Kengän koputuksia. Syystapahtuma Tampereella. ILMOITTAUDU! Sivut 6 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kengän koputuksia. Syystapahtuma 19. 21.10.2007 Tampereella. ILMOITTAUDU! Sivut 6 7"

Transkriptio

1 Pieni- ja Isokenkäiset ry Små och Stora Skor rf Kengän koputuksia Tall & Small Association 3 /2007 Syystapahtuma Tampereella. ILMOITTAUDU! Sivut 6 7 Tall & Small ja Tammerfest Kuvakertomus kaupunkifestareilta tässä lehdessä ja verkossa Tony Special Guest from England (alhaalla vasemmalla). Tuttuja mm. Jarmo, Sami, Kalle, Tony, Maija, Arja, Maiju, Anne ja Vesa. Sisäsivuilla myös Juha. Viimeinen palvelus erikoiskokoisuus koskee koko elämää. Sivut 4 5

2 Kengän koputuksia 3 / 2007 Peruspalveluministeri Liisa Hyssälän vastaus kirjalliseen kysymykseen hallitukselle ääripituisten oikeuksista palveluihin Kansanedustaja Antti Kaikkonen esitti kirjallisen kysymyksen Suomen hallitukselle keväällä 2006 Eduskunnassa Pieni- ja Isokenkäiset ry:n hallituksen laatiman aineiston pohjalta. Kysymyksen teksti julkaistiin kokonaisuudessaan Kengän koputuksia -lehden numerossa 1 2/2007. Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan työjärjestyksen 27 :ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Antti Kaikkosen (kesk) näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 330/2006 Miten hallitus aikoo taata äärikokoisten oikeudet palveluihin ja yhdenvertaisuuden muihin kansalaisiin nähden ja mitä hallitus aikoo tehdä, että ääripituiset saavat palvelut ja tuotteet samoilla hinnoilla kuin muutkin kansalaiset. Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa: Perustuslaki edellyttää, että julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kun lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Perustuslaki korostaa, että ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä ja että ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan henkilöön liittyvän syyn perusteella. Henkilön fyysiset ominaisuudet, kuten pituus tai paino, ovat henkilöön liittyviä syitä laissa tarkoitettujen vähemmistön oikeuksien toteutumista ja yhdenvertaisuutta arvioitaessa. Ääripituiset, eli erikoiskokoiset henkilöt, myös lapset, ovat usein vaikeuksissa selvitä arki- ja työelämästä, kuten kysymyksessä todetaan. Työ- ja toimintaympäristön edellytysten lisäksi ongelmia ja kustannuksia syntyy vaatteiden ja kenkien hankinnasta. Ihmisten mittojen huomioonottaminen kuuluu laadukkaaseen ympäristön ja välineiden suunnitteluun. Sen toteutuminen voi kuitenkin olla puutteellista. Aina ei ole sopimusta siitä, mitä kokoa koskevaa tilastorajaa pidetään kriteerinä kussakin suunnittelukohteessa. Lisäksi mittatietoja ei ole osattu hankkia tai ottaa huomioon hyväksytyllä tavalla. Usein on teknisiä ja taloudellisia syitä, jotka estävät poikkeavien kokojen huomioon ottamisen. Eräiden tuotteiden (esimerkiksi henkilöiden kuljetusvälineet) markkinat Suomessa, jopa Euroopassa, voivat olla niin pieniä, että on vaikea saada käyntiin niiden valmistus tai myynti. Suunnittelijoille on saatavilla ergonomian käsikirjoja ja antropometrisen suunnittelun oppaita, joissa on taulukoitu keskeiset vartalon mitat, yleisimmin aikuisväestön 5. ja 95. prosenttipisteen raja-arvoina, yleensä kumpikin sukupuoli erikseen. Suomen väestöstä noin 5 % jää rajojen ulkopuolelle. 2,5 % suurista ja 2,5 % pienistä henkilöistä. Mittataulukoita on myös kansainvälisissä ja eurooppalaisissa ergonomiastandardeissa ja niissä on tarkastettu kumpaakin sukupuolta yhdistettynä populaationa. Annettujen raja-arvojen ulkopuolelle jää 10 % ihmisistä (5 % suurista ja 5 % pienistä) Eurooppalaisten ergonomiastandardien mittojen ylärajat (95. prosenttipiste) perustuvat suurikokoisimpien eurooppalaisten populaatioiden arvoihin, ja vastaavasti alarajat (5. prosenttipiste) pienikokoisimpien populaatioiden mittoihin. Turvallisuuteen liittyvissä mitoituskohteissa (esim. hätäpoistumistiet ) sovelletaan myös 99. prosenttipisteen raja-arvoja sekä tilanteesta ja toiminnan luonteesta seuraavia korjaavia lisämittoja. Arvonlisäverolain (1501/1993) mukaan arvonlisäveroa suoritetaan lähtökohtaisesti kaikesta liiketoiminnan muodossa tapahtuvasta tavaran ja palvelun myynnistä. Arvonlisäverolain 34 :n mukaan veroa ei kuitenkaan suoriteta terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen myynnistä. eikä hoidon yhteydessä hoitoon tavanomaisesti liittyvien palvelujen ja tavaroiden luovutuksesta. Veroa ei myöskään suoriteta lain 37 :n perusteella sosiaalihuoltona tapahtuvasta palvelujen ja tavaroiden myynnistä. Siten ääripituisille terveyden- ja sairaanhoito- sekä sosiaalihuoltopalvelun 2

3 Kengän koputuksia 3 / 2007 yhteydessä luovutetut tavarat ja palvelut ovat laissa säädetyin edellytyksin verottomia. Tavaroiden ja palvelujen myyntiin sovellettava yleinen verokanta on 22 prosenttia. Elintarvikkeisiin sovelletaan alennettua 17 prosentin verokantaa sekä eräisiin muihin hyödykkeisiin 8 prosentin verokantaa. Arvonlisäverotuksessa sovellettavista verokannoista on säädetty Suomea sitovasti Euroopan yhteisöjen neuvoston kuudennessa arvonlisäverodirektiivissä (77/388/ETY). Jäsenvaltiot voivat direktiivin mukaan soveltaa yleisen verokannan lisäksi enintään kahta alennettua verokantaa direktiivin H liitteessä lueteltuihin hyödykkeisiin. Ääripituisille myytävät tavarat ja palvelut eivät sisälly tähän luetteloon. Tavaroiden ja palvelujen verokannan alentaminen ääripituisille kohdennettujen hyödykkeiden osalta ei ole yhteisölainsäädännön mukaan mahdollista. Lisäksi arvonlisäverojärjestelmä soveltuu huonosti ääripituisten ostamien tavaroiden ja palvelujen tukemiseen. Tällaisten hyödykkeiden määritteleminen olisi hankalaa ja aiheuttaisi vaikeita rajanvetotilanteita. Mahdolliset tukitoimenpiteet tulisikin toteuttaa muiden järjestelmien kuin arvonlisäverotuksen avulla. Ihmisten mittojen kokohajonta on kuitenkin niin suuri, että kaikkien huomioonottaminen kaikissa tapauksissa on käytännössä mahdotonta. Yksilöllisiä ratkaisuja tarvitaan tilannekohtaisesti, esimerkiksi potilasvuoteiden ja tutkimusalustojen jatkamiseksi. Kriittisissä tapauksissa tilastorajoista on sovittava, ja näiden rajojen ulkopuolelle jäävien osalta tulisi selvittää korvaavat ratkaisut ja menettelyt. Ääripituisen on mahdollista hakea Kansaneläkelaitoksen vammaisetuuksia, jos toimintakyvyn alentumista ja erityiskustannuksia tai avuntarvetta koskevat lain edellytykset täyttyvät. Kansallisen terveyshankkeen yhtenä tavoitteena on pyrkimys suurempiin toimintakokonaisuuksiin esimerkiksi hankintojen osalta. Tämä helpottaa erityiskokoisten apuvälineiden, kuten pyörätuolien hankintaa sairaanhoitopiirikohtaisesti. Terveyshankkeen valtionavustusten jaossa on otettu huomioon yhtenä painopistealueena vähemmistöt. Hankeavustuksia myönnetään vielä palvelujen kehittämistoiminnalle vuonna Ääripituisten henkilöiden etuuksia valvovat järjestöt ovat pienten potilasjärjestöjen tapaan Raha-automaattiyhdistyksen avustusten kohteena. Helsingissä 12. päivänä toukokuuta 2006 Peruspalveluministeri (nyk. sosiaali- ja terveysministeri) Liisa Hyssälä INFO syksy 2007 Yhdistys: Pieni- ja Isokenkäiset ry Sähköposti: Postiosoite: PL 186, HELSINKI Rek.nro: Internet: Pankkiyhteys: Nordea, Lappajärvi, Puhelimet: Jäsenmaksut vuonna puheenjohtaja Maiju Havinen sihteeri Arja Partanen Henkilöjäsen: 20 Varsinainen jäsen (muut perheen jäsenet maksutta) tai kannatusjäsen Yritysjäsen: 100 Tuotteita tai palveluita tarjoavat yhteistyökumppanit Jäsen- ja ilmoitusasiat kirjallisesti, mieluiten sähköpostilla 3

4 Kengän koputuksia 3 / 2007 Viimeinen palvelus vainajan pituus cm Kenelle tuhkaus, kenelle ei? Elinaikanaan voi esittää toiveen kuolemansa jälkeisestä tuhkauksesta. Henkilö haluaa omalta osaltaan toteuttaa ympäristöhygieniaa. Joka kolmas (34.2%) vainaja tuhkattiin Suomessa vuonna 2006, Helsingissä 76.9 %. (Lähde: Vapaaehtoinen tuhkaus yleistyy. Toisena vaihtoehtona on sen määrääminen pakolliseksi kaikille kansalaisille esimerkiksi pandemioihin varauduttaessa. On jo olemassa ministeritason päätös vainajien tuhkauksesta poikkeustilan aikana. Eläimiä on poltettu miljoonittain suu- ja sorkkatautiepidemian takia. Ihmisten epidemia vaatii saman, tunteilu tai ennakkoluulot eivät auta. Olkoon kysymys vapaasta tahdosta tai poikkeustilan aikana tehtävästä tuhkauksesta, niin molemmissa tapauksissa kysymys kuuluu: Onko mahdollisuus tuhkaamiseen olemassa ainoastaan keskikokoisille, koska kaikki muukin toimintaympäristössämme on vain keskikokoisille suunniteltua? Arkkukoot Yleisimmän arkkukoon ulkomitat ovat: pituus 207cm, leveys 73 cm, korkeus 50cm. Ylipitkäksi arkku määritellään, kun ulkomitat ovat: pituus 217cm, leveys 83cm, korkeus 50cm. Ylipitkä arkku on valmistettava jo silloin, kun vainajan pituus jää vähän alle 190cm tai on sitä suurempi. Sopivan arkun oikea ulkomitta saadaan, kun henkilön pituuteen lisätään 30cm. Mittatilauksena tehty arkku maksaa vähintään 10% enemmän kuin yleiskoko. Vinkki: Kansalaisopistojen puutyöpiireissä on valmistettu oma-arkkuja. Käsistään kätevä erikoiskokoinen valmistaa itse itselleen sopivankokoisen ja mieluisan arkun. Jos ei ole ulkovarastoa arkun säilyttämiseen, sitä voi käyttää huonetiloissa komerona: Ulkoasu koristellaan sisutukseen sopivaksi, kansi saranoidaan ja sisätilat varustetaan hyllyillä. Valaistus tuo lisäarvoa. Vaatetus vainajalle Valmistajilta tarkistettujen tietojen mukaan valkoinen pitkä paita ja valkoiset sukat ovat riittävän kokoiset ja malliset kaikille riippumatta henkilön pituudesta, leveydestä ja jalan koosta. Myös katastrofeissa tarvittavat muoviset pussit ja nostamislakanat ovat riittävän pitkiä ja leveitä. Saattoauton tilat, ylipitkät arkut Saattojuhlassa arkkua kuljettavan auton sisätilat on yleensä mitoitettu vakio kokoisille arkuille. Pitempien arkkujen saattokuljetus on saadun tiedon mukaan jo nyt ajankohtainen ongelma. Pidentyneet vainajat tarvitsevat pidempiä saattoautoja. Kun keskipituus nousee muutaman sentin, lisääntyy ääripäässä olevien yli 195- senttisten määrä moninkertaiseksi. Huippupitkien määrän lisääntymisellä on laajoja yhteiskunnallisia vaikutuksia. arvioi Kansanterveys-laitoksen tutkija, ylilääkäri Markku Heliövaara Etelä- Suomen Sanomissa Suomessa on 500 hautaustoimistoa. Ylipitkä arkku ei mahdu kaikkien hautaustoimistojen saattoautoon. Arkulle varattu tila voi olla liian lyhyt vain 210 cm tai 215 cm. Chrysler Grand Voyager- autoissa tilaa saadaan jopa 250 cm pitkälle arkulle, kun istuimia poistetaan. Näitä malleja on myyty hautaustoimistoille ainakin 120 kpl (Lähde: Autokauppa). Hyvinkäällä on käytössä hyvin juhlava saattoauton uutuusmalli, Mercedes Benz Binz, jossa arkkutilaa on 240 cm. Tuhkauslaitosten uunit Suomessa on parikymmentä tuhkauslaitosta eli krematoriota. Krematoriouunien valmistajia on vähän, ruotsalaisvalmisteinen TABO on yleisin uuni. rematoriot ovat seurakuntien omistuksessa. Yksityinen, Krematoriosäätiön ylläpitämä tuhkauslaitos sijaitsee Helsingin Hietaniemessä. Jos ylipitkän, mittatilauksena valmistetun arkun tarvitsija sattui asumaan paikkakunnalla, jossa on käytössä riittävän kokoinen saatto- 4

5 Kengän koputuksia 3 / 2007 auto, niin vielä tässäkään vaiheessa kokoongelmat eivät hänen kohdallaan ole ohi. Ylipitkä - mahdollisesti ylileveäkin - arkku ei mahdu Suomessa yleisesti käytössä oleviin, vanhoihin krematorion uuneihin. Niiden mitat ovat: pituus 215cm, leveys 85cm, korkeus 55cm. Olisi kannattanut asua Espoossa tai Porissa - niillä paikkakunnilla on uusi krematoriouuni: pituus 270cm, leveys 91cm, korkeus 80cm. Jotakin väestön pituuden/koon muutoksesta kertookin se, että uusitut uunit on hankittu näin paljon isompina kuin entiset. Uurna ja tuhkan sijoittaminen Lähdetietojen mukaan tuhkauurnan tilavuus on 4½ litraa. Siihen arvellaan mahtuvan kaiken pituisen, kaiken kokoisen ja painoisen vainajan tuhkan. On helpottavaa ajatella, että uurnaan asti selvittyään kenelläkään ei enää olisi koko-ongelmaa? Se jää nähtäväksi. Tuhka on lain mukaan sijoitettava pysyvästi viimeistään vuoden kuluttua tuhkauksesta: 1. Hautausmaalle uurnassa hautaan tai sukuhautaan tai muistolehtoon. 2. Luontoon maahan tai vesistöön uurnassa tai sirotellen maan- tai vedenomistajan luvalla. 3. Lupa Lääninhallitukselta tarvitaan ainoastaan silloin, jos yksityisen maalle halutaan hautamuistomerkki. Silloin haudasta tulee yksityinen hauta, josta tulee merkintä kiinteistörekisteriin. Saattojuhlan järjestäminen erikoiskokoiselle Ensimmäiseksi varmistetaan sopivankokoisen arkun saaminen ja sen aikataulu. Vasta sitten, kun mittatilausarkun toimitusaika on tiedossa, kannattaa tehdä muut saattojuhlan ohjelmaan kuuluvat aikavaraukset ja tilaukset. Tositapaukseen perustuva varoitus: Väärä järjestys tai ajoitus juhlajärjestelyissä aiheutti surutyötä tekeville omaisille trauman. Hautaustoimiston asiantuntevaan apuun luottaen he valitsivat samanaikaisesti arkun tykötarpeineen ja järjestivät ohjelman lukuisat aikavaraukset, esiintyjä- ja ateriatilaukset yms. Iäkkään lesken läsnäollessa, vainajaa arkkuun laitettaessa huomattiin, että arkku oli aivan liian kapea hartioiden kohdalta. Hautaustoimisto ehdotti ensin kalliimman mittatilausarkun tilaamista. Valmiiksi järjestettyä juhlaa ei enää voitu/haluttu perua. Toisena vaihtoehtona ehdotettiin vainajan solisluiden katkaisua hartioiden kaventamiseksi, niin on ennenkin jouduttu tekemään. Omaisten päätöksellä arkkupehmusteet poistettiin päädyistä, luut katkaistiin ja 193 cm pitkä vainaja saatiin survottua arkkuun. Avoimia tai toimenpiteitä vaativia kysymyksiä Asuinpaikkakunnalla on merkitystä kaikille kansalaisille sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuudessa. Erityisen pitkien henkilöiden asuinpaikkakunnan merkitys korostuu, kun he itse tai omaiset miettivät, miten saadaan hoidettua ns. viimeinen palvelus. Onko pitkä ihminen ulkopuolella tässäkin asiassa/palvelussa? Ei halutessaan saa tuhkausta? Ei voi pandemian aikana totella mahdollista tuhkauslakia? Miten omaiset siinä tapauksessa menettelevät hänen kanssaan? Onko pakosti meneteltävä niin kuin Gangesjoen rannalla tehdään? Kaikkien vainajien pitää päästä saattojuhlassaan arvokkaalla tavalla kuljetetuksi? Koko ei saa olla este? Miten hoidetaan ylipitkän arkun kuljetus? Tilataanko jostain, ehkä hyvinkin kaukaa, isompi saattoauto kuin mitä oman kunnan alueella on saatavilla? Kuljetetaanko ylipitkä arkku esimerkiksi Rovaniemeltä Poriin suurempaan uuniin tuhkattavaksi? Kuka kuljetuksen maksaa, kun kyseessä on: 1.Vapaaehtoinen tuhkaus? 2. Poikkeustilan aikainen, velvoitettu tuhkaus? Kirj. Maiju Havinen NÄIN MUUALLA Ylipainoisten arkuista on tullut ongelma Australiassa. Hautausurakoitsijoiden liitto on kehottanut jäseniään käyttämään perinteisten kantohihnojen sijaan nostolaitteita. Myös arkkujen koko on kasvanut, ja joissain tapauksissa arkkua varten saatetaan jo tarvita kaksi hautapaikkaa. Lähde: Aamulehti

6 Kengän koputuksia 3 / 2007 KUTSU ILMOITTAUDU HETI! Viim Maiju Arja Pieni- ja Isokenkäiset ry:n syystapahtuma , Tampere karkeloita, keskustelua, karaokea, kokoustamista hilpeyttä, halauksia, hohtokeilailua veljeyttä, vertaistukea, vipinää iloa, innoitusta, innovaatioita PERJANTAI Valoa ja vipinää Keskustorin suihkukaivolla: Tavataan, Halataan ja Nautitaan Valosta Valoviikkojen avaus! Onkohan halauskenno laajentunut viime vuodesta? Ravintola Subway, Keskustori 1, Pieni tai Iso Iltapala, oma kustannus, valitse listalta suosikkisi valmiiksi: Ravintola Killinki, Aleksis Kivenkatu 13. Karaokella kurkku auki yksin tai kuorossa. Valitse listalta laulu valmiiksi, myös på svenska, in English, auf deutsch Bar & Dance Be-Bop, Satakunnankatu 18 A, Finlayson, sisäänpääsymaksu 4 Jonon jatkoksi joraamaan parhaiden 60- ja 70-luvun tanssihittien seurassa. Jos seurue on paikoitellen korkeaa, niin on myös katto korkealla - käsiäkin voi siis nostella nopeassakin tahdissa. Voimistellaan paikat vetreiksi lauantai-iltaa varten, aikaa on klo asti. LAUANTAI Kulttuuria, kokousta ja hohtokeilailua Vapaata seurustelua, shoppailua Tampereen Tuomiokirkko, Tuomiokirkonkatu. 19. toukokuuta 2007 kirkko täytti 100- vuotta ja juhlan kunniaksi valmistui laaja, 7 miljoonaa euroa maksanut restaurointityö. Näemme Lars Sonckin, Hugo Simbergin, Magnus Enckellin ja Valter Jungin työn tulokset lähes uudenveroisina Rautatieasemalta poimitaan mukaan asemahallissa pääsisäänkäynnin lähellä harhailevat lyhyet ja pitkät henkilöt. Lähtö keilahallille tilatakseilla Kaupin keilahalli, Keilakuja 1, Ravintola Im Aroi (thairavintola). Seisovan pöydän antimista maistellaan suomalaista ja thaimaalaista ruokaa. Yhdistys tarjoaa ruoan ja keilakahvit kaikille syyskokouksessa läsnäoleville. (HUOM! ilmoittaudu etukäteen) Keilahallin koulutuskabinetti, Syyskokous, aiheina mm. Sääntömääräiset syyskokousasiat, projektikatsaus sekä kansainvälisiä kuulumisia Keilahalli, Hohtokeilailu, Mestaruusturnauksessa ratkaistaan Suomen yhdistyksen keilamestaruus sekä maaottelu: Suomi / Muut maat. Turnauksessa ei tarvita osaamista eikä muitakaan erityisiä avuja, välineetkin voi vuokrata hallilta. Sen sijaan turnauksessa tarvitaan sekä pelaajia, toimitsijoita että kannustajia. Paikkoja radoille rajoitetusti, VARAA HETI 6

7 Kengän koputuksia 3 / 2007 tai , Maiju. Yhdistys maksaa ratamaksut. Sauna ja suihku käytettävissä, oma pyyhe mukaan! Tulosten selvittyä palkintojenjako, jossa virallinen mestarikeilaaja halataan porukalla. Palkinnoista nautitaan yhdenvertaisesti kakun kera - kaikki voittavat. Jälkipelit pelataan jossakin, demokraattisesti valitussa, mukavassa keskustan illanistujais- tai tanssiais paikassa tunnelman mukaan. SUNNUNTAI Kotoisasti ja keskustellen Rautatieasema, asemahalli pääovien lähellä, lähtö tilataksilla osoitteeseen: Kaitavedentie 164, Tampere. Leikkien ja leppoisan yhdessäolon ohessa keskustelemme ja kirjaamme ajatuksia Yhdistyksen Tulevaisuudesta vai onko sitä? Kerro sinäkin mietteesi joko suullisesti tai kirjallisesti. Entäpä, jos yhdistys lakkaa olemasta? Mitä yhdistyksen työ ja tulevaisuus merkitsee sinulle? Tilaisuus päättyy haikeisiin halauksiin juttujen loppuessa. Tarjolla kahvia, virvokkeita ja pientä purtavaa saunalla tai ilman. Tule tekemään arvokas sijoitus tulevaisuuteesi! Tallenna ihania muistoja ystävyyden pankkitilillesi! On sitten tarvittaessa, mistä ottaa ;D) TERVETULOA! Pieni ja Isokenkäiset ry, Hallitus Pieni- ja Isokenkäiset ry, Syyskokous , Tampere Esityslista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen: Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4. Esityslistan hyväksyminen 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, liittymis- ja jäsenmaksut v Valitaan v yhdistykselle puheenjohtaja, 4-6 hallituksen jäsentä ja 2-10 hallituksen varajäsentä 7. Todetaan hallituksen valitsema taloudenhoitaja/tilitoimisto Tili-Tutka Oy 8. Valitaan yhdistykselle vuodeksi 2008 kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa 9. Esitetään edellisen kokouksen pöytäkirja 10. Valitaan yhdistyksen edustajat Europatreffeniin v Projektikatsaus 12. Ilmoitusasiat 13. Vastaanotetaan ilmoittautumisia järjestömme vapaaehtoistyöhön 14. Kokouksen päättäminen 15. Vapaa sana, ulkomaisten vieraiden esittely 7

8 Kengän koputuksia 3 / 2007 Erikoiskokoisten tapaamisia Syksy 2007 TAPAAMISTEN VAKIOVUOROT Tampere Paikka 1 Aika Paikka 2 Aika Helsinki Toimintakeskus Vuoltsu, Vuolteenkatu 13, kerhohuone 14, Tampere klo tiistai, viikon kuulumiset ja nettisurffailua Syyskuu 4, 11, 18 ja 25. Lokakuu 2, 9, 16, 23 ja 30. Marraskuu 6, 13, 20 ja 27. Tullintorin kauppakeskus, Tullikatu 6, Kuntosali Albatrossin kahvio 2. krs. klo perjantai, kokoontuminen ja lähtö mukavaan jatkopaikkaan Syyskuu 28. Lokakuu 26. Marraskuu 30. Paikka Wayne's Coffee Kaisaniemi, Kaisaniemenkatu 3, Helsinki, (09) Aika klo perjantai, jutustellaan ja jatketaan muualla Syyskuu 14. Lokakuu 12. Marraskuu 09. Joulukuu 14. Lappeenranta Paikka Aika Oulu VALOA - ILOA - TUTTUJA - TUNNELMAA Syystapahtumamme Tampereella pe su Tarkempi ohjelma myös netissä Tule Sinäkin ja tuo perheesi! Odotamme myös ulkomaisia tuttuja! Kahvila-Ravintola Saimaan Helmi, Eteläkatu 2, Lappeenranta, (05) klo maanantai, jutustelua ja tutustelua Syyskuu 10. Lokakuu 08. Marraskuu 12. Joulukuu 10. Syksyn Uutuus! Paikka Ilmoitetaan myöhemmin, katso netistä tai tiedustele Maijulta Aika Ilmoitetaan myöhemmin Pori Paikka Aika Kirjastokahvila Hjalmari (Pääkirjasto) klo lauantai, jutustelua ja tutustelua Syyskuu 8, 15, 22 ja 29. Lokakuu 6, 13 ja 27. Marraskuu 10, 17 ja 24. Joulukuu 1, 8 ja 15. SEURAA MYÖS NETTIÄ s-posti: ÄKKILÄHDÖT, MIHIN VAAN! Tapahtumia lyhyellä varoitusajalla. Ota Sinäkin yhteyttä toimistoon, kun järjestät jotakin mukavaa ja haluat kokoisia kavereita kimppaan! PIKAPOSTITUSREKISTERI Kohdennettua tietoa menoista ja mahdollisuuksista (esim. filmiin, haastatteluun, ryhmämatkalle) saat, kun lähetät sähköpostiosoitteesi: tunnuksella pikaposti. PITUUSHOITORYHMÄ Yhdistyksen Auttava puhelin (ark. klo 10 16) Numerosta saat pituushoitoryhmän yhteystiedon. 8

9 Kengän koputuksia 3 / 2007 TAPAAMISPAIKKOJA RAVINTOLOISSA Lauantai, tuloaika klo Menokengät jalkaan - Vinkki vieraskirjaan Lue vieraskirjaa - Mene mukaan - Joku menee jo! Helsinki Jyväskylä Lahti Pori Seinäjoki Tampere Turku Vaasa Marskin baari (lähtö), Mannerheimintie 10, (09) Hemmingway s Bar, Kauppakatu 32, (014) , K-20 v, av Santa Fé, Aleksanterinkatu 10, (03) av PK, Puistojen risteys, (02) av Tanssiravintola Lyhty, Kauppakatu 10, (06) Seurahuone, Hämeenpuisto 17 19, (03) av Galax, Aurakatu 6, (02) av Hullu Pullo/Waild, Kauppapuistikko 15, (06) av Tammerfestin tunnelmia: Makkarakulttuurin mekassa, mustan makkaran mysteerin äärellä Tony, Arja, Kalle Tampereen Tammelantorilla. 9

10 Kengän koputuksia 3 / 2007 Saunataiteen pitkä oppimäärä Ystävyyden taikaa Tammerfestin aikaan: Saunamestarina Juha nauttimassa Sami ja Tony tarjoilijana Maija 10

11 Kengän koputuksia 3 / 2007 Tehdään yhdessä Asiat vaativat tekijänsä Lataan mukavia muistoja Lainaan itselleni ystäviä Hyvä jäsen Pieni ja Isokenkäiset ry:n jäsenenä saat: uusia ystäviä vertaistukea ja neuvontaa 2 4x vuodessa ilmestyvän jäsenlehden tiedotuskanavan netin kautta yhteyksiä ulkomaisiin yhdistyksiin erikoiskokoisten etujen ajamista sekä Suomessa että EU:ssa tietoa tapaamisia kokousten yhteydessä tarjoilua jäsenetuja erikoiskokoisten liikkeistä ym. Verkkomediapalvelu-projektimme jatkuu. Tuloksena syntyy uudenlainen, monipuolinen kanavien verkko vaikuttamista, tiedotusta, tuotetietojen jakamista, neuvontaa sekä kontaktien luomista varten. Todelliset mahdollisuudet eri tahojen ja jäsenten väliseen vuorovaikutukseen lisääntyvät huimasti! ERIKO-tietopankki avaa uusia ovia rajatuille käyttäjäryhmille, PIKRY:n jäsenenä varmistat oman käyttöoikeutesi. Syysterveisin Maiju ja hallitus TAVATAAN TAAS TUTTUJA KOTOA JA KAUKOMAILTA! Se on kivaa Mitä minä voin tehdä Annan aikaani muille Luotan ihmisiin Lähden tutustumaan Syksyn Valoisin ja erikoiskokoisille tärkein tapahtuma Tampereella. Tule mukaan iloiseen menoon! Kustannukset on minimoitu, jotta mahdollisimman monella on tilaisuus osallistua. HUOM! Helsingin kaupungin vertaistukirahoilla helsinkiläisille jäsenille korvataan matkakulut junalipun mukaan. Syystapahtuma / -kokous pe-su Tampere. Katso ohjelma ja ilmoittaudu! Kysy lisää: tai soita tai kirjoita PL Helsinki Saajan tilinumero Mottagarens kontonummer Nordea TILISIIRTO GIRERING Maksu välitetään saajalle vain Suomessa Kotimaan maksujenvälityksen yleisten ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella. Betalningen förmedlas endast till mottagare I Finland enligt Allmänna villkor för inrikes betalningsförmedling och endast till det kontonummer betalaren angivit. Saaja Mottagare Maksaja Betalare Pieni- ja Isokenkäiset ry Yhdistysrek.nro Jäsenmaksut 2007 varsinainen jäsen 20 (sis. koko perheen) kannatusjäsen 20 kunniajäsen 0 yritysjäsen 100 (laskutus erikseen) Allekirjoitus Underskrift Tililtä nro Från konto nr Viitenumero Ref. nr Eräpäivä Maksa viitenumerolla (=jäsennumero). Tarkista numero osoitetarrasta! Förfallodag ,00

