Sisällys. 2 naturpolis-vuosikertomus 2009 naturpolis-vuosikertomus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällys. 2 naturpolis-vuosikertomus 2009 naturpolis-vuosikertomus 2009 3"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2009

2 SISLLYS Sisällys Toimitusjohtajan katsaus...4 Koillis-Suomen aluekeskusohjelma: Keskiössä kehittyminen...6 Yrityskehittämisen uusi toimintamalli käytössä...10 koillis-suomen kasvuohjelma -hanke...10 koillismaan seudulliset yrityspalvelut koillis-suomen YES-keskus...11 Yritysten apuna...12 Pohjois-Suomen elokuvakomissio vahvempi toimintaympäristö...13 Kuusamo Lapland The Call of Four Seasons...14 Kuusamo Food & Travel...16 Tilinpäätös Tuloslaskelma...18 tase...19 Hallitus...20 Henkilöstö...21 Naturpoliksen joukkue saa uuden viestinviejän...22 Yleistä Naturpolis Oy:stä naturpolis-vuosikertomus 2009 naturpolis-vuosikertomus

3 VUOSI 2009 vuosi 2009 Luonto on elämisen ja hyvinvoinnin perusta, inspiraation lähde. Se on tulevaisuuden mahdollisuus. kuusamo posio taivalkoski Vuosi 2009 jäi historiaan taantuman vuotena. Siitä huoli matta alueellamme menestyttiin kaikilla tärkeimmillä paino pistealueilla. Positiivista kehitystä tapahtui saavutetta vuudessa, matkailun kansainvälistymisessä, puutuote klusterissa, bioenergian hyödyntämisessä ja alkutuotannossa. Tämä luo yrittäjyydelle Koillis-Suomen alueella erinomaiset edellytykset. Tänään ja huomenna. 4 naturpolis-vuosikertomus 2009 naturpolis-vuosikertomus

4 Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus yhteisvoimin näkyvyyttä, kuuluvuutta ja kehitystä Kehittämisyhtiön oikeutus tulee asiakaslähtöisyydestä, tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta. Niiden varaan on kaikki kehittä mistyö rakennettava. Elinkeinojen kehittäminen Koillis-Suomen alueella jatkui vuoden 2009 aikana vahvana. Aluekeskusohjelman kaikilla painopistealueilla saavutettavuudessa, matkailun kansainvälistymisessä, puutuoteklusterissa, bioenergiassa ja alkutuotannossa menestyttiin yrittäjyyden edellytyksiä parantaen kansainvälisestä taantumasta huolimatta. Lentoyhteyksien avaaminen erityisesti Pietariin ja Moskovaan on varmasti uusi alku monella tavalla. Vuoden aikana tehtiin rohkea avaus, kun Koillinen ulottuvuus -liikenneselvityksessä esitettiin rautatieyhteyttä tukemaan erityisesti kaivos-, puu- ja matkailualan kehittämistä. Esitystä on nyt vietävä rohkeasti eteenpäin, sille on olemassa kaikki perusteet. Matkailun kehittämisessä tehtiin vahvasti töitä Lappi-yhteistyön rakentamiseksi. Tie on nyt avautumassa, voimat on yhdistettävä ja koko Pohjois-Suomea markkinoitava yhteisesti. Muuta vaihtoehtoa ei ole olemassa, jos halutaan olla rakentamassa vahvaa pohjoiseurooppalaista matkailualuetta kilpailemaan muiden maailmalla jo tunnettujen matkailualueiden kanssa. Erityisen iloinen olen syvällisen ja luottamuksellisen yhteistyön syntymisestä Koillismaan ja Itä-Lapin välille. Yhteinen KOKO-hakemus on tästä hyvä osoitus. Toiminnassa on nyt vahva näyttämisen halu ja yhteistyötä puoltavat painavat seikat. Yhteisissä keskusteluissa ovatkin toistuneet usein toteamukset: muuten emme pärjää, Toimitusjohtaja Mika Perttunen suuntaa nyt kohti uusia haasteita ja uskoo Naturpolis Oy:n luotsin tehtävät luottavaisin mielin Irma-Liisa Lesoselle. yhteistyössä on voimaa, Venäjän mahdollisuudet avautuvat vain yhdessä toimien, vain yhdessä meitä kuunnellaan niin pohjoisessa kuin etelässä... Yhteinen kulttuuriperintö sekä samanlaiset arvot ja juuret antavat myös yhteistoiminnalle lujan pohjan. Siirtyessäni nyt keväällä 2010 Koheesio- ja kilpailukykyohjelman ohjelmajohtajaksi kiitän myös omasta puolestani tahoja, joiden kanssa olen saanut toimitusjohtajana työskennellä. Samalla toivotan seuraajalleni Irma-Liisa Lesoselle mitä parhainta menestystä Naturpolis Oy:n luotsaamisessa kohti uusia ja innostavia näkymiä. Mika Perttunen toimitusjohtaja Naturpolis Oy 4 naturpolis-vuosikertomus 2009 naturpolis-vuosikertomus

5 ToimiALAT toimialat koillis-suomen aluekeskusohjelma: Keskiössä kehittyminen Koillis-Suomessa elettiin vuonna 2009 voimakkaan kehittymisen aikaa. Saavutettavuus, tuotteistaminen, osaamisen voimistaminen ja vihreät arvot teemoittivat vuotta ja piirsivät suuntaviivoja myös tulevaisuuteen. Tekemisen meininki ja näyttämisen halu ovat paras pohja menestymiselle. Yhteistyössä on avain uusiin mahdollisuuksiin. Yhteistyötä yli rajojen Aluekeskusohjelman henkilöstö oli mukana varmistamassa tullihallituksen investointeja Kuusamo-Suoperän raja-asemalla sekä neuvottelemassa viisumihelpotuksia Venäjän Federaation pääkonsuli Safronovin vieraillessa Kuusamossa. Lähialueyhteistyössä panostettiin Alakurtin teollisuuspuistohankkeen kehittämiseen. Muiden kehittämisyhtiöiden kanssa tiivistettiin yhteistyötä erityisesti Vihreä matkailukeskus -konseptin puitteissa. Kansainvälistä ulottuvuutta ja yhteistyön mahdollisuuksia haettiin Intian Delhissä pidetystä Cleantech-ilmastokokouksesta ja messutapahtumasta, joihin Kuusamon kaupunginjohtaja Timo Halonen ja ohjelmajohtaja Ville Skinnari osallistuivat yhdessä Pölkky Oy:n, Kuusamo Hirsitalot Oy:n ja SnowSecure Oy:n edustajien kanssa. Koillis-Suomen aluekeskusohjelmassa valmisteltiin tulevaa Koheesio- ja kilpailukykyohjelmaa yhdessä Itä-Lapin kuntien kanssa. Hakemus toimitettiin työ- ja elinkeinoministeriölle kesäkuussa Mukaan ohjelmaan sitoutuivat Kuusamon, Taivalkosken ja Posion kuntien lisäksi Itä-Lapin kunnat Kemijärvi, Salla, Pelkosenniemi ja Savukoski. Tavoitteena on Koillis-Suomen alueella osaaminen ja kehittyminen on vahvaa yli toimialarajojen. käynnistää näiden seitsemän kunnan yhteinen toiminta-alue vuoden 2010 alusta. Aluekeskusohjelman yleinen strategiatyö painottui seuraavassa kuvattujen kokonaisuuksien kehittämiseen. Metsätoimiala ja puuklusteri Naturpolis Oy vahvisti puuklusterin resursseja kokopäiväisellä toimialavastaavalla. Puutoimialan yritykset yhdessä toimialavastaavan kanssa valmistelivat toimenpide-ohjelman, jonka tavoitteena on alueen yritysten osaamisen kehittäminen ja työvoiman saannin varmistaminen. Mekaanisen puunjalostuksen jalostusarvon kasvattaminen oli toimialatyön prioriteetti: huonekalu- ja puusepänteollisuuden yritysten paikallista alihankintaa ja koneiden yhteiskäyttöä kokeiltiin ja lisättiin huomattavasti. Lisäksi yrityksiin laadittiin yrityskohtaiset kehittämissuunnitelmat tavoitteenaan liikevaihdon huomattava kasvu ja jalostusarvon huomattava lisääntyminen. Tiivis yhteistyö valtakunnan tasolla Puu Suomi -hankkeen ja TEM:n strategisen metsäohjelman kanssa toi tulosta mm. tiiviin edunvalvonnan muodossa. 6 naturpolis-vuosikertomus 2009 naturpolis-vuosikertomus

6 ToimiALAt toimialat Monien mahdollisuuksien Koillis-Suomi luottaa vahvuuksinaan ainutkertaiseen luontoon, ihmisten osaamiseen ja ammattitaitoon sekä vihreisiin arvoihin. Kuusamo, Salla, Taivalkoski ja Posio muodostavat km 2 :n laajuisen kehittyvän, elävän ja monipuolisen Koillis-Suomen elinkeinoalueen. Yhteinen 300 km:n pituinen raja Venäjän kanssa avaa uusia mahdollisuuksia mm. matkailutoimialalle idän suuntaan. Alkutuotanto Alkutuotannon toimialan osalta toiminta painottui Tiedoilla tavoitteisiin -hankkeen kautta tapahtuneeseen maatalousyrittäjille suunnattuun kehittämistyöhön. Aktiivisen markkinoinnin myötä hankkeeseen liittyi mukaan seitsemän yrittäjää, joten toimintavuoden päättyessä hankkeessa oli mukana yhteensä 53 yrittäjää. Hanke järjesti neljä yleistä koulutuspäivää, joihin osallistui 45 eri henkilöä. Sukupolvenvaihdos-suunnitteluun ja yrityksen johtamiseen liittyvää, yrityksissä tapahtuvaa ohjausta annettiin 51 yrittäjälle. Hankkeen järjestämät kaksi opintomatkaa suuntautuivat maatilojen biokaasulaitoksiin Haapajärvelle ja Nivalaan, sekä KoneAgria näyttelyyn Jyväskylään. Toimintavuoden loppupuolella työstettiin toimialalle oma internet-sivusto, joka sisältää koulutus- ja tapahtumakalenterin sekä toimii muiltakin osin tiedotuskanavana yrittäjille ja muille alan sidosryhmille. Kansainvälinen matkailu Naturpolis Oy ja Kemijärvi käynnistivät tehostetut erityistoimet Venäjän suuntaan vientirengashankkeen puitteissa. Tavoitteena oli lentoliikenteen kehittäminen Venäjän pääkentiltä suorien Pietarin-reittilentojen sekä uusien Moskovancharter-yhteyksien muodossa. Molemmilta kentiltä tuleekin talveksi 2010 liikennettä, joten neuvotteluissa onnistuttiin erinomaisesti. Uuden alueellisen incoming-matkatoimiston perustamisedellytyksiä selvitettiin. Tähän liittyvinä toimenpiteinä käytiin sidosryhmäneuvottelut, laadittiin liiketoimintamalli, tehtiin juridinen selvitystyö sekä toimenpide-esitykset matkailuyrityksille ja Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistykselle. Taivalkosken matkailun kaksivuotinen yhteistoimintahanke aloitti toimintansa elokuussa. Hankkeen tavoitteena on yritysten yhteistoiminnan vahvistaminen kansainvälisessä matkailussa ja palveluiden tuotteistamisessa. Pyrkimyksenä on, että hankkeen päätyttyä Taivalkosken matkailuyritykset ovat vahvempia osallistumaan koko Kuusamo-Lapland -matkailualueen kansainväliseen matkailuliiketoimintaan. Uusiutuva Energia järjestettiin Rakentajamessujen yhteydessä Ekologisen rakentamisen seminaari, jonka avaajana toimi ympäristöministeri Paula Lehtomäki. Seminaarin pääesiintyjällä, ekologisen rakentamisen pioneerilla, arkkitehti Bruno Eratilla oli paljon hyödyllisiä eko-oppeja alueemme rakentamiselle. Pohjois-Pohjanmaan Energiatoimisto julkisti seminaarissa Kuusamon uusiutuvan energian taseen, joka oli 38 % ilman liikennepolttonesteitä. Ekologiseen rakentamiseen perehdyttiin myös alkukesästä Etelä-Suomeen suuntautuneella tutustumismatkalla. Bioenergia-hankekokonaisuus eteni suotuisasti. Loppuvuodesta käynnistyi puupohjaisen bioenergian logistiikkaan painottuva Bioenergian Edelläkävijät -projekti sekä kaasutuksen avulla tuotettuun bioenergiaan keskittyvä BioG-hanke. Rukan matkailukeskuksessa otettiin käyttöön biomassapohjainen kaukolämpölaitos ja Ruka on muutoinkin kunnostautunut ekologiassa siirtymällä vihreän sähkön käyttäjäksi. Taivalkosken Voima Oy teki päätöksen kaukolämpölaitoksen öljykattilan vaihtamisesta biopolttoaineita polttavaksi. Kaivossektori Mustavaaran kaivoksen ympäristövaikutusten arviointi (YVA-prosessi) eteni jouhevasti. Kaivoksen avaamista ja muita toimintoja käsittelevä Feasibility Study etenee vuonna Kaivosalalla arvostetaan rautatiekuljetuksia, mikä huomioitiin myös Koillinen Ulottuvuus -raideliikenneselvityksessä. Koillinen Ulottuvuus -raideliikenneselvitys Pertti Lipposen tekemän Koillinen Ulottuvuus -raide liikenneselvityksen tavoitteena oli Koillis- ja Pohjois-Suomen raideliikenteen tämän hetkisen kuljetusvolyymin päivittäminen. Lisäksi selvityksellä haettiin strategisia suuntaviivoja Pohjois-Suomen ja etenkin Koillismaan poten tiaalisiin raideliikenteen ratkaisuihin sekä konkreettisia esityksiä ja ratkaisumalleja raideliikenteen kehittämiseen. Selvityksessä huomioitiin alueelle mahdollisesti syntyvä kaivostoiminta, Miehet muuttuvan puunjalostusteollisuuden tarpeet, vastuullinen matkailu, Luoteis- Venäjän nousu sekä bioenergia. Kasvavien volyymien johdosta selvitys painottui rautatieliikenteeseen, jonka osalta arvioitiin erilaisia linjausvaihtoehtoja. Selvityksen mukaan sopivimmalta vaihtoehdolta vaikuttaa nykyisen Taivalkosken radan kunnostaminen sekä sen jatka minen Mustavaaran ja Kuusamon kautta Sallaan, jossa se yhtyisi Kemijärven suunnasta tulevaan rataan. Tehty selvitys toimii pohjana mahdollisille jatko selvityksille alueen raideliikenteen kehittämiseksi. Väestö iän, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan Koillis-Suomen Aluekeskuksen alueella Naiset Naimaton Naimisissa Eronnut Leski 8 naturpolis-vuosikertomus 2009 naturpolis-vuosikertomus

7 yrityskehittäminen yrityskehittäminen Yrityskehittämisen uusi toimintamalli käytössä Yritysneuvonnasta vastauksia yrityksen elinkaaren eri vaiheisiin Naturpolis Oy:n yritysneuvonta palvelee toiminnassa olevia yrityksiä, käynnistys- ja suunnitteluvaiheessa olevia yrityksiä sekä oppilaitoksia. Vuonna 2009 yritysneuvonnasta vastasi Taivalkosken yritysasiamies Juhani Mikkelä. Jokaisella asiakasryhmällä on omat, yrityksen elinkaareen sijoittuvat erityistarpeensa. Toimivia yrityksiä neuvottiin mm. rahoitukseen, investointeihin, yrityskauppoihin, myyntiin ja markkinointiin sekä yhteistyökumppaneiden löytämiseen liittyvissä asioissa. Aloittavia yrityksiä opastettiin yrityksen perustamiseen liittyvissä aiheissa sekä annettiin arviointeja liiketoiminnan edellytyksiin ja kannattavuuteen liittyen. Aloittavan yrittäjän tukena Naturpolis tavoittaa suunnitteilla olevat yritykset hyvin mm. järjestämällä yrityksille kerran kuussa infotilaisuuksia, toimimalla yhteistyössä eri oppilaitosten kanssa sekä osallistumalla yrittäjän ammattitutkinto-opiskelijoiden liikeideoiden ja liiketoimintasuunnitelmien arviointeihin. Yritystoimintaan ja yrittäjyyteen kannustetaan järjestämällä säännöllisiä tapahtumia ja seminaareja kaikille yritystoiminnasta kiinnostuneille. Naturpolis tarjoaa tukea, neuvoja ja ohjeita yrityksen elinkaaren eri vaiheisiin. Koillis-Suomen kasvuohjelma -hanke Vuonna 2008 alkaneen Koillis-Suomen kasvuohjelma -hankkeen uudeksi projektipäälliköksi valittiin helmikuussa 2009 Jaana Horttanainen ja uudeksi yrittäjyysvalmentajaksi Ilona Rautalampi. Kasvuohjelman koordinaattorina jatkoi Kirsi Kuosku. Yritysten kasvupotentiaalia ja kehittämistarpeita kartoitettiin Koillismaan suhdannebarometrillä, jonka tuloksena painopistettä suunnattiin yritysten toivomiin tuotteistamisen- ja myynnin- sekä markkinoinnin palveluihin että yhteistyön edistämiseen. Yritysten kehittämistoiveita kartoitettiin myös keskusteluilla alueen yrittäjäjärjestöjen, -organisaatioiden ja yrittäjien kanssa. Syksyllä aloitettiin myös yhteistyö Kuusamon nuorten yrittäjien kanssa. Tapahtumia, tukea ja yhteistoimintaa Kasvuohjelman palveluja kehitettiin edelleen asiakastarpeita vastaaviksi ja suunnattiin entistä enemmän aloittaville ja toimiville yrittäjille. Hautomotyö tuotteistettiin sopimusperustaiseksi yritysten liiketoiminnan kehittämis työksi, jota toteutetaan asiakkaan kanssa solmittavilla kehitys- ja kasvusopimuksilla. Kehittämistyö asiakkaiden kanssa perustuu asiakkaan kehittämiskohteiden löytämiseen yhdessä, projektimaiseen työskentelyyn sekä valmennukselliseen tapaan toimia. Yrittäjien yhteistyön ja kehittämis kulttuurin edistämiseksi aloitettiin yrittäjien yhteiset ryhmävalmennuskokonaisuudet, joissa teemoina olivat tuotteistamisen ja myynnin kehittäminen. Kasvuohjelman palveluja esiteltiin aktiivisesti yrittäjille ja erilaisille sidosryhmille vuoden 2009 aikana. Yrityksille järjestettiin mm. kolmesti Yrittäjyyden tarinoita -aamukahvitilaisuus sekä kaksi Pelonhallintaseminaaria, joissa oli mukana ulkopuoliset esiintyjät. Lisäksi kokoonnuttiin Yrittäjäpäivän merkeissä sekä organisoitiin kaksi tilaisuutta julkisista rahoitusmahdollisuuksista. Vuonna 2009 Koillis-Suomen kasvuohjelma -hankkeessa oli mukana yhteensä 24 yritystä ja 7 muuta organisaatiota. Tilaisuuksiin ja toimenpiteisiin osallistui 317 henkilöä eri yrityksistä. Kasvu- ja kehityssopimuksia tehtiin yhteensä kymmenen yrityksen kanssa. Omistajanvaihdos- ja yritysjärjestelyissä oltiin neuvonantajana 6 yrityksessä. Projektin ansiosta alueelle syntyi 9 uutta yritystä ja 11 työpaikkaa. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset toimialoittain Koillis-Suomen Aluekeskuksen alueella Aloittaneet yritykset Lopettaneet yritykset Alkutuotanto Jalostus Palvelut Koillismaan seudulliset yrityspalvelut 2009 Yhteistyösopimuksen allekirjoittivat seuraavat tahot: Naturpolis Oy, Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy, Koillismaan työ- ja elinkeinotoimisto, Kainuun ammattiopisto, Oulun seudun ammattiopisto Taivalkosken yksikkö, Pohjois-Pohjanmaan verotoimisto Kuusamon yksikkö ja Myötäle ry. YPP-kokoukset 5 krt/v. Yrittäjyys-infotilaisuudet 10 krt/v. Yhteisen internet-portaalin ylläpito ( Koillismaan yrityspalvelut esillä Koillismaan Rakentajamessuilla Yhteistyötä tehty kansallisen Yritys- Suomi-järjestelmän kehittämisessä. TE-keskuksen tuotteistettujen palvelujen infopäivä yrittäjille Alueellinen yritysneuvojakoulutus järjestetty verkoston toimijoille Kuusamossa Palvelumatriisista tehty palveluopas yrityksille. Ydinryhmän muodostaminen: Naturpolis Oy, Koillismaan työ- ja elinkeinotoimisto, Koillis-Suomen Aluekoulutus Oy, ProAgria Oulu, Myötäle ry. Verkoston toimijoiden keskinäistä tunnettuutta lisätty toimijoiden kesken omilla infotilaisuuksilla. Koillis-Suomen YES-keskus Koillis-Suomen YES-keskus on vakiinnuttanut palveluiden kysynnän alueellaan. Vireintä toiminta on ollut Nuori Yrittäjyys -aluetoimistopalveluiden osalta. NY 6h -leirejä on pidetty kaikissa alueen kunnissa ja toiminta jatkuu myös tulevaisuudessa. Leireille on osallistunut mm. Kuusamon lukion ja Torangin koulun NY Vuosi Yrittäjänä -ryhmiä, OSAO:n Taivalkosken yksikön aloittavia opiskelijoita sekä Taivalkosken lukion toisen vuosikurssin opiskelijoita. NY Vuosi Yrittäjänä on käynnissä Rukalla, Torangissa ja Kuusamon lukiolla. Rukalla kauppakeskus Kumpareessa pidettiin NY-aluemessut, joilla valittiin kaksi yritystä edustamaan Kuusamoa kansallisille NY-messuille. Lisäksi Posiolla pidettiin lokakuun alussa NY 24h -leiri. 10 naturpolis-vuosikertomus 2009 naturpolis-vuosikertomus

8 yrityskehittäminen yrityskehittäminen ja elokuvakomissio Pohjois-Suomen elokuvakomissio vahvempi toimintaympäristö Isokenkäisten Klubi Ay Koillis-Suomen kasvuohjelman kautta Isokenkäisten Klubille tehtiin kehittämissuunnitelma sekä määriteltiin toimenpiteet markkinoinnin, myynnin ja tuotteistamisen analysointiin ja parantamiseen. Tavoitteena oli yrityksen kannattavuuden kasvattaminen sekä parhaiden palvelu- ja asiakasryhmien löytäminen. Isokenkäisten Klubi osallistui myös Koillis- Suomen kasvuohjelman toteuttamaan matkailuyritysten ryhmävalmennukseen, jossa matkailuyritykset yhdessä ideoivat ja toteuttivat konkreettisia myynnin toimenpiteitä. Isokenkäisten Klubi tarjoaa elämyksiä, maukasta ruokaa sekä majoitus- ja matkailupalveluita erämaan hiljaisuudessa vain parin kilometrin päässä Venäjän rajalta. SKV Isännöinti Oy SKV Isännöinti Oy julkisti kesällä 2009 sijoittavansa uuden kirjanpitokeskuksen Kuusamoon. Alkuvaiheessa yrityksen Kuusamon toimipisteeseen rekrytoitiin kymmenen työntekijää ja vuodelle 2010 on sovittu noin 15 uuden työntekijän palkkaamisesta. Koillismaalla on tehty yli 10 vuotta yritysten asiakaspalvelukeskusten kehittämistyötä. Suuressa osassa hankkeita työskentelee koillismaalainen tiimi, jonka tavoitteena on ollut tehdä yritysten etabloinnissa tarvittavat toimenpiteet helpoksi: SKV Isännöinti on Suomen suurin isännöintialan palvelu yritys, joka toimii 80 paikkakunnalla. Yhtiön palveluksessa on 500 alan ammattilaista. Suomen atk-tarvike Oy Koillis-Suomen kasvuohjelma tuki ja konsultoi Suomen atk-tarvike Oy:tä yrityksen alkutaipaleella sekä vuoden 2010 alussa toteutuneessa yrityskaupassa. Yritykselle tehtiin suunnitelma oikeiden asiakasryhmien löytämiseksi sekä myynnin ja markkinoinnin kehittämiseksi. Matkan varrella Suomen atk-tarvike Oy:lle tuli eteen mahdollisuus ostaa Kuusamossa alalla toimivan yrityksen liiketoiminta ja näin laajentaa asiakaskuntaansa. Koillis-Suomen kasvuohjelma konsultoi Suomen atktarvike Oy:tä liiketoimintakaupan toteuttamisessa. Suomen atk-tarvike myy tietokoneita, ohjelmistoja, oheislaitteita sekä tietoverkkoratkaisuja yrityksille ja kuluttajille. Lisäksi tarjolla on huolto-, asennusja käyttöopastuspalveluita. henkilöiden rekrytointi koulutukseen ja työhön: Koillismaan TE-toimisto koulutus: Kainuun Ammattiopisto (aikoinaan Kuusamon ammatti-instituutti) yhteydenpito ja organisointi: Naturpolis Oy tilajärjestelyt: kunnat ja yritykset Kuusamon seudulle syntyi vuoden 2009 aikana yhteensä yli 30 uutta asiakaspalvelukeskustyöpaikkaa. Koillismaalla eri yritysten ja organisaatioiden Call Centereissä ja muissa asiakaspalvelukeskuksissa työskentelee kaikkiaan lähes 200 henkilöä. Strategiamme mukaisesti haemme alueelle uudenlaisia asiakaspalvelukeskuksia, jolloin löytyy hyviä tekijöitä niin uusille, kuin jo täällä toimiville yrityksille. Yritysten asiakaspalvelukeskusten kehittämisen lisäksi tavoittelemme valtionhallinnon asiakaspalveluiden perustamista Koillismaalle. SKV Isännöinti Oy:n päätös sijoittaa toimintojaan Kuusamoon on ollut tervetullut lisä alueen työpaikkatarjontaan ja siten alueen kehittämiseen. Kuvassa vasemmalta oikealle: Koillismaan työja elinkeinotoimiston johtaja Jouni Korhonen, Naturpolis Oy:n toimialavastaava Tauno Korpela, kirjanpitokeskuksen päällikkö Tarja Nissi-Paloniemi sekä SKV Isännöinti Oy:n omistavan Realia Groupin toimitusjohtaja Risto Kyhälä. Pohjois-Suomen elokuvakomissiotoimintaa kehitettiin vuoden 2009 aikana Pohjois-Suomen elokuvakomissio vahvempi toimintaympäristö -hankkeella, jonka projektikoordinaattorina Kuusamossa toimii Turo Murtovaara. Hankkeen päätavoitteet ja toimenpiteet vuonna 2009 Komissiotoiminnassa alueelle rakennetaan koko Pohjois-Suomea palveleva osaamis-, palvelu- ja markkinointiverkosto. Verkoston tavoitteena on auttaa alueen yrityksiä ja osaajia alueelle tulevien audiovisuaalisen alan tuotantojen hyödyntämisessä. Komissiohankkeen painopiste on palvelutuotannon kehittämisessä sekä alueen yritysten, imagon ja osaamisen markkinoinnissa ja kansainvälistymisessä. Maaliskuussa 2009 Kuusamossa järjestettiin yhteistyössä Filmikaari-hankkeen kanssa Focus on Asia -seminaari, jonka välityksellä Pohjois-Suomeen tuotiin kansainvälisiä vieraita. Vieraille tarjottiin seminaarin aikana mahdollisuus tutustua paikallisiin maisemiin ja palveluihin sekä alueen kuvausmahdollisuuksiin. Puheenvuorot valaisivat yhteistyömahdollisuuksia pohjoismaiden ja Aasian välillä. Lisäksi ne selvensivät Korean ja Singaporen julkisten elokuva-alan tukiorganisaatioiden avustus- ja rahoitusmahdollisuuksia sekä paneutuivat Aasian eri maiden tuotantokulttuureihin ja eroihin pohjoismaalaiseen tuotantokulttuuriin verrattuna. Seminaari keräsi yhteensä 91 ja työpaja 47 osallistujaa. Lisäksi hanke järjesti Kuusamossa castingpäivät tammikuussa 2009, jolloin kerättiin tietoja hankkeen ylläpitämään avustajarekisteriin. Alueen ja sen osaamisen kansainvälinen markkinointi Hanke osallistui helmikuussa Berliinin elokuvafestivaaleille sekä teki matkan Kuusamon rajan takaiseen Venäjään. Berliinin matkan tuloksena on syntynyt yhteyksiä elokuvatuotantoihin. Venäjän matkalla kerrytettiin kuvamateriaalia ja tutkittiin mahdollisuuksia palvelupaketin luomiseksi alueen kuvauksiin. Hanke osallistui myös Cannesin elokuvajuhlille toukokuussa Matkalla luotiin runsaasti uusia asiakaskontakteja ja kartoitettiin uusia markkinointiverkostoja. Lisäksi osallistuttiin Pusanin elokuvafestivaaleille sekä BIFCOM-messuille Koreassa. Matkalla jatkettiin Focus on Asia -seminaarin kautta syntynyttä yhteistyötä Aasiaan. Alueella kuvatut tuotannot Hanke konsultoi vuonna 2009 yhteensä kymmentä tuotantoa. Näistä kuusi oli kansainvälisiä pitkiä elokuvia, kaksi kotimaista pitkää elokuvaa, yksi kansainvälinen tv-sarja ja yksi kansainvälinen mainostuotanto. Kaksi tuotantoa kuvattiin Kuusamossa: mainosvideo hollantilaisen Trans- Avian lennoille sekä belgialainen matkailuohjelma Vlandeeren Vakantieland. Rukan Risti Rukan matkailukeskuksen ensimmäinen lumikappeli, Rukan Risti, siunattiin käyttöön Rakennushankkeeseen osallistuivat Naturpolis Oy:n lisäksi Kuusamon seurakunta, Matkailun Edistämiskeskus (MEK), Kuusamon kaupunki ja Metsähallitus. Kappelin rakentamisesta vastasi Snowhow Oy apunaan Rukan Salongin lumirakentajat. Kappeli palveli kaikille uskontokunnille avoimena hiljentymisen paikkana, mutta oli varattavissa myös yksityistilaisuuksiin, kuten esimerkiksi vihkiäisiin ja kastetilaisuuksiin. Rukan lumikappeli on hyvä esimerkki tulevaisuuden vision mukaisesta ekologisesta rakentamisesta, jossa on hyödynnetty vuosittain uusiutuvaa luonnonmateriaalia eli lunta ja jäätä. 12 naturpolis-vuosikertomus 2009 naturpolis-vuosikertomus

9 matkailu matkailu kuusamo lapland The Call of Four seasons Matkailun kansainvälistymisankkeen päätavoitteena on lisätä Kuusamon lentokentän vaikutusalueen matkailupalveluiden tunnettuutta matkanjärjestäjien keskuudessa. Lisäksi alueen saavutettavuuteen haetaan parannusta etenkin lentoyhteyksien lisäämisen kautta. Yhteinen ääni kuuluu kauemmas. The Call of Four Seasons hankkeen tehtävä on tiivistää yhteistyötä koko Pohjois-Suomen matkailu toimialalla. Vuonna 2009 Kuusamo Lapland -matkailualueen ja -palvelujen tunnetuksi tekemistä jatkettiin mediatyön, matkanjärjestäjävierailujen ja -yhteistyön avulla. Hankkeeseen on sitoutunut yhteensä 52 alueen matkailuviennin avainyritystä. Lisäksi mukana ovat Kuusamon kansainvälisen lentoaseman vaikutusalueen kunnat Kuusamo, Taivalkoski, Pudasjärvi, Posio, Salla, Kemijärvi ja Pelkosenniemi. Yhteistyössä ovat tiiviisti mukana myös alueen kuusi matkailuyhdistystä. Yritysten ja yhdistysten avainhenkilöt ovat vaikuttaneet toimenpiteiden suunnitteluun alueellisessa kansainvälistymistiimissä. Alueellista yhteistyötä tehtiin mm. Iso- Britannian markkinoilla Lapin alueiden ja Visit Finland -organisaation kanssa sekä suorien charter-yhteyksien markkinoinnissa Hollannissa, Belgiassa ja Venäjällä. Toimenpiteissä huomioitiin painotus strategian mukaisiin päämarkkinaalueisiin, joita ovat Venäjä/Ukraina, Beneluxmaat ja Iso-Britannia. Kuusamo, Taivalkoski, Pudasjärvi, Posio, Salla, Kemijärvi ja Pelkosenniemi muodostavat vahvan ja vetovoimaisen matkailualueen, jonka valttikortteja ovat matkailuyrittäjien osaaminen ja pohjoisen moni-ilmeinen erämaaluonto. Yhteistyötä jatkettiin useiden matkanjärjestäjien, Finpron/Visit Finland:n ja liikenneyhtiöiden (mm. Finnair, Blue1) kanssa. Alueen yritykset ovat lisänneet vientitoimenpiteitä ja osallistuneet aktiivisesti myyntipäiville. Kuusamo Lapland -alueella toteutui vuonna 2009 yhteensä 39 matkanjärjestäjä- ja mediavierailua kaikkiaan 25 eri maasta. Tärkein matkanjärjestäjätapahtuma oli helmikuussa MEK:n, Finnairin, Blue1:n ja alueemme yhteistyönä toteutettu Snowball workshop Rukalla. Workshopiin osallistui yhteensä 73 henkilöä 13 eri maasta. Alueen ja yritysten edustajat osallistuivat useaan kansainväliseen myynti- tai messutapahtumaan. Hanke tuki alueen yritysten osallistumista kansainvälisille messuille ja myyntipäiville: vuonna 2009 tukea myönnettiin yhteensä 17 eri yritykselle. 14 naturpolis-vuosikertomus 2009 naturpolis-vuosikertomus

10 matkailu tuloslaskelma ja tase Kuusamo Lapland -alueen ulkomaiset yöpymiset tilinpäätös Iso-Britannia Venäjä & Ukraina Alankomaat Saksa Ranska Espanja Hankkeessa panostettiin etenkin yhteistyöneuvotteluihin matkanjärjestäjien kanssa. Neuvotteluiden tavoitteena oli turvata ja lisätä suoria lomalentoja Benelux-maista, Venäjältä ja Ukrainasta. Neuvotteluissa onnistuttiin ja uusi lentosarja käynnistyi Belgiasta talvikaudella Voigt Travel:n toimesta. Lokakuussa solmittiin Inghamsin kanssa yhteistyösopimus kymmenen lennon charter-sarjan turvaamiseksi Iso-Britanniasta. Hanke solmi viisi merkittävää markkinointiyhteistyösopimusta matkanjärjestäjien kanssa Talven myynnin vauhdittamiseksi toteutettiin Iso-Britanniassa Lapland Winter Wonderland -kampanja yhdessä Visit Finland/UK:n, Lapin Markkinointi Oy:n, Kuusamo Lapland -alueen sekä englantilaisten matkanjärjestäjien kanssa. Kampanjan arvo oli euroa. Nordic Marketingin avustuksella toteutettiin mediakampanja Saksassa ja Sveitsissä Helsingin, Oulun ja Levin kanssa. Voigt Travel -yhteistyönä järjestettiin syksyllä työpajat, joiden tavoitteena oli syventää Voigt Travel:n henkilöstön ja alueemme yritysten yhteistyötä, aluetuntemusta ja tuoteosaamista. Alueen matkailuyritysten lumirakentamista tuettiin hankkimalla muotit, joilla toteutettiin lumi-igluja ja -ravintoloita sekä lumikappeli Rukan alueelle. Kuusamo Food & Travel Naturpolis Oy hallinnoi Kuusamo Food & Travel -yritysryhmähanketta, jota rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus. Hankkeen kokonaisbudjetti on eur ja hankkeessa on mukana kymmenen pk-matkailuyritystä Kuusamosta. Hankkeen toimenpiteet tuotekehitys, paketointi ja hinnoittelu markkinoinnin ja myynnin kehittäminen koulutukset, opintomatkat ja verkottuminen Motiivi ja tavoitteita yhdessä muodostetaan isompi ja uskottavampi kokonaisuus näkyvyys kansainvälisillä markkinoilla riittävä kapasiteetti viime vuosien isot investoinnit saatava kannattamaan yhteistyöllä tuotetaan uusia omaleimaisia ja asiakaslähtöisiä, helposti ostettavia tuotteita ja paketteja sekä luodaan lisäarvoa alueen kehittyvän kv-matkailun tarpeisiin yhteisen myynti- ja markkinointiyhtiön perustan luominen Seitsemän hankeyritystä perusti Finpron rahoittaman St Lapland -nimisen vientirenkaan. Hankkeen vientipäälliköksi palkattiin Jaana Sirkiä ja hankekoordinaattorina toimii Tuija Sulkinoja. 16 naturpolis-vuosikertomus 2009 naturpolis-vuosikertomus

11 tuloslaskelma ja tase tuloslaskelma ja tase Tuloslaskelma Tase Toteutuma Toteutuma Toteutuma Toteutuma Liikevaihto , ,74 Vastaavaa Liiketoiminnan muut tuotot , ,20 Pysyvät vastaavat Materiaalit ja palvelut aineettomat hyödykkeet aineet, tarvikkeet ja tavarat ostot tilikauden aikana , ,98 aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,98 ulkopuoliset palvelut , ,21 Materiaalit ja palvelut , ,19 Henkilöstökulut palkat ja palkkiot , ,74 henkilösivukulut eläkekulut , ,04 muut henkilösivukulut , ,83 henkilösivukulut , ,87 henkilöstökulut , ,61 Poistot ja arvonalentumiset suunnitelman mukaiset poistot , ,95 Poistot ja arvonalentumiset , ,95 Liiketoiminnan muut kulut Vapaaeht. henkilöstökulut , ,53 toimitilakulut , ,88 irtaimistokulut , ,43 matka- ja kuljetuskulut , ,95 mainos- ja edustuskulut , ,54 muut liiketoiminnan kulut , ,36 Liiketoiminnan muut kulut , ,69 Liikevoitto (-tappio) , ,50 Rahoitustuotot ja -kulut muut korko- ja rahoitustuotot 358,81 84,88 korkokulut ja muut rahoituskulut , ,44 Rahoitustuotot ja -kulut , ,56 Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä , ,94 Voitto (tappio) ennen tp. siirtoja ja veroja , ,94 Tuloverot -258, ,66 Tilikauden voitto (tappio) , ,28 aineettomat oikeudet 1.486, ,49 ennakkomaksut 1.500,00 aineettomat hyödykkeet 2.986, ,65 aineelliset hyödykkeet koneet ja kalusto 9.821, ,43 aineelliset hyödykkeet 9.821, ,43 pysyvät vastaavat , ,92 Vaihtuvat vastaavat saamiset lyhytaikaiset myyntisaamiset , ,83 lyhytaikaiset , ,83 siirtosaamiset , ,74 saamiset , ,57 rahat ja pankkisaamiset 5.786, ,03 Vaihtuvat vastaavat , ,60 Vastaavaa , ,52 Vastattavaa Oma pääoma osakepääoma , ,00 ed.tilik.voitto (tappio) 7.283, ,04 tilikauden voitto (tappio) , ,28 oma pääoma , ,32 Vieras pääoma lyhytaikainen lainat rahoituslaitoksilta , ,99 ostovelat , ,55 saadut ennakkomaksut , ,57 muut velat , ,03 siirtovelat , ,06 lyhytaikainen , ,20 Vieras pääoma , ,20 Vastattavaa , ,52 18 naturpolis-vuosikertomus 2009 naturpolis-vuosikertomus

12 hallitus henkilöstö Hallinto ja tiedotus hallitus Toimitusjohtaja Mika Perttunen Tiedottaja Seija Väisänen Sihteeri Tellervo Sotkasiira Projektisihteeri Kirsti Pesonen Projektisihteeri Elsi Riihelä +358 (0) (0) (0) (0) (0) Koillis-Suomen aluekeskusohjelma Ohjelmajohtaja Ville Skinnari +358 (0) Toimialapäällikkö Kari Miettunen +358 (0) Puutoimiala Toimialavastaava Tauno Korpela +358 (0) Uusiutuva energia, ICT Asiantuntija Outi Soudunsaari ( asti) Projektijohtaja Erkki Enkkelä +358 (0) Lentoyhteyksien kehittämishanke Yrityskehityspalvelut Hallituksen puheenjohtaja, Kuusamon kaupunginjohtaja Timo Halonen Varatoimitusjohtaja, Pölkky Oy, yrittäjien edustaja Hannu Virranniemi Posion kunnanjohtaja Mika Riipi Taivalkosken kunnanjohtaja Jukka Mikkonen Kuusamon kaupunginhallituksen edustaja Vesa Ronkainen Toimitusjohtaja Mika Perttunen Yrityskehityspäällikkö Jaana Horttanainen +358 (0) Koillis-Suomen kasvuohjelma Yrittäjyysvalmentaja Ilona Rautalampi +358 (0) Koillis-Suomen kasvuohjelma Koordinaattori Kirsi Kuosku +358 (0) Koillis-Suomen kasvuohjelma Yritysasiamies Juhani Mikkelä +358 (0) Yritysneuvonta Taivalkoski ja Kuusamo Kuusamo Lapland The Call of Four Seasons -matkailun kansainvälistymishanke Yritysneuvoja Antero Lepojärvi +358 (0) Yritysneuvonta, Posio Projektipäällikkö Outi Saastamoinen +358 (0) Toimialavastaava, matkailu Vientikoordinaattori Tuija Sulkinoja +358 (0) Kuusamo Food & Travel -yritysryhmähanke Vientikoordinaattori Kirsti Pitkänen +358 (0) naturpolis-vuosikertomus 2009 naturpolis-vuosikertomus

13 henkilöstö Nuorten yrittäjyyskasvatus Koillis-Suomen YES-keskus Maaseudun kehittäminen Tiedoilla tavoitteisiin -hanke Pohjois-Suomen elokuvakomissio vahvempi toimintaympäristö -hanke Yleistä Naturpolis Oy:stä Projektipäällikkö Hannu Kuusela +358 (0) Projektipäällikkö Hannu Virranniemi +358 (0) Toimialavastaava, alkutuotanto Projektikoordinaattori Turo Murtovaara +358 (0) Naturpolis Oy on Kuusamon kaupungin sekä Taivalkosken ja Posion kuntien omistama, vuonna 2005 perustettu elinkeinojen kehittämisyhtiö. Sen tehtävänä on edistää kannattavan liiketoiminnan ja uusien työpaikkojen syntymistä alueelle, kehittää alueen yritysten toimintaedellytyksiä ja toimintaympäristöä sekä edistää alueellista elinkeinoyhteistyötä. Kitkan Viisaat ry Taivalkosken matkailun yhteistoimintahanke Harjajärven metsäkämpän toimintakonseptin selvitys Projektisuunnittelija Miia-Emilia Kurkinen ( asti) Projektipäällikkö Mikko Muikku +358 (0) Projektipäällikkö Juha Eskola +358 (0) Naturpoliksen joukkue saa uuden viestinviejän Naturpolis Oy:n toimitusjohtajaksi on huhtikuun 2010 alussa valittu Irma-Liisa Lesonen, jolla on laajaa työkokemusta kansainvälisestä yritystoiminnasta ja -rahoituksesta. Koillismaa on Irma-Liisa Lesoselle tuttua seutua, sillä hän on kotoisin Kuusamon naapurikunnasta, Suomussalmen Hossasta. Tuntuu hienolta palata juurilleen, toteaa Lesonen tyytyväisenä, Tämä alue on aina ollut lähellä sydäntäni! Jotakin vanhaa, jotakin uutta. Mitkä asiat tulevat linjaamaan Naturpoliksen toimintaa Irma-Liisan luotsaamana? Alueella tehdään tiivistä yhteistyötä kaikkien kanssa, ja se on vahvuutemme, Irma-Liisa kertoo. On keskeistä että yritys- ja sidosryhmäyhteistyötä tehdään myös tulevaisuudessa. Tämä pätee niin Pohjois-Suomeen kuin Pohjois-Pohjanmaan alueeseenkin. Myös Koillismaan sijainti Venäjän rajanaapurina on Lesosen mukaan tulevaisuudessakin vahvuus, joka on mahdollista hyödyntää: Itärajan ylittävä yhteistyö eri muodoissaan on mahdollisuuksien avaaja, eikä sitä voi missään vaiheessa jättää huomiotta. Miksi yhteistyön tekeminen sitten Lesosen mielestä on niin tärkeää? Vain yhdessä toimien kykenemme vastaamaan ja reagoimaan nopeasti toimintaympäristön haasteisiin tänään ja huomenna, Lesonen sanoo. Alueemme on säilytettävä elinvoimaisuutensa myös tulevaisuudessa. Yhdessä löydämme keinot tämän varmistamiseen. Eteenpäinmeno on mahdollista vain jos strategiat onnistutaan jalkauttamaan käytäntöön. Toimintamalleja on kehitettävä jatkuvasti, jotta ne palvelevat myös käytännön tasolla niille asetettuja tavoitteita. Ja jotta niitä voitaisiin kehittää oikeaan suuntaan, on meidän tehtävämme Naturpoliksessa kuunnella tulevaisuudessakin asiakasta ja olla lähellä sekä yritys- että elinkeinoelämää, Irma-Liisa Lesonen tiivistää. Palvelujamme ovat: Yritysneuvonta ja yrityskehityspalvelut Yritysten sijoittumispalvelut ja toimitila-asiat Yrittäjätapaamiset ja -tapahtumat Kuusamo Region -alueen markkinointi Alueen kehittämishankkeet Yrityspalvelupisteemme sijaitsevat Kuusamon keskustan välittömässä läheisyydessä sekä Posiolla ja Taivalkoskella. Olemme osa valtakunnallista Seudulliset kehittämisyhteisöt (SEKES) -verkostoa. Visio 2015 Naturpolis on luonnon ja ihmisen vuorovaikutukseen liittyvien innovaatioiden, tutkimuksen ja koulutuksen keskittymä. Se on kestävän kehityksen yritysympäristö luonto-osaamisen sekä innovatiivisten toimintatapojen ja rakenteiden kautta. Kärkenä on korkean tason johtajuuskoulutus. Missio Naturpolis on elinkeinojen kehittäjä, tulevaisuuden tekijä. Koillis-Suomesta tehdään Euroopan eliittialue. Arvot NATUR: Luonto Ihmisten kehittämistyötä ympäristön ehdoilla. Elämisen ja hyvinvoinnin perusta, inspiraation lähde. Tulevaisuuden Mahdollisuus. POLIS: Rikastava yhteisö Haluan auttaa Sinua olemaan parhaim millasi Sinun jutussasi Autamme asiakasta kokemaan mielihyvää onnistuneista valinnoista tehokkuus, vaikuttavuus ja tavoitteellisuus. Ymmärrämme oman työmme merkityksen ja roolin pelon kohtaaminen ja halllinta. Yhdessä tekeminen ja oppiminen, näkemysten ja tiedon jalostaminen jaettavaksi, vastuunkantaminen. MENESTYS: Irtiotto ja vaikuttavuus Asiakaslähtöisyys, apu asiakkaan todelliseen haasteeseen. Etäisyyden otto, näkemysten hakeminen, kontaktit ja verkostot. Asioiden näkeminen eri silmin erityisesti markkinoiden näkökulmasta. 22 naturpolis-vuosikertomus 2009

14 Yhdessätekeminen on suuri rikkaus alueemme ehdoton ylivoimatekijä. Se on pakko kokea, sitä ei voi selittää. Kuusamo Posio Taivalkoski , Daddy Finland Oy / Kehitys Oy. Paperin valmistaja on EMAS-rekisteröity.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimitusjohtajan katsaus. Vuosikertomus 2008. Kohti ekologisen elämäntavan edelläkävijyyttä. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Toimitusjohtajan katsaus. Vuosikertomus 2008. Kohti ekologisen elämäntavan edelläkävijyyttä. Toimitusjohtajan katsaus... Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 2 Toimitusjohtajan katsaus... 3 Aluekehityksessä panostettiin saavutettavuuteen... 4 Matkailun toimiala... 4 ICT-toimiala... 5 Bioenergia... 5 Puutoimiala... 5

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Kuusamo-Lapland. Matkailun kansainvälistymisstrategia ja toimijoiden alueellinen yhteistyö

Kuusamo-Lapland. Matkailun kansainvälistymisstrategia ja toimijoiden alueellinen yhteistyö Kuusamo-Lapland Matkailun kansainvälistymisstrategia ja toimijoiden alueellinen yhteistyö Hyvinvointia meille ja muille seminaari Jyväskylän Paviljonki 26.10.2009 Toimitusjohtaja Mika Perttunen Arvomme

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry

Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry 11/9/2012 1 Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry Perustettu syksyllä 2002 10 vuotisjuhlat lokakuussa Jäsenyrityksiä lähes 170 (matkailuyrityksiä, kauppaliikkeitä, kiinteistönvälittäjiä, huoltofirmoja, liikennöitsijöitä)

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO  TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista

Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista LEHDISTÖTIEDOTE, 28.11.2011 JULKAISUVAPAA HETI Yrityskyselyllä tietoa yritysneuvontapalvelusta Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista Koillismaalaisille

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy Pyynikin käsityöläispanimo Oy Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 PYYNIKIN KÄSITYÖLÄISPANIMO OY Tesoman valtatie 24 33300 TAMPERE Kotipaikka TAMPERE Y-tunnus 2513994-9 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

KONSERNIN ULKOINEN MYYNTI. Ympyrä 1= kuluva tilikausi; Ympyrä 2 = edellinen tilikausi TALGRAF

KONSERNIN ULKOINEN MYYNTI. Ympyrä 1= kuluva tilikausi; Ympyrä 2 = edellinen tilikausi TALGRAF KONSERNI ( 0410 KUM TOT. ) Konserniraportti, 13.8.2009 KONSERNIN ULKOINEN MYYNTI Ympyrä 1= kuluva tilikausi; Ympyrä 2 = edellinen tilikausi KONSERNI TULOS - HUHTIKUU 2010 Oy Yritys 1 Ab Oy Yritys 2 Ab

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012 Vuosi 2011 Yhtiö käynnisti Kokonaisarkkitehtuuripalvelut-liiketoiminnan vuoden alussa. Yhtiö lanseerasi uuden tuotteen, QPR ProcessAnalyzerin

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta 1.1 Tulos ja tase KUMULATIIVINEN MYYNTI Current Ratio koko yritys 12 1 8 6 4 2 215 KUM TOT. 115 KUM TOT. 415 KUM TOT. 315 KUM TOT. 715 KUM TOT. 615 KUM TOT. 515 KUM TOT. 915 KUM TOT. 815 KUM TOT. 1,77

Lisätiedot

Asia: Palkitsemista koskevien tietojen julkisuus valtio-omisteisissa yhtiöissä

Asia: Palkitsemista koskevien tietojen julkisuus valtio-omisteisissa yhtiöissä Finavia Oyj Asia: Palkitsemista koskevien tietojen julkisuus valtio-omisteisissa yhtiöissä 1 a) Finavia Oyj b) Valtion omistus 100% 2. Toimiala Yhtiön toimialana ovat lentoasemaliiketoiminta ja lentoasemiin

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Pro Luomu ry TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2016 Sisällys Sivu Toimintakertomus 1-11 Tase 12 Tuloslaskelma 13 Liitetiedot 14 Luettelo kirjanpitokirjoista

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2008 31.12.2008 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Lapinniemi I KUTSU Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kiinteistö Oy Lapinniemi I KUTSU Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Kiinteistö Oy Lapinniemi I KUTSU 8.6.2017 Kiinteistö Oy Lapinniemi I -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 28.6.2017 alkaen klo 10.00 Tampereen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 ao oo TILII{PAATOS oo ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 Sivu: Tulostethr: I 16.07.10 Jakso: 01.04.2009-31.03.2010 Tuloslaskelma xjl-x"xjfi)ffi XJL.XJL;fiXX LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskenetäisten

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

Saunatar Finland Oy Ltd

Saunatar Finland Oy Ltd Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.4.2016-31.3.2017 Säilytettävä vähintään 31.3.2027 asti. Osoite: Kohmankaari 3 33310 TAMPERE Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2393377-8 TASEKIRJA 31.3.2017

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN TOIMIVA SEUTUYHTEISTYÖ. Palveluesimies Tiina Kiuru, Lapin työ- ja elinkeinotoimisto 29.10.2013

ITÄ-LAPIN TOIMIVA SEUTUYHTEISTYÖ. Palveluesimies Tiina Kiuru, Lapin työ- ja elinkeinotoimisto 29.10.2013 ITÄ-LAPIN TOIMIVA SEUTUYHTEISTYÖ Palveluesimies Tiina Kiuru, Lapin työ- ja elinkeinotoimisto 29.10.2013 Lappi kasvavat elinkeinot Matkailu ja palvelut o Matkailukeskuksia: Levi, Luosto, Olos, Pallas, Pyhä,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry 1 / 14 TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry Ytunnus: 01.01.2016 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 14 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016 31.12.2016 Sisällysluettelo Vuosikertomus

Lisätiedot

Kiinteistöyhtiö - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Kiinteistöyhtiö - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Kiinteistö Oy Lapinniemi VI KUTSU 8.6.2017 Kiinteistö Oy Lapinniemi VI -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 28.6.2017 alkaen klo 16.30 Tampereen

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot