TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2012"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2012

2 SISÄLTÖ Toimintakertomus Tuloslaskelma...7 Tase...8 Rahoituslaskelma...9 Tilinpäätöksen tilitiedot Tilinpäätöksen päiväys ja tilinpäätösmerkintä...15 Tilintarkastuskertomus...16 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2012 Vuoden 2012 tapahtumien yhteenvetona voimme todeta vuoden olleen vauhdikas ja myönteinen. Vuosi oli juhlallinen, sillä huomioimme monilla tavoin JNT:n 125-vuotisjuhlaa. Myönteinen ja vauhdikas kuvaavat siis hyvin vuotta Olemme nostaneet asemiamme lähes kaikilla toimintamme osa-alueilla. Yhä useammat asiakkaat käyttävät palveluitamme, markkinaosuudet ovat kasvaneet, tekniikkaa on päivitetty ja kuituverkkoa on laajennettu. Myös taloutta silmällä pitäen kehitys on ollut myönteistä. Liikevaihtomme on ennätyssuuri ja kannattavuus on hyvä. Tämä on luonut vuoden aikana mahdollisuuksia huomattaviin investointeihin kuidunrakentamisessa alueellamme ja mahdollistaa myös jatkopanostuksia tulevaisuudessa. Kehitys on nopeaa ja haasteita on luonnollisesti paljon. Ala, jolla toimimme, on voimakkaassa muutostilassa, jolloin vanhoja liikemalleja käsitellään uudelleen. Myös uudet tekniikat ja palvelut vaikuttavat asiakkaiden arkeen ja alan rakenteisiin. Jotta pystymme navigoimaan oikein kaiken tämän keskellä, tarvitaan tasapuolisesti sekä nopeita päätöksiä että pitkäjänteisyyttä. On keskityttävä olennaiseen, muistettava tehtävämme ja koko ajan työskenneltävä järjestelmällisesti toteuttaaksemme JNT:n pitkän tähtäimen strategiaa ja tavoitteita. Vuoden 2012 rima oli asetettu korkealle ja onnistuimme jopa ylittämään odotukset lähes kaikkien asetettujen tavoitteiden osalta. Määrätietoinen työ JNT:n kehittämiseksi ja myös tulevaisuuden menestyksen takaaminen jatkuu ja vuoden 2013 tavoitteet ovat kunnianhimoiset. Haluan kiittää kaikkia asiakkaitamme, henkilökuntaamme ja yhteistyökumppaneitamme menestyksekkäästä ja antoisasta juhlavuodesta Teemme yhdessä töitä edelleen, katseet kohdistettuina menestykseen ja kehitykseen. Maria Höglund Toimitusjohtaja Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy Y-tunnus : Kotipaikka:Pietarsaari 2

3 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Yleistä JNT toimii telekom-alalla. Pääasiallinen markkina-alueemme on Pohjanmaa ja erityisesti sen rannikkoalue. Palvelemme sekä yksityisasiakkaita että yrityksiä ja haluamme olla luonnollinen valinta kaikille telekom-palveluita tarvitseville. Arvoihimme kuuluu olla luotettava yhteistyökumppani, paikallinen toimija ja tarjota palveluja asiakkaan ehdoilla - haluamme mahdollistaa asiakkaillemme tekniikan ja palvelut, jotka soveltuvat heille parhaiten. Tämän päivän JNT:n perusta valettiin vuonna 1887 ja olemme vanhimpia yhtiöitä alallamme vuotisjuhlaamme on huomioitu koko vuoden ajan erilaisten asiakkaillemme suunnattujen tapahtumien ja tarjousten merkeissä. Vuoden aikana on myös julkaistu kertomus JNT:stä. Kertomus JNT:stä kuvaa kehitystä JNT:ssä ja alalla kuluneiden 25 vuoden ajalta. Palvelut JNT toimittaa palveluja pääasiassa datan, TV:n ja puhepalveluiden alalla, sekä näihin kuuluvia laitteistoja. Vuoden aikana kehityksen suunta on yhä selvemmin ollut kohti data- ja televisiopalveluiden käyttöä ja kohti yhä suurempaa määrää verkossa aikaansa viettäviä. Yrityksissä ja kodeissa on yhä enemmän älykkäitä laitteita, mikä johtaa myös kiinteiden ja mobiilien liittymien rajojen pyyhkiytymiseen käyttäjän osalta. Sama koskee laitteita ja palveluita. Esimerkkinä voidaan mainita televisiot, joissa on internet-integrointi, tabletit jotka yhdistävät puhelinten, tietokoneiden ja televisioiden ominaisuuksia, sekä älypuhelimet, joilla on monia erilaisia ominaisuuksia. JNT:llä tämä trendi näkyy yhä useammissa kiinteissä laajakaistaliittymissä ja televisioliittymissä, sekä siinä, että yhä enemmän kapasiteettia välitetään liittymien kautta. Esimerkiksi vuoden viimeisinä päivinä laajakaista-asiakkaidemme parissa oli huomattavissa ennätyskorkea kapasiteetinkäyttö. Vuoden aikana laajakaistaliittymien määrä kasvoi 4,3 % ja 8MB ja sitä nopeampien liittymien määrä kasvoi 55 %:iin. Laajakaistatoiminnan liikevaihto kasvoi 2 %. Kehitys tuo uusia liikemalleja televisiosegmentillä. Osa perinteisestä television katselusta siirtyy nettiin ja televisio ja internet nivoutuvat yhä enemmän yhteen. Samalla perinteinen television katselu kasvaa. Finnpanelin mukaan suomalaiset katselivat perinteistä televisiota keskimäärin yli 3 tuntia päivässä vuonna 2012, mikä tarkoittaa kasvua verrattuna aikaisempiin mittauksiin. Vuoden aikana kasvua on ollut kaikilla television osa-alueilla, eli kaapeli-tv -liittymien, maksu-tv - pakettien ja IP-TV-liittymien osalta. TV-palvelujen liikevaihto on kasvanut 5 %. Vuoden lopulla JNT ja Terjärv Centralantenn Andelslag solmivat sopimuksen, jonka myötä JNT:n vastuulle tulee huhtikuusta 2013 alkaen Teerijärven keskustan kaapeli-tv-verkko ja verkkoon kytkettyjen kotitalouksien televisiojakelun hoitaminen. Kiinteiden puhelinten määrä vähenee, JNT:n osalta lasku on kuitenkin koko Suomen tasolla pieni, noin 4,4 %. Laajakaistaverkon kautta toimitettujen liittymien, nk. VoIP-liittymien määrä on kasvanut ja osuus on nyt noin 25 % kaikista puhelinliittymistä. Mobiilipalveluiden osalta yhteistyö DNA:n kanssa on jatkunut vuoden aikana. 3

4 Yrityksille suunnattujen IT-tukipalveluiden ja näihin liittyvän laitteiston myynnin markkinat ovat kasvussa ja JNT:llä on vakaasti kasvava asiakaskunta tällä osa-alueella. Liikevaihto kasvoi 17 %. Kuluttajille suunnattu laitteistomyynti kehittyi myös myönteisesti ja liikevaihto kasvoi 9 %. Liittymien määrä Verkko Kuituverkon kysyntä on ollut suuri vuoden aikana ja kuituverkon laajentaminen on jatkunut nopeaan tahtiin. Vuoden lopulla 50 prosentilla kaikista JNT:n verkkoon kuuluvista talouksista oli kiinteistössään kuituliittymä. Vuodenvaihteessa 39 % toimitetuista laajakaistaliittymistä toteutettiin kuidun kautta. Koko maan kattavassa vertailussa kuituliittymien osuus on suuri meidän alueellamme. Vuoden aikana olemme toimittaneet yhä enemmän kapasiteettia muille operaattoreille, lähinnä mobiilin laajakaistan toimittamista varten. Uusi matkapuhelinmasto on pystytetty Pietarsaaren Pohjoismetsään. Taloudellinen tulos Yhtiön vuoden 2012 liikevaihto oli ,17, jossa on 1,4 % lisäystä. Liikevoittona tilitetään ,22 ja tilikauden tulos on ,71. Taseen loppusumma vuonna 2012 on ,84 ja vakavaraisuusaste 81,3 %. Sijoitukset Tilikauden kokonaisinvestoinnit olivat ,73, joista yli 95 % on kuituoptiseen verkkoon ja teknisiin laitteisiin tehtyjä investointeja. Suhdeluvut: Liikevaihto t t Liiketulos t t Liikevoitto %:eina liikevaihdosta 16,0 % 17,9 % 12,2 % Oman pääoman tuotto 12,4 % 15,2 % 11,1 % 4

5 Tutkimus- ja kehitystoiminta Yhtiö ei harjoita varsinaista tutkimustoimintaa. Useita kehityshankkeita on jatkuvasti käynnissä, osittain omalla johdolla, osittain yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa. Kehityskustannukset on ilmoitettu tuloslaskelmassa. Henkilöstö Yhtiön henkilöstön määrä oli keskimäärin 57 henkilöä. Palkkoina ja palkkioina on tilikauden aikana maksettu ,12. Henkilöstö on osallistunut vuoden aikana aktiivisesti pätevyyttä lisääviin koulutuksiin ja suorittaneet mm. Microsoftin, F-Securen, Visionin ja Veeamin sertifikaatteja. Esimiehille on myös järjestetty johtajuuskoulutusta. Henkilöstön viihtyvyyttä ja työmotivaatiota lisääviä aktiviteetteja on järjestetty laaditun TYKY-suunnitelman mukaisesti. Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Yhtiön jakokelpoiset varat ovat ,73, joista ,71 muodostaa tilikauden tuloksen. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että jakokelpoiset voittovarat käytetään seuraavasti: Osinkona maksetaan 2 /osake (=20 /osakekirja) Eli yhteensä ,00 Omaan pääomaan jätetään , ,73 Yhtiö omistaa omia osakkeita seuraavasti: Määrä Osuus osakepääomasta Osuus äänimäärästä ,2 % 15,2 % Sekä osakepääoman että tilikauden aikana hankittujen osakkeiden äänimäärän yhteenlaskettu osuus on 2,4 %. Omien osakkeiden hankkimisella ei ollut merkittävää vaikutusta omistukseen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä. Tulevaisuuden näkymät Liittymien kapasiteetin odotetaan jatkuvasti kasvavan. Liittymien kokonaismäärän odotetaan kasvavan jonkin verran ja laajakaistaliittymät tulevat yhä nopeammiksi. TV-palveluiden ja VoIPpuhepalveluiden odotetaan kasvavan. Kuituliittymien kysynnän odotetaan edelleen olevan suuri vuoden aikana. Liikevaihdon odotetaan vuonna 2013 olevan vakaa, ja liikevoiton arvioidaan olevan hiukan korkeampi kuin vuonna Merkittävät riskit Kiinteän puhelinverkon vähentyneet liittymämäärät ja muiden palvelujen hintapaineet voivat myös merkitä riskejä JNT:n toiminnalle. Nämä riskit vähenevät toiminnan jatkuvalla tehostamisella ja kehittämisellä. Telekom-alaa säännellään huomattavissa määrin lainsäädännön kautta. Muutokset lainsäädännössä ja viranomaisten toiminta voi pitkällä tähtäimellä vaikuttaa JNT:n toimintaan. Yhtiön toimintaan liittyy olennaisilta osin vakuutussuoja mahdollisten vahinkojen ja keskeytysten osalta. 5

6 Hallinto Varsinainen yhtiökokous pidettiin Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2011 maksetaan osinkoa 20 euroa / osakekirja. Yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan omia osakkeita osaketta käsittävä valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin korkeintaan 18 kuukautta. Valtuutuksen puitteissa on yhtiöön hankittu omaa osaketta mennessä keskihintaan 73,18 / osake. Hallituksen kokoonpano vuoden aikana: Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsenet Peter Boström Kurt Betlehem Rabbe Ede, Mikael Jakobsson, Charles Lindholm ( asti), Stefan Storholm ja Agneta Ström-Hakala. Hallitus kokoontui vuoden aikana 6 kertaa. Hallintoneuvoston kokoonpano on ollut seuraava: Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsenet Gun Kapténs Jan-Erik Backa Jan Anderssén, Sten Bobacka, Tony Eklund, Kjell Fellman, Stefan Granberg, Lena Holmberg, Kenneth Holmgård, Michael Jungell, Timo Kumpu, Guy Käcko, Gunilla Lillbacka, Mats Nyby, Tommy Olin, Thomas Pettersson ( alkaen), Harri Pomoell ( asti), Bjarne Sjöblom, Rolf Snellman, Nils Sjöblom, Gunnar Stara ja Niklas Talling ( alkaen). Hallintoneuvosto kokoontui vuoden aikana 2 kertaa. Toimitusjohtajana toimii Maria Höglund. Tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö Ernst & Young Ab, päätilintarkastajana Benita Öling, KHT sekä Kjell Berts, KHT. Pietarsaaressa 12. maaliskuuta

7 PIETARSAAREN SEUDUN PUHELIN OY TULOSLASKELMA Liikevaihto , ,82 Liiketoiminnan muut tulot , ,30 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,21 Varaston muutos , ,39 Ulkopuoliset palvelut , , , ,23 Henkilöstökulut , ,44 Poistot ja arvonalentumiset , ,16 Liiketoiminnan muut kulut , ,90 LIIKEVOITTO , ,39 Rahoitustuotot ja -kulut , ,57 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,96 Satunnaiset erät ,04 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA , ,92 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos , ,08 Välittömät verot , ,07 TILIKAUDEN VOITTO , ,77 7

8 PIETARSAAREN SEUDUN PUHELIN OY TASE VASTAAVA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , ,37 Aineelliset hyödykkeet , ,58 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä Osuudet omistusyhteysyrityksissä , ,14 Muut osakkeet ja osuudet , , , ,44 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,66 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,63 Siirtosaamiset , ,42 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,15 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,59 VASTATTAVA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,38 Ylikurssirahasto , ,22 Vararahasto ja muut rahastot , ,76 Edellisten tilikausien voitto , ,77 Tilikauden voitto , , , ,90 TILIPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ , ,96 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,91 Ostovelat , ,99 Muut velat , ,39 Siirtovelat , , , ,73 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,59 8

9 PIETARSAAREN SEUDUN PUHELIN OY RAHOITUSLASKELMA Liiketoiminnan rahavirta: Myynnistä saadut maksut , ,28 Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut , ,30 Maksut liiketoiminnan kuluista , ,45 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , ,13 Saadut osingot , ,41 Maksetut korot ja maksut muista liiket. rahoituskuluista , ,29 Maksetut verot , ,09 Liiketoiminnan rahavirta ennen satunnaisia eriä , ,16 Liiketoiminnan rahavirta(a): , ,16 Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , ,18 Investoinnit muihin sijoituksiin ,00 Muiden sijoituksien luovutustulot ,28 Investointien rahavirta(b): , ,90 Rahoituksen rahavirta: Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksu ,00 Lyhytaikaisten velkojen vähennys/lisäys , ,61 Omien osakkeiden osto , ,52 Maksetut osingot , ,00 Rahoituksen rahavirta(c): , ,91 Rahavirtojen muutos (A+B+C) , ,35 Rahavirrat tilikauden alussa , ,19 Fuusiossa tulleet rahavarat ,90 Rahavirrat tilikauden lopussa , ,44 9

10 PIETARSAAREN SEUDUN PUHELIN OY TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen arvostus- ja jaksotusperiaatteet Käyttöomaisuuden arvostusperiaatteet Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Käyttöomaisuuden poistot on tehty suunnitelman mukaisesti. Suunnitelman mukaan poistoajat perustuvat omaisuuden arvioituun taloudelliseen pitoaikaan. Poistot tehdään tasapoistoina. Poistoajat ovat: Kiinteistöt 25 v 4 % Modulit 12 v 8,30 % Keskuslaitteisto 8 v 12,50 % Johtoverkko, KTV-verkko ja telemastot 12 v 8,30 % Yleisöpuhelinlaitteet 5 v 20 % Muut telelaitteet 5 v 20 % Muut pitkävaikutteiset menot 5-10 v % Aineettomat hyödykkeet ei poisteta Maa- ja vesialueet ei poisteta Vaihto-omaisuuden arvostusperiaatteet Vaihto-omaisuus on esitetty hankintamenon tai todennäköisen alemman myyntihinnan määräisenä. Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus Yhtiön ainoa tytäryhtiö Kiinteistö Oy Alholminkatu 3 fuusioitiin Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy:öön. Fuusion aiheuttama fuusiotappio on kirajttu vuoden 2011 satunnaisiin eriin. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Muut tuotot , ,30 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT Muut pitkävaikutteiset menot , ,10 Rakennukset ja rekennelmat , ,20 Telelaitteet, suunnitelmanmukaiset poistot , ,66 Koneet ja kalustot , , , ,16 10

11 HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT Henkilökulut Palkat ja palkkiot , ,39 Eläkekulut , ,81 Muut henkilösivukulut , ,24 Henkilöstökulut yhteensä , ,44 Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin Asentajia 8,5 8,5 Teknikkoja ja toimihenkilöitä 48,6 50,3 Yhteensä 57,1 58,8 Palkat ja palkkiot johdolle Hallitus ja hallintoneuvosto , ,00 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT Vuokrat ja leasingkulut , ,42 Ostetut palvelut , ,18 Henkilöstö- ja matkakulut , ,82 Polttoaineet, sähkö ja vesi , ,04 Kiinteistökulut , ,72 Muut , , , ,90 TILINTARKASTAJAN PALKKIOT Tilintarkastus , ,00 Muut palvelut 1 897, , , ,00 OSINKOTULOT, KORKOTULOT JA -KULUT Osingot , ,41 Korkotulot , ,92 Korkokulut , , , ,97 POISTOEROJEN MUUTOS Rakennukset ja rakennelmat , ,33 Telelaitteet , , , ,08 TULOVERO Tuloverot varsinaisesta toiminnasta , ,07 11

12 VASTAAVAN LIITETIEDOT PYSYVÄT VASTAAVAT *) AINEETON OMAISUUS Hankintameno , ,39 +lisäys 575, ,00 Hankintameno , ,39 Kertyneet sumupoistot , ,01 Kirjanpitoarvo , ,38 KÄYTTÖOMAISUUS MAA-ALUEET Hankintameno , ,52 +siirto fuusio 840,94 Hankintameno , ,46 Kirjanpitoarvo , ,46 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT Hankintameno , ,03 +siirto fuusio ,19 Hankintameno , ,22 Kertyneet sumupoistot , ,36 Kirjanpitoarvo , ,86 TELELAITTEET Hankintameno , ,99 +lisäys , ,96 Hankintameno , ,95 Kertyneet sumupoistot , ,86 Kirjanpitoarvo , ,09 KONEET JA KALUSTO Hankintameno , ,49 +lisäys 3 140, ,61 Hankintameno , ,10 Kertyneet sumupoistot , ,55 Kirjanpitoarvo , ,55 MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET Hankintameno , ,00 -lisäys 2 330, ,00 Hankintameno , ,00 Kirjanpitoarvo , ,00 KESKENERÄISET HANKINNAT , ,60 Käyttöomaisuus yhteensä: Hankintameno , ,03 +lisäys , ,18 +siirto fuusio ,13 -vähennys ,00 Hankintameno , ,34 12

13 Kertyneet sumupoistot , ,77 Kirjanpitoarvo , , OSAKKEET JA OSUUDET Hankintameno , ,02 +lisäys ,00 -vähennys ,28 -arvonalentumiset , ,40 -tytäryhtiön sulautuminen ,85 Hankintameno , ,49 Kirjanpitoarvo , ,49 Pysyvät vastaavat yhteensä: Hankintameno , ,44 +lisäys , ,18 +siirto fuusio ,13 -vähennys ,28 -arvonalentumiset , ,40 -tytäryhtiön fuusio ,85 Hankintameno , ,22 Kertyneet sumupoistot , ,78 Kirjanpitoarvo , ,44 Osakkeenomistus kirjanpitoarvo Osakkuusyritykset: Oy Novasec Ab 47,8 % ,14 - oma pääoma 2012: ,43 - tulos 2012: ,14 Muut yhtiöt: DNA Oy ,97 S4F Holding Oy ,00 Softera Oy ,95 Ab Ostromap Oy 8 745,77 Oy Botnia Link Ab 4 204,70 Kontaktia Oy 4 204,70 Pirilö Golf Ab 3 363,76 Oy Omnitele Ab 1 345,50 Muut yhtiöt 1 429,60 Arvopaperit yhteensä ,09 13

14 OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET Osakepääoma Osakepääoma , ,38 Osakepääoma , ,38 Ylikurssirahasto Ylikurssirahasto 1.1 och , ,22 Vararahasto ja muut rahastot Vararahasto ja muut rahastot , ,76 Vararahasto ja muut rahastot , ,76 Voittovarat Voittovarat , ,29 Omien osakkeidin osto , ,52 Osinko , ,00 Omaan pääomaan palautettu osinko , ,00 Tilikauden voitto , ,77 Voittovarat , ,54 Laskelma voitonjakokelpoisista varoista Voittovarat , ,54 Yhtiön osakepääoma on jaettu saman arvoisiin osakkeisiin. KERTYNYT POISTOERO Muut pitkävaikutteiset menot , ,88 Rakennukset ja rakennelmat , ,68 Telelaitteet , ,48 Koneet ja kalusto , , , ,96 LIITETIEDOT ANNETUISTA VAKUUKSISTA JA VASTUUSITOUMUKSISTA Rahalaitoslainat Shekkitilin limiitti , ,00 Omat vastuut: Kiinteistökiinnitykset , ,00 Yrityskiinnitykset , ,75 Vastuut yhteensä , ,75 MUUT VASTUUT Leasingvastuut Tilikaudella maksettavat , ,61 Myöhemmin maksettavat , , , ,60 14

15 TILINPÄÄTÖKSEN PÄIVÄYS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Pietarsaaressa 12. maaliskuuta 2013 TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Tarkastuksesta on tänään annettu tarkastuskertomus Pietarsaaressa 15. maaliskuuta 2013 ERNST & YOUNG OY, KHT-yhdistys HALLINTONEUVOSTON LAUSUNTO Hallintoneuvosto on tutustunut Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy:n tilinpäätökseen ja tilintarkastuskertomukseen vuodelta 2012 ja puoltaa tilinpäätöksen vahvistamista sekä hallituksen esitystä tilikauden voiton käytöstä. Pietarsaaressa 15. huhtikuuta

16 TILINTARKASTUSKERTOMUS Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tarkastaneet Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy:n tilikauden kirjanpidon, tilipäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon. Tilinpäätös käsittää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että he antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien säännösten ja määräysten mukaan koskien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista. Hallitus vastaa siitä, että tilinpäätöksen ja varainhoidon tarkastaminen on järjestetty asianmukaisella tavalla ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on järjestetty luotettavalla tavalla. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta Käsityksemme mukaan tilinpäätös ja toimintakertomus antavat oikeat ja riittävät tiedot yhtiön taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta Suomessa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta voimassa olevien säännösten mukaan. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Pietarsaaressa 15. maaliskuuta

Vuosikertomus. Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy

Vuosikertomus. Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy Sisältö Toimintakertomus........................................ 3-5 Tuloslaskelma............................................. 6 Tase.....................................................

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2010 Toimitusjohtajan katsaus ESP:lle päättynyt vuosi oli varsin samankaltainen viime vuosiin verrattuna. Liikevaihto väheni hieman, liikevoitto kasvoi ja tilikauden

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2012 VUOSIKERTOMUS 2011 HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYS: 2 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 214 Toimitusjohtajan katsaus ESP jatkoi jo neljättä vuotta valokuituverkon rakentamista eri puolille perinteistä toimialuetta sekä Punkalaitumella. Investoinnit

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 ESP:n 120 v. juhlatilaisuuksia Sylvään koululla, Vexve Areenalla ja Myllymaan urheilutalolla syksyllä 2013 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2012 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU Hämeen Kuljetus Oy VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 SISÄLLYS: 2 Toimitusjohtajan kirje 4 Hämeen Kuljetus Oy lyhyesti 6 Toimintakertomus

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus. Vuosikertomus I 2010

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus. Vuosikertomus I 2010 PELLON SÄHKÖ OY Vuosikertomus 2010 Vuosikertomus I 2010 1 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2010 oli yhtiömme 65 toimintavuosi. Sähkön siirtotoiminta kasvoi lähes viisi prosenttia edellisestä vuodesta 23,9

Lisätiedot

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY:N Jorma Korhonen 6.5.2014 Pohjois-Karjalan Y-tLinflus 1612923-9 Rantakalu 29 Energiaholding Oy Kotipaikka Joensuu 80100 JOENSUU Hallintoneuvosto

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 6 Tase 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Finda - Vuosikertomus 2014 VUOSIKERTOMUS 2014. Sivu 1/31

Finda - Vuosikertomus 2014 VUOSIKERTOMUS 2014. Sivu 1/31 VUOSIKERTOMUS 2014 Sivu 1/31 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Osakemarkkinoiden poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen tällä hetkellä on erityisen vaikea tehdä ennusteita talouden ja markkinoiden kehittymisestä.

Lisätiedot

Suomen Rahapaja -konsernin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus

Suomen Rahapaja -konsernin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus Suomen Rahapaja -konsernin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus 2014 Suomen Rahapaja Oy Hallituksen toimintakertomus Alan kehitys ja liiketoiminnan riskit Käteisen rahan määrä maailmassa kasvaa

Lisätiedot

Finda Oy on vuoden 2010 aikana kyennyt jatkamaan toiminta-ajatuksensa

Finda Oy on vuoden 2010 aikana kyennyt jatkamaan toiminta-ajatuksensa Vuosikertomus 2010 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus...5 Hallinto ja johto...6 Konsernirakenne...8 Kontaktia Oy vuonna 2010...8 Oy Omnitele Ab vuonna 2010...9 DNA Oy vuonna 2010...10 Hallituksen toimintakertomus...12

Lisätiedot

Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lponet.fi. Pyydettäessä meiltä saa

Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lponet.fi. Pyydettäessä meiltä saa Toimintakertomus Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lponet.fi. Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun toimintakertomuksen,

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 43 907,00 36 630,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -69

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus 2014 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus XXXXXX 2013 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 XXXXXX SISÄLTÖ Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 0 1 Toimitusjohtajan katsaus Osuuskunnan 112. toimintavuosi jää historiaan merkittävänä vuotena. Tuloksellisesti tilivuosi 2010 oli menestyksellinen liiketuloksen yltäessä

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Puhelinosuuskunta LPO. Toimintakertomus 2008

Puhelinosuuskunta LPO. Toimintakertomus 2008 Puhelinosuuskunta LPO Toimintakertomus Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lpo.fi. Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun

Lisätiedot

KYMP OY:n asiakaspalvelun henkilöstöä

KYMP OY:n asiakaspalvelun henkilöstöä Vuosikertomus 2012 KYMP OY:n asiakaspalvelun henkilöstöä sisällysluettelo KYMP OY PL 12, Takojantie 23 48101 Kotka p. 05 22 111 f. 05 226 4200 sähköposti: etunimi.sukunimi@kymp.fi 4 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013 Toimintakertomus 1 LIIKETOIMINTA Hermo Pharma Oy kehittää ja kaupallistaa lääkkeitä keskushermostosairauksiin. 2 LIIKEVAIHTO JA TULOS Vuonna 2013 liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus Xxxxxx 2012 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Xxxxxx Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernintilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012 Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012 YLEISTÄ TVT Asunnot Oy on Turun kaupungin täysin omistama vuokra-asuntoja omistava ja hallinnoiva yhtiö. Yhtiö muodostaa konsernin tytär- ja osakkuusyhtiöineen.

Lisätiedot