Kengän koputuksia. Syystapahtuma Tampereella. ILMOITTAUDU! Sivut 6 7

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kengän koputuksia. Syystapahtuma 19. 21.10.2007 Tampereella. ILMOITTAUDU! Sivut 6 7"

Transkriptio

1 Pieni- ja Isokenkäiset ry Små och Stora Skor rf Kengän koputuksia Tall & Small Association 3 /2007 Syystapahtuma Tampereella. ILMOITTAUDU! Sivut 6 7 Tall & Small ja Tammerfest Kuvakertomus kaupunkifestareilta tässä lehdessä ja verkossa Tony Special Guest from England (alhaalla vasemmalla). Tuttuja mm. Jarmo, Sami, Kalle, Tony, Maija, Arja, Maiju, Anne ja Vesa. Sisäsivuilla myös Juha. Viimeinen palvelus erikoiskokoisuus koskee koko elämää. Sivut 4 5

2 Kengän koputuksia 3 / 2007 Peruspalveluministeri Liisa Hyssälän vastaus kirjalliseen kysymykseen hallitukselle ääripituisten oikeuksista palveluihin Kansanedustaja Antti Kaikkonen esitti kirjallisen kysymyksen Suomen hallitukselle keväällä 2006 Eduskunnassa Pieni- ja Isokenkäiset ry:n hallituksen laatiman aineiston pohjalta. Kysymyksen teksti julkaistiin kokonaisuudessaan Kengän koputuksia -lehden numerossa 1 2/2007. Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan työjärjestyksen 27 :ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Antti Kaikkosen (kesk) näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 330/2006 Miten hallitus aikoo taata äärikokoisten oikeudet palveluihin ja yhdenvertaisuuden muihin kansalaisiin nähden ja mitä hallitus aikoo tehdä, että ääripituiset saavat palvelut ja tuotteet samoilla hinnoilla kuin muutkin kansalaiset. Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa: Perustuslaki edellyttää, että julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kun lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Perustuslaki korostaa, että ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä ja että ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan henkilöön liittyvän syyn perusteella. Henkilön fyysiset ominaisuudet, kuten pituus tai paino, ovat henkilöön liittyviä syitä laissa tarkoitettujen vähemmistön oikeuksien toteutumista ja yhdenvertaisuutta arvioitaessa. Ääripituiset, eli erikoiskokoiset henkilöt, myös lapset, ovat usein vaikeuksissa selvitä arki- ja työelämästä, kuten kysymyksessä todetaan. Työ- ja toimintaympäristön edellytysten lisäksi ongelmia ja kustannuksia syntyy vaatteiden ja kenkien hankinnasta. Ihmisten mittojen huomioonottaminen kuuluu laadukkaaseen ympäristön ja välineiden suunnitteluun. Sen toteutuminen voi kuitenkin olla puutteellista. Aina ei ole sopimusta siitä, mitä kokoa koskevaa tilastorajaa pidetään kriteerinä kussakin suunnittelukohteessa. Lisäksi mittatietoja ei ole osattu hankkia tai ottaa huomioon hyväksytyllä tavalla. Usein on teknisiä ja taloudellisia syitä, jotka estävät poikkeavien kokojen huomioon ottamisen. Eräiden tuotteiden (esimerkiksi henkilöiden kuljetusvälineet) markkinat Suomessa, jopa Euroopassa, voivat olla niin pieniä, että on vaikea saada käyntiin niiden valmistus tai myynti. Suunnittelijoille on saatavilla ergonomian käsikirjoja ja antropometrisen suunnittelun oppaita, joissa on taulukoitu keskeiset vartalon mitat, yleisimmin aikuisväestön 5. ja 95. prosenttipisteen raja-arvoina, yleensä kumpikin sukupuoli erikseen. Suomen väestöstä noin 5 % jää rajojen ulkopuolelle. 2,5 % suurista ja 2,5 % pienistä henkilöistä. Mittataulukoita on myös kansainvälisissä ja eurooppalaisissa ergonomiastandardeissa ja niissä on tarkastettu kumpaakin sukupuolta yhdistettynä populaationa. Annettujen raja-arvojen ulkopuolelle jää 10 % ihmisistä (5 % suurista ja 5 % pienistä) Eurooppalaisten ergonomiastandardien mittojen ylärajat (95. prosenttipiste) perustuvat suurikokoisimpien eurooppalaisten populaatioiden arvoihin, ja vastaavasti alarajat (5. prosenttipiste) pienikokoisimpien populaatioiden mittoihin. Turvallisuuteen liittyvissä mitoituskohteissa (esim. hätäpoistumistiet ) sovelletaan myös 99. prosenttipisteen raja-arvoja sekä tilanteesta ja toiminnan luonteesta seuraavia korjaavia lisämittoja. Arvonlisäverolain (1501/1993) mukaan arvonlisäveroa suoritetaan lähtökohtaisesti kaikesta liiketoiminnan muodossa tapahtuvasta tavaran ja palvelun myynnistä. Arvonlisäverolain 34 :n mukaan veroa ei kuitenkaan suoriteta terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen myynnistä. eikä hoidon yhteydessä hoitoon tavanomaisesti liittyvien palvelujen ja tavaroiden luovutuksesta. Veroa ei myöskään suoriteta lain 37 :n perusteella sosiaalihuoltona tapahtuvasta palvelujen ja tavaroiden myynnistä. Siten ääripituisille terveyden- ja sairaanhoito- sekä sosiaalihuoltopalvelun 2

3 Kengän koputuksia 3 / 2007 yhteydessä luovutetut tavarat ja palvelut ovat laissa säädetyin edellytyksin verottomia. Tavaroiden ja palvelujen myyntiin sovellettava yleinen verokanta on 22 prosenttia. Elintarvikkeisiin sovelletaan alennettua 17 prosentin verokantaa sekä eräisiin muihin hyödykkeisiin 8 prosentin verokantaa. Arvonlisäverotuksessa sovellettavista verokannoista on säädetty Suomea sitovasti Euroopan yhteisöjen neuvoston kuudennessa arvonlisäverodirektiivissä (77/388/ETY). Jäsenvaltiot voivat direktiivin mukaan soveltaa yleisen verokannan lisäksi enintään kahta alennettua verokantaa direktiivin H liitteessä lueteltuihin hyödykkeisiin. Ääripituisille myytävät tavarat ja palvelut eivät sisälly tähän luetteloon. Tavaroiden ja palvelujen verokannan alentaminen ääripituisille kohdennettujen hyödykkeiden osalta ei ole yhteisölainsäädännön mukaan mahdollista. Lisäksi arvonlisäverojärjestelmä soveltuu huonosti ääripituisten ostamien tavaroiden ja palvelujen tukemiseen. Tällaisten hyödykkeiden määritteleminen olisi hankalaa ja aiheuttaisi vaikeita rajanvetotilanteita. Mahdolliset tukitoimenpiteet tulisikin toteuttaa muiden järjestelmien kuin arvonlisäverotuksen avulla. Ihmisten mittojen kokohajonta on kuitenkin niin suuri, että kaikkien huomioonottaminen kaikissa tapauksissa on käytännössä mahdotonta. Yksilöllisiä ratkaisuja tarvitaan tilannekohtaisesti, esimerkiksi potilasvuoteiden ja tutkimusalustojen jatkamiseksi. Kriittisissä tapauksissa tilastorajoista on sovittava, ja näiden rajojen ulkopuolelle jäävien osalta tulisi selvittää korvaavat ratkaisut ja menettelyt. Ääripituisen on mahdollista hakea Kansaneläkelaitoksen vammaisetuuksia, jos toimintakyvyn alentumista ja erityiskustannuksia tai avuntarvetta koskevat lain edellytykset täyttyvät. Kansallisen terveyshankkeen yhtenä tavoitteena on pyrkimys suurempiin toimintakokonaisuuksiin esimerkiksi hankintojen osalta. Tämä helpottaa erityiskokoisten apuvälineiden, kuten pyörätuolien hankintaa sairaanhoitopiirikohtaisesti. Terveyshankkeen valtionavustusten jaossa on otettu huomioon yhtenä painopistealueena vähemmistöt. Hankeavustuksia myönnetään vielä palvelujen kehittämistoiminnalle vuonna Ääripituisten henkilöiden etuuksia valvovat järjestöt ovat pienten potilasjärjestöjen tapaan Raha-automaattiyhdistyksen avustusten kohteena. Helsingissä 12. päivänä toukokuuta 2006 Peruspalveluministeri (nyk. sosiaali- ja terveysministeri) Liisa Hyssälä INFO syksy 2007 Yhdistys: Pieni- ja Isokenkäiset ry Sähköposti: Postiosoite: PL 186, HELSINKI Rek.nro: Internet: Pankkiyhteys: Nordea, Lappajärvi, Puhelimet: Jäsenmaksut vuonna puheenjohtaja Maiju Havinen sihteeri Arja Partanen Henkilöjäsen: 20 Varsinainen jäsen (muut perheen jäsenet maksutta) tai kannatusjäsen Yritysjäsen: 100 Tuotteita tai palveluita tarjoavat yhteistyökumppanit Jäsen- ja ilmoitusasiat kirjallisesti, mieluiten sähköpostilla 3

4 Kengän koputuksia 3 / 2007 Viimeinen palvelus vainajan pituus cm Kenelle tuhkaus, kenelle ei? Elinaikanaan voi esittää toiveen kuolemansa jälkeisestä tuhkauksesta. Henkilö haluaa omalta osaltaan toteuttaa ympäristöhygieniaa. Joka kolmas (34.2%) vainaja tuhkattiin Suomessa vuonna 2006, Helsingissä 76.9 %. (Lähde: Vapaaehtoinen tuhkaus yleistyy. Toisena vaihtoehtona on sen määrääminen pakolliseksi kaikille kansalaisille esimerkiksi pandemioihin varauduttaessa. On jo olemassa ministeritason päätös vainajien tuhkauksesta poikkeustilan aikana. Eläimiä on poltettu miljoonittain suu- ja sorkkatautiepidemian takia. Ihmisten epidemia vaatii saman, tunteilu tai ennakkoluulot eivät auta. Olkoon kysymys vapaasta tahdosta tai poikkeustilan aikana tehtävästä tuhkauksesta, niin molemmissa tapauksissa kysymys kuuluu: Onko mahdollisuus tuhkaamiseen olemassa ainoastaan keskikokoisille, koska kaikki muukin toimintaympäristössämme on vain keskikokoisille suunniteltua? Arkkukoot Yleisimmän arkkukoon ulkomitat ovat: pituus 207cm, leveys 73 cm, korkeus 50cm. Ylipitkäksi arkku määritellään, kun ulkomitat ovat: pituus 217cm, leveys 83cm, korkeus 50cm. Ylipitkä arkku on valmistettava jo silloin, kun vainajan pituus jää vähän alle 190cm tai on sitä suurempi. Sopivan arkun oikea ulkomitta saadaan, kun henkilön pituuteen lisätään 30cm. Mittatilauksena tehty arkku maksaa vähintään 10% enemmän kuin yleiskoko. Vinkki: Kansalaisopistojen puutyöpiireissä on valmistettu oma-arkkuja. Käsistään kätevä erikoiskokoinen valmistaa itse itselleen sopivankokoisen ja mieluisan arkun. Jos ei ole ulkovarastoa arkun säilyttämiseen, sitä voi käyttää huonetiloissa komerona: Ulkoasu koristellaan sisutukseen sopivaksi, kansi saranoidaan ja sisätilat varustetaan hyllyillä. Valaistus tuo lisäarvoa. Vaatetus vainajalle Valmistajilta tarkistettujen tietojen mukaan valkoinen pitkä paita ja valkoiset sukat ovat riittävän kokoiset ja malliset kaikille riippumatta henkilön pituudesta, leveydestä ja jalan koosta. Myös katastrofeissa tarvittavat muoviset pussit ja nostamislakanat ovat riittävän pitkiä ja leveitä. Saattoauton tilat, ylipitkät arkut Saattojuhlassa arkkua kuljettavan auton sisätilat on yleensä mitoitettu vakio kokoisille arkuille. Pitempien arkkujen saattokuljetus on saadun tiedon mukaan jo nyt ajankohtainen ongelma. Pidentyneet vainajat tarvitsevat pidempiä saattoautoja. Kun keskipituus nousee muutaman sentin, lisääntyy ääripäässä olevien yli 195- senttisten määrä moninkertaiseksi. Huippupitkien määrän lisääntymisellä on laajoja yhteiskunnallisia vaikutuksia. arvioi Kansanterveys-laitoksen tutkija, ylilääkäri Markku Heliövaara Etelä- Suomen Sanomissa Suomessa on 500 hautaustoimistoa. Ylipitkä arkku ei mahdu kaikkien hautaustoimistojen saattoautoon. Arkulle varattu tila voi olla liian lyhyt vain 210 cm tai 215 cm. Chrysler Grand Voyager- autoissa tilaa saadaan jopa 250 cm pitkälle arkulle, kun istuimia poistetaan. Näitä malleja on myyty hautaustoimistoille ainakin 120 kpl (Lähde: Autokauppa). Hyvinkäällä on käytössä hyvin juhlava saattoauton uutuusmalli, Mercedes Benz Binz, jossa arkkutilaa on 240 cm. Tuhkauslaitosten uunit Suomessa on parikymmentä tuhkauslaitosta eli krematoriota. Krematoriouunien valmistajia on vähän, ruotsalaisvalmisteinen TABO on yleisin uuni. rematoriot ovat seurakuntien omistuksessa. Yksityinen, Krematoriosäätiön ylläpitämä tuhkauslaitos sijaitsee Helsingin Hietaniemessä. Jos ylipitkän, mittatilauksena valmistetun arkun tarvitsija sattui asumaan paikkakunnalla, jossa on käytössä riittävän kokoinen saatto- 4

5 Kengän koputuksia 3 / 2007 auto, niin vielä tässäkään vaiheessa kokoongelmat eivät hänen kohdallaan ole ohi. Ylipitkä - mahdollisesti ylileveäkin - arkku ei mahdu Suomessa yleisesti käytössä oleviin, vanhoihin krematorion uuneihin. Niiden mitat ovat: pituus 215cm, leveys 85cm, korkeus 55cm. Olisi kannattanut asua Espoossa tai Porissa - niillä paikkakunnilla on uusi krematoriouuni: pituus 270cm, leveys 91cm, korkeus 80cm. Jotakin väestön pituuden/koon muutoksesta kertookin se, että uusitut uunit on hankittu näin paljon isompina kuin entiset. Uurna ja tuhkan sijoittaminen Lähdetietojen mukaan tuhkauurnan tilavuus on 4½ litraa. Siihen arvellaan mahtuvan kaiken pituisen, kaiken kokoisen ja painoisen vainajan tuhkan. On helpottavaa ajatella, että uurnaan asti selvittyään kenelläkään ei enää olisi koko-ongelmaa? Se jää nähtäväksi. Tuhka on lain mukaan sijoitettava pysyvästi viimeistään vuoden kuluttua tuhkauksesta: 1. Hautausmaalle uurnassa hautaan tai sukuhautaan tai muistolehtoon. 2. Luontoon maahan tai vesistöön uurnassa tai sirotellen maan- tai vedenomistajan luvalla. 3. Lupa Lääninhallitukselta tarvitaan ainoastaan silloin, jos yksityisen maalle halutaan hautamuistomerkki. Silloin haudasta tulee yksityinen hauta, josta tulee merkintä kiinteistörekisteriin. Saattojuhlan järjestäminen erikoiskokoiselle Ensimmäiseksi varmistetaan sopivankokoisen arkun saaminen ja sen aikataulu. Vasta sitten, kun mittatilausarkun toimitusaika on tiedossa, kannattaa tehdä muut saattojuhlan ohjelmaan kuuluvat aikavaraukset ja tilaukset. Tositapaukseen perustuva varoitus: Väärä järjestys tai ajoitus juhlajärjestelyissä aiheutti surutyötä tekeville omaisille trauman. Hautaustoimiston asiantuntevaan apuun luottaen he valitsivat samanaikaisesti arkun tykötarpeineen ja järjestivät ohjelman lukuisat aikavaraukset, esiintyjä- ja ateriatilaukset yms. Iäkkään lesken läsnäollessa, vainajaa arkkuun laitettaessa huomattiin, että arkku oli aivan liian kapea hartioiden kohdalta. Hautaustoimisto ehdotti ensin kalliimman mittatilausarkun tilaamista. Valmiiksi järjestettyä juhlaa ei enää voitu/haluttu perua. Toisena vaihtoehtona ehdotettiin vainajan solisluiden katkaisua hartioiden kaventamiseksi, niin on ennenkin jouduttu tekemään. Omaisten päätöksellä arkkupehmusteet poistettiin päädyistä, luut katkaistiin ja 193 cm pitkä vainaja saatiin survottua arkkuun. Avoimia tai toimenpiteitä vaativia kysymyksiä Asuinpaikkakunnalla on merkitystä kaikille kansalaisille sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuudessa. Erityisen pitkien henkilöiden asuinpaikkakunnan merkitys korostuu, kun he itse tai omaiset miettivät, miten saadaan hoidettua ns. viimeinen palvelus. Onko pitkä ihminen ulkopuolella tässäkin asiassa/palvelussa? Ei halutessaan saa tuhkausta? Ei voi pandemian aikana totella mahdollista tuhkauslakia? Miten omaiset siinä tapauksessa menettelevät hänen kanssaan? Onko pakosti meneteltävä niin kuin Gangesjoen rannalla tehdään? Kaikkien vainajien pitää päästä saattojuhlassaan arvokkaalla tavalla kuljetetuksi? Koko ei saa olla este? Miten hoidetaan ylipitkän arkun kuljetus? Tilataanko jostain, ehkä hyvinkin kaukaa, isompi saattoauto kuin mitä oman kunnan alueella on saatavilla? Kuljetetaanko ylipitkä arkku esimerkiksi Rovaniemeltä Poriin suurempaan uuniin tuhkattavaksi? Kuka kuljetuksen maksaa, kun kyseessä on: 1.Vapaaehtoinen tuhkaus? 2. Poikkeustilan aikainen, velvoitettu tuhkaus? Kirj. Maiju Havinen NÄIN MUUALLA Ylipainoisten arkuista on tullut ongelma Australiassa. Hautausurakoitsijoiden liitto on kehottanut jäseniään käyttämään perinteisten kantohihnojen sijaan nostolaitteita. Myös arkkujen koko on kasvanut, ja joissain tapauksissa arkkua varten saatetaan jo tarvita kaksi hautapaikkaa. Lähde: Aamulehti

6 Kengän koputuksia 3 / 2007 KUTSU ILMOITTAUDU HETI! Viim Maiju Arja Pieni- ja Isokenkäiset ry:n syystapahtuma , Tampere karkeloita, keskustelua, karaokea, kokoustamista hilpeyttä, halauksia, hohtokeilailua veljeyttä, vertaistukea, vipinää iloa, innoitusta, innovaatioita PERJANTAI Valoa ja vipinää Keskustorin suihkukaivolla: Tavataan, Halataan ja Nautitaan Valosta Valoviikkojen avaus! Onkohan halauskenno laajentunut viime vuodesta? Ravintola Subway, Keskustori 1, Pieni tai Iso Iltapala, oma kustannus, valitse listalta suosikkisi valmiiksi: Ravintola Killinki, Aleksis Kivenkatu 13. Karaokella kurkku auki yksin tai kuorossa. Valitse listalta laulu valmiiksi, myös på svenska, in English, auf deutsch Bar & Dance Be-Bop, Satakunnankatu 18 A, Finlayson, sisäänpääsymaksu 4 Jonon jatkoksi joraamaan parhaiden 60- ja 70-luvun tanssihittien seurassa. Jos seurue on paikoitellen korkeaa, niin on myös katto korkealla - käsiäkin voi siis nostella nopeassakin tahdissa. Voimistellaan paikat vetreiksi lauantai-iltaa varten, aikaa on klo asti. LAUANTAI Kulttuuria, kokousta ja hohtokeilailua Vapaata seurustelua, shoppailua Tampereen Tuomiokirkko, Tuomiokirkonkatu. 19. toukokuuta 2007 kirkko täytti 100- vuotta ja juhlan kunniaksi valmistui laaja, 7 miljoonaa euroa maksanut restaurointityö. Näemme Lars Sonckin, Hugo Simbergin, Magnus Enckellin ja Valter Jungin työn tulokset lähes uudenveroisina Rautatieasemalta poimitaan mukaan asemahallissa pääsisäänkäynnin lähellä harhailevat lyhyet ja pitkät henkilöt. Lähtö keilahallille tilatakseilla Kaupin keilahalli, Keilakuja 1, Ravintola Im Aroi (thairavintola). Seisovan pöydän antimista maistellaan suomalaista ja thaimaalaista ruokaa. Yhdistys tarjoaa ruoan ja keilakahvit kaikille syyskokouksessa läsnäoleville. (HUOM! ilmoittaudu etukäteen) Keilahallin koulutuskabinetti, Syyskokous, aiheina mm. Sääntömääräiset syyskokousasiat, projektikatsaus sekä kansainvälisiä kuulumisia Keilahalli, Hohtokeilailu, Mestaruusturnauksessa ratkaistaan Suomen yhdistyksen keilamestaruus sekä maaottelu: Suomi / Muut maat. Turnauksessa ei tarvita osaamista eikä muitakaan erityisiä avuja, välineetkin voi vuokrata hallilta. Sen sijaan turnauksessa tarvitaan sekä pelaajia, toimitsijoita että kannustajia. Paikkoja radoille rajoitetusti, VARAA HETI 6

7 Kengän koputuksia 3 / 2007 tai , Maiju. Yhdistys maksaa ratamaksut. Sauna ja suihku käytettävissä, oma pyyhe mukaan! Tulosten selvittyä palkintojenjako, jossa virallinen mestarikeilaaja halataan porukalla. Palkinnoista nautitaan yhdenvertaisesti kakun kera - kaikki voittavat. Jälkipelit pelataan jossakin, demokraattisesti valitussa, mukavassa keskustan illanistujais- tai tanssiais paikassa tunnelman mukaan. SUNNUNTAI Kotoisasti ja keskustellen Rautatieasema, asemahalli pääovien lähellä, lähtö tilataksilla osoitteeseen: Kaitavedentie 164, Tampere. Leikkien ja leppoisan yhdessäolon ohessa keskustelemme ja kirjaamme ajatuksia Yhdistyksen Tulevaisuudesta vai onko sitä? Kerro sinäkin mietteesi joko suullisesti tai kirjallisesti. Entäpä, jos yhdistys lakkaa olemasta? Mitä yhdistyksen työ ja tulevaisuus merkitsee sinulle? Tilaisuus päättyy haikeisiin halauksiin juttujen loppuessa. Tarjolla kahvia, virvokkeita ja pientä purtavaa saunalla tai ilman. Tule tekemään arvokas sijoitus tulevaisuuteesi! Tallenna ihania muistoja ystävyyden pankkitilillesi! On sitten tarvittaessa, mistä ottaa ;D) TERVETULOA! Pieni ja Isokenkäiset ry, Hallitus Pieni- ja Isokenkäiset ry, Syyskokous , Tampere Esityslista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen: Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4. Esityslistan hyväksyminen 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, liittymis- ja jäsenmaksut v Valitaan v yhdistykselle puheenjohtaja, 4-6 hallituksen jäsentä ja 2-10 hallituksen varajäsentä 7. Todetaan hallituksen valitsema taloudenhoitaja/tilitoimisto Tili-Tutka Oy 8. Valitaan yhdistykselle vuodeksi 2008 kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa 9. Esitetään edellisen kokouksen pöytäkirja 10. Valitaan yhdistyksen edustajat Europatreffeniin v Projektikatsaus 12. Ilmoitusasiat 13. Vastaanotetaan ilmoittautumisia järjestömme vapaaehtoistyöhön 14. Kokouksen päättäminen 15. Vapaa sana, ulkomaisten vieraiden esittely 7

8 Kengän koputuksia 3 / 2007 Erikoiskokoisten tapaamisia Syksy 2007 TAPAAMISTEN VAKIOVUOROT Tampere Paikka 1 Aika Paikka 2 Aika Helsinki Toimintakeskus Vuoltsu, Vuolteenkatu 13, kerhohuone 14, Tampere klo tiistai, viikon kuulumiset ja nettisurffailua Syyskuu 4, 11, 18 ja 25. Lokakuu 2, 9, 16, 23 ja 30. Marraskuu 6, 13, 20 ja 27. Tullintorin kauppakeskus, Tullikatu 6, Kuntosali Albatrossin kahvio 2. krs. klo perjantai, kokoontuminen ja lähtö mukavaan jatkopaikkaan Syyskuu 28. Lokakuu 26. Marraskuu 30. Paikka Wayne's Coffee Kaisaniemi, Kaisaniemenkatu 3, Helsinki, (09) Aika klo perjantai, jutustellaan ja jatketaan muualla Syyskuu 14. Lokakuu 12. Marraskuu 09. Joulukuu 14. Lappeenranta Paikka Aika Oulu VALOA - ILOA - TUTTUJA - TUNNELMAA Syystapahtumamme Tampereella pe su Tarkempi ohjelma myös netissä Tule Sinäkin ja tuo perheesi! Odotamme myös ulkomaisia tuttuja! Kahvila-Ravintola Saimaan Helmi, Eteläkatu 2, Lappeenranta, (05) klo maanantai, jutustelua ja tutustelua Syyskuu 10. Lokakuu 08. Marraskuu 12. Joulukuu 10. Syksyn Uutuus! Paikka Ilmoitetaan myöhemmin, katso netistä tai tiedustele Maijulta Aika Ilmoitetaan myöhemmin Pori Paikka Aika Kirjastokahvila Hjalmari (Pääkirjasto) klo lauantai, jutustelua ja tutustelua Syyskuu 8, 15, 22 ja 29. Lokakuu 6, 13 ja 27. Marraskuu 10, 17 ja 24. Joulukuu 1, 8 ja 15. SEURAA MYÖS NETTIÄ s-posti: ÄKKILÄHDÖT, MIHIN VAAN! Tapahtumia lyhyellä varoitusajalla. Ota Sinäkin yhteyttä toimistoon, kun järjestät jotakin mukavaa ja haluat kokoisia kavereita kimppaan! PIKAPOSTITUSREKISTERI Kohdennettua tietoa menoista ja mahdollisuuksista (esim. filmiin, haastatteluun, ryhmämatkalle) saat, kun lähetät sähköpostiosoitteesi: tunnuksella pikaposti. PITUUSHOITORYHMÄ Yhdistyksen Auttava puhelin (ark. klo 10 16) Numerosta saat pituushoitoryhmän yhteystiedon. 8

9 Kengän koputuksia 3 / 2007 TAPAAMISPAIKKOJA RAVINTOLOISSA Lauantai, tuloaika klo Menokengät jalkaan - Vinkki vieraskirjaan Lue vieraskirjaa - Mene mukaan - Joku menee jo! Helsinki Jyväskylä Lahti Pori Seinäjoki Tampere Turku Vaasa Marskin baari (lähtö), Mannerheimintie 10, (09) Hemmingway s Bar, Kauppakatu 32, (014) , K-20 v, av Santa Fé, Aleksanterinkatu 10, (03) av PK, Puistojen risteys, (02) av Tanssiravintola Lyhty, Kauppakatu 10, (06) Seurahuone, Hämeenpuisto 17 19, (03) av Galax, Aurakatu 6, (02) av Hullu Pullo/Waild, Kauppapuistikko 15, (06) av Tammerfestin tunnelmia: Makkarakulttuurin mekassa, mustan makkaran mysteerin äärellä Tony, Arja, Kalle Tampereen Tammelantorilla. 9

10 Kengän koputuksia 3 / 2007 Saunataiteen pitkä oppimäärä Ystävyyden taikaa Tammerfestin aikaan: Saunamestarina Juha nauttimassa Sami ja Tony tarjoilijana Maija 10

11 Kengän koputuksia 3 / 2007 Tehdään yhdessä Asiat vaativat tekijänsä Lataan mukavia muistoja Lainaan itselleni ystäviä Hyvä jäsen Pieni ja Isokenkäiset ry:n jäsenenä saat: uusia ystäviä vertaistukea ja neuvontaa 2 4x vuodessa ilmestyvän jäsenlehden tiedotuskanavan netin kautta yhteyksiä ulkomaisiin yhdistyksiin erikoiskokoisten etujen ajamista sekä Suomessa että EU:ssa tietoa tapaamisia kokousten yhteydessä tarjoilua jäsenetuja erikoiskokoisten liikkeistä ym. Verkkomediapalvelu-projektimme jatkuu. Tuloksena syntyy uudenlainen, monipuolinen kanavien verkko vaikuttamista, tiedotusta, tuotetietojen jakamista, neuvontaa sekä kontaktien luomista varten. Todelliset mahdollisuudet eri tahojen ja jäsenten väliseen vuorovaikutukseen lisääntyvät huimasti! ERIKO-tietopankki avaa uusia ovia rajatuille käyttäjäryhmille, PIKRY:n jäsenenä varmistat oman käyttöoikeutesi. Syysterveisin Maiju ja hallitus TAVATAAN TAAS TUTTUJA KOTOA JA KAUKOMAILTA! Se on kivaa Mitä minä voin tehdä Annan aikaani muille Luotan ihmisiin Lähden tutustumaan Syksyn Valoisin ja erikoiskokoisille tärkein tapahtuma Tampereella. Tule mukaan iloiseen menoon! Kustannukset on minimoitu, jotta mahdollisimman monella on tilaisuus osallistua. HUOM! Helsingin kaupungin vertaistukirahoilla helsinkiläisille jäsenille korvataan matkakulut junalipun mukaan. Syystapahtuma / -kokous pe-su Tampere. Katso ohjelma ja ilmoittaudu! Kysy lisää: tai soita tai kirjoita PL Helsinki Saajan tilinumero Mottagarens kontonummer Nordea TILISIIRTO GIRERING Maksu välitetään saajalle vain Suomessa Kotimaan maksujenvälityksen yleisten ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella. Betalningen förmedlas endast till mottagare I Finland enligt Allmänna villkor för inrikes betalningsförmedling och endast till det kontonummer betalaren angivit. Saaja Mottagare Maksaja Betalare Pieni- ja Isokenkäiset ry Yhdistysrek.nro Jäsenmaksut 2007 varsinainen jäsen 20 (sis. koko perheen) kannatusjäsen 20 kunniajäsen 0 yritysjäsen 100 (laskutus erikseen) Allekirjoitus Underskrift Tililtä nro Från konto nr Viitenumero Ref. nr Eräpäivä Maksa viitenumerolla (=jäsennumero). Tarkista numero osoitetarrasta! Förfallodag ,00

12 Kengän koputuksia 3 / 2007 Pitkien Ihmisten vuoden 2008 Jättitapahtuma Amsterdamissa AQ4* Nyt on aika lankata puukengät kiiltäviksi ja varata oma tanssireviiri. Tapahtuman järjestelyistä vastaa Klub Lange Mensen, Netherlands. Amsterdamiin kokoontuu useita satoja ( ) huikean pitkiä ihmisiä, yleensä tapahtumaan osallistuneiden naisten pituudet ovat olleet cm ja miesten pituudet cm. Odotettavissa on upea kokonaisuus, josta ei tule puuttumaan naurua, iloa, huumoria, hulluutta, hauskuutta, siis aivan hulvatonta. Luvassa on kipeyttä sellaisissa lihaksissa, joita tulee harvemmin käytettyä, kuten kasvojen pienet naurulihakset, pohkeiden ja reisien tanssilihakset ja hauisten halauslihakset. Hoidoksi Suomen tiimi ehdottaa: Heti perille päästyäsi ympäröi itsesi elvytysryhmällä, kaikenlaiset avunantotaidot ovat suotavia. Osallistu myös itse toisten auttamiseen voimiesi mukaan. Viikon kuluessa lihakset vahvistuvat niin, että lauantain huippuiltaan, Suureen Gaalaan voit lähteä luottavaisin mielin ja todeta tanssipohkeiden olevan timmissä kunnossa. Sunnuntain jäähyväisjuhlassa voit tosin löytää ne ikävät haikeuslihakset, joiden hoidoksi tiimimme ehdottaa yhteyksien ylläpitoa sähköisesti siihen asti, kunnes taas tavataan. Huom! Nopeat syövät hitaat näilläkin matkoilla. Joten varaa heti, maksa (vaikka veronpalautuksista) ennen , saat suurimman alennuksen. Early bird Normal Late booking Tutustu sivuihin ja tee päätös! asti ja välisenä aikana ja välisenä aikana Ohjelma suomeksi tulossa, sitä ennen kysy tarvittaessa lisää tai Arjalta MEDIATIEDOT Kengän koputuksia Pieni- ja Isokenkäiset ry:n jäsenlehti Koko: A4, 12 tai 16 sivua Ilmestyminen: 2-4 kertaa vuodessa Painos: 650 kpl (3/2007, ) Ilmoitusaineisto ja tied. puh tai kirjeitse osoitteella: Pieni- ja Isokenkäiset ry, PL 186, Helsinki Toimitus voi muokata saamiaan kirjoituksia, eikä vastaa sille jätetystä aineistosta. Toimitus: Maiju Havinen, päätoimittaja Arja Partanen Taitto: Arja Partanen Mika Nyman Kuvat: Tony Pendleton Ilmoitushinnat: ¼ sivun ilmoitus 50 ½ sivun ilmoitus 100, sisältää yrityksen tiedot/mainos yhdistyksen internetsivulle Paino: Domus Print Oy, 1 vuodeksi. Tampere

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

Aaro Harju kertoo, että yhdistystoiminta alkoi Suomessa jo 1800-luvulla, s. 6

Aaro Harju kertoo, että yhdistystoiminta alkoi Suomessa jo 1800-luvulla, s. 6 aivoitus asiaa aivovammasta Teemana jäsenhankinta 1/2015 Aaro Harju kertoo, että yhdistystoiminta alkoi Suomessa jo 1800-luvulla, s. 6 Ammattilainen, omainen ja vammautunut ihminen kertovat, mikä heitä

Lisätiedot

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA PERUSTETAAN LIPPUKUNTA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. MITÄ PARTIO ON?... 4 3. LIPPUKUNNAN PERUSTAMINEN... 6 4. LIPPUKUNNAN SÄÄNNÖT...17 5. LIPPUKUNNAN TOIMINTA...19 6. TIEDOTETAAN TOIMINNASTA...29 7. EVÄITÄ

Lisätiedot

Myös nykyihminen tarvitsee hautajaisten suomaa lohtua

Myös nykyihminen tarvitsee hautajaisten suomaa lohtua Memoria-hautaustoimistojen asiakaslehti 1/2007 Ykä Babitzin ja ihmisen paluu kotiin Myös nykyihminen tarvitsee hautajaisten suomaa lohtua Arkun kantajan arvokas tehtävä -hautaustoimistot ANJALANKOSKI ESPOO

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto.

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto. Kiinteistö Tammikuu 1/2014 VIESTI MIKKO VIRKAMäKI Taloyhtiöiden alueellinen yhteistyö olisi hieno asia sivu 5 KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. sivut

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

2/2014. Turun Seudun TST ry:n jäsenlehti. Kyllä Turussa varmasti tahtotila on hyvin kohdallaan.

2/2014. Turun Seudun TST ry:n jäsenlehti. Kyllä Turussa varmasti tahtotila on hyvin kohdallaan. Turun Seudun TST ry:n jäsenlehti 2/2014 Kyllä Turussa varmasti tahtotila on hyvin kohdallaan. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Minna Arve Kuntien panostus kolmannen sektorin toimintaan tuo moninkertaiset

Lisätiedot

Nuorten vaikuttamisopas

Nuorten vaikuttamisopas Nuorten vaikuttamisopas Me voimme vaikuttaa! Nuorten vaikuttamisopas Julkaissut Suomen Verkkodemokratiaseura ry Julkaistu Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-Jaa samoin 1.0 Suomi -lisenssillä (CC BY-NC-SA

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Palkataan kyvykäs vajaatyökykyinen

Palkataan kyvykäs vajaatyökykyinen 2 2011 Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista Eläkeläiskoira Yde opastaa Tiinaa Palkataan kyvykäs vajaatyökykyinen Pistelukutaito ei saa hävitä 34 38 16 tässä numerossa 3 4 8 16 19 20 22 26 28 29 32

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Runo sai munuaisen isältään s. 12

Runo sai munuaisen isältään s. 12 LIVSVILLKOR Munuais- ja maksaliitto ry 1/2012 Lasten, nuorten ja perheiden teemavuosi Runo sai munuaisen isältään s. 12 Suomen Paras Naisten Tapahtuma Likkojen Lenkki Ilmoittaudu mukaan! www.likkojenlenkki.fi

Lisätiedot

Yt-henki haiskahtaa HUHTI KESÄ ELO LOKA JOULU. pätee myös työelämässä. mitään ei tapahdu, ei tee mitään Ammattiosaston aktiivit esittäytyvät s.

Yt-henki haiskahtaa HUHTI KESÄ ELO LOKA JOULU. pätee myös työelämässä. mitään ei tapahdu, ei tee mitään Ammattiosaston aktiivit esittäytyvät s. 2014 HELMI HUHTI KESÄ ELO LOKA JOULU mitään ei tapahdu, jos kukaan ei tee mitään Ammattiosaston aktiivit esittäytyvät s. 4 SAnanvapaus pätee myös työelämässä s. 28 EU laimea vai hotti? Joonas Tuomivaara

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

Valtakunnallinen vammaisneuvosto VANE 17.9.2012

Valtakunnallinen vammaisneuvosto VANE 17.9.2012 Valtakunnallinen vammaisneuvosto VANE 17.9.2012 Vinkkejä vammaisneuvostotyöhön On tärkeää, että jokaisessa kunnassa on toimiva vammaisneuvosto edistämässä yhdenvertaisten mahdollisuuksien toteutumista.

Lisätiedot

Kahvitarjoilu! Tervetuloa Katoppa-asukastuvan AVAJAISIIN 8. 10.5.2007 Kauppurienkatu 23

Kahvitarjoilu! Tervetuloa Katoppa-asukastuvan AVAJAISIIN 8. 10.5.2007 Kauppurienkatu 23 Keskusta Raksila Intiö Myllytulli Meritulli Kuusiluoto Lyötty Limingantulli Heinäpää Nuottasaari Asukaslehti Kevät 2007 Tervetuloa Katoppa-asukastuvan AVAJAISIIN 8. 10.5.2007 Kauppurienkatu 23 Kahvitarjoilu!

Lisätiedot

No 12. Hoivayritys saa myos kannattaa. moniammatillisuus s. 14. 6 x. mediakasvatus s. 36. sairausloman muutokset

No 12. Hoivayritys saa myos kannattaa. moniammatillisuus s. 14. 6 x. mediakasvatus s. 36. sairausloman muutokset No 12 24.9.2013 yritysneuvoja hilkka lydén Hoivayritys saa myos kannattaa toimivaa tiimityötä moniammatillisuus s. 14 6 x sairausloman muutokset diginuoret mikä on liikaa? mediakasvatus s. 36 Tehyn yksityissektorin

Lisätiedot

KIINTEISTÖ. Työn tekijä ei voi itse valvoa omaa työtään. viesti. Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän. Hankesuunnitelma remontin ehkä tärkein vaihe s.

KIINTEISTÖ. Työn tekijä ei voi itse valvoa omaa työtään. viesti. Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän. Hankesuunnitelma remontin ehkä tärkein vaihe s. Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän KIINTEISTÖ 1 15 viesti Yhtiökokouksen asiakirjat osakkaiden nähtäville s. 4 Hankesuunnitelma remontin ehkä tärkein vaihe s. 6 Nyt on aika ilmoittautua Taloyhtiö-tapahtumaan

Lisätiedot

Asukaslehti kevät 2014

Asukaslehti kevät 2014 Pihlajisto - Viikinmäki Asukaslehti kevät 2014 s.6 Ikinuori taiteilija Laura Sumén s.9 Tullikoira Hyrrä emäntänsä Suskin kanssa palmumarkkinoilla s.15 Satopihlaja on tv-yhtiön unelma Kesäinen tervehdys

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Lämpimät kiitokset kaikille Vanhat-projektin

Lisätiedot

Meillä on suunnaton onni

Meillä on suunnaton onni 2 2010 Tyttöjen leirillä oli tyttöjen juttuja Puuhaa ja peuhaa vauvan kanssa Meillä on suunnaton onni Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista tässä numerossa 3 4 7 16 21 22 25 26 27 Pääkirjoitus Kannustavia

Lisätiedot

1 (7) HAUTAUSOPAS. Kuka hoitaa hautausjärjestelyt?

1 (7) HAUTAUSOPAS. Kuka hoitaa hautausjärjestelyt? 1 (7) HAUTAUSOPAS Kuka hoitaa hautausjärjestelyt? Läheisen menettäminen on aina raskasta. Monenlaiset tunteet nousevat pintaan. Haikeus, ikävä ja suru kuuluvat luonnollisena osana läheisen menettämiseen.

Lisätiedot

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo:

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo: tietoalani Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenlehti 2/2009 Alanko ja Turo: Työpari auttaa jaksamaan s.8 IT EVVK Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia s. 11 JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 Tes-neuvottelut katkolla

Lisätiedot