OSAVUOSIKATSAUS 2/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAVUOSIKATSAUS 2/2010 1.1. 31.8.2010"

Transkriptio

1 OSAVUOSIKATSAUS 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

2

3 TARKASTUSLAUTAKUNTA tot % ta TP 2009 tot % tp Tehtäväalue TA 2010 TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastustoimi Toimintatuotot ,4 % ,2 % Toimintakulut ,8 % ,5 % TOIMINTAKATE ,3 % ,1 % Talouden toteutuminen Käyttömenot Toimintatuotot Toimintakulujen määräraha on tarkastustoimen osalta euroa ja toteutuneet menot elokuun loppuun mennessä ,26 euroa eli 46,6 %. Toimintatuottojen tuloarvio on euroa. Tuloja on kertynyt euroa, joten toteutumisprosentti on 93,4 %. Toimintakatteen toteutuma on 43,01 %. 1

4 KAUPUNGINHALLITUS tot % ta TP 2009 tot % tp Tehtäväalue TA 2010 KAUPUNGINHALLITUS Kaupungin johtaminen Toimintatuotot ,6 % ,1 % Toimintakulut ,5 % ,8 % TOIMINTAKATE ,1 % ,6 % Kaupungin kanslia Toimintatuotot ,3 % ,3 % Toimintakulut ,2 % ,2 % TOIMINTAKATE ,7 % ,0 % Henkilöstöhallinto Toimintatuotot ,8 % ,3 % Toimintakulut ,4 % ,5 % TOIMINTAKATE ,9 % ,8 % Taloushallinto- ja it-palvelut Toimintatuotot ,4 % ,8 % Toimintakulut ,6 % ,1 % TOIMINTAKATE ,1 % ,3 % Elinkeinopalvelut Toimintatuotot ,1 % ,6 % Toimintakulut ,4 % ,9 % TOIMINTAKATE ,4 % ,9 % Suunnittelu ja aluekehitys Toimintatuotot ,5 % ,5 % Toimintakulut ,0 % ,0 % TOIMINTAKATE ,0 % ,6 % Käyttövaraus Toimintatuotot ,0 % #JAKO/0! Toimintakulut ,0 % ,7 % TOIMINTAKATE ,1 % ,7 % Pelastustoimi Toimintatuotot #JAKO/0! ,0 % Toimintakulut ,9 % ,5 % TOIMINTAKATE ,3 % ,6 % KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ Toimintatuotot ,8 % ,7 % Toimintakulut ,0 % ,3 % TOIMINTAKATE ,7 % ,0 % Nettositovat: Palkkavaraus Toimintatuotot #JAKO/0! #JAKO/0! Toimintakulut ,8 % ,7 % TOIMINTAKATE ,8 % ,7 % Elinkeinopalvelut Toimintatuotot ,1 % ,6 % Toimintakulut ,4 % ,9 % TOIMINTAKATE ,4 % ,9 % Työllistäminen Toimintatuotot ,7 % ,5 % Toimintakulut ,4 % ,9 % TOIMINTAKATE ,9 % ,0 % It-palvelut Toimintatuotot ,4 % ,2 % Toimintakulut ,9 % ,6 % TOIMINTAKATE ,3 % ####### Ruokahuolto Toimintatuotot ,8 % ,9 % Toimintakulut ,2 % ,2 % TOIMINTAKATE ,4 % #JAKO/0! Ilman nettositovia Toimintatuotot ,3 % ,8 % Toimintakulut ,0 % ,6 % TOIMINTAKATE ,3 % ,2 % 2

5 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kaupungin kanslia Viestintäryhmä on vastannut siitä, että Kokkola.fi lehden kaksi numeroa on ilmestynyt. Kolmas numero julkaistaan lokakuun loppupuolella. Sähköisen asioinnin työryhmä on kokoontunut kerran ja jatkaa työskentelyään. Nettisivuja on kehitetty vastaamaan ajan haasteita. Muun muassa pidetty valtuuston kokous videoitiin ja esitettiin nettisivuilla. Käännöspalveluita on vahvistettu, neljäs kielenkääntäjä on aloittanut työssään. Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen kehittämistä jatketaan. Sisäisten palvelujen tuottamisen kehittäminen: postituksen työjärjestelyt on toteutettu. Puhelinvaihteen laajennus: Ullavan terveysasema 08/2010. Aikataulutettu Lohtajan aluetoimisto sekä useita toimipisteitä Kälviällä toteutettavaksi 10/2010. Lohtajan ja Ullavan aluetoimistojen asiakaspalvelupisteiden työjärjestelyistä on tehty pysyvä käytäntö. Yhteispalvelutarjonta on laajentunut: Ullavassa uutena Poliisin lupapalvelut, verohallinnon palvelut kaikissa aluetoimistoissa. Tukipalvelujen (mm. ruokapalvelut) yhtenäistämisen selvitystyö jatkuu. Henkilöstöhallinto Henkilöstöstrategia hyväksyttiin keväällä Taloushallinto ja it-palvelut Työn vaativuuden arviointi on saatettu loppuun varhaiskasvatuksessa ja järjestelmään perustuvia uusia palkkoja on maksettu Sosiaali- ja terveyspalvelujen TVA on tehty ja palkat vahvistetaan syksyllä Sivistyskeskuksen (kirjasto, kulttuuri, liikunta, museo ja vapaa-aika) työn vaativuuden arviointi on aloitettu. Sairauspoissaolojen kertymästä on lähetetty yhteenvetotilastoja sekä työpaikkakohtaisia raportteja pilottiyksiköille (terveyskeskus, varhaiskasvatus, ruokahuolto) tammi-huhtikuulta seurattavaksi ja varhaisen tulen mallin pohjaksi. Sairauspoissaolojen yhteenvetotilastot tammi-elokuulta lähetetään kaikille kaupungin työyksiköille. Rekrytointi- ja sijaishallintaohjelma hankintaan syksyn aikana. Koulutuksen hallintaohjelman (HRM) käyttöä on laajennettu Tuottavuusohjelman toteuttamisen seurantaraportti ajalta on laadittu ja se käsitellään kaupunginhallituksessa lokakuussa. Toimialojen ja liikelaitosten talouden toteutumisesta on laadittu kuukausiraportit maalis-elokuulta. Lisäksi kaupunginhallitus on käsitellyt sosiaali- ja terveystoimen talouden toteutumista useissa kokouksissaan. Talouden ja toiminnan osavuosikatsaus ajalta on käsitelty kaupunginvaltuustossa Vuoden 2011 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laatimisohjeet on hyväksytty kaupunginhallituksessa Konserniyhteisöt ovat toimittaneet taloustiedot ajalta

6 Seudullisen IT yhteistyöstrategian suunnittelupäivä on pidetty. Sen pohjalta jatketaan yhteistoiminnan muotojen selvittämistä. Suunnittelu ja aluekehitys Toimiala- ja elinkeinostrategiat on hyväksytty. KOKO ohjelman rahoituksesta on tehty päätökset ja toiminta kaikkien toimenpidekokonaisuuksien osalta on käynnistynyt. Tuottavuusohjelman 2010 hankkeiden etenemisestä on koottu väliraportti. Useimmat hankkeet ovat käynnistyneet. Ohjelman sisältöä ja vaikuttavuutta on tavoitteena parantaa seuraavassa tuottavuusohjelmassa. Kaupunginhallitus on päättänyt, että Kokkola on mukana Kuntaliiton USO hankkeessa ( uuden sukupolven organisaatio), jossa voidaan saada tukea mm. konsernijohtamisen ja toiminnan organisoinnin kehittämiseen Joukkoliikenne Pelastustoimi Loppuvuodesta 2009 astui voimaan uusi joukkoliikennelaki. Kaupungin taholta uuden lain edellyttämät toimenpiteet toimivaltaisena lupaviranomaisena on viety pääsääntöisesti loppuun. Syksyn aikana kaupungin valmistelee ja hyväksyy vielä kaupunki- ja seutulippujen hintavelvoitteen edellyttämät yhteistyösopimukset kaupungin, ELY:n ja liikennöitsijöiden välillä sekä sopimuksiin liittyvät lisäasiakirjat. Onnettomuuksien ennalta ehkäisytoiminta on ajankohdan mukaisessa tavoitteessa. Pelastustoiminta ja valmiuden ylläpito on muilta osin tavoitteessa, paitsi sukeltajien määrää ei ole saatu lisättyä 7/24-valmiuden edellyttämälle tasolle. Sairaankuljetustoiminta sovitun ( KH, TK, pela ) mukaisesti. Väestönsuojelutoiminta on jäljessä tavoitteesta. Talous on ajankohtaan nähden talousarviossa. Talouden toteutuminen Kaupunginhallituksen alaisten toimintojen toimintamenoista on toteutunut noin 60 % ja menot ovat laskeneet viime vuodesta noin 1 %:n. Avustuksiin on tänä vuonna varattu vähemmän kuin viime vuonna. Elinkeinopalvelujen menot ovat myös pienemmät kuin viime vuonna, jolloin oli käynnissä Tankarin saaren kehittämis- ja rakennusten kunnostamishanke. Vuoden 2010 työterveyshuollon määrärahat tulevat ylittymään noin eurolla, josta Kela korvaa noin puolet. Ylitys voidaan kattaa muiden yksiköiden määrärahasäästöillä. Kokonaisuutena kaupunginhallituksen menot ja tulot näyttävän toteutuvan talousarvion mukaisesti. 4

7 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO tot % ta TP 2009 tot % tp Tehtäväalue TA 2010 YMPÄRISTÖTERVEYSLTK Ympäristöterveydenhuolto Toimintatuotot ,4 % ,9 % Toimintakulut ,9 % ,8 % TOIMINTAKATE ,5 % ,7 % Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Talouden toteutuminen Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto aloitti toimintansa Yhteistoiminta-alueen muodostavat Kokkola, Kannus, Toholampi, Lestijärvi, Perho, Kaustinen, Veteli, Halsua ja Kruunupyy. Vuoden 2010 keskeisiä tavoitteita on saada uusi organisaatio toimimaan yhtenäisenä koko alueella sekä kehittää henkilöstön työnjakoa ja suunnitelmallista toimintaa, jolloin tarkastuksista kertyviä maksutuloja saadaan lisättyä. Ympäristöterveydenhuollolle ei vielä vuodelle 2010 ole määritelty sitovia yksityiskohtaisia tavoitteita. Eläinlääkärien palkkoja on harmonisoitu ja terveystarkastajien työn vaativuuden arviointi on toteutettu (TVA). Palkkojen harmonisointi toteutetaan TVA:n pohjalta. Yhden terveystarkastajan työpiste on siirretty Kälviältä Kannukseen. Valvonnan yhtenäistämiseksi on otettu käyttöön yhteinen asiakasrekisteri. Asiakasrekisterin kehittämistä aloitettiin projektityöntekijän avulla ja tietojen syöttö rekisteriin jatkuu. Valtio on myöntänyt euroa ympäristöterveydenhuollon toimeenpanon kehittämiseksi asiakasrekisterin yhtenäistämisen, eläinlääkintähuoltolain toimeenpanon seurannan kehittämisen ja kaksikielisen palvelun varmistamisen avulla. Hanke toteutetaan aikana. Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ulkomyyntimääräykset on tehty. Valvontasuunnitelmia on toteutettu käytettävissä olevien työresurssien mukaan. Eläinlääkintähuollon tehtävät on hoidettu erikoislakien edellyttämällä tavalla, mutta resurssipuute on todettu varsinkin eläinsuojelutehtävissä. Luonnos ympäristöterveydenhuollon strategiasta on laadittu. Ympäristöterveyslautakunnan toimintatuottojen toteutuma on elokuun loppuun mennessä 50,4 % Toimintakulujen toteutuma on 62,9 % ja toimintakate 83,5 %. 5

8 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tot % ta TP 2009 tot % tp Tehtäväalue TA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSLTK Sosiaali- ja terveystoimen palvelukeskus Toimintatuotot ,9 % ,5 % Toimintakulut ,2 % ,0 % TOIMINTAKATE ,8 % ,0 % Sosiaalityö ja vammaispalvelut Toimintatuotot ,9 % ,1 % Toimintakulut ,8 % ,6 % TOIMINTAKATE ,1 % ,5 % Vanhustyö Toimintatuotot ,5 % ,5 % Toimintakulut ,1 % ,4 % TOIMINTAKATE ,8 % ,3 % Terveyspalvelut Toimintatuotot ,8 % ,9 % Toimintakulut ,1 % ,6 % TOIMINTAKATE ,3 % ,2 % Erikoissairaanhoito Toimintatuotot ,4 % ,1 % Toimintakulut ,4 % ,1 % TOIMINTAKATE ,3 % ,0 % SOSIAALI- JA TERVEYSLTK YHT Toimintatuotot ,0 % ,0 % Toimintakulut ,1 % ,6 % TOIMINTAKATE ,1 % ,7 % Nettositovat: Toimeentulotuki Toimintatuotot ,3 % ,5 % Toimintakulut ,4 % ,0 % TOIMINTAKATE ,3 % ,0 % Työmarkkinatuki kuntaosuus Toimintatuotot #JAKO/0! #JAKO/0! Toimintakulut ,0 % ,3 % TOIMINTAKATE ,0 % ,3 % Ilman nettositovia Toimintatuotot ,3 % ,2 % Toimintakulut ,5 % ,5 % TOIMINTAKATE ,5 % ,5 % Terveyttä edistäviin ja ongelmia ehkäiseviin tekijöihin vaikuttaminen Terveyshyöty huomioidaan kaikessa päätöksenteossa. Terveyskeskuksessa toimii Terveyden edistämisen työryhmä. Eri hallintokuntien poikkihallinnollinen työryhmä toimii Timo Mämmin johdolla. Ydinprosessien nimeäminen, prosessien kuvaaminen ja kehittäminen yli toimialojen Ydinprosessit on nimetty, niiden omistajat vahvistettu ja prosessien kuvaaminen on aloitettu. Terveyttä ja hyvinvointia edistävä näkökulma on huomioitu rakenteellisesti maakunnallisessa turvallisuussuunnitelmassa, jossa yhtenä tavoitteena on terveellisten ruokailutottumusten ja elintapojen edistäminen elintasosairauksien ehkäisemiseksi. Varhainen puuttuminen ja syrjäytymisen ehkäisy hyvinvointia edistävien sidosryhmien kanssa Työstää Hyvinvointi- ja turvallisuuspoliittiset strategiat On laadittu maakunnalliset hyvinvointi- ja turvallisuuspoliittiset strategiat sekä päihdestrategia, joka on laajentumassa päihde- ja mielenterveysstrategiaksi. Strategioiden jalkauttaminen ja pysyvä seuranta on aloitettu. Toiminnassa on huomioitu koko maakunta ja Kruunupyy. 6

9 Osallistuva ja vastuullinen kuntalainen Lautakunta on pitänyt yhteyttä kuntalaisiin ja järjestöihin. On järjestetty yhteistyötapaamisia ja tehty asiakaskyselyjä. Asiakaskontaktin onnistuneisuus ja toimiva vuorovaikutteinen viestintä Asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyden seuranta Vuonna 2009 on kartoitettu koko soten henkilöstötyytyväisyyttä ja alkuvuonna työyksiköt ovat laatineet kyselyn pohjalta toimenpideohjelman omalle yksikölleen. Päihde- ja mielenterveyspalveluiden toimivuutta on mitattu kouluttamalla kokemusasiantuntijoita ja vastaanottamalla heidän palautettaan palvelujärjestelmästä. Tarvelähtöinen ja resurssien mahdollistama palvelujen määrä ja laatu Palautejärjestelmän kehittäminen Palautejärjestelmän kehittämisessä on jääty odottamaan keskushallinnon ratkaisua ohjelmista. Palvelujen riittävyys, oikea kohdentaminen ja laadukkuus Perusterveydenhuollon vahvistaminen ja sen suhteellisen osuuden kasvattaminen Tavoitteena on vahvistaa perusterveydenhuoltoa, kasvattaa sen suhteellista osuutta sekä sopia yhteistyöstä ja työnjaosta keskussairaalan kanssa. Toteutuminen tapahtuu erityisesti maakunnallisen järjestämissuunnitelman kautta. RAVAN ottamista RAIN tueksi on harkittu, jotta pystyttäisiin entistä parempaan ja oikeudenmukaisempaan palvelujen kohdentamiseen. Hoitoketjun toimivuus (sakkomaksut) Sakkomaksut ovat vähentyneet oleellisesti. 1.5.alkaen niitä ei enää ole tullut. Erikoissairaanhoidon käyttö on vähentynyt, vuositasolla vähennys on noin 6000 hoitopäivää. Kaupunki on saanut palautusta em. syystä. Palveluiden kehittämistä varten on tehty palvelutarvearvioita ja selvityksiä, joita konkretisoidaan yhteisesti sairaanhoitopiirin kanssa. Uskottavana ydinkunta palvelujen järjestäjänä ja strategisena päätöksentekijänä Johtajuuskoulutus (JET) Johtajuuskoulutukseen osallistuu noin 20 henkilöä. Kokemukset koulutuksesta ovat olleet myönteisiä. Tuottavuusohjelman toteuttaminen ja seuranta Tuottavuusohjelman toteutumisesta annetaan raportti 9/2010. Toimiva organisaatio ja johtamisrakenne Soten toimintasääntö on vahvistettu. Palvelun tuottavuuden parantaminen Tavoitteellinen prosessien kehittäminen Ydinprosessit on nimetty, niiden omistajat vahvistettu ja prosessien avaaminen aloitettu. Oikeiden tuotantotapojen valinta palvelujen järjestämisessä sekä palveluketjujen saumattomuus ja työtapojen tehokkuus Kokkolan ja Kruunupyyn välisen yhteistyön syventäminen Yhteistyö on sujunut hyvin erilaisista lähtökohdista huolimatta. Yhteistyön syventäminen ja toimintojen laajempi yhteistyö on aloitettu. Ollaan siirtymässä yhteiseen potilas-/asiakastietojärjestelmään. Sosiaali- ja terveystoimen mahdollisimman suuri eheys ja optimaalinen palvelurakenne Ostopalvelujen hallinnan kehittäminen Tavoitteena on Soten mahdollisimman suuri eheys. Keskussairaalan kanssa on perustettu yhteinen soten johtoryhmä. Tavoitteena on entistä laajempi palvelujen yhteissuunnittelu optimaalisen palvelutason saavuttamiseksi. 7

