SOSIAALITURVA 1/05. Miten käy sosiaalipalveluiden globalisaation pyörteissä?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALITURVA 1/05. Miten käy sosiaalipalveluiden globalisaation pyörteissä?"

Transkriptio

1 SOSIAALITURVA 1/05 Miten käy sosiaalipalveluiden globalisaation pyörteissä?

2 Pääkirjoitus 17. tammikuuta 2005 Sosiaalipalvelut säilytettävä kansallisessa valvonnassa Euroopan unionin uusi sisämarkkinakomissaari irlantilainen Charlie McCreevy pitää palvelujen avaamista kilpailulle yhtenä kautensa päätavoitteista. Hän on puolustanut voimakkaasti kiisteltyä palveludirektiiviä. Hänen tärkein perustelunsa on se, että kaksi kolmasosaa EU:n bruttokansantuotteesta koostuu palveluista ja niiden avaaminen kilpailulle on hyväksi Euroopan taloudelle. Sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta direktiivin hankalat kohdat koskevat palvelujen rekisteröintiä ja valvontaa. Direktiiviesityksen mukaan yhteen jäsenmaahan rekisteröitynyt palvelujen tarjoaja, vaikkapa vanhusten hoiva- tai kehitysvammahuollon kuntoutuspalveluja tarjoava yritys, voisi automaattisesti laajentaa toimintaansa muihin unionin jäsenmaihin. Silloin, kun palvelua tuotetaan rajan yli, valvonnasta huolehtisi yrityksen kotimaa, jonka lainsäädäntöä yritys noudattaisi kaikissa jäsenmaissa. Suomi on halunnut direktiiviin muutoksia sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta. Erityisesti alkuperämaan periaatteeseen on suhtauduttu kielteisesti. Direktiivin monet säädökset joutuisivat ristiriitaan kansalaisten oikeusturvaa sekä palvelujen saatavuutta ja laatua vaalivan kansallisen lainsäädäntömme kanssa. Suomen aloitteesta jo sopimukseen EU:n perustuslaista saatiin muutos unionin yhteisen kauppapolitiikan alueella. Jos joku jäsenvaltio arvioi, että kauppasopimus vaarantaa hyvinvointipalvelujen järjestämis- ja rahoitustapoja, se voi vaatia yksimielisyyspäätöstä määräenemmistön sijaan. Olemme ajoittain vaikeuksissa jo oman kilpailutuslainsäädäntömme kanssa. Hoitopaikkaa ei voida vaihtaa noin vain sinne, missä palvelu on halvinta. Hyvää hoitoa ei saada myöskään niin, että yrittäjä joutuu koko ajan miettimään, miten työ tehtäisiin aina vaan halvemmalla. Sama pätee Eurooppaan. Sosiaali- ja terveyspalvelujen näkökulmasta kauppaa ei voida tehostaa mihin hintaan hyvänsä. Sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat käyneet sekä perustuslain että palveludirektiivin valmistelun yhteydessä hyvää keskustelua hallituksen, eduskunnan ja ministeriöiden kanssa siitä, miten kykenemme säilyttämään kansallisten sosiaalipalvelujen laadun ja aseman. Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto on herättänyt ja koordinoinut keskustelua. Meidän on syytä seurata EU:n sisämarkkinoiden ja kansainvälisen kauppapolitiikan vaikutuksia sosiaalipolitiikkaan. Niiden rinnalle on nostettava suomalaisesta sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestelmästä sekä sen universalismin, yhteisvastuun, tasa-arvon ja laadun tavoitteista huolehtiminen. Elli Aaltonen Kirjoittaja on yhteiskuntatieteiden tohtori. Hän työskentelee sosiaalineuvoksena Itä-Suomen lääninhallituksessa. Hän on Huoltajasäätiön isännistön varapuheenjohtaja. SOSIAALITURVA 1/ vsk Perustettu 1912 Ilmestyy 19 kertaa vuonna 2005 Julkaisija Huoltaja-säätiö Säätiö edistää ja tukee sosiaalihuoltoon kohdistuvaa ja siihen läheisesti liittyvää tieteellistä tutkimusta, alalla toimivien ammattikoulutusta sekä valistusja tiedotustoimintaa. Isännistön puheenjohtaja Maija Perho varapuheenjohtaja Elli Aaltonen Hallitus: Aulikki Kananoja, pj. Alpo Komminaho, varapj. Päivi Ahonen Leena Niemi Erkki Torppa toiminnanjohtaja Ulla Salonen-Soulié p talouspäällikkö Yrjö Saarinen p Sosiaaliturvan toimitus Mannerheimintie 31 A 3, Helsinki p , fax päätoimittaja Merja Moilanen p toimitussihteeri Erja Saarinen p toimitussihteeri Lea Suoninen-Erhiö p Taitto: Tero Valtonen,Vihreä Peto Oy Tilaukset ja osoitteenmuutokset Internet: p , fax Tilaushinnat /vuosi, kestotilaus 47 /vuosi, opiskelijatilaus 26 /vuosi Sosiaaliturva-lehden irtonumeroita saa toimituksesta 4,20 /kpl, yli 10 kappaleen tilauksista alennus 25 %. Koulutus- ja työpaikkailmoitukset tekstin jälkeen, hinta 3,58 palstamm:ltä, palstan leveys 90 mm Hintaan lisätään alv. 22 % p , fax Mannerheimintie 31 A 3, Helsinki Mainosilmoitukset Julkaisu Bookers Oy Sanna Laaksonen p Kirjapaino Aikakauslehtien liiton jäsen ISSN SOSIAALITURVA 1/2005

3 Tässä numerossa Globaali talous ja kansainvälinen kauppapolitiikka kaventavat kansallisen sosiaalipolitiikan autonomiaa. Sosiaalipoliitikkojen pitäisi herätä analysoimaan uutta tilannetta, Leif Rönnberg vaatii. s Sosiaalipalvelut säilytettävä kansallisessa valvonnassa Elli Aaltonen 4 Sosiaalipolitiikka kauppapolitiikan puristuksissa? Erja Saarinen 6 Onko globaali sosiaalipolitiikka pelkkää sopeutumista? Elina Palola 8 Kirjallisuutta Toisenlainen näkökulma globalisaatioon Lea Suoninen-Erhiö 9 Missä ovat tulisieluiset sosiaalityöntekijät? Erja Saarinen 12 EU:lle uusi laaja-alainen huumestrategia Tapani Sarvanti 13 Suomi valmistautuu huumeasioiden puheenjohtajuuteen EU:ssa Tapani Sarvanti 14 Huumekuolemien raportointi on ongelmallista Toivo Hurme & Elina Kotovirta 15 Kolumni Lovestamista vai riitelemistä Antero Marjakangas Lasten sijaishuollolle laadittiin valtakunnalliset laatukriteerit.kristiina Hehku (vas.), Mauri Upanne, Aki Paavola ja Heli Heinjoki ovat osallistuneet hankkeeseen. s Kuka joutuu vastuuseen? Karri Välimäki 18 Muutoksia sosiaaliturvaan vuonna Vasso tasapainoilee erikokoisten kuntien tarpeiden välillä Erja Saarinen 22 Keskustelua Molempia tarvitaan Osmo Nuolikoski 23 Kunnallinen sosiaalipolitiikka kunniaan Yhteistyötä pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon 24 Teemapäiviä ja tapahtumia vuonna Uutisia Sosiaalihuollossa korostuu vastuu asiakkaista. Oikeudellisessa mielessä vastuu voidaan jakaa vahingonkorvausvastuuseen ja rikosoikeudelliseen vastuuseen, kirjoittaa Karri Välimäki s Lasten sijaishuollolle valtakunnalliset laatukriteerit Lea Suoninen-Erhiö 27 Kirjallisuutta Lastenneuvolatyölle valtakunnalliset suositukset Ideoita perhekeskustoimintaan Lea Suoninen-Erhiö Kannen kuva: Marja Väätäinen Seuraava Sosiaaliturva 2/05 postitetaan lukijoille 1.helmikuuta Siihen aiottujen työpaikka- ja koulutusilmoitusten on oltava toimituksessa viimeistään 25.tammikuuta SOSIAALITURVA 1/2005 3

4 Sosiaalipolitiikka kauppapolitiikan puristuksissa? Globaali talous ja kansainvälinen kauppapolitiikka vaikuttavat muihin politiikan lohkoihin. Sosiaalipolitiikan autonomia vähenee ja pohjoismainen hyvinvointivaltio murenee, Leif Rönnberg väittää. voi pyyhkiä alleen muut politiikan lohkot ja muuttaa yhteiskunnallisia kehittämistraditioita, kuten poh- Kauppapolitiikka joismaista hyvinvointiajattelua. Hallitusohjelmassa luvataan kehittää hyvinvointiyhteiskuntaa, mutta kauppapolitiikalla siltä voidaan vetäistä matto alta, Leif Rönnberg sanoo. Hän työskentelee Suomen ICSW-toimikunnan pääsihteerinä. ICSW on sosiaalipolitiikan maailmanneuvosto, joka käsittelee kansainvälistä sosiaalipolitiikkaa.viime vuosina järjestössä on analysoitu globalisaation merkitystä kansallisille sosiaalipolitiikoille ja kansainväliselle sosiaalipolitiikalle. Ennen pääsihteerin pestiä Rönnberg seurasi pitkään kansallista ja kansainvälistä sosiaalipolitiikkaa Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton toiminnanjohtajana. Rönnberg painottaa, että Suomelle on pienenä viennin varassa elävänä maana välttämätöntä sitoutua vapaaseen maailmankauppaan ja sen sääntöihin. Sitoutuminen vaikuttaa kuitenkin moniin asioihin eikä vaikutuksia aina tiedetä ennalta. Rönnbergin mielestä olemme heränneet aika myöhään kauppapolitiikan ja sosiaalipolitiikan läheiseen suhteeseen. Asiaan havahduttiin, kun EU:n perustuslakiluonnoksessa esitettiin EU:lle oikeutta solmia kauppapoliittisia sopimuksia jäsentensä puolesta enemmistöpäätöksillä. EU olisi voinut esimerkiksi neuvotella sopimuksen sosiaali- ja terveyspalveluiden avaamisesta maailmanlaajuiselle kilpailulle. Suomen aloitteesta sopimukseen EU:n perustuslaista saatiin kuitenkin kohta, jonka mukaan ministerineuvoston yksimielisyyttä vaaditaan silloin, kun kauppasopimukset voivat vakavasti haitata sosiaali-, koulutus ja terveyspalveluiden järjestämistä kansallisesti ja estää jäsenmaita toteuttamasta vastuutaan niiden tuottamisessa. Yksimielisyyttä vaaditaan tietyissä tapauksissa myös silloin, kun on kysymys kulttuuritai audiovisuaalisten palvelujen kaupasta. Vapaata kauppaa sosiaalipalveluilla? Maailman kauppajärjestössä WTO:ssa valmistui vuonna 1995 palvelukauppasopimus, GATS. Sen tarkoituksena on vapauttaa palveluiden kauppa maailmanlaajuisesti. Se kattaa kaikkien alojen palvelut lukuun ottamatta julkisia palveluja. Julkinen palvelu määritellään palveluksi, jota ei tarjota kaupallisesti eikä kilpailtaessa yhden tai useamman palvelujen tarjoajan kanssa. Tulkinta julkisesta palvelusta on väljä. Yleisesti ollaan sitä mieltä, että se jättää sopimukseen liittyneille maille vapauden pitkälti itse määritellä, mikä sen alueella tarjottu palvelu on julkinen. Joidenkin tulkintojen mukaan sopimus voisi koskea kaikkia palveluita, myös maksullisia sosiaali- ja terveyspalveluita, kun niitä kilpailutetaan. Ne kuuluvat sopimuksessa ammatillisiin palveluihin (professional services). WTO:n jäsenvaltiot voivat itse määritellä, minkä palveluiden osalta ja missä laajuudessa ne solmivat GATS-sopimuksen. Kun EU:n perustuslaki tulee voimaan, yksinomaan EU:n komissio edustaa jäsenmaita kauppapoliittisissa neuvotteluissa. Palvelusopimusneuvotteluiden seuraaminen on tärkeää, koska tulkinta julkisista palveluista on epäselvä. Myös unionin sisämarkkinapolitiikkaa pitää seurata ja vaikuttaa siihen, miten unioni määrittelee yleishyödylliset palvelut ja suhtautuu niihin, Rönnberg painottaa. Kauppapolitiikan normeilla voidaan vaikuttaa yhteiskuntaan paljon laajemmin kuin on osattu kuvitella. Sosiaalipolitiikan autonomia on vähentynyt ja se joutuu hakemaan paikkansa uudestaan,leif Rönnberg sanoo. ERJA SAARINEN 4 SOSIAALITURVA 1/2005

5 ICSW, International Council on Social Welfare, Sosiaalipolitiikan maailmanneuvosto ICSW on perustettu vuonna 1928 edistämään maailman sosiaalista kehitystä ja kansalaisten sosiaalisten oikeuksien toteutumista sekä vähentämään köyhyyttä ja eriarvoisuutta globaalisti. Sen jäseninä on 60 kansallista neuvottelukuntaa ja 20 kansainvälistä järjestöä. ICSW:llä on neuvoa-antava asema useissa YK:n erityisjärjestöissä. Suomen ICSW:n kansallisena neuvottelukuntana toimii Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto. GATS,The General Agreement on Trade in Services, palvelukauppasopimus WTO:n palvelukauppaa koskeva sopimus on ensimmäinen monenkeskinen ja oikeudellisesti sitova sopimus kansainvälisestä palvelujen kaupasta. WTO,World Trade Organisation, Maailman kauppajärjestö Vuonna 1995 perustettu järjestö kehittää ja valvoo maailmankaupan sääntöjä. Sen ensisijaisena tavoitteena on kaupan vapauttaminen tiettyjen sääntöjen rajoissa. Toiminta perustuu WTO:n jäsenten neuvottelemiin ja allekirjoittamiin sopimuksiin. Sopimukset ovat sitovia ja WTO:n toimivalta ylittää jäsenmaiden kansallisen lainsäädännön.wto:lla on 148 jäsenmaata. EU:n palveludirektiivi käsiteltävänä EU:n sisämarkkinapolitiikka kipailusäännöksineen vaikuttaa sosiaali- ja terveyspalveluihin. Sisämarkkinat on rakennettu pääomien, tavaroiden, palveluiden ja työvoiman vapaan liikkuvuuden varaan. Sosiaalija terveyspalveluilla ei ole erityisasemaa sisämarkkinoilla vaan niitä hankittaessa pitää tiettyjen kynnysarvojen ylityttyä noudattaa EU:n kilpailulainsäädäntöä. EU on määrittelemässä, mitä palveluiden vapaa liikkuminen merkitsee. Komissio antoi tammikuussa 2004 direktiiviehdotuksen palveluista sisämarkkinoilla. Sen on tarkoitus edistää palveluiden vapaata liikkuvuutta. Palveludirektiiviä sovellettaisiin kaikkiin taloudellisen intressin sisältäviin palveluihin lukuun ottamatta rahoituspalveluja, sähköisiä palveluja ja liikennettä. Niistä on jo olemassa omaa EU-lainsäädäntöä. Direktiivi ei koskisi viranomaisten suoraan vastikkeetta sosiaali-, kulttuuri-, opetus- tai lakisääteisten velvollisuuksiensa täyttämiseksi tarjoamia palveluita. Komissio on tarkastellut yleishyödyllisiä palveluita koskevaa politiikkaansa Vihreässä ja Valkoisessa kirjassa vuosina 2003 ja 2004 ja pohtinut, tarvittaisiinko niille oikeudellinen kehys, jota unionissa sovellettaisiin. Sitä ei nyt katsota tarvittavan, mutta asiaan palataan myöhemmin. Tällä erää komissio laatii yleishyödyllisiä palveluja koskevia alakohtaisia sääntöjä. Tänä vuonna on odotettavissa tiedonanto yleishyödyllisistä sosiaali- ja terveyspalveluista. Palveludirektiiviehdotuksen käsittelyssä eduskunnassa suuri valiokunta edellytti, ettei hyvinvointipalveluiden kansallisille järjestämistavoille aiheudu direktiivistä haittaa ja riskejä. Se tyrmäsi ehdotukseen sisältyneen alkuperä- tai lähtömaaperiaatteen, jonka mukaan yrityksen kotimaan lainsäädäntöä noudatettaisiin, kun palveluita tuotetaan yli rajojen. Tämä ei valiokunnan mielestä sovi sosiaalija terveyspalveluihin. Kun Suomessa toimitaan, suomalainen lainsäädäntö turvaa asiakkaiden aseman ja oikeusturvan. Direktiiviehdotus ei sellaisenaan ole saanut minkään jäsenmaan varauksetonta tukea. Sitä käsitellään EU:ssa ministeritasolla seuraavan kerran ensi toukokuussa. Kaikki asiat eivät alistu markkinalogiikalle Rönnberg toteaa, että EU:n palveludirektiiviä ja GATS-sopimusta tarvitaan. Hän suhtautuu kuitenkin kriittisesti siihen, että ne ulottuisivat julkishallinnolliseen palvelutuotantoon, jonka perusluonne on poliittinen. Luonteeltaan ja laadultaan erilaisia palveluita ei voida säädellä samalla sopimuksella ja direktiivillä.voivatko esimerkiksi elämänhallintaa parantavat palvelut olla kauppatavaraa, joita kilpailutetaan säännöllisin väliajoin? Kuntoutuminen voi olla elinikäistä. Palvelujen jatkuvuus on äärettömän tärkeää. EU arvioi asioita pitkälti globaalin kilpailun näkökulmasta, sillä sen tavoite on kehittyä maailman kilpailukykyisimmäksi talousalueeksi vuoteen 2010 mennessä.tavoite karkaa käsistä, sillä EU jää koko ajan kilpailijoistaan jälkeen. Kilpailukykyä on edelleen parannettava tai mietittävä uusia ratkaisuja. Kannattaako EU:n uhrata muut arvot sille, että työn tuottavuutta saadaan globaalissa kilpailussa lisättyä? Meillä kollektiivinen kulutus on ollut suurta ja tasa-arvopolitiikka tärkeää. Olojen tasaamisen vaatimukset eri ihmisryhmien välillä tai maan eri alueiden välillä eivät sovi markkinalogiikkaan. Tällaiset vaatimukset ovat alkaneet kuulostaa sopimattomilta, vaikka nyt tarvittaisiin maan sisäisten olojen tasaamisen lisäksi globaalia tasaamista eri maiden välillä. Elämme isossa maassa ja meitä on vähän. Ilmastokin on ankara.tästä tulisi sietämätön paikka elää, jos täällä saisi jättää kaverin pulaan. Hinta- ja laatukilpailu suhteessa kysyntään ja tarjontaan eivät voi ratkaista elämisen ehtoja Suomessa vaan tarvitaan yhteisvastuullisuutta ja sosiaalista omaatuntoa. Kilpailuttaminen johtaa palveluiden tuottamiseen liiketaloudellisista lähtökohdista eikä tasa-arvon ja yhteisvastuun periaatteista.taloudelliset arvot ja kaupallisuus ylikorostuvat ja markkinoiden logiikka ulottuu yhä syvemmälle eri alueille. Rönnbergin mielestä universalismin idea ei kestä talouspaineissa. Universalismi on Suomelle on pienenä viennin varassa elävänä maana välttämätöntä sitoutua vapaaseen maailmankauppaan.tämä vaikuttaa kuitenkin moniin asioihin, muun muassa sosiaalipolitiikkaan. MERJA MOILANEN SOSIAALITURVA 1/2005 5

6 edullisesti ja rationaalisesti tuottanut hyviä tuloksia. On saatu pienen kansan lahjakkuusreservit käyttöön, erilaisille ihmisille edellytyksiä ottaa osaa yhteiskunnan toimintaan sekä luotu tasainen, järjestäytynyt ja hyvin toimiva yhteiskunta, jossa liike-elämänkin on helppo toimia. Olemme purkamassa sitä, mistä olemme saaneet mainetta hyvinvoinnin, osaamisen ja tuotannollisen toiminnan järkevää yhdistelmää. Sosiaalipoliitikot analysoimaan kauppapolitiikkaa Rönnbergin mielestä olemme havahtuneet myöhään globaalin talouden kaikkialle ulottuviin vaikutuksiin. Tosin Rooman klubi analysoi jo 1970-luvun alussa luonnonvarojen rajallisuutta ja monikansallisten yritysten toimintaa sekä vaati uudenlaista maailmanjärjestystä. Vasta 1980-luvun lopulta sen hahmottamat kehityssuunnat ovat todella voimistuneet. Myös ja 70-lukujen vasemmistolaiset yhteiskuntateoreetikot, kuten Joachim Hirsch, puhuivat läpikapitalisoitumisesta, jossa valtion intressit muuttuvat yhä enemmän suuryritysten ja markkinoiden intresseiksi ja se pystyy yhä vähemmän säätelemään yrityksiä. Vasta nyt tuo vaihe on saavutettu, mutta sitä ei kritisoida yhtä tiukasti luvulla arvioitiin kriittisesti myös maailmankauppaa. Myös tuo analyysi olisi nyt tarpeen. Rönnberg painottaa, että kehityksessä on olennaista se, että monet asiat vaikuttavat toisiinsa samanaikaisesti. Muutoksia ei voi analysoida yhdestä kapeasta katsantokannasta käsin. Esimerkiksi sosiaalipoliitikon pitää tutkailla kauppapolitiikkaa ymmärtääkseen sosiaalipolitiikan muutoksia. Sosiaalipolitiikan autonomia on vähentynyt ja se joutuu hakemaan paikkansa uudestaan. Sosiaalipolitiikassa on uusia toimijoita, kuten ulkoministeriön kauppapoliittinen osasto. Myös kauppa- ja teollisuusministeriö on sosiaalipolitiikassa aktiivinen. Se yrittää kasvattaa hoivayritysten osuutta sosiaalija terveyspalveluiden tuottajista. Sosiaalipoliitikkojen analyysit tilanteesta ovat olleet vähissä. Meillä ei ole sellaista perinnettä, että he seuraisivat näitä asioita. Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto on muutaman vuoden ajan viritellyt keskustelua kauppa- ja sosiaalipolitiikan suhteista. Se on julkaissut yhdessä Suomen ICSW:n kanssa artikkelikokoelman Sosiaalipolitiikan globaalit ulottuvuudet. EUSO tiedottaa EU:n sosiaalipolitiikasta Tuntuuko avoin koordinaatio käsittämättömältä tai onko Lissabonin strategia jäänyt vieraaksi? Mistä kaikesta muodostuu Euroopan unionin sosiaalipolitiikka? Euroopan sosiaalipolitiikan analyysiverkosto, EUSO, tarjoaa verkkosivuillaan runsaasti ja selkeästi tietoa monimutkaisista EU-asioista. Sivuilta saa selvyyttä sisämarkkinoiden ja sosiaalipolitiikan suhteisiin, niillä voi tutustua Euroopan sosiaaliseen malliin, muuttuvaan unioniin ja sen uuteen perustuslakiin. Sivuille on koottu myös EU:n sosiaalipolitiikkaa koskevia artikkeleita ja linkit EU:n komission julkaisuihin. EUSO on EU:n sosiaalipolitiikkaan paneutunut yhteistoimintaverkosto.sen muodostavat Stakes, sosiaali- ja terveysministeriö, Kansaneläkelaitos, Työeläkevakuuttajat TELA ry,eläketurvakeskus sekä Sosiaalija terveysturvan keskusliitto ry. EUSO internetissä Paikallishallinto hyvinvointiyhteiskunnan pelastajana? Rönnberg muistuttaa, että Suomen historiassa paikallishallintojärjestelmä on pitänyt ihmisten elämän raiteillaan ja varmistanut, että he selviävät kovissa oloissa. Kuntiin hän uskoo edelleen, kunhan niissä vain ei siirryttäisi kritiikittömästi kilpailuttamiseen ja yritysmäiseen toimintaan. Kunnissa on huolestuttavia merkkejä näkyvissä. Talous ja kilpailuttaminen ovat tärkeimmät puheenaiheet. Ongelmien uskotaan ratkeavan kilpailuttamisella. Tiukka kuntatalous pakottaa kuntajohdon ja luottamushenkilöt tähän ajatteluun. Mitä enemmän kunnat ostavat palveluita yksityisiltä palveluntuottajilta, sitä lähemmäksi vapaa kilpailu ja palveluiden vapaa liikkuvuus tulevat. Uskon kuitenkin siihen, että tiukoissa paikoissa otetaan järki käteen. Kaikki ei voi muuttua kauppatavaraksi. On tilanteita, joissa ihmisiä pitää auttaa riippumatta siitä, miten markkinat toimivat. Erja Saarinen Kirjallisuutta Osallisena Euroopassa? Kansalaisjärjestönäkökulma Euroopan unionin tulevaisuuteen (2003). Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto. Rönnberg, L. & Simpura, J. (toim.) (2002). Sosiaalipolitiikan globaalit ulottuvuudet. Suomen ICSW ja Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto. Euroopan perustuslaillista sopimusta ja sen vaikutuksia sosiaalipolitiikkaan on käsitelty Lea Suoninen-Erhiön artikkelissa Kohti sosiaalista Eurooppaa vai markkinoiden ylivaltaa? Sosiaaliturvassa 14/04. Elina Palola Onko globaali sosiaalipolitiikka pelkkää sopeutumista? Sosiaalipolitiikkaa arvioidaan ja kehitetään yhä enemmän sillä perusteella, miten se sopii talouspoliittiseen ympäristöön. Viimeistään viime vuosikymmenen alun syvä lama herätti eurooppalaiset hyvinvointivaltiot pohtimaan omaa sosiaalipolitiikkaansa: kun globaali kilpailu kiristyi, alettiin vaatia yhä enemmän joustavuutta paitsi tuotannolta, myös ihmisiltä ja sosiaaliturvalta. Sosiaalipolitiikan keskeinen dilemma syntyy nyt siitä, että taloudellinen kehitys karkaa kansallisvaltioiden käsistä, mutta samalla tämän kehityksen synnyttämät sosiaaliset ongelmat suorastaan tarrautuvat niiden verkkoon. Kansainvälistä kauppaa ja investointeja koskevat käytännöt eivät juuri huomioi hyvinvointipolitiikan näkökulmia, mutta vaikuttavat käytännössä niiden toteuttamisedellytyksiin. Globalisaatiota koskevissa pohdinnoissa valtion rooli määritellään lähinnä suhteessa markkinoihin. Sosiaalipoliittisen, lainsäädäntöön perustuvan hyvinvointijärjestelmän piirteet ovat alkaneet hämärtyä, kun ylikansallisen, kansallisen ja paikallisen suhdetta muotoillaan jatkuvasti uudelleen. Se on monentasoisista ja monialaisista verkostoista ja sektoreista koos- 6 SOSIAALITURVA 1/2005

7 tuva kokonaisuus, jossa mukana ovat yhä enemmän ja syvällisemmin myös ei-valtiolliset toimijat. Kun talouspolitiikkaa tehdään yhä enemmän globaalilla ja eurooppalaisella tasolla, jäävät sosiaaliset ongelmat yhä enemmän paikallisiksi kysymyksiksi.yritysten oikeudet globaalistuvat, mutta sosiaaliset oikeudet yksilöllistyvät. Globalisaatio ei ole luonnonlaki Sitä ei paljonkaan pohdita, mitä globalisaatio oikeastaan on ja miten siihen pitäisi suhtautua. Perusteluksi melkeinpä mille tahansa tuntuu riittävän pelkkä viittaus tähän ilmiöön. Globalisaatio ei kuitenkaan ole väistämätön ja itsestään etenevä ilmiö, vaan poliittinen prosessi, jota pitää analysoida monipuolisesti. Ylikansallisuus on olemassa vain, jos sille on kysyntää. Nyt toimintaa eivät ohjaa yksittäisten valtioiden yhteiset arvot vaan taloudelliset intressit. Runoilija Arno Kotro kuvasi ajan henkeä Metro-lehden kolumnissaan todeten, että pääoman liikkeitä pidetään luonnonlainomaisena prosessina, jolle ihminen ei voi mitään mutta mitä jos riittävän laajoilla foorumeilla vain päätettäisiin, että lopetetaan pelleily ja vihelletään esimerkiksi verokilpailu poikki? Markkinat temmeltävät vain niissä rajoissa, jotka niille sovitaan! Yksi esimerkki markkinoiden temmellyksestä löytyy Baltian maista. Kommunismin romahtaminen tarjosi globaaleille toimijoille oivan tilaisuuden muokata tyhjän päälle jääneiden valtioiden sosiaalipolitiikkaa eikä tilaisuutta jätetty käyttämättä. Esimerkiksi maailmanpankki ajoi voimakkaan liberaaleja toimintamalleja EU:n jäsenyyteen valmistautuneisiin maihin. Hyvinvointiratkaisuihin haluttiin vaikuttaa, koska oikeanlaisella sosiaalipolitiikalla uskotaan varmistettavan maiden taloudellinen edistyminen, kun Euroopan integraatio syvenee. EEVA MEHTO Euroopan unioni on ennen kaikkea talousyhteisö, joka tavoittelee globaalia kilpailukykyä.tämän saavuttamiseksi Euroopan sosiaalista mallia on modernisoitava. Sosiaalipolitiikkaa ei voi jättää yksin kansalliseen ohjaukseen, koska se vaikuttaa niin paljon talouteen ja työllisyyteen. EU:n päämääränä globaali kilpailukyky Euroopan unioni on ennen kaikkea talousyhteisö, joka tavoittelee globaalia kilpailukykyä. Se asetti vuonna 2000 itselleen uuden strategisen päämäärän, jonka mukaan siitä on tultava maailman kilpailukykyisin ja dynaamisin tietopohjainen talous. Tämän saavuttamiseksi Euroopan sosiaalista mallia ja sosiaalisen suojelun järjestelmiä on modernisoitava. Sosiaalipolitiikkaa ei voi jättää yksin kansalliseen ohjaukseen, koska se vaikuttaa niin paljon talouteen ja työllisyyteen. EU:n sosiaalipolitiikkaa ei enää yritetäkään arvioida edistymisellä kohti jotakin ideaalia, vaan sillä, miten se sopii tai sopeutuu talouspoliittiseen ympäristöön. Muutosten taustalla on talouden kansainvälistymisen aiheuttama verokilpailu. OECD:n lokakuussa 2004 julkaiseman raportin mukaan verot ovat viime vuosina laskeneet kaikissa OECD-maissa. Sitä ennen ne nousivat tasaisesti lähes kaikkialla 1970-luvun puolivälistä lähtien. Samantapaisia muutoksia erilaisissa maissa Hyvinvointivaltiolliset muutokset ovat eri maissa hyvin samantyyppisiä. Yksi esimerkki tästä on työn ja hyvinvoinnin yhteyden vahvistaminen, josta puhutaan käsitteellä aktiivinen sosiaalipolitiikka. Varsinkin OECD ja EU ovat voimakkaasti ajaneet tällaisia hyvinvointireformeja. Niiden alkujuuret löytyvät 1980-luvun alun amerikkalaisista etuusriippuvuuskeskusteluista. Kun ennen puhuttiin ihmisten eriarvoisuudesta, nyt puhutaan riippuvuudesta.tämä heijastaa uudenlaista moralismin aaltoa, jossa rakenteelliset ongelmat muuttuvat yksilöllisiksi. Nyt ei olla huolestuneita rakenteellisesta työttömyydestä vaan yksilön työllistymiskyvystä. Tarvitaan muitakin kuin talouspoliittisia näkemyksiä Julkisille toimijoille valtiolle ja kunnille näyttää tässä ajattelussa jäävän pitkällä aikavälillä lähinnä verkkojen paikkaajan rooli: ne huolehtivat vajaakuntoisten työllistämisestä, työhaluttomien aktivoinnista ja maksukyvyttömien peruspalveluista. Koko politiikan käsite ja näkemys poliittisista toimijoista on muuttunut samalla, kun on siirrytty jatkuviin reformeihin. Nyt vakuutetaan sekä poliitikkojen että tutkijoiden suulla että hyvinvointivaltioiden on sopeuduttava yksilöllistymiseen, työmarkkinoiden joustavuuteen ja kansainvälistymiseen. Toimintaympäristö ja muutokset otetaan annettuina ilman, että ilmiöitä kyseenalaistettaisiin tai tutkittaisiin syvällisemmin. Jatkuvien uudistusten keskellä unohtuu usein se, että meillä täytyy olla muitakin kuin talouspoliittisia näkökulmia. Nykymenolla käy niin, että mitä enemmän yritämme pelastaa hyvinvointivaltion sopeuttamalla sitä talouden alati kasvaviin vaatimuksiin, sitä enemmän itse asiassa puramme sen kivijalkaa. Uudet vastuusuhteet ja toimijayhdistelmät voivat olla dynamiikaltaan sellaisia, että ne pakottavat ennakoimattomiin politiikkamuutoksiin. Pieneltä näyttävät muutokset hyvinvointivaltioajattelussa vaikuttavat koko järjestelmän perustaan enemmän kuin osaamme ajatellakaan. Pääministeri Matti Vanhanen on todennut väestönkehitykseen ja globalisaatioon varautumisen olevan megatrendejä, joihin Suomen on vastattava. Valitettavasti vastaukset vain ovat kovin yksiulotteisia. Hyvä esimerkki tästä on Elinkeinoelämän valtuuskunnan Suomen menestyksen eväät raportti, jota Helsingin Sanomien pääkirjoitustoimittaja Pentti Sadeniemi arvioi kolumnissaan :...lähes kaikki ehdotetut toimet ovat sellaisia, jotka tuovat yhteiskunnan ylätasolle välitöntä etua, mutta muille ryhmille vain välillistä, osittaista tai epävarmaa Raportti kehottaa uhrivalmiuteen melkein kaikkia paitsi niitä, joiden nimissä se puhuu. Tätäkö on globalisaatio? Kirjoittaja toimii tutkijana Stakesissa. SOSIAALITURVA 1/2005 7

