TIIVISTELMÄRAPORTTI (SUMMARY REPORT)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIIVISTELMÄRAPORTTI (SUMMARY REPORT)"

Transkriptio

1 2012/MAT824 ISSN (verkkojulkaisu) ISBN (PDF) TIIVISTELMÄRAPORTTI (SUMMARY REPORT) CB-agensseilta suojaavan itsepuhdistuvan naamiopinnoitteen kehittäminen / DESSCO Development of self-cleaning camouflage coating for protection against CB-agents Jyrki M. Mäkelä, Mikko Aromaa, Janne Haapanen ja Oskari Kangasniemi Aerosolifysiikan laboratorio, Fysiikan Laitos, Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Korkeakoulunkatu 3, PL 692, Tampere, Mika Valden ja Kimmo Lahtonen, Pintatieteen laboratorio, Optoelektroniikan tutkimuskeskus, Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Miia Luhtalampi ja Heikki Seulanto, Puolustusvoimien Teknillinen Tutkimuslaitos, Räjähde- ja suojelutekniikkaosasto Tiivistelmä / Abstract Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää Puolustusvoimien käyttämälle naamiopinnoitteelle päällyste, joka pysyisi paremmin puhtaana kuin aiemmat pinnat. Samalla päällyste toimii CB-aineita vastaan inaktivoivasti tai niin, että ne eivät edes tarttuisi pintaan. (CB = kemiallinen ja biologinen) Kyseessä oli kolmevuotinen projekti Tutkimuksessa valmistettiin nesteliekkiruiskulaitteistolla (LFS, Liquid Flame Spray) nanohiukkasia ja pinnoitettiin niillä testipintoja, joilla oletetaan olevan sotateknisesti strategista merkitystä. Nanopäällysteen perusaineena käytettiin titaanidioksidia, jonka tiedetään olevan fotokatalyyttinen. Tuotettujen pintojen havaittiin olevan fotokatalyyttisiä ja muuttuvan kolmen kuukauden mittaisissa testeissä kenttäolosuhteissa hydrofiilisiksi. Tutkimuksessa todettiin myös, että nanohiukkaspäällyste säilyi muuttumattomana ulkoilma-altistuksen aikana. Pintojen aktiivisuus voitiin todeta testeillä, joissa pinnalla oleva metyleenisininen hajosi UVvalon vaikutuksesta. Viimeisenä vuonna testattiin vielä miten nanopinnoite kestää, kun talvinaamiomaali maalataan pinnan päälle ja pestään pois. Osa testeissä olevista näytteistä säilytti toiminnallisuutensa. Lisäaineina testattiin hopeaa, jonka oletetaan lisäävän antibakteerisuutta sekä rautaoksidia jonka oletetaan lisäävän titaanioksidipinnan fotokatalyyttisyyttä. Pitkän ajan testeissä pintojen oletettiin pysyvän kenttäolosuhteissa puhtaampana kuin pinnat, joita ei ole päällystetty. Seurantaa pintojen pitempiaikaisesta puhtaanapysyvyydestä ja kestävyydestä tehtiin 2 vuotta ja todettiin pinta edelleen toimivaksi. Viimeisenä vuonna suoritettiin myös testejä sinappikaasulla, joka on kemiallinen taisteluaine. 1. Johdanto / Introduction Nanoteknologia on tunnistettu Suomen Puolustusvoimissa seurattavaksi alueeksi erityisesti sen puolustuksellisten ja sotilaallisten sovellusten vuoksi. Nanoteknologia on tutkimusta ja teknologista kehitystä atomi-, molekyyli- ja makromolekyylitasoilla, missä materiaalin yksityiskohdat ovat luokkaa nm. Nanomittakaavaisten rakenteiden, laitteiden ja systeemien uudenlaiset ja erilaiset ominaisuudet ja toiminnot tulevat ilmi tyypillisesti alle 100 nm mittakaavassa. Useimmat toiminnalliset pinnat valmistetaan erilaisten nanotekniikoiden avulla. Muodostuessaan tulevaisuudessa innovaatioiksi nanoteknologia voi muuttaa merkittävällä tavalla mm. sotateknologisten välineiden materiaaleja. Nanopinnoitteita voidaan tehdä nestekemialla (mm. sooli-geeli-tekniikat) tai kaasufaasimenetel- Postiosoite MATINE Puolustusministeriö PL HELSINKI Sähköposti Käyntiosoite Puhelinvaihde Eteläinen Makasiinikatu HELSINKI (09) WWW-sivut Y-tunnus FI Pääsihteeri (09) OVT-tunnus/verkkolaskuosoite Itellan operaattorivälittäjätunnus Suunnittelusihteeri Toimistosihteeri (09) Faksi kirjaamo (09) Verkkolaskuoperaattori Yhteyshenkilö/Itella Itella Information Oy

2 millä, joissa nanohiukkaset syntyvät pinnalla tai jo ennen tarttumistaan pinnalle. Kaasufaasimenetelmistä (PVD, CVD jne.) erityisesti liekkimenetelmät ovat prosessointivaiheiden vähälukuisuuden ansiosta skaalattavissa ylöspäin jopa useiden neliömetrien kokoisiin pintoihin. Teollisuudessa esiintyy jo ratkaisuja, joissa liekkiverholla voidaan pinnoittaa verhon alta liikkuvaa ratamaista laattamateriaalia (mm. Beneq Oy). TTY:n omassa tekniikassa, nesteliekkiruiskutuksessa, vetyhappiliekkiin syötetään nestemäinen lähtöaine, joka höyrystyy ja reagoi liekissä muodostaen nanohiukkasia. Pinnoitustilanteessa liekki suunnataan suoraan pintaan johon kerääntyy liekissä syntyneitä nanohiukkasia diffuusion ja termoforeesin vaikutuksesta. Liekin ja pinnan välinen etäisyys on säädettävissä. Kun pinnoitteessa käytetään monikomponenttinanohiukkasia, saadaan pinnoitteeseen monia ominaisuuksia. Voidaan esimerkiksi valmistaa hydrofobinen, fotokatalyyttinen ja antimikrobinen pinnoite yhdessä prosessivaiheessa. Eri lähteissä on esitelty nesteliekkiruiskutuksella tehtyjä pinnoitteita mm. lasille (Pimenoff et al., 2009), metallipinnalle (Keskinen et al., 2007), piikiekolle (Sainiemi et al., 2007) ja kartongille (Teisala et al., 2010). Pimenoff J, Hovinen, A. Rajala, M. (2009) Nanostructured coatings by liquid flame spraying, Thin Solid Films, 519, Keskinen, H., Mäkelä, J.M., Aromaa, M., Ristimäki, J., Kanerva, T., Levänen, E., Mäntylä, T., and Keskinen, J. (2007) Effect of silver addition on the formation and deposition of titania nanoparticles produced by Liquid Flame Spray, Journal of Nanoparticle Research, 9, , 2007(DOI /s ) Sainiemi, L., Keskinen, H., Aromaa, M. Luosujärvi, L., Grigoras, K., Kotiaho, T., Mäkelä, J. M., Franssila, S. (2007) Rapid fabrication of high aspect ratio silicon nanopillars for chemical analysis, Nanotechnology, 18, Teisala H., Tuominen, M., Aromaa, M., Mäkelä, J.M., Stepien, M., Saarinen J.J.,Toivakka, M., and Kuusipalo, J. (2010) Development of Superhydrophobic Coating on Paperboard Surface Using the Liquid Flame Spray, Surface and Coatings Technology, 205 (2010) Tutkimuksen tavoite ja suunnitelma / Research objectives and accomplishment plan Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kehittää Puolustusvoimien käyttämälle naamiopinnoitteelle päällyste, joka pysyisi paremmin puhtaana kuin aiemmat pinnat. Samalla päällyste toimii CBaineita vastaan inaktivoivasti tai niin, että ne eivät edes tarttuisi pintaan. Käytännössä tämä tehtiin pinnoittamalla naamioainepinta ohuella nanohiukkaskerroksella. Tällöin maalia ja/tai lakkamateriaalia ei tarvinnut muuttaa. Nanopinnoitteella parannetaan pinnan puhtaana pysyvyyttä ja saadaan heijastusominaisuudet säilymään pitkäaikaisessakin käytössä. Lisäksi tutkittiin pinnoitteen käyttäytymistä päällemaalauksen yhteydessä. Myös tämä ominaisuus on tärkeä ajatellen ajoneuvojen vuosittaista talvinaamiomaalausta. 3. Aineisto ja menetelmät / Materials and methods Tutkimuksen ensimmäisenä vuonna 2010 pinnoitettiin TTY:n Aerosolifysiikan laboratorion nesteliekkiruiskulaitteistolla (LFS, Liquid Flame Spray) ja tunnetuilla nanomateriaaleilla naamiomaalattuja ja -lakattuja pintoja, tutkittiin niiden vettyvyyskäyttäytyminen (veden kontaktikulma pinnalla) ja laitettiin näytteet pitkäaikaisiin ulkoilmatesteihin. Nanopinnoiteaineena käytettiin titaanidioksidia (TiO 2, ns. titania). Titaanidioksidia varten liekkiin syötettiin nestemäistä titaani(iv)isopropoksidia (TTIP) isopropanoliliuoksena. Pinnoitettava substraatti oli aikaisempiin sovellutuskohteisiin nähden uusi, naamiomaalilla tai -lakalla pinnoitettu pinta. Pinnoituskokeita tehtiin myös koeluontoisesti kolmiulotteisille laitekuorille, mutta niitä tuloksia ei raportoida tässä vaan pitäydytään naamiokäsiteltyjen pintojen tuloksissa, mikä on otsikon mukainen aihe. Kokeissa voitiin säätää tuotettu hiukkaskoko sekä useita liekin ominaisuuksiin (kaasut, liuotin, syöttönopeus), lie-

3 kin ja pinnan asemaan, pinnoitusnopeuteen ja lämpötilaan liittyviä parametreja. Tuotettu hiukkaskoko oli nm, eivätkä hiukkaset ehtineet agglomeroitua merkittävästi ennen kiinnittymistään pintaan. Hiukkaskoko riippuu mm. aineen konsentraatiosta prekursorissa ja liekissä. Toisen vuoden (2011) tavoitteena oli tuottaa vastaavanlaisia pintoja kuin ensimmäisenä vuonna, mutta seostaa nanorakenteista titaanidioksidia mm. hopealla (Ag) ja rautaoksidilla (Fe x O y ). Hopea oletetusti lisää pinnan antibakteerisuutta. Rautaoksidin oletetaan lisäävän titaanidioksidipinnan fotokatalyyttisyyttä, koska se muuttaa titaanidioksidin johtavuusvöiden välin (band gap) suuruutta. Seostusaineet Ag ja Fe x O y syötettiin näytteen pintaan samaan aikaan titaaniprekursorin kanssa ns. yksivaihepinnoituksena, jonka edellytys on, että kaikki lähtöaineet voidaan syöttää liekkiin samassa liuoksessa. On mahdollista pinnoittaa myös kahdessa vaiheessa eli ensin titaniananohiukkaset, jonka jälkeen lisäaineet tuotetaan titanian päälle tai päinvastoin. Titanian tuottamista raudan päälle testattiin vuonna Seostetun hopean määrä (suhteessa titaniaan) oli vakio, mutta rautaoksidille tehtiin sarjoja muuttaen lähtöliuoksessa olevan raudan mooliprosenttiosuutta. Lisäksi vuoden 2011 tavoitteena oli lisätä uusia näytteitä pitkän ajan testeihin ja jatkaa osaa vanhoista testeistä. Kolmannen vuoden (2012) aikana suoritettiin pinnoituskokeita, jotka suunniteltiin edellisten vuosien tulosten perusteella. Pintoja testattiin veden kontaktikulma-analyysillä, jolla selvitettiin pinnoitteen hydrofobisuutta sekä kokeiltiin aivan uusia parametreja. Veden kontaktikulmamittauksista saatiin palautetta pinnoitteen onnistumisesta. Osa keväällä 2011 valmistetuista näytteistä vietiin ulkoilma-altistukseen kenttäolosuhteisiin Ylöjärven Lakialaan, missä pinnoitetut kappaleet olivat kolme kuukautta ulkoilmassa alttiina likaantumiselle. Osa näytteistä jätettiin pitkäaikaisaltistukseen, jossa pinnat altistetaan säälle ympäri vuoden ja pinnat analysoitiin kesällä Pitkäaikaisaltistuksen tarkoituksena oli selvittää pintojen ikääntymistä ja pinnoitteen kestoa. Pintojen visuaalisella tarkastelulla sekä SEM-mittauksilla todettiin, että pinnat olivat säilyneet muuttumattomina vuoden ajan ulko-olosuhteissa. XPS-tarkastelu toi esille eroja. Vuonna 2012 testattiin myös sitä, miten nanopinnoite käyttäytyy, kun pinnalle sivellään poispestävä talvinaamiomaali. Talvinaamiomaalin poispesun jälkeen pinnat analysoitiin ja pinnoille tehtiin kontaktikulma-analyysit veden lisäksi taisteluaineella, joka tässä tapauksessa oli sinappikaasu. Sinappikaasu on huoneenlämpötilassa nestemäinen, joten nestepisaran kontaktikulma voitiin määrittää. Pintojen antibakteerisuuden tutkimiseksi teetettiin tilaustutkimuksena testejä, joiden tulokset eivät tämän raportin kirjoittamishetkellä olleet vielä valmiita. Vaadittava menetelmäkehitys on haasteellinen. Testibakteerina käytetään E. colia. TTY:n pintatieteen laboratoriossa analysoitiin näytelevyjen alkuainekoostumus ja pintojen yhdisteiden kemialliset tilat röntgenviritteisellä fotoelektronispekroskopialla (XPS, X-ray Photoelectron Spectroscopy). XPS-mittauksissa suhteelliset alkuainekonsentraatiot määritettiin halkaisijaltaan 600 μm:n alueelta. XPS-menetelmä on pintaherkkä: Tyypillisesti 95 % informaatiosta saadaan 3 9 nm:n paksuisesta pintakerroksesta ja suhteellinen sensitiivisyys on luokkaa 0,1 at-%. Pintojen fotokatalyyttisyyttä testattiin keinotekoisen UV-säteilyn ja metyleenisinisen avulla. Mm. talvinaamiomaalattujen pintojen, joista maali pestiin pois, ja ilman talvikäsittelyä olleiden pintojen toimivuutta verrattiin keskenään metyylisinisen hajoamistestillä. Testimenetelmässä titaanidioksidinanohiukkasilla pinnoitettu naamiolakkalevyn pala kooltaan n. 4 cm 2 upotettiin metyleenisinisen vesiliuokseen. Tavoitteena oli saada metyleenisininen hajoamaan prosessissa, jossa nanohiukkaspinnoite toimii fotokatalyyttinä UV-säteilyn vaikutuksesta. Jos hajoamista tapahtuu, näytepinta on aktiivinen. Menetelmä on teoriassa mahdollista soveltaa myös

4 Kontaktikulma vedelle biologisille aineille. Koejärjestely oli mukautettu standardiin BS ISO 10678:2010. Standardimenetelmä ei täysin soveltunut ruostuville näytteille. Koejärjestelyssä metyleenisinisen konsentraatio alkutilanteessa oli 10 µmol/l, nestemäärä 20 ml ja näytelevy 2 cm korkean nestepatsaan pohjalla. Käytetyn mustavalolampun aallonpituus oli 365 nm sekä säteilyn intensiteetti välillä 5-10 W/m 2. Astia peitettiin UV-säteilyn läpäisevällä muovilevyllä veden haihtumisen estämiseksi. Nestenäytteiden absorbanssi mitattiin tietyin väliajoin spektrofotometrillä, jonka aallonpituusalue oli nm. Näyteliuosta sekoitettiin paineilmalla tunnin välein ja samalla mitattiin valon absorbanssi aallonpituutuusalueella nm. Metyleenisinisen absorptiohuippu on kohdalla 668 nm. Mittaus kesti useimmiten 6 h. Myös vuonna 2012 nanopinnoite tehtiin pistemäisellä polttimella. Jos menetelmä otetaan käyttöön suuressa mittakaavassa, pinnoitus on mahdollista tehdä verhomaisen polttimen kanssa. 4. Tulokset ja pohdinta / Results and discussion Vuoden 2011 kesällä ulkona 3 kk olleet näytteet siirrettiin huoneenlämpötilaan pimeään ja näytteiden kontaktikulmat mitattiin uudelleen 9 kk kuluttua vuonna Testi osoitti, että näytteet muuttuvat UV-säteilyn vaikutuksessa hydrofiilisiksi ja oltuaan pimeässä ne muuttuvat jälleen hydrofobisiksi, mikä oli lähtötilanne. Samoja näytteitä pidettiin kesällä 2012 ulkoilmassa 2 kk ajan ja todettiin, että ne muuttuivat uudelleen hydrofiilisiksi. Tämän jälkeen näytteitä lämmitettiin 200 o C uunissa 10 minuutin ajan. Tämä palauttaa nanopinnoitettujen näytteiden hydrofobisuuden. (Kuva 1) Vastaavankaltainen tulos saatiin, kun pieniä näytteitä säteilytettiin keinotekoisesti UV-lampun alla ja pidettiin pimeässä vuoroin muutaman viikon ajan. Tämä osoittaa, että nanopinnoitteella saavutettu ominaisuus ei heikkene ajan myötä, koska veden kontaktikulma säilyi alhaisena toisenakin vuonna ja se voitiin palauttaa keinotekoisella ikäännytyksellä edelleen lähelle alkuperäistä tasoa TiO2 + Fe 1 mol-% REF Alkutilanne kk ulkona, kesä kk pimeässä, kk ulkona, kesä 2012 Lämmityksen jälkeen 2012 Kuva 1. Näytteen kontaktikulman muuttuminen ulkona UV-säteilyn vaikutuksessa sekä pimeässä. Kontaktikulma saadaan palautettua hydrofobiseksi myös lämpötilan vaikutuksesta. Kyseisiä näytteitä pidettiin 200 o C uunissa 10 minuuttia. Punainen ympyrä kuvaa parametreilla syötöllä 4 ml/min (TTIP isopropanolissa, 11,5 mg(ti)/ml), 100 kertaa liekin yli pyyhkäistyä sekä 15 cm päässä polttimesta olevaa näytettä, johon on seostettu 1 mol-% rautaa. Vihreä neliö on referenssilakkapinta ilman nanohiukkasia. Referenssipinta säilyy lähes muuttumattomana. Emissiivisyys

5 Näytelevyjä pinnoitettiin titaanidioksidin lisäksi rautaoksidihiukkasilla ja näytteiden emissiivisyyksiä testattiin. Emissiivisyys kertoo, miten paljon pinta säteilee verrattuna mustan kappaleen säteilyyn. Emissiivisyyksiä mitattiin IR-alueella. Mikään pinnoite ei muuttanut alkuperäisen lakkapinnan emissiivisyyttä merkittävästi, eli voidaan todeta, ettei pinnoite tässä mielessä heikennä lakan alkuperäisiä ominaisuuksia. Sinappikaasutestaukset sekä hopean vaikutus kontaktikulmiin Alkuperäisen suunnitelman mukaan näytteille oli tarkoitus tehdä kontaktikulmamittaukset kemiallisten taisteluaineiden simulanteilla, mutta koska koettiin saatavan tarkempaa tietoa aineiden käyttäytymisestä, testit tehtiin sinappikaasulla. Sinappikaasu eli diklooridietyylisulfidi on kemiallinen taisteluaine, joka on huoneenlämpötilassa öljymäinen neste. Kuvassa 2 on vertailtu veden ja sinappikaasun kontaktikulmia eri parametreilla tuotetuille näytteille. Kontaktikulma vedelle kasvaa selkeästi eli näyte muuttuu hydrofobiseksi, kun titaniaa lisätään pintaan, mutta sinappikaasun kontaktikulmassa ei tapahdu suuria muutoksia verrattuna pinnoittamattomaan referenssinäytteeseen. Kuvien 2-4 jokaisen näytteen Ti-konsentraatio TTIP-isopropanoliliuoksessa on 50 mg(ti)/ml WCA CA sinappikaasu REF 12/2/6 8/3/6 12/3/6 12/2/6 + Ag 1 mol- % 8/3/6 + Ag 1 mol-% 12/3/6 + Ag 1 mol- % Kuva 2. Kontaktikulmia vedelle ja sinappikaasulle uusilla pinnoitusparametreilla. Parametrien selitykset: 12/2/6 = 12 ml/min (50 mg(ti)/ml), 2 kierrosta polttimen läpi, 6 cm etäisyydeltä polttimesta Kuvassa 2 on myös tarkasteltu, vaikuttaako hopealla seostaminen kontaktikulmien arvoihin. Sillä ei ole merkittävää vaikutusta veden eikä sinappikaasun kontaktikulmien arvoihin. Hopealla seostetulla titanialla kuitenkin voidaan saavuttaa antimikrobisia ominaisuuksia paremmin kuin pelkällä titanialla. Nämä ominaisuudet eivät näy pelkissä veden kontaktikulmatesteissä, vaan bakteerikokeet osoittavat tämän paremmin. Talvinaamiomaali Talvinaamiomaalia käytetään Maavoimien kaluston naamioimiseen talviolosuhteisiin sopivaksi. Talvinaamiomaali muistuttaa heijastusominaisuuksiltaan lunta. Naamiomaalausta käytetään osittaisena eli sillä ei yleensä peitetä koko pintaa. Se on vesiliukoinen ja poispestävä. Tässä tutkimuksessa testattiin sitä, miten kontaktikulmat muuttuvat ja miten pinta säilyttää toimivuutensa eli fotokatalyyttisyytensä naamiomaalikäsittelyn jälkeen eli kun maali on sivelty pintaan ja pesty pois. Kontaktikulma-arvoja ei mitattu, kun maali oli pinnassa vaan ennen sitä ja sen jälkeen. Näytteistä

6 Absorbance määritettiin myös XPS-spektrit. Kuvan 3 kolmessa keskimmäisessä näytteessä on sama määrä titaniaa, mutta kaksi jälkimmäistä on seostettu joko hopealla tai raudalla. Viimeisessä näytteessä 16/2/6 titaniaa enemmän. Kyseiselle näytteelle tehtiin metyylisinisen hajottamistesti, jonka perusteella näyte toimi fotokatalyyttisesti vielä talvinaamiomaalin poispesunkin jälkeen (Kuva 4) eli nanopinnoite ainakin osin kestää päällemaalauksen ja sen poispesun WCA WCA talvinaamiomaalin pesun jälkeen CA sinappikaasu REF 12/2/6 12/2/6 + Ag 1 mol-% 2-step Fe 1 mol-% + 12/2/6 16/2/6 CA sinappikaasu talvinaamiomaalin pesun jälkeen Kuva 3. Talvinaamiomaalin poispesemisen vaikutus kontaktikulmiin vedelle ja sinappikaasulle. (WCA = water contact angle, CA = contact angle). Eli saman nanopinnoitetun näytteen kontaktikulmat ennen talvinaamiomaalia sekä talvinaamiomaalikäsittelyn jälkeen, kun maali on ensin pesty pois. 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 UV 16/2 UV WP 16/2 Dark 16/2 Dark WP 16/2 0, Time (h) Kuva 4. Talvinaamiomaali (WP = winter paint) sivelty pintaan, jossa nanopinnoite (16/2 = 16 ml/min (50 mg(ti)/ml), 2 kierrosta polttimen läpi), ja kuivuttuaan pesty harjalla ja lämpimällä vedellä. Metyylisinisen hajoamista on testattu talvinaamiomaalin poispesun jälkeen. Kuvaajassa UV tarkoittaa, että näytteitä on säteilytetty ja Dark-näytteet ovat olleet pimeässä. Inserttinä kuva talvinaamiomaalatusta näytelevystä. Metyylisinisen absorptiohuippu on kohdalla 668 nm ja kuvaa-

7 TTIP/IpA syöttö (ml/min) pyyhkäisyt liekin läpi (lkm) AgNO3 ainemäärä (mol.%) Fe(C5H5)2 ainemäärä (mol.%) ulkoilma-altistus (kk) talvimaalattu talvimaali pesty pois Veden kontaktikulma pinnalla ( ) ja kertoo valon absorbtion kyseisellä aallonpituudella. Mitä alemmas käyrä laskee eli absorbanssi pienenee sitä enemmän metyylisinistä on hajonnut. Kuvaajan perusteella metyylisinistä on hajonnut UV-valon vaikutuksesta lähes yhtä paljon sekä talvinaamiomaalaamattomalla että talvinaamiomaalikäsittelyn poispesuineen läpikäyneellä näytteellä. XPS-tarkastelu Osa näytteistä valikoitiin XPS-mittauksiin, joilla selvitettiin (1) nesteliekkiruiskutusparametrien, (2) ulkoilma/uv-altistuksen ja (3) päällemaalauksen vaikutusta pinnan koostumukseen. Lisäksi tulosten avulla voidaan löytää yhteys koostumuksen ja pinnan hydrofobisuuden/-fiilisyyden välille. Tuloksia on esitetty taulukossa 1. Taulukko 1. Valikoitujen lakattujen ja pinnoitettujen näytteiden XPS-tuloksia. Pinnan käsittelyt Pinnan alkuainekoostumus (at. %) C O Ti N Si Ag Fe Pb Na Mg S Ba TiO 2-pinnat (2010) (*) Ag/TiO 2-pinnat (2011) Fe xo y /TiO 2-pinnat ( ) (*) (*) Fe xo y /TiO 2-pinnat, titaani ja rauta liekkiruiskutettu yhdessä vaiheessa, samaan aikaan (2012) (*) (*) (*) Fe xo y /TiO 2-pinnat, titaani ja rauta liekkiruiskutettu kahdessa vaiheessa, rauta ennen titaania (2012) (*)

8 Fe xo y /TiO 2-pinnat, päällemaalauksen vaikutus (2012) X X X (*) Konsentraatio on lähellä XPS:n detektiorajaa tai määrää ei ole mitattu tarkasti. Pinnoittamattomien lakattujen referenssilevyjen pintakoostumus tai veden kontaktikulma pinnalla ei muuttunut kenttäolosuhteissa tehdyn 3 kk ulkoilma-altistuksen aikana. Tämä havaittiin toistettavasti sekä vuoden 2010 että 2011 mittauksissa. Pinnoitettujen näytelevyjen alkuainekoostumukset sen sijaan muuttuivat merkittävästi 3 kk pitkäaikaisaltistuksen aikana: Hiilen määrä väheni (-25 35% Fe x O y /TiO 2 -pinnalla, % Ag/TiO 2 -pinnalla, ja jopa -75% TiO 2 -pinnalla), ja samalla hapen, titaanin ja piin osuudet kasvoivat. Titaanin suhteellisen osuuden kasvaminen rautaoksidi- ja titaanipinnoilla (+60%) selittynee pääosin hiiliyhdisteiden irtoamisella titaanidioksidipartikkelien päältä. XPS-tulokset siis tukevat sitä teoriaa, että TiO 2 -nanohiukkaspinnoite on itsepuhdistuva. Fe x O y /TiO 2 -pinnoilla ulkoilma-altistus (3 12 kk) ei juuri vaikuttanut raudan suhteelliseen määrään. Sitä vastoin Ag/TiO 2 -pinnoilla ei havaittu hopeaa enää 3 kk kenttäolosuhteiden jälkeen. Hopea ei kuitenkaan välttämättä ole irronnut pinnasta vaan peittynyt piidioksidin alle, jonka osuus kasvoi kertaiseksi kolmessa kuukaudessa. Ulkoilma-altistuksissa hapen suhteellisen osuuden kasvaminen johtuu Ti- ja Si-oksidien osuuden kasvamisesta. Huomionarvoista on myös se, että piin osuus pitkäaikaisaltistusten jälkeen oli kasvanut jopa suuremmaksi kuin pinnoittamattomilla lakatuilla levyillä oli alun perin. Tämä saattaa johtua levyjen altistamisesta ulkoilman hiekkapölylle, joka sisältää piidioksidia. Pii voi olla peräisin myös pinnoitteen alla olevasta lakasta, josta pii voi kulkeutua kohti pintaa segregaatioilmiöiden aiheuttamana. Eniten rautaa (8 mol-%) sisältävällä näytteellä TiO 2 :n määrä (2%) on selvästi alhaisempi kuin muilla pinnoitetuilla näytteillä (4 6%). Rautaoksidi saattaa yksivaiheisessa pinnoitusprosessissa peittää TiO 2 -partikkelien pinnan, jolloin titaanin signaali mittauksessa vaimenee. Vuonna 2011 ulkoilma-altistetulle pinnoitetulle pinnalle on jostain syystä kertynyt pieni määrä lyijyä. Tämä saattaa johtua Puolustusvoimien muusta koetoiminnasta. Lisäksi Fe x O y /TiO 2 -pinnoilla havaittiin epäpuhtauksina yleisesti pienet määrät natriumia ja muutamalla näytteellä myös rikkiä. Vuonna 2012 Fe x O y /TiO 2 -pintoja valmistettiin myös kaksivaiheisella prosessilla, jossa rautaoksidia tuotettiin pinnalle liekkiruiskuttamalla ferroseeniliuosta omassa vaiheessaan ennen titaanidioksidia. Näin saatiin valmistettua pintoja, joilla sekä raudan että titaanin määrä oli suurempi ja hiilen määrä pienempi kuin yksivaiheisella prosessilla (muuttamatta lähtöaineiden ainemääriä). Vuonna 2012 mitattiin yksi Fe x O y /TiO 2 -näyte talvimaalattuna ja talvimaalin poispesun jälkeen. Pinnalla oli pesun jälkeen edelleen jäljellä titaanidioksidia ja rautaoksidia, mutta lisäksi myös talvimaalista jäänyttä magnesiumia. Pinnan koostumuksen vaikutus veden kontaktikulmaan ei ole yksiselitteinen. Suuri hiilen määrä vaikuttaa korreloivat suuren veden kontaktikulman kanssa, mutta hiilen määrä yksistään ei selitä muutoksia veden kontaktikulmassa. Muiden alkuaineiden (erityisesti Ti, Si ja Fe) yhteisvaikutus kontaktikulmaan voi olla monimutkainen. 5. Loppupäätelmät / Conclusions Pystymme nyt tuottamaan menetelmällä naamiomaalatuille ja lakatuille metallilevyille hallitusti vettä hylkiviä, superhydrofobisia, pintoja, jotka muuttuvat kentällä hydrofiilisiksi ja siten

