ENEMMÄN OMISTAJA- ARVOA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ENEMMÄN OMISTAJA- ARVOA"

Transkriptio

1 ENEMMÄN OMISTAJA- ARVOA Vuosikertomus 2006

2 Vuoden 2006 aikana Neste Oilin puhtaamman liikenteen strategia päivitettiin entistä kunnianhimoisemmaksi kasvustrategiaksi. Kasvun tukijalkoina ovat Öljynjalostus- ja Biodiesel-toimialat, ja muilla toimialoilla on tärkeä rooli osana kokonaisuutta. Tavoitteena on kasvattaa omistaja-arvoa käyttämällä hyväksi yhtiössä olevaa osaamista korkealaatuisten polttoaineiden valmistamisessa ja myynnissä. Sisältö Neste Oil Oyj Neste Oil lyhyesti kannen sisäsivu Neste Oil vuonna Toimitusjohtajan katsaus 2 Strategia 4 Toimintaympäristö 10 Toimialat Toimialat lyhyesti 14 Öljynjalostus 16 Biodiesel 20 Öljyn vähittäismyynti 22 Shipping 24 Vastuullisuus Neste Oil ja vastuullisuus 26 Terveys, turvallisuus ja ympäristö (HSE) 27 Taloudellinen vastuu 29 Henkilöstö 30 Riskienhallinta 32 Hallinnointi Hallinnointiperiaatteet 34 Hallitus 40 Johtoryhmä 42 Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 45 Avainluvut 52 Avainlukujen laskentaperusteet 53 Konsernin tuloslaskelma 54 Konsernin tase 55 Konsernin kassavirtalaskelma 56 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksesta 57 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 58 Emoyhtiön tuloslaskelma 89 Emoyhtiön tase 90 Emoyhtiön kassavirtalaskelma 91 Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot 92 Ehdotus voittovarojen käytöksi 99 Hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitus 99 Tilintarkastuskertomus 100 Hallintoneuvoston lausunto 101 Segmenttitiedot kvartaaleittain 102 Lisätietoja HSE:stä 104 Henkilöstöstä 106 Osakkeenomistajille 108 Sanasto 112 Tietoa vuosikertomuksesta Tämä on järjestyksessä toinen Neste Oil Oyj:n vuosikertomus. Yhtiöstä tuli itsenäinen pörssiyhtiö keväällä 2005, mistä syystä sen taloudellisesta kehityksestä on olemassa täydelliset IFRS-tilinpäätöskäytännön mukaiset tiedot vain vuosilta 2005 ja Neste Oililla on neljä toimialaa, jotka on jaettu kolmeen segmenttiin. Vuoden 2006 loppuun asti silloinen Komponentit-toimiala raportoitiin osana Öljynjalostus-segmenttiä. Vuoden 2007 alusta bensiini- ja voiteluainekomponentit siirrettiin osaksi Öljynjalostus-toimialaa ja biodieselliiketoiminta muodosti oman Biodiesel-toimialan. Tämä muutos tukee yhtiön strategiaa kasvaa öljynjalostuksessa ja korkealaatuisen biodieselin tuotannossa. Muutos ei vaikuta segmenttiraportointiin. Tässä vuosikertomuksessa käytetään pääsääntöisesti vuonna 2007 käytössä olevaa toimialajakoa, sillä se kuvaa parhaiten yhtiön liiketoimintoja ja tavoitteita. Vanhaa toimialajakoa käytetään silloin kun se on tarpeellista, esimerkiksi tilinpäätöksessä. Neste Oil pyrkii raportoinnissaan vähintään täyttämään voimassa olevat suositukset ja määräykset. Tarkoituksena on antaa lukijalle mahdollisimman oikea, kattava ja ymmärrettävä kuva yhtiön suorituksesta, kannattavuudesta sekä tulevaisuuden tavoitteista.

3 Neste Oil lyhyesti Neste Oil lyhyesti Neste Oil on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markki nointiyhtiö. Sen strategiana on kasvaa perinteisessä öljynjalostuksessa ja huippulaatuisen biodieselin tuotannossa. Neste Oil on sitoutunut maailmanluokan toiminnallisiin ja taloudellisiin tuloksiin. Kaikkea yhtiön toimintaa ohjaavat sen arvot: vastuullisuus, yhteistyö, uudistuminen ja tuloksellisuus. Neste Oil on listattu Helsingin Pörssissä. Kaupankäyntitunnus: NES1V. GICS-toimialaluokka: Energia. Neljä toimialaa Öljynjalostus Biodiesel Neste Oilin strategian perusta Öljyn vähittäismyynti Korkealaatuisten puhtaamman liikenteen öljytuotteiden toimittaminen Shipping Raaka-ainepohjan laajentaminen Jalostusosaamisen hyödyntäminen Neste Oil Oyj Vuosikertomus 2006

4 Avainluvut segmenteittäin 2006 Liiketoiminta Öljytuotteiden valmistus ja myynti yritysasiakkaille. Päämarkkina-alue Eurooppa ja Pohjois- Amerikka. Jalostuskapasiteetti barrelia päivässä, tuotanto 14 miljoonaa tonnia vuodessa. Kilpailutilanne Lukuisia kilpailijoita; tehokkaat markkinat, joilla hinnat muodostuvat kysynnän ja tarjonnan mukaan. Strateginen rooli Kasvuliiketoiminta. Vahvuudet Kehittyneet jalostamot ja muut tuotantolaitokset; korkealuokkainen jalostusosaaminen; puhtaat tuotteet. Liikevaihto milj. euroa (sis. liikevaihto eliminoitu) Yhteensä Öljyn vähittäismyynti 26 % Shipping 1 % Liiketoiminta Uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvan dieselin valmistus ja myynti. Päämarkkina-alue Eurooppa; mahdollisia myös Pohjois-Amerikka ja Aasia. Tuotantokapasiteetti 2007 kesällä tonnia vuodessa; 2008 lopussa tonnia vuodessa; suunnitteilla muitakin tuotantolaitoksia. Kilpailutilanne Markkinat kasvavat nopeasti, mutta valtaosa tuotannosta perustuu ensimmäisen sukupolven teknologiaan; Neste Oilin NExBTL-diesel on ensimmäinen korkealaatuinen toisen sukupolven tuote markkinoilla. Strateginen rooli Kasvuliiketoiminta. Vahvuudet Omaan kehitystyöhön perustuva huippulaatuinen tuote, joka on laatuaan ensimmäinen maailmassa. Liikevoitto milj. euroa Yhteensä 854 Öljyn vähittäismyynti 16 % Shipping 9 % Öljynjalostus *) 73 % Liiketoiminta Öljytuotteiden myynti loppukäyttäjille. Päämarkkina-alue Suomi ja Itämeren alue (Viro, Latvia, Liettua, Puola sekä Pietarin ympäristö Venäjällä). Vähittäismyyntiasemat Suomi 887, Viro 37, Latvia 38, Liettua 34, Pietarin alue 40, Puola 89. Kilpailutilanne Markkinajohtaja Suomen tiukasti kilpailuilla markkinoilla; Virossa, Latviassa ja Pietarin alueella toiseksi suurin, Liettuassa kolmas ja Puolan suurissa kaupungeissa muiden ulkomaisten ketjujen tuntumassa. Strateginen rooli Tukeva liiketoiminta. Vahvuudet Markkinajohtaja Suomessa ja toiminta kasvussa Itämeren alueella; asiakaslähtöisyys; vahva brändi. Vakituinen henkilöstö henkilöä (%) Yhteensä Shipping 10 % Öljynjalostus *) 75 % Konsernitoiminnot 4 % Liiketoiminta Raakaöljyn ja öljytuotteiden merikuljetukset. Päämarkkina-alue Itämeri ja Pohjanmeri, bensiinikuljetuksia myös Pohjois-Amerikkaan. Laivasto 7 raakaöljytankkeria ja 23 tuotetankkeria. Kilpailutilanne Erityisesti Itämerellä kilpailu kiristynyt, kun jäävahvistettu tankkerikapasiteetti on lisääntynyt. Strateginen rooli Tukeva liiketoiminta. Vahvuudet Huippuosaaminen merikuljetuksista talviolosuhteissa; moderni laivasto; joustavuus. Öljyn vähittäismyynti 28 % *) Sisältää Öljynjalostus- ja Biodiesel-toimialat. Öljynjalostus *) 58 %

5 Neste Oil vuonna 2006 Neste Oil vuonna 2006 Neste Oil päivitti puhtaamman liikenteen strategiansa syksyllä Strategian toteuttamista tukee vuonna 2006 vahvana jatkunut kannattavuus ja suotuisa taserakenne. Osinkoehdotus vuodelta 2006 on 0,90 euroa osakkeelta. Tärkeimmät käynnissä olevat investoinnit eli Porvoon Diesel-projekti ja ensimmäisen biodiesellaitoksen rakentaminen etenivät. Uusi dieselin tuotantolinja otetaan käyttöön vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä ja biodieselin tuotanto käynnistyy kesällä. Öljyn vähittäismyynnissä jatkui asiakaslähtöisen strategian kehittäminen sekä merkittävä kasvu Suomen ulkopuolella. Shipping jatkoi sopeutumista muuttuneeseen markkinatilanteeseen muun muassa uudistamalla laivastoaan. Yhtiö jatkoi vuoden aikana myös sen ydintoimintaan kuulumattomien omaisuuserien myyntiä. Tunnusluvut Muutos, % Tuloslaskelma, milj. euroa Liikevaihto Liikevoitto Vertailukelpoinen liikevoitto Tulos ennen veroja Kannattavuus, % Oman pääoman tuotto (ROE) 34,3 51,3 Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja (ROCE) 31,9 37,0 Keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto verojen jälkeen (ROACE) 15,4 19,7 Rahoitus ja taloudellinen asema Korolliset nettovelat, milj. euroa Omavaraisuusaste, % 48,4 42,4 Velan osuus kokonaispääomasta, % 25,6 33,0 Liiketoiminnan kassavirta, milj. euroa Osaketunnusluvut Osakekohtainen tulos, euroa 2,46 2,60-5 Osinko/osake, euroa 0,90 *) 0,80 13 Osinko/osakekohtainen tulos, % 37 *) 31 Osakekurssi vuoden lopussa, euroa 23,03 23,88-4 Keskikurssi, euroa 25,19 23,10 9 Ylin kurssi, euroa 29,95 32,19-7 Alin kurssi, euroa 21,00 15,22 38 Markkina-arvo vuoden lopussa, milj. euroa Muut tunnusluvut Sijoitettu pääoma, milj. euroa Investoinnit, milj. euroa Henkilöstö keskimäärin Tutkimus- ja kehitysmenot, milj. euroa Jalostusmarginaali, US$/barreli 9,11 8,82 3 *) Hallituksen esitys. Liikevoitto ja vertailukelpoinen liikevoitto *) milj. euroa Liikevoitto Vertailukelpoinen liikevoitto +6% *) Vertailukelpoinen liikevoitto lasketaan vähentämällä varastovoitot/ tappiot, käyttöomaisuuden myyntivoitot/tappiot sekä öljy- ja rahtijohdannaisten käypien arvojen muutokset raportoidusta liikevoitosta. Keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto verojen jälkeen (ROACE) % ,7 15, Tavoitteena vähintään 15 % vuotuinen tuotto. Tavoite nostettu 13 %:sta Velan osuus kokonaispääomasta (leverage) % Tavoite %. 33,0 % 25,6 % Osakekohtainen tulos ja osinko sekä efektiivinen osinkotuotto euroa % Osinkoina 4,0 4,0 3,9 *) jaetaan vähintään kolmannes perusliiketoiminnan 3,0 3,4 3,0 2,0 2,60 2,46 2,0 vuosituloksesta. 1,0 0 0,80 0,90 *) Osakekohtainen tulos Osakekohtainen osinko ,0 0 *) Hallituksen esitys Efektiivinen osinkotuotto Neste Oil Oyj Vuosikertomus

6 Neste Oil Toimitusjohtajan katsaus Arvoisa lukija Taakse jäänyt vuosi oli Neste Oilin kannalta monella tavalla mielenkiintoinen. Päivitimme strategiamme entistä kasvuhakuisemmaksi ja jatkoimme yhtiön kaikkien aikojen vaativimpien investointien toteuttamista. Tulevaisuuden kasvun rahoittamiseksi luovuimme myös monista liiketoiminnoista ja omaisuuseristä, jotka eivät ole strategiamme ytimessä. Kannattavuutemme säilyi edelleen vahvana niin kuin se on ollut jo useamman vuoden ajan. Yhtiön hallitus ehdottaa, että vuoden 2006 tuloksesta maksettaisiin 0,90 euron osinko osakkeelta eli yhteensä 231 miljoonaa euroa. Se merkitsee 55 %:n osinkoa perusliiketoiminnan tuloksesta, mikä on hyvin linjassa osinkopolitiikassa määritellyn vähintään kolmanneksen osingonjaon kanssa. Investoinneilla kasvuun Kesällä 2007 tulee kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun Neste Oilin edeltäjä Neste aloitti öljynjalostuksen. Kuluneiden vuosikymmenten aikana yhtiöstä on osaavan henkilöstön ja jatkuvan parantamisen kulttuurin avulla tullut yksi eturivin eurooppalaisista öljynjalostajista. Varsinkin Porvoon jalostamo on maanosan kehittyneimpiä jalostamoita. Olemme kuitenkin pitäneet hyvää huolta myös vanhemman ja pienemmän Naantalin jalostamon tuotantokapasiteetista. Iso investointi uuden dieseltuotantolinjan rakentamiseksi Porvoon jalostamolle oli tärkein syy Neste Oilin pörssiin listaamiselle pari vuotta sitten. Vuoden 2006 lopussa projektissa saavutettiin mekaaninen valmius ja näyttää siltä, että tuotanto alkaa pian tämän vuosikertomuksen ilmestymisen jälkeen. Uusi tuotantolinja muuttaa raskasta polttoöljyä arvokkaaksi dieseliksi. Teimme rakennusvaiheen aikana laitoksen suunnitteluun prosessia parantavia muutoksia. Nämä muutokset, teräksen ja konepajatyön kustannusten kasvu sekä maailmanlaajuinen pula suunnittelijoista ja tarkastajista aiheuttivat projektille huomattavia lisäkustannuksia. Linjan kannattavuuden odotetaan kuitenkin olevan niin hyvä, että emme halunneet tinkiä laitoksen laadusta tai aikataulusta. Toinen suuri investointihankkeemme on ensimmäisen uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvan NExBTL-dieseliä valmistavan laitoksen rakentaminen Porvoon jalostamolle. Se on edennyt suunnitelmien mukaan ja samaan aikaan myös laadukkaan biodieselin kysyntä näyttää olevan yhä vankemmalla pohjalla. Niinpä teimme marraskuussa 2006 päätöksen toisen samanlaisen laitoksen rakentamisesta Porvoon jalostamolle. Seuraavat biodieselinvestointimme tehdään mitä luultavimmin muualle suurempien markkinoiden läheisyyteen. Raaka-aine ratkaisee Neste Oilin strategiana on 1990-luvulta lähtien ollut tehdä huippulaatuisia puhtaamman liikenteen polttoaineita. Raakaaineiden osuus öljytuotteiden jalostamohinnoista on noin 90 prosenttia. Joka pystyy tekemään halvimmista ja samalla käytännössä myös vaikeimmista raaka-aineista huipputuotteita, menestyy tässä teollisuudessa. Siinä onnistumiseen tarvitaan erityisen hyvää jalostusosaamista ja -teknologioita. Uusi, erittäin vaativaa jalostusteknologiaa hyödyntävä diesellinja antaa meille juuri tällaista kilpailuetua. Linjan ansiosta voimme vuoden 2007 aikana siirtyä raakaöljyn käytössämme vaikka kokonaan runsasrikkisempiin ja raskaampiin ja sen vuoksi edullisempiin raakaöljyihin. Raskaampien raakaöljyjen ongelma on yleensä se, että niitä käytettäessä syntyy väistämättä paljon raskasta polttoöljyä, joka on raakaöljyä halvempaa. Uudella diesellinjalla muutamme raskaan polttoöljyn arvokkaaksi dieseliksi. Sama raaka-aineisiin liittyvä haaste koskee myös biopolttoaineita. Kehittämämme NExBTL-teknologia mahdollistaa minkä tahansa kasviöljyn tai eläinrasvan eli tässäkin tapauksessa edullisimpien raaka-aineiden käytön biodieselin valmistuksessa. Biodieselimme on vielä laadullisestikin erinomaista, jopa raakaöljypohjaista dieseliäkin parempaa. Kasviöljyt ja eläinrasvat eivät pitkällä tähtäyksellä riitä raaka-aineiksi, mikäli todella halutaan korvata mineraalipohjaisia polttoaineita uusiutuvilla niin kuin maailma tuntuu haluavan tehdä. Tämän vuoksi investoimme tutkimukseen ja uusiin teknologioihin, jotta biodieselin raaka-ainepohjaa voidaan laajentaa muuhunkin biomassaan kuten puuhun, turpeeseen ja vaikkapa jätteeseen. Kuluu kuitenkin vielä vuosia, ennen kuin nämä teknologiat ovat valmiita kaupalliseen tuotantoon. Neste Oilin laadukasta, uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvaa NExBTL-dieseliä sen sijaan on saatavilla jo kesästä 2007 lähtien. Kohti yhä vahvempaa yhtiötä Olemme sitoutuneet investoimaan kasvuun öljynjalostuksessa ja biodieselissä useita miljardeja euroja lähimmän 2 Neste Oil Oyj Vuosikertomus 2006

7 Neste Oil Toimitusjohtajan katsaus vuosikymmenen aikana. Öljynjalostuksessa kehitämme edelleen nykyisiä jalostamoita ja biodieselissä rakennamme uusia tehtaita. Odotamme kunnon kasvua myös kuluneenakin vuonna hyvän tuloksen tehneestä huippuvoiteluaineiden perusöljyliiketoiminnasta, jossa meillä on omaa osaamista ja vahva markkina-asema Euroopassa. Kaksi muuta toimialaamme raaka-aine- ja tuotekuljetuksia hoitava Shipping sekä vähittäismyyntiä Suomessa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa ja Pietarissa sekä sen ympäristössä hoitava Öljyn vähittäismyynti ovat tärkeässä roolissa tukemassa muita liiketoimintojamme. Vuonna 2007 tärkein tehtävämme on saada uudet laitokset käymään tasaisesti ja hyvällä käyttöasteella. Konsernin kaikissa liiketoiminnoissa kiinnitämme suurta huomiota hyvään kannattavuuteen ja toimintatapojen kehittämiseen niin, että ne kestävät vertailun alan parhaimpiin yhtiöihin. Järjestelmällinen turvallisuuden parantaminen on osa tätä työtä. Kiitän Neste Oilin ja sen tytäryhtiöiden henkilöstöä hyvästä työsuorituksesta vuonna Kiitän myös osakkeenomistajiamme, rahoittajiamme, asiakkaitamme ja muita kumppaneitamme Neste Oilille osoittamastanne luottamuksesta. Pyrimme olemaan luottamuksenne arvoisia. Risto Rinne toimitusjohtaja Neste Oil Oyj Vuosikertomus

8 Divisions Neste Oil Oil Strategia refining KASVU JATKUU 4 Neste Oil Oyj Vuosikertomus 2006

9 Divisions Neste Oil Oil Strategia refining LISÄÄ OMISTAJA-ARVOA OMAA OSAAMISTA PUHTAAMPIA TUOTTEITA Neste Oil Oyj Vuosikertomus

10 Divisions Neste Oil Oil Strategia refining Puhtaamman liikenteen kasvustrategia Neste Oil täsmensi strategiaansa syksyllä Se hakee merkittävää kasvua öljynjalostuksesta ja korkealaatuisen biodieselin tuotannosta. Biodieselissä yhtiö tähtää maailman johtavaksi valmistajaksi. Yhtiön strategian perustan muodostavat sen kyky soveltaa ainutlaatuista jalostusosaamista siten, että erilaisista ja edullisemmista raakaaineista pystytään valmistamaan korkealuokkaisia puhtaamman liikenteen polttoaineita. Maailman johtavaksi biodieselin valmistajaksi Neste Oil aloitti korkealaatuisen biodieselin kehittämisen jo vuosia sitten. Kehitystyön tuloksena sillä on teknologia, jolla voi tuottaa huippuluokan biodieseliä joustavasti mistä tahansa kasviöljystä tai eläinrasvasta. Neste Oilin toisen sukupolven biodiesel on selvästi parempaa kuin nykyään markkinoilla olevat kasvi- tai raakaöljypohjaiset dieselit. Yhtiö aikoo jatkaa biodieselin kehitystyötään ja olla edelläkävijä myös tulevaisuuden teknologioissa. Raakaöljystä entistä puhtaampia ja parempia tuotteita Porvoon jalostamon uuden dieseltuotantolinjan myötä Neste Oilin jalostusarvo kasvaa. Yhtiö pystyy jalostamaan yhä enemmän arvokkaita öljytuotteita raskaammasta ja rikillisemmästä ja siksi edullisemmasta raakaöljystä. Se aikoo edelleen jatkaa investointeja nykyisten jalostamoidensa kehittämiseksi. Lupaavia kasvumahdollisuuksia nähdään myös huippuluokan bensiini- ja voiteluainekomponenteissa. 6 Neste Oil Oyj Vuosikertomus 2006

11 Divisions Oil refining Neste Oil Oyj Vuosikertomus

12 Neste Oil Strategia HANKKEET ETENIVÄT JA STRATEGIA TÄSMENTYI Vuonna 2006 Neste Oil jatkoi strategisesti tärkeiden dieseltuotantolinjan ja biodiesellaitoksen rakentamista ja linjasi puhtaamman liikenteen polttoaineiden kasvustrategiaansa. Yhtiöllä on sekä tahto että taloudellisia resursseja merkittäviin kasvuhankkeisiin sille vahvoilla alueilla. Näihin hankkeisiin investoidaan useita miljardeja euroja seuraavan kymmenen vuoden aikana. Valitun strategian arvioidaan parhaiten hyödyntävän yhtiössä olevaa osaamista. Strategian toteuttamiseen liittyy myös kiinteästi ydintoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen tai omaisuuserien myyminen. Puhtaamman liikenteen strategia kasvattaa omistaja-arvoa Neste Oilin strategian tavoitteena on kasvaa merkittävästi perinteisessä öljynjalostuksessa ja korkealaatuisen biodieselin valmistajana. Kasvustrategia on looginen jatko yhtiön puhtaamman liikenteen polttoaineiden strategialle, ja sen uskotaan parhaiten kasvattavan yhtiön omistaja-arvoa. Strategian taustalla on lähivuosina maailmanmarkkinoilla lisääntyvä kysyntä korkealaatuisista liikenteen polttoaineista, erityisesti dieselistä, ja toisaalta raskaan polttoöljyn ylitarjonta. Tämä tilanne tarjoaa houkuttelevia mahdollisuuksia investoida sellaiseen jatkojalostuskapasiteettiin, jolla raskaita tuotteita voidaan jalostaa edelleen vaatimusten mukaisiksi puhtaammiksi liikennepolttoaineiksi. Mahdollisuuksia on erityisesti Euroopassa, jossa autokanta dieselöityy voimakkaasti. Kasvu puhtaamman liikenteen öljytuotteiden valmistajana synnyttää uutta omistaja-arvoa Taloudelliset tavoitteet Investointeja nykyisten jalostamoiden kehittämiseksi Merkittävä biodieselkapasiteetin lisääminen Suuria biodieselyksiköitä Johtavan aseman vakiinnuttaminen teknologian jatkokehityksen ja volyymien kautta Omistajaarvo Keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto verojen jälkeen (ROACE) vähintään 15 % vuodessa Velan osuus kokonaispääomasta (leverage) % Osinkoina jaetaan vähintään kolmannes perusliiketoiminnan vuosituloksesta Menossa olevat investoinnit valmistuvat Uusi dieseltuotantolinja Biodieselin tuotantolaitokset Lähitulevaisuus Keskipitkä ajanjakso Pitkä ajanjakso 8 Neste Oil Oyj Vuosikertomus 2006

13 Neste Oil Strategia Uusi dieselin tuotantolinja käyttöön Keväällä 2007 valmistuva Porvoon jalostamon uusi tuotantolinja (ns. Diesel-projekti) on hyvä esimerkki kannattavasta investoinnista jatkojalostuskapasiteettiin. Uusi tuotantolinja nostaa Porvoon jalostusastetta ja parantaa merkittävästi yhtiön tulosta ja kassavirtaa. Sen arvioidaan kasvattavan Neste Oilin 100 miljoonan barrelin vuosituotannon jalostusmarginaalia yli 2 dollarilla barrelilta. Uuden tuotantolinjan myötä Neste Oil pystyy jalostamaan aiempaa enemmän raskaampaa ja rikillisempää ja siksi edullisempaa raakaöljyä arvokkaaksi dieseliksi. Samalla päästään eroon öljynjalostuksessa syntyvästä vähempiarvoisesta raskaasta polttoöljystä. Diesel-projekti parantaa huomattavasti Neste Oilin joustavuutta, koska sen jälkeen yhtiö voi käyttää lähes kaikkia saatavilla olevia raakaöljylaatuja. Korkealaatuista biodieseliä omalla teknologialla Kestävää kehitystä edistävien ja kasvihuonekaasupäästöjä vähentävien biopolttoaineiden kysyntä kasvaa nopeasti eri puolilla maailmaa. Euroopassa kysynnän kasvun taustalla on Euroopan unionin direktiivi, jonka mukaan 5,75 % liikenteen polttoaineista tulisi olla biopohjaisia vuoteen 2010 mennessä. Useissa Euroopan maissa tavoitteen toteutumista vauhditetaan verohelpotuksin ja käyttövelvoittein. Neste Oil on biopolttoainemarkkinoiden edelläkävijä, joka valmistaa edistyksellisiä tuotteita kasvaville markkinoille. Neste Oil aloitti toisen sukupolven biodieselin kehittämisen jo vuosia sitten. Kehitystyö on antanut sille etumatkaa, ja yhtiö voi tuottaa korkealaatuista biodieseliä joustavasti mistä tahansa kasviöljystä tai eläinrasvasta. Neste Oilin toisen sukupolven biodiesel on laadukkaampaa kuin raakaöljystä jalostettu diesel ja nykyisin markkinoilla olevat biodieselit. Tuotetta voidaan käyttää nykyisissä dieselmoottoreissa vaikka sellaisenaan ja sitä voidaan myydä nykyisissä jakelukanavissa. Ensimmäinen biodiesellaitos käynnistyy Porvoossa kesällä 2007 ja toinen loppuvuodesta Yhtiö aikoo kasvattaa tuotantoaan rakentamalla tulevina vuosina eri markkina- Investoinnit noin 1,2 mrd euroa milj. euroa Diesel-projekti Muu öljynjalostus Biodiesel Öljyn vähittäismyynti Shipping Yhteensä alueille useita laitoksia itse tai yhdessä kumppanien kanssa. Osa uusista yksiköistä voi olla suuria, vuosikapasiteetiltaan jopa miljoonan tonnin tuotantolaitoksia. Tutkimus ja kehitys korostuvat Neste Oilin puhtaamman liikenteen polttoaineiden strategia perustuu pitkälti omaan kehitystyöhön, joka on tuonut yhtiölle merkittävää kilpailuetua. Korkealaatuisen biodieselin kysynnän kasvu edellyttää raaka-ainepohjan laajentamista. Yhtiö aikookin lisätä panostuksia uusien raaka-aineiden hyödyntämiseksi ja yhä edistyksellisempien teknologioiden kehittämiseksi. Eri toimialojen roolit Öljynjalostus ja biodiesel ovat konsernin strategiassa kasvun synnyttäjiä. Lupaavia kasvumahdollisuuksia nähdään myös huippuluokan bensiini- ja voiteluainekomponenteissa, jotka perustuvat suurelta osin omaan kehitystyöhön. Voiteluainekomponenteissa Neste Oililla on jo nyt johtava asema Euroopan kaupallisilla markkinoilla. Lisäksi yhtiöllä on kaksi kasvustrategiaa tukevaa toimialaa. Varustamotoiminta Shipping hoitaa raaka-aine- ja tuotekuljetuksia, ja Öljyn vähittäismyynti markkinoi ja myy polttonesteitä muun muassa Neste-asemien kautta. Kilpailuetua investointihankkeiden toteuttamisessa saadaan yhtiön enemmistöomistuksessa olevan insinööritoimisto Neste Jacobsin avulla. Neste Jacobsilla on yli 40 vuoden kokemus öljynjalostuksen investointiprojektien toteuttamisesta. Merkittävät omaisuuden myynnit Yhtiö Osuus, % Ajankohta Ostaja Myyntihinta Myyntivoitto Myyty liiketoiminta Eastex Crude Company 70 12/2006 Eastex Crude US$ 15,5 milj. Muutama Raakaöljykuljetukset ja myynti Holding Company milj. euroa Teksasissa ja Lousianassa CanTerm Canadian 25 12/2006 Olco Petroleum Ei julkistettu Ei julkistettu Terminaalitoiminnot Québecissa ja Terminals, Inc. Inc. Montrealissa sekä jakeluliiketoiminta Ontariossa Best Chain Ltd /2006 Delek Real Estate 118 milj. euroa 65 milj. euroa Liikenneasemakiinteistöjen omistus Saudi European Petrochemical 10 3/2006 Saudi Basic US$ 120 milj. 85 milj. euroa Polypropeenin ja MTBE:n tuotanto Company Ibn Zahr Industries Corp SeverTEK OAO 50 11/2005 OAO Lukoil US$ 321,5 milj. 141 milj. euroa Öljyntuotanto Luoteis-Venäjällä Pikoil Oy 50 9/2005 Ruokakesko Ei julkistettu Ei julkistettu Neste-asemien päivittäistavarakauppa Neste Oil Oyj Vuosikertomus

14 Neste Oil Toimintaympäristö Mahdollisuuksien markkinat Alan kehityssuunnista merkittävimpiä vuoden 2006 aikana olivat öljytuotteiden kysynnän aiempaa hitaampi kasvu, dieselin vahvistuva asema Euroopan suosituimpana liikenteen polttonesteenä sekä useissa maissa tapahtunut eteneminen biopolttoaineiden käytön lisäämiseksi. Jalostuskapasiteetti ja öljytuotteiden kysyntä milj. barrelia/päivä Jalostuskapasiteetti Öljytuotteiden kysyntä Vahva raakaöljy tukee jalostusmarginaaleja US$/barreli, vuosikeskiarvo Brent-raakaöljy Brent-raakaöljy Luoteis-Euroopan viitejalostusmarginaali (Brent Cracking) Lähde: IEA Viitejalostusmarginaali Öljytuotteiden maailmanlaajuinen kysyntä kasvoi Kansainvälisen Energiajärjestön IEA:n mukaan vuonna ,9 % edellisvuoteen verrattuna ja oli 84,4 miljoonaa barrelia päivässä. Vuonna 2005 kysyntä oli 83,5 miljoonaa barrelia päivässä ja kasvu 1,4 % vuotta aiempaan verrattuna. Kysyntä kasvoi erityisesti Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa, kun taas Euroopan kokonaiskysyntä pysyi edellisvuoden tasolla. Tammikuussa 2007 IEA arvioi kasvun olevan noin 1,6 % eli 1,4 miljoonaa barrelia päivässä vuonna Jalostuskapasiteetista edelleen niukkuutta Liikennepolttoaineiden eli lähinnä bensiinin ja dieselin jo vuosia jatkunut kysynnän lisääntyminen on aiheuttanut niukkuutta jalostuskapasiteetista ja pitänyt jalostusmarginaalit vahvoina. Vuonna 2006 raakaöljyn jalostuskapasiteetti kasvoi noin miljoonalla barrelilla päivässä. Uutta kapasiteettia on rakenteilla, mutta pääosa siitä ei valmistune lähimmän parin vuoden aikana. Ratkaisevaa on kysynnän kehittyminen vuosikymmenen vaihteeseen tultaessa sekä yhtiöiden julkistamien investointisuunnitelmien toteutuminen käytännössä. Investointien toteutumisen suurimpana esteenä ovat prosessiyksiköiden rajusti kohonneet hinnat sekä suunnitteluresurssien puute. 10 Neste Oil Oyj Vuosikertomus 2006

15 Neste Oil Toimintaympäristö Kallis raakaöljy tukee jalostusmarginaaleja Raakaöljyn hinta jatkoi nousemistaan ja Brent-raakaöljy maksoi vuonna 2006 keskimäärin 65,14 dollaria barrelilta, mikä on 19 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Vahva raakaöljyn hinta tukee kehittyneiden jalostusyhtiöiden jalostusmarginaaleja, sillä se kasvattaa kevyiden ja raskaiden tuotteiden hintaeroja. Mitä suuremmat nämä hintaerot ovat, sitä kannattavampaa on käyttää raskaampia raaka-aineita bensiinin ja dieselin tuotannossa. Diesel vahvistuu Euroopassa entisestään Dieselin kysyntä on kasvanut nopeasti Euroopassa viime vuosina ja kehityksen arvioidaan jatkuvan. Useissa Euroopan suurissa automaissa yli puolet uusista autoista käyttää dieseliä, ja joissakin maissa dieselin osuus on jopa 70 %. Dieselmoottorien suosioon on vaikuttanut niiden erinomainen suorituskyky sekä polttoainetehokkuus, joka on kehittynyt bensiinimoottoreita nopeammin. Euroopan dieselvajetta on helpotettu tuonnilla Venäjältä ja Aasiasta, mutta myös näillä alueilla jatkuva dieselin kysyn- nän kasvu vähentänee tuontimääriä Eurooppaan lähitulevaisuudessa. Yhdysvalloissa dieselin suosion ennustetaan lisääntyvän erityisesti raskaassa liikenteessä ja siellä alennettiin vuoden 2006 aikana tieliikenteessä käytettävän dieselin rikkipitoisuutta. Bensiinin asemaa diesel ei kuitenkaan Yhdysvalloissa uhkaa, vaan bensiinin kysyntä kasvaa ainakin näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa. Diesel-autojen suosio kasvaa nopeasti Euroopassa % Yli 50 % Diesel-autojen osuus uusista henkilöautoista Länsi-Euroopassa Lähde: European Automobile (EU-15 + Islanti, Sveitsi ja Norja) Manufacturers Association Kysynnän ja tarjonnan alueelliset epätasapainot tarjoavat mahdollisuuksia jalostusyhtiöille; Eurooppaan dieseliä, Yhdysvaltoihin bensiiniä Ylijäämä diesel Venäjä ja IVY-maat Pohjois-Amerikka bensiini Alijäämä Eurooppa Dieselin kysynnän kasvu vähentää ylijäämää Aasia Bensiini Diesel Raskas polttoöljy Kysynnän väheneminen pienentää alijäämää (tilanne 2005) Neste Oil Oyj Vuosikertomus

16 Neste Oil Toimintaympäristö Biopolttoainemarkkinat kasvavat nopeasti Vuodelle 2006 oli tyypillistä biopolttoaineiden voimakas esilletulo niin öljyalalla kuin julkisessa keskustelussakin. Perussyitä biopolttoaineiden käytön lisäämiselle on kolme. Ensinnäkin niillä nähdään olevan merkittävä rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa. Toisekseen halutaan vähentää riippuvuutta tuontiraakaöljystä ja kolmanneksi ne tarjoavat raaka-ainetuotannossa mahdollisuuksia paikalliselle maataloudelle. Nämä seikat on mainittu myös Euroopan unionin biopolttoainedirektiivissä ja jäsenvaltiot veivät vuoden aikana nopeasti eteenpäin päätöksiä direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi. Dieselpolttoaineen suosion takia erityinen mielenkiinto eurooppalaisissa biopolttoaineissa keskittyy biodieseliin. Biodieselin tuotannossa on tähän mennessä käytetty raakaaineena lähes yksinomaan rypsiä tai rapsia, eivätkä tuotteet ole kaikilta osin vastanneet laatuvaatimuksia. Jatkossa biodieseleiden ominaisuuksien on paremmin vastattava autoteollisuuden vaatimuksiin, ja tuotantomäärien kasvu edellyttää useampien raaka-aineiden käyttämistä. Vähittäismyynti kasvaa Itämeren alueella Suomessa öljyn vähittäismyyntimarkkinat ovat erittäin kilpaillut, ja kokonaiskulutus on viime vuosina jopa hieman vähentynyt. Öljy-yhtiöt kilpailevat tiukasti markkinaosuuksistaan ja ajoittain markkinoilla on nähty jopa hintasodan piirteitä. Alan yritysjärjestelyt jatkuivat vuonna 2006, kun SOK osti ExxonMobililta Suomen Esson liiketoiminnat ja myi osan niistä edelleen ST1 Holdingille. Lukoil osti niin ikään loppuvuodesta ConocoPhillipsiltä JET-asemat. Pietarin alueella Venäjällä liikenteen polttonesteiden kysyntä on ollut viime vuosina kasvussa. Kasvu kohdistuu erityisesti korkealaatuisiin tuotteisiin ja brändeillä on merkittävä rooli kuluttajien tekemissä valinnoissa. Myös Virossa, Liettuassa ja Latviassa kysyntä kasvaa, joskin hitaammin kuin Venäjällä. Puolassa vähittäismyyntialan nopein kasvu kohdistuu suurten kaupunkien ympäristöihin. Biodieselmarkkinan ennustettu kasvu Euroopassa milj. tonnia EU:n tavoitteen saavuttaminen edellyttää vuosittain 30 % kasvun 2,0 Biopolttoainelainsäädännön eteneminen Länsi-Euroopassa 2008 mennessä Verohelpotus Käyttöpakko Ei säädöksiä 3,2 12, Tarvitaan: korkealaatuisia tuotteita monipuolisesti raaka-aineita Itämeren tankkerikapasiteetti lisääntynyt Lisääntyneet öljykuljetukset ovat tehneet Itämeren alueesta maailman nopeimmin kasvavat merikuljetusten markkinat. Venäjän raakaöljyn vienti erityisesti Suomenlahdella sijaitsevan Primorskin eli Koiviston sataman kautta on vilkastunut nopeasti ja Primorskista kuljetettiin vuonna 2006 yli 60 miljoonaa tonnia raakaöljyä. Primorskin satama avattiin 2003, ja voimakkaasti lisääntyneet kuljetusmäärät venyttivät kuljetus- kapasiteetin äärirajoilleen vuoteen 2005 asti. Tämä nosti rahtihintoja erityisesti talvella, kun jäävahvistetuista tankkereista oli pulaa. Sen jälkeen tankkerikapasiteettia on tullut nopeasti lisää ja ajoittain laivoista on jo ylitarjontaa. Tämä on näkynyt myös Itämeren liikenteen rahtihinnoissa, eikä talvikauden huippukorkeita rahtitasoja ole nähty parin viime vuoden aikana. Öljytuotteiden merikuljetuksissa ei ole nähty vastaavaa kehitystä ja niiden hinnat ovat säilyneet hyvällä tasolla. 12 Neste Oil Oyj Vuosikertomus 2006

17 Neste Oil Toimintaympäristö Neste Oil Oyj Vuosikertomus

18 Neste Oil Toimialat TOIMIALAT LYHYESTI Tavoitteet 2006 Toimenpiteet ja saavutukset Tavoitteet 2007 Öljynjalostus Uuden dieseltuotantolinjan viimeistely. Toiminnan ja tuottavuuden parantaminen. Vahvan aseman säilyttäminen tukkumyynnissä lähimarkkinoilla. Uuden tuotantolinjan mekaaninen valmius saavutettiin ja käynnistys aloitettiin vuoden lopulla. Asemat säilyivät vahvoina tärkeillä markkinoilla. Porvoossa monia tuotantoennätyksiä, Naantalissa suunniteltu huoltoseisokki. Uusien investointien selvittäminen. Uuden dieseltuotannon aloittaminen ja myynti. Päätökset uusista jalostamoinvestoinneista Päätös perusöljykapasiteetin lisäämisestä Turvallisuuden ja tuottavuuden parantaminen. Biodiesel Porvoon ensimmäisen tuotantolaitoksen rakentaminen. Liiketoiminnan strategian täsmentäminen sekä raakaaineiden hankinnan järjestäminen. Tuotannon lisäämisen selvittäminen eri markkina-alueilla. Porvoon ensimmäinen laitos eteni aikataulussaan toisesta laitoksesta tehtiin päätös marraskuussa. Raaka-aineiden hankintaperiaatteet määritettiin ja sovittiin suomalaisen eläinrasvan käyttämisestä. Aiesopimus itävaltalaisen OMV:n kanssa yhteisestä tuotantolaitoksesta. Tuotannon aloittaminen Porvoossa ja tuotteen myynnin järjestäminen. Päätös investoinneista Suomen ulkopuolelle. Selvitykset tuotannon lisäämiseksi edelleen ja markkinoiden avaaminen NExBTL-dieselille. Öljyn vähittäismyynti Markkina-aseman säilyttäminen Suomessa. Kasvu Itämeren alueella. Toimialastrategian täsmentäminen. Suomen markkinaosuudet olivat bensiinissä 26,2 % ja dieselissä 40,9 %. Kokonaismyynti kasvoi 7,5 %, mistä pääosa tuli Suomen ulkopuolelta. Asiakaslähtöinen strategia viimeisteltiin. Bioaikakausi alkoi biobensiinin lanseerauksella Suomessa. Liikenneasemakiinteistöjä myytiin. Toiminnan tehostaminen ja kannattavuudesta huolehtiminen. Kasvun jatkuminen Suomen ulkopuolella. Neste Oilin NExBTL-dieselin tuominen vähittäismyyntimarkkinoille. Shipping Markkina-aseman säilyttäminen Itämeren liikenteessä. Laivaston uudistaminen markkinatilanteen mukaisesti. Markkinajohtajan asema säilyi Itämeren liikenteessä. Kolme alusta myytiin ja laivastoa täydennettiin aikarahtauksella. Toimialan yhtiöittämistä selvitettiin. Sopeutuminen markkinoiden muutoksiin. Uusien alusten valmistuminen ja niiden liittäminen laivastoon. Valmistautuminen NExBTLdieselin raaka-aine- ja tuotekuljetuksiin. Kasvu perustuu kahteen toimialaan Refining the future Johtava puhtaamman liikenteen polttoaineiden toimittaja missio visio Öljynjalostus Biodiesel Täydentävät liiketoiminnat (Perusöljyt, bensiinikomponentit) Tukevat liiketoiminnat (Öljyn vähittäismyynti & Shipping) Erinomaiset toiminnalliset ja taloudelliset tulokset Vastuullisuus Yhteistyö Uudistuminen Tuloksellisuus arvot 14 Neste Oil Oyj Vuosikertomus 2006

19 Neste Oil Toimialat Avainluvut segmenteittäin 2006 Liikevaihto milj. euroa (sis. liikevaihto eliminoitu) yhteensä Öljyn vähittäismyynti 26 % Shipping 1 % Liikevoitto milj. euroa yhteensä 854 Öljyn vähittäismyynti 16 % Shipping 9 % Öljynjalostus *) 73 % Öljynjalostus *) 75 % Vertailukelpoinen liikevoitto milj. euroa yhteensä 597 Investoinnit milj. euroa yhteensä 535 Öljyn vähittäismyynti 10 % Shipping 6 % Öljyn vähittäismyynti 9 % Shipping 2 % Öljynjalostus *) 84 % Öljynjalostus *) 89 % Nettovarat milj. euroa yhteensä Vakituinen henkilöstö % yhteensä henkilöä Shipping 10 % Shipping 10 % Konsernitoiminnot 4 % Öljyn vähittäismyynti 11 % Öljynjalostus *) 58 % Öljyn vähittäismyynti 28 % Öljynjalostus *) 79 % *) Sisältää Öljynjalostus- ja Biodiesel-toimialat. Neste Oil Oyj Vuosikertomus

20 Toimialat Öljynjalostus Öljynjalostus jatkaa kasvuaan Muutos, % Liikevaihto, milj. euroa Liikevoitto, milj. euroa Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. euroa Nettovarat, milj. euroa Sidotun pääoman tuotto (RONA, %) 29,9 34,7 - Investoinnit, milj. euroa Kokonaisjalostusmarginaali, US$/barreli 9,11 8,82 3 *) Sisältää Öljynjalostus- ja Biodiesel-toimialat Öljynjalostus valmistaa ja myy kaikkia tärkeimpiä öljytuotteita. Se keskittyy erityisesti puhtaamman liikenteen polttoaineisiin. Neste Oilin Porvoon ja Naantalin jalostamoiden kapasiteetti on reilu viidennes Pohjoismaiden jalostuskapasiteetista. Öljynjalostuksen menestystekijöitä ovat korkeatasoinen jalostusosaaminen, edistyksellisyys uusien teknologioiden käyttöönotossa ja kyky käyttää erilaisia ja edullisia raakaöljyjä ja muita syöttöaineita. Näiden avulla yhtiö pystyy tuomaan markkinoille uusia korkealaatuisia puhtaamman liikenteen polttoaineita. Uusi tuotantolinja käyttöön Öljynjalostus on Neste Oilin suurin toimiala, joka on määritelty keskeiseksi kasvualueeksi biodieselin ohella. Toimialan kasvun moottoreita ovat investoinnit nykyisille jalostamoille ja kasvua tukee toiminnan jatkuva parantaminen. Öljynjalostuksen suurin ponnistus vuonna 2006 oli Porvoon jalostamon uuden dieseltuotantolinjan (ns. Diesel-projekti) rakennustöiden loppuunsaattaminen ja käynnistyksen valmistelut. Diesel-projektiin investoitiin vuoden aikana yhteensä 250 miljoonaa euroa. Tuotantolinjan odotetaan käynnistyvän maaliskuussa Uuden tuotantolinjan käyttöönottoon on liittynyt merkittäviä haasteita jalostamolla, mutta sillä on vaikutuksia lähes koko Öljynjalostus-toimialaan. Jalostamoita kehitetään edelleen Öljynjalostuksen kasvuinvestoinnit kohdistuvat Porvoon ja Naantalin jalostamojen edelleen kehittämiseen. Niille on mah- Investoinnit keskittyvät jatkojalostuskapasiteettiin Porvoon uusi dieseltuotantolinja Raakaöljyn jalostus Jalostusprosessissa syntyvistä raskaista jakeista tehdään arvokkaita puhtaamman liikenteen polttoaineita. Otettiin käyttöön 2007 ensimmäisellä neljänneksellä Jalostaa raskaasta polttoöljystä korkealaatuista rikitöntä dieseliä Kapasiteetti reilut miljoona tonnia vuodessa Kevyet tuotteet mm. bensiini ja diesel Jatkojalostus Antaa mahdollisuuden siirtyä kokonaan raskaamman raakaöljyn käyttöön Investointikustannus yli 700 milj. euroa Raskaat tuotteet mm. tyhjökaasuöljy ja raskas polttoöljy esim. krakkaus esim. coker Bensiini ja diesel Kasvattaa yhtiön jalostusmarginaalia yli 2 US$ barrelilta 16 Neste Oil Oyj Vuosikertomus 2006

ENEMMÄN OMISTAJA- ARVOA

ENEMMÄN OMISTAJA- ARVOA ENEMMÄN OMISTAJA- ARVOA Vuosikertomus 2006 Vuoden 2006 aikana Neste Oilin puhtaamman liikenteen strategia päivitettiin entistä kunnianhimoisemmaksi kasvustrategiaksi. Kasvun tukijalkoina ovat Öljynjalostus-

Lisätiedot

Neste Oil strategia ja liiketoiminta

Neste Oil strategia ja liiketoiminta Neste Oil strategia ja liiketoiminta Matti Lehmus, Liiketoiminta-alueen johtaja 26.11.2012 Neste Oil lyhyesti Korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö

Lisätiedot

Tuotantoprosessien uudistamisia öljynjalostamolla 22.4.2010 Eeva-Liisa Lindeman

Tuotantoprosessien uudistamisia öljynjalostamolla 22.4.2010 Eeva-Liisa Lindeman Tuotantoprosessien uudistamisia öljynjalostamolla 22.4.2010 Eeva-Liisa Lindeman Neste Oilin historiaa 1948 Neste perustetaan Suomen öljynsaannin turvaamiseksi 1957 Naantalin jalostamo aloittaa toimintansa

Lisätiedot

Kolmas neljännes 2009

Kolmas neljännes 2009 Kolmas neljännes 29 Matti Lievonen, toimitusjohtaja 29.1.29 Tärkeimmät markkinatekijät heinä-syyskuussa Talouden kehitys ja öljyn kysyntä Talouden toipumisesta ensimmäisiä merkkejä, mutta ei merkittävää

Lisätiedot

Ensimmäisen neljänneksen tulos 2013

Ensimmäisen neljänneksen tulos 2013 Ensimmäisen neljänneksen tulos 2013 Matti Lievonen, toimitusjohtaja 24. huhtikuuta 2013 Sisällys 1 Q1 tulos 2 Markkinoiden kehitys 3 Näkymät 4 Ajankohtaiset painopisteet 5 Liitteet 24.4.2013 2 Disclaimer

Lisätiedot

Sisältö. Vuosikertomus 2007. Vuosikertomus 2007

Sisältö. Vuosikertomus 2007. Vuosikertomus 2007 Vuosikertomus 2007 Neste Oil toteutti vuonna 2007 puhtaamman liikenteen strategiaansa. Kasvun tukijalkoina ovat Öljynjalostus- ja Biodiesel-toimialat, mutta myös muilla toimialoilla on tärkeä rooli kokonaisuudessa.

Lisätiedot

Tilinpäätös 2015. Matti Lievonen, toimitusjohtaja 4. helmikuuta 2016

Tilinpäätös 2015. Matti Lievonen, toimitusjohtaja 4. helmikuuta 2016 Tilinpäätös 215 Matti Lievonen, toimitusjohtaja 4. helmikuuta 216 Sisältö 1 2 Vuosikatsaus 215 Tulos 215 3 Segmenttikatsaukset 4 Ajankohtaiset aiheet 5 Liitteet 2 Disclaimer Jäljempänä esitetyt tiedot

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Matti Lievonen. 3.4.2014 Yhtiökokous 1

Toimitusjohtajan katsaus. Matti Lievonen. 3.4.2014 Yhtiökokous 1 Toimitusjohtajan katsaus Matti Lievonen 1 Neste Oilin johtoryhmä Toimitusjohtaja: Matti Lievonen Yhteiset toiminnot Liiketoiminta-alueet Tuotanto ja logistiikka Ilkka Poranen Henkilöstö Hannele Jakosuo-Jansson

Lisätiedot

Neste Oil Oyj. Sisäiset tarkastajat ry:n kuukausikokous

Neste Oil Oyj. Sisäiset tarkastajat ry:n kuukausikokous Neste Oil Oyj Sisäiset tarkastajat ry:n kuukausikokous 13.4.2011 Ohjelma 14.00-14.15 14.15-15.00 15.00-15.15 15.15-15.45 15.45-16.00 NesteOil Oy: yritysesittely http://qsb.webcast.fi/n/nesteoil/#/4//1179

Lisätiedot

Ensimmäisen neljänneksen tulos 2014

Ensimmäisen neljänneksen tulos 2014 Ensimmäisen neljänneksen tulos 2014 Matti Lievonen, toimitusjohtaja 25. huhtikuuta 2014 Sisällys 1 2 3 Q1/14 Konsernin tunnusluvut Q1/14 segmenttikatsaukset Ajankohtaiset aiheet 4 Liitteet 25.4.2014 2

Lisätiedot

Tilinpäätös 2011. Toimitusjohtaja Matti Lievonen 3.2.2012

Tilinpäätös 2011. Toimitusjohtaja Matti Lievonen 3.2.2012 Tilinpäätös 211 Toimitusjohtaja Matti Lievonen 3.2.212 Disclaimer Jäljempänä esitetyt tiedot sisältävät tai niiden voidaan katsoa sisältävän tulevaisuuden näkymistä annettuja lausuntoja, jotka liittyvät

Lisätiedot

Kolmannen neljänneksen tulos 2014

Kolmannen neljänneksen tulos 2014 Kolmannen neljänneksen tulos 2014 Matti Lievonen, toimitusjohtaja 23. lokakuuta 2014 Sisällys 1 2 3 4 Q3/14 Konsernin tunnusluvut Tammi syyskuu 2014 -katsaus Q3/14 segmenttikatsaukset Ajankohtaiset aiheet

Lisätiedot

Neste Oilin tavoitteena on olla johtava pohjoiseurooppalainen

Neste Oilin tavoitteena on olla johtava pohjoiseurooppalainen Vuosikertomus 2005 2005 Neste Oilin tavoitteena on olla johtava pohjoiseurooppalainen öljynjalostusja markkinointiyhtiö, joka on keskittynyt korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen öljytuotteisiin ja sitoutunut

Lisätiedot

Yhtiökokous 19.4.2011

Yhtiökokous 19.4.2011 Yhtiökokous 19.4.2011 Toimitusjohtajan katsaus Visio Marimekko on maailman arvostetuin kuviosuunnittelija ja yksi kiehtovimmista designbrändeistä. Strategian kulmakivet 1-12/2010 8.2.2011 Marimekon kangaspainon

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008 Vastuu on yhteinen. Siksi toimimme.

Vuosikertomus 2008 Vastuu on yhteinen. Siksi toimimme. Vuosikertomus 2008 Vastuu on yhteinen. Siksi toimimme. Vuosikertomus 2008 Neste Oil lyhyesti Neste Oil on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö.

Lisätiedot

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS 2005 27. tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Strategia KONE tuo asiakkailleen kilpailuetua innovatiivisilla palveluillaan ja ratkaisuillaan. Samalla KONEen tuotteet

Lisätiedot

Kolmannen neljänneksen tulos Matti Lievonen, toimitusjohtaja 25. lokakuuta 2016

Kolmannen neljänneksen tulos Matti Lievonen, toimitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Kolmannen neljänneksen tulos 2016 Matti Lievonen, toimitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Sisältö 1 2 3 4 Q3/16 Konsernin tunnusluvut Tammi-syyskuu 2016 -katsaus Q3/16 Segmenttikatsaukset Ajankohtaiset aiheet

Lisätiedot

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Orion jakautuu 1.7.2006 Orion konserni Uusi Orion Oyj Oriola KD Oyj Orion Pharma Orion Diagnostica KD Oriola Lääkkeiden ja diagnostisten testien T&K, valmistus ja

Lisätiedot

Kolmannen neljänneksen tulos Matti Lievonen, toimitusjohtaja 23. lokakuuta 2015

Kolmannen neljänneksen tulos Matti Lievonen, toimitusjohtaja 23. lokakuuta 2015 Kolmannen neljänneksen tulos 2015 Matti Lievonen, toimitusjohtaja 23. lokakuuta 2015 Sisältö 1 2 3 4 Q3/15 Konsernin tunnusluvut Tammi-syyskuu 2015 -katsaus Q3/15 Segmenttikatsaukset Ajankohtaiset aiheet

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Toisen neljänneksen tulos Matti Lievonen, toimitusjohtaja 28. heinäkuuta 2016

Toisen neljänneksen tulos Matti Lievonen, toimitusjohtaja 28. heinäkuuta 2016 Toisen neljänneksen tulos 2016 Matti Lievonen, toimitusjohtaja 28. heinäkuuta 2016 Sisältö 1 2 3 4 Q2/16 Konsernin tunnusluvut Tammi-kesäkuu 2016 -katsaus Q2/16 Segmenttikatsaukset Ajankohtaiset aiheet

Lisätiedot

tammi syyskuu Liiketoimintakatsaus

tammi syyskuu Liiketoimintakatsaus 2017 Q3 tammi syyskuu Liiketoimintakatsaus DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2017 Detection Technology Q3: Lääketieteen sovellukset kasvuajurina Heinä-syyskuu 2017 lyhyesti

Lisätiedot

Ensimmäisen neljänneksen tulos 2012

Ensimmäisen neljänneksen tulos 2012 Ensimmäisen neljänneksen tulos 2012 Matti Lievonen, toimitusjohtaja 26. huhtikuuta 2012 Sisällys 1 Q1 tulos 2 Markkinoiden kehitys 3 Näkymät 4 Liitteet Disclaimer Jäljempänä esitetyt tiedot sisältävät

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 15.2.2011 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Markkinoiden toipuminen alkoi Liiketoimintaympäristö: Maailmantalous toipui selvästi edellisestä vuodesta. Viilun, vanerin ja LVL:n

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016 Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho Koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto parani, viimeinen neljännes jäi edellisvuodesta 2 HKScan-konserni 2015

Lisätiedot

Neste esitys eduskunnan ympäristövaliokunnassa. Ilkka Räsänen & Seppo Loikkanen

Neste esitys eduskunnan ympäristövaliokunnassa. Ilkka Räsänen & Seppo Loikkanen Neste esitys eduskunnan ympäristövaliokunnassa Ilkka Räsänen & Seppo Loikkanen 20.5.2016 Esityksen sisältö 1. Yritys lyhyesti 2. Uusiutuva diesel 3. Ajankohtaista ympäristövaliokunnalle Nesteen strategia

Lisätiedot

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. Matti Lievonen, toimitusjohtaja. 4. helmikuuta 2014

Tilinpäätös 2013. Matti Lievonen, toimitusjohtaja. 4. helmikuuta 2014 Tilinpäätös 2013 Matti Lievonen, toimitusjohtaja 4. helmikuuta 2014 Sisällys 1 Q4/13 tulos 2 Vuoden 2013 kohokohdat 3 Strategian toteuttaminen vuonna 2013 4 Markkinoiden kehitys 5 Ajankohtaiset aiheet

Lisätiedot

Neste Oil energiatehokkuus - käytäntöjä ja kokemuksia. Energiatehokkuus kemianteollisuudessa seminaari

Neste Oil energiatehokkuus - käytäntöjä ja kokemuksia. Energiatehokkuus kemianteollisuudessa seminaari Neste Oil energiatehokkuus - käytäntöjä ja kokemuksia Energiatehokkuus kemianteollisuudessa seminaari 22.8.2013 Agenda 1. Neste Oil Oyj ja Porvoon jalostamo 2. Neste Oilin energian käyttö ja energian käyttö

Lisätiedot

Ensimmäisen neljänneksen tulos Matti Lievonen, toimitusjohtaja 27. huhtikuuta 2016

Ensimmäisen neljänneksen tulos Matti Lievonen, toimitusjohtaja 27. huhtikuuta 2016 Ensimmäisen neljänneksen tulos 2016 Matti Lievonen, toimitusjohtaja 27. huhtikuuta 2016 Sisältö 1 2 3 Q1/16 Konsernin tunnusluvut Q1/16 Segmenttikatsaukset Ajankohtaiset aiheet 4 Liitteet 27.4.2016 2 Disclaimer

Lisätiedot

Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa

Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa Perinteiset polttoaineet eli Bensiini ja Diesel Kulutus maailmassa n. 4,9 biljoonaa litraa/vuosi. Kasvihuonekaasuista n. 20% liikenteestä. Ajoneuvoja n. 800

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 23.10.2014 Oriola-KD tammi-syyskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,9 (16,6) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Neste Oil. Listautuminen. Huhtikuu 2005

Neste Oil. Listautuminen. Huhtikuu 2005 Neste Oil Listautuminen Huhtikuu 2005 1 Fortumin ja Neste Oilin edustajat Fortum Oyj Neste Oil Oyj Mikael Lilius Toimitusjohtaja Risto Rinne Toimitusjohtaja Juha Laaksonen Talousjohtaja Petri Pentti Talous-

Lisätiedot

Kolmannen neljänneksen tulos Matti Lievonen, toimitusjohtaja 26. lokakuuta 2017

Kolmannen neljänneksen tulos Matti Lievonen, toimitusjohtaja 26. lokakuuta 2017 Kolmannen neljänneksen tulos 2017 Matti Lievonen, toimitusjohtaja 26. lokakuuta 2017 Sisältö 1. Q3/17 Konsernin tunnusluvut 2. Tammi-syyskuu 2017 -katsaus 3. Q3/17 Segmenttikatsaukset 4. Ajankohtaiset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2005 15.2.2006

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2005 15.2.2006 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2005 15.2.2006 Neste Oil Oyj Pörssitiedote 15. helmikuuta 2006 klo 9.00 NESTE OILILLA MENESTYKSELLINEN ENSIMMÄINEN TOIMINTAVUOSI Vuonna 2005 markkinat suosivat öljynjalostusyhtiöitä,

Lisätiedot

Oriola KD Oyj:n yhtiökokous 2011

Oriola KD Oyj:n yhtiökokous 2011 Oriola KD Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus Eero Hautaniemi 6.4.2011 Keskittyminen lääkkeiden vähittäis ja tukkukauppaan 2006 2011 Vähittäiskauppa Ruotsi Suomi Baltia Pohjoismaat ja Baltia

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Tilinpäätös 1.1.-31.12.2016 15.2.2017 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Liiketoimintaympäristö Maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden suunta epävarma Rakentamisen aktiviteetti alhaisella tasolla kaikilla

Lisätiedot

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Jukka Moisio, toimitusjohtaja Jari Mäntylä, talousjohtaja Helsingissä 28.4.2006 1 Liikevaihto kasvoi 10,6 % ja myyntimäärät 3,6 %* ) Taloudellinen kehitys Q1/2006

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008 Vastuu on yhteinen. Siksi toimimme. Vuosikertomus 2008. Global Reports LLC

Vuosikertomus 2008 Vastuu on yhteinen. Siksi toimimme. Vuosikertomus 2008. Global Reports LLC Vuosikertomus 2008 Vastuu on yhteinen. Siksi toimimme. Vuosikertomus 2008 Neste Oil lyhyesti Neste Oil on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö.

Lisätiedot

Pörssi-illat maaliskuu 2011 Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja Pekka Vähähyyppä

Pörssi-illat maaliskuu 2011 Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja Pekka Vähähyyppä Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja Pekka Vähähyyppä 1 Stockmann-konserni lyhyesti Kansainvälinen vähittäiskaupan yritys, joka on perustettu vuonna 1862 Kolme liiketoimintayksikköä: tavarataloryhmä, Lindex

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen Osavuosikatsaus Q2/2013 Toimitusjohtaja Jani Nieminen Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuonna 1969 perustettu VVO on Suomen johtava asuntovuokraukseen erikoistunut yritys. Liiketoiminta perustuu asuntojen

Lisätiedot

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER 3.2.2016 1 KESKEISET ASIAT VUONNA 2015 Päivittäistavarakaupassa vakaa markkina-asema ja hyvä kannattavuus Rauta- ja sisustuskaupan kannattavuus parani selvästi Keskon uusi

Lisätiedot

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Tavoitteena kannattava kasvu Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Asiakaslupauksemme Takaamme jatkuvuuden ja teemme tulevaisuuden ajallaan ja rahallaan. 1. Toimintamme Merkittävin osa liiketoiminnastamme

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja

Tilinpäätös 2006. Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Tilinpäätös 26 Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Liikevaihto 1985-26 7 6 5 4 3 Infrastruktuuri & ympäristö Energia Metsäteollisuus 2 1 Metsäteollisuus, uusinvestoinnit 12 % vuotuinen kasvu 1985 1991

Lisätiedot

Uudistuva Kesko. Mikko Helander

Uudistuva Kesko. Mikko Helander Uudistuva Kesko Mikko Helander 10.2.2017 K-ryhmä tänään K-ryhmän myynti* 13,2 mrd Henkilöstö noin 45 000 Toimintaa yhdeksässä maassa Pohjois-Euroopan kolmanneksi suurin vähittäiskauppa K-kauppiasyrittäjiä

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2010

Ensimmäinen vuosineljännes 2010 Ensimmäinen vuosineljännes 2010 21.4.2010 Heikki Malinen, toimitusjohtaja Esa Ikäheimonen, CFO 100107 PRESENTATION-TITLE 1 Esityksen pääkohdat Katsaus vuoden 2010 ensimmäiseen neljännekseen Vuoden 2010

Lisätiedot

Kolmannen neljänneksen tulos 2013

Kolmannen neljänneksen tulos 2013 Kolmannen neljänneksen tulos 2013 Matti Lievonen, toimitusjohtaja 24. lokakuuta 2013 Disclaimer Jäljempänä esitetyt tiedot sisältävät tai niiden voidaan katsoa sisältävän tulevaisuuden näkymistä annettuja

Lisätiedot

Tikkurila. 150 vuotta värien voimaa. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen

Tikkurila. 150 vuotta värien voimaa. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja yleistä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2006

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2006 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2006 Neste Oil Oyj Pörssitiedote 24. lokakuuta 2006 klo 9.00 NESTE OILIN HEINÄ-SYYSKUUN VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO 202 MILJOONAA EUROA Neste Oilin jalostusmarginaali vahvistui

Lisätiedot

Jätteistä ja tähteistä kohti uusia raakaaineita

Jätteistä ja tähteistä kohti uusia raakaaineita Jätteistä ja tähteistä kohti uusia raakaaineita Tulevaisuuden liikennepolttoaineet teemapäivä 18.9.2014 Pekka Tuovinen Helsingin keskusta inversiotilanteessa Kuvattu 10.2.1999 Keilaniemestä itään 18.9.2014

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2008

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2008 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2008 NESTE OILIN TAMMI-KESÄKUUN OSAVUOSIKATSAUS 2008 - toisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto 181 miljoonaa euroa Toinen neljännes lyhyesti: Liikevaihto 4 420 miljoonaa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.10.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia Pohjois-Amerikassa rakentamisen

Lisätiedot

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003 Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 23 Liiketoiminnan fokus 23 Kannattavuus Taseen ja maksuvalmiuden vahvistaminen Kohdennetut yritysostot (lähipalvelut, markkina-asema, teknologia tietotaito) Global Network

Lisätiedot

Oriola-KD The Channel for Health

Oriola-KD The Channel for Health Oriola-KD The Channel for Health Sijoitus Invest 14 12.-13.11.2014 Oriola-KD tänään Liikevaihto 2013 2,6 miljardia euroa Ruotsi 50 % Venäjä 33 % Suomi ja Baltia 17 % Henkilöstö 4700 työntekijää Venäjä

Lisätiedot

Tilinpäätös Media- ja analyytikkoinfo Pääjohtaja Matti Halmesmäki

Tilinpäätös Media- ja analyytikkoinfo Pääjohtaja Matti Halmesmäki Tilinpäätös Media- ja analyytikkoinfo Pääjohtaja 2.2.2012 Keskolla kannattavan kasvun vuosi K-ryhmän vuoden 2011 vähittäismyynti oli 11,8 mrd. euroa, kasvua +7,2 % (alv 0 %) Kesko-konsernin liikevaihto

Lisätiedot

Kamux puolivuosiesitys

Kamux puolivuosiesitys Kamux puolivuosiesitys 1.1. 30.6.2017 24.8.2017 Kamuxin kannattava kasvu jatkui strategian mukaisesti 1. Strategia kasvaa Euroopan johtavaksi käytettyjen autojen vähittäiskaupan ketjuksi toimii Jälleen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2006

Osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2006 Osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2006 Neste Oil Oyj Pörssitiedote 3. elokuuta 2006 klo 9.00 NESTE OILIN HUHTI-KESÄKUUN VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO 189 MILJOONAA EUROA Raakaöljyn ja öljytuotteiden korkeat

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

Aspon Q1 2007. 26.4.2007 CEO Gustav Nyberg CFO Dick Blomqvist. 26-Apr-07

Aspon Q1 2007. 26.4.2007 CEO Gustav Nyberg CFO Dick Blomqvist. 26-Apr-07 Aspon Q1 2007 26.4.2007 CEO Gustav Nyberg CFO Dick Blomqvist 1 Aspon Q1 2007 Chemicals-ryhmällä onnistunut yritysosto Shipping-ryhmällä onnistunut aluskauppa Voimakas myynnin kasvu, jatkuvat toiminnot

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu 2014 10.2.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Q4 2014 Tilinpäätöstiedote 10.2.2015 1 Keskeiset tapahtumat Keskon kannattavuus pysyi hyvällä tasolla vaikeasta markkinatilanteesta

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Roeland Baan

Toimitusjohtajan katsaus. Roeland Baan Toimitusjohtajan katsaus Roeland Baan Olla vuoteen 2020 mennessä ruostumattoman teräksen johtaja, joka luo alan parhaan arvon olemalla asiakassuuntaunut ja tehokas. 1. Asiakkaat 2. Osakkeenomistajat 3.

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus Matti Lievonen, toimitusjohtaja 3. elokuuta 2017

Puolivuosikatsaus Matti Lievonen, toimitusjohtaja 3. elokuuta 2017 Puolivuosikatsaus 2017 Matti Lievonen, toimitusjohtaja 3. elokuuta 2017 Sisältö 1. Q2/17 Konsernin tunnusluvut 2. Tammi-kesäkuu 2017 -katsaus 3. Q2/17 Segmenttikatsaukset 4. Ajankohtaiset aiheet 5. Liitteet

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander

Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Liite 5 Kesko Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjaan 1/2015 Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Keskeiset tapahtumat 2014 Kannattavuus pysyi vahvalla tasolla Ruokakaupassa

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 3.9.23 ESITYS 22.1.23 Liikevaihdon jakautuma 1-9/23 Joustopakkaukset 51,4 milj. euroa 42,8 % Nauhatuotteet 9,5 milj. euroa 7,9 % 12,3 milj. euroa Kuitukankaat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2011 1.11.2011 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Markkinat Liiketoimintaympäristö: Alkuvuoden aikana koettu vanerin kysynnän elpyminen tasaantunut viime kuukausina ja muutamilla

Lisätiedot

Ensimmäisen neljänneksen tulos Matti Lievonen, toimitusjohtaja 27. huhtikuuta 2017

Ensimmäisen neljänneksen tulos Matti Lievonen, toimitusjohtaja 27. huhtikuuta 2017 Ensimmäisen neljänneksen tulos 2017 Matti Lievonen, toimitusjohtaja 27. huhtikuuta 2017 Sisältö 1. Q1/17 Konsernin tunnusluvut 2. Q1/17 Segmenttikatsaukset 3. Ajankohtaiset aiheet 4. Liitteet 2 Disclaimer

Lisätiedot

Suomi kehittyneiden biopolttoaineiden kärjessä UPM Lappeenrannan biojalostamo. Ilmansuojelupäivät 19.8.2015 Stefan Sundman UPM Sidosryhmäsuhteet

Suomi kehittyneiden biopolttoaineiden kärjessä UPM Lappeenrannan biojalostamo. Ilmansuojelupäivät 19.8.2015 Stefan Sundman UPM Sidosryhmäsuhteet Suomi kehittyneiden biopolttoaineiden kärjessä UPM Lappeenrannan biojalostamo Ilmansuojelupäivät 19.8.2015 Stefan Sundman UPM Sidosryhmäsuhteet METSÄ ON TÄYNNÄ UUSIA MAHDOLLISUUKSIA Maailma muuttuu Rajalliset

Lisätiedot

VTI-konsernin osavuosikatsaus tammisyyskuu

VTI-konsernin osavuosikatsaus tammisyyskuu VTI-konsernin osavuosikatsaus tammisyyskuu 2007 Tammi syyskuu kehittyi tammi syyskuussa odotusten mukaisesti ja oli 56,5 miljoonaa euroa (tammi syyskuu 2006: 52,6 miljoonaa euroa). Edellisvuoden vastaavan

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Yhtiökokous 2016 Vuosi 2015 lyhyesti Hyvä vuosi Tiedolle IT-palveluissa markkinoita nopeampi kasvu Lisääntyneet investoinnit sekä yritysostot kasvun ja innovaatioiden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.7.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia epävarmuus kehityksestä jatkui.

Lisätiedot

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Sijoittajasuhdepäällikkö Riikka Toivonen 24.3.2015

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Sijoittajasuhdepäällikkö Riikka Toivonen 24.3.2015 Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa Sijoittajasuhdepäällikkö Kesko Liikevaihto 9,1 mrd - K-ryhmän myynti 11,3 mrd Liikevaihto 2014 9 071 milj. 2 000 kauppaa kahdeksassa maassa Yli 1,3 milj. asiakaskäyntiä

Lisätiedot

Atria Oyj Tilinpäätös 2012

Atria Oyj Tilinpäätös 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 2012 Toimitusjohtaja Juha Gröhn 21.2.2013 21.2.2013 1 Atria-konserni Katsaus 2012 Milj. Q4 2012 Q4 2011 Q1-Q4 2012 Q1-Q4 2011 Liikevaihto 360,6 338,7 1 343,6 1 301,9 Liikevoitto 7,8

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2006 ESITYS 24.7.2006 Liikevaihdon jakauma 1-6/2006 97,0 milj. euroa Joustopakkaukset 37,1 milj. euroa 38 % Kosteuspyyhkeet 35 % Kuitukankaat 27 % Pyyhkeet

Lisätiedot

Neste palvelee taksiyrittäjää

Neste palvelee taksiyrittäjää Neste palvelee taksiyrittäjää tuotteet - palvelut Neste Marketing & Services www.neste.fi Neste tarjoaa taksiyrittäjälle Asiakaskohtaiset ratkaisut Korkealaatuiset tuotteet Kattavin verkosto Nopea ja miellyttävin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2005

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2005 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2005 Neste Oil Oyj Pörssitiedote 4.8.2005 kello 9.00 NESTE OILIN HYVÄ TULOSKEHITYS JATKUI TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ Toisella neljänneksellä jatkunut korkean jalostusasteen öljynjalostuskapasiteetin

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 TAMMI-MAALISKUU 2009 Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila: Vuoden ensimmäinen neljännes oli erittäin haasteellinen vaikean markkinatilanteen vuoksi. Liikevaihto laski ja tulos heikkeni

Lisätiedot

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Toimitusjohtaja Juha Näkki 11.2.2015 Toimintaympäristö vuonna 2014 Vuosi 2014 oli haastava konepajateollisuuden yrityksille lähes koko

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Matkalle puhtaampaan maailmaan. Jaakko Nousiainen, UPM Biopolttoaineet Puhdas liikenne Etelä-Karjalassa

Matkalle puhtaampaan maailmaan. Jaakko Nousiainen, UPM Biopolttoaineet Puhdas liikenne Etelä-Karjalassa Matkalle puhtaampaan maailmaan Jaakko Nousiainen, UPM Biopolttoaineet Puhdas liikenne Etelä-Karjalassa 30.1.2017 METSÄ ON TÄYNNÄ UUSIA MAHDOLLISUUKSIA Maailma muuttuu Rajalliset resurssit Globaalin talouden

Lisätiedot

Metsä Board. Kartonkiliiketoiminnan kannattava kasvu. Markus Holm, talousjohtaja Sijoitus-Invest 2014. Metsä Board

Metsä Board. Kartonkiliiketoiminnan kannattava kasvu. Markus Holm, talousjohtaja Sijoitus-Invest 2014. Metsä Board Kartonkiliiketoiminnan kannattava kasvu Markus Holm, talousjohtaja Sijoitus-Invest 2014 lyhyesti Liikevaihto noin 2 miljardia euroa vuodessa. Henkilöstömäärä noin 3 200 Euroopan suurin taivekartongissa.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies 30.10.2008 Q1-Q3/2008 ja Q3/2008 lyhyesti Q1-Q3/2008 lyhyesti Konsernin toimintojen uudelleenjärjestely on saatu pääosin päätökseen ja keskitymme pääliiketoimintamme

Lisätiedot

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN 1 KESKO Q2/2016 RULLAAVA 12 KK Liikevaihto 8 993 milj. Liikevoitto* 253 milj. Sidotun pääoman tuotto* 12,6 % Henkilöstö 30 000 Osakkeenomistajia

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II/2006

Osavuosikatsaus II/2006 Osavuosikatsaus II/2006 25.7.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Toinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Toisen neljänneksen

Lisätiedot

Metsä Board Euroopan johtava ensikuitukartonkiyhtiö Mikko Helander Toimitusjohtaja

Metsä Board Euroopan johtava ensikuitukartonkiyhtiö Mikko Helander Toimitusjohtaja Euroopan johtava ensikuitukartonkiyhtiö Mikko Helander Toimitusjohtaja 1 (ex M-real) lyhyesti Liikevaihto noin 2,1 miljardia euroa, henkilöstömäärä noin 3 300 Johtava eurooppalainen ensikuitukartongin,

Lisätiedot

SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö

SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö Kare Laukkanen Pörssi-ilta Maaliskuu 2007 SanomaWSOY Agenda SanomaWSOY lyhyesti Mediamarkkinat Liiketoiminta Strategiset tavoitteet Kare Laukkanen Maaliskuu

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 31.3.2009. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4.2009

Atria Oyj 1.1. 31.3.2009. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4.2009 Atria Oyj 1.1. 31.3.2009 Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4.2009 Atria-konserni Katsaus Milj. 2009 2008 2008 Liikevaihto 310,7 303,4 1.356,9 Liikevoitto -0,4 6,8 38,4 Liikevoitto-% -0,1 2,2 2,8 Voitto

Lisätiedot

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Sisältö Vuosi on alkanut hyvin KONEen kilpailukyvyn kehittäminen Miten KONE on kehittynyt

Lisätiedot

Yhtiökokous 28.2.2006. Toimitusjohtaja Carl-Gustaf Bergström

Yhtiökokous 28.2.2006. Toimitusjohtaja Carl-Gustaf Bergström Yhtiökokous Toimitusjohtaja Carl-Gustaf Bergström 1 Keskeiset asiat vuonna 2005 MacGREGORin osto ja integrointi Cargotec listautui 1.6.2005 Cargotecille valittiin uusi hallitus 12.7.2005 43,4 milj. osaketta

Lisätiedot

Meillä on visio Vuosikertomus 2010

Meillä on visio Vuosikertomus 2010 Meillä on visio Vuosikertomus 2010 Liiketoiminta Vastuullisuus Hallinnointi Tilinpäätös On aika lunastaa lupaukset Neste Oilin tavoitteena on olla johtava puhtaamman liikenteen polttoaineiden toimittaja.

Lisätiedot

VTI-konsernin osavuosikatsaus tammikuu - maaliskuu 2007

VTI-konsernin osavuosikatsaus tammikuu - maaliskuu 2007 VTI-konsernin osavuosikatsaus tammikuu - maaliskuu 2007 Yhteenveto Liikevaihto oli 18,7 miljoonaa euroa (Q1/2006: 19,0 miljoonaa euroa.). Liikevoitto oli 1,9 miljoonaa euroa (2,0), ollen 10,1 % liikevaihdosta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006 10.8.2006 toimitusjohtaja Tapani Kiiski www.raute.com Kysyntä jatkuu hyvänä Vaneriteollisuuden markkinatilanne hyvä päämarkkina-alueilla lukuunottamatta Pohjois-Amerikkaa.

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-9/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-9/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-9/28 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 29.1.28 Itävalta Latvia Liettua Norja Puola Romania Ruotsi Saksa Suomi Tanska Tshekki Unkari Venäjä

Lisätiedot

Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa Katri Sundström sijoittajasuhdejohtaja. Arvopaperin aamuseminaari 17.2.

Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa Katri Sundström sijoittajasuhdejohtaja. Arvopaperin aamuseminaari 17.2. Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa Katri Sundström sijoittajasuhdejohtaja aamuseminaari 17.2.216 Kartonki on Metsä Boardin ydinliiketoimintaa Metsä Board lyhyesti Euroopan

Lisätiedot

Matkalle PUHTAAMPAAN. maailmaan UPM BIOPOLTTOAINEET

Matkalle PUHTAAMPAAN. maailmaan UPM BIOPOLTTOAINEET Matkalle PUHTAAMPAAN maailmaan UPM BIOPOLTTOAINEET NYT TEHDÄÄN TEOLLISTA HISTORIAA Olet todistamassa ainutlaatuista tapahtumaa teollisuushistoriassa. Maailman ensimmäinen kaupallinen biojalostamo valmistaa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2015. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 29.4.2015

Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2015. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 29.4.2015 Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2015 Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 29.4.2015 1 Keskeiset tapahtumat Päivittäistavarakaupan myynti kasvoi hieman ja kannattavuus säilyi hyvällä tasolla Rauta- ja

Lisätiedot