1. LEKSAND MODEL 2. FAMILY CENTRES 3. SOCIAL INVESTMENTS 4. QUESTIONS & DISCUSSION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. LEKSAND MODEL 2. FAMILY CENTRES 3. SOCIAL INVESTMENTS 4. QUESTIONS & DISCUSSION"

Transkriptio

1 Joensuu, Pieksämäki, Kuopio & Jyväskylä 7-11 May LEKSAND MODEL 2. FAMILY CENTRES 3. SOCIAL INVESTMENTS 4. QUESTIONS & DISCUSSION

2 Joensuu, Pieksämäki, Kuopio ja Jyväskylä LEKSAND-MALLI 2. PERHEKESKUKSET 3. SOSIAALISET PANOSTUKSET 4. KYSYMYKSET JA KESKUSTELU

3 LEKSAND MODEL

4 LEKSAND-MALLI

5 MEETINGS BEFORE CHILDBIRTH Max 20 p in group, randomly assembled First pregnancy call both parents pregnancy week midwife + team, group starts 1. Presentation, group's name, expectations 2. Family rights, parental leave Law/Social insurance expert 3. Emotional swings, fathers role Psychiatrist, Daddy coach 4. Parenting and love relation Family counsellor 5. Baby massage, breastfeeding Baby masseur 6. Visit at child birth clinic Staff at clinic 7. Planning for the new situation Voluntaries from organis:s 8. Identification and advice New parents, Daddy coach

6 TAPAAMISET ENNEN SYNNYTYSTÄ Enintään 20 hengen satunnaisesti koostettu ryhmä Ensimmäinen raskausajan käynti molemmat vanhemmat raskausviikko kätilö + tiimi, ryhmä alkaa 1. Esittely, ryhmän nimi, odotukset 2. Perheen oikeudet, vanhempainloma lain/ sosiaalivakuutuksen asiantuntija 3. Mielialan vaihtelut, isän rooli psykiatri, isyysvalmentaja 4. Vanhemmuus ja rakkaussuhde perheneuvoja 5. Vauvahieronta, imetys vauvahieroja 6. Käynti synnytyssairaalassa sairaalan henkilökunta 7. Uuden tilanteen suunnittelu järjestöjen vapaaehtoiset 8. Tunnistus ja neuvonta uudet vanhemmat isyysvalmentaja

7 MEETINGS AFTER CHILDBIRTH Max 20 persons in group Child health care nurse + team / reunion in same group 1. Reunion Midwife, Preschool teacher 2. Relationship, child s needs Psychologist, Daddy coach 3. Breastfeeding, food, risks of accidents 4. Kindergarten and open preschool Preschool staff 5. Child s teeth Dental nurse 6. How to share the work Family counsellor, Daddy coach 7. The world of books Child librarian 8. Child focus, child s best Voluntaries, Educational assoc:n 9. One-year party Preschool teacher, Educ:l assoc:n, Volunt:s

8 TAPAAMISET SYNNYTYKSEN JÄLKEEN Enintään 20 hengen ryhmä Lasten terveydenhoitaja + tiimi / saman ryhmän kokoontuminen 1. Kokoontuminen kätilö, esikoulun opettaja 2. Suhteet, lapsen tarpeet psykologi, isyysvalmentaja 3. Imetys, ravinto, tapaturmariski 4. Lastentarha ja avoin esikoulu Esikoulun henkilökunta 5. Lapsen hampaat Hammashoitaja 6. Perheen työnjaosta perheneuvoja, isyysvalmentaja 7. Kirjojen maailma Lastenkirjaston hoitaja 8. Lapsen huomiointi, lapsen parhaaksi vapaaeht., kasvatusjärj. 9. Yksivuotisjuhla Esikoulun opettaja, koulutusjärj., vapaaeht.

9 COOPERATING TEAM LEKSAND BEFORE CH-BIRTH AFTER CHILDBIRTH Maternity midwife Child health care nurse Psychologist Psychologist Daddy coaches Daddy coaches Preschool teacher Preschool teacher princ:l Family Counsellor Family couns:r - law exp:t Family therapist Family therapist Soc. insur:e off:r Social insurance officer New parents* New parents* Org:s - churches* Organisations churches* Child librarian dental hyg. Consumer advisor *Voluntaries Companies*

10 LEKSAND-YHTEISTYÖTIIMI ENNEN SYNNYT. SYNNYTYKSEN JÄLKEEN Kätilö Lasten terveydenhoitaja Psykologi Psykologi Isyysvalmentajat Isyysvalmentajat Esikoulunopettaja Esikoulunopettaja rehtori Perheneuvoja Perheneuv. lakiasiant. Perheterapeutti Perheterapeutti Sos.vak.virkailija Sosiaalivakuutusvirkailija Uudet vanhemmat* Uudet vanhemmat* Järj. srk:t* Järjestöt seurakunnat* Lastenkirj. h. hammash. Kuluttajaneuvoja *Vapaaehtoiset Yritykset*

11 VOLUNTARIES Educational organisations Sports- and other organisations* Churches/parishes Seniors *Civil Defence association, Local Red Cross, Leksands IF (hockey), Parental associations Lek i Leksand and Kids & Dads

12 VAPAAEHTOISET Koulutusjärjestöt Urheilu- ja muut järjestöt* Kirkot/seurakunnat Vanhukset *Väestönsuojeluyhdistys, paik. Punainen risti, Leksands IF (jääkiekko), vanhempienyhdist. Leikkiä Leksandissa ja Lapset & isät

13 MEETINGS AFTER ONE YEAR 3 of 4 groups continue to meet, with support from pre-schools, educat:l organisations - average 6-8 times/yr After 3 rd year fewer meetings particip:s, 2 of 4 groups still meet After 5 th year 1 of 4 groups still meet Popular to have keep the children s birthdays parties together Some groups have met for 8 years Professionals & volunteers continue to visit group if wanted Activities tailored to parents' and children's needs & desires Parents remain in the original group when siblings are born

14 TAPAAMISET 1 VUODEN JÄLK. Kolme neljästä ryhmästä jatkaa kokoontumista keskim. 6-8 krt/vuosi esikoulun ja koulutusjärj. tuella 3. vuoden jälkeen kokouksia ja osallistujia on vähemmän, 2 neljästä ryhmästä kokoontuu edelleen 5. vuoden jälkeen 1 neljästä ryhmästä kok. vielä esim. viettääkseen lasten syntymäpäiviä yhdessä Jotkut ryhmät kokoontuneet 8 vuotta Ammattilaiset ja vapaaehtoiset käyvät haluttaessa edelleen tapaamassa ryhmää Toiminnat räätälöity vanhempien ja lasten tarpeiden ja toiveiden mukaan Vanhemmat pysyvät alkuperäisessä ryhmässä kun sisaruksia syntyy

15 DADDY COACHES Common and experienced fathers with two children or more Gets short education and introduction Paid by County Health Council Participates 4-8 times until child is 1 and continues sometimes further on Duties: listen, answer, support Recruited from pre-schools and schools D C is appreciated by fathers in general & mothers in particular

16 ISYYSVALMENTAJA Tavallinen kokenut isä, jolla on vähintään kaksi lasta Lyhyt koulutus. + perehdytys Saa palkkaa maakunnan terveysvirastolta Osallistuu 4-8 kertaa, kunnes lapsi täyttää vuoden, joskus jatkaa senkin jälkeen Tehtävät: kuunnella, vastata, tukea Värvätään esikouluista ja kouluista Yleensä isät ja erityisesti äidit arvostavat isyysvalmentajaa

17 EVALUATIONS IN LEKSAND 1998 Dalarna Research Institute 2000 Dalarna Research Institute 2001 Midwife questionnaire to all parents 2002 Summary log sheets 2004 Pilot study for National Public Health Institute New tools for parents 2006 Social anthropological study in parental groups 2007 National econ. comparison by Ingvar Nilsson 2007 Interviews for quality assurance

18 ARVIOINNIT LEKSANDISSA 1998 Taalainmaan tutkimuslaitos 2000 Taalainmaan tutkimuslaitos 2001 Kätilökysely kaikille vanhemmille 2002 Yhteenvetoliuskat 2004 Kansanterveyslaitoksen pilottitutkimus Uusia työkaluja vanhemmille 2006 Sosiaaliantropologinen tutkimus vanhempien ryhmissä 2007 Ingvar Nilssonin kansantalousvertailu 2007 Laadunvarmistushaastattelut

19 EVALUATIONS / ATTENDANCE BEFORE CHILDBIRTH Dalarna Research Institute Women Men 12 groups Trad = 5 meetings L-mod = 8 meet. L-MOD TRAD

20 ARVIOINNIT / OSALLISTUMINEN ENNEN SYNNYTYSTÄ Taalainmaan tutkimuslaitos Women Naiset Men Miehet 12 ryhmää Tav. = 5 kokousta L-malli = 8 kok. L-MOD TRAD

21 EVALUATIONS / ATTENDANCE AFTER CHILDBIRTH Dalarna Research Institute Women Men 12 groups Trad= 5 meetings L-mod= 9 meet. L-MOD TRAD

22 ARVIOINNIT / OSALLISTUMEN SYNNYTYKSEN JÄLK. Taalainmaan tutkimuslaitos Women Naiset Men Miehet 12 ryhmää Tav. = 5 kokousta L-malli= 9 kok. L-MOD TRAD

23 DEVELOPMENT PARENTAL GROUPS New groups/year=4-8 Total # of active groups

24 VANHEMPIENRYHMIEN KEHITYS F Uusia ryhmiä/vuosi=4-8 Aktiivisia ryhmiä yht.

25 SURVEY FAMILY CENTRE 2001 / STATISTICS 280 questionnaires to parents entering answers = 58,2 % BENEFIT FROM No Small Fairly large Very large Parental education Parental group Open pre-school Kids & Dads Dad coaches Still same partner? No answer 9 No 6 Yes 148 Large benefit from group/education *Small benefit from dad activities About 90 % same partner 2001

26 PERHEKESKUSKARTOITUS 2001 / TILASTOT 280 kyselyä aloittaville vanhemmille 163 vastausta = 58,2 % SAATU HYÖTY Ei Vähän Melko paljon Hyvin palj. Vanhemp. koulutus Vanhempienryhmä Avoin esikoulu Lapset & isät Isyysvalmentajat Vielä sama kumpp? Ei vast. 9 Ei 6 Kyllä 148 Paljon hyötyä ryhmästä/koulutuksesta * Vähän hyötyä isyystoiminnasta Noin 90 %:lla sama kumppani v. 2001

27 COMMENTS FROM SAME SURVEY + Mothers say feel safe and cared for (22 ) + Mothers say we get to know the society better (7) + Fathers say lot of new friends in same situation (14) + Both say daddy coach a good idea (8) + Staff say good community and friendship over time (5) - Mothers say there should be a special group for singles (3) - Fathers say educate our parents too please makes it easier for us (2)

28 SAMAN TUTKIMUKSEN KOMMENTIT + Äidit sanovat: tunnen olevani turvassa ja että minusta välitetään (22 ) + Äidit sanovat: opimme tuntemaan yhteiskunnan paremmin (7) + Isät sanovat: paljon samassa tilanteessa olevia uusia ystäviä (14) + Molemmat sanovat: isyysvalmentaja on hyvä ajatus (8) + Henkilökunta sanoo: ajan mittaan kehittyy hyvä yhteisö ja ystävyys (5) - Äidit sanovat: sinkuille pitäisi olla erityinen ryhmä (3) - Isät sanovat: kouluttakaa meidänkin vanhempamme se helpottaisi elämäämme (2)

29 SUMMARY LOG SHEETS Parents Lot of new friends with kids in same age (88) + Parents Feel safe and cared for (63 ) + Parents By guests in group we get to know society (31) + Parents (most mothers!) Daddy coach a good idea (18) + Staff Contact between us prof:s works smoother (17) + Staff Our professional roles have become clearer (12) - Parents + staff No substitute when reg. staff s ill (33) - Parents + staff The facilities are not good enough (27) - Parents Why do we have to fill in these log sheets? (12) - Parents Some guests/resource pers. bad speakers (8)

30 YHTEENVETOLIUSKAT Vanhemmat: Paljon uusia ystäviä, joilla samanikäisiä lapsia (88) + Vanhemmat: Tunnemme olevamme turvassa ja että meistä välitetään (63 ) + Vanhemmat: Ryhmän vierailijoiden avulla opimme tuntemaan yhteiskuntaa (31) + Vanhemmat: (useimmat äidit!) Isyysvalmentaja on hyvä ajatus (18) + Henkilöstö: Yhteydenpito meidän ammattilaisten välillä sujuu paremmin (17) + Henkilöstö: Ammatilliset roolimme ovat selkiytyneet (12) - Vanhemmat + henkilöstö: Ei sijaisia kun vak. henkilöstö sairastaa (33) - Vanhemmat + henkilöstö: Tilat eivät ole riittävän hyvät (27) - Vanhemmat: Miksi meidän täytyy täyttää nämä yhteenvetoliuskat? (12) - Vanhemmat: Jotkut vieraat/varahenkilöt ovat huonoja puhujia (8)

31 SUCCESSES & FAILURES Continuity keep group as long as possible + Log sheets/evaluations important for correction-continuity + Good relations team high confidence among parents + Increased parental leave particularly among fathers + Program allows socializing chatting sep. and finish together + Meeting hours working hours after parents wishes + Professionals roles clearer, more co-operation - Hard to get substitutes when somebody s ill/absent - Activities have been depending on political whims - Sometimes long betw. detection-intervention in risk families

32 ONNISTUMISET JA EPÄONNISTUMISET Jatkuvuus pidetään ryhmä koossa mahdollisimman pitkään + Yhteenvetoliuskat/arvioinnit tärkeitä parannusten/ jatkuvuuden takia + Hyvät suhteet vanhemmilla luja luottamus tiimiin + Lisää vanhempienlomaa erityisesti isien kohdalla + Ohjelma mahdollistaa seurustelun rupattelu erikseen ja lopetus yhdessä + Tapaamisajat työajat vanhempien toiveiden mukaan + Ammattilaiset selkeämmät roolit, enemmän yhteistyötä - Vaikea saada sijaisia, jos joku on sairaana/poissa - Toiminnot ovat olleet riippuvaisia poliittisista ailahduksista - Joskus riskiperheiden tunnistamisen ja toimenpiteiden välillä kuluu pitkä aika

33 LEKSAND TODAY AND TOMORROW No traditional boards & management since January 2011 All child-youth-family matters in one organisation New family centre from 2013 Maternity health care * Child health care Supportive social services * Open preschool Education and groups for parents to teenagers School health care * Youth counsellors Youth and senior leisure activities * Dance events Drama and film groups * Recording studio

34 LEKSAND NYT JA TULEVAISUUDESSA Ei perinteisiä johtokuntia + hallintoa tammikuun 2011 jälkeen Kaikki lasten/nuorten/perheiden asiat yhdessä organisaatiossa Uusi perhekeskus vuodesta 2013 Äitiysterveydenhuolto * lasten terveydenhoito Sosiaaliset tukipalvelut * Avoin esikoulu Koulutusta ja ryhmiä vanhemmista teini-ikäisiin Kouluterveydenhuolto * nuorisoneuvojat Nuorten ja vanhojen vapaa-ajan toimintaa * tanssitilaisuuksia Näytelmä- ja elokuvaryhmiä * Äänitysstudio

35 FAMILY CENTRES

36 PERHEKESKUKSET

37 THE CONCEPT OF FAMILY CENTRES Family Centres are health promoting, supporting, universal, early preventive based on the idea that there is a connection between how the parents are getting on - well-being of children FC builds on what is unique for Swedish prenatal clinics and child health care universal, voluntary, service free of charge Activities are at least pre-natal health care, child health care, open nursery school and social welfare activities Staff - midwives, paediatric nurses, paediatricians, pre-school teachers, soc. workers/counsellors, psychologists, librarians etc. FC - accessible meeting place for fam.-children in a housing area Goals - strengthening social networks, promoting good health, offering easily accessible support and service, being a centre for knowledge and information, encouraging equal parenthood

38 Perhekeskusten idea THE CONCEPT OF FAMILY CENTRES Perhekeskukset edistävät terveyttä, antavat tukea, ovat yleisiä ja ehkäisevät ongelmia varhaisvaiheessa perustana on ajatus siitä, että vanhempien pärjäämisen ja lasten hyvinvoinnin välillä on yhteys Perhekeskukset rakentuvat ruotsalaisten synnytysvalmennusklinikoiden ja lasten terveydenhuollon ainutlaatuiselle perustalle ne ovat kaikille tarkoitettu vapaaehtoinen ja ilmainen palvelu Toimintoihin kuuluu vähintäänkin synnytystä edeltävä terveydenhoito, lasten terveydenhoito, avoin esikoulu ja sosiaalihuollon toiminnot Henkilöstö - kätilöitä, lastensairaanhoitajia, lastenlääkäreitä, esikoulunopettajia, sosiaalityöntekijöitä/neuvojia, psykologeja, kirjastonhoitajia, jne. Perhekeskus helposti tavoitettava kohtaamispaikka asuinalueen perheille/lapsille Tavoitteet sosiaalisten verkostojen vahvistaminen, terveyden edistäminen, helposti tavoitettavaa tukea ja palveluita, toimii tiedon ja tietämyksen keskuksena, rohkaisee tasa-arvoiseen vanhemmuuteen

39 FFFF ASSOCIATION FOR THE PROMOTION OF FAMILY CENTRES Family workers network 1996 that 2000 became association Financed by membership fees and a minor governmental grant Forum for exchange of experiences, prod. of knowledge, ideas, dynamic agency for all who work at FC s Board represents professional categories in the FC s Office with a secretariat consisting of one employee Annual national conferences, sometimes with Nordic guests Good contacts with the Nordic neighbour centres Today 170 member centres and some individual members

40 FFFF PERHEKESKUSTEN TOIMINTAA EDISTÄVÄ YHDISTYS FFFF ASSOCIATION FOR THE PROMOTION OF FAMILY CENTRES Perhetyöntekijöiden verkosto v. 1996, joka muuttui yhdistykseksi vuonna 2000 Rahoitus jäsenmaksuilla ja pienellä valtion avustuksella Foorumi kokemusten vaihtoon, tiedon tuottamiseen, ideointiin, dynaaminen kaikkien perhekeskuksissa työskentelevien edustaja Johtokunta edustaa perhekeskusten ammattiryhmiä Toimisto ja yhden työntekijän käsittävä sihteeristö Kansalliset vuosikokoukset, joskus pohjoismaisia vieraita Hyvät yhteydet Pohjoismaissa sijaitseviin naapurikeskuksiin Nykyään 170 jäsenkeskusta ja joitakin yksittäisiä jäseniä

41 WHY FAMILY CENTRES? Promotion and prevention to improve child public health Different professional groups complement the medically oriented prenatal and children s health care with pedagogical and psychosocial support Specially designed for parents-to-be and new parents Multidisciplinary cooperation gives easy access to services Strengthens social network, human relations, joy & coping Children-parents learn from and support each other Diminish differences in health social groups integrate Safeguard an equal parenthood through addressing mothers, children, fathers and the whole family

42 MIHIN PERHEKESKUKSIA TARVITAAN? WHY FAMILY CENTRES? Edistävät lasten yleistä terveyttä ja sairauksien ennaltaehkäisyä. Eri ammattiryhmien tarjoama pedagoginen ja psyko-sosiaalinen tuki täydentää lääketieteellisesti suuntautunutta synnytystä edeltävää ja lasten terveydenhoitoa. Suunniteltu erityisesti tuleville ja tuoreille vanhemmille: Monialaisen yhteistyön ansiosta palvelut ovat helposti saatavilla Vahvistaa sosiaalista verkostoa, ihmissuhteita, iloa ja pärjäämistä Lapset/vanhemmat oppivat toisiltaan ja tukevat toisiaan Vähentävät terveyseroja sosiaaliset ryhmät yhdentyvät Turvaavat tasa-arvoista vanhemmuutta huomioimalla äidit, lapset, isät ja koko perheen

43 WORKING LIFE AND FAMILY LIFE In Sweden both partners contribute to the breadwinning Childcare system is extended with the pre-school As support for parents-children at home open nursery school Parents entitled to econ. Support 480 days after child s born Compensation Care of children (VAB) for every parent up to 7 days Minimum of 60 days are reserved for each parent Children 1 5 entitled to full day care when parents are working Children 3- right to 15 h/w child care free of charge

44 TYÖ- WORKING JA PERHE-ELÄMÄ LIFE AND FAMILY LIFE Ruotsissa kumpikin puoliso osallistuu perheen elättämiseen Esikoulu täydentää lastenhoitojärjestelmää Avoin esikoulu tarjoaa tukea kotona oleville vanhemmille/lapsille Vanhemmilla on oikeus saada taloudellista tukea 480 päivää lapsen syntymästä Lastenhoitokorvaus (VAB) kaikille vanhemmille enintään 7 päivän ajan Kummallekin vanhemmalle on varattu vähintään 60 vuorokautta 1 5-vuotiailla lapsilla on oikeus kokopäivähoitoon vanhempien työskennellessä 3 15-vuotiailla lapsilla on oikeus maksuttomaan 15 tunnin hoitoon viikossa

45 FAMILY CENTRES PART OF WELFARE SOCIETY Parent training groups in the FC s 99 % of all parents-to-be, new parents and parents of pre-school children make use of this possibility Open nursery school, not prescribed by law, voluntary for com:s Children must be accompanied by an adult a meeting place Free of charge, neither application nor registration is required Visitors are usually parents on parental leave and their children Located with prenatal & child health care, social service a FC Social workers carry on preventive and health-promoting work.

46 FAMILY CENTRES PART OF WELFARE SOCIETY PERHEKESKUKSET OSA HYVINOINTIYHTEISKUNTAA Vanhempien koulutusryhmät perhekeskuksissa 99 prosenttia kaikista tulevista, tuoreista ja esikouluikäisten lasten vanhemmista käyttää tätä mahdollisuutta hyväkseen Avoimet esikoulut, eivät lakisääteisiä, kunnille vapaaehtoista Lapsilla täytyy olla aikuinen mukanaan kohtauspaikka Maksuton, ei vaadi hakemusta eikä rekisteröintiä Kävijät ovat tavallisesti vanhempainlomalla olevia vanhempia lapsineen Synnytystä edeltävän, lapsen terveydenhoidon ja sosiaalisten palveluiden yhteydessä sijaitseva perhekeskus Sosiaalityöntekijät tekevät ennaltaehkäisevää ja terveyttä edistävää työtä.

47 FC TEG (UMEÅ) Maternity health care Child health care Open preschool Physician (spec. child med.) Education/support for parents For parents to be and parents with preschool children Partnership Municipality Umeå - Västerbotten County Council Family in focus info, advice and support Easily accessible, competent, involves the participants Contact with the Pre-schools (Kindergartens)

48 PERHEKESKUS TEG FC TEG (UMEÅ) (UUMAJA) Äitiysterveydenhuolto Lasten terveydenhuolto Avoin esikoulu Lääkäri (erit. lastenlääkäri) Koulutusta/tukea vanhemmille Tuleville ja esikouluikäisten lasten vanhemmille Kumppaneita Uumajan kunta - Västerbottenin maakuntahallitus Perhe keskiössä tietoja, neuvoja ja tukea perheelle Helppo tulla, pätevä, aktivoi osallistujia Yhteys esikouluihin (lastentarhoihin)

49 FC LAHOLM Maternity health care Child health care Open preschool Psychologist School counsellor Health promoting/supporting activities for parents - children Cooperation County council Halland Laholm Municipality Cooperates with Preschools, Schools and Social services

50 PERHEKESKUS FC LAHOLM LAHOLM Äitiysterveydenhuolto Lasten terveydenhuolto Avoin esikoulu Psykologi Koulukuraattori Terveyttä edistäviä/tukevia toimintoja vanhemmille/lapsille Yhteistyökumppaneita Hallandin maakuntahallitus Laholmin kunta Toimii yhteistyössä esikoulujen, koulujen ja sosiaalipalvelujen kanssa

51 FC ÅMÅL Maternity health care Child health care Parental groups Family counselling Open preschool Health promoting/supporting activities for parents - children For families expecting children and with children up to 6 years

52 PERHEKESKUS ÅMÅL FC ÅMÅL Äitiysterveydenhuolto Lasten terveydenhuolto Vanhempienryhmät Perheneuvonta Avoin esikoulu Terveyttä edistäviä/tukevia toimintoja vanhemmille/lapsille Lasta odottaville ja alle 6-vuotiaiden lasten perheille

53 FC NYNÄSHAMN Open preschool Social services in collaboration with Maternity health care Child health care Parental groups Activities are Targeted parents-children up to 5 years Performed in collaboration with church, preschool, musicians and other voluntaries

54 PERHEKESKUS NYNÄSHAMN FC NYNÄSHAMN Avoin esikoulu Sosiaalipalvelu Yhteistyössä: Äitiysterveydenhoito Lasten terveydenhoito Vanhempienryhmät Toiminta on Suunnattu vanhemmille/lapsille 5 ikävuoteen asti Toimii yhteistyössä kirkon, esikoulun, muusikkojen ja muiden vapaaehtoisten kanssa

55 FC IN NORWAY Pregnancy care Child/adult health care Open preschools Self-help groups Therapeutic groups Community based, multidisciplinary activities for families For parents to be and parents with preschool children Activities are health promotive and preventive Focus on knowledge, networks, resources in local community Unlike Sweden, activities are committed by the municipality Attention-readiness for risk factors and early intervention Staff from health centers are often project managers

56 PERHEKESKUKSET NORJASSA FC IN NORWAY Raskausajan hoito Lasten/aikuisten terveydenhuolto Avoimet esikoulut Oma-apuryhmät Terapiaryhmät Yhteisöpohjaista monitieteellistä toimintaa perheille Tuleville ja esikouluikäisten lasten vanhemmille Toiminta on terveyttä edistävää ja ennaltaehkäisevää Keskittyy paikallisen yhteisön tietämykseen, verkostoihin ja resursseihin Toisin kuin Ruotsissa, kunnat ovat sitoutuneet toimintaan Valmius havaita riskitekijöitä ja puuttua niihin varhaisessa vaiheessa Terveyskeskusten henkilökunta toimii usein projektinjohtajina

57 FC IN DENMARK Holstebro, Greve, Esbjerg Høje, Faxe Danish Government has invested 3 m in family services Pilot projects (Family houses) in Esbjerg and Høje Taastrup Voluntary organizations still have a pole position in this kind of work Activities in cooperation with Mødrahjaelpen (voluntary organization) Mødrahjaelpen (The gang) target vulnerable young mothers (u 26) Support to mothers-children, channel to study, work, parent training All work is manual-based and possible to evaluate / effect evaluate

58 PERHEKESKUKSET TANSKASSA FC IN DENMARK Holstebro, Greve, Esbjerg Høje, Faxe Tanskan hallitus on investoinut 3 milj. euroa perhepalveluihin vuosina Pilottihankkeita (perhetalot) Esbjergissä ja Høje Taastrupissa Vapaaehtoisilla järjestöillä on edelleen "paalupaikka" tämäntyyppisessä työssä Toimintaa yhteistyössä Mødrahjaelpenin (vapaaehtoisjärjestö) kanssa) Mødrahjaelpenin (I gang toiminta) kohteena ovat uhanalaiset nuoret äidit (alle 26 v.). Tukea äidille/lapsille, opiskelukanava, työtä, vanhempienkoulutusta

59 SOCIAL INVESTMENTS

60 SOSIAALISET PANOSTUKSET

61 RISK OF POOR HEALTH Long-term unemployment (3,5 x normal risk) Physical inactivity (4,4 x normal risk) Abusive treatment (4,1 x normal risk) * Inna Feldman, Uppsala University

62 TERVEYDEN HEIKKENEMISRISKI Pitkäaikaistyöttömyys (3,5 x normaali riski) Liikunnan puute (4,4 x normaali riski) Karkea kohtelu (4,1 x normaali riski) * Inna Feldman, Uppsalan yliopisto

63 RISK GROUPS / FACTORS IN SWEDEN Groups in risk of poor health Low educated (more students no access to high school) Overweight/fat (50% men overweight, 20% children fat) Immigrants in segregated areas Citizens in sterile and poor living environments Risk factors Inequality in education and income Social exclusion, segregation Read-n-write difficulties Low or lack of self esteem

64 RISKIRYHMÄT / -TEKIJÄT RUOTSISSA Huonon terveyden riskiryhmät Heikosti koulutetut (enemmän opiskelijoita ilman pääsyä lukioon) Ylipainoiset/lihavat (50% miehistä ylipainoisia, 20% lapsista lihavia) Maahanmuuttajat erillisalueillaan Kansalaiset karuissa ja huonoissa elinympäristöissä Riskitekijät Epätasa-arvo koulutuksessa ja tuloissa Sosiaalisen syrjäytyminen, erottelu Luku/kirjoitusvaikeudet Heikko tai puuttuva itsetunto

65 COSTS FOR RISK GROUPS (Ingvar Nilsson) 1 member in criminal gang = 2,3 m at the age of 25 (health and social care, police, court, prison, victims etc) A criminal gang 10 p:s = 23 m at the age of 25 Costs have a tendency to escalate after 25

66 RISKIRYHMIEN KUSTANNUKSET (Ingvar Nilsson) 1 rikollisjengin jäsen = 2,3 milj. euroa 25 vuoden iässä (terveydenhoito ja sosiaalihuolto, poliisi-, tuomioistuin, vankila, uhrit jne.) 10 hengen rikollisjengi = 23 milj. euroa 25 v. iässä 25 ikävuoden jälkeen kustannukset tapaavat kasvaa entisestään

67 or 600? AVERAGE COSTS (Ingvar Nilsson) Of 800 children in average 12,8 % is in risk for exclusion such as drug addiction, mental disease, sickness, unemployment. Costs for court, juvenile care, prison, hospital, long term care and rehabilitation, social insurance etc Cost for 1 person between could be /year Salary for team 25 pers. with /year = /year Offices/premises = * Material = Total = * Team serve 3000 children & parents * This means cost/person is 600 *

68 KUSTANNUKSET KESKIMÄÄRIN (Ingvar Nilsson) 800 lapsesta keskimäärin 12,8 % on vaarassa syrjäytyä esim. huumeriippuvuuden, mielisairauden, sairastumisen tai työttömyyden takia. Oikeudenkäyntien, nuorisohuollon, vankiloiden, sairaaloiden, pitkäaikaishoidon ja kuntoutuksen sekä sosiaalivakuutuksen ym. kustannukset Kustannukset yhtä vuotiasta kohden voivat olla /v. 25 hengen tiimin palkka, /jäsen/v. = /v Toimistot/tilat = * materiaali = * Yhteensä = * tiimi, joka palvelee 3000 lasta ja vanhempaa Tällöin kustannukset henkeä kohti ovat vai 600?

69 IDEAS TO IMPROVE PREVENTION AND WELL-BEING FOR CHILDREN AND YOUTH Create a more collaborative operative organization that allows cooperation between professionals and between professionals and voluntaries Create social investments funds that allows implementation Employ coordinators to move the work forward

70 IDEOITA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN PARANTAMISEEN JA EHKÄISEVÄÄN TYÖHÖN Luodaan yhteistyöhakuisempi toimintaorganisaatio, joka mahdollistaa yhteistyön ammattilaisten kesken sekä ammattilaisten ja vapaaehtoisten välillä Luodaan sos. investointirahastoja idean toteuttamiseksi Palkataan koordinaattoreita viemään työtä eteenpäin

71 SOCIAL INVESTMENT FUND NORRKÖPING Norrköping has created an investment fund of 3,4 m to prevent unemployment Money transferred from last year s surplus - directed to the social investment fund This means increasing costs today but, if Ingvar Nilsson s calculations are right, costs will be significantly reduced in future

72 SOS. INVESTOINTIRAHASTO NORRKÖPING Norrköping on luonut 3,4 milj. euron investointirahaston työttömyyden ehkäisemiseksi Viime vuoden ylijäämästä ohjattiin varoja sosiaalisen investointirahastoon Se merkitsee kustannusten nousua nyt, mutta jos Ingvar Nilsson laskelmat pitävät paikkansa, kustannukset pienenevät huomattavasti tulevaisuudessa

73 SOCIAL INVESTMENT FUND MALMÖ Malmö has decided to create an investment fond of 5 m, to stop violence and segregation in the community The situation in Malmö has escalated this winter with gang violence and decided to create an gunfire in the streets

74 SOS. INVESTOINTIRAHASTO MALMÖ Malmö on päättänyt luoda 5 miljoonan euron investointirahaston lopettaakseen väkivallan ja erottelun yhteisössä Malmön tilanne on pahentunut tänä talvena jengiväkivallan ja katuammuskelun takia

75 SOCIAL INVESTMENT FUND NYNÄSHAMN Political consensus for special public health fund, released by cutting from diff activities = 1,1m/yr Money targeted to improve citizens health Counting 300% return in 30 ys All citizens can apply for good ideas / projects that can be regarded as new thinking, creative and preventive and be performed in cooperation

76 SOS. INVESTOINTIRAHASTO NYNÄSHAMN Poliittinen yksimielisyys erityisestä kansanterveysrahastosta, joka luodaan leikkaamalla eri toiminnoista 1,1 milj./v. Raha kohdistetaan kansalaisten terveyden parantamiseen 30 vuodessa sen odotetaan tuottavan 300% Kaikki kansalaiset voivat hakea rahoitusta hyville ideoille / hankkeille, joiden voidaan katsoa edustavan luovaa ja ennaltaehkäisevää uutta ajattelua ja jotka voidaan toteuttaa yhteistyönä

77 SOCIAL INVESTMENT FUND TRELLEBORG Shares to fund 2012 = 1,25 m Projects outside ord. activities Children-youth with difficult social situation who don t reach the goals of school Unemployed young people, long-term welfare Trelleborg will try to measure the dependent effects of the citizens activities they choose to use

78 SOS. INVESTOINTIRAHASTO TRELLEBORG Rahasto-osuudet 2012 = 1,25 milj. Hankkeet normaalien toimintojen lisäksi Vaikeassa sos. tilanteessa olevat lapset/nuoret, jotka eivät pääse koulutuksellisiin tavoitteisiin Työttömät nuoret, pitkäaikaiset sosiaalitoimen asiakkaat Trelleborg pyrkii mittaamaan valitsemiensa toimintojen vaikutuksia

79 CRITERIAS/ACTIVITIES SOCIAL INVESTMENT FUND Promotion / preventive activities or rehabilitating Certain target group or universal Method development or clear knowledge based Should be able to separate from other activities Should have possibility to reduce costs in future Should be performed in collaboration/cooperation Should be possible to evaluate and follow up effects Swedish Government are trying to find guidelines to measure effects of promotion and preventive health activities children-youth are trying to find a system for grading evidence, knowledge, experience are trying to build an arsenal of methods for measuring activities

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

ProAgria. Opportunities For Success

ProAgria. Opportunities For Success ProAgria Opportunities For Success Association of ProAgria Centres and ProAgria Centres 11 regional Finnish ProAgria Centres offer their members Leadership-, planning-, monitoring-, development- and consulting

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012 Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa Siru Korkala 12.10.2012 Tutkimuskysymykset Miten kansainväliseen liikkuvuuteen osallistuvat opiskelijat eroavat ei-liikkujista taustoiltaan Mitkä ovat liikkuvuuden

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

* lotta.laine@cancer.fi for more information. Sakari Nurmela

* lotta.laine@cancer.fi for more information. Sakari Nurmela Finnish families and holidays in the Sun Views among parents of underaged children about sunprotection on holiday trips Lotta Laine*, Liisa Pylkkänen, and Tapani Koskela Cancer Society of Finland Finnish

Lisätiedot

LINKKEJÄ RASKAANA OLEVILLE JA VAUVAPERHEILLE LINKS FOR EXPECTANT AND BABY FAMILIES

LINKKEJÄ RASKAANA OLEVILLE JA VAUVAPERHEILLE LINKS FOR EXPECTANT AND BABY FAMILIES LINKKEJÄ RASKAANA OLEVILLE JA VAUVAPERHEILLE LINKS FOR EXPECTANT AND BABY FAMILIES VAUVA- JA RASKAUSAIHEISIA YLEISIÄ NETTISIVUJA JA FOORUMEITA GENERAL WEBSITES AND FORUMS ABOUT BABIES AND PREGNANCY Babyidea

Lisätiedot

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma BOARD PROGRAM Hallitusohjelma Henrikki Soininen AYYH VPJ PROJEKTIT PROJECTS 1.2 Tilaohjelma opiskelijakeskukselle/student center 3.3 Tutoroinnin arvostus/valuation of tutoring 5.1 Kuntavaalitavoitteet/Municipal

Lisätiedot

WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE

WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE T i i n a R a n t a n e n R e g i o n a l M a n a g e r, V i c t i m S u p p o r t F i n l a n d 17.6.2013 1 VS FINLAND S SERVICES Help line (nation wide) Mon - Tue

Lisätiedot

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION Lapsen nimi / Name of the child Lapsen ikä / Age of the child yrs months HYVINKÄÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Lapsen päivähoito daycare center / esiopetusyksikkö

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Ideasta projektiksi - kumppanuushankkeen suunnittelun lähtökohdat Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Erasmus+ -ohjelman hakuneuvonta ammatillisen koulutuksen kumppanuushanketta

Lisätiedot

EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Dear Family, Home and the family are the most important growth environment and community for the child. Alongside with home,

Lisätiedot

Co-Design Yhteissuunnittelu

Co-Design Yhteissuunnittelu Co-Design Yhteissuunnittelu Tuuli Mattelmäki DA, associate professor Aalto University School of Arts, Design and Architecture School of Arts, Design and Architecture design with and for people Codesign

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine 4.1.2018 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

1 in Avril Cutler, Development Officer, Lanarkshire Recovery Network Rosie Line, Support Officer, Lanarkshire Movement for Change

1 in Avril Cutler, Development Officer, Lanarkshire Recovery Network Rosie Line, Support Officer, Lanarkshire Movement for Change Avril Cutler, Development Officer, Lanarkshire Recovery Network Rosie Line, Support Officer, Lanarkshire Movement for Change March 2017 1 in 4 1 background Period of listening (kuultiin yli 200 henkilöä,

Lisätiedot

Aalto Service Factory

Aalto Service Factory 12/11/14 Service Factory and Business Collaboration Minna-Kaarina Forssén, D.Sc. (Eng.) Business Collaboration Manager Key strategic goal of Service Factory Promote multidisciplinary collaboration and

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku 24.8.2017 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve terve!

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG IVC 2007-2013 interregional cooperation across Europe Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences Interreg IVC/ Interreg Europe 26 May 2015, Helsinki INTERREG

Lisätiedot

Structure of Service Production in Central Finland

Structure of Service Production in Central Finland Structure of Service Production in Central Finland Martti Ahokas Regional Council of Central Finland Introduction Traditionally services in Finland produced by over 400 municipalities The service production

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50- Aalto Doctoral Programme in Science, Follow-up Questionnaire for Doctoral Students - Perustieteiden tohtoriohjelma, seurantakysely jatko-opiskelijoille (22 % answered to the questionnaire) 1. Gender -

Lisätiedot

Is violence and threat at work a part of nordic socialworker s workday?

Is violence and threat at work a part of nordic socialworker s workday? Is violence and threat at work a part of nordic socialworker s workday? The 2nd Joint Nordic Conference: Courage in Social Work June th 20, Helsinki Specialist Timo Suurnäkki The Centre for Occupational

Lisätiedot

Mauste-hanke. Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus th Niina Happonen th Pauliina Rissanen

Mauste-hanke. Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus th Niina Happonen th Pauliina Rissanen Mauste-hanke Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus th Niina Happonen th Pauliina Rissanen Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus Tarkoituksena tarjota: - tasalaatuisia palveluita

Lisätiedot

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa!

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa! KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College 2012-2013 Welcome - Tervetuloa! CONTENTS: Education system and adult education in Finland Kuopio Community College I I I I I I I I basic information main

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 2008/0101(CNS) 2.9.2008 TARKISTUKSET 9-12 Mietintöluonnos Luca Romagnoli (PE409.790v01-00) ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Data quality points. ICAR, Berlin,

Data quality points. ICAR, Berlin, Data quality points an immediate and motivating supervision tool ICAR, Berlin, 22.5.2014 Association of ProAgria Centres Development project of Milk Recording Project manager, Heli Wahlroos heli.wahlroos@proagria.fi

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

Equality of treatment Public Services

Equality of treatment Public Services Equality of treatment Public Services Providing high-quality Public Services in Europe based on the values of Protocol 26 (TFEU), Warsaw 12.10.2012 Kristian Siikavirta, Doctor of Law 18.10.2012 1 University

Lisätiedot

Statistical design. Tuomas Selander

Statistical design. Tuomas Selander Statistical design Tuomas Selander 28.8.2014 Introduction Biostatistician Work area KYS-erva KYS, Jyväskylä, Joensuu, Mikkeli, Savonlinna Work tasks Statistical methods, selection and quiding Data analysis

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

Oma sininen meresi (Finnish Edition)

Oma sininen meresi (Finnish Edition) Oma sininen meresi (Finnish Edition) Hannu Pirilä Click here if your download doesn"t start automatically Oma sininen meresi (Finnish Edition) Hannu Pirilä Oma sininen meresi (Finnish Edition) Hannu Pirilä

Lisätiedot

TU-C2030 Operations Management Project. Introduction lecture November 2nd, 2016 Lotta Lundell, Rinna Toikka, Timo Seppälä

TU-C2030 Operations Management Project. Introduction lecture November 2nd, 2016 Lotta Lundell, Rinna Toikka, Timo Seppälä TU-C2030 Operations Management Project Introduction lecture November 2nd, 2016 Lotta Lundell, Rinna Toikka, Timo Seppälä Welcome to the course! Today s agenda Introduction to cases and schedule/ Timo Seppälä

Lisätiedot

Norpe Winning Culture

Norpe Winning Culture Norpe Winning Culture TEKES Ideat vaihtoon 2.4.2014 Mona Hokkanen Smarter retailing Elämykselliset ostokokemukset Yksilölliset myymäläkonseptit Alhaisimmat kokonaiselinkaarikustannukset Seite 2 Miksi?

Lisätiedot

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007 Welcome to Finland Lahti Wellamo Community College 11 December 2007 We operate in the premises of Lahti Adult Education Centre The building was inaugurated exactly 20 year ago and was built to serve university

Lisätiedot

Eeva-Liisa Markkanen

Eeva-Liisa Markkanen 11.11.2016 Eeva-Liisa Markkanen Agenda 1. Perspectives on involving pupils in the anti-bullying work at school 2. Case-examples from schools: 1. Sydän-Laukaan koulu 2. Viherlaakson koulu 3. Experiences

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 3 (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 3 (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 3 (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 3 (Finnish Edition) Esko Jalkanen Uusi Ajatus Löytyy

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Aiming at safe performance in traffic Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Medical doctors promoting traffic safety Jukka Terttunen Traffic Medicine Unit Finnish Traffic Safety Agency Vastuullinen

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies PL 3 00721 Helsinki www.vahinkopalvelut.net info@vahinkopalvelut.net +358-40-900 9856 TUVASA Turvallinen

Lisätiedot

Hakemus koululaisten iltapäivätoimintaan Application for Pupils' Afternoon Activities

Hakemus koululaisten iltapäivätoimintaan Application for Pupils' Afternoon Activities 1/2 Ilmoitus vastaanotettu / 20 Vast.ottaja Hakemus koululaisten iltapäivätoimintaan Application for Pupils' Afternoon Activities 1 Lapsen tiedot Suku- ja etunimet Last and First s Lähiosoite Street Address

Lisätiedot

Aallonhuiput. Aalto University Doctoral Student Association. Lauri Kovanen, November 8th 2012

Aallonhuiput. Aalto University Doctoral Student Association. Lauri Kovanen, November 8th 2012 Aallonhuiput Aalto University Doctoral Student Association Lauri Kovanen, November 8th 2012 What? Founded in 2009 Common ground for different backgrounds Represents PhD students in Aalto and AYY Aalto

Lisätiedot

Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen

Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen Naisnäkökulma sijoittamiseen 24.3.2007 Vesa Puttonen Miten sukupuolella voi olla mitään tekemistä sijoittamisen kanssa??? Naiset elävät (keskimäärin) pidempään kuin miehet Naiset saavat (keskimäärin) vähemmän

Lisätiedot

WORKING WITH ELDERLY SUBJECTED TO VIOLENCE OR ABUSE

WORKING WITH ELDERLY SUBJECTED TO VIOLENCE OR ABUSE WORKING WITH ELDERLY SUBJECTED TO VIOLENCE OR ABUSE Päivi Helakallio Coordinator Suvanto ry Edinburgh 6-9.9.2015 SUVANTO RYHMÄ (GROUP) Suvanto group started operating in April 2009. Workers of Kinapori

Lisätiedot

Building a Pyramid Project Workshop, of April, Larissa, Greece

Building a Pyramid Project Workshop, of April, Larissa, Greece Building a Pyramid Project Workshop, 15-17 of April, Larissa, Greece Nuorelta yrittäjältä vaadittavien tietojen, taitojen ja kompetenssien tunnistaminen ja niiden kehittäminen opetuksessa Özerk Göker Pyramid

Lisätiedot

Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition)

Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition) Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition) Tommi Uschanov Click here if your download doesn"t start automatically Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition) Tommi Uschanov Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition)

Lisätiedot

Association Regulation

Association Regulation Tuukka Pykäläinen AYYE 6/2013 Updates on their way! Association Regulation http://farm1.staticflickr.com/54/117048243_7cc6bb0b87_o.jpg The purpose of the regulation Defines the status, benefits and duties

Lisätiedot

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day.

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day. ESITTELY Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely NOTES ON McMath student s name Age Grade Getting to school School day Favorite subjects Least favorite subjects Electives

Lisätiedot

for employers Työvoimaa kuntoutujista ja kaikki voittaa! Projektipäällikkö Kaarina Latostenmaa Satakunnan ammattikorkeakoulu

for employers Työvoimaa kuntoutujista ja kaikki voittaa! Projektipäällikkö Kaarina Latostenmaa Satakunnan ammattikorkeakoulu Työvoimaa kuntoutujista ja kaikki voittaa! Projektipäällikkö Kaarina Latostenmaa Satakunnan ammattikorkeakoulu Employer Counselling www.tyomieli.fi Many models focus on rehabilitees We need to take care

Lisätiedot

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hanketyöpaja LLP-ohjelman keskitettyjä hankkeita (Leonardo & Poikittaisohjelma) valmisteleville11.11.2011 Työsuunnitelma Vastaa kysymykseen mitä projektissa

Lisätiedot

Other approaches to restrict multipliers

Other approaches to restrict multipliers Other approaches to restrict multipliers Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 10.10.2007 Contents Short revision (6.2) Another Assurance Region Model (6.3) Cone-Ratio Method (6.4) An Application of

Lisätiedot

BIOENV Laitoskokous Departmental Meeting

BIOENV Laitoskokous Departmental Meeting BIOENV Laitoskokous Departmental Meeting 4.4.2014 Asialista/Agenda Uudet tohtoriohjelman ohjeet Laitoksen pelastussuunnitelma Tiloihin liittyviä asioita Kehityskeskustelut keväällä 2014 koko henkilökunnan

Lisätiedot

Elderly care in Espoo. Juha Metso 12.6.2007

Elderly care in Espoo. Juha Metso 12.6.2007 Elderly care in Espoo Juha Metso 12.6.2007 Elderly care in Espoo Independent living in your own home Supported living in your own home Living in home-like service facilities Hospital and institutional

Lisätiedot

GOOD WORK LONGER CAREER:

GOOD WORK LONGER CAREER: Juhani Ilmarinen, Ville Ilmarinen, Pekka Huuhtanen, Veikko Louhevaara, Ove Näsman GOOD WORK LONGER CAREER: WORK WELL-BEING IN FINNISH TECHNOLOGY INDUSTRIES 2010-2015 Background Collective agreement between

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto

Naisjärjestöjen Keskusliitto Naisjärjestöjen Keskusliitto CEDAW SOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO VAMMAISTEN NAISTEN KANNALTA Leena Ruusuvuori 17.10.2013 CEDAW = Convention on the Elimination of All Kinds of Discrimination Against Women New

Lisätiedot

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Pohjoismainen ECHE-hanke ECHE-dokumenttien tarkastelu ja vertailu

Lisätiedot

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland Overview on Finnish Rural network and its objectives Rural Network Unit, Finland Sivu 1 26.5.2009 Rural Network in Finland consist of all actors under - the Rural Development Programme for Mainland of

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

Yhdessä tunnistettuun ongelmaan tarttuminen nuoren hyvinvoinnin edistämiseksi

Yhdessä tunnistettuun ongelmaan tarttuminen nuoren hyvinvoinnin edistämiseksi Yhdessä tunnistettuun ongelmaan tarttuminen nuoren hyvinvoinnin edistämiseksi Valtakunnallinen tapaturmien ehkäisyn seminaari Seinäjoki OKM/KUPO/NY GH Wrede Hyviä käytäntöjä rakentamassa Nuorisolain uudistus

Lisätiedot

IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland

IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland Vantaa Gymnastics Club and Finnish Gymnastics Federation are very pleased to welcome

Lisätiedot

Association of Doctoral Students at the University of Helsinki Action plan 2016

Association of Doctoral Students at the University of Helsinki Action plan 2016 Association of Doctoral Students at the University of Helsinki Action plan 2016 The association of Doctoral Students at the University of Helsinki was founded in May 2014 and was officially registered

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Pricing policy: The Finnish experience

Pricing policy: The Finnish experience Pricing policy: The Finnish experience Esa Österberg Senior Researcher Alcohol and Drug Research, STAKES, Helsinki, Finland esa.osterberg@stakes.fi Three pillars of traditional Nordic alcohol control Strict

Lisätiedot

Millä kriteereillä kansainväliset yhteistyökumppanit valitaan - kuka päättää kriteereistä ja kumppaneista -

Millä kriteereillä kansainväliset yhteistyökumppanit valitaan - kuka päättää kriteereistä ja kumppaneista - Millä kriteereillä kansainväliset yhteistyökumppanit valitaan - kuka päättää kriteereistä ja kumppaneista - Helli Kitinoja Seinäjoen ammattikorkeakoulu KV-kevätpäivät Lahti 23.5.2012 4.6.2012 KESU 2011-2016

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Struve route description. NGO PAIK Aivar Niinemägi 11.11.2015

Struve route description. NGO PAIK Aivar Niinemägi 11.11.2015 Struve route description NGO PAIK Aivar Niinemägi 11.11.2015 https://www.youtube.com/watch?v =f-up1t1es6s# http://www.geocaching.com/track/ map_gm.aspx?id=2954533 http://www.savasrokiskis.lt/en/struv e-route

Lisätiedot

Gap-filling methods for CH 4 data

Gap-filling methods for CH 4 data Gap-filling methods for CH 4 data Sigrid Dengel University of Helsinki Outline - Ecosystems known for CH 4 emissions; - Why is gap-filling of CH 4 data not as easy and straight forward as CO 2 ; - Gap-filling

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY Kaisa Sinikara, University Librarian, Professor and Elise Pirttiniemi, Project Manager, Helsinki University Library Ellen Namhila,

Lisätiedot

Miten ratkaista positiivisella tavalla haastavia tilanteita? PCP Review-malli konfliktin ratkaisuna Luota muhun konferenssi 15.05.

Miten ratkaista positiivisella tavalla haastavia tilanteita? PCP Review-malli konfliktin ratkaisuna Luota muhun konferenssi 15.05. Miten ratkaista positiivisella tavalla haastavia tilanteita? PCP Review-malli konfliktin ratkaisuna Luota muhun konferenssi 15.05.2014 Annemari Merilainen-Ottridge, Principal MacIntryre Charity, UK Kun

Lisätiedot

Master's Programme in Life Science Technologies (LifeTech) Prof. Juho Rousu Director of the Life Science Technologies programme 3.1.

Master's Programme in Life Science Technologies (LifeTech) Prof. Juho Rousu Director of the Life Science Technologies programme 3.1. Master's Programme in Life Science Technologies (LifeTech) Prof. Juho Rousu Director of the Life Science Technologies programme 3.1.2017 Life Science Technologies Where Life Sciences meet with Technology

Lisätiedot

VUOSI 2015 / YEAR 2015

VUOSI 2015 / YEAR 2015 VUOSI 2015 / YEAR 2015 Kansainvälisen opetuksen ja tutkimustoiminnan kehittäminen Developing international teaching and research activities Rehtorin strateginen rahoitus vuosille 2014-2016 / Strategic

Lisätiedot

Väite Argument "Yhteiskunnan velvollisuus on tarjota virkistysalueita ja -palveluita." "Recreation sites and service

Väite Argument Yhteiskunnan velvollisuus on tarjota virkistysalueita ja -palveluita. Recreation sites and service Olisiko vastaaja valmis maksamaan... Would the respondent be willing to pay for... Luonto-opastuksesta Nature guide services Autiotuvan käytöstä Use of wilderness huts Tulipaikan käytöstä (polttopuut,

Lisätiedot