KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 15. Aika: Perjantaina klo 18.00, kahvit klo 17.30

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 15. Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30"

Transkriptio

1 15 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Perjantaina klo 18.00, kahvit klo Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Andersson, Jari jäsen Erkkilä, Raimo jäsen Gustafsson, Irja jäsen Hyppönen, Sirpa jäsen Järvinen, Jarkko jäsen Kolehmainen, Linda jäsen Laitinen, Johanna jäsen Lehtonen, Mirkka jäsen Malmi, Ari jäsen Nevalainen, Paavo jäsen Rantala, Anniina jäsen Tiainen, Minna jäsen Marja Vaiste varajäsen Kuoppala, Tatu sihteeri Poissa Laitinen, Aila jäsen Pykälien aikana läsnä oli myös kirkkoherran vaalin valmistelija, rovasti Erkki Marttinen. Hän toimi myös pykälän 35 esittelijänä. 31 KOKOUKSEN AVAUS Veisattiin virsi 548, jonka jälkeen puheenjohtaja luki psalmista 43 ja johdatti rukoukseen. 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Seurakuntaneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 33 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT Seurakuntaneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

2 16 Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Johanna Laitinen ja Mirkka Lehtonen. He toimivat myös ääntenlaskijoina pykälässä TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Työjärjestys hyväksyttäneen. Esityslistan työjärjestys hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.. Kohdassa muut asiat 43 käsitellään Kirkkopalvelut ry:n kokouskutsua. 35 KAARINAN SEURAKUNNAN KIRKKOHERRAN VIRAN VAALI Tässä asiakohdassa esittelijänä toimii vaalin valmistelija, rovasti Erkki Marttinen. Kaarinan seurakunnan kirkkoherran virkaa ovat hakeneet Turun Mikaelinseurakunnan kappalainen Pasi Jaakkola, Paattisten seurakunnan kirkkoherra Jukka Järvensivu, Rauman seurakunnan johtava kappalainen Ville Niittynen, pastori Mertsi Saarela ja Liedon seurakunnan kappalainen Pauliina Uhinki-Suominen. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on nimennyt vaalin valmistelijaksi rovasti Erkki Marttisen. Tuomiokapituli on haastatellut hakijat Tuomiokapituli on tutkinut hakijoiden kelpoisuuden ja antanut heistä istunnossaan seurakunnalle lausunnon, jossa tuomiokapituli arvioi hakijoita mm. hakemusasiakirjojen ja tekemänsä haastattelun perusteella. Lausunnossaan tuomiokapituli on todennut kaikki hakijat kelpoisiksi hakijoiksi Kaarinan seurakunnan kirkkoherran virkaan. Lausunto hakemusasiakirjoineen on toimitettu seurakuntaneuvoston jäsenille etukäteen tutustuttavaksi. Seurakuntaneuvoston jäsenet ovat voineet asiakirjojen lisäksi tutustua hakijoihin kaikille avoimessa vaalipaneelissa tiistaina klo Kaarinan kirkossa sekä tämän jälkeen olleessa kahvitilaisuudessa. Lisäksi seurakuntaneuvosto on Jari Anderssonia lukuun ottamatta ollut läsnä hakijoiden henkilökohtaisessa haastattelussa torstaina alkaen klo Poikluoman seurakuntakeskuksessa. Vaalin valmistelija on koonnut em. pohjalta hakijoista lausunnon, jota on käsitelty työjaoston kokouksessa (Paavo Nevalainen oli estynyt osallistumaan kokoukseen), ja johon työjaosto on yhtynyt. Tämä yhteinen lausunto lähetetään esityslistan mukana, liite Kaarinan seurakuntaneuvoston on suoritettava Kaarinan seurakunnan kirkkoherran vaali. Vaalissa ovat ehdolla kaikki tuomiokapitulin kelpoisiksi viran hakijoiksi toteamat. Vaali suoritetaan suljettuna lippuäänestyksenä. Äänestyksessä on otettava huomioon seuraavat periaatteet, jotka on todettu mm. julkaisussa Kirkkoherranvaalin hallintomenettely:

3 17 Tuomiokapitulin lausunto ei sido seurakunnan nimitysharkintaa, mutta se on otettava huomioon ja sen tulisi olla avuksi seurakunnan omassa nimitysharkinnassa. Seurakunnassa toteutettava tarkoituksenmukaisuusharkinta ei ole täysin vapaata. Harkinnassa on otettava huomioon hallintolain 6 :ssä säädetyt hallinnon oikeusperiaatteet: Viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti sekä käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Viranomaisen toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. Niiden on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia. Tähän liittyen seurakuntaneuvostolle lähetetään tiedoksi katkelma mietinnöstä Kirkkoherranvaalin hallintomenettely. Äänestysmenettelyssä on otettava lisäksi huomioon seuraavaa: Mikäli kukaan ehdokkaista ei saa ensimmäisellä äänestyskierroksella yli puolta annetuista äänistä, järjestetään uusi äänestys kahden eniten ääniä saaneen kesken. Mikäli äänet toisella, ratkaisevalla kierroksella, menevät tasan, asia lähetetään tuomiokapitulin ratkaistavaksi. Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvosto suorittaa kirkkoherran viran vaalin suljettuna lippuäänestyksenä. Vaalissa ovat ehdolla kaikki tuomiokapitulin kelpoisiksi viran hakijoiksi toteamat: Turun Mikaelinseurakunnan kappalainen Pasi Jaakkola, Paattisten seurakunnan kirkkoherra Jukka Järvensivu, Rauman seurakunnan johtava kappalainen Ville Niittynen, pastori Mertsi Saarela ja Liedon seurakunnan kappalainen Pauliina Uhinki-Suominen. Tiedoksi: kappalainen Pasi Jaakkola, kirkkoherra Jukka Järvensivu, johtava kappalainen Ville Niittynen, pastori Mertsi Saarela ja kappalainen Pauliina Uhinki-Suominen, Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli. Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Puheenjohtaja esittää, että tämä pykälä tarkistetaan kokouksessa. Käsittely: Käytiin yleiskeskustelu asiasta. Keskustelussa ei tehty esityksiä valittavasta. Ennen äänestystä puheenjohtaja totesi, että äänestys suoritetaan äänestyssuojan takana kirjoittamalla vaalilippuun yhden virkaa hakeneen henkilön nimi ja panemalla äänestyslippu vaaliuurnaan. Ennen äänestystä todettiin myös, että vaaliuurna oli tyhjä. Äänestys suoritettiin nimenhuudon mukaisesti vaalilipulla, joka taitettuna pantiin vaaliuurnaan.

4 18 Ääntenlaskijoina toimivat 33 mukaisesti Johanna Laitinen ja Mirkka Lehtonen. Toimitetussa kirkkoherran välillisessä vaalissa annettiin 15 ääntä seuraavasti: Pasi Jaakkola - Jukka Järvensivu 1 Ville Niittynen 11 Mertsi Saarela - Pauliina Uhinki-Suominen 3 Rauman seurakunnan johtava kappalainen Ville Niittynen valittiin Kaarinan seurakunnan kirkkoherran virkaan. Tiedoksi: kappalainen Pasi Jaakkola, kirkkoherra Jukka Järvensivu, johtava kappalainen Ville Niittynen, pastori Mertsi Saarela ja kappalainen Pauliina Uhinki-Suominen, Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli. Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 36 VIRKAMÄÄRÄYSPYYNTÖ TATU KUOPPALALLE VT. KIRKKOHERRAKSI Kaarinan seurakunnan kirkkoherranvaali tullee lainvoimaiseksi On todennäköistä, että virkaan valitulla on kahden kuukauden irtisanomisaika. Täten hän ei voisi aloittaa , jolloin nykyinen kirkkoherra jää eläkkeelle. Kaarinan seurakunta tarvitsee täten vt. kirkkoherran joksikin aikaa. Seurakunnan näkökulmasta luonteva valinta tähän tehtävään olisi kappalainen Tatu Kuoppala. Mikäli Kaarinan seurakunnan uusi kirkkoherra ei voi aloittaa viranhoitoa , seurakuntaneuvosto pyytää Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulilta virkamääräystä vt. kirkkoherraksi kappalainen Tatu Kuoppalalle siihen asti, kun uusi kirkkoherra ottaa viran vastaan. Tiedoksi: Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli, kappalainen Tatu Kuoppala Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Ei muutoksenhakuoikeutta. Esityksen mukaan.

5 19 37 LAUSUNNON ANTAMINEN TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN HALLIN- TOVIRASTON JOHTOSÄÄNNÖSTÄ Yhteinen kirkkoneuvosto : Yhteinen kirkkoneuvosto oikeutti kokouksessaan aloittamaan YT-menettelyn, jonka tarkoituksena oli keskusrekisterin ja hallintoviraston yhteydessä tapahtuvan asiakaspalvelutoiminnan uudelleenjärjestely erityisesti asiakaspalvelun kehittämiseksi. Neuvottelutulos oli yhteisessä kirkkoneuvostossa päätöksentekoa varten Päätöksen mukaan nykyinen hautatoimisto ja sen henkilöstö eri tehtävineen siirtyi hallinnollisesti keskusrekisterin organisaatioon alkaen, vaikka fyysisiä muutoksia ei vielä olekaan toteutettu. Samassa yhteydessä myös puhelinkeskustoiminta ja monistamotoiminta siirtyy talousjohtajan alaisuudesta, siis hallintovirastosta keskusrekisteriin. Fyysiset siirrot on tarkoitus suunnitella kevään aikana ja toteuttaa alkaen. Nykyinen johtosääntörakenne on muuttunut näillä muutoksilla vanhentuneeksi, keskusrekisteri kun kuuluu seurakuntayhtymän organisaatiossa suoraan kirkkoneuvoston alaisuuteen, ilman että keskusrekisterin johtajalla olisi ketään henkilöä esimiehenä, eikä keskusrekisteri kuulu hallintovirastoon, johon nyt siirtojen kohteena olevat henkilöt kuuluvat. Sama asema on ollut seurakuntayhtymän tiedotustoimistolla, joka ei myöskään kuulu hallintovirastoon, eikä sen johtajalla ole henkilöesimiestä. Edellä kuvatun välittömän muutostarpeen lisäksi seurakuntayhtymässä on pitkään pohdittu näiden kahden toiminnon asemaa. Vuonna 2005 työnsä valmiiksi saaneen Hallinto- ja virkarakennetoimikunnan mietinnössä näiden henkilöesimiehettömien viranhaltijoiden esimiehisyyskysymyksen valmistelu siirrettiin hallintojohtajalle. Valmistelutyö jatkui mm asetetun Ohjesääntötoimikunnan toimesta. Kirkkoneuvosto pyysi kokouksessaan seurakuntaneuvostojen lausuntoa hallintoviraston johtosääntöluonnokseen. Tuossa esityksessä oli toteutettu eräitä lakimiehen ja hallintojohtajan työnjakomuutoksia, mutta lausuntoja pyydettiin myös tiedotustoimiston asemasta, keskusrekisterin johtajan esimiehisyydestä ja johtavien viranhaltijoiden vaalitavasta. Tarkoitus oli esittää kiinteistöjohtajan ja talousjohtajan valinnan siirtämistä kirkkoneuvostolle. Kaikkien seurakuntayhtymän seurakuntien seurakuntaneuvostot antoivat lausuntonsa muutoksista. Tiedotuksen aseman muuttamiseen lausunnot ottivat positiivisen kannan. Samoin kiinteistöjohtajan ja talousjohtajan valintatavan muutos sai seurakuntien tuen. Muutoksista toteutettiin tuossa vaiheessa vain lakimiehen ja hallintojohtajan tehtävien pienehköt muutokset, kun mm. haluttiin pohtia yhtymän johtamisrakennetta edessä olevien johtavien viranhaltijoiden eläköitymisten lähestyessä. Yhteinen kirkkoneuvosto asetti johtavien viranhaltijoiden ohjesääntötoimikunnan, jonka tehtävänä oli johtavien viranhaltijoiden työnjakokysymysten tarkastelu ja ohjesääntöjen uudistaminen. Toimikunnan saatua työnsä valmiiksi, sen mietinnössä käsiteltyjen muutosten

6 20 valmistelu jäi kirkkoneuvoston päätöksen 36 mukaisesti hallintojohtajan vastuulle. Sen jälkeinen valmistelupohdinta liittyy pääosin keskusrekisterin toiminnan kehittämiseen. Kirkonkirjojen digitointiprojektin valmistuttua valmistauduttiin henkisesti alueellisten keskusrekistereiden syntymiseen, mutta viime aikoina pohdinta on keskittynyt enemmänkin mielekkään ja kattavan palvelukokonaisuuden luomiseen seurakuntien ja jäsenten välille. Merkittävimmät johtosääntömuutokset: 1. Vastataan keskusrekisterin saamien uusien tehtävien edellyttämään integraatioon osaksi hallintovirastoa. 2. Toteutetaan vuosia vireillä ollut tiedotustoimiston liittäminen osaksi hallintovirastoa, jolloin yhtymärakenne selkenee olennaisesti. Tässä yhteydessä on toteutettu tiedotustoimikunnan vanha ehdotus tiedotuspäällikön nimikkeenmuutoksesta viestintäpäälliköksi, sekä kirjattu hallintoviraston johtosääntöön saman nimeämiskäytännön mukaiset viestinnän tehtävät. 3. Siirretään kiinteistöjohtajan ja talousjohtajan valinta yhteiseltä kirkkovaltuustolta yhteiselle kirkkoneuvostolle. Perusteena on suppeamman valintaelimen mahdollistama monipuolisempi hakijoiden avoin analysointi ja vaihtoehtokeskustelu. 4. Lisäksi on yhtenäistetty verrannollisten tehtävien kelpoisuusvaatimuksia ja tehty pieniä lähinnä henkilöstön palkkaamisoikeuksiin liittyviä yhtenäistäviä muutoksia. Tällä johtosääntömuutoksella jää vielä jossain määrin auki keskusrekisteriin kuuluvan seurakuntatoimiston johtamisjärjestelmä. Seurakuntatoimiston ohjesäännön mukaan: Keskusrekisterin johtaja johtaa seurakuntatoimiston työskentelyä ja on tässä tehtävässään alistussuhteessa kirkkoherrainkokoukselle. Aikaisemmin keskusrekisterin johtaja kuului kirkkoherrainkokouksen kokoonpanoon, mutta on muutama vuosi sitten kirkkoherrainkokouksen itselleen hyväksymän johtosäännön myötä pudonnut tästä kokoonpanosta. Ongelmaksi jää, miten epävirallinen yhteistyöforum voi toimia alistuselimenä virkamiehen työn olennaiselle osalle. Johtaminen on aina viime kädessä myös oikeudellista toimintaa. Esimiehisyyssuhteiden tulisi olla yksiselitteisiä, eikä tapauskohtaisia. Se, miten seurakuntatoimiston ohjesäännössä on tarkoitettu ohjata keskusrekisterin johtajan työtä seurakuntatoimiston osalta, ei voi hallintojohtajan mielestä tarkoittaa muuta kuin yleisten periaatteiden kautta tapahtuvaa ohjausta. Yksittäisten alaissuhteiden hoitoa ei voi hoitaa alistussuhteella, ei myöskään työn ja toiminnan jokapäiväistä kehittämistä. Tähän asiaan on palattava seurakuntatoimiston ohjesäännön tulkinnalla, mihin nyt ei kuitenkaan ratkaisua haeta. Selkeyden vuoksi esitys koostuu kolmesta liitteestä: Liitteessä yksi on merkitty punaisella ja yliviivauksin muutokset nykyiseen johtosääntöön, liite Liite 2 on nykyinen voimassa oleva johtosääntö, liite Liite 3 on uusi esitetty johtosääntö, liite 3 24.

7 21 Esitys Päätös Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä hallintoviraston ohjesäännön liitteen 3. mukaisessa muodossa lausuntojen saamisen pohjaksi. Lausunnot pyydetään seurakuntayhtymän seurakunnilta sekä tiedotustoimikunnalta mennessä. Ilmoitus seurakuntayhtymän seurakunnille ja tiedotustoimikunnalle. Ei muutoksenhakuoikeutta Esitys hyväksyttiin. Seurakuntaneuvosto antaa seuraavan lausunnon hallintoviraston johtosäännöstä: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän hallintoviraston johtosääntö kaipaa päivitystä. Kirkkoneuvoston esittämät toimenpiteet ovat myös osittain oikean suuntaiset. Keskeisimmäksi ongelmaksi muodostuu asian ajoitus. Kirkolliskokous kokoontuu , jolloin odotetaan sen päätöstä Seurakuntayhtymä 2015-mallista. Mikäli suunniteltu malli hyväksytään, seurakuntayhtymän hallintorakenne tulee uudelleen arvioitavaksi. Seurakuntayhtymiin tuleva yhtymärovastin virka tulee muuttamaan työnjakoa ja johtosääntöjä seurakuntayhtymän hallinnossa. Tämän lisäksi seurakuntayhtymässä parhaillaan työskentelevän kehittämistyöryhmän työ päättyy toukokuun lopussa Työryhmän tulee työstää mm. kehittämishankkeen ulkopuolisten konsulttien, Esa Sauraman ja Timo Tavastin, esittämiä hankkeen pääkehittämistarpeita, jotka koskevat myös johtajuutta. Konsulttien mukaan kriittisimmät kysymykset, jotka tulisi ratkaista, ovat pirstoutunut johtaminen ja siiloihin jakautunut seurakuntatyö. Kaarinan seurakuntaneuvoston mielestä hallintoviraston johtosääntöuudistuksen käsittelyyn kannattaa palata vasta kirkolliskokouksen tehtyä päätöksensä seurakuntayhtymämallista ja Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän oman kehittämistyöryhmän päätettyä työnsä. Aikaisin ajankohta seurakuntien lausunnoille olisi täten kesäkuu Tiedoksi: Yhteinen kirkkoneuvosto / kirjaamo Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Ei muutoksenhakuoikeutta. Esityksen mukaan. 38 LÄHETYSTYÖN, KANTTORINVIRAN, NUORISOTYÖN JA NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRAN JOHTOSÄÄNTÖJEN HYVÄKSYMINEN

8 22 Seurakuntaneuvoston ohjesääntöä uudistettaessa vuonna 2014 olisi ollut suotavaa lisätä ohjesääntöön maininta, että seurakuntaneuvosto valitsee kanttorin-, diakonian- ja nuorisotyönohjaajan viranhaltijan sekä lapsi- ja perhetyönsihteerin. Tätä ei kuitenkaan huomattu missään vaiheessa. Siksi nyt hyväksyttäviksi ehdotettavissa ohje- ja johtosäännöissä korjataan tämä puute. Muutenkin osa ohje- ja johtosäännöistä on vanhentuneita. Tässä kokouksessa esitetään hyväksyttäviksi otsikossa mainitut johtosäännöt. Seurakuntaneuvosto hyväksyy liitteiden 1, 2, 3 ja 4 38 mukaiset lähetystyön, kanttorinviran, nuorisotyön ja nuorisotyönohjaajanviran johtosäännöt. Lapsivaikutusten arviointi: Johtosääntöjen hyväksyminen edistää lasten oikeuksien toteutumista ja lisää lasten ja perheiden mahdollisuuksia saada kristillistä opetusta, kokea seurakuntayhteyttä ja turvallisuutta. Tiedoksi: kappalainen Jorma Pesonen, kanttorit Olli-Heikki Husso ja Sanna-Maija Rautakoski, vastaava nuorisotyönohjaaja Minna Hamarila, Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Esityksen mukaan. 39 KAARINAN SEURAKUNTA VUONNA 2014, TOIMINTAKERTOMUKSIA JA TILASTOJA Seurakuntayhtymän tilinpäätökseen on tilintarkastajien pyynnöstä liitetty seurakuntien toimintakertomukset, joissa seurakunnan oletetaan arvioivan kertomusvuodelle asetettuja tavoitteita. Edelleen on pyydetty lyhyt kooste seurakunnan toiminnasta. Nämä asiat on käsitelty seurakuntaneuvoston kokouksessa Kaarinan seurakunnassa on myös vuosittain koottu yhteen eri työalojen toimintakertomukset, kirkkoherran yhteenveto, tiedot luottamushenkilöistä ja kooste seurakuntaneuvoston toiminnasta, tiedot työntekijöistä sekä tilastot. Ehdotus vuoden 2014 toimintakertomukseksi tilastoineen lähetetään kokousaineiston mukana. Seurakuntaneuvosto hyväksyy kokouksessa valmistuvan liitteen 1 39 mukaisesti seurakunnan oman toimintakertomuksen vuodelta Tiedoksi: työntekijät kirkkoherran kautta Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Ei muutoksenhakuoikeutta. Esityksen mukaan.

9 23 40 ANOMUS RIPPIKOULUN RYHMÄKOON YLITTÄMISESTÄ Kaarinan seurakunnan rippikouluryhmät ovat täyttyneet erilaisten siirtojen ja myöhään tulleiden ilmoittautumisten vuoksi niin, että yhden rippikoulun osalta rippikoulusta vastaava työntekijä anoo ryhmäkoon ylittämistä kahdella. Kyseessä on Harvan saarella pidettävä leiri, rippikoulu numero 205, jonne majoitustilojen puolesta on mahdollista ottaa 27 rippikoululaista. Kaarinan seurakunnan rippikoulun ohjesäännön 5 mukaan: Samassa ryhmässä opetettavien rippikoululaisten lukumäärä on enintään 25. Seurakuntaneuvosto voi poikkeustapauksessa päättää ryhmäkoon ylittämisestä, kun siihen on erityisen painavat syyt. Seurakuntaneuvosto päättää, että Kaarinan seurakunnan rippikoulussa numero 205, jonka leirijakso on Harvan saarella, voidaan ryhmäkoko ylittää kahdella hengellä. Tiedoksi: vastaava nuorisotyönohjaaja Minna Hamarila Lapsivaikutusten arviointi: Päätös edistää kahden nuoren kristillistä kasvatusta, kun he voivat osallistua rippikouluun. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Esityksen mukaan. 41 KAPPALAINEN JORMA PESOSEN PYYNTÖ (SALASSA PIDETTÄVÄ) 42 ILMOITUSASIOITA 1. Kirkkoherran päätöspöytäkirjat 9-14/ Yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirjat ovat nähtävissä seuraavalla verkkosivulla https://www.turunseurakunnat.fi/portal/fi/yhtyma/paatoksenteko/ 3. Jäsentietojen vuositilasto Rahastojen osuudet yhteisestä omaisuudesta 5. Tuomiokapitulin kirje koskien pastori Terhi Laakkosen virkavapautta 6. Ote kasvatusasiain johtokunnan pöytäkirjasta 3/2015 Kaarinan seurakunnan anomus osa-aikaisen lastenohjaajan palkkaamiseksi 7. Taloudellinen tilanne: seurakuntayhtymän tilinpäätöksen mukaan Kaarinan seurakunnalta on jäänyt vuodelta 2014 rahaa ,62. Vuoden 2015 talousarviossa myönnettyjen varojen käyttöaste on 21 %.

10 24 43 MUUT ASIAT KIRKKOPALVELUT RY:N YHDISTYKSEN KOKOUS KOUVOLASSA Kirkkopäivät järjestetään Kouvolassa Päivien yhteydessä pidetään Kirkkopalvelut ry:n yhdistyksen kokous klo Kokous pidetään Kouvolan seurakuntakeskuksessa (Hovioikeudenkatu 8, Kouvola). Valtakirjojen tarkastus on samassa paikassa klo Kaarinan seurakunta on Kirkkopalvelut ry:n jäsenseurakunta ja voi lähettää edustajansa kokoukseen. Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvosto keskustelee kokouskutsusta ja päättää, lähettääkö se edustajansa Kirkkopäiville ja Kirkkopalvelut ry:n vuosikokoukseen. Seurakuntaneuvosto päätti 1) lähettää Kirkkopalvelut ry:n vuosikokoukseen ja kirkkopäiville Kouvolaan edustajakseen Ari Malmin ja 2) maksaa Malmin matka- ja majoituskulut sekä päivärahat, mikäli ruokailut eivät sisälly osallistumis- tai muihin maksuihin. Tiedoksi: taloustoimisto Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin TARKASTAMINEN Puheenjohtaja esitti, että tarkastetaan 35. Tarkastettiin. 45 MUUTOKSENHAKUOSOITUS Liite KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Kokouksen puolesta Pirjo Vahtola puheenjohtaja Tatu Kuoppala sihteeri

11 25 Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksessa tehtyjen päätösten mukaiseksi. Johanna Laitinen pöytäkirjantarkastaja Mirkka Lehtonen pöytäkirjantarkastaja

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO 18.3.2015

KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO 18.3.2015 KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 NEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 18.3.2015 klo 17.00 19.00 Paikka Läsnä Kauniaisten kirkko, yläsali Ala-Reinikka Tapani Cross Nina Helistekangas Laura Kauppila

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 Kokousaika Tiistai 25.11.2014 kello 16.30 20.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91 Kokousaika Tiistai 9.6.2015 klo 19.00 19.38 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet

Lisätiedot

TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017

TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017 10.9.2013/KiT TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017 Sisältö 1. Yhteistoimintaorganisaation toimikausi ja jäsenten valinta...2

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 23.4.2009 klo 18.00 19.40 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

Edellisiin seurakuntavaaleihin verrattuna uutta on se, että äänioikeusikäraja on 16 vuotta.

Edellisiin seurakuntavaaleihin verrattuna uutta on se, että äänioikeusikäraja on 16 vuotta. 1 Ohjeet valitsijayhdistyksen perustamiseen Seurakuntavaalit 2010 Seurakuntavaaleissa valitaan Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet ja yhtymään kuuluvien seurakuntien seurakuntaneuvostojen

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kirkkoneuvosto 29.2.2012

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kirkkoneuvosto 29.2.2012 Aika keskiviikko 29.2.2012 klo 18:00-19.55 Paikka Uusi Pappila, Toivakantie 46 Jäsenet läsnä = x x Raija Häkkinen x Reijo Koskinen vara.pj x Pentti Marttinen poissa Sointu Ojonen poissa Elina Rantalainen

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12) 94 Kokouksen avaus Seurakuntaneuvosto tutustui ennen kokoustaan klo 17 alkaen Vaasan Seudun Rauhanyhdistyksen kutsumana Söderfjärdenin suviseura-alueeseen

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA.

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA. 1 (7) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 OPISKELIJAKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on HAAGA-HELIAn opiskelijakunta HELGA. Opiskelijakunnasta

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot

Kokousmenettely ja sen käytännöt

Kokousmenettely ja sen käytännöt Kokousmenettely ja sen käytännöt Kokousaika ja -paikka Toimielin pitää kokouksensa pääsääntöisesti kalenterivuodeksi kerrallaan päättäminään aikoina ja päättämissään paikoissa. Kokous pidetään myös, kun

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään:

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: Suomen perustuslaki 11.6.1999/731 Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: 1 luku Valtiojärjestyksen perusteet 1 Valtiosääntö Suomi

Lisätiedot

1 Kokouksen avaus Veisataan Siionin virsi ja Herättäjä-Yhdistyksen puheenjohtaja Jukka Hautala avaa kokouksen.

1 Kokouksen avaus Veisataan Siionin virsi ja Herättäjä-Yhdistyksen puheenjohtaja Jukka Hautala avaa kokouksen. 1 Herättäjä-Yhdistys PL 21 62101 Lapua Puh. 06-4335 700 Fax 06-43 87 430 1 / 6 HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS r.y:n VUODEN 2015 VUOSIKOKOUS Esityslista (Laaja) AIKA Perjantai 3.7.2015 klo 16.00 PAIKKA Sotkamon kirkko,

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä toteuttamista varten. Tarkoitus ei saa olla lain tai hyvien

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot