KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO"

Transkriptio

1 Esityslista Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja Lähdesluoma Lasse Mangs Carl-Gustav Metsänranta Marja-Leena Mäntysaari Sakari Nordback Marco Rosenberg Peter Salo Jukka Sarja Tauno Skur Catharina Södergrann Hanna Virta Erkki Wikström Jesper Österman Jarkko Muut Marlene Svens, esittelijä Margit Kaseva, pöytäkirjanpitäjä KV 42 Vuokrasopimus/ Kaskisten Energia Oy KV 43 Sivistysjohtajan viran perustaminen ja Erkki Kelan siirto sivistysjohtajan virkaan KV 44 Rehtorin viran lopettaminen lähtien KV 45 Lähihoitajan osa-aikainen (50%) toimi KV 46 Kesätyöntekijöiden palkkaus KV 47 Kaupungin tilinpäätös vuodelta 2012 KV 48 Vuoden 2012 arviointikertomus KV 49 Tilintarkastuskertomus 2012 Allekirjoitus Kari Häggblom puheenjohtaja Kokouskutsu yleisesti nähtävänä Kaskinen Todistaa Margit Kaseva, pöytäkirjanpitäjä Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi Valitusosoitus Pöytäkirjan tarkastus Kaskinen klo Nimi Nimi Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Kaskinen klo Todistaa Margit Kaseva, hallintopäällikkö

2 KAUPUNGINVALTUUSTO HALL:73 /2013 KV 42 Vuokrasopimus/ Kaskisten Energia Oy KH , 80 Valmistelija T.O: Kaskisten Energia Oy (Y-tunnus ), kotipaikka Kaskinen, haluaa vuokrata tontin no 1, korttelissa 128/kaupunginosassa 13. Tontin pinta-ala on noin 5700m2. Kaavamerkintä TY-1. Tonttia käytetään kaukolämpötuotantoa palvelevaan varastotarkoitukseen. Vuokra-aika 25 vuotta Yhtiö aikoo rakentaa n m2:n polttoainevaraston tontille. Päätösehdotus (C-G.M.) Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Kaskisten kaupunki vuokraa Kaskisten Energia Oy:lle (Y-tunnus ), kotipaikka Kaskinen, teollisuus- ja varastointitarkoitukseen tilasta Kaskö Stad RN:o 1:20 muodostuvan, 13. kaupunginosan korttelissa n:o 128 sijaitsevan, kartalle merkityn pinta-alaltaan noin 5700 m2 suuruisen tontin no 1 (TY-1). Tontin (noin 5700m2) vuokraehdot ovat seuraavat: - Vuokra-aika on Vuokra suoritetaan vuosittain maaliskuun loppuun mennessä kaupungin määräämään rahalaitokseen ja vuotuinen vuokra on 0,10 euroa/m2/vuosi teollisuusalueista perittävän vuokran mukaan tarkistettuna indeksillä. - tontin lunastushinnasta neuvottelevat osapuolet erikseen Muilta osin käyvät ehdot ilmi liitteenä olevasta vuokrasopimusluonnoksesta. Kaupunginhallitus Marlene Svens ja Juhani Holm poistuivat Kaskisten Energian hallituksen jäseninä esteellisinä paikalta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä päätösehdotuksen seuraavalla kursiivilla merkityllä lisäyksellä: - Vuokra suoritetaan vuosittain maaliskuun loppuun mennessä kaupungin määräämään rahalaitokseen ja vuotuinen vuokra on vuoden 2011 tasolla 0,10 euroa/m2/vuosi teollisuusalueista perittävän vuokran mukaan tarkistettuna indeksillä. KV 42 Kaupunginvaltuusto

3 KAUPUNGINVALTUUSTO HALL:72 /2013 KV 43 Sivistysjohtajan viran perustaminen ja Erkki Kelan siirto sivistysjohtajan virkaan KH , 77 Valmistelija MaKa: Kaupunginvaltuuston päättämän ( 6) Kaskisten kaupungin organisaatiomallin mukaan johtaa sivistysosastoa sivistysosaston johtaja rehtori Erkki Kela. Johtaja vastaa sivistysosastosta, perusopetuksesta, kirjasto- ja kulttuurivastuualueista, nuorisotoiminnasta sekä kansalaisopiston toiminnasta. Rehtori Erkki Kela toimii lähtien myös kansalaisopiston rehtorina. Rehtori Erkki Kelalla on tällä hetkellä 5 h/viikko opetusvelvollisuus Kaskisten koulussa. Kaupunginvaltuuston päätöksen 60, mukaisesti lopetetaan Kaskisten koulun vuosiluokat lähtien. Saman päätöksen sekä kaupunginhallituksen päätöksen 34, mukaisesti muutetaan rehtori Erkki Kelan palvelussuhde lähtien osa-aikaiseksi (75 %) tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Rehtori Erkki Kela on anonut lupaa saada jäädä osa-aikaeläkkeelle (60 % / 40 %) ja ilmoittanut olevansa halukas luopumaan virkaan kuuluvista opetustehtävistä. Kaupunginvaltuuston päätöksen 60, mukaisesti myöntää kaupunki osa-aikaistettaville myös luvan osa-aikaeläkkeeseen silloin kun se tulee kysymykseen. Erkki Kelan työtehtävistä on käyty yt-keskustelut ja Kun vuosiluokat 7-9 lopetetaan on Kaskisten koulussa jäljellä vuosiluokat 1-6. Tämän kokoisessa koulussa ei ole tarpeen olla virkarehtoria vaan alakoulun johtajan tehtävät voidaan antaa opettajanviran haltijalle. Yt-keskusteluissa on käyty läpi myös sivistysosaston kansliatehtävien hoitoa. Kanslistipooliin kuuluva kanslisti Gun-Britt Sten on helmikuussa siirtynyt teknisen osaston kansliaan. Teknisen osaston kansliatehtävien ja arkistointitehtävien lisäksi hän hoitaa osan sivistysosaston kansliatehtävistä (sivistyslautakunta, sivistysosaston arkistointivastaavan tehtävät, Bladhin talon vuokraus), mutta ei kansalaisopiston kansliatehtäviä. Näiden tehtävien hoidosta on neuvoteltu Erkki Kelan kanssa. Päätösehdotus (M.S.) Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että perustetaan osa-aikainen (60 %) sivistysjohtajan virka lähtien. Sivistysjohtaja johtaa sivistysosastoa ja vastaa sivistysosastosta, perusopetuksesta, kirjasto- ja kulttuurivastuualueista, nuorisotoiminnasta, liikunta- ja vapaa-ajan palveluista sekä kansalaisopiston toiminnasta. Sivistysjohtajan tehtäviin kuuluu kansalaisopiston rehtorin tehtävät ml. kansliatehtävät. Sivistysjohtajan tehtäviin ei kuulu opetusvelvollisuutta peruskoulussa tai kansalaisopistossa. Kaskisten koulun pedagogisesta johtamisesta ja lukuvuoden työn suunnittelusta vastaa nimettävä koulunjohtaja. Sivistysjohtaja toimii nuorisosihteerin, Kaskö svenska skolan johtajan, Kaskisten koulun johtajan sekä kirjasto- ja kulttuurivastaavan esimiehenä. Sivistysjohtajan tehtäväkuva on liitteenä. Sivistysjohtajan palkkausehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Kaupunginhallitus päättää, että rehtori Erkki Kela siirretään perustettavaan sivistysjohtajan osa-aikaiseen virkaan. Tehtävän osa-aikapalkkaus määräytyy viranhaltijan nykyisen palkan mukaan (Viranhaltijalaki 24 ). Erkki Kelan loppupalkka on 4.826,92, josta 60 % 2.896,16. Nykyisessä tehtävässä hänelle on jo myönnetty korkein vuosisidonnainen lisä (6 % 20 palvelusvuoden jälkeen). Viikoittainen työaika on 21 h 45 min.

4 KAUPUNGINVALTUUSTO Kaupunginhallitus päätti hyväksyä päätösehdotuksen. KV 43 Kaupunginvaltuusto

5 KAUPUNGINVALTUUSTO HALL:71 /2013 KV 44 Rehtorin viran lopettaminen lähtien KH , 78 Valmistelija MaKa: Kaskisten koulun vuosiluokat 7-9 lakkautetaan kaupunginvaltuuston päätöksen 59, mukaisesti lähtien. Kaskisten koulun rehtori Erkki Kela on hoitanut rehtorin tehtävien lisäksi sivistysosaston johtajan tehtäviä sekä lähtien kansalaisopiston rehtorin tehtäviä. Sivistysosaston johtaja vastaa sivistysosastosta, perusopetuksesta, kirjasto- ja kulttuurivastuualueista, nuorisotoiminnasta sekä kansalaisopiston toiminnasta. Rehtorilla on tällä hetkellä 5 h/viikko opetusvelvollisuus Kaskisten koulussa. Kaupunginvaltuuston päätöksen 60, sekä kaupunginhallituksen päätöksen 34, mukaisesti muutetaan rehtori Erkki Kelan palvelussuhde lähtien osa-aikaiseksi (75 %) tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Rehtori Erkki Kela on anonut lupaa saada jäädä osaaikaeläkkeelle ja ilmoittanut olevansa halukas luopumaan virkaan kuuluvista opetustehtävistä. Kun vuosiluokat 7-9 lopetetaan on Kaskisten koulussa jäljellä vuosiluokat 1-6. Tämän kokoisessa koulussa ei ole tarpeen olla virkarehtoria vaan alakoulun johtajan tehtävät voidaan antaa opettajanviran haltijalle. Päätösehdotus (M.S.) Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että Kaskisten koulun rehtorin virka lakkautetaan alkaen. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä päätösehdotuksen. KV 44 Kaupunginvaltuusto

6 KAUPUNGINVALTUUSTO PELA:80 /2013 KV 45 Lähihoitajan osa-aikainen (50%) toimi KH , 88 Lähihoitajan osa-aikainen (50%) toimi on ollut haettavana klo saakka seuraavasti: Suupohjan Sanomat, Syd-Österbotten, Pohjalainen, Vasabladet, TEM:n Mol.fi sivut, Kaupungin kotisivut ja Kaupunki Tiedottaa-lehtinen. Määräaikaan mennessä toimea on hakenut vain yksi epäpätevä hakija. Päätösehdotus / JT Mariakodilla on täyttämätön osa-aikainen (50%) sairaanhoitajan virka. Pel anoo kh:lta ja edelleen kv:lta, että täyttämätön osa-aikainen (50%) sairaanhoitajan virka ja osaaikainen (50%) lähihoitajan toimi muutetaan yhdeksi kokoaikaiseksi lähihoitajan toimeksi, jonka jälkeen toimi laitetaan uudelleen haettavaksi. Lähihoitajan ensisijainen sijoituspaikka on Mariakoti ja kotihoito. Perusturvalautakunta KH 88 hyväksyi päätösehdotuksen sillä lisäyksellä, että perusturvajohtaja selvittää vielä, tulisiko toimen olla lähihoitajan vai sairaanhoitajan toimi. Tämä pykälä julistettiin välittömästi tarkistetuksi. Perusturvajohtaja Jaana Tuokkola on selvittänyt henkilöstötarvetta Mariakodissa ja kotihoidossa. Selvityksen mukaan tulisi toimen olla lähihoitajan toimi (100 %). Päätösehdotus (M.S.) Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että täyttämätön osa-aikainen (50%) sairaanhoitajan virka lakkautetaan ja osa-aikainen (50%) lähihoitajan toimi muutetaan yhdeksi kokoaikaiseksi lähihoitajan toimeksi, jonka jälkeen toimi laitetaan uudelleen haettavaksi. Lähihoitajan ensisijainen sijoituspaikka on Mariakoti ja kotihoito. Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus tekee asiasta päätöksen kokouksessaan klo Päätös jaetaan KV 45 Kaupunginvaltuusto

7 KAUPUNGINVALTUUSTO HALL:88 /2012 KV 46 Kesätyöntekijöiden palkkaus KH , 86 Kaupungin talousarviossa 2013 ei ole osoitettu määrärahoja kesätyöntekijöiden palkkaukseen. Kaupunki on aikaisempina kesinä palkannut koululaisia/opiskelijoita kesätyöntekijöiksi n. 2 viikon jaksoille mm. viheralueiden hoitotehtäviin ja Mariakotiin. Kaupunginhallitus on iltakoulussaan keskustellut kesätyöntekijöiden palkkauksesta ja sopinut, että kesätöitä tarjotaan koululaisille/opiskelijoille tänäkin kesänä ja että tähän tarkoitukseen haetaan tarvittaessa budjettiin euron lisämääräraha. Samassa yhteydessä sovittiin, että tehtäviä tarjotaan ensin omalle henkilökunnalle käydyistä yt- neuvotteluista johtuen. Tehtävistä maksetaan kaupungin kesätyöntekijäpalkkaa, koska tehtävien hoito ei edellytä ammattitaitoa. Päätösehdotus (M.S.) Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2013 talousarvioon tehdään muutos siten, että euron määräraha lisätään koululaisten/opiskelijoiden palkkausta varten kesätöihin. Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus tekee asiasta päätöksen kokouksessaan klo Päätös jaetaan KV 46 Kaupunginvaltuusto

8 KAUPUNGINVALTUUSTO KV 47 Kaupungin tilinpäätös vuodelta 2012 HALL:33 /2013 KH , 68 Valmistelija M.S.: Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston tulee vuosittain ennen kesäkuun loppua käsitellä kaupungin edellisen vuoden tilinpäätös. Kunnanvaltuuston tulee käsittelyssään ottaa kantaa siihen, onko asetetut kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettu. Vuoden 2012 talousarviossa vuosikatteeksi arvioitiin euroa. Vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaan vuosikate on ,86 euroa, eli -38 euroa/asukas. Vuonna 2011 tilipäätöksen alijäämä oli ,38 euroa. Vuoden 2011 tilinpäätöksen poikkeuksellisen suuri alijäämä johtuu siitä, että valtio on vuosina 2009, 2010 ja 2011 maksanut liian suuria yhteisövero- ja tuloveroeriä kaupungille ja että valtio on vuoden 2011 lopussa tehnyt clearingselvityksen, ts. pidättänyt vastaavat summat kaupungin ylisuurien verotulojen tasaamiseksi. Kaupunki maksoi vuosina verontasauksena n. 4 milj. euroa ja sai vastaavana aikana vain n. 1,5 milj. euroa valtionosuuksia. Kaupunki haki 2 milj. euroa ja sai joulukuussa euroa harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta vuodelle Kaupunki otti vuoden 2012 alussa käyttöön uuden organisaatiomallin, jossa budjettivastuullisten esimiesten määrää vähennettiin 21 henkilöstä 13:een. Tarkoituksena on toiminnan tehostaminen. Kaupungin hallintosääntö ja johtosäännöt päivitetään organisaatiomuutoksen johdosta. Tarkistus aloitetaan vuonna Sisäinen valvonta sisältyy tilinpäätöksen v erillisenä selvityksenä. Kaupunginjohtaja ja osastopäälliköt muodostavat kaupungin johtoryhmän. Uuden organisaatiomallin mukaan hallintopäällikkö on hallinto-osaston osastopäällikkö. Hallintoosastolla on kaupungin kanslistipooli. Kaupungin talousjohtaja on uuden taloushallinto-osaston osastopäällikkö. Osastolla on taloussihteeri ja Kaskisten Energia Oy:n talouspäällikkö, joka hoitaa myös kaupungin palkanlaskentaa. Vuonna 2012 pidettiin useita työryhmien kokouksia, joissa keskusteltiin säästötoimenpiteistä. Kaupunginvaltuusto päätti talousarviokäsittelyssään joulukuussa 2012 säästötoimenpiteistä ja henkilökunnan leikkauksista vuonna ,5 henkilötyövuodella. Kaupunginvaltuuston päätöstä edelsivät yt-neuvottelut koko henkilöstön kanssa tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Ytneuvotteluja johtivat kaupunginjohtaja ja kaupungin hallintopäällikkö. Kaupungin yt-elimen kanssa käytiin keskusteluja. Säästöt koskevat sivistystointa, teknistä osastoa, kanslistipoolia ja kaupungin johtoryhmää. Kaupungin johtoryhmä (kaupunginjohtaja ja osastopäälliköt) lomautetaan/ottaa palkatonta virkavapaata 4 viikkoa vuonna 2013 ja 4 viikkoa vuonna Teknisen sektorin henkilökuntaa vähennetään lähtien aloitetaan kaupungin (satama, kiinteistöt, vesilaitos) ja Kaskisten Energia Oy:n yhteispäivystys. Kirjaston aukioloaikoja supistetaan vuonna Suurin muutos on suomenkielisen yläasteen lakkautus lähtien. Yläasteen oppilaat lähetetään Teuvalle ja/tai Kristiinankaupunkiin syksyllä Päätös tehdään keväällä 2013.

9 KAUPUNGINVALTUUSTO Henkilöstövähennykset vaikuttavat täysimääräisesti vuonna 2014, jolloin säästöt ovat 0,4 milj. euroa. Vuonna 2013 säästömäärä on 0,2 milj. euroa, koska irtisanomiset ja osa-aikaistamiset toteutetaan henkilöstön irtisanomisaikojen mukaan. Vuoden 2012 verotuloiksi oli arvioitu 5,92 milj. euroa. Vuoden 2012 yhteisövero-osuudeksi oli budjetoitu 0,40 milj. euroa ja tuloveroksi 5,00 milj. euroa. Kiinteistöveroksi oli vuodelle 2012 budjetoitu 0,52 milj. euroa. Tilipäätöksessä 2012 verotuloja oli yhteensä 5,27 milj. euroa, ts. 4,46 milj. euroa kunnallisveroa, 0,49 milj. euroa yhteisöveroa ja 0,32 milj. euroa kiinteistöveroa. Verotuloja oli vuoden 2012 tilinpäätöksessä 0,65 milj. euroa budjetoitua vähemmän, mutta 0,22 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2011 tilinpäätöksessä. Verotuloja oli vuoden 2011 tilinpäätöksessä yht. 5,05 milj. euroa. Kaupunki ei ole aikaisempina vuosina saanut mainittavissa määrin valtionosuuksia, kaupunki on useamman vuoden ajan ollut valtionosuuksien nettomaksaja. Vuoden 2011 tilinpäätöksessä valtionosuus oli yhteensä ,00. Vuoden 2012 tilinpäätöksessä valtionosuus oli yht. 1,74 milj. euroa (opetuksen valtionosuus oli -0,33 milj. euroa). Kaupunki arvioi saavansa 0,60 milj. euroa valtionosuutta vuoden 2012 talousarviossa. Tässä voidaan todeta, että naapurikaupungit Suupohjan rannikkoseudulla ovat viime vuosina saaneet valtionosuuksia n euroa/asukas. Kaupunki maksoi verontasauksena muille kunnille euroa vuonna 2012 ja euroa vuonna Kaupungin tulee vuonna 2013 saada enemmän valtionosuuksia verotulojen vähentymisen kompensoimiseksi, vuonna 2013 arvioidaan kaupungin saavan 1,40 milj. euroa valtionosuuksia. Verontasauksen arvioidaan pienentyvän 0,2 milj. euroon vuonna Kaupungin talous tasapainottuu suunnitelmakaudella Kaupungin toimintatuotot (sisäiset/ulkoiset luvut) vuoden 2012 tilinpäätöksessä olivat yhteensä 4,48 milj. euroa, eli 0,05 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2011 tilinpäätöksessä. Myönteistä on se, että toimintatulot kasvoivat 0,43 milj. eurolla vuonna 2012 verrattuna vuoden 2012 talousarvioon. Kaupungin toimintamenot (sisäiset/ulkoiset luvut) olivat vuoden 2012 tilinpäätöksessä yhteensä 11,49 milj. euroa. Huolestuttavaa on, että vuoden 2012 toimintamenot kasvoivat 0,95 milj. eurolla verrattuna vuoden 2011 tilinpäätökseen ja 1,10 milj. euroa verrattuna vuoden 2012 talousarvioon. Suurin syy tähän on erikoissairaanhoidon kustannusten voimakas nousu. Erikoissairaanhoidon toimintamenot olivat 0,69 milj. euroa vuodelle 2012 budjetoitua suuremmat. Vuoden 2012 tilinpäätöksessä toimintakate oli -7,01 milj. euroa, eli noin 5070 euroa/asukas. Vuoden 2012 budjetoitu toimintakate oli -6,34 milj. euroa. Vuoden 2011 toimintakate oli -6,11 milj. euroa, eli 4350 euroa/asukas. Toimintakate huononi vuonna eurolla/asukas vuoteen 2011 verrattuna. Yleishallinnon toimintatulot olivat 0,05 milj. euroa vuodelle 2012 budjetoitua suuremmat. Yleishallinnon toimintamenot olivat 0,05 milj. euroa vuodelle 2012 budjetoitua suuremmat. Yleishallinnon toimintakate vuonna 2012 oli vuodelle 2012 budjetoidulla tasolla (sisäiset/ulkoiset luvut). Kaupunki käynnisti vuonna 2012 matkailumarkkinointiprojektin (Vauhdilla Matkassa). Projektin puitteissa vuoden 2013 alussa käynnistyy yritys- ja kulttuurihautomotoiminta kaupungin vajaakäy-

