OSAVUOSIKATSAUS 2/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAVUOSIKATSAUS 2/2010 1.1. 31.8.2010"

Transkriptio

1 OSAVUOSIKATSAUS 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

2

3 TARKASTUSLAUTAKUNTA tot % ta TP 2009 tot % tp Tehtäväalue TA 2010 TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastustoimi Toimintatuotot ,4 % ,2 % Toimintakulut ,8 % ,5 % TOIMINTAKATE ,3 % ,1 % Talouden toteutuminen Käyttömenot Toimintatuotot Toimintakulujen määräraha on tarkastustoimen osalta euroa ja toteutuneet menot elokuun loppuun mennessä ,26 euroa eli 46,6 %. Toimintatuottojen tuloarvio on euroa. Tuloja on kertynyt euroa, joten toteutumisprosentti on 93,4 %. Toimintakatteen toteutuma on 43,01 %. 1

4 KAUPUNGINHALLITUS tot % ta TP 2009 tot % tp Tehtäväalue TA 2010 KAUPUNGINHALLITUS Kaupungin johtaminen Toimintatuotot ,6 % ,1 % Toimintakulut ,5 % ,8 % TOIMINTAKATE ,1 % ,6 % Kaupungin kanslia Toimintatuotot ,3 % ,3 % Toimintakulut ,2 % ,2 % TOIMINTAKATE ,7 % ,0 % Henkilöstöhallinto Toimintatuotot ,8 % ,3 % Toimintakulut ,4 % ,5 % TOIMINTAKATE ,9 % ,8 % Taloushallinto- ja it-palvelut Toimintatuotot ,4 % ,8 % Toimintakulut ,6 % ,1 % TOIMINTAKATE ,1 % ,3 % Elinkeinopalvelut Toimintatuotot ,1 % ,6 % Toimintakulut ,4 % ,9 % TOIMINTAKATE ,4 % ,9 % Suunnittelu ja aluekehitys Toimintatuotot ,5 % ,5 % Toimintakulut ,0 % ,0 % TOIMINTAKATE ,0 % ,6 % Käyttövaraus Toimintatuotot ,0 % #JAKO/0! Toimintakulut ,0 % ,7 % TOIMINTAKATE ,1 % ,7 % Pelastustoimi Toimintatuotot #JAKO/0! ,0 % Toimintakulut ,9 % ,5 % TOIMINTAKATE ,3 % ,6 % KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ Toimintatuotot ,8 % ,7 % Toimintakulut ,0 % ,3 % TOIMINTAKATE ,7 % ,0 % Nettositovat: Palkkavaraus Toimintatuotot #JAKO/0! #JAKO/0! Toimintakulut ,8 % ,7 % TOIMINTAKATE ,8 % ,7 % Elinkeinopalvelut Toimintatuotot ,1 % ,6 % Toimintakulut ,4 % ,9 % TOIMINTAKATE ,4 % ,9 % Työllistäminen Toimintatuotot ,7 % ,5 % Toimintakulut ,4 % ,9 % TOIMINTAKATE ,9 % ,0 % It-palvelut Toimintatuotot ,4 % ,2 % Toimintakulut ,9 % ,6 % TOIMINTAKATE ,3 % ####### Ruokahuolto Toimintatuotot ,8 % ,9 % Toimintakulut ,2 % ,2 % TOIMINTAKATE ,4 % #JAKO/0! Ilman nettositovia Toimintatuotot ,3 % ,8 % Toimintakulut ,0 % ,6 % TOIMINTAKATE ,3 % ,2 % 2

5 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kaupungin kanslia Viestintäryhmä on vastannut siitä, että Kokkola.fi lehden kaksi numeroa on ilmestynyt. Kolmas numero julkaistaan lokakuun loppupuolella. Sähköisen asioinnin työryhmä on kokoontunut kerran ja jatkaa työskentelyään. Nettisivuja on kehitetty vastaamaan ajan haasteita. Muun muassa pidetty valtuuston kokous videoitiin ja esitettiin nettisivuilla. Käännöspalveluita on vahvistettu, neljäs kielenkääntäjä on aloittanut työssään. Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen kehittämistä jatketaan. Sisäisten palvelujen tuottamisen kehittäminen: postituksen työjärjestelyt on toteutettu. Puhelinvaihteen laajennus: Ullavan terveysasema 08/2010. Aikataulutettu Lohtajan aluetoimisto sekä useita toimipisteitä Kälviällä toteutettavaksi 10/2010. Lohtajan ja Ullavan aluetoimistojen asiakaspalvelupisteiden työjärjestelyistä on tehty pysyvä käytäntö. Yhteispalvelutarjonta on laajentunut: Ullavassa uutena Poliisin lupapalvelut, verohallinnon palvelut kaikissa aluetoimistoissa. Tukipalvelujen (mm. ruokapalvelut) yhtenäistämisen selvitystyö jatkuu. Henkilöstöhallinto Henkilöstöstrategia hyväksyttiin keväällä Taloushallinto ja it-palvelut Työn vaativuuden arviointi on saatettu loppuun varhaiskasvatuksessa ja järjestelmään perustuvia uusia palkkoja on maksettu Sosiaali- ja terveyspalvelujen TVA on tehty ja palkat vahvistetaan syksyllä Sivistyskeskuksen (kirjasto, kulttuuri, liikunta, museo ja vapaa-aika) työn vaativuuden arviointi on aloitettu. Sairauspoissaolojen kertymästä on lähetetty yhteenvetotilastoja sekä työpaikkakohtaisia raportteja pilottiyksiköille (terveyskeskus, varhaiskasvatus, ruokahuolto) tammi-huhtikuulta seurattavaksi ja varhaisen tulen mallin pohjaksi. Sairauspoissaolojen yhteenvetotilastot tammi-elokuulta lähetetään kaikille kaupungin työyksiköille. Rekrytointi- ja sijaishallintaohjelma hankintaan syksyn aikana. Koulutuksen hallintaohjelman (HRM) käyttöä on laajennettu Tuottavuusohjelman toteuttamisen seurantaraportti ajalta on laadittu ja se käsitellään kaupunginhallituksessa lokakuussa. Toimialojen ja liikelaitosten talouden toteutumisesta on laadittu kuukausiraportit maalis-elokuulta. Lisäksi kaupunginhallitus on käsitellyt sosiaali- ja terveystoimen talouden toteutumista useissa kokouksissaan. Talouden ja toiminnan osavuosikatsaus ajalta on käsitelty kaupunginvaltuustossa Vuoden 2011 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laatimisohjeet on hyväksytty kaupunginhallituksessa Konserniyhteisöt ovat toimittaneet taloustiedot ajalta

6 Seudullisen IT yhteistyöstrategian suunnittelupäivä on pidetty. Sen pohjalta jatketaan yhteistoiminnan muotojen selvittämistä. Suunnittelu ja aluekehitys Toimiala- ja elinkeinostrategiat on hyväksytty. KOKO ohjelman rahoituksesta on tehty päätökset ja toiminta kaikkien toimenpidekokonaisuuksien osalta on käynnistynyt. Tuottavuusohjelman 2010 hankkeiden etenemisestä on koottu väliraportti. Useimmat hankkeet ovat käynnistyneet. Ohjelman sisältöä ja vaikuttavuutta on tavoitteena parantaa seuraavassa tuottavuusohjelmassa. Kaupunginhallitus on päättänyt, että Kokkola on mukana Kuntaliiton USO hankkeessa ( uuden sukupolven organisaatio), jossa voidaan saada tukea mm. konsernijohtamisen ja toiminnan organisoinnin kehittämiseen Joukkoliikenne Pelastustoimi Loppuvuodesta 2009 astui voimaan uusi joukkoliikennelaki. Kaupungin taholta uuden lain edellyttämät toimenpiteet toimivaltaisena lupaviranomaisena on viety pääsääntöisesti loppuun. Syksyn aikana kaupungin valmistelee ja hyväksyy vielä kaupunki- ja seutulippujen hintavelvoitteen edellyttämät yhteistyösopimukset kaupungin, ELY:n ja liikennöitsijöiden välillä sekä sopimuksiin liittyvät lisäasiakirjat. Onnettomuuksien ennalta ehkäisytoiminta on ajankohdan mukaisessa tavoitteessa. Pelastustoiminta ja valmiuden ylläpito on muilta osin tavoitteessa, paitsi sukeltajien määrää ei ole saatu lisättyä 7/24-valmiuden edellyttämälle tasolle. Sairaankuljetustoiminta sovitun ( KH, TK, pela ) mukaisesti. Väestönsuojelutoiminta on jäljessä tavoitteesta. Talous on ajankohtaan nähden talousarviossa. Talouden toteutuminen Kaupunginhallituksen alaisten toimintojen toimintamenoista on toteutunut noin 60 % ja menot ovat laskeneet viime vuodesta noin 1 %:n. Avustuksiin on tänä vuonna varattu vähemmän kuin viime vuonna. Elinkeinopalvelujen menot ovat myös pienemmät kuin viime vuonna, jolloin oli käynnissä Tankarin saaren kehittämis- ja rakennusten kunnostamishanke. Vuoden 2010 työterveyshuollon määrärahat tulevat ylittymään noin eurolla, josta Kela korvaa noin puolet. Ylitys voidaan kattaa muiden yksiköiden määrärahasäästöillä. Kokonaisuutena kaupunginhallituksen menot ja tulot näyttävän toteutuvan talousarvion mukaisesti. 4

7 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO tot % ta TP 2009 tot % tp Tehtäväalue TA 2010 YMPÄRISTÖTERVEYSLTK Ympäristöterveydenhuolto Toimintatuotot ,4 % ,9 % Toimintakulut ,9 % ,8 % TOIMINTAKATE ,5 % ,7 % Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Talouden toteutuminen Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto aloitti toimintansa Yhteistoiminta-alueen muodostavat Kokkola, Kannus, Toholampi, Lestijärvi, Perho, Kaustinen, Veteli, Halsua ja Kruunupyy. Vuoden 2010 keskeisiä tavoitteita on saada uusi organisaatio toimimaan yhtenäisenä koko alueella sekä kehittää henkilöstön työnjakoa ja suunnitelmallista toimintaa, jolloin tarkastuksista kertyviä maksutuloja saadaan lisättyä. Ympäristöterveydenhuollolle ei vielä vuodelle 2010 ole määritelty sitovia yksityiskohtaisia tavoitteita. Eläinlääkärien palkkoja on harmonisoitu ja terveystarkastajien työn vaativuuden arviointi on toteutettu (TVA). Palkkojen harmonisointi toteutetaan TVA:n pohjalta. Yhden terveystarkastajan työpiste on siirretty Kälviältä Kannukseen. Valvonnan yhtenäistämiseksi on otettu käyttöön yhteinen asiakasrekisteri. Asiakasrekisterin kehittämistä aloitettiin projektityöntekijän avulla ja tietojen syöttö rekisteriin jatkuu. Valtio on myöntänyt euroa ympäristöterveydenhuollon toimeenpanon kehittämiseksi asiakasrekisterin yhtenäistämisen, eläinlääkintähuoltolain toimeenpanon seurannan kehittämisen ja kaksikielisen palvelun varmistamisen avulla. Hanke toteutetaan aikana. Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ulkomyyntimääräykset on tehty. Valvontasuunnitelmia on toteutettu käytettävissä olevien työresurssien mukaan. Eläinlääkintähuollon tehtävät on hoidettu erikoislakien edellyttämällä tavalla, mutta resurssipuute on todettu varsinkin eläinsuojelutehtävissä. Luonnos ympäristöterveydenhuollon strategiasta on laadittu. Ympäristöterveyslautakunnan toimintatuottojen toteutuma on elokuun loppuun mennessä 50,4 % Toimintakulujen toteutuma on 62,9 % ja toimintakate 83,5 %. 5

8 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tot % ta TP 2009 tot % tp Tehtäväalue TA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSLTK Sosiaali- ja terveystoimen palvelukeskus Toimintatuotot ,9 % ,5 % Toimintakulut ,2 % ,0 % TOIMINTAKATE ,8 % ,0 % Sosiaalityö ja vammaispalvelut Toimintatuotot ,9 % ,1 % Toimintakulut ,8 % ,6 % TOIMINTAKATE ,1 % ,5 % Vanhustyö Toimintatuotot ,5 % ,5 % Toimintakulut ,1 % ,4 % TOIMINTAKATE ,8 % ,3 % Terveyspalvelut Toimintatuotot ,8 % ,9 % Toimintakulut ,1 % ,6 % TOIMINTAKATE ,3 % ,2 % Erikoissairaanhoito Toimintatuotot ,4 % ,1 % Toimintakulut ,4 % ,1 % TOIMINTAKATE ,3 % ,0 % SOSIAALI- JA TERVEYSLTK YHT Toimintatuotot ,0 % ,0 % Toimintakulut ,1 % ,6 % TOIMINTAKATE ,1 % ,7 % Nettositovat: Toimeentulotuki Toimintatuotot ,3 % ,5 % Toimintakulut ,4 % ,0 % TOIMINTAKATE ,3 % ,0 % Työmarkkinatuki kuntaosuus Toimintatuotot #JAKO/0! #JAKO/0! Toimintakulut ,0 % ,3 % TOIMINTAKATE ,0 % ,3 % Ilman nettositovia Toimintatuotot ,3 % ,2 % Toimintakulut ,5 % ,5 % TOIMINTAKATE ,5 % ,5 % Terveyttä edistäviin ja ongelmia ehkäiseviin tekijöihin vaikuttaminen Terveyshyöty huomioidaan kaikessa päätöksenteossa. Terveyskeskuksessa toimii Terveyden edistämisen työryhmä. Eri hallintokuntien poikkihallinnollinen työryhmä toimii Timo Mämmin johdolla. Ydinprosessien nimeäminen, prosessien kuvaaminen ja kehittäminen yli toimialojen Ydinprosessit on nimetty, niiden omistajat vahvistettu ja prosessien kuvaaminen on aloitettu. Terveyttä ja hyvinvointia edistävä näkökulma on huomioitu rakenteellisesti maakunnallisessa turvallisuussuunnitelmassa, jossa yhtenä tavoitteena on terveellisten ruokailutottumusten ja elintapojen edistäminen elintasosairauksien ehkäisemiseksi. Varhainen puuttuminen ja syrjäytymisen ehkäisy hyvinvointia edistävien sidosryhmien kanssa Työstää Hyvinvointi- ja turvallisuuspoliittiset strategiat On laadittu maakunnalliset hyvinvointi- ja turvallisuuspoliittiset strategiat sekä päihdestrategia, joka on laajentumassa päihde- ja mielenterveysstrategiaksi. Strategioiden jalkauttaminen ja pysyvä seuranta on aloitettu. Toiminnassa on huomioitu koko maakunta ja Kruunupyy. 6

9 Osallistuva ja vastuullinen kuntalainen Lautakunta on pitänyt yhteyttä kuntalaisiin ja järjestöihin. On järjestetty yhteistyötapaamisia ja tehty asiakaskyselyjä. Asiakaskontaktin onnistuneisuus ja toimiva vuorovaikutteinen viestintä Asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyden seuranta Vuonna 2009 on kartoitettu koko soten henkilöstötyytyväisyyttä ja alkuvuonna työyksiköt ovat laatineet kyselyn pohjalta toimenpideohjelman omalle yksikölleen. Päihde- ja mielenterveyspalveluiden toimivuutta on mitattu kouluttamalla kokemusasiantuntijoita ja vastaanottamalla heidän palautettaan palvelujärjestelmästä. Tarvelähtöinen ja resurssien mahdollistama palvelujen määrä ja laatu Palautejärjestelmän kehittäminen Palautejärjestelmän kehittämisessä on jääty odottamaan keskushallinnon ratkaisua ohjelmista. Palvelujen riittävyys, oikea kohdentaminen ja laadukkuus Perusterveydenhuollon vahvistaminen ja sen suhteellisen osuuden kasvattaminen Tavoitteena on vahvistaa perusterveydenhuoltoa, kasvattaa sen suhteellista osuutta sekä sopia yhteistyöstä ja työnjaosta keskussairaalan kanssa. Toteutuminen tapahtuu erityisesti maakunnallisen järjestämissuunnitelman kautta. RAVAN ottamista RAIN tueksi on harkittu, jotta pystyttäisiin entistä parempaan ja oikeudenmukaisempaan palvelujen kohdentamiseen. Hoitoketjun toimivuus (sakkomaksut) Sakkomaksut ovat vähentyneet oleellisesti. 1.5.alkaen niitä ei enää ole tullut. Erikoissairaanhoidon käyttö on vähentynyt, vuositasolla vähennys on noin 6000 hoitopäivää. Kaupunki on saanut palautusta em. syystä. Palveluiden kehittämistä varten on tehty palvelutarvearvioita ja selvityksiä, joita konkretisoidaan yhteisesti sairaanhoitopiirin kanssa. Uskottavana ydinkunta palvelujen järjestäjänä ja strategisena päätöksentekijänä Johtajuuskoulutus (JET) Johtajuuskoulutukseen osallistuu noin 20 henkilöä. Kokemukset koulutuksesta ovat olleet myönteisiä. Tuottavuusohjelman toteuttaminen ja seuranta Tuottavuusohjelman toteutumisesta annetaan raportti 9/2010. Toimiva organisaatio ja johtamisrakenne Soten toimintasääntö on vahvistettu. Palvelun tuottavuuden parantaminen Tavoitteellinen prosessien kehittäminen Ydinprosessit on nimetty, niiden omistajat vahvistettu ja prosessien avaaminen aloitettu. Oikeiden tuotantotapojen valinta palvelujen järjestämisessä sekä palveluketjujen saumattomuus ja työtapojen tehokkuus Kokkolan ja Kruunupyyn välisen yhteistyön syventäminen Yhteistyö on sujunut hyvin erilaisista lähtökohdista huolimatta. Yhteistyön syventäminen ja toimintojen laajempi yhteistyö on aloitettu. Ollaan siirtymässä yhteiseen potilas-/asiakastietojärjestelmään. Sosiaali- ja terveystoimen mahdollisimman suuri eheys ja optimaalinen palvelurakenne Ostopalvelujen hallinnan kehittäminen Tavoitteena on Soten mahdollisimman suuri eheys. Keskussairaalan kanssa on perustettu yhteinen soten johtoryhmä. Tavoitteena on entistä laajempi palvelujen yhteissuunnittelu optimaalisen palvelutason saavuttamiseksi. 7

10 Toimiva seuranta- ja palautejärjestelmä On jääty odottamaan keskushallinnon ratkaisuja. Toimivaa järjestelmää kaivataan. Tiedolla pitää pystyä ohjaamaan palvelujärjestelmää. RAIn tueksi on harkittu otettavaksi RAVA, joka saattaisi antaa siihen lisää mahdollisuuksia. Kruunupyyn ja Kokkolan toimintakäytäntöjen kehittäminen Asiakastyytyväisyyden seuranta Asiakaspalautejärjestelmän kartoittaminen on aloitettu, tavoitteena on rakentaa yhtenäinen ja kattava asiakaspalautejärjestelmä. Laatujärjestelmän rakentaminen sosiaali- ja terveyspalveluihin Laatujärjestelmän rakentaminen on aloitettu terveyskeskuksen mallin pohjalta. Johtamis-, esimies- ja alaistoimintojen kehittäminen Rekrytointisuunnitelmien ja menetelmien kehittäminen ja toteuttaminen Rekrytointia on tehostettu ja lääkäreitä palkattu. KPSHP:n kanssa on tehty yhteistyötä. Tulevaisuuteen on varauduttu esim. varahenkilöjärjestelmän avulla. Henkilöstösuunnittelun kehittäminen Liittyy osaamiskartoituksiin ja kehityskeskusteluihin. JET opintojen osana tehdään useaan yksikköön osaamiskartoitus, jonka tuloksia hyödynnetään henkilöstösuunnittelussa. Työhön sitoutuminen ja vaikuttaminen sekä työyhteisön toimivuus Toimenkuvien ajantasaistaminen TVA:n laatimisen johdosta kaikki toimenkuvat ovat varsin hyvin ajan tasalla. Työntekijät odottavat konkreettisesti tehdyn työn tuloksia (oikeudenmukainen palkkaus). Osaamiskartoitusten kattava työstäminen ja käyttöönotto Kotihoidossa on tehty osaamiskartoituksia osana kehityskeskustelua. Henkilöstösuunnittelun ennakoivuus ja vaikuttavuus sekä osaamisen ylläpito ja kehittyminen Perehdyttämisen kehittäminen, seuranta On laadittu perehdyttämissuunnitelma, jonka toimivuutta arvioidaan säännöllisesti. Henkilökunnan osaamisen tarpeiden kartoittaminen ja kehittäminen Osaamisen ylläpitäminen täydennyskoulutuksella Koulutustarpeet arvioidaan osaamiskartoituksessa ja kehityskeskusteluissa. Omaan työhön vaikuttamisen mahdollisuuksien kehittäminen Työnkierron ja urakehityksen mahdollistaminen Valinnoissa on kiinnitetty erityistä huomiota työnkiertoon ja sisäiseen urakehitykseen. Työnkierrossa tavoitteena on myös osaamisen laajentaminen ja syventäminen. TYKY-toiminnan kehittäminen TYKY-toimintaa on kehitetty ja palvelualueittaiset ryhmät perustettu. Säännölliset henkilöstökyselyt Tavoitteena ovat säännölliset henkilöstökyselyt (noin kahden vuoden välein). Vuoden 2011 talousarvioon on varattu määrärahat uutta kyselyä varten. Kattavat kehityskeskustelut Tavoitteena on 100 %:n toteutuminen. Lopullinen tulos saadaan loppuvuonna. Esimiehille on korostettu kehityskeskustelujen tarpeellisuutta. Sairauspoissaolojen seuranta ja varhaisen puuttumisen mallin käyttöönotto Henkilöstöyksikön kanssa on tehty laajaa yhteistyötä. 8

11 Laatujärjestelmän mukaisten järjestelyjen (yksikkökokoukset, viestintä, johdon katselmukset ym.) käyttöönotto toimialoilla ja työyksiköissä Laatuun on panostettu: yksikkökokouksia, johdon katselmuksia ja erilaisia laatuasiakirjoja. Toiminnan ulottaminen sosiaalitoimeen on kuitenkin alkutekijöissä. Talouden tasapaino Tuottavuusohjelman toteuttaminen ja seuranta Väliraportti on annettu kesäkuussa 2010 ja uusi tuottavuusohjelma tehdään syyskuussa Palvelujen tuottavuuden parantaminen Talousarviosuunnittelun kehittäminen Talousarviosuunnittelujärjestelmän kehittämiseen kohdistuu suuria odotuksia. Esim. yksikkökustannuksista ja henkilökunnan asiakastyön osuuden suuruudesta tarvitaan tietoa. Investointien oikea-aikaisuus Prosessien tehokkuuden arviointi ja kehittäminen Investointeihin odotetaan lisääntyvää suunnitelmallisuutta. Tarpeiden ja resurssien ristiriita on arkipäivää myös tulevaisuudessa. Liikelaitosten ja yhtiöiden kannattavuus Omaisuusmassan kriittinen tarkastelu Esimiesten talousosaamisen kehittäminen Järjestetään neljä tilaisuutta vuoden aikana. JET-koulutukseen sisältyy vahva talousosuus. Omien toimialojen ja liikelaitosten sekä yhtiöiden, kuntayhtymien ja yhteisöjen toimiva ohjaus Palvelujen tuotteistamisen jatkaminen Tuotteistaminen jatkuu. Apuna käytetään ulkopuolisia konsultteja. Tuotteistaminen on tuskin valmiina vuoden 2010 lopussa. Tätä tavoitetta ei pystytä täyttämään. Kaupunkiyhteistyön kehittyminen Pietarsaaren kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen TK:n ja KPSHP:n yhteistyön laajentaminen ja syventäminen on mahdollistanut palvelujen lisääntyvän myynnin Pietarsaaren alueelle esim. kesän 2010 aikana. Aseman vahvistuminen kaupunkiseutujen joukossa ja valtionhallinnon yhteistyön kehittyminen Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö Turvallisuuspoliittisen ohjelman laatiminen maakunnallisesti ja sen edelleen työstäminen Kokkolan olosuhteisiin Suunnitelma on valmiina. Jalkauttaminen ja säännöllinen seuranta on alkamassa. Seuraavan vuoden painopisteet on valittu. Koulutus- ja osaamisyksiköiden ja verkostojen vahvistaminen Yhteistyön kehittäminen oppilaitosten kanssa Yhteistyö on toiminut hyvin. Säännölliset tapaamiset ovat toteutuneet. On varmistettu, että saamme myös tulevaisuudessa osaavaa henkilökuntaa. Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Kansalaisaktiivisuuden edistäminen (Kampa hanke) Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Järjestöjen kanssa on järjestetty tapaamisia. Yhteistilaisuuksia esim. yrittäjyydestä. On pyritty hyödyntämään liikuntaa ja kulttuuria laaja-alaisessa hyvinvointipolitiikassa. 9

12 Terveyskeskuksen osavuosikatsaus Talouden toteutuminen Terveyskeskuksen toiminnan suunnittelua ja toteutuksen arviointia ohjaa terveyskeskuksen strategia, ja toiminnan kehittäminen perustuu kunkin yksikön omaan toimintasuunnitelmaan. Toimintaa on kehitetty aktiivisesti ja erityisesti lääkärien rekrytoinnissa on onnistuttu erinomaisesti. Parantuneen lääkäritilanteen johdosta toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet hyvin vastaanottojen hoitoon pääsyssä. Osastojen profi ili on muuttunut alkuvuoden aikana akuutimmaksi, pitkäaikaispotilaiden määrä on laskenut ja vaihtuvien paikkojen määrä noussut. Terveyskeskuksen osastoilta siirtyi hoivatasoisia potilaita yksityiseen palvelutaloon laitos- ja palveluasumispaikoille. Vapautuville paikoille siirtyi erikoissairaanhoidon osastoilta ja päivystyksestä hoidollisesti nykyistä vaativampia potilaita. Kesän ajan vastaanotot ja vuodeosastot toimivat normaalisti, eikä sulkuja ollut. Hoitoon pääsyssä suurimmat ongelmat ovat puheterapiassa ja hammashuollossa. Vastaanoton laajennuksesta huolimatta terveyskeskuksen työtilat ovat osoittautuneet riittämättömiksi hyvän lääkäritilanteen vuoksi. Terveyskeskuksessa on tehty sisäisiä järjestelyjä ja henkilöstöä on siirtynyt vuokratiloihin. Laatutyötä on jatkettu laatutyön vuosikellon mukaisesti. Kesäkuussa suoritettuun ylläpitoauditointiin osallistuivat fysioterapian yksikkö ja osasto 3. Auditointipalaute oli rohkaisevaa ja organisaatio sai toiminnastaan useita erityismainintoja. Toiminnan vilkastumisen myötä myös talouden toteutumassa on ylitystä. Tärkeimpinä selittävinä tekijöinä ovat henkilöstömenot, palveluiden ostot, ulkoistusten 7 % hinnannousu, vuokrakulujen nousu, H1N1-epidemian ja noroviruksen aiheuttamat ylimääräiset kulut, laboratoriopalveluiden ja aineiden ja tarvikkeiden hintojen nousu. Erityisesti lääke- ja hoitotarvikkeiden kulut ovat ylittyneet toiminnallisista syistä. Sosiaali- ja terveyslautakunnan taloustilanne suhteessa talousarvioon on vaikea. Tammi-elokuun toteutuman perusteella toimintakulut ovat yli 8 prosentin kasvussa suhteessa viime vuoteen ja talousarvion toteutumisprosentti on 71,5 %, joka on noin 4,5-5 % yli laskennallisen keskiarvotavoitteen (Kruunupyyn vastaava toteutumisprosentti on 68,7 %). Toimintatuottojen toteutuma ja kehitys ovat hyvällä tasolla ja ne vastaavat talousarvion tavoitteita. Kokkola Kulujen kasvu ja poikkeama talousarviosta johtuvat pääosin toiminnallisista asioista. Erikoissairaanhoidon menot ovat olleet lähes 9 %:n kasvussa ( ) ja se selittää lähes 40 % kokonaiskasvusta. Kesän aikana on tapahtunut selvä käänne. Erikoissairaanhoidon kustannukset eivät ole enää kasvaneet ja osastojen sulkemiset pienentävät erikoissairaanhoidon kuluja Kokkolassa. Menojen kokonaiskasvu on jäämässä kohtuulliseksi, vaikka toisaalta sulkemiset ovat lisänneet perusterveydenhuollon ja vanhustyön kustannuksia. Henkilöstömenoissa sijaiskulut ja erilliskorvaukset ovat kasvaneet merkittävästi. Sairauslomasijaisten kustannukset ovat nousseet lähes 40 % ja useissa toimintayksiköissä on jouduttu palkkaamaan yöhoidon ja työvuorojen vähimmäisvaatimusten hoitamiseksi sijaistyövoimaa, joiden palkkaukseen ei ole määrärahoja. Vuorotyön lisääntyminen lisää erilliskorvausten määrää. Erityisesti kotihoidossa ja vanhusten asumispalveluissa on palkattu lisätyövoimaa, joilla ei ole palkkamäärärahoja budjetissa. 10

13 Eurolääkäreiden ja ostolääkäreiden palkkaukseen on käytetty selvästi viime vuotta enemmän rahaa. Terveyspalveluiden lääkärivirkoja on täytetty, mutta kaikkien virkojen osalta määrärahaa ei budjetissa ole ollut. Asiakaspalveluiden ostoissa vanhusten asumispalveluiden ostot ovat alkuvuonna lisääntyneet ja terveyspalveluiden vastaanottojen ostopalveluiden kustannukset ovat nousseet n. 7 % hintojen muutosten vuoksi. Palveluntuottajan vaihtuminen Kälviän terveysasemalla lisäsi myös hieman kustannuksia. Psykiatristen kuntoutuspotilaiden siirto keskussairaalasta halvemmille sosiaalitoimen ostopalvelupaikoille on lisännyt kustannuksiamme. Määrärahoja tähän kokonaisuuden kannalta edulliseen toiminnalliseen muutokseen ei sosiaalityön budjetissa kuitenkaan ole. Tänä vuonna terveyspalveluiden kuluissa ovat ensi kertaa mukana pääomakulut, joita ei aikaisemmin budjetissa ollut. Tämä merkitsee vuositasolla euron lisäkustannuksia sosiaali- ja terveystoimelle. Kustannusvaikutus kahdeksan kuukauden osalta on noin euroa (n. 4 % menokasvusta). Muita muutoksia ovat mm. lääkemenojen ja laboratoriokulujen kasvu terveyskeskussairaalassa ja kotisairaalassa sekä vammaispalveluiden avustajatoiminnan ja kuljetuspalveluiden kasvu. Uutta toimintaa sosiaali- ja terveystoimen budjetissa ovat lisäksi ensivastetoiminnan kustannukset (siirtyivät pelastuslaitokselta). Toimeentulotuessa ja työmarkkinatuessa syntyy säästöjä. Toimeentulotuen kysyntä ei enää viime vuoteen verrattuna kasva ja työllistämistoimissa on onnistuttu. Lastensuojelun menot on onnistuttu pitämään viimevuotisella tasolla. Kokonaisuutena sosiaalityön ja vammaispalveluiden tulosalueella toimintakulujen talousarvio näyttäisi pitävän. Useat uudet toimintayksiköt ovat aloittaneet tänä vuonna (mm. MedOne Oy:n ostopalvelupaikat, kehitysvammaisten asumisyksikkö Ullavassa, Ikäneuvolan aloittaminen, vammaisten avustajatoiminnan täysimääräinen käynnistyminen). Nämä lisäävät kulupaineita. Hoitoketjussa tapahtuu isoja muutoksia, kun keskussairaalan osastojen sulkemisen vaikutukset kokonaisuuteen alkavat näkyä. Alkuvuonna hoitopaikkoja on ollut jopa vajaakäytöllä esim. terveyskeskussairaalassa ja vanhusten asumispalveluissa. Toimeentulotuen, lastensuojelun, ikääntymisen ja sairastavuuden aiheuttamat palvelutarpeet voivat muuttua nopeasti. Taloustilannetta tasaa se, että loppuvuonna ei tule isoja yleiskorotuksia palkkoihin. Kruunupyy Kruunupyyn taloustilanne on erikoissairaanhoitoa ja lasten suojelua lukuun ottamatta hyvä. Talousarvion kulu- ja tuottotavoitteet ovat pääosin saavutettavissa. Kruunupyyn erikoissairaanhoidon kulut ovat yli 10 %:n kasvussa suhteessa viime vuoteen. Malmin sairaalan käyttö on hieman vähentynyt. Erikoissairaanhoidon talousarvio on pienempi kuin vuoden 2009 tilinpäätös, joten kehitys ennakoi merkittävää ylitystä koko vuodelle. Kulukasvun syynä ovat selvä palveluiden käytön lisääntyminen sekä yksikköhintojen nousu. Lastensuojelun menot ovat tänä vuonna nousseet Kruunupyyssä erittäin paljon. Vuonna 2009 ei huostaanottoja ollut lainkaan ja tänä vuonna on tapauksia ollut yli 10. Tälle vuodelle ei ollut varattu määrärahaa huostaanottoihin, joten kuluylitys on erittäin huomattava. Toimeentulotuen ja työmarkkinatuen kulut ovat laskussa ja talousarvio toteutuu hyvin. 11

14 Vammaispalveluissa on paineita uuden lainsäädännön mukaisen avustajatoiminnan ja kuljetuspalveluiden kasvun takia. Vanhustyössä kulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisina ja kulualitus myös koko vuoden osalta on mahdollinen. Samalla asiakasmaksutuotot ovat toteutuneet tavoitteita paremmin Kruunupyyssäkin sijaiskulujen kasvu on merkittävä suhteessa viime vuoteen. Alkuvuonna on ollut poikkeuksellisen paljon sairauslomia ja lisäksi mm. Sandbackan ja Teerijärven hoitokeskusten korkea käyttöaste ja ylipaikat ovat vaatineet lisää henkilöstöä. Toisaalta henkilöstön saanti on vaikeuttanut tilannetta. 12

15 OPETUS- JA KASVASTUSLAUTAKUNTA tot % ta TP 2009 tot % tp Tehtäväalue TA 2010 OPETUS- JA KASVASTUSLTK Sivistyskeskus Toimintatuotot 250 0,0 % ,6 % Toimintakulut ,5 % ,6 % TOIMINTAKATE ,6 % ,6 % Varhaiskasvastus Toimintatuotot ,1 % ,6 % Toimintakulut ,4 % ,0 % TOIMINTAKATE ,0 % ,3 % Perusopetus Toimintatuotot ,7 % ,0 % Toimintakulut ,7 % ,1 % TOIMINTAKATE ,2 % ,8 % Erityisopetus Toimintatuotot ,3 % ,5 % Toimintakulut ,3 % ,0 % TOIMINTAKATE ,9 % ,1 % Lukio ja muu toinen aste Toimintatuotot ,4 % ,3 % Toimintakulut ,6 % ,9 % TOIMINTAKATE ,7 % ,8 % Kokkolanseudun opisto Toimintatuotot ,4 % ,1 % Toimintakulut ,5 % ,9 % TOIMINTAKATE ,0 % ,0 % OPETUS- JA KASVASTUSLTK YHT Toimintatuotot ,4 % ,8 % Toimintakulut ,9 % ,0 % TOIMINTAKATE ,8 % ,5 % Nettositovat: Kokkolanseudun opisto Toimintatuotot ,4 % ,1 % Toimintakulut ,5 % ,9 % TOIMINTAKATE ,0 % ,0 % Ilman nettositovia Toimintatuotot ,2 % ,9 % Toimintakulut ,2 % ,1 % TOIMINTAKATE ,8 % ,5 % Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Sivistyskeskus Sivistyskeskuksen toiminnassa on tiivistetty tulosalueiden välistä toimintaa sivistystoimen strategiavalmistelussa ja johtamiskoulutuksessa. Sivistystoimen strategian hyväksymisen pohjalta on edetty tulosalueiden strategiatyöhön. Seitsemän tulosaluestrategiaa hyväksyttiin lautakunnissa kesäkuussa. Varhaiskasvatuksen strategiatyö on ollut osa sivistystoimen strategiatyötä ja siten vahvistanut sivistystoimen organisaation uudistumisprosessia. Toiminnan taloudellisuuteen ja tuottavuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota ja vuoden 2011 talousarvion valmistelua on tehty tulosalueittain uudistuneiden strategisten tavoitteiden ja talousarvio-ohjeiden pohjalta. Sivistyskeskus on koordinoinut eri tulosalueiden hankehakemuksien valmistelua ja hankkeita on käynnistetty saatujen rahoituspäätösten mukaisesti. Hankkeiden tulorahoitustaso on tuottavuusohjelman tavoitteiden tasolla. Sivistystoimen valmiussuunnitelman päivittäminen on käynnistetty ja kouluyksiköiden turvallisuusasiakirjojen ajantasaistaminen jatkuu. 13

TALOUSARVIO 2012 TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2013 2014

TALOUSARVIO 2012 TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2013 2014 TALOUSARVIO 2012 TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2013 2014 Kokkolan kaupunginvaltuusto 12.12.2011 112 SISÄLLYSLUETTELO Visio 2020: Kokkolassa parasta aikaa...1 Väestö ja työllisyys...2 Taloudellinen tilanne ja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Mikkelin kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta TOIMINTAKERTOMUS 2011 Perhekuva: Paula Myöhänen SISÄLLYSLUETTELO Sosiaali- ja terveyslautakunta...5 sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloskortti...8 sosiaali-

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1. - 30.6.2015 SISÄLLYS Tulosennuste 1 Yleinen 2-20 Sosiaali- ja terveystoimi 21-36 Sivistystoimi 37-48 Ympäristövirasto 49 68 Vahinkotilasto 69-70 Naantalin Energia Oy

Lisätiedot

VÄLITILINPÄÄTÖS II 2009 1.1.-31.8.2009 KH 28.9. / KV 12.10

VÄLITILINPÄÄTÖS II 2009 1.1.-31.8.2009 KH 28.9. / KV 12.10 VÄLITILINPÄÄTÖS II 2009 1.1.-31.8.2009 KH 28.9. / KV 12.10 Talouskatsaus Talous on ollut varsin turbulentti koko vuoden 2009 ajan. Poikkeuksellisen epävarmuuden aiheutti USAsta levinnyt rahoitusmarkkinoiden

Lisätiedot

Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II

Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 2 1.1. 31.8.2013 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2013 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2010 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma ja ennuste... 1 Talousarvion toteutuminen toimielimittäin ja ennuste. 2 Tuloslaskelma... 4 Verotilitykset

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2014 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2 / 2013 ajalta 1.1. 31.8.2013

Osavuosikatsaus 2 / 2013 ajalta 1.1. 31.8.2013 Osavuosikatsaus 2 / ajalta 1.1. 31.8. Kunnanhallitus 30.9. 267 Kunnanvaltuusto 14.10. 122 Mäntsälän kunta Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 2. Tuloslaskelma... 5 3. Rahoituslaskelma... 6 4. Käyttötalouden

Lisätiedot

Lopen kunta TALOUSARVIO 2013 II OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.

Lopen kunta TALOUSARVIO 2013 II OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Lopen kunta TALOUSARVIO 2013 II OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. 1 1. TALOUDEN TOTEUTUMISEN YLEISKATSAUS Epävarmuus talouden kehityksestä on jatkunut vuonna 2013. Euroalue on asteittain elpymässä taantuman jälkeen,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014 Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1. 30.4. Kunnanhallitus xx.xx. Kunnanvaltuusto xx.xx. Sisällysluettelo 1. Taustaa... 2 2. Tuloslaskelma... 4 3. Rahoituslaskelma... 5 4. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain...

Lisätiedot

1. Kuntayhtymän johtajan katsaus

1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus Vuoden toisessa osavuosikatsauksessa tarkastellaan sosiaali- ja terveysyhtymän toimintaa ja taloutta 30.6.2013 saakka. Vuonna 2012 uudistetun raportointikäytännön mukaisesti

Lisätiedot

TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2008

TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2008 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2008 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD JAKELU Osavuosikatsausraportti internetissä http://www.kauniainen.fi/info/kaupunki/talous.htm KH 28.5.2008 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju

SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju Vuonna 2009 aloitettiin yhteistyö perusterveydenhuollon ja kehitysvammahuollon palveluiden järjestämisestä isäntäkuntamallilla

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI Liite / KH 1.6.2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2015 Hämeenlinnan kaupunki Talous- ja hallintopalvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetin toteutuminen. 3 Tuloslaskelma.. 5 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2009

ARVIOINTIKERTOMUS 2009 ARVIOINTIKERTOMUS 2009 Haukipudas Tarkastuslautakunta 21.4.2010 Sisältö 1.TARKASTUSLAUTAKUNTA... 3 1.2 Lautakunnan kokoonpano vuonna 2009... 3 1.2 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivaltuudet... 3 2.

Lisätiedot

Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010

Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010 Vetovoimainen yli 20 000 asukkaan Haukipudas tarjoaa turvallisen ja viihtyisän merellisen ympäristön asumiselle, työnteolle ja yrittämiselle Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010 KH 31.5.2010 2 Talouskatsaus

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1. 30.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginjohtajan katsaus 1-2 Tulosennuste 3-4 Yleishallinto 5-22 virastopäällikön katsaus 5 Sosiaali- ja terveysvirasto 23-40 virastopäällikön

Lisätiedot

Talousarvio 2012. Taloussuunnitelma 2013-2014. Someron kaupunki

Talousarvio 2012. Taloussuunnitelma 2013-2014. Someron kaupunki Talousarvio 212 Taloussuunnitelma 213-214 Someron kaupunki Kaupunginvaltuusto 13.12.211 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISPERUSTELUT 3 1.1. Kansantalouden kehitysnäkymät. 3 1.2. Kuntatalouden kehitysnäkymät...

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta

SAVONLINNAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta SAVONLINNAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS 2012 3.6.2013 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA... 2 1.1 Tehtävät ja toiminnan tarkoitus sekä tavoitteet... 2 1.2 Kokoonpano... 2 1.3 Toimintamuodot

Lisätiedot

Sisältö: Sivu 1 Hallinto 2 Varhaiskasvatus Hyvinvointipalvelut 4 Hoito- ja vanhustyön palvelut 5 Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut

Sisältö: Sivu 1 Hallinto 2 Varhaiskasvatus Hyvinvointipalvelut 4 Hoito- ja vanhustyön palvelut 5 Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut Osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2014 Sisältö: 1 Hallinto 3 1.2 Tavoitteiden toteutuminen 3 2 Varhaiskasvatus 4 3 Hyvinvointipalvelut 5 3.1 Lastensuojelu 5 3.2 Neuvolapalvelut 6 3.3. Aikuissosiaalityö 7 3.4

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2006 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLTÖ 1 3 1.1 Tarkastuslautakunnan kokoonpano 3 1.2 Tarkastuslautakunnan toiminta 3 1.3 Tilintarkastus 4 2 Arvioinnin tarkoitus ja lähtökohdat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa. 1/23 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta jäsenet Jämsän kaupunki: Jorma Poti, puheenjohtaja Auli Salonen, varapuheenjohtaja Eija Aaltonen Lotta Ahola Antero Koivula Jyrki Kokko Pertti

Lisätiedot

VUODEN 2013 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2013

VUODEN 2013 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2013 VUODEN 2013 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2013 KH - STS 29.5.2013 YLEINEN OSA Tämä osavuosikatsaus on laadittu noudattaen 1.1.2013 voimaan astunutta organisaatiorakennetta. Taloudellinen tilanne

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I Tammi-kesäkuu 2014

Osavuosikatsaus I Tammi-kesäkuu 2014 Tammi-kesäkuu 2014 Tammi-kesäkuu 2014 SISÄLLYS 1 Yleiskatsaus talouden toteutumisesta 1 2 Talousarvion- ja suunnitelman rakenne ja sitovuus sekä tilivelvolliset 2-3 3 Käyttötalousosan toteutuminen 4-69

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014

TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014 Kunnanvaltuusto 13.12.2010 60 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 / 2012 ajalta 1.1. 30.4.2012

Osavuosikatsaus 1 / 2012 ajalta 1.1. 30.4.2012 Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1. 30.4. Kunnanhallitus 4.6. 141 Kunnanvaltuusto 18.6. 50 Mäntsälän kunta Sisällysluettelo Taustaa... 3 Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain... 5 Tuloslaskelma Mäntsälän

Lisätiedot

Välitilinpäätös I 2011 1.1.-30.4.2011

Välitilinpäätös I 2011 1.1.-30.4.2011 Vetovoimainen yli 20 000 asukkaan Haukipudas tarjoaa turvallisen ja viihtyisän merellisen ympäristön asumiselle, työnteolle ja yrittämiselle Välitilinpäätös I 2011 1.1.-30.4.2011 KH 23.5.2011 Talouskatsaus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA. Kvalt 12.6.2008 23

TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA. Kvalt 12.6.2008 23 TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA Kvalt 12.6.2008 23 - 1 - SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus toimintaan ja talouteen 1 2. Katsaus vuoden 2007 tilinpäätökseen ja talousasemaan 2 3. Päävastuualueittainen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2013 Tammi-huhtikuu

Osavuosikatsaus 1/2013 Tammi-huhtikuu valtuusto10.6.2013 Osavuosikatsaus 1/2013 Tammi-huhtikuu Riihikallion päiväkoti aloitti toimintansa uusissa tiloissa 3.1.2013. Päiväkoti Pellava tarjoaa hoitopaikan 136 lapselle. Osavuosikatsaus I/2013

Lisätiedot