Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto OECD:N KOULUTUSPOLITIIKKAKOMITEAN KOKOUS PARIISISSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto 20.5.2008 OECD:N KOULUTUSPOLITIIKKAKOMITEAN KOKOUS 24.-25.4. 2008 PARIISISSA"

Transkriptio

1 OPETUSMINISTERIÖ KOKOUSMUISTIO Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto OECD:N KOULUTUSPOLITIIKKAKOMITEAN KOKOUS PARIISISSA Suomen edustajat: Opetusneuvos Jorma Ahola, OPM Erityisasiantuntija Heikki Kokkala, OECD-edustusto Tiivistelmä Jäsenmaat priorisoivat vuosien työohjelmaan tarjolla olevat hankkeet niiden relevanssin, kansallisen toteutettavuuden ja "value for money"n suhteen. Koulutuspääosasto/CERI osallistuu OECD:n innovaatiostrategian inhimillistä pääomaa koskevan osion tuottamiseen. OECD-maiden opetusministeriöiden kansliapäällikkökokous pidetään Soulissa. Kokouksen yleisteemana on "political economy of reform" eli asetettujen politiikkatavoitteiden vieminen käytäntöön. OECD:n neuvostolle suositeltiin koulurakentamisohjelma PEB:n ja korkeaasteen koulutusinstituutioiden johtamisohjelma IMHE:n toimikausien jatkamista vuosille Esityslistan hyväksyminen EDU/EDPC/A(2008)1/REV2 Hyväksyttiin etukäteen jaettu esityslista. 2. Toimihenkilöiden valinnat Komitean puheenjohtajaksi valittiin vuodeksi edelleen Tanskan Torben Rasmussen. Byroon jäseniksi valittiin Keray Henke (Kanada), Jorma Ahola (Suomi), Nadine Prost (Ranska), Yukitsugu Ono (Japani) ja Hyung Yeel Koh (Korea). Komitean edustajiksi INES Advisory Groupiin valittiin Marcel Smits van Waesberghe (Hollanti), Frances Kelly (Uusi-Seelanti) ja Hans-Åke Öström (Ruotsi). Lisäksi päätettiin, että jäljellä oleva yksi paikka kuuluu uuden byroon jäsenelle. Komitean kokouksen jälkeen pidetyssä byroon kokouksessa paikalle valittiin Keray Henke. 3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen EDU/EDPC/M(2007)2 Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

2 2 4. Johtajan suullinen katsaus Koulutuspääosaston johtaja Barbara Ischinger käsitteli katsauksessaan mm. seuraavia aiheita: - järjestön horisontaalisia hankkeita: terveys, vesi, maahanmuutto, ilmastonmuutos, innovaatiostrategia, political economy of reform - kandidaattimaiden (A5) ja tehostetun yhteistyön maiden (EE5) kanssa tehtävää työtä - koulutuspääosaston viimeaikaisia tapahtumia: epävirallinen ministerikokous Tokiossa tammikuussa 2008, PISA 2006:n tulosten julkistaminen joulukuussa 2007, globaaliforum Dominikaanisessa tasavallassa maaliskuussa 2008, kahden laajan teematutkinnan, kolmannen asteen koulutus ja koulujen johtajuus, päättyminen - Education at a Glance 2008:n julkistamista; julkistamispäivä on Byroon kokous sekä BIAC-TUAC -konsultaatio: komitean puheenjohtajan suullinen katsaus EDU/EDPC/RD(2008)5 Ennen komitean kokousta pidetyssä byroon kokouksessa valmisteltiin kokouksessa käytävää keskustelua. Varsinaisia päätöksiä ei tehty. Työntekijäpuolta edustavan TUAC:in ja työnantajapuolta edustavan BIAC:in kanssa käydyssä konsultaatiossa painopisteenä olivat vuosien työohjelman valmistelu sekä Soulissa syyskuussa 2008 pidettävä opetusministeriöiden kansliapäällikkökokous. Molemmat järjestöt pitivät työohjelman lähtökohtia onnistuneina. TUAC kiitti tasa-arvokysymysten saamaa painoa, mutta oli huolestunut rankingeista (PISA ja tuleva korkea-asteen tuotosten mittaus). Järjestö suhtautui varauksella koulutuksen näkemiseen hyödykkeenä; se halusi painottaa kulttuurisia ja sosiaalisia näkökulmia. BIAC korosti tiedon keruun ja analysoinnin ydinluonnetta, tarvetta saada työohjelmasta fokusoitu sekä systeemitason lähestumistapaa. Molemmat järjestöt kannattivat ehdotettua Soulin kokousta ja lupasivat osallistua siihen liittyvään sidosryhmien workshopiin. 6. Vuosien työohjelman reunaehdot ja prioriteetit EDU/EDPC(2008)14 a) Laajennetun byroon kokous: OECD:n koulutusalan työn kokonaiskoherenssi Puheenjohtaja esitteli maaliskuussa pidetyn laajennetun byroon kokouksen näkemyksiä työohjelmasta. Tärkeimmät johtopäätökset olivat: - ohjelmaluonnos on yleisesti ottaen koulutusalan keskipitkän aikavälin strategian mukainen - strategia tulee ottaa vakavasti myös tulevassa priorisointiharjoituksessa - hankkeiden tulee olla selvästi vastuutettuja - komitean tulee säilyttää vastuu korkea-asteen koulutuksen tuotosten mittaushankkeen politiikkaaspekteista, vaikka hanketta vie käytännössä eteenpäin IMHE.

3 3 b) Keskustelu ohjelmaluonnokseen sisältyvistä hankkeista EDU(2008)6 EDU(2008)6/ADD1 EDU/EDPC(2008)22 EDU/EDPC(2008)25 EDU(2008)7 Johdantopuheenvuorossaan Deborah Roseveare totesi, että luonnokseen sisältyy tarkoituksella enemmän hankkeita kuin voidaan käytännössä toteuttaa, jotta maat voivat tehdä valintoja. Hankkeiden kustannustaso on hieman noussut, kun pyritään nopeammin tuloksiin ja halutaan samalla pitää yllä lujaa laatukontrollia. Keskustelu oli luonteeltaan lähetekeskustelua, jossa jäsenmaat saattoivat nostaa keskusteluun mitä tahansa luonnoksen hankkeita. Vasta myöhemmin kirjallisesti toteutettava hankkeiden priorisointiharjoitus kertoisi hankkeiden todellisen painon jäsenmaissa. Eniten keskustelua herättivät ehdotetut säännöllisesti toistuvat maiden koulutuspolitiikan tutkinnat (nykyisten taloustutkintojen tapaan). Näkemykset hajosivat vahvasti. Osa kannatti, osa oli valmis kokeilemaan ja osa suhtautui kielteisesti. Kielteistä suhtautumista perusteltiin lähinnä maatutkintojen vaatimilla resursseilla sekä teematutkintojen paremmalla käyttökelpoisuudella kansallisen koulutuspolitiikan muotoilussa. Kannattavassa mielessä nostettiin useassa puheenvuorossa esiin "fasttrack policy papers" (komitean keskusteluun tuotavia tiiviitä muistioita koulutuspolitiikan ajankohtaisista kysymyksistä), korkea-asteen tuotosten mittaushanke, ammatillisen koulutuksen hanke sekä Education Policy Analysis -julkaisun henkiin herättäminen. c) Koulutuspolitiikkakomitean alaiset verkostot EDU/EDPC(2008)23 EDU/EDPC(2008)19 EDU(2008)6/ADD1 Osana tilastoja ja indikaattoreita käsittelevän INES-toiminnan organisaation uudistamista oli jo aikaisemmin päätetty uudistaa pidemmän aikavälin kehitystyötä tekevät INES-verkostot. INESverkosto A (oppimistulosindikaattorit) lakkautetaan, koska oppimistulosten mittaamista kehitetään muualla (Pisa, PIAAC, korkea-asteen oppimistulosten arviointihanke). INES-verkosto B:n (koulutuksen ja työelämän suhteet) toimialaa laajennetaan laajemmin koulutuksen työmarkkina- ja sosiaalisten tuotosten alueelle. INES-verkosto C:n (koulujen ominaisuudet ja prosessit) toimialaa laajennetaan laajemmin systeemitason vertaileviin kuvauksiin. Verkostojen toiminnan rahoituksessa siirrytään tavanomaiseen hankkeiden rahoitusmalliin, kun nyt rahoitus tulee suurelta osin kunkin verkoston isäntämaalta. Nyt jäsenmaiden edustajista koostuva, käytännön INES-toimintaa johtava INES Working Party oli laatinut muistion uusien verkostojen mandaateissa huomioon otettaviksi näkökohdiksi. Komitea hyväksyi näkökohdat ja päätti viimeistellä mandaatit kirjallisella menettelyllä. Käsittelyssä oli lisäksi varhaiskasvatus- ja esiopetusverkosto. Se perustettiin vuoden 2007 alussa. Belgia tarjoutui johtamaan verkostoa; käytännössä se antoi tehtävän Flanderin varhaiskasvatusvirastolle, Kind & Gezin:ille. Erilaisten tiedonkatkosten johdosta verkoston toiminta- ja rahoitusmalli ajautui suuntaan, joka ei ollut OECD:n säännösten mukainen, ja myös kokonaiskustannukset kasvoivat arvioitua selvästi korkeammiksi. Myös OECD:n sihteeristöltä kului ennakoitua selvästi enemmän työaikaa verkoston työn tukemiseen.

4 4 Nyt sihteeristö esitti kahta vaihtoehtoa toiminnan jatkamiselle. Ensimmäisen vaihtoehdon mukaan jatketaan isäntämaa -järjestelyä, mutta tehdään selkeä työnjako sihteeristön ja isäntämaan välille ja virtaviivaistetaan koordinointiprosesseja. Toisen vaihtoehdon mukaan isäntämaa -järjestelystä luovutaan ja sihteeristö tukee suoraan verkoston valittua puheenjohtajaa hallinnollisissa kysymyksissä, erityisesti työohjelman laatimisessa, mutta ei osallistu sisältötyöhön. Komitea ei ottanut kantaa vaihtoehtoihin, vaan pyysi sihteeristöä selkiyttämään mahdollisen isäntämaan roolia ja vastuita. d) Työohjelman prioriteettiharjoituksen kriteerien vahvistaminen EDU/EDPC(2008)2 EDU/EDPC(2008)21/ANN1) Vuosien työohjelman hankkeista oli jo pidetty ensimmäinen prioriteettiharjoitus, jossa maat ilmoittivat, mitkä hankkeet he halusivat sisällytettäväksi ohjelmaan. Harjoituksesta ei ollut juuri apua, koska vain 13 maata teki sen. Nyt toisella kierroksella maiden tulisi arvioida asteikolla 1-4 kunkin hankkeen relevanssi, kansallinen toteutettavuus sekä "value for money". Lisäksi kullekin hankkeelle pitäisi määritellä "global relevance", joiden yhteissummaksi pitäisi tulla 100. Tuloksia käytettäisiin keskeisenä työohjelman lopullisen sisällön määrittäjänä. Keskustelussa menettelytapaa pidettiin monimutkaisena ja sitä toivottiin yksinkertaistettavan. Käsittelyssä olivat myös vapaaehtoisrahoituksen vastaanottamista koskevat säännöt, joita koulutuspääosaston hallintomenettelyjä käsitellyt työryhmä oli toivonut. Sääntöjen tarkoituksena on tehdä vapaaehtoisrahoituksen kautta tuleva lisärahoitus läpinäkyväksi ja johdonmukaiseksi. Lisärahoitusta ei pitäisi hyväksyä vain siksi, että sitä on tarjolla. Sen tulee tukea työohjelman toteuttamista. Komitea hyväksyi säännöt. 7. ARVIOINTI a) PISA:n politiikkavaikutusten arviointi EDU/PISA/GB(2008)10 EDU/PISA/GB(2007)35 OECD:n neuvosto on edellyttänyt korkean tason hallintoelinten arvioivan niiden työn politiikkavaikutuksia: missä määrin tehty työ vaikuttaa politiikkoihin, vastaa maiden odotuksiin ja prioriteetteihin ja edustaa vastinetta rahalle. PISA:n hallintoneuvoston puheenjohtaja Ryo Watanabe ja Andreas Schleicher esittelivät PISA:n arviointistrategiaa. Arviointi etenee kolmea linjaa. Ensimmäisellä linjalla keskitytään sidosryhmien näkemyksiin politiikkavaikutusten laadusta ja luonteesta. Toisella linjalla tutkitaan PISA:n eri toimintojen vaikuttavuutta ja tehokkuutta. Kolmannella linjalla katsotaan mediapeiton taakse ja etsitään politiikantekijöiden aitoa sitoutumista ja toimenpiteitä, joilla koulutuksen laatua on pyritty parantamaan. Arviointia johtaa ulkopuolisten asiantuntijoiden johtama johtoryhmä. b) Syväarviointi ja mandaattien uusiminen PEB EDU/PEB(2008)1 EDU/EDPC/RD(2008/3) Koulurakentamisohjelma PEB:n (Programme for Educational Building) mandaatti on katkolla vuoden 2008 lopussa. Mandaatin mahdollista jatkamista koskevaa päätöksentekoa varten oli ohjelma arvioitu.

5 5 Komitea päätti arvioinnnin perusteella suositella OECD:n neuvostolle, että PEB:in mandaatti uusittaisiin kolmeksi vuodeksi Samalla se päätti suositella, että PEB:in mandaatin sisältöä uusittaisiin niin, että kattaisi tietoyhteiskunnan oppimisympäristön koulurakennuksia laajemmin; ohjelman nimi tulisi samalla muuttaa uuden mandaatin mukaiseksi. Komitea päätti vielä suositella, että PEB siirrettäisiin koulutuspolitiikkakomitean alaiseksi elimeksi (nykyiseltä koulutuspolitiikkakomitean kanssa samantasoiselta ykköstason komitean statukselta). IMHE EDU/IMHE/GB(2008)3 EDU/EDPC/RD(2008)2 Myös IMHE- ohjelman (Programme for institutional management of higher education) mandaatti on katkolla vuoden 2008 lopussa ja jatkoa koskevaa päätöksentekoa varten oli ohjelma arvioitu. Arvioinnin perusteella komitea päätti suositella OECD:n neuvostolle, että IMHE:n mandaatti uusittaisiin kolmeksi vuodeksi ja että ohjelman nimi, status ja mandaattiin sisällytettävä tehtävä pidettäisiin ennallaan. 8. KOULUTUSPÄÄOSASTON VIESTINTÄSTRATEGIA EDU/EDPC(2008)24 Koulutuspolitiikkakomiteassa on aikaisemmin käyty alustavaa keskustelua koulutuksen alueen viestintä- ja tulosten levittämisstrategian kehittämisestä. Tätä kokousta varten sihteeristö oli valmistellut keskustelupaperin. Samanaikaisesti on järjestön Committee for Public Affairs and Communications valmistellut koko järjestön viestintästrategian uusimista vastaamaan uusiin haasteisiin, erityisesti järjestön päätökseen kandidaatti- ja tehostetun yhteistyön maista. Tätä työtä oli esittelemässä komitean edustaja. Koulutuspääosaston edustaja ehdottivat, että koulutuspääosasto voisi toimia koko järjestön tasoisen kehittämistyön yhtenä pilottina arvioitaessa, missä määrin järjestöllä voi olla kattava strategia ja missä määrin tarvitaan tehtäväkohtaista eriytymistä. Keskustelussa yhteistyötä pidettiin tarpeellisena. Keskustelussa katsottiin lisäksi, että ministeriöitä ja niiden edustajia ei pitäisi nähdä vain viestintästrategian kohteina (kuten keskustelupaperissa), vaan myös tärkeinä strategian toimijoina. Useissa puheenvuoroissa vierastettiin myös keskustelupaperin ehdotusta asettaa asioiden vieminen käytäntöön ("making things happen") yhdeksi strategian tavoitteeksi. Niissä katsottiin, että liian pitkälle meneminen järjestön suositusten pohjalta muotoiltavan politiikan toimeenpanoon voitaisiin nähdä yksittäisten asioiden ajamisena ("advocacy"), mikä voisi vaarantaa järjestön maineen puolueettomien politiikkasuositusten tuottajana. Keskustelua jatketaan nyt koulutuspääosaston muissa elimissä ja sen jälkeen tulee strategialuonnos komitean käsittelyyn. 9. KOULUSTA TYÖHÖN SIIRTYMISTÄ JA NUORTEN URANÄKYMIEN PARANTAMISTA EDISTÄVIÄ POLITIIKKOJA KÄSITTELEVÄ TEEMATUTKINTA DELSA/ELSA(2007)8 Järjestön työllisyys- ja sosiaaliasiain pääosastolla meneillään olevassa teematutkinnassa ollaan 16 osallistujamaan (Suomi ei mukana) osalta tutkimassa, (1) miten huolehditaan siitä, että nuorilla on työmarkkinoilla tarvittavat taidot, (2) miten siirtymää koulusta työhön voidaan muokata vähemmän jyrkäksi, (3) mitä on tehty nuorten työllisyyteen vaikuttavien kysyntäpuolen esteiden poistamiseksi ja (4) mitä on tehty "molemminpuolisten velvoitteiden" rintamalla. Kun noin puolet maista on tut-

6 6 kittu, näyttää muutama teema nousevan esiin: jos oppivelvollisuusikää halutaan nostaa, tulee nuorilla olla käytössään jo paljon aikaisemmin vaihtoehtoisia koulutuspolkuja; työn ja koulutuksen yhdistäminen oppisopimuskoulutuksena tai osa-aikaisena ammatillisena koulutuksena toimii usein, mutta kun ne usein nähdään myös viimesijaisina vaihtoehtoina, niiden status voi jäädä alhaiseksi; työttömiksi jäävien nuorten profilointi ja tehostetun palvelun tarjoaminen (sekä keppiä että porkkanaa sisältävän) erityisiin riskiryhmiin kuuluville voisi olla avuksi; joissakin tapauksessa myös USA:ssa käytössä olevien Job Corps'ien tiukkojen sisäoppilaitosten malli. Lyhyessä keskustelussa tuotiin myönteisesti esiin erityisesti ammatillisella koulutuksella nähty merkitys ja profilointi. Sihteeristö toi esiin myös sen, että perinteiset työmarkkinoilla toimimisen indikaattorit eivät toimi riittävästi suhteessa nuorten työmarkkinoihin. 10. TANSKAN PERUSKOULUTUTKINNAN SEURANTA EDU/EDPC(2008)17 EDU/EDPC(2008)18 Vuoden 2000 Pisa-tuloksissa tanskalaiset nuoret sijoittuivat OECD:n keskiarvoon lukemisessa, selvästi keskiarvon alle luonnontieteellisessä osaamisessa ja selvästi keskiarvon yläpuolelle matematiikassa ja ongelmanratkaisussa. Tanskassa tuloksia ei pidetty tyydyttävinä ja Tanskan opetusministeri tilasi OECD:ltä maan peruskoulupolitiikkaa koskevan tutkinnan. Tyydyttävänä ei pidetty myöskään sitä, että peruskouluun käytettiin kansainvälisessä vertailussa merkittävästi keskiarvoa enemmän rahaa. Tutkinta toteutettiin vuonna 2003 ja raportti julkaistiin vuonna Vakiintuneen käytännön mukaan järjestettiin nyt muutaman vuoden kuluttua komiteassa seurantaistunto siitä, miten tutkintaryhmän suosituksia oli pantu toimeen ja miten Tanskan peruskoululaitos muuten oli kehittynyt. Tutkintaryhmä jaotteli 35 suositustaan kuuteen osa-alueeseen: - arviointikulttuurin kehittämiseen; tutkijat kritisoivat palautejärjestelmien puutetta kaikilla tasoilla. - koulujen johdon rooliin ja pätevyyteen; johtajuuskoulutusta ei ollut läheskään kaikissa kunnissa ja koulutuksen ja mentoroinnin kokonaisuus oli hajanainen. - opettajien perus- ja täydennyskoulutukseen; tutkijat kritisoivat koulutuksen laadullista tasoa ja riittämättömiä erikoistumismahdollisuuksia. - opettajien työehtosopimuksiin; tutkijat kritisoivat sopimusten jäykkyyttä ja opetukseen käytettävissä olevan ajan riittämättömyyttä. - kaksikielisten ja erityisoppilaiden mahdollisuuksiin; tutkijat kritisoivat koulujen ja opettajien kykyä vastata kaksikielisten ja erityisoppilaitten tarpeisiin. - muihin toimenpiteisiin. Opetusministeriö käynnisti välittömästi suositusten pohjalta laajan uudistusohjelman. Tanskan delegaatio totesi, että tutkintaraportin ilmestyminen ja sen pohjalta toteutettu laaja intressiryhmien kuuleminen auttoi viemään eteenpäin jo käynnissä olevia uudistuksia sekä aloittamaan uusia, erityisesti oppilaiden oppimistulosten kansallisia testauksia, henkilökohtaisten kehittymissuunnitelmien käyttöönottoa, opettajien perus- ja täydennyskoulutusta ja viimeisimpänä koulujen johtajuuden vahvistamista. Kansallisia testauksia ollaan valmistelemassa kaikille luokka-asteille vuoteen 2010 mennessä; koulut voivat verrata tuloksiaan kansallisesti, mutta koulujen tuloksia ei julkisteta. Henkilökohtaisten kehittymissuunnitelmien käyttöönottoa on tuettu "työkalupakeilla", vaikkakin samalla on kuultu kritiikkiä, että suunnitelmista on tulossa työlästä paperityötä. Tutkintaraportti on delegaation mukaan vaikuttanut suorimmin keskushallinnon toimiin; on haasteellista saada muutospyrkimykset toimimaan järjestelmän alemmilla tasoilla. Monet opettajat suhtautuvat uudistuksiin edelleen epäilevästi.

7 7 Keskustelussa esitettiin huolia siitä, ettei uudistusprosessista vain muodostu liian työlästä ja keskusjohtoista. Samalla korostettiin kaikkien asianosaisten osallisuutta onnistuneessa muutosprosessissa. 11. KOULUTUSPÄÄOSASTON PANOS OECD:N INNOVAATIOSTRATEGIAAN SG/INNOV(2008)1 EDU/CERI/CD(2008)3 OECD:n neuvosto käynnisti toukokuussa 2007 järjestön innovaatiostrategian valmistelun. Taustalla on innovaatioiden kasvava merkitys taloudelliselle kasvulle sekä talouskasvun muuttuva luonne. Yksi neljästä horisontaalisesta työryhmästä käsittelee inhimillistä pääomaa, jolla ymmärretään ihmisten, inhimillisen pääoman ja työpaikkatekijöiden roolia innovaatioprosessissa. Koulutuspääosastolta on pyydetty merkittävää tuotosta tähän. Pääosaston sisällä tuotosta valmistelee CERI. Sen työohjelmaluonnokseen sisältyy projekti "Innovation strategy for education and training", jossa on kaksi osa-aluetta, "Human capital for innovation" ja "Innovation in education and training systems". Ensimmäistä osa-aluetta viedään eteenpäin jaetulla puheenjohtajuudella tiede-, teknologia- ja teollisuuspääosaston (STI:n) kanssa. STI:n ja CERI:n edustajat esittelivät työn nykyvaihetta komitealle. Keskustelussa hanke sai laajalti tukea. Erityisesti pidettiin hyvänä sitä, että koulutus nähdään keskeisenä osana innovaatiostrategiaa; näinhän ei ole aina ollut. Useissa maissa on parhaillaan käynnissä kansallisen innovaatiostrategian valmistelu. Hankkeen laajuutta pidettiin hyvänä, mutta muistutettiin toisaalta siitä, että jossain vaiheessa on valittava, missä hankkeen painopisteet ovat. Muutamissa puheenvuoroissa haluttiin sosiaaliselle pääomalle näkyvämpää roolia. 12. TULEVIA TAPAHTUMIA JA HANKKEITA a) Kansliapäällikkökokous Koreassa syyskuussa 2008 EDU/EDPC(2008)11 Korean tarjous järjestää opetusministeriöiden kansliapäällikkökokous ("at Chief Executive Officer Level") Soulissa oli jo aikaisemmin hyväksytty komiteassa. Kokouksen yleisteemana on "political economy of reform", jolla tarkoitetaan menettelytapoja, joilla asetetut politiikkatavoitteet saadaan myös käytännössä toteutettua. Nyt käsiteltiin kokouksen osanottajia ja sisältöä. Korea esitti, että kokoukseen kutsuttaisiin komitean tarkkailijoiden ja tehostetun yhteistyön maiden lisäksi Kaakkois-Aasian maat Thaimaa, Malesia, Vietnam ja Singapore OECD:n neuvoston suosituksen mukaisesti. Esitys sai laajaa kannatusta. Kokouksessa on kaksi ryhmiin jakautumisen vaihetta. Niitä varten sihteeristö oli laatinut listan mahdollisista aiheista. Näkemykset aiheiden tärkeydestä hajosivat. b) Epävirallinen ministerikokous tasa-arvosta Norjassa vuonna 2009 Norja oli järjestänyt tasa-arvoa koskevan teematutkinnan päättökokouksen kesäkuussa Sen yhteydessä Norjan opetusministeri oli tarjoutunut järjestämään aiheesta seurantakokouksen, jonka ajankohdaksi se nyt esitti kesäkuuta Komitea merkitsi esityksen tiedoksi. Tarkemmin asia tulee käsittelyyn komitean seuraavassa kokouksessa syksyllä.

8 8 c) Sukupolvien välinen sosiaalinen liikkuvuus ECO/CPE/WP1(2008)3 OECD:n talouspolitiikkakomitean Working Party 1 on käynnistänyt sukupolvien välistä sosiaalista liikkuvuutta käsittelevän hankkeen. Taustalla on näkemys, että tällä aiheella on merkittäviä vaikutuksia talouskasvuun, jonka yksi osatekijä on inhimillisten voimavarojen tehokas hyödyntäminen. Koska tulotasojen eroista sukupolvien välillä ei ole kansainvälisesti vertailukelpoista aineistoa, projektissa päätettiin keskittyä koulutukselliseen liikkuvuuteen. Tarkoituksena on tunnistaa politiikkoja, jotka voivat vähentää opiskelijoiden sosio-ekonomisen taustan vaikutusta koulutussaavutuksiin ja kolmannen asteen koulutukseen investoimiseen. Aineistona käytetään PISA:a ja kansainvälistä lukutaitotutkimusta IALS:ia. Luonnoksen raportiksi on tarkoitus valmistua vuoden lopulla. Hanke merkittiin tiedoksi. Aiheesta käytettiin vain pari puheenvuoroa. 13. KOULUJEN AUTONOMIA, VANHEMPIEN VALINNANVAPAUS JA TULOSVASTUU EDU/EDPC(2008)16 EDU/WKP(2007)8 EDU/WKP(2007)9 Koulutuspolitiikkakomitea käynnisti vuonna 2006 hankkeen, jossa tutkittiin erityyppisen tulosvastuun ("accountability") ja koulujen oppimistulosten välistä suhdetta. Asiantuntijoilta tilatut tutkimukset osoittivat, että koulujen autonomian, vanhempien valinnanvapauden ja erityisesti opiskelijoiden arviointijärjestelmien olemassaolon välillä on voimakas yhteys opiskelijoiden tuloksiin (PI- SA:lla mitattuna). Sihteeristön jatkoanalyyseissä oli etsitty yhteyksiä tulosvastuun tyypin, tulosten laadun ja tulosten tasa-arvoisuuden välillä. Testaus- ja tarkastusmenettelyt, jotka tuottavat palautetta systeemitason suoriutumisesta, ovat johdonmukaisimmin yhteydessä korkeampaan laatuun ja tasaarvoisiin tuloksiin. Siihen liittyy mielenkiintoisia yhteysvaikutuksia. Opetussuunnitelmaa koskeva autonomia ei ole yleensä yhteydessä tulosten laatuun paitsi silloin kun siihen yhdistyvät ulkoiset päättökokeet. Koulun budjettia koskeva autonomia on yleensä yhteydessä heikompiin tuloksiin paitsi silloin kun se yhdistetään ulkoisiin päättökokeisiin. Yhteys järjestelmien erilaisten tulosvastuiden ja tulosten tasa-arvoisuuden välillä on epäselvempi. Lähes kaikki testaus- ja tarkastusmenettelyt hyödyttävät alhaisen sosioekonomisen tason vanhempien lapsia, mutta joko enintään saman verran kuin korkeamman se-tason vanhempien lapsia ja joissain tapauksissa vähemmän. Lopputuloksena ovat samana säilyneet tai kasvaneet erot. Samantyyppisiä vertailuja tehdään asiakirjassa muiltakin alueilta. Keskustelussa maita pyydettiin pohdiskelemaan tuloksia oman maansa näkökulmasta. Laajemmin keskusteluun osallistuivat ennalta sovitun mukaisesti Belgia (fl.) ja Tanska. Belgiassa PISAtulokset ovat keskimäärin hyviä, mutta hajonta suurta. Kouluilla on laaja autonomia ja vanhemmilla valinnanvaraa, mihin kouluun lähettää lapsensa. Koska maassa ei ole kansallisia tutkintoja ja koulujen tarkastukset lähinnä muodollisia, koulut toimivat opportunistisesti. Koulut eriytyvät niin, että paremman maineen omaavat koulut houkuttelevat parempia oppilaita. Tanskassa oltiin aikaisemmin tyytyväisiä järjestelmään, joka perustuu pitkälti luottamukseen. Nyt PISA-tulokset ja OECDtutkinnassa vahvasti ajettu arviointikulttuurin aikaansaaminen Tanskan koulujärjestelmään on vähentänyt luottamusta siten, että yleinen mielipide kouluja kohtaan on muuttunut kriittisemmäksi, mutta vanhemmat ovat edelleen tyytyväisiä lähikouluihinsa. Miten yhdistää arviointikulttuuri ja luottamus?

9 9 14. KOULUTUSALAN TYÖSTÄ NOUSEVIA POLITIIKKANÄKÖKOHTIA a) Sukupuoli ja erityisopetus EDU/EDPC/SEN(2008)2/REV1 Erityisopetuksen kansallisten asiantuntijoiden ryhmä oli valmistellut asiakirjan sukupuolen ja erityisopetuksen suhteesta. Keskeinen tulos oli, että poikia luokitellaan erityisopiskelijoiksi enemmän kuin tyttöjä, ja että poikiin kohdistetaan sen vuoksi enemmän lisäresursseja. Tämä herättää kysymyksen, onko resurssien jako ja sen vaikuttavuus tasa-arvoista, erityisesti kun erityisopiskelijat usein päätyvät erityiskouluihin, jotka yleensä johtavat vähemmän suotuisiin tuloksiin työelämään siirtymisen ja sosiaalisen inkluusion kannalta. Asiakirjassa pohdiskeltiin alueita, joilta tarvittaisiin lisätietoa, jotta tilanteeseen voitaisiin löytää toimivia politiikkoja. Keskustelussa todettiin, että poikien ja tyttöjen suhde 60:40 on havaittu myös muissa koulujärjestelmien tuloksissa, mikä voi viitata siihen, että koko järjestelmä on tyttöihin päin vinoutunut. Keskustelussa nostettiin myös esiin määrittely- ja luokituskysymykset, jotka vaikeuttavat vertailevaa tarkastelua. b) CERI:n aikuisten perustaitoja koskeva työ EDU/CERI/CD(2007)17/REV1 Aikuisten perustaitojen (literacy, numeracy, language skills) opetusta koskevan CERI:n hankkeen loppuraportti oli ilmestynyt ja päättökonferenssi pidetty. Loppuraportti antoi aihetta koskevia politiikkasuosituksia. Ne koskivat opetus- ja arviointimenetelmiä, opettajien osaamista, ohjelmien vaikuttavuusarviointeja, resurssitarpeita sekä tutkimuksellisen tietopohjan parantamista. Aiheesta käytettiin vain pari lyhyttä puheenvuoroa. Suomen puheenvuorossa todettiin toukokuussa järjestettävä kansallinen seminaari, johon tutkimuksesta vastannut Janet Looney oli tulossa puhujaksi. 15. MUUT ASIAT a) Ulkosuhteet EDU/EDPC(2008)10 EDU/GF(2008)1 Komitean ulkosuhdestrategian viimeistely Hyväksyttiin muodollisesti komitean ulkosuhdestrategia, jonka sisältö oli hyväksytty jo edellisessä kokouksessa. Egyptin korkea-asteen koulutuksen tutkinta EDU/EDPC(2008)12 Hyväksyttiin komitean ulkosuhdeohjelmaan kuuluvan tutkinnan toteuttaminen. INES Working Party EDU/EDPC(2008)13) INES Working Party oli komitean ulkosuhdestrategian mukaisesti määritellyt kriteerit sen työhön osallistumiselle. Kriteereihin nojaten Working Party halusi kutsua Brasilian pysyväksi tarkkailijaksi Working Partyyn ja sen alaisiin elimiin. Komitea päätti suositella järjestön ulkosuhdekomitealle Brasilian tarkkailija-asemaa ehdotuksen mukaisesti.

10 10 Liettuan esitys pysyvästä tarkkailija-asemasta EDU/EDPC(2008)26 Komitea päätti siirtää Liettuan hakemuksen käsittelyä kunnes selviäisi, mitkä tehostetun yhteistyön maista ovat kiinnostuneita pysyvästä tarkkailija-asemasta. Komitea pyysi sihteeristöä tutkimaan sillä välin mahdollisia ad hoc -yhteistyön muotoja Liettuan kanssa sekä selvittämään, millä alueilla Liettua voisi mahdollisesti osallistua komitean työhön. b) Komitean alaisten elinten raportit EDU/EDPC(2008)15 Komitea pyysi sihteeristöä varmistamaan, että kaikkien komitean alaisten elinten kokousten lopussa arvioitaisiin, mitkä käsitellyt asiat tulisi viedä komitean keskusteluun. c) Hankkeiden tilan kuvaukset EDU/EDPC(2008)20 Komitea merkitsi tiedoksi työohjelmaan kuuluvien hankkeiden tilan kuvaukset ("Monitoring fact sheets"). d) Seuraavat kokoukset EDU(2008)3/REV2 Komitean kansliapäällikkötason kokous pidetään Soulissa Komitean seuraava pidetään Pariisissa.

Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto 2.12.2009 OECD:N KOULUTUSPOLITIIKKAKOMITEAN KOKOUS 25.-26.11. 2009 PARIISISSA

Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto 2.12.2009 OECD:N KOULUTUSPOLITIIKKAKOMITEAN KOKOUS 25.-26.11. 2009 PARIISISSA OPETUSMINISTERIÖ KOKOUSMUISTIO Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto 2.12.2009 OECD:N KOULUTUSPOLITIIKKAKOMITEAN KOKOUS 25.-26.11. 2009 PARIISISSA Suomen edustajat: Opetusneuvos Jorma Ahola, OPM Erityisasiantuntija

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta

Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta Kansallinen laatuverkosto 3-2012 Keuda 12.10. 2012 klo 9.00-15.00 Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta Opetusneuvos Opetusneuvos Opetushallitus Email: leena.koski@oph.fi KESU 85. Vahvistetaan

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto OECD:N KOULUTUSPOLITIIKKAKOMITEAN KOKOUS PARIISISSA

Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto OECD:N KOULUTUSPOLITIIKKAKOMITEAN KOKOUS PARIISISSA OPETUSMINISTERIÖ KOKOUSMUISTIO Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto 7.1.2008 OECD:N KOULUTUSPOLITIIKKAKOMITEAN KOKOUS 28.-29.11. 2007 PARIISISSA Suomen edustajat: Opetusneuvos Jorma Ahola, OPM Erityisasiantuntija

Lisätiedot

VET-LSA-hankkeen (European Large Scale Assessment for Vocational Education and Training) yleisesittely

VET-LSA-hankkeen (European Large Scale Assessment for Vocational Education and Training) yleisesittely VET-LSA-hankkeen (European Large Scale Assessment for Vocational Education and Training) yleisesittely Keskusteluseminaari VET-LSA-hankkeesta Helsinki 14.9.2009 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

Yritykset & ihmisoikeudet. 2.6.2014 Työministeri Lauri Ihalainen

Yritykset & ihmisoikeudet. 2.6.2014 Työministeri Lauri Ihalainen Yritykset & ihmisoikeudet 2.6.2014 Työministeri Lauri Ihalainen Valtioneuvosto, yhteiskuntavastuu ja ihmisoikeudet mistä on kyse? Valtioneuvoston yhteiskuntavastuupolitiikan isoimpia kysymyksiä tällä hetkellä

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillinen koulutus: Hallitusohjelman ja KESU-luonnoksen painopisteet Koulutustakuu osana yhteiskuntatakuuta

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus etenee globaaleja haasteita koulutuksessa

Opetussuunnitelmauudistus etenee globaaleja haasteita koulutuksessa Opetussuunnitelmauudistus etenee globaaleja haasteita koulutuksessa Johtaja Jorma Kauppinen Peruskoulujen ja lukioiden kansainvälisyyspäivät 21.11.2013 Kuopio Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Suitsutusta

Lisätiedot

PISA yhteenvetoa vuoden 2012 ensituloksista

PISA yhteenvetoa vuoden 2012 ensituloksista PISA yhteenvetoa vuoden 2012 ensituloksista erityisasiantuntija Opetusalan Ammattijärjestö 1 PISA -tutkimusohjelma (Programme for International Student Assessment) on OECD:n tutkimusohjelma jota koordinoi

Lisätiedot

TUTKINTOJEN VIITEKEHYS. Tunnustetaanko osaaminen seminaari?

TUTKINTOJEN VIITEKEHYS. Tunnustetaanko osaaminen seminaari? TUTKINTOJEN VIITEKEHYS Tunnustetaanko osaaminen seminaari? Birgitta Vuorinen Helsinki, 3.12.2007 MIKSI TUTKINTOJEN VIITEKEHYKSIÄ? Eurooppalaisessa yhteistyössä tehtyjen viitekehysten tavoitteena on tehdä

Lisätiedot

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 1 (5) 17.10.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriölle LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 Suomen Vanhempainliitto esittää kunnioittavasti pyydettynä

Lisätiedot

15466/14 team/hkd/akv 1 DGG 2B

15466/14 team/hkd/akv 1 DGG 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. marraskuuta 2014 (OR. en) 15466/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 14799/14 FSTR 66 FC 46 REGIO 126 SOC 777 AGRISTR

Lisätiedot

EK-SYL Kansainväliset koulutusmarkkinat, uhkia ja mahdollisuuksia Seminaari 25.9.2012 Helsinki. Kansainväliset koulutusmarkkinat

EK-SYL Kansainväliset koulutusmarkkinat, uhkia ja mahdollisuuksia Seminaari 25.9.2012 Helsinki. Kansainväliset koulutusmarkkinat EK-SYL Kansainväliset koulutusmarkkinat, uhkia ja mahdollisuuksia Seminaari 25.9.2012 Helsinki Kansainväliset koulutusmarkkinat Seppo Hölttä Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Higher Education Group

Lisätiedot

PIAAC Mitä Kansainvälinen aikuistutkimus kertoo suomalaisten osaamisesta?

PIAAC Mitä Kansainvälinen aikuistutkimus kertoo suomalaisten osaamisesta? 1 Educa 2014 Helsinki PIAAC Mitä Kansainvälinen aikuistutkimus kertoo suomalaisten osaamisesta? Antero Malin Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto 25.1.2014 2 Kansainvälinen aikuistutkimus PIAAC:

Lisätiedot

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN?

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? Jouni Välijärvi, professori Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto EDUCA 2014 Helsinki 25.1.2014 30.1.2014 Suomalaisnuorten osaaminen

Lisätiedot

Finnish Science Policy in International Comparison:

Finnish Science Policy in International Comparison: Finnish Science Policy in International Comparison: Havaintoja ja alustavia tuloksia Tutkijatohtori, VTT Antti Pelkonen Helsinki Institute of Science and Technology Studies (HIST) Vertailevan sosiologian

Lisätiedot

Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen Opetusministeriö Muuttuva akateeminen professio Timo Aarrevaara

Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen Opetusministeriö Muuttuva akateeminen professio Timo Aarrevaara Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen Opetusministeriö 4.12.2008 Muuttuva akateeminen professio Timo Aarrevaara Muuttuva akateeminen professio-hanke Lähtökohtana järjestelmien

Lisätiedot

OECD 2OO4 TUKEVA POHJA PÄÄTÖKSENTEOLLE JA VÄLINE GLOBALISAATIOKEHITYKSEN ANALYYSIIN JA HALLINTAAN JORMA JULIN 5.5.2004 OECD! 30 JÄSENTÄ - SLOVAKIA HYVÄKSYTTIIN VIIMEISENÄ JOULUKUUSSA 2000! LÄHES PARIKYMMENTÄ

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

Tilannekatsaus lukiokoulutuksen uudistumiseen. Helsinki Opetusneuvos Tiina Tähkä

Tilannekatsaus lukiokoulutuksen uudistumiseen. Helsinki Opetusneuvos Tiina Tähkä Tilannekatsaus lukiokoulutuksen uudistumiseen Helsinki 28.4.2014 Opetusneuvos Tiina Tähkä Lukiokoulutuksen tarkoitus Lukiokoulutus antaa opiskelijalle valmiudet aloittaa opiskelu yliopistossa, ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Itämeren alueen ohjelma Kansallisen työryhmän puheenjohtaja Matti Lipsanen

Itämeren alueen ohjelma Kansallisen työryhmän puheenjohtaja Matti Lipsanen Itämeren alueen ohjelma 2014+ Kansallisen työryhmän puheenjohtaja Matti Lipsanen 5.6.2013 Itämeren alueen ohjelma Baltic Sea Region Programme 2014+ Euroopan alueellisen yhteistyön (EAY) ohjelmia Valmisteilla

Lisätiedot

TIMSS Neljäsluokkalaisten kansainvälinen matematiikan ja luonnontieteiden arviointitutkimus

TIMSS Neljäsluokkalaisten kansainvälinen matematiikan ja luonnontieteiden arviointitutkimus TIMSS 2015 Neljäsluokkalaisten kansainvälinen matematiikan ja luonnontieteiden arviointitutkimus TIMSS 2015 TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study) Joka neljäs vuosi järjestettävä 4.- ja 8.-luokkalaisten

Lisätiedot

Itämeristrategian rahoitus

Itämeristrategian rahoitus Itämeristrategian rahoitus Itämeren alue kutsuu miten Suomessa vastataan? Helsinki/TEM, 8.9.2010 Petri Haapalainen, TEM petri.haapalainen@tem.fi Keskeisiä lähtökohtia, kysymyksiä ja haasteita Lähtökohtia

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE Selitteet i. Suunnitelmaa täydennetään toimikauden ajan

VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE Selitteet i. Suunnitelmaa täydennetään toimikauden ajan VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE 2017 2021 Selitteet i KOKO TOIMIKAUDEN JATKUVAT TOIMENPITEET 1. Toimitaan kumppanina relevanteissa avointa hallintoa sekä osallistumista ja vaikuttamista edistävissä hankkeissa

Lisätiedot

Asia EU; Koulutus: Komission tiedonanto: EU:n uusi korkeakoulutussuunnitelma

Asia EU; Koulutus: Komission tiedonanto: EU:n uusi korkeakoulutussuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriö PERUSMUISTIO OKM2017-00162 KTPO Haltia Petri(OKM) 14.08.2017 JULKINEN Asia EU; Koulutus: Komission tiedonanto: EU:n uusi korkeakoulutussuunnitelma Kokous Koulutus (EU30)

Lisätiedot

IPBEStyöohjelmaluonnos. Esko Hyvärinen Ympäristöneuvos Kansallinen IPBES-sidosryhmäseminaari Säätytalo

IPBEStyöohjelmaluonnos. Esko Hyvärinen Ympäristöneuvos Kansallinen IPBES-sidosryhmäseminaari Säätytalo IPBEStyöohjelmaluonnos Esko Hyvärinen Ympäristöneuvos Kansallinen IPBES-sidosryhmäseminaari Säätytalo 18.11.2013 Työohjelman yleinen päämäärä Ensimmäinen IPBES työohjelma Valmisteltu Bureaun ja MEPin (Multidisciplinary

Lisätiedot

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue Ajankohtaista Georg Henrik Wrede Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue 02953 30345 georghenrik.wrede@minedu.fi Uudistuksesta kysytty ja ehdotettu 1. Tavoitteet (2 ) 2. Nuorten määritelmä (3 ) 3.

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet

KA2 Yhteistyöhankkeet KA2 Yhteistyöhankkeet Projekti-idean rajaus KA2 ammatilliselle koulutukselle Hanketyöpaja osa I Ryhmäkeskustelu hankeideoista 1. Muodostakaa pienet ryhmät (kolme hankeideaa/ryhmä) 2. Esitelkää projektinne

Lisätiedot

Sakari Karjalainen Korkeakoulujen kehittäminen OECDarvioinnin

Sakari Karjalainen Korkeakoulujen kehittäminen OECDarvioinnin Sakari Karjalainen Korkeakoulujen kehittäminen OECDarvioinnin suositusten pohjalta KOHTI UUTTA KORKEAKOULULAITOSTA Korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen seminaari 28.2.2007 OECD:n arviointi kolmannen

Lisätiedot

Suomalaisten aikuisten osaaminen ja sen tulevaisuus PIAACin valossa Petri Haltia

Suomalaisten aikuisten osaaminen ja sen tulevaisuus PIAACin valossa Petri Haltia Suomalaisten aikuisten osaaminen ja sen tulevaisuus PIAACin valossa 27.5.2014 Petri Haltia KANSAINVÄLINEN AIKUISTUTKIMUS PIAAC: Programme for the International Assessment of Adult Competencies OECD:n organisoima,

Lisätiedot

Ajankohtaisia tasa-arvoasioita opetus- ja kulttuuriministeriön näkökulmasta. Eeva Kaunismaa, ylitarkastaja, korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto

Ajankohtaisia tasa-arvoasioita opetus- ja kulttuuriministeriön näkökulmasta. Eeva Kaunismaa, ylitarkastaja, korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Ajankohtaisia tasa-arvoasioita opetus- ja kulttuuriministeriön näkökulmasta Eeva Kaunismaa, ylitarkastaja, korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016

Lisätiedot

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi 1 Strategia vuosille 2013 2017 Tarkistetut tavoitteet 2015 Missio: Neuvoston tehtävä on tukea ja kehittää yliopistokirjastoja tutkimusta ja opetusta edistävinä asiantuntijaorganisaatioina. Neuvosto on

Lisätiedot

Opiskelijarahoitusjärjestelmät tehokkuuden ja oikeudenmukaisuuden näkökulmasta

Opiskelijarahoitusjärjestelmät tehokkuuden ja oikeudenmukaisuuden näkökulmasta Jussi Kivistö ja Seppo Hölttä Opiskelijarahoitusjärjestelmät tehokkuuden ja oikeudenmukaisuuden näkökulmasta Tiivistelmä Johdanto Kuka maksaa ja miten? 111 Opiskelijarahoitusjärjestelmät ja tehokkuus 112

Lisätiedot

SAIKA Suomen aineeton pääoma kansallisen talouden ajurina Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto

SAIKA Suomen aineeton pääoma kansallisen talouden ajurina Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto SAIKA Suomen aineeton pääoma kansallisen talouden ajurina Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto SAIKA-tutkimusprojekti 1.11.2009-31.12.2011) Professori Pirjo Ståhle Tulevaisuuden tutkimuskeskus,

Lisätiedot

Indikaattoreiden aika: koulutusindikaattorit valtiollisena hankkeena Suomessa

Indikaattoreiden aika: koulutusindikaattorit valtiollisena hankkeena Suomessa Indikaattoreiden aika: koulutusindikaattorit valtiollisena hankkeena Suomessa Kasvatustieteen päivät Vaasassa 22. 23.11.2007 Janne Varjo Jaakko Kauko Kasvatustieteen laitos Tutkimustehtävä ja näkökulma

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en) 13883/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Eurooppalainen ohjausjakso

Lisätiedot

Pilotoinnin palaute- ja keskustelutilaisuus Toimiva laadunhallinta ja ammatillisen koulutuksen ajankohtaiset kysymykset

Pilotoinnin palaute- ja keskustelutilaisuus Toimiva laadunhallinta ja ammatillisen koulutuksen ajankohtaiset kysymykset Pilotoinnin palaute- ja keskustelutilaisuus Toimiva laadunhallinta ja ammatillisen koulutuksen ajankohtaiset kysymykset Opetusneuvos Tarja Riihimäki KEHYSPÄÄTÖS 2015-2018 Keskeiset sopeutustoimet Ammatillinen

Lisätiedot

PUBLIC LIMITE FI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 18. heinäkuuta 2011 (05.08) (OR. en) 10548/11 LIMITE PV/CONS 31 EDUC 102 JEUN 32 CULT 34 SPORT 20

PUBLIC LIMITE FI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 18. heinäkuuta 2011 (05.08) (OR. en) 10548/11 LIMITE PV/CONS 31 EDUC 102 JEUN 32 CULT 34 SPORT 20 Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 18. heinäkuuta 2011 (05.08) (OR. en) 10548/11 PUBLIC LIMITE PV/CONS 31 EDUC 102 JEUN 32 CULT 34 SPORT 20 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston

Lisätiedot

Opetusministeriö E-JATKOKIRJELMÄ OPM

Opetusministeriö E-JATKOKIRJELMÄ OPM Opetusministeriö EJATKOKIRJELMÄ OPM200500020 KAS Koponen Johanna 28.01.2005 EDUSKUNTA SUURI VALIOKUNTA Viite Asia Komission tiedonanto neuvostolle Valkoisen kirj an "EU:n nuorisopolitiikan uudet tuulet"

Lisätiedot

Kuvio 1 Lukutaidon kansalliset suorituspistemäärät

Kuvio 1 Lukutaidon kansalliset suorituspistemäärät Kuvio 1 Lukutaidon kansalliset suorituspistemäärät ( ) Keskihajonta Kansallinen keskiarvo Hongkong 571 (61) h Venäjä 568 (66) h Suomi 568 (64) h Singapore 567 (80) h Pohjois-Irlanti 558 (76) h Yhdysvallat

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 2016 9.2.2012 Helsinki Heli Jauhola Hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

Kasvua ja hyvinvointia vahvasta osaamisesta EK-Elinkeinopäivä, Tampere 2.10.2007

Kasvua ja hyvinvointia vahvasta osaamisesta EK-Elinkeinopäivä, Tampere 2.10.2007 Kasvua ja hyvinvointia vahvasta osaamisesta EK-Elinkeinopäivä, Tampere 2.10.2007 Leif Fagernäs Elinkeinoelämän keskusliitto EK Osaamiseen panostaminen on välttämätöntä koska 1(2) Suomi tarvitsee menestyäkseen

Lisätiedot

Nuorten valmius laittomaan yhteiskunnalliseen toimintaan kasvamassa

Nuorten valmius laittomaan yhteiskunnalliseen toimintaan kasvamassa Nuorten valmius laittomaan yhteiskunnalliseen toimintaan kasvamassa 1 Laittoman toiminnan suosio kasvussa (IEA/CIVED 1999 ja IEA/ICCS 2009; Nuorisotutkimus 1/2012) 2 sosiaalisten opintojen autiomaa Syrjäyttävä

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS Ylijohtaja Tapio Kosunen 20.11.2014, Helsinki Seminaari ammattikorkeakoulujen rahoitusmallista vuodesta 2017 alkaen 11.00 Lounas 11.50 Seminaarin

Lisätiedot

Opetuksen ja TKI:n johtaminen ammattikorkeakouluissa

Opetuksen ja TKI:n johtaminen ammattikorkeakouluissa Opetuksen ja TKI:n johtaminen ammattikorkeakouluissa Ammattikorkeakoulujen ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät 9.10.11.2011 Laurea Vuokko Kohtamäki, Tampereen yliopisto/ Higher Education Group Lähtökohtia

Lisätiedot

Sivistyksessä Suomen tulevaisuus. KOULUTUS 2030 Pitkän aikavälin kehittämistarpeet ja tavoitteet Opetusministeri Henna Virkkunen

Sivistyksessä Suomen tulevaisuus. KOULUTUS 2030 Pitkän aikavälin kehittämistarpeet ja tavoitteet Opetusministeri Henna Virkkunen Sivistyksessä Suomen tulevaisuus KOULUTUS 2030 Pitkän aikavälin kehittämistarpeet ja tavoitteet Opetusministeri Henna Virkkunen Millaisia tietoja ja taitoja tulevaisuudessa tarvitaan? Tulevaisuuden tietojen

Lisätiedot

Supporting the contribution of higher education institutions to regional development: Case Jyväskylä region

Supporting the contribution of higher education institutions to regional development: Case Jyväskylä region KESKIMAA 90 VUOTTA Supporting the contribution of higher education institutions to regional development: Case Jyväskylä region OECD/IMHE 2006 ESITYKSEN RAKENNE 1. Hankkeen tarkoitus ja toteutus 2. OECD:n

Lisätiedot

OECD:n hallintoministerikokous Helsinki

OECD:n hallintoministerikokous Helsinki OECD:n hallintoministerikokous Helsinki 28.10.2015 Ensimmäinen Suomessa koskaan järjestetty OECD:n ministeritason kokous Suomi isännöi OECD:n hallintoministerien kokousta Helsingissä 28.10.2015. Kokouksen

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA

OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA Kari Nyyssölä Koulutustutkimusfoorumin kokous 18.5.2011 Opetushallituksen tutkimusstrategia 2010 2015 Lähtökohdat:

Lisätiedot

Ferratum-ryhmän Euroopan ja Kansainyhteisön maiden Joulubarometri 2015

Ferratum-ryhmän Euroopan ja Kansainyhteisön maiden Joulubarometri 2015 Ferratum-ryhmän Euroopan ja Kansainyhteisön maiden Joulubarometri 2015 Sivu 2 Joulun rahankulutus suhteessa kotitalouden käytössä oleviin tuloihin Euroopan ja kansainyhteisön maiden kulutus jouluna 2015:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Oppimistulosten arviointia koskeva selvitys. Tuntijakotyöryhmä

Oppimistulosten arviointia koskeva selvitys. Tuntijakotyöryhmä Oppimistulosten arviointia koskeva selvitys Tuntijakotyöryhmä 28.09.2009 Oppimistulosarvioinneista Arvioinnit antavat tietoa osaamisen tasosta perusopetuksen nivel- ja päättövaiheissa. Tehtävänä selvittää

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Koulutus-, nuoriso- ja liikuntasektorit yhdessä pyritään siihen, että eri sektoreiden prioriteetit tukevat toisiaan: SYNERGIAA! tuettavien toimien

Lisätiedot

Suomalaisten nuorten osaaminen ja kehityksen suunta

Suomalaisten nuorten osaaminen ja kehityksen suunta Suomalaisten nuorten osaaminen ja kehityksen suunta Jouni Välijärvi, professori Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto Kansallisen osaamisperustan tila ja tulevaisuus Helsinki 27.5.2014 6.6.2014

Lisätiedot

Kansliapäällikön puheenvuoro

Kansliapäällikön puheenvuoro Edessä oli pitkä urakka, mutta päätös oli tehty, ja sehän on aina hyvä juttu. Kansliapäällikön puheenvuoro Haastava tulevaisuus mistä yhteinen suunta? Valtiovarainministeriön ja Tampereen johtamiskorkeakoulun

Lisätiedot

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään KUNTOUTUSPÄIVÄT 19.3.2010 Juhani Pirttiniemi opetusneuvos, KT Opetushallitus Säädöstaustaa: L 631/1998 8 : Ammatillista

Lisätiedot

Vantaan vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2018

Vantaan vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2018 Vantaan vanhusneuvosto Hyväksytty 18.1.2018 Vantaan vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2018 Kuntalain 27 ja vanhuspalvelulaina 11 mukaan vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri

Lisätiedot

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttaminen

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttaminen Lausunto 1 (5) Opetus- ja kulttuuriministeriö kirjaamo@minedu.fi Lausuntopyyntö OKM/83/010/2014 Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttaminen Koulutuksella hankitun tutkinnon

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTTÖ JA SUKUPUOLI. Ella Kiesi Opetushallitus

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTTÖ JA SUKUPUOLI. Ella Kiesi Opetushallitus TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTTÖ JA SUKUPUOLI Ella Kiesi Opetushallitus Tieto ja viestintätekniikkataidot kouluissa Valtakunnalliset opetussuunnitelmien perusteet lähtökohtana Tieto- ja viestintätekniikalla

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. marraskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. marraskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. marraskuuta 2017 (OR. en) 13992/17 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Eurooppalainen ohjausjakso

Lisätiedot

Julkiset hyvinvointimenot

Julkiset hyvinvointimenot Julkiset hyvinvointimenot Talouden Rakenteet 211 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Kotitalouksien tulonsiirrot ja hyvinvointipalvelut 199 9, miljardia euroa vuoden 9 hinnoin Mrd. euroa 7 Tulonsiirrot

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2014 COM(2014) 627 final 2014/0291 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä meriturvallisuuskomitean 94. istunnossa

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

The Judges Certification Project. this project is made possible by a grant of the European Commission

The Judges Certification Project. this project is made possible by a grant of the European Commission The Judges Certification Project this project is made possible by a grant of the European Commission Tausta Kansainvälisiä kilpailuja vuodesta 1958 Laadun takaamiseksi Säännöt TC (Technical Committee)

Lisätiedot

HE 104/2015 vp. Järjestöstä ehdotetaan erottavaksi lähinnä taloudellisista syistä.

HE 104/2015 vp. Järjestöstä ehdotetaan erottavaksi lähinnä taloudellisista syistä. Hallituksen esitys eduskunnalle Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen irtisanomisesta ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun

Lisätiedot

NAO-arviointimatriisi Sujuvat siirtymät -verkostolle

NAO-arviointimatriisi Sujuvat siirtymät -verkostolle NAO-arviointimatriisi Sujuvat siirtymät -verkostolle NAO-MAO työseminaari XI Helsinki 9.-10.10.2017 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Kehittämistyön edistymisen arvioiminen Ongelma:

Lisätiedot

Mika Kortelainen Johtava tutkija, tutkimusohjaaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT)

Mika Kortelainen Johtava tutkija, tutkimusohjaaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) VATT:n lausunto Hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018: Laadukas ja tasa-arvoinen varhaiskasvatus ja perusopetus kaikille Mika Kortelainen Johtava tutkija, tutkimusohjaaja

Lisätiedot

Oppimistulokset ja eriytymiskehitys haastavat henkilöstökoulutusta Aulis Pitkälä Pääjohtaja Opetushallitus

Oppimistulokset ja eriytymiskehitys haastavat henkilöstökoulutusta Aulis Pitkälä Pääjohtaja Opetushallitus Oppimistulokset ja eriytymiskehitys haastavat henkilöstökoulutusta 1.11. 2013 Aulis Pitkälä Pääjohtaja Opetushallitus Opetustoimen henkilöstökoulutuksen haasteet ja päämäärä oppimistulokset oppiminen osaaminen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

Nordplus Aikuiskoulutus 2012-2016. www.nordplusonline.org http://www.cimo.fi/ohjelmat

Nordplus Aikuiskoulutus 2012-2016. www.nordplusonline.org http://www.cimo.fi/ohjelmat Nordplus Aikuiskoulutus 2012-2016 www.nordplusonline.org http://www.cimo.fi/ohjelmat Nordplus ohjelma Koostuu seuraavista alaohjelmista: Nordplus Junior Nordplus Korkeakoulutus Nordplus Aikuiskoulutus

Lisätiedot

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7)

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Kunnanhallitus 39 06.02.2017 Kunnanvaltuusto 19 20.02.2017 19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Khall 06.02.2017 39 Sote-kilpailutukseen asetettu

Lisätiedot

EHDOTUKSIA OHJAUKSEN JA KASVATUKSEN TUTKINTORAKENTEEN UUDISTAMISEKSI Kuulemistilaisuudessa käsiteltävä aineisto keskustelun pohjaksi

EHDOTUKSIA OHJAUKSEN JA KASVATUKSEN TUTKINTORAKENTEEN UUDISTAMISEKSI Kuulemistilaisuudessa käsiteltävä aineisto keskustelun pohjaksi EHDOTUKSIA OHJAUKSEN JA KASVATUKSEN TUTKINTORAKENTEEN UUDISTAMISEKSI Kuulemistilaisuudessa 21.8.2015 käsiteltävä aineisto keskustelun pohjaksi OPETUSHALLITUS AMPA-YKSIKKÖ/OHJAKAStyöryhmä 1. Tausta Opetus-

Lisätiedot

Yhteiskuntatakuu ja sukupolvien välinen sopiminen. Lauri Ihalainen 16.10.2012

Yhteiskuntatakuu ja sukupolvien välinen sopiminen. Lauri Ihalainen 16.10.2012 Yhteiskuntatakuu ja sukupolvien välinen sopiminen Lauri Ihalainen 16.10.2012 Yhteiskuntatakuun taustoja 32 400 työtöntä alle 25v-vuotiasta työnhakijaa. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista 33 000:lla

Lisätiedot

Sähköiset oppimateriaalit osana opetusta

Sähköiset oppimateriaalit osana opetusta Tutkimus opettajien odotuksista ja asenteista: Sähköiset oppimateriaalit osana opetusta #digikoulu Tutkimuksen taustaa Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää peruskoulun ja lukion opettajien odotuksia ja

Lisätiedot

Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012

Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012 1 AIKUISKOULUTUS MARGINAALISTA KESKIÖÖN KVS140-Juhlavuoden seminaari Helsinki 21.3.2014 Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012 Antero Malin Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto 2 Kansainvälinen

Lisätiedot

Kuntoutussäätiö 30.01.2014 Lukeminen, numerotaito ja tietotekniikka nuorilla ja aikuisilla PIAAC 2012 tutkimuksen tuloksia

Kuntoutussäätiö 30.01.2014 Lukeminen, numerotaito ja tietotekniikka nuorilla ja aikuisilla PIAAC 2012 tutkimuksen tuloksia 1 Kuntoutussäätiö 30.01.2014 Lukeminen, numerotaito ja tietotekniikka nuorilla ja aikuisilla PIAAC 2012 tutkimuksen tuloksia Antero Malin Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto Kansainvälinen

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Rajat ylittävän korkeakoulutuksen laadunvarmistus. Yhteis- ja kaksoistutkinnot

Rajat ylittävän korkeakoulutuksen laadunvarmistus. Yhteis- ja kaksoistutkinnot Rajat ylittävän korkeakoulutuksen laadunvarmistus Yhteis- ja kaksoistutkinnot Kirsi Hiltunen Korkeakoulujen arviointineuvosto (KKA) Korkeakoulujen arviointineuvosto Rådet för utvärdering av högskolorna

Lisätiedot

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A Sivu 1/5 Pöytäkirja 23/2017 Aika: 8. kesäkuuta 2017 klo 8.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A Miika Tiainen, puheenjohtaja Inari Harjuniemi,

Lisätiedot

Urban Design Management ja lisäarvo - Integroiva suunnitteluoperaatio. Tommi Mäkynen 14.12.2007 maekynen@arch.ethz.ch

Urban Design Management ja lisäarvo - Integroiva suunnitteluoperaatio. Tommi Mäkynen 14.12.2007 maekynen@arch.ethz.ch Urban Design Management ja lisäarvo - Integroiva suunnitteluoperaatio Tommi Mäkynen 14.12.2007 maekynen@arch.ethz.ch Mitä arvo on? Arvo on subjektiivinen ja asiakas moninainen Helsinki Design District?

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin liittymisestä puuvilla-alan kansainväliseen neuvoa-antavaan komiteaan (ICAC)

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin liittymisestä puuvilla-alan kansainväliseen neuvoa-antavaan komiteaan (ICAC) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2016 COM(2016) 712 final 2016/0349 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin liittymisestä puuvilla-alan kansainväliseen neuvoa-antavaan komiteaan (ICAC) FI FI 1.

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Koulutuksen merkitys tuottavuuden, innovoinnin, kasvun kannalta tärkeämpää kuin koskaan aiemmin Ohjelmalla

Lisätiedot

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa ECVET tulee, oletko valmis! seminaarisarja 13.9.2013 Opetusneuvos Hanna Autere 29.8.2013 Mikä on

Lisätiedot

SYL:n toiminnan suunnittelun ja kuvaamisen uudistaminen

SYL:n toiminnan suunnittelun ja kuvaamisen uudistaminen Hyvä ylioppilaskuntatoimija, Liittokokousmateriaaleista järjestettiin lausuntokierros 21.9. 12.10. Lausunnot liittokokousmateriaaleista saatiin 15 jäsenyhteisöltä. Lausuntojen pohjalta liiton hallitus

Lisätiedot

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Pohjoismainen ECHE-hanke ECHE-dokumenttien tarkastelu ja vertailu

Lisätiedot

EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien. Mitä ohjelma tarjoaa korkeakouluille Lokakuu 2012 CIMO

EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien. Mitä ohjelma tarjoaa korkeakouluille Lokakuu 2012 CIMO EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien uusi sukupolvi Mitä ohjelma tarjoaa korkeakouluille Lokakuu 2012 CIMO 2/2009 Ohjelmaesitys Erasmus for All 2014-2020 Budget Euro 19.2 billion over 7 years (+70%) 3/2010

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012 Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012 KOMISSION TIEDONANTO 2011 On olemassa selkeää näyttöä siitä, että laadukas varhaiskasvatus johtaa huomattavasti parempiin tuloksiin perustaitoa mittaavissa kansainvälisissä

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Kulttuurin rahoitusjärjestelmän uudistaminen ja museopoliittinen ohjelma

Kulttuurin rahoitusjärjestelmän uudistaminen ja museopoliittinen ohjelma Kulttuurin rahoitusjärjestelmän uudistaminen ja museopoliittinen ohjelma Valtakunnalliset museopäivät 9.5.2017 Päivi Salonen MUSEOALAN VISIO 2030 Suomessa on vuonna 2030 Euroopan ajankohtaisimmat museot

Lisätiedot

Miten muistiorganisaatiot voivat olla yhteistyössä? ekam (e-kirjastot, -arkistot, -museot) - Muisti 2 KULDI laajennettu digitointiyhteistyöryhmä

Miten muistiorganisaatiot voivat olla yhteistyössä? ekam (e-kirjastot, -arkistot, -museot) - Muisti 2 KULDI laajennettu digitointiyhteistyöryhmä Muistio Miten muistiorganisaatiot voivat olla yhteistyössä? ekam (e-kirjastot, -arkistot, -museot) - Muisti 2 KULDI laajennettu digitointiyhteistyöryhmä aika: 9.9.2003 klo 13.00 15.50 paikka: Suomalaisen

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet

KA2 Yhteistyöhankkeet KA2 Yhteistyöhankkeet Projekti-idean määrittely ja rajaus KA2 ammatilliselle koulutukselle Hanketyöpaja osa I Ydinidean merkitys Hyvä ydinidea kiteyttää hankkeen tavoitteet, kohderyhmät, tulokset ja odotetut

Lisätiedot

Strategisen tutkimuksen infotilaisuus 5.3. 2015 Kansallismuseo

Strategisen tutkimuksen infotilaisuus 5.3. 2015 Kansallismuseo Strategisen tutkimuksen infotilaisuus 5.3. 2015 Kansallismuseo Per Mickwitz STN:n puheenjohtaja 1 SUOMEN AKATEMIA STN:n ensimmäiset ohjelmat Valtioneuvosto päätti vuoden 2015 teemoista 18.12.2014. Strategisen

Lisätiedot

Tuleva rakennerahastokausi. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue

Tuleva rakennerahastokausi. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Tuleva rakennerahastokausi Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Taustaa Alue- ja rakennepolitiikan uudistamista koskeva keskustelu on kiinteästi sidoksissa rahoituskehyksistä

Lisätiedot