BERGGREN LEGAL IPR-UUTISIA MAALISKUU 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BERGGREN LEGAL IPR-UUTISIA MAALISKUU 2013"

Transkriptio

1 BERGGREN LEGAL IPR-UUTISIA MAALISKUU

2 YLEISTÄ SISÄLTÖ YLEISTÄ 3 Valtioneuvosto asetti työsuhdekeksintölautakunnan uudelle toimikaudelle 3 PATENTIT 5 Lausuntokierros uudesta teknologian siirtoa koskevasta poikkeusasetuksesta ja uusista suuntaviivoista EU:ssa 6 EPO ja USPTO julkaisivat yhteisen patenttidokumenttien luokitusjärjestelmän 6 EPO vastaanotti ennätysmäärän patenttihakemuksia vuonna Suomen ja Kiinan välistä yhteistyötä helpottava PPH-sopimus voimaan 7 TEKIJÄNOIKEUS 15 Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuoreen päätöksen mukaan sananvapautta voitiin rajoittaa tekijänoikeuden suojaamiseksi 15 WIPO suunnittelee helpotusta lukemisesteisille tarkoitettujen kirjallisten teosten saatavuuteen 16 Digitaalisten palveluiden kasvu kompensoi fyysisen äänitemyynnin laskua vuonna Vastavuoroisuussopimus Teoston ja eteläkorealaisen Komcan välille 18 Tekijänoikeuslain uudistusehdotus lausuntokierrokselle 18 TIETOSUOJA 20 VALTIONEUVOSTO ASETTI TYÖSUHDEKEKSINTÖLAUTAKUNNAN UUDELLE TOIMIKAUDELLE Valtioneuvosto päätti yleisistunnossaan joulukuussa uuden työsuhdekeksintölautakunnan asettamisesta toimikaudelle Kokoonpanoon nimitettiin puheenjohtajaksi ylijohtaja, varatuomari Eero Mantere (Patentti- ja rekisterihallitus) ja puolueettomiksi jäseniksi pääsihteeri, varatuoma- ri Marja-Leena Mansala (IPR University Center) sekä johtava tutkijainsinööri Mari Komulainen (Patentti- ja rekisterihallitus). Näiden lisäksi kokoonpanoon kuuluu useampi sekä työnantajien että työntekijöiden edustaja. Työsuhdekeksintölautakunta on lakisääteinen työ- ja elinkeinoministeriön alainen lautakunta, Valtioneuvoston yleisistunnossa antamat asetukset ja päätökset joka antaa lausuntoja työsuhdekeksintölain soveltamiseen liittyen työnantajan tai työntekijän näin pyytäessä. Myös tuomioistuimilla ja Patentti- ja rekisterihallituksella on oikeus pyytää lausuntoa, jos nämä käsittelevät keksintöä koskevaa riitaa. TAVARAMERKIT 9 Google ja HP maksavat hakkereille miljoonia tietoturva-aukkojen etsimisestä 20 EUT antoi ennakkoratkaisun yhteisön tavaramerkin tosiasiallisen käytön arvioinnista 9 Kiista tavaramerkistä BUD sai jatkoa 10 KIT KAT-suklaapatukan ulkomuodon tavaramerkkirekisteröinti selvisi mitätöintikäsittelystä SMHV:n valituslautakunnassa 11 Laajalti tunnettu REIMA-tavaramerkki esti tavaramerkin REIMARI-VAATTEET rekisteröinnin (KHO) 13 Apple-kaupan muotoilu ja ulkoasu rekisteröitiin tavaramerkiksi 14 TUOTEVÄÄRENNÖKSET 21 Suositus uudesta tuoteväärennösasetuksesta tulleille selkeämmät ohjeet ja mahdollisuus nopeampaan menettelyyn 21 MAINONTA JA MARKKINOINTI 22 Uusi tupakkatuotteiden pakkauksia koskeva laki voimaan Australiassa 22 Mainoslappujen kiinnittäminen kuluttajien ulko-oviin oli hyvän tavan vastaista markkinointia (KKO) 23 Berggren Legal IPR-uutisia on IPR-lakimiestemme ja harjoittelijoidemme kokoama, neljästi vuodessa ilmestyvä kooste ajankohtaisista, immateriaalioikeuksiin liittyvistä juridiikan uutisista. Tarkastelemme aineettomiin oikeuksiin liittyviä erityiskysymyksiä yhteydessä muihin oikeudenaloihin. Haluamme tuoda tiedon myös Sinulle, laadukkaassa ja luettavassa muodossa. Tässä numerossa julkaisemme uutisia tammi maaliskuulta Lisätietoja julkaisijasta ja tekijöistä löydät takasivulta. Otamme mielellämme vastaan kehitysideoita julkaisumme parantamiseksi! Ota yhteyttä: 2 Berggren Legal IPR-uutisia maaliskuu

3 YLEISTÄ PATENTIT LAUSUNTOKIERROS UUDESTA TEKNOLOGIAN SIIRTOA KOSKEVASTA POIKKEUSASETUKSESTA JA UUSISTA SUUNTAVIIVOISTA EU:SSA Komissio ottaa vastaan lausuntoja suuntaviivoista ja uudesta ryhmäpoikkeusasetuksesta, jotka koskevat EUsopimuksen kilpailuartiklan 101 soveltamista teknologiansiirtosopimuksiin. Lausunnot tulee jättää mennessä. Teknologiansiirtosopimuksissa lisenssinantaja myöntää käyttöoikeuden toiselle osapuolelle teknologian käyttämiseen sekä tuotteiden ja palveluiden luomiseen. Ehdotuksen tarkoittama teknologian käyttäminen voi olla tietotaidon, patentin tai tietokoneohjelman käyttämistä tuotantoprosessissa. Jos valmistukseen liittyvässä sopimuksessa asetetaan vaatimuksia myös jakeluketjulle, tältä osin myös näissä teknologiasopimuksissa on otettava huomioon vastaavat säännöt kuin jakelusopimuksissakin. Lähtökohtana ryhmäpoikkeuksessa on ajatus siitä, että sopimus on luonteeltaan yritysten keskinäistä yhteistyötä, joka lähtökohtaisesti rajoittaa kilpailua ja kuuluu siten kilpailunrajoituksia koskevan kiellon piiriin. Näillä teknologiansiirtosopimuksilla on kuitenkin myös innovaatioita kiihdyttäviä ja kilpailun kannalta myönteisiä vaikutuksia. Poikkeusasetuksella annetaankin ohjeita siitä, milloin sopimus on kilpailua rajoittavasta ensivaikutelmastaan huolimatta pikemminkin kilpailua edistävä kuin rajoittava järjestely. Odotettavissa on ainakin keskustelua siitä, pitäisikö poikkeus- ta sittenkin soveltaa myös sellaisiin sopimuksiin, jotka tehdään useampien kuin kahden osapuolen välillä sekä siitä, ovatko kilpailulle myönteiset taloudelliset perustelut saaneet ansaitsemansa huomion. Keskeistä on myös asetuksella ja suuntaviivoilla annettujen ohjeiden selkeys ja käytettävyys eli se, miten hyvin ehdotus onnistuu antamaan tietoa oikeudellisen ohjeen sisällöstä ja soveltuvuudesta. Väljät edellytykset sinänsä sallivat erilaisia tehokkuuspuolustuksia, mutta tekevät toiminnasta vaikeasti ennakoitavaa ja tulkinnanvaraista. Myös teknologiamarkkinoiden ja markkinaosuuksien määrittelyssä on poikkeuksetta kyse tulkinnasta, johon liittyy epävarmuutta, ja siksi myös oikeudellisen ohjeen soveltuvuus jää herkästi epävarmaksi. Euroopan komission tiedote Berggren Legal IPR-uutisia maaliskuu

4 PATENTIT PATENTIT EPO JA USPTO JULKAISIVAT YHTEISEN PATENTTIDOKUMENTTIEN LUOKITUSJÄRJESTELMÄN SUOMEN JA KIINAN VÄLISTÄ YHTEISTYÖTÄ HELPOTTAVA PPH-SOPIMUS VOIMAAN Euroopan Patenttivirasto (EPO) ja Yhdysvaltojen Patentti- ja Tavaramerkkivirasto (USPTO) julkaisivat kuluvan vuoden tammikuussa niin kutsutun CPC:n (Cooperative Patent Classification Scheme) eli globaalin patenttidokumenttien luokitusjärjestelmän. CPC, jolla on pyritty kansainvälisesti toimivaan ja yhdenmukaiseen teknisten patenttidokumenttien ja erityisesti patenttijulkaisujen luokitukseen yhdistämällä molempien virastojen parhaita käytäntöjä, on merkittävä EPO:n ja USPTO:n EPO:n uutinen yhteistyön tulos. Molemmat virastot tulevat hyödyntämään uutta luokitusjärjestelmää patentin hakemisen ja myöntämisen prosessien eri vaiheissa. Uuden luokituksen nähdään tehostavan ja helpottavan erityisesti tunnetun tekniikan tason (ns. prior art) selvittämistä ja muita patenttihakuja, sillä julkaisujen hakeminen yhtenäisen luokituksen kautta muuttuu selkeämmäksi ja nopeammaksi. Vaikka nyt kyse onkin EPO:n ja USPTO:n kahdenvälisestä järjestelmästä, se voi olla merkittävä askel kokonaisuudessa globaalimman luokitusjärjestelmän suuntaan, sillä kyse on kahden ison ja merkittävän viraston merkittävästä yhteistyöstä. CPC käsittää tällä hetkellä noin symbolia, jotka perustuvat alun perin eurooppalaiseen luokitusjärjestelmään (ECLA) ja johon on yhdistetty molempien virastojen parhaat luokituskäytännöt. Yksityiskohtaista tietoa CPC:stä löytyy sen virallisilta internetsivuilta osoitteesta Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) ja Kiinan patenttiviraston välinen PPH-sopimus (Patent Prosecution Highway) astui voimaan vuoden alussa. PPH-järjestelmä mahdollistaa tietojen vaihdon virastojen väillä ja näin ollen vähentää eri maiden patenttivirastoissa tehtävää päällekkäistä tutkimustyötä. Sopimuksen tarkoituksena onkin edesauttaa patenttihakemusten nopeampaa käsittelyä. Käytännössä järjestelmä mahdollistaa PRH:n uutinen sen, että suomalaisen patentin hakija voi saada nopeutetun käsittelyn Kiinan patenttivirastossa sillä perusteella, että vastaava patenttihakemus on todettu PRH:ssa hyväksyttäväksi. Vastaavasti Kiinassa hyväksytyn patenttihakemuksen perusteella on mahdollista pyytää nopeutettua käsittelyä PRH:ssa. On kuitenkin huomattava, että ensihakemuksen tutkineen viraston mielipide ei sido jälkimmäistä virastoa ja molemmat virastot vastaavat aina vain omista päätöksistään. PPH-sopimus koskee myös kansainvälisiä patenttihakemuksia (PCT). PPH-sopimus on merkityksellinen, sillä Kiina on noussut maailman johtavaksi patenttivaltioksi ja sen patenttivirastoon tehtiin vuonna 2011 yli puoli miljoonaa uutta patenttihakemusta. Suomalaisia patenttihakemuksia Kiinan patenttivirasto vastaanottaa vuodessa noin tuhat. EPO VASTAANOTTI ENNÄTYSMÄÄRÄN PATENTTIHAKEMUKSIA VUONNA 2012 Euroopan patenttivirasto (European Patent Office, EPO) vastaanotti alustavien tietojen mukaan yhteensä patenttihakemusta vuoden 2012 aikana, mikä on kaikkien aikojen ennätys hakemusten määrässä mitattuna. Vuonna 2011 hakemuksia toimitettiin EPO:lle yhteensä kappaletta. Näin ollen kasvua tapahtui vuoden 2012 aikana 5,7 prosenttia. Samana vuonna eli 2012 EPO myönsi hakemusten perusteella yhteensä patenttia, mikä on 5,8 prosenttia enemmän kuin vuonna 2011, jolloin myönnettyjen patenttien määrä oli EPO:n johtajan Benoît Battistellin mukaan kolme vuotta peräkkäin jatkunut kasvu patenttihakemusten määrissä osoittaa, että yritykset ympäri maailmaa pyrkivät edelleen suojaamaan innovaatioitaan ja että Eurooppa on edelleen kiinnostava markkina-alue uudelle teknologialle. Alueellisesti patenttihakemuksia vastaanotettiin eniten Euroopan ulkopuolisista maista, joiden osuus oli 63 prosenttia EPO:lle toimitetuista hakemuksista. Loput 37 prosenttia hakemuksista tuli EPO:n jäsenmaista. Toimitettujen hakemusten määrässä mitattuna ensimmäisellä sijalla oli Yhdysvallat 24,7 prosentin osuudella hakemuksista ja seuraavina Japani (19,9 %), Saksa (13,4 %) ja Kiina (7,3 %). Suurta kasvu on ollut vuoden 2012 aikana erityisesti Aasian maiden lisääntyneiden hakemusten vuoksi, koska Japani, Kiina ja Korea muodostivat yhdessä yli puolet hakemusten kokonaismäärän kasvusta. Euroopan maista kolmannella sijalla kokonaistilastossa olevan Saksan jälkeen listalla ovat Ranska (6. sija) ja Sveitsi (7. sija). EPO:n uutinen Berggren Legal IPR-uutisia maaliskuu

5 TAVARAMERKIT TAVARAMERKIT EUT ANTOI ENNAKKORATKAISUN YHTEISÖN TAVARAMERKIN TOSIASIALLISEN KÄYTÖN ARVIOINNISTA Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) antoi joulukuussa 2012 ennakkoratkaisun yhteisön tavaramerkin käyttöalueen laajuuden vaatimuksesta. Ennakkoratkaisullaan EUT tarkensi erityisesti tavaramerkin tosiasiallisen käytön arvioinnissa vaadittavaa alueellista laajuutta ja totesi, ettei käyttö yhdessä ainoassa jäsenvaltiossa välttämättä riitä suojaamaan tavaramerkkiä mitätöinniltä käyttämättömyyden perusteella. EU:n tavaramerkkiasetuksen mukaan tavaramerkin haltija voi menettää oikeutensa tavaramerkkiin, jos hän ei viiden vuoden kuluessa rekisteröinnistä ole ottanut yhteisössä tavaramerkkiään tosiasialliseen käyttöön niissä tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on rekisteröity, tai jos tällainen käyttö on ollut viisi vuotta yhtäjaksoisesti keskeytyneenä. Tosiasiallinen käyttö voi menettämisvaatimuksen lisäksi tulla ajankohtaiseksi väiteasiassa, jossa väitteentekijän yhteisön tavaramerkki on yli viisi vuotta vanha. Jälkimmäisessä tapauksessa vastapuoli voi vaatia merkinhaltijaa osoittamaan merkin olleen tosiasiallisesti käytössä viimeisen viiden vuoden aikana. Mikäli merkinhaltija ei pysty osoittamaan väitemerkille tosiasiallista käyttöä, väite hylätään. Ennakkoratkaisupyynnön taustalla oli Benelux-maiden teollis- ja tekijänoikeusvirastossa käsiteltävä väiteasia, jossa rekisteröidyn tavaramerkin ONEL haltija Leno Merken BV oli tehnyt väitteen Hagelkruis Beheer BV:n OMEL-tavaramerkkihakemusta vastaan. Tapauksessa asianosaiset olivat yksimielisiä siitä, että sekaannusvaara merkkien välillä on mahdollinen. Asianosaiset olivat kuitenkin erimielisiä siitä, oliko väitteen perusteena olevaa ONEL-tavaramerkkiä tosiasiallisesti käytetty viimeisen viiden vuoden aikana. Tapauksessa oli nimittäin annettu näyttöä ONELtavaramerkin tosiasiallisesti käytöstä, mutta vain Alankomaissa. Benelux-maiden teollis- ja tekijänoikeusvirasto hylkäsi väitteen sillä perusteella, ettei ONEL-tavaramerkin haltija ollut kyennyt näyttämään merkin tosiasiallista käyttöä EU-tasolla. Leno Merken valitti ratkaisusta Alankomaiden Gerechtshof te s- Gravenhage -tuomioistuimeen, joka päätti keskeyttää asian käsittelyn ja esittää EUT:lle ennakkoratkaisupyynnön. Ennakkoratkaisupyyntö koski yllä mainitun tosiasiallisen käytön edellyttämää alueellista laajuutta, eli sitä, riittääkö tosiasialliseksi käytöksi EU-tavaramerkin käyttäminen yhden ainoan jäsenvaltion alueella vai edellyttääkö asetus laajempaa aluerajat ylittävää käyttöä? EUT totesi tuomiossaan, että tavaramerkkiasetuksen tosiasiallisen käytön käsitettä tulkittaessa ei oteta huomioon jäsenvaltioiden aluerajoja. EUT päätyi tähän lopputulokseen siitä huolimatta, että tavaramerkkiasetusta koskevassa Euroopan unionin neuvoston kokouksen pöytäkirjaan kirjatussa yhteisessä lausumassa nro 10 todetaan, että neuvosto ja komissio katsovat käytön yhdessä ainoassa maassa olevan tavaramerkin tosiasiallista käyttöä yhteisössä. Neuvoston pöytäkirjaan merkitty yhteinen lausuma ei ole millään tavalla vaikuttanut tavaramerkkiasetuksen sanamuotoon, joten sitä ei voitu ottaa huomioon asetuksen tulkinnassa. EUT kuitenkin totesi, että käyttöalueen laajuus on vain yksi niistä osatekijöistä, jotka on otettava huomioon arvioitaessa, onko käyttö tosiasiallista vai ei. Tavaramerkkiä käytetään tosiasiallisesti silloin, kun sitä käytetään sen varsinaisen tehtävän mukaisesti ja mainitun tavaramerkin kattamien tavaroiden ja palveluiden markkinaosuuksien säilyttämiseksi tai luomiseksi yhteisössä. Kansallisen tuomioistuimen täytyy arvioida näitä tosiasiallista käyttöä koskevia edellytyksiä ottaen huomioon kaikki pääasiaan liittyvät merkitykselliset tosiseikat ja olosuhteet, joita ovat muun muassa kyseisten markkinoiden ominaispiirteet, tavaramerkillä suojattujen tavaroiden tai palveluiden luonne, käytön maantieteellinen ja määrällinen laajuus sekä sen taajuus ja säännöllisyys. Tosiasiallisen käytön arviointi perustuu siten kokonaisarviointiin, eikä käyttö yhden ainoan jäsenvaltion alueella välttämättä enää riitä mitätöinnin estämiseksi tai väitemenettelyn käyttönäytöksi. EUT C-149/11, Berggren Legal IPR-uutisia maaliskuu

6 TAVARAMERKIT TAVARAMERKIT KIISTA TAVARAMERKISTÄ BUD SAI JATKOA Euroopan unionin yleinen tuomioistuin (EUYT) hylkäsi 22. tammikuuta antamallaan ratkaisulla Anheuser-Buschpanimon BUD -sana- ja kuviomerkkien rekisteröintiä vastaan tehdyt väitteet. Asiassa, joka on jo kertaalleen käynyt Euroopan unionin tuomioistuimessa, oli tässä vaiheessa enää kyse väitteen perusteena olevien BUD -alkuperänimitysten arvioinnista. EUYT:n mukaan näiden vaikutusalueen laajuudesta ei esitetty riittävää näyttöä, joten väite hylättiin myös tältä osin. Ratkaisu on osa vuosia kestänyttä kiistaa tavaramerkistä BUD panimoiden välillä. Anheuser-Busch LLC (entinen Anheuser-Busch, Inc.) oli jo vuosina jättänyt neljä yhteisön tavaramerkkihakemusta sanan BUD sisältäville sana- ja kuviomerkeille mm. olutta varten. Budejovický Budvar teki näitä rekisteröintejä vastaan väitteen, vedoten Ranskassa, Italiassa, Portugalissa ja Itävallassa kansainvälisten sopimusten perusteella voimassa oleviin BUD -alkuperänimityksiinsä. Täsmennyksenä tässä yhteydessä todettakoon, että kyseessä ei ole EUsääntelyn perusteella suojattu maantieteellinen alkuperänimitys, joka on ehdoton este yhteisön tavaramerkkirekisteröinnille. että Budejovický Budvarin olisi tullut näyttää alkuperänimitykselle riittävän laajaa käyttöä voidakseen vedota tähän väitteen perusteena. Tällaista näyttöä ei kuitenkaan ollut asiassa esitetty. Budejovický Budvar valitti tämän jälkeen valituslautakunnan päätöksistä EUYT:een, joka kumosi kyseiset päätökset, eli väitteet hyväksyttiin tässä vaiheessa. EUYT:n näkemyksen mukaan valituslautakunta oli arvioinut väärin etenkin BUD -alkuperänimityksen käytölle asetettavia vaatimuksia. Asia eteni seuraavaksi Euroopan unionin tuomioistuimeen (EUT), joka puolestaan edellytti alkuperänimitykseltä tosiasiallista käyttöä riittävän huomattavassa jäsenvaltion osassa, jotta alkuperänimitykseen voitaisiin vedota toisen tavaramerkkirekisteröinnin vastustamiseksi. EUT palautti asian EUYT:een käytön laajuuden arvioimiseksi. EUYT joutui siten ottamaan kantaa siihen, oliko Budejovický Budvarin alkuperänimitys bud käytössä riittävän laajalla alueella Ranskassa, Italiassa, Portugalissa ja Itävallassa. Jotta rekisteröimättömän tai muun liike-elämässä käytetyn merkin, jonka vaikutusalue on laajempi kuin paikallinen, perusteella voitaisiin kieltää toisen tavaramerkin rekisteröinti, täytyy aiemman oikeuden EUT:n ratkaisun mukaan olla riittävän ilmeinen eli tärkeä ja merkityksellinen liike-elämässä. Merkkiä on täytynyt tosiasiassa käyttää erottavana merkkinä relevantin yleisön, kuten kuluttajien, tavarantoimittajien ja kilpailijoiden, kannalta merkittävässä nen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämispäivää. EUYT katsoi, ettei Budejovický Budvar ollut esittänyt riittävää näyttöä BUD-alkuperämerkinnän käytöstä muuten kuin paikallisesti. Esitettyjen myyntilukujen perusteella myynti relevanteilla alueilla oli vähäistä niin tuotemäärän kuin liikevaihdonkin kannalta. Myöskään panimon toimittamista markkinointikululaskelmista tai markkinointimateriaalista ei selvin- Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV) väiteosasto kuitenkin pääosin hylkäsi kaikki väitteet yhtä lukuun ottamatta riittämättömän näytön vuoksi. Molemmat osapuolet valittivat päätöksistä SMHV:n valituslautakuntaan, joka päätyi hylkäämään kaikki väitteet kokonaisuudessaan. Valituslautakunta katsoi osassa kyseistä valtiota riittävän nyt alkuperämerkinnän käytön ratkaisussaan muun muassa, pitkään, kuitenkin vähintään en- maantieteellinen laajuus. KIT KAT -SUKLAAPATUKAN ULKOMUODON TAVARAMERKKI- REKISTERÖINTI SELVISI MITÄTÖINTIKÄSITTELYSTÄ SMHV:N VALITUSLAUTAKUNNASSA Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV) valituslautakunta kumosi joulukuussa 2012 viraston mitätöintiosaston aikaisemman päätöksen, jonka mukaan Kit Kat -suklaapatukan ulkomuotoa koskeva tavaramerkkirekisteröinti (ks. kuva ohessa) oli mitätöity. Valituslautakunta katsoi päätöksessään, että vaikka tuotteen ulkomuoto ei sellaisenaan ollut luontaisesti erottamiskykyinen, se oli kuitenkin laajan käytön perusteella tullut erottamiskykyiseksi EU:ssa. Toisin sanoen tarpeeksi suuri osa kuluttajista on oppinut tunnistamaan sen viittauksena tuotteen kaupalliseen alkuperään. Ratkaisun taustalla on Cadbury Holdings Limited -yhtiön tekemä mitätöintivaatimus Société des Produits Nestlé S.A. -yhtiön tavaramerkkiä vastaan (ks. kuva ohessa). Kyseinen merkki on rekisteröity muun muassa makeisille, kekseille ja vohveleille. Cadbury vetosi mitätöinnin tueksi siihen, että pelkästään tuotteen ulkomuodosta koostuvaa tuotetta ei hahmotettaisi tavaramerkiksi. Nestlé kiisti tämän väitteen ja esitti lisäksi mittavan määrän näyttöä merkin laajasta käytöstä, jonka perusteella kohdeyleisö tunnistaisi kyseisen tuotteen ulkomuodon Nestlén tavaramerkiksi. SMHV:n mitätöintiosasto oli ensi asteena samaa mieltä Cadburyn kanssa ja katsoi, ettei Nestlén tuotteen ulkomuoto merkittävästi eronnut alan normaalista käytännöstä, eikä sitä siten hahmotettaisi tavaramerkiksi. Mitätöintiosaston mukaan Nestlé ei myöskään ollut näyttänyt merkin tulleen käytön perusteella erottamiskykyiseksi tarpeeksi laajasti kaikissa hakemushetken jäsenvaltioissa. Tyytymättömänä tähän päätökseen Nestlé valitti asiasta SMHV:n valituslautakuntaan. Nestlé pyysi valituslautakuntaa kumoamaan viraston päätöksen kokonaisuudessaan ja pysyttämään kyseisen tavaramerkkirekisteröinnin voimassa. Valituksessaan Nestlé katsoi heidän tavaramerkkinsä ensinnäkin olevan luontaisesti erottamiskykyinen. Valituksen pääpaino kohdistui kuitenkin sen arvioimiseen, oliko virastolle toimitettu näyttö riittävää todistamaan, että kohdeyleisö unionissa olisi oppinut tunnistamaan tuotteen ulkoasun tavaramerkiksi. Nestlén mukaan virasto oli toiminut väärin arvioidessaan jokaisen jäsenvaltion markkinoita erikseen sen sijaan, että olisi tarkastellut EU:n sisämarkkinoita kokonaisuutena. Valituslautakunta oli kyseessä olevan merkin luontaisen erottamiskyvyn osalta samaa mieltä Cadburyn ja viraston aikaisemman päätöksen kanssa ja katsoi, ettei tuotteen ulkomuoto eronnut merkittävästi alan yleisestä käytännöstä. Sitä ei näin ollen yksinomaan luontaisen ulkonäkönsä perusteella tunnistettaisi tai hahmotettaisi tavaramerkiksi. Nest- SMHV:n valituslautakunnan ratkaisu R 513/2011-2, lén oli siten todistettava, että tuotteen laaja käyttö oli saanut kohdeyleisön hahmottamaan ja tunnistamaan sen ulkomuodon tavaramerkiksi, eli viittaukseksi tavaran kaupalliseen alkuperään. Valituslautakunta katsoi toisin kuin mitätöintiosasto, että käytön kautta saavutettua erottamiskykyä tulisi arvioida suhteessa EU:n sisämarkkinoihin kokonaisuudessaan, eikä jokaiseen jäsenvaltioon erikseen. Valituslautakunnan mukaan tämä on luonnollinen seuraus siitä, että EU-tavaramerkki koskee koko unionia yhtenä kokonaisuutena. Näin ollen olisi kohtuutonta evätä rekisteröinti merkiltä, joka on laajan käytön perusteella tullut erottamiskykyiseksi valtaosassa EU:ta. Tämän perusteella valituslautakunta katsoi, että Nestlé oli mittavalla todistelulla osoittanut käyttäneensä tuotteen ulkoasua lähes koko EU:n alueella tavalla, joka oli saanut kohdeyleisön tunnistamaan sen Nestlén tavaramerkiksi. Valituslautakunta kumosi siten mitätöintiosaston päätöksen ja pysytti Nestlén rekisteröinnin voimassa. EUYT yhdistetyt asiat T 225/06 RENV, T 255/06 RENV, T 257/06 RENV ja T 309/06 RENV, Berggren Legal IPR-uutisia maaliskuu

7 TAVARAMERKIT LAAJALTI TUNNETTU REIMA-TAVARAMERKKI ESTI TAVARAMERKIN REIMARI-VAATTEET REKISTERÖINNIN (KHO) Korkein hallinto-oikeus (KHO) täsmensi kesäkuussa 2012 antamassaan päätöksessä laajalti tunnetun tavaramerkin suojan arviointia. KHO:n mukaan tavaramerkkiä REIMARI-VAAT- TEET ei voitu rekisteröidä, sillä se olisi epäoikeutetusti käyttänyt hyväkseen aikaisemman laajalti tunnetun REIMA -tavaramerkin mainetta. Tavaramerkkilain mukaan tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä, jos se on sekoitettavissa toisen jo aikaisemman hakemuksen perusteella rekisteröidyn tavaramerkin kanssa. Tavaramerkkiä ei myöskään voi rekisteröidä, jos se on samankaltainen aikaisemman laajalti tunnetun tavaramerkin kanssa ja ilman hyväksyttävää syytä käyttäisi hyväkseen tämän aikaisemman merkin mainetta. Laajalti tunnetun tavaramerkin suoja voi kattaa myös muut kuin samat tai samankaltaiset tavarat, eikä merkkien välillä välttämättä tarvitse olla sekaannusvaaraa aiheuttavaa samankaltaisuuden astetta. Mielleyhtymä tai yhdistäminen aikaisempaan laajalti tunnettuun tavaramerkkiin riittää. Tapauksen taustalla on REI- MARI-VAATTEET -tavaramerkin rekisteröinti tavaramerkkiluokassa 25 koskien vaatteita, jalkineita ja päähineitä. Rekisteröinnin jälkeen Reima Oy teki väitteen tavaramerkkiä vastaan vedoten omiin aikaisempiin REIMA -tavaramerkkeihinsä luokassa 25 koskien vaatteita, jalkineita ja päähineitä sekä REIMA -tavaramerkin laajaan tunnettuuteen. Patenttija rekisterihallitus (PRH) hylkäsi ensimmäisenä asteena väitteen katsoen, etteivät tavaramerkit ole sekoitettavissa toisiinsa, ei edes vaikka REIMA -tavaramerkki katsottaisiin laajalti tunnetuksi. Reima Oy valitti asiasta PRH:n valituslautakuntaan vaatien PRH:n päätöksen kumoamista. Valituslautakunta hylkäsi valituksen, minkä vuoksi Reima Oy kääntyi KHO:n puoleen. KHO:n mukaan tapauksen tavaramerkit eivät ole sekoitettavissa toisiinsa samoista ja samankaltaisista tavaroista huolimatta, koska molemmilla merkeillä on oma yleiskielinen merkityssisältönsä. KHO katsoi kuitenkin REIMA -tavaramerkin olevan laajalti tunnettu sen vuodesta 1944 jatkuneen käytön ja PRH:n laajalti tunnettujen tavaramerkkien listalle ottamisen perusteella. Laajalti tunnetun merkin kohdalla edellytyksenä suojan saamiselle myöhempää rekisteröintiä vastaan ei ole tavaramerkin sekoitettavuus laajalti tunnettuun tavaramerkkiin, vaan riittää, että näiden tavaramerkkien samankaltaisuuden aste aiheuttaa sen, että kohdeyleisö yhdistää ne toisiinsa. Kun otetaan huomioon, että tässä tapauksessa samankaltaiset merkit on rekisteröity identtisille tavaroille, on KHO:n mukaan ilmeistä, että kohdeyleisö voi yhdistää merkit toisiinsa. Näin ollen KHO tarkasteli päätöksessään REIMA -tavaramerkin erottamiskyvyn ja maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä ja sille mahdollisesti aiheutuvaa haittaa. KHO:n mukaan hyväksikäyttöä on arvioitava kokonaisuutena ottaen huomioon yksityistapauksen merkitykselliset tekijät, kuten tavaramerkin maineen laajuus ja erottamiskyvyn aste, kyseessä olevien tavaramerkkien samankaltaisuuden aste sekä kyseessä olevien tavaroiden luonne ja samankaltaisuuden aste. Euroopan unionin tuomioistuin on muun muassa katsonut tavaramerkin laajuuden ja erottamiskyvyn asteen osalta, että mitä erottamiskykyisempi ja maineikkaampi tavaramerkki on, sitä helpommin sille on katsottava aiheutuvan haittaa. KHO toteaa päätöksessään, että REIMA -tavaramerkkiä on pidettävä erottamiskykyisenä sen yleiskielisestä merkityssisällöstä huolimatta. Kun otetaan huomioon molempien tavaramerkkien kattamien tavaroiden samuus ja merkkien vahva samankaltaisuus, KHO:n mukaan REIMARI-VAATTEET -tavaramerkin täytyy katsoa pyrkineen kulkemaan REIMA -tavaramerkin vanavedessä hyötyäkseen sen vetovoimasta, maineesta ja arvostuksesta. Lisäksi merkin on katsottava pyrkineen hyväksikäyttämään REIMA -tavaramerkin haltijan oman imagonsa luomiseksi ja säilyttämiseksi tekemiä markkinointitoimenpiteitä ilman erillistä rahallista vastinetta. Asiassa ei esitetty hyväksyttävää syytä REIMARI-VAATTEET -tavaramerkin käytölle. Näillä perusteilla REIMARI-VAATTEET -tavaramerkin rekisteröinnille oli olemassa este, jonka perusteella KHO kumosi asiassa annetut aikaisemmat päätökset ja palautti asian PRH:lle tavaramerkin rekisteröinnin kumoamista varten. Berggrenin IPR-lakimies Milla Lehtoranta avusti asiassa väitteen tehnyttä Reima Oy:tä. KHO nro Berggren Legal IPR-uutisia maaliskuu

8 TAVARAMERKIT TEKIJÄNOIKEUS APPLE-KAUPAN MUOTOILU JA ULKOASU REKISTERÖITIIN TAVARAMERKIKSI Yhdysvaltain Patentti- ja tavaramerkkivirasto (USPTO) hyväksyi alkuvuodesta 2013 Applen tavaramerkkihakemuksen vähittäismyyntiliikkeen muotoilulle ja ulkoasulle. Apple oli hakenut kaupalleen tavaramerkkiä vuodesta 2010, mutta USPTO torjui hakemuksen kahdesti sillä perusteella, ettei liikkeen ulkoasun voitu katsoa olevan luontaisesti erottamiskykyinen ja siten tavaramerkiksi kelpaava. Hakemus hyväksyttiin vasta Applen toimitettua virastolle 122-sivuinen selvitys liikkeen yksityiskohdista, joka riitti vakuuttamaan sen tavaramerkin luontaisesta erottamiskyvystä. Selvitys sisälsi muun muassa tarkat tekniset tiedot liikkeessä käytettävistä materiaaleista, lukuisia kuvia Apple-liikkeistä sekä kuluttajatutkimuksia. USPTO:n kuvaus tavaramerkistä sisältää muun muassa seuraavan osan: Merkki sisältää vähittäismyyntiliikkeen muotoilun ja ulkoasun. Liikkeeseen kuuluu kirkas, lasinen julkisivu, joka on ympäröity paneloidulla fasadilla, joka sisältää suuret suorakaiteen muotoiset vaakatason paneelit julkisivun yläpuolella, sekä kaksi kapeampaa paneelia pinottuna molemmin puolin julkisivua. Liikkeen sisällä on kattoon upotettuja suorakaiteen muotoisia valoyksiköitä, jotka kulkevat liiketilan läpi pituussuunnassa. Berggren Legal IPR-uutisia maaliskuu 2011 uutisoi kokonaisten liiketilojen kopioinnista Kiinassa. Uutisessa kerrottiin kuinka tuotekopioiden myyjät olivat jäljitelleet mm. Applen vähittäismyyntiliikkeiden ulkoasua. Liikkeen ulkoasun rekisteröinti tavaramerkiksi tuleekin oletettavasti helpottamaan Applen suojautumista tällaisia jäljittelijöitä vastaan. Liikkeen ulkoasun rekisteröinnin taustalla on epäilemättä myös tarkoitus erottautua kilpailijoiden vastaavista liikkeistä. Muun muassa Microsoft rekisteröi oman vähittäismyyntiliikkeensä ulkoasun vuonna EUROOPAN IHMISOIKEUSTUOMIOISTUIMEN TUOREEN PÄÄTÖKSEN MUKAAN SANANVAPAUTTA VOITIIN RAJOITTAA TEKIJÄNOIKEUDEN SUOJAAMISEKSI Tapauksessa Ashby Donald et. al. v. Ranska, kolme muotikuvaajaa oli osallistunut Pariisin muotiviikoille vuonna 2003, minkä jälkeen he julkaisivat muotinäytöksissä ottamansa valokuvat Viewfinder-sivustolla. Useat muotitalot ja Ranskan muotialan liitto (French design clothing Federation) nostivat kanteen kuvaajia vastaan, sillä valokuvien julkaisu oli tapahtunut ilman muotitalojen suostumusta. Kanne perustui siihen, etteivät valokuvaajat olleet allekirjoittaneet kuviin liittyvää yksinomaista sopimusta, jolla Ranskan muotitalot valvovat muotinäytöskuvien ottamista ja jakelua. Kansallisessa oikeudenkäynnissä kuvaajien katsottiin levittäneen luvattomasti muotitalojen kuvia ja Ranskan korkein oikeus vahvisti tuomion tekijänoikeuslain mukaisesta tekijänoikeusrikkomuksesta. Tuomitut valokuvaajat vetosivat tuomion rikkovan Euroopan ihmisoikeussopimuksen (EIS) 10 artiklassa säädettyä sananvapautta ja valittivat päätöksestä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen (EIT). EIT totesi, että vaikka tuomio rajoitti sananvapautta, rajoituksella oli kuitenkin EIS 10 artiklan 2 kohdan mukaiset hyväksyttävät tavoitteet. Artiklan mukaan sananvapauden rajoitukselle on hyväksyttävät perusteet, jos ilmaisulla loukataan jotakin toista EIS:n takaamaa oikeutta. Tapauksessa loukattuna oikeutena olivat muotitalojen immateriaalioikeudet. Tuomioistuin ottikin kä- EIT:n tuomio sananvapautta koskevassa asiassa (Ashby Donald et. al. v. Ranska 36769/08) ECHR Blog-sivuston artikkeli siteltäväkseen kysymyksen siitä, oliko sananvapauden rajoittaminen välttämätöntä demokraattisessa yhteiskunnassa. Ratkaisussaan EIT totesi, että valtiolla on lähtökohtaisesti väljä harkintamarginaali kaupallisella alueella. Harkintamarginaaliin vaikutti tapauksessa myös se, ettei kuvien julkaisulla oltu osallistuttu yleistä etua koskevaan keskusteluun, vaan sillä oli ensisijaisesti kaupallinen tarkoitus. EIT katsoi, ettei ranskalainen tuomioistuin ollut ylittänyt harkintavaltaansa rajoittaessaan sananvapautta muotitalojen immateriaalioikeuksien suojelemiseksi, eikä EIS 10 artiklaa oltu näin ollen rikottu. USPTO:n tavaramerkkirekisteröinti numero imore- sivuston artikkeli USPTO grants Apple trademark on store design, Wired- sivuston artikkeli Apple Store Receives Trademark For Distinctive Design And Layout, Katso myös: Berggren Legal IPR-uutisia lokakuu/2011, s Berggren Legal IPR-uutisia maaliskuu

9 TEKIJÄNOIKEUS TEKIJÄNOIKEUS WIPO SUUNNITTELEE HELPOTUSTA LUKEMISESTEISILLE TARKOITETTUJEN KIRJALLISTEN TEOSTEN SAATAVUUTEEN DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KASVU KOMPENSOI FYYSISEN ÄÄNITEMYYNNIN LASKUA VUONNA 2012 Tekijänoikeuslaki /404 Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote : WIPO agenda Maailman henkisen omaisuuden järjestössä (World Intellectual Property Organization, WIPO) on tänä vuonna keskustelu kirjallisten teosten saattamisesta uuden kohderyhmän saataville. Vain pieni osa kirjallisista teoksista on sellaisessa muodossa, joita näkövammaiset ja lukemisesteiset voivat hyödyntää. WIPO:ssa onkin todettu tarve kansainvälisen sopimuksen laatimiselle. Suomessa tekijänoikeuslaissa on jo olemassa poikkeussäännökset teoksen saattamisesta lukemisesteisten saataville. Kuka tahansa voi tehdä julkaistusta kirjallisesta teoksesta, kuvataiteen teoksesta tai sävellysteoksesta teoskappaleen ja saattaa sellaisen lukemisesteisten yksityiseen käyttöön ilman erillistä hyvitystä, jollei valmistuksessa ole kyse äänen tai liikkuvan kuvan tallentamisesta. Lähtökohtaisesti audiovisuaalisen teoskappaleen valmistus ja saataville saattaminen edellyttää tekijän lupaa, mutta erilaisilla kuurojen ja kuulovammaisten yhdistyksillä ja laitoksilla on suoraan laista ja asetuksesta johtuva poikkeuslupa valmistaa äänikirjoja ja viittomakielisiä tallenteita sekä saattaa niitä yleisön saataville lainaamalla tai myymällä. Tämä edellyttää kuitenkin, että toiminnalla on muu kuin kaupallinen ja voittoa tavoitteleva tarkoitus ja ettei näitä teoksia levitetä television tai radion välityksellä. Teoksen tekijälle on suoritettava kohtuullinen hyvitys kaikista sellaisista kappaleista, jotka ovat pysyviä ja uudelleen käytettävissä. Kansainvälisesti suomalaista tekijänoikeuslakia pidetään tältä osin esimerkillisesti erityisryhmät huomioon ottavana ja nähtäväksi jää, aikooko WIPO ehdottaa laajempaa poikkeusta tekijän yksinoikeuden rajoittamiseksi. Musiikintuottajat IFPI Finland ry:n jäsenyhtiöiltä keräämien tietojen mukaan äänitteiden myynti kääntyi kasvuun usean vuoden laskun jälkeen vuonna Kasvua äänitteiden kokonaismyynnissä oli 1,2 prosenttia vuoteen 2011 verrattuna ja verottoman tukkumyynnin arvo nousi 42,2 miljoonaan euroon. Erityisesti digitaalisen äänitemyynnin kasvu kompensoi fyysisen äänitemyynnin 7,5 prosentilla laskenutta kysyntää ja erilaiset digitaaliset musiikkipalvelut muodostavat jo 27 prosentin osuuden äänitemusiikin kokonaismyynnistä. Fyysisten musiikkitallenteiden myynti laski CD-levyjen osalta 6 prosenttia ja DVD- sekä bluray-levyjen osalta 32 prosenttia vuoden 2011 myyntiin verrattuna. Fyysiset levyt muodostavat kuitenkin edelleen 73 prosentin osuuden kaikesta äänitemusiikin myynnistä Suomessa. Kotimaisten äänitteiden kysyntä jatkoi edelleen kasvuaan, ja se muodostikin vuonna prosentin osuuden äänitallenteiden myynnin kokonaisarvosta. Digitaalisten musiikkipalvelujen kasvu jatkui merkittävänä myös vuonna 2012 ja yhteensä kasvua kertyikin 35 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Digitaaliset musiikkipalvelut pitävät sisällään sekä latauspalvelut että jatkuvasti lisääntyvät musiikin tilauspalvelut. Suurinta kasvu oli ruotsalaisen suoratoistopalvelu Spotifyn osalta. Vuonna 2012 Spotifyta käytti yli 4 miljoonaa maksavaa asiakasta ja yhteensä käyttäjiä oli yli 15 miljoonaa. Selkeästi suurin käyttäjäkunta Spotifylla on Amerikassa, mutta käyttö on lisääntynyt huomattavasti ympäri maailmaa. Digitaalisten musiikkipalvelujen suosion lisääntymisestä huolimatta Suomi on edelleen kehityksessä jäljessä kun verrataan digitaalisten musiikkipalvelujen markkinaosuuksia muihin pohjoismaihin ja erityisesti Amerikkaan. Kasvaneeseen kysyntään on vuoden 2012 aikana vastattu avaamalla suuri määrä uusia musiikkipalveluita eri palveluntarjoajien toimesta. Digitaalisten musiikkipalvelujen suosiota lisää varsinkin älypuhelinten määrän jatkuva kasvu, sillä monet digitaaliset musiikkipalvelut ovat tehneet sovelluksistaan myös mobiiliversion, jolla pyritään käyttäjäkunnan laajentamiseen entisestään. Amerikan markkinoilla digitaalisen musiikin myynti ohitti fyysisten tallenteiden myynnin jo vuonna 2011, jolloin digitaalisen musiikin osuus myynnistä nousi 50,3 prosenttiin. Musiikkiyhtiöistä Suomen suurimpana vahvisti entisestään Warner Music Finland 31,91 prosentin markkinaosuudellaan ja seuraavana listalla ovat toisena Universal Music (23,66 prosenttia) ja kolmantena Sony Music (17.90 prosenttia). Erityisesti kotimaisten artistien suosio oli vahvaa vuonna 2012, sillä kymmenen myydyimmän albumin listalle mahtui vain yksi ulkomainen äänite. Vuoden myydyin äänite oli Vain elämää -tv-sarjan yhteydessä tuotettu eri artistien kappaleista koostuva Vain elämää, joka nousi vuoden 2012 ja samalla koko 2000-luvun myydyimmäksi äänitteeksi kappaleen myynnillä. Yli kappaleen myyntiin ylsi myös Robinin albumi Koodi, jota myytiin yhteensä kappaletta. Myyntiluvut sisältävät sekä latausmyynnin että fyysisen myynnin. Edellä mainitut kaksi albumia olivat ainoat rajan rikkoneet äänitteet vuoden 2012 aikana. Kulttuuri.net-sivuston artikkeli Berggren Legal IPR-uutisia maaliskuu

10 TEKIJÄNOIKEUS VASTAVUOROISUUSSOPIMUS TEOSTON JA ETELÄKOREALAISEN KOMCAN VÄLILLE Suomalaisten musiikintekijöiden järjestö Teosto ja eteläkorealainen tekijänoikeusjärjestö Komca ovat allekirjoittaneet vastavuoroisuussopimuksen, joka tulee voimaan taannehtivasti vuoden 2012 alusta lähtien. Sopimuksen tarkoitus on Teoston toimitusjohtajan Katri Sipilän mukaan varmistaa, että suomalaiset musiikintekijät saavat tekijänoikeuskorvauksen menestyksestään Etelä-Korean kasvavilla markkinoilla. Aasian musiikkimarkkinat ovat Teoston uutinen nopeimmin kasvava markkinaalue maailmassa, ja suomalaiset musiikintekijät ovat menestyneet viime vuosina erityisesti Japanissa, Taiwanissa ja Etelä-Koreassa. Suomalaiset musiikintekijät saavat tekijänoikeuskorvauksia silloinkin, kun heidän teoksiaan esitetään ulkomailla, mutta edellytyksenä on tällöin, että esitykset tulevat kyseisessä maassa Teoston sisarjärjestön tietoon. Kunkin maan tekijänoikeusjärjestöt laskuttavat musiikkia käyttävää radio- ja tv-yhtiötä tai tapahtumanjärjestäjää omassa maassaan sovellettavien hintojen mukaan. Tämän jälkeen suomalaisille musiikintekijöille kuuluvat esityskorvaukset tilitetään eri maiden järjestöjen toimesta Teostolle, joka maksaa korvaukset esitettyjen teosten tekijöille. Teosto on allekirjoittanut vastavuoroisuussopimuksen yhteensä 66:n eri puolilla maailmaa toimivan tekijänoikeusjärjestön kanssa. TEKIJÄNOIKEUSLAIN UUDISTUSEHDOTUS LAUSUNTOKIERROKSELLE Opetus- ja kulttuuriministeriö lähetti tekijänoikeuslainsäädännön uudistusluonnoksen lausuntokierrokselle (luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta sekä laiksi orpoteosten käyttämisestä). Ehdotuksessa ovat mukana suojaaikadirektiivin (2011/77/EU) ja orpoteosdirektiivin (2012/28/EU) edellyttämät säännökset sekä sopimuslisenssisäännökset lähettäjäyritysten ja lehtikustantajien arkistoaineistoja koskien. Lisäksi ehdotukseen sisältyy täydentäviä säännöksiä lainauskorvauksista ja äänitetallenteiden suojaa koskevista liittymäkriteereistä. Sen sijaan viime vuosina eniten puhuttaneet kysymykset hyvitysmaksujärjestelmän uudistamisesta, luvattoman verkkojakelun haasteista ja verkkotallennuspalveluista on jätetty esityksen ulkopuolelle. Niitä koskeva arviointityö on yhä kesken. Tällä erää käsiteltävät uudet lait on suunniteltu tulevan voimaan Hallitus esittää, että orpoteosten käyttämisestä annettaisiin uusi itsenäinen laki, jossa olisi direktiivin määritelmät sekä direktiivistä johtuvat huolellista oikeuksien selvittämistä ja kirjaamista koskevat velvollisuudet. Lailla tavoitellaan sitä, että tuntemattomaksi jääneiden tekijöiden teosten käyttäminen olisi jatkossa helpompaa. Laki orpoteosten käyttämisestä tulisi ehdotuksen mukaan voimaan Suoja-aika direktiivin täytäntöönpano edellyttää nykyisen tekijänoikeuslain muuttamista siten, että esittävän taiteilijan äänitetallenteiden suoja ja siihen liittyvä velvollisuus maksaa kohtuullista korvausta tekijälle pitenee 50 vuodesta 70 vuoteen. Sen lisäksi lakiin otetaan erityinen sopimuksen irtisanomismekanismi pysyvästi siirrettyjen oikeuksien palauttamiseksi esittäjälle, jos teosta ei pidennyksen aikana hyödynnetä riittävän tehokkaasti. Äänitetallenteita koskevaan suojaan ehdotetaan myös kansalaisuusperiaatteen omaksumista, jolloin tämä suojan pidennys koskee paitsi Suomessa tallennettuja tallenteita, myös suomalaisten valmistamiin tallennelaitteisiin tallennettuja tallenteita. Lakimuutoksen jälkeen helpottuu myös sellaisten vanhojen televisio- ja radio-ohjelmien ja lehtijulkaisujen käyttö, jotka on jo kertaalleen julkaistu tai lähetetty. Arkistoaineiston käyttäminen on ollut erittäin haastavaa ja työlästä, sillä alun perin annetuissa vanhoissa julkaisuluvissa ei aina ole ollut mainintaa uusiokäytöstä tai sähköisestä julkaisusta. Lakimuutoksen myötä tietynlainen arkistoaineiston käyttö tulee sopimuslisenssin varaiseksi, mistä voi hyötyä sekä alkuperäinen tilaajayritys että sen toimintaa jatkava seuraajayritys. Jollei teoksen tekijä erikseen sitä kiellä, teoksia sisältäviä ohjelmia voi esittää uusintoina ilman tarvetta hankkia lupaa erikseen kaikilta teoksen tekijöiltä. Arkistoaineistoksi luetaan ohjelmat, jotka on lähetetty ennen ja sanoma- tai aikakauslehtien julkaisut ennen Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö, Berggren Legal IPR-uutisia maaliskuu

11 TIETOSUOJA TUOTEVÄÄRENNÖKSET GOOGLE JA HP MAKSAVAT HAKKEREILLE MILJOONIA TIETOTURVA- AUKKOJEN ETSIMISESTÄ SUOSITUS UUDESTA TUOTEVÄÄRENNÖSASETUKSESTA TULLEILLE SELKEÄMMÄT OHJEET JA MAHDOLLISUUS NOPEAMPAAN MENETTELYYN Google on tunnettu innovatiivisesta ajattelustaan. Tällä kertaa yhtiö järjesti yhdessä HP:n kanssa Kanadan Vancouverissa pidetyn CanSecWest-tietoturvakonferenssin yhteydessä Pwn2Ownja Pwnium 3-kilpailut, joissa etsittiin turva-aukkoja esimerkiksi Googlen Chrome -selaimesta. Selaimen tai Chrome OS-alustan murtamisesta ja turva-aukon tarkasta raportoimisesta oli tarjolla jopa dollarin palkinto. Kilpailujen tarkoituksena oli tehostaa yleistä Internetin tietoturvaa. Kuten Google totesi, mikään ohjelmisto ei ole täydellinen, ja yleisön apu ongelmien paikallistamisessa on äärimmäisen arvokasta. Turva-aukkojen raportointi puolestaan on tarpeen, jotta yhtiö voisi korjata löydetyt viat. Googlen huumorintaju ei loppunut hakkereiden valjastamiseen kaikkia meitä hyödyttävään Internetin tietoturvan parantamiseen. Yhtiö nimittäin ilmoitti käyttävänsä palkintorahoihin 3,14159 miljoonaa dollaria piin numeerisen arvon verran. Tietokone-lehden uutinen Tuoteväärennökset ovat EU:ssa kasvava ongelma erityisesti verkkokaupan jatkuvan kasvun myötä, sillä EU-maiden kansalaiset ostavat ja tilaavat yhä enemmän tuotteita ja tavaroita EU:n ulkopuolelta. Piratismi ja tuoteväärennökset maksavat Euroopassa eri liiketoimintaalueilla arvioiden mukaan jo 250 miljardia euroa menetettynä myyntinä. Menetetyt myyntitulot vaikuttavat luonnollisesti negatiivisesti taloudelliseen kasvuun ja tasapainoon, mutta konkreettisempi ja vakava uhka liittyy ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle aiheutuvaan vaaraan esimerkiksi väärennettyjen lääkeaineiden kaupassa. Tällä hetkellä tuoteväärennöksistä ja menettelyistä niitä koskien säädetään asetuksella 1383/2003/ EY (tuoteväärennösasetus). Kuluvan vuoden tammikuun 24. päivänä Euroopan parlamentin sisämarkkinoiden ja kuluttajien suojaamiseen keskittynyt komitea antoi suosituksen uudesta asetuksesta, joka liittyy tullimenettelyihin tuoteväärennösepäilyissä. Uusi asetus (5129/2013/ EY), jonka on tarkoitus korvata nykyinen tuoteväärennösasetus, kuuluu osana laajempana koko EU:n kattavaan eurooppalaiseen IPR-strategiaan. Uusi asetus laajentaa tulliviranomaisten mahdollisuuksia täytäntöönpanotoimissa ja mahdollistaa etenkin pienten lähetysten tuhoamisen ilman riitautusta. Uusi asetus ei edelleenkään ratkaise ongelmaa, joka liittyy pelkästään kauttakulussa oleviin lähetyksiin. Nopeutetut menettelyt ja tuhoamiskustannukset Uuden asetuksen mukaiset säännöt mahdollistavat tulliviranomaisten nopeamman ja tehokkaamman toiminnan. Uusi asetus antaa mahdollisuuden väärennettyjen tavaroiden tuhoamiseen ilman maahantuojan nimenomaista suostumusta pienten lähetysten tapauksissa, mikäli maahantuoja ei 10 päivän määräajassa ilmoita vastustavansa tuhoamista ja oikeudenhaltija vastaa itse tuhoamisen kustannuksista. Oikeudenhaltija voi kuitenkin myöhemmin, mikäli kansallinen lainsäädäntö antaa siihen mahdollisuuden, hakea hyvitystä kustannuksista joko loukkaajalta tai esimerkiksi huolitsijoilta. Vilpittömässä mielessä toimineille yksityisille kuluttajille ei edelleenkään voi muodostua korvausvastuuta. Kauttakulussa olevat lääkeaineet Kauttakulussa olevien lääkeaineiden osalta tulliviranomaisten on edelleen otettava huomioon EU:n kansainväliset sitoumukset ja velvoitteet. Kauttakulussa olevat lääkeaineet saadaan pysäyttää tai takavarikoida vain jos on olemassa merkittävä todennäköisyys sille, että tuotteet tulevat päätymään EU-markkinoille. Voimaantulo Euroopan neuvoston vahvistettua uuden asetuksen se tulee Euroopan parlamentin käsittelyyn ja äänestettäväksi todennäköisesti huhtikuussa Mikäli Euroopan parlamentti hyväksyy asetuksen ilman muutoksia asetustekstiin, se astuu voimaan kaikissa jäsenvaltioissa suorin oikeusvaikutuksin tammikuun 1. päivänä Esitys asetukseksi 5129/2013/EY ( ): Euroopan parlamentin uutinen Berggren Legal IPR-uutisia maaliskuu

12 MAINONTA JA MARKKINOINTI MARKKINOINTI JA MAINONTA UUSI TUPAKKATUOTTEIDEN PAKKAUKSIA KOSKEVA LAKI VOIMAAN AUSTRALIASSA MAINOSLAPPUJEN KIINNITTÄMINEN KULUTTAJIEN ULKO-OVIIN OLI HYVÄN TAVAN VASTAISTA MARKKINOINTIA (KKO) Australiassa tuli joulukuun 2012 alussa voimaan laki (Tobacco Plain Packaging Act 2011), jolla yhtenäistetään tupakkatuotteiden pakkausten ulkomuoto. Lain voimaantulosta asti kaikki Australiassa myytäväksi tarjottavat tupakkatuotteet on pakattava yksinkertaisiin vihreisiin pakkauksiin, joita peittävät suuret kuvalliset varoitukset tupakoinnin haitallisista terveysvaikutuksista. Tupakkayhtiön nimen saa merkitä pakkaukseen vain pienellä, etukäteen määritellyllä fontilla. Australian terveysministeriön tiedotteet Lain tarkoituksena on vähentää tupakkatuotteiden houkuttelevuutta erityisesti nuorison keskuudessa ja korostaa pakollisten terveysvaroitusten näkyvyyttä pakkauksissa. Tavoitteena on myös vähentää valmistajien ja jälleenmyyjien mahdollisuuksia harhaanjohtaa kuluttajia tupakan terveyshaitoista. Pakkaussääntelyn lisäksi Australia on rajoittamassa myös internetissä tapahtuvaa tupakkamainontaa. Yritysten kannalta uusi laki tarkoittaa, ettei esimerkiksi yhtiön tavaramerkkinäkään suojattua logoa tai slogania saa enää merkitä maassa myytäviin tupakkatuotteisiin. Ukraina, Honduras ja Dominikaaninen tasavalta ovat haastaneet Australian lakiuudistuksen WTO:ssa väittäen, että se on vastoin WTO:n immateriaalioikeussopimuksia. WTO päätti syyskuussa 2012 Ukrainan valituksen perusteella asettaa paneelin käsittelemään kiistaa, mutta paneelin jäseniä ei ole vielä valittu. Yhteensä 35 WTO:n jäsentä on pyytänyt saada käyttää kolmannen osapuolen puhevaltaa asian paneelikäsittelyssä. Korkein oikeus (KKO) katsoi tammikuussa antamassaan ennakkopäätöksessä, että tarralappujen kiinnittäminen kuluttajien oviin suoramarkkinointitarkoituksessa on hyvän tavan vastaista. KKO kielsi näin ollen suoramarkkinointiyhtiötä harjoittamasta tämän tyyppistä markkinointia euron sakon uhalla. Asian taustalla oli suoramarkkinointiyhtiön uusi mainoskäytäntö, jossa kuluttajien ulko-oviin tai postilaatikoihin kiinnitettiin erikokoisia liimapinnoin tarttuvia mainoslappuja ilman kuluttajien ennakollista suostumusta. Kyseinen toimintatapa johti useisiin yhteydenottoihin kuluttaja-asiamiehelle. Yhteydenotoissa kuluttajat kuvasivat toimintaa röyhkeäksi ja häiritseväksi. Näin ollen kuluttaja-asiamies vaati markkinaoikeutta kieltämään kyseisen menettelyn sakon uhalla. Kuluttaja-asiamies vetosi ensisijaisesti siihen, että tarralappujen kiinnittäminen olisi katsottava aggressiiviseksi markkinoinniksi ja siten kuluttajansuojalain vastaiseksi. Toissijaisesti kuluttaja-asiamies vetosi siihen, että kyseinen toimintatapa joka tapauksessa oli hyvän tavan vastaista. Markkinaoikeus ei kuitenkaan yhtynyt kuluttajaasiamiehen näkemyksiin, vaan hylkäsi kanteen. Markkinaoikeuden mukaan tarralappujen kiinnittäminen ei vaatinut kuluttajien ennakollista suostumusta tai aiheuttanut vahinkoa kiinnityspinnalle, joten sitä ei voitu katsoa aggressiiviseksi. Tämän lisäksi markkinaoikeus kiinnitti huomiota siihen suoramarkkinointiyhtiön esittämään seikkaan, että jakaja poistaisi mainostarrat viimeistään muutaman päivän kuluessa. Tarralappujen kiinnittäminen ei myöskään markkinaoikeuden mukaan ollut hyvän tavan vastaista. Markkinaoikeus ei tältä osin hyväksynyt kuluttaja-asiamiehen esittämää näkemystä, jonka mukaan tarralapun näkyminen ovessa viestittäisi asunnon olevan tyhjä ja siten lisäisi asuntomurron riskiä. Kuluttaja-asiamies haki asiassa valituslupaa, jonka KKO myös myönsi. KKO katsoi asian jakautuvan kahteen erilliseen kysymykseen, eli markkinoinnin sopimattomuuteen ja tämän lisäksi yleisempään hyvän tavan vastaisuuteen. Sopimattomuuden osalta KKO:n enemmistö totesi, että menettely voidaan katsoa sopimattomaksi ainoastaan silloin, kun se on omiaan vaikuttamaan heikentävästi kuluttajan taloudelliseen päätöksentekoon markkinoijan kannalta myönteisellä tavalla. Kun markkinoinnin oli ainoastaan näytetty aiheuttavan lähinnä ärtymystä, huolta ja turvattomuutta, se ei KKO:n mukaan ollut omiaan heikentämään kuluttajien kykyä tehdä perusteltu ostopäätös. Tältä osin KKO päätyi samaan lopputulokseen markkinaoikeuden kanssa, eli se ei katsonut tarralappujen kiinnittämisen olevan sopimatonta. Vähemmistöön jäänyt KKO:n jäsen olisi katsonut menettelyn olevan sekä sopimatonta että aggressiivista ja kieltänyt sen myös tällä perusteella. Markkinoinnin yleisemmän hyvän tavan vastaisuuden osalta KKO kuitenkin päätyi eri lopputulokseen kuin markkinaoikeus. Markkinointia pidetään kuluttajansuojalain mukaan hyvän tavan vastaisena, jos se on selvästi ristiriidassa yleisesti hyväksyttyjen yhteiskunnallisten arvojen kanssa. Näiden arvojen osalta perustuslain takaaman perusoikeudet tarjoavat lähtökohdan arvioinnille. KKO totesi, että perustuslain takaamiin perusoikeuksiin kuuluvat niin kotirauhan ja omaisuuden suoja kuin toisaalta myös sananvapaus. Vaikka kaupallinen viestintä kuuluukin sananvapauden piiriin, siihen voidaan kohdistaa verrattain pidemmälle meneviä rajoituksia muiden perusoikeuksien turvaamiseksi. KKO:n mukaan tarralappujen kiinnittäminen ulko-oviin tai postilaatikoihin oli ristiriidassa kotirauhan, yksityisyyden ja omaisuuden koskemattomuuden kanssa. Mainoksia kiinnittämällä yhtiö on pakottanut yksityishenkilöt vastaanottamaan kaupallisia viestejä tavanomaisesta poikkeavalla ja yksityiselämänsä piiriin ulottuvalla tavalla. Näin tehdessään se on myös käyttänyt kuluttajien omistamia tai hallitsemia rakennuksen osia tai postilaatikoita omassa elinkeinotoiminnassaan luvatta ja niiden tavanomaisen käyttötarkoituksen vastaisesti julkisena mainostilana välittääkseen markkinointiviestejään samalla myös muille. Näin ollen KKO katsoi menettelyn olevan hyvän tavan vastaista ja kielsi sen jatkamisen euron sakon uhalla. KKO 2013:5, Berggren Legal IPR-uutisia maaliskuu

13 Berggren Group on johtava eurooppalainen IPR-palveluiden tarjoaja. Konsernimme liike vaihto on runsaat 20 mil joonaa euroa, ja palveluk ses samme työskentelee lähes 170 asiantuntijaa muun muassa Helsingissä, Tampereella, Turussa ja Oulussa. Konsernin Berggren Legal -ryhmä on Suomen suurin IPR-juridiikan asiantuntijayhteisö. Berggren Legal -ryhmään kuuluu laaja joukko kokeneita IPR-lakimiehiä, teollis- ja tekijänoikeuksien huippuosaajia, jotka auttavat koko konsernin ja maailmanlaajuisen yh teistyö ver kostomme asiakkaita kaikissa immateriaalioikeudellisissa asioissa IPR-sopimuksista oikeuksien puolustamiseen. Erikoistu minen immateriaalioikeuteen ja mut ka ton yhteistyö konsernimme muiden asiantuntijoiden kanssa muodostavat ainutkertaisen yhdistelmän asiakkai demme parhaaksi. Tämä julkaisu, Berggren Legal IPR-uutisia, syntyy osana IPR-lakimiestemme ja harjoittelijoidemme päivittäistä, valveutunutta asiantuntijatyötä. TOIMITUS Tarja Tchernych, Elisa Huusko, Jussi Häyrinen, Suvi Julin, Milla Lehtoranta, Iiro Nurminen, Piia Raappana, Laura Silander, Kristian Sjöblom, Mariliina Karppo TÄHÄN NUMEROON KIRJOITTIVAT Elisa Huusko, Jussi Häyrinen, Suvi Julin, Iiro Nurminen, Piia Raappana, Laura Silander, Kristian Sjöblom BERGGREN LEGAL IPR-lakimiehet: Sanna Aspola, Hannu Halmetoja, Sebastian Henn, Erkki Holmila, Elisa Huusko, Jussi Häyrinen, Jenni Ihalainen, Suvi Julin, Teija Kotro, Milla Lehtoranta, Jukka Palm, Ville Patja, Paula Sailas, Kristian Sjöblom, Tarja Tchernych Para Legal: Aino Loukamo Legal Traineet: Iiro Nurminen, Piia Raappana, Laura Silander Julkaisun sisältö ei ole tarkoitettu Berggren Groupia sitovaksi juridiseksi kannanotoksi eikä oikeudellisiksi neuvoiksi yksittäisiin tapauksiin. Julkaisussa viitattu lainsäädäntö on saattanut muuttua julkaisun ilmestymisen jälkeen. Niinpä kenenkään ei tulisi suhtautua julkaisun sisältöön oikeudellisena neuvona omassa asiassaan. Julkaisun toimitus pyrkii mahdollisuuksiensa mukaan korjaamaan sen tietoon tulleet sisällön virheellisyydet ja puutteellisuudet. BERGGREN

JURIDIIKKA YRITYKSEN BRÄNDIN SUOJAAMISEN APUNA

JURIDIIKKA YRITYKSEN BRÄNDIN SUOJAAMISEN APUNA JURIDIIKKA YRITYKSEN BRÄNDIN SUOJAAMISEN APUNA Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari ASIANAJOTOIMISTO Esityksen rakenne mikä on brändi? miten brändi suojataan? miten brändin loukkauksilta puolustaudutaan?

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

HAKEMUS YHTEISÖN TAVARAMERKIN JULISTAMISEKSI MITÄTTÖMÄKSI

HAKEMUS YHTEISÖN TAVARAMERKIN JULISTAMISEKSI MITÄTTÖMÄKSI Sivumäärä (tämä sivu mukaan lukien) SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) HAKEMUS YHTEISÖN TAVARAMERKIN JULISTAMISEKSI Hakijan/edustajan viite (enintään 20 merkkiä) Viimeksi päivitetty: 04/2013

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. syyskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. syyskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. syyskuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0238 (NLE) 12525/17 ADD 4 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 25. syyskuuta 2017 Vastaanottaja: COEST 240 CFSP/PESC

Lisätiedot

Kansainvälisen rekisteröinnin nro

Kansainvälisen rekisteröinnin nro Viimeisin päivitys 032016 HAKUS EUROOPAN UNIONIN TAVARAMERKIN Sivumäärä (tämä sivu mukaan lukien) Hakijanedustajan viite (enintään 20 merkkiä) Mod.011 Hakija Oikeushenkilön nimi tai etunimi ja sukunimi

Lisätiedot

Suuntana ulkomaat aineettomien oikeuksien kansainvälisiä kysymyksiä

Suuntana ulkomaat aineettomien oikeuksien kansainvälisiä kysymyksiä Suuntana ulkomaat aineettomien oikeuksien kansainvälisiä kysymyksiä Sanna Aspola, Berggren Oy Ab 26.3.2013 Kansalliset oikeudet kansainvälisellä kentällä Kansainväliset viranomaiset, järjestöt ja sopimukset

Lisätiedot

Tavaramerkkien erottamiskyky. Kolster Info -aamiaisseminaari 25.3.2014 Rake-Sali Joose Kilpimaa

Tavaramerkkien erottamiskyky. Kolster Info -aamiaisseminaari 25.3.2014 Rake-Sali Joose Kilpimaa Tavaramerkkien erottamiskyky Kolster Info -aamiaisseminaari 25.3.2014 Rake-Sali Joose Kilpimaa Rekisteröinnin yleiset edellytykset Sekoitettavuus Erottamiskyky Tavaramerkkilaki 2 luku 13 : Rekisteröitävän

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT JAKSO 7 UUDELLEENTARKASTELU Ohjeet virastossa suoritettavaan

Lisätiedot

IPR ja sen hallinta: käytännön esimerkkejä

IPR ja sen hallinta: käytännön esimerkkejä IPR ja sen hallinta: käytännön esimerkkejä 7.2.2017 Esityksen sisältö Tavaramerkin suojaus ja puolustaminen Miten valita oma merkki? Miten suojaan? EU:n tavaramerkkiuudistus Mallioikeus Mitä teen jos joku

Lisätiedot

Valtioneuvoston kirjelmä U 63/2016 vp Direktiiviehdotus tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla. Liikenne- ja viestintävaliokunta 9.12.

Valtioneuvoston kirjelmä U 63/2016 vp Direktiiviehdotus tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla. Liikenne- ja viestintävaliokunta 9.12. Valtioneuvoston kirjelmä U 63/2016 vp Direktiiviehdotus tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla Liikenne- ja viestintävaliokunta 9.12.2016 Toiminnanjohtaja Antti Kotilainen Lainsäädännön lähtötilanne

Lisätiedot

Asia Mallioikeuslakisopimus - Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO)

Asia Mallioikeuslakisopimus - Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO) Työ- ja elinkeinoministeriö PERUSMUISTIO TEM2016-00123 TMO Huhtala Liisa(TEM) 20.04.2016 Asia Mallioikeuslakisopimus - Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO) Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe

Lisätiedot

Laki. tavaramerkkilain muuttamisesta

Laki. tavaramerkkilain muuttamisesta Laki tavaramerkkilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan tavaramerkkilain (7/1964) 57 :n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1715/1995, muutetaan 1 luvun otsikon suomenkielinen

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 8305/14 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) PI 39

Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 8305/14 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) PI 39 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) 8305/14 ADD 1 PI 39 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Päivämäärä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 23. tammikuuta 2009 (26.01) (OR. fr) 5685/09 AGRILEG 9 ENV 36 EHDOTUS

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 23. tammikuuta 2009 (26.01) (OR. fr) 5685/09 AGRILEG 9 ENV 36 EHDOTUS EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 23. tammikuuta 2009 (26.01) (OR. fr) 5685/09 AGRILEG 9 ENV 36 EHDOTUS Lähettäjä: Komissio Päivä: 21. tammikuuta 2009 Asia: Ehdotus neuvoston päätökseksi, Bt cry1ab -geeniä

Lisätiedot

Tavaramerkkien suojaaminen Kiinassa mitä erityistä on otettava huomioon

Tavaramerkkien suojaaminen Kiinassa mitä erityistä on otettava huomioon Tavaramerkkien suojaaminen Kiinassa mitä erityistä on otettava huomioon IPR-lakimies, OTK, MBA Jani Kaulo 2.12.2014 Tavaramerkkisuoja Kiinassa Pääsääntö: Vain rekisteröidyt tavaramerkit saavat suojaa Ensiksi

Lisätiedot

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995 Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan hyödyllisyysmallioikeudesta 10 päivänä toukokuuta 1991

Lisätiedot

IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen. Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks

IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen. Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks 1. TAUSTAA Tavoitteena teollisoikeuksien myöntämisen ja käyttämisen tehostaminen Lisää teollis- ja tekijänoikeuksien

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA C VÄITEMENETTELY

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA C VÄITEMENETTELY OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA C VÄITEMENETTELY JAKSO 2 IDENTTISYYS JA SEKAANNUSVAARA LUKU 5 HALLITSEVAT

Lisätiedot

Laki tavaramerkkilain muuttamisesta

Laki tavaramerkkilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995 Laki tavaramerkkilain muuttamisesta muutetaan 10 päivänä tammikuuta 1964 annetun tavaramerkkilain (7/64) 14 :n 1 momentin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Teollisoikeudet. Olli Pitkänen

Teollisoikeudet. Olli Pitkänen Teollisoikeudet Olli Pitkänen Patentti Patentti tekijänoikeus Tekijänoikeus suojaa luovuutta itsenäinen, omaperäinen, tekijän persoonallisuus ei muotovaatimuksia ilmiasu, implementointi Patentti suojaa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. helmikuuta 2017 (OR. en) 10121/96 ADD 1 DCL 1 PI 52 CULT 82 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: 10121/96 CONFIDENTIEL Päivämäärä: 8. lokakuuta 1996 Muuttunut

Lisätiedot

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit. Olli Ilmarinen, PRH Oulu,

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit. Olli Ilmarinen, PRH Oulu, Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit Olli Ilmarinen, PRH Oulu, 11.11.2016 Yksi tuote - monta suojaa Patentit ja hyödyllisyysmallit Tietojenkäsittelymenetelmät

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

HE 219/2004 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tavaramerkkilakia.

HE 219/2004 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tavaramerkkilakia. HE 219/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tavaramerkkilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tavaramerkkilakia. Ehdotetut muutokset perustuvat

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT JAKSO 4 MENETTELYJEN KIELI Ohjeet virastossa suoritettavaan

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA D

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA D OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA D MENETTÄMINEN JA MITÄTÖINTI JAKSO 2 ASIASISÄLTÖÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET Ohjeet

Lisätiedot

TAVARAMERKIT. Tuulimarja Myllymäki, PRH

TAVARAMERKIT. Tuulimarja Myllymäki, PRH TAVARAMERKIT Tuulimarja Myllymäki, PRH Mikä tavaramerkki on? Tavaran tai palvelun kaupallinen tunnus tuotteen/palvelun erottamiseksi muiden vastaavista = Keino erottua Yksinoikeus / kielto-oikeus Yksinoikeus

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto - toiminnan säädöspohja. Tekijänoikeusneuvos Viveca Still

Kansallinen digitaalinen kirjasto - toiminnan säädöspohja. Tekijänoikeusneuvos Viveca Still Kansallinen digitaalinen kirjasto - toiminnan säädöspohja Tekijänoikeusneuvos Viveca Still Kansallisen digitaalisen kirjaston säädöspohjasta yleisesti Ei erillistä säädöspohjaa Tulevaisuuden tarve? Organisatoriset,

Lisätiedot

Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin uudistamista koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä U 14/2006 vp seuraavaa:

Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin uudistamista koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä U 14/2006 vp seuraavaa: 1 Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle Helsinki 25.4.2006 Televisiodirektiivin uudistaminen Valtioneuvoston kirjelmä U 14/2006 vp Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.11.2016 COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1101/89 sekä asetusten (EY) N:o 2888/2000 ja (EY)

Lisätiedot

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 01613/06/FI WP 127 Lausunto 9/2006 liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun neuvoston direktiivin 2004/82/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Teollisoikeudet (patentit, tavaramerkit ja mallisuoja) liiketoiminnassa Olli Ilmarinen

Teollisoikeudet (patentit, tavaramerkit ja mallisuoja) liiketoiminnassa Olli Ilmarinen Teollisoikeudet (patentit, tavaramerkit ja mallisuoja) liiketoiminnassa Olli Ilmarinen Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) Mitä IPR liittyy liiketoimintaan? TAVARAMERKKI PATENTTI MALLI- SUOJA TEKIJÄNOIKEUS

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.5.2000 KOM(2000) 346 lopullinen 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

Lisätiedot

EU:n komission ns. VIP-ehdotukset (Marrakeshin sopimuksen voimaansaattaminen) Kuulemis- ja keskustelutilaisuus

EU:n komission ns. VIP-ehdotukset (Marrakeshin sopimuksen voimaansaattaminen) Kuulemis- ja keskustelutilaisuus EU:n komission ns. VIP-ehdotukset (Marrakeshin sopimuksen voimaansaattaminen) Kuulemis- ja keskustelutilaisuus 11.10.2016 Ehdotukset Marrakeshin sopimuksen voimaansaattamiseksi Komissio ehdottaa sekä direktiiviä

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:16

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:16 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:16 Asia Hakija Suojan kohde, valokuva A Annettu 13.11.1990 Tiivistelmä A Oy:n teepakkauksessa olevan valokuvan kohde ei ollut tekijänoikeudellisesti suojattu teos. Valokuva

Lisätiedot

TAVARAMERKIT. Tuulimarja Myllymäki, PRH

TAVARAMERKIT. Tuulimarja Myllymäki, PRH TAVARAMERKIT Tuulimarja Myllymäki, PRH Mikä tavaramerkki on? Tavaran tai palvelun kaupallinen tunnus tuotteen/palvelun erottamiseksi muiden vastaavista = Erottamisväline Yksinoikeus / kielto-oikeus Yksinoikeus

Lisätiedot

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX Luonnos KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Lisätiedot

5808/17 rir/vpy/ts 1 DGG 3B

5808/17 rir/vpy/ts 1 DGG 3B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. helmikuuta 2017 (OR. en) 5808/17 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Ed. asiak. nro: 5590/17 Asia: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea /

Lisätiedot

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa Tekijänoikeudet liiketoiminnassa IPR-seminaari 9.11.2016 Albert Mäkelä lainopillinen asiamies, Suomen Yrittäjät 1 Mitä tekijänoikeus suojaa? Tekijänoikeus suojaa kirjallista tai taiteellista teosta Teoksen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

IPR ja sen hallinta: käytännön esimerkkejä. 2.2.2015 Minna Aalto-Setälä

IPR ja sen hallinta: käytännön esimerkkejä. 2.2.2015 Minna Aalto-Setälä IPR ja sen hallinta: käytännön esimerkkejä 2.2.2015 Minna Aalto-Setälä Esityksen sisältö Tavaramerkin suojaus ja puolustaminen Miten valita oma merkki? Miten suojaan? Mallioikeus Suojan kohde Miten suojaan?

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. huhtikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. huhtikuuta 2017 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. huhtikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0374 (CNS) 8076/17 LIMITE PUBLIC FISC 76 ECOFIN 272 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston

Lisätiedot

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin:

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin: Opetus- ja kulttuuriministeriölle Gramex ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista sekä laiksi oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA (Euroopan kemikaaliviraston hallintoneuvoston päätös) TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Suomenkielinen versio on epävirallinen konsolidoitu versio Euroopan kemikaaliviraston

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin.

Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin. Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin. TEKIJÄNOIKEUS (Kopiereg - Derechos d autor - Müəlliflik hüquqları

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. lokakuuta 2017 (OR. en) 15377/12 DCL 1 PI 129 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: Päivämäärä: 29. lokakuuta 2012 Muuttunut jakelu: Julkinen Asia: ST 15377/12

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (53/2011)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (53/2011) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 16.6.2011 ILMOITUS JÄSENILLE (53/2011) Asia: Italian tasavallan edustajainhuoneen perusteltu lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Teollisoikeuksilla kilpailuetua

Teollisoikeuksilla kilpailuetua Teollisoikeuksilla kilpailuetua milloin asiamiehen kokemusta kannattaa hyödyntää? TYP 2014 23.10.2014 Håkan Niemi Kolster Oy Ab Pohjalainen 13.10.2014 Pohjalainen 13.10.2014 Pohjalainen 20.10.2014 2 3

Lisätiedot

Rekisteröi arvokas tavaramerkkisi. yksinoikeudella sinulle. Neuvontalakimies Tuulimarja Myllymäki, PRH

Rekisteröi arvokas tavaramerkkisi. yksinoikeudella sinulle. Neuvontalakimies Tuulimarja Myllymäki, PRH Rekisteröi arvokas tavaramerkkisi yksinoikeudella sinulle Neuvontalakimies Tuulimarja Myllymäki, PRH Tavaramerkki voi olla IKUINEN Tavaramerkin suunnittelu Merkin valinnassa lukuisia vaihtoehtoja Alusta

Lisätiedot

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 Euroopan unionin virallinen lehti ISSN 1725-261X L 91 Suomenkielinen laitos Lainsäädäntö

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/BA/fi 1 Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat: BELGIAN KUNINGASKUNTAA, BULGARIAN TASAVALTAA, TŠEKIN TASAVALTAA, TANSKAN KUNINGASKUNTAA, SAKSAN LIITTOTASAVALTAA, VIRON TASAVALTAA,

Lisätiedot

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions)

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions) COU CIL OF THE EUROPEA U IO Brussels, 18 February 2009 Interinstitutional File: 1994/0234 (C S) 5849/1/09 REV 1 JUR 44 LEGISLATIVE ACTS A D OTHER I STRUME TS: CORRIGE DUM/RECTIFICATIF Subject: Council

Lisätiedot

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.2.2016/JM U-kirjelmä U 3/2016 vp FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry kiittää mahdollisuudesta lausua

Lisätiedot

Verkkotallennuspalvelut

Verkkotallennuspalvelut Verkkotallennuspalvelut PIDÄ KIINNI LOMPAKOSTASI! Infotilaisuus av-tekijöille 23.3.2017 Rainer Vallius & Sami Kokljuschkin Verkkotallennuspalvelut mitä ne ovat? Uusi helppo tapa kuluttajille tallentaa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.8.2015 COM(2015) 407 final 2015/0181 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS julkisten hankintojen komiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Ukrainan liittymiseen

Lisätiedot

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp).

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Lakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LaVM 6/2001 vp).

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 08.04.2005 KOM(2005)131 lopullinen 2005/0031(CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä niistä perusteista

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Electronic Frontier Finland ry

Electronic Frontier Finland ry Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan lainsäädännön muuttamisesta 9.12.2005 Electronic Frontier Finland ry www.effi.org 1. Yleistä Electronic

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa Tekijänoikeudet liiketoiminnassa IPR-seminaari, Rovaniemi 7.2.2017 Albert Mäkelä, lainopillinen asiamies, Suomen Yrittäjät Riikka Tähtivuori, IPR asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto EK Mitä tekijänoikeus

Lisätiedot

DSM-direktiiviehdotus - keskeiset asiat

DSM-direktiiviehdotus - keskeiset asiat DSM-direktiiviehdotus - keskeiset asiat 11.12.2017 Ehdotuksen käsittelyvaihe Neuvoston pj:n konsolidoitu kompromissiesitys 30.10.2017 Käsittely jatkuu neuvoston työryhmässä Bulgarian pj-kaudella Keskeiset

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2017 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0374 (CNS) 7103/17 LIMITE PUBLIC FISC 59 ECOFIN 184 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0340 (COD) 11407/16 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 19. heinäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.10.2015 COM(2015) 483 final 2015/0234 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön ministerikokouksessa esitettävästä Euroopan unionin kannasta siltä osin kuin on

Lisätiedot

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 21.6.2016 KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Asia: Liettuan tasavallan parlamentin perusteltu lausunto

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0029 (NLE) 6040/15 WTO 41 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön perustamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

Markkinoinnin pelisäännöt muuttuvassa maailmassa

Markkinoinnin pelisäännöt muuttuvassa maailmassa Markkinoinnin pelisäännöt muuttuvassa maailmassa Technopolis Business Breakfast, Kuopio 24.3.2017 Paula Paloranta, Keskuskauppakamari Esitys Markkinointi somessa Markkinoinnin hyvä tapa Kilpailijan halventaminen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2008/0157(COD) 5.11.2008 LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta oikeudellisten asioiden valiokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Lisätiedot

ALOITA BRÄNDIN RAKENTAMINEN TAVARAMERKISTÄ. Tuulimarja Myllymäki neuvontalakimies, tavaramerkki- ja mallilinja Patentti ja rekisterihallitus

ALOITA BRÄNDIN RAKENTAMINEN TAVARAMERKISTÄ. Tuulimarja Myllymäki neuvontalakimies, tavaramerkki- ja mallilinja Patentti ja rekisterihallitus ALOITA BRÄNDIN RAKENTAMINEN TAVARAMERKISTÄ Tuulimarja Myllymäki neuvontalakimies, tavaramerkki- ja mallilinja Patentti ja rekisterihallitus BASS-olut, rekisteröity Englannissa 1876- Tavaramerkki voi olla

Lisätiedot

HE 38/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain. pakkauksissa tulee vuoden 2009 alusta olla yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta

HE 38/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain. pakkauksissa tulee vuoden 2009 alusta olla yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta HE 38/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alkoholilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain pykälä, jonka mukaan alkoholijuomien pakkauksissa

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 27. kesäkuuta 2001 PE 294.969/1-10 TARKISTUKSET 1-10 LAUSUNTOLUONNOS: Luis Berenguer Fuster (PE 294.969) PUOLAN HAKEMUS

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13. Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13. Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13 Asia Hakija Oikeus valokuvaan A Annettu 17.11.1987 Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään kuvannut omalla

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 12.1.2012 2011/0204(COD) TARKISTUKSET 28-38 Lausuntoluonnos Elena Băsescu (PE475.906v01-00) eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM NSA-00 Hyvärinen Tuomas(UM) JULKINEN. VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM NSA-00 Hyvärinen Tuomas(UM) JULKINEN. VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM2014-00076 NSA-00 Hyvärinen Tuomas(UM) 28.01.2014 JULKINEN VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Asia Neuvottelut Euroopan unionin ja Albanian tasavallan sekä Euroopan unionin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 85/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 45 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakiin tehtäviksi tekijänoikeuslain muutoksista johtuvat muutokset. Sopimuslisenssin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2015 COM(2015) 664 final 2015/0304 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevan Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan

Lisätiedot

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526)

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526) 1 of 5 21/03/2011 11:41 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1967» 29.12.1967/656 29.12.1967/656 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki oikeudesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. lokakuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. lokakuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. lokakuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0190 (NLE) 11916/15 WTO 185 PI 57 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.10.2016 COM(2016) 650 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. toukokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. toukokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. toukokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0148 (COD) 9565/16 ADD 1 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 26. toukokuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, unionin ja sen henkilöstön välisten riitojen ratkaisemista ensimmäisenä oikeusasteena koskevan toimivallan siirtämisestä

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUS EU:n DIGITAALISILLA SISÄMARKKINOILLA (U63)

TEKIJÄNOIKEUS EU:n DIGITAALISILLA SISÄMARKKINOILLA (U63) TEKIJÄNOIKEUS EU:n DIGITAALISILLA SISÄMARKKINOILLA (U63) Kolme asiaa Kotimaisten luovien alojen yhteinen edunvalvontaorganisaatio on ottanut kantaa kolmeen kohtaan ja muilta osin viittaamme jäsenjärjestöjemme

Lisätiedot

Helsinki, 12. marraskuuta 2010 MB/D/29/2010 lopullinen PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA. (Hallintoneuvoston päätös)

Helsinki, 12. marraskuuta 2010 MB/D/29/2010 lopullinen PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA. (Hallintoneuvoston päätös) Helsinki, 12. marraskuuta 2010 MB/D/29/2010 lopullinen PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA (Hallintoneuvoston päätös) PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA EUROOPAN KEMIKAALIVIRASTON HALLINTONEUVOSTO,

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0279(COD) työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0279(COD) työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 2016/0279(COD) 5.12.2016 LAUSUNTOLUONNOS työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta oikeudellisten asioiden valiokunnalle

Lisätiedot