8 KIRJALLISUUTTA Toisenlainen näkökulma globalisaatioon Johan Norberg: Globaalin kapitalismin puolustus. Ajatus Kirjat, Gummerus, Maailmankapitalismi poistaa köyhyyttä, pidentää ikää, nostaa koulutustasoa sekä edistää rauhaa ja sukupuolten tasa-arvoa. Ruotsalaisen aateja taloushistorioitsijan Johan Norbergin (s. 1973) päätelmät saattavat yllättää globalisaatiokritiikkiin tottuneen lukijan. Globalisaationa tunnettu talouksien avautuminen ja kansainvälistyminen esiintyy julkisuudessa usein uhkana, josta ei ole juuri mitään hyvää odotettavissa: köyhyysongelmat kärjistyvät kehitysmaissa, työpaikat katoavat teollisuusmaista ja ympäristö tuhoutuu. Norberg pyrkii kumoamaan nämä väitteet. Kirjassaan Norberg käy läpi maailmantalouden pitkän aikavälin kehitystä tilastojen ja käytännön esimerkkien avulla. Hän onnistuu vähintäänkin kyseenalaistamaan monet globalisaatiokriitikoiden tulkinnat maailman tilasta. Yksi tällainen käsitys on se, että rikkaat rikastuvat ja köyhät köyhtyvät. Tämän Norberg osoittaa vakuuttavan tuntuisesti puolitotuudeksi. Paikkansa pitää se, että yleisesti ottaen rikkaat ovat rikastuneet. Sen sijaan maailman köyhät eivät ole yleisesti ottaen köyhtyneet viime vuosikymmeninä. Absoluuttinen köyhyys on päinvastoin vähentynyt. Tilastoja voidaan tietysti lukea monella tapaa ja myös tilastojen luotettavuus voidaan aina kyseenalaistaa. Uusliberalistien tapaan Norberg pitää Kiinaa ja Intiaa malliesimerkkeinä maista, joissa talouskasvu on päässyt vauhtiin, kun maat ovat vapauttaneet talouksiaan viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana. Näissä maissa elää noin puolet maailman köyhistä ja niissä köyhyys on vähentynyt huomattavasti. Ihmisten luomiskyky vapaaksi Kirjansa esipuheessa Norberg maalaa kuvaa maailmasta, jossa ihmiset saavat olla vapaita, jossa kenenkään ei anneta sortaa toisia ja jossa valtion ei anneta sulkea ihmisiä sisä- tai ulkopuolelle tullein tai rajoin. Hän rakastaa prosessia, jossa ihmiset, viestintä, kauppa, investoinnit ja markkinatalous yhä enemmän ylittävät valtioiden rajoja toisin sanottuna globalisaatiota. Norberg uskoo, että kapitalismi luo ympäristön, joka vapauttaa ihmisen luomiskyvyn tavalla, mitä mikään toinen järjestelmä ei tee. Hänen puolustamansa kapitalismi on kapitalistista vapautta kokeilla yrityksen ja erehdyksen avulla kysymättä ensin vallanpitäjiltä ja rajaviranomaisilta. Kyse on pohjimmiltaan samasta vapaudesta, jonka hän aiemmin uskoi anarkismin antavan, mutta sellaisten lakien alaisuudessa, jotka takaavat, ettei yhden vapaus rajoita toisten vapautta. Sitä vapautta hän haluaa paljon ja kaikille erityisesti maailman köyhille, joilla on tällä hetkellä vain vähän valtaa päättää omasta työstään tai kulutuksestaan. Norbergille maailmankapitalismi on pikemminkin mahdollinen tulevaisuus kuin todella olemassa oleva järjestelmä. Kapitalistit ovat vaarallisia, kun he eivät käyttäydy kapitalistisesti, vaan liittoutuvat valtion kanssa, hän kirjoittaa. Taustalla uusliberalistien vaalimat talousopit Kirja perustuu uusliberalistien vaalimiin vanhoihin talousoppeihin, joita Norberg popularisoi taitavasti. Ne avautuvat taloustiedettä tuntemattomallekin lukijalle. Näiden oppien mukaan vapaakaupasta hyötyvät kaikki kaupan osapuolet. Keskeistä on suhteellisen edun periaate: kunkin kannattaa keskittyä tuottamaan sitä, missä on suhteellisesti paras. Näin tuotanto tehostuu. Tähän perustuu teoria maiden suhteellisesta kilpailukyvystä. Vaikka aasialaiset valmistavat automme ja kohta kännykkämmekin, eteläamerikkalaiset tuottavat lihamme ja koneet valmistavat muut tarvitsemamme tavarat, työn ei pitäisi loppua vanhoista teollisuusmaistakaan. Kun työt tehdään tehokkaammin, syntyy uusia toimialoja ja ihmiset saavat uusia ja parempia töitä. Kun saamme enemmän taloudellista liikkumavaraa, haluamme tyydyttää yhä uusia tarpeita, yhä paremmin. Työn ei pitäisi koskaan loppua. Dynaamiset markkinat tuhoavat vanhoja ratkaisuja ja teollisuudenaloja, mutta luovassa tarkoituksessa, kun työvoima ja pääoma siirtyvät tuottavampiin elinkeinoihin. Norberg myöntää tämän olevan tuskallista työttömäksi jääville. Sosiaalisia turvaverkkoja tarvitaan antamaan turvaa muutosten keskellä, mutta ne eivät saa ehkäistä ihmisiä hakeutumasta uusiin töihin. Palkkojen pitää joustaa ja verojen olla matalia, jotta ihmiset siirtyisivät uusille, tuottavammille sektoreille. Ihmiset tarvitsevat myös koulutusta, jotta he selviäisivät uudesta työstä. Kuulostaako tutulta? Näiden oppien mukaan meidän ei pitäisi huolestua muutaman sadan hengen joukkoirtisanomisista ja tuotantolaitosten siirtämisestä halvempien kustannusten maihin. Kun vanhoja resursseja käytetään tehokkaammin, tännekin pitäisi syntyä tuhansia uusia työpaikkoja. Samalla kilpailun ansiosta kuluttajat hyötyvät suuremmasta valikoimasta, paremmasta laadusta ja halvemmista hinnoista. Teoria maiden suhteellisesta kilpailukyvystä ei tosin välttämättä päde nykymaailmassa toi- 8 SOSIAALITURVA 1/2005

SOSIAALITURVA 14/04. Kohti sosiaalista Eurooppaa vai markkinoiden ylivaltaa?

SOSIAALITURVA 14/04. Kohti sosiaalista Eurooppaa vai markkinoiden ylivaltaa? SOSIAALITURVA 14/04 Kohti sosiaalista Eurooppaa vai markkinoiden ylivaltaa? Pääkirjoitus 20. syyskuuta 2004 Osaamiskeskusten valtionavustus tehtävien mukaiseksi Sosiaalialan osaamiskeskukset ovat toimineet

Lisätiedot

uusia ratkaisuja sosiaalialan riippumaton ammattilehti 95 vuotta Sosiaaliturva Huoltaja J.P. Roos vaatii tervettä järkeä Lastensuojelun

uusia ratkaisuja sosiaalialan riippumaton ammattilehti 95 vuotta Sosiaaliturva Huoltaja J.P. Roos vaatii tervettä järkeä Lastensuojelun sosiaalialan riippumaton ammattilehti 1 2007 J.P. Roos vaatii tervettä järkeä lastensuojeluun Ruotsalaisten tutkimusten mukaan lastensuojelun tulokset näyttävät kehnoilta Pitkä huoltoselvitysaika voi olla

Lisätiedot

Me käymme joulun viettohon niin maisin miettehin, nuo rikkaan täyttää aatokset, ja mielen köyhänkin

Me käymme joulun viettohon niin maisin miettehin, nuo rikkaan täyttää aatokset, ja mielen köyhänkin sosiaalialan riippumaton ammattilehti 12 2008 Löytyikö Paras? Me käymme joulun viettohon niin maisin miettehin, nuo rikkaan täyttää aatokset, ja mielen köyhänkin Aktivoinnin paradoksit Lamaannuttavia tutkimuksia

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA KEHITYSVAMMALAIN YHDISTÄMISELLÄ VAMMAISET KESKENÄÄN

VAMMAISPALVELULAIN JA KEHITYSVAMMALAIN YHDISTÄMISELLÄ VAMMAISET KESKENÄÄN SOSIAALITURVA 8/05 Laki velvoittaa taas täydennyskoulutukseen Teknisiin apuvälineisiin perehtymiseen tarvitaan aikaa ja apua Vammaisten lastensuojelu jää helposti vamman varjoon VAMMAISPALVELULAIN JA KEHITYSVAMMALAIN

Lisätiedot

Sosiaalipolitiikka. Kunnallista, kansallista vai kansainvälistä? sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Hyvinvointivaltio kuuluu myös museoon

Sosiaalipolitiikka. Kunnallista, kansallista vai kansainvälistä? sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Hyvinvointivaltio kuuluu myös museoon sosiaalialan riippumaton ammattilehti 17 2007 Hyvinvointivaltio kuuluu myös museoon Maisteriohjelmia tarvitaan edelleen Luottamushenkilö vastaa: Parkano tarvitsee kumppaneita Avoimuus lisää julkishallinnon

Lisätiedot

palvelujen laatua? sosiaalialan riippumaton ammattilehti Ihmisen ikävä Leila Simosen joulunovelli Asiakaslähtöisyyden jäljillä Lapissa

palvelujen laatua? sosiaalialan riippumaton ammattilehti Ihmisen ikävä Leila Simosen joulunovelli Asiakaslähtöisyyden jäljillä Lapissa 1 sosiaalialan riippumaton ammattilehti 19 2006 Ihmisen ikävä Leila Simosen joulunovelli Asiakaslähtöisyyden jäljillä Lapissa Avoimet ovet Kirkkonummen sosiaalitoimistossa Juristin näkemys: Kilpailu ei

Lisätiedot

1/04 Vanhustyötä tehdään yhteisin voimin Etelä-Karjalassa

1/04 Vanhustyötä tehdään yhteisin voimin Etelä-Karjalassa SOSIAALITURVA 1/04 Vanhustyötä tehdään yhteisin voimin Etelä-Karjalassa Pääkirjoitus 16. tammikuuta 2004 SOSIAALIHUOLTO IHMISARVOISIA TEKOJA Sosiaalihuolto on laajentunut ja kehittynyt mittavasti niistä

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

SOSIAALITURVA 7/05. Ovatko lapsetkin markkinatavaraa?

SOSIAALITURVA 7/05. Ovatko lapsetkin markkinatavaraa? SOSIAALITURVA 7/05 Ovatko lapsetkin markkinatavaraa? Pääkirjoitus 27. huhtikuuta 2005 Ovatko lapsetkin markkinatavaraa? Hankintalaki on ollut voimassa yli kymmenen vuotta. Lain säätämisen aikaan ei ollut

Lisätiedot

Riippumaton sosiaaliasiamies. turvaa asiakkaan oikeudet. Jos et ole kiltisti, joudut tarkastuslautakuntaan! sosiaalialan riippumaton ammattilehti

Riippumaton sosiaaliasiamies. turvaa asiakkaan oikeudet. Jos et ole kiltisti, joudut tarkastuslautakuntaan! sosiaalialan riippumaton ammattilehti sosiaalialan riippumaton ammattilehti 2 2007 Hyvinvointi 2015 -ohjelmaan palautetta: Osallisuuden näkökulma toisi tarvittavaa uutta otetta Pitkä sairaalahoito lisää velkaantumisriskiä Ammattilaisen on

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Miltä näyttää ura sosiaalialalla? sosiaalialan riippumaton ammattilehti 14/05. Töitä riittää, mutta osalle vain pätkittäin

SOSIAALITURVA. Miltä näyttää ura sosiaalialalla? sosiaalialan riippumaton ammattilehti 14/05. Töitä riittää, mutta osalle vain pätkittäin SOSIAALITURVA sosiaalialan riippumaton ammattilehti 14/05 Töitä riittää, mutta osalle vain pätkittäin Opiskelija on rikkaus työpaikalla Opintolaina opiskelijoiden toimeentuloturvana Helsingissä opiskelijat

Lisätiedot

15/04 Työnohjaus ja mentorointi vapauttavat katsomaan työtä kauempaa

15/04 Työnohjaus ja mentorointi vapauttavat katsomaan työtä kauempaa SOSIAALITURVA 15/04 Työnohjaus ja mentorointi vapauttavat katsomaan työtä kauempaa Pääkirjoitus 5. lokakuuta 2004 Osaamispolitiikalla voi kääntää niukkuuden kehän Kilpailu sosiaalialan työntekijöistä kiristyy.

Lisätiedot

Tärkeää työtä. mutta rankalta näyttää. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi

Tärkeää työtä. mutta rankalta näyttää. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 8 2009 Luottamushenkilö Anne Granholm Olli Kangas: Kullekin lompakkonsa mukaan? Marja-Liisa Grönvall: Köyhyys ja eriarvoisuus lisääntyvät valtionohjaus

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Miten saada kehittämistyön tulokset juurtumaan? sosiaalialan riippumaton ammattilehti 3/06

SOSIAALITURVA. Miten saada kehittämistyön tulokset juurtumaan? sosiaalialan riippumaton ammattilehti 3/06 SOSIAALITURVA sosiaalialan riippumaton ammattilehti 3/06 Isä on vankilassa, mitä kertoa lapsille? Kehittämisohjelma vahvistaa 2000-luvun lastensuojelua Sosiaalipolitiikka yksityistämisensä polun alussa

Lisätiedot

haastaa arvioimaan kunnan palvelutuotantoa sosiaalialan riippumaton ammattilehti Ostajan tahto näkyväksi lastensuojelupalveluita kilpailutettaessa

haastaa arvioimaan kunnan palvelutuotantoa sosiaalialan riippumaton ammattilehti Ostajan tahto näkyväksi lastensuojelupalveluita kilpailutettaessa 1 sosiaalialan riippumaton ammattilehti 13 2006 Ostajan tahto näkyväksi lastensuojelupalveluita kilpailutettaessa Hoivakoti Espanjan auringon alla Eläkeläisyys monen vammaisen uraputki Milloin kunnan on

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Henkilökohtaisen avustajan hankkiminen on työlästä. Riippumaton sosiaaliasiamies on kaikkien etu 4/03

SOSIAALITURVA. Henkilökohtaisen avustajan hankkiminen on työlästä. Riippumaton sosiaaliasiamies on kaikkien etu 4/03 SOSIAALITURVA Henkilökohtaisen avustajan hankkiminen on työlästä 4/03 Riippumaton sosiaaliasiamies on kaikkien etu Pääkirjoitus 5. maaliskuuta 2003 Yhdellä pallilla istuva sosiaaliasiamies on kaikkien

Lisätiedot

SOSIAALITURVA 5/04. Kiire koettelee sosiaalityön etiikkaa

SOSIAALITURVA 5/04. Kiire koettelee sosiaalityön etiikkaa SOSIAALITURVA 5/04 Kiire koettelee sosiaalityön etiikkaa Pääkirjoitus 18. maaliskuuta 2004 Sosiaaliasiamiestoiminnasta kertyvä tieto kannattaa hyödyntää Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista

Lisätiedot

Työtä kaikille? sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi. Yrittäjä ja toimeentulotuki. Mitä Kasteen miljoonilla saatiin?

Työtä kaikille? sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi. Yrittäjä ja toimeentulotuki. Mitä Kasteen miljoonilla saatiin? sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 10 2011 irtonumero 7,50 e Yrittäjä ja toimeentulotuki Luottamushenkilö Marianna Rautiainen Mitä Kasteen miljoonilla saatiin? Aikuissosiaalityöstä

Lisätiedot

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS Köyhyyttä kokevien ihmisten osallisuus yhteiskunnassa Tie osallisuuteen on kaksisuuntainen EU:n kolmas köyhyyttä kokevien ihmisten kokous Palais d Egmont,

Lisätiedot

EMU JA GLOBALISOITUMINEN... 31 Markkinat ja hyvinvointi... 31 Markkinat ja rauha... 32 Markkinat ja demokratia... 32

EMU JA GLOBALISOITUMINEN... 31 Markkinat ja hyvinvointi... 31 Markkinat ja rauha... 32 Markkinat ja demokratia... 32 TIETOA EMU:STA Johdanto ESIPUHE....................................... 1 MÄKI ON OPINTOKERHO?.......................... 2 EUROOPAN UNIONI ALKU JA SYYT................. 4 Euroopan hiili ja teräsunioni................................

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Sosiaalityöntekijät käyttävät internetiä monipuolisesti

SOSIAALITURVA. Sosiaalityöntekijät käyttävät internetiä monipuolisesti SOSIAALITURVA 5/06 Tietojärjestelmän käyttöönotto on vaativa kehittämisprojekti Itä-Lapissa kuntalaiset saavat sosiaalineuvontaa verkosta Tilaaja-tuottajamalli Tukholmassa Sosiaalityöntekijät käyttävät

Lisätiedot

paljon haltijana Lähijohtaja kuvituskuva työn alla sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi

paljon haltijana Lähijohtaja kuvituskuva työn alla sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 3 2012 Luottamushenkilö Väinö Guttorm, Utsjoki Anneli Pohjola: Myös sosiaalinen kestävyys voi loppua Päätöksenteko omaishoidon tuesta Prameat

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Päihdehoitoon pääsy on sattumanvaraista. Kunnan päihdepalvelut ajoissa kuntoon 15/03

SOSIAALITURVA. Päihdehoitoon pääsy on sattumanvaraista. Kunnan päihdepalvelut ajoissa kuntoon 15/03 SOSIAALITURVA 15/03 Kunnan päihdepalvelut ajoissa kuntoon Päihdehoitoon pääsy on sattumanvaraista Pääkirjoitus 2. lokakuuta 2003 Lapsilla on oikeus päihteettömään ympäristöön Kun ensi vuonna alkoholin

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdepalvelut. yhdessä enemmän. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi. Kaikkia lastensuojelupalveluja

Mielenterveys- ja päihdepalvelut. yhdessä enemmän. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi. Kaikkia lastensuojelupalveluja sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 5 2010 irtonumero 7,50 e Luottamushenkilö Birgitta Kaipio, Pedersöre Kaikkia lastensuojelupalveluja ei voi voi ostaa yritykseltä Tietosuoja hankaloittaa

Lisätiedot

10/05 Maahanmuuttajat tarvitsevat kotoutumisen tueksi omakielistä neuvontaa

10/05 Maahanmuuttajat tarvitsevat kotoutumisen tueksi omakielistä neuvontaa SOSIAALITURVA 10/05 Maahanmuuttajat tarvitsevat kotoutumisen tueksi omakielistä neuvontaa Pääkirjoitus 15. kesäkuuta 2005 Maahanmuuttajaperheet tarvitsevat tukea Maahanmuuttajien määrä on Suomessa viidessätoista

Lisätiedot

kykyä tunnistaa, kykyä puuttua Lähisuhde- ja perheväkivalta sosiaalialan riippumaton ammattilehti Juuret kulttuurikameleonteille

kykyä tunnistaa, kykyä puuttua Lähisuhde- ja perheväkivalta sosiaalialan riippumaton ammattilehti Juuret kulttuurikameleonteille sosiaalialan riippumaton ammattilehti 5 2008 Juuret kulttuurikameleonteille Työvoimapula uhkaa hyvinvointiamme Luottamus vanhuspalveluihin vaihtelee Sosiaalipalveluiden yksilöllinen budjetointi Britanniassa

Lisätiedot

paluu? Luokkayhteiskunnan sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi Soveltamisohjeita ei saa pimittää

paluu? Luokkayhteiskunnan sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi Soveltamisohjeita ei saa pimittää sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 11 2011 irtonumero 7,50 e Soveltamisohjeita ei saa pimittää Luottamushenkilö Matti Pääkkönen, Kuhmo Diakoniatyö viimeisenä auttajana Uhkaavan

Lisätiedot

Maailma vuonna 2025. Miten Euroopan unionin tulisi vastata haasteisiin? KESKUSTELUASIAKIRJA MARRASKUU 2007. www.ein.eu. DV\697413FI.

Maailma vuonna 2025. Miten Euroopan unionin tulisi vastata haasteisiin? KESKUSTELUASIAKIRJA MARRASKUU 2007. www.ein.eu. DV\697413FI. Maailma vuonna 2025 Miten Euroopan unionin tulisi vastata haasteisiin? KESKUSTELUASIAKIRJA MARRASKUU 2007 www.ein.eu DV\697413.doc 2/57 DV\697413.doc Maailma vuonna 2025 Miten Euroopan unionin tulisi vastata

Lisätiedot

Miten parantaa. sosiaalialan mainetta? sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Koulutuksen uusi suunta. Valvooko valtio viisaasti?

Miten parantaa. sosiaalialan mainetta? sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Koulutuksen uusi suunta. Valvooko valtio viisaasti? sosiaalialan riippumaton ammattilehti 14 2007 Koulutuksen uusi suunta Valvooko valtio viisaasti? Kokkolassa lastensuojelun kriisiryhmä poliisilaitoksella Sosialismin perintö Venäjän lastensuojelun taakkana

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. VEP antoi välineitä kuntien yhteistyöhön. Varhaiskasvatus verkostoituu Lapissa 2/04

SOSIAALITURVA. VEP antoi välineitä kuntien yhteistyöhön. Varhaiskasvatus verkostoituu Lapissa 2/04 SOSIAALITURVA 2/04 VEP antoi välineitä kuntien yhteistyöhön Varhaiskasvatus verkostoituu Lapissa Pääkirjoitus 2. helmikuuta 2004 Vepin perintöä ei saa hukata Vuoden vaihteessa päättyi kuusi vuotta kestänyt

Lisätiedot