LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2005

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2005"

Transkriptio

1 LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2005 Kunnanhallitus

2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 1 2 KUNNAN HALLINTO Valtuusto Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Taloudellinen kehitys 4 3 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN 6 4 TOIMINNAN RAHOITUS 7 5 RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET 8 6 KOKONAISTULOT JA -MENOT 10 7 KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS Omistukset muissa yhteisöissä Konsernitase ja sen tunnusluvut 12 8 HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSIT- TELYSTÄ 14 9 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 9.1. Käyttötalouden toteutuminen Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen 97 TOTEUTUMISVERTAILU (määrärahataso) 98

3 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TULOSLASKELMA 106 RAHOITUSLASKELMA 107 TASE 108 KONSERNITASE 110 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 112 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 112 TASEEN LIITETIEDOT 114 LASKENNALLISESTI ERIYTETTY LIIKETOIMINTA VESIHUOLTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA 119 VESIHUOLTOLAITOKSEN TASE 120 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 121 LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA 123

4 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Merkittävin julkista sektoria koskettava keskustelu kuluvana vuonna oli hallituksen käynnistämä kunta- ja palvelurakenneuudistushanke. Se on kirvoittanut kieliä ja sen pohjalta on maassamme lähtenyt liikkeelle useita hankkeita tähdäten tulevien haasteiden voittamiseen. Jyväskylän seudulla näihin haasteisiin vastataan verkostokaupunkihankkeella, joka lähtee liikkeelle toimintojen kautta. Siinä pyrimme tuottamaan kuntalaisille laadukkaita palveluja nykyistä tehokkaammalla verkolla ja nykyistä taloudellisemmin. Merkittävimpiä käynnistyneitä hankeselvityksiä olivat seudullinen päivähoito, perusopetuksen seutuselvitys sekä toisen asteen koulutuksen strateginen suunnitelma. Vastauksia näille löytynee seuraavan vuoden aikana. Jyväskylän seutu on edelleen yksi maamme nopeimmin kasvavista seuduista mitattiinpa sitä millä mittarilla tahansa. Viimeisen viiden vuoden aikana Jyväskylän seudun väkiluku on kasvanut 4 %, vastaava kasvu koko maassa oli 1 %. Seudun yritysmarkkinat ovat hyvin vireät. Suuria kauppoja ja omistusjärjestelyjä tehdään aivan toiseen tahtiin kuin vielä viisi vuotta sitten. Seudun hyvä imago vetää puoleensa sekä kotimaisia että ulkomaisia toimijoita sekä sijoittajia. Väkiluvun kasvu oli 125 henkeä ollen kunnan strategiassaan osoittaman tavoitteen mukaisessa vauhdissa. Viime vuosina väestönkasvu on johtunut pääasiassa muuttovoitosta, mutta kuluvana vuonna kasvusta noin 2/3 oli syntyneiden enemmyyttä. Väestönlisäyksen rakenne vaihtelee vuosittain riippuen siitä, miten aloitetut rakennuskohteet valmistuvat. Laukaaseen muutti 932 henkilöä ja täältä lähti 893 henkilöä. Laukaasta muuttajat ovat pääosin opiskelijoita ja se näkyy erityisesti jatko-opiskelujen aloituskuukausina. Tulomuutto Laukaaseen kohdistuu ennen kaikkea Jyväskylän seudun muista kunnista sekä muista naapureista. Kunnallispoliittisena nyanssina putkahti julkisuuteen Lievestuore-seuran hanke Lievestuoreen alueen irrottamiseksi muusta Laukaasta lähinnä Jyväskylän maalaiskuntaan. Hanke ei ollut laatuaan ensimmäinen. Rakentamisen, erityisesti asuinrakentamisen tahti Laukaassa kiihtyy edelleen edellisestä vuodesta. Erityisen näkyvää kirkonkylän alueella on ollut nostureiden elävöittämä kyläkuva. Omakotirakentaminen näkyy voimakkaana Leppävedellä Näätämäen alueella ja kirkonkylässä Kantolan alueella. Myös Lievestuoreen alueen rakentaminen on uudelleen viriämässä. Merkittävin maakauppa tehtiin Vihtavuoresta ison Kuhajärven rannalta, jonne rakentaminen pääsee alkuun vuonna Tällöin myös Vihtavuorta vaivannut tonttipula helpottuu. Kirkonkylän kaupallisen painopisteen siirtymistä lähemmäksi maantie 637 edesauttoi Ale- Makasiinin kauppahallin valmistuminen joulun alla Julkisen sektorin hankkeista mainittakoon Vehniän ala-asteen laajennus ja peruskorjaus sekä Sydän-Laukaan koulukeskuksen peruskorjauksen aloitus. Yhteistyö Laukaan yrittäjien ja kunnan välillä tiivistyi. Y4-kampanjan pohjalta Laukaassa käynnistettiin yrittäjyyskasvatushanke, joka toteutuessaan on jatkumo aina päiväkodista toisen asteen koulutukseen asti. Yritysten nettokasvu vuonna 2005 Laukaassa oli 50. Se on 9 enemmän kun edellisenä vuonna ja on edelleen seutukunnan kärkeä. Lähivuosina valmistuva ns. kehätiehanke tulee varmasti vilkastuttamaan yritysten hakeutumista Laukaaseen. Väestönkasvusta huolimatta Laukaan työttömyys jatkaa laskuaan hitaasti, mutta varmasti. Työttömyysprosentti oli tasan 12 eli 0,2 prosenttiyksikköä edellisvuotta alhaisempi. Työttömyytemme on maakunnan kolmanneksi alhaisin. Korkeimmat työttömyysluvut osuvat vuodesta toiseen tammi-helmikuulle sekä toukokesäkuulle. Viimeksi mainittuun vaikuttavat erityisesti koulujen päättymiset. Alle 25-vuotiaita työttömiä Laukaassa oli keskimäärin hieman alle 100. Loppuvuodesta se oli selkeästi alkuvuotta alhaisempi. Sen sijaan yli vuoden työttömänä olleiden määrä pysyy sitkeästi noin 250 hengen paikkeilla. Kunnallistalouden kannalta vuosi 2005 oli edellisvuotta parempi, mutta säilyi edelleen kireänä. Edellisen tilikauden noin 2,6 milj. euron alijäämä väheni 2,16 milj. euroon. Kumulatiivinen alijäämä on noin 3 milj. euroa. Edellisen vuoden tilinpäätökseen nähden verotulot kasvoivat noin 1 milj. euroa, mutta jäivät kuitenkin 0,3 milj. euroa alle budjetoidun. Valtio-osuudet kasvoivat odotetusti noin 0,8 milj. euroa. Ongelmana meillä niin kuin monissa kunnissa on ollut käyttötalousmenojen voimakas kasvu. Tasapainotusryhmä teki valtuustolle noin 4 milj. euron vakauttamispaketin puolen prosenttiyksikön veron korotuksineen, jonka valtuusto hyväksyi, mutta jonka kohdentamisessa oli vaikeuksia. Ilahduttavaa oli, että henkilöstömenojen kasvu pystyttiin puristamaan vain noin 2,2 %:iin, kun se valtakunnassa oli keskimäärin noin 4 %. Vuosikate saatiin yhteisin ponnisteluin positiiviseksi (0,2 milj. euroa) vaikka alkuperäisessä budjetissa sen arvioitiin olevan noin 0,9 miljoonaa miinuksella. Asukasta kohden vuosikate oli noin 14 euroa positiivinen. Tuloksen ollessa negatiivinen tilinpäätökseen ei siltä osin voi olla tyytyväinen, vaikka suunta on oikeaan päin. Meidän on vuosia eteenpäin huolehdittava tiukasta taloudenpidosta. Kiitän yhteistyökumppaneitamme, sidosryhmiä, kuntalaisia ja laukaalaista elinkeinoelämää kuluneesta vuodesta. Väestön ja yritysmäärän kasvu vankistaa tulevaisuuden kivijalkaamme. Kuntamme päättäjille kiitos panoksesta strategiaprosessiin ja strategian jalkauttamiseen tuleville vuosille sekä hyvästä yhteistyöstä ja yksimielisyydestä huomisen rakentamisessa. Kunnan henkilöstö on merkittävällä tavalla resurssien määrällisestä vähenemisestä huolimatta kyennyt tiivistämään työtahtiaan ja ottamaan vastaan uusia haasteita. Tästä kaikesta heille lämmin kiitos. Vain yhteistyöllä, sekä ulkoisesti että sisäisesti voimme rakentaa maamme eturivin kuntaa. Esko Koliseva kunnanjohtaja

5 2 2. KUNNAN HALLINTO LAUKAAN KUNTA ORGANISAATIOKAAVIO VALTUUSTO 43 jäsentä TARKASTUS- LAUTAKUNTA 5 jäsentä Tilintarkastaja KUNNANHALLITUS 11 jäsentä Kunnanjohtaja KUNNAN KANSLIA SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO SIVISTYSOSASTO TEKNINEN OSASTO MAANKÄYTTÖ- OSASTO KESKUSVAALILTK 5 jäsentä VAALILAUTA- KUNTA 6 kpl, 5 jäs/ltk SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTA- KUNTA 9 jäsentä KOULUTUS- LAUTAKUNTA 9 jäsentä VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA 9 jäsentä TEKNINEN LAUTAKUNTA 9 jäsentä - Tiejaosto 3 jäsentä KAAVOITUS- JA RAKENNUS- LAUTAKUNTA 9 jäsentä Vaalitoimikunta 3 jäsentä

6 Valtuusto Laukaassa valtuustopaikkoja on 43, jotka jakautuvat valtuustoryhmittäin seuraavasti: Suomen Keskusta 19, Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue 11, Vasemmistoliitto 6, Suomen Kansallinen Kokoomus 5, Kristillisdemokraatit 2. Valtuuston puheenjohtajisto Pj. Pihlajasaari Helena Lievestuore SDP 1. vpj Suomala Antti Vihtavuori KESK 2. vpj. Honkonen Leena Laukaa VAS Valtuutetut Ahonen Ari Laukaa VAS Autio Markku Vehniä SDP Blomberg Aila Laukaa SDP Blomberg Leif Vihtavuori SDP Haverinen Veikko Laukaa KESK Hokkanen Pentti Lievestuore KESK Honkonen Lauri Lievestuore SDP Hänninen Juhani Kuusa KESK Jolanki Jorma Lievestuore KOK Järvelä Ritva-Liisa Leppävesi KESK Kalmari Leena Leppävesi SDP Kirmanen Anne Vihtavuori KESK Koivisto Kari Leppävesi VAS Kytömaa Marko Äijälä KESK Kärki Timo Lievestuore KOK Laitinen Pekka Lievestuore SDP Lepistö Jorma Valkola KESK Mäkelä Jukka Laukaa KD Nieminen Tuula Leppävesi VAS Niemistö Eva-Kaisa Vihtavuori KOK Nukarinen Riitta Laukkavirta KESK Närhi Risto Laukaa KD Pakkala Kari-Pekka Laukaa KOK Parkkonen Pertti Leppävesi KESK Pekkala Ulla Laukaa KESK Pietiläinen Pentti Laukaa VAS Pulkkinen Ari Laukaa as. SDP Puttonen Mikko Lievestuore SDP Puupponen Tuula Laukaa as. KESK Savolainen Anja Laukaa KESK Siekkinen Juhani Kuusa SDP Sippola Hanna-Leena Laukaa KESK Sysmäläinen Eero Kuusa KESK Taipale Seppo Lievestuore VAS, alkaen Talka Ilkka Laukaa KOK Tammenoja Esko Lievestuore SDP Tulla Pentti Lievestuore KESK Vekki Esko Lievestuore KESK Viinikainen Jaana Kuusa VAS, saakka Viinikainen Jukka Kuusa KESK Vuorenpää Pirjo Lievestuore KESK

7 Kunnanhallitus Laukaassa kunnanhallituksessa on 11 jäsentä: Puheenjohtajisto Parkkonen Pertti Leppävesi KESK Leppävesi SDP Vihtavuori KOK Vihtavuori SDP Laukaa KESK Leppävesi VAS Äijälä KESK Lievestuore SDP Laukkavirta KESK Laukaa KESK Vuorenpää Pirjo Lievestuore KESK Kunnanhallituksen esittelijänä toimii kunnanjohtaja Tarkastuslautakunta Nieminen Tuula Leppävesi VAS Laukaa as. KESK Lievestuore KESK Lievestuore SDP Laukaa KESK 2.4. Taloudellinen kehitys Bruttokansantuotteen määrä kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 2,1 prosenttia vuonna Bruttokansantuote eli tuotettujen tavaroiden ja palveluiden yhteenlaskettu arvonlisäys oli viime vuonna 155 miljardia euroa. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä tuotanto oli 0,4 prosenttia suurempi kuin edellisellä neljänneksellä. Vuoden toisella neljänneksellä bruttokansantuote pieneni paperiteollisuuden työkiistasta johtuen 1,3 prosenttia ja kolmannella neljänneksellä kasvoi jälleen 2,9 prosenttia. Viimeisellä vuosineljänneksellä bruttokansantuote kasvoi edelliseen neljännekseen verrattuna 0,9 prosenttia. Kysynnän kasvu oli viime vuonna edellisen vuoden tapaan kotitalouksien kulutuksen ja yksityisten investointien varassa. Vuonna 2004 kasvuun kääntyneet investoinnit lisääntyivät edelleen. Viennin määrä kasvoi 7 prosenttia ja tuonnin määrä runsaat 10 prosenttia. Yksityiset kulutusmenot nousivat viime vuonna 3,4 prosenttia. Uusien autojen hankinta jatkui maltillisena, mutta kodinkoneita ja viihde-elektroniikkaa, huonekaluja ja muita sisustustarvikkeita ostettiin runsaasti enemmän kuin edellisenä vuonna. Viime vuonna kestokulutustavaroiden ostot kasvoivat 8,5 prosenttia, kun edellisenä vuonna kasvu oli 7 prosenttia. Julkisten kulutusmenojen määrä lisääntyi puolitoista prosenttia. Kiinteät investoinnit lisääntyivät vajaat 2 prosenttia. Kone-, laite- ja kuljetusvälineinvestointien yhteismäärä pieneni 5,5 prosenttia. Asuinrakennusinvestoinnit lisääntyivät edelliseen vuoteen verrattuna 4 prosenttia, mutta muita talonrakennuksia pystytettiin 6 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Julkiset investoinnit supistuivat 6 prosenttia. Alkutuotannon määrä kasvoi vajaat 2 prosenttia edellisestä vuodesta. Jalostuselinkeinojen tuotanto pieneni vajaan prosentin edellisestä vuodesta. Alkukesän työselkkauksen johdosta puu- ja paperiteollisuuden tuotanto oli lähes 10 prosenttia pienempi kuin edellisenä vuonna. Palvelualoilla tuotanto kasvoi 3 prosenttia. Talonrakentaminen lisääntyi 5,4 prosenttia.

8 5 Yritysten toimintaylijäämä kasvoi yhden prosentin edellisestä vuodesta. Yritysten yrittäjätulo väheni 4 prosenttia edellisen vuoden ennätystasosta. Yrittäjätulo vastaa karkeasti voittoa ennen verojen ja osinkojen maksua. Välittömiä veroja yritykset maksoivat saman verran kuin edellisenä vuonna. Osinkoja yritykset sen sijaan maksoivat 8 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna, ilmeisesti osinkojen muuttuneen verokohtelun takia. Yritysten kiinteät investoinnit kotimaahan kasvoivat viime vuonna 5 prosenttia. Yritysten nettoluotonanto eli rahoitusasema oli runsaat 5 miljardia euroa ylijäämäinen, missä oli vähennystä edellisvuodesta runsas miljardi euroa. Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo kasvoi viime vuonna nimellisesti 1,6 prosenttia ja reaalisesti vain 0,4 prosenttia. Bruttotuloja lisäsi eniten palkkasumman kasvu 4,6 prosenttia. Yrittäjätulot säilyivät edellisen vuoden tasolla. Kokonaistulojen vaatimattomaan kasvuun oli useita syitä. Maksetut välittömät verot kasvoivat 5 prosenttia, mistä osa aiheutui siitä, että myös osingot tulivat verollisiksi. Samaan aikaan kotitalouksien osinkotulot vähenivät 15 prosenttia. Kotitalouksien kulutusmenot kasvoivat nimellisesti 5 prosenttia. Säästämisaste eli säästön suhde käytettävissä olevaan tuloon muuttui negatiiviseksi ja oli -0,4 prosenttia, kun se edellisenä vuonna oli +2,8 prosenttia. Kotitalouksien velkaantumisaste kasvoi edelleen. Valtionhallinnon rahoitusasema oli viime vuonna miljardi euroa ylijäämäinen. Valtion verotulot kasvoivat 3,4 prosenttia, arvonlisäveron kasvu oli 5 prosenttia. Tulonsiirrot kunnille kasvoivat lähes 7 prosenttia. Kuntien ja kuntayhtymien rahoitusasema oli runsaat miljardi euroa alijäämäinen, hieman enemmän kuin valtionhallinto oli ylijäämäinen. Rahoitusasema oli nyt viidettä vuotta alijäämäinen. Kuntien verotulojen kasvu oli 4 prosenttia. Yhteensä julkisyhteisöjen EMU-ylijäämä oli 2,6 prosenttia bruttokansantuotteesta vuonna EMU-velka oli 41,1 prosenttia bruttokansantuotteesta. Julkisten menojen suhde bruttokansantuotteeseen oli edellisen vuoden tasolla, 50,7 prosenttia. Veroaste eli verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen osuus bruttokansantuotteesta kohosi viime vuonna 44,5 prosenttiin. Vuonna 2004 vastaava luku oli 44,3 prosenttia. Laukaan kunnan vuosikate vuonna 2005 oli 0,2 milj. euroa eli n. 0,6 milj. euroa parempi kuin vuonna Tilikauden alijäämäksi tuli 2,2 milj. euroa (2004 2,6 milj. euroa). Kumulatiivinen alijäämä oli 3,0 milj. euroa (2004 0,8 milj. euroa). Lainakanta vuoden lopussa oli 15,3 milj. euroa ( ,4 milj. euroa) ja kassavarat 0,2 milj. euroa (2004 0,2 milj. euroa). Toimintamenojen kasvu oli 2,8 %.

9 6 3. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot , ,80 Toimintakulut , ,28 Toimintakate , ,48 Verotulot , ,52 Valtionosuudet , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , ,40 Muut rahoitustuotot , ,68 Korkokulut , ,26 Muut rahoituskulut , ,08 Vuosikate , ,22 Poistot ja arvonalentumiset , ,13 Tilikauden tulos , ,35 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,35 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 15,4 14,8 Vuosikate/Poistot, % 9,8-14,7 Vuosikate, /asukas 13,71-19,64 Asukasmäärä TOIMINNAN RAHOITUS

10 7 RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Vuosikate , ,22 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit , ,32 Rahoitusosuudet inv.menoihin , ,29 Käyttöom.myyntitulot , ,47 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta , ,78 Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys , ,54 Antolainasaamisten vähennys , ,37 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,73 Lyhytaikaisten lainojen muutos , ,00 Muut maksuvalmiuden muutokset , ,16 Rahoitustoiminnan nettokassavirta , ,26 Kassavarojen muutos , ,48 Kassavarat , ,72 Kassavarat , ,24 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 5,8-6,1 Pääomamenojen tulorahoitus, % 4-7,1 Lainanhoitokate 0,28 0,02 Kassan riittävyys, pv 1 1 Asukasmäärä

11 8 5. RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET TASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT , ,05 Aineettomat hyödykkeet , ,13 Aineettomat oikeudet , ,13 Aineelliset hyödykkeet , ,51 Maa- ja vesialueet , ,73 Rakennukset , ,88 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,32 Koneet ja kalusto , ,05 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,53 Sijoitukset , ,41 Osakkeet ja osuudet , ,11 Muut lainasaamiset , ,30 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,74 Valtion toimeksiannot , ,38 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,36 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,29 Vaihto-omaisuus , ,46 Aineet tarvikkeet ja tavarat , ,46 Saamiset , ,11 Myyntisaamiset , ,81 Muut saamiset , ,34 Siirtosaamiset , ,96 Rahat ja pankkisaamiset , ,72 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,08 VASTATTAVAA

12 9 OMA PÄÄOMA , ,10 Peruspääoma , ,89 Edellisten tilikausien yli- / alijäämä , ,56 Tilikauden yli- / alijäämä , ,35 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,00 Valtion toimeksiannot , ,64 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,36 VIERAS PÄÄOMA , ,98 Pitkäaikainen , ,86 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,84 Lainat julkisyhteisöiltä , ,02 Muut pitkäaikaiset velat , ,00 Lyhytaikainen , ,12 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,00 Lainat julkisyhteisöiltä 3 026, ,59 Saadut ennakot , ,05 Ostovelat , ,86 Muut lyhytaikaiset velat , ,35 Siirtovelat , ,27 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,08 TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 53,9 57,3 Rahoitusvarallisuus /asukas -1232, ,42 Suhteellinen velkaantuneisuus -% 34,9 33,5 Lainat /asukas 890,95 843,22 Lainakanta , ,45 Lainasaamiset , ,30 Asukasmäärä

13 10 6. KOKONAISTULOT JA -MENOT TULOT % Varsinainen toiminta Toimintatuotot ,55 14,5 Verotulot ,56 51,4 Valtionosuudet ,00 28,3 Korkotuotot ,93 0,0 Muut rahoitustuotot ,43 0,8 Tulorahoituksen korjauserät - Käyttöomaisuuden myyntivoitot ,70-1,3 Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin ,42 0,1 Käyttöomaisuuden myyntitulot ,05 2,4 Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennys ,34 0,1 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,0 Lyhytaikaisten lainojen lisäys ,00 3,7 Kokonaistulot yhteensä ,58 100,0 MENOT % Varsinainen toiminta Toimintakulut ,89 91,4 Korkokulut ,99 0,5 Muut rahoituskulut ,76 0,2 Tulorahoituksen korjauserät - Käyttöomaisuuden myyntitappiot ,65 0,0 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit ,21 5,5 Rahoitustoiminta Antolainasaamisten lisäys ,10 0,1 Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,94 2,4 Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0,0 Kokonaismenot yhteensä ,24 100,0

14 11 7. KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS 7.1. Omistukset muissa yhteisöissä Kotipaikka Tytäryhteisöt - yhdistelty nimellisarvomenetelmällä Laukaan Vuokrakodit Oy Laukaa Laukaan Kehitysyhtiö Oy Laukaa Heikkilän tyttöjen säätiö Laukaa Kv /67 Kuntayhtymät - yhdistelty peruspääomaosuuden mukaan Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Keski-Suomen Liitto Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri Suojarinteen kuntayhtymä Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä Osakkuusyhteisöt Asunto Oy Vallestupa Asunto Oy Äijälänrivi Asunto Oy Jokiniityntie 4 Asunto Oy Laukaan Puistokoti Laukaan Linja-autoasemakiinteistö Oy Jyväskylä Jyväskylä Jyväskylä Suolahti Äänekoski Laukaa Laukaa Laukaa Laukaa Laukaa Konserniyhteisöt Kunnan Konsernin Konsernin osuus omistus omistus omasta vieraasta tilikauden voiosuus % osuus % pääomasta pääomasta tosta/tappiosta Tytäryhteisöt Laukaan Vuokrakodit Oy 100,00 100, , ,44 0,00 Laukaan Kehitysyhtiö Oy 100,00 100, , ,98-649, , ,42-649,83 Kuntayhtymät Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 9,46 9, , , ,86 Keski-Suomen Liitto 5,70 5, , , ,66 Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri 5,44 5, , , ,97 Suojarinteen kuntayhtymä 5,97 5, , , ,02 Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä 6,44 6, , , , , , ,67 Osakkuusyhteisöt Asunto Oy Vallestupa 44,19 44, , ,75-714,15 Asunto Oy Äijälänrivi 32,64 32, ,20 47, ,95 Asunto Oy Jokiniityntie 4 23,26 23, ,50 173,49 2,84 Asunto Oy Laukaan Puistokoti 21,74 21, , ,47 478,67 Laukaan Linja-autoasemakiinteistö Oy 26,06 26, , , , , ,59

15 KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT , ,81 Aineettomat hyödykkeet , ,34 Aineettomat oikeudet , ,09 Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut , ,25 Aineelliset hyödykkeet , ,22 Maa- ja vesialueet , ,41 Rakennukset , ,11 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,72 Koneet ja kalusto , ,32 Muut aineelliset hyödykkeet , ,16 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,50 Sijoitukset , ,25 Osakkuusyhteisöosuudet , ,92 Muut osakkeet ja osuudet , ,03 Muut lainasaamiset , ,30 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,32 Valtion toimeksiannot , ,73 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,59 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,84 Vaihto-omaisuus , ,90 Aineet tarvikkeet ja tavarat , ,07 Keskeneräiset tuotteet 177, ,83 Saamiset , ,58 Pitkäaikaiset saamiset , ,88 Lainasaamiset 3 990, ,00 Muut saamiset , ,88 Lyhytaikaiset saamiset , ,70 Myyntisaamiset , ,44 Lainasaamiset 28,38 Muut saamiset , ,40 Siirtosaamiset , ,48 Rahoitusarvopaperit , ,28 Osakkeet ja osuudet 1 348, ,10 Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin , ,18 Muut arvopaperit , ,00 Rahat ja pankkisaamiset , ,08 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,97 VASTATTAVAA

16 13 OMA PÄÄOMA , ,72 Peruspääoma , ,46 Osuus kuntayhtymien oman pääoman lisäyksestä Arvonkorotusrahasto , ,17 Muut omat rahastot , ,65 Edellisten tilikausien yli- / alijäämä , ,56 Tilikauden yli- / alijäämä , ,00 VÄHEMMISTÖOSUUDET ,18 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET , ,11 Poistoero , ,74 Vapaaehtoiset varaukset , ,37 PAKOLLISET VARAUKSET , ,16 Eläkevaraukset 1 312, ,97 Muut pakolliset varaukset , ,19 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,15 Valtion toimeksiannot , ,99 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,62 Muut toimeksiantojen pääomat 7,88 89,54 VIERAS PÄÄOMA , ,65 Pitkäaikainen , ,49 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,53 Lainat julkisyhteisöiltä , ,28 Saadut ennakot 733,11 611,68 Muut velat , ,00 Lyhytaikainen , ,16 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,45 Lainat julkisyhteisöiltä 3 026, ,59 Saadut ennakot , ,16 Ostovelat , ,38 Muut velat , ,60 Siirtovelat , ,98 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,97 KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 35,3 35,2 Rahoitusvarallisuus /asukas -3184,1-3085,03 Konsernin lainat, /asukas 2 939, ,09 Konsernin lainakanta , ,54 Konsernin lainasaamiset , ,30 Kunnan asukasmäärä

17 14 8. HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ Kunnanhallitus esittää, että tilikauden alijäämä ,11 euroa kirjataan tilikauden yli-/alijäämätilille. Talouden tasapainottamisessa noudatetaan vuoden 2006 talousarviota ja vuosien taloussuunnitelmaa, joissa on toteutettu talouden tasapainotustyöryhmän toimenpide-ehdotuksia. Vuosien taloussuunnitelma laaditaan tasapainoiseksi. 9. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 9.1. Käyttötalouden toteutuminen Lautakunta Tulosalue KESKUSVAALILAUTAKUNTA Vaalit Alkuperäinen Talousarvio Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälkeen Talous Toimintamenot 0, , ,26 Toimintatulot 0,00 0,00 Toimintakate 0,00 0,00 0, , ,26 Perustelutiedot Poistot ja arvonalentumiset 0,00 0,00 Laskennalliset erät 0,00 122,08-122,08 Netto 0,00 0,00 0, , ,34 Käyttöomaisuus Arvo Lisäykset Vähennykset Poistot Arvo

18 15 Lautakunta Tulosalue TARKASTUSLAUTAKUNTA Hallinnon ja talouden tarkastus Alkuperäinen Talousarvio Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälkeen Talous Toimintamenot , , ,25 974,75 Toimintatulot 0,00 0,00 Toimintakate ,00 0, , ,25 974,75 Perustelutiedot Poistot ja arvonalentumiset 0,00 0,00 Laskennalliset erät , , , ,81 Netto ,00 0, , , ,06 Käyttöomaisuus Arvo Lisäykset Vähennykset Poistot Arvo

19 16 Lautakunta Tulosalue Toiminta-ajatus KUNNANHALLITUS Kunnanhallitus / valtuusto, kunnanhallitus ja keskushallinto Hyvän hallintotavan mukainen valmistelu ja täytäntöönpano sekä hallinnon ja palveluiden koordinointi kunnan edun mukaisesti. TAVOITTEET MITTARIT TAVOITETASO TOIMENPITEET TOTEUTUMINEN Hyvän hallintotavan mukainen valmistelu, täytäntöönpano ja laillisuuden valvonta ja muu palvelutuotanto. Päätösten valmistelun ja toimeenpanon taso. Lakien ja asetusten tuntemuksen taso. Kirjaajan tehtävien hoitoon varauduttu koulutuksella ja perehdytyksellä. Kirjaajan tehtävien hoidon työpanoksen määrä kasvaa. Uusien luottamushenkilöiden perehdytyskoulutus ja strategiaprosessin toteutus. Toimiva ja ajantasainen kunnan sisäinen ja ulkoinen viestintä. Hyvät ja luottamukselliset suhteet viestimiin. Tärkeiden kohderyhmien tavoittaminen. Koulutustilaisuudet. Palaute Henkilökunnalla ja luottamushenkilöillä ajantasainen, palvelutuotantoa ja päätöksentekoa tukeva tieto-taitotaso. Eri viestintämuotoja ja medioita hyödyntävä oikeaaikainen ja kohderyhmät tavoittava tiedottaminen. Toteutettu strategiaprosessi.. Viestintäsuunnitelman mukaiset toimenpiteet mm.. Kuntaikkunatieodotteen toteutus Laukaa-Konnevesi lehden kanssa joka kodin jakeluna. Laadittu kuntastrategia Sydämellinen Laukaa Asiakaspalaute valtaosin myönteistä. Oikaisuvaatimuksia 1 kpl Kuntaikkuna julkaistu ja jaettu koteihin. Kunnan kotisivuilla uutisointia lisätty. Kuntalaisten tarpeiden ja kunnan resurssien mukainen Lievestuoreen yhteispalvelupiste Palaute. Ratkaisut, joissa taajaman palvelutarve on järjestetty ottaen huomioon kunnan taloudelliset ja toiminnalliset mahdollisuudet. Selvitetään palveluiden tarve ja eri tavat niiden järjestämiseksi. Yhteispalvelupiste muuttanut yksityistiloista terveystoimen tiloihin. Perustelutietona asetettujen tavoitteiden toteutuminen (suoritetiedot) Nimike TA 2005 TP 2005 Henkilökunnan määrä Keskushallinnossa (keskushallinto, Lievestuoreen yhteispalvelupiste, yleinen edunvalvonta) on yhdeksän (9) virkaa, joista kirjaajan virkaa hoitaa osa-aikaeläkkeellä oleva viranhaltija. Yleisen edunvalvojan avuksi palkattiin työllistämistuella toimistovirkailija.

20 17 Lautakunta Tulosalue KUNNANHALLITUS Yleishallinto / Elinkeinotoimi TAVOITTEET MITTARIT TAVOITETASO TOIMENPITEET TOTEUTUMINEN Kunnan ja yrittäjien välinen yhteistyö Ohjelmakauden rahoitusmahdollisuuksi en hyödyntäminen - kuntakuva/yrittäjien palaute - hanketoiminta - rahoituspäätökset - uudet yritykset - rahoitusmahdollisuu ksien hyödyntäminen - hanketoimintaan osallistuneet Yhteistyö - yrittäjät/kunta - seudullinen Rahoitusten toteutuminen Yhteistyötapojen kehittäminen - kunta/yrittäjien yhteistyöryhmä - toimialaryhmät elinkeinopoliittinen ohjelma Toimenpiteet joilla mahdollistetaan - rahoitusmahdollisuud et - valmistautuminen uuteen rahoituskauteen - toimialaryhmien työ jatkuu - tiivistynyt yhteistyö kunta/yrittäjäjärjest ö - yhteistyömuotojen kehittämiseen haetut rahoitukset saatu - uusia yrityksiä syntynyt 81, lopettaneita 31, nettolisäys 50 (v.2004 nettolisäys 41) - haetuille hankkeille saatiin rahoitukset ja käynnistyneille hankkeille yksityisrahoitus osuudet Perustelutietona asetettujen tavoitteiden toteutuminen (suoritetiedot) Nimike TA 2005 TP 2005 Maksetut yhteistoimintaosuudet seutuyhteistyöhön Kuntarahaosuudet hanketoimintaan Henkilökunnan määrä henkilö Lautakunta Tulosalue Toiminta-ajatus KUNNANHALLITUS Maataloustoimi Kunnan maatalouden kehittäminen kunnan ja kuntalaisten edun mukaisesti. TAVOITTEET MITTARIT TAVOITETASO TOIMENPITEET TOTEUTUMINEN Jälkitarkistuksissa ei Maataloustukihakemusten virheetön palaute käsittelyssä virheetön koulutuksella lisätään Asiakkaiden antama Hakemusten Henkilöstön havaittu maksatuksiin liittyviä puutteita. Pieniä virheitä toki löytyi. käsittely suoritus laki- ja tukiehtojen tuntemusta. Ajallaan tehdyt maksatukset Lakisääteisten tarkastus- ja valvontatehtävien suorittaminen riittävässä laajuudessa Annetuissa aikatauluissa pysyminen Suoritettujen valvontakäyntien määrä verrattuna valvontakohteisiin Hakemusten nopea ja virheetön käsittely Pakolliset valvonnat suoritettu ja samalla ohjeistetaan toimimaan jatkossa oikein Henkilöstön tietotaidon lisääminen Kesäkaudelle toimistoapulaisen palkkaaminen Tarkastuskäyntien yhdistäminen Aikataulussa pysyttiin vaikka toimistoapua ei kesäkaudelle saatu. Hukkakauran osalta katselmukset eivät kattaneet kaikkia, mutta muut katselmukset suoritettiin kattavasti.

LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2006. Kunnanvaltuusto 28.05.2007 16

LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2006. Kunnanvaltuusto 28.05.2007 16 LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2006 Kunnanvaltuusto 28.05.2007 16 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 1 2 KUNNAN HALLINTO 3 2.1. Valtuusto 4 2.2. Kunnanhallitus 5 2.3. Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2.

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

Laihian kunta TILINPÄÄTÖS 2013

Laihian kunta TILINPÄÄTÖS 2013 Laihian kunta TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanvaltuusto 16.6.2014 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS... 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 4 Kunnanjohtajan katsaus... 4 Yleistietoa kunnasta...

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kunnanhallitus 26.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 Työpaikat ja työllinen

Lisätiedot

khall 24.3.2014 LIITE 1 Kvalt 18.6.2014 LIITE x KINNULAN KUNNAN

khall 24.3.2014 LIITE 1 Kvalt 18.6.2014 LIITE x KINNULAN KUNNAN khall 24.3.2014 LIITE 1 Kvalt 18.6.2014 LIITE x KINNULAN KUNNAN TASEKIRJA 2013 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS...

Lisätiedot

KINNULAN KUNNAN TASEKIRJA 2014

KINNULAN KUNNAN TASEKIRJA 2014 KINNULAN KUNNAN TASEKIRJA 2014 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 4 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 4 ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ

Lisätiedot

Liite 31 Kaupunginhallitus 28.3.2011 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös

Liite 31 Kaupunginhallitus 28.3.2011 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös Liite 31 Kaupunginhallitus 28.3.2011 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2010 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013

LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanvaltuusto 26.5.2014 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3 TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös

Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2011 TILINPÄÄTÖS 2011 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2011 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2008 KH 30.3.2009 118 KV 15.6.2009 52

MYNÄMÄEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2008 KH 30.3.2009 118 KV 15.6.2009 52 MYNÄMÄEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2008 KH 30.3.2009 118 KV 15.6.2009 52 2 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus...4 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...4 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus...4 1.1.2.

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012

Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012 Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 4 2. TOIMINTAKERTOMUS... 4 2.1. Toimintakertomuksen pakolliset ja suositeltavat asiat... 4 2.2. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2011

MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2011 MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2011 Kunnanhallitus 26.3.2012 84 Kunnanvaltuusto 18.6.2012 32 SISÄLLYS 1 TOIMINTAKERTOMUS...5 1.1 Kunnanjohtajan katsaus...5 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset...7

Lisätiedot

KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... Tilinpäätös 2012 SISÄLTÖ 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 1 2 KUNNAN HALLINTO... 2 2.1 Organisaatio... 2 2.2 Kunnan sisäisen valvonnan järjestäminen... 3 3 TALOUDELLINEN KEHITYS... 4 3.1 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS

TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIVAKAN KUNNAN HALLINTO-ORGANISAATIO JA VALTUUTETUT 3 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014

TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014 Kunnanvaltuusto 13.12.2010 60 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

Sisältö. Kansikuva: Pikkupappilan aitta/vihdin museo Kuvaaja: Timo Kokko

Sisältö. Kansikuva: Pikkupappilan aitta/vihdin museo Kuvaaja: Timo Kokko Toimintakertomus 2007 2 Sisältö 1 YLEISTÄ... 3 1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 1.2.1 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 2007... 5 1.2.2 KUNNANVIRASTON ORGANISAATIOKAAVIO... 6 1.2.3 HENKILÖSTÖ... 7 1.3 YLEINEN

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA KAUPUNGINHALLITUS 31.3.2008 1 HEINOLAN KAUPUNKI - TASEKIRJA 2007 TOIMINTAKERTOMUS 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 2. KAUPUNGIN HALLINTO-ORGANISAATIO 4 3. YLEINEN

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2013

Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2013 Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2013 Sisällys 1 Olennaiset tapahtumat kiteen kaupungin toiminnassa ja taloudessa vuonna 2013 4 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 4 1.2 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Lisätiedot

Kunnanjohtajan katsaus 1. Lempäälä-strategia 2

Kunnanjohtajan katsaus 1. Lempäälä-strategia 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus 1 Lempäälä-strategia 2 Luottamusmieshenkilöorganisaatio 12 Kunnan henkilöstöorganisaatio 14 Kokonaistalouden tarkastelu 15 Tuloslaskelma ja tunnusluvut

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KONTIOLAHDEN KUNTA - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT.

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KONTIOLAHDEN KUNTA - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT. TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT KONTIOLAHDEN KUNTA Sari Kaija 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Parkanon kaupunki 2 Toimintakertomus 2007

Parkanon kaupunki 2 Toimintakertomus 2007 Toimintakertomus Parkanon kaupunki 2 Toimintakertomus 2007 Parkanon kaupunki 3 Toimintakertomus 2007 Toimintakertomus 2007 I. YLEISTIETOA PARKANOSTA...1 II. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...5

Lisätiedot

Kunnanjohtajan katsaus

Kunnanjohtajan katsaus Sisällys Kunnanjohtajan katsaus... 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 Kokonaistalouden tarkastelu... 3 Kunnan luottamusmiesorganisaatio... 7 Kunnan henkilöstöorganisaatio... 8 Kunnan

Lisätiedot

J U U A N K U N T A T I L I N P Ä Ä T Ö S 2 0 1 3

J U U A N K U N T A T I L I N P Ä Ä T Ö S 2 0 1 3 1 J U U A N K U N T A T I L I N P Ä Ä T Ö S 2 0 1 3 TASEKIRJA Kunnanhallitus 31.3..2014 JUUAN TILINPÄÄTÖS 2013 tuhatta euroa vuodet 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Asukasluku 5203 5 324 5 453 5 592

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Toimintakertomus

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Toimintakertomus HARJAVALLAN KAUPUNKI Toimintakertomus 2011 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA 1 JA TALOUDESSA SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO JA YLEISPERUSTELUT 2 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1. Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan Toimintakertomus vuodelta 2014

Ilmajoen kunnan Toimintakertomus vuodelta 2014 Ilmajoen kunnan Toimintakertomus vuodelta 2014 Kansikuva: Ilmajoen terveyskeskuksen laajennusosa Kuva: Kati Hiipakka S I S Ä L T Ö sivu Kunnanjohtajan katsaus vuoden 2014 toimintaan ja talouteen 1 Kunnan

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2013 VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

Käyttötalous tehtävittäin 75 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 83 Rahoitusosan toteutuminen 84 Verotulojen erittely 85 Yhteenveto valtuuston hyväksymien

Käyttötalous tehtävittäin 75 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 83 Rahoitusosan toteutuminen 84 Verotulojen erittely 85 Yhteenveto valtuuston hyväksymien SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.1.2. Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot