Rehellisyysjulistus. Lokakuu 2000

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rehellisyysjulistus. Lokakuu 2000"

Transkriptio

1

2 Rehellisyysjulistus Lokakuu 2000 GE:n työntekijät ovat jo yli sadan vuoden ajan olleet luomassa korvaamattoman arvokasta pääomaa yhtiön maailmanlaajuista mainetta rehellistä yrityskulttuuria suosivana ja tasokkaita yritystoiminnan käyttäytymisnormeja noudattavana yrityksenä. Tämä maine, jonka suuri joukko ihmisiä on rakentanut vuosien mittaan, on olennainen osa kaikkea liiketoimintaamme. Tänään GE on dynaamisempi, yleismaailmallisempi ja asiakaslähtöisempi kuin koskaan. Yhtiön kasvusta huolimatta rehellisyys on se perusta, jonka varaan menestyksemme rakentuu korkealaatuiset tuotteemme ja palvelumme, mutkattomat suhteet asiakkaiden, toimittajien ja toistemme kanssa ja viime kädessä ylivertainen kilpailuasemamme. GE:n tavoitteleman erinomaisen kilpailukyvyn perustana on sitoutuminen lainkuuliaiseen ja eettiseen käyttäytymiseen. Pyydän jokaista GE:n yhteisöön kuuluvaa sitoutumaan henkilökohtaisesti yrityksen käyttäytymissääntöjen noudattamiseen. Tätä sitoutumista tukevat ja ohjaavat GE:n periaatteet, jotka koskevat keskeisiä rehellisyyteen liittyviä kysymyksiä. Kaikkien GE:n työntekijöiden on noudatettava sekä näiden periaatteiden tavoitteita että keinoja. Jos sinulla on kysyttävää tai epäselvyyttä siitä, mikä omalla tai jonkun toisen kohdalla olisi sovelias toimintatapa, ota asia välittömästi esille esimiehesi tai GE:n asiamiehen kanssa tai käytä jotain monista muista yhtiössä käytössä olevista kanavista. Sitoutumisesta rehellisyyteen ei tule tinkiä minkään syyn nojalla esimerkiksi tavoitteista jälkeenjäämisen, kilpailukyvyn tai esimiehen suoran määräyksen. GE:n johtajat ovat lisäksi vastuussa sellaisen yrityskulttuurin suosimisesta, jossa GE:n periaatteiden ja soveltuvien lakien noudattaminen ovat liiketoiminnassa keskeisellä sijalla. Soveliaaseen menettelyyn liittyvät kysymykset tulee ratkaista viivyttelemättä, huolellisesti ja kunnioittavasti. Meille on etuoikeus työskennellä eräässä maailman huippuyrityksistä. Koska panokset ovat näin korkeat, meidän on päivittäin kaikin mahdollisin tavoin säilytettävä ja lujitettava myös jälkeemme tulevien hyväksi GE:n yli satavuotisen menestyksen perustaa yrityksen sitoutumista ehdottomaan, tinkimättömään rehellisyyteen. John F. Welch, Jr. Hallituksen puheenjohtaja ja yhtiön pääjohtaja

3 Sisältö Sisältö Oppaan käyttöohjeet GE:n käyttäytymissäännöt Johdanto Rehellisyyteen liittyvät ongelmat Yrityksen periaatteet Hakemisto 31 Rehellisyyteen liittyvän webbisivun osoite Integrity The Spirit & the Letter of Our Commitment 1

4 Oppaan käyttöohjeet GE on jo pitkään tukenut sitoutumistaan rehellisyyteen laatimalla tärkeimpiä riskialueita koskevia kirjallisia periaatteita. Tämä kirjanen toimii perehdytyksenä näihin periaatteisiin. Opas on tärkeä työväline, jonka avulla pystyt tunnistamaan työssä kohtaamasi riskialueet ja selvittämään, miten ratkaista rehellisyysperiaatteeseen liittyvät kysymykset tai ongelmat. Kirjan sisällön järjestys 1. Lue "rehellisyysjulistukseksi" kutsuttu hallituksen puheenjohtajan kirje sekä GE:n käyttäytymissäännöt. Näistä selviää GE:n rehellisyyteen sitoutumisen merkitys ja yhtiön periaatteiden taustalla olevat eettiset perusajatukset. 2. Lue johdanto, joka valottaa kaikkien työntekijöiden velvollisuutta noudattaa yrityksen periaatteita sekä tuoda julki mahdollisia lain- tai periaatteiden rikkomuksia koskevat ongelmat. 3. Lue GE:n rehellisyysperiaatteiden tiivistelmät. Kutakin periaatetta käsittelevä kappale sisältää jaksot PERIAATTEEN TIIVISTELMÄ, keskeiset vaatimukset sekä esimerkkejä varoitusmerkeistä. 4. Muista lukea jokaisen omiin tehtäviisi liittyvän periaatteen täydellinen ja uusin teksti, jonka löydät GE:n rehellisyyttä käsittelevältä webbisivulta (integrity.ge.com). Keskustele esimiehesi kanssa siitä, miten nämä periaatteet liittyvät omaan työhösi. Jos sinulla ei ole Internet-yhteyttä, saat kopion periaatteista esimieheltäsi tai halutessasi yhtiön juristilta, henkilöstöjohtajalta, GE:n asiamieheltä tai muulta sääntöjen noudattamisen asiantuntijalta. Uudistukset Uusi muoto Tämä on vuonna 1993 julkaistun GE:n periaatteita käsittelevän oppaan "Rehellisyys: sitoumuksen tavoitteet ja keinot" ensimmäinen uudistettu laitos. Kirjanen on laadittu vastauksena eri puolilla maailmaa toimivien työntekijöiden pyyntöihin saada käyttöönsä lyhyt ja helppolukuinen yhteenveto yrityksen periaatteista. Työntekijät halusivat myös Internetin kautta perehtyä voimassa oleviin periaatteisiin ja saada käsiinsä niiden ajantasaistetut versiot yritystoiminnan olosuhteiden, riskialueiden ja lakien muuttuessa. Tämä yleiskatsaus, joka sisältää kaikkien työntekijöiden velvollisuuksia käsittelevän johdannon sekä tiivistelmän kaikista periaatteista, on vastaus näihin pyyntöihin. GE:n rehellisyyteen liittyvä webbisivu sisältää yhtiön periaatteiden täydellisen tekstin useilla kielillä. Webbisivulla on linkkejä muuhun sääntöjen noudattamista liittyvään tietoon, ja se sisältää hakukoneen, jonka avulla tarvittavat tiedot löytyvät nopeasti ja tarkasti. Uusittu sisältö Uudet periaatteet koskevat uusia ongelmia aiheuttavia alueita rahanpesun ehkäisemistä, tietosuojaa ja immateriaalioikeuksia. Periaatteiden tarkistukset heijastelevat sitä, että kaikkien toimintamaidemme lakeja korostetaan yhä enemmän ja että riskialueet ovat muuttuneet. Periaatteiden nimiä on tarvittaessa muutettu, jotta voitaisiin pitäytyä maailmanlaajuisesti käytettyyn termistöön. Numeroinnista Tässä Tavoitteet ja keinot -oppaan versiossa ei enää aikaisempaan tapaan korosteta periaatteiden numeroita. Periaatteiden numerointiin tukeutuneiden työntekijöiden avuksi numerot ovat edelleen näkyvissä sulkeissa otsakkeiden jälkeen. Huomaa Tämä opas ja siinä kuvatut periaatteet eivät muodosta työsopimusta. Oppaan tai periaatteiden julkaisemisesta ei synny GE:lle sopimusoikeudellisia velvoitteita. 2 Integrity The Spirit & the Letter of Our Commitment

5 GE:n käyttäyty missäännöt Noudata soveltuvia lakeja ja säännöksiä, jotka ohjaavat yrityskäyttäytymistämme kaikkialla maailmassa. Ole rehellinen, tasapuolinen ja luotettava kaikissa työhösi liittyvissä GE:n toiminnoissa ja suhteissa. Vältä kaikkia työ- ja yksityiselämäsi välisiä eturistiriitoja. Edistä ilmapiiriä, jossa tasapuoliset työmahdollisuudet koskevat kaikkia GE:n kirjavan yhteisön jäseniä. Pyri turvallisen työpaikan luomiseen ja ympäristön suojelemiseen. Kannusta kaikissa johtoportaissa kulttuuriin, jossa kaikki työntekijät tunnistavat eettisesti hyväksyttävän käyttäytymisen, arvostavat sitä ja pitävät sitä esimerkillisenä. Integrity The Spirit & the Letter of Our Commitment 3

6 Johdanto GE on julkaissut joukon periaatteita, jotka tukevat yhtiön käyttäytymissääntöjen toteuttamista ja auttavat GE:n työntekijöitä kaikkialla maailmassa lähestymään rehellisyyteen liittyviä avainkysymyksiä yhteneväisesti. Tämä kirjanen sisältää perustiedot kaikista yrityksen periaatteista. Johdannossa käsitellään kaikkien työntekijöiden ja johtajien perusvelvollisuuksia, rikkomusten seuraamuksia ja rehellisyyteen liittyvien ongelmien käsittelyä. Ketä GE:n periaatteet koskevat GE:n työntekijöitä GE:n periaatteet koskevat kaikkia yrityksen työntekijöitä kaikkialla maailmassa. Tytäryritykset ja muut GE:n enemmistöosakkuusyhtiöt Tytäryritysten ja muiden GE:n enemmistöosakkuusyhtiöiden kaikkialla maailmassa on toteutettava ja noudatettava yhtiön periaatteita. GE:n enemmistöosakkuusyhtiö on tytäryritys tai muu yksikkö, jossa GE käyttää suoraan tai epäsuorasti yli 50 prosentin äänivaltaa tai jossa GE:llä tai GE:n edustajilla on yksikön määräysvalta. Vähemmistöosakkuusyhtiöt Työntekijöiden, jotka toimivat GE:n vähemmistöosakkuusyhtiöiden johtajina (tai vastaavassa asemassa), tulee mahdollisuuksien mukaan rohkaista periaatteiden toteuttamista ja noudattamista yhtiöissään. Kolmannet osapuolet Kaikkien GE:n yhtiöiden tulee vaatia, että muut yritystä edustavat osapuolet kuten konsultit, agentit, myyntiedustajat, jälleenmyyjät ja urakoitsijat sitoutuvat soveltuvilta osin noudattamaan GE:n periaatteita. Johtajien ja työntekijöiden tulee: Tunnistaa GE:n ulkopuoliset henkilöt ja yritykset, joiden GE:n puolesta hoitamiin toimiin saattaa liittyä GE:n periaatteiden kattamia aiheita. Vaatia, että nämä henkilöt ja yritykset sitoutuvat soveltuvilta osin noudattamaan GE:n periaatteita. Antaa näille henkilöille ja yrityksille riittävä koulutus GE:n periaatteiden sisältämien vaatimusten noudattamisessa. Ryhtyä tarvittaviin toimiin, joihin sisältyy GE:n edustajan sopimuksen irtisanominen, jos käy ilmi, että edustaja on laiminlyönyt GE:n periaatteiden noudattamisen. 4 Integrity The Spirit & the Letter of Our Commitment

7 Johdanto Sovellettava laki GE harjoittaa liiketoimintaa yli 100 maassa kaikkialla maailmassa. Yrityksen työntekijät ovat monien eri maiden kansalaisia. Niinpä toimintaamme koskevat monien maiden, maakuntien, osavaltioiden, kuntien ja Euroopan unionin kaltaisten organisaatioiden lait. Näiden lakien soveltaminen yrityksen toimintaan on merkittävä haaste. GE:n, emoyrityksen, kotipaikka on Yhdysvallat. Yhdysvaltojen lakien vaikutukset ulottuvat monissa tapauksissa GE:n ja sen tytäryritysten toimintaan kaikkialla maailmassa sekä missä tahansa asuvien ja työskentelevien GE:n työntekijöiden toimintaan. Muiden maiden lakien vaikutukset saattavat ulottua myös maan rajojen ulkopuolella oleviin kansalaisiin ja maiden toimivaltaan kuuluviin yrityksiin, kuten GE:n tytäryrityksiin ja muihin GE:n enemmistöosakkuusyhtiöihin. Seuraavissa periaatteissa viittaukset Yhdysvaltojen ja muiden toimintamaidemme lakeihin heijastavat sitä tosiasiaa, että maailmanlaajuisen yrityksen toimintaa säätelevät samanaikaisesti useiden maiden lait. Eräissä tapauksissa kahden tai useamman maan sovellettavien lakien välillä saattaa esiintyä ristiriitaisuuksia. Tällaisissa tapauksissa on erityisen tärkeää ottaa yhteyttä yrityksen juristiin ja selvittää, miten ristiriita voidaan ratkaista asianmukaisesti. Työntekijöiden velvollisuudet Periaatteet sisältävät selkeästi osoitettuja velvollisuuksia. Työntekijöiden tulee kuitenkin noudattaa myös seuraavia, kaikkiin periaatteisiin kuuluvia velvollisuuksia: Perehdy omaa työtäsi koskeviin periaatteisiin. Kaikkia periaatteita ei toki tarvitse hallita sanasta sanaan, mutta tarvitset perustiedot kaikista sekä tarkat tiedot omaan työhösi liittyvistä periaatteista. Tarkista omaan työhösi kuuluvan periaatteen täydellinen ja uusin versio GE:n rehellisyyteen liittyvältä webbisivulta, osoitteesta integrity.ge.com. Pyydä periaatteiden soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä apua esimieheltä, yhtiön juristilta tai yrityksen muista resursseista. Ota välittömästi esille kaikki omasi tai muiden mahdolliset ongelmat, jotka liittyvät GE:n periaatteiden rikkomuksiin tai pyyntöön, jonka uskot rikkovan GE:n periaatteita vastaan. Perehdy kaikkiin kanaviin, jotka ovat tarjolla rehellisyyteen liittyvien kysymysten ratkaisemiseksi. Voit ottaa ongelman esille GE:n johtoportaan jäsenen tai halutessasi yhtiön juristin, GE:n tilintarkastajan, GE:n asiamiehen tai muun yrityksen sääntöjen noudattamisen asiantuntijan kanssa. Yhteydenotot voivat olla kirjallisia tai suullisia sekä nimettömiä. Jos esille ottamaasi rehellisyyteen liittyvää ongelmaa ei ratkaista, ota asia esille jonkin muun yllä luetellun tahon kanssa. Myötävaikuta yrityksen järjestämiin, periaatteisiin liittyviä ongelmia koskeviin tutkimuksiin. GE kieltää työntekijöitään kostamasta tai ryhtymästä vastatoimiin muita työntekijöitä vastaan, jotka ottavat esille rehellisyyteen liittyvän kysymyksen tai auttavat sen ratkaisemisessa. Integrity The Spirit & the Letter of Our Commitment 5

8 Johdanto Johdon velvollisuudet GE:n johtoportaan jäsenten velvoitteet ovat työntekijöiden velvollisuuksia laajemmat. Yrityksen johtajien edellytetään: Rakentavan ja ylläpitävän sääntöjen noudattamisen kulttuuria: Johtamalla henkilökohtaisesti pyrkimyksiä noudattaa sääntöjä järjestämällä usein kokouksia, joissa esitetään suoria raportteja, sekä valvomalla säännöllisesti sääntöjen noudattamiseen liittyviä asioita ja ohjelmia Esimerkin avulla eli näyttämällä omalla käytöksellään mallia kaikille työntekijöille Varmistamalla työntekijöiden ymmärtävän, että hyvä taloudellinen tulos ei ole sääntöjen noudattamista tärkeämpää Rohkaisemalla työntekijöitä ottamaan esille rehellisyyteen liittyviä ongelmia ja kysymyksiä Käyttämällä työntekijän arvioinnissa ja palkitsemisessa kriteereinä työntekijän osoittamaa harkintaa ja toimia GE:n periaatteiden edistämiseksi ja toteuttamiseksi Ehkäisevän sääntöjen noudattamiseen liittyviä ongelmia: Huolehtimalla oman alueensa yritysprosesseissa sääntöjen noudattamiseen liittyvien riskien systemaattisesta tunnistamisesta Varmistamalla, että tietyille yritystä kohtaaville riskialueille laaditaan räätälöidyt periaatteet ja menettelyohjeet ja että nämä saatetaan tiedoksi Tunnistamalla jokaisen GE:n periaatteen osalta ne työntekijät, GE:n enemmistöosakkuusyhtiöt ja kolmannet osapuolet, jotka edustavat yritystä ja joiden toimintaan saattaa liittyä kyseisen periaatteen kattamia kysymyksiä Järjestää koulutusta ja lainopillista neuvontaa sen varmistamiseksi, että työntekijät, GE:n enemmistöosakkuusyhtiöt ja tarvittaessa kolmannet osapuolet perehdytetään GE:n periaatteiden ja soveltuvien lakien vaatimuksiin Havaitsevan sääntöjen noudattamiseen liittyvät ongelmat: Ottamalla liikeprosesseissa käyttöön asianmukaisia valvontatoimia, kuten barometrejä ja tuloskortteja, joiden avulla havaitaan erityiset sääntöjen noudattamiseen liittyvät riskit ja/tai rikkomukset Edistämällä tehokasta asiamiesjärjestelmää, jonka avulla työntekijät voivat ottaa ongelmia esiin kostotoimia pelkäämättä Varmistamalla, että ajoittain järjestetään yrityksen sisäisen tarkastuksen henkilöstön avustuksella sääntöjen noudattamisen arviointeja, joiden avulla voidaan selvittää yrityksen sääntöjen noudattamiseen liittyvien toimien tehokkuus ja löytää tapoja niiden parantamiseksi Reagoivan sääntöjen noudattamiseen liittyviin ongelmiin: Ryhtymällä viivyttelemättä korjaustoimiin, kun sääntöjen noudattamiseen liittyvissä toimissa havaitaan heikkouksia Ryhtymällä tarvittaviin kurinpitotoimiin Neuvottelemalla GE:n juristin kanssa ja toimittamalla tarvittavat tiedot talouden valvojille ja viranomaisille. Kunkin yrityksen johtajan (toimitusjohtajan) alaisen esimiehen tai johtajan tulee säännöllisesti omissa suorissa raporteissaan arvioida periaatteiden noudattamista ja antaa näiden arviointien tulokset yrityksen johtajan käytettäviksi. Yrityksen johtaja raportoi näiden arviointien tuloksista ajoittain kokouksissa, joiden ajoituksesta määrää yrityksen periaatteiden noudattamisen arviointilautakunta. 6 Integrity The Spirit & the Letter of Our Commitment

9 Johdanto Rikkomusten seuraamukset Seuraavassa esimerkkejä käyttäytymisestä, joka saattaa johtaa kurinpitotoimiin: Toimet, jotka rikkovat GE:n periaatteita vastaan Muille esitetyt pyynnöt toimia vastoin GE:n periaatteita Laiminlyönti ottaa viivyttelemättä esiin havaittu tai epäilty GE:n periaatteiden rikkomus Laiminlyönti myötävaikuttaa yrityksen järjestämään GE:n periaatteiden mahdollisten rikkomusten tutkintaan Kostotoimet toista työntekijää vastaan, joka ilmoittaa rehellisyyteen liittyvästä ongelmasta GE:n periaatteiden ja sovellettavan lain noudattamisen varmistamiseen vaadittavan asemaan liittyvien velvollisuuksien ja huolellisuuden puute GE:n periaatteiden rikkominen saattaa olla myös lainrikkomus, joka altistaa rikkojan ja yhtiön rikosoikeudellisille (sakot tai vankeusrangaistukset) tai siviilioikeudellisille (vahingonkorvaukset tai sakot) seuraamuksille. Henkilökohtainen sitoutuminen GE pyytää ajoittain allaolevalla sanamuodolla työntekijöitään vakuuttamaan, että he ovat sitoutuneet GE:n politiikkojen tavoitteisiin ja keinoihin. Hiljattain palkattujen työntekijöiden tulee allekirjoittaa vakuutus nimeltä henkilökohtainen sitoutuminen rehellisyyteen. Kullakin yksiköllä on omat tapansa jakaa ja kerätä nämä vakuutukset. Henkilökohtainen sitoutuminen rehellisyyteen Vakuutan saaneeni GE:n periaatteiden opaskirjan nimeltä Rehellisyys: sitoumuksen tavoitteet ja keinot. Olen selvillä siitä, että jokaisen työntekijän tulee noudattaa tässä oppaassa kuvattuja periaatteita. Kun tietooni tulee GE:n periaatteiden mahdolliseen rikkomukseen liittyvä ongelma, otan sen esille GE:n johtajan, yhtiön juristin, GE:n tilintarkastajan, GE:n asiamiehen tai muun sääntöjen noudattamisen asiantuntijan kanssa. Allekirjoitus Yritystoiminnan periaatteet ja toimintaohjeet Oma yrityksesi saattaa laatia omia periaatteita ja toimintaohjeitaan. Sinun on tässä oppaassa kuvattujen periaatteiden lisäksi noudatettava myös niitä. PERIAATTEIDEN TÄYDELLISET VERSIOT NÄHTÄVILLÄ GE:N REHELLISYYTEEN LIITTYVÄLLÄ WEBBISIVULLA: integrity.ge.com Integrity The Spirit & the Letter of Our Commitment 7

10 Rehellisyyteen liittyvät ongelmat GE:n työntekijöiden tärkeimpiin velvollisuuksiin kuuluu ilmoittaa mahdollisesta GE:n periaatteen tai lain rikkomuksesta. Näiden ongelmien esiin tuominen saattaa joskus tuntua vaikealta, ja eräille tämä saattaa olla jopa henkilökohtaisten eettisten normien vastaista. Tällaisia ristiriitoja kohdatessasi on tärkeää muistaa, että ongelman esille ottamisen laiminlyönnillä saattaa olla mittavia haittavaikutuksia, kuten: Omasi, työtovereidesi, koko yrityksen, asiakkaiden ja toimintayhteisön terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin vakava vaarantuminen Asiakkaiden, osakkaiden, hallitusten ja sidosryhmien GE:tä kohtaan tunteman luottamuksen menetys Yritykselle huomattavat sakot, vahingonkorvaukset ja muut taloudelliset seuraamukset; yksittäiselle työntekijälle sakot ja/tai vankeustuomio Näistä syistä yritys edellyttää, että työntekijät eivät periaatteisiin liittyviä ongelmia kohdatessaan jää passiivisiksi. Ongelman esiin nostamisen tarkoituksena ei ole saada työtovereita vaikeuksiin, vaan suojella kollegoita tai sidosryhmien edustajia mahdollisilta vahingoilta. ONGELMIIN PUUTTUMINEN Yrityksessä on käytössä monia kanavia, joiden kautta voit saada vastauksia rehellisyyteen liittyviin kysymyksiin ja ottaa esille mahdolliset GE:n periaatteiden rikkomuksiin liittyvät ongelmat: Paikallistasolla omassa yrityksessä Esimies tai johtaja Sääntöjen noudattamisesta/sisäisestä tarkastuksesta vastaavat Yrityksen lainopillinen neuvonantaja Seuraava johtoportaan taso Yritystoiminnan rehellisyyden palvelunumero löydät luettelon yritys-, maa- ja kielikohtaisista palvelunumeroista osoitteesta: integrity.ge.com GE:n yritysasiamies (vain USA) 8* (1) P.O. Box 911, Fairfield, CT 06430, USA. Yleensä esimiehellä tai johtajalla on parhaat mahdollisuudet ratkaista kysymys nopeasti. Jos esille otettua rehellisyyteen liittyvää kysymystä ei ratkaista, kerro siitä jollekin yllä luetelluista yhteyshenkilöistä. Ongelma voidaan esittää suullisesti ja kirjallisesti, haluttaessa nimettömänä. Perusajatuksena on puuttua asiaan. Esittää kysymyksiä. Hankkia vastauksia. Paljastaa ongelmat, niin että ne voidaan ratkaista nopeasti ja näin ehkäistä vakavampien vahinkojen syntyminen. ONGELMIEN KÄSITTELY Ongelman varhainen tunnistaminen ja ratkaiseminen ovat avainasemassa! 8 Integrity The Spirit & the Letter of Our Commitment

11 Huolimatta siitä, miten korkeat panokset ovat kyseessä tai miten paljon joudutaan "venymään", GE:n toiminta perustuu ainoastaan laillisiin ja eettisesti hyväksyttäviin keinoihin. Yhteistoiminnassa asiakkaiden ja toimittajien kanssa sitoutumisesta rehellisyyteen pidetään kiinni kaikilla yritystoiminnan aloilla. Tämä jakso sisältää tiivistelmän viidestä GE:n periaatteesta, jotka liittyvät yrityksen tapoihin toimia yhteistyössä asiakkaiden ja sopimuskumppaneiden kanssa: Sopimattomat maksut Kansainvälisen kaupan valvonta Rahanpesun ehkäiseminen Yksityisyyden suoja Suhteet alihankkijoihin ja toimittajiin Integrity The Spirit & the Letter of Our Commitment 9

12 Sopimattomat maksut (periaate 20.4) PERIAATTEEN TIIVISTELMÄ GE:n työntekijöiden ei tule tarjota palkkioita saadakseen asiatonta etua myydessään tavaroita ja palveluita, solmiessaan kauppoja tai valvoessaan yrityksen etuja suhteessa hallituksen virkamiehiin. Tämä periaate kiteyttää GE:n käyttäytymisnormit ja toimintaohjeet suhteessa tietyntyyppisiin maksuihin, vieraanvaraisuuteen ja poliittisiin avustuksiin. GE:n ei tule valtuuttaa eikä suvaita tämän periaatteen vastaisia liiketoiminnan käytäntöjä eikä osallistua niihin. Periaatteen rikkominen saattaa johtaa ankariin siviili- ja rikosoikeudellisiin rangaistuksiin. Oman maan viranomaisten lahjonta on kiellettyä kaikissa maissa, ja monissa on kielletty myös muiden maiden viranomaisten lahjonta. GE:n periaate on näitä lakeja kattavampi ja kieltää asiattomat maksut kaikissa yrityksen toiminoissa sekä julkis että yksityissektorilla. KESKEISET VAATIMUKSET Älä koskaan anna, tarjoa tai valtuuta ketään muuta tarjoamaan suoraan tai välillisesti mitään arvokasta (kuten rahaa, tavaraa tai palveluita) asiakkaalle tai virkamiehelle asiattoman edun saavuttamiseksi. Liiketoimintaan liittyvää huomaavaisuutta, kuten lahjaa, rahallista avustusta tai vieraanvaraisuutta ei tule koskaan tarjota olosuhteissa, joissa saattaa herätä epäilys sopimattomuudesta. Tämä periaate ei estä kohtuullisten ja asianmukaisesti syntyneiden kulujen korvaamista esimerkiksi asiakkaiden matka- ja majoituskulujen, jotka liittyvät suoranaisesti tuotteiden tai palveluiden myynninedistämiseen tai sopimuksen täyttämiseen. Älä koskaan anna hallituksen virkamiehille tai työntekijöille palkkiota tai muuta maksua rutiiniluontoisten hallintotoimien jouduttamiseksi neuvottelematta GE:n kansallisen johtajan tai yhtiön juristin kanssa. Älä koskaan anna Yhdysvalloissa yhtiön varoja tai muuta omaisuutta poliittiseen tarkoitukseen ilman GE:n hallitussuhteiden varapresidentin etukäteen antamaa lupaa. Älä koskaan anna yrityksen varoja tai muuta omaisuutta poliittisiin tarkoituksiin Yhdysvaltojen ulkopuolella ilman sekä GE:n hallitussuhteiden varapresidentin sekä GE:n kansainvälisen lain ja politiikan varapresidentin tai näiden nimeämän henkilön lupaa. Edellytä, että kaikki GE:tä edustavat henkilöt ja yritykset (esim. konsultit, agentit, myyntiedustajat, jälleenmyyjät tai urakoitsijat) noudattavat tätä periaatetta ja asiaankuuluvia lakeja. Ole riittävän huolellinen, kun valitset henkilöitä tai yrityksiä edustamaan GE:tä. Katso tämän periaatteen toteuttamisohjeita, jotka ovat käytettävissä GE:n rehellisyyteen liittyvällä webbisivulla (integrity.ge.com) ja joissa kuvaillaan yksityiskohtaisesti tämän periaatteen täytäntöönpanemisen edellyttämiä toimenpiteitä. 10 Integrity The Spirit & the Letter of Our Commitment

13 Sopimattomat maksut (periaate 20.4) VAROITUSMERKIT Henkilöt ja yritykset, jotka edustavat GE:tä tai joita harkitaan GE:n edustajiksi ja: Joita on syytetty vilpillisestä liiketavasta Jotka pystyvät vaikuttamaan ostopäätöksiin ja joiden epäillään lahjonnasta Joiden perhe- tai muut suhteet saattavat vaikuttaa asiattomasti asiakkaan tai virkamiehen päätöksiin Joka lähestyy yhtiötä sopimusta koskevaa päätöstä tehtäessä ja kertoo "erityisjärjestelyistään" hallituksen virkamiehen tai asiakkaan kanssa Joka vaatii provisiomaksua jo ennen kuin sopimusta koskevasta päätöksestä on ilmoitettu Henkilöt, jotka ehdottavat, että GE:n tarjous tulee tehdä tietyn edustajan tai kumppanin kautta Pyynnöt maksaa provisioita tai muita maksuja kolmanteen maahan tai toisella nimellä Provisiot, jotka tuntuvat suurilta suhteessa suoritettuihin palveluihin Integrity The Spirit & the Letter of Our Commitment 11

14 Kansainvälisen kaupan valvonta (periaate 20.9) PERIAATTEEN TIIVISTELMÄ Monet maat säätelevät kansainvälistä kaupankäyntiä, kuten tuontia, vientiä ja kansainvälisiä rahoitustapahtumia esim. turvallisuus- ja ulkopoliittisista syistä. Lisäksi Yhdysvallat kieltää osallistumisen Yhdysvaltojen kanssa ystävällisissä suhteissa olevien maiden tai eräiden ryhmien tai maiden "mustalla listalla" olevien yritysten boikotteihin. KESKEISET VAATIMUKSET Noudata yhtiön kaikkien toimintamaiden tai kotimaan asiaankuuluvia kansallisia kaupan rajoitussäännöksiä, kuten lisensseihin, laivausasiakirjoihin, tuontiasiakirjoihin ja ilmoitus- sekä kirjanpitovelvollisuuksiin liittyviä sääntöjä. Eräissä tapauksissa rajoitukset saattavat koskea tavaroiden, teknologian, tietokoneohjelmien ja palveluiden kansainvälistä kauppaa sekä rahoitustapahtumia. Perehdy oman yrityksesi kansainväliseen kauppaan liittyviin toimintaohjeisiin ja noudata niitä. Selvitä, missä määrin USA:n kaupan rajoitukset vaikuttavat yrityksesi toimiin myös Yhdysvaltojen ulkopuolella. Varmista kaikkien kansainvälisten toimien osalta, että kaikkia asiaankuuluvia, kauppaa tiettyjen maiden ja henkilöiden kanssa rajoittavia lakeja ja asetuksia noudatetaan. Pääasialliset säännökset ja luettelo osapuolista, joita kaupan rajoitukset koskevat, on saatavilla kansainvälistä oikeutta ja periaatteita käsittelevällä webbisivulla. Älä osallistu kaupankäyntiä rajoittaviin toimiin tai boikotteihin, jotka on kielletty tai jotka ovat rangaistavia USA:n tai soveltuvien paikallisten lakien mukaan. Varmista, että yrityksesi johtaja saa ilmoituksen kaikista boikotointipyynnöistä mukaan lukien tiedon luovutuspyynnöt. Neuvottele yhtiön juristin tai yrityksen johtajan kanssa kaikista kaupoista, joissa syntyy ristiriita USA:n ja jonkin toisen maan tai alueen lakien välillä, kuten eräät Kanadan, Meksikon ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden hyväksymät lait, jotka kieltävät soveltamasta eräitä USA:n asettamia rajoituksia. Selvitä, kumpi osapuoli vastaa tuontiasiakirjojen virheettömyydestä. Mikäli GE on vastuussa, laadi ohjeet, joiden avulla voidaan valvoa ja tarkistaa GE:n tai GE:n asiamiesten julkishallinnon virkamiehille esittämien tietojen täsmällisyys ja täydellisyys. Jos vastuullisena osapuolena on agentti tai asiakas, varmista, että GE toimittaa tälle osapuolelle tuontiasiakirjojen laatimisen edellyttämät täydelliset ja täsmälliset tiedot. 12 Integrity The Spirit & the Letter of Our Commitment

15 Kansainvälisen kaupan valvonta (periaate 20.9) VAROITUSMERKIT Kaikissa kaupoissa: Tuntematon asiakas, jonka referenssit eivät ole vakuuttavia Tietylle vastaanottajalle, asiakkaalle, loppukäyttäjälle tai toimituspaikalle epätavallinen kauppa tai sovellus Asiakkaan välttelevät, haluttomat tai muuten epätyydyttävät vastaukset loppukäyttöä, loppukäyttäjää, toimituspäiviä tai toimituspaikkoja koskeviin kysymyksiin Poikkeuksellisen edulliset maksuehdot Kiinnostuksen puute tavallisia koulutus- ja takuupalveluita kohtaan Loppuvastaanottajaksi on merkitty huolitsija Tavaroiden poikkeava pakkaus, merkinnät tai reititys Epätavalliset turvatoimet Yhteydet armeijaan, jotka vaikuttavat asiaankuulumattomilta mainitussa liiketoiminnassa tai kaupassa Osapuolten, joilla on liityntöjä biologisia-, kemiallisia- tai ydinaseita taikka ballistisia ohjuksia kehittäviin maihin, osallistuminen kauppaan Tuonti: Laskutushinta, joka ei kata tuontitavaroiden täyttä arvoa Tuojalle osoitettu tai tuojaa hyvittävä maksu, joka ei sisälly laskutushintaan tai jota muuten ei ilmoiteta tulliviranomaisille Kauppaan osallistuvien osapuolten siirtomaksut, jotka eivät kata kaikkia kustannuksia ja tuottoja Laskussa epätarkka tai epätäydellinen kuvaus tuontitavarasta Tuontitavaroiden alkuperämaa ilmoitettu epätarkasti Tuontitariffiluokitus, joka ei vaikuta täsmälliseltä tuontitavaran kuvaukselta GE:n ilmoittaminen tuojaksi maassa, jota varten ei ole GE:n laatimia tuontiohjeita Tavaroiden kirjaaminen suosituimmuustulliohjelmaan (GSP, NAFTA, Lomén sopimus, ASEAN FTA, kotimaassa valmistettujen tavaroiden palautus jne.) ilman varmistusmenettelyjä, joilla valvotaan ohjelman vaatimusten noudattamista Integrity The Spirit & the Letter of Our Commitment 13

16 Rahanpesun ehkäiseminen PERIAATTEEN TIIVISTELMÄ Rikolliseen toimintaan sekaantuneet henkilöt (esim. huumekauppa, lahjonta, kavallukset) saattavat pyrkiä "pesemään" rikostensa tuoton kätkeäkseen nämä tuotot tai saadakseen ne vaikuttamaan laillisilta. Yli 100 maassa on nykyisin rahanpesua koskevaa lainsäädäntöä, jossa kielletään rikollisen toiminnan tuottojen vastaanottaminen tai käsittely. GE on sitoutunut noudattamaan täysin kaikkia soveltuvia rahanpesun kieltäviä lakeja kaikkialla maailmassa. GE harjoittaa yritystoimintaa ainoastaan hyvämaineisten asiakkaiden kanssa, jotka suorittavat laillisia liiketoimia ja joiden varat ovat peräisin laillisista lähteistä. Kaikilla GE:n yrityksillä on velvollisuus käyttää Asiakkaaseen tutustuminen -menettelyä ja riittävästi varmistaa, että yritys ei ota vastaan rahanpesun keinoiksi tunnistettavia maksutyyppejä. GE:n rehellisyys ja maine saattavat vahingoittua vakavasti, jos yritystä vaarantavia asiakassuhteita ja kauppoja ei havaita. KESKEISET VAATIMUKSET Noudata kaikkia soveltuvia lakeja, jotka kieltävät rahanpesun ja edellyttävät käteis- tai muuten epäilyttävien kauppojen ilmoittamista. Perehdy näiden lakien vaikutuksiin omassa yrityksessäsi. Noudata yrityksen Asiakkaaseen tutustuminen -menettelyä. Kullakin yrityksellä on omaan liikeympäristöönsä räätälöity huolellisuus protokolla, jonka tarkoituksena on koota riittävät tiedot ja dokumentaatio mahdollisista asiakkaista, yhteistyökumppaneista ja sivuliikkeistä sen varmistamiseksi, että nämä harjoittavat laillista liiketoimintaa ja että näiden varat ovat peräisin laillisista lähteistä. Noudata yrityksesi hyväksyttäviä maksutapoja koskevia sääntöjä. Opettele tunnistamaan maksutyypit, jotka usein ovat yhteydessä rahanpesuun (esim. moninkertaiset maksumääräykset tai matkasekit, suuret määrät käteistä tai tuntemattoman kolmannen osapuolen asiakkaalle kirjoittamat sekit) ja noudata näiden hyväksymistä rajoittavia tai kieltäviä sääntöjä. Opettele tunnistamaan mahdollisesta rahanpesusta, muista laittomuuksista tai GE:n periaatteiden rikkomuksista kertovat varoitusmerkit ja ole tarkkana havaitaksesi ne. Jos törmäät näihin varoitusmerkkeihin, ota asia esille yrityksen juristin kanssa ja varmista, että ongelma ratkaistaan viivyttelemättä, ennen kuin kauppa etenee pidemmälle. Päätökseen tulee sisältyä johdon mielipide, ja se tulee dokumentoida huolellisesti. 14 Integrity The Spirit & the Letter of Our Commitment

17 Rahanpesun ehkäiseminen VAROITUSMERKIT Asiakas, edustaja tai mahdollinen yhteistyökumppani, joka on haluton toimittamaan täydellisiä tietoja, joka toimittaa riittämättömiä, vilpillisiä tai epäilyttäviä tietoja tai joka pyrkii välttämään raportointi- tai dokumentointivelvollisuuksia Maksut rahoitusvälineillä, jotka eivät ole tavanomaisia asiakkaan liiketoiminnassa, joilla ei ole tunnistettavaa yhteyttä asiakkaaseen taikka jotka yleisesti tunnetaan rahanpesutapoina Asiakkaan, edustajan tai yhteistyökumppanin toivomus maksaa käteisellä Lainan ennenaikainen takaisinmaksu käteisellä tai käteistä vastaavalla maksutavalla Tilaukset tai ostot, jotka ovat epätavallisia tai asiaankuulumattomia asiakkaan liiketoimintaan nähden Sopimuksen poikkeuksellisen monimutkainen rakenne, maksutavat, jotka vaikuttavat tarkoituksettomilta tai epätavallisen edulliset maksuehdot Poikkeukselliset varojen siirrot maihin tai maista, jotka eivät liity kauppaan Kaupat, joihin liittyvät veroparatiiseina tunnetut tai tunnetusti rahanpesuun käytetyt paikat Sopimuksen raportointi- ja dokumentointivelvollisuuksien välttämiseen tähtäävä rakenne (esim. useat kaupat, joiden summat alittavat ilmoituskynnyksen) Sähkeitse tapahtuvat rahalähetykset, jotka ovat asiaankuulumattomia suhteessa asiakkaan liiketoimintaan tai ovat lähtöisin osapuolilta tai päätyvät osapuolille, jotka eivät ole osallisina kauppaan Pyynnöt siirtää rahaa tai palauttaa käsiraha kolmansille osapuolille tai tuntemattomalle tilille Integrity The Spirit & the Letter of Our Commitment 15

18 Yksityisyyden suoja PERIAATTEEN TIIVISTELMÄ Elämme enenevässä määrin tietoyhteiskunnassa, ja siksi yksittäisten asiakas-, lääketieteellisten, taloudellisten ja muiden arkaluontoisten henkilökohtaisten tietojen suojelusta on huolehdittava riittävästi. GE on sitoutunut suojelemaan yksittäisiltä asiakkailta kerättyjä tai näistä ylläpidettyjä henkilökohtaisia tietoja. Kaikkien työntekijöiden on huolehdittava tarkasti tunnistettavien asiakastietojen ja muiden arkaluontoisten henkilökohtaisten tietojen suojelusta asiattomalta tai luvattomalta käytöltä tai julkistamiselta, ja kaikkien GE:n yritysten on otettava käyttöön tasapuoliset ja vastuulliset tietojen säilyttämisohjeet sekä ryhdyttävä kohtuullisiksi katsottaviin toimiin, joilla varmistetaan näiden ohjeiden noudattaminen. KESKEISET VAATIMUKSET Noudata kaikkia soveltuvia yksityisyyteen ja tietosuojaan liittyviä lakeja, säädöksiä ja sopimuksia. Yksittäisille asiakkaille on lain tai yrityksen tietosuojaperiaatteiden mukaisesti: ilmoitettava sovellettavista tietosuojaperiaatteista kerrottava kerättävistä tietotyypeistä ja siitä, miten näitä tietoja käytetään yrityksesi mahdollisuudet informaation käyttöön tietyillä tavoilla mahdollisuudet tutustua informaatioon sen vahvistamiseksi ja korjaamiseksi informaation suojaamisen takaaminen Opettele ja noudata yhtiön hyväksymää menettelyä tietosuojasta. Huomio erityisesti yksittäisen asiakkaan arkaluontoisen tiedon suojaaminen (esim. lääketieteelliset-, taloudelliset- ym. tiedot) Älä hanki, käytä tai paljasta yksittäisen asiakkaan tietoja tavalla, joka on ristiriidassa yrityksen periaatteiden tai voimassaolevan lainsäädännön kanssa Käytä saavutettavissasi olevaa yksittäisen asiakkaan tietoa ainoastaan hyväksyttyihin tarkoituksiin Huolehdi yrityksen yksittäisen asiakkaan tiedostojen pysymisestä salaisina, mukaan lukien sähköisessä muodossa olevat tiedostot Neuvottele yrityksesi lakimiehen kanssa, ennen kuin perustat tai päivität asiakasinformaatiota sisältävää lääketieteellisiä-, taloudellisia- tai muita arkaluontoisia tiedostoja VAROITUSMERKIT Myynti- tai markkinointikampanjat, joihin liittyy asiakastietojen asiaton tai luvaton keräily, käyttö tai paljastaminen Epätäsmälliset tai vanhentuneet tietosuojapolitiikat tai tietosuojaa koskevat ilmoitukset Asiakastietojen ja etenkin arkaluontoisten henkilökohtaisten tietojen paljastaminen (tai pyynnöt paljastaa näitä tietoja) yritykseen kuulumattomille kolmansille osapuolille, joilla ei ole asianmukaisia valtuuksia saada näitä tietoja Asiakastietojen välittäminen kolmansille osapuolille, kuten myyjille tai toimittajille, joilla ei ole asianmukaisia tietosuojavarmistuksia tai tietojen käytön rajoituksia Asiakastietojen välittäminen maasta toiseen Riittämättömät tietoturvajärjestelyt, etenkin sellaiset, jotka mahdollistavat asiattomien pääsyn asiakastietoihin 16 Integrity The Spirit & the Letter of Our Commitment

19 Suhteet alihankkijoihin ja toimittajiin (periaate 30.13) PERIAATTEEN TIIVISTELMÄ GE:n suhteet toimittajiin perustuvat lainmukaisiin, tehokkaisiin ja tasapuolisiin menettelyihin. Yritys odottaa myös toimittajien noudattavan soveltuvia lakisääteisiä vaatimuksia liikesuhteissaan sekä suhteissaan työntekijöihinsä, paikallisyhteisöönsä ja GE:hen. Toimittajasuhteidemme laatu heijastuu usein suoraan asiakassuhteisiimme, samoin kuin toimittajien tuotteiden ja palveluiden laatu heijastuu omiin tuotteisiimme ja palveluihimme. KESKEISET VAATIMUKSET Hankkiessasi materiaaleja ja palveluita julkissektorin kanssa tehtyjen sopimusten täyttämiseksi noudata valtion hankintoja koskevia säännöksiä. Tarjoa toimittajille, myös pienyrityksille sekä vähäosaisten, vähemmistöjen ja naisten omistamille yrityksille, kilpailukykyinen mahdollisuus saada osuus GE:n hankinnoista. Varmista tavarantoimittajan ja alihankkijan tuki sen varmistamiseksi, että GE pystyy vastaamaan asiakkaan laatuun, hintaan ja toimituksiin liittyviin vaatimuksiin ja ylittämään ne. Käytä vain toimittajia, jotka noudattavat paikallisia ja muita soveltuvia lakisääteisiä vaatimuksia ja mahdollisia GE:n muita työvoimaan, ympäristöön, terveyteen ja turvallisuuteen, henkiseen omaisuuteen liittyviin oikeuksiin ja laittomiin maksuihin liittyviä normeja. VAROITUSMERKIT Toimittajien valinta muutoin kuin avoimen tarjouskilpailun pohjalta Mahdolliset eturistiriidat toimittajia valittaessa, kuten lahjojen ja muiden arvotavaroiden vastaanottaminen muutoin kuin tiukasti yrityksen ohjeita noudattaen Hankintojen ohjaaminen sukulaisen tai läheisen ystävän omistamalle tai johtamalle toimittajayritykselle Toimittajan tuotantolaitosten työturvallisuutta vaarantavat olosuhteet tai työntekijät, jotka vaikuttavat alaikäisiltä tai työhön pakotetuilta Ilmeinen piittaamattomuus ympäristönormeista toimittajan tuotantolaitoksilla Integrity The Spirit & the Letter of Our Commitment 17

20 Useimmilla GE:n yrityksillä on nykyisin Y asiakaskunnassaan ainakin yksi julkissektorin Y edustaja, esim. kaupunki, osavaltio, maakunta, Y maa, kansainvälinen järjestö tai valtionyhtiö. Y Lähes kaikilla GE:n yrityksillä on kanssakäymistä Y viranomaisten kanssa. Siksi on tärkeää perehtyä Y moniin erikoissääntöihin, jotka koskevat julkisen Y sektorin kanssa kauppaa käyviä tai muuta Y kanssakäymistä harjoittavia yrityksiä, sekä Y noudattaa niitä.y Tässä kappale on tiivistelmä periaatteesta, Y joka kiteyttää nämä säännöt:y Yhteistyö julkissektorin kanssay 18 Integrity The Spirit & the Letter of Our Commitment

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Sisällys 1. Epäreilusta kilpailusta pidättyminen... 2 2. Sidosryhmien kanssa toimiminen... 2 3. Lahjonnasta kieltäytyminen... 3 4. Eturistiriitojen torjuminen... 3

Lisätiedot

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT Coor Group Vahvistettu Coorin hallituksessa 11. joulukuuta 2014 TARKOITUS JA SOVELLUSALA Etiikassa on pohjimmiltaan kyse siitä, mitä tekoja pidetään oikeina ja miten meidän

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Toimeksiantosopimuksen muotovaatimukset on säädetty laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä. Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI

OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI 2 (4) SISÄLTÖ sivu 1. Yleistä 1 2. Työpaikkahäirintä 1 2.1 Häirinnän ja työpaikkakohtelun ilmenemismuotoja 1

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

Tarkastuskomitean mandaatti

Tarkastuskomitean mandaatti EKP JULKINEN Tarkastuskomitean mandaatti Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on perustanut EKP:n työjärjestyksen artiklan 9a nojalla korkean tason tarkastuskomitean. Se vahvistaa nykyisiä sisäisen ja

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Sisällysluettelo: 1 Sääntöjen tarkoitus... 2 2 Käytön periaatteet... 2 3 Käyttöoikeus ja käyttäjätunnukset... 4 4 Käyttöoikeuden

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Syrjinnän sääntely ja työelämä

Syrjinnän sääntely ja työelämä 1 Syrjinnän sääntely ja työelämä Esiteteksti heinäkuu 2004 (vain sähköisenä) Sisällysluettelo Lainsäädäntö... 2 Suomen perustuslaki (731/1999)... 2 Yhdenvertaisuuslaki (21/2004)... 2 Työsopimuslaki (55/2001)...

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta.

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta. Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011 Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa Viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT III. 1 Määritelmät PALUUVAIHE Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUSKYSELY

YHDENVERTAISUUSKYSELY YHDENVERTAISUUSKYSELY Hyvä oikeusministeriöläinen, Tervetuloa vastaamaan ministeriön yhdenvertaisuuskyselyyn! Vastaukset annetaan ja niitä käsitellään anonyymisti. Vastaamalla olet mukana kehittämässä

Lisätiedot

LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET

LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET FP 7 Marie Curie Grant Agreement Annex III [MARIE CURIE -UUDELLEENINTEGROITUMIS- APURAHAT EUROOPASSA TYÖSKENTELEVILLE TUTKIJOILLE] [MARIE CURIE -UUDELLEENINTEGROITUMIS- APURAHAT

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Sisällys Johdanto Epäasiallinen kohtelu ja häirintä opiskeluyhteisössä Kiusaaminen Häirintä Sukupuoleen perustuva häirintä

Lisätiedot

Tietoturvallisuusliite

Tietoturvallisuusliite Tietoturvallisuusliite [Yhteistyökumppanin nimi] STATUS Laatinut: Tarkastanut ja hyväksynyt: Versio no: Tiedoston nimi: Tallennushakemisto: Pvm SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 1 Määritelmät... 3

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt 10/11/2016 ESMA/2016/1477 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

EEttisEt toimintaohjeet

EEttisEt toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet Husqvarna-konsernin eettiset toimintaohjeet noudattavat YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita, joiden tarkoitus on saada yritykset toimimaan ihmisoikeuksia, työntekijöiden

Lisätiedot

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Smiths Group on globaali konserni, joka toimii vuorovaikutuksessa asiakkaiden, osakkeenomistajien ja toimittajien kanssa maailmanlaajuisesti.

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT YT-neuvosto hyväksynyt 21.11.2007 Vahvistanut: kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälä 4.1.2008 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS 1 2. KÄYTÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 30.5.2012 2011/0430(COD) LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT PALUUVAIHE III. 1 Määritelmät Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET OLEMME OSA JOKIVARSIEN ELÄMÄÄ 5 Viesti toimitusjohtajalta 6 Lainsäädännön ja hyvien liiketoimintatapojen noudattaminen 8 Reilu kilpailu

Lisätiedot

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto 1 Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto Minulta on pyydetty asiantuntijalausuntoa koskien osapuolten velvollisuuksia soviteltaessa ulkopuolisen sovittelijan toimesta työelämän

Lisätiedot

OHJEET KOLMANSILLE OSAPUOLILLE

OHJEET KOLMANSILLE OSAPUOLILLE OHJEET KOLMANSILLE OSAPUOLILLE Sisällysluettelo 1. Tavoitteet ja soveltamisala 1 2. Sovellettavat lisädokumentit 1 3. Kolmannet osapuolet 1 4. Yleiset standardit kanssakäymiseen kolmansien osapuolien

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI

HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI 2 SISÄLLYSLUETTELO 1.JOHDANTO 3 2.LAINSÄÄDÄNTÖ 3 3.TERVEYDELLE HAITALLISEN HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI 3 3.1

Lisätiedot

Eettinen toimintaohje

Eettinen toimintaohje Eettinen toimintaohje Me Tokmannilla haluamme toimia vastuullisesti ja odotamme sitä myös yhteistyökumppaneiltamme. Sisällysluettelo 1. Toimitusjohtajan terveiset 4 2. Ihmisten reilu ja kunnioittava kohtelu

Lisätiedot

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ).

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ). LUOVUTUSSOPIMUS 1 LUOVUTTAJA Wirma Lappeenranta Oy (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus: 1565217-5 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta 2 LUOVUTUKSENSAAJA Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0162193-3

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

1. Liikenneluvan voimassaolo

1. Liikenneluvan voimassaolo TARJOUSKILPAILUN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 2. 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Yhteenliittymä 3. Alihankkijan käyttäminen 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet 6. Liikennöinnissä käytettävä ajokalusto

Lisätiedot

PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE

PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE 2013 PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE 25.9.2013 Versio 1.0 Lapin ammattiopisto Lapin matkailuopisto Lapin Urheiluopisto Lapin oppisopimuskeskus 1 (8) Sisällysluettelo 1 ALKOHOLIN JA MUIDEN PÄIHTEIDEN

Lisätiedot

Paikallinen sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä

Paikallinen sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä Paikallinen sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 22.12.2006/1233 Laki yhteistoiminnasta yrityksissä

Lisätiedot

Tuomioiden huomioon ottaminen jäsenvaltioiden välillä uudessa rikosprosessissa *

Tuomioiden huomioon ottaminen jäsenvaltioiden välillä uudessa rikosprosessissa * P6_TA(2006)0373 Tuomioiden huomioon ottaminen jäsenvaltioiden välillä uudessa rikosprosessissa * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi tuomioiden huomioon

Lisätiedot

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3. SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.2008 LUKIEN Suomen ympäristökeskus ja Ympäristöhallinnon henkilökuntayhdistys

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1 (5) UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006. Työjärjestystä on muutettu viimeksi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 4. lokakuuta 2001 PE 298.408/16-22 KOMPROMISSITARKISTUKSET 16-22 Mietintöluonnos (PE 298.408) Stefano Zappalà Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen

10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen 10 Urakoitsijan ja urakkamuodon VAlinta 10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen Urakkatarjouspyynnön valmistelee projektinjohtaja suunnittelijoiden teknisten asiakirjojen pohjalta. Tarjouspyyntö määrittelee muun

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

Artist Exchange Yleiset Käyttöehdot

Artist Exchange Yleiset Käyttöehdot Artist Exchange Yleiset Käyttöehdot Viimeksi päivitetty: 20. tammikuuta 2016 Nämä käyttöehdot ( Käyttöehdot ) sääntelevät Artist Exchange Oy:n ( AEx tai me ) tarjoaman verkkopalvelun käyttöä sekä palveluun

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 0.08.013 1 (5) PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Kiimingin Kiekko-Pojat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja). SOPIMUSKAUSI Tämä

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet 1 JOHDANTO 1.1 Näiden toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltamisala Finnair on suomalainen lentoyhtiö, jolla on symboliarvoa ja joka on kansainvälisen ilmailuyhteisön arvostettu jäsen.

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri ja ydinlaitosrakentaminen

Turvallisuuskulttuuri ja ydinlaitosrakentaminen ja ydinlaitosrakentaminen - Tsernobyl 1986 - Onnettomuustutkinnan yhteydessä luotiin Turvallisuuskulttuuri -käsite - Turvallisuuskulttuuri -käsite määriteltiin 1991 ensimmäisen kerran 1991 IAEA:n (The

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Haukiputaan Ahmat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä 2. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja) 2.

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN KELPOISUUS...

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

T-110.460 Henkilöstöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T-110.460 Henkilöstöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöstöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Ilkka Kouri Henkilöstöturvallisuus 22.3.2005: Työyhteisön fyysinen ja henkinen turvallisuus Työyhteisön riskejä Fyysinen turvallisuus ei

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt Taidoista työpoluiksi projekti Sisältö Työelämän peruskäsitteet Työelämässä Poissaolot Työturvallisuus ja terveys Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet Työantajan oikeudet ja velvollisuudet

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

Kirsi Markkanen Kehittämispäällikkö, THM Tehy ry

Kirsi Markkanen Kehittämispäällikkö, THM Tehy ry Terveydenhuollon ammattihenkilöstön vastuu ja valvonta Kirsi Markkanen Kehittämispäällikkö, THM Tehy ry Kuka vastaa? mistä vastuussa voi olla kyse Terveydenhuollon ammattihenkilön ammatillinen vastuu Eettinen

Lisätiedot

Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille

Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille 1. Määritelmät. Kulttuurilahja -palvelulla tarkoitetaan Kansan Sivistysrahaston toimeenpanemaa rahankeräystä Internet-osoitteessa

Lisätiedot

Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251

Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251 Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251 Tilastokeskus sekä Tutkimusväen liitto TUTKI ry. ja Akava JS ry. ovat tehneet 18 päivänä helmikuuta 2000 tarkentavan virkaehtosopimuksen Tilastokeskuksen virkasuhteiseen

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat)

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Sidonnaisuuksien ilmoittaminen sidonnaisuuslomakkeella Valtion ylimmän virkamiesjohdon

Lisätiedot

SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012

SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012 SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012 Leena Hoppu-Mäenpää Lakimies, varatuomari Kuntaliitto / Kuntamarkkinat Leena Hoppu-Mäenpää VT Tehty sopimus sitoo Pacta sunt servanda periaate» Sopimukset

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus PUUTTUMINEN JA OJENTAMINEN PERUSOPETUKSESSA (LIITE POL 29 JA 35-36 ) PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! HÄIRITSEE OPETUSTA TAI MUUTOIN oppilaan huoltajille koulun opettaja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

Etnisen syrjinnän pikakurssi. Ylitarkastaja Yrsa Nyman

Etnisen syrjinnän pikakurssi. Ylitarkastaja Yrsa Nyman Etnisen syrjinnän pikakurssi Ylitarkastaja Yrsa Nyman 8.9.2010 Suomen perustuslaki Perustuslain 6, yhdenvertaisuus Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta

Lisätiedot

Tamtron Group. May 31, 2013

Tamtron Group. May 31, 2013 Code of Conduct Tamtronin maine on tärkein omaisuutemme ja maineeseen vaikuttaa oma käytöksemme. Asiakkaat ja muut yhteistyökumppanit edellyttävät meiltä korkeaa etiikkaa samalla kun me täytämme sitoumuksemme

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia.

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. LIITE 1 (5) 18.10.2013 OAJ:N ESITYS SÄÄNNÖSMUUTOKSIKSI PYKÄLÄMUODOSSA Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. 4 a Erikoissairaanhoidossa olevan oppivelvollisen

Lisätiedot

Linnala Setlementti ry (Linnala)

Linnala Setlementti ry (Linnala) 1 SOPIMUS HENKILÖSTÖPALVELUN MYYNNISTÄ 1. Sopijapuolet Savonlinnan kaupunki (kaupunki) yhteys/vastuuhenkilö Linnala Setlementti ry (Linnala) 2. Sopimuksen tarkoitus Tässä sopimuksessa määritellään sopijapuolten

Lisätiedot