Yhteenveto Saumaton kuntoutusketju SAKKE projektin henkilöstön koulutuksista ja matkoista vuosina

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteenveto Saumaton kuntoutusketju SAKKE projektin henkilöstön koulutuksista ja matkoista vuosina 2002-2004."

Transkriptio

1 Liite 1 1 Yhteenveto Saumaton kuntoutusketju SAKKE projektin henkilöstön koulutuksista ja matkoista vuosina (AH = Anna Haverinen, SS = Sanna Suistio, PK = Pentti Koistinen, SN = Saila Nissinen, AL = Anne Leinonen) Oulun kaupungissa toteutuneet koulutukset EU-projektien kirjanpito ja talouden seuranta; projektin toteuttajan vastuut ja velvollisuudet. Kouluttaja JHTT Kaarina Daavittila. Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto. (1pvä) AH SS 2. Rakennerahastojen ajankohtaisiltapäivä. Oulun lääninhallituksen sivistysosasto. (½pvä) AH SS 3. Palvelualojen laatutyö-seminaari. Laatukeskus Oulun aluejaosto. (1pvä) AH 4. Perehdytys tarkastuskäytäntöihin. Oulun kaupungin tavoite 2 Aktivaattorit - hanke. (1pvä) AH SS 5. Projektirekisteri Reportronic-koulutus. Oulun kaupungin tavoite 2 Aktivaattorit -hanke. (1pvä) AH SS 6. Ajankohtaispäivä EU-projekteista. Kuntaliitto (1pvä) AH 7. EU-projektien hallinnointi laskentatoimen näkökulmasta. Kuntaliitto (1pvä) AH 8. Projektin taloushallinta. Oulun kaupungin tavoite 2 Aktivaattorit -hanke. (½pvä) AH SS 9. Ohjausryhmätyöskentelyn/kokousten valmistetun valmennus. Oulun kaupungin tavoite 2 Aktivaattorit -hanke. (½pvä) AH SS PK 10. EU-tiedottaminen ja asiakirjahallinto. Oulun kaupungin tavoite 2 Aktivaattorit -hanke. (½pvä) AH SS TtM Leena Paasivaaran väitöstilaisuus. Lääketieteellinen tiedekunta. Oulu. (½ pvä) AH SS 2. Hankesuunnittelu ja rahoituksen hakuprosessi perehdytysprosessi. Kouluttajana FL Heimo Keränen Kajaanin kehittämiskeskus. Oulun kaupungin tavoite 2 Aktivaattorit -hanke (½pvä) AH SS 3. Virkeät vanhat ikäihmisten esiinmarssi. Vapaaehtoistoiminnan esittely. Järjestäjänä Jelppi vapaaehtoistoiminnan verkosto (½ pvä). AH SS 4. Hoitajan perustehtävä moniammatillisessa tiimissä. Paneeli. Järjestäjänä OYS ja Oulun yliopiston hoitotieteen ja terveyshallinnon laitos. (½ pvä) AH 5. THM Kaisa Koiviston väitöstilaisuus. Lääketieteellinen tiedekunta. Oulu. (½ pvä) AH 6. Frontpage 2000 koulutus. Oulun kaupunki. Kouluttajana Tapio Ylikorkala. Oulu. (½ pvä). AH SS 7. Mielenterveysfoorumi. Mielenterveys- ja vammaispalvelutyö. Oulun kaupunki (1 pvä) AH SS

2 8. Palveluohjaus Case Management sosiaali- ja terveydenhuollossa. Mitä se on ja missä tilanteissa se toimii? Kouluttajina YL Sauli Suominen ja palveluohjaaja Anne Saaristo. Kuntakoulutus. Oulu. (1 pvä) AH SS 9. Uudistuva hoitokäytäntö/ Tekonivelpotilaiden hoitopolku Coxan mallin mukaan. ODL. Kotisairaalaverkostot projekti. Esittelijänä hoitotyön johtaja Tuula Rantala. Oulu. (½ pvä) AH SS 10. Työkorvauksen ja palkan ero. Oulun kaupunki. (½ pvä) AH SS Tavoite 2 hankkeiden tulosten seuranta. Oulun kaupungin kesksuvirasto. Kirkkotorin koulutuskeskus. Oulu. (½pvä) AH SS 2. Potilaan ohjaaminen. Hoitotyön alueellinen koulutuspäivä. PPSHP. OYS. (1 pvä) AH SN AL Projektin toteutukseen kuuluneet matkat PIRKE-hankkeseen tutustuminen, Vanhustyön keskusliiton seminaari: Tietotekniikka vanhustyössä. Hyvä ikä messut. Tampere (2pvä) AH SS 2. FIM-käyttäjäpäivät (Kuntaliitto) (1pvä). Kuntoutuksen tutkimus päivät. (Kuntoutussäätiö) (2pvä). Muutoksen johtaminen seminaaripäivä (1pvä) (Tehy). Helsinki. AH Laadun ankkurointi arkeen. Laatuvalmentaja-päivät. Stakes Helsinki (2 pvä) AH SS 2. KELA:n IKÄ-hankkeen esittely. projektipäällikkö Katariina Hinkka Helsinki (½ pvä) AH SS 3. Terve-Sos-messut Lahti (4 pvä) SS 4. HYVe-konfrenssi teknologiallako hyvinvointia. Hämeen kesäyliopisto. Hämeenlinna (2 pvä) AH SS 5. Qualisan kuntoutuspäivä FIM ja WeeFim -järjestelmillä kuntoutuksen arviointia vauvasta vaariin. Qualisan. Helsinki (1 pvä) AH 6. Kansainvälistyvä terveydenhuolto opintomatka Tanskaan. Avopalvelujen kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollossa Tanskan malleja. Kuntakoulutus. Tanska (4 pvä) AH SS PK Kuntoutuspäivät. Helsinki. (2 pvä) AH 2. Sairaanhoitajapäivät. Helsinki. (2 pvä) AH 3. Neuvonta- ja ohjaustyön seminaari. Kuntoutussäätiö. Helsinki. (2 pvä) AL 4. Luova kunta laadukkaat palvelut. Terve-SOS. Stakes. Espoo (2 pvä) AH AL 2

3 Kehittämissuunnitelma Liite 2 Kehittämiskohde 1: Kuntoutujan ja omaisen ohjaaminen ja opettaminen Osa-alue Menetelmät Aikataulu Tekijä(t) Kuntoutujan ohjausketju (rakenne) a)sovitaan ja luodaan rakenne ja ajoitus, kirjataan se 9/03-6/04 Kuntoutujan ohjausketju (sisältö) Omaisen ohjausketju (rakenne) b)luodaan seurantajärjestelmä ohjausketjun toimivuuden jatkuvaksi arvioinniksi c)pilotointi 1 (pilotoinnin suunnittelu ja toteutus) d)koulutetaan henkilökunta (toimintamallikoulutus) a)sovitaan ohjausketjun sisällöstä, kootaan sopiva ohjausmateriaali ja tuotetaan tarvittaessa uutta huomioiden myös mm. kolmannen sektorin ja apuvälinepalvelujen materiaali b)kehitetään ohjausmateriaalin yhtenäistä visuaalista, ikääntyvän tarpeet huomioivaa ilmettä osana sisällön kehittämistä c)luodaan järjestelmä sisällön päivittämiseksi d)pilotoidaan sisältö osana ohjausketjun pilotointi 1:stä e)koulutetaan henkilökunta (toimintamallikoulutus) a)sovitaan ja luodaan rakenne ja ajoitus, kirjataan se b)luodaan seurantajärjestelmä ohjausketjun toimivuuden jatkuvaksi arvioinniksi 3-5/04 4-8/04 kevät 04 9/03-6/04 9/03-6/04 4-6/04 4-8/04 kevät 04 9/03-6/04 3-5/04 a)palkattu henkilö (9/03 8/04) kuntoutusketjun henkilökunnan kanssa b)palkattu henkilö kuntoutusketjun henkilökunnan kanssa c)palkattu henkilö kuntoutusketjun henkilökunnan kanssa d) yhteistyössä OAMK:n kanssa a)palkattu henkilö kuntoutusketjun henkilökunnan kanssa, OuKa:n ja OYS:n apuvälinepalvelut, valitut 3. sektorin toimijat b)palkattu henkilö, tiedottaja Elina Kinnunen, kuntoutusketjun henkilökunnan ja kilpailutetun painotalon kanssa c)palkattu henkilö kuntoutusketjun henkilökunnan kanssa d)palkattu henkilö kuntoutusketjun henkilökunnan kanssa e) yhteistyössä OAMK:n kanssa a)palkattu henkilö kuntoutusketjun henkilökunnan kanssa b)palkattu henkilö kuntoutusketjun henkilökunnan kanssa c)palkattu henkilö

4 c)pilotointi 1 (pilotoinnin suunnittelu ja toteutus) d)koulutetaan henkilökunta (toimintamallikoulutus) 4-8/04 kevät 04 kuntoutusketjun henkilökunnan kanssa d) yhteistyössä OAMK:n kanssa Omaisen ohjausketju (sisältö) Hyvien käytäntöjen opas kaatumistapaturmien ehkäisyyn kuntoutujille ja omaisille (erilliset ohjeet) Kuntoutujan ja omaisen omaehtoinen tiedonhaku/saanti a)sovitaan ohjausketjun sisällöstä, kootaan sopiva ohjausmateriaali ja tuotetaan tarvittaessa uutta b)luodaan järjestelmä sisällön päivittämiseksi c)pilotoidaan sisältö osana ohjausketjun pilotointi 1:stä d)koulutetaan henkilökunta (toimintamallikoulutus) a)luodaan opas b)sovitaan käytännöt sen tuottamisesta ja levittämisestä c)koulutetaan henkilökunta (avainosaajakoulus) kts. apuvälineketjun kehittäminen 9/03-6/04 4-6/04 4-8/04 kevät / /04 syksy 04 a)palkattu henkilö kuntoutusketjun henkilökunnan kanssa b)palkattu henkilö kuntoutusketjun henkilökunnan kanssa c)palkattu henkilö kuntoutusketjun henkilökunnan kanssa d) yhteistyössä OAMK:n kanssa Sari Lehtola

5 Kehittämiskohde 2: Kuntoutujan ja omaisen tukeminen Osa-alue Menetelmät Aikataulu Tekijä(t) Kotona selviytymistä tukevat menetelmät a)sosiaaliset verkostot b)ennaltaehkäisevät kotikäynnit 11/03-2/04 11/03 2/04 a)arvioidaan verkostokarttojen käyttömahdollisuudet ja sovitaan käytänteistä b)kehitetään ennaltaehkäisevät kotikäynnit osaksi kotona selviytymisen tukemisen toimintamallia c)koulutetaan henkilökunta (toimintamallikoulutus) syksy 04 a)pr4, kuntoutusketjun hk (OYS kunt.os., OKS kunt.os., kotihoito) b)sinikka Lotvonen kotihoito PR 4 c)yhteistyössä OAMK:n kanssa Kolmannen sektorin toiminta ja tarjonta osana kotona selviytymisen tukemista Aivoverenkiertohäiriön saaneen kuntoutujan ja hänen omaisensa kotona selviytymistä tukeva kuntoutusohjauksen malli Lonkkamurtumakuntoutujan sosiaalisen tuen verkosto kotona Ikääntyvien lonkkamurtumapotilaiden kokemuksia hoidosta ja kuntoutumisesta a)konkretisoidaan valittujen yhteistyökumppaneiden mahdollisuudet toimia ketjussa (laitos ja koti) ja sovitaan käytänteistä ja kirjataan ne b)kehitetään edelleen vertaistukitoimintaa c)koulutetaan henkilökunta (toimintamallikoulutus) Opinnäytetyö: tehdään vaatimusmäärittely, malli ja pilotoidaan se Projektityö Pro gradu -tutkielma 11/03-6/04 1-6/04 syksy 04 erillinen suunnitelma, työ valmistuu 12/2004 erillinen suunnitelma erillinen suunnitelma a)pr4 valitut yhteistyökumppanit b)pr4 valitut yhteistyökumppanit c)yhteistyössä OAMK:n kanssa OAMK:n opiskelijat, PR1 OAMK:n opiskelija TTM-opiskelija

6 Kehittämiskohde 3: Kuntoutusketjun saumattomuuden kehittäminen Osa-alue Menetelmät Aikataulu Tekijä(t) Tiedon kulkuun liittyvät 9/03-2/04 saumakohdat Yhteistyöhön liittyvät saumakohdat a)kehitetään lausuntojen sisältöjä (mm. yhteistiedot) b) sovitaan lausunto-, lähete ja yhteydenottokäytänteistä ja kirjataan ne (huom! huomioidaan muut palveluketjuhankkeet) c)sovitaan kuntoutusketjussa käytettävistä yhteisistä mittareista ja mittarikäytänteistä (mm. kuntoutusosastot FIM) d)kehitetään kuntoutusketjun kriittisiin pisteisiin (laitos-laitos ja laitos-koti siirrot) saattaen vaihto - toimintamalli ja kouluttaudutaan siihen e)luodaan osaamisverkosto ja siihen liittyvä osaamisrekisteri ja sovitaan sen käyttöön ja ylläpitoon liittyvistä käytänteistä f)pilotointi 2 (pilotoinnin suunnittelu ja toteutus) g)koulutetaan henkilökunta (toimintamallikoulutus) a) sovitaan ja kirjataan kuntoutusosastojen kuntoutujakriteerit b) organisoidaan ja toteutetaan työkierto c) neuvotellaan vammaispalvelun kanssa kodinmuutostöihin liittyvistä viiveistä d) kuvataan kuntoutusketju yhteystietoineen ja 9/03-2/04 1 6/04 9/03-6/04 03/04-10/ /04 syksy 04 11/03-3/04 9/03-12/04 1-4/04 11/03-6/04 a) OYS kunt.os. OKS kunt.os., kotihoito, OuKa lääk.kunt., Päivärinne, PR1 b) OYS kunt.os. OKS kunt.os., kotihoito, OuKa lääk.kunt., Päivärinne, PR1 c) OYS kunt.os., OuKa kunt.os., kotihoito PR1 d) OYS kunt.os., OuKa kunt.os., kotihoito, OUKa lääk.kunt. Päivärinne, PR1 e) OYS kunt.os., OuKa kunt.os., kotihoito, PR3 f) PR1 g) yhteistyössä OAMK:n kanssa a) OYS:n ja OKS:n kuntoutusosastot b) OYS ja OKS:n osastonhoitajat, kotihoidon tiimivastaavat, PR3 c) OKS:n kunt.osasto, vammaispalvelu d) kuntoutusketjun toimijat, PR1

7 Kaatumistapaturmien ehkäisy Kuntoutussitoumus Ikääntyneiden hoitotyö laitoshoidossa sovitaan tietojen päivittämisestä e) pilotointi 2 (pilotoinnin suunnittelu ja toteutus) f) koulutetaan henkilökunta (toimintamallikoulutus, sisältää mm. eri yksiköiden esittäytymiset) a) kehitetään ohjeistus, toimintamalli ja koulutetaan henkilökunta (avainosaajakoulutus) a) kehitetään malli b) pilotoidaan osana pilotti 1:sta Pro Gradu tutkielma 5-11/04 syksy 04 e) PR1 f) yhteistyössä OAMK:n kanssa 4-12/04 a) Sari Lehtola + kuntoutusketjun henkilökunta 10/03-4/04 4-6/04 erillinen suunnitelma Sanna Väänänen ja erikseen määritelty työryhmä Kehittämiskohde 4: Apuvälineketjun kehittäminen Osa-alue Menetelmät Aikataulu Tekijä(t) Kuntoutujan ja omaisen /04 apuvälinetietous Henkilökunnan (ei-apuvälineammattilaiset) apuvälinetietous a) kootaan ja tuotetaan sopivaa apuvälinetietousmateriaalia ja luodaan käytänteet niiden jakelusta ja päivittämisestä. Pilotoidaan osana ohjausketjua (Pilotti 1) b) luodaan apuvälineohjauksen ketju osaksi kuntoutujan ja omaisen ohjausketjua Pilotoidaan osana ohjausketjua (Pilotti 1) c) tuotetaan apuvälinevideo a) tuotetaan henkilökunnalle suunnattua ohjaus- ja informaatiomateriaalia b)kehitetään tutustumiskäyntikäytänteitä ja toteutetaan niitä c) luodaan käytänteitä kotihoidon henkilökunnan apuvälinetietotarpeeseen vastaamiseksi ja kirjataan ne d) koulutetaan henkilökuntaa (avainosaajakoulutus) 4-8/04 1-6/04 4-8/04 1-5/04 1-5/04 1-5/04 kevät 04 a) PR2 yhdessä apuvälineosaajien kanssa, palkattu henkilö ja Respecta Oy b) PR2, palkattu henkilö c) Respecta Oy PR2 a) PR2 yhdessä apuvälineosaajien kanssa b) PR2 yhdessä apuvälineosaajien kanssa c) PR2 yhdessä apuvälineosaajien kanssa, d) PR2

8 Apuväline-internetsivut a) kilpailutetaan tekijä(t) b) suunnitellaan ja toteutetaan sivut c) sovitaan hallinnoinnista ja ylläpitämisestä d) pilotoidaan sivut (pilotointi 3) 9-10/03 11/03-5/04 2/ /04 a) PR2 b) PR2 + valittu tekijä(t) c) PR2 d) PR2 + valittu tekijä(t) 5. Olemassa olevan ja uuden kuntoutuspalvelutarjonnan kehittäminen Osa-alue Menetelmät Aikataulu Tekijä(t) Kotikuntoutuksen mallin kehittäminen oma suunnitelma Päivärinne ja PR4, kotihoito Kuntoutujan ja omaisen jaksamista tukeva kuntoutuskurssi a) suunnitellaan kurssi 1-9/03 9/03 Kuntouttava loma/vuorohoitopalvelun kehittäminen Mahdollisimman nopea kotiutus ja kotisairaalatoiminnan osuus siinä Jatkokuntoutuksen kehittäminen b) pilotoidaan kurssi (pilotointi 4) c) edelleen kehitetään kurssia d) pilotoidaan kursseja (pilotoinnit 5-7) a)tehdään vaatimusmäärittely b)suunnitellaan c)pilotoidaan mallia (pilotointi 8) d) kehitetään edelleen a) tehdään vaatimusmäärittely ja kehitetään malli b) pilotointi 9 c) kehitetään edelleen a) sovitaan ja kirjataan kriteerit jatkokuntoutustarpeen tunnistamiseksi ja jatkokuntoutuskäytänteet (myös omalääkärin rooli) b) koulutetaan henk.kunta (avainosaajakoulutus) 1-4/04 4-9/04 1-6/04 9/ /04 a)1-6/04 kevät 04 a) Rokuan kuntokeskus ja PR4 b) Rokuan kuntokeskus c) Rokuan kuntokeskus ja PR4 d)rokuan kuntokeskus Päivärinne ja PR1 a-c) kotihoito, OKS kuntoutusosasto, kotisairaalatoiminta a) OKS kuntoutusosasto, kotihoito, OuKa lääkinnällinen kuntoutus, tklääkärit

9 1 Liite 3 Päivitetty kehittämissuunnitelma Kuntoutujan ja omaisen ohjaaminen ja opettaminen Osa-alue Menetelmät Aikataulu Tuotos/tuote Kuntoutujan ja omaisen ohjaaminen ja opettaminen a) Sovitaan ja luodaan rakenne, ajoitus ja kirjataan se - 08/04 Kuntoutujan ja omaisen ohjausketju - Rakenne - Sisältö - Apuvälineohjaus b) Sovitaan ohjausmallin sisällöstä, kootaan sopiva ohjausmateriaali ja apuvälinepalvelujen materiaali - 08/04 a) Diagnoosikohtaisesti kuntoutujan/omaisen ohjausmalli (AVH, amputaatio, lonkkamurtuma) b) Diagnoosikohtaisesti kuntoutujalle/omaiselle koottu materiaali ja kirjallinen ohjeistus. c) Luodaan seurantajärjestelmä ohjausketjun toimivuuden jatkuvaksi arvioinniksi - 08/04 11/04 c) Kirjallinen ohjeistus d) luodaan järjestelmä sisällön päivittämiseksi - 09/04 11/04 d) Kirjallinen ohjeistus Kuntoutujan ja omaisen omaehtoinen tiedonhaku/-saanti (sisältönä myös apuvälineosuus) e) Pilotoinnin suunnittelu, toteutus ja arviointi (kuntoutujan ja omaisen ohjausmalli) a) Kootaan ja luodaan sisältö, hyödyntäen kuntoutujan ja omaisen ohjausmallin sisältöä (ohjauskansio) - 05/04 11/04-03/04-09/04 e) Pilotointi a) Koottu sisältö Internetsivut b) Suunnitellaan sivut huomioiden ikääntyvien tarpeet mm. visuaalisessa ilmeessä - 05/04 10/09 b) Sivusuunnitelma ja kirjallinen ohjeistus sivujen sisällön määrittelyssä ja esteettömyydessä

10 2 2. Kuntoutujan ja omaisen tukeminen Osa-alue Menetelmät Aikataulu Tuotos/tuote Kotona selviytymistä tukevat menetelmät ja kolmannen sektorin toiminta ja tarjonta osana kotona selviytymisen tukemista * sosiaaliset verkostot * kolmas sektori - 04/04 08/04 a)luodaan kuntoutujan ja omaisen käyttöön ohjauksen seurantalomake, jossa huomioitu sosiaaliset verkostot ja kolmannen sektorin toiminta palvelun tarjoajina (osana ohjausmallia) a) Kuntoutujan ja omaisen ohjauksen sisältö ja ohjauksen seurantalomakkeet b) verkostoajattelu kotikuntoutuksen pilotoinnissa 9/04-11/04 b) pilotointiraportti Aivoverenkiertohäiriön saaneen kuntoutujan ja hänen omaisensa kotona selviytymistä tukeva kuntoutusohjauksen malli c) Kehitetään potilasjärjestöjen kanssa yhteistyötä kuntoutujan kotona selviytymisen tukemiseksi ja vertaistukitoiminnan kehittämiseksi (Rokuan arkivoimaakurssit ja Invalidien yhdistyksen vertaistukitoiminta) d)koulutetaan henkilökunta Opinnäytetyö: tehdään vaatimusmäärittely, malli ja pilotoidaan se -10/04 c) Käytänteet d) toimintamallikoulutuspäivä /04 pilotoitu malli valmis 12/2004

11 3 3. Kuntoutusketjun saumattomuuden kehittäminen Osa-alue Menetelmät Aikataulu Tuotos/tuote Tiedon kulkuun ja yhteistyöhön liittyvät saumakohdat a)kehitetään lausuntojen ja hoitotiedotteiden käytänteitä ja sisältöjä -9/04 a) kirjaamisen minimitiedostot b)fim-mittarin hyödynnettävyys kotihoidossa ja kuntoutusosastojen toiminnassa c) saattaen vaihto d) kootaan osaamisverkosto osaksi osaamisrekisteriä ja sovitaan sen käyttöön ja ylläpitoon liittyvistä käytänteistä e)organisoidaan ja mahdollisesti toteutetaan työkiertoa f) kuvataan kuntoutusketju yhteystietoineen ja sovitaan tietojen päivittämisestä g) kotihoidon tiedot karttatiehen h) avainosaajamallin kehittäminen -10/04-11/04-9/ /04 yhteistyössä OAMK:n kanssa f) 11/04-10/04-11/04 b) käytänteet c) kotikuntotuspilotti ja mahdoll. käytänne d) tieto käyttöön ja käytänne e)henkilökunnan osaamisen kehittäminen kuvaus f) yhteystiedot toimijoiden käytössä g) tiedot toimijoiden käytössä h) avainosaajamalli Kuntoutussitoumus i) koulutetaan henkilökunta (toimintamallikoulutus) kuntoutussitoumuksen sisällöllinen määrittely i) toimintamallikoulutuspäivä 3-12/04 kuntoutussitoumusmalli

12 4 4. Apuvälineketjun kehittäminen Osa-alue Menetelmät Aikataulu Tuotos/tuote Kuntoutujan ja omaisen apuvälinetietous a) Luodaan apuvälineohjauksen ketju osaksi kuntoutujan ja omaisen ohjausketjua - 08/04 a) Osana kuntoutujan ja omaisen ohjausmallia b) tuotetaan apuvälinevideo - 04/04 09/04 b) video Henkilökunnan (eiapuvälineammattilaiset) apuvälinetietous a) kootaan ja tuotetaan henkilökunnalle suunnattua ohjaus- ja informaatio-materiaalia 10/04 a) infopaketti b)kehitetään tutustumiskäyntikäytänteitä ja toteutetaan niitä b)2-5/04 PR2 yhdessä apuvälineosaajien kanssa b) sovitut, kirjatut ja kokeillut käytänteet Kuntoutujan ja omaisen omaehtoinen tiedonhaku/saanti (sisältönä myös apuvälineosuus) c) luodaan käytänteitä kotihoidon henkilökunnan apuvälinetietotarpeeseen vastaamiseksi ja kirjataan ne *) kts. kuntoutujan ja omaisen ohjaaminen c) 10/04 c) apuvälinetietoiskut osaksi henkilökunnan osaamisen hallintaa

13 5 5. Olemassa olevan ja uuden kuntoutuspalvelutarjonnan kehittäminen Osa-alue Menetelmät Aikataulu Tuotos/tuote Kuntoutujan ja omaisen jaksamista tukeva kuntoutuskurssi esittely projektiryhmässä 9/04-10/04 Kuntouttava loma/vuorohoitopalvelun kehittäminen Kotikuntoutuksen mallin kehittäminen Jatkokuntoutuksen kehittäminen (kotona olevat kuntoutujat) laatukriteerien tekeminen esittely projektiryhmässä a)pilotointisuunnitelma b)pilotointi c)raportointi ja mallin kuvaus a)kuvataan kuntoutujien jatkokuntoutusmahdollisuudet b)jatkokuntoutuksen tarpeen tunnistaminen avainosaajasisällöksi c) koulutetaan henk.kunta 10/04-12/04 a) -8/04 b) 9-11/04 c) 11-12/04 11/04 11/04 11/04 Kuntoutujan ja omaisen jaksamista tukeva tuote eri kuntoutujaryhmille Kuntoututtava loma/vuorohoitotuote Pilotoitu malli kotikuntoutuksesta a)kuvaus: jatkokuntoutusmahdollisuudet b)ohje: jatkokuntoutustarpeen arviointi c) avainosaajakoulutuspäivä 6

14 Liite 4 HOITOTIEDOTTEEN SISÄLLÖN MINIMITIEDOSTO TEKIJÄ MINIMI- TIEDOSTO - Kotihoidon omahoitaja (Effica) - OKS:n kunt.osaston omahoitaja (Effica) - OYS:n kunt.os. omahoitaja (Sofie) - Päivärinteen ks:n omahoitaja Kaikkia kuntoutujia koskeva 1. Asiakkaan henkilö- ja yhteystiedot 2. Lähiomaisen yhteystiedot (ja maininta, tietääkö siirrosta) 3. Lähettäjän yhteystiedot 4. Asiakkaan asumismuoto 5. Aistit ja mahdolliset apuvälineet 6. Osastolle tulon syy ja hoitoaika (sairaala) 7. Sairauksiin liittyvät tiedot (Dg) ja asiakkaan saama sairaanhoito 8. Muut sairaudet 9. Lääkitys ja lääkehoidon toteutus 10. ADL-toiminnot (huolehtii itse/tarvitsee apua) * liikkuminen ja sen mahdolliset apuvälineet *ruokavalio, ruokailu, ruoan valmistus (myös tavat) ja sen mahdolliset apuvälineet *wc-toiminnot (tavat, myös suolen toiminta, mahd. inkontinenssi) *peseytyminen (tavat, ihon kunto ja apuvälineet) *pukeutuminen ja sen mahdolliset apuvälineet *kodinhoitotehtävät: siivous, pyykinpesu 11. Orientaatio/muisti ja muu kognitiivinen toimintakyky 12. Kuntoutujan ja omaisen saama ohjaus (voi olla myös asiasisällön kohdalla) 13. Jatkosuunnitelma 14. Kuntoutujan ja omaisen arvio saamasta hoidosta/kuntoutuksesta (laitos) Lisäksi, jos koskee kuntoutujaa 1. Edunvalvoja 2. Yhteenveto asiakkaan kotona saamista palveluista 3. Allergiat, RR, p. vs 4. Kommunikaatio ja sen mahdolliset apuvälineet 5. Mieliala/henkinen vireys 6. Lepo, nukkuminen ja tavat 7. Hoito-ohjeet 8. Tehdyt/suunnitellut kodinmuutostyöt VASTAAN- OTTAJA OuKa kotihoidon vastaava sh/th OKS:n kunt.os. omahoitaja OYS:n kunt.os. omahoitaja Päivärinteen ks:n omahoitaja 12/04

15 Liite 5 TERAPIALAUSUNNON SISÄLLÖN MINIMITIEDOSTO (Terapialausunto voi sisältää myös suosituksen) TEKIJÄ - OKS:n terapeutti (Effica) - OULU-osaston terapeutti (Effica) - OYS:n terapeutti (Esko) - ODL:n terapeutti lausunto - Päivärinteen ks:n terapeutti - Ostoterapeutti - OKS:n terapeutti (Effica) - lääkäri suositus MINIMI- TIEDOSTO Kaikkia kuntoutujia koskeva 1. Asiakkaan henkilö- ja yhteystiedot 2. Lähettäjän yhteystiedot 3. Diagnoosi(t) 4. Muut sairaudet 5. Kuvaus alkutilanteesta 6. Toiminta- ja liikuntakyky/adl-toiminnot (myös omat tavat) 7. Suunniteltu ja toteutunut terapia 8. Apuvälineet, ortoosit, asunnonmuutostyöt 9. Jatkokuntoutustavoitteet Lisäksi, jos koskee kuntoutujaa 1. Varausluvat, kielletyt liikkeet 2. Liikelaajuudet 3. Mobilisaatio-ohjeet 4. Kommunikaatio ja sen apuvälineet 5. Mieliala, orientaatio, kognitiiviset toiminnan (mm. muisti) 6. Aistit 7. Jos kotitilanteessa jotain erityistä VASTAAN- OTTAJA OuKa lääkinnällinen kuntoutus OuKa kuntoutusosasto OYS:n kuntoutusosasto Ostoterapeutti Kuntoutuja 12/04

16 Liite 6 LÄHETTEEN SISÄLLÖN MINIMITIEDOSTO TEKIJÄ - OYS:n lääkäri - Yhteispäivystyksen lääkäri - OuKa terveysasema MINIMI- TIEDOSTO 1. Potilaan henkilö- ja yhteystiedot 2. Lähiomaisen yhteystiedot (myös mahdollinen edunvalvoja) 3. Lähettäjän yhteystiedot 4. Potilaan asumismuoto 5. Yhteenveto potilaan kotona saamista palveluista 6. Diagnoosit (leikkauspäivämäärä) 7. Potilaan saama hoito/terapiat 8. Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky (lyhyesti) 9. Erikseen maininta potilaan liikkumiskyvystä 10. Jatkohoitosuunnitelma (hoidon/terapiatarpeet) VASTAAN- OTTAJA OuKa:n potilasmanageri Kaupunginsairaalan ylilääkäri 12/04

17 Respectasta tilattavaa SAKKE-projektissa kehitettyä materiaalia kuntoutusketjun toimijoiden käyttöön Liite 7 Kirjallinen materiaali: Palvelukuvaus: Alaraajaproteesin käyttäjän valmennuskurssi Alaraajaproteesin pukemisohjeet kaikille proteesimalleille Tyngänhoito-ohjeet Proteesin huolto-ohjeet Sidontaohjeet Kompressiosukan käyttöohjeet Lihaskunto- ja venyttelyohjeet Liikkumisohjeet Palvelukuvaus: Alaraajaproteesin käytön jälkiseurantapalvelu Palvelukuvaus: Alaraaja-amputoidun postoperatiivinen silikonituppihoito Videot: Käyttäjän valmennuskurssi Silikonituppihoito Vertaistuki rinnakkain elämän polulla Jälkiseuranta Ilmalastaproteesin käyttö Amputaation jälkeiset urheilumahdollisuudet Käyttökokemuksia sekä ala- että yläraajaproteeseista Materiaalin tilaukset: Satu Forsman Sirkku Iskanius Respectalla on käyttöoikeus ja copyright kaikkiin materiaaleihin. Materiaali on maksutonta SAKKE-projektissa mukana olleille kuntoutusketjun toimijoille ja se on tarkoitettu kuntoutujien ja omaisten ohjaamiseen. Sitä ei saa jakaa eteenpäin muille ilman Respectan lupaa.

18 Toimintamallikoulutus R_ Liite 8 Koulutuspäivä _/4: pm klo paikka Koulutuksen toteuttaa OAMK Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Kouluttajina: Palautelomake Ole hyvä ja arvioi kuinka hyvin koulutus onnistui mainituilla osa-alueilla: Erittäin hyvin Melko hyvin Melko huonosti Koulutuspäivästä tiedottaminen Koulutuspäivän tauotus Käytännön järjestelyt Ei hyvin eikä huonosti Erittäin huonosti Koulutuspäivän tarkoituksen selkeys Luentojen sisältö Järjestöjen osuus Keskustelut Koulutuspäivä tuki omaa ammatillista kehittymistäni Pystyn soveltamaan koulutuspäivän antia omassa työssäni Koulutuspäivä kokonaisuudessaan Palaute kouluttajille: Parasta koulutuspäivässä oli: Muita kommentteja: Kiitos vastauksestasi /AH Oulun kaupunki Vanhustyö

19 Koonnut Anna Haverinen Liite 9 Kotihoidon aivoverenkiertohäiriöavainosaajan tehtävät 1. Omahoitajana toimiminen OMAHOITAJA a. toimii pääsääntöisesti aivoverenkiertohäiriöasiakkaan omana/korvaavana hoitajana b. huolehtii aivoverenkiertohäiriöasiakkaan kotiutusprosessista on välittömästi yhteydessä sairaalan omahoitajaan, kun ensimmäinen tieto kotiutuksesta tulee suunnittelee kotitutusta laitoshoidon kanssa on vastaanottamassa asiakasta kotiin tekee kotikäynnin asiakkaan kotiuduttua c. käyttää erilaisia (toiminta)kykymittareita asiakkaan palvelutarpeen ja hoidon vaikutusten arvioimisessa d. tekee asiakkaalla hoito- ja palvelusuunnitelman/on mukana tekemässä hoitoja palvelusuunnitelmaa tarjoten asiantuntijuuttaan e. huolehtii asianmukaisista kirjauksista Efficaan (myös minimitiedostojen hyödyntäminen) f. huolehtii kuntouttavan hoito- ja hoivatyön toteutumisesta ja asiakkaan toimintakyvyn tukemisesta 2. Toimiminen muiden tiimiläisten ohjaajana ja neuvojana NEUVONANTAJA a. ohjaa aivoverenkiertohäiriöasiakkaan omaa/korvaavaa hoitajaa omaan asiantuntijuuteen perustuen (myös apuvälineasiat) b. motivoi ja kannustaa muita tiimiläisiä kuntouttavan hoito- ja hoivatyön toteuttamisessa ja asiakkaan toimintakyvyn tukemisessa c. opettaa työtovereilleen käytännössä esim. asiakkaan päivittäisten toimien avustamista 3. Toimiminen yhteyslenkkinä eri toimijoiden välillä YHDYSLENKKI a. yhdyslenkkinä toimiminen ja yhteistyön parantaminen kuntoutujan, omaisen ja kotihoidon työntekijöiden välillä b. yhdyslenkkinä toimiminen ja yhteistyön parantaminen kotihoidon ja sairaalan (esim. OKS kuntoutusosasto) työntekijöiden välillä c. yhdyslenkkinä toimiminen ja yhteistyön parantaminen kotihoidon ja apuvälinepalveluiden välillä d. yhdyslenkkinä toimiminen ja yhteistyön parantaminen kotihoidon ja kolmannen sektorin välillä e. avainosaajatoiminnan tunnetuksi tekeminen niin kotihoidossa kuin muillekin yhteistyökumppaneille 4. Toimiminen kuntoutujan ja omaisen ohjaajana OHJAAJA a. päivittäisiin toimiin liittyvien asioiden opettaminen käytännössä kuntoutujalle b. päivittäisiin toimiin liittyvien asioiden opettaminen käytännössä omaisille c. kannustaa omaisia osallistumaan kuntoutujan hoitoon

20 Koonnut Anna Haverinen Oman ja tiimiläisten osaamisesta huolehtiminen omalta asiantuntijuusalueelta PÄIVITTÄJÄ a. seuraa aktiivisesti omaan asiantuntijuusalueeseen liittyvää tietoa ja kehitystä b. ohjaa työtovereita tietolähteille c. kuntouttavan työotteen ylläpitäminen ja edistäminen omalla alueella d. omaan asiantuntijuusalueeseen liittyvistä ajankohtaisista asioita tiedottaminen e. huolehtiminen ajantasaisesta materiaalista ja sen löytymisestä sovitusta paikasta (esim. ns. avainosaajan kansio) f. ennaltaehkäisevän näkökulman esilletuominen g. alustusten tms. pitäminen tiimiläisille ajankohtaisista asioita

21 Koonnut Anna Haverinen Liite 10 Kotihoidon lonkkamurtuma/amputaatioavainosaajan tehtävät 1. Omahoitajana toimiminen OMAHOITAJA a. toimii pääsääntöisesti lonkkamurtuma/amputaatioasiakkaan omana/korvaavana hoitajana b. huolehtii lonkkamurtuma/amputaatioasiakkaan kotiutusprosessista on välittömästi yhteydessä sairaalan omahoitajaan, kun ensimmäinen tieto kotiutuksesta tulee suunnittelee kotitutusta laitoshoidon kanssa on vastaanottamassa asiakasta kotiin tekee kotikäynnin asiakkaan kotiuduttua c. käyttää erilaisia (toiminta)kykymittareita asiakkaan palvelutarpeen ja hoidon vaikutusten arvioimisessa d. tekee asiakkaalla hoito- ja palvelusuunnitelman/on mukana tekemässä hoitoja palvelusuunnitelmaa tarjoten asiantuntijuuttaan e. huolehtii asianmukaisista kirjauksista Efficaan (myös minimitiedostojen hyödyntäminen) f. huolehtii kuntouttavan hoito- ja hoivatyön toteutumisesta ja asiakkaan toimintakyvyn tukemisesta 2. Toimiminen muiden tiimiläisten ohjaajana ja neuvojana NEUVONANTAJA a. ohjaa lonkkamurtuma/amputaatioasiakkaan omaa/korvaavaa hoitajaa omaan asiantuntijuuteen perustuen (myös apuvälineasiat) b. motivoi ja kannustaa muita tiimiläisiä kuntouttavan hoito- ja hoivatyön toteuttamisessa ja asiakkaan toimintakyvyn tukemisessa c. opettaa työtovereilleen käytännössä esim. asiakkaan päivittäisten toimien avustamista 3. Toimiminen yhteyslenkkinä eri toimijoiden välillä YHDYSLENKKI a. yhdyslenkkinä toimiminen ja yhteistyön parantaminen kuntoutujan, omaisen ja kotihoidon työntekijöiden välillä b. yhdyslenkkinä toimiminen ja yhteistyön parantaminen kotihoidon ja sairaalan (esim. OKS kuntoutusosasto) työntekijöiden välillä c. yhdyslenkkinä toimiminen ja yhteistyön parantaminen kotihoidon ja apuvälinepalveluiden välillä d. yhdyslenkkinä toimiminen ja yhteistyön parantaminen kotihoidon ja kolmannen sektorin välillä e. avainosaajatoiminnan tunnetuksi tekeminen niin kotihoidossa kuin muillekin yhteistyökumppaneille 4. Toimiminen kuntoutujan ja omaisen ohjaajana OHJAAJA a. päivittäisiin toimiin liittyvien asioiden opettaminen käytännössä kuntoutujalle b. päivittäisiin toimiin liittyvien asioiden opettaminen käytännössä omaisille c. kannustaa omaisia osallistumaan kuntoutujan hoitoon

22 Koonnut Anna Haverinen Oman ja tiimiläisten osaamisesta huolehtiminen omalta asiantuntijuusalueelta PÄIVITTÄJÄ a. seuraa aktiivisesti omaan asiantuntijuusalueeseen liittyvää tietoa ja kehitystä b. ohjaa työtovereita tietolähteille c. kuntouttavan työotteen ylläpitäminen ja edistäminen omalla alueella d. omaan asiantuntijuusalueeseen liittyvistä ajankohtaisista asioita tiedottaminen e. huolehtiminen ajantasaisesta materiaalista ja sen löytymisestä sovitusta paikasta (esim. ns. avainosaajan kansio) f. ennaltaehkäisevän näkökulman esilletuominen g. alustusten tms. pitäminen tiimiläisille ajankohtaisista asioita

23 Koonnut Anna Haverinen Liite 11 Avainosaajana toimimisen mahdollistavat tehtävät Kotihoidon aluekoordinaattorin tehtävät 1. Vastaa omalla alueellaan avainosaajajärjestelmän toteutumisesta 2. Toimii vuorollaan sovitun ajanjakson koko avainosaajamallista vastaavana koordinaattorina (v aluekoordinaattori Eeva Tokola) 3. Kehittää edelleen avainosaajamallia ja siirtää mallin myös koskemaan muita ns. vastuutehtäviä Kotihoidon tiimivastaavan tehtävät 1. Osaamisen tukeminen a. kehityskeskusteluissa osana kouluttautumissuunnitelmaa kartoitetaan yhdessä avainosaajan kouluttautumistarpeet ja asiantuntijuusalueeseen liittyvät koulutukset b. koulutuksiin ja kertausharjoituksiin pääsemisen huolehtiminen 2. Tutustumiskäyntien ja työkierron suunnittelu ja mahdollistaminen 3. Avainosaajan tukeminen tehtävässään 4. Joustava työn suunnittelu (myös työvuorosuunnittelu) tarvittaessa; työajan varaaminen avainosaajatehtäviin (esim. materiaalin päivittäminen, verkostojen ylläpito) 5. Yhteisissä palavereissa mahdollisuus avainosaajille tiedottaa ajankohtaisista asioista (esim. kerran kuukaudessa säännöllisesti) Yhdyshenkilön tehtävät 1. Hyödyntää avainosaajan osaamista kotihoidon asiakkaiden kotiutumisessa, HoPaSu:n tekemisessä sekä hoidon ja palvelun toteutuksessa 2. Huolehtia siitä, että tiimi hyödyntää avainosaajan osaamisesta Verkostoituminen 1. Avainosaajat laitetaan mukaan erilaisille postituslistoille (Ouka-apuvälinepalvelut, Respecta, OYS apuvälinepalvelut) apuvälineisiin liittyvä tiedottaminen (SAKKE-projekti huolehtii ensimmäisen kerran, tietojen päivitys??) 2. Avainosaajien tiedot toisille avainosaajille 3. Avainosaajien tiedot eri verkostoille (OKS kuntoutusosasto, OYS kuntoutusosasto, Sinikka Lotvonen, koko kotihoito, Invalidien yhdistys, Aivohalvaus- ja dysfasialiitto, OuKa lääkinnällinen kuntoutus) (SAKKE-projekti huolehtii ensimmäisen kerran, tietojen päivitystä??) 4. Yhteistyökumppaneiden yhteystiedot avainosaajien käyttöön (mahdollistetaan konsultointi) (SAKKE-projekti huolehtii ensimmäisen kerran, tietojen päivityksestä informoidaan yhteistyökumppaneita)

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

Ikääntyvien palvelujen kehittäminen Oulun Eteläisellä alueella

Ikääntyvien palvelujen kehittäminen Oulun Eteläisellä alueella Ikääntyvien palvelujen kehittäminen Oulun Eteläisellä alueella Sonectus Hallinnoija OAMK terveysalan Oulaisten yksikkö Hankkeen kesto 1.9.2008-31.5.2011 Hankkeen kokonaiskustannusarvio ja rahoittajat:

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 Lähihoitajan tutkinto, suuntautuminen kuntoutukseen Kyky itsenäiseen ja aktiiviseen työskentelyyn Omaa hyvät

Lisätiedot

KunTeko Kuntatalo Miltä tulevaisuuden työ meillä näyttää ja tuntuu? Case Kuntouttava kotihoito

KunTeko Kuntatalo Miltä tulevaisuuden työ meillä näyttää ja tuntuu? Case Kuntouttava kotihoito KunTeko 2020 10.5.2016 Kuntatalo Miltä tulevaisuuden työ meillä näyttää ja tuntuu? Case Kuntouttava kotihoito Tarja Viitikko Kotona asumisen tuki toimintayksikön esimies/projektikoordinaattori Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Toimintakyvyn tukeminen ja kuntoutus

Toimintakyvyn tukeminen ja kuntoutus Toimintakyvyn tukeminen ja kuntoutus Luokka Tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset Prosessin lähtötilanne Prosessin lopputilanne Prosessin keskeiset

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso KOKONAISUUS A: Kotiin vietävien palvelujen sisältö ja kohdentuminen Kuntoutus ja ennaltaehkäisy TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso Eija Janhunen TAVOITTEENA MAAKUNNALLINEN IDEAALIMALLI KUNTOUTTAVAN

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Sn Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 1 18.1.2017 Tavoitteet Asiakas keskiössä Vaikuttavat ja toimintakykyä ylläpitävät toimintatavat ovat käytössä ja asiakkaiden

Lisätiedot

TOIMINTAMALLIT ASIAKKAAN KUNTOUTUMISEN TUKENA Riskimittari & tehostettu kotikuntoutus Sparrauspäivä 2 Kuusa

TOIMINTAMALLIT ASIAKKAAN KUNTOUTUMISEN TUKENA Riskimittari & tehostettu kotikuntoutus Sparrauspäivä 2 Kuusa TOIMINTAMALLIT ASIAKKAAN KUNTOUTUMISEN TUKENA Riskimittari & tehostettu kotikuntoutus Sparrauspäivä 2 Kuusa 19.9.2017 Anne-Mari Hakala & Eija Janhunen Mikä on riskimittari? Rai-pohjainen Excel-työkalu

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen. Satakunnan vanhusneuvosto 3.12.2015

Yhteisvoimin kotona ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen. Satakunnan vanhusneuvosto 3.12.2015 Yhteisvoimin kotona ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen Satakunnan vanhusneuvosto 3.12.2015 Yhteisvoimin kotona - hanke Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden

Lisätiedot

Pia Vähäkangas Katriina Niemelä Anja Noro

Pia Vähäkangas Katriina Niemelä Anja Noro Lähijohtaja toiminnan kehittäjänä ja hoidon laadun turvaajana IKÄIHMISEN KUNTOUTUMISTA EDISTÄVÄN TOIMINNAN JOHTAMINEN koti- ja ympärivuorokautisessa hoidossa Pia Vähäkangas Katriina Niemelä Anja Noro Kirjan

Lisätiedot

Kotona selviytymiseen apua tarvitsevat oululaiset

Kotona selviytymiseen apua tarvitsevat oululaiset Kotihoito Luokka Tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset Prosessin lähtötilanne Prosessin lopputilanne Prosessin keskeiset resurssit Prosessin

Lisätiedot

ELÄMÄÄ AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖN JÄLKEEN

ELÄMÄÄ AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖN JÄLKEEN ELÄMÄÄ AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖN JÄLKEEN OMAISYHTEISTYÖN SEMINAARI JOENSUU 30.1.2013 Helvi Janhunen, Projektipäällikkö Etelä-Savon Sairaanhoitopiiri Altti-projekti AIVOHALVAUS - tiedä, tunnista, kuntoudu

Lisätiedot

CP-VAMMAISTEN AIKUISTEN KUNTOUTUSSUUNNITELMIEN KEHITTÄMINEN

CP-VAMMAISTEN AIKUISTEN KUNTOUTUSSUUNNITELMIEN KEHITTÄMINEN CP-VAMMAISTEN AIKUISTEN KUNTOUTUSSUUNNITELMIEN KEHITTÄMINEN CP-vammaisten aikuisten kuntoutusprosessi ja toimintakäytäntö Heidi Huttunen 22.9.2010 Invalidiliitto ry " Suomen CP-liitto ry 1 KUNTOUTUKSEN

Lisätiedot

Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen

Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen 7.4.2017 1 Työpajan antia 28.3.2017 7.4.2017 riitta.nahkiaisoja@poskelappi.fi 2 Työpajan antia 28.3.2017 / 1 Palveluneuvonta ja ohjaus

Lisätiedot

PALVELUTARPEEN ARVIOINTIPROSESSI ja. varhaisen puuttumisen tunnisteet

PALVELUTARPEEN ARVIOINTIPROSESSI ja. varhaisen puuttumisen tunnisteet PALVELUTARPEEN ARVIOINTIPROSESSI ja varhaisen puuttumisen tunnisteet Katriina Niemelä 4.4.2013 Sisältö Mitä on palvelutarpeen arviointi? määrittely Esimerkki palvelutarpeen arviointiprosessista ja sen

Lisätiedot

Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014. Aila Halonen

Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014. Aila Halonen Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014 Aila Halonen Vastuutyöntekijä toimintamallin kehittäminen Vanhuspalvelulain 17 :n mukaisesti kunnan on nimettävä 1.1.2015

Lisätiedot

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta WEBROPOL -KYSELY Kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta

Lisätiedot

Prosessikansio. Kotihoidon asiakasprosessi. Prosessin vastuuhenkilö: Prosessin kuvaus pvä / päivitys pvä LIITE 3

Prosessikansio. Kotihoidon asiakasprosessi. Prosessin vastuuhenkilö: Prosessin kuvaus pvä / päivitys pvä LIITE 3 LIITE 3 Prosessikansio Kotihoidon asiakasprosessi Prosessin vastuuhenkilö: Kotihoidon ohjaajat Riitta-Liisa Stolt ja Irmeli Elo Prosessin kuvaus pvä / päivitys pvä 29.8.2007 8.10.2007 7.11.2007 29.1.2008

Lisätiedot

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 1.4.2014 Heli Vesaranta

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 1.4.2014 Heli Vesaranta Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014 Kotikuntoutuksen taustaa Vanhuspalvelulaki ja sitä tukeva laatusuositus Tampereen kaupungin strategia ja hyvinvointisuunnitelma TampereSenior- hanke Ikäihmisten

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TUKEA KOTONA ASUMISEEN

YHTEISTYÖLLÄ TUKEA KOTONA ASUMISEEN YHTEISTYÖLLÄ TUKEA KOTONA ASUMISEEN - kotihoidon asiakkaan aktivoinnin suunnitelma Susanna Sovio, Kanta-Hämeen POLKKA -hanke 2009 2011 Oppaan kirjoittaja: Kuvittaja: Tekstintoimittaja: Susanna Sovio Tuula

Lisätiedot

Kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus

Kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus Kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus SARI M I ET T I NEN PÄÄSIHTEER I, KUNTOUTUKSEN UUDISTA M I SKOMITEA Työn lähtökohdat /komitean asettamispäätös * Kuntoutusjärjestelmä on hajanainen ja kuntoutuksen

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti Kuntoutumisen tukeminen Sivu 1(10) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja: tunnistaa

Lisätiedot

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Sara Haimi-Liikkanen /Kehittämiskoordinaattori Tarja Viitikko / Projektikoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson

Lisätiedot

SenioriKaste Lapin JOHTAJAT PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA

SenioriKaste Lapin JOHTAJAT PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA SenioriKaste Lapin toiminnallinen osakokonaisuus JOHTAJAT 9.4.2015 PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA Vanhuspalvelulaki Kunnalla on velvollisuus lli järjestää j hyvinvointia, i terveyttä, toimintakykyä ja

Lisätiedot

Pilotti 1: Omaishoitoprosessin alkutilanne ja siihen liittyvä tiedon kerääminen ja tiedon käyttö

Pilotti 1: Omaishoitoprosessin alkutilanne ja siihen liittyvä tiedon kerääminen ja tiedon käyttö Pilotti 1: Omaishoitoprosessin alkutilanne ja siihen liittyvä tiedon kerääminen ja tiedon käyttö ARVIOINTIJAKSO Ensikäynnin valmistelu: - Hakemukseen tutustuminen - Effican viimeisin tiivistelmä: asiakkaan

Lisätiedot

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Projektin vaihteet - sopimukset - tiedottaminen 7. Seuranta 1. Käynnistyminen - hankevalmistelut - tiedottaminen

Lisätiedot

Toimintakykyä edistävä hoitotyö ja sen johtaminen. Pia Vähäkangas, TtT Projektipäällikkö Asiantuntija

Toimintakykyä edistävä hoitotyö ja sen johtaminen. Pia Vähäkangas, TtT Projektipäällikkö Asiantuntija Toimintakykyä edistävä hoitotyö ja sen johtaminen Pia Vähäkangas, TtT Projektipäällikkö Asiantuntija Aiheeseen liittyviä käsitteitä Toimintakyky, toimijuus, kuntoutuminen, toimintavajeet, toimintaedellytykset

Lisätiedot

AVH-POTILAAN JATKOHOIDON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

AVH-POTILAAN JATKOHOIDON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS AVH-POTILAAN JATKOHOIDON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Avh-potilaista joka toiselle jää pysyvä haitta, puolelle heistä vaikea-asteinen. Toisaalta joka neljäs toipuu oireettomaksi, yli puolet omatoimisiksi ja

Lisätiedot

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen 1 Sosiaali- ja terveystoimiala Koti- ja laitoshoidon palvelut Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.4.2014 36 2 Ikäihmisten päivätoiminnan tarkoitus

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Omaishoitajuus erikoissairaanhoidossa

Omaishoitajuus erikoissairaanhoidossa Omaishoitajuus erikoissairaanhoidossa Kokemuksia omaishoitajien tukemisesta ja tunnistamisesta syöpätautien poliklinikalla ja sydäntautien vuodeosastolla A32 Näkökulmia omaishoitajuuteen Erikoissairaanhoidossa

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Kotiutuksessa huomioitavia asioita

Kotiutuksessa huomioitavia asioita Kotiutuksessa huomioitavia asioita Sujuvampaa hoitoa lonkkamurtumapotilaalle 4.2.2015 Maarit Virtanen Turun kaupunki Hyvinvointitoimiala Akuutti ortopedinen kuntoutusosasto Onnistunut kotiutus Onnistuneet

Lisätiedot

Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen

Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen 24.4.2017 1 Toimenpiteet Kotiin vietävien palvelujen kehittäminen Laajan kotikuntoutuksen mallin kehittäminen ja käyttöön ottaminen

Lisätiedot

Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena

Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena Anna Haverinen Vanhustyön johtaja, Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut 29.9.2014 Ikäihmisten palvelujen tavoitteita Ikäihmiset ovat tyytyväisiä elämäänsä, kokevat

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa

Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa Vapaaehtoistoiminnan viikko 1. - 7.12.2008 Oulussa Viikon aikana tehdään vapaaehtoistoimintaa tunnetuksi osallistumisen väylänä ja mielekkään

Lisätiedot

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikääntyvien varhainen tuki Vanhuspalvelulaki: Hyvinvointia edistävät palvelut Ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista

Lisätiedot

Kotikuntoutustyöryhmä

Kotikuntoutustyöryhmä Kotikuntoutustyöryhmä Työryhmä: Päivi Saukko pj., E-P:n sote palvelurakenne uudistus, Päivi lehtimäki,siht. Epshp, Linda Rantalainen, Kaksineuvoinen, Suvi Tuomi, Seinäjoki, Hannele Vakkuri, Kaksineuvoinen,

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUT PALVELUPAKETTIA JA SOTEA. Tarja Hallikainen

VAMMAISPALVELUT PALVELUPAKETTIA JA SOTEA. Tarja Hallikainen VAMMAISPALVELUT PALVELUPAKETTIA JA SOTEA Tarja Hallikainen 26.4.2016 ALUEELLINEN ULOTTUVUUS VAMMAISPALVELU ASIAKKAAT - Kehitysvammaisia noin 1 480 - Vpl- kuljetuspalvelun saajia noin 2 400 - Erityistä

Lisätiedot

Kuntoutus- ja sairaalapalvelut Porin perusturva Kaupunginsairaalasta kuntouttavaksi sairaalaksi

Kuntoutus- ja sairaalapalvelut Porin perusturva Kaupunginsairaalasta kuntouttavaksi sairaalaksi Kuntoutus- ja sairaalapalvelut Porin perusturva Kaupunginsairaalasta kuntouttavaksi sairaalaksi 15.1.2015 Anna-Liisa Koivisto, johtava lääkäri Maritta Salonoja, geriatrian ylilääkäri Tavoite Iäkkään selviytyminen

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN

Lisätiedot

Toteutuuko tasa-arvo terveydenhuollossa?

Toteutuuko tasa-arvo terveydenhuollossa? Toteutuuko tasa-arvo terveydenhuollossa? Avoin keskustelutilaisuus Pikkuparlamentin kansaliasinfo 21.10.2015 Sari Tervonen POTKA-verkoston pj, Epilepsialiiton toiminnanjohtaja Järjestäjät: Lääkärin sosiaalinen

Lisätiedot

AIVOHALVAUS - tiedä, tunnista, kuntoudu

AIVOHALVAUS - tiedä, tunnista, kuntoudu Hyvinvointialan asiantuntijaseminaari 9.12.2010 Mikkeli Helvi Janhunen Projektisuunnittelija Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Altti-projekti AIVOHALVAUS - tiedä, tunnista, kuntoudu TULEVAISUUDEN VISIO Etelä-Savoon

Lisätiedot

5. LÄHIHOITAJA, 1 vakinainen toimi

5. LÄHIHOITAJA, 1 vakinainen toimi Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva) on hoidon ja hoivan palvelualueella haettavana 21.3.2014 klo 15.00 mennessä seuraavat vakinaiset toimet: 1. PALVELUOHJAAJA,

Lisätiedot

Esim Jyväskylä Esim Case Manager -toimintamalli Esim (1/2 vuotta) Esim. Maija Meikäläinen, palveluesimies

Esim Jyväskylä Esim Case Manager -toimintamalli Esim (1/2 vuotta) Esim. Maija Meikäläinen, palveluesimies JUURRUTTAMISSUUNNITELMA esimerkki 30.5.2017 TAUSTATIEDOT Kunta Pilotoitava toimintamalli Pilotoinnin kesto (aloitusajankohta- päättymisajankohta): Toimintamallin juurruttamisesta vastaava henkilö: Vastuuhenkilön

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

Miksi kuntoutusta pitää suunnitella?

Miksi kuntoutusta pitää suunnitella? Perusterveydenhuollon kuntoutussuunnitelman perusteet ja kuntoutussuunnitelmaopas Koulutuspäivä 17.9.2010 Miksi kuntoutusta pitää suunnitella? Miia Palo Ylilääkäri, avovastaanottotoiminta, Rovaniemen kaupunki

Lisätiedot

TUKIRYHMÄN KOKOUS. Perusturvakuntayhtymä akseli Yhteisvoimin kotona Hanke Muistio1/2014 1(2) Tukiryhmä 7.10.2014

TUKIRYHMÄN KOKOUS. Perusturvakuntayhtymä akseli Yhteisvoimin kotona Hanke Muistio1/2014 1(2) Tukiryhmä 7.10.2014 Perusturvakuntayhtymä akseli Yhteisvoimin kotona Hanke Muistio1/2014 1(2) Tukiryhmä 7.10.2014 TUKIRYHMÄN KOKOUS Aika Tiistai 7.10.2014 klo 12 14:30 Paikka Hallinnon tilat, Moisiontie 19 Paikalla Heli Jalonen,

Lisätiedot

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen EP Ikä-sote 29.4.2016 Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen 2 -Onni asuu kotona VISIO Jokaisen vastuu omasta hyvinvoinnistaan, omaehtoinen toiminta ja omahoito, 3- sektori ja vapaaehtoistoiminta, sähköiset

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus

Kelan järjestämä vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus Kelan järjestämä vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus Kommenttipuheenvuoro 2.12.2011 OYS Suunnittelija Marjut Hevosmaa Pohjois-Suomen aluekeskus Myöntöedellytykset, KKRL 9, 10, 14 1. Vaikeavammaisuus,

Lisätiedot

Kalasataman terveysasemapalveluiden johtaminen

Kalasataman terveysasemapalveluiden johtaminen Kalasataman terveysasemapalveluiden johtaminen Kalasataman terveysasemapalvelut alayksikkö kuuluu Etelän terveysasemat -yksikköön. Etelän ja pohjoisen terveysasemien johtava ylilääkäri yhteistyössä ylihoitajan

Lisätiedot

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry ry Maakunnallinen kansanterveysjärjestö Perustettu vuonna 1956 Toiminta-alueena Keski-Suomen maakunta Jäseniä n. 6000 Paikallisosastoja maakunnissa Immu Isosaari 1 Henkilökunta

Lisätiedot

ASIAKASOHJAUS PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ

ASIAKASOHJAUS PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ ASIAKASOHJAUS PROSESSI PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ 16.4.2014 PALVELUOHJAUS - MITÄ, KENELLE, MITEN? 16.4.2014 2 Palveluohjaus perustuu Asiakkaan ja hänen palveluohjaajansa

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa. 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa. 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

SOPIMUSVUOREN PSYKIATRINEN KOTIKUNTOUTUS-PROJEKTI

SOPIMUSVUOREN PSYKIATRINEN KOTIKUNTOUTUS-PROJEKTI Association & Foundation SOPIMUSVUOREN PSYKIATRINEN KOTIKUNTOUTUS-PROJEKTI Katariina Ruuth, projektijohtaja Tampere 18.10.2011 Association & Foundation Ry/Oy Tarjoaa mielenterveyskuntoutus- ja dementiahoitokotipalveluita

Lisätiedot

Muistisairaan asiakkaan kuntoutumisen tukeminen kotihoidossa. Saarela Sirpa, palveluesimies, Oulun kaupunki

Muistisairaan asiakkaan kuntoutumisen tukeminen kotihoidossa. Saarela Sirpa, palveluesimies, Oulun kaupunki Muistisairaan asiakkaan kuntoutumisen tukeminen kotihoidossa Saarela Sirpa, palveluesimies, Oulun kaupunki Kotihoito Oulun kotihoito on jaettu neljään palvelualueeseen: Eteläinen kotihoito, Pohjoinen kotihoito,

Lisätiedot

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Työpaja ammattikorkeakouluille ja sidosryhmille kuntousalan koulutuksesta 27.5.2014 Johtaja Päivi Voutilainen Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen - vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus muuttuu Uusi laki tulee voimaan 1.1.2016 (HE 332/2014) Vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta

Lisätiedot

Toimintakyvyn edistäminen

Toimintakyvyn edistäminen Toimintakyvyn edistäminen Luokka Tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset Prosessin lähtötilanne Prosessin lopputilanne Prosessin keskeiset resurssit

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 20.10.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

Uudistuvat työnkuvat -hanke

Uudistuvat työnkuvat -hanke Uudistuvat työnkuvat -hanke Jyväskylän kaupunki / vanhus- ja vammaispalvelut Ulla Halonen, projektipäällikkö Tavoitteet: Hankkeen tarkoituksena on ollut kehittää sairaanhoitajien, lähihoitajien ja laitoshuoltajien

Lisätiedot

Hankkeen arviointi ja alueellinen verkostomalli. Kymenlaakson Muisti - ja dementiaverkostohanke: Loppuseminaari 10.3.2008 Arja-Tuulikki Wilén

Hankkeen arviointi ja alueellinen verkostomalli. Kymenlaakson Muisti - ja dementiaverkostohanke: Loppuseminaari 10.3.2008 Arja-Tuulikki Wilén Hankkeen arviointi ja alueellinen verkostomalli Kymenlaakson Muisti - ja dementiaverkostohanke: Loppuseminaari 10.3.2008 Arja-Tuulikki Wilén Kymenlaakson Muisti - ja dementiaverkostohanke 2.06-31.3.08

Lisätiedot

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 19.6.2014 Heli Vesaranta

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 19.6.2014 Heli Vesaranta Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014 Kotikuntoutuksen taustaa Vanhuspalvelulaki ja sitä tukeva laatusuositus Tampereen kaupungin strategia ja hyvinvointisuunnitelma TampereSenior- hanke Ikäihmisten

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS. Jämsän Terveys Oy Kotihoito ja tavallinen palveluasuminen Kotihoidon palveluvastaava Riitta Pasanen

KOTIKUNTOUTUS. Jämsän Terveys Oy Kotihoito ja tavallinen palveluasuminen Kotihoidon palveluvastaava Riitta Pasanen KOTIKUNTOUTUS Jämsän Terveys Oy Kotihoito ja tavallinen palveluasuminen Kotihoidon palveluvastaava Riitta Pasanen JÄMSÄN TERVEYS OY Pihlajalinnan ja Jämsän kaupungin perustama yhteisyritys 1.9.2015 Kotihoito:

Lisätiedot

Rai- vertailukehittämisen seminaari. 27.9.2012 Helsinki Messukeskus Tarja Viitikko

Rai- vertailukehittämisen seminaari. 27.9.2012 Helsinki Messukeskus Tarja Viitikko Rai- vertailukehittämisen seminaari 27.9.2012 Helsinki Messukeskus Tarja Viitikko Eksote kartalla Etäisyyksiä Lappeenrannasta: Helsinkiin 220 km Pietariin 230 km Venäjän rajalle 35 km Terveyttä ja hyvinvointia

Lisätiedot

Pohjois-Savossa I&O kärkihankkeessa kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa. Vahvuudet ja kehittämiskohteet

Pohjois-Savossa I&O kärkihankkeessa kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa. Vahvuudet ja kehittämiskohteet Pohjois-Savossa I&O kärkihankkeessa kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa Vahvuudet ja kehittämiskohteet Päivi Tikkanen I&O muutosagentti, TtT FAKTOJA POHJOIS- SAVOSTA: 75v täyttäneiden

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Kotona kokonainen elämä Ikäihmisten

Lisätiedot

INFO. Varautuminen1.1.2016 voimaantulevaan. lääkinnällisen kuntoutuksen lainmuutokseen

INFO. Varautuminen1.1.2016 voimaantulevaan. lääkinnällisen kuntoutuksen lainmuutokseen INFO Varautuminen1.1.2016 voimaantulevaan vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen lainmuutokseen Kehittämispäällikkö Juhani Rinne Lakimies Lyyti Harju Pääsuunnittelija Riikka Peltonen Asiantuntijalääkäri

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 1 Etunimi Sukunimi Tavoitteet Asiakas keskiössä Vaikuttavat ja toimintakykyä ylläpitävät toimintatavat ovat käytössä ja asiakkaiden

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Vanhusneuvoston työkokous 5.10.2015 Saara Bitter LÄÄKÄRI Muistilääkäri on muistisairauksiin perehtynyt lääkäri, tavallisimmin geriatri, neurologian tai psykogeriatrian erikoislääkäri. Hän toimii

Lisätiedot

Monitoimijainen perhevalmennus

Monitoimijainen perhevalmennus Monitoimijainen perhevalmennus Ulla Lindqvist Projektipäällikkö, VTL, KM Tukevasti alkuun, vahvasti kasvuun hanke ulla.j.lindqvist@hel.fi Monitoimijainen perhevalmennus on esimerkki Perhekeskus toiminnasta,

Lisätiedot

Viranomaisen näkökulma: Järkevän lääkehoidon hyvät käytännöt valtakunnalliseksi toiminnaksi. Miten tästä yhdessä eteenpäin?

Viranomaisen näkökulma: Järkevän lääkehoidon hyvät käytännöt valtakunnalliseksi toiminnaksi. Miten tästä yhdessä eteenpäin? Viranomaisen näkökulma: Järkevän lääkehoidon hyvät käytännöt valtakunnalliseksi toiminnaksi. Miten tästä yhdessä eteenpäin? Antti Mäntylä, kehittämispäällikkö 19.3.2015 Järkevän lääkehoidon toteutumisen

Lisätiedot

Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5. PL 400 87070 Kainuu 16.7.2013

Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5. PL 400 87070 Kainuu 16.7.2013 Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5 Henkilötiedot tulevat tähän kohtaan Pro Consona -tietojärjestelmästä 1 LÄHIOMAINEN (suhde asiakkaaseen) Sukunimi, etunimi Puoliso Vanhempi Lapsi Muu Osoite Puhelinnumero

Lisätiedot

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen (Versio 1) - Oulun kaupunki Sote tuotanto 24.1.2014 Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Luokka Tarkoitus Prosessin

Lisätiedot

Aikuisten palvelut kansalaisosallisuus prosessi

Aikuisten palvelut kansalaisosallisuus prosessi Aikuisten palvelut kansalaisosallisuus prosessi 11.3.2013 Tärkeimmät kehittämisideat Lääkinnällinen kuntoutus: Miten heidän kuntoutuksen rahoitus, jotka eivät täytä tiukkoja kriteereitä ja eivät täten

Lisätiedot

RISTO-HANKE. Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (01.07.2013 31.10.2014) Ikäihmisten suun terveyden edistäminen

RISTO-HANKE. Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (01.07.2013 31.10.2014) Ikäihmisten suun terveyden edistäminen RISTO-HANKE Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (01.07.2013 31.10.2014) Ikäihmisten suun terveyden edistäminen HANKESUUNNITELMAN TAVOITE Yli 65-vuotiaiden suun terveyden edistäminen ja sairauksien

Lisätiedot

Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto

Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto Heli Hätönen, TtM Ennaltaehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattori Imatran kaupunki Perustelut Imatralla

Lisätiedot

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Etelä-Kymenlaakson toiminnallinen osakokonaisuus Asiakaspalaute osallistava haastattelu Vanhuspalvelulaissa (2013)

Lisätiedot

Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen

Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen 7.4.2017 1 Toimenpiteet Kotiin vietävien palvelujen kehittäminen Laajan kotikuntoutuksen mallin käyttöön ottaminen ja kehittäminen Yhteinen

Lisätiedot

4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI

4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI 4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI Sosiaalinen kuntoutus pähkinänkuoressa Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu: 1) sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen; 2)

Lisätiedot

Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Lähiomainen Sukunimi ja etunimi Suhde asiakkaaseen. Edunvalvoja Sukunimi ja etunimi Puhelinnumero

Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Lähiomainen Sukunimi ja etunimi Suhde asiakkaaseen. Edunvalvoja Sukunimi ja etunimi Puhelinnumero Sivu 1/5 Palvelusuunnitelma Palvelusuunnitelma on asiakkaan tai asiakkaan ja hänen edustajansa kanssa yhteistyössä tehty yhteenveto hänen elämänsä tämänhetkisestä tilanteesta ja mahdollisesta uusien palveluiden

Lisätiedot

Ikääntyvien asuminen ja arjen palvelut. Anna-Liisa Niemelä projektipäällikkö, FT Helsingin kaupungin terveyskeskus

Ikääntyvien asuminen ja arjen palvelut. Anna-Liisa Niemelä projektipäällikkö, FT Helsingin kaupungin terveyskeskus Ikääntyvien asuminen ja arjen palvelut Anna-Liisa Niemelä projektipäällikkö, FT Helsingin kaupungin terveyskeskus Terveyskeskuksen organisaatio Terveyslautakunta Toimitusjohtaja Terveysasemat 26 terveysasemaa

Lisätiedot

Toimiva kotihoito Lappiin monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen -hankkeen ja I&O-kärkihankkeen yksi päätavoitteista on osaava henkilöstö

Toimiva kotihoito Lappiin monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen -hankkeen ja I&O-kärkihankkeen yksi päätavoitteista on osaava henkilöstö Kenelle valmennukset on tarkoitettu ja mikä niiden tavoite on? Toimiva kotihoito Lappiin monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen -hankkeen ja I&O-kärkihankkeen yksi päätavoitteista on osaava henkilöstö

Lisätiedot

Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Asiantuntija- ja keskustelutilaisuus narkolepsialasten vanhemmille ja aikuispotilaille 4.2.2011 Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren,

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

I&O hallituksen kärkihanke

I&O hallituksen kärkihanke I&O hallituksen kärkihanke Vate 31.10.2017 www.ep2019.fi http://stm.fi/hankkeet/koti-ja-omaishoito 75-v täyttäneiden osuus v. 2015 ja v. 2030 Yhteiskunnan on mukauduttava laajasti iäkkään väestön tarpeisiin

Lisätiedot

Anne Loponen, kotikuntoutuskoordinaattori Kotikuntoutuksen kehittäminen Essotessa

Anne Loponen, kotikuntoutuskoordinaattori Kotikuntoutuksen kehittäminen Essotessa Anne Loponen, kotikuntoutuskoordinaattori 15.9.2017 Kotikuntoutuksen kehittäminen Essotessa Etelä-Savo ja kotikuntoutus Maakunta on yksi nopeimmin ikääntyvistä Aikaisempi kotikuntoutustoiminta Tavoitteena

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

VALOT TOIMINTAMALLI. 1. Omaishoitotilanteen tunnistaminen. 2. Yhteistyön käynnistäminen omaisen kanssa. 3. Selvityksen tekeminen terveydenhuollossa

VALOT TOIMINTAMALLI. 1. Omaishoitotilanteen tunnistaminen. 2. Yhteistyön käynnistäminen omaisen kanssa. 3. Selvityksen tekeminen terveydenhuollossa VALOT TOIMINTAMALLI 1. Omaishoitotilanteen tunnistaminen Kaikki ammattiryhmät Ennustettavissa oleva omaishoito Käynnissä oleva omaishoito 2. Yhteistyön käynnistäminen kanssa Vastuu työntekijä (esim. hoitaja,

Lisätiedot

Toimiva kotihoito Lappiin monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen -hankkeen ja I&O-kärkihankkeen yksi päätavoitteista on osaava henkilöstö

Toimiva kotihoito Lappiin monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen -hankkeen ja I&O-kärkihankkeen yksi päätavoitteista on osaava henkilöstö Kenelle valmennukset on tarkoitettu ja mikä niiden tavoite on? Toimiva kotihoito Lappiin monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen -hankkeen ja I&O-kärkihankkeen yksi päätavoitteista on osaava henkilöstö

Lisätiedot

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA -seminaari, projektikoordinaattori, th TtM Salon kaupungin vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelurakenteen

Lisätiedot

TOIMIA-suositukset tukevat ikäpalvelulain toimeenpanoa

TOIMIA-suositukset tukevat ikäpalvelulain toimeenpanoa TOIMIA-suositukset tukevat ikäpalvelulain toimeenpanoa Matti Mäkelä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos TOIMIA-seminaari TOIMIA Ikäpalvelulain tukena Suositus iäkkään henkilön palvelutarpeen arviointiin Toimintakyvyn

Lisätiedot

SYDÄNLIITON KUULUMISET Annukka Alapappila

SYDÄNLIITON KUULUMISET Annukka Alapappila SYDÄNLIITON KUULUMISET Annukka Alapappila 28.10.2016 Sydänliiton kuntoutus Voimavarojen tukeminen -ideologia kautta linjan Vertaistuki, kokemuskouluttajat Verkkokuntoutus, pilotti 2015 SOPE 80-100 kurssia

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

KOKEMUKSIA VÄKIVALTATYÖN RYHMÄSTÄ JA MONIAMMATILLISESTA TYÖSKENTELYSTÄ 10.3.2011

KOKEMUKSIA VÄKIVALTATYÖN RYHMÄSTÄ JA MONIAMMATILLISESTA TYÖSKENTELYSTÄ 10.3.2011 KOKEMUKSIA VÄKIVALTATYÖN RYHMÄSTÄ JA MONIAMMATILLISESTA TYÖSKENTELYSTÄ 10.3.2011 MIKKELIN KAUPUNGIN TOIMINTAMALLI KOTIHOIDON KÄYTTÖÖN VANHUKSIIN KOHDISTUVASSA KALTOINKOHTELUSSA, VÄKIVALTAAN PUUTTUMISESSA

Lisätiedot