Tiivistelmä 2 1 Ansiot 3 2 Hinnat 5 3 Palkansaajien ostovoima 7 4 Teollisuuden hintakilpailukyky 9 Liitteet 10

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiivistelmä 2 1 Ansiot 3 2 Hinnat 5 3 Palkansaajien ostovoima 7 4 Teollisuuden hintakilpailukyky 9 Liitteet 10"

Transkriptio

1 Tulopoliittinen selvitystoimikunta Arvioita vuosien tulo- ja hintakehityksestä Sisällys sivu Tiivistelmä 2 1 Ansiot 3 2 Hinnat 5 3 Palkansaajien ostovoima 7 4 Teollisuuden hintakilpailukyky 9 Liitteet 10

2 2 Tiivistelmä Tulopoliittinen selvitystoimikunta on laatinut arvioita ansioiden, hintojen, ostovoiman ja hintakilpailukyvyn kehityksestä v Kehityksen suuntaviivoja on hahmoteltu myös ensi vuoden osalta. Vuosille 2003 ja 2004 solmitun tulopoliittisen sopimuksen mukaisten palkankorotusten kustannusvaikutus on tupo-aloilla ensimmäisenä sopimusvuonna keskimäärin 2,9 % ja toisena sopimusvuonna keskimäärin 2,2 %. Sopimuspalkkaindeksin arvioidaan kohoavan kuluvan vuoden aikana yhteensä 3,0 % ja palkkaliukumista sekä rakenteellisista tekijöistä aiheutuvan ansiotason nousun jäävän alle 1 prosenttiin. Vuonna 2003 keskimäärin ansiotasoindeksi kohoaa 3,9 %. Arviot kuluvan vuoden ansiokehityksestä perustuvat vielä kokonaan tiedossa oleviin sopimuskorotuksiin sekä arvioituihin palkkaliukumiin ja rakennemuutosten vaikutuksiin. Inflaatio on kuluvan vuoden aikana hidastunut ja pysynyt euroalueen keskitason alapuolella. Raakaöljyn maailmanmarkkinahinnat ovat merkittävästi alentuneet ja euron vahvistuminen on vähentänyt tuontihintapaineita. Kuluttajahintaindeksi kohoaa sekä kuluvan vuoden aikana että v keskimäärin noin 1½ %. Ensi vuoden aikana kuluttajahintojen nousu voi jäädä hyvin vähäiseksi, kun alkoholijuomien verotusta jouduttaneen Viron EUjäsenyyden vuoksi merkittävästi alentamaan. Palkansaajien ostovoima lisääntyy tänä vuonna 2½ % eli hieman enemmän kuin tulopoliittista sopimusta solmittaessa arvioitiin. Työtuntimäärien kehitys muodostuu arvioitua heikommaksi, mutta toisaalta inflaatio jää odotettua hitaammaksi ja kuluvan vuoden lisätalousarvioon sisältyvät veronkevennykset lisäävät ostovoimaa. Vuonna 2004 palkansaajien ostovoima voi lisääntyä nelisen prosenttia, kun inflaatio edelleen hidastuu ja ansiotuloverotuksen kevennystä jatketaan. Tehdasteollisuuden yksikkötyökustannusten arvioidaan kuluvana vuonna kohoavan suunnilleen saman verran kuin kilpailijamaissa. Euron vahvistumisen vuoksi hintakilpailukyky kuitenkin heikkenee arviolta 4 %. Jos euron kurssi pysyy toukokuun lopun tasolla tai edelleen vahvistuu, tämän hintakilpailukykyä heikentävä vaikutus näkyy vuositason luvuissa kuitenkin täysimääräisenä vasta v

3 3 1 Ansiot Vuosille 2001 ja 2002 oli voimassa kaksivuotinen tulopoliittinen sopimus. Se kattoi yli 95 prosenttia työehtosopimusten piiriin kuuluvista palkansaajista. Tulopoliittisen sopimuksen ja eräiden liittokohtaisten sopimusten keskimääräinen kustannusvaikutus oli 3,2 prosenttia vuodelle 2001 ja 2,4 prosenttia viime vuodelle. Vuosille 2003 ja 2004 solmittiin jälleen kaksivuotinen tulopoliittinen sopimus. Ensimmäisen vuoden korotuksen keskimääräinen kustannusvaikutus on tupo-aloilla 2,9 prosenttia ja toisen vuoden korotuksen 2,2 prosenttia. Kaikkien palkansaajien nimellisansiot ovat ennakkotietojen mukaan nousseet vuoden 2001 neljänneltä neljännekseltä vuoden 2002 neljännelle neljännekselle keskimäärin 3,6 %, josta palkkaliukuman vaikutusta on 1,2 prosenttiyksikköä. Sektoreittain tarkasteltuna ansiotaso kohosi yksityisellä sektorilla 3,6 %, valtiolla 4,6 % ja kunnilla 3,5 %. Palkkaliukumien ja rakennemuutosten vaikutus oli yksityisellä sektorilla 1,3 %, valtiolla 2,2 % ja kunnilla 0,8 %. Valtion liukumaa nostivat ns. Valpas-korotukset. Teollisuustyöntekijöillä (tuntipalkat) ansiotaso nousi vastaavana aikana 3,5 % liukuman osuuden ollessa 1,1 prosenttiyksikköä. Tämän vuoden neljännelle neljännekselle palkansaajien ansioiden arvioidaan nousevan viime vuoden neljänneltä neljännekseltä keskimäärin 3,8 %, josta sopimuskorotusten vaikutusta on 3,0 prosenttiyksikköä. Yksityisellä sektorilla ansiotason nousun arvioidaan olevan 3,8 %, valtiolla 4,1 % ja kunnilla 3,7 %. Palkkaliukumien ja rakennemuutosten vaikutuksen arvioidaan olevan yksityisellä sektorilla 0,9 %, valtiolla 1,2 % ja kunnilla 0,5 %. Teollisuustyöntekijöillä (tuntipalkat) ansiotason arvioidaan vastaavana aikana kohoavan 3,8 %, josta liukuman osuus on 1,0 prosenttiyksikköä. Vuoden 2001 tiedot ansiokehityksestä ovat lopullisia. Viime vuoden osalta luvut perustuvat toteutuneeseen ansiokehitykseen pankkeja ja vakuutusta sekä kuntien tuntipalkkaisia lukuun ottamatta. Tämän vuoden luvut ovat kokonaan arviota.

4 4 Ansiokehitys vuosina Ansiotason nousu, % Keskimäärin edellisestä vuodesta neljänneksestä Edellisen vuoden viimeisestä 2001* 2002* 2003* IV/01* IV/02* IV/03 Sopimuspalkkaindeksi** 3,3 2,3 2,9 3,2 2,4 3,0 Liukuma- ja rakenteelliset tekijät** 1,2 1,2 1,0 1,2 1,2 0,8 Ansiotasoindeksi(1995=100)** 4,5 3,5 3,9 4,4 3,6 3,8 -yksityinen 4,8 3,5 3,8 4,6 3,6 3,8 -valtio 5,0 3,7 4,7 4,9 4,6 4,1 -kunnat 3,5 3,2 3,7 3,5 3,5 3,7 * Vuoden 2002 tiedot ovat osittain ja vuoden 2003 tiedot kokonaan arvioita **Kaikki palkansaajat

5 5 2 Hinnat Inflaatio pysyi v hitaana ja painui vuoden loppupuolella alle euroalueen keskitason. Työkustannusten nousu hidastui ja elintarvikkeiden hintakehitys tasaantui edellisen vuoden poikkeuksellisen jyrkän nousun jälkeen. Asuntojen hinnat kääntyivät nousuun eikä korkojen aleneminen enää hidastanut samassa määrin asumiskustannusten kohoamista kuin edellisenä vuonna. Raakaöljyn maailmanmarkkinahinnat kohosivat jyrkästi ja myös muiden raaka-aineiden hinnat nousivat, mutta euron vahvistuminen kevensi merkittävästi tuontihintapaineita. Kuluttajahintaindeksi kohosi vuoden aikana 1,7 % ja v keskimäärin 1,6 %. Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi, jossa eivät näy korkojen eivätkä asuntohintojen muutokset, kohosi vuoden aikana myös 1,7 %; vastaava nousu oli euroalueella 2,3 % ja koko EU-alueella 2,2 %. Kuluvan vuoden aikana inflaatio on hidastunut ja pysynyt euroalueen keskitason alapuolella. Raakaöljyn maailmanmarkkinahinnat ovat merkittävästi alentuneet vielä alkuvuodesta korkealle kohonneelta tasoltaan ja euron vahvistuminen on edelleen vähentänyt tuontihintapaineita. Kotimaisista tekijöistä palkkakustannusten nousu muodostuu viimevuotista suuremmaksi, mutta toisaalta asuntojen hintakehityksen arvioidaan hidastuvan. Kuluttajahintaindeksi kohosi vuoden 2002 joulukuusta kuluvan vuoden huhtikuuhun 0,9 % eli 0,6 prosenttiyksikköä viimevuotista vähemmän. Kyseisenä ajanjaksona hintatasoa on nostanut mm. hedelmien ja vihannesten kausiluontoinen kallistuminen; myös poltto- ja voiteluaineiden hinnat olivat huhtikuussa selvästi korkeammat kuin viime vuoden lopulla. Autoverotuksen keventäminen on alentanut uusien autojen hintoja 6½ %, mutta käytettyjen autojen hintoja vain 1 prosentin. Indeksin vuosinousu hidastui huhtikuussa 1,1 prosenttiin. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosinousu oli 1,3 %, kun vastaava nousu oli euroalueella 2,1 % ja koko EU-alueella 1,9 %. Koko kuluvan vuoden aikana - joulukuusta 2002 joulukuuhun kuluttajahintaindeksin arvioidaan kohoavan runsaat 1½ %. Lukemia nostaa vuoden lopulla vertailutason aleneminen viime vuonna. Vuonna 2003 keskimäärin indeksi kohoaa samoin 1½ %. Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kohonnee edelleen hieman kansallista kuluttajahintaindeksiä enemmän. Tulopoliittiseen sopimukseen sisältyvä indeksikynnys (kuluttajahintaindeksin nousu 2,7 % marraskuusta 2002 lokakuuhun 2003) ei ylity.

6 6 Kuluttajahintaindeksin arvioitu nousu joulukuusta 2002 joulukuuhun 2003 kaavamaisesti pääasiallisten syiden mukaan ryhmiteltynä Valtion tuloperustemuutokset 0 Vaikutus indeksin nousuun, % Asuminen 1/4 Tuontihinnat 1/4 Muut 1 1/4 Yhteensä 1 3/4 Vuonna 2004 palkankorotukset jäävät tämänvuotista pienemmäksi ja tuottavuuden nousun nopeutuminen hidastaa yksikkötyökustannusten kohoamista. Myöskään kansainvälisestä talouskehityksestä ei näyttäisi aiheutuvan merkittäviä uusia hinta- tai kustannuspaineita. Kun lisäksi alkoholijuomien verotusta jouduttaneen Viron EU-jäsenyyden vuoksi merkittävästi alentamaan, kuluttajahintaindeksin nousu jäänee ensi vuoden aikana hyvin vähäiseksi. Lähinnä kuluvalta vuodelta siirtyvän "hintaperinnön" sekä alkuvuoden hintakehityksen vuoksi indeksi kohonnee kuluvasta vuodesta keskimäärin noin 1 prosentin.

7 3 Palkansaajien ostovoima 7 Palkansaajien ostovoima lisääntyi viime vuonna 3 %. Kuluvana vuonna ostovoima lisääntyy 2½ % eli hieman enemmän kuin tulopoliittista sopimusta laadittaessa arvioitiin. Työtuntimäärien kehitys muodostuu arvioitua heikommaksi, mutta toisaalta inflaatio jää odotettua hitaammaksi ja kuluvan vuoden lisätalousarvioon sisältyvät veronkevennykset lisäävät ostovoimaa. ARVIO PALKANSAAJIEN TULOISTA * 2003** milj. eur milj. eur muutos, % 1. Palkkasumma /2 3 1/2 3 1/2 2. Tuloverot, lopullinen (-) /2 1 1/ Palkkasumma tuloverojen jälkeen /2 4 1/2 4 1/2 4. Saadut tulonsiirrot tuloverojen jälkeen / /2 5. Työtulot tuloverojen ja tulonsiirtojen jälkeen /2 4 1/2 6. Kuluttajahintaindeksi, 1990= /2 1 1/2 1 1/2 7. Palkansaajien käytettävissä oleva reaalitulo /2 8. Työlliset palkansaajat, tuhatta henkeä /2 1/ Tehdyt työtunnit, milj.tuntia / /2 10 Käytettävissä oleva reaalitulo henkeä kohti 3 1/2 2 1/2 2 1/2 5,0 Palkansaajien ostovoiman muutos (%) ja osatekijöiden vaikutus (%-yks.) vuonna 2003 Keskiansiot Työpanos Tulonsiirrot Veroaste Hinnat Ostovoima 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0

8 8 Vuonna 2004 keskiansiot kohoavat hieman tämänvuotista hitaammin, mutta tehtyjen työtuntien määrän arvioidaan kääntyvän lievään nousuun. Jos hintakehitys toteutuu edellä esitetyn mukaisesti ja loppuosa hallitusohjelman mukaisesta veronkevennysvarasta käytetään ensi vuonna pääosin ansiotuloverotuksen keventämiseen, palkansaajien ostovoima voi lisääntyä nelisen prosenttia.

9 9 4 Teollisuuden hintakilpailukyky Suhteellisilla yksikkötyökustannuksilla mitattuna tehdasteollisuuden hintakilpailukyky koheni vuodesta 1995 vuoteen 2000 yli viidenneksen. Dollarin vahvistumisen ohella keskimääräiseen kehityskuvaan vaikutti merkittävästi sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuottavuuden jyrkkä kohoaminen. Ilman sähkö- ja elektroniikkateollisuuden vaikutusta kilpailukyvyn paraneminen kyseisenä aikavälinä olisi jäänyt noin 7 prosenttiin. Vuonna 2001 tuottavuus tehdasteollisuudessa aleni, minkä seurauksena työkustannukset tuoteyksikköä kohti kohosivat aikaisempiin vuosiin verrattuna poikkeuksellisen paljon ja hintakilpailukyky heikkeni selvästi. Vuonna 2002 hintakilpailukyky pysyi ennakkotietojen mukaan suunnilleen ennallaan. Kuluvana vuonna tehdasteollisuuden yksikkötyökustannukset kohonnevat suunnilleen saman verran kuin kilpailijamaissa. Toteutuneen euron kurssikehityksen vuoksi hintakilpailukyky kuitenkin heikkenee arviolta 4 %. Vuositason luvuissa euron vahvistuminen näkyy tänä vuonna vasta osittain. Jos euron kurssi pysyy nykyisellä tasolla tai edelleen vahvistuu, tämän hintakilpailukykyä heikentävä vaikutus näkyy täysimääräisesti v VALTIOVARAINMINISTERIÖ KANSANTALOUSOSASTO Suhteelliset yksikkötyökustannukset Tehdasteollisuus =100 OECD 14/ Suomi koko tehdasteoll. pl. sähkötekninen teoll.

