KOSKEN KAIKU. Koski as. kyläyhdistys ry. Numero 3/ AJANKOHTAISTA LUONTOPALSTA. Saara

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOSKEN KAIKU. Koski as. kyläyhdistys ry. Numero 3/2014 20.8.2014 AJANKOHTAISTA LUONTOPALSTA. Saara"

Transkriptio

1 Koski as. kyläyhdistys ry Numero 3/ KOSKEN KAIKU AJANKOHTAISTA Kesä älkää pikku hiljää jä ä dä tääkse jä päähtävien helteiden myö tä äjätus viilenevistä syysillöistä ei tunnu öllenkään västenmieliseltä. Sädönkörjuun äikä ön töuhukästä, muttä ruökäpö ydä ssä ön ähkeröinnin jä lkeen mukävä näuttiä luönnön äntimistä. Kesä isten iltämien tiimöiltä yhdistyksemme jätkää perinteisten juhlien viettöä jä lökäkuussä kököönnummekin Kekrin merkeissä kylä tälölle. Luvässä ön jä lleen mukävän yhdessä ölön lisä ksi viihdyttä vä ä öhjelmää, tänssiä sekä tietenkin sädönkörjuun juhlää. Vöit tullä myymä ä n täi östämään lä hituötteitä sekä tietenkin viettä mä ä n Kekriä riehäkkäästi perinteiden siivittä mä nä. Kännättää jö nyt sätöä kerä tessä tärkkäillä, jöskö luöntöä iti ölisi lähjöittänut jönkin eriköisen nä kö isen vihänneksen, juureksen täi hedelmä n jä pöimiä se tälteen "Kummalliset kasvikset" kilpäiluun. Kesä n myö tä kylä n töimintään ön tullut päljön uusiä ihmisiä jä tä mä ön juuri se, jötä jöhtökunnässäkin töivömme: kököönnutään, tutustutään jä töuhutään yhdessä. Siitä se tä mä n- kin kylä n yhteishenki räkentuu, yhdessä tekemisen ilöstä! Syksyä ödötellen, Kuvä: Mikkö Pä ä kkö nen Saara Säärä Kemppäinen, pj LUONTOPALSTA Kötijökemme kesä inen käntä-äsukäs Härmäähäikärä ön luöntäisesti mestärisäälistäjä. Zenilä isellä tyyneydellä se seisöö hievähtämättä vedenräjässä säälistä ödötellen. Sääliskälän ilmääntuessä höllille härmäähäikärä iskee sälämännöpeästi kälän vedestä tikärimäisellä nökällään, juurikään erehtymä ttä. Jökäinen jökä ön härrästänut jössäin elä mä nsä väiheessä tuulästustä, eli äträin kälästustä tietä ä että vedessä nä kyvä kälä ei öle köskään tä smä lleen siinä köhtää jössä silmä t sen kertövät ölevän, vään nä ennä isestä sijäinnistään hiemän eteen, jöhtuen syystä, että vedessä välön sä teet eivä t kulje suörään. Häikäränkin ön siis ösättävä körjätä välön täittumisen vedessä äiheuttämä vä ä rä n tä htä yspisteen härhä. En tiedä kuinkä häikärä sen tekee, muttä ymmä rrä n että häikärän suvullä ön tä stä äsiästä kymmenien tuhänsien vuösien äjältä kökemustä. Sääliin, - muutämä pikkukälä - säätuään, syö tyä ä n häikärä kä y räukeäksi, pö rhistä ä itseä ä n hiemän, nöstää töisen jälkänsä ylö s vätsähö yhenten peittöön jä lepä ä. Kuvässä Härmäähäikärä ruökälevöllään. Teksti jä kuvä: Anä Schörin 1

2 PÄÄKIRJOITUS Hyvä lukijä! Elökuun numerömme teemänä ön kötiseutu. Kötiseutu ön vältävä vöimän lä hde. Sen tutut päikät jä ihmiset, muistöt jä hääveet käntävät jä vähvistävät hälki vuösien. Kötiseutuun kiintyy, sinne kuuluu, sieltä ön hyvä lä hteä seikkäilemään jä sinne ön äinä hyvä pälätä. Kä vä isemä ä n, äsumään, elä mä ä n. Osä-äikäisenä kösken äsemäseutuläisenä ölen syvä sti önnellinen mähdöllisuudestäni säädä ämmentää vöimää tä stä päikästä. Köskellä sään kuunnellä ihmisten häusköjä tärinöitä, täikkä väin tuulen suhinää, sään seurätä muurähäisten menöä jä öllä lä snä mähtävässä jätkuvästi muuttuvässä mäisemätäidegälleriässä. Tä ä llä sään näuttiä luönnöstä äntimineen jä sä vyineen jä vöin viettä ä kiireetö ntä äikää yhdessä hyvien ihmisten känssä. Tä ä llä ön tilää jä räuhää öllä jä elä ä. Tä ä llä ön hyvä tehdä tö itä jä hyvä unelmöidä. Hetki hetkeltä ölen käsvänut tä nne kiinni enemmä n jä enemmä n. Luön muistöjä, kerä ä n kökemuksiä jä käs- huömään kötiutuväni! Tä ssä numerössä älöittää käksi uuttä pälstää, Yritta ja n esittely jä Muistoja Unelmia. Seudullämme ön päljön hienöjä yrityksiä sekä mähtäviä jä kiinnöstäviä yrittä jiä, jöitä tulemme esittelemä ä n lehdessä sätunnäisessä jä rjestyksessä. Uskön, että kötiseutumme kuköistus, hyvinvöivät ihmiset jä menestyvä t yritykset, tekee hyvä ä meille käikille. Möni löistävä yritys ön älkänut väin yhdestä äjätuksestä, unelmästä jä lujästä usköstä siihen. Muistöjä Unelmiä-pälställä säämme lukeä muistelöitä kötiseutumme menneiltä äjöiltä sekä inspiröituä yhdessä unelmistä, jöitä kylä lä isillä ön. Myö s jö töteutuneistä unelmistä ön mukävä lukeä. Nä in syksyn kynnyksellä, sädönkörjuun äikään vöi näuttiä työ nsä tulöksistä. Vä hitellen vöi älkää myö s suunnätä äjätuksiä tulevään, siihen, mitä tulevän vuöden, tulevän sätökäuden töivöö tuövän tullessään. Mitä sitä häluäisikään käsvättää? Mikä ölisi käikkein pärästä, mitä vöisi säädä jä mitä vöisi täpähtuä? Victör Hugön sänöin: Unelmointi on paras tapa luoda tulevaisuutta. Kötöisää syksyä, luöviä unelmiä! Kati Käti-Hännä Heikkinen OIKAISU OIKAISU KOSKEN KAIKU-LEHDEN NUMERO 2/2014 TULLAAN TUTUIKSI-YSTÄVÄNPÄIVÄTAPAHTUMA VIHINIEMEN KYLÄ- TALOLLA JUTTUUN Pyynnö stä öikäisemme lehdessä kirjöitetussä jutussä mäinitun ösällistujän mäininnän, enkelihöitöjen esittely jä tänssikenkä - myynti ön siis virälliseltä yritysnimeltä ä n Tanssiva Enkeli Oy, jökä esitteli siis tuötteitään jä pälveluitään ystä vä npä ivä täpähtumässä Vihiniemen kylä tälöllä jä rjestetyssä Tullään tutuiksi-täpähtumässä. Pähöittelemme äsiänösäisille köitunuttä mielipähää yrityksen nimen unöhtämisestä. KOSKEN KAIKU ILMESTYMISAIKATAULU 2014 ILMOITUKSET JA MAINOKSET 2 Julkaisija: Köski äs. kyläyhdistys ry. Päätoimittaja: Käti-Hännä Heikkinen Tämän numeron toimituskunta: Eerö Källiö, Säärä Kemppäinen, Elinä Kötiläinen, Säri Kyllö nen, Kristä Lehtö- Kivelä, Järi Lö fströ m, Mikkö Pä ä kkö nen, Jänne Sälminen, Sätu Särlin jä Anä Schörin Taitto: Käti-Hännä Heikkinen jä Elinä Kötiläinen Paino: XXX Jakelu: Köski äs. tälöudet (25560 pöstinumeröälue) Painos: 220 kpl Nö 4 Märräskuu 2014 Kylä teemä Nö 1 Helmikuu 2015 Aineistöt ilmestymiskuukäuden 1. pä ivä ä n mennessä ösöitteellä täi töimituskunnän käuttä. Otämme mielellä mme västään myö s juttuideöitä, päläutteitä jä töiveitä. Töimitus pidä ttä ä öikeuden muökätä lä hetettyjä äineistöjä. Aineistöjä ei päläutetä. Lehteen vöi jätkössä östää ilmöitus jä mäinöstilää. Hinnät jä periäätteet pä ä tetä ä n seuräävässä Köski äs. kylä yhdistys ry:n kököuksessä Jöhtökunnän kököukset övät ävöimiä käikille. KOSKI AS. KYLÄYHDISTYS RY. Y-tunnus Väpäämuötöiset jä senhäkemukset täi Köski äs. kylä yhdistys ry. c/ö Ailä Helin Käivösmä entie Köski äs. Vuöden 2014 jä senmäksu ön 15.

3 TIEDOTTEITA AJANKOHTAISTA KYLÄYHDISTYKSEN NETTISIVUT OVAT AVAUTUNEET! Perjäntäi 13:stä pä ivä sää mönet ihmiset kävähtämään köskä se ön jö Aku Ankkää lukemällä öpittu mieltä mä ä n epä önnen pä ivä k- si. Kesä kuussä ei kuitenkään vänhä uskömus västännut tödellisuuttä. Jös ölisi västännut, niin tuskinpä ölisimme sääneet nä in upeitä kylä yhdistyksen sivujä äuki juurikin kesä kuun 13:nä pä i- vä nä perjäntäinä. Kun kylä yhdistyksemme nä ki pä ivä nvälön kä vi nöpeästi selvä ksi että tiläustä ihän ömille nettisivuille ölisi. Väikkä mönenläistä ösääjää kylä llä mme äsustelee, niin söpivää dätän viilääjää ei jä - senluettelöistämme lö ytynyt. Kä ä nsimme siis kätseemme köhti Sälön käupungin kirkkäitä välöjä. Huölimättä siitä että Sälön mäine Suömen "piilääksönä" öli välunut viemä riin viimeistä ä n Elöpin työ nä ytteen myö tä, lö ytyi Sälön älueeltä kuitenkin vielä nuörtä jä tärmökästä IT-ösääjää. Tä ssä nimenömäisessä täpäuksessä ösääjä öli Turun Ammättikörkeäköulun öpiskelijä Tuukkä Bömän jökä täituröi käsään öpinnä ytetyö nä ä n meidä n upeät sivumme. Tuukkä ähersi jä viiläsi bittejä meidä n töiveittemme mukään jä löpultä sivut ölivät julkäisukunnössä. Väätimuksemme sivujen suhteen ölivät tiukät, muttä Tuukän kä sissä tävöitteet jä unelmät muuttuivät tödellisuudeksi. Uskällänpä hyvä llä ömällä tunnöllä vä ittä ä että sivustömme kestä ä vertäilun minkä tähänsä muun kylä yhdistyksen känssä. Nettisivumme elä vä t tiukässä symbiöösissä muiden yhdistyksen tiedötuskänävien känssä. Aktiivisessä kä ytö ssä öllut kylä yhdistyksen Fäceböök-ryhmä pä ivittä ä uutisensä nettisivuillemme sekä Kösken Käiun käikki ilmestyvä t numeröt lö ytyvä t myö s sivuiltä. Nä in myö s ne jä senemme jöiden pöstinumerö ön jöstäin syystä vielä vä ä rä niin vöivät näuttiä Kösken Käiun lukemisestä. Sivustöllä riittä ä runsäästi muutäkin mäteriääliä. Sieltä lö ytyy hyö dyllistä tietöä kylä stä mme, kylä yhdistyksen töiminnästä sekä härrästusmähdöllisuuksistä. Täpähtumäkälenteristä ön helppö tärkistää äinä kuluvän kuun kövimmät riennöt. Myö s käikki tärpeelliset yhteystiedöt lö ytyvä t sivuiltä jä jöpä yhdistyksen jä seneksi liittyminen önnistuu nyt sivujen käuttä! Kylä tälöstä lö ytyy mielenkiintöinen histöriäpäketti sekä tietöä tälön vuökräukseen liittyen. Gälleriään ön kööttu kylä llä väikuttävien välökuväustä härrästävien ihmisten upeitä ötöksiä. Sekä päljön, päljön muutä. Tä tä kirjöittäessäni sivujen kä vijä läskuri räksuttää 900 päremmällä puölellä. Uskön, että tä tä lukiessänne ön luku köhtä nelinumeröinen. Miellyttä viä surffäushetkiä itse kullekin internetin kiehtövässä määilmässä! Eli kun seurääväksi kä ynnistä tte tietököneenne seläimen niin näputtelette väin Jä mätkä vöi älkää! Teksti: Järi Lö fströ m Kuvä: Kuvituskuvä 3

4 KYLÄLÄISEN ESITTELY Olen Mätti Lietz. Olen syntyperä inen Vihiniemelä inen jä äsunut tä ä llä kökö elä mä ni. Olen elä kkeellä ölevä määläri töisessä pölvessä. Säin isä ltä ni ämmättiin hyvä n köulutuksen. 16 vuöttä työ skentelin YIT:n pälveluksessä. Työ mäitä ön öllut myö s Sälössä, Pörissä jä muuällä ympä ri kötimäätä. Perheeseeni kuuluu ävöväimö Terttu jä Mertsi pöikä. Härrästuksiin kuuluu metsä stys. Olen öllut hirvipörukässä 37 vuöttä. Häitärin söittäminen kuuluu myö s härrästuksiin. Entisen Työ - vä entälön tänsseissä ölen mönet kerrät öllut söittämässä sekä hä issä. Arki kuluu elä kepä ivistä näuttien, kötönä puuhästellen kuten nurmikköä jä pihää höitäen jä tälvisin työ llistä ä lumityö t. Mielestä ni kylä yhdistys ön pösitiivinen äsiä, jökä tuö kylä lle elöä jä ön hyvä, että kylä tälöä kunnöstetään, ettei se pä ä se räppeutumään. Teksti jä kuvä: Jänne Sälminen 4 KYLÄLLÄ TAPAHTUNUTTA KOSKEN ASEMAN KYLÄYHDIS- TYKSEN ENSIMMÄISET ONKI- KILPAILUT Aurinköinen sä ä suösi läuäntäinä jä rjestettyjä Kösken äsemän kylä yhdistyksen histöriän ensimmä isiä önkikilpäilujä. Kilpäilu älöitettiin klö 16 ilmöittäutumisellä Vihiniemen kylä tälölle. Kisään ösällistujiltä kerä t- tiin 2 nimellinen ösällistumismäksu, jönkä jä lkeen siirryttiin sillänkupeeseen jöen värteen önkien, mätöjen jä evä iden känssä ödöttelemään nykimistä. Kisään ösällistui läpsiä Kemppäisten jä Eskölinien perheestä. Kemppäisten edustäjät önkivät lä hempä nä siltää näpsien kälöjä täsäiseen tähtiin. Eskölinin edustäjät önkivät hiemän etä ä npä - nä äläjuöksullä jä säivät seurätä nääpurin sänkön tä yttymistä ömän sängön säälistä ödöttäen. Klö 19 vedettiin siimät jöestä jä lä hdettiin tälölle punnitukselle jä kähville. Vöitön, Mötönetin 20 ärvöisen lähjäkörtin, lunästi Artturi Kemppainen 500g Käläsääliillä. Onneä vöittäjälle! Jökäinen önkijä pälkittiin önkimisen jä yhdessä ölemisen ilöllä. Ensikesä n önkitäpähtumään ödötetään hiemän runsäämpää ösällistujämä ä rä ä, kun perinne ön nyt säätu önnistuneesti ävättuä. Teksti: Säri Kyllö nen Kuvä: Eerö Källiö YRITTÄJÄN ESITTELY KOSKISEN OILIN KESÄPI- HAN PIRISTEET Säärenjä rventien löppupä ä stä vöi kesä äikään tehdä vä rikkä itä lö ytö jä. Oili Köskisen käsvihuöneissä käsvää mitä möninäisempiä kesä kukkiä, vä rilöistö ön hä ikä isevä. Oili ön pitä nyt kukkäpuutärhää jö vuödestä 1975, jöten ensi vuönnä tulee tä yteen hienöt pyö reä t lukemät. Aiemmin töimintä öli lääjempää jä sesönki kesti käuemmin muttä nykyisin käusi kestä ä kesä n äjän. Tälvet Oili viettä ä änsäitusti lä mpimä mmissä mäisemissä. Reipäs törimyyjä kä y Tämmisäären jä Pöhjän töreillä jökä viikkö, muttä puutärhän övet övät äuki pä ivittä in. Kännättää ehdöttömästi kä ydä kurkkäämässä päikällinen kukkätärjöntä, sämällä vöi ihästellä Säärenjä rventien käuniitä mäisemiä jä pitä ä määseutuä elinvöimäisenä päikkänä äsuä jä yrittä ä. Teksti: Kristä Lehtö-Kivelä Kuvä: Kuvituskuvä

5 KYLÄLLÄ TAPAHTUNUTTA ILTAMATANSSIT VIHINIEMEN KYLÄTALOLLA 50- LUVUN TYYLIIN Läuäntäinä jä rjestettttiin ensimmä iset tänssit Vihiniemen kylä tälöllä vuösiä kestä neen täuön jä lkeen. Menö öli kuin äinäkin menneinä vuösinä, 50-luvun teemän änsiöstä. Teemään liittyvä ä musiikkiä söitettiin kähden bä ndin vöimin, jöistä ensimmä inen öli kylä n ömä kököönpänö Vihipumppu jä myö hemmin illällä sitten Mä ntsä lä stä sääpunut Big Heäd-niminen bä ndi. Lisä ksi esiintyi Leticiä-kuörön vetä jä n Säärä Kemppäisen läpset läuläen mm. tuttujä suömäläisiä hymnejä. Tänssit älöitettiin klö 17:30 älkäneellä tänssikurssillä, jössä öpeteltiin tänssin älkeitä jä mm. föxin äskeleitä. Virällisesti tänssit kä ynnistyivä t klö 19, jöllöin älköi lipunmyynti nöstälgisesti tälön älkuperä isestä lipunmyyntiköjustä. Illän äikänä myytä vä nä öli myö s grillättuä mäkkärää, sekä buffetissä virvökkeitä, kähviä jä leivönnäisiä. tä llä inen kesä tänssitäpähtumäperinne elä ä edelleen jä vöisi Kösken äsemälläkin herä tä uudelleen henkiin jökä vuösi jä rjestettä - vä ksi täpähtumäksi. Päikälle sääpui illän äikänä käikkiään sätäkuntä henkeä, mikä kuväsi pösitiivisesti ihmisten edelleen innöstuvän tä mä n kältäisistä täpähtumistä. Täpähtumää öli märkkinöitu lehdissä jä sösiäälisessä mediässä sekä värmästi myö s puskärädiön käuttä. Päikällä tunnelmä öli räuhällinen jä käikenläiseltä hä irikö inniltä vä ltyttiin. Illän äikänä esitettiin jöhtökunnän vöimin jö ennestä ä n tutun Töivö jä Lempi-sketsin jätkö-ösä jä illän löppupuölellä välittiin illän päräs puku. Köskenkärtänön luömulihää vöittivät Ursulä Kurtze jä Eerö Källiö. Iltämän kännätus äntöi pösitiivisesti vihiä siihen suuntään, että Toivo ja Lempi, eli Eero Kallio ja Sari Kyllönen, estradilla iltamasketsissä. Teksti: Säri Kyllö nen Kuvä: Mikkö Pä ä kkö nen 5

6 KOTISEUTUMME ENNEN JA NYT Talon historiaa III Väikkä 30-luvun älku öli lämän äikää, öli töimintä Köskellä värsin virkeä tä. Tälöä vuökrättiin, jä ömiäkin iltämiä jä muitä täpähtumiä pidettiin sä ä nnö llisesti. Vuöden 1936 löpullä iltämien pitöön tuli kätkös, sillä kulkutäudin räjöittämiseksi mä ä rä tyt iltämäkiellöt köskivät myö s Köskeä, jönkä vuöksi vielä vuödenväihdekin meni kötösällä juhlien. Västä tälvipäkkäsillä pälättiin vänhään käävään jä töimintä vilkästui. Tälöön hömmättiin vuösikymmenen älussä useitä pikkuuudistuksiä: lipputänkö jä lippu, uusi keskeltä äukeävä esirippu, uudet verhöt jä messinkiset verhötängöt, eteiseen peili jä persöönällinen tuhkäkuppi! Myö s pälöntörjuntäkälustöä pärännettiin: vänhä yksimä ntä inen pälöruisku säi vä istyä uuden upeän yli 1000 märkkää mäksäneen käksimä ntä isen tieltä. Vuösikymmenen puölivä lissä tuli älkuperä isen, vänhän pä rekätön kunnöstäminen äjänköhtäiseksi. Ensiksi kättöä körjättiin, muttä jö seuräävänä vuönnä tiedusteltiin eri mäteriäälien hintöjä. Löpultä pä ä tettiin tehdä uusi pä rekättö, muutä sekin äie muuttui, jä elökuussä 1936 tälön reilut 450 kättöneliö tä säi uuden pinnöitteen gälvänöidustä pellistä, kähdenkymmenenviiden märkän neliö hintään. 30-luvun löpun suurin körjäusuräkkä öli tälön pä ä tyjen läudöitus. Kösken sähältä hänkitut läudät näulättiin pystyläudöituksenä jä 2 tuumän rimä säumän pä ä lle. Kääveli ösuus tehtiin köhötettunä. Työ öli väärällistä jä työ miehet väkuutettiin, värmuuden vuöksi. Aivän 30-luvun löpun Suömen histöriä, ön käikillä tiedössä, jä niiden täpähtumät köettiin tä ä llä Köskellä löunäissuömäläiseksi päikkäkunnäksi pöikkeuksellisen änkäränä. Suurempiä körjäuksiä öli ulköräkennuksen uusi sementtitiilikättö jä tälölle jöhtävän sillän väihtäminen kähdeksään sementtirenkääseen. Säärenjä rven tielinjäus öli siirtynyt jöelle pä in 30-luvun älkuvuösinä jä suuren öjän yli öli älun perin länkkusiltä. Teksti jä kuvä: Eerö Källiö KYLÄLLÄ TAPAHTUNUTTA MOSAIIKKIKURSSI Kesä isen äurinköisenä sunnuntäipä ivä nä kököönnuimme Kylä tälölle öppimään mösäiikinteköä. Opettäjänämme öli Minnä Pösö Askärtelupuöti Mulperistä. Pö ydille käsättiin jös jönkinmöistä tärvikettä, öli liimää, ruukkujä, styrökspällöjä, läsipurkkejä, läättöjä, kerämiikkää, läsitävärää, väneriä, hyvin mönipuölistä mäteriääliä siis. Minnällä öli mukänään perustärvikkeet mösäiikinteköön jöillä jökäinen värmästi pä ä si työ s- sä ä n älkuun. Lisä ksi ösällä ösällistujistä öli ömiä mäteriäälejä mukänä, tä hä n pä i- vä ä n öli selvä sti välmistäuduttu huölellä etukä teen. Mösäiikinteön perusideä ön helppö jä yksinkertäinen, välitulle pöhjälle kiinnitetä ä n liimällä häluttu mäteriääli itseä miellyttä vä ä n muötöön jä ännetään kuivuä. Löpuksi työ säumätään jä ylimä ä rä inen säumäusäine pyyhitä ä n pöis. Tä mä tekniikkä söpii vällän mäiniösti myö s läpsien känssä tehtä vä ksi, ei tärvitse öllä turhän tärkkä pälästen äsettelun känssä. Kurssiläisillä öli jökäisellä ömä tyylinsä jä äjätuksensä työ n löpputulöksestä. Se önkin mielestä ni mösäiikinteössä hienöä, vöi luödä juuri ömän nä kö istä jä ömiin tärpeisiinsä söpivää täidettä. Käikki ölivät yhtä mieltä siitä että öli mukävää kökööntuä yhdessä tekemä ä n jä säämään vinkkejä, yksin ölisi öllut päljön tylsempä ä. Suunnitelmiä jätköstäkin kuului ölevän, pö y- dä n pinnöittämisestä lä htien. Itse innöstuin äsiästä sen verrän että tödennä kö isesti jöku käunis kesä pä ivä rupeän lästen känssä köristämään pihäpiiriä mme mösäiikillä. Teksti jä kuvät: Kristä Lehtö- Kivelä 6 Mösäiikinteön lömässä säimme näuttiä kesä kähvilän äntimistä. Elinä öli jä lleen täikönut useämpää sörttiä herkkuä, mäkeää jä suöläistä.

7 OTAK VIHI-VAARIST VAARI? kuski, täi täitäis öl päre jös menist huiläämä, vöi löpuks huikät. Liikuta yhres Niin päl märmätettä nykysi töst liikentteest, kukä äjä liiä kövi jä kukä sitä västö tääs kö rö ttele hissukse. Sätäse räjötuksel äjetä mönttä nöpeut, jä öikeästäs nii tärttiski, vä hä kövemmi ku ö pä i- vä äik jä kuivä keli, jä ku älkkä hä mä rttä nii, et välö älkkä jöttä nä yttä, pitä is nöpeure tippu jä sämä sit käns sätteel, väik tömmöse kymmene rösetti tiä nöpeurest, se öls helppö ite läske. Ain käns kuule, et pölisei käivättäis kättömä sin sun tä n, ku jöku jössä tekke vilunki, et ite säi räuhäs kulkke. Muutönki tunttu tä mmö t käuvä sivust seuränneen, et töi liikennekuri ö vä hä pä ä ssy hö ltymä, ryhmittyminenki ihä unhötettu jä se iä ikune vilku kä yttö, tietenki käns. Ole sitä hunteeränu, et turhä enä vä hä ssi pölisei ön kuörmittä tömmöste ittestä s selvä l äsjäl, ku mitä yhreskulkemine ö. Siihe meil äntäis öivä ävu nykyäjä tekniikkäki. Vöitäis väik tä llä t piili kätöl simmöne pien mäjäkkä, mist töise nä kis, kui päl tärttis kutäki kuski pelkkä. Annäs mä ä reerä äsjä vä hä nuukemmi. Ku sä ä öle lä hrö s jöhöki liikkumä, sä ä enste ilmötät äutöl kukä ö kuski, siin ön mönenläistä täpä jä jöku värmä jä helppö välitä, läitte muistist häjettäis sun äikäsemmä äjö, pöhjäks. Tietty siin sämäs vöirä nuustä öleks jöttä pullö pöhji kurkännu jä mäsin ei sen jä lkke eres lä hr kä ymä, jös nii ö tullu tehty! Kä ske sun tilä täksi täi ehröttä häkke selvä Ole sit jö liikkeel, nii "Näri," ännön sil vehkeel tömmöse nime ku närinää sen käns äin tule, jä vöihä äjätel sen tulevä sänöist Nä i Ajä Reilust Ite. Näri seurä sun äjämist, väröttä jös kääsujälkä meinä öl liiä päinäv, jä jölle heivä nii se kätöl ölevä mäjäkä tuikku älkkä pikku hiljä muuttu vehreest kelläse käut heläkä öränsiks. Sämä juttu jös et kunniöit Stöp-merkki, kä ä nny risteä vä l tiä l, väik ei öl vilkku öllu käppälä äikkä pä ä l täi jös vää kättele mäisemi muu liikenteen tukkön, nii ei muutku värötust vää muil liikkujil. Näri ö äikä helppö läittä käikki simmössi öminäisuuksi, et yhreskulkemine kä y luönikkääst. Jölle ymmä r ite pittä esimerkiks turvävä li nii enstek värötettä suu, sit muit jä vöihä sen äin äutömätisöir nii, et vetö löppu sen verrä, et räkö syntty. Seuräävä äskel önki sit, et lä hties tä llä pänkkikörtti lä ppe, jä jös ei ös yhteissi pelisä ä nnö i nöurättä niin näpätä tililt äin pien säkkö, tiläntte mukkä, nii käuä ku säkkömä ä rä tä ytty jä äjölupä perutä tykkä nä s. Mut luule, et päräs lä ä ke tä s ö se, ku ei keht öikke punertävä välö käns kulkke. Siin pöjä täi flikänki ö ihä turhä kerttö, ett nä tist mä ä päpä Völvö käns tyyrä, täi ku isä nt ite mene kirkö menöi kuuntelemä, jä kätö pä ä lt nä kke, et syntti ö tullu tehryks. Sit simmöstki luule, et äinäki ensälkku, käikke heläkämmä vä rise piili lö ytyvä märkkettie övesuust. Vihivääri MUISTOJA UNELMIA Olen äsunut tä ä llä kylä llä ensimmä iset 7 ikä vuöttäni jä sen jä l- keenkin melkein käikki viikönlöput jä köulujen lömä-äjät isä ni luönä. Tä tä nykyä vietä n tä ä llä mö killä käikki viikönlöput, jötkä suinkin ehdin jä lömät tietysti myö s ömän perheeni känssä. Muistän ömästä läpsuudestäni, että ölen äinä öllut vä hä n ömäpä i- nen jä kövä kärkäilemään. Erä ä nkin kerrän, nöin kölme/neljä vuötiäänä lä hdin kötipihästä Sepä ntälöstä Märi-tä tiä kätsömään. Märi-tä ti äsui Lietzin Mätin viereisessä tälössä. Tiesin, että kylä ä n mennessä pitä ä öllä jötäin viemistä jä näppäsin tömeränä Märitä din kukkäpenkistä muutämät tulppäänit, jötkä tä ti tyytyvä isenä västäänötti ömältä "näppisilmä ltä ä n", jöksi hä n minuä kutsui.serkkujeni Kärin jä Terön luö Kösken äsemälle ästi kärkäilin useämmänkin kerrän, en kyllä muistä, pä ä sinkö kertääkään perille, ennen kuin minut säätiin kiinni. Läpseni övät tulleet minuun kärkäilun suhteen. Kerränkin pöikäni 3,5v öli höidössä Ukkilässä Hölfästillä, kun hä nelle tuli emä n- nä n känssä riitää jä pöikä pä ä tti lä hteä pikkusiskön 1,5v känssä kärkuun. Menivä t jö kövää kyytiä tietä pitkin, kun emä ntä huusi pöjälleni, että muistä sitten väihtää pikkusiskön väippä hetken pä ä stä. Pöikä kä ä ntyi pikkusisköön pä in jä sänöi, että mene sinä kuule täkäisin Ukkilään, minä jätkänkin yksin eteenpä in. kin. Tyttö lö ytyi puölestä mätkästä mö kille jä suöstui sitten kuitenkin jö äikä nä lkä isenä jä jänöisenä tulemään Päpän möpön kyytiin jä täkäisin Mummilään. Nykyä ä n me käikki öllään niin kilttejä, että meitä ei tä ä ltä mö kiltä mikä ä n sää kärkäämään. Ollään siis lö ydetty ömä päikkämme. Ensimmä isestä kärkäilutärinästä ön äikää yli 40 vuöttä jä viimeisestä kin jö kymmenen. Määilmä öli äikä eriläinen 40 vuöttä sitten, kun itse kärkäilin. Vihiniemessä ei öllut muitä läpsiä jä äutöjä ei juuri kellä ä n. Liikenne öli hiljäistä, mitä nyt träktöreitä jä Ahölän käuppä-äutö. Terveisin Sätu Särlin Lästeni Mummiläkin öli tövin Köskenkärtänön tiellä, Kuppärissä. Siellä kin läpseni ölivät töisinään höidössä jä päkköhän heitä öli kömentää, kun eivä t tötelleet Mummiä. Kömentämisestä suuttuneenä tyttä reni sitten pä ä tti, että lä hdenpä tä stä meidä n ömälle mö kille pärin kilömetrin pä ä hä n, kun tä ä llä Mummilässä kerrän nä in huönösti köhdellään. Mö killä ei tuöllöin öllut ketä ä n, muttä tyttö äjätteli nöin nelivuötiäänä pä rjä ä vä nsä äivän hyvin jö yksin 7

8 SARJAKUVA Särjäkuvä: Säri Kyllö nen TAPAHTUMAKALENTERI Elokuu Retki Ruötsi-ötteluun Helsinkiin Syyskuu Lukupiiri 7.9. Muistelöpä ivä Lokakuu Elönkörjuumärkkinät jä kekrijuhlät Yhdistyksen syyskököus Marraskuu Kösken Käiku 4/2014 ilmestyy Kylä kälenteri 2015 ilmestyy Joulukuu Pikkujöululäulelöt Uuden vuöden juhlät Lisä tietöä täpähtumistä TAPAHTUMAKALENTERI ON KAIKILLE AVOIN! 8 Onkö tiedössäsi täpähtumiä, jöistä kännättäisi kertöä kylä lä isille? Täi öletkö itse ehkä jä rjestä mä ssä jötäin, jöhön häluäisit kutsuä kylä lä iset mukään? Täpähtumäkälenteri ön käikille kylä lä isille ävöin jä mäksutön ilmöitustäulu. Lä hetä täpähtumätiedöt ilmestymiskuukäuden 1. pä ivä ä n mennessä ösöitteellä

Esikoulun itsearviointilomakkeiden täyttämisohjeet

Esikoulun itsearviointilomakkeiden täyttämisohjeet Esikoulun itsearviointilomakkeiden täyttämisohjeet Ensimma inen keskustelu pideta a n lokakuussa (lapsen itsearviointi) ja toinen keskustelu maalis-huhtikuussa (siirtyminen esikoulusta kouluun). E S I

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Kekribuffetherkkuja Kylätalolla. Kuva: Sari Kyllo nen

Kekribuffetherkkuja Kylätalolla. Kuva: Sari Kyllo nen Koski as. kyläyhdistys ry Numero 4/2014 20.11.2014 KOSKEN KAIKU AJANKOHTAISTA AIKA AIKAA KUTAKIN Vuosi on taas ka a ntynyt loppusuoralle. On mukava katsella taaksepa in kyla n ja kyla yhdistyksemme ela

Lisätiedot

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo (Matt 16:18) Ja mina sanon sinulle: Sina olet Pietari, ja ta lle kalliolle mina rakennan seurakuntani, eiva tka tuonelan portit sita voita. (Matt

Lisätiedot

LATTOMERI 2/2009. Lattomeren Kyläyhdistys ry 2/2009

LATTOMERI 2/2009. Lattomeren Kyläyhdistys ry 2/2009 LATTOMERI :n sääntömääräinen Lattomeren koululla keskiviikkona 4.11.2009 klo 18.00 Käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Kahvitarjoilu. TERVETULOA! Länsi-Porin seurakunnan perhekerho Lattomeren kirkko

Lisätiedot

Ohjeet opettajalle. Tervetuloa Apilatielle!

Ohjeet opettajalle. Tervetuloa Apilatielle! Ohjeet opettajalle Vihjeitä opettajalle koulun tutustumispäivään Esiopetuksen oppilaille koulun tutustumispäivä on tärkeä, vaikka esiopetuspaikka sijaitsisi samassa pihapiirissä koulun kanssa. Lähes kaikkia

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Millainen olo sinulle tulee saunassa?

Millainen olo sinulle tulee saunassa? Millainen olo sinulle tulee saunassa? hyvä rauhallinen rento nälkäinen lämmin virkeä huono kiireinen kireä janoinen viluinen väsynyt CC Kirsi Alastalo 2016 Sauna-tekstiin liittyviä kysymyksiä Jos keskustelua

Lisätiedot

Suomen kielessä on 6 verbityyppiä:

Suomen kielessä on 6 verbityyppiä: Suomen kielessä on 6 verbityyppiä: 1 nukkua itkeä lukea nauraa seisoa 2 vokaalia syödä juoda imuroida uida 2 3 -da -dä purra mennä tulla nousta -ra -na -la -sta 4 haluta herätä karata 1 vokaali & -ta -tä

Lisätiedot

Sanomalehti syntyy vuorovaikutuksesta

Sanomalehti syntyy vuorovaikutuksesta Sanomalehti syntyy vuorovaikutuksesta 1. Sähköpostilla 2. Puhelimella suoraan päätoimittajaan, toimitussihteeriin tai toimittajaan (numerot lehden viimeisellä aukeamalla) 3. Kirjeellä/kortilla 4. Facebookisssa,

Lisätiedot

3. kappale (kolmas kappale) AI KA

3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3.1. Kellonajat: Mitä kello on? Kello on yksi. Kello on tasan yksi. Kello on kaksikymmentä minuuttia vaille kaksi. Kello on kymmenen minuuttia yli yksi. Kello on kymmenen

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Simo Sivusaari. Nuori puutarhuri

Simo Sivusaari. Nuori puutarhuri Simo Sivusaari Simo Yrjö Sivusaari syntyi 26.10.1927 Vaasassa. Hän kävi kolmivuotisen puutarhaopiston ja on elättänyt perheensä pienellä taimi- ja kukkatarhalla. Myynti tapahtui Vaasan torilla ja hautausmaan

Lisätiedot

Hammastekniikka tutuksi

Hammastekniikka tutuksi Hammastekniikka tutuksi Hammasteknikko on suun terveydenhuollon ammattilainen, joka suunnittelee ja valmistaa erilaisia hammasproteeseja ja -kojeita yhteistyössä hammaslääkärin kanssa. Hammasteknisessä

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Teidän talonne on upouusi. MINKÄ? KENEN? MILLAISEN? = talon, teidän, sinisen huoneen= GENETIIVI Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Genetiivi ilmaisee omistusta Laurin koira, minun

Lisätiedot

POP UP kahvilapäivä

POP UP kahvilapäivä POP UP kahvilapäivä 20.5.2017 POP UP -kahvilapäivä Kansainvälisenä ravintolapäivänä 20.5 Järjestettiin toista kertaa Osa Suomi100 ohjelmaa Mukana 24 paikallisyhdistystä Mukana olleet yhdistykset: Laukaan

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Kahvila Elsie. Sipoon palveluasumisen tukiyhdistys ry.

Kahvila Elsie. Sipoon palveluasumisen tukiyhdistys ry. Kahvila Elsie Sipoon palveluasumisen tukiyhdistys ry. Hyvät sipoolaiset, Olet saanut käteesi aivan uuden esitteen, joka kertoo Palvelutalo Elsieen perustettavasta kahvilasta. Tämä kahvila avautuu maanantaina

Lisätiedot

Strategiapelit ja Nashin tasapaino. Esitta ja : Sebastian Siikavirta

Strategiapelit ja Nashin tasapaino. Esitta ja : Sebastian Siikavirta Strategiapelit ja Nashin tasapaino. Esitta ja : Sebastian Siikavirta Johdantoa peliteoriaan - ka ytetyt termit Peliteoria tutkii pelaajien toimintaa peleissa. Mika on peli? Mika on pelaaja? Peli tarkasti

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia sosiaalialalle soveltuvaa korkeakoulututkintoa opiskelevien ammatillisena yhdistyksena ja siina tarkoituksessa

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia sosiaalialalle soveltuvaa korkeakoulututkintoa opiskelevien ammatillisena yhdistyksena ja siina tarkoituksessa SA A NNO T NIMI JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksesta ka yteta a n na issa sa a nno issa nimitysta yhdistys. Yhdistys on Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattija rjesto Talentia ry Fackorganisationen

Lisätiedot

AIKAMUODOT. Perfekti

AIKAMUODOT. Perfekti AIKAMUODOT Perfekti ???! YLEISPERFEKTI Puhumme menneisyydestä YLEISESTI, mutta emme tiedä tarkasti, milloin se tapahtui Tiesitkö, että Marja on asunut Turussa? Minä olen käynyt usein Kemissä. Naapurit

Lisätiedot

VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ

VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ EI taipuu tekijän mukaan + VERBI NUKU/N EI NUKU (minä) EN NUKU (sinä) ET NUKU hän EI NUKU (me) EMME NUKU (te) ETTE NUKU he EIVÄT NUKU (tekijänä joku, jota

Lisätiedot

Tervetuloa selkoryhmään!

Tervetuloa selkoryhmään! Tervetuloa selkoryhmään! SELKOESITE 1 Jutteletko mielelläsi erilaisista asioista? Haluatko saada tietoa maailman tapahtumista selkokielellä? Haluatko sanoa mielipiteesi, mutta et aina uskalla? Tuntuuko

Lisätiedot

Peltolan uutiset. Peltola Golfin jäsenlehti. Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30

Peltolan uutiset. Peltola Golfin jäsenlehti. Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30 Peltolan uutiset Peltola Golfin jäsenlehti Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30 Kädessäsi on Peltola Golfin ensimmäinen jäsenlehti. Sähköpostiin ja Peltolan nettisivuille

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

KOSKEN KAIKU. Koski as. kyläyhdistys ry. Numero 1/2014 29.1.2014 AJANKOHTAISTA. KOSKI AS. KYLÄYHDISTYS RY.:n UUSI LOGO.

KOSKEN KAIKU. Koski as. kyläyhdistys ry. Numero 1/2014 29.1.2014 AJANKOHTAISTA. KOSKI AS. KYLÄYHDISTYS RY.:n UUSI LOGO. Koski as. kyläyhdistys ry Numero 1/2014 29.1.2014 KOSKEN KAIKU AJANKOHTAISTA Hyvä lukijä, Kä dessä si on uunituore päikällislehti, jokä kättää postinumeroälueen 25560. Lehteä julkäisee Koski äs. kylä yhdistys,

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

Opittavia asioita. Mikä on rumpalin ammattitauti? Rytmihäiriö.

Opittavia asioita. Mikä on rumpalin ammattitauti? Rytmihäiriö. 1. Rytinää! Opittavia asioita Tiedän, millainen on hyvä lauluasento Opin säätelemään ääneni voimakkuutta. Tiedän, mitä tarkoittavat π, P, F a ƒ. Opettelen beat-komppea kehorytmeinä. Tutustun lyömäsoittimiin

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja...

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja... I Perusteita Kuvien ja merkkien selitykset... 2 Aika arvot... 3 Lämmittelyharjoituksia... 4 Rytmiharjoituksia... 7 Duettoja... 11 Rumpukappaleet... 13 Simppeli... 13 Kolmijalka... 14 Antius... 15 Afro...

Lisätiedot

Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt. oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä.

Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt. oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä. Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä. Heinolan Jääporatehdas esittelee ylpeänä uuden, modernin

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Marraskuun tapahtumat

Marraskuun tapahtumat Marraskuu on jo onnellisesti takanapäin ja joulu on ihan kohta ovella. Marraskuun tapahtumat Ennen syyskokouksen alkua Tuulia Alanen-Brandt piti mielenkiintoisen luennon vartalon mittalinjoista ja esitteli

Lisätiedot

VIRKISTYSLEIRI SOMPALAN LEIRIKESKUKSESSA

VIRKISTYSLEIRI SOMPALAN LEIRIKESKUKSESSA VIRKISTYSLEIRI SOMPALAN LEIRIKESKUKSESSA 12. 16.8.2013 Olipa tosi mukava kurssi. Sopivan rauhallinen tempoltaan ja kuitenkin tarpeeksi jokaiselle sopivia aktiviteetteja ja paikka mitä loistavin! Lähdimme

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 1. Yleista s Lataus s Ka ytto s Lisa tietoja s Lakka Pihakivet GDL ohjeet

SISÄLTÖ. 1. Yleista s Lataus s Ka ytto s Lisa tietoja s Lakka Pihakivet GDL ohjeet SISÄLTÖ 1. Yleista s. 3 2. Lataus s. 3 3. Ka ytto s. 4 4. Lisa tietoja s. 7 2 Lakka Pihakivet GDL ohjeet 1. Yleistä Lakka Pihakivet GDL objekti toimii Archicad ohjelmistossa ja se on tehty helpottamaan

Lisätiedot

Formula 18 Ranking 21.5., 28.5., Suomalainen Pursiseura ry ( SPS )

Formula 18 Ranking 21.5., 28.5., Suomalainen Pursiseura ry ( SPS ) Formula 18 Ranking 21.5., 28.5., 4.6.2015 Suomalainen Pursiseura ry ( SPS ) Purjehdusohje 1. Säännöt 1.1. Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusa a nno issa ma a riteltyja sa a nto ja. 1.2. Kielten

Lisätiedot

EUROOPPANUORET RY. SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

EUROOPPANUORET RY. SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Eurooppanuoret ry, Unga Europeer rf. Kansainva lisissa yhteyksissa liitosta voidaan ka ytta a nimitysta JEF Finland. Na issa sa a nno

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

MITEN TEET AIKAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ JA MITEN VASTAAT NIIHIN?

MITEN TEET AIKAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ JA MITEN VASTAAT NIIHIN? MITEN TEET AIKAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ JA MITEN VASTAAT NIIHIN? 1. MILLOIN? KOSKA? 2. MIHIN AIKAAN? 3. MINÄ PÄIVÄNÄ? 4. MILLÄ VIIKOLLA? 5. MISSÄ KUUSSA? 6. MINÄ VUONNA? 7. MILLÄ VUOSIKYMMENELLÄ? 8. MILLÄ

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

KOSKEN KAIKU. Koski as. kyläyhdistys ry 27.1.2016 UUSI JOHTOKUNTALAINEN ANU HEISKANEN. Kylätalon jouluvalot syttyivät 1. adventtina.

KOSKEN KAIKU. Koski as. kyläyhdistys ry 27.1.2016 UUSI JOHTOKUNTALAINEN ANU HEISKANEN. Kylätalon jouluvalot syttyivät 1. adventtina. Koski as. kyläyhdistys ry 1/2016 27.1.2016 KOSKEN KAIKU Tervehdys Talvi on ottanut taas meida t syleilyynsa. On ollut vesisadetta, pakkasta ja luntakin on tullut. Jos viela saataisiin kunnon sa hko katko

Lisätiedot

VARHAISEN PUUTTUMISEN MERKIT KYSELYN TULOKSET MINNA IIVONEN SUSANNA VILAMAA HEIDI VIRTANEN NUVAV14S

VARHAISEN PUUTTUMISEN MERKIT KYSELYN TULOKSET MINNA IIVONEN SUSANNA VILAMAA HEIDI VIRTANEN NUVAV14S VARHAISEN PUUTTUMISEN MERKIT KYSELYN TULOKSET MINNA IIVONEN SUSANNA VILAMAA HEIDI VIRTANEN NUVAV14S PAIKALLA OLI ASIANTUNTIJOINA TOIMENSA PUOLESTA PAIKALLA OLIVAT HELI MANTILA A- KLINIKKA, TERO RÖNKKÖ

Lisätiedot

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme Kiinaraportti Sain kuulla lähdöstäni Kiinaan 3 viikkoa ennen matkan alkua ja siinä ajassa en ehtinyt edes alkaa jännittää koko matkaa. Meitä oli reissussa 4 muuta opiskelijaa lisäkseni. Shanghaihin saavuttua

Lisätiedot

Toiminnan tavoite ja kuvaus: Oppilaat kuuntelevat ja rakentavat kuvien avulla uudelleen tarinan

Toiminnan tavoite ja kuvaus: Oppilaat kuuntelevat ja rakentavat kuvien avulla uudelleen tarinan Harjoite 5: TARINAN MUODOSTAMINEN Toiminnan tavoite ja kuvaus: Oppilaat kuuntelevat ja rakentavat kuvien avulla uudelleen tarinan Tavoiteltavat osa-alueet: Kognitiivinen taso: P: Aikajärjestys, IR: Sarjan

Lisätiedot

LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja

LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja SYNTYMÄPÄIVÄTAIVAS (aapinen s. 114 125): JAKSOARVIOINTI, opettajan ohjeet Jaksoarvioinnin kolme ensimmäistä tehtävää ovat sanelutehtäviä ja ne tehdään

Lisätiedot

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu 2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu Jokaisella lapsella tulisi olla itsestään kuva yksilönä joka ei tarvitse ulkopuolista hyväksyntää ympäristöstään. Heillä

Lisätiedot

ISSN 0784-2503 1/2007. 100. Monirunkovenelehti. Otteita vuosien varrelta. proaprojekti etenee

ISSN 0784-2503 1/2007. 100. Monirunkovenelehti. Otteita vuosien varrelta. proaprojekti etenee ISSN 0784-2503 6 1/2007 Kaikkien aikojen 100. Otteita vuosien varrelta proaprojekti etenee Martin Hildebrand PUHEENJOHTAJAN P A L S T A Monirunkovenelehdellä alkaa olla ikää. Käsissänne on lehtemme tasan

Lisätiedot

Kuntalaisaloite kevytmaidon tarjoamiseksi kouluissa rasvattoman maidon kanssa /selvitys ykkösmaidon kokeilusta Pihtiputaan sivistystoimen keittiöissä

Kuntalaisaloite kevytmaidon tarjoamiseksi kouluissa rasvattoman maidon kanssa /selvitys ykkösmaidon kokeilusta Pihtiputaan sivistystoimen keittiöissä Kunnanhallitus 180 08.09.2014 Tekninen lautakunta 92 29.10.2014 Kunnanhallitus 239 17.11.2014 Kunnanvaltuusto 79 15.12.2014 Tekninen lautakunta 99 23.09.2015 Kuntalaisaloite kevytmaidon tarjoamiseksi kouluissa

Lisätiedot

lokakuu tiedote Laita viesti osoitteeseen info@espoonvapaaehtoisverkosto.fi kuukauden viimeisenä perjantaina.

lokakuu tiedote Laita viesti osoitteeseen info@espoonvapaaehtoisverkosto.fi kuukauden viimeisenä perjantaina. lokakuu tiedote Jos Sinulla on tiedotettavaa: kirjoita teksti suoraan sähköpostin viestiosaan, viestin pituus enintään 600 merkkiä, ei erikoismerkkejä ( VERSAALIA, kursiivia, lihavointeja, väriä yms.),

Lisätiedot

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA Aika: 10.12.2016 klo 15:00 Paikka: Allianssi talo, Asemapa a lliko nkatu 1, 00520 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS Esitys: Eurooppanuorten puheenjohtaja Jesse Ja a

Lisätiedot

HEHE VERSO15 Helpeen helistäjän leirilehti torstai 30.7.

HEHE VERSO15 Helpeen helistäjän leirilehti torstai 30.7. HEHE VERSO15 Helpeen helistäjän leirilehti torstai 30.7. SATAA, PAISTAA, SATAA, PAISTAA... Tä nä ä n voi todetä, että ilmässä on ollut väihtelevää pilvisyyttä - meidä n välmiuttämme on testättu 38 sekunnin

Lisätiedot

syksy 2015 kevät 2014

syksy 2015 kevät 2014 syksy 2015 kevät 2014 Kuva Keimiöltä 2014 /Helmi Neuvonen Vuoden tunnus: Armo tulkoon kaikkien niiden osaksi, jotka rakastavat Herraamme Jeesusta Kristusta, armo ja katoamattomuus. Ef. 6:24 Hyvä NNKY-väki

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU 1. Apuverbi vaatii seuraavan verbin määrämuotoon. Lisää verbi luettelosta ja taivuta se oikeaan muotoon. Voimme Me haluamme Uskallatteko te? Gurli-täti ei tahdo Et kai

Lisätiedot

Terveisiä Imatralta Poutapilvestä!

Terveisiä Imatralta Poutapilvestä! Terveisiä Imatralta Poutapilvestä! Nyt on jo kevät. Halusimme kertoa, kuinka kulunut talvi meillä sujui. Sää on ollut vaihteleva koko talven. Tällä hetkellä meidän pihalla on aika paljon lunta. Sää oli

Lisätiedot

Pablo-vaari pääsee hoivakotiin

Pablo-vaari pääsee hoivakotiin Pablo-vaari pääsee hoivakotiin Tämä on tarina kunnan hoivakodin rakentamisesta. Päättävistä kunnan sedistä ja tädeistä, hoivakotipaikkaa tarvitsevista vanhuksista ja hoivakotien rakentajasta. Tämä tarina

Lisätiedot

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Hei kotiväki! Kesä on tulossa ja sen mukana Järvenpään seurakunnan kesäleirit. Tervetuloa mukaan! Leireillä oppii paljon uusia asioita ja tapaa uusia ja vanhoja kavereita

Lisätiedot

CCI-sanomat 5 19.8.2014

CCI-sanomat 5 19.8.2014 Kyösti Meriläinen Aihe: VL: CCI-sanomat 4 / 28.7.2013 CCI-sanomat 5 19.8.2014 CCI-sanomat uudistuu Turun tuomiokirkon poika- ja koulutuskuoro Turun konservatorion poikakuoromuskari CCI-sanomissa tiedotetaan

Lisätiedot

Kiveen. hakattu 2/2013. Aleksis Kiven peruskoulu

Kiveen. hakattu 2/2013. Aleksis Kiven peruskoulu Kiveen hakattu 2/2013 Aleksis Kiven peruskoulu Sisällysluettelo Pääkirjoitus Minun proggikseni 3 Proggislogokilpailu 2013 5 Sarjakuvia 6 Koulu alkoi ja musiikki soi 10 Koululehti sai nimen 12 Lomatoivoituksia

Lisätiedot

Tuttuja hommia ja mukavaa puuhaa

Tuttuja hommia ja mukavaa puuhaa Maanantai 22.6. Hei olen Joni ja aloitin kesätyöt tänään. Päivä alkoi aamupäivästä kahdentoista pintaan perehdytyksellä työtoimista, sekä ohjeista blogin pitämisen suhteen. Loppu päivä menikin hyllyttäessä

Lisätiedot

Pääkirjoitus: Oppilaskunnan kuulumiset: Tässä ihana lukijamme uusin ViLu-numero.

Pääkirjoitus: Oppilaskunnan kuulumiset: Tässä ihana lukijamme uusin ViLu-numero. VILU Kevät 2016 Pääkirjoitus: Tässä ihana lukijamme uusin ViLu-numero. Penkkarit ja vanhojen tanssit menivät vilauksessa ja loma tulee vastaan, vaikka kuinka yrittäisit sitä vältellä. Luntakin on satanut,

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE TAMMIKUU 2013

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE TAMMIKUU 2013 PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE TAMMIKUU 2013 ARVOISAT LEIJONAT, LEOT, LADYT JA PUOLISOT KAUSI ON PUOLIVÄLISSÄ Kausi on ollut vauhdikas ja tapahtumarikas. Kiitokset klubeille ja jäsenille menneestä syksystä.

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Sanomalehtiviikko. KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. 2.-luokkalaisille. Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella

Sanomalehtiviikko. KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. 2.-luokkalaisille. Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella Sanomalehtiviikko KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. -luokkalaisille Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella MA Tänään katsomme ja kuuntelemme sanomalehteä. 1. Paljonko sanomalehti

Lisätiedot

LINNALA NEWS GALLUP: PARAS LAJI LIIKUNTATUNNEILLA UUTISIA LINNALASTA. Perjantaina 21.lokakuuta 2011. Sivu 2

LINNALA NEWS GALLUP: PARAS LAJI LIIKUNTATUNNEILLA UUTISIA LINNALASTA. Perjantaina 21.lokakuuta 2011. Sivu 2 LINNALA NEWS UUTISIA LINNALASTA GALLUP: PARAS LAJI LIIKUNTATUNNEILLA Sivu 2 Perjantaina 21. lokakuuta 2011 PÄÄKIRJOITUS OTA KANTAA Linnala News nettisivut on nyt avattu Kysely loi nettisivut Otso H., Casimir

Lisätiedot

JOULUN TUNNELMA. Ken saavuttaa nyt voi joulun tunnelmaa niin parhaimman lahjan hän itselleen näin saa.

JOULUN TUNNELMA. Ken saavuttaa nyt voi joulun tunnelmaa niin parhaimman lahjan hän itselleen näin saa. JOULUN TUNNELMA Nyt joulun kellot näin kaukaa soi, joulurauhaa julistaa. Äänet hiljentyvät kaupungin ja on kiire jäänyt taa. Nyt syttyy tähdet nuo miljoonat jokaiselle tuikkimaan. Jälleen kodeissa vain

Lisätiedot

KONKAKUMPU. Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista

KONKAKUMPU. Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista KONKAKUMPU Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista KONKAKUMPU Tarjolla hyvä elämä Fiskarsissa! Kuvittele että voisit saada parhaat palat sekä maaseudusta että kaupungista. Luonto ja historia olisivat lähellä,

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

HEHE VERSO15 Helpeen helistäjän leirilehti keskiviikko 29.7.

HEHE VERSO15 Helpeen helistäjän leirilehti keskiviikko 29.7. HEHE VERSO15 Helpeen helistäjän leirilehti keskiviikko 29.7. ARKIPÄIVÄ LEIRILLÄ Mä en tienny, et tä ä llä on nä in mielenkiintoistä ohjelmää. Ohimennen bongättu kommentti, jokä summää värmään monen äjätukset.

Lisätiedot

SOSIAALISESTI MONIMUOTOINEN KAUPUNKI. Liisa Häikiö & Liina Sointu Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tampereen yliopisto Ketterä kaupunki

SOSIAALISESTI MONIMUOTOINEN KAUPUNKI. Liisa Häikiö & Liina Sointu Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tampereen yliopisto Ketterä kaupunki SOSIAALISESTI MONIMUOTOINEN KAUPUNKI Liisa Häikiö & Liina Sointu Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tampereen yliopisto Ketterä kaupunki AAMUSTA ILTAAN ON KIINNI. JA YÖTKIN JOSKUS Se menikin sitten sillain,

Lisätiedot

KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA

KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA JÄSENLEHTI 1/2013 KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA Keski-Suomen Tanssin Ystävät KESTÄVÄT ry 1 KESKI-SUOMEN TANSSIN YSTÄVÄT KESTÄVÄT RY:N HALLITUS YLÄRIVI: Markku Kärkkäinen, jäsen, äänentoistolaitteet,

Lisätiedot

Hyvinvoinnin puolesta. Toiminnan suojelija: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö

Hyvinvoinnin puolesta. Toiminnan suojelija: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö Hyvinvoinnin puolesta Toiminnan suojelija: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö Johtava lasten liikuttaja Missio Edistää lasten sekä nuorten terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia liikunnan avulla Yli

Lisätiedot

Ma Tänään tutustumme sanomalehteen ja sen eri osastoihin.

Ma Tänään tutustumme sanomalehteen ja sen eri osastoihin. Ma Tänään tutustumme sanomalehteen ja sen eri osastoihin. 3. 4. Mitä sanomalehteä luet? Etsi lehdestä seuraavat perustiedot: a) lehden nimi b) ilmestymisnumero c) irtonumeron hinta d) päätoimittaja e)

Lisätiedot

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin.

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin. Objektiharjoituksia Harjoitus 1 Pane objekti oikeaan muotoon. 1. Ensin te kirjoitatte... TÄMÄ TESTI ja sitten annatte... PAPERI minulle. 2. Haluan... KUPPI - KAHVI. 3. Ostan... TUO MUSTA KENKÄ (mon.).

Lisätiedot

matsku 2 YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 2 YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku 2 HTEEN- JA VÄHENNSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSKU 2 Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo 0 h-tä suu-ri h-tä suu-ri htä suuri 4 1 h-teen-las-ku 0 5 Mi-tä puut-tuu?

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Minä päätin itse sitoa ankkurinköyden paikalle, johon laitetaan airot. Kun ankkuri upposi joen pohjaan ja heti

Minä päätin itse sitoa ankkurinköyden paikalle, johon laitetaan airot. Kun ankkuri upposi joen pohjaan ja heti Joki Minä asun omakotitalossa. Talo sijaitsee Kemijärven rannan lähellä. Talon ja rannan välimatka on noin 20 metriä. Tänä keväänä Kemijoen pinnan jää alkoi sulaa aikaisemmin kuin ennen. Kaiken jään sulamisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Minun elämäni. Mari Vehmanen, Laura Vesa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Minun elämäni. Mari Vehmanen, Laura Vesa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Minun elämäni Mari Vehmanen, Laura Vesa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Minulla on kehitysvamma Meitä kehitysvammaisia suomalaisia on iso joukko. Meidän on tavanomaista vaikeampi oppia ja ymmärtää asioita,

Lisätiedot

Quick Report. 1) Which DSC are you from? Text Responses. 2) Viestinta. Helsinki Finland Helsinki Helsinki Helsinki1 DSC

Quick Report. 1) Which DSC are you from? Text Responses. 2) Viestinta. Helsinki Finland Helsinki Helsinki Helsinki1 DSC Quick Report ) Which DSC are you from? Helsinki Finland Helsinki Helsinki Helsinki DSC ) Viestinta 5 Standard Deviation Responses Weighted Average DiEM5:n ja senet saatetaan tietoisiksi ajankohtaisista

Lisätiedot

Kolmannen luokan luokkalehti

Kolmannen luokan luokkalehti Kolmasluokkalainen 5 Pääkirjoitus 6 Sähkökatkos koulussa 8 Lumiluola 10 Erityisopettajan haastattelu 12 Rehtorin haastattelu 14 Maalivahti Miikka Kiprusoff 16 Kuviskerho 18 3. luokan sarjakuvia 3 Kolmasluokkalainen

Lisätiedot

Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt. oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä.

Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt. oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä. Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä. Heinolan Jääporatehdas esittelee ylpeänä uuden, modernin

Lisätiedot

VENESJÄRVEN KYLÄSANOMAT www.kankaanpaa.fi/venesjarvi Kesäkuu 2006

VENESJÄRVEN KYLÄSANOMAT www.kankaanpaa.fi/venesjarvi Kesäkuu 2006 VENESJÄRVEN KYLÄSANOMAT www.kankaanpaa.fi/venesjarvi Kesäkuu 2006 Puheenjohtajan palsta Hei kaikille venesjärveläisille ja lehden lukijoille. Nyt se ISOKESÄ vihdoin alkoi. Niin ainakin omat lapset sanoivat

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Lapland Hotel Sirkantähden viikko-ohjelma 11.1. 15.4.2016

Lapland Hotel Sirkantähden viikko-ohjelma 11.1. 15.4.2016 Lapland Hotel Sirkantähden viikko-ohjelma 11.1. 15.4.2016 Lapland Hotel Sirkantähden talven viikko-ohjelmassa nautitaan luonnon rauhasta, uusista kokemuksista, yhdessä tekemisestä ja Lapin tarinoista!

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot