POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4 / 2005 Kunnanvaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4 / 2005 Kunnanvaltuusto"

Transkriptio

1 POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4 / 2005 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Perjantai klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkistajien vaali Varajäsenten valitseminen Koillis-Suomen seudullisen aluekehitysja tulevaisuustoimikunnan jäsenille Lapin Liiton perussopimuksen muuttaminen Kunnan omavelkaisen takauksen myöntäminen Tolvan vesiosuuskunnalle Eron myöntäminen Pertti Varangalle Posion kunnan luottamustoimista paikkakunnalta poismuuton vuoksi Logistiikkakeskuksen rakentamisen lisämääräraha Määräraha Aholan koulun pihan täydennysrakentamiseen Kalasataman peruskorjauksen lisämääräraha Vuoden 2005 talousarvion käyttötalousosan vertailu Selvitys vuoden 2004 tilintarkastuskertomukseen ja arviointikertomukseen kunnanhallituksen osalta Toimenpiteet tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen johdosta Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JULKIPANOTODISTUS Kari Karasti Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Todistaa: Ilmoitustaulunhoitaja

2 POSION KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/ 2005 Kunnanvaltuusto 2 KOKOUSAIKA Perjantai klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kokouksessa oli läsnä 21 varsinaista ja 3 varavaltuutettua Nimenhuutopöytäkirja on pöytäkirjan liitteenä. Puheenjohtaja MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Mauri Posio Markku Haapsaari kunnanjohtaja pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi Asia :t Pöytäkirjan tarkistajien vaali Valittiin yksimielisesti valtuutetut Pentti Korva ja Keijo Honkanen PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Kari Karasti Markku HaapsaariMarkku Haapsaari PÖYTÄKIRJAN TAR- Pöytäkirja on tarkistettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. KISTUS Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkistuspaikka ja -aika Posiolla klo Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OL- LUT YLEISESTI NÄH- TÄVÄNÄ Pentti Korva Keijo Honkanen Posion kunnanvirastossa klo 9-11 ja Virka-asema Allekirjoitus Hallintosihteeritalouspäällikkö Markku Haapsaari

3 3 Kunnanvaltuusto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kv 52 Kokouskutsu on lähetetty valtuutetuille ja samana päivänä julkaistu myös kunnan ilmoitustaululla. Lisäksi kokouskutsu on julkaistu kunnanvaltuuston päättämissä ilmoituslehdissä Koillissanomissa ja Kuriirissa. Kunnanvaltuuston asialista on julkaistu Kuriirissa. Valtuuston kokouksen esityslista on postitettu valtuutetuille Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään neljä päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle ja samassa ajassa annettava tiedoksi julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Valtuuston työjärjestyksen 9 :n mukaan esityslista liitteineen on, jolleivät erityiset syyt ole esteenä, lähetettävä valtuutetuille vähintään neljä päivää ennen valtuuston kokousta. Kunnanvaltuusto toteaa kokouksen kunnanvaltuuston työjärjestyksen mukaan koollekutsutuksi ja toteaa valtuutettujen lukumäärän ja päätösvallan. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi. Puheenjohtaja ilmoitti seuraavien keskustan valtuustoryhmään kuuluvien jäsenten poissaolon ja poissaolon syyn: Pirjo Hyypiö, matkaeste Anne Pitkänen, opiskelueste Henna Sarajärvi, toisen luottamustoimen hoito ulkomailla Eila Seppänen, toisen luottamustoimen hoito Timo Tapaninen, ulkomailla Pertti Varanka, muuttanut pois paikkakunnalta Valtuusto hyväksyi yksimielisesti poissaolojen syyt. Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että saapuvilla on 21 varsinaista valtuutettua ja 3 keskustan varavaltuutettua (Ari Takapuro, Tuomo Ylisirniö ja Terttu Luksua). Läsnä oli 24 varsinaista tai varavaltuutettua, 3 poissa. Suoritettuun nimenhuutoon viitaten puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston päätösvaltaiseksi. Nimenhuutopöytäkirja on pöytäkirjan liitteenä.

4 4 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VAALI Kv 53 Kunnanvaltuusto valitsee entisen käytännön mukaan kaksi valtuutettua tästä kokouksesta pöytäkirjantarkistajiksi. Pöytäkirja tarkistetaan kunnanvirastossa keskiviikkona klo välisenä aikana. Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin yksimielisesti valtuutetut Pentti Korva ja Keijo Honkanen.