10 L I I T T E E T 10

11 VALTIOVARAINMINISTERIÖ KANSANTALOUSOSASTO Talouden keskeisiä lukuja Tiedot ja VM/KO:n ennusteet toukokuulta * * 2002* 2003** 2004** mrd. euroa määrän muutos, prosenttia Bruttokansantuote markkinahintaan 140 5,5 0,6 1,6 1,8 2,9 Tavaroiden ja palvelusten tuonti 42 16,9-0,2 1,7 1,8 4,0 Kokonaistarjonta 182 8,2 0,4 1,7 1,8 3,1 Tavaroiden ja palvelusten vienti 53 19,3-2,3 5,6 2,4 5,3 Kulutus 100 2,4 1,5 2,7 2,3 2,7 yksityinen 70 3,3 1,7 2,1 2,6 3,1 julkinen 30 0,4 1,2 4,0 1,8 1,7 Investoinnit 28 4,0 3,8-1,0-2,4-0,3 yksityiset 24 5,6 3,9-2,2-2,1 0,2 julkiset 4-5,4 3,2 7,0-4,8-3,4 Varastojen muutos 1) (ml. tilastollinen ero) 1 0,6-0,2-1,4 0,2 0,0 Kokonaiskysyntä 182 8,2 0,4 1,7 1,8 3,1 kotimainen kysyntä (ml. tilastollinen ero) 129 3,6 1,7-0,1 1,6 2,1 1) Mrd. euroa ja vaikutus kokonaiskysynnän muutokseen, prosenttiyksikköä * 2002* 2003** 2004** Tehdasteollisuus, määrän muutos, % 12,4-0,5 1,2 1,3 4,3 Työllisyysaste, % 66,9 67,7 67,7 67,4 67,6 Työttömyysaste, % 9,8 9,1 9,1 9,4 9,1 Kuluttajahintaindeksi, muutos, % 3,4 2,6 1,6 1,6 1,0 Ansiotasoindeksi, muutos, % 1) 4,0 4,5 3,3 3,7 3,3 Vaihtotase, mrd. euroa 9,4 9,3 10,0 9,3 9,3 Vaihtotase, % BKT:sta 7,2 6,8 7,1 6,5 6,3 Ulkomainen nettovelka, % BKT:sta 13,6 5,6 0,7-3,3-9,5 Lyhyet korot (Euribor 3 kk), % 4,4 4,2 3,3 2,5 2,7 Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10 v), % 5,5 5,0 5,0 4,2 4,5 Julkisyhteisöjen menot, % BKT:sta 48,9 49,0 49,2 50,3 50,4 Veroaste, % BKT:sta 47,5 45,5 45,5 44,3 43,5 Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä, % BKT:sta 6,9 5,1 4,7 2,4 1,3 Valtion rahoitusjäämä, % BKT:sta 3,4 2,0 1,7-0,2-1,3 Julkisyhteisöjen bruttovelka (EMU), % BKT:sta 44,5 43,8 42,7 44,8 45,1 Valtionvelka, % BKT:sta 48,7 45,5 42,4 44,2 44,2 1) Vuoden 2002 tuoreimpien tilastotietojen perusteella Tulopoliittinen selvitystoimikunta on arvioinut ansiotasoindeksin nousuksi 3,5 % v ja 3,9 % v

12 VALTIOVARAINM INISTERIÖ KANSANTALOUSOSASTO % BRUTTOKANSANTUOTE ** määrän muutos, % Suomi USA Euroalue Japani * 02* 03** 04** VM/KO/UL, lähteet: TK, OECD, VM ( SK-2003:2) xls

13 % 20 VALTIO VARAINM INISTERIÖ K ANSAN TALOUSOSASTO TYÖTTÖMYYSASTE EU Suomi 5 OECD * 04** VM/KO/UL, lähteet: TK, OECD (Outlook 73, April 2003), VM (TKA-2003)

14 2700 VALTIO VARAINM INISTERIÖ K A N SA N T A L O U SO SA S T O TYÖVOIMA JA TYÖLLISET trendi, 1000 henkeä Työvoima Työlliset * 03* VM/KO/UL (2003: 4) Lähde: TK

15 1000 henkeä 2000= VALTIO VA RAINM IN ISTERIÖ KANSANTALOUSO SASTO TYÖLLISYYDEN KASVU HUHTIKUUSTA-1995 Huhtikuu Huhtikuu-2003 BKT:n kuukausikuvaaja (oikea asteikko) Työllisyyden kasvu (vasen asteikko) VM/KO/UL (Lähde:TK)

16 V ALTIO VA RAIN M INISTER IÖ K A N SA N T A L O U SO SA S T O RAAKA-AINEIDEN MAAILMANMARKKINAHINNAT (HWWA) 1990=100 pl. ENERGIA EUR USD Lähde: HWWA-Institut für Wirtschaftsforschung ja Suomen Pankki /2003:M4.

17 V A L T IO V A R A IN M IN IST E R IÖ K A N SA N T A L O U SO SA S T O RAAKA-AINEIDEN MAAILMANMARKKINAHINNAT (HWWA) 1990=100 ENERGIA EUR USD Lähde: HWWA-Institut für Wirtschaftsforschung ja Suomen Pankki /2003:M4.

18 VALTIOVARAINMINISTERIÖ KANSANTALOUSOSASTO USD/barreli 35 RAAKAÖLJYN HINTA Pohjanmeren brent, spot Lähde: Bloomberg /ML/2003M:4.

19 V A L T IO V A R A IN M IN IS T E R IÖ K A N SA N T A L O U SO SA S T O % 5 4 KULUTTAJAHINTAINDEKSI JA RAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI 12 kuukauden muutos Kuluttajahintaindeksi Rakennuskustannusindeksi Lähde: Tilastokeskus /VM/KO/UL (2003:4) xls

20 % 15 V A L T IO V A R A IN M IN IS T E R IÖ K A N SA N T A L O U SO SA S T O VIENTIHINTAINDEKSI JA TUONTIHINTAINDEKSI 12 kuukauden muutos Vientihintaindeksi Tuontihintaindeksi Lähde: Tilastokeskus /VM/KO/UL (2003:4) xls

21 VALTIO VARAINM INISTERIÖ K A N SA N T A L O U SO SA S T O 106 VAIHTOSUHDE 1995 = Lähde: Tilastokeskus /ML/2003:M4.

22 115 KULUTTAJAHINTAINDEKSI JA TEOLLISUUDEN TUOTTAJAHINTAINDEKSI 1995 = 100 Kuluttajahintaindeksi Teollisuuden tuottajahintaindeksi /VM/KO/UL (2003: 4)

23 TEOLLISUUDEN TUOTTAJAHINTAINDEKSI 1995 = Energiatuotteet 120 Kestokulutustavarat 110 Kokonaisindeksi Kokonaisindeksi Muut kulutustavarat 100 Raaka-aineet ja tuot. hyödykkeet 90 Raaka-aineet ja tuotantohyödykkeet Investointitavarat /VM/KO/UL, lähde: TK (2003: 4)

24 6 ANSIOTASOINDEKSI JA PALKANSAAJIEN OSTOVOIMA muutos, % 5 4 Ansiotasoindeksi Palkansaajien ostovoima * 2002* 2003** 2004** VM/KO/UL (TUPO)

25 TYÖVOIMAKUSTANNUKSET TYÖTUNTIA KOHTI muutos edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä, % 5 Suomi Euroalue Lähde: Eurostat VM/KO/UL

26 % VALTIO VARAINM INISTERIÖ K A N SA N T A L O U SO SA S T O KULUTTAJAHINNAT 12 kk:n muutos Saksa Suomi Ruotsi Lähde: OECD ja Tilastokeskus

27 VALTIOVARAINM INISTERIÖ KANSANTALOUSOSASTO % 8 PITKÄT KOROT 7 FIM USD 6 5 SEK 4 3 DEM JPY / PET, KAJ, ml.

Arvioita tulo- ja hintakehityksestä

Arvioita tulo- ja hintakehityksestä Tulopoliittinen selvitystoimikunta 6.6.2008 Arvioita tulo- ja hintakehityksestä Sisällys sivu Tiivistelmä 2 1 Ansiot 3 2 Hinnat 5 3 Palkansaajien ostovoima 7 4 Teollisuuden kustannuskilpailukyky 9 Liitteet

Lisätiedot

Arvioita sopimuskauden taloudellisesta kehityksestä

Arvioita sopimuskauden taloudellisesta kehityksestä Tulopoliittinen selvitystoimikunta Julkinen 19.5.2006 klo 10.00 Arvioita sopimuskauden taloudellisesta kehityksestä Sisällys: sivu 1. Yleinen talouskehitys 3 2. Työllisyys 5 3. Ansiot 9 4. Hinnat 11 5.

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 3.11.23/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 Työllisyysaste 1989-23 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 75 8 % Suomi EU 7 65 6 55 5 89 91 93 95 97 99 1* 3** 13.1.23/SAK /TL Lähde: OECD Economic Outlook December 22 2 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15 64 v)

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15 64 v) Työllisyysaste 198 26 Työlliset/Työikäinen väestö (15 64 v 8 % Suomi 75 EU 15 EU 25 7 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 6** 5.4.25/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985 26

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-25 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 EU-25 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 21.9.24/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 80 % Suomi 75 70 65 60 EU-15 Suomi (kansallinen) 55 50 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 9.9.2002/SAK /TL Lähde: European Commission;

Lisätiedot

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 5 2012 Talouden näkymät TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 Suomen kokonaistuotannon kasvu on hidastunut voimakkaasti vuoden 2012 aikana. Suomen Pankki ennustaa vuoden 2012 kokonaistuotannon kasvun

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudelliset näkymät Ennusteen taulukkoliite

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudelliset näkymät Ennusteen taulukkoliite Suomen taloudelliset näkymät 2004 2006 Ennusteen taulukkoliite 24.3.2004 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 1/2004 Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko 3. Taulukko 4. Taulukko 5.

Lisätiedot

Talouden näkymät BKT SUPISTUU VUONNA 2013

Talouden näkymät BKT SUPISTUU VUONNA 2013 3 213 BKT SUPISTUU VUONNA 213 Suomen kokonaistuotannon kasvu pysähtyi ja kääntyi laskuun vuonna 212. Ennakkotietojen mukaan bruttokansantuote supistui myös vuoden 213 ensimmäisellä neljänneksellä. Suomen

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 8 % Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 75 7 Suomi 65 6 55 5 45 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 16.5.23/SAK /TL Lähde: European Commission 2 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15 15

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Suomen Pankki Talouden näkymät 2015-2017 Euro & talous Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla euroalueen heikoimpien joukkoon Suomen

Lisätiedot

TALOUSENNUSTE 12.10.1998

TALOUSENNUSTE 12.10.1998 TALOUSENNUSTE 12.10.1998 Lisätietoja: Ennustepäällikkö Hannu Piekkola Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisee lyhyen aikavälin talousennusteen (seuraaville 1½ - 2 vuodelle) kaksi kertaa vuodessa: maalis-

Lisätiedot

Talouden näkymät SUOMEN TALOUDEN KASVU VAUHDITTUU VASTA VUONNA 2015 KASVU ON VIENTIVETOISTA

Talouden näkymät SUOMEN TALOUDEN KASVU VAUHDITTUU VASTA VUONNA 2015 KASVU ON VIENTIVETOISTA 3 21 SUOMEN TALOUDEN KASVU VAUHDITTUU VASTA VUONNA 215 Suomen kokonaistuotanto on pienentynyt yhtäjaksoisesti vuoden 212 toisesta neljänneksestä lähtien. Kevään 21 aikana on kuitenkin jo näkynyt merkkejä

Lisätiedot

Suomen vaihtoehdot. Talousfoorumi Kuntamarkkinoilla 12.9.2012 Raimo Sailas

Suomen vaihtoehdot. Talousfoorumi Kuntamarkkinoilla 12.9.2012 Raimo Sailas Suomen vaihtoehdot Talousfoorumi Kuntamarkkinoilla 12.9.2012 Raimo Sailas Talouskasvu vaisua Euroalue USA Kiina Japani Brasilia 6 BKT:n neljännesvuosimuutos, % 4 2 0-2 -4-6 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Lisätiedot

Bruttokansantuotteen kasvu

Bruttokansantuotteen kasvu Bruttokansantuotteen kasvu 1 9 8 7 3 1 %, liukuva vuosikasvu 11 Kiina Intia Venäjä USA Japani Euroalue -1-1 3 11 1 9 8 7 3 1-1 - 1 18.9. Bruttokansantuote, mrd. USD, Markkinakurssein USA 1 Kiina 9 Japani

Lisätiedot

Ennustetaulukot. 1. Huoltotase, määrät. 2. Kysyntäerien vaikutus kasvuun 1. 3. Huoltotase, hinnat

Ennustetaulukot. 1. Huoltotase, määrät. 2. Kysyntäerien vaikutus kasvuun 1. 3. Huoltotase, hinnat Ennustetaulukot 1. Huoltotase, määrät Viitevuoden 2000 hinnoin, prosenttimuutos edellisestä vuodesta 8,2 3,6 2,8 0,4 1,8 16,1 7,4 0,7 0,0 5,6 21,5 8,6 3,2 0,4 6,0 3,1 2,7 3,7 1,2 1,4 0,9 0,6 0,1 0,4 0,7

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016

Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016 Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016 15.9.2016 Mikko Spolander Talousnäkymät Keskeiset taloutta kuvaavat indikaattorit lähivuosina ja keskipitkällä aikavälillä 2013 2014 2015 2016 e 2017 e 2018 e 2019 e

Lisätiedot

Suhdannetilanne. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI

Suhdannetilanne. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI Suhdannetilanne Konsultit 2HPO 1 Tammikuu Heinäkuu Tammikuu Heinäkuu Tammikuu Heinäkuu Tammikuu Heinäkuu Tammikuu Heinäkuu Tammikuu Heinäkuu Tammikuu Heinäkuu Tammikuu Heinäkuu Tammikuu Heinäkuu Tammikuu

Lisätiedot

Alkaako taloustaivaalla seljetä?

Alkaako taloustaivaalla seljetä? ..9 Alkaako taloustaivaalla seljetä? Lauri Uotila Pääekonomisti Sampo Pankki.9. 9 Kokonaistuotannon kasvu, % %, vuosikasvu neljänneksittäin Kiina 9 Venäjä USA Euroalue - - - Japani - - 9 9 - - - - - Teollisuuden

Lisätiedot

Tulo- ja kustannuskehitys

Tulo- ja kustannuskehitys Liite 1. Tulo- ja kustannuskehitys Talousneuvosto 19.8.2013 Jukka Pekkarinen Tukuseto asetettu vuosiksi 2013-2016 Toimikunnan määräaikaisraportoinnissa neljä painoaluetta: 1. Ostovoima (ansiot, hinnat,

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudelliset näkymät 2004 2006. Ennusteen taulukkoliite

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudelliset näkymät 2004 2006. Ennusteen taulukkoliite Suomen taloudelliset näkymät 2004 2006 Ennusteen taulukkoliite 23.9.2004 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 3/2004 Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko 3. Taulukko 4. Taulukko 5.

Lisätiedot

Talous tutuksi - Tampere 9.9.2014 Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki

Talous tutuksi - Tampere 9.9.2014 Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Talous tutuksi - Tampere Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Maailmantalouden kehitys 2 Bruttokansantuotteen kasvussa suuria eroja maailmalla Yhdysvallat Euroalue Japani Suomi Kiina (oikea asteikko) 125

Lisätiedot

TALOUSENNUSTE 13.10.1999

TALOUSENNUSTE 13.10.1999 TALOUSENNUSTE 13.10.1999 Lisätietoja: Ennustepäällikkö Eero Lehto puh. (09) 2535 7350 e-mail: Eero.Lehto@labour.fi Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisee lyhyen aikavälin talousennusteen (seuraaville 1½

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016 2018 9.6.2016 Kansainvälisen talouden lähtökohtien vertailua Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu 2015 2015 2016 2017 2018

Lisätiedot

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.211 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki 13 12 11 1 9 8 7 6 4 3 2 1-1 -2-3 -4 - -6-7 -8-9 -1-11 Maailma: Bkt ja maailmankauppa %, volyymin vuosikasvu

Lisätiedot

Bruttokansantuotteen kasvu

Bruttokansantuotteen kasvu Bruttokansantuotteen kasvu %, liukuva vuosikasvu 12 12 1 8 6 Kiina Baltian maat Intia Venäjä 1 8 6 4 2 Euroalue Japani USA 4 2-2 21 22 23 24 2 26 27 USA+Euroalue+Japani = 4 % maailman bruttokansantuotteesta

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen taloudelliset näkymät 2007 2009. Ennusteen taulukkoliite

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen taloudelliset näkymät 2007 2009. Ennusteen taulukkoliite Suomen taloudelliset näkymät 2007 2009 Ennusteen taulukkoliite 20.3.2007 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 1/2007 Rahapolitiikka ja tutkimusosasto Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko

Lisätiedot

Talouden näkymät. Edessä hitaan kasvun vuosia. Investointien kasvu maltillista

Talouden näkymät. Edessä hitaan kasvun vuosia. Investointien kasvu maltillista 3 2012 Edessä hitaan kasvun vuosia Vuonna 2011 Suomen kokonaistuotanto elpyi edelleen taantumasta ja bruttokansantuote kasvoi 2,9 %. Suomen Pankki ennustaa kasvun hidastuvan 1,5 prosenttiin vuonna 2012,

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen taloudelliset näkymät 2006 2008. Ennusteen taulukkoliite

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen taloudelliset näkymät 2006 2008. Ennusteen taulukkoliite Suomen taloudelliset näkymät 2006 2008 Ennusteen taulukkoliite 26.9.2006 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 3/2006 Rahapolitiikka ja tutkimusosasto Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko

Lisätiedot

Talous. TraFi Liikenteen turvallisuus- ja ympäristöfoorumi. Toimistopäällikkö Samu Kurri 3.10.2012. 3.10.2012 Samu Kurri

Talous. TraFi Liikenteen turvallisuus- ja ympäristöfoorumi. Toimistopäällikkö Samu Kurri 3.10.2012. 3.10.2012 Samu Kurri Talous TraFi Liikenteen turvallisuus- ja ympäristöfoorumi Toimistopäällikkö Samu Kurri 3.10.2012 1 Esityksen aiheet Talouden näkymät Suomen Pankin kesäkuun ennusteen päätulemat Suomen talouden lähiaikojen

Lisätiedot

Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen. Twitter : @OP_Pohjola_Ekon

Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen. Twitter : @OP_Pohjola_Ekon Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen Twitter : @OP_Pohjola_Ekon Markkinoilla kasvuveturin muutos näkyy selvästi indeksi 2008=100 140 Maailman raaka-aineiden hinnat ja osakekurssit

Lisätiedot

Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti

Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti Markkinoilla turbulenssia indeksi 2010=100 140 Maailman raaka-aineiden hinnat

Lisätiedot

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 1 ILMARISEN TALOUSENNUSTE Historian ensimmäinen Julkistus jatkossa keväisin ja syksyisin Erityisesti yritysnäkökulma Keskiössä: 1. Bkt:n

Lisätiedot

Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät

Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät Suomen Pankki Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät MuoviSki 1 Pörssikurssit laskeneet 160 Euroalue Yhdysvallat Japani Kiina Indeksi, 1.1.2008 = 100 140 120 100 80 60 40 20 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Kustannuskilpailukyvyn tasosta

Kustannuskilpailukyvyn tasosta Suomen Pankki Kustannuskilpailukyvyn tasosta Kommenttipuheenvuoro Pekka Sauramon esitykseen Tulkitsen samoin kuin Pekka Kustannuskilpailukyky on heikentynyt vuosituhannen vaihteen jälkeen Kustannuskilpailukyvyn

Lisätiedot

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 28.9.2010 Lauri Uotila Sampo Pankki

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 28.9.2010 Lauri Uotila Sampo Pankki Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 8.9.1 Lauri Uotila Sampo Pankki Bruttokansantuotteen kasvu 16 1 1 1 %, vuosikasvu neljänneksittäin Kiina 16 1 1 1 8 8 6 Euroalue Intia Brasilia Venäjä 6 - USA

Lisätiedot

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT)

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Kansantalouden kehityskuva Talouden rakenteet 211 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Suomen talous vuonna 21 euroalueen keskimääräiseen verrattuna Euroalue Suomi Työttömyys, % 12 1 8 6 4 Julkisen

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinoiden myllerrys ja Suomen talouden näkymät 2008-2010

Rahoitusmarkkinoiden myllerrys ja Suomen talouden näkymät 2008-2010 Rahoitusmarkkinoiden myllerrys ja Suomen talouden näkymät 2008-2010 Pääjohtaja Erkki Liikanen Jyväskylä 18.4.2008 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Kansainvälinen talouskasvu Maailma EU15 Yhdysvallat

Lisätiedot

Taloutemme tila kansallisesti ja kansainvälisesti

Taloutemme tila kansallisesti ja kansainvälisesti Taloutemme tila kansallisesti ja kansainvälisesti Seppo Honkapohja, Suomen Pankki Alustus, Logistiikkapäivä, Kotka 25.5.2009 1 Esityksen rakenne Rahoitusmarkkinoiden kriisin nykyvaihe Maailmantalouden

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kansantalousosasto Suhdannekatsaus /1

Valtiovarainministeriön kansantalousosasto Suhdannekatsaus /1 Valtiovarainministeriön kansantalousosasto Suhdannekatsaus../ Korkeasuhdanne taittuu tänä vuonna ja BKT:n kasvu hidastuu viime vuoden, prosentista, prosenttiin, ½ prosenttiyksikköä viime syksyn arviota

Lisätiedot

TALOUSENNUSTE 7.1.1999

TALOUSENNUSTE 7.1.1999 TALOUSENNUSTE 7.1.1999 Lisätietoja: Ennustepäällikkö Hannu Piekkola Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisee lyhyen aikavälin talousennusteen (seuraaville 1½ - 2 vuodelle) kaksi kertaa vuodessa: maalis-

Lisätiedot

Suomen talouden kehitysnäkymät alkaneet kirkastumaan. Roger Wessman 14.04.2010

Suomen talouden kehitysnäkymät alkaneet kirkastumaan. Roger Wessman 14.04.2010 Suomen talouden kehitysnäkymät alkaneet kirkastumaan Roger Wessman 14.04.2010 1 2 Luvut ennakoivat maailmanteollisuudelle vahvinta kasvua 30 vuoteen Lainaraha halventunut 27.5 25.0 22.5 20.0 17.5 15.0

Lisätiedot

Indeksit: muodostus ja käyttö. Tilastokoulu 11.4.2016 Satu Ruotsalainen / Tilastokeskus satu.ruotsalainen@stat.fi

Indeksit: muodostus ja käyttö. Tilastokoulu 11.4.2016 Satu Ruotsalainen / Tilastokeskus satu.ruotsalainen@stat.fi Indeksit: muodostus ja käyttö Tilastokoulu 11.4.2016 Satu Ruotsalainen / Tilastokeskus satu.ruotsalainen@stat.fi Sisältö 1. Indeksin määritelmä ja esimerkkejä 2. Erilaisia indeksejä, Tilastokeskuksen tuottamat

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016 2018 10.6.2016 1 Kansainvälisen talouden lähtökohtien vertailua Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu 2015 2015 2016 2017 2018

Lisätiedot

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus Juha Kilponen Suomen Pankki Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus ELY Areena Talousseminaari Turku, 25.1.2016 25.1.2016 Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla

Lisätiedot

Hallituksen kehysriihi. Jyrki Katainen 24.3.2009

Hallituksen kehysriihi. Jyrki Katainen 24.3.2009 Hallituksen kehysriihi Jyrki Katainen 24.3.2009 Lähivuosien talouskehitys erittäin heikkoa 2008 2009 2010 2011 2012 2013 BKT, määrän muutos, % 0,9-5,0-1,4 3,3 2,5 1,8 Työllisyys,1000 henkilöä 2531 2420

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, syksy 2016

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, syksy 2016 Taloudellinen katsaus Tiivistelmä, syksy 2016 Sisällysluettelo Lukijalle......................................... 3 Tiivistelmä........................................ 4 Kotimaa.........................................

Lisätiedot

KULUTTAJAHINTAINDEKSI 2010=100

KULUTTAJAHINTAINDEKSI 2010=100 KULUTTAJAHINTAINDEKSI 2010=100 Tilaisuuden avaus ylijohtaja Jarmo Hyrkkö, Tilastokeskus Inflaatio tammikuussa 2011 uudistetun kuluttajahintaindeksin 2010=100 mukaan tilastopäällikkö Mari Ylä-Jarkko, Tilastokeskus

Lisätiedot

Suhdanne 1/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 26.03.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 1/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 26.03.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 1/2015 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 26.03.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Ennusteen lähtökohdat ja oletukset - Suomea koskeva

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 3/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Suomen talous muuttuvassa Euroopassa

Suomen talous muuttuvassa Euroopassa Suomen talous muuttuvassa Euroopassa Pellervon Päivä 2016 Signe Jauhiainen Vuodet vierivät 2008 Finanssikriisi 2009 Taantuma 2010 Toipumisesta velkakriisiin 2011 Euro horjuu 2012 Euroalue taantumassa 2013

Lisätiedot

Suomen Pankki. Suomen Pankin ennusteita

Suomen Pankki. Suomen Pankin ennusteita Suomen Pankki Suomen Pankin ennusteita kevät 1990 S UHO ANN E - E N N U S T E 1 990-1 991 16.2.1990 Ennuste perustuu 8.2.1990 mennessä saatuihin tietoihin. TAULUKKOLI!TE KUVIOLIITE 16.2.1990 1 EA2 1. KORKO

Lisätiedot

Kansantalouden kuvioharjoitus

Kansantalouden kuvioharjoitus Kansantalouden kuvioharjoitus Huom: Tämän sarjan tehtävät liittyvät sovellustiivistelmässä annettuihin kansantalouden kuvioharjoituksiin. 1. Kuvioon nro 1 on piirretty BKT:n määrän muutoksia neljännesvuosittain

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin. Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK

Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin. Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK 125 120 Bruttokansantuote Vol.indeksi 2005=100, kausitas. Hidas kasvu: - työttömyys -

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 4/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013. Johtava ekonomisti Penna Urrila

Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013. Johtava ekonomisti Penna Urrila Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Johtava ekonomisti Penna Urrila KYSYMYS: Odotan talousvuodesta 2014 vuoteen 2013 verrattuna: A) Parempaa B) Yhtä hyvää C) Huonompaa 160

Lisätiedot

Talousguru 2013 -kilpailu 16.1.2013 klo 9 11

Talousguru 2013 -kilpailu 16.1.2013 klo 9 11 Talousguru 2013 -kilpailu 16.1.2013 klo 9 11 1. Yhdistä oikein (3 p) a) Yhdistä viivalla oikein maa ja julkinen velka BKT:sta. (1 p) Yhdysvallat Japani Suomi 1 2 3 Julkinen velka 250 % BKT:sta 1 200 150

Lisätiedot

SUHDANNEKUVA SYKSY 2009 PTT-katsaus 3/2009. Valtion velkaantuminen ei vaadi paniikkiratkaisuja

SUHDANNEKUVA SYKSY 2009 PTT-katsaus 3/2009. Valtion velkaantuminen ei vaadi paniikkiratkaisuja T i e d o t e Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT LEHDISTÖTIEDOTE Julkaisuvapaa to 24.9.2009 klo 10.15 SUHDANNEKUVA SYKSY 2009 PTT-katsaus 3/2009 Valtion velkaantuminen ei vaadi paniikkiratkaisuja

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Talouskatsaus missä tilassa maa makaa?

