Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2014 1.12.2014"

Transkriptio

1 Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2014 asialista n kokous Aika to klo Paikka yhtenäiskoulun auditorio Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 3. Matkailustrategian hyväksyminen 4. Ensilumen hiihtokauden toteuttaminen 5. Periaatepäätöksen tekeminen kiinteistömyynnistä 6. Taloussuunnitelman hyväksyminen (talousarvio 2015) 7. Kiireellisten asioiden käsitteleminen 8. Muiden asioiden käsitteleminen 9. Kokouksen päättäminen Pöytäkirjan nähtävänäpito n puheenjohtaja Julkipanotodistus Kokouksesta laadittava, johon liitetään valitusosoitus, pidetään ke klo kunnantalossa yleisesti nähtävänä Kosti Hietala Tämä kokouskutsu on ma julkipantu kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Leena Iivari ilmoitustaulun hoitaja

2 Muonion kunta Esityslista/ 5/ n kokous Aika to klo Paikka yhtenäiskoulun auditorio Läsnä olevat valtuutetut Kosti Hietala puheenjohtaja ja varavaltuutetut Olavi Airaksinen varapuheenjohtaja Annika Muotka Mika Brännare jäsen Manu Friman Hannaleena Huhtamäki Juha-Pekka Kangosjärvi Anne-Mari Keimiöniemi Timo Liikavainio Kari Malila Jari Muotka Matti Myllykangas Juha Niemelä Markku Rauhala Pirkko M. Rauhala Pentti Reponiemi Sakari Silén Juha Särkijärvi Juha O. Vuollo Markku Vuollo Petteri Aaltonen varajäsen (Raija Lehtimäki) Muut läsnäolijat Poissa kunnanjohtaja Sirpa Hartojoki npitäjä Anneli Uusitalo sivistysosaston päällikkö Paula Vilamaa sosiaaliosaston päällikkö Päivi Salminen teknisen osaston päällikkö Jaakko Muotka taloussihteeri vs. Virpi Kotakorva matkailukoordinaattori Päivi Lapiolahti maaseutupäällikkö Heikki Kauppinen valtuutettu Raija Lehtimäki Laillisuus ja todettiin (55 ) päätösvaltaisuus Asiat 1 9, Pöytäkirjan allekirjoitus Kosti Hietala Anneli Uusitalo ja varmennus puheenjohtaja npitäjä

3 Muonion kunta Esityslista/ 5/ Pöytäkirjan tarkastus ti , kunnantalo Hannaleena Huhtamäki Jari Muotka Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä ke klo 11 15, kunnantalo Anneli Uusitalo hallintosihteeri

4 Muonion kunta Esityslista/ 5/ asia 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Valtuuston työjärjestyksestä säädetään kuntalain 15. :ssä ja kokouksen johtamisesta ja valtuutettujen puheenvuoroista 15 a :ssä. Esteellisyydestä säädetään kuntalain 52. :ssä ja hallintolain :issä sekä mm. kokoontumisesta, käsiteltävistä asioista, päätösvaltaisuudesta ja sta kuntalain :issä. Valtuuston työjärjestyksen mukaan kokouskutsu tulee lähettää kymmenen päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa kokouksesta tulee tiedottaa julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan on oltava läsnä valtuuston kokouksessa, mutta heidän poissaolonsa ei estä asioiden käsittelyä. Hallituksen jäsenillä on läsnäolooikeus. Esityslista on lähetettävä vähintään viisi päivää ennen kokousta, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Työjärjestyksen 11. sisältää varavaltuutetun kutsumisen. Esteestä ja esteellisyydestä tulee ilmoittaa puheenjohtajalle, ja ilmoitus voidaan jättää myös valtuuston sihteerille. Puheenjohtajan on kutsuttava varavaltuutettu valtuutetun sijaan. Oikeuskäytännön mukaan kutsumisessa on aina selvitettävä, onko järjestyksessä ensimmäisellä este, jotta järjestyksessä seuraava voidaan kutsua. Läsnäolo todetaan nimenhuudolla (aakkosjärjestys). Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut sekä sen, onko valtuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Päätösvaltaisuus edellyttää, että vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Kokouskutsu (asialista) on toimitettu sähköisesti valtuuston päättämällä tavalla ja laitettu kunnan ilmoitustaululle; kutsu on toimitettu myös kuulutuspaikkojen hoitajille. Esityslista toimitetaan valtuutetuille ja hallituksen jäsenille sekä tehdyn päätöksen mukaisesti tarkastuslautakunnan jäsenille ja kunkin valtuustossa edustettuna olevan ryhmän kahdelle ensimmäiselle varajäsenelle (tiedoksi annettava esityslista sähköisenä, ellei listan saaja ole toisin halunnut). Valtuutettu Raija Lehtimäki ilmoitti sähköpostitse, että hän ei henkilökohtaisten syiden takia pääse valtuuston kokoukseen, ja myös puolueen 1. varavaltuutettu on estynyt. Lehtimäen poissaolosta on toimitettu tieto varavaltuutettu Petteri Aaltoselle. Pj. Kunnanjohtajan pitämän nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja totesi läsnä olevat valtuutetut (20) ja varavaltuutetun. Puheenjohtaja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi ja sen jälkeen laillisesti koolle kutsutuksi.

5 Muonion kunta Esityslista/ 5/ asia 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Valtuuston työjärjestyksen 35. :n mukaan n tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Valtuusto hyväksyi mahdollisuuden n tarkastamiseen etänä. Vaalitoimituksessa ntarkastajat toimivat ääntenlaskijoina ja avustavat toimituksessa muutoinkin, jollei valtuusto toisin päätä (26 ). Päätös Valtuusto valitsi tarkastajiksi Hannaleena Huhtamäen ja Jari Muotkan.

6 Muonion kunta Esityslista/ 5/ asia 3 Matkailustrategian hyväksyminen Kunnanhallitus , 312 Elinkeinostrategian valmistelu aloitettiin kesällä 2011 ja rinnan sen kanssa valmisteltiin kunnan päätöksentekoon liittyvää yritysvaikutusten arviointimenettelyä. hyväksyi kunnan elinkenopoliittisen kehittämisen painopistealueiksi luontomatkailun ja kylmäosaamisen. Valtuuston hyväksymän elinkeinostrategian painopisteiden reunaehtoja ovat viestintä, yhteistyö, kestävä kehitys, yritysten toimintaedellytykset ja kansainvälisyys. Luontomatkailun kehittämisen toimenpidesuunnitelma sisältää neljä tavoitetta ja kylmäosaamisen kolme. Luontomatkailun tavoitteita ovat matkailustrategian laatiminen ja järjestelmällinen edistäminen (strategia, koordinaattori) yhteisen viestinnän organisoiminen (markkinointi, näkyvyys) matkailu- ja palveluelinkeinoyrittäjyyden edellytysten yhteensovittaminen ja turvaaminen (koulutus, tietoliikenne) luontomatkailuinfran kuntoon saattaminen, laadun turvaaminen ja ylläpito (reitistöt, lumen varastointi). Ensimmäisenä toimialakohtaisena suunnitelmana lähdettiin toteuttamaan matkailustrategiaa, jossa tarkastellaan yksityiskohtaisemmin matkailutoimialan kehittämistarpeita ja yhteistyöverkostoja. Hallitus päätti käynnistää laadintaa varten hankkeen ja hyväksyi hankesuunnitelmaluonnoksen, ja tavoitteena oli, että matkailustrategia on valmiina touko-kesäkuussa Elinkeinolautakunta hyväksyi strategia-asiakirjaluonnoksen ja päätti esittää sen hyväksymistä ohjaamaan mm. henkilöstövoimavaroja ja pienalueellisia infrahankkeita, samoin kuin kunnan, yritysten ja matkailuyhdistysten yhteisiä kehittämishankkeita. Matkailukoordinaattori Päivi Lapiolahti toimitti tarkistetun strategian hyväksymiskäsittelyä varten. Siitä lähetettiin samana päivänä sähköpostitse kopio hallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajistolle; paperiversiona se toimitetaan esityslistan 18/2014 ohessa. Muonion matkailun askelmerkit vuoteen asiakirjan tarkoituksena on, että vuoteen 2020 mennessä tehtyjen toimenpiteiden myötä on syntynyt näkemys yhteisestä hyvästä ja yhteiset tavoitteet ovat muuttuneet suunnitelmien kautta pitkäjänteiseksi toiminnaksi. Tavoitteena on, että vuonna 2020 entistä useampi muoniolainen saa ympärivuotista toimeentuloa ja elinkeinoa matkailusta tai siihen liittyvistä toiminnoista ja että myös tulevaisuudessa Muonio tuottaa iloa ja hyvinvointia matkailijoille ja sitä kautta iloa, hyvinvointia ja toimeentuloa muoniolaisille. Luonnostaan kestävä, paikallisuudesta ylpeä, rohkea ja tekevä luontomatkailu-muonio. Strategia sisältää mm. tavoitteet, tulokset, vaikutukset ja toimenpiteet sekä seurannan ja jalkauttamisen. Toimenpiteet sisältävät elinkeinostrategiassa hyväksytyt luontomatkailun painopisteet (matkailun kehykset ja yrittämisen

7 Muonion kunta Esityslista/ 5/ edellytykset kuntoon, kestävän luontomatkailun ja retkeilyn Green Care- ja luomu-muonio). Toimenpiteiksi ja niiden sisällöksi on merkitty matkailun koordinointi- ja organisointimalli matkailutoimialan järjestelmällinen kehittäminen (matkailun linjaukset, ohjaus ja toimet sekä koordinointi- ja organisointimalli) kunta- ja matkailuviestinnän järjestäminen (asiakasystävällinen ja houkutteleva Muonio) luontomatkailun infran kuntoon saattaminen, laadun turvaaminen ja ylläpito (helposti saavutettava ja näkyvä Muonio) osaaminen ja työvoiman saannin turvaaminen (yrittäjyyskasvatus, lukio ja ammattioppilaitoksen koulutustarjotin, yhteistyö, tuotekehitys) saavutettavuuden turvaaminen (mm. monipuolisesti eri liikennemuodoilla saavutettava Muonio, tietoliikenneyhteydet, yhteistyö) kestävän luontomatkailun huomioon ottaminen maankäytön suunnittelussa (kaavoitus, rakentaminen ja maisemointi) kunnan profiloituminen kestävän kehityksen luontomatkailukunnaksi (kuntastrategian tekeminen ja toteuttaminen) kestävän luontomatkailun imagoa ja sisältöä tukevat kehittämistoimet (pitkäjänteinen ja elinkeino- ja matkailustrategioita toteuttava hankepaletti). Muonio tunnetaan luontokohteistaan ja niiden ympärille kehittyneistä matkailupalveluista ja tapahtumista. Matkailustrategian kantavana ajatuksena ja tavoitteena onkin luonnonympäristön ja erämaisen imagon säilyminen sekä laadukkaiden ja kestävän matkailun kriteerit täyttävien palveluiden tarjoaminen. Kestävässä paikallistaloudessa matkailulla on mahdollisimman paljon positiivisia vaikutuksia sekä matkailuyrittäjille että paikalliselle yhteisölle. Strategia on tärkeää jalkauttaa osaksi jokaisen muoniolaisen matkailutoimijan arkielämää ja samalla sitouttaa kaikki tahot päivittämään asiakirjaa, jotta se säilyy elävänä, jokaisen toimintaa ohjaavana käsikirjana. Kunnan roolina on elinkeinojen edellytyksistä, kunnan imagosta ja yleisestä matkailuinfosta huolehtiminen. Toimenpiteet sisältävät mm. matkailustrategian seurannan, matkailukoordinaattorin tai elinkeinosihteerin palkkaamisen, opastuksen ja informaation, luontomatkailulukion, edunvalvonnan ja vaikuttamisen, yrittäjyyden ja asumisen tukemisen mm. kaavoituksella ja rakentamisella, yritys- ja ympäristövaikutusten arvioinnin, hankkeiden käynnistämisen ja mukana olon seudullisissa, alueellisissa ja kansainvälisissä kehittämishankkeissa. Strategian mukaan elinkeinolautakunta ohjaa toimenpiteiden toteuttamista vuosisuunnitelmatasolla ja seuraa niiden edistymistä kokouskalenterin mukaan. Se raportoi hallitukselle toimenpiteiden toteutumisista taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä. Strategian painopistealueiden suuntaa ja toimenpiteitä tarkastellaan valtuustokausittain, ja tavoitteena on saada tarkistettu asiakirja vuonna 2020 valtuustokäsittelyyn.

8 Muonion kunta Esityslista/ 5/ Muonion Yrittäjät ry viittaa kirjeessään (dnro 184) alueen elinkeinojakauman kapea-alaisuuteen ja toteaa yhdistyksen olevan huolissaan kunnan pitkäjänteisestä sitoutumisesta alueen vetovoimaisena säilymiseen ja kehittymiseen. Yhdistys esittää, että elinkeino- ja matkailustrategiat viedään valtuustokäsittelyyn pikaisesti ja valmistaudutaan linjausten mukaisiin toimenpiteisiin ja yritysvaikutusarviointi otetaan käyttöön ensi vuoden alusta alkaen. Toimintatavan ja lomakkeen tarkoituksena on varmistaa kunnan päätösten yrityslähtöisyys. Kirjeessä todetaan, että strategioiden seuranta ja päivittäminen on hyvä sisällyttää elinkeinolautakunnan tehtäviin. Kunnanhallitus päätti lausunnostaan Lapin matkailustrategiaan , joka pohjautuu seuraaville arvoille: kestävä ja vastuullinen liiketoiminta, innovatiivisuus ja vieraanvaraisuus. Yksi matkailustrategian tärkeimmistä tavoitteista on matkailumyynnin kasvattaminen ympärivuotisesti ja siten, että kesästä muodostuu toinen vahva matkailusesonki talven rinnalle seuraavan kymmenen vuoden aikana. Matkailumyyntiä kasvatetaan kehittämällä myyntiä suoraan loppukuluttajalle. Tärkeimmät matkailun kehittymistä ja strategian etenemistä seuraavat mittarit ovat rekisteröityjen yöpymisten kehitys, matkailuliikevaihdon ja työllisyyden kehitys ja sesonkien kehittyminen. Lapilla on vahva matkailuimago ja se tarvitsee sujuvat ja hinnaltaan kilpailukykyiset liikenneyhteydet (lentoliikenne on kansainvälisen matkailun kannalta merkittävin liikennemuoto) tarjoaa monipuolisia ja kansainvälisesti vetovoimaisia matkailutuotteita ympärivuotisesti näyttäytyy vetovoimaisena matkailukohteena nykyisillä ja uusilla markkina-alueilla. Ehdotus Päätös kunnanjohtaja Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy kunnan matkailustrategian (liite nro 36) ja sen toteuttamiseen osallistumisen kunnan talouden sallimissa puitteissa. Matkailukoordinaattori Päivi Lapiolahti kertoi matkailun merkityksestä ja matkailustrategian valmistelun taustoista ja selosti, mitä tavoitteet tarkoittavat käytännössä. Hän totesi myös, että osa matkailustrategian asioista sisältyy valtuuston hyväksymään elinkeinostrategiaan. Vastattuaan kysymyksiin Lapiolahti poistui kokouksesta. Hallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen., 57 Matkailukoordinaattori Päivi Lapiolahti esittelee kokouksessa matkailustrategiaa. Hänen laatimastaan tiivistelmästä toimitetaan kopio esityslistan ohessa.

9 Muonion kunta Esityslista/ 5/ Päätös Matkailukoordinaattori Päivi Lapiolahti selosti matkailustrategiaa ja avasi mm. matkailun merkitystä lukuina ja toimenpiteiden sisältöä. Tämän jälkeen valtuutettu Hannaleena Huhtamäki sivusi hanketyöryhmän puheenjohtajan ominaisuudessa matkailukoordinaattorin palkkaamisen merkitystä ja tehtäväkenttää ja kertoi strategian valmistelusta ja yleensäkin Lapin matkailun mahdollisuuksista ja matkailun merkityksestä Muonion kunnalle ja koko seutukunnalle. Päätteeksi hän totesi seisovansa strategian takana. Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen.

10 Muonion kunta Esityslista/ 5/ asia 4 Ensilumen hiihtokauden toteuttaminen Kunnanhallitus , 315 Kunta on rakentanut latuverkostoa ja vastannut aikaisemmin myös Ensilumen ladun ja Tykkikisojen toteutuksesta; nykyisestä Ensilumen hiihtokaudesta vastaa yritys. Kunnanhallituksen asettama reittityöryhmä päätti esittää mm. ensilumen latumaksun käyttöönottoa, ja se toteutettiin samana syksynä. Vuonna 2013 kunta osallistui lumen säilömisestä ja levityksestä sekä latujen tekemisestä aiheutuviin kustannuksiin, ja sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä erityisavustusta. Avustusta on haettu myös kuluvalle vuodelle. Valtuuston puheenjohtaja ja hallituksen puheenjohtajisto sekä kunnanjohtaja ja sivistysosaston päällikkö neuvottelivat Pertti Ylinimen ja Kyösti Pietikäisen kanssa kuluvan vuoden ensilumen toteutukseen liittyvästä yhteistyöstä. Lapland Hotels Olos Oy oli valmis ottamaan hoidettavakseen ensilumen säilömiseen, levitykseen ja tykitykseen liittyvät tehtävät. Kunta rahoittaisi kustannuksia eurolla, yritys perisi latumaksun ja Ensilumen toteutuksen jatkosta neuvoteltaisiin tammikuussa Toteutuksen kokonaiskustannukset ylittävät euroa. Muonion Yrittäjät ry ja Luoteis-Lapin matkailu ry ilmaisivat kirjeessään (dnro 172/ ) huolensa ensilumen kuluvan vuoden järjestelyistä ja esittävät eri tahojen koolle kutsumista; kirjeessä viitattiin erityisesti matkailuyrittäjien ja kisajärjestelyihin osallistuvien järjestöjen mukanaoloon. Yhdistykset ovat huolissaan ensilumen latujen teosta ja kunnossapidosta, latumaksun suuruudesta ja perimisestä, kisatapahtuman järjestelyistä ja erityisesti kokonaisuuden hallinnoinnista, viestinnästä ja johtamisesta. Yhteistyön kannalta on tärkeää, että toimet ovat avoimia ja asioista viestitään riittävän kattavasti. Tulevia vuosia varten yhdistykset esittävät ensilumen ajan työryhmän perustamista miettimään uusia keinoja kustannusten kattamiseen ja tapahtuman kehittämiseen. Muonion Yrittäjät ry:ltä ja Luoteis-Lapin matkailu ry:ltä saatiin 2.5. kirje ensilumen järjestelyistä. Kirjeessä viitataan aikaisempaan esitykseen ja todetaan, että pidetyssä neuvottelussa ei päästy yhteisymmärrykseen uudenlaisesta, laajapohjaisesta järjestelyorganisaatiosta. Hallituksen tulisi pikaisesti valmistella valtuustolle esitys ensilumen järjestelyistä ja tarvittavasta vastuunjaosta sekä riittävän laajasta tiedottamisesta. Samalla esitetään, että kuntalaisilta ei maksua peritä. Pekka Veisto ilmoitti 2.4., että Särkijärven Majat Oy sitoutuu ensilumen rahoitukseen eurolla. Lapland Hotels Oy:ltä saatiin sopimusluonnos Oloksen Ensilumen ladun hoidosta. Tarkistettu sopimus sisältää lumen säilömisen ja levittämisen sekä latumaksujen perimisen ja on vuosittain voimassa siihen saakka,

11 Muonion kunta Esityslista/ 5/ kunnes ladut voidaan tehdä luonnonlumella. Sopimus kattaa kaudet ja on sen jälkeen voimassa vuoden kerrallaan irtisanomisaika puolitoista vuotta. Muut ladut, ampumaradan hoito ja toiminta, kilpailutoiminnan henkilöstö ja kilpailujen järjestäminen eivät kuulu sopimuksen piiriin. Tarkoitus on, että latua tehdään ja pidetään kunnossa vähintään 3 kilometriä ja reitin vuokra- tai käyttöoikeussopimus laaditaan siten, että Ensilumen aikana yrityksellä on latualueeseen käyttöoikeus. Yritys perii maksut ja käyttää ne Ensilumen ladun kehittämiseen. Maksun suuruus on 20 euroa päivältä, 100 euroa viikolta, 150 euroa kahdelta viikolta ja 200 euroa kaudelta. Kunta sitoutuu maksamaan yritykselle vuosittain euroa (lisätään arvonlisävero). Sopimusosapuolet sitoutuvat edistämään Ensilumen hiihtokauden toimintaa ja auttamaan omalla osaamisellaan toista osapuolta ja sopivat samalla kehittämishankkeen käynnistämisestä. Tarkoituksena on parantaa Ensilumen latua tuotteena ja rakentaa mahdollisesti alueelle uusia latuja. Olos- Rinteen tilalle on tarkoitus laatia asemakaava, jossa ratkaistaan alueelle sijoittuvien latujen paikat. Hallitus päätti allekirjoittaa sopimuksen. Ennen allekirjoittamista tuli sopimukseen kuitenkin tehdä mm. kunnan vastuisiin liittyvä tekstitarkistus. Hiihto- ja ulkoilureiteistä Metsähallituksen kanssa allekirjoitettu vuokrasopimus nro sitoo kuntaa, joten Metsähallituksen kanta latualueen käyttöoikeuden siirtämiseen tuli selvittää. Hallituksen päätöksestä on toimitettu kolme oikaisuvaatimusta. Niissä vaaditaan sopimusehtojen kohtuullistamista (mm. latumaksut, kuntalaisten hiihtäminen, latupohjien hallinta- ja käyttöoikeudet) ja asian uudelleen valmistelua. Niissä viitataan myös yrittäjien tasapuoliseen kohteluun ja kilpailuttamiseen. Eräät valtuutetut vaativat jättämässään kirjeessä (dnro 189) ylimääräisen valtuuston kokouksen koollekutsumista käsittelemään ensilumen järjestelyjä (kuntalain 54 ). Ehdotus Päätös kunnanjohtaja Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää jatkaa Ensilumen hiihtokauden lumen säilömisen ja levittämisen sekä latujen tekemisen kustannuksiin osallistumista taloussuunnitelmavuosina Hallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Kyseessä on kunnan kokonaissatsaus yrityksen toteuttamaan Ensilumen hiihtokauteen.

12 Muonion kunta Esityslista/ 5/ , 58 Päätös Maaseutupäällikkö Heikki Kauppinen saapui kokoukseen kesken asian käsittelyn. Keskustelun kuluessa Juha Niemelä toi esiin huolensa pitkäjänteisen työn hukkaamisesta ja totesi, että ensilumi on osa Muonio-brändiä ja sopimuksen mukaisesti latumaksut käytetään Oloksen alueen kehittämiseen. Hän esitti, että hallituksen ehdotus hyväksytään ja nimetään ensilumen hiihtokauden taloudellisen pohjan parantamista varten työryhmä, jonka matkailukoordinaattori kokoaa. Mm. Manu Friman ja Olavi Airaksinen kannattivat esitystä. Anne-Mari Keimiöniemi kritisoi valmistelua viitaten mm. kunnan taloudelliseen tilanteeseen, hankintalain soveltamiseen, yhteistyön tärkeyteen ja sponsorirahoitukseen sekä kunnan maksuosuuden puolittamiseen. Hän esitti yhdistyksen tai yrityksen perustamista vastaamaan Ensilumen hiihtokauden toteutuksesta ja latumaksun kohtuullistamista 100 ja 5 euroon ja poistamista kuntalaisilta sekä toteutuksen osittaista kilpailuttamista. Yhdistyksessä tai yrityksessä olisi mm. kunnan, Lapland Hotels Oy:n, yrittäjä- ja matkailuyhdistysten ja yrittäjien edustus. Keimiöniemi esitti kahta kilpailutusta: toinen lumen tekemisestä ja toinen lumen kasaamisesta ja levittämisestä. Pentti Reponiemi, Hannaleena Huhtamäki ja Juha Särkijärvi kannattivat esitystä. Sakari Silén ilmoitti kannattavansa hallituksen esitystä. Myllykangas peräsi vahvaa yhteistyötä ja viittasi koskimelonnan toteuttamistapaan. Hän totesi mm., että Ensilumen toteutuksen sopimusneuvotteluja on syytä jatkaa ja sopimusta täsmentää. Pentti Reponiemi selosti latuverkoston vuosikymmeniä kestänyttä rakentamista ja totesi, että ensilumen hiihtokaudella on hyvä imago mutta hiihtoväestä on jo menetetty kaksi kolmasosaa. Manu Friman totesi, että Ensilumen hiihtokauden toteutus on osin hotellialueella eikä latumaksuja peritä muuna aikana. Puheenjohtaja keskeytti kokouksen klo varttitunnin pituista neuvottelutaukoa varten. Kokousta jatkettaessa kunnanjohtaja piti nimenhuudon, minkä jälkeen puheenjohtaja totesi, että kukaan luottamushenkilöistä ei ole poistunut kokouksesta. Koska oli tehty kaksi hallituksen ehdotuksesta poikkeavaa kannatettua esitystä, puheenjohtaja esitti, että ensin ovat vastakkain Niemelän ja Keimiöniemen esitykset ja sen jälkeen voittanut esitys ja hallituksen ehdotus. Valtuusto hyväksyi äänestysjärjestyksen.

13 Muonion kunta Esityslista/ 5/ Puheenjohtaja esitti, että nimenhuutoäänestyksessä Niemelän esityksen kannalla olevat äänestävät jaa ja Keimiöniemen esitystä kannattavat ei. Valtuusto hyväksyi äänestysesityksen. Äänestyksessä annettiin 13 jaaääntä ja 8 ei-ääntä (liite nro 9). Puheenjohtaja totesi, että seuraavassa äänestyksessä hallituksen ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Niemelän esitystä kannattavat ei. Valtuusto hyväksyi äänestysesityksen. Äänestyksessä annettiin 1 jaa-ääni ja 20 ei-ääntä (liite nro 10). Puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen Juha Niemelän ehdotuksen, joten Ensilumen hiihtokauden kustannuksiin osallistumista jatketaan vuosina ja nimetään työryhmä parantamaan taloudellista pohjaa.

14 Muonion kunta Esityslista/ 5/ asia 5 Periaatepäätöksen tekeminen kiinteistömyynnistä Kunnanhallitus , 316 Kunnalle tarpeettomien kiinteistöjen myyminen on ollut vuosien varrella esillä sekä kunnanvaltuuston että -hallituksen kokouksissa. Valtuuston kokouksessa perättiin myytäväksi suunniteltujen kiinteistöjen laittamista julkiseen myyntiin, ja saman vuoden lokakuussa pidetyssä kokouksessa puheenjohtaja edellytti, että seuraavaan kokoukseen valmistellaan kunnan kiinteistöistä selostus ja kartta, josta nähdään kiinteistöjen sijainti. Kiinteistöluettelo jaettiin valtuuston kokouksessa valtuutetuille myös sähköpostitse. Valtuuston hyväksymän talouden tasapainottamissuunnitelman mukaan kunnalle tarpeettomia kiinteistöjä laitetaan ensi vuonna myytiin tai rakennuksia kylmilleen. Valtuusto edellytti myös selvitystä myytävistä kiinteistöistä. Samassa kokouksessa keskustan valtuustoryhmä jätti aloitteen myytävien kiinteistöjen tasearvon määrittämisestä ja kiinteistöjen saamisesta pikaisesti myyntiin (dnro 192). Taseeseen sisältyvistä kiinteistöjen arvoista laaditusta luettelosta jaetaan kopio kokouksessa. Käsitellessään vuoden 2013 talousarviota tekninen lautakunta päätti käyttötalousmenojen pienentämiseksi esittää Monipalvelukeskus Kielan, Kihlangin ja Ylimuonion koulun, Rivitalo Kolkan ja Sovun ja kalasataman pikaista myymistä. Lautakunta päätti myös, että metsäpalstojen myyminen tutkintaan. Ehdotus Päätös kunnanjohtaja Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle periaatepäätökseksi, että tyhjillään olevat kiinteistöt ilmoitetaan julkiseen myyntiin. Hallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen., 59 Päätös Teknisen osaston päällikkö Jaakko Muotka esitteli teknisen toimen valmistelua ja totesi, että myymisellä voidaan mm. pienentää kiinteistöjen ylläpitokustannuksia. Keskustelussa oli esillä myös Monipalvelukeskus Kielan kiinteistön mm. pihatöiden rakentamisen myötä muuttunut tilanne ja energiakustannusten siirtäminen vuokramiehille sekä ranta-asemakaavan laatiminen Antinpalon tilalle. Sosiaalilautakunnan puheenjohtajana toimiva valtuutettu Markku Vuollon toi esille asuntojen toteuttamisen kuntakeskukseen valtuuston hyväksymän vanhuspalvelusuunnitelman mukaisesti. Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen.

15 Muonion kunta Esityslista/ 5/ asia 6 Taloussuunnitelman hyväksyminen (talousarvio 2015) Kunnanhallitus , 229 Lainsäädäntö Kunnanhallitus vastaa kuntalain 23. :n mukaan kunnan taloudenhoidosta ja kunnanvaltuuston päätösten valmistelusta, joten sillä on päävastuu myös talousarvion valmistelusta. Alkuvuodesta kunnan keskushallinnossa tulee laatia talousarviokehykset seuraavaa talousarviovuotta varten, minkä jälkeen hallitus hyväksyy kehykset ja laadintaohjeet. Kuntalain 65. :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvion ja -suunnitelman tulee sisältää kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja se tulee laatia siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kuntalain 65. sisältää säännökset myös talouden tasapainottamisesta ja alijäämän kattamisesta. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katettua suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä tulee päättää yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Kuntatalouden kehitysnäkymiä Osana maamme talouden tasapainottamistoimenpiteitä myös kuntien toimintaan ja talouteen kohdistetaan niin rakenteellisia kuin suoraan rahoituspohjaan vaikuttavia muutoksia. Kuntauudistuksen tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva kestävä ja elinvoimainen kuntarakenne, jolla turvataan palvelujen yhdenvertainen saatavuus koko maassa. Suomen Kuntaliitto selostaa kesäkuun kuntatalousjulkaisussaan 2/2014 mm. yleistä taloudellista tilannetta sekä verotuksen ja valtionosuuksien muutoksia. Viime vuosi oli jo toinen peräkkäinen taantuvan talouskasvun vuosi; bruttokansantuote laski 1,4 %. Maailmantalouden kasvu ei ole välittynyt toivotulla tavalla Suomen kansantalouteen, mutta valtiovarainministeriön suhdannekatsauksen mukaan yksityisen kulutuksen ja nettoviennin lievän voimistumisen takia talous kääntyy maltillisesti parempaan suuntaan, kuluvan vuoden bruttokansantuotteen kasvu noin 0,2 %. Eräät rahalaitokset arvioivat kuitenkin kuluvalle vuodelle miinusmerkkistä talouskasvua.

16 Muonion kunta Esityslista/ 5/ Valtiovarainministeriö on arvioinut ensi vuoden kokonaistuotannon lisääntyvän runsaalla 1,4 %:lla mm. viennin piristymisen takia. Sen sijaan yksityinen kulutus lisääntyy vaimeasti kotitalouksien ostovoiman supistumisen myötä. Seuraavan vuoden kasvuksi ministeriö arvioi 1,6 %. Kuluvan vuoden inflaatioennuste on 1,5 ja ensi vuoden 2,5 %. Kunta-alan ansiotasoindeksi kasvaa kuluvana vuonna 1,2 % ja pysynee ensi vuonna samoissa kasvulukemissa. Kunta-alan kustannustaso kohosi viime vuonna peruspalvelujen hintaindeksillä mitattuna 1,8 %, kun se edellisenä vuonna oli 3,4 %. Tälle vuodelle arvio on 1 %, ja taso pysynee ensi vuonna samana. Kuntaliitto arvioi kuntien verotulojen tämän vuoden tilitysten kasvuksi kaikkiaan 2,1 % ansiotulojen kasvuksi 1,3 ja ensi vuodelle 1,9 %. Tilityksiin vaikuttavat myös kehysriihessä sovitut kiinteistöveron ja ansiotulojen veroperustemuutokset. Yhteisöverotulojen arvioidaan kasvavan kuluvana vuonna runsaat 4 % ja ensi vuonna 4 % (kuntien jako-osuus 35,56 %, arvio ensi vuodelle 34,19 %). Kevään kehysriihessä päätetyn mukaisesti yleisen kiinteistöveron ja vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveron alarajoja korotetaan ja sen tuotot ohjataan valtiolle. Mahdollista on, että myös vakituisten asuinrakennusten ja muiden asuinrakennusten välisen eron enimmäismäärää (60 %) muutetaan. Alarajojen korotuksen tuotot peritään niiltä kunnilta, joihin korotus kohdentuu, mutta ylärajakorotuksesta aiheutuva tuotto on esitetty perittäväksi kaikilta kunnilta. Kuntaliiton arvion mukaan ensi vuonna kiinteistöveron kertymä on noin 4 % tämänvuotista suurempi. Valtionosuusjärjestelmän muutos tulee voimaan ensi vuoden alusta. Peruspalvelujen alustava valtinosuusprosentti on ensi vuodelle noin 25,5 ja kunnan omarahoitusosuus euroa asukasta kohden. Lopulliset laskelmat peruspalvelujen valtionosuuden määrästä saadaan loppuvuodesta. Kunnan taloustilanne Muonion kunta on ollut yksi erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevista kunnista, ja sisäasiainministeriön asettamalta arviointiryhmältä saatiin ehdotus palveluiden turvaamiseksi tarvittavista toimenpiteistä. Alijäämä tuli olla katettuna vuoden 2013 lopussa ja lainakannan alle vuoden 2006 tason suunnittelukauden lopussa. Alkuvuodet talouden tasapainottamissuunnitelmassa pysyttiin, mutta vuodesta 2011 tilinpäätös on ollut alijäämäinen. Taloussuunnitelmassa ja siihen liitetyssä talousanalyysissä kuluvan vuoden toimintakatteeksi on arvioitu , vuosikatteeksi ja ylijäämäksi euroa. Verotuloiksi on arvioitu

17 Muonion kunta Esityslista/ 5/ ,05 ja valtionavuiksi 8,492 miljoonaa euroa. Nettoinvestoinneiksi on merkitty 1,725 ja lainakannaksi 8,6 miljoonaa euroa (3 580 euroa asukasta kohden). Talouden tasapainottamissuunnitelmassa ei ensi vuodelle ole arvioitu merkittäviä muutoksia. Ohjelman mukaan alijäämä pienenee hieman mutta lainakanta kohoaa edelleen (3 950 euroa asukasta kohden). Talousarvion toteutuman perusteella näyttää siltä, että myös kuluvan vuoden tilinpäätös on alijäämäinen. Vuoden 2013 tilinpäätös osoitti noin euron alijäämää, joten vuodenvaihteessa alijäämää oli yhteensä noin 1,6 miljoona euroa. Talousarviokäsittelyssä valtuusto hyväksyi kuluvan vuoden lainanotoksi 2 miljoonaa euroa, josta on tarkoitus käyttää nykyisten lainojen takaisinmaksuun 1,1 miljoonaa euroa. Valtuusto päätti 9.6. maksuvalmiuden turvaamiseksi oikeuttaa hallituksen ottamaan äärimmäisessä tilanteessa pitkäaikaista lainaa miljoona euroa. Tähän mennessä pitkäaikaista lainaa on nostettu 2 miljoonaa ja lyhytaikaisena rahoituksena on käytössä koko kuntatodistusohjelman mukainen enimmäismäärä (2,5 miljoonaa euroa). Verohallinnon tilaston mukaan kunnallisveroa kertyy viime vuodelta yli euroa (+5,8 %) ja yhteisöveroa yli euroa (+8,6 %) ja veroja on tilitetty vajaat 7 miljoonaa. Kuluvan vuoden kiinteistöveron maksuunpano on vajaat euroa. Valtuusto ei kuluvalle vuodelle korottanut veroprosentteja, mutta uusien rakennusten valmistumisen ja verotusperustemuutosten takia kuluvan vuoden kiinteistöveron maksuunpano on vajaat euroa edellisvuotista korkeampi. Taloussihteeri Merja Hietala on valmistellut talousarvion ja -suunnitelman laadintaohjeen, joka perustuu viime vuoden tilinpäätökseen, kuluvan vuoden talousarvioon ja puolen vuoden talousarvion toteutumaan sekä ensi vuoden meno- ja tulokehitystietoihin ja -ennusteisiin. Verotuloiksi on arvioitu 8,32 ja valtionosuuksiksi 8,7 miljoonaa euroa, jolloin vuosikatteeksi muodostuisi euroa ja ylijäämäksi euroa. Ohjeesta on toimitettu kopio hallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajistolle ja tarkistettu ohje on toimitettu sähköpostitse kokouspäivänä. Ohjeessa todetaan, että kuudesta kriisikuntakriteeristä täyttyy viisi, sillä vain velkamäärä jää alle raja-arvon. Talousarvioesityksen lisäksi hallintokuntien tulee laatia henkilöstösuunnitelman sisältävä talouden tasapainottamissuunnitelma. Palkkoihin tehdään 0,5 %:n korotus ja mahdolliset henkilöstölisäykset tulee esittää ja perustella erikseen. Tavoitteiden asettamisen tulee olla selkeää ja konkreettista, jotta tavoitteet ovat helposti todennettavissa ja tarkastettavissa. Talousarvioraamina on kuluvan vuoden talousarvion taso.

18 Muonion kunta Esityslista/ 5/ Ehdotus kunnanjohtaja Kunnanhallitus hyväksyy valmistellun taloussuunnitelman laadintaohjeen pääperiaatteet: talousarvion raamiksi kuluvan vuoden talousarvion taso, kummallekin suunnitelmavuodelle 1 %:n korotus ja investointien nettoosuus noin miljoonan euron luokkaa. Talouden tasapainottamissuunnitelma ja talousarvioesitys tulee toimittaa hallinto-osastolle viimeistään Talouden tasapainottamisohjelma voi tuoda muutoksia taloussuunnitelman valmisteluun. Päätös Hallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Hallitus edellytti, että hallintokunnat kiinnittävät huomiota kuluvan vuoden määrärahojen riittävyyteen ja sopeuttavat toimintaansa, jotta valtuuston hyväksymää lisälainaa ei tarvitsisi ottaa ja ylijäämäinen tilinpäätös olisi mahdollista. Kunnanhallitus , 259 Syksyn Kuntatalous-julkaisussa selostetaan mm. valtionosuusmuutoksia ja yleisen taloustilanteen heikkenemistä tuoreimpien ennusteiden valossa. Julkaisussa selostetaan myös yhtiöittämisen taloudellisia vaikutuksia kunnan taloudelle. (www.kunnat.net Asiantuntijapalvelut > Kuntatalous > Kuntatalouden tilastot ja julkaisut > Julkaisut, Kuntataloustiedotteet) Työttömyyden odotetaan pysyvän varsin korkealla tasolla ja ensi vuoden talouskasvuksi arvioidaan 1,2 %. Kuntaliiton veroennustekehikon mukaan verotilitysten kasvuvauhti laskee huomattavasti viime vuoden poikkeuksellisen korkealta tasolta. Kunnallisveron kasvun arvioidaan jäävän tänä vuonna 1,4 %:iin ja tilitysten kasvavan ensi vuonna vain 1,2 %. Yhteisöveron tilitysten arvioidaan kuluvana vuonna kasvavan noin 6 % ja lähes saman verran ensi vuonna. Kuntien vastuu pitkäaikaistyöttömistä kasvaa. Kustannusvastuu laajenee 50 %:iin päivää kestävän työttömyyden osalta ja 50 %:sta 70 %:iin yli päivän pituisen työttömyyden perusteella työmarkkinatukea saaneista. Pitkäaikaistyöttömien aktivoinnista kunnille aiheutuvia kustannuksia kasvattaa myös vireillä oleva uudistus, joka tarkoittaa prosenttiperusteiseen palkkatukeen siirtymistä.

19 Muonion kunta Esityslista/ 5/ Lautakuntien esitykset Elinkeinolautakunta, 3/7.10. Menot euroa Lautakunta esittää määrärahaa elinkenostrategian ja matkailustrategian mukaisiin kehittämistoimiin ja matkailusihteeri-hankekoordinaattorin palkkaamiseen lautakunnan ja hallituksen alaisiin tehtäviin. Maaseutulautakunta, 4/30.9. Menot euroa ja tulot euroa (toimintakate , ) Sivistyslautakunta, 89 90/ Menot euroa ja tulot euroa (toimintakate , ). Esitys sisältää muutoksia mm. henkilöstön sijaisjärjestelyihin ja koululaiskuljetuksiin sekä aamu- ja iltapäivätoimintaan. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ostopalvelusopimus on tarkoitus purkaa. Huomiota kiinnitetään myös puhelinliittymiin ja välipalojen hankintaan sekä latuvalojen korjaamiseen ja lamppujen vaihtoon, kuten myös kiinteistönhoidon järjestämiseen. Lautakunta esittää kuraattorin viran perustamista. Sosiaalilautakunta, 55/8.10. Menot euroa ja tulot euroa (toimintakate , ). Vanhuspalvelut perustuvat valtuuston hyväksymään ikääntyneiden palvelusuunnitelmaan. Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen mahdollistaa sosiaaliohjaajan työpanoksen käytön aikuissosiaalityöhön ja syrjäytymisen ehkäisyyn, ja kotipalveluun lisätään yksi lähihoitaja osana kotiin annettavien palveluiden kehittämistä. Palvelukeskus Marjapaikkaan lisätään kaksi lähihoitajaa aluehallintoviraston tarkastuksen perusteella ja keittiö- ja siivoustyö hoidetaan omana työnä. Tarkoituksena on, että ensi keväänä valmistuva asumispalveluyksikkö korvaa hoivaosaston ja sinne siirtyy myös hoivaosaston henkilöstö. Tekninen lautakunta, 81 82/6.10. Käyttötalousmenot ovat euroa ja tulot euroa (toimintakate , ) ja ensi vuoden investoinnit euroa. Kumpanakin suunnitelmavuotena investointien määrä on hieman yli 3 miljoonaa. Ensi vuonna investointien pääpaino on terveyskeskuksen, jääkiekkokaukalon ja kuntakeskuksen vesi- ja viemärilinjojen peruskorjauksessa sekä museon kunnostamisessa ja kaavoituksessa (yhteensä euroa). Huoltoauton hankintaa varten on esitetty euron määrärahaa. Sosiaalitoimenjohtaja on kirjeessään tuonut esille sosiaalitoimen tilaja investointitarpeina vanhusten vuokra-asuntojen toteuttamisen, Palvelukeskus Marjapaikan paloturvallisuusongelmat, Ojustien asumispalveluyksikön kalustamisen, sosiaalitoimiston uudet huonejärjestelyt ja Kaarnikan ja työpajan tilakysymysten ratkaisemisen. Kirjeestä toimitetaan kopio esityslistan ohessa.

20 Muonion kunta Esityslista/ 5/ Kunnanjohtaja toteaa osastojen päälliköille ja maaseutupäällikölle osoittamassaan kirjeessä , että talousarvioesityksen tasapainoon saaminen edellyttää määrärahaesitysten pienentämistä eurolla. Hän palautti sosiaalitoimen talousarvioesityksen uuteen valmisteluun ja pyysi sivistystoimelta täsmennystä avustusmäärärahojen kasvuun. Muut hallintokunnat ovat noudattaneet laadintaohjetta, mutta kunnanjohtaja pyytää arvioimaan vielä mahdollisuuksia käyttötalousmenojen karsimiseen. Lisäselvitykset ja tarkistetut esitykset tulee toimittaa lokakuun loppuun mennessä. Ehdotus Päätös kunnanjohtaja Kunnanhallitus merkitsee tässä vaiheessa hallintokuntien määrärahaesitykset ja kunnanjohtajan kirjeen tiedoksi ja keskustelee alustavasti vuosien taloussuunnitelmasta. Taloussihteerin sijaisena toimiva Virpi Kotakorva oli asian käsittelyn ajan paikalla. Hän totesi syyskuun lopun tilanteen perusteella kuluvan vuoden talousarvion toteutuneen suunnitellun mukaisena. Taloussihteeri selosti hallintokuntien esitysten vaikutuksia ensi vuoden taloustilanteeseen ja kunnanjohtaja talouden tasapainottamistoimenpiteitä. Kokouksessa keskusteltiin mm. hallintokuntien esityksistä, ostopalveluista, kiinteistönhoidon tehostamisesta ja terveyskeskuskiinteistön kunnostamistarpeesta sekä talouden tasapainottamisesta. Hallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Kunnanhallitus , 280 Hallintokunnat ovat tarkistaneet talousarvioehdotuksiaan siten, että käyttötalousmenoja on saatu pienenemään noin euroa. Valmistelun pohjalta laaditusta taloussuunnitelmaluonnoksesta toimitetaan esityslistan ohessa kopio. Ehdotus Päätös kunnanjohtaja Kunnanhallitus merkitsee jatkovalmistelun tiedoksi ja keskustelee vuosien taloussuunnitelmasta. Teknisen osaston päällikkö Jaakko Muotka selosti investointiosaa hankkeittain ja mittavan terveyskeskuskiinteistön peruskorjauksen aiheuttamia vaikeuksia ensi vuoden investointimäärärahojen pysyttämisessä ohjeeksi annetulla miljoonan euron tasolla. Keskustelua käytiin lähinnä terveyskeskuksen peruskorjauksesta ja vesihuollon rakentamisesta mm. Isonmaan alueelle sekä kaavateiden ja vesihuollon rakentamisesta Tuomaanpaloon ja Kerässiepintien pohjoispuolella sijaitsevalle kunnan omistamalle maaalueelle. Muotka poistui investointeihin liittyvän keskustelun jälkeen.

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 3/2014 1 (9) 8.9.2014. Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Muonion kunta Esityslista/ 3/2014 1 (9) 8.9.2014. Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen Muonion kunta Esityslista/ 3/2014 1 (9) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ma klo 16.30 Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Pentti Reponiemi jäsen Tarja Salo Teuvo

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokous 28.1.2015

Kunnanhallituksen kokous 28.1.2015 Kunnanhallituksen kokous 32 Kunnanhallituksen edustus lautakunnissa 33 Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero 34 Eräiden virkojen ja toimien täyttölupa 35 Muut Muonion kunta Esityslista/ 3/2015

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 2/ (8) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Muonion kunta Esityslista/ 2/ (8) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen Muonion kunta Esityslista/ 2/2014 1 (8) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ti klo 16.00 Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Timo Liikavainio varajäsen Pentti Reponiemi

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä,

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/2009 26 KOKOUSAIKA 13.5.2009 klo 19.00-20.42 KOKOUSPAIKKA hallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jari Koukka, puheenjohtaja,

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 1/ Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Teuvo Tolvanen. Merja Hietala taloussihteeri 1 10

Muonion kunta Esityslista/ 1/ Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Teuvo Tolvanen. Merja Hietala taloussihteeri 1 10 Muonion kunta Esityslista/ 1/2016 1 Tarkastuslautakunnan kokous Aika klo 16.30 18.15 Paikka valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja Tarja Salo jäsen Teuvo

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista 20/ (7) Kunnanhallitus

Muonion kunta Esityslista 20/ (7) Kunnanhallitus Muonion kunta Esityslista 20/2017 1 (7) Kunnanhallituksen kokous Aika ma klo 17.30 Paikka yhtenäiskoulun auditorio Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Petteri Hirsikangas varapuheenjohtaja Sakari

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 25 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 30.03.2016 klo 14:00-16:22 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, Liljendal

MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, Liljendal MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kokousaika 4.10.2011 klo 19.00-20.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, 07880 Liljendal KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 20/

Muonion kunta Esityslista/ 20/ Muonion kunta Esityslista/ 20/2017 465 Kunnanhallituksen kokous Aika ma klo 17.30 17.35 Paikka yhtenäiskoulun auditorio Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Petteri Hirsikangas varapuheenjohtaja Sakari

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-18:03. Käsitellyt asiat

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-18:03. Käsitellyt asiat Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2017 1 / 12 Tarkastuslautakunta 24.05.2017 Aika 24.05.2017 klo 15:00-18:03 Paikka Toivakkatalo Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 60

Lisätiedot

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 105 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (LIITE) 3 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 105 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (LIITE) 3 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 5 KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kokousaika 14.7.2014 klo 09.00 10.19 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Sähköpostikokous KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013

PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013 91 PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013 KOKOUSAIKA 28.10.2013 klo 19.30 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto, valtuustosali Seppo Haapasuo, pj Niina Alatalo Juha Alkio,

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 7.10.2013 klo 18.30 22.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2016 10 Rakennuslautakunta 25.04.2016 KOKOUSAIKA 25.04.2016 klo 18.00 18.21 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Marttilan kunnanvirasto, kokoustila Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 25.5.2015 klo 17.00-18.00 (valtuustoseminaari klo 15.00) KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika 8.10.2013 klo 18.00 21.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Aika: 30.03.2017 klo 18:00-21:17 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014)

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014) Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 7/2015 1 (6) Tekninen lautakunta, 105, 18.11.2015 Kunnanhallitus, 210, 07.12.2015 Kunnanvaltuusto, 50, 14.12.2015 50 Taseyksikön perustaminen / vesi- ja viemärilaitos KNGDno-2015-939

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto 29.10.2015

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto 29.10.2015 MUONION-ENONTEKIÖN ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Kokousaika To 29.10.2015 klo 19.00 19.32 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Muonion kunnasta: Hietala Kosti, I vpj. Kangosjärvi Ulla-Maija

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 4/ (5) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Muonion kunta Esityslista/ 4/ (5) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen Muonion kunta Esityslista/ 4/2015 1 (5) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ti klo 16.30 Paikka valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja Pentti Reponiemi jäsen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 6/

Muonion kunta Esityslista / 6/ Muonion kunta Esityslista / 6/2015 28.10.2015 Tarkastuslautakunnan kokous Aika ke 11.11.2015 klo 16 Paikka valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja Pentti

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone.

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2016 1 / 13 Tarkastuslautakunta 29.09.2016 Aika 29.09.2016 klo 14:00 Paikka Toivakkatalo, neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 2/2015 Kokousaika: 20.4.2015 klo 13.00 16.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 16.00 21.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Koululautakunta Kokous 1 Nro 1. TORSTAINA klo Vinkkilän koululla

Vehmaan kunta Koululautakunta Kokous 1 Nro 1. TORSTAINA klo Vinkkilän koululla Koululautakunta Kokous 1 Nro 1 Kokoustiedot Aika: Paikka: TORSTAINA 4.1.2018 klo 17.30 Vinkkilän koululla Vinkkilän koulu Asialista: 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2014 Kokousaika 22.9.2014 klo 18.01-19.04 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 25.9.2012 klo 18.00 19.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 5/2015 1 (10)

Muonion kunta Esityslista/ 5/2015 1 (10) Muonion kunta Esityslista/ 5/2015 1 (10) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ti 8.9.2015 klo 16.30 19.15 Paikka teknisen toimiston neuvottelutila Läsnäolijat Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 28.9.2011 klo 16-16.25 Kokouspaikka Virastotalo Saapuvilla Seppo Alatörmänen pj olleet jäsenet Jyri Hautamäki vpj Mika Vaari vj Sirpa-Liisa Korva

Lisätiedot

Arvola Anneli (kesk) Karila Juhani (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 327. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen

Arvola Anneli (kesk) Karila Juhani (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 327. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 327 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 13/2006 KOKOUSAIKA Perjantaina 10.11.2006 kello 9.00-10.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot