Lukijalle. Päätoimittaja Tapio Malinen RATKES 2/2002

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lukijalle. Päätoimittaja Tapio Malinen RATKES 2/2002"

Transkriptio

1 Lukijalle Pidän ikiaikaisesta intiaanitarinasta, jonka mukaan se mikä on, on elefantti, joka seisoo kilpikonnan päällä, joka seisoo kilpikonnan päällä, joka seisoo kilpikonnan päällä, joka... loputtomiin. Tästä samasta teemasta on olemassa toinenkin kuva: Oruborus käärme, joka syö omaa häntäänsä. Ajan ja elämän itse itseään ravitseva symboli. Hahmo, joka palaa aina omaan alkuunsa, voidakseen elää ja kehittyä. Kokonaisuus, joka samalla hetkellä sisältää sekä menneisyyden, nykyisyyden että tulevaisuuden. 1 Päätoimittaja Tapio Malinen Lyhyt- ja perheterapian historialla on myös historiansa, jolla on historiansa. Wendel Ray Mental Research Instituutin (MRI) nykyinen johtaja on huolissaan terapeuttien historiallisen tietoisuuden puutteesta. Hän kehottaa meitä intohimoisella tavallaan lukemaan klassikoita. Harry Stack Sullivania, Gregory Batesonia, John Weaklandia ja ennen kaikkea Don Jacksonia, amerikkalaista psykiatria, joka vuonna 1958 perusti MRI:n jatkamaan ns. Batesonin ryhmän työtä inhimillisen kommunikaation tutkimiseksi. Tämän työryhmän jäsenet olivat 17 vuoden ajan säännöllisessä yhteydessä Milton H. Ericksoniin, suureen kulttihahmoon, jonka merkitys lyhytterapeuttisen työtavan kehityksessä on sivuuttamaton. Ratkaisukeskeisen psykoterapian värikäs isä Steve de Shazer työskenteli 1970-luvun alussa MRI:ssa, jossa hän tapasi tulevan vaimonsa Insoo Kim Bergin. Vuonna 1978 he perustivat Milwaukeen yhdessä eräiden muiden tulisielujen kanssa Brief Family Therapy Centerin (BFTC). Ratkesta ei olisi olemassa ilman BFTC:ä, BFTC:ä ilman MRI:a, MRI:a ilman Batesonin työryhmää, Batesonin työryhmää ilman kommunikaation ja antropologian tutkimusta. On mielenkiintoista havaita, että nimenomaan antropologialla on ollut käänteentekevä merkitys lyhyt- ja perheterapioiden synnyssä. Monet pioneereista ovat olleet antropologeja tai ainakin tavalla tai toisella kiinnostuneita työtavasta, jossa tutkija ja tutkittava muodostavat toinen toisiaan ravitsevan prosessin. Suomalainen kulttuuriantropologi Marja-Liisa Swanzt kutsuu tällaista suhteissa olon tapaa osallisuustutkimukseksi. Se muuttaa jatkuvasti sekä tutkittavaa että tutkijaa. Se on elävä Oruborus, joka luo yhteisen ihmettelyn tilan, jossa tarkoitus, mieltymykset ja mahdollisuudet voivat ilmestyä ja kehkeytyä vapaasti. Myös meillä suomaisilla ratkestyöntekijöillä on mahdollisuus olla yhteydessä eläviin juuriimme. Ja voimme tehdä sen tavalla, joka ravitsee meitä, antaa toiminnallemme mielekkyyttä ja tekee meistä näkijöitä. Silloin työssämme menneisyys koko ajan ylittyy ja on samalla voimallisesti läsnä. Atlannin yllä, maan ja taivaan välissä, paluulennolla Toronton Brief Therapy Networkin konfrenssista, , klo

2 2 Elävän tiedon seikkailija kohtaaminen Marja-Liisa Swantzin kanssa Törmäsin käsitteeseen osallistava tutkimus ensimmäistä kertaa Marja-Liisa Swantzin luennoilla. Perusideana on että tutkimus mielletään aina vuorovaikutusprosessiksi tutkijan ja tutkittavan välillä ja tärkeimpiä tavoitteita on saada aikaan muutos. Ratkaisukeskeistä ja narratiivista lähestymistapaa, arvostavaa haastattelua ja NLP:tä voidaan myös pitää osallistavana tutkimuksena. Kaiken kaupallistavassa yhteiskunnassamme tutkimusmetodeista tulee tuotteita ja unohdamme että pohjimmiltaan olemme muuttamassa länsimaisen tutkimustradition paradigmaa ja luomassa uusia, ihmistä ja ympäristöä kunnioittavia työmenetelmiä. Laadukkaan kehittämisen kannalta on tärkeää ymmärtää ajatteluamme mahdollisimman laajoissa yhteyksissä. Tutustuminen Marja-Liisa Swantzin ajattelumaailmaan ja hänen elämäntyöhönsä on varmasti yksi hienoimmista tavoista oppia ymmärtämään, miten valtavasta ja laajasta muutoksesta on kysymys. Olemme vasta ottamassa ensimmäisiä askeleita näiden uusien paradigmojen soveltamisessa. On erityinen kunnia julkaista Ratkes-lehdessä Marja-Liisa Swantzin haastattelu. Henkilökohtaisesti se merkitsee minulle hyvin paljon, sillä oman työni lähtökohta ja ydinkysymykset perustuvat hänen opetuksiin. Eräs kantavimmista unelmistani työssäni on ollut ja on tämän ajattelutavan kehittäminen ja tunnetuksi tekeminen. Lauri Heikkilä Näyn seuraaminen Jos keskustelustamme tulisi Sinulle osallistava tapaaminen, niin mistä tietäisit sen? Lähinnä kai siitä, että tässä kanssakäymisessä inspiroituisi. Että itsessä lähtisi liikkeelle jotakin, joka loisi inspiraatiota. Ajatukset lähtisivät liikkeelle ja syntyisi jotakin uutta. Jos inspiraatiota ei synny, niin silloin siinä ei ole ollut mukana omaa osuutta: silloin se on ollut vain vastaamista kysymyksiin. Kysymys unelmasta on hyvin tärkeä ja olen itse viime aikoina miettinyt paljon liikkeellepanevaa unelmaani, koska kirjoitan parhaillaan historiaani. Jollakin lailla se, minkä varassa ensin lähdin liikkeelle, oli ajatus siitä että ihmisten elämää ja elinolosuhteita voi parantaa. En ole tehnyt mitään objektiivisesti, vaan subjektiivisesti. Myöhemmin olen tajunnut, ettei musta koskaan voinut tulla tieteentekijää, koska mulla tämä subjektiivinen ote asioihin on niin voimakas. Se ei salli sellaista objektiivista suhtautumista. Siksi olikin hirveen hyvä, etten päätynyt professoriksi, vaan pikemminkin seikkailijaksi. Lauri Heikkilä ja Tapio Malinen Oman elämän antaminen oli selvä motiivi ja se tulee voimakkaasti esillä nuoruuden kirjoituksissani. Myöhemmin olen tahtonut painaa sitä alas, sillä sehän on jollakin lailla hyvin ylpeä lähestymistapa. Elämään kuuluu vuorovaikutus ihmisten kanssa, mutta kanssakäymistä ei tapahdu siksi, että minulla olisi jotakin annettavaa, vaan koska se kuuluu luonnostaan elämään. Vanhemmiten tämä elämän luonnollisuus tulee entistä tärkeämmäksi. Ajatteletko myös, että oman elämän antaminen kuuluu osana siihen luonnollisuuteen? Tietysti. Mutta siitä tulee helposti ylemmyysöainakin ajatus antamisesta toiminnan motiivina on sitä. Osallistavasta lähestymistavasta seuraa luonnollisesti se että rikastuu enemmän kuin itse antaa ja tämä rikkaus antaa motivaatiota eteenpäin. Kysymys on siitä, mitä saa seuratessaan omaa näkyään, luonnollista tietään. Mulle on ollut yllätys, että täällä uudella kotipaikkakunnallakin olen pystynyt todelliseen kanssakäymiseen ihmisten kanssa. Mä olen liittynyt täällä moniin pienryhmiin, esim. lähetyspiiriin. Vaikka tämä on tällaista tyhjenevää maaseutua, täällä on paljon yhteisöllistä aktiviteettia. Tässä tulee selvästi esiin se, etten mä ole tullut tänne antamaan jotakin uutta ja ihmeellistä. Kuitenkin tässä kanssakäymisessä minullekin on syn-

3 3 tynyt ihan uusi ja rikas elämänvaihe, jota en yhtään odottanut. Tulee mieleen jokin aika sitten lukemani artikkeli, joka alkaa näin: Tämä artikkeli on mahdollisimman subjektiivinen ollakseen mahdollisimman objektiivinen. Juuri näin. Tämä on mun teoriani, pohja koko työlleni. Oikeastaan termi osallistava tutkimus on harhaanjohtava ja väärä; osallisuustutkimus olisi parempi. Osallistava viittaa vielä siihen, että minä osallistan sinua, mutta osallisuus tarkoittaa sitä, että molemmilla on sama osallisuus. Mä olen aina väittänyt, ettei mitään objektiivista ole olemassakaan. Joku aina valitsee näkökulman, josta asioita tarkastellaan. Objektiivisuuteen pyrkiessä täytyy nähdä koko oma subjektiivisuus. Silloin kun rehellisesti tuo julki sen, mikä omassa tutkimustyössä on subjektiivisinta, käy mahdolliseksi sen katsomisen objektiivisesti. Prosessitaidetta Mä olen aina sanonut, että mulla on taiteilijan suhtautumistapa asioihin, vaikken konkreettisesti mitään taideteoksia teekään. Osallistavassa työssä oleellista on prosessi kokonaisuudessaan, se mitä tehdään ja mitä tehdessä tapahtuu. Siinä ei siis katsota, mitä tulee tämän työn tuloksena, vaan tulos on siinä prosessissa. Ei siis ole päämäärää johon tullaan, vaan jälkikäteen suoritettavan arvioinnin sijaan koko ajan reflektoidaan sitä prosessia. Se on tavallaan semmoisen muodikkaan tehokkuusarvioinnin vastakohta, jossa tuijotetaan vaan numeroihin ja taloudelliseen hyötyyn. Osallistavassa tutkimuksessa ensimmäinen tulos on juuri tämä teko tai toiminta ja sitten vasta toiminnan kuvaus, raportin tekeminen. Kirjoittaminen on asia erikseen, eikä lainkaan se pääasia. Pääasia on se mitä tapahtuu, itse toiminta ja ihmisten elämä. Toimintatutkimuksen ensisijainen tulos on, miten ihmisten elämä muuntuu, mitä he oppivat tai tekevät uudella tavalla. Seuraavan kirjani työnimenä on Elävää tietoa. Elävä tieto on sellaista, jota ei tehdä tieteen vuoksi, vaan elämää varten. Olen alkanut kyseenalaistaa tieteen tekemistä tieteen itsensä vuoksi. Miksi tuottaa tietoa vain yliopis-toinstituution tarpeisiin? Tärkeintähän on, että tieto elää; että se vie elämää eteenpäin. Tiede on oma instituutionsa. Akatemioissa pätevät akatemian säännöt, joita tieteentekijän täytyy noudattaa. Elävä elämä ei kuitenkaan niitä sääntöjä kunnioita eikä mukaudu tai alistu niihin. Jos haluaa tehdä jotakin toisin, voi tieteen maailmaa tietysti käyttää hyväkseen ja ottaa sieltä sen, minkä tarvitsee. Mutta ei ole mitään syytä yrittää lokeroida itse elämää tiukoin määritelmin ja kahlita tiedon toimivuutta vaatimalla sille sääntöjen mukaista pätevyyttä. Tärkeintä on että tie-

4 4 to on toiminnan kannalta relevanttia. Tärkeämpää on se että tiedolla on ihmisille merkitystä kuin se että se palvelee vain tutkimuksen tarpeita. Tietysti elävää tietoa pitää myös tarkastella useista näkökulmista, ei saa tyytyä vain yhteen tulokseen tai selitykseen, muuten se voi viedä harhaan. Onko olemassa myös kuollutta tietoa ja miten se eroaa elävästä tiedosta? En välttämättä asettaisi elävän tiedon vastakohdaksi kuollutta tietoa. Mutta jos sitä sanaa käyttäisin, olisi se jotenkin mekaanista, koneellista, tarkasti systematisoitua tietoa ja olemassa vaan tutkijayhteisöä varten. Voisiko sanoa niin, että elävä tieto tuottaa osallistavassa tutkimuksessa tai osallisuusprosessissa uusia merkityksiä ihmisten elämään? Että se avaa uusia näkökulmia ja että se on sillä tavalla tietoa elämän edistämiseksi? Kyllä. Kyse on asennoitumisesta, subjekti-objekti -asetelman murtamisesta. Mikä tahansa kanssakäyminen ei synnytä elävää tietoa: vain aidossa vuorovaikutuksessa syntyvä tieto tuottaa rakennusmateriaalia elämälle. Arvostava tyhjäpää Kun tein pitkää tutkimustani Tansanian itärannikolla, jossa muslimien keskuudessa vaikuttaa vieläkin voimakkaasti taikausko ja spiritismi, huomasin kuinka tärkeää empaattisuus ja eläytymiskyky on tutkimusprosessin kannalta. On tärkeää osata työntää omat näkemykset taka-alalle, jotta kanssakäyminen olisi mahdollisimman tasapuolista ja tutkija-tutkittava -asetelma murtuisi ja syntyisi elävää tietoa. Silloin ei kiinnitetä niinkään huomiota ajattelutapojen ja näkemysten eettisyyteen, vaan pyritään ensisijaisesti ymmärtämään toisenlaista maailmankatsomusta. Silloin kun ihmiset saavat ilmaista sitä omaansa, he tulevat siitä yhä enemmän tietoisiksi ja tämä synnyttää uutta toimintaa. Tiedostamisen käsite on tutkimuksessani avainasemassa. Se on edellytys sille että toiminta muuttuu ulkoa ohjatusta sisältä ohjautuvaksi. Kun parantamisrituaaleissa potilaat vaipuvat transsitilaan ilmaistakseen parantajalle sairautensa luonteen, parantajalla on yksinoikeus sairauden syiden selitykseen. Kun toimintaa jatketaan ja seremonia vakiintuu tietynlaiseksi instituutioksi, muoto korvaa alkuperäisen sisällön. Sen sijaan että potilas itse osallistuisi diagnoosinsa määrittelyyn, hän tyytyykin parantajan tarjoamaan selitysmalliin. Tapahtuma jää ikään kuin ulkokohtaiseksi ihan kuin länsimaisessa perinteisessä psykoterapiassa. Siinä ei siis päästä siihen, mihin toiminta viittaa. Mutta kun tutkijana osallistuu tällaiseen tilanteeseen, siihen ei voi, eikä pidäkään puuttua; asioiden tila on vain todettava. Vasta myöhemmin, keskusteluissa näiden parantajien kanssa tulee tutkijan osuus esiin: hän voi auttaa heitä analysoimaan omaa toimintaansa ja löytämään uusia näkökulmia. Tansaniassa on viritelty länsimaisen koululääketieteen ja perinteisten parantamismetodien yhteistyötä pyytämällä kansanparantajia mukaan terveydenhuoltoa kehittämään. Viranomaiset ovat ymmärtäneet parantajien sosiaalisen merkityksen yhteisössä. Erityisesti AIDSin vastaisessa kampanjoinnissa yhteistyö on alkanut hyvin. Tansaniasta Hartolaan Tiedostamisen merkitys on tullut esiin myös kun olen työskennellyt oman kotipaikkakuntani ihmisten kanssa. Olen havainnut tietynlaista ajatuksen passiivisuutta ja aina ei ole helppoa tajuta omaa osuuttaan seudun kehittämisessä. Sekin, että jättäytyy taka-alalle, ettei aktiivisesti osallistu yhteisiin hankkeisiin vaikuttaa ja ylläpitää olemassa olevia ajattelu- ja toimintamalleja. Tämän tiedostaminen on askel todellisen uudistamisen suuntaan. Mä yritin tässä jokin aika sitten sellaista mekaanista osallistavaa projektia paikallisten naisten kanssa, virittää keskustelua maaseudun tyhjenemisprosessista sekä ideointia sen estämiseksi ja alueen elinvoimaisuuden lisäämiseksi. Mulla oli tarkoitus innosta ihmisiä tuomaan tähän keskusteluun naisten näkökulmaa ja yritin käyttää samoja menetelmiä kuin tutkimustyössäni Tansaniassa. Se oli hirveän vaikeaa ja tunsin epäonnistuneeni. Syvään juurtunei- Sekin, että jättäytyy taka-alalle, ettei aktiivisesti osallistu yhteisiin hankkeisiin vaikuttaa ja ylläpitää olemassa olevia ajattelu- ja toimintamalleja. Tämän tiedostaminen on askel todellisen uudistamisen suuntaan.

5 5 - Elämä on todellakin seikkailu. Systemaattinen ihminen voi tuntea hallitsevansa sitä luottamalla harkintaansa ja varovaisuuteen, mutta vapaasti assosioiva voi löytää sellaisiakin näkökulmia, jotka systemaatikolta jäävät huomaamatta. Kun Elämä seikkailuna Olen Sinua kuunnellessani miettinyt, miten meillä ihmisillä on tapana selittää toimintaamme jälkiviisaasti, kuinka me lisäämme vasta jälkeenpäin siihen logiikkaa ja rationaalisuutta ja toiminta nähdään sitten johdonmukaisena jonkin asian suhteen. Todellisuudessa meidän ajattelumme ja toimintamme ovat monessa tapauksessa jollakin tavalla kaoottisia ja irrallaan toisistaan. tapaan ihmisiä, jotka eivät pysty innostumaan pienistä asioista, se vähän kiusaa. ta ajattelukaavoja oli vaikeaa muuttaa ja oli hankalaa saada ihmisiä edes kuvittelemaan toisenlaisten toimintatapojen mahdollisuutta. Ihmiset tuntuivat myös pakenevan vastuuta, jota prosessi edellyttää. Tämä kokemus sai minut uudelleen pohtimaan sitä, onko mitään syytä osallistaa vastoin toisten tahtoa. Ehkäpä meidän tulisi antaa ihmisten vain olla kyseenalaistamatta asioita. Jouduin jälleen kerran pohtimaan omaa rooliani alullepanijana ja sen perimmäistä oikeutusta. Tuo mitä äsken sanoit sai minut pohtimaan sitä, mitä minussa tapahtuu ja herää, kun näen kärsimystä. Alussa sanoit että oma elämä vain täytyy antaa toisille ja että ihmiset reagoivat siihen tavallaan. Minäkään en aina ole pystynyt ratkaisemaan omaa osuuttani parantamisessa. Joissakin tilanteissa vain läsnä olemisen ja jotenkin hyvin subjektiivisen reaktion, ajatuksen tai kokemuksen välittäminen toiselle, vastuun ottaminen siitä omasta ja että toinen reagoi siihen jollakin tavalla tuntuu luontevimmalta ja riittävältä. Kyllä mäkin näin ajattelen. Tiukka roolijako tässä suhteessa tuntuu jotenkin epärehelliseltä. Olenkin sanonut täällä Hartolassa tulleeni itse parannetuksi taikka jollakin tavalla hoidetuksi. Että mä olenkin ollut siinä vastaanottajan roolissa, jonka niin helposti kaavailen toisille. Se on antanut toisen näkökulman tähän työhön: keskinäisen hoitamisen ja kasvamisen näkökulman. Tässä on tärkeää ollut se havainto, että mä tunnen nämä ihmiset täällä ja että he suhtautuvat selvästi minuun positiivisesti. Eivät he suhtautuisi niin myönteisesti, jollei meidän kanssakäyminen olisi koettu molemminpuolisiksi. Että tavallaan tästä vuorovaikutuksesta onkin tullut osallistavaa tai osallisuusvuorovaikutusta, vaikka ei sillä tavalla kuin mä aluksi itse ajattelin! Silloinhan tavallaan ahdistus ja ulkoapäin toisen elämään kaivautuminen asettuu aivan erilaiseen yhteyteen. Ei, vaan se poistuu. Niin, se poistuu. Subjekti-objekti-asetelma häviää. Kun tulee toisten ihmisten arkielämään ulkopuolisena täällä tai Tansaniassa ei ole muuta mahdollisuutta kuin olla oppilaana, koska silloin ei tiedä mitään ja joutuu alusta asti oppimaan kaiken. Kyllä, mutta eikö tässä ole yksilökohtaisia eroja? Niin, analyyttisille ihmisille voi tuottaa valtavaa hämmennystä esimerkiksi ratkaisukeskeisen terapian tehdään-sitä-mikätoimii-sen-kummemmin-analysoimatta -periaate. He näyttävät tarvitsevan sitä teoriaa. Ihmisillä on tarve luokitella ja nimetä kohtaamiaan ilmiöitä enemmän tai vähemmän ja löytää syy-seuraus -suhteita. Tätäkään tarvetta ei mielestäni saisi ohittaa. Ellei terapeutilla ole tarjota toiminnalle uusia viitekehyksiä, vanhat jäävät voimaan. Narratiivisen terapian termein: vanha tarina hallitsee. Ilmeisesti elämässä on paljon sellaista mystistä, jota ei voikaan tyhjentää sillä käsitteistöllä, joka meillä on tällä hetkellä. Kokonaisvaltainen hahmottaminen vaatii taiteen ja tieteen, tuntemisen ja ajattelun, logiikan ja kaaoksen yhdistämistä. Elämän pitäminen mysteerinä aiheuttaa väistämättä nöyrtymistä oppilaan rooliin. Terapeutti alkaa kysellä asiakkaaltaan, voisiko tämä kertoa hänelle, kuinka muutos on mahdollinen. Tällainen lähestymistapa tuo tutkimukseenkin uteliaisuuden ja avoimuuden. - Elämä on todellakin seikkailu. Systemaattinen ihminen voi tuntea hallitsevansa sitä luottamalla harkintaansa ja varovaisuu-

6 6 teen, mutta vapaasti assosioiva voi löytää sellaisiakin näkökulmia, jotka systemaatikolta jäävät huomaamatta. Kun tapaan ihmisiä, jotka eivät pysty innostumaan pienistä asioista, se vähän kiusaa. Todeksi eläminen Mitä Afrikka Sinulle merkitsee? Lähinnä ihmisiä. Ihmisten lämpöä ja yhteisöllisyyttä. Siinä mä olen kokenut oman puutteellisuuteni, etten ole pystynyt olemaan samalla tavalla kuin he ovat. Ristiriitaa herättää se, että se ymmärrys mikä meillä täällä Suomessa Afrikkaa kohtaan on, on afrikkalaisille hirveän loukkaavaa. Loukkaannun jatkuvasti afrikkalaisten puolesta. Täällä puhutaan koko ajan kehitysmaista ja kuitenkin Afrikka on paljon pidemmällä kuin mitä me kuvitellaan. Teknisestä kehityksestään huolimatta länsimaiset yhteiskunnat ovat typistymässä sosiaalisesti. Teknologia hallitsee meillä sosiaalista järjestystä eikä päinvastoin. Afrikassa taas syntyy helposti koko ajan uusia sosiaalisen toiminnan muotoja, siellä ollaan joustavampia. Afrikkalaisilla kyläprojekteilla olisi paljon annettavaa meille, jotka vasta opettelemme verkostoitumista ja yritämme päästä eroon tietyistä hallinnollisista kuvioista ja raskaasta byrokratiasta. Teknokraattisessa yhteiskunnassa suunnittelu, ohjeistus ja käytäntö, ihmisten arki ovat todella kaukana toisistaan; viranomaisilta puuttuu kosketus ihmisten jokapäiväiseen elämään. Hienot projektit ja ohjelmat jäävät abstraktille tasolle, kansalaiset eivät ole niistä tietoisia. Afrikassa ne tulevat eläviksi, ne eletään todeksi. Hyvänä esimerkkinä on YK:n naisprojekti, josta Hartolassa ei tiedetty mitään, mutta joka Tansanian kylissä oli kaikille naisille tuttu. Teen tällä hetkellä yhteistyötä Peter Reasonin kanssa, joka johtaa The New Paradigm Research- tutkimusohjelmaa Bathyliopistossa Englannissa. Hän on toimittanut kirjan The Handbook of Action Research, joka luotaa osallistavan tutkimustavan perusteita. Fetzer Instituutissa järjestettiin viime keväänä (1999) kongressi, jonka teemana oli osallistava maailmankuva. Tarkoituksena oli tuoda yhteen eri aloilla kehitellyt ideat, jotka jotenkin liittyvät osallistavaan tutkimukseen ja sitä kautta elävän tiedon hahmottamiseen ja ymmärtämiseen. Ajatuksena oli, että erilaisten tietämisen muotojen kautta, esim. sellaisten, joita länsimainen tiedeinstituutio kutsuu maagiseksi ajatteluksi, voitaisiin löytää eläviä ituja, jotka osoittautuvat todellisiksi. Kongressi tuotti mm. kaksi kirjaa osallisuustutkimukseen liittyvästä maailmankuvasta. Olin myös syksyllä 2000 Australiassa Participatory Action Researchin maailmankongressissa. Sielläkin oli monia eri alojen edustajia. Yhteistä kaikille oli ajatus, ettei tiedon koti ole yli-opistosysteemissä. Mutta meitä tutkijoita kyllä koko ajan varoitetaan tuollaisilta suuntauksilta. Eli tiedemaailmassa on paljon vaikuttajia, joiden intohimona on varjella tieteen puhtautta pitämällä maallikot loitolla tutkimuksesta ja tutkimuksen tulosten tulkinnasta. Mä olen tarkka siitä, että erotan oman elävän tiedon tutkimusprojektini systemaattisen tieteen tekemisestä. En siis pyrikään sanomaan, että työni on tiukassa mielessä tiedettä. Mitä osallistava maailmankuva Sinulle merkitsee? - Oma näkemykseni on, että me ihmisinä olemme osa jotakin sellaista todellisuutta, josta emme ole tietoisia. Osallistavan tutkimuksen avulla pyritään laajentamaan käsitystämme siitä, mikä on oma osuutemme maailmassa, jossa elämme ja millä kaikilla ulottuvuuksilla voimme lähestyä sitä. Jokainen tutkija tuo tämän ajatuksen sitten käytäntöön omalla alallaan. Minut kutsuttiin mukaan siksi, että Afrikka-tutkimus on ollut tähän menessä hyvin eurosentristä ja olen edustanut siinä mielessä vaihtoehtoista suuntaa. Teoria hyvin elettyä käytäntöä Tiedemaailmassakin taitaa olla paljon sellaisia ihmisiä, jotka joutuvat mukaan siihen pyörään, jossa täytyy tehdä tutkimusta, joka tavallaan ohjautuu ulkoapäin ja näin elävä tieto ja sen jakaminen ei ole mahdollista.

7 Juuri näin. Nykyinen tieteellisen tiedon malli on elämästä ja työnteosta vieraannuttava. Täällä näkee aivan selvästi, että tavallinen työ on ajettu alas, ruumiillista työtä ei enää millään tavoin kunnioiteta. Ensin vähennetään metsureita ja heidän koulutustaan ja sitten muutaman vuoden kuluttua havahdutaan metsuripulaan ja tuodaan niitä Venäjältä. Samoin lääkäriliitot ovat systemaattisesti halunneet vähentää opiskelijamääriä, ettei Minusta on tärkeää jättää vastaanottajalle, lukijalle tai kuulijalle tilaa. Tulkinnalle tulee ikään kuin jättää happea rivien väliin, sitä ei saa pakottaa yhteen kaavaan tai muottiin. Oma lukutyylini on vastaavanlainen. palkkaus kärsisi. Nyt sitten syrjäseuduilla kärsitään lääkäripulasta eikä virhettä edes myönnetä. Minua ilahdutti, kun luin Ratkes-lehdestä lyhytterapiasta. Se oli mulle käytännössä uusi asia, mutta olin jo pitkään ajatellut, että sellaisen täytyy tulla. Teidän tapanne toimia on lähtökohdiltansa hyvin samanlainen kuin mihin mä olen pyrkinyt omassa työssäni. Mulla ei ole enää alemmuuskompleksia suhteessa viralliseen tiedeyhteisöön eikä mua haittaa, etten ole hankkinut siellä arvostettuja meriittejä niin kuin jotkut ehkä olisivat odottaneet. Se johtuu siitä, että olen ymmärtänyt tiedon laadullisen jaon eli että on olemassa kaksi erilaista, toisiaan täydentävää lähestymistapaa tiedon tuottamiseen. Ihmiskunnan tietovarannon kasvattamisessa on erilaisia tapoja ja tehtäviä ja mä olen iloinen omistani. Antropologilla on se etu, hän on välittömässä yhteydessä tiedon alkuperään ja syntyhetkeen ol- lessaan itse osa sitä prosessia, jossa hän työtään tekee. Me pääsemme toisenlaiseen tutkija-tutkittava-asetelmaan elämällä siinä tutkimusyhteisössä 24 tuntia vuorokaudessa. Minulle ei seikkailijatutkijana ole tarvetta mennä hirveän syvälle, vaan olen kiinnostunut monesta ja katselen asioita suurempina kokonaisuuksina. Mulla on laaja tutkijaystäväverkosto ja tuttavapiiri: näistä runsaista kontakteista syntyy uusia ideoita koko ajan. Mä olen hyvin rönsyilevä ihminen, mun ajattelutapani on assosiatiivinen ja joskus johdonmukaisemmat, analyyttiset kollegani ahdistuvat siitä. Minusta on tärkeää jättää vastaanottajalle, lukijalle tai kuulijalle tilaa. Tulkinnalle tulee ikään kuin jättää happea rivien väliin, sitä ei saa pakottaa yhteen kaavaan tai muottiin. Oma lukutyylini on vastaavanlainen. Olen todella hidas lukija, sillä pienen pätkän luettuani haluan rauhassa ajatella läpi kaikki sen synnyttämät ajatukset. Luen usein kappaleen sieltä toisen täältä enkä aina kirjaa kokonaisuudessaan. Surffaaja välttyy jämähtämästä pohjamutaan! Teorian ja käytännön välisestä suhteesta sanoisin, että teoria on hyvin elettynä käytäntöä. Esim. inkakulttuurissa Perun Andeilla oli vallalle näkemys, jonka mukaan luonto ei ole passiivinen objekti, pelkkä ihmisen havainnoinnin kohde, vaan aktiivinen, elävän tiedon tuottaja. Mitä ajattelet sosiaalikonstruktionismista, onko sillä teoreettisena mallina yhtymäkohtia osallistavaan tai osallisuustutkimukseen? Jos tarkoitat sillä jotakin sellaista, että se sosiaalinen konteksti, jossa on kasvanut vaikuttaa maailman hahmottamiseen, niin kyllä tutkimukseni ovat aina pohjanneet tähän. Havaintoni 7 esim. omien päiväkirjojeni kielestä osoittavat, että olen tietyssä mielessä hyvin pitkälle kulttuurini muovaama. Silloin jää vain miettimään, että mikähän se oma panokseni oikein on. Mun varhaisia tekstejäni leimaa patrioottinen ja uskonnollinen kielenkäyttö. Monet tiedemaailman edustajat vierastavat uskonnollista elämänkatsomusta. Hyvä ystäväni Ilkka Niiniluoto esimerkiksi on uskonnollisissa kysymyksissä ehdottomasti sitoutumattomuuden puolella. Hänestä tutkijan on jyrkästi erotettava oma henkilökohtainen usko tutkimustyöstä. Olen saanut sen vaikutelman, että etenkin nuoren polven eri alojen tutkijoilta puuttuu kokonaan kosketus uskontoon. Tämä on aika hämmentävää, kun kyseessä ovat uskontotieteilijät tai filosofit. Thomas Wallgren esimerkiksi kysyi minulta eräässä tv-haastattelussa, miten ihmeessä minä tutkijana tulin lähteneeksi lähetystyöhön. Häneltä puuttui aivan selvästi kaikki omakohtainen tuntuma kristinuskon todellisuuteen. Eräs ystäväni sanoi kerran teorian käyttökelpoisuuden testaamisesta, että jos teoria luo tilaa uusille ajatuksille ja antaa älyllistä liikkumavaraa, se on hedelmällinen ja varteenotettava. Jos se jähmettää ja kaavamaistaa ajattelua ja sitä kautta olemassa olevia sosiaalisia käytäntöjä esim. valtajärjestelmiä, kannattaa siihen suhtautua hyvin kriittisesti eikä ainakaan suin päin omaksua sitä ohjenuorakseen. Hedelmistään puu tunnetaan. - Tällainen teoria on silloin kasvanut ulos tiedon etsinnän prosessista. Elävän tiedon vastakohta on rakennelma, joka estää kommunikaatiota ihmisten välillä. Todellisen kohtaamisen mahdollisuus on silloin tavattoman pieni.

8 8 Uudistajan painajainen yhdeksän näytöstä siitä mitä tapahtuu kun uusi ja vanha kohtaavat Ben Furman Ensimmäinen näytös Hei kollegat, tässä on uusi lupaava menetelmä Y, joka vaikuttaa tehokkaammalta kuin nykyisin käytössä oleva menetelmä X. Ei siitä ole mitään näyttöä, että menetelmä Y tuottaa tuloksia. Ei olekaan vielä, mutta eihän sellaista näyttöä ole myöskään menetelmästä X. Menetelmästä X ei tarvita näyttö, sillä se on ollut olemassa monta vuotta ja kokemus on osoittanut että se toimii. Toinen näytö Nyt on alettu saamaan alustavaa näyttöä siitä, että menetelmä Y tuottaa tuloksia. Siltä näyttää, mutta nuo tulokset ovat varmasti vain lyhytaikaisia ja ohimeneviä. Oireet palaavat pian. Kolmas näytös Olemme nyt tehneet pidempää seurantaa ja tulokset osoittavat, että oireet eivät ole palanneet, vaan ovat useimmilla asiakkailla pysyneet poissa yli vuoden. Vuosi on liian lyhyt aika johtopäätösten tekemiseen. Oireet voivat tulla takaisin vielä vuosienkin jälkeen! Mutta eikö se koske myös menetelmää X, että ihmiselle voi tulla sama ongelma uudestaan. Ei koske, sillä menetelmä X ei poista oireita, vaan parantaa sen häiriön, joka oireita aiheuttaa! Neljäs näytös Meillä on nyt viiden vuoden seuranta, joka osoittaa että menetelmällä Y hoidetuista asiakkaista useimmilla oireet eivät palaa, vaan pysyvät poissa pitkiä aikoja. Lisäksi näyttää siltä, että niissäkin tapauksissa, joissa sama ongelma toistuu, selvitään yleensä vähäisellä lisähoidolla kun jatketaan menetelmällä Y. Siinä ei ole nyt lainkaan otettu huomioon sitä, että kun hoidetaan oireita niin ettei puututa syihin, oireet korvautuvat usein toisilla oireilla. Kun yksi oire poistuu sen tilalle tulee aina jokin toinen. Kyllä kai ihmisille tulee aina elämässä uusia ongelmia mutta miksi ajattelisimme, että ne olisivat oireita samasta häiriöstä? On itsestään selvää, että ihminen tarvitsee aina jonkin oireen niin kauan kuin taustalla olevaa häiriötä ei hoideta. Aha. Viides näytös Nyt on saatu selville, että menetelmässä Y ongelmien tilalle ei yleensä tule uusia ongelmia, vaan päinvastoin, ihmiset raportoivat myös muista positiivisista elämänmuutoksista. Riittääkö tämä nyt näytöksi, että kyseessä on toimiva ja vakavasti otettava hoitomenetelmä? Kukaan ei ole koskaan sanonut, etteikö kyseessä olisi varteenotettava menetelmä. Päinvastoin, se on varmastikin hyvä menetelmä jasopii mainiosti lievempien ongelmien hoitoon. Hetkinen. Eihän menetelmä Y ole tarkoitettu vain lievempien ongelmien hoitoon. Sen väitetään soveltuvan kaikenlaisten ongelmien hoitoon.

9 9 Seitsemäs näytös Nyt alkaa tulla lisääntyvässä määrin tieteellistä näyttöä siitä, että menetelmä Y todellakin toimii. Minä olen aina uskonut, että se toimii käytännössä. Minun on vaan niin vaikea uskoa sitä, että se toimii myös teoriassa! Kahdeksas näytös Mikään menetelmä ei sovi kaikkien ongelmien hoitoon. Jokaisella hoitomenetelmällä on omat indikaationsa ja käyttöaiheensa. Menetelmä Y ei kilpaile menetelmän X kanssa, sillä näillä menetelmillä on aivan eri käyttöaiheet. Menetelmä Y soveltuu erinomaisesti tiettyjen ongelmien hoitoon ja täydentää menetelmää X. Vakavammat ongelmat tulee hoitaa menetelmällä X. Lievemmät ongelmat voidaan yrittää hoitaa menetelmällä Y. Kuudes näytös Kuluttajatutkimukset osoittavat, että menetelmästä Y on tullut hyvin suosittu asiakkaiden parissa. Miten selitätte sen? On ymmärrettävää, että ihmiset valitsevat mieluummin tällaisen menetelmän, sillä he eivät halua kohdata ongelmiaan. Syvällinen paraneminen vaatii työtä ja siinä ihminen joutuu kohtaamaan ahdistusta. Ihmiset haluavat päästä helpolla ja siksi he valitsevat mieluummin menetelmän Y kuin menetelmän X. Meillä on ongelma. Nyt opiskelijat ovat alkaneet vaatia, että heille opetettaisiin menetelmää Y. Mitä me teemme? Opetetaan sitä heille. Eihän meillä ei ole mitään menetelmää Y vastaan. On vain hyvä, että opiskelijat ovat tietoisia kentällä käytössä olevista menetelmistä. Pääasia on että annamme heille kunnolliset perustiedot menetelmästä X, sillä se on perusta, joka on hallittava, jotta voi syvällisesti ymmärtää ihmistä ja toimia ammatissa olematta puoskari. Yhdeksäs näytös Menetelmä Y on nyt osoittautunut tehokkaaksi menetelmäksi kaikenlaisten ongelmien hoidossa. Mikä ihmeen menetelmä Y? Se mitä tässä kutsutaan menetelmäksi Y ei ole mitään uutta. Sehän on sitä mitä me menetelmän X edustajat olemme aina tehneet!

ARAKESKEISTEN MENETELMIEN LEHTI

ARAKESKEISTEN MENETELMIEN LEHTI 1 R A T K E S N EI TARVI SINUN EI TARVITSE TIETÄÄ ETTÄ TIEDÄT TTÄ TIE- DÄ SINUN EI TARVITSE TIETÄÄ ETTÄ TIEDÄT RATKAISU- JA VOIMAVARAKESKEISTEN MENETELMIEN LEHTI 1 / 99 2 N:o 1 / 99 (25.2.1999) 5.vuosikerta

Lisätiedot

R A T K E S. Muuta. Terapian. Idea RATKES 3/2001

R A T K E S. Muuta. Terapian. Idea RATKES 3/2001 1 R A T K E S Muuta Terapian Idea RATKAISU- JA VOIMAVARAKESKEISTEN MENETELMIEN LEHTI 3/2001 2 N:o 3 / 2001 (5.10.2001) 7.vuosikerta Julkaisija: R A T K E S www.ratkes.fi ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneiden

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015 Parasta oli kaikki Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Tekstit ja toimitus: Katri Mäkeläinen Kuvat: Fahima Rezaei,

Lisätiedot

HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF)

HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF) HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009 Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Haastattelujen toteutus... 3 3. Arviot

Lisätiedot

KONE CAMP - KONE OYJ:N KANSAINVÄLISET NUORTEN LEIRIT

KONE CAMP - KONE OYJ:N KANSAINVÄLISET NUORTEN LEIRIT KONE CAMP - KONE OYJ:N KANSAINVÄLISET NUORTEN LEIRIT Otto Akkanen, Juho Niskanen Opinnäytetyö Syksy 2000 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/JÄRVENPÄÄN

Lisätiedot

Anni-Veera Aitolehti. THIS IS HOW I AM Draamamenetelmät esiintymiskoulutuksessa

Anni-Veera Aitolehti. THIS IS HOW I AM Draamamenetelmät esiintymiskoulutuksessa Anni-Veera Aitolehti THIS IS HOW I AM Draamamenetelmät esiintymiskoulutuksessa Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Esittävän taiteen koulutusohjelma Toukokuu 2011 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ

Lisätiedot

EPÄVARMUUS- JA HERKKYYSANALYYSI TAITEELLISIN MENETELMIN

EPÄVARMUUS- JA HERKKYYSANALYYSI TAITEELLISIN MENETELMIN TAIDETEOLLINEN KORKEAKOULU Taidekasvatuksen osasto Päivi Pätsi EPÄVARMUUS- JA HERKKYYSANALYYSI TAITEELLISIN MENETELMIN Taiteen maisterin tutkintoa varten tarkastettavaksi jätetty lopputyö Opponentti Lopputyön

Lisätiedot

KUNPA VOISI OLLA MONESSA PAIKASSA SAMAAN AIKAAN

KUNPA VOISI OLLA MONESSA PAIKASSA SAMAAN AIKAAN Vilma Kokko KUNPA VOISI OLLA MONESSA PAIKASSA SAMAAN AIKAAN Millainen on matkalaukkulapsuus kokemuksena? Opinnäytetyö Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Marraskuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Ensimmäinen kokous. Aloittelijoiden kokoukset syntyivät varhain 40-luvun alussa kun AA alkoi kasvaa nopeasti.

Ensimmäinen kokous. Aloittelijoiden kokoukset syntyivät varhain 40-luvun alussa kun AA alkoi kasvaa nopeasti. Paluu Perusasioihin - Aloittajien kokoukset 1 Ensimmäinen kokous TERVETULOA ensimmäiseen neljästä yhden tunnin AA-kokouksesta. Seuraavien viikkojen aikana tulet kuulemaan, miten toivutaan alkoholismin

Lisätiedot

TEOSOFINEN SEURA ry (The Theosophical Societyn (Adyar) Suomen osasto) www.teosofinenseura.fi

TEOSOFINEN SEURA ry (The Theosophical Societyn (Adyar) Suomen osasto) www.teosofinenseura.fi TEOSOFINEN SEURA ry (The Theosophical Societyn (Adyar) Suomen osasto) www.teosofinenseura.fi Vironkatu 7 C 2, 00170 Helsinki Puh. (09) 135 6205 Sähköposti: info@teosofinenseura.fi Tilinumero: FI20 8000

Lisätiedot

Julkaisija RATKES - ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneiden menetelmien edistämisyhdistys

Julkaisija RATKES - ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneiden menetelmien edistämisyhdistys RATKES LEHTI 4/1996 1 Julkaisija RATKES - ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneiden menetelmien edistämisyhdistys Ratkes-yhdistys, yhteydenotot:, Ratkes-lehden tilaukset Riitta Huurros Kylmäojantie 2 B 5 01390

Lisätiedot

TEATTERI, JOKA MUUTTAA MAAILMAA

TEATTERI, JOKA MUUTTAA MAAILMAA Opinnäytetyö (AMK) Esittävä taide Teatteri 2012 Hanna Vähäniemi TEATTERI, JOKA MUUTTAA MAAILMAA katsaus teatteriin vaikuttamisen välineenä OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Esittävä

Lisätiedot

Tieto, totuus, tiede (2004)

Tieto, totuus, tiede (2004) 1 Tieto, totuus, tiede (2004) Keskustelijat: Eero Byckling Viljo Martikainen Heikki Mäntylä Jyrki Rossi Jyrki Tyrkkö 2.1.2004 Heikki Mäntylä Hyvät Luonnonfilosofit, Joululoman jälkeen on syytä palata taas

Lisätiedot

Facebookin hyödyntäminen pankki- ja vakuutusalan yrityksessä

Facebookin hyödyntäminen pankki- ja vakuutusalan yrityksessä Saimaan ammattikorkeakoulu Koulutusalan nimi Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi Sara Anttonen Facebookin hyödyntäminen pankki- ja vakuutusalan yrityksessä Opinnäytetyö 2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

Tutkijakasvaajakehityy

Tutkijakasvaajakehityy Johtamisen ja kansainvälisen liketoiminnan laitos Tutkijakasvaajakehityy Keijo Räsänen (toim.) KAUPPA+ TALOUS ARTIKKELIJULKAISU Aalto-yliopiston julkaisusarja KAUPPA + TALOUS 4/2013 Tutkija kasvaa ja

Lisätiedot

-lehti. Haastattelu tulevaisuudentutkimuksen grande damen kanssa: Eleonora Massini. Peter Piot ja hänen visionsa epidemian voittamisesta

-lehti. Haastattelu tulevaisuudentutkimuksen grande damen kanssa: Eleonora Massini. Peter Piot ja hänen visionsa epidemian voittamisesta C I V I S T I -lehti Citizen Visions on Science Technology and Innovation Katse huomisessa Haastattelu tulevaisuudentutkimuksen grande damen kanssa: Eleonora Massini Peter Piot ja hänen visionsa epidemian

Lisätiedot

Siitä tulee paha mieli -Kiusaamisen ennaltaehkäisy varhaiskasvatuksessa luovin menetelmin

Siitä tulee paha mieli -Kiusaamisen ennaltaehkäisy varhaiskasvatuksessa luovin menetelmin Siitä tulee paha mieli -Kiusaamisen ennaltaehkäisy varhaiskasvatuksessa luovin menetelmin Aulavuori, Hanna & Havonen, Noora 2011 Laurea Vantaa Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Tikkurila Siitä tulee paha

Lisätiedot

Ei vain ranskalainen tai suomalainen vaan vähän molempia Tarinoita kulttuuri-identiteeteistä

Ei vain ranskalainen tai suomalainen vaan vähän molempia Tarinoita kulttuuri-identiteeteistä Tanja Pesonen Ei vain ranskalainen tai suomalainen vaan vähän molempia Tarinoita kulttuuri-identiteeteistä Opinnäytetyö Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Lokakuu 2008 TIIVISTELMÄ Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

A S I A K A S L E H T I

A S I A K A S L E H T I ASIAKASLEHTI SISÄLLYSLUETTELO 2 / 2014 4 UNELMIEN TYÖKULTTUURI LUODAAN SE YHDESSÄ 8 KONSULTOIVA TYÖOTE ASENNETTA JA ROHKEUTTA ASIANTUNTIJATYÖHÖN 11 JOHTORYHMÄ KOKO ORGANISAATION PEILI Miten työ maistuu?

Lisätiedot

Juha Varto. Filosofian taito

Juha Varto. Filosofian taito filosofian taito Juha Varto Filosofian taito copyright Juha Varto 2005 (1992) 3 T ä m ä t e k s t i o n t a r k o i t e t t u l u e t t a v a k s i. T e k s t i ä e i v o i k ä y t t ä ä j o n k i n y

Lisätiedot

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot

ORGANISAATIOVIESTINNÄN KEHITTÄMINEN AMMATTIOPISTOSSA SÄHKÖISEN JULKAISUJÄRJESTELMÄN AVULLA

ORGANISAATIOVIESTINNÄN KEHITTÄMINEN AMMATTIOPISTOSSA SÄHKÖISEN JULKAISUJÄRJESTELMÄN AVULLA Tuomas Puro ORGANISAATIOVIESTINNÄN KEHITTÄMINEN AMMATTIOPISTOSSA SÄHKÖISEN JULKAISUJÄRJESTELMÄN AVULLA Opinnäytetyö Tradenomi AMK-jatkotutkinto Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 20.5.2008

Lisätiedot

Johdanto. 1. Syöpäshokki. Tunnereaktio

Johdanto. 1. Syöpäshokki. Tunnereaktio Johdanto Läheisen hoitaminen voi olla eräs kaikkein stressaavimmista ja rasittavimmista kokemuksista. Samalla se voi kuitenkin olla erittäin antoisaa molemmille osapuolille. Vaikka omaishoitosuhde vetoaa

Lisätiedot

EVALUOI OMAA TYÖTÄSI. Reflektiivisen ja vahvistavan evaluaation opas. Ian Shaw

EVALUOI OMAA TYÖTÄSI. Reflektiivisen ja vahvistavan evaluaation opas. Ian Shaw EVALUOI OMAA TYÖTÄSI Reflektiivisen ja vahvistavan evaluaation opas Ian Shaw Lukijalle Käytännöllisiä sosiaalityön evaluaatio-oppaita ei juuri ole suomeksi olemassa. Teoreettiset evaluaatiojulkaisut ovat

Lisätiedot

Konteksti ja sen ulottuvuudet

Konteksti ja sen ulottuvuudet Jari Peltola 1 Jyväskylän Yliopisto Avoin korkeakoulu PSY C 21: Kehityspsykologia II Essee / lukupäiväkirja Väärinkäsityksiä, virhetulkintoja ja sekaannuksia eli Konteksti ja sen ulottuvuudet Mies saapuu

Lisätiedot

VIITTOMAKIELENTULKIN AMMATILLISUUS IHMISSUHTEISSA

VIITTOMAKIELENTULKIN AMMATILLISUUS IHMISSUHTEISSA VIITTOMAKIELENTULKIN AMMATILLISUUS IHMISSUHTEISSA Raija Roslöf Opinnäytetyö Kevät 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Turun yksikkö OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ (ABSTRACT) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/ TURUN

Lisätiedot

Suunnittelu on toivon järjestämistä

Suunnittelu on toivon järjestämistä Suunnittelu on toivon järjestämistä John Forester haastattelussa Perheeni oli paennut Wienistä, koska he olivat juutalaisia. He olivat tulleet Yhdysvaltoihin enkä aikonut kuluttaa elämääni pommien tekemiseen,

Lisätiedot

Jotos polku osallisuuteen Lasten ja nuorten osallisuuden käsikirja

Jotos polku osallisuuteen Lasten ja nuorten osallisuuden käsikirja Jotos polku osallisuuteen Lasten ja nuorten osallisuuden käsikirja NUORISOASIAINKESKUS OPETUSTOIMI Tampereen kaupunki Jotos polku osallisuuteen Lasten ja nuorten osallisuuden käsikirja Kirjoittaja ja valokuvat

Lisätiedot

Naudankasvatuskulttuureita! Puheenjohtaja Aila Kauranen 3. Kahden ryhmänohjaajan keskinäinen suhde Taru Kaivola 4

Naudankasvatuskulttuureita! Puheenjohtaja Aila Kauranen 3. Kahden ryhmänohjaajan keskinäinen suhde Taru Kaivola 4 Jäsenlehti 1/2009 2 Jäsenlehti 1/2009 Naudankasvatuskulttuureita! Puheenjohtaja Aila Kauranen 3 Kahden ryhmänohjaajan keskinäinen suhde Taru Kaivola 4 Käymme aina rinnakkain? Tuula Grandell 8 Siltojen

Lisätiedot