Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli -hanke (S10073)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli -hanke (S10073)"

Transkriptio

1 Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli -hanke (S10073)

2 Esityksen sisältö 1. Hankkeen tausta Raija Tahvanainen 2. Terveystarkastus ja neuvonta Tuija Holopainen ja Mirka Kovalainen 3. Päihde- ja mielenterveystyö Helena Kortelainen 4. Fyysisen kunnon arviointi ja liikuntaneuvonta Annu Heikkinen 5. Kuntoutus- ja eläkeohjaus Kirsti Oikarinen 6. Lopuksi

3 Yhteiskunta on vaativin heikoimmille jäsenilleen, jos se jättää vastuun terveydestä kansalaisille itselleen. (Alanen 2008)

4 Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli (KaiTo) -hanke Projektikoodi S10073 Toteutusaika Kokonaisbudjetti (v ), (v ) Rahoitus Kainuun ELY-keskus (87,5 %) ja Kainuun maakunta -kuntayhtymä (12,5 %) Ohjelma Manner-Suomen ESR-ohjelma / Itä- Suomen suuralueosio Toimintalinja 2 Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen ja syrjäytymisen ehkäisy Hallinnoija Kainuun maakunta -kuntayhtymä Toiminta-alue Kainuu, pois lukien Vaala

5 Taustaa luvulta alkaen Terveystarkastuksia on järjestetty Kainuussa säännöllisen epäsäännöllisesti mm. terveysasemilla, Elämäksi -hanke, työttömien yhdistykset Kainuulainen Työkunto -projekti Valtakunnallinen PTT -hanke

6 Kainuulaisten terveys Vastasyntyneen elinajanodote Kainuussa on valtakunnan matalin (76,5 vuotta) Maan sairain väestö (Kainuussa indeksiluku 120,9, Ahvenanmaalla 76.5) Maan ylipainoisin väestö (24 % väestöstä, painoindeksi yli 30) Ennen aikaisesti eläkkeelle siirtyneiden osuus on suhteellisesti suurin Joka kolmas työeläkkeelle jäävä kainuulainen poistuu työelämästä mielenterveyshäiriön takia. Toiseksi yleisin syy työkyvyttömyyseläkkeisiin ovat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet. Kainuussa kansantaudeista esiintyy eniten astmaa, toiseksi sepelvaltimotautia ja kolmanneksi sydämen vajaatoiminta 6

7 Tavoitteet Kehittää ja juurruttaa uudenlainen yhteistyömalli Kainuun maakunta kuntayhtymän palvelurakenteeseen Kytkeä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tiiviimmin työllistämisen ja aktivoinnin prosesseihin Lisätä tietoutta syrjäytymisen ja työttömyyden terveydellisistä vaikutuksista sosiaali- ja terveydenhuollossa. 7

8 Osatavoitteet Hankkeen osatavoitteiksi asetettiin seuraavat asiat: 1. mahdollisuus terveystarkastukseen kaikille työttömille työnhakijoille 2. uusien käytäntöjen kehittäminen ja levittäminen 3. koulutusmateriaalin tuottaminen ja henkilöstön koulutus 4. tietopakettien kokoaminen 5. uudet liikunta- ja terveyskasvatusmenetelmät

9 Kohderyhmä Hankkeen kohderyhmiä olivat kainuulaiset pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömät sekä heihin rinnastettavat työttömät sekä työttömät, joilla on riski työttömyyden pitkittymiseen. Lisäksi kohderyhmään kuuluivat työ- ja elinkeinotoimistojen, työvoiman palvelukeskuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunta.

10 Terveystarkastus ja -neuvonta Fyysisen kunnon arviointi ja liikuntaneuvonta Kuntoutus- ja eläkeohjaus Päihde- ja mielenterveystyö Verkostoituminen ja yhteistyö Ryhmätoiminnat asiakkaille Yhdyshenkilötoiminta Toimijatapaamiset ja palaverit Kainuulainen työja terveyskunnon toimintamalli (KaiTo) hanke (S10073) Koulutukset sidosryhmille Seminaarit ja tapahtumat Ohjausryhmätoiminta Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Aktiivinen tiedottaminen (mm. tiedotteet, uutiskirjeet, internetsivut) Kampanjat ja muut kokeilut (mm. liikuntaväline ja optikkokampanja) Julkaisut ja esitteet (mm. Kuntoutuskiekko, Hyvät käytännöt, Liikkujan opas, Työttömän terveystarkastus -ohjauskansio)

11 Hankkeen toimenpiteet saapuneita lähetteitä 2998 kpl terveystarkastuksiin osallistuneita 2599 henkilöä fyysisen kunnon arviointiin ja liikuntaneuvontaan osallistuneita 857 henkilöä psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotolla 274 henkilöä (781 käyntiä) kuntoutus- ja eläkeohjaukseen osallistuneita 177 henkilöä (262 käyntiä) moniammatillisia yhteistyötapaamisia 318 kpl maksusitoumus terveyskeskuksen lääkärille 351 kpl ostopalveluna järjestetyn lääkärinvastaanotto 100 henkilöä hankkeen koulutuksiin osallistuneet 98 henkilöä

12 Hankkeeseen osallistuneiden taustatietoja (koko Kainuu) miehiä 54 %, naisia 46 % keski-ikä 47 v. (nuorin 17 v., vanhin 64 v.) työmarkkina-asema: 59 % alle vuoden työttömänä 28 % pitkäaikaistyötön 8 % työssä muualla kuin avoimilla työmarkkinoilla 4 % työvoiman ulkopuolella 3 % työvoiman ulkopuolella (koulutus/opiskelu) 1 % työssä avoimilla työmarkkinoilla Koulutus 44 % perusaste 52 % keskiaste 0,1 % keskiasteen jälkeinen, ei korkeakoulutus 4 % korkeakoulutus

13 Julkaisut ja tuotokset Työttömän työnhakijan terveystarkastus - Ohjauskansio terveydenhoitajille julkaisussa kerrotaan terveystarkastusten sisällöstä, kehittämishankkeesta sekä kokemuksista työttömien terveystarkastuksista. Liikkujan opas -julkaisu antaa ideoita liikunnan aloittamiseen ja liikunnan ohjaamista suunnittelevalle. Hyvät käytännöt kainuulaisten terveyden edistämiseksi -julkaisussa esitellään kokemuksia erilaisista kokeiluista ja toimintatavoista Kainuussa, jotka edistävät kainuulaisten terveyttä.

14 Julkaisut ja tuotokset Kuntoutuskiekko on kierrettävän paperikiekon muotoon laadittu esite, jonka avulla on mahdollista selvittää asiakkaan ammatillisen kuntoutuksen ensisijainen vastuutaho Ammatillisen kuntoutuksen tienviittoja on esitys, jonka avulla on helppo hahmottaa ammatillisen kuntoutuksen vastuunjakoa. Yhdessä työkuntoon! -terveystietokansio sisältää monipuolisesti tietoa erilaisista palveluista, kuten asiakasmaksuista. Asiakkaille terveystarkastuksen yhteydessä annettu materiaali on koottu yhdeksi julkaisuksi Julkaisut ja tuotokset on koottu hankkeen omille internetsivuille

15 Kampanjat ja muut kokeilut Liikuntavälineitä lainaan, syke nousuun Näe Kainuu uusin silmin optikkoliikkeiden talkoot Työtön vai sairas -tietoisku Savuttomuutta edistämällä terveempi Kainuu Kokemusasiantuntijuus käyttöön

16 Asiakkaan polku KaiTo-hankkeessa S10073

17 Terveystarkastus ja -neuvonta pyritään edistämään työttömien terveyttä, työkykyä ja välillisesti työllistymistä terveystarkastuksia ja -neuvontaa toteutettiin Kainuulainen työkunto -projektissa luodun toimintamallin pohjalta hankkeen alkuvaiheessa työttömille suunnattua terveystarkastusta ja sen sisältöä kehitettiin edelleen, minkä lisäksi eri toimijoiden kanssa pyrittiin rakentamaan luonteva ja toimiva yhteistyömalli hankkeen asiakkaat ovat työterveyshuollon ulkopuolella (osa ei ole käynyt terveystarkastuksessa vuosiin, vuosikymmeniin tai ikinä)

18 TE-toimiston virkailija kartoittaa asiakkaan halukkuutta ja tarvetta terveystarkastukseen Suurin osa terveystarkastuksen lähetteistä saapui työ- ja elinkeinotoimistosta (TE-toimisto) ja Kainuun työvoiman palvelukeskuksesta (TYP). Lähettävinä tahoina olivat myös sosiaalityöntekijät tai kainuulaiset työllisyyshankkeet.

19 KaiTo-hankkeesta lähetettiin kutsu terveystarkastukseen esitietolomakkeineen ja tehtiin lähete laboratoriokokeisiin Mukaan lähti myös 10 henkilökohtaista kysymystä alkoholinkäytöstä (AUDIT) kysely

20 Työttömän työnhakijan terveystarkastuksen sisältö aikaa terveystarkastukselle varattiin 1-2 tuntia esitietolomakkeen pohjalta keskusteltiin asiakkaan koulutuksesta, ammatista ja toimeentulosta, elintavoista ja terveystottumuksista sekä terveydentilasta ja elämäntilanteesta terveystarkastuksessa kartoitettiin muun muassa jaksamista, oman työkyvyn arviointia, mielialaa ja fyysistä aktiivisuutta käynnin sisältöä muokattiin asiakkaan tarpeiden mukaan terveystarkastuksen aikana

21 Terveystarkastukset sisälsivät terveyshaastattelun lisäksi erilaisia mittauksia Verenpaineen mittaus Vyötärön ympäryksen mittaus pituus ja paino painoindeksi (BMI) Mikrospirometria -Keuhkojen toimintaa mittaava testi -Tehdään pääasiassa tupakoitsijoille ja tarvittaessa

22 terveystarkastuksen jälkeen käynti kirjattiin potilastietojärjestelmään kirjaamiskäytäntöön panostettiin kehittämällä sitä toiminnan aikana lähettävälle taholle annettiin käynnistä suullinen tai kirjallinen palaute asiakkaan luvalla asiakas sai käynnin jälkeen mukaansa kansion, joka sisälsi mm. Yhdessä työkuntoon -julkaisun, johon kirjattiin asiakkaan terveystarkastuksen palaute ja joka sisälsi tietoa terveydestä ja palveluista

23 Kokemuksia terveystarkastukseen saapuminen koettiin helpoksi, matala kynnys osallistua (esim. ei terveysasemalla, kirjallinen kutsu, ohjeet osallistumiseen) Monelle ensimmäinen mahdollisuus pitkästä aikaa puhua omista asioistaan jollekin ulkopuoliselle Puheeksiottaminen tuntui aluksi haasteelliselta, mutta helpotti ajan myötä ja koettiin erittäin tärkeäksi Haasteita työhön toivat nuoret, jotka tarvitsivat monenlaista tukea

24 Asiakkailla paljon tiedostamattomia ja hoitamattomia sairauksia (mm. verenpainetauti, 2. tyypin diabetes) Monen asiakkaan tulot pienet. Ei ole mahdollista esim. syödä terveellisesti, harrastaa, mennä jatko-hoitoon, hammaslääkäriin jne. terveysvalistus haasteellista Asiakasta tulee auttaa ja tukea esim. jatkohoitoon hakeutumisessa (ajanvaraus) Jatkohoidon järjestäminen haasteellista ajoittain mm. perusterveydenhuollon resurssipulan vuoksi

25 Asiakaspalaute 2009 Asiakkaat kokivat terveystarkastuksen vaikuttaneen monin eri tavoin terveyteensä ja hyvinvointiinsa. Terveyteen liittyvät huolet vähenivät Terveystarkastus sai osallistujat kiinnittämään huomiota terveydentilaansa ja elintapoihin Terveyteen liittyvä tieto ja ohjaus tukivat omaehtoista terveydenhoitoa Terveystarkastuksen ei koettu vaikuttavan työllistymiseen tai toimeentuloon

26 Hankkeen jälkeen Toiminnan juurtumiseen vaikuttivat olennaisesti mm. uudet työttömiin työnhakijoihin liittyvät suositukset ja uusi terveydenhuoltolaki 2011 Kainuun työvoiman palvelukeskukseen perustettiin työterveyshoitajan vakanssi Kajaanin pääterveysaseman hoitajan työnkuvaa muutettiin Kevät 2012 Kainuun maakunta kuntayhtymässä nimettiin työttömien terveystarkastuksista vastaavat hoitajat kunnittain Kainuun alueella hankkeen ohjaavat terveydenhoitajat vastasivat vastuuhoitajien kouluttamisesta ja perehdyttämisestä

27 Päihde- ja mielenterveystyö Työnkuva haluttiin osaksi hankkeen toimintaa, sillä Kainuulainen työkunto -projektin aikana todettiin olevan tarvetta matalan kynnyksen päihde- ja mielenterveyspalveluille ei lähetekäytäntöä Vastaanottotyötä tehtiin hankkeen koko toiminnan ajan vuosina Hanke toteutti asiakkaille myös Hyvinvointitreenit, Depressiokoulu-ryhmiä ja Hyvinvointia arjesta - ryhmän

28 Asiakkaita ohjautui: - pääasiassa hankkeen Länsi- Kainuun terveydenhoitajan kautta - työ- ja elinkeinotoimistosta, työvoiman palvelukeskuksesta sekä sosiaalihuollosta Käynnillä tehtiin alkukartoitus: asiakkaan taustatiedot, päihdekäyttäytyminen sekä asiakkaan itse esille tuomat huolet. Näistä oli helppo aloittaa keskustelu

29 Miten paljon Onko sinulla Onko käytät Onko sinulla sinulla ollut pitkiä ollut itsetuhoisia alkoholia? itsetuhoisia ajatuksia? juomaputkia? ajatuksia? Paljon, On On aivan niitäkin niitäkin liian liian ollut ollut ja ja kun kun on on Kyllä, paljon nyt putki nyt juodessa juodessa saattaa mennyt mennyt jo kestää jo perhe perhe ja ja talouskin talouskin kuukausia.

30 Sairaanhoitaja on ollut mukana myös asiakkaan verkosto- ja moniammatillisissa tapaamisissa esimerkiksi työvoimanpalvelukeskuksessa ja TE-toimistossa yhdessä asiakkaan kanssa Voisimme Voisimme mennä mennä yhdessä yhdessä hakemaan hakemaan sinulle sinulle apua apua a-klinikalta, a-klinikalta, jos jos se se tuntuu tuntuu sinusta sinusta helpommalta, helpommalta, kuin kuin mennä mennä yksin? yksin? Asiakas on ohjattu tarvittaessa jatkohoitoon (mm. riippuvuuksien hoito, aikuispsykiatrian poliklinikka) Tuntuu. Tuntuu. Mennään Mennään vain. vain. Osa asiakkaista on käynyt myös hankkeen sairaanhoitajan vastaanotolla säännöllisillä keskustelukäynneillä

31 Kokemuksia Asiakkaat kokivat vastaanotolle tulemisen helpoksi (vastaanotto ei luonut ennakkomielikuvia psykiatrisesta hoidosta) Vastaanotolla esille tulleita asioita olivat pääasiallisesti alkoholi- ja huumausaineriippuvuudet, mieliala-asiat, uniongelmat, surutyö sekä nuorten sosiaalisten tilanteiden pelko Yhteistyö eri tahojen kanssa oli toimivaa ja luontevaa

32 Hankkeen jälkeen Hankkeessa tehdylle psykiatrisen sairaanhoitajan työlle ei ole tiedossa jatkoa Päihde- ja mielenterveysasioissa sosiaali- ja terveydenhuollon ja työvoimahallinnon (esim. TE-toimisto) henkilökunta on tarvittaessa yhteydessä A-klinikkaan, psykiatrian poliklinikan päivystykseen tai päivystävään sairaanhoitajaan

33 Fyysisen kunnon arviointi ja liikuntaneuvonta Fyysinen kunto vaikuttaa keskeisesti ihmisen työkykyyn (Työterveyslaitos 2012) Kainuussa toiseksi yleisin syy työkyvyttömyyseläkkeisiin ovat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet. Liikunnan puutteen on todettu olevan syynä useisiin kroonisiin tauteihin ja ennenaikaisiin kuolemiin maailmanlaajuisesti (Puska 2012) Lisäämällä fyysistä aktiivisuutta, riskit vähenevät. Fyysinen aktiivisuus mielletään usein pelkäksi kuntoliikunnaksi, mutta se voi olla oman kehon käyttöä arkiaskareisiin ja siirtymiseen paikasta toiseen (Laukkanen 2012)

34 Fyysiseen aktiivisuuteen kannustaminen KaiTo-hankkeessa Fyysisen kunnon arviointi Fyysinen aktiivisuus Liikunta ryhmät ja kurssit Liikuntavälinekampanja

35 Fyysisen kunnon arvioinnin kehittyminen Kuntotestaus toteutettiin ryhmätestauksena julkisena hankintana kuntotestauksista vastasivat eri toimijat eripuolilla Kainuuta eri toimijat toteuttivat hankkeen asiakkaiden kuntotestaukset ryhmätesteinä ja toimittivat testitulokset KaiTo -hankkeen terveyskunnon koordinaattorille, joka antoi niistä palautteen kirjallisena postitse asiakkaalle 2011 alku 2011 siirryttiin yksilötesteihin hankkeen terveyskunnon koordinaattori toteutti kuntotestauksen yksilötesteinä eri puolilla Kainuuta testipalautteen ja liikuntaneuvonnan antaminen mahdollistui testitilanteen aikana Vuoden 2011 lopussa toimintaan osallistumisen kynnystä madallettiin siirtymällä kuntotestauksista asiakaslähtöisempään terveyskunnon kartoitukseen ja liikuntaneuvontaan tällä pyrittiin siihen, että myös heikkokuntoisimmat ja fyysisesti passiiviset ihmiset olisivat halukkaita osallistumaan kartoitukseen

36 TERVEYSKUNNON KARTOITUKSEN JA LIIKUNTANEUVONNAN SISÄLTÖ TE-toimisto / (TYP) Työllisyyshankkeet Lähete Terveystarkastus Terveyskunnon kartoitus esitietolomakkeen tarkistus, verenpaineen mittaus Fyysisesti passiivinen Liikkumattomuudesta johtuvia oireita esim. RR, korkea kolesteroli, ylipaino kehonkoostumus terveyskunnon mittaukset tulosten läpikäyminen, välitön palautekeskustelu keskustelu painonhallinnasta ruokavalion avulla tarvittaessa tulokset, liikuntasuositukset ja kotiharjoitteet kirjallisena asiakkaalle testitilanteessa tulosten kirjaaminen potilastietojärjestelmään Seurantasoitto 1-3 kk:n päästä kartoituksesta

37 Ei testejä testaamisen ja pelkkien tulosten vuoksi terveyskunnon mittauksia on tehty tueksi liikunta/ terveysneuvonnalle LIHASKUNTO LIIKKUVUUS Tuki- ja liikuntaelimistön vaivat KESTÄVYYSKUNTO TERVEYS- KUNTO MOTORINEN KUNTO Fyysisesti raskas työ

38 Mittausten tuloksia on hyödynnetty yksilöllisessä liikuntaneuvonnassa, jotka ovat pohjautuneet kansallisiin liikuntasuosituksiin Tarvittaessa asiakkaalle on ohjattu KOTIHARJOITTEITA esim. lihaskunnon tai liikkuvuuden lisäämiseksi Lisäksi on keskusteltu painonhallinnasta ruokavalion ja liikunnan avulla

39 Terveyskunnonkartoituksen jälkeen Seurantasoittoaika asiakkaan halukkuuden ja tarpeen mukaan 1-3kk:n päästä (alkaen 03/12) Ajatuksena motivoida asiakasta terveydestä huolehtimiseen liikkumisen avulla 53% (n=23) oli lisännyt liikkumistaan Seurantasoittoon vastanneista (N= 43): 49% (n=21) oli kiinnittänyt erityistä huomiota ruokavalioonsa 30 % (n=13) kehon paino pudonnut 63 % (n=27) Oli suorittanut annettuja kotiharjoitteita Suuri osa seurantasoittoon vastanneista oli muuttanut terveyskäyttäytymistään terveyskunnon kartoituksen jälkeen

40 Hankkeen jälkeen Fyysisen kunnon arvio LÄÄKÄRIN LÄHETTEELLÄ Terveysasemien fysioterapia Terveydenhoitaja voi tarvittaessa ohjata ilman lähetettä Jos lääkäri kokee sen tarpeelliseksi arvioidessaan työkykyä Fysioterapeutin terveysneuvonta Maksullinen kertaohjaus Terveysasemien fysioterapia Kajaanissa: Fysioterapiayksikön alla toimiva Kuntoutusneuvola Suomussalmella: Liikuntatoimella alkamassa liikuntaneuvonta 40

41 Kokemuksia Ryhmäohjaus/toiminta eivät toimineet hankkeen kohderyhmän kanssa tässä hankkeessa Henkilökohtainen yksilöohjaus vaikuttavinta ja turvallisinta fyysisesti passiivisten ihmisten kohdalla tällöin pystytään myös huomioimaan neuvonnassa erilaiset riskit liikunnan aloittamiselle Ennaltaehkäisevä liikuntaneuvonta on erittäin tärkeää LIIKUNTA ON LÄÄKE

42 Kuntoutus- ja eläkeohjaus

43 Kuntoutusohjaaja Hanke alkoi suunnitella työttömien työnhakijoiden kuntoutus- ja eläkeselvittelyjä osaksi hankkeen toimintaa vuonna Ajatus tuli esille ensimmäisiä kertoja jo vuoden 2009 aikana pidetyssä ohjausryhmän kokouksessa, jolloin keskusteltiin hankkeen option käytöstä vuosina Työhallinnon edustaja ehdotti, että hankkeen optiossa huomioitaisiin jollakin tavalla entistä syvemmälle menevä työkyvyn tutkiminen ja sen osa-alueiden kehittäminen. Vuoden 2011 tammikuussa hankkeeseen palkattiin kuntoutusohjaaja, jonka tehtävänä on ollut kehittää työttömien työkyvyn arviointia sekä kuntoutuspalveluihin siirtymistä. Lisäksi tavoitteena on ollut selkeyttää ja edistää hankkeeseen ohjattujen työnhakija-asiakkaiden kuntoutus- ja eläkeprosesseja.

44 Lähettämissyyt tuki- ja liikuntaelinvaivat tai muut sairaudet päihdeongelmat, mt-ongelmat tai näiden yhdistelmät katkonainen työhistoria pitkä työttömyys paljon lääkärissä käyntejä aikaisempi eläkehakemus hylätty

45 Alkuhaastattelu Taustatiedot; lapsuus, koulutus, työhistoria, asuminen, sosiaaliset suhteet, harrastukset, taloudellinen tilanne, päihteiden käyttö - Terveydentila ja selviytyminen/toimintakyky Aikaisemmat toimenpiteet; mm. kuntoutus, työkokeilu, sairaala-/laitoshoito; tarvittaessa hankitaan lausunnot yms. tiedot Asiakkaan omat tavoitteet ja suunnitelmat Ohjataan eteenpäin Jatkoseuranta Asiakkaan tukeminen sekä ohjaus ja neuvonta eri ongelmissa Tarvittaessa yhteyshenkilönä toimiminen

46 Lähete (hankkeen terveydenhoitajat, te-tsto, sos.tsto, muu taho) (184) Yksit.lääkäri, työterv.lääkäri, erikoissairaanhoidon tutkimukset, ei halunnut jatkoja Kuntoutusohjaaja -haastattelu, tilannearvio (174) A-klinikka, psyk.poli, muu Prosessi kuntoutusohjaajan luona Terv.aseman lääkäri (133) Fysioterapia Jatkotutkimukset ja -hoito Sairausloma Kuntoutusyksikkö/kelan kunt.tarveselvitys (13+2)

47 Asiakkaan jatko? Kuntoutus (9) Eläke (2) Eläkehaku (10) Jatkaa (vajaakuntoisena) työnhakijana

48 Kokemuksia Ajan rajallisuus asiakkaiden prosessit pitkäkestoisia Työn kautta havaittiin osan asiakkaista tarvitsevan paljon tukea kokonaisvaltaiseen asioiden hoitoon. Erilaisten etuuksien selvittäminen ja hakeminen sekä päätösten (esim. eläkepäätös) odottaminen tuntui olevan monelle asiakkaalle haasteellista ja turhauttavaa. Usein eri viranomaiset myös toimivat eri yksiköissä eikä asiakas tiedä kuka vastaa tietyn asian hoitamisesta tai päättämisestä, mikä saattoi tuntua asiakkaasta usein hankalalta. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa sujui hyvin.

49 Hankkeen jälkeen Kuntoutusohjaajan tekemälle asiakastyölle ei ole tiedossa jatkoa Kataisen hallitusohjelmassa maininta: Työttömien eläke-edellytyksiä koskeva selvittely siirretään työvoiman palvelukeskusten vastuulle.

50 Asiakasta on tarvittaessa tavattu myös moniammatillisesti yhdessä hankkeen terveydenhoitajan, kuntoutusohjaajan ja sairaanhoitajan kanssa. Moniammatillinen yhteistyö

51 Tuhansia kohtaamisia.. Olemme kuulleet paljon erilaisia tarinoita, kokemuksia ja näkemyksiä. Hankkeeseen on osallistunut isiä, äitejä, tyttäriä, poikia, isovanhempia. Joukkoon on mahtunut huolia ja murheita, mutta myös paljon toivoa ja iloa. Jokaisen hankkeeseen osallistuneen numeron ja tilaston takana on tunteva, kokeva ja ajatteleva kainuulainen.

52 S10073 YHDESSÄ TYÖKUNTOON! KIITOS!

Työttömien terveystarkastukset

Työttömien terveystarkastukset Työttömien terveystarkastukset 5.10.2012 KaiTo -hanke Tuija Holopainen, Mirka Kovalainen, Kirsti Oikarinen ja Raija Tahvanainen 1 KaiTo -hanke Projektikoodi S10073 Toteutusaika 1.3.2008 31.12.2010 31.12.2012

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUJEN MERKITYS TYÖLLISTYMISEN KANNALTA

TERVEYSPALVELUJEN MERKITYS TYÖLLISTYMISEN KANNALTA TERVEYSPALVELUJEN MERKITYS TYÖLLISTYMISEN KANNALTA Päivi Ahola-Anttonen KAIRA-hanke (S10179) Kajaani 8.12.2010 KAIRA-HANKE Tavoite Keinot Kainuun rakennetyöttömyyden purkaminen 1) toimijat yhteistyöhön

Lisätiedot

Liikunnan palveluketju ja liikuntaneuvonta. Kokkola 30.1.2015 Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää -ohjelma

Liikunnan palveluketju ja liikuntaneuvonta. Kokkola 30.1.2015 Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää -ohjelma Liikunnan palveluketju ja liikuntaneuvonta Kokkola 30.1.2015 Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää -ohjelma Palveluketju liikkumaan ja kohta aktiivisempaa elämäntapaa Liikuntaneuvonta osaksi

Lisätiedot

Pitkäaikaistyöttömien työkyky ja kuntoutuksen tarve

Pitkäaikaistyöttömien työkyky ja kuntoutuksen tarve Pitkäaikaistyöttömien työkyky ja kuntoutuksen tarve 22.2.2011 Raija Kerätär työterv.huollon erik.lääk, kuntoutuksen erityispätevyys www.oorninki.fi Tässä esityksessä Työkyvyn arvio? Työttömien terveys

Lisätiedot

Opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääneiden ennaltaehkäisevät terveyspalvelut raportti Lapin kuntien tilanteesta

Opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääneiden ennaltaehkäisevät terveyspalvelut raportti Lapin kuntien tilanteesta Opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääneiden ennaltaehkäisevät terveyspalvelut raportti Lapin kuntien tilanteesta Työkokous hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisesta 13.4.2016 Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

Kohti liikunnan saumatonta palveluketjua

Kohti liikunnan saumatonta palveluketjua Kohti liikunnan saumatonta palveluketjua Oulu 26.1.2016 Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma 1. Palveluketju liikkumaan ja kohti aktiivisempaa elämäntapaa 2. Liikuntaneuvontaprosessin

Lisätiedot

Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli -hanke S10073

Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli -hanke S10073 Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli -hanke S10073 1 Lähes 2000 kohtaamista kokemuksia kainuulaisten työnhakijoiden terveyden edistämisestä terveydenhoitaja Marjut Ristolainen 2 taustaa kohtaamisille

Lisätiedot

Toiminnallinen työ- ja toimintakyvyn arviointi Sytyke-Centrellä. Sytyke-Centre/Hengitysliitto ry

Toiminnallinen työ- ja toimintakyvyn arviointi Sytyke-Centrellä. Sytyke-Centre/Hengitysliitto ry Toiminnallinen työ- ja toimintakyvyn arviointi Sytyke-Centrellä Sytyke-Centre/Hengitysliitto ry Toiminnallinen työ- ja toimintakyvyn arviointi 1. Jäljellä olevan työkyvyn selvittäminen 2. Nuorten työ-

Lisätiedot

Työkyvyn arviointi osana työllisyyspalveluiden asiakasprosessia Jyväskylässä

Työkyvyn arviointi osana työllisyyspalveluiden asiakasprosessia Jyväskylässä Työkyvyn arviointi osana työllisyyspalveluiden asiakasprosessia Jyväskylässä Työkykykoordinaattori Suvi Kaipainen, Jyväskylän kaupungin työllisyyspalvelut 12.09.2016 Työkyvyn arvioinnin tiimi Työkykykoordinaattori

Lisätiedot

POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle. Taustatiedot. 1) Sukupuolesi?

POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle. Taustatiedot. 1) Sukupuolesi? POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle Taustatiedot 1) Sukupuolesi? Nainen Mies 2) Mikä on ikäsi? vuotta 3) Mikä on nykyinen tehtävänimikkeesi? apulaisosastonhoitaja

Lisätiedot

Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016

Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016 Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) Työllistymistä edistävää monialaista yhteispalvelua (TYP) koskeva laki (1369/2014) tuli täysimääräisesti voimaan

Lisätiedot

Työttömien työkyvyn arviointi Jyväskylässä Prosessin kuvaus ja esite palvelusta asiakastyön tueksi

Työttömien työkyvyn arviointi Jyväskylässä Prosessin kuvaus ja esite palvelusta asiakastyön tueksi Työttömien työkyvyn arviointi Jyväskylässä Prosessin kuvaus ja esite palvelusta asiakastyön tueksi Työkykykoordinaattori Suvi Kaipainen, Jyväskylän kaupungin työllisyyspalvelut 29.9.2016 Työkyvyn arvioinnin

Lisätiedot

Asiakkaan kanssa ajoissa ja aktiivisesti!

Asiakkaan kanssa ajoissa ja aktiivisesti! Asiakkaan kanssa ajoissa ja aktiivisesti! Kelan syvennetyt asiakasprosessit Mats Enberg Vakuutuspiirin johtaja Länsi-Uudenmaan vakuutuspiiri 24.9.2014 2 Työkykyneuvonta Kelan tarjoaa uutta työhön paluuta

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Päivystys ja muut 24/7 - palvelut - seminaari Laajavuori 11.5.2016 Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen SOTE 2020 hanke & Keski-Suomen shp/campus

Lisätiedot

Työelämän ulkopuolella olevien terveys, työkyky ja kuntoutukseen ohjaaminen. Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö 17.3.2016

Työelämän ulkopuolella olevien terveys, työkyky ja kuntoutukseen ohjaaminen. Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö 17.3.2016 Työelämän ulkopuolella olevien terveys, työkyky ja kuntoutukseen ohjaaminen Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö 17.3.2016 Työttömyys, terveys ja hyvinvointi Työttömät voivat keskimäärin huonommin ja ovat

Lisätiedot

LIIKUNNAN PALVELUKETJU OULUSSA

LIIKUNNAN PALVELUKETJU OULUSSA LIIKUNNAN PALVELUKETJU OULUSSA Tiina Pekkala, liikuntakoordinaattori 11.11.2015 Pohjois-Suomen AVI Muutosta liikkeellä! Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu LINJAUS 3. Liikunnan nostaminen keskeiseksi

Lisätiedot

Työttömien työ- ja toimintakyvyn selvittäminen

Työttömien työ- ja toimintakyvyn selvittäminen Työttömien työ- ja toimintakyvyn selvittäminen Kemin toimintamalli Annika Vaaramaa 13.4.2016 Työ- ja toimintakyvyn selvittäminen Aloitettiin keväällä 2014 KunnonSyyni-toimintamallia soveltaen Asiakkaat

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄMÄÄN. Työllisyys tuo hyvinvointia ja elinvoimaa kuntaan seminaari

YHTEISTYÖLLÄ TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄMÄÄN. Työllisyys tuo hyvinvointia ja elinvoimaa kuntaan seminaari YHTEISTYÖLLÄ TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄMÄÄN Työllisyys tuo hyvinvointia ja elinvoimaa kuntaan seminaari 28.9.2016 1 Terveyden edistämisen palvelut Osa hyvinvointipalveluita; aikuisväestön palveluita Terveys-

Lisätiedot

Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta

Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille II -hanke Halko-koulutus 12.11.2015 Tarve ja kohderyhmä Tarve kehittää terveysasemien työtä vastaamaan paremmin

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot II Ohjaamo-päivät 24.3.2015, Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllisyydenhoidon kokonaisuus ELINKEINO- POLITIIKKA TYÖPOLITIIKKA

Lisätiedot

Kipuprojektin satoa. Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä

Kipuprojektin satoa. Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä Kipuprojektin satoa Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä Osaraportti: nykytilan kuvaus ja toimijoiden haastattelut

Lisätiedot

UKK-terveysseula LIIKKUMISEN TURVALLISUUDEN JA SOPIVUUDEN ARVIOINTIKYSELY. Nimi Sotu Päiväys

UKK-terveysseula LIIKKUMISEN TURVALLISUUDEN JA SOPIVUUDEN ARVIOINTIKYSELY. Nimi Sotu Päiväys UKK-terveysseula LIIKKUMISEN TURVALLISUUDEN JA SOPIVUUDEN ARVIOINTIKYSELY Hyvä vastaaja! Ole hyvä ja lue huolellisesti terveysseulan kysymykset ja vastaa niihin parhaan tietämyksesi mukaan. Nimi Sotu Päiväys

Lisätiedot

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6. KOTOA KOTIIN - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.2015 Projektin taustat ja pilotti Tarkastelun kohteena ne asiakkaat, jotka

Lisätiedot

Kannustaa. Kehittää. Kouluttaa

Kannustaa. Kehittää. Kouluttaa Kannustaa Kehittää Kouluttaa Perustettu 3.12.1994 Maakunnallinen liikunnan ja urheilun kehittämis, yhteistyö ja palvelujärjestö. Jäseninä ovat Kainuun kunnat, valtaosa urheiluseuroista monia maakunnalliset

Lisätiedot

LiikuTe kysely neuvottelukunnalle ja

LiikuTe kysely neuvottelukunnalle ja LiikuTe kysely neuvottelukunnalle ja yhteistyökumppaneille 2009 Webropol sähköpostikysely tehtiin kesä- ja elokuussa 2009 NK vastaukset 53 % (N=38, n=20) YTK vastaukset 30 % (N=57, n=17) Asiaa kannatetaan

Lisätiedot

Työ- ja toimintakyvyn arviointimallin kehittäminen

Työ- ja toimintakyvyn arviointimallin kehittäminen Party-hankkeen väliseminaari Salo Työ- ja toimintakyvyn arviointimallin kehittäminen Fasilitoinnin menetelmin 2015-2017 PARTY Rauma Työkykykoordinaattori Mitä fasilitointi on? - Ryhmäprosessiohjausta ->

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen

Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Kohti sähköistä hyvinvointikertomusta Alueellinen koulutus Ylä-Savon kunnille ja yhteistoiminta-alueille Iisalmi 25.10.2011 Ulla

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE

KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE Vaasan kaupunki Vähänkyrön terveysasema Vähänkyröntie 11, 66500 Vähäkyrö puh. 06 325 8500 KOTONA TÄYTETTÄVÄ OMAHOITOLOMAKE AJOKORTTITARKASTUKSEEN TULEVALLE Sinulle on varattu seuraavat ajat ajokorttitodistukseen

Lisätiedot

Monialainen yhteispalvelu (TYP) ja työllisyyden kokeilut missä mennään?

Monialainen yhteispalvelu (TYP) ja työllisyyden kokeilut missä mennään? Monialainen yhteispalvelu (TYP) ja työllisyyden kokeilut missä mennään? TEM:n ajankohtaisiltapäivä Ohjaamoille 15.3.2016 Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz, TEM TYP-lain toimeenpanon etappeja

Lisätiedot

Liikahdus Elämäntapa

Liikahdus Elämäntapa Liikahdus Elämäntapa Tanja Lujanen Hyvinvointipalvelut Tanja Lujanen 040 568 0580 www.hyvaote.fi tanja.lujanen@hyvaote.fi 2 Liikahdus Elämäntapa Matalankynnyksen projekti 2013-2015 liikuntatottumusten

Lisätiedot

OHJAAMO: NUOREN MUKANA MUUTTUVASSA MAAILMASSA. Teija Felt Työmarkkinaneuvos

OHJAAMO: NUOREN MUKANA MUUTTUVASSA MAAILMASSA. Teija Felt Työmarkkinaneuvos OHJAAMO: NUOREN MUKANA MUUTTUVASSA MAAILMASSA Teija Felt Työmarkkinaneuvos 15.4.2016 Yhteiskunta muuttuu, Ohjaamo tukee Työelämä ja työurat pirstaloituvat, statukset vaihtelevat: työntekijä -> opiskelija

Lisätiedot

Lääkärinlausunnot ja hyvä yhteistyö Salon alueella

Lääkärinlausunnot ja hyvä yhteistyö Salon alueella Lääkärinlausunnot ja hyvä yhteistyö Salon alueella Salon nykyisen mallin tarina Idea nykyiseen toimintamalliin Muutama vuosi sitten Salon kaupungin terveyskeskuksen kuntoutusyksikössä oli fysiatrian erikoistuvan

Lisätiedot

Kohti liikunnan saumatonta palveluketjua Eriku Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma

Kohti liikunnan saumatonta palveluketjua Eriku Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma Kohti liikunnan saumatonta palveluketjua Eriku 3.12.2015 Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma 1. Palveluketju liikkumaan ja kohti aktiivisempaa elämäntapaa 2. Liikuntaneuvonnan

Lisätiedot

Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Aikuisten reumaa sairastavien kuntouttava hoito. Alueelliset yhteistyökokoukset

Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Aikuisten reumaa sairastavien kuntouttava hoito. Alueelliset yhteistyökokoukset Terveysosasto Kuntoutusryhmä Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Aikuisten reumaa sairastavien kuntouttava hoito Alueelliset yhteistyökokoukset 24.8.-7.9.2010 Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren

Lisätiedot

Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja

Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja Marja Perälä, toimistonjohtaja 1 Maahanmuuttajien palveluun sovellettavat lait ja ohjeet Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) - kotoutumislaki voimaan

Lisätiedot

Kokkolan Työvoiman Palvelukeskuksen Kokkolan toimipaikan toimintasuunnitelma vuodelle 2011

Kokkolan Työvoiman Palvelukeskuksen Kokkolan toimipaikan toimintasuunnitelma vuodelle 2011 1 Liite A 6 Kokkolan Työvoiman Palvelukeskuksen Kokkolan toimipaikan toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Jessica Sundström, johtava sosiaalityöntekijä Juha Joki, vastaava työvoimaohjaaja Johdanto Työvoiman

Lisätiedot

Liikkuva koulu laajenee - yhdessä kohti aktiivisia opiskeluyhteisöjä

Liikkuva koulu laajenee - yhdessä kohti aktiivisia opiskeluyhteisöjä Liikkuva koulu laajenee - yhdessä kohti aktiivisia opiskeluyhteisöjä Kärkihankkeen avustusresurssi 21miljoona kolmen vuoden ajan (7 miljoonaa/vuosi) Seuraava haku aukeaa kunnille 23.1-10.3.2017 Antti Blom

Lisätiedot

Työttömien työkyky ja työllistyminen. Raija Kerätär Kuntoutusylilääkäri Lapin sairaanhoitopiiri

Työttömien työkyky ja työllistyminen. Raija Kerätär Kuntoutusylilääkäri Lapin sairaanhoitopiiri Työttömien työkyky ja työllistyminen Raija Kerätär Kuntoutusylilääkäri Lapin sairaanhoitopiiri Tänään Mitä työkyvyllä tarkoitetaan? Työttömän työkyky työllisen työkyky? Voiko työkykyä arvioida terveystarkastuksessa?

Lisätiedot

Työllistämistoiminnan hyviä käytäntöjä Ote työstä -hanke

Työllistämistoiminnan hyviä käytäntöjä Ote työstä -hanke Työllistämistoiminnan hyviä käytäntöjä 17.11.2016 Ote työstä -hanke Työllistämistoiminnan toimintaympäristö (Kapanen & Åkerberg 2016) Työllistämistoiminta Vakka-Suomessa Vakka-Suomessa työkokeiluun osallistuneet

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2013

Lisätiedot

Omahoidon jalkauttamisen kokemuksia

Omahoidon jalkauttamisen kokemuksia Omahoidon jalkauttamisen kokemuksia Päivi Pesola 11.9.2012 Kajaani VISIO miksi Oulun Omahoitopalvelu Palvelut ovat kuntalaisten saatavilla 24/7, ilman että tarvitsee lähteä kotoa asioimaan tai jonottaa

Lisätiedot

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut Organisaatiokaavio (toiminnot) Maahanmuuttajapalvelut InEspoo Monikulttuurinen neuvonta

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

Mielenterveysasema HORISONTTI. Tea Mäki Osastonhoitaja 19.11.2012

Mielenterveysasema HORISONTTI. Tea Mäki Osastonhoitaja 19.11.2012 Mielenterveysasema HORISONTTI Tea Mäki Osastonhoitaja 19.11.2012 Taustahistoriaa Kaupungin tarjoamat mielenterveyspalvelut aikuisväestölle olivat riittämättömät Erikoissairaanhoito vastasi pitkälti perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Mini-interventiokyselyn 2014 tuloksia Kymenlaakson osalta. Yhdyshenkilöiden yhteistyöpäivä Etelä-Suomen aluehallintovirasto Heli Heimala

Mini-interventiokyselyn 2014 tuloksia Kymenlaakson osalta. Yhdyshenkilöiden yhteistyöpäivä Etelä-Suomen aluehallintovirasto Heli Heimala Mini-interventiokyselyn 2014 tuloksia Kymenlaakson osalta Yhdyshenkilöiden yhteistyöpäivä 18.12.2014 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Heli Heimala 1 Kysely mini-intervention toteuttamisesta 2014 THL ja

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

Tarvitseeko työtön asiakkaani työkyvyn arviointia?

Tarvitseeko työtön asiakkaani työkyvyn arviointia? Tarvitseeko työtön asiakkaani työkyvyn arviointia? Raija Kerätär Työterveyshuollon erik.lääk, kuntoutuslääkäri, työnohjaaja STOry www.oorninki.fi Tänään fokuksessa Miksi työttömien toiminta-kykyä on syytä

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 05.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen Taustalla olevat hallituksen

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI, YHTEISÖLLINEN TERVEYDEN EDISTÄMISEN HANKERAHA n:o 1160

LOPPURAPORTTI, YHTEISÖLLINEN TERVEYDEN EDISTÄMISEN HANKERAHA n:o 1160 SAVONLINNAN HYVINVOINTITYÖRYHMÄ Paula Vilpponen YTHS, Savonlinnan toimipiste Kuninkaankartanonkatu 7 57100 Savonlinna LOPPURAPORTTI, YHTEISÖLLINEN TERVEYDEN EDISTÄMISEN HANKERAHA n:o 1160 LÄHDE LIIKKUMAAN

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Keski-Suomen TE-palvelut

Keski-Suomen TE-palvelut Keski-Suomen TE-palvelut Kirsi Elg Asiantuntija, Tuetun ja moniammatillisen tuen palvelut Toimialue: Keski-Suomi Toimipaikat: Jyväskylä, Äänekoski, Jämsä Yhteispalvelupisteet: Joutsa, Kannonkoski, Karstula,

Lisätiedot

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD2619 LAPSESTA AIKUISEKSI: 50-VUOTIAIDEN TERVEYSTUTKIMUS 2009 QUESTIONNAIRE: FSD2619 JYVÄSKYLÄ LONGITUDINAL STUDY OF PERSONALITY AND SOCIAL DEVELOPMENT (JYLS): MEDICAL EXAMINATIONS OF 50-YEAR-OLDS

Lisätiedot

Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke

Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke POSKE:n kehittämishanke, jossa 4 osahanketta: Lappi, Kainuu, Länsi-Pohja, Keski-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaan toiminnallisen osakokonaisuuden

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Rauma Palaute ennakkotehtävästä. Miten tunnistat asiakkaan kuntoutustarpeen?

Hyvinvointia työstä. Rauma Palaute ennakkotehtävästä. Miten tunnistat asiakkaan kuntoutustarpeen? Hyvinvointia työstä Rauma 7.6.2016 Palaute ennakkotehtävästä. Miten tunnistat asiakkaan kuntoutustarpeen? Tutkimuksissa todettua Yleisesti ottaen kuntoutuksella kuntoutettavien psyykkiset ja fyysiset voimavarat

Lisätiedot

LIIKKUMISLÄHETE OPAS S I S Ä LT Ö LÄHETTEEN KÄYTTÖÖNOTTO LÄHETENEUVONTAPROSESSI LÄHETE LIIKUNTANEUVONTA SEURANTA

LIIKKUMISLÄHETE OPAS S I S Ä LT Ö LÄHETTEEN KÄYTTÖÖNOTTO LÄHETENEUVONTAPROSESSI LÄHETE LIIKUNTANEUVONTA SEURANTA S I S Ä LT Ö LÄHETTEEN KÄYTTÖÖNOTTO LÄHETENEUVONTAPROSESSI LÄHETE LIIKUNTANEUVONTA SEURANTA LIIKKUMISLÄHETE ASIAKASKAAVAKE (malli). LIIKUNTASUOSITUKSET LAPSET JA NUORET AIKUISET LIIKKUMISLÄHETE OPAS *

Lisätiedot

KAATUMISSEULA-HANKE KOTKASSA. Anu Takala Fysioterapeutti Hankekoordinaattori

KAATUMISSEULA-HANKE KOTKASSA. Anu Takala Fysioterapeutti Hankekoordinaattori KAATUMISSEULA-HANKE KOTKASSA Anu Takala Fysioterapeutti Hankekoordinaattori PAIKALLINEN KEHITTÄMINEN Hankekoordinaattori 50% aloitti työn huhtikuussa 2015 Alkukartoitus 1. Paikalliset yhdistykset, järjestöt,

Lisätiedot

Kainuun omahoitolomake

Kainuun omahoitolomake Kainuun omahoitolomake Täytäthän ystävällisesti tämän omahoitolomakkeen ennen tuloasi hoitajan tai lääkärin vastaanotolle. Lomake on pohjana, kun yhdessä laadimme Sinulle hoitosuunnitelman, johon kirjaamme

Lisätiedot

Työttömän henkilön hoito ja palveluprosessi

Työttömän henkilön hoito ja palveluprosessi Työttömän henkilön hoito ja palveluprosessi Työhallinnon keinot palvelutarpeen tunnistamiseen - Oikea aika vai oikea paikka? 1 14.12.2015 /Varsinais-Suomen TE-toimisto/Maaret Mast Työhallinnon keinoista

Lisätiedot

Tules-kurssit ja Tules-avokurssit 2016-2019

Tules-kurssit ja Tules-avokurssit 2016-2019 1 Tules-kurssit ja Tules-avokurssit 2016-2019 Tuleskurssit ja avokurssit 2016-2019 2 KEHITTÄMISTYÖN TAUSTA Kelan rahoittaman TULES- eli tuki- ja liikuntaelinsairauksien kuntoutuksen standardien kehittämistä

Lisätiedot

Kansanterveyshoitaja avainasiakkaan omahoidon tukijana. 22.3.2012 Seija Tuura, kansanterveyshoitaja/ kehittäjätyöntekijä, Kainuun Rampeosahanke

Kansanterveyshoitaja avainasiakkaan omahoidon tukijana. 22.3.2012 Seija Tuura, kansanterveyshoitaja/ kehittäjätyöntekijä, Kainuun Rampeosahanke Kansanterveyshoitaja avainasiakkaan omahoidon tukijana 22.3.2012 Seija Tuura, kansanterveyshoitaja/ kehittäjätyöntekijä, Kainuun Rampeosahanke asiakastapaaminen kestää ehkä 30-60 min x 2/ vuosi // miten

Lisätiedot

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen? Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?, dos., lääkintöneuvos Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö 1 20.1.2017 Keskusteluteemat 14.12.2016 Säätytalo Maakunnan oman henkilöstön työterveyshuollon

Lisätiedot

Kaikki irti Kelan palveluista

Kaikki irti Kelan palveluista Kaikki irti Kelan palveluista Kaikki irti mahdollisuuksista on kamalan työlästä olla työtön järjestöseminaari 23.9.2015 Tuula Sahiluoto suunnittelija, Kela, Terveysosasto Palvelua monin eri tavoin Mikä

Lisätiedot

Terveyden edistämisen politiikkaohjelma ja (työ)hyvinvointi. Sosiaalineuvos Maija Perho

Terveyden edistämisen politiikkaohjelma ja (työ)hyvinvointi. Sosiaalineuvos Maija Perho Terveyden edistämisen politiikkaohjelma ja (työ)hyvinvointi Sosiaalineuvos Maija Perho 29.11.2011 Ohjelman tavoitteet Terveyden edistämisen rakenteiden vahvistaminen Elintapamuutosten aikaansaaminen Terveyttä

Lisätiedot

Terveempi Itä-Suomihanke. Ilomantsin malli

Terveempi Itä-Suomihanke. Ilomantsin malli Terveempi Itä-Suomihanke Ilomantsin malli Vikkelä-hanke Terveempi Itä-Suomi- hankkeen (TERVIS) pohjalta toteutettava Ilomantsin malli, VIKKELÄ- hanke. Painottuu Ilomantsin kunnan alueella lapsiperheiden

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA MUUTTUVASSA TILANTEESSA

KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA MUUTTUVASSA TILANTEESSA KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA MUUTTUVASSA TILANTEESSA Peppi Saikku Kuntouttava työtoiminta tie osallisuuteen vai pakkotyötä? 20.10.2016 SSOS Kuntien lakisääteisiä palveluita ja muita velvoitteita työllisyydenhoidossa

Lisätiedot

tulottomien toimeentulotukiasiakkaiden

tulottomien toimeentulotukiasiakkaiden 1 Nuorten 18-25-vuotiaiden tulottomien toimeentulotukiasiakkaiden palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus 18.1.2011 Saila Lähteenmäki Ohjaajaj Sosiaalinen- ja taloudellinen tuki Asiakkuuden vireilletulo/ajanvaraus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 2.-3.2.2016, Helsinki

Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 2.-3.2.2016, Helsinki Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 2.-3.2.2016, Helsinki Kunnan keinot kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja Liisa Mikkola, oh, TtM, th, Seinäjoki Seinäjoki lyhyesti Väkiluku 61 491 asukasta (31.12.2015)

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen 7.11.2013 Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Nuorten työttömyys on kasvanut 2012 Syyskuun lopussa 29 721

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA! suositukset fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi oppilaitosten arjessa. Toiminnanjohtaja Saija Sippola SAKU ry

LUPA LIIKKUA! suositukset fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi oppilaitosten arjessa. Toiminnanjohtaja Saija Sippola SAKU ry LUPA LIIKKUA! suositukset fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi oppilaitosten arjessa Toiminnanjohtaja Saija Sippola SAKU ry 10.11.2016 MIKSI TARVITAAN LUPA LIIKKEELLE? Lisää liikettä ja terveystiedon lukutaitoa

Lisätiedot

SYDÄNPOTILAAN sekundaaripreventio ja kuntoutus HOITOPOLKU TAMPEREEN TERVEYSKESKUKSESSA / 2009 Sari Torkkeli

SYDÄNPOTILAAN sekundaaripreventio ja kuntoutus HOITOPOLKU TAMPEREEN TERVEYSKESKUKSESSA / 2009 Sari Torkkeli LIITE 5 SYDÄNPOTILAAN sekundaaripreventio ja kuntoutus HOITOPOLKU TAMPEREEN TERVEYSKESKUKSESSA / 2009 Sari Torkkeli TAYS Sydänkeskus TULPPA/Fysioterapia Epikriisi potilaalle, HASA, tk, tth, sydänyhdyshenkilölle

Lisätiedot

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Työkokouspäivä 22.3.2011 Avauspuheenvuoro Yksikön päällikkö Riitta Pöllänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo HTTHK webinaari 26.9.2014 Finlandiatalo Sosiaali- ja terveysministeriön puheenvuoro lääkintöneuvos Arto Laine Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -

Lisätiedot

Kaatumis-ja osteoporoosiklinikka kaatumisia ja murtumia ehkäisemässä Näin meillä - seminaari 16.9.2014 Iiris Salomaa ft AMK - Kaatumistapaturmat ja murtumat - Ennaltaehkäisy, hoito ja kuntoutus - IKINÄ

Lisätiedot

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto Kyselyn tarkoitus Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa Lapin ammattiopiston aikuiskoulutuksen opettajien näkemyksiä Työräätäli -toimintamallin kehittämiseksi opettajien ja opiskelijoiden hyödyksi. Työräätäli

Lisätiedot

Sosiaalinen selvitys työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa palveluesimies Sari Käsmä

Sosiaalinen selvitys työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa palveluesimies Sari Käsmä palveluesimies Sari Käsmä toimintakyvyn arvioinnissa Taustatiedot Koulutus ja työhistoria Toimeentulo Sosiaaliset ongelmat Sosiaalinen toimintakyky Aikaisemmat tutkimus-, hoito- ja kuntoutustoimet Asiakkaan

Lisätiedot

Pitkäaikaistyöttömät terveyskeskuksen ja sosiaalitoimen yhteisenä asiakkaana

Pitkäaikaistyöttömät terveyskeskuksen ja sosiaalitoimen yhteisenä asiakkaana Pitkäaikaistyöttömät terveyskeskuksen ja sosiaalitoimen yhteisenä asiakkaana Outi Pohjola Ylilääkäri, avovastaanotto Terveyspalvelukeskus Eija Savelius-Koski vs palveluesimies Nuorten ja aikuisten palvelut

Lisätiedot

ASIAKASPALAUTE JYTA:n IKÄNEUVOLASTA 2015 75-vuotiaiden terveystarkastuksessa käyneiltä

ASIAKASPALAUTE JYTA:n IKÄNEUVOLASTA 2015 75-vuotiaiden terveystarkastuksessa käyneiltä ASIAKASPALAUTE JYTA:n IKÄNEUVOLASTA 2015 75-vuotiaiden terveystarkastuksessa käyneiltä Yhteenveto: Asiakaskysely tehtiin vuonna 2015 75 -vuotta täyttäneille, jotka kävivät Ikäneuvolan terveystarkastuksessa.

Lisätiedot

Työterveyslaitos Kirsi Lappalainen

Työterveyslaitos Kirsi Lappalainen Hyvinvointia työstä Miten minä työntekijänä voisin vaikuttaa omassa työssäni siihen, että olemassa olevia työttömille suunnattuja eri palveluja ja niiden nykyisiä vahvuuksia hyödynnetään jatkossa mahdollisimman

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla

Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla Eveliina Pöyhönen Keitä ovat vaikeasti työllistyvät henkilöt? Ei yhtenäistä määritelmää voi tarkoittaa pitkäaikaistyöttömiä, vammaisia, osatyökykyisiä

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan työllistymisen edistämisen monialainen yhteispalvelu. TYP-verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsä

Pohjois-Pohjanmaan työllistymisen edistämisen monialainen yhteispalvelu. TYP-verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsä Pohjois-Pohjanmaan työllistymisen edistämisen monialainen yhteispalvelu TYP-verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsä Monialainen yhteispalvelu Monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan toimintamallia, jossa

Lisätiedot

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke 1.8.2016-28.2.2019 10.10.2016 Perustietoa hankkeesta Päärahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Kykyviisari. Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä

Kykyviisari. Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä Kykyviisari Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä Kykyviisari sopii kaikille työikäisille Kykyviisari on työ- ja toimintakyvyn arviointimenetelmä kaikille työikäisille, myös työelämän ulkopuolella

Lisätiedot

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman,

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Järvenpään kaupunki radanvarteen rakennettu asukkaita 41 000 kaksi terveysasemaa Asiakasvastaava täydennyskoulutus 30op

Lisätiedot

Byströmin nuorten palvelut

Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut - Sinun suuntasi Byströmin nuorten palvelut on matalan kynnyksen palvelukeskus oululaisille alle 30-vuotiaille nuorille. Byströmin nuorten palveluista

Lisätiedot

Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi -

Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi - Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi - Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto 20.4.2015 1 Terveydenhuoltolaki 12 Kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä

Lisätiedot

Tuloksellisuuden seuranta. Veli-Matti Vadén

Tuloksellisuuden seuranta. Veli-Matti Vadén Tuloksellisuuden seuranta Veli-Matti Vadén 23.11.2016 Kuntoutuksen hyödyn arviointi ja raportointi Tuloksellisuuden seuranta Kuntoutuksen hyödyn arviointi ja raportointi (AKVA) 1. Tietojen toimittamisen

Lisätiedot

Miksi aikuisohjauksen kehittämistä tarvitaan?

Miksi aikuisohjauksen kehittämistä tarvitaan? Miksi aikuisohjauksen kehittämistä tarvitaan? TE-toimiston asiakas/sairauslomalla oleva työkyvytön Työsopimus voimassa, sairauslomalla koska on työkyvytön, ammatinvaihto edessä, KELA hylkäsi kuntoutuksen

Lisätiedot

Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö

Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö Projektikoordinaattori Sydämen vajaatoimintapotilaan potilasohjauksen kehittämistyön taustaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella vajaatoimintaa

Lisätiedot

KAIRA-HANKE

KAIRA-HANKE KAIRA-HANKE 2008-2012 Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen S10179 Hankkeen esittely HANKKEEN TOTEUTUS Hallinnoija Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kesto 2008 2012 Budjetti 1 052 268 Rahoitus

Lisätiedot

Työllisyyteen ja hyvinvointiin liittyviä hankkeita Kainuussa

Työllisyyteen ja hyvinvointiin liittyviä hankkeita Kainuussa 1 Työllisyyteen ja hyvinvointiin liittyviä hankkeita Kainuussa ja sen Etsivän erityisnuorisotyön projekti Finder, Kajaani Pureudutaan syvälle elämänhallinnallisiin asioihin. Tuetaan, autetaan, kannustetaan

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisseminaari -samanaikaiset mielenterveys- ja päihdeongelmat palvelujärjestelmän haasteena 28.8.2007 Suomen Kuntaliitto, Helsinki Apulaisosastopäällikkö

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat. Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat. Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto 21.8.2014 Nuorisotakuu 2013 -määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot

Kuntoutuksen palveluntuottajien koulutus Kelan päätoimitalo Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma

Kuntoutuksen palveluntuottajien koulutus Kelan päätoimitalo Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 1 Mikä Kelan asema on SOTE-uudistuksessa? Kuntoutuksen palveluntuottajien koulutus Kelan päätoimitalo 19.1.2017 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma SOTE-uudistus tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja

Lisätiedot