IMPROVE TEkEMällä OPPIEn kansainväliseksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IMPROVE TEkEMällä OPPIEn kansainväliseksi"

Transkriptio

1

2 Tekemällä oppien kansainväliseksi

3 Tekemällä oppien kansainväliseksi

4 SISÄLLYS ESIPUHE...6 Julkaisija Maaseudun Sivistysliitto Rahoittaja Maaseudun Kehittämisyhdistys Viisari ry Toimitus ja haastattelut Kirsi Hakala Ulkoasu ja taitto Juha Räty/J-FORM T:mi Kuvat hankevetäjien ja hankeosallistujien arkistoista; s. 9 talvikuva: Viiden kunnan Sanomat Painopaikka Art-Print Oy, Helsinki 2007 ISBN NÄIN KAIKKI TAPAHTUI...8 Nuorten Safkamatka Eurooppaan Kansainvälistyvät tuottajat ja nuoret Eurooppalaistuva Kantri Polkuja Eurooppaan Kansainvälisyys kuuluu kaikille II: JÄÄHYVÄISTEN SIJAAN UUTEEN HANKKEESEEN Kolmivaiheinen ohjelma Mitä jäi käteen? Matkalla Italiassa syyskuussa OPITTUA JA ELETTYÄ SUOMALAIS-ITALIALAISEEN TAPAAN Italian-tuliaisia omaan yritykseen Kummankin maan parhaat herkut Yrittäjät tukevat toisiaan Verkot laajentuneet myös Suomessa Nuoret safkamatkalla Eurooppaan HANKEMAAILMA RIKKOO PERINTEISEN JÄRJESTÖTYÖN RUTIINIT Esiselvitys kannattaa aina Ennakkoluulottomuus ja avoin asenne auttaa Maaseudun Sivistysliiton matkassa Kohtaaminen on tärkeintä Kansainvälisyys koskee meitä kaikkia LIITTEET... 66

5 Kansainvälisyys, luonnollinen osa 2000-luvun suomalaista maaseutua Kun Maaseudun Sivistysliiton ensimmäiset kansainväliset maaseudun kehittämishankkeet alkoivat viisi vuotta sitten, ei varmasti kukaan voinut arvata, mitä tuleman pitää: kokemuksia, koettelemuksia, uudenlaisia näkökulmia ja osaamista, elettyjä ja jaettuja ikimuistoisia hetkiä. Kehittämishankehan vastaa todettuihin tarpeisiin, kiinnostuksiin, uusiin avauksiin ja sillä on aikansa sekä määränsä. Loppuvaiheessa hanketta pohditaan, miten edes osa hankkeessa tehdyistä toiminnoista, opituista asioista ja koetuista hetkistä voitaisiin pitää voimissaan, siirtää pysyväksi toimintatavaksi Tämä julkaisu on osaltaan varmistamassa, että Maaseudun Sivistysliiton (MSL) hallinnoimien kansainvälisten maaseudun kehittämishankkeiden viimeiset viisi vuotta kestänyt hanketyö saa yhden jatkuvuuden muodon. Toivottavasti tämä kirja, jossa esitellään MSL:n Improve-kehittämishankkeita, toimii mielenkiinnon, inspiraation ja rohkaisun lähteenä kansainvälisestä hanketoiminnasta kiinnostuneille maaseudun kehittäjille. Toimikoon tämä julkaisu myös yhtenä muistona ja kiitoksena viime vuosien yhteisestä toiminnasta hankemaailmassa niille tahoille, jotka ovat osallistuneet eri tavoin toimintaan. Joukkoon mahtuu satoja tekijöitä, osallistujia, rahoittajia, kiinnostuneita toimijoita, joita lämmöllä kiitämme yhteistyöstä. Kansainväliset maaseudun kehittämishankkeemme ovat olleet osa Euroopan unionin rahoittamaa Leader-yhteisöaloitetta ohjelmakaudella Oli luonnollista, että yli viiden vuosikymmenen ajan suomalaisen maaseudun aikuiskasvatuksen kentällä toiminut Maaseudun Sivistysliitto tarttui Suomen EU:hun liittymisen jälkeen myös eurooppalaiseen rahoitusinstrumenttiin. Näiden hankkeiden kautta koemme saaneemme paitsi kokemuksellista lisäarvoa omaan liittoomme, mutta olemme myös voineet koeajaa uudenlaista toimintaa maaseudun toimijajoukolle. Uusi rahoituskausi on alkamassa. Tältä kokemuspohjalta uskomme voivamme jatkaa entisiä ja toisaalta rakentaa uudenlaisia kumppanuuksia, jotka omalta osaltaan lisäävät eurooppalaista yhteenkuuluvuutta niin suomalaisella kuin koko eurooppalaisella maaseudulla. Yksi tärkein oppimme on, että ihmisten liikkumisen ja kohtaamisen ohella erinomainen kansainvälistymisen muoto on omissa elämänpiireissämme kansainvälisyyden näkeminen ja esillä pitäminen. Tällaiseen omakohtaiseen kansainvälistymiseen ja kokemusten välittämiseen omissa elämänpiireissämme meillä jokaisella on näiden hankkeiden jälkeen erinomaiset edellytykset. n Heini Utunen Vt. toiminnanjohtaja Maaseudun Sivistysliitto 8 9

6 NÄIN KAIKKI TAPAHTUI Maaseudun Sivistysliitto eurooppalaisessa yhteistyössä n Maaseudun Sivistysliiton tavoitteena on, että Suomi ja Suomen maaseutu ovat osa elinvoimaista Eurooppaa. MSL tukee maaseudun omaehtoista henkistä ja aineellista kehittämistä. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on ryhmä- ja vertaisoppiminen, jonka puitteissa käynnistettiin MSL:n ensimmäinen yrittäjyyteen ja yhteistyöhön liittynyt ESR-rahoitteinen projekti, Maaseudun linkit -hanke ( ). Hanke toteutettiin Kaustisen, Nivalan Haapajärven ja Saarijärven Viitasaaren seutukunnissa. Tavoitteena oli ohjata maaseudulla asuvat ihmiset ottamaan itse vastuuta kehittymisestään ja rohkaista etsimään tarvittavia resursseja. Keskeistä oli hyödyntää maaseudun olemassa olevaa osaamista ja tieto-taitoa. Hankkeen puitteissa syntyi seitsemän toteuttamiskelpoista elinkeinojen kehittämishanketta ja yhdeksän tavoitteellisesti toimivaa yhteistyöryhmää. Tulokset kannustivat jatkamaan. 10 Nuorten Safkamatka Eurooppaan Vuoden 2001 syksyllä Keskipiste-Leader tiedusteli Viisarin halukkuutta toteuttaa Kansainvälinen nuorten kokkikoulu -yhteishanke saksalaisen Ostalbkreis Aalenin toimintaryhmän kanssa. Tarkoituksena oli saada nuoret osallistumaan hanketoimintaan kansainvälisen ruokahankkeen avulla keittiön kautta. Esiselvitys oli tiivis rupeama, jonka aikana selvitettiin mahdollisuudet saksalaisten ja suomalaisten nuorten yhteistoimintaan. Syntyikin Nuorten Safkamatka Eurooppaan -hanke, rahoittajina Viisari ja Keskipiste-Leader ja toteuttajana hankkeen hallinnoija Maaseudun Sivistysliitto. Yhteistyökumppaneina oli paikallisia 4H-yhdistyksiä ja kouluja. Hankkeeseen osallistui nuoria Saarijärven Viitasaaren seutukunnalta ja Äänekosken maaseutualueilta sekä Nivalan Haapajärven ja Sii- 11

7 Menetelmät face to face, learning by doing: kieltä ei tarvita, kun tekeminen on yhteistä ruohonjuuritason toiminta mallioppiminen: työharjoittelut, benchmarking tuotetestaus: palautteen saamisen tärkeys bussipedagogiikka vaikutteet ovat tuoneet muutoksia myös ruokalistoihin ja ruoanvalmistustapoihin. Muutama yrittäjä aloitti hankkeen myötä säännöllisen italian kielen opiskelun. Nuoret saivat rohkeutta käyttää koulussa oppimiaan kieliä (englanti, saksa, ranska) käytännön kohtaamisissa. Suomessa toteutettujen vaihtojen järjestäminen lisäsi nuorten kotiseututuntemusta. Italian-matkat antoivat tuntumaa Euroopassa selviytymisestä. Kokemukset vähensivät myös erilaisuuden tunnetta: olemme loppujen lopuksi aika samanlaisia. Hankkeen ohjausryhmä kiinnitti huomiota siihen, että osallistujat olivat ohjelmaan hyvin sitoutuneita. Sekä nuorten että yrittäjien ryhmä pysyi samana koko hankkeen ajan. Nuorten ja yrittäjien välinen yhteistyö ei kuitenkaan onnistunut tavoitellulla tavalla. Hankkeen jälkeen on pohdittu, että yhteistyötä olisi edistänyt nuorten työskentely hankkeeseen osallistuneissa yrityksissä. Tällöin nuorille olisi tullut monipuolisempi käsitys maaseutuyrittämisestä pohjoisessa Keski-Suomessa. Yrittäjäosallistujat verkottuivat tiiviisti. Hankkeen kautta opittiin tuntemaan toisia ja rakennettiin sille pohjalle yhteistyötä. Yrittäjät saivat solmittua hyvät kontaktit myös italialaisten yrittäjien kanssa. Tilaisuuksia oppia toinen toisiltaan olisi kaivattu jopa enemmän. Kansainvälistyvät maaseututuottajat ja nuoret -hanke sai jatkohankkeen, Improve 2, jota käsitellään seuraavissa luvuissa. Eurooppalaistuva Kantri Hyvät kokemukset MSL:n aiemmista kansainvälisistä hankkeista sekä ennen kaikkea yrittäjien ja nuorten ruohonjuuritason yhteistyöstä olivat pontimena hanketoiminnan laajentamisesta Portugaliin. Hankkeen kohderyhmänä oli keskipohjalaisen Pirityiset ry:n alueella asuvat maaseudun yrittäjät ja nuoret

8 Tarkoituksena oli tarjota yrittäjille mahdollisuus verkostoitua kansainvälisesti ja luoda henkilökohtaisia kontakteja portugalilaisiin yrittäjiin sekä verkostoitua kotimaassa muiden toimintaryhmien alueella toimivien Improve- hankkeiden osallistujien kanssa. Yhteistyötahona hankkeessa oli Portugalissa toimiva Rota Do Guadiana -toimintaryhmä Serpan kunnassa noin 150 km Lissabonista. Lähtökohtana oli yrittäjien oma osaaminen sekä alueelliset mahdollisuudet. Opintomatkat ja yrittäjävaihdot loivat oppimiselle tavoitteellisen viitekehyksen. Tuttuun tapaan osallistujille järjestettiin osallistujatapaamisia, joissa valmistauduttiin kansainvälisiin vaihtoihin ja arvioitiin toteutuneita kansainvälisiä tapahtumia. Tapaamisten aikana oli mahdollisuus tutustua vastaavien hankkeiden osallistujiin kotimaassa ja verkostoitua heidän kanssaan. Vaihtojen välissä osallistujat olivat yhteydessä keskenään chat-istunnoissa ja keskustelupalstalla. Hankkeen ohjausryhmässä oli Pohjanmaan TE-keskuksen, MTK:n sekä osallistujien edustus. Hankevetäjät tekivät yhteistyötä myös muiden toimintaryhmien kanssa. Osallistujat rekrytoitiin mukaan jo toimivien hankkeiden sekä muiden maaseudun toimijoiden kautta. Tavoitteena oli, että yrittäjät hyötyvät toistensa kokemuksista ja osaamisesta sekä verkostoituvat alueellisesti. Yhteistyö lisää jaksamista, yhteisöllisyyttä ja kansallista identiteettiä. Nuorille järjestetyn vaihto-ohjelman tavoitteena oli rohkaista ja innostaa heitä kansainvälistymään sekä tarjota mahdollisuus toimia yhdessä portugalilaisten kanssa muun muassa ruokakulttuuriteeman ympärillä. Hanke rohkaisi selvästi vähän ulkomailla matkustaneita. Hankkeen aikana osa yrittäjistä aloitti keskinäisen yhteistyön Suomessa. Koska yritysten toimialat Portugalissa ja Suomessa olivat erilaisia, ei luontevaa yhteistyötä maiden välillä syntynyt. Näin lyhyessä hankkeessa myös kielimuuri oli hidaste kumppanuuksien syntymiselle

9 Nuorten puolella kielitaitoa löytyi, ja sitä uskaltauduttiin käyttämään. Portugalilaisten nuorten kielitaito ei ole samalla tasolla suomalaisten kanssa, mutta silti tultiin toimeen ja solmittiin yhteyksiä. Suomalaisten osallistujanuorten uskallus kansainväliseen toimintaan kasvoi. Suomalaiset osallistujat, sekä nuoret että yrittäjät, toimivat aktiivisesti ohjelman rakentamisessa vieraille. 22 Polkuja Eurooppaan Kansainvälistyvät tuottajat ja nuoret -hankkeen loppumetreillä MSL vei hankemallin Pohjanmaalle Rieska-Leaderin alueelle yhteistyökumppanina italialainen Euroleader. Syntyi uusi hanke, Polkuja Eurooppaan, joka integroitui osittain Viisarin ja Montagna Leaderin rahoittamaan Improve-hankkeeseen. Tämäkin hanke alkoi esiselvityshankkeella Kansainvälistyvät yrittäjät ja nuoret (keväällä 2005), jolloin kartoitettiin alueen maaseutuyrittäjien kiinnostusta lähteä mukaan kansainväliseen kehittämishankkeeseen sekä vierailtiin Italiassa. Maaseutuyrittäjillä oli tarvetta verkostoitua alueellisesti sekä luoda kontakteja ulkomaille erityisesti matkailun alalle. Italiasta saadun esimerkin mukaisesti nuorten liittäminen mukaan maaseudun kehittämishankkeisiin olisi tärkeää, niinpä tässäkin hankkeessa toinen kohderyhmä oli nuoret. Hankkeen sisältö laadittiin yhteistyössä esiselvityshankkeessa mukana olleiden yrittäjien ja sidosryhmien kanssa. Erityisesti osallistujien rekrytoinnissa tehtiin yhteistyötä MTK:n kanssa. Ohjausryhmässä oli myös Oulun yliopiston, TE-keskuksen ja osallistujien edustus. Yhteistyötä tehtiin lisäksi alueen muiden EU-hankkeiden sekä naapurimaakunnissa toimivien toimintaryhmien (Viisari ja Pirityiset) kanssa. Hanke muodostui MSL:lle jo tutuksi tulleista kolmesta modulista: kotimaan osallistujatapaaminen/vaihto-ohjelma Italiassa tai Suomessa/kotimaan osallistujatapaaminen. Ohjelmassa oli myös englannin kielikylpy, seminaari Kansainvälisen 23

10 kaupan ABC yhdessä Niityiltä nummille -hankkeen kanssa, nuorten skype-kokous, kansainväliset Improve-hankeseminaarit Saarijärvellä toukokuussa ja Maniagossa syyskuussa Viisarin Improve-hankkeen yrittäjät vierailivat kerran Rieska-Leaderin alueella, ja yhdessä järjestettiin myös hankkeen päätöstapahtuma yrittäjille marraskuussa Kansainväliset vaihdot, niihin valmistautuminen ja niistä oppiminen oli hankkeessa keskeistä. Osallistujatapaamiset (kontimaan kontaktipäivät) vuorottelivat eri yrittäjien luona, joten jokaisella oli mahdollisuus esitellä omaa yritystään ja oppia tuntemaan muut mukana olevat yritykset ja yrittäjät. Kotimaan tapahtumat olivat myös vaihto-ohjelmiin valmistautumista ja vaihto-ohjelmien jälkeen niiden arvioimista. Italiassa tehtyjen työharjoittelujen lisäksi myös italialaisten yrittäjien työharjoittelut Suomessa olivat yrittäjille antoisia kokemuksia. Oman yrityksen esittely ja yhdessä tekeminen vahvistivat omaa ammatti-identiteettiä. Oppimista on tapahtunut puolin ja toisin. Hankkeen päätavoite oli, että yrittäjät hyötyvät toistensa kokemuksista ja osaamisesta ja verkostoituvat alueellisesti sekä kansainvälisesti italialaisten kanssa. Tavoitteena oli myös jaksamisen, yhteisöllisyyden ja kansallisen identiteetin vahvistuminen. Kaikki nämä tavoitteet saavutettiin hankkeen aikana erittäin hyvin. Yrittäjien hyvin alkanut yhteistyö jatkuu alueellisesti hankkeen päättymisen jälkeen yrittäjillä olisi ollut halukkuutta aloittaa jopa jatkohanke. Osaamisen ja henkisen pääoman lisäksi yritysten tuotteet ovat saaneet uusia markkinoita toisten yritysten kautta. Liiketoimintaa on syntynyt myös Italiaan, kynttilöitä ja marjoja on myyty Carnian alueella. Nuorten kohdalla päätavoite oli rohkaista nuoria kansainvälistymään ja tarjota mahdollisuus suoraan kanssakäymiseen italialaisten nuorten kanssa. Näin myös tapahtui. Osa nuorista on matkustanut sittemmin omatoimisesti sekä osallistunut 24 25

11 opiskelujen kautta harjoitteluun ulkomailla. Hanke on motivoinut nuoria myös kielten opiskeluun koulussa. Yrittäjien ja nuorten välistä konkreettista pitkäaikaista yhteistyötä ei hankkeessa syntynyt. Kummallakin ryhmällä oli omat vaihto-ohjelmansa eikä aikaa keskinäiselle kanssakäymiselle juuri jäänyt. Sukupolvien välinen yhteistyö kehittämishankkeissa voisi onnistua luontevammin, jos saman perheen tai suvun sisältä olisi sekä nuori että aikuinen hankkeen osallistujana. Polkuja Eurooppaan toimi monella tasolla. Pääpaino oli toki yrittäjien ja nuorten toiminnassa, mutta paljon on tapahtunut myös toimintaryhmien, MSL:n ja sidosryhmien välillä. Kansainväliset seminaarit osoittivat, kuinka laaja toimijakunta on ollut mukana Improve-hankkeissa. Tiedon jakaminen eri puolille on mahdollistanut hyvien käytänteiden siirtymisen. Samalla on havaittu, miten samanlaisia ovat maaseudun haasteet italialaisella vuoristoalueella ja maaseudulla Pohjois-Pohjanmaalla. Kansainvälisyys kuuluu kaikille MSL:n kansainvälisyyshankkeissa on nähty ja koettu, että rajojen ylittäminen avaa tehokkaasti silmiä olipa kyse kylän, kunnan, maakunnan tai valtakunnan rajan ylittämisestä. Mitä se sitten on? Vertaamalla ideat kehittyvät toteutuskelpoiseksi, itsetunto vahvistuu ja uskallus lisääntyy. Tiivis yhdessäolo- ja tekeminen luo osaamista, jonka merkitys niin tietoihin, asenteisiin kuin taitoihin on suuri. Myös jaksaminen lisääntyy vertaamalla ja toisilta oppien. Metsän näkee puilta katsomalla kauempaa. Käymällä muualla näkee oman toiminnan uudessa valossa. Yhdessä toimiminen tuo myös konkreettisesti kokemuksen yhteisestä Euroopasta. n 26 27

12 II: JÄÄHYVÄISTEN SIJAAN UUTEEN HANKKEESEEN 28 n Ensimmäisen Improve-hankkeen kokemukset osoittivat, että kansainvälistyminen tapahtuu ensin yrittäjien henkilökohtaisella tasolla, sitten yritysten tasolla ja vasta sitten se voi synnyttää todellista uutta liiketoimintaa tai lisätä nykyistä. Ensimmäisen yrittäjille suunnatun Improve-hankkeen (Kansainvälistyvät tuottajat) valmisteluissa havaittiin, että keskisuomalaisen Viisari ry:n ja pohjoisitalialaisen Montagna Leader -toimintaryhmän alueilla on paljon yhteisiä piirteitä. Erityisesti nuoret muuttavat pois maaseudulta, ja perinteinen maatalous on murroksessa. Toisaalta on syntynyt myös paljon uudenlaista yrittäjyyttä matkailun ja elintarvikkeiden jatkojalostuksen parissa. Kummallekin alueelle on tyypillistä perinteiden ja luonnon hyödyntäminen. Osallistujayrittäjien palaute ja muu hankearviointi osoittivat, että työharjoittelun, seminaarien ja työpajojen keinoin tapahtuvalle oppimiselle on kysyntää. Yrittäjien toiveissa oli myös syventää yritystoiminnan kehitysideointia. Uusia näkökulmia ja vertaistukea oli saatu myös verkostoitumalla oman alueen yrittäjien kanssa tätäkin haluttiin jatkaa. Syksyllä 2006 Maaseudun Sivistysliiton ja Viisarin edustajat vierailivat Montagna Leaderin luona arvioimassa päättymässä ollutta hanketta rahoittajien ja hankehallinnoijan näkökulmasta. Samalla vierailtiin hankkeen italialaisten yrittäjien luona. Tarkoituksena oli jäähyväiskäynti, mutta palautteiden ja arvioinnin perusteella päätettiin jatkaa vaihtoja ja työharjoitteluja sekä järjestää kansainväliset seminaarit Saarijärvellä ja Maniagossa. Improve 2 -hanke käynnistyi vuoden 2007 alussa. Rieska-Leaderin ja Euroleaderin Polkuja Eurooppaan -hanke liittyi kiinteästi uuteen hankkeeseen. Matkailu on molemmissa maissa uuden EU-ohjelmakauden keskeinen teema. Kun jatkoa ensimmäiselle Improve-hankkeelle kaavailtiin, nousikin yhteiseksi tee- 29

13 Pääkokki jalosti poronlihasta kaksi erilaista, maukasta ja hyvää tuotetta. Opin uusia asioita, kuten italialaisia alkusalaatteja, lihanlaittoa, ohuiden lettujen tekoa ja täyttöä. Ihana ja tarpeellinen päivä. Kokkikoulun jälkeen vierailimme vielä San Florianon luonnonpuistossa, joka sijaitsi vuoren rinteellä. Saimme tietoa puiston eläimistä ja kasvillisuudesta. Lisäksi kuulimme alueen hyödyntämisestä muun muassa nuorten leirikoulutoiminnassa. Saimme myös maistella tilan omenamehua ja viiniä. Saimme uuden salvialajikkeen. 40 Keskiviikkona Keskiviikkona oli työharjoittelupäivä ja yrittäjäryhmä jaettiin kolmeen osaan. Yksi ryhmä jäi Gelindolle työharjoitteluun, toinen suuntasi vuoristoon Malga Vallin tilalle harjoittelemaan ja kolmas lähti omatoimisesti tutustumaan oman alansa kohteisiin. Malga Vallista palatessa ryhmä tutustui Valter Camolin puutarhaan. Gelindolla työharjoittelussa saattoi vaihtoehtoisesti tutustua tilan isännän johdolla maatilan kasvinviljelyyn tai harjoitella yrityksen keittiössä. Kasvinviljelyn valinneet pääsivät näkemään tilan monipuolisen, luomuviljellyn sadon ja harjoittelemaan niin marjojen, kurpitsojen, munakoisojen ym. poimintaa. Keittiössä työskennelleet valmistivat lounasruokia ja valmistelivat torstain italialais-suomalaisen illan ruokia. Malga Vallin tilalla työskennelleet tutustuivat tilaan ja työskentelivät joko ulkotöissä (maisemanhoito) tai tilan keittiössä. Omatoimisesti liikkuvat tutustuivat paikallisten leipomoiden tarjontaan. 41

14 Olisi jäänyt paljosta paitsi, jos tätä kokemusta ei olisi ollut. Keittiössä oli tosi kiirettä, työpäivä loppui oikeastaan kesken. Aivan upea paikka, ystävälliset ihmiset. Opin tekemään gnoccheja ja espressoa. 42 Torstaina Torstaina yrittäjäryhmä matkasi Solimbergoon. Kuulimme Sasso d Oro -yrityksen esittelyn ja näimme multasienien (tryffelien) keräilyesityksen. Myös lounasta nautittiin Sasso D Orossa. Iltapäivällä oli vapaa-aikaa ja mahdollisuus tehdä ostoksia Maniagossa. Multasienten kasvatus osoittautui todella mielenkiintoiseksi alaksi. Hieno paikka. Hyvin toteutettu multasieniesittely. Oli mukava olla mukana koirien kanssa etsimässä multasieniä. Esimerkki yrityksestä, jossa isäntä uskoi ideaansa. Myös vuoret hyödynnetty: puolet asiakkaista tulee riippuliidon, puolet tryffeleiden vuoksi. Matka huipentui italialais-suomalaiseen päivälliseen Gelindolla. Viisarin yrittäjät valmistivat yhdessä Gelindon kokkien kanssa juhlaillallisen ja paikalla oli sekä italialaisia että suomalaisia yrittäjiä. Suomesta tuotiin tätä iltaa varten mm. poronlihaa ja muita suomalaisia herkkuja. Suomalaiset ruuat italialaisittain. Kiva ilta ystävien seurassa. Vähän haikea tunnelma. 43

15 Perjantaina Aamulla alkoi kotimatka linja-autolla Vivarosta Marco Polon lentokentälle ja sieltä lentäen Helsinki-Vantaalle ja edelleen Jyväskylään. Majoituimme opintomatkan ajan Vivaron kaupungissa maaseutumatkailuyritys Gelindo dei Magredin entisestä meijeristä majataloksi muutetussa rakennuksessa. Vivaron kaupunki ja Gelindo ovat suurelle osalle matkalle osallistuneista yrittäjistä tuttuja hankkeen aiemmilta opintomatkoilta. Opintomatkan ohjelmaan kuulunut työharjoittelu oli mahdollista suorittaa Gelindon keittiössä tai puutarhassa. Lisätietoja majoituspaikasta löytyy internetistä osoitteesta n 44 45

16

Entreprenurship Benchmarking Nordplus Junior Latvia

Entreprenurship Benchmarking Nordplus Junior Latvia Entreprenurship Benchmarking Nordplus Junior 31.1.-6.2.2016 Latvia M13a ja 14a ryhmät, opettajat Arja Mäkinen ja Merja Räihä suuntasivat junalla kohti Tikkurilaa sunnuntaina. Lensimme ensin Riikaan ja

Lisätiedot

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Sunny Beach on upea rantalomakohde Mustanmeren rannikolla Bulgariassa. Kohde sijaitsee 30 kilometrin päässä Burgasista pohjoiseen. Sunny Beachin

Lisätiedot

Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA. Veszprém, Unkari. Aika 18.3. 12.4.

Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA. Veszprém, Unkari. Aika 18.3. 12.4. 1 Mervi Matinlauri Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö RAPORTTI 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA Paikka Veszprém, Unkari Aika 18.3. 12.4.2007 1. Taustatyö ja kohteen kuvaus Tavoitteenani

Lisätiedot

Rural Youth Project must be the best thing in the world!

Rural Youth Project must be the best thing in the world! Rural Youth Project must be the best thing in the world! Toteutettiin ajalla 1.8.2012 31.12.2014 Yhteistyökumppaneina: *Järvi - Kuopion seurakunta * Espanjan Leader-ryhmän GAL -Sierra del Jarama + 17 muun

Lisätiedot

Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan

Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan Markku Ahonen, Lapin kalatalouden toimintaryhmä Risto Pyhäjärvi, Lokan Luonnonvara osuuskunta Marjaana Aarnio, Sodankylän kunta KALATALOUDEN TOIMINTARYHMÄT Euroopan

Lisätiedot

SOHO - Training Course Sigulda, Latvia

SOHO - Training Course Sigulda, Latvia 1 SOHO - Training Course 16.-20.10.2013 Sigulda, Latvia Eija Kauniskangas Keravan nuorisopalvelut eija.kauniskangas@kerava.fi p. 040 3182196 2 SOHO - European Training Course Siguldassa, Latviassa pidetty

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGINTEATTERIN PILOTTISEMINAARI. 6.9.2010, Muistiinpanot

LAHDEN KAUPUNGINTEATTERIN PILOTTISEMINAARI. 6.9.2010, Muistiinpanot LAHDEN KAUPUNGINTEATTERIN PILOTTISEMINAARI 6.9.2010, Muistiinpanot Tampereen yliopisto Tutkivan teatterityön keskus Ylös Ammattiteattereiden yleisötyön kehittäminen Anna-Mari Tuovinen 24.11.2010 Lahden

Lisätiedot

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Etelä-Savon RAMPE osahankkeessa toteutettiin moniammatillisen tiimityön valmennusta simulaatio oppimisympäristössä

Lisätiedot

Monikulttuurinen yhteisöllisyys tähtää hyvinvointiin Lapissa - tietoa, taitoa ja välittämistä

Monikulttuurinen yhteisöllisyys tähtää hyvinvointiin Lapissa - tietoa, taitoa ja välittämistä Monikulttuurinen yhteisöllisyys tähtää hyvinvointiin Lapissa - tietoa, taitoa ja välittämistä Maaseudun Sivistysliitto Aluepäällikkö Elina Vehkala Monikulttuurisuus maaseudulla Toimimme globaalissa yhteisössä,

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Ohjelma 9.30 Avaussanat Riitta Hakoma, vammaispalvelujen johtaja, Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveyspiiri 9.45 Kehitysvammaisten Palvelusäätiön

Lisätiedot

ARCTIC LOGISTICS KONFERENSSI MURMANSKISSA ( ) PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN 07/10/2011 MURMANSKIN JA POHJOIS-SUOMEN

ARCTIC LOGISTICS KONFERENSSI MURMANSKISSA ( ) PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN 07/10/2011 MURMANSKIN JA POHJOIS-SUOMEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN KANSAINVÄLISTYMINEN BARENTSIN ALUEELLA: MURMANSKIN JA POHJOIS-SUOMEN YRITYSTEN KOKEMUKSIA Taija Heinonen Pro gradu tutkielma Markkinoinnin koulutusohjelma Oulun yliopisto ARCTIC

Lisätiedot

Leonardo Adult Moblity Pool LAMP

Leonardo Adult Moblity Pool LAMP Leonardo Adult Moblity Pool LAMP Aikuiskoulutuksen kansainvälisyysseminaari 16.-17.4.2013 Paasitorni / Helsinki AMKE International Oy Marja Suomaa Kansainvälisten asioiden päällikkö www.amke.fi Miksi ja

Lisätiedot

Verkostojen rooli koulujen kansainvälisen arjen vakiinnuttamisessa. Tiina Sarisalmi Opetushallitus

Verkostojen rooli koulujen kansainvälisen arjen vakiinnuttamisessa. Tiina Sarisalmi Opetushallitus Verkostojen rooli koulujen kansainvälisen arjen vakiinnuttamisessa Tiina Sarisalmi 29.1.2013 Opetushallitus Oppivat verkostot asiantuntijayhteisöissä Riippumattomuus ajasta ja paikasta Yhteisöllisyys kuuluminen

Lisätiedot

Matkalla Mestariksi JEDUsta -hankkeen rahoituksella Työssäoppiminen Meerfeld, Saksa 5.4.-20.5.2015

Matkalla Mestariksi JEDUsta -hankkeen rahoituksella Työssäoppiminen Meerfeld, Saksa 5.4.-20.5.2015 Matkalla Mestariksi JEDUsta -hankkeen rahoituksella Työssäoppiminen Meerfeld, Saksa 5.4.-20.5.2015 Johdanto Aloimme etsimään työssäoppimispaikkaa ulkomailta, koska olimme kiinnostuneet mahdollisuudesta

Lisätiedot

Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6.

Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6. Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6.2014 Vesistö on valuma-alueensa summa Kaikki valuma-alueen toiminta

Lisätiedot

Kansainvälisyyden mentoriohjelma * * * kv-koordinoinnin uusi aalto. Yyterin kansainvälisyyspäivät Tiina Sarisalmi

Kansainvälisyyden mentoriohjelma * * * kv-koordinoinnin uusi aalto. Yyterin kansainvälisyyspäivät Tiina Sarisalmi Kansainvälisyyden mentoriohjelma * * * kv-koordinoinnin uusi aalto Yyterin kansainvälisyyspäivät 6.9.2013 Tiina Sarisalmi Koulujen kansainvälisen toiminnan kehittyminen Koulujen hankkeet, joita OPH koordinoi

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

KALASTUS TYÖVÄLINEENÄ

KALASTUS TYÖVÄLINEENÄ FANTASY FISHING on suomalainen kalastusohjelmapalveluihin ja ka sintehtyihin perhoihin erikoistunut yritys, joka tarjoaa kalastusaktiviteetteja ja sen oheispalveluja yrityksille ja yksityisille henkilo

Lisätiedot

YHTEENVETO - Kansainvälistymisen tulevaisuusklinikat

YHTEENVETO - Kansainvälistymisen tulevaisuusklinikat YHTEENVETO - Kansainvälistymisen tulevaisuusklinikat OSAKSI YHTEISÖÄ: Eri kulttuureista tulevien integroiminen yhteisöömme ja osaksi arkeamme on onnistumisen avain. Tulevaisuus haastaa tähän entistä vahvemmin.

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Monikulttuurinen Neuvonta -hanke

Monikulttuurinen Neuvonta -hanke MOONA Monikulttuurinen Neuvonta -hanke Heikki Niermi Hanke pähkinänkuoressa Hankkeella autetaan alueen työnantajia ottamaan ensimmäinen askel ulkomaalaistaustaisen työvoiman palkkaamiseksi. Monikulttuurisuuteen

Lisätiedot

Eibar Espanja 2.11 12.12.2015 Erja Knuutila ja Pirkko Oikarinen

Eibar Espanja 2.11 12.12.2015 Erja Knuutila ja Pirkko Oikarinen Eibar Espanja 2.11 12.12.2015 Erja Knuutila ja Pirkko Oikarinen Maanatai aamuna 2.11 hyppäsimme Ylivieskassa junaan kohti Helsinkiä, jossa olimme puolen päivän aikoihin. Lento Pariisiin lähti 16.05. Meitä

Lisätiedot

Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke

Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke Toivotamme hyvää kesää ja kiitämme yhteistyöstä tästä on kiva jatkaa. Eri puolella Kaakkois-Suomea pilotoitiin luovia osallistavia ryhmätoimintoja

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19-21.3.2012 OPH seminaari Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö

Lisätiedot

Kansainvälisyys maakunnissa. Siru Korkala

Kansainvälisyys maakunnissa. Siru Korkala Kansainvälisyys maakunnissa Siru Korkala 26.11.2012 Mitä tutkittiin? Miten kansainvälinen aktiivisuus jakautuu alueellisesti? Miten kansainvälisyys on huomioitu maakuntasuunnitelmissa? Mitä kansainvälisyys

Lisätiedot

Kansainvälinen työelämäjakso Poznan, Puola 21.4. 19.5.2012 CIMO DEMOKAM 3 2011-2013

Kansainvälinen työelämäjakso Poznan, Puola 21.4. 19.5.2012 CIMO DEMOKAM 3 2011-2013 1 Kansainvälinen työelämäjakso Poznan, Puola 21.4. 19.5.2012 CIMO DEMOKAM 3 2011-2013 Hannu Simi Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä 2 Yhteenveto Kansanivälinen työelämäjakso Poznanissa Puolassa 21.4. 19.5.2012

Lisätiedot

TSL:n strategia vuosille

TSL:n strategia vuosille TSL:n strategia vuosille 2011 2015 PERUSTEHTÄVÄ TSL on kaksikielinen sivistysjärjestö, jonka perustehtävänä on edistää demokratiaa, yhteiskunnallista ja sivistyksellistä tasa-arvoa sekä suvaitsevaisuutta

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali.

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali. Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukaan aktiivinen ikääntyminen on prosessi, jossa optimoidaan mahdollisuudet pysyä terveenä, osallistua ja elää turvattua elämää ja pyritään siten parantamaan

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

3. luokan kielivalinta

3. luokan kielivalinta 3. luokan kielivalinta A2-kieli Pia Bärlund, suunnittelija Sivistyksen toimiala - Perusopetus 014-266 4889 pia.barlund@jkl.fi 1.2.2016 Yleistietoa Jyväskylässä valittavissa A2-kieleksi saksa, ranska, venäjä

Lisätiedot

MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke

MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke 12.2.2013 Kokkola ja Kruunupyy Kehittämisen painopistealueet: 1. Vuorovaikutuksen lisääminen sosiaali-

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Matkaraportti. Malta 4.1.-13.2.2013. Anniina Yli-Lahti Iida Toropainen

Matkaraportti. Malta 4.1.-13.2.2013. Anniina Yli-Lahti Iida Toropainen Matkaraportti Malta 4.1.-13.2.2013 Anniina Yli-Lahti Iida Toropainen Johdanto Anniina oli miettinyt jo ensimmäisestä opiskeluvuodesta lähtien ulkomailla työssäoppimista ja viime hetkellä sai myös Iidan

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien kouluttajien täydennyskoulutushanke

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien kouluttajien täydennyskoulutushanke Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien kouluttajien täydennyskoulutushanke Paula Vaskuri Opetuksen kehittämisyksikkö Oulun yliopisto Taustaa suomen ja saamen kielen ja logopedian laitoksen suomen kielen

Lisätiedot

TAITO TARTTUU TREENAAMALLA!

TAITO TARTTUU TREENAAMALLA! TAITO TARTTUU TREENAAMALLA! TAIDON OPPIMINEN TAITO TARTTUU TAITOTASON VAIHEET Suunnittele harjoitus 1, jossa on neljä osiota omalle joukkueellesi - (Pohdi mitä harjoitteita käyttäisit samaan harjoitteluun

Lisätiedot

Makukoulun konseptin levittäminen koulun kerhotoiminnassa

Makukoulun konseptin levittäminen koulun kerhotoiminnassa Makukoulun konseptin levittäminen koulun kerhotoiminnassa 2009 2010 Loppuraportti Kerhokeskus Erityissuunnittelija Merike Kesler Sisällys: * Hankkeen tausta ja tavoitteet * Tuotettu materiaali * Muu toiminta

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihdossa syvennetään maailmalla oman alan osaamista, kielitaitoa ja kansainvälisiä verkostoja. Vaihdossa hankitut tiedot,

Lisätiedot

Hankkeen yhteistyökumppanin puheenvuoro

Hankkeen yhteistyökumppanin puheenvuoro Hankkeen yhteistyökumppanin puheenvuoro Tulevaisuuden nautakarjatalous Keski- Suomessa seminaari 10.4.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen Maatalous ja maidon- ja lihantuotanto on tärkeä painopiste Keski-Suomen

Lisätiedot

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA Kuva: Ville Asuma, Friitalan koulu, Ulvila. SataGlobalin kuvataidekilpailu 2002, I palkinto, 1. 2. lk. KANSAINVÄLISYYS Ote tasavallan presidentin

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala Strategia julkaistu 17.9.2012 http://urn.fi/urn:isbn:978-952-257-607-1 Tarkoitus 5 vuoden ajanjakso,

Lisätiedot

EKOARKI Helmiä asukastoiminnan ja kestävän kehityksen

EKOARKI Helmiä asukastoiminnan ja kestävän kehityksen EKOARKI Helmiä asukastoiminnan ja kestävän kehityksen Helmiä asukastoiminnan ja kestävän kehityksen kasvatuksen tukemisesta kasvatuksen tukemisesta Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n ja Suomen Ympäristökasvatuksen

Lisätiedot

GREEN CARE TUNNETUKSI ETELÄ-POHJANMAALLA GREEN CARE TUNNETUKSI ETELÄ-POHJANMAALLA

GREEN CARE TUNNETUKSI ETELÄ-POHJANMAALLA GREEN CARE TUNNETUKSI ETELÄ-POHJANMAALLA GREEN CARE TUNNETUKSI ETELÄ-POHJANMAALLA 29.9.2016 1 Tavoite Edistää Green Care-toimintaa ja sen toimintaedellytyksiä Etelä-Pohjanmaalla: tukea palveluiden kehittymistä, edistää alan yrittäjyyttä tuoda

Lisätiedot

RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO

RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO Mairit Toppi JÄKE -projekti, projektivastaava Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry Yhdistysten toimintaympäristö muuttuu! Yhdistystoimijoiden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 Nuorisovaltuusto 02.04.2013 AIKA 2.4.2013 klo 14.00 PAIKKA Yläaste KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 3 NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Kotoportfolio on suunnattu maahanmuuttajakoulutusten opettajille ja ohjaajille.

Kotoportfolio on suunnattu maahanmuuttajakoulutusten opettajille ja ohjaajille. KOTO PORTFOLIO Kotoportfolio on teemoitettu ohjauksen työväline opiskelijan kotoutumisprosessin ja oman osaamisen näkyväksi tekemiseen. Se tukee maahanmuuttajan kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan

Lisätiedot

Outdoors Finland Heli Saari

Outdoors Finland Heli Saari Outdoors Finland 20.08.2014 Heli Saari www.mek.fi/outdoorsfinland www.outdoorsfinland.fi www.visitfinland.com OF katto-ohjelma Aloitettu 2009, maaseuturahaston hankerahoitus Pitkäjänteinen yhteinen kansainvälistymisohjelma

Lisätiedot

oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville.

oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville. etwinning on eurooppalainen kansainvälistymisen verk kotyökalu opettajille, oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville. Satojentuhansien opettajien joukosta löydät helposti kollegoita, joiden kanssa

Lisätiedot

Maaseutuvaikutusten arviointi kuntalaisten osallistamisen välineenä. Kuntalaiset keskiöön seminaari Seija Korhonen, YTR, kansalaistoiminta

Maaseutuvaikutusten arviointi kuntalaisten osallistamisen välineenä. Kuntalaiset keskiöön seminaari Seija Korhonen, YTR, kansalaistoiminta Maaseutuvaikutusten arviointi kuntalaisten osallistamisen välineenä Kuntalaiset keskiöön seminaari 26.2.2015 Seija Korhonen, YTR, kansalaistoiminta Arvioinnin tarkoitus varmistaa, että päätöksissä otetaan

Lisätiedot

Keski-Suomen elinkeinojen kehittäminen

Keski-Suomen elinkeinojen kehittäminen Keski-Suomen elinkeinojen kehittäminen 2007-2013 Klusterit kärkeen Veli-Pekka Päivänen 28.11.2007 Keski-Suomen klusteriperusteinen kehittäminen Klusteri (engl. cluster, suomeksi myös ryväs) yleisterminä

Lisätiedot

Heinolan vastaanottokeskuksen Vaikuttamiskahvila / Yhteenveto tuloksista

Heinolan vastaanottokeskuksen Vaikuttamiskahvila / Yhteenveto tuloksista TAPAHTUMAN TAUSTA JA TULOSTEN HYÖDYNTÄMINEN Viittakivi ja Setlementtiliitto järjestivät Heinolan vastaanottokeskuksessa 21.4.2016 kertaluontoisen Hyvä yhteinen arki -vaikuttamiskahvilan. Tapahtumassa vastaanottokeskuksen

Lisätiedot

Eurooppa investoi kestävään kalatalouteen. Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke. Hanke no: Dnro: 782/3561/2010

Eurooppa investoi kestävään kalatalouteen. Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke. Hanke no: Dnro: 782/3561/2010 HANKERAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke Hanke no: 1000778 Dnro: 782/3561/2010 3. Yhteenveto hankkeesta Pyhäjärven Kalainvestointien

Lisätiedot

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti 1 Kantri ry Rahoitusta paikallisesti Kari Kylkilahti Pirkanmaan leader-ryhmien toiminta-alueet 2014-20 2 Kantri ry perustettu 1997 toimintaryhmäksi hakeutumista varten myöntää EU-hankerahoitusta maaseudun

Lisätiedot

MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY

MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY 26.5.2010 Lähetetty 24.4.2010 N= 830 Vastauksia 216 Vastausprosentti 26 % Vastaajat edustavat lähes kaikkia verkostotoimijoita

Lisätiedot

Kansainvälisyys kotona ja kaukana - kansainvälistymisen mahdollisuuksia nuorisotyössä. Elisa Männistö

Kansainvälisyys kotona ja kaukana - kansainvälistymisen mahdollisuuksia nuorisotyössä. Elisa Männistö Kansainvälisyys kotona ja kaukana - kansainvälistymisen mahdollisuuksia nuorisotyössä Elisa Männistö 14.2.2016 Taustaa Nuorisolaki: 1 Tämän lain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä,

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

Yli-Olli Heikki kuntayhtymän johtaja

Yli-Olli Heikki kuntayhtymän johtaja Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Ammattikoulutuksen kansainvälistyminen

Lisätiedot

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä A2-VENÄJÄ vl.4-6 4.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä

Lisätiedot

Opintovierailun järjestäminen Suomessa Tiedotustilaisuus Helsinki Paula Tyrväinen/CIMO

Opintovierailun järjestäminen Suomessa Tiedotustilaisuus Helsinki Paula Tyrväinen/CIMO Opintovierailun järjestäminen Suomessa 2012-2013 Tiedotustilaisuus Helsinki 1.9.2011 Paula Tyrväinen/CIMO Miksi järjestää opintovierailu? Vierailu mahdollistaa verkostoitumisen eurooppalaisten kollegojen

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

Womento Työuramentoroinnilla tuloksiin! Kieli ja kulttuuri ohjauksessa seminaari 18.11.2014 Gunta Ahlfors ja Inka Saarela www.vaestoliitto.

Womento Työuramentoroinnilla tuloksiin! Kieli ja kulttuuri ohjauksessa seminaari 18.11.2014 Gunta Ahlfors ja Inka Saarela www.vaestoliitto. Womento Työuramentoroinnilla tuloksiin! Kieli ja kulttuuri ohjauksessa seminaari 18.11.2014 Gunta Ahlfors ja Inka Saarela www.vaestoliitto.fi/womento Kehi5ämishanke Womento Womento- hanke+a on rahoi+anut

Lisätiedot

Yhteinen tulevaisuus maaseudulla -hanke

Yhteinen tulevaisuus maaseudulla -hanke Yhteinen tulevaisuus maaseudulla -hanke 1.1.2012-31.12.2014 Rahoittajina Keski-Suomen ja Pirkanmaan ELY -keskukset Hankkeen taustaa: Toimintarahan riittävyyteen piti reagoida ajoissa, ennen kuin rahat

Lisätiedot

Vastata päihdetyön koulutuksen kehittämisen tarpeeseen osana päihdepalveluiden laadun kehittämistä Koulutuksen tavoitteena on päihdeasiantuntemuksen t

Vastata päihdetyön koulutuksen kehittämisen tarpeeseen osana päihdepalveluiden laadun kehittämistä Koulutuksen tavoitteena on päihdeasiantuntemuksen t Oulun- ja Lapin yliopistot Oulun seudun-, Kemi-Tornion- ja Rovaniemen ammattikorkeakoulut yhteistyö korkeakoulujen yhteisten Päihdetyön opintojen toteuttamiseksi alkanut vuoden 2008 alussa Rahoitus ESR,

Lisätiedot

"KORKI" Näyttelyvaihto Ars-Häme, Hämeenlinna/ PskovART, Pihkova

KORKI Näyttelyvaihto Ars-Häme, Hämeenlinna/ PskovART, Pihkova "KORKI" Näyttelyvaihto Ars-Häme, Hämeenlinna/ PskovART, Pihkova 2014-2015 "Dom na Nabereznoi"- PskovArt yhdistyksen galleria ja ateljeetilat Pihkovassa Riitta Kopra ja Pilvi Ojala osallistuivat Ars-Häme

Lisätiedot

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Lähtökohdat Toimijat etäällä toisistaan, maakunnallisen toiminnan lisääminen - ) eri toimijoiden kohtaamisia ja voimavarojen tehokkaampaa yhdistämistä Tahto

Lisätiedot

Innokylä Uudistuvat lähipalvelut

Innokylä Uudistuvat lähipalvelut Innokylä Uudistuvat lähipalvelut 12.9.2012 Mira Sillanpää Asukasagentti, Uudistuva kylä kaupungissa hanke Hämeenlinna Näkökulmana Uutta ajattelutapaa palvelujen järjestämiseen Lähellä tapahtuva toiminta

Lisätiedot

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI Kuusamo 13.1.2014 Projektipäällikkö Riina Rahkila / ProAgria Oulu Vesistö on valuma-alueensa alueensa summa Kaikki valuma-alueen toiminta vaikuttaa lähivesistön

Lisätiedot

VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä

VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä Valtakunnalliset sijaishuollon päivät Vaasa, 5.10.2011 VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus

Lisätiedot

Maasta markkinoille! Pohjois-Pohjanmaan luomukasvintuotanto haltuun LUOMUKASVINTUOTTAJA KEHITÄ TOIMINTAASI ASIANTUNTIJOIDEN JA MUIDEN

Maasta markkinoille! Pohjois-Pohjanmaan luomukasvintuotanto haltuun LUOMUKASVINTUOTTAJA KEHITÄ TOIMINTAASI ASIANTUNTIJOIDEN JA MUIDEN Kuva: Vastavalo LUOMUKASVINTUOTTAJA KEHITÄ TOIMINTAASI ASIANTUNTIJOIDEN JA MUIDEN VILJELIJÖIDEN KANSSA! Pohjois-Pohjanmaan luomukasvintuotanto haltuun Maasta markkinoille! Kuva: Taru Rantala / Vastavalo.fi

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

FUTUREX Future Experts

FUTUREX Future Experts FUTUREX Future Experts 2010-2013 Työnantajahaastattelujen satoa miksi laajoja osaamiskokonaisuuksia tarvitaan, millaista osaamista tarvitaan? Sirke Pekkilä, Sibelius-Akatemia, Taideyliopisto Miksi laajoja

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisaamu. Yritysrahoituksen tietoisku. Keski-Suomen ELY-keskus

Maaseudun kehittämisaamu. Yritysrahoituksen tietoisku. Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun kehittämisaamu Yritysrahoituksen tietoisku Keski-Suomen ELY-keskus 28.9.2016 Maaseutuohjelman rahoitus yrityksille Rahoitusta vuosille 2014-2020 käytettävissä yhteensä n. 24 milj. Tukea myönnetään

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Lastensuojelun, perhetyön ja -neuvonnan, terveyskeskuksen ja koulun erityishenkilöstön työpaja

Lastensuojelun, perhetyön ja -neuvonnan, terveyskeskuksen ja koulun erityishenkilöstön työpaja 1 Onnistunut työ tekee hyvää: Akaan kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palvelujen sekä henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämishanke 2014-2016. Lastensuojelun, perhetyön ja -neuvonnan, terveyskeskuksen

Lisätiedot

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Halusin lähteä ulkomaille työssäoppimaan sekä tutustumaan pieneksi aikaa toiseen maahan ja kulttuuriin. Kuusi

Lisätiedot

Elämä ja työ -kansanopistopäivät 8.8.2012 klo15.00

Elämä ja työ -kansanopistopäivät 8.8.2012 klo15.00 METALLITYÖVÄEN LIITTO RY Puhe 1 (5) Arvoisa ministeri, hyvät kansanopistopäiville osallistujat! Syyskuun alussa tulee kuluneeksi 35 vuotta tämän Murikkaopiston toiminnan käynnistämisestä. Päätös opiston

Lisätiedot

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Tiina Myllymäki Projektivastaava / Työhönvalmentaja 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti (2015 2017)

Lisätiedot

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa Verkkokyselyn purku Keski-Suomen Järjestöareena 7.9.2012 Kyselyn vastaajat

Lisätiedot

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen 2 JOHDANTO Tämä opas on tarkoitettu työpaikkaohjaajille, jotka ohjaavat opiskelijoita työelämässä. Opas sisältää tietoa ohjaajana toimimisesta. Oppaassa käsitellään

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Irma Garam, CIMO Kv kevätpäivät Lahti 22.5.2012 Jun- 12 Selvitys: Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Piilotettu Osaaminen - tunnistammeko kansainvälisen kokemuksen kautta saavutettua osaamista? Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Perustettu 1991 Opetus- ja kulttuuriministeriön alainen

Lisätiedot

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto Esimiestyö Kevan Kaari-työpaja & Kunteko2020 14.4.2016 Helsinki, Paasitorni Oppimisverkosto Open space työskentelyn tulokset Kokemuksia verkostoista: olen ollut Hyödyllisissä verkostoissa Hyödyttömissä

Lisätiedot

Vertaisarvioinnin osaamisen lisääminen LaStrada-verkostossa

Vertaisarvioinnin osaamisen lisääminen LaStrada-verkostossa Vertaisarvioinnin osaamisen lisääminen LaStrada-verkostossa Kuinka tavoitteemme täyttyi laatustrategian toimeenpanon hankkeen aikana Miksi vertaisarviointia Yhtenä hankkeen tavoitteena oli lisätä LaStradaverkoston

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

Mitä kansainvälisten ohjelmien arvioinnista voidaan oppia?

Mitä kansainvälisten ohjelmien arvioinnista voidaan oppia? Mitä kansainvälisten ohjelmien arvioinnista voidaan oppia? Keskustelun tavoitteet Todetaan arvioinnissa saatu kuva kansainvälisten ohjelmien nykytilasta Mietitään, mikä tavoitetilan tulisi olla Pohditaan,

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä

Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä RESTORE-hanke Jukka Jormola, SYKE Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston avajaisseminaari 26.1.2012 RESTORE Rivers: Engagement, Support and Transfering

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

Kielet sähköistävät. Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta

Kielet sähköistävät. Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta Sähköä ilmassa IX valtakunnalliset lukiopäivät 12.- 12.11.2013 Kielet sähköistävät Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta Suomi

Lisätiedot

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 Nuori Yrittäjyys Yrittäjyyttä, työelämätaitoja, taloudenhallintaa 7-25- vuotiaille nuorille tekemällä oppien 55 000 oppijaa 2013-14 YES verkosto (17:lla alueella)

Lisätiedot

Lohjan Kylät ry:n historia ja kyläsuunnittelun tulevaisuus

Lohjan Kylät ry:n historia ja kyläsuunnittelun tulevaisuus Lohjan Kylät ry:n historia ja kyläsuunnittelun tulevaisuus Salo 31.1.2012 Katja Ranta Lohjan Kylät ry Lohjan ja siihen yhdistymispäätöksensä tehneiden kuntien kylä- ja asukasyhdistysten yhteistyöelin Perustettu

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA MINNE TÄTÄ HYVINVOIN- TIPALVELUJEN KÄRRYÄ OIKEIN VIEDÄÄN? TULTIIN PORUKALLA SIIHEN TULOKSEEN, ETTÄ PARAS TARTTUA ITSE OHJAUSPYÖ- RÄÄN. Sisältö 1. KAMPA-hanke ja sen tavoitteet... 2

Lisätiedot