Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2014 1.12.2014"

Transkriptio

1 Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2014 asialista n kokous Aika to klo Paikka yhtenäiskoulun auditorio Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 3. Matkailustrategian hyväksyminen 4. Ensilumen hiihtokauden toteuttaminen 5. Periaatepäätöksen tekeminen kiinteistömyynnistä 6. Taloussuunnitelman hyväksyminen (talousarvio 2015) 7. Kiireellisten asioiden käsitteleminen 8. Muiden asioiden käsitteleminen 9. Kokouksen päättäminen Pöytäkirjan nähtävänäpito n puheenjohtaja Julkipanotodistus Kokouksesta laadittava, johon liitetään valitusosoitus, pidetään ke klo kunnantalossa yleisesti nähtävänä Kosti Hietala Tämä kokouskutsu on ma julkipantu kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Leena Iivari ilmoitustaulun hoitaja

2 Muonion kunta Esityslista/ 5/ n kokous Aika to klo Paikka yhtenäiskoulun auditorio Läsnä olevat valtuutetut Kosti Hietala puheenjohtaja ja varavaltuutetut Olavi Airaksinen varapuheenjohtaja Annika Muotka Mika Brännare jäsen Manu Friman Hannaleena Huhtamäki Juha-Pekka Kangosjärvi Anne-Mari Keimiöniemi Timo Liikavainio Kari Malila Jari Muotka Matti Myllykangas Juha Niemelä Markku Rauhala Pirkko M. Rauhala Pentti Reponiemi Sakari Silén Juha Särkijärvi Juha O. Vuollo Markku Vuollo Petteri Aaltonen varajäsen (Raija Lehtimäki) Muut läsnäolijat Poissa kunnanjohtaja Sirpa Hartojoki npitäjä Anneli Uusitalo sivistysosaston päällikkö Paula Vilamaa sosiaaliosaston päällikkö Päivi Salminen teknisen osaston päällikkö Jaakko Muotka taloussihteeri vs. Virpi Kotakorva matkailukoordinaattori Päivi Lapiolahti maaseutupäällikkö Heikki Kauppinen valtuutettu Raija Lehtimäki Laillisuus ja todettiin (55 ) päätösvaltaisuus Asiat 1 9, Pöytäkirjan allekirjoitus Kosti Hietala Anneli Uusitalo ja varmennus puheenjohtaja npitäjä

3 Muonion kunta Esityslista/ 5/ Pöytäkirjan tarkastus ti , kunnantalo Hannaleena Huhtamäki Jari Muotka Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä ke klo 11 15, kunnantalo Anneli Uusitalo hallintosihteeri

4 Muonion kunta Esityslista/ 5/ asia 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Valtuuston työjärjestyksestä säädetään kuntalain 15. :ssä ja kokouksen johtamisesta ja valtuutettujen puheenvuoroista 15 a :ssä. Esteellisyydestä säädetään kuntalain 52. :ssä ja hallintolain :issä sekä mm. kokoontumisesta, käsiteltävistä asioista, päätösvaltaisuudesta ja sta kuntalain :issä. Valtuuston työjärjestyksen mukaan kokouskutsu tulee lähettää kymmenen päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa kokouksesta tulee tiedottaa julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan on oltava läsnä valtuuston kokouksessa, mutta heidän poissaolonsa ei estä asioiden käsittelyä. Hallituksen jäsenillä on läsnäolooikeus. Esityslista on lähetettävä vähintään viisi päivää ennen kokousta, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Työjärjestyksen 11. sisältää varavaltuutetun kutsumisen. Esteestä ja esteellisyydestä tulee ilmoittaa puheenjohtajalle, ja ilmoitus voidaan jättää myös valtuuston sihteerille. Puheenjohtajan on kutsuttava varavaltuutettu valtuutetun sijaan. Oikeuskäytännön mukaan kutsumisessa on aina selvitettävä, onko järjestyksessä ensimmäisellä este, jotta järjestyksessä seuraava voidaan kutsua. Läsnäolo todetaan nimenhuudolla (aakkosjärjestys). Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut sekä sen, onko valtuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Päätösvaltaisuus edellyttää, että vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Kokouskutsu (asialista) on toimitettu sähköisesti valtuuston päättämällä tavalla ja laitettu kunnan ilmoitustaululle; kutsu on toimitettu myös kuulutuspaikkojen hoitajille. Esityslista toimitetaan valtuutetuille ja hallituksen jäsenille sekä tehdyn päätöksen mukaisesti tarkastuslautakunnan jäsenille ja kunkin valtuustossa edustettuna olevan ryhmän kahdelle ensimmäiselle varajäsenelle (tiedoksi annettava esityslista sähköisenä, ellei listan saaja ole toisin halunnut). Valtuutettu Raija Lehtimäki ilmoitti sähköpostitse, että hän ei henkilökohtaisten syiden takia pääse valtuuston kokoukseen, ja myös puolueen 1. varavaltuutettu on estynyt. Lehtimäen poissaolosta on toimitettu tieto varavaltuutettu Petteri Aaltoselle. Pj. Kunnanjohtajan pitämän nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja totesi läsnä olevat valtuutetut (20) ja varavaltuutetun. Puheenjohtaja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi ja sen jälkeen laillisesti koolle kutsutuksi.

5 Muonion kunta Esityslista/ 5/ asia 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Valtuuston työjärjestyksen 35. :n mukaan n tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Valtuusto hyväksyi mahdollisuuden n tarkastamiseen etänä. Vaalitoimituksessa ntarkastajat toimivat ääntenlaskijoina ja avustavat toimituksessa muutoinkin, jollei valtuusto toisin päätä (26 ). Päätös Valtuusto valitsi tarkastajiksi Hannaleena Huhtamäen ja Jari Muotkan.

6 Muonion kunta Esityslista/ 5/ asia 3 Matkailustrategian hyväksyminen Kunnanhallitus , 312 Elinkeinostrategian valmistelu aloitettiin kesällä 2011 ja rinnan sen kanssa valmisteltiin kunnan päätöksentekoon liittyvää yritysvaikutusten arviointimenettelyä. hyväksyi kunnan elinkenopoliittisen kehittämisen painopistealueiksi luontomatkailun ja kylmäosaamisen. Valtuuston hyväksymän elinkeinostrategian painopisteiden reunaehtoja ovat viestintä, yhteistyö, kestävä kehitys, yritysten toimintaedellytykset ja kansainvälisyys. Luontomatkailun kehittämisen toimenpidesuunnitelma sisältää neljä tavoitetta ja kylmäosaamisen kolme. Luontomatkailun tavoitteita ovat matkailustrategian laatiminen ja järjestelmällinen edistäminen (strategia, koordinaattori) yhteisen viestinnän organisoiminen (markkinointi, näkyvyys) matkailu- ja palveluelinkeinoyrittäjyyden edellytysten yhteensovittaminen ja turvaaminen (koulutus, tietoliikenne) luontomatkailuinfran kuntoon saattaminen, laadun turvaaminen ja ylläpito (reitistöt, lumen varastointi). Ensimmäisenä toimialakohtaisena suunnitelmana lähdettiin toteuttamaan matkailustrategiaa, jossa tarkastellaan yksityiskohtaisemmin matkailutoimialan kehittämistarpeita ja yhteistyöverkostoja. Hallitus päätti käynnistää laadintaa varten hankkeen ja hyväksyi hankesuunnitelmaluonnoksen, ja tavoitteena oli, että matkailustrategia on valmiina touko-kesäkuussa Elinkeinolautakunta hyväksyi strategia-asiakirjaluonnoksen ja päätti esittää sen hyväksymistä ohjaamaan mm. henkilöstövoimavaroja ja pienalueellisia infrahankkeita, samoin kuin kunnan, yritysten ja matkailuyhdistysten yhteisiä kehittämishankkeita. Matkailukoordinaattori Päivi Lapiolahti toimitti tarkistetun strategian hyväksymiskäsittelyä varten. Siitä lähetettiin samana päivänä sähköpostitse kopio hallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajistolle; paperiversiona se toimitetaan esityslistan 18/2014 ohessa. Muonion matkailun askelmerkit vuoteen asiakirjan tarkoituksena on, että vuoteen 2020 mennessä tehtyjen toimenpiteiden myötä on syntynyt näkemys yhteisestä hyvästä ja yhteiset tavoitteet ovat muuttuneet suunnitelmien kautta pitkäjänteiseksi toiminnaksi. Tavoitteena on, että vuonna 2020 entistä useampi muoniolainen saa ympärivuotista toimeentuloa ja elinkeinoa matkailusta tai siihen liittyvistä toiminnoista ja että myös tulevaisuudessa Muonio tuottaa iloa ja hyvinvointia matkailijoille ja sitä kautta iloa, hyvinvointia ja toimeentuloa muoniolaisille. Luonnostaan kestävä, paikallisuudesta ylpeä, rohkea ja tekevä luontomatkailu-muonio. Strategia sisältää mm. tavoitteet, tulokset, vaikutukset ja toimenpiteet sekä seurannan ja jalkauttamisen. Toimenpiteet sisältävät elinkeinostrategiassa hyväksytyt luontomatkailun painopisteet (matkailun kehykset ja yrittämisen

7 Muonion kunta Esityslista/ 5/ edellytykset kuntoon, kestävän luontomatkailun ja retkeilyn Green Care- ja luomu-muonio). Toimenpiteiksi ja niiden sisällöksi on merkitty matkailun koordinointi- ja organisointimalli matkailutoimialan järjestelmällinen kehittäminen (matkailun linjaukset, ohjaus ja toimet sekä koordinointi- ja organisointimalli) kunta- ja matkailuviestinnän järjestäminen (asiakasystävällinen ja houkutteleva Muonio) luontomatkailun infran kuntoon saattaminen, laadun turvaaminen ja ylläpito (helposti saavutettava ja näkyvä Muonio) osaaminen ja työvoiman saannin turvaaminen (yrittäjyyskasvatus, lukio ja ammattioppilaitoksen koulutustarjotin, yhteistyö, tuotekehitys) saavutettavuuden turvaaminen (mm. monipuolisesti eri liikennemuodoilla saavutettava Muonio, tietoliikenneyhteydet, yhteistyö) kestävän luontomatkailun huomioon ottaminen maankäytön suunnittelussa (kaavoitus, rakentaminen ja maisemointi) kunnan profiloituminen kestävän kehityksen luontomatkailukunnaksi (kuntastrategian tekeminen ja toteuttaminen) kestävän luontomatkailun imagoa ja sisältöä tukevat kehittämistoimet (pitkäjänteinen ja elinkeino- ja matkailustrategioita toteuttava hankepaletti). Muonio tunnetaan luontokohteistaan ja niiden ympärille kehittyneistä matkailupalveluista ja tapahtumista. Matkailustrategian kantavana ajatuksena ja tavoitteena onkin luonnonympäristön ja erämaisen imagon säilyminen sekä laadukkaiden ja kestävän matkailun kriteerit täyttävien palveluiden tarjoaminen. Kestävässä paikallistaloudessa matkailulla on mahdollisimman paljon positiivisia vaikutuksia sekä matkailuyrittäjille että paikalliselle yhteisölle. Strategia on tärkeää jalkauttaa osaksi jokaisen muoniolaisen matkailutoimijan arkielämää ja samalla sitouttaa kaikki tahot päivittämään asiakirjaa, jotta se säilyy elävänä, jokaisen toimintaa ohjaavana käsikirjana. Kunnan roolina on elinkeinojen edellytyksistä, kunnan imagosta ja yleisestä matkailuinfosta huolehtiminen. Toimenpiteet sisältävät mm. matkailustrategian seurannan, matkailukoordinaattorin tai elinkeinosihteerin palkkaamisen, opastuksen ja informaation, luontomatkailulukion, edunvalvonnan ja vaikuttamisen, yrittäjyyden ja asumisen tukemisen mm. kaavoituksella ja rakentamisella, yritys- ja ympäristövaikutusten arvioinnin, hankkeiden käynnistämisen ja mukana olon seudullisissa, alueellisissa ja kansainvälisissä kehittämishankkeissa. Strategian mukaan elinkeinolautakunta ohjaa toimenpiteiden toteuttamista vuosisuunnitelmatasolla ja seuraa niiden edistymistä kokouskalenterin mukaan. Se raportoi hallitukselle toimenpiteiden toteutumisista taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä. Strategian painopistealueiden suuntaa ja toimenpiteitä tarkastellaan valtuustokausittain, ja tavoitteena on saada tarkistettu asiakirja vuonna 2020 valtuustokäsittelyyn.

8 Muonion kunta Esityslista/ 5/ Muonion Yrittäjät ry viittaa kirjeessään (dnro 184) alueen elinkeinojakauman kapea-alaisuuteen ja toteaa yhdistyksen olevan huolissaan kunnan pitkäjänteisestä sitoutumisesta alueen vetovoimaisena säilymiseen ja kehittymiseen. Yhdistys esittää, että elinkeino- ja matkailustrategiat viedään valtuustokäsittelyyn pikaisesti ja valmistaudutaan linjausten mukaisiin toimenpiteisiin ja yritysvaikutusarviointi otetaan käyttöön ensi vuoden alusta alkaen. Toimintatavan ja lomakkeen tarkoituksena on varmistaa kunnan päätösten yrityslähtöisyys. Kirjeessä todetaan, että strategioiden seuranta ja päivittäminen on hyvä sisällyttää elinkeinolautakunnan tehtäviin. Kunnanhallitus päätti lausunnostaan Lapin matkailustrategiaan , joka pohjautuu seuraaville arvoille: kestävä ja vastuullinen liiketoiminta, innovatiivisuus ja vieraanvaraisuus. Yksi matkailustrategian tärkeimmistä tavoitteista on matkailumyynnin kasvattaminen ympärivuotisesti ja siten, että kesästä muodostuu toinen vahva matkailusesonki talven rinnalle seuraavan kymmenen vuoden aikana. Matkailumyyntiä kasvatetaan kehittämällä myyntiä suoraan loppukuluttajalle. Tärkeimmät matkailun kehittymistä ja strategian etenemistä seuraavat mittarit ovat rekisteröityjen yöpymisten kehitys, matkailuliikevaihdon ja työllisyyden kehitys ja sesonkien kehittyminen. Lapilla on vahva matkailuimago ja se tarvitsee sujuvat ja hinnaltaan kilpailukykyiset liikenneyhteydet (lentoliikenne on kansainvälisen matkailun kannalta merkittävin liikennemuoto) tarjoaa monipuolisia ja kansainvälisesti vetovoimaisia matkailutuotteita ympärivuotisesti näyttäytyy vetovoimaisena matkailukohteena nykyisillä ja uusilla markkina-alueilla. Ehdotus Päätös kunnanjohtaja Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy kunnan matkailustrategian (liite nro 36) ja sen toteuttamiseen osallistumisen kunnan talouden sallimissa puitteissa. Matkailukoordinaattori Päivi Lapiolahti kertoi matkailun merkityksestä ja matkailustrategian valmistelun taustoista ja selosti, mitä tavoitteet tarkoittavat käytännössä. Hän totesi myös, että osa matkailustrategian asioista sisältyy valtuuston hyväksymään elinkeinostrategiaan. Vastattuaan kysymyksiin Lapiolahti poistui kokouksesta. Hallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen., 57 Matkailukoordinaattori Päivi Lapiolahti esittelee kokouksessa matkailustrategiaa. Hänen laatimastaan tiivistelmästä toimitetaan kopio esityslistan ohessa.

9 Muonion kunta Esityslista/ 5/ Päätös Matkailukoordinaattori Päivi Lapiolahti selosti matkailustrategiaa ja avasi mm. matkailun merkitystä lukuina ja toimenpiteiden sisältöä. Tämän jälkeen valtuutettu Hannaleena Huhtamäki sivusi hanketyöryhmän puheenjohtajan ominaisuudessa matkailukoordinaattorin palkkaamisen merkitystä ja tehtäväkenttää ja kertoi strategian valmistelusta ja yleensäkin Lapin matkailun mahdollisuuksista ja matkailun merkityksestä Muonion kunnalle ja koko seutukunnalle. Päätteeksi hän totesi seisovansa strategian takana. Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen.

10 Muonion kunta Esityslista/ 5/ asia 4 Ensilumen hiihtokauden toteuttaminen Kunnanhallitus , 315 Kunta on rakentanut latuverkostoa ja vastannut aikaisemmin myös Ensilumen ladun ja Tykkikisojen toteutuksesta; nykyisestä Ensilumen hiihtokaudesta vastaa yritys. Kunnanhallituksen asettama reittityöryhmä päätti esittää mm. ensilumen latumaksun käyttöönottoa, ja se toteutettiin samana syksynä. Vuonna 2013 kunta osallistui lumen säilömisestä ja levityksestä sekä latujen tekemisestä aiheutuviin kustannuksiin, ja sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä erityisavustusta. Avustusta on haettu myös kuluvalle vuodelle. Valtuuston puheenjohtaja ja hallituksen puheenjohtajisto sekä kunnanjohtaja ja sivistysosaston päällikkö neuvottelivat Pertti Ylinimen ja Kyösti Pietikäisen kanssa kuluvan vuoden ensilumen toteutukseen liittyvästä yhteistyöstä. Lapland Hotels Olos Oy oli valmis ottamaan hoidettavakseen ensilumen säilömiseen, levitykseen ja tykitykseen liittyvät tehtävät. Kunta rahoittaisi kustannuksia eurolla, yritys perisi latumaksun ja Ensilumen toteutuksen jatkosta neuvoteltaisiin tammikuussa Toteutuksen kokonaiskustannukset ylittävät euroa. Muonion Yrittäjät ry ja Luoteis-Lapin matkailu ry ilmaisivat kirjeessään (dnro 172/ ) huolensa ensilumen kuluvan vuoden järjestelyistä ja esittävät eri tahojen koolle kutsumista; kirjeessä viitattiin erityisesti matkailuyrittäjien ja kisajärjestelyihin osallistuvien järjestöjen mukanaoloon. Yhdistykset ovat huolissaan ensilumen latujen teosta ja kunnossapidosta, latumaksun suuruudesta ja perimisestä, kisatapahtuman järjestelyistä ja erityisesti kokonaisuuden hallinnoinnista, viestinnästä ja johtamisesta. Yhteistyön kannalta on tärkeää, että toimet ovat avoimia ja asioista viestitään riittävän kattavasti. Tulevia vuosia varten yhdistykset esittävät ensilumen ajan työryhmän perustamista miettimään uusia keinoja kustannusten kattamiseen ja tapahtuman kehittämiseen. Muonion Yrittäjät ry:ltä ja Luoteis-Lapin matkailu ry:ltä saatiin 2.5. kirje ensilumen järjestelyistä. Kirjeessä viitataan aikaisempaan esitykseen ja todetaan, että pidetyssä neuvottelussa ei päästy yhteisymmärrykseen uudenlaisesta, laajapohjaisesta järjestelyorganisaatiosta. Hallituksen tulisi pikaisesti valmistella valtuustolle esitys ensilumen järjestelyistä ja tarvittavasta vastuunjaosta sekä riittävän laajasta tiedottamisesta. Samalla esitetään, että kuntalaisilta ei maksua peritä. Pekka Veisto ilmoitti 2.4., että Särkijärven Majat Oy sitoutuu ensilumen rahoitukseen eurolla. Lapland Hotels Oy:ltä saatiin sopimusluonnos Oloksen Ensilumen ladun hoidosta. Tarkistettu sopimus sisältää lumen säilömisen ja levittämisen sekä latumaksujen perimisen ja on vuosittain voimassa siihen saakka,

11 Muonion kunta Esityslista/ 5/ kunnes ladut voidaan tehdä luonnonlumella. Sopimus kattaa kaudet ja on sen jälkeen voimassa vuoden kerrallaan irtisanomisaika puolitoista vuotta. Muut ladut, ampumaradan hoito ja toiminta, kilpailutoiminnan henkilöstö ja kilpailujen järjestäminen eivät kuulu sopimuksen piiriin. Tarkoitus on, että latua tehdään ja pidetään kunnossa vähintään 3 kilometriä ja reitin vuokra- tai käyttöoikeussopimus laaditaan siten, että Ensilumen aikana yrityksellä on latualueeseen käyttöoikeus. Yritys perii maksut ja käyttää ne Ensilumen ladun kehittämiseen. Maksun suuruus on 20 euroa päivältä, 100 euroa viikolta, 150 euroa kahdelta viikolta ja 200 euroa kaudelta. Kunta sitoutuu maksamaan yritykselle vuosittain euroa (lisätään arvonlisävero). Sopimusosapuolet sitoutuvat edistämään Ensilumen hiihtokauden toimintaa ja auttamaan omalla osaamisellaan toista osapuolta ja sopivat samalla kehittämishankkeen käynnistämisestä. Tarkoituksena on parantaa Ensilumen latua tuotteena ja rakentaa mahdollisesti alueelle uusia latuja. Olos- Rinteen tilalle on tarkoitus laatia asemakaava, jossa ratkaistaan alueelle sijoittuvien latujen paikat. Hallitus päätti allekirjoittaa sopimuksen. Ennen allekirjoittamista tuli sopimukseen kuitenkin tehdä mm. kunnan vastuisiin liittyvä tekstitarkistus. Hiihto- ja ulkoilureiteistä Metsähallituksen kanssa allekirjoitettu vuokrasopimus nro sitoo kuntaa, joten Metsähallituksen kanta latualueen käyttöoikeuden siirtämiseen tuli selvittää. Hallituksen päätöksestä on toimitettu kolme oikaisuvaatimusta. Niissä vaaditaan sopimusehtojen kohtuullistamista (mm. latumaksut, kuntalaisten hiihtäminen, latupohjien hallinta- ja käyttöoikeudet) ja asian uudelleen valmistelua. Niissä viitataan myös yrittäjien tasapuoliseen kohteluun ja kilpailuttamiseen. Eräät valtuutetut vaativat jättämässään kirjeessä (dnro 189) ylimääräisen valtuuston kokouksen koollekutsumista käsittelemään ensilumen järjestelyjä (kuntalain 54 ). Ehdotus Päätös kunnanjohtaja Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää jatkaa Ensilumen hiihtokauden lumen säilömisen ja levittämisen sekä latujen tekemisen kustannuksiin osallistumista taloussuunnitelmavuosina Hallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Kyseessä on kunnan kokonaissatsaus yrityksen toteuttamaan Ensilumen hiihtokauteen.

12 Muonion kunta Esityslista/ 5/ , 58 Päätös Maaseutupäällikkö Heikki Kauppinen saapui kokoukseen kesken asian käsittelyn. Keskustelun kuluessa Juha Niemelä toi esiin huolensa pitkäjänteisen työn hukkaamisesta ja totesi, että ensilumi on osa Muonio-brändiä ja sopimuksen mukaisesti latumaksut käytetään Oloksen alueen kehittämiseen. Hän esitti, että hallituksen ehdotus hyväksytään ja nimetään ensilumen hiihtokauden taloudellisen pohjan parantamista varten työryhmä, jonka matkailukoordinaattori kokoaa. Mm. Manu Friman ja Olavi Airaksinen kannattivat esitystä. Anne-Mari Keimiöniemi kritisoi valmistelua viitaten mm. kunnan taloudelliseen tilanteeseen, hankintalain soveltamiseen, yhteistyön tärkeyteen ja sponsorirahoitukseen sekä kunnan maksuosuuden puolittamiseen. Hän esitti yhdistyksen tai yrityksen perustamista vastaamaan Ensilumen hiihtokauden toteutuksesta ja latumaksun kohtuullistamista 100 ja 5 euroon ja poistamista kuntalaisilta sekä toteutuksen osittaista kilpailuttamista. Yhdistyksessä tai yrityksessä olisi mm. kunnan, Lapland Hotels Oy:n, yrittäjä- ja matkailuyhdistysten ja yrittäjien edustus. Keimiöniemi esitti kahta kilpailutusta: toinen lumen tekemisestä ja toinen lumen kasaamisesta ja levittämisestä. Pentti Reponiemi, Hannaleena Huhtamäki ja Juha Särkijärvi kannattivat esitystä. Sakari Silén ilmoitti kannattavansa hallituksen esitystä. Myllykangas peräsi vahvaa yhteistyötä ja viittasi koskimelonnan toteuttamistapaan. Hän totesi mm., että Ensilumen toteutuksen sopimusneuvotteluja on syytä jatkaa ja sopimusta täsmentää. Pentti Reponiemi selosti latuverkoston vuosikymmeniä kestänyttä rakentamista ja totesi, että ensilumen hiihtokaudella on hyvä imago mutta hiihtoväestä on jo menetetty kaksi kolmasosaa. Manu Friman totesi, että Ensilumen hiihtokauden toteutus on osin hotellialueella eikä latumaksuja peritä muuna aikana. Puheenjohtaja keskeytti kokouksen klo varttitunnin pituista neuvottelutaukoa varten. Kokousta jatkettaessa kunnanjohtaja piti nimenhuudon, minkä jälkeen puheenjohtaja totesi, että kukaan luottamushenkilöistä ei ole poistunut kokouksesta. Koska oli tehty kaksi hallituksen ehdotuksesta poikkeavaa kannatettua esitystä, puheenjohtaja esitti, että ensin ovat vastakkain Niemelän ja Keimiöniemen esitykset ja sen jälkeen voittanut esitys ja hallituksen ehdotus. Valtuusto hyväksyi äänestysjärjestyksen.

13 Muonion kunta Esityslista/ 5/ Puheenjohtaja esitti, että nimenhuutoäänestyksessä Niemelän esityksen kannalla olevat äänestävät jaa ja Keimiöniemen esitystä kannattavat ei. Valtuusto hyväksyi äänestysesityksen. Äänestyksessä annettiin 13 jaaääntä ja 8 ei-ääntä (liite nro 9). Puheenjohtaja totesi, että seuraavassa äänestyksessä hallituksen ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Niemelän esitystä kannattavat ei. Valtuusto hyväksyi äänestysesityksen. Äänestyksessä annettiin 1 jaa-ääni ja 20 ei-ääntä (liite nro 10). Puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen Juha Niemelän ehdotuksen, joten Ensilumen hiihtokauden kustannuksiin osallistumista jatketaan vuosina ja nimetään työryhmä parantamaan taloudellista pohjaa.

14 Muonion kunta Esityslista/ 5/ asia 5 Periaatepäätöksen tekeminen kiinteistömyynnistä Kunnanhallitus , 316 Kunnalle tarpeettomien kiinteistöjen myyminen on ollut vuosien varrella esillä sekä kunnanvaltuuston että -hallituksen kokouksissa. Valtuuston kokouksessa perättiin myytäväksi suunniteltujen kiinteistöjen laittamista julkiseen myyntiin, ja saman vuoden lokakuussa pidetyssä kokouksessa puheenjohtaja edellytti, että seuraavaan kokoukseen valmistellaan kunnan kiinteistöistä selostus ja kartta, josta nähdään kiinteistöjen sijainti. Kiinteistöluettelo jaettiin valtuuston kokouksessa valtuutetuille myös sähköpostitse. Valtuuston hyväksymän talouden tasapainottamissuunnitelman mukaan kunnalle tarpeettomia kiinteistöjä laitetaan ensi vuonna myytiin tai rakennuksia kylmilleen. Valtuusto edellytti myös selvitystä myytävistä kiinteistöistä. Samassa kokouksessa keskustan valtuustoryhmä jätti aloitteen myytävien kiinteistöjen tasearvon määrittämisestä ja kiinteistöjen saamisesta pikaisesti myyntiin (dnro 192). Taseeseen sisältyvistä kiinteistöjen arvoista laaditusta luettelosta jaetaan kopio kokouksessa. Käsitellessään vuoden 2013 talousarviota tekninen lautakunta päätti käyttötalousmenojen pienentämiseksi esittää Monipalvelukeskus Kielan, Kihlangin ja Ylimuonion koulun, Rivitalo Kolkan ja Sovun ja kalasataman pikaista myymistä. Lautakunta päätti myös, että metsäpalstojen myyminen tutkintaan. Ehdotus Päätös kunnanjohtaja Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle periaatepäätökseksi, että tyhjillään olevat kiinteistöt ilmoitetaan julkiseen myyntiin. Hallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen., 59 Päätös Teknisen osaston päällikkö Jaakko Muotka esitteli teknisen toimen valmistelua ja totesi, että myymisellä voidaan mm. pienentää kiinteistöjen ylläpitokustannuksia. Keskustelussa oli esillä myös Monipalvelukeskus Kielan kiinteistön mm. pihatöiden rakentamisen myötä muuttunut tilanne ja energiakustannusten siirtäminen vuokramiehille sekä ranta-asemakaavan laatiminen Antinpalon tilalle. Sosiaalilautakunnan puheenjohtajana toimiva valtuutettu Markku Vuollon toi esille asuntojen toteuttamisen kuntakeskukseen valtuuston hyväksymän vanhuspalvelusuunnitelman mukaisesti. Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen.

15 Muonion kunta Esityslista/ 5/ asia 6 Taloussuunnitelman hyväksyminen (talousarvio 2015) Kunnanhallitus , 229 Lainsäädäntö Kunnanhallitus vastaa kuntalain 23. :n mukaan kunnan taloudenhoidosta ja kunnanvaltuuston päätösten valmistelusta, joten sillä on päävastuu myös talousarvion valmistelusta. Alkuvuodesta kunnan keskushallinnossa tulee laatia talousarviokehykset seuraavaa talousarviovuotta varten, minkä jälkeen hallitus hyväksyy kehykset ja laadintaohjeet. Kuntalain 65. :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvion ja -suunnitelman tulee sisältää kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja se tulee laatia siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kuntalain 65. sisältää säännökset myös talouden tasapainottamisesta ja alijäämän kattamisesta. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katettua suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä tulee päättää yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Kuntatalouden kehitysnäkymiä Osana maamme talouden tasapainottamistoimenpiteitä myös kuntien toimintaan ja talouteen kohdistetaan niin rakenteellisia kuin suoraan rahoituspohjaan vaikuttavia muutoksia. Kuntauudistuksen tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva kestävä ja elinvoimainen kuntarakenne, jolla turvataan palvelujen yhdenvertainen saatavuus koko maassa. Suomen Kuntaliitto selostaa kesäkuun kuntatalousjulkaisussaan 2/2014 mm. yleistä taloudellista tilannetta sekä verotuksen ja valtionosuuksien muutoksia. Viime vuosi oli jo toinen peräkkäinen taantuvan talouskasvun vuosi; bruttokansantuote laski 1,4 %. Maailmantalouden kasvu ei ole välittynyt toivotulla tavalla Suomen kansantalouteen, mutta valtiovarainministeriön suhdannekatsauksen mukaan yksityisen kulutuksen ja nettoviennin lievän voimistumisen takia talous kääntyy maltillisesti parempaan suuntaan, kuluvan vuoden bruttokansantuotteen kasvu noin 0,2 %. Eräät rahalaitokset arvioivat kuitenkin kuluvalle vuodelle miinusmerkkistä talouskasvua.

16 Muonion kunta Esityslista/ 5/ Valtiovarainministeriö on arvioinut ensi vuoden kokonaistuotannon lisääntyvän runsaalla 1,4 %:lla mm. viennin piristymisen takia. Sen sijaan yksityinen kulutus lisääntyy vaimeasti kotitalouksien ostovoiman supistumisen myötä. Seuraavan vuoden kasvuksi ministeriö arvioi 1,6 %. Kuluvan vuoden inflaatioennuste on 1,5 ja ensi vuoden 2,5 %. Kunta-alan ansiotasoindeksi kasvaa kuluvana vuonna 1,2 % ja pysynee ensi vuonna samoissa kasvulukemissa. Kunta-alan kustannustaso kohosi viime vuonna peruspalvelujen hintaindeksillä mitattuna 1,8 %, kun se edellisenä vuonna oli 3,4 %. Tälle vuodelle arvio on 1 %, ja taso pysynee ensi vuonna samana. Kuntaliitto arvioi kuntien verotulojen tämän vuoden tilitysten kasvuksi kaikkiaan 2,1 % ansiotulojen kasvuksi 1,3 ja ensi vuodelle 1,9 %. Tilityksiin vaikuttavat myös kehysriihessä sovitut kiinteistöveron ja ansiotulojen veroperustemuutokset. Yhteisöverotulojen arvioidaan kasvavan kuluvana vuonna runsaat 4 % ja ensi vuonna 4 % (kuntien jako-osuus 35,56 %, arvio ensi vuodelle 34,19 %). Kevään kehysriihessä päätetyn mukaisesti yleisen kiinteistöveron ja vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveron alarajoja korotetaan ja sen tuotot ohjataan valtiolle. Mahdollista on, että myös vakituisten asuinrakennusten ja muiden asuinrakennusten välisen eron enimmäismäärää (60 %) muutetaan. Alarajojen korotuksen tuotot peritään niiltä kunnilta, joihin korotus kohdentuu, mutta ylärajakorotuksesta aiheutuva tuotto on esitetty perittäväksi kaikilta kunnilta. Kuntaliiton arvion mukaan ensi vuonna kiinteistöveron kertymä on noin 4 % tämänvuotista suurempi. Valtionosuusjärjestelmän muutos tulee voimaan ensi vuoden alusta. Peruspalvelujen alustava valtinosuusprosentti on ensi vuodelle noin 25,5 ja kunnan omarahoitusosuus euroa asukasta kohden. Lopulliset laskelmat peruspalvelujen valtionosuuden määrästä saadaan loppuvuodesta. Kunnan taloustilanne Muonion kunta on ollut yksi erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevista kunnista, ja sisäasiainministeriön asettamalta arviointiryhmältä saatiin ehdotus palveluiden turvaamiseksi tarvittavista toimenpiteistä. Alijäämä tuli olla katettuna vuoden 2013 lopussa ja lainakannan alle vuoden 2006 tason suunnittelukauden lopussa. Alkuvuodet talouden tasapainottamissuunnitelmassa pysyttiin, mutta vuodesta 2011 tilinpäätös on ollut alijäämäinen. Taloussuunnitelmassa ja siihen liitetyssä talousanalyysissä kuluvan vuoden toimintakatteeksi on arvioitu , vuosikatteeksi ja ylijäämäksi euroa. Verotuloiksi on arvioitu

17 Muonion kunta Esityslista/ 5/ ,05 ja valtionavuiksi 8,492 miljoonaa euroa. Nettoinvestoinneiksi on merkitty 1,725 ja lainakannaksi 8,6 miljoonaa euroa (3 580 euroa asukasta kohden). Talouden tasapainottamissuunnitelmassa ei ensi vuodelle ole arvioitu merkittäviä muutoksia. Ohjelman mukaan alijäämä pienenee hieman mutta lainakanta kohoaa edelleen (3 950 euroa asukasta kohden). Talousarvion toteutuman perusteella näyttää siltä, että myös kuluvan vuoden tilinpäätös on alijäämäinen. Vuoden 2013 tilinpäätös osoitti noin euron alijäämää, joten vuodenvaihteessa alijäämää oli yhteensä noin 1,6 miljoona euroa. Talousarviokäsittelyssä valtuusto hyväksyi kuluvan vuoden lainanotoksi 2 miljoonaa euroa, josta on tarkoitus käyttää nykyisten lainojen takaisinmaksuun 1,1 miljoonaa euroa. Valtuusto päätti 9.6. maksuvalmiuden turvaamiseksi oikeuttaa hallituksen ottamaan äärimmäisessä tilanteessa pitkäaikaista lainaa miljoona euroa. Tähän mennessä pitkäaikaista lainaa on nostettu 2 miljoonaa ja lyhytaikaisena rahoituksena on käytössä koko kuntatodistusohjelman mukainen enimmäismäärä (2,5 miljoonaa euroa). Verohallinnon tilaston mukaan kunnallisveroa kertyy viime vuodelta yli euroa (+5,8 %) ja yhteisöveroa yli euroa (+8,6 %) ja veroja on tilitetty vajaat 7 miljoonaa. Kuluvan vuoden kiinteistöveron maksuunpano on vajaat euroa. Valtuusto ei kuluvalle vuodelle korottanut veroprosentteja, mutta uusien rakennusten valmistumisen ja verotusperustemuutosten takia kuluvan vuoden kiinteistöveron maksuunpano on vajaat euroa edellisvuotista korkeampi. Taloussihteeri Merja Hietala on valmistellut talousarvion ja -suunnitelman laadintaohjeen, joka perustuu viime vuoden tilinpäätökseen, kuluvan vuoden talousarvioon ja puolen vuoden talousarvion toteutumaan sekä ensi vuoden meno- ja tulokehitystietoihin ja -ennusteisiin. Verotuloiksi on arvioitu 8,32 ja valtionosuuksiksi 8,7 miljoonaa euroa, jolloin vuosikatteeksi muodostuisi euroa ja ylijäämäksi euroa. Ohjeesta on toimitettu kopio hallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajistolle ja tarkistettu ohje on toimitettu sähköpostitse kokouspäivänä. Ohjeessa todetaan, että kuudesta kriisikuntakriteeristä täyttyy viisi, sillä vain velkamäärä jää alle raja-arvon. Talousarvioesityksen lisäksi hallintokuntien tulee laatia henkilöstösuunnitelman sisältävä talouden tasapainottamissuunnitelma. Palkkoihin tehdään 0,5 %:n korotus ja mahdolliset henkilöstölisäykset tulee esittää ja perustella erikseen. Tavoitteiden asettamisen tulee olla selkeää ja konkreettista, jotta tavoitteet ovat helposti todennettavissa ja tarkastettavissa. Talousarvioraamina on kuluvan vuoden talousarvion taso.

18 Muonion kunta Esityslista/ 5/ Ehdotus kunnanjohtaja Kunnanhallitus hyväksyy valmistellun taloussuunnitelman laadintaohjeen pääperiaatteet: talousarvion raamiksi kuluvan vuoden talousarvion taso, kummallekin suunnitelmavuodelle 1 %:n korotus ja investointien nettoosuus noin miljoonan euron luokkaa. Talouden tasapainottamissuunnitelma ja talousarvioesitys tulee toimittaa hallinto-osastolle viimeistään Talouden tasapainottamisohjelma voi tuoda muutoksia taloussuunnitelman valmisteluun. Päätös Hallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Hallitus edellytti, että hallintokunnat kiinnittävät huomiota kuluvan vuoden määrärahojen riittävyyteen ja sopeuttavat toimintaansa, jotta valtuuston hyväksymää lisälainaa ei tarvitsisi ottaa ja ylijäämäinen tilinpäätös olisi mahdollista. Kunnanhallitus , 259 Syksyn Kuntatalous-julkaisussa selostetaan mm. valtionosuusmuutoksia ja yleisen taloustilanteen heikkenemistä tuoreimpien ennusteiden valossa. Julkaisussa selostetaan myös yhtiöittämisen taloudellisia vaikutuksia kunnan taloudelle. (www.kunnat.net Asiantuntijapalvelut > Kuntatalous > Kuntatalouden tilastot ja julkaisut > Julkaisut, Kuntataloustiedotteet) Työttömyyden odotetaan pysyvän varsin korkealla tasolla ja ensi vuoden talouskasvuksi arvioidaan 1,2 %. Kuntaliiton veroennustekehikon mukaan verotilitysten kasvuvauhti laskee huomattavasti viime vuoden poikkeuksellisen korkealta tasolta. Kunnallisveron kasvun arvioidaan jäävän tänä vuonna 1,4 %:iin ja tilitysten kasvavan ensi vuonna vain 1,2 %. Yhteisöveron tilitysten arvioidaan kuluvana vuonna kasvavan noin 6 % ja lähes saman verran ensi vuonna. Kuntien vastuu pitkäaikaistyöttömistä kasvaa. Kustannusvastuu laajenee 50 %:iin päivää kestävän työttömyyden osalta ja 50 %:sta 70 %:iin yli päivän pituisen työttömyyden perusteella työmarkkinatukea saaneista. Pitkäaikaistyöttömien aktivoinnista kunnille aiheutuvia kustannuksia kasvattaa myös vireillä oleva uudistus, joka tarkoittaa prosenttiperusteiseen palkkatukeen siirtymistä.

19 Muonion kunta Esityslista/ 5/ Lautakuntien esitykset Elinkeinolautakunta, 3/7.10. Menot euroa Lautakunta esittää määrärahaa elinkenostrategian ja matkailustrategian mukaisiin kehittämistoimiin ja matkailusihteeri-hankekoordinaattorin palkkaamiseen lautakunnan ja hallituksen alaisiin tehtäviin. Maaseutulautakunta, 4/30.9. Menot euroa ja tulot euroa (toimintakate , ) Sivistyslautakunta, 89 90/ Menot euroa ja tulot euroa (toimintakate , ). Esitys sisältää muutoksia mm. henkilöstön sijaisjärjestelyihin ja koululaiskuljetuksiin sekä aamu- ja iltapäivätoimintaan. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ostopalvelusopimus on tarkoitus purkaa. Huomiota kiinnitetään myös puhelinliittymiin ja välipalojen hankintaan sekä latuvalojen korjaamiseen ja lamppujen vaihtoon, kuten myös kiinteistönhoidon järjestämiseen. Lautakunta esittää kuraattorin viran perustamista. Sosiaalilautakunta, 55/8.10. Menot euroa ja tulot euroa (toimintakate , ). Vanhuspalvelut perustuvat valtuuston hyväksymään ikääntyneiden palvelusuunnitelmaan. Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen mahdollistaa sosiaaliohjaajan työpanoksen käytön aikuissosiaalityöhön ja syrjäytymisen ehkäisyyn, ja kotipalveluun lisätään yksi lähihoitaja osana kotiin annettavien palveluiden kehittämistä. Palvelukeskus Marjapaikkaan lisätään kaksi lähihoitajaa aluehallintoviraston tarkastuksen perusteella ja keittiö- ja siivoustyö hoidetaan omana työnä. Tarkoituksena on, että ensi keväänä valmistuva asumispalveluyksikkö korvaa hoivaosaston ja sinne siirtyy myös hoivaosaston henkilöstö. Tekninen lautakunta, 81 82/6.10. Käyttötalousmenot ovat euroa ja tulot euroa (toimintakate , ) ja ensi vuoden investoinnit euroa. Kumpanakin suunnitelmavuotena investointien määrä on hieman yli 3 miljoonaa. Ensi vuonna investointien pääpaino on terveyskeskuksen, jääkiekkokaukalon ja kuntakeskuksen vesi- ja viemärilinjojen peruskorjauksessa sekä museon kunnostamisessa ja kaavoituksessa (yhteensä euroa). Huoltoauton hankintaa varten on esitetty euron määrärahaa. Sosiaalitoimenjohtaja on kirjeessään tuonut esille sosiaalitoimen tilaja investointitarpeina vanhusten vuokra-asuntojen toteuttamisen, Palvelukeskus Marjapaikan paloturvallisuusongelmat, Ojustien asumispalveluyksikön kalustamisen, sosiaalitoimiston uudet huonejärjestelyt ja Kaarnikan ja työpajan tilakysymysten ratkaisemisen. Kirjeestä toimitetaan kopio esityslistan ohessa.

20 Muonion kunta Esityslista/ 5/ Kunnanjohtaja toteaa osastojen päälliköille ja maaseutupäällikölle osoittamassaan kirjeessä , että talousarvioesityksen tasapainoon saaminen edellyttää määrärahaesitysten pienentämistä eurolla. Hän palautti sosiaalitoimen talousarvioesityksen uuteen valmisteluun ja pyysi sivistystoimelta täsmennystä avustusmäärärahojen kasvuun. Muut hallintokunnat ovat noudattaneet laadintaohjetta, mutta kunnanjohtaja pyytää arvioimaan vielä mahdollisuuksia käyttötalousmenojen karsimiseen. Lisäselvitykset ja tarkistetut esitykset tulee toimittaa lokakuun loppuun mennessä. Ehdotus Päätös kunnanjohtaja Kunnanhallitus merkitsee tässä vaiheessa hallintokuntien määrärahaesitykset ja kunnanjohtajan kirjeen tiedoksi ja keskustelee alustavasti vuosien taloussuunnitelmasta. Taloussihteerin sijaisena toimiva Virpi Kotakorva oli asian käsittelyn ajan paikalla. Hän totesi syyskuun lopun tilanteen perusteella kuluvan vuoden talousarvion toteutuneen suunnitellun mukaisena. Taloussihteeri selosti hallintokuntien esitysten vaikutuksia ensi vuoden taloustilanteeseen ja kunnanjohtaja talouden tasapainottamistoimenpiteitä. Kokouksessa keskusteltiin mm. hallintokuntien esityksistä, ostopalveluista, kiinteistönhoidon tehostamisesta ja terveyskeskuskiinteistön kunnostamistarpeesta sekä talouden tasapainottamisesta. Hallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Kunnanhallitus , 280 Hallintokunnat ovat tarkistaneet talousarvioehdotuksiaan siten, että käyttötalousmenoja on saatu pienenemään noin euroa. Valmistelun pohjalta laaditusta taloussuunnitelmaluonnoksesta toimitetaan esityslistan ohessa kopio. Ehdotus Päätös kunnanjohtaja Kunnanhallitus merkitsee jatkovalmistelun tiedoksi ja keskustelee vuosien taloussuunnitelmasta. Teknisen osaston päällikkö Jaakko Muotka selosti investointiosaa hankkeittain ja mittavan terveyskeskuskiinteistön peruskorjauksen aiheuttamia vaikeuksia ensi vuoden investointimäärärahojen pysyttämisessä ohjeeksi annetulla miljoonan euron tasolla. Keskustelua käytiin lähinnä terveyskeskuksen peruskorjauksesta ja vesihuollon rakentamisesta mm. Isonmaan alueelle sekä kaavateiden ja vesihuollon rakentamisesta Tuomaanpaloon ja Kerässiepintien pohjoispuolella sijaitsevalle kunnan omistamalle maaalueelle. Muotka poistui investointeihin liittyvän keskustelun jälkeen.

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokous 28.1.2015

Kunnanhallituksen kokous 28.1.2015 Kunnanhallituksen kokous 32 Kunnanhallituksen edustus lautakunnissa 33 Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero 34 Eräiden virkojen ja toimien täyttölupa 35 Muut Muonion kunta Esityslista/ 3/2015

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 2/ (8) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Muonion kunta Esityslista/ 2/ (8) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen Muonion kunta Esityslista/ 2/2014 1 (8) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ti klo 16.00 Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Timo Liikavainio varajäsen Pentti Reponiemi

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013

PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013 91 PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013 KOKOUSAIKA 28.10.2013 klo 19.30 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto, valtuustosali Seppo Haapasuo, pj Niina Alatalo Juha Alkio,

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika 8.10.2013 klo 18.00 21.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014)

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014) Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 7/2015 1 (6) Tekninen lautakunta, 105, 18.11.2015 Kunnanhallitus, 210, 07.12.2015 Kunnanvaltuusto, 50, 14.12.2015 50 Taseyksikön perustaminen / vesi- ja viemärilaitos KNGDno-2015-939

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 28.9.2011 klo 16-16.25 Kokouspaikka Virastotalo Saapuvilla Seppo Alatörmänen pj olleet jäsenet Jyri Hautamäki vpj Mika Vaari vj Sirpa-Liisa Korva

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 16.00 21.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone.

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2016 1 / 13 Tarkastuslautakunta 29.09.2016 Aika 29.09.2016 klo 14:00 Paikka Toivakkatalo, neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 25.9.2012 klo 18.00 19.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto 29.10.2015

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto 29.10.2015 MUONION-ENONTEKIÖN ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Kokousaika To 29.10.2015 klo 19.00 19.32 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Muonion kunnasta: Hietala Kosti, I vpj. Kangosjärvi Ulla-Maija

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 18.42 20.20 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika 15.12.2009 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Joensuun kaupunginhallituksen huone, Rantakatu 20, Joensuu. Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Joensuun kaupunginhallituksen huone, Rantakatu 20, Joensuu. Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 05.06.2014 klo 16:00-18:40 Paikka Joensuun kaupunginhallituksen huone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 44 Kokouksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali Toivakan kunta Pöytäkirja 3/2016 1 / 11 Tarkastuslautakunta 31.03.2016 Aika 31.03.2016 klo 16:38-19:55 Paikka Toivakan kunnankirjasto, sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 4/ (5) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Muonion kunta Esityslista/ 4/ (5) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen Muonion kunta Esityslista/ 4/2015 1 (5) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ti klo 16.30 Paikka valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja Pentti Reponiemi jäsen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kokousaika 12.3.2013 klo 18.00-18.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 19.12.2012 klo 18.00-19.05 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 6/

Muonion kunta Esityslista / 6/ Muonion kunta Esityslista / 6/2015 28.10.2015 Tarkastuslautakunnan kokous Aika ke 11.11.2015 klo 16 Paikka valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja Pentti

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 5.11.2013 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen, poistui 16.45 Markku Fabritius, jäsen Jari Tuukkanen, jäsen

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2016 Kunnanvaltuusto 1. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2016 Kunnanvaltuusto 1. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2016 Kunnanvaltuusto 1 KOKOUSAIKA Perjantai 05.02.2016 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 Pöytäkirjantarkistajien

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Keskiviikko 28.5.2014 klo 9.15 10.27 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 1/2014 1 (9) 3.4.2014. Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Muonion kunta Esityslista/ 1/2014 1 (9) 3.4.2014. Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen Muonion kunta Esityslista/ 1/2014 1 (9) Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka kunnantalo, alakerran kahvihuone Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 5/2010 28.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 5/2010 28.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 5/2010 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 40 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 41 Marsuddenin alue yleiskaavan muutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma TEKNLTK 42 Golfkartanon pohhjoispuoleisen alueen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari. Eira-Keskitalo Satu-Marja Kurkela Outi

SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari. Eira-Keskitalo Satu-Marja Kurkela Outi ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Maanantaina 22.4.2013 klo 10.00-13.04 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 211 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 25.4.2016, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 105 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 213 106 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely Puumala Ote pöytäkirjasta 2/2016 1 (5) Kunnanhallitus, 24, 15.02.2016 Valtuusto, 12, 29.02.2016 12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1. Kunnanviraston kokoushuone. 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1. Kunnanviraston kokoushuone. 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1 KOKOUSAIKA Maanantai 29.06.2015 klo 11.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanviraston kokoushuone 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv 2015 2016 Kokouksen

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 76 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 76 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 Kokousaika 29.11.2011 klo 18.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 ( 8) Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 ( 8) Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 Sivu 1 ( 8) Kokousaika Tiistai 9.2.2016 kello 18:50 19:05 Kokouspaikka Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski Läsnä Aalto, Jorma Aaltonen,

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

Samuli Näkkälä Hannu Kultima Sirpa-Liisa Korva Unto Kultima Taru Mäkitalo Saila Kuukasjärvi Olli Lehto Tytti Valkeapää

Samuli Näkkälä Hannu Kultima Sirpa-Liisa Korva Unto Kultima Taru Mäkitalo Saila Kuukasjärvi Olli Lehto Tytti Valkeapää ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika tiistai 29.9.2016 klo 15 16.15 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet kunnantalo ltk-huone Satu-Marja Eira-Keskitalo pj Samuli Näkkälä vpj Hannu

Lisätiedot

KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2014. Kunnantalo, kunnanjohtajan kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2014. Kunnantalo, kunnanjohtajan kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kokousaika 20.1.2014 klo 18.00 20.46 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, kunnanjohtajan kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 23/2012. Nuorisoseurantalo Soihtula, Soihtulantie 8, 07820 Porlammi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 23/2012. Nuorisoseurantalo Soihtula, Soihtulantie 8, 07820 Porlammi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 23/2012 Kokousaika 12.12.2012 klo 19.35 19.38 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Nuorisoseurantalo Soihtula, Soihtulantie 8, 07820 Porlammi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

MUONION KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Sosiaalilautakunta 21.11.2014

MUONION KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Sosiaalilautakunta 21.11.2014 MUONION KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Sosiaalilautakunnan kokous klo 13:00 14:45 pykälät otsikko 63 Talousarvio 2015, taloussuunnitelma 2016-2017 ja sanallinen toimintasuunnitelma 64 Sosiaalitoimen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 Kunnanhallitus Asialista Talouden tasapainotusohjelma

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 Kunnanhallitus Asialista Talouden tasapainotusohjelma PÖYTÄKIRJA 14/2014 Kunnanhallitus 22.09.2014 Asialista 129. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...159 Viranomainen PÖYTÄKIRJA 14/2014 LEMIN KUNTA 158 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 22.9.2014 klo 20.00-21.50

Lisätiedot