Sisällys. 2 naturpolis-vuosikertomus 2009 naturpolis-vuosikertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällys. 2 naturpolis-vuosikertomus 2009 naturpolis-vuosikertomus 2009 3"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2009

2 SISLLYS Sisällys Toimitusjohtajan katsaus...4 Koillis-Suomen aluekeskusohjelma: Keskiössä kehittyminen...6 Yrityskehittämisen uusi toimintamalli käytössä...10 koillis-suomen kasvuohjelma -hanke...10 koillismaan seudulliset yrityspalvelut koillis-suomen YES-keskus...11 Yritysten apuna...12 Pohjois-Suomen elokuvakomissio vahvempi toimintaympäristö...13 Kuusamo Lapland The Call of Four Seasons...14 Kuusamo Food & Travel...16 Tilinpäätös Tuloslaskelma...18 tase...19 Hallitus...20 Henkilöstö...21 Naturpoliksen joukkue saa uuden viestinviejän...22 Yleistä Naturpolis Oy:stä naturpolis-vuosikertomus 2009 naturpolis-vuosikertomus

3 VUOSI 2009 vuosi 2009 Luonto on elämisen ja hyvinvoinnin perusta, inspiraation lähde. Se on tulevaisuuden mahdollisuus. kuusamo posio taivalkoski Vuosi 2009 jäi historiaan taantuman vuotena. Siitä huoli matta alueellamme menestyttiin kaikilla tärkeimmillä paino pistealueilla. Positiivista kehitystä tapahtui saavutetta vuudessa, matkailun kansainvälistymisessä, puutuote klusterissa, bioenergian hyödyntämisessä ja alkutuotannossa. Tämä luo yrittäjyydelle Koillis-Suomen alueella erinomaiset edellytykset. Tänään ja huomenna. 4 naturpolis-vuosikertomus 2009 naturpolis-vuosikertomus

4 Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus yhteisvoimin näkyvyyttä, kuuluvuutta ja kehitystä Kehittämisyhtiön oikeutus tulee asiakaslähtöisyydestä, tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta. Niiden varaan on kaikki kehittä mistyö rakennettava. Elinkeinojen kehittäminen Koillis-Suomen alueella jatkui vuoden 2009 aikana vahvana. Aluekeskusohjelman kaikilla painopistealueilla saavutettavuudessa, matkailun kansainvälistymisessä, puutuoteklusterissa, bioenergiassa ja alkutuotannossa menestyttiin yrittäjyyden edellytyksiä parantaen kansainvälisestä taantumasta huolimatta. Lentoyhteyksien avaaminen erityisesti Pietariin ja Moskovaan on varmasti uusi alku monella tavalla. Vuoden aikana tehtiin rohkea avaus, kun Koillinen ulottuvuus -liikenneselvityksessä esitettiin rautatieyhteyttä tukemaan erityisesti kaivos-, puu- ja matkailualan kehittämistä. Esitystä on nyt vietävä rohkeasti eteenpäin, sille on olemassa kaikki perusteet. Matkailun kehittämisessä tehtiin vahvasti töitä Lappi-yhteistyön rakentamiseksi. Tie on nyt avautumassa, voimat on yhdistettävä ja koko Pohjois-Suomea markkinoitava yhteisesti. Muuta vaihtoehtoa ei ole olemassa, jos halutaan olla rakentamassa vahvaa pohjoiseurooppalaista matkailualuetta kilpailemaan muiden maailmalla jo tunnettujen matkailualueiden kanssa. Erityisen iloinen olen syvällisen ja luottamuksellisen yhteistyön syntymisestä Koillismaan ja Itä-Lapin välille. Yhteinen KOKO-hakemus on tästä hyvä osoitus. Toiminnassa on nyt vahva näyttämisen halu ja yhteistyötä puoltavat painavat seikat. Yhteisissä keskusteluissa ovatkin toistuneet usein toteamukset: muuten emme pärjää, Toimitusjohtaja Mika Perttunen suuntaa nyt kohti uusia haasteita ja uskoo Naturpolis Oy:n luotsin tehtävät luottavaisin mielin Irma-Liisa Lesoselle. yhteistyössä on voimaa, Venäjän mahdollisuudet avautuvat vain yhdessä toimien, vain yhdessä meitä kuunnellaan niin pohjoisessa kuin etelässä... Yhteinen kulttuuriperintö sekä samanlaiset arvot ja juuret antavat myös yhteistoiminnalle lujan pohjan. Siirtyessäni nyt keväällä 2010 Koheesio- ja kilpailukykyohjelman ohjelmajohtajaksi kiitän myös omasta puolestani tahoja, joiden kanssa olen saanut toimitusjohtajana työskennellä. Samalla toivotan seuraajalleni Irma-Liisa Lesoselle mitä parhainta menestystä Naturpolis Oy:n luotsaamisessa kohti uusia ja innostavia näkymiä. Mika Perttunen toimitusjohtaja Naturpolis Oy 4 naturpolis-vuosikertomus 2009 naturpolis-vuosikertomus

5 ToimiALAT toimialat koillis-suomen aluekeskusohjelma: Keskiössä kehittyminen Koillis-Suomessa elettiin vuonna 2009 voimakkaan kehittymisen aikaa. Saavutettavuus, tuotteistaminen, osaamisen voimistaminen ja vihreät arvot teemoittivat vuotta ja piirsivät suuntaviivoja myös tulevaisuuteen. Tekemisen meininki ja näyttämisen halu ovat paras pohja menestymiselle. Yhteistyössä on avain uusiin mahdollisuuksiin. Yhteistyötä yli rajojen Aluekeskusohjelman henkilöstö oli mukana varmistamassa tullihallituksen investointeja Kuusamo-Suoperän raja-asemalla sekä neuvottelemassa viisumihelpotuksia Venäjän Federaation pääkonsuli Safronovin vieraillessa Kuusamossa. Lähialueyhteistyössä panostettiin Alakurtin teollisuuspuistohankkeen kehittämiseen. Muiden kehittämisyhtiöiden kanssa tiivistettiin yhteistyötä erityisesti Vihreä matkailukeskus -konseptin puitteissa. Kansainvälistä ulottuvuutta ja yhteistyön mahdollisuuksia haettiin Intian Delhissä pidetystä Cleantech-ilmastokokouksesta ja messutapahtumasta, joihin Kuusamon kaupunginjohtaja Timo Halonen ja ohjelmajohtaja Ville Skinnari osallistuivat yhdessä Pölkky Oy:n, Kuusamo Hirsitalot Oy:n ja SnowSecure Oy:n edustajien kanssa. Koillis-Suomen aluekeskusohjelmassa valmisteltiin tulevaa Koheesio- ja kilpailukykyohjelmaa yhdessä Itä-Lapin kuntien kanssa. Hakemus toimitettiin työ- ja elinkeinoministeriölle kesäkuussa Mukaan ohjelmaan sitoutuivat Kuusamon, Taivalkosken ja Posion kuntien lisäksi Itä-Lapin kunnat Kemijärvi, Salla, Pelkosenniemi ja Savukoski. Tavoitteena on Koillis-Suomen alueella osaaminen ja kehittyminen on vahvaa yli toimialarajojen. käynnistää näiden seitsemän kunnan yhteinen toiminta-alue vuoden 2010 alusta. Aluekeskusohjelman yleinen strategiatyö painottui seuraavassa kuvattujen kokonaisuuksien kehittämiseen. Metsätoimiala ja puuklusteri Naturpolis Oy vahvisti puuklusterin resursseja kokopäiväisellä toimialavastaavalla. Puutoimialan yritykset yhdessä toimialavastaavan kanssa valmistelivat toimenpide-ohjelman, jonka tavoitteena on alueen yritysten osaamisen kehittäminen ja työvoiman saannin varmistaminen. Mekaanisen puunjalostuksen jalostusarvon kasvattaminen oli toimialatyön prioriteetti: huonekalu- ja puusepänteollisuuden yritysten paikallista alihankintaa ja koneiden yhteiskäyttöä kokeiltiin ja lisättiin huomattavasti. Lisäksi yrityksiin laadittiin yrityskohtaiset kehittämissuunnitelmat tavoitteenaan liikevaihdon huomattava kasvu ja jalostusarvon huomattava lisääntyminen. Tiivis yhteistyö valtakunnan tasolla Puu Suomi -hankkeen ja TEM:n strategisen metsäohjelman kanssa toi tulosta mm. tiiviin edunvalvonnan muodossa. 6 naturpolis-vuosikertomus 2009 naturpolis-vuosikertomus

6 ToimiALAt toimialat Monien mahdollisuuksien Koillis-Suomi luottaa vahvuuksinaan ainutkertaiseen luontoon, ihmisten osaamiseen ja ammattitaitoon sekä vihreisiin arvoihin. Kuusamo, Salla, Taivalkoski ja Posio muodostavat km 2 :n laajuisen kehittyvän, elävän ja monipuolisen Koillis-Suomen elinkeinoalueen. Yhteinen 300 km:n pituinen raja Venäjän kanssa avaa uusia mahdollisuuksia mm. matkailutoimialalle idän suuntaan. Alkutuotanto Alkutuotannon toimialan osalta toiminta painottui Tiedoilla tavoitteisiin -hankkeen kautta tapahtuneeseen maatalousyrittäjille suunnattuun kehittämistyöhön. Aktiivisen markkinoinnin myötä hankkeeseen liittyi mukaan seitsemän yrittäjää, joten toimintavuoden päättyessä hankkeessa oli mukana yhteensä 53 yrittäjää. Hanke järjesti neljä yleistä koulutuspäivää, joihin osallistui 45 eri henkilöä. Sukupolvenvaihdos-suunnitteluun ja yrityksen johtamiseen liittyvää, yrityksissä tapahtuvaa ohjausta annettiin 51 yrittäjälle. Hankkeen järjestämät kaksi opintomatkaa suuntautuivat maatilojen biokaasulaitoksiin Haapajärvelle ja Nivalaan, sekä KoneAgria näyttelyyn Jyväskylään. Toimintavuoden loppupuolella työstettiin toimialalle oma internet-sivusto, joka sisältää koulutus- ja tapahtumakalenterin sekä toimii muiltakin osin tiedotuskanavana yrittäjille ja muille alan sidosryhmille. Kansainvälinen matkailu Naturpolis Oy ja Kemijärvi käynnistivät tehostetut erityistoimet Venäjän suuntaan vientirengashankkeen puitteissa. Tavoitteena oli lentoliikenteen kehittäminen Venäjän pääkentiltä suorien Pietarin-reittilentojen sekä uusien Moskovancharter-yhteyksien muodossa. Molemmilta kentiltä tuleekin talveksi 2010 liikennettä, joten neuvotteluissa onnistuttiin erinomaisesti. Uuden alueellisen incoming-matkatoimiston perustamisedellytyksiä selvitettiin. Tähän liittyvinä toimenpiteinä käytiin sidosryhmäneuvottelut, laadittiin liiketoimintamalli, tehtiin juridinen selvitystyö sekä toimenpide-esitykset matkailuyrityksille ja Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistykselle. Taivalkosken matkailun kaksivuotinen yhteistoimintahanke aloitti toimintansa elokuussa. Hankkeen tavoitteena on yritysten yhteistoiminnan vahvistaminen kansainvälisessä matkailussa ja palveluiden tuotteistamisessa. Pyrkimyksenä on, että hankkeen päätyttyä Taivalkosken matkailuyritykset ovat vahvempia osallistumaan koko Kuusamo-Lapland -matkailualueen kansainväliseen matkailuliiketoimintaan. Uusiutuva Energia järjestettiin Rakentajamessujen yhteydessä Ekologisen rakentamisen seminaari, jonka avaajana toimi ympäristöministeri Paula Lehtomäki. Seminaarin pääesiintyjällä, ekologisen rakentamisen pioneerilla, arkkitehti Bruno Eratilla oli paljon hyödyllisiä eko-oppeja alueemme rakentamiselle. Pohjois-Pohjanmaan Energiatoimisto julkisti seminaarissa Kuusamon uusiutuvan energian taseen, joka oli 38 % ilman liikennepolttonesteitä. Ekologiseen rakentamiseen perehdyttiin myös alkukesästä Etelä-Suomeen suuntautuneella tutustumismatkalla. Bioenergia-hankekokonaisuus eteni suotuisasti. Loppuvuodesta käynnistyi puupohjaisen bioenergian logistiikkaan painottuva Bioenergian Edelläkävijät -projekti sekä kaasutuksen avulla tuotettuun bioenergiaan keskittyvä BioG-hanke. Rukan matkailukeskuksessa otettiin käyttöön biomassapohjainen kaukolämpölaitos ja Ruka on muutoinkin kunnostautunut ekologiassa siirtymällä vihreän sähkön käyttäjäksi. Taivalkosken Voima Oy teki päätöksen kaukolämpölaitoksen öljykattilan vaihtamisesta biopolttoaineita polttavaksi. Kaivossektori Mustavaaran kaivoksen ympäristövaikutusten arviointi (YVA-prosessi) eteni jouhevasti. Kaivoksen avaamista ja muita toimintoja käsittelevä Feasibility Study etenee vuonna Kaivosalalla arvostetaan rautatiekuljetuksia, mikä huomioitiin myös Koillinen Ulottuvuus -raideliikenneselvityksessä. Koillinen Ulottuvuus -raideliikenneselvitys Pertti Lipposen tekemän Koillinen Ulottuvuus -raide liikenneselvityksen tavoitteena oli Koillis- ja Pohjois-Suomen raideliikenteen tämän hetkisen kuljetusvolyymin päivittäminen. Lisäksi selvityksellä haettiin strategisia suuntaviivoja Pohjois-Suomen ja etenkin Koillismaan poten tiaalisiin raideliikenteen ratkaisuihin sekä konkreettisia esityksiä ja ratkaisumalleja raideliikenteen kehittämiseen. Selvityksessä huomioitiin alueelle mahdollisesti syntyvä kaivostoiminta, Miehet muuttuvan puunjalostusteollisuuden tarpeet, vastuullinen matkailu, Luoteis- Venäjän nousu sekä bioenergia. Kasvavien volyymien johdosta selvitys painottui rautatieliikenteeseen, jonka osalta arvioitiin erilaisia linjausvaihtoehtoja. Selvityksen mukaan sopivimmalta vaihtoehdolta vaikuttaa nykyisen Taivalkosken radan kunnostaminen sekä sen jatka minen Mustavaaran ja Kuusamon kautta Sallaan, jossa se yhtyisi Kemijärven suunnasta tulevaan rataan. Tehty selvitys toimii pohjana mahdollisille jatko selvityksille alueen raideliikenteen kehittämiseksi. Väestö iän, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan Koillis-Suomen Aluekeskuksen alueella Naiset Naimaton Naimisissa Eronnut Leski 8 naturpolis-vuosikertomus 2009 naturpolis-vuosikertomus

7 yrityskehittäminen yrityskehittäminen Yrityskehittämisen uusi toimintamalli käytössä Yritysneuvonnasta vastauksia yrityksen elinkaaren eri vaiheisiin Naturpolis Oy:n yritysneuvonta palvelee toiminnassa olevia yrityksiä, käynnistys- ja suunnitteluvaiheessa olevia yrityksiä sekä oppilaitoksia. Vuonna 2009 yritysneuvonnasta vastasi Taivalkosken yritysasiamies Juhani Mikkelä. Jokaisella asiakasryhmällä on omat, yrityksen elinkaareen sijoittuvat erityistarpeensa. Toimivia yrityksiä neuvottiin mm. rahoitukseen, investointeihin, yrityskauppoihin, myyntiin ja markkinointiin sekä yhteistyökumppaneiden löytämiseen liittyvissä asioissa. Aloittavia yrityksiä opastettiin yrityksen perustamiseen liittyvissä aiheissa sekä annettiin arviointeja liiketoiminnan edellytyksiin ja kannattavuuteen liittyen. Aloittavan yrittäjän tukena Naturpolis tavoittaa suunnitteilla olevat yritykset hyvin mm. järjestämällä yrityksille kerran kuussa infotilaisuuksia, toimimalla yhteistyössä eri oppilaitosten kanssa sekä osallistumalla yrittäjän ammattitutkinto-opiskelijoiden liikeideoiden ja liiketoimintasuunnitelmien arviointeihin. Yritystoimintaan ja yrittäjyyteen kannustetaan järjestämällä säännöllisiä tapahtumia ja seminaareja kaikille yritystoiminnasta kiinnostuneille. Naturpolis tarjoaa tukea, neuvoja ja ohjeita yrityksen elinkaaren eri vaiheisiin. Koillis-Suomen kasvuohjelma -hanke Vuonna 2008 alkaneen Koillis-Suomen kasvuohjelma -hankkeen uudeksi projektipäälliköksi valittiin helmikuussa 2009 Jaana Horttanainen ja uudeksi yrittäjyysvalmentajaksi Ilona Rautalampi. Kasvuohjelman koordinaattorina jatkoi Kirsi Kuosku. Yritysten kasvupotentiaalia ja kehittämistarpeita kartoitettiin Koillismaan suhdannebarometrillä, jonka tuloksena painopistettä suunnattiin yritysten toivomiin tuotteistamisen- ja myynnin- sekä markkinoinnin palveluihin että yhteistyön edistämiseen. Yritysten kehittämistoiveita kartoitettiin myös keskusteluilla alueen yrittäjäjärjestöjen, -organisaatioiden ja yrittäjien kanssa. Syksyllä aloitettiin myös yhteistyö Kuusamon nuorten yrittäjien kanssa. Tapahtumia, tukea ja yhteistoimintaa Kasvuohjelman palveluja kehitettiin edelleen asiakastarpeita vastaaviksi ja suunnattiin entistä enemmän aloittaville ja toimiville yrittäjille. Hautomotyö tuotteistettiin sopimusperustaiseksi yritysten liiketoiminnan kehittämis työksi, jota toteutetaan asiakkaan kanssa solmittavilla kehitys- ja kasvusopimuksilla. Kehittämistyö asiakkaiden kanssa perustuu asiakkaan kehittämiskohteiden löytämiseen yhdessä, projektimaiseen työskentelyyn sekä valmennukselliseen tapaan toimia. Yrittäjien yhteistyön ja kehittämis kulttuurin edistämiseksi aloitettiin yrittäjien yhteiset ryhmävalmennuskokonaisuudet, joissa teemoina olivat tuotteistamisen ja myynnin kehittäminen. Kasvuohjelman palveluja esiteltiin aktiivisesti yrittäjille ja erilaisille sidosryhmille vuoden 2009 aikana. Yrityksille järjestettiin mm. kolmesti Yrittäjyyden tarinoita -aamukahvitilaisuus sekä kaksi Pelonhallintaseminaaria, joissa oli mukana ulkopuoliset esiintyjät. Lisäksi kokoonnuttiin Yrittäjäpäivän merkeissä sekä organisoitiin kaksi tilaisuutta julkisista rahoitusmahdollisuuksista. Vuonna 2009 Koillis-Suomen kasvuohjelma -hankkeessa oli mukana yhteensä 24 yritystä ja 7 muuta organisaatiota. Tilaisuuksiin ja toimenpiteisiin osallistui 317 henkilöä eri yrityksistä. Kasvu- ja kehityssopimuksia tehtiin yhteensä kymmenen yrityksen kanssa. Omistajanvaihdos- ja yritysjärjestelyissä oltiin neuvonantajana 6 yrityksessä. Projektin ansiosta alueelle syntyi 9 uutta yritystä ja 11 työpaikkaa. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset toimialoittain Koillis-Suomen Aluekeskuksen alueella Aloittaneet yritykset Lopettaneet yritykset Alkutuotanto Jalostus Palvelut Koillismaan seudulliset yrityspalvelut 2009 Yhteistyösopimuksen allekirjoittivat seuraavat tahot: Naturpolis Oy, Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy, Koillismaan työ- ja elinkeinotoimisto, Kainuun ammattiopisto, Oulun seudun ammattiopisto Taivalkosken yksikkö, Pohjois-Pohjanmaan verotoimisto Kuusamon yksikkö ja Myötäle ry. YPP-kokoukset 5 krt/v. Yrittäjyys-infotilaisuudet 10 krt/v. Yhteisen internet-portaalin ylläpito (www.kyp.fi). Koillismaan yrityspalvelut esillä Koillismaan Rakentajamessuilla Yhteistyötä tehty kansallisen Yritys- Suomi-järjestelmän kehittämisessä. TE-keskuksen tuotteistettujen palvelujen infopäivä yrittäjille Alueellinen yritysneuvojakoulutus järjestetty verkoston toimijoille Kuusamossa Palvelumatriisista tehty palveluopas yrityksille. Ydinryhmän muodostaminen: Naturpolis Oy, Koillismaan työ- ja elinkeinotoimisto, Koillis-Suomen Aluekoulutus Oy, ProAgria Oulu, Myötäle ry. Verkoston toimijoiden keskinäistä tunnettuutta lisätty toimijoiden kesken omilla infotilaisuuksilla. Koillis-Suomen YES-keskus Koillis-Suomen YES-keskus on vakiinnuttanut palveluiden kysynnän alueellaan. Vireintä toiminta on ollut Nuori Yrittäjyys -aluetoimistopalveluiden osalta. NY 6h -leirejä on pidetty kaikissa alueen kunnissa ja toiminta jatkuu myös tulevaisuudessa. Leireille on osallistunut mm. Kuusamon lukion ja Torangin koulun NY Vuosi Yrittäjänä -ryhmiä, OSAO:n Taivalkosken yksikön aloittavia opiskelijoita sekä Taivalkosken lukion toisen vuosikurssin opiskelijoita. NY Vuosi Yrittäjänä on käynnissä Rukalla, Torangissa ja Kuusamon lukiolla. Rukalla kauppakeskus Kumpareessa pidettiin NY-aluemessut, joilla valittiin kaksi yritystä edustamaan Kuusamoa kansallisille NY-messuille. Lisäksi Posiolla pidettiin lokakuun alussa NY 24h -leiri. 10 naturpolis-vuosikertomus 2009 naturpolis-vuosikertomus

8 yrityskehittäminen yrityskehittäminen ja elokuvakomissio Pohjois-Suomen elokuvakomissio vahvempi toimintaympäristö Isokenkäisten Klubi Ay Koillis-Suomen kasvuohjelman kautta Isokenkäisten Klubille tehtiin kehittämissuunnitelma sekä määriteltiin toimenpiteet markkinoinnin, myynnin ja tuotteistamisen analysointiin ja parantamiseen. Tavoitteena oli yrityksen kannattavuuden kasvattaminen sekä parhaiden palvelu- ja asiakasryhmien löytäminen. Isokenkäisten Klubi osallistui myös Koillis- Suomen kasvuohjelman toteuttamaan matkailuyritysten ryhmävalmennukseen, jossa matkailuyritykset yhdessä ideoivat ja toteuttivat konkreettisia myynnin toimenpiteitä. Isokenkäisten Klubi tarjoaa elämyksiä, maukasta ruokaa sekä majoitus- ja matkailupalveluita erämaan hiljaisuudessa vain parin kilometrin päässä Venäjän rajalta. SKV Isännöinti Oy SKV Isännöinti Oy julkisti kesällä 2009 sijoittavansa uuden kirjanpitokeskuksen Kuusamoon. Alkuvaiheessa yrityksen Kuusamon toimipisteeseen rekrytoitiin kymmenen työntekijää ja vuodelle 2010 on sovittu noin 15 uuden työntekijän palkkaamisesta. Koillismaalla on tehty yli 10 vuotta yritysten asiakaspalvelukeskusten kehittämistyötä. Suuressa osassa hankkeita työskentelee koillismaalainen tiimi, jonka tavoitteena on ollut tehdä yritysten etabloinnissa tarvittavat toimenpiteet helpoksi: SKV Isännöinti on Suomen suurin isännöintialan palvelu yritys, joka toimii 80 paikkakunnalla. Yhtiön palveluksessa on 500 alan ammattilaista. Suomen atk-tarvike Oy Koillis-Suomen kasvuohjelma tuki ja konsultoi Suomen atk-tarvike Oy:tä yrityksen alkutaipaleella sekä vuoden 2010 alussa toteutuneessa yrityskaupassa. Yritykselle tehtiin suunnitelma oikeiden asiakasryhmien löytämiseksi sekä myynnin ja markkinoinnin kehittämiseksi. Matkan varrella Suomen atk-tarvike Oy:lle tuli eteen mahdollisuus ostaa Kuusamossa alalla toimivan yrityksen liiketoiminta ja näin laajentaa asiakaskuntaansa. Koillis-Suomen kasvuohjelma konsultoi Suomen atktarvike Oy:tä liiketoimintakaupan toteuttamisessa. Suomen atk-tarvike myy tietokoneita, ohjelmistoja, oheislaitteita sekä tietoverkkoratkaisuja yrityksille ja kuluttajille. Lisäksi tarjolla on huolto-, asennusja käyttöopastuspalveluita. henkilöiden rekrytointi koulutukseen ja työhön: Koillismaan TE-toimisto koulutus: Kainuun Ammattiopisto (aikoinaan Kuusamon ammatti-instituutti) yhteydenpito ja organisointi: Naturpolis Oy tilajärjestelyt: kunnat ja yritykset Kuusamon seudulle syntyi vuoden 2009 aikana yhteensä yli 30 uutta asiakaspalvelukeskustyöpaikkaa. Koillismaalla eri yritysten ja organisaatioiden Call Centereissä ja muissa asiakaspalvelukeskuksissa työskentelee kaikkiaan lähes 200 henkilöä. Strategiamme mukaisesti haemme alueelle uudenlaisia asiakaspalvelukeskuksia, jolloin löytyy hyviä tekijöitä niin uusille, kuin jo täällä toimiville yrityksille. Yritysten asiakaspalvelukeskusten kehittämisen lisäksi tavoittelemme valtionhallinnon asiakaspalveluiden perustamista Koillismaalle. SKV Isännöinti Oy:n päätös sijoittaa toimintojaan Kuusamoon on ollut tervetullut lisä alueen työpaikkatarjontaan ja siten alueen kehittämiseen. Kuvassa vasemmalta oikealle: Koillismaan työja elinkeinotoimiston johtaja Jouni Korhonen, Naturpolis Oy:n toimialavastaava Tauno Korpela, kirjanpitokeskuksen päällikkö Tarja Nissi-Paloniemi sekä SKV Isännöinti Oy:n omistavan Realia Groupin toimitusjohtaja Risto Kyhälä. Pohjois-Suomen elokuvakomissiotoimintaa kehitettiin vuoden 2009 aikana Pohjois-Suomen elokuvakomissio vahvempi toimintaympäristö -hankkeella, jonka projektikoordinaattorina Kuusamossa toimii Turo Murtovaara. Hankkeen päätavoitteet ja toimenpiteet vuonna 2009 Komissiotoiminnassa alueelle rakennetaan koko Pohjois-Suomea palveleva osaamis-, palvelu- ja markkinointiverkosto. Verkoston tavoitteena on auttaa alueen yrityksiä ja osaajia alueelle tulevien audiovisuaalisen alan tuotantojen hyödyntämisessä. Komissiohankkeen painopiste on palvelutuotannon kehittämisessä sekä alueen yritysten, imagon ja osaamisen markkinoinnissa ja kansainvälistymisessä. Maaliskuussa 2009 Kuusamossa järjestettiin yhteistyössä Filmikaari-hankkeen kanssa Focus on Asia -seminaari, jonka välityksellä Pohjois-Suomeen tuotiin kansainvälisiä vieraita. Vieraille tarjottiin seminaarin aikana mahdollisuus tutustua paikallisiin maisemiin ja palveluihin sekä alueen kuvausmahdollisuuksiin. Puheenvuorot valaisivat yhteistyömahdollisuuksia pohjoismaiden ja Aasian välillä. Lisäksi ne selvensivät Korean ja Singaporen julkisten elokuva-alan tukiorganisaatioiden avustus- ja rahoitusmahdollisuuksia sekä paneutuivat Aasian eri maiden tuotantokulttuureihin ja eroihin pohjoismaalaiseen tuotantokulttuuriin verrattuna. Seminaari keräsi yhteensä 91 ja työpaja 47 osallistujaa. Lisäksi hanke järjesti Kuusamossa castingpäivät tammikuussa 2009, jolloin kerättiin tietoja hankkeen ylläpitämään avustajarekisteriin. Alueen ja sen osaamisen kansainvälinen markkinointi Hanke osallistui helmikuussa Berliinin elokuvafestivaaleille sekä teki matkan Kuusamon rajan takaiseen Venäjään. Berliinin matkan tuloksena on syntynyt yhteyksiä elokuvatuotantoihin. Venäjän matkalla kerrytettiin kuvamateriaalia ja tutkittiin mahdollisuuksia palvelupaketin luomiseksi alueen kuvauksiin. Hanke osallistui myös Cannesin elokuvajuhlille toukokuussa Matkalla luotiin runsaasti uusia asiakaskontakteja ja kartoitettiin uusia markkinointiverkostoja. Lisäksi osallistuttiin Pusanin elokuvafestivaaleille sekä BIFCOM-messuille Koreassa. Matkalla jatkettiin Focus on Asia -seminaarin kautta syntynyttä yhteistyötä Aasiaan. Alueella kuvatut tuotannot Hanke konsultoi vuonna 2009 yhteensä kymmentä tuotantoa. Näistä kuusi oli kansainvälisiä pitkiä elokuvia, kaksi kotimaista pitkää elokuvaa, yksi kansainvälinen tv-sarja ja yksi kansainvälinen mainostuotanto. Kaksi tuotantoa kuvattiin Kuusamossa: mainosvideo hollantilaisen Trans- Avian lennoille sekä belgialainen matkailuohjelma Vlandeeren Vakantieland. Rukan Risti Rukan matkailukeskuksen ensimmäinen lumikappeli, Rukan Risti, siunattiin käyttöön Rakennushankkeeseen osallistuivat Naturpolis Oy:n lisäksi Kuusamon seurakunta, Matkailun Edistämiskeskus (MEK), Kuusamon kaupunki ja Metsähallitus. Kappelin rakentamisesta vastasi Snowhow Oy apunaan Rukan Salongin lumirakentajat. Kappeli palveli kaikille uskontokunnille avoimena hiljentymisen paikkana, mutta oli varattavissa myös yksityistilaisuuksiin, kuten esimerkiksi vihkiäisiin ja kastetilaisuuksiin. Rukan lumikappeli on hyvä esimerkki tulevaisuuden vision mukaisesta ekologisesta rakentamisesta, jossa on hyödynnetty vuosittain uusiutuvaa luonnonmateriaalia eli lunta ja jäätä. 12 naturpolis-vuosikertomus 2009 naturpolis-vuosikertomus

9 matkailu matkailu kuusamo lapland The Call of Four seasons Matkailun kansainvälistymisankkeen päätavoitteena on lisätä Kuusamon lentokentän vaikutusalueen matkailupalveluiden tunnettuutta matkanjärjestäjien keskuudessa. Lisäksi alueen saavutettavuuteen haetaan parannusta etenkin lentoyhteyksien lisäämisen kautta. Yhteinen ääni kuuluu kauemmas. The Call of Four Seasons hankkeen tehtävä on tiivistää yhteistyötä koko Pohjois-Suomen matkailu toimialalla. Vuonna 2009 Kuusamo Lapland -matkailualueen ja -palvelujen tunnetuksi tekemistä jatkettiin mediatyön, matkanjärjestäjävierailujen ja -yhteistyön avulla. Hankkeeseen on sitoutunut yhteensä 52 alueen matkailuviennin avainyritystä. Lisäksi mukana ovat Kuusamon kansainvälisen lentoaseman vaikutusalueen kunnat Kuusamo, Taivalkoski, Pudasjärvi, Posio, Salla, Kemijärvi ja Pelkosenniemi. Yhteistyössä ovat tiiviisti mukana myös alueen kuusi matkailuyhdistystä. Yritysten ja yhdistysten avainhenkilöt ovat vaikuttaneet toimenpiteiden suunnitteluun alueellisessa kansainvälistymistiimissä. Alueellista yhteistyötä tehtiin mm. Iso- Britannian markkinoilla Lapin alueiden ja Visit Finland -organisaation kanssa sekä suorien charter-yhteyksien markkinoinnissa Hollannissa, Belgiassa ja Venäjällä. Toimenpiteissä huomioitiin painotus strategian mukaisiin päämarkkinaalueisiin, joita ovat Venäjä/Ukraina, Beneluxmaat ja Iso-Britannia. Kuusamo, Taivalkoski, Pudasjärvi, Posio, Salla, Kemijärvi ja Pelkosenniemi muodostavat vahvan ja vetovoimaisen matkailualueen, jonka valttikortteja ovat matkailuyrittäjien osaaminen ja pohjoisen moni-ilmeinen erämaaluonto. Yhteistyötä jatkettiin useiden matkanjärjestäjien, Finpron/Visit Finland:n ja liikenneyhtiöiden (mm. Finnair, Blue1) kanssa. Alueen yritykset ovat lisänneet vientitoimenpiteitä ja osallistuneet aktiivisesti myyntipäiville. Kuusamo Lapland -alueella toteutui vuonna 2009 yhteensä 39 matkanjärjestäjä- ja mediavierailua kaikkiaan 25 eri maasta. Tärkein matkanjärjestäjätapahtuma oli helmikuussa MEK:n, Finnairin, Blue1:n ja alueemme yhteistyönä toteutettu Snowball workshop Rukalla. Workshopiin osallistui yhteensä 73 henkilöä 13 eri maasta. Alueen ja yritysten edustajat osallistuivat useaan kansainväliseen myynti- tai messutapahtumaan. Hanke tuki alueen yritysten osallistumista kansainvälisille messuille ja myyntipäiville: vuonna 2009 tukea myönnettiin yhteensä 17 eri yritykselle. 14 naturpolis-vuosikertomus 2009 naturpolis-vuosikertomus

10 matkailu tuloslaskelma ja tase Kuusamo Lapland -alueen ulkomaiset yöpymiset tilinpäätös Iso-Britannia Venäjä & Ukraina Alankomaat Saksa Ranska Espanja Hankkeessa panostettiin etenkin yhteistyöneuvotteluihin matkanjärjestäjien kanssa. Neuvotteluiden tavoitteena oli turvata ja lisätä suoria lomalentoja Benelux-maista, Venäjältä ja Ukrainasta. Neuvotteluissa onnistuttiin ja uusi lentosarja käynnistyi Belgiasta talvikaudella Voigt Travel:n toimesta. Lokakuussa solmittiin Inghamsin kanssa yhteistyösopimus kymmenen lennon charter-sarjan turvaamiseksi Iso-Britanniasta. Hanke solmi viisi merkittävää markkinointiyhteistyösopimusta matkanjärjestäjien kanssa Talven myynnin vauhdittamiseksi toteutettiin Iso-Britanniassa Lapland Winter Wonderland -kampanja yhdessä Visit Finland/UK:n, Lapin Markkinointi Oy:n, Kuusamo Lapland -alueen sekä englantilaisten matkanjärjestäjien kanssa. Kampanjan arvo oli euroa. Nordic Marketingin avustuksella toteutettiin mediakampanja Saksassa ja Sveitsissä Helsingin, Oulun ja Levin kanssa. Voigt Travel -yhteistyönä järjestettiin syksyllä työpajat, joiden tavoitteena oli syventää Voigt Travel:n henkilöstön ja alueemme yritysten yhteistyötä, aluetuntemusta ja tuoteosaamista. Alueen matkailuyritysten lumirakentamista tuettiin hankkimalla muotit, joilla toteutettiin lumi-igluja ja -ravintoloita sekä lumikappeli Rukan alueelle. Kuusamo Food & Travel Naturpolis Oy hallinnoi Kuusamo Food & Travel -yritysryhmähanketta, jota rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus. Hankkeen kokonaisbudjetti on eur ja hankkeessa on mukana kymmenen pk-matkailuyritystä Kuusamosta. Hankkeen toimenpiteet tuotekehitys, paketointi ja hinnoittelu markkinoinnin ja myynnin kehittäminen koulutukset, opintomatkat ja verkottuminen Motiivi ja tavoitteita yhdessä muodostetaan isompi ja uskottavampi kokonaisuus näkyvyys kansainvälisillä markkinoilla riittävä kapasiteetti viime vuosien isot investoinnit saatava kannattamaan yhteistyöllä tuotetaan uusia omaleimaisia ja asiakaslähtöisiä, helposti ostettavia tuotteita ja paketteja sekä luodaan lisäarvoa alueen kehittyvän kv-matkailun tarpeisiin yhteisen myynti- ja markkinointiyhtiön perustan luominen Seitsemän hankeyritystä perusti Finpron rahoittaman St Lapland -nimisen vientirenkaan. Hankkeen vientipäälliköksi palkattiin Jaana Sirkiä ja hankekoordinaattorina toimii Tuija Sulkinoja. 16 naturpolis-vuosikertomus 2009 naturpolis-vuosikertomus

11 tuloslaskelma ja tase tuloslaskelma ja tase Tuloslaskelma Tase Toteutuma Toteutuma Toteutuma Toteutuma Liikevaihto , ,74 Vastaavaa Liiketoiminnan muut tuotot , ,20 Pysyvät vastaavat Materiaalit ja palvelut aineettomat hyödykkeet aineet, tarvikkeet ja tavarat ostot tilikauden aikana , ,98 aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,98 ulkopuoliset palvelut , ,21 Materiaalit ja palvelut , ,19 Henkilöstökulut palkat ja palkkiot , ,74 henkilösivukulut eläkekulut , ,04 muut henkilösivukulut , ,83 henkilösivukulut , ,87 henkilöstökulut , ,61 Poistot ja arvonalentumiset suunnitelman mukaiset poistot , ,95 Poistot ja arvonalentumiset , ,95 Liiketoiminnan muut kulut Vapaaeht. henkilöstökulut , ,53 toimitilakulut , ,88 irtaimistokulut , ,43 matka- ja kuljetuskulut , ,95 mainos- ja edustuskulut , ,54 muut liiketoiminnan kulut , ,36 Liiketoiminnan muut kulut , ,69 Liikevoitto (-tappio) , ,50 Rahoitustuotot ja -kulut muut korko- ja rahoitustuotot 358,81 84,88 korkokulut ja muut rahoituskulut , ,44 Rahoitustuotot ja -kulut , ,56 Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä , ,94 Voitto (tappio) ennen tp. siirtoja ja veroja , ,94 Tuloverot -258, ,66 Tilikauden voitto (tappio) , ,28 aineettomat oikeudet 1.486, ,49 ennakkomaksut 1.500,00 aineettomat hyödykkeet 2.986, ,65 aineelliset hyödykkeet koneet ja kalusto 9.821, ,43 aineelliset hyödykkeet 9.821, ,43 pysyvät vastaavat , ,92 Vaihtuvat vastaavat saamiset lyhytaikaiset myyntisaamiset , ,83 lyhytaikaiset , ,83 siirtosaamiset , ,74 saamiset , ,57 rahat ja pankkisaamiset 5.786, ,03 Vaihtuvat vastaavat , ,60 Vastaavaa , ,52 Vastattavaa Oma pääoma osakepääoma , ,00 ed.tilik.voitto (tappio) 7.283, ,04 tilikauden voitto (tappio) , ,28 oma pääoma , ,32 Vieras pääoma lyhytaikainen lainat rahoituslaitoksilta , ,99 ostovelat , ,55 saadut ennakkomaksut , ,57 muut velat , ,03 siirtovelat , ,06 lyhytaikainen , ,20 Vieras pääoma , ,20 Vastattavaa , ,52 18 naturpolis-vuosikertomus 2009 naturpolis-vuosikertomus

12 hallitus henkilöstö Hallinto ja tiedotus hallitus Toimitusjohtaja Mika Perttunen Tiedottaja Seija Väisänen Sihteeri Tellervo Sotkasiira Projektisihteeri Kirsti Pesonen Projektisihteeri Elsi Riihelä +358 (0) (0) (0) (0) (0) Koillis-Suomen aluekeskusohjelma Ohjelmajohtaja Ville Skinnari +358 (0) Toimialapäällikkö Kari Miettunen +358 (0) Puutoimiala Toimialavastaava Tauno Korpela +358 (0) Uusiutuva energia, ICT Asiantuntija Outi Soudunsaari ( asti) Projektijohtaja Erkki Enkkelä +358 (0) Lentoyhteyksien kehittämishanke Yrityskehityspalvelut Hallituksen puheenjohtaja, Kuusamon kaupunginjohtaja Timo Halonen Varatoimitusjohtaja, Pölkky Oy, yrittäjien edustaja Hannu Virranniemi Posion kunnanjohtaja Mika Riipi Taivalkosken kunnanjohtaja Jukka Mikkonen Kuusamon kaupunginhallituksen edustaja Vesa Ronkainen Toimitusjohtaja Mika Perttunen Yrityskehityspäällikkö Jaana Horttanainen +358 (0) Koillis-Suomen kasvuohjelma Yrittäjyysvalmentaja Ilona Rautalampi +358 (0) Koillis-Suomen kasvuohjelma Koordinaattori Kirsi Kuosku +358 (0) Koillis-Suomen kasvuohjelma Yritysasiamies Juhani Mikkelä +358 (0) Yritysneuvonta Taivalkoski ja Kuusamo Kuusamo Lapland The Call of Four Seasons -matkailun kansainvälistymishanke Yritysneuvoja Antero Lepojärvi +358 (0) Yritysneuvonta, Posio Projektipäällikkö Outi Saastamoinen +358 (0) Toimialavastaava, matkailu Vientikoordinaattori Tuija Sulkinoja +358 (0) Kuusamo Food & Travel -yritysryhmähanke Vientikoordinaattori Kirsti Pitkänen +358 (0) naturpolis-vuosikertomus 2009 naturpolis-vuosikertomus

13 henkilöstö Nuorten yrittäjyyskasvatus Koillis-Suomen YES-keskus Maaseudun kehittäminen Tiedoilla tavoitteisiin -hanke Pohjois-Suomen elokuvakomissio vahvempi toimintaympäristö -hanke Yleistä Naturpolis Oy:stä Projektipäällikkö Hannu Kuusela +358 (0) Projektipäällikkö Hannu Virranniemi +358 (0) Toimialavastaava, alkutuotanto Projektikoordinaattori Turo Murtovaara +358 (0) Naturpolis Oy on Kuusamon kaupungin sekä Taivalkosken ja Posion kuntien omistama, vuonna 2005 perustettu elinkeinojen kehittämisyhtiö. Sen tehtävänä on edistää kannattavan liiketoiminnan ja uusien työpaikkojen syntymistä alueelle, kehittää alueen yritysten toimintaedellytyksiä ja toimintaympäristöä sekä edistää alueellista elinkeinoyhteistyötä. Kitkan Viisaat ry Taivalkosken matkailun yhteistoimintahanke Harjajärven metsäkämpän toimintakonseptin selvitys Projektisuunnittelija Miia-Emilia Kurkinen ( asti) Projektipäällikkö Mikko Muikku +358 (0) Projektipäällikkö Juha Eskola +358 (0) Naturpoliksen joukkue saa uuden viestinviejän Naturpolis Oy:n toimitusjohtajaksi on huhtikuun 2010 alussa valittu Irma-Liisa Lesonen, jolla on laajaa työkokemusta kansainvälisestä yritystoiminnasta ja -rahoituksesta. Koillismaa on Irma-Liisa Lesoselle tuttua seutua, sillä hän on kotoisin Kuusamon naapurikunnasta, Suomussalmen Hossasta. Tuntuu hienolta palata juurilleen, toteaa Lesonen tyytyväisenä, Tämä alue on aina ollut lähellä sydäntäni! Jotakin vanhaa, jotakin uutta. Mitkä asiat tulevat linjaamaan Naturpoliksen toimintaa Irma-Liisan luotsaamana? Alueella tehdään tiivistä yhteistyötä kaikkien kanssa, ja se on vahvuutemme, Irma-Liisa kertoo. On keskeistä että yritys- ja sidosryhmäyhteistyötä tehdään myös tulevaisuudessa. Tämä pätee niin Pohjois-Suomeen kuin Pohjois-Pohjanmaan alueeseenkin. Myös Koillismaan sijainti Venäjän rajanaapurina on Lesosen mukaan tulevaisuudessakin vahvuus, joka on mahdollista hyödyntää: Itärajan ylittävä yhteistyö eri muodoissaan on mahdollisuuksien avaaja, eikä sitä voi missään vaiheessa jättää huomiotta. Miksi yhteistyön tekeminen sitten Lesosen mielestä on niin tärkeää? Vain yhdessä toimien kykenemme vastaamaan ja reagoimaan nopeasti toimintaympäristön haasteisiin tänään ja huomenna, Lesonen sanoo. Alueemme on säilytettävä elinvoimaisuutensa myös tulevaisuudessa. Yhdessä löydämme keinot tämän varmistamiseen. Eteenpäinmeno on mahdollista vain jos strategiat onnistutaan jalkauttamaan käytäntöön. Toimintamalleja on kehitettävä jatkuvasti, jotta ne palvelevat myös käytännön tasolla niille asetettuja tavoitteita. Ja jotta niitä voitaisiin kehittää oikeaan suuntaan, on meidän tehtävämme Naturpoliksessa kuunnella tulevaisuudessakin asiakasta ja olla lähellä sekä yritys- että elinkeinoelämää, Irma-Liisa Lesonen tiivistää. Palvelujamme ovat: Yritysneuvonta ja yrityskehityspalvelut Yritysten sijoittumispalvelut ja toimitila-asiat Yrittäjätapaamiset ja -tapahtumat Kuusamo Region -alueen markkinointi Alueen kehittämishankkeet Yrityspalvelupisteemme sijaitsevat Kuusamon keskustan välittömässä läheisyydessä sekä Posiolla ja Taivalkoskella. Olemme osa valtakunnallista Seudulliset kehittämisyhteisöt (SEKES) -verkostoa. Visio 2015 Naturpolis on luonnon ja ihmisen vuorovaikutukseen liittyvien innovaatioiden, tutkimuksen ja koulutuksen keskittymä. Se on kestävän kehityksen yritysympäristö luonto-osaamisen sekä innovatiivisten toimintatapojen ja rakenteiden kautta. Kärkenä on korkean tason johtajuuskoulutus. Missio Naturpolis on elinkeinojen kehittäjä, tulevaisuuden tekijä. Koillis-Suomesta tehdään Euroopan eliittialue. Arvot NATUR: Luonto Ihmisten kehittämistyötä ympäristön ehdoilla. Elämisen ja hyvinvoinnin perusta, inspiraation lähde. Tulevaisuuden Mahdollisuus. POLIS: Rikastava yhteisö Haluan auttaa Sinua olemaan parhaim millasi Sinun jutussasi Autamme asiakasta kokemaan mielihyvää onnistuneista valinnoista tehokkuus, vaikuttavuus ja tavoitteellisuus. Ymmärrämme oman työmme merkityksen ja roolin pelon kohtaaminen ja halllinta. Yhdessä tekeminen ja oppiminen, näkemysten ja tiedon jalostaminen jaettavaksi, vastuunkantaminen. MENESTYS: Irtiotto ja vaikuttavuus Asiakaslähtöisyys, apu asiakkaan todelliseen haasteeseen. Etäisyyden otto, näkemysten hakeminen, kontaktit ja verkostot. Asioiden näkeminen eri silmin erityisesti markkinoiden näkökulmasta. 22 naturpolis-vuosikertomus 2009

14 Yhdessätekeminen on suuri rikkaus alueemme ehdoton ylivoimatekijä. Se on pakko kokea, sitä ei voi selittää. Kuusamo Posio Taivalkoski , Daddy Finland Oy / Kehitys Oy. Paperin valmistaja on EMAS-rekisteröity.

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Kuusamo-Lapland. Matkailun kansainvälistymisstrategia ja toimijoiden alueellinen yhteistyö

Kuusamo-Lapland. Matkailun kansainvälistymisstrategia ja toimijoiden alueellinen yhteistyö Kuusamo-Lapland Matkailun kansainvälistymisstrategia ja toimijoiden alueellinen yhteistyö Hyvinvointia meille ja muille seminaari Jyväskylän Paviljonki 26.10.2009 Toimitusjohtaja Mika Perttunen Arvomme

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Toteutunut Lv-%

Toteutunut Lv-% 11:12 13.06.2016 Sivu 1 Myyntituotot Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 L I I K E V A I H T O 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot 3750 Vuokratuotot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1

Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1 Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1 Yleistä Vuosi 2012 oli Leijona Catering Oy:n perustamisvuosi. Puolustusvoimien kumppanina yrityksemme juuret ulottuvat kuitenkin syvälle

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

KEHITTÄMIS- HANKKEET 26.4.2016

KEHITTÄMIS- HANKKEET 26.4.2016 KEHITTÄMIS- HANKKEET 26.4.2016 KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET Naturpolis päätoteuttajana Toteutusaika Rahoitus Budjetti Yrityksiä mukana Elintarvikkeista ja luonnosta elinvoimaa Koillismaalle 1.4.2015-31.1.2018

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus 2.10.2015 2.10.2015 Page 1 Oman vesihuollon yhtiöittäminen 2.10.2015 Page 2 Taustatiedot Vesihuollon tuloslaskelma TP 2014 ja TA 2015, tase TP

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 Kaupunginvaltuusto 25.5.20015 Liite 1 56 Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 - Puhdistamohankkeen rahoituksesta on sovittu seuraavaa 2009. Veden käyttömaksuja korotetaan etukäteen

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla.

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla. Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Raskone Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: Suomen valtio %, Governia 15% 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5 Y-tunnus 2462309-3 Liitetiedot 5 Yleistä Pielisen tietoverkko-osuuskunta on perustettu 19.01.2012 ja se on merkitty kaupparekisteriin 22.03.2012 ja ytj-tietokantaan 15.02.2012 alkaen. Osuuskunta on liiketoiminnasta

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

Avoin yhtiö - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Avoin yhtiö - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen.

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Jykesin palvelut yrittäjille Yrittäjä työllistää seminaari 23.11.2016 Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3.

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. 2 0 1 4 L a h t i E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti 27.1. 29.4.2016 Tule osakkaaksi Ylläksen Markkinointi Oy:hyn - mukana olosi on tärkeää. mm. Kolarin kunta on jatkossa vahvasti mukana. Yhteismarkkinoinnista

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 18.3.2011. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 18.3.2011. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 18.3.2011 Vuosi 2010 Yritysohjelmistojen kysyntä elpyi useilla markkinoilla Edelleen merkittäviä eroja eri markkinoiden kesken Liikevaihto nousi

Lisätiedot

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenranta strategia Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenrannan kaupungin Kansainvälistymis- ja Venäjä 2015-16 Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.

Lisätiedot

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Perustettu vuonna 1996 Henkilöstömäärä: 34 (2015) Liikevaihto vuonna 2014: 6,1 milj. euroa, josta kuntarahan

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 01/15-12/15

TULOSLASKELMA Jakso 01/15-12/15 Sivu 7.1 MYYNTITUOTOT Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 22%/23% 297 322,91 280 559,59 Yhteensä 297 322,91 280 559,59 Myynti, rakentamispalvelut 3188 Myynti rakentamispalv. 0%(käänn. alv) 0,00 1 140,00 Yhteensä

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä 31.12.2024 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa)

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Elinkeinojaosto Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Trög Sakari, pj (Viitala Susanna) Juuruspolvi Juhani, vpj (Airaksinen Maarit) Karvo Seija

Lisätiedot