Sisällys. 2 naturpolis-vuosikertomus 2009 naturpolis-vuosikertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällys. 2 naturpolis-vuosikertomus 2009 naturpolis-vuosikertomus 2009 3"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2009

2 SISLLYS Sisällys Toimitusjohtajan katsaus...4 Koillis-Suomen aluekeskusohjelma: Keskiössä kehittyminen...6 Yrityskehittämisen uusi toimintamalli käytössä...10 koillis-suomen kasvuohjelma -hanke...10 koillismaan seudulliset yrityspalvelut koillis-suomen YES-keskus...11 Yritysten apuna...12 Pohjois-Suomen elokuvakomissio vahvempi toimintaympäristö...13 Kuusamo Lapland The Call of Four Seasons...14 Kuusamo Food & Travel...16 Tilinpäätös Tuloslaskelma...18 tase...19 Hallitus...20 Henkilöstö...21 Naturpoliksen joukkue saa uuden viestinviejän...22 Yleistä Naturpolis Oy:stä naturpolis-vuosikertomus 2009 naturpolis-vuosikertomus

3 VUOSI 2009 vuosi 2009 Luonto on elämisen ja hyvinvoinnin perusta, inspiraation lähde. Se on tulevaisuuden mahdollisuus. kuusamo posio taivalkoski Vuosi 2009 jäi historiaan taantuman vuotena. Siitä huoli matta alueellamme menestyttiin kaikilla tärkeimmillä paino pistealueilla. Positiivista kehitystä tapahtui saavutetta vuudessa, matkailun kansainvälistymisessä, puutuote klusterissa, bioenergian hyödyntämisessä ja alkutuotannossa. Tämä luo yrittäjyydelle Koillis-Suomen alueella erinomaiset edellytykset. Tänään ja huomenna. 4 naturpolis-vuosikertomus 2009 naturpolis-vuosikertomus

4 Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus yhteisvoimin näkyvyyttä, kuuluvuutta ja kehitystä Kehittämisyhtiön oikeutus tulee asiakaslähtöisyydestä, tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta. Niiden varaan on kaikki kehittä mistyö rakennettava. Elinkeinojen kehittäminen Koillis-Suomen alueella jatkui vuoden 2009 aikana vahvana. Aluekeskusohjelman kaikilla painopistealueilla saavutettavuudessa, matkailun kansainvälistymisessä, puutuoteklusterissa, bioenergiassa ja alkutuotannossa menestyttiin yrittäjyyden edellytyksiä parantaen kansainvälisestä taantumasta huolimatta. Lentoyhteyksien avaaminen erityisesti Pietariin ja Moskovaan on varmasti uusi alku monella tavalla. Vuoden aikana tehtiin rohkea avaus, kun Koillinen ulottuvuus -liikenneselvityksessä esitettiin rautatieyhteyttä tukemaan erityisesti kaivos-, puu- ja matkailualan kehittämistä. Esitystä on nyt vietävä rohkeasti eteenpäin, sille on olemassa kaikki perusteet. Matkailun kehittämisessä tehtiin vahvasti töitä Lappi-yhteistyön rakentamiseksi. Tie on nyt avautumassa, voimat on yhdistettävä ja koko Pohjois-Suomea markkinoitava yhteisesti. Muuta vaihtoehtoa ei ole olemassa, jos halutaan olla rakentamassa vahvaa pohjoiseurooppalaista matkailualuetta kilpailemaan muiden maailmalla jo tunnettujen matkailualueiden kanssa. Erityisen iloinen olen syvällisen ja luottamuksellisen yhteistyön syntymisestä Koillismaan ja Itä-Lapin välille. Yhteinen KOKO-hakemus on tästä hyvä osoitus. Toiminnassa on nyt vahva näyttämisen halu ja yhteistyötä puoltavat painavat seikat. Yhteisissä keskusteluissa ovatkin toistuneet usein toteamukset: muuten emme pärjää, Toimitusjohtaja Mika Perttunen suuntaa nyt kohti uusia haasteita ja uskoo Naturpolis Oy:n luotsin tehtävät luottavaisin mielin Irma-Liisa Lesoselle. yhteistyössä on voimaa, Venäjän mahdollisuudet avautuvat vain yhdessä toimien, vain yhdessä meitä kuunnellaan niin pohjoisessa kuin etelässä... Yhteinen kulttuuriperintö sekä samanlaiset arvot ja juuret antavat myös yhteistoiminnalle lujan pohjan. Siirtyessäni nyt keväällä 2010 Koheesio- ja kilpailukykyohjelman ohjelmajohtajaksi kiitän myös omasta puolestani tahoja, joiden kanssa olen saanut toimitusjohtajana työskennellä. Samalla toivotan seuraajalleni Irma-Liisa Lesoselle mitä parhainta menestystä Naturpolis Oy:n luotsaamisessa kohti uusia ja innostavia näkymiä. Mika Perttunen toimitusjohtaja Naturpolis Oy 4 naturpolis-vuosikertomus 2009 naturpolis-vuosikertomus

5 ToimiALAT toimialat koillis-suomen aluekeskusohjelma: Keskiössä kehittyminen Koillis-Suomessa elettiin vuonna 2009 voimakkaan kehittymisen aikaa. Saavutettavuus, tuotteistaminen, osaamisen voimistaminen ja vihreät arvot teemoittivat vuotta ja piirsivät suuntaviivoja myös tulevaisuuteen. Tekemisen meininki ja näyttämisen halu ovat paras pohja menestymiselle. Yhteistyössä on avain uusiin mahdollisuuksiin. Yhteistyötä yli rajojen Aluekeskusohjelman henkilöstö oli mukana varmistamassa tullihallituksen investointeja Kuusamo-Suoperän raja-asemalla sekä neuvottelemassa viisumihelpotuksia Venäjän Federaation pääkonsuli Safronovin vieraillessa Kuusamossa. Lähialueyhteistyössä panostettiin Alakurtin teollisuuspuistohankkeen kehittämiseen. Muiden kehittämisyhtiöiden kanssa tiivistettiin yhteistyötä erityisesti Vihreä matkailukeskus -konseptin puitteissa. Kansainvälistä ulottuvuutta ja yhteistyön mahdollisuuksia haettiin Intian Delhissä pidetystä Cleantech-ilmastokokouksesta ja messutapahtumasta, joihin Kuusamon kaupunginjohtaja Timo Halonen ja ohjelmajohtaja Ville Skinnari osallistuivat yhdessä Pölkky Oy:n, Kuusamo Hirsitalot Oy:n ja SnowSecure Oy:n edustajien kanssa. Koillis-Suomen aluekeskusohjelmassa valmisteltiin tulevaa Koheesio- ja kilpailukykyohjelmaa yhdessä Itä-Lapin kuntien kanssa. Hakemus toimitettiin työ- ja elinkeinoministeriölle kesäkuussa Mukaan ohjelmaan sitoutuivat Kuusamon, Taivalkosken ja Posion kuntien lisäksi Itä-Lapin kunnat Kemijärvi, Salla, Pelkosenniemi ja Savukoski. Tavoitteena on Koillis-Suomen alueella osaaminen ja kehittyminen on vahvaa yli toimialarajojen. käynnistää näiden seitsemän kunnan yhteinen toiminta-alue vuoden 2010 alusta. Aluekeskusohjelman yleinen strategiatyö painottui seuraavassa kuvattujen kokonaisuuksien kehittämiseen. Metsätoimiala ja puuklusteri Naturpolis Oy vahvisti puuklusterin resursseja kokopäiväisellä toimialavastaavalla. Puutoimialan yritykset yhdessä toimialavastaavan kanssa valmistelivat toimenpide-ohjelman, jonka tavoitteena on alueen yritysten osaamisen kehittäminen ja työvoiman saannin varmistaminen. Mekaanisen puunjalostuksen jalostusarvon kasvattaminen oli toimialatyön prioriteetti: huonekalu- ja puusepänteollisuuden yritysten paikallista alihankintaa ja koneiden yhteiskäyttöä kokeiltiin ja lisättiin huomattavasti. Lisäksi yrityksiin laadittiin yrityskohtaiset kehittämissuunnitelmat tavoitteenaan liikevaihdon huomattava kasvu ja jalostusarvon huomattava lisääntyminen. Tiivis yhteistyö valtakunnan tasolla Puu Suomi -hankkeen ja TEM:n strategisen metsäohjelman kanssa toi tulosta mm. tiiviin edunvalvonnan muodossa. 6 naturpolis-vuosikertomus 2009 naturpolis-vuosikertomus

6 ToimiALAt toimialat Monien mahdollisuuksien Koillis-Suomi luottaa vahvuuksinaan ainutkertaiseen luontoon, ihmisten osaamiseen ja ammattitaitoon sekä vihreisiin arvoihin. Kuusamo, Salla, Taivalkoski ja Posio muodostavat km 2 :n laajuisen kehittyvän, elävän ja monipuolisen Koillis-Suomen elinkeinoalueen. Yhteinen 300 km:n pituinen raja Venäjän kanssa avaa uusia mahdollisuuksia mm. matkailutoimialalle idän suuntaan. Alkutuotanto Alkutuotannon toimialan osalta toiminta painottui Tiedoilla tavoitteisiin -hankkeen kautta tapahtuneeseen maatalousyrittäjille suunnattuun kehittämistyöhön. Aktiivisen markkinoinnin myötä hankkeeseen liittyi mukaan seitsemän yrittäjää, joten toimintavuoden päättyessä hankkeessa oli mukana yhteensä 53 yrittäjää. Hanke järjesti neljä yleistä koulutuspäivää, joihin osallistui 45 eri henkilöä. Sukupolvenvaihdos-suunnitteluun ja yrityksen johtamiseen liittyvää, yrityksissä tapahtuvaa ohjausta annettiin 51 yrittäjälle. Hankkeen järjestämät kaksi opintomatkaa suuntautuivat maatilojen biokaasulaitoksiin Haapajärvelle ja Nivalaan, sekä KoneAgria näyttelyyn Jyväskylään. Toimintavuoden loppupuolella työstettiin toimialalle oma internet-sivusto, joka sisältää koulutus- ja tapahtumakalenterin sekä toimii muiltakin osin tiedotuskanavana yrittäjille ja muille alan sidosryhmille. Kansainvälinen matkailu Naturpolis Oy ja Kemijärvi käynnistivät tehostetut erityistoimet Venäjän suuntaan vientirengashankkeen puitteissa. Tavoitteena oli lentoliikenteen kehittäminen Venäjän pääkentiltä suorien Pietarin-reittilentojen sekä uusien Moskovancharter-yhteyksien muodossa. Molemmilta kentiltä tuleekin talveksi 2010 liikennettä, joten neuvotteluissa onnistuttiin erinomaisesti. Uuden alueellisen incoming-matkatoimiston perustamisedellytyksiä selvitettiin. Tähän liittyvinä toimenpiteinä käytiin sidosryhmäneuvottelut, laadittiin liiketoimintamalli, tehtiin juridinen selvitystyö sekä toimenpide-esitykset matkailuyrityksille ja Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistykselle. Taivalkosken matkailun kaksivuotinen yhteistoimintahanke aloitti toimintansa elokuussa. Hankkeen tavoitteena on yritysten yhteistoiminnan vahvistaminen kansainvälisessä matkailussa ja palveluiden tuotteistamisessa. Pyrkimyksenä on, että hankkeen päätyttyä Taivalkosken matkailuyritykset ovat vahvempia osallistumaan koko Kuusamo-Lapland -matkailualueen kansainväliseen matkailuliiketoimintaan. Uusiutuva Energia järjestettiin Rakentajamessujen yhteydessä Ekologisen rakentamisen seminaari, jonka avaajana toimi ympäristöministeri Paula Lehtomäki. Seminaarin pääesiintyjällä, ekologisen rakentamisen pioneerilla, arkkitehti Bruno Eratilla oli paljon hyödyllisiä eko-oppeja alueemme rakentamiselle. Pohjois-Pohjanmaan Energiatoimisto julkisti seminaarissa Kuusamon uusiutuvan energian taseen, joka oli 38 % ilman liikennepolttonesteitä. Ekologiseen rakentamiseen perehdyttiin myös alkukesästä Etelä-Suomeen suuntautuneella tutustumismatkalla. Bioenergia-hankekokonaisuus eteni suotuisasti. Loppuvuodesta käynnistyi puupohjaisen bioenergian logistiikkaan painottuva Bioenergian Edelläkävijät -projekti sekä kaasutuksen avulla tuotettuun bioenergiaan keskittyvä BioG-hanke. Rukan matkailukeskuksessa otettiin käyttöön biomassapohjainen kaukolämpölaitos ja Ruka on muutoinkin kunnostautunut ekologiassa siirtymällä vihreän sähkön käyttäjäksi. Taivalkosken Voima Oy teki päätöksen kaukolämpölaitoksen öljykattilan vaihtamisesta biopolttoaineita polttavaksi. Kaivossektori Mustavaaran kaivoksen ympäristövaikutusten arviointi (YVA-prosessi) eteni jouhevasti. Kaivoksen avaamista ja muita toimintoja käsittelevä Feasibility Study etenee vuonna Kaivosalalla arvostetaan rautatiekuljetuksia, mikä huomioitiin myös Koillinen Ulottuvuus -raideliikenneselvityksessä. Koillinen Ulottuvuus -raideliikenneselvitys Pertti Lipposen tekemän Koillinen Ulottuvuus -raide liikenneselvityksen tavoitteena oli Koillis- ja Pohjois-Suomen raideliikenteen tämän hetkisen kuljetusvolyymin päivittäminen. Lisäksi selvityksellä haettiin strategisia suuntaviivoja Pohjois-Suomen ja etenkin Koillismaan poten tiaalisiin raideliikenteen ratkaisuihin sekä konkreettisia esityksiä ja ratkaisumalleja raideliikenteen kehittämiseen. Selvityksessä huomioitiin alueelle mahdollisesti syntyvä kaivostoiminta, Miehet muuttuvan puunjalostusteollisuuden tarpeet, vastuullinen matkailu, Luoteis- Venäjän nousu sekä bioenergia. Kasvavien volyymien johdosta selvitys painottui rautatieliikenteeseen, jonka osalta arvioitiin erilaisia linjausvaihtoehtoja. Selvityksen mukaan sopivimmalta vaihtoehdolta vaikuttaa nykyisen Taivalkosken radan kunnostaminen sekä sen jatka minen Mustavaaran ja Kuusamon kautta Sallaan, jossa se yhtyisi Kemijärven suunnasta tulevaan rataan. Tehty selvitys toimii pohjana mahdollisille jatko selvityksille alueen raideliikenteen kehittämiseksi. Väestö iän, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan Koillis-Suomen Aluekeskuksen alueella Naiset Naimaton Naimisissa Eronnut Leski 8 naturpolis-vuosikertomus 2009 naturpolis-vuosikertomus

7 yrityskehittäminen yrityskehittäminen Yrityskehittämisen uusi toimintamalli käytössä Yritysneuvonnasta vastauksia yrityksen elinkaaren eri vaiheisiin Naturpolis Oy:n yritysneuvonta palvelee toiminnassa olevia yrityksiä, käynnistys- ja suunnitteluvaiheessa olevia yrityksiä sekä oppilaitoksia. Vuonna 2009 yritysneuvonnasta vastasi Taivalkosken yritysasiamies Juhani Mikkelä. Jokaisella asiakasryhmällä on omat, yrityksen elinkaareen sijoittuvat erityistarpeensa. Toimivia yrityksiä neuvottiin mm. rahoitukseen, investointeihin, yrityskauppoihin, myyntiin ja markkinointiin sekä yhteistyökumppaneiden löytämiseen liittyvissä asioissa. Aloittavia yrityksiä opastettiin yrityksen perustamiseen liittyvissä aiheissa sekä annettiin arviointeja liiketoiminnan edellytyksiin ja kannattavuuteen liittyen. Aloittavan yrittäjän tukena Naturpolis tavoittaa suunnitteilla olevat yritykset hyvin mm. järjestämällä yrityksille kerran kuussa infotilaisuuksia, toimimalla yhteistyössä eri oppilaitosten kanssa sekä osallistumalla yrittäjän ammattitutkinto-opiskelijoiden liikeideoiden ja liiketoimintasuunnitelmien arviointeihin. Yritystoimintaan ja yrittäjyyteen kannustetaan järjestämällä säännöllisiä tapahtumia ja seminaareja kaikille yritystoiminnasta kiinnostuneille. Naturpolis tarjoaa tukea, neuvoja ja ohjeita yrityksen elinkaaren eri vaiheisiin. Koillis-Suomen kasvuohjelma -hanke Vuonna 2008 alkaneen Koillis-Suomen kasvuohjelma -hankkeen uudeksi projektipäälliköksi valittiin helmikuussa 2009 Jaana Horttanainen ja uudeksi yrittäjyysvalmentajaksi Ilona Rautalampi. Kasvuohjelman koordinaattorina jatkoi Kirsi Kuosku. Yritysten kasvupotentiaalia ja kehittämistarpeita kartoitettiin Koillismaan suhdannebarometrillä, jonka tuloksena painopistettä suunnattiin yritysten toivomiin tuotteistamisen- ja myynnin- sekä markkinoinnin palveluihin että yhteistyön edistämiseen. Yritysten kehittämistoiveita kartoitettiin myös keskusteluilla alueen yrittäjäjärjestöjen, -organisaatioiden ja yrittäjien kanssa. Syksyllä aloitettiin myös yhteistyö Kuusamon nuorten yrittäjien kanssa. Tapahtumia, tukea ja yhteistoimintaa Kasvuohjelman palveluja kehitettiin edelleen asiakastarpeita vastaaviksi ja suunnattiin entistä enemmän aloittaville ja toimiville yrittäjille. Hautomotyö tuotteistettiin sopimusperustaiseksi yritysten liiketoiminnan kehittämis työksi, jota toteutetaan asiakkaan kanssa solmittavilla kehitys- ja kasvusopimuksilla. Kehittämistyö asiakkaiden kanssa perustuu asiakkaan kehittämiskohteiden löytämiseen yhdessä, projektimaiseen työskentelyyn sekä valmennukselliseen tapaan toimia. Yrittäjien yhteistyön ja kehittämis kulttuurin edistämiseksi aloitettiin yrittäjien yhteiset ryhmävalmennuskokonaisuudet, joissa teemoina olivat tuotteistamisen ja myynnin kehittäminen. Kasvuohjelman palveluja esiteltiin aktiivisesti yrittäjille ja erilaisille sidosryhmille vuoden 2009 aikana. Yrityksille järjestettiin mm. kolmesti Yrittäjyyden tarinoita -aamukahvitilaisuus sekä kaksi Pelonhallintaseminaaria, joissa oli mukana ulkopuoliset esiintyjät. Lisäksi kokoonnuttiin Yrittäjäpäivän merkeissä sekä organisoitiin kaksi tilaisuutta julkisista rahoitusmahdollisuuksista. Vuonna 2009 Koillis-Suomen kasvuohjelma -hankkeessa oli mukana yhteensä 24 yritystä ja 7 muuta organisaatiota. Tilaisuuksiin ja toimenpiteisiin osallistui 317 henkilöä eri yrityksistä. Kasvu- ja kehityssopimuksia tehtiin yhteensä kymmenen yrityksen kanssa. Omistajanvaihdos- ja yritysjärjestelyissä oltiin neuvonantajana 6 yrityksessä. Projektin ansiosta alueelle syntyi 9 uutta yritystä ja 11 työpaikkaa. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset toimialoittain Koillis-Suomen Aluekeskuksen alueella Aloittaneet yritykset Lopettaneet yritykset Alkutuotanto Jalostus Palvelut Koillismaan seudulliset yrityspalvelut 2009 Yhteistyösopimuksen allekirjoittivat seuraavat tahot: Naturpolis Oy, Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy, Koillismaan työ- ja elinkeinotoimisto, Kainuun ammattiopisto, Oulun seudun ammattiopisto Taivalkosken yksikkö, Pohjois-Pohjanmaan verotoimisto Kuusamon yksikkö ja Myötäle ry. YPP-kokoukset 5 krt/v. Yrittäjyys-infotilaisuudet 10 krt/v. Yhteisen internet-portaalin ylläpito (www.kyp.fi). Koillismaan yrityspalvelut esillä Koillismaan Rakentajamessuilla Yhteistyötä tehty kansallisen Yritys- Suomi-järjestelmän kehittämisessä. TE-keskuksen tuotteistettujen palvelujen infopäivä yrittäjille Alueellinen yritysneuvojakoulutus järjestetty verkoston toimijoille Kuusamossa Palvelumatriisista tehty palveluopas yrityksille. Ydinryhmän muodostaminen: Naturpolis Oy, Koillismaan työ- ja elinkeinotoimisto, Koillis-Suomen Aluekoulutus Oy, ProAgria Oulu, Myötäle ry. Verkoston toimijoiden keskinäistä tunnettuutta lisätty toimijoiden kesken omilla infotilaisuuksilla. Koillis-Suomen YES-keskus Koillis-Suomen YES-keskus on vakiinnuttanut palveluiden kysynnän alueellaan. Vireintä toiminta on ollut Nuori Yrittäjyys -aluetoimistopalveluiden osalta. NY 6h -leirejä on pidetty kaikissa alueen kunnissa ja toiminta jatkuu myös tulevaisuudessa. Leireille on osallistunut mm. Kuusamon lukion ja Torangin koulun NY Vuosi Yrittäjänä -ryhmiä, OSAO:n Taivalkosken yksikön aloittavia opiskelijoita sekä Taivalkosken lukion toisen vuosikurssin opiskelijoita. NY Vuosi Yrittäjänä on käynnissä Rukalla, Torangissa ja Kuusamon lukiolla. Rukalla kauppakeskus Kumpareessa pidettiin NY-aluemessut, joilla valittiin kaksi yritystä edustamaan Kuusamoa kansallisille NY-messuille. Lisäksi Posiolla pidettiin lokakuun alussa NY 24h -leiri. 10 naturpolis-vuosikertomus 2009 naturpolis-vuosikertomus

8 yrityskehittäminen yrityskehittäminen ja elokuvakomissio Pohjois-Suomen elokuvakomissio vahvempi toimintaympäristö Isokenkäisten Klubi Ay Koillis-Suomen kasvuohjelman kautta Isokenkäisten Klubille tehtiin kehittämissuunnitelma sekä määriteltiin toimenpiteet markkinoinnin, myynnin ja tuotteistamisen analysointiin ja parantamiseen. Tavoitteena oli yrityksen kannattavuuden kasvattaminen sekä parhaiden palvelu- ja asiakasryhmien löytäminen. Isokenkäisten Klubi osallistui myös Koillis- Suomen kasvuohjelman toteuttamaan matkailuyritysten ryhmävalmennukseen, jossa matkailuyritykset yhdessä ideoivat ja toteuttivat konkreettisia myynnin toimenpiteitä. Isokenkäisten Klubi tarjoaa elämyksiä, maukasta ruokaa sekä majoitus- ja matkailupalveluita erämaan hiljaisuudessa vain parin kilometrin päässä Venäjän rajalta. SKV Isännöinti Oy SKV Isännöinti Oy julkisti kesällä 2009 sijoittavansa uuden kirjanpitokeskuksen Kuusamoon. Alkuvaiheessa yrityksen Kuusamon toimipisteeseen rekrytoitiin kymmenen työntekijää ja vuodelle 2010 on sovittu noin 15 uuden työntekijän palkkaamisesta. Koillismaalla on tehty yli 10 vuotta yritysten asiakaspalvelukeskusten kehittämistyötä. Suuressa osassa hankkeita työskentelee koillismaalainen tiimi, jonka tavoitteena on ollut tehdä yritysten etabloinnissa tarvittavat toimenpiteet helpoksi: SKV Isännöinti on Suomen suurin isännöintialan palvelu yritys, joka toimii 80 paikkakunnalla. Yhtiön palveluksessa on 500 alan ammattilaista. Suomen atk-tarvike Oy Koillis-Suomen kasvuohjelma tuki ja konsultoi Suomen atk-tarvike Oy:tä yrityksen alkutaipaleella sekä vuoden 2010 alussa toteutuneessa yrityskaupassa. Yritykselle tehtiin suunnitelma oikeiden asiakasryhmien löytämiseksi sekä myynnin ja markkinoinnin kehittämiseksi. Matkan varrella Suomen atk-tarvike Oy:lle tuli eteen mahdollisuus ostaa Kuusamossa alalla toimivan yrityksen liiketoiminta ja näin laajentaa asiakaskuntaansa. Koillis-Suomen kasvuohjelma konsultoi Suomen atktarvike Oy:tä liiketoimintakaupan toteuttamisessa. Suomen atk-tarvike myy tietokoneita, ohjelmistoja, oheislaitteita sekä tietoverkkoratkaisuja yrityksille ja kuluttajille. Lisäksi tarjolla on huolto-, asennusja käyttöopastuspalveluita. henkilöiden rekrytointi koulutukseen ja työhön: Koillismaan TE-toimisto koulutus: Kainuun Ammattiopisto (aikoinaan Kuusamon ammatti-instituutti) yhteydenpito ja organisointi: Naturpolis Oy tilajärjestelyt: kunnat ja yritykset Kuusamon seudulle syntyi vuoden 2009 aikana yhteensä yli 30 uutta asiakaspalvelukeskustyöpaikkaa. Koillismaalla eri yritysten ja organisaatioiden Call Centereissä ja muissa asiakaspalvelukeskuksissa työskentelee kaikkiaan lähes 200 henkilöä. Strategiamme mukaisesti haemme alueelle uudenlaisia asiakaspalvelukeskuksia, jolloin löytyy hyviä tekijöitä niin uusille, kuin jo täällä toimiville yrityksille. Yritysten asiakaspalvelukeskusten kehittämisen lisäksi tavoittelemme valtionhallinnon asiakaspalveluiden perustamista Koillismaalle. SKV Isännöinti Oy:n päätös sijoittaa toimintojaan Kuusamoon on ollut tervetullut lisä alueen työpaikkatarjontaan ja siten alueen kehittämiseen. Kuvassa vasemmalta oikealle: Koillismaan työja elinkeinotoimiston johtaja Jouni Korhonen, Naturpolis Oy:n toimialavastaava Tauno Korpela, kirjanpitokeskuksen päällikkö Tarja Nissi-Paloniemi sekä SKV Isännöinti Oy:n omistavan Realia Groupin toimitusjohtaja Risto Kyhälä. Pohjois-Suomen elokuvakomissiotoimintaa kehitettiin vuoden 2009 aikana Pohjois-Suomen elokuvakomissio vahvempi toimintaympäristö -hankkeella, jonka projektikoordinaattorina Kuusamossa toimii Turo Murtovaara. Hankkeen päätavoitteet ja toimenpiteet vuonna 2009 Komissiotoiminnassa alueelle rakennetaan koko Pohjois-Suomea palveleva osaamis-, palvelu- ja markkinointiverkosto. Verkoston tavoitteena on auttaa alueen yrityksiä ja osaajia alueelle tulevien audiovisuaalisen alan tuotantojen hyödyntämisessä. Komissiohankkeen painopiste on palvelutuotannon kehittämisessä sekä alueen yritysten, imagon ja osaamisen markkinoinnissa ja kansainvälistymisessä. Maaliskuussa 2009 Kuusamossa järjestettiin yhteistyössä Filmikaari-hankkeen kanssa Focus on Asia -seminaari, jonka välityksellä Pohjois-Suomeen tuotiin kansainvälisiä vieraita. Vieraille tarjottiin seminaarin aikana mahdollisuus tutustua paikallisiin maisemiin ja palveluihin sekä alueen kuvausmahdollisuuksiin. Puheenvuorot valaisivat yhteistyömahdollisuuksia pohjoismaiden ja Aasian välillä. Lisäksi ne selvensivät Korean ja Singaporen julkisten elokuva-alan tukiorganisaatioiden avustus- ja rahoitusmahdollisuuksia sekä paneutuivat Aasian eri maiden tuotantokulttuureihin ja eroihin pohjoismaalaiseen tuotantokulttuuriin verrattuna. Seminaari keräsi yhteensä 91 ja työpaja 47 osallistujaa. Lisäksi hanke järjesti Kuusamossa castingpäivät tammikuussa 2009, jolloin kerättiin tietoja hankkeen ylläpitämään avustajarekisteriin. Alueen ja sen osaamisen kansainvälinen markkinointi Hanke osallistui helmikuussa Berliinin elokuvafestivaaleille sekä teki matkan Kuusamon rajan takaiseen Venäjään. Berliinin matkan tuloksena on syntynyt yhteyksiä elokuvatuotantoihin. Venäjän matkalla kerrytettiin kuvamateriaalia ja tutkittiin mahdollisuuksia palvelupaketin luomiseksi alueen kuvauksiin. Hanke osallistui myös Cannesin elokuvajuhlille toukokuussa Matkalla luotiin runsaasti uusia asiakaskontakteja ja kartoitettiin uusia markkinointiverkostoja. Lisäksi osallistuttiin Pusanin elokuvafestivaaleille sekä BIFCOM-messuille Koreassa. Matkalla jatkettiin Focus on Asia -seminaarin kautta syntynyttä yhteistyötä Aasiaan. Alueella kuvatut tuotannot Hanke konsultoi vuonna 2009 yhteensä kymmentä tuotantoa. Näistä kuusi oli kansainvälisiä pitkiä elokuvia, kaksi kotimaista pitkää elokuvaa, yksi kansainvälinen tv-sarja ja yksi kansainvälinen mainostuotanto. Kaksi tuotantoa kuvattiin Kuusamossa: mainosvideo hollantilaisen Trans- Avian lennoille sekä belgialainen matkailuohjelma Vlandeeren Vakantieland. Rukan Risti Rukan matkailukeskuksen ensimmäinen lumikappeli, Rukan Risti, siunattiin käyttöön Rakennushankkeeseen osallistuivat Naturpolis Oy:n lisäksi Kuusamon seurakunta, Matkailun Edistämiskeskus (MEK), Kuusamon kaupunki ja Metsähallitus. Kappelin rakentamisesta vastasi Snowhow Oy apunaan Rukan Salongin lumirakentajat. Kappeli palveli kaikille uskontokunnille avoimena hiljentymisen paikkana, mutta oli varattavissa myös yksityistilaisuuksiin, kuten esimerkiksi vihkiäisiin ja kastetilaisuuksiin. Rukan lumikappeli on hyvä esimerkki tulevaisuuden vision mukaisesta ekologisesta rakentamisesta, jossa on hyödynnetty vuosittain uusiutuvaa luonnonmateriaalia eli lunta ja jäätä. 12 naturpolis-vuosikertomus 2009 naturpolis-vuosikertomus

9 matkailu matkailu kuusamo lapland The Call of Four seasons Matkailun kansainvälistymisankkeen päätavoitteena on lisätä Kuusamon lentokentän vaikutusalueen matkailupalveluiden tunnettuutta matkanjärjestäjien keskuudessa. Lisäksi alueen saavutettavuuteen haetaan parannusta etenkin lentoyhteyksien lisäämisen kautta. Yhteinen ääni kuuluu kauemmas. The Call of Four Seasons hankkeen tehtävä on tiivistää yhteistyötä koko Pohjois-Suomen matkailu toimialalla. Vuonna 2009 Kuusamo Lapland -matkailualueen ja -palvelujen tunnetuksi tekemistä jatkettiin mediatyön, matkanjärjestäjävierailujen ja -yhteistyön avulla. Hankkeeseen on sitoutunut yhteensä 52 alueen matkailuviennin avainyritystä. Lisäksi mukana ovat Kuusamon kansainvälisen lentoaseman vaikutusalueen kunnat Kuusamo, Taivalkoski, Pudasjärvi, Posio, Salla, Kemijärvi ja Pelkosenniemi. Yhteistyössä ovat tiiviisti mukana myös alueen kuusi matkailuyhdistystä. Yritysten ja yhdistysten avainhenkilöt ovat vaikuttaneet toimenpiteiden suunnitteluun alueellisessa kansainvälistymistiimissä. Alueellista yhteistyötä tehtiin mm. Iso- Britannian markkinoilla Lapin alueiden ja Visit Finland -organisaation kanssa sekä suorien charter-yhteyksien markkinoinnissa Hollannissa, Belgiassa ja Venäjällä. Toimenpiteissä huomioitiin painotus strategian mukaisiin päämarkkinaalueisiin, joita ovat Venäjä/Ukraina, Beneluxmaat ja Iso-Britannia. Kuusamo, Taivalkoski, Pudasjärvi, Posio, Salla, Kemijärvi ja Pelkosenniemi muodostavat vahvan ja vetovoimaisen matkailualueen, jonka valttikortteja ovat matkailuyrittäjien osaaminen ja pohjoisen moni-ilmeinen erämaaluonto. Yhteistyötä jatkettiin useiden matkanjärjestäjien, Finpron/Visit Finland:n ja liikenneyhtiöiden (mm. Finnair, Blue1) kanssa. Alueen yritykset ovat lisänneet vientitoimenpiteitä ja osallistuneet aktiivisesti myyntipäiville. Kuusamo Lapland -alueella toteutui vuonna 2009 yhteensä 39 matkanjärjestäjä- ja mediavierailua kaikkiaan 25 eri maasta. Tärkein matkanjärjestäjätapahtuma oli helmikuussa MEK:n, Finnairin, Blue1:n ja alueemme yhteistyönä toteutettu Snowball workshop Rukalla. Workshopiin osallistui yhteensä 73 henkilöä 13 eri maasta. Alueen ja yritysten edustajat osallistuivat useaan kansainväliseen myynti- tai messutapahtumaan. Hanke tuki alueen yritysten osallistumista kansainvälisille messuille ja myyntipäiville: vuonna 2009 tukea myönnettiin yhteensä 17 eri yritykselle. 14 naturpolis-vuosikertomus 2009 naturpolis-vuosikertomus

10 matkailu tuloslaskelma ja tase Kuusamo Lapland -alueen ulkomaiset yöpymiset tilinpäätös Iso-Britannia Venäjä & Ukraina Alankomaat Saksa Ranska Espanja Hankkeessa panostettiin etenkin yhteistyöneuvotteluihin matkanjärjestäjien kanssa. Neuvotteluiden tavoitteena oli turvata ja lisätä suoria lomalentoja Benelux-maista, Venäjältä ja Ukrainasta. Neuvotteluissa onnistuttiin ja uusi lentosarja käynnistyi Belgiasta talvikaudella Voigt Travel:n toimesta. Lokakuussa solmittiin Inghamsin kanssa yhteistyösopimus kymmenen lennon charter-sarjan turvaamiseksi Iso-Britanniasta. Hanke solmi viisi merkittävää markkinointiyhteistyösopimusta matkanjärjestäjien kanssa Talven myynnin vauhdittamiseksi toteutettiin Iso-Britanniassa Lapland Winter Wonderland -kampanja yhdessä Visit Finland/UK:n, Lapin Markkinointi Oy:n, Kuusamo Lapland -alueen sekä englantilaisten matkanjärjestäjien kanssa. Kampanjan arvo oli euroa. Nordic Marketingin avustuksella toteutettiin mediakampanja Saksassa ja Sveitsissä Helsingin, Oulun ja Levin kanssa. Voigt Travel -yhteistyönä järjestettiin syksyllä työpajat, joiden tavoitteena oli syventää Voigt Travel:n henkilöstön ja alueemme yritysten yhteistyötä, aluetuntemusta ja tuoteosaamista. Alueen matkailuyritysten lumirakentamista tuettiin hankkimalla muotit, joilla toteutettiin lumi-igluja ja -ravintoloita sekä lumikappeli Rukan alueelle. Kuusamo Food & Travel Naturpolis Oy hallinnoi Kuusamo Food & Travel -yritysryhmähanketta, jota rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus. Hankkeen kokonaisbudjetti on eur ja hankkeessa on mukana kymmenen pk-matkailuyritystä Kuusamosta. Hankkeen toimenpiteet tuotekehitys, paketointi ja hinnoittelu markkinoinnin ja myynnin kehittäminen koulutukset, opintomatkat ja verkottuminen Motiivi ja tavoitteita yhdessä muodostetaan isompi ja uskottavampi kokonaisuus näkyvyys kansainvälisillä markkinoilla riittävä kapasiteetti viime vuosien isot investoinnit saatava kannattamaan yhteistyöllä tuotetaan uusia omaleimaisia ja asiakaslähtöisiä, helposti ostettavia tuotteita ja paketteja sekä luodaan lisäarvoa alueen kehittyvän kv-matkailun tarpeisiin yhteisen myynti- ja markkinointiyhtiön perustan luominen Seitsemän hankeyritystä perusti Finpron rahoittaman St Lapland -nimisen vientirenkaan. Hankkeen vientipäälliköksi palkattiin Jaana Sirkiä ja hankekoordinaattorina toimii Tuija Sulkinoja. 16 naturpolis-vuosikertomus 2009 naturpolis-vuosikertomus

11 tuloslaskelma ja tase tuloslaskelma ja tase Tuloslaskelma Tase Toteutuma Toteutuma Toteutuma Toteutuma Liikevaihto , ,74 Vastaavaa Liiketoiminnan muut tuotot , ,20 Pysyvät vastaavat Materiaalit ja palvelut aineettomat hyödykkeet aineet, tarvikkeet ja tavarat ostot tilikauden aikana , ,98 aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,98 ulkopuoliset palvelut , ,21 Materiaalit ja palvelut , ,19 Henkilöstökulut palkat ja palkkiot , ,74 henkilösivukulut eläkekulut , ,04 muut henkilösivukulut , ,83 henkilösivukulut , ,87 henkilöstökulut , ,61 Poistot ja arvonalentumiset suunnitelman mukaiset poistot , ,95 Poistot ja arvonalentumiset , ,95 Liiketoiminnan muut kulut Vapaaeht. henkilöstökulut , ,53 toimitilakulut , ,88 irtaimistokulut , ,43 matka- ja kuljetuskulut , ,95 mainos- ja edustuskulut , ,54 muut liiketoiminnan kulut , ,36 Liiketoiminnan muut kulut , ,69 Liikevoitto (-tappio) , ,50 Rahoitustuotot ja -kulut muut korko- ja rahoitustuotot 358,81 84,88 korkokulut ja muut rahoituskulut , ,44 Rahoitustuotot ja -kulut , ,56 Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä , ,94 Voitto (tappio) ennen tp. siirtoja ja veroja , ,94 Tuloverot -258, ,66 Tilikauden voitto (tappio) , ,28 aineettomat oikeudet 1.486, ,49 ennakkomaksut 1.500,00 aineettomat hyödykkeet 2.986, ,65 aineelliset hyödykkeet koneet ja kalusto 9.821, ,43 aineelliset hyödykkeet 9.821, ,43 pysyvät vastaavat , ,92 Vaihtuvat vastaavat saamiset lyhytaikaiset myyntisaamiset , ,83 lyhytaikaiset , ,83 siirtosaamiset , ,74 saamiset , ,57 rahat ja pankkisaamiset 5.786, ,03 Vaihtuvat vastaavat , ,60 Vastaavaa , ,52 Vastattavaa Oma pääoma osakepääoma , ,00 ed.tilik.voitto (tappio) 7.283, ,04 tilikauden voitto (tappio) , ,28 oma pääoma , ,32 Vieras pääoma lyhytaikainen lainat rahoituslaitoksilta , ,99 ostovelat , ,55 saadut ennakkomaksut , ,57 muut velat , ,03 siirtovelat , ,06 lyhytaikainen , ,20 Vieras pääoma , ,20 Vastattavaa , ,52 18 naturpolis-vuosikertomus 2009 naturpolis-vuosikertomus

LOPPURAPORTTI Kuusamo Food & Travel yritysryhmähanke 6/2008 5/2011

LOPPURAPORTTI Kuusamo Food & Travel yritysryhmähanke 6/2008 5/2011 Kuusamo Food & Travel - yritysryhmähanke 1 LOPPURAPORTTI Kuusamo Food & Travel yritysryhmähanke 6/2008 5/2011 Kuusamo Food & Travel - yritysryhmähanke 2 1. Hankkeen taustaa ja lähtökohdat....3 2. Hankkeen

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 21.04.2011 Diaarinumero 1621/06 Käsittelijä Heikki Laukkanen Puhelinnumero 050-9180035 Projektikoodi A30063 Tila

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI Koillis-Suomen KOKO 1.1.2010 31.05.2012

LOPPURAPORTTI Koillis-Suomen KOKO 1.1.2010 31.05.2012 LOPPURAPORTTI Koillis-Suomen KOKO 1.1.2010 31.05.2012 1(16) Maakunnan kehittämisraha LOPPURAPORTTI RAPORTOINTIKAUSI 1.1.2010 31.5.2012 HANKKEEN NIMI KOILLIS-SUOMEN KOKO DIAARINUMERO JA FIMOS NUMERO 117281

Lisätiedot

Mukana yrittäjän matkassa

Mukana yrittäjän matkassa Mukana yrittäjän matkassa TIEDON SATAMASSA I ANKKURIT YLÖS JA YRITTÄJÄKSI I SEILAUSTA SUOTUISILLA VESILLÄ LISÄÄ TUULTA PURJEISIIN I UUSIEN AALTOJEN KULJETTAMANA I NAVIGOIDEN NAAPURISTAMAAN CURSORISSA VUONNA

Lisätiedot

Sisällys. Toimitusjohtajan katsaus 4. Cursor lyhyesti 5. Yrityspalvelut 6. Uusiutuva energia 9. Matkailu ja tapahtumat 10

Sisällys. Toimitusjohtajan katsaus 4. Cursor lyhyesti 5. Yrityspalvelut 6. Uusiutuva energia 9. Matkailu ja tapahtumat 10 Vuosikertomus 2012 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus 4 Cursor lyhyesti 5 Yrityspalvelut 6 Uusiutuva energia 9 Matkailu ja tapahtumat 10 Kasvu ja kansainvälistyminen 12 Venäjä 13 ICT:n soveltaminen 14

Lisätiedot

Idea Kainuusta. Euroja. kehittyville yrityksille. Yhteistyöllä uusia asiakkaita. Marraskuu 2011. Julkinen tiedote - Jaetaan jokaiseen talouteen.

Idea Kainuusta. Euroja. kehittyville yrityksille. Yhteistyöllä uusia asiakkaita. Marraskuu 2011. Julkinen tiedote - Jaetaan jokaiseen talouteen. Idea Kainuusta Marraskuu 2011 4 Euroja 6 kehittyville yrityksille Yhteistyöllä uusia asiakkaita Julkinen tiedote - Jaetaan jokaiseen talouteen. 2 Idea Kainuusta 3 Vaikka yritysten suhdannekuva on kesän

Lisätiedot

Vaasan seutu näkyi ja kuului

Vaasan seutu näkyi ja kuului Vuosikertomus VASEK Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK on Vaasan seudun kuntien omistama elinkeino- ja kehitysyhtiö. Sen päätehtävät ovat elinkeinoneuvonta, seudun kehittämistoiminta ja seudun markkinointi.

Lisätiedot

Suunnannäyttäjä Vuosikertomus 2010

Suunnannäyttäjä Vuosikertomus 2010 Suunnannäyttäjä Vuosikertomus 2010 Sisällys 03 04 06 07 08 09 Johdanto Vuosi 2010 lyhyesti Yrityspalvelut Kasvu ja kansainvälistyminen Uusiutuva energia Matkailu ja tapahtumat 10 11 12 13 14 15 Venäjä

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI Kuusamo Lapland -alueen matkailuviennin koordinointi

LOPPURAPORTTI Kuusamo Lapland -alueen matkailuviennin koordinointi LOPPURAPORTTI Kuusamo Lapland -alueen matkailuviennin koordinointi Dnro POPELY0460/05.02.09.2011C Eura 2007-tunnus A557819 1. PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA JA KOHDERYHMÄ Kuusamo Lapland alueen 50 yritystä ovat

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys. Edelläkävijyys. Elinvoimaisuus.

Asiakaslähtöisyys. Edelläkävijyys. Elinvoimaisuus. Asiakaslähtöisyys. Edelläkävijyys. Elinvoimaisuus. 20 vuotta seudun ja yritysten tukena. VUOSIKERTOMUS 08 Cursor 20 vuotta Sisällysluettelo 3 KATSAUS 2008 Toimitusjohtajan katsaus 3 Cursor lyhyesti 4 Vuosi

Lisätiedot

31.12.2003. Kuusamo Lapland Koillis-Suomi matkalla kansainvälisyyteen 2010

31.12.2003. Kuusamo Lapland Koillis-Suomi matkalla kansainvälisyyteen 2010 31.12.2003 Kuusamo Lapland Koillis-Suomi matkalla kansainvälisyyteen 2010 2 Sisällysluettelo: 1. JOHDANTO 3 2. KOILLIS-SUOMEN MATKAILU NYT KANSAINVÄLISELLÄ KARTALLA 4 3. VAHVUUDET JA MAHDOLLISUUDET YRITYSNÄKÖKULMASTA

Lisätiedot

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys LOPPURAPORTTI Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys 1.8.2012-31.1.2013 Sisältö 1. Hankkeen tiedot... 2 2. Yhteenveto hankkeesta... 2 3. Hankkeen tavoitteet... 2 3.1 Yleiset tavoitteet... 2 3.2

Lisätiedot

Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi

Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi Delfoi-paneelin 1. haastattelukierros Vastausaineisto, mukana n. 40 vastaajan vastaukset, joista noin 30 Koillis-Suomen alueelta ja 10 alueen ulkopuolelta Naturpolis

Lisätiedot

Koillismaa 2014+ ELINVOIMAOHJELMA

Koillismaa 2014+ ELINVOIMAOHJELMA Koillismaa 2014+ ELINVOIMAOHJELMA Johdanto ELINVOIMAOHJELMA haastaa laajasti niin yksityisen kuin julkisen tahon toimijat yhteistyöhön, jonka tavoitteena on 1300 uutta työpaikkaa 2021 vuoteen mennessä

Lisätiedot

Kuusamo Lapland. matkalla kansainvälisyyteen 2013

Kuusamo Lapland. matkalla kansainvälisyyteen 2013 Kuusamo Lapland matkalla kansainvälisyyteen 2013 Strategiapäivitys maaliskuu 2011 Kuusamo Lapland matkalla kansainvälisyyteen 2013 1 Sisällysluettelo: Johdanto... 2 Kuusamo Lapland kansainvälisellä kartalla...

Lisätiedot

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KEHITÄ YRITYSTÄ AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KANSIKUVASSA Jyväskyläläinen Secco Finland Oy on kasvanut nopeasti kansainvälisesti menestyväksi yritykseksi luomalla designia materiaaleista, jotka yleensä

Lisätiedot

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Pääkirjoitus Raahen seudun yrityspalvelut palveluksessanne, olkaa hyvä! Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta

Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta Tutkimuksia 1 / 2013 (toim.) - 2 - Matkailukeskukset ja toimintaympäristö Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 1 / 2013 Matkailukeskukset

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA

POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA POHJOIS-SAVON 2015 MATKAILUSTRATEGIA A:73 Kuopio 2011 Painosmäärä 100 kpl Taitto Thomasmedia Painopaikka Kopijyvä ISSN 1797-4402 ISBN 978-952-5759-56-3 ISSN pdf 978-952-5759-57-0 Pohjois-Savon liitto PL

Lisätiedot

Kasvua vihreästä energiasta

Kasvua vihreästä energiasta TOIMITUSJOHTAJAN KYNÄSTÄ Kasvua vihreästä energiasta Vihreys on ollut viime vuoden kasvava teema sekä Lappeenrannan seudulla että toimenpiteissämme. Me tahdomme olla osa uusiutuvan energian ja vihreän

Lisätiedot

KAINUUN ETU TOIMINTARAPORTTI 2012

KAINUUN ETU TOIMINTARAPORTTI 2012 KAINUUN ETU TOIMINTARAPORTTI 0 Sisältö. YHTIÖ... SWOT... TALOUS, VERTAILU RAHOITUKSEN VAIKUTTAVUUDESTA... SUHDANNEKEHITYS... SIDOSRYHMÄTYYTYVÄISYYSKYSELY... ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY... HENKILÖSTÖTYYTYVÄISYYSKYSELYN

Lisätiedot

LAPIN LUOVAN TOIMIALAN STRATEGIA

LAPIN LUOVAN TOIMIALAN STRATEGIA LAPIN LUOVAN TOIMIALAN STRATEGIA 2008-2013 LAPIN LIITTO 2 LAPIN LUOVAN TOIMIALAN STRATEGIA ALKUSANAT...3 SANANEN PROSESSISTA...4 TIIVISTELMÄ...5 1 LAPIN LUOVAN TOIMIALAN STRATEGIA... 7 SISÄLLYS 1.1 Visio

Lisätiedot

Kainuun Etu Oy. Kertomus toiminnasta 2009

Kainuun Etu Oy. Kertomus toiminnasta 2009 Kertomus toiminnasta 2009 1 VISIO 2013... 3 KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT:... 3 ARVOT:... 3 ASIAKKAAT:... 3 Asiakastyytyväisyyden keskiarvot 2008 2009 toimialoittain... 4 Asiakastyytyväisyys 2009 kysymyksittäin...

Lisätiedot

Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla. Ohjelmakausi 2007-2013.

Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla. Ohjelmakausi 2007-2013. Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla Ohjelmakausi 2007-2013 Laura Kelhä Julkaisu: B:75 ISBN 978-952-5731-36-1 ISSN 1236-8393 Taiton suunnittelu

Lisätiedot

Toimintakertomus. Savonlinnan seudun kuntayhtymä

Toimintakertomus. Savonlinnan seudun kuntayhtymä Toimintakertomus 2010 Savonlinnan seudun kuntayhtymä Kuvat: Savonlinnan Seudun Matkailu Oy ja Savonlinnan seudun kuntayhtymä Taitto: Kulttuuriosuuskunta Vehrä 2011 Toimintakertomus 2010 Savonlinnan seudun

Lisätiedot

POHJOISEN LUOTTAMUKSEN, LUONTO-OSAAMISEN JA PERHEYRITTÄJYYDEN MENESTYSTARINA

POHJOISEN LUOTTAMUKSEN, LUONTO-OSAAMISEN JA PERHEYRITTÄJYYDEN MENESTYSTARINA KOILLIS-SUOMEN ELINKEINOSTRATEGIA 2011 2015 POHJOISEN LUOTTAMUKSEN, LUONTO-OSAAMISEN JA PERHEYRITTÄJYYDEN MENESTYSTARINA KEMIJÄRVI KUUSAMO PELKOSENNIEMI POSIO SALLA SAVUKOSKI TAIVALKOSKI 2 NATURPOLIS Saatteeksi

Lisätiedot

Asiantuntijuus - Luottamuksellisuus - Joustavuus - Yhteistyökykyisyys. Kehittämisyhtiö KeuLink Oy KeuLink Kiinteistöt Oy VUOSIKERTOMUS

Asiantuntijuus - Luottamuksellisuus - Joustavuus - Yhteistyökykyisyys. Kehittämisyhtiö KeuLink Oy KeuLink Kiinteistöt Oy VUOSIKERTOMUS Asiantuntijuus - Luottamuksellisuus - Joustavuus - Yhteistyökykyisyys Kehittämisyhtiö KeuLink Oy KeuLink Kiinteistöt Oy VUOSIKERTOMUS 2009 s.4 s.10 s.16 SISÄLLYS Toimitusjohtajan katsaus Yhteistyö on

Lisätiedot

Kauppakamari. Oulun Kauppakamarilehti 1/2011

Kauppakamari. Oulun Kauppakamarilehti 1/2011 Kauppakamari Oulun Kauppakamarilehti 1/2011 Talouskomissaari Olli Rehn: Kasvulle luotava mahdollisuuksia Oulun yliopiston varainhankinnassa loppukiri Maailman ekotehokkaimpiin kuuluva palvelinkeskus Kajaaniin

Lisätiedot

1 Toimitusjohtajan katsaus

1 Toimitusjohtajan katsaus VUOSIKERTOMUS 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 2 Arvot 3 2.1 Lappilaisuus 3 2.2 Kumppanuus 3 2.3 Erinomaisuus 3 3 Missio 3 4 Visio 3 5 Hallinto 4 5.1 Turvallisuus 4 5.2 Kehittäminen

Lisätiedot

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot