Yhteenveto Saumaton kuntoutusketju SAKKE projektin henkilöstön koulutuksista ja matkoista vuosina

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteenveto Saumaton kuntoutusketju SAKKE projektin henkilöstön koulutuksista ja matkoista vuosina 2002-2004."

Transkriptio

1 Liite 1 1 Yhteenveto Saumaton kuntoutusketju SAKKE projektin henkilöstön koulutuksista ja matkoista vuosina (AH = Anna Haverinen, SS = Sanna Suistio, PK = Pentti Koistinen, SN = Saila Nissinen, AL = Anne Leinonen) Oulun kaupungissa toteutuneet koulutukset EU-projektien kirjanpito ja talouden seuranta; projektin toteuttajan vastuut ja velvollisuudet. Kouluttaja JHTT Kaarina Daavittila. Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto. (1pvä) AH SS 2. Rakennerahastojen ajankohtaisiltapäivä. Oulun lääninhallituksen sivistysosasto. (½pvä) AH SS 3. Palvelualojen laatutyö-seminaari. Laatukeskus Oulun aluejaosto. (1pvä) AH 4. Perehdytys tarkastuskäytäntöihin. Oulun kaupungin tavoite 2 Aktivaattorit - hanke. (1pvä) AH SS 5. Projektirekisteri Reportronic-koulutus. Oulun kaupungin tavoite 2 Aktivaattorit -hanke. (1pvä) AH SS 6. Ajankohtaispäivä EU-projekteista. Kuntaliitto (1pvä) AH 7. EU-projektien hallinnointi laskentatoimen näkökulmasta. Kuntaliitto (1pvä) AH 8. Projektin taloushallinta. Oulun kaupungin tavoite 2 Aktivaattorit -hanke. (½pvä) AH SS 9. Ohjausryhmätyöskentelyn/kokousten valmistetun valmennus. Oulun kaupungin tavoite 2 Aktivaattorit -hanke. (½pvä) AH SS PK 10. EU-tiedottaminen ja asiakirjahallinto. Oulun kaupungin tavoite 2 Aktivaattorit -hanke. (½pvä) AH SS TtM Leena Paasivaaran väitöstilaisuus. Lääketieteellinen tiedekunta. Oulu. (½ pvä) AH SS 2. Hankesuunnittelu ja rahoituksen hakuprosessi perehdytysprosessi. Kouluttajana FL Heimo Keränen Kajaanin kehittämiskeskus. Oulun kaupungin tavoite 2 Aktivaattorit -hanke (½pvä) AH SS 3. Virkeät vanhat ikäihmisten esiinmarssi. Vapaaehtoistoiminnan esittely. Järjestäjänä Jelppi vapaaehtoistoiminnan verkosto (½ pvä). AH SS 4. Hoitajan perustehtävä moniammatillisessa tiimissä. Paneeli. Järjestäjänä OYS ja Oulun yliopiston hoitotieteen ja terveyshallinnon laitos. (½ pvä) AH 5. THM Kaisa Koiviston väitöstilaisuus. Lääketieteellinen tiedekunta. Oulu. (½ pvä) AH 6. Frontpage 2000 koulutus. Oulun kaupunki. Kouluttajana Tapio Ylikorkala. Oulu. (½ pvä). AH SS 7. Mielenterveysfoorumi. Mielenterveys- ja vammaispalvelutyö. Oulun kaupunki (1 pvä) AH SS

2 8. Palveluohjaus Case Management sosiaali- ja terveydenhuollossa. Mitä se on ja missä tilanteissa se toimii? Kouluttajina YL Sauli Suominen ja palveluohjaaja Anne Saaristo. Kuntakoulutus. Oulu. (1 pvä) AH SS 9. Uudistuva hoitokäytäntö/ Tekonivelpotilaiden hoitopolku Coxan mallin mukaan. ODL. Kotisairaalaverkostot projekti. Esittelijänä hoitotyön johtaja Tuula Rantala. Oulu. (½ pvä) AH SS 10. Työkorvauksen ja palkan ero. Oulun kaupunki. (½ pvä) AH SS Tavoite 2 hankkeiden tulosten seuranta. Oulun kaupungin kesksuvirasto. Kirkkotorin koulutuskeskus. Oulu. (½pvä) AH SS 2. Potilaan ohjaaminen. Hoitotyön alueellinen koulutuspäivä. PPSHP. OYS. (1 pvä) AH SN AL Projektin toteutukseen kuuluneet matkat PIRKE-hankkeseen tutustuminen, Vanhustyön keskusliiton seminaari: Tietotekniikka vanhustyössä. Hyvä ikä messut. Tampere (2pvä) AH SS 2. FIM-käyttäjäpäivät (Kuntaliitto) (1pvä). Kuntoutuksen tutkimus päivät. (Kuntoutussäätiö) (2pvä). Muutoksen johtaminen seminaaripäivä (1pvä) (Tehy). Helsinki. AH Laadun ankkurointi arkeen. Laatuvalmentaja-päivät. Stakes Helsinki (2 pvä) AH SS 2. KELA:n IKÄ-hankkeen esittely. projektipäällikkö Katariina Hinkka Helsinki (½ pvä) AH SS 3. Terve-Sos-messut Lahti (4 pvä) SS 4. HYVe-konfrenssi teknologiallako hyvinvointia. Hämeen kesäyliopisto. Hämeenlinna (2 pvä) AH SS 5. Qualisan kuntoutuspäivä FIM ja WeeFim -järjestelmillä kuntoutuksen arviointia vauvasta vaariin. Qualisan. Helsinki (1 pvä) AH 6. Kansainvälistyvä terveydenhuolto opintomatka Tanskaan. Avopalvelujen kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollossa Tanskan malleja. Kuntakoulutus. Tanska (4 pvä) AH SS PK Kuntoutuspäivät. Helsinki. (2 pvä) AH 2. Sairaanhoitajapäivät. Helsinki. (2 pvä) AH 3. Neuvonta- ja ohjaustyön seminaari. Kuntoutussäätiö. Helsinki. (2 pvä) AL 4. Luova kunta laadukkaat palvelut. Terve-SOS. Stakes. Espoo (2 pvä) AH AL 2

3 Kehittämissuunnitelma Liite 2 Kehittämiskohde 1: Kuntoutujan ja omaisen ohjaaminen ja opettaminen Osa-alue Menetelmät Aikataulu Tekijä(t) Kuntoutujan ohjausketju (rakenne) a)sovitaan ja luodaan rakenne ja ajoitus, kirjataan se 9/03-6/04 Kuntoutujan ohjausketju (sisältö) Omaisen ohjausketju (rakenne) b)luodaan seurantajärjestelmä ohjausketjun toimivuuden jatkuvaksi arvioinniksi c)pilotointi 1 (pilotoinnin suunnittelu ja toteutus) d)koulutetaan henkilökunta (toimintamallikoulutus) a)sovitaan ohjausketjun sisällöstä, kootaan sopiva ohjausmateriaali ja tuotetaan tarvittaessa uutta huomioiden myös mm. kolmannen sektorin ja apuvälinepalvelujen materiaali b)kehitetään ohjausmateriaalin yhtenäistä visuaalista, ikääntyvän tarpeet huomioivaa ilmettä osana sisällön kehittämistä c)luodaan järjestelmä sisällön päivittämiseksi d)pilotoidaan sisältö osana ohjausketjun pilotointi 1:stä e)koulutetaan henkilökunta (toimintamallikoulutus) a)sovitaan ja luodaan rakenne ja ajoitus, kirjataan se b)luodaan seurantajärjestelmä ohjausketjun toimivuuden jatkuvaksi arvioinniksi 3-5/04 4-8/04 kevät 04 9/03-6/04 9/03-6/04 4-6/04 4-8/04 kevät 04 9/03-6/04 3-5/04 a)palkattu henkilö (9/03 8/04) kuntoutusketjun henkilökunnan kanssa b)palkattu henkilö kuntoutusketjun henkilökunnan kanssa c)palkattu henkilö kuntoutusketjun henkilökunnan kanssa d) yhteistyössä OAMK:n kanssa a)palkattu henkilö kuntoutusketjun henkilökunnan kanssa, OuKa:n ja OYS:n apuvälinepalvelut, valitut 3. sektorin toimijat b)palkattu henkilö, tiedottaja Elina Kinnunen, kuntoutusketjun henkilökunnan ja kilpailutetun painotalon kanssa c)palkattu henkilö kuntoutusketjun henkilökunnan kanssa d)palkattu henkilö kuntoutusketjun henkilökunnan kanssa e) yhteistyössä OAMK:n kanssa a)palkattu henkilö kuntoutusketjun henkilökunnan kanssa b)palkattu henkilö kuntoutusketjun henkilökunnan kanssa c)palkattu henkilö

4 c)pilotointi 1 (pilotoinnin suunnittelu ja toteutus) d)koulutetaan henkilökunta (toimintamallikoulutus) 4-8/04 kevät 04 kuntoutusketjun henkilökunnan kanssa d) yhteistyössä OAMK:n kanssa Omaisen ohjausketju (sisältö) Hyvien käytäntöjen opas kaatumistapaturmien ehkäisyyn kuntoutujille ja omaisille (erilliset ohjeet) Kuntoutujan ja omaisen omaehtoinen tiedonhaku/saanti a)sovitaan ohjausketjun sisällöstä, kootaan sopiva ohjausmateriaali ja tuotetaan tarvittaessa uutta b)luodaan järjestelmä sisällön päivittämiseksi c)pilotoidaan sisältö osana ohjausketjun pilotointi 1:stä d)koulutetaan henkilökunta (toimintamallikoulutus) a)luodaan opas b)sovitaan käytännöt sen tuottamisesta ja levittämisestä c)koulutetaan henkilökunta (avainosaajakoulus) kts. apuvälineketjun kehittäminen 9/03-6/04 4-6/04 4-8/04 kevät / /04 syksy 04 a)palkattu henkilö kuntoutusketjun henkilökunnan kanssa b)palkattu henkilö kuntoutusketjun henkilökunnan kanssa c)palkattu henkilö kuntoutusketjun henkilökunnan kanssa d) yhteistyössä OAMK:n kanssa Sari Lehtola

5 Kehittämiskohde 2: Kuntoutujan ja omaisen tukeminen Osa-alue Menetelmät Aikataulu Tekijä(t) Kotona selviytymistä tukevat menetelmät a)sosiaaliset verkostot b)ennaltaehkäisevät kotikäynnit 11/03-2/04 11/03 2/04 a)arvioidaan verkostokarttojen käyttömahdollisuudet ja sovitaan käytänteistä b)kehitetään ennaltaehkäisevät kotikäynnit osaksi kotona selviytymisen tukemisen toimintamallia c)koulutetaan henkilökunta (toimintamallikoulutus) syksy 04 a)pr4, kuntoutusketjun hk (OYS kunt.os., OKS kunt.os., kotihoito) b)sinikka Lotvonen kotihoito PR 4 c)yhteistyössä OAMK:n kanssa Kolmannen sektorin toiminta ja tarjonta osana kotona selviytymisen tukemista Aivoverenkiertohäiriön saaneen kuntoutujan ja hänen omaisensa kotona selviytymistä tukeva kuntoutusohjauksen malli Lonkkamurtumakuntoutujan sosiaalisen tuen verkosto kotona Ikääntyvien lonkkamurtumapotilaiden kokemuksia hoidosta ja kuntoutumisesta a)konkretisoidaan valittujen yhteistyökumppaneiden mahdollisuudet toimia ketjussa (laitos ja koti) ja sovitaan käytänteistä ja kirjataan ne b)kehitetään edelleen vertaistukitoimintaa c)koulutetaan henkilökunta (toimintamallikoulutus) Opinnäytetyö: tehdään vaatimusmäärittely, malli ja pilotoidaan se Projektityö Pro gradu -tutkielma 11/03-6/04 1-6/04 syksy 04 erillinen suunnitelma, työ valmistuu 12/2004 erillinen suunnitelma erillinen suunnitelma a)pr4 valitut yhteistyökumppanit b)pr4 valitut yhteistyökumppanit c)yhteistyössä OAMK:n kanssa OAMK:n opiskelijat, PR1 OAMK:n opiskelija TTM-opiskelija

6 Kehittämiskohde 3: Kuntoutusketjun saumattomuuden kehittäminen Osa-alue Menetelmät Aikataulu Tekijä(t) Tiedon kulkuun liittyvät 9/03-2/04 saumakohdat Yhteistyöhön liittyvät saumakohdat a)kehitetään lausuntojen sisältöjä (mm. yhteistiedot) b) sovitaan lausunto-, lähete ja yhteydenottokäytänteistä ja kirjataan ne (huom! huomioidaan muut palveluketjuhankkeet) c)sovitaan kuntoutusketjussa käytettävistä yhteisistä mittareista ja mittarikäytänteistä (mm. kuntoutusosastot FIM) d)kehitetään kuntoutusketjun kriittisiin pisteisiin (laitos-laitos ja laitos-koti siirrot) saattaen vaihto - toimintamalli ja kouluttaudutaan siihen e)luodaan osaamisverkosto ja siihen liittyvä osaamisrekisteri ja sovitaan sen käyttöön ja ylläpitoon liittyvistä käytänteistä f)pilotointi 2 (pilotoinnin suunnittelu ja toteutus) g)koulutetaan henkilökunta (toimintamallikoulutus) a) sovitaan ja kirjataan kuntoutusosastojen kuntoutujakriteerit b) organisoidaan ja toteutetaan työkierto c) neuvotellaan vammaispalvelun kanssa kodinmuutostöihin liittyvistä viiveistä d) kuvataan kuntoutusketju yhteystietoineen ja 9/03-2/04 1 6/04 9/03-6/04 03/04-10/ /04 syksy 04 11/03-3/04 9/03-12/04 1-4/04 11/03-6/04 a) OYS kunt.os. OKS kunt.os., kotihoito, OuKa lääk.kunt., Päivärinne, PR1 b) OYS kunt.os. OKS kunt.os., kotihoito, OuKa lääk.kunt., Päivärinne, PR1 c) OYS kunt.os., OuKa kunt.os., kotihoito PR1 d) OYS kunt.os., OuKa kunt.os., kotihoito, OUKa lääk.kunt. Päivärinne, PR1 e) OYS kunt.os., OuKa kunt.os., kotihoito, PR3 f) PR1 g) yhteistyössä OAMK:n kanssa a) OYS:n ja OKS:n kuntoutusosastot b) OYS ja OKS:n osastonhoitajat, kotihoidon tiimivastaavat, PR3 c) OKS:n kunt.osasto, vammaispalvelu d) kuntoutusketjun toimijat, PR1

7 Kaatumistapaturmien ehkäisy Kuntoutussitoumus Ikääntyneiden hoitotyö laitoshoidossa sovitaan tietojen päivittämisestä e) pilotointi 2 (pilotoinnin suunnittelu ja toteutus) f) koulutetaan henkilökunta (toimintamallikoulutus, sisältää mm. eri yksiköiden esittäytymiset) a) kehitetään ohjeistus, toimintamalli ja koulutetaan henkilökunta (avainosaajakoulutus) a) kehitetään malli b) pilotoidaan osana pilotti 1:sta Pro Gradu tutkielma 5-11/04 syksy 04 e) PR1 f) yhteistyössä OAMK:n kanssa 4-12/04 a) Sari Lehtola + kuntoutusketjun henkilökunta 10/03-4/04 4-6/04 erillinen suunnitelma Sanna Väänänen ja erikseen määritelty työryhmä Kehittämiskohde 4: Apuvälineketjun kehittäminen Osa-alue Menetelmät Aikataulu Tekijä(t) Kuntoutujan ja omaisen /04 apuvälinetietous Henkilökunnan (ei-apuvälineammattilaiset) apuvälinetietous a) kootaan ja tuotetaan sopivaa apuvälinetietousmateriaalia ja luodaan käytänteet niiden jakelusta ja päivittämisestä. Pilotoidaan osana ohjausketjua (Pilotti 1) b) luodaan apuvälineohjauksen ketju osaksi kuntoutujan ja omaisen ohjausketjua Pilotoidaan osana ohjausketjua (Pilotti 1) c) tuotetaan apuvälinevideo a) tuotetaan henkilökunnalle suunnattua ohjaus- ja informaatiomateriaalia b)kehitetään tutustumiskäyntikäytänteitä ja toteutetaan niitä c) luodaan käytänteitä kotihoidon henkilökunnan apuvälinetietotarpeeseen vastaamiseksi ja kirjataan ne d) koulutetaan henkilökuntaa (avainosaajakoulutus) 4-8/04 1-6/04 4-8/04 1-5/04 1-5/04 1-5/04 kevät 04 a) PR2 yhdessä apuvälineosaajien kanssa, palkattu henkilö ja Respecta Oy b) PR2, palkattu henkilö c) Respecta Oy PR2 a) PR2 yhdessä apuvälineosaajien kanssa b) PR2 yhdessä apuvälineosaajien kanssa c) PR2 yhdessä apuvälineosaajien kanssa, d) PR2

8 Apuväline-internetsivut a) kilpailutetaan tekijä(t) b) suunnitellaan ja toteutetaan sivut c) sovitaan hallinnoinnista ja ylläpitämisestä d) pilotoidaan sivut (pilotointi 3) 9-10/03 11/03-5/04 2/ /04 a) PR2 b) PR2 + valittu tekijä(t) c) PR2 d) PR2 + valittu tekijä(t) 5. Olemassa olevan ja uuden kuntoutuspalvelutarjonnan kehittäminen Osa-alue Menetelmät Aikataulu Tekijä(t) Kotikuntoutuksen mallin kehittäminen oma suunnitelma Päivärinne ja PR4, kotihoito Kuntoutujan ja omaisen jaksamista tukeva kuntoutuskurssi a) suunnitellaan kurssi 1-9/03 9/03 Kuntouttava loma/vuorohoitopalvelun kehittäminen Mahdollisimman nopea kotiutus ja kotisairaalatoiminnan osuus siinä Jatkokuntoutuksen kehittäminen b) pilotoidaan kurssi (pilotointi 4) c) edelleen kehitetään kurssia d) pilotoidaan kursseja (pilotoinnit 5-7) a)tehdään vaatimusmäärittely b)suunnitellaan c)pilotoidaan mallia (pilotointi 8) d) kehitetään edelleen a) tehdään vaatimusmäärittely ja kehitetään malli b) pilotointi 9 c) kehitetään edelleen a) sovitaan ja kirjataan kriteerit jatkokuntoutustarpeen tunnistamiseksi ja jatkokuntoutuskäytänteet (myös omalääkärin rooli) b) koulutetaan henk.kunta (avainosaajakoulutus) 1-4/04 4-9/04 1-6/04 9/ /04 a)1-6/04 kevät 04 a) Rokuan kuntokeskus ja PR4 b) Rokuan kuntokeskus c) Rokuan kuntokeskus ja PR4 d)rokuan kuntokeskus Päivärinne ja PR1 a-c) kotihoito, OKS kuntoutusosasto, kotisairaalatoiminta a) OKS kuntoutusosasto, kotihoito, OuKa lääkinnällinen kuntoutus, tklääkärit

9 1 Liite 3 Päivitetty kehittämissuunnitelma Kuntoutujan ja omaisen ohjaaminen ja opettaminen Osa-alue Menetelmät Aikataulu Tuotos/tuote Kuntoutujan ja omaisen ohjaaminen ja opettaminen a) Sovitaan ja luodaan rakenne, ajoitus ja kirjataan se - 08/04 Kuntoutujan ja omaisen ohjausketju - Rakenne - Sisältö - Apuvälineohjaus b) Sovitaan ohjausmallin sisällöstä, kootaan sopiva ohjausmateriaali ja apuvälinepalvelujen materiaali - 08/04 a) Diagnoosikohtaisesti kuntoutujan/omaisen ohjausmalli (AVH, amputaatio, lonkkamurtuma) b) Diagnoosikohtaisesti kuntoutujalle/omaiselle koottu materiaali ja kirjallinen ohjeistus. c) Luodaan seurantajärjestelmä ohjausketjun toimivuuden jatkuvaksi arvioinniksi - 08/04 11/04 c) Kirjallinen ohjeistus d) luodaan järjestelmä sisällön päivittämiseksi - 09/04 11/04 d) Kirjallinen ohjeistus Kuntoutujan ja omaisen omaehtoinen tiedonhaku/-saanti (sisältönä myös apuvälineosuus) e) Pilotoinnin suunnittelu, toteutus ja arviointi (kuntoutujan ja omaisen ohjausmalli) a) Kootaan ja luodaan sisältö, hyödyntäen kuntoutujan ja omaisen ohjausmallin sisältöä (ohjauskansio) - 05/04 11/04-03/04-09/04 e) Pilotointi a) Koottu sisältö Internetsivut b) Suunnitellaan sivut huomioiden ikääntyvien tarpeet mm. visuaalisessa ilmeessä - 05/04 10/09 b) Sivusuunnitelma ja kirjallinen ohjeistus sivujen sisällön määrittelyssä ja esteettömyydessä

10 2 2. Kuntoutujan ja omaisen tukeminen Osa-alue Menetelmät Aikataulu Tuotos/tuote Kotona selviytymistä tukevat menetelmät ja kolmannen sektorin toiminta ja tarjonta osana kotona selviytymisen tukemista * sosiaaliset verkostot * kolmas sektori - 04/04 08/04 a)luodaan kuntoutujan ja omaisen käyttöön ohjauksen seurantalomake, jossa huomioitu sosiaaliset verkostot ja kolmannen sektorin toiminta palvelun tarjoajina (osana ohjausmallia) a) Kuntoutujan ja omaisen ohjauksen sisältö ja ohjauksen seurantalomakkeet b) verkostoajattelu kotikuntoutuksen pilotoinnissa 9/04-11/04 b) pilotointiraportti Aivoverenkiertohäiriön saaneen kuntoutujan ja hänen omaisensa kotona selviytymistä tukeva kuntoutusohjauksen malli c) Kehitetään potilasjärjestöjen kanssa yhteistyötä kuntoutujan kotona selviytymisen tukemiseksi ja vertaistukitoiminnan kehittämiseksi (Rokuan arkivoimaakurssit ja Invalidien yhdistyksen vertaistukitoiminta) d)koulutetaan henkilökunta Opinnäytetyö: tehdään vaatimusmäärittely, malli ja pilotoidaan se -10/04 c) Käytänteet d) toimintamallikoulutuspäivä /04 pilotoitu malli valmis 12/2004

11 3 3. Kuntoutusketjun saumattomuuden kehittäminen Osa-alue Menetelmät Aikataulu Tuotos/tuote Tiedon kulkuun ja yhteistyöhön liittyvät saumakohdat a)kehitetään lausuntojen ja hoitotiedotteiden käytänteitä ja sisältöjä -9/04 a) kirjaamisen minimitiedostot b)fim-mittarin hyödynnettävyys kotihoidossa ja kuntoutusosastojen toiminnassa c) saattaen vaihto d) kootaan osaamisverkosto osaksi osaamisrekisteriä ja sovitaan sen käyttöön ja ylläpitoon liittyvistä käytänteistä e)organisoidaan ja mahdollisesti toteutetaan työkiertoa f) kuvataan kuntoutusketju yhteystietoineen ja sovitaan tietojen päivittämisestä g) kotihoidon tiedot karttatiehen h) avainosaajamallin kehittäminen -10/04-11/04-9/ /04 yhteistyössä OAMK:n kanssa f) 11/04-10/04-11/04 b) käytänteet c) kotikuntotuspilotti ja mahdoll. käytänne d) tieto käyttöön ja käytänne e)henkilökunnan osaamisen kehittäminen kuvaus f) yhteystiedot toimijoiden käytössä g) tiedot toimijoiden käytössä h) avainosaajamalli Kuntoutussitoumus i) koulutetaan henkilökunta (toimintamallikoulutus) kuntoutussitoumuksen sisällöllinen määrittely i) toimintamallikoulutuspäivä 3-12/04 kuntoutussitoumusmalli

12 4 4. Apuvälineketjun kehittäminen Osa-alue Menetelmät Aikataulu Tuotos/tuote Kuntoutujan ja omaisen apuvälinetietous a) Luodaan apuvälineohjauksen ketju osaksi kuntoutujan ja omaisen ohjausketjua - 08/04 a) Osana kuntoutujan ja omaisen ohjausmallia b) tuotetaan apuvälinevideo - 04/04 09/04 b) video Henkilökunnan (eiapuvälineammattilaiset) apuvälinetietous a) kootaan ja tuotetaan henkilökunnalle suunnattua ohjaus- ja informaatio-materiaalia 10/04 a) infopaketti b)kehitetään tutustumiskäyntikäytänteitä ja toteutetaan niitä b)2-5/04 PR2 yhdessä apuvälineosaajien kanssa b) sovitut, kirjatut ja kokeillut käytänteet Kuntoutujan ja omaisen omaehtoinen tiedonhaku/saanti (sisältönä myös apuvälineosuus) c) luodaan käytänteitä kotihoidon henkilökunnan apuvälinetietotarpeeseen vastaamiseksi ja kirjataan ne *) kts. kuntoutujan ja omaisen ohjaaminen c) 10/04 c) apuvälinetietoiskut osaksi henkilökunnan osaamisen hallintaa

13 5 5. Olemassa olevan ja uuden kuntoutuspalvelutarjonnan kehittäminen Osa-alue Menetelmät Aikataulu Tuotos/tuote Kuntoutujan ja omaisen jaksamista tukeva kuntoutuskurssi esittely projektiryhmässä 9/04-10/04 Kuntouttava loma/vuorohoitopalvelun kehittäminen Kotikuntoutuksen mallin kehittäminen Jatkokuntoutuksen kehittäminen (kotona olevat kuntoutujat) laatukriteerien tekeminen esittely projektiryhmässä a)pilotointisuunnitelma b)pilotointi c)raportointi ja mallin kuvaus a)kuvataan kuntoutujien jatkokuntoutusmahdollisuudet b)jatkokuntoutuksen tarpeen tunnistaminen avainosaajasisällöksi c) koulutetaan henk.kunta 10/04-12/04 a) -8/04 b) 9-11/04 c) 11-12/04 11/04 11/04 11/04 Kuntoutujan ja omaisen jaksamista tukeva tuote eri kuntoutujaryhmille Kuntoututtava loma/vuorohoitotuote Pilotoitu malli kotikuntoutuksesta a)kuvaus: jatkokuntoutusmahdollisuudet b)ohje: jatkokuntoutustarpeen arviointi c) avainosaajakoulutuspäivä 6

14 Liite 4 HOITOTIEDOTTEEN SISÄLLÖN MINIMITIEDOSTO TEKIJÄ MINIMI- TIEDOSTO - Kotihoidon omahoitaja (Effica) - OKS:n kunt.osaston omahoitaja (Effica) - OYS:n kunt.os. omahoitaja (Sofie) - Päivärinteen ks:n omahoitaja Kaikkia kuntoutujia koskeva 1. Asiakkaan henkilö- ja yhteystiedot 2. Lähiomaisen yhteystiedot (ja maininta, tietääkö siirrosta) 3. Lähettäjän yhteystiedot 4. Asiakkaan asumismuoto 5. Aistit ja mahdolliset apuvälineet 6. Osastolle tulon syy ja hoitoaika (sairaala) 7. Sairauksiin liittyvät tiedot (Dg) ja asiakkaan saama sairaanhoito 8. Muut sairaudet 9. Lääkitys ja lääkehoidon toteutus 10. ADL-toiminnot (huolehtii itse/tarvitsee apua) * liikkuminen ja sen mahdolliset apuvälineet *ruokavalio, ruokailu, ruoan valmistus (myös tavat) ja sen mahdolliset apuvälineet *wc-toiminnot (tavat, myös suolen toiminta, mahd. inkontinenssi) *peseytyminen (tavat, ihon kunto ja apuvälineet) *pukeutuminen ja sen mahdolliset apuvälineet *kodinhoitotehtävät: siivous, pyykinpesu 11. Orientaatio/muisti ja muu kognitiivinen toimintakyky 12. Kuntoutujan ja omaisen saama ohjaus (voi olla myös asiasisällön kohdalla) 13. Jatkosuunnitelma 14. Kuntoutujan ja omaisen arvio saamasta hoidosta/kuntoutuksesta (laitos) Lisäksi, jos koskee kuntoutujaa 1. Edunvalvoja 2. Yhteenveto asiakkaan kotona saamista palveluista 3. Allergiat, RR, p. vs 4. Kommunikaatio ja sen mahdolliset apuvälineet 5. Mieliala/henkinen vireys 6. Lepo, nukkuminen ja tavat 7. Hoito-ohjeet 8. Tehdyt/suunnitellut kodinmuutostyöt VASTAAN- OTTAJA OuKa kotihoidon vastaava sh/th OKS:n kunt.os. omahoitaja OYS:n kunt.os. omahoitaja Päivärinteen ks:n omahoitaja 12/04

15 Liite 5 TERAPIALAUSUNNON SISÄLLÖN MINIMITIEDOSTO (Terapialausunto voi sisältää myös suosituksen) TEKIJÄ - OKS:n terapeutti (Effica) - OULU-osaston terapeutti (Effica) - OYS:n terapeutti (Esko) - ODL:n terapeutti lausunto - Päivärinteen ks:n terapeutti - Ostoterapeutti - OKS:n terapeutti (Effica) - lääkäri suositus MINIMI- TIEDOSTO Kaikkia kuntoutujia koskeva 1. Asiakkaan henkilö- ja yhteystiedot 2. Lähettäjän yhteystiedot 3. Diagnoosi(t) 4. Muut sairaudet 5. Kuvaus alkutilanteesta 6. Toiminta- ja liikuntakyky/adl-toiminnot (myös omat tavat) 7. Suunniteltu ja toteutunut terapia 8. Apuvälineet, ortoosit, asunnonmuutostyöt 9. Jatkokuntoutustavoitteet Lisäksi, jos koskee kuntoutujaa 1. Varausluvat, kielletyt liikkeet 2. Liikelaajuudet 3. Mobilisaatio-ohjeet 4. Kommunikaatio ja sen apuvälineet 5. Mieliala, orientaatio, kognitiiviset toiminnan (mm. muisti) 6. Aistit 7. Jos kotitilanteessa jotain erityistä VASTAAN- OTTAJA OuKa lääkinnällinen kuntoutus OuKa kuntoutusosasto OYS:n kuntoutusosasto Ostoterapeutti Kuntoutuja 12/04

16 Liite 6 LÄHETTEEN SISÄLLÖN MINIMITIEDOSTO TEKIJÄ - OYS:n lääkäri - Yhteispäivystyksen lääkäri - OuKa terveysasema MINIMI- TIEDOSTO 1. Potilaan henkilö- ja yhteystiedot 2. Lähiomaisen yhteystiedot (myös mahdollinen edunvalvoja) 3. Lähettäjän yhteystiedot 4. Potilaan asumismuoto 5. Yhteenveto potilaan kotona saamista palveluista 6. Diagnoosit (leikkauspäivämäärä) 7. Potilaan saama hoito/terapiat 8. Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky (lyhyesti) 9. Erikseen maininta potilaan liikkumiskyvystä 10. Jatkohoitosuunnitelma (hoidon/terapiatarpeet) VASTAAN- OTTAJA OuKa:n potilasmanageri Kaupunginsairaalan ylilääkäri 12/04

17 Respectasta tilattavaa SAKKE-projektissa kehitettyä materiaalia kuntoutusketjun toimijoiden käyttöön Liite 7 Kirjallinen materiaali: Palvelukuvaus: Alaraajaproteesin käyttäjän valmennuskurssi Alaraajaproteesin pukemisohjeet kaikille proteesimalleille Tyngänhoito-ohjeet Proteesin huolto-ohjeet Sidontaohjeet Kompressiosukan käyttöohjeet Lihaskunto- ja venyttelyohjeet Liikkumisohjeet Palvelukuvaus: Alaraajaproteesin käytön jälkiseurantapalvelu Palvelukuvaus: Alaraaja-amputoidun postoperatiivinen silikonituppihoito Videot: Käyttäjän valmennuskurssi Silikonituppihoito Vertaistuki rinnakkain elämän polulla Jälkiseuranta Ilmalastaproteesin käyttö Amputaation jälkeiset urheilumahdollisuudet Käyttökokemuksia sekä ala- että yläraajaproteeseista Materiaalin tilaukset: Satu Forsman Sirkku Iskanius Respectalla on käyttöoikeus ja copyright kaikkiin materiaaleihin. Materiaali on maksutonta SAKKE-projektissa mukana olleille kuntoutusketjun toimijoille ja se on tarkoitettu kuntoutujien ja omaisten ohjaamiseen. Sitä ei saa jakaa eteenpäin muille ilman Respectan lupaa.

18 Toimintamallikoulutus R_ Liite 8 Koulutuspäivä _/4: pm klo paikka Koulutuksen toteuttaa OAMK Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Kouluttajina: Palautelomake Ole hyvä ja arvioi kuinka hyvin koulutus onnistui mainituilla osa-alueilla: Erittäin hyvin Melko hyvin Melko huonosti Koulutuspäivästä tiedottaminen Koulutuspäivän tauotus Käytännön järjestelyt Ei hyvin eikä huonosti Erittäin huonosti Koulutuspäivän tarkoituksen selkeys Luentojen sisältö Järjestöjen osuus Keskustelut Koulutuspäivä tuki omaa ammatillista kehittymistäni Pystyn soveltamaan koulutuspäivän antia omassa työssäni Koulutuspäivä kokonaisuudessaan Palaute kouluttajille: Parasta koulutuspäivässä oli: Muita kommentteja: Kiitos vastauksestasi /AH Oulun kaupunki Vanhustyö

19 Koonnut Anna Haverinen Liite 9 Kotihoidon aivoverenkiertohäiriöavainosaajan tehtävät 1. Omahoitajana toimiminen OMAHOITAJA a. toimii pääsääntöisesti aivoverenkiertohäiriöasiakkaan omana/korvaavana hoitajana b. huolehtii aivoverenkiertohäiriöasiakkaan kotiutusprosessista on välittömästi yhteydessä sairaalan omahoitajaan, kun ensimmäinen tieto kotiutuksesta tulee suunnittelee kotitutusta laitoshoidon kanssa on vastaanottamassa asiakasta kotiin tekee kotikäynnin asiakkaan kotiuduttua c. käyttää erilaisia (toiminta)kykymittareita asiakkaan palvelutarpeen ja hoidon vaikutusten arvioimisessa d. tekee asiakkaalla hoito- ja palvelusuunnitelman/on mukana tekemässä hoitoja palvelusuunnitelmaa tarjoten asiantuntijuuttaan e. huolehtii asianmukaisista kirjauksista Efficaan (myös minimitiedostojen hyödyntäminen) f. huolehtii kuntouttavan hoito- ja hoivatyön toteutumisesta ja asiakkaan toimintakyvyn tukemisesta 2. Toimiminen muiden tiimiläisten ohjaajana ja neuvojana NEUVONANTAJA a. ohjaa aivoverenkiertohäiriöasiakkaan omaa/korvaavaa hoitajaa omaan asiantuntijuuteen perustuen (myös apuvälineasiat) b. motivoi ja kannustaa muita tiimiläisiä kuntouttavan hoito- ja hoivatyön toteuttamisessa ja asiakkaan toimintakyvyn tukemisessa c. opettaa työtovereilleen käytännössä esim. asiakkaan päivittäisten toimien avustamista 3. Toimiminen yhteyslenkkinä eri toimijoiden välillä YHDYSLENKKI a. yhdyslenkkinä toimiminen ja yhteistyön parantaminen kuntoutujan, omaisen ja kotihoidon työntekijöiden välillä b. yhdyslenkkinä toimiminen ja yhteistyön parantaminen kotihoidon ja sairaalan (esim. OKS kuntoutusosasto) työntekijöiden välillä c. yhdyslenkkinä toimiminen ja yhteistyön parantaminen kotihoidon ja apuvälinepalveluiden välillä d. yhdyslenkkinä toimiminen ja yhteistyön parantaminen kotihoidon ja kolmannen sektorin välillä e. avainosaajatoiminnan tunnetuksi tekeminen niin kotihoidossa kuin muillekin yhteistyökumppaneille 4. Toimiminen kuntoutujan ja omaisen ohjaajana OHJAAJA a. päivittäisiin toimiin liittyvien asioiden opettaminen käytännössä kuntoutujalle b. päivittäisiin toimiin liittyvien asioiden opettaminen käytännössä omaisille c. kannustaa omaisia osallistumaan kuntoutujan hoitoon

20 Koonnut Anna Haverinen Oman ja tiimiläisten osaamisesta huolehtiminen omalta asiantuntijuusalueelta PÄIVITTÄJÄ a. seuraa aktiivisesti omaan asiantuntijuusalueeseen liittyvää tietoa ja kehitystä b. ohjaa työtovereita tietolähteille c. kuntouttavan työotteen ylläpitäminen ja edistäminen omalla alueella d. omaan asiantuntijuusalueeseen liittyvistä ajankohtaisista asioita tiedottaminen e. huolehtiminen ajantasaisesta materiaalista ja sen löytymisestä sovitusta paikasta (esim. ns. avainosaajan kansio) f. ennaltaehkäisevän näkökulman esilletuominen g. alustusten tms. pitäminen tiimiläisille ajankohtaisista asioita

21 Koonnut Anna Haverinen Liite 10 Kotihoidon lonkkamurtuma/amputaatioavainosaajan tehtävät 1. Omahoitajana toimiminen OMAHOITAJA a. toimii pääsääntöisesti lonkkamurtuma/amputaatioasiakkaan omana/korvaavana hoitajana b. huolehtii lonkkamurtuma/amputaatioasiakkaan kotiutusprosessista on välittömästi yhteydessä sairaalan omahoitajaan, kun ensimmäinen tieto kotiutuksesta tulee suunnittelee kotitutusta laitoshoidon kanssa on vastaanottamassa asiakasta kotiin tekee kotikäynnin asiakkaan kotiuduttua c. käyttää erilaisia (toiminta)kykymittareita asiakkaan palvelutarpeen ja hoidon vaikutusten arvioimisessa d. tekee asiakkaalla hoito- ja palvelusuunnitelman/on mukana tekemässä hoitoja palvelusuunnitelmaa tarjoten asiantuntijuuttaan e. huolehtii asianmukaisista kirjauksista Efficaan (myös minimitiedostojen hyödyntäminen) f. huolehtii kuntouttavan hoito- ja hoivatyön toteutumisesta ja asiakkaan toimintakyvyn tukemisesta 2. Toimiminen muiden tiimiläisten ohjaajana ja neuvojana NEUVONANTAJA a. ohjaa lonkkamurtuma/amputaatioasiakkaan omaa/korvaavaa hoitajaa omaan asiantuntijuuteen perustuen (myös apuvälineasiat) b. motivoi ja kannustaa muita tiimiläisiä kuntouttavan hoito- ja hoivatyön toteuttamisessa ja asiakkaan toimintakyvyn tukemisessa c. opettaa työtovereilleen käytännössä esim. asiakkaan päivittäisten toimien avustamista 3. Toimiminen yhteyslenkkinä eri toimijoiden välillä YHDYSLENKKI a. yhdyslenkkinä toimiminen ja yhteistyön parantaminen kuntoutujan, omaisen ja kotihoidon työntekijöiden välillä b. yhdyslenkkinä toimiminen ja yhteistyön parantaminen kotihoidon ja sairaalan (esim. OKS kuntoutusosasto) työntekijöiden välillä c. yhdyslenkkinä toimiminen ja yhteistyön parantaminen kotihoidon ja apuvälinepalveluiden välillä d. yhdyslenkkinä toimiminen ja yhteistyön parantaminen kotihoidon ja kolmannen sektorin välillä e. avainosaajatoiminnan tunnetuksi tekeminen niin kotihoidossa kuin muillekin yhteistyökumppaneille 4. Toimiminen kuntoutujan ja omaisen ohjaajana OHJAAJA a. päivittäisiin toimiin liittyvien asioiden opettaminen käytännössä kuntoutujalle b. päivittäisiin toimiin liittyvien asioiden opettaminen käytännössä omaisille c. kannustaa omaisia osallistumaan kuntoutujan hoitoon

22 Koonnut Anna Haverinen Oman ja tiimiläisten osaamisesta huolehtiminen omalta asiantuntijuusalueelta PÄIVITTÄJÄ a. seuraa aktiivisesti omaan asiantuntijuusalueeseen liittyvää tietoa ja kehitystä b. ohjaa työtovereita tietolähteille c. kuntouttavan työotteen ylläpitäminen ja edistäminen omalla alueella d. omaan asiantuntijuusalueeseen liittyvistä ajankohtaisista asioita tiedottaminen e. huolehtiminen ajantasaisesta materiaalista ja sen löytymisestä sovitusta paikasta (esim. ns. avainosaajan kansio) f. ennaltaehkäisevän näkökulman esilletuominen g. alustusten tms. pitäminen tiimiläisille ajankohtaisista asioita

23 Koonnut Anna Haverinen Liite 11 Avainosaajana toimimisen mahdollistavat tehtävät Kotihoidon aluekoordinaattorin tehtävät 1. Vastaa omalla alueellaan avainosaajajärjestelmän toteutumisesta 2. Toimii vuorollaan sovitun ajanjakson koko avainosaajamallista vastaavana koordinaattorina (v aluekoordinaattori Eeva Tokola) 3. Kehittää edelleen avainosaajamallia ja siirtää mallin myös koskemaan muita ns. vastuutehtäviä Kotihoidon tiimivastaavan tehtävät 1. Osaamisen tukeminen a. kehityskeskusteluissa osana kouluttautumissuunnitelmaa kartoitetaan yhdessä avainosaajan kouluttautumistarpeet ja asiantuntijuusalueeseen liittyvät koulutukset b. koulutuksiin ja kertausharjoituksiin pääsemisen huolehtiminen 2. Tutustumiskäyntien ja työkierron suunnittelu ja mahdollistaminen 3. Avainosaajan tukeminen tehtävässään 4. Joustava työn suunnittelu (myös työvuorosuunnittelu) tarvittaessa; työajan varaaminen avainosaajatehtäviin (esim. materiaalin päivittäminen, verkostojen ylläpito) 5. Yhteisissä palavereissa mahdollisuus avainosaajille tiedottaa ajankohtaisista asioista (esim. kerran kuukaudessa säännöllisesti) Yhdyshenkilön tehtävät 1. Hyödyntää avainosaajan osaamista kotihoidon asiakkaiden kotiutumisessa, HoPaSu:n tekemisessä sekä hoidon ja palvelun toteutuksessa 2. Huolehtia siitä, että tiimi hyödyntää avainosaajan osaamisesta Verkostoituminen 1. Avainosaajat laitetaan mukaan erilaisille postituslistoille (Ouka-apuvälinepalvelut, Respecta, OYS apuvälinepalvelut) apuvälineisiin liittyvä tiedottaminen (SAKKE-projekti huolehtii ensimmäisen kerran, tietojen päivitys??) 2. Avainosaajien tiedot toisille avainosaajille 3. Avainosaajien tiedot eri verkostoille (OKS kuntoutusosasto, OYS kuntoutusosasto, Sinikka Lotvonen, koko kotihoito, Invalidien yhdistys, Aivohalvaus- ja dysfasialiitto, OuKa lääkinnällinen kuntoutus) (SAKKE-projekti huolehtii ensimmäisen kerran, tietojen päivitystä??) 4. Yhteistyökumppaneiden yhteystiedot avainosaajien käyttöön (mahdollistetaan konsultointi) (SAKKE-projekti huolehtii ensimmäisen kerran, tietojen päivityksestä informoidaan yhteistyökumppaneita)

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

KunTeko Kuntatalo Miltä tulevaisuuden työ meillä näyttää ja tuntuu? Case Kuntouttava kotihoito

KunTeko Kuntatalo Miltä tulevaisuuden työ meillä näyttää ja tuntuu? Case Kuntouttava kotihoito KunTeko 2020 10.5.2016 Kuntatalo Miltä tulevaisuuden työ meillä näyttää ja tuntuu? Case Kuntouttava kotihoito Tarja Viitikko Kotona asumisen tuki toimintayksikön esimies/projektikoordinaattori Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Sn Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 1 18.1.2017 Tavoitteet Asiakas keskiössä Vaikuttavat ja toimintakykyä ylläpitävät toimintatavat ovat käytössä ja asiakkaiden

Lisätiedot

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta WEBROPOL -KYSELY Kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

PALVELUTARPEEN ARVIOINTIPROSESSI ja. varhaisen puuttumisen tunnisteet

PALVELUTARPEEN ARVIOINTIPROSESSI ja. varhaisen puuttumisen tunnisteet PALVELUTARPEEN ARVIOINTIPROSESSI ja varhaisen puuttumisen tunnisteet Katriina Niemelä 4.4.2013 Sisältö Mitä on palvelutarpeen arviointi? määrittely Esimerkki palvelutarpeen arviointiprosessista ja sen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Sara Haimi-Liikkanen /Kehittämiskoordinaattori Tarja Viitikko / Projektikoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa

Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa Vapaaehtoistoiminnan viikko 1. - 7.12.2008 Oulussa Viikon aikana tehdään vapaaehtoistoimintaa tunnetuksi osallistumisen väylänä ja mielekkään

Lisätiedot

Uudistuvat työnkuvat -hanke

Uudistuvat työnkuvat -hanke Uudistuvat työnkuvat -hanke Jyväskylän kaupunki / vanhus- ja vammaispalvelut Ulla Halonen, projektipäällikkö Tavoitteet: Hankkeen tarkoituksena on ollut kehittää sairaanhoitajien, lähihoitajien ja laitoshuoltajien

Lisätiedot

Kotiutuksessa huomioitavia asioita

Kotiutuksessa huomioitavia asioita Kotiutuksessa huomioitavia asioita Sujuvampaa hoitoa lonkkamurtumapotilaalle 4.2.2015 Maarit Virtanen Turun kaupunki Hyvinvointitoimiala Akuutti ortopedinen kuntoutusosasto Onnistunut kotiutus Onnistuneet

Lisätiedot

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen EP Ikä-sote 29.4.2016 Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen 2 -Onni asuu kotona VISIO Jokaisen vastuu omasta hyvinvoinnistaan, omaehtoinen toiminta ja omahoito, 3- sektori ja vapaaehtoistoiminta, sähköiset

Lisätiedot

Hankkeen arviointi ja alueellinen verkostomalli. Kymenlaakson Muisti - ja dementiaverkostohanke: Loppuseminaari 10.3.2008 Arja-Tuulikki Wilén

Hankkeen arviointi ja alueellinen verkostomalli. Kymenlaakson Muisti - ja dementiaverkostohanke: Loppuseminaari 10.3.2008 Arja-Tuulikki Wilén Hankkeen arviointi ja alueellinen verkostomalli Kymenlaakson Muisti - ja dementiaverkostohanke: Loppuseminaari 10.3.2008 Arja-Tuulikki Wilén Kymenlaakson Muisti - ja dementiaverkostohanke 2.06-31.3.08

Lisätiedot

Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5. PL 400 87070 Kainuu 16.7.2013

Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5. PL 400 87070 Kainuu 16.7.2013 Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5 Henkilötiedot tulevat tähän kohtaan Pro Consona -tietojärjestelmästä 1 LÄHIOMAINEN (suhde asiakkaaseen) Sukunimi, etunimi Puoliso Vanhempi Lapsi Muu Osoite Puhelinnumero

Lisätiedot

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry ry Maakunnallinen kansanterveysjärjestö Perustettu vuonna 1956 Toiminta-alueena Keski-Suomen maakunta Jäseniä n. 6000 Paikallisosastoja maakunnissa Immu Isosaari 1 Henkilökunta

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Vanhusneuvoston työkokous 5.10.2015 Saara Bitter LÄÄKÄRI Muistilääkäri on muistisairauksiin perehtynyt lääkäri, tavallisimmin geriatri, neurologian tai psykogeriatrian erikoislääkäri. Hän toimii

Lisätiedot

Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren Suunnittelija Anneli Louhenperä

Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren Suunnittelija Anneli Louhenperä Terveysosasto Kuntoutusryhmä Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Reumaa ja muita TULE-sairauksia sairastavien lasten ja nuorten yksilöllinen kuntoutusjakso Alueelliset yhteistyökokoukset

Lisätiedot

SenioriKaste. Johtajat

SenioriKaste. Johtajat SenioriKaste Johtajat 2.11.2015 Hanketyöskentely Hanke tukee kuntien omaa kehittämistyötä Järjestämällä mm. kaikille yhteisiä työkokouksia (vertaistuki ja hyvien käytäntöjen jakaminen), seminaareja, koulutuksia

Lisätiedot

PALKOn avoin seminaari

PALKOn avoin seminaari PALKOn avoin seminaari 22.11.2016 22.11.2016 1 PALKOn jäsenet ja jaostot PALKON SUOSITUSPROSESSI Potilaat Viranomaiset (Kela ym.) Terveydenhuollon palveluiden järjestäjät Terveydenhuollon palveluiden tuottajat

Lisätiedot

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikääntyvien varhainen tuki Vanhuspalvelulaki: Hyvinvointia edistävät palvelut Ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN

Lisätiedot

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Etelä-Kymenlaakson toiminnallinen osakokonaisuus Asiakaspalaute osallistava haastattelu Vanhuspalvelulaissa (2013)

Lisätiedot

Sairaanhoidollinen toiminta - Hoitotyö- v Valtuuston info

Sairaanhoidollinen toiminta - Hoitotyö- v Valtuuston info Sairaanhoidollinen toiminta - Hoitotyö- v. 2015-2016 Valtuuston info 6.6.2016 Pirjo Kejonen Hallintoylihoitaja Rajallisten henkilöstövoimavarojen kohdennus Hoitohenkilöstön resurssien kohdennus ja henkilöstömenojen

Lisätiedot

Rai- vertailukehittämisen seminaari. 27.9.2012 Helsinki Messukeskus Tarja Viitikko

Rai- vertailukehittämisen seminaari. 27.9.2012 Helsinki Messukeskus Tarja Viitikko Rai- vertailukehittämisen seminaari 27.9.2012 Helsinki Messukeskus Tarja Viitikko Eksote kartalla Etäisyyksiä Lappeenrannasta: Helsinkiin 220 km Pietariin 230 km Venäjän rajalle 35 km Terveyttä ja hyvinvointia

Lisätiedot

4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI

4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI 4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI Sosiaalinen kuntoutus pähkinänkuoressa Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu: 1) sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen; 2)

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 20.10.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen (Versio 1) - Oulun kaupunki Sote tuotanto 24.1.2014 Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Luokka Tarkoitus Prosessin

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Oulu Screener 1.1 toimintakyvyn ja palvelutarpeen selvittämisen apuna

Oulu Screener 1.1 toimintakyvyn ja palvelutarpeen selvittämisen apuna Oulu Screener 1.1 toimintakyvyn ja palvelutarpeen selvittämisen apuna Pia Vähäkangas, TtT, sosiaali- ja terveysjohtaja, erityisasiantuntija Pia Vähäkangas, TtT 1 Resident Assessment Instrument (RAI) RAI

Lisätiedot

OPI -kurssit uusi kuntoutuspalvelu käynnistyy. Suunnittelija Irja Kiisseli 17.11.2015

OPI -kurssit uusi kuntoutuspalvelu käynnistyy. Suunnittelija Irja Kiisseli 17.11.2015 OPI -kurssit uusi kuntoutuspalvelu käynnistyy Suunnittelija Irja Kiisseli 17.11.2015 Esitys sisältää Vähän taustaa - Hankevaiheesta pysyvään toimintaan Uusi palvelu käynnistyy yhteistyö alkaa Kenelle OPI

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA -seminaari, projektikoordinaattori, th TtM Salon kaupungin vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelurakenteen

Lisätiedot

AIKUISTEN AVOMUOTOISEN MIELENTERVEYSKUNTOUTUKSEN KEHITTÄMISHANKE (AMI) KUNTOUTUSKURSSIN ARVIOINTILOMAKE

AIKUISTEN AVOMUOTOISEN MIELENTERVEYSKUNTOUTUKSEN KEHITTÄMISHANKE (AMI) KUNTOUTUSKURSSIN ARVIOINTILOMAKE AIKUISTEN AVOMUOTOISEN MIELENTERVEYSKUNTOUTUKSEN KEHITTÄMISHANKE (AMI) KUNTOUTUSKURSSIN ARVIOINTILOMAKE 01. Ohjaajan nimi 02. Kyselyyn vastaamisen päivämäärä 03. Kuntoutuslaitos 1 Arinna Oy 2 Avire-Kuntoutus

Lisätiedot

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Päivystys ja muut 24/7 - palvelut - seminaari Laajavuori 11.5.2016 Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen SOTE 2020 hanke & Keski-Suomen shp/campus

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

SYDÄNLIITON KUULUMISET Annukka Alapappila

SYDÄNLIITON KUULUMISET Annukka Alapappila SYDÄNLIITON KUULUMISET Annukka Alapappila 28.10.2016 Sydänliiton kuntoutus Voimavarojen tukeminen -ideologia kautta linjan Vertaistuki, kokemuskouluttajat Verkkokuntoutus, pilotti 2015 SOPE 80-100 kurssia

Lisätiedot

VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä

VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä TUIJA HELANNE, sairaanhoitaja SARA HAIMI-LIIKKANEN, kehittämiskoordinaattori Tausta ja tarkoitus Kotkan

Lisätiedot

VALOT TOIMINTAMALLI. 1. Omaishoitotilanteen tunnistaminen. 2. Yhteistyön käynnistäminen omaisen kanssa. 3. Selvityksen tekeminen terveydenhuollossa

VALOT TOIMINTAMALLI. 1. Omaishoitotilanteen tunnistaminen. 2. Yhteistyön käynnistäminen omaisen kanssa. 3. Selvityksen tekeminen terveydenhuollossa VALOT TOIMINTAMALLI 1. Omaishoitotilanteen tunnistaminen Kaikki ammattiryhmät Ennustettavissa oleva omaishoito Käynnissä oleva omaishoito 2. Yhteistyön käynnistäminen kanssa Vastuu työntekijä (esim. hoitaja,

Lisätiedot

FinCC; luokituskokonaisuus. Anneli Ensio Kuopion yliopisto Shiftec tutkimusyksikkö

FinCC; luokituskokonaisuus. Anneli Ensio Kuopion yliopisto Shiftec tutkimusyksikkö FinCC; luokituskokonaisuus Anneli Ensio Kuopion yliopisto Shiftec tutkimusyksikkö anneli.ensio@uku.fi FinCC: Suomalainen hoidon tarveluokitus (SHTaL) v. 2.0 -- 2.01 Suomalainen hoitotyön toimintoluokitus

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Kotiutushoitajan toiminta Suomessa

Kotiutushoitajan toiminta Suomessa Kotiutushoitajan toiminta Suomessa Aloitettu n. 10 vuoden aikana useilla paikkakunnilla (12. kokoontuminen v.2010). Viitekehyksenä palveluohjaus; ; Sosiaali- ja terveydenhuollon eri alueilla tapahtuvaa

Lisätiedot

Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit. 9.3.2016 v. 7. (Esimiesasemassa olevat numeroitu)

Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit. 9.3.2016 v. 7. (Esimiesasemassa olevat numeroitu) 1 Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit 9.3.2016 v. 7 (Esimiesasemassa olevat numeroitu) Viranhaltija Roolit Vastuut 1) Asiakkuuspäällikkö Kaisu Korpela Strateginen johtaminen - Erityisasumisen

Lisätiedot

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS. Seinäjoen osahanke

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS. Seinäjoen osahanke LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Seinäjoen osahanke Hankkeen toteuttajat Hanke toteutetaan yhteistyössä Seinäjoen kaupungin, Seinäjoen Vajaaliikkeisten Kunto ry:n asiantuntijatoimikunnan ja Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Liittyminen KKE -hankekokonaisuuteen

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

Alustavia tuloksia omaishoidon tuen kuntakyselystä

Alustavia tuloksia omaishoidon tuen kuntakyselystä Alustavia tuloksia omaishoidon tuen kuntakyselystä RAI-seminaari 4.4.2013 26.3.2013 IIPA/Sari Jokinen 1 Esityksen sisältö Kuntakyselyn toteutuksesta Alustavia lukuja Kuntavastaajien esiin tuomia kehittämistarpeita

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVIEN JA KUNTOUTUMISTA TUKEVIEN TOIMINTATAPOJEN SEKÄ KEHITTÄMISTARPEIDEN KARTOITUS

ENNALTAEHKÄISEVIEN JA KUNTOUTUMISTA TUKEVIEN TOIMINTATAPOJEN SEKÄ KEHITTÄMISTARPEIDEN KARTOITUS ENNALTAEHKÄISEVIEN JA KUNTOUTUMISTA TUKEVIEN TOIMINTATAPOJEN SEKÄ KEHITTÄMISTARPEIDEN KARTOITUS Vastaa seuraaviin kysymyksiin valitsemalla itsellesi sopivin vaihtoehto. Avoimiin kysymyksiin voit vastata

Lisätiedot

Kotkan kotihoidon kehittäminen: vastuuhoitajuudella lisäarvoa asiakkaalle

Kotkan kotihoidon kehittäminen: vastuuhoitajuudella lisäarvoa asiakkaalle Kotkan kotihoidon kehittäminen: vastuuhoitajuudella lisäarvoa asiakkaalle Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Lappeenranta 9.10.2013 Kotihoito on ennaltaehkäiseviä ja toimintakykyä edistäviä

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (6) 204 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kuntouttavaa hoitotyötä koskevasta aloitteesta HEL 2013-005935 T 00 00 03 Päätös päätti antaa

Lisätiedot

Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS. Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012

Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS. Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012 Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012 9. 3. 2 0 1 Vaikeavammaisten yksilöllisen kuntoutusjakson standardi Uudistustyön tavoitteena oli rakentaa intensiivisesti

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen 26.10.2015 Pitkänimen sairaala, Psykoterapiapaja. Elina Kinnunen, asiantuntijalääkäri, Kela - vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus

Lisätiedot

Seniori Vamos ja Löytävä vanhustyö - etsivä ja löytävä työ kaupungeissa osana Eloisa ikä ohjelmaa

Seniori Vamos ja Löytävä vanhustyö - etsivä ja löytävä työ kaupungeissa osana Eloisa ikä ohjelmaa 1 Seniori Vamos ja Löytävä vanhustyö - etsivä ja löytävä työ kaupungeissa osana Eloisa ikä ohjelmaa Seniori Vamos 2013-2017, Helsingissä ja Espoossa Löytävä vanhustyö 2014-2017, Turussa Palvelukatveet

Lisätiedot

POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA. Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3.

POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA. Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3. POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3.2010 Seinäjoki Ikäkasteen toiminta-alue IKÄKASTE- ÄLDRE-KASTE koostuu kuudesta osahankkeesta

Lisätiedot

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI 1 Sisällys 1. Tausta... 2 2. Kohderyhmä... 3 3. Tavoitteet... 3 4. Järjestäjät... 3 5. Resurssit... 4 6. Markkinointi... 5 7. Kurssin teemat... 5 8. Palautteiden kerääminen

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

YDINPROSESSIT LÄHIPALVELUT ALUEELLISET PALVELUT ERITYISPALVELUT. Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta

YDINPROSESSIT LÄHIPALVELUT ALUEELLISET PALVELUT ERITYISPALVELUT. Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta LIITE 2. Ydinprosessityöryhmien palvelujaottelut IKÄIHMISTEN YDINPROSESSIT LÄHI ALUEELLISET ERITYIS Ennaltaehkäisevät palvelut Palvelutarpeen arviointi Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Sivu 1/6Sivu 1/6 KOMMENTIT 1(6) Opetushallitus / Aira Rajamäki PL 380 00531 Helsinki aira.rajamaki@oph.fi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Ohessa Kuuloliiton kommentit sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

Kuntoutumisen tukeminen

Kuntoutumisen tukeminen Kuntoutumisen tukeminen Ammattitaitovaatimukset osaa laatia, toteuttaa ja arvioida lähihoitajan vastuualueella kuntoutujalähtöisen edistävän yhteistyössä moni työryhmän kanssa ohjata ja tukea erilaisten

Lisätiedot

Käypä hoito suositus lonkkamurtumapotilaan hoidon ja kuntoutuksen arvioinnissa ja edistämisessä

Käypä hoito suositus lonkkamurtumapotilaan hoidon ja kuntoutuksen arvioinnissa ja edistämisessä Käypä hoito suositus lonkkamurtumapotilaan hoidon ja kuntoutuksen arvioinnissa ja edistämisessä Antti Malmivaara, LKT, dos.,ylilääkäri, Käypä hoito, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Terveys- ja sosiaalitalouden

Lisätiedot

Verkostoista voimaa opiskelijaohjauksen kehittämiseen

Verkostoista voimaa opiskelijaohjauksen kehittämiseen Verkostoista voimaa opiskelijaohjauksen kehittämiseen VeTe päätösseminaari Tampere-talo 6.9.2011 Heiskanen, Marjut. Kliinisen hoitotyön opettaja, tiimivastaava KYS. Taam-Ukkonen, Minna. Ylihoitaja. KYS.

Lisätiedot

Avokuntoutusta palvelukeskusten ja järjestön yhteistyönä

Avokuntoutusta palvelukeskusten ja järjestön yhteistyönä Avokuntoutusta palvelukeskusten ja järjestön yhteistyönä Avokuntoutusfoorumi 30.11.2016, Tampere Vuokko Mäkitalo, omahoidon suunnittelija, Suomen Luustoliitto ry Veera Sillanpää, toimintaterapeutti, Helsingin

Lisätiedot

IKÄIHMINEN TOIMIJANA VANHUSPALVELULAIN TOIMEENPANOA POHJOIS-SUOMESSA Ohjausryhmä

IKÄIHMINEN TOIMIJANA VANHUSPALVELULAIN TOIMEENPANOA POHJOIS-SUOMESSA Ohjausryhmä IKÄIHMINEN TOIMIJANA VANHUSPALVELULAIN TOIMEENPANOA POHJOIS-SUOMESSA 2013-2014 Ohjausryhmä 11.2.2014 Hankkeen tapahtumia: kokoukset, palaverit ym. Tarkennettu toimintasuunnitelma: 11/ 2013 ja toimintaraportti

Lisätiedot

TOIMIVA KOTIHOITO LAPPIIN HANKE

TOIMIVA KOTIHOITO LAPPIIN HANKE TOIMIVA KOTIHOITO LAPPIIN HANKE 1.9.2016 31.12.2016 Info ja suunnittelukokous 11.8.2016 Päivän tavoite: Keskustella ikäihmisten palvelujen kehittämistarpeista, tutustua toimijoihin ja hakea hankekumppanuutta

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT

PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA ON OSA PORIN PERUS- TURVAN PSYKOSOSIAALISIA AVOPALVELUJA. SEN PERUSTEHTÄVÄ ON EDISTÄÄ ASIAKKAAN KOKONAISVALTAISTA

Lisätiedot

Seniori Vamos ja Löytävä vanhustyö - etsivä ja löytävä työ kaupungeissa osana Eloisa ikä ohjelmaa

Seniori Vamos ja Löytävä vanhustyö - etsivä ja löytävä työ kaupungeissa osana Eloisa ikä ohjelmaa 1 Seniori Vamos ja Löytävä vanhustyö - etsivä ja löytävä työ kaupungeissa osana Eloisa ikä ohjelmaa RAY rahoitus; Seniori Vamos 2013-2017, Helsingissä ja Espoossa RAY rahoitus; Löytävä vanhustyö 2014-2017,

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Minna Rantanen, Kela Läntinen vakuutuspiiri TYKS 17.5.2016 Saajat Vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen / vaativan lääkinnällisen

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

PALVELUSUUNNITELMA 1/5. Jämsän kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Vammaispalvelut Kelhänkatu 3, Jämsä PALVELUSUUNNITELMA.

PALVELUSUUNNITELMA 1/5. Jämsän kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Vammaispalvelut Kelhänkatu 3, Jämsä PALVELUSUUNNITELMA. 1/5 Päivämäärä: ASIAKAS Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Lähiomainen Sukunimi ja etunimi: Suhde asiakkaaseen: Muut perheen jäsenet ja lähiverkosto: Edunvalvoja Sukunimi ja etunimi: N LAATIJAT: ASUMINEN,

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut

Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten palvelut 1.1.2014 Varhaiskasvatuksen johtamismallin muutos 1 Marja-Liisa Akselin 3.4.2014 Muutoksen tavoitteet (Kh 18.2.2013) Valmistelun keskeisenä tavoitteena on kehittää uudelle palvelualueelle

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

TOIMINTA-AJATUS Toimintaa ohjaavat periaatteet:

TOIMINTA-AJATUS Toimintaa ohjaavat periaatteet: MÄNNISTÖKOTI MÄNNISTÖNKATU 10, 85800 HAAPAJÄRVI puh. 044 4456 435 -> Männistökodin tavoitteena on tarjota yksilöllistä, kodinomaista ja turvallista asumista kehitysvammaisille asukkaille. TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Sisältö. Työryhmä Tausta Tarkoitus Menetelmä Tulokset Johtopäätökset Kehittämistyön haasteet ja onnistumiset Esimerkkejä

Sisältö. Työryhmä Tausta Tarkoitus Menetelmä Tulokset Johtopäätökset Kehittämistyön haasteet ja onnistumiset Esimerkkejä AJANKOHTAISTA IMETYSOHJAUKSESTA Näyttöön perustuva imetysohjauksen yhtenäinen toimintamalli terveydenhuollon palveluketjussa Äitiyshuollon ja naistentautien alueellinen koulutus 16.1-17.1.2017, Rovaniemi

Lisätiedot

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman,

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Järvenpään kaupunki radanvarteen rakennettu asukkaita 41 000 kaksi terveysasemaa Asiakasvastaava täydennyskoulutus 30op

Lisätiedot

Mielenterveyshankkeiden tilannekatsaus ja jatkosuunnitelmat

Mielenterveyshankkeiden tilannekatsaus ja jatkosuunnitelmat Mielenterveyshankkeiden tilannekatsaus ja jatkosuunnitelmat Johtavien lääkäreiden Pohtimolampiseminaari 8.6.2007 Jorma Posio 1 Hankkeet ja hankkeiden hierarkia ja toiminnan painopisteet Strategiat Koulutus

Lisätiedot

Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja?

Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja? Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja? Kunnan muistihoitajat ja -koordinaattorit Muistihoitajat ja -koordinaattorit ovat muistisairaan ja hänen perheensä tukemiseen koulutettuja terveydenhuollon ammattilaisia.

Lisätiedot

Palaute RAI-vertailukehittämisen seminaarista: Kohti parempaa asiakas- ja asukasturvallisuutta Helsinki Congress Paasitorni 3.10.

Palaute RAI-vertailukehittämisen seminaarista: Kohti parempaa asiakas- ja asukasturvallisuutta Helsinki Congress Paasitorni 3.10. 1 Palaute RAI-vertailukehittämisen seminaarista: Kohti parempaa asiakas- ja asukasturvallisuutta Helsinki Congress Paasitorni 3.10.2013 YHTEINEN AAMUPÄIVÄ: Turvallisuus on yhteinen asia Puheenjohtaja ylilääkäri

Lisätiedot

Autismikuntoutus ja kehittäminen ta 6:lla. Autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa

Autismikuntoutus ja kehittäminen ta 6:lla. Autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Autismikuntoutus ja kehittäminen ta 6:lla Autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Autismin kirjo ja kuntoutus Autismin kirjo on neurologisen kehityksen häiriö, joka aiheuttaa pulmia henkilön aistikokemuksiin,

Lisätiedot

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla 2 Johdanto Tämän hoitotyön toimintaohjelman tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä alueelliselle kehittämiselle ja yhteistyölle ennakoiden tulevia

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

Palveluntuottajan näkökulma: Rokuan Kuntoutus Oy / Rokua health Valmistautuminen uuteen palveluun

Palveluntuottajan näkökulma: Rokuan Kuntoutus Oy / Rokua health Valmistautuminen uuteen palveluun Palveluntuottajan näkökulma: Rokuan Kuntoutus Oy / Rokua health Valmistautuminen uuteen palveluun Traumaattisen aivovamman saaneiden aikuisten intensiiviset kuntoutuskurssit ja sova-kurssit Selkäydinvammaisten

Lisätiedot

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT?

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 19.3.2010 Helsinki Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Sosiaali- ja terveyspalvelujen lähivuosien haasteet

Lisätiedot

Kuntien työskentelyn purku Maarit Kairala esosiaalityön maisterikoulutus -hanke, projektipäällikkö/ yliopisto-opettaja

Kuntien työskentelyn purku Maarit Kairala esosiaalityön maisterikoulutus -hanke, projektipäällikkö/ yliopisto-opettaja Kuntien työskentelyn purku Maarit Kairala esosiaalityön maisterikoulutus -hanke, projektipäällikkö/ yliopisto-opettaja Maarit Kairala marit.kairala@ulapland.fi Miten kunnat varautuvat kansalliseen tietojärjestelmään?

Lisätiedot

KEHITTÄMISOHJELMA KOHO JA OMAISHOITAJIEN ASEMA. Anneli Kiljunen Omaishoitajat ja läheiset -liiton puheenjohtaja Kansanedustaja

KEHITTÄMISOHJELMA KOHO JA OMAISHOITAJIEN ASEMA. Anneli Kiljunen Omaishoitajat ja läheiset -liiton puheenjohtaja Kansanedustaja KANSALLINEN OMAISHOIDON KEHITTÄMISOHJELMA KOHO JA OMAISHOITAJIEN ASEMA 21.8.2014 1 Anneli Kiljunen Omaishoitajat ja läheiset -liiton puheenjohtaja Kansanedustaja - Sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN

IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN YHTEENVETO IKÄIHMISTEN PALVELUT Lapissa ikäihmisten palveluiden peittävyys on korkea Kolaria, Pelloa ja Rovaniemeä lukuun ottamatta, ja erityisen korkea se on

Lisätiedot

Kehitysvammaisten lasten puheen ja kielen kuntoutus

Kehitysvammaisten lasten puheen ja kielen kuntoutus Kehitysvammaisten lasten puheen ja kielen kuntoutus Jaana Salminen, johtava puheterapeu3 Helsingin kaupunki, Kehitysvammapoliklinikka jaana.salminen@hel.fi 1 Kehitysvammaisten lasten puheen ja kielen kuntoutus

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

Dialyysihoidossa olevien etäkuntoutuksen kehittämishanke Kuntoutussuunnittelija Iiris Ahlgren

Dialyysihoidossa olevien etäkuntoutuksen kehittämishanke Kuntoutussuunnittelija Iiris Ahlgren Dialyysihoidossa olevien etäkuntoutuksen kehittämishanke Kuntoutussuunnittelija Iiris Ahlgren Kumpulantie 1 A, 6. krs, 00520 Helsinki 050 3415 966 Hankkeen taustaa Sopeutumisvalmennuskurssit ovat keskeinen

Lisätiedot

RAVA -tiedon hyödyntäminen kunnallisessa organisaatiossa

RAVA -tiedon hyödyntäminen kunnallisessa organisaatiossa RAVA -tiedon hyödyntäminen kunnallisessa organisaatiossa KIRSI HYNNINEN, KOTIHOIDON ESIMIES VARKAUS-JOROINEN SOSIAALI - JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA -ALUE Tervehdys Joroisista Joroinen sijaitsee

Lisätiedot