Tiivistelmä 2 1 Ansiot 3 2 Hinnat 5 3 Palkansaajien ostovoima 7 4 Teollisuuden hintakilpailukyky 9 Liitteet 10

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiivistelmä 2 1 Ansiot 3 2 Hinnat 5 3 Palkansaajien ostovoima 7 4 Teollisuuden hintakilpailukyky 9 Liitteet 10"

Transkriptio

1 Tulopoliittinen selvitystoimikunta Arvioita vuosien tulo- ja hintakehityksestä Sisällys sivu Tiivistelmä 2 1 Ansiot 3 2 Hinnat 5 3 Palkansaajien ostovoima 7 4 Teollisuuden hintakilpailukyky 9 Liitteet 10

2 2 Tiivistelmä Tulopoliittinen selvitystoimikunta on laatinut arvioita ansioiden, hintojen, ostovoiman ja hintakilpailukyvyn kehityksestä v Kehityksen suuntaviivoja on hahmoteltu myös ensi vuoden osalta. Vuosille 2003 ja 2004 solmitun tulopoliittisen sopimuksen mukaisten palkankorotusten kustannusvaikutus on tupo-aloilla ensimmäisenä sopimusvuonna keskimäärin 2,9 % ja toisena sopimusvuonna keskimäärin 2,2 %. Sopimuspalkkaindeksin arvioidaan kohoavan kuluvan vuoden aikana yhteensä 3,0 % ja palkkaliukumista sekä rakenteellisista tekijöistä aiheutuvan ansiotason nousun jäävän alle 1 prosenttiin. Vuonna 2003 keskimäärin ansiotasoindeksi kohoaa 3,9 %. Arviot kuluvan vuoden ansiokehityksestä perustuvat vielä kokonaan tiedossa oleviin sopimuskorotuksiin sekä arvioituihin palkkaliukumiin ja rakennemuutosten vaikutuksiin. Inflaatio on kuluvan vuoden aikana hidastunut ja pysynyt euroalueen keskitason alapuolella. Raakaöljyn maailmanmarkkinahinnat ovat merkittävästi alentuneet ja euron vahvistuminen on vähentänyt tuontihintapaineita. Kuluttajahintaindeksi kohoaa sekä kuluvan vuoden aikana että v keskimäärin noin 1½ %. Ensi vuoden aikana kuluttajahintojen nousu voi jäädä hyvin vähäiseksi, kun alkoholijuomien verotusta jouduttaneen Viron EUjäsenyyden vuoksi merkittävästi alentamaan. Palkansaajien ostovoima lisääntyy tänä vuonna 2½ % eli hieman enemmän kuin tulopoliittista sopimusta solmittaessa arvioitiin. Työtuntimäärien kehitys muodostuu arvioitua heikommaksi, mutta toisaalta inflaatio jää odotettua hitaammaksi ja kuluvan vuoden lisätalousarvioon sisältyvät veronkevennykset lisäävät ostovoimaa. Vuonna 2004 palkansaajien ostovoima voi lisääntyä nelisen prosenttia, kun inflaatio edelleen hidastuu ja ansiotuloverotuksen kevennystä jatketaan. Tehdasteollisuuden yksikkötyökustannusten arvioidaan kuluvana vuonna kohoavan suunnilleen saman verran kuin kilpailijamaissa. Euron vahvistumisen vuoksi hintakilpailukyky kuitenkin heikkenee arviolta 4 %. Jos euron kurssi pysyy toukokuun lopun tasolla tai edelleen vahvistuu, tämän hintakilpailukykyä heikentävä vaikutus näkyy vuositason luvuissa kuitenkin täysimääräisenä vasta v

3 3 1 Ansiot Vuosille 2001 ja 2002 oli voimassa kaksivuotinen tulopoliittinen sopimus. Se kattoi yli 95 prosenttia työehtosopimusten piiriin kuuluvista palkansaajista. Tulopoliittisen sopimuksen ja eräiden liittokohtaisten sopimusten keskimääräinen kustannusvaikutus oli 3,2 prosenttia vuodelle 2001 ja 2,4 prosenttia viime vuodelle. Vuosille 2003 ja 2004 solmittiin jälleen kaksivuotinen tulopoliittinen sopimus. Ensimmäisen vuoden korotuksen keskimääräinen kustannusvaikutus on tupo-aloilla 2,9 prosenttia ja toisen vuoden korotuksen 2,2 prosenttia. Kaikkien palkansaajien nimellisansiot ovat ennakkotietojen mukaan nousseet vuoden 2001 neljänneltä neljännekseltä vuoden 2002 neljännelle neljännekselle keskimäärin 3,6 %, josta palkkaliukuman vaikutusta on 1,2 prosenttiyksikköä. Sektoreittain tarkasteltuna ansiotaso kohosi yksityisellä sektorilla 3,6 %, valtiolla 4,6 % ja kunnilla 3,5 %. Palkkaliukumien ja rakennemuutosten vaikutus oli yksityisellä sektorilla 1,3 %, valtiolla 2,2 % ja kunnilla 0,8 %. Valtion liukumaa nostivat ns. Valpas-korotukset. Teollisuustyöntekijöillä (tuntipalkat) ansiotaso nousi vastaavana aikana 3,5 % liukuman osuuden ollessa 1,1 prosenttiyksikköä. Tämän vuoden neljännelle neljännekselle palkansaajien ansioiden arvioidaan nousevan viime vuoden neljänneltä neljännekseltä keskimäärin 3,8 %, josta sopimuskorotusten vaikutusta on 3,0 prosenttiyksikköä. Yksityisellä sektorilla ansiotason nousun arvioidaan olevan 3,8 %, valtiolla 4,1 % ja kunnilla 3,7 %. Palkkaliukumien ja rakennemuutosten vaikutuksen arvioidaan olevan yksityisellä sektorilla 0,9 %, valtiolla 1,2 % ja kunnilla 0,5 %. Teollisuustyöntekijöillä (tuntipalkat) ansiotason arvioidaan vastaavana aikana kohoavan 3,8 %, josta liukuman osuus on 1,0 prosenttiyksikköä. Vuoden 2001 tiedot ansiokehityksestä ovat lopullisia. Viime vuoden osalta luvut perustuvat toteutuneeseen ansiokehitykseen pankkeja ja vakuutusta sekä kuntien tuntipalkkaisia lukuun ottamatta. Tämän vuoden luvut ovat kokonaan arviota.

4 4 Ansiokehitys vuosina Ansiotason nousu, % Keskimäärin edellisestä vuodesta neljänneksestä Edellisen vuoden viimeisestä 2001* 2002* 2003* IV/01* IV/02* IV/03 Sopimuspalkkaindeksi** 3,3 2,3 2,9 3,2 2,4 3,0 Liukuma- ja rakenteelliset tekijät** 1,2 1,2 1,0 1,2 1,2 0,8 Ansiotasoindeksi(1995=100)** 4,5 3,5 3,9 4,4 3,6 3,8 -yksityinen 4,8 3,5 3,8 4,6 3,6 3,8 -valtio 5,0 3,7 4,7 4,9 4,6 4,1 -kunnat 3,5 3,2 3,7 3,5 3,5 3,7 * Vuoden 2002 tiedot ovat osittain ja vuoden 2003 tiedot kokonaan arvioita **Kaikki palkansaajat

5 5 2 Hinnat Inflaatio pysyi v hitaana ja painui vuoden loppupuolella alle euroalueen keskitason. Työkustannusten nousu hidastui ja elintarvikkeiden hintakehitys tasaantui edellisen vuoden poikkeuksellisen jyrkän nousun jälkeen. Asuntojen hinnat kääntyivät nousuun eikä korkojen aleneminen enää hidastanut samassa määrin asumiskustannusten kohoamista kuin edellisenä vuonna. Raakaöljyn maailmanmarkkinahinnat kohosivat jyrkästi ja myös muiden raaka-aineiden hinnat nousivat, mutta euron vahvistuminen kevensi merkittävästi tuontihintapaineita. Kuluttajahintaindeksi kohosi vuoden aikana 1,7 % ja v keskimäärin 1,6 %. Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi, jossa eivät näy korkojen eivätkä asuntohintojen muutokset, kohosi vuoden aikana myös 1,7 %; vastaava nousu oli euroalueella 2,3 % ja koko EU-alueella 2,2 %. Kuluvan vuoden aikana inflaatio on hidastunut ja pysynyt euroalueen keskitason alapuolella. Raakaöljyn maailmanmarkkinahinnat ovat merkittävästi alentuneet vielä alkuvuodesta korkealle kohonneelta tasoltaan ja euron vahvistuminen on edelleen vähentänyt tuontihintapaineita. Kotimaisista tekijöistä palkkakustannusten nousu muodostuu viimevuotista suuremmaksi, mutta toisaalta asuntojen hintakehityksen arvioidaan hidastuvan. Kuluttajahintaindeksi kohosi vuoden 2002 joulukuusta kuluvan vuoden huhtikuuhun 0,9 % eli 0,6 prosenttiyksikköä viimevuotista vähemmän. Kyseisenä ajanjaksona hintatasoa on nostanut mm. hedelmien ja vihannesten kausiluontoinen kallistuminen; myös poltto- ja voiteluaineiden hinnat olivat huhtikuussa selvästi korkeammat kuin viime vuoden lopulla. Autoverotuksen keventäminen on alentanut uusien autojen hintoja 6½ %, mutta käytettyjen autojen hintoja vain 1 prosentin. Indeksin vuosinousu hidastui huhtikuussa 1,1 prosenttiin. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosinousu oli 1,3 %, kun vastaava nousu oli euroalueella 2,1 % ja koko EU-alueella 1,9 %. Koko kuluvan vuoden aikana - joulukuusta 2002 joulukuuhun kuluttajahintaindeksin arvioidaan kohoavan runsaat 1½ %. Lukemia nostaa vuoden lopulla vertailutason aleneminen viime vuonna. Vuonna 2003 keskimäärin indeksi kohoaa samoin 1½ %. Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kohonnee edelleen hieman kansallista kuluttajahintaindeksiä enemmän. Tulopoliittiseen sopimukseen sisältyvä indeksikynnys (kuluttajahintaindeksin nousu 2,7 % marraskuusta 2002 lokakuuhun 2003) ei ylity.

6 6 Kuluttajahintaindeksin arvioitu nousu joulukuusta 2002 joulukuuhun 2003 kaavamaisesti pääasiallisten syiden mukaan ryhmiteltynä Valtion tuloperustemuutokset 0 Vaikutus indeksin nousuun, % Asuminen 1/4 Tuontihinnat 1/4 Muut 1 1/4 Yhteensä 1 3/4 Vuonna 2004 palkankorotukset jäävät tämänvuotista pienemmäksi ja tuottavuuden nousun nopeutuminen hidastaa yksikkötyökustannusten kohoamista. Myöskään kansainvälisestä talouskehityksestä ei näyttäisi aiheutuvan merkittäviä uusia hinta- tai kustannuspaineita. Kun lisäksi alkoholijuomien verotusta jouduttaneen Viron EU-jäsenyyden vuoksi merkittävästi alentamaan, kuluttajahintaindeksin nousu jäänee ensi vuoden aikana hyvin vähäiseksi. Lähinnä kuluvalta vuodelta siirtyvän "hintaperinnön" sekä alkuvuoden hintakehityksen vuoksi indeksi kohonnee kuluvasta vuodesta keskimäärin noin 1 prosentin.

7 3 Palkansaajien ostovoima 7 Palkansaajien ostovoima lisääntyi viime vuonna 3 %. Kuluvana vuonna ostovoima lisääntyy 2½ % eli hieman enemmän kuin tulopoliittista sopimusta laadittaessa arvioitiin. Työtuntimäärien kehitys muodostuu arvioitua heikommaksi, mutta toisaalta inflaatio jää odotettua hitaammaksi ja kuluvan vuoden lisätalousarvioon sisältyvät veronkevennykset lisäävät ostovoimaa. ARVIO PALKANSAAJIEN TULOISTA * 2003** milj. eur milj. eur muutos, % 1. Palkkasumma /2 3 1/2 3 1/2 2. Tuloverot, lopullinen (-) /2 1 1/ Palkkasumma tuloverojen jälkeen /2 4 1/2 4 1/2 4. Saadut tulonsiirrot tuloverojen jälkeen / /2 5. Työtulot tuloverojen ja tulonsiirtojen jälkeen /2 4 1/2 6. Kuluttajahintaindeksi, 1990= /2 1 1/2 1 1/2 7. Palkansaajien käytettävissä oleva reaalitulo /2 8. Työlliset palkansaajat, tuhatta henkeä /2 1/ Tehdyt työtunnit, milj.tuntia / /2 10 Käytettävissä oleva reaalitulo henkeä kohti 3 1/2 2 1/2 2 1/2 5,0 Palkansaajien ostovoiman muutos (%) ja osatekijöiden vaikutus (%-yks.) vuonna 2003 Keskiansiot Työpanos Tulonsiirrot Veroaste Hinnat Ostovoima 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0

8 8 Vuonna 2004 keskiansiot kohoavat hieman tämänvuotista hitaammin, mutta tehtyjen työtuntien määrän arvioidaan kääntyvän lievään nousuun. Jos hintakehitys toteutuu edellä esitetyn mukaisesti ja loppuosa hallitusohjelman mukaisesta veronkevennysvarasta käytetään ensi vuonna pääosin ansiotuloverotuksen keventämiseen, palkansaajien ostovoima voi lisääntyä nelisen prosenttia.

9 9 4 Teollisuuden hintakilpailukyky Suhteellisilla yksikkötyökustannuksilla mitattuna tehdasteollisuuden hintakilpailukyky koheni vuodesta 1995 vuoteen 2000 yli viidenneksen. Dollarin vahvistumisen ohella keskimääräiseen kehityskuvaan vaikutti merkittävästi sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuottavuuden jyrkkä kohoaminen. Ilman sähkö- ja elektroniikkateollisuuden vaikutusta kilpailukyvyn paraneminen kyseisenä aikavälinä olisi jäänyt noin 7 prosenttiin. Vuonna 2001 tuottavuus tehdasteollisuudessa aleni, minkä seurauksena työkustannukset tuoteyksikköä kohti kohosivat aikaisempiin vuosiin verrattuna poikkeuksellisen paljon ja hintakilpailukyky heikkeni selvästi. Vuonna 2002 hintakilpailukyky pysyi ennakkotietojen mukaan suunnilleen ennallaan. Kuluvana vuonna tehdasteollisuuden yksikkötyökustannukset kohonnevat suunnilleen saman verran kuin kilpailijamaissa. Toteutuneen euron kurssikehityksen vuoksi hintakilpailukyky kuitenkin heikkenee arviolta 4 %. Vuositason luvuissa euron vahvistuminen näkyy tänä vuonna vasta osittain. Jos euron kurssi pysyy nykyisellä tasolla tai edelleen vahvistuu, tämän hintakilpailukykyä heikentävä vaikutus näkyy täysimääräisesti v VALTIOVARAINMINISTERIÖ KANSANTALOUSOSASTO Suhteelliset yksikkötyökustannukset Tehdasteollisuus =100 OECD 14/ Suomi koko tehdasteoll. pl. sähkötekninen teoll.

10 L I I T T E E T 10

11 VALTIOVARAINMINISTERIÖ KANSANTALOUSOSASTO Talouden keskeisiä lukuja Tiedot ja VM/KO:n ennusteet toukokuulta * * 2002* 2003** 2004** mrd. euroa määrän muutos, prosenttia Bruttokansantuote markkinahintaan 140 5,5 0,6 1,6 1,8 2,9 Tavaroiden ja palvelusten tuonti 42 16,9-0,2 1,7 1,8 4,0 Kokonaistarjonta 182 8,2 0,4 1,7 1,8 3,1 Tavaroiden ja palvelusten vienti 53 19,3-2,3 5,6 2,4 5,3 Kulutus 100 2,4 1,5 2,7 2,3 2,7 yksityinen 70 3,3 1,7 2,1 2,6 3,1 julkinen 30 0,4 1,2 4,0 1,8 1,7 Investoinnit 28 4,0 3,8-1,0-2,4-0,3 yksityiset 24 5,6 3,9-2,2-2,1 0,2 julkiset 4-5,4 3,2 7,0-4,8-3,4 Varastojen muutos 1) (ml. tilastollinen ero) 1 0,6-0,2-1,4 0,2 0,0 Kokonaiskysyntä 182 8,2 0,4 1,7 1,8 3,1 kotimainen kysyntä (ml. tilastollinen ero) 129 3,6 1,7-0,1 1,6 2,1 1) Mrd. euroa ja vaikutus kokonaiskysynnän muutokseen, prosenttiyksikköä * 2002* 2003** 2004** Tehdasteollisuus, määrän muutos, % 12,4-0,5 1,2 1,3 4,3 Työllisyysaste, % 66,9 67,7 67,7 67,4 67,6 Työttömyysaste, % 9,8 9,1 9,1 9,4 9,1 Kuluttajahintaindeksi, muutos, % 3,4 2,6 1,6 1,6 1,0 Ansiotasoindeksi, muutos, % 1) 4,0 4,5 3,3 3,7 3,3 Vaihtotase, mrd. euroa 9,4 9,3 10,0 9,3 9,3 Vaihtotase, % BKT:sta 7,2 6,8 7,1 6,5 6,3 Ulkomainen nettovelka, % BKT:sta 13,6 5,6 0,7-3,3-9,5 Lyhyet korot (Euribor 3 kk), % 4,4 4,2 3,3 2,5 2,7 Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10 v), % 5,5 5,0 5,0 4,2 4,5 Julkisyhteisöjen menot, % BKT:sta 48,9 49,0 49,2 50,3 50,4 Veroaste, % BKT:sta 47,5 45,5 45,5 44,3 43,5 Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä, % BKT:sta 6,9 5,1 4,7 2,4 1,3 Valtion rahoitusjäämä, % BKT:sta 3,4 2,0 1,7-0,2-1,3 Julkisyhteisöjen bruttovelka (EMU), % BKT:sta 44,5 43,8 42,7 44,8 45,1 Valtionvelka, % BKT:sta 48,7 45,5 42,4 44,2 44,2 1) Vuoden 2002 tuoreimpien tilastotietojen perusteella Tulopoliittinen selvitystoimikunta on arvioinut ansiotasoindeksin nousuksi 3,5 % v ja 3,9 % v

12 VALTIOVARAINM INISTERIÖ KANSANTALOUSOSASTO % BRUTTOKANSANTUOTE ** määrän muutos, % Suomi USA Euroalue Japani * 02* 03** 04** VM/KO/UL, lähteet: TK, OECD, VM ( SK-2003:2) xls

13 % 20 VALTIO VARAINM INISTERIÖ K ANSAN TALOUSOSASTO TYÖTTÖMYYSASTE EU Suomi 5 OECD * 04** VM/KO/UL, lähteet: TK, OECD (Outlook 73, April 2003), VM (TKA-2003)

14 2700 VALTIO VARAINM INISTERIÖ K A N SA N T A L O U SO SA S T O TYÖVOIMA JA TYÖLLISET trendi, 1000 henkeä Työvoima Työlliset * 03* VM/KO/UL (2003: 4) Lähde: TK

15 1000 henkeä 2000= VALTIO VA RAINM IN ISTERIÖ KANSANTALOUSO SASTO TYÖLLISYYDEN KASVU HUHTIKUUSTA-1995 Huhtikuu Huhtikuu-2003 BKT:n kuukausikuvaaja (oikea asteikko) Työllisyyden kasvu (vasen asteikko) VM/KO/UL (Lähde:TK)

16 V ALTIO VA RAIN M INISTER IÖ K A N SA N T A L O U SO SA S T O RAAKA-AINEIDEN MAAILMANMARKKINAHINNAT (HWWA) 1990=100 pl. ENERGIA EUR USD Lähde: HWWA-Institut für Wirtschaftsforschung ja Suomen Pankki /2003:M4.

17 V A L T IO V A R A IN M IN IST E R IÖ K A N SA N T A L O U SO SA S T O RAAKA-AINEIDEN MAAILMANMARKKINAHINNAT (HWWA) 1990=100 ENERGIA EUR USD Lähde: HWWA-Institut für Wirtschaftsforschung ja Suomen Pankki /2003:M4.

18 VALTIOVARAINMINISTERIÖ KANSANTALOUSOSASTO USD/barreli 35 RAAKAÖLJYN HINTA Pohjanmeren brent, spot Lähde: Bloomberg /ML/2003M:4.

19 V A L T IO V A R A IN M IN IS T E R IÖ K A N SA N T A L O U SO SA S T O % 5 4 KULUTTAJAHINTAINDEKSI JA RAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI 12 kuukauden muutos Kuluttajahintaindeksi Rakennuskustannusindeksi Lähde: Tilastokeskus /VM/KO/UL (2003:4) xls

20 % 15 V A L T IO V A R A IN M IN IS T E R IÖ K A N SA N T A L O U SO SA S T O VIENTIHINTAINDEKSI JA TUONTIHINTAINDEKSI 12 kuukauden muutos Vientihintaindeksi Tuontihintaindeksi Lähde: Tilastokeskus /VM/KO/UL (2003:4) xls

21 VALTIO VARAINM INISTERIÖ K A N SA N T A L O U SO SA S T O 106 VAIHTOSUHDE 1995 = Lähde: Tilastokeskus /ML/2003:M4.

22 115 KULUTTAJAHINTAINDEKSI JA TEOLLISUUDEN TUOTTAJAHINTAINDEKSI 1995 = 100 Kuluttajahintaindeksi Teollisuuden tuottajahintaindeksi /VM/KO/UL (2003: 4)

23 TEOLLISUUDEN TUOTTAJAHINTAINDEKSI 1995 = Energiatuotteet 120 Kestokulutustavarat 110 Kokonaisindeksi Kokonaisindeksi Muut kulutustavarat 100 Raaka-aineet ja tuot. hyödykkeet 90 Raaka-aineet ja tuotantohyödykkeet Investointitavarat /VM/KO/UL, lähde: TK (2003: 4)

24 6 ANSIOTASOINDEKSI JA PALKANSAAJIEN OSTOVOIMA muutos, % 5 4 Ansiotasoindeksi Palkansaajien ostovoima * 2002* 2003** 2004** VM/KO/UL (TUPO)

25 TYÖVOIMAKUSTANNUKSET TYÖTUNTIA KOHTI muutos edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä, % 5 Suomi Euroalue Lähde: Eurostat VM/KO/UL

26 % VALTIO VARAINM INISTERIÖ K A N SA N T A L O U SO SA S T O KULUTTAJAHINNAT 12 kk:n muutos Saksa Suomi Ruotsi Lähde: OECD ja Tilastokeskus

27 VALTIOVARAINM INISTERIÖ KANSANTALOUSOSASTO % 8 PITKÄT KOROT 7 FIM USD 6 5 SEK 4 3 DEM JPY / PET, KAJ, ml.

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 03 2007 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 03 2007 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 3 27 1127 2127 3127 4127 5127 6127 7127 8127 9127 1127 11127 12127 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU Vuonna 27 kaikkien :n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 2 euron setelistä.

Lisätiedot

Tulo- ja kustannuskehitys

Tulo- ja kustannuskehitys Liite 1. Tulo- ja kustannuskehitys Talousneuvosto 19.8.2013 Jukka Pekkarinen Tukuseto asetettu vuosiksi 2013-2016 Toimikunnan määräaikaisraportoinnissa neljä painoaluetta: 1. Ostovoima (ansiot, hinnat,

Lisätiedot

Suomen kilpailukyky ja sen mittaaminen

Suomen kilpailukyky ja sen mittaaminen Suomen kilpailukyky ja sen mittaaminen ajanoja 10.1.01 Suomen kilpailukyky on rahaliiton aikana heikentynyt, kun kilpailukyvyllä tarkoitetaan talouden ulkoisen tasapainon edellytyksiä. Avoimen sektorin

Lisätiedot

Talouspolitiikan ajatuksia

Talouspolitiikan ajatuksia Sitran selvityksiä 71 Talouspolitiikan ajatuksia kun Eurooppa viipyy hitaassa kasvussa Jaakko Kiander Lokakuu 2013 2 Sisällys Esipuhe 3 Tiivistelmä 4 Summary 5 1 Johdanto Mistä kasvun eväät velkakriisin

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2014 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2014 Lisätietoja: Suhdannebarometri Marraskuu 214 Suhdannebarometri Marraskuu 214 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 26 27 28

Lisätiedot

mika maliranta Tutkimusjohtaja ETLA Professori Jyväskylän yliopisto mika.maliranta@etla.fi Suomen kustannuskilpailukyvyn korjautuvat hitaasti

mika maliranta Tutkimusjohtaja ETLA Professori Jyväskylän yliopisto mika.maliranta@etla.fi Suomen kustannuskilpailukyvyn korjautuvat hitaasti artikkeli mika maliranta Tutkimusjohtaja ETLA Professori Jyväskylän yliopisto mika.maliranta@etla.fi Kuvat maarit kytöharju Suomen kustannuskilpailukyvyn ongelmat korjautuvat hitaasti Kansantalouden ulkoisen

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI ss. VUOSIKIRJA 1974

SUOMEN PANKKI ss. VUOSIKIRJA 1974 SUOMEN PANKKI ss. VUOSIKIRJA 1974 SNELLMANINAUKIO, HELSINKI HELSINKI 1975 SISÄLLYS Vuoden 1974 taloudellinen kehitys Kokonaiskysyntä ja -tarjonta... 4 Vienti... 4 Kotimainen kysyntä... 4 Tuotanto... 6

Lisätiedot

ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. 1061

ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. 1061 econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Kaitila,

Lisätiedot

Venäjän kasvu vaatii muutakin kuin energiaa

Venäjän kasvu vaatii muutakin kuin energiaa BOFIT Online 2013 No. 8 Iikka Korhonen, Vesa Korhonen, Seija Lainela ja Laura Solanko Venäjän kasvu vaatii muutakin kuin energiaa Suomen Pankki, BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT Online Päätoimittaja

Lisätiedot

Euroalueen työmarkkinoiden rakenteelliset ongelmat ja kriisi *

Euroalueen työmarkkinoiden rakenteelliset ongelmat ja kriisi * Kansantaloudellinen aikakauskirja 1. vsk. /1 Euroalueen työmarkkinoiden rakenteelliset ongelmat ja kriisi * Juuso Vanhala Tutkijaekonomisti Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto, Suomen Pankki Kansainvälinen

Lisätiedot

MINKÄ KOKOINEN ON JULKINEN TALOUS?

MINKÄ KOKOINEN ON JULKINEN TALOUS? Olli Savela Yliaktuaari, Tilastokeskus MINKÄ KOKOINEN ON JULKINEN TALOUS? Suomen julkinen sektori on EU-maiden suurimpia, pohjoismaista tasoa. Perinteisesti pohjoismaisessa mallissa julkinen sektori on

Lisätiedot

Yhteiskunnallisten vaikuttajien

Yhteiskunnallisten vaikuttajien artikkeli heikki viitamäki Projektipäällikkö vatt heikki.viitamaki@vatt.fi Kuvat maarit kytöharju Budjetin tuloveromuutosten vaikutukset - miten ne lasketaan? Hallituksen budjettiesityksissä katsottiin

Lisätiedot

Suomen eläkejärjestelmän sopeutuminen eliniän pitenemiseen. Eläkekysymysten asiantuntijatyöryhmän raportti

Suomen eläkejärjestelmän sopeutuminen eliniän pitenemiseen. Eläkekysymysten asiantuntijatyöryhmän raportti Suomen eläkejärjestelmän sopeutuminen eliniän pitenemiseen Eläkekysymysten asiantuntijatyöryhmän raportti Suomen eläkejärjestelmän sopeutuminen eliniän pitenemiseen Eläkekysymysten asiantuntijatyöryhmän

Lisätiedot

LAHENTYMISEN EDISTYMINEN 1996

LAHENTYMISEN EDISTYMINEN 1996 EUROOPAN RAHAPOLIITTINEN INSTITUUTTI LAHENTYMISEN EDISTYMINEN 1996 Marraskuu 1996 O Euroopan rahapoliittinen instituutti, 1996 Postfach 10 20 31, D60020 Frankfurt am Main Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä

Lisätiedot

SIRKKA HÄMÄLÄINEN Rahoitusmarkkinoiden muutokset ja kotitalouksien säästäminen HEIKKI A. LOIKKANEN Rahoitusmarkkinoiden muutoksen vaikutus

SIRKKA HÄMÄLÄINEN Rahoitusmarkkinoiden muutokset ja kotitalouksien säästäminen HEIKKI A. LOIKKANEN Rahoitusmarkkinoiden muutoksen vaikutus SIRKKA HÄMÄLÄINEN Rahoitusmarkkinoiden muutokset ja kotitalouksien säästäminen HEIKKI A. LOIKKANEN Rahoitusmarkkinoiden muutoksen vaikutus kotitalouksien toimintaedellytyksiin TARJA HEINONEN - ANNE KERTTULA

Lisätiedot

VATT-JULKAISUJA 35 VATT PUBLICATIONS. Toim. Heikki Räisänen. Parempi työllisyys, pienempi työttömyys kuinka se tehdään?

VATT-JULKAISUJA 35 VATT PUBLICATIONS. Toim. Heikki Räisänen. Parempi työllisyys, pienempi työttömyys kuinka se tehdään? VATT-JULKAISUJA 35 VATT PUBLICATIONS Toim. Heikki Räisänen Parempi työllisyys, pienempi työttömyys kuinka se tehdään? Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki

Lisätiedot

Taantuma on jo lähes ohi julkinen talous vahvistuu lähes itsestään

Taantuma on jo lähes ohi julkinen talous vahvistuu lähes itsestään K a n s a n t a l o u d e l l i n e n a i k a k a u s k i r j a 1 0 6. v s k. 3 / 2 0 1 0 Taantuma on jo lähes ohi julkinen talous vahvistuu lähes itsestään [ Eero Lehto Tutkimuskoordinaattori, ennustepäällikkö

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS The Research Institute of the Finnish Economy Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland.

ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS The Research Institute of the Finnish Economy Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland. ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS The Research Institute of the Finnish Economy Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Sarja B 128 Series Ville Kaitila EMU YRITYSTEN NÄKÖKULMASTA Julkaisija: Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Korkeasti koulutetun väestön kehitys. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:12

Korkeasti koulutetun väestön kehitys. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:12 Korkeasti koulutetun väestön kehitys Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 214:12 Aleksi Kalenius Korkeasti koulutetun väestön kehitys Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 214:12 Aleksi Kalenius

Lisätiedot

Tulonjaon kokonaistilasto 2013, tuloerot

Tulonjaon kokonaistilasto 2013, tuloerot Tulot ja kulutus 2014 Tulonjaon kokonaistilasto 2013, tuloerot Tuloerot kasvoivat vuonna 2013 Tuloerot kasvoivat vuonna 2013 edellisvuoteen verrattuna, ilmenee Tilastokeskuksen tulonjaon kokonaistilastosta.

Lisätiedot

Talouden kehitykseen liittyvät kasvun

Talouden kehitykseen liittyvät kasvun Suomen talouden kasvun vaiheet ja vaihtelut 1860 2010 Riitta Hjerppe Talouden kehitykseen liittyvät kasvun ohella lamat. Lamakeskustelu ajankohtaistui taas, kun Yhdysvalloista lähtöisin ollut vuoden 2008

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinaraportti

Rahoitusmarkkinaraportti Rahoitusmarkkinaraportti 1 2008 Luottamuspula jatkuu globaaleilla rahoitusmarkkinoilla Pankkien tulokset heikentyivät loppuvuonna 2007 Joukkolainojen takaajien luottokelpoisuus tarkkailtavana ja riskipreemiot

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 154. Työvoiman tarve Suomen taloudessa vuosina 2010-2025

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 154. Työvoiman tarve Suomen taloudessa vuosina 2010-2025 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Tutkimukset 154 Työvoiman tarve Suomen taloudessa vuosina 2010-2025 Juha Honkatukia Jussi Ahokas Kimmo Marttila VATT Tutkimukset 154 helmikuu 2010 VATT TUTKIMUKSET

Lisätiedot

Suomi uuteen nousuun. ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä. suomi uuteen nousuun

Suomi uuteen nousuun. ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä. suomi uuteen nousuun Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä suomi uuteen nousuun 1 Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä Matti Pohjola Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Peilitilastojen antama kuva Venäjän todellisesta tuonnista

Peilitilastojen antama kuva Venäjän todellisesta tuonnista BOFIT Online 27 No. 1 Riikka Nuutilainen Peilitilastojen antama kuva Venäjän todellisesta tuonnista Suomen Pankki, BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos Suomen Pankki BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos

Lisätiedot

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri, syksy 2007

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri, syksy 2007 tesipuhe Suomen Yrittäjät ja Finnvera Oyj tekevät yhteistyössä pientä ja keskisuurta yritystoimintaa sekä tämän kehitystä kuvaavaa Pk-yritysbarometria kaksi kertaa vuodessa valtakunnallisena raporttina

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3 TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 2 3.1.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Tutkimuskatsauksia HEIKKI HELIN. Kuntien talouden kehitys 1988 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS

Tutkimuskatsauksia HEIKKI HELIN. Kuntien talouden kehitys 1988 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tutkimuskatsauksia 2010 6 HEIKKI HELIN Aina on ollut vaikeaa Kuntien talouden kehitys 1988 2008 LISÄTIETOJA Heikki Helin puh. 040 516 5976 Sukunimi.etunimi@phnet.fi ISSN

Lisätiedot

Miten Suomi voidaan pelastaa

Miten Suomi voidaan pelastaa Miten Suomi voidaan pelastaa TALOUSPOLIITTINEN MANIFESTI Vesa Kanniainen Jukka Ala-Peijari Heikki Koskenkylä Tuomas Malinen Ilkka Mellin Sami Miettinen 1 2 Miten Suomi voidaan pelastaa TALOUSPOLIITTINEN

Lisätiedot

Laman opetukset Suomen 1990-luvun kriisin syyt ja seuraukset

Laman opetukset Suomen 1990-luvun kriisin syyt ja seuraukset VATT-JULKAISUJA 27:5 VATT PUBLICATIONS 1990-luvun talouskriisi Suomen Akatemian tutkimusohjelma: Laman opetukset Suomen 1990-luvun kriisin syyt ja seuraukset Jaakko Kiander VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot