1. LEKSAND MODEL 2. FAMILY CENTRES 3. SOCIAL INVESTMENTS 4. QUESTIONS & DISCUSSION

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. LEKSAND MODEL 2. FAMILY CENTRES 3. SOCIAL INVESTMENTS 4. QUESTIONS & DISCUSSION"

Transkriptio

1 Joensuu, Pieksämäki, Kuopio & Jyväskylä 7-11 May LEKSAND MODEL 2. FAMILY CENTRES 3. SOCIAL INVESTMENTS 4. QUESTIONS & DISCUSSION

2 Joensuu, Pieksämäki, Kuopio ja Jyväskylä LEKSAND-MALLI 2. PERHEKESKUKSET 3. SOSIAALISET PANOSTUKSET 4. KYSYMYKSET JA KESKUSTELU

3 LEKSAND MODEL

4 LEKSAND-MALLI

5 MEETINGS BEFORE CHILDBIRTH Max 20 p in group, randomly assembled First pregnancy call both parents pregnancy week midwife + team, group starts 1. Presentation, group's name, expectations 2. Family rights, parental leave Law/Social insurance expert 3. Emotional swings, fathers role Psychiatrist, Daddy coach 4. Parenting and love relation Family counsellor 5. Baby massage, breastfeeding Baby masseur 6. Visit at child birth clinic Staff at clinic 7. Planning for the new situation Voluntaries from organis:s 8. Identification and advice New parents, Daddy coach

6 TAPAAMISET ENNEN SYNNYTYSTÄ Enintään 20 hengen satunnaisesti koostettu ryhmä Ensimmäinen raskausajan käynti molemmat vanhemmat raskausviikko kätilö + tiimi, ryhmä alkaa 1. Esittely, ryhmän nimi, odotukset 2. Perheen oikeudet, vanhempainloma lain/ sosiaalivakuutuksen asiantuntija 3. Mielialan vaihtelut, isän rooli psykiatri, isyysvalmentaja 4. Vanhemmuus ja rakkaussuhde perheneuvoja 5. Vauvahieronta, imetys vauvahieroja 6. Käynti synnytyssairaalassa sairaalan henkilökunta 7. Uuden tilanteen suunnittelu järjestöjen vapaaehtoiset 8. Tunnistus ja neuvonta uudet vanhemmat isyysvalmentaja

7 MEETINGS AFTER CHILDBIRTH Max 20 persons in group Child health care nurse + team / reunion in same group 1. Reunion Midwife, Preschool teacher 2. Relationship, child s needs Psychologist, Daddy coach 3. Breastfeeding, food, risks of accidents 4. Kindergarten and open preschool Preschool staff 5. Child s teeth Dental nurse 6. How to share the work Family counsellor, Daddy coach 7. The world of books Child librarian 8. Child focus, child s best Voluntaries, Educational assoc:n 9. One-year party Preschool teacher, Educ:l assoc:n, Volunt:s

8 TAPAAMISET SYNNYTYKSEN JÄLKEEN Enintään 20 hengen ryhmä Lasten terveydenhoitaja + tiimi / saman ryhmän kokoontuminen 1. Kokoontuminen kätilö, esikoulun opettaja 2. Suhteet, lapsen tarpeet psykologi, isyysvalmentaja 3. Imetys, ravinto, tapaturmariski 4. Lastentarha ja avoin esikoulu Esikoulun henkilökunta 5. Lapsen hampaat Hammashoitaja 6. Perheen työnjaosta perheneuvoja, isyysvalmentaja 7. Kirjojen maailma Lastenkirjaston hoitaja 8. Lapsen huomiointi, lapsen parhaaksi vapaaeht., kasvatusjärj. 9. Yksivuotisjuhla Esikoulun opettaja, koulutusjärj., vapaaeht.

9 COOPERATING TEAM LEKSAND BEFORE CH-BIRTH AFTER CHILDBIRTH Maternity midwife Child health care nurse Psychologist Psychologist Daddy coaches Daddy coaches Preschool teacher Preschool teacher princ:l Family Counsellor Family couns:r - law exp:t Family therapist Family therapist Soc. insur:e off:r Social insurance officer New parents* New parents* Org:s - churches* Organisations churches* Child librarian dental hyg. Consumer advisor *Voluntaries Companies*

10 LEKSAND-YHTEISTYÖTIIMI ENNEN SYNNYT. SYNNYTYKSEN JÄLKEEN Kätilö Lasten terveydenhoitaja Psykologi Psykologi Isyysvalmentajat Isyysvalmentajat Esikoulunopettaja Esikoulunopettaja rehtori Perheneuvoja Perheneuv. lakiasiant. Perheterapeutti Perheterapeutti Sos.vak.virkailija Sosiaalivakuutusvirkailija Uudet vanhemmat* Uudet vanhemmat* Järj. srk:t* Järjestöt seurakunnat* Lastenkirj. h. hammash. Kuluttajaneuvoja *Vapaaehtoiset Yritykset*

11 VOLUNTARIES Educational organisations Sports- and other organisations* Churches/parishes Seniors *Civil Defence association, Local Red Cross, Leksands IF (hockey), Parental associations Lek i Leksand and Kids & Dads

12 VAPAAEHTOISET Koulutusjärjestöt Urheilu- ja muut järjestöt* Kirkot/seurakunnat Vanhukset *Väestönsuojeluyhdistys, paik. Punainen risti, Leksands IF (jääkiekko), vanhempienyhdist. Leikkiä Leksandissa ja Lapset & isät

13 MEETINGS AFTER ONE YEAR 3 of 4 groups continue to meet, with support from pre-schools, educat:l organisations - average 6-8 times/yr After 3 rd year fewer meetings particip:s, 2 of 4 groups still meet After 5 th year 1 of 4 groups still meet Popular to have keep the children s birthdays parties together Some groups have met for 8 years Professionals & volunteers continue to visit group if wanted Activities tailored to parents' and children's needs & desires Parents remain in the original group when siblings are born

14 TAPAAMISET 1 VUODEN JÄLK. Kolme neljästä ryhmästä jatkaa kokoontumista keskim. 6-8 krt/vuosi esikoulun ja koulutusjärj. tuella 3. vuoden jälkeen kokouksia ja osallistujia on vähemmän, 2 neljästä ryhmästä kokoontuu edelleen 5. vuoden jälkeen 1 neljästä ryhmästä kok. vielä esim. viettääkseen lasten syntymäpäiviä yhdessä Jotkut ryhmät kokoontuneet 8 vuotta Ammattilaiset ja vapaaehtoiset käyvät haluttaessa edelleen tapaamassa ryhmää Toiminnat räätälöity vanhempien ja lasten tarpeiden ja toiveiden mukaan Vanhemmat pysyvät alkuperäisessä ryhmässä kun sisaruksia syntyy

15 DADDY COACHES Common and experienced fathers with two children or more Gets short education and introduction Paid by County Health Council Participates 4-8 times until child is 1 and continues sometimes further on Duties: listen, answer, support Recruited from pre-schools and schools D C is appreciated by fathers in general & mothers in particular

16 ISYYSVALMENTAJA Tavallinen kokenut isä, jolla on vähintään kaksi lasta Lyhyt koulutus. + perehdytys Saa palkkaa maakunnan terveysvirastolta Osallistuu 4-8 kertaa, kunnes lapsi täyttää vuoden, joskus jatkaa senkin jälkeen Tehtävät: kuunnella, vastata, tukea Värvätään esikouluista ja kouluista Yleensä isät ja erityisesti äidit arvostavat isyysvalmentajaa

17 EVALUATIONS IN LEKSAND 1998 Dalarna Research Institute 2000 Dalarna Research Institute 2001 Midwife questionnaire to all parents 2002 Summary log sheets 2004 Pilot study for National Public Health Institute New tools for parents 2006 Social anthropological study in parental groups 2007 National econ. comparison by Ingvar Nilsson 2007 Interviews for quality assurance

18 ARVIOINNIT LEKSANDISSA 1998 Taalainmaan tutkimuslaitos 2000 Taalainmaan tutkimuslaitos 2001 Kätilökysely kaikille vanhemmille 2002 Yhteenvetoliuskat 2004 Kansanterveyslaitoksen pilottitutkimus Uusia työkaluja vanhemmille 2006 Sosiaaliantropologinen tutkimus vanhempien ryhmissä 2007 Ingvar Nilssonin kansantalousvertailu 2007 Laadunvarmistushaastattelut

19 EVALUATIONS / ATTENDANCE BEFORE CHILDBIRTH Dalarna Research Institute Women Men 12 groups Trad = 5 meetings L-mod = 8 meet. L-MOD TRAD

20 ARVIOINNIT / OSALLISTUMINEN ENNEN SYNNYTYSTÄ Taalainmaan tutkimuslaitos Women Naiset Men Miehet 12 ryhmää Tav. = 5 kokousta L-malli = 8 kok. L-MOD TRAD

21 EVALUATIONS / ATTENDANCE AFTER CHILDBIRTH Dalarna Research Institute Women Men 12 groups Trad= 5 meetings L-mod= 9 meet. L-MOD TRAD

22 ARVIOINNIT / OSALLISTUMEN SYNNYTYKSEN JÄLK. Taalainmaan tutkimuslaitos Women Naiset Men Miehet 12 ryhmää Tav. = 5 kokousta L-malli= 9 kok. L-MOD TRAD

23 DEVELOPMENT PARENTAL GROUPS New groups/year=4-8 Total # of active groups

24 VANHEMPIENRYHMIEN KEHITYS F Uusia ryhmiä/vuosi=4-8 Aktiivisia ryhmiä yht.

25 SURVEY FAMILY CENTRE 2001 / STATISTICS 280 questionnaires to parents entering answers = 58,2 % BENEFIT FROM No Small Fairly large Very large Parental education Parental group Open pre-school Kids & Dads Dad coaches Still same partner? No answer 9 No 6 Yes 148 Large benefit from group/education *Small benefit from dad activities About 90 % same partner 2001

26 PERHEKESKUSKARTOITUS 2001 / TILASTOT 280 kyselyä aloittaville vanhemmille 163 vastausta = 58,2 % SAATU HYÖTY Ei Vähän Melko paljon Hyvin palj. Vanhemp. koulutus Vanhempienryhmä Avoin esikoulu Lapset & isät Isyysvalmentajat Vielä sama kumpp? Ei vast. 9 Ei 6 Kyllä 148 Paljon hyötyä ryhmästä/koulutuksesta * Vähän hyötyä isyystoiminnasta Noin 90 %:lla sama kumppani v. 2001

27 COMMENTS FROM SAME SURVEY + Mothers say feel safe and cared for (22 ) + Mothers say we get to know the society better (7) + Fathers say lot of new friends in same situation (14) + Both say daddy coach a good idea (8) + Staff say good community and friendship over time (5) - Mothers say there should be a special group for singles (3) - Fathers say educate our parents too please makes it easier for us (2)

28 SAMAN TUTKIMUKSEN KOMMENTIT + Äidit sanovat: tunnen olevani turvassa ja että minusta välitetään (22 ) + Äidit sanovat: opimme tuntemaan yhteiskunnan paremmin (7) + Isät sanovat: paljon samassa tilanteessa olevia uusia ystäviä (14) + Molemmat sanovat: isyysvalmentaja on hyvä ajatus (8) + Henkilökunta sanoo: ajan mittaan kehittyy hyvä yhteisö ja ystävyys (5) - Äidit sanovat: sinkuille pitäisi olla erityinen ryhmä (3) - Isät sanovat: kouluttakaa meidänkin vanhempamme se helpottaisi elämäämme (2)

29 SUMMARY LOG SHEETS Parents Lot of new friends with kids in same age (88) + Parents Feel safe and cared for (63 ) + Parents By guests in group we get to know society (31) + Parents (most mothers!) Daddy coach a good idea (18) + Staff Contact between us prof:s works smoother (17) + Staff Our professional roles have become clearer (12) - Parents + staff No substitute when reg. staff s ill (33) - Parents + staff The facilities are not good enough (27) - Parents Why do we have to fill in these log sheets? (12) - Parents Some guests/resource pers. bad speakers (8)

30 YHTEENVETOLIUSKAT Vanhemmat: Paljon uusia ystäviä, joilla samanikäisiä lapsia (88) + Vanhemmat: Tunnemme olevamme turvassa ja että meistä välitetään (63 ) + Vanhemmat: Ryhmän vierailijoiden avulla opimme tuntemaan yhteiskuntaa (31) + Vanhemmat: (useimmat äidit!) Isyysvalmentaja on hyvä ajatus (18) + Henkilöstö: Yhteydenpito meidän ammattilaisten välillä sujuu paremmin (17) + Henkilöstö: Ammatilliset roolimme ovat selkiytyneet (12) - Vanhemmat + henkilöstö: Ei sijaisia kun vak. henkilöstö sairastaa (33) - Vanhemmat + henkilöstö: Tilat eivät ole riittävän hyvät (27) - Vanhemmat: Miksi meidän täytyy täyttää nämä yhteenvetoliuskat? (12) - Vanhemmat: Jotkut vieraat/varahenkilöt ovat huonoja puhujia (8)

31 SUCCESSES & FAILURES Continuity keep group as long as possible + Log sheets/evaluations important for correction-continuity + Good relations team high confidence among parents + Increased parental leave particularly among fathers + Program allows socializing chatting sep. and finish together + Meeting hours working hours after parents wishes + Professionals roles clearer, more co-operation - Hard to get substitutes when somebody s ill/absent - Activities have been depending on political whims - Sometimes long betw. detection-intervention in risk families

32 ONNISTUMISET JA EPÄONNISTUMISET Jatkuvuus pidetään ryhmä koossa mahdollisimman pitkään + Yhteenvetoliuskat/arvioinnit tärkeitä parannusten/ jatkuvuuden takia + Hyvät suhteet vanhemmilla luja luottamus tiimiin + Lisää vanhempienlomaa erityisesti isien kohdalla + Ohjelma mahdollistaa seurustelun rupattelu erikseen ja lopetus yhdessä + Tapaamisajat työajat vanhempien toiveiden mukaan + Ammattilaiset selkeämmät roolit, enemmän yhteistyötä - Vaikea saada sijaisia, jos joku on sairaana/poissa - Toiminnot ovat olleet riippuvaisia poliittisista ailahduksista - Joskus riskiperheiden tunnistamisen ja toimenpiteiden välillä kuluu pitkä aika

33 LEKSAND TODAY AND TOMORROW No traditional boards & management since January 2011 All child-youth-family matters in one organisation New family centre from 2013 Maternity health care * Child health care Supportive social services * Open preschool Education and groups for parents to teenagers School health care * Youth counsellors Youth and senior leisure activities * Dance events Drama and film groups * Recording studio

34 LEKSAND NYT JA TULEVAISUUDESSA Ei perinteisiä johtokuntia + hallintoa tammikuun 2011 jälkeen Kaikki lasten/nuorten/perheiden asiat yhdessä organisaatiossa Uusi perhekeskus vuodesta 2013 Äitiysterveydenhuolto * lasten terveydenhoito Sosiaaliset tukipalvelut * Avoin esikoulu Koulutusta ja ryhmiä vanhemmista teini-ikäisiin Kouluterveydenhuolto * nuorisoneuvojat Nuorten ja vanhojen vapaa-ajan toimintaa * tanssitilaisuuksia Näytelmä- ja elokuvaryhmiä * Äänitysstudio

35 FAMILY CENTRES

36 PERHEKESKUKSET

37 THE CONCEPT OF FAMILY CENTRES Family Centres are health promoting, supporting, universal, early preventive based on the idea that there is a connection between how the parents are getting on - well-being of children FC builds on what is unique for Swedish prenatal clinics and child health care universal, voluntary, service free of charge Activities are at least pre-natal health care, child health care, open nursery school and social welfare activities Staff - midwives, paediatric nurses, paediatricians, pre-school teachers, soc. workers/counsellors, psychologists, librarians etc. FC - accessible meeting place for fam.-children in a housing area Goals - strengthening social networks, promoting good health, offering easily accessible support and service, being a centre for knowledge and information, encouraging equal parenthood

38 Perhekeskusten idea THE CONCEPT OF FAMILY CENTRES Perhekeskukset edistävät terveyttä, antavat tukea, ovat yleisiä ja ehkäisevät ongelmia varhaisvaiheessa perustana on ajatus siitä, että vanhempien pärjäämisen ja lasten hyvinvoinnin välillä on yhteys Perhekeskukset rakentuvat ruotsalaisten synnytysvalmennusklinikoiden ja lasten terveydenhuollon ainutlaatuiselle perustalle ne ovat kaikille tarkoitettu vapaaehtoinen ja ilmainen palvelu Toimintoihin kuuluu vähintäänkin synnytystä edeltävä terveydenhoito, lasten terveydenhoito, avoin esikoulu ja sosiaalihuollon toiminnot Henkilöstö - kätilöitä, lastensairaanhoitajia, lastenlääkäreitä, esikoulunopettajia, sosiaalityöntekijöitä/neuvojia, psykologeja, kirjastonhoitajia, jne. Perhekeskus helposti tavoitettava kohtaamispaikka asuinalueen perheille/lapsille Tavoitteet sosiaalisten verkostojen vahvistaminen, terveyden edistäminen, helposti tavoitettavaa tukea ja palveluita, toimii tiedon ja tietämyksen keskuksena, rohkaisee tasa-arvoiseen vanhemmuuteen

39 FFFF ASSOCIATION FOR THE PROMOTION OF FAMILY CENTRES Family workers network 1996 that 2000 became association Financed by membership fees and a minor governmental grant Forum for exchange of experiences, prod. of knowledge, ideas, dynamic agency for all who work at FC s Board represents professional categories in the FC s Office with a secretariat consisting of one employee Annual national conferences, sometimes with Nordic guests Good contacts with the Nordic neighbour centres Today 170 member centres and some individual members

40 FFFF PERHEKESKUSTEN TOIMINTAA EDISTÄVÄ YHDISTYS FFFF ASSOCIATION FOR THE PROMOTION OF FAMILY CENTRES Perhetyöntekijöiden verkosto v. 1996, joka muuttui yhdistykseksi vuonna 2000 Rahoitus jäsenmaksuilla ja pienellä valtion avustuksella Foorumi kokemusten vaihtoon, tiedon tuottamiseen, ideointiin, dynaaminen kaikkien perhekeskuksissa työskentelevien edustaja Johtokunta edustaa perhekeskusten ammattiryhmiä Toimisto ja yhden työntekijän käsittävä sihteeristö Kansalliset vuosikokoukset, joskus pohjoismaisia vieraita Hyvät yhteydet Pohjoismaissa sijaitseviin naapurikeskuksiin Nykyään 170 jäsenkeskusta ja joitakin yksittäisiä jäseniä

41 WHY FAMILY CENTRES? Promotion and prevention to improve child public health Different professional groups complement the medically oriented prenatal and children s health care with pedagogical and psychosocial support Specially designed for parents-to-be and new parents Multidisciplinary cooperation gives easy access to services Strengthens social network, human relations, joy & coping Children-parents learn from and support each other Diminish differences in health social groups integrate Safeguard an equal parenthood through addressing mothers, children, fathers and the whole family

42 MIHIN PERHEKESKUKSIA TARVITAAN? WHY FAMILY CENTRES? Edistävät lasten yleistä terveyttä ja sairauksien ennaltaehkäisyä. Eri ammattiryhmien tarjoama pedagoginen ja psyko-sosiaalinen tuki täydentää lääketieteellisesti suuntautunutta synnytystä edeltävää ja lasten terveydenhoitoa. Suunniteltu erityisesti tuleville ja tuoreille vanhemmille: Monialaisen yhteistyön ansiosta palvelut ovat helposti saatavilla Vahvistaa sosiaalista verkostoa, ihmissuhteita, iloa ja pärjäämistä Lapset/vanhemmat oppivat toisiltaan ja tukevat toisiaan Vähentävät terveyseroja sosiaaliset ryhmät yhdentyvät Turvaavat tasa-arvoista vanhemmuutta huomioimalla äidit, lapset, isät ja koko perheen

43 WORKING LIFE AND FAMILY LIFE In Sweden both partners contribute to the breadwinning Childcare system is extended with the pre-school As support for parents-children at home open nursery school Parents entitled to econ. Support 480 days after child s born Compensation Care of children (VAB) for every parent up to 7 days Minimum of 60 days are reserved for each parent Children 1 5 entitled to full day care when parents are working Children 3- right to 15 h/w child care free of charge

44 TYÖ- WORKING JA PERHE-ELÄMÄ LIFE AND FAMILY LIFE Ruotsissa kumpikin puoliso osallistuu perheen elättämiseen Esikoulu täydentää lastenhoitojärjestelmää Avoin esikoulu tarjoaa tukea kotona oleville vanhemmille/lapsille Vanhemmilla on oikeus saada taloudellista tukea 480 päivää lapsen syntymästä Lastenhoitokorvaus (VAB) kaikille vanhemmille enintään 7 päivän ajan Kummallekin vanhemmalle on varattu vähintään 60 vuorokautta 1 5-vuotiailla lapsilla on oikeus kokopäivähoitoon vanhempien työskennellessä 3 15-vuotiailla lapsilla on oikeus maksuttomaan 15 tunnin hoitoon viikossa

45 FAMILY CENTRES PART OF WELFARE SOCIETY Parent training groups in the FC s 99 % of all parents-to-be, new parents and parents of pre-school children make use of this possibility Open nursery school, not prescribed by law, voluntary for com:s Children must be accompanied by an adult a meeting place Free of charge, neither application nor registration is required Visitors are usually parents on parental leave and their children Located with prenatal & child health care, social service a FC Social workers carry on preventive and health-promoting work.

46 FAMILY CENTRES PART OF WELFARE SOCIETY PERHEKESKUKSET OSA HYVINOINTIYHTEISKUNTAA Vanhempien koulutusryhmät perhekeskuksissa 99 prosenttia kaikista tulevista, tuoreista ja esikouluikäisten lasten vanhemmista käyttää tätä mahdollisuutta hyväkseen Avoimet esikoulut, eivät lakisääteisiä, kunnille vapaaehtoista Lapsilla täytyy olla aikuinen mukanaan kohtauspaikka Maksuton, ei vaadi hakemusta eikä rekisteröintiä Kävijät ovat tavallisesti vanhempainlomalla olevia vanhempia lapsineen Synnytystä edeltävän, lapsen terveydenhoidon ja sosiaalisten palveluiden yhteydessä sijaitseva perhekeskus Sosiaalityöntekijät tekevät ennaltaehkäisevää ja terveyttä edistävää työtä.

47 FC TEG (UMEÅ) Maternity health care Child health care Open preschool Physician (spec. child med.) Education/support for parents For parents to be and parents with preschool children Partnership Municipality Umeå - Västerbotten County Council Family in focus info, advice and support Easily accessible, competent, involves the participants Contact with the Pre-schools (Kindergartens)

48 PERHEKESKUS TEG FC TEG (UMEÅ) (UUMAJA) Äitiysterveydenhuolto Lasten terveydenhuolto Avoin esikoulu Lääkäri (erit. lastenlääkäri) Koulutusta/tukea vanhemmille Tuleville ja esikouluikäisten lasten vanhemmille Kumppaneita Uumajan kunta - Västerbottenin maakuntahallitus Perhe keskiössä tietoja, neuvoja ja tukea perheelle Helppo tulla, pätevä, aktivoi osallistujia Yhteys esikouluihin (lastentarhoihin)

49 FC LAHOLM Maternity health care Child health care Open preschool Psychologist School counsellor Health promoting/supporting activities for parents - children Cooperation County council Halland Laholm Municipality Cooperates with Preschools, Schools and Social services

50 PERHEKESKUS FC LAHOLM LAHOLM Äitiysterveydenhuolto Lasten terveydenhuolto Avoin esikoulu Psykologi Koulukuraattori Terveyttä edistäviä/tukevia toimintoja vanhemmille/lapsille Yhteistyökumppaneita Hallandin maakuntahallitus Laholmin kunta Toimii yhteistyössä esikoulujen, koulujen ja sosiaalipalvelujen kanssa

51 FC ÅMÅL Maternity health care Child health care Parental groups Family counselling Open preschool Health promoting/supporting activities for parents - children For families expecting children and with children up to 6 years

52 PERHEKESKUS ÅMÅL FC ÅMÅL Äitiysterveydenhuolto Lasten terveydenhuolto Vanhempienryhmät Perheneuvonta Avoin esikoulu Terveyttä edistäviä/tukevia toimintoja vanhemmille/lapsille Lasta odottaville ja alle 6-vuotiaiden lasten perheille

53 FC NYNÄSHAMN Open preschool Social services in collaboration with Maternity health care Child health care Parental groups Activities are Targeted parents-children up to 5 years Performed in collaboration with church, preschool, musicians and other voluntaries

54 PERHEKESKUS NYNÄSHAMN FC NYNÄSHAMN Avoin esikoulu Sosiaalipalvelu Yhteistyössä: Äitiysterveydenhoito Lasten terveydenhoito Vanhempienryhmät Toiminta on Suunnattu vanhemmille/lapsille 5 ikävuoteen asti Toimii yhteistyössä kirkon, esikoulun, muusikkojen ja muiden vapaaehtoisten kanssa

55 FC IN NORWAY Pregnancy care Child/adult health care Open preschools Self-help groups Therapeutic groups Community based, multidisciplinary activities for families For parents to be and parents with preschool children Activities are health promotive and preventive Focus on knowledge, networks, resources in local community Unlike Sweden, activities are committed by the municipality Attention-readiness for risk factors and early intervention Staff from health centers are often project managers

56 PERHEKESKUKSET NORJASSA FC IN NORWAY Raskausajan hoito Lasten/aikuisten terveydenhuolto Avoimet esikoulut Oma-apuryhmät Terapiaryhmät Yhteisöpohjaista monitieteellistä toimintaa perheille Tuleville ja esikouluikäisten lasten vanhemmille Toiminta on terveyttä edistävää ja ennaltaehkäisevää Keskittyy paikallisen yhteisön tietämykseen, verkostoihin ja resursseihin Toisin kuin Ruotsissa, kunnat ovat sitoutuneet toimintaan Valmius havaita riskitekijöitä ja puuttua niihin varhaisessa vaiheessa Terveyskeskusten henkilökunta toimii usein projektinjohtajina

57 FC IN DENMARK Holstebro, Greve, Esbjerg Høje, Faxe Danish Government has invested 3 m in family services Pilot projects (Family houses) in Esbjerg and Høje Taastrup Voluntary organizations still have a pole position in this kind of work Activities in cooperation with Mødrahjaelpen (voluntary organization) Mødrahjaelpen (The gang) target vulnerable young mothers (u 26) Support to mothers-children, channel to study, work, parent training All work is manual-based and possible to evaluate / effect evaluate

58 PERHEKESKUKSET TANSKASSA FC IN DENMARK Holstebro, Greve, Esbjerg Høje, Faxe Tanskan hallitus on investoinut 3 milj. euroa perhepalveluihin vuosina Pilottihankkeita (perhetalot) Esbjergissä ja Høje Taastrupissa Vapaaehtoisilla järjestöillä on edelleen "paalupaikka" tämäntyyppisessä työssä Toimintaa yhteistyössä Mødrahjaelpenin (vapaaehtoisjärjestö) kanssa) Mødrahjaelpenin (I gang toiminta) kohteena ovat uhanalaiset nuoret äidit (alle 26 v.). Tukea äidille/lapsille, opiskelukanava, työtä, vanhempienkoulutusta

59 SOCIAL INVESTMENTS

60 SOSIAALISET PANOSTUKSET

61 RISK OF POOR HEALTH Long-term unemployment (3,5 x normal risk) Physical inactivity (4,4 x normal risk) Abusive treatment (4,1 x normal risk) * Inna Feldman, Uppsala University

62 TERVEYDEN HEIKKENEMISRISKI Pitkäaikaistyöttömyys (3,5 x normaali riski) Liikunnan puute (4,4 x normaali riski) Karkea kohtelu (4,1 x normaali riski) * Inna Feldman, Uppsalan yliopisto

63 RISK GROUPS / FACTORS IN SWEDEN Groups in risk of poor health Low educated (more students no access to high school) Overweight/fat (50% men overweight, 20% children fat) Immigrants in segregated areas Citizens in sterile and poor living environments Risk factors Inequality in education and income Social exclusion, segregation Read-n-write difficulties Low or lack of self esteem

64 RISKIRYHMÄT / -TEKIJÄT RUOTSISSA Huonon terveyden riskiryhmät Heikosti koulutetut (enemmän opiskelijoita ilman pääsyä lukioon) Ylipainoiset/lihavat (50% miehistä ylipainoisia, 20% lapsista lihavia) Maahanmuuttajat erillisalueillaan Kansalaiset karuissa ja huonoissa elinympäristöissä Riskitekijät Epätasa-arvo koulutuksessa ja tuloissa Sosiaalisen syrjäytyminen, erottelu Luku/kirjoitusvaikeudet Heikko tai puuttuva itsetunto

65 COSTS FOR RISK GROUPS (Ingvar Nilsson) 1 member in criminal gang = 2,3 m at the age of 25 (health and social care, police, court, prison, victims etc) A criminal gang 10 p:s = 23 m at the age of 25 Costs have a tendency to escalate after 25

66 RISKIRYHMIEN KUSTANNUKSET (Ingvar Nilsson) 1 rikollisjengin jäsen = 2,3 milj. euroa 25 vuoden iässä (terveydenhoito ja sosiaalihuolto, poliisi-, tuomioistuin, vankila, uhrit jne.) 10 hengen rikollisjengi = 23 milj. euroa 25 v. iässä 25 ikävuoden jälkeen kustannukset tapaavat kasvaa entisestään

