1. LEKSAND MODEL 2. FAMILY CENTRES 3. SOCIAL INVESTMENTS 4. QUESTIONS & DISCUSSION

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. LEKSAND MODEL 2. FAMILY CENTRES 3. SOCIAL INVESTMENTS 4. QUESTIONS & DISCUSSION"

Transkriptio

1 Joensuu, Pieksämäki, Kuopio & Jyväskylä 7-11 May LEKSAND MODEL 2. FAMILY CENTRES 3. SOCIAL INVESTMENTS 4. QUESTIONS & DISCUSSION

2 Joensuu, Pieksämäki, Kuopio ja Jyväskylä LEKSAND-MALLI 2. PERHEKESKUKSET 3. SOSIAALISET PANOSTUKSET 4. KYSYMYKSET JA KESKUSTELU

3 LEKSAND MODEL

4 LEKSAND-MALLI

5 MEETINGS BEFORE CHILDBIRTH Max 20 p in group, randomly assembled First pregnancy call both parents pregnancy week midwife + team, group starts 1. Presentation, group's name, expectations 2. Family rights, parental leave Law/Social insurance expert 3. Emotional swings, fathers role Psychiatrist, Daddy coach 4. Parenting and love relation Family counsellor 5. Baby massage, breastfeeding Baby masseur 6. Visit at child birth clinic Staff at clinic 7. Planning for the new situation Voluntaries from organis:s 8. Identification and advice New parents, Daddy coach

6 TAPAAMISET ENNEN SYNNYTYSTÄ Enintään 20 hengen satunnaisesti koostettu ryhmä Ensimmäinen raskausajan käynti molemmat vanhemmat raskausviikko kätilö + tiimi, ryhmä alkaa 1. Esittely, ryhmän nimi, odotukset 2. Perheen oikeudet, vanhempainloma lain/ sosiaalivakuutuksen asiantuntija 3. Mielialan vaihtelut, isän rooli psykiatri, isyysvalmentaja 4. Vanhemmuus ja rakkaussuhde perheneuvoja 5. Vauvahieronta, imetys vauvahieroja 6. Käynti synnytyssairaalassa sairaalan henkilökunta 7. Uuden tilanteen suunnittelu järjestöjen vapaaehtoiset 8. Tunnistus ja neuvonta uudet vanhemmat isyysvalmentaja

7 MEETINGS AFTER CHILDBIRTH Max 20 persons in group Child health care nurse + team / reunion in same group 1. Reunion Midwife, Preschool teacher 2. Relationship, child s needs Psychologist, Daddy coach 3. Breastfeeding, food, risks of accidents 4. Kindergarten and open preschool Preschool staff 5. Child s teeth Dental nurse 6. How to share the work Family counsellor, Daddy coach 7. The world of books Child librarian 8. Child focus, child s best Voluntaries, Educational assoc:n 9. One-year party Preschool teacher, Educ:l assoc:n, Volunt:s

8 TAPAAMISET SYNNYTYKSEN JÄLKEEN Enintään 20 hengen ryhmä Lasten terveydenhoitaja + tiimi / saman ryhmän kokoontuminen 1. Kokoontuminen kätilö, esikoulun opettaja 2. Suhteet, lapsen tarpeet psykologi, isyysvalmentaja 3. Imetys, ravinto, tapaturmariski 4. Lastentarha ja avoin esikoulu Esikoulun henkilökunta 5. Lapsen hampaat Hammashoitaja 6. Perheen työnjaosta perheneuvoja, isyysvalmentaja 7. Kirjojen maailma Lastenkirjaston hoitaja 8. Lapsen huomiointi, lapsen parhaaksi vapaaeht., kasvatusjärj. 9. Yksivuotisjuhla Esikoulun opettaja, koulutusjärj., vapaaeht.

9 COOPERATING TEAM LEKSAND BEFORE CH-BIRTH AFTER CHILDBIRTH Maternity midwife Child health care nurse Psychologist Psychologist Daddy coaches Daddy coaches Preschool teacher Preschool teacher princ:l Family Counsellor Family couns:r - law exp:t Family therapist Family therapist Soc. insur:e off:r Social insurance officer New parents* New parents* Org:s - churches* Organisations churches* Child librarian dental hyg. Consumer advisor *Voluntaries Companies*

10 LEKSAND-YHTEISTYÖTIIMI ENNEN SYNNYT. SYNNYTYKSEN JÄLKEEN Kätilö Lasten terveydenhoitaja Psykologi Psykologi Isyysvalmentajat Isyysvalmentajat Esikoulunopettaja Esikoulunopettaja rehtori Perheneuvoja Perheneuv. lakiasiant. Perheterapeutti Perheterapeutti Sos.vak.virkailija Sosiaalivakuutusvirkailija Uudet vanhemmat* Uudet vanhemmat* Järj. srk:t* Järjestöt seurakunnat* Lastenkirj. h. hammash. Kuluttajaneuvoja *Vapaaehtoiset Yritykset*

11 VOLUNTARIES Educational organisations Sports- and other organisations* Churches/parishes Seniors *Civil Defence association, Local Red Cross, Leksands IF (hockey), Parental associations Lek i Leksand and Kids & Dads

12 VAPAAEHTOISET Koulutusjärjestöt Urheilu- ja muut järjestöt* Kirkot/seurakunnat Vanhukset *Väestönsuojeluyhdistys, paik. Punainen risti, Leksands IF (jääkiekko), vanhempienyhdist. Leikkiä Leksandissa ja Lapset & isät

13 MEETINGS AFTER ONE YEAR 3 of 4 groups continue to meet, with support from pre-schools, educat:l organisations - average 6-8 times/yr After 3 rd year fewer meetings particip:s, 2 of 4 groups still meet After 5 th year 1 of 4 groups still meet Popular to have keep the children s birthdays parties together Some groups have met for 8 years Professionals & volunteers continue to visit group if wanted Activities tailored to parents' and children's needs & desires Parents remain in the original group when siblings are born

14 TAPAAMISET 1 VUODEN JÄLK. Kolme neljästä ryhmästä jatkaa kokoontumista keskim. 6-8 krt/vuosi esikoulun ja koulutusjärj. tuella 3. vuoden jälkeen kokouksia ja osallistujia on vähemmän, 2 neljästä ryhmästä kokoontuu edelleen 5. vuoden jälkeen 1 neljästä ryhmästä kok. vielä esim. viettääkseen lasten syntymäpäiviä yhdessä Jotkut ryhmät kokoontuneet 8 vuotta Ammattilaiset ja vapaaehtoiset käyvät haluttaessa edelleen tapaamassa ryhmää Toiminnat räätälöity vanhempien ja lasten tarpeiden ja toiveiden mukaan Vanhemmat pysyvät alkuperäisessä ryhmässä kun sisaruksia syntyy

15 DADDY COACHES Common and experienced fathers with two children or more Gets short education and introduction Paid by County Health Council Participates 4-8 times until child is 1 and continues sometimes further on Duties: listen, answer, support Recruited from pre-schools and schools D C is appreciated by fathers in general & mothers in particular

16 ISYYSVALMENTAJA Tavallinen kokenut isä, jolla on vähintään kaksi lasta Lyhyt koulutus. + perehdytys Saa palkkaa maakunnan terveysvirastolta Osallistuu 4-8 kertaa, kunnes lapsi täyttää vuoden, joskus jatkaa senkin jälkeen Tehtävät: kuunnella, vastata, tukea Värvätään esikouluista ja kouluista Yleensä isät ja erityisesti äidit arvostavat isyysvalmentajaa

17 EVALUATIONS IN LEKSAND 1998 Dalarna Research Institute 2000 Dalarna Research Institute 2001 Midwife questionnaire to all parents 2002 Summary log sheets 2004 Pilot study for National Public Health Institute New tools for parents 2006 Social anthropological study in parental groups 2007 National econ. comparison by Ingvar Nilsson 2007 Interviews for quality assurance

18 ARVIOINNIT LEKSANDISSA 1998 Taalainmaan tutkimuslaitos 2000 Taalainmaan tutkimuslaitos 2001 Kätilökysely kaikille vanhemmille 2002 Yhteenvetoliuskat 2004 Kansanterveyslaitoksen pilottitutkimus Uusia työkaluja vanhemmille 2006 Sosiaaliantropologinen tutkimus vanhempien ryhmissä 2007 Ingvar Nilssonin kansantalousvertailu 2007 Laadunvarmistushaastattelut

19 EVALUATIONS / ATTENDANCE BEFORE CHILDBIRTH Dalarna Research Institute Women Men 12 groups Trad = 5 meetings L-mod = 8 meet. L-MOD TRAD

20 ARVIOINNIT / OSALLISTUMINEN ENNEN SYNNYTYSTÄ Taalainmaan tutkimuslaitos Women Naiset Men Miehet 12 ryhmää Tav. = 5 kokousta L-malli = 8 kok. L-MOD TRAD

21 EVALUATIONS / ATTENDANCE AFTER CHILDBIRTH Dalarna Research Institute Women Men 12 groups Trad= 5 meetings L-mod= 9 meet. L-MOD TRAD

22 ARVIOINNIT / OSALLISTUMEN SYNNYTYKSEN JÄLK. Taalainmaan tutkimuslaitos Women Naiset Men Miehet 12 ryhmää Tav. = 5 kokousta L-malli= 9 kok. L-MOD TRAD

23 DEVELOPMENT PARENTAL GROUPS New groups/year=4-8 Total # of active groups

24 VANHEMPIENRYHMIEN KEHITYS F Uusia ryhmiä/vuosi=4-8 Aktiivisia ryhmiä yht.

25 SURVEY FAMILY CENTRE 2001 / STATISTICS 280 questionnaires to parents entering answers = 58,2 % BENEFIT FROM No Small Fairly large Very large Parental education Parental group Open pre-school Kids & Dads Dad coaches Still same partner? No answer 9 No 6 Yes 148 Large benefit from group/education *Small benefit from dad activities About 90 % same partner 2001

26 PERHEKESKUSKARTOITUS 2001 / TILASTOT 280 kyselyä aloittaville vanhemmille 163 vastausta = 58,2 % SAATU HYÖTY Ei Vähän Melko paljon Hyvin palj. Vanhemp. koulutus Vanhempienryhmä Avoin esikoulu Lapset & isät Isyysvalmentajat Vielä sama kumpp? Ei vast. 9 Ei 6 Kyllä 148 Paljon hyötyä ryhmästä/koulutuksesta * Vähän hyötyä isyystoiminnasta Noin 90 %:lla sama kumppani v. 2001

27 COMMENTS FROM SAME SURVEY + Mothers say feel safe and cared for (22 ) + Mothers say we get to know the society better (7) + Fathers say lot of new friends in same situation (14) + Both say daddy coach a good idea (8) + Staff say good community and friendship over time (5) - Mothers say there should be a special group for singles (3) - Fathers say educate our parents too please makes it easier for us (2)

28 SAMAN TUTKIMUKSEN KOMMENTIT + Äidit sanovat: tunnen olevani turvassa ja että minusta välitetään (22 ) + Äidit sanovat: opimme tuntemaan yhteiskunnan paremmin (7) + Isät sanovat: paljon samassa tilanteessa olevia uusia ystäviä (14) + Molemmat sanovat: isyysvalmentaja on hyvä ajatus (8) + Henkilökunta sanoo: ajan mittaan kehittyy hyvä yhteisö ja ystävyys (5) - Äidit sanovat: sinkuille pitäisi olla erityinen ryhmä (3) - Isät sanovat: kouluttakaa meidänkin vanhempamme se helpottaisi elämäämme (2)

29 SUMMARY LOG SHEETS Parents Lot of new friends with kids in same age (88) + Parents Feel safe and cared for (63 ) + Parents By guests in group we get to know society (31) + Parents (most mothers!) Daddy coach a good idea (18) + Staff Contact between us prof:s works smoother (17) + Staff Our professional roles have become clearer (12) - Parents + staff No substitute when reg. staff s ill (33) - Parents + staff The facilities are not good enough (27) - Parents Why do we have to fill in these log sheets? (12) - Parents Some guests/resource pers. bad speakers (8)

30 YHTEENVETOLIUSKAT Vanhemmat: Paljon uusia ystäviä, joilla samanikäisiä lapsia (88) + Vanhemmat: Tunnemme olevamme turvassa ja että meistä välitetään (63 ) + Vanhemmat: Ryhmän vierailijoiden avulla opimme tuntemaan yhteiskuntaa (31) + Vanhemmat: (useimmat äidit!) Isyysvalmentaja on hyvä ajatus (18) + Henkilöstö: Yhteydenpito meidän ammattilaisten välillä sujuu paremmin (17) + Henkilöstö: Ammatilliset roolimme ovat selkiytyneet (12) - Vanhemmat + henkilöstö: Ei sijaisia kun vak. henkilöstö sairastaa (33) - Vanhemmat + henkilöstö: Tilat eivät ole riittävän hyvät (27) - Vanhemmat: Miksi meidän täytyy täyttää nämä yhteenvetoliuskat? (12) - Vanhemmat: Jotkut vieraat/varahenkilöt ovat huonoja puhujia (8)

31 SUCCESSES & FAILURES Continuity keep group as long as possible + Log sheets/evaluations important for correction-continuity + Good relations team high confidence among parents + Increased parental leave particularly among fathers + Program allows socializing chatting sep. and finish together + Meeting hours working hours after parents wishes + Professionals roles clearer, more co-operation - Hard to get substitutes when somebody s ill/absent - Activities have been depending on political whims - Sometimes long betw. detection-intervention in risk families

32 ONNISTUMISET JA EPÄONNISTUMISET Jatkuvuus pidetään ryhmä koossa mahdollisimman pitkään + Yhteenvetoliuskat/arvioinnit tärkeitä parannusten/ jatkuvuuden takia + Hyvät suhteet vanhemmilla luja luottamus tiimiin + Lisää vanhempienlomaa erityisesti isien kohdalla + Ohjelma mahdollistaa seurustelun rupattelu erikseen ja lopetus yhdessä + Tapaamisajat työajat vanhempien toiveiden mukaan + Ammattilaiset selkeämmät roolit, enemmän yhteistyötä - Vaikea saada sijaisia, jos joku on sairaana/poissa - Toiminnot ovat olleet riippuvaisia poliittisista ailahduksista - Joskus riskiperheiden tunnistamisen ja toimenpiteiden välillä kuluu pitkä aika

33 LEKSAND TODAY AND TOMORROW No traditional boards & management since January 2011 All child-youth-family matters in one organisation New family centre from 2013 Maternity health care * Child health care Supportive social services * Open preschool Education and groups for parents to teenagers School health care * Youth counsellors Youth and senior leisure activities * Dance events Drama and film groups * Recording studio

34 LEKSAND NYT JA TULEVAISUUDESSA Ei perinteisiä johtokuntia + hallintoa tammikuun 2011 jälkeen Kaikki lasten/nuorten/perheiden asiat yhdessä organisaatiossa Uusi perhekeskus vuodesta 2013 Äitiysterveydenhuolto * lasten terveydenhoito Sosiaaliset tukipalvelut * Avoin esikoulu Koulutusta ja ryhmiä vanhemmista teini-ikäisiin Kouluterveydenhuolto * nuorisoneuvojat Nuorten ja vanhojen vapaa-ajan toimintaa * tanssitilaisuuksia Näytelmä- ja elokuvaryhmiä * Äänitysstudio

35 FAMILY CENTRES

36 PERHEKESKUKSET

37 THE CONCEPT OF FAMILY CENTRES Family Centres are health promoting, supporting, universal, early preventive based on the idea that there is a connection between how the parents are getting on - well-being of children FC builds on what is unique for Swedish prenatal clinics and child health care universal, voluntary, service free of charge Activities are at least pre-natal health care, child health care, open nursery school and social welfare activities Staff - midwives, paediatric nurses, paediatricians, pre-school teachers, soc. workers/counsellors, psychologists, librarians etc. FC - accessible meeting place for fam.-children in a housing area Goals - strengthening social networks, promoting good health, offering easily accessible support and service, being a centre for knowledge and information, encouraging equal parenthood

38 Perhekeskusten idea THE CONCEPT OF FAMILY CENTRES Perhekeskukset edistävät terveyttä, antavat tukea, ovat yleisiä ja ehkäisevät ongelmia varhaisvaiheessa perustana on ajatus siitä, että vanhempien pärjäämisen ja lasten hyvinvoinnin välillä on yhteys Perhekeskukset rakentuvat ruotsalaisten synnytysvalmennusklinikoiden ja lasten terveydenhuollon ainutlaatuiselle perustalle ne ovat kaikille tarkoitettu vapaaehtoinen ja ilmainen palvelu Toimintoihin kuuluu vähintäänkin synnytystä edeltävä terveydenhoito, lasten terveydenhoito, avoin esikoulu ja sosiaalihuollon toiminnot Henkilöstö - kätilöitä, lastensairaanhoitajia, lastenlääkäreitä, esikoulunopettajia, sosiaalityöntekijöitä/neuvojia, psykologeja, kirjastonhoitajia, jne. Perhekeskus helposti tavoitettava kohtaamispaikka asuinalueen perheille/lapsille Tavoitteet sosiaalisten verkostojen vahvistaminen, terveyden edistäminen, helposti tavoitettavaa tukea ja palveluita, toimii tiedon ja tietämyksen keskuksena, rohkaisee tasa-arvoiseen vanhemmuuteen

39 FFFF ASSOCIATION FOR THE PROMOTION OF FAMILY CENTRES Family workers network 1996 that 2000 became association Financed by membership fees and a minor governmental grant Forum for exchange of experiences, prod. of knowledge, ideas, dynamic agency for all who work at FC s Board represents professional categories in the FC s Office with a secretariat consisting of one employee Annual national conferences, sometimes with Nordic guests Good contacts with the Nordic neighbour centres Today 170 member centres and some individual members

40 FFFF PERHEKESKUSTEN TOIMINTAA EDISTÄVÄ YHDISTYS FFFF ASSOCIATION FOR THE PROMOTION OF FAMILY CENTRES Perhetyöntekijöiden verkosto v. 1996, joka muuttui yhdistykseksi vuonna 2000 Rahoitus jäsenmaksuilla ja pienellä valtion avustuksella Foorumi kokemusten vaihtoon, tiedon tuottamiseen, ideointiin, dynaaminen kaikkien perhekeskuksissa työskentelevien edustaja Johtokunta edustaa perhekeskusten ammattiryhmiä Toimisto ja yhden työntekijän käsittävä sihteeristö Kansalliset vuosikokoukset, joskus pohjoismaisia vieraita Hyvät yhteydet Pohjoismaissa sijaitseviin naapurikeskuksiin Nykyään 170 jäsenkeskusta ja joitakin yksittäisiä jäseniä

41 WHY FAMILY CENTRES? Promotion and prevention to improve child public health Different professional groups complement the medically oriented prenatal and children s health care with pedagogical and psychosocial support Specially designed for parents-to-be and new parents Multidisciplinary cooperation gives easy access to services Strengthens social network, human relations, joy & coping Children-parents learn from and support each other Diminish differences in health social groups integrate Safeguard an equal parenthood through addressing mothers, children, fathers and the whole family

42 MIHIN PERHEKESKUKSIA TARVITAAN? WHY FAMILY CENTRES? Edistävät lasten yleistä terveyttä ja sairauksien ennaltaehkäisyä. Eri ammattiryhmien tarjoama pedagoginen ja psyko-sosiaalinen tuki täydentää lääketieteellisesti suuntautunutta synnytystä edeltävää ja lasten terveydenhoitoa. Suunniteltu erityisesti tuleville ja tuoreille vanhemmille: Monialaisen yhteistyön ansiosta palvelut ovat helposti saatavilla Vahvistaa sosiaalista verkostoa, ihmissuhteita, iloa ja pärjäämistä Lapset/vanhemmat oppivat toisiltaan ja tukevat toisiaan Vähentävät terveyseroja sosiaaliset ryhmät yhdentyvät Turvaavat tasa-arvoista vanhemmuutta huomioimalla äidit, lapset, isät ja koko perheen

43 WORKING LIFE AND FAMILY LIFE In Sweden both partners contribute to the breadwinning Childcare system is extended with the pre-school As support for parents-children at home open nursery school Parents entitled to econ. Support 480 days after child s born Compensation Care of children (VAB) for every parent up to 7 days Minimum of 60 days are reserved for each parent Children 1 5 entitled to full day care when parents are working Children 3- right to 15 h/w child care free of charge

44 TYÖ- WORKING JA PERHE-ELÄMÄ LIFE AND FAMILY LIFE Ruotsissa kumpikin puoliso osallistuu perheen elättämiseen Esikoulu täydentää lastenhoitojärjestelmää Avoin esikoulu tarjoaa tukea kotona oleville vanhemmille/lapsille Vanhemmilla on oikeus saada taloudellista tukea 480 päivää lapsen syntymästä Lastenhoitokorvaus (VAB) kaikille vanhemmille enintään 7 päivän ajan Kummallekin vanhemmalle on varattu vähintään 60 vuorokautta 1 5-vuotiailla lapsilla on oikeus kokopäivähoitoon vanhempien työskennellessä 3 15-vuotiailla lapsilla on oikeus maksuttomaan 15 tunnin hoitoon viikossa

45 FAMILY CENTRES PART OF WELFARE SOCIETY Parent training groups in the FC s 99 % of all parents-to-be, new parents and parents of pre-school children make use of this possibility Open nursery school, not prescribed by law, voluntary for com:s Children must be accompanied by an adult a meeting place Free of charge, neither application nor registration is required Visitors are usually parents on parental leave and their children Located with prenatal & child health care, social service a FC Social workers carry on preventive and health-promoting work.

46 FAMILY CENTRES PART OF WELFARE SOCIETY PERHEKESKUKSET OSA HYVINOINTIYHTEISKUNTAA Vanhempien koulutusryhmät perhekeskuksissa 99 prosenttia kaikista tulevista, tuoreista ja esikouluikäisten lasten vanhemmista käyttää tätä mahdollisuutta hyväkseen Avoimet esikoulut, eivät lakisääteisiä, kunnille vapaaehtoista Lapsilla täytyy olla aikuinen mukanaan kohtauspaikka Maksuton, ei vaadi hakemusta eikä rekisteröintiä Kävijät ovat tavallisesti vanhempainlomalla olevia vanhempia lapsineen Synnytystä edeltävän, lapsen terveydenhoidon ja sosiaalisten palveluiden yhteydessä sijaitseva perhekeskus Sosiaalityöntekijät tekevät ennaltaehkäisevää ja terveyttä edistävää työtä.

47 FC TEG (UMEÅ) Maternity health care Child health care Open preschool Physician (spec. child med.) Education/support for parents For parents to be and parents with preschool children Partnership Municipality Umeå - Västerbotten County Council Family in focus info, advice and support Easily accessible, competent, involves the participants Contact with the Pre-schools (Kindergartens)

48 PERHEKESKUS TEG FC TEG (UMEÅ) (UUMAJA) Äitiysterveydenhuolto Lasten terveydenhuolto Avoin esikoulu Lääkäri (erit. lastenlääkäri) Koulutusta/tukea vanhemmille Tuleville ja esikouluikäisten lasten vanhemmille Kumppaneita Uumajan kunta - Västerbottenin maakuntahallitus Perhe keskiössä tietoja, neuvoja ja tukea perheelle Helppo tulla, pätevä, aktivoi osallistujia Yhteys esikouluihin (lastentarhoihin)

49 FC LAHOLM Maternity health care Child health care Open preschool Psychologist School counsellor Health promoting/supporting activities for parents - children Cooperation County council Halland Laholm Municipality Cooperates with Preschools, Schools and Social services

50 PERHEKESKUS FC LAHOLM LAHOLM Äitiysterveydenhuolto Lasten terveydenhuolto Avoin esikoulu Psykologi Koulukuraattori Terveyttä edistäviä/tukevia toimintoja vanhemmille/lapsille Yhteistyökumppaneita Hallandin maakuntahallitus Laholmin kunta Toimii yhteistyössä esikoulujen, koulujen ja sosiaalipalvelujen kanssa

51 FC ÅMÅL Maternity health care Child health care Parental groups Family counselling Open preschool Health promoting/supporting activities for parents - children For families expecting children and with children up to 6 years

52 PERHEKESKUS ÅMÅL FC ÅMÅL Äitiysterveydenhuolto Lasten terveydenhuolto Vanhempienryhmät Perheneuvonta Avoin esikoulu Terveyttä edistäviä/tukevia toimintoja vanhemmille/lapsille Lasta odottaville ja alle 6-vuotiaiden lasten perheille

53 FC NYNÄSHAMN Open preschool Social services in collaboration with Maternity health care Child health care Parental groups Activities are Targeted parents-children up to 5 years Performed in collaboration with church, preschool, musicians and other voluntaries

54 PERHEKESKUS NYNÄSHAMN FC NYNÄSHAMN Avoin esikoulu Sosiaalipalvelu Yhteistyössä: Äitiysterveydenhoito Lasten terveydenhoito Vanhempienryhmät Toiminta on Suunnattu vanhemmille/lapsille 5 ikävuoteen asti Toimii yhteistyössä kirkon, esikoulun, muusikkojen ja muiden vapaaehtoisten kanssa

55 FC IN NORWAY Pregnancy care Child/adult health care Open preschools Self-help groups Therapeutic groups Community based, multidisciplinary activities for families For parents to be and parents with preschool children Activities are health promotive and preventive Focus on knowledge, networks, resources in local community Unlike Sweden, activities are committed by the municipality Attention-readiness for risk factors and early intervention Staff from health centers are often project managers

56 PERHEKESKUKSET NORJASSA FC IN NORWAY Raskausajan hoito Lasten/aikuisten terveydenhuolto Avoimet esikoulut Oma-apuryhmät Terapiaryhmät Yhteisöpohjaista monitieteellistä toimintaa perheille Tuleville ja esikouluikäisten lasten vanhemmille Toiminta on terveyttä edistävää ja ennaltaehkäisevää Keskittyy paikallisen yhteisön tietämykseen, verkostoihin ja resursseihin Toisin kuin Ruotsissa, kunnat ovat sitoutuneet toimintaan Valmius havaita riskitekijöitä ja puuttua niihin varhaisessa vaiheessa Terveyskeskusten henkilökunta toimii usein projektinjohtajina

57 FC IN DENMARK Holstebro, Greve, Esbjerg Høje, Faxe Danish Government has invested 3 m in family services Pilot projects (Family houses) in Esbjerg and Høje Taastrup Voluntary organizations still have a pole position in this kind of work Activities in cooperation with Mødrahjaelpen (voluntary organization) Mødrahjaelpen (The gang) target vulnerable young mothers (u 26) Support to mothers-children, channel to study, work, parent training All work is manual-based and possible to evaluate / effect evaluate

58 PERHEKESKUKSET TANSKASSA FC IN DENMARK Holstebro, Greve, Esbjerg Høje, Faxe Tanskan hallitus on investoinut 3 milj. euroa perhepalveluihin vuosina Pilottihankkeita (perhetalot) Esbjergissä ja Høje Taastrupissa Vapaaehtoisilla järjestöillä on edelleen "paalupaikka" tämäntyyppisessä työssä Toimintaa yhteistyössä Mødrahjaelpenin (vapaaehtoisjärjestö) kanssa) Mødrahjaelpenin (I gang toiminta) kohteena ovat uhanalaiset nuoret äidit (alle 26 v.). Tukea äidille/lapsille, opiskelukanava, työtä, vanhempienkoulutusta

59 SOCIAL INVESTMENTS

60 SOSIAALISET PANOSTUKSET

61 RISK OF POOR HEALTH Long-term unemployment (3,5 x normal risk) Physical inactivity (4,4 x normal risk) Abusive treatment (4,1 x normal risk) * Inna Feldman, Uppsala University

62 TERVEYDEN HEIKKENEMISRISKI Pitkäaikaistyöttömyys (3,5 x normaali riski) Liikunnan puute (4,4 x normaali riski) Karkea kohtelu (4,1 x normaali riski) * Inna Feldman, Uppsalan yliopisto

63 RISK GROUPS / FACTORS IN SWEDEN Groups in risk of poor health Low educated (more students no access to high school) Overweight/fat (50% men overweight, 20% children fat) Immigrants in segregated areas Citizens in sterile and poor living environments Risk factors Inequality in education and income Social exclusion, segregation Read-n-write difficulties Low or lack of self esteem

64 RISKIRYHMÄT / -TEKIJÄT RUOTSISSA Huonon terveyden riskiryhmät Heikosti koulutetut (enemmän opiskelijoita ilman pääsyä lukioon) Ylipainoiset/lihavat (50% miehistä ylipainoisia, 20% lapsista lihavia) Maahanmuuttajat erillisalueillaan Kansalaiset karuissa ja huonoissa elinympäristöissä Riskitekijät Epätasa-arvo koulutuksessa ja tuloissa Sosiaalisen syrjäytyminen, erottelu Luku/kirjoitusvaikeudet Heikko tai puuttuva itsetunto

65 COSTS FOR RISK GROUPS (Ingvar Nilsson) 1 member in criminal gang = 2,3 m at the age of 25 (health and social care, police, court, prison, victims etc) A criminal gang 10 p:s = 23 m at the age of 25 Costs have a tendency to escalate after 25

66 RISKIRYHMIEN KUSTANNUKSET (Ingvar Nilsson) 1 rikollisjengin jäsen = 2,3 milj. euroa 25 vuoden iässä (terveydenhoito ja sosiaalihuolto, poliisi-, tuomioistuin, vankila, uhrit jne.) 10 hengen rikollisjengi = 23 milj. euroa 25 v. iässä 25 ikävuoden jälkeen kustannukset tapaavat kasvaa entisestään

67 or 600? AVERAGE COSTS (Ingvar Nilsson) Of 800 children in average 12,8 % is in risk for exclusion such as drug addiction, mental disease, sickness, unemployment. Costs for court, juvenile care, prison, hospital, long term care and rehabilitation, social insurance etc Cost for 1 person between could be /year Salary for team 25 pers. with /year = /year Offices/premises = * Material = Total = * Team serve 3000 children & parents * This means cost/person is 600 *

68 KUSTANNUKSET KESKIMÄÄRIN (Ingvar Nilsson) 800 lapsesta keskimäärin 12,8 % on vaarassa syrjäytyä esim. huumeriippuvuuden, mielisairauden, sairastumisen tai työttömyyden takia. Oikeudenkäyntien, nuorisohuollon, vankiloiden, sairaaloiden, pitkäaikaishoidon ja kuntoutuksen sekä sosiaalivakuutuksen ym. kustannukset Kustannukset yhtä vuotiasta kohden voivat olla /v. 25 hengen tiimin palkka, /jäsen/v. = /v Toimistot/tilat = * materiaali = * Yhteensä = * tiimi, joka palvelee 3000 lasta ja vanhempaa Tällöin kustannukset henkeä kohti ovat vai 600?

69 IDEAS TO IMPROVE PREVENTION AND WELL-BEING FOR CHILDREN AND YOUTH Create a more collaborative operative organization that allows cooperation between professionals and between professionals and voluntaries Create social investments funds that allows implementation Employ coordinators to move the work forward

70 IDEOITA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN PARANTAMISEEN JA EHKÄISEVÄÄN TYÖHÖN Luodaan yhteistyöhakuisempi toimintaorganisaatio, joka mahdollistaa yhteistyön ammattilaisten kesken sekä ammattilaisten ja vapaaehtoisten välillä Luodaan sos. investointirahastoja idean toteuttamiseksi Palkataan koordinaattoreita viemään työtä eteenpäin

71 SOCIAL INVESTMENT FUND NORRKÖPING Norrköping has created an investment fund of 3,4 m to prevent unemployment Money transferred from last year s surplus - directed to the social investment fund This means increasing costs today but, if Ingvar Nilsson s calculations are right, costs will be significantly reduced in future

72 SOS. INVESTOINTIRAHASTO NORRKÖPING Norrköping on luonut 3,4 milj. euron investointirahaston työttömyyden ehkäisemiseksi Viime vuoden ylijäämästä ohjattiin varoja sosiaalisen investointirahastoon Se merkitsee kustannusten nousua nyt, mutta jos Ingvar Nilsson laskelmat pitävät paikkansa, kustannukset pienenevät huomattavasti tulevaisuudessa

73 SOCIAL INVESTMENT FUND MALMÖ Malmö has decided to create an investment fond of 5 m, to stop violence and segregation in the community The situation in Malmö has escalated this winter with gang violence and decided to create an gunfire in the streets

74 SOS. INVESTOINTIRAHASTO MALMÖ Malmö on päättänyt luoda 5 miljoonan euron investointirahaston lopettaakseen väkivallan ja erottelun yhteisössä Malmön tilanne on pahentunut tänä talvena jengiväkivallan ja katuammuskelun takia

75 SOCIAL INVESTMENT FUND NYNÄSHAMN Political consensus for special public health fund, released by cutting from diff activities = 1,1m/yr Money targeted to improve citizens health Counting 300% return in 30 ys All citizens can apply for good ideas / projects that can be regarded as new thinking, creative and preventive and be performed in cooperation

76 SOS. INVESTOINTIRAHASTO NYNÄSHAMN Poliittinen yksimielisyys erityisestä kansanterveysrahastosta, joka luodaan leikkaamalla eri toiminnoista 1,1 milj./v. Raha kohdistetaan kansalaisten terveyden parantamiseen 30 vuodessa sen odotetaan tuottavan 300% Kaikki kansalaiset voivat hakea rahoitusta hyville ideoille / hankkeille, joiden voidaan katsoa edustavan luovaa ja ennaltaehkäisevää uutta ajattelua ja jotka voidaan toteuttaa yhteistyönä

77 SOCIAL INVESTMENT FUND TRELLEBORG Shares to fund 2012 = 1,25 m Projects outside ord. activities Children-youth with difficult social situation who don t reach the goals of school Unemployed young people, long-term welfare Trelleborg will try to measure the dependent effects of the citizens activities they choose to use

78 SOS. INVESTOINTIRAHASTO TRELLEBORG Rahasto-osuudet 2012 = 1,25 milj. Hankkeet normaalien toimintojen lisäksi Vaikeassa sos. tilanteessa olevat lapset/nuoret, jotka eivät pääse koulutuksellisiin tavoitteisiin Työttömät nuoret, pitkäaikaiset sosiaalitoimen asiakkaat Trelleborg pyrkii mittaamaan valitsemiensa toimintojen vaikutuksia

79 CRITERIAS/ACTIVITIES SOCIAL INVESTMENT FUND Promotion / preventive activities or rehabilitating Certain target group or universal Method development or clear knowledge based Should be able to separate from other activities Should have possibility to reduce costs in future Should be performed in collaboration/cooperation Should be possible to evaluate and follow up effects Swedish Government are trying to find guidelines to measure effects of promotion and preventive health activities children-youth are trying to find a system for grading evidence, knowledge, experience are trying to build an arsenal of methods for measuring activities

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma BOARD PROGRAM Hallitusohjelma Henrikki Soininen AYYH VPJ PROJEKTIT PROJECTS 1.2 Tilaohjelma opiskelijakeskukselle/student center 3.3 Tutoroinnin arvostus/valuation of tutoring 5.1 Kuntavaalitavoitteet/Municipal

Lisätiedot

Co-Design Yhteissuunnittelu

Co-Design Yhteissuunnittelu Co-Design Yhteissuunnittelu Tuuli Mattelmäki DA, associate professor Aalto University School of Arts, Design and Architecture School of Arts, Design and Architecture design with and for people Codesign

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION Lapsen nimi / Name of the child Lapsen ikä / Age of the child yrs months HYVINKÄÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Lapsen päivähoito daycare center / esiopetusyksikkö

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG IVC 2007-2013 interregional cooperation across Europe Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences Interreg IVC/ Interreg Europe 26 May 2015, Helsinki INTERREG

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Mauste-hanke. Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus th Niina Happonen th Pauliina Rissanen

Mauste-hanke. Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus th Niina Happonen th Pauliina Rissanen Mauste-hanke Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus th Niina Happonen th Pauliina Rissanen Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus Tarkoituksena tarjota: - tasalaatuisia palveluita

Lisätiedot

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa!

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa! KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College 2012-2013 Welcome - Tervetuloa! CONTENTS: Education system and adult education in Finland Kuopio Community College I I I I I I I I basic information main

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

Norpe Winning Culture

Norpe Winning Culture Norpe Winning Culture TEKES Ideat vaihtoon 2.4.2014 Mona Hokkanen Smarter retailing Elämykselliset ostokokemukset Yksilölliset myymäläkonseptit Alhaisimmat kokonaiselinkaarikustannukset Seite 2 Miksi?

Lisätiedot

Eeva-Liisa Markkanen

Eeva-Liisa Markkanen 11.11.2016 Eeva-Liisa Markkanen Agenda 1. Perspectives on involving pupils in the anti-bullying work at school 2. Case-examples from schools: 1. Sydän-Laukaan koulu 2. Viherlaakson koulu 3. Experiences

Lisätiedot

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies PL 3 00721 Helsinki www.vahinkopalvelut.net info@vahinkopalvelut.net +358-40-900 9856 TUVASA Turvallinen

Lisätiedot

Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen

Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen Naisnäkökulma sijoittamiseen 24.3.2007 Vesa Puttonen Miten sukupuolella voi olla mitään tekemistä sijoittamisen kanssa??? Naiset elävät (keskimäärin) pidempään kuin miehet Naiset saavat (keskimäärin) vähemmän

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007 Welcome to Finland Lahti Wellamo Community College 11 December 2007 We operate in the premises of Lahti Adult Education Centre The building was inaugurated exactly 20 year ago and was built to serve university

Lisätiedot

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day.

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day. ESITTELY Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely NOTES ON McMath student s name Age Grade Getting to school School day Favorite subjects Least favorite subjects Electives

Lisätiedot

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Aiming at safe performance in traffic Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Medical doctors promoting traffic safety Jukka Terttunen Traffic Medicine Unit Finnish Traffic Safety Agency Vastuullinen

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

GOOD WORK LONGER CAREER:

GOOD WORK LONGER CAREER: Juhani Ilmarinen, Ville Ilmarinen, Pekka Huuhtanen, Veikko Louhevaara, Ove Näsman GOOD WORK LONGER CAREER: WORK WELL-BEING IN FINNISH TECHNOLOGY INDUSTRIES 2010-2015 Background Collective agreement between

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto

Naisjärjestöjen Keskusliitto Naisjärjestöjen Keskusliitto CEDAW SOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO VAMMAISTEN NAISTEN KANNALTA Leena Ruusuvuori 17.10.2013 CEDAW = Convention on the Elimination of All Kinds of Discrimination Against Women New

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Pohjoismainen ECHE-hanke ECHE-dokumenttien tarkastelu ja vertailu

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Pricing policy: The Finnish experience

Pricing policy: The Finnish experience Pricing policy: The Finnish experience Esa Österberg Senior Researcher Alcohol and Drug Research, STAKES, Helsinki, Finland esa.osterberg@stakes.fi Three pillars of traditional Nordic alcohol control Strict

Lisätiedot

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland Overview on Finnish Rural network and its objectives Rural Network Unit, Finland Sivu 1 26.5.2009 Rural Network in Finland consist of all actors under - the Rural Development Programme for Mainland of

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY Kaisa Sinikara, University Librarian, Professor and Elise Pirttiniemi, Project Manager, Helsinki University Library Ellen Namhila,

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

Building a Pyramid Project Workshop, of April, Larissa, Greece

Building a Pyramid Project Workshop, of April, Larissa, Greece Building a Pyramid Project Workshop, 15-17 of April, Larissa, Greece Nuorelta yrittäjältä vaadittavien tietojen, taitojen ja kompetenssien tunnistaminen ja niiden kehittäminen opetuksessa Özerk Göker Pyramid

Lisätiedot

Association of Doctoral Students at the University of Helsinki Action plan 2016

Association of Doctoral Students at the University of Helsinki Action plan 2016 Association of Doctoral Students at the University of Helsinki Action plan 2016 The association of Doctoral Students at the University of Helsinki was founded in May 2014 and was officially registered

Lisätiedot

Yhdessä tunnistettuun ongelmaan tarttuminen nuoren hyvinvoinnin edistämiseksi

Yhdessä tunnistettuun ongelmaan tarttuminen nuoren hyvinvoinnin edistämiseksi Yhdessä tunnistettuun ongelmaan tarttuminen nuoren hyvinvoinnin edistämiseksi Valtakunnallinen tapaturmien ehkäisyn seminaari Seinäjoki OKM/KUPO/NY GH Wrede Hyviä käytäntöjä rakentamassa Nuorisolain uudistus

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend?

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Martta Forsell, Finnish Focal Point 28.9.2015 Esityksen nimi / Tekijä 1 Martta Forsell Master of Social Sciences

Lisätiedot

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella 26.4.2012 1 "There is often a property bubble around catchment areas. If a school makes a house more saleable or desirable,

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

Research in Chemistry Education

Research in Chemistry Education Research in Chemistry Education The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki Chemistry Education Centre Kemma, National LUMA Centre, University of Helsinki Prof.

Lisätiedot

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO 2/2009 Mikä on Erasmus-peruskirja? Erasmus-peruskirja (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) säilyy korkeakoulun

Lisätiedot

Viestintään tarvitaan tiedon jakamista tietotyöläisten kesken. 26.10.2006 Ville Hurnonen

Viestintään tarvitaan tiedon jakamista tietotyöläisten kesken. 26.10.2006 Ville Hurnonen Viestintään tarvitaan tiedon jakamista tietotyöläisten kesken 26.10.2006 Ville Hurnonen Enfo Enfo on sopivan kokoinen kumppani Enfo on uusi, riittävän kokoinen palvelutalo Enfo on suomalainen toimija Enfo

Lisätiedot

Capacity utilization

Capacity utilization Mat-2.4142 Seminar on optimization Capacity utilization 12.12.2007 Contents Summary of chapter 14 Related DEA-solver models Illustrative examples Measure of technical capacity utilization Price-based measure

Lisätiedot

Tietoa Joensuun Eliittikisoista

Tietoa Joensuun Eliittikisoista Tietoa Joensuun Eliittikisoista Harjoittelu ja verryttely Yleisurheilukenttä (Keskuskenttä) Kisan aikana Joensuu Areena + kuntosali Pesäpallokenttä ja Louhelan kenttä heitoille Uimahalli Vesikko + kuntosali

Lisätiedot

GO Bus. ZÖOŽ We bring the world to You!

GO Bus. ZÖOŽ We bring the world to You! GO Bus ZÖOŽ We bring the world to You! Go Bus tuo nähtävyydet ulottuville sekä Virossa, Baltiassa että muualla Euroopassa. Nykyaikaiset bussit tekevät matkoista miellyttävän loman. Go Bus tarjoaa laajan

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Henkiset kilpailut / Cultural competitions

Henkiset kilpailut / Cultural competitions Ilmoittautuminen Australasian Suomalaisten Liiton (ASL) Suomi-Päivien kilpailuihin Registration for Australasian Federation of Finnish Societies and Clubs (AFFSC) Finnish Festival competitions (Huom. tekstaa

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

W A R S A W M A A T U A R K I O S O C I A L M E D I A A N D S U P P O R T F O R Y O U N G P E O P L E

W A R S A W M A A T U A R K I O S O C I A L M E D I A A N D S U P P O R T F O R Y O U N G P E O P L E W A R S A W 1 5. 5. 2 0 1 4 M A A T U A R K I O S O C I A L M E D I A A N D S U P P O R T F O R Y O U N G P E O P L E 24.1.2013 1 INTRODUCTION The social media Do young people use social media The needs

Lisätiedot

elearning Trends and Case Examples from Finland IT in Education and HRM- Conference 26.11.2013 Ms. Piia Liikka

elearning Trends and Case Examples from Finland IT in Education and HRM- Conference 26.11.2013 Ms. Piia Liikka elearning Trends and Case Examples from Finland IT in Education and HRM- Conference 26.11.2013 Ms. Piia Liikka The Association of Finnish elearning Works as an unbiased, non-profit advocate for elearning

Lisätiedot

LANGUAGE ISSUES AND MULTILINGUAL LEARNING IN UNIVERSITIES

LANGUAGE ISSUES AND MULTILINGUAL LEARNING IN UNIVERSITIES LANGUAGE ISSUES AND MULTILINGUAL LEARNING IN UNIVERSITIES Chair: Taina Saarinen Speakers: Inkeri Lehtimaja, Charles Mathies Main question (Why) should international students (not) learn Finnish as a part

Lisätiedot

Association of Doctoral Students at the University of Helsinki Action plan 2017

Association of Doctoral Students at the University of Helsinki Action plan 2017 Association of Doctoral Students at the University of Helsinki Action plan 2017 The association of Doctoral Students at the University of Helsinki was founded in May 2014 and was officially registered

Lisätiedot

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Saattohoidon opetus lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Leila Niemi-Murola dosentti, kliininen opettaja Anestesiologian ja tehohoidon klinikka HY/HYKS Esityksen sisältö Työelämässä olevat,

Lisätiedot

indexhan wen Club Ambulant -play together

indexhan wen Club Ambulant -play together Club Ambulant -play together Tänä vuonna näyttelyn teema on Tulevaisuuden oppimisympäristö. Kurssin tavoite oli löytää persoonallisia, joustavia ja inspiroivia ratkaisuja koulumaailmaan. indexhan wen Suunnitellessamme

Lisätiedot

IMETYSOHJAUS ÄITIYSHUOLLOSSA

IMETYSOHJAUS ÄITIYSHUOLLOSSA IMETYSOHJAUS ÄITIYSHUOLLOSSA Tutkimusryhmä Sari Laanterä, TtT, Itä-Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos Anna-Maija Pietilä, professori, THT, Itä- Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos Tarja Pölkki, TtT,

Lisätiedot

E U R O O P P A L A I N E N

E U R O O P P A L A I N E N E U R O O P P A L A I N E N A N S I O L U E T T E L O M A L L I HENKILÖTIEDOT Nimi SERGEI AZAROV Osoite K. KÄRBERI 4-129, TALLINN 13812, ESTONIA Puhelin 0037255999964 Faksi Sähköposti serjoga79a@mail.ru

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

Kokoelmien arviointi

Kokoelmien arviointi Kokoelmien arviointi Sisältö Kokoelmia koskevan laatusuosituksen esittely Parkki-projektin kokemukset JASKAN kokemukset Kv-malleja ryhmätyö Kokoelmia koskeva laatusuositus Kunnan ikä- ja kielijakauma,

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

League of Finnish-American Societies Scholarship Foundation

League of Finnish-American Societies Scholarship Foundation DO NOT STAPLE APPLICATION FORM League of Finnish-American Societies Scholarship Foundation The Foundation has been supporting Finnish students in their studies in the USA since 1970. Checklist. A complete

Lisätiedot

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Master in Research and Innovation in Higher Education (MARIHE) Erasmus Mundus

Lisätiedot

Entrepreneurship Society Social Innovation. *ship -project Antti Viitanen, project manager KyUAS

Entrepreneurship Society Social Innovation. *ship -project Antti Viitanen, project manager KyUAS Entrepreneurship Society Social Innovation *ship -project Antti Viitanen, project manager KyUAS Context Entrepreneurship Societies in Finland Patteri Entrepreneurship Society of Kymenlaakso region *ship

Lisätiedot

Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti. - HTA terveydenhuollon laitteiden näkökulmasta. Tom Ståhlberg Johtaja, Viranomaisasiat

Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti. - HTA terveydenhuollon laitteiden näkökulmasta. Tom Ståhlberg Johtaja, Viranomaisasiat Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti - HTA terveydenhuollon laitteiden näkökulmasta Tom Ståhlberg Johtaja, Viranomaisasiat 29.9.2016 FiHTA Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti - HTA terveydenhuollon

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Teollisuusautomaation tietoturvaseminaari Purchasing Manager, Hydro Lead Buyer, Industrial Control Systems 1 Agenda / esityksen tavoite

Lisätiedot

Kokouspöytäkirja. 2. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouspöytäkirja. 2. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. NHFiF Sihteeri Harri Koivusalo Kokouspöytäkirja Hallituksen kokous 4/2001 Aika: 17.10.2001 Klo 14:00-15:30 Paikka: Suomen Ympäristökeskus (SYKE) Läsnä: Aija-Riitta Elo puheenjohtaja Harri Koivusalo sihteeri

Lisätiedot

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010 Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille LiikuTe Neuvottelukunta 02 03 2010 Vuoden 2010 lähtöruutu 1. Edetään vuosien 2007 2009 kokemusten pohjalta 2. Tapahtumia toukokuussa

Lisätiedot

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta)

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta) SUPERMOTO SM 2013 OULU Lisämääräys ja ohje Oulun Moottorikerho ry ja Oulun Formula K-125ry toivottaa SuperMoto kuljettajat osallistumaan SuperMoto SM 2013 Oulu osakilpailuun. Kilpailu ajetaan karting radalla

Lisätiedot

FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009

FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009 FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009 Ollipekka Kangas in short Ollipekka Kangas was born in 1965 in Riihimäki. He graduated as art teacher in 1997 and Master of Arts two years later from the University

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Today we're still just scratching the surface of what's possible Technology should do the hard work so that people can get on

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä LET.OULU.FI Niina Impiö 14.4.2010 Väitöskirjatutkimuksen tavoite Ymmärtää opettajayhteisöjen yhteisöllistä työskentely- ja toimintakulttuuria. Tutkia

Lisätiedot

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013 Irlanninsusikoiran luonnekysely A survey of the temperament of Irish wolfhounds koiran omistajille ja kasvattajille 213 for dog owners and breeders in 213 Teksti / author: Jalostustoimikunta / breeding

Lisätiedot

Presentation of the key principles of the Peer Review Impact Guidelines

Presentation of the key principles of the Peer Review Impact Guidelines THE LEONARDO-PROJECT Peer Review Impact - Ensuring the impact of Peer Review to improve the provision of VET in Europe, 2009-2011 Project number 2009-1-FI1-LEO05-01584 Ammatillisen koulutuksen laatuverkoston

Lisätiedot

Palvelumuotoilu: Mitä seuraavaksi? https://www.service-design-network.org/

Palvelumuotoilu: Mitä seuraavaksi? https://www.service-design-network.org/ Palvelumuotoilu: Mitä seuraavaksi? @SDN_Finland https://www.service-design-network.org/ It is not the tram that makes transportation a successful experience. It is the schedule. Lucius Burckhardt. Design

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

Hyvinvoinnin haasteita ja mahdollisuuksia; kokemuksia ja näkemyksiä Kyamk:n TKItoiminnasta

Hyvinvoinnin haasteita ja mahdollisuuksia; kokemuksia ja näkemyksiä Kyamk:n TKItoiminnasta Hyvinvoinnin haasteita ja mahdollisuuksia; kokemuksia ja näkemyksiä Kyamk:n TKItoiminnasta 2009 2013 Ex tutkimusjohtaja Juhani Pekkola, Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Yhteiskunta perustuu luottamukseen

Lisätiedot

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Kari Wirman 7.11.2013 Kari Wirman 21.11.2013 Kari Wirman, ICT-pooli Tieto Tieto on nyky-yhteiskunnan

Lisätiedot

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Annamaija Id-Korhonen Lahti University of Applied Sciences Lahden tiedepäivä 12.11.2013 tulevaisuuden palvelut 2020 Sosiaali-

Lisätiedot

NEED WP5 Finnish Action 25

NEED WP5 Finnish Action 25 NEED WP5 Finnish Action 25 Social capital gain in the NEED Env Edu Network; case Koli, Rantasalmi and Leivonmäki Main objectives: to find the capacity of partners to do the services for nature schools

Lisätiedot

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet The Consumers' Association of Finland

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet The Consumers' Association of Finland The Food Waste Week AIM To build a communication network talking about food waste at the same time. TARGET GROUPS 1) Partners: companies, organizations, associations any c/o/a which reaches consumers in

Lisätiedot

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe etu Monikäyttöpaperi hoitaa useimmat pyyhintätehtävät Sopiva lasipintojen pyyhintään Sopii käsien kuivaamiseen Elintarvikekäyttöön hyväksytty Tork Easy Handling, pakkaus, jota on helppo kantaa mukana,

Lisätiedot

Erasmus+ osallistujaraporttien kooste

Erasmus+ osallistujaraporttien kooste Erasmus+ osallistujaraporttien kooste Erasmus+ osallistujaraporttien kooste Aineistona ammatillisen koulutuksen vuoden 2014 suomalaisten Erasmus+ -liikkuvuushankkeiden osallistujaraportit: yhteensä 2804

Lisätiedot