Valtion rahoittama menekinedistämistäminen muissa EU-maissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtion rahoittama menekinedistämistäminen muissa EU-maissa"

Transkriptio

1 MMM/MAO/Leena Seppä Valtion rahoittama menekinedistämistäminen muissa EU-maissa Maa- ja metsätalousministeriö pyysi tammikuun alussa 2009 EU-maiden suurlähetystöjä selvittämään, miten eri maissa kotimaisten maataloustuotteiden menekinedistämistä harjoitetaan. Vastauksia saatiin seitsemästä maasta. Niiden tarpeet ja käytännöt vaihtelevat kovasti. Espanja Espanjassa ei ole kotimaisten maataloustuotteiden kansallisia menekinedistämiskampanjoita. Espanjan ympäristö-, maaseutu- ja meriministeriön sivuilla (www.mapa.es) ainut viittaus maataloustuotteiden menekinedistämiseen on EU:n menekinedistämistoimet. "Alimentos España" - logoa käytetään lähinnä parhaiden tuotteiden vuosittaiseen palkitsemiseen monessa eri tuotesarjassa. Kansallista logoa ei kuitenkaan käytetä kotimaisten maataloustuotteiden menekinedistämiseen. Espanjassa on 17 autonomista aluetta ja niillä on niiden ja EU:n maatalouden kehittämisvaroilla rahoitettuja pienimuotoisia alueellisia laadukkaiden tuotteiden menekinedistämiskampanjoita esim, oliiviöljyllä, juustolla ja viinillä. Tämä lisäksi autonomiset alueet rahoittavat turismiin liittyviä laajempia kampanjoita, joissa a.o. alueen maataloustuotteet ovat näyttävästi esillä. Ekoturismi on kovassa kasvussa Espanjassa. Toisaalta Espanjassa tunnetaan EU:n rajoitukset kotimaisten maataloustuotteiden menekinedistämiselle. Espanjan markkinoilla on kautta vuoden tarjolla lähinnä espanjalasia maataloustuotteita ja niiden asema on hyvin vahva ilman kotimaisuuskampanjoitakin. Kotimaisten maataloustuotteiden sesonkien ulkopuolella tuodaan maataloustuotteita, esim chileläisiä kirsikoita, perulaisia mansikoita. Kotimaisten maataloustuotteiden menekkiä edistetään suosittelemalla sesonkituotteiden käyttöä. Ne ovat peräisin valtaosin Espanjasta, ja vähäisessä määrin Italiasta tai Ranskasta. Ranska Ranskassa on paljon tahoja, jotka toimivat maataloustuotteiden menekinedistämisessä. Valtion rahaa on perinteiseesti ollut käytettävissä, viime aikoina tosin hieman aiempaa vähemmän tai ainakin vähemmän suorassa muodossa. Ranskassa on ollut omat kansalliset toimistonsa keskeisille maatalous- ja kalastustuotteille, esim viljoille, kotieläintuotteille, hedelmille, viinille, lääke- ja maustekasveille jne. Nämä toimistot yhdistettiin vuoden 2009 alussa yhdeksi virastoksi, FranceAgriMer (www.franceagrimer.fr). Virasto yhteisrahoittaa keskeisten tuottajaorganisaatioiden kanssa kansallisia maatalous- ja kalastustuotteiden menekinedistämistoimia. Kaikki yli euron kampanjat menevät tarjouskilpailuun. FranceAgriMerin roolina on lähinnä järjestää tarjouskilpailut ja hyväksyä toimijat. Ranskassa on vahvoja, varakkaita tuottajaorganisaatioita, jotka panostavat menekinedistämiseen. Myös keskeiset tuottajajärjestöt, erityisesti FNSEA (www.fnsea.fr) ja nuoret viljelijät JA, ovat aktiivisesti mukana menekinedistämisessä sekä esimerksksi SOPEXAn ja maatalouskamarien

2 toiminnassa. SOPEXA on yritys, joka markkinoi ranskalaista ruokakulttuuria ja elintarvikkeita ja niihin liittyvää tietotaitoa. Sen hallintoneuvostossa ovat edustettuina keskeiset tuottajaorganisaatiot ja -järjestöt ja elintarviketeollisuus. Liikevaihto on 88 miljoonaan euroa, josta 80 % tulee viennistä ja 20 % Ranskasta. Valtion tukea yritys sai 20 miljoonaa vuodessa mutta tuki lopetettiin vuonna 2006 mm. EU:n kilpailu- ja markkinointisäädösten takia. Alueelliset maatalouskamarit ja niiden keskusjärjestö APCA (www.apca.chambagri.fr) osallistuvat menekinedistämiseen. Maatalouskamarit ovat osittain valtion rahoitukseen pohjautuvia organisaatioita, joiden toimintaan kuuluu sekä viranomaistoimenpiteitä että edunvalvontaa. Alueellisten maatalouskamareiden alaisuudessa toimii 23 alueellista maataloustuotteiden promootiokomiteaa. Tämän Makujen Ranska -kampanjan tarkoituksena on edistää paikallisten elintarvikeyritysten ja tuottajien kanssa oman alueensa tuotteiden menekkiä sekä Ranskassa että ulkomailla. Ranskassa elintarvikkeiden markkinoinnissa korostuu usein enemmän maakunta kuin kansallisuus. Monet erikoisuudet liittyvät tiettyyn maakuntaan ja joissakin maakunnissa paikalliset tuotteet ovat suositumpia kuin "ranskalaiset". Ranskassa viljelijää ja elintarvikeyritystä hyötyy EU:n laatu- ja alkuperämerkinnöistä. Suuri osa kuluttajista yhdistää nämä merkit korkeaan laatuun ja hyvään makuun. Kuluttajat luottavat tuotteisiin, joilla on yhteisön alkuperämerkintä. Koska Ranskassa on paljon vahvoja alkuperämerkittyjä laatutuotteita, ei yleiseen menekinedistämistyöhön ole paljoa tarvetta. Ranskalaiset yhdistävät oman maansa tuotteet korkeaan laatuun, hyvään makuun ja terveellisyyteen. Ranskalainen itsetunto ja synnynnäinen arvostus ruokakulttuuria kohtaan ovat parasta menekinedistämistä, eikä alalla tarvita valtion tukirahaa. Sekä Ranskassa että Suomessa on aito halu edistää omasta mielestään erinomaisia tuotteitaan, mutta mittakaava ja keinot ovat erilaisia. Yhteistä on sekin, että yhteisölainsäädäntö on asettanut molemmissa maissa haasteita käytettävissä oleville keinoille. Ranskassa etuna on se, että laajassa ja monimutkaisessa hallinnossa on vaikea havaita epäsuoraa valtion tukea. Muutoksia on Ranskassakin jouduttu tekemään, jotta säädöksiä ei rikottaisi. Suurlähetystön mukaan eroja maiden välillä on. Ranskassa on huomattavasti paremmat mahdollisuudet saada yksityistä rahaa menekinedistämistoimintaan ja tämä trendi on voimistunut viime vuosina. Myös perinteisesti arvostettu ruokakulttuuri, useat maantieteellisen alkuperän omaavat tuotteet ja vahva alueellinen maataloushallinto helpottavat menekinedistämistyötä. Saksa Saksassa menekinedistämisestä vastaa CMA-niminen yksityisoikeudellinen yhtiö, jonka rahoitus tulee käytännössä elintarvikkeiden tuottajilta valtiollisesti ylläpidetyn julkisoikeudellisen rahaston (Absatzfonds) kautta kierrätettynä. CMA-lyhenne tulee sanoista Centrale Marketing-Gesellschaft der Deutschen Agrarwirtschaft. Logossa käytetään nykyään kuitenkin vain lyhennettä, eikä kansallisuuteen viitata. Viimeisimpänä myönnytyksenä komissiolle CMA on joutunut joulukuussa 2008 pudottamaan logostaan myös Saksan lipun värit. Vanhan puna-musta-keltainen sijasta väri on nyt vihreä. Saksalaisten kokemuksen mukaan komissio ajaa erittäin päättäväisesti entisestä tiukentunutta kantaansa valtion kustantamassa menekinedistämisessä. Saksa on pitkään taistellut 2

3 komission kanssa. Vuonna 2002 EU-tuomioistuin päätti, että silloinen CMA-merkintä oli yhteisölainsäädännön vastainen. Suurlähetystön arvion mukaan CMA luultavasti käyttää hyväkseen kaikki suuntaviivoissa jäljellä olevat mahdollisuudet kuten alueelliset ja kansalliset laatumerkit toissijaisina viesteinä mainonnassa. Pidemmällä aikavälillä kotimaisuuspromootio saattaa olla vaarassa Saksassa kansallisista syistä. Saksan perustuslakituomioistuin teki helmikuussa päätöksen sille tuoduista kanteluista, jotka kyseenalaistivat koko CMA:n rahoitusperustan. Tuomioistuimen päätöksen mukaan maksuperusta on laiton. Tämän seurauksena CMA:n toiminta loppunee ainakin osittain. Ruotsi Ruotsissa ei ole valtion tuella harjoitettavaa menekinedistämistä. Ainut ruotsalaisuutta esille tuova merkki on maataloustuottajien keskusjärjestön tytäryhtiön (Sigill Kvalitetssystem AB) omistama Svenskt Sigill-merkki (www.svensktsigill.se). Se on laatumerkki, joka takaa, että raaka-aineet ja kukat on tuotettu ruotsalaisilla valvotuilla viljelyksillä ja että niiden tuotannossa on huomioitu turvallisten elintarvikkeiden laatuvaatimukset, eläinten hyvinvointi, ympäristövastuu ja avoin maaseutumaisema. Laatujärjestelmässä mukana olevat viljelijät ovat saaneet tukea vuodesta 2005 lähtien. Tuen suuruus määräytyy jälkeenpäin käytettävissä olevien varojen ja hakijamäärän mukaan. Sitä haetaan maataloustukien yhteishaussa (SAM-ansökan). Tukea saavat missä tahansa laatujärjestelmässä mukana olevat. Tukea saa, jos hallussa on lampaita, vuohia, nautakarjaa lihan tai maidontuotantoa varten tai laidunmaata tai jos harjoittaa kasvinviljelyä. Tukea ei saa, jos pelkästään viljelee vihanneksia, marjoja, hedelmiä tai ruokaperunaa. Tärkkelysperunan tai energiakasvien viljelijä tarvitsee hyväksytyn sopimuksen saadakseen tukea. Tuki on samansuuruinen kaikille viljelijöille riippumatta hehtaareista tai kuinka monessa laatujärjestelmässä on mukana. Ruotsin ministeriö on avannut projektin (www.regeringen.se), jonka tavoitteena on tehdä Ruotsista suuri eurooppalainen ruokamaa. Tärkeää projektissa on yhdistää ruokakulttuuri ja matkailu, tarjota lisää työmahdollisuuksia ja parantaa elintarvikealan kilpailukykyä. Tarkoitus on lisätä yhteistyötä, ei antaa lisää rahaa. Hallitus edistää ruokamaa teemaa maaseutuohjelman kautta, tutkimusvarojen suuntaamisessa ja säädösten yksinkertaistamisessa. Vuonna 2009 varoja on käytettävissä noin 5 miljoona euroa. Siitä kolme miljoonaa on yritysten ja järjestöjen haettavana. Tämän lisäksi maaseutuohjelman varoja voidaan käyttää kolme miljoonaa "ruoan lisäarvojen" edistämiseen. Ministeri Eskil Erlandsson on ollut eritäin aktiivinen projektin esittelyssä. Ruotsissa on vuodesta 2007 lähtien ollut Kansallinen elintarvikestrategia, jonka tavoitteena on Ruotsin maatalous- ja elintarvikealan vahvistaminen. Strategia edistää vientiä, tukee projektipohjaisesti innovaatioita ja edistää ruoan lisäarvoja. Tähän viimeksi mainittuun liittyvät ilmastoystävällinen ruoka, luomuelintarvikkeet sekä pienen mittakaavan tuotannon ja lähiruoan tukeminen. Strategian käytettävissä on 2009 yhteensä 2,4 miljoonaa euroa erilaisten projektien tukemiseen. Esimerkkejä projekteista on Smaka på Skåne (www.smakapaskane.se), jonka tarkoituksena on markkinoida ja kehittää Skånen elintarvikkeita ja saada näkyvyyttä Skånelaisille ruokaelämyksille. Samankaltainen projekti on Gotlannissa, Värmlannissa ja Daalarna/Gävleborgin alueella. Ruotsi tukee Nu Nordisk Mat- projektia muiden Pohjoismaiden tapaan. Tätä pidetään hyvänä tapana edistää pohjoismaisen ruoan käyttöä ja ruokakulttuuria. 3

4 Food from Sweden-tavaramerkki palvelee erityisesti vienninedistämistä erityisesti pk-sektorilla. Tavaramerkki toimii Exportrådetin sisällä (www.foodfromsweden.com) mutta saa tukea maatalousministeriöltä. Vuonna 2009 tukea maksetaan 1,4 miljoonaa euroa. Maataloustuottajien keskusjärjestö, elintarvikeyritysten keskusjärjestö, päivittäistavarakaupan keskusjärjestö, hotelli- ja ravintola-alan järjestö ja useat yliopistot ja korkeakoulut pitävät yllä nettisivustoa LivsmedelsSverige (www.livsmedelssverige.org). Tarkoituksena on tiedottaa elintarvikeketjusta ja luoda yhteyksiä eri toimijoiden välille. Sivuston puitteissa on myös luomutuotteisiin ja alueellisiin tuotteisiin liittyviä projekteja. Tanska Tanskassa valtiolla ei ole omia menekinedistämisohjelmia kotimaisille maataloustuotteille vaan kampajoista huolehtivat tuottajajärjestöt. Järjestöt voivat hakea EU:n osarahoittamaa menekinedistämistukea toimiin EU-alueella tai sen ulkopuolella. Kansalliseen tukeen varat tulevat lähes kokonaan maataloustuottajilta perittävistä maksuista. Tietty korvamerkitty osa maksuista ohjataan rahastoihin, joita tuottajajärjestöt itse hallinnoivat. Rahastoja on 16 kappaletta: 14 alakohtaista rahastoa, joista yksi keskittyy vain luomutuotantoon. Lisäksi on kaksi ns. promillerahastoa. Rahastojen toiminnasta säädetään lailla. Tuottajilta perittävien maksujen ja rahastoon siirrettävän osuuden suuruuden vahvistaa maatalousministeri. Hän myös vastaa rahastojen valvonnasta. Rahastojen toiminnasta laaditaan vuosittain raportti Kansankäräjien maatalousvaliokunnalle. Kullakin rahastolla on oma hallituksensa, johon kuuluu tuottajajärjestöjen ja viranomaisten lisäksi riippumattoman kuluttajajärjestön edustajia. Laissa määritetään, millaisia hankkeita rahastot voivat tukea. Valtiolla on mahdollisuus myöntää lisärahoitusta alakohtaisille rahastoille n. promillerahastoista. Promillerahastojen varat tulevat tuottajilta perittävistä torjuntaaineiden käyttöä koskevista maksuista sekä hiilidioksidimaksuista. Aiemmin tukea myönnettiin vain menekinedistämiseen ja laadun kehittämiseen mutta vuodesta 2004 lähtien tukea on voinut saada myös EU-ohjelmien toimeenpanoon, esimerkiksi tutkimustyöhön tai neuvontatoimintaan tai eläinsuojeluun liittyviin hakkeisiin. Alakohtaiset ja promillerahastot myöntävät vuosittain yhteensä runsaat 87 miljoonaa euroa erilaisiin hankkeisiin maatalous- ja kalastustuotannossa. Jokaisella rahastolla on omat verkkosivut, joilla on tiedot organisaatiosta, sen painopisteitä ja ohjeet ja edellytykset tuen hakemiseksi. Tukea käytetään vain EU:n valtiontukisääntöjen sallimissa rajoissa. Markkinointiohjelmat eivät saa perustua tuotteiden kotimaisuuteen tai korostaa kotimaisuuden perusteella joitakin tuotteiden erityisominaisuuksia. Kampanjoiden pitää keskittyä tuotteiden yleisiin ominaisuuksiin ja laatuun. Komission tiedetään seuraavan erittäin tarkoin jäsenmaiden menekinedistämistoimintaa. Maataloudessa on jo pitkään panostettu vientiin, missä Tanskan hyvä maine tuotteiden laadussa ja ruokaturvallisuudessa on taannut keksimääräistä paremman hinnan tanskalaistuottajille. Vaikka kansainvälinen kilpailu johtaa tuotannon keskittymiseen, Tanskassa halutaan turvat myös pientilojen ja elämäntapaviljelijöiden elinkeinon mahdollisuudet. Tässä tuotannossa korostuvat tuotannon monipuolisuus, laatu ja innovatiivisuus. Tanska haluaakin identifioitua paitsi laadukkaiden ja turvallisten, myös innovatiivisten ja alueellisesti omintakeisten elintarvikkeiden tuottajana. 4

5 Innovaatiotoiminnan tukemisesta säädetään innovaatiolaissa, jonka mukaan myös maatalouden tuottajajärjestöt, yksittäiset tuottajat, yritykset ja yhdistykset voivat hakea tukea innovatiivisten tuotteiden valmistamiseen, tuotekehitykseen ja markkinointiin EU:n ulkopuolella. Ehtona on, että hanke koskee uusia tuotantomenetelmiä, vientiä, ruoan laatua tai ruokaturvallisuutta, eläinten hyvinvointia, ekologiaa, valmistusympäristöä tai non-food sektoria. Tutkimuslaitosten ja suurten tuottajien ja yritysten on tehtävä yhteistyötä jonkin pienyrityksen kanssa tukea saadakseen. Maatalousministeriö käynnisti vuonna 2008 SmagDanmark-kampanjan (www.ferv.fvm.dk), jolla haetaan innovatiivisia maataloustuotteita ja elintarvikkeita, uusia makuelämyksiä sekä kotimaiseen kulutukseen että vientiin. Kampanjaan sisältyy erilaisia hankkeita, esimerkiksi laadukkaampi lastenruoka, alueellisten erityispiirteiden jalostaminen, vienninedistäminen ja erilaiset ruokaaiheiset tapahtumat. Kyse ei kuitenkaan ole markkinointiin myönnettävästä tuesta vaan tuesta tuotekehitykseen ja verkostoitumiseen. Tuki on yhteensopivaa EU:n sääntöjen kanssa. Tukiohjeissa sanotaan erikseen, että tukea myönnetään geneerisille kampanjoille vain tuottajajärjestöjen kautta, eikä enää voida tukea kampanjoita, jotka perustuvat tuotteen kansallisen alkuperän korostamiseen. Eesti Eesti (www.agri.ee) on saanut luvan maksaa vuosittain kaksi miljoonaa euroa kansallista tukea kolmen vuoden ajan maanviljelijöille ja elintarvikkeiden jalostajille. Tavoitteena on lisätä maataloustuotteiden markkinointimahdollisuuksia ja siirtää käytäntöön tutkimus- ja kehitystoiminnan tuloksia. Varoilla edistetään mm. laatutuotteiden tuotantoa, jäljitettävyyden kehittämistä ja hyviä tuotantokäytäntöjä esitteleviä julkaisuja ja laatujärjestelmiin liittymistä. Tuki maksetaan viljelijöille tuettuina palveluina, eikä suoraan rahana. Tukea voi saada markkinatutkimuksiin, maataloustuotteiden menekinedistämiseen, messuille osallistumiseen ja niiden järjestämiseen, kilpailuihin ja näyttelyihin sekä koulutukseen. Tuki on komission asetuksen 1857/2006 mukaista. Elintarvikkeiden jalostajille tuki maksetaan de minimis tukena ja se noudattaa komission asetusta 1998/2006. Käytännössä projektit ovat olleet hyvin erilaisia koulutuksesta konferensseihin ja messuille osallistumiseen. Portugali Portugalissa ei ole valtion tukemia kotimaisten elintarvikkeiden kansallisia menekinedistämiskampanjoita. Tähän on monia syitä. Portugalissa tunnetaan hyvin EU:n valtiontuen suuntaviivat ja niiden asettamat rajoitteet. Toisaalta Portugalin valtiontalouden heikko tila ei mahdollista tämäntyyppisen avun antamista. Ylipäätään kotimainen tuotanto ei Portugalissa riitä kattamaan kysyntää. Poikkeuksena on viini, jonka kotimaista ja kansainvälistä markkinointia varten on perustettu ViniPortugal-niminen (www.viniportugal.pt) yksityinen viinintuottajien järjestö. Tämä saa valtionapua. Varat saadaan viinin sertifioinnista ja myynnistä kerättävillä verotuloilla ja tuki maksetaan EU-säännösten mukaan. Pienempiä avustuksia saattavat myöntää valtio tai paikallisviranomaiset esimerkiksi paikallisten maatalousnäyttelyiden järjestämiseen. On myös EU:n yhteisrahoittama portugalilaisen 5

6 luomutuotannon edistämiseen tähtäävä projekti, jonka avulla tuetaan tuotteiden sertifiointia ja markkinointia. Portugalissa elintarviketeollisuus ja kauppa eivät näkyvästi markkinoi tuotteidensa kotimaisuutta. Kaupoissa voi olla erityisiä portugalilaisia tai useammin alueellisia teemaviikkoja, jolloin paikallista tuotantoa nostetaan esille. Mutta tuottajien yhteisiä markkinointiponnistuksia tai kotimaisuusmerkkejä ei ole olemassa. Suurin osa Portugalissa myytävistä tuotteista on iberialaisia eli Espanjasta tai Portugalista peräisin. Elintarvikkeiden alkuperä on aina suhteellinen käsite, koska esimerkiksi oliiviöljyä sekoitetaan monista maista tulevista eristä, portugalilaista mustaa sianlihaa myydään Espanjaan jalostettavaksi espanjalaiseksi makkaraksi. Irlanti Irlannissa maataloustuotteiden menekinedistämisestä huolehtii Bord Bia - Irish Food Agency (www.bordbia.ie). Se on perustettu Viraston tehtävänä on edistää irlantilaisten elintarvikkeiden ja puutarhatuotteiden menekkiä kotimassa ja ulkomailla. Keinona ovat tiedotus, markkinointi, promovointi ja kehittäminen. Virastolla on toimipisteteitä ympäri maata sekä Euroopassa, Aasiassa ja Yhdysvalloissa. Vuonna 2007 viraston budjetti oli 44 miljoonaa euroa, mistä 27 miljoonaa tuli maatalousministeriöltä. Yhteistyökumppaneiden tuki- ja osallistumismaksut ja sponsoritulot kattavat loput budjetista. Viraston hallituksessa ovat edustajat mm. maatalousministeriöstä, tuottaja- ja kuluttajajärjestöistä ja elintarviketeollisuudesta. Maatalousministeriö valvoo viraston toimintaa. Euroopan yhteisö huomautti jo 1970-luvulla Irlantia siitä, että markkinoinnissa käytettiin iskulausetta Buy Irish. V perustettiin yksityiseltä pohjalta toimiva Guaranteed Irish Ltd (www.guaranteedirish.ie). Sen jäsenenä on yrityksiä, kansalaisjärjestöjä yms. Yhteenveto Maataloustuotteiden menekinedistämistyötä voidaan tehdä monilla eri tavoilla mutta komission valvova silmä seuraa tarkasti toimintaa. Sisämarkkinoiden häiriötön toiminta on eräs EU:n pyhistä asioista. Komission tehtävänä on valvoa, että perustamissopimuksen valtiontukiartikloita ja muita valtiontukea koskevia säädöksiä noudatetaan. 6

LOPPURAPORTTI. Maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittämismäärärahan vaikuttavuuden arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 6.6.

LOPPURAPORTTI. Maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittämismäärärahan vaikuttavuuden arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 6.6. 2011 Tommi Ålander & Keimo Sillanpää Liisa Kytölä Maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittämismäärärahan vaikuttavuuden arviointi LOPPURAPORTTI TK-Eval Arviointiraportti 6.6.2011 SISÄLTÖ YHTEENVETO...

Lisätiedot

PERUNAN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMIEN UUDEN RAHOITUSMALLIN LUOMINEN

PERUNAN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMIEN UUDEN RAHOITUSMALLIN LUOMINEN PERUNAN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMIEN UUDEN RAHOITUSMALLIN LUOMINEN LOPPURAPORTTI Perunantutkimuslaitos Puhelin (03) 656 300 Internet: www.petla.fi Alapääntie 104 Sähköposti: etunimi.sukunimi@petla.fi

Lisätiedot

Lisää luomua! Hallituksen luomualan kehittämisohjelma ja luomualan kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020

Lisää luomua! Hallituksen luomualan kehittämisohjelma ja luomualan kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 Lisää luomua! Hallituksen luomualan kehittämisohjelma ja luomualan kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 Valtioneuvoston periaatepäätös 16.5.2013 1. Tausta Kesäkuun 2011 hallitusohjelmassa Suomen maatalouspolitiikan

Lisätiedot

Hallituksen luomualan kehittämisohjelma ja luomualan kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020

Hallituksen luomualan kehittämisohjelma ja luomualan kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 Hallituksen luomualan kehittämisohjelma ja luomualan kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 Lisää luomua! Hallituksen luomualan kehittämisohjelma ja luomualan kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 Valtioneuvoston

Lisätiedot

HAKUOHJE AVUSTUS MAATALOUSTUOTTEIDEN MARKKINOINNIN JA TUOTANNON KEHITTÄMISEEN VUONNA 2013 (VALTION TULO- JA MENOARVION MOMENTTI 30.20.

HAKUOHJE AVUSTUS MAATALOUSTUOTTEIDEN MARKKINOINNIN JA TUOTANNON KEHITTÄMISEEN VUONNA 2013 (VALTION TULO- JA MENOARVION MOMENTTI 30.20. HAKUOHJE AVUSTUS MAATALOUSTUOTTEIDEN MARKKINOINNIN JA TUOTANNON KEHITTÄMISEEN VUONNA 2013 (VALTION TULO- JA MENOARVION MOMENTTI 30.20.46) Sisältö 2 1 Johdanto... 4 2 Hakijat... 4 3 Avustuksen tavoite...

Lisätiedot

9. LUOMUTUOTTEIDEN JATKOJALOSTUS

9. LUOMUTUOTTEIDEN JATKOJALOSTUS 9. LUOMUTUOTTEIDEN JATKOJALOSTUS JA MARKKINOINTI 9.1 JATKOJALOSTUS LUOMUELINTARVIKKEIDEN JATKOJALOSTUS Elintarvikkeiden jatkojalostuksen tavoitteena on saada elintarvikeraaka-aineet eri valmistusmenetelmien

Lisätiedot

Seija Kurunmäki, Irma Ikäheimo, Anni-Mari syväniemi ja Päivi Rönni. Lähiruokaselvitys

Seija Kurunmäki, Irma Ikäheimo, Anni-Mari syväniemi ja Päivi Rönni. Lähiruokaselvitys Seija Kurunmäki, Irma Ikäheimo, Anni-Mari syväniemi ja Päivi Rönni Lähiruokaselvitys Ehdotus lähiruokaohjelman pohjaksi 2012 2015 Sisältö Tiivistelmä Esipuhe 1. Lähiruokaselvitys 7 1.1 Kuluttajanäkökulma

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Tietoa ja ohjausta suunnitteilla sekä jo käynnissä oleville hankkeille Botnia-Atlantica-ohjelmassa Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö

Lisätiedot

Sisällys. Ruoka-Suomi tiedote

Sisällys. Ruoka-Suomi tiedote Sisällys Ruoka-Suomi tiedote Ruoka-Suomi tiedote kertoo elintarvikealan kehittämistyöstä. Tiedote ilmestyy vuonna 2004 neljä kertaa. Tiedotteen kunkin numeron painosmäärä on 1800 kpl. Jakelulistalla on

Lisätiedot

Sitran selvityksiä 29. Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille. Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010

Sitran selvityksiä 29. Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille. Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010 1 Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010 2 Sisältö Esipuhe 4 Tiivistelmä 5 1. Lähiruokamarkkinoiden käsitteellinen määrittely 6 Luomua vai lähiruokaa? 6 Määrittelyn

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Mari Hjelt, Totti Könnölä ja Päivi Luoma Teknologiakatsaus 131/2002 Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Lisätiedot

Luomu: Tehtävä Suomelle?

Luomu: Tehtävä Suomelle? Luomu: Tehtävä Suomelle? Luomuinstituutti Mikkeliin Selvittäjä Tarja Cronbergin raportti - 1 - - 2 - Esipuhe Maabrändivaltuuskunnan 1 mukaan Suomen tavoitemielikuvana on olla maa, joka ratkaisee ongelmat.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEOLLISUUDEN KOTIMARKKINOIDEN KEHITTÄMINEN SUOMESSA

YMPÄRISTÖTEOLLISUUDEN KOTIMARKKINOIDEN KEHITTÄMINEN SUOMESSA YMPÄRISTÖTEOLLISUUDEN KOTIMARKKINOIDEN KEHITTÄMINEN SUOMESSA Pirita Mikkanen, Ylva Gilbert, Jussi Nikula ja Juha Vanhanen, Gaia Consulting Oy Harri Laurikka ja Juha Ollikainen GreenStream Network Oy 1

Lisätiedot

Työryhmämuistio MMM 2003:2 Elintarvikkeiden innovaatiotyöryhmän muistio Helsinki 2002

Työryhmämuistio MMM 2003:2 Elintarvikkeiden innovaatiotyöryhmän muistio Helsinki 2002 Työryhmämuistio MMM 2003:2 Elintarvikkeiden innovaatiotyöryhmän muistio Helsinki 2002 SISÄLLYSLUETTELO Elintarvikkeiden innovaatiotyöryhmän muistio 4 Työryhmän esitykset Elintarvikkeiden innovaatiotyöryhmän

Lisätiedot

Luomujatkojalostajan opas

Luomujatkojalostajan opas Laurea-ammattikorkeakoulu Kurmakka - Organic Food oy 2013 Luomujatkojalostajan opas Luomujatkojalostajan opas Laurea-ammattikorkeakoulu Kurmakka - Organic Food Oy 2013 Julkaisijat: Kurmakka - Organic

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI

Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä /

Lisätiedot

KANSAINVÄLISET KULTTUURITEOLLISUUDEN SUUNTAVIIVAT

KANSAINVÄLISET KULTTUURITEOLLISUUDEN SUUNTAVIIVAT Sivu 1/36 KANSAINVÄLISET KULTTUURITEOLLISUUDEN SUUNTAVIIVAT Selvitys kulttuuriteollisuuden näkymistä kulttuuripolitiikassa Kohteet: Pohjoismaat, EU sekä vertailumaat Tanja Kotro 1997 Opetusministeriön

Lisätiedot

Yritystukiselvitys Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 7/2012

Yritystukiselvitys Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 7/2012 Yritystukiselvitys Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 7/2012 Yritystukiselvitys Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 7/2012 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio

Lisätiedot

Pk-yritysten kansainvälistymisrahoitustyöryhmän

Pk-yritysten kansainvälistymisrahoitustyöryhmän Pk-yritysten kansainvälistymisrahoitustyöryhmän mietintö Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 44/2008 Pk-yritysten kansainvälistymisrahoitustyöryhmän mietintö 31.10.2008 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

LÄHIS-OPAS. Lisää lähiruokaa julkisten keittiöiden asiakkaille. perusteluja ja ohjeita hankintoihin

LÄHIS-OPAS. Lisää lähiruokaa julkisten keittiöiden asiakkaille. perusteluja ja ohjeita hankintoihin LÄHIS-OPAS Lisää lähiruokaa julkisten keittiöiden asiakkaille perusteluja ja ohjeita hankintoihin Oppaan toteutus ja tekijät Toimittajat Sari Väänänen EkoCentria Heli Tossavainen yksityinen Kiitos kaikille

Lisätiedot

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander. Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander. Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015 2015 Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015 1 SISÄLTÖ YHTEENVETO... 3 1 LÄHIRUOKAOHJELMA... 7 2 TEHTÄVÄ JA OHJAAVA AJATTELUTAPA... 8

Lisätiedot

Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus

Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 2 2011 Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus Marja-Leena Kosola YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 2

Lisätiedot

HE 125/2013 vp. Esityksen tarkoituksena on keskittää julkinen alkavien yritysten pääomarahastosijoitustoiminta

HE 125/2013 vp. Esityksen tarkoituksena on keskittää julkinen alkavien yritysten pääomarahastosijoitustoiminta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ja riskirahoitusta alkuvaiheen pääomasijoitusrahastoihin sijoittavasta valtion

Lisätiedot

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt Opas de minimis -tuista EU:n valtiontukisäännöt Sisällys 1 EU:n valtiontukisäännöt ja menettelyt... 5 1.1 De minimis -tuen määritelmä ja tuen myöntäjän muistilista... 8 2 Minkälaiseen toimintaan voidaan

Lisätiedot

PROJEKTIVIENNIN ESISELVITYSTEN JA KOHDEMAASSA TOTEUTETTAVAN PILOTOINNIN RAHOITUS- JA TUKIMUODOT

PROJEKTIVIENNIN ESISELVITYSTEN JA KOHDEMAASSA TOTEUTETTAVAN PILOTOINNIN RAHOITUS- JA TUKIMUODOT PROJEKTIVIENNIN ESISELVITYSTEN JA KOHDEMAASSA TOTEUTETTAVAN PILOTOINNIN RAHOITUS- JA TUKIMUODOT TAMMIKUU 2013 0 ESIPUHE Selvityksen tavoitteena oli vertailla sitä, miten muut maat edistävät yritystensä

Lisätiedot

Kalasta elinvoimaa Kehittämisstrategia 2014-2020

Kalasta elinvoimaa Kehittämisstrategia 2014-2020 Kalasta elinvoimaa Kehittämisstrategia 2014-2020 1. Tiivistelmä Kainuun ja Koillismaan Kalaleader strategiaa toteutetaan 12 kunnan alueella Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa. Strategian hallinnoijana

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS

KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS Korkeakoulujen ulkomaisten tutkinto opiskelijoiden stipendijärjestelmän luomista koskeva selvitys Suomen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 02.05.2002 KOM(2002) 214 lopullinen KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Kertomus vuorottelu- ja erityisesti oppisopimuskoulutusta koskevien eurooppalaisten

Lisätiedot

Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekatsaus. nro 17 12.5.2015. Tuoteväärennökset

Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekatsaus. nro 17 12.5.2015. Tuoteväärennökset Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekatsaus nro 17 12.5.2015 Tuoteväärennökset Yritysturvallisuuden kansallinen yhteistyöryhmä 1 Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän

Lisätiedot

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 3 Sisältö Esipuhe...5

Lisätiedot