Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2014 1.12.2014"

Transkriptio

1 Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2014 asialista n kokous Aika to klo Paikka yhtenäiskoulun auditorio Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 3. Matkailustrategian hyväksyminen 4. Ensilumen hiihtokauden toteuttaminen 5. Periaatepäätöksen tekeminen kiinteistömyynnistä 6. Taloussuunnitelman hyväksyminen (talousarvio 2015) 7. Kiireellisten asioiden käsitteleminen 8. Muiden asioiden käsitteleminen 9. Kokouksen päättäminen Pöytäkirjan nähtävänäpito n puheenjohtaja Julkipanotodistus Kokouksesta laadittava, johon liitetään valitusosoitus, pidetään ke klo kunnantalossa yleisesti nähtävänä Kosti Hietala Tämä kokouskutsu on ma julkipantu kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Leena Iivari ilmoitustaulun hoitaja

2 Muonion kunta Esityslista/ 5/ n kokous Aika to klo Paikka yhtenäiskoulun auditorio Läsnä olevat valtuutetut Kosti Hietala puheenjohtaja ja varavaltuutetut Olavi Airaksinen varapuheenjohtaja Annika Muotka Mika Brännare jäsen Manu Friman Hannaleena Huhtamäki Juha-Pekka Kangosjärvi Anne-Mari Keimiöniemi Timo Liikavainio Kari Malila Jari Muotka Matti Myllykangas Juha Niemelä Markku Rauhala Pirkko M. Rauhala Pentti Reponiemi Sakari Silén Juha Särkijärvi Juha O. Vuollo Markku Vuollo Petteri Aaltonen varajäsen (Raija Lehtimäki) Muut läsnäolijat Poissa kunnanjohtaja Sirpa Hartojoki npitäjä Anneli Uusitalo sivistysosaston päällikkö Paula Vilamaa sosiaaliosaston päällikkö Päivi Salminen teknisen osaston päällikkö Jaakko Muotka taloussihteeri vs. Virpi Kotakorva matkailukoordinaattori Päivi Lapiolahti maaseutupäällikkö Heikki Kauppinen valtuutettu Raija Lehtimäki Laillisuus ja todettiin (55 ) päätösvaltaisuus Asiat 1 9, Pöytäkirjan allekirjoitus Kosti Hietala Anneli Uusitalo ja varmennus puheenjohtaja npitäjä

3 Muonion kunta Esityslista/ 5/ Pöytäkirjan tarkastus ti , kunnantalo Hannaleena Huhtamäki Jari Muotka Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä ke klo 11 15, kunnantalo Anneli Uusitalo hallintosihteeri

4 Muonion kunta Esityslista/ 5/ asia 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Valtuuston työjärjestyksestä säädetään kuntalain 15. :ssä ja kokouksen johtamisesta ja valtuutettujen puheenvuoroista 15 a :ssä. Esteellisyydestä säädetään kuntalain 52. :ssä ja hallintolain :issä sekä mm. kokoontumisesta, käsiteltävistä asioista, päätösvaltaisuudesta ja sta kuntalain :issä. Valtuuston työjärjestyksen mukaan kokouskutsu tulee lähettää kymmenen päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa kokouksesta tulee tiedottaa julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan on oltava läsnä valtuuston kokouksessa, mutta heidän poissaolonsa ei estä asioiden käsittelyä. Hallituksen jäsenillä on läsnäolooikeus. Esityslista on lähetettävä vähintään viisi päivää ennen kokousta, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Työjärjestyksen 11. sisältää varavaltuutetun kutsumisen. Esteestä ja esteellisyydestä tulee ilmoittaa puheenjohtajalle, ja ilmoitus voidaan jättää myös valtuuston sihteerille. Puheenjohtajan on kutsuttava varavaltuutettu valtuutetun sijaan. Oikeuskäytännön mukaan kutsumisessa on aina selvitettävä, onko järjestyksessä ensimmäisellä este, jotta järjestyksessä seuraava voidaan kutsua. Läsnäolo todetaan nimenhuudolla (aakkosjärjestys). Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut sekä sen, onko valtuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Päätösvaltaisuus edellyttää, että vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Kokouskutsu (asialista) on toimitettu sähköisesti valtuuston päättämällä tavalla ja laitettu kunnan ilmoitustaululle; kutsu on toimitettu myös kuulutuspaikkojen hoitajille. Esityslista toimitetaan valtuutetuille ja hallituksen jäsenille sekä tehdyn päätöksen mukaisesti tarkastuslautakunnan jäsenille ja kunkin valtuustossa edustettuna olevan ryhmän kahdelle ensimmäiselle varajäsenelle (tiedoksi annettava esityslista sähköisenä, ellei listan saaja ole toisin halunnut). Valtuutettu Raija Lehtimäki ilmoitti sähköpostitse, että hän ei henkilökohtaisten syiden takia pääse valtuuston kokoukseen, ja myös puolueen 1. varavaltuutettu on estynyt. Lehtimäen poissaolosta on toimitettu tieto varavaltuutettu Petteri Aaltoselle. Pj. Kunnanjohtajan pitämän nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja totesi läsnä olevat valtuutetut (20) ja varavaltuutetun. Puheenjohtaja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi ja sen jälkeen laillisesti koolle kutsutuksi.

5 Muonion kunta Esityslista/ 5/ asia 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Valtuuston työjärjestyksen 35. :n mukaan n tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Valtuusto hyväksyi mahdollisuuden n tarkastamiseen etänä. Vaalitoimituksessa ntarkastajat toimivat ääntenlaskijoina ja avustavat toimituksessa muutoinkin, jollei valtuusto toisin päätä (26 ). Päätös Valtuusto valitsi tarkastajiksi Hannaleena Huhtamäen ja Jari Muotkan.

6 Muonion kunta Esityslista/ 5/ asia 3 Matkailustrategian hyväksyminen Kunnanhallitus , 312 Elinkeinostrategian valmistelu aloitettiin kesällä 2011 ja rinnan sen kanssa valmisteltiin kunnan päätöksentekoon liittyvää yritysvaikutusten arviointimenettelyä. hyväksyi kunnan elinkenopoliittisen kehittämisen painopistealueiksi luontomatkailun ja kylmäosaamisen. Valtuuston hyväksymän elinkeinostrategian painopisteiden reunaehtoja ovat viestintä, yhteistyö, kestävä kehitys, yritysten toimintaedellytykset ja kansainvälisyys. Luontomatkailun kehittämisen toimenpidesuunnitelma sisältää neljä tavoitetta ja kylmäosaamisen kolme. Luontomatkailun tavoitteita ovat matkailustrategian laatiminen ja järjestelmällinen edistäminen (strategia, koordinaattori) yhteisen viestinnän organisoiminen (markkinointi, näkyvyys) matkailu- ja palveluelinkeinoyrittäjyyden edellytysten yhteensovittaminen ja turvaaminen (koulutus, tietoliikenne) luontomatkailuinfran kuntoon saattaminen, laadun turvaaminen ja ylläpito (reitistöt, lumen varastointi). Ensimmäisenä toimialakohtaisena suunnitelmana lähdettiin toteuttamaan matkailustrategiaa, jossa tarkastellaan yksityiskohtaisemmin matkailutoimialan kehittämistarpeita ja yhteistyöverkostoja. Hallitus päätti käynnistää laadintaa varten hankkeen ja hyväksyi hankesuunnitelmaluonnoksen, ja tavoitteena oli, että matkailustrategia on valmiina touko-kesäkuussa Elinkeinolautakunta hyväksyi strategia-asiakirjaluonnoksen ja päätti esittää sen hyväksymistä ohjaamaan mm. henkilöstövoimavaroja ja pienalueellisia infrahankkeita, samoin kuin kunnan, yritysten ja matkailuyhdistysten yhteisiä kehittämishankkeita. Matkailukoordinaattori Päivi Lapiolahti toimitti tarkistetun strategian hyväksymiskäsittelyä varten. Siitä lähetettiin samana päivänä sähköpostitse kopio hallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajistolle; paperiversiona se toimitetaan esityslistan 18/2014 ohessa. Muonion matkailun askelmerkit vuoteen asiakirjan tarkoituksena on, että vuoteen 2020 mennessä tehtyjen toimenpiteiden myötä on syntynyt näkemys yhteisestä hyvästä ja yhteiset tavoitteet ovat muuttuneet suunnitelmien kautta pitkäjänteiseksi toiminnaksi. Tavoitteena on, että vuonna 2020 entistä useampi muoniolainen saa ympärivuotista toimeentuloa ja elinkeinoa matkailusta tai siihen liittyvistä toiminnoista ja että myös tulevaisuudessa Muonio tuottaa iloa ja hyvinvointia matkailijoille ja sitä kautta iloa, hyvinvointia ja toimeentuloa muoniolaisille. Luonnostaan kestävä, paikallisuudesta ylpeä, rohkea ja tekevä luontomatkailu-muonio. Strategia sisältää mm. tavoitteet, tulokset, vaikutukset ja toimenpiteet sekä seurannan ja jalkauttamisen. Toimenpiteet sisältävät elinkeinostrategiassa hyväksytyt luontomatkailun painopisteet (matkailun kehykset ja yrittämisen

7 Muonion kunta Esityslista/ 5/ edellytykset kuntoon, kestävän luontomatkailun ja retkeilyn Green Care- ja luomu-muonio). Toimenpiteiksi ja niiden sisällöksi on merkitty matkailun koordinointi- ja organisointimalli matkailutoimialan järjestelmällinen kehittäminen (matkailun linjaukset, ohjaus ja toimet sekä koordinointi- ja organisointimalli) kunta- ja matkailuviestinnän järjestäminen (asiakasystävällinen ja houkutteleva Muonio) luontomatkailun infran kuntoon saattaminen, laadun turvaaminen ja ylläpito (helposti saavutettava ja näkyvä Muonio) osaaminen ja työvoiman saannin turvaaminen (yrittäjyyskasvatus, lukio ja ammattioppilaitoksen koulutustarjotin, yhteistyö, tuotekehitys) saavutettavuuden turvaaminen (mm. monipuolisesti eri liikennemuodoilla saavutettava Muonio, tietoliikenneyhteydet, yhteistyö) kestävän luontomatkailun huomioon ottaminen maankäytön suunnittelussa (kaavoitus, rakentaminen ja maisemointi) kunnan profiloituminen kestävän kehityksen luontomatkailukunnaksi (kuntastrategian tekeminen ja toteuttaminen) kestävän luontomatkailun imagoa ja sisältöä tukevat kehittämistoimet (pitkäjänteinen ja elinkeino- ja matkailustrategioita toteuttava hankepaletti). Muonio tunnetaan luontokohteistaan ja niiden ympärille kehittyneistä matkailupalveluista ja tapahtumista. Matkailustrategian kantavana ajatuksena ja tavoitteena onkin luonnonympäristön ja erämaisen imagon säilyminen sekä laadukkaiden ja kestävän matkailun kriteerit täyttävien palveluiden tarjoaminen. Kestävässä paikallistaloudessa matkailulla on mahdollisimman paljon positiivisia vaikutuksia sekä matkailuyrittäjille että paikalliselle yhteisölle. Strategia on tärkeää jalkauttaa osaksi jokaisen muoniolaisen matkailutoimijan arkielämää ja samalla sitouttaa kaikki tahot päivittämään asiakirjaa, jotta se säilyy elävänä, jokaisen toimintaa ohjaavana käsikirjana. Kunnan roolina on elinkeinojen edellytyksistä, kunnan imagosta ja yleisestä matkailuinfosta huolehtiminen. Toimenpiteet sisältävät mm. matkailustrategian seurannan, matkailukoordinaattorin tai elinkeinosihteerin palkkaamisen, opastuksen ja informaation, luontomatkailulukion, edunvalvonnan ja vaikuttamisen, yrittäjyyden ja asumisen tukemisen mm. kaavoituksella ja rakentamisella, yritys- ja ympäristövaikutusten arvioinnin, hankkeiden käynnistämisen ja mukana olon seudullisissa, alueellisissa ja kansainvälisissä kehittämishankkeissa. Strategian mukaan elinkeinolautakunta ohjaa toimenpiteiden toteuttamista vuosisuunnitelmatasolla ja seuraa niiden edistymistä kokouskalenterin mukaan. Se raportoi hallitukselle toimenpiteiden toteutumisista taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä. Strategian painopistealueiden suuntaa ja toimenpiteitä tarkastellaan valtuustokausittain, ja tavoitteena on saada tarkistettu asiakirja vuonna 2020 valtuustokäsittelyyn.

8 Muonion kunta Esityslista/ 5/ Muonion Yrittäjät ry viittaa kirjeessään (dnro 184) alueen elinkeinojakauman kapea-alaisuuteen ja toteaa yhdistyksen olevan huolissaan kunnan pitkäjänteisestä sitoutumisesta alueen vetovoimaisena säilymiseen ja kehittymiseen. Yhdistys esittää, että elinkeino- ja matkailustrategiat viedään valtuustokäsittelyyn pikaisesti ja valmistaudutaan linjausten mukaisiin toimenpiteisiin ja yritysvaikutusarviointi otetaan käyttöön ensi vuoden alusta alkaen. Toimintatavan ja lomakkeen tarkoituksena on varmistaa kunnan päätösten yrityslähtöisyys. Kirjeessä todetaan, että strategioiden seuranta ja päivittäminen on hyvä sisällyttää elinkeinolautakunnan tehtäviin. Kunnanhallitus päätti lausunnostaan Lapin matkailustrategiaan , joka pohjautuu seuraaville arvoille: kestävä ja vastuullinen liiketoiminta, innovatiivisuus ja vieraanvaraisuus. Yksi matkailustrategian tärkeimmistä tavoitteista on matkailumyynnin kasvattaminen ympärivuotisesti ja siten, että kesästä muodostuu toinen vahva matkailusesonki talven rinnalle seuraavan kymmenen vuoden aikana. Matkailumyyntiä kasvatetaan kehittämällä myyntiä suoraan loppukuluttajalle. Tärkeimmät matkailun kehittymistä ja strategian etenemistä seuraavat mittarit ovat rekisteröityjen yöpymisten kehitys, matkailuliikevaihdon ja työllisyyden kehitys ja sesonkien kehittyminen. Lapilla on vahva matkailuimago ja se tarvitsee sujuvat ja hinnaltaan kilpailukykyiset liikenneyhteydet (lentoliikenne on kansainvälisen matkailun kannalta merkittävin liikennemuoto) tarjoaa monipuolisia ja kansainvälisesti vetovoimaisia matkailutuotteita ympärivuotisesti näyttäytyy vetovoimaisena matkailukohteena nykyisillä ja uusilla markkina-alueilla. Ehdotus Päätös kunnanjohtaja Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy kunnan matkailustrategian (liite nro 36) ja sen toteuttamiseen osallistumisen kunnan talouden sallimissa puitteissa. Matkailukoordinaattori Päivi Lapiolahti kertoi matkailun merkityksestä ja matkailustrategian valmistelun taustoista ja selosti, mitä tavoitteet tarkoittavat käytännössä. Hän totesi myös, että osa matkailustrategian asioista sisältyy valtuuston hyväksymään elinkeinostrategiaan. Vastattuaan kysymyksiin Lapiolahti poistui kokouksesta. Hallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen., 57 Matkailukoordinaattori Päivi Lapiolahti esittelee kokouksessa matkailustrategiaa. Hänen laatimastaan tiivistelmästä toimitetaan kopio esityslistan ohessa.

9 Muonion kunta Esityslista/ 5/ Päätös Matkailukoordinaattori Päivi Lapiolahti selosti matkailustrategiaa ja avasi mm. matkailun merkitystä lukuina ja toimenpiteiden sisältöä. Tämän jälkeen valtuutettu Hannaleena Huhtamäki sivusi hanketyöryhmän puheenjohtajan ominaisuudessa matkailukoordinaattorin palkkaamisen merkitystä ja tehtäväkenttää ja kertoi strategian valmistelusta ja yleensäkin Lapin matkailun mahdollisuuksista ja matkailun merkityksestä Muonion kunnalle ja koko seutukunnalle. Päätteeksi hän totesi seisovansa strategian takana. Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen.

10 Muonion kunta Esityslista/ 5/ asia 4 Ensilumen hiihtokauden toteuttaminen Kunnanhallitus , 315 Kunta on rakentanut latuverkostoa ja vastannut aikaisemmin myös Ensilumen ladun ja Tykkikisojen toteutuksesta; nykyisestä Ensilumen hiihtokaudesta vastaa yritys. Kunnanhallituksen asettama reittityöryhmä päätti esittää mm. ensilumen latumaksun käyttöönottoa, ja se toteutettiin samana syksynä. Vuonna 2013 kunta osallistui lumen säilömisestä ja levityksestä sekä latujen tekemisestä aiheutuviin kustannuksiin, ja sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä erityisavustusta. Avustusta on haettu myös kuluvalle vuodelle. Valtuuston puheenjohtaja ja hallituksen puheenjohtajisto sekä kunnanjohtaja ja sivistysosaston päällikkö neuvottelivat Pertti Ylinimen ja Kyösti Pietikäisen kanssa kuluvan vuoden ensilumen toteutukseen liittyvästä yhteistyöstä. Lapland Hotels Olos Oy oli valmis ottamaan hoidettavakseen ensilumen säilömiseen, levitykseen ja tykitykseen liittyvät tehtävät. Kunta rahoittaisi kustannuksia eurolla, yritys perisi latumaksun ja Ensilumen toteutuksen jatkosta neuvoteltaisiin tammikuussa Toteutuksen kokonaiskustannukset ylittävät euroa. Muonion Yrittäjät ry ja Luoteis-Lapin matkailu ry ilmaisivat kirjeessään (dnro 172/ ) huolensa ensilumen kuluvan vuoden järjestelyistä ja esittävät eri tahojen koolle kutsumista; kirjeessä viitattiin erityisesti matkailuyrittäjien ja kisajärjestelyihin osallistuvien järjestöjen mukanaoloon. Yhdistykset ovat huolissaan ensilumen latujen teosta ja kunnossapidosta, latumaksun suuruudesta ja perimisestä, kisatapahtuman järjestelyistä ja erityisesti kokonaisuuden hallinnoinnista, viestinnästä ja johtamisesta. Yhteistyön kannalta on tärkeää, että toimet ovat avoimia ja asioista viestitään riittävän kattavasti. Tulevia vuosia varten yhdistykset esittävät ensilumen ajan työryhmän perustamista miettimään uusia keinoja kustannusten kattamiseen ja tapahtuman kehittämiseen. Muonion Yrittäjät ry:ltä ja Luoteis-Lapin matkailu ry:ltä saatiin 2.5. kirje ensilumen järjestelyistä. Kirjeessä viitataan aikaisempaan esitykseen ja todetaan, että pidetyssä neuvottelussa ei päästy yhteisymmärrykseen uudenlaisesta, laajapohjaisesta järjestelyorganisaatiosta. Hallituksen tulisi pikaisesti valmistella valtuustolle esitys ensilumen järjestelyistä ja tarvittavasta vastuunjaosta sekä riittävän laajasta tiedottamisesta. Samalla esitetään, että kuntalaisilta ei maksua peritä. Pekka Veisto ilmoitti 2.4., että Särkijärven Majat Oy sitoutuu ensilumen rahoitukseen eurolla. Lapland Hotels Oy:ltä saatiin sopimusluonnos Oloksen Ensilumen ladun hoidosta. Tarkistettu sopimus sisältää lumen säilömisen ja levittämisen sekä latumaksujen perimisen ja on vuosittain voimassa siihen saakka,

11 Muonion kunta Esityslista/ 5/ kunnes ladut voidaan tehdä luonnonlumella. Sopimus kattaa kaudet ja on sen jälkeen voimassa vuoden kerrallaan irtisanomisaika puolitoista vuotta. Muut ladut, ampumaradan hoito ja toiminta, kilpailutoiminnan henkilöstö ja kilpailujen järjestäminen eivät kuulu sopimuksen piiriin. Tarkoitus on, että latua tehdään ja pidetään kunnossa vähintään 3 kilometriä ja reitin vuokra- tai käyttöoikeussopimus laaditaan siten, että Ensilumen aikana yrityksellä on latualueeseen käyttöoikeus. Yritys perii maksut ja käyttää ne Ensilumen ladun kehittämiseen. Maksun suuruus on 20 euroa päivältä, 100 euroa viikolta, 150 euroa kahdelta viikolta ja 200 euroa kaudelta. Kunta sitoutuu maksamaan yritykselle vuosittain euroa (lisätään arvonlisävero). Sopimusosapuolet sitoutuvat edistämään Ensilumen hiihtokauden toimintaa ja auttamaan omalla osaamisellaan toista osapuolta ja sopivat samalla kehittämishankkeen käynnistämisestä. Tarkoituksena on parantaa Ensilumen latua tuotteena ja rakentaa mahdollisesti alueelle uusia latuja. Olos- Rinteen tilalle on tarkoitus laatia asemakaava, jossa ratkaistaan alueelle sijoittuvien latujen paikat. Hallitus päätti allekirjoittaa sopimuksen. Ennen allekirjoittamista tuli sopimukseen kuitenkin tehdä mm. kunnan vastuisiin liittyvä tekstitarkistus. Hiihto- ja ulkoilureiteistä Metsähallituksen kanssa allekirjoitettu vuokrasopimus nro sitoo kuntaa, joten Metsähallituksen kanta latualueen käyttöoikeuden siirtämiseen tuli selvittää. Hallituksen päätöksestä on toimitettu kolme oikaisuvaatimusta. Niissä vaaditaan sopimusehtojen kohtuullistamista (mm. latumaksut, kuntalaisten hiihtäminen, latupohjien hallinta- ja käyttöoikeudet) ja asian uudelleen valmistelua. Niissä viitataan myös yrittäjien tasapuoliseen kohteluun ja kilpailuttamiseen. Eräät valtuutetut vaativat jättämässään kirjeessä (dnro 189) ylimääräisen valtuuston kokouksen koollekutsumista käsittelemään ensilumen järjestelyjä (kuntalain 54 ). Ehdotus Päätös kunnanjohtaja Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää jatkaa Ensilumen hiihtokauden lumen säilömisen ja levittämisen sekä latujen tekemisen kustannuksiin osallistumista taloussuunnitelmavuosina Hallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Kyseessä on kunnan kokonaissatsaus yrityksen toteuttamaan Ensilumen hiihtokauteen.

12 Muonion kunta Esityslista/ 5/ , 58 Päätös Maaseutupäällikkö Heikki Kauppinen saapui kokoukseen kesken asian käsittelyn. Keskustelun kuluessa Juha Niemelä toi esiin huolensa pitkäjänteisen työn hukkaamisesta ja totesi, että ensilumi on osa Muonio-brändiä ja sopimuksen mukaisesti latumaksut käytetään Oloksen alueen kehittämiseen. Hän esitti, että hallituksen ehdotus hyväksytään ja nimetään ensilumen hiihtokauden taloudellisen pohjan parantamista varten työryhmä, jonka matkailukoordinaattori kokoaa. Mm. Manu Friman ja Olavi Airaksinen kannattivat esitystä. Anne-Mari Keimiöniemi kritisoi valmistelua viitaten mm. kunnan taloudelliseen tilanteeseen, hankintalain soveltamiseen, yhteistyön tärkeyteen ja sponsorirahoitukseen sekä kunnan maksuosuuden puolittamiseen. Hän esitti yhdistyksen tai yrityksen perustamista vastaamaan Ensilumen hiihtokauden toteutuksesta ja latumaksun kohtuullistamista 100 ja 5 euroon ja poistamista kuntalaisilta sekä toteutuksen osittaista kilpailuttamista. Yhdistyksessä tai yrityksessä olisi mm. kunnan, Lapland Hotels Oy:n, yrittäjä- ja matkailuyhdistysten ja yrittäjien edustus. Keimiöniemi esitti kahta kilpailutusta: toinen lumen tekemisestä ja toinen lumen kasaamisesta ja levittämisestä. Pentti Reponiemi, Hannaleena Huhtamäki ja Juha Särkijärvi kannattivat esitystä. Sakari Silén ilmoitti kannattavansa hallituksen esitystä. Myllykangas peräsi vahvaa yhteistyötä ja viittasi koskimelonnan toteuttamistapaan. Hän totesi mm., että Ensilumen toteutuksen sopimusneuvotteluja on syytä jatkaa ja sopimusta täsmentää. Pentti Reponiemi selosti latuverkoston vuosikymmeniä kestänyttä rakentamista ja totesi, että ensilumen hiihtokaudella on hyvä imago mutta hiihtoväestä on jo menetetty kaksi kolmasosaa. Manu Friman totesi, että Ensilumen hiihtokauden toteutus on osin hotellialueella eikä latumaksuja peritä muuna aikana. Puheenjohtaja keskeytti kokouksen klo varttitunnin pituista neuvottelutaukoa varten. Kokousta jatkettaessa kunnanjohtaja piti nimenhuudon, minkä jälkeen puheenjohtaja totesi, että kukaan luottamushenkilöistä ei ole poistunut kokouksesta. Koska oli tehty kaksi hallituksen ehdotuksesta poikkeavaa kannatettua esitystä, puheenjohtaja esitti, että ensin ovat vastakkain Niemelän ja Keimiöniemen esitykset ja sen jälkeen voittanut esitys ja hallituksen ehdotus. Valtuusto hyväksyi äänestysjärjestyksen.

13 Muonion kunta Esityslista/ 5/ Puheenjohtaja esitti, että nimenhuutoäänestyksessä Niemelän esityksen kannalla olevat äänestävät jaa ja Keimiöniemen esitystä kannattavat ei. Valtuusto hyväksyi äänestysesityksen. Äänestyksessä annettiin 13 jaaääntä ja 8 ei-ääntä (liite nro 9). Puheenjohtaja totesi, että seuraavassa äänestyksessä hallituksen ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Niemelän esitystä kannattavat ei. Valtuusto hyväksyi äänestysesityksen. Äänestyksessä annettiin 1 jaa-ääni ja 20 ei-ääntä (liite nro 10). Puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen Juha Niemelän ehdotuksen, joten Ensilumen hiihtokauden kustannuksiin osallistumista jatketaan vuosina ja nimetään työryhmä parantamaan taloudellista pohjaa.

14 Muonion kunta Esityslista/ 5/ asia 5 Periaatepäätöksen tekeminen kiinteistömyynnistä Kunnanhallitus , 316 Kunnalle tarpeettomien kiinteistöjen myyminen on ollut vuosien varrella esillä sekä kunnanvaltuuston että -hallituksen kokouksissa. Valtuuston kokouksessa perättiin myytäväksi suunniteltujen kiinteistöjen laittamista julkiseen myyntiin, ja saman vuoden lokakuussa pidetyssä kokouksessa puheenjohtaja edellytti, että seuraavaan kokoukseen valmistellaan kunnan kiinteistöistä selostus ja kartta, josta nähdään kiinteistöjen sijainti. Kiinteistöluettelo jaettiin valtuuston kokouksessa valtuutetuille myös sähköpostitse. Valtuuston hyväksymän talouden tasapainottamissuunnitelman mukaan kunnalle tarpeettomia kiinteistöjä laitetaan ensi vuonna myytiin tai rakennuksia kylmilleen. Valtuusto edellytti myös selvitystä myytävistä kiinteistöistä. Samassa kokouksessa keskustan valtuustoryhmä jätti aloitteen myytävien kiinteistöjen tasearvon määrittämisestä ja kiinteistöjen saamisesta pikaisesti myyntiin (dnro 192). Taseeseen sisältyvistä kiinteistöjen arvoista laaditusta luettelosta jaetaan kopio kokouksessa. Käsitellessään vuoden 2013 talousarviota tekninen lautakunta päätti käyttötalousmenojen pienentämiseksi esittää Monipalvelukeskus Kielan, Kihlangin ja Ylimuonion koulun, Rivitalo Kolkan ja Sovun ja kalasataman pikaista myymistä. Lautakunta päätti myös, että metsäpalstojen myyminen tutkintaan. Ehdotus Päätös kunnanjohtaja Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle periaatepäätökseksi, että tyhjillään olevat kiinteistöt ilmoitetaan julkiseen myyntiin. Hallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen., 59 Päätös Teknisen osaston päällikkö Jaakko Muotka esitteli teknisen toimen valmistelua ja totesi, että myymisellä voidaan mm. pienentää kiinteistöjen ylläpitokustannuksia. Keskustelussa oli esillä myös Monipalvelukeskus Kielan kiinteistön mm. pihatöiden rakentamisen myötä muuttunut tilanne ja energiakustannusten siirtäminen vuokramiehille sekä ranta-asemakaavan laatiminen Antinpalon tilalle. Sosiaalilautakunnan puheenjohtajana toimiva valtuutettu Markku Vuollon toi esille asuntojen toteuttamisen kuntakeskukseen valtuuston hyväksymän vanhuspalvelusuunnitelman mukaisesti. Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen.

15 Muonion kunta Esityslista/ 5/ asia 6 Taloussuunnitelman hyväksyminen (talousarvio 2015) Kunnanhallitus , 229 Lainsäädäntö Kunnanhallitus vastaa kuntalain 23. :n mukaan kunnan taloudenhoidosta ja kunnanvaltuuston päätösten valmistelusta, joten sillä on päävastuu myös talousarvion valmistelusta. Alkuvuodesta kunnan keskushallinnossa tulee laatia talousarviokehykset seuraavaa talousarviovuotta varten, minkä jälkeen hallitus hyväksyy kehykset ja laadintaohjeet. Kuntalain 65. :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvion ja -suunnitelman tulee sisältää kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja se tulee laatia siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kuntalain 65. sisältää säännökset myös talouden tasapainottamisesta ja alijäämän kattamisesta. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katettua suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä tulee päättää yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Kuntatalouden kehitysnäkymiä Osana maamme talouden tasapainottamistoimenpiteitä myös kuntien toimintaan ja talouteen kohdistetaan niin rakenteellisia kuin suoraan rahoituspohjaan vaikuttavia muutoksia. Kuntauudistuksen tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva kestävä ja elinvoimainen kuntarakenne, jolla turvataan palvelujen yhdenvertainen saatavuus koko maassa. Suomen Kuntaliitto selostaa kesäkuun kuntatalousjulkaisussaan 2/2014 mm. yleistä taloudellista tilannetta sekä verotuksen ja valtionosuuksien muutoksia. Viime vuosi oli jo toinen peräkkäinen taantuvan talouskasvun vuosi; bruttokansantuote laski 1,4 %. Maailmantalouden kasvu ei ole välittynyt toivotulla tavalla Suomen kansantalouteen, mutta valtiovarainministeriön suhdannekatsauksen mukaan yksityisen kulutuksen ja nettoviennin lievän voimistumisen takia talous kääntyy maltillisesti parempaan suuntaan, kuluvan vuoden bruttokansantuotteen kasvu noin 0,2 %. Eräät rahalaitokset arvioivat kuitenkin kuluvalle vuodelle miinusmerkkistä talouskasvua.

16 Muonion kunta Esityslista/ 5/ Valtiovarainministeriö on arvioinut ensi vuoden kokonaistuotannon lisääntyvän runsaalla 1,4 %:lla mm. viennin piristymisen takia. Sen sijaan yksityinen kulutus lisääntyy vaimeasti kotitalouksien ostovoiman supistumisen myötä. Seuraavan vuoden kasvuksi ministeriö arvioi 1,6 %. Kuluvan vuoden inflaatioennuste on 1,5 ja ensi vuoden 2,5 %. Kunta-alan ansiotasoindeksi kasvaa kuluvana vuonna 1,2 % ja pysynee ensi vuonna samoissa kasvulukemissa. Kunta-alan kustannustaso kohosi viime vuonna peruspalvelujen hintaindeksillä mitattuna 1,8 %, kun se edellisenä vuonna oli 3,4 %. Tälle vuodelle arvio on 1 %, ja taso pysynee ensi vuonna samana. Kuntaliitto arvioi kuntien verotulojen tämän vuoden tilitysten kasvuksi kaikkiaan 2,1 % ansiotulojen kasvuksi 1,3 ja ensi vuodelle 1,9 %. Tilityksiin vaikuttavat myös kehysriihessä sovitut kiinteistöveron ja ansiotulojen veroperustemuutokset. Yhteisöverotulojen arvioidaan kasvavan kuluvana vuonna runsaat 4 % ja ensi vuonna 4 % (kuntien jako-osuus 35,56 %, arvio ensi vuodelle 34,19 %). Kevään kehysriihessä päätetyn mukaisesti yleisen kiinteistöveron ja vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveron alarajoja korotetaan ja sen tuotot ohjataan valtiolle. Mahdollista on, että myös vakituisten asuinrakennusten ja muiden asuinrakennusten välisen eron enimmäismäärää (60 %) muutetaan. Alarajojen korotuksen tuotot peritään niiltä kunnilta, joihin korotus kohdentuu, mutta ylärajakorotuksesta aiheutuva tuotto on esitetty perittäväksi kaikilta kunnilta. Kuntaliiton arvion mukaan ensi vuonna kiinteistöveron kertymä on noin 4 % tämänvuotista suurempi. Valtionosuusjärjestelmän muutos tulee voimaan ensi vuoden alusta. Peruspalvelujen alustava valtinosuusprosentti on ensi vuodelle noin 25,5 ja kunnan omarahoitusosuus euroa asukasta kohden. Lopulliset laskelmat peruspalvelujen valtionosuuden määrästä saadaan loppuvuodesta. Kunnan taloustilanne Muonion kunta on ollut yksi erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevista kunnista, ja sisäasiainministeriön asettamalta arviointiryhmältä saatiin ehdotus palveluiden turvaamiseksi tarvittavista toimenpiteistä. Alijäämä tuli olla katettuna vuoden 2013 lopussa ja lainakannan alle vuoden 2006 tason suunnittelukauden lopussa. Alkuvuodet talouden tasapainottamissuunnitelmassa pysyttiin, mutta vuodesta 2011 tilinpäätös on ollut alijäämäinen. Taloussuunnitelmassa ja siihen liitetyssä talousanalyysissä kuluvan vuoden toimintakatteeksi on arvioitu , vuosikatteeksi ja ylijäämäksi euroa. Verotuloiksi on arvioitu

17 Muonion kunta Esityslista/ 5/ ,05 ja valtionavuiksi 8,492 miljoonaa euroa. Nettoinvestoinneiksi on merkitty 1,725 ja lainakannaksi 8,6 miljoonaa euroa (3 580 euroa asukasta kohden). Talouden tasapainottamissuunnitelmassa ei ensi vuodelle ole arvioitu merkittäviä muutoksia. Ohjelman mukaan alijäämä pienenee hieman mutta lainakanta kohoaa edelleen (3 950 euroa asukasta kohden). Talousarvion toteutuman perusteella näyttää siltä, että myös kuluvan vuoden tilinpäätös on alijäämäinen. Vuoden 2013 tilinpäätös osoitti noin euron alijäämää, joten vuodenvaihteessa alijäämää oli yhteensä noin 1,6 miljoona euroa. Talousarviokäsittelyssä valtuusto hyväksyi kuluvan vuoden lainanotoksi 2 miljoonaa euroa, josta on tarkoitus käyttää nykyisten lainojen takaisinmaksuun 1,1 miljoonaa euroa. Valtuusto päätti 9.6. maksuvalmiuden turvaamiseksi oikeuttaa hallituksen ottamaan äärimmäisessä tilanteessa pitkäaikaista lainaa miljoona euroa. Tähän mennessä pitkäaikaista lainaa on nostettu 2 miljoonaa ja lyhytaikaisena rahoituksena on käytössä koko kuntatodistusohjelman mukainen enimmäismäärä (2,5 miljoonaa euroa). Verohallinnon tilaston mukaan kunnallisveroa kertyy viime vuodelta yli euroa (+5,8 %) ja yhteisöveroa yli euroa (+8,6 %) ja veroja on tilitetty vajaat 7 miljoonaa. Kuluvan vuoden kiinteistöveron maksuunpano on vajaat euroa. Valtuusto ei kuluvalle vuodelle korottanut veroprosentteja, mutta uusien rakennusten valmistumisen ja verotusperustemuutosten takia kuluvan vuoden kiinteistöveron maksuunpano on vajaat euroa edellisvuotista korkeampi. Taloussihteeri Merja Hietala on valmistellut talousarvion ja -suunnitelman laadintaohjeen, joka perustuu viime vuoden tilinpäätökseen, kuluvan vuoden talousarvioon ja puolen vuoden talousarvion toteutumaan sekä ensi vuoden meno- ja tulokehitystietoihin ja -ennusteisiin. Verotuloiksi on arvioitu 8,32 ja valtionosuuksiksi 8,7 miljoonaa euroa, jolloin vuosikatteeksi muodostuisi euroa ja ylijäämäksi euroa. Ohjeesta on toimitettu kopio hallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajistolle ja tarkistettu ohje on toimitettu sähköpostitse kokouspäivänä. Ohjeessa todetaan, että kuudesta kriisikuntakriteeristä täyttyy viisi, sillä vain velkamäärä jää alle raja-arvon. Talousarvioesityksen lisäksi hallintokuntien tulee laatia henkilöstösuunnitelman sisältävä talouden tasapainottamissuunnitelma. Palkkoihin tehdään 0,5 %:n korotus ja mahdolliset henkilöstölisäykset tulee esittää ja perustella erikseen. Tavoitteiden asettamisen tulee olla selkeää ja konkreettista, jotta tavoitteet ovat helposti todennettavissa ja tarkastettavissa. Talousarvioraamina on kuluvan vuoden talousarvion taso.

18 Muonion kunta Esityslista/ 5/ Ehdotus kunnanjohtaja Kunnanhallitus hyväksyy valmistellun taloussuunnitelman laadintaohjeen pääperiaatteet: talousarvion raamiksi kuluvan vuoden talousarvion taso, kummallekin suunnitelmavuodelle 1 %:n korotus ja investointien nettoosuus noin miljoonan euron luokkaa. Talouden tasapainottamissuunnitelma ja talousarvioesitys tulee toimittaa hallinto-osastolle viimeistään Talouden tasapainottamisohjelma voi tuoda muutoksia taloussuunnitelman valmisteluun. Päätös Hallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Hallitus edellytti, että hallintokunnat kiinnittävät huomiota kuluvan vuoden määrärahojen riittävyyteen ja sopeuttavat toimintaansa, jotta valtuuston hyväksymää lisälainaa ei tarvitsisi ottaa ja ylijäämäinen tilinpäätös olisi mahdollista. Kunnanhallitus , 259 Syksyn Kuntatalous-julkaisussa selostetaan mm. valtionosuusmuutoksia ja yleisen taloustilanteen heikkenemistä tuoreimpien ennusteiden valossa. Julkaisussa selostetaan myös yhtiöittämisen taloudellisia vaikutuksia kunnan taloudelle. (www.kunnat.net Asiantuntijapalvelut > Kuntatalous > Kuntatalouden tilastot ja julkaisut > Julkaisut, Kuntataloustiedotteet) Työttömyyden odotetaan pysyvän varsin korkealla tasolla ja ensi vuoden talouskasvuksi arvioidaan 1,2 %. Kuntaliiton veroennustekehikon mukaan verotilitysten kasvuvauhti laskee huomattavasti viime vuoden poikkeuksellisen korkealta tasolta. Kunnallisveron kasvun arvioidaan jäävän tänä vuonna 1,4 %:iin ja tilitysten kasvavan ensi vuonna vain 1,2 %. Yhteisöveron tilitysten arvioidaan kuluvana vuonna kasvavan noin 6 % ja lähes saman verran ensi vuonna. Kuntien vastuu pitkäaikaistyöttömistä kasvaa. Kustannusvastuu laajenee 50 %:iin päivää kestävän työttömyyden osalta ja 50 %:sta 70 %:iin yli päivän pituisen työttömyyden perusteella työmarkkinatukea saaneista. Pitkäaikaistyöttömien aktivoinnista kunnille aiheutuvia kustannuksia kasvattaa myös vireillä oleva uudistus, joka tarkoittaa prosenttiperusteiseen palkkatukeen siirtymistä.

19 Muonion kunta Esityslista/ 5/ Lautakuntien esitykset Elinkeinolautakunta, 3/7.10. Menot euroa Lautakunta esittää määrärahaa elinkenostrategian ja matkailustrategian mukaisiin kehittämistoimiin ja matkailusihteeri-hankekoordinaattorin palkkaamiseen lautakunnan ja hallituksen alaisiin tehtäviin. Maaseutulautakunta, 4/30.9. Menot euroa ja tulot euroa (toimintakate , ) Sivistyslautakunta, 89 90/ Menot euroa ja tulot euroa (toimintakate , ). Esitys sisältää muutoksia mm. henkilöstön sijaisjärjestelyihin ja koululaiskuljetuksiin sekä aamu- ja iltapäivätoimintaan. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ostopalvelusopimus on tarkoitus purkaa. Huomiota kiinnitetään myös puhelinliittymiin ja välipalojen hankintaan sekä latuvalojen korjaamiseen ja lamppujen vaihtoon, kuten myös kiinteistönhoidon järjestämiseen. Lautakunta esittää kuraattorin viran perustamista. Sosiaalilautakunta, 55/8.10. Menot euroa ja tulot euroa (toimintakate , ). Vanhuspalvelut perustuvat valtuuston hyväksymään ikääntyneiden palvelusuunnitelmaan. Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen mahdollistaa sosiaaliohjaajan työpanoksen käytön aikuissosiaalityöhön ja syrjäytymisen ehkäisyyn, ja kotipalveluun lisätään yksi lähihoitaja osana kotiin annettavien palveluiden kehittämistä. Palvelukeskus Marjapaikkaan lisätään kaksi lähihoitajaa aluehallintoviraston tarkastuksen perusteella ja keittiö- ja siivoustyö hoidetaan omana työnä. Tarkoituksena on, että ensi keväänä valmistuva asumispalveluyksikkö korvaa hoivaosaston ja sinne siirtyy myös hoivaosaston henkilöstö. Tekninen lautakunta, 81 82/6.10. Käyttötalousmenot ovat euroa ja tulot euroa (toimintakate , ) ja ensi vuoden investoinnit euroa. Kumpanakin suunnitelmavuotena investointien määrä on hieman yli 3 miljoonaa. Ensi vuonna investointien pääpaino on terveyskeskuksen, jääkiekkokaukalon ja kuntakeskuksen vesi- ja viemärilinjojen peruskorjauksessa sekä museon kunnostamisessa ja kaavoituksessa (yhteensä euroa). Huoltoauton hankintaa varten on esitetty euron määrärahaa. Sosiaalitoimenjohtaja on kirjeessään tuonut esille sosiaalitoimen tilaja investointitarpeina vanhusten vuokra-asuntojen toteuttamisen, Palvelukeskus Marjapaikan paloturvallisuusongelmat, Ojustien asumispalveluyksikön kalustamisen, sosiaalitoimiston uudet huonejärjestelyt ja Kaarnikan ja työpajan tilakysymysten ratkaisemisen. Kirjeestä toimitetaan kopio esityslistan ohessa.

20 Muonion kunta Esityslista/ 5/ Kunnanjohtaja toteaa osastojen päälliköille ja maaseutupäällikölle osoittamassaan kirjeessä , että talousarvioesityksen tasapainoon saaminen edellyttää määrärahaesitysten pienentämistä eurolla. Hän palautti sosiaalitoimen talousarvioesityksen uuteen valmisteluun ja pyysi sivistystoimelta täsmennystä avustusmäärärahojen kasvuun. Muut hallintokunnat ovat noudattaneet laadintaohjetta, mutta kunnanjohtaja pyytää arvioimaan vielä mahdollisuuksia käyttötalousmenojen karsimiseen. Lisäselvitykset ja tarkistetut esitykset tulee toimittaa lokakuun loppuun mennessä. Ehdotus Päätös kunnanjohtaja Kunnanhallitus merkitsee tässä vaiheessa hallintokuntien määrärahaesitykset ja kunnanjohtajan kirjeen tiedoksi ja keskustelee alustavasti vuosien taloussuunnitelmasta. Taloussihteerin sijaisena toimiva Virpi Kotakorva oli asian käsittelyn ajan paikalla. Hän totesi syyskuun lopun tilanteen perusteella kuluvan vuoden talousarvion toteutuneen suunnitellun mukaisena. Taloussihteeri selosti hallintokuntien esitysten vaikutuksia ensi vuoden taloustilanteeseen ja kunnanjohtaja talouden tasapainottamistoimenpiteitä. Kokouksessa keskusteltiin mm. hallintokuntien esityksistä, ostopalveluista, kiinteistönhoidon tehostamisesta ja terveyskeskuskiinteistön kunnostamistarpeesta sekä talouden tasapainottamisesta. Hallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Kunnanhallitus , 280 Hallintokunnat ovat tarkistaneet talousarvioehdotuksiaan siten, että käyttötalousmenoja on saatu pienenemään noin euroa. Valmistelun pohjalta laaditusta taloussuunnitelmaluonnoksesta toimitetaan esityslistan ohessa kopio. Ehdotus Päätös kunnanjohtaja Kunnanhallitus merkitsee jatkovalmistelun tiedoksi ja keskustelee vuosien taloussuunnitelmasta. Teknisen osaston päällikkö Jaakko Muotka selosti investointiosaa hankkeittain ja mittavan terveyskeskuskiinteistön peruskorjauksen aiheuttamia vaikeuksia ensi vuoden investointimäärärahojen pysyttämisessä ohjeeksi annetulla miljoonan euron tasolla. Keskustelua käytiin lähinnä terveyskeskuksen peruskorjauksesta ja vesihuollon rakentamisesta mm. Isonmaan alueelle sekä kaavateiden ja vesihuollon rakentamisesta Tuomaanpaloon ja Kerässiepintien pohjoispuolella sijaitsevalle kunnan omistamalle maaalueelle. Muotka poistui investointeihin liittyvän keskustelun jälkeen.

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Jyrki Kuikka Jouko Kettunen Aika ja paikka Torstaina 27.12.2012 klo 10.00-12.00 kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus

Jyrki Kuikka Jouko Kettunen Aika ja paikka Torstaina 27.12.2012 klo 10.00-12.00 kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2012 139 (-171) KOKOUSAIKA Keskiviikkona 19. joulukuuta 2012 klo 13.00-17.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013 klo 08.00 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 07.30 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 18.5.2015 klo 18.00-18.55 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. liite 5. 6. liite 7. 8. liite 9. liite 10. liite

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 21/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 21/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 21/2012 Kokousaika 19.11.2012 klo 18.00 20.36 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kunnantalon valtuustosali

Kunnantalon valtuustosali PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2013 287 Valtuusto KOKOUSTIEDOT Aika 18.12.2013 klo 10:00-14:20 Paikka Kunnantalon valtuustosali OSALLISTUJAT Läsnä Kittilä Risto puheenjohtaja Widnäs Helena 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Valtuusto 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35. Kunnanvirastotalo, valtuustosali

Valtuusto 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35. Kunnanvirastotalo, valtuustosali POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Kunnanvirastotalo, valtuustosali Jorma Huttunen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528. 255 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 529

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528. 255 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 529 15/2013 526 Kaupunginhallitus TID - AIKA 04.11.2013 kl./klo 15:00-18:15 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528 255 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 6/2014 6.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 6/2014 6.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2014 SISÄLLYSLUETTELO KV 54 KV 55 Kokouksen järjestäytyminen Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön muuttaminen KV 56 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 KV 57 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kunnanvaltuusto. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kunnanvaltuusto. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 29.9.2014 klo 18.00-18.16 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. 5. liite 6. 7. 8. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018

TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 Kaupunginvaltuusto 18.12.2014 46 Sivu 0 / 105 SISÄLLYS YLEISPERUSTELUT...2 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE...2 10 KAUPUNGINVALTUUSTO...16 11 TARKASTUSLAUTAKUNTA...19

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2009 173 KOKOUSAIKA 20.4.2009 klo 14.00-16.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 206-212 Otsikko Sivu 206 Toiminnan ja talouden seurantaraportti

Lisätiedot

-2, KH 12.1.2015 14:00

-2, KH 12.1.2015 14:00 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121 Kunnanvaltuusto 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 15:00-21:22 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 Kunnanhallitus 14.12.2010 AIKA 14.12.2010 klo 12:00-16:20 PAIKKA Alavieskan kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 157 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 158 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012 Kokousaika 8.10.2012 klo 18.00-20.52 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA. Martti Syväniemi 1-5 6-14

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA. Martti Syväniemi 1-5 6-14 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Torstai 31.5.2012 klo 13.00 14.53 Kokouspaikka Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA Saapuvilla olleet edustajat

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101 4/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 13.04.2004 kello 17.35-21.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Johtoryhmä 29.11.2011 Kaupunginhallitus 2.12.2011 Kaupunginvaltuusto 14.12.2011 47

Johtoryhmä 29.11.2011 Kaupunginhallitus 2.12.2011 Kaupunginvaltuusto 14.12.2011 47 TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Johtoryhmä 29.11.2011 Kaupunginhallitus 2.12.2011 Kaupunginvaltuusto 14.12.2011 47 NIVALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 1 SISÄLLYS

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 8/2013 3.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 8/2013 3.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2013 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 69 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 70 Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2014 TEKNLTK 71 Toiminnalliset tavoitteet TEKNLTK 72 Teknisen lautakunnan esitys talouden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263 Valtuusto 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 19:00-21:33 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 145 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanvaltuusto 09.12.2013 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 3 YLEISPERUSTELUT. 4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2014-2016.

Lisätiedot