Liite I. Luettelo lääkevalmisteen nimistä, lääkemuodoista, vahvuuksista, antoreitistä ja myyntiluvan haltijoista jäsenvaltioissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite I. Luettelo lääkevalmisteen nimistä, lääkemuodoista, vahvuuksista, antoreitistä ja myyntiluvan haltijoista jäsenvaltioissa"

Transkriptio

1 Liite I Luettelo lääkevalmisteen nimistä, lääkemuodoista, vahvuuksista, antoreitistä ja myyntiluvan haltijoista jäsenvaltioissa 1

2 Jäsenvaltio ETA Myyntiluvan haltija Kauppanimi INN Vahvuus Lääkemuoto Antoreitti Itävalta Belgia AstraZeneca Österreich GmbH Schwarzenbergplatz 7 A-1037 Wien Austria NV AstraZeneca SA Egide Van Ophemstraat Ukkel Belgium Emla 5% - Creme Emla 25mg/25mg crème lidokaiini, prilokaiini lidokaiini, prilokaiini emulsiovoide emulsiovoide iholle iholle Kypros AstraZeneca AB Södertälje Sweden Emla Cream 5% lidokaiini, prilokaiini emulsiovoide iholle Tshekki AstraZeneca UK Limited 2 Kingdom Street W2 6BD London United Kingdom Emla krém 5% lidokaiini, prilokaiini emulsiovoide iholle Tanska AstraZeneca A/S Arne Jacobsens Allé 13 Copenhagen S DK-2300 Denmark Emla lidokaiini, prilokaiini emulsiovoide iholle 2

3 Jäsenvaltio ETA Myyntiluvan haltija Kauppanimi INN Vahvuus Lääkemuoto Antoreitti Suomi AstraZeneca Oy Itsehallintokuja Espoo Finland EMLA lidokaiini, prilokaiini emulsiovoide iholle Ranska Saksa ASTRAZENECA 1, place Renault Rueil Malmaison Cedex FRANCE AstraZeneca GmbH Tinsdaler Weg Wedel Germany EMLA 5 POUR CENT, crème EMLA lidokaiini, prilokaiini lidokaiini, prilokaiini emulsiovoide emulsiovoide iholle iholle Kreikka Islanti Irlanti AstraZeneca S.A. 4 Theotokopoulou & Astronafton str Maroussi Athens Greece AstraZeneca A/S Arne Jacobsens Allé 13 Copenhagen S DK-2300 Denmark AstraZeneca UK Limited 600 Capability Green Luton LU1 3LU United Kingdom EMLA Emla EMLA 5% w/w Cream lidokaiini, prilokaiini lidokaiini, prilokaiini lidokaiini, prilokaiini emulsiovoide emulsiovoide emulsiovoide iholle iholle iholle 3

4 Jäsenvaltio ETA Myyntiluvan haltija Kauppanimi INN Vahvuus Lääkemuoto Antoreitti Italia Latvia AstraZeneca S.p.A. Palazzo Volta Via Francesco Sforza - Basiglio (Milano) Italy AstraZeneca AB Södertälje Sweden EMLA Emla 5 % cream lidokaiini, prilokaiini lidokaiini, prilokaiini emulsiovoide emulsiovoide iholle iholle Luxemburg NV AstraZeneca SA Rue Egide Van Ophem Bruxelles Belgium Emla 25mg/25mg crème lidokaiini, prilokaiini emulsiovoide iholle Malta AstraZeneca AB, Gartunavagen S Sodertalje Sweden EMLA 5% w/w Cream lidokaiini, prilokaiini emulsiovoide iholle Norja AstraZeneca AS Postboks 6050 Etterstad 0601 Oslo Norway Emla lidokaiini, prilokaiini emulsiovoide iholle Puola AstraZeneca AB Sodertalje Gartunavagen Sweden EMLA lidokaiini, prilokaiini emulsiovoide iholle 4

5 Jäsenvaltio ETA Myyntiluvan haltija Kauppanimi INN Vahvuus Lääkemuoto Antoreitti Portugali Espanja Ruotsi AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda. Rua Humberto Madeira 7 - Queluz de Baixo Barcarena Portugal ASTRAZENECA FARMACEUTICA SPAIN, S.A. Serrano Galvache 56 Edificio Roble Madrid Spain AstraZeneca AB Södertälje Sweden Emla EMLA + 25 mg/g crema EMLA lidokaiini, prilokaiini lidokaiini, prilokaiini lidokaiini, prilokaiini emulsiovoide emulsiovoide emulsiovoide iholle iholle iholle Alankomaat AstraZeneca B.V. Louis Pasteurlaan EE Zoetermeer The Netherlands Emla lidokaiini, prilokaiini emulsiovoide; hydrofiilinen iholle Iso-Britannia AstraZeneca UK Limited 600 Capability Green Luton LU1 3LU United Kingdom Emla Cream 5% lidokaiini, prilokaiini emulsiovoide iholle 5

6 Liite II Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntiluvan ehtojen muuttamiselle 6

7 Tieteelliset johtopäätökset Tiivistelmä tieteellisestä arvioinnista, joka koskee valmistetta EMLA-voide ja valmisteen muita kauppanimiä (ks. liite I) EMLA on kiinteä yhdistelmävalmiste, joka koostuu öljy-vesiemulsiosta ja eutektisesta seoksesta, jossa on sama määrä (painona) lidokaiinia ja prilokaiinia. Kumpaakin vaikuttavaa ainetta on 2,5 prosenttia. Kumpikin vaikuttava aine on amidityyppinen puudute, josta on pitkäaikaista kliinistä kokemusta. EMLA puuduttaa ihon vapauttamalla lidokaiinia ja prilokaiinia voiteesta ihon orvasketeen ja verinahkaan sekä ihon kipureseptorien ja hermopäätteiden läheisyyteen. Lidokaiini ja prilokaiini aiheuttavat paikallisen puudutuksen siten, että ne stabiloivat hermosolukalvon estämällä impulssien syntymiseen ja johtamiseen tarvittavaa ionivirtausta. EMLA hyväksyttiin ensin Ruotsissa vuonna 1984, ja tällä hetkellä se on hyväksytty kansallisesti 22 ETA-maassa: Itävallassa, Belgiassa, Kyproksella, Tšekissä, Tanskassa, Suomessa, Ranskassa, Saksassa, Kreikassa, Irlannissa, Italiassa, Latviassa, Luxemburgissa, Maltalla, Alankomaissa, Puolassa, Portugalissa, Espanjassa, Ruotsissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa sekä Islannissa ja Norjassa. Pediatrisen työnjakomenettelyn SE/W/008/pdWS/001 (asetuksen (EY) N:o 1901/ artikla) tuloksena tämän valmisteen valmisteyhteenvedoissa on havaittu useita epäyhtenäisyyksiä kohdissa 4.1 ja 4.2 sekä pakkausselosteen vastaavissa kohdissa. Siksi Saksa (BfArM) ilmoitti lääkevalmistekomitean/eman sihteeristölle direktiivin 2001/83/EY 30 artiklan mukaisen virallisen lausuntopyyntömenettelyn aloittamisesta, jotta kansallisesti hyväksyttyjen tuotetietojen eroavuudet voitaisiin poistaa ja yhtenäistää valmisteen erilaiset tuotetiedot Euroopan unionissa. Lääkevalmistekomitea laati myyntiluvan haltijalle kysymysluettelon, josta kävivät ilmi valmisteyhteenvetojen epäyhtenäiset kohdat. Valmisteyhteenvetoa yhdenmukaistettaessa otettiin huomioon kaikki EU:n asiaankuuluvat hoitoa ja sääntelyä koskevat ohjeet. Myyntiluvan haltijan ehdotus vastasi uusimpia tieteellisiä tietoja ja perustui myyntiluvan haltijan CDS-asiakirjaan, keskeisen turvallisuusprofiilin (CSP) sanamuotoon, josta on sovittu viimeisimmässä PSURtyönjakomenettelyssä (IE/H/PSUR/0019/002), ja pediatrisen työnjakomenettelyn (SE/W/008/pdWS/001) tuloksiin. Seuraavassa on yhteenveto pääseikoista, joita käsiteltiin valmisteyhteenvedon kohtia yhdenmukaistettaessa. Kohta 4.1: Käyttöaiheet Ihon paikallispuudutus Aikuiset Käyttöaihe ihon paikallispuudutus on hyväksytty kaikissa maissa, joissa EMLA-valmisteella on myyntilupa. Eri maiden sanamuodossa on kielellisiä eroja, kuten ihon puudutus, paikallisanestesia ja pintapuudutus. Useimmissa maissa on mainittu esimerkit neulanpiston, kuten laskimokanyylin asettamisen tai verinäytteen ottamisen yhteydessä ja pinnallisten kirurgisten toimenpiteiden yhteydessä. Lääkevalmistekomitea piti paikallispuudutusta parhaana kuvauksena. Teho vahingoittumattomaan ihoon liittyvissä käyttöaiheissa, kuten neulanpisto ja pinnalliset kirurgiset toimenpiteet, on osoitettu useissa kliinisissä tutkimuksissa, ja sitä pidetään hyväksyttävänä. Pediatriset potilaat Pediatrisen työnjakomenettelyn SE/W/008/pdWS/001 jälkeen jäsenvaltioiden suuri enemmistö on pannut kansallisesti täytäntöön EMLAn käytön lapsipotilaiden ihon paikallispuudutuksessa. 7

8 Lääkevalmistekomitea totesi, että useat kliiniset tiedot tukevat käyttöaiheen ihon paikallispuudutus neulanpiston, kuten laskimokanyylin asettamisen tai verinäytteen ottamisen, yhteydessä ja pinnallisten kirurgisten toimenpiteiden yhteydessä sisällyttämistä lapsipotilaiden osalta. Teho ja turvallisuus vahingoittumatonta ihoa koskevissa käyttöaiheissa, kuten laskimopunktiossa ja rokotuksissa, on osoitettu useissa lapsia koskevissa kliinisissä tutkimuksissa, ja niitä pidettiin hyväksyttävinä. Suurimmassa osassa maita on hyväksytty seuraavat ikäryhmät: vastasyntyneet 0 2 kuukautta, imeväiset 3 11 kuukautta ja lapset 1 11 vuotta. Maininta nuorista ( 12-vuotiaista) oli aiemmin vain kahden maan valmisteyhteenvedossa. Lääkevalmistekomitea katsoi, että valmisteen käyttöä nuorilla tukevat erityisesti kliiniset tutkimukset, jotka osoittavat että perkutaanisen imeytymisen nopeutta rajoittavan marraskeden paksuus on vastaavanlainen aikuisilla ja nuorilla. Lopullinen hyväksytty sanamuoto käyttöaiheelle ihon paikallispuudutus oli seuraava: Ihon paikallispuudutukseen - neulanpiston, kuten laskimokanyylin asettamisen tai verinäytteen ottamisen, yhteydessä - paikallisten kirurgisten toimenpiteiden yhteydessä aikuisille ja lapsille. Sukupuolielinten limakalvojen paikallispuudutus Kansallisissa teksteissä on kielellisiä eroja, mutta lääkevalmistekomitea piti sukupuolielinten limakalvojen paikallispuudutusta parhaana kuvauksena. Lääkevalmistekomitea katsoi, että teho sukupuolielinten limakalvoihin liittyvissä käyttöaiheissa, kuten ennen pinnallisia kirurgisia toimenpiteitä tai infiltraatiopuudutusta, on osoitettu aikuisilla useissa kliinisissä tutkimuksissa. Käyttö nuorten sukupuolielinten limakalvoilla on mainittu kahden maan valmisteyhteenvedossa. Tässä potilasryhmässä on kliininen tarve EMLAn käytölle sukupuolielinten limakalvojen paikallispuudutukseen. Lääkevalmistekomitea päätti yhdenmukaistaa sukupuolielinten limakalvoja koskevan käyttöaiheen siten, että siihen lisätään käyttö nuorilla. Lääkevalmistekomitea totesi myös, että teho aikuisilla tässä käyttöaiheessa voidaan ekstrapoloida koskemaan nuoria. Lisäksi asianmukaista annosta käytettäessä turvallisuuteen liittyviä huolenaiheita ei havaittu alle 12-vuotiaiden ryhmässä, jotka käyttivät EMLAvalmistetta sukupuolielinten limakalvoilla. Lopullinen sanamuoto oli seuraava: Aikuisten ja vähintään 12-vuotiaiden nuorten sukupuolielinten limakalvojen paikallispuudutukseen esimerkiksi ennen pinnallisia kirurgisia toimenpiteitä tai infiltraatiopuudutusta. Säärihaavojen paikallispuudutus EMLAn teho säärihaavojen mekaanisessa puhdistuksessa on osoitettu useissa kliinisissä tutkimuksissa. Siksi lääkevalmistekomitea puolsi myyntiluvan haltijan ehdotusta tästä käyttöaiheesta sekä asianomaisen potilasryhmän (vain aikuiset) lisäämistä. Hyväksytty sanamuoto oli seuraava: säärihaavojen paikallispuudutukseen mekaanisen puhdistuksen helpottamista varten vain aikuisille. Kohta 4.2: Annostus ja antotapa Aikuiset ja nuoret Myyntiluvan haltija esitti yhtenäistetyt tiedot annostuksesta ja vaikutusajasta (voiteen iholla pitämisen ajasta) käyttöaiheittain (iho, sukupuolielinten limakalvot ja säärihaavat) ja toimenpiteittäin taulukkomuodossa. 8

9 Iho Pienet toimenpiteet, kuten neulanpisto ja paikallisten leesioiden kirurginen hoito Joidenkin maiden sanamuodoissa oli epäyhteneväisyyksiä (esim. vammat, leesiot ja pinnalliset kirurgiset toimenpiteet, pienet poikkeamat), mutta lääkevalmistekomitea hyväksyi edellä esitetyn sanamuodon, sillä se vastasi maiden enemmistössä hyväksyttyä sanamuotoa. Hyväksytty annostus ja vaikutusaika oli 2 g (noin puolet 5 g:n putkilosta) tai noin 1,5 g / 10 cm tunnin ajaksi. Tämä annos oli hyväksytty aiemmin, ja sitä tukee kliininen tutkimusohjelma. Lääkevalmistekomitea piti nuorten annoksen perusteluja hyväksyttävinä, koska perkutaanisen imeytymisen nopeutta rajoittavan marraskeden paksuus on vastaavanlainen aikuisilla ja nuorilla. Ihotoimenpiteet laajoilla kehon alueilla, joista on äskettäin poistettu ihokarvat, kuten laserilla tehty karvanpoisto (potilaan itse levittämänä) Ehdotettu sanamuoto laajoilla kehon alueilla, joista on äskettäin poistettu ihokarvat, sekä ehdotettu annos on hyväksytty aiemmin, ja ne vastaavat vuonna 2012 hyväksyttyä keskeistä turvallisuusprofiilia. Sanamuotoa selkeytettiin lisäämällä maininta potilaan itse levittämänä. Sairaalassa tehtävät ihotoimenpiteet laajoilla alueilla, kuten osaihonsiirteet Lääkevalmistekomitea tuki myyntiluvan haltijan ehdotusta, sillä se vastasi maiden enemmistössä käytettyä sanamuotoa. Annos noin 1,5 2 g / 10 cm tunnin ajaksi on hyväksytty aiemmin ja vastaa vuonna 2012 hyväksyttyä keskeistä turvallisuusprofiilia. Ehdotetussa yhdenmukaistetussa tekstissä ei määritetä enimmäisannosta tai hoidettavan alueen enimmäiskokoa. Lääkevalmistekomitea totesi, että käytettävissä olevien tietojen perusteella ei voida päätellä hoidettavan alueen enimmäiskokoa, mutta komitea hyväksyi käytettävissä olevien tietojen lyhyen esittelyn kohdassa 5.2, sillä niistä voi olla apua lääkkeen määrääjälle. Miesten ja naisten sukupuolielinten iho - ennen paikallispuudutteen pistämistä Lääkevalmistekomitea tuki myyntiluvan haltijan ehdotusta, sillä se vastasi maiden enemmistössä käytettyä sanamuotoa. Annos on hyväksytty aiemmin ja vastaa vuonna 2012 hyväksyttyä keskeistä turvallisuusprofiilia. Lääkevalmistekomitea hyväksyi 15 minuutin vaikutusajan miesten sukupuolielinten osalta, sillä valmiste imeytyy miesten sukupuolielinten ohuen ihon kautta nopeammin kuin muun ihon kautta. Valmisteyhteenvetoon lisättiin naisten sukupuolielinten ihoa koskeva alaviite, jossa todetaan, että pelkästään minuutin ajaksi levitetty EMLA-voide ei ole riittävä puudutuskeino visvasyylien termokauterisaatiota tai diatermiaa varten. Sukupuolielinten limakalvot Lääkevalmistekomitea hyväksyi myyntiluvan haltijan ehdotuksen kumpaakin toimenpidettä koskevasta yhdenmukaistetusta sanamuodosta eli paikallisten leesioiden kirurginen hoito, kuten visvasyylän (condylomata acuminata) poisto ja ennen kohdunkaulan kaavintaa, sillä ne vastasivat maiden enemmistössä käytettyjä sanamuotoja. Lisäksi teho sukupuolielinten limakalvoihin liittyvissä käyttöaiheissa, kuten ennen pinnallisia kirurgisia toimenpiteitä tai infiltraatiopuudutusta, on osoitettu useissa kliinisissä tutkimuksissa. Myös edellä mainittuja toimenpiteitä koskevia annostuksia ja vaikutusaikoja puollettiin, ja ne vastasivat maiden enemmistössä käytettyjä sanamuotoja. Säärihaavat Mekaaninen puhdistus Sanamuoto mekaaninen puhdistus vastaa useimmissa maissa hyväksyttyä sanamuotoa. Ehdotettu annos ja vaikutusaika on hyväksytty aiemmin, ja ne ovat vakiintuneessa käytössä. 9

10 Pediatriset potilaat Myyntiluvan haltija esitti lapsipotilaita koskevat annostukset ja vaikutusajat ikäryhmittäin ja toimenpiteittäin taulukkomuodossa. Lapsipotilaita koskeva annostus oli aiemmin yhdenmukaistettu maiden enemmistössä pienten toimenpiteiden, kuten neulanpiston ja paikallisten leesioiden kirurgisen hoidon, osalta. Kansalliset valmisteyhteenvedot poikkesivat kuitenkin hieman toisistaan nuorimman ikäryhmän ja lyhyimmän suositellun annosvälin osalta. Lääkevalmistekomitea piti ehdotettua pediatrista annostusta hyväksyttävänä, lukuun ottamatta 0 3 kuukauden ikäisten potilaiden annostiheyttä. Lääkevalmistekomitea katsoi, että voidetta saa antaa kyseiselle ikäryhmälle kerran 24 tunnissa ja että vastaava rajoitus on lisättävä valmisteyhteenvedon tähän kohtaan. Vastaavaa rajoitusta pidettiin tarpeellisena myös 3 kuukautta täyttäneille lapsille. Siksi lopulliseksi sanamuodoksi tuli seuraava: Vastasyntyneille ja alle 3 kuukauden ikäisille imeväisille saa antaa vain yhden annoksen vuorokaudessa. Kolme kuukautta täyttäneille lapsille saa antaa vuorokaudessa enintään kaksi annosta, joiden välissä on vähintään 12 tuntia, ks. kohdat 4.4 ja 4.8. Lääkevalmistekomitea katsoi myös, että aikuisten ja nuorten sukupuolielinten ihoa koskevien annossuositusten mukaisesti tähän kohtaan on lisättävä huomautus siitä, että EMLAn käyttöä ei suositella lasten sukupuolielinten iholla. Hyväksytty sanamuoto oli seuraava: EMLAn käytön turvallisuutta ja tehoa sukupuolielinten iholla ja limakalvoilla ei ole osoitettu alle 12-vuotiailla lapsilla. Käytettävissä olevat pediatriset tiedot eivät osoita riittävää tehoa ympärileikkauksessa. Ikäryhmät korjattiin lääkevalmisteiden kliinisestä tutkimuksesta lapsipotilailla annetun ohjeen (Note for Guidance on Clinical Investigation of Medicinal Products in the Paediatric Population - CPMP/ICH/2711/99) mukaisesti ja pediatristen potilaiden NADH-reduktaasin kypsyysasteen mukaisesti. Valmisteyhteenvedon tämän kohdan lopullinen hyväksytty sanamuoto on liitteessä III. Kohta 4.3: Vasta-aiheet Myyntiluvan haltijan ehdottama ja lääkevalmistekomitean hyväksymä vasta-aihe oli Yliherkkyys lidokaiinille ja/tai prilokaiinille, amidityyppisille puudutteille tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille. Tämä sanamuoto vastaa uusinta sanamuotoa, josta on päätetty keskeisen turvallisuusprofiilin viimeisimmän työnjaon yhteydessä. Kohta 4.4: Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet Myyntiluvan haltija teki ehdotuksen, joka vastaa sanamuotoa, josta on päätetty viimeisimmän keskeisen turvallisuusprofiilin työnjaon yhteydessä. Lisäksi on sovittu tiedoista, jotka koskevat pulssioksimetriaa, antidootteja ja glukoosi-6-fosfaattidehydrogenaasin puutetta. Lääkevalmistekomitea piti muita ehdotettuja varoituksia ja varotoimia (esim. käyttöä avohaavoissa, atooppista ihottumaa sekä käyttöä lähellä silmiä tai vaurioituneessa tärykalvossa) hyväksyttävinä. Lääkevalmistekomitea kehotti lisäämään lapsipotilaita koskevan varoituksen vuorokaudessa annettavien annosten enimmäismäärästä. Seuraava sanamuoto hyväksyttiin: Alle 3 kuukauden ikäisillä lapsilla / vastasyntyneillä havaittiin yleisesti ohimenevää, kliinisesti merkityksetöntä methemoglobiiniarvojen nousua 12 tuntia suositellun EMLA-annoksen antamisen jälkeen. Jos suositeltu annos ylittyy, potilasta on 10

11 tarkkailtava methemoglobinemian aiheuttamien systeemisten haittavaikutusten varalta (ks. kohdat 4.2, 4.8 ja 4.9). Lääkevalmistekomitea hyväksyi kohdassa 4.4 maininnan kantapääpistosta 24. syyskuuta 2012 hyväksytyn keskeisen turvallisuusprofiilin mukaisesti. Lopullinen sanamuoto on Tutkimuksissa ei ole voitu osoittaa EMLAn tehoa vastasyntyneiden kantapääpiston yhteydessä. Lääkevalmistekomitea katsoi, että kohtaan 4.4 on lisättävä maininta siitä, että EMLAn käyttöä ei suositella lasten sukupuolielinten iholla kohdan 4.2 sanamuodon mukaisesti. Valmisteyhteenvedon tämän kohdan lopullinen hyväksytty sanamuoto on liitteessä III. Kohta 4.5: Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset Myyntiluvan haltijan ehdotus oli keskeisen turvallisuusprofiilin hyväksytyn sanamuodon (IE/H/PSUR/0019/002) mukainen, ja lääkevalmistekomitea piti sitä pääosin hyväksyttävänä. Lääkevalmistekomitea huomautti kuitenkin, että valmisteyhteenvetoa koskevan ohjeen mukaan tämä kohta on esitettävä mahdollisimman yksinkertaisesti yhteisvaikutusten korostamiseksi, jotta tuloksena olisi käytännöllinen suositus lääkevalmisteen käytöstä. Myyntiluvan haltijan ehdotus sisälsi yhden lapsipotilaita koskevan tutkimuksen tulokset, mutta lääkevalmistekomitea totesi, että lapsipotilaita koskevien tietojen ei pidä perustua yhden ainoan tutkimuksen varaan. On suositeltavampaa käyttää esimerkiksi seuraavanlaista ilmausta: Yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty lapsilla. Yhteisvaikutukset ovat todennäköisesti samanlaisia kuin aikuisilla. Lisäksi suositeltiin, että tähän kohtaan lisätään luettelo lääkkeistä, joita yleisimmin käytetään samanaikaisesti kyseisessä potilasryhmässä, ja että tehdään selväksi, että luettelo ei ole kattava. Myyntiluvan haltija ehdotti yleisimpien pediatrisessa käytössä olevien lääkevalmisteiden (esim. sulfonamidien, nitrofurantoiinin, fenytoiinin ja fenobarbitaalin) lisäämistä, ja lääkevalmistekomitea puolsi ehdotusta. Valmisteyhteenvedon tämän kohdan lopullinen hyväksytty sanamuoto on liitteessä III. Kohta 4.6: Hedelmällisyys, raskaus ja imetys Myyntiluvan haltijan ehdottama sanamuoto vastasi sanamuotoa, josta oli päätetty viimeisimmän keskeisen turvallisuusprofiilin (CSP) PSUR-työnjaon (IE/H/PSUR/0019/002) yhteydessä. Siihen oli tehty QRD-mallin mukaiset lisäykset sekä raskaana olevia ja imettäviä naisia koskevat suositukset. Lääkevalmistekomitea hyväksyi hedelmällisyyttä ja imetystä koskevat tekstiehdotukset. Komitea ei täysin tukenut ehdotusta raskautta koskevasta kappaleesta, sillä se ei vastannut valmisteyhteenvetoa koskevassa ohjeessa esitettyä sanamuotoa. Koska EMLAn käytöstä raskaana olevilla naisilla ei ole riittävästi tietoa, ehdotetaan varovaisempaa sanamuotoa, ja eläintietoihin on viitattava, vaikka ne eivät koskekaan valmisteen levittämistä iholle. Myyntiluvan haltija toimitti päivitetyn raskautta koskevan tekstin, jossa otettiin huomioon lääkevalmistekomitean suositukset, ja komitea puolsi uutta sanamuotoa. Valmisteyhteenvedon tämän kohdan lopullinen hyväksytty sanamuoto on liitteessä III. 11

12 Kohta 4.7: Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn Myyntiluvan haltija ehdotti seuraavaa yhdenmukaistettua valmisteyhteenvedon tekstiä, joka vastaa hyväksyttyä keskeistä turvallisuusprofiilia. Lääkevalmistekomitea hyväksyi myyntiluvan haltijan ehdottaman seuraavan sanamuodon: EMLAlla ei ole haitallista vaikutusta tai sillä on vähäinen vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn, kun käytetään suositeltuja annoksia. Kohta 4.8: Haittavaikutukset Myyntiluvan haltijan ehdottama yhdenmukaistettu teksti perustui sanamuotoon, josta oli päätetty viimeisimmän keskeisen turvallisuusprofiilin työnjaon yhteydessä, ja uusimpiin määräaikaisiin turvallisuuskatsauksiin. Yhdenmukaistettu lapsipotilaita koskeva sanamuoto on peräisin Yhdistyneen kuningaskunnan valmisteyhteenvedosta. Lääkevalmistekomitea hyväksyi pääosin myyntiluvan haltijan ehdottaman tekstin. Haittavaikutustaulukon kohdassa immuunijärjestelmä oli kuitenkin yksi epäjohdonmukaisuus. Myyntiluvan haltijan luettelossa on harvinaisena haittavaikutuksena anafylaktinen reaktio (vakavimmissa tapauksissa anafylaktinen sokki). Lääkevalmistekomitea huomautti, että keskeisessä turvallisuusprofiilissa ja saksalaisessa valmisteyhteenvedossa käytetään sen sijaan termiä allergiset reaktiot (vakavimmissa tapauksissa anafylaktinen sokki). Myyntiluvan haltija katsoi, että termiä anafylaktinen reaktio ei pidä käyttää allergisista reaktioista, mutta koska nykyisessä MedDRAn luokituksessa (versio 17) ei ole suositeltavaa termiä allergisille reaktioille, käytetään sen sijaan suositeltavaa termiä yliherkkyys. Lääkevalmistekomitea puolsi tätä kantaa. Valmisteyhteenvedon tämän kohdan lopullinen hyväksytty sanamuoto on liitteessä III. Kohta 4.9: Yliannostus Myyntiluvan haltijan ehdottama sanamuoto vastasi viimeisimmän keskeisen turvallisuusprofiilin (CSP) sanamuotoa, josta oli päätetty PSUR- työnjaon yhteydessä. Lääkevalmistekomitea puolsi tekstiä ja seuraavan kappaleen lisäämistä: On otettava huomioon, että pulssioksimetrin arvot saattavat olla suurempia kuin todellinen happisaturaatio, jos methemoglobiinin osuus on noussut. Siksi methemoglobinemiaa epäiltäessä voi olla hyödyllisempää tarkkailla happisaturaatiota CO-oksimetrian avulla." Lisäksi kohtaan 4.9 lisättiin seuraava viittaus kohtaan 4.4: Kliinisesti merkittävää methemoglobinemiaa hoidetaan antamalla metyleenisineä hitaana laskimonsisäisenä injektiona (ks. myös kohta 4.4). Valmisteyhteenvedon tämän kohdan lopullinen hyväksytty sanamuoto on liitteessä III. Kohta 5.1: Farmakodynamiikka Kohdan 5.1 sanamuoto perustuu myyntiluvan haltijan CDS-asiakirjaan, mutta sitä on muokattu hieman siten, että teksti on esitetty käyttöaiheittain (iho, sukupuolielinten limakalvot ja säärihaavat). Tähän kohtaan lisättiin verisuonivastetta sekä laskimopunktion helppoutta ja ihon paksuutta koskevat tiedot lähinnä siksi, että EMLAn vaikutuksesta laskimopunktion tekniseen toteuttamiseen on ollut paljon epäselvyyttä. Näissä tiedoissa selitetään dynaamisten vaikutusten ajoitusta ja kerrotaan, miten terveydenhoidon ammattilaiset voivat helpottaa toimenpiteitä. 12

13 Lapsipotilaiden osalta lääkevalmistekomitea hyväksyi lisättäväksi kappaleen, jossa kuvataan EMLAn yhteisvaikutuksia rokotteiden kanssa. Lääkevalmistekomitea suositteli myös, että yksityiskohtaisia lapsipotilaita koskevia tutkimuskuvauksia lyhennettäisiin, jotta voitaisiin antaa kattavampi yleiskuva asiaan kuuluvasta pediatrisesta tutkimusohjelmasta ja asiaan liittyvistä pediatrisista ominaisuuksista. Koska EMLAa käytetään ohjeiden vastaisesti lasten ympärileikkauksissa, sovittiin SE/W/008/pdWS/001:n maininnasta, jonka mukaan saatavissa olevat pediatriset tiedot eivät osoita riittävää tehoa ympärileikkauksessa. Myyntiluvan haltija ehdotti uutta kattavaa katsausta, joka sisälsi maininnan ympärileikkauksista, ja lääkevalmistekomitea puolsi ehdotusta pienten korjausten jälkeen. Valmisteyhteenvedon tämän kohdan lopullinen hyväksytty sanamuoto on liitteessä III. Kohta 5.2: Farmakokinetiikka Kohdan 5.2 sanamuoto perustuu myyntiluvan haltijan CDS-asiakirjaan, mutta sitä on muokattu hieman. Tähän kohtaan ehdotettiin uutta alaotsikon alla olevaa kappaletta toistuvasta käytöstä säärihaavoissa; sitä ei ollut CDS-asiakirjassa. Asiaa käsiteltiin PSUR-työnjaon yhteydessä, ja kyseinen kappale päätettiin lisätä tähän kohtaan. Lisäksi lisättiin johdantokappale, jossa kuvaillaan lidokaiinin ja prilokaiinin jakautumisen ja plasmapitoisuuksien eroja sekä imeytymisnopeuden vaikutusta metaboliaan ja eliminaatioon. Useissa kansallisissa valmisteyhteenvedoissa oli lause, jossa kuvailtiin ylintä pitoisuutta plasmassa ja paikallispuudutteen toksisuuden aiheuttamia oireita, ja sen lisäämistä ehdotettiin viitekehykseksi ilmoitetuille pitoisuusalueille. Lääkevalmistekomitea piti kaikkia näitä muutoksia tärkeinä ja puolsi niitä. Lääkevalmistekomitea hyväksyi ehdotuksen siitä, että enimmäisannosta tai hoidettavan alueen enimmäiskokoa ei ilmoiteta kohdassa 4.2, mutta ehdotti saatavissa olevien tietojen esittämistä lyhyesti kohdassa 5.2, sillä niistä voi olla apua lääkkeen määrääjälle. Seuraava teksti hyväksyttiin: Kun aikuisten osaihonsiirteitä koskevissa tutkimuksissa vaikutusaika oli enintään 7 tuntia 40 minuuttia reidessä tai olkavarressa enintään cm 2 :n suuruisella alueella, lidokaiinin enimmäispitoisuus plasmassa oli alle 1,1 µg/ml ja prilokaiinin alle 0,2 µg/ml. Lapsipotilaiden osalta myyntiluvan haltija esitti tekstiä, jossa annetaan lidokaiinin ja prilokaiinin pitoisuudet plasmassa ikäryhmittäin, mukaan lukien käytetty voidemäärä ja voiteen vaikutusaika iholla. Lääkevalmistekomitea päätti, että tiedot lisätään taulukkomuodossa, joka selkeyttää tietoja ja helpottaa niiden lukemista. Valmisteyhteenvedon tämän kohdan lopullinen hyväksytty sanamuoto on liitteessä III. Kohta 5.3: Prekliiniset tiedot turvallisuudesta Kohdan 5.3 sanamuoto perustuu myyntiluvan haltijan CDS-asiakirjaan lukuun ottamatta termin mutageeninen vaihtamista termiin genotoksinen ja hedelmällisyystietojen lisäämistä. Lääkevalmistekomitea hyväksyi ehdotetun sanamuodon pääosin pienten muutosten jälkeen. Valmisteyhteenvedon tämän kohdan lopullinen hyväksytty sanamuoto on liitteessä III. Myyntipäällysmerkinnät ja pakkausseloste Myyntipäällysmerkinnät ja pakkausseloste tarkastettiin ja mukautettiin vastaamaan hyväksyttyä yhdenmukaistettua valmisteyhteenvetoa edellä kuvatulla tavalla. Ne on esitetty liitteessä III. 13

14 Perusteet myyntiluvan/myyntilupien ehtojen muuttamiselle Ottaen huomioon seuraavat seikat: Lääkevalmistekomitea käsitteli lausuntopyynnön direktiivin 2001/83/EY 30 artiklan mukaisesti. Komitea käsitteli EMLAn ja valmisteen muiden kauppanimien käyttöaiheissa, annostuksessa ja antotavassa sekä valmisteyhteenvedon muissa kohdissa havaittuja eroja. Komitea tarkasteli myyntiluvan haltijan tuotetietojen ehdotetun yhdenmukaistamisen tueksi toimittamia kliinisiä tutkimuksia, markkinoille tulon jälkeisiä tietoja ja julkaistua kirjallisuutta. Komitea hyväksyi myyntiluvan haltijan ehdotuksen valmisteyhteenvedon, myyntipäällysmerkintöjen ja pakkausselosteen yhtenäistämisestä. Lääkevalmistekomitea suositteli niiden myyntilupien ehtojen muuttamista, joiden valmisteyhteenveto, myyntipäällysmerkinnät ja pakkausseloste esitetään EMLAa ja valmisteen muita kauppanimiä (ks. liite I) koskevassa liitteessä III. 14

15 Huomautus: Liite III Valmisteyhteenveto, myyntipäällysmerkinnät ja pakkausseloste Valmisteyhteenveto, myyntipäällysmerkinnät ja pakkausseloste ovat tulos referraaliprosessista, johon tämä komission päätös liittyy. Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat yhteistyössä viitejäsenvaltion kanssa tarvittaessa päivittää valmisteinformaation direktiivin 2001/83/EC osion IIII luvussa 4 säädellyn prosessin mukaisesti. 15

16 VALMISTEYHTEENVETO, MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT JA PAKKAUSSELOSTE 16

17 VALMISTEYHTEENVETO 17

18 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI EMLA + emulsiovoide [Ks. liite I - täytetään kansallisesti] 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 3. LÄÄKEMUOTO emulsiovoide 4. KLIINISET TIEDOT 4.1 Käyttöaiheet EMLA-emulsiovoide on tarkoitettu: ihon paikallispuudutukseen: o neulanpiston yhteydessä, esim. asetettaessa laskimokanyyliä tai otettaessa verinäytettä o pinnallisten kirurgisten toimenpiteiden yhteydessä aikuisille ja lapsille genitaalien limakalvojen puudutukseen, esim. ennen pinnallisia kirurgisia toimenpiteitä tai infiltraatiopuudutusta, aikuisille ja vähintään 12-vuotiaille lapsille säärihaavojen puudutukseen mekaanisen puhdistuksen helpottamiseksi vain aikuisille. 4.2 Annostus ja antotapa Annostus Aikuiset ja nuoret Yksityiskohtaiset tiedot käyttöaiheista tai toimenpiteistä, annostuksista ja käyttöajoista on kerrottu taulukoissa 1 ja 2. Lisätietoja valmisteen asianmukaisesta käytöstä näiden toimenpiteiden suhteen on kerrottu kohdassa Antotapa. Taulukko 1 Aikuiset ja vähintään 12-vuotiaat nuoret Käyttöaihe/toimenpide Annostus ja applikaatioaika Iho Pienehköt toimenpiteet, esim. neulanpisto ja paikalliset kirurgiset toimenpiteet. 2 g (noin puolet 5 g:n putkesta) tai noin 1,5 g / 10 cm tunnin ajaksi 1). Toimenpiteet laajoille kehon ihoalueille, jotka on Suurin suositeltava annos: 60 g. Suurin äskettäin ajeltu, esim. laserilla tehtävä suositeltava hoidettava ihoalue: 600 cm 2 karvanpoisto (potilas levittää emulsiovoiteen vähintään 1 tunnin, enintään 5 tunnin ajaksi 1). itse) Sairaalassa suoritettavat suurehkojen ihoalueiden Noin 1,5-2 g / 10 cm tunnin ajaksi 1). kirurgiset toimenpiteet, kuten osaihosiirteet. Miehen genitaalien iho Ennen puudutteen injisoimista 1 g / 10 cm 2 15 minuutin ajaksi Naisen genitaalien iho 18

19 Ennen puudutteen injisoimista 2) 1-2 g / 10 cm 2 60 minuutin ajaksi Genitaalien limakalvot Paikalliset kirurgiset toimenpiteet, esim. kondyloomien (condylomata acuminata) poisto, ja ennen puudutteen injisoimista Ennen kohdunkaavintaa Säärihaava(t) Vain aikuiset Mekaaninen puhdistaminen Noin 5-10 g emulsiovoidetta 5-10 minuutin ajaksi 1) 3) 4). 10 g emulsiovoidetta annostellaan emättimen sivupohjukoihin 10 minuutin ajaksi. Noin 1-2 g / 10 cm 2, yhteensä enintään 10 g säärihaavaan/säärihaavoihin 3) 5). Applikaatioaika: minuuttia. 1) Pidemmän applikaatioajan jälkeen puudutuksen vaikutus heikkenee. 2) Naisten genitaalien iholle 60 tai 90 minuutin ajaksi levitetty EMLA-emulsiovoide ei yksinään aikaansaa riittävää puudutusta kondyloomien termokauterisaatiota tai diatermiaa varten. 3) 10 g:aa suurempien annosten vaikutusta pitoisuuteen plasmassa ei ole tutkittu (ks. myös kohta 5.2). 4) Alle 20 kg painavilla nuorilla genitaalien limakalvoille käytettävää EMLA-emulsiovoiteen enimmäisannosta on pienennettävä painoa vastaavasti. 5) EMLA-valmistetta on käytetty säärihaavojen hoitoon jopa 15 kertaa 1-2 kuukauden aikana ilman tehon heikkenemistä tai haittavaikutusten määrän lisääntymistä tai niiden vaikeusasteen suurenemista. Pediatriset potilaat Taulukko vuotiaat pediatriset potilaat Ikäryhmä Toimenpide Annostus ja applikaatioaika Pienehköt toimenpiteet, esim. neulanpisto ja paikalliset Noin 1 g / 10 cm 2 yhden tunnin ajaksi (katso lisätietoja alla) kirurgiset toimenpiteet. Vastasyntyneet ja imeväiset 0-2 kuukautta 1) 2) 3) Enintään 1 g ja 10 cm 2 yhden tunnin ajaksi 4) Imeväiset 3-11 kuukautta 2) Enintään 2 g ja 20 cm 2 yhden tunnin ajaksi 5) Pikkulapset ja lapset 1-5 vuotta Enintään 10 g ja 100 cm tunnin ajaksi 6) Lapset 6-11 vuotta Enintään 20 g ja 200 cm tunnin ajaksi 6) Lapset, joilla on atooppista Ennen ontelosyylien poistoa Applikaatioaika: 30 minuuttia ihottumaa 1) Täysiaikaisina syntyneille ja alle 3 kuukauden ikäisille vastasyntyneille ja imeväisille tulee antaa vain yksi kerta-annos yhden 24 tunnin jakson aikana. Vähintään 3 kuukauden ikäisille voidaan antaa enintään kaksi annosta yhden 24 tunnin jakson aikana niin, että antokertojen välillä on vähintään 12 tuntia, ks. kohdat 4.4 ja ) Turvallisuuteen liittyvien huolenaiheiden vuoksi EMLA-valmistetta ei pidä käyttää 0-12 kuukauden ikäisille lapsille, jotka saavat samanaikaisesti methemoglobiinin muodostusta lisäävää lääkitystä, ks. kohdat 4.4 ja ) Turvallisuuteen liittyvien huolenaiheiden vuoksi EMLA-valmistetta ei pidä käyttää ennen 37. raskausviikkoa syntyneille, ks. kohta ) Yli yhtä tuntia pidempiä applikaatioaikoja ei ole dokumentoitu. 5) Kliinisesti merkittävää methemoglobiiniarvojen suurenemista ei havaittu neljänkään tunnin applikaatioajan jälkeen 16 cm 2 :n alueelle levitettynä. 6) Pidemmän applikaatioajan jälkeen puudutuksen vaikutus heikkenee. EMLA-valmisteen turvallisuutta ja tehoa alle 12-vuotiaiden lasten genitaalien ihon ja limakalvojen hoidossa ei ole varmistettu. Saatavilla olevat tiedot eivät osoita riittävää tehoa ympärileikkauksessa. 19

20 Iäkkäät potilaat Annosta ei tarvitse pienentää iäkkäille potilaille (ks. kohdat 5.1 ja 5.2). Maksan vajaatoiminta Kerta-annosta ei tarvitse pienentää potilaille, joilla on maksan vajaatoiminta (ks. kohta 5.2). Munuaisten vajaatoiminta Annosta ei tarvitse pienentää potilaille, joilla on munuaisten vajaatoiminta. Antotapa Iholle Putken suojakalvo rikotaan käyttäen apuna korkissa olevaa kärkeä. Yksi gramma EMLA-emulsiovoidetta puristettuna 30 g:n putkesta vastaa noin 3,5 senttimetriä. Jos annostelu edellyttää suurta tarkkuutta yliannostuksen estämiseksi (kuten vastasyntyneiden enimmäisannoksia lähellä olevien annosten yhteydessä tai jos 24 tunnin jakson aikana tarvitaan kaksi käyttökertaa), voidaan käyttää ruiskua, jossa 1 millilitra vastaa 1 grammaa. Paksu kerros EMLA-emulsiovoidetta levitetään iholle, myös genitaalialueen iholle, ja peitetään peittositeellä. Kun valmistetta käytetään laajahkoille ihoalueille, kuten osaihosiirteille, peittositeen päälle on laitettava joustoside, jotta emulsiovoide levittyy tasaisesti ja alue on suojassa. Jos iholla on atooppista ihottumaa, applikaatioaikaa on lyhennettävä. Genitaalien limakalvoihin liittyvissä toimenpiteissä peittosidettä ei tarvita. Toimenpide on aloitettava heti emulsiovoiteen poiston jälkeen. Säärihaavoihin liittyvissä toimenpiteissä levitetään paksu kerros EMLA-emulsiovoidetta ja peitetään peittositeellä. Puhdistus on aloitettava heti emulsiovoiteen poiston jälkeen. Säärihaavoja hoidettaessa EMLA-putki on tarkoitettu kertakäyttöön: putki ja mahdollinen käyttämätön lääkevalmiste on hävitettävä jokaisen hoitokerran jälkeen. 4.3 Vasta-aiheet Yliherkkyys lidokaiinille ja/tai prilokaiinille tai amidityyppisille puudutteille tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille. 4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet Potilailla, joilla on glukoosi-6-fosfaattidehydrogenaasin puutos tai synnynnäinen tai idiopaattinen methemoglobinemia, on suurempi riski vaikuttavan aineen aiheuttamalle methemobloginemialle. Glukoosi-6-fosfaattidehydrogenaasin puutosta sairastavilla potilailla metyleenisinivasta-aine ei vähennä methemoglobiinia ja se pystyy hapettamaan itse hemoglobiinin, joten metyleenisinihoitoa ei voida antaa. EMLA-valmistetta ei pidä käyttää muihin avohaavoihin kuin säärihaavoihin, koska sen imeytymisestä ei ole riittävästi tietoja. Suositeltua annostusta ja applikaatiopaikkaa ja -aikaa on tärkeää noudattaa, koska imeytyminen äskettäin ajellulta iholta saattaa tehostua (ks. kohta 4.2). Varovaisuutta on noudatettava käytettäessä EMLA-valmistetta potilaille, joilla on atooppinen ihottuma. Tällöin saattaa riittää lyhyempi applikaatioaika, minuuttia (ks. kohta 5.1). Yli 30 minuuttia kestävät applikaatioajat potilailla, joilla on atooppinen ihottuma, voivat lisätä paikallisia 20

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Cayston 75 mg jauhe ja liuotin sumutinliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Cayston sisältää atstreonaamilysiinia (muodostettu in situ

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 1 ml injektionesteliuosta sisältää: Artikaiinihydrokloridi 40 mg 68 mg Adrenaliinia adrenaliinihydrokloridina 5 mikrog 8,5 mikrog

VALMISTEYHTEENVETO. 1 ml injektionesteliuosta sisältää: Artikaiinihydrokloridi 40 mg 68 mg Adrenaliinia adrenaliinihydrokloridina 5 mikrog 8,5 mikrog VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ubistesin 40 mg/ml + 5 mikrogrammaa/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml injektionesteliuosta sisältää: Yksi 1,7 ml:n sylinteriampulli

Lisätiedot

LIITE I LISTA LÄÄKKEEN NIMISTÄ, ANNOSMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ, MYYNTILUVANHALTIJOISTA, PAKKAUKSISTA JA PAKKAUSKOISTA JÄSENVALTIOISSA

LIITE I LISTA LÄÄKKEEN NIMISTÄ, ANNOSMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ, MYYNTILUVANHALTIJOISTA, PAKKAUKSISTA JA PAKKAUSKOISTA JÄSENVALTIOISSA LIITE I LISTA LÄÄKKEEN NIMISTÄ, ANNOSMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ, MYYNTILUVANHALTIJOISTA, PAKKAUKSISTA JA PAKKAUSKOISTA JÄSENVALTIOISSA 1 Jäsenvaltio Myyntiluvanhaltija Käytetty nimi Vahvuus

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Valdoxan 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 25 mg agomelatiinia. Apuaine(et),

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Nexium Control 20 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 20 mg esomepratsolia (magnesiumtrihydraattina). Apuaineet,

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI AUBAGIO 14 mg:n kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 14 mg teriflunomidia. Apuaine,

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Peyona 20 mg/ml infuusioneste, liuos ja oraaliliuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi millilitra sisältää 20 mg kofeiinisitraattia (vastaten

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. KLEXANE 100 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. KLEXANE 100 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI KLEXANE 100 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Enoksapariininatrium 100 mg/ml Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO

Lisätiedot

- Tamiflu on tarkoitettu pandemian aikana alle 1 vuoden ikäisille lapsille influenssalle altistumisen jälkeiseen ehkäisyyn (ks. kohta 5.2).

- Tamiflu on tarkoitettu pandemian aikana alle 1 vuoden ikäisille lapsille influenssalle altistumisen jälkeiseen ehkäisyyn (ks. kohta 5.2). 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Tamiflu 6 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen ml valmista suspensiota sisältää oseltamiviirifosfaattia määrän, joka vastaa 6 mg

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää (hydratoitua) valasikloviirihydrokloridia, joka vastaa 500 mg valasikloviiria.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää (hydratoitua) valasikloviirihydrokloridia, joka vastaa 500 mg valasikloviiria. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Valaciclovir Pfizer 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää (hydratoitua) valasikloviirihydrokloridia,

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Lyrica 25 mg kovat kapselit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kova kapseli sisältää 25 mg pregabaliinia. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan:

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Angiox 250 mg, kuiva-aine välikonsentraatiksi injektio-/infuusionestettä varten, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi injektiopullo sisältää

Lisätiedot

Tabletti Valkoinen tai luonnonvalkoinen, kaksoiskupera, pitkänomainen tabletti, jonka toiselle puolelle on kaiverrettu T200.

Tabletti Valkoinen tai luonnonvalkoinen, kaksoiskupera, pitkänomainen tabletti, jonka toiselle puolelle on kaiverrettu T200. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI INTELENCE 200 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 200 mg a. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO Tabletti Valkoinen tai

Lisätiedot

LIITE 1 VALMISTEYHTEENVETO

LIITE 1 VALMISTEYHTEENVETO LIITE 1 VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ruconest 2100 U injektiokuiva-aine, liuosta varten. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄ Yksi injektiopullo sisältää 2 100 yksikköä alfakonestaattia,

Lisätiedot

Yksi esitäytetty ruisku sisältää 90 mg ustekinumabia 1 ml:ssa injektionestettä.

Yksi esitäytetty ruisku sisältää 90 mg ustekinumabia 1 ml:ssa injektionestettä. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI STELARA 90 mg injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi esitäytetty ruisku sisältää 90 mg ustekinumabia 1 ml:ssa injektionestettä.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Xenazine 25 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Xenazine 25 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Xenazine 25 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen tabletti sisältää 25 mg tetrabenatsiinia. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: jokainen

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Constella 290 mikrog kovat kapselit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 290 mikrogrammaa linaklotidia. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Xarelto 10 mg tabletit, kalvopäällysteiset 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 10 mg rivaroksabaania. Apuaineet:

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Esmya 5 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 5 mg ulipristaaliasetaattia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Leflunomide medac 20 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen kalvopäällysteinen tabletti sisältää 20 mg leflunomidia.

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Pioglitazone Teva Pharma 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 15 mg pioglitatsonia (hydrokloridina). Täydellinen

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI XALKORI 200 mg kovat kapselit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kova kapseli sisältää 200 mg kritsotinibia. Täydellinen apuaineluettelo, ks.

Lisätiedot

Suun terveydenhoidossa käytetyt infiltraatiopuuduttee t Ultracain. Kontraindiakaatiot Annostus Merkittävät yhteisvaikutukse t muiden läkkeiden kanssa

Suun terveydenhoidossa käytetyt infiltraatiopuuduttee t Ultracain. Kontraindiakaatiot Annostus Merkittävät yhteisvaikutukse t muiden läkkeiden kanssa Suun Terveys 2012, HLL Timo Heinonen Suun terveydenhoidossa käytetyt infiltraatiopuuduttee t Ultracain 1 ml sisältää: artikaiinihydrokloridia 40 mg ja adrenaliinihydrokloridia 6 mikrog vastaten adrenaliinia

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Prevenar 13 injektioneste, suspensio Konjugoitu pneumokokkipolysakkaridirokote (13-valenttinen, adsorboitu) 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Sumatriptan Pfizer on tarkoitettu aurallisten ja aurattomien migreenikohtausten akuuttihoitoon.

VALMISTEYHTEENVETO. Sumatriptan Pfizer on tarkoitettu aurallisten ja aurattomien migreenikohtausten akuuttihoitoon. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Sumatriptan Pfizer 50 mg tabletit Sumatriptan Pfizer 100 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 50 mg sumatriptaania (sumatriptaanisuksinaattina).

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Lievän tai keskivaikean kivun ja/tai kuumeen oireenmukaiseen hoitoon.

VALMISTEYHTEENVETO. Lievän tai keskivaikean kivun ja/tai kuumeen oireenmukaiseen hoitoon. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Para-Tabs 250 mg tabletti, suussa hajoava Para-Tabs 500 mg tabletti, suussa hajoava 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 250 mg tabletti: Yksi suussa hajoava

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: etanoli (sisältää alle 100 mg etanolia/annos)

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: etanoli (sisältää alle 100 mg etanolia/annos) VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Nicorette Freshmint 1 mg/annos, sumute suuonteloon, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 sumuteannos sisältää 1 mg nikotiinia 0,07 ml:ssa liuosta. 1

Lisätiedot

Mircera 120 mikrogrammaa/0,3 ml injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa.

Mircera 120 mikrogrammaa/0,3 ml injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mircera 120 mikrogrammaa/0,3 ml injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi esitäytetty ruisku sisältää 120 mikrogrammaa metoksipolyetyleeniglykoliepoetiini

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI PecFent 100 mikrogrammaa/suihke, nenäsumute, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi millilitra liuosta sisältää 1 000 mikrogrammaa fentanyyliä

Lisätiedot