OSAVUOSIKATSAUS 2/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAVUOSIKATSAUS 2/2010 1.1. 31.8.2010"

Transkriptio

1 OSAVUOSIKATSAUS 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

2

3 TARKASTUSLAUTAKUNTA tot % ta TP 2009 tot % tp Tehtäväalue TA 2010 TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastustoimi Toimintatuotot ,4 % ,2 % Toimintakulut ,8 % ,5 % TOIMINTAKATE ,3 % ,1 % Talouden toteutuminen Käyttömenot Toimintatuotot Toimintakulujen määräraha on tarkastustoimen osalta euroa ja toteutuneet menot elokuun loppuun mennessä ,26 euroa eli 46,6 %. Toimintatuottojen tuloarvio on euroa. Tuloja on kertynyt euroa, joten toteutumisprosentti on 93,4 %. Toimintakatteen toteutuma on 43,01 %. 1

4 KAUPUNGINHALLITUS tot % ta TP 2009 tot % tp Tehtäväalue TA 2010 KAUPUNGINHALLITUS Kaupungin johtaminen Toimintatuotot ,6 % ,1 % Toimintakulut ,5 % ,8 % TOIMINTAKATE ,1 % ,6 % Kaupungin kanslia Toimintatuotot ,3 % ,3 % Toimintakulut ,2 % ,2 % TOIMINTAKATE ,7 % ,0 % Henkilöstöhallinto Toimintatuotot ,8 % ,3 % Toimintakulut ,4 % ,5 % TOIMINTAKATE ,9 % ,8 % Taloushallinto- ja it-palvelut Toimintatuotot ,4 % ,8 % Toimintakulut ,6 % ,1 % TOIMINTAKATE ,1 % ,3 % Elinkeinopalvelut Toimintatuotot ,1 % ,6 % Toimintakulut ,4 % ,9 % TOIMINTAKATE ,4 % ,9 % Suunnittelu ja aluekehitys Toimintatuotot ,5 % ,5 % Toimintakulut ,0 % ,0 % TOIMINTAKATE ,0 % ,6 % Käyttövaraus Toimintatuotot ,0 % #JAKO/0! Toimintakulut ,0 % ,7 % TOIMINTAKATE ,1 % ,7 % Pelastustoimi Toimintatuotot #JAKO/0! ,0 % Toimintakulut ,9 % ,5 % TOIMINTAKATE ,3 % ,6 % KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ Toimintatuotot ,8 % ,7 % Toimintakulut ,0 % ,3 % TOIMINTAKATE ,7 % ,0 % Nettositovat: Palkkavaraus Toimintatuotot #JAKO/0! #JAKO/0! Toimintakulut ,8 % ,7 % TOIMINTAKATE ,8 % ,7 % Elinkeinopalvelut Toimintatuotot ,1 % ,6 % Toimintakulut ,4 % ,9 % TOIMINTAKATE ,4 % ,9 % Työllistäminen Toimintatuotot ,7 % ,5 % Toimintakulut ,4 % ,9 % TOIMINTAKATE ,9 % ,0 % It-palvelut Toimintatuotot ,4 % ,2 % Toimintakulut ,9 % ,6 % TOIMINTAKATE ,3 % ####### Ruokahuolto Toimintatuotot ,8 % ,9 % Toimintakulut ,2 % ,2 % TOIMINTAKATE ,4 % #JAKO/0! Ilman nettositovia Toimintatuotot ,3 % ,8 % Toimintakulut ,0 % ,6 % TOIMINTAKATE ,3 % ,2 % 2

5 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kaupungin kanslia Viestintäryhmä on vastannut siitä, että Kokkola.fi lehden kaksi numeroa on ilmestynyt. Kolmas numero julkaistaan lokakuun loppupuolella. Sähköisen asioinnin työryhmä on kokoontunut kerran ja jatkaa työskentelyään. Nettisivuja on kehitetty vastaamaan ajan haasteita. Muun muassa pidetty valtuuston kokous videoitiin ja esitettiin nettisivuilla. Käännöspalveluita on vahvistettu, neljäs kielenkääntäjä on aloittanut työssään. Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen kehittämistä jatketaan. Sisäisten palvelujen tuottamisen kehittäminen: postituksen työjärjestelyt on toteutettu. Puhelinvaihteen laajennus: Ullavan terveysasema 08/2010. Aikataulutettu Lohtajan aluetoimisto sekä useita toimipisteitä Kälviällä toteutettavaksi 10/2010. Lohtajan ja Ullavan aluetoimistojen asiakaspalvelupisteiden työjärjestelyistä on tehty pysyvä käytäntö. Yhteispalvelutarjonta on laajentunut: Ullavassa uutena Poliisin lupapalvelut, verohallinnon palvelut kaikissa aluetoimistoissa. Tukipalvelujen (mm. ruokapalvelut) yhtenäistämisen selvitystyö jatkuu. Henkilöstöhallinto Henkilöstöstrategia hyväksyttiin keväällä Taloushallinto ja it-palvelut Työn vaativuuden arviointi on saatettu loppuun varhaiskasvatuksessa ja järjestelmään perustuvia uusia palkkoja on maksettu Sosiaali- ja terveyspalvelujen TVA on tehty ja palkat vahvistetaan syksyllä Sivistyskeskuksen (kirjasto, kulttuuri, liikunta, museo ja vapaa-aika) työn vaativuuden arviointi on aloitettu. Sairauspoissaolojen kertymästä on lähetetty yhteenvetotilastoja sekä työpaikkakohtaisia raportteja pilottiyksiköille (terveyskeskus, varhaiskasvatus, ruokahuolto) tammi-huhtikuulta seurattavaksi ja varhaisen tulen mallin pohjaksi. Sairauspoissaolojen yhteenvetotilastot tammi-elokuulta lähetetään kaikille kaupungin työyksiköille. Rekrytointi- ja sijaishallintaohjelma hankintaan syksyn aikana. Koulutuksen hallintaohjelman (HRM) käyttöä on laajennettu Tuottavuusohjelman toteuttamisen seurantaraportti ajalta on laadittu ja se käsitellään kaupunginhallituksessa lokakuussa. Toimialojen ja liikelaitosten talouden toteutumisesta on laadittu kuukausiraportit maalis-elokuulta. Lisäksi kaupunginhallitus on käsitellyt sosiaali- ja terveystoimen talouden toteutumista useissa kokouksissaan. Talouden ja toiminnan osavuosikatsaus ajalta on käsitelty kaupunginvaltuustossa Vuoden 2011 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laatimisohjeet on hyväksytty kaupunginhallituksessa Konserniyhteisöt ovat toimittaneet taloustiedot ajalta

6 Seudullisen IT yhteistyöstrategian suunnittelupäivä on pidetty. Sen pohjalta jatketaan yhteistoiminnan muotojen selvittämistä. Suunnittelu ja aluekehitys Toimiala- ja elinkeinostrategiat on hyväksytty. KOKO ohjelman rahoituksesta on tehty päätökset ja toiminta kaikkien toimenpidekokonaisuuksien osalta on käynnistynyt. Tuottavuusohjelman 2010 hankkeiden etenemisestä on koottu väliraportti. Useimmat hankkeet ovat käynnistyneet. Ohjelman sisältöä ja vaikuttavuutta on tavoitteena parantaa seuraavassa tuottavuusohjelmassa. Kaupunginhallitus on päättänyt, että Kokkola on mukana Kuntaliiton USO hankkeessa ( uuden sukupolven organisaatio), jossa voidaan saada tukea mm. konsernijohtamisen ja toiminnan organisoinnin kehittämiseen Joukkoliikenne Pelastustoimi Loppuvuodesta 2009 astui voimaan uusi joukkoliikennelaki. Kaupungin taholta uuden lain edellyttämät toimenpiteet toimivaltaisena lupaviranomaisena on viety pääsääntöisesti loppuun. Syksyn aikana kaupungin valmistelee ja hyväksyy vielä kaupunki- ja seutulippujen hintavelvoitteen edellyttämät yhteistyösopimukset kaupungin, ELY:n ja liikennöitsijöiden välillä sekä sopimuksiin liittyvät lisäasiakirjat. Onnettomuuksien ennalta ehkäisytoiminta on ajankohdan mukaisessa tavoitteessa. Pelastustoiminta ja valmiuden ylläpito on muilta osin tavoitteessa, paitsi sukeltajien määrää ei ole saatu lisättyä 7/24-valmiuden edellyttämälle tasolle. Sairaankuljetustoiminta sovitun ( KH, TK, pela ) mukaisesti. Väestönsuojelutoiminta on jäljessä tavoitteesta. Talous on ajankohtaan nähden talousarviossa. Talouden toteutuminen Kaupunginhallituksen alaisten toimintojen toimintamenoista on toteutunut noin 60 % ja menot ovat laskeneet viime vuodesta noin 1 %:n. Avustuksiin on tänä vuonna varattu vähemmän kuin viime vuonna. Elinkeinopalvelujen menot ovat myös pienemmät kuin viime vuonna, jolloin oli käynnissä Tankarin saaren kehittämis- ja rakennusten kunnostamishanke. Vuoden 2010 työterveyshuollon määrärahat tulevat ylittymään noin eurolla, josta Kela korvaa noin puolet. Ylitys voidaan kattaa muiden yksiköiden määrärahasäästöillä. Kokonaisuutena kaupunginhallituksen menot ja tulot näyttävän toteutuvan talousarvion mukaisesti. 4

7 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO tot % ta TP 2009 tot % tp Tehtäväalue TA 2010 YMPÄRISTÖTERVEYSLTK Ympäristöterveydenhuolto Toimintatuotot ,4 % ,9 % Toimintakulut ,9 % ,8 % TOIMINTAKATE ,5 % ,7 % Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Talouden toteutuminen Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto aloitti toimintansa Yhteistoiminta-alueen muodostavat Kokkola, Kannus, Toholampi, Lestijärvi, Perho, Kaustinen, Veteli, Halsua ja Kruunupyy. Vuoden 2010 keskeisiä tavoitteita on saada uusi organisaatio toimimaan yhtenäisenä koko alueella sekä kehittää henkilöstön työnjakoa ja suunnitelmallista toimintaa, jolloin tarkastuksista kertyviä maksutuloja saadaan lisättyä. Ympäristöterveydenhuollolle ei vielä vuodelle 2010 ole määritelty sitovia yksityiskohtaisia tavoitteita. Eläinlääkärien palkkoja on harmonisoitu ja terveystarkastajien työn vaativuuden arviointi on toteutettu (TVA). Palkkojen harmonisointi toteutetaan TVA:n pohjalta. Yhden terveystarkastajan työpiste on siirretty Kälviältä Kannukseen. Valvonnan yhtenäistämiseksi on otettu käyttöön yhteinen asiakasrekisteri. Asiakasrekisterin kehittämistä aloitettiin projektityöntekijän avulla ja tietojen syöttö rekisteriin jatkuu. Valtio on myöntänyt euroa ympäristöterveydenhuollon toimeenpanon kehittämiseksi asiakasrekisterin yhtenäistämisen, eläinlääkintähuoltolain toimeenpanon seurannan kehittämisen ja kaksikielisen palvelun varmistamisen avulla. Hanke toteutetaan aikana. Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ulkomyyntimääräykset on tehty. Valvontasuunnitelmia on toteutettu käytettävissä olevien työresurssien mukaan. Eläinlääkintähuollon tehtävät on hoidettu erikoislakien edellyttämällä tavalla, mutta resurssipuute on todettu varsinkin eläinsuojelutehtävissä. Luonnos ympäristöterveydenhuollon strategiasta on laadittu. Ympäristöterveyslautakunnan toimintatuottojen toteutuma on elokuun loppuun mennessä 50,4 % Toimintakulujen toteutuma on 62,9 % ja toimintakate 83,5 %. 5

8 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tot % ta TP 2009 tot % tp Tehtäväalue TA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSLTK Sosiaali- ja terveystoimen palvelukeskus Toimintatuotot ,9 % ,5 % Toimintakulut ,2 % ,0 % TOIMINTAKATE ,8 % ,0 % Sosiaalityö ja vammaispalvelut Toimintatuotot ,9 % ,1 % Toimintakulut ,8 % ,6 % TOIMINTAKATE ,1 % ,5 % Vanhustyö Toimintatuotot ,5 % ,5 % Toimintakulut ,1 % ,4 % TOIMINTAKATE ,8 % ,3 % Terveyspalvelut Toimintatuotot ,8 % ,9 % Toimintakulut ,1 % ,6 % TOIMINTAKATE ,3 % ,2 % Erikoissairaanhoito Toimintatuotot ,4 % ,1 % Toimintakulut ,4 % ,1 % TOIMINTAKATE ,3 % ,0 % SOSIAALI- JA TERVEYSLTK YHT Toimintatuotot ,0 % ,0 % Toimintakulut ,1 % ,6 % TOIMINTAKATE ,1 % ,7 % Nettositovat: Toimeentulotuki Toimintatuotot ,3 % ,5 % Toimintakulut ,4 % ,0 % TOIMINTAKATE ,3 % ,0 % Työmarkkinatuki kuntaosuus Toimintatuotot #JAKO/0! #JAKO/0! Toimintakulut ,0 % ,3 % TOIMINTAKATE ,0 % ,3 % Ilman nettositovia Toimintatuotot ,3 % ,2 % Toimintakulut ,5 % ,5 % TOIMINTAKATE ,5 % ,5 % Terveyttä edistäviin ja ongelmia ehkäiseviin tekijöihin vaikuttaminen Terveyshyöty huomioidaan kaikessa päätöksenteossa. Terveyskeskuksessa toimii Terveyden edistämisen työryhmä. Eri hallintokuntien poikkihallinnollinen työryhmä toimii Timo Mämmin johdolla. Ydinprosessien nimeäminen, prosessien kuvaaminen ja kehittäminen yli toimialojen Ydinprosessit on nimetty, niiden omistajat vahvistettu ja prosessien kuvaaminen on aloitettu. Terveyttä ja hyvinvointia edistävä näkökulma on huomioitu rakenteellisesti maakunnallisessa turvallisuussuunnitelmassa, jossa yhtenä tavoitteena on terveellisten ruokailutottumusten ja elintapojen edistäminen elintasosairauksien ehkäisemiseksi. Varhainen puuttuminen ja syrjäytymisen ehkäisy hyvinvointia edistävien sidosryhmien kanssa Työstää Hyvinvointi- ja turvallisuuspoliittiset strategiat On laadittu maakunnalliset hyvinvointi- ja turvallisuuspoliittiset strategiat sekä päihdestrategia, joka on laajentumassa päihde- ja mielenterveysstrategiaksi. Strategioiden jalkauttaminen ja pysyvä seuranta on aloitettu. Toiminnassa on huomioitu koko maakunta ja Kruunupyy. 6

9 Osallistuva ja vastuullinen kuntalainen Lautakunta on pitänyt yhteyttä kuntalaisiin ja järjestöihin. On järjestetty yhteistyötapaamisia ja tehty asiakaskyselyjä. Asiakaskontaktin onnistuneisuus ja toimiva vuorovaikutteinen viestintä Asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyden seuranta Vuonna 2009 on kartoitettu koko soten henkilöstötyytyväisyyttä ja alkuvuonna työyksiköt ovat laatineet kyselyn pohjalta toimenpideohjelman omalle yksikölleen. Päihde- ja mielenterveyspalveluiden toimivuutta on mitattu kouluttamalla kokemusasiantuntijoita ja vastaanottamalla heidän palautettaan palvelujärjestelmästä. Tarvelähtöinen ja resurssien mahdollistama palvelujen määrä ja laatu Palautejärjestelmän kehittäminen Palautejärjestelmän kehittämisessä on jääty odottamaan keskushallinnon ratkaisua ohjelmista. Palvelujen riittävyys, oikea kohdentaminen ja laadukkuus Perusterveydenhuollon vahvistaminen ja sen suhteellisen osuuden kasvattaminen Tavoitteena on vahvistaa perusterveydenhuoltoa, kasvattaa sen suhteellista osuutta sekä sopia yhteistyöstä ja työnjaosta keskussairaalan kanssa. Toteutuminen tapahtuu erityisesti maakunnallisen järjestämissuunnitelman kautta. RAVAN ottamista RAIN tueksi on harkittu, jotta pystyttäisiin entistä parempaan ja oikeudenmukaisempaan palvelujen kohdentamiseen. Hoitoketjun toimivuus (sakkomaksut) Sakkomaksut ovat vähentyneet oleellisesti. 1.5.alkaen niitä ei enää ole tullut. Erikoissairaanhoidon käyttö on vähentynyt, vuositasolla vähennys on noin 6000 hoitopäivää. Kaupunki on saanut palautusta em. syystä. Palveluiden kehittämistä varten on tehty palvelutarvearvioita ja selvityksiä, joita konkretisoidaan yhteisesti sairaanhoitopiirin kanssa. Uskottavana ydinkunta palvelujen järjestäjänä ja strategisena päätöksentekijänä Johtajuuskoulutus (JET) Johtajuuskoulutukseen osallistuu noin 20 henkilöä. Kokemukset koulutuksesta ovat olleet myönteisiä. Tuottavuusohjelman toteuttaminen ja seuranta Tuottavuusohjelman toteutumisesta annetaan raportti 9/2010. Toimiva organisaatio ja johtamisrakenne Soten toimintasääntö on vahvistettu. Palvelun tuottavuuden parantaminen Tavoitteellinen prosessien kehittäminen Ydinprosessit on nimetty, niiden omistajat vahvistettu ja prosessien avaaminen aloitettu. Oikeiden tuotantotapojen valinta palvelujen järjestämisessä sekä palveluketjujen saumattomuus ja työtapojen tehokkuus Kokkolan ja Kruunupyyn välisen yhteistyön syventäminen Yhteistyö on sujunut hyvin erilaisista lähtökohdista huolimatta. Yhteistyön syventäminen ja toimintojen laajempi yhteistyö on aloitettu. Ollaan siirtymässä yhteiseen potilas-/asiakastietojärjestelmään. Sosiaali- ja terveystoimen mahdollisimman suuri eheys ja optimaalinen palvelurakenne Ostopalvelujen hallinnan kehittäminen Tavoitteena on Soten mahdollisimman suuri eheys. Keskussairaalan kanssa on perustettu yhteinen soten johtoryhmä. Tavoitteena on entistä laajempi palvelujen yhteissuunnittelu optimaalisen palvelutason saavuttamiseksi. 7

10 Toimiva seuranta- ja palautejärjestelmä On jääty odottamaan keskushallinnon ratkaisuja. Toimivaa järjestelmää kaivataan. Tiedolla pitää pystyä ohjaamaan palvelujärjestelmää. RAIn tueksi on harkittu otettavaksi RAVA, joka saattaisi antaa siihen lisää mahdollisuuksia. Kruunupyyn ja Kokkolan toimintakäytäntöjen kehittäminen Asiakastyytyväisyyden seuranta Asiakaspalautejärjestelmän kartoittaminen on aloitettu, tavoitteena on rakentaa yhtenäinen ja kattava asiakaspalautejärjestelmä. Laatujärjestelmän rakentaminen sosiaali- ja terveyspalveluihin Laatujärjestelmän rakentaminen on aloitettu terveyskeskuksen mallin pohjalta. Johtamis-, esimies- ja alaistoimintojen kehittäminen Rekrytointisuunnitelmien ja menetelmien kehittäminen ja toteuttaminen Rekrytointia on tehostettu ja lääkäreitä palkattu. KPSHP:n kanssa on tehty yhteistyötä. Tulevaisuuteen on varauduttu esim. varahenkilöjärjestelmän avulla. Henkilöstösuunnittelun kehittäminen Liittyy osaamiskartoituksiin ja kehityskeskusteluihin. JET opintojen osana tehdään useaan yksikköön osaamiskartoitus, jonka tuloksia hyödynnetään henkilöstösuunnittelussa. Työhön sitoutuminen ja vaikuttaminen sekä työyhteisön toimivuus Toimenkuvien ajantasaistaminen TVA:n laatimisen johdosta kaikki toimenkuvat ovat varsin hyvin ajan tasalla. Työntekijät odottavat konkreettisesti tehdyn työn tuloksia (oikeudenmukainen palkkaus). Osaamiskartoitusten kattava työstäminen ja käyttöönotto Kotihoidossa on tehty osaamiskartoituksia osana kehityskeskustelua. Henkilöstösuunnittelun ennakoivuus ja vaikuttavuus sekä osaamisen ylläpito ja kehittyminen Perehdyttämisen kehittäminen, seuranta On laadittu perehdyttämissuunnitelma, jonka toimivuutta arvioidaan säännöllisesti. Henkilökunnan osaamisen tarpeiden kartoittaminen ja kehittäminen Osaamisen ylläpitäminen täydennyskoulutuksella Koulutustarpeet arvioidaan osaamiskartoituksessa ja kehityskeskusteluissa. Omaan työhön vaikuttamisen mahdollisuuksien kehittäminen Työnkierron ja urakehityksen mahdollistaminen Valinnoissa on kiinnitetty erityistä huomiota työnkiertoon ja sisäiseen urakehitykseen. Työnkierrossa tavoitteena on myös osaamisen laajentaminen ja syventäminen. TYKY-toiminnan kehittäminen TYKY-toimintaa on kehitetty ja palvelualueittaiset ryhmät perustettu. Säännölliset henkilöstökyselyt Tavoitteena ovat säännölliset henkilöstökyselyt (noin kahden vuoden välein). Vuoden 2011 talousarvioon on varattu määrärahat uutta kyselyä varten. Kattavat kehityskeskustelut Tavoitteena on 100 %:n toteutuminen. Lopullinen tulos saadaan loppuvuonna. Esimiehille on korostettu kehityskeskustelujen tarpeellisuutta. Sairauspoissaolojen seuranta ja varhaisen puuttumisen mallin käyttöönotto Henkilöstöyksikön kanssa on tehty laajaa yhteistyötä. 8

11 Laatujärjestelmän mukaisten järjestelyjen (yksikkökokoukset, viestintä, johdon katselmukset ym.) käyttöönotto toimialoilla ja työyksiköissä Laatuun on panostettu: yksikkökokouksia, johdon katselmuksia ja erilaisia laatuasiakirjoja. Toiminnan ulottaminen sosiaalitoimeen on kuitenkin alkutekijöissä. Talouden tasapaino Tuottavuusohjelman toteuttaminen ja seuranta Väliraportti on annettu kesäkuussa 2010 ja uusi tuottavuusohjelma tehdään syyskuussa Palvelujen tuottavuuden parantaminen Talousarviosuunnittelun kehittäminen Talousarviosuunnittelujärjestelmän kehittämiseen kohdistuu suuria odotuksia. Esim. yksikkökustannuksista ja henkilökunnan asiakastyön osuuden suuruudesta tarvitaan tietoa. Investointien oikea-aikaisuus Prosessien tehokkuuden arviointi ja kehittäminen Investointeihin odotetaan lisääntyvää suunnitelmallisuutta. Tarpeiden ja resurssien ristiriita on arkipäivää myös tulevaisuudessa. Liikelaitosten ja yhtiöiden kannattavuus Omaisuusmassan kriittinen tarkastelu Esimiesten talousosaamisen kehittäminen Järjestetään neljä tilaisuutta vuoden aikana. JET-koulutukseen sisältyy vahva talousosuus. Omien toimialojen ja liikelaitosten sekä yhtiöiden, kuntayhtymien ja yhteisöjen toimiva ohjaus Palvelujen tuotteistamisen jatkaminen Tuotteistaminen jatkuu. Apuna käytetään ulkopuolisia konsultteja. Tuotteistaminen on tuskin valmiina vuoden 2010 lopussa. Tätä tavoitetta ei pystytä täyttämään. Kaupunkiyhteistyön kehittyminen Pietarsaaren kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen TK:n ja KPSHP:n yhteistyön laajentaminen ja syventäminen on mahdollistanut palvelujen lisääntyvän myynnin Pietarsaaren alueelle esim. kesän 2010 aikana. Aseman vahvistuminen kaupunkiseutujen joukossa ja valtionhallinnon yhteistyön kehittyminen Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö Turvallisuuspoliittisen ohjelman laatiminen maakunnallisesti ja sen edelleen työstäminen Kokkolan olosuhteisiin Suunnitelma on valmiina. Jalkauttaminen ja säännöllinen seuranta on alkamassa. Seuraavan vuoden painopisteet on valittu. Koulutus- ja osaamisyksiköiden ja verkostojen vahvistaminen Yhteistyön kehittäminen oppilaitosten kanssa Yhteistyö on toiminut hyvin. Säännölliset tapaamiset ovat toteutuneet. On varmistettu, että saamme myös tulevaisuudessa osaavaa henkilökuntaa. Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Kansalaisaktiivisuuden edistäminen (Kampa hanke) Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Järjestöjen kanssa on järjestetty tapaamisia. Yhteistilaisuuksia esim. yrittäjyydestä. On pyritty hyödyntämään liikuntaa ja kulttuuria laaja-alaisessa hyvinvointipolitiikassa. 9

12 Terveyskeskuksen osavuosikatsaus Talouden toteutuminen Terveyskeskuksen toiminnan suunnittelua ja toteutuksen arviointia ohjaa terveyskeskuksen strategia, ja toiminnan kehittäminen perustuu kunkin yksikön omaan toimintasuunnitelmaan. Toimintaa on kehitetty aktiivisesti ja erityisesti lääkärien rekrytoinnissa on onnistuttu erinomaisesti. Parantuneen lääkäritilanteen johdosta toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet hyvin vastaanottojen hoitoon pääsyssä. Osastojen profi ili on muuttunut alkuvuoden aikana akuutimmaksi, pitkäaikaispotilaiden määrä on laskenut ja vaihtuvien paikkojen määrä noussut. Terveyskeskuksen osastoilta siirtyi hoivatasoisia potilaita yksityiseen palvelutaloon laitos- ja palveluasumispaikoille. Vapautuville paikoille siirtyi erikoissairaanhoidon osastoilta ja päivystyksestä hoidollisesti nykyistä vaativampia potilaita. Kesän ajan vastaanotot ja vuodeosastot toimivat normaalisti, eikä sulkuja ollut. Hoitoon pääsyssä suurimmat ongelmat ovat puheterapiassa ja hammashuollossa. Vastaanoton laajennuksesta huolimatta terveyskeskuksen työtilat ovat osoittautuneet riittämättömiksi hyvän lääkäritilanteen vuoksi. Terveyskeskuksessa on tehty sisäisiä järjestelyjä ja henkilöstöä on siirtynyt vuokratiloihin. Laatutyötä on jatkettu laatutyön vuosikellon mukaisesti. Kesäkuussa suoritettuun ylläpitoauditointiin osallistuivat fysioterapian yksikkö ja osasto 3. Auditointipalaute oli rohkaisevaa ja organisaatio sai toiminnastaan useita erityismainintoja. Toiminnan vilkastumisen myötä myös talouden toteutumassa on ylitystä. Tärkeimpinä selittävinä tekijöinä ovat henkilöstömenot, palveluiden ostot, ulkoistusten 7 % hinnannousu, vuokrakulujen nousu, H1N1-epidemian ja noroviruksen aiheuttamat ylimääräiset kulut, laboratoriopalveluiden ja aineiden ja tarvikkeiden hintojen nousu. Erityisesti lääke- ja hoitotarvikkeiden kulut ovat ylittyneet toiminnallisista syistä. Sosiaali- ja terveyslautakunnan taloustilanne suhteessa talousarvioon on vaikea. Tammi-elokuun toteutuman perusteella toimintakulut ovat yli 8 prosentin kasvussa suhteessa viime vuoteen ja talousarvion toteutumisprosentti on 71,5 %, joka on noin 4,5-5 % yli laskennallisen keskiarvotavoitteen (Kruunupyyn vastaava toteutumisprosentti on 68,7 %). Toimintatuottojen toteutuma ja kehitys ovat hyvällä tasolla ja ne vastaavat talousarvion tavoitteita. Kokkola Kulujen kasvu ja poikkeama talousarviosta johtuvat pääosin toiminnallisista asioista. Erikoissairaanhoidon menot ovat olleet lähes 9 %:n kasvussa ( ) ja se selittää lähes 40 % kokonaiskasvusta. Kesän aikana on tapahtunut selvä käänne. Erikoissairaanhoidon kustannukset eivät ole enää kasvaneet ja osastojen sulkemiset pienentävät erikoissairaanhoidon kuluja Kokkolassa. Menojen kokonaiskasvu on jäämässä kohtuulliseksi, vaikka toisaalta sulkemiset ovat lisänneet perusterveydenhuollon ja vanhustyön kustannuksia. Henkilöstömenoissa sijaiskulut ja erilliskorvaukset ovat kasvaneet merkittävästi. Sairauslomasijaisten kustannukset ovat nousseet lähes 40 % ja useissa toimintayksiköissä on jouduttu palkkaamaan yöhoidon ja työvuorojen vähimmäisvaatimusten hoitamiseksi sijaistyövoimaa, joiden palkkaukseen ei ole määrärahoja. Vuorotyön lisääntyminen lisää erilliskorvausten määrää. Erityisesti kotihoidossa ja vanhusten asumispalveluissa on palkattu lisätyövoimaa, joilla ei ole palkkamäärärahoja budjetissa. 10

13 Eurolääkäreiden ja ostolääkäreiden palkkaukseen on käytetty selvästi viime vuotta enemmän rahaa. Terveyspalveluiden lääkärivirkoja on täytetty, mutta kaikkien virkojen osalta määrärahaa ei budjetissa ole ollut. Asiakaspalveluiden ostoissa vanhusten asumispalveluiden ostot ovat alkuvuonna lisääntyneet ja terveyspalveluiden vastaanottojen ostopalveluiden kustannukset ovat nousseet n. 7 % hintojen muutosten vuoksi. Palveluntuottajan vaihtuminen Kälviän terveysasemalla lisäsi myös hieman kustannuksia. Psykiatristen kuntoutuspotilaiden siirto keskussairaalasta halvemmille sosiaalitoimen ostopalvelupaikoille on lisännyt kustannuksiamme. Määrärahoja tähän kokonaisuuden kannalta edulliseen toiminnalliseen muutokseen ei sosiaalityön budjetissa kuitenkaan ole. Tänä vuonna terveyspalveluiden kuluissa ovat ensi kertaa mukana pääomakulut, joita ei aikaisemmin budjetissa ollut. Tämä merkitsee vuositasolla euron lisäkustannuksia sosiaali- ja terveystoimelle. Kustannusvaikutus kahdeksan kuukauden osalta on noin euroa (n. 4 % menokasvusta). Muita muutoksia ovat mm. lääkemenojen ja laboratoriokulujen kasvu terveyskeskussairaalassa ja kotisairaalassa sekä vammaispalveluiden avustajatoiminnan ja kuljetuspalveluiden kasvu. Uutta toimintaa sosiaali- ja terveystoimen budjetissa ovat lisäksi ensivastetoiminnan kustannukset (siirtyivät pelastuslaitokselta). Toimeentulotuessa ja työmarkkinatuessa syntyy säästöjä. Toimeentulotuen kysyntä ei enää viime vuoteen verrattuna kasva ja työllistämistoimissa on onnistuttu. Lastensuojelun menot on onnistuttu pitämään viimevuotisella tasolla. Kokonaisuutena sosiaalityön ja vammaispalveluiden tulosalueella toimintakulujen talousarvio näyttäisi pitävän. Useat uudet toimintayksiköt ovat aloittaneet tänä vuonna (mm. MedOne Oy:n ostopalvelupaikat, kehitysvammaisten asumisyksikkö Ullavassa, Ikäneuvolan aloittaminen, vammaisten avustajatoiminnan täysimääräinen käynnistyminen). Nämä lisäävät kulupaineita. Hoitoketjussa tapahtuu isoja muutoksia, kun keskussairaalan osastojen sulkemisen vaikutukset kokonaisuuteen alkavat näkyä. Alkuvuonna hoitopaikkoja on ollut jopa vajaakäytöllä esim. terveyskeskussairaalassa ja vanhusten asumispalveluissa. Toimeentulotuen, lastensuojelun, ikääntymisen ja sairastavuuden aiheuttamat palvelutarpeet voivat muuttua nopeasti. Taloustilannetta tasaa se, että loppuvuonna ei tule isoja yleiskorotuksia palkkoihin. Kruunupyy Kruunupyyn taloustilanne on erikoissairaanhoitoa ja lasten suojelua lukuun ottamatta hyvä. Talousarvion kulu- ja tuottotavoitteet ovat pääosin saavutettavissa. Kruunupyyn erikoissairaanhoidon kulut ovat yli 10 %:n kasvussa suhteessa viime vuoteen. Malmin sairaalan käyttö on hieman vähentynyt. Erikoissairaanhoidon talousarvio on pienempi kuin vuoden 2009 tilinpäätös, joten kehitys ennakoi merkittävää ylitystä koko vuodelle. Kulukasvun syynä ovat selvä palveluiden käytön lisääntyminen sekä yksikköhintojen nousu. Lastensuojelun menot ovat tänä vuonna nousseet Kruunupyyssä erittäin paljon. Vuonna 2009 ei huostaanottoja ollut lainkaan ja tänä vuonna on tapauksia ollut yli 10. Tälle vuodelle ei ollut varattu määrärahaa huostaanottoihin, joten kuluylitys on erittäin huomattava. Toimeentulotuen ja työmarkkinatuen kulut ovat laskussa ja talousarvio toteutuu hyvin. 11

14 Vammaispalveluissa on paineita uuden lainsäädännön mukaisen avustajatoiminnan ja kuljetuspalveluiden kasvun takia. Vanhustyössä kulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisina ja kulualitus myös koko vuoden osalta on mahdollinen. Samalla asiakasmaksutuotot ovat toteutuneet tavoitteita paremmin Kruunupyyssäkin sijaiskulujen kasvu on merkittävä suhteessa viime vuoteen. Alkuvuonna on ollut poikkeuksellisen paljon sairauslomia ja lisäksi mm. Sandbackan ja Teerijärven hoitokeskusten korkea käyttöaste ja ylipaikat ovat vaatineet lisää henkilöstöä. Toisaalta henkilöstön saanti on vaikeuttanut tilannetta. 12

15 OPETUS- JA KASVASTUSLAUTAKUNTA tot % ta TP 2009 tot % tp Tehtäväalue TA 2010 OPETUS- JA KASVASTUSLTK Sivistyskeskus Toimintatuotot 250 0,0 % ,6 % Toimintakulut ,5 % ,6 % TOIMINTAKATE ,6 % ,6 % Varhaiskasvastus Toimintatuotot ,1 % ,6 % Toimintakulut ,4 % ,0 % TOIMINTAKATE ,0 % ,3 % Perusopetus Toimintatuotot ,7 % ,0 % Toimintakulut ,7 % ,1 % TOIMINTAKATE ,2 % ,8 % Erityisopetus Toimintatuotot ,3 % ,5 % Toimintakulut ,3 % ,0 % TOIMINTAKATE ,9 % ,1 % Lukio ja muu toinen aste Toimintatuotot ,4 % ,3 % Toimintakulut ,6 % ,9 % TOIMINTAKATE ,7 % ,8 % Kokkolanseudun opisto Toimintatuotot ,4 % ,1 % Toimintakulut ,5 % ,9 % TOIMINTAKATE ,0 % ,0 % OPETUS- JA KASVASTUSLTK YHT Toimintatuotot ,4 % ,8 % Toimintakulut ,9 % ,0 % TOIMINTAKATE ,8 % ,5 % Nettositovat: Kokkolanseudun opisto Toimintatuotot ,4 % ,1 % Toimintakulut ,5 % ,9 % TOIMINTAKATE ,0 % ,0 % Ilman nettositovia Toimintatuotot ,2 % ,9 % Toimintakulut ,2 % ,1 % TOIMINTAKATE ,8 % ,5 % Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Sivistyskeskus Sivistyskeskuksen toiminnassa on tiivistetty tulosalueiden välistä toimintaa sivistystoimen strategiavalmistelussa ja johtamiskoulutuksessa. Sivistystoimen strategian hyväksymisen pohjalta on edetty tulosalueiden strategiatyöhön. Seitsemän tulosaluestrategiaa hyväksyttiin lautakunnissa kesäkuussa. Varhaiskasvatuksen strategiatyö on ollut osa sivistystoimen strategiatyötä ja siten vahvistanut sivistystoimen organisaation uudistumisprosessia. Toiminnan taloudellisuuteen ja tuottavuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota ja vuoden 2011 talousarvion valmistelua on tehty tulosalueittain uudistuneiden strategisten tavoitteiden ja talousarvio-ohjeiden pohjalta. Sivistyskeskus on koordinoinut eri tulosalueiden hankehakemuksien valmistelua ja hankkeita on käynnistetty saatujen rahoituspäätösten mukaisesti. Hankkeiden tulorahoitustaso on tuottavuusohjelman tavoitteiden tasolla. Sivistystoimen valmiussuunnitelman päivittäminen on käynnistetty ja kouluyksiköiden turvallisuusasiakirjojen ajantasaistaminen jatkuu. 13

16 Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen tulosalueella toinenkin vuosikolmannes on ollut kiireinen ja työntäyteinen. Kesän ajaksi toimintoja on supistettu, mutta tarpeenmukaiset varhaiskasvatuspalvelut on järjestetty. Hyvä syntyvyys ja huoltajien työllisyystilanne ovat vaikuttaneet päivähoitoon siten, että monet lapset tarvitsevat päivähoitoa myös kesäajan. Päivähoitopalveluja on järjestetty koko kuluvan vuoden tarpeen mukaan molemmille kieliryhmille, ja subjektiiviseen päivähoito-oikeuteen on pystytty vastaamaan, vaikka se onkin ollut erittäin haasteellista. Päivähoitoa on yritetty järjestää mahdollisimman kustannustehokkaasti ja taloutta on seurattu järjestelmällisesti. Keltaviirin päiväkoti kunnallistettiin vuoden 2010 alusta ja päivähoitotoiminta Keltaviirissä on nyt kunnallista päivähoitoa. Sivistystoimen strategian pohjalta on alettu työstää varhaiskasvatuksen omaa strategiaa, visiota ja missiota, jotka hyväksyttiin kesäkuussa opetusja kasvatuslautakunnassa. Varhaiskasvatuksen arvot hyväksyttiin opetus- ja kasvatuslautakunnassa elokuussa. Varhaiskasvatuksessa on tehty arviointeja arviointisuunnitelman mukaisesti. Jatkuvana arvioinninkohteena on päivähoidon aloittamisen arviointi, joka on koottu kesällä. Seuraava koonti tapahtuu vuodenvaihteen jälkeen. Täydennyskoulutusta on järjestetty koulutusohjelman mukaisesti. Koulutusten osalta yhteistyö opetustoimen kanssa on tiivistynyt. Henkilöstön osalta on tehty TVA, joka on hyväksytty kesäkuussa ja otetaan käyttöön alkaen. Samalla toteutettiin myös varhaiskasvatuksen palkkojen harmonisointi. Kokkolan 390-vuotisjuhlan juhlaviikon ja muussakin siihen liittyvässä suunnittelussa on tehty tiivistä yhteistyötä mm. kulttuuritoimen kanssa. Varhaiskasvatuksen suurimmat haasteet kulujen osalta tulevat olemaan palkka- ja tukimäärärahojen riittävyys. Haasteita tuo myös pääseminen arvioituihin tuloihin. Perusopetus Perusopetuksen opetussuunnitelmien päivityksen toimeenpano jatkui ja Pohjois- ja Koillisreitin perusopetusalueilla käynnistyi kieliohjelman mukaisesti kaksi uutta ruotsinkielen ryhmää 4. luokilla. Lukuvuoden toiminnan resursointi on edellisen lukuvuoden tasolla. Perusopetuksen kokonaisoppilasmäärä pysyi lukuvuoden alussa ennallaan (5 111 oppilasta), mutta alueellinen vaihtelu on haastavaa. Aloittavien oppilasryhmien perustamisessa on päästy optimaaliseen kokoon oppilassijoittelun avulla. Opetusryhmien keskikokoa on voitu pienentää opetus- ja kulttuuriministeriön hankerahoituksella samalla tavalla kuin kevätlukukauden aikana. Eri kulttuuri- ja kieliryhmien opetusta on järjestetty 20 ryhmässä kaikkiaan 10:ssä oppilaan oman äidinkielen opetuksessa. Iltapäiväkerhotoiminta on kattavaa ja jatkunut edellislukuvuoden tapaan. Perusopetuksen ja lukiolaisten koulukuljetukset on järjestetty yhtenäisten periaatteiden mukaan ja lukuvuoden alussa on tehty harkinnanvaraisia oppilaskohtaisia päätöksiä. Älykortin käyttö linja-autokuljetuksissa on hieman laskenut kuluja. Perusopetuksen tulosalueella on käynnissä 13 kehittämishanketta, joita koordinoi kehittämispäällikkö. Kerhotoiminnan kehittämishankkeen puitteissa on voitu edelleen tarjota monipuolista kerhotoimintaa. 14 Perusopetuksen toimintaa ovat häirinneet useissa koulurakennuksissa ilmenneet sisäilmaongelmat ja niistä johtuneet kunnossapitotoimenpiteet

17 sekä väliaikaisjärjestelyt. Väliaikaisjärjestelyistä on myös aiheutunut lisäkustannuksia ja toiminnallista haittaa. Perusopetuksen talousarvion toteutumaan vaikuttaa uuden valtionosuusjärjestelmän kotikuntakorvaustulo tai -meno. Vuoden 2010 aikana kotikuntakorvaustuloja ennakoidaan tulevan noin euroa ja menoja noin euroa. Erityisopetus Erityisen tuen tarve on ollut edelleen kasvussa. Oppilaiden oppimis- ja keskittymisvaikeuksien sekä oppimisvalmiuksien arviointia on haitannut koulupsykologien puute, jota on voitu kuitenkin korvata psykologipalvelujen ostamisella. Koulupsykologien toimenkuvia on kehitetty, mutta edelleen yksi vakanssi on täyttämättä hakijapulan takia. KELPO-hankkeen avulla on valmistauduttu uuden erityisopetuksen lainsäädännön muutokseen, tarjottu täydennyskoulutusta ja käynnistetty kokeiluja. Lukuvuoden alussa koulunkäyntiavustajien määrä oli 110, joka henkilötyövuosina merkitsee yhteensä noin 70 henkilötyövuotta. Avustajien määrää ja tuntimääriä on koordinoitu työryhmässä. Koulujen esittämä tarve on kuitenkin jatkuvasti resursseja suurempi. Myös erityisopetuksen tuntimäärän osalta esitetty tarve ylittää myös talousarvioon varatut määrärahat. Lukion erityisopetuksen kehittämishankkeen avulla on voitu järjestää edelleen erityisopetuspalveluja myös lukio-opiskelijoille. Lukio ja muu toinen aste Lukuvuoden käynnistyminen osoitti, että lukiokoulutuksen vetovoima on edelleen heikentynyt, mutta opiskelijamäärän lasku jäi hieman ennakoitua pienemmäksi (770 päätoimista opiskelijaa ja 46 aikuisopiskelijaa). Ruotsinkielisen lukion opiskelijamäärä nousi hieman. Ammattilukiotoiminta on edelleen erittäin vetovoimaista. Lukion kehittämisraportti on ollut lautakunnan käsittelyssä ja etenee lausuntoja kuulemiskierrokselle. Lautakunta käsittelee lukion palvelurakenteen linjausta ja kehittämistoimenpiteitä syksyn aikana. Maakunnallisen toisen asteen koulutusyhteistyösopimuksen päivitys on hyväksytty. Maakunnallinen toisen asteen koulutusstrategia on valmistelussa ja kehittämistyö etenee hankemäärärahan turvin. Lukion ja ammatillisen koulutuksen urheiluakatemia hankkeen kehitystyö jatkuu. Kokkolan seudun opisto Opiston avoin opetustarjonta on lisääntynyt estraditaiteen koululta siirretyn tanssinopetuksen verran. Vapaan sivistystyön kursseille hakeutuminen on ollut edelleen vilkasta. Ryhmien ulkopuolelle jäävien määrä on edelleen kasvussa. Koulutusten myyntipalvelun määrä on toteutunut talousarviossa suunnitellulla tavalla. Ruotsinkielinen osasto on lisännyt kurssisuunnittelun ja markkinoinnin yhteistyötä Kronoby medborgarinstituutin kanssa. Kuvataiteen perusopetuksen laajan opetussuunnitelman toteutus on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Kuvataidekoulu on mukana omalla työpanoksellaan Loistavaa! Strålande! lasten ja nuorten kulttuuriviikon suunnittelussa ja toteutuksessa. Opiston toiminnan määrän lisääntymisen vuoksi päätoimisen henkilöstön määrä on jäänyt liian vähäiseksi. Työpaineita ovat lisänneet myös kesän aikana Hagströmin kulmassa sisäilmaongelmien vuoksi tehdyt korjaustoimet ja niiden aiheuttama edestakainen muuttaminen. 15

18 Talouden toteutuminen Varhaiskasvatuspalveluiden tulosalue Opetus- ja kasvatuslautakunnan toimintatuottojen toteutuma on 70,4 %. Kohtaan tuet ja avustukset on tammi-elokuun aikana kirjattu yhteensä euroa. Suurimpana yksittäisenä avustuksena on saatu perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen euroa. Kotikuntakorvaustuloja on kirjattu yhteensä euroa elokuun loppuun mennessä. Toimintamenojen osalta henkilöstökulujen toteutuma on 67,9 %, joka on ajankohtaan nähden liian korkea. Vuonna 2009 vastaava luku oli 66,0 % tilinpäätökseen nähden. Toimintamenojen kasvu on ollut n. 4,6 % vuoteen 2009 verrattuna, kun hankkeita ja kotikuntakorvauksista aiheutuneita menoja ei huomioida laskelmissa. Toimintakate on 67,8 %, ilman nettositovaa Kokkolan seudun opistoa, jonka toimintakatteen toteutuma on 65 %. Varhaiskasvatuksen tulokertymää korotettiin vuodelle 2010 noin euroa tilinpäätökseen 2009 nähden. Toteutuma on elokuun jälkeen vain 5,3 % korkeampi kuin vuonna Tulotavoitetta ei tulla saavuttamaan vuonna Henkilöstömenojen toteutuma on 69,4 %, joka on ajanjaksoon nähden liian korkea. Vastaavasti palvelujen ostoissa tullaan tämänhetkisen toteutuman perusteella saamaan jonkin verran säästöjä henkilöstömenojen ylitysten katteiksi. Kohdassa avustukset on toteutuma 67,2 %, ja kasvua vuoteen 2009 on 3,5 %. Määräraha tullee ylittymään jonkin verran. Muut menot ovat ajanjaksoon nähden oikealla tasolla. Varhaiskasvatuksen määrärahat tulevat ylittymään tämän hetkisen toteutuman perusteella n euroa. 16

19 KULTTUURI- JA NUORISOTOIMEN LAUTAKUNTA tot % ta TP 2009 tot % tp Tehtäväalue TA 2010 KULTTUURI- JA NUORISOTOIMEN LTK Yhteiset menot ja kanslia Toimintatuotot ,2 % ,5 % Toimintakulut ,9 % ,9 % TOIMINTAKATE ,9 % ,3 % Kulttuuripalvelut Toimintatuotot ,5 % ,2 % Toimintakulut ,4 % ,3 % TOIMINTAKATE ,6 % ,3 % Kaupunginkirjastomaakuntakirjasto Toimintatuotot ,2 % ,5 % Toimintakulut ,0 % ,6 % TOIMINTAKATE ,7 % ,1 % Museotoimi Toimintatuotot ,7 % ,1 % Toimintakulut ,8 % ,2 % TOIMINTAKATE ,7 % ,5 % Nuorisotyö Toimintatuotot ,5 % ,9 % Toimintakulut ,8 % ,5 % TOIMINTAKATE ,4 % ,5 % KULTTUURI- JA NUORISOTOIMEN LTK YHT Toimintatuotot ,3 % ,2 % Toimintakulut ,2 % ,9 % TOIMINTAKATE ,2 % ,9 % Kulttuuri- ja nuorisotoimen lautakunta on nettositova yksikkö Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Yhteiset menot ja kanslia Sivistyskeskuksen kanslia palvelee kulttuuri- ja nuorisotoimen hallintoa hoitamalla toimistotehtäviä sekä asiakaspalvelua. Työ koostuu kulttuurija nuorisotoimen lautakunnan sekä liikuntalautakunnan kansliatehtävistä: esityslistat, pöytäkirjat ja päätösluettelojen ylläpito. Lisäksi kanslia vastaa sivistyskeskuksen asiakaspalvelusta, puhelinneuvonnasta sekä muista päivittäisistä kansliatehtävistä. Kanslian toiminnat kahden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ovat toteutuneet suunnitellun mukaisesti. Tarkastelujakson aikana kansliaa ovat perustehtävien lisäksi työllistäneet sivistystoimen ja sen hallintokuntien strategiaprosessit. Luontokokoelma Kieppi Kulttuuripalvelut Viljo Nissisen kokoelmassa on esitelty mineraalien syntyä. Armas Järvelän perhoskokoelmassa on asetettu esille Suomen kiitäjät ja kehrääjät. Veikko Salkion luontokokoelman fossiilikokoelman näytteet on tunnistettu, valmisteilla on infoposterit fossiileista yhteistyössä Geologian museon asiantuntijoiden kanssa. Yhteistyötä luonnontieteellisen keskusmuseon kanssa on jatkettu, mm. näytetietojen luetteloimiseksi digitaaliseen muotoon. Suodioraama valmistuu syyskuussa. Kesän aikana näyttelyseinällä on ollut esillä Joni Virtasen näyttely Ihmisen tekemä luonto liittyen Salkion kokoelmaan. Ryhmiä on opastettu kaikissa kokoelmissa. Kävijämäärä on ollut Kulttuuritoimintaan perustuvien hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen turvaamiseksi tulosalue on vuoden alkupuoliskon aikana jakanut vuoden toimintaavustukset kulttuurijärjestöille sekä projekti- ja vuokra-avustuksia eri kulttuuritoimijoille. Myös taidelaitosten vuosittainen avustaminen on edennyt vuoden alussa laaditun maksatusaikataulun mukaisesti. Kulttuuritapahtumien tuottamiseen liittyvää kehittämistyötä on jatkettu niin kaupungin hallinnon sisäisellä yhteistyöllä kuin myös yhdessä organisaation ulkopuolisten toimijoiden kanssa. 17

20 Kaupunginkirjasto - maakuntakirjasto Tulosalue on jatkanut henkilöstövoimavarojensa koordinointia kuntaliitoksen tuomien organisaatio- ja palvelutarvemuutosten pohjalta. Tulosalueen palvelujen koordinointiin ja suunnitteluun ovat vuoden 2009 kuntaliitoksen lisäksi vaikuttaneet myös kaupungin kulttuuripoliittisen strategian tavoitteet. Kulttuuripoliittisen strategian toimeenpanon rinnalla on tulosalueen toiminnan ohjaamisen työkaluksi valmistettu tulosaluekohtainen, vuoden 2013 loppuun yltävä kehittämisstrategia. Em. strategiatöiden lisäksi tulosalue on osallistunut sivistyshallinnon sisäisen yhteistyön pohdintaan toimialan yhteisessä sivistysstrategiaprosessissa. Kirjaston eri toimipisteissä on järjestetty näyttelyitä, tapahtumia ja kirjailijavierailuja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Maakunnan kirjastoille on järjestetty maakuntakirjastokokous. Kirjaston strategia valmistui kesäkuussa. Asiakassegmentointihanke käynnistyi asiakaskyselyllä. Anders-verkkokirjaston kehittäminen jatkuu. Lainaus- ja kävijämäärät ovat laskussa verrattaessa vuoden 2009 lukuihin. Museotoimi Museon näyttelypoliittinen ohjelma on valmistumassa. Ohjelman tavoitteena on linjata museon näyttelyiden tavoitteita ja periaatteita vuosiksi eteenpäin. Myös pedagogista toimintaohjelmaa, ITE-museon toimintapolitiikkaa ja arkiston toimintaohjelmaa työstetään. Näyttelytoiminta toteutuu kulttuuri- ja nuorisotoimen lautakunnan hyväksymän näyttelykalenterin mukaisesti. Henkilöstön osaamista on vahvistettu ja vahvistetaan jatkossakin koulutuksin. Organisaation osaamisen jakamisessa on otettu käyttöön hämähäkinseittitoimintamalli. ETT eli Erikoistietotoimisto on vakiinnuttanut toimintansa asiakkaiden osallistamisessa tuottajakumppaneina ja amatööriasiantuntijoina. Hanketoimintaa on edistetty eri alojen kumppanien kanssa mm. Keski- Pohjanmaan liiton rahoitusohjelmatyötä varten. Museo on panostanut museopedagogiaan mm. järjestämällä monipuolisia ja toiminnallisia tapahtumia näyttelyiden yhteydessä ja tekemällä tiivistä yhteistyötä etenkin koulujen kanssa. Maakuntamuseo hoitaa kulttuuriympäristön viranomaistehtävää antamalla lausuntoja rakennuskulttuurin osalta Museoviraston kanssa tehdyn sopimuksen mukaan. Museoasetuksen mukainen neuvottelu Museoviraston kanssa on käyty. Maakunnan museoiden yhteistyön vahvistaminen jatkuu. Museo edistää ITE-valtakunnallisen erikoismuseon statuksen saamista. Public-private-partnership toiminta MSL-museo jatkuu monipuolisena tuottaen mm. näyttely-yhteistyötä, lisäresursointia ja ITE-museon toiminnan kehittämiseen tähtääviä suunnitelmia. Suomen Kansansoitinmuseon perusnäyttely on uusittu Kaustisen kansantaiteenkeskuksessa yhteistyössä Kansanmusiikki-Instituutin kanssa. Nuorisopalvelut Nuorisopalvelut tulosalueen talous on toteutumassa kehyksen mukaisesti. Nuorisoyhdistyksille tarkoitettuja avustuksia on haettu ja myönnetty aikaisempia vuosia enemmän, kuitenkin määrärahojen puitteissa. Nuorten toimintakeskus Hansan peruskorjaus on loppusuoralla. Päätökseen hanke tulee lokakuun aikana. Koulujen kanssa tehtävää yhteistyötä on jatkettu koulukummitoiminnan 18

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1/2010 1.1. 30.4.2010

OSAVUOSIKATSAUS 1/2010 1.1. 30.4.2010 OSAVUOSIKATSAUS 1/2010 1.1. 30.4.2010 Kaupunginhallitus 7.6.2010 298 Kaupunginvaltuusto 21.6.2010 39 TARKASTUSLAUTAKUNTA 1.1.-30.4.2010 tot % ta 1.1.-30.4.2009 TP 2009 tot % tp Tehtäväalue TA 2010 TARKASTUSLAUTAKUNTA

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Luonnos Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Ympäristöterveyslautakunta Kokkolan kaupungin strategian rakenne (BSC) Toimivat palvelujen järjestämistavat Strategiset päämäärät Kriittiset

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa.

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu ; tavoitteet ja Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. (8/2010)

Lisätiedot

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin Sosiaali- ja terveyslk 50 11.10.2011 Kunnanhallitus 317 07.11.2011 Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin 351/030.033/2010 SOSTE 50 Sosiaali-

Lisätiedot

Museotoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Museotoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Kaupunkistrategia n Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys 1. ITE-nykykansantaiteen valtakunnallinen erikoismuseo kansainvälinen rooli public private partnership (MSL)

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 2/

OSAVUOSIKATSAUS 2/ OSAVUOSIKATSAUS 2/2010 1.1. 31.8.2010 Kaupunginhallitus 11.10.2010 469 TARKASTUSLAUTAKUNTA 1.1.-31.8.2010 tot % ta 1.1.-31.8.2009 TP 2009 tot % tp Tehtäväalue TA 2010 TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastustoimi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Kokkolan kaupunki Kulttuuripalvelut ja niiden hallinto kuntaliitoksessa. Sampo Purontaus Kokkolan kaupunki Kulttuuripalvelut 2012

Kokkolan kaupunki Kulttuuripalvelut ja niiden hallinto kuntaliitoksessa. Sampo Purontaus Kokkolan kaupunki Kulttuuripalvelut 2012 Kokkolan kaupunki Kulttuuripalvelut ja niiden hallinto kuntaliitoksessa Sampo Purontaus Kokkolan kaupunki Kulttuuripalvelut 2012 KOKKOLA VUOSINA 2008-2012 Kuntaliitos Kokkola-Kälviä-Lohtaja-Ullava 1.1.2009

Lisätiedot

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag Sosiaali- ja terveyslautakunta 180 23.09.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag 985/02/02/02/2014 SosTe 180 Valmistelija:

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes

Lisätiedot

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag Kaupunginhallitus 508 19.10.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 192 04.11.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100 3.2 Sivistystoimen tulosalue Tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju 3101 Sivistystoimen hallinto Sivistystoimi tukee kaustislaisten kehittymistä hyvinvoiviksi ja monipuolisiksi tulevaisuuden osaajiksi

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020 Keski-Pohjanmaan toisen asteen yhteistyöstrategia 2015-2020 Taustaa Toisen asteen koulutuksen järjestäjien välinen yhteistyö on saanut alkunsa jo 1990-luvulla toteutetun nuorisoasteen koulutuskokeilun

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto Yhteenveto Henkilöstösuunnitelman yhteenveto TP 2014 TA 2015 TA 2016 TASU 2017 TASU 2018 Yleishallinto htv htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. Vakinaiset Yleishallinto 54,31 50,83

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa. 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen

Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa. 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen Uusi Hämeenlinna palvelujen uudistamisen tavoitteita (HML KH 12/2005) 1) Palveluiden tuottavuuden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 194 Vuoden 2013 toukokuun kuukausiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Pekka Heikkinen, puh. (09) 816 22354

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 63 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I/2012 Valmistelijat / lisätiedot: Nyyssönen Tuija, puh. (09) 816 24811 Soini Sari, puh. (09) 816 24830

Lisätiedot

Kolmannesvuosiraportti elokuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Kolmannesvuosiraportti elokuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Talousarviomuutokset 2014 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Perusturvan ja terveydenhuollon vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459:

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 144/02.02.02/2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus sosiaalilautakunta 29.1.2015 1 2014 Toimintakertomus 2.6 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen tehtävänä on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016 Lasten ja nuorten lautakunta 88 29.09.2015 LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016 Lasten ja nuorten lautakunta 29.09.2015 88 Lasten ja nuorten lautakunnan talousarviota on valmisteltu

Lisätiedot

Hallinto ja tukipalvelut : Vaikuttavuus ja palvelukyky : Kriittinen menestystekijä Kriteeri, mittari, tapa Tavoitetaso Vastuutaho Toteutuminen

Hallinto ja tukipalvelut : Vaikuttavuus ja palvelukyky : Kriittinen menestystekijä Kriteeri, mittari, tapa Tavoitetaso Vastuutaho Toteutuminen Hallinto ja tukipalvelut : Vaikuttavuus ja palvelukyky : Seutuyhteistyö Valmistuvat selvitykset ja toimenpiteet PARAS-hanke - puitelain seudullisten tavoitteiden edistäminen (lukion ja toisen asteen hanke,

Lisätiedot

21 19.02.2014. Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin käyttösuunnitelma vuodelle 2014

21 19.02.2014. Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin käyttösuunnitelma vuodelle 2014 Yhteistoiminta-alueen sosiaalija terveyslautakunta 21 19.02.2014 Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin käyttösuunnitelma vuodelle 2014 YASOSLTK 21 Kuntalain 65 :n mukaan kunnan toiminnassa

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti / 15:48. Hallinto ,8 % 7,1 % 4,9 %

Sosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti / 15:48. Hallinto ,8 % 7,1 % 4,9 % KOKKOLAN KAUPUNKI / SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU TAMMIKUU - HUHTIKUU 2015-2016 16.5.2016 TOIMINTATUOTOT TA 2016 Tot. 1-4.2016 TP 2015 Tot. 1-4.2015 Muutos - Muutos -% Tot.%

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus

Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 21 12.2.2013 Asianro 183/02.02.00/2013 105 Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus Päätöshistoria Tekninen lautakunta 12.2.2013

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 29.9.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 Toteutuma elokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 29.9.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3. 62, liite 3 Käyttötalous Tulosalue HENKILÖSTÖ- HALLINTO -1 050 333 110 000-940 333-1 369 682 142 595-1 227 087-319 350 32 595-286 755 Toimintakulut

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti TALOUDEN TOTEUTUMISEN RAPORTOINTI TEKNINEN TOIMI Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti Eurotavoitteen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 74

KULTTUURILAUTAKUNTA 74 KULTTUURILAUTAKUNTA 74 Palvelu: Kulttuuriosasto/Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen TA 13/TA 14 TP 12/TA 14 Kulttuuritalot/-keskukset, käynnit 13 013 8 312 29 100 210 000 86,1 % 96,0 % /

Lisätiedot

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/ Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 211 Mb 211 Ennuste Liikevaihto 79 224 752 73 135 176 92,3 8 862 68 72 719 384 89,9 1, 43 321 768 39 264 98 9,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 1 597 226 ####### Sisäiset kulut

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Katariina Korhonen HÄLSOVÅRD / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli Sosiaalilautakunta Tehtäväalue Vanhustenhuolto ja kotipalvelut Tilivelvollinen Sosiaalijohtaja ja avopalveluohjaaja Vanhustenhuolto ja kotipalvelut -vastuualue siirtyy Perusturvakuntayhtymä Akseliin 1.1.2011

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 30 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Asianro 191/02.06.01/2014 Tiivistelmä Teknisen lautakunnan talouden sopeutustoimenpiteet sisältävä talousarvio toteutui laaditun

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen strategia. Opla 48 10.05.2006

Varhaiskasvatuksen strategia. Opla 48 10.05.2006 Varhaiskasvatuksen strategia Opla 48 10.05.2006 Visio 2013 Lohjan varhaiskasvatus tarjoaa 2800 lapselle perheen tarpeisiin vastaavat alueelliset ja laadukkaat peruspalvelut. Palvelutoimintaa toteuttaa

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Järjestäjähallinto

Sosiaali- ja terveystoimi Järjestäjähallinto Sosiaali- ja terveystoimi Järjestäjähallinto Seudullisen sosiaali- ja terveystoimen tehtävänä on edistää yhteistoiminta-alueen asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä sekä huolehtia siitä, että yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti Hallinto ,19 % 18,93 % 30,82 %

Sosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti Hallinto ,19 % 18,93 % 30,82 % KOKKOLAN KAUPUNKI / SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU TAMMIKUU - ELOKUU 2014-2015 11.9.2015 TOIMINTATUOTOT TA 2015 Tot. 1-8.2015 TP 2014 Tot. 1-8.2014 Muutos - Muutos -% Tot.% Tot.%

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 73

KULTTUURILAUTAKUNTA 73 KULTTUURILAUTAKUNTA 73 Palvelu: Kulttuuripalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5)

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5) Tulosalue: **HALLINTO Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Toteuma Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä (kouluarvosanalla > 8.5) Toteuma 8,3. Tavoite ei Avoimuus, julkisuus Todentaminen

Lisätiedot

Yhtymähallitus

Yhtymähallitus Yhtymähallitus 226 22.11.2012 Osavuosikatsaus 3/2012 542/02.02.00/2012 Yhtymähallitus 22.5.2012 113 Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh. 040 747 0506.

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon

Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 3.-4.10.2012 Kuntatalo Ismo Korhonen, sivistysjohtaja Kouvolan

Lisätiedot

Kauhajoen sivistyspalveluiden uudistaminen 2015 2017

Kauhajoen sivistyspalveluiden uudistaminen 2015 2017 Kauhajoen sivistyspalveluiden uudistaminen 2015 2017 Kehittämishankkeen lähtökohtana on Kauhajoen kaupungin sivistyspalveluiden kehittäminen ja uudistaminen. Hallintopalvelut, varhaiskasvatuspalvelut,

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 249/02.02.02/2015 64 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I / 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Tarja Söderman, puh. 050 330

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Lumijoen kunnan talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2014-2015

Lumijoen kunnan talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2014-2015 Perusturvalautakunta 24 20.02.2014 Lumijoen kunnan talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2014-2015 Ptltk 24 Talouspäällikkö Anna-Liisa Vesa on laatinut seuraavansisältöisen Lumijoen kunnan talouden

Lisätiedot

10 VAALIT Selite KS 2015 LKES 2016 KJES 2016 TA 2016 KS 2016 SISÄINEN TULOSLASKELMA

10 VAALIT Selite KS 2015 LKES 2016 KJES 2016 TA 2016 KS 2016 SISÄINEN TULOSLASKELMA Kankaanpään kaupunki TA 2016 Käyttösuunnitelma 1 (12) TALOUSARVIO 2016 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA (KS 2016) 10 VAALIT -18 000-18 000 Palkat ja palkkiot 13 289 Eläkekulut 1 992 Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Tilausten toteutuminen Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015 Poikkeamaraportti ja keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukoiden toteutumat raportoitu asianomaisille lauta- ja johtokunnille Sosiaali- ja

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014

Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014 Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014 1 Yleistä Tämä koulutussuunnitelma on laadittu Kiteen kaupungin henkilöstön ammatillista osaamista kehittävän koulutuksen suunnittelun pohjalta. Tämä suunnitelma

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Hämeenlinnan tilaaja-tuottaja - malli

Hämeenlinnan tilaaja-tuottaja - malli Hämeenlinnan tilaaja-tuottaja - malli Hämeenlinna 2012 tavoitteet (kh 12/2005) 1) Palveluiden tuottavuuden ja vaikuttavuuden kasvu 2) Palveluiden organisointi ja tuottaminen asiakaslähtöisesti 3) Kustannustietoisuuden

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ 60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Heinolan kaupunki TOIMINTAOHJELMA 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Heinolan kaupunki TOIMINTAOHJELMA 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Heinolan kaupunki TOIMINTAOHJELMA 2015 Heinolan kaupungin strategian tavoitteet 1.Toimivat palveluketjut koko kaupungissa Palveluketjujen kuvaaminen Palvelukokemuksen mittaaminen

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

Muutokset toimintaympäristössä strategian hyväksymisen jälkeen

Muutokset toimintaympäristössä strategian hyväksymisen jälkeen MAAKUNNALLINEN PALVELUTOIMINTA ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOS Muutokset toimintaympäristössä strategian hyväksymisen jälkeen Osana hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa pelastustoimen rakenneuudistus

Lisätiedot

Ohjausryhmä ja verkosto nimetty 3/2014. Lukioiden tvt-strategiat tiedoksi ltk:lle (digabi) 8/2014. Hankintakäytäntö sovittu 9/2014

Ohjausryhmä ja verkosto nimetty 3/2014. Lukioiden tvt-strategiat tiedoksi ltk:lle (digabi) 8/2014. Hankintakäytäntö sovittu 9/2014 Liite: Edelläkävijyys KokoHelaGrani Hanke toimeenpanee vuosina 2014-16 valtuuston vuonna 2013 hyväksytyn tietohallintostrategian sivistystoimen osalta. Ohjausryhmä ja verkosto nimetty 3/2014 Lukioiden

Lisätiedot

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-alan kehittäminen yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-uudistus tulee ja muuttaa rakenteita Järjestämisvastuu Järjestämisvastuu t ja tuotantovastuu

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

PROSESSIKUVAUKSET. Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski

PROSESSIKUVAUKSET. Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski PROSESSIKUVAUKSET Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski PROSESSIKUVAUKSET 21.4. 2015 Peruspalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluihin ohjautuminen Erityishuolto-ohjelman piirissä olevan lapsen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien investointiohjelmasta.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien investointiohjelmasta. 18.09.2013 Sivu 1 / 1 3929/02.02.00/2013 90 Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien 2014-2018 investointiohjelmasta. Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh. (09)

Lisätiedot

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Tulosalue: **HALLINTO ja sen toteutuminen Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Avoimuus, julkisuus Todentaminen Pöytäkirjat julkaistaan verkossa Resurssien hallinta Kustannusten

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Kolmannesvuosiraportti huhtikuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Kolmannesvuosiraportti huhtikuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta 16.1.2012 Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi

SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta 16.1.2012 Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi Valtuusto 19 27.02.2012 Talousarviomuutos 2011/Sivistysvaliokunta 15/02.02.00/2012 SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta 16.1.2012 Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot