TOIMINTAKERTOMUS. SUOMEN KULUTTAJALIITTO ry

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS. SUOMEN KULUTTAJALIITTO ry"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2003 SUOMEN KULUTTAJALIITTO ry

2 2

3 SISÄLLYSLUETTELO SUOMEN KULUTTAJALIITON TOIMINTAVUOSI 2003 KULUTTAJAN OIKEUDET Projektit: Asumisasioiden neuvontaprojekti KULUTTAJAN TALOUS Projektit: Nuorten talousneuvonta ELINTARVIKKEET JA RAVITSEMUS TERVEYS, TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖ JÄRJESTÖTOIMINTA Projektit: Postin kulkunopeuden mittaaminen VIESTINTÄ JA JULKISUUS YHTEISTYÖ EUROOPAN UNIONIN ALUEELLA YHTEISTYÖ POHJOISMAIDEN JA BALTIAN MAIDEN KANSSA HENKILÖSTÖ JA HALLINTO TALOUS LIITTEET SUOMEN KULUTTAJALIITON HALLITUS 17 SUOMEN KULUTTAJALIITON HALLITUKSEN NIMEÄMÄT TOIMINTARYHMÄT 18 SUOMEN KULUTTAJALIITON HENKILÖKUNTA 18 SUOMEN KULUTTAJALIITON TILINTARKASTAJAT 18 SUOMEN KULUTTAJALIITON JÄSENYHDIST YKSET 19 MUUT SUOMEN KULUTTAJALIITON JÄSENET 21 LIITON EDUSTUKSET 21 3

4 4

5 SUOMEN KULUTTAJALIITON TOIMINTAVUOSI 2003 Toimintavuoden alussa Suomen Kuluttajaliitto esitti kuluttajapoliittiset tavoitteensa alkaneelle eduskunta- ja hallituskaudelle. Niihin kuului kuluttajan oikeussuojan parantaminen turvaamalla kansalaisille asuntoasioissa tehokas ja maksuton tuomioistuimien ulkopuolinen riidanratkaisumenetelmä. Liitto vaati taloudellisesti heikoimmassa asemassa olevien kuluttajien ostovoiman parantamista. Kansalaisten peruspalvelujen saatavuus ja taso sekä niiden kehittäminen muuttuvia vaatimuksia vastaavaksi tuli turvata. Liitto edellytti, että pankkipalvelujen perustoiminnot olisivat kaikkien kansalaisten käytössä. Elintarvikeketjun jäljitettävyyttä tuli parantaa pakollisten alkuperämerkintöjen avulla. Kuluttajajärjestöille tuli varata riittävät voimavarat ennaltaehkäisevään neuvontatyöhön. Näkemyksiään Suomen Kuluttajaliitto toi esille myös uuden kuluttajapoliittisen ohjelman valmistelutyössä. Vuosille tarkoitettua ohjelmaa valmisteli kauppa- ja teollisuusministeriön yhteydessä toimivan kuluttaja-asiain neuvottelukunnan työjaosto, jossa Suomen Kuluttajaliitto oli edustettuna. Työtä olivat edeltäneet laaja sidosryhmäkysely ja kuulemistilaisuudet. Ohjelman valmistelu jatkui kertomusvuonna asiantuntijoista koostuvien teemaryhmien ja työjaoston työskentelynä. Joulukuussa valmistelutyö oli edennyt ohjelmaluonnokseksi, joka lähetettiin lausuntokierrokselle. Maamme hallitusohjelmaan sisältyi neljä erillistä politiikkaohjelmaa. Tietoyhteiskunnan politiikkaohjelmaan liittyen Suomen Kuluttajaliitto oli edustettuna pääministerin johtamassa tietoyhteiskuntaneuvostossa sekä jaostossa, jossa käsiteltiin kansalaisten tietoyhteiskuntavalmiuksien kehittämistä. Neuvoston tehtäväksi tuli laatia tietoyhteiskunnan kehittämisen päälinjauksia. Sen tuli ennakoida, seurata ja arvioida tietoyhteiskuntakehitystä ja sen vaikutuksia. Hallitusohjelmaan kuuluva kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma käynnistyi muita ohjelmia myöhemmin, eikä siihen vielä kertomusvuonna päästy osallistumaan. Tämän ohjelman tarkoitukseksi määriteltiin kansalaisten osallisuuden vahvistaminen ja demokratian toimivuuden parantaminen äänestysaktiivisuutta lisäämällä. Suomen Kuluttajaliitto oli raadissa mukana valitsemassa Suomen osallistujaa Eurooppalainen nuori kuluttaja kilpailuun. Euroopan komission aloitteesta vuodesta 1993 järjestetty kilpailu haluaa kannustaa nuoria kasvamaan valveutuneiksi kuluttajiksi. Brysselin loppukilpailuun lähetetty Mikkelin lyseon 8E-luokan humoristinen www-sivusto Kuinka kuolen terveenä? voitti myös siellä ensimmäisen palkinnon. Tehtäviensä mukaisesti Suomen Kuluttajaliitto valvoi kuluttajien etuja osallistumalla kaikkiaan noin sadan eri elimen työskentelyyn ja päätöksentekoon. Lausuntoja liitto valmisteli kertomusvuonna viitisenkymmentä kappaletta. Lisäksi annettiin julkisuuteen kymmenen tiedotetta ajankohtaisista aiheista kuten aidon kilpailun puutteesta sähkömarkkinoilla. 5

6 KULUTTAJAN OIKEUDET Toimialueen tavoitteena oli kuluttajansuojan korkea taso ja toimiva oikeussuojajärjestelmä. Toimintavuonna painopisteenä oli kuluttajien neuvonta sekä jäsenyhdistysten ja luottamushenkilöiden kouluttaminen kuluttajansuoja-asioissa. Tavoitteiden mukaisesti järjestettiin useissa paikallisyhdistyksissä koulutustilaisuuksia kuluttajansuojasta. Aiheita olivat muun muassa asuntokauppa, kiinteistönkauppa, kuluttajanoikeudet, tuontiauton verotukseen liittyvät kysymykset sekä vakuutussopimukset. Jäsenneuvonnan maksuttomuus kasvatti liittoon suoraan liittyvien jäsenten määrää, ja siten liiton jäsenneuvonta lisääntyi. Jäseniä neuvottiin maksutta liiton toimiston aukioloaikoina ja sopimuksen mukaan muulloinkin. Jäsenillä oli mahdollisuus myös henkilökohtaiseen neuvontaan. Maksullinen puhelinneuvonta kuluttajille ja elinkeinonharjoittajille lisääntyi toimintavuoden aikana merkittävästi. Neuvonta-aika oli tiistaista perjantaihin kello 9-12, mutta neuvontaa annettiin mahdollisuuksien mukaan muinakin aikoina. Loma-aikana neuvontaa annettiin maanantaista perjantaihin kello Erityisesti lomaajan neuvonta oli kysyttyä, sillä heinäkuussa olivat lomalla myös kunnalliset kuluttajaneuvojat. Maksullisena palveluna annettiin kevään ajan kuluttajaneuvontaa myös Loviisan, Liljendahlin, Ruotsinpyhtään, Pyhtään ja Pernajan asukkaille erillisen sopimuksen perusteella. Neuvontaa annettiin tiistaista perjantaihin kello Liiton kuluttajaneuvontaa antavien toimihenkilöiden yhteistyöelin, kuluttajan oikeudet tiimi, kokoontui toimintavuoden aikana loma-aikoja lukuun ottamatta viikottain. Tiimin kokouksissa käsiteltiin kuluttajaneuvonnassa esiin tulleita kysymyksiä, kuluttajien edunvalvontaa sekä jäsenten ja luottamushenkilöiden kuluttajansuojakoulutusta. Toimintavuonna kuluttajien neuvonta, erityisesti asuntoneuvonta ja maksullinen neuvonta veivät ison osan tiimin työpanoksesta. Tiimin jäsenet osallistuivat aktiivisesti kuluttajien oikeuksia koskevien lakien valmisteluun niin kotimaassa kuin Euroopan unionin tasolla. Kuluttajien tietoverkko toimitti ajankohtaista tietoa kuluttajien oikeuksista, lainsäädännön muutoksista sekä viranomaisten ja liiton kannanotoista tietoverkon jäsenille sekä kaikille suorajäsenille. Kuluttajan oikeuksin toimintaryhmä kokoontui kerran toimintavuoden aikana ja muutoin piti yhteyttä sähköisesti. Toimintaryhmä puolestaan keskittyi liiton kuluttajansuojaosaamisen markkinoinnin ja myymisen edistämiseen. Kotimaassa kuluttajien edunvalvontaa harjoitettiin edellisvuosien tapaan muun muassa kuluttajavalituslautakunnan eri jaostoissa ja täysistunnoissa, vakuutuslautakunnassa, tietosuojalautakunnassa sekä lukuisissa eri ministeriöiden työryhmissä ja toimikunnissa. Toimintavuonna paikallisyhdistysten käyttöön koottiin kansio kuluttajasuojan perustiedoista. Kansioon koottiin kalvosarja kuluttajan oikeuksista, perustietoa lainsäädännöstä, tärkeitä yhteystietoja viranomaisista, yhteistyökumppaneista ja muista sidosryhmistä. Kansio esiteltiin ja jaettiin paikallisyhdistysten käyttöön syksyn toimintaseminaarin yhteydessä. Toimintavuonna aloitettiin kuluttajan tietoverkon lähettäminen myös suorajäsenille. 6

7 Projektit Asumisasioiden neuvontaprojekti Maaliskuun alussa alkoi neuvontaprojekti, jonka puitteissa annettiin puhelimitse ja sähköpostilla neuvontaa asumisasioissa. Neuvontaa saivat vuokralaiset ja vuokranantajat huoneenvuokrasuhteeseen sekä vuokranvälitykseen liittyvissä kiistoissa. Neuvonta kattoi asunto-osakeyhtiön ja osakkaan väliset erimielisyydet sekä asumisoikeuden haltijan ja asumisoikeusyhteisön väliset riidat. Neuvonta järjestettiin Raha-automaattiyhdistyksen ja ympäristöministeriön tuella. Neuvontapuhelimeen voi soittaa kaikkialta Suomesta paikallispuhelumaksulla. Puhelimitse neuvontaa annettiin heinäkuuta lukuun ottamatta tiistaista perjantaihin kello Maaliskuusta joulukuuhun puhelimitse ja sähköpostitse neuvottiin yli kahtatuhatta henkilöä. Projektin toteutumista seurasi johtoryhmä, jossa oli edustettuna asumisasioihin erikoistuneita yhteistyökumppaneita. 7

8 KULUTTAJAN TALOUS Toimialueella tavoitteena oli ajaa kuluttajien etuja siten, että markkinat ja julkiset palvelut toimivat kuluttajien parhaaksi. Palvelujen toimivuutta, jatkuvuutta ja kehittämistä kuluttajien ehdoilla vaadittiin. Alkaneelle eduskunta- ja hallituskaudelle laadittiin kulutukseen kohdistuvaa verotusta ja yhteiskunnallisten palvelujen rahoitusta koskevat esitykset, jotka jaettiin puoluetoimistoille ja eduskuntaryhmille. Jatkuvan seurannan kohteina olivat kulutuksen, kaupan, palvelujen, hintojen, niihin sisältyvien verojen ja maksujen, kuluttajien tulojen, menojen, varallisuuden, lainojen ja niistä muodostuvan ostovoiman muutokset. Talouden ja kuluttajan aseman kehityssuuntia seurasi ja liiton linjaa ajankohtaisiin kysymyksiin valmisteli kuluttajan talous -toimintaryhmä. Toimintaryhmä kokoontui vuoden aikana kahdeksan kertaa. Käteisen euron ja eurohintojen toinen vuosi antoi edelleen ajankohtaisen lisäperusteen seurata kuluttajahintojen muutoksia ja korkotason kehittymistä. Vuoden aikana inflaatio pysyi hitaana ja hintataso vakaana. Hinnoissa tapahtui sekä nousuja että aikaisempaa useammin myös laskuja. Kaupan useilla aloilla kilpailu kiristyi, kun ulkomaiset ketjut avasivat Suomessa uusia toimipisteitään ja lisäsivät tarjontaansa edullisin hinnoin. Autokaupassa koettiin pitkään odotettu veron ja hintojen lasku. Euron valmistelusta alkanut lainakorkojen pitkä lasku jatkui ja vakiintui todella matalalle, kuluttajille edulliselle tasolle, mikä lisäsi uusien asuntolainojen kantaa. Liitosta välitettiin tietoutta myös ulkomaille euron käytöstä saaduista kokemuksista, kuluttajahintojen muutoksista ja rajat ylittävien tilisiirtojen hinnoista. Kymmenen euron setelien saamista automaattijakeluun vaadittiin siinä kuitenkaan toistaiseksi onnistumatta. Ympäristöpolitiikan vaikutuksia kuluttajien talouteen seurattiin ja aihepiiristä esitettiin lausuntoja: energian säästöohjelmista ja uusiutuvan energian käytön edistämistä, juoma-pakkausten ympäristöohjausjärjestelmän kehittämisestä, jätelain muutosehdotuksista ja tuotevastuusta jätehuollossa, polttoaineen kulutuksen merkitsemisestä autokaupassa, kaupallisten palvelujen rakenteesta kaavoituksessa sekä ehdotuksesta asetukseksi sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta. Projektit Nuorten talousneuvonta Kertomusvuoden syksyllä toteutettiin Raha-automaattiyhdistyksen tuen turvin nuorten talousneuvontahanke yhteisyössä Espoon talous- ja velkaneuvonnan kanssa. Hanke oli jatkoa vuosien neuvontaprojektille, jota tehtiin Vantaan kaupungin ja Hakunilan seurakunnan kanssa. Hankkeen tavoitteena oli luoda käytännön malleja asiakaslähtöiseen talousneuvontaan ja saada tietoa laman jälkeisen uusylivelkaantumisen ja maksuhäiriöiden syistä. Hankkeeseen osallistui Espoon ammatillisia oppilaitoksia sekä Espoon kaupungin sosiaalitoimi, nuorten jälkihuoltoyksikkö ja kuntouttavien työllistämispalvelujen yksikkö. Neuvonnan kohderyhmiä olivat ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat nuoret sekä työelämän ja koulutuksen ulkopuolelle jääneet nuoret. Projekti käynnisti uutta parityöskentelyä eri alojen ammattilaisten kesken. Se jäntevöitti palvelusuunnitelmien käyttöä ja kehitti neuvontatyön sisältöä. Kilpailupolitiikan alueelta annettiin lausuntoja sähkömarkkinoiden kilpailutilanteesta, kaupan kampanjapoikkeuslupia koskevista hakemuksista, hallitsevasta markkina-asemasta seteliautomaattien kautta tapahtuvassa maksuvälinehuollossa, energiamarkkinoiden kohtuullisuusvalvonnasta ja kilpailunrajoituslain uudistamisesta. 8

9 ELINTARVIKKEET JA RAVITSEMUS Aihealueen keskeisenä tavoitteena oli kuluttajien luottamuksen säilyttäminen elintarvikkeisiin. Elintarvikkeiden turvallisuutta ja ravitsemuksellista laatua pidettiin tärkeinä luottamukseen vaikuttavina seikkoina. Toimintavuoden aikana keskityttiin elintarvikkeiden laatutekijöiden, pakkausmerkintöjen ja uusien ravitsemussuositusten tunnetuksi tekemiseen. Kertomusvuonna käynnistyi teollisia aterioita ja ruokia käsittelevän Viisas pääsee vähemmällä kuluttaja-aineiston valmistelu yhteistyössä Elintarviketeollisuusliiton kanssa. Aineiston rahoitti maa- ja metsätalousministeriö. Suomen Kuluttajaliitto osallistui Helsingin messukeskuksessa järjestettyihin ELMAmessuihin yhdessä maa- ja metsätalousministeriön rahoittaman Laatuketju-hankkeen kanssa. Messuilla oli kävijää, ja osastolla järjestettyyn pakkausmerkintäkyselyyn vastasi noin 1500 messuvierasta. Messuja varten uudistettiin Hyvä tietää elintarvikkeiden alkuperästä esite. Toiminta-alueen keskeisenä tehtävänä oli myös edistää kuluttajien luottamusta elintarvikeketjuun. Tämän varmistamiseksi liitto osallistui elintarvikelainsäädännön valmisteluun ja elintarvikeketjun keskeisiin työryhmiin ja neuvottelukuntiin. Näistä tärkeimmät olivat elintarviketalouden kansallinen laatustrategia hanke, elintarvikeneuvottelukunta, ravitsemusneuvottelukunta, biotekniikan neuvottelukunta sekä maa- ja metsätalousministeriön maatalous- ja elintarvikejaosto. Lisäksi tehtävänä oli neuvoa ja kouluttaa kuluttajia. Painopisteenä oli omien ja erityisesti liiton uusien paikallisyhdistysten jäsenten kouluttaminen. 9

10 TERVEYS, TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖ Terveys-, turvallisuus- ja ympäristöaiheissa Suomen Kuluttajaliiton tuli vaikuttaa erityisesti peruspalveluiden saatavuuden ja laadun säilyttämiseksi kansalaisten tarvetta vastaavalla tasolla. Ympäristökysymyksissä liiton tarkoituksena oli edistää kuluttajien mahdollisuuksia tehdä vastuullisia ostopäätöksiä. Lisäksi tehtävänä oli osallistua koko yhteiskuntaa koskevaan eettisten arvojen luomiseen. Eettiseen työskentelyyn osallistuttiin Eettisen foorumin kokouksissa ja niitä valmistelevissa työryhmissä. Liitto oli edustettuna suomalaisen yrityselämän eettisessä ohjausryhmässä ja maksullisten puhelinpalvelujen eettisessä lautakunnassa. Lisäksi liiton edustaja osallistui sähkökaupan eettisten sääntöjen valmisteluun. Niiden valmistuttua liitolta pyydettiin edustaja myös verkkokaupan eettisten sääntöjen valmistelutyöhön. Kertomusvuosi oli jo kuudes vuosi ilman tämän sektorin vakituista henkilöstöä. Liittokokouksen asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi toiminta kanavoitiin pääosin liiton muille sektoreille ja erilaisiin yhteistyöhankkeisiin. Tällaisena hankkeena järjestettiin eduskunnassa lokakuussa seminaari hoidon saatavuudesta. Huhtikuun alussa voimaan tullut lääkelain muutos edellytti apteekkeja vaihtamaan lääkevalmisteen edullisempaan, ellei lääkäri tai hammaslääkäri lääketieteellisistä tai hoidollisista syistä ollut sitä kieltänyt tai ellei ostaja kieltänyt vaihtoa. Suomen Kuluttajaliitto oli tyytyväinen lakiuudistukseen, sillä liitto oli jo useita vuosia esittänyt huolestuneita kannanottoja kuluttajien lääkemenojen jatkuvasta kasvusta 1990-luvun alusta lähtien. Suurimmillaan vuotuinen kasvu oli kivunnut 13 %:iin. Lakiuudistuksen merkityksen arvioimiseksi ja kuluttajien informoimiseksi järjestettiin paikallisyhdistysten kanssa vajaat kaksikymmentä tilaisuutta, joihin osallistui myös Kansaneläkelaitoksen sekä lääkäri- ja apteekkarikunnan edustajia. Kansaneläkelaitoksen laskelmien mukaan ensimmäisen neljän kuukauden aikana asiakkaiden osuus syntyneistä säästöistä oli jo yli kymmenen miljoonaa euroa. Syntynyt hintakilpailu oli kuitenkin osoittautunut itse lääkevaihtoa suuremmaksi säästöjen tuottajaksi. H 10

11 JÄRJESTÖTOIMINTA Toimintavuoden tavoitteena oli, että Suomen Kuluttajaliiton neuvonta oli entistä enemmän jäsenetu ja helposti jäsenistön saatavilla. Luottamus- ja alueyhdyshenkilötehtävissä olevia jäseniä tuli tukea koulutuksen, aineiston ja kuluttaja-aiheisten lehtien avulla. Lisäksi jäsenistöä tuli kannustaa alueellisiin tapaamisiin ja löytämään yhteistyökumppaneita. Tavoite oli, että toiminta-alueilla pidetään ainakin yksi koulutus- tai aluetapaaminen. Järjestötoiminnan tuloksia tuli arvioida puolivuosittain laadittavissa raporteissa. Suomen Kuluttajaliiton maksuton jäsenneuvonta lisäsi kansalaisten kiinnostusta liiton ja sen yhdistysten jäsenyyttä kohtaan. Kertomusvuonna järjestettiin yhdessä liiton alueyhdyshenkilöiden kanssa useita koulutustilaisuuksia ja tapaamisia. Tärkein aihe edelleenkin olivat kuluttajansuojaan liittyvät kysymykset. Lisäksi yhdistykset järjestivät useilla paikkakunnilla kuluttajavalistustilaisuuksia yleisölle. Aiheina olivat pakkausmerkinnät, kuluttajasopimukset, asuntokauppa, lääkeuudistus, potilaan oikeudet ja kuluttamisen eettiset kysymykset. Eräät kuluttajayhdistykset ottivat paikallislehtikirjoituksin ja suorin aloittein kantaa alueensa kuluttajapalveluissa ilmenneisiin ongelmiin. Aiheina olivat paikallisen kuluttajaneuvonnan tila, sähkön hinta ja joukkoliikenne. Järjestötoimintaryhmä piti yhteisen neuvottelu- ja tapaamistilaisuuden liiton alueyhdyshenkilöiden kanssa huhtikuussa. Aiheina olivat ajankohtaiset asiat ja paikallistoiminnan koordinointi. Erityisesti tilaisuudessa keskusteltiin hiljaisten yhdistysten tilanteesta. Järjestötoimintaryhmän puheenjohtajan johdolla ryhdyttiin ottamaan yhteyttä näihin yhdistyksiin toiminnan virkistämiseksi. Alueyhdyshenkilöiden tehtävänä oli tukea omalla alueellaan olevien kuluttajayhdistysten toimintaa. Heidän tuli hankkia uusia jäseniä kuluttajatoimintaan ja toimia liiton alueellisina yhdyshenkilöinä. Tällaisen toiminnan tuloksena Suomen Kuluttajaliiton jäsenmäärä kasvoi kertomusvuonna. Liiton vuotuinen jäsenistön toimintaseminaari pidettiin lokakuussa Helsingissä ja Tallinnassa. Seminaarissa käsiteltiin ajankohtaisia aiheita kuluttajan oikeuksien, talouden ja elintarvikesektorin alalta. Realismia mutta rohkeaa etunojaa otsikon alla etsittiin tulevan toiminnan painotuksia. Seminaariin osallistui 50 henkilöä. Ensimmäistä kertaa seminaariin osallistuivat myös liittoon suoraan liittyneet henkilöjäsenet. Heille järjestettiin marraskuussa vielä erillinen tutustumistilaisuus liiton toimintaan. Kertomusvuonna pääkaupunkiseudulla toimivat kuluttajayhdistykset perustivat alueellisen terveystoimintaryhmän, jonka tarkoituksena oli arvioida, ottaa kantaa ja tehdä aloitteita paikallisten terveyspalvelujen laadun turvaamiseksi. Ryhmässä olivat kertomusvuonna edustettuina Helsingin Kuluttajat, Korson Linkki, Siltasaaren Kuluttajat, Pääkaupunkiseudun Kuluttajat, Suomen Potilasasiamiehet ja Suomen Potilasliitto. Myös liiton toimihenkilöitä osallistui ryhmän työskentelyyn. Ryhmä järjesti lokakuussa Eduskunnassa tilaisuuden kansanedustajille hoitotakuusta ja sen toteutumisen mahdollisuuksista. Liiton luottamushenkilöille tilattiin kertomusvuonna Kuluttaja- ja Kuluttajansuoja-lehdet. Kertomusvuonna toimitettiin kuluttajayhdistyksille kolme yhdistyskirjettä ja päivitettiin yhdistyksillä olevaa järjestötoiminnan peruskansiota. Lisäksi laadittiin yhdistysten käyttöön kansio kuluttaja-asioista. Järjestötoimintaa arvioitiin puolivuosittain ilmestyneillä paikallistoiminnan tapahtumaraporteilla. Projektit Postin kulkunopeuden mittaaminen Suomen Kuluttajaliiton paikallisyhdistykset selvittivät lokakuun aikana postin kulkua paikkakunnalta toiselle. Selvityksessä ennalta sovitut paikallisyhdistykset eri puolilla Suomea lähettivät toisilleen tavallisia kirjeitä ja raportoivat niiden kulkunopeuksista. Kaikkiaan kirjeitä lähetettiin 124 kappaletta. Lopputulos oli se, että suuressa osassa Suomea posti kulki hyvin ja oli perillä seuraavana päivänä. Posti kulki nopeasti Simosta Turkuun, mutta lukumäärältään ja ajassa mitattuna suurinta hitautta oli Helsingin postitusten kohdalla. Jopa Helsingin sisäisessä kulussa tavallinen kirje saattoi viipyä neljä päivää. 11

12 KULUTTAJAUUTISET VIESTINTÄ JA JULKISUUS Viestinnän avulla Suomen Kuluttajaliiton tuli kertoa tavoitteistaan ja keskeisistä kuluttajan asemaan vaikuttavista muutoksista. Viestinnän tuli palvella kuluttajia ja tavoittaa yhteiskunnan päätöksentekijät. Internetkotisivujen tarkoituksena oli tehdä liiton toiminta tunnetuksi myös laajoille ihmisryhmille. Kuluttajauutiset-lehti ilmestyi kertomusvuonna neljä kertaa. Lehden teemoja olivat liiton omien kampanjoiden tunnetuksi tekeminen ja tuloksista kertominen. Muita aiheita olivat esimerkiksi elintarvikkeisiin, kuluttajan talouteen, oikeuksiin ja velvollisuuksiin sekä eettiseen kuluttamiseen liittyvät teemat. Lehti esitteli kuluttajaviranomaisia ja heidän toimintaansa. Lehdellä oli tärkeä tehtävä toimia jäsenistön yhdyssiteenä, kertoa jäsenyhdistysten toiminnasta ja raportoida jäsenille yhteisistä tilaisuuksista. Julkisuusseurannan mukaan Suomen Kuluttajaliiton kannanotoista, kampanjoista ja tapahtumista kerrottiin suomalaisessa mediassa 916 kertaa kertomusvuoden aikana. Parhaimmassa kuussa, marraskuussa, painettujen viestimien yhteislevikki oli vajaat kuusi miljoonaa kappaletta. Loka- ja marraskuun ykkösaiheeksi nousi liiton kampanja kymmenen euron setelin saamiseksi pankkiautomaatteihin. Toinen julkisuuden hyvin läpäissyt aihe oli liiton asumisasioiden neuvonnan ja keskeisten ongelmien esittely. Elintarvikeasioissa eniten esillä olivat hygieniakysymykset. Myös lääkevaihtoon liittyneet tilaisuudet huomioitiin tapahtumapaikkakunnilla hyvin. Kertomusvuonna jaettiin Vuoden 2002 Kuluttajateko tunnustuspalkinnot. Paikallistoimintasarjan palkinnon sai Porin Seudun Kuluttajayhdistys. Perusteena oli vuonna 1991 perustetun yhdistyksen aktiivinen rooli alusta lähtien; monipuolinen kuluttaja-asioiden käsittely ja rohkeus kokeilla uusia asioita ja uutta toimintaa kuten osallistuminen kuluttaja-aiheisen radio-ohjelman tekoon ja kuluttajaneuvonnan antaminen. Yleisen sarjan tunnustuspalkinto annettiin lähikirjastokampanjalle ja erityisesti Käpylä-Seuralle ja Käpylän Yhdyskuntaklubille. Yhdistysten esimerkillinen ja määrätietoinen kansalaisaktiivisuus lähikirjastojen säilyttämiseksi laajeni eri puolille maata. Palkinnollaan Suomen Kuluttajaliitto halusi korostaa pienten kirjastojen suurta merkitystä käyttäjilleen ja ympäristölleen. 12

13 YHTEISTYÖ EUROOPAN UNIONIN ALUEELLA Suomen Kuluttajaliiton tavoitteena oli vaikuttaa Euroopan unionin kuluttajapolitiikkaan siten, että parhaiden maiden kuluttajansuojan taso säilyisi Euroopan unionissa. Liiton edustaja oli kuluttajien eurooppalaisen kattojärjestön, Euroopan kuluttajaliiton BEUC:n (Bureau Européen des Unions de Consommateurs) yleiskokouksen jäsen. Suomen Kuluttajaliitto edusti suomalaisia kuluttaja- ja neuvontajärjestöjä Euroopan komission yhteydessä toimivassa kuluttajaryhmässä (European Consultative Consumer Group, ECCG). Tämä oli entinen Kuluttajakomitea (Consumer Committee), jonka nimen ja osittain kokoonpanonkin komissio uudisti lokakuussa. Kokousten asialistoilla olivat kertomusvuonna muuan muassa tuoteturvallisuuslainsäädännön uudistaminen, energiamarkkinoiden avautuminen ja standardisointikysymykset. Neljä kertaa kokoontuneen Neuvoa-antavan kuluttajaryhmän esityslistalla olevat asiat käsiteltiin ennen komitean kokousta suomalaisessa taustaryhmässä. Taustaryhmään kuuluivat seuraavat tahot: Kuluttajat-Konsumenterna ry, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry, Marthaförbundet ja Marttaliitto ry. Lokakuussa Euroopan komissio järjesti jokavuotisen kuluttajatahojen tapaamisen ja työkokouksen (Annual Assembly) Brysselissä. Järjestyksessä kuudennen kuluttajakokouksen aiheena oli Euroopan laajentuminen ja sitä edelsi jäseneksi liittyvien maiden pyöreän pöydän kokous. 13

14 YHTEISTYÖ POHJOISMAIDEN JA BALTIAN MAIDEN KANSSA Suomen Kuluttajaliiton edustaja osallistui edellisten vuosien tapaan pohjoismaiseen kuluttajayhteistyöhön Pohjoismaiden kuluttajaneuvottelukunnassa (Nordisk Konsument Utskott, NKU). Tämän toiminnan puitteissa osallistuttiin syyskuussa Reykjavikissa pidettyyn seminaariin, jonka aiheena oli pohjoismaisen kuluttajapolitiikan tulevaisuudennäkymät. Myös kahdenvälistä yhteistyötä harjoitettiin. Maaliskuussa Islannin kuluttajajärjestö täytti 50 vuotta, ja Suomen Kuluttajaliitolta oli pyydetty juhlaan puheenvuoro suomalaisten kuluttajien kokemuksista Euroopan unionissa. Yhteistoiminta Viron Kuluttajaliiton (Eesti Tarbijakaitse Liit) kanssa jatkui, mutta jokavuotinen yhteinen seminaari siirrettiin myöhempään ajankohtaan. Kertomusvuonna etualalla oli kolmikantayhteistyö Viron, Liettuan ja Suomen kuluttajaliittojen kanssa. Länsi-Liettuan kuluttajajärjestö (Vakaru Lietuvos vartotoju federacija) oli jo edellisenä vuonna ottanut yhteyttä Suomen Kuluttajaliittoon, mutta yhteinen hanke oli jäänyt toteutumatta rahoituksen puutteessa. Kertomusvuonna hanke voitiin toteuttaa Suomen ulkoministeriön taloudellisen tuen turvin. Lokakuussa järjestettiin Vilnan parlamenttitalossa EU-kuluttajaneuvontaa koskeva seminaari, johon osallistui viisikymmentä Liettuan kuluttajajärjestöjen ja kuluttajahallinnon edustajaa. Myös Viron kuluttajaliike oli edustettuna tässä seminaarissa. Oman tukensa hankkeelle antoivat Suomen EU-kuluttajaneuvonta ja Kuluttajavirasto lähettämällä asiantuntijoita seminaarin alustajiksi. Seminaari sai osakseen julkisen kiinnostuksen myös sen vuoksi, että puheenvuorojen pitäjien joukossa oli Euroopan unionin Liettuan edustuston edustaja. 14

15 HENKILÖSTÖ JA HALLINTO Toimintavuoden tavoitteena oli tehdä edelleen määrätietoista työtä Suomen Kuluttajaliiton henkilöstön riittävyyden turvaamiseksi. Tässä tarkoituksessa liitto tavoitteli valtionavun kasvattamista nykyisestä määrästään ja projektirahoituksen lisäämistä. Valtionavun nostotoiveet toimintaa vastaavalle tasolle vuonna 2003 eivät toetutuneet (myönnetty ja haettu ). Myönteisiä päätöksiä projektirahoitushakemuksiin ei myöskään tullut toivotussa määrin (hyväksytty ja haettu ). Harkinnanvaraisen valtionavun turvin liitossa työskenteli viisi kokopäiväistä ja yksi puolipäiväinen toimihenkilö. Henkilökuntaan kuuluivat myös yksi projektitoimihenkilö ja palkkioperusteisia toimihenkilöitä aina mahdollisuuksien mukaan. Kertomusvuonna Suomen Kuluttajaliitto vakiinnutti asemaansa oppilaitosten käyttämänä opiskelijoiden harjoittelupaikkana. Henkilöstön vähyyden ja tehtävien runsauden vuoksi liitto haki Työsuojelurahastolta rahoitusta työssä jaksamisen erillisprojektiin, mutta hakemus hylättiin. Liiton työturvallisuudesta vastaavat henkilöt seurasivat kuitenkin tiiviisti toimihenkilöstön selviytymistä työssään. Pääsihteeri kävi toimihenkilöiden kanssa henkilökohtaisia tavoite- ja kehityskeskusteluja. Toimihenkilöt osallistuivat tehtäväalueidensa koulutukseen mahdollisuuksien mukaan. Liiton luottamushenkilöitä koulutettiin kuluttajansuojalainsäädännössä. Liiton hallitus kokoontui viisi kertaa. Hallitus seurasi toimintatavoitteiden toteutumista ja talouden kehittymistä. TALOUS Toimintavuoden tavoitteena oli liiton vakavaraisuus ja oman pääoman kaksinkertaistaminen kolmivuotiskautena Tähän pyrittiin oman osaamisen myynnillä ulkopuolisille, projektirahoitusta hankkimalla ja jäsenmäärää kasvattamalla. Suomen Kuluttajaliiton tilinpäätös kertomusvuodelta osoitti 8.827,50 euroa ylijäämää (toimintatuotot ,86 ja toimintakulut ,36). Oma pääoma oli ,39 euroa ja se oli ,89 euroa, joten oma pääoma kasvoi tilivuonna 30 %. Oman kuluttajaosaamisen myynti tilivuonna oli ,80. Vuonna 2002 se oli ,26 euroa, joten kasvu oli liki kaksinkertainen. Tämä ei kuitenkaan vielä muodostanut merkittävää osaa liiton tulorahoituksesta. Jäsenmäärä ei juurikaan kasvanut. Kertomusvuonna aloitti toimintansa liiton luottamushenkilöistä muodostuva rahoitustoimintaryhmä, jonka tehtäväksi tuli liiton rahoitusstrategian laatiminen. Ryhmä kokoontui kaksi kertaa. 15

16 LIITTEET 16

17 SUOMEN KULUTTAJALIITON HALLITUS 2003 Puheenjohtaja: Susanna Rahkonen Espoon Valppaat Kuluttajat ry Varapuheenjohtajat: Kauko Vaari Susirajan Tarkat ry Mirja Kolsi Kaakonkulman Kuluttajat ry Hallituksen muut jäsenet: Pertti T. Hyvönen Keijo Jokinen Hannele Karlin Heikki Kujanpää Tommi Kytölä Outi Lohi Terttu Malin Matti Mykkänen Eeva-Kaarina Nissilä Aino Vainionpää Siltasaaren Kuluttajat ry Pirkkalan Kuluttajat ry Korson Linkki ry Turun Kuluttajayhdistys ry Helsingin Kuluttajat ry Länsi-Lapin Kuluttajat ry Porin Seudun Kuluttajayhdistys ry Napapiirin Kuluttajayhdistys ry Pohjois-Kymen Kuluttajayhdistys ry Merenkurkun Kuluttajat ry Yleisvarajäsenet: Eeva Ajomo Rauman Seudun Kuluttajayhdistys ry Heljä Balmer Suomen Potilasasiamiehet ry Raija Holopainen Kotkan Seudun Kuluttajayhdistys ry Ritva Holopainen Kuopion Kuluttajat ry Heidi Hännikäinen Pääkaupunkiseudun Kuluttajat ry Titta Miettinen Imatran Kuluttajakamari ry Risto Pieviläinen Siltasaaren Kuluttajat ry Pirjo Rauanheimo Suomen Elintarviketyöläisten liitto ry Berta Sipi Jyvässeudun Kuluttajakompassi ry Heli Tynkynniemi Porin Seudun Kuluttajayhdistys ry Liisa Uurtimo Merenkurkun Kuluttajat ry Olof Wahlberg Helsingin Kuluttajat ry 17

18 SUOMEN KULUTTAJALIITON HALLITUKSEN NIMEÄMÄT TOIMINTARYHMÄT Työvaliokunta Järjestötoimintaryhmä Kuluttajan oikeudet Kuluttajan talous Elintarvikkeet ja ravitsemus Rahoitustoimintaryhmä SUOMEN KULUTTAJALIITON HENKILÖKUNTA Aarnio Reija hallintopäällikkö Ahlholm Anitta kuluttajaneuvoja Halme Pirita opiskelijaharjoittelija Leino Tero lakimies Lustig Helena tiedottaja, toimittaja (Kuluttajauutiset) Luukko Martti ekonomisti Paakko Juuso opiskelijaharjoittelija Pessi Paula opiskelijaharjoittelija, kuluttajan talous Rainio Eirik opiskelijaharjoittelija Saarikivi Jarmo elintarvike- ja ravitsemusasiat, sijainen Sario Tuula johtava lakimies Tainio Riitta elintarvike- ja ravitsemusasiantuntija Turunen Sinikka pääsihteeri Villa Sirpa taloussihteeri SUOMEN KULUTTAJALIITON TILINTARKASTAJAT KHT Osmo Immonen ja Tilintarkastusrengas Oy Varatilintarkastaja KHT Tom Turja 18

19 SUOMEN KULUTTAJALIITON JÄSENYHDIST YKSET Yhdistyksen nimi Kotipaikka Espoon valppaat kuluttajat ry Espoo Etelä-Savon ay-kuluttajat ry Mikkeli Finlandssvenska Konsumenter rf Forssan Seudun Kuluttajayhdistys ry Forssa Helsingin Kuluttajat ry Helsingin yliopiston kuluttajayhdistys HYLKY ry Hyvinkään Kuluttajapuntari ry Hyvinkää Hämeenlinnan Seudun Kuluttajayhdistys ry Hämeenlinna Iisalmen Kuluttajat ry Iisalmi Imatran Seudun Kuluttajakamari ry Imatra Itä-Savon kuluttajat ry Savonlinna Itä-Uudenmaan kuluttajayhdistys ry Östra-Nylands konsumentförening rf Loviisa Jokilaakson ekopihit ry Jämsä Jyvässeudun Kuluttajakompassi ry Jyväskylä Kaakonkulman kuluttajayhdistys ry Hamina Karjaanseudun kuluttajat ry Karisnejdens konsumenter rf Karjaa Keski-Uudenmaan kuluttajat ry Järvenpää K-M-V-Alueen Kuluttajat ry Mänttä Koivukylä-Rekolan Kuluttajayhdistys ry Vantaa Kolikonvartijat ry Myntväktarna rf Karkkila Korson Linkki ry Vantaa Kotkan Seudun Kuluttajayhdistys ry Kotka Kuluttajaluotain ry Järvenpää Kuluttajayhdistys Hyvä Arki ry Espoo Kuluttajayhdistys KaasuMittari ry Kuluttajayhdistys Kaktus ry Klaukkala Kuluttajayhdistys Suomen Potilasasiamiehet ry Konsumentförening Patientombudsmännen i Finland rf Kuninkaantien Kuluttajat ry Kuopion Kuluttajat ry Kuopio Laajasalon hyvä arkipäivä ry Lahden Seudun Kuluttajat ry Lahti Lappeenrannan seudun kuluttajayhdistys ry Lappeenranta Lohjan Seudun Kuluttajat ry Lohja 19

20 Lopen Kuluttajayhdistys ry Loppi Länsi-Lapin Kuluttajat ry Simo Merenkurkun Kuluttajat ry Kvarkens Konsumenter rf Vaasa Mikkelin seudun kuluttajat ry Ristiina Naantali-Raision Kuluttajayhdistys ry Naantali Napapiirin Kuluttajayhdistys ry Rovaniemi Nokian Kuluttajayhdistys ry Nokia Nuorten kuluttajayhdistys Nulkki ry Oulun Kuluttajat ry Oulu Pirkkalan Kuluttajat ry Pirkkala Pohjois-Kymen Kuluttajayhdistys ry Kouvola Porin Seudun Kuluttajayhdistys ry Pori Pääkaupunkiseudun Kuluttajat ry Huvudstadsregionens Konsumenter rf Raahen Kuluttajayhdistys Majakka ry Raahe Rauman Seudun Kuluttajayhdistys ry Rauma Riihimäen Seudun Kuluttajat ry Riihimäki Salon Seudun Kuluttajat ry Salo Siltasaaren kuluttajat ry Siuntion kuluttajayhdistys ry Sjundeå konsumentförening rf Siuntio Sodankylän kuluttajayhdistys ry Sodankylä Susirajan tarkat ry Joensuu Tampereen Kuluttajayhdistys ry Tampere Tasavallan Tarkat ry Tikkurilan kuluttajayhdistys ry Vantaa Turun Kuluttajayhdistys ry Åbo Konsumenförening rf Turku Tuusulan Kuluttajat ry Tuusula Uudenmaan Kuluttajayhdistys ry Vantaa Vahtoojat ry Varkaus Vakka-Suomen Kuluttajat ry Uusikaupunki Vammalan Kuluttajatutka ry Vammala Vihdin Tarkkamarkka ry Vihti Viisaat Kuluttajat ry Kokkola Ääneseudun Kuluttajat ry Äänekoski 20

TOIMINTAKERTOMUS. SUOMEN KULUTTAJALIITTO ry

TOIMINTAKERTOMUS. SUOMEN KULUTTAJALIITTO ry TOIMINTAKERTOMUS 2004 SUOMEN KULUTTAJALIITTO ry 2 SISÄLLYSLUETTELO SUOMEN KULUTTAJALIITON TOIMINTAVUOSI 2004 KULUTTAJAN OIKEUDET Projektit: Asumisasioiden neuvontaprojekti, Arjen pilarit projekti KULUTTAJAN

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. SUOMEN KULUTTAJALIITTO ry

TOIMINTAKERTOMUS. SUOMEN KULUTTAJALIITTO ry TOIMINTAKERTOMUS 2002 SUOMEN KULUTTAJALIITTO ry 2 SISÄLLYSLUETTELO KULUTTAJALIITON TOIMINTAVUOSI 2002 5 KULUTTAJAN OIKEUDET 6 KULUTTAJAN TALOUS 7 - Projektit: 7-8 ELINTARVIKKEET JA RAVITSEMUS 9 TERVEYS,

Lisätiedot

SUOMEN KULUTTAJALIITON TOIMINTAVUOSI 2005

SUOMEN KULUTTAJALIITON TOIMINTAVUOSI 2005 2005 SUOMEN KULUTTAJALIITON TOIMINTAVUOSI 2005 Kertomusvuosi oli Suomen Kuluttajaliiton juhlavuosi. Kesällä 2005 oli kulunut 15 vuotta siitä, kun liitto organisoitiin uudeksi kuluttajien etujärjestöksi.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 SUOMEN KULUTTAJALIITON TOIMINTAVUOSI 2006 Kertomusvuonna Suomi hoiti Euroopan unionin puheenjohtajuutta heinäkuusta alkaen. Suomen Kuluttajaliitto esitteli yhdessä Euroopan kuluttajaliiton

Lisätiedot

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Kaupunki/kunta Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Tontin kiint.vero euroa/m²/kk Rakenn. kiint.vero Kaukol. Vesi/jätev. Jätehuolto Yhteensä Lappeenranta 0.21 0.27

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet/Työvaliokunta Pöytäkirja 1/2014

Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet/Työvaliokunta Pöytäkirja 1/2014 Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet/Työvaliokunta Pöytäkirja 1/2014 Aika: keskiviikko 12.02.2014 kello 13.00-15.25 Paikka: Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet ry, Malminrinne 1 B, 4. krs, Helsinki, pääsihteerin

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

Suomen Kuluttajaliiton toimintavuosi 2007

Suomen Kuluttajaliiton toimintavuosi 2007 Vuosikertomus 2007 Suomen Kuluttajaliiton toimintavuosi 2007 säksi liiton asiantuntijat osallistuivat yhä useamman valtionhallinnon elimen työskentelyyn. Kertomusvuosi oli jälleen liittokokousvuosi. Marraskuun

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2014 1140/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Helsingin seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Puoluekokous äänivaltaiset edustajat Alla mainittujen lisäksi kukin piirijärjestö saa yhden edustajapaikan

Puoluekokous äänivaltaiset edustajat Alla mainittujen lisäksi kukin piirijärjestö saa yhden edustajapaikan Puoluekokous 17. 18.6.2017 - äänivaltaiset edustajat Alla mainittujen lisäksi kukin piirijärjestö saa yhden edustajapaikan Yhdistys Järjestökokonaisuus Edustajia Arabian-Käpylän-Viikin Vihreät Helsinki

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lappeenrannan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä KAIKKI IKÄRYHMÄT

Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä KAIKKI IKÄRYHMÄT Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä 2013-2015 KAIKKI IKÄRYHMÄT Helsinki 329 300 404 1033 Nurmijärvi 107 93 55 255 Nurmijärvi 245 224 191 660 Tuusula 60 37 27 124 Riihimäki 217 182 184 583 Mäntsälä

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kuopion seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lahden seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lahden seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lahden seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Vaasan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen Kuntien yritysilmasto 2012 Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia

Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia 2018-2021 Liiton kansainvälisen strategian yleiset periaatteet 1/2 Suomen Akateemisten Naisten Liitto (SANL) on osa kansainvälistä korkeasti

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Jyväskylän seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Jyväskylän seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Jyväskylän seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Oulun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Oulun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Oulun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kotkan-Haminan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

1.3 Tontin lohkomistoimituksen kesto keskimäärin (vrk)

1.3 Tontin lohkomistoimituksen kesto keskimäärin (vrk) . KIINTEISTÖNMUODOSTUSTOIMINTA. Tontinlohk omisia suoritettu.. Näissä tontteja yhteensä (kpl).2 Tontin lohkomisen yhteydessä tehtyjä kiinnitysten käsittelypäätöksiä (kpl).3 Tontin lohkomistoimituksen kesto

Lisätiedot

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Seinäjoen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Suomen Kuluttajaliitto

Suomen Kuluttajaliitto Suomen Kuluttajaliitto SISÄLLYS 2 Suomen Kuluttajaliiton toimintavuosi 2009 4 Kuluttajan oikeudet 6 Kuluttajan talous 9 Elintarvikkeet ja ravitsemus 12 Terveyspalvelut 12 Ympäristö ja eettiset valinnat

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu 21.11.2013 Pekka Järvinen sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Turun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Suomen Kuluttajaliitto

Suomen Kuluttajaliitto Suomen Kuluttajaliitto SISÄLLYS 2 Vuosi 2010 Suurten päätösten vuosi 4 Kuluttajaliikkeen yhdistyminen 6 Kuluttajan oikeudet 8 Kuluttajan talous 11 Elintarvikkeet ja ravitsemus 14 Terveyspalvelut 14 Ympäristö

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kouvolan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Suomen Kuluttajaliitto

Suomen Kuluttajaliitto Suomen Kuluttajaliitto SISÄLLYS 2 Suomen Kuluttajaliiton toimintavuosi 2008 4 Kuluttajan oikeudet 6 Kuluttajan talous 8 Elintarvikkeet ja ravitsemus 10 Terveyspalvelut 12 Ympäristö ja eettiset valinnat

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Tampereen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa 8.2.2008 sekä yhdistysten edustajamäärät puoluekokouksessa 2008 (sääntöjen 22 perusteella) (tilanne 3.3.08 huhtikuussa hyväksyttävät

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011

KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus

Lisätiedot

SISÄLLYS. Vuosikertomus 2013 1

SISÄLLYS. Vuosikertomus 2013 1 Vuosikertomus 2013 SISÄLLYS 2 Kuluttajaliiton toimintavuosi 2013 4 Kuluttajan oikeudet 7 Kuluttajan talous 9 Elintarvikkeet ja ravitsemus 11 Ympäristö ja eettiset valinnat 12 Jäsenyhteistyö 17 Yhteistyö

Lisätiedot

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat 14.6.2005 VNK008:00/2003 Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat YHTEISTYÖKUTSU: SUOMI VERKOSSA KAMPANJA KIRJASTOISSA

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2012 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry

Keravan Reserviläiset ry Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus Tuloslaskelma ja tase 2011 Yleistä Vuosi 2011 oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 28 213 ENNAKKOTIETO VUODELTA 214 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Todettiin, ettei kokous ollut päätösvaltainen.

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Todettiin, ettei kokous ollut päätösvaltainen. TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 vp Perjantai 8.2.2013 kello 11.00-13.00 Läsnä pj. Mauri Pekkarinen /kesk vpj. Marjo Matikainen-Kallström /kok (1 10, 11 osittain, 12 jäs. Lars Erik Gästgivars /r (3 Teuvo

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Puoluekokousedustajiin. EdustajiaErityistä Puoluekokousedustajat 2009 (päivitetty 20.4.)

Puoluekokousedustajiin. EdustajiaErityistä Puoluekokousedustajat 2009 (päivitetty 20.4.) Yhdistys EdustajiaErityistä Puoluekokousedustajat 009 (päivitetty 0.4.) Etelä-Savo Mikkelin Seudun Vihreät ry 3 Pieksämäen seudun vihreät ry Rantasalmen vihreät ry Ristiinan vihreät ry Savonlinnan Seudun

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Indeksitalo 2017 Varsinais-Suomi

Indeksitalo 2017 Varsinais-Suomi Indeksitalo 2017 Varsinais-Suomi Indeksitalo 2017 tilaisuus, Turku, 13.9.2017 Juho Järvinen Talous- ja veroasiantuntija Kiinteistöliitto V-S Kiinteistöliiton Indeksitalo Vertailee kuntakohtaisesti määrittyviä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

PÄÄMINISTERIN PARHAAT KÄYTÄNNÖT KILPAILU

PÄÄMINISTERIN PARHAAT KÄYTÄNNÖT KILPAILU KILPAILUOHJE 10.1.2006 PÄÄMINISTERIN PARHAAT KÄYTÄNNÖT KILPAILU Koko kansan tietoyhteiskunta ja pääministerin parhaat käytännöt - palkinto Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman tavoitteena on koko kansan

Lisätiedot

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina

Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina 2006 2011 Liite 1 Lähde: Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta, Asemakaavojen seurantalomakkeet,

Lisätiedot

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY Toimintakertomus 2010 Sisältö 1. Toiminnan ydinalueet 1 2. Toiminta 1 2.1 Säännöllinen toiminta 1 2.2 Tapahtumat 1 2.3 Tapahtumia, joihin osallistuimme

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

SYSMÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011

SYSMÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 SYSMÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY

SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sivu 2 / 5 YLEISKATSAUS SF-Caravan Saimaan Seutu ry on perustettu 13.6.1970 ja se kuuluu jäsenjärjestönä SF-Caravan ry:een, joka on 17.5.1964 perustettu

Lisätiedot

Hallituksen kokous 3/2015

Hallituksen kokous 3/2015 Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry ESITYSLISTA 3/2015 1 Hallituksen kokous 3/2015 AIKA Keskiviikkona 30.9.2015 klo 16.30 PAIKKA Ravintola Lapintiira, neuvotteluhuone Kattohaikara Fredrikinkatu 42, 7.

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 4/2002 15.2.2002 Asumisoikeusasunnot 1990-2001 Asumisoikeusasuntojen rakentaminen aravalainoituksen tuella alkoi vuonna 1990 ja korkotukilainoituksen

Lisätiedot

Vuosi 2012 Valmistautumista tulevaan

Vuosi 2012 Valmistautumista tulevaan Vuosikertomus 2012 SISÄLLYS 2 Kuluttajaliiton toimintavuosi 2012 4 Kuluttajan oikeudet 7 Kuluttajan talous 10 Elintarvikkeet ja ravitsemus 13 Ympäristö ja eettiset valinnat 14 Jäsenyhteistyö 17 Yhteistyö

Lisätiedot

Vuosi 2011 Muutosten vuosi

Vuosi 2011 Muutosten vuosi Vuosikertomus 2011 SISÄLLYS 2 Kuluttajaliiton toimintavuosi 2011 4 Kuluttajan oikeudet 6 Kuluttajan talous 9 Elintarvikkeet ja ravitsemus 12 Ympäristö ja eettiset valinnat 14 Jäsenyhteistyö 16 Yhteistyö

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

kouluyhteisössä Jyväskylä 4-5.9.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Osaamisen ja sivistyksen asialla

kouluyhteisössä Jyväskylä 4-5.9.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Osaamisen ja sivistyksen asialla Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä Jyväskylä 4-5.9.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Osaamisen ja sivistyksen asialla Mukana olevat kunnat v. 2008-09 *Espoo Hamina *Helsinki Hämeenlinna Iisalmi

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21 osaamiskeskusta Lahden Seudun Kehitys LADEC Henkilöstöä 75 Asumisen

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Aika: Keskiviikko 25.3.2015 klo 11.45 14.30 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander ( ) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas ( ) Jäsenet: Annukka

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

Asokotien asukashallinto 1.5.2015

Asokotien asukashallinto 1.5.2015 4.5.2015 Asokotien asukashallinto 1.5.2015 1 ( 7 ) Sisältö 1. Asukashallinnon tarkoitus 2. Asukkaiden kokous a) Asukkaiden kokouksen tehtävät b) Asukkaiden kokouksen koollekutsuminen c) Asukkaiden kokouksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 Oulun-seudun Lämpö-,Vesi-ja Ilmastointitekninen Yhdistys ry, OuLVI TOIMINTAKERTOMUS 2012 Perustietoja yhdistyksestä: Rekisteri no 110.106 Asiakirja no 69195649 Y-10161609 Merkitty rekisteriin 13.6.1972

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011. Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry. Yleistä

Vuosikertomus 2010. vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011. Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry. Yleistä vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011 Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry Vuosikertomus 2010 Yleistä Toiminnan tarkoitus Tukea yhdessä Lihastautiliiton kanssa neuromuskulaarisia tauteja sairastavien ja

Lisätiedot

Vapaa-ajan palvelut Vuosiseminaari 14.1.2009 Piia Savolainen

Vapaa-ajan palvelut Vuosiseminaari 14.1.2009 Piia Savolainen Vapaa-ajan palvelut Vuosiseminaari 14.1.2009 Piia Savolainen Varamiespalvelu-Yhtiötel Vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen henkilöstöpalveluja tuottava yritysketju Yli 70 palvelualuetta Suomessa, Virossa,

Lisätiedot

TAMPEREEN MUUTTOLIIKE 2007

TAMPEREEN MUUTTOLIIKE 2007 TILASTOTIEDOTE Sivu 1 / 7 TAMPEREEN MUUTTOLIIKE 2007 Ulkomaisen muuttoliikkeen merkitys kasvussa Tampereen vuonna 2007 saama muuttovoitto oli 927 henkilöä, mistä ulkomaisen muuttoliikkeen osuus oli peräti

Lisätiedot

1(5) SF- CARAVAN YDIN-HÄME RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA YLEISTÄ

1(5) SF- CARAVAN YDIN-HÄME RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA YLEISTÄ 1(5) SF- CARAVAN YDIN-HÄME RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1. YLEISTÄ SF-Caravan Ydin-Häme ry on perustettu Tuusulassa 19.11.2011 Kantele Caravan nimellä. Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin

Lisätiedot

OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET -LIITTO RY TAPAHTUMAKALENTERI 2011

OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET -LIITTO RY TAPAHTUMAKALENTERI 2011 OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET -LIITTO RY TAPAHTUMAKALENTERI 2011 Ajankohta Tilaisuus Paikka Ilmoitt. viim. Alueell./ valtak. kutsu TAMMIKUU 13.1. Työvaliokunta kokoontuu, eduskunta Helsinki 25.1. Hankepoliklinikka

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry

Toimintakertomus 2012. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintakertomus 2012 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry VasE:n toimintakertomus vuodelta 2012 Vuosi 2012 oli yhdistyksen 75. toimintavuosi. Jäsenistölle järjestettiin vuoden aikana koulutustilaisuuksia,

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Selvitys Kysely toteutettiin huhtikuussa 2008 Luonteeltaan selvitys:

Lisätiedot

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä PIÄLLYSMIES Toimintasuunnitelma 2015 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Hyväksytty syyskokouksessa xx.xx.2014 1 Sisältö Yleistä... 2 Tehtävä ja painopistealueet... 2 Hanketoiminta... 3 Hallinto...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

KUNTIEN YRITYSILMASTO 2011. Selvitys kuntien ja seutukuntien yritysmyönteisyydestä

KUNTIEN YRITYSILMASTO 2011. Selvitys kuntien ja seutukuntien yritysmyönteisyydestä KUNTIEN YRITYSILMASTO 2011 Selvitys kuntien ja seutukuntien yritysmyönteisyydestä KUNTIENYRITYSILMASTO 2011 SISÄLTÖ SAATTEEKSI 3 JOHTOPÄÄTÖKSET 4 1SELVITYSMENETELMÄT 5 1.1Yritysilmastomittarijaselvityksentoteuttaminen

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS

HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS 1 LUONNOS 6.4.2005 Asia 1 / Liite 1 HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA TAVOITTEET Sopimuskuntien yhteisenä tavoitteena on Helsingin seudun kansainvälisen kilpailukyvyn

Lisätiedot

Toimintaedellytysten turvaaja - uusi Valtion lupa- ja valvontavirasto

Toimintaedellytysten turvaaja - uusi Valtion lupa- ja valvontavirasto Toimintaedellytysten turvaaja uusi Valtion lupa ja valvontavirasto 1 Ydinviestit Valtion lupa, ohjaus ja valvontatehtäviä kootaan uudenlaiseen, monialaiseen virastoon. Viraston toimialat ovat varhaiskasvatus,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2013

Lisätiedot

INTERREG IVC. Alueiden välinen yhteistyö Suomessa. Tuomas Turpeinen

INTERREG IVC. Alueiden välinen yhteistyö Suomessa. Tuomas Turpeinen INTERREG IVC Alueiden välinen yhteistyö Suomessa Tuomas Turpeinen Mikä on INTERREG IVC? Lissabonin ja Göteborgin strategioissa määriteltyjä tavoitteita korostava yhteistyöohjelma Tarjoaa yhteistyömahdollisuuksia

Lisätiedot

Nuori? Lhbtiq*? Innokas?

Nuori? Lhbtiq*? Innokas? Nuori? Lhbtiq*? Innokas? *) Lhbtiq lesbo, homo, biseksuaali, transihminen, intersukupuolinen tai queer Lähde mukaan tekemään Suomesta yhdenvertaisempi maa! Viime syksynä suomalaisille lhbtiq-nuorille vakuutettiin,

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä. 28.4.2015 Kemi

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä. 28.4.2015 Kemi Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Kemi Maintpartner Suomessa Liiketoimintamme on 100 % teollisuuden kunnossapitoa Varmistamme teollisuuden tuotannon ja julkisen sektorin teknisten prosessien

Lisätiedot

JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015

JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015 JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015 TAUSTAA 2 3 VALTAKUNNALLINEN VALMISTELU Juhlavuoden valtakunnallinen valmistelutyö käynnistyi syksyllä 2014. Keväällä 2015 alueinfot maakuntien liittojen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 31.12.2001. Valtuutussäännös Liikennevakuutuslain 16 22/002/2001. Voimassaoloaika 1.1.2002 toistaiseksi

MÄÄRÄYS 31.12.2001. Valtuutussäännös Liikennevakuutuslain 16 22/002/2001. Voimassaoloaika 1.1.2002 toistaiseksi 1 (2) MÄÄRÄYS 31.12.2001 Valtuutussäännös Dnro Liikennevakuutuslain 16 22/002/2001 Voimassaoloaika 1.1.2002 toistaiseksi Kumoaa Sosiaali- ja terveysministeriön määräys 181/411/95 Asia Liikennevakuutuksen

Lisätiedot

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Valtuusto 13.5.2016 Sivu 1 / 5 Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Aika: perjantai 13.5.2015 klo 16.00 Paikka: Jyväskylän yliopiston Ruusupuisto, Helena-sali, Alvar Aallon katu 9, Jyväskylä Osanottajat

Lisätiedot