9 pysyvät puhtaampana kuin pinnat, joita ei ole päällystetty. Tuotetut pinnat ovat fotokatalyyttisiä. Tämä on verifioitu sekä veden kontaktikulmamittauksilla ulkoilma-altistuksen jälkeen että metyleenisinisien hajotuskokeilla UV-valon vaikutuksesta. Myös lisäaineiden seostaminen nanopinnoitteeseen onnistuu. Pintojen puhtaanapysyvyys ja toiminnan säilyvyys todettiin kenttäkokeissa maksimissaan 2 vuoden kenttäaltistuksella. Kontaktikulmamittausten tulokset sinappikaasulla olivat myönteisiä. Lisäksi todennettiin, että pintojen toiminnallisuus on mahdollista säilyttää talvinaamiomaalin sivelyn ja poispesemisen jälkeenkin. Lisäksi tutkimuksessa pinnoitettiin kolmiulotteisia kappaleita, joiden antamat tulokset kertovat miten todellisten kenttäkäyttöön tarkoitettujen esineiden pinnoittaminen onnistuu. Myös tässä asiassa kuten suurten pintojen pinnoituskäsittelyssä olisi vielä kehittämismahdollisuuksia. 6. Tutkimuksen tuottamat tieteelliset julkaisut ja muut mahdolliset raportit / Scientific publishing and other reports produced by the research project Mikko Aromaa, suullinen esitelmä ja abstrakti: Mikko Aromaa, Miia Luhtalampi, Mika Valden and Jyrki M. Mäkelä: Liquid Flame Spray Deposited Nanocoatings On Painted Metal. American Institute of Chemical Engineering (AIChE) Annual meeting, November 8-13, 2009, Nashville, Tennessee. Miia Luhtalampi, suullinen esitelmä ja abstrakti: Miia Luhtalampi, Mikko Aromaa, Kimmo Lahtonen, Leena Kanninen, Mika Valden and Jyrki M. Mäkelä: Controlled Superhydrophobicity of Lacquered Metal Surface by Liquid Flame Spray Deposited TiO2 Nanoparticles. American Institute of Chemical Engineering (AIChE) Annual meeting, November 7-12, 2010, Salt Lake City, Utah. Miia Luhtalampi, suullinen esitelmä ja abstrakti: Miia Luhtalampi, Mikko Aromaa, Kimmo Lahtonen, Oskari Kangasniemi, Janne Haapanen, Mika Valden, Jyrki M. Mäkelä: Superhydrophobic properties of lacquered steel surface coated by Liquid Flame Spray generated TiO2 nanoparticles, NOSA (Nordic Society for Aerosol Research) Symposium, November 9-11, 2011, Tampere Miia Luhtalampi, suullinen esitelmä ja abstrakti: Miia Luhtalampi, Mikko Aromaa, Kimmo Lahtonen, Oskari Kangasniemi, Janne Haapanen, Mika Valden, Jyrki M. Mäkelä: Superhydrophobic properties of the Liquid Flame Spray generated TiO2 nanoparticle coating on a lacquered metal surface. NBC 2012 Symposium, June 2012, Turku, Finland. Miia Luhtalampi, posteri ja abstrakti: Miia Luhtalampi, Mikko Aromaa, Kimmo Lahtonen, Oskari Kangasniemi, Janne Haapanen, Mika Valden, Jyrki M. Mäkelä: Photocatalytic activity of the liquid flame spray generated titanium dioxide nanoparticle coating on a lacquered metal surface. AIChE Annual Meeting 2012, , Pittsburgh, Pennsylvania Luhtalampi et al. 1. peer-review -julkaisun käsikirjoitus valmiina 1/2013, Artikkelikäsikirjoitus aiheesta Controlled superhydrophobicity of lacquered metal surface by Liquid Flame Spray deposited TiO2 nanoparticles

TIIVISTELMÄRAPORTTI (SUMMARY REPORT)

TIIVISTELMÄRAPORTTI (SUMMARY REPORT) 2011/799 ISSN 1797-3457 (verkkojulkaisu) ISBN (PDF) 978-951-25-2282-8 TIIVISTELMÄRAPORTTI (SUMMARY REPORT) CB-agensseilta suojaavan itsepuhdistuvan naamiopinnoitteen kehittäminen / DESSCO / Development

Lisätiedot

CB-agensseilta suojaavan itsepuhdistuvan naamiopinnoitteen kehittäminen DESSCO

CB-agensseilta suojaavan itsepuhdistuvan naamiopinnoitteen kehittäminen DESSCO 1 CB-agensseilta suojaavan itsepuhdistuvan naamiopinnoitteen kehittäminen DESSCO Jyrki M. Mäkelä, Mikko Aromaa, Janne Haapanen Aerosolifysiikan laboratorio Fysiikan laitos, Mika Valden, Kimmo Lahtonen,

Lisätiedot

Copyright 2008 Beneq Oy

Copyright 2008 Beneq Oy Pinnoituslaitteet Copyright 2008 Beneq Oy Sisältö nhalo Prosessin perusteet Tausta nhalo pähkinänkuoressa Raaka-aineet Prosessin tuotos Hiukkassynteesi Prosessilämpötila Prosessiparametrit Sovellukset

Lisätiedot

Kenttätutkimus hiiliteräksen korroosiosta kaukolämpöverkossa

Kenttätutkimus hiiliteräksen korroosiosta kaukolämpöverkossa 1 (17) Tilaajat Suomen KL Lämpö Oy Sari Kurvinen Keisarinviitta 22 33960 Pirkkala Lahti Energia Olli Lindstam PL93 15141 Lahti Tilaus Yhteyshenkilö VTT:ssä Sähköposti 30.5.2007, Sari Kurvinen, sähköposti

Lisätiedot

TIIVISTELMÄRAPORTTI HAJASPEKTRISIGNAALIEN HAVAITSEMINEN ELEKTRONISESSA SO- DANKÄYNNISSÄ

TIIVISTELMÄRAPORTTI HAJASPEKTRISIGNAALIEN HAVAITSEMINEN ELEKTRONISESSA SO- DANKÄYNNISSÄ 2011/797 ISSN 1797-3457 (verkkojulkaisu) ISBN (PDF) 978-951-25-2280-4 TIIVISTELMÄRAPORTTI HAJASPEKTRISIGNAALIEN HAVAITSEMINEN ELEKTRONISESSA SO- DANKÄYNNISSÄ Janne Lahtinen*, Harp Technologies Oy Josu

Lisätiedot

TIIVISTELMÄRAPORTTI. Klorofyllin käyttömahdollisuudet pigmenttinä naamiomaaleissa

TIIVISTELMÄRAPORTTI. Klorofyllin käyttömahdollisuudet pigmenttinä naamiomaaleissa 2012/MAT818 ISSN 1797-3457 (verkkojulkaisu) ISBN (PDF) 978-951-25-2412-9 TIIVISTELMÄRAPORTTI Klorofyllin käyttömahdollisuudet pigmenttinä naamiomaaleissa Pertti Lintunen, Pertti.Lintunen@vtt.fi, 020722

Lisätiedot

Funktionaaliset nanopinnoitteet koneenrakennuksessa

Funktionaaliset nanopinnoitteet koneenrakennuksessa 1 Funktionaaliset nanopinnoitteet koneenrakennuksessa Prof. Tapio Mäntylä TTY Materiaaliopin laitos Keraamimateriaalien laboratorio Nanopinnoitteita koneenrakentajille 8.4.2010. Yleisimpien nanotuotteiden

Lisätiedot

Spektrofotometria ja spektroskopia

Spektrofotometria ja spektroskopia 11 KÄYTÄNNÖN ESIMERKKEJÄ INSTRUMENTTIANALYTIIKASTA Lisätehtävät Spektrofotometria ja spektroskopia Esimerkki 1. Mikä on transmittanssi T ja transmittanssiprosentti %T, kun absorbanssi A on 0, 1 ja 2. josta

Lisätiedot

Nanolla paremmaksi lisäarvoa tuotteisiin nanoteknologialla

Nanolla paremmaksi lisäarvoa tuotteisiin nanoteknologialla Nanolla paremmaksi lisäarvoa tuotteisiin nanoteknologialla 4.3.2013 Mika Koskenvuori, Ohjelmajohtaja mika.koskenvuori@culminatum.fi +358 50 59 454 59 www.nanobusiness.fi Nanoteknologian klusteriohjelma

Lisätiedot

Olosuhde- ja Xenon-testaus. Microbe Control Finland Oy

Olosuhde- ja Xenon-testaus. Microbe Control Finland Oy Materiaalitekniikka Tekijä: 20.8.2010 Simo Torniainen Aapo Nylén Paavo Ripatti Olosuhde- ja Xenon-testaus Microbe Control Finland Oy 2 1. Asiakastiedot Jouko Leppänen Microbe Control Finland Oy Pl 3 00721

Lisätiedot

MAIDON PROTEIININ MÄÄRÄN SELVITTÄMINEN (OSA 1)

MAIDON PROTEIININ MÄÄRÄN SELVITTÄMINEN (OSA 1) MAIDON PROTEIININ MÄÄRÄN SELVITTÄMINEN (OSA 1) Johdanto Maito on tärkeä eläinproteiinin lähde monille ihmisille. Maidon laatu ja sen sisältämät proteiinit riippuvat useista tekijöistä ja esimerkiksi meijereiden

Lisätiedot

ASPIRIININ MÄÄRÄN MITTAUS VALOKUVAAMALLA

ASPIRIININ MÄÄRÄN MITTAUS VALOKUVAAMALLA ASPIRIININ MÄÄRÄN MITTAUS VALOKUVAAMALLA Jaakko Lohenoja 2009 Johdanto Asetyylisalisyylihapon määrä voidaan mitata spektrofotometrisesti hydrolysoimalla asetyylisalisyylihappo salisyylihapoksi ja muodostamalla

Lisätiedot

Nanoteknologian ja nanomateriaalien käyttö rakentamisessa

Nanoteknologian ja nanomateriaalien käyttö rakentamisessa Nanoteknologian ja nanomateriaalien käyttö rakentamisessa Niina Nieminen Teknologiakeskus KETEK Oy Nanoteknologian osaamisklusteri TEKNOLOGIAKESKUS KETEK OY Kokkolassa sijaitseva yritysten osaamisen kehittämiseen

Lisätiedot

Vinkkejä opettajille ja odotetut tulokset SIVU 1

Vinkkejä opettajille ja odotetut tulokset SIVU 1 Vinkkejä opettajille ja odotetut tulokset SIVU 1 Konteksti palautetaan oppilaiden mieliin käymällä Osan 1 johdanto uudelleen läpi. Kysymysten 1 ja 2 tarkoituksena on arvioida ovatko oppilaat ymmärtäneet

Lisätiedot

Aineopintojen laboratoriotyöt 1. Veden ominaislämpökapasiteetti

Aineopintojen laboratoriotyöt 1. Veden ominaislämpökapasiteetti Aineopintojen laboratoriotyöt 1 Veden ominaislämpökapasiteetti Aki Kutvonen Op.nmr 013185860 assistentti: Marko Peura työ tehty 19.9.008 palautettu 6.10.008 Sisällysluettelo Tiivistelmä...3 Johdanto...3

Lisätiedot

Toiminnallinen testaus

Toiminnallinen testaus 1 / 7 Toiminnallinen testaus Asiakas: Okaria Oy Jousitie 6 20760 Piispanristi Tutkimussopimus: ref.no: OkariaTakomo ta021013hs.pdf Kohde: Holvi- ja siltavälike, Tuotenumero 1705 Kuvio 1. Holvi- ja siltavälike

Lisätiedot

Teknistä tietoa DK-tarroista

Teknistä tietoa DK-tarroista Teknistä tietoa DK-tarroista Kuten kaikki lämpötulostustekniikkaa käyttävät tarrat, myös Brotherin DK-tarrat on suunniteltu tilapäiseen merkintään. Seuraavat testit osoittavat, että Brotherin - ja -filmitarrat

Lisätiedot

Nanomateriaalit jätteissä. Hanna-Kaisa Koponen Teknologiakeskus KETEK Oy

Nanomateriaalit jätteissä. Hanna-Kaisa Koponen Teknologiakeskus KETEK Oy Nanomateriaalit jätteissä Hanna-Kaisa Koponen Teknologiakeskus KETEK Oy Lujitemuovipäivät 14.11.2013 Teknologiakeskus KETEK Oy Tutkimus ja tuotekehitys Analyysi- ja testauspalvelut Aluekehityspalvelut

Lisätiedot

Puhtaamman ilman puolesta. Ilmanpuhdistus Desinfiointi Hajunpoisto Itsepuhdistuvuus

Puhtaamman ilman puolesta. Ilmanpuhdistus Desinfiointi Hajunpoisto Itsepuhdistuvuus Puhtaamman ilman puolesta Ilmanpuhdistus Desinfiointi Hajunpoisto Itsepuhdistuvuus Titaanidioksidi Titaanidioksidi (TiO 2 ) on laajasti käytetty kemikaali, jota käytetään yleisesti valkoisena väripigmenttinä

Lisätiedot

Pehmeä magneettiset materiaalit

Pehmeä magneettiset materiaalit Pehmeä magneettiset materiaalit Timo Santa-Nokki Pehmeä magneettiset materiaalit Johdanto Mittaukset Materiaalit Rauta-pii seokset Rauta-nikkeli seokset Rauta-koboltti seokset Amorfiset materiaalit Nanomateriaalit

Lisätiedot

782630S Pintakemia I, 3 op

782630S Pintakemia I, 3 op 782630S Pintakemia I, 3 op Ulla Lassi Puh. 0400-294090 Sposti: ulla.lassi@oulu.fi Tavattavissa: KE335 (ma ja ke ennen luentoja; Kokkolassa huone 444 ti, to ja pe) Prof. Ulla Lassi Opintojakson toteutus

Lisätiedot

EPMAn tarjoamat analyysimahdollisuudet

EPMAn tarjoamat analyysimahdollisuudet Top Analytica Oy Ab Laivaseminaari 27.8.2013 EPMAn tarjoamat analyysimahdollisuudet Jyrki Juhanoja, Top Analytica Oy Johdanto EPMA (Electron Probe Microanalyzer) eli röntgenmikroanalysaattori on erikoisrakenteinen

Lisätiedot

OSKARI KANGASNIEMI NANOKOKOISTEN AEROSOLIHIUKKASTEN JALOMETAL- LISEOSTUS. Diplomityö

OSKARI KANGASNIEMI NANOKOKOISTEN AEROSOLIHIUKKASTEN JALOMETAL- LISEOSTUS. Diplomityö OSKARI KANGASNIEMI NANOKOKOISTEN AEROSOLIHIUKKASTEN JALOMETAL- LISEOSTUS Diplomityö Tarkastaja: Prof. Jyrki Mäkelä Tarkastaja ja aihe hyväksytty luonnontieteiden tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5.2.214

Lisätiedot

CBRNE-aineiden havaitseminen neutroniherätteen avulla

CBRNE-aineiden havaitseminen neutroniherätteen avulla CBRNE-aineiden havaitseminen neutroniherätteen avulla 18.11.2015 Harri Toivonen, projektin johtaja* Kari Peräjärvi, projektipäällikkö Philip Holm, tutkija Ari Leppänen, tutkija Jussi Huikari, tutkija Hanke

Lisätiedot

Testausselostus. MSK-marketing. Vinyylisen julkisivupinnoitteen UV:n kestävyys, iskunkestävyys pakkasella sekä lämpöeläminen

Testausselostus. MSK-marketing. Vinyylisen julkisivupinnoitteen UV:n kestävyys, iskunkestävyys pakkasella sekä lämpöeläminen 1 Testausselostus MSK-marketing Vinyylisen julkisivupinnoitteen UV:n kestävyys, iskunkestävyys pakkasella sekä lämpöeläminen 2 Tilaaja: MSK-marketing PL 346 00811 Helsinki Testin suorittaja: Seinäjoen

Lisätiedot

ROMUMETALLIA OSTAMASSA (OSA 1)

ROMUMETALLIA OSTAMASSA (OSA 1) ROMUMETALLIA OSTAMASSA (OSA 1) Johdanto Kupari on metalli, jota käytetään esimerkiksi sähköjohtojen, tietokoneiden ja putkiston valmistamisessa. Korkean kysynnän vuoksi kupari on melko kallista. Kuparipitoisen

Lisätiedot

Spektroskooppiset menetelmät kiviaineksen laadun tutkimisessa. Lasse Kangas Aalto-yliopisto Yhdyskunta- ja ympäristötekniikka

Spektroskooppiset menetelmät kiviaineksen laadun tutkimisessa. Lasse Kangas Aalto-yliopisto Yhdyskunta- ja ympäristötekniikka Spektroskooppiset menetelmät kiviaineksen laadun tutkimisessa Lasse Kangas Aalto-yliopisto Yhdyskunta- ja ympäristötekniikka Kalliokiviaineksen tunnistaminen ja luokittelu Nykymenetelmät Hitaita (päiviä,

Lisätiedot

Uudet roll-to-roll pinnoitus- ja pintakäsittelymenetelmät pakkausmateriaalien valmistuksessa

Uudet roll-to-roll pinnoitus- ja pintakäsittelymenetelmät pakkausmateriaalien valmistuksessa Suomalaisen pakkaus- ja muoviteollisuuden tutkimus, kehitys ja aikaansaannokset 4.9.2013 Helsinki 1 Uudet roll-to-roll pinnoitus- ja pintakäsittelymenetelmät pakkausmateriaalien valmistuksessa Johanna

Lisätiedot

Sideaineen talteenoton, haihdutuksen ja tunkeuma-arvon tutkiminen vanhasta päällysteestä. SFS-EN 12697-3

Sideaineen talteenoton, haihdutuksen ja tunkeuma-arvon tutkiminen vanhasta päällysteestä. SFS-EN 12697-3 Sideaineen talteenoton, haihdutuksen ja tunkeuma-arvon tutkiminen vanhasta päällysteestä. SFS-EN 12697-3 1 Johdanto Tutkimus käsittelee testausmenetelmästandardin SFS-EN 12697-3 Bitumin talteenotto, haihdutusmenetelmää.

Lisätiedot

METALLIMAALIEN AMMATTILAINEN. Opas täydelliseen metallinsuojaukseen!

METALLIMAALIEN AMMATTILAINEN. Opas täydelliseen metallinsuojaukseen! METALLIMAALIEN AMMATTILAINEN ULOS&SISÄLLE ULOS&SISÄLLE Opas täydelliseen metallinsuojaukseen! Aina oikea maali metallille! Hammerite Hammerite metallimaaleilla voidaan käsitellä kaiken tyyppisiä metallipintoja

Lisätiedot

Liuenneen hiilen (CDOM) laatu menetelmän soveltaminen turv le. Jonna Kuha, Toni Roiha, Mika Nieminen,Hannu Marttila

Liuenneen hiilen (CDOM) laatu menetelmän soveltaminen turv le. Jonna Kuha, Toni Roiha, Mika Nieminen,Hannu Marttila Liuenneen hiilen (CDOM) laatu menetelmän soveltaminen turvemaille Jonna Kuha, Toni Roiha, Mika Nieminen,Hannu Marttila Mitä humusaineet ovat? Liuenneen eloperäisen (orgaanisen) aineksen eli humuksen värillinen

Lisätiedot

Näiden aihekokonaisuuksien opetussuunnitelmat ovat luvussa 8.

Näiden aihekokonaisuuksien opetussuunnitelmat ovat luvussa 8. 9. 11. b Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

NaturaPura Ibérica Elokuu 10, 2009 Rua das Australias, No. 1 4705-322 Braga Portugali

NaturaPura Ibérica Elokuu 10, 2009 Rua das Australias, No. 1 4705-322 Braga Portugali NaturaPura Ibérica Elokuu 10, 2009 Rua das Australias, No. 1 4705-322 Braga Portugali VIITATEN: IN VITRO IHOÄRSYTTÄVYYSTESTAUSRAPORTTI Oheisena NaturaPuran toimittaman 100% puuvillakangasmateriaalin in

Lisätiedot

Nanopinnoitetutkimus Suomessa - päivän teemaan sopivia poimintoja

Nanopinnoitetutkimus Suomessa - päivän teemaan sopivia poimintoja Nanopinnoitetutkimus Suomessa - päivän teemaan sopivia poimintoja Nanopinnoitteita koneenrakentajille Tampere 8.4.2010 Juha Kauppinen, Miktech Oy Mikkelin seudun Osaamiskeskus, Nanoteknologian klusteri

Lisätiedot

2. esitelmä Mitä nanoteknologia on? www.nanodiode.eu

2. esitelmä Mitä nanoteknologia on? www.nanodiode.eu 2. esitelmä Mitä nanoteknologia on? www.nanodiode.eu Mitä nanoteknologia on? Nanoteknologia on nanomittakaavassa (1 100 nanometriä) harjoitettavaa tiedettä, tekniikkaa ja teknologiaa Sana nano voi tarkoittaa

Lisätiedot

Nanoteknologian tulevaisuuden näkymistä. Erja Turunen Vice President, Applied Materials 25.9.2012

Nanoteknologian tulevaisuuden näkymistä. Erja Turunen Vice President, Applied Materials 25.9.2012 Nanoteknologian tulevaisuuden näkymistä Erja Turunen Vice President, Applied Materials 25.9.2012 24/09/2012 2 Nanoturvallisuus, osa uuden teknologian käyttöön liittyvien riskien tarkastelua Nanoskaalan

Lisätiedot

Joensuun yliopisto Kemian valintakoe/3.6.2009

Joensuun yliopisto Kemian valintakoe/3.6.2009 Joesuu yliopisto Kemia valitakoe/.6.009 Mallivastaukset 1. Selitä lyhyesti (korkeitaa kolme riviä), a) elektroegatiivisuus b) elektroiaffiiteetti c) amfolyytti d) diffuusio e) Le Chatelieri periaate. a)

Lisätiedot

KAASUJEN YLEISET TILANYHTÄLÖT ELI IDEAALIKAASUJEN TILANYHTÄLÖT (Kaasulait) [pätevät ns. ideaalikaasuille]

KAASUJEN YLEISET TILANYHTÄLÖT ELI IDEAALIKAASUJEN TILANYHTÄLÖT (Kaasulait) [pätevät ns. ideaalikaasuille] KAASUJEN YLEISET TILANYHTÄLÖT ELI IDEAALIKAASUJEN TILANYHTÄLÖT (Kaasulait) [pätevät ns. ideaalikaasuille] A) p 1, V 1, T 1 ovat paine tilavuus ja lämpötila tilassa 1 p 2, V 2, T 2 ovat paine tilavuus ja

Lisätiedot

CHEM-A1200 kurssin laboratoriotöiden tulosten yhteenveto syksy 2016

CHEM-A1200 kurssin laboratoriotöiden tulosten yhteenveto syksy 2016 CHEM-A1200 kurssin laboratoriotöiden tulosten yhteenveto syksy 2016 Näyte Sundown Naturals Vaikuttava aine on kuivattu ferrosulfaatti FeSO 4. Valmistajan mukaan yksi tabletti sisältää 202 mg kuivaa ferrosulfaattia

Lisätiedot

Ainemäärien suhteista laskujen kautta aineiden määriin

Ainemäärien suhteista laskujen kautta aineiden määriin REAKTIOT JA ENERGIA, KE3 Ainemäärien suhteista laskujen kautta aineiden määriin Mitä on kemia? Kemia on reaktioyhtälöitä, ja niiden tulkitsemista. Ollaan havaittu, että reaktioyhtälöt kertovat kemiallisen

Lisätiedot

Kuinka materiaalien pitkäaikaiskestävyys todennetaan

Kuinka materiaalien pitkäaikaiskestävyys todennetaan Kuinka materiaalien pitkäaikaiskestävyys todennetaan Sustainable Steel Construction seminaari 18.1.2016 Kauko Jyrkäs Laboratoriopäällikkö HAMK, Ohutlevykeskus Johdanto Materiaalien pitkäaikaiskestävyyden

Lisätiedot

AKKU- JA PARISTOTEKNIIKAT

AKKU- JA PARISTOTEKNIIKAT AKKU- JA PARISTOTEKNIIKAT H.Honkanen Kemiallisessa sähköparissa ( = paristossa ) ylempänä oleva, eli negatiivisempi, metalli syöpyy liuokseen. Akussa ei elektrodi syövy pois, vaan esimerkiksi lyijyakkua

Lisätiedot

Puolijohteet. luku 7(-7.3)

Puolijohteet. luku 7(-7.3) Puolijohteet luku 7(-7.3) Metallit vs. eristeet/puolijohteet Energia-aukko ja johtavuus gap size (ev) InSb 0.18 InAs 0.36 Ge 0.67 Si 1.11 GaAs 1.43 SiC 2.3 diamond 5.5 MgF2 11 Valenssivyö Johtavuusvyö

Lisätiedot

Kuparin korroosionopeuden mittaaminen kaasufaasissa loppusijoituksen alkuvaiheessa

Kuparin korroosionopeuden mittaaminen kaasufaasissa loppusijoituksen alkuvaiheessa Kuparin korroosionopeuden mittaaminen kaasufaasissa loppusijoituksen alkuvaiheessa TkT Jari Aromaa Teknillinen korkeakoulu Korroosion ja materiaalikemian laboratorio TAUSTAA Kuparin yleinen korroosio voi

Lisätiedot

1. Malmista metalliksi

1. Malmista metalliksi 1. Malmista metalliksi Metallit esiintyvät maaperässä yhdisteinä, mineraaleina Malmiksi sanotaan kiviainesta, joka sisältää jotakin hyödyllistä metallia niin paljon, että sen erottaminen on taloudellisesti

Lisätiedot

Lukion kemia 3, Reaktiot ja energia. Leena Piiroinen Luento 2 2015

Lukion kemia 3, Reaktiot ja energia. Leena Piiroinen Luento 2 2015 Lukion kemia 3, Reaktiot ja energia Leena Piiroinen Luento 2 2015 Reaktioyhtälöön liittyviä laskuja 1. Reaktioyhtälön kertoimet ja tuotteiden määrä 2. Lähtöaineiden riittävyys 3. Reaktiosarjat 4. Seoslaskut

Lisätiedot

YLEINEN KEMIA. Alkuaineiden esiintyminen maailmassa. Alkuaineet. Alkuaineet koostuvat atomeista. Atomin rakenne. Copyright Isto Jokinen

YLEINEN KEMIA. Alkuaineiden esiintyminen maailmassa. Alkuaineet. Alkuaineet koostuvat atomeista. Atomin rakenne. Copyright Isto Jokinen YLEINEN KEMIA Yleinen kemia käsittelee kemian perusasioita kuten aineen rakennetta, alkuaineiden jaksollista järjestelmää, kemian peruskäsitteitä ja kemiallisia reaktioita. Alkuaineet Kaikki ympärillämme

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Nro VTT S 10713 08 8.12.2008. JOKKE parvekelasien tuulenpaineen, pysty ja vaakasuoran pistekuorman sekä iskunkestävyyden määrittäminen

TESTAUSSELOSTE Nro VTT S 10713 08 8.12.2008. JOKKE parvekelasien tuulenpaineen, pysty ja vaakasuoran pistekuorman sekä iskunkestävyyden määrittäminen TESTAUSSELOSTE Nro VTT S 10713 08 8.12.2008 JOKKE parvekelasien tuulenpaineen, pysty ja vaakasuoran pistekuorman sekä iskunkestävyyden määrittäminen Tilaaja: Kelosta Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT S 10713 08

Lisätiedot

RAPORTTI ISOVERIN ERISTEIDEN RADIOTAAJUISTEN SIGNAALIEN VAIMENNUKSISTA

RAPORTTI ISOVERIN ERISTEIDEN RADIOTAAJUISTEN SIGNAALIEN VAIMENNUKSISTA RAPORTTI ISOVERIN ERISTEIDEN RADIOTAAJUISTEN SIGNAALIEN VAIMENNUKSISTA Tämä on mittaus mittauksista, joilla selvitettiin kolmen erilaisen eristemateriaalin aiheuttamia vaimennuksia matkapuhelinverkon taajuusalueilla.

Lisätiedot

Pohjajarven vuosilustoisten sedimenttien paleomagneettinen tutkimus: Paleosekulaarivaihtelu Suomessa viimeisten 3200 vuoden aikana

Pohjajarven vuosilustoisten sedimenttien paleomagneettinen tutkimus: Paleosekulaarivaihtelu Suomessa viimeisten 3200 vuoden aikana Raportti Q29.119612 Timo J. Saarinen Geofysiikan osasto Gtk Pohjajarven vuosilustoisten sedimenttien paleomagneettinen tutkimus: Paleosekulaarivaihtelu Suomessa viimeisten 3200 vuoden aikana Paleomagnetic

Lisätiedot

KE4, KPL. 3 muistiinpanot. Keuruun yläkoulu, Joonas Soininen

KE4, KPL. 3 muistiinpanot. Keuruun yläkoulu, Joonas Soininen KE4, KPL. 3 muistiinpanot Keuruun yläkoulu, Joonas Soininen KPL 3: Ainemäärä 1. Pohtikaa, miksi ruokaohjeissa esim. kananmunien ja sipulien määrät on ilmoitettu kappalemäärinä, mutta makaronit on ilmoitettu

Lisätiedot

1. esitelmä: Esimerkkejä nanomateriaalien käyttökohteista työpaikalla. www.nanodiode.eu

1. esitelmä: Esimerkkejä nanomateriaalien käyttökohteista työpaikalla. www.nanodiode.eu 1. esitelmä: Esimerkkejä nanomateriaalien käyttökohteista työpaikalla www.nanodiode.eu Nanomateriaaleja käyttäviä aloja ja tuotteita Rakennusala Rakennusalalla käytetään tavallisesti komposiittimateriaaleja,

Lisätiedot

TIIVISTELMÄRAPORTTI POLARIMETRINEN MITTAAMINEN ELEKTRONISESSA SODANKÄYNNISSÄ

TIIVISTELMÄRAPORTTI POLARIMETRINEN MITTAAMINEN ELEKTRONISESSA SODANKÄYNNISSÄ 2013/836 1 (7) ISSN 1797-3457 (verkkojulkaisu) ISBN (PDF) 978-951-25-2526-3 TIIVISTELMÄRAPORTTI POLARIMETRINEN MITTAAMINEN ELEKTRONISESSA SODANKÄYNNISSÄ Janne Lahtinen*, Harp Technologies Oy Josu Uusitalo,

Lisätiedot

LÄÄKETEHTAAN UUMENISSA

LÄÄKETEHTAAN UUMENISSA LÄÄKETEHTAAN UUMENISSA KOHDERYHMÄ: Soveltuu lukion KE1- ja KE3-kurssille. KESTO: n. 1h MOTIVAATIO: Työskentelet lääketehtaan laadunvalvontalaboratoriossa. Tuotantolinjalta on juuri valmistunut erä aspiriinivalmistetta.

Lisätiedot

ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto TERVETULOA!

ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto TERVETULOA! ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto TERVETULOA! Luento 14.9.2015 / T. Paloposki / v. 03 Tämän päivän ohjelma: Aineen tilan kuvaaminen pt-piirroksella ja muilla piirroksilla, faasimuutokset Käsitteitä

Lisätiedot

Ympäristölupahakemuksen täydennys

Ympäristölupahakemuksen täydennys Ympäristölupahakemuksen täydennys Täydennyspyyntö 28.9.2012 19.10.2012 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Finland 2012-10-19 2 / 6 Ympäristölupahakemuksen täydennys Pohjois-Suomen

Lisätiedot

AvantGuard. aivan uudenlainen korroosionesto

AvantGuard. aivan uudenlainen korroosionesto AvantGuard aivan uudenlainen korroosionesto Suojaa kolmella tavalla Estää korroosiota Rauta on maailman yleisin rakennusmateriaali. Valitettavasti rauta reagoi ilmankehän sisältämään veteen, happeen ja

Lisätiedot

Ohjeita opettamiseen ja odotettavissa olevat tulokset SIVU 1

Ohjeita opettamiseen ja odotettavissa olevat tulokset SIVU 1 Ohjeita opettamiseen ja odotettavissa olevat tulokset SIVU 1 Toiminta aloitetaan johdattelulla. Tarkoituksena on rakentaa konteksti oppilaiden tutkimukselle ja kysymykselle (Boldattuna oppilaiden työohjeessa),

Lisätiedot

KIVA JA PANEELI-ÄSSÄ. Puu on kauneimmillaan kuultavaksi käsiteltynä

KIVA JA PANEELI-ÄSSÄ. Puu on kauneimmillaan kuultavaksi käsiteltynä KIVA JA PANEELI-ÄSSÄ Puu on kauneimmillaan kuultavaksi käsiteltynä Tikkurilan Paneeli-Ässä -sarjasta löydät sopivan tuotteen sisäseinä- ja kattopinnoillesi oli sitten kyse puun säilyttämisestä luonnonvaaleana

Lisätiedot

KEMIA. Kemia on tiede joka tutkii aineen koostumuksia, ominaisuuksia ja muuttumista.

KEMIA. Kemia on tiede joka tutkii aineen koostumuksia, ominaisuuksia ja muuttumista. KEMIA Kemia on tiede joka tutkii aineen koostumuksia, ominaisuuksia ja muuttumista. Kemian työturvallisuudesta -Kemian tunneilla tutustutaan aineiden ominaisuuksiin Jotkin aineet syttyvät palamaan reagoidessaan

Lisätiedot

FYSIIKAN LABORATORIOTYÖT 2 HILA JA PRISMA

FYSIIKAN LABORATORIOTYÖT 2 HILA JA PRISMA FYSIIKAN LABORATORIOTYÖT HILA JA PRISMA MIKKO LAINE 9. toukokuuta 05. Johdanto Tässä työssä muodostamme lasiprisman dispersiokäyrän ja määritämme työn tekijän silmän herkkyysrajan punaiselle valolle. Lisäksi

Lisätiedot

Materiaalien käytettävyys: käsikäyttöisten lämpömittarien vertailututkimus

Materiaalien käytettävyys: käsikäyttöisten lämpömittarien vertailututkimus Raimo Ruoppa & Timo Kauppi B Materiaalien käytettävyys: käsikäyttöisten lämpömittarien vertailututkimus LAPIN AMK:N JULKAISUJA Sarja B. Raportit ja selvitykset 19/2014 Materiaalien käytettävyys: käsikäyttöisten

Lisätiedot

Lääkeainejäämät biokaasulaitosten lopputuotteissa. Marja Lehto, MTT

Lääkeainejäämät biokaasulaitosten lopputuotteissa. Marja Lehto, MTT Kestävästi Kiertoon - seminaari Lääkeainejäämät biokaasulaitosten lopputuotteissa Marja Lehto, MTT Orgaaniset haitta-aineet aineet Termillä tarkoitetaan erityyppisiä orgaanisia aineita, joilla on jokin

Lisätiedot

Pinnoitteen vaikutus jäähdytystehoon

Pinnoitteen vaikutus jäähdytystehoon Pinnoitteen vaikutus jäähdytystehoon Jesse Viitanen Esko Lätti 11I100A 16.4.2013 2 SISÄLLYS 1TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY... 3 2TEORIA... 3 2.1Jäähdytysteho... 3 2.2Pinnoite... 4 2.3Jäähdytin... 5 3MITTAUSMENETELMÄT...

Lisätiedot

MMEA Measurement, monitoring and environmental assessment

MMEA Measurement, monitoring and environmental assessment MMEA Measurement, monitoring and environmental assessment D4.5.1.2 Test report Tekijät: Antti Rostedt, Marko Marjamäki Tampereen teknillinen yliopisto Fysiikan laitos PPS-M anturin hiukkaskokovaste Johdanto

Lisätiedot

Mikroskooppisten kohteiden

Mikroskooppisten kohteiden Mikroskooppisten kohteiden lämpötilamittaukset itt t Maksim Shpak Planckin laki I BB ( λ T ) = 2hc λ, 5 2 1 hc λ e λkt 11 I ( λ, T ) = ε ( λ, T ) I ( λ T ) m BB, 0 < ε

Lisätiedot

KULJETUSSUUREET Kuljetussuureilla tai -ominaisuuksilla tarkoitetaan kaasumaisen, nestemäisen tai kiinteän väliaineen kykyä siirtää ainetta, energiaa, tai jotain muuta fysikaalista ominaisuutta paikasta

Lisätiedot

Puhtaat aineet ja seokset

Puhtaat aineet ja seokset Puhtaat aineet ja seokset KEMIAA KAIKKIALLA, KE1 Määritelmä: Puhdas aine sisältää vain yhtä alkuainetta tai yhdistettä. Esimerkiksi rautatanko sisältää vain Fe-atomeita ja ruokasuola vain NaCl-ioniyhdistettä

Lisätiedot

Tehtävä 2. Selvitä, ovatko seuraavat kovalenttiset sidokset poolisia vai poolittomia. Jos sidos on poolinen, merkitse osittaisvaraukset näkyviin.

Tehtävä 2. Selvitä, ovatko seuraavat kovalenttiset sidokset poolisia vai poolittomia. Jos sidos on poolinen, merkitse osittaisvaraukset näkyviin. KERTAUSKOE, KE1, SYKSY 2013, VIE Tehtävä 1. Kirjoita kemiallisia kaavoja ja olomuodon symboleja käyttäen seuraavat olomuodon muutokset a) etanolin CH 3 CH 2 OH höyrystyminen b) salmiakin NH 4 Cl sublimoituminen

Lisätiedot

Kaikki ympärillämme oleva aine koostuu alkuaineista.

Kaikki ympärillämme oleva aine koostuu alkuaineista. YLEINEN KEMIA Yleinen kemia käsittelee kemian perusasioita kuten aineen rakennetta, alkuaineiden jaksollista järjestelmää, kemian peruskäsitteitä ja kemiallisia reaktioita. Alkuaineet Kaikki ympärillämme

Lisätiedot

REAKTIOT JA ENERGIA, KE3 Ekso- ja endotermiset reaktiot sekä entalpian muutos

REAKTIOT JA ENERGIA, KE3 Ekso- ja endotermiset reaktiot sekä entalpian muutos ympäristö ympäristö 15.12.2016 REAKTIOT JA ENERGIA, KE3 Ekso- ja endotermiset reaktiot sekä entalpian muutos Kaikilla aineilla (atomeilla, molekyyleillä) on asema- eli potentiaalienergiaa ja liike- eli

Lisätiedot

AKUSTISEN ABSORPTIOSUHTEEN MÄÄRITYS LABORATORIOSSA

AKUSTISEN ABSORPTIOSUHTEEN MÄÄRITYS LABORATORIOSSA Marko Ståhlstedt Kauppakuja 2 21200 Raisio AKUSTISEN ABSORPTIOSUHTEEN MÄÄRITYS LABORATORIOSSA Yleistä Näyte Tilaaja:, Marko Ståhlstedt, 4.10.2007. Toimituspäivä: 10.10.2007. Näytteen asensi: Jarkko Hakala/TTL.

Lisätiedot

01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ. Juha Rantala ja Marja Riihelä. Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013

01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ. Juha Rantala ja Marja Riihelä. Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013 01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ Juha Rantala ja Marja Riihelä Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013 Sukupuolten välinen tasa-arvo on keskeinen arvo suomalaisessa

Lisätiedot

luku 1.notebook Luku 1 Mooli, ainemäärä ja konsentraatio

luku 1.notebook Luku 1 Mooli, ainemäärä ja konsentraatio Luku 1 Mooli, ainemäärä ja konsentraatio 1 Kemian kvantitatiivisuus = määrällinen t ieto Kemian kaavat ja reaktioyhtälöt sisältävät tietoa aineiden rakenteesta ja aineiden määristä esim. 2 H 2 + O 2 2

Lisätiedot

Tärkeitä tasapainopisteitä

Tärkeitä tasapainopisteitä Tietoa tehtävistä Tasapainopiirrokseen liittyviä käsitteitä Tehtävä 1 rajojen piirtäminen Tehtävä 2 muunnos atomi- ja painoprosenttien välillä Tehtävä 3 faasien koostumus ja määrät Tehtävä 4 eutektinen

Lisätiedot

Matalaemissiivinen ja tutkasäteitä absorboiva hybridimaali- HYBRIDPAINT. MATINE vuosiseminaari 17.11.2011 Pertti Lintunen, VTT

Matalaemissiivinen ja tutkasäteitä absorboiva hybridimaali- HYBRIDPAINT. MATINE vuosiseminaari 17.11.2011 Pertti Lintunen, VTT Matalaemissiivinen ja tutkasäteitä absorboiva hybridimaali- HYBRIDPAINT MATINE vuosiseminaari 17.11.2011 Pertti Lintunen, VTT 2 Tutkimusryhmän jäsenet ja hankkeen koko Tutkijat jotka mukana VTTltä: Erikoistutkija

Lisätiedot

KEMIAN MIKROMAAILMA, KE2 VESI

KEMIAN MIKROMAAILMA, KE2 VESI VESI KEMIAN MIKROMAAILMA, KE2 Johdantoa: Vesi on elämälle välttämätöntä. Se on hyvä liuotin, energian ja aineiden siirtäjä, lämmönsäätelijä ja se muodostaa vetysidoksia, jotka tekevät siitä poikkeuksellisen

Lisätiedot

TIIVISTELMÄRAPORTTI (SUMMARY REPORT)

TIIVISTELMÄRAPORTTI (SUMMARY REPORT) 2011/803 ISSN 1797-3457 (verkkojulkaisu) ISBN (PDF) 978-951-25-2286-6 TIIVISTELMÄRAPORTTI (SUMMARY REPORT) Matalaemissiivinen ja tutkasäteitä absorboiva hybridimaali Pertti Lintunen, VTT PL 1300, 33101