12 Kengän koputuksia 3 / 2007 Pitkien Ihmisten vuoden 2008 Jättitapahtuma Amsterdamissa AQ4* Nyt on aika lankata puukengät kiiltäviksi ja varata oma tanssireviiri. Tapahtuman järjestelyistä vastaa Klub Lange Mensen, Netherlands. Amsterdamiin kokoontuu useita satoja ( ) huikean pitkiä ihmisiä, yleensä tapahtumaan osallistuneiden naisten pituudet ovat olleet cm ja miesten pituudet cm. Odotettavissa on upea kokonaisuus, josta ei tule puuttumaan naurua, iloa, huumoria, hulluutta, hauskuutta, siis aivan hulvatonta. Luvassa on kipeyttä sellaisissa lihaksissa, joita tulee harvemmin käytettyä, kuten kasvojen pienet naurulihakset, pohkeiden ja reisien tanssilihakset ja hauisten halauslihakset. Hoidoksi Suomen tiimi ehdottaa: Heti perille päästyäsi ympäröi itsesi elvytysryhmällä, kaikenlaiset avunantotaidot ovat suotavia. Osallistu myös itse toisten auttamiseen voimiesi mukaan. Viikon kuluessa lihakset vahvistuvat niin, että lauantain huippuiltaan, Suureen Gaalaan voit lähteä luottavaisin mielin ja todeta tanssipohkeiden olevan timmissä kunnossa. Sunnuntain jäähyväisjuhlassa voit tosin löytää ne ikävät haikeuslihakset, joiden hoidoksi tiimimme ehdottaa yhteyksien ylläpitoa sähköisesti siihen asti, kunnes taas tavataan. Huom! Nopeat syövät hitaat näilläkin matkoilla. Joten varaa heti, maksa (vaikka veronpalautuksista) ennen , saat suurimman alennuksen. Early bird Normal Late booking Tutustu sivuihin ja tee päätös! asti ja välisenä aikana ja välisenä aikana Ohjelma suomeksi tulossa, sitä ennen kysy tarvittaessa lisää tai Arjalta MEDIATIEDOT Kengän koputuksia Pieni- ja Isokenkäiset ry:n jäsenlehti Koko: A4, 12 tai 16 sivua Ilmestyminen: 2-4 kertaa vuodessa Painos: 650 kpl (3/2007, ) Ilmoitusaineisto ja tied. puh tai kirjeitse osoitteella: Pieni- ja Isokenkäiset ry, PL 186, Helsinki Toimitus voi muokata saamiaan kirjoituksia, eikä vastaa sille jätetystä aineistosta. Toimitus: Maiju Havinen, päätoimittaja Arja Partanen Taitto: Arja Partanen Mika Nyman Kuvat: Tony Pendleton Ilmoitushinnat: ¼ sivun ilmoitus 50 ½ sivun ilmoitus 100, sisältää yrityksen tiedot/mainos yhdistyksen internetsivulle Paino: Domus Print Oy, 1 vuodeksi. Tampere

Pesonen Arto Sivu 1 Kantolanpolku 98. LASKU FAKTURA Säimen Metsäliitto Osuuskunta. osoite Lappeenrannan hankintapiiri

Pesonen Arto Sivu 1 Kantolanpolku 98. LASKU FAKTURA Säimen Metsäliitto Osuuskunta. osoite Lappeenrannan hankintapiiri Pesonen Arto Sivu 1 Kantolanpolku 98 LASKU FAKTURA 58360 Säimen Päivämäärä Datum Laskun numero Fakturans nummer 0505815292 2.11.2017 2983 arto.pesonen@koneurakointipesonen.fi Viitteenne Er referens Metsäliitto

Lisätiedot

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 InvoiceTypeText 1 / 2 SellerOrganisationName[2] SellerPartyDetails/SellerOrganisationName[3] SellerPartyDetails/SellerOrganisationDepartment[1] SellerStreetName SellerPostCodeIdentifier SellerTownName

Lisätiedot

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 SellerOrganisationName[2] SellerPartyDetails/SellerOrganisationName[3] SellerPartyDetails/SellerOrganisationDepartment[1] SellerStreetName SellerPostCodeIdentifier SellerTownName 1] 2] ls/invoicerecipientstreetname[1]

Lisätiedot

HAUTAUSJÄRJESTELYNI 10. TAMMIKUUTA HAUTAUSPALVELU RUUSU Laurinkatu 28, Lohja

HAUTAUSJÄRJESTELYNI 10. TAMMIKUUTA HAUTAUSPALVELU RUUSU Laurinkatu 28, Lohja HAUTAUSJÄRJESTELYNI 10. TAMMIKUUTA 2017 HAUTAUSPALVELU RUUSU Laurinkatu 28, 08100 Lohja 1 HAUTAUSJÄRJESTELYNI Omaisten toimien helpottamiseksi Läheisen ihmisen kuoleman jälkeen omaisten on surustaan huolimatta

Lisätiedot

A - Kiltojen Liitto ry:n valtakunnalliset Kevätpäivät ja -kokous

A - Kiltojen Liitto ry:n valtakunnalliset Kevätpäivät ja -kokous A - Kiltojen Liitto ry:n valtakunnalliset Kevätpäivät ja -kokous 1. 2.4.2017 Silokallion kurssikeskus, Silokalliontie 160, Kullaa A-Kiltojen Liitto ry:n kevätpäiviä vietetään 1. 2.4.2017 Silokallion kurssikeskuksessa

Lisätiedot

Eräharju. Jäsenlehti 2/2009

Eräharju. Jäsenlehti 2/2009 Eräharju Jäsenlehti 2/2009 Sukuseura Kanko ry Sukuseura on perustettu v. 1998 ja rekisteröity v. 2000. Sukuseurassa on 240 jäsentä. Jäsenmaksunsa maksaneet jäsenet saavat 1-2 jäsenlehteä vuodessa. Jäsenlehden

Lisätiedot

10.09.2012 52,09. Economy PP Finlande 122159 Itella Posti Oy LASKU

10.09.2012 52,09. Economy PP Finlande 122159 Itella Posti Oy LASKU PL 1, 00061 ELISA OY YRITYS AB PL 1 00000 POSTITOIMIPAIKKA Economy PP Finlande 122159 Itella Posti Oy LASKU 1 (5) Laskun numero 90100000000 Eräpäivä 10.09.2012 Päiväys 26.08.2012 Viitenumero 90 10000 00000

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous 2017 Selkeä esityslista lista on kokouksen ohjelma. Siinä kerrotaan kokouksessa päätettävät asiat. esityslista 1. Kokouksen avaus Liittokokous

Lisätiedot

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

Kylien syyspäivä ja syyskokous

Kylien syyspäivä ja syyskokous Kylien syyspäivä ja syyskokous Pohjois-Savon Kylät ry sääntömääräinen kokous klo 10.00-11.00 Klo 11.00 Tervetuloa syyspäivään Minna Makkonen Klo 11.15 Vuokko Jaakkola Pieksämäen kyläasiamies Esimerkkejä

Lisätiedot

Metsäpirtin Peltosten sukuseura ry Jäsenkirje 1_2009 www.sukuni.fi/peltonen/

Metsäpirtin Peltosten sukuseura ry Jäsenkirje 1_2009 www.sukuni.fi/peltonen/ Jäsenkirje 1_2009 :llä on ilo kutsua sinut ja perheesi sukumme yhteiseen juhlaan ja varsinaiseen sukukokoukseen lauantaina 8.8.2009 Raisioon www.raisio.fi Juhla- ja kokouspaikkana Huhkotalo, Lukkarlantie

Lisätiedot

A-Kiltojen Liitto ry:n syyspäivät ja syyskokous

A-Kiltojen Liitto ry:n syyspäivät ja syyskokous A-Kiltojen Liitto ry:n syyspäivät ja syyskokous 22. 23.10.2016 Vesalan kurssi- ja leirikeskus, Vesalantie 136, Vesanka A-Kiltojen Liitto ry:n syyspäivät pidetään 22. 23.10.2016 ja niiden yhteydessä A-Kiltojen

Lisätiedot

Rakenteiden Mekaniikka lehden 50-vuotisjuhlaseminaari

Rakenteiden Mekaniikka lehden 50-vuotisjuhlaseminaari Jäsentiedote 04.04.2017 JÄSENTIEDOTE 1/2017 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Seuran vuosikokous 2017 Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 1/6,Kuva: http://www.maija.palvelee.fi/ TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET sivu VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 SUKUSEURAN KOTISIVUISTA MIELENKIINTOISET

Lisätiedot

19. 20.3.2016. Hotelli Petäys, Hämeenlinna. A - K i l t o j e n L i i t t o r y : n v a l t a k u n n a l l i s e t Kevätpäivät ja -kokous

19. 20.3.2016. Hotelli Petäys, Hämeenlinna. A - K i l t o j e n L i i t t o r y : n v a l t a k u n n a l l i s e t Kevätpäivät ja -kokous A - K i l t o j e n L i i t t o r y : n v a l t a k u n n a l l i s e t Kevätpäivät ja -kokous 19. 20.3.2016 A-Kiltojen Liitto ry:n kevätpäiviä vietetään 19. 20.3.2016 Hotelli Petäyksessä Hämeenlinnassa.

Lisätiedot

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta 1(5) VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA (yhdistyksen nimi) ESITYSLISTA RANTAMÄEN MARTTAYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUS Aika: Paikka: KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN 1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja

Lisätiedot

Turun Erotuomarikerho internetissä: sähköposti:

Turun Erotuomarikerho internetissä:  sähköposti: TuEK INFO 3/2015 Turun Erotuomarikerho internetissä: www.tuek.net sähköposti: kerho@tuek.net 7.11 Turun Erotuomarikerho ry juhlii 80-vuotiasta taivaltaan 7.11.2015. Klo 18.00 alkaen. Juhlatilaisuus Ravintola

Lisätiedot

TERVETULOA SUKELTAJALIITON SYYSKOKOUSVIIKONLOPPUUN!

TERVETULOA SUKELTAJALIITON SYYSKOKOUSVIIKONLOPPUUN! KOKOUSKUTSU 16.9.2008 TERVETULOA SUKELTAJALIITON SYYSKOKOUSVIIKONLOPPUUN! 30 vuotta täyttävä Keski-Uudenmaan Sukeltajat isännöi tänä vuonna Liiton syyskokousta. Ohjelmaa on luvassa koko viikonlopulle juhlaseminaarin,

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2/2014. Seuran vaalikokous 2014. Seuran pikkujoulut

JÄSENTIEDOTE 2/2014. Seuran vaalikokous 2014. Seuran pikkujoulut JÄSENTIEDOTE 2/2014 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen: Seuran vaalikokous 2014 Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n sääntömääräinen ja kaikille jäsenille avoin vaalikokous pidetään Otaniemessä

Lisätiedot

TILISIIRTO-OPAS. Euromaksualueella välitettävissä euromaksuissa käytettävien tilisiirtolomakkeiden rakenneohje

TILISIIRTO-OPAS. Euromaksualueella välitettävissä euromaksuissa käytettävien tilisiirtolomakkeiden rakenneohje TILISIIRTO-OPAS maksualueella välitettävissä euromaksuissa käytettävien tilisiirtolomakkeiden rakenneohje 26.8.2014 1 Tilisiirto-opas Sisällysluettelo 1. Saajan tilinumero... 3 2. Saaja... 3 3. Maksaja...

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pro-tukipiste, ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen nimestä voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää epävirallista englanninkielistä

Lisätiedot

8.12.2011. Esitys: Valitaan kokouksen ääntenlaskijoiksi Vigrén ja Lempiäinen. Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

8.12.2011. Esitys: Valitaan kokouksen ääntenlaskijoiksi Vigrén ja Lempiäinen. Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi PÖYTÄKIRJA 26 (1/5) HALLITUS PÖYTÄKIRJA Aika: 2.12.2011 kello 14 Paikka: Opiskelijakunnan neuvotteluhuone Läsnä: Valtonen Mikko puheenjohtaja Lempiäinen Mika varapuheenjohtaja Kurronen Laura jäsen (saapui

Lisätiedot

LASKU. Vakuutuksenottaja SAUNISTO NINA Puhelin

LASKU. Vakuutuksenottaja SAUNISTO NINA Puhelin S L K 4 LASKU 5362 19.02.2018 Sivu 1 SAUNISTO NINA HAAPALANTIE 864 58410 HAAPAKALLIO Asiakasnumero 390139 Sopimusnumero 17 Vakuutuskausi 01.04.2018-31.03.2019 Laskunumero 915000673418 Er p iv 05.04.2018

Lisätiedot

Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2016

Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2016 Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2016 Aika: 25.10.2016 klo 13.00 15.30 (kokouslounas klo 12 13) Paikka: Ravintola Makun pieni kabinetti, Ratamestarinkatu 11, Helsinki Päätösluettelo 1 Kokouksen

Lisätiedot

A-Kiltojen Liiton syyspäivät ja syyskokous

A-Kiltojen Liiton syyspäivät ja syyskokous A-Kiltojen Liiton syyspäivät ja syyskokous 24. 25.10.2015 Kylpylähotelli Kunnonpaikka, Siilinjärvi Kokouksen asialista on tämän kutsun liitteenä. A-Kiltojen Liitto ry:n syyspäivät pidetään 24. 25.10.2015

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue.

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. Lahden Formula K-kerhon säännöt Lahden Formula K-kerho r.y. 1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Projektiyhdistys ry. SÄÄNNÖT 13.1.2016 Sivu 1 / 6 SÄÄNNÖT. 1 Nimi

Projektiyhdistys ry. SÄÄNNÖT 13.1.2016 Sivu 1 / 6 SÄÄNNÖT. 1 Nimi Sivu 1 / 6 Projektiyhdistys ry SÄÄNNÖT 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Projektiyhdistys ry, ruotsiksi Projektföreningen rf, ja sen kotipaikka on Helsinki. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistys voi käyttää epävirallista

Lisätiedot

SFO:n voimassa olevat säännöt. SFO:n vaalikokouksessa 2015 hyväksytyt. säännöt (ensimmäinen käsittely) 1 Yhdistyksen nimi ja toimipaikka

SFO:n voimassa olevat säännöt. SFO:n vaalikokouksessa 2015 hyväksytyt. säännöt (ensimmäinen käsittely) 1 Yhdistyksen nimi ja toimipaikka SFO:n voimassa olevat säännöt SFO:n vaalikokouksessa 2015 hyväksytyt säännöt (ensimmäinen käsittely) 1 Yhdistyksen nimi ja toimipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Fysiikanopiskelijat ry, ruotsiksi Finlands

Lisätiedot

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13 Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous torstaina 28.2.2013 klo 17-19:30. Paikka: Uudenmaan Marttojen 6.krs Sali, Lapinlahdenkatu 3, Helsinki. VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Aika: Keskiviikko klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. 143 Kokouksen avaus. 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Aika: Keskiviikko klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. 143 Kokouksen avaus. 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 10.12.2014 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 143 Kokouksen avaus 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 145 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Joensuun Nuorisoverstas ja kotipaikka Joensuu. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorten elämänhallinnan valmiuksia

Lisätiedot

Äänestä tieteentekijää!

Äänestä tieteentekijää! KONSISTORIN VAALIT 2006 Äänestä tieteentekijää! KUTSU SYYSKOKOUKSEEN 2006 JÄSENLEHTI 4/2006 2 KUTSU SYYSKOKOUKSEEN Helsingin yliopiston tieteentekijät ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään 28.11.2006

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

Lehtojärvellä PÖYTÄKIRJA 1/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS

Lehtojärvellä PÖYTÄKIRJA 1/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS Lehtojärvellä 21.3.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 1 Kokouksen avaus Sukuneuvoston puheenjohtaja,, avasi kokouksen klo 16.00 ja toivotti kaikki tervetulleeksi Haavikon

Lisätiedot

Vammaisten ihmisten elämä kehitys maissa on selviytymistaistelua päivästä toiseen. He ovat heikommassa asemassa kuin kukaan muu tässä maailmassa Sinä

Vammaisten ihmisten elämä kehitys maissa on selviytymistaistelua päivästä toiseen. He ovat heikommassa asemassa kuin kukaan muu tässä maailmassa Sinä Vammaisten ihmisten elämä kehitys maissa on selviytymistaistelua päivästä toiseen. He ovat heikommassa asemassa kuin kukaan muu tässä maailmassa Sinä voit auttaa heitä selviytymään. Maailmassa on kaikkiaan

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 19.9.2010 PÖYTÄKIRJA

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 19.9.2010 PÖYTÄKIRJA F.C. Barcelona Fan Club Finland n:o 1426 www.fcbarcelonafinland.com PÖYTÄKIRJA VUOSIKOKOUS 2010 1(3) YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 19.9.2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokouksen avaus Jari Pekkola toivotti jäsenet tervetulleeksi

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SUOMEN KARTOITTAJAYHDISTYS SKY ry SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2017 Paikka Rakennusmestarien toimitila Kajaaninkatu 16, Oulu Valtakirjojen tarkastus on kokoushuoneessa klo 15.45. Aika 3.3.2016 klo 16.15

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 6.-7.6.2015 Paikka Valkea Talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki Lauantai 6.6. Lounas klo 11.30-12.30 Kahvi klo 15.00-15.30 8.30 9.30 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

Metsästysseura Espoon Ähöttäjät RY. Esityslista 1/2017 iivisniemenkuja 4 e Espoo

Metsästysseura Espoon Ähöttäjät RY. Esityslista 1/2017 iivisniemenkuja 4 e Espoo YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika 8.4.2017 Klo 18:00 Paikka Luomannotko 2 saunatila. 1. KOKOUKSEN AVAUS 2. JÄRJESTÄYTYMINEN 2.1 Valittaneen kokoukselle puheenjohtajaksi Mikko Lang sihteeriksi

Lisätiedot

KUVITTAJAT RY SÄÄNNÖT

KUVITTAJAT RY SÄÄNNÖT KUVITTAJAT RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuvittajat ry, Illustratörerna i Finland rf, kansainvälisissä yhteyksissä epävirallinen englanninkielinen nimi on Illustrators

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1(5) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2010 Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 9.11.2010 kello 19.15. Läsnä: Luettelo liitteenä 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 28.9.2011 PÖYTÄKIRJA. 4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys Työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta.

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 28.9.2011 PÖYTÄKIRJA. 4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys Työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta. F.C. Barcelona Fan Club Finland n:o 1426 www.fcbarcelonafinland.com PÖYTÄKIRJA VUOSIKOKOUS 2011 1(3) YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 28.9.2011 PÖYTÄKIRJA 1 Kokouksen avaus Jari Pekkola toivotti jäsenet tervetulleeksi

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous La 1.11.2014 klo 17:00 Kartano Koskenranta, Voikkaa Esityslista 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2 Läsnä olevien toteaminen, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Esityslistan

Lisätiedot

Anonyymit Sinkut Seuran säännöt

Anonyymit Sinkut Seuran säännöt Anonyymit Sinkut Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Anonyymit Sinkut Seura ry ja sen kotipaikka on Jyväskylä 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus)

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus) 1/5 Vuosikokouksen 2014 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet ja suvun toiminnasta kiinnostuneet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle

Lisätiedot

A-Kiltojen Liitto ry:n syyspäivät ja -kokous

A-Kiltojen Liitto ry:n syyspäivät ja -kokous A-Kiltojen Liitto ry:n syyspäivät ja -kokous 28. 29.10.2017 Puhjonrannan kurssikeskus, Puhjonrannantie 80, Valkeala A-Kiltojen Liitto ry:n syyspäivät pidetään 28. 29.10.2017 ja niiden yhteydessä A-Kiltojen

Lisätiedot

Ylikylässä PÖYTÄKIRJA 2/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS

Ylikylässä PÖYTÄKIRJA 2/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS Ylikylässä 12.9.2015 PÖYTÄKIRJA 2/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 1 Kokouksen avaus Sukuneuvoston puheenjohtaja,, avasi kokouksen klo 18.28 ja toivotti kaikki tervetulleeksi Haavikon

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on, Finlands Coach Förening rf Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Finnish Coach Federation kansainvälisissä yhteyksissä

Lisätiedot

ASTERI ISÄNNÖINTI. Vuosipäivitys

ASTERI ISÄNNÖINTI. Vuosipäivitys ASTERI ISÄNNÖINTI Vuosipäivitys 15.4.2010 - sisältäen mm. alv:n nousun Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh (09) 350 7530 Päivystykset: 0400-316 088 00700 HELSINKI Fax (09) 350 75321 atsoft@atsoft.fi

Lisätiedot

Joen Yawaran harjoitukset keväällä 2009

Joen Yawaran harjoitukset keväällä 2009 Joen Yawara ry:n tiedote 1/2009 Joen Yawaran harjoitukset keväällä 2009 HARJOITUSPAIKAN OSOITE JOENSUUN URHEILUTALO, KOSKIKATU 12. TATAMIT I JA II 2 KRS. PUNTTISALI URHEILUTALON ALAKERRASSA. PV AIKA PAIKKA

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SAUNASEURA VASTAISKU RY 1(5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys pyrkii edistämään yhteistyöverkoston

Lisätiedot

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt Karkkilan vapaa-ajattelijat ry Säännöt Rekisteröity ja hyväksytty PRH:ssa 08.11.2006 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Karkkilan vapaa-ajattelijat ry ja sen kotipaikka on Karkkila 2

Lisätiedot

TOIMIJAT JA KOKOUSTEKNIIKKA

TOIMIJAT JA KOKOUSTEKNIIKKA TOIMIJAT JA KOKOUSTEKNIIKKA Toimijat, kokoukset ja kokoustekniikka Toimijoiden roolit Jäsenet Hallitus ja toimihenkilöt Sihteeri Puheenjohtaja taloudenhoitaja Kts. YHTALO Ryhmätyö Millainen on hyvä kokous?

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT PRH hyväksynyt 20.11.2006 1 Suomen Kylmäyhdistys ry:n säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Kylmäyhdistys ry, ruotsiksi Kylföreningen i Finland

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Merkitty rekisteriin 26.03.1996 Jäljennös annettu 18.02.2015 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5)

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lyömätön Linja Espoossa ry ja sen kotipaikka on Espoo. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Tarkoitus:

Lisätiedot

KATUKIIT TIEDOTUSLEHTI 1/99

KATUKIIT TIEDOTUSLEHTI 1/99 KATUKIIT TUKIITÄJÄ JÄT TIEDOTUSLEHTI 1/99 www.katukiitajat.fi.fi Hei taas kaikki vanhat ja uudet jäsenet! Taas on yksi luisteluvuosi takana ja pikkujoulut juhlittu. Porukkaa olikin mukavasti paikalla.

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D Sotkamo

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D Sotkamo YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa 16.12.2017 yhteystiedot osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D 88600 Sotkamo kotipaikka Tampere rekisterinumero 186.788 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen

Lisätiedot

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 3. Jäsenet Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää

Lisätiedot

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen.

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. lista SYYSKOKOUS 2016 Aika Torstaina 24.11.2015 klo 17.00 Paikka Tervolan nuorisoseuran talo, Seurantie, Tervola 1 KOKOUKSEN AVAUS Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. 2 KOKOUSVIRKAILIJOIDEN

Lisätiedot

Sari Riihonen/T.Juurakko 24.11.2011 1(4)

Sari Riihonen/T.Juurakko 24.11.2011 1(4) KOLHON KYLÄYHDISTYS RY KOKOUSKUTSU Sari Riihonen/T.Juurakko 24.11.2011 1(4) SYYSKOKOUS Aika 24.11. klo 18.00 19.30 Paikka Läsnä Kolhon koulu Kokoukseen otti osaa 19 henkilöä, joiden nimilista on pöytäkirjan

Lisätiedot

Lasku ruuhkaverosta PIN: *********** Laskun tiedot. Automaattinen maksu 111.43 EUR. Maksettava summa:

Lasku ruuhkaverosta PIN: *********** Laskun tiedot. Automaattinen maksu 111.43 EUR. Maksettava summa: Palautusosoite: EPASS4, Box 559, 0 6, Sweden AUN 7688975 KULJETUSLIIKE TJN-TRANSPORT SIIPOLA OY Sepänmäentie 6800 HIMANKA Finland Laskun tiedot Päätös: 5 Laskunumero: 7688974 Laskun päivämäärä: 0.3.06

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 28.9.2015 PÖYTÄKIRJA

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 28.9.2015 PÖYTÄKIRJA F.C. Barcelona Fan Club Finland n:o 1426 www.fcbarcelonafinland.com PÖYTÄKIRJA VUOSIKOKOUS 2015 1(3) YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 28.9.2015 PÖYTÄKIRJA 1 Kokouksen avaus Jari Pekkola toivotti jäsenet tervetulleeksi

Lisätiedot

Nuorten Palvelu ry SYYSPÄIVÄ 2017 KUOPIO. Kylpylähotelli Rauhalahti. Katiskaniementie 8, Kuopio

Nuorten Palvelu ry SYYSPÄIVÄ 2017 KUOPIO. Kylpylähotelli Rauhalahti. Katiskaniementie 8, Kuopio Nuorten Palvelu ry SYYSPÄIVÄ 2017 KUOPIO Kylpylähotelli Rauhalahti Katiskaniementie 8, Kuopio 25.11.2017 1 OHJELMA lauantaina, 25.11.2017 NUORTEN PALVELU RY:n SYYSKOKOUS 2017 (yksipäiväinen tapahtuma)

Lisätiedot

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi on Liikkalan-Ruotilan kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Anjalankoski. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Liikkalan ja Ruotilan alueiden

Lisätiedot

vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010

vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010 Auran PÖYTÄKIRJA vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010 AIKA: Sunnuntai 07.11.2010 klo 18.00-20.20 PAIKKA: Auran yhtenäiskoulun neuvotteluhuone LÄSNÄ: Tero Sahla Satu Rautias-Barnett

Lisätiedot

Yhteensä Lainapääoma 50,00 Käsittelymaksu 5,00 YHTEENSÄ 55,00

Yhteensä Lainapääoma 50,00 Käsittelymaksu 5,00 YHTEENSÄ 55,00 4finance Oy Mikonkatu 15 A, 3krs. 00100 Helsinki 0600 550 750 (0.76,-/min + mpm/pvm) www.vivus.fi Jorma Juhani Parviainen Aijalantie 122-3 B 4 25550 AIJALA Laskun päivämäärä Laskun numero Asiakasnumero

Lisätiedot

Borgström Toni, edustajiston varapuheenjohtaja

Borgström Toni, edustajiston varapuheenjohtaja Pöytäkirja 15 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 15/2014 Aika: 24.9.2014 kello 16.00 Paikka: Kutsutut: Neuvottelutila Kummeli, Lappeenranta Paakki Pauliina, hallituksen puheenjohtaja Huhtiranta Sonja Hämäläinen

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliiton kevätkokousviikonloppu Lahdessa

Suomen Ratsastajainliiton kevätkokousviikonloppu Lahdessa Suomen Ratsastajainliiton kevätkokousviikonloppu Lahdessa Ratsastajainliiton kevätkokousviikonloppua vietetään 17. 19.4.2015 Lahdessa. Viikonlopun ohjelma on monipuolinen: Perjantaina kokoustetaan liiton

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

Kutsu sääntömääräiseen syyskokoukseen

Kutsu sääntömääräiseen syyskokoukseen Kutsu sääntömääräiseen syyskokoukseen Ilokseni on todettava, että valo ei hevin anna periksi. Syksyn loskat antavat vielä odottaa itseään ja hyvä niin. Kyllä sitä tarpomista joutuu taas kestämään talven

Lisätiedot

1 (3) RAAHEN JUDO RY PÖYTÄKIRJA 4/2009 12.11.2009. Hallituksen kokous, syyskokousasiat AIKA 12.11.2009. Urheilutalo Raahelan näyttämö

1 (3) RAAHEN JUDO RY PÖYTÄKIRJA 4/2009 12.11.2009. Hallituksen kokous, syyskokousasiat AIKA 12.11.2009. Urheilutalo Raahelan näyttämö RAAHEN JUDO RY PÖYTÄKIRJA 4/2009 1 (3) 12.11.2009 AIHE Hallituksen kokous, syyskokousasiat AIKA 12.11.2009 PAIKKA Urheilutalo Raahelan näyttämö KOKOUSVIRKAILIJAT Sami Pirinen puheenjohtaja Jarno Viitanen

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 16.4.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2014 Sivu 2 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Kokoustiedot Aika Torstai 22.5.2014 klo 10.07 10.10 Perjantai 23.5.2014 klo 9.02 10.06 ja 13.31 14.39 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 3/2010. Seuran vaalikokous 2010 ja pikkujoulu. Jäsentiedote Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen

JÄSENTIEDOTE 3/2010. Seuran vaalikokous 2010 ja pikkujoulu. Jäsentiedote Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen PL 2100, 02015 TKK Rakentajanaukio 4 A, 02150 Espoo http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 11.11.2010 JÄSENTIEDOTE 3/2010 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen Seuran vaalikokous

Lisätiedot

Puheenjohtaja Jouni Pänkäläinen avasi kokouksen klo 15:12. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Oskar Sonninen.

Puheenjohtaja Jouni Pänkäläinen avasi kokouksen klo 15:12. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Oskar Sonninen. CLUSTER RY 8.11.2010 Lappeenrannan teknillisen yliopiston tietotekniikan kilta SYYSKOKOUS Aika Tiistai 16.11.2010 klo 15.00 Paikka Lappeenrannan teknillinen yliopisto, sali 4410 Läsnä Osallistujalista

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Uudenmaan Martat ry SYYSKOKOUS ESITYSLISTA

Uudenmaan Martat ry SYYSKOKOUS ESITYSLISTA Uudenmaan Martat ry SYYSKOKOUS ESITYSLISTA Aika: lauantai 21.11.2015 Paikka: Satakuntatalon Kiltasali, Lapinrinne 1, Helsinki klo 9.30 klo10.45 klo 12.00 klo 13.00 Ilmoittautuminen ja kokousedustajien

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja

Lisätiedot

Syykokouksen puheenjohtaja Arto Heikkinen avasi kokouksen klo 15.33.

Syykokouksen puheenjohtaja Arto Heikkinen avasi kokouksen klo 15.33. Paikka: Kokoustila Seppele, Leppäsuonkatu 11 Osallistujat: Arto Heikkinen, puheenjohtaja Anttoni Maula, sihteeri Antti Mänttäri Matti Siivola Samuel Ritakallio Janne Nikula Miika Nikula Juuso Nyyssönen

Lisätiedot

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop)

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop) KÄSIKIRJOITUS Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen vuosikokoukseen AIKA 11.06.2010, PAIKKA Hyvinkää, ASIALISTA: 1. Kokouksen avaus (kop, kop, kop) Hyvät ystävät. Tervetuloa Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

Kokouksen esityslista

Kokouksen esityslista Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen Keski-Suomen Sukututkijat ry kutsuu jäsenensä sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 25.3.2015 klo 17.00 alkaen Jyväskylän maakunta-arkistossa.

Lisätiedot

Asiakasnumero 485376. Kuitin tai tilauksen numero. tepalautus (32 päivän sisällä), palauta. Yrityslyhteisö Katuosoite I I I

Asiakasnumero 485376. Kuitin tai tilauksen numero. tepalautus (32 päivän sisällä), palauta. Yrityslyhteisö Katuosoite I I I I I I I I Takuukorjaus - lähetä täydellinen paketti. tepalautus (32 päivän sisällä), palauta t äyde I I i s e n ä, käytt ä m ättö m ä n ä j a myy nt i ke I po i se n a. Kuitin tai tilauksen numero Asiakasnumero

Lisätiedot

Ylikylässä PÖYTÄKIRJA 3/2016

Ylikylässä PÖYTÄKIRJA 3/2016 Ylikylässä 20.8.2016 PÖYTÄKIRJA 3/2016 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 1 Kokouksen avaus Sukuneuvoston puheenjohtaja,, avasi kokouksen klo 18.25 ja toivotti kaikki tervetulleeksi Haavikon

Lisätiedot

www.turvallisuusneuvonantajat.fi Suomen Turvallisuusneuvonantajat Ry VAKKI PAKKI 5/2011

www.turvallisuusneuvonantajat.fi Suomen Turvallisuusneuvonantajat Ry VAKKI PAKKI 5/2011 Suomen Turvallisuusneuvonantajat Ry VAKKI PAKKI 5/2011 Aiheina tällä kertaa: - Syyskokous - ILMIOITUSVELVOLLISUUS ONNETTOMUUKSISTA 1 MYYRMÄKITALO SYYSKOKOUS JA SEMINAARI TO 24.11.2011 08:30-14:00-08:30

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus. 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien sekä tarvittaessa kahden ääntenlaskijan valinta

1. Kokouksen avaus. 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien sekä tarvittaessa kahden ääntenlaskijan valinta STAABI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 1/2017 Aika: 7.1.2017 klo 15.07 Paikka: TOAS Markuksentorin kerhotila Paikalla: Julius Tavasti Kyösti Husso Timo Nättinen Lassi Hursti Mikko Koikkalainen Assi-Jutta Kuusela

Lisätiedot

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os.

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os. KUTSU Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 21.11.2016 klo 16.45 alkaen Meijän Vintillä os. Savonkatu 11 A 6 Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15 määräämät asiat. Luottamusvaalikokous

Lisätiedot