Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli -hanke (S10073)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli -hanke (S10073)"

Transkriptio

1 Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli -hanke (S10073)

2 Esityksen sisältö 1. Hankkeen tausta Raija Tahvanainen 2. Terveystarkastus ja neuvonta Tuija Holopainen ja Mirka Kovalainen 3. Päihde- ja mielenterveystyö Helena Kortelainen 4. Fyysisen kunnon arviointi ja liikuntaneuvonta Annu Heikkinen 5. Kuntoutus- ja eläkeohjaus Kirsti Oikarinen 6. Lopuksi

3 Yhteiskunta on vaativin heikoimmille jäsenilleen, jos se jättää vastuun terveydestä kansalaisille itselleen. (Alanen 2008)

4 Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli (KaiTo) -hanke Projektikoodi S10073 Toteutusaika Kokonaisbudjetti (v ), (v ) Rahoitus Kainuun ELY-keskus (87,5 %) ja Kainuun maakunta -kuntayhtymä (12,5 %) Ohjelma Manner-Suomen ESR-ohjelma / Itä- Suomen suuralueosio Toimintalinja 2 Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen ja syrjäytymisen ehkäisy Hallinnoija Kainuun maakunta -kuntayhtymä Toiminta-alue Kainuu, pois lukien Vaala

5 Taustaa luvulta alkaen Terveystarkastuksia on järjestetty Kainuussa säännöllisen epäsäännöllisesti mm. terveysasemilla, Elämäksi -hanke, työttömien yhdistykset Kainuulainen Työkunto -projekti Valtakunnallinen PTT -hanke

6 Kainuulaisten terveys Vastasyntyneen elinajanodote Kainuussa on valtakunnan matalin (76,5 vuotta) Maan sairain väestö (Kainuussa indeksiluku 120,9, Ahvenanmaalla 76.5) Maan ylipainoisin väestö (24 % väestöstä, painoindeksi yli 30) Ennen aikaisesti eläkkeelle siirtyneiden osuus on suhteellisesti suurin Joka kolmas työeläkkeelle jäävä kainuulainen poistuu työelämästä mielenterveyshäiriön takia. Toiseksi yleisin syy työkyvyttömyyseläkkeisiin ovat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet. Kainuussa kansantaudeista esiintyy eniten astmaa, toiseksi sepelvaltimotautia ja kolmanneksi sydämen vajaatoiminta 6

7 Tavoitteet Kehittää ja juurruttaa uudenlainen yhteistyömalli Kainuun maakunta kuntayhtymän palvelurakenteeseen Kytkeä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tiiviimmin työllistämisen ja aktivoinnin prosesseihin Lisätä tietoutta syrjäytymisen ja työttömyyden terveydellisistä vaikutuksista sosiaali- ja terveydenhuollossa. 7

8 Osatavoitteet Hankkeen osatavoitteiksi asetettiin seuraavat asiat: 1. mahdollisuus terveystarkastukseen kaikille työttömille työnhakijoille 2. uusien käytäntöjen kehittäminen ja levittäminen 3. koulutusmateriaalin tuottaminen ja henkilöstön koulutus 4. tietopakettien kokoaminen 5. uudet liikunta- ja terveyskasvatusmenetelmät

9 Kohderyhmä Hankkeen kohderyhmiä olivat kainuulaiset pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömät sekä heihin rinnastettavat työttömät sekä työttömät, joilla on riski työttömyyden pitkittymiseen. Lisäksi kohderyhmään kuuluivat työ- ja elinkeinotoimistojen, työvoiman palvelukeskuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunta.

10 Terveystarkastus ja -neuvonta Fyysisen kunnon arviointi ja liikuntaneuvonta Kuntoutus- ja eläkeohjaus Päihde- ja mielenterveystyö Verkostoituminen ja yhteistyö Ryhmätoiminnat asiakkaille Yhdyshenkilötoiminta Toimijatapaamiset ja palaverit Kainuulainen työja terveyskunnon toimintamalli (KaiTo) hanke (S10073) Koulutukset sidosryhmille Seminaarit ja tapahtumat Ohjausryhmätoiminta Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Aktiivinen tiedottaminen (mm. tiedotteet, uutiskirjeet, internetsivut) Kampanjat ja muut kokeilut (mm. liikuntaväline ja optikkokampanja) Julkaisut ja esitteet (mm. Kuntoutuskiekko, Hyvät käytännöt, Liikkujan opas, Työttömän terveystarkastus -ohjauskansio)

11 Hankkeen toimenpiteet saapuneita lähetteitä 2998 kpl terveystarkastuksiin osallistuneita 2599 henkilöä fyysisen kunnon arviointiin ja liikuntaneuvontaan osallistuneita 857 henkilöä psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotolla 274 henkilöä (781 käyntiä) kuntoutus- ja eläkeohjaukseen osallistuneita 177 henkilöä (262 käyntiä) moniammatillisia yhteistyötapaamisia 318 kpl maksusitoumus terveyskeskuksen lääkärille 351 kpl ostopalveluna järjestetyn lääkärinvastaanotto 100 henkilöä hankkeen koulutuksiin osallistuneet 98 henkilöä

12 Hankkeeseen osallistuneiden taustatietoja (koko Kainuu) miehiä 54 %, naisia 46 % keski-ikä 47 v. (nuorin 17 v., vanhin 64 v.) työmarkkina-asema: 59 % alle vuoden työttömänä 28 % pitkäaikaistyötön 8 % työssä muualla kuin avoimilla työmarkkinoilla 4 % työvoiman ulkopuolella 3 % työvoiman ulkopuolella (koulutus/opiskelu) 1 % työssä avoimilla työmarkkinoilla Koulutus 44 % perusaste 52 % keskiaste 0,1 % keskiasteen jälkeinen, ei korkeakoulutus 4 % korkeakoulutus

13 Julkaisut ja tuotokset Työttömän työnhakijan terveystarkastus - Ohjauskansio terveydenhoitajille julkaisussa kerrotaan terveystarkastusten sisällöstä, kehittämishankkeesta sekä kokemuksista työttömien terveystarkastuksista. Liikkujan opas -julkaisu antaa ideoita liikunnan aloittamiseen ja liikunnan ohjaamista suunnittelevalle. Hyvät käytännöt kainuulaisten terveyden edistämiseksi -julkaisussa esitellään kokemuksia erilaisista kokeiluista ja toimintatavoista Kainuussa, jotka edistävät kainuulaisten terveyttä.

14 Julkaisut ja tuotokset Kuntoutuskiekko on kierrettävän paperikiekon muotoon laadittu esite, jonka avulla on mahdollista selvittää asiakkaan ammatillisen kuntoutuksen ensisijainen vastuutaho Ammatillisen kuntoutuksen tienviittoja on esitys, jonka avulla on helppo hahmottaa ammatillisen kuntoutuksen vastuunjakoa. Yhdessä työkuntoon! -terveystietokansio sisältää monipuolisesti tietoa erilaisista palveluista, kuten asiakasmaksuista. Asiakkaille terveystarkastuksen yhteydessä annettu materiaali on koottu yhdeksi julkaisuksi Julkaisut ja tuotokset on koottu hankkeen omille internetsivuille

15 Kampanjat ja muut kokeilut Liikuntavälineitä lainaan, syke nousuun Näe Kainuu uusin silmin optikkoliikkeiden talkoot Työtön vai sairas -tietoisku Savuttomuutta edistämällä terveempi Kainuu Kokemusasiantuntijuus käyttöön

16 Asiakkaan polku KaiTo-hankkeessa S10073

17 Terveystarkastus ja -neuvonta pyritään edistämään työttömien terveyttä, työkykyä ja välillisesti työllistymistä terveystarkastuksia ja -neuvontaa toteutettiin Kainuulainen työkunto -projektissa luodun toimintamallin pohjalta hankkeen alkuvaiheessa työttömille suunnattua terveystarkastusta ja sen sisältöä kehitettiin edelleen, minkä lisäksi eri toimijoiden kanssa pyrittiin rakentamaan luonteva ja toimiva yhteistyömalli hankkeen asiakkaat ovat työterveyshuollon ulkopuolella (osa ei ole käynyt terveystarkastuksessa vuosiin, vuosikymmeniin tai ikinä)

18 TE-toimiston virkailija kartoittaa asiakkaan halukkuutta ja tarvetta terveystarkastukseen Suurin osa terveystarkastuksen lähetteistä saapui työ- ja elinkeinotoimistosta (TE-toimisto) ja Kainuun työvoiman palvelukeskuksesta (TYP). Lähettävinä tahoina olivat myös sosiaalityöntekijät tai kainuulaiset työllisyyshankkeet.

19 KaiTo-hankkeesta lähetettiin kutsu terveystarkastukseen esitietolomakkeineen ja tehtiin lähete laboratoriokokeisiin Mukaan lähti myös 10 henkilökohtaista kysymystä alkoholinkäytöstä (AUDIT) kysely

20 Työttömän työnhakijan terveystarkastuksen sisältö aikaa terveystarkastukselle varattiin 1-2 tuntia esitietolomakkeen pohjalta keskusteltiin asiakkaan koulutuksesta, ammatista ja toimeentulosta, elintavoista ja terveystottumuksista sekä terveydentilasta ja elämäntilanteesta terveystarkastuksessa kartoitettiin muun muassa jaksamista, oman työkyvyn arviointia, mielialaa ja fyysistä aktiivisuutta käynnin sisältöä muokattiin asiakkaan tarpeiden mukaan terveystarkastuksen aikana

21 Terveystarkastukset sisälsivät terveyshaastattelun lisäksi erilaisia mittauksia Verenpaineen mittaus Vyötärön ympäryksen mittaus pituus ja paino painoindeksi (BMI) Mikrospirometria -Keuhkojen toimintaa mittaava testi -Tehdään pääasiassa tupakoitsijoille ja tarvittaessa

22 terveystarkastuksen jälkeen käynti kirjattiin potilastietojärjestelmään kirjaamiskäytäntöön panostettiin kehittämällä sitä toiminnan aikana lähettävälle taholle annettiin käynnistä suullinen tai kirjallinen palaute asiakkaan luvalla asiakas sai käynnin jälkeen mukaansa kansion, joka sisälsi mm. Yhdessä työkuntoon -julkaisun, johon kirjattiin asiakkaan terveystarkastuksen palaute ja joka sisälsi tietoa terveydestä ja palveluista

23 Kokemuksia terveystarkastukseen saapuminen koettiin helpoksi, matala kynnys osallistua (esim. ei terveysasemalla, kirjallinen kutsu, ohjeet osallistumiseen) Monelle ensimmäinen mahdollisuus pitkästä aikaa puhua omista asioistaan jollekin ulkopuoliselle Puheeksiottaminen tuntui aluksi haasteelliselta, mutta helpotti ajan myötä ja koettiin erittäin tärkeäksi Haasteita työhön toivat nuoret, jotka tarvitsivat monenlaista tukea

24 Asiakkailla paljon tiedostamattomia ja hoitamattomia sairauksia (mm. verenpainetauti, 2. tyypin diabetes) Monen asiakkaan tulot pienet. Ei ole mahdollista esim. syödä terveellisesti, harrastaa, mennä jatko-hoitoon, hammaslääkäriin jne. terveysvalistus haasteellista Asiakasta tulee auttaa ja tukea esim. jatkohoitoon hakeutumisessa (ajanvaraus) Jatkohoidon järjestäminen haasteellista ajoittain mm. perusterveydenhuollon resurssipulan vuoksi

25 Asiakaspalaute 2009 Asiakkaat kokivat terveystarkastuksen vaikuttaneen monin eri tavoin terveyteensä ja hyvinvointiinsa. Terveyteen liittyvät huolet vähenivät Terveystarkastus sai osallistujat kiinnittämään huomiota terveydentilaansa ja elintapoihin Terveyteen liittyvä tieto ja ohjaus tukivat omaehtoista terveydenhoitoa Terveystarkastuksen ei koettu vaikuttavan työllistymiseen tai toimeentuloon

26 Hankkeen jälkeen Toiminnan juurtumiseen vaikuttivat olennaisesti mm. uudet työttömiin työnhakijoihin liittyvät suositukset ja uusi terveydenhuoltolaki 2011 Kainuun työvoiman palvelukeskukseen perustettiin työterveyshoitajan vakanssi Kajaanin pääterveysaseman hoitajan työnkuvaa muutettiin Kevät 2012 Kainuun maakunta kuntayhtymässä nimettiin työttömien terveystarkastuksista vastaavat hoitajat kunnittain Kainuun alueella hankkeen ohjaavat terveydenhoitajat vastasivat vastuuhoitajien kouluttamisesta ja perehdyttämisestä

27 Päihde- ja mielenterveystyö Työnkuva haluttiin osaksi hankkeen toimintaa, sillä Kainuulainen työkunto -projektin aikana todettiin olevan tarvetta matalan kynnyksen päihde- ja mielenterveyspalveluille ei lähetekäytäntöä Vastaanottotyötä tehtiin hankkeen koko toiminnan ajan vuosina Hanke toteutti asiakkaille myös Hyvinvointitreenit, Depressiokoulu-ryhmiä ja Hyvinvointia arjesta - ryhmän

28 Asiakkaita ohjautui: - pääasiassa hankkeen Länsi- Kainuun terveydenhoitajan kautta - työ- ja elinkeinotoimistosta, työvoiman palvelukeskuksesta sekä sosiaalihuollosta Käynnillä tehtiin alkukartoitus: asiakkaan taustatiedot, päihdekäyttäytyminen sekä asiakkaan itse esille tuomat huolet. Näistä oli helppo aloittaa keskustelu

29 Miten paljon Onko sinulla Onko käytät Onko sinulla sinulla ollut pitkiä ollut itsetuhoisia alkoholia? itsetuhoisia ajatuksia? juomaputkia? ajatuksia? Paljon, On On aivan niitäkin niitäkin liian liian ollut ollut ja ja kun kun on on Kyllä, paljon nyt putki nyt juodessa juodessa saattaa mennyt mennyt jo kestää jo perhe perhe ja ja talouskin talouskin kuukausia.

30 Sairaanhoitaja on ollut mukana myös asiakkaan verkosto- ja moniammatillisissa tapaamisissa esimerkiksi työvoimanpalvelukeskuksessa ja TE-toimistossa yhdessä asiakkaan kanssa Voisimme Voisimme mennä mennä yhdessä yhdessä hakemaan hakemaan sinulle sinulle apua apua a-klinikalta, a-klinikalta, jos jos se se tuntuu tuntuu sinusta sinusta helpommalta, helpommalta, kuin kuin mennä mennä yksin? yksin? Asiakas on ohjattu tarvittaessa jatkohoitoon (mm. riippuvuuksien hoito, aikuispsykiatrian poliklinikka) Tuntuu. Tuntuu. Mennään Mennään vain. vain. Osa asiakkaista on käynyt myös hankkeen sairaanhoitajan vastaanotolla säännöllisillä keskustelukäynneillä

31 Kokemuksia Asiakkaat kokivat vastaanotolle tulemisen helpoksi (vastaanotto ei luonut ennakkomielikuvia psykiatrisesta hoidosta) Vastaanotolla esille tulleita asioita olivat pääasiallisesti alkoholi- ja huumausaineriippuvuudet, mieliala-asiat, uniongelmat, surutyö sekä nuorten sosiaalisten tilanteiden pelko Yhteistyö eri tahojen kanssa oli toimivaa ja luontevaa

32 Hankkeen jälkeen Hankkeessa tehdylle psykiatrisen sairaanhoitajan työlle ei ole tiedossa jatkoa Päihde- ja mielenterveysasioissa sosiaali- ja terveydenhuollon ja työvoimahallinnon (esim. TE-toimisto) henkilökunta on tarvittaessa yhteydessä A-klinikkaan, psykiatrian poliklinikan päivystykseen tai päivystävään sairaanhoitajaan

33 Fyysisen kunnon arviointi ja liikuntaneuvonta Fyysinen kunto vaikuttaa keskeisesti ihmisen työkykyyn (Työterveyslaitos 2012) Kainuussa toiseksi yleisin syy työkyvyttömyyseläkkeisiin ovat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet. Liikunnan puutteen on todettu olevan syynä useisiin kroonisiin tauteihin ja ennenaikaisiin kuolemiin maailmanlaajuisesti (Puska 2012) Lisäämällä fyysistä aktiivisuutta, riskit vähenevät. Fyysinen aktiivisuus mielletään usein pelkäksi kuntoliikunnaksi, mutta se voi olla oman kehon käyttöä arkiaskareisiin ja siirtymiseen paikasta toiseen (Laukkanen 2012)

34 Fyysiseen aktiivisuuteen kannustaminen KaiTo-hankkeessa Fyysisen kunnon arviointi Fyysinen aktiivisuus Liikunta ryhmät ja kurssit Liikuntavälinekampanja

35 Fyysisen kunnon arvioinnin kehittyminen Kuntotestaus toteutettiin ryhmätestauksena julkisena hankintana kuntotestauksista vastasivat eri toimijat eripuolilla Kainuuta eri toimijat toteuttivat hankkeen asiakkaiden kuntotestaukset ryhmätesteinä ja toimittivat testitulokset KaiTo -hankkeen terveyskunnon koordinaattorille, joka antoi niistä palautteen kirjallisena postitse asiakkaalle 2011 alku 2011 siirryttiin yksilötesteihin hankkeen terveyskunnon koordinaattori toteutti kuntotestauksen yksilötesteinä eri puolilla Kainuuta testipalautteen ja liikuntaneuvonnan antaminen mahdollistui testitilanteen aikana Vuoden 2011 lopussa toimintaan osallistumisen kynnystä madallettiin siirtymällä kuntotestauksista asiakaslähtöisempään terveyskunnon kartoitukseen ja liikuntaneuvontaan tällä pyrittiin siihen, että myös heikkokuntoisimmat ja fyysisesti passiiviset ihmiset olisivat halukkaita osallistumaan kartoitukseen

36 TERVEYSKUNNON KARTOITUKSEN JA LIIKUNTANEUVONNAN SISÄLTÖ TE-toimisto / (TYP) Työllisyyshankkeet Lähete Terveystarkastus Terveyskunnon kartoitus esitietolomakkeen tarkistus, verenpaineen mittaus Fyysisesti passiivinen Liikkumattomuudesta johtuvia oireita esim. RR, korkea kolesteroli, ylipaino kehonkoostumus terveyskunnon mittaukset tulosten läpikäyminen, välitön palautekeskustelu keskustelu painonhallinnasta ruokavalion avulla tarvittaessa tulokset, liikuntasuositukset ja kotiharjoitteet kirjallisena asiakkaalle testitilanteessa tulosten kirjaaminen potilastietojärjestelmään Seurantasoitto 1-3 kk:n päästä kartoituksesta

37 Ei testejä testaamisen ja pelkkien tulosten vuoksi terveyskunnon mittauksia on tehty tueksi liikunta/ terveysneuvonnalle LIHASKUNTO LIIKKUVUUS Tuki- ja liikuntaelimistön vaivat KESTÄVYYSKUNTO TERVEYS- KUNTO MOTORINEN KUNTO Fyysisesti raskas työ

38 Mittausten tuloksia on hyödynnetty yksilöllisessä liikuntaneuvonnassa, jotka ovat pohjautuneet kansallisiin liikuntasuosituksiin Tarvittaessa asiakkaalle on ohjattu KOTIHARJOITTEITA esim. lihaskunnon tai liikkuvuuden lisäämiseksi Lisäksi on keskusteltu painonhallinnasta ruokavalion ja liikunnan avulla

39 Terveyskunnonkartoituksen jälkeen Seurantasoittoaika asiakkaan halukkuuden ja tarpeen mukaan 1-3kk:n päästä (alkaen 03/12) Ajatuksena motivoida asiakasta terveydestä huolehtimiseen liikkumisen avulla 53% (n=23) oli lisännyt liikkumistaan Seurantasoittoon vastanneista (N= 43): 49% (n=21) oli kiinnittänyt erityistä huomiota ruokavalioonsa 30 % (n=13) kehon paino pudonnut 63 % (n=27) Oli suorittanut annettuja kotiharjoitteita Suuri osa seurantasoittoon vastanneista oli muuttanut terveyskäyttäytymistään terveyskunnon kartoituksen jälkeen

40 Hankkeen jälkeen Fyysisen kunnon arvio LÄÄKÄRIN LÄHETTEELLÄ Terveysasemien fysioterapia Terveydenhoitaja voi tarvittaessa ohjata ilman lähetettä Jos lääkäri kokee sen tarpeelliseksi arvioidessaan työkykyä Fysioterapeutin terveysneuvonta Maksullinen kertaohjaus Terveysasemien fysioterapia Kajaanissa: Fysioterapiayksikön alla toimiva Kuntoutusneuvola Suomussalmella: Liikuntatoimella alkamassa liikuntaneuvonta 40

41 Kokemuksia Ryhmäohjaus/toiminta eivät toimineet hankkeen kohderyhmän kanssa tässä hankkeessa Henkilökohtainen yksilöohjaus vaikuttavinta ja turvallisinta fyysisesti passiivisten ihmisten kohdalla tällöin pystytään myös huomioimaan neuvonnassa erilaiset riskit liikunnan aloittamiselle Ennaltaehkäisevä liikuntaneuvonta on erittäin tärkeää LIIKUNTA ON LÄÄKE

42 Kuntoutus- ja eläkeohjaus

43 Kuntoutusohjaaja Hanke alkoi suunnitella työttömien työnhakijoiden kuntoutus- ja eläkeselvittelyjä osaksi hankkeen toimintaa vuonna Ajatus tuli esille ensimmäisiä kertoja jo vuoden 2009 aikana pidetyssä ohjausryhmän kokouksessa, jolloin keskusteltiin hankkeen option käytöstä vuosina Työhallinnon edustaja ehdotti, että hankkeen optiossa huomioitaisiin jollakin tavalla entistä syvemmälle menevä työkyvyn tutkiminen ja sen osa-alueiden kehittäminen. Vuoden 2011 tammikuussa hankkeeseen palkattiin kuntoutusohjaaja, jonka tehtävänä on ollut kehittää työttömien työkyvyn arviointia sekä kuntoutuspalveluihin siirtymistä. Lisäksi tavoitteena on ollut selkeyttää ja edistää hankkeeseen ohjattujen työnhakija-asiakkaiden kuntoutus- ja eläkeprosesseja.

44 Lähettämissyyt tuki- ja liikuntaelinvaivat tai muut sairaudet päihdeongelmat, mt-ongelmat tai näiden yhdistelmät katkonainen työhistoria pitkä työttömyys paljon lääkärissä käyntejä aikaisempi eläkehakemus hylätty

45 Alkuhaastattelu Taustatiedot; lapsuus, koulutus, työhistoria, asuminen, sosiaaliset suhteet, harrastukset, taloudellinen tilanne, päihteiden käyttö - Terveydentila ja selviytyminen/toimintakyky Aikaisemmat toimenpiteet; mm. kuntoutus, työkokeilu, sairaala-/laitoshoito; tarvittaessa hankitaan lausunnot yms. tiedot Asiakkaan omat tavoitteet ja suunnitelmat Ohjataan eteenpäin Jatkoseuranta Asiakkaan tukeminen sekä ohjaus ja neuvonta eri ongelmissa Tarvittaessa yhteyshenkilönä toimiminen

46 Lähete (hankkeen terveydenhoitajat, te-tsto, sos.tsto, muu taho) (184) Yksit.lääkäri, työterv.lääkäri, erikoissairaanhoidon tutkimukset, ei halunnut jatkoja Kuntoutusohjaaja -haastattelu, tilannearvio (174) A-klinikka, psyk.poli, muu Prosessi kuntoutusohjaajan luona Terv.aseman lääkäri (133) Fysioterapia Jatkotutkimukset ja -hoito Sairausloma Kuntoutusyksikkö/kelan kunt.tarveselvitys (13+2)

47 Asiakkaan jatko? Kuntoutus (9) Eläke (2) Eläkehaku (10) Jatkaa (vajaakuntoisena) työnhakijana

48 Kokemuksia Ajan rajallisuus asiakkaiden prosessit pitkäkestoisia Työn kautta havaittiin osan asiakkaista tarvitsevan paljon tukea kokonaisvaltaiseen asioiden hoitoon. Erilaisten etuuksien selvittäminen ja hakeminen sekä päätösten (esim. eläkepäätös) odottaminen tuntui olevan monelle asiakkaalle haasteellista ja turhauttavaa. Usein eri viranomaiset myös toimivat eri yksiköissä eikä asiakas tiedä kuka vastaa tietyn asian hoitamisesta tai päättämisestä, mikä saattoi tuntua asiakkaasta usein hankalalta. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa sujui hyvin.

49 Hankkeen jälkeen Kuntoutusohjaajan tekemälle asiakastyölle ei ole tiedossa jatkoa Kataisen hallitusohjelmassa maininta: Työttömien eläke-edellytyksiä koskeva selvittely siirretään työvoiman palvelukeskusten vastuulle.

50 Asiakasta on tarvittaessa tavattu myös moniammatillisesti yhdessä hankkeen terveydenhoitajan, kuntoutusohjaajan ja sairaanhoitajan kanssa. Moniammatillinen yhteistyö

51 Tuhansia kohtaamisia.. Olemme kuulleet paljon erilaisia tarinoita, kokemuksia ja näkemyksiä. Hankkeeseen on osallistunut isiä, äitejä, tyttäriä, poikia, isovanhempia. Joukkoon on mahtunut huolia ja murheita, mutta myös paljon toivoa ja iloa. Jokaisen hankkeeseen osallistuneen numeron ja tilaston takana on tunteva, kokeva ja ajatteleva kainuulainen.

52 S10073 YHDESSÄ TYÖKUNTOON! KIITOS!

Työttömien terveystarkastukset

Työttömien terveystarkastukset Työttömien terveystarkastukset 5.10.2012 KaiTo -hanke Tuija Holopainen, Mirka Kovalainen, Kirsti Oikarinen ja Raija Tahvanainen 1 KaiTo -hanke Projektikoodi S10073 Toteutusaika 1.3.2008 31.12.2010 31.12.2012

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUJEN MERKITYS TYÖLLISTYMISEN KANNALTA

TERVEYSPALVELUJEN MERKITYS TYÖLLISTYMISEN KANNALTA TERVEYSPALVELUJEN MERKITYS TYÖLLISTYMISEN KANNALTA Päivi Ahola-Anttonen KAIRA-hanke (S10179) Kajaani 8.12.2010 KAIRA-HANKE Tavoite Keinot Kainuun rakennetyöttömyyden purkaminen 1) toimijat yhteistyöhön

Lisätiedot

VIRTA OULU HANKE Työttömien työ- ja toimintakyvyn arviointi. 4.10.2013 Pirjo Nevalainen

VIRTA OULU HANKE Työttömien työ- ja toimintakyvyn arviointi. 4.10.2013 Pirjo Nevalainen VIRTA OULU HANKE Työttömien työ- ja toimintakyvyn arviointi 4.10.2013 Pirjo Nevalainen Lähtökohtia kehittämiselle Yhä enemmän työttömiä asiakkaita ohjautuu kunnan sosiaali- ja terveyspalveluihin erilaisiin

Lisätiedot

Mika Vuori. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen

Mika Vuori. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Mika Vuori Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen KKI-päivät/ Laatua liikunnan palveluketjuun 18.3.2015 Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen ydinprosessin palvelutilaukset (Tilinpäätösennuste 2014) ennaltaehkäisevät

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TERVEYDENHUOLTO KEMISSÄ Tuija Teikari

TYÖTTÖMIEN TERVEYDENHUOLTO KEMISSÄ Tuija Teikari TYÖTTÖMIEN TERVEYDENHUOLTO KEMISSÄ 2006-2015 Tuija Teikari 11.4.16 Työttömien terveyspalvelujen kehitystä Kemissä 2006-2016 2006 alkaen Kemin kaupunki palkkasi 50% terveydenhoitajan työttömien terveyspalveluihin.

Lisätiedot

Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli -hanke S10073

Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli -hanke S10073 Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli -hanke S10073 1 Lähes 2000 kohtaamista kokemuksia kainuulaisten työnhakijoiden terveyden edistämisestä terveydenhoitaja Marjut Ristolainen 2 taustaa kohtaamisille

Lisätiedot

KAIRA-HANKE 2008-2010 (2013) Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen

KAIRA-HANKE 2008-2010 (2013) Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen KAIRA-HANKE 2008-2010 (2013) Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen HANKKEEN TOTEUTUS Hallinnoija Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kesto 2008 2010, optio vuoteen 2013 Budjetti 645 040 Rahoitus

Lisätiedot

Terveys ja työ kättä lyö jos ei lyö, loppuu työ

Terveys ja työ kättä lyö jos ei lyö, loppuu työ Terveys ja työ kättä lyö jos ei lyö, loppuu työ Kokemuksia kainuulaisten työnhakijoiden terveyden edistämisestä Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli -hanke (S10073) Loppuraportti Julkaisija:

Lisätiedot

KAINUULAISET VÄLITYÖMARKKINAT MURROKSESSA. KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179)

KAINUULAISET VÄLITYÖMARKKINAT MURROKSESSA. KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179) KAINUULAISET VÄLITÖMARKKINAT MURROKSESSA KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179) KAIRA-HANKE Hallinnoija Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kesto 2008 2010, optio vuoteen

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

Pitkäaikaistyöttömien työkyky ja kuntoutuksen tarve

Pitkäaikaistyöttömien työkyky ja kuntoutuksen tarve Pitkäaikaistyöttömien työkyky ja kuntoutuksen tarve 22.2.2011 Raija Kerätär työterv.huollon erik.lääk, kuntoutuksen erityispätevyys www.oorninki.fi Tässä esityksessä Työkyvyn arvio? Työttömien terveys

Lisätiedot

Kohti liikunnan saumatonta palveluketjua

Kohti liikunnan saumatonta palveluketjua Kohti liikunnan saumatonta palveluketjua Oulu 26.1.2016 Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma 1. Palveluketju liikkumaan ja kohti aktiivisempaa elämäntapaa 2. Liikuntaneuvontaprosessin

Lisätiedot

Opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääneiden ennaltaehkäisevät terveyspalvelut raportti Lapin kuntien tilanteesta

Opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääneiden ennaltaehkäisevät terveyspalvelut raportti Lapin kuntien tilanteesta Opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääneiden ennaltaehkäisevät terveyspalvelut raportti Lapin kuntien tilanteesta Työkokous hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisesta 13.4.2016 Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

Toimintakyvyn edistäminen

Toimintakyvyn edistäminen Toimintakyvyn edistäminen Luokka Tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset Prosessin lähtötilanne Prosessin lopputilanne Prosessin keskeiset resurssit

Lisätiedot

Liikunnan palveluketju ja liikuntaneuvonta. Kokkola 30.1.2015 Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää -ohjelma

Liikunnan palveluketju ja liikuntaneuvonta. Kokkola 30.1.2015 Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää -ohjelma Liikunnan palveluketju ja liikuntaneuvonta Kokkola 30.1.2015 Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää -ohjelma Palveluketju liikkumaan ja kohta aktiivisempaa elämäntapaa Liikuntaneuvonta osaksi

Lisätiedot

Laajat terveystarkastukset oppilaan ja perheen hyvinvoinnin tukena

Laajat terveystarkastukset oppilaan ja perheen hyvinvoinnin tukena Laajat terveystarkastukset oppilaan ja perheen hyvinvoinnin tukena Marke Hietanen-Peltola Ylilääkäri, Lapset, nuoret ja perheet yksikkö 19.3.2015 Kuntotestauspäivät 2015, Kisakallio Määräaikaiset terveystarkastukset

Lisätiedot

Eläkeikä edessä Työelämästä eläkkeelle -löytyykö hyviä käytäntöjä? Jyrki Komulainen Ohjemajohtaja Kunnossa kaiken ikää -ohjelma

Eläkeikä edessä Työelämästä eläkkeelle -löytyykö hyviä käytäntöjä? Jyrki Komulainen Ohjemajohtaja Kunnossa kaiken ikää -ohjelma Eläkeikä edessä Työelämästä eläkkeelle -löytyykö hyviä käytäntöjä? Jyrki Komulainen Ohjemajohtaja Kunnossa kaiken ikää -ohjelma TOIMINTAKYKYÄ TYÖELÄMÄÄN - KKI-toimet ja työelämä - KKI-hankkeet TYÖELÄMÄ

Lisätiedot

Laatua liikuntaneuvontaan

Laatua liikuntaneuvontaan Laatua liikuntaneuvontaan 24.8.2013 Liikuntaneuvonnan asema Terveydenhuoltolaki edellyttää terveysneuvontaa kunnan kaikkiin terveydenhuoltopalveluihin sekä väestön terveyden ja hyvinvoinnin seuraamista.

Lisätiedot

Toiminnallinen työ- ja toimintakyvyn arviointi Sytyke-Centrellä. Sytyke-Centre/Hengitysliitto ry

Toiminnallinen työ- ja toimintakyvyn arviointi Sytyke-Centrellä. Sytyke-Centre/Hengitysliitto ry Toiminnallinen työ- ja toimintakyvyn arviointi Sytyke-Centrellä Sytyke-Centre/Hengitysliitto ry Toiminnallinen työ- ja toimintakyvyn arviointi 1. Jäljellä olevan työkyvyn selvittäminen 2. Nuorten työ-

Lisätiedot

Työkyvyn arviointi osana työllisyyspalveluiden asiakasprosessia Jyväskylässä

Työkyvyn arviointi osana työllisyyspalveluiden asiakasprosessia Jyväskylässä Työkyvyn arviointi osana työllisyyspalveluiden asiakasprosessia Jyväskylässä Työkykykoordinaattori Suvi Kaipainen, Jyväskylän kaupungin työllisyyspalvelut 12.09.2016 Työkyvyn arvioinnin tiimi Työkykykoordinaattori

Lisätiedot

Työttömien työkyvyn arviointi Jyväskylässä Prosessin kuvaus ja esite palvelusta asiakastyön tueksi

Työttömien työkyvyn arviointi Jyväskylässä Prosessin kuvaus ja esite palvelusta asiakastyön tueksi Työttömien työkyvyn arviointi Jyväskylässä Prosessin kuvaus ja esite palvelusta asiakastyön tueksi Työkykykoordinaattori Suvi Kaipainen, Jyväskylän kaupungin työllisyyspalvelut 29.9.2016 Työkyvyn arvioinnin

Lisätiedot

Syrjäytymisen monimuotoisuus - terveyden, toimintakyvyn ja terveyspalveluiden näkökulmasta Raija Kerätär 8.2.2013. www.oorninki.fi

Syrjäytymisen monimuotoisuus - terveyden, toimintakyvyn ja terveyspalveluiden näkökulmasta Raija Kerätär 8.2.2013. www.oorninki.fi Syrjäytymisen monimuotoisuus - terveyden, toimintakyvyn ja terveyspalveluiden näkökulmasta Raija Kerätär 8.2.2013 www.oorninki.fi Osallisuus - syrjäytyminen Sosiaalinen inkluusio, mukaan kuuluminen, osallisuus

Lisätiedot

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Projektin vaihteet - sopimukset - tiedottaminen 7. Seuranta 1. Käynnistyminen - hankevalmistelut - tiedottaminen

Lisätiedot

Terveyden edistämisen hyvät käytännöt

Terveyden edistämisen hyvät käytännöt Terveyden edistämisen hyvät käytännöt Timo Leino, LT, dos. ylilääkäri Hyvä työterveyshuoltokäytäntö - mikä uutta? 26.9.2014, Helsinki Elintavat, terveys ja työkyky Naisista 57 % ja miehistä 51 % harrasti

Lisätiedot

Kuka kuntouttaa, mikä kuntouttaa

Kuka kuntouttaa, mikä kuntouttaa Kuka kuntouttaa, mikä kuntouttaa -Te-toimiston palveluita osatyökykyisille Lääkäripäivät 24.11.2017 Maria von Bonsdorff, Uudenmaan Te-toimisto 24.11.2017 Osatyökykyisyys ja ammatillinen kuntoutus Tetoimistossa

Lisätiedot

Diabeteksen ennaltaehkäisyä verkossa

Diabeteksen ennaltaehkäisyä verkossa Diabeteksen ennaltaehkäisyä verkossa Riikka Hirvasniemi, TtM, projektipäällikkö Anne Rajala, th, projektityöntekijä Kehittämistyön tausta KASTE- ohjelma Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiohjelma 2007-2017

Lisätiedot

LIIKUNTANEUVONTA OULUSSA

LIIKUNTANEUVONTA OULUSSA LIIKUNTANEUVONTA OULUSSA 24.8.2013 Kunnon laiva Tiina Pekkala, Liikuntakoordinaattori, Sivistys- ja kulttuuripalvelut - liikunnanohjauspalvelut LIIKUNTANEUVONNAN HISTORIA OULUSSA käynnistyi 1996 KKI- hankerahalla

Lisätiedot

POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle. Taustatiedot. 1) Sukupuolesi?

POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle. Taustatiedot. 1) Sukupuolesi? POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle Taustatiedot 1) Sukupuolesi? Nainen Mies 2) Mikä on ikäsi? vuotta 3) Mikä on nykyinen tehtävänimikkeesi? apulaisosastonhoitaja

Lisätiedot

IDEASTA WALTTI-TALOKSI

IDEASTA WALTTI-TALOKSI WALTTI-TALO IDEASTA WALTTI-TALOKSI Ideointi käytännön työn pohjalta: Asiakkaan mahdollisuuksien kartoittaminen -> asiakkaat toimenpiteissä, joihin kuuluvat ja joista hyötyvät Työntekijöillä parempi havainnointimahdollisuus

Lisätiedot

Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016

Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016 Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) Työllistymistä edistävää monialaista yhteispalvelua (TYP) koskeva laki (1369/2014) tuli täysimääräisesti voimaan

Lisätiedot

14.4. 2015 Mai-Brit Salo

14.4. 2015 Mai-Brit Salo 14.4. 2015 Mai-Brit Salo Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry (PHLU) Alueellinen liikunnan ja urheilun järjestö, toimimme 18 kunnan alueella Päijät-Hämeessä Olemme yksi 15 aluejärjestöstä Autamme urheiluseuroja

Lisätiedot

Työelämän ulkopuolella olevien terveys, työkyky ja kuntoutukseen ohjaaminen. Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö 17.3.2016

Työelämän ulkopuolella olevien terveys, työkyky ja kuntoutukseen ohjaaminen. Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö 17.3.2016 Työelämän ulkopuolella olevien terveys, työkyky ja kuntoutukseen ohjaaminen Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö 17.3.2016 Työttömyys, terveys ja hyvinvointi Työttömät voivat keskimäärin huonommin ja ovat

Lisätiedot

KOTIHOITO SATEENVARJO Liikkuva mielenterveystyö peruspalveluissa

KOTIHOITO SATEENVARJO Liikkuva mielenterveystyö peruspalveluissa KOTIHOITO SATEENVARJO Liikkuva mielenterveystyö peruspalveluissa Hannele Peräkoski, Taina Heikkinen Projektityöntekijä Sairaanhoitaja Tikkurilan sosiaali ja terveyskeskus 27.3.2007 TOIMINTA ALUEEN HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMEN ROOLI ELINTAPAOHJAUKSESSA VESOTE Tiina Pekkala, sivistys- ja kulttuuripalvelut, liikuntapalvelut

LIIKUNTATOIMEN ROOLI ELINTAPAOHJAUKSESSA VESOTE Tiina Pekkala, sivistys- ja kulttuuripalvelut, liikuntapalvelut LIIKUNTATOIMEN ROOLI ELINTAPAOHJAUKSESSA 5.9.2017 VESOTE Tiina Pekkala, sivistys- ja kulttuuripalvelut, liikuntapalvelut Liikuntatoimen rooli elintapaohjauksessa Liikuntalaki määrittää kunnan tehtävät

Lisätiedot

Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014

Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014 Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014 Järvenpään kaupunki Tanja Bergman 11.11.2014 - Työllistymisen palvelut Järvenpäässä & Aikuissosiaalityön rooli - Työikäisten sosiaalityö Järvenpäässä / muutossosiaalityö

Lisätiedot

Työvalmennuksella tukea työssä jatkamiseen. Kirsi Leppänen Vastaava työvalmentaja Mehiläinen Työelämäpalvelut

Työvalmennuksella tukea työssä jatkamiseen. Kirsi Leppänen Vastaava työvalmentaja Mehiläinen Työelämäpalvelut Työvalmennuksella tukea työssä jatkamiseen Kirsi Leppänen Vastaava työvalmentaja Mehiläinen Työelämäpalvelut Työkyky määräytyy suhteessa työhön Sopiva työ tukee kaikkien ihmisten hyvinvointia myös useimmista

Lisätiedot

Turun Ohjaamo 2015-2018

Turun Ohjaamo 2015-2018 Turun Ohjaamo 2015-2018 Toiminta ja ajatus 17.3.2015 MIKSI OHJAAMO? Nuorten palvelut ovat olleet hajanaisesti sijoittuneita ja huonosti nuorten löydettävissä. Tavoite: Nuorten palvelut yhdessä paikassa

Lisätiedot

Kajaanin kaupunginvaltuuston seminaari

Kajaanin kaupunginvaltuuston seminaari Kajaanin kaupunginvaltuuston seminaari 20.9.2017 Työllisyys Anne Huotari Työllisyysasiantuntija/TYP-johtaja Kajaanin ja Kainuun työttömyysaste 2015-7/2017 20 18 16 18,2 17,4 14 12 13,4 10 8 6 Kajaani Kainuu

Lisätiedot

Asiakkaan kanssa ajoissa ja aktiivisesti!

Asiakkaan kanssa ajoissa ja aktiivisesti! Asiakkaan kanssa ajoissa ja aktiivisesti! Kelan syvennetyt asiakasprosessit Mats Enberg Vakuutuspiirin johtaja Länsi-Uudenmaan vakuutuspiiri 24.9.2014 2 Työkykyneuvonta Kelan tarjoaa uutta työhön paluuta

Lisätiedot

Meillä on matala kynnys käykää vaan peremmälle!

Meillä on matala kynnys käykää vaan peremmälle! Meillä on matala kynnys käykää vaan peremmälle! Sosiaali- ja terveystoimiala Lahden Terveyskioskista Neuvontaa kaikenikäisille Lahti avasi ensimmäisenä suurena kaupunkina Terveyskioskin 10.3.2010 Kauppakeskus

Lisätiedot

Miten sosiaalisesta kuntoutusta tehdään?

Miten sosiaalisesta kuntoutusta tehdään? Miten sosiaalisesta kuntoutusta tehdään? Tuloksia valtakunnallisesta kuntakyselystä Jarno Karjalainen Sosiaalisen kuntoutuksen teematyö 8.2.2017 Tampere SOSKU-hanke SOSKU-hankkeessa (2015-2018) sosiaali-

Lisätiedot

LIIKUNNAN PALVELUKETJU OULUSSA

LIIKUNNAN PALVELUKETJU OULUSSA LIIKUNNAN PALVELUKETJU OULUSSA Tiina Pekkala, liikuntakoordinaattori 11.11.2015 Pohjois-Suomen AVI Muutosta liikkeellä! Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu LINJAUS 3. Liikunnan nostaminen keskeiseksi

Lisätiedot

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti 13.9.2012 Tuovi Hakulinen-Viitanen 1 Säännölliset tapaamiset

Lisätiedot

Terveyskioski Terveydenhoitajan matalan kynnyksen vastaanotto ilman ajanvarausta myös virka-ajan ulkopuolella. Ylöjärven kaupunki

Terveyskioski Terveydenhoitajan matalan kynnyksen vastaanotto ilman ajanvarausta myös virka-ajan ulkopuolella. Ylöjärven kaupunki Terveyskioski Terveydenhoitajan matalan kynnyksen vastaanotto ilman ajanvarausta myös virka-ajan ulkopuolella vastaava terveydenhoitaja Laura Tyyskänen 24.2.2017 Terveyskioskin lähtökohtia SITRA:n kuntahanke

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

TYP-toiminnan perusteet. Jenni Ketonen,TYP-päällikkö

TYP-toiminnan perusteet. Jenni Ketonen,TYP-päällikkö TYP-toiminnan perusteet Jenni Ketonen,TYP-päällikkö 29.5.2017 1 Satakunnan TYP Satakunnan TYP toimii Porin, Euran, Harjavallan, Honkajoen, Huittisten, Jämijärven, Kankaanpään, Karvian, Kokemäen, Merikarvian,

Lisätiedot

Terveys 2011 -tutkimus ja sen päätulokset

Terveys 2011 -tutkimus ja sen päätulokset Terveys 2011 -tutkimuksen perustulosten julkistamistilaisuus 21.11.2012 Terveys 2011 -tutkimus ja sen päätulokset Seppo Koskinen Miksi tarvittiin Terveys 2011 -tutkimus? Yhteiskuntapolitiikan keskeisiin

Lisätiedot

VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA SEMINAARI

VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA SEMINAARI VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA SEMINAARI 29.3.2017 TE- palvelut ja TYP- prosessi rikostaustaisilla Tuija Keihtä johtava työllisyysasiantuntija Lapin liitto Lapin työllistymistä

Lisätiedot

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Päivystys ja muut 24/7 - palvelut - seminaari Laajavuori 11.5.2016 Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen SOTE 2020 hanke & Keski-Suomen shp/campus

Lisätiedot

Miksi alkoholiasioista kannattaa puhua sosiaalihuollon palveluissa? Rauman kokemuksia. Tuula Karmisto Sosiaaliohjaaja 23.11.2011

Miksi alkoholiasioista kannattaa puhua sosiaalihuollon palveluissa? Rauman kokemuksia. Tuula Karmisto Sosiaaliohjaaja 23.11.2011 Miksi alkoholiasioista kannattaa puhua sosiaalihuollon palveluissa? Rauman kokemuksia Tuula Karmisto Sosiaaliohjaaja 23.11.2011 Länsi 2012 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön kehittämishanke Ajalla

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄMÄÄN. Työllisyys tuo hyvinvointia ja elinvoimaa kuntaan seminaari

YHTEISTYÖLLÄ TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄMÄÄN. Työllisyys tuo hyvinvointia ja elinvoimaa kuntaan seminaari YHTEISTYÖLLÄ TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄMÄÄN Työllisyys tuo hyvinvointia ja elinvoimaa kuntaan seminaari 28.9.2016 1 Terveyden edistämisen palvelut Osa hyvinvointipalveluita; aikuisväestön palveluita Terveys-

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Sosiaalinen kuntoutuminen 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Työ- ja elinkeinopalvelut Työ- ja elinkeinotoimiston uusi palvelumalli rakentuu kolmeen palvelulinjaan ja yrityslähtöisyyden

Lisätiedot

SELVITYS: Sosiaali- ja terveyslautakunta pyytää selvitystä työttömien maksuvapautuksen vaikutuksista

SELVITYS: Sosiaali- ja terveyslautakunta pyytää selvitystä työttömien maksuvapautuksen vaikutuksista SELVITYS: Sosiaali- ja terveyslautakunta pyytää selvitystä työttömien maksuvapautuksen vaikutuksista TAUSTAA: Sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt 19.3.2013 52, että avosairaanhoidon lääkäripalveluista

Lisätiedot

Työllisyyden kuntakokeilu Ohjaus- ja kuntoutuspalvelut

Työllisyyden kuntakokeilu Ohjaus- ja kuntoutuspalvelut Työllisyyden kuntakokeilu Ohjaus- ja kuntoutuspalvelut -prosessikuvauksia 18.2.2015 Anna-Leena Pusa Työllisyyden kuntakokeilu Työ- ja elinkeinoministeriön sekä Kuntaliiton käynnistämä hanke Toteutetaan

Lisätiedot

Työttömien työ- ja toimintakyvyn selvittäminen

Työttömien työ- ja toimintakyvyn selvittäminen Työttömien työ- ja toimintakyvyn selvittäminen Kemin toimintamalli Annika Vaaramaa 13.4.2016 Työ- ja toimintakyvyn selvittäminen Aloitettiin keväällä 2014 KunnonSyyni-toimintamallia soveltaen Asiakkaat

Lisätiedot

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän työttömien terveystarkastukset. - PaKasteen terveyden edistämisen työskentelyjakso 2010 2011

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän työttömien terveystarkastukset. - PaKasteen terveyden edistämisen työskentelyjakso 2010 2011 Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän työttömien terveystarkastukset - PaKasteen terveyden edistämisen työskentelyjakso 2010 2011 terveydenhoitaja/projektityöntekijä Raisa Aaltonen 24.3.2011

Lisätiedot

Aikuisten palvelut kansalaisosallisuus prosessi

Aikuisten palvelut kansalaisosallisuus prosessi Aikuisten palvelut kansalaisosallisuus prosessi 11.3.2013 Tärkeimmät kehittämisideat Lääkinnällinen kuntoutus: Miten heidän kuntoutuksen rahoitus, jotka eivät täytä tiukkoja kriteereitä ja eivät täten

Lisätiedot

Ehkäisevän työn merkitys Kainuussa Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja

Ehkäisevän työn merkitys Kainuussa Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja Ehkäisevän työn merkitys Kainuussa 9.11.2015 Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja Kainuun tunnuslukuja Sosioekonomiset erot terveydessä ja sen taustatekijöissä ovat Kainuussa

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

Terveyden edistämisen johtaminen sairaalassa

Terveyden edistämisen johtaminen sairaalassa Annukka Pukkila Terveyden edistämisen johtaminen sairaalassa - Työvälineitä hoitotyön johtajille Hankkeen tausta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallinnoiman Terveyttä ja hyvinvointia hoitotyön johtamisella

Lisätiedot

Verkostot ja palvelut esimiehen tukena työhyvinvoinnin johtamisessa. Jengoilleen hankkeen verkostopäivä 2.9.2014 Merja Koivuniemi, lehtori, SAMK

Verkostot ja palvelut esimiehen tukena työhyvinvoinnin johtamisessa. Jengoilleen hankkeen verkostopäivä 2.9.2014 Merja Koivuniemi, lehtori, SAMK Verkostot ja palvelut esimiehen tukena työhyvinvoinnin johtamisessa Jengoilleen hankkeen verkostopäivä 2.9.2014 Merja Koivuniemi, lehtori, SAMK Tukea läheltä - Työterveyshuollosta Apua työkyvyn ja kuntoutustarpeen

Lisätiedot

Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta

Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille II -hanke Halko-koulutus 12.11.2015 Tarve ja kohderyhmä Tarve kehittää terveysasemien työtä vastaamaan paremmin

Lisätiedot

Terveyserot Helsingissä ja toimenpiteitä niiden vähentämiseksi. Pikkuparlamentti 22.11.2010 Riitta Simoila Kehittämisjohtaja Helsingin terveyskeskus

Terveyserot Helsingissä ja toimenpiteitä niiden vähentämiseksi. Pikkuparlamentti 22.11.2010 Riitta Simoila Kehittämisjohtaja Helsingin terveyskeskus Terveyserot Helsingissä ja toimenpiteitä niiden vähentämiseksi Pikkuparlamentti 22.11.2010 Riitta Simoila Kehittämisjohtaja Helsingin terveyskeskus Helsinkiläisten terveyseroista (1) Helsinkiläisten miesten

Lisätiedot

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Yrjönkatu 6 (2. krs), PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 020 63 60150

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Yrjönkatu 6 (2. krs), PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 020 63 60150 Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Yrjönkatu 6 (2. krs), PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 020 63 60150 etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi www.ely-keskus.fi/satakunta, www.valkky.fi

Lisätiedot

NASTOLAN LIIKUNTANEUVONTAPROSESSI Lähetekäytäntö

NASTOLAN LIIKUNTANEUVONTAPROSESSI Lähetekäytäntö Tulokset NASTOLAN LIIKUNTANEUVONTAPROSESSI Lähetekäytäntö LIIKKUMISlähete PERUSTERVEYDEN- HUOLTO Terveysasema, osastonhoitaja, Tuija Aronen ja lääkäri, Niina Riekkinen Neuvola, hyvinvointipäällikkö, Tarja

Lisätiedot

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle Väyliä Työelämään Tietoa työnantajalle Sisällysluettelo Diili 4-5 Hankkeen tavoitteena on auttaa ammattikoulutettuja alle 29-vuotiaita työnhakijoita työllistymään hyödyntäen työvoimahallinnon palveluita

Lisätiedot

KUVA KAINUUN RAKENNETYÖTTÖMYYDESTÄ JA VISIOITA TULEVAISUUTEEN. Päivi Ahola-Anttonen KAIRA-hanke (S10179)

KUVA KAINUUN RAKENNETYÖTTÖMYYDESTÄ JA VISIOITA TULEVAISUUTEEN. Päivi Ahola-Anttonen KAIRA-hanke (S10179) KUVA KAINUUN RAKENNETYÖTTÖMYYDESTÄ JA VISIOITA TULEVAISUUTEEN Päivi Ahola-Anttonen KAIRA-hanke (S10179) Soile 55 v. Työllistynyt tuetusti erilaisiin määräaikaisiin tehtäviin yhdistyksiin ja kuntaan useiden

Lisätiedot

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä?

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Psykologi Tanja Josefsson, Tampereen TE-toimisto Projektipäällikkö Paula Salminen, Epilepsialiitto ry 24.4.2014 Kuka on osatyökykyinen Osatyökykyisyys (ent.

Lisätiedot

Kohti Kaakkois-Suomen Ohjaamoa Ritva Kaikkonen / Timo Hakala Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Kohti Kaakkois-Suomen Ohjaamoa Ritva Kaikkonen / Timo Hakala Kaakkois-Suomen ELY-keskus Kohti Kaakkois-Suomen Ohjaamoa 23.9.2014 Ritva Kaikkonen / Timo Hakala Kaakkois-Suomen ELY-keskus Ohjaamo-toiminta osana nuorisotakuuta ja elinikäistä ohjausta Lähtökohdat ja tarpeet: Monialaiset ja kehittyvät

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa projekti 3.2. 31.10.2014

Kohti Ohjaamoa projekti 3.2. 31.10.2014 Kohti Ohjaamoa projekti 3.2. 31.10.2014 Projektin rahoitus ja toteuttajat Rahoitus ESR/ Keski-Suomen ELY-keskus Päätoteuttajana Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu (työaikaresurssi

Lisätiedot

Kansalaiskyselyn tulokset

Kansalaiskyselyn tulokset ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012 31.12.2014 Kansalaiskyselyn tulokset

Lisätiedot

Hyvinvointityö kuntien vahvuudeksi -seminaari Vuokatti

Hyvinvointityö kuntien vahvuudeksi -seminaari Vuokatti Hyvinvointityö kuntien vahvuudeksi -seminaari 28.9.2017 Vuokatti Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen maakunnan ja kunnan yhteisenä tehtävänä Saara Pikkarainen, erikoissuunnittelija, TtM Kainuun sote

Lisätiedot

Helsingin työvoiman palvelukeskus DUURI Servicecentralen för arbetskraft

Helsingin työvoiman palvelukeskus DUURI Servicecentralen för arbetskraft Helsingin työvoiman palvelukeskus DUURI Servicecentralen för arbetskraft Työvoiman palvelukeskukset on perustettu vähentämään rakenteellista työttömyyttä Työvoiman palvelukeskus on työttömiä työnhakijoita

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

Tervetuloa Kainuuseen! OTE maakunnassa -Polut kuntoon -hanketoimijat

Tervetuloa Kainuuseen! OTE maakunnassa -Polut kuntoon -hanketoimijat Tervetuloa Kainuuseen! OTE maakunnassa -Polut kuntoon -hanketoimijat 2 Anna-Kaisa Heinistö Perustietoa hankkeesta Hankeaika 1.4.2017 31.12.2018 Rahoitus 80 % STM, 20 % Kainuun sote Päätoteuttaja ja hallinnoija

Lisätiedot

Avoimesti ammattiin joustavasti työelämään

Avoimesti ammattiin joustavasti työelämään Avoimesti ammattiin joustavasti työelämään 10-11.4.2014 TOTEUTTAJAT: RAHOITTAJA: Etelä-Savon ammattiopisto ja Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto Etelä-Savon ELY-keskus KOKONAISBUDJETTI: 981 761 euroa

Lisätiedot

Yleistä kuntouttamiseen liittyen

Yleistä kuntouttamiseen liittyen Työhön kuntoutumisen tukitoimet TE-hallinnossa 3.11.2015 1 Yleistä kuntouttamiseen liittyen Julkisen työ ja yrityspalvelulakiin liittyviä palveluita. Ovat toissijaisia palveluita eli aina ensin selvitettävä

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen

Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Kohti sähköistä hyvinvointikertomusta Alueellinen koulutus Ylä-Savon kunnille ja yhteistoiminta-alueille Iisalmi 25.10.2011 Ulla

Lisätiedot

KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE

KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE Vaasan kaupunki Vähänkyrön terveysasema Vähänkyröntie 11, 66500 Vähäkyrö puh. 06 325 8500 KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE Sinulle on varattu seuraavat ajat ajokorttitodistukseen

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6. KOTOA KOTIIN - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.2015 Projektin taustat ja pilotti Tarkastelun kohteena ne asiakkaat, jotka

Lisätiedot

Salli osallisuus III koulutuspäivä, puheenvuoro. Aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä Hanna Tabell 22.11.2012

Salli osallisuus III koulutuspäivä, puheenvuoro. Aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä Hanna Tabell 22.11.2012 Salli osallisuus III koulutuspäivä, puheenvuoro Aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä Hanna Tabell 22.11.2012 Hannikaisenkadun sosiaaliasema Asiakaskäynnit vuonna 2011 sosiaaliohjaajan ja sosiaalityöntekijän

Lisätiedot

Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä

Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä V Valtakunnallinen kansanterveyspäivä 15.1.2009 Helsinki Tuija Tammelin Erikoistutkija, FT, LitM Työterveyslaitos, Oulu Lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus,

Lisätiedot

Voimaa Vanhuuteen toimintaohjelma JIK :kyssä. ENSIO-projekti, Ensiote ikääntymiseen Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja

Voimaa Vanhuuteen toimintaohjelma JIK :kyssä. ENSIO-projekti, Ensiote ikääntymiseen Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja Voimaa Vanhuuteen toimintaohjelma JIK :kyssä ENSIO-projekti, Ensiote ikääntymiseen Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja Keskeisimmät toimintamuodot Hyvinvointi -75 päivät Kunnon

Lisätiedot

Kannustaa. Kehittää. Kouluttaa

Kannustaa. Kehittää. Kouluttaa Kannustaa Kehittää Kouluttaa Perustettu 3.12.1994 Maakunnallinen liikunnan ja urheilun kehittämis, yhteistyö ja palvelujärjestö. Jäseninä ovat Kainuun kunnat, valtaosa urheiluseuroista monia maakunnalliset

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

Perusterveydenhuolto hyvinvointia kaikille turkulaisille Katariina Korkeila perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja terveyskeskuksen vastaava lääkäri

Perusterveydenhuolto hyvinvointia kaikille turkulaisille Katariina Korkeila perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja terveyskeskuksen vastaava lääkäri Perusterveydenhuolto hyvinvointia kaikille turkulaisille Katariina Korkeila perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja terveyskeskuksen vastaava lääkäri 2.6.2014 1 Mitä Turun PTH tekee huolehtii noin 180 000

Lisätiedot

Liikkuva koulu laajenee - yhdessä kohti aktiivisia opiskeluyhteisöjä

Liikkuva koulu laajenee - yhdessä kohti aktiivisia opiskeluyhteisöjä Liikkuva koulu laajenee - yhdessä kohti aktiivisia opiskeluyhteisöjä Kärkihankkeen avustusresurssi 21miljoona kolmen vuoden ajan (7 miljoonaa/vuosi) Seuraava haku aukeaa kunnille 23.1-10.3.2017 Antti Blom

Lisätiedot

Hoitotyö terveysasemalla

Hoitotyö terveysasemalla Hoitotyö terveysasemalla Turun terveysasemien asiakasraati 20.9.2017 Eva Antero-Jalava Terveydenhoitaja, TtM Terveysasematyö ja hoitohenkilökunta Terveysasemalla työskentelee sairaanhoitajia, terveydenhoitajia

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot II Ohjaamo-päivät 24.3.2015, Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllisyydenhoidon kokonaisuus ELINKEINO- POLITIIKKA TYÖPOLITIIKKA

Lisätiedot

Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen. Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014

Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen. Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014 Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014 Petra-projektit Petra Nuoret työhön ja kouluun: 1.3.2010-31.10.2013 Petra Nuoret

Lisätiedot

Kipuprojektin satoa. Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä

Kipuprojektin satoa. Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä Kipuprojektin satoa Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä Osaraportti: nykytilan kuvaus ja toimijoiden haastattelut

Lisätiedot

UKK-terveysseula LIIKKUMISEN TURVALLISUUDEN JA SOPIVUUDEN ARVIOINTIKYSELY. Nimi Sotu Päiväys

UKK-terveysseula LIIKKUMISEN TURVALLISUUDEN JA SOPIVUUDEN ARVIOINTIKYSELY. Nimi Sotu Päiväys UKK-terveysseula LIIKKUMISEN TURVALLISUUDEN JA SOPIVUUDEN ARVIOINTIKYSELY Hyvä vastaaja! Ole hyvä ja lue huolellisesti terveysseulan kysymykset ja vastaa niihin parhaan tietämyksesi mukaan. Nimi Sotu Päiväys

Lisätiedot

Työ- ja toimintakyvyn arviointimallin kehittäminen

Työ- ja toimintakyvyn arviointimallin kehittäminen Party-hankkeen väliseminaari Salo Työ- ja toimintakyvyn arviointimallin kehittäminen Fasilitoinnin menetelmin 2015-2017 PARTY Rauma Työkykykoordinaattori Mitä fasilitointi on? - Ryhmäprosessiohjausta ->

Lisätiedot

LiikuTe kysely neuvottelukunnalle ja

LiikuTe kysely neuvottelukunnalle ja LiikuTe kysely neuvottelukunnalle ja yhteistyökumppaneille 2009 Webropol sähköpostikysely tehtiin kesä- ja elokuussa 2009 NK vastaukset 53 % (N=38, n=20) YTK vastaukset 30 % (N=57, n=17) Asiaa kannatetaan

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujia koskeva tutkimushanke Vantaalla

Mielenterveyskuntoutujia koskeva tutkimushanke Vantaalla Mielenterveyskuntoutujia koskeva tutkimushanke Vantaalla Mirkka Järvinen Shg,TtM, TtT-opisk., projektityöntekijä, Vantaa Jorma Suni Johtava ylihammaslääkäri, Vantaa Taustaa Vantaan tutkimusosiolle Kansainvälisesti

Lisätiedot

VIRTA OULU HANKE Työttömien työ- ja toimintakyvyn arviointi. 19.9.2013 Pirjo Nevalainen

VIRTA OULU HANKE Työttömien työ- ja toimintakyvyn arviointi. 19.9.2013 Pirjo Nevalainen VIRTA OULU HANKE Työttömien työ- ja toimintakyvyn arviointi 19.9.2013 Pirjo Nevalainen Mitä Oulu Virta-hankkeessa tehtiin Hankkeen aikana kehitettiin moniportainen toimintamalli työttömien työ- ja toimintakyvyn

Lisätiedot

Green Care seminaari. Kokkolan työvoiman palvelukeskus. 10.4.2013 Toimisto Otsikko

Green Care seminaari. Kokkolan työvoiman palvelukeskus. 10.4.2013 Toimisto Otsikko Green Care seminaari Kokkolan työvoiman palvelukeskus 1 Kokkolan työvoiman palvelukeskus (TYP) Työvoiman palvelukeskus on TE-toimiston, kaupungin sekä KELAN yhteinen palveluyksikkö Tavoitteena on moniammatillisesti

Lisätiedot

Nuorisotakuun määritelmä

Nuorisotakuun määritelmä Nuorisotakuun tilanne 14.5.2014 Ylijohtaja Tuija Oivo Nuorisotakuu työryhmän puheenjohtaja TEM/Työllisyys ja yrittäjyysosasto Nuorisotakuun määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle

Lisätiedot

HE laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 8.10.2014

HE laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 8.10.2014 HE laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 8.10.2014 Lainsäädännön tavoitteet Pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen Kuntien ja valtion työnjaon selkeyttäminen ja yhteistyön kehittäminen

Lisätiedot