IMPROVE TEkEMällä OPPIEn kansainväliseksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IMPROVE TEkEMällä OPPIEn kansainväliseksi"

Transkriptio

1

2 Tekemällä oppien kansainväliseksi

3 Tekemällä oppien kansainväliseksi

4 SISÄLLYS ESIPUHE...6 Julkaisija Maaseudun Sivistysliitto Rahoittaja Maaseudun Kehittämisyhdistys Viisari ry Toimitus ja haastattelut Kirsi Hakala Ulkoasu ja taitto Juha Räty/J-FORM T:mi Kuvat hankevetäjien ja hankeosallistujien arkistoista; s. 9 talvikuva: Viiden kunnan Sanomat Painopaikka Art-Print Oy, Helsinki 2007 ISBN NÄIN KAIKKI TAPAHTUI...8 Nuorten Safkamatka Eurooppaan Kansainvälistyvät tuottajat ja nuoret Eurooppalaistuva Kantri Polkuja Eurooppaan Kansainvälisyys kuuluu kaikille II: JÄÄHYVÄISTEN SIJAAN UUTEEN HANKKEESEEN Kolmivaiheinen ohjelma Mitä jäi käteen? Matkalla Italiassa syyskuussa OPITTUA JA ELETTYÄ SUOMALAIS-ITALIALAISEEN TAPAAN Italian-tuliaisia omaan yritykseen Kummankin maan parhaat herkut Yrittäjät tukevat toisiaan Verkot laajentuneet myös Suomessa Nuoret safkamatkalla Eurooppaan HANKEMAAILMA RIKKOO PERINTEISEN JÄRJESTÖTYÖN RUTIINIT Esiselvitys kannattaa aina Ennakkoluulottomuus ja avoin asenne auttaa Maaseudun Sivistysliiton matkassa Kohtaaminen on tärkeintä Kansainvälisyys koskee meitä kaikkia LIITTEET... 66

5 Kansainvälisyys, luonnollinen osa 2000-luvun suomalaista maaseutua Kun Maaseudun Sivistysliiton ensimmäiset kansainväliset maaseudun kehittämishankkeet alkoivat viisi vuotta sitten, ei varmasti kukaan voinut arvata, mitä tuleman pitää: kokemuksia, koettelemuksia, uudenlaisia näkökulmia ja osaamista, elettyjä ja jaettuja ikimuistoisia hetkiä. Kehittämishankehan vastaa todettuihin tarpeisiin, kiinnostuksiin, uusiin avauksiin ja sillä on aikansa sekä määränsä. Loppuvaiheessa hanketta pohditaan, miten edes osa hankkeessa tehdyistä toiminnoista, opituista asioista ja koetuista hetkistä voitaisiin pitää voimissaan, siirtää pysyväksi toimintatavaksi Tämä julkaisu on osaltaan varmistamassa, että Maaseudun Sivistysliiton (MSL) hallinnoimien kansainvälisten maaseudun kehittämishankkeiden viimeiset viisi vuotta kestänyt hanketyö saa yhden jatkuvuuden muodon. Toivottavasti tämä kirja, jossa esitellään MSL:n Improve-kehittämishankkeita, toimii mielenkiinnon, inspiraation ja rohkaisun lähteenä kansainvälisestä hanketoiminnasta kiinnostuneille maaseudun kehittäjille. Toimikoon tämä julkaisu myös yhtenä muistona ja kiitoksena viime vuosien yhteisestä toiminnasta hankemaailmassa niille tahoille, jotka ovat osallistuneet eri tavoin toimintaan. Joukkoon mahtuu satoja tekijöitä, osallistujia, rahoittajia, kiinnostuneita toimijoita, joita lämmöllä kiitämme yhteistyöstä. Kansainväliset maaseudun kehittämishankkeemme ovat olleet osa Euroopan unionin rahoittamaa Leader-yhteisöaloitetta ohjelmakaudella Oli luonnollista, että yli viiden vuosikymmenen ajan suomalaisen maaseudun aikuiskasvatuksen kentällä toiminut Maaseudun Sivistysliitto tarttui Suomen EU:hun liittymisen jälkeen myös eurooppalaiseen rahoitusinstrumenttiin. Näiden hankkeiden kautta koemme saaneemme paitsi kokemuksellista lisäarvoa omaan liittoomme, mutta olemme myös voineet koeajaa uudenlaista toimintaa maaseudun toimijajoukolle. Uusi rahoituskausi on alkamassa. Tältä kokemuspohjalta uskomme voivamme jatkaa entisiä ja toisaalta rakentaa uudenlaisia kumppanuuksia, jotka omalta osaltaan lisäävät eurooppalaista yhteenkuuluvuutta niin suomalaisella kuin koko eurooppalaisella maaseudulla. Yksi tärkein oppimme on, että ihmisten liikkumisen ja kohtaamisen ohella erinomainen kansainvälistymisen muoto on omissa elämänpiireissämme kansainvälisyyden näkeminen ja esillä pitäminen. Tällaiseen omakohtaiseen kansainvälistymiseen ja kokemusten välittämiseen omissa elämänpiireissämme meillä jokaisella on näiden hankkeiden jälkeen erinomaiset edellytykset. n Heini Utunen Vt. toiminnanjohtaja Maaseudun Sivistysliitto 8 9