10 KAUPUNGINVALTUUSTO töllä olevien kiinteistöjen käytön lisäämiseksi, elinkeinotoiminnan generoimiseksi ja kaupungin kulttuuritarjonnan lisäämiseksi. Vuonna 2012 käynnistettiin sataman markkinointiprojekti yhteistyössä satamaoperaattoreiden kanssa. Projekti jatkuu vuonna Tarkoituksena on satamaliikenteen lisääminen, aktiivinen toiminta rautatien perusparannuksen toteuttamiseksi ja lauttaliikenneyhteyden käynnistäminen Ruotsiin. Toimenpiteitä satamaliikenteen lisäämiseksi tehdään myös Interreg Midnordic Green Transport Corridor/NECL II -projektin puitteissa vuosina sekä kaupungin omin markkinointitoimenpitein. Kaupunki osallistuu vuosina NECL II -projektiin, jonka puitteissa laaditaan mm. liiketoimintasuunnitelmia lauttaliikenteen (ropax) käynnistämiseksi Ruotsiin. Perusturvan hallinnon toimintakate oli 0,06 milj. euroa vuodelle 2012 budjetoitua huonompi. Perusterveydenhuollon toimintakate oli 0,16 milj. euroa vuodelle 2012 budjetoitua huonompi. Erikoissairaanhoidon toimintatulot olivat 0,05 milj. euroa vuodelle 2012 budjetoitua suuremmat. Erikoissairaanhoidon toimintamenot olivat 0,69 milj. euroa vuodelle 2012 budjetoitua suuremmat. Erikoissairaanhoidon toimintakate oli 0,64 milj. euroa vuodelle 2012 budjetoitua huonompi. Kustannusten voimakas nousu vaikutti negatiivisesti kaupungin talouteen. Hammashoidon toimintatulot olivat 0,02 milj. euroa budjetoitua suuremmat ja toimintamenot olivat 0,05 milj. euroa budjetoitua suuremmat. Hammashoidon toimintakate oli 0,03 milj. euroa vuodelle 2012 budjetoitua huonompi. Terveydenhuollon toimintatulot olivat yhteensä 0,07 milj. euroa vuodelle 2012 budjetoitua suuremmat. Terveydenhuollon toimintamenot olivat yhteensä 0,95 milj. euroa vuodelle 2012 budjetoitua suuremmat. Terveydenhuollon toimintakate oli yhteensä 0,88 milj. euroa vuodelle 2012 budjetoitua huonompi (sisäiset/ulkoiset luvut). Esikouluopetuksen toimintakate oli 0,02 milj. euroa vuodelle 2012 budjetoitua huonompi. Henkilöstökustannukset ylittyivät 0,02 milj. euroa. Perhepäivähoidon toimintakate oli 0,04 milj. euroa budjetoitua parempi, perhepäivähoidon talousarviosta vuodelle 2012 käytettiin vain n. 60 %. Lasten päivähoito ohjattiin päiväkotiin, jossa myös koululaisten aamu- ja iltapäivähoito hoidettiin päiväkodin henkilökunnan toimesta. Perusturvalautakunta ja kaupunginhallitus seurasivat säännöllisesti päiväkodin henkilöstöresursseja ja käyttöastetta. Lasten päivähoidon toimintatulot olivat yhteensä 0,02 milj. euroa vuodelle 2012 budjetoitua pienemmät. Lasten päivähoidon toimintamenot olivat yhteensä 0,04 milj. euroa vuodelle 2011 budjetoitua pienemmät. Lasten päivähoidon toimintakate oli 0,02 milj. euroa vuodelle 2012 budjetoitua parempi (sisäiset/ulkoiset luvut). Päihdehuollon budjetoidusta määrärahasta käytettiin vain n. 46 %. Päihdehuollon toimintakate oli 0,02 milj. euroa vuodelle 2012 budjetoitua parempi. Toimentuloturvan toimintakate oli 0,01 milj. euroa vuodelle 2012 budjetoitua parempi. Perhepalvelujen toimintakate oli 0,05 milj. euroa budjetoitua parempi. (sisäiset/ulkoiset luvut). Kotihoidon toimintakate oli 0,03 milj. euroa vuodelle 2012 budjetoitua huonompi. Kotona asuvien tukipalveluja käytettiin hiukan vuodelle 2012 budjetoitua vähemmän. Kaupunki sai 0,07 milj. euroa vuodelle 2012 budjetoitua enemmän Mariakodin palveluasumisen toimintatuloja. Mariakodin palvelujen toimintakate oli 0,05 milj. euroa vuodelle 2012 budjetoitua parempi. Toimintakate koskien ostopalveluja yksityisiltä vanhusten palvelulaitoksilta oli 0,03 milj. euroa budjetoitua huonompi.

11 KAUPUNGINVALTUUSTO Kotipalvelun/kotihoidon ja vanhusten palveluasumisen toimintakate oli vuodelle 2012 budjetoidulla tasolla. Perusturvan toimintakate oli yhteensä 0,81 milj. euroa vuodelle 2012 budjetoitua huonompi (sisäiset/ulkoiset luvut). Tässä tulee noteerata, että erikoissairaanhoidon toimintakate oli 0,64 milj. euroa vuodelle 2012 budjetoitua huonompi. Kaupunki valitsi vuonna 2012 perusturvajohtajan, mikä on uuden organisaatiomallin mukainen uusi virka. Kaupunki ryhtyi vuonna 2012 hakemaan vastaavaa hoitajaa joka koordinoi ja johtaa kotihoitoa/kotipalvelua ja Mariakodin hoitoa. Virka julistetaan uudelleen haettavaksi vuonna Terveysjohtaja on terveyskeskuksen budjettivastaava esimies. Lasten päivähoidon budjettivastaava esimies löytyy päiväkodista. Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset olivat yhteensä vuonna 2011 alle 2000 asukkaan kunnissa keskimäärin 3815 euroa/asukas. Kaskisissa vastaavat nettokustannukset vuonna 2011 olivat 3054 euroa/asukas. Kristiinankaupungissa vastaavat nettokustannukset olivat 3193 euroa/asukas ja Närpiössä 3329 euroa/asukas. Vuoden 2011 perusterveyshuollon nettokustannukset olivat alle 2000 asukkaan kunnissa keskimäärin 886 euroa/asukas. Kaskisissa vastaavat nettokustannukset olivat 556 euroa/asukas. Kristiinankaupungissa vastaavat nettokustannukset olivat 765 euroa/asukas ja Närpiössä 631 euroa/asukas. Erikoissairaanhoidon nettokustannukset vuonna 2011 olivat alle 2000 asukkaan kunnissa keskimäärin 1118 euroa/asukas. Kaskisissa vastaavat nettokustannukset olivat 1021 euro/asukas. Kristiinankaupungissa vastaavat nettokustannukset olivat 1127 euroa/asukas ja Närpiössä 1039 euroa/asukas. Vanhustenhuollon palvelujen nettokustannukset yhteensä vuonna 2011 olivat alle 2000 asukkaan kunnissa keskimäärin 1094 euroa/asukas. Kaskisissa vastaavat nettokustannukset olivat 982 euroa/asukas. Kristiinankaupungissa vastaavat nettokustannukset olivat 772 euroa/asukas ja Närpiössä 1046 euroa/asukas. Lasten päivähoidon nettokustannukset olivat vuonna 2011 alle 2000 asukkaan kunnissa keskimäärin 288 euroa/asukas. Kaskisissa vastaavat nettokustannukset olivat 247 euroa/asukas. Kristiinankaupungissa vastaavat nettokustannukset olivat 261 euroa/asukas ja Närpiössä 346 euroa/asukas vuotiaiden lasten osuus oli vuonna 2011 alle 2000 asukkaan kunnissa keskimäärin 6,1 %, Kaskisissa vastaava osuus oli 4,6 %, Kristiinankaupungissa 5,2 % ja Närpiössä 6,3 %. Yli 65-vuotiaiden vanhempien henkilöiden osuus vuonna 2011 alle 2000 asukkaan kunnissa keskimäärin 26 %, Kaskisissa vastaava osuus oli samalla tasolla, ts. 26 %, Kristiinankaupungissa 27,4 % ja Närpiössä 26,5 %. Kaskisten kaupungin tulee työskennellä aktiivisesti ja pitkällä tähtäyksellä lapsiperheiden tulomuuton lisäämiseksi ja lasten osuuden nostamiseksi kaupungissa. Asuntopolitiikka on tärkeä keino tulomuuton aikaansaamiseksi. Suunnitteilla olevaa Pikkusahan alueen asuntoaluetta tulisi markkinoida vuosina Kaskö svenska skolan (luokat 1-6) toimintakate oli vuodelle 2012 budjetoidulla tasolla. Kaskisten koulun (luokat 1-9) toimintakate oli 0,03 milj. euroa vuodelle 2012 budjetoitua parempi. Opetuksen kotikuntakorvaus oli vuonna euroa. Peruskoulujen toimintakate oli 0,02 milj. euroa vuodelle 2012 budjetoitua huonompi. Opetuksen toimintakate oli yhteensä vuodelle 2012 budjetoidulla tasolla. Kirjaston toimintakate oli 0,01 milj. euroa budjetoitua huonompi. Sivistys- ja kulttuuritoimen toimintakate oli yhteensä vuodelle 2012 budjetoidulla tasolla (sisäiset/ulkoiset luvut). Rehtori Erkki Kela on vuonna 2012 hyväksytyn organisaatiomuutoksen mukaan sivistysosaston budjettivastaava osastopäällikkö ja on alkaen myös kansalaisopiston rehtorina kansalais-

12 KAUPUNGINVALTUUSTO opiston budjettivastaava. Kela on myös nuoriso- ja vapaa-aikatoimen budjettivastaava. Kirjastossa on budjettivastaava esimies. Erkki Kelan työaikaa vähennettiin 75 %:iin lähtien. Kaskö svenska skolan koulunjohtaja on ruotsinkielisen koulun budjettivastaava. Opetus- ja kulttuuritoimen yhteenlasketut nettokustannukset vuonna 2011 olivat alle 2000 asukkaan kunnissa keskimäärin 1311 euroa/asukas. Kaskisissa vastaavat nettokustannukset olivat 1237 euroa/asukas. Kristiinankaupungissa vastaavat nettokustannukset olivat 1230 euroa/asukas ja Närpiössä 1377 euroa/asukas. Oman perusopetuksen nettokustannukset olivat vuonna 2011 alle 2000 asukkaan kunnissa keskimäärin 9960 euroa/oppilas. Vastaava luku Kaskisissa oli euroa/oppilas. Kristiinankaupungissa vastaavat nettokustannukset olivat euroa/ oppilas ja Närpiössä euroa/oppilas. Pelastuspalvelujen toimintakate oli 0,04 milj. euroa vuodelle 2012 budjetoitua parempi. Teknisten töiden toimintakate oli 0,03 milj. euroa vuodelle 2012 budjetoitua parempi. Yhdyskuntapalvelujen toimintatulot olivat 0,30 milj. euroa budjetoitua suuremmat. Yhdyskuntapalvelujen toimintamenot olivat 0,29 milj. euroa budjetoitua suuremmat. Yhdyskuntapalvelujen toimintakate oli 0,01 milj. euroa vuodelle 2012 budjetoitua parempi. Katujen toimintakate oli 0,02 milj. euroa vuodelle 2012 budjetoitua parempi. Puistojen ja metsien toimintakate oli 0,01 milj. euroa vuodelle 2012 budjetoitua huonompi. Alueiden toimintakate oli 0,01 milj. euroa vuodelle 2012 budjetoitua parempi. Kaupunki on saanut Virastotalosta vuokria (n euroa), joita ei ollut budjetoitu vuodelle Teknisen toimen sisäiset vuokratulot olivat 0,03 milj. euroa vuodelle 2012 budjetoitua suuremmat. Terveyskeskuksen potilasvastaanottotiloja laajennettiin vuonna 2012 depressiohoitajan tilalla (sisäiset/ulkoiset luvut). Teknisen toimen toimintatulot olivat vuonna 2012 yhteensä 1,62 milj. euroa eli 0,37 milj. euroa budjetoitua suuremmat. Teknisen toimen toimintamenot olivat vuonna 2012 yhteensä 1,91 milj. euroa eli 0,36 milj. euroa vuodelle 2012 budjetoitua suuremmat. Teknisen toimen toimintakate oli 0,01 milj. euroa vuodelle 2012 budjetoitua parempi (sisäiset/ulkoiset luvut). Teknisen toimen poistot olivat vuonna ,37 milj. euroa. Suunnitelman mukaiset poistot olivat 0,11 milj. euroa vuodelle 2012 budjetoitua suuremmat (käyttöomaisuuden poistot, teollisuusalue). Satamien toimintatulot olivat 0,06 milj. euroa vuodelle 2012 budjetoitua suuremmat. Satamien toimintamenot olivat 0,15 milj. euroa vuodelle 2012 budjetoitua pienemmät. Satamien toimintakate oli 0,21 milj. euroa vuodelle 2012 budjetoitua parempi. Poistojen jälkeen oli satamien ylijäämä 0,09 milj. euroa (sisäiset/ulkoiset luvut). Vesilaitoksen toimintatulot olivat vuodelle 2012 budjetoidulla tasolla. Vesilaitoksen toimintamenot olivat vuodelle 2012 budjetoidulla tasolla euron poistojen jälkeen vesilaitoksen tulos oli vuodelle 2012 budjetoidulla tasolla. Putkistoja tulee uusia vuosittain vesilaitoksen putkiverkoston kunnossapitämiseksi. Jatkotoimenpiteitä satamaliikenteen lisäämiseksi tulee priorisoida. Työ taloudellisten resurssien saamiseksi Seinäjoen ja Kaskisten välisen radan kunnostukseen jatkuu. Rautatie on tärkeä sataman tulevan kehityksen sekä NECL II -hankkeen kannalta. Teknisen johtajan virka julistettiin haettavaksi vuonna 2012 kaupungin uuden organisaatiomallin puitteissa. Virka houkutteli vain muutamaa hakijaa. Satamakapteeni Timo Onnela nimettiin budjettivastaavaksi tekniseksi johtajaksi toistaiseksi.

13 KAUPUNGINVALTUUSTO Rakennustarkastaja on rakennustarkastuksen budjettivastaava. Uuden organisaatiomuutoksen mukaan asiantuntijat (satamamestari ja rakennusmestari) eivät enää ole budjettivastaavia. Keskuskeittiössä on yksi budjettivastaava esimies, joka on teknisen osaston alainen. Kaupungin ja Kaskisten Energia Oy:n yhteinen päivystys (satama, kiinteistöt, vesilaitos) aloitettiin lähtien. Sataman yhtiöittämisen suunnittelu jatkuu vuonna Yhtiöittämisen suunnitellaan toteutuvan vuonna Sataman yhtiöittäminen vaikuttaa kaupungin talouteen, koska tulevan satamayhtiön on maksettava yhteisöveroa. Vuokra-asuntojen ja toimitilojen toimintakate oli poistojen jälkeen 0,07 milj. euroa vuodelle 2012 budjetoitua huonompi. Vuokra-asuntojen ja tonttien toimintakate oli 0,09 milj. euroa vuodelle 2012 budjetoitua huonompi. Vuokra-asuntojen ja tonttien tulos oli poistojen jälkeen 0,08 milj. euroa huonompi. Liiketoimen toimintakate oli 0,14 milj. euroa vuodelle 2012 budjetoitua parempi ja poistojen jälkeen liiketoimen tulos oli ,21 euroa eli 0,11 milj. euroa vuodelle 2012 budjetoitua parempi. Teknisen ja liiketoimen toimintatulot olivat ,12 euroa eli 0,40 milj. euroa vuodelle 2012 budjetoitua suuremmat. Näistä sisäiset vuokratulot olivat ,72 euroa vuonna Toimintamenot olivat 0,25 milj. euroa budjetoitua suuremmat. Teknisen ja liiketoimen toimintakate oli 0,14 milj. euroa budjetoitua parempi, tulos oli ,98 euron poistojen jälkeen 0,01 milj. euroa (sisäiset/ulkoiset luvut). Elinkeinoyhteistyö Närpiön ja Kristiinankaupungin kanssa jatkui mm. Dynamic Coast Business Boost- ja Biowind-hankkeen puitteissa. Kaupungin asukasmäärä laski vuoden aikana 23 henkilöllä. Asukasmäärä oli 1382 henkilöä Positiiviseen väestökehitykseen ei päästy. Tulomuuton aikaansaamiseen on vuonna 2013 panostettava. Kaupungin budjetoitujen investointien määrä vuonna 2012 oli -0,49 milj. euroa. Toteutuneet investoinnit vuonna 2012 olivat yht. -0,53 milj. euroa, josta rahoitusosuudet olivat yht. 0,17 milj. euroa. Käyttöomaisuuden myyntitulot ym. olivat 0,31 milj. euroa. Nettoinvestoinneiksi vuonna 2012 oli budjetoitu 0,49 milj. euroa. Toteutuneiden investointien nettokustannukset olivat -0,05 milj. euroa vuonna Tonttien ja asuntojen myyntitulot kattoivat valtaosin, ts. 89 %, vuoden 2012 toteutuneiden investointien kustannuksista. Budjetoiduista investoinneista toteutettiin lisätalousarviolla vesilaitoksen työt 0,05 milj. eurolla, yläastetta saneerattiin 0,03 milj. eurolla, kaupungintalon katto uusittiin 0,03 milj. eurolla ja kaupungintaloon asennettiin ilmastointi 0,06 milj. eurolla. Kotilammen hanke (näköalatorni) toteutettiin 0,08 milj. eurolla, tuulimyllyä uusittiin 0,01 milj. eurolla, yhteistyössä Anvian kanssa vedettiin kuitukaapeli kaupungin läpi 0,01 milj. eurolla, hammashoidon tiloja uusittiin 0,04 milj. eurolla. Kalasatamaan johtava tie siirtyi osittain valtiolle. Siirron yhteydessä kaupungille syntyi menoja. Vuonna 2012 ei lyhennetty pitkäaikaislainoja. Kaupungin lainakanta oli n. 3,1 milj. euroa eli 2220 euroa/asukas. Kassavarojen muutos oli -0,11 milj. euroa vuonna Vuonna 2011 kassavarojen muutos oli -2,40 milj. euroa. Kaupunki pyrkii edelleen eri toimenpitein tasapainottamaan kaupungin taloutta tehtaan vuonna 2009 tapahtuneen sulkemisen jälkeen.

14 KAUPUNGINVALTUUSTO Edellisten tilikausien ylijäämä on n. 10,5 milj. euroa. Käyttöomaisuuden poistoja vuonna 2012 on ,14 euroa. Myyntivoitot ovat ,36 euroa vuonna Tilikauden vuosikate on ,86 euroa vuonna Tilikauden tulos poistojen jälkeen sekä myyntivoiton jälkeen on ,64 euroa alijäämäinen vuonna Kaupungin tulos vuonna 2011 oli ,68 euroa alijäämäinen poistojen jälkeen. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle ,64 euron alijäämän kirjaamista edellisten vuosien ylijäämä/alijäämätilille. Kaskisten kaupunki laatii myös konsernitilinpäätöksen. Konsernitilinpäätöksessä on yhdistetty Kaskisten kaupungin, Kaskisten Energian ja Kaskisten Asuntokehityksen tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma. Päätösehdotus (M.S.) Kaupunginhallitus vahvistaa ja allekirjoittaa vuoden 2012 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle ,64 euron alijäämän kirjaamista edellisten vuosien ylijäämä/alijäämätilille. Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja Marlene Svens alusti tilinpäätöksen käsittelyn. Talousjohtaja Jyrki Jussila jatkoi tilinpäätöksen esittelyä käymällä läpi tuloslaskelman. Tulot ovat pienentyneet noin eurolla. Menopuolella on suurin menoerä palkkakulut, jotka ovat kasvaneet. Asiakaspalveluiden ostot ovat kasvaneet erityisesti terveydenhoidon saralla. Myös it-palveluiden kustannukset kasvavat vuosi vuodelta. Muiden palveluiden ostot ovat pienentyneet johtuen pääosin alueiden kunnossapitopalveluista, joihin on viime vuonna käytetty vähemmän. Vuokramenoissa ovat erityisesti tietokoneohjelmien vuokramenot nousseet. Menot kasvoivat yli euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Viime vuonna sai kaupunki ylimääräisiä valtionosuuksia euroa. Siitä huolimatta oli tilikauden alijäämä ,64 euroa. Omien osastojensa tilinpäätöstä kommentoivat sivistysosaston päällikkö Erkki Kela, perusturvajohtaja Jaana Tuokkola ja tekninen johtaja Timo Onnela. Puheenjohtaja avasi keskustelun. Todettiin, että huonoon tilinpäätökseen on vaikuttanut erikoissairaanhoidon kulut sekä se tosiasia, että organisaatio on liian suuri tämän kokoiselle kaupungille. Viime vuonna tehdyt säästöpäätökset vaikuttavat vasta tänä vuonna. Todettiin, että kustannukset on saatava pienenemään ja varauduttava siihen, että jatkossa voidaan myös tehdä tarpeelliset investoinnit. Henkilöstökustannuksiin voidaan jatkossa vaikuttaa sillä, että eläköitymisten yhteydessä harkitaan jokaisen viran täyttöä. Todettiin, että jokaisen viran täyttöön on jatkossakin haettava kaupunginhallitukselta lupa. Keskusteltiin erikoissairaanhoidon kustannuksista ja miten niiden kasvuun on mahdollista vaikuttaa. Kaupunginjohtaja toi esille mahdollisuuden selvittää muita erikoissairaanhoidon palvelujen tarjoajia. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi, että päätösehdotus on näin hyväksytty.

15 KAUPUNGINVALTUUSTO KV 47 Kaupunginvaltuusto

16 KAUPUNGINVALTUUSTO HALL:86 /2013 KV 48 Vuoden 2012 arviointikertomus TARK , 5 Tarkastuslautakunnan on kuntalain 71 :n mukaan arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Kaskisten kaupungin tarkastussäännön 10 :n mukaan tarkastuslautakunta antaa valtuustolle vähintään viikkoa ennen tilintarkastuskertomuksen valtuustokäsittelyä arvionsa valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta edellisenä vuonna. Tarkastuslautakunnan oma arviointikertomus vuodelta 2012 käytiin alustavasti läpi. Arviointikertomuksen käsittely jatkuu seuraavassa kokouksessa TARK Päätösehdotus (J. W.) Tarkastuslautakunta viimeistelee ja allekirjoittaa vuoden 2012 arviointikertomuksen ja saattaa sen valtuuston käsiteltäväksi. Tarkastuslautakunta viimeisteli ja allekirjoitti vuoden 2012 arviointikertomuksen valtuustolle toimitettavaksi. KV 48 Kaupunginvaltuusto

17 KAUPUNGINVALTUUSTO KV 49 Tilintarkastuskertomus 2012 HALL:87 /2013 TARK , 6 Kuntalain 75 :n mukaan on tilintarkastajien annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtaville viranhaltijoille myöntää vastuuvapaus. Kuntalain 71 :n mukaan on tarkastuslautakunnan valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat ja 75 :n mukaan valtuusto hyväksyessään tilinpäätöksen päättää myös vastuuvapaudesta tilivelvollisille. Päätösehdotus (J.W.) Tilintarkastaja JHTT Bjarne Norrgrannin antama, edellisessä kokouksessa tiedoksi merkitty tilintarkastuskertomus saatetaan edelleen valtuustolle tiedoksi. Tarkastuskertomuksessaan tilintarkastaja esittää vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille. Esitetään kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2012 tilinpäätös hyväksytään ja kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä päätösehdotuksen. KV 49 Kaupunginvaltuusto

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 22.1.2015 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 28.01.2015 klo 15:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 4/ (5) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Muonion kunta Esityslista/ 4/ (5) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen Muonion kunta Esityslista/ 4/2015 1 (5) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ti klo 16.30 Paikka valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja Pentti Reponiemi jäsen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-13:25 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tapio Lankia, puheenjohtaja Raimo

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 2/ (8) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Muonion kunta Esityslista/ 2/ (8) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen Muonion kunta Esityslista/ 2/2014 1 (8) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ti klo 16.00 Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Timo Liikavainio varajäsen Pentti Reponiemi

Lisätiedot

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunnan kokous Aika keskiviikko klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia Otsikko 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014 1 Kokousaika Ti 27.5.2014 klo 14.00 15:45 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari Malila Kari Kurkela Outi, vj. Poissa Eira Birgitta Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 19.04.2016. SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 19.04.2016. SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh. PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 19.04.2016 klo 15.00 17.40 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.johtaja Jyrälä Arja

Lisätiedot

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 5045-2014 (045) Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Sammandrag: Turun

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema Yhtymävaltuusto 21.5.2014 1 (5) Kokousaika 21.5.2013 klo 18.00 20.02 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Kajander Rauno Reino Kallio Hellevi Kulmala Teija

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 9.5.2014 klo 9.15 14.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Hatakka Jarno Kallela Sanna

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Tarkastuslautakunta Tarkjoht/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Tarkastuslautakunta Tarkjoht/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (5) 62 Tarkastuslautakunnan ehdotus kaupunginvaltuustolle vuoden 2014 arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittelystä sekä vastuuvapaudesta vuodelta

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 02/2016

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 02/2016 AIKA Tiistai 31.5.2016 kello 15.00 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 1. kerroksen luokkatila B1012 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Liite/Viite * Asia 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 138 04.04.2016 Kaupunginvaltuusto 56 08.06.2016 Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 29/02.06.01/2016 KH 04.04.2016 138 Kuntalain 113 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka

Lisätiedot

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Mikkeli Ote pöytäkirjasta 6/2015 1 (7) Kaupunginhallitus, 125, 30.03.2015 Kaupunginhallitus, 207, 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto, 67, 15.06.2015 67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus,

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 98 30.3.2015 Asianro 356/02.02.01/2015 59 Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 OMN/123/00.02.00/2015 ERON MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Keskiviikko 28.5.2014 klo 9.15 10.27 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs)

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 20.3.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 26.3.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) 9 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12. Kiinteistölautakunnan kokoushuone, virastopiha 2 B, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12. Kiinteistölautakunnan kokoushuone, virastopiha 2 B, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 21.04.2016 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 21.04.2016 torstai klo 16:15-20:30 Tauko 18.41-18.47 Paikka Kiinteistölautakunnan kokoushuone, virastopiha 2 B, 1.

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 21.6.2010 kello 18.00 18.35 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (12) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 20.04.2015 klo 13:03-15:27 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 38 EDELLISEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 Aika 25.11.2014 klo 15:10 17:30 Paikka Kylmälahden leirikeskus Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 34 35 36 37 38 39 Kaupungin talouskatsaus 1.1. 31.10.2014 Kaupungin

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/ (9)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/ (9) EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/2016 1 (9) Aika 14.06.2016 klo 16:00-18:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Kallio Juha puheenjohtaja Kemppainen Jukka jäsen Satola Sirpa jäsen Suvanto

Lisätiedot

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 AIKA 21.04.2016 klo 12:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen

Lisätiedot

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 16.00-16.30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto Pylkkö Osmo Huttunen Matti Pesari Markku puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen Muut saapuvilla olleet - Laillisuus

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 24.05.2015 AIKA 24.05.2015 klo 00:00-20:00 PAIKKA Kaitalankuja, Hailuoto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Valtuusto 1/2015. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Valtuusto 1/2015. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Valtuusto 1/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 12.6.2015 klo 13.00 13.40 Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 6/2014

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 6/2014 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 16.00 17.30 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Palvelut Oy, :t 16 Rönnholm Riku kunnanjohtaja, 16

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Palvelut Oy, :t 16 Rönnholm Riku kunnanjohtaja, 16 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 Aika Torstai 21.04.2016 klo 18:00-20:03 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Savelainen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2011

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2011 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 25.3.2011 kello 9.00 12.30 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous

KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous Esityslista 2/2009 Aika Tiistai 9.6.2009, klo 18.00 Paikka Järvenpää-talo, Juhani Aho -sali, Hallintokatu 4, Järvenpää Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2012

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2012 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2012 kello 9.00 10.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 9-9.10 Paikka Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, 53500 LAPPEENRANTA Saapuvilla olleet jäsenet Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 07.04.2015 1 Aika Tiistaina 07.04.2015 klo 16.00 16.58 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään.

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kaupunginhallitus 115 31.03.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 50/04.047/2016 KH 31.03.2016 115 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

23.6.2010, Riihikosken terveysasema, taloustoimisto

23.6.2010, Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Yhtymävaltuusto 09.06.2010 1 Kokousaika 09.06.2010 klo 18.00 20.02 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, ruokasali Osallistujat Päätöksentekijät Antikainen Marita Sutki Mika Tanner-Penttilä Hannele Anttila

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/ (9)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/ (9) EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1 (9) Tarkastuslautakunta Aika 17.05.2016 klo 15:00-18:30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Kallio Juha puheenjohtaja Kemppainen

Lisätiedot

Sivu 58 KOKOUKSEN AVAUS KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Sivu 58 KOKOUKSEN AVAUS KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 75 Tarkastuslautakunta 2013-2016 23.05.2016 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 58 KOKOUKSEN AVAUS 77 59 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 78 60 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Aika: 14.05.2014 klo 16:30-20:00 Paikka: Nuorisotalo LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat. Kaurila Matti Lindgren Hilkka Pöllänen Eero Maasalo Merja

Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat. Kaurila Matti Lindgren Hilkka Pöllänen Eero Maasalo Merja Yhtymähallitus 9.3.2016 21 Kokousaika 9.3.2016 klo 17.00 18.45 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Autio Markku Kaurila Matti Lindgren Hilkka Pöllänen Eero

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Valtuusto. Olle Gull. Gösta Willman. Vaasa, hallintojohtajan virkahuone klo Olle Gull, hallintojohtaja

Valtuusto. Olle Gull. Gösta Willman. Vaasa, hallintojohtajan virkahuone klo Olle Gull, hallintojohtaja Esityslista sivu 1(10) nro 1/2016 Elin: Valtuusto Aika: Maanantai 6.6.2016, klo 13 Paikka: Vaasan keskussairaala, auditorio Merihanhi,Y3 Päätöksentekijät Katso liite 2 Läsnäolijat: Poissaolijat: Asiantuntijat:

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 4/ KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi

Kaupunginvaltuusto 4/ KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginvaltuusto 4/2009 88 KOKOUSAIKA 15.6.2009 klo 19.00-20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaupungintalo

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 5/2014 1 (7)

Muonion kunta Esityslista/ 5/2014 1 (7) Muonion kunta Esityslista/ 5/2014 1 (7) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ma klo 16.30 18.20 Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 4/

Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 4/ Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 4/2012 41 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2012 klo 14:00-15:40 Paikka Nilsiän kaupungintalo, kokoushuone 1 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 10 Perusturvan ajankohtaiskatsaus 5 11 Talouskatsaus 7 12 Muut asiat 8

8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 10 Perusturvan ajankohtaiskatsaus 5 11 Talouskatsaus 7 12 Muut asiat 8 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 (9) Tarkastuslautakunta Aika 15.02.2016 klo 09:00-10:45 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 27.6.2016 kello 18.00 19.17 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 5 / KOKOUSAIKA kello

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 5 / KOKOUSAIKA kello PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 5 / 2016 KOKOUSAIKA 22.6.2016 kello 19.00-20.15 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2013

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2013 Viranomainen Sivu 13 Kokousaika Torstai 30.5.2013 klo 19.00 21.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalo Airasto Marja Hintsala Kirsti Jauhiainen Jaana Kahila

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 15.10.2016 klo 9.00 11.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 10.6.2016 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 16.06.2016 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Björklund Solveig Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Torstai klo 08.00-15.00 Kokouspaikka: Enontekiön kunnan virastotalo Saapuvilla.olleet jäsenet: Varsinainen jäsen Pentti Mäkitalo pj. Ulla-Maija Syväjärvi vpj. Alpo Peltovuoma vara

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 6/2012 1 LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012 29.5.2012 26 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 6/2012 1 LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012 29.5.2012 26 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 6/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 26 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 27 TILINPÄÄTÖS 2011 3 28 TARKASTUSLAUTAKUNNAN SEURAAVA KOKOUS 6 29 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 6 6/2012 2 Kokousaika Tiistai

Lisätiedot