Talouskatsaus missä tilassa maa makaa? Talouskatsaus missä tilassa maa makaa? Lapin EK-foorumi 26.5.2015 Rovaniemi Penna Urrila Aiheita: Maailmantalouden näkymät toukokuussa 2015 Miksi Suomen kituminen jatkuu? Julkisessa taloudessa iso urakka

Lisätiedot

KIRURGIAN EDISTÄMISSÄÄTIÖN SEMINAARI, SITRA, 17.10.2008. Minkälaiseen terveydenhuoltoon meillä on varaa Valtiosihteeri Raimo Sailas

KIRURGIAN EDISTÄMISSÄÄTIÖN SEMINAARI, SITRA, 17.10.2008. Minkälaiseen terveydenhuoltoon meillä on varaa Valtiosihteeri Raimo Sailas KIRURGIAN EDISTÄMISSÄÄTIÖN SEMINAARI, SITRA, 17.10.2008 Minkälaiseen terveydenhuoltoon meillä on varaa Valtiosihteeri Raimo Sailas Vaihtotase Yhdysvalloissa % bkt:sta 1 0-1 -2-3 -4-5 -6-7 85 90 95 00 05

Lisätiedot

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat Ekonomistit Tarja Heinonen puh: Lauri Uotila puh:.. Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat Erityisteema: työllisyys,,,,,,,,,,,, - - - - USA: Työllistämisarviot ja työllisten muutos Kk-muutos, Muiden kuin teollisuuden

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016-2018 13.12.2016 Kansainvälisen talouden kasvu hieman kesäkuussa ennustettua hitaampaa Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu

Lisätiedot

Suhdanne 2/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 23.09.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 2/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 23.09.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 2/2015 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 23.09.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA Ennusteen lähtökohdat ja oletukset - Suomea koskevassa ennusteessa on oletettu, että hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Kansantalous ja rahoitusmarkkinat. Danske Bank. Lauri Uotila. 20.11.2014 TA2 Suomen talouselämä ja maailmantalous. Neuvonantaja

Kansantalous ja rahoitusmarkkinat. Danske Bank. Lauri Uotila. 20.11.2014 TA2 Suomen talouselämä ja maailmantalous. Neuvonantaja Kansantalous ja rahoitusmarkkinat 20.11.2014 TA2 Suomen talouselämä ja maailmantalous Lauri Uotila Neuvonantaja Danske Bank 1 2 Bkt 201,3 +Tuonti 78,8 =Kokonaistarjonta 280,1 Vienti 76,9 Kulutus 161,3

Lisätiedot

Talouden tila. Markus Lahtinen

Talouden tila. Markus Lahtinen Talouden tila Markus Lahtinen Taantumasta vaisuun talouskasvuun Suomen talous ei pääse vauhtiin, BKT: 2014-0,2 % ja 2015 0,5 % Maailmantalouden kasvu heikkoa Ostovoima ei kasva Investoinnit jäissä Maailmantalous

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 10/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 10/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus Talousnäkymät Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus 1 2 Maailma elpymässä kehittyvien maiden vetoavulla 140 Indeksi, 2005=100 Teollisuustuotanto Indeksi 2005=100 140

Lisätiedot

Kustannukset ja hinnat

Kustannukset ja hinnat Kustannukset ja hinnat Kuluttajahinnat Kuluttajahintojen vuotuinen nousuvauhti on viime kuukausina pysynyt prosentin tuntumassa. Kuluttajahintaindeksi on kuitenkin vaihdellut tuntuvasti vuoden 5 aikana.

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 9/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Hauraita ituja. Suvi Kosonen Toukokuu 2014

Hauraita ituja. Suvi Kosonen Toukokuu 2014 Hauraita ituja Suvi Kosonen Toukokuu 2014 1 Maailmantalous kohentaa, entä Suomi? Maailmantalouden näkymät ovat parantuneet odotetusti Teollisuusmaat ovat kasvun moottori Riskit ovat kehittyvissä maissa

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2015. 31.8.2015 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2015. 31.8.2015 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2015 31.8.2015 TULLI Tilastointi 1 VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2011-2015 7 Mrd. e 6 5 4 3 2 1 0-1 -2 2011 2012 2013 2014 2015 Vienti Tuonti Kauppatase 31.8.2015

Lisätiedot

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen Talouden näkymiä Reijo Heiskanen 24.9.2015 Twitter: @Reiskanen @OP_Ekonomistit 2 Maailmankauppa ei ota elpyäkseen 3 Palveluiden suhdanne ei onnu teollisuuden lailla 4 Maailmantalouden hidastuminen pitkäaikaista

Lisätiedot

Mitä on kansantalouden tilinpito?

Mitä on kansantalouden tilinpito? Mitä on kansantalouden tilinpito? Tilastokeskuksen asiakasaamu kirjastoille ja tietopalveluille 1.12.2010 Tilastopäällikkö Tuomas Rothovius Modernin makrotaloustieteen ja kansantalouden tilinpidon synnystä

Lisätiedot

Suomen Pankki. Suomen Pankin ennusteita

Suomen Pankki. Suomen Pankin ennusteita Suomen Pankki Suomen Pankin ennusteita syksy 1990 SUOMEN PANKKf Luottamuksellinen SUHDANNE-- 1990-1991 6.9.1990 Ennuste perustuu 3.9.1990 mennessä saatuihin tietoihin. TAULUKKOLIITE KUVIOLlITE 6.9.1990

Lisätiedot

Talousnäkymät ja palkanmuodostus

Talousnäkymät ja palkanmuodostus Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunta 22.12.2009 Talousnäkymät ja palkanmuodostus Tiivistelmä... 2 1. Suhdannekuva vuosille 2009-2011... 2 1.1. Yleinen talouskehitys... 2 1.2. Finanssipolitiikka,

Lisätiedot

Maailmantalouden pahin taantumavaihe on jäämässä taakse. Elpyminen tulee kuitenkin tänä ja vielä ensi vuonnakin olemaan hidasta ja vaivalloista.

Maailmantalouden pahin taantumavaihe on jäämässä taakse. Elpyminen tulee kuitenkin tänä ja vielä ensi vuonnakin olemaan hidasta ja vaivalloista. Valtiovarainministeriön kansantalousosasto Suhdannekatsaus 1..9/ - - BKT ja työllisyys muutos edellisestä vuodesta, % - - 15 1 5-5 -1-15 Suomen talouden mielialailmasto 1) poikkeama keskiarvosta 1 Korkeapaine

Lisätiedot

Raakaöljyn hinnan laskun taloudellisista vaikutuksista

Raakaöljyn hinnan laskun taloudellisista vaikutuksista Raakaöljyn hinnan laskun taloudellisista vaikutuksista EU-EDUNVALVONTAPÄIVÄ Energiateollisuus Paavo Suni, ETLA Kalastajatorppa 13.2. 2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS Raakaöljyn hinta päivittäin, Brent,

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Suomen Pankki Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Säästöpankki Optia 1 Esityksen teemat Kansainvälien talouden kehitys epäyhtenäistä Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet

Lisätiedot

Kaupan näkymät 2012 2013. Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät

Kaupan näkymät 2012 2013. Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan näkymät 2012 2013 Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan myynti 2011 Liikevaihto yht. 127 mrd. euroa (pl. alv) 13% 13% 29 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa

Lisätiedot

Valon pilkahduksia. Pasi Sorjonen 8.5.2012. Markets

Valon pilkahduksia. Pasi Sorjonen 8.5.2012. Markets Valon pilkahduksia Pasi Sorjonen Markets MAAILMA: Kasvu viime vuotta hitaampaa mutta ei paljon BRIC-MAAT: Talousaktiviteetin moottori USA: Kasvu vahvistaa itseään kevät keikkuen tulee EUROALUE: Takaisin

Lisätiedot

Elintarvikkeiden valmistajahintojen ja kuluttajahintojen sekä yleisten kuluttajahintojen kehitys 1995 2008

Elintarvikkeiden valmistajahintojen ja kuluttajahintojen sekä yleisten kuluttajahintojen kehitys 1995 2008 Elintarvikkeiden valmistajahintojen ja kuluttajahintojen sekä yleisten kuluttajahintojen kehitys 1995 2008 Suhdeluku 130 125 120 115 110 105 100 Yleiset kuluttajahinnat Elintarvikkeiden kuluttajahinnat

Lisätiedot

Kuinka huono Suomen kilpailukyky oikein on? - kommentti Pekka Sauramolle. Simo Pinomaa 18.5.2015

Kuinka huono Suomen kilpailukyky oikein on? - kommentti Pekka Sauramolle. Simo Pinomaa 18.5.2015 Kuinka huono Suomen kilpailukyky oikein on? - kommentti Pekka Sauramolle Simo Pinomaa 18.5.2015 Aiheita Mikä on lähtöpiste? Muutos vai taso? Reaaliset vai nimelliset yksikkötyökustannukset? Miten Suomen

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, kevät 2016

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, kevät 2016 Taloudellinen katsaus Tiivistelmä, kevät 2016 Sisällysluettelo Lukijalle......................................... 3 Tiivistelmä........................................ 4 Kotimaa.........................................

Lisätiedot

Julkisen talouden näkymät Eläketurva. Finanssineuvos Tuulia Hakola-Uusitalo Työeläkepäivät, Eläketurvakeskus 17.11.2009

Julkisen talouden näkymät Eläketurva. Finanssineuvos Tuulia Hakola-Uusitalo Työeläkepäivät, Eläketurvakeskus 17.11.2009 Julkisen talouden näkymät Eläketurva Finanssineuvos Tuulia Hakola-Uusitalo Työeläkepäivät, Eläketurvakeskus 17.11.2009 Julkisen talouden tasapaino pitkällä aikavälillä Julkinen talous ei saa pitkällä aikavälillä

Lisätiedot

8.9.2010. Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS puhelin: (09) 17 341 telefax: (09) 1734 3429

8.9.2010. Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS puhelin: (09) 17 341 telefax: (09) 1734 3429 8.9.200 Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS puhelin: (09) 7 34 telefax: (09) 734 3429 Tiedustelut: Pasi Koikkalainen, +358 9 734 3332, e-mail: kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi Samu Hakala, +358 9

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Euro & talous 4/2015. Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015. Julkinen

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Euro & talous 4/2015. Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015. Julkinen Erkki Liikanen Suomen Pankki Euro & talous 4/2015 Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015 1 EKP:n neuvosto seuraa taloustilannetta ja on valmis toimimaan 2 Inflaatio hintavakaustavoitetta hitaampaa

Lisätiedot

MAAILMANTALOUDEN KÄÄNNE LYKKÄYTYY SUOMEN KASVU JÄÄ TÄNÄ VUONNA 0.5 PROSENTTIIN

MAAILMANTALOUDEN KÄÄNNE LYKKÄYTYY SUOMEN KASVU JÄÄ TÄNÄ VUONNA 0.5 PROSENTTIIN Ei julkisuuteen ennen 26.9.2012 klo 10.00 TIEDOTE SUHDANNE 2012/2: MAAILMANTALOUDEN KÄÄNNE LYKKÄYTYY SUOMEN KASVU JÄÄ TÄNÄ VUONNA 0.5 PROSENTTIIN Eurokriisin pitkittyminen lykkää maailmantalouden elpymistä,

Lisätiedot

LYHYEN ELPYMISEN PÄÄLLE UUSI NOTKAHDUS BKT:n vuosimuutokset 1989-1996 ja 2007-2014*

LYHYEN ELPYMISEN PÄÄLLE UUSI NOTKAHDUS BKT:n vuosimuutokset 1989-1996 ja 2007-2014* 1 Teemu Lehtinen 13.3.2013 LYHYEN ELPYMISEN PÄÄLLE UUSI NOTKAHDUS BKT:n vuosimuutokset 1989-1996 ja 2007-2014* 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8% -9% 1989 / 2007 1990 / 2008 1991 / 2009

Lisätiedot

Palkat, voitot, tulonjako ja niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 1.2.2014

Palkat, voitot, tulonjako ja niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 1.2.2014 Palkat, voitot, tulonjako ja niin sanottu kestävyysvaje Olli Savela, yliaktuaari 1.2.2014 1 1. neljännes 3. neljännes 1. neljännes 3. neljännes 1. neljännes 3. neljännes 1. neljännes 3. neljännes 1. neljännes

Lisätiedot

Talouden näkymät TUOTANNON KASVU KÄYNNISTYY VAIN VAIVOIN

Talouden näkymät TUOTANNON KASVU KÄYNNISTYY VAIN VAIVOIN 5 214 Talouden näkymät TUOTANNON KASVU KÄYNNISTYY VAIN VAIVOIN Suomen kokonaistuotannon kehitys jatkuu vuosina 214 216 vaatimattomana. Bruttokansantuote supistuu,2 % vuonna 214, ja vaikka tuotanto alkaa

Lisätiedot

Talouden näkymät kiinteistö- ja rakentamisalan kannalta

Talouden näkymät kiinteistö- ja rakentamisalan kannalta Talouden näkymät kiinteistö- ja rakentamisalan kannalta 29.1.2014 Leena Mörttinen/EK Suomen rakennemuutoksessa kasvun eväät luotava yhdessä uudestaan 1. Suomella edessä oma rankka rakennemuutos samalla,

Lisätiedot

Makrotalous Kesäkuu 2008

Makrotalous Kesäkuu 2008 Makrotalous Kesäkuu 8 3 % Suomen kuluttajahinnat 1 kk:n muutos Yhdenmukaistettu KHI (=1) 1 Kuluttajahinnat (199=1) -1 9 97 98 99 1 3 7 8 Lähde: Tilastokeskus Talouden suunta kesäkuussa 8 8 % 7 3 Uudet

Lisätiedot

Talouden näkymät ja suomalaisen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin turvaaminen

Talouden näkymät ja suomalaisen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin turvaaminen Talouden näkymät ja suomalaisen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin turvaaminen Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 28.11.2012 Tuire Santamäki-Vuori valtiosihteeri Talouskehitys lyhyellä aikavälillä

Lisätiedot

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 26.5.2010 Lauri Uotila Pääekonomisti, Sampo Pankki 15.9.2008 12.10.2008

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 26.5.2010 Lauri Uotila Pääekonomisti, Sampo Pankki 15.9.2008 12.10.2008 Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 26..21 Lauri Uotila Pääekonomisti, Sampo Pankki 1.9.28 12.1.28 16 12 Bruttokansantuotteen kasvu %,vuosikasvu neljänneksittäin Kiina 16 12 8 8 Euroalue Iso-Britannia

Lisätiedot

Mitä voi tulevaisuudelta odottaa, kun väestö vanhenee? Jukka Pekkarinen Ylijohtaja Valtiovarainministeriö

Mitä voi tulevaisuudelta odottaa, kun väestö vanhenee? Jukka Pekkarinen Ylijohtaja Valtiovarainministeriö Mitä voi tulevaisuudelta odottaa, kun väestö vanhenee? Jukka Pekkarinen Ylijohtaja Valtiovarainministeriö Työeläkepäivä 15.11.2011 Tulevaisuudessa... väestöllinen kehitys on epäsuotuisampi ja o huoltosuhde

Lisätiedot