Ilmasto- ja ympäristöohjelman toimeenpano Turussa. Miika Meretoja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ilmasto- ja ympäristöohjelman toimeenpano Turussa. Miika Meretoja"

Transkriptio

1 Ilmasto- ja ympäristöohjelman toimeenpano Turussa Miika Meretoja

2 Ohjelmatyö Turussa Aalborgin julistuksen allekirjoitus (1996) ja Aalborgin sitoumusten hyväksyminen (2005) Kestävän kehityksen ohjelmat 2001 ja 2005 Turun kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelma (Kv ) Covenant of Mayors (2010) 2

3 Turun kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelma Kasvihuonekaasupäästöt: Vähintään 30 % vähenemä/asukas v tasosta vuoteen 2020 mennessä ja vähintään 20 % vähenemä kokonaispäästöissä Kasvener-mallilla kulutuspohjaisesti laskettuna (t-co 2 -ekv.) Ohjelman toimenpiteillä saavutetaan suurimmat kasvihuonekaasujen päästövähennykset uusiutuvan energian osuuden lisäämisellä kaukolämmön ja sähkön tuotannossa, energiatehokkuuden lisäämisellä kaikessa toiminnassa sekä kestävän liikkumisen edistämisellä. Tavoitteiden saavuttamiseen johtavat toimenpidekokonaisuudet vastuutahoineen on esitetty erillisessä laajemmassa ohjelma-asiakirjassa. 3

4 Vahva poliittinen tuki Autojen ajonopeuksia alennetaan keskustassa ja asuntoalueilla. vai Business As Usual En ole ollenkaan vakuuttunut, että valtuutetut ovat huomanneet asian taustapaperista Todellisuudessa suunnitelmat on kuitenkin hyväksytettävä lautakunnalla, ja senhän kanta tiedetään. (Ympäristö- ja kaavoituslautakunta oli hylännyt esityksen ilmasto- ja ympäristöohjelman valmisteluvaiheessa.) 4

5 Koordinaatioryhmä Risto Veivo, pj., apulaiskaupunginjohtajan avustaja, keskushallinto Mikko Jokinen vpj., ympäristötoimenjohtaja, ympäristönsuojelutoimisto Johanna Korpikoski, 1. siht., controller, keskushallinto Miika Meretoja, 2. siht., ilmansuojeluasiantuntija, ympäristönsuojelutoimisto Timo Kollanus, erityisasiantuntija, keskushallinto Jaana Itälä-Laine, projektipäällikkö, Valonia Timo Hintsanen, asemakaavapäällikkö, asemakaavatoimisto Sirpa Korte, joukkoliikennejohtaja, joukkoliikennetoimisto Jaana Mäkinen, liikennesuunnitteluinsinööri, suunnittelutoimisto Anne Ahtiainen johtava energia-asiantuntija, Valonia Minna Niemelä, yhteiskuntavastuuasiantuntija, Turku Energia Oy Juhani Korte, suunnitteluinsinööri, Talotoimiliikelaitos Pauliina Lautiainen, hankinta- ja logistiikkajohtaja, hankinta- ja logistiikkakeskus Timo Jalonen, opetustoimenjohtaja, opetustoimi Juha Kääriä, tutkimus- ja kehityspäällikkö, Turun ammattikorkeakoulu Päivi Syrjänen, suunnittelija, tutkimus- ja kehitysyksikön palvelut, sosiaali- ja terveysvirasto Martti Kuitunen, liikelaitosjohtaja, Tilaliikelaitos Pekka Salminen, projektipäällikkö, Itämeren kaupunkien liiton ympäristösihteeristö 5

6 Työryhmän toimeksianto (KJ ) Työryhmän tehtävänä on koordinoida Turun kaupungin Ilmasto- ja ympäristöohjelman toimeenpanoa ja seurantaa sekä tarvittaessa valmistella toimeenpanon ja seurannan kehittämiseen liittyviä aloitteita. Työryhmän toimikausi on sidottu tähän tehtävään. Työryhmän tulee työssään huomioida kansallisen sekä Euroopan Unionin ilmastopolitiikan kehitys ja niihin liittyvät kuntaliiton suositukset, Turun kaupungin ja valtion välinen energiansäästösopimus, soveltuvin osin Turun kestävän kehityksen alalla tekemä työ ja sitoumukset, kestävän kehityksen seurannan jatkuvuus sekä Helsingin ja Turun välisen Itämerivetoomuksen kehitys. Työryhmä tukee asiantuntijafoorumin roolissa kestävän kehityksen mukaisen budjetoinnin toimeenpanoa. Työryhmän tulee työssään hyödyntää Turun yliopiston ja korkeakoulujen asiantuntemusta. Työryhmällä on mahdollisuus kuulla työssään asiantuntijoita. 6

7 Toteutuskeinoja Ilmasto- ja ympäristöohjelmassa on todettu, että ohjelman koordinaatio järjestetään ympäristötoimen sektorille, mutta ohjelma toteutetaan koko kaupunkiorganisaatiossa. Seurannan ja toimeenpanon tueksi organisaation yksiköihin nimetään ja koulutetaan ekotukihenkilöitä. Koordinaation tuki järjestetään ympäristönsuojelutoimistoon. Kestävän kehityksen budjetti on keskeinen toteutuksen ohjaus- ja seurantaväline, sen avulla ohjataan kaupunkiorganisaatiota toimimaan kestävän kehityksen mukaisesti. 7

8 Koordinaatioryhmän työtavat Yhteinen katsaus ohjelman teemojen etenemiseen valtuuston hyväksymään ohjelmaan pohjautuvan seurantataulukon avulla. (1. kokoontuminen ) Tarkempi seuranta hallituksen hyväksymän toimeenpanoasiakirjan avulla teemakohtaisissa palavereissa. 8

9 Keskeisiä tuloksia Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen edistyy asetetun tavoitteen mukaisesti Saavutettu vähennys oli viimeisimmässä laskennassa noin 13% v tasosta (asukaskohtaiset kulutusperustaiset päästöt kasvener-menetelmällä laskettuna v. 2007). Jatkotoimet pitävät kaupungin tavoitteen mukaisella vähennysuralla ja seurantaa kehitetään ja nopeutetaan v aikana. Energiatehokkuuden parantaminen edistyy asetettujen tavoitteiden mukaisesti Saavutettu 5.7 % parannus ( ) ja suunnitelluin toimin edetään kohti tavoitteita (9% v ja 20% v. 2020). Uusiutuvien energialähteiden käytön lisääminen etenee asetettujen tavoitteiden mukaisesti Kaukolämmöstä tuotetaan ( ) 32 % uusiutuvilla ja Turku Energian päättämillä jatkotoimilla osuus nousee vähintään tavoitteen mukaiseen 50% todennäköisesti asetettua aikataulua (v. 2020) nopeammin. Kaupungin hankkiman sähkön kilpailutus on käynnissä. Tarjouskilpailun tuloksena kaikki kaupungin ostama sähkö tulee asetetun tavoitteen mukaisesti olemaan uusiutuvista energialähteistä tuotettua jo vuonna 2012.

10 Keskeisiä tuloksia (jatkoa) Kestäviä liikkumismuotoja edistetään: Kestävien liikkumismuotojen edistämistä on tehostettu maankäytön johtoryhmän avulla. Joukkoliikenteen suosio oli alkuvuonna kasvussa (tiedot ). Runkolinjaston sekä seudullisen joukkoliikenneorganisaation kehittäminen etenevät. Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelmaa valmistellaan ja kehittämistoimia toteutetaan. Kestäviä hankintoja lisätään Kestävän kehityksen kriteereitä sovellettiin 50%:ssa hankinnoista v osuus kasvaa 60%:iin v ja siitä edelleen asetetun ta-voitteen mukaisesti Kestävän kehityksen budjetointi etenee ja osaaminen vahvistuu Kestävän kehityksen budjetointiohjeet valmisteltiin ja sisällytettiin kaupunginjohtajan talousarvio-ohjeisiin. Keskeisinä toimina ovat tulos-sa v alkaen hallintokuntakohtaiset päästövähennyssuunnitelmat ja niitä tukeva ekotukihenkilöverkosto. Opetustoimi on talousarviotavoittein ja budjettimuutoksin (v. 2010) kannustanut kouluja kestävän kehityksen työhön. Jätehuolto, vesiensuojelu ja luonnon monimuotoisuus Asetetut tavoitteet ovat suurimmalta osin toteutumassa.

11 Kehittämisasia: Päästöseuranta kasvener-mallilla laahaa tietojen saatavuuden vuoksi pari vuotta jäljessä kehitettävä reaaliaikaista seurantaa. CO2-raportin esittely ja keskustelu EHDOTUS: Ryhdytään soveltamaan reaaliaikaista seurantaa yhteistyössä CO2-raportin kanssa kasvener-yhteensopivasti. 11

12 Kestävän kehityksen budjetointi Vuoden 2011 TA:ssa on lähdetty liikkeelle Ilmasto- ja ympäristöohjelmaan sisältyvistä tavoitteista sekä palvelusektorin sosiaalisen kestävän kehityksen tavoitteista. Tavoitteena on (a) ohjata omaa organisaatiota toimimaan kestävän kehityksen mukaisesti ja (b) toteuttaa kestävyyttä edistäviä avaintoimia/investointeja Kaikille hallintokunnille ja liikelaitoksille kuuluvat yhteiset toimet: 1. Päästövähennyssuunnitelman laatiminen 2. Ekotukihenkilöiden nimeäminen 3. Energiatehokkuustoimenpiteet 4. Kestävän kehityksen mukaiset hankinnat Yhteiset toimet sisältyvät talousarvio-ohjeisiin sitovina toiminnallisina tavoitteina. Lisäksi talousarvio tulee sisältämään merkittäviä hallintokunta- ja liikelaitoskohtaisia kestävän kehityksen investointeja. Em. tavoitteiden (a) ja (b) vahvistamiseksi toteutetaan v kestävän kehityksen budjetoinnin kehittämishanke. 12

13 Kulutusperusteiset kasvihuonekaasupäästöt per asukas t CO2-ekv / asukas Teollisuusprosessit Maatalous Jätehuolto Liikenne Muu polttoaine Muu sähkö Erillislämmitys Sähkölämmitys Kaukolämpö Turku tulee varsin todennäköisesti pääosin saavuttamaan Ilmastoja ympäristöohjelmansa tavoitteet, sillä ohjelman toteuttaminen on edennyt hyvin. (kaupunginvaltuusto )

14 Turun väkiluku vuodesta 1975 alkaen

15 Kulutusperusteiset kasvihuonekaasupäästöt t CO2-ekv Teollisuusprosessit Maatalous Jätehuolto Liikenne Muu polttoaine Muu sähkö Erillislämmitys Sähkölämmitys Kaukolämpö

Reetta Jänis, Susanna Vanhamäki ja Maarit Virtanen Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään

Reetta Jänis, Susanna Vanhamäki ja Maarit Virtanen Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään Reetta Jänis, Susanna Vanhamäki ja Maarit Virtanen Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut,

Lisätiedot

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma HELSINGIN KAUPUNKI Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus Energiansäästöneuvottelukunta 1.12.2010 Tiivistelmä Helsingin kaupunki on sitoutunut vähentämään

Lisätiedot

Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma

Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma Dnro: TRE:2416/2012 Hyväksytty kaupunginhallituksessa 7.5.2012 kaupunki Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma Tiivistelmä kaupunginvaltuusto päätti 24.9.2008, että kaupunki

Lisätiedot

0,0 Vuosi 1990 Vuosi 2010. Tavoite-sken. 2020 Asukaskohtaiset päästöt 6,4 5,7 5 SEAP tavoite 2020 as. (-20 %) 5,1 5,1 5,1

0,0 Vuosi 1990 Vuosi 2010. Tavoite-sken. 2020 Asukaskohtaiset päästöt 6,4 5,7 5 SEAP tavoite 2020 as. (-20 %) 5,1 5,1 5,1 7,0 6,0 t CO 2 -ekv/asukas 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Vuosi 1990 Vuosi 2010 Tavoite-sken. Asukaskohtaiset päästöt 6,4 5,7 5 SEAP tavoite as. (-20 %) 5,1 5,1 5,1 Kaupunginjohtajien ilmastosopimuksen mukainen

Lisätiedot

SEAP JOENSUU. Kaupunginjohtajien yleiskokouksen kestävän energian toimintasuunnitelma. Joensuun kaupunginhallitus 2.3.2015 93

SEAP JOENSUU. Kaupunginjohtajien yleiskokouksen kestävän energian toimintasuunnitelma. Joensuun kaupunginhallitus 2.3.2015 93 SEAP JOENSUU Kaupunginjohtajien yleiskokouksen kestävän energian toimintasuunnitelma Joensuun kaupunginhallitus 2.3.2015 93 Tiivistelmä Joensuun kaupunginjohtaja allekirjoitti huhtikuussa 2014 Euroopan

Lisätiedot

ECO2 Ekotehokas Tampere 2020

ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 Vaihe 1: Käynnistäminen 2010 2012 PROJEKTISUUNNITELMA Projektisuunnitelma 20.1.2010 Sivu 2/19 Sisällysluettelo Tiivistelmä 1 ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 ohjelman tausta...

Lisätiedot

Tampereen kaupunkikonsernin energia- ja ilmastotoimien raportti 2014

Tampereen kaupunkikonsernin energia- ja ilmastotoimien raportti 2014 Tampereen kaupunkikonsernin energia- ja ilmastotoimien raportti 2014 LUONNOS Versio19052015 Sisällysluettelo 1 KAUPUNGIN ENERGIA- JA ILMASTOSITOUMUSTEN TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA... 5 1.1 ENERGIA- JA ILMASTOTOIMIA

Lisätiedot

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP)

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP) Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP) 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kestävän energiankäytön toimintasuunnitelma... 4 3. Johtopäätökset... 5 LIITE: Kestävän

Lisätiedot

15.11.2011 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA. Helsingin kaupunki Energiansäästöneuvottelukunta

15.11.2011 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA. Helsingin kaupunki Energiansäästöneuvottelukunta 15.11.2011 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA 2010 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa vuonna 2010 Helsingin kaupunki Energiansäästöneuvottelukunta Energiansäästötoiminta

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030. Tiivistelmä

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030. Tiivistelmä Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Tiivistelmä Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Ilmastonmuutoksen hillintä keskeiseksi osaksi kaupunkien suunnittelua ja päätöksentekoa Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia

Lisätiedot

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa vuonna 2012 0 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 28.6.2012 Helsingin kaupunki ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA

Lisätiedot

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 1 Energiansäästöneuvottelukunta...

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN ILMASTO-OHJELMA. Toimenpideohjelma ilmastokuormituksen vähentämiseksi 2012 2020

PORIN KAUPUNGIN ILMASTO-OHJELMA. Toimenpideohjelma ilmastokuormituksen vähentämiseksi 2012 2020 PORIN KAUPUNGIN ILMASTO-OHJELMA Toimenpideohjelma ilmastokuormituksen vähentämiseksi 2012 2020 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 23.4.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 4 1.1 TOIMENPITEET EU:N ALUEELLA JA SUOMESSA

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020

KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020 ympäristöystävällinen KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020 Kouvolan kaupunginvaltuusto 58 11.6.2012 2 Kouvolan kaupungin ympäristöohjelma 2012-2020 KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020

Lisätiedot

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon - selvitys toimiston toteutusmalleista Annika Aalto-Partanen Rahoitus: 70 % EAKR-rahoitus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus. 30 % Kymenlaakson

Lisätiedot

Helsingin 30 % päästövähennysselvitys

Helsingin 30 % päästövähennysselvitys Helsingin 30 % päästövähennysselvitys Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys ja vähentämisen kustannustehokkaat toimenpiteet 14.4.2014 Erkka Ryynänen, Laura Oja ja Iivo Vehviläinen Gaia Consulting Oy Olli-Pekka

Lisätiedot

KAUPUNGIN SITOUMUSTEN TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA...

KAUPUNGIN SITOUMUSTEN TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA... Tampereen kaupungin energia- ja ilmastotoimien raportti 2012 Sisällysluettelo VUOSI 2012... 3 1 KAUPUNGIN SITOUMUSTEN TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA... 5 1.1 SEUDULLINEN ILMASTOSTRATEGIA, KAUPUNGINJOHTAJIEN

Lisätiedot

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2013

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2013 0 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2013 10.6.2014 Helsingin kaupunki ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA 1 Kannen kuva: Rakennusviraston sähköauto Kuvan ottaja: Roy

Lisätiedot

VANTAAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN

VANTAAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN YMPÄRISTÖKESKUS VANTAAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN RAPORTTI 2008 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 4 1 Johdanto 6 2 Vantaan kaupunkiorganisaatio 7 3 Vantaan ekologinen kestävyys 9 4. Yleinen kehitys

Lisätiedot

Energia- ja ilmastoneuvonnan organisointi Päijät-Hämeessä neljä ehdotusta toimintamalliksi

Energia- ja ilmastoneuvonnan organisointi Päijät-Hämeessä neljä ehdotusta toimintamalliksi Janne Salminen, Lassi Hurskainen ja Silja Kostia Energia- ja ilmastoneuvonnan organisointi Päijät-Hämeessä neljä ehdotusta toimintamalliksi Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016 1 (18) LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA VUOSILLE 2008-2016 2 (18) SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat 3 1 Sopimuksen lähtökohdat ja perusteet 5 2 Sopimuksen ja toimintasuunnitelman kattavuus 6

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020 Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen

VARSINAIS-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020 Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen VARSINAIS-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020 Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen . Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen. Julkaisija: Valonia Varsinais-Suomen kestävän kehityksen

Lisätiedot

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Toimitus Ulkoasu ja taitto Kuvat Kirsi Hämäläinen ja Anniina Kulju Tampereen kaupunki, talous-

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012 2015 TALOUSSUUNNITELMA

TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012 2015 TALOUSSUUNNITELMA TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012 2015 TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuuston vahvistama marraskuun 28. päivänä 2011 SISÄLLYSLUETTELO KÄYTTÖTALOUSOSA... Yleisperustelut...1 Talousarvion

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Kangasala n Lempäälä n Nokia n Orivesi n Pirkkala n Tampere n Vesilahti n Ylöjärvi www.tampereenseutu.fi Tampereen kaupunkiseudun

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009 Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009 Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009 Sivu 1 Esipuhe Tiivistelmät Sisällysluettelo Osa I: Ilmastostrategia 1. Johdanto...

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastotyö etenee. Katsaus heinäkuu - joulukuu 2009

Pääkaupunkiseudun ilmastotyö etenee. Katsaus heinäkuu - joulukuu 2009 Pääkaupunkiseudun ilmastotyö etenee Katsaus heinäkuu - joulukuu 2009 2 Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 hyväksyttiin Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa alkuvuodesta 2008. Tässä puolivuosittain

Lisätiedot

Vantaan kaupungin paino C:1/2013 ISBN 978-952-443-423-2

Vantaan kaupungin paino C:1/2013 ISBN 978-952-443-423-2 Vantaan ympäristöraportti 212 Julkaisija Vantaan kaupunki, Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö, Ympäristökeskus Kannen kuva Ilmastoinfon Elämäsi ostoskori -näyttelystä Tikkurilassa, Jarmo Honkanen Taitto

Lisätiedot

Kotkan kaupungin ilmasto- ja energiaohjelma

Kotkan kaupungin ilmasto- ja energiaohjelma 11.11.2011 Kotkan kaupungin ilmasto- ja energiaohjelma 1 Taustaa Kotkan kaupunki on sitoutunut vähentämään toimillaan energian ja luonnonvarojen kulutusta. Ohjelma kokoaa energiatehokkuuteen, kestävään

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot