Linja-auton turvallisuuskäytäntö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Linja-auton turvallisuuskäytäntö"

Transkriptio

1 Terveys- ja turvallisuusosasto HYVÄKSYNTÄPÄIVÄ Elokuu 2013 Linja-auton turvallisuuskäytäntö Käytäntö NRO. FCX 16 KORJATTU VERSIO 3 NRO. KORVAA VERSION Erittäin TEHTÄVÄN LUOKITUS kriittinen Kriittinen Ei-kriittinen ALKUPERÄINEN PÄIVÄ 18. toukokuuta 2012 OLEELLSET VAKIOIDUT TOIMINTAOHJEET EI KÄYTÖSSÄ 1. PÄÄMÄÄRÄ JA SEN LAAJUUS Tässä käytännössä määritellään vähimmäisvaatimukset suurten matkustajamäärien kuljetukselle ja vaihtoehtoiset parhaat menettelytavat. Tämä asiakirja koskee kaikkia ajoneuvoja, joiden matkustajakapasiteetti on 16 matkustajaa tai enemmän, ja joita käytetään seuraavien ehtojen mukaisesti: käytetään FCX:n kiinteistöissä Käytetään FCX:n työntekijöiden ja urakoitsijoiden kuljettamiseen FCX-kiinteistöistä tai - projektipaikoista ja/tai FCX-kiinteistöihin tai -projektipaikkoihin Käytetään vierailijoiden kuljettamiseen FCX:n kiinteistöissä Käytetään millä kapasiteetilla tahansa FCX:n sopimuksen alaisuudessa (kuten FCX:n sponsoroimina palveluina yleisön kuljettamiseen FCX:n toiminta-alueiden läpi tai niiden ympäristössä tai työntekijöiden perheenjäsenten kuljetukseen) Yrityksen olinpaikkojen tulee myös tarkistaa kaikki voimassa olevat säädökset, jotka saattavat asettaa tiukempia tieolosuhteista riippuvia vaatimuksia. Kuten esimerkiksi: Tien suunnittelu (viemäröinti / tien leveys / pientareet / suojakaiteet / mutkat / korotukset) Tien pinnan kunto (kuiva ja pölyinen / märkä ja liukas / jäinen) Tien pinnan materiaali (savi / kivi / betoni / asfaltti) Maaston jyrkkyys ( nousut / laskut) Tien käyttö (laitteistojen määrä, joka jakaa saman tien ruuhka-aikoina) / laitteistoruuhka) Tien kunnossapito (suunniteltu kunnossapitoaikataulu / asianmukainen ja saatavilla oleva tien kunnossapidolle omistettu laitteisto säännölliselle tien kunnossapito-ohjelmalle) 2. MÄÄRITELMÄT Yritys FCX-toiminto tai -projekti, joka käyttää linja-autopalvelua työntekijöiden, urakoitsijoiden ja/tai vierailijoiden kuljettamiseen Liikennöitsijä Itsenäinen kokonaisuus, joka liikennöi linja-autopalvelua OEM Alkuperäinen laitevalmistaja Sivu 1 / 11

2 3. LINJA-AUTON RAKENNE JA TURVALAITTEET Jokaiselle matkustajalle tulee olla käytössä istuinvyö, ja sitä tulee käyttää. Matkustajat eivät saa seistä käytävällä kuljetuksen ajan. Koskien rutiininomaisesti työmaalla käytössä olevia linja-autoja: kuljettajan ohjaamon ja matkustamon tulee olla suunniteltu ja rakennettu niin, että ne suojaavat kaikkia henkilöitä pyörähtämisen varalta Ajoneuvossa tulee olla saatavilla asianmukaiset hätäuloskäynnit, joiden kautta mahdollistetaan kaikkien matkustajien pikainen evakuointi riippumatta siitä, millä pinnalla linja-auto makaa Jarrujen, jousituksen, ohjauksen ja voimansiirtolinjan tulee olla sopivia jyrkkyysasteille ja tieolosuhteille, joissa linja-autoa käytetään Renkaiden tulee olla sopivia tien pinnoille, jyrkkyysasteille, kuormille ja ennakoitavissa oleville sääolosuhteille Kauko-ohjattavien matkustajaovien tulee olla varustettuja käyttöohjaimilla, joita matkustajat voivat käyttää manuaalisesti sisäpuolelta tai joita ulkopuolella olevat henkilöt voivat käyttää hätäevakuoinnin aikana Liikennöitsijöiden ja matkustajien käytössä tulee olla kädessä pidettäviä palosammuttimia Tietyissä jyrkkyysasteissa (yli 5 %) käytettävät linja-autot tulee varustaa automaattivaihteistolla Manuaali- tai puoliautomaattivaihteistoa voi käyttää vain alle 5 % jyrkkyysasteissa, joissa ei ole ulosajon vaaraa Jyrkissä mäissä käytetyissä linja-autoissa tulisi olla diesel-moottori ja joko moottori- tai pakokaasujarru Jyrkissä mäissä käytetyn jarrutuskapasiteetin lisäämistä voidaan harkita seuraavilla menetelmillä: o Tehdasvalmisteiset OEM-moottorijarrut o Laitteiston tulon tai lähdön hidastimet o Voimansiirron hidastimet Parhaat vaihtoehtoiset menetelmät Nopeudensäätimet, nopeustieto-ohjelmat tai GPS-pohjaiset ajajan valvontajärjestelmät (esim. Inthinc) tulisi ottaa käyttöön linja-autopalveluissa, joissa on ylinopeusvaara DSS-väsymyksenvalvontajärjestelmät voidaan ottaa käyttöön, erityisesti mikäli ajaja työskentelee pidennettyä ja/tai vaihtuvaa vuoroa 4. TARKASTUS- JA KUNNOSSAPITOKÄYTÄNNÖT Sivu 2 / 11

3 Tarkastuskäytännöt ennen käyttöä Ajajien tulee suorittaa perusteellinen turvatarkastus ennen linja-auton käyttöä, ja heidän tulee kirjata tämä tarkastus linja-auton omaan tarkastuslistaan. o Kaikille vioille tulee suorittaa oikeanaikainen korjaus o Linja-autoa ei saa käyttää, mikäli siinä on vika, joka saattaa heikentää turvallista käyttöä; tarkastuslistasta tulee käydä selkeästi ilmi, minkä vikojen vuoksi ajaja on joutunut sulkemaan linja-auton (mukaan lukien, mutta ei rajoitetusti puutteelliset jarrut, ohjaus, liian kuluneet renkaat, yksi viallinen etuvalo tai enemmän tai useita viallisia takavaloja tai sivuvaloja) o Tähän ennen ajoa suoritettavaan tarkastukseen kuuluu seuraavaa: Valmistajan suosittelemat kohdat Jarrutusjärjestelmät (huolto, hidastin ja pysäköinti), ohjaus, ajo- ja sumuvalot, jarruvalot, sivuvalot, äänitorvi, pyörät ja renkaat Ilmajarrut tarkistetaan ennen käyttöä 7-vaiheisella jarrutestillä, paitsi kun valmistajan suosittelut ovat ristiriidassa sen kanssa tai ylittävät testin vaatimukset: (katso liite 3) 1. Ilmavuotosuhde 2. Alhaisen paineen varoituslaite 3. Jousijarrun käyttöönotto 4. Ilmanpaineen lisääminen 5. Ilmajarrutesti 6. Ilmanpaineen säädin 7. Apujarrun pysäytystoiminto Muut häiriöille altistavat kohteet, jotka on tunnistettu yhtiön tai käyttäjän kokemuksen ansiosta Kunnossapitokäytäntöjen tulee vastata tai ylittää valmistajan vaatimukset vastatakseen FCXmatkustajalinja-autojen yhdenmukaisuuskäytäntöihin/-menetelmiin. Ennaltaehkäisevät kunnossapitokäytännöt ja -tiheys tulee johtaa valmistajan vaatimusten mukaisesti linja-autojen käyttökovuuden ja samanlaisissa käyttöolosuhteissa sattuneiden vahinkojen mukaan. Turvallisuudelle herkät komponentit korvataan ennakoivasti perustuen odotettuun käyttöikään käyttöolosuhteiden mukaan. Renkaiden kuluminen tulee tarkistaa rutiininomaisesti ylittämättä valmistajien määräyksiä 5. VAADITTAVAT LISÄTARKASTUKSET YLI 10 % JYRKILLE NOUSUILLE Suunnitellut säännölliset komponenttien tarkastukset tulee suorittaa olemassa olevan suunnitellun ja ennaltaehkäisevän huoltoaikataulun ja käyttäjän ennakkoon operoitavan Sivu 3 / 11

4 tarkistus- ja tutkintamenetelmän ulkopuolella. Koska matkustajalinja-auto on tunnustettavasti luokiteltu korkean riskin kuljetusajoneuvoksi (ottaen huomioon, että odottamattoman tapahtuman lopputulos voi olla katastrofaalinen), lisäturvatarkistus suoritetaan samaan aikaan päivittäisen voiteluhuollon/-tarkistuksen aikana. Kun matkustajalinja-auto on pysäköity öljynvaihtoluukun tai telineen yläpuolelle, suoritetaan täydellinen tarkastus voimansiirrolle, auton pohjarakenteelle, jousituksille, jarruille, letkuille ja kiinnitysosille niiden 100 % toiminnon ja käytön varmistamiseksi häiriöttömästi. Tarkastuskäytännöt Yritys tarkastaa säännöllisin väliajoin riittävän määrän linja-autoja varmistaakseen, että asianmukaiset tarkastukset suoritetaan ennen käyttöä (sekä ennen käyttöä suoritetut että päivittäiset turvatarkastukset), että turvallisuusherkkä laitteisto on toimintakunnossa, ja että linja-auto vastaa yllä olevassa kohdassa "Linja-auton rakennus- ja turvalaitteet" mainittuja vaatimuksia. Yrityksen tulee tarkastaa säännöllisin väliajoin käyttäjän kunnossapitokäytännöt varmistaakseen, että ne vastaavat valmistajan suosituksia ja että ne sopivat käyttöolosuhteisiin. 6. VAATIMUKSET AJAJILLE Yrityksen ja palveluntarjoajien, joihin on otettu yhteys, tulee luoda prosessi linjaautonkuljettajien luvan myöntämiseksi tai valtuuttamiseksi. Tämän prosessin tulee sisältää turvatoimintokoulutus, testi ymmärtämisen vahvistamiseksi ja turvakäytännön tarkkailu pätevän henkilön puolesta. Sen tulee myös sisältää jaksollinen prosessi kuljettajien luvan myöntämiseksi tai valtuuttamiseksi uudelleen. Valtioiden myöntämiä kaupallisia ajokortteja matkustajien kuljettamiseen voidaan käyttää osana tätä vaatimusta, kunhan vastataan muihin vaatimuksiin. Ajajan koulutuksen tulee sisältää seuraavat aiheet: o Liitteessä #1 olevien tietojen lukeminen o Turvalliset ajokäytännöt ennakoitavissa olevissa sääolosuhteissa alueella, jossa linjaautoa käytetään (esim. sade, lumi, jää, sumu, tuuli, asiaankuuluvalla tavalla) o Yrityksen liikennevalvonnat ja viestintätavat, jos linja-autoa käytetään FCX-kiinteistöissä o Käytettävälle linja-automallille ennen käyttöä suoritettava tehokas turvatarkastus ja toimintamalli parantavan toiminnan aloittamiseksi. Ennen matkustajien kuljettamista ajajan tulee osoittaa osaamisensa suorittamalla asianmukainen ennen käyttöä suoritettava turvatarkastus pätevälle henkilölle. o Käytettävän linja-automallin turva- ja hätäjärjestelmät o Väsymyksenhallinta, joka on johdonmukainen nykyisen FCX-väsymyksenhallintaoppaan kanssa (pakollinen ajajille, jotka tämän käytännön alaisina vähintään 3 kuukautta vuodessa) Sivu 4 / 11

5 o Turvalliset ajokäytännöt kaikissa odotettavissa olevissa ylä- ja alamäissä. Tämä on erityisen tärkeää, kun odotettavissa olevien mäkien jyrkkyysaste on yli 5 %. Mahdollisten ajajien tulee osoittaa kykynsä valita sopiva vaihde jyrkissä mäissä ja ymmärtää väärän vaihteen valinnan seuraukset Ajajilla tulee olla vähintään 2 vuoden kokemus laitteiston käytöstä, ennen kuin he voivat kuljettaa matkustajia linja-autoissa Ajajien tulee käyttää turvavyötä ja ylläpitää turvallista ajorekisteriä. Vakavat tai toistuvat rikkeet tai toistuvat vahingot, joissa ajajan käyttäytyminen oli vaikuttavana tekijänä, ovat kehotus yritykselle peruuttaa tai pidättää käytöstä ajajan ajolupa tai ajokortti. Ajajien tulee suorittaa vuosittainen ajajan päivityskurssi hyvien ajokäytäntöjen vahvistamiseksi ja parantamiseksi sekä opiskella ylimääräisiä/uusittuja koulutuskäytäntöjä/-tapoja, jotka liittyvät suoraan välittömään ympäristöön. Ajajien teoreettinen linja-auton ajotaito ja todelliset ajokäytännöt testataan, jotta voidaan vahvistaa kunkin ajajan täydellinen ymmärrys hänelle erityisesti määrätylle roolille ja vastuulle Ajajien tulee saada lääketieteellinen lupa joka toinen vuosi. Lääkäri määrittää seulontakriteerit, mutta niihin tulee kuulua ainakin: o Ei terveydentilaa, joka saattaa muuttaa ajajan kykenemättömäksi työhönsä (valvomaton diabetes, epilepsia, erittäin korkea verenpaine tms.) o Riittävä näkö- ja kuuloaisti o Ajajan tulee olla fyysisesti kykenevä linja-auton perusteellisen tarkastuksen suorittamiseen sekä vastaamaan hätätilanteisiin Ajajien tulee osallistua alkoholi- ja huumausainetesteihin, mukaan lukien ennen toimeksiantoa suoritettavat satunnaiset (vähintään 20 % todennäköisyys vuodessa) ja vahingon jälkeiset (merkitykselliset vähältä piti -tilanteet tai tahattomat tieltä ulosajot) testit Ajajien työaikataulujen tulee olla yhdenmukaisia nykyisen FCX-väsymyksenhallintaoppaan kanssa. Mobiiliviestintälaitteiden (tekstiviestin lähettäminen, matkapuhelimet, tabletit tms.) käyttö on kiellettyä. Kaksitieradioiden käyttöä tulisi välttää. vain push-to-talk-tyyppiset radiot ovat sallittuja. Ajajien tulee viedä linja-auto turvalliseen paikkaan ja pysähtyä sinne suorittaakseen muita toimintoja (soittaminen puhelimella, GPS:n ohjelmointi, viihdejärjestelmän käyttö tms.) Yritys suorittaa säännöllisin väliajoin ajajien suorituskyvyn tarkastuksia Parhaat vaihtoehtoiset menetelmät Jotkut FCX-operaatiot käyttävät erilaisia psykologisia testejä niiden ajajien tunnistamiseksi, joilla on asenteet turvallisen linja-auton käytön johtamiseen. Ajajilla tulisi olla ensiapu- ja painelu-puhalluselvytyskoulutus sekä puoliautomaattinen defibrillaattori (AED) käytössä. Sivu 5 / 11

6 7. MATKUSTAJAN VASTUU Yrityksen tulee luoda järjestelmä, joka asettaa matkustajille odotuksia, ja yrityksen tulee pitää matkustajat vastuussa näiden odotusten noudattamisessa Matkustajien tulee istua paikoillaan ja käyttää turvavyötä oikein, kun linja-auto on liikkeessä Matkustajien matkatavaroiden tulee olla turvattuja Matkustajien tulee kunnioittaa linja-autonkuljettajan työtä eikä keskustella kuljettajan kanssa tai muulla tavoin häiritä kuljettajaa linja-auton ollessa liikkeellä, paitsi jos kyseessä on välitön turvallisuuteen liittyvä asia 8. LISÄVAATIMUKSET YLI 5 % JYRKILLE MÄILLE TURVALLISEN alamäkinopeuden vakiinnuttaminen Turvallisen alamäkinopeuden määrittämistapa on määrittää maksiminopeus, jolla täynnä oleva linjaauto voi laskea mäen ilman, että käyttäjän tulee käyttää apujarrua. Tämän päämäärän tavoittamiseksi linja-autonkuljettajan tulee valita alin käytännöllisin vaihde, joka säilyttää linja-auton nopeuden samalla, kun se menee mäkeä alas, ilman että kuljettaja käyttää apujarrua linja-auton nopeuden hidastamiseksi alamäessä. Mikäli kuljettaja huomaa, että apujarrua on käytettävä jatkuvasti laskun aikana, alamäkeen valittu vaihde on liian suuri, ja linja-autoa tulee ajaa pienemmällä vaihteella. Alemman vaihteen valitsemisen tarkoituksena on välttää apujarrun käyttöä alamäessä. Kun oikea vaihde on valittu, se säilyttää ja hallitsee linja-auton laskunopeutta. Ainoa hetki, jolloin apujarrua saatetaan tarvita on, kun linja-auto tulee pysäyttää kokonaan tai kun sen tulee hidastaa vauhtia välttyäkseen osumasta esineeseen/esteeseen, joka on pysäköity edessäpäin olevalle reitille. Merkistö Kun yritys on laatinut turvallisen nopeusrajoituksen ajettavan tien erilaisille alamäille, on luotava merkkejä, joilla linja-autonkuljettajalle ilmoitetaan tai häntä muistutetaan turvallisista alamäen enimmäislaskunopeudesta ja vaihteen valinnasta. Alamäen turvalliset vaihdevalinnat voivat vaihdella riippuen linja-automallista. Ne riippuvat moottorin koosta, lopullisesta vaihdesuhteesta sekä linja-auton painosta ja koosta. Jos työpaikalla on käytössä eri merkkisten alkuperäisten valmistajien linja-autoja, turvalliset käyttönopeudet ja vaihdevalinnat tulee luoda kullekin linja-automallille. Tämä tarkoittaa ylimääräisten merkistöjen tuottamista erilaisille linja- Sivu 6 / 11

7 automalleille ennen alamäkiin laskeutumista. Merkinnöissä tulee mainita turvalliset käyttönopeudet ja vaihdevalinnat. Merkistöt muistuttavat jatkuvasti linja-autonkuljettajaa erityisesti silloin, kun kuljettajalla on lupa käyttää erilaisia linja-automalleja, joilla on erilaiset vaihde-/nopeussäännöt alamäkiin. Sivu 7 / 11

8 Liite 1 ALKUPERÄINEN SYY Linja-auton tapaturmat jyrkässä mäessä Tapaturman tarkastusryhmän tutkimukset ovat osoittaneet, että pääosainen Alkuperäinen syy linjaautotapaturmalle, joka sattui linja-auton laskiessa jyrkkää mäkeä ylittäen turvallisen enimmäisnopeusrajoituksen, oli etupäässä väärä vaihdevalinta. Se tarkoittaa, että linja-autonkuljettaja laski mäkeä liian suurella vaihteella ja/tai vaihteiston ohjausvipu oli neutraalissa asennossa. Linja-autotapahtumien pääasiallinen syyperäinen tekijä on todistetusti se, että matkustajat vaikuttavat linja-autonkuljettajaan pyytämällä tätä ajamaan kovempaa yli yrityksen menettelytapojen antamien suositusten. Seuraus Tapahtumariski kasvaa huomattavasti, kun: 1) linja-autonkuljettaja ei ota huomioon yrityksen nopeusrajoitus- ja vaihdevalintamenetelmäsuosituksia, ja 2) linja-autonkuljettaja antaa matkustajien kärsimättömyyden vaikuttaa ajoonsa, ja 3) linja-autonkuljettaja ajaa jyrkät alamäet suuremmalla nopeudella kuin mitä yritys on määrittänyt. Kun linja-autonkuljettajan tulee käyttää apujarruja linjaauton nopeuden laskemiseksi alamäessä, apujarrukengän pinnat kuumenevat erittäin nopeasti. Kun jarrukengän pinnat kuumenevat (polttaen jarrukengän pinnan kuitumateriaalia), jarrukengän pinnan ulompi yhteensopiva pinta lasittuu. Kun tämä ilmiö syntyy (brake fade), jarrukengän pinnan ja jarrurummun yhteensopivan pinnan välinen jarrutustoiminto ei ole enää tehokas. Ilman jarruja linjaautolla ei ole mitään keinoja hidastaa, koska moottorikierrokset nousevat ja estävät kuljettajaa valitsemasta pienempää vaihdetta hidastaakseen linja-auton vauhtia vaihteiston avulla. Ellei matkustettu tie tasaannu tai linja-auto siirry ylämäkeen heti alamäen jälkeen, lopputuloksena voi olla linja-auton joutuminen tapaturmaan, jonka seuraukset voivat olla katastrofaaliset (yhden tai useamman työntekijän kuolema). Sivu 8 / 11

9 Liite 2 Ennen käyttöä suoritettavan tarkastuksen muistilista - Esimerkki Sivu 9 / 11

10 Liite 3 Jarrutestimenetelmä TARKOITUS: Metodin laatiminen automaattivaihteistolla toimivaa linja-autoa kuljettaville henkilöille. Metodilla testataan jarrujärjestelmä ennen käyttöä suoritettavan päivittäisen silmämääräisen tarkastuksen aikana. TESTAUKSEN TIHEYS JA SIJAINTI: Linja-autonkuljettaja suorittaa testit työvuoronsa alussa. Se suoritetaan normaalisti ennen käyttöä suoritettavan tarkastuksen aikana. Koska apujarrutesti ja pysäköintijarrutesti on kuitenkin suoritettava tasaisella pinnalla (ei kaltevalla ajotiellä), kuljettajan tulee suorittaa nämä testit mahdollisimman pian ennen käyttöä suoritettavan tarkastuksen jälkeen. Kuljettaja ei missään tapauksessa laske mitään erittäin kaltevia ajoteitä, ennen kuin ennen käyttöä suoritettava testi on suoritettu. ILMAJÄRJESTELMÄN TARKISTUS: A. Osana kuljettajan ennen käyttöä suoritettavaa tarkastusta ja ennen linja-auton käynnistämistä kuljettaja tyhjentää molemmat ilmasäiliöt kokonaan. Tämän jälkeen kuljettaja voi tarkistaa alhaisen ilman varoitusjärjestelmän sekä tyhjentää kokonaan vedellä täyttyneet tankit. B. Ilman ja veden tyhjentämisen jälkeen yllä kuvatulla tavalla sulje tyhjennyshanat. C. Käynnistä linja-auton moottori ja anna ilmanpaineen vahvistua joutokäynnillä (600 RPM). Moottorin käynnistämisen jälkeen alhaisen ilmanpaineen varoitusjärjestelmä tulisi käynnistää, sillä käynnistyksen aikana ei ole ilmanpainetta. Jos alhaisen ilmanpaineen varoitusjärjestelmä ei toimi, älä käytä laitteistoa. Raportoi ongelmasta esimiehellesi ja/tai ylläpidosta vastaavalle esimiehelle korjausta varten. Valvo painemittaria samalla, kun säiliön ilmanpaine kohoaa. Varoituslaitteiden tulisi sammua, kun ilmanpaine saavuttaa 60 psi. Jatka paineen kohoamisen valvomista. Kun painemittari näyttää 85 psi, vie moottori korkeaan joutokäyntitilaan (1200-RPM) ja aloita ajanotto. Säiliön ilmanpaineen tulisi kohota 100 psi:iin alle 30 sekunnissa. Tämä osoittaa, että sopiva ilmanpaine voidaan säilyttää jopa epäsuotuisissa olosuhteissa j/tai toistuvassa jarrukäytössä. Jos ilmanpaine ei kohoa 100 psi:iin 30 sekunnin aikana, lopeta menetelmä äläkä käytä laitteistoa. Raportoi ongelmasta esimiehellesi ja/tai ylläpidosta vastaavalle esimiehelle korjausta varten. D. Jatka ilmanpaineen kohottamista, kunnes ohjain purkaa kompressorin. Enimmäisilmanpaineen tulisi olla noin psi. Sivu 10 / 11

11 AJO- JA PYSÄKÖINTIJARRUTESTIT: Tarkastusprosessit on laadittava ajo- ja pysäköintijarrujen tarkastamisen varmistamiseksi alkuperäisten laitteistovalmistajien vaatimusten mukaisesti jokaiselle käytettävälle linja-autolle. Ennen käyttöä suoritettavat ajo- ja pysäköintijarruille vaaditut tarkistukset vaihtelevat valmistajasta riippuen. Kullekin linja-automerkille ja -mallille kehitetään erityinen tarkastuslista, jolla varmistetaan jarrujärjestelmien tarkastaminen ennen käyttöä tavalla, joka on yhdenmukainen valmistajan vaatimusten kanssa Korj Korj Korj. 3 Alkuperäinen julkaisu Kappale 6: Vaatimukset ajajille 1. Lääketieteellinen tutkimus vaihdettu vuosittaisesta joka toiseen vuoteen Sivu 11 / 11

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

HÄTÄTILANTEET. Vastaa kysymyksiin. Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa?

HÄTÄTILANTEET. Vastaa kysymyksiin. Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa? HÄTÄTILANTEET Vastaa kysymyksiin Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. HÄTÄNUMERO A. Mihin numeroon soitat, kun tarvitset nopeasti apua? HÄTÄNUMERO ON. B. Kuka auttaa

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (1257/1992)

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4

SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4 kuva SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4 3. PYÖRÄILIJÄNÄ LIIKENTEESSÄ... 5 3.1 PYÖRÄN VARUSTEET... 5 3.2. OHJEITA PYÖRÄIJÄLLE... 6 4.

Lisätiedot

asennettujen AVAS-järjestelmien suurimmasta sallitusta melutasosta. Or. en FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

asennettujen AVAS-järjestelmien suurimmasta sallitusta melutasosta. Or. en FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 30.1.2013 A7-0435/66 66 Chris Davies, Fiona Hall ALDE-ryhmän puolesta 9 artikla Jos valmistaja päättää asentaa ajoneuvoihin ajoneuvon akustisen varoitusjärjestelmän, liitteen X vaatimusten on täytyttävä.

Lisätiedot

FORMULA 1 RACE MASTER

FORMULA 1 RACE MASTER FORMULA 1 RACE MASTER Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus.

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus. 220103769 LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS Vihreä teksti on oikea vastaus. 1. Määrääkö/sisältääkö yllä oleva liikennemerkki seuraavia asioita? (kyllä- ei -en tiedä) U-käännös on kielletty Edessä on satama-alue

Lisätiedot

AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE

AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Hallitus 31.3.2011 LIITE 7 AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Hallitus hyväksynyt x.x.2011 1 / 5 ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Ajoneuvojen

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari

Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari 28.1.2014 Lentokelpoisuustarkastuksen tekeminen Jukka Parviainen Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. LENTOKELPOISUUSTARKASTUKSEEN VALMISTAUTUMINEN (EASA ilma-alukset)

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

Tietyömaiden merkitseminen. Autoliitto Pekka Petäjäniemi

Tietyömaiden merkitseminen. Autoliitto Pekka Petäjäniemi Tietyömaiden merkitseminen Autoliitto 31.5.2016 Pekka Petäjäniemi Tietyömaiden liikennejärjestelyiden periaatteet ja tavoitteet 30.1.2016 2 Tiepidon tekniset ohjeet - sivuilta 20.1.2015 3 Tilaajan asettamat

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä 7.5.2015, Helsinki Mikko Karhunen, Liikenne- ja viestintäministeriö Määritelmiä TLL 2 Määritelmiä Tieliikennelainsäädännössä tarkoitetaan: 5) suojatiellä jalankulkijoiden

Lisätiedot

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus 2 (8) Muutokset Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 1.1 Rakennetyyppikohtaiset erityispiirteet... 4 1.2 Käyttö ja sijoittelu... 4 2 OPASTINPORTAALIN KÄYTTÖTURVALLISUUS...

Lisätiedot

LADYBIRD 41EL 71503803/0

LADYBIRD 41EL 71503803/0 LADYBIRD 41EL 71503803/0 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 3 3 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 4 4 CG rsb STIGA-71503803/0

Lisätiedot

1

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 112 13 [Nm] 420 kw [PS] 160 [218] [Nm] 420 kw [PS] 160 [218] [Nm] 420 kw [PS] 160 [218] 380 340 300 260 140 [190] 120 [163] 100 [136] 80 [109] 380 340 300 260 140 [190] 120

Lisätiedot

Ajotaitomerkkisäännöt matkailuautolle voimaan 1.1.2012

Ajotaitomerkkisäännöt matkailuautolle voimaan 1.1.2012 Ajotaitomerkkisäännöt matkailuautolle voimaan..202 Tarkoitus on saada jokainen karavaanari kiinnostumaan ajotaitonsa kehittämisestä oman ajoneuvonsa käsittelyssä. On tärkeää, että mahdollisimman moni kokee

Lisätiedot

BOHA vuosihuolto toimittajainfo turvayksikön materiaali

BOHA vuosihuolto toimittajainfo turvayksikön materiaali BOHA vuosihuolto 2016 toimittajainfo turvayksikön materiaali ALKU- sovellus käyttäjätunnukset opastus Jori Saine ISS Security Oy 040-7026501 jori.saine@iss.fi Omien työntekijöiden henkilötietojen tarkastaminen

Lisätiedot

ihmiset etusijalle! SANO asettaa Akkutoimiset porraskiipijät

ihmiset etusijalle! SANO asettaa Akkutoimiset porraskiipijät Akkutoimiset porraskiipijät ihmiset SANO asettaa etusijalle! LIFTKAR PT PORRASKIIPIJÄT LIFTKAR PT ON TURVALLINEN PORTAISSA JA HELPPOKÄYTTÖINEN. ELÄMÄNLAATU ON ELÄMÄSTÄ NAUTTIMISTA TÄYSILLÄ JA YHDESSÄ

Lisätiedot

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE Pyydämme palauttamaan täytetyn lomakkeen osoitteeseen laatu@chamber.fi. Tarkastettava tilintarkastaja Laaduntarkastaja Laadunvalvontajärjestelmän kartoitus

Lisätiedot

Asennusohje. 7340069 v.2

Asennusohje. 7340069 v.2 FI Asennusohje 7340069 v.2 FI IMP PUMS vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat seuraavien EU-direktiivien vaatimusten mukaisia: FI Vianmääritys Vika Syy Korjaus Pumppu ei Virransyöttövika Tarkasta

Lisätiedot

Parhaat käytännöt työvälineasioissa

Parhaat käytännöt työvälineasioissa Jussi Aarnivuo, ABB Oy Turvallisuusmessut 9.9.2010, Tampere Parhaat käytännöt työvälineasioissa September 3, 2010 Slide 1 Parhaat käytännöt työvälineasioissa ABB Suomessa Työturvallisuuslaki taustalla

Lisätiedot

Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi

Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi 1 (6) 22.9.2015 Liikenne- ja viestintäministeriö kirjaamo@lvm.fi eija.maunu@lvm.fi kirsi.miettinen@lvm.fi Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi

Lisätiedot

SML:N SUUR-SAVON PIIRIN PÖNTTÖSORVIN KÄYTTÖ-OHJEET 2015 OHJEKIRJA SISÄLLYSLUETTELO

SML:N SUUR-SAVON PIIRIN PÖNTTÖSORVIN KÄYTTÖ-OHJEET 2015 OHJEKIRJA SISÄLLYSLUETTELO SML:N SUUR-SAVON PIIRIN PÖNTTÖSORVIN KÄYTTÖ-OHJEET 2015 OHJEKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. TEKNINEN ERITTELY 3. TURVALLISUUSOHJEET JA KÄYTTÖ 4. VALOKUVAT 5. HUOLTO 6. KUITTAUS TURVAOHJEISTA 20.1.2015

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 31. toukokuuta 2001 2000/0315(COD) PE1 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 31. toukokuuta 2001 Euroopan

Lisätiedot

26.8.2009 Euroopan unionin virallinen lehti L 223/31

26.8.2009 Euroopan unionin virallinen lehti L 223/31 26.8.2009 Euroopan unionin virallinen lehti L 223/31 KOMISSION DIREKTIIVI 2009/113/EY, annettu 25 päivänä elokuuta 2009, ajokorteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/126/EY muuttamisesta

Lisätiedot

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 112 17 18 19 20 21 22 4 5 8 9 23 4 1 3 5 6 7 2 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 36 38 39 Elektroninen ajovakauden hallintajärjestelmä Ford Transit Ford Transit -mallisto

Lisätiedot

Opetussuunnitelma (2.versio) C1+E-luokka

Opetussuunnitelma (2.versio) C1+E-luokka Opetussuunnitelma (2.versio) C1+E-luokka Ajoneuvohallintokeskus Tehty 29.12.1997 Muutettu 21.9.1999 Sisällys Johdanto... 2 Koulutuksen periaatteet... 2 Koulutuksen tavoitteet... 2 Koulutuksen rakenne ja

Lisätiedot

Turvallisuustarkastus

Turvallisuustarkastus Turvallisuustarkastus 38-123304e 23.03.2009 Turvallisuus- ja toimintatarkastus... Säilytetään kuorma-auton ohjaamossa Varoitus! Älä koskaan työnnä sormia kitaan puristumisvaaran vuoksi. Avoimen kytkimen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

FH, FM. Täydentävää tietoa Vaihteiston öljynjäähdyttimen suositukset, Volvo manuaalivaihteistot (I-Shift mukaan lukien)

FH, FM. Täydentävää tietoa Vaihteiston öljynjäähdyttimen suositukset, Volvo manuaalivaihteistot (I-Shift mukaan lukien) FH, FM Tämä opas auttaa vaihteiston öljynjäähdyttimen valinnassa. On olemassa sovelluksia, joissa valinta/suositus ei ole mahdollista (pakolliset sovellukset, esimerkiksi vain yksi öljynjäähdytin valittavissa)

Lisätiedot

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90 Käyttöohje Thermo Pro 90 Johdanto Hyvä Webasto-asiakas, Kiitos, että valitsit Webaston Thermo Pro 90 vesilämmittimen. Toivomme, että siitä ja sen luotettavasta mukavuudesta on sinulle iloa useiden vuosien

Lisätiedot

MECHRON www.hako.fi. Tekniset tiedot. Malli Mechron 2210 Moottori. 3 syl. nestejäähdytteinen 4-tahti Diesel 16,4 kw (22 hv) Voimansiirto

MECHRON www.hako.fi. Tekniset tiedot. Malli Mechron 2210 Moottori. 3 syl. nestejäähdytteinen 4-tahti Diesel 16,4 kw (22 hv) Voimansiirto Tekniset tiedot Malli Mechron 2210 Moottori malli tyyppi teho iskutilavuus kierrosluku polttoainetankki 3C100LWU 3 syl. nestejäähdytteinen 4-tahti Diesel 16,4 kw (22 hv) 1007 cm³ 2200 rpm 28 litraa Voimansiirto

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE Kapasiteetti: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 ja 20000kg Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen käsiketjutaljan käyttöönottoa. 1. Ripusta talja yläkoukusta ja nosta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 25. helmikuuta 2004 PE 338.504/14-31 TARKISTUKSET 14-31 Lausuntoluonnos (PE 338.504) Enrico Ferri ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

Vaihtolavetti 3 aks Siimet T390-33 25.1.2016

Vaihtolavetti 3 aks Siimet T390-33 25.1.2016 Vaihtolavetti 3 aks Siimet T390-33 25.1.2016 Nimike: Kolmiakselinen ppv; rakennekantavuus 55 T Renkaat 285/70 R19.5 Valm.nro: YF9T390332H008683 Rek.nro: WHF-522 Vm 2002 Nimike Piirustus Huomaa Esitekuva

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468 Installation instructions, accessories Ohje nro 30664147 Versio 1.0 Osa nro Lumiketju R7700468 Volvo Car Corporation Lumiketju- 30664147 - V1.0 Sivu 1 / 14 Varuste A0000162 R7700458 Sivu 2 / 14 R7700448

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Isku päähän Niskanmurto Pulttipistooli + verenlasku Muu, mikä

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Isku päähän Niskanmurto Pulttipistooli + verenlasku Muu, mikä Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS MUNINTAKANA, HÄKKIKANALA Eläinsuojelulain (247/1996)

Lisätiedot

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40 ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS Terassimarkiisi Varmista, että pinta, johon kiinnität markiisin, on riittävän tukeva. Laho puu, rapautunut rappaus tai tiili ja ohuet paneelit eivät sovellu kiinnityspinnaksi.

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKIJALAUTAKUNTIEN TUTKIMAT KOULUIKÄISTEN ONNETTOMUUDET ELY-seminaari Kalle Parkkari

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKIJALAUTAKUNTIEN TUTKIMAT KOULUIKÄISTEN ONNETTOMUUDET ELY-seminaari Kalle Parkkari LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKIJALAUTAKUNTIEN TUTKIMAT KOULUIKÄISTEN ONNETTOMUUDET 2000 2013 10.6.2015 ELY-seminaari Kalle Parkkari Liikenneonnettomuuksien tutkinnassa selvitetään Mitä tapahtui (Kuvaus ja

Lisätiedot

PALOKÄRKI SISÄLLYSLUETTELO

PALOKÄRKI SISÄLLYSLUETTELO 1 PALOKÄRKI PÖNTTÖSORVIN KÄYTTÖOHJEKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. VUOKRAUSSÄÄNNÖT 2. YLEISTÄ 3. KULJETUS 4. TEKNINEN ERITTELY 5. VARUSTEET 6. TURVALLISUUSOHJEET JA KÄYTTÖ 7. HUOLTO 8. SÄILYTYS 9. KUITTAUS TURVAOHJEISTA

Lisätiedot

Vuokatti Off Road 20 21.5.2006

Vuokatti Off Road 20 21.5.2006 Vuokatti Off Road 20 21.5.2006 Seurojenvälinen kilpailu Moottoriurheilukeskus Rommakko Vuokatti klo. 13.00 Kilpailun järjestää Suomen off road yhdistys ry. Katsastuksessa tarkastetaan erityisesti ettei

Lisätiedot

1993 vp - HE 245 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

1993 vp - HE 245 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1993 vp - HE 245 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi metsästyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi metsästysaseen kuljettamista, vierasperäisen eläimen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu: 1/5 Etiketti 2.1: Palavat kaasut F+: Erittäin helposti syttyvää 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET Lue käyttöohjeet huolella ennen käyttöä! Alla on listattuna vintturin komponenttejä ja niiden käyttö. Vintturi on tarkoitettu ainoastaan ajoneuvoihin

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. Vakionopeudensäädin. Volvo Trucks. Driving Progress OMINAISUUDET JA EDUT

TEKNISET TIEDOT. Vakionopeudensäädin. Volvo Trucks. Driving Progress OMINAISUUDET JA EDUT Volvo Trucks. Driving Progress TEKNISET TIEDOT auttaa kuljettajaa ylläpitämään tasaisen ja polttoainetta säästävän ajovauhdin. Järjestelmä säätelee nopeutta automaattisesti ja pitää sen kuljettajan valitsemana.

Lisätiedot

Huoltotiedote. Moottorien kuljetusvauriot ja puuttuvat osat. Koskee malleja. Kaatumisosoitin

Huoltotiedote. Moottorien kuljetusvauriot ja puuttuvat osat. Koskee malleja. Kaatumisosoitin Huoltotiedote Moottorien kuljetusvauriot ja puuttuvat osat N:o 98-17c Koskee malleja Kaatumisosoitin HUOMAUTUS Tämä tiedote päivittää Mercury/Mariner huoltotiedotetta 97-19 ja Force huoltotiedotetta 97-15.

Lisätiedot

AKK-Motorsport ry, Seuraamusasteikko (13.11.2015)

AKK-Motorsport ry, Seuraamusasteikko (13.11.2015) AKK-Motorsport ry, Seuraamusasteikko (13.11.2015) Seuraamusasteikko on tarkoitettu sääntörikkomuksista johtuvien sanktioiden määrittämiseen työkaluksi tuomaristoille, lajiryhmille ja hallitukselle yhtenäisen

Lisätiedot

PÄÄSET PERILLE NOPEAMMIN

PÄÄSET PERILLE NOPEAMMIN TOMTOM TRAFFICIN AVULLA PÄÄSET PERILLE NOPEAMMIN TomTom on johtava liikennepalvelujen tarjoaja. TomTom valvoo, käsittelee ja toimittaa liikennetietoa itse kehittämällään teknologialla. TomTom uskoo, että

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

40 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

40 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lentokoneasennuksen perustutkinto, kokeilu Koodi: LEK141 Päätös: LAO C99/20 Liikennöinti ja kunnossapito Opiskelija suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä kuljettamalla

Lisätiedot

Nykyaikaisen kuorma-auton turvalaitteiden ylläpito ja huolto. Kurt Westenius. Volvo Finland Ab

Nykyaikaisen kuorma-auton turvalaitteiden ylläpito ja huolto. Kurt Westenius. Volvo Finland Ab Nykyaikaisen kuorma-auton turvalaitteiden ylläpito ja huolto Kurt Westenius Yhteis- kunta Muutokset Euroopan kuljetusteollisuudessa Liikennetiheys ja liikenneruuhkat lisääntyvät Toimitustarkkuudessa vielä

Lisätiedot

Tampereen Rantatunnelissa ajaminen

Tampereen Rantatunnelissa ajaminen Tampereen Rantatunnelissa ajaminen 1 Yleistä tunneliturvallisuudesta Maantietunnelit ovat osa yleistä tieverkkoa. Koska tunnelit muodostavat selvästi muusta liikenneympäristöstä poikkeavan osuuden, kiinnitetään

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

Työkaluja ajokyvyn arviointiin

Työkaluja ajokyvyn arviointiin Työkaluja ajokyvyn arviointiin 23.9.2011 Ajokorttiviranomaisen ja lääkärin yhteistyö ajo-oikeusasioissa Tarkastaja Tero Mäkikyrö Oulun poliisilaitos Lupayksikkö tero.makikyro@poliisi.fi Tausta tieliikennelaista

Lisätiedot

Työterveyspäivät 29.10.2002

Työterveyspäivät 29.10.2002 Työterveyspäivät 29.10.2002 7859$//,67(17

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

Labyrintti. Pelihahmon toiminta. Piirrä pelihahmo (älä piirrä esim. sivusta, ettei hahmon tarvitse

Labyrintti. Pelihahmon toiminta. Piirrä pelihahmo (älä piirrä esim. sivusta, ettei hahmon tarvitse Labyrintti 1 Kerää aarteita labyrintista samalla kuin siellä liikkuu haamu. Seiniksi käyvät mm. vaaralliset laserit ja lava, mutta pienellä lisävaivalla niistä voi tehdä myös kiinteät ja vaarattomat Mallipeli

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Kalajoki

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Kalajoki Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Kalajoki 1) Sukupuoli 2) Ikäluokka 3) Kotikaupunkinne tai kuntanne ja vastaus% suhteessa asukasmäärään Kyselyyn vastasi 80 Kalajoen asukkaista. Tämä on

Lisätiedot

LAATU- JA KALUSTOVAATIMUKSET

LAATU- JA KALUSTOVAATIMUKSET LIITE 4 KASELY/268/2016 23.2.2016 LAATU- JA KALUSTOVAATIMUKSET SISÄLTÖ 1. Laatukuvaus 2. Liikenteen laatuvaatimukset ja niihin sitoutuminen 2.1 Palvelun laatu 2.2 Liikennöinnin laatu 2.3 Tekninen laatu

Lisätiedot

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Tarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 19.11.2010 1 STM:n Strategiset tavoitteet - Toiminta suuntautuu terveyden

Lisätiedot

Iäkäs autoilija. Ajokortti, liikenteessä selviytyminen ja turvallisuusvinkit

Iäkäs autoilija. Ajokortti, liikenteessä selviytyminen ja turvallisuusvinkit Iäkäs autoilija Ajokortti, liikenteessä selviytyminen ja turvallisuusvinkit Ajokortin voimassaolo (ryhmän 1 ajokortit) Voimassa 15 vuotta kerrallaan enintään siihen asti, kun kuljettaja täyttää 70 vuotta.

Lisätiedot

LIITE 9 TARJOUSKIRJE KUOPION KAUPUNKI. KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut

LIITE 9 TARJOUSKIRJE KUOPION KAUPUNKI. KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut LIITE 9 TARJOUSKIRJE Posti- ja käyntiosoite Laskutusosoite Puhelin Faksi www.kuopio.fi PL 1097 (Suokatu 42) PL 3016 *017 185 111 017

Lisätiedot

Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 9 1 (5)

Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 9 1 (5) Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 9 1 (5) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT SALON KAUPUNGISSA 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen (1257/1992) muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen (1257/1992) muuttamisesta LAKIEHDOTUKSIIN LIITTYVÄT VN-ASETUSLUONNOKSET Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen (1257/1992) muuttamisesta 1 LUKU Soveltamisala ja määritelmät (6.6.2013/407) 3 Ajoneuvoluokkia

Lisätiedot

Harjoitukset - Ennen kilpailua on järjestettävä vähintään 40 minuuttia kestävä vapaa harjoitus.

Harjoitukset - Ennen kilpailua on järjestettävä vähintään 40 minuuttia kestävä vapaa harjoitus. Mopoendurance säännöt Näiden sääntöjen lisäksi sovelletaan mitä SML:n, UEM:n ja FIM:n säännöissä on säädetty soveltuvilta osin. SML:n lajisääntöinä sovelletaan mitä Road Racing lajisäännöissä (myöhempänä

Lisätiedot

VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT

VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT SISÄLLYSLUETTELO SIVU VIANETSINTÄ MICROMAX, MICROMAX180, MICROMAX370, MICROMAX750 OHJAUSYKSIKKÖ ON LAUENNUT KIERTOVAHDIN JOHDOSTA MAGNEETTIANTURIN TARKISTUS (KOSKEE

Lisätiedot

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Manuaalikytkimet 2017

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Manuaalikytkimet 2017 Tarkastus- ja huoltomääräykset Manuaalikytkimet 017 Yleistä Yleistä Osat, joita käytetään auton ja perävaunun yhteen liittämiseen, ovat normaalikäytössäkin alttiina erittäin suurelle rasitukselle. Säännöllinen

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET VIHDIN KUNNASSA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET VIHDIN KUNNASSA VIHDIN KUNTA Ympa 9.12.2008 Ympa liite 7 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET VIHDIN KUNNASSA 1 Yleistä 2 Tarkastusmaksu Maa-ainesten

Lisätiedot

VOLVO S60 & V60 DRIV. Lisäys käyttöohjekirjaan

VOLVO S60 & V60 DRIV. Lisäys käyttöohjekirjaan VOLVO S60 & V60 DRIV Lisäys käyttöohjekirjaan Tästä lisäyksestä Tämä painotuote Tämä käyttöohje on auton käyttöohjekirjaa täydentävä lisäys. Volvo Personvagnar AB Lisäys käsittelee tämän automallin varsinaisen

Lisätiedot

PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET

PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET KUNNOSSAPITO-OHJELMA KESKUKSEN NUMERO : Palo Vika HÄTÄKESKUS : Puh LISMAR OY Telinetie 3 33880 LEMPÄÄLÄ p 03 31249110 f 03 3672116 http//www.lismar.fi

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot Pikaopas 00825-0116-4601, versio AA Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot XC-option asennusohjeet Pikaopas Turvallisuusviestit Tässä asiakirjassa esitetyt toimenpiteet ja ohjeet voivat vaatia erityisiä

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu: 1/5 Etiketti 2.2: Palamattomat, myrkyttömät kaasut. 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1

Lisätiedot

Poistumisreittien. merkitseminen ja valaiseminen

Poistumisreittien. merkitseminen ja valaiseminen Poistumisreittien merkitseminen ja valaiseminen Käsitteitä Turvavalaistus Poistumisvalaistus Varavalaistus Poistumisreittivalaistus Avoimen alueen valaistus Riskialttiin työalueen valaistus Opasvalaisimet

Lisätiedot

Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa)

Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa) !"# "" $%$%%$&' Kysely avoinna 5.4. - 5.5.2009 Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa) Vastauksia yhteensä: 560 kävellen 4 46 78 polkupyörällä 32 27 364 mopolla/moottoripyörällä 7 24 6 henkilöautolla

Lisätiedot

TUPLA-POTKUPYÖRÄ Omistajan Käsikirja

TUPLA-POTKUPYÖRÄ Omistajan Käsikirja TUPLA-POTKUPYÖRÄ Omistajan Käsikirja Takuuasiat, neuvonta ja varaosat: puh. 0201 222 600 asiakaspalvelu@bikeservice.fi KÄYTTÖÖNOTTO Uuden Solifer Tupla-Potkupyörän käyttöönotto on helppoa. Nosta pyörän

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ohje

Sisäisen tarkastuksen ohje Sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 17.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKOITUS JA PERIAATTEET 3 2 TEHTÄVÄT JA ARVIOINTIPERUSTEET 3 3 ASEMA, TOIMIVALTA JA TIETOJENSAANTIOIKEUS 3 4 AMMATILLINEN OSAAMINEN

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi

LIITTEET. asiakirjaan. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 82 final ANNEXES 1 to 3 LIITTEET asiakirjaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi ammattipätevyyksien tunnustamisesta sisävesiliikenteen alalla sekä

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

Rakentajan info. Mannisenmäki -alueen erityispiirteitä. RAKENNUSVALVONTA Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, lupa-arkkitehti

Rakentajan info. Mannisenmäki -alueen erityispiirteitä. RAKENNUSVALVONTA Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, lupa-arkkitehti Rakentajan info Mannisenmäki -alueen erityispiirteitä RAKENNUSVALVONTA Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, lupa-arkkitehti 12.9.2016 Suunnittelun lähtökohtia Rakennus tulee suunnitella aina paikkaansa Maasto-olosuhteet,

Lisätiedot

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista-

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista- Liite 1 VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIMENETTELYT A-moduuli (valmistuksen sisäinen tarkastus) 1. Tässä moduulissa esitetään menettely, jolla valmistaja tai tämän yhteisöön kuuluvien valtioidenalueelle

Lisätiedot

Dieselhiukkassuodatin

Dieselhiukkassuodatin Dieselhiukkassuodatin 12.07 - Käyttöohjeet s 51142537 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta.

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE Goodyearin linja-autonrenkaat saatavilla Suomessa

LEHDISTÖTIEDOTE Goodyearin linja-autonrenkaat saatavilla Suomessa Yhteystiedot: Hindrek Pikk Commercial Marketing Manager Nordic +372 565 5880 hindrek_pikk@goodyear.com LEHDISTÖTIEDOTE Goodyearin linja-autonrenkaat saatavilla Suomessa Goodyearin uusimpien polttoainetehokkaiden

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/0184(COD) 26.2.2013. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/0184(COD) 26.2.2013. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 26.2.2013 2012/0184(COD) LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta liikenne- ja matkailuvaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1 Nokia FM-lähetin CA-300 6 3 5 7 9203671/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että CA-119- tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

Käyttö ja velvollisuudet

Käyttö ja velvollisuudet Käyttötarkoitus Käyttötarkoitus Kohderyhmä Scanian päällirakennetiedot on pääosin tarkoitettu päällirakentajille ja ne koskevat kaikkia Scanian kuorma-autoalustoihin ja valmiisiin kuorma-autoihin tehtyjä

Lisätiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot Tuotetiedot Hands free -laite Mikrofoni Lyhyt mikrofoni 1 12 V -liitin 2 Mikrofoniliitäntä 3 Linkkipainike 4 Toiminnon merkkivalo (sininen/punainen) 5 Soittopainike 6 Äänenvoimakkuuden lisääminen (+) Käyttö

Lisätiedot

HUOLTOPÄIVÄKIRJA N:0. Moottorin N:o. laatu ja merkki

HUOLTOPÄIVÄKIRJA N:0. Moottorin N:o. laatu ja merkki HUOLTOPÄIVÄKIRJA HUOLTOPÄIVÄKIRJA laatu ja merkki N:0 Moottorin N:o Öljy on vaihdettava: Moottoriin, jossa ei ole öljynpuhdistajaa, kesällä noin 1500 km:n ja talvella noin 1300 km:n ajon jälkeen. Moottoriin,

Lisätiedot

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ],

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2010 KOM(2010)310 lopullinen 2010/0169 (NLE) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöjen nro 1, 3, 4, 6,

Lisätiedot

Määräys 4/2010 1/(6) Dnro 6579/03.00/ Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus

Määräys 4/2010 1/(6) Dnro 6579/03.00/ Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Määräys 4/2010 1/(6) Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Laki tervedenhuollon laitteista ja

Lisätiedot

Arab Company for Petroleum and Natural Gas Services (AROGAS) Johtaja, insinööri Hussein Mohammed Hussein

Arab Company for Petroleum and Natural Gas Services (AROGAS) Johtaja, insinööri Hussein Mohammed Hussein MISR PETROLEUM CO. Keneltä Kenelle Teknisten asioiden yleishallinto Suoritustutkimusten osasto Arab Company for Petroleum and Natural Gas Services (AROGAS) Johtaja, insinööri Hussein Mohammed Hussein PVM.

Lisätiedot

Eläinsuojelutarkastus - broilerit - tarkastusosa

Eläinsuojelutarkastus - broilerit - tarkastusosa Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS BROILERI Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys broilereiden suojelua koskevan direktiivin

Lisätiedot

KILPAILUNJOHTAJAT: Teemu Tikkaoja 040 500 7492 Lasse Lae 0500 661 381. SIHTEERI: Tiina Lae 050 500 2989. TURVAPÄÄLLIKÖ: Teemu Sillanpää 040 746 2876

KILPAILUNJOHTAJAT: Teemu Tikkaoja 040 500 7492 Lasse Lae 0500 661 381. SIHTEERI: Tiina Lae 050 500 2989. TURVAPÄÄLLIKÖ: Teemu Sillanpää 040 746 2876 KILPAILUNJOHTAJAT: Teemu Tikkaoja 040 500 7492 Lasse Lae 0500 661 381 SIHTEERI: Tiina Lae 050 500 2989 TURVAPÄÄLLIKÖ: Teemu Sillanpää 040 746 2876 RATATUOMAREIDEN PÄÄLLIKKÖ: Ismo Lepistö 040 864 4303 KILPAILIJOIDEN

Lisätiedot

Vesiliikenne TOT 5/03. Luotsikutterin kuljettaja putosi mereen TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Luotsikutterin kuljettaja.

Vesiliikenne TOT 5/03. Luotsikutterin kuljettaja putosi mereen TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Luotsikutterin kuljettaja. TOT-RAPORTTI 5/03 Luotsikutterin kuljettaja putosi mereen TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Luotsikutterin kuljettajat NN (58 v.) ja MM olivat lähdössä suorittamaan työtehtävää. MM nousi kutteriin

Lisätiedot