TIIVISTELMÄRAPORTTI (SUMMARY REPORT)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIIVISTELMÄRAPORTTI (SUMMARY REPORT)"

Transkriptio

1 2012/MAT824 ISSN (verkkojulkaisu) ISBN (PDF) TIIVISTELMÄRAPORTTI (SUMMARY REPORT) CB-agensseilta suojaavan itsepuhdistuvan naamiopinnoitteen kehittäminen / DESSCO Development of self-cleaning camouflage coating for protection against CB-agents Jyrki M. Mäkelä, Mikko Aromaa, Janne Haapanen ja Oskari Kangasniemi Aerosolifysiikan laboratorio, Fysiikan Laitos, Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Korkeakoulunkatu 3, PL 692, Tampere, Mika Valden ja Kimmo Lahtonen, Pintatieteen laboratorio, Optoelektroniikan tutkimuskeskus, Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Miia Luhtalampi ja Heikki Seulanto, Puolustusvoimien Teknillinen Tutkimuslaitos, Räjähde- ja suojelutekniikkaosasto Tiivistelmä / Abstract Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää Puolustusvoimien käyttämälle naamiopinnoitteelle päällyste, joka pysyisi paremmin puhtaana kuin aiemmat pinnat. Samalla päällyste toimii CB-aineita vastaan inaktivoivasti tai niin, että ne eivät edes tarttuisi pintaan. (CB = kemiallinen ja biologinen) Kyseessä oli kolmevuotinen projekti Tutkimuksessa valmistettiin nesteliekkiruiskulaitteistolla (LFS, Liquid Flame Spray) nanohiukkasia ja pinnoitettiin niillä testipintoja, joilla oletetaan olevan sotateknisesti strategista merkitystä. Nanopäällysteen perusaineena käytettiin titaanidioksidia, jonka tiedetään olevan fotokatalyyttinen. Tuotettujen pintojen havaittiin olevan fotokatalyyttisiä ja muuttuvan kolmen kuukauden mittaisissa testeissä kenttäolosuhteissa hydrofiilisiksi. Tutkimuksessa todettiin myös, että nanohiukkaspäällyste säilyi muuttumattomana ulkoilma-altistuksen aikana. Pintojen aktiivisuus voitiin todeta testeillä, joissa pinnalla oleva metyleenisininen hajosi UVvalon vaikutuksesta. Viimeisenä vuonna testattiin vielä miten nanopinnoite kestää, kun talvinaamiomaali maalataan pinnan päälle ja pestään pois. Osa testeissä olevista näytteistä säilytti toiminnallisuutensa. Lisäaineina testattiin hopeaa, jonka oletetaan lisäävän antibakteerisuutta sekä rautaoksidia jonka oletetaan lisäävän titaanioksidipinnan fotokatalyyttisyyttä. Pitkän ajan testeissä pintojen oletettiin pysyvän kenttäolosuhteissa puhtaampana kuin pinnat, joita ei ole päällystetty. Seurantaa pintojen pitempiaikaisesta puhtaanapysyvyydestä ja kestävyydestä tehtiin 2 vuotta ja todettiin pinta edelleen toimivaksi. Viimeisenä vuonna suoritettiin myös testejä sinappikaasulla, joka on kemiallinen taisteluaine. 1. Johdanto / Introduction Nanoteknologia on tunnistettu Suomen Puolustusvoimissa seurattavaksi alueeksi erityisesti sen puolustuksellisten ja sotilaallisten sovellusten vuoksi. Nanoteknologia on tutkimusta ja teknologista kehitystä atomi-, molekyyli- ja makromolekyylitasoilla, missä materiaalin yksityiskohdat ovat luokkaa nm. Nanomittakaavaisten rakenteiden, laitteiden ja systeemien uudenlaiset ja erilaiset ominaisuudet ja toiminnot tulevat ilmi tyypillisesti alle 100 nm mittakaavassa. Useimmat toiminnalliset pinnat valmistetaan erilaisten nanotekniikoiden avulla. Muodostuessaan tulevaisuudessa innovaatioiksi nanoteknologia voi muuttaa merkittävällä tavalla mm. sotateknologisten välineiden materiaaleja. Nanopinnoitteita voidaan tehdä nestekemialla (mm. sooli-geeli-tekniikat) tai kaasufaasimenetel- Postiosoite MATINE Puolustusministeriö PL HELSINKI Sähköposti Käyntiosoite Puhelinvaihde Eteläinen Makasiinikatu HELSINKI (09) WWW-sivut Y-tunnus FI Pääsihteeri (09) OVT-tunnus/verkkolaskuosoite Itellan operaattorivälittäjätunnus Suunnittelusihteeri Toimistosihteeri (09) Faksi kirjaamo (09) Verkkolaskuoperaattori Yhteyshenkilö/Itella Itella Information Oy

2 millä, joissa nanohiukkaset syntyvät pinnalla tai jo ennen tarttumistaan pinnalle. Kaasufaasimenetelmistä (PVD, CVD jne.) erityisesti liekkimenetelmät ovat prosessointivaiheiden vähälukuisuuden ansiosta skaalattavissa ylöspäin jopa useiden neliömetrien kokoisiin pintoihin. Teollisuudessa esiintyy jo ratkaisuja, joissa liekkiverholla voidaan pinnoittaa verhon alta liikkuvaa ratamaista laattamateriaalia (mm. Beneq Oy). TTY:n omassa tekniikassa, nesteliekkiruiskutuksessa, vetyhappiliekkiin syötetään nestemäinen lähtöaine, joka höyrystyy ja reagoi liekissä muodostaen nanohiukkasia. Pinnoitustilanteessa liekki suunnataan suoraan pintaan johon kerääntyy liekissä syntyneitä nanohiukkasia diffuusion ja termoforeesin vaikutuksesta. Liekin ja pinnan välinen etäisyys on säädettävissä. Kun pinnoitteessa käytetään monikomponenttinanohiukkasia, saadaan pinnoitteeseen monia ominaisuuksia. Voidaan esimerkiksi valmistaa hydrofobinen, fotokatalyyttinen ja antimikrobinen pinnoite yhdessä prosessivaiheessa. Eri lähteissä on esitelty nesteliekkiruiskutuksella tehtyjä pinnoitteita mm. lasille (Pimenoff et al., 2009), metallipinnalle (Keskinen et al., 2007), piikiekolle (Sainiemi et al., 2007) ja kartongille (Teisala et al., 2010). Pimenoff J, Hovinen, A. Rajala, M. (2009) Nanostructured coatings by liquid flame spraying, Thin Solid Films, 519, Keskinen, H., Mäkelä, J.M., Aromaa, M., Ristimäki, J., Kanerva, T., Levänen, E., Mäntylä, T., and Keskinen, J. (2007) Effect of silver addition on the formation and deposition of titania nanoparticles produced by Liquid Flame Spray, Journal of Nanoparticle Research, 9, , 2007(DOI /s ) Sainiemi, L., Keskinen, H., Aromaa, M. Luosujärvi, L., Grigoras, K., Kotiaho, T., Mäkelä, J. M., Franssila, S. (2007) Rapid fabrication of high aspect ratio silicon nanopillars for chemical analysis, Nanotechnology, 18, Teisala H., Tuominen, M., Aromaa, M., Mäkelä, J.M., Stepien, M., Saarinen J.J.,Toivakka, M., and Kuusipalo, J. (2010) Development of Superhydrophobic Coating on Paperboard Surface Using the Liquid Flame Spray, Surface and Coatings Technology, 205 (2010) Tutkimuksen tavoite ja suunnitelma / Research objectives and accomplishment plan Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kehittää Puolustusvoimien käyttämälle naamiopinnoitteelle päällyste, joka pysyisi paremmin puhtaana kuin aiemmat pinnat. Samalla päällyste toimii CBaineita vastaan inaktivoivasti tai niin, että ne eivät edes tarttuisi pintaan. Käytännössä tämä tehtiin pinnoittamalla naamioainepinta ohuella nanohiukkaskerroksella. Tällöin maalia ja/tai lakkamateriaalia ei tarvinnut muuttaa. Nanopinnoitteella parannetaan pinnan puhtaana pysyvyyttä ja saadaan heijastusominaisuudet säilymään pitkäaikaisessakin käytössä. Lisäksi tutkittiin pinnoitteen käyttäytymistä päällemaalauksen yhteydessä. Myös tämä ominaisuus on tärkeä ajatellen ajoneuvojen vuosittaista talvinaamiomaalausta. 3. Aineisto ja menetelmät / Materials and methods Tutkimuksen ensimmäisenä vuonna 2010 pinnoitettiin TTY:n Aerosolifysiikan laboratorion nesteliekkiruiskulaitteistolla (LFS, Liquid Flame Spray) ja tunnetuilla nanomateriaaleilla naamiomaalattuja ja -lakattuja pintoja, tutkittiin niiden vettyvyyskäyttäytyminen (veden kontaktikulma pinnalla) ja laitettiin näytteet pitkäaikaisiin ulkoilmatesteihin. Nanopinnoiteaineena käytettiin titaanidioksidia (TiO 2, ns. titania). Titaanidioksidia varten liekkiin syötettiin nestemäistä titaani(iv)isopropoksidia (TTIP) isopropanoliliuoksena. Pinnoitettava substraatti oli aikaisempiin sovellutuskohteisiin nähden uusi, naamiomaalilla tai -lakalla pinnoitettu pinta. Pinnoituskokeita tehtiin myös koeluontoisesti kolmiulotteisille laitekuorille, mutta niitä tuloksia ei raportoida tässä vaan pitäydytään naamiokäsiteltyjen pintojen tuloksissa, mikä on otsikon mukainen aihe. Kokeissa voitiin säätää tuotettu hiukkaskoko sekä useita liekin ominaisuuksiin (kaasut, liuotin, syöttönopeus), lie-

3 kin ja pinnan asemaan, pinnoitusnopeuteen ja lämpötilaan liittyviä parametreja. Tuotettu hiukkaskoko oli nm, eivätkä hiukkaset ehtineet agglomeroitua merkittävästi ennen kiinnittymistään pintaan. Hiukkaskoko riippuu mm. aineen konsentraatiosta prekursorissa ja liekissä. Toisen vuoden (2011) tavoitteena oli tuottaa vastaavanlaisia pintoja kuin ensimmäisenä vuonna, mutta seostaa nanorakenteista titaanidioksidia mm. hopealla (Ag) ja rautaoksidilla (Fe x O y ). Hopea oletetusti lisää pinnan antibakteerisuutta. Rautaoksidin oletetaan lisäävän titaanidioksidipinnan fotokatalyyttisyyttä, koska se muuttaa titaanidioksidin johtavuusvöiden välin (band gap) suuruutta. Seostusaineet Ag ja Fe x O y syötettiin näytteen pintaan samaan aikaan titaaniprekursorin kanssa ns. yksivaihepinnoituksena, jonka edellytys on, että kaikki lähtöaineet voidaan syöttää liekkiin samassa liuoksessa. On mahdollista pinnoittaa myös kahdessa vaiheessa eli ensin titaniananohiukkaset, jonka jälkeen lisäaineet tuotetaan titanian päälle tai päinvastoin. Titanian tuottamista raudan päälle testattiin vuonna Seostetun hopean määrä (suhteessa titaniaan) oli vakio, mutta rautaoksidille tehtiin sarjoja muuttaen lähtöliuoksessa olevan raudan mooliprosenttiosuutta. Lisäksi vuoden 2011 tavoitteena oli lisätä uusia näytteitä pitkän ajan testeihin ja jatkaa osaa vanhoista testeistä. Kolmannen vuoden (2012) aikana suoritettiin pinnoituskokeita, jotka suunniteltiin edellisten vuosien tulosten perusteella. Pintoja testattiin veden kontaktikulma-analyysillä, jolla selvitettiin pinnoitteen hydrofobisuutta sekä kokeiltiin aivan uusia parametreja. Veden kontaktikulmamittauksista saatiin palautetta pinnoitteen onnistumisesta. Osa keväällä 2011 valmistetuista näytteistä vietiin ulkoilma-altistukseen kenttäolosuhteisiin Ylöjärven Lakialaan, missä pinnoitetut kappaleet olivat kolme kuukautta ulkoilmassa alttiina likaantumiselle. Osa näytteistä jätettiin pitkäaikaisaltistukseen, jossa pinnat altistetaan säälle ympäri vuoden ja pinnat analysoitiin kesällä Pitkäaikaisaltistuksen tarkoituksena oli selvittää pintojen ikääntymistä ja pinnoitteen kestoa. Pintojen visuaalisella tarkastelulla sekä SEM-mittauksilla todettiin, että pinnat olivat säilyneet muuttumattomina vuoden ajan ulko-olosuhteissa. XPS-tarkastelu toi esille eroja. Vuonna 2012 testattiin myös sitä, miten nanopinnoite käyttäytyy, kun pinnalle sivellään poispestävä talvinaamiomaali. Talvinaamiomaalin poispesun jälkeen pinnat analysoitiin ja pinnoille tehtiin kontaktikulma-analyysit veden lisäksi taisteluaineella, joka tässä tapauksessa oli sinappikaasu. Sinappikaasu on huoneenlämpötilassa nestemäinen, joten nestepisaran kontaktikulma voitiin määrittää. Pintojen antibakteerisuuden tutkimiseksi teetettiin tilaustutkimuksena testejä, joiden tulokset eivät tämän raportin kirjoittamishetkellä olleet vielä valmiita. Vaadittava menetelmäkehitys on haasteellinen. Testibakteerina käytetään E. colia. TTY:n pintatieteen laboratoriossa analysoitiin näytelevyjen alkuainekoostumus ja pintojen yhdisteiden kemialliset tilat röntgenviritteisellä fotoelektronispekroskopialla (XPS, X-ray Photoelectron Spectroscopy). XPS-mittauksissa suhteelliset alkuainekonsentraatiot määritettiin halkaisijaltaan 600 μm:n alueelta. XPS-menetelmä on pintaherkkä: Tyypillisesti 95 % informaatiosta saadaan 3 9 nm:n paksuisesta pintakerroksesta ja suhteellinen sensitiivisyys on luokkaa 0,1 at-%. Pintojen fotokatalyyttisyyttä testattiin keinotekoisen UV-säteilyn ja metyleenisinisen avulla. Mm. talvinaamiomaalattujen pintojen, joista maali pestiin pois, ja ilman talvikäsittelyä olleiden pintojen toimivuutta verrattiin keskenään metyylisinisen hajoamistestillä. Testimenetelmässä titaanidioksidinanohiukkasilla pinnoitettu naamiolakkalevyn pala kooltaan n. 4 cm 2 upotettiin metyleenisinisen vesiliuokseen. Tavoitteena oli saada metyleenisininen hajoamaan prosessissa, jossa nanohiukkaspinnoite toimii fotokatalyyttinä UV-säteilyn vaikutuksesta. Jos hajoamista tapahtuu, näytepinta on aktiivinen. Menetelmä on teoriassa mahdollista soveltaa myös

4 Kontaktikulma vedelle biologisille aineille. Koejärjestely oli mukautettu standardiin BS ISO 10678:2010. Standardimenetelmä ei täysin soveltunut ruostuville näytteille. Koejärjestelyssä metyleenisinisen konsentraatio alkutilanteessa oli 10 µmol/l, nestemäärä 20 ml ja näytelevy 2 cm korkean nestepatsaan pohjalla. Käytetyn mustavalolampun aallonpituus oli 365 nm sekä säteilyn intensiteetti välillä 5-10 W/m 2. Astia peitettiin UV-säteilyn läpäisevällä muovilevyllä veden haihtumisen estämiseksi. Nestenäytteiden absorbanssi mitattiin tietyin väliajoin spektrofotometrillä, jonka aallonpituusalue oli nm. Näyteliuosta sekoitettiin paineilmalla tunnin välein ja samalla mitattiin valon absorbanssi aallonpituutuusalueella nm. Metyleenisinisen absorptiohuippu on kohdalla 668 nm. Mittaus kesti useimmiten 6 h. Myös vuonna 2012 nanopinnoite tehtiin pistemäisellä polttimella. Jos menetelmä otetaan käyttöön suuressa mittakaavassa, pinnoitus on mahdollista tehdä verhomaisen polttimen kanssa. 4. Tulokset ja pohdinta / Results and discussion Vuoden 2011 kesällä ulkona 3 kk olleet näytteet siirrettiin huoneenlämpötilaan pimeään ja näytteiden kontaktikulmat mitattiin uudelleen 9 kk kuluttua vuonna Testi osoitti, että näytteet muuttuvat UV-säteilyn vaikutuksessa hydrofiilisiksi ja oltuaan pimeässä ne muuttuvat jälleen hydrofobisiksi, mikä oli lähtötilanne. Samoja näytteitä pidettiin kesällä 2012 ulkoilmassa 2 kk ajan ja todettiin, että ne muuttuivat uudelleen hydrofiilisiksi. Tämän jälkeen näytteitä lämmitettiin 200 o C uunissa 10 minuutin ajan. Tämä palauttaa nanopinnoitettujen näytteiden hydrofobisuuden. (Kuva 1) Vastaavankaltainen tulos saatiin, kun pieniä näytteitä säteilytettiin keinotekoisesti UV-lampun alla ja pidettiin pimeässä vuoroin muutaman viikon ajan. Tämä osoittaa, että nanopinnoitteella saavutettu ominaisuus ei heikkene ajan myötä, koska veden kontaktikulma säilyi alhaisena toisenakin vuonna ja se voitiin palauttaa keinotekoisella ikäännytyksellä edelleen lähelle alkuperäistä tasoa TiO2 + Fe 1 mol-% REF Alkutilanne kk ulkona, kesä kk pimeässä, kk ulkona, kesä 2012 Lämmityksen jälkeen 2012 Kuva 1. Näytteen kontaktikulman muuttuminen ulkona UV-säteilyn vaikutuksessa sekä pimeässä. Kontaktikulma saadaan palautettua hydrofobiseksi myös lämpötilan vaikutuksesta. Kyseisiä näytteitä pidettiin 200 o C uunissa 10 minuuttia. Punainen ympyrä kuvaa parametreilla syötöllä 4 ml/min (TTIP isopropanolissa, 11,5 mg(ti)/ml), 100 kertaa liekin yli pyyhkäistyä sekä 15 cm päässä polttimesta olevaa näytettä, johon on seostettu 1 mol-% rautaa. Vihreä neliö on referenssilakkapinta ilman nanohiukkasia. Referenssipinta säilyy lähes muuttumattomana. Emissiivisyys

5 Näytelevyjä pinnoitettiin titaanidioksidin lisäksi rautaoksidihiukkasilla ja näytteiden emissiivisyyksiä testattiin. Emissiivisyys kertoo, miten paljon pinta säteilee verrattuna mustan kappaleen säteilyyn. Emissiivisyyksiä mitattiin IR-alueella. Mikään pinnoite ei muuttanut alkuperäisen lakkapinnan emissiivisyyttä merkittävästi, eli voidaan todeta, ettei pinnoite tässä mielessä heikennä lakan alkuperäisiä ominaisuuksia. Sinappikaasutestaukset sekä hopean vaikutus kontaktikulmiin Alkuperäisen suunnitelman mukaan näytteille oli tarkoitus tehdä kontaktikulmamittaukset kemiallisten taisteluaineiden simulanteilla, mutta koska koettiin saatavan tarkempaa tietoa aineiden käyttäytymisestä, testit tehtiin sinappikaasulla. Sinappikaasu eli diklooridietyylisulfidi on kemiallinen taisteluaine, joka on huoneenlämpötilassa öljymäinen neste. Kuvassa 2 on vertailtu veden ja sinappikaasun kontaktikulmia eri parametreilla tuotetuille näytteille. Kontaktikulma vedelle kasvaa selkeästi eli näyte muuttuu hydrofobiseksi, kun titaniaa lisätään pintaan, mutta sinappikaasun kontaktikulmassa ei tapahdu suuria muutoksia verrattuna pinnoittamattomaan referenssinäytteeseen. Kuvien 2-4 jokaisen näytteen Ti-konsentraatio TTIP-isopropanoliliuoksessa on 50 mg(ti)/ml WCA CA sinappikaasu REF 12/2/6 8/3/6 12/3/6 12/2/6 + Ag 1 mol- % 8/3/6 + Ag 1 mol-% 12/3/6 + Ag 1 mol- % Kuva 2. Kontaktikulmia vedelle ja sinappikaasulle uusilla pinnoitusparametreilla. Parametrien selitykset: 12/2/6 = 12 ml/min (50 mg(ti)/ml), 2 kierrosta polttimen läpi, 6 cm etäisyydeltä polttimesta Kuvassa 2 on myös tarkasteltu, vaikuttaako hopealla seostaminen kontaktikulmien arvoihin. Sillä ei ole merkittävää vaikutusta veden eikä sinappikaasun kontaktikulmien arvoihin. Hopealla seostetulla titanialla kuitenkin voidaan saavuttaa antimikrobisia ominaisuuksia paremmin kuin pelkällä titanialla. Nämä ominaisuudet eivät näy pelkissä veden kontaktikulmatesteissä, vaan bakteerikokeet osoittavat tämän paremmin. Talvinaamiomaali Talvinaamiomaalia käytetään Maavoimien kaluston naamioimiseen talviolosuhteisiin sopivaksi. Talvinaamiomaali muistuttaa heijastusominaisuuksiltaan lunta. Naamiomaalausta käytetään osittaisena eli sillä ei yleensä peitetä koko pintaa. Se on vesiliukoinen ja poispestävä. Tässä tutkimuksessa testattiin sitä, miten kontaktikulmat muuttuvat ja miten pinta säilyttää toimivuutensa eli fotokatalyyttisyytensä naamiomaalikäsittelyn jälkeen eli kun maali on sivelty pintaan ja pesty pois. Kontaktikulma-arvoja ei mitattu, kun maali oli pinnassa vaan ennen sitä ja sen jälkeen. Näytteistä

6 Absorbance määritettiin myös XPS-spektrit. Kuvan 3 kolmessa keskimmäisessä näytteessä on sama määrä titaniaa, mutta kaksi jälkimmäistä on seostettu joko hopealla tai raudalla. Viimeisessä näytteessä 16/2/6 titaniaa enemmän. Kyseiselle näytteelle tehtiin metyylisinisen hajottamistesti, jonka perusteella näyte toimi fotokatalyyttisesti vielä talvinaamiomaalin poispesunkin jälkeen (Kuva 4) eli nanopinnoite ainakin osin kestää päällemaalauksen ja sen poispesun WCA WCA talvinaamiomaalin pesun jälkeen CA sinappikaasu REF 12/2/6 12/2/6 + Ag 1 mol-% 2-step Fe 1 mol-% + 12/2/6 16/2/6 CA sinappikaasu talvinaamiomaalin pesun jälkeen Kuva 3. Talvinaamiomaalin poispesemisen vaikutus kontaktikulmiin vedelle ja sinappikaasulle. (WCA = water contact angle, CA = contact angle). Eli saman nanopinnoitetun näytteen kontaktikulmat ennen talvinaamiomaalia sekä talvinaamiomaalikäsittelyn jälkeen, kun maali on ensin pesty pois. 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 UV 16/2 UV WP 16/2 Dark 16/2 Dark WP 16/2 0, Time (h) Kuva 4. Talvinaamiomaali (WP = winter paint) sivelty pintaan, jossa nanopinnoite (16/2 = 16 ml/min (50 mg(ti)/ml), 2 kierrosta polttimen läpi), ja kuivuttuaan pesty harjalla ja lämpimällä vedellä. Metyylisinisen hajoamista on testattu talvinaamiomaalin poispesun jälkeen. Kuvaajassa UV tarkoittaa, että näytteitä on säteilytetty ja Dark-näytteet ovat olleet pimeässä. Inserttinä kuva talvinaamiomaalatusta näytelevystä. Metyylisinisen absorptiohuippu on kohdalla 668 nm ja kuvaa-

7 TTIP/IpA syöttö (ml/min) pyyhkäisyt liekin läpi (lkm) AgNO3 ainemäärä (mol.%) Fe(C5H5)2 ainemäärä (mol.%) ulkoilma-altistus (kk) talvimaalattu talvimaali pesty pois Veden kontaktikulma pinnalla ( ) ja kertoo valon absorbtion kyseisellä aallonpituudella. Mitä alemmas käyrä laskee eli absorbanssi pienenee sitä enemmän metyylisinistä on hajonnut. Kuvaajan perusteella metyylisinistä on hajonnut UV-valon vaikutuksesta lähes yhtä paljon sekä talvinaamiomaalaamattomalla että talvinaamiomaalikäsittelyn poispesuineen läpikäyneellä näytteellä. XPS-tarkastelu Osa näytteistä valikoitiin XPS-mittauksiin, joilla selvitettiin (1) nesteliekkiruiskutusparametrien, (2) ulkoilma/uv-altistuksen ja (3) päällemaalauksen vaikutusta pinnan koostumukseen. Lisäksi tulosten avulla voidaan löytää yhteys koostumuksen ja pinnan hydrofobisuuden/-fiilisyyden välille. Tuloksia on esitetty taulukossa 1. Taulukko 1. Valikoitujen lakattujen ja pinnoitettujen näytteiden XPS-tuloksia. Pinnan käsittelyt Pinnan alkuainekoostumus (at. %) C O Ti N Si Ag Fe Pb Na Mg S Ba TiO 2-pinnat (2010) (*) Ag/TiO 2-pinnat (2011) Fe xo y /TiO 2-pinnat ( ) (*) (*) Fe xo y /TiO 2-pinnat, titaani ja rauta liekkiruiskutettu yhdessä vaiheessa, samaan aikaan (2012) (*) (*) (*) Fe xo y /TiO 2-pinnat, titaani ja rauta liekkiruiskutettu kahdessa vaiheessa, rauta ennen titaania (2012) (*)

8 Fe xo y /TiO 2-pinnat, päällemaalauksen vaikutus (2012) X X X (*) Konsentraatio on lähellä XPS:n detektiorajaa tai määrää ei ole mitattu tarkasti. Pinnoittamattomien lakattujen referenssilevyjen pintakoostumus tai veden kontaktikulma pinnalla ei muuttunut kenttäolosuhteissa tehdyn 3 kk ulkoilma-altistuksen aikana. Tämä havaittiin toistettavasti sekä vuoden 2010 että 2011 mittauksissa. Pinnoitettujen näytelevyjen alkuainekoostumukset sen sijaan muuttuivat merkittävästi 3 kk pitkäaikaisaltistuksen aikana: Hiilen määrä väheni (-25 35% Fe x O y /TiO 2 -pinnalla, % Ag/TiO 2 -pinnalla, ja jopa -75% TiO 2 -pinnalla), ja samalla hapen, titaanin ja piin osuudet kasvoivat. Titaanin suhteellisen osuuden kasvaminen rautaoksidi- ja titaanipinnoilla (+60%) selittynee pääosin hiiliyhdisteiden irtoamisella titaanidioksidipartikkelien päältä. XPS-tulokset siis tukevat sitä teoriaa, että TiO 2 -nanohiukkaspinnoite on itsepuhdistuva. Fe x O y /TiO 2 -pinnoilla ulkoilma-altistus (3 12 kk) ei juuri vaikuttanut raudan suhteelliseen määrään. Sitä vastoin Ag/TiO 2 -pinnoilla ei havaittu hopeaa enää 3 kk kenttäolosuhteiden jälkeen. Hopea ei kuitenkaan välttämättä ole irronnut pinnasta vaan peittynyt piidioksidin alle, jonka osuus kasvoi kertaiseksi kolmessa kuukaudessa. Ulkoilma-altistuksissa hapen suhteellisen osuuden kasvaminen johtuu Ti- ja Si-oksidien osuuden kasvamisesta. Huomionarvoista on myös se, että piin osuus pitkäaikaisaltistusten jälkeen oli kasvanut jopa suuremmaksi kuin pinnoittamattomilla lakatuilla levyillä oli alun perin. Tämä saattaa johtua levyjen altistamisesta ulkoilman hiekkapölylle, joka sisältää piidioksidia. Pii voi olla peräisin myös pinnoitteen alla olevasta lakasta, josta pii voi kulkeutua kohti pintaa segregaatioilmiöiden aiheuttamana. Eniten rautaa (8 mol-%) sisältävällä näytteellä TiO 2 :n määrä (2%) on selvästi alhaisempi kuin muilla pinnoitetuilla näytteillä (4 6%). Rautaoksidi saattaa yksivaiheisessa pinnoitusprosessissa peittää TiO 2 -partikkelien pinnan, jolloin titaanin signaali mittauksessa vaimenee. Vuonna 2011 ulkoilma-altistetulle pinnoitetulle pinnalle on jostain syystä kertynyt pieni määrä lyijyä. Tämä saattaa johtua Puolustusvoimien muusta koetoiminnasta. Lisäksi Fe x O y /TiO 2 -pinnoilla havaittiin epäpuhtauksina yleisesti pienet määrät natriumia ja muutamalla näytteellä myös rikkiä. Vuonna 2012 Fe x O y /TiO 2 -pintoja valmistettiin myös kaksivaiheisella prosessilla, jossa rautaoksidia tuotettiin pinnalle liekkiruiskuttamalla ferroseeniliuosta omassa vaiheessaan ennen titaanidioksidia. Näin saatiin valmistettua pintoja, joilla sekä raudan että titaanin määrä oli suurempi ja hiilen määrä pienempi kuin yksivaiheisella prosessilla (muuttamatta lähtöaineiden ainemääriä). Vuonna 2012 mitattiin yksi Fe x O y /TiO 2 -näyte talvimaalattuna ja talvimaalin poispesun jälkeen. Pinnalla oli pesun jälkeen edelleen jäljellä titaanidioksidia ja rautaoksidia, mutta lisäksi myös talvimaalista jäänyttä magnesiumia. Pinnan koostumuksen vaikutus veden kontaktikulmaan ei ole yksiselitteinen. Suuri hiilen määrä vaikuttaa korreloivat suuren veden kontaktikulman kanssa, mutta hiilen määrä yksistään ei selitä muutoksia veden kontaktikulmassa. Muiden alkuaineiden (erityisesti Ti, Si ja Fe) yhteisvaikutus kontaktikulmaan voi olla monimutkainen. 5. Loppupäätelmät / Conclusions Pystymme nyt tuottamaan menetelmällä naamiomaalatuille ja lakatuille metallilevyille hallitusti vettä hylkiviä, superhydrofobisia, pintoja, jotka muuttuvat kentällä hydrofiilisiksi ja siten

9 pysyvät puhtaampana kuin pinnat, joita ei ole päällystetty. Tuotetut pinnat ovat fotokatalyyttisiä. Tämä on verifioitu sekä veden kontaktikulmamittauksilla ulkoilma-altistuksen jälkeen että metyleenisinisien hajotuskokeilla UV-valon vaikutuksesta. Myös lisäaineiden seostaminen nanopinnoitteeseen onnistuu. Pintojen puhtaanapysyvyys ja toiminnan säilyvyys todettiin kenttäkokeissa maksimissaan 2 vuoden kenttäaltistuksella. Kontaktikulmamittausten tulokset sinappikaasulla olivat myönteisiä. Lisäksi todennettiin, että pintojen toiminnallisuus on mahdollista säilyttää talvinaamiomaalin sivelyn ja poispesemisen jälkeenkin. Lisäksi tutkimuksessa pinnoitettiin kolmiulotteisia kappaleita, joiden antamat tulokset kertovat miten todellisten kenttäkäyttöön tarkoitettujen esineiden pinnoittaminen onnistuu. Myös tässä asiassa kuten suurten pintojen pinnoituskäsittelyssä olisi vielä kehittämismahdollisuuksia. 6. Tutkimuksen tuottamat tieteelliset julkaisut ja muut mahdolliset raportit / Scientific publishing and other reports produced by the research project Mikko Aromaa, suullinen esitelmä ja abstrakti: Mikko Aromaa, Miia Luhtalampi, Mika Valden and Jyrki M. Mäkelä: Liquid Flame Spray Deposited Nanocoatings On Painted Metal. American Institute of Chemical Engineering (AIChE) Annual meeting, November 8-13, 2009, Nashville, Tennessee. Miia Luhtalampi, suullinen esitelmä ja abstrakti: Miia Luhtalampi, Mikko Aromaa, Kimmo Lahtonen, Leena Kanninen, Mika Valden and Jyrki M. Mäkelä: Controlled Superhydrophobicity of Lacquered Metal Surface by Liquid Flame Spray Deposited TiO2 Nanoparticles. American Institute of Chemical Engineering (AIChE) Annual meeting, November 7-12, 2010, Salt Lake City, Utah. Miia Luhtalampi, suullinen esitelmä ja abstrakti: Miia Luhtalampi, Mikko Aromaa, Kimmo Lahtonen, Oskari Kangasniemi, Janne Haapanen, Mika Valden, Jyrki M. Mäkelä: Superhydrophobic properties of lacquered steel surface coated by Liquid Flame Spray generated TiO2 nanoparticles, NOSA (Nordic Society for Aerosol Research) Symposium, November 9-11, 2011, Tampere Miia Luhtalampi, suullinen esitelmä ja abstrakti: Miia Luhtalampi, Mikko Aromaa, Kimmo Lahtonen, Oskari Kangasniemi, Janne Haapanen, Mika Valden, Jyrki M. Mäkelä: Superhydrophobic properties of the Liquid Flame Spray generated TiO2 nanoparticle coating on a lacquered metal surface. NBC 2012 Symposium, June 2012, Turku, Finland. Miia Luhtalampi, posteri ja abstrakti: Miia Luhtalampi, Mikko Aromaa, Kimmo Lahtonen, Oskari Kangasniemi, Janne Haapanen, Mika Valden, Jyrki M. Mäkelä: Photocatalytic activity of the liquid flame spray generated titanium dioxide nanoparticle coating on a lacquered metal surface. AIChE Annual Meeting 2012, , Pittsburgh, Pennsylvania Luhtalampi et al. 1. peer-review -julkaisun käsikirjoitus valmiina 1/2013, Artikkelikäsikirjoitus aiheesta Controlled superhydrophobicity of lacquered metal surface by Liquid Flame Spray deposited TiO2 nanoparticles

TIIVISTELMÄRAPORTTI HAJASPEKTRISIGNAALIEN HAVAITSEMINEN ELEKTRONISESSA SO- DANKÄYNNISSÄ

TIIVISTELMÄRAPORTTI HAJASPEKTRISIGNAALIEN HAVAITSEMINEN ELEKTRONISESSA SO- DANKÄYNNISSÄ 2011/797 ISSN 1797-3457 (verkkojulkaisu) ISBN (PDF) 978-951-25-2280-4 TIIVISTELMÄRAPORTTI HAJASPEKTRISIGNAALIEN HAVAITSEMINEN ELEKTRONISESSA SO- DANKÄYNNISSÄ Janne Lahtinen*, Harp Technologies Oy Josu

Lisätiedot

Funktionaaliset nanopinnoitteet koneenrakennuksessa

Funktionaaliset nanopinnoitteet koneenrakennuksessa 1 Funktionaaliset nanopinnoitteet koneenrakennuksessa Prof. Tapio Mäntylä TTY Materiaaliopin laitos Keraamimateriaalien laboratorio Nanopinnoitteita koneenrakentajille 8.4.2010. Yleisimpien nanotuotteiden

Lisätiedot

Sideaineen talteenoton, haihdutuksen ja tunkeuma-arvon tutkiminen vanhasta päällysteestä. SFS-EN 12697-3

Sideaineen talteenoton, haihdutuksen ja tunkeuma-arvon tutkiminen vanhasta päällysteestä. SFS-EN 12697-3 Sideaineen talteenoton, haihdutuksen ja tunkeuma-arvon tutkiminen vanhasta päällysteestä. SFS-EN 12697-3 1 Johdanto Tutkimus käsittelee testausmenetelmästandardin SFS-EN 12697-3 Bitumin talteenotto, haihdutusmenetelmää.

Lisätiedot

ROMUMETALLIA OSTAMASSA (OSA 1)

ROMUMETALLIA OSTAMASSA (OSA 1) ROMUMETALLIA OSTAMASSA (OSA 1) Johdanto Kupari on metalli, jota käytetään esimerkiksi sähköjohtojen, tietokoneiden ja putkiston valmistamisessa. Korkean kysynnän vuoksi kupari on melko kallista. Kuparipitoisen

Lisätiedot

Spektroskooppiset menetelmät kiviaineksen laadun tutkimisessa. Lasse Kangas Aalto-yliopisto Yhdyskunta- ja ympäristötekniikka

Spektroskooppiset menetelmät kiviaineksen laadun tutkimisessa. Lasse Kangas Aalto-yliopisto Yhdyskunta- ja ympäristötekniikka Spektroskooppiset menetelmät kiviaineksen laadun tutkimisessa Lasse Kangas Aalto-yliopisto Yhdyskunta- ja ympäristötekniikka Kalliokiviaineksen tunnistaminen ja luokittelu Nykymenetelmät Hitaita (päiviä,

Lisätiedot

Näiden aihekokonaisuuksien opetussuunnitelmat ovat luvussa 8.

Näiden aihekokonaisuuksien opetussuunnitelmat ovat luvussa 8. 9. 11. b Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

Liuenneen hiilen (CDOM) laatu menetelmän soveltaminen turv le. Jonna Kuha, Toni Roiha, Mika Nieminen,Hannu Marttila

Liuenneen hiilen (CDOM) laatu menetelmän soveltaminen turv le. Jonna Kuha, Toni Roiha, Mika Nieminen,Hannu Marttila Liuenneen hiilen (CDOM) laatu menetelmän soveltaminen turvemaille Jonna Kuha, Toni Roiha, Mika Nieminen,Hannu Marttila Mitä humusaineet ovat? Liuenneen eloperäisen (orgaanisen) aineksen eli humuksen värillinen

Lisätiedot

Pohjajarven vuosilustoisten sedimenttien paleomagneettinen tutkimus: Paleosekulaarivaihtelu Suomessa viimeisten 3200 vuoden aikana

Pohjajarven vuosilustoisten sedimenttien paleomagneettinen tutkimus: Paleosekulaarivaihtelu Suomessa viimeisten 3200 vuoden aikana Raportti Q29.119612 Timo J. Saarinen Geofysiikan osasto Gtk Pohjajarven vuosilustoisten sedimenttien paleomagneettinen tutkimus: Paleosekulaarivaihtelu Suomessa viimeisten 3200 vuoden aikana Paleomagnetic

Lisätiedot

ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto TERVETULOA!

ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto TERVETULOA! ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto TERVETULOA! Luento 14.9.2015 / T. Paloposki / v. 03 Tämän päivän ohjelma: Aineen tilan kuvaaminen pt-piirroksella ja muilla piirroksilla, faasimuutokset Käsitteitä

Lisätiedot

Joensuun yliopisto Kemian valintakoe/3.6.2009

Joensuun yliopisto Kemian valintakoe/3.6.2009 Joesuu yliopisto Kemia valitakoe/.6.009 Mallivastaukset 1. Selitä lyhyesti (korkeitaa kolme riviä), a) elektroegatiivisuus b) elektroiaffiiteetti c) amfolyytti d) diffuusio e) Le Chatelieri periaate. a)

Lisätiedot

KEMIA. Kemia on tiede joka tutkii aineen koostumuksia, ominaisuuksia ja muuttumista.

KEMIA. Kemia on tiede joka tutkii aineen koostumuksia, ominaisuuksia ja muuttumista. KEMIA Kemia on tiede joka tutkii aineen koostumuksia, ominaisuuksia ja muuttumista. Kemian työturvallisuudesta -Kemian tunneilla tutustutaan aineiden ominaisuuksiin Jotkin aineet syttyvät palamaan reagoidessaan

Lisätiedot

MMEA Measurement, monitoring and environmental assessment

MMEA Measurement, monitoring and environmental assessment MMEA Measurement, monitoring and environmental assessment D4.5.1.2 Test report Tekijät: Antti Rostedt, Marko Marjamäki Tampereen teknillinen yliopisto Fysiikan laitos PPS-M anturin hiukkaskokovaste Johdanto

Lisätiedot

Nanoteknologian tulevaisuuden näkymistä. Erja Turunen Vice President, Applied Materials 25.9.2012

Nanoteknologian tulevaisuuden näkymistä. Erja Turunen Vice President, Applied Materials 25.9.2012 Nanoteknologian tulevaisuuden näkymistä Erja Turunen Vice President, Applied Materials 25.9.2012 24/09/2012 2 Nanoturvallisuus, osa uuden teknologian käyttöön liittyvien riskien tarkastelua Nanoskaalan

Lisätiedot

Kuinka materiaalien pitkäaikaiskestävyys todennetaan

Kuinka materiaalien pitkäaikaiskestävyys todennetaan Kuinka materiaalien pitkäaikaiskestävyys todennetaan Sustainable Steel Construction seminaari 18.1.2016 Kauko Jyrkäs Laboratoriopäällikkö HAMK, Ohutlevykeskus Johdanto Materiaalien pitkäaikaiskestävyyden

Lisätiedot

LÄÄKETEHTAAN UUMENISSA

LÄÄKETEHTAAN UUMENISSA LÄÄKETEHTAAN UUMENISSA KOHDERYHMÄ: Soveltuu lukion KE1- ja KE3-kurssille. KESTO: n. 1h MOTIVAATIO: Työskentelet lääketehtaan laadunvalvontalaboratoriossa. Tuotantolinjalta on juuri valmistunut erä aspiriinivalmistetta.

Lisätiedot

CHEM-A1200 kurssin laboratoriotöiden tulosten yhteenveto syksy 2016

CHEM-A1200 kurssin laboratoriotöiden tulosten yhteenveto syksy 2016 CHEM-A1200 kurssin laboratoriotöiden tulosten yhteenveto syksy 2016 Näyte Sundown Naturals Vaikuttava aine on kuivattu ferrosulfaatti FeSO 4. Valmistajan mukaan yksi tabletti sisältää 202 mg kuivaa ferrosulfaattia

Lisätiedot

Materiaalien käytettävyys: käsikäyttöisten lämpömittarien vertailututkimus

Materiaalien käytettävyys: käsikäyttöisten lämpömittarien vertailututkimus Raimo Ruoppa & Timo Kauppi B Materiaalien käytettävyys: käsikäyttöisten lämpömittarien vertailututkimus LAPIN AMK:N JULKAISUJA Sarja B. Raportit ja selvitykset 19/2014 Materiaalien käytettävyys: käsikäyttöisten

Lisätiedot

YLEINEN KEMIA. Alkuaineiden esiintyminen maailmassa. Alkuaineet. Alkuaineet koostuvat atomeista. Atomin rakenne. Copyright Isto Jokinen

YLEINEN KEMIA. Alkuaineiden esiintyminen maailmassa. Alkuaineet. Alkuaineet koostuvat atomeista. Atomin rakenne. Copyright Isto Jokinen YLEINEN KEMIA Yleinen kemia käsittelee kemian perusasioita kuten aineen rakennetta, alkuaineiden jaksollista järjestelmää, kemian peruskäsitteitä ja kemiallisia reaktioita. Alkuaineet Kaikki ympärillämme

Lisätiedot

Ohjeita opettamiseen ja odotettavissa olevat tulokset SIVU 1

Ohjeita opettamiseen ja odotettavissa olevat tulokset SIVU 1 Ohjeita opettamiseen ja odotettavissa olevat tulokset SIVU 1 Toiminta aloitetaan johdattelulla. Tarkoituksena on rakentaa konteksti oppilaiden tutkimukselle ja kysymykselle (Boldattuna oppilaiden työohjeessa),

Lisätiedot

Puhtaat aineet ja seokset

Puhtaat aineet ja seokset Puhtaat aineet ja seokset KEMIAA KAIKKIALLA, KE1 Määritelmä: Puhdas aine sisältää vain yhtä alkuainetta tai yhdistettä. Esimerkiksi rautatanko sisältää vain Fe-atomeita ja ruokasuola vain NaCl-ioniyhdistettä

Lisätiedot

01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ. Juha Rantala ja Marja Riihelä. Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013

01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ. Juha Rantala ja Marja Riihelä. Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013 01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ Juha Rantala ja Marja Riihelä Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013 Sukupuolten välinen tasa-arvo on keskeinen arvo suomalaisessa

Lisätiedot

Ympäristölupahakemuksen täydennys

Ympäristölupahakemuksen täydennys Ympäristölupahakemuksen täydennys Täydennyspyyntö 28.9.2012 19.10.2012 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Finland 2012-10-19 2 / 6 Ympäristölupahakemuksen täydennys Pohjois-Suomen

Lisätiedot

REAKTIOT JA ENERGIA, KE3 Ekso- ja endotermiset reaktiot sekä entalpian muutos

REAKTIOT JA ENERGIA, KE3 Ekso- ja endotermiset reaktiot sekä entalpian muutos ympäristö ympäristö 15.12.2016 REAKTIOT JA ENERGIA, KE3 Ekso- ja endotermiset reaktiot sekä entalpian muutos Kaikilla aineilla (atomeilla, molekyyleillä) on asema- eli potentiaalienergiaa ja liike- eli

Lisätiedot

Lääkeainejäämät biokaasulaitosten lopputuotteissa. Marja Lehto, MTT

Lääkeainejäämät biokaasulaitosten lopputuotteissa. Marja Lehto, MTT Kestävästi Kiertoon - seminaari Lääkeainejäämät biokaasulaitosten lopputuotteissa Marja Lehto, MTT Orgaaniset haitta-aineet aineet Termillä tarkoitetaan erityyppisiä orgaanisia aineita, joilla on jokin

Lisätiedot

SULFIDIEN AIHEUTTAMA KUPARIN JÄNNITYSKORROOSIO

SULFIDIEN AIHEUTTAMA KUPARIN JÄNNITYSKORROOSIO SULFIDIEN AIHEUTTAMA KUPARIN JÄNNITYSKORROOSIO Timo Saario VTT Temaattinen KYT-seminaari 29.04.2010 1 TAUSTAA - 1 Japanilainen tutkimusryhmä raportoi vuonna 2007 että CuOFP on altis sulfidien aiheuttamalle

Lisätiedot

Perusopintojen Laboratoriotöiden Työselostus 1

Perusopintojen Laboratoriotöiden Työselostus 1 Perusopintojen Laboratoriotöiden Työselostus 1 Kalle Hyvönen Työ tehty 1. joulukuuta 008, Palautettu 30. tammikuuta 009 1 Assistentti: Mika Torkkeli Tiivistelmä Laboratoriossa tehdyssä ensimmäisessä kokeessa

Lisätiedot

KEMIAN MIKROMAAILMA, KE2 VESI

KEMIAN MIKROMAAILMA, KE2 VESI VESI KEMIAN MIKROMAAILMA, KE2 Johdantoa: Vesi on elämälle välttämätöntä. Se on hyvä liuotin, energian ja aineiden siirtäjä, lämmönsäätelijä ja se muodostaa vetysidoksia, jotka tekevät siitä poikkeuksellisen

Lisätiedot

Radioaktiivisen säteilyn läpitunkevuus. Gammasäteilty.

Radioaktiivisen säteilyn läpitunkevuus. Gammasäteilty. Fysiikan laboratorio Työohje 1 / 5 Radioaktiivisen säteilyn läpitunkevuus. Gammasäteilty. 1. Työn tavoite Työn tavoitteena on tutustua ionisoivaan sähkömagneettiseen säteilyyn ja tutkia sen absorboitumista

Lisätiedot

Tärkeitä tasapainopisteitä

Tärkeitä tasapainopisteitä Tietoa tehtävistä Tasapainopiirrokseen liittyviä käsitteitä Tehtävä 1 rajojen piirtäminen Tehtävä 2 muunnos atomi- ja painoprosenttien välillä Tehtävä 3 faasien koostumus ja määrät Tehtävä 4 eutektinen

Lisätiedot

Ratkaisu. Tarkastellaan aluksi Fe 3+ - ja Fe 2+ -ionien välistä tasapainoa: Nernstin yhtälö tälle reaktiolle on:

Ratkaisu. Tarkastellaan aluksi Fe 3+ - ja Fe 2+ -ionien välistä tasapainoa: Nernstin yhtälö tälle reaktiolle on: Esimerkki Pourbaix-piirroksen laatimisesta Laadi Pourbaix-piirros, jossa on esitetty metallisen ja ionisen raudan sekä raudan oksidien stabiilisuusalueet vesiliuoksessa 5 C:een lämpötilassa. Ratkaisu Tarkastellaan

Lisätiedot

Radioaktiivinen hajoaminen

Radioaktiivinen hajoaminen radahaj2.nb 1 Radioaktiivinen hajoaminen Radioaktiivinen hajoaminen on ilmiö, jossa aktivoitunut, epästabiili atomiydin vapauttaa energiaansa a-, b- tai g-säteilyn kautta. Hiukkassäteilyn eli a- ja b-säteilyn

Lisätiedot

Ilmakanaviston äänenvaimentimien (d=100-315 mm) huoneiden välisen ilmaääneneristävyyden määrittäminen

Ilmakanaviston äänenvaimentimien (d=100-315 mm) huoneiden välisen ilmaääneneristävyyden määrittäminen TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-02258-06 1 (2) Tilaaja IVK-Tuote Oy Helmintie 8-10 2 Jyväskylä Tilaus Tuomas Veijalainen, 9.1.2006 Yhteyshenkilö VTT:ssä VTT, Valtion teknillinen tutkimuskeskus Erikoistutkija

Lisätiedot

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

Mekaniikan jatkokurssi Fys102 Mekaniikan jatkokurssi Fys102 Syksy 2009 Jukka Maalampi LUENTO 12 Aallot kahdessa ja kolmessa ulottuvuudessa Toistaiseksi on tarkasteltu aaltoja, jotka etenevät yhteen suuntaan. Yleisempiä tapauksia ovat

Lisätiedot

Kaikki ympärillämme oleva aine koostuu alkuaineista.

Kaikki ympärillämme oleva aine koostuu alkuaineista. YLEINEN KEMIA Yleinen kemia käsittelee kemian perusasioita kuten aineen rakennetta, alkuaineiden jaksollista järjestelmää, kemian peruskäsitteitä ja kemiallisia reaktioita. Alkuaineet Kaikki ympärillämme

Lisätiedot

UDDEHOLM VANADIS 4 EXTRA. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Työkalun suorituskyvyn kannalta

UDDEHOLM VANADIS 4 EXTRA. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Työkalun suorituskyvyn kannalta 1 (6) Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet Ohjeanalyysi % Toimitustila C 1,4 Si 0,4 Mn 0,4 Cr 4,7 Mo 3,5 pehmeäksihehkutettu noin 230 HB V 3,7 Työkalun suorituskyvyn kannalta käyttökohteeseen soveltuva

Lisätiedot

Ohjeita opettajille ja odotetut tulokset

Ohjeita opettajille ja odotetut tulokset Ohjeita opettajille ja odotetut tulokset SIVU 1 Aktiviteetti alkaa toimintaan johdattelulla. Tarkoituksena on luoda konteksti oppilaiden tutkimukselle ja tutkimusta ohjaavalle kysymykselle (Boldattuna

Lisätiedot

DEE-54030 Kryogeniikka

DEE-54030 Kryogeniikka DEE-54030 Kryogeniikka Kryogeeninen eristys Mitä lämmönsiirto on? Lämmönsiirto on lämpöenergian välittymistä lämpötilaeron vaikutuksesta. Lämmönsiirron mekanismit Johtuminen Konvektio Säteily Lämmönsiirron

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S Pro Clima Acrylat Solid liiman tartuntakokeet

TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S Pro Clima Acrylat Solid liiman tartuntakokeet TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-25-14.9. Pro Clima Acrylat Solid liiman tartuntakokeet Tilaaja: Redi-Talot Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-25-1 (5) Tilaaja Redi-Talot Oy Jarmo Puronlahti Yrittäjäntie 23 18 KLAUKKALA

Lisätiedot

TESTAUSSSELOSTE Nro VTT-S Uponor Tacker eristelevyn dynaamisen jäykkyyden määrittäminen

TESTAUSSSELOSTE Nro VTT-S Uponor Tacker eristelevyn dynaamisen jäykkyyden määrittäminen TESTAUSSSELOSTE Nro VTT-S-03566-14 31.7.2014 Uponor Tacker eristelevyn dynaamisen jäykkyyden määrittäminen Tilaaja: Uponor Suomi Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-03566-14 1 (2) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Lääketiede Valintakoeanalyysi 2015 Fysiikka. FM Pirjo Haikonen

Lääketiede Valintakoeanalyysi 2015 Fysiikka. FM Pirjo Haikonen Lääketiede Valintakoeanalyysi 5 Fysiikka FM Pirjo Haikonen Fysiikan tehtävät Väittämä osa C (p) 6 kpl monivalintoja, joissa yksi (tai useampi oikea kohta.) Täysin oikein vastattu p, yksikin virhe/tyhjä

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S-06006-09 01.09.2009. Omakotitalojen suodattimien mittaus

TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S-06006-09 01.09.2009. Omakotitalojen suodattimien mittaus TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S-66-9 1.9.29 Omakotitalojen suodattimien mittaus Tilaaja: Eagle Filters Oy TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S-66-9 1 (1) Tilaaja Eagle Filters Oy Kalervonkatu 1 486 KOTKA Tilaus Juha

Lisätiedot

Helsingin yliopisto/tampereen yliopisto Henkilötunnus - Biokemian/bioteknologian valintakoe Etunimet Tehtävä 5 Pisteet / 20

Helsingin yliopisto/tampereen yliopisto Henkilötunnus - Biokemian/bioteknologian valintakoe Etunimet Tehtävä 5 Pisteet / 20 Helsingin yliopisto/tampereen yliopisto Henkilötunnus - Biokemian/bioteknologian valintakoe Sukunimi 24.5.2006 Etunimet Tehtävä 5 Pisteet / 20 Glukoosidehydrogenaasientsyymi katalysoi glukoosin oksidaatiota

Lisätiedot

Penicillium brevicompactum sienen entsyymiaktiivisuuden säilyminen ympäristönäytteissä

Penicillium brevicompactum sienen entsyymiaktiivisuuden säilyminen ympäristönäytteissä Sisäilmastoseminaari 2014 Helsingin Messukeskus 13.3.2014 Penicillium brevicompactum sienen entsyymiaktiivisuuden säilyminen ympäristönäytteissä Salmela A, Moisa J, Reponen T, Pasanen P Ympäristötieteen

Lisätiedot

Asennusruuvien proheesiotesti

Asennusruuvien proheesiotesti Raportti nro: 2016-20 Tilaaja: Kingi Oy Tarjous: 2016-189 Tekijät: Tiina Vuorio, Petri Fabrin Julkaisupvm: 27.4.2016 Tiedostonimi: 2016-20_asennusruuvien_proheesiotesti.pdf Tilaajan edustaja: Jorma Kinnunen

Lisätiedot

Lupahakemuksen täydennys

Lupahakemuksen täydennys Lupahakemuksen täydennys 26.4.2012 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Finland 2012-04-26 2 / 6 Lupahakemuksen täydennys Täydennyskehotuksessa (11.4.2012) täsmennettäväksi pyydetyt

Lisätiedot

Eksimeerin muodostuminen

Eksimeerin muodostuminen Fysikaalisen kemian Syventävät-laboratoriotyöt Eksimeerin muodostuminen 02-2010 Työn suoritus Valmista pyreenistä C 16 H 10 (molekyylimassa M = 202,25 g/mol) 1*10-2 M liuos metyylisykloheksaaniin.

Lisätiedot

Tasapainotilaan vaikuttavia tekijöitä

Tasapainotilaan vaikuttavia tekijöitä REAKTIOT JA TASAPAINO, KE5 Tasapainotilaan vaikuttavia tekijöitä Fritz Haber huomasi ammoniakkisynteesiä kehitellessään, että olosuhteet vaikuttavat ammoniakin määrään tasapainoseoksessa. Hän huomasi,

Lisätiedot

METALLITUOTTEIDEN MAALAUS

METALLITUOTTEIDEN MAALAUS METALLITUOTTEIDEN MAALAUS PINNALLA 2. 27.3.2014 Isto Jokinen 1 MAALAUKSEN TAVOITE Kaikkia tuotteita maalataan haluttaessa muuttaa niiden pinnan sävyä ja kiiltoa ja parannettaessa pinnan pitämistä puhtaana.

Lisätiedot

Mittausaallonpituuden optimointi

Mittausaallonpituuden optimointi Mittausaallonpituuden optimointi Johdanto Biokemiallisia mittauksia tehdään usein spektrofotometrillä. Laitteen avulla voidaan mitata pitoisuuksia, sekä määrittää tuotteen puhtautta. Spektrofotometrillä

Lisätiedot

Top Analytica Oy Ab. XRF Laite, menetelmät ja mahdollisuudet Teemu Paunikallio

Top Analytica Oy Ab. XRF Laite, menetelmät ja mahdollisuudet Teemu Paunikallio XRF Laite, menetelmät ja mahdollisuudet Teemu Paunikallio Röntgenfluoresenssi Röntgensäteilyllä irroitetaan näytteen atomien sisäkuorilta (yleensä K ja L kuorilta) elektroneja. Syntyneen vakanssin paikkaa

Lisätiedot

PUHTAASTI PAREMPI PINTA

PUHTAASTI PAREMPI PINTA PUHTAASTI PAREMPI PINTA PUHTAASTI PAREMPI PINTA HYVÄ ASIAKAS: Tarjoamme teille uudenlaista pinnoitusta tiloihinne puhtaanapitoa ja hygieenisyyttä helpottamaan. Suomalaisen nanoteknologian huipputuotteilla

Lisätiedot

Käytetään nykyaikaista kvanttimekaanista atomimallia, Bohrin vetyatomi toimii samoin.

Käytetään nykyaikaista kvanttimekaanista atomimallia, Bohrin vetyatomi toimii samoin. 1.2 Elektronin energia Käytetään nykyaikaista kvanttimekaanista atomimallia, Bohrin vetyatomi toimii samoin. -elektronit voivat olla vain tietyillä energioilla (pääkvanttiluku n = 1, 2, 3,...) -mitä kauempana

Lisätiedot

Korkean resoluution ja suuren kuva-alueen SAR

Korkean resoluution ja suuren kuva-alueen SAR Korkean resoluution ja suuren kuva-alueen SAR MATINE tutkimusseminaari 17.11.2016 Risto Vehmas, Juha Jylhä, Minna Väilä, Ari Visa Tampereen teknillinen yliopisto Signaalinkäsittelyn laitos Hankkeelle myönnetty

Lisätiedot

Tausta. Materiaalit ja menetelmät

Tausta. Materiaalit ja menetelmät 1 Liisa Manner 12.12.2007 Valio Oy T&K, PL 30, 00039 Valio Tuula Sontag Strohm Kari Thessler Elintarviketeknologian laitos, Agnes Sjöbergin katu 2, 00014 Helsingin yliopisto Tausta Työn tavoitteena oli

Lisätiedot

FOSFORIPITOISUUS PESUAINEESSA

FOSFORIPITOISUUS PESUAINEESSA FOSFORIPITOISUUS PESUAINEESSA KOHDERYHMÄ: Työ soveltuu yläkouluun kurssille elollinen luonto ja yhteiskunta. Lukiossa työ soveltuu parhaiten kurssille KE4. KESTO: Työ kestää n.1-2h MOTIVAATIO: Vaatteita

Lisätiedot

saumaus- ja tiivistysaineet

saumaus- ja tiivistysaineet saumaus- ja tiivistysaineet POWERCOLOR Sementtipohjaisen saumalaastin uusinta sukupolvea sisältää hopea ioneja ja käytetään 1 5 mm leveisiin saumoihin. SILVER ACTIVE SYSTEM on oligodynaaminenhopea ionien

Lisätiedot

Henkilötunnus - Biokemian/bioteknologian valintakoe. Sukunimi Etunimet Tehtävä 1 Pisteet / 20

Henkilötunnus - Biokemian/bioteknologian valintakoe. Sukunimi Etunimet Tehtävä 1 Pisteet / 20 elsingin yliopisto/tampereen yliopisto enkilötunnus - Biokemian/bioteknologian valintakoe Sukunimi 24. 5. 2004 Etunimet Tehtävä 1 Pisteet / 20 Solujen kalvorakenteet rajaavat solut niiden ulkoisesta ympäristöstä

Lisätiedot

Otoskoko 107 kpl. a) 27 b) 2654

Otoskoko 107 kpl. a) 27 b) 2654 1. Tietyllä koneella valmistettavien tiivisterenkaiden halkaisijan keskihajonnan tiedetään olevan 0.04 tuumaa. Kyseisellä koneella valmistettujen 100 renkaan halkaisijoiden keskiarvo oli 0.60 tuumaa. Määrää

Lisätiedot

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto 3.12.2014 Johdanto Heinijärven ja siihen laskevien ojien vedenlaatua selvitettiin vuonna 2014 Helsingin yliopiston

Lisätiedot

Pellettien pienpolton haasteet TUOTEPÄÄLLIKKÖ HEIKKI ORAVAINEN VTT EXPERT SERVICES OY

Pellettien pienpolton haasteet TUOTEPÄÄLLIKKÖ HEIKKI ORAVAINEN VTT EXPERT SERVICES OY Pellettien pienpolton haasteet TUOTEPÄÄLLIKKÖ HEIKKI ORAVAINEN VTT EXPERT SERVICES OY Esityksen sisältö Ekopellettien ja puupellettien vertailua polttotekniikan kannalta Koetuloksia ekopellettien poltosta

Lisätiedot

Ohjeita opetukseen ja odotettavissa olevat tulokset

Ohjeita opetukseen ja odotettavissa olevat tulokset Ohjeita opetukseen ja odotettavissa olevat tulokset Ensimmäinen sivu on työskentelyyn orientoiva johdatteluvaihe, jossa annetaan jotain tietoja ongelmista, joita happamat sateet aiheuttavat. Lisäksi esitetään

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Työstä eläkkeelle tulokehitys ja korvaussuhteet. Eläketurvakeskuksen raportteja 2010:3. Juha Rantala ja Ilpo Suoniemi

TIIVISTELMÄ. Työstä eläkkeelle tulokehitys ja korvaussuhteet. Eläketurvakeskuksen raportteja 2010:3. Juha Rantala ja Ilpo Suoniemi R RAPORTTEJA Eläketurvakeskuksen raportteja 2010:3 TIIVISTELMÄ Juha Rantala ja Ilpo Suoniemi Työstä eläkkeelle tulokehitys ja korvaussuhteet Tutkimuksessa arvioitiin, mitä muutoksia henkilön tuloissa ja

Lisätiedot

Lähtökohta. Testi. Kuva 1. C20/25 Testikappale jossa Xypex Concentrate sively

Lähtökohta. Testi. Kuva 1. C20/25 Testikappale jossa Xypex Concentrate sively Lähtökohta Testin lähtökohtana oli uudiskohde, jonka maanalaiset kellariseinät olivat ulkopuolisesta bentoniitti eristyksestä huolimatta vuotaneet. Kohteen rakennuttaja halusi vakuutuksen Xypex Concentrate

Lisätiedot

vetyteknologia Polttokennon tyhjäkäyntijännite 1 DEE-54020 Risto Mikkonen

vetyteknologia Polttokennon tyhjäkäyntijännite 1 DEE-54020 Risto Mikkonen DEE-5400 olttokennot ja vetyteknologia olttokennon tyhjäkäyntijännite 1 DEE-5400 Risto Mikkonen 1.1.014 g:n määrittäminen olttokennon toiminta perustuu Gibbsin vapaan energian muutokseen. ( G = TS) Ideaalitapauksessa

Lisätiedot

MIKSI ERI AINEET NÄYTTÄVÄT TIETYN VÄRISILTÄ? ELINTARVIKEVÄRIEN NÄKYVÄN AALLONPITUUDEN SPEKTRI

MIKSI ERI AINEET NÄYTTÄVÄT TIETYN VÄRISILTÄ? ELINTARVIKEVÄRIEN NÄKYVÄN AALLONPITUUDEN SPEKTRI sivu 1/5 MIKSI ERI AINEET NÄYTTÄVÄT TIETYN VÄRISILTÄ? ELINTARVIKEVÄRIEN NÄKYVÄN AALLONPITUUDEN SPEKTRI Kohderyhmä: Kesto: Tavoitteet: Toteutus: Peruskoulu / lukio 15 min. Työn tavoitteena on havainnollistaa

Lisätiedot

Tutkijaseminaari, Espoo

Tutkijaseminaari, Espoo Tutkijaseminaari, Espoo 20.5.2005 Nosturin toimintatilojen prognostisointi ja langattoman tiedonsiirron hyödyntäminen nosturin diagnostiikassa Jaakko Leinonen Oulun yliopisto Johdanto 1 Toimintatilojen

Lisätiedot

Työpaikkojen haasteet; altistumisen arviointi ja riskinhallinta

Työpaikkojen haasteet; altistumisen arviointi ja riskinhallinta Hyvinvointia työstä Työpaikkojen haasteet; altistumisen arviointi ja riskinhallinta Tomi Kanerva 6.11.2015 Työterveyslaitos Tomi Kanerva www.ttl.fi 2 Sisältö Työpaikkojen nanot Altistuminen ja sen arviointi

Lisätiedot

Jalankulkijan näkyvyyden kenttätestaus

Jalankulkijan näkyvyyden kenttätestaus Liikenneturvan selvityksiä 3/2016 Jalankulkijan näkyvyyden kenttätestaus Antero Lammi Antero Lammi Jalankulkijan näkyvyyden kenttätestaus Liikenneturvan selvityksiä 3/2016 Kannen kuva: Nina Mönkkönen Verkkojulkaisu

Lisätiedot

KOTIKÄYTTÖISEN 3D-TULOSTIMEN AIHEUTTAMAT VOC- JA HIUKKASPÄÄSTÖT ASUINHUONEISTON SISÄILMASSA

KOTIKÄYTTÖISEN 3D-TULOSTIMEN AIHEUTTAMAT VOC- JA HIUKKASPÄÄSTÖT ASUINHUONEISTON SISÄILMASSA Sisäilmastoseminaari 2016 415 KOTIKÄYTTÖISEN 3D-TULOSTIMEN AIHEUTTAMAT VOC- JA HIUKKASPÄÄSTÖT ASUINHUONEISTON SISÄILMASSA Samuel Hartikainen, Markus Johansson, Marko Hyttinen ja Pertti Pasanen Itä-Suomen

Lisätiedot

Kuparin korroosionopeuden mittaaminen kaasufaasissa loppusijoituksen alkuvaiheessa

Kuparin korroosionopeuden mittaaminen kaasufaasissa loppusijoituksen alkuvaiheessa Kuparin korroosionopeuden mittaaminen kaasufaasissa loppusijoituksen alkuvaiheessa Jari Aromaa, Lotta Rintala Teknillinen korkeakoulu Materiaalitekniikan laitos 1. Taustaa, miksi kupari syöpyy ja kuinka

Lisätiedot

Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu

Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu TUTKIMUSSELOSTUS NRO RTE9 (8) LIITE Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu Sisältö Sisältö... Johdanto... Tulokset.... Lämpökynttilät..... Tuote A..... Tuote B..... Päätelmiä.... Ulkotulet.... Hautalyhdyt,

Lisätiedot

Viikkoharjoitus 2: Hydrologinen kierto

Viikkoharjoitus 2: Hydrologinen kierto Viikkoharjoitus 2: Hydrologinen kierto 30.9.2015 Viikkoharjoituksen palautuksen DEADLINE keskiviikkona 14.10.2015 klo 12.00 Palautus paperilla, joka lasku erillisenä: palautus joko laskuharjoituksiin tai

Lisätiedot

Vanhankaupunginkosken ultraäänikuvaukset Simsonar Oy Pertti Paakkolanvaara

Vanhankaupunginkosken ultraäänikuvaukset Simsonar Oy Pertti Paakkolanvaara Vanhankaupunginkosken ultraäänikuvaukset 15.7. 14.11.2014 Simsonar Oy Pertti Paakkolanvaara Avaintulokset 2500 2000 Ylös vaellus pituusluokittain: 1500 1000 500 0 35-45 cm 45-60 cm 60-70 cm >70 cm 120

Lisätiedot

WIN-hanke Esimerkkejä TKI-palveluista Savonialla

WIN-hanke Esimerkkejä TKI-palveluista Savonialla WIN-hanke Esimerkkejä TKI-palveluista Savonialla Esimerkki yritysten tuotteista 1. Muotoilupalvelu - asiantuntija ohjasi opiskelijatöitä Savonian ja WIN-hankkeen muotoilun asiantuntija Heikki Nevalaisen

Lisätiedot

KLINGERsil. Tiivistemateriaalit C-4430 C-4500 C-4509 C-8200

KLINGERsil. Tiivistemateriaalit C-4430 C-4500 C-4509 C-8200 KLINGERsil Tiivistemateriaalit C-4430 C-4500 C-4509 C-8200 KLINGERramikro leikkaamopalvelu Leikkaamopalvelumme laaja ohjelma kattaa standarditiivisteiden ohella myös vaativat muototiivisteet asiakkaan

Lisätiedot

Synkrotronisäteily ja elektronispektroskopia. Tutkimus Oulun yliopistossa

Synkrotronisäteily ja elektronispektroskopia. Tutkimus Oulun yliopistossa Synkrotronisäteily ja elektronispektroskopia Tutkimus Oulun yliopistossa Ryhmätyö Keskustelkaa n. 4 hengen ryhmissä, mitä on synkrotronisäteily ja miten sitä tuotetaan. Kirjoittakaa ylös ajatuksianne.

Lisätiedot

(l) B. A(l) + B(l) (s) B. B(s)

(l) B. A(l) + B(l) (s) B. B(s) FYSIKAALISEN KEMIAN LAUDATUTYÖ N:o 3 LIUKOISUUDEN IIPPUVUUS LÄMPÖTILASTA 6. 11. 1998 (HJ) A(l) + B(l) µ (l) B == B(s) µ (s) B FYSIKAALISEN KEMIAN LAUDATUTYÖ N:o 3 1. TEOIAA Kyllästetty liuos LIUKOISUUDEN

Lisätiedot

Alkukasvatus, kasvihuonepilotti, pistokaskokeet Missä mennään?

Alkukasvatus, kasvihuonepilotti, pistokaskokeet Missä mennään? Alkukasvatus, kasvihuonepilotti, pistokaskokeet Missä mennään? Kuusen kasvullinen lisäys kohti tulevaisuuden taimituotantoa Mikko Tikkinen Ohjausryhmän kokous Joroinen 1.9.2015 Alkukasvatus Keskitytty

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI. Snickarboden AB, Dalvägen 4, AX Jomala, Åland

TUTKIMUSRAPORTTI. Snickarboden AB, Dalvägen 4, AX Jomala, Åland 1/8 TUTKIMUSRAPORTTI Tilaaja: Aihe: Tavoite: Snickarboden AB, Dalvägen 4, AX-22150 Jomala, Åland Akryylipaneelien sähköstaattisia tutkimuksia Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka paljon akryylistä

Lisätiedot

Tietoisuustaidot uusi keino hyvinvoinnin ja fyysisen aktiivisuuden edistämiseksi

Tietoisuustaidot uusi keino hyvinvoinnin ja fyysisen aktiivisuuden edistämiseksi Tietoisuustaidot uusi keino hyvinvoinnin ja fyysisen aktiivisuuden edistämiseksi Kangasniemi Anu 1,2,3 1 LIKES - tutkimuskeskus, Jyväskylä ; 2 Lääkärikeskus Dextra, Jyväskylä; 3 Liikunta- ja hyvinvointiakatemia

Lisätiedot

ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen

ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI Mikko Kylliäinen Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Dagmarinkatu 8 B 18, 00100 Helsinki kylliainen@kotiposti.net 1 JOHDANTO Suomen rakentamismääräyskokoelman

Lisätiedot

Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa

Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa Lepolan Puutarha Oy pilotoi TTY:llä kehitettyä automaattista langatonta sensoriverkkoa Turussa 3 viikon ajan 7.-30.11.2009. Puutarha koostuu kokonaisuudessaan 2.5

Lisätiedot

Standarditilat. Ilmiömallinnus prosessimetallurgiassa Syksy 2016 Teema 2 - Luento 2. Tutustua standarditiloihin

Standarditilat. Ilmiömallinnus prosessimetallurgiassa Syksy 2016 Teema 2 - Luento 2. Tutustua standarditiloihin Standarditilat Ilmiömallinnus prosessimetallurgiassa Syksy 216 Teema 2 - Luento 2 Tavoite Tutustua standarditiloihin Miksi käytössä? Millaisia käytössä? Miten huomioitava tasapainotarkasteluissa? 1 Miten

Lisätiedot

Viisarinmäen kaava-alueen hulevesiselvitys

Viisarinmäen kaava-alueen hulevesiselvitys TOIVAKAN KUNTA Viisarinmäen kaava-alueen hulevesiselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28204 Raportti 1 (5) Saviranta Sonja Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Valuma-alueet ja -reitit... 1

Lisätiedot

Pellettien ja puunkuivauksessa syntyneiden kondenssivesien biohajoavuustutkimus

Pellettien ja puunkuivauksessa syntyneiden kondenssivesien biohajoavuustutkimus Pellettien ja puunkuivauksessa syntyneiden kondenssivesien biohajoavuustutkimus FM Hanna Prokkola Oulun yliopisto, Kemian laitos EkoPelletti-seminaari 11.4 2013 Biohajoavuus Biohajoavuudella yleensä tarkoitetaan

Lisätiedot

DEE Aurinkosähkön perusteet

DEE Aurinkosähkön perusteet DEE-53010 Aurinkosähkön perusteet Kuudennen luennon aihepiirit Tulevaisuuden aurinkokennotyypit: väriaineaurinkokenno Rakenne Toimintaperiaate Kehityskohteet 1 AURINKOKENNOJEN NYKYTUTKIMUS Aurinkokennotutkimuksessa

Lisätiedot

Musta hiili arktisella alueella

Musta hiili arktisella alueella Musta hiili arktisella alueella Kaarle Kupiainen (Erikoistutkija, FT) Arctic Hour Ympäristöministeriö, Aleksanterinkatu 7, Helsinki 28.5.2015, klo 8.30-9.30 Muiden ilmansaasteiden kuin musta hiilen ilmastovaikutuksista

Lisätiedot

Aikaerotteinen spektroskopia valokemian tutkimuksessa

Aikaerotteinen spektroskopia valokemian tutkimuksessa Aikaerotteinen spektroskopia valokemian tutkimuksessa TkT Marja Niemi Tampereen teknillinen yliopisto Kemian ja biotekniikan laitos 23.4.2012 Suomalainen Tiedeakatemia, Nuorten klubi DI 2002, TTKK Materiaalitekniikan

Lisätiedot

Nanoteknologian kokeelliset työt vastauslomake

Nanoteknologian kokeelliset työt vastauslomake vastauslomake 1. Hydrofobiset pinnat Täydennä taulukkoon käyttämäsi nesteet tutkittavat materiaalit. Merkitse taulukkoon huomioita nesteiden käyttäytymisestä tutkittavalla materiaalilla. Esim muodostaa

Lisätiedot

Mitä maanteiden hulevedet sisältävät?

Mitä maanteiden hulevedet sisältävät? 3/2012 Mitä maanteiden hulevedet sisältävät? LIIKENNEVIRASTON T&K -LEHTI T&K Maanteiltä huuhto utuu hulevesien mukana erilaisia haitta-aineita ympäristö ö n Mitä maanteiden hulevedet sisältävät? Huleveden

Lisätiedot

Materiaalien sähköiset ominaisuudet - tutkimuksen ja kehityksen painopistealueita. Jani Pelto VTT

Materiaalien sähköiset ominaisuudet - tutkimuksen ja kehityksen painopistealueita. Jani Pelto VTT Materiaalien sähköiset ominaisuudet - tutkimuksen ja kehityksen painopistealueita Jani Pelto VTT Muovimateriaalit ESD hallintaan 2009 Kaupallisia materiaaleja löytyy kaikille pintajohtavuusalueille Tekniikoita

Lisätiedot

Käyttöpistekohtainen vedenkäsittely Juomavesi ja tekninen käyttövesi

Käyttöpistekohtainen vedenkäsittely Juomavesi ja tekninen käyttövesi Käyttöpistekohtainen vedenkäsittely Juomavesi ja tekninen käyttövesi Merlin on GE:n rekisteröimä tavaramerkki Merlin tarkoittaa suomeksi taikuria. Merlin -käänteisosmoosijärjestelmä Pienten RO-yksiköiden

Lisätiedot

Puhtaan kaasun fysikaalista tilaa määrittävät seuraavat 4 ominaisuutta, jotka tilanyhtälö sitoo toisiinsa: Paine p

Puhtaan kaasun fysikaalista tilaa määrittävät seuraavat 4 ominaisuutta, jotka tilanyhtälö sitoo toisiinsa: Paine p KEMA221 2009 KERTAUSTA IDEAALIKAASU JA REAALIKAASU ATKINS LUKU 1 1 IDEAALIKAASU Ideaalikaasu Koostuu pistemäisistä hiukkasista Ei vuorovaikutuksia hiukkasten välillä Hiukkasten liike satunnaista Hiukkasten

Lisätiedot

BETONILATTIOIDEN MAALAUS JA PINNOITUS

BETONILATTIOIDEN MAALAUS JA PINNOITUS BETONILATTIOIDEN MAALAUS JA PINNOITUS Tuotekehityksen kuulumisia 17.9.2015, Tikkurila Oyj, Vantaa Jenni Järvinen & Juha Nikkola Sisältö Yleistä vesiohenteisista epokseista Tikkurilan Fontefloor EP tuotteet

Lisätiedot

PULLEAT JA VALTAVAT VAAHTOKARKIT

PULLEAT JA VALTAVAT VAAHTOKARKIT sivu 1/6 PULLEAT JA VALTAVAT VAAHTOKARKIT LUOKKA-ASTE/KURSSI Soveltuu ala-asteelle, mutta myös yläkouluun syvemmällä teoriataustalla. ARVIOTU AIKA n. 1 tunti TAUSTA Ilma on kaasua. Se on yksi kolmesta

Lisätiedot

Konetekniikan koulutusohjelman opintojaksomuutokset

Konetekniikan koulutusohjelman opintojaksomuutokset Konetekniikan koulutusohjelman opintojaksomuutokset 2016-2017 UUDET OPINTOJAKSOT: BK10A3800 Principles of Industrial Manufacturing Processes BK10A3900 Reliability Based Machine Element Design BK10A4000

Lisätiedot

Nanoaineet jätteiden prosessoinnissa Hanna-Kaisa Koponen Teknologiakeskus KETEK Oy

Nanoaineet jätteiden prosessoinnissa Hanna-Kaisa Koponen Teknologiakeskus KETEK Oy Nanoaineet jätteiden prosessoinnissa Hanna-Kaisa Koponen Teknologiakeskus KETEK Oy valtakunnalliset Jätehuoltopäivät 9.-10.10.13 Teknologiakeskus KETEK Oy Tutkimus ja tuotekehitys Analyysi- ja testauspalvelut

Lisätiedot

Jos olet käynyt kurssin aikaisemmin, merkitse vuosi jolloin kävit kurssin nimen alle.

Jos olet käynyt kurssin aikaisemmin, merkitse vuosi jolloin kävit kurssin nimen alle. 1(4) Lappeenrannan teknillinen yliopisto School of Energy Systems LUT Energia Nimi, op.nro: BH20A0450 LÄMMÖNSIIRTO Tentti 13.9.2016 Osa 1 (4 tehtävää, maksimi 40 pistettä) Vastaa seuraaviin kysymyksiin

Lisätiedot

JAKSOLLINEN JÄRJESTELMÄ

JAKSOLLINEN JÄRJESTELMÄ JASOLLINEN JÄRJESTELMÄ Oppitunnin tavoite: Oppitunnin tavoitteena on opettaa jaksollinen järjestelmä sekä sen historiaa alkuainepelin avulla. Tunnin tavoitteena on, että oppilaat oppivat tieteellisen tutkimuksen

Lisätiedot