LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2005"

Transkriptio

1 LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2005 Kunnanhallitus

2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 1 2 KUNNAN HALLINTO Valtuusto Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Taloudellinen kehitys 4 3 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN 6 4 TOIMINNAN RAHOITUS 7 5 RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET 8 6 KOKONAISTULOT JA -MENOT 10 7 KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS Omistukset muissa yhteisöissä Konsernitase ja sen tunnusluvut 12 8 HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSIT- TELYSTÄ 14 9 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 9.1. Käyttötalouden toteutuminen Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen 97 TOTEUTUMISVERTAILU (määrärahataso) 98

3 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TULOSLASKELMA 106 RAHOITUSLASKELMA 107 TASE 108 KONSERNITASE 110 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 112 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 112 TASEEN LIITETIEDOT 114 LASKENNALLISESTI ERIYTETTY LIIKETOIMINTA VESIHUOLTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA 119 VESIHUOLTOLAITOKSEN TASE 120 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 121 LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA 123

4 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Merkittävin julkista sektoria koskettava keskustelu kuluvana vuonna oli hallituksen käynnistämä kunta- ja palvelurakenneuudistushanke. Se on kirvoittanut kieliä ja sen pohjalta on maassamme lähtenyt liikkeelle useita hankkeita tähdäten tulevien haasteiden voittamiseen. Jyväskylän seudulla näihin haasteisiin vastataan verkostokaupunkihankkeella, joka lähtee liikkeelle toimintojen kautta. Siinä pyrimme tuottamaan kuntalaisille laadukkaita palveluja nykyistä tehokkaammalla verkolla ja nykyistä taloudellisemmin. Merkittävimpiä käynnistyneitä hankeselvityksiä olivat seudullinen päivähoito, perusopetuksen seutuselvitys sekä toisen asteen koulutuksen strateginen suunnitelma. Vastauksia näille löytynee seuraavan vuoden aikana. Jyväskylän seutu on edelleen yksi maamme nopeimmin kasvavista seuduista mitattiinpa sitä millä mittarilla tahansa. Viimeisen viiden vuoden aikana Jyväskylän seudun väkiluku on kasvanut 4 %, vastaava kasvu koko maassa oli 1 %. Seudun yritysmarkkinat ovat hyvin vireät. Suuria kauppoja ja omistusjärjestelyjä tehdään aivan toiseen tahtiin kuin vielä viisi vuotta sitten. Seudun hyvä imago vetää puoleensa sekä kotimaisia että ulkomaisia toimijoita sekä sijoittajia. Väkiluvun kasvu oli 125 henkeä ollen kunnan strategiassaan osoittaman tavoitteen mukaisessa vauhdissa. Viime vuosina väestönkasvu on johtunut pääasiassa muuttovoitosta, mutta kuluvana vuonna kasvusta noin 2/3 oli syntyneiden enemmyyttä. Väestönlisäyksen rakenne vaihtelee vuosittain riippuen siitä, miten aloitetut rakennuskohteet valmistuvat. Laukaaseen muutti 932 henkilöä ja täältä lähti 893 henkilöä. Laukaasta muuttajat ovat pääosin opiskelijoita ja se näkyy erityisesti jatko-opiskelujen aloituskuukausina. Tulomuutto Laukaaseen kohdistuu ennen kaikkea Jyväskylän seudun muista kunnista sekä muista naapureista. Kunnallispoliittisena nyanssina putkahti julkisuuteen Lievestuore-seuran hanke Lievestuoreen alueen irrottamiseksi muusta Laukaasta lähinnä Jyväskylän maalaiskuntaan. Hanke ei ollut laatuaan ensimmäinen. Rakentamisen, erityisesti asuinrakentamisen tahti Laukaassa kiihtyy edelleen edellisestä vuodesta. Erityisen näkyvää kirkonkylän alueella on ollut nostureiden elävöittämä kyläkuva. Omakotirakentaminen näkyy voimakkaana Leppävedellä Näätämäen alueella ja kirkonkylässä Kantolan alueella. Myös Lievestuoreen alueen rakentaminen on uudelleen viriämässä. Merkittävin maakauppa tehtiin Vihtavuoresta ison Kuhajärven rannalta, jonne rakentaminen pääsee alkuun vuonna Tällöin myös Vihtavuorta vaivannut tonttipula helpottuu. Kirkonkylän kaupallisen painopisteen siirtymistä lähemmäksi maantie 637 edesauttoi Ale- Makasiinin kauppahallin valmistuminen joulun alla Julkisen sektorin hankkeista mainittakoon Vehniän ala-asteen laajennus ja peruskorjaus sekä Sydän-Laukaan koulukeskuksen peruskorjauksen aloitus. Yhteistyö Laukaan yrittäjien ja kunnan välillä tiivistyi. Y4-kampanjan pohjalta Laukaassa käynnistettiin yrittäjyyskasvatushanke, joka toteutuessaan on jatkumo aina päiväkodista toisen asteen koulutukseen asti. Yritysten nettokasvu vuonna 2005 Laukaassa oli 50. Se on 9 enemmän kun edellisenä vuonna ja on edelleen seutukunnan kärkeä. Lähivuosina valmistuva ns. kehätiehanke tulee varmasti vilkastuttamaan yritysten hakeutumista Laukaaseen. Väestönkasvusta huolimatta Laukaan työttömyys jatkaa laskuaan hitaasti, mutta varmasti. Työttömyysprosentti oli tasan 12 eli 0,2 prosenttiyksikköä edellisvuotta alhaisempi. Työttömyytemme on maakunnan kolmanneksi alhaisin. Korkeimmat työttömyysluvut osuvat vuodesta toiseen tammi-helmikuulle sekä toukokesäkuulle. Viimeksi mainittuun vaikuttavat erityisesti koulujen päättymiset. Alle 25-vuotiaita työttömiä Laukaassa oli keskimäärin hieman alle 100. Loppuvuodesta se oli selkeästi alkuvuotta alhaisempi. Sen sijaan yli vuoden työttömänä olleiden määrä pysyy sitkeästi noin 250 hengen paikkeilla. Kunnallistalouden kannalta vuosi 2005 oli edellisvuotta parempi, mutta säilyi edelleen kireänä. Edellisen tilikauden noin 2,6 milj. euron alijäämä väheni 2,16 milj. euroon. Kumulatiivinen alijäämä on noin 3 milj. euroa. Edellisen vuoden tilinpäätökseen nähden verotulot kasvoivat noin 1 milj. euroa, mutta jäivät kuitenkin 0,3 milj. euroa alle budjetoidun. Valtio-osuudet kasvoivat odotetusti noin 0,8 milj. euroa. Ongelmana meillä niin kuin monissa kunnissa on ollut käyttötalousmenojen voimakas kasvu. Tasapainotusryhmä teki valtuustolle noin 4 milj. euron vakauttamispaketin puolen prosenttiyksikön veron korotuksineen, jonka valtuusto hyväksyi, mutta jonka kohdentamisessa oli vaikeuksia. Ilahduttavaa oli, että henkilöstömenojen kasvu pystyttiin puristamaan vain noin 2,2 %:iin, kun se valtakunnassa oli keskimäärin noin 4 %. Vuosikate saatiin yhteisin ponnisteluin positiiviseksi (0,2 milj. euroa) vaikka alkuperäisessä budjetissa sen arvioitiin olevan noin 0,9 miljoonaa miinuksella. Asukasta kohden vuosikate oli noin 14 euroa positiivinen. Tuloksen ollessa negatiivinen tilinpäätökseen ei siltä osin voi olla tyytyväinen, vaikka suunta on oikeaan päin. Meidän on vuosia eteenpäin huolehdittava tiukasta taloudenpidosta. Kiitän yhteistyökumppaneitamme, sidosryhmiä, kuntalaisia ja laukaalaista elinkeinoelämää kuluneesta vuodesta. Väestön ja yritysmäärän kasvu vankistaa tulevaisuuden kivijalkaamme. Kuntamme päättäjille kiitos panoksesta strategiaprosessiin ja strategian jalkauttamiseen tuleville vuosille sekä hyvästä yhteistyöstä ja yksimielisyydestä huomisen rakentamisessa. Kunnan henkilöstö on merkittävällä tavalla resurssien määrällisestä vähenemisestä huolimatta kyennyt tiivistämään työtahtiaan ja ottamaan vastaan uusia haasteita. Tästä kaikesta heille lämmin kiitos. Vain yhteistyöllä, sekä ulkoisesti että sisäisesti voimme rakentaa maamme eturivin kuntaa. Esko Koliseva kunnanjohtaja

5 2 2. KUNNAN HALLINTO LAUKAAN KUNTA ORGANISAATIOKAAVIO VALTUUSTO 43 jäsentä TARKASTUS- LAUTAKUNTA 5 jäsentä Tilintarkastaja KUNNANHALLITUS 11 jäsentä Kunnanjohtaja KUNNAN KANSLIA SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO SIVISTYSOSASTO TEKNINEN OSASTO MAANKÄYTTÖ- OSASTO KESKUSVAALILTK 5 jäsentä VAALILAUTA- KUNTA 6 kpl, 5 jäs/ltk SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTA- KUNTA 9 jäsentä KOULUTUS- LAUTAKUNTA 9 jäsentä VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA 9 jäsentä TEKNINEN LAUTAKUNTA 9 jäsentä - Tiejaosto 3 jäsentä KAAVOITUS- JA RAKENNUS- LAUTAKUNTA 9 jäsentä Vaalitoimikunta 3 jäsentä

6 Valtuusto Laukaassa valtuustopaikkoja on 43, jotka jakautuvat valtuustoryhmittäin seuraavasti: Suomen Keskusta 19, Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue 11, Vasemmistoliitto 6, Suomen Kansallinen Kokoomus 5, Kristillisdemokraatit 2. Valtuuston puheenjohtajisto Pj. Pihlajasaari Helena Lievestuore SDP 1. vpj Suomala Antti Vihtavuori KESK 2. vpj. Honkonen Leena Laukaa VAS Valtuutetut Ahonen Ari Laukaa VAS Autio Markku Vehniä SDP Blomberg Aila Laukaa SDP Blomberg Leif Vihtavuori SDP Haverinen Veikko Laukaa KESK Hokkanen Pentti Lievestuore KESK Honkonen Lauri Lievestuore SDP Hänninen Juhani Kuusa KESK Jolanki Jorma Lievestuore KOK Järvelä Ritva-Liisa Leppävesi KESK Kalmari Leena Leppävesi SDP Kirmanen Anne Vihtavuori KESK Koivisto Kari Leppävesi VAS Kytömaa Marko Äijälä KESK Kärki Timo Lievestuore KOK Laitinen Pekka Lievestuore SDP Lepistö Jorma Valkola KESK Mäkelä Jukka Laukaa KD Nieminen Tuula Leppävesi VAS Niemistö Eva-Kaisa Vihtavuori KOK Nukarinen Riitta Laukkavirta KESK Närhi Risto Laukaa KD Pakkala Kari-Pekka Laukaa KOK Parkkonen Pertti Leppävesi KESK Pekkala Ulla Laukaa KESK Pietiläinen Pentti Laukaa VAS Pulkkinen Ari Laukaa as. SDP Puttonen Mikko Lievestuore SDP Puupponen Tuula Laukaa as. KESK Savolainen Anja Laukaa KESK Siekkinen Juhani Kuusa SDP Sippola Hanna-Leena Laukaa KESK Sysmäläinen Eero Kuusa KESK Taipale Seppo Lievestuore VAS, alkaen Talka Ilkka Laukaa KOK Tammenoja Esko Lievestuore SDP Tulla Pentti Lievestuore KESK Vekki Esko Lievestuore KESK Viinikainen Jaana Kuusa VAS, saakka Viinikainen Jukka Kuusa KESK Vuorenpää Pirjo Lievestuore KESK

7 Kunnanhallitus Laukaassa kunnanhallituksessa on 11 jäsentä: Puheenjohtajisto Parkkonen Pertti Leppävesi KESK Leppävesi SDP Vihtavuori KOK Vihtavuori SDP Laukaa KESK Leppävesi VAS Äijälä KESK Lievestuore SDP Laukkavirta KESK Laukaa KESK Vuorenpää Pirjo Lievestuore KESK Kunnanhallituksen esittelijänä toimii kunnanjohtaja Tarkastuslautakunta Nieminen Tuula Leppävesi VAS Laukaa as. KESK Lievestuore KESK Lievestuore SDP Laukaa KESK 2.4. Taloudellinen kehitys Bruttokansantuotteen määrä kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 2,1 prosenttia vuonna Bruttokansantuote eli tuotettujen tavaroiden ja palveluiden yhteenlaskettu arvonlisäys oli viime vuonna 155 miljardia euroa. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä tuotanto oli 0,4 prosenttia suurempi kuin edellisellä neljänneksellä. Vuoden toisella neljänneksellä bruttokansantuote pieneni paperiteollisuuden työkiistasta johtuen 1,3 prosenttia ja kolmannella neljänneksellä kasvoi jälleen 2,9 prosenttia. Viimeisellä vuosineljänneksellä bruttokansantuote kasvoi edelliseen neljännekseen verrattuna 0,9 prosenttia. Kysynnän kasvu oli viime vuonna edellisen vuoden tapaan kotitalouksien kulutuksen ja yksityisten investointien varassa. Vuonna 2004 kasvuun kääntyneet investoinnit lisääntyivät edelleen. Viennin määrä kasvoi 7 prosenttia ja tuonnin määrä runsaat 10 prosenttia. Yksityiset kulutusmenot nousivat viime vuonna 3,4 prosenttia. Uusien autojen hankinta jatkui maltillisena, mutta kodinkoneita ja viihde-elektroniikkaa, huonekaluja ja muita sisustustarvikkeita ostettiin runsaasti enemmän kuin edellisenä vuonna. Viime vuonna kestokulutustavaroiden ostot kasvoivat 8,5 prosenttia, kun edellisenä vuonna kasvu oli 7 prosenttia. Julkisten kulutusmenojen määrä lisääntyi puolitoista prosenttia. Kiinteät investoinnit lisääntyivät vajaat 2 prosenttia. Kone-, laite- ja kuljetusvälineinvestointien yhteismäärä pieneni 5,5 prosenttia. Asuinrakennusinvestoinnit lisääntyivät edelliseen vuoteen verrattuna 4 prosenttia, mutta muita talonrakennuksia pystytettiin 6 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Julkiset investoinnit supistuivat 6 prosenttia. Alkutuotannon määrä kasvoi vajaat 2 prosenttia edellisestä vuodesta. Jalostuselinkeinojen tuotanto pieneni vajaan prosentin edellisestä vuodesta. Alkukesän työselkkauksen johdosta puu- ja paperiteollisuuden tuotanto oli lähes 10 prosenttia pienempi kuin edellisenä vuonna. Palvelualoilla tuotanto kasvoi 3 prosenttia. Talonrakentaminen lisääntyi 5,4 prosenttia.

8 5 Yritysten toimintaylijäämä kasvoi yhden prosentin edellisestä vuodesta. Yritysten yrittäjätulo väheni 4 prosenttia edellisen vuoden ennätystasosta. Yrittäjätulo vastaa karkeasti voittoa ennen verojen ja osinkojen maksua. Välittömiä veroja yritykset maksoivat saman verran kuin edellisenä vuonna. Osinkoja yritykset sen sijaan maksoivat 8 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna, ilmeisesti osinkojen muuttuneen verokohtelun takia. Yritysten kiinteät investoinnit kotimaahan kasvoivat viime vuonna 5 prosenttia. Yritysten nettoluotonanto eli rahoitusasema oli runsaat 5 miljardia euroa ylijäämäinen, missä oli vähennystä edellisvuodesta runsas miljardi euroa. Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo kasvoi viime vuonna nimellisesti 1,6 prosenttia ja reaalisesti vain 0,4 prosenttia. Bruttotuloja lisäsi eniten palkkasumman kasvu 4,6 prosenttia. Yrittäjätulot säilyivät edellisen vuoden tasolla. Kokonaistulojen vaatimattomaan kasvuun oli useita syitä. Maksetut välittömät verot kasvoivat 5 prosenttia, mistä osa aiheutui siitä, että myös osingot tulivat verollisiksi. Samaan aikaan kotitalouksien osinkotulot vähenivät 15 prosenttia. Kotitalouksien kulutusmenot kasvoivat nimellisesti 5 prosenttia. Säästämisaste eli säästön suhde käytettävissä olevaan tuloon muuttui negatiiviseksi ja oli -0,4 prosenttia, kun se edellisenä vuonna oli +2,8 prosenttia. Kotitalouksien velkaantumisaste kasvoi edelleen. Valtionhallinnon rahoitusasema oli viime vuonna miljardi euroa ylijäämäinen. Valtion verotulot kasvoivat 3,4 prosenttia, arvonlisäveron kasvu oli 5 prosenttia. Tulonsiirrot kunnille kasvoivat lähes 7 prosenttia. Kuntien ja kuntayhtymien rahoitusasema oli runsaat miljardi euroa alijäämäinen, hieman enemmän kuin valtionhallinto oli ylijäämäinen. Rahoitusasema oli nyt viidettä vuotta alijäämäinen. Kuntien verotulojen kasvu oli 4 prosenttia. Yhteensä julkisyhteisöjen EMU-ylijäämä oli 2,6 prosenttia bruttokansantuotteesta vuonna EMU-velka oli 41,1 prosenttia bruttokansantuotteesta. Julkisten menojen suhde bruttokansantuotteeseen oli edellisen vuoden tasolla, 50,7 prosenttia. Veroaste eli verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen osuus bruttokansantuotteesta kohosi viime vuonna 44,5 prosenttiin. Vuonna 2004 vastaava luku oli 44,3 prosenttia. Laukaan kunnan vuosikate vuonna 2005 oli 0,2 milj. euroa eli n. 0,6 milj. euroa parempi kuin vuonna Tilikauden alijäämäksi tuli 2,2 milj. euroa (2004 2,6 milj. euroa). Kumulatiivinen alijäämä oli 3,0 milj. euroa (2004 0,8 milj. euroa). Lainakanta vuoden lopussa oli 15,3 milj. euroa ( ,4 milj. euroa) ja kassavarat 0,2 milj. euroa (2004 0,2 milj. euroa). Toimintamenojen kasvu oli 2,8 %.

9 6 3. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot , ,80 Toimintakulut , ,28 Toimintakate , ,48 Verotulot , ,52 Valtionosuudet , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , ,40 Muut rahoitustuotot , ,68 Korkokulut , ,26 Muut rahoituskulut , ,08 Vuosikate , ,22 Poistot ja arvonalentumiset , ,13 Tilikauden tulos , ,35 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,35 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 15,4 14,8 Vuosikate/Poistot, % 9,8-14,7 Vuosikate, /asukas 13,71-19,64 Asukasmäärä TOIMINNAN RAHOITUS

10 7 RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Vuosikate , ,22 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit , ,32 Rahoitusosuudet inv.menoihin , ,29 Käyttöom.myyntitulot , ,47 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta , ,78 Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys , ,54 Antolainasaamisten vähennys , ,37 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,73 Lyhytaikaisten lainojen muutos , ,00 Muut maksuvalmiuden muutokset , ,16 Rahoitustoiminnan nettokassavirta , ,26 Kassavarojen muutos , ,48 Kassavarat , ,72 Kassavarat , ,24 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 5,8-6,1 Pääomamenojen tulorahoitus, % 4-7,1 Lainanhoitokate 0,28 0,02 Kassan riittävyys, pv 1 1 Asukasmäärä

11 8 5. RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET TASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT , ,05 Aineettomat hyödykkeet , ,13 Aineettomat oikeudet , ,13 Aineelliset hyödykkeet , ,51 Maa- ja vesialueet , ,73 Rakennukset , ,88 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,32 Koneet ja kalusto , ,05 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,53 Sijoitukset , ,41 Osakkeet ja osuudet , ,11 Muut lainasaamiset , ,30 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,74 Valtion toimeksiannot , ,38 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,36 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,29 Vaihto-omaisuus , ,46 Aineet tarvikkeet ja tavarat , ,46 Saamiset , ,11 Myyntisaamiset , ,81 Muut saamiset , ,34 Siirtosaamiset , ,96 Rahat ja pankkisaamiset , ,72 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,08 VASTATTAVAA

12 9 OMA PÄÄOMA , ,10 Peruspääoma , ,89 Edellisten tilikausien yli- / alijäämä , ,56 Tilikauden yli- / alijäämä , ,35 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,00 Valtion toimeksiannot , ,64 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,36 VIERAS PÄÄOMA , ,98 Pitkäaikainen , ,86 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,84 Lainat julkisyhteisöiltä , ,02 Muut pitkäaikaiset velat , ,00 Lyhytaikainen , ,12 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,00 Lainat julkisyhteisöiltä 3 026, ,59 Saadut ennakot , ,05 Ostovelat , ,86 Muut lyhytaikaiset velat , ,35 Siirtovelat , ,27 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,08 TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 53,9 57,3 Rahoitusvarallisuus /asukas -1232, ,42 Suhteellinen velkaantuneisuus -% 34,9 33,5 Lainat /asukas 890,95 843,22 Lainakanta , ,45 Lainasaamiset , ,30 Asukasmäärä

13 10 6. KOKONAISTULOT JA -MENOT TULOT % Varsinainen toiminta Toimintatuotot ,55 14,5 Verotulot ,56 51,4 Valtionosuudet ,00 28,3 Korkotuotot ,93 0,0 Muut rahoitustuotot ,43 0,8 Tulorahoituksen korjauserät - Käyttöomaisuuden myyntivoitot ,70-1,3 Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin ,42 0,1 Käyttöomaisuuden myyntitulot ,05 2,4 Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennys ,34 0,1 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,0 Lyhytaikaisten lainojen lisäys ,00 3,7 Kokonaistulot yhteensä ,58 100,0 MENOT % Varsinainen toiminta Toimintakulut ,89 91,4 Korkokulut ,99 0,5 Muut rahoituskulut ,76 0,2 Tulorahoituksen korjauserät - Käyttöomaisuuden myyntitappiot ,65 0,0 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit ,21 5,5 Rahoitustoiminta Antolainasaamisten lisäys ,10 0,1 Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,94 2,4 Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0,0 Kokonaismenot yhteensä ,24 100,0

14 11 7. KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS 7.1. Omistukset muissa yhteisöissä Kotipaikka Tytäryhteisöt - yhdistelty nimellisarvomenetelmällä Laukaan Vuokrakodit Oy Laukaa Laukaan Kehitysyhtiö Oy Laukaa Heikkilän tyttöjen säätiö Laukaa Kv /67 Kuntayhtymät - yhdistelty peruspääomaosuuden mukaan Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Keski-Suomen Liitto Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri Suojarinteen kuntayhtymä Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä Osakkuusyhteisöt Asunto Oy Vallestupa Asunto Oy Äijälänrivi Asunto Oy Jokiniityntie 4 Asunto Oy Laukaan Puistokoti Laukaan Linja-autoasemakiinteistö Oy Jyväskylä Jyväskylä Jyväskylä Suolahti Äänekoski Laukaa Laukaa Laukaa Laukaa Laukaa Konserniyhteisöt Kunnan Konsernin Konsernin osuus omistus omistus omasta vieraasta tilikauden voiosuus % osuus % pääomasta pääomasta tosta/tappiosta Tytäryhteisöt Laukaan Vuokrakodit Oy 100,00 100, , ,44 0,00 Laukaan Kehitysyhtiö Oy 100,00 100, , ,98-649, , ,42-649,83 Kuntayhtymät Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 9,46 9, , , ,86 Keski-Suomen Liitto 5,70 5, , , ,66 Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri 5,44 5, , , ,97 Suojarinteen kuntayhtymä 5,97 5, , , ,02 Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä 6,44 6, , , , , , ,67 Osakkuusyhteisöt Asunto Oy Vallestupa 44,19 44, , ,75-714,15 Asunto Oy Äijälänrivi 32,64 32, ,20 47, ,95 Asunto Oy Jokiniityntie 4 23,26 23, ,50 173,49 2,84 Asunto Oy Laukaan Puistokoti 21,74 21, , ,47 478,67 Laukaan Linja-autoasemakiinteistö Oy 26,06 26, , , , , ,59

15 KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT , ,81 Aineettomat hyödykkeet , ,34 Aineettomat oikeudet , ,09 Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut , ,25 Aineelliset hyödykkeet , ,22 Maa- ja vesialueet , ,41 Rakennukset , ,11 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,72 Koneet ja kalusto , ,32 Muut aineelliset hyödykkeet , ,16 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,50 Sijoitukset , ,25 Osakkuusyhteisöosuudet , ,92 Muut osakkeet ja osuudet , ,03 Muut lainasaamiset , ,30 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,32 Valtion toimeksiannot , ,73 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,59 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,84 Vaihto-omaisuus , ,90 Aineet tarvikkeet ja tavarat , ,07 Keskeneräiset tuotteet 177, ,83 Saamiset , ,58 Pitkäaikaiset saamiset , ,88 Lainasaamiset 3 990, ,00 Muut saamiset , ,88 Lyhytaikaiset saamiset , ,70 Myyntisaamiset , ,44 Lainasaamiset 28,38 Muut saamiset , ,40 Siirtosaamiset , ,48 Rahoitusarvopaperit , ,28 Osakkeet ja osuudet 1 348, ,10 Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin , ,18 Muut arvopaperit , ,00 Rahat ja pankkisaamiset , ,08 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,97 VASTATTAVAA

16 13 OMA PÄÄOMA , ,72 Peruspääoma , ,46 Osuus kuntayhtymien oman pääoman lisäyksestä Arvonkorotusrahasto , ,17 Muut omat rahastot , ,65 Edellisten tilikausien yli- / alijäämä , ,56 Tilikauden yli- / alijäämä , ,00 VÄHEMMISTÖOSUUDET ,18 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET , ,11 Poistoero , ,74 Vapaaehtoiset varaukset , ,37 PAKOLLISET VARAUKSET , ,16 Eläkevaraukset 1 312, ,97 Muut pakolliset varaukset , ,19 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,15 Valtion toimeksiannot , ,99 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,62 Muut toimeksiantojen pääomat 7,88 89,54 VIERAS PÄÄOMA , ,65 Pitkäaikainen , ,49 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,53 Lainat julkisyhteisöiltä , ,28 Saadut ennakot 733,11 611,68 Muut velat , ,00 Lyhytaikainen , ,16 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,45 Lainat julkisyhteisöiltä 3 026, ,59 Saadut ennakot , ,16 Ostovelat , ,38 Muut velat , ,60 Siirtovelat , ,98 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,97 KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 35,3 35,2 Rahoitusvarallisuus /asukas -3184,1-3085,03 Konsernin lainat, /asukas 2 939, ,09 Konsernin lainakanta , ,54 Konsernin lainasaamiset , ,30 Kunnan asukasmäärä

17 14 8. HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ Kunnanhallitus esittää, että tilikauden alijäämä ,11 euroa kirjataan tilikauden yli-/alijäämätilille. Talouden tasapainottamisessa noudatetaan vuoden 2006 talousarviota ja vuosien taloussuunnitelmaa, joissa on toteutettu talouden tasapainotustyöryhmän toimenpide-ehdotuksia. Vuosien taloussuunnitelma laaditaan tasapainoiseksi. 9. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 9.1. Käyttötalouden toteutuminen Lautakunta Tulosalue KESKUSVAALILAUTAKUNTA Vaalit Alkuperäinen Talousarvio Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälkeen Talous Toimintamenot 0, , ,26 Toimintatulot 0,00 0,00 Toimintakate 0,00 0,00 0, , ,26 Perustelutiedot Poistot ja arvonalentumiset 0,00 0,00 Laskennalliset erät 0,00 122,08-122,08 Netto 0,00 0,00 0, , ,34 Käyttöomaisuus Arvo Lisäykset Vähennykset Poistot Arvo

18 15 Lautakunta Tulosalue TARKASTUSLAUTAKUNTA Hallinnon ja talouden tarkastus Alkuperäinen Talousarvio Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälkeen Talous Toimintamenot , , ,25 974,75 Toimintatulot 0,00 0,00 Toimintakate ,00 0, , ,25 974,75 Perustelutiedot Poistot ja arvonalentumiset 0,00 0,00 Laskennalliset erät , , , ,81 Netto ,00 0, , , ,06 Käyttöomaisuus Arvo Lisäykset Vähennykset Poistot Arvo

19 16 Lautakunta Tulosalue Toiminta-ajatus KUNNANHALLITUS Kunnanhallitus / valtuusto, kunnanhallitus ja keskushallinto Hyvän hallintotavan mukainen valmistelu ja täytäntöönpano sekä hallinnon ja palveluiden koordinointi kunnan edun mukaisesti. TAVOITTEET MITTARIT TAVOITETASO TOIMENPITEET TOTEUTUMINEN Hyvän hallintotavan mukainen valmistelu, täytäntöönpano ja laillisuuden valvonta ja muu palvelutuotanto. Päätösten valmistelun ja toimeenpanon taso. Lakien ja asetusten tuntemuksen taso. Kirjaajan tehtävien hoitoon varauduttu koulutuksella ja perehdytyksellä. Kirjaajan tehtävien hoidon työpanoksen määrä kasvaa. Uusien luottamushenkilöiden perehdytyskoulutus ja strategiaprosessin toteutus. Toimiva ja ajantasainen kunnan sisäinen ja ulkoinen viestintä. Hyvät ja luottamukselliset suhteet viestimiin. Tärkeiden kohderyhmien tavoittaminen. Koulutustilaisuudet. Palaute Henkilökunnalla ja luottamushenkilöillä ajantasainen, palvelutuotantoa ja päätöksentekoa tukeva tieto-taitotaso. Eri viestintämuotoja ja medioita hyödyntävä oikeaaikainen ja kohderyhmät tavoittava tiedottaminen. Toteutettu strategiaprosessi.. Viestintäsuunnitelman mukaiset toimenpiteet mm.. Kuntaikkunatieodotteen toteutus Laukaa-Konnevesi lehden kanssa joka kodin jakeluna. Laadittu kuntastrategia Sydämellinen Laukaa Asiakaspalaute valtaosin myönteistä. Oikaisuvaatimuksia 1 kpl Kuntaikkuna julkaistu ja jaettu koteihin. Kunnan kotisivuilla uutisointia lisätty. Kuntalaisten tarpeiden ja kunnan resurssien mukainen Lievestuoreen yhteispalvelupiste Palaute. Ratkaisut, joissa taajaman palvelutarve on järjestetty ottaen huomioon kunnan taloudelliset ja toiminnalliset mahdollisuudet. Selvitetään palveluiden tarve ja eri tavat niiden järjestämiseksi. Yhteispalvelupiste muuttanut yksityistiloista terveystoimen tiloihin. Perustelutietona asetettujen tavoitteiden toteutuminen (suoritetiedot) Nimike TA 2005 TP 2005 Henkilökunnan määrä Keskushallinnossa (keskushallinto, Lievestuoreen yhteispalvelupiste, yleinen edunvalvonta) on yhdeksän (9) virkaa, joista kirjaajan virkaa hoitaa osa-aikaeläkkeellä oleva viranhaltija. Yleisen edunvalvojan avuksi palkattiin työllistämistuella toimistovirkailija.

20 17 Lautakunta Tulosalue KUNNANHALLITUS Yleishallinto / Elinkeinotoimi TAVOITTEET MITTARIT TAVOITETASO TOIMENPITEET TOTEUTUMINEN Kunnan ja yrittäjien välinen yhteistyö Ohjelmakauden rahoitusmahdollisuuksi en hyödyntäminen - kuntakuva/yrittäjien palaute - hanketoiminta - rahoituspäätökset - uudet yritykset - rahoitusmahdollisuu ksien hyödyntäminen - hanketoimintaan osallistuneet Yhteistyö - yrittäjät/kunta - seudullinen Rahoitusten toteutuminen Yhteistyötapojen kehittäminen - kunta/yrittäjien yhteistyöryhmä - toimialaryhmät elinkeinopoliittinen ohjelma Toimenpiteet joilla mahdollistetaan - rahoitusmahdollisuud et - valmistautuminen uuteen rahoituskauteen - toimialaryhmien työ jatkuu - tiivistynyt yhteistyö kunta/yrittäjäjärjest ö - yhteistyömuotojen kehittämiseen haetut rahoitukset saatu - uusia yrityksiä syntynyt 81, lopettaneita 31, nettolisäys 50 (v.2004 nettolisäys 41) - haetuille hankkeille saatiin rahoitukset ja käynnistyneille hankkeille yksityisrahoitus osuudet Perustelutietona asetettujen tavoitteiden toteutuminen (suoritetiedot) Nimike TA 2005 TP 2005 Maksetut yhteistoimintaosuudet seutuyhteistyöhön Kuntarahaosuudet hanketoimintaan Henkilökunnan määrä henkilö Lautakunta Tulosalue Toiminta-ajatus KUNNANHALLITUS Maataloustoimi Kunnan maatalouden kehittäminen kunnan ja kuntalaisten edun mukaisesti. TAVOITTEET MITTARIT TAVOITETASO TOIMENPITEET TOTEUTUMINEN Jälkitarkistuksissa ei Maataloustukihakemusten virheetön palaute käsittelyssä virheetön koulutuksella lisätään Asiakkaiden antama Hakemusten Henkilöstön havaittu maksatuksiin liittyviä puutteita. Pieniä virheitä toki löytyi. käsittely suoritus laki- ja tukiehtojen tuntemusta. Ajallaan tehdyt maksatukset Lakisääteisten tarkastus- ja valvontatehtävien suorittaminen riittävässä laajuudessa Annetuissa aikatauluissa pysyminen Suoritettujen valvontakäyntien määrä verrattuna valvontakohteisiin Hakemusten nopea ja virheetön käsittely Pakolliset valvonnat suoritettu ja samalla ohjeistetaan toimimaan jatkossa oikein Henkilöstön tietotaidon lisääminen Kesäkaudelle toimistoapulaisen palkkaaminen Tarkastuskäyntien yhdistäminen Aikataulussa pysyttiin vaikka toimistoapua ei kesäkaudelle saatu. Hukkakauran osalta katselmukset eivät kattaneet kaikkia, mutta muut katselmukset suoritettiin kattavasti.

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2016 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2016. Väestö kasvoi 29 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 176. Työllisyystilanne oli hieman

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN TIEDOTE 27.3.2017 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN Juuri valmistuneessa tilinpäätöksessä

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 27.3.2017 Tilinpäätös 2016 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 8,3 milj. euroa

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate LIITE: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen Henkilöstön sivukulujen tarkennus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Toimintakulut 30 477-92 30 385 Toimintakate -2 884 92-2 792 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0,00 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 661 352,05 9 211

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot