Yhteenveto Saumaton kuntoutusketju SAKKE projektin henkilöstön koulutuksista ja matkoista vuosina

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteenveto Saumaton kuntoutusketju SAKKE projektin henkilöstön koulutuksista ja matkoista vuosina 2002-2004."

Transkriptio

1 Liite 1 1 Yhteenveto Saumaton kuntoutusketju SAKKE projektin henkilöstön koulutuksista ja matkoista vuosina (AH = Anna Haverinen, SS = Sanna Suistio, PK = Pentti Koistinen, SN = Saila Nissinen, AL = Anne Leinonen) Oulun kaupungissa toteutuneet koulutukset EU-projektien kirjanpito ja talouden seuranta; projektin toteuttajan vastuut ja velvollisuudet. Kouluttaja JHTT Kaarina Daavittila. Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto. (1pvä) AH SS 2. Rakennerahastojen ajankohtaisiltapäivä. Oulun lääninhallituksen sivistysosasto. (½pvä) AH SS 3. Palvelualojen laatutyö-seminaari. Laatukeskus Oulun aluejaosto. (1pvä) AH 4. Perehdytys tarkastuskäytäntöihin. Oulun kaupungin tavoite 2 Aktivaattorit - hanke. (1pvä) AH SS 5. Projektirekisteri Reportronic-koulutus. Oulun kaupungin tavoite 2 Aktivaattorit -hanke. (1pvä) AH SS 6. Ajankohtaispäivä EU-projekteista. Kuntaliitto (1pvä) AH 7. EU-projektien hallinnointi laskentatoimen näkökulmasta. Kuntaliitto (1pvä) AH 8. Projektin taloushallinta. Oulun kaupungin tavoite 2 Aktivaattorit -hanke. (½pvä) AH SS 9. Ohjausryhmätyöskentelyn/kokousten valmistetun valmennus. Oulun kaupungin tavoite 2 Aktivaattorit -hanke. (½pvä) AH SS PK 10. EU-tiedottaminen ja asiakirjahallinto. Oulun kaupungin tavoite 2 Aktivaattorit -hanke. (½pvä) AH SS TtM Leena Paasivaaran väitöstilaisuus. Lääketieteellinen tiedekunta. Oulu. (½ pvä) AH SS 2. Hankesuunnittelu ja rahoituksen hakuprosessi perehdytysprosessi. Kouluttajana FL Heimo Keränen Kajaanin kehittämiskeskus. Oulun kaupungin tavoite 2 Aktivaattorit -hanke (½pvä) AH SS 3. Virkeät vanhat ikäihmisten esiinmarssi. Vapaaehtoistoiminnan esittely. Järjestäjänä Jelppi vapaaehtoistoiminnan verkosto (½ pvä). AH SS 4. Hoitajan perustehtävä moniammatillisessa tiimissä. Paneeli. Järjestäjänä OYS ja Oulun yliopiston hoitotieteen ja terveyshallinnon laitos. (½ pvä) AH 5. THM Kaisa Koiviston väitöstilaisuus. Lääketieteellinen tiedekunta. Oulu. (½ pvä) AH 6. Frontpage 2000 koulutus. Oulun kaupunki. Kouluttajana Tapio Ylikorkala. Oulu. (½ pvä). AH SS 7. Mielenterveysfoorumi. Mielenterveys- ja vammaispalvelutyö. Oulun kaupunki (1 pvä) AH SS

2 8. Palveluohjaus Case Management sosiaali- ja terveydenhuollossa. Mitä se on ja missä tilanteissa se toimii? Kouluttajina YL Sauli Suominen ja palveluohjaaja Anne Saaristo. Kuntakoulutus. Oulu. (1 pvä) AH SS 9. Uudistuva hoitokäytäntö/ Tekonivelpotilaiden hoitopolku Coxan mallin mukaan. ODL. Kotisairaalaverkostot projekti. Esittelijänä hoitotyön johtaja Tuula Rantala. Oulu. (½ pvä) AH SS 10. Työkorvauksen ja palkan ero. Oulun kaupunki. (½ pvä) AH SS Tavoite 2 hankkeiden tulosten seuranta. Oulun kaupungin kesksuvirasto. Kirkkotorin koulutuskeskus. Oulu. (½pvä) AH SS 2. Potilaan ohjaaminen. Hoitotyön alueellinen koulutuspäivä. PPSHP. OYS. (1 pvä) AH SN AL Projektin toteutukseen kuuluneet matkat PIRKE-hankkeseen tutustuminen, Vanhustyön keskusliiton seminaari: Tietotekniikka vanhustyössä. Hyvä ikä messut. Tampere (2pvä) AH SS 2. FIM-käyttäjäpäivät (Kuntaliitto) (1pvä). Kuntoutuksen tutkimus päivät. (Kuntoutussäätiö) (2pvä). Muutoksen johtaminen seminaaripäivä (1pvä) (Tehy). Helsinki. AH Laadun ankkurointi arkeen. Laatuvalmentaja-päivät. Stakes Helsinki (2 pvä) AH SS 2. KELA:n IKÄ-hankkeen esittely. projektipäällikkö Katariina Hinkka Helsinki (½ pvä) AH SS 3. Terve-Sos-messut Lahti (4 pvä) SS 4. HYVe-konfrenssi teknologiallako hyvinvointia. Hämeen kesäyliopisto. Hämeenlinna (2 pvä) AH SS 5. Qualisan kuntoutuspäivä FIM ja WeeFim -järjestelmillä kuntoutuksen arviointia vauvasta vaariin. Qualisan. Helsinki (1 pvä) AH 6. Kansainvälistyvä terveydenhuolto opintomatka Tanskaan. Avopalvelujen kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollossa Tanskan malleja. Kuntakoulutus. Tanska (4 pvä) AH SS PK Kuntoutuspäivät. Helsinki. (2 pvä) AH 2. Sairaanhoitajapäivät. Helsinki. (2 pvä) AH 3. Neuvonta- ja ohjaustyön seminaari. Kuntoutussäätiö. Helsinki. (2 pvä) AL 4. Luova kunta laadukkaat palvelut. Terve-SOS. Stakes. Espoo (2 pvä) AH AL 2

3 Kehittämissuunnitelma Liite 2 Kehittämiskohde 1: Kuntoutujan ja omaisen ohjaaminen ja opettaminen Osa-alue Menetelmät Aikataulu Tekijä(t) Kuntoutujan ohjausketju (rakenne) a)sovitaan ja luodaan rakenne ja ajoitus, kirjataan se 9/03-6/04 Kuntoutujan ohjausketju (sisältö) Omaisen ohjausketju (rakenne) b)luodaan seurantajärjestelmä ohjausketjun toimivuuden jatkuvaksi arvioinniksi c)pilotointi 1 (pilotoinnin suunnittelu ja toteutus) d)koulutetaan henkilökunta (toimintamallikoulutus) a)sovitaan ohjausketjun sisällöstä, kootaan sopiva ohjausmateriaali ja tuotetaan tarvittaessa uutta huomioiden myös mm. kolmannen sektorin ja apuvälinepalvelujen materiaali b)kehitetään ohjausmateriaalin yhtenäistä visuaalista, ikääntyvän tarpeet huomioivaa ilmettä osana sisällön kehittämistä c)luodaan järjestelmä sisällön päivittämiseksi d)pilotoidaan sisältö osana ohjausketjun pilotointi 1:stä e)koulutetaan henkilökunta (toimintamallikoulutus) a)sovitaan ja luodaan rakenne ja ajoitus, kirjataan se b)luodaan seurantajärjestelmä ohjausketjun toimivuuden jatkuvaksi arvioinniksi 3-5/04 4-8/04 kevät 04 9/03-6/04 9/03-6/04 4-6/04 4-8/04 kevät 04 9/03-6/04 3-5/04 a)palkattu henkilö (9/03 8/04) kuntoutusketjun henkilökunnan kanssa b)palkattu henkilö kuntoutusketjun henkilökunnan kanssa c)palkattu henkilö kuntoutusketjun henkilökunnan kanssa d) yhteistyössä OAMK:n kanssa a)palkattu henkilö kuntoutusketjun henkilökunnan kanssa, OuKa:n ja OYS:n apuvälinepalvelut, valitut 3. sektorin toimijat b)palkattu henkilö, tiedottaja Elina Kinnunen, kuntoutusketjun henkilökunnan ja kilpailutetun painotalon kanssa c)palkattu henkilö kuntoutusketjun henkilökunnan kanssa d)palkattu henkilö kuntoutusketjun henkilökunnan kanssa e) yhteistyössä OAMK:n kanssa a)palkattu henkilö kuntoutusketjun henkilökunnan kanssa b)palkattu henkilö kuntoutusketjun henkilökunnan kanssa c)palkattu henkilö

4 c)pilotointi 1 (pilotoinnin suunnittelu ja toteutus) d)koulutetaan henkilökunta (toimintamallikoulutus) 4-8/04 kevät 04 kuntoutusketjun henkilökunnan kanssa d) yhteistyössä OAMK:n kanssa Omaisen ohjausketju (sisältö) Hyvien käytäntöjen opas kaatumistapaturmien ehkäisyyn kuntoutujille ja omaisille (erilliset ohjeet) Kuntoutujan ja omaisen omaehtoinen tiedonhaku/saanti a)sovitaan ohjausketjun sisällöstä, kootaan sopiva ohjausmateriaali ja tuotetaan tarvittaessa uutta b)luodaan järjestelmä sisällön päivittämiseksi c)pilotoidaan sisältö osana ohjausketjun pilotointi 1:stä d)koulutetaan henkilökunta (toimintamallikoulutus) a)luodaan opas b)sovitaan käytännöt sen tuottamisesta ja levittämisestä c)koulutetaan henkilökunta (avainosaajakoulus) kts. apuvälineketjun kehittäminen 9/03-6/04 4-6/04 4-8/04 kevät / /04 syksy 04 a)palkattu henkilö kuntoutusketjun henkilökunnan kanssa b)palkattu henkilö kuntoutusketjun henkilökunnan kanssa c)palkattu henkilö kuntoutusketjun henkilökunnan kanssa d) yhteistyössä OAMK:n kanssa Sari Lehtola

5 Kehittämiskohde 2: Kuntoutujan ja omaisen tukeminen Osa-alue Menetelmät Aikataulu Tekijä(t) Kotona selviytymistä tukevat menetelmät a)sosiaaliset verkostot b)ennaltaehkäisevät kotikäynnit 11/03-2/04 11/03 2/04 a)arvioidaan verkostokarttojen käyttömahdollisuudet ja sovitaan käytänteistä b)kehitetään ennaltaehkäisevät kotikäynnit osaksi kotona selviytymisen tukemisen toimintamallia c)koulutetaan henkilökunta (toimintamallikoulutus) syksy 04 a)pr4, kuntoutusketjun hk (OYS kunt.os., OKS kunt.os., kotihoito) b)sinikka Lotvonen kotihoito PR 4 c)yhteistyössä OAMK:n kanssa Kolmannen sektorin toiminta ja tarjonta osana kotona selviytymisen tukemista Aivoverenkiertohäiriön saaneen kuntoutujan ja hänen omaisensa kotona selviytymistä tukeva kuntoutusohjauksen malli Lonkkamurtumakuntoutujan sosiaalisen tuen verkosto kotona Ikääntyvien lonkkamurtumapotilaiden kokemuksia hoidosta ja kuntoutumisesta a)konkretisoidaan valittujen yhteistyökumppaneiden mahdollisuudet toimia ketjussa (laitos ja koti) ja sovitaan käytänteistä ja kirjataan ne b)kehitetään edelleen vertaistukitoimintaa c)koulutetaan henkilökunta (toimintamallikoulutus) Opinnäytetyö: tehdään vaatimusmäärittely, malli ja pilotoidaan se Projektityö Pro gradu -tutkielma 11/03-6/04 1-6/04 syksy 04 erillinen suunnitelma, työ valmistuu 12/2004 erillinen suunnitelma erillinen suunnitelma a)pr4 valitut yhteistyökumppanit b)pr4 valitut yhteistyökumppanit c)yhteistyössä OAMK:n kanssa OAMK:n opiskelijat, PR1 OAMK:n opiskelija TTM-opiskelija

6 Kehittämiskohde 3: Kuntoutusketjun saumattomuuden kehittäminen Osa-alue Menetelmät Aikataulu Tekijä(t) Tiedon kulkuun liittyvät 9/03-2/04 saumakohdat Yhteistyöhön liittyvät saumakohdat a)kehitetään lausuntojen sisältöjä (mm. yhteistiedot) b) sovitaan lausunto-, lähete ja yhteydenottokäytänteistä ja kirjataan ne (huom! huomioidaan muut palveluketjuhankkeet) c)sovitaan kuntoutusketjussa käytettävistä yhteisistä mittareista ja mittarikäytänteistä (mm. kuntoutusosastot FIM) d)kehitetään kuntoutusketjun kriittisiin pisteisiin (laitos-laitos ja laitos-koti siirrot) saattaen vaihto - toimintamalli ja kouluttaudutaan siihen e)luodaan osaamisverkosto ja siihen liittyvä osaamisrekisteri ja sovitaan sen käyttöön ja ylläpitoon liittyvistä käytänteistä f)pilotointi 2 (pilotoinnin suunnittelu ja toteutus) g)koulutetaan henkilökunta (toimintamallikoulutus) a) sovitaan ja kirjataan kuntoutusosastojen kuntoutujakriteerit b) organisoidaan ja toteutetaan työkierto c) neuvotellaan vammaispalvelun kanssa kodinmuutostöihin liittyvistä viiveistä d) kuvataan kuntoutusketju yhteystietoineen ja 9/03-2/04 1 6/04 9/03-6/04 03/04-10/ /04 syksy 04 11/03-3/04 9/03-12/04 1-4/04 11/03-6/04 a) OYS kunt.os. OKS kunt.os., kotihoito, OuKa lääk.kunt., Päivärinne, PR1 b) OYS kunt.os. OKS kunt.os., kotihoito, OuKa lääk.kunt., Päivärinne, PR1 c) OYS kunt.os., OuKa kunt.os., kotihoito PR1 d) OYS kunt.os., OuKa kunt.os., kotihoito, OUKa lääk.kunt. Päivärinne, PR1 e) OYS kunt.os., OuKa kunt.os., kotihoito, PR3 f) PR1 g) yhteistyössä OAMK:n kanssa a) OYS:n ja OKS:n kuntoutusosastot b) OYS ja OKS:n osastonhoitajat, kotihoidon tiimivastaavat, PR3 c) OKS:n kunt.osasto, vammaispalvelu d) kuntoutusketjun toimijat, PR1

7 Kaatumistapaturmien ehkäisy Kuntoutussitoumus Ikääntyneiden hoitotyö laitoshoidossa sovitaan tietojen päivittämisestä e) pilotointi 2 (pilotoinnin suunnittelu ja toteutus) f) koulutetaan henkilökunta (toimintamallikoulutus, sisältää mm. eri yksiköiden esittäytymiset) a) kehitetään ohjeistus, toimintamalli ja koulutetaan henkilökunta (avainosaajakoulutus) a) kehitetään malli b) pilotoidaan osana pilotti 1:sta Pro Gradu tutkielma 5-11/04 syksy 04 e) PR1 f) yhteistyössä OAMK:n kanssa 4-12/04 a) Sari Lehtola + kuntoutusketjun henkilökunta 10/03-4/04 4-6/04 erillinen suunnitelma Sanna Väänänen ja erikseen määritelty työryhmä Kehittämiskohde 4: Apuvälineketjun kehittäminen Osa-alue Menetelmät Aikataulu Tekijä(t) Kuntoutujan ja omaisen /04 apuvälinetietous Henkilökunnan (ei-apuvälineammattilaiset) apuvälinetietous a) kootaan ja tuotetaan sopivaa apuvälinetietousmateriaalia ja luodaan käytänteet niiden jakelusta ja päivittämisestä. Pilotoidaan osana ohjausketjua (Pilotti 1) b) luodaan apuvälineohjauksen ketju osaksi kuntoutujan ja omaisen ohjausketjua Pilotoidaan osana ohjausketjua (Pilotti 1) c) tuotetaan apuvälinevideo a) tuotetaan henkilökunnalle suunnattua ohjaus- ja informaatiomateriaalia b)kehitetään tutustumiskäyntikäytänteitä ja toteutetaan niitä c) luodaan käytänteitä kotihoidon henkilökunnan apuvälinetietotarpeeseen vastaamiseksi ja kirjataan ne d) koulutetaan henkilökuntaa (avainosaajakoulutus) 4-8/04 1-6/04 4-8/04 1-5/04 1-5/04 1-5/04 kevät 04 a) PR2 yhdessä apuvälineosaajien kanssa, palkattu henkilö ja Respecta Oy b) PR2, palkattu henkilö c) Respecta Oy PR2 a) PR2 yhdessä apuvälineosaajien kanssa b) PR2 yhdessä apuvälineosaajien kanssa c) PR2 yhdessä apuvälineosaajien kanssa, d) PR2

8 Apuväline-internetsivut a) kilpailutetaan tekijä(t) b) suunnitellaan ja toteutetaan sivut c) sovitaan hallinnoinnista ja ylläpitämisestä d) pilotoidaan sivut (pilotointi 3) 9-10/03 11/03-5/04 2/ /04 a) PR2 b) PR2 + valittu tekijä(t) c) PR2 d) PR2 + valittu tekijä(t) 5. Olemassa olevan ja uuden kuntoutuspalvelutarjonnan kehittäminen Osa-alue Menetelmät Aikataulu Tekijä(t) Kotikuntoutuksen mallin kehittäminen oma suunnitelma Päivärinne ja PR4, kotihoito Kuntoutujan ja omaisen jaksamista tukeva kuntoutuskurssi a) suunnitellaan kurssi 1-9/03 9/03 Kuntouttava loma/vuorohoitopalvelun kehittäminen Mahdollisimman nopea kotiutus ja kotisairaalatoiminnan osuus siinä Jatkokuntoutuksen kehittäminen b) pilotoidaan kurssi (pilotointi 4) c) edelleen kehitetään kurssia d) pilotoidaan kursseja (pilotoinnit 5-7) a)tehdään vaatimusmäärittely b)suunnitellaan c)pilotoidaan mallia (pilotointi 8) d) kehitetään edelleen a) tehdään vaatimusmäärittely ja kehitetään malli b) pilotointi 9 c) kehitetään edelleen a) sovitaan ja kirjataan kriteerit jatkokuntoutustarpeen tunnistamiseksi ja jatkokuntoutuskäytänteet (myös omalääkärin rooli) b) koulutetaan henk.kunta (avainosaajakoulutus) 1-4/04 4-9/04 1-6/04 9/ /04 a)1-6/04 kevät 04 a) Rokuan kuntokeskus ja PR4 b) Rokuan kuntokeskus c) Rokuan kuntokeskus ja PR4 d)rokuan kuntokeskus Päivärinne ja PR1 a-c) kotihoito, OKS kuntoutusosasto, kotisairaalatoiminta a) OKS kuntoutusosasto, kotihoito, OuKa lääkinnällinen kuntoutus, tklääkärit

9 1 Liite 3 Päivitetty kehittämissuunnitelma Kuntoutujan ja omaisen ohjaaminen ja opettaminen Osa-alue Menetelmät Aikataulu Tuotos/tuote Kuntoutujan ja omaisen ohjaaminen ja opettaminen a) Sovitaan ja luodaan rakenne, ajoitus ja kirjataan se - 08/04 Kuntoutujan ja omaisen ohjausketju - Rakenne - Sisältö - Apuvälineohjaus b) Sovitaan ohjausmallin sisällöstä, kootaan sopiva ohjausmateriaali ja apuvälinepalvelujen materiaali - 08/04 a) Diagnoosikohtaisesti kuntoutujan/omaisen ohjausmalli (AVH, amputaatio, lonkkamurtuma) b) Diagnoosikohtaisesti kuntoutujalle/omaiselle koottu materiaali ja kirjallinen ohjeistus. c) Luodaan seurantajärjestelmä ohjausketjun toimivuuden jatkuvaksi arvioinniksi - 08/04 11/04 c) Kirjallinen ohjeistus d) luodaan järjestelmä sisällön päivittämiseksi - 09/04 11/04 d) Kirjallinen ohjeistus Kuntoutujan ja omaisen omaehtoinen tiedonhaku/-saanti (sisältönä myös apuvälineosuus) e) Pilotoinnin suunnittelu, toteutus ja arviointi (kuntoutujan ja omaisen ohjausmalli) a) Kootaan ja luodaan sisältö, hyödyntäen kuntoutujan ja omaisen ohjausmallin sisältöä (ohjauskansio) - 05/04 11/04-03/04-09/04 e) Pilotointi a) Koottu sisältö Internetsivut b) Suunnitellaan sivut huomioiden ikääntyvien tarpeet mm. visuaalisessa ilmeessä - 05/04 10/09 b) Sivusuunnitelma ja kirjallinen ohjeistus sivujen sisällön määrittelyssä ja esteettömyydessä

10 2 2. Kuntoutujan ja omaisen tukeminen Osa-alue Menetelmät Aikataulu Tuotos/tuote Kotona selviytymistä tukevat menetelmät ja kolmannen sektorin toiminta ja tarjonta osana kotona selviytymisen tukemista * sosiaaliset verkostot * kolmas sektori - 04/04 08/04 a)luodaan kuntoutujan ja omaisen käyttöön ohjauksen seurantalomake, jossa huomioitu sosiaaliset verkostot ja kolmannen sektorin toiminta palvelun tarjoajina (osana ohjausmallia) a) Kuntoutujan ja omaisen ohjauksen sisältö ja ohjauksen seurantalomakkeet b) verkostoajattelu kotikuntoutuksen pilotoinnissa 9/04-11/04 b) pilotointiraportti Aivoverenkiertohäiriön saaneen kuntoutujan ja hänen omaisensa kotona selviytymistä tukeva kuntoutusohjauksen malli c) Kehitetään potilasjärjestöjen kanssa yhteistyötä kuntoutujan kotona selviytymisen tukemiseksi ja vertaistukitoiminnan kehittämiseksi (Rokuan arkivoimaakurssit ja Invalidien yhdistyksen vertaistukitoiminta) d)koulutetaan henkilökunta Opinnäytetyö: tehdään vaatimusmäärittely, malli ja pilotoidaan se -10/04 c) Käytänteet d) toimintamallikoulutuspäivä /04 pilotoitu malli valmis 12/2004

11 3 3. Kuntoutusketjun saumattomuuden kehittäminen Osa-alue Menetelmät Aikataulu Tuotos/tuote Tiedon kulkuun ja yhteistyöhön liittyvät saumakohdat a)kehitetään lausuntojen ja hoitotiedotteiden käytänteitä ja sisältöjä -9/04 a) kirjaamisen minimitiedostot b)fim-mittarin hyödynnettävyys kotihoidossa ja kuntoutusosastojen toiminnassa c) saattaen vaihto d) kootaan osaamisverkosto osaksi osaamisrekisteriä ja sovitaan sen käyttöön ja ylläpitoon liittyvistä käytänteistä e)organisoidaan ja mahdollisesti toteutetaan työkiertoa f) kuvataan kuntoutusketju yhteystietoineen ja sovitaan tietojen päivittämisestä g) kotihoidon tiedot karttatiehen h) avainosaajamallin kehittäminen -10/04-11/04-9/ /04 yhteistyössä OAMK:n kanssa f) 11/04-10/04-11/04 b) käytänteet c) kotikuntotuspilotti ja mahdoll. käytänne d) tieto käyttöön ja käytänne e)henkilökunnan osaamisen kehittäminen kuvaus f) yhteystiedot toimijoiden käytössä g) tiedot toimijoiden käytössä h) avainosaajamalli Kuntoutussitoumus i) koulutetaan henkilökunta (toimintamallikoulutus) kuntoutussitoumuksen sisällöllinen määrittely i) toimintamallikoulutuspäivä 3-12/04 kuntoutussitoumusmalli

12 4 4. Apuvälineketjun kehittäminen Osa-alue Menetelmät Aikataulu Tuotos/tuote Kuntoutujan ja omaisen apuvälinetietous a) Luodaan apuvälineohjauksen ketju osaksi kuntoutujan ja omaisen ohjausketjua - 08/04 a) Osana kuntoutujan ja omaisen ohjausmallia b) tuotetaan apuvälinevideo - 04/04 09/04 b) video Henkilökunnan (eiapuvälineammattilaiset) apuvälinetietous a) kootaan ja tuotetaan henkilökunnalle suunnattua ohjaus- ja informaatio-materiaalia 10/04 a) infopaketti b)kehitetään tutustumiskäyntikäytänteitä ja toteutetaan niitä b)2-5/04 PR2 yhdessä apuvälineosaajien kanssa b) sovitut, kirjatut ja kokeillut käytänteet Kuntoutujan ja omaisen omaehtoinen tiedonhaku/saanti (sisältönä myös apuvälineosuus) c) luodaan käytänteitä kotihoidon henkilökunnan apuvälinetietotarpeeseen vastaamiseksi ja kirjataan ne *) kts. kuntoutujan ja omaisen ohjaaminen c) 10/04 c) apuvälinetietoiskut osaksi henkilökunnan osaamisen hallintaa

13 5 5. Olemassa olevan ja uuden kuntoutuspalvelutarjonnan kehittäminen Osa-alue Menetelmät Aikataulu Tuotos/tuote Kuntoutujan ja omaisen jaksamista tukeva kuntoutuskurssi esittely projektiryhmässä 9/04-10/04 Kuntouttava loma/vuorohoitopalvelun kehittäminen Kotikuntoutuksen mallin kehittäminen Jatkokuntoutuksen kehittäminen (kotona olevat kuntoutujat) laatukriteerien tekeminen esittely projektiryhmässä a)pilotointisuunnitelma b)pilotointi c)raportointi ja mallin kuvaus a)kuvataan kuntoutujien jatkokuntoutusmahdollisuudet b)jatkokuntoutuksen tarpeen tunnistaminen avainosaajasisällöksi c) koulutetaan henk.kunta 10/04-12/04 a) -8/04 b) 9-11/04 c) 11-12/04 11/04 11/04 11/04 Kuntoutujan ja omaisen jaksamista tukeva tuote eri kuntoutujaryhmille Kuntoututtava loma/vuorohoitotuote Pilotoitu malli kotikuntoutuksesta a)kuvaus: jatkokuntoutusmahdollisuudet b)ohje: jatkokuntoutustarpeen arviointi c) avainosaajakoulutuspäivä 6

14 Liite 4 HOITOTIEDOTTEEN SISÄLLÖN MINIMITIEDOSTO TEKIJÄ MINIMI- TIEDOSTO - Kotihoidon omahoitaja (Effica) - OKS:n kunt.osaston omahoitaja (Effica) - OYS:n kunt.os. omahoitaja (Sofie) - Päivärinteen ks:n omahoitaja Kaikkia kuntoutujia koskeva 1. Asiakkaan henkilö- ja yhteystiedot 2. Lähiomaisen yhteystiedot (ja maininta, tietääkö siirrosta) 3. Lähettäjän yhteystiedot 4. Asiakkaan asumismuoto 5. Aistit ja mahdolliset apuvälineet 6. Osastolle tulon syy ja hoitoaika (sairaala) 7. Sairauksiin liittyvät tiedot (Dg) ja asiakkaan saama sairaanhoito 8. Muut sairaudet 9. Lääkitys ja lääkehoidon toteutus 10. ADL-toiminnot (huolehtii itse/tarvitsee apua) * liikkuminen ja sen mahdolliset apuvälineet *ruokavalio, ruokailu, ruoan valmistus (myös tavat) ja sen mahdolliset apuvälineet *wc-toiminnot (tavat, myös suolen toiminta, mahd. inkontinenssi) *peseytyminen (tavat, ihon kunto ja apuvälineet) *pukeutuminen ja sen mahdolliset apuvälineet *kodinhoitotehtävät: siivous, pyykinpesu 11. Orientaatio/muisti ja muu kognitiivinen toimintakyky 12. Kuntoutujan ja omaisen saama ohjaus (voi olla myös asiasisällön kohdalla) 13. Jatkosuunnitelma 14. Kuntoutujan ja omaisen arvio saamasta hoidosta/kuntoutuksesta (laitos) Lisäksi, jos koskee kuntoutujaa 1. Edunvalvoja 2. Yhteenveto asiakkaan kotona saamista palveluista 3. Allergiat, RR, p. vs 4. Kommunikaatio ja sen mahdolliset apuvälineet 5. Mieliala/henkinen vireys 6. Lepo, nukkuminen ja tavat 7. Hoito-ohjeet 8. Tehdyt/suunnitellut kodinmuutostyöt VASTAAN- OTTAJA OuKa kotihoidon vastaava sh/th OKS:n kunt.os. omahoitaja OYS:n kunt.os. omahoitaja Päivärinteen ks:n omahoitaja 12/04

15 Liite 5 TERAPIALAUSUNNON SISÄLLÖN MINIMITIEDOSTO (Terapialausunto voi sisältää myös suosituksen) TEKIJÄ - OKS:n terapeutti (Effica) - OULU-osaston terapeutti (Effica) - OYS:n terapeutti (Esko) - ODL:n terapeutti lausunto - Päivärinteen ks:n terapeutti - Ostoterapeutti - OKS:n terapeutti (Effica) - lääkäri suositus MINIMI- TIEDOSTO Kaikkia kuntoutujia koskeva 1. Asiakkaan henkilö- ja yhteystiedot 2. Lähettäjän yhteystiedot 3. Diagnoosi(t) 4. Muut sairaudet 5. Kuvaus alkutilanteesta 6. Toiminta- ja liikuntakyky/adl-toiminnot (myös omat tavat) 7. Suunniteltu ja toteutunut terapia 8. Apuvälineet, ortoosit, asunnonmuutostyöt 9. Jatkokuntoutustavoitteet Lisäksi, jos koskee kuntoutujaa 1. Varausluvat, kielletyt liikkeet 2. Liikelaajuudet 3. Mobilisaatio-ohjeet 4. Kommunikaatio ja sen apuvälineet 5. Mieliala, orientaatio, kognitiiviset toiminnan (mm. muisti) 6. Aistit 7. Jos kotitilanteessa jotain erityistä VASTAAN- OTTAJA OuKa lääkinnällinen kuntoutus OuKa kuntoutusosasto OYS:n kuntoutusosasto Ostoterapeutti Kuntoutuja 12/04

16 Liite 6 LÄHETTEEN SISÄLLÖN MINIMITIEDOSTO TEKIJÄ - OYS:n lääkäri - Yhteispäivystyksen lääkäri - OuKa terveysasema MINIMI- TIEDOSTO 1. Potilaan henkilö- ja yhteystiedot 2. Lähiomaisen yhteystiedot (myös mahdollinen edunvalvoja) 3. Lähettäjän yhteystiedot 4. Potilaan asumismuoto 5. Yhteenveto potilaan kotona saamista palveluista 6. Diagnoosit (leikkauspäivämäärä) 7. Potilaan saama hoito/terapiat 8. Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky (lyhyesti) 9. Erikseen maininta potilaan liikkumiskyvystä 10. Jatkohoitosuunnitelma (hoidon/terapiatarpeet) VASTAAN- OTTAJA OuKa:n potilasmanageri Kaupunginsairaalan ylilääkäri 12/04

17 Respectasta tilattavaa SAKKE-projektissa kehitettyä materiaalia kuntoutusketjun toimijoiden käyttöön Liite 7 Kirjallinen materiaali: Palvelukuvaus: Alaraajaproteesin käyttäjän valmennuskurssi Alaraajaproteesin pukemisohjeet kaikille proteesimalleille Tyngänhoito-ohjeet Proteesin huolto-ohjeet Sidontaohjeet Kompressiosukan käyttöohjeet Lihaskunto- ja venyttelyohjeet Liikkumisohjeet Palvelukuvaus: Alaraajaproteesin käytön jälkiseurantapalvelu Palvelukuvaus: Alaraaja-amputoidun postoperatiivinen silikonituppihoito Videot: Käyttäjän valmennuskurssi Silikonituppihoito Vertaistuki rinnakkain elämän polulla Jälkiseuranta Ilmalastaproteesin käyttö Amputaation jälkeiset urheilumahdollisuudet Käyttökokemuksia sekä ala- että yläraajaproteeseista Materiaalin tilaukset: Satu Forsman Sirkku Iskanius Respectalla on käyttöoikeus ja copyright kaikkiin materiaaleihin. Materiaali on maksutonta SAKKE-projektissa mukana olleille kuntoutusketjun toimijoille ja se on tarkoitettu kuntoutujien ja omaisten ohjaamiseen. Sitä ei saa jakaa eteenpäin muille ilman Respectan lupaa.

18 Toimintamallikoulutus R_ Liite 8 Koulutuspäivä _/4: pm klo paikka Koulutuksen toteuttaa OAMK Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Kouluttajina: Palautelomake Ole hyvä ja arvioi kuinka hyvin koulutus onnistui mainituilla osa-alueilla: Erittäin hyvin Melko hyvin Melko huonosti Koulutuspäivästä tiedottaminen Koulutuspäivän tauotus Käytännön järjestelyt Ei hyvin eikä huonosti Erittäin huonosti Koulutuspäivän tarkoituksen selkeys Luentojen sisältö Järjestöjen osuus Keskustelut Koulutuspäivä tuki omaa ammatillista kehittymistäni Pystyn soveltamaan koulutuspäivän antia omassa työssäni Koulutuspäivä kokonaisuudessaan Palaute kouluttajille: Parasta koulutuspäivässä oli: Muita kommentteja: Kiitos vastauksestasi /AH Oulun kaupunki Vanhustyö

19 Koonnut Anna Haverinen Liite 9 Kotihoidon aivoverenkiertohäiriöavainosaajan tehtävät 1. Omahoitajana toimiminen OMAHOITAJA a. toimii pääsääntöisesti aivoverenkiertohäiriöasiakkaan omana/korvaavana hoitajana b. huolehtii aivoverenkiertohäiriöasiakkaan kotiutusprosessista on välittömästi yhteydessä sairaalan omahoitajaan, kun ensimmäinen tieto kotiutuksesta tulee suunnittelee kotitutusta laitoshoidon kanssa on vastaanottamassa asiakasta kotiin tekee kotikäynnin asiakkaan kotiuduttua c. käyttää erilaisia (toiminta)kykymittareita asiakkaan palvelutarpeen ja hoidon vaikutusten arvioimisessa d. tekee asiakkaalla hoito- ja palvelusuunnitelman/on mukana tekemässä hoitoja palvelusuunnitelmaa tarjoten asiantuntijuuttaan e. huolehtii asianmukaisista kirjauksista Efficaan (myös minimitiedostojen hyödyntäminen) f. huolehtii kuntouttavan hoito- ja hoivatyön toteutumisesta ja asiakkaan toimintakyvyn tukemisesta 2. Toimiminen muiden tiimiläisten ohjaajana ja neuvojana NEUVONANTAJA a. ohjaa aivoverenkiertohäiriöasiakkaan omaa/korvaavaa hoitajaa omaan asiantuntijuuteen perustuen (myös apuvälineasiat) b. motivoi ja kannustaa muita tiimiläisiä kuntouttavan hoito- ja hoivatyön toteuttamisessa ja asiakkaan toimintakyvyn tukemisessa c. opettaa työtovereilleen käytännössä esim. asiakkaan päivittäisten toimien avustamista 3. Toimiminen yhteyslenkkinä eri toimijoiden välillä YHDYSLENKKI a. yhdyslenkkinä toimiminen ja yhteistyön parantaminen kuntoutujan, omaisen ja kotihoidon työntekijöiden välillä b. yhdyslenkkinä toimiminen ja yhteistyön parantaminen kotihoidon ja sairaalan (esim. OKS kuntoutusosasto) työntekijöiden välillä c. yhdyslenkkinä toimiminen ja yhteistyön parantaminen kotihoidon ja apuvälinepalveluiden välillä d. yhdyslenkkinä toimiminen ja yhteistyön parantaminen kotihoidon ja kolmannen sektorin välillä e. avainosaajatoiminnan tunnetuksi tekeminen niin kotihoidossa kuin muillekin yhteistyökumppaneille 4. Toimiminen kuntoutujan ja omaisen ohjaajana OHJAAJA a. päivittäisiin toimiin liittyvien asioiden opettaminen käytännössä kuntoutujalle b. päivittäisiin toimiin liittyvien asioiden opettaminen käytännössä omaisille c. kannustaa omaisia osallistumaan kuntoutujan hoitoon

20 Koonnut Anna Haverinen Oman ja tiimiläisten osaamisesta huolehtiminen omalta asiantuntijuusalueelta PÄIVITTÄJÄ a. seuraa aktiivisesti omaan asiantuntijuusalueeseen liittyvää tietoa ja kehitystä b. ohjaa työtovereita tietolähteille c. kuntouttavan työotteen ylläpitäminen ja edistäminen omalla alueella d. omaan asiantuntijuusalueeseen liittyvistä ajankohtaisista asioita tiedottaminen e. huolehtiminen ajantasaisesta materiaalista ja sen löytymisestä sovitusta paikasta (esim. ns. avainosaajan kansio) f. ennaltaehkäisevän näkökulman esilletuominen g. alustusten tms. pitäminen tiimiläisille ajankohtaisista asioita

21 Koonnut Anna Haverinen Liite 10 Kotihoidon lonkkamurtuma/amputaatioavainosaajan tehtävät 1. Omahoitajana toimiminen OMAHOITAJA a. toimii pääsääntöisesti lonkkamurtuma/amputaatioasiakkaan omana/korvaavana hoitajana b. huolehtii lonkkamurtuma/amputaatioasiakkaan kotiutusprosessista on välittömästi yhteydessä sairaalan omahoitajaan, kun ensimmäinen tieto kotiutuksesta tulee suunnittelee kotitutusta laitoshoidon kanssa on vastaanottamassa asiakasta kotiin tekee kotikäynnin asiakkaan kotiuduttua c. käyttää erilaisia (toiminta)kykymittareita asiakkaan palvelutarpeen ja hoidon vaikutusten arvioimisessa d. tekee asiakkaalla hoito- ja palvelusuunnitelman/on mukana tekemässä hoitoja palvelusuunnitelmaa tarjoten asiantuntijuuttaan e. huolehtii asianmukaisista kirjauksista Efficaan (myös minimitiedostojen hyödyntäminen) f. huolehtii kuntouttavan hoito- ja hoivatyön toteutumisesta ja asiakkaan toimintakyvyn tukemisesta 2. Toimiminen muiden tiimiläisten ohjaajana ja neuvojana NEUVONANTAJA a. ohjaa lonkkamurtuma/amputaatioasiakkaan omaa/korvaavaa hoitajaa omaan asiantuntijuuteen perustuen (myös apuvälineasiat) b. motivoi ja kannustaa muita tiimiläisiä kuntouttavan hoito- ja hoivatyön toteuttamisessa ja asiakkaan toimintakyvyn tukemisessa c. opettaa työtovereilleen käytännössä esim. asiakkaan päivittäisten toimien avustamista 3. Toimiminen yhteyslenkkinä eri toimijoiden välillä YHDYSLENKKI a. yhdyslenkkinä toimiminen ja yhteistyön parantaminen kuntoutujan, omaisen ja kotihoidon työntekijöiden välillä b. yhdyslenkkinä toimiminen ja yhteistyön parantaminen kotihoidon ja sairaalan (esim. OKS kuntoutusosasto) työntekijöiden välillä c. yhdyslenkkinä toimiminen ja yhteistyön parantaminen kotihoidon ja apuvälinepalveluiden välillä d. yhdyslenkkinä toimiminen ja yhteistyön parantaminen kotihoidon ja kolmannen sektorin välillä e. avainosaajatoiminnan tunnetuksi tekeminen niin kotihoidossa kuin muillekin yhteistyökumppaneille 4. Toimiminen kuntoutujan ja omaisen ohjaajana OHJAAJA a. päivittäisiin toimiin liittyvien asioiden opettaminen käytännössä kuntoutujalle b. päivittäisiin toimiin liittyvien asioiden opettaminen käytännössä omaisille c. kannustaa omaisia osallistumaan kuntoutujan hoitoon

22 Koonnut Anna Haverinen Oman ja tiimiläisten osaamisesta huolehtiminen omalta asiantuntijuusalueelta PÄIVITTÄJÄ a. seuraa aktiivisesti omaan asiantuntijuusalueeseen liittyvää tietoa ja kehitystä b. ohjaa työtovereita tietolähteille c. kuntouttavan työotteen ylläpitäminen ja edistäminen omalla alueella d. omaan asiantuntijuusalueeseen liittyvistä ajankohtaisista asioita tiedottaminen e. huolehtiminen ajantasaisesta materiaalista ja sen löytymisestä sovitusta paikasta (esim. ns. avainosaajan kansio) f. ennaltaehkäisevän näkökulman esilletuominen g. alustusten tms. pitäminen tiimiläisille ajankohtaisista asioita

23 Koonnut Anna Haverinen Liite 11 Avainosaajana toimimisen mahdollistavat tehtävät Kotihoidon aluekoordinaattorin tehtävät 1. Vastaa omalla alueellaan avainosaajajärjestelmän toteutumisesta 2. Toimii vuorollaan sovitun ajanjakson koko avainosaajamallista vastaavana koordinaattorina (v aluekoordinaattori Eeva Tokola) 3. Kehittää edelleen avainosaajamallia ja siirtää mallin myös koskemaan muita ns. vastuutehtäviä Kotihoidon tiimivastaavan tehtävät 1. Osaamisen tukeminen a. kehityskeskusteluissa osana kouluttautumissuunnitelmaa kartoitetaan yhdessä avainosaajan kouluttautumistarpeet ja asiantuntijuusalueeseen liittyvät koulutukset b. koulutuksiin ja kertausharjoituksiin pääsemisen huolehtiminen 2. Tutustumiskäyntien ja työkierron suunnittelu ja mahdollistaminen 3. Avainosaajan tukeminen tehtävässään 4. Joustava työn suunnittelu (myös työvuorosuunnittelu) tarvittaessa; työajan varaaminen avainosaajatehtäviin (esim. materiaalin päivittäminen, verkostojen ylläpito) 5. Yhteisissä palavereissa mahdollisuus avainosaajille tiedottaa ajankohtaisista asioista (esim. kerran kuukaudessa säännöllisesti) Yhdyshenkilön tehtävät 1. Hyödyntää avainosaajan osaamista kotihoidon asiakkaiden kotiutumisessa, HoPaSu:n tekemisessä sekä hoidon ja palvelun toteutuksessa 2. Huolehtia siitä, että tiimi hyödyntää avainosaajan osaamisesta Verkostoituminen 1. Avainosaajat laitetaan mukaan erilaisille postituslistoille (Ouka-apuvälinepalvelut, Respecta, OYS apuvälinepalvelut) apuvälineisiin liittyvä tiedottaminen (SAKKE-projekti huolehtii ensimmäisen kerran, tietojen päivitys??) 2. Avainosaajien tiedot toisille avainosaajille 3. Avainosaajien tiedot eri verkostoille (OKS kuntoutusosasto, OYS kuntoutusosasto, Sinikka Lotvonen, koko kotihoito, Invalidien yhdistys, Aivohalvaus- ja dysfasialiitto, OuKa lääkinnällinen kuntoutus) (SAKKE-projekti huolehtii ensimmäisen kerran, tietojen päivitystä??) 4. Yhteistyökumppaneiden yhteystiedot avainosaajien käyttöön (mahdollistetaan konsultointi) (SAKKE-projekti huolehtii ensimmäisen kerran, tietojen päivityksestä informoidaan yhteistyökumppaneita)

SISÄLLYSLUETTELO LUETTELO LOPPURAPORTIN TAULUKOISTA LUETTELO LOPPURAPORTIN KUVISTA LIITELUETTELO 1. PROJEKTIN TAUSTA JA TAVOITTEET...

SISÄLLYSLUETTELO LUETTELO LOPPURAPORTIN TAULUKOISTA LUETTELO LOPPURAPORTIN KUVISTA LIITELUETTELO 1. PROJEKTIN TAUSTA JA TAVOITTEET... 1 SISÄLLYSLUETTELO LUETTELO LOPPURAPORTIN TAULUKOISTA LUETTELO LOPPURAPORTIN KUVISTA LIITELUETTELO 1. PROJEKTIN TAUSTA JA TAVOITTEET...5 2. PROJEKTIORGANISAATIO...6 2.1. OHJAUSRYHMÄ...7 2.2. PROJEKTIRYHMÄT...9

Lisätiedot

KOKEMUSKOULUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA

KOKEMUSKOULUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA 21.12.2010 KOKEMUSKOULUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA Kokemuskoulutuksesta pätevää -hanke 2010 Alkusanat Kokemuskoulutuksen koulutusohjelma on syntynyt osana Kokemuskoulutuksesta pätevää -hanketta. Hankkeen päätavoite

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi MIKKELIN SEUDUN VANHUSPALVELUIDEN KÄSIKIRJA 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. VANHUSPALVELUIDEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA... 5 2.1. VANHUSPALVELUIDEN ORGANISAATIO KANGASNIEMEN

Lisätiedot

TUETUN KOTONA KUNTOUTUMISEN MALLI IKÄIHMISILLE UUDENMAAN ALUEHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1.3.2008-28.2.2010

TUETUN KOTONA KUNTOUTUMISEN MALLI IKÄIHMISILLE UUDENMAAN ALUEHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1.3.2008-28.2.2010 TUETUN KOTONA KUNTOUTUMISEN MALLI IKÄIHMISILLE UUDENMAAN ALUEHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1.3.2008-28.2.2010 Tämä aluehanke on osa rintamaveteraanien ja sotainvalidien avo- ja kotikuntoutuksen kehittämishanketta

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN VANHUSPALVELUIDEN KÄSIKIRJA

MIKKELIN SEUDUN VANHUSPALVELUIDEN KÄSIKIRJA MIKKELIN SEUDUN VANHUSPALVELUIDEN KÄSIKIRJA 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...4 2. VANHUSPALVELUIDEN LÄHTÖKOHDAT ja TAVOITTEET YHTEISTOIMINTA- ALUEELLA...5 2.1. Vanhuspalveluiden toimintamalli Kangasniemen

Lisätiedot

Vanhuspalveluiden toimintakäsikirja

Vanhuspalveluiden toimintakäsikirja 2015 Vanhuspalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. VANHUSPALVELUIDEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA... 6 3. VANHUSPALVELUIDEN HOIDON PORRASTUS JA PALVELUOHJAUS

Lisätiedot

DEMENTOITUVIEN KUNTOUTTAVAN LYHYTAIKAISHOIDON TOIMINNAN KÄSIKIRJA

DEMENTOITUVIEN KUNTOUTTAVAN LYHYTAIKAISHOIDON TOIMINNAN KÄSIKIRJA DEMENTOITUVIEN KUNTOUTTAVAN LYHYTAIKAISHOIDON TOIMINNAN KÄSIKIRJA LyhDeKe-projekti 2005-2007 SISÄLTÖ 1. TAUSTAA 2. KEHITTÄMISHANKKEESSA SAATUJA KOKEMUKSIA JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 3. TYÖPROSESSIT 3.1 Asiakkaaksi

Lisätiedot

Kotihoidon omavalvontasuunnitelma

Kotihoidon omavalvontasuunnitelma Kotihoidon omavalvontasuunnitelma Järvenpään kaupunki Vahvistettu 12.11.2014 Päivitetty 18.8.2015 Sisällys 1 PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT... 1 2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET...

Lisätiedot

LOPPURA- PORTTI. VALmennusta Omaishoitoperheille Terveydenhuollossa

LOPPURA- PORTTI. VALmennusta Omaishoitoperheille Terveydenhuollossa 10 VALmennusta Omaishoitoperheille Terveydenhuollossa LOPPURA- PORTTI Valot projekti 2009-2013 Maarit Väisänen (toim.), projektivastaava Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN Kirkkonummen ikäihmisten palvelujen strategia ja kehittämissuunnitelma vuoteen 2012 2 Sitten kun en enää muista nimeäni, sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Attendo Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä, jolle

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

Kehityskeskustelut osaksi johtamista

Kehityskeskustelut osaksi johtamista KRISTIINA PATJA - TOPI LITMANEN - JUHA ALANKO - MATTI KOTILA MIRJA TUOMIRANTA - ANNI PEURA JULKAISUSARJA B: raportit Kehityskeskustelut osaksi johtamista Lääkärien ammatillisen kehittymisen tuki ry Pro

Lisätiedot

MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN TUETUN ASUMISEN JA PALVELU- ASUMISEN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2005-2006

MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN TUETUN ASUMISEN JA PALVELU- ASUMISEN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2005-2006 HÄMEENLINNAN SEUTUKUNTA ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN TUETUN ASUMISEN JA PALVELU- ASUMISEN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2005-2006 TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN

Lisätiedot

Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset

Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 2. JÄRJESTÖTYÖ JA HALLINTO 2.1. Liittokokoukset, hallitus ja työryhmät 2.2. Henkilöstö 2.3. Toimitilat

Lisätiedot

11.12.2014. Kankaanpään terveyskeskus, os. Tapalankatu 20, 38700 Kankaanpää

11.12.2014. Kankaanpään terveyskeskus, os. Tapalankatu 20, 38700 Kankaanpää MUISTIO 5/2014 11.12.2014 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Kankaanpään terveyskeskus, os. Tapalankatu 20, 38700 Kankaanpää Aika: pe 21.11 klo 9 15.00 Osallistujat Anu Kärki, Huittinen

Lisätiedot

Kaste-hanke. Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012

Kaste-hanke. Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012 Kaste-hanke Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012 Rajapintakäytännöt IÄKKÄÄN PÄIVYSTYSPOTILAAN HOITOPOLKU OSAHANKE RAPORTTI

Lisätiedot

Palvelutuotteet 2015. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

Palvelutuotteet 2015. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Palvelutuotteet 2015 Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Hallitus 19.12.2014 Sisällys 1. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä ja palveluihin ohjautuminen... 1 1.1.

Lisätiedot

VÄLI-SUOMEN POTKU LOPPURAPORTTI

VÄLI-SUOMEN POTKU LOPPURAPORTTI VÄLI-SUOMEN POTKU LOPPURAPORTTI MaaliPOTKU osahanke 1.4.2010 31.10.2012 Marita Pitkänen Tiina Nurmela Heta Leino Sisällysluettelo 1. OSAHANKKEEN ORGANISOITUMINEN... 4 2. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN FORSSAN

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUASUMISEN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2005-2006 TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN OSARAPORTTI

VANHUSTEN PALVELUASUMISEN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2005-2006 TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN OSARAPORTTI HÄMEENLINNAN SEUTUKUNTA ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS VANHUSTEN PALVELUASUMISEN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2005-2006 TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN OSARAPORTTI Ritva Harjula Projektipäällikkö

Lisätiedot

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Eeva Päivärinta, Riitta Haverinen Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Opas työntekijöille ja palveluista vastaaville Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Oppaan valmistelu- ja kirjoittajaryhmä:

Lisätiedot

Hoiva-asumisen toimintamalli Etelä-Kymenlaakson kunnille

Hoiva-asumisen toimintamalli Etelä-Kymenlaakson kunnille Hoiva-asumisen toimintamalli Etelä-Kymenlaakson kunnille Kaakon SOTE-INTO 2 Etelä-Kymenlaakson osahanke Hyväksytty 5/ 2010 Päivitetty 23.8.2012 Kaakon SOTE-INTO 2 / Etelä-Kymenlaakson osahanke 1 Kaakon

Lisätiedot

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen LÄHITUKI -projekti 2007-2010 LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti 2 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Anna-Leena Kailio, projektikoordinaattori 2010 Kouvolan

Lisätiedot

OULUN OSAPROJEKTI: KUNTOUTUSSUUNNITELMA KOHTAAVATKO TEORIA JA TODELLISUUS?

OULUN OSAPROJEKTI: KUNTOUTUSSUUNNITELMA KOHTAAVATKO TEORIA JA TODELLISUUS? 1 Lasten ja nuorten hyvän kuntoutuksen toteutuminen palveluverkostossa projekti 2007-2011 Vajaaliikkeisten Kunto ry OULUN OSAPROJEKTI: KUNTOUTUSSUUNNITELMA KOHTAAVATKO TEORIA JA TODELLISUUS? Vaikeavammaisten

Lisätiedot

KOTIPALVELUN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2006-2007 TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN OSARAPORTTI

KOTIPALVELUN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2006-2007 TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN OSARAPORTTI HÄMEENLINNAN SEUTUKUNTA ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS KOTIPALVELUN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2006-2007 TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN OSARAPORTTI Ritva Harjula Projektipäällikkö

Lisätiedot

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Keski-Suomen SOTE2020-hanke, raportti 30.4.2015 MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Pikkarainen Aila, asiantuntija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kuva: Pirjo Ala-Hynnilä MONIALAISEN

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Attendo Oy Palveluntuottajan Y-tunnus: 1755463-2 Kunnan nimi: Kuntayhtymän

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017

Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017 Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto.omaiset@netikka.fi www.omaisetep.fi 2

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. TOIMINTAYKSIKÖN PERUSTIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Vihnuskoti osasto A Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT osaamista, osallisuutta ja rakenteita

KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT osaamista, osallisuutta ja rakenteita KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT osaamista, osallisuutta ja rakenteita VÄLIRAPORTTI 1.5. 31.10.2011 28.10.2011 Toim. Eila Pelli, projektipäällikkö ja tietohallinto projektisihteeri Jari

Lisätiedot