ENEMMÄN OMISTAJA- ARVOA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ENEMMÄN OMISTAJA- ARVOA"

Transkriptio

1 ENEMMÄN OMISTAJA- ARVOA Vuosikertomus 2006

2 Vuoden 2006 aikana Neste Oilin puhtaamman liikenteen strategia päivitettiin entistä kunnianhimoisemmaksi kasvustrategiaksi. Kasvun tukijalkoina ovat Öljynjalostus- ja Biodiesel-toimialat, ja muilla toimialoilla on tärkeä rooli osana kokonaisuutta. Tavoitteena on kasvattaa omistaja-arvoa käyttämällä hyväksi yhtiössä olevaa osaamista korkealaatuisten polttoaineiden valmistamisessa ja myynnissä. Sisältö Neste Oil Oyj Neste Oil lyhyesti kannen sisäsivu Neste Oil vuonna Toimitusjohtajan katsaus 2 Strategia 4 Toimintaympäristö 10 Toimialat Toimialat lyhyesti 14 Öljynjalostus 16 Biodiesel 20 Öljyn vähittäismyynti 22 Shipping 24 Vastuullisuus Neste Oil ja vastuullisuus 26 Terveys, turvallisuus ja ympäristö (HSE) 27 Taloudellinen vastuu 29 Henkilöstö 30 Riskienhallinta 32 Hallinnointi Hallinnointiperiaatteet 34 Hallitus 40 Johtoryhmä 42 Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 45 Avainluvut 52 Avainlukujen laskentaperusteet 53 Konsernin tuloslaskelma 54 Konsernin tase 55 Konsernin kassavirtalaskelma 56 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksesta 57 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 58 Emoyhtiön tuloslaskelma 89 Emoyhtiön tase 90 Emoyhtiön kassavirtalaskelma 91 Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot 92 Ehdotus voittovarojen käytöksi 99 Hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitus 99 Tilintarkastuskertomus 100 Hallintoneuvoston lausunto 101 Segmenttitiedot kvartaaleittain 102 Lisätietoja HSE:stä 104 Henkilöstöstä 106 Osakkeenomistajille 108 Sanasto 112 Tietoa vuosikertomuksesta Tämä on järjestyksessä toinen Neste Oil Oyj:n vuosikertomus. Yhtiöstä tuli itsenäinen pörssiyhtiö keväällä 2005, mistä syystä sen taloudellisesta kehityksestä on olemassa täydelliset IFRS-tilinpäätöskäytännön mukaiset tiedot vain vuosilta 2005 ja Neste Oililla on neljä toimialaa, jotka on jaettu kolmeen segmenttiin. Vuoden 2006 loppuun asti silloinen Komponentit-toimiala raportoitiin osana Öljynjalostus-segmenttiä. Vuoden 2007 alusta bensiini- ja voiteluainekomponentit siirrettiin osaksi Öljynjalostus-toimialaa ja biodieselliiketoiminta muodosti oman Biodiesel-toimialan. Tämä muutos tukee yhtiön strategiaa kasvaa öljynjalostuksessa ja korkealaatuisen biodieselin tuotannossa. Muutos ei vaikuta segmenttiraportointiin. Tässä vuosikertomuksessa käytetään pääsääntöisesti vuonna 2007 käytössä olevaa toimialajakoa, sillä se kuvaa parhaiten yhtiön liiketoimintoja ja tavoitteita. Vanhaa toimialajakoa käytetään silloin kun se on tarpeellista, esimerkiksi tilinpäätöksessä. Neste Oil pyrkii raportoinnissaan vähintään täyttämään voimassa olevat suositukset ja määräykset. Tarkoituksena on antaa lukijalle mahdollisimman oikea, kattava ja ymmärrettävä kuva yhtiön suorituksesta, kannattavuudesta sekä tulevaisuuden tavoitteista.

3 Neste Oil lyhyesti Neste Oil lyhyesti Neste Oil on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markki nointiyhtiö. Sen strategiana on kasvaa perinteisessä öljynjalostuksessa ja huippulaatuisen biodieselin tuotannossa. Neste Oil on sitoutunut maailmanluokan toiminnallisiin ja taloudellisiin tuloksiin. Kaikkea yhtiön toimintaa ohjaavat sen arvot: vastuullisuus, yhteistyö, uudistuminen ja tuloksellisuus. Neste Oil on listattu Helsingin Pörssissä. Kaupankäyntitunnus: NES1V. GICS-toimialaluokka: Energia. Neljä toimialaa Öljynjalostus Biodiesel Neste Oilin strategian perusta Öljyn vähittäismyynti Korkealaatuisten puhtaamman liikenteen öljytuotteiden toimittaminen Shipping Raaka-ainepohjan laajentaminen Jalostusosaamisen hyödyntäminen Neste Oil Oyj Vuosikertomus 2006

4 Avainluvut segmenteittäin 2006 Liiketoiminta Öljytuotteiden valmistus ja myynti yritysasiakkaille. Päämarkkina-alue Eurooppa ja Pohjois- Amerikka. Jalostuskapasiteetti barrelia päivässä, tuotanto 14 miljoonaa tonnia vuodessa. Kilpailutilanne Lukuisia kilpailijoita; tehokkaat markkinat, joilla hinnat muodostuvat kysynnän ja tarjonnan mukaan. Strateginen rooli Kasvuliiketoiminta. Vahvuudet Kehittyneet jalostamot ja muut tuotantolaitokset; korkealuokkainen jalostusosaaminen; puhtaat tuotteet. Liikevaihto milj. euroa (sis. liikevaihto eliminoitu) Yhteensä Öljyn vähittäismyynti 26 % Shipping 1 % Liiketoiminta Uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvan dieselin valmistus ja myynti. Päämarkkina-alue Eurooppa; mahdollisia myös Pohjois-Amerikka ja Aasia. Tuotantokapasiteetti 2007 kesällä tonnia vuodessa; 2008 lopussa tonnia vuodessa; suunnitteilla muitakin tuotantolaitoksia. Kilpailutilanne Markkinat kasvavat nopeasti, mutta valtaosa tuotannosta perustuu ensimmäisen sukupolven teknologiaan; Neste Oilin NExBTL-diesel on ensimmäinen korkealaatuinen toisen sukupolven tuote markkinoilla. Strateginen rooli Kasvuliiketoiminta. Vahvuudet Omaan kehitystyöhön perustuva huippulaatuinen tuote, joka on laatuaan ensimmäinen maailmassa. Liikevoitto milj. euroa Yhteensä 854 Öljyn vähittäismyynti 16 % Shipping 9 % Öljynjalostus *) 73 % Liiketoiminta Öljytuotteiden myynti loppukäyttäjille. Päämarkkina-alue Suomi ja Itämeren alue (Viro, Latvia, Liettua, Puola sekä Pietarin ympäristö Venäjällä). Vähittäismyyntiasemat Suomi 887, Viro 37, Latvia 38, Liettua 34, Pietarin alue 40, Puola 89. Kilpailutilanne Markkinajohtaja Suomen tiukasti kilpailuilla markkinoilla; Virossa, Latviassa ja Pietarin alueella toiseksi suurin, Liettuassa kolmas ja Puolan suurissa kaupungeissa muiden ulkomaisten ketjujen tuntumassa. Strateginen rooli Tukeva liiketoiminta. Vahvuudet Markkinajohtaja Suomessa ja toiminta kasvussa Itämeren alueella; asiakaslähtöisyys; vahva brändi. Vakituinen henkilöstö henkilöä (%) Yhteensä Shipping 10 % Öljynjalostus *) 75 % Konsernitoiminnot 4 % Liiketoiminta Raakaöljyn ja öljytuotteiden merikuljetukset. Päämarkkina-alue Itämeri ja Pohjanmeri, bensiinikuljetuksia myös Pohjois-Amerikkaan. Laivasto 7 raakaöljytankkeria ja 23 tuotetankkeria. Kilpailutilanne Erityisesti Itämerellä kilpailu kiristynyt, kun jäävahvistettu tankkerikapasiteetti on lisääntynyt. Strateginen rooli Tukeva liiketoiminta. Vahvuudet Huippuosaaminen merikuljetuksista talviolosuhteissa; moderni laivasto; joustavuus. Öljyn vähittäismyynti 28 % *) Sisältää Öljynjalostus- ja Biodiesel-toimialat. Öljynjalostus *) 58 %

5 Neste Oil vuonna 2006 Neste Oil vuonna 2006 Neste Oil päivitti puhtaamman liikenteen strategiansa syksyllä Strategian toteuttamista tukee vuonna 2006 vahvana jatkunut kannattavuus ja suotuisa taserakenne. Osinkoehdotus vuodelta 2006 on 0,90 euroa osakkeelta. Tärkeimmät käynnissä olevat investoinnit eli Porvoon Diesel-projekti ja ensimmäisen biodiesellaitoksen rakentaminen etenivät. Uusi dieselin tuotantolinja otetaan käyttöön vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä ja biodieselin tuotanto käynnistyy kesällä. Öljyn vähittäismyynnissä jatkui asiakaslähtöisen strategian kehittäminen sekä merkittävä kasvu Suomen ulkopuolella. Shipping jatkoi sopeutumista muuttuneeseen markkinatilanteeseen muun muassa uudistamalla laivastoaan. Yhtiö jatkoi vuoden aikana myös sen ydintoimintaan kuulumattomien omaisuuserien myyntiä. Tunnusluvut Muutos, % Tuloslaskelma, milj. euroa Liikevaihto Liikevoitto Vertailukelpoinen liikevoitto Tulos ennen veroja Kannattavuus, % Oman pääoman tuotto (ROE) 34,3 51,3 Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja (ROCE) 31,9 37,0 Keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto verojen jälkeen (ROACE) 15,4 19,7 Rahoitus ja taloudellinen asema Korolliset nettovelat, milj. euroa Omavaraisuusaste, % 48,4 42,4 Velan osuus kokonaispääomasta, % 25,6 33,0 Liiketoiminnan kassavirta, milj. euroa Osaketunnusluvut Osakekohtainen tulos, euroa 2,46 2,60-5 Osinko/osake, euroa 0,90 *) 0,80 13 Osinko/osakekohtainen tulos, % 37 *) 31 Osakekurssi vuoden lopussa, euroa 23,03 23,88-4 Keskikurssi, euroa 25,19 23,10 9 Ylin kurssi, euroa 29,95 32,19-7 Alin kurssi, euroa 21,00 15,22 38 Markkina-arvo vuoden lopussa, milj. euroa Muut tunnusluvut Sijoitettu pääoma, milj. euroa Investoinnit, milj. euroa Henkilöstö keskimäärin Tutkimus- ja kehitysmenot, milj. euroa Jalostusmarginaali, US$/barreli 9,11 8,82 3 *) Hallituksen esitys. Liikevoitto ja vertailukelpoinen liikevoitto *) milj. euroa Liikevoitto Vertailukelpoinen liikevoitto +6% *) Vertailukelpoinen liikevoitto lasketaan vähentämällä varastovoitot/ tappiot, käyttöomaisuuden myyntivoitot/tappiot sekä öljy- ja rahtijohdannaisten käypien arvojen muutokset raportoidusta liikevoitosta. Keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto verojen jälkeen (ROACE) % ,7 15, Tavoitteena vähintään 15 % vuotuinen tuotto. Tavoite nostettu 13 %:sta Velan osuus kokonaispääomasta (leverage) % Tavoite %. 33,0 % 25,6 % Osakekohtainen tulos ja osinko sekä efektiivinen osinkotuotto euroa % Osinkoina 4,0 4,0 3,9 *) jaetaan vähintään kolmannes perusliiketoiminnan 3,0 3,4 3,0 2,0 2,60 2,46 2,0 vuosituloksesta. 1,0 0 0,80 0,90 *) Osakekohtainen tulos Osakekohtainen osinko ,0 0 *) Hallituksen esitys Efektiivinen osinkotuotto Neste Oil Oyj Vuosikertomus

6 Neste Oil Toimitusjohtajan katsaus Arvoisa lukija Taakse jäänyt vuosi oli Neste Oilin kannalta monella tavalla mielenkiintoinen. Päivitimme strategiamme entistä kasvuhakuisemmaksi ja jatkoimme yhtiön kaikkien aikojen vaativimpien investointien toteuttamista. Tulevaisuuden kasvun rahoittamiseksi luovuimme myös monista liiketoiminnoista ja omaisuuseristä, jotka eivät ole strategiamme ytimessä. Kannattavuutemme säilyi edelleen vahvana niin kuin se on ollut jo useamman vuoden ajan. Yhtiön hallitus ehdottaa, että vuoden 2006 tuloksesta maksettaisiin 0,90 euron osinko osakkeelta eli yhteensä 231 miljoonaa euroa. Se merkitsee 55 %:n osinkoa perusliiketoiminnan tuloksesta, mikä on hyvin linjassa osinkopolitiikassa määritellyn vähintään kolmanneksen osingonjaon kanssa. Investoinneilla kasvuun Kesällä 2007 tulee kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun Neste Oilin edeltäjä Neste aloitti öljynjalostuksen. Kuluneiden vuosikymmenten aikana yhtiöstä on osaavan henkilöstön ja jatkuvan parantamisen kulttuurin avulla tullut yksi eturivin eurooppalaisista öljynjalostajista. Varsinkin Porvoon jalostamo on maanosan kehittyneimpiä jalostamoita. Olemme kuitenkin pitäneet hyvää huolta myös vanhemman ja pienemmän Naantalin jalostamon tuotantokapasiteetista. Iso investointi uuden dieseltuotantolinjan rakentamiseksi Porvoon jalostamolle oli tärkein syy Neste Oilin pörssiin listaamiselle pari vuotta sitten. Vuoden 2006 lopussa projektissa saavutettiin mekaaninen valmius ja näyttää siltä, että tuotanto alkaa pian tämän vuosikertomuksen ilmestymisen jälkeen. Uusi tuotantolinja muuttaa raskasta polttoöljyä arvokkaaksi dieseliksi. Teimme rakennusvaiheen aikana laitoksen suunnitteluun prosessia parantavia muutoksia. Nämä muutokset, teräksen ja konepajatyön kustannusten kasvu sekä maailmanlaajuinen pula suunnittelijoista ja tarkastajista aiheuttivat projektille huomattavia lisäkustannuksia. Linjan kannattavuuden odotetaan kuitenkin olevan niin hyvä, että emme halunneet tinkiä laitoksen laadusta tai aikataulusta. Toinen suuri investointihankkeemme on ensimmäisen uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvan NExBTL-dieseliä valmistavan laitoksen rakentaminen Porvoon jalostamolle. Se on edennyt suunnitelmien mukaan ja samaan aikaan myös laadukkaan biodieselin kysyntä näyttää olevan yhä vankemmalla pohjalla. Niinpä teimme marraskuussa 2006 päätöksen toisen samanlaisen laitoksen rakentamisesta Porvoon jalostamolle. Seuraavat biodieselinvestointimme tehdään mitä luultavimmin muualle suurempien markkinoiden läheisyyteen. Raaka-aine ratkaisee Neste Oilin strategiana on 1990-luvulta lähtien ollut tehdä huippulaatuisia puhtaamman liikenteen polttoaineita. Raakaaineiden osuus öljytuotteiden jalostamohinnoista on noin 90 prosenttia. Joka pystyy tekemään halvimmista ja samalla käytännössä myös vaikeimmista raaka-aineista huipputuotteita, menestyy tässä teollisuudessa. Siinä onnistumiseen tarvitaan erityisen hyvää jalostusosaamista ja -teknologioita. Uusi, erittäin vaativaa jalostusteknologiaa hyödyntävä diesellinja antaa meille juuri tällaista kilpailuetua. Linjan ansiosta voimme vuoden 2007 aikana siirtyä raakaöljyn käytössämme vaikka kokonaan runsasrikkisempiin ja raskaampiin ja sen vuoksi edullisempiin raakaöljyihin. Raskaampien raakaöljyjen ongelma on yleensä se, että niitä käytettäessä syntyy väistämättä paljon raskasta polttoöljyä, joka on raakaöljyä halvempaa. Uudella diesellinjalla muutamme raskaan polttoöljyn arvokkaaksi dieseliksi. Sama raaka-aineisiin liittyvä haaste koskee myös biopolttoaineita. Kehittämämme NExBTL-teknologia mahdollistaa minkä tahansa kasviöljyn tai eläinrasvan eli tässäkin tapauksessa edullisimpien raaka-aineiden käytön biodieselin valmistuksessa. Biodieselimme on vielä laadullisestikin erinomaista, jopa raakaöljypohjaista dieseliäkin parempaa. Kasviöljyt ja eläinrasvat eivät pitkällä tähtäyksellä riitä raaka-aineiksi, mikäli todella halutaan korvata mineraalipohjaisia polttoaineita uusiutuvilla niin kuin maailma tuntuu haluavan tehdä. Tämän vuoksi investoimme tutkimukseen ja uusiin teknologioihin, jotta biodieselin raaka-ainepohjaa voidaan laajentaa muuhunkin biomassaan kuten puuhun, turpeeseen ja vaikkapa jätteeseen. Kuluu kuitenkin vielä vuosia, ennen kuin nämä teknologiat ovat valmiita kaupalliseen tuotantoon. Neste Oilin laadukasta, uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvaa NExBTL-dieseliä sen sijaan on saatavilla jo kesästä 2007 lähtien. Kohti yhä vahvempaa yhtiötä Olemme sitoutuneet investoimaan kasvuun öljynjalostuksessa ja biodieselissä useita miljardeja euroja lähimmän 2 Neste Oil Oyj Vuosikertomus 2006

7 Neste Oil Toimitusjohtajan katsaus vuosikymmenen aikana. Öljynjalostuksessa kehitämme edelleen nykyisiä jalostamoita ja biodieselissä rakennamme uusia tehtaita. Odotamme kunnon kasvua myös kuluneenakin vuonna hyvän tuloksen tehneestä huippuvoiteluaineiden perusöljyliiketoiminnasta, jossa meillä on omaa osaamista ja vahva markkina-asema Euroopassa. Kaksi muuta toimialaamme raaka-aine- ja tuotekuljetuksia hoitava Shipping sekä vähittäismyyntiä Suomessa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa ja Pietarissa sekä sen ympäristössä hoitava Öljyn vähittäismyynti ovat tärkeässä roolissa tukemassa muita liiketoimintojamme. Vuonna 2007 tärkein tehtävämme on saada uudet laitokset käymään tasaisesti ja hyvällä käyttöasteella. Konsernin kaikissa liiketoiminnoissa kiinnitämme suurta huomiota hyvään kannattavuuteen ja toimintatapojen kehittämiseen niin, että ne kestävät vertailun alan parhaimpiin yhtiöihin. Järjestelmällinen turvallisuuden parantaminen on osa tätä työtä. Kiitän Neste Oilin ja sen tytäryhtiöiden henkilöstöä hyvästä työsuorituksesta vuonna Kiitän myös osakkeenomistajiamme, rahoittajiamme, asiakkaitamme ja muita kumppaneitamme Neste Oilille osoittamastanne luottamuksesta. Pyrimme olemaan luottamuksenne arvoisia. Risto Rinne toimitusjohtaja Neste Oil Oyj Vuosikertomus

8 Divisions Neste Oil Oil Strategia refining KASVU JATKUU 4 Neste Oil Oyj Vuosikertomus 2006

9 Divisions Neste Oil Oil Strategia refining LISÄÄ OMISTAJA-ARVOA OMAA OSAAMISTA PUHTAAMPIA TUOTTEITA Neste Oil Oyj Vuosikertomus

10 Divisions Neste Oil Oil Strategia refining Puhtaamman liikenteen kasvustrategia Neste Oil täsmensi strategiaansa syksyllä Se hakee merkittävää kasvua öljynjalostuksesta ja korkealaatuisen biodieselin tuotannosta. Biodieselissä yhtiö tähtää maailman johtavaksi valmistajaksi. Yhtiön strategian perustan muodostavat sen kyky soveltaa ainutlaatuista jalostusosaamista siten, että erilaisista ja edullisemmista raakaaineista pystytään valmistamaan korkealuokkaisia puhtaamman liikenteen polttoaineita. Maailman johtavaksi biodieselin valmistajaksi Neste Oil aloitti korkealaatuisen biodieselin kehittämisen jo vuosia sitten. Kehitystyön tuloksena sillä on teknologia, jolla voi tuottaa huippuluokan biodieseliä joustavasti mistä tahansa kasviöljystä tai eläinrasvasta. Neste Oilin toisen sukupolven biodiesel on selvästi parempaa kuin nykyään markkinoilla olevat kasvi- tai raakaöljypohjaiset dieselit. Yhtiö aikoo jatkaa biodieselin kehitystyötään ja olla edelläkävijä myös tulevaisuuden teknologioissa. Raakaöljystä entistä puhtaampia ja parempia tuotteita Porvoon jalostamon uuden dieseltuotantolinjan myötä Neste Oilin jalostusarvo kasvaa. Yhtiö pystyy jalostamaan yhä enemmän arvokkaita öljytuotteita raskaammasta ja rikillisemmästä ja siksi edullisemmasta raakaöljystä. Se aikoo edelleen jatkaa investointeja nykyisten jalostamoidensa kehittämiseksi. Lupaavia kasvumahdollisuuksia nähdään myös huippuluokan bensiini- ja voiteluainekomponenteissa. 6 Neste Oil Oyj Vuosikertomus 2006

11 Divisions Oil refining Neste Oil Oyj Vuosikertomus

12 Neste Oil Strategia HANKKEET ETENIVÄT JA STRATEGIA TÄSMENTYI Vuonna 2006 Neste Oil jatkoi strategisesti tärkeiden dieseltuotantolinjan ja biodiesellaitoksen rakentamista ja linjasi puhtaamman liikenteen polttoaineiden kasvustrategiaansa. Yhtiöllä on sekä tahto että taloudellisia resursseja merkittäviin kasvuhankkeisiin sille vahvoilla alueilla. Näihin hankkeisiin investoidaan useita miljardeja euroja seuraavan kymmenen vuoden aikana. Valitun strategian arvioidaan parhaiten hyödyntävän yhtiössä olevaa osaamista. Strategian toteuttamiseen liittyy myös kiinteästi ydintoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen tai omaisuuserien myyminen. Puhtaamman liikenteen strategia kasvattaa omistaja-arvoa Neste Oilin strategian tavoitteena on kasvaa merkittävästi perinteisessä öljynjalostuksessa ja korkealaatuisen biodieselin valmistajana. Kasvustrategia on looginen jatko yhtiön puhtaamman liikenteen polttoaineiden strategialle, ja sen uskotaan parhaiten kasvattavan yhtiön omistaja-arvoa. Strategian taustalla on lähivuosina maailmanmarkkinoilla lisääntyvä kysyntä korkealaatuisista liikenteen polttoaineista, erityisesti dieselistä, ja toisaalta raskaan polttoöljyn ylitarjonta. Tämä tilanne tarjoaa houkuttelevia mahdollisuuksia investoida sellaiseen jatkojalostuskapasiteettiin, jolla raskaita tuotteita voidaan jalostaa edelleen vaatimusten mukaisiksi puhtaammiksi liikennepolttoaineiksi. Mahdollisuuksia on erityisesti Euroopassa, jossa autokanta dieselöityy voimakkaasti. Kasvu puhtaamman liikenteen öljytuotteiden valmistajana synnyttää uutta omistaja-arvoa Taloudelliset tavoitteet Investointeja nykyisten jalostamoiden kehittämiseksi Merkittävä biodieselkapasiteetin lisääminen Suuria biodieselyksiköitä Johtavan aseman vakiinnuttaminen teknologian jatkokehityksen ja volyymien kautta Omistajaarvo Keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto verojen jälkeen (ROACE) vähintään 15 % vuodessa Velan osuus kokonaispääomasta (leverage) % Osinkoina jaetaan vähintään kolmannes perusliiketoiminnan vuosituloksesta Menossa olevat investoinnit valmistuvat Uusi dieseltuotantolinja Biodieselin tuotantolaitokset Lähitulevaisuus Keskipitkä ajanjakso Pitkä ajanjakso 8 Neste Oil Oyj Vuosikertomus 2006

13 Neste Oil Strategia Uusi dieselin tuotantolinja käyttöön Keväällä 2007 valmistuva Porvoon jalostamon uusi tuotantolinja (ns. Diesel-projekti) on hyvä esimerkki kannattavasta investoinnista jatkojalostuskapasiteettiin. Uusi tuotantolinja nostaa Porvoon jalostusastetta ja parantaa merkittävästi yhtiön tulosta ja kassavirtaa. Sen arvioidaan kasvattavan Neste Oilin 100 miljoonan barrelin vuosituotannon jalostusmarginaalia yli 2 dollarilla barrelilta. Uuden tuotantolinjan myötä Neste Oil pystyy jalostamaan aiempaa enemmän raskaampaa ja rikillisempää ja siksi edullisempaa raakaöljyä arvokkaaksi dieseliksi. Samalla päästään eroon öljynjalostuksessa syntyvästä vähempiarvoisesta raskaasta polttoöljystä. Diesel-projekti parantaa huomattavasti Neste Oilin joustavuutta, koska sen jälkeen yhtiö voi käyttää lähes kaikkia saatavilla olevia raakaöljylaatuja. Korkealaatuista biodieseliä omalla teknologialla Kestävää kehitystä edistävien ja kasvihuonekaasupäästöjä vähentävien biopolttoaineiden kysyntä kasvaa nopeasti eri puolilla maailmaa. Euroopassa kysynnän kasvun taustalla on Euroopan unionin direktiivi, jonka mukaan 5,75 % liikenteen polttoaineista tulisi olla biopohjaisia vuoteen 2010 mennessä. Useissa Euroopan maissa tavoitteen toteutumista vauhditetaan verohelpotuksin ja käyttövelvoittein. Neste Oil on biopolttoainemarkkinoiden edelläkävijä, joka valmistaa edistyksellisiä tuotteita kasvaville markkinoille. Neste Oil aloitti toisen sukupolven biodieselin kehittämisen jo vuosia sitten. Kehitystyö on antanut sille etumatkaa, ja yhtiö voi tuottaa korkealaatuista biodieseliä joustavasti mistä tahansa kasviöljystä tai eläinrasvasta. Neste Oilin toisen sukupolven biodiesel on laadukkaampaa kuin raakaöljystä jalostettu diesel ja nykyisin markkinoilla olevat biodieselit. Tuotetta voidaan käyttää nykyisissä dieselmoottoreissa vaikka sellaisenaan ja sitä voidaan myydä nykyisissä jakelukanavissa. Ensimmäinen biodiesellaitos käynnistyy Porvoossa kesällä 2007 ja toinen loppuvuodesta Yhtiö aikoo kasvattaa tuotantoaan rakentamalla tulevina vuosina eri markkina- Investoinnit noin 1,2 mrd euroa milj. euroa Diesel-projekti Muu öljynjalostus Biodiesel Öljyn vähittäismyynti Shipping Yhteensä alueille useita laitoksia itse tai yhdessä kumppanien kanssa. Osa uusista yksiköistä voi olla suuria, vuosikapasiteetiltaan jopa miljoonan tonnin tuotantolaitoksia. Tutkimus ja kehitys korostuvat Neste Oilin puhtaamman liikenteen polttoaineiden strategia perustuu pitkälti omaan kehitystyöhön, joka on tuonut yhtiölle merkittävää kilpailuetua. Korkealaatuisen biodieselin kysynnän kasvu edellyttää raaka-ainepohjan laajentamista. Yhtiö aikookin lisätä panostuksia uusien raaka-aineiden hyödyntämiseksi ja yhä edistyksellisempien teknologioiden kehittämiseksi. Eri toimialojen roolit Öljynjalostus ja biodiesel ovat konsernin strategiassa kasvun synnyttäjiä. Lupaavia kasvumahdollisuuksia nähdään myös huippuluokan bensiini- ja voiteluainekomponenteissa, jotka perustuvat suurelta osin omaan kehitystyöhön. Voiteluainekomponenteissa Neste Oililla on jo nyt johtava asema Euroopan kaupallisilla markkinoilla. Lisäksi yhtiöllä on kaksi kasvustrategiaa tukevaa toimialaa. Varustamotoiminta Shipping hoitaa raaka-aine- ja tuotekuljetuksia, ja Öljyn vähittäismyynti markkinoi ja myy polttonesteitä muun muassa Neste-asemien kautta. Kilpailuetua investointihankkeiden toteuttamisessa saadaan yhtiön enemmistöomistuksessa olevan insinööritoimisto Neste Jacobsin avulla. Neste Jacobsilla on yli 40 vuoden kokemus öljynjalostuksen investointiprojektien toteuttamisesta. Merkittävät omaisuuden myynnit Yhtiö Osuus, % Ajankohta Ostaja Myyntihinta Myyntivoitto Myyty liiketoiminta Eastex Crude Company 70 12/2006 Eastex Crude US$ 15,5 milj. Muutama Raakaöljykuljetukset ja myynti Holding Company milj. euroa Teksasissa ja Lousianassa CanTerm Canadian 25 12/2006 Olco Petroleum Ei julkistettu Ei julkistettu Terminaalitoiminnot Québecissa ja Terminals, Inc. Inc. Montrealissa sekä jakeluliiketoiminta Ontariossa Best Chain Ltd /2006 Delek Real Estate 118 milj. euroa 65 milj. euroa Liikenneasemakiinteistöjen omistus Saudi European Petrochemical 10 3/2006 Saudi Basic US$ 120 milj. 85 milj. euroa Polypropeenin ja MTBE:n tuotanto Company Ibn Zahr Industries Corp SeverTEK OAO 50 11/2005 OAO Lukoil US$ 321,5 milj. 141 milj. euroa Öljyntuotanto Luoteis-Venäjällä Pikoil Oy 50 9/2005 Ruokakesko Ei julkistettu Ei julkistettu Neste-asemien päivittäistavarakauppa Neste Oil Oyj Vuosikertomus

14 Neste Oil Toimintaympäristö Mahdollisuuksien markkinat Alan kehityssuunnista merkittävimpiä vuoden 2006 aikana olivat öljytuotteiden kysynnän aiempaa hitaampi kasvu, dieselin vahvistuva asema Euroopan suosituimpana liikenteen polttonesteenä sekä useissa maissa tapahtunut eteneminen biopolttoaineiden käytön lisäämiseksi. Jalostuskapasiteetti ja öljytuotteiden kysyntä milj. barrelia/päivä Jalostuskapasiteetti Öljytuotteiden kysyntä Vahva raakaöljy tukee jalostusmarginaaleja US$/barreli, vuosikeskiarvo Brent-raakaöljy Brent-raakaöljy Luoteis-Euroopan viitejalostusmarginaali (Brent Cracking) Lähde: IEA Viitejalostusmarginaali Öljytuotteiden maailmanlaajuinen kysyntä kasvoi Kansainvälisen Energiajärjestön IEA:n mukaan vuonna ,9 % edellisvuoteen verrattuna ja oli 84,4 miljoonaa barrelia päivässä. Vuonna 2005 kysyntä oli 83,5 miljoonaa barrelia päivässä ja kasvu 1,4 % vuotta aiempaan verrattuna. Kysyntä kasvoi erityisesti Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa, kun taas Euroopan kokonaiskysyntä pysyi edellisvuoden tasolla. Tammikuussa 2007 IEA arvioi kasvun olevan noin 1,6 % eli 1,4 miljoonaa barrelia päivässä vuonna Jalostuskapasiteetista edelleen niukkuutta Liikennepolttoaineiden eli lähinnä bensiinin ja dieselin jo vuosia jatkunut kysynnän lisääntyminen on aiheuttanut niukkuutta jalostuskapasiteetista ja pitänyt jalostusmarginaalit vahvoina. Vuonna 2006 raakaöljyn jalostuskapasiteetti kasvoi noin miljoonalla barrelilla päivässä. Uutta kapasiteettia on rakenteilla, mutta pääosa siitä ei valmistune lähimmän parin vuoden aikana. Ratkaisevaa on kysynnän kehittyminen vuosikymmenen vaihteeseen tultaessa sekä yhtiöiden julkistamien investointisuunnitelmien toteutuminen käytännössä. Investointien toteutumisen suurimpana esteenä ovat prosessiyksiköiden rajusti kohonneet hinnat sekä suunnitteluresurssien puute. 10 Neste Oil Oyj Vuosikertomus 2006

15 Neste Oil Toimintaympäristö Kallis raakaöljy tukee jalostusmarginaaleja Raakaöljyn hinta jatkoi nousemistaan ja Brent-raakaöljy maksoi vuonna 2006 keskimäärin 65,14 dollaria barrelilta, mikä on 19 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Vahva raakaöljyn hinta tukee kehittyneiden jalostusyhtiöiden jalostusmarginaaleja, sillä se kasvattaa kevyiden ja raskaiden tuotteiden hintaeroja. Mitä suuremmat nämä hintaerot ovat, sitä kannattavampaa on käyttää raskaampia raaka-aineita bensiinin ja dieselin tuotannossa. Diesel vahvistuu Euroopassa entisestään Dieselin kysyntä on kasvanut nopeasti Euroopassa viime vuosina ja kehityksen arvioidaan jatkuvan. Useissa Euroopan suurissa automaissa yli puolet uusista autoista käyttää dieseliä, ja joissakin maissa dieselin osuus on jopa 70 %. Dieselmoottorien suosioon on vaikuttanut niiden erinomainen suorituskyky sekä polttoainetehokkuus, joka on kehittynyt bensiinimoottoreita nopeammin. Euroopan dieselvajetta on helpotettu tuonnilla Venäjältä ja Aasiasta, mutta myös näillä alueilla jatkuva dieselin kysyn- nän kasvu vähentänee tuontimääriä Eurooppaan lähitulevaisuudessa. Yhdysvalloissa dieselin suosion ennustetaan lisääntyvän erityisesti raskaassa liikenteessä ja siellä alennettiin vuoden 2006 aikana tieliikenteessä käytettävän dieselin rikkipitoisuutta. Bensiinin asemaa diesel ei kuitenkaan Yhdysvalloissa uhkaa, vaan bensiinin kysyntä kasvaa ainakin näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa. Diesel-autojen suosio kasvaa nopeasti Euroopassa % Yli 50 % Diesel-autojen osuus uusista henkilöautoista Länsi-Euroopassa Lähde: European Automobile (EU-15 + Islanti, Sveitsi ja Norja) Manufacturers Association Kysynnän ja tarjonnan alueelliset epätasapainot tarjoavat mahdollisuuksia jalostusyhtiöille; Eurooppaan dieseliä, Yhdysvaltoihin bensiiniä Ylijäämä diesel Venäjä ja IVY-maat Pohjois-Amerikka bensiini Alijäämä Eurooppa Dieselin kysynnän kasvu vähentää ylijäämää Aasia Bensiini Diesel Raskas polttoöljy Kysynnän väheneminen pienentää alijäämää (tilanne 2005) Neste Oil Oyj Vuosikertomus

16 Neste Oil Toimintaympäristö Biopolttoainemarkkinat kasvavat nopeasti Vuodelle 2006 oli tyypillistä biopolttoaineiden voimakas esilletulo niin öljyalalla kuin julkisessa keskustelussakin. Perussyitä biopolttoaineiden käytön lisäämiselle on kolme. Ensinnäkin niillä nähdään olevan merkittävä rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa. Toisekseen halutaan vähentää riippuvuutta tuontiraakaöljystä ja kolmanneksi ne tarjoavat raaka-ainetuotannossa mahdollisuuksia paikalliselle maataloudelle. Nämä seikat on mainittu myös Euroopan unionin biopolttoainedirektiivissä ja jäsenvaltiot veivät vuoden aikana nopeasti eteenpäin päätöksiä direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi. Dieselpolttoaineen suosion takia erityinen mielenkiinto eurooppalaisissa biopolttoaineissa keskittyy biodieseliin. Biodieselin tuotannossa on tähän mennessä käytetty raakaaineena lähes yksinomaan rypsiä tai rapsia, eivätkä tuotteet ole kaikilta osin vastanneet laatuvaatimuksia. Jatkossa biodieseleiden ominaisuuksien on paremmin vastattava autoteollisuuden vaatimuksiin, ja tuotantomäärien kasvu edellyttää useampien raaka-aineiden käyttämistä. Vähittäismyynti kasvaa Itämeren alueella Suomessa öljyn vähittäismyyntimarkkinat ovat erittäin kilpaillut, ja kokonaiskulutus on viime vuosina jopa hieman vähentynyt. Öljy-yhtiöt kilpailevat tiukasti markkinaosuuksistaan ja ajoittain markkinoilla on nähty jopa hintasodan piirteitä. Alan yritysjärjestelyt jatkuivat vuonna 2006, kun SOK osti ExxonMobililta Suomen Esson liiketoiminnat ja myi osan niistä edelleen ST1 Holdingille. Lukoil osti niin ikään loppuvuodesta ConocoPhillipsiltä JET-asemat. Pietarin alueella Venäjällä liikenteen polttonesteiden kysyntä on ollut viime vuosina kasvussa. Kasvu kohdistuu erityisesti korkealaatuisiin tuotteisiin ja brändeillä on merkittävä rooli kuluttajien tekemissä valinnoissa. Myös Virossa, Liettuassa ja Latviassa kysyntä kasvaa, joskin hitaammin kuin Venäjällä. Puolassa vähittäismyyntialan nopein kasvu kohdistuu suurten kaupunkien ympäristöihin. Biodieselmarkkinan ennustettu kasvu Euroopassa milj. tonnia EU:n tavoitteen saavuttaminen edellyttää vuosittain 30 % kasvun 2,0 Biopolttoainelainsäädännön eteneminen Länsi-Euroopassa 2008 mennessä Verohelpotus Käyttöpakko Ei säädöksiä 3,2 12, Tarvitaan: korkealaatuisia tuotteita monipuolisesti raaka-aineita Itämeren tankkerikapasiteetti lisääntynyt Lisääntyneet öljykuljetukset ovat tehneet Itämeren alueesta maailman nopeimmin kasvavat merikuljetusten markkinat. Venäjän raakaöljyn vienti erityisesti Suomenlahdella sijaitsevan Primorskin eli Koiviston sataman kautta on vilkastunut nopeasti ja Primorskista kuljetettiin vuonna 2006 yli 60 miljoonaa tonnia raakaöljyä. Primorskin satama avattiin 2003, ja voimakkaasti lisääntyneet kuljetusmäärät venyttivät kuljetus- kapasiteetin äärirajoilleen vuoteen 2005 asti. Tämä nosti rahtihintoja erityisesti talvella, kun jäävahvistetuista tankkereista oli pulaa. Sen jälkeen tankkerikapasiteettia on tullut nopeasti lisää ja ajoittain laivoista on jo ylitarjontaa. Tämä on näkynyt myös Itämeren liikenteen rahtihinnoissa, eikä talvikauden huippukorkeita rahtitasoja ole nähty parin viime vuoden aikana. Öljytuotteiden merikuljetuksissa ei ole nähty vastaavaa kehitystä ja niiden hinnat ovat säilyneet hyvällä tasolla. 12 Neste Oil Oyj Vuosikertomus 2006

Neste Oilin tavoitteena on olla johtava pohjoiseurooppalainen

Neste Oilin tavoitteena on olla johtava pohjoiseurooppalainen Vuosikertomus 2005 2005 Neste Oilin tavoitteena on olla johtava pohjoiseurooppalainen öljynjalostusja markkinointiyhtiö, joka on keskittynyt korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen öljytuotteisiin ja sitoutunut

Lisätiedot

Neste Oilin tavoitteena on olla johtava pohjoiseurooppalainen

Neste Oilin tavoitteena on olla johtava pohjoiseurooppalainen Vuosikertomus 2005 2005 Neste Oilin tavoitteena on olla johtava pohjoiseurooppalainen öljynjalostusja markkinointiyhtiö, joka on keskittynyt korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen öljytuotteisiin ja sitoutunut

Lisätiedot

Muutos on tapa ajatella

Muutos on tapa ajatella Muutos on tapa ajatella Vuosikertomus 2009 Vuosi 2009 oli monessa mielessä käännekohta. Toimintaympäristömme muuttui rajusti. Samanaikaisesti rakensimme täysin uudenlaista toimintamallia, jossa eri tahojen

Lisätiedot

Meillä on visio Vuosikertomus 2010

Meillä on visio Vuosikertomus 2010 Meillä on visio Vuosikertomus 2010 Liiketoiminta Vastuullisuus Hallinnointi Tilinpäätös On aika lunastaa lupaukset Neste Oilin tavoitteena on olla johtava puhtaamman liikenteen polttoaineiden toimittaja.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2005 15.2.2006

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2005 15.2.2006 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2005 15.2.2006 Neste Oil Oyj Pörssitiedote 15. helmikuuta 2006 klo 9.00 NESTE OILILLA MENESTYKSELLINEN ENSIMMÄINEN TOIMINTAVUOSI Vuonna 2005 markkinat suosivat öljynjalostusyhtiöitä,

Lisätiedot

Sisällys. Vuosikertomus 2012

Sisällys. Vuosikertomus 2012 Sisällys Neste Oil 4 Liiketoiminta-alueet lyhyesti 5 Avainluvut 7 Toimitusjohtajan katsaus 9 Strategia 11 Strategian toteuttaminen vuonna 2012 13 Case: Kannattava kasvu 15 Case: Tuottavuus 16 Case: Uusiutuvat

Lisätiedot

Kansainvälisen tilinpäätöskäytännön (IFRS) mukaan laadittu konsernitilinpäätös.

Kansainvälisen tilinpäätöskäytännön (IFRS) mukaan laadittu konsernitilinpäätös. Neste Oil Oyj Kansainvälisen tilinpäätöskäytännön (IFRS) mukaan laadittu konsernitilinpäätös. Tilinpäätös Suomen kirjanpito- ja tilinpäätöskäytännön mukaan laadittu emoyhtiön tilinpäätös. Ajalta 1.1.2005

Lisätiedot

Neste Oilin vuosi 2014. The only way is forward

Neste Oilin vuosi 2014. The only way is forward Neste Oilin vuosi 2014 The only way is forward Vuosi 2014 NESTE OIL 2014 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Strategia 8 Megatrendit 10 Strategian toteuttaminen vuonna 2014 12 Liiketoiminta-alueet lyhyesti 15

Lisätiedot

Vuosikertomus 2000. www.fortum.fi

Vuosikertomus 2000. www.fortum.fi Vuosikertomus 2000 www.fortum.fi /konserniesittely öljyn ja kaasun tuotanto ja myynti öljynjalostus ja markkinointi Sisältö Tietoja sijoittajille sähkön ja lämmön tuotanto ja myynti Vuosi 2000 1 Fortum

Lisätiedot

Vuosikertomus 2000. www.fortum.fi

Vuosikertomus 2000. www.fortum.fi Vuosikertomus 2000 www.fortum.fi /konserniesittely öljyn ja kaasun tuotanto ja myynti öljynjalostus ja markkinointi Sisältö Tietoja sijoittajille sähkön ja lämmön tuotanto ja myynti Vuosi 2000 1 Fortum

Lisätiedot

Sisältö. Tietoa sijoittajille... Kannen sisäsivu Pankkeja ja pankkiiriliikkeitä... Kannen sisäsivu

Sisältö. Tietoa sijoittajille... Kannen sisäsivu Pankkeja ja pankkiiriliikkeitä... Kannen sisäsivu Vuosikertomus 2002 Tietoa sijoittajille... Kannen sisäsivu Pankkeja ja pankkiiriliikkeitä... Kannen sisäsivu Sisältö Fortum lyhyesti... 4 Keskeiset toimenpiteet vuonna 2002... 5 Talouden yhteenveto...

Lisätiedot

Fortum V uosikertomus 1 9 9 8 Vuosikertomus 1998

Fortum V uosikertomus 1 9 9 8 Vuosikertomus 1998 Vuosikertomus 1998 Fortum 1998 Fortum on energiaa... 2 Fortumin vuosi 1998... 3 Fortum ja energiamarkkinat... 4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus... 6 Pääjohtajan katsaus... 7 Liiketoimintakatsaukset

Lisätiedot

Sisällys. Tietoa sijoittajille...kannen sisäsivu Pankkeja ja pankkiiriliikkeitä...kannen sisäsivu

Sisällys. Tietoa sijoittajille...kannen sisäsivu Pankkeja ja pankkiiriliikkeitä...kannen sisäsivu 2003 Vuosikertomus 2003 Vuosikertomus 2003 Vuosikertomus 2003 Vuosikertomus 2003 Vuosikertomus 2003 Vuosikertomu Sisällys Tietoa sijoittajille...kannen sisäsivu Pankkeja ja pankkiiriliikkeitä...kannen

Lisätiedot

Ainoa suunta on eteenpäin

Ainoa suunta on eteenpäin Ainoa suunta on eteenpäin Neste Oilin työ puhtaamman liikenteen puolesta mahdollistaa ihmisille liikkumisen ilon tänään ja huomenna. Vuosikertomus 2012 / Hallituksen toimintakertomus Sisällys Hallituksen

Lisätiedot

Neste Oil Oyj Tilinpäätöstiedote 2014 4.2.2015

Neste Oil Oyj Tilinpäätöstiedote 2014 4.2.2015 Neste Oil Oyj Tilinpäätöstiedote 2014 4.2.2015 Neste Oilin tilinpäätöstiedote 2014 Vahva koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto ennätyksellisen viimeisen neljänneksen ansiosta Vuosi 2014 lyhyesti: Vertailukelpoinen

Lisätiedot

The only way is forward

The only way is forward Neste Oilin vuosi 2014 The only way is forward Hallituksen toimintakertomus 2 Hallituksen toimintakertomus 2014 3 Konsernin vuoden 2014 tulos 3 Taloudelliset tavoitteet 4 Rahavirta, investoinnit ja rahoitus

Lisätiedot

4.2.2010. Tilinpäätöstiedote

4.2.2010. Tilinpäätöstiedote 4.2.2010 Tilinpäätöstiedote Neste Oilin tilinpäätöstiedote vuodelta 2009 - Tilikauden vertailukelpoinen liikevoitto 116 miljoonaa (2008: 602 milj.) - Neljännen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto

Lisätiedot

KOHTI TOIMIALAN PARASTA KANNATTAVUUTTA VUOSIKERTOMUS 2014

KOHTI TOIMIALAN PARASTA KANNATTAVUUTTA VUOSIKERTOMUS 2014 KOHTI TOIMIALAN PARASTA KANNATTAVUUTTA VUOSIKERTOMUS 2014 SSAB lyhyesti 60 Liikevaihto 60 mrd Ruotsin kruunua pro forma SSAB on pitkälle erikoistunut, maailmanlaajuisesti toimiva teräsyhtiö. Olemme maailmanmarkkinoiden

Lisätiedot

2006 Raute Oyj, V Vuosikertomus uosikertomus 2006 Raute Oyj PL 69 (Rautetie 2), 15551 Nastola Puh. (03) 829 11, fax (03) 829 3200 www.raute.

2006 Raute Oyj, V Vuosikertomus uosikertomus 2006 Raute Oyj PL 69 (Rautetie 2), 15551 Nastola Puh. (03) 829 11, fax (03) 829 3200 www.raute. 2006 Vuosikertomus Sisältö Tietoa osakkeenomistajille 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Raute lyhyesti 4 Vuosi 2006 5 Tuotteet ja palvelut 6 Markkinakatsaus 8 Strategia 10 Strategiakatsaus vuoteen 2006 13 Liiketoimintakatsaus

Lisätiedot

Neste Oil Oyj Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 24.4.2015

Neste Oil Oyj Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 24.4.2015 Neste Oil Oyj Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 24.4.2015 Neste Oilin osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2015 Erinomainen alkuvuosi vahvojen jalostusmarkkinoiden ja onnistuneen oman toiminnan ansiosta

Lisätiedot

YEAR OF PROGRESS VUOSIKERTOMUS

YEAR OF PROGRESS VUOSIKERTOMUS The Biofore Company YEAR OF PROGRESS VUOSIKERTOMUS 214 Sisältö UPM konserni 1 UPM lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Strategia 11 UPM sijoituskohteena 13 Taloudelliset tavoitteet ja tulokseen vaikuttavat

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008. Vuosikertomus 2008

Vuosikertomus 2008. Vuosikertomus 2008 Vuosikertomus 2008 Vuosikertomus 2008 Sisältö 02 Fortum lyhyesti 04 Talouden yhteenveto 06 Päätökset 08 Luku 1: 15 Fortum vuonna 2008 16 Toimitusjohtajan katsaus 19 Strategia Luku 2: Luku 3: Luku 4: Luku

Lisätiedot

Itämereltä Siperiaan.

Itämereltä Siperiaan. Itämereltä Siperiaan. Huippuvuorilta Mustallemerelle. Vuosikertomus 2010 Johtavat brändit erikoisosaamista vaativilla toimialoilla ESL Shipping on kuivia irtolasteja kuljettava varustamo, joka huolehtii

Lisätiedot

Sisältö. 27 Liiketoiminta 28 FiberComposites-toimiala 36 Specialty Papers -toimiala 44 Konsernin synergiaedut. Liiketoimintakatsaukset

Sisältö. 27 Liiketoiminta 28 FiberComposites-toimiala 36 Specialty Papers -toimiala 44 Konsernin synergiaedut. Liiketoimintakatsaukset Sisältö 2 Ahlstrom lyhyesti 6 Visio ja strategia 8 Menestystekijät 10 Tärkeitä tapahtumia 12 Ahlstromin listautuminen 14 Toimitusjohtajan katsaus 16 Taloudellinen katsaus ja riskienhallinta Liiketoimintakatsaukset

Lisätiedot

selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008

selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008 selkeä visio valoisasta tulevaisuudesta vuosikertomus 2008 lupaus yhtiö ympäristö ihmiset liiketoiminta Yhtiön esittely 2 Liiketoiminta-alueet lyhyesti 4 Osakkeenomistajille 6 Sanomalehti- ja kirjapaperi

Lisätiedot

OUTOKUMPU VUOSIKERTOMUS

OUTOKUMPU VUOSIKERTOMUS IDEAT OVAT SINUN... Vuosikertomus 2007 Sisältö OUTOKUMPU 2007 1 Outokumpu lyhyesti 2 Outokummun asema markkinoilla 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Visio ja strateginen suunta 8 Vuosi 2007 lyhyesti 10 Markkinakatsaus

Lisätiedot

Aspo lyhyesti. Aspo Chemicals markkinoi maahantuomiaan teollisuuskemikaaleja sekä muoviraaka-aineita.

Aspo lyhyesti. Aspo Chemicals markkinoi maahantuomiaan teollisuuskemikaaleja sekä muoviraaka-aineita. Vuosikertomus 2002 Sisällysluettelo 1 Aspo lyhyesti 2 Aspon toiminta-ajatus 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Aspo Chemicals 10 Aspo Shipping 14 Aspo Systems 18 Henkilöstö 19 Ympäristö 20 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

M-real/Metsä board vuosikertomus 2011

M-real/Metsä board vuosikertomus 2011 M-real/Metsä board vuosikertomus 2011 2 toimitusjohtajan katsaus 4 toimintaympäristö 6 Metsä boardin strategia 8 paperboard 10 paper and pulp 12 kestävä kehitys 22 tilinpäätös 98 selvitys hallinto- ja

Lisätiedot

Vuosikertomus 2007 Liiketoimintakatsaus

Vuosikertomus 2007 Liiketoimintakatsaus Vuosikertomus 27 Liiketoimintakatsaus Vastuullisesti kaikessa toiminnassa Tulevaisuudesta on kannettava vastuuta monella tavalla. Voimalaitosten ja muiden työpaikkojen ohella tämä koskee vuorovaikutustamme

Lisätiedot

Jatkuvien toimintojen investoinnit Milj. 174 414 Sijoitettu pääoma 31.12. Milj. 3 599 4 941 Sijoitetun pääoman tuotto % 1,9 9,6

Jatkuvien toimintojen investoinnit Milj. 174 414 Sijoitettu pääoma 31.12. Milj. 3 599 4 941 Sijoitetun pääoman tuotto % 1,9 9,6 Vuosikertomus 2005 Tunnusluvut 2005 2005 2004 Liikevaihto Milj. 5 552 5 122 Liikevoitto Milj. 83 436 Liikevoittoon sisältyvät kertaluonteiset erät Milj. 129 19 Voitto ennen veroja Milj. 22 440 Jatkuvien

Lisätiedot