhokilpailu kehittää kerhotoiminnan laatua perusteella valtuuskunta asetti työryhmän tekemään ehdotuksia järjestön palvelu- ja organisaatiorakenteen kehittämiseksi. Toivon järjestöväeltä kaukonäköisyyttä Kaikki 4H-kerhot ja ennakkoluulottomuutta, sillä palvelu- ottamatta ja organisaatioraken- voivat osallistua vuosittaiseen iltapäiväkerhoja lukuun netta on todellakin kerhokilpailuun. uudistettava. Raati arvioi kerhojen itse suunnittelemat julisteet sekä kerhopäiväkirjat, joulukuussa joiden 2011 perusteella uusia voittaja valitaan. EU:n komissio antoi säännöksiä ja säännösehdotuksia Kriteereinä ovat koskien muun muassa esittely-paketin tarkoituksiin ilme, kerhotoiminnan liittyviä monipuolisuus, yleisiin taloudellisiin palveluita. Näiden asioiden osallistumisinnokkuus kansallinen valmistelu työ- ja elinkeinoministeriössä laatu ja pitkäjänteisyys. kuuluu Tavoitteena on sekä toiminnan johtamani osaston vastuulle. kerhokilpailun Koska avulla kyseinen kehittää lainsäädäntö koskee paikallisen läheisesti myös kerhotoiminnan 4Hjärjestöä, katson tulleeni esteelliseksi toimi- laatua. maan järjestön luottamuselimissä. Lassilan 4H-Topit Tästä Noormarkun 4Hyhdistyksestä joutunut luopumaan voittivat vuoden 2009 syytä olen valittaen Suomen 4H-liiton hallituksen 4H-kerhokilpailun. puheenjohtajan ja 4H-säätiön hallituksen piirin reippaat jäsenen kerholaiset tekivät Satakunnan 4Htehtävistä vuoden 2012 tuomaristoon alusta lukien. vaikutuksen etenkin aktiivisuudellaan. Kerho muun muassa Kiitän kaikkia hyvästä järjesti yhteistyöstä ansiokkaasti kuluneen viiden vuoden kunnallisella aikana ja toivotan 4H viikolla ja pääsi esiin tapahtumia valta- parasta mahdollista useasti menestystä paikallisissa tulevai-medioissasuudessalaiset ovat myös ottaneet innokkaasti Kerho- osaa maakunnallisiin kilpailuihin. Kerhokilpailuun osallistui kaikkiaan 315 kerhoa 81 yhdistyksestä. Mukana Raimo Luoma Hallituksen puheenjohtaja oli yhteensä H-kerholaista. 2 Syksyllä 2011 piirien puheenjohtajakokous, piirien johtajat, liiton hallitus ja valtuuskunta pohtivat, miten liitto ja piirit voisivat nykyistä tasapuolisemmin, tehokkaammin ja taloudellisemmin tukea paikallista 4H-nuorisotyötä. Valmistelun 2

3 Hyvällä harrastuksella huomisen huipulle Toiminta-ajatus 4H-harrastuksessa lapsi ja nuori kasvaa kohti vastuullista ja yritteliästä aikuisuutta. Lapsen ja nuoren kehitysvaiheet huomioon ottavassa toiminnassa opitaan itse tekemällä. 4H-kerhossa omaksutaan käytännön taitoja ja tietoja koulutetun ohjaajan tuella. 4H-koulutukset ja -kurssit syventävät nuoren osaamista. Toiminnassa saadaan valmiuksia aktiiviseen kansalaisuuteen, yrittäjyyteen ja työelämään. Järjestöllinen päämäärä 4H-järjestö on valtakunnallinen, yhtenäinen ja kehittyvä lasten ja nuorten elämänhallintaa ja yritteliäisyyttä tukeva kansalaisjärjestö sekä johtava nuorisopalveluja tuottava järjestö. 4H-järjestöön kuuluu yli jäsentä. 4H-yhdistyksiä on 250 ympäri Suomea. Paikallisyhdistysten toimintaa tukee 14 4H-piiriä. Ruotsinkielistä toimintaa tarjoaa Finlands svenska 4H, jolla on jäsentä. Arvot Järjestön arvopohja muodostuu neljästä H-kirjaimesta: Harkinta - Head kuvaa sitä, miten tärkeää ihmisen on jatkuvasti kehittää omaa ajatteluaan sekä pyrkiä kaikessa toiminnassaan rehellisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen. Harjaannus - Hands tarkoittaa käytännön- ja käden taitoja, joita harjoitellaan kaikessa 4H-toiminnassa. Tähän liittyvät tärkeänä osana asenteet, esimerkiksi yritteliäisyys ja ahkeruus. Hyvyys - Heart kertoo toisen ihmisen kunnioittamisesta ja huolenpidosta. Siihen liittyvät myös yhteistyötaidot ja hyvä käytös. Hyvinvointi - Health on kokonaisvaltainen asia, johon liittyvät ihmisen fyysinen ja henkinen tasapaino sekä riittävä aineellinen hyvinvointi. 4H-toimija pystyy luomaan arjen hyvinvointia itselleen ja muille. 3

4 Tähtäimessä työelämä ja aktiivinen kansalaisuus 4H-nuorisotyö on pitkäjänteistä kasvatustyötä, jossa yhdistyvät yrittäjyyskasvatus ja työelämävalmiuksien edistäminen sekä kasvu aktiiviseksi kansalaiseksi. Kolme askelta työelämään Yrittäjyyskasvatus ja työelämävalmiuksien edistäminen ovat olleet aktiivisen kehittämistyön kohteena jo pitkään. Työn tulos kiteytyy Kolme askelta työelämään -toimintamallissa, joka yhdistää kerhotoiminnan, työelämätaitojen harjoittelun sekä yrittäjyyden ainutlaatuisella tavalla yhtenäiseksi kasvatukselliseksi kokonaisuudeksi. Kasvaessaan 4H-harrastuksen parissa lapset ja nuoret saavat monipuolisia kosketuspintoja työelämään ja yrittäjyyteen. Monet kolme askelta -tuotteet, kuten TOP-tehtäväpankki, Ajokortti työelämään -kurssi ja 4H-Yritys tunnetaan eri puolilla Suomea, ja ne tavoittavat viikoittain tuhansia lapsia ja nuoria. Kolme askelta työelämään 4H-järjestön Kolme askelta työelämään -toimintamallin avulla edistämme lasten ja nuorten kasvua vastuullisiksi ja yritteliäiksi yhteiskunnan jäseniksi, joilla on rohkeutta, osaamista ja halua tehdä työtä toisen palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä. Kohti aktiivista kansalaisuutta Käynnissä olevalla strategiakaudella ( ) kiinnitetään erityistä huomiota 4H-järjestön toteuttaman kansalaiskasvatuksen kehittämiseen. Tavoitteena on, että 4H-harrastuksen parissa lapsista ja nuorista kasvaa aloitekykyisiä kansalaisia, jotka toimivat aktiivisesti omissa yhteisöissään ja laajemmin yhteiskunnassa yhteiseksi hyväksi. Strategiakaudella kansalaiskasvatuksesta kehitetään yhtenäinen ja toimiva kokonaisuus. Erityisen huomion kohteena kehittämistyössä ovat yli 13-vuotiaat nuoret. Työ on lähtenyt hyvin käyntiin: toiminnan suunnasta ja sisällöistä on käyty laajaa keskustelua, johon ovat osallistuneet sekä toimihenkilöt että nuoret. 1. Askel: Kerhotoiminta ja TOP (7+) Lapsi oppii monipuolisia käytännön ja käden taitoja liittyen esimerkiksi ruokaan, kädentaitoihin, luontoon ja ympäristöön sekä kansainvälisyyteen. Apuna ovat TOP-tehtävät (Tekemällä Oppii Parhaiten), joissa toteutuu 4H:n omaleimainen yrittäjyyskasvatusajattelu Askel: Työelämävalmiudet ja työllistäminen (13+) Nuori tutustuu työelämän pelisääntöihin ja saa valmiudet käytännön työtehtäviin 4H-työelämäkursseilla. Kurssien jälkeen nuorilla on mahdollisuus työllistyä 4H:n kautta. 3. Askel: Nuorten yritykset (13+) Nuori voi kokeilla yrittäjänä toimimista ja saada siihen henkilökohtaista ohjausta, kun hän perustaa oman 4H-Yrityksen. Perustiedot yrittämisestä nuori saa 4H-yrityskurssilla.

5 Järjestö vuonna H-järjestö vuonna H on merkittävä nuorten työllistäjä. Vuonna 2011 järjestön kautta työllistyi nuorta. 5

6 Taitoja elämänhallintaan 4H-kerhosta Kolme askelta työelämään -mallin ensimmäinen askel sisältää nuorten yhdessä tekemiseen liittyviä asioita, kuten 4H-kerhot ja kilpailut. Työvälineenä käytetään TOP-tehtäväpankkia, joka sisältää yli tehtävää kerholaisille ja heidän ohjaajilleen. Tuhattaituriksi TOP-tehtävillä 4H-kerho on lasten ja nuorten ohjattua pienryhmätoimintaa, jossa lapsille tarjotaan monipuolisia oppimiskokemuksia. Aihepiirejä ovat puutarha ja viherympäristö, metsä ja luonto, eläimet, koti ja keittiö, taitavat kädet, teknologia, kansainvälisyys, viestintä- ja vuorovaikutustaidot, töitä ja omaa rahaa sekä ympäristö ja kierrätys. 4H-teemakerhoissa keskitytään yhteen aiheeseen. Vuonna 2011 TOP-tehtäväpankkiin lisättiin 81 uutta tehtävää keppiheppailu-, kuvataide-, kokkaus-, käsityö- ja kansainvälisyysteemoihin. Kaikkien TOPtehtävien perustana on käytännön- ja kädentaitojen opetteleminen. Tehtävien kautta lapset ja nuoret oppivat monipuolisia, oman elämänsä hallintaan liittyviä asioita. 4H-kerhojen ohjaajina toimivat koulutetut vapaaehtoiset. Vuonna 2011 nuoria kerhonohjaajia oli ja aikuisohjaajia H-kerhokäyntiä toteutui Vuoden H-kerho on Hauhuun hurjat Vuoden 4H-kerhokilpailussa kerhot pääsevät esittelemään toimintaansa ja kerhovuoteen sisältyneitä tapahtumia. Kilpailutöiden avulla jaetaan tietoa 4H-kerhojen parhaista käytännöistä. Kerhokilpailun voittajaksi valittiin Hauhuun hurjat Virtain 4H-yhdistyksestä. Kerhokilpailuun osallistui 386 kerhoa 96 yhdistyksestä. Mukana oli yhteensä H-kerholaista. Suomen 4H-liitto järjesti kerhokilpailun yhteistyössä OP-Keskuksen ja paikallisten osuuspankkien kanssa. Vuoden 4H-kerho -kilpailu 1. Hauhuun hurjat, Virtain 4H-yhdistys 2. Suhmuran Monari, Pyhäselän 4H-yhdistys 3. Vasankarin 4H-kerho, Kalajoen 4H-yhdistys 6

7 Kokemuksia kilpailemalla Kilpailuja moneen makuun Käytännön taitoja kartuttavissa valtakunnallisissa kilpailuissa osaamista kehitettiin kalastuksessa, kädentaidoissa, traktori- ja mönkijäcupissa, metsä- ja hevostaidoissa sekä luontopolulla. Lisäksi 4H-kerhot kilpailivat Vuoden 4H-kerho-tittelistä ja 4H-yrittäjät vuoden yritystittelistä. Eläimellinen muotokuva Eläimellinen muotokuva -käsityökilpailuun osallistui lasta ja nuorta. Kilpailutehtävän tarkoituksena oli herätellä mielikuvitusta ja leikkiä ajatuksella: jos olisit eläin, mikä eläin olisit? Tehtävän tavoitteena oli rohkaista yhdistämään erilaisia materiaaleja ja kokeilemaan monipuolisesti erilaisia tekniikoita. Kilpailun suunnittelija ja päätuomari oli tekstiilimuotoilija Hanna Vainio. Eläimellinen muotokuva -käsityökilpailu 1. Selma Saarinen, Evijärven 4H-yhdistys 2. Ronja Tammi, Virtain 4H-yhdistys 3. Reetta Aino Inkeri Koskinen, Laukaan 4H-yhdistys Lähiruoka on viestin arvoinen 4H-järjestö osallistui elokuussa Savon ammatti- ja aikuisopisto EkoCentrian järjestämään lähiruokaviestiin. 4H:laiset pyöräilivät aktiivisesti kaikilla osuuksilla ja esittäytyivät vaihtopaikoilla näyttävästi. Vuosittain vietettävän valtakunnallisen 4H-viikon teemana oli lähiruoka. Viikon aikana paikalliset 4H-yhdistykset esittelivät toimintaansa lapsille, nuorille ja vanhemmille. 4H-kerhoissa kokeiltiin itse lähiruokajäätelön tekemistä. Aktiivisesti toimivissa 4H-kokkikerhoissa valmistetaan paljon lähiruokaa, sillä lähellä tuotetut raaka-aineet ovat kerhojen toiminnan tärkeä lähtökohta. MTK:n säätiön tukemissa kerhonohjaajakoulutuksissa tutustuttiin Ympäristörata-materiaaliin ja innostettiin kerhonohjaajia hyödyntämään sitä kerhoissa. Ohjaajat perehtyivät maaseudun monimuotoisuuteen ja vesiensuojeluun. Lisäksi ohjaajat oppivat uusia asioita lähiruoasta ja ruoan ympäristövaikutuksista. 7

8 Turvallisesti töihin 4H:n kautta Kolme askelta työelämään -mallin toinen askel sisältää nuorten työelämävalmiuksiin ja työllistämiseen liittyviä asioita: Ajokortti työelämään -kurssin, 4H-työelämäkurssit ja työllistymisen 4H-järjestön kautta. Tarjolla työelämän valttikortti Ajokortti työelämään -kurssi antaa nuorelle perustiedot ja -taidot työnhausta ja työelämän pelisäännöistä. Lisäksi hän saa valmiuksia asiakaspalveluun. Kurssin suoritettuaan nuori saa todistuksen ja Ajokortti työelämään -kortin, joka toimii valttikorttina työnhaussa. Vuonna 2011 järjestettiin 380 Ajokortti työelämään -kurssia, joihin osallistui nuorta. Osa kursseista toteutettiin 4H-järjestölle vuonna 2010 myönnetyllä lisäbudjettimäärärahalla yhteistyössä yläkoulujen kanssa. 4H-työelämäkurssilta kohti työelämää 4H-työelämäkurssit ovat neljän tunnin mittaisia kursseja, jotka perehdyttävät nuoria lastenhoitoon ja koirienhoitoon sekä koti-, piha- ja metsätöihin. Kursseilla nuoret oppivat perustiedot ja -taidot tavallisimmista käytännön töistä. Kurssimateriaalien tuottamisessa ovat olleet mukana eri alojen asiantuntijat. Lisäksi kaikki alle 29-vuotiaat nuoret, jotka tulevat työhön, työharjoitteluun tai TET-jaksolle 4H-yhdistykseen tai sen kautta, suorittavat Työt alkavat -kurssin. Tämä neljän tunnin itsenäisesti suoritettava kurssi perehdyttää nuoria 4H-toimintaan, asiakaspalveluun ja työturvallisuuteen. Nuorten työllistyminen on ykkösasia Nuori työllistyy 4H:n kautta muun muassa kerhojen ohjaamiseen, lasten- ja koirienhoitoon, kotien palvelutehtäviin sekä pihan-, puutarhan- ja metsänhoitotehtäviin. Vuonna H-järjestöön työllistyi alle 29-vuotiasta nuorta. Työtunteja kertyi Palkkoja nuorille maksettiin yli 3,5 miljoonaa euroa. 4H-työelämäkurssit: Lastenhoito, Koiranhoito, Kotityö, Pihatyö, Metsätyö, Työt alkavat Jo yli nuorta on suorittanut Ajokortti työelämään -kurssin. 8

9 Omalla osaamisella 4H-yrittäjäksi Kolme askelta työelämään -mallin kolmas askel sisältää nuorten omaa yritystoimintaan liittyviä asioita: 4H-yrityskurssin ja mahdollisuuden oman 4H-Yrityksen perustamiseen ohjaajan tuella. 4H-Yrityksissä tienataan omaa rahaa Oman 4H-Yrityksen avulla vuotiaat nuoret voivat kokeilla yrittäjyyttä. Nuori saa perustiedot yrittämisestä 4H-yrityskurssilla.Yritystoiminnassa nuoren apuna on henkilökohtainen yritysohjaaja. Nuori voi perustaa yrityksen myös yhdessä muiden nuorten kanssa. 4H-nuorten yrityksiä ovat muun muassa vaappuja käsitöinä tekevä JL-Vaaput, lemmikkieläinten vaatteita valmistava Tassutöyrä sekä Riihikahvila Kardemumma. Vuoden H-Yritykseksi valittiin JES! Webdesign. Internetsivuja ja yritysilmeitä suunnittelevan ja toteuttavan yrityksen ovat perustaneet euralaiset 15-vuotiaat veljekset Eetu ja Joonas Skaffari. Yritys sijaitsee Satakunnan 4H-piirin alueella. Kunniamaininnan valtakunnallisessa Vuoden 4H-Yritys -kilpailussa sai Hanna Pyhtilän 4H-Yritys Helmineule Lounais-Suomen 4H-piiristä. Nuorten kohtaamispaikka Bisnes H-yrittäjät ja yrittäjyydestä kiinnostuneet nuoret kohtasivat lokakuussa Bisnes tapahtumassa Jyväskylässä. Nuoret kuulivat asiantuntijoita, saivat opastusta yrittäjyyden saloihin sekä tutustuivat toistensa yrityksiin. Tapahtumaan osallistui 80 nuorta. Puhujina olivat muun muassa Neste Jari-Pekka Oy:n toimitusjohtaja Jari-Pekka Koponen ja kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo. Vieraiden lisäksi ohjelmassa oli ohjattua työryhmätyöskentelyä, 4H-yritystori sekä yritysbileet. Vuonna H-Yrityksiä oli 212, ja niiden yhteinen myynti oli euroa. 9

10 Kansainväliseksi 4H:ssa Monta tapaa kansainvälistyä 4H:n kansainväliset kurssit, nuorisovaihdot ja tutustumismatkat vieraiden maiden kulttuureihin tukevat nuorten kansainvälistymistä. Nuorilla on mahdollisuus tutustua muiden maiden nuoriin myös seminaareissa, leireillä ja tapahtumissa. Erilaiset vaihto-ohjelmat kiinnostavat nuoria. Vuonna 2011 vaihtoon lähti 47 nuorta. Suomen kulttuuriin vastavuoroisesti saapui tutustumaan 23 nuorta eri puolilta maailmaa. Ulkomaalaisilla nuorilla oli mahdollisuus tutustua Suomen 4H-toimintaan 40 suomalaisen isäntäperheen tukemana. Tanskassa järjestetylle Pohjoismaiselle 4H-leirille osallistui 62 suomalaisnuorta. Joka toinen vuosi järjestettävä viikon mittainen ja teemallinen leiri kokosi yhteen leiriläistä. Afrikan 4H-verkosto Learn, Earn and Go Green Ulkoasiainministeriön kansalaisjärjestötuella jatkettiin Namibian 4H-yrittäjyyskasvatuksen kehittämishanketta. Hankkeen tavoitteena on paikallisen 4Hjärjestön hallinnon ja talouden vahvistaminen sekä toiminnan laajentaminen neljän uuden läänin alueelle. Namibian 4Htoiminnassa on mukana aktiivista 4H-nuorta. Hankkeelle on saatu rahoitusta kolmen vuoden ajan. Lisäksi 4H-järjestö tukee namibialaisten ja tansanialaisten nuorten tietojen ja taitojen kehittymistä kehitysyhteistyöprojektien avulla. Suomen 4H-liitto organisoi kolmatta kertaa Tansaniassa Take a lead -seminaarin. Seminaarin teemana oli vapaaehtoisuus 4H-nuorisotyössä, ja siihen osallistui yli 50 henkilöä eri puolilta maailmaa. Seminaarin aikana kehitettiin Afrikan 4H-verkostoa ja otettiin askeleita maailmanlaajuisen 4H-nuorisotyön kehittämiseksi. KV-tiimi on 30:n kansainvälisestä toiminnasta kiinnostuneen nuoren oma ryhmä. 10

11 Metsä, luonto ja ympäristö Harrastuksena metsä Metsä- ja luontokasvatuksessa lisätään lasten ja nuorten metsä- ja luontotietoutta sekä tarjotaan metsään liittyviä harrastus- ja työmahdollisuuksia. 4H-järjestön toimihenkilöt toteuttavat vuosittain yhteistyössä metsä- ja luontoalan sidosryhmien sekä opettajien kanssa erilaisia metsätapahtumia, kuten koululaisten metsäpäivät, koko perheen metsätapahtumat ja metsäretket. Vuonna 2011 järjestettiin puunistutus- ja sienirastikampanjat. Metsätapahtumiin osallistui yli nuorta. Puunistutuskampanjaan osallistui nuorta, ja he istuttivat puuntainta. Metsätoiminnassa mukana olevat 4H-toimihenkilöt kuuluvat 4H:n Metsissä Mahdollisuus -verkostoon. 4H-järjestö haluaa antaa lapsille ja nuorille monipuolisen kuvan metsäluonnosta ja metsätaloudesta sekä innostaa heitä hakeutumaan metsä- ja luontoalan ammatteihin. 4H-nuoret tekevät arjen ympäristötekoja 4H-järjestön ympäristökasvatus antaa lapsille ja nuorille monipuolisen luonto- ja ympäristökuvan, joka sisältää ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen näkökulman. Kesän 2011 aikana 4H-nuoret keräsivät noin kiloa lannoite- ja siemensäkkejä. Keräys työllisti tuhat nuorta 128 4Hyhdistyksestä eri puolilla Suomea. Nuoret ovat keränneet lannoite- ja siemensäkkejä jo vuodesta Säkkikeräyksen järjestivät Suomen 4H-liitto, Finlands svenska 4H, paikalliset 4H-yhdistykset ja Yara Suomi Oy. 4H-yhdistykset eri puolilla Suomea jatkoivat kierrätysmetallin keräämistä teollisuudelle. Myös ajoneuvojen akkuja kerättiin. Keräyksessä oli yhteistyökumppanina Stena Recycling Oy. Ympäristökasvatuksessa tärkeä osa ovat käytännön ympäristöteot, itse tekeminen ja kokeileminen. Nuoret oppivat ansaitsemaan rahaa ympäristöteoilla ja ymmärtävät kierrätyksen merkityksen. 11

12 Rahoitus 4H-järjestön kokonaisrahoitus oli 27,8 milj. euroa. Rahoitus jakaantui järjestössä paikallistason 4H-yhdistysten (79 %), maakunnallisten 4H-piirien (14 %) ja Suomen 4H-liiton (7 %) kesken. Maa- ja metsätalousministeriö rahoitti 4H-toimintaa 4,7 milj. euron yleisavustuksella. Järjestön valtionavustus jaettiin Suomen 4H-liitosta 4H-piireille. 4H-piirit jakoivat avustukset 4H-yhdistyksille yhteisesti sovittujen toiminnallisten tulosten perusteella. Ministeriöltä saatu toiminnan perusrahoitus luo edellytykset 4H-toiminnalle kunnissa. Järjestön valtionavustus yhdessä laajan omatoimisen varainhankinnan ja palveluiden tuottamisen kanssa tuo kuntiin merkittäviä verotuloja. Nuorisotyön ja koulutuksen tuotot olivat yli 6,2 milj. euroa. Tuottoihin sisältyvät osallistumismaksut, korvaukset nuorisopalveluista, OK-opintokeskuksen koulutustuet sekä kohdeavustukset. Työllistettyjä nuoria oli ja työllistämistoiminnan tuotot olivat 4,3 milj. euroa. Tuotot koostuvat pääosin asiakkaiden maksuista, joilla katetaan työllistettyjen nuorten palkat sekä palkkojen sivukulut ja toiminnan organisointi. Kuntien harkinnanvaraiset avustukset 4H-yhdistysten nuorisotyöhön olivat yhteensä 2,8 milj. euroa. Tuen määrä laski 2,5 % edellisestä vuodesta. Hankerahoitus jatkoi kasvuaan ollen 4,1 milj. euroa. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 10,9 %. Rahoituksen avulla kehitettiin toimintaa edelleen ja käynnistettiin uusia toimintamuotoja. Järjestön talouden tasapainon ylläpitäminen vaatii vuosittain mittavaa omatoimista varainhankintaa. Elinkeinotoimintojen ja varainhankinnan yhteismäärä jatkoi kasvuaan ja oli vuonna 2011 yli 3,9 milj. euroa. 12

13 Tuloslaskelma ja toiminnan tuotot Suomen 4H-liiton tuloslaskelma 4H-järjestön toiminnan tuotot Rahoitus jakaantui paikallistason 4H-yhdistysten (79 %), maakunnallisten 4H-piirien (14 %) ja Suomen 4H-liiton (7 %) kesken. 13

14 4H-säätiö 4H-säätiön tarkoituksena on suomalaisen 4H-toiminnan tukeminen, kehittäminen ja edistäminen. Säätiö avustaa, edistää ja myöntää stipendejä ansioituneille nuorille, vapaaehtoisille ja toimihenkilöille. Se myös tukee kansainvälistä nuorisovaihtoa ja myöntää apurahoja 4Hnuorisotyön edistämiseen. Säätiön toiminta perustuu elinkeinoelämän ja sidosryhmien tukeen sekä oman sijoitustoiminnan tuottoihin. Vuonna 2011 säätiö jakoi 19 valtakunnallista ja 22 maakunnallista stipendiä. Valtakunnallisten stipendien jakotilaisuus pidettiin valtioneuvoston juhlahuoneistossa. Stipendien jaon suoritti maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen yhdessä 4H-säätiön hallituksen puheenjohtajan Ensio Hytösen kanssa. Vuonna 2011 säätiö jakoi stipendejä ja avustuksia yhteensä euroa. Kerhokilpailu kehittää kerhotoiminnan laatua Hallintoneuvosto Puheenjohtaja: Kaikki kansliapäällikkö 4H-kerhot iltapäiväkerhoja Jarmo Vaittinen lukuun Varapuheenjohtaja: ottamatta toiminnanjohtaja voivat osallistua Lea vuosittaiseen Lastikka Maaherra kerhokilpailuun. Pirjo Ala-Kapee Raati arvioi kerhojen itse Toimitusjohtaja Matti Jääskeläinen Toimitusjohtaja suunnittelemat Terho Kalliokoski julisteet sekä kerhopäiväkirjat, Koipijärvi joiden perusteella voittaja valitaan. Johtaja Terhi Johtaja Suso Kriteereinä Kolesnik ovat muun muassa esittely-paketin ilme, kerhotoiminnan monipuolisuus, Apulaiskaupunginjohtaja Elina Lehto-Häggroth Maanviljelysneuvos Esko Lindstedt Johtaja Martti osallistumisinnokkuus Pallari sekä toiminnan Päätoimittaja laatu Tapani ja pitkäjänteisyys. Ruokanen Tavoitteena on Toimitusjohtaja Tero Hemmilä kerhokilpailun avulla kehittää Maanviljelysneuvos Raimo Tammilehto Maakuntajohtaja paikallisen Matti kerhotoiminnan Viialainen laatua. Hallitus Lassilan 4H-Topit Noormarkun 4Hyhdistyksestä toimitusjohtaja voittivat Ensio vuoden Hytönen 2009 Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja: 4H-kerhokilpailun. teknologia-asiantuntija Satakunnan 4H- Liisa Rosi (k ) Ylijohtaja piirin Raimo reippaat Luoma kerholaiset tekivät Valtiosihteeri tuomaristoon Raimo Sailasvaikutuksen etenkin Toimitusjohtaja aktiivisuudellaan. Seppo Hassinen Kerho (säätiön muun asiamies) muassa järjesti ansiokkaasti tapahtumia valtakunnallisella 4H viikolla ja pääsi esiin useasti paikallisissa medioissa. Kerholaiset ovat myös ottaneet innokkaasti osaa maakunnallisiin kilpailuihin. Kerhokilpailuun osallistui kaikkiaan 315 kerhoa 81 yhdistyksestä. Mukana oli yhteensä H-kerholaista. 14

15 Suomen 4H-liitto Suomen 4H-liitto on 4H-järjestön keskustoimisto. 4H-järjestöön kuuluu jäsentä. 4H-yhdistyksiä on 250 ympäri Suomea. Paikallisyhdistysten toimintaa tukee 14 4H-piiriä. 4H-järjestö on Suomen suurin nuorisojärjestö. 4H-piirit ovat Lappi, Oulu, Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Suur-Savo, Kaakkois-Suomi, Häme, Satakunta, Lounais-Suomi ja Etelä-Suomi. Jäseniä ovat perustajajäsenet ja 4H-piirit. Perustajajäseniä ovat ProAgria Keskusten Liitto, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Marttaliitto, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, Pellervo-Seura, Suomen Kuntaliitto ja Työväen Sivistysliitto. Valtuuskunta Puheenjohtaja: Kansanedustaja Petteri Orpo, Turku Varapuheenjohtaja: Kansanedustaja Anneli Kiljunen, Lappeenranta Jäsenet Kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä, Rovaniemi ent. Kansanedustaja Unto Valpas, Raahe Aluekehitysasiantuntija Helena Aaltonen, Sotkamo Kansanedustaja Mika Lintilä, Toholampi Kansanedustaja Lasse Hautala, Kauhajoki Kansanedustaja Anne Kalmari, Kivijärvi Kansanedustaja Markku Rossi, Kuopio Kansanedustaja Eero Reijonen, Liperi Yrittäjäneuvos Risto Heikkilä, Anjalankoski Erityisasiantuntija Aija Tuimala, Hämeenlinna Vararehtori Seija Mahlamäki-Kultanen, Punkalaidun Lehtori Osmo Haataja, Kaarina Myyntipäällikkö Susanna Lindmark-Huttunen, Vantaa Viranomaispäällikkö Ilkka Häyrinen, Pieksämäki Kasvatust. maisteri Merikukka Forsius, Vihti Markkinointiesimies Tellervo Hurskainen, Rääkkylä Ylitarkastaja Arto Seppälä, Mikkeli Johtaja Ritva Toivonen, Eura Kansanedustaja Outi Mäkelä, Nurmijärvi Yrittäjä, opettaja Anna-Kaisa Immonen, Hämeenkyrö Metsänhoitaja Anniina Kostilainen, Vantaa Hallitus Puheenjohtaja: ylijohtaja Raimo Luoma Varapuheenjohtaja: konsultti Timo Alatalo Johtaja Vesa Nuolioja Kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä Agrologi Johannes Leppänen Professori Terhi-Anna Wilska Toimitusjohtaja Seppo Hassinen

16 Suomen 4H-liitto Karjalankatu 2 A HELSINKI

Vuosikertomus 2012 Suomen 4H-liitto 4 H

Vuosikertomus 2012 Suomen 4H-liitto 4 H Vuosikertomus 2012 Suomen 4H-liitto 4 H Puheenjohtajan tervehdys Elämässä sattuu joskus kuin ikkuna avautuisi uuteen maisemaan. Itse koin tällaisen tunteen, kun huhtikuussa 2012 Suomen 4H-liiton valtuuskunta

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 Suomen 4H-liitto 4 H

Vuosikertomus 2010 Suomen 4H-liitto 4 H Vuosikertomus 2010 Suomen 4H-liitto 4 H Puheenjohtajan kynästä Tahdolla ja Taidolla -teemakauden saattaminen päätökseen, nuorten työnhakuvalmiuksien parantaminen lisäbudjetissa osoitetulla määrärahalla,

Lisätiedot

4 H. Toimintakertomus 2014 4H-nuorisotoimikunta

4 H. Toimintakertomus 2014 4H-nuorisotoimikunta NUTOKU 4 H Toimintakertomus 2014 4H-nuorisotoimikunta VUOSI Mikä on nuorisotoimikunta? Nuorisotoimikunta eli Nutoku koostuu viidestä 16 28-vuotiaasta 4H-nuoresta, jotka haluavat vaikuttaa järjestön nuorisotoiminnan

Lisätiedot

Joroisten: 4H-yhdistys Toimintasuunnitelma toimintavuosi

Joroisten: 4H-yhdistys Toimintasuunnitelma toimintavuosi Joroisten: 4H-yhdistys Toimintasuunnitelma 2016 59. toimintavuosi 000088404048 Suomen 4H-liiton toimitusjohtajan tervehdys Suomessa tulevaisuususko on ollut koetuksella mm. vaatimattoman talouskehityksen,

Lisätiedot

4H-nuorisotyö 2014-2016 TEKOJA JA TEKIJÖITÄ. Suomen 4H-liitto 2013 Edustajakokouksen hyväksymä

4H-nuorisotyö 2014-2016 TEKOJA JA TEKIJÖITÄ. Suomen 4H-liitto 2013 Edustajakokouksen hyväksymä 4H-nuorisotyö 2014-2016 TEKOJA JA TEKIJÖITÄ 4 H Suomen 4H-liitto 2013 Edustajakokouksen hyväksymä Yhteinen tekemisen tahto 4H on valtakunnallisesti toimiva, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 Suomen 4H-liitto 4 H

Vuosikertomus 2014 Suomen 4H-liitto 4 H Vuosikertomus 2014 Suomen 4H-liitto 4 H Puheenjohtajalta Vuosi 2014 vei mukanaan paljon muutoksia ja uudistuksia sisältäneen poikkeuksellisen ajanjakson 4H-järjestön hienossa historiassa. Vuosi käynnistyi

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013 Suomen 4H-liitto 4 H

Vuosikertomus 2013 Suomen 4H-liitto 4 H Vuosikertomus 2013 Suomen 4H-liitto 4 H Puheenjohtajan tervehdys Vuosi 2013 jää aikakirjoihin merkittävänä vaiheena 4H-järjestön historiassa. Hallinnon päätöksillä viitoitettiin uusia toimintamalleja,

Lisätiedot

4H-Yritys. Ohjattuja yrittäjyyden ensiaskeleita

4H-Yritys. Ohjattuja yrittäjyyden ensiaskeleita 4H-Yritys Ohjattuja yrittäjyyden ensiaskeleita 4H-Yritys on Osa 4H-nuorisotyötä. Valmis työväline nuorten yritystoiminnan tukemiseen ja käynnistämiseen. Mahdollisuus kokeilla yrittäjyyttä ohjatusti. TYÖELÄMÄVALMIUDET

Lisätiedot

4H-nuorisotyö 2014-2016 TEKOJA JA TEKIJÖITÄ. Suomen 4H-liitto Edustajakokous 26.4.2013

4H-nuorisotyö 2014-2016 TEKOJA JA TEKIJÖITÄ. Suomen 4H-liitto Edustajakokous 26.4.2013 4H-nuorisotyö 2014-2016 TEKOJA JA TEKIJÖITÄ 4 H Suomen 4H-liitto Edustajakokous 26.4.2013 Yhteinen tekemisen tahto 4H on valtakunnallisesti toimiva, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton nuorisojärjestö.

Lisätiedot

Nurmeksen 4H-yhdistys Toimintasuunnitelma 85. toimintavuosi

Nurmeksen 4H-yhdistys Toimintasuunnitelma 85. toimintavuosi Nurmeksen 4H-yhdistys Toimintasuunnitelma 2017 85. toimintavuosi Suomen 4H-liiton toimitusjohtajan tervehdys Maailma ympärillämme muuttuu ällistyttävän nopeasti. Informaatio- ja tietoteknologia muuttavat

Lisätiedot

Kangasniemen 4H-yhdistys Toimintasuunnitelma 88. toimintavuosi

Kangasniemen 4H-yhdistys Toimintasuunnitelma 88. toimintavuosi Kangasniemen 4H-yhdistys Toimintasuunnitelma 2017 88. toimintavuosi Suomen 4H-liiton toimitusjohtajan tervehdys Maailma ympärillämme muuttuu ällistyttävän nopeasti. Informaatio- ja tietoteknologia muuttavat

Lisätiedot

NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2011

NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 Sivu 1 / 5 NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 Naantalin 4H-yhdistys 4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat järjestön yhteinen päämäärä, toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet. Sääntöjen mukaisesti

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet... 2 Toiminnalliset avaintavoitteet... 2 Ryhmätoiminta... 2 Nuorten kurssit ja koulutukset...

Lisätiedot

Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha Lahden 4H-yhdistys ry Neljänkaivonkatu Lahti

Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha Lahden 4H-yhdistys ry Neljänkaivonkatu Lahti Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha Lahden 4H-yhdistys ry Neljänkaivonkatu 47 15100 Lahti www.lahti.4h.fi Tiedon Taidot hanke Ohjausryhmän kokous 1/2015 perjantai 20.11.2015 1 Esityslista 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Lisätiedot

Vapaaehtoisena 4H:ssa

Vapaaehtoisena 4H:ssa Vapaaehtoisena 4H:ssa Vapaaehtoistoiminnan ohjelma 1. 4H ON TOIMIHENKILÖIDEN JA VAPAAEHTOISTEN YHTEISTYÖTÄ 4H-toiminta perustuu ammattitaitoisten toimihenkilöiden ja vapaaehtoisten hyvään yhteistyöhön.

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 SUOMEN 4H-LIITTO

Vuosikertomus 2009 SUOMEN 4H-LIITTO Vuosikertomus 2009 SUOMEN 4H-LIITTO Puheenjohtajan kynästä Viime vuosien määrätietoinen ponnistelu 4H-nuorisotyön selkeyttämiseksi, yhtenäistämiseksi ja tuotteistamiseksi kantaa kaunista hedelmää. Järjestömme

Lisätiedot

Juuan 4H-yhdistys Toimintasuunnitelma 81. toimintavuosi

Juuan 4H-yhdistys Toimintasuunnitelma 81. toimintavuosi Juuan 4H-yhdistys Toimintasuunnitelma 2017 81. toimintavuosi Suomen 4H-liiton toimitusjohtajan tervehdys Maailma ympärillämme muuttuu ällistyttävän nopeasti. Informaatio- ja tietoteknologia muuttavat vuorovaikutus-

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

Suomen 4H-liitto VuoSikertomuS 2008

Suomen 4H-liitto VuoSikertomuS 2008 Suomen 4H-liitto Vuosikertomus 2008 Puheenjohtajan kynästä Vuosi 2008 siirtyi historiaan dramaattisia ja traagisia tapahtumia sisältäneenä ajanjaksona. Meitä nuorisotyön parissa toimivia järkytti syyskuussa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toiminnan painopisteet ovat

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toiminnan painopisteet ovat NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (7) Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toiminnan painopisteet ovat nuoret +15 nuorten yrittäjyyden tukeminen ja heidän keskinäinen verkottuminen nuorten työllistäminen yhdistyksen

Lisätiedot

4H-järjestön ympäristöohjelma

4H-järjestön ympäristöohjelma 4H-järjestön ympäristöohjelma Julkaisija: Suomen 4H-liitto ry, Helsinki 2007 4H-järjestö rakentaa kestävää tulevaisuutta 4H-järjestön toiminta perustuu luonnon ja ympäristön arvostukseen. Järjestön käytännön

Lisätiedot

YLEISAVUSTUSHAKEMUS 2017

YLEISAVUSTUSHAKEMUS 2017 YLEISAVUSTUSHAKEMUS 2017 RUOKOLAHDEN kunnalle! Kunnanhallitus Ha kija: VUOKSEN 4H-YHDISTYS Osoite: Puhelin: Kotisivut: Yhteyshlö: Nällisuontie 3 56100 Ruokolahti 040 6311112 www.vuoksi.4h.fi Susanna Pöyhönen

Lisätiedot

4H-yhdistyksen luottamushenkilön opas

4H-yhdistyksen luottamushenkilön opas 4H-yhdistyksen luottamushenkilön opas www.4h.fi 1 4H-yhdistyksen luottamushenkilön opas Tämä opas auttaa sinua alkuun 4H-yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana sekä toiminnanjohtajan esimiehenä tai hallituksen

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS AJOKORTTI TYÖELÄMÄÄN -KURSSIEN JÄRJESTÄMISESTÄ. Sopijaosapuolet: Suomen 4H-liitto ry. VastuuhenkHö Seppo Hassinen

YHTEISTYÖSOPIMUS AJOKORTTI TYÖELÄMÄÄN -KURSSIEN JÄRJESTÄMISESTÄ. Sopijaosapuolet: Suomen 4H-liitto ry. VastuuhenkHö Seppo Hassinen Sähköposti tuula.alanko@4h.fi Postitoimipaikka 00520 Helsinki Puhelin 044 7830303 Lähiosoite Karjalankatu 2 A Yhteyshenkilö Tuula Alanko Sopimuksen sisältö: YHTEISTYÖSPIMUS AJKRTTI TYÖELÄMÄÄN -KURSSIEN

Lisätiedot

Suomen 4H-liitto Vuosikertomus 2007

Suomen 4H-liitto Vuosikertomus 2007 Suomen 4H-liitto Vuosikertomus 2007 Puheenjohtajan tervehdys Vuosi 2007 merkitsi Suomen 4H-liitolle ja koko 4H-järjestölle erään aikakauden päättymistä, tulevan toiminnan suunnittelua ja erityisesti sitoutunutta

Lisätiedot

4H-yrittäjänä olet itsesi pomo. #YritäOpiTienaa #4HSuomi

4H-yrittäjänä olet itsesi pomo.  #YritäOpiTienaa #4HSuomi 4H-yrittäjänä olet itsesi pomo www.4h.fi/yritys #YritäOpiTienaa #4HSuomi 4H = Suomen suurin nuorisojärjestö 4H toimii maailman laajuisesti 2 Ampun 4H yhdistys toimii Lapinjärven, Myrskylän, Orimattilan

Lisätiedot

4 H. Vuosikertomus 2013 4H-nuorisotoimikunta

4 H. Vuosikertomus 2013 4H-nuorisotoimikunta NUTOKU 4 H Vuosikertomus 2013 4H-nuorisotoimikunta Mikä nuorisotoimikunta? Kerhokilpailu kehittää kerhotoiminnan laatua 4H-nuorisotoimikunnan tehtävänä on tuoda 4H-nuorten ääni kuuluville niin järjestön

Lisätiedot

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö, p. 050 337 5634 Sirkka-Liisa

Lisätiedot

VASTUUTA OTTAVA PAIKALLISYHTEISÖ KYLÄTOIMINNAN JA LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW

VASTUUTA OTTAVA PAIKALLISYHTEISÖ KYLÄTOIMINNAN JA LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW Suomen Kylätoiminta ry, Maaseutuverkostoyksikkö ja Maaseudun Sivistysliitto järjestävät syksyn 2008 aikana Vastuuta ottavan paikallisyhteisö

Lisätiedot

Loppuraportti. 1.7.2010 31.1.2011 4H-kotieläinpiha -hanke. Lahden 4H-yhdistys ry Neljänkaivonkatu 47 15100 LAHTI. Lahden 4H-yhdistys ry maaliskuu 2011

Loppuraportti. 1.7.2010 31.1.2011 4H-kotieläinpiha -hanke. Lahden 4H-yhdistys ry Neljänkaivonkatu 47 15100 LAHTI. Lahden 4H-yhdistys ry maaliskuu 2011 2010 Loppuraportti 1.7.2010 31.1.2011 4H-kotieläinpiha -hanke Neljänkaivonkatu 47 15100 LAHTI maaliskuu 2011 Raportointiajanjakso: 1.7.2010-31.1.2011 Hankkeen nimi: 4H-kotieläinpiha -hanke Päätösnumero:

Lisätiedot

VETERAANIAVUSTA TYÖELÄMÄÄN - hanke. Keuruun kaupunki 10.1.2013 VETERAANINEUVOTTELU

VETERAANIAVUSTA TYÖELÄMÄÄN - hanke. Keuruun kaupunki 10.1.2013 VETERAANINEUVOTTELU VETERAANIAVUSTA TYÖELÄMÄÄN - hanke Keuruun kaupunki 10.1.2013 VETERAANINEUVOTTELU Hankkeen taustaa Sotainvalidien Veljesliitto on hallinnoinut avustajatoiminnan projektia vuodesta 1998 Sotainvalidien Veljesliiton

Lisätiedot

JUUAN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2015

JUUAN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2015 JUUAN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2015 JUUAN 4H-YHDISTYS JÄSENET HALLITUS KOKOUKSET 4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat järjestön yhteinen päämäärä, toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet. Sääntöjen

Lisätiedot

Yritetään ja työllistetään. Kehittämispäällikkö Seija Mustonen

Yritetään ja työllistetään. Kehittämispäällikkö Seija Mustonen Yritetään ja työllistetään Kehittämispäällikkö Seija Mustonen Oulu / Syyskuu 2013 Työttömien lukumäärä 18 000 16 000 14 000 12 000 13 226 Kaikki työttömät Yli 50- vuotiaat 14,4% 27,0% Henkilöä 10 000 8

Lisätiedot

NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2012

NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2012 Sivu 1 / 6 NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2012 Naantalin 4H-yhdistys 4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat järjestön yhteinen päämäärä, toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet. Sääntöjen mukaisesti

Lisätiedot

Liedon 4H-yhdistys Vuosikertomus 2014 Toimintasuunnitelma 2015 83. toimintavuosi

Liedon 4H-yhdistys Vuosikertomus 2014 Toimintasuunnitelma 2015 83. toimintavuosi Liedon 4H-yhdistys Vuosikertomus 2014 Toimintasuunnitelma 2015 83. toimintavuosi 1 Sisällys LIEDON 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2014... 3 PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS... 3 LIEDON 4H-YHDISTYS... 4 JÄSENET...

Lisätiedot

NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2014

NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sivu 1 / 6 NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2014 Naantalin 4H-yhdistys 4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat järjestön yhteinen päämäärä, toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet. Sääntöjen mukaisesti

Lisätiedot

on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi

on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi Leader-ryhmät - Rekisteröityjä yhdistyksiä, jotka kannustavat asukkaita kehittämään omaa kotiseutuaan, lisäämään sen viihtyisyyttä sekä synnyttämään

Lisätiedot

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Valtakunnallinen hissiseminaari 9.5.2012 Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Kehittämispäällikkö, arkkitehti Vesa Ijäs

Lisätiedot

Yleiskatsaus. Hartolan 4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat 4H-järjestön yhteinen päämäärä, toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet.

Yleiskatsaus. Hartolan 4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat 4H-järjestön yhteinen päämäärä, toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet. HARTOLAN 4H-YHDISTYS TOIMINTAKERTOMUS 2012 Toimintasuunnitelma 2013 Yleiskatsaus Hartolan 4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat 4H-järjestön yhteinen päämäärä, toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet.

Lisätiedot

PEFC-ryhmäsertifiointi / Itäinen sertifiointialue (Keski-Suomi, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala) Kriteerin 26 mukainen toimenpideohjelma

PEFC-ryhmäsertifiointi / Itäinen sertifiointialue (Keski-Suomi, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala) Kriteerin 26 mukainen toimenpideohjelma PEFC-ryhmäsertifiointi / Itäinen sertifiointialue (Keski-Suomi, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala) Kriteerin 26 mukainen toimenpideohjelma Kuva: Jukka Hujala 1. Johdanto 2. Kriteerin sisältö ja tarkoitus 3.

Lisätiedot

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Lahti 22.8.2012 Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Kehittämispäällikkö, arkkitehti Vesa Ijäs Osaamiskeskusohjelma 2007

Lisätiedot

Liedon 4H-yhdistys Vuosikertomus 2013 Toimintasuunnitelma 2014 82. toimintavuosi

Liedon 4H-yhdistys Vuosikertomus 2013 Toimintasuunnitelma 2014 82. toimintavuosi Liedon 4H-yhdistys Vuosikertomus 2013 Toimintasuunnitelma 2014 82. toimintavuosi 1 Sisällys LIEDON 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013... 2 PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS... 3 LIEDON 4H-YHDISTYS... 3 JÄSENET...

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

Liedon 4H-yhdistys Vuosikertomus 2011 Toimintasuunnitelma 2012 80. toimintavuosi

Liedon 4H-yhdistys Vuosikertomus 2011 Toimintasuunnitelma 2012 80. toimintavuosi Liedon 4H-yhdistys Vuosikertomus 2011 Toimintasuunnitelma 2012 80. toimintavuosi 2 Sisällysluettelo PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS... 3 LIEDON 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2011... 4 LIEDON 4H-YHDISTYS...4

Lisätiedot

MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa. 4.6.2015 / Seija Karjalainen

MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa. 4.6.2015 / Seija Karjalainen MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa 4.6.2015 / Seija Karjalainen Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten,

Lisätiedot

Koululaisten oma yhteiskunta. Connected Educator: Yrittäjyyskasvatuksen verkostot esiin!

Koululaisten oma yhteiskunta. Connected Educator: Yrittäjyyskasvatuksen verkostot esiin! Koululaisten oma yhteiskunta Connected Educator: Yrittäjyyskasvatuksen verkostot esiin! Mikä Yrityskylä? Kuudesluokkalaisille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden oppimisympäristö Simulaatio

Lisätiedot

Nastolan 4H-yhdistys ry. Y-tunnus: Yhdistyksen perustamiskokouksesta 60 vuotta! VUOSIKERTOMUS 2015

Nastolan 4H-yhdistys ry. Y-tunnus: Yhdistyksen perustamiskokouksesta 60 vuotta! VUOSIKERTOMUS 2015 Nastolan 4H-yhdistys ry Y-tunnus: 10706445 Yhdistyksen perustamiskokouksesta 60 vuotta! VUOSIKERTOMUS 2015 Nastolan 4H-yhdistys ry Nastolan 4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat 4Hjärjestön yhteinen päämäärä,

Lisätiedot

ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET

ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Harkinnanvaraiset valtionavustukset Nuorten työpajatoiminta

Lisätiedot

Mynämäen-Mietoisten 4H-Yhdistys r.y. Toimintakertomus 2012

Mynämäen-Mietoisten 4H-Yhdistys r.y. Toimintakertomus 2012 Mynämäen-Mietoisten 4H-Yhdistys r.y. Toimintakertomus 2012 MYNÄMÄEN-MIETOISTEN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2012 MYNÄMÄEN-MIETOISTEN 4H-YHDISTYS JÄSENET HALLITUS 4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat järjestön

Lisätiedot

Kartoitus nuorten työllistämisen mahdollisuuksista maaseudulla. Ruokapakki-hanke Lauriina Heikkilä Kevät 2017

Kartoitus nuorten työllistämisen mahdollisuuksista maaseudulla. Ruokapakki-hanke Lauriina Heikkilä Kevät 2017 Kartoitus nuorten työllistämisen mahdollisuuksista maaseudulla Ruokapakki-hanke Lauriina Heikkilä lauhe@student.uef.fi Kevät 2017 Kartoitustutkimuksen esittely Toteutus osana kasvatustieteen syventäviä

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on vuonna 1920 perustettu kansalaisjärjestö edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia

Lisätiedot

4H-NUORISOTYÖ Mukana muutoksessa

4H-NUORISOTYÖ Mukana muutoksessa 4H-nuorisotyö 2017 2019, 1. luonnos 30.11.2015 YHTEINEN TAHTO 4H-NUORISOTYÖ 2017 2019 Mukana muutoksessa Joka kolmas vuosi Suomen 4H-liiton edustajakokous päättää 4H-nuorisotyön keskeiset linjat. Ennen

Lisätiedot

Koululaisten oma yhteiskunta

Koululaisten oma yhteiskunta Koululaisten oma yhteiskunta Yrityskylä on peruskoulun kuudensille luokille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden opintokokonaisuus. Yrityskylä-opintokokonaisuus sisältää opettajien koulutuksen,

Lisätiedot

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa ja näin edistää hänen työllistymistään avoimille työmarkkinoille TE-toimisto arvioi,

Lisätiedot

NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA!

NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA! NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA! Sisällys Mikä nuorisotakuu? Miksi nuorisotakuu? Nuorisotakuun tavoitteet ja viestit Ketkä toteuttavat nuorisotakuuta? Nuorisotakuun tuloksia Nuorisotakuun kehittämistarpeita

Lisätiedot

INTERREG IVC. Alueiden välinen yhteistyö Suomessa. Tuomas Turpeinen

INTERREG IVC. Alueiden välinen yhteistyö Suomessa. Tuomas Turpeinen INTERREG IVC Alueiden välinen yhteistyö Suomessa Tuomas Turpeinen Mikä on INTERREG IVC? Lissabonin ja Göteborgin strategioissa määriteltyjä tavoitteita korostava yhteistyöohjelma Tarjoaa yhteistyömahdollisuuksia

Lisätiedot

Jäsenyysjärjestelmä 4H-toiminnan rahoituksessa. Kylätoiminnan valtakunnalliset koulutus- ja neuvottelupäivät 16.11.2015

Jäsenyysjärjestelmä 4H-toiminnan rahoituksessa. Kylätoiminnan valtakunnalliset koulutus- ja neuvottelupäivät 16.11.2015 Jäsenyysjärjestelmä 4H-toiminnan rahoituksessa Kylätoiminnan valtakunnalliset koulutus- ja neuvottelupäivät 16.11.2015 16.11.2015 Suomen Suomen suurin nuorisojärjestö 60.000 jäsentä Organisaatio: Suomen

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP?

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP? Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP? Työllisyysseminaari, Kuntamarkkinat 9.9.2015 Erityisasiantuntija Tommi Eskonen Työllistymistä edistävällä monialainen yhteispalvelu

Lisätiedot

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013 ALUEELLINEN KOULUTUSKALENTERI (tilanne 24.6.2010) Teemapäivät on suunnattu toimiville hevosyrityksille; ravi-, ratsastus-, kasvatus-, siittola-, ym. yrittäjille. Aiheet soveltuvat hyvin myös toimintaa

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

Liedon 4H-yhdistys Vuosikertomus 2012 Toimintasuunnitelma 2013 81. toimintavuosi

Liedon 4H-yhdistys Vuosikertomus 2012 Toimintasuunnitelma 2013 81. toimintavuosi Liedon 4H-yhdistys Vuosikertomus 2012 Toimintasuunnitelma 2013 81. toimintavuosi 1 Sisällys LIEDON 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2012... 3 PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS... 3 LIEDON 4H-YHDISTYS... 3 JÄSENET...

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Työelämän kehittämis- ja palvelutoiminta uudistuu -seminaari 3.11.2010 Hilton Helsinki Strand Hallitusneuvos Merja Leinonen merja.leinonen@minedu.fi

Lisätiedot

OTE MUUTOKSEEN JA TULEVAISUUTEEN

OTE MUUTOKSEEN JA TULEVAISUUTEEN 4H-nuorisotyö 2017-2019 OTE MUUTOKSEEN JA TULEVAISUUTEEN H 4 1 Suomen 4H-liitto Edustajakokous 27.4.2016 LUONNOS 4H-NUORISOTYÖ 2017 2019 Ote muutokseen ja tulevaisuuteen YHTEINEN TAHTO 4H-järjestö on ollut

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä Kuntajohdon seminaari Mikkelissä 8.6.2016 Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 2.6.2016 1 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat 2 Itä-Suomen

Lisätiedot

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä Muutos 26! Projektien rahoituskanavat ja välityömarkkinat 2014 28.1.2014 Pori 27.1.2014 1 Esityksen rakenne RAY kansalaisjärjestötoiminnan mahdollistajana

Lisätiedot

ULA-DAGAR 19-20.9.2013 I RASEBORG. Marika Ståhlberg, organisationschef marika.ståhlberg@tpy.fi

ULA-DAGAR 19-20.9.2013 I RASEBORG. Marika Ståhlberg, organisationschef marika.ståhlberg@tpy.fi ULA-DAGAR 19-20.9.2013 I RASEBORG Marika Ståhlberg, organisationschef marika.ståhlberg@tpy.fi ULA -NÄTVERKET Svenska Produktionsskolan Sveps/Helsingfors, After Eight/Jakobstad, Ungdomsverkstaden /Borgå,

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan TYKE 2011 KAM:n koordinoima verkostohanke työelämäpalvelujen kehittämiseen koko Pohjois-Pohjanmaalla

Pohjois-Pohjanmaan TYKE 2011 KAM:n koordinoima verkostohanke työelämäpalvelujen kehittämiseen koko Pohjois-Pohjanmaalla KAM:n koordinoima verkostohanke työelämäpalvelujen kehittämiseen koko Pohjois-Pohjanmaalla Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän valtionavustukset OKM myöntää avustukset ELY-keskusten kautta Avustusta

Lisätiedot

Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiakiertue 8.3.-31.3.

Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiakiertue 8.3.-31.3. 1 (9) Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiakiertue Ohjelmat paikkakunnittain jäljempänä dokumentissa. PÄIVÄ AIKA KAUPUNKI PAIKKA tiistai 8. maaliskuuta 2011 klo 9.00-12.30/15.00 Helsinki Helsingin

Lisätiedot

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan - VYYHTI 2012-2014

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan - VYYHTI 2012-2014 Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan - VYYHTI 2012-2014 Hanke toteutetaan Pohjois-, Keski- ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien alueella maakuntien välisenä yhteistyöhankkeena. Hanketyyppi: yleishyödyllinen

Lisätiedot

Koululaisten oma yhteiskunta

Koululaisten oma yhteiskunta Koululaisten oma yhteiskunta Taloudellinen tiedotustoimisto TAT ry Nuorelle tietoa ja positiivisia kokemuksia työelämästä Nuorille työelämä-, yrittäjyys- ja talousvalmiuksia Työelämäyhteistyö osaksi suomalaista

Lisätiedot

OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS

OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS 1 YRITTÄJYYSKASVATUS TAPAINLINNAN KOULUSSA OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys on yksi opetussuunnitelman perusteiden mukaisista aihekokonaisuuksista.

Lisätiedot

Uuraisten 4H-yhdistys Toimintasuunnitelma 2015 Toimintavuosi 2014

Uuraisten 4H-yhdistys Toimintasuunnitelma 2015 Toimintavuosi 2014 Uuraisten 4H-yhdistys Toimintasuunnitelma 2015 Toimintavuosi 2014 Uuraisten 4H-YHDISTYS R.Y. Mansikkamäentie 2, 41230 Uurainen p. 044 545 3959, s-posti: uurainen.4h.fi UURAISTEN 4H-YHDISTYS RY:N Uuraisten

Lisätiedot

3. Edellisen tilikauden tuloslaskelma tai tuloslaskelman yhteenveto sekä tase.

3. Edellisen tilikauden tuloslaskelma tai tuloslaskelman yhteenveto sekä tase. 1. Yhtiön nimi sekä valtion omistus- ja äänivaltaosuus. HAUS kehittämiskeskus Oy Suomen valtio omistaa koko osakekannan. 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä. 2 Yhtiön toimiala Yhtiö toimii julkisia hankintoja

Lisätiedot

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? SEURA YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS RYHMÄ YKSILÖ HARJOITTELEMINEN JA KILPAILEMINEN Omien motiivien mukaista kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaa VIESTINTÄ

Lisätiedot

NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013

NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sivu 1 / 5 NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 Naantalin 4H-yhdistys 4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat järjestön yhteinen päämäärä, toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet. Sääntöjen mukaisesti

Lisätiedot

Ruoveden 4H-yhdistyksen toimintakertomus 2015

Ruoveden 4H-yhdistyksen toimintakertomus 2015 Ruoveden 4H-yhdistyksen toimintakertomus 2015 85. toimintavuosi Toimintaa lapsille ja nuorille Ruovedellä jo 85 vuoden ajan! RUOVEDEN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2015 RUOVEDEN 4H-YHDISTYS 4H-yhdistyksen

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3 20700 Turku p. 02 273 6000 info.varsinais-suomi@mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Mynämäen-Mietoisten 4H-yhdistys Toimintakertomus 2011

Mynämäen-Mietoisten 4H-yhdistys Toimintakertomus 2011 Mynämäen-Mietoisten 4H-yhdistys Toimintakertomus 2011 MYNÄMÄEN-MIETOISTEN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 MYNÄMÄEN-MIETOISTEN 4H-YHDISTYS 4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat järjestön yhteinen päämäärä,

Lisätiedot

Teema ja strategiset alueet. Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomi nyt. Suomen 100 vuotta. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät

Teema ja strategiset alueet. Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomi nyt. Suomen 100 vuotta. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät UUSIMAA Teema ja strategiset alueet Yhdessä 2017 Suomen 100 vuotta Suomi nyt Suomi tulevaisuudessa Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät 2 Monimuotoinen kokonaisuus 3 Hae mukaan Ehdotus juhlavuoden ohjelmaksi.

Lisätiedot

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle Väyliä Työelämään Tietoa työnantajalle Sisällysluettelo Diili 4-5 Hankkeen tavoitteena on auttaa ammattikoulutettuja alle 29-vuotiaita työnhakijoita työllistymään hyödyntäen työvoimahallinnon palveluita

Lisätiedot

Itä-Suomen Ammattitaito ry.

Itä-Suomen Ammattitaito ry. Itä-Suomen Ammattitaito ry. yhdistys perustettu vuonna 2003 toimialue: Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois- Karjalan ja Kainuun maakunnat jäseninä toimialueen merkittävimmät ammatillisen koulutuksen järjestäjät

Lisätiedot

Työt alkavat. Mukavia opiskeluhetkiä! www.4h.fi

Työt alkavat. Mukavia opiskeluhetkiä! www.4h.fi Työt alkavat Mukavia opiskeluhetkiä! www.4h.fi Tervetuloa 4H-tiimiin! Sinut on valittu töihin, harjoitteluun tai TET-jaksolle 4H-yhdistykseen! Onneksi olkoon! Tämän Työt alkavat -kurssin tarkoitus on kertoa

Lisätiedot

UUDENMAAN VÄLKE RYHMÄ. Asetettu uudelleen vuosiksi Uudenmaan ELY-keskus, nimittämiskirje Dnro UUDELY/2005/00.00.

UUDENMAAN VÄLKE RYHMÄ. Asetettu uudelleen vuosiksi Uudenmaan ELY-keskus, nimittämiskirje Dnro UUDELY/2005/00.00. UUDENMAAN VÄLKE RYHMÄ Asetettu uudelleen vuosiksi 2016-2018 Uudenmaan ELY-keskus, nimittämiskirje 19.2.2016 Dnro UUDELY/2005/00.00.01/2011 ALUKSI TAUSTALLA Laaja verkostoyhteistyö > jäsentymistä > VÄLKE

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

Osatyökykyisille tie työelämään

Osatyökykyisille tie työelämään Osatyökykyisille tie työelämään hankepäälikkö Päivi Mattila-Wiro ja projektipäällikkö Raija Tiainen 1 1.11.2017 Osatyökykyisille tie työelämään Osatyökykyisyys koskettaa lähes jokaista suomalaista työuran

Lisätiedot

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja SenioriOsaaja.fi Teknologian ja sähköisten palvelujen käytön valmennusmalli ikäihmisille Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Sosiaali- ja

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Olemme valtakunnallinen kansalaisjärjestö, jonka perustehtävä on edistää kehitysvammaisen ihmisen ja hänen perheensä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja elämänlaatua - hyvää

Lisätiedot

Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiaseminaari, Turku 16.3.

Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiaseminaari, Turku 16.3. 3 (9) Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiaseminaari, Turku 16.3. Aika keskiviikkona 16.3. klo 9.00-12.00/14.30 Paikka Mauno Koivisto -keskus, BioCity, Tykistökatu 6 (Auditorio) Päivi Sillanaukee,

Lisätiedot

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Keski-Suomessa Maaseudun paikalliset toimintaryhmät voivat rahoittaa mikroyritysten kehittämistoimintaa Rahoitus tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen kumppanuus sosiaali- ja terveysalalla

Julkisen ja yksityisen kumppanuus sosiaali- ja terveysalalla Julkisen ja yksityisen kumppanuus sosiaali- ja terveysalalla Helsingin yrittäjät Palveleva Helsinki -seminaari, 1.3.2011 Peruspalveluministeri Paula Risikko Sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden haasteita

Lisätiedot

Lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan tarkoitetun valtionavustuksen käyttö Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa vuonna 2010

Lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan tarkoitetun valtionavustuksen käyttö Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa vuonna 2010 Lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan tarkoitetun valtionavustuksen käyttö Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa vuonna 2010 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Suomen Kulttuurirahasto. Kristiina Havas

Suomen Kulttuurirahasto. Kristiina Havas Suomen Kulttuurirahasto Kristiina Havas Suomen Kulttuurirahasto Historia eturyhmistä ja instituutioista riippumaton, henkisesti ja taloudellisesti itsenäinen kulttuurin tukija Kulttuurirahaston sääntömääräinen

Lisätiedot

Lahden 4H-yhdistys ry. Neljänkaivonkatu 47 15100 Lahti. Y-tunnus: 1593266-0 VUOSIKERTOMUS 2014

Lahden 4H-yhdistys ry. Neljänkaivonkatu 47 15100 Lahti. Y-tunnus: 1593266-0 VUOSIKERTOMUS 2014 Lahden 4H-yhdistys ry Neljänkaivonkatu 47 15100 Lahti Y-tunnus: 1593266-0 VUOSIKERTOMUS 2014 Lahden 4H-yhdistys ry 4H-järjestö on kansainvälinen, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton nuorisojärjestö.

Lisätiedot

Hyvinvoinnin puolesta

Hyvinvoinnin puolesta Hyvinvoinnin puolesta Johtava lasten liikuttaja Missio Edistää lasten sekä nuorten terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia liikunnan avulla Tavoite Tunti liikuntaa jokaiseen koulupäivään Visio WAU ry tulee

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta Turvapaikanhakijoiden vastaanotto Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta 24.8.2016 Vastaanotto Vastaanottolain tarkoituksena on turvata kansainvälistä suojelua hakevan

Lisätiedot

4H:n kansainvälinen nuorisovaihto 2016

4H:n kansainvälinen nuorisovaihto 2016 4H:n kansainvälinen nuorisovaihto 2016 IF YE SIRYE 4 H www.4h.fi/maailmalle Kansainvälinen 4H:n nuorisovaihto INTERNATIONAL 4H YOUTH EXCHANGE 2016 Oletko sinä seuraava 4H-vaihtari? 4H tarjoaa sinulle upean

Lisätiedot

ELY- Laajakaistahankkeet

ELY- Laajakaistahankkeet Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin ELY- Laajakaistahankkeet 30.01.2014 8.9.2014 Kahdentasoisia laajakaistahankkeita EU:n elvytysvaroilla rahoitettavat

Lisätiedot