Maatilakiinteistöjen arvonmääritys haasteellista, s. 4 Kiinteistömarkkinoiden läpinäkyvyydestä, s. 6 Markkinavalinta ja sen vaikutukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maatilakiinteistöjen arvonmääritys haasteellista, s. 4 Kiinteistömarkkinoiden läpinäkyvyydestä, s. 6 Markkinavalinta ja sen vaikutukset"

Transkriptio

1 Kiinteistöarviointi 2/10 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Maatilakiinteistöjen arvonmääritys haasteellista, s. 4 Kiinteistömarkkinoiden läpinäkyvyydestä, s. 6 Markkinavalinta ja sen vaikutukset kv-sijoituksissa, s. 9 Matka maapallon halki 6 päivässä, s. 11 Vakiosopimusten hyödyntäminen kiinteistökaupoissa, s. 16

2 HALLITUS PUHEENJOHTAJA Kauko Viitanen Teknillinen Korkeakoulu HALLITUKSEN JÄSENET Arja Lehtonen Catella Property Oy Antti Orama Maanomistajien Arviointikeskus Oy Hannu Ridell Newsec-Maakanta Oy Jyrki Halomo Ovenia Oy Sakari Haulos Maanmittauslaitos Seppo Koponen Realia Management Oy HALLITUKSEN VARAJÄSENET Kaisa Vuorio Citycon Oyj Markku Airaksinen Maanmittauslaitos Juhani Tuuttila Helsingin kaupunki Perttu Pyykkönen Pellervon taloustutkimus PTT Juhani Väänänen Maanmittauslaitos Simo Hannelius Metsäntutkimuslaitos SIHTEERI (JÄSENREKISTERI/LEHTI) Juhana Hiironen puh TALOUDENHOITAJA Raija Valonen puh LEHDEN ILMOITUSHINNAT 1 sivu 135 ½ sivu 85 ¼ sivu 50 LEHDEN AINEISTO Artikkelit lehteen pyydetään toimittamaan sähköpostilla sihteerille. PAINOPAIKKA Meripaino Oy Kiinteistöarviointi 2/10 2

3 SISÄLLYS KIINTEISTÖARVIOINTI 2/2010 Maatilakiinteistöjen arvonmääritys haasteellista... 4 Kiinteistömarkkinoiden läpinäkyvyydestä... 6 Markkinavalinta ja sen vaikutukset kv-sijoituksissa... 9 Matka maapallon halki 6 päivässä Vakiosopimusten hyödyntäminen kiinteistökaupoissa Uutisia lyhyesti Tulevia tapahtumia Kannen valokuva:tuuli Luoma, pilvenpiirtäjä Sydneyssä Kiinteistöarviointi 2/10

4 Maatilakiinteistöjen arvonmääritys haasteellista Maatilakiinteistöjen arvioinnissa on kyse paljon monimutkaisemmasta tilanteesta kuin vaikkapa asuinkiinteistöillä. Päinvastoin kuin monien muiden kiinteistöjen osalta riittävän kattavaa kauppahintainformaatiota ei maatilakiinteistöjen osalta yksinkertaisesti ole. Maanmittauslaitoksen kauppahintarekisteri tarjoaa hyvää tietoa metsäkiinteistömarkkinoista ja jossain määrin myös pellon osalta. Mutta ei kokonaisten kiinteistöjen osalta. Kyse on yksinkertaisesti siitä, että kauppoja tehdään suhteellisen vähän ja pääosa niistäkin sukulaisten välillä. Lisäksi kauppakirjoissa ei tosiasiassa edes olisi riittävästi yksilöitävissä ja tallennettavissa olevia tietoja kunnollisen tilaston tarpeita ajatellen. Toisaalta hintavertailu olisi muutoinkin hankalaa, koska jokainen kauppa on hyvin yksilöllinen. Metsäkiinteistöjen osalta edustavuus on paljon parempi, mutta toisaalta kaupan kohteena olevat kiinteistöt ovat keskimäärin vähäpuustoisempia. Pellon osalta ns. edustavien kauppojen määrä rajautuu karkeasti arvioiden noin kymmenesosaan, jopa allekin, vuosittaisista peltokaupoista. Hintataso tilastoiduissa kaupoissa on usein siten ns. lisäpellon hinta, joka voi olla olennaisesti korkeampi kuin mitä hinta olisi kokonaisuuden osana. Maataloudessa sijainti on vielä paljon tärkeämpi hintaan vaikuttava tekijä kuin asuinkiinteistöillä. Peltoa ei voi hankkia mistä tahansa, sijoitusasunnon sen sijaan voi. Lisäksi peltokauppa on yleensä paljon uniikimpi hankinta kuin vaikkapa asunnon hankinta. Sama tai edes likimain vastaava peltolohko tulee kaupan kenties kerran 30 vuodessa, eikä ns. vapaille markkinoille niinkään usein. Tämä vaikuttaa melko tavalla tiettyjen peltokiinteistöjen kysyntään alueilla, joilla on elinvoimaista maataloutta ja paljon laajennushaluisia tiloja. Myös maatalouspolitiikka ja sen muutokset lisäävät arviointihaastetta. EU:n yhteisen maatalouspolitiikan perusperiaate on ollut parin viimeisen vuosikymmenen ajan tuen irrottaminen tuotannosta, jotta kilpailu tuotemarkkinoilla ei vääristyisi. Mutta kun tuki on irrotettu tuotannosta, on se samalla sidottu tuotantopanoksiin ja pääasiassa maahan. Periaatteessa mikä tahansa tulo pääomittuu kiinteistön hintaan, mutta suoraan maahan sidottuna tuki on tietenkin paljon läpinäkyvämpää. Tämä on näkynyt myös Suomen peltomarkkinoilla sekä kauppa- että vuokrahinnoissa. Kiinteistöarviointi 2/10 4

5 Oman lisämausteensa soppaan tuo vielä viime uudistuksessa tullut ns. tilatukioikeus. Onko maa kaupan tukioikeuden kanssa vai ilman, vaikuttaa hintaan aika tavalla. Jos tuottoa pääomitettaessa markkinoilta saatavan tulon arviointi on vaikeaa, niin vielä vaikeampaa on arvioida tukipolitiikan tulevaisuutta. Viime aikoinahan uusiin uudistuksiin on ryhdytty usein jo ennen kuin edellinen on saatu pantua käytäntöön. Joka tapauksessa arvioinnin saralla työtä riittää, tarvitaan sekä ammattitaitoisia arvioitsijoita että arviointikäytäntöjä tuntevia ammattilaisia eri paikkoihin. Kaiken tämän tueksi tarvitaan myös entistä parempia tilastoja, lisää tutkimusta ja myös opetusta. Siinä riittää työsarkaa myös meidän yhdistyksellemme. Perttu Pyykkönen OPINNÄYTETYÖPALKINTO Yhdistyksen hallitus julistaa haettavaksi opinnäytetyöpalkinto 2009 stipendit. SKAY palkitsee parhaan kiinteistöarvioinnin alalla vuonna 2009 valmistuneen opinnäytetyön 500 euron suuruisella stipendillä. Ehdotukset pyydetään toimittamaan yhdistyksen sihteerille mennessä (yhteystiedot sisäkannessa). 5 Kiinteistöarviointi 2/10

6 Kiinteistömarkkinoiden läpinäkyvyydestä Diplomityössä Kiinteistömarkkinoiden läpinäkyvyys Vertailu kiinteistömarkkinainformaatiosta Suomessa ja Ruotsissa selvitettiin Suomen sekundäärisen markkinainformaation tarjontaa sekä verrattiin sitä yleisesti läpinäkyvänä pidetyn Ruotsin informaatiotarjontaan. Kiinteistömarkkinoiden läpinäkyvyyteen vaikuttaa monta tekijää, joista merkittävimpiä on markkinainformaatio ja erityisesti sen saatavuus, laatu sekä hinta. Teoriassa läpinäkyvillä markkinoilla markkinainformaation tulee olla mahdollisimman monesta lähteestä, sen tulee olla laadukasta sekä se saa vaikuttaa korkeintaan minimaalisella tavalla transaktiokustannuksiin. Kiinteistömarkkinoiden ominaisuudet kuten ei-julkiset transaktiotilanteet hankaloittavat läpinäkyvyyteen pyrkimistä, koska tiedonkeruu on juuri näiden erityispiirteiden takia kallista. Kiinteistöalan kansainvälistyessä joutuvat eri maiden kiinteistömarkkinat vertailun kohteiksi, jolloin houkuttelevimmat pärjäävät ja valintaa tehtäessä on kohdemarkkinoiden läpinäkyvyys yksi keskeisistä valintakriteereistä. Diplomityössä vertailtiin Suomen ja Ruotsin kiinteistömarkkinoiden läpinäkyvyyttä juuri markkinainformaation näkökulmasta. Vertailtaessa Suomen ja Ruotsin kiinteistömarkkinoita lähdettiin siitä olettamasta, että Ruotsissa läpinäkyvyys on viety astetta korkeammalle tasolle kuin Suomessa, joka on myös erinäisten tutkimusten tulosten myötä todennettu tosiasia. Suomi on taasen tunnetusti hyvin vähäisellä tasolla korruptoitunut valtio ja näin ollen läpinäkyvä ainakin tältä osin, mutta kansainvälisissä kiinteistömarkkinoiden läpinäkyvyyttä koskevissa vertailuissa sijoitumme naapurimaatamme heikommin. Diplomityössä perehdyttiin edellä mainitun ilmiön syihin vertailemalla molempia maita koskevan kiinteistömarkkinainformaation tarjontaa keskenään. Lopuksi tehtiin johtopäätös siitä, millä eväin Suomen ja Ruotsin välistä markkinoiden läpinäkyvyyden eroa voidaan kaventaa informaation näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena oli siten määrittää Suomen kiinteistömarkkinoiden läpinäkyvyyden tila ja samalla vastata seuraaviin kysymyksiin: Mitä läpinäkyvyys tarkoittaa ja edellyttää? Mikä merkitys läpinäkyvyydellä on? Miten markkinainformaatio vaikuttaa kiinteistömarkkinoiden läpinäkyvyyteen? Tutkimuksessa havaittiin, että kiinteistömarkkinoiden läpinäkyvyys on monen tekijän summa, joita ovat muun muassa avoin ja selkeä kiinteistöjärjestelmä, laadukas lainsäädäntö, erinäiset eettiset säännöt ja standardit sekä Kiinteistöarviointi 2/10 6

7 runsaslukuisesti tarjolla oleva ja kohtuuhintainen markkinainformaatio. Läpinäkyvät markkinat mahdollistavat ennakoinnin ja riskienhallinnan, jotka ovat erityisesti monelle kiinteistösijoittajalle keskeisiä asioita. Täten läpinäkyvien markkinoiden voidaan olettaa lisäävän myös houkuttelevuutta. Toisaalta läpinäkyvyys eliminoi ylisuurien tuottojen mahdollisuuksia, jolloin riskisijoittajien voidaan olettaa siirtävänsä fokuksen muille, kuin kaikkein läpinäkyvimmille markkinoille. Kiinteistömarkkinoiden läpinäkyvyyden kannalta markkinainformaation roolin tärkeys on tutkimuksen mukaan kiistaton, sillä ilman asianmukaista informaatiota kiinteistöjen tuotoista yms. arvoon vaikuttavista tekijöistä olisi markkinoilla toimiminen ja riskienhallinta mahdotonta. Teoriassa läpinäkyvien markkinoiden kohdalla tulisi markkinainformaation olla laajalti tarjolla, laadukasta sekä mahdollisimman halpaa. Tutkimuksen perusteella edellä mainittujen läpinäkyvyyden teoreettisten kriteerien yhtäaikainen täyttyminen Suomen ja myös Ruotsin markkinoiden kohdalla osoittautui harvinaiseksi. Suomen ja Ruotsin markkinoita koskevan informaation erot läpinäkyvyyden suhteen eivät ole suuria, mutta silti yksiselitteisiä; Suomea koskevan kiinteistömarkkinainformaation tarjonta on selvästi rajallisempaa niin laajuudeltaan, kuin määrältään. Ruotsin markkinoita käsittelevää informaatiota on lukumäärällisesti enemmän ja kattaa usein monta kaupunkia, kun Suomen kohdalla Pääkaupunkiseudun ulkopuolisia ja pienempiä osamarkkinoita koskevia markkinamuuttujia on saatavilla käytännössä vain parista lähteestä, joita ovat Catella ja KTI. Suomen markkinoilla on tutkimuksen mukaan vähäisesti markkinainformaatiota koskevia valttikortteja. KTI ja Maanmittauslaitos tuottavat Ruotsin vastineisiin, SFI/IPD:hin ja Lantmäterietiin, verrattuna vähintään yhtä kattavaa tietoa, mutta KTI:n ollessa ainoa laatuaan ja Maanmittauslaitoksen aineistosta puuttuessa sijoittajia kiinnostavat parametrit (osakemuotoiset kaupat) eivät ne riitä korvaamaan Suomea koskevan markkinainformaation muita puutteita. Useiden palveluntarjoajien, jotka tuottavat molempia maita koskevaa informaatiota, markkinakohtaiset julkaisut kattavat Ruotsin kohdalla Tukholman lisäksi myös muita kaupunkeja, kuten Göteborgin ja Malmön. Vastaavasti Suomen kohdalla tyydytään tyypillisesti vain Helsingin markkinoihin. Laadullisesti Suomea koskeva kiinteistömarkkinainformaatio ei häviä Ruotsin vastaaville, sillä esimerkiksi suomalaista KTI:tä pidetään yleisesti Ruotsalaista vastinettaan SFI/IPD:tä laadukkaampana. KTI:n tuottaman informaation tasoa voidaan pitää korkeana, mutta yksinään sekään ei riitä kuromaan Suomen ja Ruotsin välistä kuilua umpeen, koska Ruotsin markkinoita koskeva informaatio on suurelta osin ajantasaisempaa. 7 Kiinteistöarviointi 2/10

8 Markkinainformaation näkökulmasta Suomen kiinteistömarkkinoiden läpinkyvyyden taso on Ruotsia heikompi, mutta ilman KTI:n ja Catellan tyylisiä markkinainformaation julkaisijoita tilanne olisi vielä huonompi. Ilman edellä mainittuja yrityksiä Suomea koskeva markkinainformaatio olisi kärjistäen pääosin Helsingin keskustan prime-kohteita koskevia keskimääräisiä tunnuslukuja. Kiinteistömarkkinainformaation suhteen Suomen ja Ruotsin väliset erot eivät ole erityisen suuret ja informaation määrää lisäämällä päästään lähemmäksi Ruotsin tasoa. Määrän lisäyksellä tarkoitetaan sekä lähteiden, mutta myös pienempiä paikkakuntia koskevan informaation lukumäärän kasvattamista, jolloin esimerkiksi Datschan tyylinen palvelu (www.datscha.com) ja tiheästi päivittyvät verkkojulkaisut parantaisivat Suomen kiinteistömarkkinoiden läpinäkyvyyttä huomattavasti. Tutkimuksen mukaan markkinainformaation ollessa laadullisesti kelvollista, tulisi Suomen kohdalla siis parantaa informaation tarjontaa määrällisesti sekä laajentaa sitä koskemaan useampaa markkina-aluetta. Esimerkkiä voi ottaa Datschasta, sillä maksullisuudesta huolimatta kyseessä on kiinteistömarkkinoiden läpinäkyvyyttä lisäävä palvelu, koska se tarjoaa kolmen eri yrityksen tuottamaa informaatiota kattaen noin puolet Ruotsin kunnista. Datschan eri informaatiolähteet mahdollistavat myös kyseisten markkinatietojen keskinäisen vertailun, joka lisää läpinäkyvyyttä entisestään. Suomen kohdalla riittäisi alkuun, että edes keskisuurista kaupungeista saataisiin vastaavanlaista informaatiota. Lisäksi nykyisten markkinakatsausten esiintymisväliä tulisi kaventaa, jotta niistä saatava informaatio olisi ajantasaisempaa ja automaattisesti paremmin hyödynnettävissä. Ajantasaisuutta parantaisi merkittävästi myös tiheästi päivittyvät uutiset esimerkiksi erinäisten verkkojulkaisujen kautta, jotka ovat Ruotsissa arkipäivää. Kauppahintoja koskevan informaation läpinäkyvyyttä voitaisiin parantaa esimerkiksi lainsäädännöllä, joka velvoittaisi julkistamaan myös osakeperusteiset kiinteistökaupat. Edellä mainitut toimenpiteet vaativat paljon resursseja, koska markkinainformaation tuottaminen on aikaa vievää ja kallista. Toisaalta markkinainformaatiopalveluiden kehittämättä jättäminen voi osoittautua tulevaisuudessa huomattavasti kalliimmaksi vaihtoehdoksi, johon Suomen kaltaisilla, suhteellisen pienillä kiinteistömarkkinoilla, tuskin on varaa. Olli Kantanen Kiinteistöarviointi 2/10 8

9 Markkinavalinta ja sen vaikutukset kv-sijoituksissa Heidi Falkenbach (DI, KTM) väitteli Aalto-yliopiston Teknillisessä korkeakoulussa kiinteistötalouden ja arvioinnin alalta aiheesta International property investments articles on market selection and effect on local markets. Väitöskirjassa tarkasteltiin siten kansainvälisiä kiinteistösijoitusmarkkinoita ja erityisesti sitä, kuinka kansainvälisille kiinteistösijoituksille valitaan kohdemarkkinat ja, kuinka nämä sijoitukset vaikuttavat valittuihin markkinoihin. Kiinteistömarkkinat Euroopassa ovat kansainvälistyneet voimakkaasti viimeisen kymmenen vuoden aikana ja kansainvälisiä sijoituksia kohdennetaan nykyisin myös pienille ja kehittyville markkinoille. Vaikka tutkimusta kansainvälisistä kiinteistösijoituksista on tehty jo kauan, on olemassa oleva tutkimus keskittynyt voimakkaasti portfolioteoreettiseen mallinnukseen ja sen kautta havainnoitaviin hajautushyötyihin. Em. tutkimuksissa on pitkälti sivuutettu kiinteistösijoitusten erityispiirteet ja niiden vaikutukset kansainvälisiin kiinteistösijoituspäätöksiin. Kuvassa vasemmalta alkaen vastaväittäjänä toiminut Thomas Kalbro, väittelijä Heidi Falkenbach sekä kustoksena toiminut Kauko Viitanen. 9 Kiinteistöarviointi 2/10

10 Kiinteistösijoitusten kohdentaminen eri markkinoille Tutkimuksen ensimmäisenä tavoitteena oli kasvattaa ymmärrystä kansainvälisiin kiinteistösijoituksiin liittyvästä markkinavalinnasta tarkastelemalla kiinteistösijoittajien motivaatiota, markkinavalintamallia ja kriteereitä sekä organisaatiovalintoja kansainvälisissä kiinteistösijoituksissa. Väitöskirjassa osoitettiin, että sijoitusten hajauttaminen on tärkein syy kansainvälisiin kiinteistösijoituksiin ryhtymiseen. Sijoittajat kuitenkin lähestyvät hajauttamista lähinnä käsitteellisesti, eivätkä portfolioteoreettisen ajattelun lähtökohdista, kuten olemassa oleva akateeminen tutkimus olettaa. Motivaatiotekijät heijastuvat myös markkinavalintaan, missä poliittinen ja maariski, kohdemaan yleinen taloudellinen tila ja sijoituksista odotetut tuotot osoittautuivat yleisimmiksi maavalinnassa käytetyiksi kriteereiksi markkinoiden kehitysastetta signaloivien tekijöiden ohella. Väitöskirjassa osoitettiin lisäksi, että sijoittajat hallitsevat kiinteistösijoitusten erityispiirteistä seuraavia riskitekijöitä, etenkin markkinoiden paikallisuutta ja informaatiorajoitteita, myös organisaatiovalinnoilla. Kiinteistösijoitusten vaikutukset kohdemarkkinoihinsa Tutkimuksen toisena tavoitteena oli selvittää, kuinka kansainväliset kiinteistösijoitukset vaikuttavat kohdemarkkinoihinsa. Vaikutusten tarkastelu oli rajattu tutkimuksessa koskemaan Suomen kiinteistömarkkinoilla tapahtuneita muutoksia. Väitöskirjassa osoitettiin, että kansainvälistyminen on vaikuttanut Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoiden likviditeettiin ja kokoon, toimijarakenteeseen ja strategioihin sekä palvelusektoriin. Kansainvälistyminen on siten vaikuttanut Suomen kiinteistömarkkinoiden maturiteettikehitykseen. Markkinoiden kehitysasteen merkitys markkinavalinnassa ja kansainvälisten sijoitusten vaikutus markkinoiden kehitysasteeseen voivat väitöskirjan mukaan muodostaa positiivisen kehityksen kierteen, jota Suomen markkinoiden kokemusten perusteella voidaan myös stimuloida tietoisilla toimenpiteillä. - Väitöskirja on luettavissa pdf-muodossa osoitteesta: > 2010 > Falkenbach, Heidi - Kuva Matti Kurkela - Teksti Juhana Hiironen (väitöskirjan tiivistelmää ja väitöstilaisuutta mukaillen) Kiinteistöarviointi 2/10 10

11 Matka maapallon halki 6 päivässä Tarkoitukseni oli kirjoittaa matkaraportti FIG XXIV konferenssista, joka pidettiin Sydneyssä, Australiassa. Islannissa tapahtuneen tulivuorenpurkauksen vuoksi matkaraporttini muuttui kuitenkin matkakertomukseksi, joka alkaa konferenssin päättymisaamuna, perjantaina 16.4 kello 5:05 tulleesta tekstiviestistä: Sun kannattanee selvittää lennot. Helsinki-Vantaa saatetaan sulkea huomenna. Tilanteen vakavuus ei vielä tuolloin ollut tiedossa, joten päiväni jatkui alkuperäisen suunnitelman mukaan. Kello 18:07 saapunut tekstiviesti huolestutti kuitenkin jo enemmän, sillä olin juuri astunut taksijonoon odottamaan kyytiä lentokentälle. Viesti kuului: Tarkista lentosi. Finnair ei lennä Hong Kongista Suomeen. Hong Kong on aivan tukossa. Matkustajia, joilla ei ole hotellivarausta Hong Kongissa, ei oteta kyytiin lentokoneeseen. Viestin luettuani poistuin taksijonosta ja kiirehdin takaisin hotellille, mistä tiesin saavani puhelinnumeron lentokentälle. Soitin lentokentälle, josta minua kehotettiin jatkamaan matkaa alkuperäisen suunnitelman mukaisesti niin pitkälle kuin mahdollista. Tämä oli helpotus, sillä tiesin, että kollegani Aalto-yliopistosta olivat tulossa samaan koneeseen. Heillä olisi myös hotellivaraus välilaskupaikassamme Hong Kongissa, mikäli joutuisimme siellä yöpymään. Palasin taksijonoon ja otin kyydin lentokentälle, minne saavuttuani hain Boarding passini ja laitoin matkatavarani ruumaan. Kesti kuitenkin vain muutaman minuutin, kun työkaverini saapuivat lentokentälle omasta hotellistaan ja kertoivat kuulleensa, että jatkoyhteyksien saaminen Hong Kongista Suomeen, tai edes Eurooppaan, voi kestää viikkoja. He ilmoittivat samalla myös päättäneensä jäädä Sydneyn seuraamaan tilanteen kehittymistä. Helpotuksekseni Hong Kongissa oleva kollegan kollega Ms. Bee Gee lupautui vaihtamaan työkavereideni hotellivarauksen nimelleni siltä varalta, että joutuisin jäämään sinne joksikin aikaa, joten ainakaan lentokentän transit alueelle ei minun tarvitsisi jäädä Hong Kongin vierailun ajaksi. Lentoa Sydneyn kentällä odottaessani sain lisätietoa tuhkapilvien leviämisestä sekä ennusteita avoimina seuraavina päivinä pysyvistä lentokentistä. Asiat tuntuivat niin epävarmoilta, että päätin yrittää reitittää itseni Eurooppaan mahdollisimman pikaisesti. Ei ollut mitään varmuutta siitä, että tulevina viikkoina tulisi pääsemään edes Eurooppaan, mikäli tulivuori jatkaisi purkautumistaan silloisella voimakkuudellaan. Koska lentoni Sydneystä Hong Kongiin oli määrä lähteä vasta reilun kahden tunnin kuluttua, otin välittömästi yhteyttä Suomen matkatoimistoon, sillä tiesin, että matkustajamäärät toistaiseksi avoinna oleville lennoille tulisivat lentolippujen hintojen 11 Kiinteistöarviointi 2/10

12 tapaan kasvamaan minuutti minuutilta. Saatuani yhteyden matkatoimistoon, sain kuulla, että vaihtoehtoisia kohteita olisi Euroopassa tasan kolme: Istanbul, Rooma ja Ateena. Koska Istanbuliin ei saanut enää lentolippuja, ja Rooman lentokenttä olisi todennäköisesti sulkeutumassa, valikoitui matkan seuraavaksi etapiksi Ateena, jonne oli lennettävä Hong Kongista Bangkokin kautta. Sainpa samalla varattua lennon Ateenasta Kööpenhaminan kautta Helsinkiinkin, mikäli viimeisimpinä mainitut lentokentät avautuisivat sunnuntaiksi. Koska lentoliput maksoivat yli kaksi tuhatta euroa, oli luottokorttini raja ylittynyt. Myös matkojen etsiminen puhelimen välityksellä oli kuluttanut puhelimeni akun miltei loppuun. Päätin kuitenkin vielä ottaa yhden puhelun ennen Hong Kongin koneeseen nousemistani, sillä tiesin, että prof. Arvo Vitikainen oli alkuperäisen suunnitelman mukaisesti lähdössä seuraavana päivänä eli lauantaina 17.4 Bangkokin kautta Helsinkiin. Helpotus olikin suuri, kun sain vahvistuksen siitä, että hän, sekä mm. SKAY:n hallituksesta tutut prof. Kauko Viitanen ja yli-insinööri Markku Airaksinen olivat tulossa Sydneystä Bangkokiin ja reitittäneet itsensä sieltä samalla koneella kuin minä, seuraavaksi Ateenaan. Oli perjantai 16.4 kello 21:50, kun lentokone nousi ilmaan Sydneystä, suuntana Hong Kong. Matkani kohti Suomea oli alkanut. Lentokoneessa tapasin myös kollegan Jorma Jokelan Geodeettiseltä laitokselta. Hänen kanssaan olin vaihtanut muutamia sähköpostiviestejä vuosia sitten, aikana jolloin hän oli Maanmittaus aikakauskirjan päätoimittaja. Tapaamisemme jäi kuitenkin lyhyeksi, sillä Hong Kongissa hän sai kuulla pääsevänsä jatkolennolle vasta 29.4, mihin oli siis aikaa lähes kaksi viikkoa. Niinpä toivotimme toisillemme onnea matkaan ja erkanimme omille teillemme. Oli lauantai-aamu, kun hän jatkoi kohti paikallista keskustaa ja minä kohti Bangkokia. Myöhemmin sain häneltä viestin, jossa hän kertoi viihtyvänsä Hong Kongissa. Paluulennon aikataulu ei ollut muuttunut. Iltapäivällä 17.4 saavuin Bangkokiin. Matkani oli kestänyt nyt hieman yli 24 tuntia. Olin nukkunut viimeksi torstain ja perjantain välisenä yönä, sillä en saanut unta koneessa Sydneyn ja Hong Kongin välillä. Puhelimeni akku oli lopussa ja luottokorttini lukkiutunut. Kentällä sain kuulla, että lento Ateenaan saattaa peruuntua, sillä tuhkapilvet lähestyvät aluetta. Varmistus lennon lähtemisestä tulisi kello 19 mennessä. Tunnelmaa ei parantanut informaatio siitä, että Qantasin lento, jolla Vitikaisen ynnä muiden oli tarkoitus tulla Sydneystä Bangkokiin, oli tuolta päivältä peruttu. Näytti siltä, että saattaisin jäädä määrittelemättömäksi ajaksi mellakoiden keskelle Bangkokiin. Vein puhelimeni ladattavaksi lentokentällä olevaan puhelinkauppaan ja oikaisin itseni odotustilan pitkille penkeille. Vajaan kahden tunnin lepotauon jälkeen alkoivat asiat järjestyä. Ensiksi sain soitettua luottokuntaan ja järjestettyä raha-asiani kuntoon. Toiseksi sain selville, että Vitikainen ynnä Kiinteistöarviointi 2/10 12

13 muut olivat saaneet korvaavan lennon Sydneystä Bangkokiin ja olivat tulossa parin tunnin päästä viereiseen terminaaliin. Myös Ateenan koneesta tuli ilmoitus, että lento lähtee suunnitellun aikataulun mukaisesti. Sunnuntaina 18.4 klo 01 kone lähti Bangkokista kohti Ateenaa. Nyt pidimme peukkuja sille, että Kööpenhaminan lentokenttä avattaisiin sunnuntaiksi, jotta jatkolentomme Ateenasta onnistuisi. Sen tiesimme varmuudella, ettei Helsinki-Vantaa avautuisi, mutta tässä vaiheessa matkaa Kööpenhaminakin tuntui jo lähes kotikulmilta. Sunnuntai-aamuna Ateenan kentällä noin kaksi tuntia ennen Kööpenhaminan koneen lähtöä saimme tiedon jatkolentomme peruuntumisesta, mikä tarkoitti sitä, että meidän tuli etsiä vaihtoehtoisia reittejä. Muutamaa puhelinsoittoa myöhemmin olimme vakuuttuneita siitä, ettei matkaa kannattaisi jatkaa Ateenasta ainakaan junalla, mistä johtuen ainoaksi vaihtoehdoksi jäi reitittää itsemme Roomaan, mistä olisi paremmat junayhteydet halki Euroopan. Kiirehdimme AirItalian tiskille, missä havaitsimme, ettemme olleet ainoita, jotka olivat päättäneet suunnata seuraavaksi kohti Roomaa. Koska tiesimme, ettemme jonottamalla tulisi ikinä saamaan lippuja koneeseen, päätimme varata liput internetistä. Paria minuuttia myöhemmin sähköpostiin ilmestyikin varausvahvistus lentolipuista seuraavan illan Rooman lennolle. Oli sunnuntai, noin kello 12, ja saatoimme vihdoin hengähtää. Suuntasimme kohti keskustaa ja hotellia. Latasimme akkuja muutaman tunnin ajan, ja jatkoimme matkaa kohti kreikkalaista ravintolaa ja edelleen kohti internetkahvilaa, mistä tarkistaisimme viimeisimmät ennusteet tuhkapilven leviämisestä. Ennusteet katsottuamme, muuttui suunnitelmamme, sillä Ilmatieteenlaitoksen ennuste tuhkapilvien leviämisestä oli lentomme kannalta synkkä. Rooman päällä tulisi seuraavana päivänä olemaan paksu tuhkakerros. Teimme päätöksen hypätä seuraavana aamuna junaan kohti Saksaa, sillä ennusteiden mukaan myös Ateenan kenttä oli lähipäivien aikana vaarassa sulkeutua. Sunnuntai-iltana kello 18 aikoihin menimme Ateenan päärautatieasemalle, mistä löytyi yksi lippuja myyvä tiski sekä jono, missä turisteja näytti olevan jo riittämiin. Tilannetta ei nopeuttanut se, että kutakuinkin jokainen asiakas koetti hankkia pitkiä yhdistelmälippuja kohti Itä- ja Keski-Eurooppaa, eikä varsinkaan se, ettei lipunmyyntitiskin vieressä ollut informaatiotiski osannut neuvoa edes junien lähtöaikatauluja. Maanantaina matkamme jatkui Ateenasta kohti Thessalonikia, mistä meidän tuli vaihtaa junaan kohti Belgradia. Emme olleet saaneet ostettua paikkalippuja Belgradin junaan, joten tiesimme, että Thessalonikin asemalla odottaisi kilpajuoksu paikkalipuista muiden matkustajien kanssa, sille kaikille matkustajille ei varsinkaan makuupaikkoja tulisi riittämään. Onneksi olimme asiasta tietoisia ja kiirehtimällä junasta lipputiskille saimme hankittua itsellemme makuupaikkaliput. 13 Kiinteistöarviointi 2/10

14 Rauhallisin mielin junaan noustessamme meitä odotti kuitenkin yllätys, sillä olimme unohtaneet paikalliset tavat. Hyttimme oli vallattu paikallisten toimesta, jotka olivat maksaneet tiskin alta suoraan konduktöörille. Tiedusteltuamme hyttimme kohtaloa konduktööriltä, saimme neuvon vallata seuraava hytti, ja panna ovi säppiin. Otimme neuvosta vaarin, ja laitoimme vahingon kiertämään, ja niin saimme itsellemme hytin, ja vieläpä kokonaan omalle porukallemme. Niin yö kului junassa Kreikan, Makedonia ja Kroatian tullimiesten aina välillä häiritessä melko katkonaista unta, mihin osaltaan vaikutti se, että hytissä oli joko aivan liian kuuma (lämmityslaite puhalsi vain tulikuumaa ilmaa) taikka jäätävän kylmä (hytin ikkunassa oli vain kaksi asentoa sepposen selällään tai tiukasti kiinni). Tiistai-aamuna huhtikuun 20. päivänä saavuimme Belgradiin, missä aloitimme aamun tuttuun tapaan kilpajuoksulla paikkalipuista. Taktiikka oli hiottu siten, että allekirjoittanut toimi kantojuhtana ja Viitanen nopeana etenijänä. Suunnitelmamme toimi ja saimme paikat aina Zagrebiin saakka. Lisäksi aikaa jäi aamiaisen nauttimiseen, mikä tulikin tarpeeseen, sillä edellisestä ruoastamme oli kulunut pitkälti yli toistakymmentä tuntia. Samalla pääsimme käymään kelvollisessa miestenhuoneessa, mikä aikaisemmassa junassamme oli Viitasta viitaten ollut ihan siisti, kunhan ei koske mihinkään. Matkamme jatkui Zagrebiin ja edelleen Slovenian Ljubljanaan saakka siitäkin huolimatta, ettemme saaneet viimeisimpään junaan paikkalippuja hankittuakaan. Vihdoinkin pääsimme myös hotelliin yöksi, mikä tuli tarpeeseen, sillä pitkät junamatkat ja junassa nukuttu yö painoivat jaloissa. Noin kuuden tunnin yöunien jälkeen jatkoimme matkaa junalla halki Itävallan suuntanamme München, mistä toivoimme saavamme junaliput aina Tukholmaan saakka. Juna Ljubljanasta Müncheniin oli hieno, ainakin aikaisempiin juniin verrattuna. Siitä löytyivät niin ravintolavaunu kuin asiallinen miestenhuonekin, minkä lisäksi Alppeja halkova maisemareitti oli silmiä hivelevä. Hieman kello 12 jälkeen saavuimme Müncheniin, missä havaitsimme kaikkien junien olevan täynnä. Matkaa täytyi siis jatkaa vuokra-autolla, ja pian allamme olikin Renault Clio. Auto ei ollut aivan sitä kokoluokkaa, mitä olimme toivoneet, mutta parempi sekin kuin ei autoa laisinkaan. Millimetrin tarkan pakkaamisen jälkeen saimme mahdutettua neljä täysikokoista matkalaukkua, neljä selkäreppua ja lopulta itsemme autoon sisälle. Tavoitteenamme oli ajaa yöllä Saksan halki noin 1400 kilometriä ja jatkaa aamulla Kööpenhaminasta junalla Tukholmaan ja siitä edelleen laivalla Turkuun. Matka Saksan halki sujui rattoisasti, sillä nopeusrajoituksia ei teillä juurikaan ollut. Pysähdykset mitoitimme auton bensankulutuksen mukaan aina yhden tankillisen väliajoin. Moottoritievauhdit ja täysi lasti saivat 1,4 litran koneella varustetun Clionkin kuluttamaan polttoainetta vähintäänkin ison auton verran. 170 kilometrin tuntivauhti ja punaisella pyörivä kierroslukumit- Kiinteistöarviointi 2/10 14

15 tari pitivät samalla huolen siitä, ettei tien päällä väsymystä juurikaan huomannut. Vasta Tanskan rajalle saavuttua alkoi väsymys tuntua, sillä nopeusrajoitus oli rajan ylityksen jälkeen vain 130 kilometriä tunnissa. Niinpä jouduimme pysähtymään Tanskanpuolisella etapilla, mikä oli vain pari sataa kilometriä, lähes yhtä usein, kuin yli tuhannen kilometrin mittaiselle Saksanpuolisella osuudella. Torstai-aamuna noin kello neljän aikoihin, suurin piirtein 12 tuntia Münchenistä lähdettyämme, saavuimme Kööpenhaminan lentokentälle, missä saimme tietää, että lentokenttä oli avautumassa ainakin joksikin aikaa tuhkapilvessä olevan aukon vuoksi. Kiirehdimme nettiin, ja saimme varattua itsellemme lennot puolen päivän jälkeen lähtevään koneeseen kohti Tukholmaa. Nyt tiesimme, että olisimme kotona viimeistään perjantaina, sillä meillä oli laivaliput Tukholmasta Turkuun valmiiksi varattuna. Iloiseksi yllätykseksemme saimme pian myös kuulla, että Tukholmankin kenttä avautuisi illemmalla, ainakin joksikin aikaa. Niinpä varasimme jatkoyhteyden Tukholmasta Helsinkiin kello 21 lähtevään koneeseen. Koneen lähtöajan lähestyessä jännitys kuitenkin kasvoi, sillä Kööpenhaminan kenttä oli sulkeutumassa piakkoin, kenties jopa ennen koneemme lähtöä. Koneeseen noustessamme matkustajahenkilökunta totesi matkaajille, että kenttä sulkeutuisi viiden minuutin päästä. Tämä pani matkustajiin vauhtia, ja sillä sekunnilla kun viimeinen matkustaja astui koneeseen, kuulutti lentoemäntä kimeällä äänellä kapteenille boarding completed. Heti, kun koneen ovi oli saatu suljettua, nytkähti kone liikkeelle, vaikkeivat kaikki matkustajat olleet edes istuutuneet paikoillensa. Kone kiisi kiitoteiden halki sellaista vauhtia, että penkkiin painautui jo ennen varsinaista lähtökiihdytystä. Täyteen tehoon kone kiihdytti ilman turhaa pysähdystä kiitotien päässä, ja niin pääsimme ilmaan viidessä minuutissa boardingin aloittamisesta. Ilmaan päästyään kone nousi tuhkapilvien rajaamasta aukosta 720 asteen spiraalin tehden. Tukholmaan saavuttuamme saimme tietää, että kenttä oli jo avautunut, mutta saattaisi sulkeutua illemmalla. Nettiä selatessamme huomasimme, että Helsinkiin kello 17 lähtevään koneeseen oli vielä paikkoja jäljellä, mitkä päätimme varata Aalto-yliopistosta oleville kollegoillemme, joiden tiesimme saapuvan Tukholman kentälle hieman kello kolmen jälkeen. Ja niin kollegamme, jotka viimeksi olin nähnyt Sydneyn lentokentällä, pääsivät jatkamaan matkaansa kohti Helsinkiä ja olivat näin ensimmäinen Suomeen saapunut Australian matkaseurue. Onneksemme niin Tukholman kuin Helsinginkin kenttä pysyivät tuon illan auki, ja myös me pääsimme iltakoneella kotiin. Näin jälkikäteen, kaikista vastoinkäymisistä huolimatta, oli matka mielestäni onnistunut, sillä harvoin tulee vastaavaa matkaa tehtyä. Konferenssi vastasi odotuksiani, ja konferenssipaikka ylitti odotukseni. Matkoista maapallon toiselle puolelle tiesin tulevan pitkiä, mutta ainutkertaisia kokemuksia, en niistä arvannut tulevan. Juhana Hiironen 15 Kiinteistöarviointi 2/10

16 Vakiosopimusten hyödyntäminen kiinteistökaupoissa Diplomityössä Vakiosopimusten hyödyntäminen kiinteistökaupoissa selvitettiin ns. vakiosopimusehtoja, joilla kunnat luovuttavat yritystontteja yrityksille. Diplomityö tehtiin kirjallisuustutkimuksena sekä vertaamalla Hollolan ja Tuusulan kuntien käyttämiä luovutussopimuksia. Keskeisenä tutkimuskysymyksenä oli selvittää, miten sopimusoikeus vakiosopimusten näkökulmasta, maakaaren mukaiset kiinteistökaupat sekä Philip Kotlerin edelleen kehittämä markkinointimix (4 P), voivat muodostaa uuden lähtökohdan kuntien yritystonttikauppoihin. Diplomityössä havaittiin, että yrityskaupoissa sopimuksia käytetään erittäin monipuolisesti. Kauppahinnan lisäksi sovittaviksi tulevat esimerkiksi kilpailukiellot, henkilöstön asema, kannustimet, brändiarvo, immateriaalioikeudet, asiakassuhteet ja kaupasta tiedottaminen. Vakiintuneet periaatteet ja aikaisemmat sopimuspohjat Tutkimuksen mukaan kunnat eivät pääsääntöisesti Suomessa käytä etukäteen päätettyjä ja julkaistuja yleisiä luovutusehtoja myydessään kiinteistöjä yrityksille. Monet kunnat julkaisevat vain osan ehdoista nettisivuillaan. Jos kunnassa olisi määritelty yleiset sopimusehdot, mahdollistaisi se tutkimuksen mukaan sen, että aktiivista myyntitoimintaa tehtäessä, kaupan ehtoja voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa. Tutkimuksessa havaittiin, että yritystonttikaupat tehdään kyllä kunnissa vakiintuneiden periaatteiden mukaan, ja käytännössä aikaisempia kauppakirjoja käytetään pohjana uutta kauppakirjaa laadittaessa. Kokonaisnäkemys tarkoituksenmukaisista yleisistä sopimusehdoista kuitenkin puuttuu. Kun kauppakirjan pohjana on aikaisempi kauppakirja, johtaa se tilanteeseen, jossa sopimuspohja alkaa ikään kuin elämään omaa elämäänsä. Ajan myötä eri kauppojen yhteydessä saatetaan joitain kohtia muuttaa, mutta kokonaisuusajattelu on vaarassa jäädä vähemmälle huomiolle. Menettely ei ohjaa käytännössä kokonaisvaltaiseen kauppaehtojen harkintaan ja tarkoituksenmukaisimpien kauppaehtojen määrittelyyn. Kokonaan uuden ajattelutavan sisällyttäminen kauppakirjaan saattaa muodostua yksittäistapauksen osalta ylivoimaiseksi ja mieluummin toimitaan vakiintuneen käytännön mukaisesti, jossa vain vähäiset muutokset hyväksytään kauppakirjaan. Tällainen sopimuskulttuuri ei tutkimuksen mukaan mahdollista kilpailukeinojen kehittämistä tai kehittymistä. Kiinteistöarviointi 2/10 16

17 Kauppakirjat ovat säilyttäneet muotonsa maakaaren säännösten mukaisena. Toimintatavan perusteella voidaan tutkimuksen mukaan päätellä, että kauppakirjaa ei koeta kunnissa sellaiseksi elementiksi, jolla voisi olla merkitystä yritystonttien myynnin edistämisessä. Ajattelutapa on kuitenkin tutkimuksen tekijän mukaan suppea, eikä sille ole löydettävissä käytännöllisiä tai tieteellisiä perusteita. Kauppakirja pitäisikin tutkijan mukaan nähdä keskeisenä elementtinä myös itse myyntityössä, sillä kauppakirjalla on merkittävä informaatioarvo paitsi ostajalle myös myyjälle. Yleiset luovutusehdot kilpailuetuna Tutkimuksessa havaittiin, että eri kuntien käyttämät kauppakirjat ovat hyvin samansisältöisiä. Eroavaisuuksia havaittiin lähinnä sopimusehtojen järjestyksessä, mutta ei juurikaan sisällössä. Mikäli tavoitteena on kilpailla yritysten sijoittumisesta eri kuntien välillä, ei nykyinen toimintakulttuuri kauppakirjojen osalta tutkimuksen mukaan mahdollista tätä. Tutkimuksen perusteella kunnat voisivat ottaa käyttöönsä yleiset tonttien luovutusehdot. Ne voitaisiin laatia siten, että niillä olisi markkinoinnin kannalta oma merkityksensä. Etukäteen julkaistuna ne lisäisivät sopimustoiminnan avoimuutta. Tutkimuksessa sopimustoiminnan kehittäminen nähdään tärkeänä osana kunnan hallintoa. Vuorovaikutussuhteita syntyy eri toimijoiden kesken ja niistä myös sovitaan sopimuksilla. Kuntaan sijoittumista harkitsevan yrityksen ensimmäiset kontaktit kunnan hallintoon saattavat liittyä juuri sopimusneuvottelujen aloittamiseen. Tutkimuksessa lopuksi muistutetaan, että vakiosopimusten käyttöönottaminen on kuitenkin vain yksi osatekijä monimutkaisissa yritystonttikaupoissa. Merkitystä on myös oikeiden yrityssegmenttien houkuttelemisella, tonttien sijainnilla, markkinoinnilla sekä kunnan tulevaisuuden näkymillä. Yritysten investointipäätöksiin liittyy useita epävarmuustekijöitä. Kunnan näkökulmasta oleellista on löytää investointipäätösten ongelmakohtia, joihin se pystyy vaikuttamaan. Näistä vakiosopimus vastaisi ainakin selkeyden ja nopeuden tarpeeseen sekä mahdollisesti sisällön osalta myös investoinnin molemminpuoliseen edullisuuteen. Pasi Laitala 17 Kiinteistöarviointi 2/10

18 Uutisia lyhyesti Asuntotonttien hintaindeksit koottiin Uusi Asuntotonttien hintaindeksit julkaisu on ilmestynyt. Vuosina muutokset tonttikauppojen määrissä, kauppahinnoissa ja tonttikaupan rakenteessa ovat selvityksen mukaan olleet historiallisen nopeita ja suuria. Tällä hetkellä tonttien kysyntä jatkuu edelleen korkeana. Hintakehitystilastoista voivat hyötyä niin rakennusliikkeet, kansalaiset kuin poliittiset päättäjätkin. Hintaindeksilukujen laskennassa on huomioitu kaikki edustavat asuntotonttikaupat ja kauppahinnat on muunnettu vastaamaan ns. standarditonttia. Indeksilaskentamenetelmänä käytetään laatuvakioitujen kauppahintojen keskiarvoja. Asuntotonttien hintaindeksit julkaisu on osa Maanmittauslaitoksen selvityksiä -sarjaa, ja se on ladattavissa maksutta Maanmittauslaitoksen verkkosivuilta. Lähteet: > julkaisut ja asiakirjat > MML:n julkaisusarja Sähköiselle kiinteistövaihdannalle luodaan edellytyksiä MML:ssa Kiinteistöjen kirjaamisasiat siirtyivät vuodenvaihteessa Maanmittauslaitokseen, minkä myötä koko Kiinteistötietojärjestelmä (KTJ), siis sekä sen kiinteistö- että kirjaamisosa, ovat Maanmittauslaitoksen hallinnassa. Tämä mahdollistaa sähköisen kiinteistönvaihdannan asiointijärjestelmän rakentamisen KTJ:n päälle. Hankkeen etenemistä varten on eduskunnassa valmisteilla sähköistä kiinteistönvaihdantaa koskevia muutoksia maakaareen. Lisäksi valtionhallinnossa on meneillään erilaisia yhteisiä palveluja koskevia hankkeita, esimerkiksi kansalainen asiointitili. Nämä tuovat kuitenkin vanhoille tietojärjestelmille sellaisia vaatimuksia, joita ei voi nykyisten järjestelmien pohjalta toteuttaa, mistä johtuen vähintäänkin KTJ:n kirjaamisosa (omistukset, kiinnitykset, erityiset oikeudet) on uusittava. Kiinteistötietojärjestelmän kirjaamisosan uudistamishanke käynnistettiin vuoden 2009 alkupuolella. Hankkeessa on jäljellä kaksi päävaihetta: olemassaolevan kiinteistöjärjestelmän kirjaamisosan uudistaminen vastaamaan nykyisiä tarpeita (KIOS-projekti); ja sähköisen kiinteistönvaihdannan tietojärjestelmän kehittäminen (SKV) ja käyttöönotto. Lähteet: > julkaisut ja asiakirjat > Lehdet ja vuosikertomus > Viisari Kiinteistöarviointi 2/10 18

19 Tulevia tapahtumia Sijoittajapäivä 2010 (Helsinki) Kiinteistöalan Koulutuskeskus ja Rakli järjestävät perinteisen sijoittajailtapäivän Sijoittajapäivillä keskitytään tarkastelemaan sijoitusmarkkinoiden kehitystrendejä sekä pohditaan kiinteistösijoitusten asemaa ja menestystekijöitä nykyisen markkinatilanteen ja tulevaisuuden näkymien valossa. Sijoittajapäivä on tarkoitettu erityisesti kiinteistösijoitus-, rahoitusja sijoitusmarkkinoiden ammattilaisille, asiantuntijoille ja päätöksentekijöille. Katso lisää: > koulutustarjotin > kiinteistöliiketoiminta Baltic Valuation Conference (Rostock, Saksa). Baltian maiden kiinteistöarviointiyhdistysten perinteinen yhteiskonferenssi pidetään kuluvana vuonna Saksan Rostockissa syyskuun päivinä. Konferenssi jakaantuu kahteen pääteemaan. Ensimmäisenä teemana on demografiset muutokset ja niiden vaikutukset kiinteistöarvioinnissa. Toisena teemana on kiinteistöarvioijien pätevyys, koulutus ja sertifiointi. Tilaisuuteen tulee ilmoittautua viimeistään 20. elokuuta mennessä. Katso lisää: Kiinteistöjen sijoitus-, rahoitus- ja kehitysliiketoiminnan Vuosiseminaari Vuosiseminaari on vuosittain marraskuussa järjestettävä kiinteistö- ja rakennusalan johdon merkittävä kokoontuminen, jossa käsitellään ajankohtaisia, alaa puhuttavia ja toimialaa eteenpäin vieviä teemoja. Vuosiseminaari avaa osaltaan niitä kiinteistöliiketoiminnan alueita, jotka tuottavat lisäarvoa asiakkaille ja muodostavat keskeisiä kilpailuetuja sekä alan yrityksille että asiakastoimialoille. Vuosiseminaarin ohjelma on valmisteilla. Katso lisää: > koulutustarjotin Maanmittaustieteiden päivät (Espoo) Maanmittaustieteiden päivien ohjelma on valmisteilla. Katso lisää: > Maanmittaustieteiden päivät 19 Kiinteistöarviointi 2/10

20 YHTEISÖJÄSENEMME Kiinteistöalan Koulutussäätiö Catella Property Oy Auktorisoidut Kiinteistöarvioijat ry. Maanomistajien Arviointikeskus Oy Fingrid Oyj Newsec-Maakanta Oy Realia Management Oy Suomen Toimitila-asiantuntijat Oy Laatumaa Jones Lang LaSalle Ovenia Oy Svenska Handelsbanken AB Palautusosoite: Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry. c/o Juhana Hiironen Kivenhakkaajankuja 3 B 41, Espoo. Kiinteistöarviointi 2/10 20

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014

Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014 Stephar Stephar Matkaraportti Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014 Tässä matkaraportista yritän kertoa vähän, että miten minulla meni lentomatka,

Lisätiedot

Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus

Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus 7.3.2011 17.4.2011 Joni Kärki ja Mikko Lehtola Matka alkoi Oulaisten rautatieasemalta sunnuntaina 16.3. Juna oli yöjuna, ja sen oli tarkoitus lähteä matkaan

Lisätiedot

Yleiskatsaus. Jos et ole vielä uutiskirjeen tilaaja, klikkaa TÄSTÄ tai lähetä sähköpostia osoitteeseen listatut@sipnordic.fi

Yleiskatsaus. Jos et ole vielä uutiskirjeen tilaaja, klikkaa TÄSTÄ tai lähetä sähköpostia osoitteeseen listatut@sipnordic.fi v.26 Jos et ole vielä uutiskirjeen tilaaja, klikkaa TÄSTÄ tai lähetä sähköpostia osoitteeseen listatut@sipnordic.fi www.aktiiviporssikauppa.com Yleiskatsaus Kohde-etuus Suositus 1 viikko 1 kuukausi LONG-tuote

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 2/07

Kiinteistöarviointi 2/07 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Suomen Kiinteistöarviointiyhdistyksen kesäkuun esitelmätilaisuus torstaina 7.6.2007 Tieteiden talolla. Lisätietoa sivulla 7! Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys

Lisätiedot

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Sunny Beach on upea rantalomakohde Mustanmeren rannikolla Bulgariassa. Kohde sijaitsee 30 kilometrin päässä Burgasista pohjoiseen. Sunny Beachin

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 2/06

Kiinteistöarviointi 2/06 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Suomen Kiinteistöarviointiyhdistyksen järjestämä esitelmätilaisuus maanantaina 5.6.2006 Tieteiden talolla. Lisätietoa sivulla 8. Kuva: Ian Britton LEHTI

Lisätiedot

ESTIEM Nordic Regional Coordination Meeting Lappeenranta 4.- 8.10.2012

ESTIEM Nordic Regional Coordination Meeting Lappeenranta 4.- 8.10.2012 ESTIEM Nordic Regional Coordination Meeting Lappeenranta 4.- 8.10.2012 Torstaina 4.10. saapuivat osallistujat ympäri Suomea ja Norjan Trondheimista. Illalla kokoonnuimme Kaplaakin kiltahuoneelle, jonne

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2013

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2013 HALLITUKSEN KOKOUS 1/2013 Aika: Torstai 27.2.2013 n. klo 17.00 Paikka: Gentti, Vaisalantie 8, Espoo Asialistan 5, kohta i käsiteltiin sähköpostikokouksessa 1.3-4.3.2013. Läsnä: Kauko Viitanen Puheenjohtaja

Lisätiedot

IADS-VAIHTO INTIASSA KESÄLLÄ 2015

IADS-VAIHTO INTIASSA KESÄLLÄ 2015 IADS-VAIHTO INTIASSA KESÄLLÄ 2015 Kevättalvella 2015 aloitimme vaihto-opiskelupaikan hakuprosessin valmistelun. Pohdimme perusteellisesti mihin maahan haluamme matkustaa ja missä maassa voisimme oppia

Lisätiedot

Liikennevalo-ohjatut suojatiet: Tekevätkö liikennevalot suojatiestä turvallisemman?

Liikennevalo-ohjatut suojatiet: Tekevätkö liikennevalot suojatiestä turvallisemman? Liikennevalo-ohjatut suojatiet: Tekevätkö liikennevalot suojatiestä turvallisemman? Perinteisesti arvellaaan, että liikennevalo-ohjatut suojatiet ovat turvallisempia kuin ilman liikennevaloja olevat suojatiet.

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 2/05

Kiinteistöarviointi 2/05 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Suomen Kiinteistöarviointiyhdistyksen järjestämä esitelmätilaisuus tiistaina 24.5.2005 Tieteiden talolla. kts. sivu 8 HUOM! LEHTI SISÄLTÄÄ SKAY:N JÄSENILLE

Lisätiedot

Porotalouden tukipolitiikka Pohjoismaissa

Porotalouden tukipolitiikka Pohjoismaissa Porotalouden tukipolitiikka Pohjoismaissa Kaija Saarni Elinkeino- ja yhteiskuntatutkimus Porotalouden tuotannon ja markkinoinnin kehittäminen MTT taloustutkimus, RKTL Sisältö 1. Tukipolitiikan tavoitteet

Lisätiedot

Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION

Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION 18. elokuuta kello 14.30 Hki- Vantaan kentällä alkoi tämän vuotinen Twinning vierailumme kaksoiskamariimme Stadeen. Lento lähti 17.30, mutta puheenjohtajamme Jarno

Lisätiedot

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme Kiinaraportti Sain kuulla lähdöstäni Kiinaan 3 viikkoa ennen matkan alkua ja siinä ajassa en ehtinyt edes alkaa jännittää koko matkaa. Meitä oli reissussa 4 muuta opiskelijaa lisäkseni. Shanghaihin saavuttua

Lisätiedot

Kiinteistöjen ylläpidon kustannusten vertailu Suomessa ja Virossa

Kiinteistöjen ylläpidon kustannusten vertailu Suomessa ja Virossa Kiinteistöjen ylläpidon kustannusten vertailu Suomessa ja Virossa KTI Kiinteistötieto Oy Kimmo Virtanen 14.11.2007 14.11.2007 Tallinna 1 Agenda Ylläpidon kustannusten vertailu Suomessa Kulujen ryhmittely

Lisätiedot

Vaihto-opiskelu Eindhoven Syksy 2007. Matti Talala& Jarkko Jakkula

Vaihto-opiskelu Eindhoven Syksy 2007. Matti Talala& Jarkko Jakkula Vaihto-opiskelu Eindhoven Syksy 2007 Matti Talala& Jarkko Jakkula MIKSI? Hollannin menestyneet kamppailu-urheilijat saivat meidän kiinnostuksen heräämään Eindhovenia kohtaan. Olisihan se hienoa mennä opiskelijavaihtoon

Lisätiedot

Pääkirjoitus: Kiinteistömarkkinat ja informaatio, s. 4. Kuntapuolen mielipiteitä kiinteistöarviointipalveluista, s. 8

Pääkirjoitus: Kiinteistömarkkinat ja informaatio, s. 4. Kuntapuolen mielipiteitä kiinteistöarviointipalveluista, s. 8 Kiinteistöarviointi 4/09 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Pääkirjoitus: Kiinteistömarkkinat ja informaatio, s. 4 Kuntapuolen mielipiteitä kiinteistöarviointipalveluista, s. 8 Toimistokäyttäjien

Lisätiedot

Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla

Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Tutkimus Marraskuu 2005 *connectedthinking Sisällysluettelo Yhteenveto... 3 Yleistä... 3 Kyselytutkimuksen tulokset... 3 Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla...

Lisätiedot

Oletko Bull, Bear vai Chicken?

Oletko Bull, Bear vai Chicken? www.handelsbanken.fi/bullbear Handelsbankenin bull & Bear -sertifikaatit Oletko Bull, Bear vai Chicken? Bull Valmiina hyökkäykseen sarvet ojossa uskoen markkinan nousuun. Mikäli olet oikeassa, saat nousun

Lisätiedot

HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus Kesäkuu - elokuu 2011

HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus Kesäkuu - elokuu 2011 HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus Kesäkuu - elokuu 20 SFS-ISO 20252:2008 sertifioitu HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus kesä-elokuussa 20 Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Pellon myynti. Marica Twerin/Maatalouslinja

Pellon myynti. Marica Twerin/Maatalouslinja Pellon myynti Marica Twerin/Maatalouslinja Muotovaatimukset / kauppa Kirjallisesti Osapuolten on allekirjoitettava kauppakirja ja kaupanvahvistajan vahvistettava kauppa kaikkien allekirjoittajien ollessa

Lisätiedot

JALOSTAMO VIERAILU BRATISLAVAAN 21.4 24.4

JALOSTAMO VIERAILU BRATISLAVAAN 21.4 24.4 JALOSTAMO VIERAILU BRATISLAVAAN 21.4 24.4 Olimme saaneet kutsun entiseltä Porvoon jalostamon johtajalta Miika Eerolalta mahdollisuuden tutustua MOL öljy yhtiön bratislavalaiseen jalostamoon.eerola oli

Lisätiedot

Sukuseuran matka Pietariin 13 16.5.2010

Sukuseuran matka Pietariin 13 16.5.2010 Sukuseuran matka Pietariin 13 16.5.2010 Ohessa olemme pyrkineet heijastamaan joitakin tapahtumia ja tunnelmia sukuseuran matkasta. Lyhyellä matkakertomuksellamme tahdomme jakaa hauskan ja antoisan matkamme

Lisätiedot

Y55 Kansantaloustieteen perusteet sl 2010 tehtävät 2 Mallivastaukset

Y55 Kansantaloustieteen perusteet sl 2010 tehtävät 2 Mallivastaukset Y55 Kansantaloustieteen perusteet sl 2010 tehtävät 2 Mallivastaukset 1 Tehtävä 1 Lähde M&T (2006, 84, luku 4 tehtävä 1, muokattu ja laajennettu) Selitä seuraavat väittämät hyödyntämällä kysyntä- ja tarjontakäyrän

Lisätiedot

Työeläkelaitosten kiinteistösijoitusselvityksen havainnot

Työeläkelaitosten kiinteistösijoitusselvityksen havainnot 1 (6) Työeläkelaitosten kiinteistösijoitusselvityksen havainnot 1 Taustaa 2 Selvityksen kuvaus ja tulokset 2.1 Selvityksen kuvaus 2.2 Selvityksen tulokset Finanssivalvonta teki maaliskuu-elokuu 2012 välisenä

Lisätiedot

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 4/15. Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti

Kiinteistöarviointi 4/15. Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Kiinteistöarviointi 4/15 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Sisällys KIINTEISTÖARVIOINTI 4/2015 HALLITUS PUHEENJOHTAJA Kauko Viitanen Aalto-yliopisto HALLITUKSEN JÄSENET Arja Lehtonen Catella

Lisätiedot

Doodle helppoa aikatauluttamista

Doodle helppoa aikatauluttamista Doodle helppoa aikatauluttamista Kuinka käytän Doodlea? -vaiheittainen opas käyttöön ja aikataulukyselyn luomiseen http://www.doodle.com/ Doodle on ohjelma joka auttaa sinua aikatauluttamaan kokouksia

Lisätiedot

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com. Hedgehog Oy:n Rapidfire-pääomalaina

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com. Hedgehog Oy:n Rapidfire-pääomalaina Hedgehog Oy:n Rapidfire-pääomalaina Sisältö Lyhyt lainaesite Hedgehog Oy Rapidfire lainaehdot Rapidfire testaus Miten Rapidfireen voi sijoittaa Yhteystiedot ã 2004 Hedgehog Oy E Koskinen / 2 Rapidfire-pääomalaina

Lisätiedot

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta 2 JOHDANTO JA YHTEENVETO Korkeatasoinen ja toimiva lentoliikenne on merkittävä osa alueiden kilpailukykyä. Tämän vuoksi Pohjois- Karjalan maakuntaliitto osallistuu

Lisätiedot

Markkinakommentti. Julkaisuvapaa 7.10.2009 ARVOASUNTOJEN KAUPPA KIIHTYY PERHEASUNTOJEN RINNALLA

Markkinakommentti. Julkaisuvapaa 7.10.2009 ARVOASUNTOJEN KAUPPA KIIHTYY PERHEASUNTOJEN RINNALLA Markkinakommentti Julkaisuvapaa 7.10.2009 ARVOASUNTOJEN KAUPPA KIIHTYY PERHEASUNTOJEN RINNALLA Jos perheasuntojen kauppalukumäärät ovat loppukesän ja alkusyksyn aikana kasvaneet voimakkaasti verrattuna

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

Council Meting Portugal 5.11-10.11.2013

Council Meting Portugal 5.11-10.11.2013 Council Meting Portugal 5.11-10.11.2013 Lappeenrannasta osallistui Council Meetingiin tänä vuonna kahden delegaatin lisäksi ennätyksellisesti viisi henkilöä. Lappeenranta oli siis hyvin edustettuna. Lähdimme

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007 1(6) Aika 13.6.2007 Paikka Läsnä Asianajotoimisto Fredman & Månsson Mikko Salo, hallituksen puheenjohtaja Une Tyynilä, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Jan Hjelt, hallituksen jäsen Salla Korhonen,

Lisätiedot

BIDDY BASKET 2015 / New Orleans 11.-20.3.2015

BIDDY BASKET 2015 / New Orleans 11.-20.3.2015 DAY 1 BIDDY BASKET 2015 / New Orleans 11.-20.3.2015 Matka alkoi kun kokoonnuimme Helsinki-Vantaan lentokentälle 04.30. Härski ja Niko pitivät meille pienen palaverin ja aloimme hoitaa lähtömuodollisuuksia.

Lisätiedot

Piirikuvernöörin korvaussäännöt

Piirikuvernöörin korvaussäännöt Piirikuvernöörin korvaussäännöt Piirikuvernöörit voivat hakea korvausta seuraavista menoista. Kaikki matkat tulee tehdä mahdollisimman edullisesti. 1. KORVATTAVAT TAPAHTUMAT a. KLUBIVIERAILUT Jotta varmistetaan

Lisätiedot

H HI IN N T N O ANJ E S N U O S J U A O U J S AUS P Ö P Ö R RS SS I I S S S S Ä Ä 16.3.2009 1

H HI IN N T N O ANJ E S N U O S J U A O U J S AUS P Ö P Ö R RS SS I I S S S S Ä Ä 16.3.2009 1 HINTOJEN SUOJAUS HINNAN SUOJAUS PÖRSSISSÄ PÖRSSISSÄ 16.3.2009 1 Hintojen suojaus pörssissä - futuurit ja optiot Futuurisopimus on sitova sopimus, jolla ostat tai myyt tulevaisuudessa hintaan, josta sovitaan

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Raportti työharjoittelusta ulkomailla

Raportti työharjoittelusta ulkomailla Eevi Takala PIN10 12.5.2013 Raportti työharjoittelusta ulkomailla Opiskelen pintakäsittelyalan viimeisellä vuodella ja olin puolet (5vk) työharjoitteluajastani Saksassa töissä yhdessä kahden muun luokkalaiseni

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 4/07

Kiinteistöarviointi 4/07 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Syksyn esitelmätilaisuus torstaina 18.10.2007 vierailijana Aivar Tomson Virosta. IVS-koulutustilaisuus 29.11.2007. Lisätietoa sivuilla 6 ja 7. Suomen

Lisätiedot

RESÄMÄTKOJÄ SUOMESSA. matkasuunnitelmia. 1925. SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYKSEN laatimia

RESÄMÄTKOJÄ SUOMESSA. matkasuunnitelmia. 1925. SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYKSEN laatimia Imatra Savonlinna Punkaharju SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYKSEN laatimia matkasuunnitelmia. RESÄMÄTKOJÄ SUOMESSA 1925. Allaviitotut matkasuunnitelmat ovat aiotut ohjeiksi kesämatkoja suunniteltaessa ja voidaan

Lisätiedot

Kaikki säästöt saavutettu? Valmistaudu toisinajattelemaan yrityksesi ratkaisut. Taru Keronen, Area.fi 3.6.2010

Kaikki säästöt saavutettu? Valmistaudu toisinajattelemaan yrityksesi ratkaisut. Taru Keronen, Area.fi 3.6.2010 Kokonaiskuva hallussa? Kaikki säästöt saavutettu? Valmistaudu toisinajattelemaan yrityksesi ratkaisut. Taru Keronen, Area.fi 3.6.2010 Näinkö teet säästöä matkustamisessa? Surfaamalla netissä löytyy parhaat

Lisätiedot

KIINTEISTÖARVIOINTI 2/11

KIINTEISTÖARVIOINTI 2/11 KIINTEISTÖARVIOINTI 2/11 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti 1 Sisällys KIINTEISTÖARVIOINTI 2/11 HALLITUS PUHEENJOHTAJA Kauko Viitanen Teknillinen Korkeakoulu HALLITUKSEN JÄSENET Arja Lehtonen

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

S-114.2720 Havaitseminen ja toiminta

S-114.2720 Havaitseminen ja toiminta S-114.2720 Havaitseminen ja toiminta Heikki Hyyti 60451P Harjoitustyö 2 visuaalinen prosessointi Treismanin FIT Kuva 1. Kuvassa on Treismanin kokeen ensimmäinen osio, jossa piti etsiä vihreätä T kirjainta.

Lisätiedot

3. kappale (kolmas kappale) AI KA

3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3.1. Kellonajat: Mitä kello on? Kello on yksi. Kello on tasan yksi. Kello on kaksikymmentä minuuttia vaille kaksi. Kello on kymmenen minuuttia yli yksi. Kello on kymmenen

Lisätiedot

Technopolis Oyj. Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2015 Jukka Uusitalo Antti Huotari Leena Aaltonen 20.1.

Technopolis Oyj. Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2015 Jukka Uusitalo Antti Huotari Leena Aaltonen 20.1. An International Associate of Technopolis Oyj Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2015 Jukka Uusitalo Antti Huotari Leena Aaltonen 20.1.2016 Muodosta pdf arko-työkalut

Lisätiedot

Asteriski ry:n hallituksen kokous 9/2013

Asteriski ry:n hallituksen kokous 9/2013 Asteriski ry Pöytäkirja Sivu 1 Asteriski ry:n hallituksen kokous 9/2013 Aika 26.2.2013 Paikka Asteriski ry:n toimisto, ICT-talo Läsnä Pauliina Anttila (Poistui kohdassa 12) Toni Hämäläinen Toni Haikkari

Lisätiedot

Pääkirjoitus: Yhdistyksemme rooli nyt ja tulevaisuudessa, 4. Neurotaloustiede ja evoluutioteoria metsän arvioinnissa, 5

Pääkirjoitus: Yhdistyksemme rooli nyt ja tulevaisuudessa, 4. Neurotaloustiede ja evoluutioteoria metsän arvioinnissa, 5 Kiinteistöarviointi 1/10 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Pääkirjoitus: Yhdistyksemme rooli nyt ja tulevaisuudessa, 4 Neurotaloustiede ja evoluutioteoria metsän arvioinnissa, 5 Kiinteistöalan

Lisätiedot

Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2011

Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2011 Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2011 Jukka Uusitalo Antti Huotari Seppo Koponen Toimeksiannon määritys Toimeksianto Technopolis Oyj (Technopolis) ja Realia Management

Lisätiedot

Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu

Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä ENERGIARATKAISU KIINTEISTÖN KILPAILUKYVYN SÄILYTTÄMISEKSI Osaksi kiinteistöä integroitava Realgreen- tuottaa sähköä aurinko- ja

Lisätiedot

ASIAKASNÄKÖKULMA JULKAISUTOIMINNAN MURROKSEEN

ASIAKASNÄKÖKULMA JULKAISUTOIMINNAN MURROKSEEN 1 ASIAKASNÄKÖKULMA JULKAISUTOIMINNAN MURROKSEEN Mari Katvala Oulun yliopiston kirjasto Oulun yliopiston kirjasto/ Mari Katvala 2 TOIMEKSIANTO Kuinka löytää aineiston, kun julkaiseminen hajaantuu aitoon

Lisätiedot

Anne-Mari Hartikainen Liisa Kemppainen Mari Toivanen

Anne-Mari Hartikainen Liisa Kemppainen Mari Toivanen Anne-Mari Hartikainen Liisa Kemppainen Mari Toivanen Selvittää lasten perheiden ja terapeuttien välistä yhteistyötä ja arjen voimavaroja Tuleeko perhe kuulluksi ja huomioidaanko vanhempien mielipiteitä

Lisätiedot

Kehity, niin menestyt. Osto Hankintatoimi Logistiikka Toimitusketjun hallinta

Kehity, niin menestyt. Osto Hankintatoimi Logistiikka Toimitusketjun hallinta Kehity, niin menestyt Osto Hankintatoimi Logistiikka Toimitusketjun hallinta Mikä yhdistää BP:n katastrofia Meksikonlahdella ja kansainvälisten vaatejättien osallisuutta Bangladeshin vaatetehtaan kohtalokkaassa

Lisätiedot

Kiinteistöjen ylläpidon kustannusten vertailu Suomessa ja Virossa. KTI Kiinteistötieto Oy 26.05.2008

Kiinteistöjen ylläpidon kustannusten vertailu Suomessa ja Virossa. KTI Kiinteistötieto Oy 26.05.2008 Kiinteistöjen ylläpidon kustannusten vertailu Suomessa ja Virossa KTI Kiinteistötieto Oy 26.05.2008 Agenda KTI:n osaprojekti: kiinteistöjen ylläpitokustannusten vertailu ja tilastointi Kulujen ryhmittely

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 370. Kaupunginhallitus 17.12.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 370. Kaupunginhallitus 17.12.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 7..0 Sivu / 7/0.0.0/0 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 8 0..0 70 Active Life Village Oy:n osakkeiden luovutus Valmistelijat / lisätiedot: Laitala Pasi, puh. (09) 86 87 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Tietoa Hampurin vuosikokouksesta - Ilmoittautumisohjeet ja tietoa matkoista

Tietoa Hampurin vuosikokouksesta - Ilmoittautumisohjeet ja tietoa matkoista Tietoa Hampurin vuosikokouksesta - Ilmoittautumisohjeet ja tietoa matkoista Hampuri kutsuu 96. kansainvälinen vuosikokous järjestetään Hampurissa 5. - 9.7.2013 Ohjelma: Perjantai 5.7. Näyttelyhalli ja

Lisätiedot

Valmistelut avajaisia varten

Valmistelut avajaisia varten POISTARIPAJA -hanke 10.6.2014 Oona Salo Texvex Forssan avajaiset 3.6.2014 juhlistettiin Forssan Texvexin virallisia avajaisia iloisissa tunnelmissa. Päivään sopi niin lasten askartelua, tekstiilin lajittelua

Lisätiedot

Yrityskaupan muistilista

Yrityskaupan muistilista Yrityskaupan muistilista Aloita ajoissa * Yleisemmin yrityksen myyntiprosessi kestää noin 10 kuukautta, mutta hyvin usein se venyy yli vuoden mittaiseksi. Valitettavasti kaikkein yleisintä on, että yrityskauppa

Lisätiedot

11:50 Kokoontuminen Helsinki-Vantaan lentokentällä T2. 12:00 Lentoliikenne Yhdysvaltoihin, Finnairin viestintäjohtaja Arja Suominen

11:50 Kokoontuminen Helsinki-Vantaan lentokentällä T2. 12:00 Lentoliikenne Yhdysvaltoihin, Finnairin viestintäjohtaja Arja Suominen Ohjelma: TORSTAI 21.8. 11:50 Kokoontuminen Helsinki-Vantaan lentokentällä T2 12:00 Lentoliikenne Yhdysvaltoihin, Finnairin viestintäjohtaja Arja Suominen 12:30 Tutustuminen Finnairin uuteen Premium-loungeen

Lisätiedot

Avoin hallinto Open Government Partnership. Suomen toimintaohjelman valmistelu

Avoin hallinto Open Government Partnership. Suomen toimintaohjelman valmistelu Avoin hallinto Open Government Partnership Suomen toimintaohjelman valmistelu Mikä on Open Government Partnership? Open Government Partnership (avoimen hallinnon kumppanuushanke) eli OGP käynnistettiin

Lisätiedot

Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu. Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.fi

Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu. Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014 Kuluttajien vastuu kasvusta? Kuluttajien luottamus on yksi markkinoiden toimivuuden ja taloudellisen

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2012

Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2012 Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2012 Jukka Uusitalo Antti Huotari Seppo Koponen 17.1.2013 An International Associate of Toimeksiannon määritys Toimeksianto Technopolis

Lisätiedot

Kotka Sillamäe Kotka Rahtipotentiaalin selvitys. 29.4.2008 Kotka Loppuseminaari Tutkimuspäällikkö Markku Haikonen

Kotka Sillamäe Kotka Rahtipotentiaalin selvitys. 29.4.2008 Kotka Loppuseminaari Tutkimuspäällikkö Markku Haikonen Kotka Sillamäe Kotka Rahtipotentiaalin selvitys 29.4.2008 Kotka Loppuseminaari Tutkimuspäällikkö Markku Haikonen 1 Kotka Sillamäe Kotka Rahtipotentiaalin selvitys Tutkimusotos: suuret huolinta- ja kuljetusyritykset

Lisätiedot

WintEVE Sähköauton talvitestit

WintEVE Sähköauton talvitestit 2013 WintEVE Sähköauton talvitestit J.Heikkilä Centria 5/13/2013 1 Sisältö Reitti 1 (42.3km) -2 C -5 C lämpötilassa, 10.1.2013, 14:08:28 14:59:37... 2 Reitti 1 (42.3km) -14 C -17 C lämpötilassa, 11.1.2013,

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2015 Sukuseura Kiteen Matikaiset r.y..

JÄSENTIEDOTE 2015 Sukuseura Kiteen Matikaiset r.y.. Kuva: YLE Etelä-Karjala TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET sivu KITEEN SUKUSEUROJEN YHTEINEN KYLPYLÄVIIKONLOPPU...2 SYKSYN KAHVITILAISUUDELLE JATKOA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA...3 JUHLAVUOSI 2016...4 MUUTTUNEISTA

Lisätiedot

Julkaisufoorumi-hankkeen toteutus ja merkitys Tampereen yliopiston näkökulmasta

Julkaisufoorumi-hankkeen toteutus ja merkitys Tampereen yliopiston näkökulmasta Julkaisufoorumi-hankkeen toteutus ja merkitys Tampereen yliopiston näkökulmasta Tutkimus, julkaiseminen ja väitöskirja Tampereen yliopistossa Tampereen yliopisto 15.5.2012 Otto Auranen tutkija, Tampereen

Lisätiedot

Myynnin sertifikaatti Palveluprosessin visualisointi Jonna Rothberg-Mikkonen 20.2.2015

Myynnin sertifikaatti Palveluprosessin visualisointi Jonna Rothberg-Mikkonen 20.2.2015 Myynnin sertifikaatti Palveluprosessin visualisointi Jonna Rothberg-Mikkonen 20.2.2015 Case: Hyvän Olon viikonloppu kurssilaisen palvelupolku Vierumäellä VIERUMÄKI KOTISIVUT www.vierumaki.fi - Paljon informaatiota

Lisätiedot

TARJOUS 1 Tiina Aalto Puh. 0205 61 5306 Fax 0205 61 5333 11.8.2010 tiina.aalto@kavevatravel.fi

TARJOUS 1 Tiina Aalto Puh. 0205 61 5306 Fax 0205 61 5333 11.8.2010 tiina.aalto@kavevatravel.fi TARJOUS 1 Turun Kaupunki Pertti Heinonen Puh. 02-262 4802 pertti.heinonen@turku.fi RYHMÄMATKA RUOTSIIN JA NORJAAN Kiitämme tarjouspyynnöstänne ja tarjoamme ryhmällenne seuraavia matkapalveluita: Kohde

Lisätiedot

Mikä Eräverkko? Kaikki eräelämykset yhdestä osoitteesta.

Mikä Eräverkko? Kaikki eräelämykset yhdestä osoitteesta. Mikä Eräverkko? Eräverkko on eräihmisten ja -palveluiden kohtauspaikka, josta löydät helposti ja nopeasti metsästysmahdollisuudet sekä metsästyksen oheispalvelut. Kaikki eräelämykset yhdestä osoitteesta.

Lisätiedot

5.3 Ensimmäisen asteen polynomifunktio

5.3 Ensimmäisen asteen polynomifunktio Yllä olevat polynomit P ( x) = 2 x + 1 ja Q ( x) = 2x 1 ovat esimerkkejä 1. asteen polynomifunktioista: muuttujan korkein potenssi on yksi. Yleisessä 1. asteen polynomifunktioissa on lisäksi vakiotermi;

Lisätiedot

Vuoden 2011 vuosikokouksessa tehtyjen valintojen mukaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet olivat;

Vuoden 2011 vuosikokouksessa tehtyjen valintojen mukaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet olivat; 17.8.2011 Jäsenkirje 2/2011 Hyvää loppu kesää! Vuosikokous pidettiin Helsingissä 11.3.2011. Puheenjohtajaksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi valittiin Pekka Honkanen ja kansainvälisenä sihteerinä toimivaksi

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 Sisällysluettelo 1. Selvityksen yleistiedot... 3 1.1. Toimialat... 3 1.2. Taustatiedot... 4 2. Liikevaihto ja talousodotukset... 4 2.1. Liikevaihtoindeksit... 4

Lisätiedot

Käyttöohje e-travel Single View

Käyttöohje e-travel Single View e-travel Single View Carlson Wagonlit Travel Online Helpdesk Puhelin: +358 (0)205 615 531 Sähköposti: Copyright 2007-2013 CWT SISÄLLYSLUETTELO 1 Mikä on Single View... 3 2 e-travel kirjautuminen... 3 3

Lisätiedot

Finlandia-talo 11.2.2016 m/s Baltic Queen 11.-12.2.2016

Finlandia-talo 11.2.2016 m/s Baltic Queen 11.-12.2.2016 Finlandia-talo 11.2.2016 m/s Baltic Queen 11.-12.2.2016 Tarjoamme sinulle arvokkaimmat kontaktit LOGY Conference on johtava logistiikka- ja hankinta-alan kohtaamispaikka Pohjois-Euroopassa. Kontaktifoorumi

Lisätiedot

Rauman MTY Friski Tuult ry. Jäsenkirje 5/2015

Rauman MTY Friski Tuult ry. Jäsenkirje 5/2015 Rauman MTY Friski Tuult ry Jäsenkirje 5/2015 Rauman MTY Friski Tuult ry Eteläkatu 7 A 4-5 26100 Rauma puh (02) 821 1065 www.friskituult.fi friski@friskituult.fi RAUMAN MTY FRISKI TUULT RY 1 Sisällys Yhdistyksen

Lisätiedot

Maidontuottajien ammattimatka USA, Wisconsin, 1.10 8.10.2015

Maidontuottajien ammattimatka USA, Wisconsin, 1.10 8.10.2015 Maidontuottajien ammattimatka USA, Wisconsin, 1.10 8.10.2015 Vuoden 2015 World Dairy Expo ammattimatka lähestyy. Matkan pituus on kahdeksan päivää. Ohjelman mukaan matkaan sisältyy yhteensä 8 tilavierailu,

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

MENNÄÄN BUSSILLA. Aja ilmaiseksi paikallisliikenteessä

MENNÄÄN BUSSILLA. Aja ilmaiseksi paikallisliikenteessä MENNÄÄN BUSSILLA Aja ilmaiseksi paikallisliikenteessä Tapahtuman logo Kansainvälinen autoton päivä Tapahtuma on ajoitettu kansainväliseen autottomaan päivään. Kansainvälistä autotonta päivää vietetään

Lisätiedot

Terveiset yritysvierailulta 17.10. S. G. Nieminen ilahdutti esittelyillassa

Terveiset yritysvierailulta 17.10. S. G. Nieminen ilahdutti esittelyillassa Terveiset yritysvierailulta 17.10. S. G. Nieminen ilahdutti esittelyillassa Puutarhanaiset kävivät kylässä Vantaalla Juurakkokujalla S. G. Niemisellä. Paikkaan oli helppo löytää kehä III:lta, ja siellä

Lisätiedot

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus Kävijäkysely 6.-7.9.2007 Liikelahjat-messut t Helsingin Messukeskus Business to Business Mediat Oy Kävijäkysely Liikelahjat-messut 6.-7.9.2007, Helsingin Messukeskus Vastaajia 242 Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen

Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Access via Finland reittimarkkinointikampanjan tuloksia Teija Suoknuuti/NELI ELLO loppuseminaari 15.3.2012 Kotka 7.4.2010 Tausta ja tavoitteet Logistiikkasektori

Lisätiedot

Thl.fi määrittely 1. työpaja

Thl.fi määrittely 1. työpaja ALEKSI KALLINEN aleksi.kallinen@solita.fi +358 50 582 9464 TERO SAARENPÄÄ tero.saarenpaa@solita.fi +358 50 359 0556 Thl.fi määrittely 1. työpaja 16/10/2012 Agenda Lyhyet esittäytymiset Työpajan esittely

Lisätiedot

Lyhyt opas Sopimusasiakkaan palveluun

Lyhyt opas Sopimusasiakkaan palveluun Lyhyt opas Sopimusasiakkaan palveluun Sisältö Klikkaa pikalinkkejä tai vieritä diaesitystä eteenpäin 1. Suomen Asiakastieto Kaikki asiakkaistasi 2. Sopimusasiakkaan etusivu 3. Kotimaa-valikko 4. Suhdekartta

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus

Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus Mirja Rautiainen - Mika Siiskonen Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus HARJOITUSTEHTÄVIÄ LUKU 15: HUONEMYYNNIN MAKSIMOINTI http://charles.savonia.fi/~mas/julkaisut HINNOITTELUN VAIKUTUS HUONETUOTTOIHIN

Lisätiedot

KITISENRANNAN POJAT SAIVAT ELOKUVAOPPIA IRLANNISSA

KITISENRANNAN POJAT SAIVAT ELOKUVAOPPIA IRLANNISSA KITISENRANNAN POJAT SAIVAT ELOKUVAOPPIA IRLANNISSA Lähdimme vappuaamuna 1.5.jännittävälle elokuvamatkalle Irlantiin Kitisenrannan koulun pihalta. Mukana olivat Taneli Juntunen (9b), Joonas Tuovinen (9b),

Lisätiedot

Bulgaria, Pazardzhik 4.3.-15.4.2014

Bulgaria, Pazardzhik 4.3.-15.4.2014 Bulgaria, Pazardzhik 4.3.-15.4.2014 Janet Valliovuo ja Ramoona Rahja, Horaca11 Johdanto Lähdimme ulkomaille, koska halusimme kokeilla jotain erilaista ja kokeilla rajojamme. Halusimme lähteä Iso-Britanniaan,

Lisätiedot

30.6.2014 Maanantai: Suunnittelua

30.6.2014 Maanantai: Suunnittelua 30.6.2014 Maanantai: Suunnittelua Piristyspartio on palannut, mutta tällä kertaa vanhusten kanssa häärivät aivan uudet kasvot! Maanantaina päiväkeskukselle kokoontui kaksi ryhmää, eli kesäkuun ryhmä perehdytti

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta

Ajankohtaista markkinoilta Ajankohtaista markkinoilta Senior Tourism Consultant Sanna Tuononen 1.5.2013 31.10.2013 31.10.2013 Sisältö Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti Suomen kannalta? Mitkä ovat

Lisätiedot

Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2010

Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2010 Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2010 Kaj Söderman Seppo Koponen Jukka Uusitalo 18.1.2011 Toimeksiannon määritys Toimeksianto Technopolis Oyj (Technopolis) ja Realia

Lisätiedot

SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 11.2.2008

SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 11.2.2008 SOPIMUSOIKEUS, pakolliset aineopinnot 11.2.2008 Vastausohjeet Vastaustilaa on yksi sivu kysymyksissä nro 1 3. Tilaa ylittävää vastausta tai sellaista vastausta, jossa on riviä kohden enemmän kuin yksi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) 4 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kiinteistönkaupan esisopimuksen tekemiseksi ja tonttien myymiseksi (Kaartinkaupunki, Kasarmitori, tontit

Lisätiedot

1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2

1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2 Työsuojelurahasto Ohje 1 Työsuojelurahaston rahoittamien hankkeiden PAINETUT JA VERKOSSA JULKAISTAVAT LOPPURAPORTIT Sisältö sivu 1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2 1.1. Yleiset periaatteet. 2 1.2.

Lisätiedot

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän muutos maaseutupitäjästä osaksi Helsingin seutua Mäntsälän yritystoiminta

Lisätiedot

Mistä kuulitte eetu-hankkeesta?

Mistä kuulitte eetu-hankkeesta? 40 35 Takaisin yhteenvetoon Mistä kuulitte eetu-hankkeesta? 37% 30 25 23% % 20 15 10 10% 10% 13% 5 3% 3% 0 esitteestä mainoksesta tiedotustilaisuudesta uutisesta sosiaalisen median kautta suoran yhteydenoton

Lisätiedot