Linja-auton turvallisuuskäytäntö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Linja-auton turvallisuuskäytäntö"

Transkriptio

1 Terveys- ja turvallisuusosasto HYVÄKSYNTÄPÄIVÄ Elokuu 2013 Linja-auton turvallisuuskäytäntö Käytäntö NRO. FCX 16 KORJATTU VERSIO 3 NRO. KORVAA VERSION Erittäin TEHTÄVÄN LUOKITUS kriittinen Kriittinen Ei-kriittinen ALKUPERÄINEN PÄIVÄ 18. toukokuuta 2012 OLEELLSET VAKIOIDUT TOIMINTAOHJEET EI KÄYTÖSSÄ 1. PÄÄMÄÄRÄ JA SEN LAAJUUS Tässä käytännössä määritellään vähimmäisvaatimukset suurten matkustajamäärien kuljetukselle ja vaihtoehtoiset parhaat menettelytavat. Tämä asiakirja koskee kaikkia ajoneuvoja, joiden matkustajakapasiteetti on 16 matkustajaa tai enemmän, ja joita käytetään seuraavien ehtojen mukaisesti: käytetään FCX:n kiinteistöissä Käytetään FCX:n työntekijöiden ja urakoitsijoiden kuljettamiseen FCX-kiinteistöistä tai - projektipaikoista ja/tai FCX-kiinteistöihin tai -projektipaikkoihin Käytetään vierailijoiden kuljettamiseen FCX:n kiinteistöissä Käytetään millä kapasiteetilla tahansa FCX:n sopimuksen alaisuudessa (kuten FCX:n sponsoroimina palveluina yleisön kuljettamiseen FCX:n toiminta-alueiden läpi tai niiden ympäristössä tai työntekijöiden perheenjäsenten kuljetukseen) Yrityksen olinpaikkojen tulee myös tarkistaa kaikki voimassa olevat säädökset, jotka saattavat asettaa tiukempia tieolosuhteista riippuvia vaatimuksia. Kuten esimerkiksi: Tien suunnittelu (viemäröinti / tien leveys / pientareet / suojakaiteet / mutkat / korotukset) Tien pinnan kunto (kuiva ja pölyinen / märkä ja liukas / jäinen) Tien pinnan materiaali (savi / kivi / betoni / asfaltti) Maaston jyrkkyys ( nousut / laskut) Tien käyttö (laitteistojen määrä, joka jakaa saman tien ruuhka-aikoina) / laitteistoruuhka) Tien kunnossapito (suunniteltu kunnossapitoaikataulu / asianmukainen ja saatavilla oleva tien kunnossapidolle omistettu laitteisto säännölliselle tien kunnossapito-ohjelmalle) 2. MÄÄRITELMÄT Yritys FCX-toiminto tai -projekti, joka käyttää linja-autopalvelua työntekijöiden, urakoitsijoiden ja/tai vierailijoiden kuljettamiseen Liikennöitsijä Itsenäinen kokonaisuus, joka liikennöi linja-autopalvelua OEM Alkuperäinen laitevalmistaja Sivu 1 / 11

2 3. LINJA-AUTON RAKENNE JA TURVALAITTEET Jokaiselle matkustajalle tulee olla käytössä istuinvyö, ja sitä tulee käyttää. Matkustajat eivät saa seistä käytävällä kuljetuksen ajan. Koskien rutiininomaisesti työmaalla käytössä olevia linja-autoja: kuljettajan ohjaamon ja matkustamon tulee olla suunniteltu ja rakennettu niin, että ne suojaavat kaikkia henkilöitä pyörähtämisen varalta Ajoneuvossa tulee olla saatavilla asianmukaiset hätäuloskäynnit, joiden kautta mahdollistetaan kaikkien matkustajien pikainen evakuointi riippumatta siitä, millä pinnalla linja-auto makaa Jarrujen, jousituksen, ohjauksen ja voimansiirtolinjan tulee olla sopivia jyrkkyysasteille ja tieolosuhteille, joissa linja-autoa käytetään Renkaiden tulee olla sopivia tien pinnoille, jyrkkyysasteille, kuormille ja ennakoitavissa oleville sääolosuhteille Kauko-ohjattavien matkustajaovien tulee olla varustettuja käyttöohjaimilla, joita matkustajat voivat käyttää manuaalisesti sisäpuolelta tai joita ulkopuolella olevat henkilöt voivat käyttää hätäevakuoinnin aikana Liikennöitsijöiden ja matkustajien käytössä tulee olla kädessä pidettäviä palosammuttimia Tietyissä jyrkkyysasteissa (yli 5 %) käytettävät linja-autot tulee varustaa automaattivaihteistolla Manuaali- tai puoliautomaattivaihteistoa voi käyttää vain alle 5 % jyrkkyysasteissa, joissa ei ole ulosajon vaaraa Jyrkissä mäissä käytetyissä linja-autoissa tulisi olla diesel-moottori ja joko moottori- tai pakokaasujarru Jyrkissä mäissä käytetyn jarrutuskapasiteetin lisäämistä voidaan harkita seuraavilla menetelmillä: o Tehdasvalmisteiset OEM-moottorijarrut o Laitteiston tulon tai lähdön hidastimet o Voimansiirron hidastimet Parhaat vaihtoehtoiset menetelmät Nopeudensäätimet, nopeustieto-ohjelmat tai GPS-pohjaiset ajajan valvontajärjestelmät (esim. Inthinc) tulisi ottaa käyttöön linja-autopalveluissa, joissa on ylinopeusvaara DSS-väsymyksenvalvontajärjestelmät voidaan ottaa käyttöön, erityisesti mikäli ajaja työskentelee pidennettyä ja/tai vaihtuvaa vuoroa 4. TARKASTUS- JA KUNNOSSAPITOKÄYTÄNNÖT Sivu 2 / 11

3 Tarkastuskäytännöt ennen käyttöä Ajajien tulee suorittaa perusteellinen turvatarkastus ennen linja-auton käyttöä, ja heidän tulee kirjata tämä tarkastus linja-auton omaan tarkastuslistaan. o Kaikille vioille tulee suorittaa oikeanaikainen korjaus o Linja-autoa ei saa käyttää, mikäli siinä on vika, joka saattaa heikentää turvallista käyttöä; tarkastuslistasta tulee käydä selkeästi ilmi, minkä vikojen vuoksi ajaja on joutunut sulkemaan linja-auton (mukaan lukien, mutta ei rajoitetusti puutteelliset jarrut, ohjaus, liian kuluneet renkaat, yksi viallinen etuvalo tai enemmän tai useita viallisia takavaloja tai sivuvaloja) o Tähän ennen ajoa suoritettavaan tarkastukseen kuuluu seuraavaa: Valmistajan suosittelemat kohdat Jarrutusjärjestelmät (huolto, hidastin ja pysäköinti), ohjaus, ajo- ja sumuvalot, jarruvalot, sivuvalot, äänitorvi, pyörät ja renkaat Ilmajarrut tarkistetaan ennen käyttöä 7-vaiheisella jarrutestillä, paitsi kun valmistajan suosittelut ovat ristiriidassa sen kanssa tai ylittävät testin vaatimukset: (katso liite 3) 1. Ilmavuotosuhde 2. Alhaisen paineen varoituslaite 3. Jousijarrun käyttöönotto 4. Ilmanpaineen lisääminen 5. Ilmajarrutesti 6. Ilmanpaineen säädin 7. Apujarrun pysäytystoiminto Muut häiriöille altistavat kohteet, jotka on tunnistettu yhtiön tai käyttäjän kokemuksen ansiosta Kunnossapitokäytäntöjen tulee vastata tai ylittää valmistajan vaatimukset vastatakseen FCXmatkustajalinja-autojen yhdenmukaisuuskäytäntöihin/-menetelmiin. Ennaltaehkäisevät kunnossapitokäytännöt ja -tiheys tulee johtaa valmistajan vaatimusten mukaisesti linja-autojen käyttökovuuden ja samanlaisissa käyttöolosuhteissa sattuneiden vahinkojen mukaan. Turvallisuudelle herkät komponentit korvataan ennakoivasti perustuen odotettuun käyttöikään käyttöolosuhteiden mukaan. Renkaiden kuluminen tulee tarkistaa rutiininomaisesti ylittämättä valmistajien määräyksiä 5. VAADITTAVAT LISÄTARKASTUKSET YLI 10 % JYRKILLE NOUSUILLE Suunnitellut säännölliset komponenttien tarkastukset tulee suorittaa olemassa olevan suunnitellun ja ennaltaehkäisevän huoltoaikataulun ja käyttäjän ennakkoon operoitavan Sivu 3 / 11

4 tarkistus- ja tutkintamenetelmän ulkopuolella. Koska matkustajalinja-auto on tunnustettavasti luokiteltu korkean riskin kuljetusajoneuvoksi (ottaen huomioon, että odottamattoman tapahtuman lopputulos voi olla katastrofaalinen), lisäturvatarkistus suoritetaan samaan aikaan päivittäisen voiteluhuollon/-tarkistuksen aikana. Kun matkustajalinja-auto on pysäköity öljynvaihtoluukun tai telineen yläpuolelle, suoritetaan täydellinen tarkastus voimansiirrolle, auton pohjarakenteelle, jousituksille, jarruille, letkuille ja kiinnitysosille niiden 100 % toiminnon ja käytön varmistamiseksi häiriöttömästi. Tarkastuskäytännöt Yritys tarkastaa säännöllisin väliajoin riittävän määrän linja-autoja varmistaakseen, että asianmukaiset tarkastukset suoritetaan ennen käyttöä (sekä ennen käyttöä suoritetut että päivittäiset turvatarkastukset), että turvallisuusherkkä laitteisto on toimintakunnossa, ja että linja-auto vastaa yllä olevassa kohdassa "Linja-auton rakennus- ja turvalaitteet" mainittuja vaatimuksia. Yrityksen tulee tarkastaa säännöllisin väliajoin käyttäjän kunnossapitokäytännöt varmistaakseen, että ne vastaavat valmistajan suosituksia ja että ne sopivat käyttöolosuhteisiin. 6. VAATIMUKSET AJAJILLE Yrityksen ja palveluntarjoajien, joihin on otettu yhteys, tulee luoda prosessi linjaautonkuljettajien luvan myöntämiseksi tai valtuuttamiseksi. Tämän prosessin tulee sisältää turvatoimintokoulutus, testi ymmärtämisen vahvistamiseksi ja turvakäytännön tarkkailu pätevän henkilön puolesta. Sen tulee myös sisältää jaksollinen prosessi kuljettajien luvan myöntämiseksi tai valtuuttamiseksi uudelleen. Valtioiden myöntämiä kaupallisia ajokortteja matkustajien kuljettamiseen voidaan käyttää osana tätä vaatimusta, kunhan vastataan muihin vaatimuksiin. Ajajan koulutuksen tulee sisältää seuraavat aiheet: o Liitteessä #1 olevien tietojen lukeminen o Turvalliset ajokäytännöt ennakoitavissa olevissa sääolosuhteissa alueella, jossa linjaautoa käytetään (esim. sade, lumi, jää, sumu, tuuli, asiaankuuluvalla tavalla) o Yrityksen liikennevalvonnat ja viestintätavat, jos linja-autoa käytetään FCX-kiinteistöissä o Käytettävälle linja-automallille ennen käyttöä suoritettava tehokas turvatarkastus ja toimintamalli parantavan toiminnan aloittamiseksi. Ennen matkustajien kuljettamista ajajan tulee osoittaa osaamisensa suorittamalla asianmukainen ennen käyttöä suoritettava turvatarkastus pätevälle henkilölle. o Käytettävän linja-automallin turva- ja hätäjärjestelmät o Väsymyksenhallinta, joka on johdonmukainen nykyisen FCX-väsymyksenhallintaoppaan kanssa (pakollinen ajajille, jotka tämän käytännön alaisina vähintään 3 kuukautta vuodessa) Sivu 4 / 11

5 o Turvalliset ajokäytännöt kaikissa odotettavissa olevissa ylä- ja alamäissä. Tämä on erityisen tärkeää, kun odotettavissa olevien mäkien jyrkkyysaste on yli 5 %. Mahdollisten ajajien tulee osoittaa kykynsä valita sopiva vaihde jyrkissä mäissä ja ymmärtää väärän vaihteen valinnan seuraukset Ajajilla tulee olla vähintään 2 vuoden kokemus laitteiston käytöstä, ennen kuin he voivat kuljettaa matkustajia linja-autoissa Ajajien tulee käyttää turvavyötä ja ylläpitää turvallista ajorekisteriä. Vakavat tai toistuvat rikkeet tai toistuvat vahingot, joissa ajajan käyttäytyminen oli vaikuttavana tekijänä, ovat kehotus yritykselle peruuttaa tai pidättää käytöstä ajajan ajolupa tai ajokortti. Ajajien tulee suorittaa vuosittainen ajajan päivityskurssi hyvien ajokäytäntöjen vahvistamiseksi ja parantamiseksi sekä opiskella ylimääräisiä/uusittuja koulutuskäytäntöjä/-tapoja, jotka liittyvät suoraan välittömään ympäristöön. Ajajien teoreettinen linja-auton ajotaito ja todelliset ajokäytännöt testataan, jotta voidaan vahvistaa kunkin ajajan täydellinen ymmärrys hänelle erityisesti määrätylle roolille ja vastuulle Ajajien tulee saada lääketieteellinen lupa joka toinen vuosi. Lääkäri määrittää seulontakriteerit, mutta niihin tulee kuulua ainakin: o Ei terveydentilaa, joka saattaa muuttaa ajajan kykenemättömäksi työhönsä (valvomaton diabetes, epilepsia, erittäin korkea verenpaine tms.) o Riittävä näkö- ja kuuloaisti o Ajajan tulee olla fyysisesti kykenevä linja-auton perusteellisen tarkastuksen suorittamiseen sekä vastaamaan hätätilanteisiin Ajajien tulee osallistua alkoholi- ja huumausainetesteihin, mukaan lukien ennen toimeksiantoa suoritettavat satunnaiset (vähintään 20 % todennäköisyys vuodessa) ja vahingon jälkeiset (merkitykselliset vähältä piti -tilanteet tai tahattomat tieltä ulosajot) testit Ajajien työaikataulujen tulee olla yhdenmukaisia nykyisen FCX-väsymyksenhallintaoppaan kanssa. Mobiiliviestintälaitteiden (tekstiviestin lähettäminen, matkapuhelimet, tabletit tms.) käyttö on kiellettyä. Kaksitieradioiden käyttöä tulisi välttää. vain push-to-talk-tyyppiset radiot ovat sallittuja. Ajajien tulee viedä linja-auto turvalliseen paikkaan ja pysähtyä sinne suorittaakseen muita toimintoja (soittaminen puhelimella, GPS:n ohjelmointi, viihdejärjestelmän käyttö tms.) Yritys suorittaa säännöllisin väliajoin ajajien suorituskyvyn tarkastuksia Parhaat vaihtoehtoiset menetelmät Jotkut FCX-operaatiot käyttävät erilaisia psykologisia testejä niiden ajajien tunnistamiseksi, joilla on asenteet turvallisen linja-auton käytön johtamiseen. Ajajilla tulisi olla ensiapu- ja painelu-puhalluselvytyskoulutus sekä puoliautomaattinen defibrillaattori (AED) käytössä. Sivu 5 / 11

6 7. MATKUSTAJAN VASTUU Yrityksen tulee luoda järjestelmä, joka asettaa matkustajille odotuksia, ja yrityksen tulee pitää matkustajat vastuussa näiden odotusten noudattamisessa Matkustajien tulee istua paikoillaan ja käyttää turvavyötä oikein, kun linja-auto on liikkeessä Matkustajien matkatavaroiden tulee olla turvattuja Matkustajien tulee kunnioittaa linja-autonkuljettajan työtä eikä keskustella kuljettajan kanssa tai muulla tavoin häiritä kuljettajaa linja-auton ollessa liikkeellä, paitsi jos kyseessä on välitön turvallisuuteen liittyvä asia 8. LISÄVAATIMUKSET YLI 5 % JYRKILLE MÄILLE TURVALLISEN alamäkinopeuden vakiinnuttaminen Turvallisen alamäkinopeuden määrittämistapa on määrittää maksiminopeus, jolla täynnä oleva linjaauto voi laskea mäen ilman, että käyttäjän tulee käyttää apujarrua. Tämän päämäärän tavoittamiseksi linja-autonkuljettajan tulee valita alin käytännöllisin vaihde, joka säilyttää linja-auton nopeuden samalla, kun se menee mäkeä alas, ilman että kuljettaja käyttää apujarrua linja-auton nopeuden hidastamiseksi alamäessä. Mikäli kuljettaja huomaa, että apujarrua on käytettävä jatkuvasti laskun aikana, alamäkeen valittu vaihde on liian suuri, ja linja-autoa tulee ajaa pienemmällä vaihteella. Alemman vaihteen valitsemisen tarkoituksena on välttää apujarrun käyttöä alamäessä. Kun oikea vaihde on valittu, se säilyttää ja hallitsee linja-auton laskunopeutta. Ainoa hetki, jolloin apujarrua saatetaan tarvita on, kun linja-auto tulee pysäyttää kokonaan tai kun sen tulee hidastaa vauhtia välttyäkseen osumasta esineeseen/esteeseen, joka on pysäköity edessäpäin olevalle reitille. Merkistö Kun yritys on laatinut turvallisen nopeusrajoituksen ajettavan tien erilaisille alamäille, on luotava merkkejä, joilla linja-autonkuljettajalle ilmoitetaan tai häntä muistutetaan turvallisista alamäen enimmäislaskunopeudesta ja vaihteen valinnasta. Alamäen turvalliset vaihdevalinnat voivat vaihdella riippuen linja-automallista. Ne riippuvat moottorin koosta, lopullisesta vaihdesuhteesta sekä linja-auton painosta ja koosta. Jos työpaikalla on käytössä eri merkkisten alkuperäisten valmistajien linja-autoja, turvalliset käyttönopeudet ja vaihdevalinnat tulee luoda kullekin linja-automallille. Tämä tarkoittaa ylimääräisten merkistöjen tuottamista erilaisille linja- Sivu 6 / 11

7 automalleille ennen alamäkiin laskeutumista. Merkinnöissä tulee mainita turvalliset käyttönopeudet ja vaihdevalinnat. Merkistöt muistuttavat jatkuvasti linja-autonkuljettajaa erityisesti silloin, kun kuljettajalla on lupa käyttää erilaisia linja-automalleja, joilla on erilaiset vaihde-/nopeussäännöt alamäkiin. Sivu 7 / 11

8 Liite 1 ALKUPERÄINEN SYY Linja-auton tapaturmat jyrkässä mäessä Tapaturman tarkastusryhmän tutkimukset ovat osoittaneet, että pääosainen Alkuperäinen syy linjaautotapaturmalle, joka sattui linja-auton laskiessa jyrkkää mäkeä ylittäen turvallisen enimmäisnopeusrajoituksen, oli etupäässä väärä vaihdevalinta. Se tarkoittaa, että linja-autonkuljettaja laski mäkeä liian suurella vaihteella ja/tai vaihteiston ohjausvipu oli neutraalissa asennossa. Linja-autotapahtumien pääasiallinen syyperäinen tekijä on todistetusti se, että matkustajat vaikuttavat linja-autonkuljettajaan pyytämällä tätä ajamaan kovempaa yli yrityksen menettelytapojen antamien suositusten. Seuraus Tapahtumariski kasvaa huomattavasti, kun: 1) linja-autonkuljettaja ei ota huomioon yrityksen nopeusrajoitus- ja vaihdevalintamenetelmäsuosituksia, ja 2) linja-autonkuljettaja antaa matkustajien kärsimättömyyden vaikuttaa ajoonsa, ja 3) linja-autonkuljettaja ajaa jyrkät alamäet suuremmalla nopeudella kuin mitä yritys on määrittänyt. Kun linja-autonkuljettajan tulee käyttää apujarruja linjaauton nopeuden laskemiseksi alamäessä, apujarrukengän pinnat kuumenevat erittäin nopeasti. Kun jarrukengän pinnat kuumenevat (polttaen jarrukengän pinnan kuitumateriaalia), jarrukengän pinnan ulompi yhteensopiva pinta lasittuu. Kun tämä ilmiö syntyy (brake fade), jarrukengän pinnan ja jarrurummun yhteensopivan pinnan välinen jarrutustoiminto ei ole enää tehokas. Ilman jarruja linjaautolla ei ole mitään keinoja hidastaa, koska moottorikierrokset nousevat ja estävät kuljettajaa valitsemasta pienempää vaihdetta hidastaakseen linja-auton vauhtia vaihteiston avulla. Ellei matkustettu tie tasaannu tai linja-auto siirry ylämäkeen heti alamäen jälkeen, lopputuloksena voi olla linja-auton joutuminen tapaturmaan, jonka seuraukset voivat olla katastrofaaliset (yhden tai useamman työntekijän kuolema). Sivu 8 / 11

9 Liite 2 Ennen käyttöä suoritettavan tarkastuksen muistilista - Esimerkki Sivu 9 / 11

10 Liite 3 Jarrutestimenetelmä TARKOITUS: Metodin laatiminen automaattivaihteistolla toimivaa linja-autoa kuljettaville henkilöille. Metodilla testataan jarrujärjestelmä ennen käyttöä suoritettavan päivittäisen silmämääräisen tarkastuksen aikana. TESTAUKSEN TIHEYS JA SIJAINTI: Linja-autonkuljettaja suorittaa testit työvuoronsa alussa. Se suoritetaan normaalisti ennen käyttöä suoritettavan tarkastuksen aikana. Koska apujarrutesti ja pysäköintijarrutesti on kuitenkin suoritettava tasaisella pinnalla (ei kaltevalla ajotiellä), kuljettajan tulee suorittaa nämä testit mahdollisimman pian ennen käyttöä suoritettavan tarkastuksen jälkeen. Kuljettaja ei missään tapauksessa laske mitään erittäin kaltevia ajoteitä, ennen kuin ennen käyttöä suoritettava testi on suoritettu. ILMAJÄRJESTELMÄN TARKISTUS: A. Osana kuljettajan ennen käyttöä suoritettavaa tarkastusta ja ennen linja-auton käynnistämistä kuljettaja tyhjentää molemmat ilmasäiliöt kokonaan. Tämän jälkeen kuljettaja voi tarkistaa alhaisen ilman varoitusjärjestelmän sekä tyhjentää kokonaan vedellä täyttyneet tankit. B. Ilman ja veden tyhjentämisen jälkeen yllä kuvatulla tavalla sulje tyhjennyshanat. C. Käynnistä linja-auton moottori ja anna ilmanpaineen vahvistua joutokäynnillä (600 RPM). Moottorin käynnistämisen jälkeen alhaisen ilmanpaineen varoitusjärjestelmä tulisi käynnistää, sillä käynnistyksen aikana ei ole ilmanpainetta. Jos alhaisen ilmanpaineen varoitusjärjestelmä ei toimi, älä käytä laitteistoa. Raportoi ongelmasta esimiehellesi ja/tai ylläpidosta vastaavalle esimiehelle korjausta varten. Valvo painemittaria samalla, kun säiliön ilmanpaine kohoaa. Varoituslaitteiden tulisi sammua, kun ilmanpaine saavuttaa 60 psi. Jatka paineen kohoamisen valvomista. Kun painemittari näyttää 85 psi, vie moottori korkeaan joutokäyntitilaan (1200-RPM) ja aloita ajanotto. Säiliön ilmanpaineen tulisi kohota 100 psi:iin alle 30 sekunnissa. Tämä osoittaa, että sopiva ilmanpaine voidaan säilyttää jopa epäsuotuisissa olosuhteissa j/tai toistuvassa jarrukäytössä. Jos ilmanpaine ei kohoa 100 psi:iin 30 sekunnin aikana, lopeta menetelmä äläkä käytä laitteistoa. Raportoi ongelmasta esimiehellesi ja/tai ylläpidosta vastaavalle esimiehelle korjausta varten. D. Jatka ilmanpaineen kohottamista, kunnes ohjain purkaa kompressorin. Enimmäisilmanpaineen tulisi olla noin psi. Sivu 10 / 11

11 AJO- JA PYSÄKÖINTIJARRUTESTIT: Tarkastusprosessit on laadittava ajo- ja pysäköintijarrujen tarkastamisen varmistamiseksi alkuperäisten laitteistovalmistajien vaatimusten mukaisesti jokaiselle käytettävälle linja-autolle. Ennen käyttöä suoritettavat ajo- ja pysäköintijarruille vaaditut tarkistukset vaihtelevat valmistajasta riippuen. Kullekin linja-automerkille ja -mallille kehitetään erityinen tarkastuslista, jolla varmistetaan jarrujärjestelmien tarkastaminen ennen käyttöä tavalla, joka on yhdenmukainen valmistajan vaatimusten kanssa Korj Korj Korj. 3 Alkuperäinen julkaisu Kappale 6: Vaatimukset ajajille 1. Lääketieteellinen tutkimus vaihdettu vuosittaisesta joka toiseen vuoteen Sivu 11 / 11

FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto Korjattu versio # 3 Korvaa version 2/13/09 X Korkea Keskinkertainen

FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto Korjattu versio # 3 Korvaa version 2/13/09 X Korkea Keskinkertainen SOP # FCX-02 FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto Korjattu versio # 3 Korvaa version 2/13/09 X Korkea Keskinkertainen Korkean paikan työskentelykäytännöt Tehtäväriski Matala Ei tietoa Korjauspäivä:

Lisätiedot

URAKOITSIJAN TYÖTERVEYS- JA OSA YKSI TURVALLISUUSOPAS TAMMIKUU 2015

URAKOITSIJAN TYÖTERVEYS- JA OSA YKSI TURVALLISUUSOPAS TAMMIKUU 2015 URAKOITSIJAN TYÖTERVEYS- JA TURVALLISUUSOPAS OSA YKSI TAMMIKUU 2015 Erääntyy 1. helmikuuta 2016 Voimassaoloajan päättyessä tuhoa kaikki ennen erääntymispäivää ja sen sisällä julkaistut kopiot ja viittaa

Lisätiedot

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija:

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija: Jakelija: Copyright ActSafe Systems AB Act Safe Systems AB Sagbäcksvägen 13 SE-437 31 Lindome Ruotsi Puhelin +46 31 65 56 60 Faksi + +46 31 65 56 69 info@ actsafe.se www.actsafe.se www.actsafe.se 1 Copyright

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

FIN TURVALLISUUTEEN JA YLEI- SEEN KÄSITTELYYN LIITTYVIÄ OHJEITA MEKAANISELLA JA LIHASVOI- MALLA TOIMIVAT PYÖRÄTUOLIT. Me liikutamme ihmisiä.

FIN TURVALLISUUTEEN JA YLEI- SEEN KÄSITTELYYN LIITTYVIÄ OHJEITA MEKAANISELLA JA LIHASVOI- MALLA TOIMIVAT PYÖRÄTUOLIT. Me liikutamme ihmisiä. FIN TURVALLISUUTEEN JA YLEI- SEEN KÄSITTELYYN LIITTYVIÄ OHJEITA MEKAANISELLA JA LIHASVOI- MALLA TOIMIVAT PYÖRÄTUOLIT Me liikutamme ihmisiä. 2 Sisältö Johdanto... 5 Hyvä tietää:...5 Yleisiä turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

S60. Käyttöohjekirja

S60. Käyttöohjekirja S60 Käyttöohjekirja HYVÄ VOLVON OMISTAJA KIITÄMME TEITÄ VOLVON VALITSEMISESTA. Toivoimme, että saatte useiden vuosien ilon Volvolla ajamisesta. Auto on suunniteltu Teidän ja matkustajienne turvallisuutta

Lisätiedot

SPECIALIZED PYÖRÄN OMISTAJAN OPAS

SPECIALIZED PYÖRÄN OMISTAJAN OPAS SPECIALIZED PYÖRÄN OMISTAJAN OPAS Pyörän Omistajan Opas 9:s painos, 2007 Tämä opas täyttää EN Standardit 14764, 14765, 14766 ja 14781. TÄRKEÄÄ: Tämä opas sisältää tärkeitä tietoja, jotka koskevat pyörän

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 57 Koneturvallisuus Säädökset ja soveltaminen Työsuojeluhallinto Tampere 2007 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-059-8 Multiprint Oy, Tampere 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. KONEISIIN SOVELLETTAVAT

Lisätiedot

KÄYTÄ VAIN ALKUPERÄISVARAOSIA!

KÄYTÄ VAIN ALKUPERÄISVARAOSIA! ESIPUHE Kiitos että valitsitte yrityksemme valmistaman ajoneuvon. Olemme varmoja, että valintasi oli oikea. Ennen ensimmäistä ajoonlähtöä suosittelemme, että luet tämän omistajan käsikirjan huolellisesti

Lisätiedot

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Kustantaja: Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry www.potilasturvallisuusyhdistys.fi Toimituskunta: Haavisto E, Helovuo A, Kinnunen M, Peltomaa K. 2012

Lisätiedot

sampo SR1046X R O S E N L E W HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI

sampo SR1046X R O S E N L E W HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI sampo R O S E N L E W SR1046X HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI ALKUSANAT Tämän kirjan tarkoituksena on auttaa käyttäjää tutustumaan harvesteriin. On tärkeää, että harvesterin käyttäjä

Lisätiedot

HORSCH Joker 6-12 RT. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje!

HORSCH Joker 6-12 RT. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! 07/2008 Uudenaikaisen maankäsitelyn ja kylvötekniikan spesialisti HORSCH Joker 6-12 RT Art.: 80801800 fi Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! EY-vaatimustemukaisuusvakuutus

Lisätiedot

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Prosessilaitosten ja prosessien

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 5.52.420.21.15.0 Painos 16.06.2009 Käyttö- ja huolto-ohje _ HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 Tämän asiakirjan edelleen luovuttaminen ja monistaminen sekä sen sisällön hyväksikäyttö ja tiedoksi antaminen

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Käyttöohje Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO

OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO Tämä opetussuunnitelma perustuu Ajoneuvohallintokeskuksen ja Autokoululiiton tilaamaan tutkimukseen Turun yliopiston

Lisätiedot

AutoTrac Universal (ATU)

AutoTrac Universal (ATU) AutoTrac Universal (ATU) KÄYTTÖOHJE AutoTrac Universal (ATU) OMPC21000 Painos J7 (FINNISH) John Deere Ag Management Solutions Euroopan versio Printed in Germany Johdanto Johdanto TERVETULOA John Deeren

Lisätiedot

KMS 100. Käyttöohjeet 07.99- 50145728 04.02

KMS 100. Käyttöohjeet 07.99- 50145728 04.02 KMS 100 07.99- Käyttöohjeet s 50145728 04.02 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Eviran ohje 16044/1 Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Esittelijä Anne Fagerlund Sivu/sivut 1 / 16 ELINTARVIKEHUONEISTON RISKIPERUSTEINEN VALVONTA SISÄLTÖ 1 Yleistä... 3 2 Valvontaviranomaiset,

Lisätiedot

Kokoamis- ja käyttöohje. belluno

Kokoamis- ja käyttöohje. belluno Kokoamis- ja käyttöohje belluno Hyvä asiakkaamme, Ostaessanne Bock hoitosängyn, olette hankkineet erittäin turvallisen ja toiminnoiltaan monipuolisen tuotteen, jonka käyttöikä on pitkä. Sähkösäätöiset

Lisätiedot

Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje

Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje FI IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Sisältö Ennen laitteen käyttöä Johdanto...3 Tärkeitä turvallisuustietoja...4 1. Laitteen osat...6 2. Valmistelu...10

Lisätiedot

FIN TIETOA KÄYTTÄJILLE. www.toll-collect.de SAKSAN TIEMAKSUJÄRJESTELMÄ. Päivitetty painos. Toimeksiantaja

FIN TIETOA KÄYTTÄJILLE. www.toll-collect.de SAKSAN TIEMAKSUJÄRJESTELMÄ. Päivitetty painos. Toimeksiantaja FIN SAKSAN TIEMAKSUJÄRJESTELMÄ TIETOA KÄYTTÄJILLE Päivitetty painos 2014 Toimeksiantaja www.toll-collect.de SISÄLLYS Johdanto... 1 1 Yleistä... 2 2 Tiemaksuvelvollisuus... 4 2.1 Tiemaksuvelvollisuuteen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MB3195-FI-B

KÄYTTÖOHJE MB3195-FI-B KÄYTTÖOHJE FI -B Johdanto Onnittelut uuden pyörätuolin johdosta Laatu ja toimivuus ovat kaikkien Handicare-pyörätuolien perusominaisuuksia. Exigo 10 -pyörätuoli on Handicare: n valmistama. Oman turvallisuutesi

Lisätiedot

1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5

1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (26) Sisällysluettelo 1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5 3 YLEISTÄ... 5 3.1 YTM-asetuksen tavoite... 5 3.2 YTM-asetuksen soveltaminen... 6 3.3 Ehdottaja vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta...

Lisätiedot

Valmistaja varaa oikeuden vaihtaa tai muokata tässä ohjekirjassa olevia tietoja ilman etukäteisilmoitusta tai velvoitteita.

Valmistaja varaa oikeuden vaihtaa tai muokata tässä ohjekirjassa olevia tietoja ilman etukäteisilmoitusta tai velvoitteita. Cat B25-puhelimen käyttöohje Kiitos Cat B25-matkapuhelimen hankinnasta Lyhyt johdanto Kiitos Cat B25 GSM-matkapuhelimen valitsemisesta. Löydät tietoja puhelimen loistavista ominaisuuksista tästä ohjekirjasta.

Lisätiedot

Risk Consulting. Työturvallisuusriskien hallinta on kilpailutekijä. Mahdottomasta mahdollinen

Risk Consulting. Työturvallisuusriskien hallinta on kilpailutekijä. Mahdottomasta mahdollinen Risk Consulting I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 1 / 2 0 0 5 Työturvallisuusriskien hallinta on kilpailutekijä Mahdottomasta mahdollinen Sisältö Gudrun-myrsky ja sen vaikutukset 7 ASKELMA

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MB3197-FI-B

KÄYTTÖOHJE MB3197-FI-B KÄYTTÖOHJE FI -B Johdanto Onnittelut uuden pyörätuolin johdosta! Laatu ja toimivuus ovat kaikkien Handicare-sarjan pyörätuolien perusominaisuuksia. Oman turvallisuutesi vuoksi ja jotta saisit kaiken hyödyn

Lisätiedot

Pidä pelivaraa MOPOILIJAN OPAS

Pidä pelivaraa MOPOILIJAN OPAS Pidä pelivaraa MOPOILIJAN OPAS SISÄLTÖ: ENNAKOIVA AJOTAPA...4 Ennakoi pidä pelivaraa...4 Jos pelivara käy vähiin...4 Jos pelivaraa ei enää ole...4 Näin saat itsellesi pelivaraa...4 MOPO...6 Mopon määritelmä...6

Lisätiedot

Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille

Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille Varoitus: tämän tekijänoikeudella suojatun materiaalin luvaton kopiointi tai jakelu on laitonta. 1. Sopimus -ja käyttöoikeusehtojen

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 15T Käyttöohje Rider 15T AWD Rider 15Ts AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto...

Lisätiedot