SmartRelease -endoskopiajärjestelmä Endoskooppinen karpaali- ja kubitaalitunnelin vapautusjärjestelmä. Käyttöohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SmartRelease -endoskopiajärjestelmä Endoskooppinen karpaali- ja kubitaalitunnelin vapautusjärjestelmä. Käyttöohjeet"

Transkriptio

1 SmartRelease -endoskopiajärjestelmä Endoskooppinen karpaali- ja kubitaalitunnelin vapautusjärjestelmä Käyttöohjeet

2 Suomi SISÄLLYS JÄRJESTELMÄN KUVAUS JA KÄYTTÖTARKOITUS...SIVU 2 KIRURGISET SMARTRELEASE -INSTRUMENTIT JA LISÄVARUSTEET...SIVU 3 TURVALLISUUSOHJEET...SIVU 3 YMPÄRISTÖPARAMETRIT...SIVU 4 MÄÄRITYKSET...SIVU 4 YLEISET VAROITUKSET JA HUOMAUTUKSET...SIVU 4 VAROTOIMENPITEET...SIVU 4 INSTRUMENTTIEN ASENTAMINEN...SIVU 5 VALON JA TARKKUUDEN SÄÄTÄMINEN...SIVU 7 ENDOSKOOPIN TARKENNUS JA KOHDISTUS...SIVU 8 KAMERAN ASENNUSOPAS JA SUOSITELTU KIRURGINEN ASENNUS...SIVU 8 INSTRUMENTTIEN PUHDISTAMINEN...SIVU 9 STERILOINTI...SIVU 11 VIDEOENDOSKOOPIN PUHDISTUS...SIVU 12 ENDOSKOOPIN VERTAILUTAULUKKO...SIVU 12 ENDOSKOOPIN OPTISET PINNAT...SIVU 13 VIANMÄÄRITYSOPAS...SIVU 14 TAKUU, HUOLTO JA KORJAUS...SIVU 15 1 S i v u

3 KARPAALITUNNELIN KUVAUS JA KÄYTTÖTARKOITUS MicroAire SmartRelease endoskooppinen karpaalitunnelin vapautusjärjestelmä koostuu endoskoopista ja käsikappaleesta, jossa on kertakäyttöinen terä. Karpaalitunnelilaite kiinnittyy mihin tahansa standardiin videokameraan ja valonlähteeseen, joita käyte tään endoskooppisissa/artoskooppisissa toimenpiteissä. Kirurgi asettaa terän karpaalitunneliin ranteen koukistajalihaksen taittees sa olevan viillon kautta.* Kirurgi näkee instrumentin päässä olevan ikkunan kautta ranteen poikkisiteen (flexor retinaculum) syvä n puolen ja nostaa terää leikatakseen nivelsiteen, kun instrumentti vedetään pois. Kun karpaalitunneli vapautetaan endoskooppisesti MicroAire Endoskooppisella karpaalitunnelin vapautusjärjestelmällä, kliinise t tulokset osoittavat, että leikkauksen jälkeinen morbiditeetti on parempi ja normaaleihin toimiin ja täydelliseen työkuntoon palautuminen tapahtuu 46 prosenttia nopeammin.¹ Tämän laitteen turvallisuus on dokumentoitu suureen kliiniseen tutkimukseen, joka sisältää yli tapausta kat tavan 63-monikeskustutkimuksen.² Kyseisen tutkimuksen tulokset osoittivat komplikaatioiden olevan minimaaliset. Katso lisätiedot MicroAire-myyntiesitteestä ja leikkaustekniikkaa ja anatomista dissektiota koskevalta videolta. Koukistajien pidäkesiteen (flexor retinaculum) endoskooppista vapautusta ei saa pyrkiä suorittamaan, ennen kuin kirurgi on saanut MicroAiren sponsoroiman koulutu ksen tai saanut kouluttavan kirurgin pätevyydet tai saanut vastaavan laitteen koulutuksen. Leikkaushuoneen henkilökunnan pitäisi lukea MicroAire SmartRelease -käyttöohjeet huolellisesti ennen tämän järjestelmän asennusta. Käyttöaiheet: MicroAire karpaalitunnelin vapautusjärjestelmä on tarkoitettu käytettäväksi potilaihin, joilla on karpaalitunnelisyndrooma, j ota ei ole liitetty mihinkään muuhun patologiaan (ts. idiopaattinen karpaalitunnelisyndrooma). Ennen leikkausta on suositeltavaa ottaa ranteesta röntgenkuvia, mukaan lukien karpaalitunnelin kuva. Niiden avulla voidaan määrittää helpommin mahdollinen vammaan liittyvä patologia (ts. jänteiden kalkki, hakaluun murtuminen). Tämä laite on tarkoitettu koukistajien pidäkesiteen (flexor retinaculum) vapauttamise en. Vasta-aiheet: MicroAire endoskoopista karpaalitunnelin vapautusjärjestelmää ei ole tarkoitettu käytettäväksi potilailla, joilla tunnetaan olevan poikkeamia ranteessa (karpaalitunneli), mukaan lukien distaaliset radiaaliset deformiteetit, nivelrikko ja muu nivelkalvotule hdus. KUBITAALITUNNELIN KUVAUS JA KÄYTTÖTARKOITUS MicroAire SmartRelease endoskooppinen kubitaalitunnelin vapautusjärjestelmä koostuu endoskoopista ja käsikappaleesta, jossa on kertakäyttöinen terä. Kubitaalitunnelilaite kiinnittyy mihin tahansa standardiin videokameraan ja valonlähteeseen, joita käytetään endoskooppisissa toimenpiteissä. Kirurgi asettaa kubitaalitunnelin terän kubitaalitunneliin koukistajalisäkkeen ja kyynärlisäkkeen välissä olevan 3 cm:n pitkittäisviillon kautta.* Kirurgi näkee instrumentin päässä olevan ikkunan kautta kubitaalitunnelin peitinkalvon yläosa n ja nostaa terää leikatakseen peitinkalvon, kun instrumentti vedetään pois. Käyttöaiheet: Endoskooppinen MicroAire SmartRelease -kubitaalitunnelijärjestelmä on tarkoitettu potilaille, joilla on kubitaalitunnelisyndrooma, jota ei ole liitetty mihinkään muuhun patologiaan (ts. "idiomaattinen " kubitaalisyndrooma). Ennen leikkausta on suositeltavaa ottaa kyynärpäästä röntgenkuvia, sillä niiden avulla voidaan määrittää helpommin mahdollinen vammaan liittyvä patologia, kuten jänteiden kalkki ja piilevät murtumat. Tämä laite on tarkoitettu distaalista olkavartta ympäröivän peitinkalvon, Osbornen sidekudosjuosteen ja proksimaalisen sisäänkiertäjälihaksen peitinkalvon vapauttamiseen. Varoitukset: Kirurgia kehotetaan erityisesti olemaan käyttämättä instrumenttia muun rakenteen kuin distaalista olkavartta ympäröivän peitinkalvon, kubitaalitunnelissa olevan kyynärhermon kulkua puristavan Osbornen ja proksimaalisen sisäänkiertäjälihaksen pei tinkalvon tutkimukseen ja/tai hoitoon kubitaalitunnelin sisällä tai sen ulkopuolella. Tämän varoituksen huomiotta jättämisestä voi aiheutua kyynärhermon, keskihermon, kyynärvarren sisäpuolisen ihohermon, koukistaja -sisäänkiertäjälihaksen tai verisuonirakenteiden vahingoittuminen. Silloin, kun kirurgi ei pysty näkemään endoskoopilla selvästi peitinkalvon alaosaa muutoin kuin kulkemalla hermorakenteiden läpi, terä pitäisi vetää pois ja toimenpide pitäisi muuttaa tavalliseksi avoimeksi kubitaalitunnelin vapautusleikkaukseksi. Tässä leikkaustekniikan oppaassa kuvatun leikkaustekniikan ja asianmukaisen harjoittelun noudattamatta jättämisestä voi aiheutua potilaalle pysyvä vamma. Kubitaalitunnelin endoskooppinen vapautusta MicroAire SmartRelease -kubitaalitunnelijärjestelmällä ei saa pyrkiä suorittamaan, ennen kuin kirurgi on saanut MicroAiren sponsoroiman koulutuksen tai hyväksytyn koulutuksen. Kyseisessä koulutuksessa vaaditaan läpikotaista tutustumista leikkaustekniikkaan ja käytännön kokemuksen saamista laitteen käyttöön tottuneen koulutetun kirurgin kanssa. Toimenpide pitäisi suorittaa kuolleelta luovuttajalta saadulla koepalalla ennen ensimmäistä hoitoa. Leikkaushuoneen henkilökunnan pitäisi lukea MicroAire SmartRelease -kubitaalitunnelijärjestelmän käyttöohjeet huolellisesti ennen tämän järjestelmän asennusta. Vasta-aiheet: MicroAire endoskoopista kubitaalitunnelin vapautusjärjestelmää ei ole tarkoitettu käytettäväksi potilailla, joilla tunnetaan olevan poikkeamia kyynärpäässä (kubitaalitunneli), mukaan luettuina deformiteetit, nivelrikko ja muu nivelkalvotulehdus. Potilaita, joilla tunnetaan olevan sellaisia poikkeamia kyynärpäässä, jotka vaikuttavat kubitaalitunneliin, mukaan luettuina kyynärpään deformiteetit, mediaalinen epikondyli itti, nivelrikko, limapussitulehdus tai muu kyynärpään tulehdussairaus, ei ole tutkittu ja järjestelmä on kontraindikoitu tällaisilla potilaille. Järjestelmä on kontraindikoitu potilaille, joilla on synnynnäisiä anatomisia poikkeamia, ja erityisesti sellaisille potilaille, joilla on poikkeamia mediaalikyynärpäässä. Järjestelmä on kontraindikoitu potilaille, joilla on pienet kyynärpäät tai epätavallisen ahdas kubitaalitunneli. * MicroAire SmartRelease -järjestelmä käyttää kuivaa toimenpidettä. Toimenpiteen aikana tunneliin ei saa syöttää nestettä tai kaasua. 1 Agee, JM et al. Endoscopic Release of the Carpal Tunnel: A Randomized Prospective Multicenter Study. Journal of Hand Surger y. 1992; 17(6): Agee, JM et al. Endoscopic Carpal Tunnel Release: A Prospective Study of Complications and Surgical Experience. Journal of Hand Surgery. 1995; 20A (2): S i v u

4 KIRURGISET INSTRUMENTIT JA LISÄVARUSTEET SMARTRELEASE -INSTRUMENTIT JA LISÄVARUSTEET A) SmartRelease alumiininen käsikappale REF B) 2,9 mm autoklaavattava okulaariendoskooppi REF B) 2,9 mm autoklaavattava okulaariendoskooppi (kunnostettu) REF 81025A C) Endoskoopin valoyksikön sovitin, Storz - / Olympus -liitin REF D) Endoskoopin valoyksikön sovitin, Wolf - / Dyonics -sovitin REF E) Kertakäyttöinen SlimLine-terä REF tai F) Kertakäyttöinen standardimallinen terä REF tai G) Laajennin - hakaluun hakija kertakäyttöiseen terään REF H) Laajennin - pieni REF I) Laajennin - keskikokoinen REF J) Nostin REF K) Instrumenttien sterilointialusta REF L) Laajennin - SlimLine hakaluun hakija terään REF VANHEMMAT ENDOSKOOPIT M) Videoendoskooppi REF 81020N ja kunnostettu videoskooppi REF 81020* N) Kunnostettu autoklaavattava endoskooppi REF 81023A** M) 81020(N) Videoendoskooppi* N) 81023A Autoklaavattava endoskooppi** *81020/81020N Videoendoskooppeja ei ole tarkoitettu käytettäviksi kubitaalitunnelitoimenpiteessä **81023 Endoskooppi "vain vertailua varten." (Endoskooppia ei ole enää saatavana myyntiä varten). TURVALLISUUSOHJEET MERKINTÖJEN MERKITYKSET Huomio, katso käyttöohjeita. Euroopan Yhteisön hyväksymismerkki (CE-merkki) ja MicroAirelle annettu hyväksymisnumero ÄLÄ voitele ÄLÄ upota nesteeseen Salpa Lukituksen avaus VIITE Tuoteluettelonumero SN Tuotteen sarjanumero Valmistuspäiväys VVVV-KK Lämpötilarajat Kosteusrajoitukset Ilmastorajoitukset Valtuutettu edustaja Euroopassa EI SISÄLLÄ LATEKSIA Ei saa käyttää uudelleen Eränumero Esimerkki: ( ) Viimeinen käyttöpäivämäärä VVVV-KK Tuotteen valmistuksessa ei ole käytetty luonnonkumilateksia 3 S i v u

5 YMPÄRISTÖPARAMETRIT KÄYTTÖOLOSUHTEET Laite on testattu ja todettu toimivan seuraavissa olosuhteissa: 40 C/104 F 91% C/50 F 0 86 Lämpötila Kosteus Ilmanp aine KULJETUS- JA VARASTOINTIOLOSUHTEET Laite on testattu ja todettu toimivan, kun se on altistunut toistuvasti seuraaville olosuhteille: 49 C/120 F 91% C/0 F 0 86 Lämpötila Kosteus Ilmanp aine Tämän laitteen materiaalit ja osat on valittu siten, että laite voidaan toimittaa millä tahansa tavallisella kaupallisella toimitustavalla ilman erityiskäsittelyä. MÄÄRITYKSET ILMOITUS: Käytetty esittämään helpoimmat tavat suorittaa toimenpiteitä. HUOMIO: Käytetty osoittamaan noudatettavia erityistoimenpiteitä tai varotoimia, jotta vältetään järjestelmän instrumenttien vaurioituminen. VAROITUS: Käytetty osoittamaan potilaan, tai sairaalan henkilökunnan turvallisuuden saattavan olla uhattuna. YLEISET VAROITUKSET JA HUOMAUTUKSET VAROITUS: Ellei terää lukita paikalleen, terä voi irrota käsikappaleesta ja aiheuttaa potilaalle vammoja tai vaurioittaa instrumenttia. VAROITUS: Älä kiristä liikaa terän ruuvinlukitsinta; muutoin terä ei välttämättä vetäydy sisään ja se voi aiheuttaa potilaalle vammoja. VAROITUS: Terä on terävä, käsittele sitä varoen. Terä pitää hävittää oikeaoppisesti. ÄLÄ steriloi terää uudelleen se on kertakäyttöinen. VAROITUS: MicroAire käyttää kuivaa toimenpidettä. Toimenpiteen aikana karpaalitunneliin ei saa syöttää nestettä tai kaasua. Muutoin voi mahdollisesti aiheutua sumua ja näkyvyys voi heikentyä. HUOMIO: Jos O-rengasta ei paineta, se ei muodosta vedenkestävää tiivistettä ja kameraan/endoskoopin käyttöliittymään voi muodostua sumua. (Vain videoendoskooppi) HUOMIO: Älä käytä puristimia tai pihtejä endoskoopin käsittelyn aikana. HUOMIO: Älä käsittele endoskooppia sen distaalisesta päästä. Tartu ainoastaan kameran asennus- tai okulaaripäähän. HUOMIO: Älä aseta muita esineitä endoskoopin päälle. HUOMIO: Älä puhdista endoskooppia ultraäänellä tai käytä liuottimia, vain isopropyylialkoholin käyttö on sallittua. HUOMIO: Muita sterilointijärjestelmiä, joita ei ole merkitty luetteloon, ei ole testattu eikä niitä voida suositella. HUOMIO: Älä autoklaavaa videoendoskooppia höyryllä. HUOMIO: Jos videoendoskooppi upotetaan nesteeseen yli kahden tunnin ajaksi, endoskooppi voi vauri oitua. HUOMIO: Yhdysvaltain (USA) liittovaltion lait rajoittavat tämän tuotteen myynnin yksinomaan lääkärin tai sairaalan toimesta tai määräyksestä. VAROTOIMENPITEET Yleisiä varotoimenpiteitä kontaminoitujen materiaalien käsittelyssä tulisi aina noudattaa. ÄLÄ voitele tai öljyä käsikappaleita. ÄLÄ upota käsikappaletta mihinkään nesteeseen. ÄLÄ käytä korkean ph-arvon omaavia puhdistusaineita, ellei niiden käyttöä ole hyvöksytty anodioksidoituun alumiiniin ja kirurgisiin instrumentteihin. ÄLÄ käytä kloori- tai kloridipuhdistusaineita, koska niiden vaikuttava lisäaine aiheuttaa korroosiota ruostumattomalle teräkselle. 4 S i v u

6 INSTRUMENTTIEN ASENTAMINEN Endoskooppi tulee aina suojata kuljetuksen ja varastoinnin aikana. Jos endoskooppi putoaa tai taipuu, kuvausjärjestelmä voi vaurioitua ja sen korjaaminen on kallista. Endoskooppia ja kertakäyttöistä terää ei ole tarkoitettu käytettäviksi vipuna tai sondina. HUOMIO: Pienen halkaisijan endoskoopit ovat helposti vaurioituvia. 1. ASENTAMINEN KERTAKÄYTTÖISEN TERÄN ASENTAMINEN KÄSIKAPPALEESEEN Ruuvinlukitsin Sukkula Liipaisin Käsikappale Skoopin portti 1. Käännä käsikappaleen päällä olevaa terän ruuvinlukitsinta vastapäivään, kunnes se pysähtyy. Varmista sen lukittuminen (viite: KUVA 1). 2. Vedä ruuvinlukitsin ylös ja pidä sitä ylhäällä, kohdista samalla kertakäyttöinen terä sukkulaan käsikappaleen etuosan sisällä (viite: KUVA 2). REF KÄSIKAPPALE 3. Aseta terä käsikappaleen sisällä olevaan sukkulaan, terää voi olla tarpeen kiertää hiukan terän sovittamiseksi oikein paikoilleen. Terä lukitaan sukkulaan/käsikappaleeseen. 4. Kun terä on asetettu paikoilleen, vapauta ruuvinlukitsin ja käännä sitä myötä päivään, kunnes se on kireällä. ÄLÄ kiristä liikaa. KUVA 1 KUVA 2 2. ASENTAMINEN ENDOSKOOPIN ASENTAMINEN KÄSIKAPPALEESEEN 1. Kohdista endoskoopin valoyksikkö terän päässä olevaan ikkunaan. Aseta endoskooppi varoen käsikappaleen takaosaan (viite: KUVA 3). Terä ja endoskooppi on lukittu yhteen ja endoskooppinen näkyvyys on optimaalinen. 2. Kun endoskooppi on kohdistettu oikein terään, paina endoskooppi kiinnitysasentoon. Kun endoskooppi on kiin nittynyt oikein, siitä kuuluu napsahdus. Jos endoskooppi ei kiinnity helposti paikoilleen, kierrä sitä, kunnes se liukuu paikoilleen helposti. ILMOITUS: Älä kiinnitä endoskooppia käsikappaleeseen voimaa käyttäen, älä myöskään iske endoskoopin distaalista päätä käsikappaleeseen. 3. Jos kierto on tarpeen oikean- tai vasemmankätisen toimenpiteen vuoksi, löysää ruuvinlukitsinta ja kierrä terä/endoskooppi haluttuun asentoon. 4. Kun haluttu asento on saavutettu, vapauta ruuvinlukitsin ja käännä sitä myötäpäivään, ku nnes se on kireällä. (Viite: KUVA 4). VAROITUS: Ellei terää lukita paikalleen, terä voi irrota käsikappaleesta ja aiheuttaa potilaalle vammoja tai vaurioittaa instrumenttia. VAROITUS: Älä kiristä liikaa käsikappaleen ruuvinlukitsinta; muutoin terä ei välttämättä vetäydy sisään ja se voi aiheuttaa potilaalle vammoja. 5. Tarkista järjestelmä painamalla liipaisinta ja varmista, että se pitenee ja palautuu takaisin tasaisesti. Terän pitäisi ulottua noin 3,5 mm tasaisen pinnan yläpuolelle, kun liipaisin vapautetaan, terän pitäisi vetäytyä sisään. (Viite: KUVA 5). VAROITUS: Terä on terävä, käsittele sitä varoen. KUVA 3 KUVA 4 KUVA 5 5 S i v u

7 3. ASENTAMINEN ENDOSKOOPIN ASENTAMINEN KAMERAAN OKULAARIENDOSKOOPIN ASENTAMINEN Jos käytät tai 81025A-endoskooppia, lue seuraavat tiedot: Liitä okulaariendoskoopin kameran liitososaan kameran valmistajan suosituksien mukaisesti. VAROTOIMENPITEET HUOMIO: Älä käytä puristimia tai pihtejä endoskoopin käsittelyn aikana. HUOMIO: Älä käsittele endoskooppia sen distaalisesta päästä. Tartu ainoastaan kameran asennuspäähän. HUOMIO: Älä aseta muita esineitä endoskoopin päälle. VIDEOENDOSKOOPIN ASENTAMINEN Jos käytät 81020N- tai endoskooppia*, lue seuraavat tiedot: C-ASENNUSKIERTEET Asenna videoendoskooppi ja kamera C-asennuskierteitä käyttäen. Videoendoskooppi voidaan kiinnittää kameraan C-asennuskierteillä, kun C-asennuslinssin liitin on poistettu. Okulaarinen linssin sovitin (C-asennuslinssin liitin) tulee poistaa ennen kameran kiinnittämistä videoendoskooppiin. Okulaarisen endoskooppisovittimen linssit voivat mahdollisesti vääristää kuvan, jos sitä ei poisteta eikä se kiinnity mekaanisesti. V-ASENNUSKIERTEET V-asennuskierteillä varustetussa kamerassa V-asennussovitin tulee kiinnittää kameraan ennen videoendoskoopin kiinnittämistä. Käännä videoendoskoopissa olevaa kameran lukitusruuvia vastapäivään, kunnes se lukittuu. (Viite: KUVA 6) Käännä videoendoskoopin päässä olevaa pyällettyä levyä, jotta endoskooppi kiertyy tiukasti kiinni kameraan. (Viite: KUVA 7) HUOMIO: Jos O-rengasta ei puristeta, se ei muodosta vedenkestävää tiivistettä ja kameraan/endoskoopin käyttöliittymään voi muodostua sumua. ILMOITUS: Kameroissa, joissa endoskoopin O-rengas ei ole tiukasti kameran etuosan tasaista pintaa vasten, toinen O-rengas on lisättävä nykyisen O-renkaan lisäksi, jotta sumun muodostuminen estetään. Aseta O-rengas videoendoskoopin kierteiden päälle ja paina sitä alas, kunnes O-rengas kiinnittyy tiukasti endoskoopin kierteiden pohjan ympärille. Kun osat on kiinnitetty oikein, O-rengas varmistaa kontaktin kameran rungon kierteisiin vesitiiviin tiivisteen varmistamiseksi. (Viite: KUVA 8) VAROTOIMENPITEET HUOMIO: Älä käytä puristimia tai pihtejä endoskoopin käsittelyn aikana. HUOMIO: Älä käsittele endoskooppia sen distaalisesta päästä. Tartu ainoastaan kameran asennuspäähän. HUOMIO: Älä aseta muita esineitä endoskoopin päälle. KUVA 6 KUVA 7 KUVA 8 6 S i v u

8 4. ASENTAMINEN VALOKAAPELIN LIITTÄMINEN JA OPTISEN JÄRJESTELMÄN VIRITTÄMINEN MÄÄRITÄ VALOKUITUKAAPELIN TYYPPI A Storz - / Olympus -liitin B Wolf - / Dyonics -liitin C ACMI - / Stryker -liitin VALOKUITUKAAPELIN LIITTÄMINEN 1. Määritä valokuitukaapeliin asennetun endoskoopin liittimen tyyppi ja valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista. a. Sovitinta ei tarvita ACMI /Stryker -valokaapelia varten b. Jos valokaapeli on Storz /Olympus REF: vaaditaan c. Jos valokaapeli on Wolf /Dyonics REF: vaaditaan d. Jos valokaapelin liitin ei ole mikään yllä mainituist a, valokaapelin valmistajalta voi olla saatavilla sovittimia. 2. Liitä valokuitukaapeli endoskooppiin. VAROITUS: Älä käytä järjestelmää, jos valokuitukaapelia ei ole kiinnitetty oikein. ILMOITUS: Jotta valonlähteen ja kameran kaapelit eivät sotkeutuisi, teippaa tai sido ne yhteen. VALON JA TARKKUUDEN SÄÄTÄMINEN VALKOTASAPAINON, TARKKUUDEN JA VALON VOIMAKKUUDEN SÄÄTÄMINEN a. Valitse automaattinen tai manuaalinen tila optimaalisen valaistuksen saavuttamiseksi. Valkotasapainolla asetetaan kameran väritasapaino. Tämä saavutetaan yleensä painamalla kameran valkotasapainon painiketta ja tarkentamalla terän ikkunan yläosassa olevaan valkoiseen pintaan. Voit käyttää valkoista pellavaa tai sideharsoa. Voit nähdä heijastuksia videokuvan taustalla yleensä, kun valo on voimakas (esim. kun valonlähde on asetettu automaattitilaan). Kyseiset heijastukset häviävät, kun kudos tai muu värillinen pinta asetetaan terän ikkunan päälle. Kyseiset heijastukset eivät vaikuta videokuvan laatuun normaalin käytön aikana. b. Voit hienosäätää valaistusta asettamalla vaalean värillisen pyyhkeen ikkunan päälle. Automaattitilassa valonlähteen pitäisi kompensoida oikein kameran vaatimukset. c. Manuaalisessa tilassa valon voimakkuutta tulee säätää, kunnes värillisen kudoksen tarkkuus on hyvä. d. Jos kuva on epäselvä, endoskooppi pitäisi vaihtaa. Jos näkyvyydessä on esteitä, terä pitäisi vaihtaa. Jos näkyvyys on edelleen epäselvä, instrumenttia ei pitäisi käyttää. Toimita se huoltoon. 7 S i v u

9 ENDOSKOOPIN TARKENNUS JA KOHDISTUS 1. OKULAARIENDOSKOOPIN JA KAMERAN SÄÄTÄMINEN Käännä okulaariendoskooppia kameran liittimessä kunnes näkymä on oikein kohdistettu ja käytä samalla kohdistuslovea viitteenä. Kiristä liittimen lukitusruuvi ja tarkenna kameran liitin kameran valmistajan suosituksien mukaisesti. Säädä tarkennusta kameran liittimen tarkennusrenkaalla endoskoopin tarkentamiseksi. ILMOITUS: VIANMÄÄRITYSOPAS SUMUA VARTEN Viitesivu VIDEOENDOSKOOPIN JA KAMERAN SÄÄTÄMINEN Säädä kameraa ja videoendoskooppia kääntämällä kameraa kunnes monitorin näkymä on oikein kohdistettu ja käytä samalla kohdistuslovea viitteenä. Käännä endoskoopin kameran lukitusruuvia myötäpäivään, kunnes se on kiristynyt hyvin. Säädä kameran tarkennusta kääntämällä endoskoopin tarkennuslevyä, kunnes haluttu selkeys saavutetaan. ILMOITUS: 1. Jos kuva on epäselvä, endoskooppi tulee vaihtaa. 2. Jos näkyvyydessä on esteitä, terä pitää vaihtaa. 3. Jos näkyvyys on edelleen epäselvä, endoskooppia ei pitäisi käyttää. Toimita se huoltoon. ILMOITUS: VIANMÄÄRITYSOPAS SUMUA VARTEN Viitesivu 14 KAMERAN ASENTAMINEN ENDOSKOOPPIIN Noudata seuraavia ohjeita liittääksesi kameran endoskooppiin. Ohjeet vaihtelevat kameran ja endoskoopin tyypistä riippuen. ENDOSKOOPPITYYPPI Okulaariendoskooppi* Kameran johdon suunta on 45 tai 90 Endoskooppi pyörii liittimen sisällä Kuvan koko on liian pieni ASENNUSOPAS Yhteensopivuusvinkkejä Nosta potilaan kättä asettamalla sen alle käärityn pyyhkeen, jotta kameran johto ei osuisi kyynärvarteen Lisää Stryker -kameraa varten (Stryker luok. # ) liittimeen välike. Kiristä lukitusmekanismi. Käytä kameraa liittimellä, jossa on pidempi polttoväli Videoendoskooppi** C-kierteinen kamera V-kierteinen kamera Kameran liittäminen endoskooppiin Ruuvaa endoskooppi suoraan (sovittimet eivät ole tarpeen) Käytä kameran valmistajan toimittamia V-C-sovittimia * Okulaariendoskooppi sopii useimpien valmistajien kameroihin. ** Jos liitintä ei voida irrottaa tai kameran valmistaja ei suosittele sen irrottamista, käytä okulaariendoskooppia. 8 S i v u

10 INSTRUMENTTIEN PUHDISTUS- JA STERILOINTIOHJEET standardin ISO 17664:2004 & AAMI ST 81:2004 mukaisesti VAROITUS: LUE YLEISET VAROITUKSET INSTRUMENTTIEN UUDELLEEN KÄYTTÖÖN LIITTYVIÄ RAJOITUKSIA Monia MicroAiren instrumentteja ja lisävarusteita voidaan käyttää useampia kertoja; niiden käyttöikä on kuitenkin rajoitettu. Ennen ja jälkeen jokaisen käytön on tarkistettava, jos mahdollista, instrumenttien terävyys, kuluminen, vauriot, oikea puhdistus, korroosio ja liitäntämekanismien yhtenäisyys. Erityistä huomiota pitää kiinnittää jäykkään endoskooppiin, sillä se on helposti vaurioi tuva ja vaatii erityistä huolellisuutta. 1. PURKAMINEN 1. Irrota valokaapeli endoskoopista. 2. Irrota endoskooppi/kamera varoen SmartRelease -käsikappaleesta tarttumalla endoskoopin altistuneeseen osaan ja painamalla SmartRelease -käsikappaletta peukalolla ja etusormella, kunnes endoskooppi irtoaa. Vedä endoskooppi ulos suorassa, älä taita endoskoopin linssejä. 3. Irrota endoskooppi kamerasta. 4. Löysää terän lukitusruuvia. Vedä ylös ja pidä terän lukitusruuvia vetämällä samalla kertakäyttöinen terä ulos. 5. Terä tulee hävittää oikeaoppisesti asianmukaiseen säiliöön. ÄLÄ steriloi terää uudelleen se on suunniteltu vain kertakäyttöön. 2. VALMISTELUT PUHDISTUSTA VARTEN 1. Liika kudos ja jäämät tulee pyyhkiä pois, jotta ne eivät kuivuisi pintaan. Kehon nesteiden ja kudosten ei pitäisi antaa kuivua instrumenttiin ennen puhdistusta. 2. Uudelleen käytettävien instrumenttien tai lisävarusteiden puhdistus pitää suorittaa heti kirurgisen toimenpiteen jälkeen. 3. Terä tulee hävittää oikeaoppisesti asianmukaiseen säiliöön. ÄLÄ steriloi terää uudelleen se on suunniteltu vain kertakäyttöön. 4. Irrota endoskooppi käsikappaleesta ja pura valoyksikön sovittimet endoskoopista. INSTRUMENTTIEN PUHDISTAMINEN KUVA 10 INSTRUMENTIT: REF 81014, REF 81025, REF 81025A, REF 81151, REF 81152, REF 81061, REF 81026, REF 81027, REF 81029, REF 81040, ja REF Vältä laitteiden välistä kontaktia käyttämällä MicroAire-sterilointikoteloa. REF: (Viite: KUVA 10) PUHDISTUS: MANUAALINEN 1. Puhdista SmartRelease -käsikappale, laajentimet ja nostin huolellisesti lämpimällä (> 60 C / 140 F) vedellä käyttäen pharvoltaan neutraalia entsymaattista pesuainetta ja pehmeää harjaa. Harjaa käsikappale harjalla kiinnittäen huomiota instrumentin koloihin. 2. Hankaa endoskooppia ja sovittimia pehmeällä harjalla miedon saippuan ja veden liuoksessa. Huuhtele ja kuivaa huolellisesti. HUOMIO: Älä puhdista endoskooppia ultraäänellä tai käytä liuottimia, vain alkoholin käyttö on sallittua. ILMOITUS: Puhdista endoskoopin linssit, kameran asennuskohta ja valokuitukaapelin päät vanutupolla, jota on kostettu isopropyylialkoholiin hyvän endoskoopin näkyvyyden takaamiseksi. ILMOITUS: Älä käytä kovia harjoja, hankausaineita tai voimakkaita kemiallisia liuoksia käsikappaleen tai instrumenttien puhdistamiseen. 3. Huuhtele kaikki laitteet läpikotaisin juoksevalla vedellä (<50 C / 122 F) vähintään 2 minuuttia. Jos mahdollista, käytä tislattua vettä loppuhuuhteluun. 9 S i v u

11 PUHDISTUS: AUTOMATISOITU VAROITUS: LUE YLEISET VAROITUKSET 1. Lataa laitteet pesu- ja puhdistuslaitteeseen. a) Vältä laitteiden välistä kosketusta (liikkuminen pesun aikana saattaa aiheuttaa vaurioita ja asianmukainen pesu saattaa estyä ). b) Aseta lääkinnälliset laitteet niin, että putket eivät ole vaakasuorassa (niiden tyhjentymisen helpottamiseksi). 2. Suositellut minimi pesu/puhdistussyklit ovat alla: 8 Valuta vähintään 1 minuutin ajan * Pesuaine voidaan jättää pois esipesussa, jos laitteessa ei ole tätä toimintoa. ** Ellei käytetä ph-arvoltaan mietoa pesuainetta lisää huuhteluaikaa vähentämään mahdollista asteittaista muuttumista, jos se on mahdollista. ILMOITUS: Pesu-/puhdistusaineiden pitäisi täyttää standardin ISO vaatimukset (valmistelussa). Niiden tulisi olla oikein asetettuja ja säännöllisesti testattuja standardin ISO vaatimusten mukaisesti. ILMOITUS: Videoendoskoopin REF tai 81020N desinfiointiohjeet on kuvattu sivulla 12. DESINFIOINTI Desinfiointi on hyväksyttävissä ainoastaan lisätoimenpiteenä uudelleenkäytettävien kirurgisten instrumenttien täydelliselle lopulliselle steriloinnille. Katso alla olevaa sterilointikappaletta. KUIVAUS # Nimike Pesuaine Minuuttia Lämpötila 1 Esipesu ph-arvoltaan mieto, entsymaattinen* 4 < = 50 C (122 F) 2 Huuhtelu ei ole 1** < = 50 C (122 F) 3 Pesu ph-arvoltaan mieto 4 > = 60 C (140 F) 4 Valuta vähintään 1 minuutin ajan 5 Huuhtelu ei ole 2** > = 60 C (140 F) 6 Valuta vähintään 1 minuutin ajan 7 Lämpödesinfiointi ei ole 10 > = 93 C (200 F) Pyyhi pois kaikki vesi instrumenteista pehmeällä nukkaamattomalla pyyhkeellä. SmartRelease -käsikappaleet voidaan kuivata myös paineilmalla. ILMOITUS: Jopa jaloteräksestä valmistetut kirurgiset instrumentit tulee kuivata huolellisesti korroosi on estämiseksi. Kaikki laitteet tulee tarkastaa niiden pintojen, liitoskohtien ja luumenin puhtauden, virheettömän toiminnan ja kuluneisuuden varalta. HUOLTO, TARKASTUS JA TOIMINTATESTAUS 1. Tarkista huolellisesti jokainen laite, että kaikki näkyvä veri ja lika on poistettu. 2. Tarkista, ettei näkyvissä ole vaurioita ja/tai kulumista. 3. Tarkista liikkuvien osien toiminta varmistamaan niiden esteetön liike läpi koko liikealueen. 4. Jos instrumentit ovat osa suurempaa kokonaisuutta, tarkista niiden a sianmukainen yhdistyminen vastakappaleisiin. ILMOITUS: Jos on syytä epäillä laitteen toimintaa, ota yhteyttä MicroAire edustajaasi. PAKKAAMINEN 1. Yksittäiset instrumentit - vakio lääketieteellisiä höyrysterilointikääreitä voidaan käyttää. Varmista kääreen olevan riittävän iso instrumentille, jottei instrumentti rasita pakkausta. (ANSI/AAMI ST ) 2. Instrumenttisetit - instrumenttisetit voidaan latoa erikseen suunnitelluille instrumenttihyllyille tai yleiskäyttöisille sterilointihyllyille sterilointia varten. Jos mahdollista, käytä vakio lääketieteellisiä höyrysterilointikääreitä noudattaen AAMI kaksoiskääremenetelmää. (ANSI/AAMI ST ) 10 S i v u

12 STERILOINTI Höyrysteriloi käyttäen jotakin seuraavista sykleistä. Seuraavien höyryparametrien on todettu olevan hyviä vähintään sterilointitason (SAL) 10-6 saavuttamiseksi. PAINOVOIMA-SIIRTYMÄ HÖYRY Vain instrumentti / lisävaruste Sterilointikotelossa Altistumisaika 30 minuutin täydellinen sykli 35 minuutin täydellinen sykli Altistumislämpötila C ( F) Kuivausaika vähintään 8 minuuttia Materiaalit Yksittäinen kääre standardissa keskuskääreessä ESITYHJIÖ-HÖYRY Vain instrumentti / lisävaruste ja/tai sterilointikotelossa Altistumisaika 4 minuutin täydellinen sykli 3 minuutin täydellinen sykli Altistumislämpötila C ( F) C ( F) Kuivausaika vähintään 8 minuuttia Materiaalit Yksittäinen kääre standardissa keskuskääreessä LEIMAHDUS PAINOVOIMA- HÖYRY Altistumisaika Altistumislämpötila Kuivausaika vähintään Materiaalit Vain instrumentti / lisävaruste 11 minuutin täydellinen sykli C ( F) 8 minuuttia Purettu kääreestä Leimahdussterilointi: Kirurgisissa toimipisteissä, joissa halutaan steriloida hoitovälineet välittömästi tapahtuvaa käyttöä varten, on noudatettava vähintään standardissa ANSI/AAMI ST79:2010 määritettyjä vaatimuksia. Alkukontaminaation vähentäminen ja vaikean lian poistaminen ovat olennaisia vaiheita, kun välinettä valmistellaan mitä tahansa sterilointimenetelmää varten. Noudata instrumentin dekontaminointiaskeleita ennen mitään sterilointiprosessia, mukaan lukien leimahdussterilointi. Käsitellyt laitteet tulee sii rtää aseptisia menetelmiä käyttäen välittömästi sterilaattorista varsi naiselle käyttöpaikalle. Leimahdussteriloiduille laitteille EI ole mitään varastointi- tai hyllyaikaa johtuen kontaminaatiotodennäköisyydestä sterilaattorin oven avaamisen ja laitteiden poistamisen jälkeen. Oikein suoritettuna leimahdussterilointi on turvallinen ja tehokas sterilointimenetelmä lääketieteellisille laitteille (AAMI ST79:2010). Uudelleenkäytettävät kirurgiset instrumentit, joissa on liikkuvia osia, vaativat kuivaussyklin pitämään tuotteet toimintakunn ossa. Leimahdus painovoimahöyrysterilointia ILMAN kuivausaikaa EI suositella normaalina sterilointiprosessina. Jäähdytä höyrysteriloinnin jälkeen huoneenlämpötilaan ilman lisäjäähdytystä. Äkilliset lämpötilamuutokset voivat vaurioittaa endoskooppia. VAROTOIMENPITEET HUOMIO: Älä puhdista endoskooppia ultraäänellä tai käytä liuottimia, vain isopropyylialkoholin käyttö on sallittua. HUOMIO: ÄLÄ ylitä lämpötilaa 138 C (280 F). ILMOITUS: Videoendoskoopin REF tai 81020N desinfiointiohjeet on kuvattu sivulla 12. ILMOITUS: Uuden endoskoopin sterilointi: (Katso uuden endoskoopin kuva sivulla 12) 1. Pakattu keltainen okulaarin kansi, keltainen kärkisuojus ja valoyksikön kansi Irrota, EI-AUTOKLAAVATTAVA 2. Sininen suojavaippa Säilytä, AUTOKLAAVATTAVA, suojaa skooppia 3. Kiillotustahna Katso ohjeet optisilla pinnoilla olevien kertymien poistamisesta. MUUT STERILOINTITAVAT HUOMIO: Muita sterilointijärjestelmiä ei ole testattu eikä niitä suositella. 11 S i v u

13 VIDEOENDOSKOOPIN PUHDISTUS INSTRUMENTIT: REF: TAI 81020N VIDEOENDOSKOOPIN DESINFIOINTI UPOTTAMALLA Upota videoendoskooppi varoen ja varmista, että endoskoopin helposti vaurioituva osa on suojattu upotuksen aikana. Endoskoopp i ja kamera on suositeltavaa puhdistaa, kuivata ja koota ennen upotuksella tapahtuva a desinfiointia, jotta linsseihin ei muodostuisi sumua. Sumu heikentää videokuvan laatua leikkauksen aikana. Jos endoskooppi ja kamera desinfioidaan erikseen, sumun muodostumisen välttämiseksi instrumentit on kuivattava huolellisesti ennen niiden asentami sta. Noudata liuoksen valmistajan suosituksia liotusaikaan nähden, se saa olla kuitenkin korkeintaan kaksi tuntia. Kuljeta endoskooppia aina vastaava suojavai ppa paikoillaan ja varastoi endoskooppi vaahdolla ympäröityyn sterilointialustaan asennettuna. HUOMAUTUKSET: Liuoksien käyttö on suositeltavaa vain videoendoskoopin desinfioinnissa REF: TAI 81020N. VAROTOIMENPITEET HUOMIO: Älä autoklaavaa videoendoskooppia höyryllä REF: TAI 81020N. HUOMIO: Videoendoskoopin liotus REF: TAI 81020N yli kahden tunnin ajan voi johtaa endoskoopin vaurioitumiseen. HUOMIO: Muita sterilointijärjestelmiä, kuten Sterrad -järjestelmää, ei ole testattu eikä niitä voida suositella. HUOMIO: Älä siirrä mitään videoendoskoopin REF: TAI 81020N kiertäviä osia, kun endoskooppi on upotettu nesteeseen. HUOMIO: Älä puhdista videoendoskooppia REF: TAI 81020N ultraäänellä tai käytä liuottimena muuta kuin isopropyylialkoholia AUTOKLAAVATTAVA ENDOSKOOPPI JA VALOYKSIKÖN SOVITTIMET Alkuperäinen endoskooppi Uusi endoskooppi AUTOKLAAVATTAVA ENDOSKOOPPI JA VALOYKSIKÖN SOVITTIMET* EI-AUTOKLAAVATTAVA ENDOSKOOPPI JA VALOYKSIKÖN SOVITTIMET** *81023 Endoskooppi "vain vertailua varten." (Endoskooppia ei ole enää saatavana myyntiä varten). **81020/81020N Videoendoskooppeja ei ole tarkoitettu käytettäviksi kubitaalitunnelitoimenpiteessä 12 S i v u

14 Endoskoopin optiset pinnat KOLMELLA OPTISELLA PINNALLA OLEVIEN KERTYMIEN POISTAMINEN: Ilmoitus: Laite pitäisi steriloida vierasaineiden poistamisen jälkeen. Puutteellisen puhdistuksen tai höyryn vierasaineiden johdosta kolmelle optiselle pinnalle voi muodostua kertymiä autoklavoinnin aikana. Optisille pinnoille jäävä vierasaines voi heikentää endoskooppien optista suorituskykyä ja aiheuttaa samean kuvan. Jäämät voidaan poistaa helposti käyttämällä luontoon sopeutuvaa kiillotustahnaa, joka toimitetaan jokaisen endoskoopin mukana. Laita vähän kiillotustahnaa puhtaalle puuvillavanutupolle. Paina vanutuppo kevyesti puhdistettavalle optiselle pinnalle ja ha nkaa ikkunaa pyörivin liikkein. Huuhtele optiset pinnat vesijohtovedellä mahdollisten kiillotustahnajäämien poistamiseksi ja puhdi sta pinnat MicroAiren instrumenttien puhdistusohjeissa kuvatulla tavalla. Ilmoitus: Kiillotustahnalla puhdistuksen ei pitäisi olla osa puhdistusrutiineja ja se pitäisi tehdä vain silloin, kun kuva näkyy sumean a skoopin läpi tarkasteltuna. 13 S i v u

15 VIANMÄÄRITYSOPAS Sumun muodostavan ongelman nopeaa määrittämistä ja korjaamista varten: 1. Kokoa ja esilämmitä järjestelmä kytkemällä päälle kamera, valonlähde ja näyttö, valkotasapaino ja säätämällä tarkennusta ennen kuin kirurgi suorittaa ihoon viillon toimenpiteen aloittamiseksi (ks. huomautus 1 alaosassa). 2. Tarkkaile sumun merkkejä. 3. Noudata alla olevia vianmääritysohjeita, jos ongelmia esiintyy. Tila Syy Ratkaisu Ennaltaehkäisy Sumun muodostuminen ennen karp aali- /kubitaalitunneliin asettamista Sumun muodostuminen karp aali- /kubitaalitunneliin asettamisen jälkeen Kosteutta kameran liittimen sisällä ja endoskoopin linssien päätteessä. Yksikin tipp a kosteutta voi aih euttaa sumua kyseis essä osassa. Kosteutta on jäänyt endoskooppiin sen linssien optisten osien ja endoskoopin okulaarin väliin. Kondensaatiota endoskoopin, SmartRelease - käsikappaleen ja potilaan kudoks en lämpötilaero jen vuoksi. Kosteutta kameran liittimen sisällä ja endoskoopin linssien päätteessä. Yksikin tipp a kosteutta voi aih euttaa sumua kyseis essä osassa. Liikaa nestettä karpaali- /kubitaalitunn elissa. Pura ja kuivaa endoskoopin linssit ja kameran liitos huolellisesti alkoholilla tai sumunestoaineella ja ster iilillä vanutupolla (ks. huomautus 1). Toimita laite MicroAire-huoltopalveluun korjausta varten. Pyri lämmittämään endoskooppi potilaan kudoksen lämpötilaan: 1. Pidä laitetta tunn elissa, kunn es endoskooppi lämp enee ruumiinlämpötilaan, noin 45 sekunnin ajan. 2. Kostuta tai pyyhi endoskoopin pää steriilillä sumunestoaineella ja pyyhi kuivaksi. Pura ja kuivaa endoskoopin linssit ja kameran liitos huolellisesti alkoholilla tai sumunestoaineella ja steriilillä vanutupolla (ks. huomautus 1). Ime nestettä steriilillä vanutupolla. Esilämmitä järjestelmä liittämällä valonlähd e ja kamera enn en kuin kirurgi tekee viillon ihoon (ks. huomautus 2). Kuivaa sumun estoain eella ennen asentamista. Kuivaa endoskoopin linssit ja kameran liitos huolellisesti steriilillä vanutupolla ennen asentamista. Suojaa endoskooppi sen auto klaavauskotelolla (okulaariendoskooppi) käsittelyn aikana tai kun sitä ei käytetä. (Ks. huomautus 3). Esilämmitä järjestelmä liittämällä valonlähd e ja kamera enn en kuin kirurgi tekee viillon ihoon (ks. huomautus 2). Okulaariendoskooppi: Jos aikaa on riittävästi käsittelyn ja viillon välissä, anna endoskoopin kuivua autoklaavauskotelossa toimenpiteid en välissä. Jos käsittelyn ja viillon välissä ei ole riittävästi aikaa, as eta SmartRelease - käsikappale ja instrumentit steriilille alustalle, jossa on huoneenlämpötilan lämpöistä vettä/suolaliuosta heti autoklaavau ksen jälkeen (ks. huomautus 4). Älä ruiskuta puudutusainetta karp aali- /kubitaalitunn eliin. Varmista, että endoskooppi on täysin kuiva käsittelyn jälkeen. Kosteutta on jäänyt endoskooppiin sen linssien optisten osien ja endoskoopin okulaarin väliin. Toimita laite MicroAire-huoltopalveluun korjausta varten. Huono kuva tai ei kuvaa Vaurioitunut endoskooppi. Toimita laite MicroAire-huoltopalveluun korjausta varten. Suojaa endoskooppi sen auto klaavauskotelolla (okulaariendoskooppi) käsittelyn aikana tai kun sitä ei käytetä (ks. huomautus 3). Suojaa skooppi s en autoklaavauskotelolla (okulaariendoskooppi) käsittelyn aikana tai kun sitä ei käytetä (ks. huomautus 3). MUITA NEUVOJA VIANMÄÄRITYKSEEN Tila Syy Ratkaisu Ennaltaehkäisy Terä ei vetäydy sisään. Lukitusruuvia on kiristetty liikaa. Löysää terän lu kitusruuvi, katso terää endoskoopilla sen takaisin palautumisen varmistamis eksi. Jos terä jää pidenn ettyyn asentoon, poista terä SmartRelease - käsikappaleesta jättäen terän karpaali- /kubitaalitunn eliin. Kiristä terän lu kitusruuvia, kunnes se on tiukasti kiinni. Älä kiristä liikaa. Muutoin terä ei välttämättä palaudu takaisin. Tarttuva liipaisin Endoskooppi ja terä koskettavat toisiaan liikaa ja/tai niid en välillä on liian paljon kitkaa. Liipaisimen ymp ärillä on jäämiä tai käsikapp ale vaatii huolto a. Jos terä on edelleen pid ennetyssä asennossa, älä poista sitä tunnelista. Suorita tällö in avoin leikkaus. Irrota valo kaap eli käsikappaleesta ja vap auta liipaisin. Kun terä vetäytyy sisään, hävitä terä ja ota käyttöön uusi terä toimenpiteen jatkamista varten. 1. Puhdista laite 2. Jos liipaisin on ed elleen tarttuva, ota yhteyttä MicroAire-yhtiöön. Noudata kirurgista protokollaa tarkastamalla täysin asenn etun laitteen oikea toiminta, mukaan lu ettuin a terän nostaminen ja sisään vetäytymin en, ennen kuin viet laitteen potilaan sisään. Toimita käsikappale Mic roaire-yhtiölle huolto a ja päivitystä varten. ILMOITUS: 1. Huomioi kontaminaatio, joka aiheutuu kameran ja endoskoopin purkamisesta steriilissä kentässä. 2. Asenna ja esilämmitä järjestelmä ennen leikkausta, jotta endoskoopin, SmartRelease -käsikappaleen ja potilaan kudoksen lämpötilaerojen aiheuttamalta sumun muodostumiselta vältytään. Tällöin voit tarkastaa myös laitteiden virheettömän toiminnan ja järjestelmän hyvän näkyvyyden ennen kuin kirurgi suorittaa poikittaisviillon ja aloittaa leikkauksen. 3. Kun helposti vaurioituvia instrumentteja käsitellään oikeaoppisesti, endoskoopin käyttöikä pitenee. Säilytä endoskooppia aina sen autoklaavauskotelossa käsittelyä varten ja käyttökertojen välissä. 4. Älä aseta endoskooppia viileään steriiliin veteen tai suolaliuokseen heti autoklaavauksen jälkeen. Suuret lämpötilaerot voivat vaurioittaa endoskoop pia. Endoskooppi jäähtyy nopeasti itsestään autoklaavauksen jälkeen. 14 S i v u

16 TAKUU, HUOLTO JA KORJAUS TAKUU MicroAire Surgical Instruments takaa, ettei SmartRelease -endoskooppijärjestelmässä ole materiaali- ja valmistusvirheitä yhden (1) vuoden ajan alkuperäisestä loppuasiakkaan ostopäivästä lukien. Takuu rajoittuu tuotteen korjaamiseen tai vaihtamiseen veloituksetta. Tämä takuu mitätöityy, jos kyseessä on tuotteen huono kohtelu, väärinkäyttö tai käyttö muussa kuin normaalissa kirurgisessa ympäristössä tai jos tuote on purettu, sitä on muutettu tai korjattu ilman valmistajan lupaa tai siinä tapauksessa, ettei tuotetta ole käytetty kohtuullisella tavalla ja valmistajan toimittamien kirjallisten ohjeiden mukaisesti. Kaikki muut ilmaistut tai hiljaiset takuut sekä soveltuvuutta ja kaupallisuutta koskevat takuut poissuljetaan, eikä valmistaja ole missään vastuussa minkäänlaisista satunnaisista tai välillisistä vahingoista. VAROITUS: Kaikkien muiden kuin MicroAiren tai MicroAiren valtuuttaman korjauskeskuksen suorittamat korjaukset tai muutokset mitätöivät tuotteen takuun ja asiakas on vastuussa kaikista kustannuksista tuotteen saattamiseksi toimintakuntoon. KORJAUS JA HUOLTO Jokaista MicroAire tuotetta täydentää nopeasti toimiva huolto. Jos laitteessasi on ongelma, ota yhteys asiakaspalveluosastoomme: Puhelin: Faksi: Sähköposti: Yhdysvallat: Yhdysvaltojen ulkopuolella: ILMOITUS: Postiosoitetiedot ovat takakannessa. Saatamme kyetä auttamaan ongelman ratkaisussa ilman instrumentin lähettämistä huoltoon. ÄLÄ pura tai yritä huoltaa laitetta. Laitteen voi huoltaa vain MicroAire tai MicroAiren valtuuttama korjauskeskus. Valtuuttamaton huolto mitätöi takuun. Lähetä laite huoltoon noudattaen seuraavia ohjeita: 1. Ota yhteyttä asiakaspalveluun, jotta saat materiaalipalautuksen valtuutusnumeron (RMA). HUOMAUTUS: ÄLÄ lähetä laitetta ilman RMAnumeroa. Tämä saattaa aiheuttaa viiveitä huollossa ja/tai ongelmia lähetyksesi seurannassa. 2. Puhdista ja desinfioi laite ennen korjaukseen lähettämistä. 3. Liitä korjaukseen lähetettyihin laitteisiin kuvaus/tiedot ongelmasta, laitteen käytöstä, käyttöpaikasta, yhteyshenkilöstä ja puhelinnumerosta. Nämä tiedot auttavat huoltoteknikkojamme. 4. Jos instrumentin takuuaika on päättynyt, liitä mukaan instrumentin ostomääräyksen numero. Jos instrumentilla on takuu voimassa, liitä mukaan ostopäivämäärä. 5. Yhdysvalloissa lähetä tavara käyttäen Express Mail-, Federal Express- tai UPS Blue Label -palveluja toimitusviivästysten estämiseksi. Yhdysvaltojen ulkopuolella lähetä tavarat käyttäen UPS-, Federal Express-palveluita tai Air Freight. 6. Lähetä tavarat etukäteen maksettuina. 7. Jos on tarpeen saada arvio korjauskustannuksista, ennen kuin huoltoteknikko aloittaa työn, liitä mukaan kontaktihenkilön nimi ja puhelinnumero. 8. Korjaamme ja lähetämme tavaran takaisin 2nd Day Air -lähetyksenä Yhdysvalloissa ja Yhdysvaltojen ulkopuolelle Federal Express- tai Air Freight -lähetyksenä. AJOITTAINEN TARKASTUS Kirurgisen käytön kuluttavuudesta, puhdistamisesta ja steriloinnista johtuen suosittelemme kaikkien instrumenttien palauttamista rutiinitarkastusta ja huoltoa varten vähintään kerran vuodessa. Tämä huolto on ilmaista takuuaikana. 15 S i v u

17 Nämä yhtiöt eivät ole sidoksissa MicroAire Surgical Instruments LLC -yhtiön kanssa. Storz on KARL STORZ GmbH & Co. -yhtiön rekisteröity tavaramerkki Olympus on Olympus America Inc. -yhtiön rekisteröity tavaramerkki Wolf on Richard Wolf Medical Instruments Corporation -yhtiön rekisteröity tavaramerkki Dyonics on Smith & Nephew -yhtiöön rekisteröity tavaramerkki ACMI on Olympus America Inc. -yhtiön rekisteröity tavaramerkki Stryker on Strykerin rekisteröity tavaramerkki Steris on Steris Corporation -yhtiön rekisteröity tavaramerkki Sterrad on Advanced Sterilization Products Division of Ethicon, Inc. -yhtiön rekisteröity tavaramerkki HSW on Henke Sass Wolf -yhtiön rekisteröity tavaramerkki Huolto Toimita instrumentit osoitteeseen: MicroAire Surgical Instruments, LLC 3590 Grand Forks Boulevard Charlottesville, VA (1) Valmistettu Yhdysvalloissa Endoskoopit ja valoyksikön sovittimet on valmistettu Saksassa HUOMIO: Yhdysvaltain (USA) liittovaltion lait rajoittavat tämän tuotteen myynnin yksinomaan lääkärin tai sairaalan toimesta tai määräyksestä. MicroAire Surgical Instruments, LLC 3590 Grand Forks Boulevard CHARLOTTESVILLE, VA Puhelin Yhdysvalloissa: (800) (434) Puhelin muissa maissa: Tilausfaksi: (800) tai +1-(434) Yhdysvallat MEDIMARK EUROPE 11, RUE EMILE ZOLA BP2332 F GRENOBLE CEDEX 2 RANSKA 0086 IM-SMARTRELEASE_IFU_REV A 2013 MicroAire Surgical Instruments

SmartRelease -endoskopiajärjestelmä Endoskooppinen karpaali- ja kubitaalitunnelin vapautusjärjestelmä. Käyttöohjeet

SmartRelease -endoskopiajärjestelmä Endoskooppinen karpaali- ja kubitaalitunnelin vapautusjärjestelmä. Käyttöohjeet SmartRelease -endoskopiajärjestelmä Endoskooppinen karpaali- ja kubitaalitunnelin vapautusjärjestelmä Käyttöohjeet Suomi SISÄLLYS JÄRJESTELMÄN KUVAUS JA KÄYTTÖTARKOITUS... SIVU 1 KIRURGISET SMARTRELEASE-INSTRUMENTIT

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Omni-Tract-hakasjärjestelmä

KÄYTTÖOHJE. Omni-Tract-hakasjärjestelmä KÄYTTÖOHJE Omni-Tract-hakasjärjestelmä JÄLLEENMYYJÄ Mediplast Fenno Oy Tähtäinkuja 9, 01530 Vantaa Asiakaspalvelu 09 276 360 mediplast.info@mediplast.com www.mediplast.com 1 SISÄLLYS Sisällys Sivu Tärkeää...

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

H5i -kostuttimen desinfiointiohje

H5i -kostuttimen desinfiointiohje H5i -kostuttimen desinfiointiohje Suomi Tätä desinfiointiohjetta on noudatettava, kun H5i-kostutinta käytetään useammalla potilaalla unilaboratorio-, klinikka- tai sairaalakäytössä tai terveydenhuollon

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE Hornady Lock-N-Load Sonic/Magnum Sonic Cleaner poistaa ruutijäämät hylsyn sisä-ja ulkopuolelta ultraäänienergian ja erityisen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX Trifitek Finland Oy 2014 1. YLEISTÄ Tämä käyttöohje sisältää tietoja ja varoituksia, joita on noudatettava, jotta mittalaitetta voidaan käyttää turvallisesti

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Käsikirjat voivat muuttua. Jokaisen käsikirjan uusin versio on aina saatavissa verkosta. Painettu: 27. lokakuuta 2015

Käsikirjat voivat muuttua. Jokaisen käsikirjan uusin versio on aina saatavissa verkosta. Painettu: 27. lokakuuta 2015 Sähköiset KÄTTÖOHJEET Käsikirjat voivat muuttua. Jokaisen käsikirjan uusin versio on aina saatavissa verkosta. Painettu: 27. lokakuuta 2015 M PB Swiss Tools AG Bahnhofstrasse 24 CH-3457 WasenBern www.pbswisstools.com

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

EF70-200mm f/4l USM FIN. Käyttöohjeet

EF70-200mm f/4l USM FIN. Käyttöohjeet EF70-200mm f/4l USM FIN Käyttöohjeet Kiitämme Canon-tuotteen hankinnasta. Canon EF70-200mm f/4l USM -objektiivi on Canon EOS -kameroille kehitetty pienikokoinen, tehokas telezoom-objektiivi. USM on lyhennys

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS KÄYTTÖOHJE PVK-26 TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa vain ammattitaitoinen

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. selitykset

Suomi. turvallisuus. selitykset 2 BLX50 series Suomi Taita auki etusivun kuvitukset Tehosekoittimen avulla voit valmistaa esimerkiksi keittoja, juomia, pateita, majoneesia ja korppujauhoja, jauhaa keksejä tai pähkinöitä ja murskata

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

NuSeal 100 Kirurgisten saumojen tiivistäjä

NuSeal 100 Kirurgisten saumojen tiivistäjä NuSeal 100 Kirurgisten saumojen tiivistäjä NUS001 Käyttöohjeet HyperBranch Medical Technology, Inc. 801-4 Capitola Drive Durham, NC 27713 USA 0344 MedPass International Limited Windsor House Barnwood Gloucester

Lisätiedot

POTILAANLÄMMITYSPATJA KÄYTTÖOHJEET

POTILAANLÄMMITYSPATJA KÄYTTÖOHJEET POTILAANLÄMMITYSPATJA KÄYTTÖOHJEET LAITTEEN KUVAUS Hot Dog -potilaanlämmityspatja on Hot Dog -potilaanlämmitysjärjestelmän osa ja sitä tulee käyttää vain Hot Dog -säätimen mallin WC5X kanssa. Lämmityspatjan

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia.

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia. 1 2 1 Hi-Filtration 9.0 Hi-Filtration on valmistettu EU:ssa noudattaen mitä tarkimpia materiaaleja ja työnlaatua koskevia eurostandardeja. Käyttöohjeesta löydät kaiken koneen käyttöä ja hoitoa koskevan

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468 Installation instructions, accessories Ohje nro 30664147 Versio 1.0 Osa nro Lumiketju R7700468 Volvo Car Corporation Lumiketju- 30664147 - V1.0 Sivu 1 / 14 Varuste A0000162 R7700458 Sivu 2 / 14 R7700448

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot Pikaopas 00825-0116-4601, versio AA Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot XC-option asennusohjeet Pikaopas Turvallisuusviestit Tässä asiakirjassa esitetyt toimenpiteet ja ohjeet voivat vaatia erityisiä

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

PlayStation Move-rattiohjain. Käyttöohje CECHYA-ZWA

PlayStation Move-rattiohjain. Käyttöohje CECHYA-ZWA PlayStation Move-rattiohjain Käyttöohje CECHYA-ZWA1 7019810 Osien nimet Etunäkymä vasen irrotuskytkin -näppäin -näppäin oikea suuntanäppäin yläsuuntanäppäin vasen suuntanäppäin alasuuntanäppäin yläpidike

Lisätiedot

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella.

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. JBL CristalProfi e701, e901, e1501 greenline Turvallisuusohjeet: Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. Laitteen magneettikenttä saattaa vaikuttaa

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 Käsisammutin tulee tarkastaa vähintään kahden vuoden välein. Milloin sammutin on alttiina toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille,

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Radio-ohjattavan F2007:n runko

Radio-ohjattavan F2007:n runko ASENNUS Radio-ohjattavan F2007:n runko Lehden nro 7 liitteenä on ominaisuuksiltaan ja mitoiltaan tärkeä osa. Se on pienoismallisi pohjalevy eli runko. Runko on suorakaiteen muotoinen, kärjestään kapeneva

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

Endobronkiaali sulkija EZ-Blocker KÄYTTÖOHJE

Endobronkiaali sulkija EZ-Blocker KÄYTTÖOHJE KÄYTTÖOHJE LAITTEEN KUVAUS EZ-Blocker on endobronkiaali ilmatien sulkija. Siinä on kaksi eriväristä (sininen ja keltainen) distaaliletkua, joissa molemmissa on identtisillä väreillä merkitty täytettävä

Lisätiedot

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset,

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, SÄHKÖGRILLI 2000W KÄYTTÖOPAS tuote 1474 Varoitus Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa Ohjeet vähentävät loukkaantumisriskiä Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset

Lisätiedot

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET PAGE 19 ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA (OSA N:O 34131) EMC direktiivi 89/336/EEC ja korjattu 91/263/EEC & 92/31/EEC Standardit EN55014:1987, IEC 801-2, IEC 801-4, IEC 801-3 Matalajännite

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN SISÄLLYS 1. Laitetoimituksen sisältö s.2 2. Turvaohjeet s.2 3. Varotoimenpiteet s.2 3.1 Toimenpiteet ennen laitteen liittämistä sähköverkkoon s.3 4. Merkkivalot s.4 5.

Lisätiedot

Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö/mr 23.1.2014

Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö/mr 23.1.2014 Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö/mr 23.1.2014 TAIPUISIEN TÄHYSTIMIEN PUHDISTUS JA DESINFEKTIO Taipuisien tähystimien puhdistus tulee aloittaa välittömästi käytön jälkeen. Työntekijän suojavaatetuksena

Lisätiedot

Päivittäinen käyttö vaatii keittiöhanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja kestävyysvaatimuksemme,

Päivittäinen käyttö vaatii keittiöhanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja kestävyysvaatimuksemme, Keittiöhanat Päivittäinen käyttö vaatii keittiöhanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja kestävyysvaatimuksemme, riippumaton instituutti testaa ja hyväksyy

Lisätiedot

Paulig Coffiesta käyttö- ja puhdistusohjeet

Paulig Coffiesta käyttö- ja puhdistusohjeet 2.9.2015 Paulig Coffiesta käyttö- ja puhdistusohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 4 1.3 Tarvittavat puhdistusaineet ja tarvikkeet s. 4 2. Laitteen

Lisätiedot

FIN MPE 60. - Manikyyri-/Pedikyyri-sarja. Käyttöohje

FIN MPE 60. - Manikyyri-/Pedikyyri-sarja. Käyttöohje MPE 60 FIN - Manikyyri-/Pedikyyri-sarja Käyttöohje BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de SUOMI Hyvä

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

Side decor -sarja, kynnyslista

Side decor -sarja, kynnyslista Installation instructions, accessories Ohje nro Versio 31399038 1.6 Osa nro 39836725, 39836730, 39836755, 39836775, 39836780, 39836785, 31439073, 39836735, 39836740, 39836745, 39836750, 39836765, 39836770

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

Ulkoiset tallennusvälinekortit

Ulkoiset tallennusvälinekortit Ulkoiset tallennusvälinekortit Asiakirjan osanumero: 396848-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä. Sisällysluettelo 1 Digitaalisten tallennusvälineiden

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje

Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje Copyright c 2012 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto Evanix Hunting Master P12 on tehokas paineilmakäyttöinen, revolverityyppinen ilma-ase. Ase sopii sekä oikea- että

Lisätiedot

Älä laita sormeasi liipaisimelle tai edes liipaisinkaaren sisälle ennen kuin aiot laukaista aseen.

Älä laita sormeasi liipaisimelle tai edes liipaisinkaaren sisälle ennen kuin aiot laukaista aseen. SIG SAUER 516 KÄYTTÖOHJE Sovellettu käännös JPo 2014 kuvaviittaukset tiedostoon 516MiniManualrev080910LR.pdf Yleiset turvallisuusohjeet Käsittele asetta aina niin kuin se olisi ladattu. Kun tartut aseeseen,

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet VIINIKAAPPI TFW METOS TFW 160S, TFW 365-2S, TFW 375S MG4116794, 4116798, 4116797 Asennus- ja käyttöohjeet TWF 365-2S TWF 375S TWF 160S 01.09.2015 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä turvallisuusohjeita...3 2.

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

FORMULA 1 RACE MASTER

FORMULA 1 RACE MASTER FORMULA 1 RACE MASTER Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

SUOMI. Kylpyhuoneen hanat

SUOMI. Kylpyhuoneen hanat SUOMI Kylpyhuoneen hanat Päivittäinen käyttö vaatii kylpyhuoneen hanalta paljon. Riippumaton instituutti testaa kaikki hanamme huolellisesti, jotta voimme olla varmoja, että ne täyttävät tiukat laatu-

Lisätiedot

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin:

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin: Näin asennat SUKA90S suihkukaapin: Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE

BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE LAITTEEN OSAT 1 letku 2 lämpötilan merkkivalo (oranssi) 3 päällekytkennän merkkivalo (punainen) 4 päälle/pois kytkin 5 kantosanka 6 turvalukitus /täyttöreikä 7 keitin

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Käyttöopas o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31414772 Versio 1.3 Osa nro 31454698, 31373543, 31435945 Vetokoukku, kiinteä IMG-381926 Volvo Car Corporation Vetokoukku, kiinteä- 31414772 - V1.3 Sivu 1

Lisätiedot

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3).

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3). Asennus Kuntolaite toimitetaan lähes valmiiksi asennettuna. Asennukseen vaaditaan kaksi henkilöä. Mukana toimitettujen työkalujen ja rasvan lisäksi asennuksessa tarvitaan ristipääruuvimeisseliä. 1. Toisen

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Käyttöohje. Wöhler HF 300. kosteusmittari puulle. Best.-Nr

Käyttöohje. Wöhler HF 300. kosteusmittari puulle. Best.-Nr Käyttöohje Wöhler HF 300 kosteusmittari puulle. Best.-Nr.23199 2015-11-02 Sisältö Sisältö 1 Yleiset tiedot... 3 1.1 Tiedot käyttöohjeesta... 3 1.2 Varoitukset...3 1.3 Käyttö... 3 1.4 Toimitussisältö...

Lisätiedot

IKEA ruoanlaittoastiat

IKEA ruoanlaittoastiat IKEA 365+ -ruoanlaittoastiat IKEA365_GUARANT_FY13_FI.indd 1 8.8.2012 9:17:29 Päivittäinen käyttö vaatii ruoanlaittoastioilta paljon. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut IKEA 365+ -ruoanlaittoastiat

Lisätiedot

Suodatin EUP(A,B,C) Vaihtosuodatin. Koko (bb) 11, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 42, 44, 50, 51, 52, 53

Suodatin EUP(A,B,C) Vaihtosuodatin. Koko (bb) 11, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 42, 44, 50, 51, 52, 53 Kun ilmassa oleva pöly erottuu suodattimeen, kasvaa virtausvastus, josta on seurauksena pienentynyt ilmavirta. Sen vuoksi on tarpeellista vaihtaa suodattimet säännöllisesti ilman epäpuhtauspitoisuuden

Lisätiedot

User Guide Käyttöohje

User Guide Käyttöohje RollerMouse Pro3 User Käyttöohje Guide Pakkauksen sisältö 1 1. RollerMouse Pro3 2. Kaksi lyhyttä näppäimistön säätöpalaa 3. Kaksi pitkää näppäimistön säätöpalaa 4. Käyttöohje 4 2 3 RollerMousen toiminnot

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PH-26, HUIPPUIMURIOHJAUS

KÄYTTÖOHJE PH-26, HUIPPUIMURIOHJAUS KÄYTTÖOHJE PH-26, HUIPPUIMURIOHJAUS TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

Komposiitti- ja valumarmorialtaat

Komposiitti- ja valumarmorialtaat Komposiitti- ja valumarmorialtaat SISÄLLYS Komposiittialtaat sivut 3-9 Valumarmorialtaat sivut 10-17 Erikoismitta valumarmorialtaat sivut 18-19 komposiittialtaat Komposiittialtaat: kestää kylmää ja kuumaa

Lisätiedot

KERN KFP_V20 Versio /2015 FIN

KERN KFP_V20 Versio /2015 FIN KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen, Saksa Sähköposti: info@kernsohn.com Tel: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Kotisivu: www.kern-sohn.com Punnituslevyn käyttöohje ( 300 kg) KERN KFP_V20

Lisätiedot

HAND BLENDER BL 6280

HAND BLENDER BL 6280 HAND BLENDER BL 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D F E 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-25 PORTUGUÊS 26-30 NEDERLANDS 31-35 MAGYAR 36-40 ČESKY 41-44 SLOVENŠČINA

Lisätiedot

Kotihoito-ohje potilaalle. Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita:

Kotihoito-ohje potilaalle. Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita: Kotihoito-ohje potilaalle Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita: 2 Johdanto Tämä potilaan ohjekirja sisältää tärkeää tietoa Smith & Nephew n valmistaman kertakäyttöisen alipainetta

Lisätiedot

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SEIKO-kello PERPETUAL CALENDAR Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SNQ 003 P Onnittelemme Sinua tämän analogisen SEIKO -kvartsikellon Cal. 6A32 hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolella ennen kellon käyttöönottoa voidaksesi

Lisätiedot

Tynnyrissä on mukavaa! 1

Tynnyrissä on mukavaa! 1 ÖSEL KÄYTTÖOHJE Copyright Ösel Tubs Tynnyrissä on mukavaa! 1 Sisällysluettelo ESITTELY 3 TURVALLISUUS 4 KYLPYTYNNYRIN ASENTAMINEN 5 KYLPYTYNNYRIN LÄMMITTÄMINEN 7 KYLPYTYNNYRIN HUOLTAMINEN 8 Tynnyrissä

Lisätiedot