Rehellisyysjulistus. Lokakuu 2000

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rehellisyysjulistus. Lokakuu 2000"

Transkriptio

1

2 Rehellisyysjulistus Lokakuu 2000 GE:n työntekijät ovat jo yli sadan vuoden ajan olleet luomassa korvaamattoman arvokasta pääomaa yhtiön maailmanlaajuista mainetta rehellistä yrityskulttuuria suosivana ja tasokkaita yritystoiminnan käyttäytymisnormeja noudattavana yrityksenä. Tämä maine, jonka suuri joukko ihmisiä on rakentanut vuosien mittaan, on olennainen osa kaikkea liiketoimintaamme. Tänään GE on dynaamisempi, yleismaailmallisempi ja asiakaslähtöisempi kuin koskaan. Yhtiön kasvusta huolimatta rehellisyys on se perusta, jonka varaan menestyksemme rakentuu korkealaatuiset tuotteemme ja palvelumme, mutkattomat suhteet asiakkaiden, toimittajien ja toistemme kanssa ja viime kädessä ylivertainen kilpailuasemamme. GE:n tavoitteleman erinomaisen kilpailukyvyn perustana on sitoutuminen lainkuuliaiseen ja eettiseen käyttäytymiseen. Pyydän jokaista GE:n yhteisöön kuuluvaa sitoutumaan henkilökohtaisesti yrityksen käyttäytymissääntöjen noudattamiseen. Tätä sitoutumista tukevat ja ohjaavat GE:n periaatteet, jotka koskevat keskeisiä rehellisyyteen liittyviä kysymyksiä. Kaikkien GE:n työntekijöiden on noudatettava sekä näiden periaatteiden tavoitteita että keinoja. Jos sinulla on kysyttävää tai epäselvyyttä siitä, mikä omalla tai jonkun toisen kohdalla olisi sovelias toimintatapa, ota asia välittömästi esille esimiehesi tai GE:n asiamiehen kanssa tai käytä jotain monista muista yhtiössä käytössä olevista kanavista. Sitoutumisesta rehellisyyteen ei tule tinkiä minkään syyn nojalla esimerkiksi tavoitteista jälkeenjäämisen, kilpailukyvyn tai esimiehen suoran määräyksen. GE:n johtajat ovat lisäksi vastuussa sellaisen yrityskulttuurin suosimisesta, jossa GE:n periaatteiden ja soveltuvien lakien noudattaminen ovat liiketoiminnassa keskeisellä sijalla. Soveliaaseen menettelyyn liittyvät kysymykset tulee ratkaista viivyttelemättä, huolellisesti ja kunnioittavasti. Meille on etuoikeus työskennellä eräässä maailman huippuyrityksistä. Koska panokset ovat näin korkeat, meidän on päivittäin kaikin mahdollisin tavoin säilytettävä ja lujitettava myös jälkeemme tulevien hyväksi GE:n yli satavuotisen menestyksen perustaa yrityksen sitoutumista ehdottomaan, tinkimättömään rehellisyyteen. John F. Welch, Jr. Hallituksen puheenjohtaja ja yhtiön pääjohtaja

3 Sisältö Sisältö Oppaan käyttöohjeet GE:n käyttäytymissäännöt Johdanto Rehellisyyteen liittyvät ongelmat Yrityksen periaatteet Hakemisto 31 Rehellisyyteen liittyvän webbisivun osoite Integrity The Spirit & the Letter of Our Commitment 1

4 Oppaan käyttöohjeet GE on jo pitkään tukenut sitoutumistaan rehellisyyteen laatimalla tärkeimpiä riskialueita koskevia kirjallisia periaatteita. Tämä kirjanen toimii perehdytyksenä näihin periaatteisiin. Opas on tärkeä työväline, jonka avulla pystyt tunnistamaan työssä kohtaamasi riskialueet ja selvittämään, miten ratkaista rehellisyysperiaatteeseen liittyvät kysymykset tai ongelmat. Kirjan sisällön järjestys 1. Lue "rehellisyysjulistukseksi" kutsuttu hallituksen puheenjohtajan kirje sekä GE:n käyttäytymissäännöt. Näistä selviää GE:n rehellisyyteen sitoutumisen merkitys ja yhtiön periaatteiden taustalla olevat eettiset perusajatukset. 2. Lue johdanto, joka valottaa kaikkien työntekijöiden velvollisuutta noudattaa yrityksen periaatteita sekä tuoda julki mahdollisia lain- tai periaatteiden rikkomuksia koskevat ongelmat. 3. Lue GE:n rehellisyysperiaatteiden tiivistelmät. Kutakin periaatetta käsittelevä kappale sisältää jaksot PERIAATTEEN TIIVISTELMÄ, keskeiset vaatimukset sekä esimerkkejä varoitusmerkeistä. 4. Muista lukea jokaisen omiin tehtäviisi liittyvän periaatteen täydellinen ja uusin teksti, jonka löydät GE:n rehellisyyttä käsittelevältä webbisivulta (integrity.ge.com). Keskustele esimiehesi kanssa siitä, miten nämä periaatteet liittyvät omaan työhösi. Jos sinulla ei ole Internet-yhteyttä, saat kopion periaatteista esimieheltäsi tai halutessasi yhtiön juristilta, henkilöstöjohtajalta, GE:n asiamieheltä tai muulta sääntöjen noudattamisen asiantuntijalta. Uudistukset Uusi muoto Tämä on vuonna 1993 julkaistun GE:n periaatteita käsittelevän oppaan "Rehellisyys: sitoumuksen tavoitteet ja keinot" ensimmäinen uudistettu laitos. Kirjanen on laadittu vastauksena eri puolilla maailmaa toimivien työntekijöiden pyyntöihin saada käyttöönsä lyhyt ja helppolukuinen yhteenveto yrityksen periaatteista. Työntekijät halusivat myös Internetin kautta perehtyä voimassa oleviin periaatteisiin ja saada käsiinsä niiden ajantasaistetut versiot yritystoiminnan olosuhteiden, riskialueiden ja lakien muuttuessa. Tämä yleiskatsaus, joka sisältää kaikkien työntekijöiden velvollisuuksia käsittelevän johdannon sekä tiivistelmän kaikista periaatteista, on vastaus näihin pyyntöihin. GE:n rehellisyyteen liittyvä webbisivu sisältää yhtiön periaatteiden täydellisen tekstin useilla kielillä. Webbisivulla on linkkejä muuhun sääntöjen noudattamista liittyvään tietoon, ja se sisältää hakukoneen, jonka avulla tarvittavat tiedot löytyvät nopeasti ja tarkasti. Uusittu sisältö Uudet periaatteet koskevat uusia ongelmia aiheuttavia alueita rahanpesun ehkäisemistä, tietosuojaa ja immateriaalioikeuksia. Periaatteiden tarkistukset heijastelevat sitä, että kaikkien toimintamaidemme lakeja korostetaan yhä enemmän ja että riskialueet ovat muuttuneet. Periaatteiden nimiä on tarvittaessa muutettu, jotta voitaisiin pitäytyä maailmanlaajuisesti käytettyyn termistöön. Numeroinnista Tässä Tavoitteet ja keinot -oppaan versiossa ei enää aikaisempaan tapaan korosteta periaatteiden numeroita. Periaatteiden numerointiin tukeutuneiden työntekijöiden avuksi numerot ovat edelleen näkyvissä sulkeissa otsakkeiden jälkeen. Huomaa Tämä opas ja siinä kuvatut periaatteet eivät muodosta työsopimusta. Oppaan tai periaatteiden julkaisemisesta ei synny GE:lle sopimusoikeudellisia velvoitteita. 2 Integrity The Spirit & the Letter of Our Commitment

5 GE:n käyttäyty missäännöt Noudata soveltuvia lakeja ja säännöksiä, jotka ohjaavat yrityskäyttäytymistämme kaikkialla maailmassa. Ole rehellinen, tasapuolinen ja luotettava kaikissa työhösi liittyvissä GE:n toiminnoissa ja suhteissa. Vältä kaikkia työ- ja yksityiselämäsi välisiä eturistiriitoja. Edistä ilmapiiriä, jossa tasapuoliset työmahdollisuudet koskevat kaikkia GE:n kirjavan yhteisön jäseniä. Pyri turvallisen työpaikan luomiseen ja ympäristön suojelemiseen. Kannusta kaikissa johtoportaissa kulttuuriin, jossa kaikki työntekijät tunnistavat eettisesti hyväksyttävän käyttäytymisen, arvostavat sitä ja pitävät sitä esimerkillisenä. Integrity The Spirit & the Letter of Our Commitment 3

6 Johdanto GE on julkaissut joukon periaatteita, jotka tukevat yhtiön käyttäytymissääntöjen toteuttamista ja auttavat GE:n työntekijöitä kaikkialla maailmassa lähestymään rehellisyyteen liittyviä avainkysymyksiä yhteneväisesti. Tämä kirjanen sisältää perustiedot kaikista yrityksen periaatteista. Johdannossa käsitellään kaikkien työntekijöiden ja johtajien perusvelvollisuuksia, rikkomusten seuraamuksia ja rehellisyyteen liittyvien ongelmien käsittelyä. Ketä GE:n periaatteet koskevat GE:n työntekijöitä GE:n periaatteet koskevat kaikkia yrityksen työntekijöitä kaikkialla maailmassa. Tytäryritykset ja muut GE:n enemmistöosakkuusyhtiöt Tytäryritysten ja muiden GE:n enemmistöosakkuusyhtiöiden kaikkialla maailmassa on toteutettava ja noudatettava yhtiön periaatteita. GE:n enemmistöosakkuusyhtiö on tytäryritys tai muu yksikkö, jossa GE käyttää suoraan tai epäsuorasti yli 50 prosentin äänivaltaa tai jossa GE:llä tai GE:n edustajilla on yksikön määräysvalta. Vähemmistöosakkuusyhtiöt Työntekijöiden, jotka toimivat GE:n vähemmistöosakkuusyhtiöiden johtajina (tai vastaavassa asemassa), tulee mahdollisuuksien mukaan rohkaista periaatteiden toteuttamista ja noudattamista yhtiöissään. Kolmannet osapuolet Kaikkien GE:n yhtiöiden tulee vaatia, että muut yritystä edustavat osapuolet kuten konsultit, agentit, myyntiedustajat, jälleenmyyjät ja urakoitsijat sitoutuvat soveltuvilta osin noudattamaan GE:n periaatteita. Johtajien ja työntekijöiden tulee: Tunnistaa GE:n ulkopuoliset henkilöt ja yritykset, joiden GE:n puolesta hoitamiin toimiin saattaa liittyä GE:n periaatteiden kattamia aiheita. Vaatia, että nämä henkilöt ja yritykset sitoutuvat soveltuvilta osin noudattamaan GE:n periaatteita. Antaa näille henkilöille ja yrityksille riittävä koulutus GE:n periaatteiden sisältämien vaatimusten noudattamisessa. Ryhtyä tarvittaviin toimiin, joihin sisältyy GE:n edustajan sopimuksen irtisanominen, jos käy ilmi, että edustaja on laiminlyönyt GE:n periaatteiden noudattamisen. 4 Integrity The Spirit & the Letter of Our Commitment

7 Johdanto Sovellettava laki GE harjoittaa liiketoimintaa yli 100 maassa kaikkialla maailmassa. Yrityksen työntekijät ovat monien eri maiden kansalaisia. Niinpä toimintaamme koskevat monien maiden, maakuntien, osavaltioiden, kuntien ja Euroopan unionin kaltaisten organisaatioiden lait. Näiden lakien soveltaminen yrityksen toimintaan on merkittävä haaste. GE:n, emoyrityksen, kotipaikka on Yhdysvallat. Yhdysvaltojen lakien vaikutukset ulottuvat monissa tapauksissa GE:n ja sen tytäryritysten toimintaan kaikkialla maailmassa sekä missä tahansa asuvien ja työskentelevien GE:n työntekijöiden toimintaan. Muiden maiden lakien vaikutukset saattavat ulottua myös maan rajojen ulkopuolella oleviin kansalaisiin ja maiden toimivaltaan kuuluviin yrityksiin, kuten GE:n tytäryrityksiin ja muihin GE:n enemmistöosakkuusyhtiöihin. Seuraavissa periaatteissa viittaukset Yhdysvaltojen ja muiden toimintamaidemme lakeihin heijastavat sitä tosiasiaa, että maailmanlaajuisen yrityksen toimintaa säätelevät samanaikaisesti useiden maiden lait. Eräissä tapauksissa kahden tai useamman maan sovellettavien lakien välillä saattaa esiintyä ristiriitaisuuksia. Tällaisissa tapauksissa on erityisen tärkeää ottaa yhteyttä yrityksen juristiin ja selvittää, miten ristiriita voidaan ratkaista asianmukaisesti. Työntekijöiden velvollisuudet Periaatteet sisältävät selkeästi osoitettuja velvollisuuksia. Työntekijöiden tulee kuitenkin noudattaa myös seuraavia, kaikkiin periaatteisiin kuuluvia velvollisuuksia: Perehdy omaa työtäsi koskeviin periaatteisiin. Kaikkia periaatteita ei toki tarvitse hallita sanasta sanaan, mutta tarvitset perustiedot kaikista sekä tarkat tiedot omaan työhösi liittyvistä periaatteista. Tarkista omaan työhösi kuuluvan periaatteen täydellinen ja uusin versio GE:n rehellisyyteen liittyvältä webbisivulta, osoitteesta integrity.ge.com. Pyydä periaatteiden soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä apua esimieheltä, yhtiön juristilta tai yrityksen muista resursseista. Ota välittömästi esille kaikki omasi tai muiden mahdolliset ongelmat, jotka liittyvät GE:n periaatteiden rikkomuksiin tai pyyntöön, jonka uskot rikkovan GE:n periaatteita vastaan. Perehdy kaikkiin kanaviin, jotka ovat tarjolla rehellisyyteen liittyvien kysymysten ratkaisemiseksi. Voit ottaa ongelman esille GE:n johtoportaan jäsenen tai halutessasi yhtiön juristin, GE:n tilintarkastajan, GE:n asiamiehen tai muun yrityksen sääntöjen noudattamisen asiantuntijan kanssa. Yhteydenotot voivat olla kirjallisia tai suullisia sekä nimettömiä. Jos esille ottamaasi rehellisyyteen liittyvää ongelmaa ei ratkaista, ota asia esille jonkin muun yllä luetellun tahon kanssa. Myötävaikuta yrityksen järjestämiin, periaatteisiin liittyviä ongelmia koskeviin tutkimuksiin. GE kieltää työntekijöitään kostamasta tai ryhtymästä vastatoimiin muita työntekijöitä vastaan, jotka ottavat esille rehellisyyteen liittyvän kysymyksen tai auttavat sen ratkaisemisessa. Integrity The Spirit & the Letter of Our Commitment 5

8 Johdanto Johdon velvollisuudet GE:n johtoportaan jäsenten velvoitteet ovat työntekijöiden velvollisuuksia laajemmat. Yrityksen johtajien edellytetään: Rakentavan ja ylläpitävän sääntöjen noudattamisen kulttuuria: Johtamalla henkilökohtaisesti pyrkimyksiä noudattaa sääntöjä järjestämällä usein kokouksia, joissa esitetään suoria raportteja, sekä valvomalla säännöllisesti sääntöjen noudattamiseen liittyviä asioita ja ohjelmia Esimerkin avulla eli näyttämällä omalla käytöksellään mallia kaikille työntekijöille Varmistamalla työntekijöiden ymmärtävän, että hyvä taloudellinen tulos ei ole sääntöjen noudattamista tärkeämpää Rohkaisemalla työntekijöitä ottamaan esille rehellisyyteen liittyviä ongelmia ja kysymyksiä Käyttämällä työntekijän arvioinnissa ja palkitsemisessa kriteereinä työntekijän osoittamaa harkintaa ja toimia GE:n periaatteiden edistämiseksi ja toteuttamiseksi Ehkäisevän sääntöjen noudattamiseen liittyviä ongelmia: Huolehtimalla oman alueensa yritysprosesseissa sääntöjen noudattamiseen liittyvien riskien systemaattisesta tunnistamisesta Varmistamalla, että tietyille yritystä kohtaaville riskialueille laaditaan räätälöidyt periaatteet ja menettelyohjeet ja että nämä saatetaan tiedoksi Tunnistamalla jokaisen GE:n periaatteen osalta ne työntekijät, GE:n enemmistöosakkuusyhtiöt ja kolmannet osapuolet, jotka edustavat yritystä ja joiden toimintaan saattaa liittyä kyseisen periaatteen kattamia kysymyksiä Järjestää koulutusta ja lainopillista neuvontaa sen varmistamiseksi, että työntekijät, GE:n enemmistöosakkuusyhtiöt ja tarvittaessa kolmannet osapuolet perehdytetään GE:n periaatteiden ja soveltuvien lakien vaatimuksiin Havaitsevan sääntöjen noudattamiseen liittyvät ongelmat: Ottamalla liikeprosesseissa käyttöön asianmukaisia valvontatoimia, kuten barometrejä ja tuloskortteja, joiden avulla havaitaan erityiset sääntöjen noudattamiseen liittyvät riskit ja/tai rikkomukset Edistämällä tehokasta asiamiesjärjestelmää, jonka avulla työntekijät voivat ottaa ongelmia esiin kostotoimia pelkäämättä Varmistamalla, että ajoittain järjestetään yrityksen sisäisen tarkastuksen henkilöstön avustuksella sääntöjen noudattamisen arviointeja, joiden avulla voidaan selvittää yrityksen sääntöjen noudattamiseen liittyvien toimien tehokkuus ja löytää tapoja niiden parantamiseksi Reagoivan sääntöjen noudattamiseen liittyviin ongelmiin: Ryhtymällä viivyttelemättä korjaustoimiin, kun sääntöjen noudattamiseen liittyvissä toimissa havaitaan heikkouksia Ryhtymällä tarvittaviin kurinpitotoimiin Neuvottelemalla GE:n juristin kanssa ja toimittamalla tarvittavat tiedot talouden valvojille ja viranomaisille. Kunkin yrityksen johtajan (toimitusjohtajan) alaisen esimiehen tai johtajan tulee säännöllisesti omissa suorissa raporteissaan arvioida periaatteiden noudattamista ja antaa näiden arviointien tulokset yrityksen johtajan käytettäviksi. Yrityksen johtaja raportoi näiden arviointien tuloksista ajoittain kokouksissa, joiden ajoituksesta määrää yrityksen periaatteiden noudattamisen arviointilautakunta. 6 Integrity The Spirit & the Letter of Our Commitment

9 Johdanto Rikkomusten seuraamukset Seuraavassa esimerkkejä käyttäytymisestä, joka saattaa johtaa kurinpitotoimiin: Toimet, jotka rikkovat GE:n periaatteita vastaan Muille esitetyt pyynnöt toimia vastoin GE:n periaatteita Laiminlyönti ottaa viivyttelemättä esiin havaittu tai epäilty GE:n periaatteiden rikkomus Laiminlyönti myötävaikuttaa yrityksen järjestämään GE:n periaatteiden mahdollisten rikkomusten tutkintaan Kostotoimet toista työntekijää vastaan, joka ilmoittaa rehellisyyteen liittyvästä ongelmasta GE:n periaatteiden ja sovellettavan lain noudattamisen varmistamiseen vaadittavan asemaan liittyvien velvollisuuksien ja huolellisuuden puute GE:n periaatteiden rikkominen saattaa olla myös lainrikkomus, joka altistaa rikkojan ja yhtiön rikosoikeudellisille (sakot tai vankeusrangaistukset) tai siviilioikeudellisille (vahingonkorvaukset tai sakot) seuraamuksille. Henkilökohtainen sitoutuminen GE pyytää ajoittain allaolevalla sanamuodolla työntekijöitään vakuuttamaan, että he ovat sitoutuneet GE:n politiikkojen tavoitteisiin ja keinoihin. Hiljattain palkattujen työntekijöiden tulee allekirjoittaa vakuutus nimeltä henkilökohtainen sitoutuminen rehellisyyteen. Kullakin yksiköllä on omat tapansa jakaa ja kerätä nämä vakuutukset. Henkilökohtainen sitoutuminen rehellisyyteen Vakuutan saaneeni GE:n periaatteiden opaskirjan nimeltä Rehellisyys: sitoumuksen tavoitteet ja keinot. Olen selvillä siitä, että jokaisen työntekijän tulee noudattaa tässä oppaassa kuvattuja periaatteita. Kun tietooni tulee GE:n periaatteiden mahdolliseen rikkomukseen liittyvä ongelma, otan sen esille GE:n johtajan, yhtiön juristin, GE:n tilintarkastajan, GE:n asiamiehen tai muun sääntöjen noudattamisen asiantuntijan kanssa. Allekirjoitus Yritystoiminnan periaatteet ja toimintaohjeet Oma yrityksesi saattaa laatia omia periaatteita ja toimintaohjeitaan. Sinun on tässä oppaassa kuvattujen periaatteiden lisäksi noudatettava myös niitä. PERIAATTEIDEN TÄYDELLISET VERSIOT NÄHTÄVILLÄ GE:N REHELLISYYTEEN LIITTYVÄLLÄ WEBBISIVULLA: integrity.ge.com Integrity The Spirit & the Letter of Our Commitment 7

10 Rehellisyyteen liittyvät ongelmat GE:n työntekijöiden tärkeimpiin velvollisuuksiin kuuluu ilmoittaa mahdollisesta GE:n periaatteen tai lain rikkomuksesta. Näiden ongelmien esiin tuominen saattaa joskus tuntua vaikealta, ja eräille tämä saattaa olla jopa henkilökohtaisten eettisten normien vastaista. Tällaisia ristiriitoja kohdatessasi on tärkeää muistaa, että ongelman esille ottamisen laiminlyönnillä saattaa olla mittavia haittavaikutuksia, kuten: Omasi, työtovereidesi, koko yrityksen, asiakkaiden ja toimintayhteisön terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin vakava vaarantuminen Asiakkaiden, osakkaiden, hallitusten ja sidosryhmien GE:tä kohtaan tunteman luottamuksen menetys Yritykselle huomattavat sakot, vahingonkorvaukset ja muut taloudelliset seuraamukset; yksittäiselle työntekijälle sakot ja/tai vankeustuomio Näistä syistä yritys edellyttää, että työntekijät eivät periaatteisiin liittyviä ongelmia kohdatessaan jää passiivisiksi. Ongelman esiin nostamisen tarkoituksena ei ole saada työtovereita vaikeuksiin, vaan suojella kollegoita tai sidosryhmien edustajia mahdollisilta vahingoilta. ONGELMIIN PUUTTUMINEN Yrityksessä on käytössä monia kanavia, joiden kautta voit saada vastauksia rehellisyyteen liittyviin kysymyksiin ja ottaa esille mahdolliset GE:n periaatteiden rikkomuksiin liittyvät ongelmat: Paikallistasolla omassa yrityksessä Esimies tai johtaja Sääntöjen noudattamisesta/sisäisestä tarkastuksesta vastaavat Yrityksen lainopillinen neuvonantaja Seuraava johtoportaan taso Yritystoiminnan rehellisyyden palvelunumero löydät luettelon yritys-, maa- ja kielikohtaisista palvelunumeroista osoitteesta: integrity.ge.com GE:n yritysasiamies (vain USA) 8* (1) P.O. Box 911, Fairfield, CT 06430, USA. Yleensä esimiehellä tai johtajalla on parhaat mahdollisuudet ratkaista kysymys nopeasti. Jos esille otettua rehellisyyteen liittyvää kysymystä ei ratkaista, kerro siitä jollekin yllä luetelluista yhteyshenkilöistä. Ongelma voidaan esittää suullisesti ja kirjallisesti, haluttaessa nimettömänä. Perusajatuksena on puuttua asiaan. Esittää kysymyksiä. Hankkia vastauksia. Paljastaa ongelmat, niin että ne voidaan ratkaista nopeasti ja näin ehkäistä vakavampien vahinkojen syntyminen. ONGELMIEN KÄSITTELY Ongelman varhainen tunnistaminen ja ratkaiseminen ovat avainasemassa! 8 Integrity The Spirit & the Letter of Our Commitment

11 Huolimatta siitä, miten korkeat panokset ovat kyseessä tai miten paljon joudutaan "venymään", GE:n toiminta perustuu ainoastaan laillisiin ja eettisesti hyväksyttäviin keinoihin. Yhteistoiminnassa asiakkaiden ja toimittajien kanssa sitoutumisesta rehellisyyteen pidetään kiinni kaikilla yritystoiminnan aloilla. Tämä jakso sisältää tiivistelmän viidestä GE:n periaatteesta, jotka liittyvät yrityksen tapoihin toimia yhteistyössä asiakkaiden ja sopimuskumppaneiden kanssa: Sopimattomat maksut Kansainvälisen kaupan valvonta Rahanpesun ehkäiseminen Yksityisyyden suoja Suhteet alihankkijoihin ja toimittajiin Integrity The Spirit & the Letter of Our Commitment 9

12 Sopimattomat maksut (periaate 20.4) PERIAATTEEN TIIVISTELMÄ GE:n työntekijöiden ei tule tarjota palkkioita saadakseen asiatonta etua myydessään tavaroita ja palveluita, solmiessaan kauppoja tai valvoessaan yrityksen etuja suhteessa hallituksen virkamiehiin. Tämä periaate kiteyttää GE:n käyttäytymisnormit ja toimintaohjeet suhteessa tietyntyyppisiin maksuihin, vieraanvaraisuuteen ja poliittisiin avustuksiin. GE:n ei tule valtuuttaa eikä suvaita tämän periaatteen vastaisia liiketoiminnan käytäntöjä eikä osallistua niihin. Periaatteen rikkominen saattaa johtaa ankariin siviili- ja rikosoikeudellisiin rangaistuksiin. Oman maan viranomaisten lahjonta on kiellettyä kaikissa maissa, ja monissa on kielletty myös muiden maiden viranomaisten lahjonta. GE:n periaate on näitä lakeja kattavampi ja kieltää asiattomat maksut kaikissa yrityksen toiminoissa sekä julkis että yksityissektorilla. KESKEISET VAATIMUKSET Älä koskaan anna, tarjoa tai valtuuta ketään muuta tarjoamaan suoraan tai välillisesti mitään arvokasta (kuten rahaa, tavaraa tai palveluita) asiakkaalle tai virkamiehelle asiattoman edun saavuttamiseksi. Liiketoimintaan liittyvää huomaavaisuutta, kuten lahjaa, rahallista avustusta tai vieraanvaraisuutta ei tule koskaan tarjota olosuhteissa, joissa saattaa herätä epäilys sopimattomuudesta. Tämä periaate ei estä kohtuullisten ja asianmukaisesti syntyneiden kulujen korvaamista esimerkiksi asiakkaiden matka- ja majoituskulujen, jotka liittyvät suoranaisesti tuotteiden tai palveluiden myynninedistämiseen tai sopimuksen täyttämiseen. Älä koskaan anna hallituksen virkamiehille tai työntekijöille palkkiota tai muuta maksua rutiiniluontoisten hallintotoimien jouduttamiseksi neuvottelematta GE:n kansallisen johtajan tai yhtiön juristin kanssa. Älä koskaan anna Yhdysvalloissa yhtiön varoja tai muuta omaisuutta poliittiseen tarkoitukseen ilman GE:n hallitussuhteiden varapresidentin etukäteen antamaa lupaa. Älä koskaan anna yrityksen varoja tai muuta omaisuutta poliittisiin tarkoituksiin Yhdysvaltojen ulkopuolella ilman sekä GE:n hallitussuhteiden varapresidentin sekä GE:n kansainvälisen lain ja politiikan varapresidentin tai näiden nimeämän henkilön lupaa. Edellytä, että kaikki GE:tä edustavat henkilöt ja yritykset (esim. konsultit, agentit, myyntiedustajat, jälleenmyyjät tai urakoitsijat) noudattavat tätä periaatetta ja asiaankuuluvia lakeja. Ole riittävän huolellinen, kun valitset henkilöitä tai yrityksiä edustamaan GE:tä. Katso tämän periaatteen toteuttamisohjeita, jotka ovat käytettävissä GE:n rehellisyyteen liittyvällä webbisivulla (integrity.ge.com) ja joissa kuvaillaan yksityiskohtaisesti tämän periaatteen täytäntöönpanemisen edellyttämiä toimenpiteitä. 10 Integrity The Spirit & the Letter of Our Commitment

13 Sopimattomat maksut (periaate 20.4) VAROITUSMERKIT Henkilöt ja yritykset, jotka edustavat GE:tä tai joita harkitaan GE:n edustajiksi ja: Joita on syytetty vilpillisestä liiketavasta Jotka pystyvät vaikuttamaan ostopäätöksiin ja joiden epäillään lahjonnasta Joiden perhe- tai muut suhteet saattavat vaikuttaa asiattomasti asiakkaan tai virkamiehen päätöksiin Joka lähestyy yhtiötä sopimusta koskevaa päätöstä tehtäessä ja kertoo "erityisjärjestelyistään" hallituksen virkamiehen tai asiakkaan kanssa Joka vaatii provisiomaksua jo ennen kuin sopimusta koskevasta päätöksestä on ilmoitettu Henkilöt, jotka ehdottavat, että GE:n tarjous tulee tehdä tietyn edustajan tai kumppanin kautta Pyynnöt maksaa provisioita tai muita maksuja kolmanteen maahan tai toisella nimellä Provisiot, jotka tuntuvat suurilta suhteessa suoritettuihin palveluihin Integrity The Spirit & the Letter of Our Commitment 11

14 Kansainvälisen kaupan valvonta (periaate 20.9) PERIAATTEEN TIIVISTELMÄ Monet maat säätelevät kansainvälistä kaupankäyntiä, kuten tuontia, vientiä ja kansainvälisiä rahoitustapahtumia esim. turvallisuus- ja ulkopoliittisista syistä. Lisäksi Yhdysvallat kieltää osallistumisen Yhdysvaltojen kanssa ystävällisissä suhteissa olevien maiden tai eräiden ryhmien tai maiden "mustalla listalla" olevien yritysten boikotteihin. KESKEISET VAATIMUKSET Noudata yhtiön kaikkien toimintamaiden tai kotimaan asiaankuuluvia kansallisia kaupan rajoitussäännöksiä, kuten lisensseihin, laivausasiakirjoihin, tuontiasiakirjoihin ja ilmoitus- sekä kirjanpitovelvollisuuksiin liittyviä sääntöjä. Eräissä tapauksissa rajoitukset saattavat koskea tavaroiden, teknologian, tietokoneohjelmien ja palveluiden kansainvälistä kauppaa sekä rahoitustapahtumia. Perehdy oman yrityksesi kansainväliseen kauppaan liittyviin toimintaohjeisiin ja noudata niitä. Selvitä, missä määrin USA:n kaupan rajoitukset vaikuttavat yrityksesi toimiin myös Yhdysvaltojen ulkopuolella. Varmista kaikkien kansainvälisten toimien osalta, että kaikkia asiaankuuluvia, kauppaa tiettyjen maiden ja henkilöiden kanssa rajoittavia lakeja ja asetuksia noudatetaan. Pääasialliset säännökset ja luettelo osapuolista, joita kaupan rajoitukset koskevat, on saatavilla kansainvälistä oikeutta ja periaatteita käsittelevällä webbisivulla. Älä osallistu kaupankäyntiä rajoittaviin toimiin tai boikotteihin, jotka on kielletty tai jotka ovat rangaistavia USA:n tai soveltuvien paikallisten lakien mukaan. Varmista, että yrityksesi johtaja saa ilmoituksen kaikista boikotointipyynnöistä mukaan lukien tiedon luovutuspyynnöt. Neuvottele yhtiön juristin tai yrityksen johtajan kanssa kaikista kaupoista, joissa syntyy ristiriita USA:n ja jonkin toisen maan tai alueen lakien välillä, kuten eräät Kanadan, Meksikon ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden hyväksymät lait, jotka kieltävät soveltamasta eräitä USA:n asettamia rajoituksia. Selvitä, kumpi osapuoli vastaa tuontiasiakirjojen virheettömyydestä. Mikäli GE on vastuussa, laadi ohjeet, joiden avulla voidaan valvoa ja tarkistaa GE:n tai GE:n asiamiesten julkishallinnon virkamiehille esittämien tietojen täsmällisyys ja täydellisyys. Jos vastuullisena osapuolena on agentti tai asiakas, varmista, että GE toimittaa tälle osapuolelle tuontiasiakirjojen laatimisen edellyttämät täydelliset ja täsmälliset tiedot. 12 Integrity The Spirit & the Letter of Our Commitment

15 Kansainvälisen kaupan valvonta (periaate 20.9) VAROITUSMERKIT Kaikissa kaupoissa: Tuntematon asiakas, jonka referenssit eivät ole vakuuttavia Tietylle vastaanottajalle, asiakkaalle, loppukäyttäjälle tai toimituspaikalle epätavallinen kauppa tai sovellus Asiakkaan välttelevät, haluttomat tai muuten epätyydyttävät vastaukset loppukäyttöä, loppukäyttäjää, toimituspäiviä tai toimituspaikkoja koskeviin kysymyksiin Poikkeuksellisen edulliset maksuehdot Kiinnostuksen puute tavallisia koulutus- ja takuupalveluita kohtaan Loppuvastaanottajaksi on merkitty huolitsija Tavaroiden poikkeava pakkaus, merkinnät tai reititys Epätavalliset turvatoimet Yhteydet armeijaan, jotka vaikuttavat asiaankuulumattomilta mainitussa liiketoiminnassa tai kaupassa Osapuolten, joilla on liityntöjä biologisia-, kemiallisia- tai ydinaseita taikka ballistisia ohjuksia kehittäviin maihin, osallistuminen kauppaan Tuonti: Laskutushinta, joka ei kata tuontitavaroiden täyttä arvoa Tuojalle osoitettu tai tuojaa hyvittävä maksu, joka ei sisälly laskutushintaan tai jota muuten ei ilmoiteta tulliviranomaisille Kauppaan osallistuvien osapuolten siirtomaksut, jotka eivät kata kaikkia kustannuksia ja tuottoja Laskussa epätarkka tai epätäydellinen kuvaus tuontitavarasta Tuontitavaroiden alkuperämaa ilmoitettu epätarkasti Tuontitariffiluokitus, joka ei vaikuta täsmälliseltä tuontitavaran kuvaukselta GE:n ilmoittaminen tuojaksi maassa, jota varten ei ole GE:n laatimia tuontiohjeita Tavaroiden kirjaaminen suosituimmuustulliohjelmaan (GSP, NAFTA, Lomén sopimus, ASEAN FTA, kotimaassa valmistettujen tavaroiden palautus jne.) ilman varmistusmenettelyjä, joilla valvotaan ohjelman vaatimusten noudattamista Integrity The Spirit & the Letter of Our Commitment 13

16 Rahanpesun ehkäiseminen PERIAATTEEN TIIVISTELMÄ Rikolliseen toimintaan sekaantuneet henkilöt (esim. huumekauppa, lahjonta, kavallukset) saattavat pyrkiä "pesemään" rikostensa tuoton kätkeäkseen nämä tuotot tai saadakseen ne vaikuttamaan laillisilta. Yli 100 maassa on nykyisin rahanpesua koskevaa lainsäädäntöä, jossa kielletään rikollisen toiminnan tuottojen vastaanottaminen tai käsittely. GE on sitoutunut noudattamaan täysin kaikkia soveltuvia rahanpesun kieltäviä lakeja kaikkialla maailmassa. GE harjoittaa yritystoimintaa ainoastaan hyvämaineisten asiakkaiden kanssa, jotka suorittavat laillisia liiketoimia ja joiden varat ovat peräisin laillisista lähteistä. Kaikilla GE:n yrityksillä on velvollisuus käyttää Asiakkaaseen tutustuminen -menettelyä ja riittävästi varmistaa, että yritys ei ota vastaan rahanpesun keinoiksi tunnistettavia maksutyyppejä. GE:n rehellisyys ja maine saattavat vahingoittua vakavasti, jos yritystä vaarantavia asiakassuhteita ja kauppoja ei havaita. KESKEISET VAATIMUKSET Noudata kaikkia soveltuvia lakeja, jotka kieltävät rahanpesun ja edellyttävät käteis- tai muuten epäilyttävien kauppojen ilmoittamista. Perehdy näiden lakien vaikutuksiin omassa yrityksessäsi. Noudata yrityksen Asiakkaaseen tutustuminen -menettelyä. Kullakin yrityksellä on omaan liikeympäristöönsä räätälöity huolellisuus protokolla, jonka tarkoituksena on koota riittävät tiedot ja dokumentaatio mahdollisista asiakkaista, yhteistyökumppaneista ja sivuliikkeistä sen varmistamiseksi, että nämä harjoittavat laillista liiketoimintaa ja että näiden varat ovat peräisin laillisista lähteistä. Noudata yrityksesi hyväksyttäviä maksutapoja koskevia sääntöjä. Opettele tunnistamaan maksutyypit, jotka usein ovat yhteydessä rahanpesuun (esim. moninkertaiset maksumääräykset tai matkasekit, suuret määrät käteistä tai tuntemattoman kolmannen osapuolen asiakkaalle kirjoittamat sekit) ja noudata näiden hyväksymistä rajoittavia tai kieltäviä sääntöjä. Opettele tunnistamaan mahdollisesta rahanpesusta, muista laittomuuksista tai GE:n periaatteiden rikkomuksista kertovat varoitusmerkit ja ole tarkkana havaitaksesi ne. Jos törmäät näihin varoitusmerkkeihin, ota asia esille yrityksen juristin kanssa ja varmista, että ongelma ratkaistaan viivyttelemättä, ennen kuin kauppa etenee pidemmälle. Päätökseen tulee sisältyä johdon mielipide, ja se tulee dokumentoida huolellisesti. 14 Integrity The Spirit & the Letter of Our Commitment