10 Toimiva seuranta- ja palautejärjestelmä On jääty odottamaan keskushallinnon ratkaisuja. Toimivaa järjestelmää kaivataan. Tiedolla pitää pystyä ohjaamaan palvelujärjestelmää. RAIn tueksi on harkittu otettavaksi RAVA, joka saattaisi antaa siihen lisää mahdollisuuksia. Kruunupyyn ja Kokkolan toimintakäytäntöjen kehittäminen Asiakastyytyväisyyden seuranta Asiakaspalautejärjestelmän kartoittaminen on aloitettu, tavoitteena on rakentaa yhtenäinen ja kattava asiakaspalautejärjestelmä. Laatujärjestelmän rakentaminen sosiaali- ja terveyspalveluihin Laatujärjestelmän rakentaminen on aloitettu terveyskeskuksen mallin pohjalta. Johtamis-, esimies- ja alaistoimintojen kehittäminen Rekrytointisuunnitelmien ja menetelmien kehittäminen ja toteuttaminen Rekrytointia on tehostettu ja lääkäreitä palkattu. KPSHP:n kanssa on tehty yhteistyötä. Tulevaisuuteen on varauduttu esim. varahenkilöjärjestelmän avulla. Henkilöstösuunnittelun kehittäminen Liittyy osaamiskartoituksiin ja kehityskeskusteluihin. JET opintojen osana tehdään useaan yksikköön osaamiskartoitus, jonka tuloksia hyödynnetään henkilöstösuunnittelussa. Työhön sitoutuminen ja vaikuttaminen sekä työyhteisön toimivuus Toimenkuvien ajantasaistaminen TVA:n laatimisen johdosta kaikki toimenkuvat ovat varsin hyvin ajan tasalla. Työntekijät odottavat konkreettisesti tehdyn työn tuloksia (oikeudenmukainen palkkaus). Osaamiskartoitusten kattava työstäminen ja käyttöönotto Kotihoidossa on tehty osaamiskartoituksia osana kehityskeskustelua. Henkilöstösuunnittelun ennakoivuus ja vaikuttavuus sekä osaamisen ylläpito ja kehittyminen Perehdyttämisen kehittäminen, seuranta On laadittu perehdyttämissuunnitelma, jonka toimivuutta arvioidaan säännöllisesti. Henkilökunnan osaamisen tarpeiden kartoittaminen ja kehittäminen Osaamisen ylläpitäminen täydennyskoulutuksella Koulutustarpeet arvioidaan osaamiskartoituksessa ja kehityskeskusteluissa. Omaan työhön vaikuttamisen mahdollisuuksien kehittäminen Työnkierron ja urakehityksen mahdollistaminen Valinnoissa on kiinnitetty erityistä huomiota työnkiertoon ja sisäiseen urakehitykseen. Työnkierrossa tavoitteena on myös osaamisen laajentaminen ja syventäminen. TYKY-toiminnan kehittäminen TYKY-toimintaa on kehitetty ja palvelualueittaiset ryhmät perustettu. Säännölliset henkilöstökyselyt Tavoitteena ovat säännölliset henkilöstökyselyt (noin kahden vuoden välein). Vuoden 2011 talousarvioon on varattu määrärahat uutta kyselyä varten. Kattavat kehityskeskustelut Tavoitteena on 100 %:n toteutuminen. Lopullinen tulos saadaan loppuvuonna. Esimiehille on korostettu kehityskeskustelujen tarpeellisuutta. Sairauspoissaolojen seuranta ja varhaisen puuttumisen mallin käyttöönotto Henkilöstöyksikön kanssa on tehty laajaa yhteistyötä. 8

11 Laatujärjestelmän mukaisten järjestelyjen (yksikkökokoukset, viestintä, johdon katselmukset ym.) käyttöönotto toimialoilla ja työyksiköissä Laatuun on panostettu: yksikkökokouksia, johdon katselmuksia ja erilaisia laatuasiakirjoja. Toiminnan ulottaminen sosiaalitoimeen on kuitenkin alkutekijöissä. Talouden tasapaino Tuottavuusohjelman toteuttaminen ja seuranta Väliraportti on annettu kesäkuussa 2010 ja uusi tuottavuusohjelma tehdään syyskuussa Palvelujen tuottavuuden parantaminen Talousarviosuunnittelun kehittäminen Talousarviosuunnittelujärjestelmän kehittämiseen kohdistuu suuria odotuksia. Esim. yksikkökustannuksista ja henkilökunnan asiakastyön osuuden suuruudesta tarvitaan tietoa. Investointien oikea-aikaisuus Prosessien tehokkuuden arviointi ja kehittäminen Investointeihin odotetaan lisääntyvää suunnitelmallisuutta. Tarpeiden ja resurssien ristiriita on arkipäivää myös tulevaisuudessa. Liikelaitosten ja yhtiöiden kannattavuus Omaisuusmassan kriittinen tarkastelu Esimiesten talousosaamisen kehittäminen Järjestetään neljä tilaisuutta vuoden aikana. JET-koulutukseen sisältyy vahva talousosuus. Omien toimialojen ja liikelaitosten sekä yhtiöiden, kuntayhtymien ja yhteisöjen toimiva ohjaus Palvelujen tuotteistamisen jatkaminen Tuotteistaminen jatkuu. Apuna käytetään ulkopuolisia konsultteja. Tuotteistaminen on tuskin valmiina vuoden 2010 lopussa. Tätä tavoitetta ei pystytä täyttämään. Kaupunkiyhteistyön kehittyminen Pietarsaaren kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen TK:n ja KPSHP:n yhteistyön laajentaminen ja syventäminen on mahdollistanut palvelujen lisääntyvän myynnin Pietarsaaren alueelle esim. kesän 2010 aikana. Aseman vahvistuminen kaupunkiseutujen joukossa ja valtionhallinnon yhteistyön kehittyminen Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö Turvallisuuspoliittisen ohjelman laatiminen maakunnallisesti ja sen edelleen työstäminen Kokkolan olosuhteisiin Suunnitelma on valmiina. Jalkauttaminen ja säännöllinen seuranta on alkamassa. Seuraavan vuoden painopisteet on valittu. Koulutus- ja osaamisyksiköiden ja verkostojen vahvistaminen Yhteistyön kehittäminen oppilaitosten kanssa Yhteistyö on toiminut hyvin. Säännölliset tapaamiset ovat toteutuneet. On varmistettu, että saamme myös tulevaisuudessa osaavaa henkilökuntaa. Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Kansalaisaktiivisuuden edistäminen (Kampa hanke) Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Järjestöjen kanssa on järjestetty tapaamisia. Yhteistilaisuuksia esim. yrittäjyydestä. On pyritty hyödyntämään liikuntaa ja kulttuuria laaja-alaisessa hyvinvointipolitiikassa. 9

12 Terveyskeskuksen osavuosikatsaus Talouden toteutuminen Terveyskeskuksen toiminnan suunnittelua ja toteutuksen arviointia ohjaa terveyskeskuksen strategia, ja toiminnan kehittäminen perustuu kunkin yksikön omaan toimintasuunnitelmaan. Toimintaa on kehitetty aktiivisesti ja erityisesti lääkärien rekrytoinnissa on onnistuttu erinomaisesti. Parantuneen lääkäritilanteen johdosta toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet hyvin vastaanottojen hoitoon pääsyssä. Osastojen profi ili on muuttunut alkuvuoden aikana akuutimmaksi, pitkäaikaispotilaiden määrä on laskenut ja vaihtuvien paikkojen määrä noussut. Terveyskeskuksen osastoilta siirtyi hoivatasoisia potilaita yksityiseen palvelutaloon laitos- ja palveluasumispaikoille. Vapautuville paikoille siirtyi erikoissairaanhoidon osastoilta ja päivystyksestä hoidollisesti nykyistä vaativampia potilaita. Kesän ajan vastaanotot ja vuodeosastot toimivat normaalisti, eikä sulkuja ollut. Hoitoon pääsyssä suurimmat ongelmat ovat puheterapiassa ja hammashuollossa. Vastaanoton laajennuksesta huolimatta terveyskeskuksen työtilat ovat osoittautuneet riittämättömiksi hyvän lääkäritilanteen vuoksi. Terveyskeskuksessa on tehty sisäisiä järjestelyjä ja henkilöstöä on siirtynyt vuokratiloihin. Laatutyötä on jatkettu laatutyön vuosikellon mukaisesti. Kesäkuussa suoritettuun ylläpitoauditointiin osallistuivat fysioterapian yksikkö ja osasto 3. Auditointipalaute oli rohkaisevaa ja organisaatio sai toiminnastaan useita erityismainintoja. Toiminnan vilkastumisen myötä myös talouden toteutumassa on ylitystä. Tärkeimpinä selittävinä tekijöinä ovat henkilöstömenot, palveluiden ostot, ulkoistusten 7 % hinnannousu, vuokrakulujen nousu, H1N1-epidemian ja noroviruksen aiheuttamat ylimääräiset kulut, laboratoriopalveluiden ja aineiden ja tarvikkeiden hintojen nousu. Erityisesti lääke- ja hoitotarvikkeiden kulut ovat ylittyneet toiminnallisista syistä. Sosiaali- ja terveyslautakunnan taloustilanne suhteessa talousarvioon on vaikea. Tammi-elokuun toteutuman perusteella toimintakulut ovat yli 8 prosentin kasvussa suhteessa viime vuoteen ja talousarvion toteutumisprosentti on 71,5 %, joka on noin 4,5-5 % yli laskennallisen keskiarvotavoitteen (Kruunupyyn vastaava toteutumisprosentti on 68,7 %). Toimintatuottojen toteutuma ja kehitys ovat hyvällä tasolla ja ne vastaavat talousarvion tavoitteita. Kokkola Kulujen kasvu ja poikkeama talousarviosta johtuvat pääosin toiminnallisista asioista. Erikoissairaanhoidon menot ovat olleet lähes 9 %:n kasvussa ( ) ja se selittää lähes 40 % kokonaiskasvusta. Kesän aikana on tapahtunut selvä käänne. Erikoissairaanhoidon kustannukset eivät ole enää kasvaneet ja osastojen sulkemiset pienentävät erikoissairaanhoidon kuluja Kokkolassa. Menojen kokonaiskasvu on jäämässä kohtuulliseksi, vaikka toisaalta sulkemiset ovat lisänneet perusterveydenhuollon ja vanhustyön kustannuksia. Henkilöstömenoissa sijaiskulut ja erilliskorvaukset ovat kasvaneet merkittävästi. Sairauslomasijaisten kustannukset ovat nousseet lähes 40 % ja useissa toimintayksiköissä on jouduttu palkkaamaan yöhoidon ja työvuorojen vähimmäisvaatimusten hoitamiseksi sijaistyövoimaa, joiden palkkaukseen ei ole määrärahoja. Vuorotyön lisääntyminen lisää erilliskorvausten määrää. Erityisesti kotihoidossa ja vanhusten asumispalveluissa on palkattu lisätyövoimaa, joilla ei ole palkkamäärärahoja budjetissa. 10

13 Eurolääkäreiden ja ostolääkäreiden palkkaukseen on käytetty selvästi viime vuotta enemmän rahaa. Terveyspalveluiden lääkärivirkoja on täytetty, mutta kaikkien virkojen osalta määrärahaa ei budjetissa ole ollut. Asiakaspalveluiden ostoissa vanhusten asumispalveluiden ostot ovat alkuvuonna lisääntyneet ja terveyspalveluiden vastaanottojen ostopalveluiden kustannukset ovat nousseet n. 7 % hintojen muutosten vuoksi. Palveluntuottajan vaihtuminen Kälviän terveysasemalla lisäsi myös hieman kustannuksia. Psykiatristen kuntoutuspotilaiden siirto keskussairaalasta halvemmille sosiaalitoimen ostopalvelupaikoille on lisännyt kustannuksiamme. Määrärahoja tähän kokonaisuuden kannalta edulliseen toiminnalliseen muutokseen ei sosiaalityön budjetissa kuitenkaan ole. Tänä vuonna terveyspalveluiden kuluissa ovat ensi kertaa mukana pääomakulut, joita ei aikaisemmin budjetissa ollut. Tämä merkitsee vuositasolla euron lisäkustannuksia sosiaali- ja terveystoimelle. Kustannusvaikutus kahdeksan kuukauden osalta on noin euroa (n. 4 % menokasvusta). Muita muutoksia ovat mm. lääkemenojen ja laboratoriokulujen kasvu terveyskeskussairaalassa ja kotisairaalassa sekä vammaispalveluiden avustajatoiminnan ja kuljetuspalveluiden kasvu. Uutta toimintaa sosiaali- ja terveystoimen budjetissa ovat lisäksi ensivastetoiminnan kustannukset (siirtyivät pelastuslaitokselta). Toimeentulotuessa ja työmarkkinatuessa syntyy säästöjä. Toimeentulotuen kysyntä ei enää viime vuoteen verrattuna kasva ja työllistämistoimissa on onnistuttu. Lastensuojelun menot on onnistuttu pitämään viimevuotisella tasolla. Kokonaisuutena sosiaalityön ja vammaispalveluiden tulosalueella toimintakulujen talousarvio näyttäisi pitävän. Useat uudet toimintayksiköt ovat aloittaneet tänä vuonna (mm. MedOne Oy:n ostopalvelupaikat, kehitysvammaisten asumisyksikkö Ullavassa, Ikäneuvolan aloittaminen, vammaisten avustajatoiminnan täysimääräinen käynnistyminen). Nämä lisäävät kulupaineita. Hoitoketjussa tapahtuu isoja muutoksia, kun keskussairaalan osastojen sulkemisen vaikutukset kokonaisuuteen alkavat näkyä. Alkuvuonna hoitopaikkoja on ollut jopa vajaakäytöllä esim. terveyskeskussairaalassa ja vanhusten asumispalveluissa. Toimeentulotuen, lastensuojelun, ikääntymisen ja sairastavuuden aiheuttamat palvelutarpeet voivat muuttua nopeasti. Taloustilannetta tasaa se, että loppuvuonna ei tule isoja yleiskorotuksia palkkoihin. Kruunupyy Kruunupyyn taloustilanne on erikoissairaanhoitoa ja lasten suojelua lukuun ottamatta hyvä. Talousarvion kulu- ja tuottotavoitteet ovat pääosin saavutettavissa. Kruunupyyn erikoissairaanhoidon kulut ovat yli 10 %:n kasvussa suhteessa viime vuoteen. Malmin sairaalan käyttö on hieman vähentynyt. Erikoissairaanhoidon talousarvio on pienempi kuin vuoden 2009 tilinpäätös, joten kehitys ennakoi merkittävää ylitystä koko vuodelle. Kulukasvun syynä ovat selvä palveluiden käytön lisääntyminen sekä yksikköhintojen nousu. Lastensuojelun menot ovat tänä vuonna nousseet Kruunupyyssä erittäin paljon. Vuonna 2009 ei huostaanottoja ollut lainkaan ja tänä vuonna on tapauksia ollut yli 10. Tälle vuodelle ei ollut varattu määrärahaa huostaanottoihin, joten kuluylitys on erittäin huomattava. Toimeentulotuen ja työmarkkinatuen kulut ovat laskussa ja talousarvio toteutuu hyvin. 11

14 Vammaispalveluissa on paineita uuden lainsäädännön mukaisen avustajatoiminnan ja kuljetuspalveluiden kasvun takia. Vanhustyössä kulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisina ja kulualitus myös koko vuoden osalta on mahdollinen. Samalla asiakasmaksutuotot ovat toteutuneet tavoitteita paremmin Kruunupyyssäkin sijaiskulujen kasvu on merkittävä suhteessa viime vuoteen. Alkuvuonna on ollut poikkeuksellisen paljon sairauslomia ja lisäksi mm. Sandbackan ja Teerijärven hoitokeskusten korkea käyttöaste ja ylipaikat ovat vaatineet lisää henkilöstöä. Toisaalta henkilöstön saanti on vaikeuttanut tilannetta. 12

15 OPETUS- JA KASVASTUSLAUTAKUNTA tot % ta TP 2009 tot % tp Tehtäväalue TA 2010 OPETUS- JA KASVASTUSLTK Sivistyskeskus Toimintatuotot 250 0,0 % ,6 % Toimintakulut ,5 % ,6 % TOIMINTAKATE ,6 % ,6 % Varhaiskasvastus Toimintatuotot ,1 % ,6 % Toimintakulut ,4 % ,0 % TOIMINTAKATE ,0 % ,3 % Perusopetus Toimintatuotot ,7 % ,0 % Toimintakulut ,7 % ,1 % TOIMINTAKATE ,2 % ,8 % Erityisopetus Toimintatuotot ,3 % ,5 % Toimintakulut ,3 % ,0 % TOIMINTAKATE ,9 % ,1 % Lukio ja muu toinen aste Toimintatuotot ,4 % ,3 % Toimintakulut ,6 % ,9 % TOIMINTAKATE ,7 % ,8 % Kokkolanseudun opisto Toimintatuotot ,4 % ,1 % Toimintakulut ,5 % ,9 % TOIMINTAKATE ,0 % ,0 % OPETUS- JA KASVASTUSLTK YHT Toimintatuotot ,4 % ,8 % Toimintakulut ,9 % ,0 % TOIMINTAKATE ,8 % ,5 % Nettositovat: Kokkolanseudun opisto Toimintatuotot ,4 % ,1 % Toimintakulut ,5 % ,9 % TOIMINTAKATE ,0 % ,0 % Ilman nettositovia Toimintatuotot ,2 % ,9 % Toimintakulut ,2 % ,1 % TOIMINTAKATE ,8 % ,5 % Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Sivistyskeskus Sivistyskeskuksen toiminnassa on tiivistetty tulosalueiden välistä toimintaa sivistystoimen strategiavalmistelussa ja johtamiskoulutuksessa. Sivistystoimen strategian hyväksymisen pohjalta on edetty tulosalueiden strategiatyöhön. Seitsemän tulosaluestrategiaa hyväksyttiin lautakunnissa kesäkuussa. Varhaiskasvatuksen strategiatyö on ollut osa sivistystoimen strategiatyötä ja siten vahvistanut sivistystoimen organisaation uudistumisprosessia. Toiminnan taloudellisuuteen ja tuottavuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota ja vuoden 2011 talousarvion valmistelua on tehty tulosalueittain uudistuneiden strategisten tavoitteiden ja talousarvio-ohjeiden pohjalta. Sivistyskeskus on koordinoinut eri tulosalueiden hankehakemuksien valmistelua ja hankkeita on käynnistetty saatujen rahoituspäätösten mukaisesti. Hankkeiden tulorahoitustaso on tuottavuusohjelman tavoitteiden tasolla. Sivistystoimen valmiussuunnitelman päivittäminen on käynnistetty ja kouluyksiköiden turvallisuusasiakirjojen ajantasaistaminen jatkuu. 13

16 Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen tulosalueella toinenkin vuosikolmannes on ollut kiireinen ja työntäyteinen. Kesän ajaksi toimintoja on supistettu, mutta tarpeenmukaiset varhaiskasvatuspalvelut on järjestetty. Hyvä syntyvyys ja huoltajien työllisyystilanne ovat vaikuttaneet päivähoitoon siten, että monet lapset tarvitsevat päivähoitoa myös kesäajan. Päivähoitopalveluja on järjestetty koko kuluvan vuoden tarpeen mukaan molemmille kieliryhmille, ja subjektiiviseen päivähoito-oikeuteen on pystytty vastaamaan, vaikka se onkin ollut erittäin haasteellista. Päivähoitoa on yritetty järjestää mahdollisimman kustannustehokkaasti ja taloutta on seurattu järjestelmällisesti. Keltaviirin päiväkoti kunnallistettiin vuoden 2010 alusta ja päivähoitotoiminta Keltaviirissä on nyt kunnallista päivähoitoa. Sivistystoimen strategian pohjalta on alettu työstää varhaiskasvatuksen omaa strategiaa, visiota ja missiota, jotka hyväksyttiin kesäkuussa opetusja kasvatuslautakunnassa. Varhaiskasvatuksen arvot hyväksyttiin opetus- ja kasvatuslautakunnassa elokuussa. Varhaiskasvatuksessa on tehty arviointeja arviointisuunnitelman mukaisesti. Jatkuvana arvioinninkohteena on päivähoidon aloittamisen arviointi, joka on koottu kesällä. Seuraava koonti tapahtuu vuodenvaihteen jälkeen. Täydennyskoulutusta on järjestetty koulutusohjelman mukaisesti. Koulutusten osalta yhteistyö opetustoimen kanssa on tiivistynyt. Henkilöstön osalta on tehty TVA, joka on hyväksytty kesäkuussa ja otetaan käyttöön alkaen. Samalla toteutettiin myös varhaiskasvatuksen palkkojen harmonisointi. Kokkolan 390-vuotisjuhlan juhlaviikon ja muussakin siihen liittyvässä suunnittelussa on tehty tiivistä yhteistyötä mm. kulttuuritoimen kanssa. Varhaiskasvatuksen suurimmat haasteet kulujen osalta tulevat olemaan palkka- ja tukimäärärahojen riittävyys. Haasteita tuo myös pääseminen arvioituihin tuloihin. Perusopetus Perusopetuksen opetussuunnitelmien päivityksen toimeenpano jatkui ja Pohjois- ja Koillisreitin perusopetusalueilla käynnistyi kieliohjelman mukaisesti kaksi uutta ruotsinkielen ryhmää 4. luokilla. Lukuvuoden toiminnan resursointi on edellisen lukuvuoden tasolla. Perusopetuksen kokonaisoppilasmäärä pysyi lukuvuoden alussa ennallaan (5 111 oppilasta), mutta alueellinen vaihtelu on haastavaa. Aloittavien oppilasryhmien perustamisessa on päästy optimaaliseen kokoon oppilassijoittelun avulla. Opetusryhmien keskikokoa on voitu pienentää opetus- ja kulttuuriministeriön hankerahoituksella samalla tavalla kuin kevätlukukauden aikana. Eri kulttuuri- ja kieliryhmien opetusta on järjestetty 20 ryhmässä kaikkiaan 10:ssä oppilaan oman äidinkielen opetuksessa. Iltapäiväkerhotoiminta on kattavaa ja jatkunut edellislukuvuoden tapaan. Perusopetuksen ja lukiolaisten koulukuljetukset on järjestetty yhtenäisten periaatteiden mukaan ja lukuvuoden alussa on tehty harkinnanvaraisia oppilaskohtaisia päätöksiä. Älykortin käyttö linja-autokuljetuksissa on hieman laskenut kuluja. Perusopetuksen tulosalueella on käynnissä 13 kehittämishanketta, joita koordinoi kehittämispäällikkö. Kerhotoiminnan kehittämishankkeen puitteissa on voitu edelleen tarjota monipuolista kerhotoimintaa. 14 Perusopetuksen toimintaa ovat häirinneet useissa koulurakennuksissa ilmenneet sisäilmaongelmat ja niistä johtuneet kunnossapitotoimenpiteet

17 sekä väliaikaisjärjestelyt. Väliaikaisjärjestelyistä on myös aiheutunut lisäkustannuksia ja toiminnallista haittaa. Perusopetuksen talousarvion toteutumaan vaikuttaa uuden valtionosuusjärjestelmän kotikuntakorvaustulo tai -meno. Vuoden 2010 aikana kotikuntakorvaustuloja ennakoidaan tulevan noin euroa ja menoja noin euroa. Erityisopetus Erityisen tuen tarve on ollut edelleen kasvussa. Oppilaiden oppimis- ja keskittymisvaikeuksien sekä oppimisvalmiuksien arviointia on haitannut koulupsykologien puute, jota on voitu kuitenkin korvata psykologipalvelujen ostamisella. Koulupsykologien toimenkuvia on kehitetty, mutta edelleen yksi vakanssi on täyttämättä hakijapulan takia. KELPO-hankkeen avulla on valmistauduttu uuden erityisopetuksen lainsäädännön muutokseen, tarjottu täydennyskoulutusta ja käynnistetty kokeiluja. Lukuvuoden alussa koulunkäyntiavustajien määrä oli 110, joka henkilötyövuosina merkitsee yhteensä noin 70 henkilötyövuotta. Avustajien määrää ja tuntimääriä on koordinoitu työryhmässä. Koulujen esittämä tarve on kuitenkin jatkuvasti resursseja suurempi. Myös erityisopetuksen tuntimäärän osalta esitetty tarve ylittää myös talousarvioon varatut määrärahat. Lukion erityisopetuksen kehittämishankkeen avulla on voitu järjestää edelleen erityisopetuspalveluja myös lukio-opiskelijoille. Lukio ja muu toinen aste Lukuvuoden käynnistyminen osoitti, että lukiokoulutuksen vetovoima on edelleen heikentynyt, mutta opiskelijamäärän lasku jäi hieman ennakoitua pienemmäksi (770 päätoimista opiskelijaa ja 46 aikuisopiskelijaa). Ruotsinkielisen lukion opiskelijamäärä nousi hieman. Ammattilukiotoiminta on edelleen erittäin vetovoimaista. Lukion kehittämisraportti on ollut lautakunnan käsittelyssä ja etenee lausuntoja kuulemiskierrokselle. Lautakunta käsittelee lukion palvelurakenteen linjausta ja kehittämistoimenpiteitä syksyn aikana. Maakunnallisen toisen asteen koulutusyhteistyösopimuksen päivitys on hyväksytty. Maakunnallinen toisen asteen koulutusstrategia on valmistelussa ja kehittämistyö etenee hankemäärärahan turvin. Lukion ja ammatillisen koulutuksen urheiluakatemia hankkeen kehitystyö jatkuu. Kokkolan seudun opisto Opiston avoin opetustarjonta on lisääntynyt estraditaiteen koululta siirretyn tanssinopetuksen verran. Vapaan sivistystyön kursseille hakeutuminen on ollut edelleen vilkasta. Ryhmien ulkopuolelle jäävien määrä on edelleen kasvussa. Koulutusten myyntipalvelun määrä on toteutunut talousarviossa suunnitellulla tavalla. Ruotsinkielinen osasto on lisännyt kurssisuunnittelun ja markkinoinnin yhteistyötä Kronoby medborgarinstituutin kanssa. Kuvataiteen perusopetuksen laajan opetussuunnitelman toteutus on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Kuvataidekoulu on mukana omalla työpanoksellaan Loistavaa! Strålande! lasten ja nuorten kulttuuriviikon suunnittelussa ja toteutuksessa. Opiston toiminnan määrän lisääntymisen vuoksi päätoimisen henkilöstön määrä on jäänyt liian vähäiseksi. Työpaineita ovat lisänneet myös kesän aikana Hagströmin kulmassa sisäilmaongelmien vuoksi tehdyt korjaustoimet ja niiden aiheuttama edestakainen muuttaminen. 15

18 Talouden toteutuminen Varhaiskasvatuspalveluiden tulosalue Opetus- ja kasvatuslautakunnan toimintatuottojen toteutuma on 70,4 %. Kohtaan tuet ja avustukset on tammi-elokuun aikana kirjattu yhteensä euroa. Suurimpana yksittäisenä avustuksena on saatu perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen euroa. Kotikuntakorvaustuloja on kirjattu yhteensä euroa elokuun loppuun mennessä. Toimintamenojen osalta henkilöstökulujen toteutuma on 67,9 %, joka on ajankohtaan nähden liian korkea. Vuonna 2009 vastaava luku oli 66,0 % tilinpäätökseen nähden. Toimintamenojen kasvu on ollut n. 4,6 % vuoteen 2009 verrattuna, kun hankkeita ja kotikuntakorvauksista aiheutuneita menoja ei huomioida laskelmissa. Toimintakate on 67,8 %, ilman nettositovaa Kokkolan seudun opistoa, jonka toimintakatteen toteutuma on 65 %. Varhaiskasvatuksen tulokertymää korotettiin vuodelle 2010 noin euroa tilinpäätökseen 2009 nähden. Toteutuma on elokuun jälkeen vain 5,3 % korkeampi kuin vuonna Tulotavoitetta ei tulla saavuttamaan vuonna Henkilöstömenojen toteutuma on 69,4 %, joka on ajanjaksoon nähden liian korkea. Vastaavasti palvelujen ostoissa tullaan tämänhetkisen toteutuman perusteella saamaan jonkin verran säästöjä henkilöstömenojen ylitysten katteiksi. Kohdassa avustukset on toteutuma 67,2 %, ja kasvua vuoteen 2009 on 3,5 %. Määräraha tullee ylittymään jonkin verran. Muut menot ovat ajanjaksoon nähden oikealla tasolla. Varhaiskasvatuksen määrärahat tulevat ylittymään tämän hetkisen toteutuman perusteella n euroa. 16

19 KULTTUURI- JA NUORISOTOIMEN LAUTAKUNTA tot % ta TP 2009 tot % tp Tehtäväalue TA 2010 KULTTUURI- JA NUORISOTOIMEN LTK Yhteiset menot ja kanslia Toimintatuotot ,2 % ,5 % Toimintakulut ,9 % ,9 % TOIMINTAKATE ,9 % ,3 % Kulttuuripalvelut Toimintatuotot ,5 % ,2 % Toimintakulut ,4 % ,3 % TOIMINTAKATE ,6 % ,3 % Kaupunginkirjastomaakuntakirjasto Toimintatuotot ,2 % ,5 % Toimintakulut ,0 % ,6 % TOIMINTAKATE ,7 % ,1 % Museotoimi Toimintatuotot ,7 % ,1 % Toimintakulut ,8 % ,2 % TOIMINTAKATE ,7 % ,5 % Nuorisotyö Toimintatuotot ,5 % ,9 % Toimintakulut ,8 % ,5 % TOIMINTAKATE ,4 % ,5 % KULTTUURI- JA NUORISOTOIMEN LTK YHT Toimintatuotot ,3 % ,2 % Toimintakulut ,2 % ,9 % TOIMINTAKATE ,2 % ,9 % Kulttuuri- ja nuorisotoimen lautakunta on nettositova yksikkö Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Yhteiset menot ja kanslia Sivistyskeskuksen kanslia palvelee kulttuuri- ja nuorisotoimen hallintoa hoitamalla toimistotehtäviä sekä asiakaspalvelua. Työ koostuu kulttuurija nuorisotoimen lautakunnan sekä liikuntalautakunnan kansliatehtävistä: esityslistat, pöytäkirjat ja päätösluettelojen ylläpito. Lisäksi kanslia vastaa sivistyskeskuksen asiakaspalvelusta, puhelinneuvonnasta sekä muista päivittäisistä kansliatehtävistä. Kanslian toiminnat kahden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ovat toteutuneet suunnitellun mukaisesti. Tarkastelujakson aikana kansliaa ovat perustehtävien lisäksi työllistäneet sivistystoimen ja sen hallintokuntien strategiaprosessit. Luontokokoelma Kieppi Kulttuuripalvelut Viljo Nissisen kokoelmassa on esitelty mineraalien syntyä. Armas Järvelän perhoskokoelmassa on asetettu esille Suomen kiitäjät ja kehrääjät. Veikko Salkion luontokokoelman fossiilikokoelman näytteet on tunnistettu, valmisteilla on infoposterit fossiileista yhteistyössä Geologian museon asiantuntijoiden kanssa. Yhteistyötä luonnontieteellisen keskusmuseon kanssa on jatkettu, mm. näytetietojen luetteloimiseksi digitaaliseen muotoon. Suodioraama valmistuu syyskuussa. Kesän aikana näyttelyseinällä on ollut esillä Joni Virtasen näyttely Ihmisen tekemä luonto liittyen Salkion kokoelmaan. Ryhmiä on opastettu kaikissa kokoelmissa. Kävijämäärä on ollut Kulttuuritoimintaan perustuvien hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen turvaamiseksi tulosalue on vuoden alkupuoliskon aikana jakanut vuoden toimintaavustukset kulttuurijärjestöille sekä projekti- ja vuokra-avustuksia eri kulttuuritoimijoille. Myös taidelaitosten vuosittainen avustaminen on edennyt vuoden alussa laaditun maksatusaikataulun mukaisesti. Kulttuuritapahtumien tuottamiseen liittyvää kehittämistyötä on jatkettu niin kaupungin hallinnon sisäisellä yhteistyöllä kuin myös yhdessä organisaation ulkopuolisten toimijoiden kanssa. 17

20 Kaupunginkirjasto - maakuntakirjasto Tulosalue on jatkanut henkilöstövoimavarojensa koordinointia kuntaliitoksen tuomien organisaatio- ja palvelutarvemuutosten pohjalta. Tulosalueen palvelujen koordinointiin ja suunnitteluun ovat vuoden 2009 kuntaliitoksen lisäksi vaikuttaneet myös kaupungin kulttuuripoliittisen strategian tavoitteet. Kulttuuripoliittisen strategian toimeenpanon rinnalla on tulosalueen toiminnan ohjaamisen työkaluksi valmistettu tulosaluekohtainen, vuoden 2013 loppuun yltävä kehittämisstrategia. Em. strategiatöiden lisäksi tulosalue on osallistunut sivistyshallinnon sisäisen yhteistyön pohdintaan toimialan yhteisessä sivistysstrategiaprosessissa. Kirjaston eri toimipisteissä on järjestetty näyttelyitä, tapahtumia ja kirjailijavierailuja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Maakunnan kirjastoille on järjestetty maakuntakirjastokokous. Kirjaston strategia valmistui kesäkuussa. Asiakassegmentointihanke käynnistyi asiakaskyselyllä. Anders-verkkokirjaston kehittäminen jatkuu. Lainaus- ja kävijämäärät ovat laskussa verrattaessa vuoden 2009 lukuihin. Museotoimi Museon näyttelypoliittinen ohjelma on valmistumassa. Ohjelman tavoitteena on linjata museon näyttelyiden tavoitteita ja periaatteita vuosiksi eteenpäin. Myös pedagogista toimintaohjelmaa, ITE-museon toimintapolitiikkaa ja arkiston toimintaohjelmaa työstetään. Näyttelytoiminta toteutuu kulttuuri- ja nuorisotoimen lautakunnan hyväksymän näyttelykalenterin mukaisesti. Henkilöstön osaamista on vahvistettu ja vahvistetaan jatkossakin koulutuksin. Organisaation osaamisen jakamisessa on otettu käyttöön hämähäkinseittitoimintamalli. ETT eli Erikoistietotoimisto on vakiinnuttanut toimintansa asiakkaiden osallistamisessa tuottajakumppaneina ja amatööriasiantuntijoina. Hanketoimintaa on edistetty eri alojen kumppanien kanssa mm. Keski- Pohjanmaan liiton rahoitusohjelmatyötä varten. Museo on panostanut museopedagogiaan mm. järjestämällä monipuolisia ja toiminnallisia tapahtumia näyttelyiden yhteydessä ja tekemällä tiivistä yhteistyötä etenkin koulujen kanssa. Maakuntamuseo hoitaa kulttuuriympäristön viranomaistehtävää antamalla lausuntoja rakennuskulttuurin osalta Museoviraston kanssa tehdyn sopimuksen mukaan. Museoasetuksen mukainen neuvottelu Museoviraston kanssa on käyty. Maakunnan museoiden yhteistyön vahvistaminen jatkuu. Museo edistää ITE-valtakunnallisen erikoismuseon statuksen saamista. Public-private-partnership toiminta MSL-museo jatkuu monipuolisena tuottaen mm. näyttely-yhteistyötä, lisäresursointia ja ITE-museon toiminnan kehittämiseen tähtääviä suunnitelmia. Suomen Kansansoitinmuseon perusnäyttely on uusittu Kaustisen kansantaiteenkeskuksessa yhteistyössä Kansanmusiikki-Instituutin kanssa. Nuorisopalvelut Nuorisopalvelut tulosalueen talous on toteutumassa kehyksen mukaisesti. Nuorisoyhdistyksille tarkoitettuja avustuksia on haettu ja myönnetty aikaisempia vuosia enemmän, kuitenkin määrärahojen puitteissa. Nuorten toimintakeskus Hansan peruskorjaus on loppusuoralla. Päätökseen hanke tulee lokakuun aikana. Koulujen kanssa tehtävää yhteistyötä on jatkettu koulukummitoiminnan 18

Kokkolan sosiaali- ja terveystoimen strategia strategiaseminaarin ryhmätöiden ja keskustelujen tulokset

Kokkolan sosiaali- ja terveystoimen strategia strategiaseminaarin ryhmätöiden ja keskustelujen tulokset Kokkolan sosiaali- ja terveystoimen strategia 7.12.2009 strategiaseminaarin ryhmätöiden ja keskustelujen tulokset Kokkolan kaupungin strategian rakenne (BSC) Toimivat palvelujen järjestämistavat Hyvinvoiva

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Kulttuuri-, Museo- ja Nuorisotoimen investointisuunnitelman päivittäminen lautakunnassa

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Kulttuuri-, Museo- ja Nuorisotoimen investointisuunnitelman päivittäminen lautakunnassa Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Kaupunkistrategia n Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Kulttuuri-, Museo- ja Nuorisotoimen investointisuunnitelman päivittäminen lautakunnassa (08/2010) Asian

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 2/

OSAVUOSIKATSAUS 2/ OSAVUOSIKATSAUS 2/2010 1.1. 31.8.2010 Kaupunginhallitus 11.10.2010 469 TARKASTUSLAUTAKUNTA 1.1.-31.8.2010 tot % ta 1.1.-31.8.2009 TP 2009 tot % tp Tehtäväalue TA 2010 TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastustoimi

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 25 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Asianro 279/02.06.01/2015 Vs. hallintopäällikkö Sami Koskikallio 25.2.2015: Teknisen lautakunnan vuoden 2014 tilinpäätös on valmisteltu

Lisätiedot

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5 Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus sosiaalilautakunta 29.1.2015 1 2014 Toimintakertomus 2.6 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen tehtävänä on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016 Lasten ja nuorten lautakunta 88 29.09.2015 LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016 Lasten ja nuorten lautakunta 29.09.2015 88 Lasten ja nuorten lautakunnan talousarviota on valmisteltu

Lisätiedot

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Talousarvion toteutuminen... 3 2.1 Nuva-kuntayhtymä... 3 2.2 Sosiaali ja terveyspalvelujen talouden toteutuminen 1.1. 30.6.2016... 6 3. Toiminnan

Lisätiedot

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Huhtikuu Huhtikuu Johdon ennuste /

Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Huhtikuu Huhtikuu Johdon ennuste / Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 4/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon ennuste Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Huhtikuu Huhtikuu Johdon ennuste / ennuste

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Sivistyspalvelut. Tarkastuslautakunta / / 2013

Sivistyspalvelut. Tarkastuslautakunta / / 2013 Sivistyspalvelut Tarkastuslautakunta 17.12.2014 164 / 00.02.01 / 2013 Perustiedot Sivistyspalveluihin kuuluu: Varhaiskasvatus ( perhepäivähoito, päiväkotihoito ja esiopetus) Perusopetus Lukio Vapaa sivistystyö:

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3. 62, liite 3 Käyttötalous Tulosalue HENKILÖSTÖ- HALLINTO -1 050 333 110 000-940 333-1 369 682 142 595-1 227 087-319 350 32 595-286 755 Toimintakulut

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 25.11.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016 Toteutuma lokakuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 25.11.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 30 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Asianro 191/02.06.01/2014 Tiivistelmä Teknisen lautakunnan talouden sopeutustoimenpiteet sisältävä talousarvio toteutui laaditun

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT ARVIOINTISUUNNITELMA

HUITTISTEN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT ARVIOINTISUUNNITELMA HUITTISTEN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT ARVIOINTISUUNNITELMA 2016 2018 Sisällysluettelo sivu Taustaa 3 Laatutyön organisointi 3 Arvioinnin vuosikello 4 Arvioinnin tasot 6 Arviointikohteet vuosina

Lisätiedot

Liikennevaloraportit 1-4/2015: Järjestämissopimusten toteutuminen

Liikennevaloraportit 1-4/2015: Järjestämissopimusten toteutuminen Liikennevaloraportit 1-4/2015: Järjestämissopimusten toteutuminen Järjestämissopimusten toteutuminen strategisten painopisteiden näkökulmasta Sähköiset palvelut ja etäasiointi Perhepalvelut: Omahoitopalvelut,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

Johdon ennuste. Johdon ennuste / Laskennal. ennuste. Laskenn. Enn. - TA. Johdon ennuste. Laskennal. ennuste. Toteutunut kasvu % TA 2015 Kasvu %

Johdon ennuste. Johdon ennuste / Laskennal. ennuste. Laskenn. Enn. - TA. Johdon ennuste. Laskennal. ennuste. Toteutunut kasvu % TA 2015 Kasvu % MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ja johdon 1-8/ 2015, ulkoiset ja sisäiset erät Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta TULOSLASKELMA JA TP TA Elokuun toteuma Elokuun toteuma Laskennal. / / Muutos

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 29.9.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 Toteutuma elokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 29.9.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso HÄMEEN LIITTO LIITE TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso 1 14.12.2009 MÄÄRÄRAHAT JA -TULOARVIOT Sitovat erät tummennettu Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon

Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 3.-4.10.2012 Kuntatalo Ismo Korhonen, sivistysjohtaja Kouvolan

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Toiminto: Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Sivistyslautakunta KAUPUNKISTRATEGIAN VÄLIARVIOINTI

Sivistyslautakunta KAUPUNKISTRATEGIAN VÄLIARVIOINTI Sivistyslautakunta 103 16.11.2016 KAUPUNKISTRATEGIAN VÄLIARVIOINTI SIVLK 16.11.2016 103 Valmistelu ja lisätiedot: kehittämispäällikkö Tuija Öberg 040 5538 654 tai tuija.oberg@porvoo.fi Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 91 20.09.2016 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan 2017 talousarvio ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelma 268/02.02.00/2016 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 91 Asian valmistelu:

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 25.11.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016 Toteutuma marraskuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin marraskuun kirjauksista 14.12.2016.

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI PALVELUALUE: SIVISTYSPALVELUT TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI PALAUTEINFORMAATIOJÄRJESTELMÄ: väliraportoinnit I) 30.4. II) 30.8.

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö, jossa on moniammatillinen terveysalan asiantuntemus ja joka tukee alueen

Lisätiedot

Elämänlaatulautakunta ELÄMÄNLAATUPALVELUIDEN TALOUSARVIO Elämänlaatulautakunta

Elämänlaatulautakunta ELÄMÄNLAATUPALVELUIDEN TALOUSARVIO Elämänlaatulautakunta Elämänlaatulautakunta 71 21.09.2016 ELÄMÄNLAATUPALVELUIDEN TALOUSARVIO 2017 Elämänlaatulautakunta 21.09.2016 71 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 4.7.2016 ( 196) antanut talousarvioraamin vuosille 2017-2019.

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti / 15:48. Hallinto ,8 % 7,1 % 4,9 %

Sosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti / 15:48. Hallinto ,8 % 7,1 % 4,9 % KOKKOLAN KAUPUNKI / SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU TAMMIKUU - HUHTIKUU 2015-2016 16.5.2016 TOIMINTATUOTOT TA 2016 Tot. 1-4.2016 TP 2015 Tot. 1-4.2015 Muutos - Muutos -% Tot.%

Lisätiedot

Kolmannesvuosiraportti huhtikuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Kolmannesvuosiraportti huhtikuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Yhtymähallitus

Yhtymähallitus Yhtymähallitus 226 22.11.2012 Osavuosikatsaus 3/2012 542/02.02.00/2012 Yhtymähallitus 22.5.2012 113 Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh. 040 747 0506.

Lisätiedot

Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014

Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014 Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014 1 Yleistä Tämä koulutussuunnitelma on laadittu Kiteen kaupungin henkilöstön ammatillista osaamista kehittävän koulutuksen suunnittelun pohjalta. Tämä suunnitelma

Lisätiedot

Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - Pohjanmaa-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet. Projektinjohtaja Antero Lassila Pohjanmaa-hanke

Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - Pohjanmaa-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet. Projektinjohtaja Antero Lassila Pohjanmaa-hanke Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - Pohjanmaa-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet Projektinjohtaja Antero Lassila Pohjanmaa-hanke POHJANMAA- HANKE 2005-2014 Kehitämme uutta vaikuttavaa mielenterveys-

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)

Lisätiedot

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Kaupunginhallitus 297 26.11.2012 Kaupunginvaltuusto 77 03.12.2012 Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Karviaisessa on

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Tilausten toteutuminen Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015 Poikkeamaraportti ja keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukoiden toteutumat raportoitu asianomaisille lauta- ja johtokunnille Sosiaali- ja

Lisätiedot

SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta 16.1.2012 Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi

SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta 16.1.2012 Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi Valtuusto 19 27.02.2012 Talousarviomuutos 2011/Sivistysvaliokunta 15/02.02.00/2012 SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta 16.1.2012 Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi

Lisätiedot

Ylityksiä on perusteltu seuraavasti: Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisämäärärahaesitys TA Valmistelija: taloussuunnittelija Janne Katajamäki,

Ylityksiä on perusteltu seuraavasti: Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisämäärärahaesitys TA Valmistelija: taloussuunnittelija Janne Katajamäki, Kaupunginhallitus 69 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 14 07.03.2016 Määrärahaylityksen myöntäminen vuodelle 2015 62/02.02.00.03/2015 Kaupunginhallitus 29.02.2016 69 Valmistelija: henkílöstö- ja talouspäällikkö.

Lisätiedot

10 VAALIT Selite KS 2015 LKES 2016 KJES 2016 TA 2016 KS 2016 SISÄINEN TULOSLASKELMA

10 VAALIT Selite KS 2015 LKES 2016 KJES 2016 TA 2016 KS 2016 SISÄINEN TULOSLASKELMA Kankaanpään kaupunki TA 2016 Käyttösuunnitelma 1 (12) TALOUSARVIO 2016 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA (KS 2016) 10 VAALIT -18 000-18 000 Palkat ja palkkiot 13 289 Eläkekulut 1 992 Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI 1 SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI 30.4.2008 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI PALVELUALUE/TULOSALUE: TEKNISET PALVELUT PALAUTEINFORMAATIOJÄRJESTELMÄ: väliraportoinnit

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 19.12.2016 Liite 2 155 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 19.12.2016 Talousarvion 2017 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut

Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten palvelut 1.1.2014 Varhaiskasvatuksen johtamismallin muutos 1 Marja-Liisa Akselin 3.4.2014 Muutoksen tavoitteet (Kh 18.2.2013) Valmistelun keskeisenä tavoitteena on kehittää uudelle palvelualueelle

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (5) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/4 27.05.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (5) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/4 27.05.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (5) 43 Suomenkielisen työväenopiston talousarvioehdotus 2015 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2015-2017 HEL 2014-002682 T 02 02 00 Päätös Suomenkielisen työväenopiston

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi Koulutuslautakunta 60 13.08.2014 Koulutuslautakunta 65 08.09.2014 Koulutuslautakunta 76 23.09.2014 Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi 395/02.01.00/2014 Koulutuslautakunta

Lisätiedot

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Verkosto: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelurakennetyöryhmän väliraportti Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tuottavuutta kehitetään tilaamalla Seuranta arviointi Oman toiminnan ja markkinoiden seuranta Tarjonta Laatu Hinta Tulevaisuuden palvelutarpeen ja tarjonnan kehitys

Lisätiedot

Lisämäärärahaesitys vuoden 2012 talousarvioon / sosiaali-ja terveyslautakunta

Lisämäärärahaesitys vuoden 2012 talousarvioon / sosiaali-ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus 652 12.11.2012 Kaupunginvaltuusto 105 19.11.2012 Lisämäärärahaesitys vuoden 2012 talousarvioon / sosiaali-ja terveyslautakunta 1137/02/02/02/2012 KH 652 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

OSAAVA-ohjelman mukaisen kehittämishankkeen arviointikysely2015

OSAAVA-ohjelman mukaisen kehittämishankkeen arviointikysely2015 OSAAVA-ohjelman mukaisen kehittämishankkeen arviointikysely2015 1. Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/ nimet - Osaava Pudasjärvi- hanke 1 TAUSTATIEDOT 2. Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen

Lisätiedot

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Verotulojen toteutuminen ja ennuste Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Henkilöstöpolitiikka

Henkilöstöpolitiikka Henkilöstöpolitiikka Työ- ja virkasuhteet ovat pääsääntöisesti vakituisia lukuun ottamatta sijaisia Lukuisia työsuhteita on vakinaistettu Tulevaisuuteen on varauduttu rekrytoimalla mahdollisimman monikelpoisia

Lisätiedot

*** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0, ,92 70 PERUSTERVEYDENHUOLTO

*** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0, ,92 70 PERUSTERVEYDENHUOLTO Itä-Savon shp/11.11.2016 Talousarvio Vuoden alusta Toteutuma-arvio YLI / ALI muutettu 2016 tammi-syyskuu syyskuun mukaan 2016 60 ERIKOISSAIRAANHOITO Talousarvion ylityksessä/alituksessa huomioidaan vain

Lisätiedot