Tiivistelmä 2 1 Ansiot 3 2 Hinnat 5 3 Palkansaajien ostovoima 7 4 Teollisuuden hintakilpailukyky 9 Liitteet 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiivistelmä 2 1 Ansiot 3 2 Hinnat 5 3 Palkansaajien ostovoima 7 4 Teollisuuden hintakilpailukyky 9 Liitteet 10"

Transkriptio

1 Tulopoliittinen selvitystoimikunta Arvioita vuosien tulo- ja hintakehityksestä Sisällys sivu Tiivistelmä 2 1 Ansiot 3 2 Hinnat 5 3 Palkansaajien ostovoima 7 4 Teollisuuden hintakilpailukyky 9 Liitteet 10

2 2 Tiivistelmä Tulopoliittinen selvitystoimikunta on laatinut arvioita ansioiden, hintojen, ostovoiman ja hintakilpailukyvyn kehityksestä v Kehityksen suuntaviivoja on hahmoteltu myös ensi vuoden osalta. Vuosille 2003 ja 2004 solmitun tulopoliittisen sopimuksen mukaisten palkankorotusten kustannusvaikutus on tupo-aloilla ensimmäisenä sopimusvuonna keskimäärin 2,9 % ja toisena sopimusvuonna keskimäärin 2,2 %. Sopimuspalkkaindeksin arvioidaan kohoavan kuluvan vuoden aikana yhteensä 3,0 % ja palkkaliukumista sekä rakenteellisista tekijöistä aiheutuvan ansiotason nousun jäävän alle 1 prosenttiin. Vuonna 2003 keskimäärin ansiotasoindeksi kohoaa 3,9 %. Arviot kuluvan vuoden ansiokehityksestä perustuvat vielä kokonaan tiedossa oleviin sopimuskorotuksiin sekä arvioituihin palkkaliukumiin ja rakennemuutosten vaikutuksiin. Inflaatio on kuluvan vuoden aikana hidastunut ja pysynyt euroalueen keskitason alapuolella. Raakaöljyn maailmanmarkkinahinnat ovat merkittävästi alentuneet ja euron vahvistuminen on vähentänyt tuontihintapaineita. Kuluttajahintaindeksi kohoaa sekä kuluvan vuoden aikana että v keskimäärin noin 1½ %. Ensi vuoden aikana kuluttajahintojen nousu voi jäädä hyvin vähäiseksi, kun alkoholijuomien verotusta jouduttaneen Viron EUjäsenyyden vuoksi merkittävästi alentamaan. Palkansaajien ostovoima lisääntyy tänä vuonna 2½ % eli hieman enemmän kuin tulopoliittista sopimusta solmittaessa arvioitiin. Työtuntimäärien kehitys muodostuu arvioitua heikommaksi, mutta toisaalta inflaatio jää odotettua hitaammaksi ja kuluvan vuoden lisätalousarvioon sisältyvät veronkevennykset lisäävät ostovoimaa. Vuonna 2004 palkansaajien ostovoima voi lisääntyä nelisen prosenttia, kun inflaatio edelleen hidastuu ja ansiotuloverotuksen kevennystä jatketaan. Tehdasteollisuuden yksikkötyökustannusten arvioidaan kuluvana vuonna kohoavan suunnilleen saman verran kuin kilpailijamaissa. Euron vahvistumisen vuoksi hintakilpailukyky kuitenkin heikkenee arviolta 4 %. Jos euron kurssi pysyy toukokuun lopun tasolla tai edelleen vahvistuu, tämän hintakilpailukykyä heikentävä vaikutus näkyy vuositason luvuissa kuitenkin täysimääräisenä vasta v

3 3 1 Ansiot Vuosille 2001 ja 2002 oli voimassa kaksivuotinen tulopoliittinen sopimus. Se kattoi yli 95 prosenttia työehtosopimusten piiriin kuuluvista palkansaajista. Tulopoliittisen sopimuksen ja eräiden liittokohtaisten sopimusten keskimääräinen kustannusvaikutus oli 3,2 prosenttia vuodelle 2001 ja 2,4 prosenttia viime vuodelle. Vuosille 2003 ja 2004 solmittiin jälleen kaksivuotinen tulopoliittinen sopimus. Ensimmäisen vuoden korotuksen keskimääräinen kustannusvaikutus on tupo-aloilla 2,9 prosenttia ja toisen vuoden korotuksen 2,2 prosenttia. Kaikkien palkansaajien nimellisansiot ovat ennakkotietojen mukaan nousseet vuoden 2001 neljänneltä neljännekseltä vuoden 2002 neljännelle neljännekselle keskimäärin 3,6 %, josta palkkaliukuman vaikutusta on 1,2 prosenttiyksikköä. Sektoreittain tarkasteltuna ansiotaso kohosi yksityisellä sektorilla 3,6 %, valtiolla 4,6 % ja kunnilla 3,5 %. Palkkaliukumien ja rakennemuutosten vaikutus oli yksityisellä sektorilla 1,3 %, valtiolla 2,2 % ja kunnilla 0,8 %. Valtion liukumaa nostivat ns. Valpas-korotukset. Teollisuustyöntekijöillä (tuntipalkat) ansiotaso nousi vastaavana aikana 3,5 % liukuman osuuden ollessa 1,1 prosenttiyksikköä. Tämän vuoden neljännelle neljännekselle palkansaajien ansioiden arvioidaan nousevan viime vuoden neljänneltä neljännekseltä keskimäärin 3,8 %, josta sopimuskorotusten vaikutusta on 3,0 prosenttiyksikköä. Yksityisellä sektorilla ansiotason nousun arvioidaan olevan 3,8 %, valtiolla 4,1 % ja kunnilla 3,7 %. Palkkaliukumien ja rakennemuutosten vaikutuksen arvioidaan olevan yksityisellä sektorilla 0,9 %, valtiolla 1,2 % ja kunnilla 0,5 %. Teollisuustyöntekijöillä (tuntipalkat) ansiotason arvioidaan vastaavana aikana kohoavan 3,8 %, josta liukuman osuus on 1,0 prosenttiyksikköä. Vuoden 2001 tiedot ansiokehityksestä ovat lopullisia. Viime vuoden osalta luvut perustuvat toteutuneeseen ansiokehitykseen pankkeja ja vakuutusta sekä kuntien tuntipalkkaisia lukuun ottamatta. Tämän vuoden luvut ovat kokonaan arviota.

4 4 Ansiokehitys vuosina Ansiotason nousu, % Keskimäärin edellisestä vuodesta neljänneksestä Edellisen vuoden viimeisestä 2001* 2002* 2003* IV/01* IV/02* IV/03 Sopimuspalkkaindeksi** 3,3 2,3 2,9 3,2 2,4 3,0 Liukuma- ja rakenteelliset tekijät** 1,2 1,2 1,0 1,2 1,2 0,8 Ansiotasoindeksi(1995=100)** 4,5 3,5 3,9 4,4 3,6 3,8 -yksityinen 4,8 3,5 3,8 4,6 3,6 3,8 -valtio 5,0 3,7 4,7 4,9 4,6 4,1 -kunnat 3,5 3,2 3,7 3,5 3,5 3,7 * Vuoden 2002 tiedot ovat osittain ja vuoden 2003 tiedot kokonaan arvioita **Kaikki palkansaajat

5 5 2 Hinnat Inflaatio pysyi v hitaana ja painui vuoden loppupuolella alle euroalueen keskitason. Työkustannusten nousu hidastui ja elintarvikkeiden hintakehitys tasaantui edellisen vuoden poikkeuksellisen jyrkän nousun jälkeen. Asuntojen hinnat kääntyivät nousuun eikä korkojen aleneminen enää hidastanut samassa määrin asumiskustannusten kohoamista kuin edellisenä vuonna. Raakaöljyn maailmanmarkkinahinnat kohosivat jyrkästi ja myös muiden raaka-aineiden hinnat nousivat, mutta euron vahvistuminen kevensi merkittävästi tuontihintapaineita. Kuluttajahintaindeksi kohosi vuoden aikana 1,7 % ja v keskimäärin 1,6 %. Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi, jossa eivät näy korkojen eivätkä asuntohintojen muutokset, kohosi vuoden aikana myös 1,7 %; vastaava nousu oli euroalueella 2,3 % ja koko EU-alueella 2,2 %. Kuluvan vuoden aikana inflaatio on hidastunut ja pysynyt euroalueen keskitason alapuolella. Raakaöljyn maailmanmarkkinahinnat ovat merkittävästi alentuneet vielä alkuvuodesta korkealle kohonneelta tasoltaan ja euron vahvistuminen on edelleen vähentänyt tuontihintapaineita. Kotimaisista tekijöistä palkkakustannusten nousu muodostuu viimevuotista suuremmaksi, mutta toisaalta asuntojen hintakehityksen arvioidaan hidastuvan. Kuluttajahintaindeksi kohosi vuoden 2002 joulukuusta kuluvan vuoden huhtikuuhun 0,9 % eli 0,6 prosenttiyksikköä viimevuotista vähemmän. Kyseisenä ajanjaksona hintatasoa on nostanut mm. hedelmien ja vihannesten kausiluontoinen kallistuminen; myös poltto- ja voiteluaineiden hinnat olivat huhtikuussa selvästi korkeammat kuin viime vuoden lopulla. Autoverotuksen keventäminen on alentanut uusien autojen hintoja 6½ %, mutta käytettyjen autojen hintoja vain 1 prosentin. Indeksin vuosinousu hidastui huhtikuussa 1,1 prosenttiin. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosinousu oli 1,3 %, kun vastaava nousu oli euroalueella 2,1 % ja koko EU-alueella 1,9 %. Koko kuluvan vuoden aikana - joulukuusta 2002 joulukuuhun kuluttajahintaindeksin arvioidaan kohoavan runsaat 1½ %. Lukemia nostaa vuoden lopulla vertailutason aleneminen viime vuonna. Vuonna 2003 keskimäärin indeksi kohoaa samoin 1½ %. Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kohonnee edelleen hieman kansallista kuluttajahintaindeksiä enemmän. Tulopoliittiseen sopimukseen sisältyvä indeksikynnys (kuluttajahintaindeksin nousu 2,7 % marraskuusta 2002 lokakuuhun 2003) ei ylity.

6 6 Kuluttajahintaindeksin arvioitu nousu joulukuusta 2002 joulukuuhun 2003 kaavamaisesti pääasiallisten syiden mukaan ryhmiteltynä Valtion tuloperustemuutokset 0 Vaikutus indeksin nousuun, % Asuminen 1/4 Tuontihinnat 1/4 Muut 1 1/4 Yhteensä 1 3/4 Vuonna 2004 palkankorotukset jäävät tämänvuotista pienemmäksi ja tuottavuuden nousun nopeutuminen hidastaa yksikkötyökustannusten kohoamista. Myöskään kansainvälisestä talouskehityksestä ei näyttäisi aiheutuvan merkittäviä uusia hinta- tai kustannuspaineita. Kun lisäksi alkoholijuomien verotusta jouduttaneen Viron EU-jäsenyyden vuoksi merkittävästi alentamaan, kuluttajahintaindeksin nousu jäänee ensi vuoden aikana hyvin vähäiseksi. Lähinnä kuluvalta vuodelta siirtyvän "hintaperinnön" sekä alkuvuoden hintakehityksen vuoksi indeksi kohonnee kuluvasta vuodesta keskimäärin noin 1 prosentin.

7 3 Palkansaajien ostovoima 7 Palkansaajien ostovoima lisääntyi viime vuonna 3 %. Kuluvana vuonna ostovoima lisääntyy 2½ % eli hieman enemmän kuin tulopoliittista sopimusta laadittaessa arvioitiin. Työtuntimäärien kehitys muodostuu arvioitua heikommaksi, mutta toisaalta inflaatio jää odotettua hitaammaksi ja kuluvan vuoden lisätalousarvioon sisältyvät veronkevennykset lisäävät ostovoimaa. ARVIO PALKANSAAJIEN TULOISTA * 2003** milj. eur milj. eur muutos, % 1. Palkkasumma /2 3 1/2 3 1/2 2. Tuloverot, lopullinen (-) /2 1 1/ Palkkasumma tuloverojen jälkeen /2 4 1/2 4 1/2 4. Saadut tulonsiirrot tuloverojen jälkeen / /2 5. Työtulot tuloverojen ja tulonsiirtojen jälkeen /2 4 1/2 6. Kuluttajahintaindeksi, 1990= /2 1 1/2 1 1/2 7. Palkansaajien käytettävissä oleva reaalitulo /2 8. Työlliset palkansaajat, tuhatta henkeä /2 1/ Tehdyt työtunnit, milj.tuntia / /2 10 Käytettävissä oleva reaalitulo henkeä kohti 3 1/2 2 1/2 2 1/2 5,0 Palkansaajien ostovoiman muutos (%) ja osatekijöiden vaikutus (%-yks.) vuonna 2003 Keskiansiot Työpanos Tulonsiirrot Veroaste Hinnat Ostovoima 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0

8 8 Vuonna 2004 keskiansiot kohoavat hieman tämänvuotista hitaammin, mutta tehtyjen työtuntien määrän arvioidaan kääntyvän lievään nousuun. Jos hintakehitys toteutuu edellä esitetyn mukaisesti ja loppuosa hallitusohjelman mukaisesta veronkevennysvarasta käytetään ensi vuonna pääosin ansiotuloverotuksen keventämiseen, palkansaajien ostovoima voi lisääntyä nelisen prosenttia.

9 9 4 Teollisuuden hintakilpailukyky Suhteellisilla yksikkötyökustannuksilla mitattuna tehdasteollisuuden hintakilpailukyky koheni vuodesta 1995 vuoteen 2000 yli viidenneksen. Dollarin vahvistumisen ohella keskimääräiseen kehityskuvaan vaikutti merkittävästi sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuottavuuden jyrkkä kohoaminen. Ilman sähkö- ja elektroniikkateollisuuden vaikutusta kilpailukyvyn paraneminen kyseisenä aikavälinä olisi jäänyt noin 7 prosenttiin. Vuonna 2001 tuottavuus tehdasteollisuudessa aleni, minkä seurauksena työkustannukset tuoteyksikköä kohti kohosivat aikaisempiin vuosiin verrattuna poikkeuksellisen paljon ja hintakilpailukyky heikkeni selvästi. Vuonna 2002 hintakilpailukyky pysyi ennakkotietojen mukaan suunnilleen ennallaan. Kuluvana vuonna tehdasteollisuuden yksikkötyökustannukset kohonnevat suunnilleen saman verran kuin kilpailijamaissa. Toteutuneen euron kurssikehityksen vuoksi hintakilpailukyky kuitenkin heikkenee arviolta 4 %. Vuositason luvuissa euron vahvistuminen näkyy tänä vuonna vasta osittain. Jos euron kurssi pysyy nykyisellä tasolla tai edelleen vahvistuu, tämän hintakilpailukykyä heikentävä vaikutus näkyy täysimääräisesti v VALTIOVARAINMINISTERIÖ KANSANTALOUSOSASTO Suhteelliset yksikkötyökustannukset Tehdasteollisuus =100 OECD 14/ Suomi koko tehdasteoll. pl. sähkötekninen teoll.

10 L I I T T E E T 10

11 VALTIOVARAINMINISTERIÖ KANSANTALOUSOSASTO Talouden keskeisiä lukuja Tiedot ja VM/KO:n ennusteet toukokuulta * * 2002* 2003** 2004** mrd. euroa määrän muutos, prosenttia Bruttokansantuote markkinahintaan 140 5,5 0,6 1,6 1,8 2,9 Tavaroiden ja palvelusten tuonti 42 16,9-0,2 1,7 1,8 4,0 Kokonaistarjonta 182 8,2 0,4 1,7 1,8 3,1 Tavaroiden ja palvelusten vienti 53 19,3-2,3 5,6 2,4 5,3 Kulutus 100 2,4 1,5 2,7 2,3 2,7 yksityinen 70 3,3 1,7 2,1 2,6 3,1 julkinen 30 0,4 1,2 4,0 1,8 1,7 Investoinnit 28 4,0 3,8-1,0-2,4-0,3 yksityiset 24 5,6 3,9-2,2-2,1 0,2 julkiset 4-5,4 3,2 7,0-4,8-3,4 Varastojen muutos 1) (ml. tilastollinen ero) 1 0,6-0,2-1,4 0,2 0,0 Kokonaiskysyntä 182 8,2 0,4 1,7 1,8 3,1 kotimainen kysyntä (ml. tilastollinen ero) 129 3,6 1,7-0,1 1,6 2,1 1) Mrd. euroa ja vaikutus kokonaiskysynnän muutokseen, prosenttiyksikköä * 2002* 2003** 2004** Tehdasteollisuus, määrän muutos, % 12,4-0,5 1,2 1,3 4,3 Työllisyysaste, % 66,9 67,7 67,7 67,4 67,6 Työttömyysaste, % 9,8 9,1 9,1 9,4 9,1 Kuluttajahintaindeksi, muutos, % 3,4 2,6 1,6 1,6 1,0 Ansiotasoindeksi, muutos, % 1) 4,0 4,5 3,3 3,7 3,3 Vaihtotase, mrd. euroa 9,4 9,3 10,0 9,3 9,3 Vaihtotase, % BKT:sta 7,2 6,8 7,1 6,5 6,3 Ulkomainen nettovelka, % BKT:sta 13,6 5,6 0,7-3,3-9,5 Lyhyet korot (Euribor 3 kk), % 4,4 4,2 3,3 2,5 2,7 Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10 v), % 5,5 5,0 5,0 4,2 4,5 Julkisyhteisöjen menot, % BKT:sta 48,9 49,0 49,2 50,3 50,4 Veroaste, % BKT:sta 47,5 45,5 45,5 44,3 43,5 Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä, % BKT:sta 6,9 5,1 4,7 2,4 1,3 Valtion rahoitusjäämä, % BKT:sta 3,4 2,0 1,7-0,2-1,3 Julkisyhteisöjen bruttovelka (EMU), % BKT:sta 44,5 43,8 42,7 44,8 45,1 Valtionvelka, % BKT:sta 48,7 45,5 42,4 44,2 44,2 1) Vuoden 2002 tuoreimpien tilastotietojen perusteella Tulopoliittinen selvitystoimikunta on arvioinut ansiotasoindeksin nousuksi 3,5 % v ja 3,9 % v

12 VALTIOVARAINM INISTERIÖ KANSANTALOUSOSASTO % BRUTTOKANSANTUOTE ** määrän muutos, % Suomi USA Euroalue Japani * 02* 03** 04** VM/KO/UL, lähteet: TK, OECD, VM ( SK-2003:2) xls

13 % 20 VALTIO VARAINM INISTERIÖ K ANSAN TALOUSOSASTO TYÖTTÖMYYSASTE EU Suomi 5 OECD * 04** VM/KO/UL, lähteet: TK, OECD (Outlook 73, April 2003), VM (TKA-2003)

14 2700 VALTIO VARAINM INISTERIÖ K A N SA N T A L O U SO SA S T O TYÖVOIMA JA TYÖLLISET trendi, 1000 henkeä Työvoima Työlliset * 03* VM/KO/UL (2003: 4) Lähde: TK

15 1000 henkeä 2000= VALTIO VA RAINM IN ISTERIÖ KANSANTALOUSO SASTO TYÖLLISYYDEN KASVU HUHTIKUUSTA-1995 Huhtikuu Huhtikuu-2003 BKT:n kuukausikuvaaja (oikea asteikko) Työllisyyden kasvu (vasen asteikko) VM/KO/UL (Lähde:TK)

16 V ALTIO VA RAIN M INISTER IÖ K A N SA N T A L O U SO SA S T O RAAKA-AINEIDEN MAAILMANMARKKINAHINNAT (HWWA) 1990=100 pl. ENERGIA EUR USD Lähde: HWWA-Institut für Wirtschaftsforschung ja Suomen Pankki /2003:M4.

17 V A L T IO V A R A IN M IN IST E R IÖ K A N SA N T A L O U SO SA S T O RAAKA-AINEIDEN MAAILMANMARKKINAHINNAT (HWWA) 1990=100 ENERGIA EUR USD Lähde: HWWA-Institut für Wirtschaftsforschung ja Suomen Pankki /2003:M4.

18 VALTIOVARAINMINISTERIÖ KANSANTALOUSOSASTO USD/barreli 35 RAAKAÖLJYN HINTA Pohjanmeren brent, spot Lähde: Bloomberg /ML/2003M:4.

19 V A L T IO V A R A IN M IN IS T E R IÖ K A N SA N T A L O U SO SA S T O % 5 4 KULUTTAJAHINTAINDEKSI JA RAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI 12 kuukauden muutos Kuluttajahintaindeksi Rakennuskustannusindeksi Lähde: Tilastokeskus /VM/KO/UL (2003:4) xls

20 % 15 V A L T IO V A R A IN M IN IS T E R IÖ K A N SA N T A L O U SO SA S T O VIENTIHINTAINDEKSI JA TUONTIHINTAINDEKSI 12 kuukauden muutos Vientihintaindeksi Tuontihintaindeksi Lähde: Tilastokeskus /VM/KO/UL (2003:4) xls

21 VALTIO VARAINM INISTERIÖ K A N SA N T A L O U SO SA S T O 106 VAIHTOSUHDE 1995 = Lähde: Tilastokeskus /ML/2003:M4.

22 115 KULUTTAJAHINTAINDEKSI JA TEOLLISUUDEN TUOTTAJAHINTAINDEKSI 1995 = 100 Kuluttajahintaindeksi Teollisuuden tuottajahintaindeksi /VM/KO/UL (2003: 4)

23 TEOLLISUUDEN TUOTTAJAHINTAINDEKSI 1995 = Energiatuotteet 120 Kestokulutustavarat 110 Kokonaisindeksi Kokonaisindeksi Muut kulutustavarat 100 Raaka-aineet ja tuot. hyödykkeet 90 Raaka-aineet ja tuotantohyödykkeet Investointitavarat /VM/KO/UL, lähde: TK (2003: 4)

24 6 ANSIOTASOINDEKSI JA PALKANSAAJIEN OSTOVOIMA muutos, % 5 4 Ansiotasoindeksi Palkansaajien ostovoima * 2002* 2003** 2004** VM/KO/UL (TUPO)

25 TYÖVOIMAKUSTANNUKSET TYÖTUNTIA KOHTI muutos edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä, % 5 Suomi Euroalue Lähde: Eurostat VM/KO/UL

26 % VALTIO VARAINM INISTERIÖ K A N SA N T A L O U SO SA S T O KULUTTAJAHINNAT 12 kk:n muutos Saksa Suomi Ruotsi Lähde: OECD ja Tilastokeskus

27 VALTIOVARAINM INISTERIÖ KANSANTALOUSOSASTO % 8 PITKÄT KOROT 7 FIM USD 6 5 SEK 4 3 DEM JPY / PET, KAJ, ml.

Arvioita tulo- ja hintakehityksestä

Arvioita tulo- ja hintakehityksestä Tulopoliittinen selvitystoimikunta 6.6.2008 Arvioita tulo- ja hintakehityksestä Sisällys sivu Tiivistelmä 2 1 Ansiot 3 2 Hinnat 5 3 Palkansaajien ostovoima 7 4 Teollisuuden kustannuskilpailukyky 9 Liitteet

Lisätiedot

TALOUSENNUSTE

TALOUSENNUSTE TALOUSENNUSTE 2017 2018 4.4.2017 Ennustepäällikkö Muut ennusteryhmän jäsenet Ilkka Kiema Seija Ilmakunnas Sakari Lähdemäki Terhi Maczulskij Aila Mustonen Riikka Savolainen Heikki Taimio VALUUTTAKURSSIT

Lisätiedot

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 22.3.24/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen taloudelliset näkymät Ennusteen taulukkoliite

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen taloudelliset näkymät Ennusteen taulukkoliite Suomen taloudelliset näkymät 2005 2007 Ennusteen taulukkoliite 30.3.2005 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 1/2005 Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko 3. Taulukko 4. Taulukko 5.

Lisätiedot

Arvioita sopimuskauden taloudellisesta kehityksestä

Arvioita sopimuskauden taloudellisesta kehityksestä Tulopoliittinen selvitystoimikunta Julkinen 19.5.2006 klo 10.00 Arvioita sopimuskauden taloudellisesta kehityksestä Sisällys: sivu 1. Yleinen talouskehitys 3 2. Työllisyys 5 3. Ansiot 9 4. Hinnat 11 5.

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 3.11.23/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 Työllisyysaste 1989-23 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 75 8 % Suomi EU 7 65 6 55 5 89 91 93 95 97 99 1* 3** 13.1.23/SAK /TL Lähde: OECD Economic Outlook December 22 2 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-25 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 EU-25 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 21.9.24/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15 64 v)

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15 64 v) Työllisyysaste 198 26 Työlliset/Työikäinen väestö (15 64 v 8 % Suomi 75 EU 15 EU 25 7 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 6** 5.4.25/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985 26

Lisätiedot

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 45 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 16.5.23/SAK /TL Lähde: European Commission 2 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 80 % Suomi 75 70 65 60 EU-15 Suomi (kansallinen) 55 50 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 9.9.2002/SAK /TL Lähde: European Commission;

Lisätiedot

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 5 2012 Talouden näkymät TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 Suomen kokonaistuotannon kasvu on hidastunut voimakkaasti vuoden 2012 aikana. Suomen Pankki ennustaa vuoden 2012 kokonaistuotannon kasvun

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen talouden näkymät Ennusteen taulukkoliite

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen talouden näkymät Ennusteen taulukkoliite Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto Suomen talouden näkymät 2008 2010 Ennusteen taulukkoliite 9.12.2008 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 4/2008 Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto Joukukuu 2008

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Ennustetaulukot 3 ENNUSTETAULUKOT Ennuste vuosille 2016 2018 TÄNÄÄN 11:00 EURO & TALOUS 3/2016 TALOUDEN NÄKYMÄT Kesäkuu 2016 1. HUOLTOTASE, MÄÄRÄT

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Ennustetaulukot vuosille 2017-2019 3 ENNUSTETAULUKOT Ennuste vuosille 2017 2019 TÄNÄÄN 11:00 EURO & TALOUS 5/2016 TALOUDEN NÄKYMÄT Joulukuu 2016

Lisätiedot

Ennuste vuosille

Ennuste vuosille ENNUSTETAULUKOT Ennuste vuosille 2015 2017 10.12.2015 11:00 EURO & TALOUS 5/2015 TALOUDEN NÄKYMÄT Joulukuu 2015 1. HUOLTOTASE, MÄÄRÄT Viitevuoden 2010 hinnoin, prosenttimuutos edellisestä vuodesta Bruttokansantuote

Lisätiedot

Ennuste vuosille

Ennuste vuosille ENNUSTETAULUKOT Ennuste vuosille 2017 2019 13.6.2017 11:00 EURO & TALOUS 3/2017 TALOUDEN NÄKYMÄT Suomen talouden ennuste vuosille 2017 2019 kesäkuussa 2017. Eurojatalous.fi Suomen Pankin ajankohtaisia

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Ennustetaulukot vuosille 2017 2019 (kesäkuu 2017) 3 ENNUSTETAULUKOT Ennuste vuosille 2017 2019 EILEN 11:00 EURO & TALOUS 3/2017 TALOUDEN NÄKYMÄT

Lisätiedot

Euro & talous 1/2011. Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Suomen talouden näkymät

Euro & talous 1/2011. Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Suomen talouden näkymät Euro & talous 1/211 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Suomen talouden näkymät Pääjohtaja 1 Aiheet Ajankohtaista tänään Maailmantalouden ennuste Suomen talouden näkymät vuosina 211-213 2 Ajankohtaista

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudelliset näkymät Ennusteen taulukkoliite

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudelliset näkymät Ennusteen taulukkoliite Suomen taloudelliset näkymät 2004 2006 Ennusteen taulukkoliite 24.3.2004 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 1/2004 Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko 3. Taulukko 4. Taulukko 5.

Lisätiedot

Talouden näkymät BKT SUPISTUU VUONNA 2013

Talouden näkymät BKT SUPISTUU VUONNA 2013 3 213 BKT SUPISTUU VUONNA 213 Suomen kokonaistuotannon kasvu pysähtyi ja kääntyi laskuun vuonna 212. Ennakkotietojen mukaan bruttokansantuote supistui myös vuoden 213 ensimmäisellä neljänneksellä. Suomen

Lisätiedot

Ennuste vuosille

Ennuste vuosille ENNUSTETAULUKOT Ennuste vuosille 2015 2017 10.6.2015 11:00 EURO & TALOUS 3/2015 TALOUDEN NÄKYMÄT Kesäkuu 2015 1. HUOLTOTASE, MÄÄRÄT Viitevuoden 2010 hinnoin, prosenttimuutos edellisestä vuodesta Bruttokansantuote

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 8 % Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 75 7 Suomi 65 6 55 5 45 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 16.5.23/SAK /TL Lähde: European Commission 2 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15 15

Lisätiedot

Talouden näkymät vuosina

Talouden näkymät vuosina Talouden näkymät vuosina 211 213 Euro & talous 5/211 Pääjohtaja Erkki Liikanen Talouskasvu hidastuu Suomessa tuntuvasti 18 Talouden elpyminen pysähtyy Prosenttimuutos edellisestä vuodesta (oikea asteikko)

Lisätiedot

Talouden näkymät Euro & talous erikoisnumero 1/2010

Talouden näkymät Euro & talous erikoisnumero 1/2010 Talouden näkymät 2010-2012 Euro & talous erikoisnumero 1/2010 Pääjohtaja Erkki Liikanen 1 BKT ja kysyntäerät Tavaroiden ja palveluiden vienti Kiinteät bruttoinvestoinnit Yksityinen kulutus Julkinen kulutus

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Suomen Pankki Talouden näkymät 2015-2017 Euro & talous Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla euroalueen heikoimpien joukkoon Suomen

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus Talvi 2016 22.12.2016 Talousnäkymät Reaalitalouden ennuste 22.12.2016 Jukka Railavo Talousnäkymät Suomen talous kasvaa, mutta hitaasti. Kotimainen kysyntä on kasvun ajuri, vienti

Lisätiedot

Talouden näkymät SUOMEN TALOUDEN KASVU VAUHDITTUU VASTA VUONNA 2015 KASVU ON VIENTIVETOISTA

Talouden näkymät SUOMEN TALOUDEN KASVU VAUHDITTUU VASTA VUONNA 2015 KASVU ON VIENTIVETOISTA 3 21 SUOMEN TALOUDEN KASVU VAUHDITTUU VASTA VUONNA 215 Suomen kokonaistuotanto on pienentynyt yhtäjaksoisesti vuoden 212 toisesta neljänneksestä lähtien. Kevään 21 aikana on kuitenkin jo näkynyt merkkejä

Lisätiedot

TALOUSENNUSTE 12.10.1998

TALOUSENNUSTE 12.10.1998 TALOUSENNUSTE 12.10.1998 Lisätietoja: Ennustepäällikkö Hannu Piekkola Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisee lyhyen aikavälin talousennusteen (seuraaville 1½ - 2 vuodelle) kaksi kertaa vuodessa: maalis-

Lisätiedot

Suomen vaihtoehdot. Talousfoorumi Kuntamarkkinoilla 12.9.2012 Raimo Sailas

Suomen vaihtoehdot. Talousfoorumi Kuntamarkkinoilla 12.9.2012 Raimo Sailas Suomen vaihtoehdot Talousfoorumi Kuntamarkkinoilla 12.9.2012 Raimo Sailas Talouskasvu vaisua Euroalue USA Kiina Japani Brasilia 6 BKT:n neljännesvuosimuutos, % 4 2 0-2 -4-6 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Lisätiedot

Ennustetaulukot. 1. Huoltotase, määrät. 2. Kysyntäerien vaikutus kasvuun 1. 3. Huoltotase, hinnat

Ennustetaulukot. 1. Huoltotase, määrät. 2. Kysyntäerien vaikutus kasvuun 1. 3. Huoltotase, hinnat Ennustetaulukot 1. Huoltotase, määrät Viitevuoden 2000 hinnoin, prosenttimuutos edellisestä vuodesta 8,2 3,6 2,8 0,4 1,8 16,1 7,4 0,7 0,0 5,6 21,5 8,6 3,2 0,4 6,0 3,1 2,7 3,7 1,2 1,4 0,9 0,6 0,1 0,4 0,7

Lisätiedot

Bruttokansantuotteen kasvu

Bruttokansantuotteen kasvu Bruttokansantuotteen kasvu 1 9 8 7 3 1 %, liukuva vuosikasvu 11 Kiina Intia Venäjä USA Japani Euroalue -1-1 3 11 1 9 8 7 3 1-1 - 1 18.9. Bruttokansantuote, mrd. USD, Markkinakurssein USA 1 Kiina 9 Japani

Lisätiedot

Talouden näkymät vuosina

Talouden näkymät vuosina Talouden näkymät vuosina 2012-2014 Euro & talous 3/2012 Pääjohtaja 1 Kasvunäkymät vaimenevat 2 Suomen talous kasvaa lähivuosina hitaasti 180 Prosenttimuutos edellisestä vuodesta (oikea asteikko) Viitevuoden

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudelliset näkymät Ennusteen taulukko- ja kuvioliite

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudelliset näkymät Ennusteen taulukko- ja kuvioliite Suomen taloudelliset näkymät 23 25 Ennusteen taulukko- ja kuvioliite Julkisuuten 18.3.23 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 1/23 Talvi 23 Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko 3. Taulukko

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudellinen kehitys Ennusteen taulukko- ja kuvioliite

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudellinen kehitys Ennusteen taulukko- ja kuvioliite Suomen taloudellinen kehitys 2 22 Ennusteen taulukko- ja kuvioliite 18.12.2 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 4/2 27.11.2 Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko 3. Taulukko 4. Taulukko

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudelliset näkymät Ennusteen taulukko- ja kuvioliite

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudelliset näkymät Ennusteen taulukko- ja kuvioliite Suomen taloudelliset näkymät 22 24 Ennusteen taulukko- ja kuvioliite Julkisuuten 24.9.22 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 3/22 Kesä 22 Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko 3. Taulukko

Lisätiedot

Suhdannetilanne. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI

Suhdannetilanne. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI Suhdannetilanne Konsultit 2HPO 1 Tammikuu Heinäkuu Tammikuu Heinäkuu Tammikuu Heinäkuu Tammikuu Heinäkuu Tammikuu Heinäkuu Tammikuu Heinäkuu Tammikuu Heinäkuu Tammikuu Heinäkuu Tammikuu Heinäkuu Tammikuu

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016

Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016 Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016 15.9.2016 Mikko Spolander Talousnäkymät Keskeiset taloutta kuvaavat indikaattorit lähivuosina ja keskipitkällä aikavälillä 2013 2014 2015 2016 e 2017 e 2018 e 2019 e

Lisätiedot

Tulo- ja kustannuskehitys

Tulo- ja kustannuskehitys Liite 1. Tulo- ja kustannuskehitys Talousneuvosto 19.8.2013 Jukka Pekkarinen Tukuseto asetettu vuosiksi 2013-2016 Toimikunnan määräaikaisraportoinnissa neljä painoaluetta: 1. Ostovoima (ansiot, hinnat,

Lisätiedot

Alkaako taloustaivaalla seljetä?

Alkaako taloustaivaalla seljetä? ..9 Alkaako taloustaivaalla seljetä? Lauri Uotila Pääekonomisti Sampo Pankki.9. 9 Kokonaistuotannon kasvu, % %, vuosikasvu neljänneksittäin Kiina 9 Venäjä USA Euroalue - - - Japani - - 9 9 - - - - - Teollisuuden

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudelliset näkymät 2004 2006. Ennusteen taulukkoliite

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudelliset näkymät 2004 2006. Ennusteen taulukkoliite Suomen taloudelliset näkymät 2004 2006 Ennusteen taulukkoliite 23.9.2004 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 3/2004 Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko 3. Taulukko 4. Taulukko 5.

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudellinen kehitys Perusennusteen taulukko- ja kuvioliite

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudellinen kehitys Perusennusteen taulukko- ja kuvioliite Suomen taloudellinen kehitys 2 22 Perusennusteen taulukko- ja kuvioliite 7.6.2 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 2/2 8.5.2 Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko 3. Taulukko. Taulukko

Lisätiedot

Noususuhdanne vahvistuu tasapainoisemman kasvun edellytykset parantuneet

Noususuhdanne vahvistuu tasapainoisemman kasvun edellytykset parantuneet Juha Kilponen Suomen Pankki Noususuhdanne vahvistuu tasapainoisemman kasvun edellytykset parantuneet 18.12.2017 18.12.2017 Julkinen 1 Talouden yleiskuva Kasvu laajentunut vientiin, ja tuottavuuden kasvu

Lisätiedot

Talous tutuksi - Tampere 9.9.2014 Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki

Talous tutuksi - Tampere 9.9.2014 Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Talous tutuksi - Tampere Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Maailmantalouden kehitys 2 Bruttokansantuotteen kasvussa suuria eroja maailmalla Yhdysvallat Euroalue Japani Suomi Kiina (oikea asteikko) 125

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016 2018 9.6.2016 Kansainvälisen talouden lähtökohtien vertailua Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu 2015 2015 2016 2017 2018

Lisätiedot

ENNUSTEEN ARVIOINTIA

ENNUSTEEN ARVIOINTIA ENNUSTEEN ARVIOINTIA 23.12.1997 Lisätietoja: Johtaja Jukka Pekkarinen puh. (09) 2535 7340 e-mail: Jukka.Pekkarinen@labour.fi Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisee lyhyen aikavälin talousennusteen (seuraaville

Lisätiedot

TALOUSENNUSTE 13.10.1999

TALOUSENNUSTE 13.10.1999 TALOUSENNUSTE 13.10.1999 Lisätietoja: Ennustepäällikkö Eero Lehto puh. (09) 2535 7350 e-mail: Eero.Lehto@labour.fi Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisee lyhyen aikavälin talousennusteen (seuraaville 1½

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus Talvi 2017 Tiedotustilaisuus 19.12.2017 Talousnäkymät Reaalitalouden ennuste 19.12.2017 Jukka Railavo, finanssineuvos Talousnäkymät Noususuhdanne jatkuu tulevina vuosina. Maailmantaloudessa

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus Kevät 2017 28.4.2017 Talousnäkymät Reaalitalouden ennuste 28.4.2017 Jukka Railavo Talousnäkymät Suomen talouskasvu jatkuu vakaana. Maailmantalouden kasvu nopeutumassa. Kasvun perusta

Lisätiedot

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.211 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki 13 12 11 1 9 8 7 6 4 3 2 1-1 -2-3 -4 - -6-7 -8-9 -1-11 Maailma: Bkt ja maailmankauppa %, volyymin vuosikasvu

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen taloudelliset näkymät 2007 2009. Ennusteen taulukkoliite

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen taloudelliset näkymät 2007 2009. Ennusteen taulukkoliite Suomen taloudelliset näkymät 2007 2009 Ennusteen taulukkoliite 20.3.2007 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 1/2007 Rahapolitiikka ja tutkimusosasto Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kansantalousosasto Suhdannekatsaus /3

Valtiovarainministeriön kansantalousosasto Suhdannekatsaus /3 Valtiovarainministeriön kansantalousosasto Suhdannekatsaus 7../ Suomen korkeasuhdanne on taittunut ja talouskasvu on nopeasti hidastumassa. Suomen talous on perustaltaan kuitenkin terve ja työllisyystilanne

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS. Valtiovarainministeriön kansantalousosasto / 5

SUHDANNEKATSAUS. Valtiovarainministeriön kansantalousosasto / 5 SUHDANNEKATSAUS Valtiovarainministeriön kansantalousosasto..5/ 5 BKT:n kasvu on voimistumassa eikä kahden prosentin ennustetta tälle vuodelle ole tarvetta muuttaa huolimatta siitä, että kolmen ensimmäisen

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen taloudelliset näkymät 2006 2008. Ennusteen taulukkoliite

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen taloudelliset näkymät 2006 2008. Ennusteen taulukkoliite Suomen taloudelliset näkymät 2006 2008 Ennusteen taulukkoliite 26.9.2006 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 3/2006 Rahapolitiikka ja tutkimusosasto Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko

Lisätiedot

Talouden näkymät. Edessä hitaan kasvun vuosia. Investointien kasvu maltillista

Talouden näkymät. Edessä hitaan kasvun vuosia. Investointien kasvu maltillista 3 2012 Edessä hitaan kasvun vuosia Vuonna 2011 Suomen kokonaistuotanto elpyi edelleen taantumasta ja bruttokansantuote kasvoi 2,9 %. Suomen Pankki ennustaa kasvun hidastuvan 1,5 prosenttiin vuonna 2012,

Lisätiedot

Maailmantalouden suuret kysymykset Suhdannetilanne ja -näkymät

Maailmantalouden suuret kysymykset Suhdannetilanne ja -näkymät Samu Kurri Suomen Pankki Maailmantalouden suuret kysymykset Suhdannetilanne ja -näkymät Euro & talous 1/2015 25.3.2015 Julkinen 1 Maailmantalouden suuret kysymykset Kasvun elementit nyt ja tulevaisuudessa

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Suomen Pankki Talouden näkymät 2015-2017 10.6.2015 Julkinen 1 Suomi jää yhä kauemmas muun euroalueen kasvusta Talouskasvua tukee viennin asteittainen piristyminen ja kevyt rahapolitiikka

Lisätiedot

Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen. Twitter : @OP_Pohjola_Ekon

Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen. Twitter : @OP_Pohjola_Ekon Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen Twitter : @OP_Pohjola_Ekon Markkinoilla kasvuveturin muutos näkyy selvästi indeksi 2008=100 140 Maailman raaka-aineiden hinnat ja osakekurssit

Lisätiedot

Suhdannekatsaus /3. Valtiovarainministeriön kansantalousosasto

Suhdannekatsaus /3. Valtiovarainministeriön kansantalousosasto Valtiovarainministeriön kansantalousosasto Suhdannekatsaus.9./ Suomen talous jatkaa vahvaa suoritustaan. Talouskasvu on yhä nopeaa ja jatkuu myös ensi vuonna tuotantomahdollisuuksien rajoilla. Työllisten

Lisätiedot

Talouden näkymät : Suhdannenousu ei yksin korjaa talouden ongelmia

Talouden näkymät : Suhdannenousu ei yksin korjaa talouden ongelmia Talouden näkymät 2010-2012: Suhdannenousu ei yksin korjaa talouden ongelmia Euro & talous erikoisnumero 2/2010 Pääjohtaja Erkki Liikanen 1 Ennusteen yleiskuva 2 Edessä kasvun väliaikainen hidastuminen

Lisätiedot

Bruttokansantuotteen kasvu

Bruttokansantuotteen kasvu Bruttokansantuotteen kasvu %, liukuva vuosikasvu 12 12 1 8 6 Kiina Baltian maat Intia Venäjä 1 8 6 4 2 Euroalue Japani USA 4 2-2 21 22 23 24 2 26 27 USA+Euroalue+Japani = 4 % maailman bruttokansantuotteesta

Lisätiedot

Talous. TraFi Liikenteen turvallisuus- ja ympäristöfoorumi. Toimistopäällikkö Samu Kurri 3.10.2012. 3.10.2012 Samu Kurri

Talous. TraFi Liikenteen turvallisuus- ja ympäristöfoorumi. Toimistopäällikkö Samu Kurri 3.10.2012. 3.10.2012 Samu Kurri Talous TraFi Liikenteen turvallisuus- ja ympäristöfoorumi Toimistopäällikkö Samu Kurri 3.10.2012 1 Esityksen aiheet Talouden näkymät Suomen Pankin kesäkuun ennusteen päätulemat Suomen talouden lähiaikojen

Lisätiedot

Talouden näkymät Euro & talous erikoisnumero 2/2009

Talouden näkymät Euro & talous erikoisnumero 2/2009 Talouden näkymät 2009-2011 Euro & talous erikoisnumero 2/2009 Erkki Liikanen 29.9.2009 Teemat 1. Maailmantalous vakautumassa ja rahoitusmarkkinoiden kriisin pahin ohi 2. Miksi vienti laski niin jyrkästi?

Lisätiedot

Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät

Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät Suomen Pankki Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät MuoviSki 1 Pörssikurssit laskeneet 160 Euroalue Yhdysvallat Japani Kiina Indeksi, 1.1.2008 = 100 140 120 100 80 60 40 20 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti

Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti Markkinoilla turbulenssia indeksi 2010=100 140 Maailman raaka-aineiden hinnat

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016-2019 13.12.2016 Kansainvälisen talouden kasvu hieman kesäkuussa ennustettua hitaampaa Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu

Lisätiedot

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 1 ILMARISEN TALOUSENNUSTE Historian ensimmäinen Julkistus jatkossa keväisin ja syksyisin Erityisesti yritysnäkökulma Keskiössä: 1. Bkt:n

Lisätiedot

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 28.9.2010 Lauri Uotila Sampo Pankki

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 28.9.2010 Lauri Uotila Sampo Pankki Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 8.9.1 Lauri Uotila Sampo Pankki Bruttokansantuotteen kasvu 16 1 1 1 %, vuosikasvu neljänneksittäin Kiina 16 1 1 1 8 8 6 Euroalue Intia Brasilia Venäjä 6 - USA

Lisätiedot

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT)

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Kansantalouden kehityskuva Talouden rakenteet 211 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Suomen talous vuonna 21 euroalueen keskimääräiseen verrattuna Euroalue Suomi Työttömyys, % 12 1 8 6 4 Julkisen

Lisätiedot

Kustannuskilpailukyvyn tasosta

Kustannuskilpailukyvyn tasosta Suomen Pankki Kustannuskilpailukyvyn tasosta Kommenttipuheenvuoro Pekka Sauramon esitykseen Tulkitsen samoin kuin Pekka Kustannuskilpailukyky on heikentynyt vuosituhannen vaihteen jälkeen Kustannuskilpailukyvyn

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS. Valtiovarainministeriön kansantalousosasto / 2

SUHDANNEKATSAUS. Valtiovarainministeriön kansantalousosasto / 2 SUHDANNEKATSAUS Valtiovarainministeriön kansantalousosasto 7.5.5/ Tuotannon kasvu hidastunut mutta palaamassa riskeistä huolimatta kolmen prosentin uralle; kuluttajat luottavaisia, investoinnit lisääntyvät.

Lisätiedot

Pellervon Päivä Talousennusteet mitä yritysjohto voi niistä oppia. Raija Volk Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT

Pellervon Päivä Talousennusteet mitä yritysjohto voi niistä oppia. Raija Volk Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT Pellervon Päivä 2007 Talousennusteet mitä yritysjohto voi niistä oppia Raija Volk Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT Talouden tila ja uhkat keskipitkällä aikavälillä Julkisen talouden liikkumavara

Lisätiedot

ILMARISEN TALOUSENNUSTE KEVÄT

ILMARISEN TALOUSENNUSTE KEVÄT ILMARISEN TALOUSENNUSTE KEVÄT 2017 2.5.2017 ILMARISEN TALOUSENNUSTE Julkistus keväisin ja syksyisin Erityisesti yritysnäkökulma Keskiössä: BKT:n kasvu Työllisyyden kehitys (palkansaajat, yrittäjät) Palkkasumma,

Lisätiedot

7 SAK:n edustajakokouksen sopimuspoliittiset päätökset 7.1 Sopimuspolitiikan tavoitetila vuosikymmenen jälkipuoliskolla Onnistuneen sopimuspolitiikan ansiosta, jossa on yhteen sovitettu talousja työmarkkinapolitiikka,

Lisätiedot

Taloutemme tila kansallisesti ja kansainvälisesti

Taloutemme tila kansallisesti ja kansainvälisesti Taloutemme tila kansallisesti ja kansainvälisesti Seppo Honkapohja, Suomen Pankki Alustus, Logistiikkapäivä, Kotka 25.5.2009 1 Esityksen rakenne Rahoitusmarkkinoiden kriisin nykyvaihe Maailmantalouden

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinoiden myllerrys ja Suomen talouden näkymät 2008-2010

Rahoitusmarkkinoiden myllerrys ja Suomen talouden näkymät 2008-2010 Rahoitusmarkkinoiden myllerrys ja Suomen talouden näkymät 2008-2010 Pääjohtaja Erkki Liikanen Jyväskylä 18.4.2008 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Kansainvälinen talouskasvu Maailma EU15 Yhdysvallat

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kansantalousosasto Suhdannekatsaus /1

Valtiovarainministeriön kansantalousosasto Suhdannekatsaus /1 Valtiovarainministeriön kansantalousosasto Suhdannekatsaus../ Korkeasuhdanne taittuu tänä vuonna ja BKT:n kasvu hidastuu viime vuoden, prosentista, prosenttiin, ½ prosenttiyksikköä viime syksyn arviota

Lisätiedot

Talouskasvun edellytykset

Talouskasvun edellytykset Pentti Hakkarainen Suomen Pankki Talouskasvun edellytykset Martti Ahtisaari Instituutin talousfoorumi 16.5.2016 16.5.2016 Julkinen 1 Talouden supistuminen päättynyt, mutta kasvun versot hentoja Bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

TALOUSENNUSTE 7.1.1999

TALOUSENNUSTE 7.1.1999 TALOUSENNUSTE 7.1.1999 Lisätietoja: Ennustepäällikkö Hannu Piekkola Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisee lyhyen aikavälin talousennusteen (seuraaville 1½ - 2 vuodelle) kaksi kertaa vuodessa: maalis-

Lisätiedot

Suomen talouden näkymät

Suomen talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Suomen talouden näkymät 2017-2019 13.6.2017 Julkinen 1 Kansainvälisen talouden ympäristö kasvulle suotuisampi Suomen vientikysyntä vahvistuu maailman reaalitalouden

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016 2018 10.6.2016 1 Kansainvälisen talouden lähtökohtien vertailua Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu 2015 2015 2016 2017 2018

Lisätiedot

Suomen talouden kehitysnäkymät alkaneet kirkastumaan. Roger Wessman 14.04.2010

Suomen talouden kehitysnäkymät alkaneet kirkastumaan. Roger Wessman 14.04.2010 Suomen talouden kehitysnäkymät alkaneet kirkastumaan Roger Wessman 14.04.2010 1 2 Luvut ennakoivat maailmanteollisuudelle vahvinta kasvua 30 vuoteen Lainaraha halventunut 27.5 25.0 22.5 20.0 17.5 15.0

Lisätiedot

Näköaloja satavuotiaan tulevaisuuteen

Näköaloja satavuotiaan tulevaisuuteen Suomen Pankki Näköaloja satavuotiaan tulevaisuuteen KEVA-päivä 1 Teemat Kehittyneiden maiden ml. euroalueen talouskehityksestä EKP:n rahapolitiikka kasvua tukevaa Kotimaan talouden lähiaikojen näkymissä

Lisätiedot

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus Juha Kilponen Suomen Pankki Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus ELY Areena Talousseminaari Turku, 25.1.2016 25.1.2016 Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla

Lisätiedot

Indeksit: muodostus ja käyttö. Tilastokoulu 11.4.2016 Satu Ruotsalainen / Tilastokeskus satu.ruotsalainen@stat.fi

Indeksit: muodostus ja käyttö. Tilastokoulu 11.4.2016 Satu Ruotsalainen / Tilastokeskus satu.ruotsalainen@stat.fi Indeksit: muodostus ja käyttö Tilastokoulu 11.4.2016 Satu Ruotsalainen / Tilastokeskus satu.ruotsalainen@stat.fi Sisältö 1. Indeksin määritelmä ja esimerkkejä 2. Erilaisia indeksejä, Tilastokeskuksen tuottamat

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, syksy 2016

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, syksy 2016 Taloudellinen katsaus Tiivistelmä, syksy 2016 Sisällysluettelo Lukijalle......................................... 3 Tiivistelmä........................................ 4 Kotimaa.........................................

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 4/217 16 14 12 1 8 6 4 2 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 C Tehdasteollisuus

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 7/217 16 14 12 1 8 6 4 2 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 C Tehdasteollisuus

Lisätiedot

Hallituksen kehysriihi. Jyrki Katainen 24.3.2009

Hallituksen kehysriihi. Jyrki Katainen 24.3.2009 Hallituksen kehysriihi Jyrki Katainen 24.3.2009 Lähivuosien talouskehitys erittäin heikkoa 2008 2009 2010 2011 2012 2013 BKT, määrän muutos, % 0,9-5,0-1,4 3,3 2,5 1,8 Työllisyys,1000 henkilöä 2531 2420

Lisätiedot

KULUTTAJAHINTAINDEKSI 2010=100

KULUTTAJAHINTAINDEKSI 2010=100 KULUTTAJAHINTAINDEKSI 2010=100 Tilaisuuden avaus ylijohtaja Jarmo Hyrkkö, Tilastokeskus Inflaatio tammikuussa 2011 uudistetun kuluttajahintaindeksin 2010=100 mukaan tilastopäällikkö Mari Ylä-Jarkko, Tilastokeskus

Lisätiedot

Suomen Pankki. Suomen Pankin ennusteita

Suomen Pankki. Suomen Pankin ennusteita Suomen Pankki Suomen Pankin ennusteita kevät 1990 S UHO ANN E - E N N U S T E 1 990-1 991 16.2.1990 Ennuste perustuu 8.2.1990 mennessä saatuihin tietoihin. TAULUKKOLI!TE KUVIOLIITE 16.2.1990 1 EA2 1. KORKO

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 3/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Ennusttaulukot vuosill 2017-2019 (maaliskuu 2017) 3 ENNUSTETAULUKOT Ennust vuosill 2017 2019 16.3.2017 15:00 ANALYYSI TALOUDEN NÄKYMÄT Maaliskuu

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 8/217 16 14 12 1 8 6 4 2 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 C Tehdasteollisuus

Lisätiedot

Suhdannekatsaus /2. Valtiovarainministeriön kansantalousosasto

Suhdannekatsaus /2. Valtiovarainministeriön kansantalousosasto Valtiovarainministeriön kansantalousosasto Suhdannekatsaus..7/ Korkeasuhdanne on jatkumassa aiemmin arvioitua voimakkaampana ja pidempään. Myös työllisyys vahvistuu nopeasti. Kustannus- ja hintapaineet

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

TALOUSENNUSTE

TALOUSENNUSTE TALOUSENNUSTE 17.10.2000 Lisätietoja: Ennustepäällikkö Pekka Sauramo puh. (09) 2535 7357 e-mail: Pekka.Sauramo@labour.fi Tiedottaja Seija Parviainen puh. (09) 2535 7349 e-mail: Seija.Parviainen@labour.fi

Lisätiedot

Suomen talous muuttuvassa Euroopassa

Suomen talous muuttuvassa Euroopassa Suomen talous muuttuvassa Euroopassa Pellervon Päivä 2016 Signe Jauhiainen Vuodet vierivät 2008 Finanssikriisi 2009 Taantuma 2010 Toipumisesta velkakriisiin 2011 Euro horjuu 2012 Euroalue taantumassa 2013

Lisätiedot