Lisätiedot

Ympäristön aktiivinen kaukokartoitus laserkeilaimella: tutkittua ja tulevaisuutta

Ympäristön aktiivinen kaukokartoitus laserkeilaimella: tutkittua ja tulevaisuutta Ympäristön aktiivinen kaukokartoitus laserkeilaimella: tutkittua ja tulevaisuutta Sanna Kaasalainen Kaukokartoituksen ja Fotogrammetrian Osasto Ilmastonmuutos ja ääriarvot 13.9.2012 Ympäristön Aktiivinen

Lisätiedot

Solun toiminta. II Solun toiminta. BI2 II Solun toiminta 7. Fotosynteesi tuottaa ravintoa eliökunnalle

Solun toiminta. II Solun toiminta. BI2 II Solun toiminta 7. Fotosynteesi tuottaa ravintoa eliökunnalle Solun toiminta II Solun toiminta 7. Fotosynteesi tuottaa ravintoa eliökunnalle 1. Avainsanat 2. Fotosynteesi eli yhteyttäminen 3. Viherhiukkanen eli kloroplasti 4. Fotosynteesin reaktiot 5. Mitä kasvit

Lisätiedot

Kosteusmittausten haasteet

Kosteusmittausten haasteet Kosteusmittausten haasteet Luotettavuutta päästökauppaan liittyviin mittauksiin, MIKES 21.9.2006 Martti Heinonen Tavoite Kosteusmittaukset ovat haastavia; niiden luotettavuuden arviointi ja parantaminen

Lisätiedot

Sisäisen konvektion vaikutus yläpohjan lämmöneristävyyteen

Sisäisen konvektion vaikutus yläpohjan lämmöneristävyyteen FRAME 08.11.2012 Tomi Pakkanen Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikan laitos Sisäisen konvektion vaikutus yläpohjan lämmöneristävyyteen - Kokeellinen tutkimus - Diplomityö Laboratoriokokeet

Lisätiedot

UDDEHOLM VANADIS 4 EXTRA. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Työkalun suorituskyvyn kannalta

UDDEHOLM VANADIS 4 EXTRA. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Työkalun suorituskyvyn kannalta 1 (6) Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet Ohjeanalyysi % Toimitustila C 1,4 Si 0,4 Mn 0,4 Cr 4,7 Mo 3,5 pehmeäksihehkutettu noin 230 HB V 3,7 Työkalun suorituskyvyn kannalta käyttökohteeseen soveltuva

Lisätiedot

Ratkaisu. Tarkastellaan aluksi Fe 3+ - ja Fe 2+ -ionien välistä tasapainoa: Nernstin yhtälö tälle reaktiolle on:

Ratkaisu. Tarkastellaan aluksi Fe 3+ - ja Fe 2+ -ionien välistä tasapainoa: Nernstin yhtälö tälle reaktiolle on: Esimerkki Pourbaix-piirroksen laatimisesta Laadi Pourbaix-piirros, jossa on esitetty metallisen ja ionisen raudan sekä raudan oksidien stabiilisuusalueet vesiliuoksessa 5 C:een lämpötilassa. Ratkaisu Tarkastellaan

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON ERIKOISTYÖ

JÄTEHUOLLON ERIKOISTYÖ Jari-Jussi Syrjä 1200715 JÄTEHUOLLON ERIKOISTYÖ Typpioksiduulin mittaus GASMET-monikaasuanalysaattorilla Tekniikka ja Liikenne 2013 1. Johdanto Erikoistyön tavoitteena selvittää Vaasan ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Ohjeita opettajille ja odotetut tulokset

Ohjeita opettajille ja odotetut tulokset Ohjeita opettajille ja odotetut tulokset SIVU 1 Aktiviteetti alkaa toimintaan johdattelulla. Tarkoituksena on luoda konteksti oppilaiden tutkimukselle ja tutkimusta ohjaavalle kysymykselle (Boldattuna

Lisätiedot

Perusopintojen Laboratoriotöiden Työselostus 1

Perusopintojen Laboratoriotöiden Työselostus 1 Perusopintojen Laboratoriotöiden Työselostus 1 Kalle Hyvönen Työ tehty 1. joulukuuta 008, Palautettu 30. tammikuuta 009 1 Assistentti: Mika Torkkeli Tiivistelmä Laboratoriossa tehdyssä ensimmäisessä kokeessa

Lisätiedot

ELINTARVIKE- TILOIHIN SOVELTUVAT MAALI- PINNOITTEET

ELINTARVIKE- TILOIHIN SOVELTUVAT MAALI- PINNOITTEET www.ruukki.fi ELINTARVIKE- TILOIHIN SOVELTUVAT MAALI- PINNOITTEET MAALIPINNOITETUT OHUTLEVYTERÄKSET Ruukin maalipinnoitetuista materiaaleista löytyy elintarviketeollisuuden tarpeisiin soveltuvia pinnoitteita.

Lisätiedot

Merkkausvärin kehittäminen

Merkkausvärin kehittäminen Merkkausvärin kehittäminen Heikki Juhe, 26.1.2011 1. Johdanto JL-tuotteet aloitti keväällä 2010 tutkimus- ja kehitysprojektin, jonka tarkoituksena oli tutkia käytössä olevien merkkausvärien imeytyvyyttä

Lisätiedot

Helsingin yliopisto/tampereen yliopisto Henkilötunnus - Biokemian/bioteknologian valintakoe Etunimet Tehtävä 5 Pisteet / 20

Helsingin yliopisto/tampereen yliopisto Henkilötunnus - Biokemian/bioteknologian valintakoe Etunimet Tehtävä 5 Pisteet / 20 Helsingin yliopisto/tampereen yliopisto Henkilötunnus - Biokemian/bioteknologian valintakoe Sukunimi 24.5.2006 Etunimet Tehtävä 5 Pisteet / 20 Glukoosidehydrogenaasientsyymi katalysoi glukoosin oksidaatiota

Lisätiedot

Teddy 7. harjoituksen malliratkaisu syksy 2011

Teddy 7. harjoituksen malliratkaisu syksy 2011 Teddy 7. harjoituksen malliratkaisu syksy 2011 1. Systeemin käyttäytymistä faasirajalla kuvaa Clapeyronin yhtälönä tunnettu keskeinen relaatio dt = S m. (1 V m Koska faasitasapainossa reaktion Gibbsin

Lisätiedot

Tikkurila-opisto Rakennusmaalauksen suunnittelu. Vanhojen maalipintojen analysoinnista Tutkimuspäällikkö Jukka Järvinen 4.12.2014

Tikkurila-opisto Rakennusmaalauksen suunnittelu. Vanhojen maalipintojen analysoinnista Tutkimuspäällikkö Jukka Järvinen 4.12.2014 Tikkurila-opisto Rakennusmaalauksen suunnittelu Vanhojen maalipintojen analysoinnista Tutkimuspäällikkö Jukka Järvinen 4.12.2014 Laboratorioteknologian päätehtävät asiakaspalvelun, myynnin ja markkinoinnin

Lisätiedot

SULFIDIEN AIHEUTTAMA KUPARIN JÄNNITYSKORROOSIO

SULFIDIEN AIHEUTTAMA KUPARIN JÄNNITYSKORROOSIO SULFIDIEN AIHEUTTAMA KUPARIN JÄNNITYSKORROOSIO Timo Saario VTT Temaattinen KYT-seminaari 29.04.2010 1 TAUSTAA - 1 Japanilainen tutkimusryhmä raportoi vuonna 2007 että CuOFP on altis sulfidien aiheuttamalle

Lisätiedot

Mitä tiedetään nanomateriaalien terveysvaikutuksista. Harri Alenius, Tutkimusprofessori Nanoturvallisuuskeskuksen varajohtaja

Mitä tiedetään nanomateriaalien terveysvaikutuksista. Harri Alenius, Tutkimusprofessori Nanoturvallisuuskeskuksen varajohtaja Mitä tiedetään nanomateriaalien terveysvaikutuksista Harri Alenius, Tutkimusprofessori Nanoturvallisuuskeskuksen varajohtaja Nanomateriaalien ominaisuudet ovat yllättäviä nano bulkki Bulkki kulta: keltainen

Lisätiedot

TKK, TTY, LTY, OY, TY, VY, ÅA / Insinööriosastot Valintakuulustelujen kemian koe 31.5.2006

TKK, TTY, LTY, OY, TY, VY, ÅA / Insinööriosastot Valintakuulustelujen kemian koe 31.5.2006 TKK, TTY, LTY, Y, TY, VY, ÅA / Insinööriosastot Valintakuulustelujen kemian koe 1.5.006 1. Uraanimetallin valmistus puhdistetusta uraanidioksidimalmista koostuu seuraavista reaktiovaiheista: (1) U (s)

Lisätiedot

Testata kalkinhajottajan toimivuutta laboratorio-olosuhteissa.

Testata kalkinhajottajan toimivuutta laboratorio-olosuhteissa. TUTKIMUSSELOSTUS NRO PRO 463/02 1 (4) Tilaaja Oy Metro Therm Ab Kuutamokatu 8A Karri Siren 02210 ESPOO ja Nordkalk Oyj Abp Jari Laakkonen Tytyri 08100 Lohja Tilaus Käsittelijä Kohde Tehtävä Palaveri 24.3.2002

Lisätiedot

KORKEALUOKKAINEN JA TEHOKAS ERISTE PITKÄAIKAISEEN ENERGIANSÄÄSTÖÖN, LUOTETTAVA JO 40 VUODEN AJAN

KORKEALUOKKAINEN JA TEHOKAS ERISTE PITKÄAIKAISEEN ENERGIANSÄÄSTÖÖN, LUOTETTAVA JO 40 VUODEN AJAN Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) KORKEALUOKKAINEN JA TEHOKAS ERISTE PITKÄAIKAISEEN ENERGIANSÄÄSTÖÖN, LUOTETTAVA JO 40 VUODEN AJAN Jopa 85 % energiasäästöt Microban -antimikrobituotesuojalla

Lisätiedot

KE2 Kemian mikromaailma

KE2 Kemian mikromaailma KE2 Kemian mikromaailma 1. huhtikuuta 2015/S.. Tässä kokeessa ei ole aprillipiloja. Vastaa viiteen tehtävään. Käytä tarvittaessa apuna taulukkokirjaa. Tehtävät arvostellaan asteikolla 0 6. Joissakin tehtävissä

Lisätiedot