KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO"

Transkriptio

1 Esityslista Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja Lähdesluoma Lasse Mangs Carl-Gustav Metsänranta Marja-Leena Mäntysaari Sakari Nordback Marco Rosenberg Peter Salo Jukka Sarja Tauno Skur Catharina Södergrann Hanna Virta Erkki Wikström Jesper Österman Jarkko Muut Marlene Svens, esittelijä Margit Kaseva, pöytäkirjanpitäjä KV 42 Vuokrasopimus/ Kaskisten Energia Oy KV 43 Sivistysjohtajan viran perustaminen ja Erkki Kelan siirto sivistysjohtajan virkaan KV 44 Rehtorin viran lopettaminen lähtien KV 45 Lähihoitajan osa-aikainen (50%) toimi KV 46 Kesätyöntekijöiden palkkaus KV 47 Kaupungin tilinpäätös vuodelta 2012 KV 48 Vuoden 2012 arviointikertomus KV 49 Tilintarkastuskertomus 2012 Allekirjoitus Kari Häggblom puheenjohtaja Kokouskutsu yleisesti nähtävänä Kaskinen Todistaa Margit Kaseva, pöytäkirjanpitäjä Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi Valitusosoitus Pöytäkirjan tarkastus Kaskinen klo Nimi Nimi Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Kaskinen klo Todistaa Margit Kaseva, hallintopäällikkö

2 KAUPUNGINVALTUUSTO HALL:73 /2013 KV 42 Vuokrasopimus/ Kaskisten Energia Oy KH , 80 Valmistelija T.O: Kaskisten Energia Oy (Y-tunnus ), kotipaikka Kaskinen, haluaa vuokrata tontin no 1, korttelissa 128/kaupunginosassa 13. Tontin pinta-ala on noin 5700m2. Kaavamerkintä TY-1. Tonttia käytetään kaukolämpötuotantoa palvelevaan varastotarkoitukseen. Vuokra-aika 25 vuotta Yhtiö aikoo rakentaa n m2:n polttoainevaraston tontille. Päätösehdotus (C-G.M.) Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Kaskisten kaupunki vuokraa Kaskisten Energia Oy:lle (Y-tunnus ), kotipaikka Kaskinen, teollisuus- ja varastointitarkoitukseen tilasta Kaskö Stad RN:o 1:20 muodostuvan, 13. kaupunginosan korttelissa n:o 128 sijaitsevan, kartalle merkityn pinta-alaltaan noin 5700 m2 suuruisen tontin no 1 (TY-1). Tontin (noin 5700m2) vuokraehdot ovat seuraavat: - Vuokra-aika on Vuokra suoritetaan vuosittain maaliskuun loppuun mennessä kaupungin määräämään rahalaitokseen ja vuotuinen vuokra on 0,10 euroa/m2/vuosi teollisuusalueista perittävän vuokran mukaan tarkistettuna indeksillä. - tontin lunastushinnasta neuvottelevat osapuolet erikseen Muilta osin käyvät ehdot ilmi liitteenä olevasta vuokrasopimusluonnoksesta. Kaupunginhallitus Marlene Svens ja Juhani Holm poistuivat Kaskisten Energian hallituksen jäseninä esteellisinä paikalta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä päätösehdotuksen seuraavalla kursiivilla merkityllä lisäyksellä: - Vuokra suoritetaan vuosittain maaliskuun loppuun mennessä kaupungin määräämään rahalaitokseen ja vuotuinen vuokra on vuoden 2011 tasolla 0,10 euroa/m2/vuosi teollisuusalueista perittävän vuokran mukaan tarkistettuna indeksillä. KV 42 Kaupunginvaltuusto

3 KAUPUNGINVALTUUSTO HALL:72 /2013 KV 43 Sivistysjohtajan viran perustaminen ja Erkki Kelan siirto sivistysjohtajan virkaan KH , 77 Valmistelija MaKa: Kaupunginvaltuuston päättämän ( 6) Kaskisten kaupungin organisaatiomallin mukaan johtaa sivistysosastoa sivistysosaston johtaja rehtori Erkki Kela. Johtaja vastaa sivistysosastosta, perusopetuksesta, kirjasto- ja kulttuurivastuualueista, nuorisotoiminnasta sekä kansalaisopiston toiminnasta. Rehtori Erkki Kela toimii lähtien myös kansalaisopiston rehtorina. Rehtori Erkki Kelalla on tällä hetkellä 5 h/viikko opetusvelvollisuus Kaskisten koulussa. Kaupunginvaltuuston päätöksen 60, mukaisesti lopetetaan Kaskisten koulun vuosiluokat lähtien. Saman päätöksen sekä kaupunginhallituksen päätöksen 34, mukaisesti muutetaan rehtori Erkki Kelan palvelussuhde lähtien osa-aikaiseksi (75 %) tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Rehtori Erkki Kela on anonut lupaa saada jäädä osa-aikaeläkkeelle (60 % / 40 %) ja ilmoittanut olevansa halukas luopumaan virkaan kuuluvista opetustehtävistä. Kaupunginvaltuuston päätöksen 60, mukaisesti myöntää kaupunki osa-aikaistettaville myös luvan osa-aikaeläkkeeseen silloin kun se tulee kysymykseen. Erkki Kelan työtehtävistä on käyty yt-keskustelut ja Kun vuosiluokat 7-9 lopetetaan on Kaskisten koulussa jäljellä vuosiluokat 1-6. Tämän kokoisessa koulussa ei ole tarpeen olla virkarehtoria vaan alakoulun johtajan tehtävät voidaan antaa opettajanviran haltijalle. Yt-keskusteluissa on käyty läpi myös sivistysosaston kansliatehtävien hoitoa. Kanslistipooliin kuuluva kanslisti Gun-Britt Sten on helmikuussa siirtynyt teknisen osaston kansliaan. Teknisen osaston kansliatehtävien ja arkistointitehtävien lisäksi hän hoitaa osan sivistysosaston kansliatehtävistä (sivistyslautakunta, sivistysosaston arkistointivastaavan tehtävät, Bladhin talon vuokraus), mutta ei kansalaisopiston kansliatehtäviä. Näiden tehtävien hoidosta on neuvoteltu Erkki Kelan kanssa. Päätösehdotus (M.S.) Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että perustetaan osa-aikainen (60 %) sivistysjohtajan virka lähtien. Sivistysjohtaja johtaa sivistysosastoa ja vastaa sivistysosastosta, perusopetuksesta, kirjasto- ja kulttuurivastuualueista, nuorisotoiminnasta, liikunta- ja vapaa-ajan palveluista sekä kansalaisopiston toiminnasta. Sivistysjohtajan tehtäviin kuuluu kansalaisopiston rehtorin tehtävät ml. kansliatehtävät. Sivistysjohtajan tehtäviin ei kuulu opetusvelvollisuutta peruskoulussa tai kansalaisopistossa. Kaskisten koulun pedagogisesta johtamisesta ja lukuvuoden työn suunnittelusta vastaa nimettävä koulunjohtaja. Sivistysjohtaja toimii nuorisosihteerin, Kaskö svenska skolan johtajan, Kaskisten koulun johtajan sekä kirjasto- ja kulttuurivastaavan esimiehenä. Sivistysjohtajan tehtäväkuva on liitteenä. Sivistysjohtajan palkkausehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Kaupunginhallitus päättää, että rehtori Erkki Kela siirretään perustettavaan sivistysjohtajan osa-aikaiseen virkaan. Tehtävän osa-aikapalkkaus määräytyy viranhaltijan nykyisen palkan mukaan (Viranhaltijalaki 24 ). Erkki Kelan loppupalkka on 4.826,92, josta 60 % 2.896,16. Nykyisessä tehtävässä hänelle on jo myönnetty korkein vuosisidonnainen lisä (6 % 20 palvelusvuoden jälkeen). Viikoittainen työaika on 21 h 45 min.

4 KAUPUNGINVALTUUSTO Kaupunginhallitus päätti hyväksyä päätösehdotuksen. KV 43 Kaupunginvaltuusto

5 KAUPUNGINVALTUUSTO HALL:71 /2013 KV 44 Rehtorin viran lopettaminen lähtien KH , 78 Valmistelija MaKa: Kaskisten koulun vuosiluokat 7-9 lakkautetaan kaupunginvaltuuston päätöksen 59, mukaisesti lähtien. Kaskisten koulun rehtori Erkki Kela on hoitanut rehtorin tehtävien lisäksi sivistysosaston johtajan tehtäviä sekä lähtien kansalaisopiston rehtorin tehtäviä. Sivistysosaston johtaja vastaa sivistysosastosta, perusopetuksesta, kirjasto- ja kulttuurivastuualueista, nuorisotoiminnasta sekä kansalaisopiston toiminnasta. Rehtorilla on tällä hetkellä 5 h/viikko opetusvelvollisuus Kaskisten koulussa. Kaupunginvaltuuston päätöksen 60, sekä kaupunginhallituksen päätöksen 34, mukaisesti muutetaan rehtori Erkki Kelan palvelussuhde lähtien osa-aikaiseksi (75 %) tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Rehtori Erkki Kela on anonut lupaa saada jäädä osaaikaeläkkeelle ja ilmoittanut olevansa halukas luopumaan virkaan kuuluvista opetustehtävistä. Kun vuosiluokat 7-9 lopetetaan on Kaskisten koulussa jäljellä vuosiluokat 1-6. Tämän kokoisessa koulussa ei ole tarpeen olla virkarehtoria vaan alakoulun johtajan tehtävät voidaan antaa opettajanviran haltijalle. Päätösehdotus (M.S.) Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että Kaskisten koulun rehtorin virka lakkautetaan alkaen. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä päätösehdotuksen. KV 44 Kaupunginvaltuusto

6 KAUPUNGINVALTUUSTO PELA:80 /2013 KV 45 Lähihoitajan osa-aikainen (50%) toimi KH , 88 Lähihoitajan osa-aikainen (50%) toimi on ollut haettavana klo saakka seuraavasti: Suupohjan Sanomat, Syd-Österbotten, Pohjalainen, Vasabladet, TEM:n Mol.fi sivut, Kaupungin kotisivut ja Kaupunki Tiedottaa-lehtinen. Määräaikaan mennessä toimea on hakenut vain yksi epäpätevä hakija. Päätösehdotus / JT Mariakodilla on täyttämätön osa-aikainen (50%) sairaanhoitajan virka. Pel anoo kh:lta ja edelleen kv:lta, että täyttämätön osa-aikainen (50%) sairaanhoitajan virka ja osaaikainen (50%) lähihoitajan toimi muutetaan yhdeksi kokoaikaiseksi lähihoitajan toimeksi, jonka jälkeen toimi laitetaan uudelleen haettavaksi. Lähihoitajan ensisijainen sijoituspaikka on Mariakoti ja kotihoito. Perusturvalautakunta KH 88 hyväksyi päätösehdotuksen sillä lisäyksellä, että perusturvajohtaja selvittää vielä, tulisiko toimen olla lähihoitajan vai sairaanhoitajan toimi. Tämä pykälä julistettiin välittömästi tarkistetuksi. Perusturvajohtaja Jaana Tuokkola on selvittänyt henkilöstötarvetta Mariakodissa ja kotihoidossa. Selvityksen mukaan tulisi toimen olla lähihoitajan toimi (100 %). Päätösehdotus (M.S.) Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että täyttämätön osa-aikainen (50%) sairaanhoitajan virka lakkautetaan ja osa-aikainen (50%) lähihoitajan toimi muutetaan yhdeksi kokoaikaiseksi lähihoitajan toimeksi, jonka jälkeen toimi laitetaan uudelleen haettavaksi. Lähihoitajan ensisijainen sijoituspaikka on Mariakoti ja kotihoito. Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus tekee asiasta päätöksen kokouksessaan klo Päätös jaetaan KV 45 Kaupunginvaltuusto

7 KAUPUNGINVALTUUSTO HALL:88 /2012 KV 46 Kesätyöntekijöiden palkkaus KH , 86 Kaupungin talousarviossa 2013 ei ole osoitettu määrärahoja kesätyöntekijöiden palkkaukseen. Kaupunki on aikaisempina kesinä palkannut koululaisia/opiskelijoita kesätyöntekijöiksi n. 2 viikon jaksoille mm. viheralueiden hoitotehtäviin ja Mariakotiin. Kaupunginhallitus on iltakoulussaan keskustellut kesätyöntekijöiden palkkauksesta ja sopinut, että kesätöitä tarjotaan koululaisille/opiskelijoille tänäkin kesänä ja että tähän tarkoitukseen haetaan tarvittaessa budjettiin euron lisämääräraha. Samassa yhteydessä sovittiin, että tehtäviä tarjotaan ensin omalle henkilökunnalle käydyistä yt- neuvotteluista johtuen. Tehtävistä maksetaan kaupungin kesätyöntekijäpalkkaa, koska tehtävien hoito ei edellytä ammattitaitoa. Päätösehdotus (M.S.) Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2013 talousarvioon tehdään muutos siten, että euron määräraha lisätään koululaisten/opiskelijoiden palkkausta varten kesätöihin. Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus tekee asiasta päätöksen kokouksessaan klo Päätös jaetaan KV 46 Kaupunginvaltuusto

8 KAUPUNGINVALTUUSTO KV 47 Kaupungin tilinpäätös vuodelta 2012 HALL:33 /2013 KH , 68 Valmistelija M.S.: Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston tulee vuosittain ennen kesäkuun loppua käsitellä kaupungin edellisen vuoden tilinpäätös. Kunnanvaltuuston tulee käsittelyssään ottaa kantaa siihen, onko asetetut kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettu. Vuoden 2012 talousarviossa vuosikatteeksi arvioitiin euroa. Vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaan vuosikate on ,86 euroa, eli -38 euroa/asukas. Vuonna 2011 tilipäätöksen alijäämä oli ,38 euroa. Vuoden 2011 tilinpäätöksen poikkeuksellisen suuri alijäämä johtuu siitä, että valtio on vuosina 2009, 2010 ja 2011 maksanut liian suuria yhteisövero- ja tuloveroeriä kaupungille ja että valtio on vuoden 2011 lopussa tehnyt clearingselvityksen, ts. pidättänyt vastaavat summat kaupungin ylisuurien verotulojen tasaamiseksi. Kaupunki maksoi vuosina verontasauksena n. 4 milj. euroa ja sai vastaavana aikana vain n. 1,5 milj. euroa valtionosuuksia. Kaupunki haki 2 milj. euroa ja sai joulukuussa euroa harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta vuodelle Kaupunki otti vuoden 2012 alussa käyttöön uuden organisaatiomallin, jossa budjettivastuullisten esimiesten määrää vähennettiin 21 henkilöstä 13:een. Tarkoituksena on toiminnan tehostaminen. Kaupungin hallintosääntö ja johtosäännöt päivitetään organisaatiomuutoksen johdosta. Tarkistus aloitetaan vuonna Sisäinen valvonta sisältyy tilinpäätöksen v erillisenä selvityksenä. Kaupunginjohtaja ja osastopäälliköt muodostavat kaupungin johtoryhmän. Uuden organisaatiomallin mukaan hallintopäällikkö on hallinto-osaston osastopäällikkö. Hallintoosastolla on kaupungin kanslistipooli. Kaupungin talousjohtaja on uuden taloushallinto-osaston osastopäällikkö. Osastolla on taloussihteeri ja Kaskisten Energia Oy:n talouspäällikkö, joka hoitaa myös kaupungin palkanlaskentaa. Vuonna 2012 pidettiin useita työryhmien kokouksia, joissa keskusteltiin säästötoimenpiteistä. Kaupunginvaltuusto päätti talousarviokäsittelyssään joulukuussa 2012 säästötoimenpiteistä ja henkilökunnan leikkauksista vuonna ,5 henkilötyövuodella. Kaupunginvaltuuston päätöstä edelsivät yt-neuvottelut koko henkilöstön kanssa tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Ytneuvotteluja johtivat kaupunginjohtaja ja kaupungin hallintopäällikkö. Kaupungin yt-elimen kanssa käytiin keskusteluja. Säästöt koskevat sivistystointa, teknistä osastoa, kanslistipoolia ja kaupungin johtoryhmää. Kaupungin johtoryhmä (kaupunginjohtaja ja osastopäälliköt) lomautetaan/ottaa palkatonta virkavapaata 4 viikkoa vuonna 2013 ja 4 viikkoa vuonna Teknisen sektorin henkilökuntaa vähennetään lähtien aloitetaan kaupungin (satama, kiinteistöt, vesilaitos) ja Kaskisten Energia Oy:n yhteispäivystys. Kirjaston aukioloaikoja supistetaan vuonna Suurin muutos on suomenkielisen yläasteen lakkautus lähtien. Yläasteen oppilaat lähetetään Teuvalle ja/tai Kristiinankaupunkiin syksyllä Päätös tehdään keväällä 2013.

9 KAUPUNGINVALTUUSTO Henkilöstövähennykset vaikuttavat täysimääräisesti vuonna 2014, jolloin säästöt ovat 0,4 milj. euroa. Vuonna 2013 säästömäärä on 0,2 milj. euroa, koska irtisanomiset ja osa-aikaistamiset toteutetaan henkilöstön irtisanomisaikojen mukaan. Vuoden 2012 verotuloiksi oli arvioitu 5,92 milj. euroa. Vuoden 2012 yhteisövero-osuudeksi oli budjetoitu 0,40 milj. euroa ja tuloveroksi 5,00 milj. euroa. Kiinteistöveroksi oli vuodelle 2012 budjetoitu 0,52 milj. euroa. Tilipäätöksessä 2012 verotuloja oli yhteensä 5,27 milj. euroa, ts. 4,46 milj. euroa kunnallisveroa, 0,49 milj. euroa yhteisöveroa ja 0,32 milj. euroa kiinteistöveroa. Verotuloja oli vuoden 2012 tilinpäätöksessä 0,65 milj. euroa budjetoitua vähemmän, mutta 0,22 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2011 tilinpäätöksessä. Verotuloja oli vuoden 2011 tilinpäätöksessä yht. 5,05 milj. euroa. Kaupunki ei ole aikaisempina vuosina saanut mainittavissa määrin valtionosuuksia, kaupunki on useamman vuoden ajan ollut valtionosuuksien nettomaksaja. Vuoden 2011 tilinpäätöksessä valtionosuus oli yhteensä ,00. Vuoden 2012 tilinpäätöksessä valtionosuus oli yht. 1,74 milj. euroa (opetuksen valtionosuus oli -0,33 milj. euroa). Kaupunki arvioi saavansa 0,60 milj. euroa valtionosuutta vuoden 2012 talousarviossa. Tässä voidaan todeta, että naapurikaupungit Suupohjan rannikkoseudulla ovat viime vuosina saaneet valtionosuuksia n euroa/asukas. Kaupunki maksoi verontasauksena muille kunnille euroa vuonna 2012 ja euroa vuonna Kaupungin tulee vuonna 2013 saada enemmän valtionosuuksia verotulojen vähentymisen kompensoimiseksi, vuonna 2013 arvioidaan kaupungin saavan 1,40 milj. euroa valtionosuuksia. Verontasauksen arvioidaan pienentyvän 0,2 milj. euroon vuonna Kaupungin talous tasapainottuu suunnitelmakaudella Kaupungin toimintatuotot (sisäiset/ulkoiset luvut) vuoden 2012 tilinpäätöksessä olivat yhteensä 4,48 milj. euroa, eli 0,05 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2011 tilinpäätöksessä. Myönteistä on se, että toimintatulot kasvoivat 0,43 milj. eurolla vuonna 2012 verrattuna vuoden 2012 talousarvioon. Kaupungin toimintamenot (sisäiset/ulkoiset luvut) olivat vuoden 2012 tilinpäätöksessä yhteensä 11,49 milj. euroa. Huolestuttavaa on, että vuoden 2012 toimintamenot kasvoivat 0,95 milj. eurolla verrattuna vuoden 2011 tilinpäätökseen ja 1,10 milj. euroa verrattuna vuoden 2012 talousarvioon. Suurin syy tähän on erikoissairaanhoidon kustannusten voimakas nousu. Erikoissairaanhoidon toimintamenot olivat 0,69 milj. euroa vuodelle 2012 budjetoitua suuremmat. Vuoden 2012 tilinpäätöksessä toimintakate oli -7,01 milj. euroa, eli noin 5070 euroa/asukas. Vuoden 2012 budjetoitu toimintakate oli -6,34 milj. euroa. Vuoden 2011 toimintakate oli -6,11 milj. euroa, eli 4350 euroa/asukas. Toimintakate huononi vuonna eurolla/asukas vuoteen 2011 verrattuna. Yleishallinnon toimintatulot olivat 0,05 milj. euroa vuodelle 2012 budjetoitua suuremmat. Yleishallinnon toimintamenot olivat 0,05 milj. euroa vuodelle 2012 budjetoitua suuremmat. Yleishallinnon toimintakate vuonna 2012 oli vuodelle 2012 budjetoidulla tasolla (sisäiset/ulkoiset luvut). Kaupunki käynnisti vuonna 2012 matkailumarkkinointiprojektin (Vauhdilla Matkassa). Projektin puitteissa vuoden 2013 alussa käynnistyy yritys- ja kulttuurihautomotoiminta kaupungin vajaakäy-

10 KAUPUNGINVALTUUSTO töllä olevien kiinteistöjen käytön lisäämiseksi, elinkeinotoiminnan generoimiseksi ja kaupungin kulttuuritarjonnan lisäämiseksi. Vuonna 2012 käynnistettiin sataman markkinointiprojekti yhteistyössä satamaoperaattoreiden kanssa. Projekti jatkuu vuonna Tarkoituksena on satamaliikenteen lisääminen, aktiivinen toiminta rautatien perusparannuksen toteuttamiseksi ja lauttaliikenneyhteyden käynnistäminen Ruotsiin. Toimenpiteitä satamaliikenteen lisäämiseksi tehdään myös Interreg Midnordic Green Transport Corridor/NECL II -projektin puitteissa vuosina sekä kaupungin omin markkinointitoimenpitein. Kaupunki osallistuu vuosina NECL II -projektiin, jonka puitteissa laaditaan mm. liiketoimintasuunnitelmia lauttaliikenteen (ropax) käynnistämiseksi Ruotsiin. Perusturvan hallinnon toimintakate oli 0,06 milj. euroa vuodelle 2012 budjetoitua huonompi. Perusterveydenhuollon toimintakate oli 0,16 milj. euroa vuodelle 2012 budjetoitua huonompi. Erikoissairaanhoidon toimintatulot olivat 0,05 milj. euroa vuodelle 2012 budjetoitua suuremmat. Erikoissairaanhoidon toimintamenot olivat 0,69 milj. euroa vuodelle 2012 budjetoitua suuremmat. Erikoissairaanhoidon toimintakate oli 0,64 milj. euroa vuodelle 2012 budjetoitua huonompi. Kustannusten voimakas nousu vaikutti negatiivisesti kaupungin talouteen. Hammashoidon toimintatulot olivat 0,02 milj. euroa budjetoitua suuremmat ja toimintamenot olivat 0,05 milj. euroa budjetoitua suuremmat. Hammashoidon toimintakate oli 0,03 milj. euroa vuodelle 2012 budjetoitua huonompi. Terveydenhuollon toimintatulot olivat yhteensä 0,07 milj. euroa vuodelle 2012 budjetoitua suuremmat. Terveydenhuollon toimintamenot olivat yhteensä 0,95 milj. euroa vuodelle 2012 budjetoitua suuremmat. Terveydenhuollon toimintakate oli yhteensä 0,88 milj. euroa vuodelle 2012 budjetoitua huonompi (sisäiset/ulkoiset luvut). Esikouluopetuksen toimintakate oli 0,02 milj. euroa vuodelle 2012 budjetoitua huonompi. Henkilöstökustannukset ylittyivät 0,02 milj. euroa. Perhepäivähoidon toimintakate oli 0,04 milj. euroa budjetoitua parempi, perhepäivähoidon talousarviosta vuodelle 2012 käytettiin vain n. 60 %. Lasten päivähoito ohjattiin päiväkotiin, jossa myös koululaisten aamu- ja iltapäivähoito hoidettiin päiväkodin henkilökunnan toimesta. Perusturvalautakunta ja kaupunginhallitus seurasivat säännöllisesti päiväkodin henkilöstöresursseja ja käyttöastetta. Lasten päivähoidon toimintatulot olivat yhteensä 0,02 milj. euroa vuodelle 2012 budjetoitua pienemmät. Lasten päivähoidon toimintamenot olivat yhteensä 0,04 milj. euroa vuodelle 2011 budjetoitua pienemmät. Lasten päivähoidon toimintakate oli 0,02 milj. euroa vuodelle 2012 budjetoitua parempi (sisäiset/ulkoiset luvut). Päihdehuollon budjetoidusta määrärahasta käytettiin vain n. 46 %. Päihdehuollon toimintakate oli 0,02 milj. euroa vuodelle 2012 budjetoitua parempi. Toimentuloturvan toimintakate oli 0,01 milj. euroa vuodelle 2012 budjetoitua parempi. Perhepalvelujen toimintakate oli 0,05 milj. euroa budjetoitua parempi. (sisäiset/ulkoiset luvut). Kotihoidon toimintakate oli 0,03 milj. euroa vuodelle 2012 budjetoitua huonompi. Kotona asuvien tukipalveluja käytettiin hiukan vuodelle 2012 budjetoitua vähemmän. Kaupunki sai 0,07 milj. euroa vuodelle 2012 budjetoitua enemmän Mariakodin palveluasumisen toimintatuloja. Mariakodin palvelujen toimintakate oli 0,05 milj. euroa vuodelle 2012 budjetoitua parempi. Toimintakate koskien ostopalveluja yksityisiltä vanhusten palvelulaitoksilta oli 0,03 milj. euroa budjetoitua huonompi.

11 KAUPUNGINVALTUUSTO Kotipalvelun/kotihoidon ja vanhusten palveluasumisen toimintakate oli vuodelle 2012 budjetoidulla tasolla. Perusturvan toimintakate oli yhteensä 0,81 milj. euroa vuodelle 2012 budjetoitua huonompi (sisäiset/ulkoiset luvut). Tässä tulee noteerata, että erikoissairaanhoidon toimintakate oli 0,64 milj. euroa vuodelle 2012 budjetoitua huonompi. Kaupunki valitsi vuonna 2012 perusturvajohtajan, mikä on uuden organisaatiomallin mukainen uusi virka. Kaupunki ryhtyi vuonna 2012 hakemaan vastaavaa hoitajaa joka koordinoi ja johtaa kotihoitoa/kotipalvelua ja Mariakodin hoitoa. Virka julistetaan uudelleen haettavaksi vuonna Terveysjohtaja on terveyskeskuksen budjettivastaava esimies. Lasten päivähoidon budjettivastaava esimies löytyy päiväkodista. Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset olivat yhteensä vuonna 2011 alle 2000 asukkaan kunnissa keskimäärin 3815 euroa/asukas. Kaskisissa vastaavat nettokustannukset vuonna 2011 olivat 3054 euroa/asukas. Kristiinankaupungissa vastaavat nettokustannukset olivat 3193 euroa/asukas ja Närpiössä 3329 euroa/asukas. Vuoden 2011 perusterveyshuollon nettokustannukset olivat alle 2000 asukkaan kunnissa keskimäärin 886 euroa/asukas. Kaskisissa vastaavat nettokustannukset olivat 556 euroa/asukas. Kristiinankaupungissa vastaavat nettokustannukset olivat 765 euroa/asukas ja Närpiössä 631 euroa/asukas. Erikoissairaanhoidon nettokustannukset vuonna 2011 olivat alle 2000 asukkaan kunnissa keskimäärin 1118 euroa/asukas. Kaskisissa vastaavat nettokustannukset olivat 1021 euro/asukas. Kristiinankaupungissa vastaavat nettokustannukset olivat 1127 euroa/asukas ja Närpiössä 1039 euroa/asukas. Vanhustenhuollon palvelujen nettokustannukset yhteensä vuonna 2011 olivat alle 2000 asukkaan kunnissa keskimäärin 1094 euroa/asukas. Kaskisissa vastaavat nettokustannukset olivat 982 euroa/asukas. Kristiinankaupungissa vastaavat nettokustannukset olivat 772 euroa/asukas ja Närpiössä 1046 euroa/asukas. Lasten päivähoidon nettokustannukset olivat vuonna 2011 alle 2000 asukkaan kunnissa keskimäärin 288 euroa/asukas. Kaskisissa vastaavat nettokustannukset olivat 247 euroa/asukas. Kristiinankaupungissa vastaavat nettokustannukset olivat 261 euroa/asukas ja Närpiössä 346 euroa/asukas vuotiaiden lasten osuus oli vuonna 2011 alle 2000 asukkaan kunnissa keskimäärin 6,1 %, Kaskisissa vastaava osuus oli 4,6 %, Kristiinankaupungissa 5,2 % ja Närpiössä 6,3 %. Yli 65-vuotiaiden vanhempien henkilöiden osuus vuonna 2011 alle 2000 asukkaan kunnissa keskimäärin 26 %, Kaskisissa vastaava osuus oli samalla tasolla, ts. 26 %, Kristiinankaupungissa 27,4 % ja Närpiössä 26,5 %. Kaskisten kaupungin tulee työskennellä aktiivisesti ja pitkällä tähtäyksellä lapsiperheiden tulomuuton lisäämiseksi ja lasten osuuden nostamiseksi kaupungissa. Asuntopolitiikka on tärkeä keino tulomuuton aikaansaamiseksi. Suunnitteilla olevaa Pikkusahan alueen asuntoaluetta tulisi markkinoida vuosina Kaskö svenska skolan (luokat 1-6) toimintakate oli vuodelle 2012 budjetoidulla tasolla. Kaskisten koulun (luokat 1-9) toimintakate oli 0,03 milj. euroa vuodelle 2012 budjetoitua parempi. Opetuksen kotikuntakorvaus oli vuonna euroa. Peruskoulujen toimintakate oli 0,02 milj. euroa vuodelle 2012 budjetoitua huonompi. Opetuksen toimintakate oli yhteensä vuodelle 2012 budjetoidulla tasolla. Kirjaston toimintakate oli 0,01 milj. euroa budjetoitua huonompi. Sivistys- ja kulttuuritoimen toimintakate oli yhteensä vuodelle 2012 budjetoidulla tasolla (sisäiset/ulkoiset luvut). Rehtori Erkki Kela on vuonna 2012 hyväksytyn organisaatiomuutoksen mukaan sivistysosaston budjettivastaava osastopäällikkö ja on alkaen myös kansalaisopiston rehtorina kansalais-

12 KAUPUNGINVALTUUSTO opiston budjettivastaava. Kela on myös nuoriso- ja vapaa-aikatoimen budjettivastaava. Kirjastossa on budjettivastaava esimies. Erkki Kelan työaikaa vähennettiin 75 %:iin lähtien. Kaskö svenska skolan koulunjohtaja on ruotsinkielisen koulun budjettivastaava. Opetus- ja kulttuuritoimen yhteenlasketut nettokustannukset vuonna 2011 olivat alle 2000 asukkaan kunnissa keskimäärin 1311 euroa/asukas. Kaskisissa vastaavat nettokustannukset olivat 1237 euroa/asukas. Kristiinankaupungissa vastaavat nettokustannukset olivat 1230 euroa/asukas ja Närpiössä 1377 euroa/asukas. Oman perusopetuksen nettokustannukset olivat vuonna 2011 alle 2000 asukkaan kunnissa keskimäärin 9960 euroa/oppilas. Vastaava luku Kaskisissa oli euroa/oppilas. Kristiinankaupungissa vastaavat nettokustannukset olivat euroa/ oppilas ja Närpiössä euroa/oppilas. Pelastuspalvelujen toimintakate oli 0,04 milj. euroa vuodelle 2012 budjetoitua parempi. Teknisten töiden toimintakate oli 0,03 milj. euroa vuodelle 2012 budjetoitua parempi. Yhdyskuntapalvelujen toimintatulot olivat 0,30 milj. euroa budjetoitua suuremmat. Yhdyskuntapalvelujen toimintamenot olivat 0,29 milj. euroa budjetoitua suuremmat. Yhdyskuntapalvelujen toimintakate oli 0,01 milj. euroa vuodelle 2012 budjetoitua parempi. Katujen toimintakate oli 0,02 milj. euroa vuodelle 2012 budjetoitua parempi. Puistojen ja metsien toimintakate oli 0,01 milj. euroa vuodelle 2012 budjetoitua huonompi. Alueiden toimintakate oli 0,01 milj. euroa vuodelle 2012 budjetoitua parempi. Kaupunki on saanut Virastotalosta vuokria (n euroa), joita ei ollut budjetoitu vuodelle Teknisen toimen sisäiset vuokratulot olivat 0,03 milj. euroa vuodelle 2012 budjetoitua suuremmat. Terveyskeskuksen potilasvastaanottotiloja laajennettiin vuonna 2012 depressiohoitajan tilalla (sisäiset/ulkoiset luvut). Teknisen toimen toimintatulot olivat vuonna 2012 yhteensä 1,62 milj. euroa eli 0,37 milj. euroa budjetoitua suuremmat. Teknisen toimen toimintamenot olivat vuonna 2012 yhteensä 1,91 milj. euroa eli 0,36 milj. euroa vuodelle 2012 budjetoitua suuremmat. Teknisen toimen toimintakate oli 0,01 milj. euroa vuodelle 2012 budjetoitua parempi (sisäiset/ulkoiset luvut). Teknisen toimen poistot olivat vuonna ,37 milj. euroa. Suunnitelman mukaiset poistot olivat 0,11 milj. euroa vuodelle 2012 budjetoitua suuremmat (käyttöomaisuuden poistot, teollisuusalue). Satamien toimintatulot olivat 0,06 milj. euroa vuodelle 2012 budjetoitua suuremmat. Satamien toimintamenot olivat 0,15 milj. euroa vuodelle 2012 budjetoitua pienemmät. Satamien toimintakate oli 0,21 milj. euroa vuodelle 2012 budjetoitua parempi. Poistojen jälkeen oli satamien ylijäämä 0,09 milj. euroa (sisäiset/ulkoiset luvut). Vesilaitoksen toimintatulot olivat vuodelle 2012 budjetoidulla tasolla. Vesilaitoksen toimintamenot olivat vuodelle 2012 budjetoidulla tasolla euron poistojen jälkeen vesilaitoksen tulos oli vuodelle 2012 budjetoidulla tasolla. Putkistoja tulee uusia vuosittain vesilaitoksen putkiverkoston kunnossapitämiseksi. Jatkotoimenpiteitä satamaliikenteen lisäämiseksi tulee priorisoida. Työ taloudellisten resurssien saamiseksi Seinäjoen ja Kaskisten välisen radan kunnostukseen jatkuu. Rautatie on tärkeä sataman tulevan kehityksen sekä NECL II -hankkeen kannalta. Teknisen johtajan virka julistettiin haettavaksi vuonna 2012 kaupungin uuden organisaatiomallin puitteissa. Virka houkutteli vain muutamaa hakijaa. Satamakapteeni Timo Onnela nimettiin budjettivastaavaksi tekniseksi johtajaksi toistaiseksi.

13 KAUPUNGINVALTUUSTO Rakennustarkastaja on rakennustarkastuksen budjettivastaava. Uuden organisaatiomuutoksen mukaan asiantuntijat (satamamestari ja rakennusmestari) eivät enää ole budjettivastaavia. Keskuskeittiössä on yksi budjettivastaava esimies, joka on teknisen osaston alainen. Kaupungin ja Kaskisten Energia Oy:n yhteinen päivystys (satama, kiinteistöt, vesilaitos) aloitettiin lähtien. Sataman yhtiöittämisen suunnittelu jatkuu vuonna Yhtiöittämisen suunnitellaan toteutuvan vuonna Sataman yhtiöittäminen vaikuttaa kaupungin talouteen, koska tulevan satamayhtiön on maksettava yhteisöveroa. Vuokra-asuntojen ja toimitilojen toimintakate oli poistojen jälkeen 0,07 milj. euroa vuodelle 2012 budjetoitua huonompi. Vuokra-asuntojen ja tonttien toimintakate oli 0,09 milj. euroa vuodelle 2012 budjetoitua huonompi. Vuokra-asuntojen ja tonttien tulos oli poistojen jälkeen 0,08 milj. euroa huonompi. Liiketoimen toimintakate oli 0,14 milj. euroa vuodelle 2012 budjetoitua parempi ja poistojen jälkeen liiketoimen tulos oli ,21 euroa eli 0,11 milj. euroa vuodelle 2012 budjetoitua parempi. Teknisen ja liiketoimen toimintatulot olivat ,12 euroa eli 0,40 milj. euroa vuodelle 2012 budjetoitua suuremmat. Näistä sisäiset vuokratulot olivat ,72 euroa vuonna Toimintamenot olivat 0,25 milj. euroa budjetoitua suuremmat. Teknisen ja liiketoimen toimintakate oli 0,14 milj. euroa budjetoitua parempi, tulos oli ,98 euron poistojen jälkeen 0,01 milj. euroa (sisäiset/ulkoiset luvut). Elinkeinoyhteistyö Närpiön ja Kristiinankaupungin kanssa jatkui mm. Dynamic Coast Business Boost- ja Biowind-hankkeen puitteissa. Kaupungin asukasmäärä laski vuoden aikana 23 henkilöllä. Asukasmäärä oli 1382 henkilöä Positiiviseen väestökehitykseen ei päästy. Tulomuuton aikaansaamiseen on vuonna 2013 panostettava. Kaupungin budjetoitujen investointien määrä vuonna 2012 oli -0,49 milj. euroa. Toteutuneet investoinnit vuonna 2012 olivat yht. -0,53 milj. euroa, josta rahoitusosuudet olivat yht. 0,17 milj. euroa. Käyttöomaisuuden myyntitulot ym. olivat 0,31 milj. euroa. Nettoinvestoinneiksi vuonna 2012 oli budjetoitu 0,49 milj. euroa. Toteutuneiden investointien nettokustannukset olivat -0,05 milj. euroa vuonna Tonttien ja asuntojen myyntitulot kattoivat valtaosin, ts. 89 %, vuoden 2012 toteutuneiden investointien kustannuksista. Budjetoiduista investoinneista toteutettiin lisätalousarviolla vesilaitoksen työt 0,05 milj. eurolla, yläastetta saneerattiin 0,03 milj. eurolla, kaupungintalon katto uusittiin 0,03 milj. eurolla ja kaupungintaloon asennettiin ilmastointi 0,06 milj. eurolla. Kotilammen hanke (näköalatorni) toteutettiin 0,08 milj. eurolla, tuulimyllyä uusittiin 0,01 milj. eurolla, yhteistyössä Anvian kanssa vedettiin kuitukaapeli kaupungin läpi 0,01 milj. eurolla, hammashoidon tiloja uusittiin 0,04 milj. eurolla. Kalasatamaan johtava tie siirtyi osittain valtiolle. Siirron yhteydessä kaupungille syntyi menoja. Vuonna 2012 ei lyhennetty pitkäaikaislainoja. Kaupungin lainakanta oli n. 3,1 milj. euroa eli 2220 euroa/asukas. Kassavarojen muutos oli -0,11 milj. euroa vuonna Vuonna 2011 kassavarojen muutos oli -2,40 milj. euroa. Kaupunki pyrkii edelleen eri toimenpitein tasapainottamaan kaupungin taloutta tehtaan vuonna 2009 tapahtuneen sulkemisen jälkeen.

14 KAUPUNGINVALTUUSTO Edellisten tilikausien ylijäämä on n. 10,5 milj. euroa. Käyttöomaisuuden poistoja vuonna 2012 on ,14 euroa. Myyntivoitot ovat ,36 euroa vuonna Tilikauden vuosikate on ,86 euroa vuonna Tilikauden tulos poistojen jälkeen sekä myyntivoiton jälkeen on ,64 euroa alijäämäinen vuonna Kaupungin tulos vuonna 2011 oli ,68 euroa alijäämäinen poistojen jälkeen. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle ,64 euron alijäämän kirjaamista edellisten vuosien ylijäämä/alijäämätilille. Kaskisten kaupunki laatii myös konsernitilinpäätöksen. Konsernitilinpäätöksessä on yhdistetty Kaskisten kaupungin, Kaskisten Energian ja Kaskisten Asuntokehityksen tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma. Päätösehdotus (M.S.) Kaupunginhallitus vahvistaa ja allekirjoittaa vuoden 2012 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle ,64 euron alijäämän kirjaamista edellisten vuosien ylijäämä/alijäämätilille. Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja Marlene Svens alusti tilinpäätöksen käsittelyn. Talousjohtaja Jyrki Jussila jatkoi tilinpäätöksen esittelyä käymällä läpi tuloslaskelman. Tulot ovat pienentyneet noin eurolla. Menopuolella on suurin menoerä palkkakulut, jotka ovat kasvaneet. Asiakaspalveluiden ostot ovat kasvaneet erityisesti terveydenhoidon saralla. Myös it-palveluiden kustannukset kasvavat vuosi vuodelta. Muiden palveluiden ostot ovat pienentyneet johtuen pääosin alueiden kunnossapitopalveluista, joihin on viime vuonna käytetty vähemmän. Vuokramenoissa ovat erityisesti tietokoneohjelmien vuokramenot nousseet. Menot kasvoivat yli euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Viime vuonna sai kaupunki ylimääräisiä valtionosuuksia euroa. Siitä huolimatta oli tilikauden alijäämä ,64 euroa. Omien osastojensa tilinpäätöstä kommentoivat sivistysosaston päällikkö Erkki Kela, perusturvajohtaja Jaana Tuokkola ja tekninen johtaja Timo Onnela. Puheenjohtaja avasi keskustelun. Todettiin, että huonoon tilinpäätökseen on vaikuttanut erikoissairaanhoidon kulut sekä se tosiasia, että organisaatio on liian suuri tämän kokoiselle kaupungille. Viime vuonna tehdyt säästöpäätökset vaikuttavat vasta tänä vuonna. Todettiin, että kustannukset on saatava pienenemään ja varauduttava siihen, että jatkossa voidaan myös tehdä tarpeelliset investoinnit. Henkilöstökustannuksiin voidaan jatkossa vaikuttaa sillä, että eläköitymisten yhteydessä harkitaan jokaisen viran täyttöä. Todettiin, että jokaisen viran täyttöön on jatkossakin haettava kaupunginhallitukselta lupa. Keskusteltiin erikoissairaanhoidon kustannuksista ja miten niiden kasvuun on mahdollista vaikuttaa. Kaupunginjohtaja toi esille mahdollisuuden selvittää muita erikoissairaanhoidon palvelujen tarjoajia. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi, että päätösehdotus on näin hyväksytty.

15 KAUPUNGINVALTUUSTO KV 47 Kaupunginvaltuusto

16 KAUPUNGINVALTUUSTO HALL:86 /2013 KV 48 Vuoden 2012 arviointikertomus TARK , 5 Tarkastuslautakunnan on kuntalain 71 :n mukaan arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Kaskisten kaupungin tarkastussäännön 10 :n mukaan tarkastuslautakunta antaa valtuustolle vähintään viikkoa ennen tilintarkastuskertomuksen valtuustokäsittelyä arvionsa valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta edellisenä vuonna. Tarkastuslautakunnan oma arviointikertomus vuodelta 2012 käytiin alustavasti läpi. Arviointikertomuksen käsittely jatkuu seuraavassa kokouksessa TARK Päätösehdotus (J. W.) Tarkastuslautakunta viimeistelee ja allekirjoittaa vuoden 2012 arviointikertomuksen ja saattaa sen valtuuston käsiteltäväksi. Tarkastuslautakunta viimeisteli ja allekirjoitti vuoden 2012 arviointikertomuksen valtuustolle toimitettavaksi. KV 48 Kaupunginvaltuusto

17 KAUPUNGINVALTUUSTO KV 49 Tilintarkastuskertomus 2012 HALL:87 /2013 TARK , 6 Kuntalain 75 :n mukaan on tilintarkastajien annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtaville viranhaltijoille myöntää vastuuvapaus. Kuntalain 71 :n mukaan on tarkastuslautakunnan valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat ja 75 :n mukaan valtuusto hyväksyessään tilinpäätöksen päättää myös vastuuvapaudesta tilivelvollisille. Päätösehdotus (J.W.) Tilintarkastaja JHTT Bjarne Norrgrannin antama, edellisessä kokouksessa tiedoksi merkitty tilintarkastuskertomus saatetaan edelleen valtuustolle tiedoksi. Tarkastuskertomuksessaan tilintarkastaja esittää vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille. Esitetään kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2012 tilinpäätös hyväksytään ja kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä päätösehdotuksen. KV 49 Kaupunginvaltuusto

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 22.1.2015 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 28.01.2015 klo 15:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 8.11.2013 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 14.11.2013 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 30.4.2015 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 07.05.2015 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 30.5.2014 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 05.06.2014 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-13:25 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tapio Lankia, puheenjohtaja Raimo

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 4/2013 1 (6) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Ritva-Liisa Ahoniemi, Paula Muotka, Rainer Määttä, Pentti Reponiemi

Muonion kunta Esityslista/ 4/2013 1 (6) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Ritva-Liisa Ahoniemi, Paula Muotka, Rainer Määttä, Pentti Reponiemi Muonion kunta Esityslista/ 4/2013 1 (6) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ke 19.6.2013 klo 16-16.30 Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Matti Varis Katja Muotka Jari

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7

Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7 Espoon kaupunki Kokouskutsu Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7 Kokoustiedot Aika 07.05.2012 maanantai klo 17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 02770 Espoo, 1. kerros Lisätietoja

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunnan kokous Aika keskiviikko klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia Otsikko 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sorvari Vuokko jäsen 9:53-13:05. Mäntyharju Kari sihteeri

Sorvari Vuokko jäsen 9:53-13:05. Mäntyharju Kari sihteeri PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 30.04.2015 AIKA 30.04.2015 klo 09:42-13:05 PAIKKA Halstarin kabinett OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen Peippo Jukka varapj Sorvari Vuokko

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 19.04.2016. SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 19.04.2016. SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh. PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 19.04.2016 klo 15.00 17.40 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.johtaja Jyrälä Arja

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014 1 Kokousaika Ti 27.5.2014 klo 14.00 15:45 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari Malila Kari Kurkela Outi, vj. Poissa Eira Birgitta Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KOKOUSAIKA 30.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 19 20 21 1,2 22 3 23 4 24

Lisätiedot

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Kirkkovaltuuston 8.6.2010 päätöksiä 6 VUODEN 2009 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSOIKEUS Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Vuoden 2009 talousarvion käyttötalousosassa oli budjetoitu toimintatuloihin

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema Yhtymävaltuusto 21.5.2014 1 (5) Kokousaika 21.5.2013 klo 18.00 20.02 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Kajander Rauno Reino Kallio Hellevi Kulmala Teija

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 16.6.2015 kello 18.00 20.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 6.11.2015 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 12.11.2015 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Björklund Solveig Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Tiistai 22.5.2012 klo 13.00 15.29 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 02/2016

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 02/2016 AIKA Tiistai 31.5.2016 kello 15.00 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 1. kerroksen luokkatila B1012 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Liite/Viite * Asia 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 98 30.3.2015 Asianro 356/02.02.01/2015 59 Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 201 Kokousaika 30.03.2009 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Mikkeli Ote pöytäkirjasta 6/2015 1 (7) Kaupunginhallitus, 125, 30.03.2015 Kaupunginhallitus, 207, 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto, 67, 15.06.2015 67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus,

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 10.6.2016 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 16.06.2016 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Björklund Solveig Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 8.4.2013 kello 9.00 10.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1. Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. Arviointikertomuksen käsittely

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1. Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. Arviointikertomuksen käsittely Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 Aika 23.4.2015 klo 15:00 17:36 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 14 15 16 17 Tilinpäätös 2014 Arviointikertomuksen

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Yhtymähallitus 20 20.03.2013 Yhtymävaltuusto 8 23.05.2013 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 79/02.02.02/2013 Yh 20 Kuntalain 68 :n mukaan yhtymähallituksen on laadittava

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 OMN/123/00.02.00/2015 ERON MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

/,; - RAUTAVAARAN KUNTA Poytakfrja 4/20 14 20. Tarkastuslautakunta. KOKOUSAIKA Maanantai 19.5.2014 kb 13.00 18.20

/,; - RAUTAVAARAN KUNTA Poytakfrja 4/20 14 20. Tarkastuslautakunta. KOKOUSAIKA Maanantai 19.5.2014 kb 13.00 18.20 l8kohdalla KASTUS Matti Matikainen Varapuheenjobtaja KOKOUSAIKA Maanantai kb 13.00 18.20 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo. kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET Eero Kukkonen Puheenjobtaja LAILLISUUS

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27 Valtuusto 17.6.2014 27 1. VUODEN 2013 ARVIOINTIKERTOMUS Tark.ltk. 13.5.2014 16 Liite 1 Laadittiin vuoden 2013 arviointikertomus. Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 19.02.2014 1 Aika Keskiviikkona 19.02.2014 klo 16.00 17.30 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-17:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Keskiviikko 28.5.2014 klo 9.15 10.27 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 3/2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.4.2014 klo 9.00 13.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään.

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kaupunginhallitus 115 31.03.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 50/04.047/2016 KH 31.03.2016 115 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 6 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 6 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 17.6.2014 kello 18.00 18.50 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 15 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 30

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 30 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 30 10.06.2015 AIKA 10.06.2015 klo 13:00-17.47 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 32 31 Pöytäkirjan

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 21.6.2010 kello 18.00 18.35 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1. SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymäkokous 7.5.2015 1. Sataedu Ulvila, Yhdystie, auditorio

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1. SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymäkokous 7.5.2015 1. Sataedu Ulvila, Yhdystie, auditorio Yhtymäkokous 7.5.2015 1 AIKA Torstai 7.5.2015 klo 14.00 14.50 PAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, auditorio PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Raija Hamina, Eura Reijo Nummikari, Harjavalta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2012 1 (6) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/3 28.05.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2012 1 (6) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/3 28.05.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2012 1 (6) 118 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) kevätyhtymäkokousta koskevan päätöksen muuttaminen HEL 2012-005995 T 00 01 06 Päätös Konsernijaosto

Lisätiedot

ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS

ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS 1. LAUTAKUNNAN TOIMINTA 1.1. Kokoonpano Ulvilan kaupungin tarkastuslautakuntaan kuuluvat tällä hetkellä puheenjohtaja Pentti Tuomola varalla Minna

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/ (9)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/ (9) EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1 (9) Tarkastuslautakunta Aika 17.05.2016 klo 15:00-18:30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Kallio Juha puheenjohtaja Kemppainen

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 24.05.2015 AIKA 24.05.2015 klo 00:00-20:00 PAIKKA Kaitalankuja, Hailuoto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Samola Riitta JHTT, BDO Audiator Oy, sihteeri

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Samola Riitta JHTT, BDO Audiator Oy, sihteeri LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35 Tarkastuslautakunta AIKA 12.05.2015 klo 17:30-21:07 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Lohenoja Pertti puheenjohtaja Hagfors Kari varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

Valtuusto 1/2015. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Valtuusto 1/2015. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Valtuusto 1/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 12.6.2015 klo 13.00 13.40 Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 3 / 2015. KOKOUSAIKA 22.6.2015 kello 19.00-20.00

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 3 / 2015. KOKOUSAIKA 22.6.2015 kello 19.00-20.00 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 3 / 2015 KOKOUSAIKA 22.6.2015 kello 19.00-20.00 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 5 / KOKOUSAIKA kello

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 5 / KOKOUSAIKA kello PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 5 / 2016 KOKOUSAIKA 22.6.2016 kello 19.00-20.15 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 9.11.2016 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 15.12.2016 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Björklund Solveig Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Kantola Heikki hallinto- ja talousjohtaja, 22

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Kantola Heikki hallinto- ja talousjohtaja, 22 Iitin kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 11.05.2015 Aika Maanantai 11.05.2015 klo 19:00-20:11 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Ikonen

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 07.04.2015 1 Aika Tiistaina 07.04.2015 klo 16.00 16.58 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Reino Ojala Sirpa Köppä

Reino Ojala Sirpa Köppä Aika: 18.4.2007 klo 9:07 9:44 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Finlaysonin alue, Media 54 rakennus 2 krs. Satakunnankatu 18 A Päätöksentekijät: Ojala Reino puheenjohtaja Kivistö Anneli 4 8

Lisätiedot

23.6.2010, Riihikosken terveysasema, taloustoimisto

23.6.2010, Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Yhtymävaltuusto 09.06.2010 1 Kokousaika 09.06.2010 klo 18.00 20.02 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, ruokasali Osallistujat Päätöksentekijät Antikainen Marita Sutki Mika Tanner-Penttilä Hannele Anttila

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 44. Tarkastuslautakunnan vuoden 2014 arviointikertomus 48

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 44. Tarkastuslautakunnan vuoden 2014 arviointikertomus 48 Kokousaika 24.6.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 44 Pöytäkirjantarkastajien valinta 45 Esityslistan hyväksyminen 46 Luvian kunnan tilinpäätös

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä Yhtymävaltuusto 25.05.2011 1

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä Yhtymävaltuusto 25.05.2011 1 Yhtymävaltuusto 25.05.2011 1 Kokousaika 25.05.2011 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Sutki Mika Tanner-Penttilä Hannele Anttila Jouko Miinalainen

Lisätiedot