5 5 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto VARAJÄSENTEN VALITSEMINEN KOILLIS-SUOMEN SEUDULLISEN ALUEKEHITYS- JA TULE- VAISUUSTOIMIKUNNAN JÄSENILLE Kh 148 Koillis-Suomen aluekehityksen strategista ohjausta ja Naturpolis Oy:n hallintoa koskevan sopimuksen mukaan kukin osakaskunta sekä kunkin kunnan yrittäjäjärjestö ja Oulun kauppakamarin Koillismaan osasto valitsevat edustajansa Koillis-Suomen aluekehitys- ja tulevaisuustoimikuntaan. Tulevaisuus- ja aluekehitystoimikuntaan kuuluu kuusitoista (16) jäsentä, joista kuusi (6) Kuusamon kaupungin, kolme (3) Taivalkosken kunnan ja kolme (3) Posion kunnan edustajaa sekä yksi (1) edustaja kunkin kunnan yrittäjäjärjestöstä ja yksi (1) Oulun kauppakamarin Koillismaan osastosta. Puheenjohtajuus kiertää vuosittain Kuusamon, Taivalkosken ja Posion kesken. Esittelijänä aluekehitys- ja tulevaisuustoimikunnassa toimii aluekeskusjohtaja. Puhe- ja läsnäolo-oikeus on Naturpolis Oy:n toimitusjohtajalla ja kuntajohtajilla. Kunnanvaltuusto valitsi kokouksessa Koillis-Suomen aluekehitys- ja tulevaisuustoimikuntaan Posion kunnan edustajiksi Olavi Lehtiniemen, Henna Sarajärven ja Kari Karastin. Koska toimikunnan jäsenille ei ole määritetty varajäseniä, Kuusamon kaupunginvaltuusto on muuttanut omaa hallintosääntöään tältä osin siten, että toimikunnan jäsenillä on myös henkilökohtainen varajäsen. Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se nimeää Koillis-Suomen aluekehitysja tulevaisuustoimikunnan kolmelle jäsenelle henkilökohtaiset varajäsenet. Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se nimeää Koillis-Suomen aluekehitysja tulevaisuustoimikunnan jäsenelle henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti: Olavi lehtiniemi, varajäsen Eila Seppänen Henna Sarajärvi, varajäsen Toini Määttä Kari Karasti, varajäsen Antti Hämeenniemi Kv 54 Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen yksimielisesti.

6 6 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto LAPIN LIITON PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN Kh 182 Lapin liiton hallitus on kokouksessaan valtuuttanut liiton viraston valmistelemaan perussopimuksen muutosesityksen liiton hallitukselle. Liiton hallitus on käsitellyt valmistellun perussopimuksen muutosluonnoksen. Perussopimuksen muutostarve johtuu Rovaniemen kaupungin ja Rovaniemen maalaiskunnan yhdistymisestä sekä Aluepelastuslaitoksen maksuosuuksien perusteiden muutostarpeesta. Lisäksi samalla tehdään muita pienempiä teknisluonteisia korjauksia. Rovaniemien kuntaliitokseen liittyy ns. kuntaleikkurin aktivoituminen. Nykyisen perussopimuksen määrittämä enimmäismäärä edustajia/valtuutettuja kunnista on ollut "...viidennes rajoittamattomasta kokonaisedustajamäärästä". Tämä esitetään muutettavaksi muotoon "...neljännes rajoittamattomasta...". Nykyisen sopimuksen mukaan uusi Rovaniemen kaupunki menettäisi 5 edustajaa/valtuutettua. Erillisinä kuntina kaupungilla on 11 ja maalaiskunnalla 7 paikkaa eli yhteensä 18 paikkaa. Esitetyn muutoksen mukaan menetys on 2 edustajaa/valtuutettua eli lopullinen edustaja/valtuutettumäärä tulisi olemaan 16. Kuntajohtajien kanssa käydyissä neuvotteluissa ( ) valmistelussa päädyttiin esittämään muutosta tältä pohjalta, koska leikkurista ei kokonaan haluttu luopua. Aluepelastuslaitoksen osalta valmistelua on tehty viraston toimesta ja lisäksi asiaa on käsitellyt aluepelastuslautakunta (11.5. ja 17.6) sekä kunnanjohtajat kokouksessaan Valmistelussa päädyttiin siihen, että perussopimuksen muutos esitetään lähteväksi siitä, että kuntien maksuosuus määräytyy seuraavasti: 2/3 toteutuneiden pelastustoimen nettokustannusten ja 1/3 asukasluvun perusteella. Lisäksi kaluston investointeja varten kerätään 2 euroa/ asukas. Kaluston siirtymisen osalta esitys muutokseksi on siirtymäsäännöksissä 38: Kalusto luovutetaan Lapin liiton / pelastuslaitoksen omistukseen vasta sen jälkeen kun se on poisto-ohjelmien mukaisesti poistettu jäsenkuntien kirjanpidosta. Maksuosuuksia koskeva perussopimuksen muutos on tarkoitettu olemaan voimassa vuoden 2006 ajan. Samalla käynnistetään maksuosuuksien määräytymistä koskeva perussopimuksen muutosvalmistelu vuoden 2006 jälkeiselle ajalle. Muut muutosesitykset ilmenevät sopimusluonnoksesta ja sen perusteluista, jotka ovat kirjeen liitteinä. Perussopimuksen muutos tulee käyttää kaikkien jäsenkuntien valtuustossa. Muutokseen ei vaadita kuntien yksimielisiä päätöksiä, vaan 2/3 jäsenkuntien lukumäärästä, jotka samalla edustavat yli 50% maakunnan asukasluvusta, voivat määräenemmistöllä hyväksyä muutoksen kaikkia sitovaksi. Uusi perussopimus kuntaliitoksen osalta tulee saada voimaan alkaen, koska Rovaniemen kaupunki ja Rovaniemen maalaiskunta lakkaavat olemasta ja uusi Rovaniemen kaupunki aloittaa toimintansa Myös pelastuslaitosta koskevat muutokset ajoittuvat samaan ajankohtaan, koska pelastuslaitoksen budjettivuosi on kalenterivuosi.

7 7 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Lapin liitto esittää kunnan/kaupunginvaltuustoille liitteenä olevan perussopimusluonnoksen hyväksymistä Lapin liiton perussopimukseksi lukien. Valtuustojen päätökset tulisi toimittaa Lapin liittoon mennessä. Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteen mukaisen Lapin liiton uuden perussopimuksen. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti Kv 55 Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen yksimielisesti.

8 8 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KUNNAN OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN TOLVAN VESIOSUUSKUNNALLE Kh 189 Tolvan Vesiosuuskunta laajentaa olemassa olevaa vesijohtoverkkoa Tolvanniemeen. Vesiosuuskunta on saanut hankkeelle Lapin ympäristökeskuksen rahoitusta. Investointia rahoitetaan myös liittymämaksuilla ja vesiosuuskunnan investointia varten ottamalla pankkilainalla. Hankkeen verollinen kustannusarvio on , veroton Lapin ympäristökeskuksen rahoitus hankkeeseen on Posion kunnan mahdollinen avustus, 8 % verottomasta kustannusarviosta on 9 975,20. Tolvan Vesiosuuskunta on saanut Posion Osuuspankilta lainan, jonka ehdot ovat seuraavat:: - lainan määrä euroa - laina-aika 5 vuotta - korko eub 12 kk + 1,25 % - toimitusmaksu 200 euroa Osuuspankki edellyttää luoton lisävakuudeksi kunnan lisätakausta. Liite Posion kunta on aiemmin myöntänyt vastaavalla tavalla takauksen seuraaville vesiosuuskunnille: Lehtiniemen Vesiosuuskunta, Karjalaisenniemen Vesiosuuskunta, Maaninkavaaran Vesiosuuskunta, Suonnankylä Hyväniemi Vesiosuuskunta, Anetjärven Vesiosuuskunta, Etelä-Posion Vesiosuuskunta sekä Mourujärven vesiosuuskunta. Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Posion kunta myöntää Tolvan Vesiosuuskunnalle kunnan omavelkaisen takauksen Posion Osuuspankin lainalle seuraavilla ehdoilla - taattavan lainan määrä enintään euroa - laina-aika 5 vuotta - korko euribor 12 kk + 1,25 % - toimitusmaksu 200 euroa Kunta myöntää omavelkaisen takauksen lainalle ilman vastavakuutta. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti Kv 56 Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen yksimielisesti.

9 9 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto ERON MYÖNTÄMINEN PERTTI VARANGALLE POSION KUNNAN LUOTTAMUSTOIMISTA PAIKKAKUNNALTA POISMUUTON VUOKSI Kh 196 Pertti Varanka on kirjeellään pyytänyt eroa kunnallisista luottamustehtävistä paikkakunnalta poismuuton takia alkaen. Pertti Varangalla on Posion kunnan luottamustehtäviä seuraavasti: kunnanvaltuuston jäsen sivistyslautakunnan jäsen ja puheenjohtaja Antti Hämeenniemen henkilökohtainen varajäsen Ranua-Posion kihlakunnan poliisin neuvottelukunnassa Kunnanhallitus toteaa Pertti Varangan menettäneen vaalikelpoisuutensa paikkakunnalta poismuuton takia ja päättää esittää valtuustolle, että hänelle myönnetään ero valtuuston jäsenyydestä, sivistyslautakunnan jäsenyydestä sekä Antti Hämeenniemen henkilökohtaisesta varajäsenyydestä Ranua-Posion kihlakunnan poliisin neuvottelukunnassa. Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Pertti Varangan tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi valtuuston jäseneksi kutsutaan Keskustan valtuustoryhmän 1. varavaltuutettu Ari Takapuro valitaan uusi jäsen sivistyslautakuntaan ja sivistyslautakunnan puheenjohtaja sekä valitaan uusi Antti Hämeenniemen henkilökohtainen varajäsen Ranua-Posion kihlakunnan poliisin neuvottelukuntaan. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Kv 57 Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen yksimielisesti. Sivistyslautakunnan uudeksi jäseneksi valittiin Maarit Tikkanen. Sivistyslautakunnan puheenjohtajaksi valittiin sivistyslautakunnan vpj Matti Karjalainen ja varapuheenjohtajaksi Maarit Tikkanen. Antti Hämeenniemen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Ranua-Posion kihlakunnan poliisin neuvottelukuntaan valittiin Ari Takapuro

10 10 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto LOGISTIIKKAKESKUKSEN RAKENTAMISEN LISÄMÄÄRÄRAHA Kh 198 Vuoden 2005 talousarviossa on Pentik Oy:n käyttöön rakennettavan logistiikkakeskuksen rakentamiseen varattu määräraha seuraavasti: Menot Tulot Netto Logistiikkakeskuksen urakkatarjousten mukaiset kustannukset tulevat ylittämään talousarviossa arvioidut kustannukset jonkin verran. Kustannukset ovat seuraavat: * maapohja * suunnittelukustannukset ja rakennuttajan muut kustannukset * varaus muutostöihin * rakennusurakka * runkourakka * ilmanvaihto- ja automaatiourakka * LVI urakka * sähköurakka * varaus lattiapinnoitteeseen * lämpökeskus Yhteensä Kustannukset ylittyvät siten n euroa talousarviossa arvioidun määrän. Talousarviota laadittaessa oletettiin rakentamiseen saatavan 24 % suuruinen investointiavustus. Saadun päätöksen mukaan rakentamiseen saadaan vain 18 % avustus, joka tarkoittaa euron suuruista investointitukea. Logistiikkakeskukseen rakennettavalle lämpölaitokselle on saatu erillinen energia-avustus euroa (20 % ). Siten rakentamishankkeelle tullaan saamaan yhteensä euroa investointi- ja energiatukea. Rakennushankkeen toteutuvat tulot tulevat siten alittumaan n eurolla. Muuttuneista meno- ja tuloarvioista johtuen tulee logistiikkakeskuksen rakentamiselle osoittaa lisämäärärahaa. Tarvittava määräraha tulee olemaan seuraava: Lisämäärärahan tarve on siten bruttona n euroa ja nettona n euroa. Lisämäärärahatarve syntyy pääasiassa investointiavustuksen alittaessa talousarviossa arvioidun määrän. Kunnan rahoitustilannetta helpottaa Pentik Oy:n kanssa keväällä sovitut toimitilojen kaupat, jossa kunta sai tuloja euroa. Kun ko. tulo otetaan huomioon, tulevat kunnan nettomenot logistiikkakeskuksen rakentamisesta olemaan n euroa. Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se varaa vuoden 2005 talousarvioon uuden määrärahan Pentik Oy:n käyttöön rakennettavan logistiikkakeskuksen rakentamiseksi seuraavasti: Menot Tulot Netto

11 11 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tarvittava lisämääräraha katetaan v tilinpäätösjärjestelyjen yhteydessä. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Kv 58 Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen yksimielisesti.

12 12 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto MÄÄRÄRAHA AHOLAN KOULUN PIHAN TÄYDENNYSRAKENTAMISEEN Kh 200 Kunnan vuoden 2005 talousarvion investointiosassa on euron määrärahavaraus Aholan koulun pihan täydennysrakentamiseen. Hankkeen suunnitellun yhteydessä on noussut tarve muuttaa pihan täydennysrakentamista siten, että alueesta rakennettaisiin kaiken ikäisille tarkoitettu lähiliikuntapaikka. Lähiliikuntapaikan kokonaiskustannusarvio on euroa, josta olemassa olevien leikkikenttärakenteiden osuus on euroa. Hanke on suunniteltu toteutettavaksi yhdessä koulun lasten vanhempien ja oppilaiden kanssa, jolloin osa hankkeen rahoituksesta muodostuu talkootyöstä. Talkootyön osuudeksi on arvioitu euroa. Lähiliikuntapaikan kustannusarvioksi jää edellä mainitut huomioon ottaen euroa. Lähiliikuntapaikan rakentamiseksi on haettu Lapin lääninhallitukselta valtionavustusta. Lapin lääninhallituksen päätöksen mukaan hankkeelle saadaan valtionavustusta euroa (sis. alv) eli verottoman valtionavun määrä on euroa. Lisäksi lähiliikuntapaikkaan sisältyvän palloareenan rakentamiseen ollaan haettu euron avustusta Suomen palloliitolta. Palloliiton avustuspäätöstä ei olla vielä saatu, mutta se on todennäköinen. Mikäli avustusta ei jostain syystä saada, karsitaan siinä tapauksessa rakentamishanketta vastaavalla määrällä. Kun otetaan huomioon Lapin lääninhallitukselta saatu valtionavustus sekä Suomen palloliitolta haettu avustus, tulee Aholan koulun pihan täydennysrakentamisen nettokustannukset olemaan euroa. Koska rakentamisen bruttokustannukset ovat suuremmat kuin talousarviossa hankkeelle varattu määräraha, tulee määrärahan myöntäminen käsitellä kunnanvaltuustossa. Tekninen johtaja Eero Aholan asiaa koskeva kirje, rakentamishankkeen kustannusarvio, Lapin lääninhallituksen avustuspäätös sekä Suomen palloliitolle jätetty avustushakemus liitteenä. Lähiliikuntapaikan toteuttaminen edellä esitetyllä tavalla merkitsee myös, että pihan liikennejärjestelyjä tulee muuttaa ja pihalla nyt sijaitsevat paikoituspaikat tulee siirtää koulurakennuksen pohjoispuolelle. Liikennejärjestelyjen kustannusarvio on euroa. Järjestelyjen toteuttamiseen tarvittava määräraha tulee varata kunnan v talousarvioon. Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Aholan koulun pihan täydennysrakentamiselle vuoden 2005 talousarvioon uuden määrärahan seuraavasti: Menot Tulot Netto Mikäli hankkeelle ei saada Suomen palloliiton avustusta, tulee rakentamista karsia vastaavalla määrällä.

13 13 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Kv 59 Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen yksimielisesti.

14 14 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KALASATAMAN PERUSKORJAUKSEN LISÄMÄÄRÄRAHA Kh 223 Kunnan vuoden 2005 talousarvion investointiosaan on varattu seuraava määräraha kalasataman peruskorjaukseen: Euroa Menot Tulot Netto Kalasataman peruskorjauksen hankesuunnittelun yhteydessä peruskorjauksen kustannukset ovat nousseet talousarviossa esitetystä. Keväällä 2005 valmistuneen kustannusarvion mukaan peruskorjauksen kokonaiskustannukset olisivat olleet euroa (alv 0 %). Lapin te-keskuksen maaseutuosastolta ollaan haettu uusi rahoituspäätös kevään 2005 kustannusarvion perusteella. Hankkeelle on saatu tukipäätös, jonka mukainen tuki on 85 % kustannuksista eli euroa. Kalasataman peruskorjaukselle on tullut hakea ja saada ympäristölupa. Luvan käsittelyn yhteydessä kalasataman toteuttamiselle on tullut lisävaateita: puhdistamorakennuksen talvikestävyys, jäteveden puhdistustehon lisäämiseksi rakennettava imeytyskenttä sekä pumppaamo, jolla jätevettä nostetaan imeytyskenttään. Lisävaatimukset nostavat peruskorjauksen kustannuksia siten, että hankkeen kokonaiskustannukset nousevat euroon. Kustannusarvio liitteenä. Lapin te-keskuksen maaseutuosastolta ollaan haettu lisäavustusta kohonneisiin kustannuksiin. Saadun vastauksen perusteella hankkeelle on mahdollista myöntää 85 % suuruinen avustus (n euroa), mutta lopullinen päätös edellyttää vuodelle 2006 tulevan myöntämisvaltuuden saamista maaseutuosastolle. Vuoden 2005 myöntämisvaltuuden perusteella ei voida tehdä lopullista päätöstä tuesta. Kalasataman peruskorjauksen nettomenot tulevat olemaan euroa, jos rakentamiseen ei saada uutta tukipäätöstä. Jos rakentamiselle saadaan uusi 85 % tuki, tulevat hankkeen nettokustannukset olemaan euroa. Koska kalasataman peruskorjaus tulee tehdä syksyn 2005 aikana, tulee lisämäärärahapäätös tehdä syyskuun 2005 valtuustossa tällä hetkellä tiedossa olevien kustannusten ja hankkeeseen saadun investointitukipäätöksen mukaisena. Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kalasataman peruskorjaukseen myönnetään lisämääräraha vuoden 2005 talousarvioon seuraavalla tavalla: Euroa Menot Tulot Netto Lisämääräraha katetaan vuoden 2005 tilinpäätösjärjestelyjen yhteydessä. hyväksyttiin yksimielisesti.

15 15 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Olavi Lehtiniemi pyysi, että kunnanhallitus myöntää hänelle eron kalasataman rakennustoimikunnan jäsenyydestä. Kunnanhallitus myönsi eron Olavi Lehtiniemelle kalasataman rakennustoimikunnan jäsenyydestä ja valitsi uudeksi rakennustoimikuntaan jäseneksi Oiva Soudunsaaren Kv 60 Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen yksimielisesti.

16 16 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto VUODEN 2005 TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN VERTAILU Kh 205 Talousarviovertailu per tehtäväaluetasolla saatetaan tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle. Kokonaisuutena tarkastellen toteutuma on jotakuinkin kohdallaan eli on määrärahoja käytetty toimintakulujen osalta 46,5 % kokonaismäärärahoista; 6 kk:n käyttö olisi prosentteina 50. On kuitenkin huomattava, että loppuvuodesta kuluja on enemmän mm. lomarahojen maksamisesta johtuen. Kun lomarahat otetaan huomioon, on toteutumaprosentti 48,2 %. Toimintakatteen osalta vastaava luku on 50,8 % ja tuottojen kertymän osalta 37,6 %. Tuottojen alhainen kertymä johtuu siitä, että ne kirjautuvat talousarvioon vasta loppuvuodesta. Käyttömenojen bruttokertymä eri tehtäväalueilla on seuraava: Tehtäväalue / Toimielin Käyttöaste Vaalit 0,0 % KESKUSVAALILAUTAKUNTA 0,0 % Tilintarkastus 100,3 % TARKASTUSLAUTAKUNTA 100,3 % Valtuustotoiminta 63,7 % KUNNANVALTUUSTO 63,7 % Yleishallinto 48,9 % Oikeudenhoito ja turvallisuus 29,9 % Henkilöstöhallinto 10,7 % Keskitetty ATK 57,1 % Edunvalvonta 64,6 % KUNNANHALLITUS 47,1 % Elinkeinotoimi 62,6 % Projektit 46,0 % Nuorten työpaja 22,6 % Peruselinkeinot 39,7 % Lomatoiminta 47,4 % YRITYSLAUTAKUNTA 45,5 % Peruskoulutus 42,7 % Toisen asteen koulutus 41,7 % Kansalaisopisto 53,0 % Kirjastotoimi 49,0 % Kulttuuritoimi 39,1 % Liikuntatoimi 53,8 % Nuorisotoimi 37,0 % SIVISTYSLAUTAKUNTA 43,5 %

17 17 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Hallinto ja talous (perusturvatoimi) 46,9 % Avoterveydenhuolto 45,3 % Osastohoito 40,3 % Sosiaalipalvelut 45,0 % Kotihoito ja vanhuspalvelut 44,2 % Päivähoito 46,9 % Ostopalvelut 56,1 % PERUSTURVALAUTAKUNTA 48,4 % Tekninen hallinto 26,8 % Valvonta ja ympäristö 40,7 % Kiinteistö- ja yhdyskuntapalvelut 41,1 % Liiketoiminta 44,0 % Palo- ja pelastustoimi 56,4 % TEKNINEN LAUTAKUNTA 42,5 % Kaikki yhteensä 46,5 % Kunnallisveroa on mennessä kertynyt euroa eli 56,0 %. Vuonna 2005 kunnallisveroa korotettiin 0,5 prosenttiyksikköä, joka tarkoittaa euroa 6 kuukaudessa. Vuonna 2004 kunnallisveroa oli kertynyt samana ajankohtana euroa (52,3 %). Yhteisöveroa on kertynyt euroa eli 88,4 %. Vuonna 2004 yhteisöveroa oli tilitetty samana ajankohtana euroa tilanteen perusteella kunnallisverotulot kertyvät vähintään talousarviossa oletetulla tavalla ja mahdollisesti ylittävät arvioidun verotulojen määrän. Yhteisöverokertymän arviointi on ongelmallista niiden suuren vaihtelun vuoksi ( /kk). Toteutuneen yhteisöverokertymän perusteella näyttää kuitenkin siltä, että yhteisöverokertymä ylittää talousarvion. Valtionosuuksia on mennessä kertynyt euroa eli 52,3 %, edellisenä vuonna euroa. Valtionosuuksia arvioitaessa on kuitenkin otettava huomioon, että marras-joulukuussa jouduttaneen palauttamaan sivistystoimen valtionosuuksia oppilasmäärien alenemisen vuoksi noin euroa, joten talousarvio toteutunee lähes suunnitellulla tavalla. Toimintakate (käyttötalousnetto) oli euroa, kun se vuotta aikaisemmin oli Edellä mainittu kehitys on pantava myönteisenä asiana merkille. Vuosikate on tilanteen mukaisena euroa, kun se edellisenä oli samana ajankohtana euroa. Talous näyttäisi siis vahvistuneen ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Vahvistuminen johtuu erityisesti suotuisesta kunnallisverokertymästä (huom! 0,5 %:n veronkorotus) ja yhteisöverokertymästä sekä myöskin toimintakatteen parantumisesta. Sisäiset laskutuserät eivät vielä näy toteutumissa, mutta sillä ei ole merkitystä, koska niiden vaikutus kunnan kokonaistalouteen on +-0.

18 18 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Esityslistan liitteessä nro 1 esitetään seuraavat tiedot: - menojen, tulojen ja nettomenojen toteutumat ja menojen, tulojen ja nettomenojen toteutumaprosentti ajankohdalta menojen, tulojen ja nettomenojen ennustettu toteutuma ajalta selvitykset toimenpiteistä menojen ylittymisen välttämiseksi Esityslistan liitteenä lähetetään: - hallintokunnilta saadut selvitykset (liite 1) - tuloslaskelmat ja (liitteet 2 ja 3) Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen ja hallintokuntien antamat selvitykset tiedoksi ja saattaa ne tiedoksi myös valtuustolle. Samalla kunnanhallitus kehottaa toimielimiä seuraamaan käyttötalouden toteutumaa ja ryhtymään tarvittaessa välittömiin toimenpiteisiin talousarviomäärärahoissa pysymiseksi. hyväksyttiin yksimielisesti Kv 61 Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen yksimielisesti.

19 19 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto SELVITYS VUODEN 2004 TILINTARKASTUSKERTOMUKSEEN JA ARVIONTIKERTOMUKSEEN KUNNANHALLITUKSEN OSALTA Kh 206 Kunnanhallituksen osalta todetaan tilintarkastus- ja arviointikertomuksessa seuraavaa: Tarkastuslautakunta Sisäiselle valvonnalle tulee laatia riittävän yksityiskohtainen ja tehtävien mukainen ohjeistus Kunnanhallitus Kunnanhallitus on hyväksynyt sisäistä valvontaa koskevat ohjeet. Tarkastuslautakunta Kunnan tilikauden tulos oli vuonna tappiollinen ja tilikausi tappiollinen. Talousarviossa vuosille ennustettu tappio on yhteensä Tappioiden johdosta kunta velkaantuu vuosittain. Kunnassa tulee perusteellisesti uudelleen arvioida koko kunnan kulurakenne ja ryhtyä toimenpiteisiin säästöjen saavuttamiseksi, jotta tappiokierre loppuisi. Alkanutta yhteistyötä Koillis-Suomen aluekeskuksen kuntien kanssa tulee edelleen kehittää. Kesäloma-aikoja päätettäessä tulee ottaa käyttöön koko lomakausi. Kunnanhallitus Tarkastuslautakunnan esittämät arviot ja huolestuneisuus kunnan talouden tilasta ovat aiheellisia, ja ne on ainakin johtavassa luottamushenkilö- ja virkamieskunnassa tiedostettu. Menojen leikkaaminen juustohöylällä ei enää riitä, vaan on puututtava palvelujen rakenteeseen. Se tarkoittaa ainakin jossain määrin olemassa olevien palvelujen heikentämistä. Kunnassa laadittu palvelustrategia omalta osaltaan antaa tähän keinot. Kunnassa on suoritettu siivoustyön uudelleen mitoitus. Lisäksi meneillään on kunnan koko henkilöstön määrää koskeva kartoitus, jonka on määrä valmistua mennessä. Yhteistyömahdollisuuksia naapurikuntien (erityisesti aluekeskuskuntien) kanssa palvelujen järjestämisessä par aikaa selvitetään (mm. sosiaali- ja terveydenhuolto, palkanlaskenta, kirjanpito, ATK jne.). Palvelujen rakenteiden muuttaminen ei käy kuitenkaan käden käänteessä, vaan ne vievät valmisteluineen ja päätöksentekoineen tietyn ajan. Tämä on tehtävä kuitenkin

20 20 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto mitä pikimmiten, koska rahastot ja varaukset loppuvat tällä menokehityksellä jo vuonna Kunnan omat konkreettiset toimenpiteet eivät vielä ole kuitenkaan olleet riittäviä talouden vinouman oikaisemiseksi. Kunnan johtoryhmä on päättänyt, että kesäloma-aikoja päätettäessä tulee ottaa käyttöön koko lomakausi. Kunnanhallitus saattaa tarkastuslautakunnan ja valtuuston tiedoksi edellä olevan selvityksen vuoden 2004 tilintarkastuskertomuksen ja arviointikertomuksen johdosta. hyväksyttiin yksimielisesti Kv 62 Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen yksimielisesti.

21 21 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto TOIMENPITEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSEN JOHDOSTA Tekninen lautakunta Tarkastuslautakunta on vuoden 2004 arviointikertomuksessa todennut, ettei kunnalla ole ajan tasalla olevaa asuntopoliittista strategiaa. Perustetun työryhmän työskentely tulisi aloittaa. Työryhmä on aloittanut asuntopoliittisen strategian työstämisen. Tekninen lautakunta ilmoittaa kunnanhallitukselle, valtuustolle ja tarkastuslautakunnalle, että tarkastuslautakunnan edellyttämän asuntopoliittisen strategian laatiminen on käynnistynyt. Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Yrityslautakunta yritystoimenjohtaja Veijo Nykänen Raportissaan tarkastuslautakunta pyytää yrityslautakuntaa kiinnittämään työpajan osalta seuraaviin seikkoihin: 1. Tuotevalikoimaa tulisi laajentaa, jotta toiminta ei olisi niin kilpailuherkkää. 2. Työpajaa tulisi toiminnallisesti kehittää niin, että se palvelisi laajempaa työntekijäryhmää painottuen nuoriin, koska työlainsäädäntö edellyttää kunnilta ns. yhteiskuntatakuun noudattamista. Vastauksena tarkastuslautakunnan raporttiin totean seuraavaa. Työpaja on laajentanut tuotevalikoimaansa sillä tavoin kuin nykyinen konekanta antaa mahdollisuuksia uusien tuotteiden valmistamiseen. Työpajalla ei ole kuitenkaan resursseja panostaa aktiiviseen asiakashankintaan ja markkinoiden etsimiseen vaan uusia tuotteita joudutaan valmistamaan tilausten perusteella. Uusien tuotteiden osalta on kuitenkin välttämätöntä, että tuotteelle on olemassa markkinat ennen kuin sitä ryhdytään valmistamaan. Muussa tapauksessa toiminta ei ole kannattavaa. Nuorilla on ollut ja on edelleenkin etusija työntekijöitä valittaessa. Työpaja on palkannut kaikki ne nuoret, jotka työvoimahallinto on sinne osoittanut. Työvoimahallinto ohjaa kuitenkin aktiivisesti alle 25-vuotiaat koulutusta vailla olevat nuoret koulutukseen työpajan sijasta. Merkittävä henkilöstön lisääminen ei ole mahdollista budjettisyistä. Henkilöstö on mitoitettu kysynnän ja budjetin mukaiseksi, jottei ylityksiä enää tapahtuisi. Perusturvalautakunta Tarkastuslautakunta pyytää selvitystä seuraavista asioista: - toimintakertomuksessa mainittu perusturvatoimialan organisaation uudelleentarkastelu tulee toteuttaa - talousarvioylitys oli Perusturvajohtaja Saara Kuuselan antama selvitys on liitteenä. Kh 221 Kunnanhallitus merkitsee teknisen lautakunnan sekä Veijo Nykäsen yrityslautakunnan ja Saara Kuuselan perusturvalautakunnan puolesta antamat lausunnot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Perjantai 15.04.2005 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013 klo 08.00 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 07.30 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 18.5.2015 klo 18.00-18.55 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. liite 5. 6. liite 7. 8. liite 9. liite 10. liite

Lisätiedot

Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10. Irja Haaranen Leila Karttunen. Kati Mononen Asko Mustonen

Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10. Irja Haaranen Leila Karttunen. Kati Mononen Asko Mustonen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1/2008 Kokousaika Torstai 24.01.2008 klo 14.00 15.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsittellyt asiat sivu Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 206-212 Otsikko Sivu 206 Toiminnan ja talouden seurantaraportti

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kunnanvaltuusto. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kunnanvaltuusto. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 29.9.2014 klo 18.00-18.16 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. 5. liite 6. 7. 8. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 10/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 10/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 28.5.2012 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Irja Haaranen. Kati Mononen Asko Mustonen. Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Anja Hyvärinen.

Irja Haaranen. Kati Mononen Asko Mustonen. Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Anja Hyvärinen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 540) 16/2005 505(- KOKOUSAIKA Torstaina 13. lokakuuta 2005 klo 18.30-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu Kunnanvirastotalo,

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2012. Nuorisoseurantalo Valola, Tuulennousu 6, 47350 Kimonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2012. Nuorisoseurantalo Valola, Tuulennousu 6, 47350 Kimonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 13.6.2012 klo 18.30 20.16 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Nuorisoseurantalo Valola, Tuulennousu 6, 47350 Kimonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 Kokousaika 19.07.2011 klo 19.00-20.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1 Maaseutulautakunta Sivu 1 Kokousaika 23.05.2008 klo 10.00 13.00 Kokouspaikka Kunnanviraston kokoushuone 1 Käsittellyt asiat Asia no 10 Järjestäytymisasiat 3 11 Lainan myöntäminen kyläyhdistyksille 4 12

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

Jyrki Kuikka Jouko Kettunen Aika ja paikka Torstaina 27.12.2012 klo 10.00-12.00 kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus

Jyrki Kuikka Jouko Kettunen Aika ja paikka Torstaina 27.12.2012 klo 10.00-12.00 kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2012 139 (-171) KOKOUSAIKA Keskiviikkona 19. joulukuuta 2012 klo 13.00-17.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 10.5.2011 klo 19.00 19.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2013. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2013. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2013 Kokousaika 14.10.2013 klo 18.00 20.35 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Heikki Halla-aho, jäsen. Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, jäsen

Heikki Halla-aho, jäsen. Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 6/2009 151 KOKOUSAIKA 30.3.2009 klo 13.30 16.50. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kaupungintalo Erkki Rytky,

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 21/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 21/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 21/2012 Kokousaika 19.11.2012 klo 18.00 20.36 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

376 vuokraamisesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle 200 Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala,

376 vuokraamisesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle 200 Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala, Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/2014 371 Kunnanhallitus 08.12.2014 Aika 08.12.2014 klo 18:00-21:39 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 197-210 Otsikko Sivu 197 Tero Annolan

Lisätiedot

Käsittellyt asiat. 92 Hallintojohtajan viran täyttäminen 171. 93 Elinkeino- ja kehittämisrahaston sääntöjen muutos sekä käyttövaltuus 174

Käsittellyt asiat. 92 Hallintojohtajan viran täyttäminen 171. 93 Elinkeino- ja kehittämisrahaston sääntöjen muutos sekä käyttövaltuus 174 Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 6/2008 Kokousaika Tiistai 26.03.2008 klo 13.00 15.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kh:n kokoushuone Käsittellyt asiat sivu Asia no 91 Järjestäytymisasiat 170 92 Hallintojohtajan

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 27.10.2010 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot