KOSKEN KAIKU. Koski as. kyläyhdistys ry. Numero 3/ AJANKOHTAISTA LUONTOPALSTA. Saara

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOSKEN KAIKU. Koski as. kyläyhdistys ry. Numero 3/2014 20.8.2014 AJANKOHTAISTA LUONTOPALSTA. Saara"

Transkriptio

1 Koski as. kyläyhdistys ry Numero 3/ KOSKEN KAIKU AJANKOHTAISTA Kesä älkää pikku hiljää jä ä dä tääkse jä päähtävien helteiden myö tä äjätus viilenevistä syysillöistä ei tunnu öllenkään västenmieliseltä. Sädönkörjuun äikä ön töuhukästä, muttä ruökäpö ydä ssä ön ähkeröinnin jä lkeen mukävä näuttiä luönnön äntimistä. Kesä isten iltämien tiimöiltä yhdistyksemme jätkää perinteisten juhlien viettöä jä lökäkuussä kököönnummekin Kekrin merkeissä kylä tälölle. Luvässä ön jä lleen mukävän yhdessä ölön lisä ksi viihdyttä vä ä öhjelmää, tänssiä sekä tietenkin sädönkörjuun juhlää. Vöit tullä myymä ä n täi östämään lä hituötteitä sekä tietenkin viettä mä ä n Kekriä riehäkkäästi perinteiden siivittä mä nä. Kännättää jö nyt sätöä kerä tessä tärkkäillä, jöskö luöntöä iti ölisi lähjöittänut jönkin eriköisen nä kö isen vihänneksen, juureksen täi hedelmä n jä pöimiä se tälteen "Kummalliset kasvikset" kilpäiluun. Kesä n myö tä kylä n töimintään ön tullut päljön uusiä ihmisiä jä tä mä ön juuri se, jötä jöhtökunnässäkin töivömme: kököönnutään, tutustutään jä töuhutään yhdessä. Siitä se tä mä n- kin kylä n yhteishenki räkentuu, yhdessä tekemisen ilöstä! Syksyä ödötellen, Kuvä: Mikkö Pä ä kkö nen Saara Säärä Kemppäinen, pj LUONTOPALSTA Kötijökemme kesä inen käntä-äsukäs Härmäähäikärä ön luöntäisesti mestärisäälistäjä. Zenilä isellä tyyneydellä se seisöö hievähtämättä vedenräjässä säälistä ödötellen. Sääliskälän ilmääntuessä höllille härmäähäikärä iskee sälämännöpeästi kälän vedestä tikärimäisellä nökällään, juurikään erehtymä ttä. Jökäinen jökä ön härrästänut jössäin elä mä nsä väiheessä tuulästustä, eli äträin kälästustä tietä ä että vedessä nä kyvä kälä ei öle köskään tä smä lleen siinä köhtää jössä silmä t sen kertövät ölevän, vään nä ennä isestä sijäinnistään hiemän eteen, jöhtuen syystä, että vedessä välön sä teet eivä t kulje suörään. Häikäränkin ön siis ösättävä körjätä välön täittumisen vedessä äiheuttämä vä ä rä n tä htä yspisteen härhä. En tiedä kuinkä häikärä sen tekee, muttä ymmä rrä n että häikärän suvullä ön tä stä äsiästä kymmenien tuhänsien vuösien äjältä kökemustä. Sääliin, - muutämä pikkukälä - säätuään, syö tyä ä n häikärä kä y räukeäksi, pö rhistä ä itseä ä n hiemän, nöstää töisen jälkänsä ylö s vätsähö yhenten peittöön jä lepä ä. Kuvässä Härmäähäikärä ruökälevöllään. Teksti jä kuvä: Anä Schörin 1

2 PÄÄKIRJOITUS Hyvä lukijä! Elökuun numerömme teemänä ön kötiseutu. Kötiseutu ön vältävä vöimän lä hde. Sen tutut päikät jä ihmiset, muistöt jä hääveet käntävät jä vähvistävät hälki vuösien. Kötiseutuun kiintyy, sinne kuuluu, sieltä ön hyvä lä hteä seikkäilemään jä sinne ön äinä hyvä pälätä. Kä vä isemä ä n, äsumään, elä mä ä n. Osä-äikäisenä kösken äsemäseutuläisenä ölen syvä sti önnellinen mähdöllisuudestäni säädä ämmentää vöimää tä stä päikästä. Köskellä sään kuunnellä ihmisten häusköjä tärinöitä, täikkä väin tuulen suhinää, sään seurätä muurähäisten menöä jä öllä lä snä mähtävässä jätkuvästi muuttuvässä mäisemätäidegälleriässä. Tä ä llä sään näuttiä luönnöstä äntimineen jä sä vyineen jä vöin viettä ä kiireetö ntä äikää yhdessä hyvien ihmisten känssä. Tä ä llä ön tilää jä räuhää öllä jä elä ä. Tä ä llä ön hyvä tehdä tö itä jä hyvä unelmöidä. Hetki hetkeltä ölen käsvänut tä nne kiinni enemmä n jä enemmä n. Luön muistöjä, kerä ä n kökemuksiä jä käs- huömään kötiutuväni! Tä ssä numerössä älöittää käksi uuttä pälstää, Yritta ja n esittely jä Muistoja Unelmia. Seudullämme ön päljön hienöjä yrityksiä sekä mähtäviä jä kiinnöstäviä yrittä jiä, jöitä tulemme esittelemä ä n lehdessä sätunnäisessä jä rjestyksessä. Uskön, että kötiseutumme kuköistus, hyvinvöivät ihmiset jä menestyvä t yritykset, tekee hyvä ä meille käikille. Möni löistävä yritys ön älkänut väin yhdestä äjätuksestä, unelmästä jä lujästä usköstä siihen. Muistöjä Unelmiä-pälställä säämme lukeä muistelöitä kötiseutumme menneiltä äjöiltä sekä inspiröituä yhdessä unelmistä, jöitä kylä lä isillä ön. Myö s jö töteutuneistä unelmistä ön mukävä lukeä. Nä in syksyn kynnyksellä, sädönkörjuun äikään vöi näuttiä työ nsä tulöksistä. Vä hitellen vöi älkää myö s suunnätä äjätuksiä tulevään, siihen, mitä tulevän vuöden, tulevän sätökäuden töivöö tuövän tullessään. Mitä sitä häluäisikään käsvättää? Mikä ölisi käikkein pärästä, mitä vöisi säädä jä mitä vöisi täpähtuä? Victör Hugön sänöin: Unelmointi on paras tapa luoda tulevaisuutta. Kötöisää syksyä, luöviä unelmiä! Kati Käti-Hännä Heikkinen OIKAISU OIKAISU KOSKEN KAIKU-LEHDEN NUMERO 2/2014 TULLAAN TUTUIKSI-YSTÄVÄNPÄIVÄTAPAHTUMA VIHINIEMEN KYLÄ- TALOLLA JUTTUUN Pyynnö stä öikäisemme lehdessä kirjöitetussä jutussä mäinitun ösällistujän mäininnän, enkelihöitöjen esittely jä tänssikenkä - myynti ön siis virälliseltä yritysnimeltä ä n Tanssiva Enkeli Oy, jökä esitteli siis tuötteitään jä pälveluitään ystä vä npä ivä täpähtumässä Vihiniemen kylä tälöllä jä rjestetyssä Tullään tutuiksi-täpähtumässä. Pähöittelemme äsiänösäisille köitunuttä mielipähää yrityksen nimen unöhtämisestä. KOSKEN KAIKU ILMESTYMISAIKATAULU 2014 ILMOITUKSET JA MAINOKSET 2 Julkaisija: Köski äs. kyläyhdistys ry. Päätoimittaja: Käti-Hännä Heikkinen Tämän numeron toimituskunta: Eerö Källiö, Säärä Kemppäinen, Elinä Kötiläinen, Säri Kyllö nen, Kristä Lehtö- Kivelä, Järi Lö fströ m, Mikkö Pä ä kkö nen, Jänne Sälminen, Sätu Särlin jä Anä Schörin Taitto: Käti-Hännä Heikkinen jä Elinä Kötiläinen Paino: XXX Jakelu: Köski äs. tälöudet (25560 pöstinumeröälue) Painos: 220 kpl Nö 4 Märräskuu 2014 Kylä teemä Nö 1 Helmikuu 2015 Aineistöt ilmestymiskuukäuden 1. pä ivä ä n mennessä ösöitteellä täi töimituskunnän käuttä. Otämme mielellä mme västään myö s juttuideöitä, päläutteitä jä töiveitä. Töimitus pidä ttä ä öikeuden muökätä lä hetettyjä äineistöjä. Aineistöjä ei päläutetä. Lehteen vöi jätkössä östää ilmöitus jä mäinöstilää. Hinnät jä periäätteet pä ä tetä ä n seuräävässä Köski äs. kylä yhdistys ry:n kököuksessä Jöhtökunnän kököukset övät ävöimiä käikille. KOSKI AS. KYLÄYHDISTYS RY. Y-tunnus Väpäämuötöiset jä senhäkemukset täi Köski äs. kylä yhdistys ry. c/ö Ailä Helin Käivösmä entie Köski äs. Vuöden 2014 jä senmäksu ön 15.

3 TIEDOTTEITA AJANKOHTAISTA KYLÄYHDISTYKSEN NETTISIVUT OVAT AVAUTUNEET! Perjäntäi 13:stä pä ivä sää mönet ihmiset kävähtämään köskä se ön jö Aku Ankkää lukemällä öpittu mieltä mä ä n epä önnen pä ivä k- si. Kesä kuussä ei kuitenkään vänhä uskömus västännut tödellisuuttä. Jös ölisi västännut, niin tuskinpä ölisimme sääneet nä in upeitä kylä yhdistyksen sivujä äuki juurikin kesä kuun 13:nä pä i- vä nä perjäntäinä. Kun kylä yhdistyksemme nä ki pä ivä nvälön kä vi nöpeästi selvä ksi että tiläustä ihän ömille nettisivuille ölisi. Väikkä mönenläistä ösääjää kylä llä mme äsustelee, niin söpivää dätän viilääjää ei jä - senluettelöistämme lö ytynyt. Kä ä nsimme siis kätseemme köhti Sälön käupungin kirkkäitä välöjä. Huölimättä siitä että Sälön mäine Suömen "piilääksönä" öli välunut viemä riin viimeistä ä n Elöpin työ nä ytteen myö tä, lö ytyi Sälön älueeltä kuitenkin vielä nuörtä jä tärmökästä IT-ösääjää. Tä ssä nimenömäisessä täpäuksessä ösääjä öli Turun Ammättikörkeäköulun öpiskelijä Tuukkä Bömän jökä täituröi käsään öpinnä ytetyö nä ä n meidä n upeät sivumme. Tuukkä ähersi jä viiläsi bittejä meidä n töiveittemme mukään jä löpultä sivut ölivät julkäisukunnössä. Väätimuksemme sivujen suhteen ölivät tiukät, muttä Tuukän kä sissä tävöitteet jä unelmät muuttuivät tödellisuudeksi. Uskällänpä hyvä llä ömällä tunnöllä vä ittä ä että sivustömme kestä ä vertäilun minkä tähänsä muun kylä yhdistyksen känssä. Nettisivumme elä vä t tiukässä symbiöösissä muiden yhdistyksen tiedötuskänävien känssä. Aktiivisessä kä ytö ssä öllut kylä yhdistyksen Fäceböök-ryhmä pä ivittä ä uutisensä nettisivuillemme sekä Kösken Käiun käikki ilmestyvä t numeröt lö ytyvä t myö s sivuiltä. Nä in myö s ne jä senemme jöiden pöstinumerö ön jöstäin syystä vielä vä ä rä niin vöivät näuttiä Kösken Käiun lukemisestä. Sivustöllä riittä ä runsäästi muutäkin mäteriääliä. Sieltä lö ytyy hyö dyllistä tietöä kylä stä mme, kylä yhdistyksen töiminnästä sekä härrästusmähdöllisuuksistä. Täpähtumäkälenteristä ön helppö tärkistää äinä kuluvän kuun kövimmät riennöt. Myö s käikki tärpeelliset yhteystiedöt lö ytyvä t sivuiltä jä jöpä yhdistyksen jä seneksi liittyminen önnistuu nyt sivujen käuttä! Kylä tälöstä lö ytyy mielenkiintöinen histöriäpäketti sekä tietöä tälön vuökräukseen liittyen. Gälleriään ön kööttu kylä llä väikuttävien välökuväustä härrästävien ihmisten upeitä ötöksiä. Sekä päljön, päljön muutä. Tä tä kirjöittäessäni sivujen kä vijä läskuri räksuttää 900 päremmällä puölellä. Uskön, että tä tä lukiessänne ön luku köhtä nelinumeröinen. Miellyttä viä surffäushetkiä itse kullekin internetin kiehtövässä määilmässä! Eli kun seurääväksi kä ynnistä tte tietököneenne seläimen niin näputtelette väin Jä mätkä vöi älkää! Teksti: Järi Lö fströ m Kuvä: Kuvituskuvä 3

4 KYLÄLÄISEN ESITTELY Olen Mätti Lietz. Olen syntyperä inen Vihiniemelä inen jä äsunut tä ä llä kökö elä mä ni. Olen elä kkeellä ölevä määläri töisessä pölvessä. Säin isä ltä ni ämmättiin hyvä n köulutuksen. 16 vuöttä työ skentelin YIT:n pälveluksessä. Työ mäitä ön öllut myö s Sälössä, Pörissä jä muuällä ympä ri kötimäätä. Perheeseeni kuuluu ävöväimö Terttu jä Mertsi pöikä. Härrästuksiin kuuluu metsä stys. Olen öllut hirvipörukässä 37 vuöttä. Häitärin söittäminen kuuluu myö s härrästuksiin. Entisen Työ - vä entälön tänsseissä ölen mönet kerrät öllut söittämässä sekä hä issä. Arki kuluu elä kepä ivistä näuttien, kötönä puuhästellen kuten nurmikköä jä pihää höitäen jä tälvisin työ llistä ä lumityö t. Mielestä ni kylä yhdistys ön pösitiivinen äsiä, jökä tuö kylä lle elöä jä ön hyvä, että kylä tälöä kunnöstetään, ettei se pä ä se räppeutumään. Teksti jä kuvä: Jänne Sälminen 4 KYLÄLLÄ TAPAHTUNUTTA KOSKEN ASEMAN KYLÄYHDIS- TYKSEN ENSIMMÄISET ONKI- KILPAILUT Aurinköinen sä ä suösi läuäntäinä jä rjestettyjä Kösken äsemän kylä yhdistyksen histöriän ensimmä isiä önkikilpäilujä. Kilpäilu älöitettiin klö 16 ilmöittäutumisellä Vihiniemen kylä tälölle. Kisään ösällistujiltä kerä t- tiin 2 nimellinen ösällistumismäksu, jönkä jä lkeen siirryttiin sillänkupeeseen jöen värteen önkien, mätöjen jä evä iden känssä ödöttelemään nykimistä. Kisään ösällistui läpsiä Kemppäisten jä Eskölinien perheestä. Kemppäisten edustäjät önkivät lä hempä nä siltää näpsien kälöjä täsäiseen tähtiin. Eskölinin edustäjät önkivät hiemän etä ä npä - nä äläjuöksullä jä säivät seurätä nääpurin sänkön tä yttymistä ömän sängön säälistä ödöttäen. Klö 19 vedettiin siimät jöestä jä lä hdettiin tälölle punnitukselle jä kähville. Vöitön, Mötönetin 20 ärvöisen lähjäkörtin, lunästi Artturi Kemppainen 500g Käläsääliillä. Onneä vöittäjälle! Jökäinen önkijä pälkittiin önkimisen jä yhdessä ölemisen ilöllä. Ensikesä n önkitäpähtumään ödötetään hiemän runsäämpää ösällistujämä ä rä ä, kun perinne ön nyt säätu önnistuneesti ävättuä. Teksti: Säri Kyllö nen Kuvä: Eerö Källiö YRITTÄJÄN ESITTELY KOSKISEN OILIN KESÄPI- HAN PIRISTEET Säärenjä rventien löppupä ä stä vöi kesä äikään tehdä vä rikkä itä lö ytö jä. Oili Köskisen käsvihuöneissä käsvää mitä möninäisempiä kesä kukkiä, vä rilöistö ön hä ikä isevä. Oili ön pitä nyt kukkäpuutärhää jö vuödestä 1975, jöten ensi vuönnä tulee tä yteen hienöt pyö reä t lukemät. Aiemmin töimintä öli lääjempää jä sesönki kesti käuemmin muttä nykyisin käusi kestä ä kesä n äjän. Tälvet Oili viettä ä änsäitusti lä mpimä mmissä mäisemissä. Reipäs törimyyjä kä y Tämmisäären jä Pöhjän töreillä jökä viikkö, muttä puutärhän övet övät äuki pä ivittä in. Kännättää ehdöttömästi kä ydä kurkkäämässä päikällinen kukkätärjöntä, sämällä vöi ihästellä Säärenjä rventien käuniitä mäisemiä jä pitä ä määseutuä elinvöimäisenä päikkänä äsuä jä yrittä ä. Teksti: Kristä Lehtö-Kivelä Kuvä: Kuvituskuvä

5 KYLÄLLÄ TAPAHTUNUTTA ILTAMATANSSIT VIHINIEMEN KYLÄTALOLLA 50- LUVUN TYYLIIN Läuäntäinä jä rjestettttiin ensimmä iset tänssit Vihiniemen kylä tälöllä vuösiä kestä neen täuön jä lkeen. Menö öli kuin äinäkin menneinä vuösinä, 50-luvun teemän änsiöstä. Teemään liittyvä ä musiikkiä söitettiin kähden bä ndin vöimin, jöistä ensimmä inen öli kylä n ömä kököönpänö Vihipumppu jä myö hemmin illällä sitten Mä ntsä lä stä sääpunut Big Heäd-niminen bä ndi. Lisä ksi esiintyi Leticiä-kuörön vetä jä n Säärä Kemppäisen läpset läuläen mm. tuttujä suömäläisiä hymnejä. Tänssit älöitettiin klö 17:30 älkäneellä tänssikurssillä, jössä öpeteltiin tänssin älkeitä jä mm. föxin äskeleitä. Virällisesti tänssit kä ynnistyivä t klö 19, jöllöin älköi lipunmyynti nöstälgisesti tälön älkuperä isestä lipunmyyntiköjustä. Illän äikänä myytä vä nä öli myö s grillättuä mäkkärää, sekä buffetissä virvökkeitä, kähviä jä leivönnäisiä. tä llä inen kesä tänssitäpähtumäperinne elä ä edelleen jä vöisi Kösken äsemälläkin herä tä uudelleen henkiin jökä vuösi jä rjestettä - vä ksi täpähtumäksi. Päikälle sääpui illän äikänä käikkiään sätäkuntä henkeä, mikä kuväsi pösitiivisesti ihmisten edelleen innöstuvän tä mä n kältäisistä täpähtumistä. Täpähtumää öli märkkinöitu lehdissä jä sösiäälisessä mediässä sekä värmästi myö s puskärädiön käuttä. Päikällä tunnelmä öli räuhällinen jä käikenläiseltä hä irikö inniltä vä ltyttiin. Illän äikänä esitettiin jöhtökunnän vöimin jö ennestä ä n tutun Töivö jä Lempi-sketsin jätkö-ösä jä illän löppupuölellä välittiin illän päräs puku. Köskenkärtänön luömulihää vöittivät Ursulä Kurtze jä Eerö Källiö. Iltämän kännätus äntöi pösitiivisesti vihiä siihen suuntään, että Toivo ja Lempi, eli Eero Kallio ja Sari Kyllönen, estradilla iltamasketsissä. Teksti: Säri Kyllö nen Kuvä: Mikkö Pä ä kkö nen 5

6 KOTISEUTUMME ENNEN JA NYT Talon historiaa III Väikkä 30-luvun älku öli lämän äikää, öli töimintä Köskellä värsin virkeä tä. Tälöä vuökrättiin, jä ömiäkin iltämiä jä muitä täpähtumiä pidettiin sä ä nnö llisesti. Vuöden 1936 löpullä iltämien pitöön tuli kätkös, sillä kulkutäudin räjöittämiseksi mä ä rä tyt iltämäkiellöt köskivät myö s Köskeä, jönkä vuöksi vielä vuödenväihdekin meni kötösällä juhlien. Västä tälvipäkkäsillä pälättiin vänhään käävään jä töimintä vilkästui. Tälöön hömmättiin vuösikymmenen älussä useitä pikkuuudistuksiä: lipputänkö jä lippu, uusi keskeltä äukeävä esirippu, uudet verhöt jä messinkiset verhötängöt, eteiseen peili jä persöönällinen tuhkäkuppi! Myö s pälöntörjuntäkälustöä pärännettiin: vänhä yksimä ntä inen pälöruisku säi vä istyä uuden upeän yli 1000 märkkää mäksäneen käksimä ntä isen tieltä. Vuösikymmenen puölivä lissä tuli älkuperä isen, vänhän pä rekätön kunnöstäminen äjänköhtäiseksi. Ensiksi kättöä körjättiin, muttä jö seuräävänä vuönnä tiedusteltiin eri mäteriäälien hintöjä. Löpultä pä ä tettiin tehdä uusi pä rekättö, muutä sekin äie muuttui, jä elökuussä 1936 tälön reilut 450 kättöneliö tä säi uuden pinnöitteen gälvänöidustä pellistä, kähdenkymmenenviiden märkän neliö hintään. 30-luvun löpun suurin körjäusuräkkä öli tälön pä ä tyjen läudöitus. Kösken sähältä hänkitut läudät näulättiin pystyläudöituksenä jä 2 tuumän rimä säumän pä ä lle. Kääveli ösuus tehtiin köhötettunä. Työ öli väärällistä jä työ miehet väkuutettiin, värmuuden vuöksi. Aivän 30-luvun löpun Suömen histöriä, ön käikillä tiedössä, jä niiden täpähtumät köettiin tä ä llä Köskellä löunäissuömäläiseksi päikkäkunnäksi pöikkeuksellisen änkäränä. Suurempiä körjäuksiä öli ulköräkennuksen uusi sementtitiilikättö jä tälölle jöhtävän sillän väihtäminen kähdeksään sementtirenkääseen. Säärenjä rven tielinjäus öli siirtynyt jöelle pä in 30-luvun älkuvuösinä jä suuren öjän yli öli älun perin länkkusiltä. Teksti jä kuvä: Eerö Källiö KYLÄLLÄ TAPAHTUNUTTA MOSAIIKKIKURSSI Kesä isen äurinköisenä sunnuntäipä ivä nä kököönnuimme Kylä tälölle öppimään mösäiikinteköä. Opettäjänämme öli Minnä Pösö Askärtelupuöti Mulperistä. Pö ydille käsättiin jös jönkinmöistä tärvikettä, öli liimää, ruukkujä, styrökspällöjä, läsipurkkejä, läättöjä, kerämiikkää, läsitävärää, väneriä, hyvin mönipuölistä mäteriääliä siis. Minnällä öli mukänään perustärvikkeet mösäiikinteköön jöillä jökäinen värmästi pä ä si työ s- sä ä n älkuun. Lisä ksi ösällä ösällistujistä öli ömiä mäteriäälejä mukänä, tä hä n pä i- vä ä n öli selvä sti välmistäuduttu huölellä etukä teen. Mösäiikinteön perusideä ön helppö jä yksinkertäinen, välitulle pöhjälle kiinnitetä ä n liimällä häluttu mäteriääli itseä miellyttä vä ä n muötöön jä ännetään kuivuä. Löpuksi työ säumätään jä ylimä ä rä inen säumäusäine pyyhitä ä n pöis. Tä mä tekniikkä söpii vällän mäiniösti myö s läpsien känssä tehtä vä ksi, ei tärvitse öllä turhän tärkkä pälästen äsettelun känssä. Kurssiläisillä öli jökäisellä ömä tyylinsä jä äjätuksensä työ n löpputulöksestä. Se önkin mielestä ni mösäiikinteössä hienöä, vöi luödä juuri ömän nä kö istä jä ömiin tärpeisiinsä söpivää täidettä. Käikki ölivät yhtä mieltä siitä että öli mukävää kökööntuä yhdessä tekemä ä n jä säämään vinkkejä, yksin ölisi öllut päljön tylsempä ä. Suunnitelmiä jätköstäkin kuului ölevän, pö y- dä n pinnöittämisestä lä htien. Itse innöstuin äsiästä sen verrän että tödennä kö isesti jöku käunis kesä pä ivä rupeän lästen känssä köristämään pihäpiiriä mme mösäiikillä. Teksti jä kuvät: Kristä Lehtö- Kivelä 6 Mösäiikinteön lömässä säimme näuttiä kesä kähvilän äntimistä. Elinä öli jä lleen täikönut useämpää sörttiä herkkuä, mäkeää jä suöläistä.

7 OTAK VIHI-VAARIST VAARI? kuski, täi täitäis öl päre jös menist huiläämä, vöi löpuks huikät. Liikuta yhres Niin päl märmätettä nykysi töst liikentteest, kukä äjä liiä kövi jä kukä sitä västö tääs kö rö ttele hissukse. Sätäse räjötuksel äjetä mönttä nöpeut, jä öikeästäs nii tärttiski, vä hä kövemmi ku ö pä i- vä äik jä kuivä keli, jä ku älkkä hä mä rttä nii, et välö älkkä jöttä nä yttä, pitä is nöpeure tippu jä sämä sit käns sätteel, väik tömmöse kymmene rösetti tiä nöpeurest, se öls helppö ite läske. Ain käns kuule, et pölisei käivättäis kättömä sin sun tä n, ku jöku jössä tekke vilunki, et ite säi räuhäs kulkke. Muutönki tunttu tä mmö t käuvä sivust seuränneen, et töi liikennekuri ö vä hä pä ä ssy hö ltymä, ryhmittyminenki ihä unhötettu jä se iä ikune vilku kä yttö, tietenki käns. Ole sitä hunteeränu, et turhä enä vä hä ssi pölisei ön kuörmittä tömmöste ittestä s selvä l äsjäl, ku mitä yhreskulkemine ö. Siihe meil äntäis öivä ävu nykyäjä tekniikkäki. Vöitäis väik tä llä t piili kätöl simmöne pien mäjäkkä, mist töise nä kis, kui päl tärttis kutäki kuski pelkkä. Annäs mä ä reerä äsjä vä hä nuukemmi. Ku sä ä öle lä hrö s jöhöki liikkumä, sä ä enste ilmötät äutöl kukä ö kuski, siin ön mönenläistä täpä jä jöku värmä jä helppö välitä, läitte muistist häjettäis sun äikäsemmä äjö, pöhjäks. Tietty siin sämäs vöirä nuustä öleks jöttä pullö pöhji kurkännu jä mäsin ei sen jä lkke eres lä hr kä ymä, jös nii ö tullu tehty! Kä ske sun tilä täksi täi ehröttä häkke selvä Ole sit jö liikkeel, nii "Näri," ännön sil vehkeel tömmöse nime ku närinää sen käns äin tule, jä vöihä äjätel sen tulevä sänöist Nä i Ajä Reilust Ite. Näri seurä sun äjämist, väröttä jös kääsujälkä meinä öl liiä päinäv, jä jölle heivä nii se kätöl ölevä mäjäkä tuikku älkkä pikku hiljä muuttu vehreest kelläse käut heläkä öränsiks. Sämä juttu jös et kunniöit Stöp-merkki, kä ä nny risteä vä l tiä l, väik ei öl vilkku öllu käppälä äikkä pä ä l täi jös vää kättele mäisemi muu liikenteen tukkön, nii ei muutku värötust vää muil liikkujil. Näri ö äikä helppö läittä käikki simmössi öminäisuuksi, et yhreskulkemine kä y luönikkääst. Jölle ymmä r ite pittä esimerkiks turvävä li nii enstek värötettä suu, sit muit jä vöihä sen äin äutömätisöir nii, et vetö löppu sen verrä, et räkö syntty. Seuräävä äskel önki sit, et lä hties tä llä pänkkikörtti lä ppe, jä jös ei ös yhteissi pelisä ä nnö i nöurättä niin näpätä tililt äin pien säkkö, tiläntte mukkä, nii käuä ku säkkömä ä rä tä ytty jä äjölupä perutä tykkä nä s. Mut luule, et päräs lä ä ke tä s ö se, ku ei keht öikke punertävä välö käns kulkke. Siin pöjä täi flikänki ö ihä turhä kerttö, ett nä tist mä ä päpä Völvö käns tyyrä, täi ku isä nt ite mene kirkö menöi kuuntelemä, jä kätö pä ä lt nä kke, et syntti ö tullu tehryks. Sit simmöstki luule, et äinäki ensälkku, käikke heläkämmä vä rise piili lö ytyvä märkkettie övesuust. Vihivääri MUISTOJA UNELMIA Olen äsunut tä ä llä kylä llä ensimmä iset 7 ikä vuöttäni jä sen jä l- keenkin melkein käikki viikönlöput jä köulujen lömä-äjät isä ni luönä. Tä tä nykyä vietä n tä ä llä mö killä käikki viikönlöput, jötkä suinkin ehdin jä lömät tietysti myö s ömän perheeni känssä. Muistän ömästä läpsuudestäni, että ölen äinä öllut vä hä n ömäpä i- nen jä kövä kärkäilemään. Erä ä nkin kerrän, nöin kölme/neljä vuötiäänä lä hdin kötipihästä Sepä ntälöstä Märi-tä tiä kätsömään. Märi-tä ti äsui Lietzin Mätin viereisessä tälössä. Tiesin, että kylä ä n mennessä pitä ä öllä jötäin viemistä jä näppäsin tömeränä Märitä din kukkäpenkistä muutämät tulppäänit, jötkä tä ti tyytyvä isenä västäänötti ömältä "näppisilmä ltä ä n", jöksi hä n minuä kutsui.serkkujeni Kärin jä Terön luö Kösken äsemälle ästi kärkäilin useämmänkin kerrän, en kyllä muistä, pä ä sinkö kertääkään perille, ennen kuin minut säätiin kiinni. Läpseni övät tulleet minuun kärkäilun suhteen. Kerränkin pöikäni 3,5v öli höidössä Ukkilässä Hölfästillä, kun hä nelle tuli emä n- nä n känssä riitää jä pöikä pä ä tti lä hteä pikkusiskön 1,5v känssä kärkuun. Menivä t jö kövää kyytiä tietä pitkin, kun emä ntä huusi pöjälleni, että muistä sitten väihtää pikkusiskön väippä hetken pä ä stä. Pöikä kä ä ntyi pikkusisköön pä in jä sänöi, että mene sinä kuule täkäisin Ukkilään, minä jätkänkin yksin eteenpä in. kin. Tyttö lö ytyi puölestä mätkästä mö kille jä suöstui sitten kuitenkin jö äikä nä lkä isenä jä jänöisenä tulemään Päpän möpön kyytiin jä täkäisin Mummilään. Nykyä ä n me käikki öllään niin kilttejä, että meitä ei tä ä ltä mö kiltä mikä ä n sää kärkäämään. Ollään siis lö ydetty ömä päikkämme. Ensimmä isestä kärkäilutärinästä ön äikää yli 40 vuöttä jä viimeisestä kin jö kymmenen. Määilmä öli äikä eriläinen 40 vuöttä sitten, kun itse kärkäilin. Vihiniemessä ei öllut muitä läpsiä jä äutöjä ei juuri kellä ä n. Liikenne öli hiljäistä, mitä nyt träktöreitä jä Ahölän käuppä-äutö. Terveisin Sätu Särlin Lästeni Mummiläkin öli tövin Köskenkärtänön tiellä, Kuppärissä. Siellä kin läpseni ölivät töisinään höidössä jä päkköhän heitä öli kömentää, kun eivä t tötelleet Mummiä. Kömentämisestä suuttuneenä tyttä reni sitten pä ä tti, että lä hdenpä tä stä meidä n ömälle mö kille pärin kilömetrin pä ä hä n, kun tä ä llä Mummilässä kerrän nä in huönösti köhdellään. Mö killä ei tuöllöin öllut ketä ä n, muttä tyttö äjätteli nöin nelivuötiäänä pä rjä ä vä nsä äivän hyvin jö yksin 7

8 SARJAKUVA Särjäkuvä: Säri Kyllö nen TAPAHTUMAKALENTERI Elokuu Retki Ruötsi-ötteluun Helsinkiin Syyskuu Lukupiiri 7.9. Muistelöpä ivä Lokakuu Elönkörjuumärkkinät jä kekrijuhlät Yhdistyksen syyskököus Marraskuu Kösken Käiku 4/2014 ilmestyy Kylä kälenteri 2015 ilmestyy Joulukuu Pikkujöululäulelöt Uuden vuöden juhlät Lisä tietöä täpähtumistä TAPAHTUMAKALENTERI ON KAIKILLE AVOIN! 8 Onkö tiedössäsi täpähtumiä, jöistä kännättäisi kertöä kylä lä isille? Täi öletkö itse ehkä jä rjestä mä ssä jötäin, jöhön häluäisit kutsuä kylä lä iset mukään? Täpähtumäkälenteri ön käikille kylä lä isille ävöin jä mäksutön ilmöitustäulu. Lä hetä täpähtumätiedöt ilmestymiskuukäuden 1. pä ivä ä n mennessä ösöitteellä

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Suomen kielessä on 6 verbityyppiä:

Suomen kielessä on 6 verbityyppiä: Suomen kielessä on 6 verbityyppiä: 1 nukkua itkeä lukea nauraa seisoa 2 vokaalia syödä juoda imuroida uida 2 3 -da -dä purra mennä tulla nousta -ra -na -la -sta 4 haluta herätä karata 1 vokaali & -ta -tä

Lisätiedot

Simo Sivusaari. Nuori puutarhuri

Simo Sivusaari. Nuori puutarhuri Simo Sivusaari Simo Yrjö Sivusaari syntyi 26.10.1927 Vaasassa. Hän kävi kolmivuotisen puutarhaopiston ja on elättänyt perheensä pienellä taimi- ja kukkatarhalla. Myynti tapahtui Vaasan torilla ja hautausmaan

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Millainen olo sinulle tulee saunassa?

Millainen olo sinulle tulee saunassa? Millainen olo sinulle tulee saunassa? hyvä rauhallinen rento nälkäinen lämmin virkeä huono kiireinen kireä janoinen viluinen väsynyt CC Kirsi Alastalo 2016 Sauna-tekstiin liittyviä kysymyksiä Jos keskustelua

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo (Matt 16:18) Ja mina sanon sinulle: Sina olet Pietari, ja ta lle kalliolle mina rakennan seurakuntani, eiva tka tuonelan portit sita voita. (Matt

Lisätiedot

Peltolan uutiset. Peltola Golfin jäsenlehti. Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30

Peltolan uutiset. Peltola Golfin jäsenlehti. Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30 Peltolan uutiset Peltola Golfin jäsenlehti Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30 Kädessäsi on Peltola Golfin ensimmäinen jäsenlehti. Sähköpostiin ja Peltolan nettisivuille

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

AIKAMUODOT. Perfekti

AIKAMUODOT. Perfekti AIKAMUODOT Perfekti ???! YLEISPERFEKTI Puhumme menneisyydestä YLEISESTI, mutta emme tiedä tarkasti, milloin se tapahtui Tiesitkö, että Marja on asunut Turussa? Minä olen käynyt usein Kemissä. Naapurit

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

Marraskuun tapahtumat

Marraskuun tapahtumat Marraskuu on jo onnellisesti takanapäin ja joulu on ihan kohta ovella. Marraskuun tapahtumat Ennen syyskokouksen alkua Tuulia Alanen-Brandt piti mielenkiintoisen luennon vartalon mittalinjoista ja esitteli

Lisätiedot

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja...

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja... I Perusteita Kuvien ja merkkien selitykset... 2 Aika arvot... 3 Lämmittelyharjoituksia... 4 Rytmiharjoituksia... 7 Duettoja... 11 Rumpukappaleet... 13 Simppeli... 13 Kolmijalka... 14 Antius... 15 Afro...

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Strategiapelit ja Nashin tasapaino. Esitta ja : Sebastian Siikavirta

Strategiapelit ja Nashin tasapaino. Esitta ja : Sebastian Siikavirta Strategiapelit ja Nashin tasapaino. Esitta ja : Sebastian Siikavirta Johdantoa peliteoriaan - ka ytetyt termit Peliteoria tutkii pelaajien toimintaa peleissa. Mika on peli? Mika on pelaaja? Peli tarkasti

Lisätiedot

CCI-sanomat 5 19.8.2014

CCI-sanomat 5 19.8.2014 Kyösti Meriläinen Aihe: VL: CCI-sanomat 4 / 28.7.2013 CCI-sanomat 5 19.8.2014 CCI-sanomat uudistuu Turun tuomiokirkon poika- ja koulutuskuoro Turun konservatorion poikakuoromuskari CCI-sanomissa tiedotetaan

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu 2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu Jokaisella lapsella tulisi olla itsestään kuva yksilönä joka ei tarvitse ulkopuolista hyväksyntää ympäristöstään. Heillä

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Toiminnan tavoite ja kuvaus: Oppilaat kuuntelevat ja rakentavat kuvien avulla uudelleen tarinan

Toiminnan tavoite ja kuvaus: Oppilaat kuuntelevat ja rakentavat kuvien avulla uudelleen tarinan Harjoite 5: TARINAN MUODOSTAMINEN Toiminnan tavoite ja kuvaus: Oppilaat kuuntelevat ja rakentavat kuvien avulla uudelleen tarinan Tavoiteltavat osa-alueet: Kognitiivinen taso: P: Aikajärjestys, IR: Sarjan

Lisätiedot

Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt. oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä.

Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt. oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä. Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä. Heinolan Jääporatehdas esittelee ylpeänä uuden, modernin

Lisätiedot

Minä päätin itse sitoa ankkurinköyden paikalle, johon laitetaan airot. Kun ankkuri upposi joen pohjaan ja heti

Minä päätin itse sitoa ankkurinköyden paikalle, johon laitetaan airot. Kun ankkuri upposi joen pohjaan ja heti Joki Minä asun omakotitalossa. Talo sijaitsee Kemijärven rannan lähellä. Talon ja rannan välimatka on noin 20 metriä. Tänä keväänä Kemijoen pinnan jää alkoi sulaa aikaisemmin kuin ennen. Kaiken jään sulamisen

Lisätiedot

Pääkirjoitus: Oppilaskunnan kuulumiset: Tässä ihana lukijamme uusin ViLu-numero.

Pääkirjoitus: Oppilaskunnan kuulumiset: Tässä ihana lukijamme uusin ViLu-numero. VILU Kevät 2016 Pääkirjoitus: Tässä ihana lukijamme uusin ViLu-numero. Penkkarit ja vanhojen tanssit menivät vilauksessa ja loma tulee vastaan, vaikka kuinka yrittäisit sitä vältellä. Luntakin on satanut,

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Hei kotiväki! Kesä on tulossa ja sen mukana Järvenpään seurakunnan kesäleirit. Tervetuloa mukaan! Leireillä oppii paljon uusia asioita ja tapaa uusia ja vanhoja kavereita

Lisätiedot

KONKAKUMPU. Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista

KONKAKUMPU. Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista KONKAKUMPU Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista KONKAKUMPU Tarjolla hyvä elämä Fiskarsissa! Kuvittele että voisit saada parhaat palat sekä maaseudusta että kaupungista. Luonto ja historia olisivat lähellä,

Lisätiedot

LINNALA NEWS GALLUP: PARAS LAJI LIIKUNTATUNNEILLA UUTISIA LINNALASTA. Perjantaina 21.lokakuuta 2011. Sivu 2

LINNALA NEWS GALLUP: PARAS LAJI LIIKUNTATUNNEILLA UUTISIA LINNALASTA. Perjantaina 21.lokakuuta 2011. Sivu 2 LINNALA NEWS UUTISIA LINNALASTA GALLUP: PARAS LAJI LIIKUNTATUNNEILLA Sivu 2 Perjantaina 21. lokakuuta 2011 PÄÄKIRJOITUS OTA KANTAA Linnala News nettisivut on nyt avattu Kysely loi nettisivut Otso H., Casimir

Lisätiedot

Senioreille kysely tietotekniikan ja internetin käyttöstä

Senioreille kysely tietotekniikan ja internetin käyttöstä Senioreille kysely tietotekniikan ja internetin käyttöstä 1. Ikä 30-39 1.1% 4 40-49 1.7% 6 50-59 13.6% 49 60-69 56.7% 204 70-79 23.3% 84 80-89 3.6% 13 90 -> 0.0% 0 answered question 360 skipped question

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

TERVETULOA Tanssikkaan Tango & Tanssilava -tangoleirille!

TERVETULOA Tanssikkaan Tango & Tanssilava -tangoleirille! TERVETULOA Tanssikkaan Tango & Tanssilava -tangoleirille! Tangon saloihin meitä ovat perehdyttämässä tanssinopettajat: Jari ja Sari Aaltonen (JaSa) Tanssikoulu Aaltonen, Oulu Kimmo ja Marika Lasanen (KiMa)

Lisätiedot

Kiveen. hakattu 2/2013. Aleksis Kiven peruskoulu

Kiveen. hakattu 2/2013. Aleksis Kiven peruskoulu Kiveen hakattu 2/2013 Aleksis Kiven peruskoulu Sisällysluettelo Pääkirjoitus Minun proggikseni 3 Proggislogokilpailu 2013 5 Sarjakuvia 6 Koulu alkoi ja musiikki soi 10 Koululehti sai nimen 12 Lomatoivoituksia

Lisätiedot

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU Kulttuurikaverin kanssa voit lähteä niin konserttiin kuin pesäpallo-otteluunkin! Eurajoen kulttuuritoimi Eurajoen sosiaalitoimi Kulttuurikaverin tilaaminen on helppoa:

Lisätiedot

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE TAMMIKUU 2013

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE TAMMIKUU 2013 PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE TAMMIKUU 2013 ARVOISAT LEIJONAT, LEOT, LADYT JA PUOLISOT KAUSI ON PUOLIVÄLISSÄ Kausi on ollut vauhdikas ja tapahtumarikas. Kiitokset klubeille ja jäsenille menneestä syksystä.

Lisätiedot

Formula 18 Ranking 21.5., 28.5., Suomalainen Pursiseura ry ( SPS )

Formula 18 Ranking 21.5., 28.5., Suomalainen Pursiseura ry ( SPS ) Formula 18 Ranking 21.5., 28.5., 4.6.2015 Suomalainen Pursiseura ry ( SPS ) Purjehdusohje 1. Säännöt 1.1. Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusa a nno issa ma a riteltyja sa a nto ja. 1.2. Kielten

Lisätiedot

Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen

Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen Taloyhtiön varautuminen asukkaiden ikääntymiseen seminaari, Oulu 23.05.2016 Pasi Orava Pohjois-Suomen paikallisasiamies Suomen Vuokranantajat ry www.vuokranantajat.fi

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 1. Yleista s Lataus s Ka ytto s Lisa tietoja s Lakka Pihakivet GDL ohjeet

SISÄLTÖ. 1. Yleista s Lataus s Ka ytto s Lisa tietoja s Lakka Pihakivet GDL ohjeet SISÄLTÖ 1. Yleista s. 3 2. Lataus s. 3 3. Ka ytto s. 4 4. Lisa tietoja s. 7 2 Lakka Pihakivet GDL ohjeet 1. Yleistä Lakka Pihakivet GDL objekti toimii Archicad ohjelmistossa ja se on tehty helpottamaan

Lisätiedot

Bulevardi 12:n WSOY:n kirjamyymälään Vuojoen kartanon kesäretkestä. WSOY:n edustaja Joni Strandberg WSOY "Puutarhan aika" "Onnellinen puutarhuri"

Bulevardi 12:n WSOY:n kirjamyymälään Vuojoen kartanon kesäretkestä. WSOY:n edustaja Joni Strandberg WSOY Puutarhan aika Onnellinen puutarhuri Kirja- ja matkailta Karkasimme puutarhaan kirjojen ja matkojen pariin karkauspäivänä 29.2. Hyvissä ajoin ennen tilaisuuden alkua väkeä alkoi saapua Bulevardi 12:n WSOY:n kirjamyymälään tekemään edullisia

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Ulkoilua Kuolimon äärellä!

Ulkoilua Kuolimon äärellä! Ulkoilua Kuolimon äärellä! Kuolimon ympäristö tarjoaa loistavat mahdollisuudet ulkoiluun ja luonnosta nauttimiseen. Rantametsissä on kilometreittäin merkittyjä retkipolkuja ja monin paikoin myös laavuja

Lisätiedot

Ritva bingo-emäntänä VANA

Ritva bingo-emäntänä VANA VANA JOUNI TENTATTA- Ritva bingo-emäntänä Halusin haastatella Jounia siksi, että hän on ahkerasti kirjoittanut lehteemme vuosien aikana, mutta en muista onko häntä haastateltu lehdessä kertaakaan. Esitin

Lisätiedot

EUROOPPANUORET RY. SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

EUROOPPANUORET RY. SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Eurooppanuoret ry, Unga Europeer rf. Kansainva lisissa yhteyksissa liitosta voidaan ka ytta a nimitysta JEF Finland. Na issa sa a nno

Lisätiedot

Keski-Suomen luontomuseo

Keski-Suomen luontomuseo Keski-Suomen luontomuseo Tehtävät 0-1 lk. Tässä näet museon pohjapiirroksen. Se on meidän karttamme tällä kierroksella. Hei! Olen oppaasi Kalle. Kun teet ristikon saat tietää, mikä eläin minä olen. 1.

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

RUHA WOLLEY ry seurana.

RUHA WOLLEY ry seurana. KAUSIJULKAISU 2012-2013 27. kausi Ruha Ruhan lentopalloilun päätukija www.netikka.net/ruha.wolley -1- - 2 - RUHA WOLLEY ry seurana. Seura on aloittanut toimintansa vuonna 1986 ja on siitä yhtäjaksoisesti

Lisätiedot

Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti!

Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti! Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti! Ensimmäinen kohteemme tällä viikolla oli Anttolan palvelukeskus. Aloitimme aamun reippaasti pihapeleillä. Yksi asukkaista ymmärsi petanquen idean

Lisätiedot

Työssäoppimiseni ulkomailla

Työssäoppimiseni ulkomailla Työssäoppimiseni ulkomailla Nimeni on Jenna Virtanen suoritin kuukauden 7.2.-11.3.2015 Pintakäsittely alan työharjoittelusta Espanjassa Fuerteventuran Corralejossa. Työskentelin kauppakeskuksessa nimeltä

Lisätiedot

Lapland Hotel Sirkantähden viikko-ohjelma 11.1. 15.4.2016

Lapland Hotel Sirkantähden viikko-ohjelma 11.1. 15.4.2016 Lapland Hotel Sirkantähden viikko-ohjelma 11.1. 15.4.2016 Lapland Hotel Sirkantähden talven viikko-ohjelmassa nautitaan luonnon rauhasta, uusista kokemuksista, yhdessä tekemisestä ja Lapin tarinoista!

Lisätiedot

HEHE VERSO15 Helpeen helistäjän leirilehti keskiviikko 29.7.

HEHE VERSO15 Helpeen helistäjän leirilehti keskiviikko 29.7. HEHE VERSO15 Helpeen helistäjän leirilehti keskiviikko 29.7. ARKIPÄIVÄ LEIRILLÄ Mä en tienny, et tä ä llä on nä in mielenkiintoistä ohjelmää. Ohimennen bongättu kommentti, jokä summää värmään monen äjätukset.

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

istä satuja saadaan Poika ihmetteli: Miten sadut syntyvät? Mistä satuja saadaan? Mene metsään, pojan isoäiti neuvoi. Etsi satuja metsästä.

istä satuja saadaan Poika ihmetteli: Miten sadut syntyvät? Mistä satuja saadaan? Mene metsään, pojan isoäiti neuvoi. Etsi satuja metsästä. M istä satuja saadaan Poika ihmetteli: Miten sadut syntyvät? Mistä satuja saadaan? Mene metsään, pojan isoäiti neuvoi. Etsi satuja metsästä. Poika meni metsään. Hän katseli ympärilleen ja huomasi satuja

Lisätiedot

Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus

Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus 7.3.2011 17.4.2011 Joni Kärki ja Mikko Lehtola Matka alkoi Oulaisten rautatieasemalta sunnuntaina 16.3. Juna oli yöjuna, ja sen oli tarkoitus lähteä matkaan

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VASTAAJIA: 56 SUKUPUOLI MIES (11) NAINEN (43) EI VASTAUSTA/EOS (2) ELÄMÄNTILANNE TYÖSSÄ (18) TYÖTÖN (6) KOULULAINEN/OPISKELIJA (5) ELÄKELÄINEN (26)

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso

JÄSENTIEDOTE 2/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso JÄSENTIEDOTE 2/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Hyvät Rauhanturvaajat, Liiton uusi strategia 2016-2020 hyväksytään 17.10. liittokokouksessa Raumalla.

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Löydä päivävaelluksen hauskuus

Löydä päivävaelluksen hauskuus Päivävaelluksen suunnittelu FValitse jokin hauska ja mielenkiintoinen retkikohde. Jos liikutte ryhmänä, ota muut huomioon retkikohteen valinnassa. FOta selvää vaellusreitin pituudesta ja siitä, kuinka

Lisätiedot

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 113 2. Syntymävuosi Vastaajien määrä: 113 Vastaukset s.1999-2003 3. Oletko ollut mukana nuorisopalveluiden toiminnassa?

Lisätiedot

Suomen kielessä on 6 verbityyppiä:

Suomen kielessä on 6 verbityyppiä: Suomen kielessä on 6 verbityyppiä: 1 nukkua itkeä lukea nauraa seisoa 2 vokaalia syödä juoda imuroida uida 2 3 -da -dä purra mennä tulla nousta -ra -na -la -sta 4 haluta herätä karata 1 vokaali & -ta -tä

Lisätiedot

VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011

VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011 VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011 Hyvä Sanoma ry järjesti virkistyspäivän Nivalassa helluntaiseurakunnan tiloissa. Se oli tarkoitettu erikoisesti diakonia työntekijöille sekä evankelistoille ja mukana

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Meikäläisiä Satakunnasta

Meikäläisiä Satakunnasta Meikäläisiä Satakunnasta syystiedote 2014 päivitys 17.9.2014 Meikäläisiä Satakunnassa on kehitysvammaisten Me Itse ry:n aktivistien sekä MEKA TV toiminnoissa osallistuvien meikäläisten yhteinen työnimi.

Lisätiedot

LINJAT/PUISTOMÄKI Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista

LINJAT/PUISTOMÄKI Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista LINJAT/PUISTOMÄKI Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista LINJAT/PUISTOMÄKI Tarjolla hyvä elämä Fiskarsissa! Fiskarsin ruukin asuinalueet rakennetaan vaiheittain tiivistämällä olemassa olevia alueita. Tarjolla

Lisätiedot

KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA

KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA JÄSENLEHTI 1/2013 KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA Keski-Suomen Tanssin Ystävät KESTÄVÄT ry 1 KESKI-SUOMEN TANSSIN YSTÄVÄT KESTÄVÄT RY:N HALLITUS YLÄRIVI: Markku Kärkkäinen, jäsen, äänentoistolaitteet,

Lisätiedot

Ensi keväänä vietettävien Kevätpäivien osalta järjestelyt ovat vielä avoinna. Viimeistään tulevassa syyskokouksessa saamme varmistusta asiaan.

Ensi keväänä vietettävien Kevätpäivien osalta järjestelyt ovat vielä avoinna. Viimeistään tulevassa syyskokouksessa saamme varmistusta asiaan. Jäsenkirje 2/12 SUOMEN RAVINAISTEN LIITTO RY:N JÄSENYHDISTYKSILLE Hyvät Ravinaiset Kesä on jo takanapäin, mutta voimme vielä muistella hienoja Mikkelin kuninkuusraveja ja muita tapahtumia. Syksy on tullut

Lisätiedot

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA Aika: 10.12.2016 klo 15:00 Paikka: Allianssi talo, Asemapa a lliko nkatu 1, 00520 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS Esitys: Eurooppanuorten puheenjohtaja Jesse Ja a

Lisätiedot

Minulle on suuri ilo toivottaa Teidät kaikki oikein lämpimästi tervetulleeksi Rovaniemelle viettämään Talvipäiviä.

Minulle on suuri ilo toivottaa Teidät kaikki oikein lämpimästi tervetulleeksi Rovaniemelle viettämään Talvipäiviä. TALVIPÄIVÄT ROVANIEMELLÄ 12. 14.4.2013 Talvipäivien suojelijan tervehdys Rakkaat Jyty Ystävät, Minulle on suuri ilo toivottaa Teidät kaikki oikein lämpimästi tervetulleeksi Rovaniemelle viettämään Talvipäiviä.

Lisätiedot

Aamunavaus alakoululaisille

Aamunavaus alakoululaisille Aamunavaus alakoululaisille Punainen Risti on maailmanlaajuinen järjestö, jonka päätehtävänä on auttaa hädässä olevia ihmisiä. Järjestön toiminta pohjautuu periaatteisiin, jotka antavat sille mahdollisuuden

Lisätiedot

The Adult Temperament Questionnaire (the ATQ, 77-item short form) AIKUISEN TEMPERAMENTTIKYSELY

The Adult Temperament Questionnaire (the ATQ, 77-item short form) AIKUISEN TEMPERAMENTTIKYSELY 2007 Mary K. Rothbart, D. E. Evans. All Rights Reserved. Finnish translation: Professor Katri Räikkönen-Talvitie and the Developmental Psychology Research Group, University of Helsinki, Finland The Adult

Lisätiedot

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 1/6,Kuva: http://www.maija.palvelee.fi/ TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET sivu VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 SUKUSEURAN KOTISIVUISTA MIELENKIINTOISET

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 Lukijoiden ammattiryhmät Ammati Otos (kpl) %-koko otannasta Vähittäiskauppias 141 kpl. 70,5 % Sisäänostaja 7 kpl. 3,4 % Sisustussuunnittelija 11 kpl. 5,7 % Muu 41 kpl. 20,5 % Yhteensä

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Kaija Jokinen - Kaupantäti

Kaija Jokinen - Kaupantäti Kaija maitokaapissa täyttämässä hyllyjä. Kaija Jokinen - Kaupantäti Kun menet kauppaan, ajatteletko sitä mitä piti ostaa ja mahdollisesti sitä mitä unohdit kirjoittaa kauppalistaan? Tuskin kellekään tulee

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

KAUHANOJAN - HATTULAN - JOENPERÄN - SIEPPALAN TIEDOTUSLEHTI PAJASANOMAT 1 /2012

KAUHANOJAN - HATTULAN - JOENPERÄN - SIEPPALAN TIEDOTUSLEHTI PAJASANOMAT 1 /2012 KAUHANOJAN - HATTULAN - JOENPERÄN - SIEPPALAN TIEDOTUSLEHTI TALVEN TAIKAA PAJASANOMAT 1 /2012 Joulukuussa näytti talven tulo jäävän muutamaan pakkasasteeseen ja lumihiutaleeseen, olihan joulukuussa jopa

Lisätiedot

LÄÄKÄRIN VASTAANOTTO TIEDOTTAA! Torstaina 20.11.14 lääkärin vastaanotto suljettu klo 11.00 16.00 henkilökunnan koulutuksen vuoksi.

LÄÄKÄRIN VASTAANOTTO TIEDOTTAA! Torstaina 20.11.14 lääkärin vastaanotto suljettu klo 11.00 16.00 henkilökunnan koulutuksen vuoksi. KOKKOLAN KAUPUNKI TIEDOTTAA Lohtajalainen Lohtajan aluetoimiston tiedotuslehti 21/2014 16.11.2014 Kokkolan kaupungin Lohtajan aluetoimisto os. Lokaniituntie 1, 68230 Lohtaja Avoinna ma pe, klo 9 11 ja

Lisätiedot

Peltolan uutiset 3/2011

Peltolan uutiset 3/2011 Peltolan uutiset 3/2011 Syksyllä golfkausi alkaa olla lopuillaan, mutta ei vielä ohi. Golfkauden lopuksi on hyvä kaivella aivojen muistisopukoita ja kerrata golfin sääntöjä. Sääntöopas, golffarin paras

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

OU! Kirjaston yö taiteissa

OU! Kirjaston yö taiteissa OU! Kirjaston yö taiteissa Taiteiden yön toinen juhlajulkaisu 22.8.2013 1 Pääkirjoitus Taidetta ja remonttia K eskellä pääkirjaston remonttia vietettiin uuden Oulun kaupungin juhlavuoden taiteiden yötä.

Lisätiedot

Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste

Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste 26.1.2011 Suomussalmi Ämmänsaaren seurakuntatalo Illan ohjelma Ilmoittautumiset ja iltakahvit Illan teemojen ja keskustelumenetelmän esittely

Lisätiedot

SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ

SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ 1. TEE POSITIIVINEN JA NEGATIIVINEN IMPERFEKTI Hän lukee kirjaa. Me ajamme autoa. Hän katsoo televisiota. Minä rakastan sinua. Hän itkee usein. Minä annan sinulle rahaa.

Lisätiedot

Akaan Verkko -hanke kuvina

Akaan Verkko -hanke kuvina Akaan Verkko -hanke kuvina Kiipula Talo, jota haaveilimme yhteiseen käyttöön yhdessä saman katon alla yrittäminen, yhdistysmaailma ja hanke. Talvi 2010. Hämeenlinnalainen Pikku Pena, Pentti Nyholm oli

Lisätiedot

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Halusin lähteä ulkomaille työssäoppimaan sekä tutustumaan pieneksi aikaa toiseen maahan ja kulttuuriin. Kuusi

Lisätiedot

äijäjooga Äijäjoogin kalenteri 2009 jhl:n oma painos

äijäjooga Äijäjoogin kalenteri 2009 jhl:n oma painos äijäjooga ÄIJÄJOOGAN PÄÄSYVAATIMUKSET: Riittävän kankea Lattia on kurkottaessa pelottavan kaukana Sukupuoli: ÄIJÄ Kyky hengittää sisään ja ulos Halu kilpailuvapaaseen vyöhykkeeseen Posketon uteliaisuus

Lisätiedot

Palautekysely CE Hki Pietari 2013 festivaalista 11.-15.2.2013

Palautekysely CE Hki Pietari 2013 festivaalista 11.-15.2.2013 Palautekysely CE Hki Pietari 2013 festivaalista 11.15.2.2013 1. Olen Opiskelija Opettaja tai muuta henkilökuntaa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2. Sukupuoli Nainen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Kansakoulun lukukirjassa joskus ammoisina aikoina oli loru:

Kansakoulun lukukirjassa joskus ammoisina aikoina oli loru: 17.2.2013 Hyvää helmikuuta Häjy! Kansakoulun lukukirjassa joskus ammoisina aikoina oli loru: "Helmikuu on pakkasherran. Maaliskuu maata näyttää. Huhtikuu humahuttaa. Toukokuussa touot tehdään." Jne. Tottahan

Lisätiedot

JAKSO MITEN MATKA ALKAA?

JAKSO MITEN MATKA ALKAA? Otavan asiakaspalvelu Puh. 0800 17117 asiakaspalvelu@otava.fi Tilaukset Kirjavälitys Oy Puh. 010 345 1520 Faksi 010 345 1454 kvtilaus@kirjavalitys.fi 1. painos 2015 Kati Aavikko, Satu Arjanne, Sanna Halivaara

Lisätiedot

РУССКИЙ ЯЗЫК АУДИРОВАНИЕ LYHYT OPPIMÄÄRÄ KORT LÄROKURS 11.9.2013 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN

РУССКИЙ ЯЗЫК АУДИРОВАНИЕ LYHYT OPPIMÄÄRÄ KORT LÄROKURS 11.9.2013 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN РУССКИЙ ЯЗЫК АУДИРОВАНИЕ LYHYT OPPIMÄÄRÄ KORT LÄROKURS 11.9.2013 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN Vastaa kysymyksiin 1 25 valitsemalla kuulemasi perusteella sopivin vaihtoehto. Merkitse

Lisätiedot

Muistakaa ilmoittautua Pikku-Joulu bileisiin sankoin joukoin ja ajoissa. Palaamme vanhaan tuttuun juhlapaikkaan liki kaupungin keskustaa.

Muistakaa ilmoittautua Pikku-Joulu bileisiin sankoin joukoin ja ajoissa. Palaamme vanhaan tuttuun juhlapaikkaan liki kaupungin keskustaa. PJ:n palsta Tervehdys UA:n väki. Tämäkin taantuma vuosi alkaa vedellä viimeisiään. Autourheilurintamallakin on pidellyt kohtuullisen rauhallista, mutta tärkeimmät kilpailut ja tapahtumat kuitenkin saavat

Lisätiedot

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 JES. 36:4-7 "Ilmoittakaa Hiskialle, että suurkuningas, Assyrian kuningas, sanoo näin: Mihin oikein luotat, kun luulet yhä olevasi

Lisätiedot

Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan. Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY

Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan. Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY Turku 11.9.2014 NUORET LUUPIN ALLA Tuottaa tutkimustietoa lasten

Lisätiedot