67 or 600? AVERAGE COSTS (Ingvar Nilsson) Of 800 children in average 12,8 % is in risk for exclusion such as drug addiction, mental disease, sickness, unemployment. Costs for court, juvenile care, prison, hospital, long term care and rehabilitation, social insurance etc Cost for 1 person between could be /year Salary for team 25 pers. with /year = /year Offices/premises = * Material = Total = * Team serve 3000 children & parents * This means cost/person is 600 *

68 KUSTANNUKSET KESKIMÄÄRIN (Ingvar Nilsson) 800 lapsesta keskimäärin 12,8 % on vaarassa syrjäytyä esim. huumeriippuvuuden, mielisairauden, sairastumisen tai työttömyyden takia. Oikeudenkäyntien, nuorisohuollon, vankiloiden, sairaaloiden, pitkäaikaishoidon ja kuntoutuksen sekä sosiaalivakuutuksen ym. kustannukset Kustannukset yhtä vuotiasta kohden voivat olla /v. 25 hengen tiimin palkka, /jäsen/v. = /v Toimistot/tilat = * materiaali = * Yhteensä = * tiimi, joka palvelee 3000 lasta ja vanhempaa Tällöin kustannukset henkeä kohti ovat vai 600?

69 IDEAS TO IMPROVE PREVENTION AND WELL-BEING FOR CHILDREN AND YOUTH Create a more collaborative operative organization that allows cooperation between professionals and between professionals and voluntaries Create social investments funds that allows implementation Employ coordinators to move the work forward

70 IDEOITA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN PARANTAMISEEN JA EHKÄISEVÄÄN TYÖHÖN Luodaan yhteistyöhakuisempi toimintaorganisaatio, joka mahdollistaa yhteistyön ammattilaisten kesken sekä ammattilaisten ja vapaaehtoisten välillä Luodaan sos. investointirahastoja idean toteuttamiseksi Palkataan koordinaattoreita viemään työtä eteenpäin

71 SOCIAL INVESTMENT FUND NORRKÖPING Norrköping has created an investment fund of 3,4 m to prevent unemployment Money transferred from last year s surplus - directed to the social investment fund This means increasing costs today but, if Ingvar Nilsson s calculations are right, costs will be significantly reduced in future

72 SOS. INVESTOINTIRAHASTO NORRKÖPING Norrköping on luonut 3,4 milj. euron investointirahaston työttömyyden ehkäisemiseksi Viime vuoden ylijäämästä ohjattiin varoja sosiaalisen investointirahastoon Se merkitsee kustannusten nousua nyt, mutta jos Ingvar Nilsson laskelmat pitävät paikkansa, kustannukset pienenevät huomattavasti tulevaisuudessa

73 SOCIAL INVESTMENT FUND MALMÖ Malmö has decided to create an investment fond of 5 m, to stop violence and segregation in the community The situation in Malmö has escalated this winter with gang violence and decided to create an gunfire in the streets

74 SOS. INVESTOINTIRAHASTO MALMÖ Malmö on päättänyt luoda 5 miljoonan euron investointirahaston lopettaakseen väkivallan ja erottelun yhteisössä Malmön tilanne on pahentunut tänä talvena jengiväkivallan ja katuammuskelun takia

75 SOCIAL INVESTMENT FUND NYNÄSHAMN Political consensus for special public health fund, released by cutting from diff activities = 1,1m/yr Money targeted to improve citizens health Counting 300% return in 30 ys All citizens can apply for good ideas / projects that can be regarded as new thinking, creative and preventive and be performed in cooperation

76 SOS. INVESTOINTIRAHASTO NYNÄSHAMN Poliittinen yksimielisyys erityisestä kansanterveysrahastosta, joka luodaan leikkaamalla eri toiminnoista 1,1 milj./v. Raha kohdistetaan kansalaisten terveyden parantamiseen 30 vuodessa sen odotetaan tuottavan 300% Kaikki kansalaiset voivat hakea rahoitusta hyville ideoille / hankkeille, joiden voidaan katsoa edustavan luovaa ja ennaltaehkäisevää uutta ajattelua ja jotka voidaan toteuttaa yhteistyönä

77 SOCIAL INVESTMENT FUND TRELLEBORG Shares to fund 2012 = 1,25 m Projects outside ord. activities Children-youth with difficult social situation who don t reach the goals of school Unemployed young people, long-term welfare Trelleborg will try to measure the dependent effects of the citizens activities they choose to use

78 SOS. INVESTOINTIRAHASTO TRELLEBORG Rahasto-osuudet 2012 = 1,25 milj. Hankkeet normaalien toimintojen lisäksi Vaikeassa sos. tilanteessa olevat lapset/nuoret, jotka eivät pääse koulutuksellisiin tavoitteisiin Työttömät nuoret, pitkäaikaiset sosiaalitoimen asiakkaat Trelleborg pyrkii mittaamaan valitsemiensa toimintojen vaikutuksia

79 CRITERIAS/ACTIVITIES SOCIAL INVESTMENT FUND Promotion / preventive activities or rehabilitating Certain target group or universal Method development or clear knowledge based Should be able to separate from other activities Should have possibility to reduce costs in future Should be performed in collaboration/cooperation Should be possible to evaluate and follow up effects Swedish Government are trying to find guidelines to measure effects of promotion and preventive health activities children-youth are trying to find a system for grading evidence, knowledge, experience are trying to build an arsenal of methods for measuring activities

Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena

Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena Sitran selvityksiä 83 Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena Kyllä mua saa auttaa! Ketään ei jätetä! Joulukuu 2014 Sitra 2014 Sitran selvityksiä 83 ISBN 978-951-563-894-6 (nid.) ISBN 978-951-563-895-3

Lisätiedot

fulbright center news

fulbright center news Fulbright-Finland for the Future Miten Fulbright-stipendiaatit valitaan International Vision vol. 23 nro 2 (58) syksy/fall 2013 fulbright center news Fulbright Finland...for the Future From the Executive

Lisätiedot

Boardview. Syö tai tule syödyksi. tarkkana yritysjärjestelyissä. 2/2014 kesä. Directors Institute of. Finland

Boardview. Syö tai tule syödyksi. tarkkana yritysjärjestelyissä. 2/2014 kesä. Directors Institute of. Finland Boardview 2/2014 kesä Finland Hallitusammattilaiset ry:n jäsenlehti Directors Institute of Syö tai tule syödyksi tarkkana yritysjärjestelyissä Kaksoishaastattelussa Pauliina Tenhunen ja Markku Pohjola

Lisätiedot

Arja Haapakorpi KUN PROJEKTI PÄÄTTYY, MITÄ JÄÄ JÄLJELLE?

Arja Haapakorpi KUN PROJEKTI PÄÄTTYY, MITÄ JÄÄ JÄLJELLE? Arja Haapakorpi KUN PROJEKTI PÄÄTTYY, MITÄ JÄÄ JÄLJELLE? Ammatilliseen koulutukseen aktivointi ja koulutuksen keskeyttämisen vähentämisen projektit ammatillisissa oppilaitoksissa ESR-projektien kehittämien

Lisätiedot

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ ARKI

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ ARKI LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 41 Päivi Marjanen & Eila Lindfors (toim.) LAPSEN JA NUOREN HYVÄ ARKI Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 41 Lapsen ja nuoren hyvä arki Päivi Marjanen &

Lisätiedot

The Use of Detention and Alternatives to Detention in the Context of Immigration Policies

The Use of Detention and Alternatives to Detention in the Context of Immigration Policies EMN FOCUSSED STUDY 1 2014 The Use of Detention and Alternatives to Detention in the Context of Immigration Policies Co-financed by the European Union 2 The use of detention and alternatives to detention

Lisätiedot

Yhteistyöllä hyvinvointia

Yhteistyöllä hyvinvointia Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 31 Anna Karttunen, Aija Kettunen & Keijo Piirainen Yhteistyöllä hyvinvointia Järjestöjen välinen ja järjestö-kuntayhteistyö hyvinvoinnin lisääjänä

Lisätiedot

JUHA MÄKI-KETELÄ. Kiskot vievät elämään - ammatillisessa ja koulutuksellisessa marginaalissa elävien nuorten erilaisia elämänraiteita

JUHA MÄKI-KETELÄ. Kiskot vievät elämään - ammatillisessa ja koulutuksellisessa marginaalissa elävien nuorten erilaisia elämänraiteita JUHA MÄKI-KETELÄ Kiskot vievät elämään - ammatillisessa ja koulutuksellisessa marginaalissa elävien nuorten erilaisia elämänraiteita Itä-Suomen yliopisto Filosofinen tiedekunta Kasvatustieteen alan väitöskirja

Lisätiedot

Fulbright Center News

Fulbright Center News 4 6 7 9 Fulbright Center, Saastamoinen Foundation and University of Kuopio Cooperation pages 10-13 Syksyn stipendiaatit laajasti eri aloilta Fulbright Centerin ja CIMOn uusi stipendi suomen kielen ja kulttuurin

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN BUDJETOINTI ESIMERKKEJÄ JA KOKEMUKSIA MAAILMALTA

HENKILÖKOHTAINEN BUDJETOINTI ESIMERKKEJÄ JA KOKEMUKSIA MAAILMALTA Lehto, Tiina: HENKILÖKOHTAINEN BUDJETOINTI ESIMERKKEJÄ JA KOKEMUKSIA MAAILMALTA Osana Tiedän mitä tahdon! Henkilökohtaisen budjetoinnin kehittämisprojektin selvitys- ja suunnitteluvaihetta 2010 1 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Mitä tiedämme politiikkatoimien vaikuttavuudesta lasten ja nuorten syrjäytymisen sekä hyvinvointierojen vähentämisessä?

Mitä tiedämme politiikkatoimien vaikuttavuudesta lasten ja nuorten syrjäytymisen sekä hyvinvointierojen vähentämisessä? Mitä tiedämme politiikkatoimien vaikuttavuudesta lasten ja nuorten syrjäytymisen sekä hyvinvointierojen vähentämisessä? Politiikkatoimien vaikuttavuuden tieto- ja arviointikatsaus Joutsenmerkki tähän mahd.

Lisätiedot

96 Academia Scientiarum Fennica 2008

96 Academia Scientiarum Fennica 2008 96 Academia Scientiarum Fennica 2008 Antti Suviranta * 30.11.1923 30.3.2008 Suomalaisen Tiedeakatemian pitkäaikainen jäsen Antti Suviranta menehtyi sairauteen maaliskuun 30. päivänä 84-vuotiaana. Hän oli

Lisätiedot

National Glossary FINLAND. Central Finnish spatial development and planning terms

National Glossary FINLAND. Central Finnish spatial development and planning terms BSR INTERREG III B project Promoting Spatial Development by Creating COMon MINdscapes COMMIN National Glossary FINLAND Central Finnish spatial development and planning terms COMMIN.org COMMIN Finnish Glossary

Lisätiedot

Lääkärit Suomessa Physicians in Finland

Lääkärit Suomessa Physicians in Finland Lääkärit Suomessa Physicians in Finland Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta 214 Statistics on physicians and the health care system 214 Suomen Lääkäriliitto Finnish Medical Association Sisältö

Lisätiedot

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Lassila, Laura 2012 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Onhan

Lisätiedot

KAIKKI OVET KYLLÄ AUKEE JA KAIK- KEEN PÄÄSEE, JOS ON HYVIÄ IDEOITA JA YHTEISTYÖHALUJA

KAIKKI OVET KYLLÄ AUKEE JA KAIK- KEEN PÄÄSEE, JOS ON HYVIÄ IDEOITA JA YHTEISTYÖHALUJA KAIKKI OVET KYLLÄ AUKEE JA KAIK- KEEN PÄÄSEE, JOS ON HYVIÄ IDEOITA JA YHTEISTYÖHALUJA NUORISOTOIMEN SUHDE LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIA KOSKEVAAN OHJELMATYÖHÖN KUNNISSA Pia Tasanko Opinnäytetyö Humanistinen

Lisätiedot

KEHITTÄVÄ MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ PROSESSINA

KEHITTÄVÄ MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ PROSESSINA TURUN YLIOPISTON JULKAISUJA ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS SARJA - SER. C OSA - TOM. 341 SCRIPTA LINGUA FENNICA EDITA KEHITTÄVÄ MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ PROSESSINA Lapsiperheiden varhaisen tukemisen

Lisätiedot

RAPORTTI 81. Maaseudun palvelut valinkauhassa markkinoiden toimivuus ja SGEI MTT. Hilkka Vihinen ja Hanna Moilanen (toim.)

RAPORTTI 81. Maaseudun palvelut valinkauhassa markkinoiden toimivuus ja SGEI MTT. Hilkka Vihinen ja Hanna Moilanen (toim.) MTT RAPORTTI 81 Maaseudun palvelut valinkauhassa markkinoiden toimivuus ja SGEI Hilkka Vihinen ja Hanna Moilanen (toim.) 81 Maaseudun palvelut valinkauhassa markkinoiden toimivuus ja SGEI Hilkka Vihinen

Lisätiedot

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Korolainen Marica 2008 Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu Imatra Päiväkodin ja lastenneuvolan

Lisätiedot

Editorial. Sustainable development. Jotakin erityistä. Sivu. Timo Lehto

Editorial. Sustainable development. Jotakin erityistä. Sivu. Timo Lehto Editorial Timo Lehto Jotakin erityistä Innoissamme avasimme oven! Sisään astuessamme tiesimme jo, että vastassa olisi kaikkien aikojen suomalaiskeksintö. Mutta emme osanneet kuvitella sitä innostuksen

Lisätiedot

Jokainen hetki on mahdollisuus Tutkimus OIVA-hankkeen yhteisöllisen työskentelytavan vaikutuksista

Jokainen hetki on mahdollisuus Tutkimus OIVA-hankkeen yhteisöllisen työskentelytavan vaikutuksista Katja Vuoti Katja Burakoff Kaisa Martikainen Jokainen hetki on mahdollisuus Tutkimus OIVA-hankkeen yhteisöllisen työskentelytavan vaikutuksista TEKIJÄT Katja Vuoti (tutkija) Katja Burakoff (suunnittelija)

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 26

Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 26 Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 26 Virpi Kuvaja-Köllner, Marina Steffansson ja Aija Kettunen Tieto- ja viestintätekniikan käyttö, mahdollisuudet ja haasteet terveyden etäseurannassa

Lisätiedot

Hän pitää mua käsikynkästä ja me kävellään Vapaaehtoista keikkaapua saaneiden ikäihmisten kokemuksia ja keikka-avun kehittämistä Espoossa

Hän pitää mua käsikynkästä ja me kävellään Vapaaehtoista keikkaapua saaneiden ikäihmisten kokemuksia ja keikka-avun kehittämistä Espoossa Hän pitää mua käsikynkästä ja me kävellään Vapaaehtoista keikkaapua saaneiden ikäihmisten kokemuksia ja keikka-avun kehittämistä Espoossa Koivula, Kirsi 2012 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää

Lisätiedot

Saila Korhonen ja Mali Soininen (toim.) Yksilöllisesti vaan ei yksin kohtaamisia ja keskusteluja vammaisuudesta

Saila Korhonen ja Mali Soininen (toim.) Yksilöllisesti vaan ei yksin kohtaamisia ja keskusteluja vammaisuudesta Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 29 Saila Korhonen ja Mali Soininen (toim.) Yksilöllisesti vaan ei yksin kohtaamisia ja keskusteluja vammaisuudesta Saila Korhonen ja Mali Soininen

Lisätiedot

Tuotantolautakunta LIITTEET 20.8.2014

Tuotantolautakunta LIITTEET 20.8.2014 Tuotantolautakunta LIITTEET Sivu 2/22 MUUNTOJOUSTAVATILA 213 RYHMÄHUO (P) 54,6 m 2 211 WC (P) 7,5 m 2 215 VAR (P) 3,6 m 2 206 SIIV. (P) 6,1 m 2 202 ET (P) 12,7 m 2 205 VAATEHUOLTO (P) 7,5 m 2 207 OPETUSTILA

Lisätiedot

COPYRIGHT SFS. OSITTAINENKIN JULKAISEMINEN TAI KOPIOINTI SALLITTU VAIN SFS:N LUVALLA. TÄTÄ JULKAISUA MYY SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS

COPYRIGHT SFS. OSITTAINENKIN JULKAISEMINEN TAI KOPIOINTI SALLITTU VAIN SFS:N LUVALLA. TÄTÄ JULKAISUA MYY SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS SFS-OPAS 12 Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Finnish Standards Association SFS 2013-10-07 2. painos 1 (145) COPYRIGHT SFS. OSITTAINENKIN JULKAISEMINEN TAI KOPIOINTI

Lisätiedot

OLUT MAISTUU MATKAILIJOILLE MIKÄ IHMEEN PALVELUMUOTOILU? matkailu. silmä. MEKin asiakaslehti 3 2011 MUUMI-BUUMI JATKUU

OLUT MAISTUU MATKAILIJOILLE MIKÄ IHMEEN PALVELUMUOTOILU? matkailu. silmä. MEKin asiakaslehti 3 2011 MUUMI-BUUMI JATKUU MIKÄ IHMEEN PALVELUMUOTOILU? OLUT MAISTUU MATKAILIJOILLE matkailu MEKin asiakaslehti 3 2011 silmä MUUMI-BUUMI JATKUU matkailu silmä Sisältö 18 SKÅL KERÄSI YHTEEN matkailun toimijoita ympäri maailmaa. 20

Lisätiedot

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI Opinnäytetyö (AMK) Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalipalvelutyö 2013 Anna-Mari Brask ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI tyytyväisyyskysely Avustajakeskuksen

Lisätiedot

Oppiva alue, menestyvä alue

Oppiva alue, menestyvä alue ILKKA LUOTO HANNU KATAJAMÄKI NIKLAS LUNDSTRÖM (Toim.) Oppiva alue, menestyvä alue Juhlakirja professori Seija Virkkalan 60-vuotispäiväksi ACTA WASAENSIA 275 ALUETIEDE 12 Vaasan yliopisto University of

Lisätiedot