6 NÄIN KAIKKI TAPAHTUI Maaseudun Sivistysliitto eurooppalaisessa yhteistyössä n Maaseudun Sivistysliiton tavoitteena on, että Suomi ja Suomen maaseutu ovat osa elinvoimaista Eurooppaa. MSL tukee maaseudun omaehtoista henkistä ja aineellista kehittämistä. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on ryhmä- ja vertaisoppiminen, jonka puitteissa käynnistettiin MSL:n ensimmäinen yrittäjyyteen ja yhteistyöhön liittynyt ESR-rahoitteinen projekti, Maaseudun linkit -hanke ( ). Hanke toteutettiin Kaustisen, Nivalan Haapajärven ja Saarijärven Viitasaaren seutukunnissa. Tavoitteena oli ohjata maaseudulla asuvat ihmiset ottamaan itse vastuuta kehittymisestään ja rohkaista etsimään tarvittavia resursseja. Keskeistä oli hyödyntää maaseudun olemassa olevaa osaamista ja tieto-taitoa. Hankkeen puitteissa syntyi seitsemän toteuttamiskelpoista elinkeinojen kehittämishanketta ja yhdeksän tavoitteellisesti toimivaa yhteistyöryhmää. Tulokset kannustivat jatkamaan. 10 Nuorten Safkamatka Eurooppaan Vuoden 2001 syksyllä Keskipiste-Leader tiedusteli Viisarin halukkuutta toteuttaa Kansainvälinen nuorten kokkikoulu -yhteishanke saksalaisen Ostalbkreis Aalenin toimintaryhmän kanssa. Tarkoituksena oli saada nuoret osallistumaan hanketoimintaan kansainvälisen ruokahankkeen avulla keittiön kautta. Esiselvitys oli tiivis rupeama, jonka aikana selvitettiin mahdollisuudet saksalaisten ja suomalaisten nuorten yhteistoimintaan. Syntyikin Nuorten Safkamatka Eurooppaan -hanke, rahoittajina Viisari ja Keskipiste-Leader ja toteuttajana hankkeen hallinnoija Maaseudun Sivistysliitto. Yhteistyökumppaneina oli paikallisia 4H-yhdistyksiä ja kouluja. Hankkeeseen osallistui nuoria Saarijärven Viitasaaren seutukunnalta ja Äänekosken maaseutualueilta sekä Nivalan Haapajärven ja Sii- 11

7 Menetelmät face to face, learning by doing: kieltä ei tarvita, kun tekeminen on yhteistä ruohonjuuritason toiminta mallioppiminen: työharjoittelut, benchmarking tuotetestaus: palautteen saamisen tärkeys bussipedagogiikka vaikutteet ovat tuoneet muutoksia myös ruokalistoihin ja ruoanvalmistustapoihin. Muutama yrittäjä aloitti hankkeen myötä säännöllisen italian kielen opiskelun. Nuoret saivat rohkeutta käyttää koulussa oppimiaan kieliä (englanti, saksa, ranska) käytännön kohtaamisissa. Suomessa toteutettujen vaihtojen järjestäminen lisäsi nuorten kotiseututuntemusta. Italian-matkat antoivat tuntumaa Euroopassa selviytymisestä. Kokemukset vähensivät myös erilaisuuden tunnetta: olemme loppujen lopuksi aika samanlaisia. Hankkeen ohjausryhmä kiinnitti huomiota siihen, että osallistujat olivat ohjelmaan hyvin sitoutuneita. Sekä nuorten että yrittäjien ryhmä pysyi samana koko hankkeen ajan. Nuorten ja yrittäjien välinen yhteistyö ei kuitenkaan onnistunut tavoitellulla tavalla. Hankkeen jälkeen on pohdittu, että yhteistyötä olisi edistänyt nuorten työskentely hankkeeseen osallistuneissa yrityksissä. Tällöin nuorille olisi tullut monipuolisempi käsitys maaseutuyrittämisestä pohjoisessa Keski-Suomessa. Yrittäjäosallistujat verkottuivat tiiviisti. Hankkeen kautta opittiin tuntemaan toisia ja rakennettiin sille pohjalle yhteistyötä. Yrittäjät saivat solmittua hyvät kontaktit myös italialaisten yrittäjien kanssa. Tilaisuuksia oppia toinen toisiltaan olisi kaivattu jopa enemmän. Kansainvälistyvät maaseututuottajat ja nuoret -hanke sai jatkohankkeen, Improve 2, jota käsitellään seuraavissa luvuissa. Eurooppalaistuva Kantri Hyvät kokemukset MSL:n aiemmista kansainvälisistä hankkeista sekä ennen kaikkea yrittäjien ja nuorten ruohonjuuritason yhteistyöstä olivat pontimena hanketoiminnan laajentamisesta Portugaliin. Hankkeen kohderyhmänä oli keskipohjalaisen Pirityiset ry:n alueella asuvat maaseudun yrittäjät ja nuoret

8 Tarkoituksena oli tarjota yrittäjille mahdollisuus verkostoitua kansainvälisesti ja luoda henkilökohtaisia kontakteja portugalilaisiin yrittäjiin sekä verkostoitua kotimaassa muiden toimintaryhmien alueella toimivien Improve- hankkeiden osallistujien kanssa. Yhteistyötahona hankkeessa oli Portugalissa toimiva Rota Do Guadiana -toimintaryhmä Serpan kunnassa noin 150 km Lissabonista. Lähtökohtana oli yrittäjien oma osaaminen sekä alueelliset mahdollisuudet. Opintomatkat ja yrittäjävaihdot loivat oppimiselle tavoitteellisen viitekehyksen. Tuttuun tapaan osallistujille järjestettiin osallistujatapaamisia, joissa valmistauduttiin kansainvälisiin vaihtoihin ja arvioitiin toteutuneita kansainvälisiä tapahtumia. Tapaamisten aikana oli mahdollisuus tutustua vastaavien hankkeiden osallistujiin kotimaassa ja verkostoitua heidän kanssaan. Vaihtojen välissä osallistujat olivat yhteydessä keskenään chat-istunnoissa ja keskustelupalstalla. Hankkeen ohjausryhmässä oli Pohjanmaan TE-keskuksen, MTK:n sekä osallistujien edustus. Hankevetäjät tekivät yhteistyötä myös muiden toimintaryhmien kanssa. Osallistujat rekrytoitiin mukaan jo toimivien hankkeiden sekä muiden maaseudun toimijoiden kautta. Tavoitteena oli, että yrittäjät hyötyvät toistensa kokemuksista ja osaamisesta sekä verkostoituvat alueellisesti. Yhteistyö lisää jaksamista, yhteisöllisyyttä ja kansallista identiteettiä. Nuorille järjestetyn vaihto-ohjelman tavoitteena oli rohkaista ja innostaa heitä kansainvälistymään sekä tarjota mahdollisuus toimia yhdessä portugalilaisten kanssa muun muassa ruokakulttuuriteeman ympärillä. Hanke rohkaisi selvästi vähän ulkomailla matkustaneita. Hankkeen aikana osa yrittäjistä aloitti keskinäisen yhteistyön Suomessa. Koska yritysten toimialat Portugalissa ja Suomessa olivat erilaisia, ei luontevaa yhteistyötä maiden välillä syntynyt. Näin lyhyessä hankkeessa myös kielimuuri oli hidaste kumppanuuksien syntymiselle

9 Nuorten puolella kielitaitoa löytyi, ja sitä uskaltauduttiin käyttämään. Portugalilaisten nuorten kielitaito ei ole samalla tasolla suomalaisten kanssa, mutta silti tultiin toimeen ja solmittiin yhteyksiä. Suomalaisten osallistujanuorten uskallus kansainväliseen toimintaan kasvoi. Suomalaiset osallistujat, sekä nuoret että yrittäjät, toimivat aktiivisesti ohjelman rakentamisessa vieraille. 22 Polkuja Eurooppaan Kansainvälistyvät tuottajat ja nuoret -hankkeen loppumetreillä MSL vei hankemallin Pohjanmaalle Rieska-Leaderin alueelle yhteistyökumppanina italialainen Euroleader. Syntyi uusi hanke, Polkuja Eurooppaan, joka integroitui osittain Viisarin ja Montagna Leaderin rahoittamaan Improve-hankkeeseen. Tämäkin hanke alkoi esiselvityshankkeella Kansainvälistyvät yrittäjät ja nuoret (keväällä 2005), jolloin kartoitettiin alueen maaseutuyrittäjien kiinnostusta lähteä mukaan kansainväliseen kehittämishankkeeseen sekä vierailtiin Italiassa. Maaseutuyrittäjillä oli tarvetta verkostoitua alueellisesti sekä luoda kontakteja ulkomaille erityisesti matkailun alalle. Italiasta saadun esimerkin mukaisesti nuorten liittäminen mukaan maaseudun kehittämishankkeisiin olisi tärkeää, niinpä tässäkin hankkeessa toinen kohderyhmä oli nuoret. Hankkeen sisältö laadittiin yhteistyössä esiselvityshankkeessa mukana olleiden yrittäjien ja sidosryhmien kanssa. Erityisesti osallistujien rekrytoinnissa tehtiin yhteistyötä MTK:n kanssa. Ohjausryhmässä oli myös Oulun yliopiston, TE-keskuksen ja osallistujien edustus. Yhteistyötä tehtiin lisäksi alueen muiden EU-hankkeiden sekä naapurimaakunnissa toimivien toimintaryhmien (Viisari ja Pirityiset) kanssa. Hanke muodostui MSL:lle jo tutuksi tulleista kolmesta modulista: kotimaan osallistujatapaaminen/vaihto-ohjelma Italiassa tai Suomessa/kotimaan osallistujatapaaminen. Ohjelmassa oli myös englannin kielikylpy, seminaari Kansainvälisen 23

10 kaupan ABC yhdessä Niityiltä nummille -hankkeen kanssa, nuorten skype-kokous, kansainväliset Improve-hankeseminaarit Saarijärvellä toukokuussa ja Maniagossa syyskuussa Viisarin Improve-hankkeen yrittäjät vierailivat kerran Rieska-Leaderin alueella, ja yhdessä järjestettiin myös hankkeen päätöstapahtuma yrittäjille marraskuussa Kansainväliset vaihdot, niihin valmistautuminen ja niistä oppiminen oli hankkeessa keskeistä. Osallistujatapaamiset (kontimaan kontaktipäivät) vuorottelivat eri yrittäjien luona, joten jokaisella oli mahdollisuus esitellä omaa yritystään ja oppia tuntemaan muut mukana olevat yritykset ja yrittäjät. Kotimaan tapahtumat olivat myös vaihto-ohjelmiin valmistautumista ja vaihto-ohjelmien jälkeen niiden arvioimista. Italiassa tehtyjen työharjoittelujen lisäksi myös italialaisten yrittäjien työharjoittelut Suomessa olivat yrittäjille antoisia kokemuksia. Oman yrityksen esittely ja yhdessä tekeminen vahvistivat omaa ammatti-identiteettiä. Oppimista on tapahtunut puolin ja toisin. Hankkeen päätavoite oli, että yrittäjät hyötyvät toistensa kokemuksista ja osaamisesta ja verkostoituvat alueellisesti sekä kansainvälisesti italialaisten kanssa. Tavoitteena oli myös jaksamisen, yhteisöllisyyden ja kansallisen identiteetin vahvistuminen. Kaikki nämä tavoitteet saavutettiin hankkeen aikana erittäin hyvin. Yrittäjien hyvin alkanut yhteistyö jatkuu alueellisesti hankkeen päättymisen jälkeen yrittäjillä olisi ollut halukkuutta aloittaa jopa jatkohanke. Osaamisen ja henkisen pääoman lisäksi yritysten tuotteet ovat saaneet uusia markkinoita toisten yritysten kautta. Liiketoimintaa on syntynyt myös Italiaan, kynttilöitä ja marjoja on myyty Carnian alueella. Nuorten kohdalla päätavoite oli rohkaista nuoria kansainvälistymään ja tarjota mahdollisuus suoraan kanssakäymiseen italialaisten nuorten kanssa. Näin myös tapahtui. Osa nuorista on matkustanut sittemmin omatoimisesti sekä osallistunut 24 25

11 opiskelujen kautta harjoitteluun ulkomailla. Hanke on motivoinut nuoria myös kielten opiskeluun koulussa. Yrittäjien ja nuorten välistä konkreettista pitkäaikaista yhteistyötä ei hankkeessa syntynyt. Kummallakin ryhmällä oli omat vaihto-ohjelmansa eikä aikaa keskinäiselle kanssakäymiselle juuri jäänyt. Sukupolvien välinen yhteistyö kehittämishankkeissa voisi onnistua luontevammin, jos saman perheen tai suvun sisältä olisi sekä nuori että aikuinen hankkeen osallistujana. Polkuja Eurooppaan toimi monella tasolla. Pääpaino oli toki yrittäjien ja nuorten toiminnassa, mutta paljon on tapahtunut myös toimintaryhmien, MSL:n ja sidosryhmien välillä. Kansainväliset seminaarit osoittivat, kuinka laaja toimijakunta on ollut mukana Improve-hankkeissa. Tiedon jakaminen eri puolille on mahdollistanut hyvien käytänteiden siirtymisen. Samalla on havaittu, miten samanlaisia ovat maaseudun haasteet italialaisella vuoristoalueella ja maaseudulla Pohjois-Pohjanmaalla. Kansainvälisyys kuuluu kaikille MSL:n kansainvälisyyshankkeissa on nähty ja koettu, että rajojen ylittäminen avaa tehokkaasti silmiä olipa kyse kylän, kunnan, maakunnan tai valtakunnan rajan ylittämisestä. Mitä se sitten on? Vertaamalla ideat kehittyvät toteutuskelpoiseksi, itsetunto vahvistuu ja uskallus lisääntyy. Tiivis yhdessäolo- ja tekeminen luo osaamista, jonka merkitys niin tietoihin, asenteisiin kuin taitoihin on suuri. Myös jaksaminen lisääntyy vertaamalla ja toisilta oppien. Metsän näkee puilta katsomalla kauempaa. Käymällä muualla näkee oman toiminnan uudessa valossa. Yhdessä toimiminen tuo myös konkreettisesti kokemuksen yhteisestä Euroopasta. n 26 27

12 II: JÄÄHYVÄISTEN SIJAAN UUTEEN HANKKEESEEN 28 n Ensimmäisen Improve-hankkeen kokemukset osoittivat, että kansainvälistyminen tapahtuu ensin yrittäjien henkilökohtaisella tasolla, sitten yritysten tasolla ja vasta sitten se voi synnyttää todellista uutta liiketoimintaa tai lisätä nykyistä. Ensimmäisen yrittäjille suunnatun Improve-hankkeen (Kansainvälistyvät tuottajat) valmisteluissa havaittiin, että keskisuomalaisen Viisari ry:n ja pohjoisitalialaisen Montagna Leader -toimintaryhmän alueilla on paljon yhteisiä piirteitä. Erityisesti nuoret muuttavat pois maaseudulta, ja perinteinen maatalous on murroksessa. Toisaalta on syntynyt myös paljon uudenlaista yrittäjyyttä matkailun ja elintarvikkeiden jatkojalostuksen parissa. Kummallekin alueelle on tyypillistä perinteiden ja luonnon hyödyntäminen. Osallistujayrittäjien palaute ja muu hankearviointi osoittivat, että työharjoittelun, seminaarien ja työpajojen keinoin tapahtuvalle oppimiselle on kysyntää. Yrittäjien toiveissa oli myös syventää yritystoiminnan kehitysideointia. Uusia näkökulmia ja vertaistukea oli saatu myös verkostoitumalla oman alueen yrittäjien kanssa tätäkin haluttiin jatkaa. Syksyllä 2006 Maaseudun Sivistysliiton ja Viisarin edustajat vierailivat Montagna Leaderin luona arvioimassa päättymässä ollutta hanketta rahoittajien ja hankehallinnoijan näkökulmasta. Samalla vierailtiin hankkeen italialaisten yrittäjien luona. Tarkoituksena oli jäähyväiskäynti, mutta palautteiden ja arvioinnin perusteella päätettiin jatkaa vaihtoja ja työharjoitteluja sekä järjestää kansainväliset seminaarit Saarijärvellä ja Maniagossa. Improve 2 -hanke käynnistyi vuoden 2007 alussa. Rieska-Leaderin ja Euroleaderin Polkuja Eurooppaan -hanke liittyi kiinteästi uuteen hankkeeseen. Matkailu on molemmissa maissa uuden EU-ohjelmakauden keskeinen teema. Kun jatkoa ensimmäiselle Improve-hankkeelle kaavailtiin, nousikin yhteiseksi tee- 29

13 Pääkokki jalosti poronlihasta kaksi erilaista, maukasta ja hyvää tuotetta. Opin uusia asioita, kuten italialaisia alkusalaatteja, lihanlaittoa, ohuiden lettujen tekoa ja täyttöä. Ihana ja tarpeellinen päivä. Kokkikoulun jälkeen vierailimme vielä San Florianon luonnonpuistossa, joka sijaitsi vuoren rinteellä. Saimme tietoa puiston eläimistä ja kasvillisuudesta. Lisäksi kuulimme alueen hyödyntämisestä muun muassa nuorten leirikoulutoiminnassa. Saimme myös maistella tilan omenamehua ja viiniä. Saimme uuden salvialajikkeen. 40 Keskiviikkona Keskiviikkona oli työharjoittelupäivä ja yrittäjäryhmä jaettiin kolmeen osaan. Yksi ryhmä jäi Gelindolle työharjoitteluun, toinen suuntasi vuoristoon Malga Vallin tilalle harjoittelemaan ja kolmas lähti omatoimisesti tutustumaan oman alansa kohteisiin. Malga Vallista palatessa ryhmä tutustui Valter Camolin puutarhaan. Gelindolla työharjoittelussa saattoi vaihtoehtoisesti tutustua tilan isännän johdolla maatilan kasvinviljelyyn tai harjoitella yrityksen keittiössä. Kasvinviljelyn valinneet pääsivät näkemään tilan monipuolisen, luomuviljellyn sadon ja harjoittelemaan niin marjojen, kurpitsojen, munakoisojen ym. poimintaa. Keittiössä työskennelleet valmistivat lounasruokia ja valmistelivat torstain italialais-suomalaisen illan ruokia. Malga Vallin tilalla työskennelleet tutustuivat tilaan ja työskentelivät joko ulkotöissä (maisemanhoito) tai tilan keittiössä. Omatoimisesti liikkuvat tutustuivat paikallisten leipomoiden tarjontaan. 41

14 Olisi jäänyt paljosta paitsi, jos tätä kokemusta ei olisi ollut. Keittiössä oli tosi kiirettä, työpäivä loppui oikeastaan kesken. Aivan upea paikka, ystävälliset ihmiset. Opin tekemään gnoccheja ja espressoa. 42 Torstaina Torstaina yrittäjäryhmä matkasi Solimbergoon. Kuulimme Sasso d Oro -yrityksen esittelyn ja näimme multasienien (tryffelien) keräilyesityksen. Myös lounasta nautittiin Sasso D Orossa. Iltapäivällä oli vapaa-aikaa ja mahdollisuus tehdä ostoksia Maniagossa. Multasienten kasvatus osoittautui todella mielenkiintoiseksi alaksi. Hieno paikka. Hyvin toteutettu multasieniesittely. Oli mukava olla mukana koirien kanssa etsimässä multasieniä. Esimerkki yrityksestä, jossa isäntä uskoi ideaansa. Myös vuoret hyödynnetty: puolet asiakkaista tulee riippuliidon, puolet tryffeleiden vuoksi. Matka huipentui italialais-suomalaiseen päivälliseen Gelindolla. Viisarin yrittäjät valmistivat yhdessä Gelindon kokkien kanssa juhlaillallisen ja paikalla oli sekä italialaisia että suomalaisia yrittäjiä. Suomesta tuotiin tätä iltaa varten mm. poronlihaa ja muita suomalaisia herkkuja. Suomalaiset ruuat italialaisittain. Kiva ilta ystävien seurassa. Vähän haikea tunnelma. 43

15 Perjantaina Aamulla alkoi kotimatka linja-autolla Vivarosta Marco Polon lentokentälle ja sieltä lentäen Helsinki-Vantaalle ja edelleen Jyväskylään. Majoituimme opintomatkan ajan Vivaron kaupungissa maaseutumatkailuyritys Gelindo dei Magredin entisestä meijeristä majataloksi muutetussa rakennuksessa. Vivaron kaupunki ja Gelindo ovat suurelle osalle matkalle osallistuneista yrittäjistä tuttuja hankkeen aiemmilta opintomatkoilta. Opintomatkan ohjelmaan kuulunut työharjoittelu oli mahdollista suorittaa Gelindon keittiössä tai puutarhassa. Lisätietoja majoituspaikasta löytyy internetistä osoitteesta n 44 45

16

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä Loppuraportti: TAIVEX -vientivalmennus 2009-2011 TAIVEXIN TOTEUTUKSESTA VASTASIVAT

Lisätiedot

kevät 2013 Keski-Suomen maaseutu Nuorten maaseutu Elinvoimaa etsimässä Kylätaloja ja liikuntapaikkoja

kevät 2013 Keski-Suomen maaseutu Nuorten maaseutu Elinvoimaa etsimässä Kylätaloja ja liikuntapaikkoja kevät 2013 Keski-Suomen maaseutu Nuorten maaseutu Elinvoimaa etsimässä Kylätaloja ja liikuntapaikkoja Pääkirjoitus Maaseuturahaston merkitys Keski-Suomen maaseudulle Euroopan unionin toiminnassa yhtenä

Lisätiedot

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Riitta Makkonen & Pilvi Purmonen (toim.) YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

POHJALAISET NAISET NAISYRITTÄJYYSOHJELMA

POHJALAISET NAISET NAISYRITTÄJYYSOHJELMA POHJALAISET NAISET NAISYRITTÄJYYSOHJELMA Kyläkaupassa keskellä maailmaa Vahva ja elävästi verkostoitunut pohjoispohjalainen naisyrittäjyys menestyy ja on arvostettua. ProAgria Oulun Maaseutukeskus, Oulun

Lisätiedot

Paikallisen kehittämisen strategia 2014-2020 Outokaira tuottamhan

Paikallisen kehittämisen strategia 2014-2020 Outokaira tuottamhan MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen strategia 2014-2020 Outokaira tuottamhan ry Outokaira tuottamhan Sisällys 1 OUTOKAIRA TUOTTAMHAN RY:N PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN TOIMINTA-ALUE 2 OUTOKAIRA ALUEEN KEHITTÄJÄNÄ

Lisätiedot

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Airport Concepts Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Hanke vie kotimaista lentokenttäosaamista maailmalle. Missio: tehdä lentokentistä parempia yhdistämällä

Lisätiedot

Jenni Suominen, Essi Hillgren & Piia Nurmi (toim.) Ympäristöliiketoimintaa pk-yritysten kanssa

Jenni Suominen, Essi Hillgren & Piia Nurmi (toim.) Ympäristöliiketoimintaa pk-yritysten kanssa Jenni Suominen, Essi Hillgren & Piia Nurmi (toim.) Ympäristöliiketoimintaa pk-yritysten kanssa SISÄLTÖ ESIPUHE Piia Nurmi KATSAUS YMPÄRISTÖLIIKETOIMINTAAN SUOMESSA Piia Nurmi, Riikka Leskinen, Jaani Kuusela

Lisätiedot

www. Paja Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 hyödylliset hankelinkit haastaa Sotkamon nuoret

www. Paja Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 hyödylliset hankelinkit haastaa Sotkamon nuoret Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 Paja haastaa Sotkamon nuoret www. hyödylliset hankelinkit Yritysryhmälle kehittämistuki jopa 75 % Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Tee ympäristötekoja,

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA KANSAINVÄLISTYVÄ YLÄ-PIRKANMAA. HAKIJA: Maaseudun kehittämisyhdistys PoKo ry

HANKESUUNNITELMA KANSAINVÄLISTYVÄ YLÄ-PIRKANMAA. HAKIJA: Maaseudun kehittämisyhdistys PoKo ry HANKESUUNNITELMA KANSAINVÄLISTYVÄ YLÄ-PIRKANMAA HAKIJA: Maaseudun kehittämisyhdistys PoKo ry TAUSTAA PoKo ry on toteuttanut kansainvälistä yhteistyöhanketta kahden saksalaisen toimintaryhmän kanssa 31.8.2010

Lisätiedot

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys LOPPURAPORTTI Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys 1.8.2012-31.1.2013 Sisältö 1. Hankkeen tiedot... 2 2. Yhteenveto hankkeesta... 2 3. Hankkeen tavoitteet... 2 3.1 Yleiset tavoitteet... 2 3.2

Lisätiedot

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI 1 Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä Taitto ja grafiikat Minna Nissilä Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

Uusi ulkoasu. 4 Yritysneuvoja on moniosaaja. 15 Konkretiaa kasvuyrittäjyyden kehittämiseksi. 16 Fast Track tarjoaa suoran tien tutkintoon. www.syo.

Uusi ulkoasu. 4 Yritysneuvoja on moniosaaja. 15 Konkretiaa kasvuyrittäjyyden kehittämiseksi. 16 Fast Track tarjoaa suoran tien tutkintoon. www.syo. 2014 Uusi ulkoasu 4 Yritysneuvoja on moniosaaja 15 Konkretiaa kasvuyrittäjyyden kehittämiseksi 16 Fast Track tarjoaa suoran tien tutkintoon www.syo.fi Sisältö PÄÄKIRJOITUS: Kasvuyrittäjyyttä tukemassa

Lisätiedot

Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013

Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013 Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013 YriTTäminen PerinTeeT kansainvälisyys asuminen luonto Perinteiden innoittamana tähän päivään. Tempaudu mukaan maaseudun elämään! PÄÄKIRJOITUS Kirjoittaja Juha

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020

Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 1. Strategian kohdealue Pirkan Helmen strategia kohdistuu Akaan, Pälkäneen, Urjalan ja Valkeakosken alueille kokonaisuudessaan. Alueella oli vuoden 2012 lopussa

Lisätiedot

Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen

Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen tietoa kuntapäättäjille ja rehtoreille Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen Kouluthan ovat kansainvälistyneet vai ovatko? Kansainvälisyyttä on tuotu koulujen

Lisätiedot

soskes-hanke kunnallisten sosiaalipalveluiden tietohallinnon

soskes-hanke kunnallisten sosiaalipalveluiden tietohallinnon RAPORTTEJA 23 LOPPURAPORTTI soskes-hanke kunnallisten sosiaalipalveluiden tietohallinnon kehittäminen keski-suomessa 2005 2009 PIRKKO UUTTU, TIMO VALLIUS, HANNA JAKONEN Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan

Lisätiedot

Kyläkapula2/2014. Verkkolehti

Kyläkapula2/2014. Verkkolehti Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset Kyläkapula2/2014 Verkkolehti Pohjoismaissa oli tapana, että viestikapula

Lisätiedot

Kyläkapula. Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset

Kyläkapula. Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset Kyläkapula Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset 2/2012 Pohjoismaissa oli tapana, että viestikapula kiersi

Lisätiedot

YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti

YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti Palaute kerätty projektiin osallistuneilta yrittäjiltäajalla 27.11. 15.12.2013 Palautetta antoi 26 / 26 yrittäjää, vastausprosentti 100% Koen,

Lisätiedot

Eteläpohjalainen kyläohjelma 2000 2006 LOPPURAPORTTI

Eteläpohjalainen kyläohjelma 2000 2006 LOPPURAPORTTI .............................................................. Eteläpohjalainen kyläohjelma 2000 2006 LOPPURAPORTTI.............................................................. Kylien kehittämisen parhaita

Lisätiedot

Loppuraportti. Verkostot perheyrittäjän apuna muutosvalmiuden haasteissa -hanke 1.1.2010-31.12.2013

Loppuraportti. Verkostot perheyrittäjän apuna muutosvalmiuden haasteissa -hanke 1.1.2010-31.12.2013 Loppuraportti Verkostot perheyrittäjän apuna muutosvalmiuden haasteissa -hanke 1.1.2010-31.12.2013 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin 3 Sisältö 1 Hankkeen

Lisätiedot

SPORTHEALTHFEELING -projekti LOPPURAPORTTI 1.5.2012-31.12.2014. Helsingin kaupungin liikuntavirasto Paavo Nurmi -keskus Ladec Päijät-Hämeen liitto

SPORTHEALTHFEELING -projekti LOPPURAPORTTI 1.5.2012-31.12.2014. Helsingin kaupungin liikuntavirasto Paavo Nurmi -keskus Ladec Päijät-Hämeen liitto -projekti LOPPURAPORTTI 1.5.2012-31.12.2014 Helsingin kaupungin liikuntavirasto Paavo Nurmi -keskus Ladec Päijät-Hämeen liitto PROJEKTI A216 * 2016 ISBN 978-951-637-221-4 ISSN 1237-6507 Sisällys 1. Taustatiedot

Lisätiedot

Tina Heino (toim.) KOKEMUKSET KIERTOON. ideoita oppimisympäristöjen kehittämiseen. Oppaat ja käsikirjat 2013:8

Tina Heino (toim.) KOKEMUKSET KIERTOON. ideoita oppimisympäristöjen kehittämiseen. Oppaat ja käsikirjat 2013:8 Tina Heino (toim.) KOKEMUKSET KIERTOON ideoita oppimisympäristöjen kehittämiseen Oppaat ja käsikirjat 2013:8 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2013:8 ISBN 978-952-13-5551-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5552-3

Lisätiedot

Työperusteisen maahanmuuton kaari mitä opimme?

Työperusteisen maahanmuuton kaari mitä opimme? Työperusteisen maahanmuuton kaari mitä opimme? GATEWAY 2011 1 Hyria Koulutus Oy:n Ari Orelma ja Kai Heimonen verkostoitumassa Bulgarian Sofiassa. Maahanmuutto-osasto 2 GATEWAY 2011 Päivi Jylli, projektipäällikkö,

Lisätiedot

Maaseutu viestii P u h e e n a i h e i ta P o h j o i s - P o h ja n m a a lta

Maaseutu viestii P u h e e n a i h e i ta P o h j o i s - P o h ja n m a a lta Maaseutu viestii P u h e e n a i h e i ta P o h j o i s - P o h ja n m a a lta Maaseutu viestii P u h e e n a i h e i ta P o h j o i s - P o h ja n m a a lta Maaseudun Sivistysliitto Teos on saanut rahoitusta

Lisätiedot

Sisältö. 2 Koti maalla Koti maalla

Sisältö. 2 Koti maalla Koti maalla Koti maalla Sisältö Maaseudun Sivistysliitto Teos on saanut rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta Teksti: Virpi Harilahti-Juola Toimitus: Mariina Kellokumpu Ulkoasu: Marko Mäkinen Kuvat: Nina Dannert

Lisätiedot

Kestävä tulevaisuus Pomoväst rf - paikallisen kehittämisen strategia 2014 2020 Kesäkuu 2014

Kestävä tulevaisuus Pomoväst rf - paikallisen kehittämisen strategia 2014 2020 Kesäkuu 2014 1 Kestävä tulevaisuus Pomoväst rf - paikallisen kehittämisen strategia 2014 2020 2 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 3 TOIMINTA-ALUE JA VÄESTÖ 4 Asukasluku kunnittain 4 Ikärakenne 4 ANALYYSI ALUEEN KEHITTÄMISTARPEISTA

Lisätiedot

MAAILMAN MAHTAVIN MAASEUTU

MAAILMAN MAHTAVIN MAASEUTU MAAILMAN MAHTAVIN MAASEUTU DIRECT RESPONSE MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN NEUVOTTELUPÄIVÄT 2014 Keskiviikkona 29. ja torstaina 30. lokakuuta 2014 Neuvotteluväki kokoontui Lahden Fellmanniassa!

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. 1. Perustiedot hankkeesta. 2. Yhteenveto

LOPPURAPORTTI. 1. Perustiedot hankkeesta. 2. Yhteenveto LOPPURAPORTTI 1. Perustiedot hankkeesta Hankkeen toteuttaja: JyväsRiihi ry Hankkeen nimi: Viestinnästä voimaa tiedotushanke (6373) Toteutusaika: 1.9.2009-30.5.2014 Hankkeen kustannusarvio 300 000 / tuki

Lisätiedot